NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Peter LeysArchief
 • Alle berichten


  30-10-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stabat mater
  Het SVM meldt:

  STABAT MATER

  Antwerpen, Sint-Carolus Borromeuskerk - 29/11/2009 - 15:00
  Ekeren, Sint-Lambertuskerk - 30/11/2009 - 20:30
  Frank Agsteribbe - Stabat Mater (creatie)
  Vocaal Ensemble Cantando
  Orkest La Passione
  Luc Anthonis, dirigent
  info: website van de C-koren
  tickets: 03 290 52 66


  25-10-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Vaganten
  In 2009 staan Herwig en Paul "Vagant",  2 van de oorspronkelijke leden van de Antwerpse kleinkunstgroep "De Vaganten" samen 50 jaar op het podium.

  Het concert dat Marnixring Max Wildiers op dinsdag 10 november organiseert ter gelegenheid van 50 jaar  Vaganten, is nu reeds uitverkocht.  (400  plaatsen).

  Daar de vraag naar kaarten blijft komen, hebben we beslist een bijkomend concert te organiseren op

                 
  Woensdag 11 november om 15 uur.    
  (is een vrije dag)

  Met liedjes als "Heer Halewijn”, “Dinska Bronska”, “Galgenlied” behoren zij tot de (bijna vergeten) groep van volbloed kleinkunst-artiesten.   Hun Vlaamse betrokkenheid kwam o.a. tot uiting in liedjes zoals “Brussel” en “Hier is ons vaderland”, beide op tekst van Anton van Wilderode.

  Menig Zangfeest, IJzerbedevaart en 11-Juliviering werd door “de Vaganten” muzikaal opgeluisterd.

  Dit alles is voor Marnixring Max Wildiers een grondige reden om een huldeconcert met De Vaganten te organiseren.

  Meer informatie op : www.devaganten.be

  Plaats : Ter Elst, Ter Elststraat te 2650 Edegem.
  Kaarten : 15 euro//pp

  Boek nu uw kaarten, ofwel door te antwoorden op deze mail, ofwel via het ANZ-secretariaat (doch enkel tijdens kantooruren  03/237.93.92).

  In bijlage vindt u nog bijkomende informatie.  (PDF); Info over de vaganten: www.devaganten.be  Met vlaamse groeten,


  Paul Doevenspeck
  Onder-Voorzitter Marnixring Max Wildiers


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schitterend concert ter ere van Chris Dubois

  Deze namiddag woonden we in de Mechelse St.-Romboutskathedraal het huldeconcert Chris Dubois bij. De 75-jarige organist-componist was zelf van de partij evenals componist-dirigent Vic Nees en dirigent Urbain Van Asch.
  We hoorden het Mechels kathedraalkoor, het Brugs Mannenkoor en het dameskoor Persephone onder de algemene leiding van Jan Van Bouwelen. Aan het orgel zat Peter Pieters.
  Het programma was een rijke aaneenschakeling van Magnificats en Mariamotetten van Chris Dubois, Staf Nees, Flor Peeters, Lode Van Dessel en Joseph Ryelandt.
  Tussendoor wisselden orgelstukken van Flor Peeters en Chris Dubois het koorgedeelte af.
  De orgelmuziek van Dubois klonk groots en majestatisch. Vooral zijn fantasie op 'Zingt Jubilate' trof ons diep. De vergelijking met Max Reger is zeker niet onterecht.
  De muziek werd ook bijzonder goed gebracht.
  Dat geldt ook voor de koren.
  De verenigde mannenstemmen waren soms wat zwakker, vooral in Van Dessels 'Tota pulchra es'. Maar globaal genomen was het toch zeer mooi. De damesstemen klonken zeer fijn en raak.
  De koormuziek -meestal met orgelbegeleiding- klonk zeer overtuigend. Peeters, Van Dessel en Dubois ademen de geest en de sfeer van het Lemmensinstituut en komen niet volledig los van Van Nuffel. Maar dit is eerder een compliment dan een verwijt. Staf Nees' muziek klinkt wat intiemer en bescheidener, maar niet minder mooi.
  Het Magnificat van Dubois is een indrukwekkend werk. Vol afwisseling en toch één groot feest.
  Mijn persoonlijke voorkeur ging vooral uit naar de indrukwekkende orgelfantasie op 'Zingt Jubilate' van Dubois, het ingetogen 'Sub tuum praesidium' van Peeters en het hemelse slotkoor uit het 'Maria-oratorium' van Ryelandt. Een schitterende apotheose van een fantastisch werk. Wat hoog gegrepen voor het koor op sommige plaatsen, maar toch behoorlijk verdedigd. Ryelandt kan hier niet wegsteken dat hij een leerling van Edgar Tinel was. Het gebrachte stuk roept herinneringen op aan de finale van Tinels oratorium 'Franciscus'.

  Kortom: een schitterend programma met uitsluitend Vlaamse muziek, goede uitvoerders van bij ons en een behoorlijk gevulde kathedraal.
  Wat wil een mens nog meer op een doorsnee zondagnamiddag?
  Nog meer van dat!


  21-10-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Componist Ivo Mortelmans 25 jaar overleden  Ivo Mortelmans, geboren in Antwerpen op 19 mei 1901, was de tweede oudste zoon van de grote toondichter Lodewijk Mortelmans. Tegen diens zin verkoos hij ook zijn leven aan de muziek te wijden.

  Hij studeerde aan het conservatorium van Antwerpen bij o.a. Arthur De Hovre (orgel), Edward Verheyden (harmonie) en Lodewijk Mortelmans (contrapunt). Verder volgde hij privaatlessen bij Paul Gilson in contrapunt, fuga en orkestratie. Aan het Brussels conservatorium was hij een tijdje student bij Paulin Marchand.

  In 1931 werd hij leraar notenleer en in 1953 begon hij harmonie te doceren aan het Antwerps conservatorium. Dat deed hij tot zijn op rust stelling in 1966. Hij was tegelijk nog muziekleraar aan secundaire scholen en muziekacademies in Deurne, Mortsel en Berchem. In het Nederlandse Eindhoven was hij een tijd lang actief als leraar, directeur van een muziekschool en operadirigent.

  Op het liefhebbersterrein was hij jarenlang dirigent van koren (Sint – Joris) en fanfares. Hij zetelde in het bestuur van het VNZ (voorloper van ons ANZ) en was jurylid in de provinciale koortornooien. Hij was tevens muziekrecensent voor de Gazet Van Antwerpen en leidde het koor van de Vlaamse Opera.

  Omwille van zijn optredens als dirigent op Vlaams-Nationale zangavonden en zangfeesten voor en tijdens de tweede wereldoorlog werd hij in 1944 15 maanden geïnterneerd.
  Toen in de na-oorlogse periode zijn cantate ‘Antwerpens Glorie’ (tekst van Anton Van de Velde) zou uitgevoerd worden, rees dit op verzet van oudstrijdersgroeperingen en werd de opvoering afgelast.

  Ivo Mortelmans overleed in 1984 te Wenduine in alle bescheidenheid zoals hij steeds geleefd had. Hij was van nature zeer terughoudend en had een des te diepere en doortastendere religieuze aard. Zelf zei Mortelmans dat heel zijn leven van kindsbeen af door 3 factoren was beïnvloed: de muziek, de godsdienst en de natuur.

  De composities van Ivo Mortelmans volgen een strikte vormopvatting en geven blijk van een beschouwende mystiek, poëtische ingesteldheid en ingekeerdheid en weerspiegelen een aanhankelijkheid aan de natuur. Zijn muziek –logisch voor zijn afkomst en werkomgeving- kadert in de laat-romantiek zoals bij zijn jaargenoot Staf Nees en vele anderen. De eerste pianowerkjes ademen tevens invloed van Ravel en Debussy. Zijn werken getuigen van een zeer gedegen vakmanschap. Wat niet te verwonderen is als men zijn leraars bekijkt.

  Voor orkest componeerde hij ‘Lentehymne’, Paasnocturne’, Kerstballade, ‘Koning Winters dood’ en de suite ‘Het dorp’. Dit laatste werk werd in 1939 gecreëerd door het orkest van het NIR o.l.v. Franz André. Maar net zoals zijn sprookjesopera’s ‘De krekel en de mier’ en ‘Antwerpens Glorie’, de cantates ‘Vlaanderens klokken’ en ‘De 4 seizoenen’ en het Lutgardisoratorium worden deze werken nooit nog uitgevoerd zodat de muziekliefhebber van vandaag geen voorstelling heeft van de klank en welluidendheid van deze werken. Dat geldt ook voor zijn openluchtspelen, opera, kamermuziekwerken en composities voor piano en orgel. Voor de in het Indische Florea spelende film ‘Amorira’ componeerde Mortelmans de muziek.

  Net zoals zijn vader was Ivo Mortelmans erg aangetrokken door de menselijke stem. Vandaar de talrijke werken voor koor en liederen.

  Via oude opnames –die dan zelden of nooit nog ten gehore gebracht worden- kunnen we vaststellen dat zijn koorwerken (vb. 4 adagioliederen op teksten van Timmermans) zeer innig, intiem en gedragen zijn. Ze weerspiegelen duidelijk de sfeer van de tekst en de gemoedsgesteldheid van de dichter. In het Vlaams Romantisch Koorboek werd ‘Gelijk de anemoon’ voor 4-stemmig gemengd koor opgenomen. Het werkje begint rustig gaande en beschrijft een anemoon die langzaam, nog zwaar van dauw en nacht wacht op de dageraad. Wanneer het licht met zijn trage gloed vermeld wordt, wordt de muziek langzaam aan wat sterker en meer bewogen. En zo komen we bij de figuur die met de anemoon vergeleken wordt. Het is de kleine maagd Maria die even nederig en klein als de anemoon het wonder van de Heer heeft volbracht. De muziek neemt een vlucht in de hoogte en gaat crescendo bij de woorden ‘zo rijst Gij op….’  Om dan in het tweede gedeelte weer te dalen, verzachten en vertragen bij de nieuwe verwijzing naar de nacht en de anemoon. De tekst van Albe wordt in dat koorwerk dus zeer getrouw gevolgd en uitgebeeld. De mineurtoonaard versterkt de gedragen, intieme en duistere sfeer van de verdreven nacht en gaat dan eventjes over naar de majeurtoonaard als hij verwijst naar de maagd ‘zo rijst Gij op … voor Zijn aangezicht’. Het slot is dan uiteraard weer mineur bij de nieuwe verwijzing naar de anemoon en de nacht. De aanwijzingstekens voor de uitvoering (crescendo, decrescendo, mezzopiano, mezzoforte, ritenuto, .. zijn bewust gekozen om de voordracht van de tekst perfect mogelijk te maken. In de laatste maten krijgen we een hemiool op ‘zijn wonder hebt volbracht’. Deze natuurlijke verbreding van de muziek, nog versterkt door een modulatie, laat duidelijk zien wat het belangrijkste van heel dit gedicht en koorwerk is: het wonder dat de Heer heeft laten verrichten door de Heilige maagd. Typisch romantisch is de wisselende stemming via modulaties.

  Talrijk zijn de bewerkingen voor koor van volksliederen.

  Hij schreef enkele zeer religieus doorvoelde missen: ‘Missa Jesu bone Pastor’, Missa Gregoriana’, ‘Missa dona nobis pacem’, Missa Benedicamus Domino’ en ‘Missa Deo gratias’. Op zijn opuslijst staan ook heel wat motetten (o.a. voor vrouwenkoor en orgel). Twee ervan (‘Te carioribus vocibus’ en ‘Beata es, Virgo’), geschreven in 1959, zijn uitgegeven door Euprint en te bekijken op de site van Euprint/collectio cathedralis.

  De liedcyclus ‘3 erotische gezangen’ ( ‘Uw anker’, ‘Uittocht’ en ‘Uw laatste’) klinkt eveneens zeer intimistisch en gesloten. Eerder zwaarmoedig. Men kenmerkt zijn liederen vaak met de term stemmingslyrisme als men verwijst naar ‘Elegische vreugden’ en ‘Reninca-liederen’.

  Volkser van toon en opgewekter klinken zijn liederen ‘Een lied van de zee’, ‘Te Hasselt langs de baan’, het geestdriftige ‘Zingend volk’ en het strijdlustige ‘Kom in ’t vendel’. 

  Met zijn composities won hij verschillende prijzen bij het VNZ en het Davidsfonds en de Prijs Henri Fester.

  Tot slot citeren we Hugo Heughebaert over Mortelmans’ muziek: “Zijn voornaamste kenmerken zijn: oprechtheid en zuiverheid in de poëtische verklanking, harmonische rijkdom en expressieve verwoording. Hij weert uit zijn scheppingen elk vooropgezet ‘isme’. Hij is noch voor noch tegen een bepaalde stroming, strekking of stijl in de muziek, maar gebruikt oordeelkundig en geniaal de middelen waarover hij beschikt”.   

   

  Zeer recentelijk verscheen de CD ‘O sacrum convivium’.

  Hierop zingt de Capella Ss Michaelis et Gudulae, Brussels o.l.v. Kurt Bikkembergs met de organist Bart Jacobs religieuze muziek uit het romantische Vlaanderen. Naast orgelwerken van Lodewijk De Vocht en koorwerken van Staf Nees, August De Boeck, Jules Van Nuffel, Firmin Van de Velde en Emiel Wambach staan de 2 hoger vernoemde  motetten voor de Heilige Maagd Maria (voor vrouwenkoor en orgel) van Ivo Mortelmans op deze CD én de Missa Jesu bone pastor.


  20-10-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EDGAR TINEL - GODELIEVE


  Historische uitvoering van Edgar Tinels oratorium Godelieve:
  zondag 15 november om 15 uur in de kerk van Sinaai!
  zaterdag 21 november om 19.30 uur in de O.L.Vrouwkerk van Gistel.  Toegang 20 euro (vvk: 18 euro).
  Besteladres: Jo De Vos: devosjo@skynet.be


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ere wie ere toekomt
  Langs deze weg willen we de site van het muziekcentrum Vlaanderen feliciteren en bedanken voor hun interessante info waaruit we al vaak overgenomen hebben.

  Hun archief is een mijn van informatie over Vlaamse musici.
  Niet voor niets hebben we een link naar hun site gemaakt.

  Ere dus wie ere toekomt!


  Peter Leys


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Flemish Music
  New downloads: Flemish music: piano; organ; choir, songs .....
  Free downloads!

  Peter_Leys


  19-10-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sebastian Bradt 30 !

  Sebastian Bradt

  Bradt studeerde fagot bij Wim Van Volsem aan de Kunsthumaniora voor Muziek en Dans,Gent.
  Hij heeft een uitgesproken voorkeur voor het 20ste eeuwse repertoire en probeert allerhande alternatieve speelwijzen uit op dit instrument.
  Pianostudie deed hij bij Sabine Haenebalcke.
  Hij schreef zich in aan het Conservatorium van Gent voor compositie en orkestratie bij Lucien Posman en later bij Luc Brewaeys.
  Voorts volgde hij lessen en cursussen bij Dirk Brossé, Frank Nuyts, Claude Coppens en dr.Godfried-Willem Raes.
  Zijn Proefschrift Analyse 1 beha,delde Nacht - Stilte (1981van Luc Van Hove.
  In 2000 maakte Bradt de overstap naar de klas Algoritmische Kompositie en Eksperimentele Muziek van dr.Godfried-Willem Raes, sedertdien vaste mentor.
  In 2003 studeerde hij met onderscheiding af aan het Conservatorium als 'Meester in de Muziek'. 
  Als lid van het M&M ensemble en in opdracht van Stichting LOGOS schreef hij arrangementen van bestaande muziekstukken voor het Automaton Orchestra met als doel het exploreren van de sonore mogelijkheden van muzikale robots.
  In 2006 werd hij parttime medewerker van Stichting Logos als komponist, arrangeur, recycler - perfomer, technikus, zaalverantwoordelijke, Pr - contactman etc.

  Studaxe Studaxe (2008)
  21ste eeuw / hedendaags
  Player Piano
  Bradtpack 2006 Bradtpack 2006 (2006)
  20ste eeuw
  Machine Orchestra Machine Orchestra (2005)
  21ste eeuw / hedendaags


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hans Sluijs 40 !
   
  Hans Sluijs

   

  Na muziekacademiestudies studeerde Hans Sluijs aan de conservatoria van Antwerpen en Tilburg(Nl.), bij de heer Jacques de Tiege (piano).
  Daarna volgde hij tevens privélessen bij Steven Kemper, Lode Backx, Wonmi Kim en Jean-Paul vanden Driessche.
  Zijn repertorium is erg uitgebreid en omvat werken van de barok tot heden. In november 2002 werd zijn tweede werk, het strijkkwartet 'Weerspiegelingen', gecreëerd en bekroond met de 'Prijs van de stad Harelbeke' op de compositiewedstrijd van de Muizelhuisconcerten.
  Hans Sluijs won in 2005 de Sabam-prijs met zijn "I Quattro Elementi", het plichtwerk voor de halve finale van de Internationale Koningin Elisabethwedstrijd, sessie viool.
  Als pianist ligt zijn zwaartepunt in het romantische klavierrepertoire; hij speelt geregeld concerten in Belgie en Nederland, en is te horen op festivals in Italië(Pianorama Firenze, Araba Fenice Collescipoli..) en Duitsland (Neckargemundfestival).


  Beperkte werkenlijst:
  op.1 vier portretten (voor piano),
  op.2 Weerspiegelingen (voor strijkkwartet)
  op.3 I quattro elementi (trilogie voor viool en piano)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Walter Hus 50 !

  Walter Hus (1959) is naast componist vooral uitvoerend pianist en improvisator.
  Vanaf zijn 10de trad hij op als concertpianist in binnen- en buitenland, vanaf 1979 als pianist-improvisator.
  Hus speelde in het Belgisch Pianokwartet en was verbonden aan Maximalist!, een muzikale groepering opgericht in 1984 die het midden hield tussen pop, rock, klassiek en avant-garde. De muzikant-componisten die zich in deze beweging verenigden (o.a. Vermeersch, Sleichim, De Mey en Hus), hadden elkaar een jaar voordien ontmoet in het kader van de eerste choreografie van Anne Teresa de Keersmaeker (Rosas danst Rosas.) Hun imago werd sterk bepaald door invloeden uit de populaire cultuur, een illustratie van een geestesgesteldheid zonder dat die hun muziek daarmee zonder meer buiten het klassieke veld plaatste. De muziek lijkt zich voornamelijk te situeren in het kader van de New Simplicity, gegroeid uit de minimal music. Een hoge graad aan repetitiviteit, een microscopisch gevarieerde ritmiek en dynamiek, de eenvoudige manipulatie en transformatie van motieven, een beperkte harmonische organisatie en zeer gelimiteerd uitgangsmateriaal zijn hiervan de belangrijkste kenmerken. Dit resulteerde meestal in muziek met een hoge consonantiegraad en directe toegankelijkheid. Daarnaast was vooral het functionele en disciplineoverschrijdende aspect bepalend voor Maximalist!: een opvallend groot percentage van de muziek die dit collectief schreef, is conceptueel verbonden met andere kunsten zoals dans, theater en film. Dit geldt ook voor de muziek van Hus na Maximalist!.
  Naast muziek voor modeshows (bvb. Five to Five voor Yamamoto ('84)), choreografieën (bvb. Muurwerk ('85) en Hic et Nunc ('91) voor Roxane Huilmand, en Devouring Muses ('97) voor Irène Stamou) en films (The Pillow Book van Greenaway en Suite 16 van Deruddere), zijn verscheidene van zijn composities tot stand gekomen in samenwerking met hedendaagse dichters of toneelschrijvers (zoals Stefan Hertmans (Francesco's paradox), Peter Verhelst (One day they appeared), Jan Decorte (Meneer, de zot en tkint) en Jan Lauwers van de Needcompany (Orfeo) ).
  Sinds '96 is Walter Hus werkzaam bij Limelight in Kortrijk, waar op dat moment het verfrissende festival en cd-label Happy New Ears werd opgericht.
  Momenteel werkt hij aan een cyclus van 24 preludes en fuga's voor verschillende instrumentaties.

  Walter Hus


  17-10-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaamse pianomuziek op het net

  Vandaag plaatsten we enkele stukken voor piano van Jef TINEL op deze site.
  Het gaat om 2 suites voor de jeugd: 'Uit het leven van een jongentje' en 'Uit een kinderleven'.
  Daarnaast is er een reeks van 3 stukken: 'Dorpskermis', 'Elfendans' en 'Voorbij'.
  Ten slotte (voor deze keer) zijn er 2 aparte stukjes: 'Landelijke dans' en 'In de kerk'.
  Het zijn stuk voor stuk zeer stemmige, verhalende en sfeervolle composities van een man die zelf virtuoos pianist en organist was.  Hopelijk passeren er pianisten langs deze site en nemen ze deze stukjes op in hun repertoire.
  Als ze het ons laten weten, komen we graag luisteren.
  Kijk en ontdek!
  Meer dan de moeite waard.....  Het zijn onuitgegeven stukken. Dit is dus de eerste publicatie.
  Het zijn kopieën van de -zeer duidelijke- handschriften van de toondichter.
  Een primeur, dus!


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Transit festival en Vlaamse muziek

  Transit Festival 2009, 23-25 oktober, uw actuele kijk op de muziek van de 21ste eeuw

  Het Transit Festival, te Leuven mixt interessant buitenlandse wereldcreaties met nieuwe creaties van componisten uit Vlaanderen.

  Het festival wordt op vrijdagavond door Ictus geopend. Voor dit concert, een ode aan Rogier Van der Weyden, lieten James Dillon en Brice Pauset zich inspireren door de meesterlijke werken van deze Vlaamse 15de eeuwse schilder.
  Op zaterdagnamiddag komen werken van Gianluca Ulivelli en Eric Sleichnim samen met een compostie van Olga Neuwirth op het programma. Dit alles gebracht door de virtuoze saxofonist Marcus Weiss.
  Daarna volgt een debat naar aanleiding van “10 jaar Transit”. Een debat over de functie, doelstellingen, strategie en resultaten van een festival voor hedendaagse muziek. Dit in samenwerking met het Muziekcentrum Vlaanderen.
  Tijdens het avondconcert brengt Frederik Croene, talentvol pianist van eigen bodem, nieuwe Vlaamse pianomuziek. Want, Transit gaf opdrachten aan componisten die de verscheidenheid van de nieuwe muziek in Vlaanderen illustreren. Bart Vanhecke bewijst met zijn werk hoe spannend een fantasierijk gebruik van formele systemen kan zijn, Paul Craenen volgt zijn fascinatie voor de relatie tussen klank en beweging en Mattijs Van Damme laat zijn persoonlijke muziek langzaam rijpen en doet dat op bedachtzame wijze.
  Zondag biedt dan een actuele kijk op de 21ste eeuw waarin nieuwe muziek vanuit verschillende ooghoeken wordt bekeken. Na de middag staat de nieuwe muziek voor en door kinderen centraal met een werk van Thomas Smetryns voor +/- 18 kinderstemmen, 2 tuba’s, stemvorken, schelpen en stenen. Daarna volgt een concert met Muziek voor 8 snaren waarin ondermeer creaties van Pieter Schuermans, Analia Llugdar en Laurie Radford. Het avondconcert illustreert de combinatie stem/piano, niet evident in de nieuwe muziek. Het romantische liedrepertoire uit de 19de eeuw is zo overweldigend, dat een componist die 21ste-eeuwse vocale muziek wil schrijven toch wel even aarzelt. TRANSIT overtuigde Chaya Czernowin en Claude Coppens om het wel te doen. Czernowin werkte samen met dichter/componist Wieland Hoban, die de muzikale dimensie van poëzie bespeelt. Claude Coppens vond inspiratie in een licht absurdistische, maatschappijkritische tekst van de Gentse schrijver Pjeroo Roobjee.

  Transit Festival 23-25 oktober 2009, Leuven


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwe naam

  Collegium Instrumentale Brugense wordt Het Kamerorkest

  Een nieuwe naam, een verrassende look en een modern elan zorgen voor een hedendaagse oriëntatie bij het voormalige Collegium Instrumentale Brugense dat voortaan de naam ‘Het Kamerorkest’ draagt.

  Meer dan 35 jaar gidste stichter-dirigent Patrick Peire het voormalige Collegium Instrumentale Brugense langsheen bijzonder mooie projecten. Een zeer uitgebreide en gevarieerde discografie met meer dan veertig cd’s, die zowel gekende als minder gekende componisten en muziekwerken bevatten, getuigt van zijn creatieve en succesvolle loopbaan.
  De laatste jaren werd de klemtoon van het repertoire langzaam verschoven: muziek uit de vroege barok (17de eeuw) tot de periode van het classicisme (18de eeuw) werd meer en meer vervangen door muziek uit de romantische periode (19de eeuw) en hedendaagse muziek van de 20ste en 21ste eeuw. Composities voor strijkorkest van Mendelssohn, Tchaikovsky, Dvorák, Elgar en Suk behoren tot het gekende repertoire; in het moderne oeuvre liggen werken van Shostakovich, Britten, Barber, Rota en Piazzolla op de lessenaar.
  Daarnaast kleuren ook hedendaagse Vlaamse componisten als Jelle Tassijns, Filip Rathé, Lucien Posman, Jan Van der Roost en Rudi Tas de concertprogramma’s.
  In 2007 gaf Patrick Peire zijn dirigeerstokje door aan Ivan Meylemans, die als getalenteerde trombonist jarenlang verbonden was aan het Concertgebouw Amsterdam. Meylemans beschikte namelijk als dirigent over een benijdenswaardig palmares aan internationale prijzen.
  Samen met concertmeester Dirk Lippens leidt hij nu het orkest met vaste hand. Het Kamerorkest bestaat uit zestien strijkers en kan, indien de muziek het vereist, worden uitgebreid tot eenentwintig musici.

   Het Kamerorkest speelt jaarlijks enkele concerten in het Provinciaal Hof van Brugge. Deze concerten worden gesubsidieerd door de Provincie West-Vlaanderen en de Stad Brugge.
  Daarnaast zijn er verschillende voorstellingen in diverse steden in Vlaanderen. Bovendien was het orkest vaak te gast op prestigieuze festivals in Frankrijk (vb. 34ième Festival de Musique, Hardelot, 2007; Basilique St. Rémy, Reims, 2008) en Nederland (vb. Chamber Music Festival, Blaricum, 2008).
  Het Kamerorkest engageert zich vanaf het seizoen 2009–2010 voor een fonkelnieuw project dat de participatie van jongeren stimuleert tijdens concerten waar klassieke muziek wordt gespeeld.
  Hiervoor trekt Het Kamerorkest naar scholen waar men jongeren en hun ouders uitnodigt voor een muzikale ervaring waarbij de muzikale belevenis vóór en tijdens het concert centraal staat. Aan de hand van didactisch materiaal voor de lessen muzikale opvoeding, een kennismaking met de
  componist, dirigent of solist en muziekfragmenten die het concert uitvoerig illustreren, maken de leerlingen tijdens de lesuren op een speelse manier kennis met klassieke muziek en de uitvoeringspraktijk. Vervolgens ontdekken de jongeren de echte orkestdynamiek doordat ze tijdens de repetitie tussen de musici mogen plaatsnemen en de aanwijzingen van de dirigent tijdens het
  concert via projectie kunnen mee volgen.
  Dit project wordt tijdens het seizoen 2009–2010 voor het eerst gerealiseerd samen met het Lyceum in Ieper.


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaamse polyfonie in Brugge

  Brugge - 6 tot 8 november 2009

  Amateurkoorzangers krijgen de unieke kans om samen met professionele muzikanten kennis te maken met het werk van de componist Jacobus Clemens non Papa - een van de late vertegenwoordigers van de school van Vlaamse polyfonisten die de Europese muziek domineerde tijdens de renaissance. Wie zich wil verdiepen in historische uitvoeringspraktijken of gewoon graag een weekendje musiceert, mag deze cursus zeker niet missen! In te schrijven voor 14 oktober.


  Verschillende genres uit het werk van Clemens non Papa worden belicht (mis,motet, chanson) en natuurlijk kan een weekend rond deze componist niet voorbij gaan zonder dat ook de beroemde “Souterliedekens” aan bod komen! De klemtoon van dit weekend ligt vooral op de uitvoeringspraktijk: hoe moet je dergelijk werk benaderen? Wat zijn de verschillende invalshoeken?


  Programma

  Dirigent & docent Ignace Thevelein begeleidt de zangers tijdens deze zoektocht naar de authentieke uitvoering van deze muziek, musicoloog Simon Van Damme geeft toelichting over leven en werk van de componist, zijn omgeving en tijdgenoten.

  Op zaterdagavond geeft Stratton Bull, zanger en artistiek leider van de Capella Pratensis, een workshop met tips over uitvoeringstechnieken en vocale coaching.

  Op zondag wordt het koor versterkt door enkele instrumentisten op authentieke instrumenten. Marleen Leicher, cornetto, Maia Silberstein, viool & Thomas Baeté, gamba hebben reeds hun medewerking toegezegd.

  Op het einde van het weekend wordt een toonmoment gehouden, waarbij de deelnemers aantonen wat ze geleerd hebben over de verschillende apecten van het zingen van muziek uit deze stijlperiode.


  Doelpubliek

  Het weekend staat open voor koordirigenten die zich willen bijscholen in uitvoeringspraktijk, maar ook voor koorzangers en leerlingen van muziekacademies die zich willen bijscholen in oude muziek.
  De partituren worden van tevoren opgestuurd en moeten voldoende ingestudeerd zijn, zodat op het weekend aan afwerking kan gewerkt worden.


  Praktisch

  Plaats: Sint-Jakobskerk - Brugge
  Uren:
  - vrijdag 6 november: 19.30u – 22u
  - zaterdag 7 november: 10 – 12.30u, 13.30u – 18u & 19.30u – 22u
  - zondag 8 november: 10 – 12.30u & 13.30u – 15u, 15u30 – 16u30 toonmoment (toegang voor publiek gratis)

   

  Deelnameprijs: 90 euro, jongeren onder 26j: 70 euro

  overnachting en maaltijden zijn niet inbegrepen

  Inschrijven (voor 14 oktober) gebeurt door het inschrijvingsformulier in te vullen: www.sint-jacobshuys.be/internationale-bachdagen/polyfonieweekend/inschrijvingsformulier
  De inschrijving is definitief na betaling van het inschrijvingsgeld.

   

  Cursuscentrum: Sint-Jacobshuys, Moerstraat 26, 8000 Brugge 0486/574348

  e-mail: chris@sint-jacobshuys.be

   

  Het Polyfonieweekend is een initiatief van Opera de Dunis vzw in samenwerking met Koor&Stem vzw.
  Coördinator: Chris Castelein, artistieke leiding: Ignace Thevelein


  Meer info

  Meer info op www.sint-jacobshuys.be beschikbaar.


  16-10-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wereldcreatie van Stabat Mater van Renaat Veremans

  zondag, 25 oktober 2009
  • Berchem, Sint-Theresiakerk, om 16:00u. : Koninklijke Chorale Caecilia, orkest La Passione en solisten o.l.v. Paul Dinneweth brengen naast het Requiem van Duruflé de wereldcreatie van Veremans' Stabat Mater.   Het Stabat Mater werd door Veremans in 1964 gecomponeerd (Veremans was toen 70 jaar; hij leefde van 1894 tot 1969). Het is een werk voor tenor-solo, koor en orkest.

   De muziek van Veremans wordt algemeen gekenmerkt door een gedegen vakmanschap. Hij was een schitterende melodieschrijver maar kon ook knap orkestreren.
   Zijn muziek is laat-romantisch en heeft vaak een groots karakter.
   Veremans' muziek kan jubelen van vreugde, maar kan ook getourmenteerd zijn.
   Zo is de muziek van zijn oratorium '5 Blijde mysteries' één en al vreugde.
   Zijn oratorium '14 stonden' daarentegen klinkt zeer dramatisch en geladen.
   De muziek weerspiegelt als een ars perfecta de inhoud van de tekst.

   Veremans is dus duidelijk meer dan de componist van Vlaamse liederen zoals 'Vlaanderen'. Hij componeerde filmmuziek ('De Witte'), concerti (voor hoorn, trompet, fluit en fagot), symfonieën, opera's, oratoria, cantates, koorwerken, piano- en orgelwerken, ....
   Als dirigent kende hij perfect de mogelijkheden van zangers en orkest. Die kennis heeft hij dan ook tenvolle aangewend in zijn composities.
   Critici zullen zeggen dat zijn muziek niet vernieuwend is. Dat is zo. Maar ze is wel vakkundig gemaakt en weerspiegelt eerlijk het lyrisch karakter en de Vlaamse aard van de toondichter.
   En daar gaat het toch om: kunst als technisch verantwoorde expressie van de eigen ziel.

   We kijken vol verwachting uit naar de creatie!  


  15-10-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Finale Lieven Duvoselprijs
   
  Lieven Duvosel - prijs              

  de uitvoering met als titel "Finale Lieven Duvoselprijs"
  gaat door op zaterdag, 24 oktober 2009 om 19:00 uur
  in Sporthal Latem-Deurle
  adres Hoge Heirweg 64 te Sint-Martens-Latem
  toegangsprijzen:   

   
   
  koor / ensemble uit K&S nr. dirigent
  Makeblijde
  Het Volgende Punt
  Leuvens Meisjeskoor
  Arabesk
  Arc Sonore
  Zele
  Hasselt

  Gent
  Sint-Niklaas

  Filip Haentjens
  Karel Baeten
  Nicole Bogaerts
  Marc Van de Borre
  Jan Vuye
   


  13-10-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Organist - componist Jos Mertens 85 !

  Dit weekend is Jos Mertens jarig.
  De man wordt 85.
  Hij oogt echter als een kwieke zestiger.
  Aan het orgel is hij nog steeds een virtuoos.
  Aan zijn werktafel componeert hij nog volop (zag je hem niet in 'Man bijt hond' met zijn tune voor geluidloze elektrische auto's?).
  Als causeur - met een Blonde Leffe in de hand - houdt hij je uren bezig.
  Wie zong nooit zijn 'Avondliedje'?
  Fris blijven zijn liederen klinken (vb. 'Ik ken een blond Marleentje' en 'Schachtenliefde'....).
  Zijn 4-stemmige Nederlandse mis en Onze Vader zijn door en door religieus.
  Zijn cantate 'Kringen van Tijd' vat zijn hele leven samen.
  Als pianist op Zangfeesten en Dagen van het Vlaamse Lied blijft hij onsterfelijk.

  Op zaterdag 17 oktober huldigt het koor Singet Scone hem in de kerk van Groot - Bijgaarden om 18 uur. Hij weet het echter nog niet. Houden zo!

  Jos, ad multos annos.....


  10-10-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Samen zingen

   
  Schrijf nu in voor 'Zingen tot Morgenvroeg' met Ishtar!  Koor&Stem nodigt alle koren uit om samen te zingen met andere koren, Ishtar en begeleidingsband en het publiek. Want de koorwereld mag het Festival van de Amateurkunsten (op 2 mei 2010) openen met een groots samenzangmoment.
  Het programma 'Zingen tot morgenvroeg' bevat o.a. kleinkunstnummers van Raymond van het Groenewoud, Johan Verminnen, Wannes van de Velde, Jan De Wilde, Clouseau, Laïs naast eenvoudige volksliedbewerkingen van  o.a. Juliaan Wilmots, Jean-Paul Byloo, Ludo Claesen, ... 
  Ze mikken op een gelegenheidskoor van niet minder dan 1.500 zangers en daarvoor willen ze graag een beroep doen op het enthousiasme en de creativiteit van de vele amateurkoren die Vlaanderen rijk is. Laat hun gauw weten of je erbij kan zijn en schrijf in voor een van de repertoireworkshops in je buurt!

  Meer info: www.koorenstem.be


  08-10-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Chris Dubois 75 !

   


  de uitvoering met als titel "Magnificat, 75 jaar Chris Dubois"
  gaat door op zondag, 18 oktober 2009 om 16:00 uur
  in Sint-Jozefkerk
  adres Ronsaardbekestraat te Brugge


   
  koor / ensemble uit K&S nr. dirigent
  Mechels Kathedraalkoor
  Persephone
  Brugs Mannenkoor  Wilrijk
  Johan Van Bouwelen
  Nicole Everaerts
  Arnold Flamant


   
   
   
  soli / ensemble instrument
  Peter Pieters
  orgel
   
  algemene leiding:   Johan Van Bouwelen
   
   
  titel van het werk componist
  Vlaams Magnificat
  Magnificat
  Ave Maria
  Magnificat
  Tota pulchra es
  O gloriosa virginum
  Lof zij Maria  Chris Dubois
  Chris Dubois
  Flor Peeters
  Flor Peeters
  Staf Nees
  Staf Nees
  Jozef Ryelandt   


  06-10-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Klassieke Muziek

  Staten Generaal van de Klassieke Muziek 2009

  CONCERTGEBOUW BRUGGE

  Staten Generaal van de Klassieke Muziek 2008

  Op maandag 30 november is het weer zover... Hét jaarlijks ontmoetingsmoment voor professionelen actief in de klassieke muzieksector = componisten, musici, programmatoren, musicologen, docenten muziek, journalisten, uitgevers, studenten aan het conservatorium.... Meer info over het programma volgt later. Schrijf het alvast in uw agenda!

  De Staten Generaal van de Klassieke Muziek is dé dag om

  • collega's uit het veld te ontmoeten
  • ideeën op te doen voor het nieuwe seizoen
  • jouw plannen, projecten, programma's kenbaar te maken
  • een stand van zaken op te maken
  • na te denken over de toekomst
  • .....

  WANNEER? maandag 30 november 2009
  WAAR? Concertgebouw Brugge
  MEER INFO? INSCHRIJVINGEN? nog even geduld!


  Bezoekers ....

  Zin om een boodschap door te geven? Dit kan hier.


  Interessante sites op het net
 • Algemeen Nederlands Zangverbond
 • Koor en Stem
 • Studiecentrum voor Vlaamse Muziek
 • IMSLP: partituren op het net
 • Leven en werk van Jef TINEL
 • Partituren op het net (CPDL)
 • Componisteninfo (Matrix)
 • Componisteninfo (Cébédem)
 • Muziekcentrum Vlaanderen
 • Peter Leys op Soundcloud

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!