NIEUW: Blog reclamevrij maken?
CHEERY

Image and video hosting by TinyPic
23-07-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CHEERY, VAN RUILMIDDEL TOT DE BEURS .

VAN RUILMIDDEL TOT DE BEURS.

Vele duizenden jaren geleden leefden onze Europese voorouders als jagers en landbouwers.


.
Andere bronnen spreken van:

De prehistorie duurde in van 25.000 tot 50 voor Christus. Archeologen delen die hele lange tijd op in verschillende perioden:
 • Steentijd, 25.000 - 2100 v.Christus
 • Bronstijd, 2000 - 800 v. Christus
 • IJzertijd, 800 v. Chr. - 50 v. Christus


  Het stenen tijdperk .

Metalen waren nog niet ontdekt, dus ze gebruikten stenen werktuigen voor de jacht en de landbouw. Deze periode staat bekend als het stenen tijdperk.


..
Vuurstenenbijl gevonden uit het steentijdperk in Zweden.


 De mannen en vrouwen uit het stenen tijdperk hadden geen bankbiljetten en munten zoals wij die nu gebruiken. In plaats daarvan ruilden zij goederen met elkaar: een jager kon bijvoorbeeld dierenhuiden ruilen voor graan bij een boer.
 Of een visser kon decoratieve zeeschelpen ruilen voor een gepolijste stenen bijl bij een jager. Deze uitwisseling wordt ruilhandel genoemd.

 
Kaurieschelpjes uit het steentijdperk
.
 Een belangrijk kenmerk van ruilhandel is dat de goederen die geruild worden een zekere waarde hebben.

Een ruilmiddel..

Vuurstenen kloppen

Toen onze voorouders leerden hoe ze metalen konden maken, werd de ruilhandel gemakkelijker.


ZILVERKLOMPJE


.


Dit was omdat metalen, zoals goud, zilver, tin en ijzer voor iedereen waardevol waren. Zo kon een boer zijn vee omruilen voor een bepaald gewicht in zilver, en later wat van dit zilver gebruiken om zijn belastingen mee te betalen. Op deze manier werden waardevolle metalen en andere voorwerpen een 'waardemaatstaf', een 'ruilmiddel' en een middel om 'waarde te bewaren' tot het moment dat deze nodig was.

De eerste munten.

De eerste munten werden ongeveer 2600 jaar geleden in Klein-Azië vervaardigd.

Een oude Griekse munt

..
De oude Grieken namen dit nieuwe idee snel over en begonnen met het produceren van zilveren en bronzen munten, zoals de zilveren drachme. Deze oude munten bevatten een bepaald gewicht van een metaal dat een bepaalde waarde had. Om dit gewicht te garanderen, werden de munten bedrukt met een stempel van de koning, de stad of het land dat de munten uitgaf.

Munten waren handig omdat ze geteld konden worden in plaats van ze te moeten wegen. Omdat deze nieuwe munten een vertrouwd en efficiënt 'ruilmiddel' waren, hebben ze in grote mate bijgedragen tot het uitbouwen van de handel in de oude wereld.

In het oude Rome werden de munten geproduceerd in de tempel van Juno Moneta, en dat is ook waar het woord 'munt' vandaan komt.

Later, toen het Romeinse Rijk verder uitbreidde, werden er andere munten geopend en werden dezelfde Romeinse munten overal in Europa als ruilmiddel aanvaard, van de Britse Eilanden tot Turkije: de eerste pan-Europese munteenheid.Toen het Romeinse Rijk later uiteenviel en de landen van Europa vorm begonnen te krijgen, behield elk land de controle over zijn eigen muntstelsel.De vele verschillende munten en munteenheden die voor de euro bestonden, waren erfenissen van deze Europese naties. Deze munten waren vaak genoemd naar meeteenheden, zoals de Italiaanse lire en de Finse mark, omdat de munten oorspronkelijk een vaste hoeveelheid goud en zilver bevatten.

HET PAPIERENGELD


Het was in het begin van de 17e eeuw dat binnen Europa het eerste papieren geld zijn intrede deed.

Het waren de Chinezen die ruim 1000 jaar geleden het papiergeld introduceerden. Vreemd is dit natuurlijk niet, want het waren ook de Chinezen die het eerst papier wisten te maken. Het Chinese papiergeld had een vaste handelswaarde.
 
.


          Biljet gedrukt op grijs papier van de moerbeiboom


DE BILJETTEN

De Chinezen kenden al in de 14de eeuw papieren geld. Toen Marco Polo van zijn reis terugkwam vertelde hij dat de Chinezen "vliegend geld" hadden, maar niemand geloofde hem.

Rond 1640 is het de Bank van Amsterdam, die als eerste verhandelbare certificaten op de markt brengt. De eerste vorm van papiergeld op de Nederlandse markt.
.

"De eerste vorm van papiergeld op de Nederlandse markt was de kartonnen dollar, die al in 1572 door de stad Leiden werd uitgegeven." = heel erg fout! : Het papieren geld van Leiden in 1574 (!!!) door de belegerde stad uitgegeven was noodgeld, uit gebrek aan ander materiaal (metaal) gemaakt van papieren rondjes gestanst uit oude boeken en daarna op dezelfde manier als een metalen munt -met stempels- geslagen en daarna gebruikt; het zijn dan ook munten van papier en geen papiergeld... 


Pas in de 17de eeuw kwam een Zweedse bank met de eerste biljetten op de proppen. U ziet in het museum hoe die eerste geldbriefjes diverse stempels meekregen en veelvuldige handtekeningen droegen, omdat de mensen er geen vertrouwen in hadden. Papieren geld wordt daarom fiduciair, vertrouwelijk geld genoemd.
.

.
Het papiergeld ging de geschiedenis in als wissels, deze werden door bankiers verstrekt aan zeer goede cliënten. Zij konden deze wissels meenemen op hun reizen en bij een gelieerde bankier elders in het land inwisselen. Dit was een veilige manier van reizen, want overvallers hadden niets aan een wissel. Deze stond namelijk op naam en was door deze persoon alleen te verzilveren.

DE BEURS

.

Beurs te Brussel

De Beurs is een plek waar kopers en verkopers van effecten elkaar ontmoeten, de prijzen daarvan worden bepaald door vraag en aanbod. Het is algemeen bekend dat de beurs de motor is van de economie. Bedrijven verdienen geld op de beurs en zo kunnen ze hun bedrijf weer uitbereiden en een beurs notering zorgt ook voor bekendheid van de naam van het bedrijf zo slaan ze dus 2 vliegen in 1 klap.

..

De geschiedenis van de Beurs

Het begrip "beurs" komt oorspronkelijk uit Vlaanderen, in de 14e eeuw verzamelde Brugse onderhandelaren vaak voor het huis van Ridder van de Buerse. Zijn wapen was 3 beurzen deze waren aan de voorkant van zijn huis gebeeldhouwd. De handelaren gingen dus als het ware "ter Beurze". Later werd deze term het synoniem van handelen zelf.
 

..
.

Brugge , Van der Buerse
nu in handen van de KBC bank.
Foto Google

Niet alleen daar in de buurt maar ook in andere steden en dorpen. In Nederland is het allemaal begonnen in de tijd van de VOC, de 1e effecten die verhandeld warden in Amsterdam waren van de VOC. Dit was in 1606, In 1609 is in Amsterdam de wisselbank geopend hier konden kooplieden geld laten taxeren en omwisselen.

Het eerste echte beurs gebouw werd in Brussel gebouwd op 8 juli 1801.
Het was eerst een klooster maar ze besloten het gebouw in 1860 om te bouwen tot een beursgebouw. Het werd pas op 27 december 1873 in gebruik genomen.
Rond 1930 werd het beroep van effecte-makelaar in gebruik genomen..

De Brusselse beurs heeft geen monopolie zoals veel mensen denken. In Antwerpen en Luik worden namelijk ook in effecten gehandeld. Maar Brussel heeft wel een grote voorsprong op de effectenmarkt in België

.

De grondslagen van de huidige beurs werden tijdens de late middeleeuwen in de Noord-Italiaanse steden gelegd. Daar werden de grote basisconcepten van het moderne bank- en beurswezen (bijvoorbeeld de wisselbrief, de vennootschapsvorm en het bankwezen met giraal geld) voor het eerst ontwikkeld en via Brugge in Noordwest- Europa geïntroduceerd. Brugge speelde van begin af aan een cruciale rol in het ontstaan van de aandelenhandel. Door het verval van de jaarmarkten van de Champagne en hogere transportkosten zochten de Italianen via Brugge een andere weg naar Noord-Europa. Brugge lag in de veertiende eeuw op het kruispunt van twee grote handelsimperia, namelijk het Middellandse Zeegebied met de Italianen en het gebied rond de Baltische Zee met de Duitse Hanze. Hoewel de handel in Brugge volop floreerde, waren de Bruggelingen er zelf niet echt actief bij betrokken. Ze opereerde eerder als tussenpersoon of bemiddelaar tussen de verschillende vreemde kooplieden. Die makelaarsfunctie werd vaak opgenomen door de herbergiers. Zij gaven de vreemde kooplieden niet alleen onderdak, maar vertegenwoordigden hen ook. Gezien hun centrale rol voor de handel, was de herbergier één van de meest gerespecteerde beroepen van de stad.


.

Wapenschild van de familie Van der Buerse uit Brugge.

Eén van de belangrijkste herbergiers families was de familie Van der Buerse. Zij baatten vijf generaties lang de herberg "Ter Buerse" uit. De oudste vermeldingen van de familie dateren reeds uit de dertiende eeuw, en het staat alleszins vast dat Ter Buerse zelf al in 1285 als herberg werd uitgebaat. Dat gebeurde door Robert Van der Buerse, die eveneens de eigenaar was. In de loop van de veertiende eeuw ontwikkelde het pleintje voor de herberg Ter Buerse zich tot hét commerciële en financiële centrum van de stad. Zo werden reeds in 1340 in het handelsleerboek van Francesco Pegolotti (1) de Brugse makelaarstarieven en wisselkoersen in verband gebracht met de handel op Engeland en Italië. Voorts kwamen er op het plein op geregelde tijdstippen makelaars samen. En omdat er toen nog geen officiële beurscouranten waren, verzamelden zij van hun corresponderende en rondreizende gasten allerlei informatie over de lokale economische conjunctuur en de toestand van de buitenlandse markten. In 1370 werden in Brugge op geregelde tijdstippen de wisselkoersen op verschillende steden genoteerd. Rond 1400 kwam er een continue en georganiseerde geldmarkt tot stand met op gezette tijden wisselkoersnoteringen van de meest vooraanstaande handels en bankcentra in Europa, zoals Barcelona, Venetië, Londen of Parijs.

Beurs van Antwerpen


.

Katoennatie Antwerpen


De belangrijkste wisselhandelaars betrokken op het plein Ter Buerse hun natiehuizen. Een natie was een vereniging van buitenlandse kooplieden. Deze naties bouwden, kochten of huurden meestal eigen gebouwen, de zogenaamde natiehuizen. Zij werden ook gebruikt als consulaat, vergaderruimte of opslagplaats. Al in 1322 werd de Venetiaanse natie opgericht, in 1397 kwamen de Genuezen, waarna in de vijftiende eeuw ook de Florentijnen hun natie oprichtten. Op het plein kwamen de kooplieden dagelijks bijeen om hun handel te drijven. Wanneer het regende gingen ze schuilen onder de afdaken aan de gebouwen op het plein, of in de herberg Ter Buerse zelf. En hoewel het Beursplein een openbare plaats was, werd gedurende de beurstijd de toegang verboden voor bedelaars en landlopers. Zij zouden de handelaars namelijk kunnen lastigvallen. Bovendien hield een baljuw de wacht. Wat de precieze beursuren waren, of er reglementen waren en hoe het precies zat met het officieel toezicht, is niet bekend.


..

Beurs te Antwerpen

De werking van de eerste handelsbeurs was gebaseerd op gebruiken en werd nooit op schrift gesteld. Pas in de zestiende eeuw werd de Antwerpse beurs als eerste op schrift gesteld.

Hoe dan ook leeft in het woord ‘beurs’ de vroegere Brugse herbergiers familie verder.

Er bestaat geen twijfel over dat de naam en het wapenschild van de familie Van der Buerse doorslaggevend zijn geweest in het ontstaan bij de associatie tussen het Brugse beursplein en het begrip aandelenmarkt. Toch blijkt de oorspronkelijke betekenis van het woord ‘beurs’ eerder te refereren naar het plein dan naar het gebouw. De allereerste auteur die van de Brugse handelsbeurs melding maakte, is Hieronymus Muenze, een Duits geneesheer uit Neurenberg die in 1495 een lange reis maakte door Europa. Uit zijn reisdagboeken blijkt dat hij in 1495 in Brugge verbleef in een gasthof op het plein voor de herberg Ter Buerse. Hij vermeldde daarin het volgende: "Er is te Brugge een plein waar de kooplieden zich verenigen; men noemt het De Beurs. Daar komen Spanjaarden, Italianen, Engelsen, Duitsers, Oosterlingen, kortom alle natiën samen." Na het verval van Brugge verschoof in de volgende eeuw het financiële centrum naar Antwerpen. Al vrij snel sprak men er van ‘de nieuwe beurs’, het plein waar de handelaars verzamelden. Vanuit Antwerpen vond het begrip ‘beurs’ ingang in Frankrijk, Italië, Spanje en Duitsland, waar het woord verbasterde tot bourse, borsa, bolsa en Börse. Ook in Engeland werd de term ‘Burse’ tussen 1550 en 1775 gebruikt tot, uiteindelijk de term ‘Royal Exchange’ de bovenhand kreeg.


.

The new Royal exange 1775 London.Dat de stad Brugge een cruciale rol speelde in het ontstaan van de beurs staat als een paal boven water. Op het einde van de vijftiende eeuw was de rol van Brugge als financieel centrum uitgespeeld. Daarna volgde nog een lange geschiedenis van de aandelenhandel waaruit de drukke en speculatieve beurs groeide die we vandaag kennen.
.

DE ONLINE BEURS.

De dag van vandaag, kan iedereen die van de beurs en beleggingen iets afweten, gewoon online op de beurs spelen. Gewoon voor je pc kun je bij verschillende banken, rechtstreeks op de beurs gaan, zowel in Europa als op de Amerikaanse beurs kun je, jou eigen fortuin beheren of verliezen. Aan jezelf de keus welke online bank je kiest, en hoeveel je inzet is.

...

Absoluut geen aanrader voor mensen die dit niet beheersen
.


 

EINDE

 
Categorie:Van ruilmiddel tot aan de beurs.
» Reageer (20)


Foto

Foto

Foto

FotoCategorieën
 • . (1)
 • De Ahrwijnen (2)
 • De geschiedenis van de brouwerij Lamot. (1)
 • De miniaturen (1)
 • De Touareg ergens in de woestijn. (1)
 • Het Verenigd Koninkrijk of United Kingdom (2)
 • Kauwgom (1)
 • Kruiswoordraadsel (1)
 • Ons alfabet of de ABC (1)
 • Ons potlood. (1)
 • Sauna (11)
 • Speciale treinreizen. (2)
 • Van ruilmiddel tot aan de beurs. (1)
 • Van waar komt ons zout. (1)

 • Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto  Gastenboek

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!