NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Peter LeysArchief
 • Alle berichten


  25-05-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bedankt!

  Langs deze weg bedanken we iedereen die gisteren aanwezig was op ons concert.  Het schip van de basiliek was goed gevuld.

  De organist Wouter Dekoninck en harpiste Vinciane Degroote leverden puik werk.
  De solisten Sieglinde Baeyens en Charles-Emile Vanderlinden kweten zich zeer goed van hun taak. Vooral de "Pie Jesu" uit Faurés Requiem door Sieglinde werd door de toehoorders zeer geapprecieerd.
  Moniuszko's "Ecce Lignum Crucis" door Charles-Emile en het koor was een aangename verrassing voor iedereen. 

  Het vocaal ensemble T'Andernaken zong met overtuiging en beheerste concentratie.  De Mariahulde (Benoit, Tinel en Donizetti) was zeer mooi en treffend.
  Het tweede optreden (Servais, Janacek, Mendelssohn, Fauré en Moniuszko) groeide naar een climax.
  Het Gregoriaans van de heren o.l.v. Vik De Vis was stijlvol en stemmig.
  Ondanks een paar foutjes (ongelijkheden bij enkele inzetten in de 'offertoire' en het 'in paradisum' -te wijten aan vermoeidheid? aan verstrooidheid? aan een onduidelijke directie?- kende het Requiem een mooie uitvoering. Begeleid door een krachtig steunend orgel bracht het koor de gepaste stemming en sfeer in de basiliek.
  Naar verluidt moesten enkele toehoorders zelfs naar een zakdoek grijpen uit ontroering.  Ook het bisnummer (het overgekende "Tollite hostias" van Saint-Saëns) werd zeer gesmaakt en bracht een opgewekte apotheose na een zwaar concert.
  Over de gezellige receptie zullen we het hier niet hebben.

  Nogmaals proficiat aan alle uitvoerders en hartelijk bedankt aan alle toehoorders.

  Tegen 27 december hopen we een sfeervol kerstconcert klaar te hebben.
  Daarover leest u later meer op deze site.

   www.tandernaken.be


   


  18-05-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Media vita: koorconcert door T'Andernaken op zaterdag 24 mei 2008

  Voor ons concert van 24 mei a.s. in de Halse basiliek hebben we gegrasduind in het repertoire van de 19de eeuw.

  We vertoeven immers nog wat in de sfeer van de Servaisfestiviteiten van vorig jaar.
  Ofschoon we een klein ensemble zijn hebben we toch een aantal werken uit de romantiek gevonden die haalbaar zijn voor ons. Niet alle composities uit de romantiek vereisen een massakoor of een podiumvullend orkest.

     Wat willen we u die avond aanbieden?

   

  Een feestelijke orgelintro door Wouter Dekoninck brengt ons meteen in de juiste sfeer. Wouter koos voor Mendelssohn. Ook wij brengen een werkje van deze componist.

   

  Wij beginnen met een kleine Mariahulde.

  Dat past in de meimaand en aan de voet van het Mariabeeld in de basiliek.
  We zingen Benoits Ave Maria en 3 Mariamotetten voor koor en orgel van Edgar Tinel. Peter Benoit (1834-1901) was een oudere tijdgenoot van Tinel (1854-1912). Beiden studeerden aan het Brussels conservatorium. Benoit begon als religieus componist, werkte in Parijs bij Offenbach en eindigde in Antwerpen als Vlaams-nationalistische oratoriumspecialist. Tinel begon in Sinaai als Vlaamsgezinde componist om in de gunst van Benoit te komen maar keerde zich nadien onder Brusselse invloed tot de religieuze muziek. Elkaars spiegelbeeld dus. Benoit bouwde de Antwerpse muziekschool om tot Vlaams Conservatorium. Tinel werd directeur van het Brussels conservatorium en van de Diocesane Muziekschool (Lemmens-Instituut). Benoit was logeman en Tinel was kapelmeester van het Belgische hof en raadgever van de paus inzake kerkmuziek.
  Ons eerste optreden van de avond beëindigen we met het Ave Maria van Gaetano Donizetti (1797-1848). Deze Italiaanse operacomponist wordt als voorloper van Verdi geprezen. Hij vestigde zich in Frankrijk en werd er geestesziek. Hopelijk overkomt ons niet dezelfde kwaal na het zingen van het werkje voor koor, orgel en sopraansolo.

     Harpiste Vinciane Degroote speelt een intermezzo van Fauré. Zo wordt de link gelegd naar de rest van de avond.

   

  Ons tweede optreden is op dezelfde manier als het eerste opgebouwd.

  We beginnen bescheiden met O salutaris hostia van Franz Servais (zoon van de Halse Adrien) die in Rusland geboren werd in 1846 en in Asnières overleed in 1901. Krek hetzelfde jaar als Benoit! Net zoals Benoit en Tinel behaalde hij de Prijs van Rome. Evenals Benoit was hij een vriend van Liszt. Zoals voor beide Vlamingen was Brussel zijn muzikale bakermat.
  Van de Tsjech Leos Janacek zingen we het Graduale. Geloof het of geloof het niet: hij werd geboren in hetzelfde jaar als Edgar Tinel: 1854. Hij stierf in 1928. Janacek was dirigent, organist en uiteraard componist. Net zoals Benoit en Tinel was hij leraar aan zijn conservatorium. Naast Franse invloeden bleef hij trouw aan de lokale Slavische tradities. Een volksverbonden componist, dus, alweer zoals Benoit en Tinel. Maar ook de Franse invloed blijft hier doorklinken.
  Van Felix Mendelssohn (1809-1847) brengen we Wirf dein Anliegen auf den Herrn om daarna de stap naar Gabriel Fauré (1845-1924) te zetten. Hij was leerling van Saint-Saëns (1835-1921). Fauré zelf was leraar van o.a. Ravel en een begenadigd organist. We brengen de beroemde melodieuze Cantique de Racine, begeleid op het orgel. Als sluitstuk van ons tweede optreden zingen we het dramatische Ecce Lignum Crucis van de Poolse organist, dirigent en componist Stanislaw Moniuszco (1819-1872). Zoals Fauré, Janacek en Donizetti componeerde hij opera’s. Net zoals Benoit bij ons doorspekte hij zijn muziek met volkseigen elementen. Samen met Tinel lonkte hij al eens naar de Duitse muziek.   

  Een derde intermezzo brengt onze stembanden wat tot rust en bereidt ons voor op de finale van de avond.

   

  De heren laten zich leiden door de geestdriftige hand van Vik De Vis in het Gregoriaanse Media Vita. ‘Temidden van het leven zijn we in de dood’.
  En zo komen we dan bij het ‘moment suprême’ van de avond. Het Requiem van Fauré. Iedereen treedt mee aan: het koor, de organist, de harpiste en de twee vocale solisten.

  Het werk werd geschreven in 1882.

  T’Andernaken voert het uit in 2008. Het blijft nog altijd even fris, hoopvol, vertroostend en ingetogen klinken als toen.

     Hopelijk kan u na het concert verkwikt naar huis terugkeren: deducant te angeli.

   

  Wij hopen u allen op 24 mei om 20.30 uur te mogen verwelkomen in de basiliek van Halle en wensen u nu al een aangename muzikale avond!
  Kaarten in vvk: 8 €; aan de kassa 9  (studenten/60+) of 10 €.
  Zie www.tandernaken.be  13-05-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.3 Mariamotetten van Edgar Tinel

  Op zaterdag 24 mei 2008 brengen we in de basiliek van Halle met ons vocaal ensemble T' Andernaken en organist Wouter Dekoninck o.a. de 3 Mariamotetten voor gemengd koor en orgel van Edgar Tinel.  Edgar Tinel leefde van 1854 tot 1912.
  Na conservatoriumstudies in Brussel reisde hij de wereld rond als gevierd concertpianist.
  Maar ook de compositie trok zijn aandacht.
  Al jong won hij de Prijs van Rome met zijn cantate "Klokke Roeland".
  Nadien richtte hij zich -onder impuls van Constance Teichman- meer op de religieuze muziek.
  Hij schreef grote oratoria rond heiligenlevens zoals van de heilige Godelieve, Katharina en Franciscus.
  Zijn mis voor koor (Missa in honorem Beatae Mariae Virginis de Lourdes) wordt als een meesterwerk van de vocale polyfonie beschouwd.  Wij brengen zaterdag de 3 Mariamotetten, opus 31.
  De drie onderdelen zijn: Ave Maria, Regina Caeli en Ave Regina Caelorum.

  Het Ave Maria begint als het ware uit het niets en groeit geleidelijk aan open. Het orgel voegt zich als een bijkomende stem in nadat het koor reeds ingezet heeft.
  Na een in ware polyfoniestijl fugatische inzet (benedicta tu) blijft de rest van het stuk homofoon.
  De passage 'nunc et in hora mortis' is a capella en klinkt zeer innig. Als reminiscentie aan de inzet van het stuk herneemt het orgel de inzet van het koor waarna het koor het stuk afsluit met een plechtige 'Amen' en een triomfantelijke 'Alleluia'.
  Regina Caeli wordt ingezet met een allegro con moto intro van het orgel. Vanuit de diepte van het pedaal stijgt het voorspel steeds hoger totdat het koor feestelijk inzet. Koor en orgel dialogeren met grootse alleluia's.
  In 'quia quem meruisti' hernemen de bassen als het ware de orgelintro van het stuk. Fugatisch vanuit de diepe bassen komen alle stemmen op hun beurt bij in een groeiende en stijgende crescendo.
  'Ora pro nobis Deum' is a capella en zeer innig, ingetogen en intiem waarna een fugatische en triomfantelijke Alleluia het stuk afsluit.
  Ave Regina Caelorum begint rustig en ingetogen. In het middendeel ('gaude virgo gloriosa') wordt het sneller en meer animato.
  De laatste koorzin is een verwijzing naar de eerste met hetzelfde rustige andante-karakter. 9 maten orgelspel sluiten dit derde motet pianissimo af.  De 3 motetten klinken zeer melodieus, afwisselend en gedreven. Voor de uitvoerders zijn ze echter een veeleisende karwei. De bassen moeten het diepste uit de kast halen van wat ze in huis hebben. De andere stemmen moeten tot zeer hoge tonen kunnen reiken.
  Het werk zit vol modulaties, tempo- en karakterwisselingen.
  Aandacht en technische beheersing zijn dus een must om deze koorwerken voortreffelijk uit te voeren.
  Hopelijk slagen we daarin.

  Een criticus uit Tinels tijd zei dat wie wil weten hoe een geleerd mens met goede smaak componeert naar Tinel moet kijken. Als hij niet schrijft zoals Palestrina, dan schrijft hij zoals Bach.
  Mooiere complimenten zijn ondenkbaar.
  Tinels zoon en biograaf Paul Tinel sprak bij zijn commentaar op dit opus 31 van een ontroerend tedere toon en een uitdrukking van een hartelijke ontboezeming.

  Een mooie en serene uitvoering van de 3 Mariamotetten vind je op de CD 'Edgar Tinel' door het Brussels kathedraalkoor o.l.v. Willem Ceuleers en organist Joris Lejeune.
  Op dezelfde CD staat ook de hoger vermelde mis, het Te Deum en orgelwerken van Edgar Tinel.
  Een aanrader.  Meer info over ons concert: www.tandernaken.be


  08-05-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jef Tinel: een Vlaams toondichter

  JEF TINEL : EEN GEËNGAGEERD MUSICUS IN DIENST VAN ZIJN VOLK

   

   

   

  Leven en werk

   

  Voor haar eindwerk kon Gaëlle Deldime enkele jaren geleden aan de faculteit musicologie van de ULB een beroep doen op heel wat archiefstukken (krantenartikels, brieven, partituren, recensies, programmabrochures, foto’s) die hoofdzakelijk in familiebezit zijn. Daarnaast kon ze gesprekken voeren met enkele naaste familieleden en vrienden van Tinel. Ze bracht dan ook heel wat informatie samen die nergens anders te vinden is en maakte op die manier een zeer interessante status quaestionis van alle biografische, bibliografische en discografische gegevens rond de figuur van Jef Tinel. De familie vroeg haar om vooral de nadruk te leggen op de muziek. De auteur verkoos echter zowel de daden als de muziek te belichten omdat ze vaststelde dat Tinel leefde voor zijn muziek en zijn ideeën in zijn muziek verwerkte. De scriptie bestaat uit een zestal grote onderdelen.

  We kunnen eerst een uitgebreide levensbeschrijving lezen. Daarin leren we o.a. dat hij geboren werd op 11 mei 1885 in het Waalse Lessen waar zijn vader Oscar onderwijzer was. Al vrij vlug (1891) keerde het gezin naar de thuisbasis in Maldegem terug omdat vader Tinel er koster – organist werd. Jef kreeg muziek – en orgellessen van zijn vader en kon als achtjarige knaap reeds zijn vader en andere organisten vervangen. Hij schreef toen ook al zijn eerste liederen. Na zijn studies aan het college van Eeklo trok hij naar de Normaalschool in St. – Niklaas om er onderwijzer en organist te worden. Van 1903 tot 1907 studeerde hij (o.a. samen met Arthur Meulemans)aan het ‘Lemmensgesticht’ in Mechelen waar hij laureaat orgel, harmonie, contrapunt en fuga werd. Zijn leraar was er o.a. zijn eigen oom Edgar Tinel. Jef Tinel zelf getuigde over zijn oom : » Ik zal u zelfs zeggen dat hij in den beginne mijn muzikale loopbaan niet bijster heeft aangemoedigd……Zijn onderwijs is wellicht te streng en te persoonlijk…..Zo was hij immers opvliegend, stijfhoofdig en fel autocratisch inzake onderwijs. Bij momenten kon hij ook heel zacht en mild zijn. » Nadien vervolmaakte hij zich nog in compositie bij Leo Moeremans in Gent (samen met o.a. Robert Herberigs) .

  Vanaf 1908 startte zijn carrière als organist, dirigent van koren en harmonieën en als muziekleraar.

  In 1924 publiceerde Alfons Moortgat voor het eerst werk van Jef Tinel, nl. het lied ‘O Blijft’. Moortgat schreef in zijn inleiding: “Ik beschouw het als een voorrecht dat ik deze begaafde leerling van E. Tinel in mijn bundel ‘Orgelmuziek’ voor ’t eerst aan het publiek heb mogen voorstellen als een moderne volgeling van Schumann voor het Vlaamse lied. In deze lof kan enige overdrijving zijn wanneer men hem toepast op zijn kunst in globo; maar zeker is het dat zijn beste liederen het intieme en gemoedelijke van Schumann nabijkomen. Ook de geestelijke liederen van zijn hand (…) hebben reeds de aandacht op hem gevestigd en Muziekwarande mag dan ook terecht schrijven dat hij er onder de jongeren ongetwijfeld de kroon spant.”

  Jef Tinel componeerde een ontelbaar aantal kunst - en volksliederen.  In februari 1922 schreef Moortgat reeds aan Tinel:” De kunst zit in het bloed, en geen wonder! Uw liederen zijn waarlijk een openbaring voor mij geweest.”  Ook Emiel Hullebroeck wist zijn liederen te waarderen :” Ik heb uw liederen gelezen en –rechtuit gesproken – daar steekt veel goed in.”  Hij raadde hem aan enkele liederen naar Arthur Wilford te sturen ter publicatie. Wilford verklaarde zich erg tevreden over zijn liederen en was bereid om er uit te geven (brief van januari 1923). Op 26 augustus 1926 schreef De Standaard over hem: We moeten terecht de aandacht trekken op het werk dat we van deze componist in de laatste tijden ter bespreking ontvingen. Er is daar iemand aan het woord die er zijn mag.”

  Op vraag van Hullebroeck (“Ik houd aan de naam Tinel op onze lijsten”) werd hij één van de eerste leden van de auteursvereniging NAVEA.

  Na een verblijf in Tielt (1929 – 1936) werd Tinel directeur van de muziekschool in Maldegem. Hij hechtte als pedagoog veel belang aan de rol van het lied in het muziekonderwijs: “ Men overlaadt de leerprogramma’s met allerlei vakken, maar voor het gezonde, ontspannende, opvoedende lied blijft er geen tijd…Van de juiste intonatie blijft niets over, vooral als men van in het lager onderwijs niet leert zingen en een soort liedcultus in ere houdt.” (Interview uit 1955) . Tinel bleef directeur tot aan de bevrijding in 1944. Gedurende 13 maanden werd hij geïnterneerd en uit Maldegem verbannen: hij was immers een tijd kapelmeester van het Verdinaso geweest, dirigeerde op de Ijzerbedevaart en componeerde Vlaamse strijd- en stapliederen (o.a. Wij zijn bereid). In 1953 werd hij van alle schuld gezuiverd. Hij vestigde zich in Gent en bespeelde het orgel van de Augustijnen. Hij dirigeerde nog op de Vlaams – Nationale Zangfeesten, Vlaamse liederavonden en Ijzerbedevaarten. Hij trad op in de radioconcerten van Willem De Meyer en werd gehuldigd voor zijn 70ste, 75ste, 80ste en 85ste verjaardag. Bij de jaarlijkse bijeenkomsten van kunstenaars op het kasteel van Beervelde bij gravin d’Hespel was Jef Tinel een graag geziene en gewaardeerde gast en kwam hij in contact met koningin Elisabeth. Voor de rest bleef het stil rond hem. Hij overleed in Gent op 25 mei 1972.

  Naast een uitgebreide biografie geeft Gaëlle Deldime een uiteenzetting over de muziek en de Vlaamse Beweging en publiceert ze de volledige opuslijst van liederen, koorwerken, religieuze muziek, volksliederen, toneelspelen, orgel- en pianomuziek, kamermuziek, muziek voor harmonieën en fanfares en symfonische stukken. Hieruit blijkt dat Tinel een gigantisch oeuvre bijeenschreef gaande van orkestsuites en cantates tot alle vormen van vocale muziek. Vooral zijn liederen, missen, motetten en profane koorwerken kenden enkele uitvoeringen.

  De analyse die Deldime van het werk maakt is jammer genoeg zeer kort en algemeen. Ze plaatst het werk in de laat - romantische stroming. Er zijn wel enkele nieuwe ‘sonoriteiten’ in zijn werk, maar hij was zeker geen vernieuwer en experimenteerde niet. Zijn harmonieën zijn eenvoudig en fris en plaatsen Tinel naast Van Hoof. Zijn werken zijn zeer evenwichtig gestructureerd met een duidelijke doorzichtige constructie. De muziek klinkt sober en vaak melancholisch en dromerig. Zijn orgelwerken en religieuze werken ademen de sfeer van het Lemmensinstituut.

  Tinel had een enorme bewondering voor Benoit, maar als componist bleef hij veel klassieker en classicistischer. Bach was voor hem de basis van de muziek. De muziek van Tinel combineert dan ook het sobere classicisme met de romantiek. Vandaar de gelijkenissen met Schumann.

  Het eindwerk beschrijft verder nog Tinel als geëngageerd musicus en somt alle (gekende) uitvoeringen van werken van de toondichter op.

   

  Koorcomponist

   

  Voor de koorliefhebber willen we toch in het kort enkele interessante koorwerken voorstellen. Hij schreef zowel voor mannenkoren als gemengde koren.

  In het nummer 3 van de jaargang 1999 van Even Aanzoemen gaven we een bespreking van de 6 Gezelleliederen voor gemengd koor. Een bundeltje dat zeer geschikt is voor het concertpodium of voor in eucharistievieringen. Het zijn 6 innige en intieme koorwerken met een serene devotie waarin ruimte gelaten wordt voor een eigen interpretatie. In nummer 3 van 2001 verscheen een korte bespreking van de Missa in honorem sacratissimi Sacramenti voor 4 – stemmig koor met orgelbegeleiding. Een zeer rijke en religieuze compositie waar koor en orgel perfect in elkaar verstrengeld zijn. Soberder maar niet minder muzikaal en rijk is de Missa Salve Regina (op Nederlandse tekst) voor 4 – stemmig koor en orgel. Deze missen vallen op door hun tekstgetrouwe compositie. De muziek beeldt de tekstinhoud getrouw uit. Zo is het Kyrie telkens een nederig smeekgebed en biedt het Gloria plaats voor uitbundigheid. De muziek is zeer sfeervol en afwisselend. Tinel gebruikt geregeld fugatische figuren waardoor de muziek kan aanzwellen en indrukwekkend wordt, meteen gevolgd door een contrasterend pianissimo. Typisch zijn ook de leidmotieven: de tekst ‘miserere nobis’ in de Gloria en het Agnus Dei verwijzen duidelijk naar elkaar. Het bewijst de doordachte structuur van de werken. Deze missen passen perfect in de misvieringen. Het Gloria van de eerstgenoemde mis is ook georkestreerd, en kan zeker gebruikt worden tijdens een concert. Een pareltje van religieuze muziek is ‘O salutaris hostia’ voor 4 – stemmig koor en orgel: strofisch, eenvoudig en stemmig. Een eenvoudige melodie wordt ondersteund door een mooi ineengestrengelde polyfonie Het geheel vormt als het ware één grote boog van een op – en neergaande golf. ‘Keer dine oghen’ is een a - capellakoorwerk dat een zekere grandeur bezit. Het enkele keren weerkerend hoofdthema in een 5/2 – maat en de verbredende triolen geven het werk een plechtstatigheid en verhevenheid. Ook hier weer zijn er contrasten tussen verstilde innige passages en crescendo’s. Modulaties en maatwisselingen geven het werk een afwisselend karakter. Dit koorstuk is zeer beheerst en degelijk gestructureerd. Er is een soort omfalische structuur: het einde is een herinnering aan het beginthema. Elke stem heeft wel eens het hoofdthema en elke stem dient eens als begeleiding zodat het zowel voor de zangers als de toehoorders boeiend en afwisselend is. Het betere koor kan dit werk aan. Op het concertpodium verdient dit werk zeker en vast een plaats. Tinel bewerkte ook enkele kerstliederen (Het viel eens hemels dauwe; Stil nu ‘t kindje slapen wil; Herders, Hij is geboren; Maria die zoude; …) vol respect voor het karakter van de oorspronkelijke melodie.

  Bij de profane koorwerken is ‘Fantasia’ meer dan het vermelden waard. Op een tekst van Rodenbach bezingt Tinel een jongeling die naar de wolken kijkt en droomt. Zeer dromerig. Dit koorwerk is niet zo moeilijk van noten maar vraagt een sterke discipline van ademhaling,  concentratie en intonatie. Vaak komen lange begeleidingsnoten voor waardoor het gevaar van detoneren bestaat. Modulaties verrijken de harmonie en klankkleur. Hoewel ze zeer natuurlijk klinken, zijn ze niet altijd eenvoudig te zingen. Fantasia is een prachtig sfeerstuk dat ruimte biedt voor persoonlijke interpretatie. Het klinkt romantisch, maar door de flarden van droombeelden doet het ook wat impressionistisch aan.

  ‘Leg op mijn hart uw voorhoofd’ (tekst van Pol De Mont) is een doorgecomponeerd koorwerk van lange adem (lettterlijk en figuurlijk). Typisch voor de muziek van Tinel zijn de verschillende modulaties en wisselingen van tempo en karakter. Polyfone en homofone passages wisselen elkaar af en we treffen ook hier weer lange begeleidingsnoten aan. Het stuk wemelt van wijzigings – en herstellingstekens. Schitterend is de tekstuitbeelding; zo wordt de tekst ‘zo eindloos lang’ werkelijk zeer lang en langzaam wegstervend uitgebeeld waarna zeer contrasterend en levendig de nieuwe zin ‘Ik zoek die hemelse ogen’ wordt ingezet. We voelen in de muziek de opwinding en verrukking door wervelende vocalisen, versnellingen en crescendo’s. Het stuk eindigt weer verstild met een reminiscentie aan het begin van het werk.

   Met ‘Fijn liefje’, ‘En ’s avonds is het goed’ en ‘Truiken over ’t deurken’ bewees Tinel dat hij zelf volksliederen kon schrijven en bewerken voor koor. Pittig, fris, eenvoudig en toch muzikaal af.

  ‘Het meisje van Scheveningen’, ‘ Wel Annemarieke’ en ‘Rosemarie’ zijn prettige en eenvoudige bewerkingen van bestaande volksliederen. Ook hier weer dient en ondersteunt de bewerking de stijl en het karakter van het oorspronkelijke volkslied.

  Op tekst van René Declercq componeerde Tinel ‘Als ’t bruine veld’ voor 4-stemmig koor en strijkers. Voor de strijkers een aardig stuk muziek en tegelijk een rijke koorpartituur. Een wervelende en meeslepende beschrijving van het bruine veld dat openzwelt, de leeuwerik en de lachende zon. Via tekstherhalingen, een levendiger wordende melodie en opgedreven begeleiding bereikt de muziek een grootse climax.

  De meeste van deze vermelde en andere koorwerken zijn te raadplegen in de bibliotheek van het CVM. Via internet (http://icking-music-archive.sunsite.dk) kan je ook enkele van deze besproken koorwerken beluisteren en afdrukken. Via de redactie van EA kan je inzage krijgen in de partituren van alle werken van Tinel.

   

  Besluit

   

  Jef Tinel was een musicus die leefde van en vooral voor de muziek. Hij speelde orgel, componeerde, dirigeerde en gaf les. Zijn muziek weerspiegelt zijn engagement als gelovige en als Vlaming. Zijn muziek en hijzelf stonden ten dienste van de Kerk en de Vlaamse Beweging. Roem en rijkdom streefde hij niet na, enkel schoonheid, waardigheid en verhevenheid. Zijn werken bewijzen stuk voor stuk zijn natuurlijk talent en zijn grondige vakkennis opgedaan in Lemmens en bij Leo Moeremans. Maar wegens zijn naar rust zoekende natuur en bescheidenheid en wegens miskenning door de officiële instanties (na 1944) bleven de meeste van zijn werken onuitgegeven en onuitgevoerd. Daarom is het ook te betreuren dat het Vlaams  - Romantisch Koorboek geen werk van hem publiceerde. Hij zou er zeker op zijn plaats geweest zijn want veel van zijn koorwerken overtreffen in kwaliteit bepaalde wel gepubliceerde koorstukken. Componist Lieven Duvosel schreef in 1954 over de koorwerken van Tinel: ‘Het zijn pereltjes !’ In 1926 schreef Mgr. Van Nuffel aan Jef Tinel na het bekijken van enkele van zijn koorwerken : “ Er zijn er waarlijk zeer goede bij die –hoe eenvoudig ook – een fijn gevoel veropenbaren. Ik hoop dat u de gelegenheid zult vinden om er enige te laten drukken.” Hopelijk krijgt zijn werk nu toch nog de interesse en waardering die het verdient. Mogen het proefschrift van Gaëlle Deldime en dit artikel daartoe een eerste aanzet zijn.


  "De inhoud van deze pagina is beschikbaar onder CC-BY-SA/GFDL".


  07-05-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Te beluisteren waard !
  92052 - In Flanders' Fields vol.52 - Piet Swerts - Symphony no 2 - Morgenrot

  "Swerts' symfonie is zonder meer een werk dat bijzonder communicatief is. Daarvoor hanteert hij een persoonlijke maar altijd heldere en begrijpelijke muziektaal. Expressieve harmonieën, beklijvende ritmes en meeslepende melodieën worden aan een zeer virtuoze orkestratiekunst gekoppeld. Nu eens wordt een intieme of beklemmende sfeer opgeroepen, een andere keer grijpt Swerts naar het grote gebaar en worden alle symfonische registers opengetrokken voor een spectaculaire orkestroes. Dat hij ook een uitstekend componist voor stemmen is, blijkt onder meer uit het centrale koorfragment 'An die Musik', maar ook uit de solopartij voor sopraan die door Bernadette Degelin stijlvol en met veel overtuiging vertolkt wordt.

  Deze opname biedt zonder meer een beklijvende uitvoering door het Vlaams Radio Koor en orkest onder leiding van Bjarte Engeset die de kwaliteiten van dit werk nu ook buiten de concertzaal zullen uitdragen."

  (Tom Eelen in De Tijd - 20 oktober 2007) 
   
   92052 - In Flanders' Fields vol.52 - Piet Swerts - Symphony no 2 - Morgenrot

  Piet Swerts (°1960)

  Symphony no 2 - Morgenrot
  - Introitus (10:13)
  - Kyrie (5:13)
  - Dies Irae (12:40)
  - An die Musik (R.M.Rilke) (12:26)
  - Interludium (10:21)
  - Abschied. Ende des Herbstes (R.M.Rilke) (11:06)
  - Morgenrot (R.M.Rilke) (10:19)

  totale duur: 72:21

  uitvoerders
  Bernadette Degelin, sopraan
  Vlaams Radio Koor
  Vlaams Radio Orket
  Bjarte Engeset, dirigent

  "Morgenrot is niet alleen de naam van een gedicht van Rainer Maria Rilke. Ook de Tweede symfonie van Piet Swerts kreeg deze titel opgedrukt. Op de drempel van het nieuwe millennium heeft deze hedendaagse componist zich voor deze symfonie destijds laten inspireren door thema’s als leven, dood en afscheid. Het resultaat is een mengvorm van symfonie, requiem en oratorium op poëzie van Rilke en op Latijnse requiemteksten. Het werk zelf en de uitvoering ervan door het koor en orkest van de Vlaamse Radio onder Bjarte Engeset, aangevuld met sopraan Bernadette Degelin zijn in een woord adembenemend. Wat een kracht, wat een spanning en wat een muzikale kleurenpracht laat Swerts hier horen. Een Dies irae dat komt aanrollen als een donderbui. Dunne draadjes, verrassende, grootse emotionele ontladingen. Swerts en uitvoerenden blijft boeien tot de laatste noot. Dit is zonder meer een van de meest opzienbarende cd-producties van de laatste tijd."

  Rudolf Nammensma


  92044 - In Flanders' Fields Vol. 44 - Jef van Hoof (1886 - 1959)

  Symphony no xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />5 in E major (1954)

  Vijf liederen
     't is Stille (1903) (Guido Gezelle)
     De Lotusbloem (1957) (Ang?le de Bremaecker)
     Ik heb u lief
     Suja, nu Suja! (1924) (Pol de Mont)
     Nachtdeun (1933) (Alice Nahon)
     Slaaplied (1910) (Guido Gezelle)
     
  Second Symphonic Suite (1952)
     
  Symphony no 6 in B flat major (1959) "Onvoltooide"

  Ann De Renais, sopraan
  Pannon Philharmonic Orchestra - P?cs
  Zsolt Hamar, dirigent


  92044 - In Flanders' Fields Vol. 44 - Jef van Hoof (1886 - 1959)

  "Ik kan je enkel zeggen dat ik deze opname gewoon geweldig vind. Eindelijk worden de gekozen werken op niveau verdedigd! Hartelijke dank voor het vele werk dat je erin gestoken hebt, maar ook en vooral voor uw uitermate oordeelkundige keuze inzake vertolkers.
  De musici van het orkest uit Pecs hebben zich hoorbaar met hart en ziel ingezet voor een componist die hen zeker geheel onbekend moet zijn geweest. Vooral de dirigent Zsolt Hamar heeft zich voortreffelijk van zijn taak gekweten: hij wist zich geheel in de muziek in te werken en levert snedige en alerte vertolkingen af. Kortom, weinig wensen blijven onvervuld, en dit is méér dan alleen maar een kwestie van professionalisme!
  Een speciaal woord van lof ook voor Ann De Renais van wie ik tevoren nog nooit gehoord had; ik heb de laatste jaren maar zelden een sopraan gehoord die zo uitmuntend in het Nederlands zingt!
  Ik hoop dat uw inspanningen evenredig mogen beloond worden door een succesrijke afzet..
  Een prachtige realisatie, waarover ik nogmaals mijn opgetogenheid wil benadrukken."
  Luc Leytens
  Voorzitter vzw De Crans - Jef van Hoof Stichting (e-post, 25 oktober 2005)


  "Mijn hartelijke felicitaties voor de zeer geslaagde cd met werken van Jef Van Hoof.
  Een belangrijke aanwinst in de discografie!"
  Michaël Scheck
  Voorzitter Peter Benoitfonds
  Ere-directeur Kon. Vlaams Muziekconservatorium-Antwerpen
  (e-post, 31 oktober 2005)


  "Very attractive music
  (Jeff Joneikis ? Records International ? USA ? December 2005)

  Full marks to all concerned for playing and singing such unfamiliar stuff with so much commitment and conviction. If you know any of van Hoof?s music, you will know what to expect, although the beautifully moving simplicity of the songs and the varied expressive nature of the Second Symphonic Suite might pleasantly surprise. All in all, a really lovely release that I warmly recommend to all who relish beautifully crafted, colourful and tuneful late-Romantic music."
  Hubert CULOT ? www.musicweb-international.com ? December 2005)


  "De liederen zijn stuk voor stuk juweeltjes. En Ann De Renais? Onthoudt die naam! Wat een soepele, rijke stem!
  Dit is weer een prachtige Phaedra cd, goed opgenomen, intelligent geprogrammeerd, De uitvoeringen laten niets te wensen over. En: wat een vondst een buitenlands orkest op deze manier kennis met deze materie te laten maken."
  Gerard van der Leeuw - muziektijdschrift ?De rode Leeuw? (Zwolle-Nederland) januari 2006


  "Für alle entdeckungsfreudigen Hörer, die Komponisten wie Dvorak oder Strauss schätzen, ist diese CD empfehlenswert. Man darf hoffen, dass in den Feldern Flanderns noch so mancher musikalische Schatz zu heben ist."
  Michael Loos - Klassik.com - Keulen, 13.03.2006)


  03-05-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Meimaand: een koorlied voor Maria
  Op zoek naar een eenvoudig Marialied?
  Jef Tinel (1885-1972) componeerde op een tekst van Guido Gezelle een zeer stemmig en eenvoudig 'Wees gegroet, Maria' voor 4-stemmig gemengd koor.
  De partituur is gratis te downloaden op de website WIMA (zie hiernaast).
  Op de achtergrond hoort u een gedigitaliseerde versie van het werkje.
  02-05-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CONCERT T' ANDERNAKEN

  Beste koorliefhebbers

  op zaterdag 24 mei om 20.30 uur kan u in de basiliek van Halle terecht voor een concert voor koor, orgel en harp.
  Wouter Deconinck (orgel), Vinciane Degroote (harp), Sieglinde Baeyens (sopraan), Charles-Emile Vanderlinden (bariton) en het vocaal ensemble T'Andernaken brengen een concert onder de titel Media Vita.
  Op het programma staat o.a. :

    

  -Ave Maria (Peter Benoit)
  -3 Mariamotetten (Edgar Tinel)
  -Ave Maria (Gaetano Donizetti)
  -Cantique de Racine (Gabriel Fauré)
  -Ecce lignum crucis (Stanislaw Moniuszko)
  -Media vita (Gregoriaans)
  -Requiem (Gabriel Fauré)
  -...  Toegangskaarten in voorverkoop kosten 8 € en aan de deur kosten ze 9 (studenten en 60+) of 10 €.
   
  Meer informatie vindt u op de website van ons ensemble: www.tandernaken.be

  Van harte welkom!


  01-05-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zangfeest 2008
  Op de blog van mijn mede - deelgenoot van het ANZ Erik Verstraete (Erik Verstraetes Utopia) verscheen een artikel over het voorbije zangfeest.
  Hij geeft -terecht- positieve en negatieve bedenkingen.
  Mij persoonlijk trof zijn commentaar op 2 liederen die ikzelf mocht dirigeren: De Blauwvoet (Emiel Hullebroeck) en Wij zijn bereid (Jef Tinel).
  De Blauwvoet was té traag naar zijn zin. 
  In "Wij zijn bereid" ergert hij zich aan het feit dat de oorspronkelijke tekst 'Dietsland' en Dietse zege' vervangen werd door 'Vlaanderen' en 'Vlaamse zege'.  
  Erik Verstraete noemt het weliswaar 'schoonheidsfouten' maar vindt duidelijk dat het méér dan zomaar schoonheidsfoutjes zijn.

  Zangfeest 2008: Gebed voor het Vaderland en Nationale Lieder

  Daarom stuurde ik hem -in volle vriendschap- volgend antwoord.

  (PS: klik op bovenstaande foto en je ziet en hoort 'Het Gebed voor het Vaderland' en de '3 Nationale liederen' onder mijn leiding op het voorbije zangfeest.)

  Erik
   
   
  met interesse heb ik op je blog je artikel over het voorbije zangfeest gelezen.
  Als dirigent van de liederen 'Wij zijn bereid' en 'De Blauwvoet'  voel ik me direct aangesproken.


  Dat 'De Blauwoet' iets te traag was, daar heb je 100% gelijk. Ik heb gaandeweg nog geprobeerd het tempo wat op te drijven. Tevergeefs. Een iets te trage opmaat bij het voorspel en je bent vertrokken. Probeer dan maar koren, orkest en massa mee te krijgen.
  Maar die ene opmaat, toegegeven, die schoonheidsfout neem ik op mij. Ik kan je zelfs uitleggen vanwaar die schoonheidsfout kwam. Het blad met de 'brug voor piano naar het lied toe' was op de grond gevallen en ik moest het oprapen zodat ik iets te laat was om tijdig de inzet voor het orkest aan te geven, vandaar de iets te trage start.
  Anderzijds moet ik ook zeggen dat ik oudere opnames met 'groten' als Willem De Meyer heb gehoord waar het zeker niet vlugger gezongen werd. Bovendien moest ik ook wel rekening houden met de bewegingsgroepen die met hun vlaggen niet té rap kunnen vendelen. Dat was ons op de repetities duidelijk gevraagd. 
  Ik herinner me ten slotte ook nog dat vorig jaar in 't Pallieterke als kritiek geschreven werd dat de liederen té rap gezongen werden. We proberen dus steeds weer ons best te doen en voor iedereen goed te doen.... 
  Maar goed, ik had het zelf ook vlugger gewild.
  Hopelijk krijg ik volgend jaar de kans om deze fout te herstellen.  Wat 'Wij zijn bereid' betreft. Als kleinzoon van Jef Tinel weet ik pertinent dat de tekstwijziging van Diets naar Vlaams door Jef Tinel (de kapelmeester van het DINASO!) zelf is toegestaan. Op vraag van Willem De Meyer is tijdens de oorlog deze tekstaanpassing gebeurd om het lied voor iedereen aanvaardbaar te houden (denk aan de heisa rond de Dietse kroon in Preud'hommes Kempenland) en om de tekst te actualiseren aan de toenmalige situatie. Wellicht heeft de concurrentie tussen de toenmalige bewegingen (VNV/DINASO/....) daar ook wel een rol in gespeeld. Het zangfeest wilde partijloos en ongebonden zijn en dus opteerde men voor het algemeen aanvaarde 'Vlaanderen'.
  Voor zover ik kan nagaan is het lied voor het eerst in 1941 op het zangfeest gezongen onder leiding van Gaston Feremans. Toen reeds was de tekst aangepast naar 'Vlaanderen en Vlaamse zege'. In alle uitgaven (Davidsfonds; Roelanduitgaven; ANZ....) die we thuis hebben is het ook aangepast.
  En geef toe: ook vandaag is Dietsland -met alle respect voor de geschiedenis- niet meer erg actueel en gepast om te zingen. Ons land is Vlaanderen..... Willen we jongeren vandaag nog de strijdliederen doen zingen, dan denk ik dat we best over Vlaanderen zingen. Met toestemming van de eerste uitgever (Willem De Meyer) en de toondichter.
   
  Misschien kunnen we ter gelegenheid van de volgende Raad van Deelgenoten dit punt verder bekijken.
   
   
  Beste Vlaamse groeten
   
   
  Peter Leys


  23-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaamse muziek op CD !

  Hieronder een drietal interessante CD's met muziek van eigen bodem.
  In volgende bijdragen stellen we u er andere voor.  92050 - In Flanders' Fields Vol. 50 - 2CD - In Manus Tuas: Vlaamse Religieuze Muziek

  92050 - In Flanders' Fields Vol. 50 - 2CD - In Manus Tuas: Vlaamse Religieuze Muziek


   

  Deze cd geeft een mooi en treffend muzikaal beeld van het devote Vlaanderen uit de negentiende en de eerste decenia van de twintigste eeuw: de liturgische muziek zoals die toen weerklonk op de kerkdoksalen en de religieuze koorwerken die op het repertoire van vele Vlaamse koren prijkten. Muziek die diep in de traditie wortelt.

  CD1
  - Peter Benoit
  - Lodewijk Mortelmans
  - Arthur Verhoeven

  CD2
  - Arthur Verhoeven
  - Gaston Feremans
  - August De Boeck
  - Florentius De Boeck

  uitvoerders
  Ann De Renais, sopraan
  Kristine Adamaite, orgel

  Valsts Akademiskais Koris "Latvija"
  (Staatskoor van Letland)
  Herman Engels, dirigent


  92051 - In Flanders' Fields Vol. 51 - Jef Van Hoof (1886 - 1959)

  92051 - In Flanders' Fields Vol. 51 - Jef Van Hoof (1886 - 1959)


   

  Jef van Hoof (1886 - 1959)

  -Suite uit de opera "Meivuur"
  - Divertimento voor bazuin en orkest
  - Vier Giza Ritschl liederen
  - Lentestemming
  - Drei Lieder im Volkston
  - Nanoen in huis
  - Volkslied: ik heb u lief
  - De Crans es uutghehanghen
  - Symfonie nr.3 in mi-b groot

  uitvoerders
  Ann De Renais, sopraan
  Ivan Meylemans, bazuin
  Pannon Philharmonic Orcherstra, Pécs
  Zsolt Hamar, dirigent


  92047 - In Flanders' Fields Vol. 47 - Ernest van der Eyken (°1913)

  92047 - In Flanders' Fields Vol. 47 - Ernest van der Eyken (°1913)


   

  Het oeuvre van Ernest van der Eyken, gekenmerkt door uitgesproken voorkeur voor strijkers en voor kamermuziekbezettingen stilistisch schatplichtig aan de twee extremen die hij als jongeman leerde kennen, hetzij door zijn opleiding, hetzij op eigen initiatief : de Vlaamse postromantiek en de eerste modernistische golf van de 20ste eeuw. Van de enen erfde hij een nimmer aflatende aandacht voor lyriek ; van de anderen een nauwlettend oor voor nieuwe, vaak wrange samenklanken. De enen temperden een al te rigoureuze toepassing van atonaliteit en dodecafonie ; de anderen gaven nieuwe dimensies aan zijn thematische schrijfwijze en de onderliggende harmonische structuren.
  De melodie is en blijft alleszins de belangrijkste bouwsteen van Van der Eykens composities. De Twee melodie?n voor altviool en piano (1942) met hun soepele, haast "unendliche" melodie, en enkele solopassages uit het Octet voor blazers (1999) zijn daar sprekende voorbeelden van. Toch laat hij de lyrische vlucht nooit oeverloos uit de hand lopen. In het "Tweede Strijkkwartet" in het Allegro fugato en in meerdere andere fugatische passages windt hij geen doekjes om zijn verknochtheid aan eeuwenoude compositietechnieken : Van der Eyken is een bruggenbouwer tussen verleden en heden..

  Programma:

  1 Strijkkwartet nr. 2
  2 Twee melodie?n voor altviool en piano
  3 Trio per flauto, violino e viola
  4 Sonatine voor Sofie (piano solo)
  5 Concerto per otto strumenti a fiato

  Uitvoerders:  
  Maté Szücs, altviool
  Jozef de Beenhouwer, piano
  Denis Pierre Gustin, fluit
  André Siwy, viool
  Thérèse Marie Gilissen, altviool
  Nuove Musiche String Quartet

  Sophie Causanschi, viool
  Anne Philippot, viool
  Eva Frühauf, altviool
  Thomas Frühauf, cello

  Wind ensemble Bellerophon o.l.v. Jan de Maeyer  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Muzikale verjaardagen in 2008 !

  VOOR HEN WORDT 2008 EEN FEEST- OF EEN JUBELJAAR

   

   

  In 2008 zijn er weer heel wat Vlaamse componisten die een ‘ronde’ verjaardag vieren of zouden gevierd hebben.

  We stellen er u in deze bijdrage graag enkele voor met de suggestie om van deze toondichters eens iets te programmeren in de loop van dit kalenderjaar. Allen hebben ze immers voor, door en met koren gewerkt.

   

   

  Precies een eeuw geleden ontviel ons F. A. Gevaert (1828-1908). In Huise (bij Oudenaarde) geboren kreeg hij zijn eerste muziekonderricht van J.B. Christiaens, de plaatselijke organist. Vanaf 1841 studeerde hij aan het Gentse conservatorium piano, harmonie en compositie bij o.a. de toondichter Mengal.

  Als jong musicus componeerde hij cantates op Nederlandse teksten: ‘België’ (1847), ‘De nationale verjaerdag‘ (1855) en ‘Jacob Van Artevelde’ (1863). Uit deze laatste cantate komt zijn bekende ‘Arteveldelied’ (Wie herbracht hier de rust op een teken van zijn hand..?) dat op zangfeesten en liederenavonden nog steeds een vaste waarde is. Gevaert werkte mee aan het Vlaemsch-Duitsch Zangverbond en het Vlaemsch - Duitsch Zangfeest van 1847 in Gent. Duitse koren zongen er onder de leiding van F. Weber zijn psalm ‘Super flumina Babylonis’.

  De Vlaamse koorbeweging die nog in haar kinderschoenen stond werd door Gevaert ondersteund met composities zoals ‘Grafkrans voor Willems’, ‘De maagd van Gent’ en de bundels ‘Zes choors en verzameling van oude Vlaemsche liederen’. Samen met Peter Benoit ontving hij in 1856 een erepenning van het Willemsfonds voor zijn composities in de volkstaal.

  Hij componeerde echter ook op Franse teksten. Zo onder andere het dubbelkorige ‘Jérusalem ou le départ des Croisés’.

  In 1847 won hij de Prijs van Rome met zijn cantate ‘Le Roi Lear’. Hij reisde daarna door Frankrijk, Spanje, Italië en Duitsland en werd in 1867 muziekdirecteur van de Grand Opéra van Parijs. Daar startte zijn carrière als operacomponist.

  Na de dood van Fétis werd Gevaert in 1871 directeur van het Brussels conservatorium. Geleidelijk aan keerde hij zich meer en meer af van de Vlaamse muziekbeweging. Hij werd zelfs een felle bestrijder van de nationalistische muziekprincipes van Benoit en diens muziekschool. Zo verzette hij zich o.a. tegen een cursus Vlaamse zang aan het Gentse conservatorium. Hij ijverde voor een Belgische muziekkunst die een conglomeraat moest zijn van de Germaanse en Romaanse strekkingen. Gevaert wilde in zijn conservatorium vooral virtuozen vormen in tegenstelling tot Benoit die denkende mannen en vrouwen wou vormen.

  Toegegeven moet zeker zijn dat Gevaert zijn conservatorium uitbouwde tot een tempel van grote muziekkunst met leraars zoals Edgar Tinel, Arthur De Greef, Eugène Ysaye, Paul Gilson en vele anderen.

  Gevaert componeerde naast opera’s en cantates nog liederen, religieuze muziek, orgel- en orkestwerken. Volgens kenners getuigen zijn werken van een degelijke vakkennis maar missen ze originaliteit en directheid. Dat zou de reden zijn dat er zelden werk van hem te horen is.

  In het Vlaams – Romantisch Koorboek werd zijn ‘Adoro Te’ (5 stemmig; de tenoren zijn ontdubbeld) opgenomen.

  Hij pleegde enkele muziektheoretische werken over orkestratie en harmonieleer.

  Als muziekhistoricus concentreerde Gevaert zich op de oude muziek en publiceerde hij muziek van Bach en Glück. Maar zijn versies wijken sterk af van de originele versies.

  Benoemd tot kapelmeester van Leopold II componeerde hij het bekende lied ‘Naar wijd en zijd’ en werd hij tot baron uitgeroepen.

   

  50 jaren geleden overleed Arhur Verhoeven (1889-1958).

  Geboren in Zandhoven genoot hij zijn muziekonderricht aan het Antwerps conservatorium bij niemand minder dan o.a. Arthur De Hovre (orgel), August De Boeck (harmonie), Lodewijk Mortelmans (contrapunt en fuga) en Paul Gilson (compositie).

  In 1911 werd hij –door bemiddeling van zijn vriend en dichter Jozef Simons – organist in Schoten aan de St.-Cordulakerk. Hij zou dit ambt vervullen tot aan zijn dood en werd alom geprezen als orgelimprovisator.

  Op teksten van diezelfde Jozef Simons componeerde Verhoeven een schitterende liedbundel ‘Bloei’ voor zang en piano. Vermeldenswaard is zijn ‘Ring om het jaar’. Voor koor vermelden we graag zijn motetten voor koor en orgel (bv. ‘O salutaris hostia’, ‘O quam suavis est’ ‘Tantum ergo’, ‘Ave Maria’ en ‘Tota pulchra es’), 5 missen, het kerstlied ‘Vlokkige sneeuw’, volksliedbewerkingen en het innig mooie ‘Al op de purperen heide’ dat opgenomen werd in het Vlaams – Romantisch Koorboek.

  Daarnaast schreef hij cantates (‘Gezellecantate’, Sniederscantate’) voor koor en orkest. Voor kinderkoren schreef hij de cantates ‘De zingende vogels’ en ‘De Lange wapper’.

  Ten slotte schreef deze laat-romanticus ook een triomfantelijk preludium en fuga voor orgel, kamermuziek (vioolsonate, strijkkwartet, pianotrio’s ….) en werken voor symfonie- en harmonieorkest.

  Verhoeven was een toondichter die componeerde met veel vakkennis en een grote liefde voor de stem en het Vlaamse volk. Hij werd tijdens zijn leven bekroond met bijnamen als ‘de nieuwe Tinel’ en  ‘de Vlaamse Schumann’. Wegens zijn bescheidenheid bleef hij echter al te vaak in de schaduw.

   

  5 jaren geleden, in 2003, verloor de Vlaamse muziekwereld Peter Welffens (1924-2003). Als zoon van een professioneel musicus kwam hij al vlug in contact met muziek. Tijdens zijn schooltijd aan het St.-Jan-Berchmanscollege zong hij in het Antwerpse kathedraalkoor onder leiding van kanunnik Striels. Nadien studeerde hij aan het Antwerps conservatorium bij de groten van die tijd zoals daar waren Jef Van Hoof (harmonie), Marinus De Jong (piano) en Karel Candael (contrapunt). Tijdens zomercursussen aan het Salzburgse Mozarteum volgde hij lessen compositie bij Wolfgang Fortner en cursussen orkestdirectie bij Igor Markevitsj.  In 1945 werd Welffens muziekdirecteur van het Koninklijk Jeugdtheater in Antwerpen en vanaf 1981 doceerde hij harmonie aan het conservatorium van Antwerpen.

  De eerste werken van Welffens (1940-1952) zijn sterk beïnvloed door de laat-romantische Vlaamse traditie met een brede lyriek, zware orkestraties en consequent vasthouden aan de tonaliteit. Onder invloed van zijn verblijf aan het Mozarteum kreeg zijn werk een modernere inslag met invloeden van Bartok en Stravinsky. Dissonanten, heftige ritmes, maatwisselingen en een grote aandacht voor kopers en slagwerk worden schering en inslag in zijn composities. Zelfs de dodecafonie doet zijn intrede. Vanaf 1970 treedt dan meer het cerebrale in in zijn werk. Polytonaliteit is een typisch kenmerk.

  Bekend werd Welffens vooral om zijn ballet- en toneelmuziek.

  Hij componeerde ook 2 opera’s, kamermuziek en symfonieën.

  Voor de menselijke stem schreef hij liederen en koorwerken. Opvallend is dat de muziek trouw de sfeer van de teksten volgt. Zijn liederen munten uit door een rijke verbeeldingskracht en suggestieve begeleiding.

  Voor gemengd koor, hobo en strijkers schreef hij een vierstemmig ‘Stabat Mater’ en diverse bewerkingen. Voor kinderkoor en piano zijn er zijn ‘8 kinderliederen’. ‘Plezierige dieren’ schreef hij voor kinderkoor en orkest.

  Een merkwaardig werk is het muzikale sprookje ‘Hoe de slakken hun huisje kregen’ voor recitanten, solostemmen, kinderkoor en orkest. Het fantasierijke verhaal is van niemand minder dan koningin Fabiola. De compositorische uitwerking klinkt zeer harmonieus, beeldend en melodieus en is dus zeer toegankelijk voor kinderen.   

   

  Gelukkig kunnen we in 2008 ook enkele levende componisten in de bloemetjes zetten.

  We vieren de 50ste verjaardag van Danielle Baas. Baas is een Belgische van Nederlandse afkomst en kreeg haar muzikale opleiding aan de muziekacademie van Jette en het Brussels conservatorium.

  In de VS kreeg ze al enkele prijzen voor haar composities. Ook in Frankrijk, Nederland, Italië, Bosnië, Spanje, Duitsland en Tunesië worden haar werken met veel succes uitgevoerd. Daarnaast is ze koordirigente en stichtte ze het ensemble Yolande Uyttenhove met als doel Belgische composities te promoten in binnen- en buitenland.

  Voor koor schreef ze ‘Ave Maria’ en voor gemengd koor en strijkers componeerde ze ‘Ave Sancta Maria’. Daarnaast treffen we van haar een hele reeks werken aan voor solostem (vooral sopraan) met instrumentale begeleiding in diverse bezettingen (piano; cello en piano; klarinet en 2 piano’s; ..). Voorts zijn er werken voor piano, orgel, beiaard, gitaar, koperensemble, klarinetten, accordeon en piano, ….

  Ook Robert Casteels wordt dit jaar 50. ‘Qie Yu’ is een werk voor spreekkoor en orkest. Voor koor en orkest schreef hij een 24 minuten durende Symphony nr. 2 'Warum ist das Licht’ is een compositie voor sopraan, orgel en blaasinstrumenten. Verder telt zijn opuslijst nog een symfonie, een ‘Sonata profana’ voor 3 orkesten en werken voor slagwerk.

  Bekender in de koormiddens is zeker Roland Coryn die dit jaar 70 kaarsjes mag uitblazen.

  Geboren in Kortrijk ging hij in de leer te Harelbeke en aan het Gents conservatorium. Hij behaalde eerste prijzen altviool en compositie.

  Hij was lange tijd uitvoerend musicus (o.a. als altist in het Belgisch Kamerorkest van Georges Maes en als leider van het Vlaams Pianokwartet en het Nieuw Conservatoriumensemble in Gent) en leraar compositie. In Harelbeke werd hij directeur van de muziekacademie.  Als componist schrijft Coryn hoofdzakelijk symfonische muziek die abstract en absoluut is. Hij schrijft zeer veel kamermuziek omdat hij daar een groter contact tussen componist en uitvoerder kan bewerken. Toch zien we in zijn repertoire - overzicht ook een vioolconcerto, een concerto grosso voor strijkorkest, een concerto voor vibrafoon, marimba, xylofoon en orkest.

  Ritme en tempo zijn belangrijke kenmerken van zijn composities. Zijn werken zitten vol polyritmie of ritmepolyfonie. Ritmische kernen evolueren haast vanzelf tot nieuwe ritmische motieven en ook de tempi wisselen voortdurend af.

  Voor koor vermelden we zijn ‘Ave Maria’, ‘3 kerstliedbewerkingen’, ‘Due Cantici’, ‘Landschappen en stillevens’, ‘Maria Vasalistriptiek’, ‘There ’s another sky’, ‘3 volksliederen’, ‘Pain’, ‘A letter to the World of 5 Dickinsonliederen’, ‘4 ernstige gezangen’, ‘Triptiek der deernis’, ‘Van Theo voor Theo’ en ‘Sotto Voce’.

  ‘Beeldspraak is een werkje voor kinderkoor. Nog voor kinderkoor en piano of orkest componeerde hij ‘3 eenstemmige kinderliederen’ en ‘Merel Miranda’.

  ‘De Mens’ is een groots oratorium voor 2 vocale solisten, koor en orkest. Dit werk straalt een optimisme uit. Een ware bekroning (voorlopig) van zijn vocaal werk is ‘Deux mille regretz’ voor koor en renaissance-instrumenten gebaseerd op het bekende madrigaal van Josquin maar met een treffende confrontatie met de eigentijd.

  ‘Winds of Down (Missa Da Pacem)’ is een avondvullend werk voor sopraan, tenor, bariton, gemengd koor, kinderkoor en groot orkest.

   

  Ernest Van der Eyken is met zijn 95 lentes wellicht wel de ouderdomsdeken van de Vlaamse toondichters. Ook de koorzanger kan bij deze muzikale duizendpoot (jurylid van Canzonssima; beheerder van Sabam, …..) terecht. . ‘De kinderen van de Soetewey’ is een compositie voor 3 gelijke stemmen en instrumenten. Voor gemengd koor en piano bewerkte hij ‘Three Negro spirituals’.  In 1998 ontviel ons Willem Kersters (1929-1998). Deze grootmeester hoeft niet meer voorgesteld te worden. Zijn leermeesters in Antwerpen en Brussel waren o.a. Marcel Poot, Jean Louël, Jean Absil, Marcel Quinet en René Defossez.

  Componisten zoals Marc Verhaegen, Luc Van Hove, Koen Dejonghe, Jan De Maeyer en Wim Henderickx leerden bij hem hun stiel.  Zijn composities kregen en kennen internationale bijval en werden meermaals bekroond.

  Naast een massa orkestwerken of composities voor instrumentale ensembles schreef Kersters ook heel wat koormuziek. Een kleine greep uit het rijke oeuvre: ‘Adoramus Te’ (tweestemmig), ‘Angst-een dans’ (voor tenor, recitante, gemengd koor, harp, piano en percussieorkest), ‘Barbaarse dans’ (voor vrouwenkoor, alt, tenor en instrumentaal ensemble), ‘De feesten van angst en pijn’ (voor tenor, alt, recitant, koor, harp, piano, strijkers en slagwerk), ‘De koekoek’, Defecerunt’, ‘Duo psalterii cantica’, ‘Geishaliedjes’ ‘Het zonnelied (koor en orkest), ‘L’enamorat li deia’, ‘Lentesuite (Avond-De wolkenschaapjes-In het woud)’, ‘Melopee’, ‘Oud-Vlaamse liederen’ (koor en piano), ‘Pater Noster’ , ‘Reuzegom’, ‘Salve Regina’, ‘Tristis est anima mea’, ‘Zeven volksliederen’ en ‘4 Oud-Vlaamse liederen’ (koor en orkest).

  ‘Circuscapriolen’ en ‘Kinderwereld’ zijn frisse en verkwikkende werken voor kinderkoor en instrumentale begeleiding.

   

  We gaan stilaan naar het einde van deze bijdrage met enkele wellicht totaal onbekenden. In 1968 overleed Jozef Brandt (1880-1968). Hij studeerde aan het Lemmensinstituut en was 50 jaar lang koordirigent en organist in Turnhout. Voor zijn mannenkoor componeerde hij allerlei zettingen. Jozef Nuyts (1894-1958) was onderpastoor in Turnhout en stichtte er zowel een mannen- als een vrouwenkoor. Voor beide koren componeerde hij. Voor 4-stemmig koor componeerde hij ‘Naar Scherpenheuvel’.

  Hij verzamelde en bestudeerde volksliederen.

  Tweehonderd jaar geleden werd in Antwerpen Albert Grisar (1808-1869) geboren. In 1830 week hij uit naar Frankrijk en in Napels volgde hij les bij Mercadante. Hij componeerde meer dan 30 komische opera’s.

  We vermelden nog de Antwerpse componist en dirigent Karel Candael (1883-1948). Als leerling van Jan Blockx, Emile Wambach en Lodewijk Mortelmans was hij eerst actief als trompettist. Maar ook de koor- en liedbeweging boeide hem uitermate. Hij stichtte het koor ‘De zangkapel’ en leidde in Antwerpen de Liederavonden voor het Volk. Hij was ook de dirigent van het socialistische mannenkoor ‘Lasallekring’.

  Tevens werd hij dirigent in de Koninklijke Vlaamse Opera en de Koninklijke Nederlandse Schouwburg. Naast werken van Bizet voerde hij ook werken van Benoit en Keurvels uit. Op de Vlaams - Nationale Zangfeesten dirigeerde hij meermaals de koren en de massa.

  Aan het Antwerps conservatorium doceerde hij fuga en contrapunt en legde er mee de basis van componisten zoals Frans D’Haeyer, Karel De Brabander, Karel De Schrijver (die precies 100 jaren geleden geboren werd), Jef Maes en de hier eerder besproken Peter Welffens.

  Als componist liet hij ons typische lyrische voordrachtstukken na (declamatie met begeleiding) op teksten van Gezelle, Rodenbach en Sabbe. ‘Het Marialeven’ is een oratorium vol ingekeerdheid en mystiek.

  Zijn composities kan men onderverdelen in 3 fases: aanvankelijk was er een grote invloed van Wagner die evolueerde tot een brede volkse stijl in de traditie van Benoit. In het interbellum kwam hij onder Rusische invloed (Rimsky-Korsakov, Moessorgsky, Skriabin en zelfs Stravinsky) met dynamische en rijk georkestreerde werken. Ten slotte kwam er een verinnerlijking mede veroorzaakt door persoonlijke en professionele tegenslagen en tegenwerkingen na de bevrijding van 1944.

   

   

  Voor liefhebbers van het Vlaamse lied vermelden we tot slot dat de Vlaamse bard Willem De Meyer (1899-1983) - de trekzak aan de zijde, het lied in ziel en mond - precies 25 jaren geleden stierf na een lang leven van rondreizen met Vlaamse liederen. Talloze bundels volksliederen werden via zijn Roelanduitgaven in Borgerhout de wereld ingstuurd. Samen met Jef Van Hoof richtte hij in 1933 de Vlaams – Nationale Zangfeesten op.

   


  Eén van zijn naaste medewerkers en vrienden was de Gentse componist Emiel Hullebroeck (1878-1965) die 130 jaren geleden geboren werd. Zijn naam en reputatie als gedreven zanger, causeur, dirigent en bevlogen lied- en operettecomponist reikte ver tot buiten de Vlaamse landsgrenzen tot in Zuid-Afrika en Maleisië. Titels van liederen zoals ‘De Blauwvoet’, ‘Tineke Van Heule’, ‘Hoge Vrouwe in de Hemel’, Marleentje’, Hij die gen liedje zingen kan’, en ‘De gilde viert’ klinken velen nog bekend in de oren.
  Zo ziet u maar dat de feestelingen van 2008 een veelzijdig koorprogramma kunnen vullen gaande van bescheiden en melodieuze volksliedjes over kunstige koorbewerkingen tot laat-romantische motetten en hedendaagse oratoria, cantates en gedegen koorstukken.

  Voor elk wat wils dus.

   

   


  22-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZIN IN ZINGEN ?

  Heb je interesse voor koorzang?
  Zing je graag?
  Heb je een behoorlijke stem?
  Leer je vlot een stem aan?
  Dan is je plaats misschien wel bij ons in T'Andernaken.
  T'Andernaken is een klein gemengd vocaal ensemble van een 18-tal zangers dat 4-stemmig zingt.
  We repeteren elke vrijdagavond van 20.15 uur tot 22.30 uur in de Servaiszaal van de muziekschool (naast de basiliek) in Halle.
  Ons repertoire strekt zich uit over gregoriaanse muziek, polyfonie uit de Renaissance, koorwerken uit de barok, de klassieke periode, de romantiek tot de hedendaagse koorliteratuur.
  Voor elk wat wils dus! Zowel profaan als religieus.

                        

  Wil je eens komen proberen?
  Steeds welkom.
  Graag een seintje vooraf via mail: peter@tandernaken.be of renaat@tandernaken.be .
  Op dit ogenblik studeren we (o.a.) het Requiem van Fauré en 3 Mariamotetten van Edgar Tinel in.
  Ons concert vindt plaats op 24 mei a.s. om 20.30 uur in de Halse basiliek. Maar daar komen we later nog op terug.  21-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaams Nationaal Zangfeest

  Van harte dank aan iedereen die er gisteren bij was in het Antwerpse sportpaleis.

  We hebben met enkele duizenden hartverwarmend samen gezongen.

  De toespraak was radicaal en duidelijk.

  De bewegingsgroepen waren een streling voor het oog.

  Koren en orkest begeleidden de samenzang voortreffelijk.

  Op de site van het ANZ kan u enkele videofragmenten van het voorbije zangfeest bekijken.
  Herbeleef de mooiste momenten en kijk daardoor uit naar het volgende zangfeest.....

   


  Tot volgend jaar op 15 februari, dan zingen we voor de 72ste keer ons “Lied van mijn land”.


  15-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaams Nationaal Zangfeest
  Warm aanbevolen !
  Voor allen die graag zingen en begaan zijn met de Vlaamse zaak....
  Bezoekers ....

  Zin om een boodschap door te geven? Dit kan hier.


  Interessante sites op het net
 • Algemeen Nederlands Zangverbond
 • Koor en Stem
 • Studiecentrum voor Vlaamse Muziek
 • IMSLP: partituren op het net
 • Leven en werk van Jef TINEL
 • Partituren op het net (CPDL)
 • Componisteninfo (Matrix)
 • Componisteninfo (Cébédem)
 • Muziekcentrum Vlaanderen
 • Peter Leys op Soundcloud

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!