NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Toneelspelers zijn de enige eerlijke huichelaars (William Hazlitt)
 • Panem et circenses (Iuvenalis)
 • Nationalisme is een dwaze haan die op zijn eigen mestvaalt staat te kraaien ( Richard Aldington)
 • De taal is de mens gegeven om zijn gedachten te verbergen (Molière)
 • Er zijn meer slechte ouders dan slechte kinderen(C.Buddingh)
  Welkom op mijn blog!

  Aan de  rechterkant kan je het Egidiuslied lezen van Jan Moritoen. Jan overleed te Brugge eind l416 of begin 1417  als lid van de gilde van de bontverwerkende lamwerkers. Hij was zelfs een bepaald moment schepen van de stad Brugge. In het Egidiuslied spreekt hij zijn overleden vriend en rivaal in de liefde lyrisch toe. Egidius en Jan Moritoen waren beiden verliefd op Mergriete. Na Egidius' dood trad zij in het klooster en liet de liefde van Jan Moritoen onbeantwoord.

  P.S. Egidius was een gewaardeerd zanger en musicus. Egidius is het latijn voor Gillis.

  Zoeken in blog

  Foto
  Zoeken met Google


  Foto
  Foto
  Foto

  Op de foto (1) zien we hoe Jan de tekens van een witchdoctor in Z.-Afrika intving. Op de 2de foto Jan en zijn vriend Norbert in Venetië

  Foto

  Bij bovenstaande foto: waar is de tijd ? Rustpauze tijdens de blok van 1959...Op de achtergrond het kerkje van " 't Vewt"...! 

  Foto

  Bij de start van de tekst over het boek van Dirk Musschoot staat een foto van het dorp waar Jan woont, Nkodusweni...

  Na de strijd
  door Pieter Nicolas Van Eyck

  't Abrupt geratel zwijgt in 't duin
  Vreemd-stil is 't. Luwte en vogelzang;
  En 't kalm gedruis uit gindse tuin
  Van maaien, heel de middag lang.-
  De strijd beslecht, ligt alles neer.
  Maar toch, dit diepe hunkren weer:

  Of 't hart,o, éénmaal voelen kon
  De milde, lieflijke zoen
  Van alle strijd in avondzon
  Door ceder-, roos- en berkengroen,
  En wolken, drijvend als een vlucht
  Van witte vogels door de lucht.
  Loon
  door Hélène Swarth

  Ik zong en zie! de beek gaf mij een dronk tot loning,
  De wijnstok, wijn, het koren, brood,
  Geen struik die mij geen bloem, geen bloem die mij geen honing,
  Geen boom die mij geen schaduw bood.

  De zon gaf mij haar goud, de morgen haar juwelen
  En de avond, al zijn hemelrood.
  Maar wie mij had beloofd, zijn ziel met mij te delen,
  Gaf haar voor liefde en steen voor brood.

  Nieuws Nieuwsblad
 • Straks hartweefsel uit spinazie?
 • Jonge renner doet grote behoefte gewoon in voortuin tijdens Driedaagse
 • Politie waarschuwt voor nieuwe vorm van inbraak: “Dieven kunnen binnendringen via uw koelkast”
 • Man die moeder bekritiseert nadat ze op café borstvoeding gaf krijgt storm van kritiek over zich heen
 • Argentinië speelt zonder Messi, en slikt dan maar viagra voor belangrijke WK-kwalificatiematch
 • Trump ondertekent klimaatakkoord... in het gezelschap van mijnwerkers
 • Antwerps schepen Ludo Van Campenhout opnieuw in behandeling voor alcoholprobleem
 • Londen en Parijs beginnen gezamenlijk raketproject
 • Trump ondertekent klimaatakkoord... in het gezelschap van mijnwerkers
 • Meisje (12) verzint verkrachting door minderjarige voetballers na slecht rapport
  De Archaelogische Vondst
  door Marnix Gijsen

  Jacqemijne Bolats werd te Leuven begraven
  in 1520
  naast haar man en haar kind.
  Ze had bei met dezelfde liefde bemind,
  al haar dagen.

  Ik heb haar zerksteen gevonden,
  op een regennoen,
  onder wat mos en veel gele blaren.
  Kinderen spelen er rond,
  en bij zomernacht paren geliefden
  hier hun bevenden mond.

  Zij werd in Antwerpen  geboren,
  - o mijn sterke stad, -
  wie voerde haar de Brabantse heuvelen over?
  Daar vond zij een man en won zij een kind,
  en de rust, onder mos en wat herfstig lover.

  Want, toen God zag
  hoe volmaakt deze drie stonden
  in 't licht van rustig geluk,
  het jubelende kind,en dees vredige beiden,
  toen was hij als David, die wenend zijn zoon
  overwint.
  Hij kon deze kalme zielen niet scheiden
  en brak alle drie hun hulzen stuk.

  Zie, zo lange tijd is aan elk mens gegeven,
  dat zijn woord rijpe tot lied
  voor Gods aangezicht.
  Hoe vaak het hernomen , geaarzeld, getracht,
  tot duidlijk en klaar
  klinke het rhytme dat door elk leven vleit;
  God luistert en wacht,
  de zanger verdwijnt,
  maar het zingen ruist uit in Gods wezenheid.  

  Nieuws Volkskrant
 • Denk-kamerlid kan met gemak bij microfoon komen
 • Sportblog - Messi's scheldpartij tegen arbitrage kost hem vier interlands
 • Denk-kamerlid kan met gemak bij microfoon komen
 • Rechts voert hoogste woord in nieuwe Kamer
 • Het nieuws van vandaag en de krant van morgen
 • Rechts voert hoogste woord in nieuwe Kamer
 • Ook Hitkrant redt het niet: tijdschrift gaat online met jaarlijks zes poster-edities
 • Wat maakt deze 'vrouw met de hamer' zo goed?
 • Ondanks de groeiende gevaren weer op expeditie naar de Noordpool
 • Sorry, avocado, het zal niet lang meer duren of we vinden je gewoontjes
  Berlijn
  door Hendrik Marsman

  De morgenlucht is een bezoedeld kleed
  een bladzij met een ezelsoor
  een vlek

  de stad
  een half ontverfde vrouw

  maar schokkend steigert zij den hemel in
  als een blauw paard  van Marc in 't luchtgareel

  Berlijn

  de zon is geel 

  Vader
  door Michel van der Plas

  Vader, wat zou ik ervoor willen geven
  als je er af en toe nog eens kon zijn
  en een zondag kwam zitten in mijn leven
  bij mijn werk en mijn boeken en mijn wijn.

  Soms zie ik mannen van vijfentachtig
  (je weet wel waar) met een gezicht vol zon
   en zin, en dan denk ik godallemachtig
  als ik hem zo nog eens meenemen kon.

  Want op de een of de andere manier
  leeft ik toch ook nog steeds voor lou: louw ogen
  wil ik, met hun aandacht, pret en mededogen
  bij mijn geploeter, mijn huis en mijn hier:
  en ik zag ze zo graag en keer genieten
  van al wat ze vol tranen achterlieten

  Gij wast aan mij gelijk de winde...
  door Karel van de Woestijne

  Gij wast aan mij gelijk de winde
  die wentelt om een koren-aar;
  dra zal ik aan mijn wang bevinden
  de zomer streling van uw haar.

  Dra zult gij 't glanzend voorhoofd beuren
  tot waar mijn slapen komm'rend staan:
  zo ziet men, wild, een winde geuren
  naast 't wegend rijpen van het graan.

  o, 'k Ben geen sterke: moe-gedragen,
  verzwaart vaak de angst mijn levens-last;
  maar 't is mij  waar 'k uw wasdom schrage,
  of blijde een échte steun me omwast

  Zo reikt de liefde, o mijn beminde,
  verrijkt me uw liefde in vreze en vaar,
  - gelijk een geur'ge wentel-winde
  die sterkt en loont heur koren-aar.

  Paradise  Regained
  door
  Hendrik Marsman

  De zon en de zee springen fonteinen bliksemend open:
  waaiers van vuur en zij;
  langs  blauwe bergen van den morgen
  scheert de wind als een antilope
  voorbij

   zwervende tussen  fonteinen van licht
  en langs de stralende pleinen van 't water,
  voer ik een blonde vrouw aan mijn zij,
  die zorgeloos zingt langs het eeuwige water

  een held're, verruk'lijke wijs:

  'het schip van den wind ligt gereed voor de reis,
  de zon en de maan zijn sneeuwwitte rozen,
  de morgen en nacht twee blauwe matrozen -
  wij gaan terug naar 't Paradijs'

   
  Ida Gerhardt (1905-1997)
  De gestorvene
  door Ida Gerhardt

  Zeven maal om de aarde gaan,
  als het zou moeten op handen en voeten;
  zeven maal, om die éne te groeten
  die daar lachend te wachten zou staan.
  Zeven maal om de aarde te gaan.

  Zeven maal over de zeeën te gaan,
  schraal in de kleren, wat zou het mij deren,
  kon uit de dood ik die éne doen keren.
  Zeven maal over de zeeën te gaan --
  zeven maal, om met zijn tweeën te staan.

  De Zwerver
  door Jan van Nijlen

  Ik ben vermoeid. Toch ben ik nog gestegen
  Tot op de heuveltop in het late licht,
  en voor mij kronkelen de duistere wegen
  Van 't avonddorp, dat daar verlaten ligt.  

  Is nu de wereld zoveel eeuwen ouder?
  Alles lijkt mij zo vreemd en toch bekend.
  Ik mis alleen een vriendelijken schouder,
  Een lichaam, dat mijn lust voelt en herkent.

  Ik ben alleen voor gans mijn verder leven,
  Er is niets meer dat me aan deze aarde bindt.
  En toch, ik voel mijn hart onstuimig beven:
  Dààr staat een boom, dààr speelde ik als kind.


  Jan van Nijlen
  (1908-1975)

  Foto
  De klok ( zie boven rechts) tikt gestaag verder...Mijn  teller staat reeds op 72...!
  Om alle teksten op het BLOG te lezen klik je onderaan de laatste tekst op de naar links gerichte pijl...
  Foto
  De Axa-man met twee gezichten en dit na meer dan 50 jaar, toen hadden we de Krüger-man...! Wat goed is blijft dus goed...  

  Haiku

  De zon brandde  fel

  op het wit berijmde gras.

  Ver is de lente...
  (WVO)

  Dropbox

  Druk op onderstaande knop om je bestand naar mij te verzenden.

  Laatste commentaren
 • De taal.... (christine)
      op De taal is de mens gegeven om zijn gedachten te verbergen (Molière)
 • de herinnering is een kerkhof.... (Christine )
      op De herinnering is een kerkhof, waarop meer kruisen dan bloemen staan ( Peter Sirius)
 • Jeugd is geen leeftijd.... (Christine )
      op Jeugd is geen leeftijd, het is een geestestoestand (Samuel Ullman)
 • Alleen Elvis blijft bestaan... (Christine)
      op Alleen Elvis blijft bestaan...( Luc Devos)
 • / (joris vanhecke)
      op Het rijke Vlaamse Wielerleven...( Karel Steyaert)
 • Het zwarte Schaap
  Groots en meeslepend leven
  27-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Toneelspelers zijn de enige eerlijke huichelaars (William Hazlitt)

  De Engelse schrijver heeft meer dan gelijk, slechts de toneelspelers zijn eerlijke huichelaars...wellicht kwam de overtuiging van William er daar ie zich in de 19de eeuw inzette om het werk van Shakespeare weer in de actualiteit te plaatsen...Het belerende vingertje van de Vlaamse politici was verleden week weer van de partij. Wij vinden dat zo erg dat ze (...) jan en alleman steeds de les willen lezen , maar steevast vergeten dat ze heeldere klodders boter op de al of niet kale kop hebben. Bovendien dienen we er aan toe te voegen  dat ze ook het vingertje naar bovenhalen als bepaalde "collega's" iets doen wat eigenlijk niet zo slecht is, want  in de politiek kan een tegenstever nooit iets goeds doen, alleen de eigen partij kan dit. Zo trok ene Wouter Van Besien (45) van leer tegen de burgemeester van Antwerpen omdat ie een persconferentie had gehouden..." Hij bracht de burger in gevaar...", meende Wouter. We hoorden het hem zeggen en vroegen meteen: " Leg eens uit Wouter hoe hij de burger daarmee in gevaar bracht?" , maar ja, de antwoord-tv bestaat nog niet, nietwaar. Nu de deining omtrent de persconferentie voorbij geëbd is, komen hoe langer hoe meer stemmen naar voor om te zeggen dat het nog niet zo'n slecht idee was...Nu zwijgt Wouter, uiteraard... Kampioen van de terechtwijzing is ene Kristof Calvo y Castana (30), de man met Catalaans bloed in de aderen...Zou ie de roep van de Catalanen om onafhankelijkheid  steunen? We vermoeden van niet, want nationalisme is des duivels.Eigenlijk moet Kristof het vingertje laaghouden, want ooit liet hij zich sponsoren om op kosten van een Tabaksgigant ( Philip Morris) GRATIS ( en nog meer faciliteiten) naar To Morrowland te trekken. Wie als groene jongen met tabaksgiganten in zee gaat...juist, is een tophuichelaar). Wie er ook niet vies van is..Meyram Almaci (41) . WIJ doen alles verkeerd, maar als wij dan eens iets willen zeggen over de genocide  op de Armeniërs van 1915 door de Jonge Turken, dan kon madame niet aanwezig zijn , want ze moest confituur maken of zoiets...Zwijgen madame vooral nu de Baas van de Turken weer begint door te draaien...of beter nog  hier met het vingertje beginnen zwaaien, want het is nodig. Het toppunt van huichelarij: Dirk van der Maelen. " De Vlaamse regering MOET stoppen met wapens te leveren aan, zeg maar, Saoedi-Arabië, maar ondertussen gaan zijn Waalse broeders lustig door , want de tijd van het gebroken geweer van ene Camille Huysmans is al heel lang voorbij... Juist, dat was het dan weer... en we weten er zal niks veranderen. Wellicht schrijven we ooit nog eens een stuk over discriminatie...Weet je wie gediscrimineerd wordt?  Oudjes...want probeer maar eens een lening af te sluiten...No way...! Joepie! 

  27-03-2017 om 17:03 geschreven door Wim van Oostveld  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  20-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Panem et circenses (Iuvenalis)

  We dachten weer aan de oude Iuvenalis (1)...die ons meedeelde dat de Romeinen in de keizertijd slechts aan brood en spelen dachten. We zagen ons weer zitten in het  bouwvallige nummer 18 in Maria Theresia. Peremans doceerde er " Geschiedenis van de Oudheid" en Reekmans als jonge lector ter vervanging van een oude prof Latijn , waarover de meest gekke verhalen de ronde deden, maar wij hebben het geweten...Reeds na vijf minuten wisten we dat we de volledige Germania van Tacitus moesten vertalen tegen het einde van het academiejaar...dat was nog lang maar toch..(2).Achteraf vonden we de colleges van Reekmans best aardig...Wat Iuvenalis vertelde leek veel op Belgische toestanden: het chique doen in Rome was Grieks spreken, het plebs broebelde latijn of wat er moest voor doorgaaan...(3)Het was allemaal om macht te doen, wie des morgens  veel clientes(4)   voor de deur had staan , genoot veel aandacht en macht.... De clientes kwamen bij hun heer brood ( eigenlijk voedselbonnen ) en toegangskaarten voor het circus ( de spelen) halen. Een mens ( client) die geen honger had en naar de spelen mocht dacht niet na over de echte problemen die zich in Rome voordeden...en bleef dus rustig...Daaraan dachten we toen in Oostende de hetze rond de finale Beker van België  uitbrak...Heel Oostende zou Brusselwaarts trekken, maar wij hebben daar niets van gemerkt, want in onze straat is er inderdaad één naar Brussel getogen ...en hij ging nog meer doen..., want als "ze" wonnen dan ging ie een beker en de kop van de voorzitter op zijn borst laten tatoeëren. Soms denken wij dat we de Romeinen in gekte al lang voorbij zijn gestoken. We ergerden ons eigenlijk te pletter, want het was alsof er niets anders bestond op de wereld dan het voetballen: de werkloosheid in Oostende troont triomfantelijk als hoogste top in België, de Keizer van Oostende, wou perse burgemeester worden ( zijn  liedje is nationaal uitgezongen) en duwde de zittende en goeie burgemeester ondemocratisch op zij,...Hij start met een nieuwe partij om zijn herverkiezing in 2018 veilig te stellen dus het panem et circensis komt hem goed vanpas...Of zou het zijn om   te voorkomen wat zijn discipel, de huidige voorzitter van SPa zei: " Wie aan politiek doet voor het geld, hoort niet thuis in onze partij"... Gelukkig is het nu allemaal voorbijgewaaid ( aan zee is er steeds wind) alleen een nukkige Oostendse trainer trapt nog een beetje om zich heen: " De ref was volledig verkeerd"...Alle journalisten vonden de ref uitstekend, zelfs de beste man op het veld...De  Oostendse trainer vond het bv niet kunnen dat een speler van hem na één minuut geel kreeg...Als we even doordenken, dan mag je in het begin een tegenstever van het veld trappen, want zo vroeg mag de ref geen kaart tonen...Vreemd... Brood en spelen...Voetbaltrainers horen daar bij, want velen denken dat ze het centrum van de wereld zijn...Helaas!

  (1) Decimus Iunius Iuvenalis (60 - tussen 133/140) Groot Romeins dichter en ook de one liner: mens sana in corpore sano was van  hem... In zijn vele satires soms ironisch , vaak sarcastisch haalde ie iedereen over de hekel : Grieken, Joden, gezagdragers ( vooral), religieus fanatisme, het bestaan van schandknapen in hogere kringen  etc...

  (2) Bij Reekmans lazen we Sallustius "Concuratio Catilinae", Cicero "In Verrem' , Plinius " Epustilae"  ( over de uitbarsting van de Vesuvius)

  (3) Er waren zelfs clientes ( klanten zeg maar) die rijker waren dan de heer, maar steevast elke morgen aan de deur stonden...Er waren zelfs heren die moesten lenen om de clientes te helpen...

  (4) Zoals Vlamingen chique wilden doen: (Hors de mon chemin ( uit de weg) ...j'ai encore une montre  ( ik heb nog een uur werk) 

  20-03-2017 om 00:00 geschreven door Wim van Oostveld  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  15-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nationalisme is een dwaze haan die op zijn eigen mestvaalt staat te kraaien ( Richard Aldington)

  De one liner van de in 1962  overleden Britse auteur, Richard Aldington (1), zou ons tot diep nadenken dienen te leiden, want geef toe er lopen vandaag de dag nogal wat nationalistische klootzakken op onze aardkloot rond...en wie een beetje geschiedenis kent, weet wel waartoe nationlisme ons kan leiden of nog beter gezegd: geleid heeft...In Amerika heeft het volk een president  gekozen ( alhoewel...)(2) die er alles aan doet, waarschijnlijk weet ie het zelf niet , om op ene Benito Mussolini  te gelijken. Telkens als Benito een camera ontwaarde blies ie als het ware zich zelf vol lucht en perste de borst vooruit en de nek achteruit.  De nieuwe Amerikaanse president  doet precies eender...Heeft ie de films over Benito bestudeerd... of is hij ook voorstander van de Chaplins film,  "De great Dictator",  waar ook dat ander nationalistsich varken , Den Dolf, weg van was. Wat er ook van zij, telkens als we Donald ( 3) zien moeten we lachen...en hij moet nog geeneens zijn mond openen ...en inderaad dan wordt het nog erger...Vandaag de dag is er echter nog een stevige concurrent komen opdagen: de heer (...) Recep Erdogan. Wat die allemaal uitkraamt, tart elke verbeelding...Het zijn vooral de Nederlanders die volgens hem de boter hebben gegeten. We willen ons niet moeien, maar de Hollanders hadden goeie boter, want in ons geboortedorp werd er indertijd nogal wat tonnen boter over de grens gesmokkeld...De Nederlanders zouden in Srebrenica 8000 onschuldige mensen vermoord hebben en geef toe dat is niet netjes...maar als er ergens ter wereld een mens een woord durft te uiten over de houding van de Turken tegenover de Armeniërs, dan  is het kot te klein. Zelfs de voorzitster van Groen, Meyrem Almaci, kon dringend niet aanwezig zijn toen in het Belgisch parlement over de Armeense kwestie werd gesproken...Zielig van een madame die steeds de indruk geeft politiek correct te zijn...vooral als het over anderen gaat...Eigenlijk zouden we een paar vragen willen stellen...maar we zullen wel nooit antwoord krijgen

  1) Waarom kwamen zoveel Turken naar Europa als het bij hen toch een paradijs was?

  2) Hoe kan een mens twee mensen zijn of m.a.w. je bent Turk of je bent Belg, maar niet alle twee of is dat dan een vorm van tweeslachtigheid?

  3) Waarom moet je stemmen over iets in een ander land waar je niet woont...of anders moet je er weer gaan wonen, bovendien het si er zo goed al vlieg je er vlug in de bak..?.

  Wedden dat we geen antwoord zullen krijgen...en dat we voor racist zullen uitgescholden worden...Dan moet het maar . Laten de hanen maar kraaien, want steeds komt er een andere haan die de eerste verjaagt... 

   (1) Beroemdste werk: "Death of an Hero" 1929

  (2) Haalde wel het minst aantal stemmen, maar is toch verkozen...Moeilijk te begrijpen, maar toch...

  (3) ...toch familie van die andere Donald...Duck, vriend van Mickey Mouse sinds 1931...? 

  15-03-2017 om 17:13 geschreven door Wim van Oostveld  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  13-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De taal is de mens gegeven om zijn gedachten te verbergen (Molière)

  De verloedering van de taal is al een hele tijd aan gang en wie daaromtrent al eens een aanmerking maakt, wordt voor verrot gescholden...Je hoeft eventjes op de FB-pagina's te kijken en de "geleerde" praat erop naslaan, dan sta je verbaast over de zware spelfouten die de "geleerden" neerschrijven...Om diezelfden op het paard te krijgen moet je slechts eventjes iets over die spelfouten te schrijven..., dan is het kot te klein. Zou er beterschap op komst zijn, we hopen al kunnen we de vele twijfels echter niet onderdrukken, want volgens onze mening komt de reactie uit de verkeerde hoek...Niemand minder dan de Vlaamse minister - president  ( wat een titel, zeg...), Geert Bourgeois, bond de kat de bel aan...Hij trok van leer tegen de reclamespotjes  op de eigenste nationale zenders, waar ze steevast de hebde-gij-taal gebruiken of de taal door Kurt Van Eeghem het verkavelingsvlaams genoemd...We moeten toegeven , wij ergeren ons daar al geruime tijd mateloos over, maar ja en zoals gezegd we vrezen dat het toch nog fout zal lopen als de politici ( het mogen dan nog minister-presidenten zijn) zich daar gaan mee moeien...We waren indertijd verwoede dialect- ( 1) spreker ( en heden nog), maar op kostschool ( eindelijk iets goeds...) werd ons de liefde voor de taal bijgebacht en ingepompt . We herinneren ons nog ter dege de boekjes: "West-Vlaamse uitspraak fouten" van Karel Berquin, " Taalzuivering" van Joris Noe (SJ)...en de ABN-kernen niet vergeten. We waren klaar om de strijd aan te gaan, maar eerlijk, het werd vechten tegen de bierkaai. Onlangs ontmoetten we een oudleerling die lachend zei dat we ooit het woord foor in zijn opstel hadden doorstreept en vervangen door kermis...Hoe langer hoe meer werd het een strijd om de leerlingen, te doen inzien dat dialect mag, maar een algemene taal moet...We draaiden zelfs platen van Jo Erens ( de Limburger) en vroegen dan een samenvatting van het lied...Ze begrepen de tekst niet...dus was een Algemene Taal nodig...Eigenlijk, wel, maar ze bleven dialect praten. Het werd hoe langer hoe erger, want vroeger had  de krant een taaltuinier' Maarten van Nierop) het TV-programma: " Hier spreekt men Nederlands ( Joos Florquin) ...allemaal voorbij...en toen kwamen de commerdiële zenders , waar mooi zijn belangrijker is dan een juiste taal te spreken. Er is zelfs een kakmadame die botweg beweert: " Niemand hoeft te zeggen welke taal ik spreek" Is ze plots taalkundige? Ze probeert de mensen alles wijs te maken omtrent seksuologie en relaties, al liep haar eigen relatie al lang geleden fout...Luister naar mijn woorden, kijk niet naar mijn daden. Misschien kan een taalkundige haar taak over nemen, want als zij alles weet over taal ( want niemand ...etc )  dan kan een taalkundige ook over seks praten  ( want niemand moet hem iets zegen over seks, nietwaar)...Om te sluiten: het ergste is dat de Vlaming geen respect heeft voor zijn  taal, maar steevast over allochtonen zegt : " Ze moeten zich aan passen  en onze taal leren" Juist, maar de hebde-gij-taal? Of Antwerps? West-Vlaams uiteraard niet, want dat moet dan weer ondertiteld...

  (1) Het was dan nog een dialect dat geen echt West-Vlaams noch Oost-Vlaams was en met een woordenschat die slechts daar gebruikt werd...stoasse ( korte kous), kalletoektere ( schommel) etc...

  13-03-2017 om 00:00 geschreven door Wim van Oostveld  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  06-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Er zijn meer slechte ouders dan slechte kinderen(C.Buddingh)

  Minister Crevits trok van leer tegen de allochtone ouders, daar ze zich te weinig inzetten om hun kroost te motiveren om de school ernstig te nemen...Je kon het al raden, wie maar iets durft te zeggen over allochtonen krijgt meteen de politiek correcten op het dak, vraag het maar aan de heer Luckas Vander Taelen...nochtans slaat Luckas spijkers met koppen, bovendien weet ie waarover hij spreekt...Nu  zijn het de oudercomités die van leer trekken en een prof , Piet Van Avermaet ( ° 1958) van de RUG...De prof zal het wel weten, want hij doceert " multiculturalimse  studies"...Nu jij, maar we zullen de prof uiteraard niet tegenspreken, maar  oudercomités zien we zo niet zitten...We zullen het meteen relativeren met een spreuk uit ons geboortedorp..." Ze ( de oudercomités ) mogen er zijn, want de varkens zijn er ook en het zijn zo'n vuile beesten"! Kortom we nemen geen stelling in, maar met oudercomités hebben we rare ervaringen...We zullen ze doodgewoon eens vertellen...De lezer weet, we zaten op kostschool...We hadden geluk, moeder en vader hadden het zo druk dat ze NOOIT naar de ouderdag op school kwamen. Helaas  op een mooie meizondag in 1953 waren ze toch naar het provinciestadje afgezakt...en dat hebben we geweten...De KSA was van plan om één en ander te vieren op bedevaart naar Lourdes te trekken. We hadden daar thuis wijselijk over gezwegen, want we waren al zo weinig thuis en dan nog eens tien dagen van de grote vakantie opofferen, vonden we maar niks. Je kan het raden...Moeder had me nog geeneens een hand gegeven..." Ahwel, je hebt daar niets over gezegd...?" " Waarover?" " Over de bedevaart naar Lourdes...Natuurlijk ga je mee, want de reis  is al betaald!" Lap, eerste rare ervaring met een ouderdag...Jaren later...We vermoeden in de jaren zeventig van vorige eeuw...Er bestond een overkoepelend orgaan dat alle plaatselijke oudercomités vertegenwoordigde. We wisten dat niet, maar raakten het vlug te weet. We werden bij de directeur geroepen en : " Volgende zaterdag is er in Roeselare een  grote werkvergadering m.m.v. ouders, leraars onder l.v. de voorzitter van dit pas geciteerde orgaan...Jij mag er naar toe". Gelukkig met nog vijftal collega's!"Lap, zoals het past in een democratie er was niet veel keuze: gaan! Daar ging de vrije zaterdag en de voetbalmatch in de competitie van het bedrijfsvoetbal waar we elke zaterdag zo naar uitkeken...Eén van de meest vervelende dagen in mijn leven daar in Roeselare. Saaie rond de pot draaiende toespraken, werkgroepen waar we dan nog secretaris mochten spelen...en (eindelijk)   slotvergadering, waar de leider van het orgaan ( je weet wel) zei:"Alle notities van de vele secretarissen zullen netjes verwerkt worden en opgestuurd ter inzage." Juist. We hebben NOOIT , NOOIT iets daar omtrent ontvangen, maar de leider verscheen meer dan wenselijk in de media...tot dat hij uiteindelijk senator werd...Toen viel de frank ( nu de euro): oudercomité , de wipplank naar hogere regionen...Belang van de leerling, laat ons lachen. Tot slot: Crevits heeft volgens ons wel gelijk, maar de allochtonen  verder pamperen  dat is voor sommigen het enige wat correct is, nochtans loopt het toch duidelijk verkeerd...!

    

  06-03-2017 om 16:44 geschreven door Wim van Oostveld  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  28-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.We zijn eeuwen en eeuwen te laat geboren (Henrik Marsman)

  Hendrik Marsam wou in de Middeleeuwen , de vurigste aller tijd leven, maar was in de twintigste eeuw terecht gekomen...Op de vlucht voor het nazisme verdronk het schip waarmee ie Engeland probeerde (1)

  Hendrik_Marsman.jpg (374×550)    te bereiken.Eigenlijk zijn we steeds een groot bewonderaar van Marsman geweest en zodoende zijn we in het bezit van zijn volledig werk en wat meer is, we kennen vele gedichten van hem uit het hoofd: Heimwee, de Overtocht...Vaak denken we ook aan Marsman en citeren dan: " We zijn eeuwen en eeuwen te laat geboren..." Hoe vaak  horen we niet of lezen het ergens dat de werknemer per fiets naar het werk moet rijden, bovendien ontvangen ze daarom nu een premie...Jawadde, een hele carrière lang fietsten we vrolijk ( alhoewel...) naar het werk, maar geen premie maar vaak cynische aanmerkingen. We stelden wel vast dat op het einde van de loopbaan meer en meer collega's begonnen te fietsen, maar daarvan zegden we: " Hoe duurder de benzine, hoe gezonder het fietsen"...en dat vonden ze dan ook weer niet leuk! Gisteren vernamen we nog zoiets. Minister Muyters, het telwonder, vond dat mensen die iets willen bijverdienen door de fiscus niet hard meer mogen aangepakt...Gadverdamme...Jarenlang deden we freelancewerk voor een weekblad, maar de fiscus pakte daar 50 % ( je lijst juist, VIJFTIG) van...Eigenlijk was het sop de kool niet meer waard, maar we deden het graag en dat scheelt ook een slok op de borrel, nietwaar...Onze tuinman "deed"  de tuin tegen 500 frank per uur, toen zijn zoon een herretje had vroeg ie ons om bijles te geven,  we wilden wel, vijf uur tuinwerk voor vijf uur extra latijn...Een vriend vertelde ons dat de tuinman allerlei lelijke dingen over onze hebzucht rondstrooide ...We spraken hem daarover aan...en we mochten een nieuwe tuinman zoeken...Gelukkig, die was veel beter en zelfs de helft goedkoper en zijn zoon volgde koksschool, dus het gevaar van bijles bestond niet. Wij zijn dus niet te laat geboren , maar enkele jaren te vroeg, want dan zouden we fietsbonus hebben gekregen  en  het bijklussen door de fiscus gespaard...en toch houden we van Marsman...en Gezelle en nog vele anderen!

  Hendrik Marsman werd geboren te Zeist op 30 september 1899 en stierf in de Golf van Biskaje op 21 juni 1940 toen de boot , Berenice" op weg naar UK verging...Werd de boot door een U-boot tot zinken gebracht of was er een technisch mankement is nooit helemaal duidelijk geweest;

  Heimwee

  De tijden zijn zwart.

  Wij zijn eeuwen en eeuwen te laat geboren.

  in een mantel gehuld, door  een

  engel op weerlichten doortocht verloren

  en door het onuitroerbaar heimwee vervuld

  den Koning te zien voor Wien ik had willen strijden,

  schrijd ik naar den Dood

  en die een krijgsman had willen zijn

  in de hartstochtelijkste aller tijden,

  moet nu in late verwilderde woorden gewagen

  van eeuwen, die versomberden tot verhalen

  -- duister en vurig -- van Kruistochten

  en Kathedralen

  De Overtocht

  De eenzame zwarte boot                                                                                vaart in het holst van den nacht                                                                  door de duisternis, woest en groot                                                                den dood, den dood tegemoet.

  ik lig diep in het kreunende ruim                                                                 koud en beangst en alleen                                                                             en ik ween om het heldere land ,                                                                    dat achter den einder verdween                                                                  en ik ween om het duistere land,                                                                  dat flauw aan den einder verscheen.

  die door liefde getroffen is                                                                              en door het bloed overmand                                                                        die ervoer nog het donkerste niet,                                                               diens leven verging niet voorgoed:                                                               want de uiterste nederlaag                                                                           lijdt het hart in den strijd met den dood.

  O! de tocht naar het eeuwige land                                                               door een duisternis somber en groot                                                           in de nooit aflatende angst                                                                             dat de dood het einde niet is.                                                                                                                                         

  28-02-2017 om 00:00 geschreven door Wim van Oostveld  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  27-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onze eigen gebreken ergeren ons het meest bij anderen ( Peter Sirius)

  Afbeeldingsresultaat voor Peter SiriusWe dachten aan de oneliner van Peter Sirius ( zie titel) toen we gisteren naar de Zevende Dag zaten te kijken. We willen vooraleer verder te gaan toch mededelen dat we het wel leuk vinden dat Phara Aguirre het programma nu zal presenteren, want we hebben een boontje voor haar...Xavier Tavernier, haar compagnon , is een onbekende voor ons, maar Phara zal hem wel bij de les houden...Maar goed, naar gisteren. Ze hadden weer een paar mensen rond de tafel geplaatst en ze zouden eens het probleem van de gevaren bij schoolkinderen gaan oplossen. Zoals steeds alweer veel geblaat en weinig wol en nog meer rond de pot draaierij. Je moet steeds opletten als een spreker begint met de zin ( zoals nu met dit gespreksonderwerp) :  " Niemand wil zich meer inzetten voor de veiligheid dan ik..." Je weet steevast dat ie volledig naast de kwestie zal drenzen...Herinner je nog scheefpoeper Martens ( symbool van de CVP-familie) " 't Is evident dat niemand meer van humor houdt dan ik, maar er zijn grenzen...) Je wist al met zekerheid dat een bepaald programma NIET op het scherm zou komen. Na wat geklets , kwam plots de burgemeester van Deinze aan het woord en die sloeg spijkers met koppen...Het kwam er op neer dat de mensen die veiligheid niet willen, want in Deinze hadden  ze geprobeerd de omgeving van de scholen verkeersvrij te houden, maar het is niet gelukt, want de ouders willen het niet, want ze willen de kroost voor de schoolpoort afzetten ( gelukkig nog niet voor de klasdeur), de middenstanders bij de school niet, want de klanten blijven weg, de omwonenden niet, want ze kunnen in de Schoolstraat niet meer rijden om naar het werk te gaan...Echt zielig, maar zo modern, want de moderne mens wil ALLES maar NIETS in zijn onmiddellijke omgeving. Veel GSM-masten (1), maar niet in de buurt, veel windmolens, maar alweer niet in de buurt. Wat er ontbreekt? Beleidslui die op tafel slaan: zo is het en niet anders, maar ja, dan komen de politiek correcten weer op de proppen , nietwaar...Vroeger toen onze kinderen schoolliepen , de lager school in de buurt, verbood de school om per fiets naar school te komen...Vandaag de dag komen ze met loopfietsjes, driewielers, steps, skateboards...Als ze dat eens allemaal thuislieten en netjes met moeder aan de hand naar schooltrippelden, zou het al heelwat veiliger zijn...maar wie durft dat voorstellen? Niemand, geeneens voorstellen laat staan verplichten! Maar er is niemand die meer van de veiligheid houdt dan iedereen, maar NIEMND doet er iets aan...Oh, jawel, bloemen gaan neerlegegn als er een kleuter werd doordgereden...Welke zoden brengt dat aan de dijk? In de Skandinavische landen gaat 80% van  de kinderen, vanaf zes, autonoom naar school..., misschien kan Phara ze eens uitnodigen naar de studio om naar hun verhaal te luisteren...

  (1) Er was in Oostende , de Keizerin van de badsteden , ooit eens commotie over GSM-masten op een flatgebouw. Een reporter interviewde de vrouw die een groep misnoegden leidde terwijl ze met haar mobieltje bezig was...Op de vraag wat ze zou doen als de mast zou verdwijnen had ze geen antwoord, maar werd ze heel erg kwaad. Dus...  


  27-02-2017 om 16:45 geschreven door Wim van Oostveld  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  22-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Orgelman (Mark Schaevers)

   Hiernaast een afbeelding van de Duits-Joodse schilder Felix Nussbaum, de haven van Oostende . De  Vlaamse auteur , Mark Schaevers schreef er een schitterend boek over: Orgelman ( 1915 - Bezige Bij Amsterdam). We konden het niet laten om er iets over te schrijven vooral voor de lezers die vaak een goed boek ter hand willen nemen...Wel, Orgelman is zo'n boek. Moet je gelezen hebben...! Vele lezers zullen Mark Schaevers als ex-hoofdredacteur van Humo herinneren al dient gezegd dat ie Guy Mortier niet kon doen vergeten! Hij schreef ook nog meer leuke dingen als bv " De Wolken uit de geheime laden van Claus (2011), maar met Orgelman maakte ie een schot in de roos, dan ook niet te verwonderen dat ie daarmee de gouden Boekenuil won...Felix Nussbaum werd in Osnabrück op 11.11. 1904 geboren en stierf op 9.8.44 in Auschwitz-Birkenau al weten ze het niet met zekerheid. Schaevers volgt de schilder als het ware stap per  stap: zijn opleiding in Hamburg, Berlijn, Parijs, Rome en alles overladen met de saus van het opkomende nazisme.Zo komt Nussbaum in Oostende terecht  , want hij was niet alleen een bewonderaar van Van Gogh, maar ook van Ensor. In 1937 trekt hij naar Brussel in de hoop daar beter als schilder tot zijn recht te komen en hij huwt er met zijn jeugdvriendin Felka Platek, een Poolse schilderes. Nu volgt een bittere periode en in 1940 wordt hij als staatsgevaarlijk ( want Duits staatsburger) op last van de Belgische overheid naar zuid Frankrijk gedeporteerd en komt er terecht in het notoire kamp SaintCyprien waar hij aangrijpende werken borstelt...Hij kan toch terug naar Brussel keren en moet er onderduiken en ze vermoeden dat hij in juni 1944 verraden  werd en opgesloten werd in de Desain kazerne in Mechelen...Met het laatste konvooi uit Mechelen werd hij naar Auschwitz getransporteerd...een paar weken voor Brussel werd bevrijd...Schaevers schreef een formidabel boek over deze schilder, die nu volledig in eer hersteld werd...Hij wordt tot één van de beste surrealistische schilders gerekend. Het boek leest als een roman, echt waar, dus doen!  

  22-02-2017 om 00:00 geschreven door Wim van Oostveld  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  21-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jaren weten meer dan boeken (Georges Herbert)

  Hoe  langer hoe meer stellen we vast dat we steeds in herhaling vallen...al vinden we dit nogal straf uitgedrukt en eigenlijk willen we zeggen dat we steeds op dezelfde manier iets beginnen. Vroeger begonnen we de krant steeds met de strips, maar sedert Marc Sleen en Nero er niet meer zijn  starten we nog met de laatste pagina, maar  met de weersvoorspelling...Sedert enige tijd is er nu ook een rubriekje dat de records, of hoe moet je het noemen (?), uit het verleden aanhaalt...We weten niet of we het leuk vinden, maar het zet ons vaak, om niet te schrijven, steeds, aan het denken . We vinden dan vaak dat al het geschrijf over de opwarming van de aarde larie is, want ook in de  19de eeuw hadden we warme winterdagen...dus, maar we voegen er meteen aan toe dat we zondag naar Reizen Waes keken en van larie omtrent de opwarming zijn we niet meer zo zeker. Verleden week was het record op 16 februari ( we vermoeden het, kan ook een dag vroeger of later zijn geweest) in 1956 - 16° en in 1961 +18°...Wat is er daar nu zo biezonder aan, vraagt de lezer zich af? Wel  we herinnerden ons dat terdege, wat meer is we kunnen ons  nog bepaalde activiteiten  in detail voorstellen. In 1956 begon het op 1 februari steenhard te vriezen en die koude periode duurde tot in maart...Hoe we het zo precies weten...? Wel we hadden in septemer 1955 de humaniora beëindigd en het eerste wat we deden was ons inschrijven bij een voetbalclub...Je gelooft het nooit, want het reglement van de kostschool was duidelijk: " leerlingen zijn geen lid van een buitenschoolse vereniging ." Dat door de felle winterprik de competitie stil lag kwam hard aan. Daarbij zaten we in ons eerste jaar in Leuven en zo'n koude was alles behalve prettig , want een potkacheltje was beven op kot...We zien ons nog staan op de Grote Markt  te kijken hoe een vriend met zijn vespa demonstreerde  hoe hij manoeuvreerde op de spekgladde weg, want strooien was indertijd nog niet aan de orde. Gelukkig was er op diezelfde markt "Le Central", lokaal van de Oostkantonners , heerlijke warme wijn te krijgen...In 1961 waren we soldaat en op diezelfde dag waren we toch wel van wacht zeker, in Ludenscheid. Het was er heerlijk warm zonnig weer zodat we alle meubilair uit het wachtlokaal buitenzetten en de boel grondig schoonmaakten...We kregen daarbij nog lof van de officier van wacht om zoveel intiatief...Zo zie je maar...Een paar dagen  later kregen we een brief van het thuisfront, en mijn lief schreef ( nu nog steeds mijn vrouw...) dat het zo'n mooi weer was en dat ze met een vriendin in een jurk met korte mouwen per fiets naar Damme was gereden    en er op een terras een koffietje had gedronken... Toch heerlijk die mooie herinneringen...het kunnen ook slechte herinneringen zijn, want mijn vrouw zei van 1956, " inderaad een bitter koude februari maand, want toen is mijn liefste tante gestorven en de familie kon niet mee naar het kerkhof...te koud...." Zo zie je maar en toch  vinden wij herinneringen leuk  en heeft de Engelse priester George Herbert gelijk... Jaren weten veel en dit houdt ons wellicht recht 

  21-02-2017 om 15:52 geschreven door Wim van Oostveld  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  14-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waar de stuivers rinkelen, zwijgen de filosofen...(Servisch Spreekwoord)

  In het voorbije weekend naar Spartacus gekeken...Je weet wel de historische film van Stanley Kubrick uit 1960...en tot onze verbazing de film heeft meer dan de tijd doorstaan...bovendien moeten we toegeven dat de acteurs als Kirk Douglas, Laurens Oliver, Peter Ustinov en Tony Curtis schitterende vertolkingen neerzetten. In de colleges van Peremans over de Oudheid hadden we uiteraard voor Spartacus partij gekozen toen ie in opostand kwam tegen Rome en hoewel het een Amerikaanse film was, toch werd de historische waarheid goed gerespecteerd alleen het einde was geforceerd, want volgens Peremans was Spartacus al bij het begin van het treffen gewond geraakt en vocht ie nog een tijdje op de knieën door tot ie sneuvelde , maar het lijk  werd nooit teruggevonden...Maar een Hollywoodfilm moet met een  dramatische scène  eindigen en wat is er mooier dan de vrouw van het hoofdpersonage laten voorbijrijden aan het kruis van haar gekruisigde man...Zelf hadden we de film laten eindigen met een overzicht op het slagveld...en Crassus bijvoorbeeld op zijn paard laten wegrijden...Maar goed, wie zijn wij. We waren achteraf wel verbaasd dat we met heel andere ogen naar de film hadden gekeken dan voorheen...en voortdurend dachten aan vandaag de dag...Hoe politici altijd maar zeggen dat ze alles doen voor het volk, maar eigenlijk maar steeds handelen om het eigen gezag en de eigen macht te verstevigen en uiteraard niet vergeten de rijkdom te vergroten...Hoe Gracchus alles in het werk stelt om Crassus (1) tegen te werken om zodoende zijn poulain Caesar ( waar hebben we die naam nog gehoord...?) een bank vooruit te helpen...Zelfs al komt Rome daardoor in gevaar, dan zien we later dan wel, redeneerden ze toen ook reeds...Vandaag de dag is de politiek even zo...Je ergert je rot aan de corruptie en achterbaksheid in het politiek gebeuren in Rome, maar des avonds in het nieuws op tv kwam alles nog eens aan bod in het gedoe   en de graaipolitiek in Vlaanderen...Alle heren kwamen aan bod, maar zelf zijn ze onschuldige lammetjes , maar het zijn steeds de anderen die boter op het hoofd hebben. Ene Tobback junior, vond dat alles de schuld was van de CD&V, want de Vlaamse SPa had de graaicultuur onder controle, dat zei ie in een interview in " de Zondag" maar hij had nog niet vernomen wat er in Gent aan het  gebeuren was. Ene ex-voorzitter van Groen wees naar een NVa schepen van Antwerpen , maar vergat te zeggen dat een snotter , een twintiger, van zijn partij ook al 40 mandaten had, alleen de Open VLD vond het allemaal niet zo erg, want graaien is een programmapunt voor de Blauwen... Wat moeten we besluiten?... dat alle politici hebzuchtig zijn... De Amerikaanse fysicus , Austin O'Malley had gelijk: " De staatsman scheert de schapen, de politicus vilt ze"...en wij, we kijken er naar en velen denken zelfs dat het goed is! Onze buurman zei ooit over de partij waarop ie stemde: " Ik weet het, ze deugen niet, maar het zijn de besten van de slechten"...Wellicht graaiden ze maar met één hand...Bah!

  (1) Je weet dat bij de Romeinen de namen uit drie delen bestonden : voormaam: Caius , familienaam:  Iulii , toenaam  Caesar. Het laatste zou wijzen dat ie met een keizersnede zou zijn geboren. Marcus Licinii  Crassus ( wat vetzak betekent...) en later kreeg ook nog een extra toenaam: Dives ( rijkerd)..., want naar het schijnt was ie ontzettend rijk. Rijkdom die hij haalde uit de slavenhandel en vastgoed  handel...( Toen dus ook al een leukhandeltje van huisjesmelkerij...?)

  PS. Gisteren (14022017) naar " Wissel van de Macht" op Canvas gekeken...Gezien hoe die zogenaamde grote staatsmannen, Stevaert en Verhofstadt er alles aan deden om Groen te kelderen...en dit niet in het belang van het volk, maar ...vul zelf maar in! 

   

  14-02-2017 om 00:00 geschreven door Wim van Oostveld  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  07-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het is altijd het onleesbare dat gebeurt...(Oscar Wilde)

  We zijn ervan overtuigd dat de pers een (te) grote rol speelt in de samenleving of m.a.w. de pers bepaalt wat belangrijk is of niet, wie goed of slecht is...en ga zo maar door. Er waren  al meerder mensen ( en niet van de minsten)  die niet zo'n hoge hoed op hadden van de pers en het ook gezegd hebben bovendien." Als de pers niet bestond moest men haar niet uitvinden", vond Honoré de Balzac. Ook Napoleon had zijn mening over de pers en zei " Vier vijandige kranten zijn meer te vrezen dan duizend bajonetten!". De Nederlandse schrijver Jan Greshoff vond dan: " Al is het dagblad nog zo snel, de waarheid achterhaalt het wel!" Greshoff laat ons dus veronderstellen dan de pers niet altijd de waarheid schrijft en daaromtrent is vandaag de dag heel veel te doen...Er zijn zo gezegd vele landen waar de persvrijheid aan banden wordt gelegd...en dat is erg, vinden de landen waar het persvrijheid het hoogste goed is en met vuur en vlam verdedigd wordt...Nochtans...en we laten de lezers zelf oordelen wat het ergste is...We gaan hier niet de landen opsommen waar die vrijheid met de voeten wordt getreden, ten eerste is de plaats daarvoor te beperkt en ten tweede de verstandige lezers ( hebben we er anderen...? )  kent ze toch allemaal...Maar het gaat hier dan om de verdedigers van ons hoogste goed, de persvrijheid , die het soms anders aan boord leggen, zelfs in ons bloedeigen land, België. In 2004 schreef ene Derk-Jan Eppink  het boek " Avonturen van een Nederbelg" ( Uitgave Lannoo Tielt) , waarin hij schreef hoe ene Guy Verhofstadt ( de grote democratische staatsman en Europese poenpakker) te werk ging toe ie eerste minister van België was. Derk Jan had eens iets onbehoorlijks, maar wel waar, geschreven over Guy en zijn regering , maar dat vond Guy niet leuk...Hij nodigde de zondaar uit op een etentje, veegde hem daar zo danig de mantel uit dat het maal helemaal niet meer smaakte en blafte dat het moest gedaan zei met kritiek te geven of dat ie anders de hoofdredactuer van de Standaard ( daar werkte Derk Jan) zou  informeren en dat hij NOOIT meer op primeurs vanuit het kabinet van de Premier moest rekenen.... Leve de persvrijheid , nietwaar. Welke vorm van persvrijheid is de beste...? Vandaag de dag kan je nog duidelijk weten in welke vorm van persvrijheid we hier nu leven. Als een NVa een foutje maakt: groot uitgesmeerd met vernederende titel op de frontpagina, als de Keizer van Oostende de bal misslaat ( zoals steeds...Zilverfonds, RMT, Sabena etc...) ver weggestopt in een klein hoekje binnenin , want het is duidelijk de pers wil terug naar het goede, ouwe trouwe regime van vroeger: de drie traditionele partijen moeten het weer voor het zeggen krijgen, want met de nieuwkomers, die de waarheid zeggen, wat koop je daar voor. Als ene Marie Le Pen zegt dat haar land openstaat voor vluchtelingen, maar dat ze zich hier dan wel moeten aanpassen aan onze leefwereld en niet die van hun vorig land ( waar het toch slecht gaat NB) hier moeten opdringen...Hoeveel gewone mensen zouden achter zo'n uitspraak staan...Tachtig procent...? Maar niet de pers en de wereldvreemde politiek correcten. Leve de persvrijheid, maar we weten nu hoe het in mekaar zit...Terloops een tijdje geleden haalde Guytje weer en rare streek uit in het EP...Wanneer gaat het eindigen?   

  07-02-2017 om 16:50 geschreven door Wim van Oostveld  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  31-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wie haastig is, om rijk te worden, zal niet onschuldig wezen...(Spreuken - Bijbel)

  We zijn er hoe langer hoe meer van overtuigd dat het de rijken zijn die er voor "zorgen" dat de wereld verkeerd draait...Het is een beetje zoals met de echte Belgen...Zo trekken de mond nog maar open of het is om te zeggen dat België een luilekkerland is en dat het zeker niet teloor mag gaan, maar ze zijn nog maar de rug gekeerd of ze doen er alles aan om geen belastingen te moeten betalen...Vraag blijft uiteraard hoe een land zonder inkomsten overeind kan blijven...? We herinneren ons nog een voorval in dezelfde trend. Een verre kennis reed indertijd met een sticker op zijn mercedes: " Liever een raket in mijn tuin , dan een Rus"...We vroegen hem waarom ie d'er alles aan had gedaan om zijn zoon vrij van legerdienst te krijgen, want die kon toch helpen om de Russen uit zijn tuin te houden. We waren een idealistische naiëveling , dat was het antwoord!!!...en nu de rijken...Ze doen er alles aan om geen belastingen te betalen, maar bovendien om dan ook nog zoveel mogelijk te profiteren...Met de Open VLD in de regering en je mag NVa ook niet onderschatten zitten ze goed...Ene Turtelboom  had het weer gevonden. Om de auto's die op aardgas rijden, want die zijn goed voor het milieu,   te promoten voorzag ze een premie...Niet zo maar een kadootje, maar wel 18.000 euro.Blijkt nu ook dat die auto's niet alleen goed zijn voor het milieu, want de rijke sloebers laten aan aardgastank van 4000 euro in de wagen bouwen  en rijden verder op diesel, maar toucheren wel de premie... Bereken zelf de winst! Wat zegt de regering  via de mond van Tommelein: " Dat kan niet, we gaan het onderzoeken"...Er is nog een nieuwe trend. Rijken moeten een tweede verblijf hebben, nietwaar. Ze kopen er zo eentje en liefst in een stad waar de gemeentelasten nul of zeer laag zijn ( bv Knokke-Heist). Ze maken daar dan hun echte verblijfplaats van en de woonst waar de lasten hoog zijn, hun tweede verblijf en daar hoeven ze dan niks te betalen...Eigenlijk is rijk zijn plezant, want je hoeft geeneens te werken om geld te verdienen, alleen een beetje foefelen...We vragen ons af  hoe prettig het in ons (...) land leven zou zijn indien de rijken niet zouden foefelen en ook ( genoeg) belastingen zouden betalen. Bovendien ze zouden geen beefsteak minder hoeven te eten en terloops, twee steaks per dag hoeft toch niet en is bovendien ongezond...Terloops de kinderen van rijken hebben toch ook poten aan het lijf en kunnen later toch ook zelf de handen uit de mouwen steken...Om te sluiten: we vinden het ergste nog dat partijen als PS en SPa eigenlijk aan  boven beschreven praktijken meedoen...denk maar aan de fratsen van ene Freya Vandenbossche en niet alleen aan haar decadente huwelijksfeest...Zouden we met zijn allen niet op AMADA stemmen? 

  31-01-2017 om 16:36 geschreven door Wim van Oostveld  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 20/12-26/12 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 08/06-14/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 02/10-08/10 2006

  Egidius waer bestu bleven...

  Egidius, waer bestu bleven?
  Mi  lanct na di, gheselle mijn.
  Du coors die doot, du liets mi tleven.

  Dat was gheselescap goet ende fijn,
  Het sceen teen moeste ghestorven sijn.
  Nu bestu in den troon verheven
  Claerre dan der zonnen scijn,
  Alle vruecht es di ghegheven.

  Egidius, waer bestu bleven?
  Mi lanct na di, gheselle mijn.
  Du coors de doot, du liets mi tleven.

  Nu bidt voor mi: ic moet nog sneven
  Ende in de weerelt liden pijn.
  Verware mijn stede di beneven:
  Ic moet noch zinghen een liedekijn .
  Nochtan moet emmer ghestorven sijn.

  Egidius, waer bestu bleven?
  Mi lanct na di, gheselle mijn.
  Du coors die doot, du liets mi tleven.

  Jan Moritoen  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Laatste commentaren
 • De taal.... (christine)
      op De taal is de mens gegeven om zijn gedachten te verbergen (Molière)
 • de herinnering is een kerkhof.... (Christine )
      op De herinnering is een kerkhof, waarop meer kruisen dan bloemen staan ( Peter Sirius)
 • Jeugd is geen leeftijd.... (Christine )
      op Jeugd is geen leeftijd, het is een geestestoestand (Samuel Ullman)
 • Alleen Elvis blijft bestaan... (Christine)
      op Alleen Elvis blijft bestaan...( Luc Devos)
 • / (joris vanhecke)
      op Het rijke Vlaamse Wielerleven...( Karel Steyaert)
 • geef ons heden.... (christine)
      op Geef ons heden ons dagelijks zeewier (Madame Jaspers-Naessens)
 • iedereen beroemd (christine)
      op Iedereen Beroemd...
 • Godsdienst (Anny Holvoet)
      op God heeft het lastig...
 • Mooie foto (Pedro Sluiter)
      op HERFST
 • Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Inhoud blog
 • Toneelspelers zijn de enige eerlijke huichelaars (William Hazlitt)
 • Panem et circenses (Iuvenalis)
 • Nationalisme is een dwaze haan die op zijn eigen mestvaalt staat te kraaien ( Richard Aldington)
 • De taal is de mens gegeven om zijn gedachten te verbergen (Molière)
 • Er zijn meer slechte ouders dan slechte kinderen(C.Buddingh)
 • We zijn eeuwen en eeuwen te laat geboren (Henrik Marsman)
 • Onze eigen gebreken ergeren ons het meest bij anderen ( Peter Sirius)
 • Orgelman (Mark Schaevers)
 • Jaren weten meer dan boeken (Georges Herbert)
 • Waar de stuivers rinkelen, zwijgen de filosofen...(Servisch Spreekwoord)

  Laatste commentaren
 • De taal.... (christine)
      op De taal is de mens gegeven om zijn gedachten te verbergen (Molière)
 • de herinnering is een kerkhof.... (Christine )
      op De herinnering is een kerkhof, waarop meer kruisen dan bloemen staan ( Peter Sirius)
 • Jeugd is geen leeftijd.... (Christine )
      op Jeugd is geen leeftijd, het is een geestestoestand (Samuel Ullman)
 • Alleen Elvis blijft bestaan... (Christine)
      op Alleen Elvis blijft bestaan...( Luc Devos)
 • / (joris vanhecke)
      op Het rijke Vlaamse Wielerleven...( Karel Steyaert)
 • Foto

  Zoeken in blog


  Foto

  Foto

  Foto

  Op de foto mijn familie: vader , moeder, mijn zussen Camilla en Maria, mijn broer Joris (+) en mezelf. Foto genomen tijdens  de oorlog in 1943. 
  Daaronder het gemeentehuis van Oedelem, mijn geboortedorp, Dr. Wyns noemde het één van de mooiste gemeentehuizen van Vlaanderen... 


  Foto

  De vierde latijnse van het  Sint-Rembertscollege in 1953 met klastitularis Jozef 'Basiel' Verstraete ( achterste rij...)  op schoolreis in Brussel. Gehurkt helemaal rechts zit ikzelf.


  Foto

  In december 1958 speelden enkele Oedelemse jongeren het toneelstuk "Smidje Smee". De "acteurs" werden uiteraard voor het nageslacht op foto vastgelegd...Bovenste rij: (v.l.n.r.) Willy Beernaerts (souffleur), Antoine Dhaese(+), Antoine Depestel, kapelaan Demuynck, René Dewulf, Roger Vanhullebusch, (zittend v.l.n.r.): Roger Vandeweghe, Edward Gilliaert en Marcel Denaeghel


  Foto

  Mijn oude Roldersklacht (mei 1958) aan de Zoete Waters in Heverlee...Eern triest moment!  We zijn de 13de week van 2017

  <bgsound src="http://blog.seniorennet.be/Music/chopin91.mid" loop="infinite">

  Herfstavond
  door Albert Verwey

  Op 't donkre buiten
  Boomkruinen ruisen;
  Stormwolken drijven:
  In 't lamplicht huis en
  Voor donkre ruiten,
  Zit 'n dromend beeld
  Woorden te schrijven,
  En 't kruinenruisen,
  En 't wolkendrijven
  Staat, een geluid,in
  Schrift gepenseeld.


  De Waterlelie
  door
  Frederik van Eeden

  Ik heb de witte waterlelie lief, 
  daar die zo blank is en zo stil haar kroon
  uitplooit in 't licht

   Rijzend uit donker koelen vijvergrond,
  heeft zij het licht gevonden en ontsloot
  toen blij het gouden hart.

  Nu rust zij  peinzend op het watervlak
  en wenst niet meer...

  Een vrucht die valt
  door Karel van de Woestijne

  Een vrucht, die valt...
                                -- waar 'k wijle in 't onontwijde zwijgen,

  buigt statiglijk de nacht zijn boog om mijn gestalt. De tijd is dood, omhoog, omlaag. Geen sterren rijgen
  haar paarlen aan 't stramien   der roereloze twijgen.
  En geen gerucht, dan deze vrucht die valt

  Een vrucht.
                    -- En waar ik sta, ten zatten levens-zome,
  vol als de nacht maar even stil; blind als de lucht
  hoe rijk ook aan 't verholen van mijne dromen,
  voel 'k -- lomer dan in 't loof der luideloeze bomen
  een vrucht die valt, -- mijn hart, gelijk een vrucht
  die valt...   'k  Hore tuitend' hoornen....
  door
  Guido Gezelle

  'k Hore tuitend' hoornen en
  de navond is nabij
  voor mij:
  kinderen, blij en blonde kom,
  de navond is nabij,
  kom bij:
  zegene u de Allerhoogste, want
  de navond is nabij,
  kom bij:
  'k hore tuitend hoornen en
  de navond is nabij,
  voor mij!

  Nieuws De Morgen
 • Tsjechische Karolina Pliskova bij laatste vier in Miami
 • Krijgt TJOP'S een oosters kantje?
 • Toby Alderweireld windt er geen doekjes om: "Fouten gemaakt en dat mag niet gebeuren"
 • "Dat bord staat in brand"
 • Een culinaire uitdaging voor Mitchell
 • Zuur, heel zuur: U19 van Gert Verheyen grijpt naast EK-ticket door owngoal van Anderlechtjonkie Wout Faes
 • Martínez: "Er moet meer winnaarsmentaliteit in de ploeg"
 • Vals briefje van 50 euro uitgeven in het holst van de nacht in donker café is niet strafbaar, oordeelt rechter
 • Zuur, heel zuur: U19 van Gert Verheyen grijpen naast EK-ticket door owngoal van Anderlechtjonkie Wout Faes
 • Hoge woord is eruit: extreem weer is gevolg van klimaatverandering

  Delft
  door Hendrik Marsman
  Sluimer dood

  zacht
  verdronken
  donker

  nacht

  groene dood
  in de gracht
  verzonken

  blinde non
  waanzin
  spon
  zacht
  geflonker
  in de ogen

  donker

  pracht


  Nacht
  door Hermen Gorter

  Het gras heeft den nacht al begonnen,
  de tuin is stil bezonnen.
  De hemel is onbezonnen,
  licht nog zo ongeschonden.

  Bomen wit als boekweit
  hangen neer stil in schoonheid,
  maar de losse kastanjebladen
  zijn schichtig en overladen
  van wind...


  In memoriam amici J. Campert
  door Louis de Bourbon

  In de open dromen van den wreden dag
  heb ik jouw pijn gevoeld, jouw brandend leed,
  soms hoor ik in den nacht jouw stervenskreet
  en ik zie een blik die breekt, jouw laatste oogopslag.

  Ik hef het glas. Ik zie den roden gloed
  van 't heulsap dat ons beiden heeft verheugd
  in vroegere nachten luid en licht van jeugd,
  maar sinds jouw dood smaakt alle wijn naar bloed.

  En sinds jouw dood is alle licht te schel,
  elk vuur te heet, alle genot doet pijn
  en ik hoor in ieder lied dit bittere refrein:
  o, hart, jouw hart, o bloedrode rebel.

   
  Louis de Bourbon (1908-1975)
  Klik op de pijl onderaan laatste tekst om het archief op te roepen...

  Haiku

  Het jaar is gestart

  en we beloven weer veel,

  want we zijn zo dom!

  (WVO)


  Haiku

  Het ouder worden

  is zeker geen sinecuur

  en je doet 't alleen...

  (WVO)


  Haiku

  De vorst is weer weg,

  bakken regen stromen neer,

  helaas, godgeklaagd...

  (WVO)


  Haiku

  De minister spreekt:

  het zijn zeer droeve tijden,

  de riem dient gesnoerd...
  (WVO)


  Over mijzelf
  Ik ben Willy Beernaerts, en gebruik soms ook wel de schuilnaam Wim van Oostveld .
  Ik ben een man en woon in Mariakerke-Oostende (Vlaanderen ) en mijn beroep is leraar Nederlands - geschiedenis aan het VTI in Oostende en freelance journalist bij de Zeewacht .
  Ik ben geboren op 26/04/1936 en ben nu dus 80 jaar jong.
  Mijn hobby's zijn: Lezen en schrijven.
  Schreef een roman " Het zwarte Schaap" die spijtig genoeg al uitverkocht is. Het vervolg staat op mijn Blog " De Tocht terug" Nu schrijf ik voor het Jaarboek " Bos en Beverveld" van de heemkundige kring van Beernem-Oedelem-St.-Joris .
  <bgsound src="http://blog.seniorennet.be/Music/1950_tequila.mid" loop="infinite">

  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!