NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Beurs/ Beleggen / Sparen voor pensioen
E-mail mij

Druk oponderstaande knop om mij te e-mailen.


Financiën
02-12-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nabeschouwingen over de Crisis .

Geachte Lezer ,

 

Ik ben GEEN economist . Daarom is het zeer delicaat voor mij te schrijven over de huidige en toekomstige economische crisis . Toch wens ik enkele randbemerkingen maken over de eigenaardige houding van de Financiële Instellingen tijdens de crisis :

 

-         Toen ik een anderhalf jaar geleden naar een “beleggingsdag” van “De Tijd” of “Trends” ging , wist een van de Fondsbeleggers van de KBC te vertellen dat er een ENORM groot probleem te verwachten was met de zogenaamde “ rommelhypotheken ” . Niemand wist WAAR die rommelhypotheken zich bevonden, noch over HOEVEEL het ging . Na enkele jaren (sic) weet men blijkbaar meer , doch eigenaardig genoeg slechts een beetje . En geleidelijk trimester na trimester begint men tot steeds weerkerende verrassing van de ontdekkers “ ze ” stilaan te vinden . Begrijpe wie het kan !!

Dat het ergste nog moet komen , aldus de nobelprijswinnaar STIGLITZ , blijken Uw Raadgevende Financiële Instellingen ook nog niet te beseffen , of misschien juist wel , daar zij NU “ de regeringen ” voor hun kar spannen .

IN ELK GEVAL IS DE (GESPEELDE ???) ONWETENDHEID VAN DE FINANTIELE INSTELLINGEN INZAKE DE CRISIS WRAAKROEPEND EN DREIGEN ZIJ DE GANSE WERELD MEE TE SLEPEN IN HUN VAL DOOR DE ONZEKERHEID DIE ZIJ CREEEREN. DIT GETUIGT  VAN HET GROOTSTE MINACHTING VOOR DE MEDEMENS , INBEGREPEN HUN EIGEN KLANTEN EN AANDEELHOUDERS .    

 

 

-         Waar zitten die centen van die hypotheken ???  ( Zeker in US )

Als de eigendommen , waarvoor de hypotheken aangegaan zijn van degelijke kwaliteit zijn , hoeven de verstrekkende kredietmaatschappijen deze maar aan te slaan en er een nuttige bestemming te geven of/en deze langzaam te liquideren , EVENTUEEL met de tussenkomst van de overheid om de gemoederen te kalmeren . Zijn het de eigendommen zelf die niks waar zijn  ? Dan kan men eerder gaan zoeken in de richting van een grootschalige oplichting .

 

    

     -    Wenst u zich meer in te lichten hoe de grote en kleine financiële instellingen met elkaar functioneren en elkaar “ respecteren “ , dan raad ik u de lectuur  aan van “ BEURSBEDROG “ geschreven door  Robert BELL aan . Daarin zult u ook de naam vinden van een der hoofdbreinen , die het verpakken van die rommelhypotheken uitgevonden heeft .

 

 

-         De financiële instellingen hebben UIT HOOGMOED GEGOKT met het geld van hun aandeelhouders en deze laatsten hun centen doen verliezen . Sommige chefgokkers zijn op straat gezet telkens met enkele miljoenen € als troost . Om de klucht mooi rond te maken , komen deze royale troostprijzen uit de zakken van hun slachtoffers .

 

Het zijn ook dezelfde gokkers ( wel volgens hun eigen zeggen hun afdelingen “aan de andere kant van de Chinese muur” ) die uw geld in vertrouwen beheren aan tarieven die vier maal te duur uitvallen ( wat u reeds zult weten als u mijn vorig artikel gelezen hebt ) en dat zal u NU gevoelig voelen .

 

 

 

EN NU wat met het advies gegeven in mijn vorig artikel te beleggen in indexfondsen  ???

 

Prachtig advies lijkt het : de indexen zijn de laatste maanden gehalveerd !!!

 

Ik herhaal en zal steeds herhalen dat beleggen op de Beurs voor de DOORSNEE INVESTEERDER een zaak is op LANGE TERMIJN :

De DAX staat nu ( 29.11.2008 ) op 4 669  .

Volgens Yahoo in nov. 1998       op 5 022

Volgens Yahoo in nov. 1993       op 2 057

Sedert 1993 tot heden zou u zo’n 2,5 % dividend per jaar gekregen hebben . Dit mede gerekend met de waardestijging van de index tussen 1993 en nu is uw oorspronkelijke inleg verdriedubbeld .

 

Bent u echter slechts beginnen investeren in 1998 hebt u NU NOG GEEN GOEDE ZAAK gedaan . Uw inleg is gezakt met 9 % . Rekening houdende met de dividenden gedurende 10 jaar zult u er wel NU een lichte winst ( een 20 % )aan overhouden , TENZIJ u uw vertrouwen aan de “ gokverslaafde ” Financiële Instellingen hebt gegeven , die de opbrengsten van uw dividenden hebben afgeroomd . Als u uw vertrouwen geschonken hebt kosten die nutteloze adviezen met bijhorende kosten  u wel minstens een vierde tot een derde van jouw inleg . Dit verlies is er niet gekomen omdat de beurs in elkaar is geklapt , maar omdat u gedurende 10 jaar de verkeerde “ adviseur “hebt geloofd en betaald .

Dit laatste doet mij altijd denken aan die man die op aanraden van zijn Bankier een appelboom plantte en deze laatste kwam ieder jaar in alle stilte met zijn Mercedes aanrijden en laadde – als vergoeding voor zijn goede raad - de volledige appeloogst in zijn koffer . Later , zei de Bankier , zal de boom groot en dik zijn en dan kunt u hem verkopen met veel winst .

In meer verstaanbare taal uitgedrukt , ben ik ervan OVERTUIGD dat degene die Financiële Raad gaat gaan vragen aan de Banken en consorten bij den duivel te biechte gaat . De Banken zouden zich beter beperken tot hun kernbusiness : lenen en uitlenen van geld. 

 

Wat moet de investeerder die begonnen is met indexsparen sedert 1998 doen ? Niets , gewoon niets . Enkel nog 5 of 10 jaar langer wachten . Het komt wel vanzelf in orde .

 

Wanneer de markten terug naar omhoog zullen gaan , weet NIEMAND . Vorige week leek het erop ( in de U.S.) , doch het volume van de aankopen verminderde iedere dag , wat dan ook weer wijst dat de institutionelen nog niet geloven in een herstel en deze laatsten bepalen toch voor de drievierden de markt . Dus nog steeds afwachten tot tegelijkertijd én de prijs der aandelen stijgt én het verhandelde volume toeneemt  .

 

 

 

 

 

 

 

 

02-12-2008, 00:00 geschreven door Pierre CALLU  

Reageer (2)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
03-09-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZEER OUD WORDEN ZONDERZORGEN

 

ZEER OUD WORDEN

 

                    ZONDER ZORGEN .

Pierre CALLU

 

 

 

 

INHOUD :

 

Inleiding .

 

1 . Beleggen is een zaak van Lange Termijn .

 

2 . Waarom op Lange Termijn sparen ?

 

3 . Over hoeveel dient U te beschikken als u 65 jaar oud bent ?

 

4 . Hoeveel moet geld op Lange Termijn opbrengen ?

 

5 . Het wonder van de Samengestelde Intrest .

 

6 . Wat mag een Adviseur kosten en waar hem te vinden ?

 

7 . In wat beleggen ? In indexfondsen en vastgoed .

 

Besluit : Vergeet ook Tontine/Aanwas niet   !

 

 

Bijlagen :

 

-         Leeftijdstabellen .

 

-         Voorbeelden van Indexen .

 

-         Voorbeelden van Tonine – Aanwas .

 

-         Pensioensparen .

 

-         Fondsen met Kapitaalsbescherming .

 INLEIDING

 

Desondanks hun veronderstelde bekwaamheid kunnen de politici het probleem van de pensioenen niet aan . Zij hebben wel een oplossing gevonden voor zichzelf door zichzelf een extravet pensioen toe te kennen .

 

De rest – buiten sommige gelukkige ambtenaren - moet maar hun plan trekken en wordt overgeleverd aan de “erkende financiële instellingen “ die er dan maar gretig gebruik van maken om o.m. hun minderwaardige structurele beleggingsfondsen – al dan niet met waarborg -  kwijt te geraken . De door zichzelf gebombardeerde experten van beleggingen hebben zich , ondanks hun eveneens vette pree om het goed te doen , als debutanten laten vangen door de rommelhypotheken van de Amerikanen . EEN ONVERGEEFELIJKE FOUT DIE ZELFS HUN DESKUNDIGHEID OM DE MENSEN TE ADVISEREN IN BELEGGINGEN IN VRAAG STELT .

Niemand weet welke financiële instellingen met welke hypotheken opgezadeld zitten . Elkeen zwijgt en liegt . Zo is men tot de situatie gekomen dat zelfs de Banken elkaar niet meer vertrouwen ( en met reden ) . En a fortiori : waarom zouden wij ze dan nog vertrouwen ? Temeer dat zij voor hun “ meestal totaal nutteloze adviezen” meer binnenrijven dan de klant zelf .

 

Bent u zo roekeloos om uw geld “ waar u zo hard voor gewerkt hebt “aan “de financiële instellingen “ toe te vertrouwen” om te beleggen in hun gestructureerde fondsen, weet dan dat u VOOR U DE EERSTE FRANK verdient eerst de inflatie moet ophoesten (geraamd in 2008 op zeker 4 %) , dan moet u uw raadgever-bankier-verzekeraar (een slordige 2,5 % per jaar ) “ voor zijn fameuze adviezen” vergoeden én daarna houden de Banken manu militari de eventuele belastingen in voor de Staat (en dat is eigenlijk het nuttigste dat zij doen in gans deze operatie ) en TEN SLOTTE komt u op de VIERDE PLAATS de LAATSTE in de rij , te wachten naar eventuele resterende kruimels .

 

Gelukkig zijn er methodes waarbij u , mits een kleine inspanning , zelf uw lot in handen kunt nemen en KUNT VERDIENEN OP UW SPAARCENTEN . Dit uiteenzetten is de bedoeling van dit boek . Er zijn weinig middelen om op een praktisch zekere manier zonder zorgen rijk of welstellend te worden , maar die bestaan !!!!

 

Over de beurs kunt u elke dag duizenden bladzijden lezen , bijna 100 % van wat u leest is gewoon waardeloos, maak u dan ook niet moe hun gedroom te lezen  : er zijn maar twee soorten adviseurs , de eerste weten dat zij het niet weten hoe de beurs werkt en de tweede soort zijn zij die het nog niet weten , dat zij het niet weten . Er is dan nog een ander soort “ adviseurs “ , die zijn in feite geen adviseurs , maar gewoon verkopers , die verkoopscijfers opgelegd krijgen door hun financiële instellingen .

                                                                                                                              2

Dit boekje is bruikbaar voor minstens 98 % van de Belgen ( althans 98 % van die Belgen die centen hebben of zullen hebben ) . Maak u geen illusies door te denken dat u betere resultaten zult behalen door naar adviseurs te luisteren en zeker niet door te luisteren naar hen , die hun raadpleging “ gratis “ geven . Het woord gratis bestaat heden ten dage niet meer . Er zit altijd iets achter . Maak u ook geen illusies door dagelijks het economisch en beursnieuws te lezen . Ik zeg niet dat het niet nuttig is – het houdt de geest soepel , maar de grote meerderheid  van de Belgen zullen door hun vermeende verworven kennis er nog geld aan verliezen . Over de beurs kunt u morgen het tegenovergestelde lezen van wat u vandaag aan het lezen bent . Voor de verbetering van uw beurskennis kunt u evengoed het parochieblad te lezen , temeer dat dit laatste soort lectuur uw gemoedsrust niet stoort .

 

Wil u toch uw kennis over de beurs, beleggen en pensioensparen aanscherpen , lees dan de geschriften van Thierry DEBELS ,  Emiel VAN BROEKHOVEN en   Roland VER DER ELST , alle drie van harte aanbevolen .

 

 

 

 

 

 

Het CBFA , de “waakhond” voor het Bank en verzekeringswezen heeft  duidelijk laten kennen dat er dringend gesleuteld dient te worden aan de Financiële kennis van den “ Belg” . Hun collega’s van Duitsland, Engeland, Frankrijk…. hebben hetzelfde verkondigd over de financiële kennis van hun ingezetenen . Er zal wel ergens een ERNSTIG probleem zijn .

 

 

 

Deze LECTUUR zal hopelijk een kleine bijdrage worden tot het oplossen van dit volgens hen schrijnend en volgens mij duur gebrek . In de uiteenzetting zal u vernemen hoe er enorm geprofiteerd wordt van deze tekortkoming door allerlei zeer hebzuchtige en machtige  instellingen. Het is dan ook de bedoeling u enkele ESSENTIELE wenken te geven met wat U dient rekening te houden bij “het beleggen” .

 

 

                                                                                                                                            3

 

1 . BELEGGEN IS EEN ZAAK DIE MOET BEKEKEN WORDEN , ENKEL EN ALEEN MET EEN LANGETERMIJNVISIE

 

 

Sparen, beleggen , zelf speculeren moet ALTIJD op lange termijn bezien worden . U kunt wel soms door een korte speculatie eens een goede zaak doen , doch tenzij u onder andere een goede chartrist bent  of een goede fundamenteel analist ( en dan nog ) ,  zult  u uiteindelijk met weinig winst , ja zelfs met verlies eindigen . De winst , die u eventueel rekenkundig maakt , wordt meestal opgegeten door de beurskosten . Zo werken de 95 % van de zogenaamde daytraders met verlies . Dit betekent : daytraden is een slechte stiel , blijf er maar vanaf . Als 95 % van de cafébazen verlies maken , wordt geen cafébaas !!! Doe iets anders : probeer het dan eens als bakker .

 

 

Ik herhaal omdat het essentieel is : als u uw geld belegt , denk op lange termijn ( minimum 10 à 15 jaar ) dezelfde termijn waaraan u denkt als u een onroerend goed koopt .

 

 

 

 

 

 

2 . WAAROM MOET U OP LANGE TERMIJN SPAREN ?

 

Simpel : omdat u steeds ouder wordt en aldus steeds langer geld nodig hebt .

 

U gelieve de sterftetafels van 2000 -2002 te bestuderen, zeker wanneer u een dame bent . Bekijkt u ze maar regelmatig  , dan weet u wat u te wachten staat .

 

 

                                                                                                              3

 

 

Wist u                                                                                                    

 

-         dat HEDEN TEN DAGE 27 % van onze Dames 90 jaar worden , dat is meer dan één dame op vier . Proficiat , Dames , maar let op uw centen !!!

 

-         dat EEN op ACHT van onze Dames de 94 halen , een reden te meer om op uw centen te letten .

 

-         Voor de mannen mag men telkens 5 jaar aftrekken van vorige cijfers (27 % worden 85 , 12 % worden 90 jaar) .

 

 

 

Kom dan ook  niet vertellen dat een persoon van 60 te oud is om op lange termijn te beleggen . Neem daar nog bij dat de kennis van geneeskunde de laatste jaren MET SPRONGEN vooruit gaat en dit gegeven ook de zekerheid om ouder te worden , vergroot .

 

 

 

Uit het dagelijks leven gegrepen : een dame van 60 jaar zal volgens de aangehaalde sterftecijfers gemiddeld 84,5 jaar oud worden . Als zij het geluk heeft daar te geraken , blijft zij gemiddeld nog bijna 7 jaar  leven . Geraakt zij dan ook aan 92, zoals  bijna een vijfde van haar vrouwelijke soortgenoten die in hetzelfde jaar geboren werden ,  dan heeft zij nogmaals bijna 4 jaar voor de boeg . Aan 96 jaar geraakt , heeft zij gemiddeld nog bijna 3 jaar te doen en denk niet dat zij alleen overblijft aan 96 jaar : 7 procent van DE VROUWEN  ZULLEN IN hetzelfde schuitje zitten  t.t.z. zij worden 96 jaar  . Het zal u maar overkomen !!! Maak maar dat er genoeg centen overblijven !!

 

 

 

 Wij raden dan ook aan en zeker aan de Dames  – de Heren leven gemiddeld 5 jaar minder lang - in te schrijven in een paar cursussen over geldbeheer en beleggen .

De dames hebben wel het voordeel dat de natuur met alles rekening houdt  : het is algemeen aanvaard dat  de vrouw  een betere belegger is dan de man .

                                                                                                                                                     4

 

 

 

 

3 . OVER HOEVEEL MOET U BESCHIKKEN ALS U 65 JAAR OUD BENT ???

 

 

We kunnen hier niet in detail gaan , maar in het algemeen wordt aangenomen dat u op 65 jarige leeftijd 22 à 25 maal de som moet gespaard hebben , dat u jaarlijks wenst uit te geven BOVEN uw pensioen .

 

 

 

Dus u wenst maandelijks 1 000 € meer uit te geven dan wat u trekt van de staat , dan hebt u minimaal op 65jarige leeftijd nodig :

1 000 € x 22 x 12 =  264 000 € (iets meer dan 10 miljoen) .

Wenst u over 1 500 € per maand boven uw pensioen te beschikken , zorg dan maar voor een spaarpot van 1 500 € x12 x 22 = 396 000 €. En zo gaat u maar verder………

 

 

 

Dit zijn zeker geen overdreven sommen , die u bovendien best aan de kant houdt. Tegen de tijd dat u 90 jaar oud zult geworden zijn , zullen de kassen van het OCMW waarschijnlijk , wegens de eigenaardige manier van toekenningen de dag van vandaag , totaal leeg zijn . Het gemiddeld pensioen in België is langs de lage kant , zeker voor een zelfstandige en zelfs wanneer u van een hoog pensioen geniet , neem toch maar enkele voorzorgen : wie weet wat de “ hoge pensioenen” te wachten staat . De staat heeft er slechts een flauw benul van welke verplichtingen zij  op pensioengebied heeft , laat staan dat zij een idee heeft wie dat zal betalen . Optimistisch zijn over de “ capaciteiten van de overheid “  is totaal misplaatst : zij gedraagt zich als een volleerde knoeier wat betreft het beheer van uw pensioenbijdragen . Ik adviseer dan ook de pensioenkasbeheerders dit artikel te lezen .

                                                                                                              5

 

 

 

Pensioensparen en levensverzekeringen hebben zeker hun nut door hun fiscale aftrekbaarheid . Spijtig genoeg komt “ het nut “ OOK TEVEEL ten goede aan de Financiële Instellingen , die het vertikken de werkelijk goede producten ( voor de klant althans ) te promoten . Die brengen immers voor hen te weinig op . En het feit dat zij blijkbaar weinig geïnteresseerd zijn in het welzijn van hun klanten , zal dit binnen enkele decennia honderdduizenden armen , vooral zeer oude arme mensen , bijcreëeren !!!!

Als u wilt over genoeg spaargeld beschikken om waardig te leven als u zeer oud wordt , zult u er zelf moeten voor zorgen .

 

 

 

Het goed nieuw is dat er genoeg goede producten slapend aanwezig zijn op de markt of er zijn gemakkelijk genoeg goede producten te creëren , zodat een iets gegoede persoon gemakkelijk zijn zeer oude dag in welstand kan slijten . Maar niemand zal het werk voor u doen . U zult het beheer zelf moeten in handen nemen , wel eventueel bijgestaan door een adviseur , doch u zult zelf overal inlichtingen moeten vragen EN ZELF ALLES CONTROLEREN en zeker nagaan wanneer die man iets beloofd heeft , het wel verwezenlijkt wordt . Als u rustig u eens zelf zou bezig houden met uw geld in plaats van anderen te geloven , dan zal het rendement in meetkundige rij stijgen .

 

 

 

 

 

 

4 . HOEVEEL MOET LANGETERMIJNSPAREN OPBRENGEN ?

 

 

 

Een investering op lange termijn moet u minstens 7 % per jaar gemiddeld opbrengen (of zo’n 4 à 5 % zonder inflatie) , anders klopt er iets niet , met andere woorden als u dit vooropgesteld resultaat niet haalt is meestal iemand anders met uw winst gaan lopen .

                                                                                                              6

 

 

 

Dit wil zeggen :

-         Spaarboekjes buiten . Brengt niemendal op : 0 tot 1 % NA inflatie . Tenzij u van plan bent  kortelings uitzonderlijke uitgaven te doen , volstaat normaal in België met haar huidige sociale voorzieningen een bumper van 3 maand inkomen in reserve te hebben ( voor zelfstandigen 6 maand ) . Hebt u meer op uw spaarboek , dan is er iets mis met uw beheer . U dient op te treden .

-         Beleggingsfondsen : dat is ook zo iets doms , in België althans. De folders zijn zo ingewikkeld opgesteld dat het voor een normale mens gewoon onbegrijpelijk is wat men u tracht te verpatsen en dat heeft uiteraard zijn reden . Een van de belangrijkste ongeschreven regel in beleggen is : beleg nooit in wat u niet VERSTAAT . Dit is advies van zowel Warren BUFFET en Peter LYNCH . Buffet heeft het met zijn beleggingen gebracht tot de rijkste mens ter wereld en Lynch wordt beschouwd als de beste fondsbelegger ooit .                                                                                                                        

Bovendien brengen de Belgische beleggingsfondsen slechts 4,5 % gemiddeld op ( Dit jaar slechts 3,5 % , aldus onlangs werd dit gemeld door de Tijd ), dit is inflatiegezuiverd hoogstens op lange termijn beschouwd 1,5 à 2 % . De beleggingsfondsen bestaan meestal uit een deel obligaties en een deel opties (of een deel uit aandelen en een deel uit obligaties ) . Obligaties kopen is uiterst eenvoudig , in enkele uren kent u de knepen en koopt u zelf best zonder tussenkomst van een adviseur ( die zijn of haar tussenkomst meestal buiten uw weten royaal doet vergoeden ) , aldus eveneens LYNCH ( die tegen zijn eigen winkel spreekt ) en wat betreft opties , daar zou ge best afblijven , te speculatief .

 

 

Dat was een klein uitweidinkje over een paar beleggingsproducten , later zullen we het uitgebreider over hebben .

                                                                                                             7

 

 

 

03-09-2008, 15:44 geschreven door Pierre CALLU  

Reageer (1)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
02-09-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zeer oud worden zonder zorgen deel 2

5 . SAMENGESTELDE INTREST .

 

 

 

 

 

Om te begrijpen hoe geld groeit , wat essentieel is om tot een goed rendement te komen , dienen we eerst dieper in te gaan in wat men noemt de wondere wereld van de samengestelde intrest . De samengestelde intrest is volgens EINSTEIN , de grote natuurkundige, de wonderbaarste uitvinding van het Mensdom . Als u wilt echt geld verdienen moet u het wonder van samengestelde intrest trachten te begrijpen , minstens een lichte feeling in deze materie ontwikken . Want zonder een inzicht wat samengestelde intresten kan opbrengen , zal uw strategie hoogstwaarschijnlijk serieuze gebreken vertonen .

 

 

 

Als ge met 1 000 € begint en u behaalt er mee een bepaald gemiddeld rendement ( 2,5 %, 3 %, 3,5 % …….) gedurende een lange termijn (10, 20, 30….jaar . ) én ge herbelegt steeds de jaarlijkse dividenden en/of intresten dan komt ge na 10 , 20 of 30 jaar uit op volgende bedragen :

 

2,5 %           Na   10 jaar                            1 280,08

                            20 jaar                            1 631,62

                            30 jaar                            2 097,57

 

3%                       10                                   1 343,92

                            20                                   1 806,11

                            30                                   2 427,26

 

3,5 %                   10                                   1 410,6

                            20                                   1 989,79

                            30                                   2 806,79

 

4 %                      10                                   1 480,24

                            20                                   2 191,12

                            30                                   3 243,40

 

 

                                                                                                                        8

4,5                          10                                  1 552,97

                               20                                  2 411,71

                                         30                                  3 745,32

 

5,5                          10                                  1 708,14

                               20                                  2 917,76

                               30                                  4 983,95

 

6,5 %                      10                                  1 877,14

                               20                                   3 523,65

                               30                                   6 614,37

 

7 %                         10                                   1 967,15

                               20                                   3 869,68

                               30                                   7 612,26

 

 

7,5 %                      10                                   2 061,03

                                20                                  4 247,85

                                30                                  8 754,96                 

 

8 %                          10                                  2 158,92

                                20                                  4 660,96

                                30                                 10 062,66

 

8,5 %                       10                                   2 260,98               

                                20                                    5 112,05

                                30                                  11 558,25

 

 

 

 

 

Het is uiterst belangrijk deze getallen te bekijken en opnieuw te bekijken : u dient deze getallen gewoon te geraken . Uw streefdoel moet een rendement zijn van 7 tot 8 % gemiddeld per jaar . U mag niet verwachten dat u ieder jaar dit rendement zult halen , maar het is een must over een termijn van 10 - 20 jaar gemiddeld per jaar aan een dergelijk rendement te geraken .

 

 

                                                                                                                                                               9

Als u bvb een som van 50 000 € hebt en u belegt dit volgens de aanwijzingen van “ uw adviseur “ met een rendement aan 4,5 % (dit is het gemiddeld rendement van Belgische aandelenfondsen ) , dan hebt u na 30 jaar 187 266 € . Bestudeert u iedere maand een uur  “Beleggingen “ dan zult u gerust geraken aan 7,5 %, en die 50 000 € zal er na 30 jaar  437.748 € worden . Een verschil van 250 482 € (10 miljoen oude BF) NETTO op een inleg van 50 000 € (2 000 000,- BF ). Met dit verschil kunt u, weerom als u goed belegt ,  zich een bijkomende uitgave van 1 000 € per maand permitteren van uw 65ste tot de dood u van ons scheidt . U ziet dat het blijkbaar de moeite loont wat tijd in “ Beleggen en Samengestelde Intrest ” te steken .

 

 

 

 

Verwondert u zo’n hoog gemiddeld rendement  van 7 à 8 % ?

 

 

Ja ?

Het is  nochtans niet meer dan logisch dat uw geld 7 à 8  % gemiddeld opbrengt .

 

 

 

Als u van toeten noch  blazen van “Beleggen” afweet en u wendt zich tot een adviseur, wordt de opbrengst gedeeld met de adviseur en die weet wel van wanten .

De  7 à 8  % die het geld normaal opbrengt , wordt in alle geval eerst verminderd met alle soorten kosten én een vergoeding voor de adviseur . Deze uitgaven bedragen in de regel tussen de 1.5 en 2 % .

 

 

 

Die bemiddelaar belegt natuurlijk uw centen waar “hij en/of zijn werkgever er ook iets aan verdienen” , laten we zeggen nog een slordige 1,5 à 2 % . En dan blijft voor u 4 tot 4,5 % . Trek daarvan nog de inflatie vanaf en de rest is voor u de werkelijke winst : ongeveer 0 à 2 procent .

                                                                                                                      10

 

 

 

 

 

In het andere geval – als u ZELF uw geld op een goede manier beheert – steekt u de volledige opbrengst zo’n 7 à 8 % of meer (min inflatie en min wat kosten) in uw eigen zakken .

 

 

 

 

 

Het feit te weten dat uw geld 7 à 8 % op lange termijn moet opbrengen , is essentieel . Als U uw opbrengsten aan die maatstaf toetst , dan zult kunnen verifiëren als U op een goede of slechte manier aan het beleggen bent . Maak enkele rekenoefeningen aan de hand van bovenvermelde cijfers hoeveel u de laatste 20 of 30 jaar zou moeten binnengekregen hebben en hoeveel u er effectief binnengekregen hebt  en/of hoeveel u er voortaan MEER moet binnenkrijgen .

 

 

 

 

Als u enkele rekeningoefeningen gemaakt hebt , zult u heel goed aanvoelen hoe belangrijk het is op de hoogte te zijn van de diverse beleggingsvormen om uw rendement duizelingwekkend te verhogen . U werkt dag na dag, u spaart en wegens het verwaarlozen van een gemakkelijke inspanning van hoogstens één uur per maand laat u uw spaaropbrengsten grotendeels afpakken .

 

 

 

 

Een  voorbeeld uit het leven gegrepen :

-         10 000 € ( 400 000 BF)  aan 2,5 % op een spaarboekje gedurende 20 jaar  brengt de totale som (inleg + herbelegde intresten ) op  16.386,2 €.

-         10 000 € (400 000 BF) aan 4,5 % in een gemiddeld beleggingsfonds belegd brengt  na 20 jaar de totale som (inleg + herbelegde intresten ) op van 24 117,1 € .

-         10 000 € (400 000 BF) aan 7,5% gedurende 20 jaar belegd brengt de totale som ( eveneens inleg + herbelegde intresten ) op  42.478,5 €.

 

Dit maakt een verschil van 26 092,30 € (een slordig miljoen BF ) op 20 jaar tussen een heel slechte en een goede belegging  en dit op een bedrag van nauwelijks 10 000 € (400 000 BF) !!!                                                            11

 

 

 

 

 

Een vraag die u zichzelf nu dient te stellen is : hoeveel jaren staat er al 10 000 € (400 000 BF) of een veelvoud ervan bij u vast op uw “spaarboekje “, ZONDER er aan te komen  ????  U kon  26 092,3 € ( één miljoen BF) PER 20 JAAR of een veelvoud ervan meer verdiend hebben door een klein beetje beter op te passen .

 

 

 

 

6 . WAT MAG EEN ADVISEUR KOSTEN EN WAAR HEM/HAAR TE VINDEN ?

 

 

 

 

Als u uzelf een uur per maand bezig houdt met uw geld mag een adviseur én de kosten van belegging u op jaarbasis gerekend zo’n 0,5  à 0,6 %  kosten . Zijn die man en/of de kosten duurder , dan zou ik mij beginnen vragen stellen waarom ?  Dat duurder zijn, kan maar gerechtvaardigd worden door een hoger rendement ( aan te tonen met FEITEN en niet met woorden en beloften ) . En “Aangezien een duurdere adviseur toch zo zeker is van zijn stuk , zal die man zonder probleem enkele GARANTIES verschaffen  aan de belegger !!! “, althans dat hoop ik voor U .

 

 

 

Hier zijn we echt terecht gekomen bij EEN ERNSTIG PROBLEEM VAN DE SPAARDER-BELEGGER in België . Waar zijn er  OBJECTIEVE of NEUTRALE adviseurs te vinden ? Dat is een van de huiswerken die de aandachtige lezer dezes boodschap te maken heeft  , nl dit uiterst DELICAAT probleem op te lossen . Ik kan enkel maar zeggen dat de spaarder-belegger weinig kans heeft de gezochte “ NEUTRALITEIT en OBJECTIVITEIT “  te vinden bij een lid van het Bank- en Verzekeringswezen . Deze zelf uitgeroepen adviseurs moeten de producten van hun werkgever slijten of ze vliegen eruit . Op zaterdag 31 mei is daarover trouwens een artikel geschreven in “DE Morgen “ hoe de Banken hun rommel aan hun klanten aansmeren “ .           

 

 

<span style="font-size: 16pt; color: black; ms

02-09-2008, 00:00 geschreven door Pierre CALLU  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
01-09-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Deel 3

7 . IN WAT BELEGGEN ?

 

 

 

-         Spaarboekjes en dergelijke :

 

 

 

Einde mei 2008 is men tot de conclusie gekomen dat we in België boven de 5 % inflatie zitten . Dus als ge uw geld aan  3 – 4 % laat renderen – wat de Grootbanken aan U graag voorstellen – verliest ge ieder jaar geld . Een boze tong noemt dit de neergroeipremie . Blijf  maar van deze vorm van “belegging “ af . Voor het modale Belgisch gezin is een reserve van drie maand voor hun eventuele onverwachte uitgaven voldoende . Laat u meer op uw spaarboekje staan , is dit verspilling en DIENT U IN TE GRIJPEN .

 

 

 

 

-         Beleggingsfondsen :

 

 

 

Dit is een creatie van de banken , die AAN DE HUIDIGE TARIEVEN die zij nu aanrekenen voor niets nodig is . Enkel omdat het echter een ongelofelijke inkomstenstroom voor de Banken teweeg brengt , blijft het bestaan .

 

Koop willekeurig ( bekwaamheid bij het selecteren van aandelen speelt slechts een zeer bijkomende rol ) een aantal aandelen en een aantal obligaties , voeg ze samen en ge hebt een fonds . Geef de geadviseerde dan een voor niets dienende , maar mooi klinkend  adjectief zoals conservatief , dynamisch of ertussen ( afhankelijk van de aard en de hoop van het slachtoffer – of –weerom volgens een boze tong - wil de belegger met de zachte of harde hand, langzaam of vlug gepluimd worden ? ) ,  en klaar is Kees om  onvoorstelbare winsten binnen te rijven .

 

                                                                                                                                                     

Gemiddeld schijnen die dingen voor de belegger in België 4,5 % op te brengen ( de laatste 12 maanden zou de opbrengst – althans de Financieel Economische Tijd - gedaald zijn tot 3,5 % ) . Aan een inflatie van heden (momenteel in mei 2008  5,3 % ) zult ge er bijgevolg niet veel plezier aan beleven . Het probleem van dit soort beleggen zit hem in de abnormaal hoge kosten van de adviseurs zelf  en/of van de kosten die zij veroorzaken . Tot nader order slagen 98 % van de adviseurs er niet in , meer op te brengen dan dat ze kosten . Dit wil zeggen dat  in 98 % van de gevallen  u beter af bent geen “ beleggingsfondsadviseur “ te hebben (en zeker als het ene is die van uw huisbank komt ) dan er wel een te hebben . Als u wilt fortuin maken en als u beseft dat ge weinig kans hebt om bij de laatste 2 % te geraken , blijf dan ook maar van dit product af .

 

 

Een veel rendabeler alternatief dan beleggingsfondsen , is passief beleggen op de beurs in goede indexfondsen , omdat ze én minder kosten meebrengen én minder risico hebben én geen dure adviseurs nodig hebben , daarover later .

 

 

 

-         Obligaties :

 

 

 

Dit zijn gewone leningen die u toekent aan een overheid of aan een bedrijf . Deze betalen meestal jaarlijks een intrest en na de overeengekomen termijn betalen ze eveneens de hoofdsom terug . Het is zeer eenvoudig te weten te komen wie solvabel is en wie niet . Er bestaan “ ratingsbureaus “zoals S & P en Moody’s die bestuderen welke uitgevers voldoende solvabel en betrouwbaar zijn . Als u geld leent in een andere munt dan de Euro , dan komt er een valutarisico bij .

Deze vorm van beleggen kunt , wegens zijn eenvoudigheid , beter zelf doen zonder dure adviseurs .

Op lange termijn kunt u met deze vorm van beleggen 1,5 tot 2 % verdienen NA inflatie . In feite wil dit zeggen u kunt 2 % opdoen van de gekregen intresten . Boven dit bedrag bent u uw kapitaal aan het opeten . Weerom is dit geen goede belegging als u van plan bent lang  te leven .

 

                                                                                                                                                      

Als u toch ( een deeltje van ) uw geld in obligaties (of kasbons en dergelijke ) wilt steken , koop dan in jaarlijkse schijven liefst Belgische staatsobligaties . Dan heeft tenminste de gemeenschap er nog iets aan .

 

 

 

 

 

-         Aandelen :

 

 

 

In tegenstelling met wat men verspreidt is het aankopen van aandelen op de Beurs een van de beste investeringen OP LANGE TERMIJN ( vanaf 10 jaar en liefst langer ) als men aan onder meer zeker aan bepaalde voorwaarden zeker voldoet o.a. zo weinig mogelijk transacties doen, diversifiëren…. .

(Men is tot de conclusie gekomen dat herhaaldelijk aankopen en verkopen van aandelen door de particuliere belegger de HOOFDOORZAAK is van zijn verlies of laag rendement op de beurs ) .

 

Het bestuderen van individuele aandelen vergt wel veel tijd en veel kennis . Zo moet men een fundamentele en technische analyse van het aandeel maken , men dient de markt der aandelen zelf ontleden , uw oor te luisteren leggen om allerlei meestal waardeloze achterhaalde “ tips ” op te vangen , uitzoeken of de bestuurders van de geviseerde maatschappij bezig zijn aandelen te kopen of te verkopen..…..om dan na al die moeite tot besluit te komen dat een aap bij de selectie het evengoed of beter doet dan u .

 

 

 

Beter dan individuele aandelen kopen is PASSIEF BELEGGEN in  indexfondsen en . Deze vorm van beleggen en dit zal u wel eigenaardig in de oren klinken , GEEFT  IN ZEKER 95 % VAN DE GEVALLEN BERTERE RENDEMENTEN DAN ZELF AANDELEN TE SELECTEREN OF TE LATEN SELECTEREN , en zeker als ge voor de selectie onder een of andere vorm betaalt .

 

                                                                                                                                                   

 

 

Het beleggen in indexfondsen werd en wordt voortdurend aanbevolen door de bekwaamste adviseurs over gans de wereld onder andere door  Warren BUFFET (reeds geciteerd als de belangrijkste belegger en rijkste mens ter wereld ) . Deze vorm van beleggen wordt onder andere toegepast door het Pensioenfonds van de Nederlandse Nationale Bank ( die hun adviseurs kotsmoe waren ). In de U.S. die toch op gebied van beleggen – een van de weinige gebieden trouwens – onze kennis voorbijsteken , wordt 30 % van de beleggingen op de beurs op deze manier gedaan . Hoewel deze techniek door praktisch al de algemene werken over beleggingen op de Beurs als EEN DER BESTE EN VEILIGSTE erkend wordt , wordt deze door de Belgische Financiële Instellingen om duistere redenen WEINIG OF NIET aanbevolen .

 

 

 

En wat houdt deze techniek in ? Om de prestaties van de beurs te meten in een bepaald land , streek of zelfs de wereld , heeft  men indexen gecreëerd : men neemt de waarden van de steraandelen van een land , streek of de wereld ( meestal in een bepaalde verhouding afhankelijk van de belangrijkheid van de onderneming ten opzichte van de anderen ), telt die waarden van die aandelen samen  en men komt uit op een totaalbedrag en dat is de beginwaarde van een index . De belegger kan de geselecteerde aandelen in dezelfde verhouding aan als de index samengesteld is, aankopen of  kan beleggen in aandelen van een indexfonds , die de steraandelen in zijn plaats aankoopt  .  Gaat de index met een bepaald percentage vooruit , dan betekent dit dat de totale waarde van uw aandelen met een even groot percentage verhoogd is . Aangezien het de steraandelen van een land zijn die geselecteerd worden , mag men aannemen dat op lange termijn , die aandelen de algemene trend van de economie van dat land volgen en aangezien men mag aannemen dat de economie ( zeker in de Westerse wereld ) nog een zeer lange tijd zal blijven groeien , zullen de indexen nog lange tijd blijven stijgen en zal de belegger op die manier genieten van de economische vooruitgang van het geselecteerd land .

 

                                                                                                                                                   

 

 

 

Als voorbeeld nemen we onze Belgische beursindex : de BEL 20, deze is of was samengesteld uit (ongeveer) 15 % Fortis , 13,5 % KBC , 13 % Dexia, x %........... . Als men nu voormelde aandelen in dezelfde verhouding aankoopt als de index samengesteld is , zal het totaal van de aandelen die u aangekocht hebt met evenveel % stijgen als de BEL20 index . Om deze constructie op te zetten heeft men geen dure adviseurs nodig .

 

 

Nu tot algemene verbijstering IS BEWEZEN dat het gewoon volgen van een index (het aankopen van aandelen zoals de index samengesteld is ) VEEL BETERE RESULTATEN geeft dan het volgen van de adviezen van de beursadviseurs . En de reden daarvoor is : de kosten die de adviseurs veroorzaken zijn veel hoger dan hun opbrengst .

Men heeft herhaalde malen de resultaten van de indexen vergeleken met die van de adviseurs . Als men het resultaat na 3 jaar vergelijkt dan verliest de meerderheid der adviseurs het van de index . Na 10 jaar is de vergelijking een ramp voor de adviseurs . U hebt uw

adviseurs al die jaren betaald voor wat ??

 

 

 

 

Hoeveel brengt het kopen van aandelen volgens de index op ?

Historisch gezien mag men rekenen op rond de 8,5 % in de westerse wereld  ( 5 tot 6,5 % NA inflatie ) OP LANGE TERMIJN . Dat is nog een ander voorstel dan wat u voorgeschoteld krijgt van uw Financiële Instelling !!

 

 

 

Welke indexen zijn aan te raden ?

MSCI- index (wereldaandelen) , FTS Eurofirst 300 , DJ Euro Stoxx50 , S&P Europe 350 , S&P 500, CAC 40……

Er zijn er genoeg om een verantwoorde keuze te maken . (Er zijn ook indexen volgens sector , deze zijn wegens hun beperkt gebied , risicovoller , maar daarover hebben we het in deze uiteenzetting niet ).

U belegt wel best in MEERDERE indexen om tot een optimale spreiding te komen .

 

 

 

U mag gerust zijn : als u een wijdverspreide index neemt zult u nooit uw geld kwijt geraken . er zijn wel dips ( die zelfs vele jaren duren , dit is geen probleem – gewoon stil blijven zitten , niets doen , zelfs de evolutie van de index niet volgen ) , want uiteindelijk ( op lange termijn  ) zal de economie van het land , streek of de wereld hervatten , met als gevolg dat de steraandelen , waaruit de index is samengesteld , eveneens in waarde zullen toenemen, wat dan ook de index terug naar omhoog zal duwen . Gewoon de waardestukken houden ( enkel hen af en toe  updaten , als de samenstelling van de index eens per jaar of minder wijzigt ), niet naar omkijken , alles komt vanzelf in orde .

 

 

 

Laten we als voorbeeld de CAC40 nemen . U hebt beslist de index van de Franse beurswaarden te volgen . U koopt op de markt de franse steraandelen aan in verhouding tot de samenstelling van de  Franse index . Wanneer zal u al uw geld kwijt geraken ?  Als ALLE volgende ondernemingen failliet verklaard worden : Accord , Air France , Air Liquide , Alcatel, Alstrom, Arcelor Mittal , AXA , BNP Paribas , Bouygues , Capgemini , Carrefour , Credit Agrécole , Danone , Dexia , EADS , EDF , Essilor , France Telecom , Gas de France , L’Oréal , Lafarge , Lagardère , LVMH , Michelin , Pernod Ricard , PSA Peugeot Citroën , PPR , Renault , Saint-Gobin , Sanofi-aventis , Schneider Electric , Société Générale , STMicroelectronics , Suez , Total , Unibail-Rodamco , Vallourec , Veolia , Vinci en Vivendi . De Franse staat zal  nooit laten gebeuren dat al die ondernemingen gesloten worden en als er een van die megabedrijven dreigt failliet te gaan , zal zij - zoals dat in het verleden is gebeurd met Vivendi - tussenkomen om het te redden ( indien nodig met het geld van de Franse belastingbetaler) .

 

 

 

Een voorzichtige en verstandige belegger mag heden ten dage gerust minstens 40 % van zijn fortuin in enkele (meer dan één )  goede indexfondsen beleggen . Kost wordt geraamd op 0,50 à 0,60 % per jaar, advies ingerekend . U mag op lange termijn een opbrengst van waardevermeerdering ( 6 %) + dividend (2,5 % ) )  verwachten . Tijd om er uw schaal van samengestelde intresten bij te halen .

 

 

Daar het een ideaal lange termijn belegging is , is het een gedroomde aankoop voor uw kleinkinderen ( en als u het zelf nodig hebt , blijft het ter uwe beschikking  ! ) .                                                                   

 

 

 

 

 

-         Vastgoed :

 

 

 

Vastgoed is ook een topper , uiteraard eveneens op lange termijn De opbrengst bestaat uit 2 componenten : de huurwaarde + de waardevermeerdering .  Samen mag de opbrengst ook op lange termijn geraamd worden op 6 à 9 % , tenminste wanneer u zich een kleine moeite getroost een goed renderend pand met toekomstwaarde te zoeken .

 

 

Hier mag ook minstens 40 % van uw kapitaal aan besteed worden .

 

 

Vindt u het zelf aanhouden van een eigendom teveel rompslomp , zoek dan naar een goede VASTGOEDBEVAK of VASTGOEDCERTIFICATEN .

 

 

Er is nog een ander interessant verband

tussen de aandelenmarkt en de vastgoedmarkt : in de periodes waarbij de aandelenmarkt het minder goed doet , doet de vastgoedmarkt het beter en vice versa .

Zo is het aan te raden tegelijkertijd én in de vastgoedmarkt én in indexaandelen te investeren .01-09-2008, 00:00 geschreven door Pierre CALLU  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (2 Stemmen)
24-08-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zeer oud worden - deel 4 - Besluit

-         BESLUIT :

Het komt erop aan zoveel mogelijk “adviseurs” , die u meer dan een 0,6 procent kosten (inbegrepen de kosten die zij veroorzaken ) BUITEN TE HOUDEN . Hou buiten al degenen die meer dan dat voormeld percentage willen afkabbelen . Kijk maar naar uw tabel van de samengestelde intresten wat het verschil van rendement is wanneer u gedurende 20 jaar ( niet lang , nog geen vierde van je leven ) 100.000 € belegt aan 5  in plaats van 7 % binnenhaalt . U zult 95.192 € MINDER ONTVANGEN aan een gemiddelde opbrengst van 5 % in plaats van 7 % .

Had uw grootvader dit geweten dan waart u al lang rijk geweest .

Wat uw geld opbrengt is belangrijker dan het beginkapitaal zelf : als u uw geld kunt doen renderen aan 7 % per jaar zal enkel het intrestgedeelte na 20 jaar bijna driemaal het geïnvesteerd bedrag bedragen . Laat de heren die “ uw beginkapitaal  waarborgen “ zelf hun geld op die manier beleggen . Ze zouden beter uw rendement waarborgen : het gaat over driemaal meer geld .

Ook een uiterst interessante mogelijkheid om van een financiële rustige hoge ouderdom te kunnen genieten , bestaat erin met een deel van uw centen deel te nemen aan een tontine of een aanwasconstructie met één of meerdere personen . Zo kunt u gezamelijk een eigendom kopen , het vruchtgebruik in onverdeeldheid laten , de eigendom  verhuren en samen de huur innen en verdelen .Telkens wanneer een van de tontineleden sterft , kan de huur verder verdeeld worden onder de overlevenden……... Tot de laatste sterft en dan gaat de eigendom terug naar de oorspronkelijke erfgenamen van ieder gewezen lid . Het grote voordeel bestaat erin dat degene van de groep die het geluk heeft haar of zijn honderdste verjaardag te vieren , niet van de honger zal omgekomen en onafhankelijk blijft én van de financiële goodwill van zijn familie én/of het OCMW .  De mogelijkheden van Tontine - Aanwas zijn onuitputtelijk :  tontine - aanwas is mogelijk voor zowel voor onroerende als roerende goederen en is aanpasbaar aan ieder zijn behoeften en vergt geen dure adviseurs .  (Deze constructie is bijna een must voor alleenstaanden  én voor degenen die toch ergens wat bemiddeld zijn , doch vrezen dat ze wat krap gaan zitten als ze ( zeer ) oud worden , ook is het soms uitstekend voor  het probleem van een gehandicapt kind te verzachten…..) . Deze constructie is zo geniaal omdat zij  gecreëerd werd door de rechtsgeleerden en niet door onze fameuze wetgever , die altijd maar de Financiële Instellingen bevoordeeld “ om de burger te beschermen “ (sic) .

 

 

In dit artikel is geen rekening gehouden met sommige beleggingsvormen die fiscale voordelen verschaffen . Pensioensparen en lange-termijn-sparen zijn zeer interessant  om de eenvoudige reden dat zij aftrekbaar zijn . Deze zijn het niet door de winstgevendheid van de voorstellen u aangeboden door de Financiële Instellingen maar enkel en alleen door hun fiscale aftrekbaarheid . Het geld wordt gedraineerd naar de Financiële Instellingen die het vertikken goede producten aan hun klanten aan te bieden en die er slechts een middel te meer in zien om  in de eerste plaats zichzelf te verrijken .

Zo , Dames en Heren Lezers , ik wens u allen meer dan honderd jaar toe in gezelschap van indexsparen , tontine-aanwas  en onroerende eigendom ( en nog wat pensioen , wat pensioensparen en lange-termijn-sparen ). Als u deze vormen van beleggen uitdiept , zult u en niet een ander van uw geld genieten .

 

Ik zou u danken dit artikel ter kennisname aan vrienden en kennissen door te willen mailen .

Tevens vraag ik u zoveel mogelijke kritiek te geven op dit artikel zodanig dat ik met uw hulp de inhoud kan verbeteren , uitbreiden en/of aanpassen .

 

Pierre.callu@gmail.com                                                        21

 

24-08-2008, 00:00 geschreven door Pierre CALLU  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (3 Stemmen)
23-06-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sterftetafels 2000 - 2002 / Mannen
 
 
België - Mannen
    Over- Aantal
overleven-
den op
Aantal
sterfgevallen van de ene leeftijd tot
Ver-
wachte
    Over- Aantal
overleven-
den op
Aantal
sterfgevallen van de ene leeftijd tot
Ver-
wachte
Leef- Sterfte- levings- 1.000.000 de levens- Leef- Sterfte- levings- 1.000.000 de levens-
tijd kans kans geboorten volgende duur tijd kans kans geboorten volgende duur
(x) (Qx) (Px) (Lx) (Dx) (Ex) (x) (Qx) (Px) (Lx) (Dx) (Ex)
 
0 0,004240 0,995760 1.000.000 4,240 75,36 53 0,006095 0,993905 921,269 5,615 25,66
1 0,001132 0,998868 995,761 1,128 74,68 54 0,006768 0,993232 915,654 6,197 24,81
2 0,000433 0,999567 994,633 431 73,76 55 0,007537 0,992463 909,457 6,854 23,98
3 0,000295 0,999705 994,202 293 72,79 56 0,008141 0,991859 902,603 7,348 23,16
4 0,000247 0,999753 993,909 245 71,81 57 0,008831 0,991169 895,254 7,906 22,34
5 0,0001 95 0,999805 993,664 194 70,83 58 0,009747 0,990253 887,349 8,649 21,54
6 0,0001 28 0,999872 993,470 127 69,85 59 0,010136 0,989864 878,700 8,907 20,74
7 0,0001 70 0,999830 993,343 169 68,85 60 0,011237 0,988763 869,793 9,774 19,95
8 0,0001 92 0,999808 993,174 191 67,87 61 0,011806 0,988194 860,019 10,153 19,17
9 0,000145 0,999855 992,983 144 66,88 62 0,012945 0,987055 849,865 11,001 18,40
10 0,000123 0,999877 992,839 122 65,89 63 0,013773 0,986227 838,864 11,553 17,63
11 0,000123 0,999877 992,717 122 64,90 64 0,015353 0,984647 827,311 12,702 16,87
12 0,000120 0,999880 992,595 119 63,91 65 0,017379 0,982621 814,609 14,157 16,13
13 0,000169 0,999831 992,476 168 62,91 66 0,019098 0,980902 800,452 15,287 15,40
14 0,000229 0,999771 992,308 228 61,92 67 0,020369 0,979631 785,165 15,993 14,69
15 0,000304 0,999696 992,081 301 60,94 68 0,022517 0,977483 769,172 17,319 13,99
16 0,000415 0,999585 991,779 412 59,96 69 0,026408 0,973592 751,853 19,855 13,30
17 0,000614 0,999386 991,367 609 58,98 70 0,028374 0,971626 731,998 20,770 12,64
18 0,000767 0,999233 990,759 759 58,02 71 0,031587 0,968413 711,228 22,465 12,00
19 0,001046 0,998954 989,999 1,035 57,06 72 0,033880 0,966120 688,763 23,336 11,37
20 0,001045 0,998955 988,964 1,033 56,12 73 0,038134 0,961866 665,427 25,375 10,76
21 0,001167 0,998833 987,931 1,153 55,18 74 0,041156 0,958844 640,052 26,342 10,16
22 0,001173 0,998827 986,778 1,158 54,24 75 0,046938 0,953062 613,710 28,807 9,58
23 0,001184 0,998816 985,620 1,167 53,30 76 0,051 249 0,948751 584,903 29,976 9,02
24 0,001139 0,998861 984,453 1,121 52,37 77 0,057931 0,942069 554,927 32,147 8,48
25 0,001363 0,998637 983,332 1,340 51,43 78 0,062402 0,937598 522,780 32,622 7,98
26 0,001121 0,998879 981,992 1,101 50,50 79 0,070471 0,929529 490,157 34,542 7,47
27 0,001142 0,998858 980,891 1,121 49,55 80 0,077178 0,922822 455,616 35,164 7,00
28 0,001134 0,998866 979,771 1,111 48,61 81 0,087600 0,91 2400 420,452 36,832 6,55
29 0,001116 0,998884 978,660 1,092 47,66 82 0,095247 0,904753 383,620 36,539 6,13
30 0,001166 0,998834 977,567 1,140 46,72 83 0,103937 0,896063 347,082 36,075 5,72
31 0,001162 0,998838 976,427 1,134 45,77 84 0,114660 0,885340 311,007 35,660 5,32
32 0,001088 0,998912 975,293 1,062 44,82 85 0,132083 0,867917 275,347 36,369 4,95
33 0,001130 0,998870 974,231 1,101 43,87 86 0,142241 0,857759 238,978 33,993 4,63
34 0,001296 0,998704 973,130 1,261 42,92 87 0,153483 0,846517 204,986 31,462 4,31
35 0,001284 0,998716 971,869 1,248 41,97 88 0,170449 0,829551 173,524 29,577 4,00
36 0,001338 0,998662 970,621 1,299 41,03 89 0,186932 0,813068 143,947 26,908 3,72
37 0,001428 0,998572 969,322 1,385 40,08 90 0,211041 0,788959 117,039 24,700 3,46
38 0,001698 0,998302 967,937 1,644 39,14 91 0,21 9665 0,780335 92,339 20,284 3,25
39 0,001649 0,998351 966,294 1,594 38,20 92 0,239327 0,760673 72,055 17,245 3,03
40 0,001788 0,998212 964,700 1,725 37,27 93 0,261 767 0,738233 54,810 14,348 2,82
41 0,002084 0,997916 962,975 2,007 36,33 94 0,282555 0,717445 40,463 11,433 2,65
42 0,002329 0,997671 960,968 2,238 35,41 95 0,305365 0,694635 29,030 8,865 2,49
43 0,002415 0,997585 958,730 2,315 34,49 96 0,31 5685 0,684315 20,165 6,366 2,37
44 0,002660 0,997340 956,415 2,544 33,57 97 0,320381 0,679619 13,799 4,421 2,23
45 0,002989 0,997011 953,871 2,851 32,66 98 0,372120 0,627880 9,378 3,490 2,04
46 0,003578 0,996422 951,020 3,402 31,76 99 0,402834 0,597166 5,888 2,372 1,96
47 0,003785 0,996215 947,618 3,587 30,87 100 0,366548 0,633452 3,516 1,289 1,94
48 0,004025 0,995975 944,031 3,799 29,98 101 0,366864 0,633136 2,227 817 1,78
49 0,004571 0,995429 940,232 4,298 29,10 102 0,444444 0,555556 1,410 627 1,52
50 0,004983 0,995017 935,934 4,663 28,23 103 0,481481 0,518519 783 377 1,33
51 0,005217 0,994783 931,270 4,858 27,37 104 0,400000 0,600000 406 163 1,10
52 0,005552 0,994448 926,412 5,144 26,51 >= 105 1,000000 0,000000 244 244 0,50

23-06-2008, 00:00 geschreven door Pierre CALLU  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
22-06-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sterftetafels 2000 - 2002 / Vrouwen
 
 
België - Vrouwen
    Over- Aantal
overleven-
den op
Aantal
sterfgevallen van de ene leeftijd tot
Ver-
wachte
    Over- Aantal
overleven-
den op
Aantal
sterfgevallen van de ene leeftijd tot
Ver-
wachte
Leef- Sterfte- levings- 1.000.000 de levens- Leef- Sterfte- levings- 1.000.000 de levens-
tijd kans kans geboorten volgende duur tijd kans kans geboorten volgende duur
(x) (Qx) (Px) (Lx) (Dx) (Ex) (x) (Qx) (Px) (Lx) (Dx) (Ex)
 
0 0,003375 0,996625 1.000.000 3,375 81,59 53 0,003524 0,996476 957,215 3,373 30,61
1 0,000899 0,9991 01 996,625 896 80,87 54 0,003538 0,996462 953,842 3,375 29,72
2 0,000333 0,999667 995,728 332 79,94 55 0,004123 0,995877 950,467 3,919 28,82
3 0,000225 0,999775 995,397 224 78,97 56 0,004468 0,995532 946,549 4,229 27,94
4 0,0001 70 0,999830 995,173 169 77,98 57 0,004604 0,995396 942,319 4,338 27,06
5 0,000140 0,999860 995,004 139 77,00 58 0,004781 0,995219 937,981 4,485 26,19
6 0,000111 0,999889 994,865 110 76,01 59 0,005152 0,994848 933,496 4,810 25,31
7 0,0001 38 0,999862 994,755 137 75,02 60 0,005689 0,994311 928,687 5,283 24,44
8 0,000134 0,999866 994,618 133 74,03 61 0,005999 0,994001 923,404 5,540 23,58
9 0,0001 03 0,999897 994,485 102 73,04 62 0,006642 0,993358 917,864 6,096 22,71
10 0,000107 0,999893 994,382 106 72,04 63 0,006679 0,993321 911,768 6,090 21,86
11 0,000070 0,999930 994,276 69 71,05 64 0,007420 0,992580 905,678 6,720 21,01
12 0,000109 0,999891 994,206 108 70,06 65 0,008010 0,991990 898,958 7,200 20,16
13 0,000222 0,999778 994,098 221 69,06 66 0,009363 0,990637 891,758 8,350 19,32
14 0,0001 52 0,999848 993,878 151 68,08 67 0,009518 0,990482 883,408 8,409 18,50
15 0,000171 0,999829 993,727 170 67,09 68 0,010886 0,989114 875,000 9,526 17,67
16 0,000258 0,999742 993,556 257 66,10 69 0,012006 0,987994 865,474 10,391 16,86
17 0,000253 0,999747 993,300 251 65,12 70 0,013386 0,986614 855,083 11,446 16,06
18 0,000333 0,999667 993,049 331 64,13 71 0,015420 0,984580 843,637 13,009 15,27
19 0,000418 0,999582 992,718 415 63,15 72 0,016385 0,983615 830,628 13,610 14,50
20 0,000322 0,999678 992,303 319 62,18 73 0,019138 0,980862 817,018 15,636 13,73
21 0,000392 0,999608 991,983 389 61,20 74 0,021288 0,978712 801,382 17,060 12,99
22 0,000391 0,999609 991,595 387 60,22 75 0,024016 0,975984 784,323 18,836 12,26
23 0,000301 0,999699 991,207 299 59,25 76 0,027302 0,972698 765,487 20,900 11,55
24 0,000418 0,999582 990,909 414 58,27 77 0,030613 0,969387 744,587 22,794 10,86
25 0,000379 0,999621 990,494 375 57,29 78 0,035233 0,964767 721,793 25,431 10,19
26 0,000371 0,999629 990,120 367 56,31 79 0,038653 0,961347 696,362 26,916 9,54
27 0,000466 0,999534 989,753 461 55,33 80 0,045763 0,954237 669,445 30,636 8,91
28 0,000477 0,999523 989,292 472 54,36 81 0,051 328 0,948672 638,810 32,789 8,31
29 0,000377 0,999623 988,820 373 53,38 82 0,060660 0,939340 606,021 36,761 7,73
30 0,000358 0,999642 988,447 354 52,40 83 0,068924 0,931076 569,260 39,236 7,20
31 0,000513 0,999487 988,093 507 51,42 84 0,077173 0,922827 530,024 40,903 6,70
32 0,000489 0,999511 987,586 483 50,45 85 0,087865 0,91 21 35 489,120 42,976 6,21
33 0,000510 0,999490 987,103 503 49,47 86 0,099167 0,900833 446,144 44,243 5,77
34 0,000581 0,999419 986,600 573 48,50 87 0,110938 0,889062 401,901 44,586 5,34
35 0,000762 0,999238 986,027 751 47,52 88 0,124659 0,875341 357,315 44,543 4,95
36 0,000782 0,999218 985,276 771 46,56 89 0,140847 0,859153 312,773 44,053 4,58
37 0,000733 0,999267 984,505 721 45,60 90 0,154274 0,845726 268,720 41,456 4,25
38 0,000777 0,999223 983,784 764 44,63 91 0,178480 0,821520 227,263 40,562 3,94
39 0,000940 0,999060 983,020 924 43,66 92 0,188016 0,811984 186,701 35,103 3,68
40 0,001062 0,998938 982,096 1,043 42,70 93 0,209687 0,790313 151,598 31,788 3,42
41 0,001203 0,998797 981,053 1,180 41,75 94 0,225647 0,774353 119,810 27,035 3,20
42 0,001168 0,998832 979,873 1,144 40,80 95 0,242191 0,757809 92,775 22,469 2,98
43 0,001431 0,998569 978,729 1,401 39,85 96 0,274078 0,725922 70,306 19,269 2,77
44 0,001518 0,998482 977,328 1,483 38,90 97 0,271963 0,728037 51,037 13,880 2,63
45 0,001679 0,998321 975,845 1,639 37,96 98 0,302015 0,697985 37,157 11,222 2,43
46 0,001855 0,998145 974,206 1,807 37,02 99 0,317114 0,682886 25,935 8,224 2,26
47 0,002142 0,997858 972,399 2,083 36,09 100 0,343112 0,656888 17,710 6,077 2,08
48 0,002262 0,997738 970,316 2,195 35,17 101 0,355275 0,644725 11,634 4,133 1,91
49 0,002400 0,997600 968,121 2,323 34,25 102 0,397833 0,602167 7,501 2,984 1,68
50 0,002682 0,997318 965,798 2,590 33,33 103 0,394805 0,605195 4,517 1,783 1,46
51 0,0031 00 0,996900 963,208 2,986 32,42 104 0,411483 0,588517 2,733 1,125 1,09
52 0,0031 31 0,996869 960,222 3,007 31,52 >= 105 1,000000 0,000000 1,609 1,609 0,50

22-06-2008, 00:00 geschreven door Pierre CALLU  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
13-06-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VOORBEELDEN TONTINE

VOORBEELDEN VAN TONTINE  -  AANWAS .

 

 

 

Wat kan u doen als u over enig geld beschikt , maar niet over geld genoeg om een waardige oude dag te slijten ofwel u hebt naar alle waarschijnlijkheid wel geld genoeg om gerust te zijn , maar u twijfelt .

 

Dan kan een tontine of aanwasconstructie nuttig voor u zijn .

 

VOORBEELD   1   :

 

Eerst een extreem voorbeeld : Het TERMINALE SPEL : u bent een dame 60 jaar en wordt participant aan een aanwas- tontine constructie , samen met nog 999 dames van ongeveer dezelfde leeftijd . Iedere dame brengt 25 000 € in . De opbrengst van de 25.000.000 € wordt ieder jaar verdeeld onder de nog levende dames ( de meerwaarden van de belegging  zullen eveneens op een of andere manier ook uitgekeerd moeten worden , zoals bevoorbeeld de eventuele meerwaarden worden na 25 jaar tussen de overlevenden verdeeld ) .  Het staat vast dat er ieder jaar minder dames overblijven , zodat in de regel de opbrengst ieder jaar zal toenemen . Wilt u van die toename genieten , dan is het enige wat u hoeft te doen is “ blijven leven “ . Hebt u de pech intussentijd te sterven , dan verliest u uw inleg . In feite is dit voor u niet zo erg : u hebt het niet meer nodig .

U ZIET : U KUNT MET ONS VOORSTEL ENKEL MAAR WEL MEE VAREN .

Als de dames 95 jaar zullen worden , dan zullen er 90 % (volgens de statistieken van 2000 -2002 ) van haar tontine(aanwas)genoten er niet meer bij zijn, het geld wordt verdeeld onder de honderd resterenden en iedere overlevende dame ontvangt 250.000 € .

U kunt ook niet verdelen , gewoon de stijgende opbrengsten van de 25.000.000 ieder jaar blijven verdelen en de laatst overlevende dame (en nog meer haar familie ) zullen de gelukkige winnaars zijn van EEN MILJARD OUDE BELGISCHE FRANKEN .

U kunt ook de pot verdelen onder de 10 langstlevende dames , dan trekken die elk 100 miljoen oude B.F.

 

Een andere mogelijkheid bestaat erin , in plaats van de laatste overlevende dame(s) superrijk te maken , de oorspronkelijke inleg van 25 000 € te doen terugkeren naar de familie van de inleggers NADAT DE LAATSTE DAME overleden is .

 

ALLE SOORTEN CONSTRUCTIES ZIJN MOGELIJK .

 

Bekijken we nu de zaak in combinatie met de CAC40 . Hadden die 1000 dames 18 jaar geleden ( dus in 1990 ) elk 8 000 € in een tontine-aanwasconstructie belegd en het geld hebben laten groeien in een CAC40 indexfondsen zonder opbrengsten te nemen gedurende die 18 jaar , dan zouden zij nu samen ook over een slordige 25 000 000 €  beschikken en die tontine zal hen tot hun dood een vermeerderende jaarlijkse opbrengst verschaffen én zal de laatste dame (en haar familie ) miljardairs maken .

 

 

U kunt onbeperkt tontine-aanwasconstructies - al dan niet in combinatie met indexfondsen - creëren . Het grootste voordeel van zo’n constructie zit erin dat u ontsnapt aan de hebberige adviseurs die er een algemeen aanvaard gebruik hebben van gemaakt een groter deel van de opbrengst van uw geld  binnen te rijven dan de “geadviseerde “ .

 

 

 

VOORBEELD   2  :

 

U koopt samen met 3 vrienden-leeftijdsgenoten een opbrengsteigendom , waarvan u het vruchtgebruik in tontine inbrengt : U zult de huur in drie delen . Waneer de eerste deelgenoot sterft , wordt de huur tussen de resterende twee overlevenden verdeeld . Als de tweede sterft , komt de volledige huur aan de enig overlevende toe en als deze op zijn beurt overlijdt , dan gaat de eigendom in onverdeeldheid naar de erfgenamen van de oorspronkelijke tontinestichters .

Het grote voordeel voor de laatst overlevende bestaat erin dat hij DRIEMAAL zoveel huur  binnenkrijgt , dan wat hij zonder de constructie getrokken zou hebben .

De twee anderen die dood zijn , dat zal hun zorg wel wezen .

En de erfgenamen van de tontineboys (of girls)….. die moeten maar een beetje langer wachten , maar de waardevermeerdering van het pand is voor hen . Niet zo erg dus !!!

 

 

 

VOORBEELD    3   :

 

 

Men kan met meerder personen samen in Tontine : een deel aandelen , een deel obligaties, een deel……(gelijk wat) kopen en de overlevenden kunnen in volle eigendom eigenaars worden van de pot of in plaats van de volle eigendom van de pot toe te kennen aan de overlevende(n) kan dit beperkt worden tot het vruchtgebruik .

 

 

 

Tontine/aanwasconstructies zijn goed voor gehuwden en ideaal voor alleenstaanden of  bepaalde mindervaliden .

 

 

 

 

 

 

13-06-2008, 00:00 geschreven door Pierre CALLU  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
12-06-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.3 VOORBEELDEN VAN INDEXEN
Basic Chart Get Basic Chart(s) for:
 
 
 
CAC 40 (Paris) Edit
Range: 1d 5d 3m 6m 1y 2y 5y max Type: Bar | Line | Cdl Scale: Linear | Log Size: M | L
Compare: ^FCHI vs    S&P    Nasdaq    Dow   
Want more control over the chart? Try our Interactive Chart.
Chart for CAC 40 (^FCHI)
 
Index Value: 4,250.49
Trade Time: 5:41AM ET
Change: Down 53.52 (1.24%)
Prev Close: 4,304.01
Open: 4,271.50
Day's Range: 4222.76 - 4288.31
52wk Range: 4,002.87 - 5,882.07
Basic Chart Get Basic Chart(s) for:
 
 
 
DAX (XETRA) Edit
Range: 1d 5d 3m 6m 1y 2y 5y max Type: Bar | Line | Cdl Scale: Linear | Log Size: M | L
Compare: ^GDAXI vs    S&P    Nasdaq    Dow   
Want more control over the chart? Try our Interactive Chart.
Chart for DAX (^GDAXI)
 
Index Value: 6,185.06
Trade Time: 5:27AM ET
Change: Down 94.51 (1.51%)
Prev Close: 6,279.57
Open: 6,247.64
Day's Range: 6162.01 - 6253.40
52wk Range: 5,999.32 - 8,117.79

 

 

 

CAC 40 (Paris)

 

 

 

Range:

1d 5d 3m 6m 1y 2y 5y max

Type:

Bar | Line | Cdl

Scale:

Linear | Log

Size:

M | L

Compare:

^FCHI vs    S&P    Nasdaq    Dow   

Want more control over the chart? Try our Interactive Chart.

 

 

 

Index Value:

4,276.98

Trade Time:

6:49AM ET

Change:

50.16 (1.16%)

Prev Close:

4,327.14

Open:

4,286.82

Day's Range:

4275.56 - 4302.78

52wk Range:

4,002.87 - 6,009.16

 

DAX (XETRA)

 

 

 

Range:

1d 5d 3m 6m 1y 2y 5y max

Type:

Bar | Line | Cdl

Scale:

Linear | Log

Size:

M | L

Compare:

^GDAXI vs    S&P    Nasdaq    Dow   

Want more control over the chart? Try our Interactive Chart.

 

 

 

Index Value:

6,366.70

Trade Time:

6:35AM ET

Change:

58.14 (0.90%)

Prev Close:

6,424.84

Open:

6,395.06

Day's Range:

6355.66 - 6401.05

52wk Range:

6,006.58 - 8,117.79Eerst hebt u de Franse index , daarna de duitse index , telkens sedert 1990 .

U ziet telkens een opgaande lijn OP LANGE TERMIJN . Het is logisch zowel de Franse als de Duitse Economie gaan vooruit , het is dan ook maar normaal dat de waarde van de aandelen van hun voornaamste bedrijven ook die richting uitgaan .
We mogen aannemen dat die economien vooruit zullen blijven gaan samen met hun indexen .

De franse index is in 18 jaar verdubbeld . Tel daar dan nog de dividenden bij ( die als we die gewoon ook herinvesteren in de index - welke op hun beurt dividenden regeneren ) , dan komen we wel uit op DRIEMAAL UW INLEG . Heeft de raadgever van uw finantiële instelling ook uw geld verdriedubbeld in 18 jaar ?

De Duitse index is verviervoudigd + geherinvesteerde dividenden , dan komt u aan VIJF MAAL uw inleg uit . Weerom zelfde vraag : heeft de raadgever van uw finantiële instelling uw geld vervijfvoudigd in de laatste 18 jaar ?


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basic Chart Get Basic Chart(s) for:
 
 
 
IN (SNP) Edit
Range: 1d 5d 3m 6m 1y 2y 5y max Type: Bar | Line | Cdl Scale: Linear | Log Size: M | L
Compare: ^GSPC vs    S&P    Nasdaq    Dow   
Want more control over the chart? 12-06-2008, 00:00 geschreven door Pierre CALLU  
Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
11-06-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PENSIOENSPAREN

PENSIOENSPAREN  :

 

 

 

Onze politiekers zijn gewoon onbekwaam om iedereen een redelijk pensioen te verschaffen . Daarom hebben zij ingezien dat zij toch een deeltje van de verdiensten van de burger aan hem meer moeten laten om voor zichzelf een bijkomend pensioentje te creëren , MAAR ONGELUKKIGLIJK HEEFT ONZE OVERHEID DAT “ VOORDEEL “ gebonden aan DE VOORWAARDE DAT HIJ ZIJN  GELD , waarvoor HIJ gewerkt heeft toe MOET TOEVERTROUWD WORDEN aan de “erkende” financiële instellingen “ .

 

Die hebben dan het voordeel dat zij van hun rommel van afgeraken ( waarop zij al dik verdienen ) en dat zij er gemiddeld nog 2,5 % commissie “ voor een waardeloos advies” kunnen aanrekenen .

 

De burger doet er toch een goede zaak aan , daar hij tenslotte op een kleine 1000 € 35 % gemiddeld belastingen bespaart . Hij aanvaardt noodgedwongen het misbruik dat van hem gemaakt wordt . HIJ werkt voor zijn centen , de staat rijft – zonder enige rechtvaardiging van goed beheer - al genoeg binnen en dan nog – op het ogenblik dat hij voor zijn oude dag zou moeten centen voorzien - dwingt dezelfde staat de burger ook de financiële instellingen te onderhouden .

 

De welnadenkende burger verkiest uiteraard dat de financiële instellingen hem erop leggen voor enkele percenten , dan de staat hem 35 % afluist .

 

Nu een nadenkertje , Dames en Heren :

 

In de veronderstelling dat u in 1990 uw pensioensparen zou belegd hebben in DAX 40 ( de Duitse index ) : die 200 € die u in 90 belegd hebt , die u  in feite slechts 130 € gekost heeft ( door de vermijding van 35 % belastingen ) is vervijfvoudigd en is nu 1 000 € waard , dit is in 18 jaar meer dan 7.5 keer dan de 130 € wat het u oorspronkelijk gekost heeft  !!!!!  Hebt U dezelfde opbrengst gekregen bij uw fameuze pensioenspaarrekening of pensioenspaarverzekering , die u aangegaan hebt ???

 

 

 

 

 

 

 

FONDSEN MET KAPITAALBESCHERMING

 

 

Snuggere kerels hebben “ voor de conservatieve belegger “ fondsen met kapitaalbescherming” op de markt gebracht .

Op beleggingen van een 8-tal jaren kan het risico gemiddeld om 5 % geraamd worden dat u kapitaalbescherming nodig hebt . Het risico is dus eerder KLEIN .

Financiële Instellingen (of u ) kunnen zich echter via opties indekken tegen die risico’s .

 

Wat op zichzelf een goed initiatief was , hebben de Financiële Instellingen verknoeid door hun overdreven winstbejag . Als vergoeding voor de “ bescherming ” rekenen zij minstens 4 maal teveel aan .

 

Men kan dit vergelijken met een brandverzekering voor uw huis . Het is nuttig , maar u kunt zich beginnen vragen stellen wanneer uw verzekeraar 4 maal teveel vraagt .

 

Men kan best besluiten : u bent verzekerd voor een klein risico aan een megapremie . De verliezen worden beperkt , de winsten echter nog veel meer .

 

 

11-06-2008, 00:00 geschreven door Pierre CALLU  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
21-12-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE BEURS - HOE SELECTEREN EN KOPEN .

Grosso modo zijn er 3 methodes om zijn geld te beleggen op de Beurs . Elke methode heeft zijn eigen regels . Wat in de ene methode geldt is minder of niet van toepassing in een andere methode . De media klutsen die regels maar door elkaar , zodat er praktisch niemand meer aan uit geraakt . Boze tongen beweren dat dit opzettelijk is : dat doet verkopen en de media hangen toch af van de banken . Ik laat het in het midden of deze beweringen enige waarheid inhouden .

Hoofdregel bij het aankopen op de Beurs is : " TIPS ZIJN WAARDELOOS , tenzij men op een of andere manier over inside informatie beschikt " . De reden is dat normale informatie , mocht die juist zijn , is toch al te wijdverspreid voor het U ter ore komt .

De bruikbare methodes om zijn geld profijtelijk te beleggen op de aandelenbeurs zijn :
- Aankopen van ondergewaardeerde aandelen .
- Aankopen van groeiaandelen .
- Aankopen van indexfondsen .

Over elke soort zal een blog verschijnen .

21-12-2007, 13:03 geschreven door Pierre CALLU  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (3 Stemmen)
16-12-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE BEURS EN DE ECONOMIE
Men vergelijkt de wisselwerking van Beurs - Economie als een wandelaar en zijn hondje . Soms loopt het hondje voor zijn baas , soms erachter , maar uiteindelijk komen zij samen thuis .

Op korte termijn kan de Beurs dalen en de Economie stijgen , maar uiteindelijk gaan zij dezelfde richting uit .

Als U gelooft dat de Economie zal blijven stijgen - er is geen enkele reden om eraan te twijfelen , de kennis om goederen en diensten op een betere manier te produceren neemt alsmaar toe - dan moogt U gerust aannemen dat de Beurs op de lange duur ( 10 jaar en meer ) ook zal stijgen .

Dat kan niet gezegd worden van beleggingen in obligatie's , kasbons , spaarboekjes..... de zogezegde vastrentende waarden . Het geld dat u daaraan besteedt , wordt door de inflatie op de lange duur waardeloos . Als u op 50 jaar begint te beleggen in "vastrentende waarde " omdat u een premie van VW gekregen hebt en U hebt de roekeloosheid om " uw renten " op te leven , zult u aan negentigjarige leeftijd voor de lege kassen van het OCMW staan .

De geschiedenis leert ons dat , inflatiegezuiverd , gewone spaarboekjes niets opbrengen , obligatie's een 2 % en aandelen op lange termijn 6 % .

Hoe raar het ook klinkt : investeren op de Beurs is kinderachtig eenvoudig , hoe een goede deal selecteren ook . SIMPEL ENKELE EENVOUDIGE REGELS VOLGEN en DE BELANGRIJKSTE IS  : absoluut niet luisteren naar "Financiële Instellingen" en dan wordt U slapend rijk .

16-12-2007, 11:03 geschreven door Pierre CALLU  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (1 Stemmen)
14-12-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UW GELD BRENGT WEL 7 % OP, MAAR U KRIJGT SLECHTS 1,5 %
iN HET EERSTE ARTKEL STOND DAT U 95 JAAR KUNT WORDEN ? DUS PAS OP UW GELD. Het tweede ging erover dat als u belegt in " Beleggingsfondsen voor de Voorzichtige Belegger " U er na inflatie 1,5 % à 2 % aan overhoudt , dit is evenveel als de kosten die de " beheerder " u aanrekent , en dit buiten de winst die de beheerdersfirma ook haalt doordat zij het grootste gedeelte van uw geld bij haarzelf  plaatst , die zij dan op haar beurt verder doorleent met een gemiddelde winst van 2 à 3  %.

Logisch brengt uw geld  7% op :
- 2 % voor inflatie
- 1,5 % voor U .
- 1,5 % voor beheerder .
- 2 % voor de beheerder-bankier die het geld heruitleent .

Er loopt echter iets mank in de verdeling der opbrengsten . De adviseur heeft een opbrengst die 2 tot 3 maal groter is dan die van de " voorzichtige belegger " .

De kunst voor de belegger zit erin die 3,5 à 4 % van de adviseur zelf te verdienen en dit kàn .

14-12-2007, 10:11 geschreven door Pierre CALLU  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
12-12-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
Het grote probleem van de Financiële Instellingen zijn de KOSTEN die zij aanrekenen voor hun vaak  (overbodige ) adviezen .

Voor defensieve beleggingsfondsen betaalt u om en bij de 1,5 % PER JAAR, terwijl U zelf maar gemiddeld 3 à 4 % krijgt - een zeer matige resultaat zou ik zeggen , te meer dat U en niet de Bank de inflatie van uw beginkapitaal moet ophoesten .

Rekening houdende met de waardevermindering op uw beginkapitaal veroorzaakt door de inflatie , is de opbrengst voor de Financiële Instelling omzeggens even hoog als de uwe en dan spreken we niet over het feit dat de Bank nog 70 % van de inleg van de  "defensieve belegger"  bij henzelf belegt , wat op hun beurt ook nog een pak geld opbrengt voor de Bank , niet voor de belegger . Deze laatste heeft zijn deel al gehad .

Opletten geblazen voor de Bankboys . Voor u het beseft draaien ze u in fondsen die 2 % per jaar kosten en dat kost - OP LANGE TERMIJN - enorm :
U belegt 100 000,-€ gedurende 35 jaar en u herbelegt ook telkens de opbrengst ervan , dan zult ge op het einde der rit eigenaar zijn van :
- bij een rendement van 5  %                      551.601,54 €
- bij een rendement van 3 %                       281.386,25 €
Verschil : een slordige 11 miljoen minder voor je oude dag .

HALLO MARILOU , WAAR IS MIJN  ELF MILJOEN NAAR TOE ?

12-12-2007, 00:00 geschreven door Pierre CALLU  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
10-12-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LANGE TERMIJNDENKEN TOT UW 85 JAAR

Men vertelt veelal aan senioren van 60 jaar en meer dat zij het overgrote deel van hun centen best beleggen in voorzichtige produkten als vastrentende produkten (obligatie's, spaarboekjes.....) en beleggingsfondsen met gegarandeerd kapitaal .

Ik zou daar nog zo zeker niet van zijn :

- Wat gaat er gebeuren als u ingestapt bent voor een termijn van 8 jaar in een obligatie met een intrestvoet van 4 % of in zo'n beleggingsfonds met gegarandeerd kapitaal ( welke ook voor het overgroot gedeelte uit obligatie's bestaat ) en een inflatie van 12 % komt aangezwengeld ? In een mum van tijd bent u de helft van uw centen DEFINITIEF kwijt .
- Beleggingsfondsen met gegarandeerd kapitaal geven nu een gemiddelde opbrengst van 3 à 4 % . Waar gaat de rest van de winst naar toe ?
- Aan 60 jaar hebt u gemiddeld nog een 26 jaar te leven . Als u een beetje pech (?) hebt en U hebt dit hopelijk , kan dit nog 35 jaar duren . Prof. Emiel VAN BROEKHOVEN verkondigt in zijn uitstekend boek "Je Geld telt"   ( verplichte literatuur vanaf  25 jaar ) dat U er rekening moet mee houden dat u 95 jaar zult worden  .

Korte termijndenken onder de 85 is uit den boze , temeer dat andere langdurig durende financiële produkten EN veiliger EN rendabeler zijn .

Tijd om Uw kennis wat aan te scherpen over "beleggen "

Tot binnen 2 dagen,

Gegroet,
Pierre CALLU

10-12-2007, 00:00 geschreven door Pierre CALLU  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (13 Stemmen)
T -->