NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Vierentwintigste zondag door het jaar
 • EFFATA
 • BEZOEDELEN
 • UW WOORDEN ZIJN WOORDEN VAN EEUWIG LEVEN
 • LEVENDE brood
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Inhoud blog
 • Vierentwintigste zondag door het jaar
 • EFFATA
 • BEZOEDELEN
 • UW WOORDEN ZIJN WOORDEN VAN EEUWIG LEVEN
 • LEVENDE brood
  't Is maar één zin
  Jezustaal
  24-08-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vierentwintigste zondag door het jaar
  Marcus 8,27-35. 
  Vers 34b : 'Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen.
  In feite staat er : Wie mijn volgeling wil zijn, volgt op het kruispunt niet zijn eigen weg maar mijn weg.
  Als je met iemand op stap bent en je wil die persoon blijven volgen dan zal dat pas  blijken op het kruispunt. Het kruispunt wordt de plaats van de keuze. In het kiezen van dezelfde weg als Jezus worden wij zijn volgeling. Voor welk kruispunt staan wij deze week ? Boeiend !
  Hugo Dierick Rosier


  24-08-2009 om 23:15 geschreven door Hugo

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (14 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  17-08-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EFFATA
  06-09-09 : Drieëntwintigste zondag door het jaar: Evangelie Mc 7, 31-37:'  Vervolgens sloeg Hij zijn ogen ten hemel, zuchtte en sprak tot hem: Effata , wat betekent: Ga open'
  EFFATTA betekent letterlijk: 'Veroorzaak het open worden' Zo wordt duidelijk dat Jezus het aan zijn Vader vraagt om deze man de oren te openen.
  Hugo Dierick

  17-08-2009 om 18:43 geschreven door Hugo

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  22-07-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BEZOEDELEN
  30-08-2009 : Tweeëntwintigste zondag door het jaar. Marcus 7, 1-23. Vers 15: ' Niets kan de mens BEZOEDELEN wat van buiten af in hem komt. Maar wat uit de mens komt  dat bezoedelt de mens.' Het gaat hier  duidelijk over  het woord (dabar  dat vooral betekent een woord dat  duiding, zin, richting geeft) De duiding die van buiten komt is zuiver maar de duiding ( interpretatie) die van de mens zelf komt is dat niet altijd. Vandaar het vers dat hierop volgt: 'Als iemand oren heeft om te horen, hij luistere.' Als dit geen oproep is om het woord zuiver te ontvangen en het  niet te mixen met onze eigen interpretatie?
  Hugo Dierick

   

  22-07-2009 om 00:00 geschreven door Hugo

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  10-07-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UW WOORDEN ZIJN WOORDEN VAN EEUWIG LEVEN
  23-O8-2009: 21ste zondag door het jaar. Evangelie Joh. 6, 60-69. Vers: 68 ' Simon Petrus antwoordde Hem: Heer, naar wie zouden we gaan ? uw WOORDEN ZIJN WOORDEN VAN EEUWIG LEVEN. ' Deze woorden nml woorden  -  leven  -  eeuwig   zijn al voor gekomen in vroegere afleveringen. Hier zijn ze naast elkaar  geplaatst. In de vertaling worden ze ondergeschikt gemaakt  aan elkaar door er  het voorzetsel 'van' tussen te plaatsen. Dichter bij de oorspronkelijke openbaringstaal  zou dit vers  als volgt kunnen klinken: 'Het  zijn uw  woorden (devre : die duiding geven) die blijven leven geven 
  ( chai-e)  ook  in de tijd die voor ons  nog verborgen is (olamim vertaald als eeuwig). 
  In de contekst van vlees  en bloed waarbij Jezus' toehoorders zich stoorden aan 
  het vleselijke en daarbij niet aan voeding dachten, zich stoorden aan het bloed en daarbij niet
   aan lafenis dachten kunnen deze woorden ook zo worden gelezen zodat je er echt van kunt leven.

  Hugo Rosier

   

  10-07-2009 om 00:00 geschreven door Hugo

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  09-07-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LEVENDE brood
  16-08-2009: Twintigste zondag door het jaar. Evangelie Joh.6,51-58. Vers 51:' Ik ben het LEVENDE brood dat uit de hemel is neergedaald.' We komen er andermaal op terug . LEVEND brood ?  Wat moeten wij ons daarbij voorstellen? Ook hier
  kan de vertaling: 'levendig brood' niet weergeven wat de oorspronkelijke openbaringstaal uitdrukt: Daar staat 'Ik ben brood-leven' en daar het accent bij twee nevengeschikte woorden  altijd op het tweede woord valt, lezen wij best: 'Ik ben brood ten LEVEN' waardoor het accent  niet op brood maar op LEVEN
  valt. 
  Hugo Rosier 

  09-07-2009 om 22:05 geschreven door Hugo

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EEUWIG leven
  09-08-09: Negentiende zondag door het jaar. Evangelie Joh.6, 41-51. Vers 47: ' Voorwaar, Ik zeg u: wie gelooft, heeft EEUWIG leven.' Olam betekent letterlijk
   verborgen tijd.  Letterlijke betekenis: Wie zich gehecht heeft aan God zal leven tot in de  tijd die voor ons nog verborgen is.  Dat zich hechten aan God gebeurt onder meer door opvoeding. Hugo Rosier
  09-07-2009 om 00:00 geschreven door Hugo

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  26-06-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.brood DES LEVENS
  02-08-2009: Achttiende zondag door het jaar: Evangelie Joh 6,24-35. Vers 35: 'Jezus sprak tot hen: Ik ben het brood DES LEVENS: wie tot Mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst krijgen' In de vertalingen is het bijna onvermijdelijk om het accent van  de zin: 'Ik ben het brood des levens' te leggen op brood. In de oorspronkelijke openbaringstaal ligt het accent altijd op het tweede woord als ze naast elkaar geplaatst worden. In feite staat er:' Ik brood dat LEVEN' Door  een 'van' te plaatsen  tussen beide woorden verschuift het accent naar het eerste woord. In  moeder Gods (van God) dreigt ook hier God ondergeschikt te worden aan moeder terwijl God ook hier het accent moet krijgen: Moeder dankzij God. Ik ben brood nl HET LEVEN. Hugo Rosier.

  26-06-2009 om 09:47 geschreven door Hugo

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  23-06-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dit is stellig de profeet die in de wereld MOET KOMEN
  26-07-2009: Zeventiende zondag door het jaar: Evangelie Joh.6,1-15. 
  Vers 14: Toen de mensen het teken zagen dat Hij had gedaan, zeiden ze: 'Dit is stellig de profeet die in de wereld MOET KOMEN.'
  Profeet(Nabi) betekent zoals reeds gezien  letterlijk : wij doen (God) komen en dan wordt het werkwoord komen (bo) waaruit het woord profeet is samengesteld andermaal gebruikt. In feite staat er dus:' Deze  die God doet komen komt in de wereld.' In onze vertalingen zijn dat twee verschillende woorden geworden: profeet en komen. Oorspronkelijk was dat anders. Eenvoudig en transparant.
  Hugo Rosier


  23-06-2009 om 23:16 geschreven door Hugo

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  20-06-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HERDER
  19-07-2009: Zestiende zondag door het jaar. Evangelie Marcus 6,30-34. Vers 34: 'Toen Jezus aan land ging, zag Hij dan ook een grote menigte. Hij gevoelde medelijden met hen, want zij waren als schapen zonder HERDER; en Hij begon hen uitvoerig te onderrichten.
  Rohe of herder is degene die zorgt draagt voor de kudde:
  - Hij brengt de schapen bij groene weiden en drinkbaar water 
  - Hij zoekt naar een veilige rustplaats.
  De schapen volgen de herder niet als een kudde maar omdat elk schaap de stem van de herder herkent. Het contact schaap-herder is via de stem van de herder persoonlijker dan we van een kuddedier  zouden verwachten.
  Hugo Rosier.


  20-06-2009 om 19:02 geschreven door Hugo

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LUISTERT
  12-07-2009 Vijftiende zondag door het jaar. Evangelie Marcus 6,7-13. Vers 11: 'En is er een plaats waar men u niet ontvangt en niet naar u LUISTERT, gaat daar dan weg en schudt het stof van uw voeten als een getuigenis tegen hen.' 
  Het luisteren -samaa- heeft de betekenis van gehoor geven  waardoor men zich beluisterd voelt ,aandacht krijgt en erkend wordt: in een  sfeer van mogen thuis komen. 
  Hugo Rosier.

  20-06-2009 om 00:00 geschreven door Hugo

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (5 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 31/12-06/01 2008
 • 22/12-28/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Startpagina !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!