NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Peter LeysArchief
 • Alle berichten


  31-08-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CD met hedendaagse Vlaamse muziek

  Vlaamse Hedendaagse Muziek


   
  Type: compilatie
  Formaat: cd
  Componist(en): Peter Swinnen
  Stefan Van Eycken
  Luc Brewaeys
  Petra Vermote
  André Laporte
  Serge Verstockt
  Frank Nuyts

  Uitvoerder(s): Vlaams Radio Orkest (VRO) - Brussels Philharmonic
  Hermes ensemble
  Bernadette Degelin
  Apsara
  Rolande Van der Paal
  Champ d'action
  Jan Michiels
  Vlaams Radio Koor (VRK)
  Claude Coppens
  Rolande Van der Paal (sopraan), Champ d'action o.l.v. Jaan Bossier; Apsara; Bernadette Degelin (sopraan), VRO o.l.v. Dirk Brossé; Charlotte Riedijk (sopraan), Hermes Ensemble o.l.v. Koen Kessels; VRK, Jan Michiels (piano) o.l.v. Johan Duijck; Claude Coppens (piano), Vlaams Mobiel Kamerensemble o.l.v. Eugeen Lievens
  Dirigent(en): Koen Kessels
  Dirk Brossé
  Johan Duijck
  André Laporte
  Eugène Lievens
  Label(s): Demo cd
  Opnamedatum: 2001
  Beschikbaarheid: ter inzage in het Muziekcentrum Vlaanderen (op afspraak)
  Plaatsingsnummer: 001456
  Genre(s): 20ste eeuw

  Info

  Compilatie cd met VRT opnames

  Track-info

  1. Verstockt Serge: Towards the inside of a tiny cow-bell
  2. Swinnen Peter: Toaminar'k
  3. Nuyts Frank: Symfonie nr; 2 'Wall': deel 1
  4. Van Eycken Stefan : River of...
  5. Vermote Petra: Tziszj: deel 1 en 4
  6. Brewaeys Luc: I' vidi / la vita fugge
  7. Laporte André: Icarus' flight (Ascencion II)


  29-08-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Conservatorium Brussel

  Peter Swinnen departementshoofd Brussels conservatorium

  Peter Swinnen

  De Raad van Bestuur van de Erasmushogeschool heeft docent componist Peter Swinnen aangesteld als departementshoofd van het Koninklijk Conservatorium Brussel met ingang van 1 oktober 2008.

  Peter Swinnen werd op 31 januari 1965 in Lier geboren. Van 1983 tot 1992 studeerde hij aan het Koninklijk Conservatorium te Brussel, waar hij onder andere eerste prijzen haalde voor muziekgeschiedenis, cello, kamermuziek, compositie en praktische harmonie. Hij werd gegradueerde van de Muziekkapel Koningin Elisabeth in Waterloo na studies bij André Laporte gedurende de jaren 1989 tot 1992. In 1993 volgde hij master classes bij Michael Finnissy en vijf jaar later bij Brian Ferneyhough.

  Van 1990 tot 1997 gaf hij celloles in verschillende muziekscholen en sinds 1992 doceert hij ook analyse in het Koninklijk Conservatorium in Brussel. Hij werkte van 1997 tot 2004 aan de Katholieke Universiteit Leuven voor het gehoortrainingsprogramma UniSono. Sinds 2004 leidt Swinnen een project rond partituuranalyse, in samenwerking met het Koninklijk Conservatorium van Brussel en de afdeling Wiskunde van de Vrije Universiteit Brussel. Daarnaast werkt hij freelance voor de VRT en wordt hij regelmatig aangezocht om bij verschillende ensembles waaronder Champ d’Action de Live Electronics te verzorgen. Hij verzorgt ook als klankregisseur CD-opnamen.

  Voor zijn complete oeuvre werd hem de Prijs CERA - Jeugd en Muziek Vlaanderen 1991 toegekend en zijn opera “The petrifying Blue” kreeg de Provinciale Prijs voor Muziekcompositie 1992 van de provincie Antwerpen. Hij schreef muziek voor de BRTN-film “Andres”, een realisatie van Dirk Greyspeirt met choreografie van José Besprosvany, die de Premio Choreografo Elettronico 1993 en twee jaar later de 34ste Prijs Bert Leysen won. Voor zijn stuk “Quar'l” kreeg Peter Swinnen in 1997 de "Prix de Musique Contemporaine de Québec. Tweemaal won hij de Nationale Wedstrijd Compositie van de Koningin Elisabethwedstrijd: in 1997 met Canzone en in 2001 met Ciaccona.

  Swinnen is medeoprichter van 2 belangrijke verenigingen ter bevordering van hedendaagse kunstmuziek. Hij is ondervoorzitter van ComAV, Componisten Achipel Vlaanderen en voorzitter van ISCM-Vlaanderen.


  23-08-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Felicitaties !

  5 sterren van Goldberg voor de Capilla Flamenca

  Capilla Flamenca

  Goldberg, het gereputeerde tijdschrift voor oude muziek kent de cd 'Désir d'aymer' van de Capilla Flamenca 5 sterren toe: "The flawless, highly polished performances of this entertaining programme guarantee an hour of pure delight".

  De Capilla Flamenca bezingt in deze cd 'het spel der minne' in vele kleuren en gedaantes: enerzijds in verfijnde vaak melancholische hoofse muziek van beroemde meesters als Obrecht, Agricola, Compère en Josquin en anderzijds in speelse meerstemmige zettingen van het volksere 'levenslied'. De cd is opgedeeld in drie delen: minne verlangen, minne plezier en minne verdriet en handelt over de Liefdeslyriek uit laat-middeleeuws Europa en de migratie van deze Liefdeslyriek van hof naar stad.

  Aan het begin van de twaalfde eeuw ontstond aan de adellijke hoven in het zuiden van het huidige Frankrijk een nieuwe liefdesconceptie. Hierin wordt de vrouw op een voetstuk geplaatst. De lyrische ik (meestal een man, maar er zijn ook vrouwelijke "ikken") bezingt de geliefde in alle toonaarden. Deze hoofse liefdesconceptie is een onderdeel van de hoofsheid of courtoisie. Doordat de adellijke machthebbers zich - samen met hun gezin en personeel - op één plaats gingen vestigen, moesten er "afspraken" gemaakt worden om het samenleven soepel te laten verlopen. Die stilzwijgende afspraken hebben uiteindelijk geleid tot etiquette-regels, regels die het sociale verkeer veraangenamen. Daartoe behoorden "regels" voor de manier waarop mannen en vrouwen met elkaar om dienden te gaan. Daarbinnen nam de hoofse liefde (of amour courtois) een aparte plaats in. Waar deze - voor West-Europa geheel nieuwe - liefdesconceptie vandaan komt, is grotendeels nog steeds in historische nevelen gehuld. Naar alle waarschijnlijkheid is leentjebuur gespeeld bij de "Arabieren", hetzij in het Midden-Oosten tijdens de kruistochten, hetzij dichterbij in Spanje. Hoe het ook zij de liefdeslyriek en daarmee de opvattingen over de liefde verspreidden zich als een lopend vuurtje door heel West-Europa. Tussen 1150 en 1200 verschijnen een groot aantal verhalende teksten in de volkstalen waarin die nieuwe liefdesleer wordt uitgedragen, zoals de romans over de legendarische koning Arthur en de Ridders van de Ronde Tafel en die over Tristan en Isolde, maar ook teksten waarin Grieks-Romeinse helden (zoals de Trojaan Hektor) zich gedragen als voorbeeldige, hoofse ridders. Niet alleen in narratieve teksten, ook in de lyriek wordt de hoofse liefde uitgedragen. Veelal werden deze teksten gezongen, al dan niet ondersteund door instrumentale begeleiding. Deze "liederen" waren bestemd voor en werden geapprecieerd door een kleine, adellijke groep, de culturele elite. Maar toen de steden tot volle wasdom waren gekomen, wilden de "nouveaux riches" zich onderscheiden van de arbeidersmassa. Ze zochten aansluiting bij de oude adel en begonnen hun cultuur te imiteren. Zo bereikte de hoofse liefdeslyriek de stedelijke burgerij, althans de toplaag. In de daarop volgende eeuwen zakte deze elite-cultuur geleidelijk naar beneden. In de Middeleeuwen trokken musici rond, van hof tot hof, van stad naar stad, in de hoop ergens een centje te kunnen verdienen. Velen beheersten een of meer instrumenten. Sommigen hadden meer in hun mars: zij waren in staat eigen, nieuwe muziek te componeren. Die schreven ze veelal in opdracht van machthebbers, zowel wereldlijke (koningen, prinsen, hertogen) als geestelijke (paus, kardinalen, bisschoppen). Daarvoor werden ze soms vorstelijk betaald. Als een melodie aansloeg, kon die zich in zeer korte tijd verspreiden. De beroepsmusici waren in staat een "deuntje" na één keer horen na te spelen of te zingen. Veel van die muziek en teksten zijn verloren gegaan om de doodeenvoudig reden dat ze nimmer werden opgetekend.

    Tussen 1501 en 1504 publiceerde Ottaviano dei Petrucci (1466-1537) in Venetië drie boeken met wereldlijke muziek. In zijn Harmonice musices odhekaton A (wat zoveel wil zeggen als "Honderd polyfone melodieën. Deel A) en de daarop volgende Canti B & C (met respectievelijk 50 en 150 melodieën) heeft Petrucci melodieën uit heel West-Europa bijeengebracht, echter zonder woorden. Daarmee heeft Petrucci vele vijftiende- en zestiende-eeuwse "deuntjes" aan de vergetelheid onttrokken. Omdat Petrucci alleen de melodie drukte, is vaak niet duidelijk of we te maken hebben met een instrumentaal stuk of met een lied. Gelukkig is in een groot aantal zestiende-eeuwse liedboeken de muziek summier opgenomen. Door te combineren kan men teksten en melodieën aan elkaar koppelen. De melodieën en teksten op deze cd met minnelyriek kan men drie stadia van de liefde onderscheiden. Allereerst is er het Minne verlangen: de verliefde hoopt op een beloning, bijvoorbeeld op een kus (Baisés moy op een melodie van de Vlaming Josquin Desprez). In Minne plezier wordt de lof bezongen van het samenzijn (zoals in Le grand désir). Maar het kan niet altijd rozengeur en maneschijn zijn: de minnaar kan afgewezen of aan de kant gezet worden. In Minne verdriet wordt aandacht besteed aan de pijn, zoals in O venus bant, maar ook in de reprise van Baisés moy: het meisje wil geen kusje geven omdat haar moeder haar buik vol kreeg van een enkele kus!

    Ofschoon de teksten in - vergelijking met de vroegere, puur hoofse lyriek - enigszins zijn vergrofd, geven ze een representatief beeld van de minnelyriek van rond het jaar 1500. Deze cd bevat melodieën van componisten uit heel West-Europa van Vlaanderen tot Venetië.
  (Ludo Jongen)
  Bron: Amersfoort, Sint-Isidorus MMVVI.    

  Désir d'aymer 


  22-08-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Daens in de pers.....  'Het wordt fan-tas-tisch'

  jcd; , Het Nieuwsblad, 22/08/2008, p.36, 400w.

  'Daens', de musical, zit op het juiste spoor. De première is pas op 4 oktober, maar nu al heeft de cast het gros van de scènes onder de knie. Gisteren liet regisseur Frank Van Laecke ons meekijken tijdens een open repetitie.

  Tranen tijdens repetities musical 'Daens'

  Het Belang van Limburg, 22/08/2008, p.69, 197w.

  SCHELLE - In theaterkringen wordt met spanning uitgekeken naar de première van de musical 'Daens', begin oktober. De cast verdiept zich al veertien dagen in het draaiboek van regisseur Frank Van Laecke. Die wil aan de ene kant hulde brengen aan de gelijknamige film van Stijn Coninx uit '92 en anderzijds stuurt hij aan op een compleet eigen parcours. "Het leuke is dat Frank ons een aandeel gunt in dat groeiproces", zegt Peter Van de Velde, alias Schmitt.


  19-08-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Edgar Tinel in Nederland .......

  Nederlandse koren halen oratoria Edgar Tinel vanonder het stof  Weinig Vlaamse componisten hebben zoveel succes gekend in het buitenland als Edgar Tinel (1854-1912). Zijn meest bekende werk, het oratorium “Franciscus” (1888, opus 36), werd naar verluidt meer dan 1.000 keer uitgevoerd, behaalde triomfen in onder meer Parijs, Londen, Berlijn, Milaan en New York en stond op het repertoire van alle grote koren in binnen- en buitenland. Gesteund door dit succes schreef Tinel nog twee grote vocale werken: “Godelieve” (1897, opus 43), dat algemeen als zijn beste werk beschouwd wordt, en “Katharina” (1908, opus 44).

  Met WO I kwam ook een einde aan de hoogdagen van de grote romantische oratoria, zo kenmerkend voor het oeuvre van Tinel en Benoit. Tot op vandaag halen heel wat koren, dirigenten en cultuurbeleidsmakers in Vlaanderen hun neus op voor dit repertoire. Ten onrechte, zo meent alvast de Nederlandse dirigent Paul van Gulick, die de werken inkeek en concludeerde dat het hoog tijd wordt dat ze opnieuw hun plaats innemen tussen de grote vocale werken van buitenlandse tijdgenoten.

  Het Tinel-comité dat hier al jaren vruchteloos aan de kar trekt, vond in het kritische, maar onbevooroordeelde Nederland wel de nodige partners voor een groots en uniek project: de uitvoering van de drie oratoria (maart 2009: "Godelieve", 2010: "Katharina" en 2012, precies 100 jaar na het overlijden van Tinel: "Franciscus") op telkens 5 plaatsen + de opname van 3 cd's. Het Nederlandse publiek zal dus ruim de gelegenheid krijgen het werk van Tinel te leren kennen. Het zou een gemiste kans zijn, mocht geen enkel concert in Vlaanderen plaatsvinden.

  Voor een degelijke uitvoering zijn minstens 200 zangers nodig. Hiervoor zorgen onder meer Princenhages Mannenkoor Breda, Jeroen Boschkoor Den Bosch, Residentiekoor Den Haag, Kamerkoor BonTon en Toonkunstkoor Breda. Interessant is dat individuele koorzangers, ook Vlaamse, nog kunnen aansluiten. Inschrijven voor de eerste concerten en de 20 voorafgaande repetities kan tot medio oktober. Meer info via het ANZ-secretariaat (www.anz.be) of bij het Tinelcomité in Sinaai.
  We brengen hier graag hulde aan de bezielende kracht van het Tinelcomité, nl. Jo De Vos, die kosten noch moeite spaart om het werk van Tinel in de aandacht te houden. Hij onderhoudt bovendien uitstekende relaties met nakomelingen van de grote componist. Hij is vaak meer een Tinel dan vele Tinels of aanverwanten.
   
  Terloops verwijzen we naar de schitterende CD van het Brussels kathedraalkoor met werken voor koor en orgel van Edgar Tinel. U hoort er o.a. het Te Deum, de 3 Motets de la Ste. Vièrge, De Lourdesmis, de Lijkstoet uit Franciscus, ......  14-08-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een kennismaking waard ....


  Limbrant

  Limbrant is een ensemble dat vooral gespecialiseerd is in traditionele Vlaamse/Belgische volksmuziek. Aan de basis van het unieke repertoire ligt het jarenlange opzoekingswerk van Hubert Boone, stichter van het ensemble. Het instrumentale gedeelte bestaat uit dansmuziek uit onze gewesten: polka, mazurka, redova, wals, schottisch en interessante vergeten nummers, zoals contradans en menuet. Deze dansen zijn ook elders in Europa bekend, maar Limbrant brengt typische voorbeelden uit ons land. Het vokaal programma bestaat eveneens uit traditionele nummers: liefdesliederen, komische en satirische liederen, balladen en voorbeelden in vergeten toonaarden die teruggaan tot in de Middeleeuwen.


  08-08-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Muzikaal erfgoed

  Discussiedag muzikaal erfgoed in Nederland en Vlaanderen

  Op 17 september 2008 organiseren het Nederlands Muziekinstituut (NMI) en Resonant, Centrum voor Vlaams muzikaal erfgoed, in Den Haag een discussiedag over muzikaal erfgoed in Nederland en Vlaanderen.

  Opzet van de discussiedag is om binnen het Nederlandse taalgebied een aanzet te geven voor de definitie van muzikaal erfgoed, de maatschappelijke relevantie ervan te bespreken en de verschillen/gelijkenissen in Vlaanderen en Nederland in kaart te brengen (bijvoorbeeld qua benadering). Op de agenda staat ook het handboek ‘muzikaal erfgoed’ dat in de toekomst tot een belangrijk instrument voor de sector zal vormen. Op deze manier wil men komen tot een integrale en breed gedragen interdisciplinaire visie op muzikaal erfgoed. De bevindingen van de samenkomst zullen onder meer gebruikt worden in beleidsnota's en in het handboek dat in december voor het eerst zal verschijnen en dat de komende jaren -in overleg met de brede sector in Nederland en Vlaanderen en met internationale specialisten- verder zal worden uitgebreid en verfijnd.


  04-08-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verplichte lectuur !

  F. ROQUET: Lexicon Vlaamse componisten na 1800

   
  Flavie2.jpg

  Vorig jaar werd het Lexicon Vlaamse componisten na 1800 voorgesteld.
  Het betreft een bijzonder lijvig en uitgebreid boek (960 bladzijden met informatie over meer dan 2000 componisten) dat op een uitzonderlijk korte termijn door Flavie Roquet werd samengesteld en uitgegeven is bij Roularta Books.
  Kleine, minder bekende of quasi vergeten componisten van wie de biografische gegevens doorgaans besloten blijven binnen de lokale geschiedschrijving, figureren hier - dankzij de niet aflatende opzoekingen van Flavie Roquet - tussen de grote namen van de canon der Vlaamse componisten. Van elke componist is een korte biografie opgenomen, gevolgd door een selectieve werkenlijst en een summiere bibliografie. Soms wordt ook de bewaarplaats van belangrijk archiefmateriaal vermeld. Indexen volgens plaats en datum van geboorte of overlijden en de lijst met vrouwelijke componisten vormen bruikbare/ handige hulpmiddelen. Met de medewerking van velen heeft Flavie Roquet met dit opus magnum een uitgesproken bijdrage geleverd aan de studie van de Vlaamse muziekgeschiedenis Lexicon Vlaamse componisten geboren na 1800 Flavie Roquet Uitgegeven bij Roularta books .


  31-07-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Weihnachtsoratorium van J.S. Bach
  Wie zingt  het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach mee?
   


  Op zondag 14 december 2008 voert het Brussels Bach Koor het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach uit in het Kaaitheater te Brussel.
  Voor de uitvoering van de cantates 1, 2, 3 en 6 uit dit oratorium werkt het Brussels Bach Koor samen met het koor Dulcisona en het orkest Camerata NoTaBene.
  De solopartijen worden gezongen door sopraan Cristel De Meulder, altus Rob Cuppens, tenor Vincent Lesage en bas-bariton Tristan Faes. Het geheel staat onder leiding van Michaël Scheck.

  Bij de uitvoering  van het Weihnachtsoratorium grijpt het Brussels Bach Koor terug naar de liturgische praktijk uit de barok waarbij het publiek wordt uitgenodigd om de koralen van dit oratorium mee te zingen.
  Het Brussels Bach Koor nodigt daarom geïnteresseerde koren en zangers uit om actief te participeren aan dit project.
  Een voorbereidend kooratelier vindt plaats op woensdag 10 december 2008 van 19.30 u. tot 22.00 u. in de Aula van de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB), Campus Koekelberg.
  De deelnemers voeren de ingestudeerde koralen samen met de concertkoren uit op zondag 14 december 2008 om 16.00 u. in het Kaaitheater te Brussel.


  Om iedereen de kans te geven aan dit project te participeren, werd de inschrijvingsbijdrage bewust heel laag gehouden:
  •    € 7 per persoon voor individuele deelnemers, inbegrepen de partituur
  •    € 5 per persoon voor koorgroepen van minimum 5 zangers, inbegrepen de partituur.
  Koren die aan dit project participeren krijgen ondersteuning bij de instudering van de koralen via de koorcoaching van Koor&Stem. M. Scheck engageert zich om deze koren tijdens hun repetities voor te bereiden op dit project.

  Wie interesse heeft in een medewerking aan dit uniek project kan contact opnemen met Erik Demarbaix: tel. 03/237.96.43 of erik.demarbaix@koorenstem.be.

  De uitvoering van het Weihnachtsoratorium is een initiatief van het Brussel Bach Koor vzw in samenwerking met Koor&Stem vzw.


  29-07-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Volksliederen


  W. BOSMANS: Pol Heyns en het volkslied

   
  Bosmans-Heyns.jpg

  Pol Heyns (1906-1960) maakte in het tweede derde van de twintigste eeuw naam als romanschrijver, recensent, radioreporter, journalist, hoofdredacteur en volkskundige. Wim Bosmans belicht in het boek Pol Heyns en het volkslied de volksliedverzamelaar in Heyns.
  Pol Heyns, een gepassioneerd heem- en volkskundige, verzorgde in de late jaren 1930 en in het begin van de jaren ’40 bij het N.I.R. de programma’s 20 minuten folklore, Het lied onzer vaderen, Wij doen het ver verleden ontwaken en Sa vrienden luistert naar dit lied. Daarin besteedde hij ook veel aandacht aan volksmuziek. Zijn bewaarde veldopnames dateren uit de periode 1937-1939 en bestrijken heel Vlaanderen – al registreerde hij meer dan de helft van de meer dan duizend liederen in slechts tien steden.
  Hoewel verzamelaars als Edmond de Coussemaeker, Jan Bols of Lambrecht Lambrechts al vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw Vlaamse volksliederen optekenden, was Pol Heyns de eerste die er in de late jaren 1930 ook geluidsopnames van maakte. Een getranscribeerde en becommentarieerde selectie hieruit publiceerde hij in 1941 onder de titel Volksliederen. Volks- en folkmuzikanten laten zich tot op de dag van vandaag inspireren door dit repertoire. Zo interpreteerden ’t Kliekske en Wannes Van de Velde liederen uit de bundel en integreerde Göze een veldopname van‘Ik zag Cecilia komen in een nummer op zijn jongste cd Quand on est bien amoureux.
  Tot voor kort waren de opnames van Pol Heyns grotendeels verloren gewaand en kon men Volksliederen enkel in antiquariaten op de kop te tikken. Wim Bosmans brengt daar met deze publicatie verandering in. Een facsimile van Volksliederen vormt de kern van het boek. De reproductie wordt vooraf gegaan door hoofdstukken over het leven en het veldwerk van Heyns. Bosmans geeft eveneens een beschrijving van de inhoud van het volksliedarchief van de radiopionier en voegt een inventaris van de originele veldopnames toe. De bijgeleverde cd brengt een keuze uit dit waardevolle materiaal na vele jaren opnieuw tot klinken.
  W. BOSMANS, Pol Heyns en het volkslied, Leuven, Uitgeverij Peeters, 2007, 293 p. ISBN: 978-90-429-1859-7.


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Actualiteit uit de muziekwereld
  Organist Luc Ponet gehuldigd voor 25 jaar dienst in de basiliek
  Musicus Luc Ponet is al 25 jaar organist en 20 jaar organist-titularis van het Le Picard-orgel in de Basiliek. Om dit dubbel feest extra luister te geven, organiseerden de Vrienden van het Le Picard-orgel een jubileumconcert. Achteraf werd de nietsvermoedende jubilaris naar het stadhuis gelokt waar hij uitgebreid in de bloemetjes gezet werd. Cultuurschepen Thys bewierookte hem langs alle kanten: "Jij bezit een mooie trefzekere techniek, stijlgevoel en het vermogen om spannende programma's ...

  Dirigent met dwarsfluit voor koor
  Philippe Benoit (47) is de nieuwe dirigent van het koor Laetare Musica van Herk-de-Stad. Na zijn muzikale studies daar vervolmaakte hij zich aan het Lemmensinstituut in Leuven en het conservatorium van Antwerpen. Momenteel is hij docent dwarsfluit aan de conservatoria van Gent en Maastricht en aan het Lemmensinstituut in Leuven. "Twee jaar geleden heb ik nog een koor gedirigeerd. De microbe leefde nog altijd. Ik heb dan ook niet lang moeten nadenken om me kandidaat te stellen.


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WIE ZINGT MEE IN ZANGFEESTKOOR ?  WIE HEEFT ZIN OM MEE TE ZINGEN IN DE RUBENSCANTATE VAN BENOIT ?


  Op zondag 15 februari 2009 vindt in de Antwerpse Lotto-Arenahal (sportpaleis) het 72ste Vlaams Nationaal Zangfeest plaats.  Naast de traditionele en modernere samenzangliederen (van Jef Van Hoof, Renaat Veremans, Jef Tinel, Emiel Hullebroeck tot Will Tura, Jacques Brel en Noordkaap wordt door de koren en het orkest een fragment uit de Rubenscantate van Peter Benoit uitgevoerd.

  Wie heeft zin om mee te zingen in het zangfeestkoor?  Voor veel koren en zangers is het een unieke kans om eens met orkest, op een groot podium in een grote zaal en voor een publiek van enkele duizenden mensen te kunnen optreden. Het is bovendien een enige gelegenheid om dit groots werk van Benoit uit te voeren en ten slotte is het een sterk signaal van onze Vlaamse stem.

  Er is een gezamenlijke herhaling voor alle koren op zaterdagnamiddag 17 januari (dan zijn de stukken verondersteld gekend te zijn), een generale op zaterdag (hele dag) 14 februari en zondagvoormiddag 15 februari. De uitvoering vindt plaats op zondagnamiddag 15 februari.

  Voor de voorbereidende repetitie(s) en voor alle andere praktische regelingen spreken we af met de kandidaten die zich aangemeld hebben.

  Wij zorgen voor de partituren.

  Hopelijk doet u ook mee!
  Daarom: heb je zin om mee te zingen of heb je kandidaat-zangers, mail ons uw (en hun) namen door voor 1 september (op 3 september hebben we vergadering met de organisatoren en daar zou ik graag al een antwoord kunnen geven).

   videovideo

   

  Alvast bedankt!

   

  Peter Leys

  peter@tandernaken.be

   


  25-07-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.15 februari 2009: Vlaams Nationaal Zangfeest !

  Noteer het nu reeds in uw agenda.

  Zorg dat je er bij bent om de nieuwe locatie (Lotto-Arenahal - sportpaleis Antwerpen) in te zingen als Hall van de Vlaamse Liederen !

   


  24-07-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Promotor Vlaamse muziek gelauwerd !

  Luc Famaey krijgt Gulden Spoor

  De Beweging Vlaanderen-Europa vzw reikt elk jaar haar Gulden Sporen voor Vlaamse Culturele Uitstraling uit. Deze symbolische onderscheiding gaat naar Vlaamse personen of instanties die door hun engagement of hun prestaties een markant spoor trekken op cultureel vlak. De Beweging Vlaanderen-Europa laat zich bij de selectie inspireren door een uitgebreide adviesraad die enkele tientallen vertegenwoordigers uit het brede Vlaamse middenveld omvat. Een Gulden Spoor gaat dit jaar naar Luc Famaey voor de gedreven manier waarop hij muziek van Vlaamse componisten wereldwijd promoot via het platenlabel Phaedra en de indrukwekkende reeks “In Flanders' Fields”.

  Goed 15 jaar geleden begon Luc Famaey, toen cultuurmedewerker bij de BRT, aan de verwezenlijking van een stoute droom. Hij wilde het werk van Vlaamse componisten voor de onverschilligheid en de vergetelheid behoeden door ze aan een nieuw luisterpubliek te helpen. Het vehikel daarvoor werd het platenlabel Phaedra en meer speciaal de reeks “In Flanders' Fields”. Phaedra is een Oud-Griekse naam met als betekenis “de schijnwerpers richten op”. Een erg toepasselijke titel dus voor het label dat intussen al meer dan 100 opnamen in cataloog heeft met Vlaamse muziek van het midden van de 19de eeuw tot heden. Deze geboren maar naar Beveren verkaste Mechelaar heeft zich daarbij geprofileerd als een brugfiguur die zakelijk onervaren componisten of hun erfgenamen door het kluwen van het productienetwerk tot bij het publiek loodst. De producties van Luc Famaey kennen ook een veelzeggende evolutie. Eerst speelden artiesten van eigen bodem muziek van bij ons. Vervolgens slaagde hij erin om gereputeerde buitenlandse orkesten en artiesten Vlaamse muziek te laten vertolken: Arthur Meulemans in Tsjechië, Jef Van Hoof in Hongarije, August De Boeck gezongen door de Zweedse sopraan Nina Stemme, religieuze koormuziek van Benoit, Feremans, Mortelmans en anderen uitgevoerd door het Staatskoor van Letland...

  Tamelijk uniek aan het Phaedra-verhaal is dat Luc Famaey niet van zijn platenlabel moet leven maar doet wat hij doet uit liefde voor muziek. In tegenstelling tot vele andere verdienstelijke Vlaamse initiatieven die helaas zelden de eigen grenzen overschrijden, bouwde Luc Famaey bovendien een verdeelcircuit uit dat zelfs Europa overstijgt en zich uitstrekt tot in Japan, Australië, India en de Verenigde Staten. Vooral de reeks “In Flanders' Fields” is intussen wereldwijd een begrip geworden. Distributie via internet werd daarbij Famaeys krachtige bondgenoot. Zelfs in het Witte Huis in Washington blijkt er een fan te wonen die nagenoeg elke cd met Vlaamse muziek koopt...Met andere woorden: een terechte laureaat voor een onderscheiding die Vlaamse culturele uitstraling wil waarderen.


  13-07-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaamse muziek op KLARA !

  Als het goed is zeggen we het ook. En graag!

  Hoewel we het maar normaal vinden, maar toch!

  Klara heeft ter gelegenheid van 11 juli extra aandacht geschonken aan Vlaamse muziek.
  Waarvoor onze dank en felicitaties. 
  Hieronder nog een lovende reactie van het studiecentrum voor de Vlaamse muziek.

   
  Deze dagen niet uit de ether te branden: Vlaamse muziek

  Op Klara wordt de Vlaamse Feestdag van 11 juli een gelegenheid om van het programma Orlando het exclusieve speelterrein te maken van Vlaamse componisten (Klara, vrijdag 11 juli, 19u-22u). U zal er muziek horen van Roelstraete, D’Hoedt, Ryelandt, Nees, Gilson, Van der Stucken, Fiocco, Van Helmont en Tinel.

  (Roelstraete)       (Gilson)                (Ryelandt)           (Tinel)          (Fiocco)               (Nees)

  Tegelijk was ditzelfde Orlando heel de afgelopen week gewijd aan Vlaamse muziek, gekozen en toegelicht door Jan Dewilde. Verder kwamen de Vlaamse muziek en het SVM ook uitvoerig aan het woord in het radioprogramma van Kees Schuurwater op de IKON (www.musicareligiosa.nl): Annelies Focquaert, SVM-medwerkster, mocht haar fascinatie voor Jacques-Nicolas Lemmens en de religieuze muziek van de 19e eeuw uit de doeken doen op zondag 15 juni (een interview dat een hele week nog online te beluisteren was); Jan Dewilde belichtte de Vlaamse religieuze muziek in de 19e eeuw en de godsdienstige muziek van Peter Benoit in het bijzonder.

   (Benoit)

  Graag nog (veel) meer van dat!


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Muzikale topstukken !

  Op zoek naar muzikale topstukken

  Resonant (via deze blog rechtstreeks aan te klikken) heeft van de Vlaamse overheid de opdracht gekregen om in overleg met de sector een nieuwe “proeflijst muzikale topstukken” samen te stellen.

  Het topstukkendecreet uit 2003 beoogt de optimale bescherming en bewaring van voorwerpen en verzamelingen die van bijzonder groot cultureel, artistiek en historisch belang zijn en die zich in Vlaanderen bevinden. Enkel roerend erfgoed dat voldoet aan de criteria van zeldzaamheid én onmisbaarheid kan het statuut van topstuk verwerven (raadpleeg onderstaande site voor meer informatie). Wat muziek betreft kunnen zowel individuele partituren, archiefstukken, muziekinstrumenten, afbeeldingen en dergelijke als volledige collecties of archieven voorgedragen worden.

  In 2004 stelde Resonant een eerste proeflijst samen van muzikaal erfgoed van voor 1600. Daaruit maakte de Vlaamse overheid in september 2007 een selectie van dertig stukken, die sindsdien het officiële statuut van topstuk hebben. Als voorbeelden kunnen het Koorboek van Margaretha van Oostenrijk (ca. 1515-1516), een eenhandsfluit (ca. 1500) en de verzameling gregoriaanse handschriften van de Sint-Baafsabdij in Gent (1100-1600) genoemd worden. Intussen is Resonant begonnen aan een tweede proeflijst die de periode van na 1600 tot heden zal omvatten. Ook potentiële topstukken van voor 1600 die vorige keer over het hoofd zijn gezien, kunnen nu alsnog gesignaleerd worden.

  Resonant wil een lijst indienen die zo volledig mogelijk is. Iedereen die mogelijke muzikale topstukken in het bezit heeft (of ons ernaar kan doorverwijzen) willen wij dan ook graag oproepen om contact met ons op te nemen. Uiteraard behandelen we alle informatie strikt vertrouwelijk.

  Meer informatie of aanmeldingen bij Maarten Beirens


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Recensies/ Artikels over Vlaamse muziek!

  Muziek & Woord Nr. 406 - Juli 2008

  -artikels over het Festival van Vlaanderen
  -interview met Lucienne Van Deyck i.h.k.v. De Zomer van het Lied  -artikel over Muziekcentrum Vlaanderen i.h.k.v. De Gulden Ontsporing en de Dag van de Vlaamse vertolker
  -recensie van Brazzaville - Days of Thunder, Days of Grace, EP 003.

  -recensie van Perels - Lodewijk Mortelmans - Liederen. Hendrickje Van Kerckhove, Christel Kessels. Senzanome 5411499 92022  Kunsttijdschrift Vlaanderen nr. 320


  -artikel over Claude Coppens en over het 'Lexicon Vlaamse Componisten geboren na 1800' van Flavie Roquet
  -recensies van Saxkartel feat. Tutu Puoane (Yellow Sounds & Other Colours), Chris Mentens Jazz Van (Burnin' With The Chris Mentens Jazz Van) en Free Desmyter Quartet (Something To Share)
  -recensie van Johann Sebastian Bach, Cantates BWV 27, 84, 95 en 161. Collegium Vocale Gent o.l.v. Philippe Herreweghe. HMC 901969
  -recensie van Laporte, Vande Ginste, Gorecki. Darkness, Emanon o.l.v. Raf De Keninck. In Flanders' Fields vol. 53. Phaedra 92053
  -recensie van Joseph Ryelandt, Kamermuziek. Spiegel String Quartet, Joost Maegerman, Jozef de Beenhouwer. In Flanders' Fields vol. 55. Phaedra 92055  The Gramophone - Juli 2008 

  -recensie van Beethoven, Symphonies No 5, Op 67; No 8, Op 93. deFilharmonie o.l.v. Philippe Herreweghe. PTC5186 316
  -recensie van Frederic Rzewski, The People United Will Never Be Defeated! VAIDVD4440   

  Luister - mei / juni - nr. 651

  -interview met René Jacobs
  -recensie van Mozart, Don Giovanni. Freiburger Barockorchester o.l.v. René Jacobs. HMD 9909013.14
  -recensie van Buxtehude, Cantate Domino-Herzlich lieb hab ich dich, o Herr-In te Domine speravi-Jesu meine freude-Nimm von uns, Herr, du treuer Gott. Ensemble Currende o.l.v. Erik Van Nevel. ACC 24184
  -recensie van Bach, Wie schön leuchtet der Morgenstern Cantates BWV 18-23-1. Deel 6 in project Cantates for the complete Liturgical Year. La Petite Bande o.l.v. Sigiswald Kuijken; Jan Van der Crabben. ACC 25306

   

  Songlines 53 - juli 2008


  -recensie van Laïs - The Ladies' Second Song


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Koorconcert!

  31/08/20087 - Kalliope, Kamerkoor Furiant &  Rondinella - slotconcert ICCC
  Conservatorium Gent - Zaal Miry (Hoogpoort 64)       


  Drie Vlaamse topkoren brengen u, naast eigen repertoire, enkele stukken die zij instudeerden n.a.v. de 1ste Internationale Conventie voor Dirigenten en Componisten.  Ze brengen werken van  drie grote internationale uitgevers die op deze  Internationale Conventie aanwezig waren. Het resultaat kan u dan horen!

  Kalliope, Rondinella en Furiant

  Het jeugdkoor Rondinella Knokke-Heist werd in 1976 opgericht door Jacques Maertens en staat sinds 1998 onder leiding van Rudy Van der Cruyssen. Rondinella bestaat uit een vijftigtal enthousiaste zangers.  Het koor is opgenomen in de werking van deKunstAcademie Knokke-Heist.                                                                                                                                                                
  Het kamerkoor Furiant werd in september 1995 opgericht door Steve De Veirman, met als bedoeling een uitgebalanceerd ensemble te vormen dat concerteert op een hoog koortechnisch niveau. De naam 'Furiant' staat borg voor levendige expressie en een energiek koormusiceren door krachtige en enthousiaste jonge stemmen!


  Kalliope werd opgericht in september 1990 als vocaal ensemble en bestaat nu uit zowat 30 enthousiaste, jonge zangers. Onder leiding van Sabine Haenebalcke brengt het koor gewoonlijk een fris en origineel 20ste-eeuws repertoire, maar soms gaat het de klassieke toer op, al dan niet met een luchtige noot. 


  Contactpersoon: Erik Demarbaix
  Email:
  erik.demarbaix@koorenstem.be
  Telefoon: 03 - 237 96 43


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Leraar muziek gezocht!

  Beste,

  Voor het programma "De jeugd van tegenwoordig" waar we een 20 tal jongeren terugsturen naar een school uit de jaren '50 zijn we op zoek naar een leerkracht muziek (koor) Tijdens de opnames 3 tot en met 24 augustus leven en krijgen ze les volgens de normen en waarden van de jaren '50.

  Voor de lessen muziek zoeken we dus nog een leerkracht.

  Indien u interesse heeft of meer info wil, mail of bel gerust.

  U mag deze mail steeds doorsturen naar eventueel geinteresseerde.

  Snel reageren is wel de boodschap daar de selecties nog maar een week lopen.

   

  Vriendelijke groeten,

  Cheeru Mampaey

  0477 93 11 75

  Kanakna Productions NV

  Stationsstraat 26

  B-1702 GROOT-BIJGAARDEN

  www.kanakna.com


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jozef De Beenhouwer !

  Huldeconcert Jozef De Beenhouwer  Datum zondag 5 oktober 2008
  Aanvang 15u00
  Activiteit Huldeconcert Jozef De Beenhouwer
  recital met Jozef De Beenhouwer en sopraan Christel De Meulder. Werken van Peter Benoit, Lodewijk Mortelmans, Marinus De Jong, Schumann en Hugo Wolf. Voor het concert zal een korte laudatio zijn zijdens MR Max Wildiers en Schepen voor Cultuur Philippe Heylen.
  Lokatie AMUZ
  Gemeente Antwerpen
  Organisatie Marnixring Max Wildiers
  Meer info 03/321 58 06


  Bezoekers ....

  Zin om een boodschap door te geven? Dit kan hier.


  Interessante sites op het net
 • Algemeen Nederlands Zangverbond
 • Koor en Stem
 • Studiecentrum voor Vlaamse Muziek
 • IMSLP: partituren op het net
 • Leven en werk van Jef TINEL
 • Partituren op het net (CPDL)
 • Componisteninfo (Matrix)
 • Componisteninfo (Cébédem)
 • Muziekcentrum Vlaanderen
 • Peter Leys op Soundcloud

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!