NIEUW: Blog reclamevrij maken?
SALA - FAMILIE SALA - FAMIGLIA SALA - FAMILLE SALA
Foto

Welkom op de weblog van de Familie Sala - Uw blogbeheerder is Anatole Stephanus Dominicus Maria Sala geb. 1946 - Deze blog is gestart op 8/1/2006

Foto

E-mail de blogbeheerder


Foto

Foto

Foto

Zoeken in blog


Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Zoeken in blog


Foto

Foto

EXTERNE LINKEN
 • Parenteel fam Welij (Wely)
 • Genealogie Buijs
 • Genealogie Camfferman
 • Familie Böhmers
 • De voorouders van Cor Koene en aanverwante families
 • Genealogie van de familie van Rossum du Chattel

 • Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Zoeken in blog


  Inhoud blog
 • Jan Toorop De ijzergieter
 • Huwelijksdiner Fredericus Henricus J. (Frits) Ludwig en Maria Johanna G. (Mies) Roozekrans - 16-08-1921
 • Bidprentje Augusta Emilie Josephina Sala
 • Bidprentje Coralie Wolfcarius - Soeur Marie-Stanislas
 • Bidprentje Reinierus Arnoldus Sala
 • Bidprentje Herman Jan Hendrik Sala
 • Bidprentje Louis Henri Constant Sala
 • Bidprentje Joannes Wihelmus Henricus Sala
 • Bidprentje Emelie Marie Angelique Sala
 • Jan Toorop aan de heer Sala 1
 • Jan Toorop aan de heer Sala 2
 • Jan Toorop aan de heer Sala 3
 • Jan Toorop aan de heer Sala 4
 • Jan Toorop aan de heer Sala 5
 • Jan Toorop aan de heer Sala 6
 • Jan Toorop aan de heer Sala 7
 • Jan Toorop aan de heer Sala 8
 • Jan Toorop aan de heer Sala 9
 • Jan Toorop aan de heer Sala 10
 • Jan Toorop aan de heer Sala 11
 • Jan Toorop aan de heer Sala 12
 • Jan Toorop aan de heer Sala 13
 • Jan Toorop aan de heer Sala 14
 • Jan Toorop aan de heer Sala 15
 • Jan Toorop aan de heer Sala 16
 • Jan Toorop aan de heer Sala 17
 • Jan Toorop aan de heer Sala 18
 • Jan Toorop aan de heer Sala 19
 • Jan Toorop aan de heer Sala 20
 • Jan Toorop aan de heer Sala 21
 • Jan Toorop aan de heer Sala 22
 • Jan Toorop aan de heer Sala 23
 • Jan Toorop aan de heer Sala 24
 • Jan Toorop aan de heer Sala 25
 • Elizabeth Sala Leenheer 106 jaar
 • Op verkenning in Valbrona en omstreken - reisverslag
 • Mejuffrouw Schretlen Dames-kleedermaakster is verhuisd.
 • Getrouwd J. Sala Arts en Betsy Lungen
 • Getrouwd Martinus Pieter Oudshoorn en Josephina Maria Schretlen
 • Wol handwerkhuis Schretlen inschrijving KVK
 • Wijnkooperij cognachandel Schretlen
 • Wijnhandel Schretlen
 • Brand te Leiden
 • Getrouwd Daniël Schretlen Anna Maria Hanssen
 • Grossierderij Slijterij G.W. Schretlen
 • Doopakte Maria Madalena Sala kind van Giovanni Battista en Immaculata Vicini - 1837
 • Woning Louis Ludwig te Elsene (Brussel)
 • Overlijden Catterina Frigerio weduwe van Omobono Sala - 1849
 • Overlijden Giovanna Erra weduwe van Giuseppe Maria Sala - 1823
 • 'Vuurkaart' 1914-1918

  Zoeken in blog


  SALA familie Sala - Visino - Pognana - Tavernerio - Roveredo - Pusiano
  07-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Cornelis Poot en Pieternella Sala
  No. 47
  Op heden den vijftienden December achttien honderd acht en negentig zijn voor Ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Maassluis, verschenen ten einde een Huwelijk aan te gaan: Kornelis Poot, oud vijf en twintig jaren, zeeman geboren te Vlaardingen, wonende alhier, meerderjarige zoon van Kornelis Poot, overleden, en van Jacoba van Ree, zonder beroep, wonende alhier, hierbij tegenwoordig, hare toestemming gevende.
  En Pieternella Sala, oud een en twintig jaren, zonder beroep, geboren te Middelharnis, wonende alhier, minderjarige dochter van Hendrik Sala, zeeman, en van Bastiana de Waard, zonder beroep, wonende beiden alhier, hierbij tegenwoordig, hunne toestemming gevende.
  De afkondigingen hebben op den vierden en elfden dezer maand alhier zonder stuiting plaatsgehad.
  En hebben zij overgelegd: hunne geboorteakten, akte van overlijden van den vader des eersten comparant, en bewijs van voldoening aan de Nationale Militie.
  Waarna wij hun in het openbaar hebben afgevraagd, of zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn, hetwelk door hen uitdrukkelijk met ja beantwoord zijnde, hebben Wij, in naam der Wet, uitspraak gedaan, dat zij door den Echt aan elkander zijn verbonden, in tegenwoordigheid van, Willem Booisten, twee en twintig jaren, gehuwd, zwager van den eersten comparant, Annenias Broekhorst, vier en twintig jaren, Jacobus Sala, drie en twintig jaren, broeder van de tweede comparante, allen zeelieden, en Pieter de Waard, dertig jaren, schipper, allen wonende alhier.
  En is hiervan deze akte opgemaakt, welke na gedane voorlezing door den eerste comparant, de moeder des eersten comparant, de ouders der tweede comparante, de getuigen en ons is onderteekend, terwijl de tweede comparante verklaarde de schrijfkunst niet te hebben gekeerd.

  Bijlagen:
  Huwelijk Kornelis Poot en Pieternella Sala kopie.jpg (915.2 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA A
  21-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijks Afkondiging Jacobus Sala en Aagje Schol
  De ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Middelharnis verklaart dat aldaar, ingevolge de wet en zonder stuiting op zondagen den twaalfden en negentienden October dezes jaars de huwelijksafkondigingen hebben plaatsgehad van het voorgenomen huwelijk tusschen: Jacobus Sala, oud drie en dertig jaren, visscher, zoon van Jacobus Sala, koopman en Maria van der Schild, zonder beroep, allen wonende te Middelharnis en Aagje Schol, oud vijf en twintig jaren, zonder beroep, dochter van Jacob Schol, timmerman en Cornelia Fouser, zonder beroep, allen wonende te Sommelsdijk.
  Middelharnis den twee en twintigsten October achttien honderd negentig.
  De ambtenaar voornoemd.

  Bijlagen:
  Huwelijks Afkondiging Jacobus Sala en Aagje Schol kopie.jpg (272.2 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA A
  20-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Hendrik Sala en Bastiana de Waard
  No. 1.
  In het jaar een duizend acht honderd vijf en zeventig den twintigsten Maart zijn voor ons ondergeteekende Gerrit Born, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Middelharnis, Provincie Zuidholland, in het huis der gemeente verschenen, Hendrik Sala, oud een en twintig jaren, van beroep visscher, geboren te Middelharnis en wonende te Middelharnis, minderjarige zoon van Jacob Sala en van Maria van der Schild, zonder beroep, beide wonende te Middelharnis, alhier tegenwoordig en tot voltrekking van dit huwelijk hunne toestemming gevende.
  En Bastiana de Waard, oud een en twintig jaren, van beroep zonder, geboren te Middelharnis en wonende te Middelharnis, minderjarige dochter van Mattheus de Waard overleden en Pietertje Venus, zonder beroep, wonende te Middelharnis, alhier tegenwoordig en tot de voltrekking van dit huwelijk toestemming gevende,
  die ons verzocht hebben tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk te willen over gaan, daartoe ons ter hand stellende;
  Vooreerst: Certificaat van voldoening aan de Nationale Militie van den bruidegom.
  Ten tweede: Hunne geboorteacten.
  Ten derde: Overlijdens acte van den vader der bruid.
  Hebbende de huwelijks afkondigingen alhier zonder stuiting plaats gehad op zondagen den zevenden en veertienden Maart jongstleden.
  Dientengevolge en nadat de bruidegom en bruid, elk afzonderlijk, aan ons ambtenaar van den burgerlijken stand, op onze daartoe gedane afvraging, hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hebben wij in naam der wet verklaard, dat de personen van Hendrik Sala en Bastiana de Waard bovengemeld, door de echt aan elkander zijn verbonden.
  Van al hetwelk wij deze akte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Job Sala, oud dertig jaren, visscher, broeder van den bruidegom; Pieter Sala, oud vijf en twintig jaren, visscher, broeder van den bruidegom; Jasper Buurveld, oud vijf en twintig jaren, visscher en Paulus de Koning, oud vijf en dertig jaren, visscher, de beide laatste bekenden van de comparanten, allen wonende te Middelharnis. En is deze acte na voorlezing door ons, de comparanten, de moeder der bruid en de getuigen geteekend, verklarende de ouders van den bruidegom niet te kunnen schrijven of teekenen, als zulks niet geleerd hebbende

  Bijlagen:
  Huwelijk Hendrik Sala en Bastiana de waard kopie.jpg (1016.7 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA A
  19-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Afkondiging Leendert de Ruiter en Maria Katharina Sala

  De ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Middelharnis, Provincie Zuid Holland, Arrondissement Brielle, verklaart, dat aldaar, ingevolge de wet en zonder stuiting op zondagen den negenden en zestienden Junij jongstleden de Huwelijksafkondigingen hebben plaatsgehad van Leendert de Ruiter, oud negen en dertig jaren, van beroep arbeider wonende te Sommelsdijk, zoon van Jacob de Ruiter en Maartje Van Zanten, beide overleden, weduwnaar van Elisabeth Donge.
  En Maria Katarina Sala, oud drie en dertig jaren, van beroep arbeidster wonende te Sommelsdijk, laatst te Middelharnis, dochter van Maria Engelina Sala overleden.
  Middelharnis den negentienden Junij achttien honderd zeven en zestig.
  Uitgegeven op ongezegeld papier, krachtens artikel 27 numero 10 der Wet van 3 October 1843 (Staatsblad no. 47), en bewijs van onvermogen, verleend door den Heer Burgemeester der Gemeente Sommelsdijk en Middelharnis in dato 21 en 22 Mei 1867

  Bijlagen:
  Huwelijks Afkondiging Leendert de Ruiter en Maria Katharina Sala kopie.jpg (744.9 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA A
  18-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Dirk Rietveld en Pietertja Jacoba Sala
  No. 20
  Heden den een en twintigsten der maand Juni negentienhonderd één zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Middelharnis, in het huis der gemeente, verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan:
  Dirk Rietveld, oud zeven en twintig jaren, van beroep visscher geboren te Hardingsveld en wonende te Hardingsveld, meerderjarige zoon van Jan Rietveld, visscher en Jannigje van Putten, zonder beroep, beiden wonende te Hardingsveld.
  En Pietertje Jacoba Sala, oud zeven en twintig jaren, van beroep zonder, geboren te Middelharnis en wonende te Middelharnis, meerderjarige dochter van Job Sala, koopman, wonende te Middelharnis en Martina de Waard, overleden.
  De ouders der bruidegom en de vader der bruid, alhier tegenwoordig, verklaarden in dit huwelijk toe te stemmen.
  En verzochten bruidegom en bruid, tot de voltrekking van hun voor genomen huwelijk over te gaan, daartoe ons ter hand stellende:
  Bewijs van voldoening aan de nationale militie van den bruidegom.
  Hunne geboorte akten.
  Overlijdens akte van de moeder der bruid.
  Bewijs van den onverhinderde afloop der huwelijks afkondigingen te Hardingsveld op zondagen den negenden en zestienden Juni dezes jaars.
  Gelijke afkondigingen hebben alhier op dezelfde dagen zonder stuiting plaats gehad.
  Dientengevolge en nadat bruidegom en bruid, elk afzonderlijk, aan ons ambtenaar van den Burgerlijken Stand op onze daartoe gedane afvraging hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hebben wij in naam der wet verklaard, dat de personen van Dirk Rietveld en Pietertje Jacoba Sala bovengemeld, door den echt aan elkander zijn verbonden.
  Van al hetwelk wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Pieter de Bloeme, oud vijftig jaren, visscher; Leendert van der Weide, oud vier en veertig jaren, winkelier; en Jan Wildenboer, oud acht en dertig jaren, schoenmaker, allen wonende te Middelharnis.
  En is deze akte, na voorlezing onderteekend door ons, de comparanten, den vader des bruidegoms, den vader der bruid en de getuigen, verklarende de moeder des bruidegoms niet te kunnen schrijven of teekenen, als zulks niet geleerd hebbende.

  Bijlagen:
  Huwelijk Dirk Rietveld en Pietertja Jacoba Sala kopie.jpg (904.2 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA A
  17-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Arie Hoek en Maatje Sala
  In het jaar negentien honderd drie den tienden der maand Februari zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Sommelsdijk, in het huis der gemeente, verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan:
  Artie Hoek, oud twintig jaren, van beroep schippersknecht, geboren en wonende te Sommelsdijk, minderjarige zoon van Aart Izak Hoek, van beroep, beurtschippper en van Teuntje Vroeg in de Weij, zonder beroep, beiden wonende te Sommelsdijk en
  Maatje Sala, oud achttien jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Middelharnis, minderjarige dochter van Leendert Sala, van beroep visscher en van Adriana Oosters, zonder beroep, beiden wonende te Middelharnis.
  De ouders van den bruidegom en de moeder der bruid hier tegenwoordig verklaren in dit huwelijk toe te stemmen, terwijl de vader der bruid zijne toestemming tot dit huwelijk geeft blijkens aan ons overgelegde authentieke akte, verleden voor den te Middelharnis residerende notaris Johannes Cornelis van Bergeijk in dato zeventienden Januari dezes jaars.
  En verzochten bruidegom en bruid ons tot de voltrekking van het Huwelijk over te gaan, waarvan de vereischte afkondigingen zonder stuiting hebben plaatsgehad binnen deze gemeente en te Middelharnis op zondagen den vijf en twintigsten Januari en eersten Februari dezes jaars.
  Dien ten gevolge en nadat bruidegom en bruid, elk afzonderlijk, aan ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand op onze daartoe gedane afvraging, hadden verklaard. dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hebben wij in naam der wet verklaard, dat
  Arie Hoek en Maatje Sala bovengemeld, door den echt aan elkander zijn verbonden.
  Van al hetwelk wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Cornelis Kastelein, oud vier en vijftig jaren, winkelier, oom van den bruidegom wonende te Sommelsdijk, Cornelis Moosdijk, oud vijf en twintig jaren, vrachtrijder, oom der bruid, Balten ... oud vier en twintig jaren, schipper, beiden wonende te Middelharnis en Aren Palingdood, oud vier en veertig jaren, horlogemaker wonende te Sommelsdijk, welke akte na voorlezing is onderteekend door ons, comparanten, de ouders van den bruidegom, de moeder der bruid en de getuigen.

  Bijlagen:
  Huwelijk Arie Hoek en Maatje Sala kopie.jpg (1.6 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA A
  16-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Balten Freen en Jobje Sala
  Heden den twee en twintigsten der maand November negentien honderd zeven zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Middelharnis, in het huis der gemeente, verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan: Balten freen, oud twee en twintig jaren, van beroep visscher geboren te Hooge en Lage Zwaluwe en wonende te Hooge en Lage Zwaluwe, meerderjarige zoon van Adrianus Freen, visscher en Maria Adriana Kampsteeg, zonder beroep, beiden oud een en vijftig jaren en wonende te Hooge en Lage Zwaluwe.
  En Jobje Sala, oud vier en twintig jaren, van beroep zonder, geboren te Middelharnis en wonende te Middelharnis, meerderjarige dochter van Job Sala, oud twee en vijftig jaren, koopman wonende te Middelharnis en Maria de Waard, overleden.
  De ouders des bruidegoms en de vader der bruid alhier tegenwoordig verklaren hunne toestemming tot dit huwelijk te geven.
  En verzochten bruidegom en bruid, tot de voltrekking van dit huwelijk over te gaan, daartoe ons ter hand stellende:
  Bewijs van voldoening aan de Nationale Militie van den bruidegom.
  Hunne geboorteakten.
  De overlijdensakte van de moeder der bruid.
  Bewijs van den onverhinderde afloop der huwelijksafkondiging te Hooge en Lage Zwaluwe op zondagen den tienden en zeventienden November dezes jaars.
  Gelijke afkondigingen hebben alhier op dezelfde dagen zonder stuiting plaats gehad.
  Dientengevolge en nadat bruidegom en bruid, elk afzonderlijk, aan ons ambtenaar van den Burgerlijken Stand, op onze daartoe gedane afvraging hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hebben wij in naam der wet verklaard, dat de personen van Balten Freen en Jobje Sala bovengemeld, door den echt aan elkander zijn verbonden.
  Van al hetwelk wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jacob de Gans, oud drie en dertig jaren, koopman, Cornelis Sala, oud twee en vijftig jaren, arbeider, Jacobus Sala, oud vijftig jaren, visscher en Izak Zaaijer, oud vier en twintig jaren, gemeentebode alle wonende te Middelharnis. En is deze akte na voorlezing onderteekend door ons, de comparanten, de ouders des bruidegoms, de vader der bruis en de getuigen.

  Bijlagen:
  Huwelijk Balten Freen en Jobje Sala kopie.jpg (886.6 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA A
  15-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Cornelis van Nimwegen en Maria Adriana Sala
  No. 19.
  Heden den vier en twintigsten der maand Augustus negentienhonderd drie zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Middelharnis, in het huis der gemeente verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan: Willem Cornelis van Nimwegen, oud twintig jaren, van beroep veldarbeider geboren te Sommelsdijk en wonende te Sommelsdijk, minderjarige zoon van Leendert van Nimwegen, landbouwer en Willemtje Verbiest, zonder beroep, beiden wonende te Sommelsdijk.
  En Maria Adriana Sala, oud een en twintig jaren, van beroep zonder, geboren te Middelharnis en wonende te Middelharnis, minderjarige dochter van Leendert Sala, visscher en Adriana Oosters, zonder beroep, beiden wonende te Middelharnis.
  De ouders van bruidegom en bruid alhier tegenwoordig, verklaarden in dit huwelijk toe te stemmen.
  En verzochten bruidegom en bruid, tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan, daartoe ons ter hand stellende:
  Bewijs van voldoening aan de Nationale Militie van den bruidegom.
  Hunne geboorte akten.
  Bewijs van den onverhinderden afloop der huwelijks afkondigingen te Sommelsdijk, op zondagen den negenden en zestienden Augustus dezes jaars.
  Gelijke afkondigingen hebben alhier, op dezelfde dagen zonder stuiting plaatsgehad.
  Dientengevolge en nadat bruidegom en bruid, elk afzonderlijk, aan ons ambtenaar van den Burgerlijken Stand op onze daartoe gedane afvraging hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hebben wij in naam der wet verklaard, dat de personen van Willem Cornelis van Nimwegen en Maria Adriana Sala boven gemeld, door den echt aan elkander zijn verbonden,
  Van al hetwelk wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Pieter van Nimwegen, oud twee en twintig jaren, gehuwd, winkelier, broeder des bruidegoms; Johannis Martinus Boogeman, oud twee en dertig jaren, visscher; Marinus Faasse, oud veertig jaren, visscher, allen wonende te Middelharnis en Pieter Verbiest, oud vijf en vijftig jaren, landbouwer, wonende te Sommelsdijk, oom des bruidegoms.
  En is deze akte na voorlezing onderteekend door ons, de comparanten, de ouders des bruidegoms, de moeder der bruid en de getuigen, verklarende de vader der bruid niet te kunnen schrijven of teekenen als zulks niet geleerd hebbende.

  Bijlagen:
  Huwelijk Cornelis van Nimwegen en Maria Adriana Sala kopie.jpg (925.9 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA A
  14-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Jacobus Sala en Cornelia Kattestaart
  No. 14
  Heden den vier en twintigsten der maand September negentienhonderd vier, zijn voor Ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Middellharnis, in het huis der gemeente verschenen, teneinde een Huwelijk aan te gaan:
  Jacobus Sala, oud dertig jaren, van beroep visscher, geboren te Middelharnis en wonende te Middelharnis, meerderjarioge zoon van Job Sala, koopman, wonende te Middelharnis en Martina de Waard, overleden.
  En Cornelia Kattestaart, oud drie en twintig jaren, van beroep dienstbode, geboren te Middelharnis en wonende te Middelharnis, meerderjarige dochter van Job Kattestaart, visscher, en Adriaantje Zeeuw, zonder beroep, beiden wonende te Middelharnis, de laatste alhier tegenwoordig en tot de voltrekking van dit huwelijk hare toestemming gevende.
  En verzochten bruidegom en bruid, tot voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan, daartoe ons ter hand stellende::
  Bewijs van voldoening aan de Nationale Militie van den bruidegom.
  Hunne geboorte akten
  Notariële akte van huwelijkstoestemming, van den vader des bruid.
  De huwelijksafkondigingen hebben alhier zonder stuiting plaats gehad op zondagen den veertienden en een en twintigsten Augustus dezes jaars.
  Dientengevolge en nadat bruidegom en bruid, elk afzonderlijk, aan ons ambtenaar van den Burgelijken Stand op onze daartoe gedane afvraging hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hebben wij in naam der wet verklaard , dat de personen van Jacobus Sala en Conelia Kattestaart bovengemeld, door den echt aan elkander verbonden zijn.
  Van al hetwelk wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Wildeboer, oud een en veertig jaren, schoenmaker, Leendert van der Weide, oud zeven en veertig jaren, winkelier, beiden wonende te Middelharnis; Jacob Weevers, oud twee en dertig jaren, arbeider, wonende te Sommeldijk, zwager des bruidegoms, en Dirk Rietveld, een en dertig jaren, visscher, wonende te Hardingsveld, zwager des bruidegoms.
  En is deze akte, na voorlezing, onderteekend door ons, de comparanten, de moeder des bruid en de getuigen.

  Bijlagen:
  Huwelijk Jacobus Sala en Cornelia Kattestaart kopie.jpg (829.8 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA A
  13-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Jacobus Sala en Maria Bot
  Nr. 139 Heden den tienden December negentien honderd en twee, verschenen voor Ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stans der gemeente Vlaardingen, op het raadhuis aldaar:
  Jocobus Sala, oud zes en twintig jaren, van beroep visscher, geboren te Middelharnis blijkens de aan ons overgelegde akte van den burgerlijken stand, wonende alhier, meerderjarige zoon van Pieter Sala, zeevisscher, en van Jacomina Haarens, zonder beroep, beiden alhier woonachtig, hierbij tegenwoordig, en toestemming verlenende.
  En Maria Bot, oud acht en twintig jaren, zonder beroep, geboren alhier blijkens de aan ons overgelegde akte van den burgerlijken stand, wonende alhier, meerderjarige dochter van Johannes Bot, zeevisscher, zijnde deze in het jaar achttien honderd vier en tachtig naar buitenlands vertrokken, zonder orde op zijne zaken te hebben gesteld en is nimmer teruggekeerd, weshalve hij in de onmogelijkheid verkeert zijne toestemming tot dit huwelijk te verleenen, hetgeen door al de getuigen onder ede bevestigd wordt, en van Ineetje Mourits, overleden blijkens hierbij overgelegde akte,
  welke Ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen zijn geschied voor de hoofddeur van het Raadhuis alhier, op den dertigsten November en zevenden December dezes jaars.
  Geene verhindering tegen de voltrekking van het huwelijk ter onzer kennis gebracht zijnde, hebben Wij hen afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouw al de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetwelk door hen uitdrukkelijk met ja is beantwoord. En verklaarden Wij hierop, in naam der wet, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden.
  Van hetwelk Wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van; Frans Kwak, oud zeven en twintig jaren, zeevisscher, wonende alhier; Cornelis van den Boogert, oud twee en twintig jaren, gehuwd, zeevisscher, wonende alhier; Klaas van Dorp, oud zes en twintig jaren, zeevisscher, wonende alhier, behuwd broeder der bruid; Marinus Bol, oud twee en twintig jaren, gehuwd, timmerman, wonende alhier, broeder der bruid.
  En hebben de partijen, de ouders des bruidegoms en getuigen met Ons, na gedane voorlezing, onderteekend.

  Bijlagen:
  Huwelijk Jacobus Sala en Maria Bot kopie.jpg (885.6 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA A
  12-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Jacobus Sala en Adriana van der Meer
  No. 62 Op heden den veertienden den December Achttienhonderd negen en negentig, zijn voor Ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Maassluis verschenen, teneinde een huwelijk aan te gaan:
  Jacob Sala, oud vier en twintig jaren, zeeman, geboren te Middelharnis, wonende alhier, meerderjarige zoon van Hendrik Sala, zeeman, en van Bastiana de Waard, zonder beroep, beiden wonende alhier, hierbij tegenwoordig hunne toestemming gevende.
  En Adriana van der Meer, oud vijf en twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Jacobus van der Meer, kuiper, en van Cornelia van Eijmeren, zonder beroep, beiden wonende alhier, hierbij tegenwoordig hunne toestemming gevende.
  De afkondigingen hebben op den derden en tienden dezer maand alhier zonder stuiting plaats gehad.
  En hebben zij overgelegd; hunne geboorteakten, en bewijs van voldoening aan de Nationale Militie.
  Waarna wij hun in het openbaar hebben afgevraagd, of zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn, hetwelk door hen uitdrukkelijk met ja beantwoord zijnde, in tegenwoordigheid van;
  Cornelis Poot, zes en twintig jaren, visscher, zwager des eersten comparante, Christiaan Cornelis van der Meer, drie en twintig jaren, drukker, broeder der tweede comparante, Jacobus de Rave, negen en zestig jaren, winkelier, oom der tweede comparante, en Arie van Zanten, zeven en veertig jaren, schipper, allen wonende alhier.
  En is hiervan deze akte opgemaakt, welke na gedane voorlezing door de comparanten, de vaders, de getuigen en ons is onderteekend.

  Bijlagen:
  Huwelijk Jacobus Sala en Adriana van der Meer kopie.jpg (791.3 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA A
  11-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Antonie van Kouteren en Catharina Spoor

  No. 17. Anthonie van Kouteren en Catharina Spoor
  In het jaar een duizend acht honderd een en zestig, den een en dertigsten der maand Augustus zijn voor ons ondergeteekende Bart Schenk, Wethouder en Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Ooltgensnplaat, Provincie Zuidholland, in het huis der gemeente, in het openbaar en in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen verschenen, Antonie van Kouteren, oud vier en twintig jaren, van beroep arbeider geboren te Nieuwe Tonge en wonende te Ooltgensplaat, meerderjarige zoon van Jacobus van Kouteren en van Geertruij Sala Echtelieden beide overleden ,ter eene zijde.
  En Catharina Spoor, oud acht en twintig jaren, van beroep arbeidster geboren te den Bommel en wonende te Ooltgensplaat, meerderjarige dochter van Theodorus Spoor, overleden en van Maria Anse zijne echtgenoote, van beroep arbeidster, wonende in deze gemeente ter andere zijde.
  welke ons verzocht hebben tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk te willen overgaan, daartoe ons ter hand stellende, Ten Eersten: hunne Geboorte acten: ten tweeden: het bewijs van voldoening aan de Nationale Militie door den comparant. Ten derden: de acten van overlijden van de ouders van den Comparant. Ten vierden de acte van overlijden van den vader van de Comparante. Zijnde de beide afkondigingen van dit huwelijk alhier zonder stuiting geschied. En heeft de moeder der comparante hierbij tegenwoordig ons verklaard in dit huwelijk toe te stemmen.
  Dien ten gevolge en nadat de bruidegom en bruid, elk afzonderlijk, aan ons ambtenaar van den burgerlijken-stand, op onze daartoe gedane afvraging, hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenoten, en dat zij getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken-staat verbonden zijn, hebben wij in naam der wet verklaard, dat de personen van Antonie van Kouteren en Catharina Spoor bovengemeld, door den echt aan elkander zijn verbonden. Van al hetwelk wij deze akte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Gerrit Tiggelman, oud twee en vijftig jaren, arbeider, Engelbertus Tol, oud drie en veertig jaren, koopman, Johan Diderich Seip, oud vijf en dertig jaren schipper en Jacobus van Kouteren, oud zes en twintig jaren, van beroep schipper, allen bekenden van de Comparanten en in deze Gemeente woonachtig. En is deze na voorlezing door den Comparant de getuigen en ons ambtenaar onderteekend. Verklarende de Comparante benevens de moeder der Comparante, niet te kunnen schrijven of hun naam teekenen als zulks niet geleerd hebbende.

  Bijlagen:
  Huwelijk Antonie van Kouteren en Catharina Spoor kopie.jpg (997.3 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA A
  10-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Gerrit Bakker en Cornelia van Assen
  No. 13
  In het jaar een duizend acht honderd twee en zestig, den vijfden der maand Junij zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Middelharnis, Provincie Zuidholland, in het huis der gemeente verschenen, Gerrit Bakker, oud vier en twintig jaren, van beroep arbeider, geboren te Sommelsdijk en wonende te Middelharnis, meerderjarige zoon van Cornelis Bakker en van Maria Engelina Sala beide overleden.
  En Cornelia van Assen, oud negen en twintig jaren, van beroep zonder, geboren te Middelharnis en wonende te Middelharnis, meerderjarige dochter van Cornelis van Assen, overleden en van Jozina Messie, zonder beroep, wonende te Middelharnis, alhier tegenwoordig en tot de voltrekking van dit huwelijk toestemming gevende.
  Welke ons verzocht hebben tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk te willen overgaan daartoe ons ter hand stellende;
  Vooreerst Certificaat van voldoening aan de Nationale Militie van den bruidegom.
  Ten tweede hierbij de toestemming van den kommandant van het vijfde regiment infanterie.
  Ten derde Hunne geboorteacten.
  Ten vierde Overlijdens acten van de ouders der bruidegom.
  Ten vijfde Overlijdensacte  van de vader der bruid.
  Hebbende de huwelijksafkondigingen alhier zonder stuiting plaats gehad op Zondagen den vijf en twintigsten Mei en eersten Junij jongstleden.
  Dien ten gevolge en nadat de bruidegom en bruid, elk afzonderlijk, aan ons ambtenaar van burgerlijken stand, op onze daartoe gedane afvraging, hadden verklaard, dat zij elkander getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hebben wij in naam der wet verklaard, dat de personen van Gerrit Bakker en Cornelia van Assen bovengemeld, door den echt aan elkander zijn verbonden.
  Van al hetwelk wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Machiel Krijger, oud vier en zestig jaren, winkelier, oom van de bruid, Johannes Wittekoek, oud twee en zeventig jaren, nachtwaker, George Spee, oud vijf en vijftig jaren, weesvader en Jan Westvliet, oud negen en dertig jaren, arbeider wonende allen te Middelharnis, verklarende de laatste drie den bruidegom of de bruid ... bloedverwantschap te bestaan. En is deze acte na voorlezing door ons, de comparante bruid en de getuigen geteekend verklarende de bruidegom en de moeder der bruid niet te kunnen schrijven of teekenen als zulks niet geleerd hebbende.

  Bijlagen:
  Huwelijk Gerrit Bakker en Cornelia van Assen kopie.jpg (807 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA A
  09-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Hendrik Jordaan en Petronella Sala
  No 18 Hendrik Jordaan en Petronella Sala.
  In het jaar Een duizend acht honderd negen en twintig, den Een en dertigsten dag der maand Mei des voor middags ten elf ure zijn voor ons Arend van Weel Antonijszoon, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Middelharnis verschenen: Hendrik Jordaan, oud vier en twintig jaren, arbeider wonende te Middelharnis, aldaar geboren den achtsten September 1800 vijf blijkens doop extract, meerderjarige zoon van Leendert Jordaan, aldaar overleden den tweeden September 1800 acht blijkens dood extract beide door ons als voren afgegeven, en van Bastiaantje van Eck, zonder beroep te Middelharnis woonachtig, alhier tegenwoordig en hare toestemming gevende en
  Petronella Sala, oud drie en twintig jaren, arbeidster wonende te Sommelsdijk en aldaar geboren, gedoopt te Oude Tonge in de maand September achttien honderd vijf blijkens doop extract door den Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Oude Tonge afgegeven, meerderjarige dochter van Jacob Sala, overleden te Sommelsdijk den negentienden Julij 1800 achttien blijkens dood Extract door den Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand aldaar afgegeven, en van Maria Catharina Grans, zonder beroep, wonende mede te Sommelsdijk alhier tegenwoordig en hare toestemming gevende.
  Welke ons verzocht hebben het door hun voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen voor de hoofddeur van ons huis der gemeente zijn geschied op Zondagen Zes en twintigsten April en den derden Mei des voor middags ten elf ure, alsmede te Sommelsdijk op gemelde dagen en uren blijkens certificaat daarvan door den Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand aldaar afgegeven. Geene verhindering tegen het gemelde huwelijk ter onzer kennis gekomen zijnde en het ons gebleken is dat den comparant aan zijne verplichtingen ten opzichte der Nationale Militie heeft voldaan, uit een certificaat daarvan door den Heer Gouverneur van Zuidholland afgegeven, hebben wij aan hun verzoek voldaan en na voorlezing van alle de voormelde stukken, alsmede van het zesde hoofdstuk van de titel van het Burgerlijk Wetboek ten opschrift hebbende Van het huwelijk ieder der aanstaande Echtgenoten afgevraagd of zij elkander wederkerig tot Man en tot Vrouw wilden nemen waarop door elk derzelve ieder afzonderlijk een toestemmend antwoord gegeven zijnde, verklaren wij in naam der wet dat Hendrik Jordaan en Petronella Sala door den echt zijn verbonden .
  Van al hetwelk wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Leendert de Gast, oud zeven en veertig jaren, Leendert van der Kooij, oud twee en dertig jaren, Gerrit van Donge, oud een en dertig jaren en Conelis  Nuij, oud dertig jaren, alle arbeiders en te Middelharnis woonachtig, welke met ons, nadat de comparanten allen hadden verklaard niet te kunnen teekenen of schrijven na voorlezing deze acte alhier hebben geteekend.

  Bijlagen:
  Huwelijk Hendrik Jordaan en Petronella Sala kopie.jpg (1.2 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA A
  08-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Afkondiging Hendrik Springvloet en Maria Jordaan.

  BEWIJS VAN GEDANE HUWELIJKSAFKONDIGING

  De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Sommelsdijk Provincie Zuid-Holland, Arrondissement Brielle, verklaard, dat aldaar, ingevolge de wet en zonder stuiting, op zondagen den eersten en achtsten September dezes jaars de Huwelijks-afkondigingen hebben plaatsgehad, van Hendrik Springvloed, oud vier en twintig jaren, van beroep arbeider wonende te Sommelsdijk, zoon van Arend Sprinvloed overleden en van Kaatje van Weezel, zonder beroep wonende te Sommelsdijk.
  En Maria Jordaan, oud vier en twintig jaren, van beroep zonder, wonende te Sommelsdijk dochter van Hendrik Jordaan, van beroep arbeider wonende te Sommelsdijk en van Pieternella Sala overleden.
  Sommelsdijk den elfden September achttien honderd een en zestig.
  Uitgegeven op ongezegeld papier, krachtens artikel 27 numero 10 der Wet van 3 October 1843 (Staatsblad No. 47,) en bewijs van onvermogen, verleend door den Heer Burgemeester der Gemeente Sommelsdijk in dato 30 Augustus 1861

  Bijlagen:
  Huwelijk Afkondiging Hendrik Springvloet en Maria Jordaan kopie.jpg (665 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA A
  05-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Teunis Bakker en Adriaantje van der Stad

  No. 19 Teunis Bakker en Adriaantje van der Stad
  In het jaar een duizend acht honderd acht en zestig, den zes en twintigsten der maand julij, zijn voor ons ondergeteekende
  Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Sommelsdijk, Provincie Zuid Holland, in het huis der gemeente,
  in het openbaar en in tegenwoordigheid der na te noemene getuigen verschenen
  Teunis Bakker oud drie en twintig jaren, van beroep bouwknecht geboren te Middelharnis en wonende te Middelharnis meerderjarige zoon van Cornelis Bakker en Maria Sala, beide overleden.
  En Adriaantje van der Stad oud negentien jaren, van beroep arbeider geboren te Sommelsdijk en wonende te Sommelsdijk
  minderjarige dochter van Cornelis van der Stad overleden en van Francisca van den Berg zonder beroep wonende te Sommelsdijk

  welke ons verzocht hebben tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk te willen overgaan
  daartoe aan ons ter hand stellende
  vooreerst het bewijs van voldoening aan de Nationale Militie van den Bruidegom en
  ten tweede de geboorte acte van den Bruidegom,
  ten derde de overlijdens akten van zijner ouders,
  ten vierde de geboorte acte der Bruid,
  ten vijfde de overlijdens akte van haren vader,
  ten zesde het bewijs dat de beide afkondigingen binnen de Gemeente Middelharnis zonder stuiting zijn geschied op
  zondagen den veertienden en een en twintigsten Julij dezes jaars hebbende dezelve ook binnen deze gemeente op dezelfde dagen onverhinderd plaatsgehad
  de moeder der bruid hier tegenwoordig verklaart in dit huwelijk toe te stemmen.

  Dien tengevolge en nadat de bruidegom en bruid, elk afzonderlijk, aan ons ambtenaar van den burgerlijken stand, op onze daartoe gedane afvraging, hadden verklaard,
  dat zij elkander aannemen tot echtgenoten, en dat zij getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn,
  hebben wij in naam der wet verklaard, dat de personen van Teunis Bakker en Adriaantje van der Stad bovengemeld, door den echt aan elkander zijn verbonden.
  Van al hetwelk wij deze akte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van
  Izak de Ruiter oud zeventig jaren timmerman, van
  Willem Stoutjesdijk oud acht en dertig jaren winkelier, van
  Anthonij van der Doel oud negen en twintig jaren molenaarsknecht en van
  Cornelis Villerius oud een en dertig jaren broodbakker,
  allen wonende te Sommelsdijk, welke acte wij na voorlezing met partijen echtgenootten en de getuigen hebben geteekend
  verklarende de moeder van de echtgenootte niet te kunnen schrijven als hebbende het niet geleerd.

  Bijlagen:
  Huwelijk Teunis Bakker en Adriaantje van der Stad - kopie.jpg (1008.2 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA A
  04-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Leendert van Groningen en Johanna Bakker

  No. 19 Leendert van Groningen en Johanna Bakker
  In het jaar een duizend acht honderd vijf en zestig, den eersten der maand December zijn voor ons ondergeteekende

  Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Sommelsdijk, Provincie Zuid Holland, in het huis der gemeente,
  in het openbaar en in tegenwoordigheid der na te noemene getuigen verschenen
  Leendert van Groningen oud vier en twintig jaren, van beroep arbeider geboren te Sommelsdijk en wonende te Sommelsdijk meerderjarige zoon van
  Johannis van Groningen overleden en van Adriaantje van den Berg zonder beroep wonende te Sommelsdijk.
  En Johanna Bakker, oud drie en twintig jaren, van beroep zonder, geboren te Middelharnis en wonende te Sommelsdijk meerderjarige dochter van Cornelis Bakker en van Maria Sala, beide overleden.

  welke ons verzocht hebben tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk te willen overgaan
  daartoe aan ons ter hand stellende
  vooreerst het bewijs van voldoening aan  de Nationale Militie van den Bruidegom,
  geboorte acte van den Bruidegom,
  overlijdens acte van de vader van den bruidegom,
  de geboorte acte der Bruid;
  de overlijdens acte van de vader van de Bruid, en
  de overlijdens acte van de moeder der Bruid
  zijnde de beide afkondigingen op Zondagen den negentienden en zes en twintigsten November dezes jaars afgeloopen zonder stuiting.
  De moeder van den Bruidegom hier tegenwoordig verklaart in dit huwelijk toe te stemmen.

  Dien tengevolge en nadat de bruidegom en bruid, elk afzonderlijk, aan ons ambtenaar van den burgerlijken stand,
  op onze daartoe gedane afvraging, hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenoten,
  en dat zij getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn,
  hebben wij in naam der wet verklaard, dat de personen van Leendert van Groningen en Johanna Bakker bovengemeld, door den echt aan elkander zijn verbonden.
  Van al hetwelk wij deze akte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van
  Leendert Klein oud twee en vijftig jaren van beroep arbeider
  Jacob Wervers oud drie en veertig jaren, van beroep schoenmaker geen familie en beide wonende te Sommelsdijk,
  Simon van Groningen oud zeven en dertig jaren van beroep arbeider,
  Laurens van Groningen, oud zeven en twintig jaren van beroep arbeider beiden broeders van den echtgenoot en wonende te Middelharnis
  Van al hetwelk wij deze acte hebben opgemaakt
  en na voorlezing met de getuigen hebben geteekend,
  verklarende de comparanten benevens de moeder van den bruidegom niet te kunnen schrijven als hebben het niet geleerd.

  Bijlagen:
  Huwelijk Leendert van Groningen en Johanna Bakker - kopie.jpg (1.1 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA A
  03-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Leendert Jordaan en Klasina Wittekoek

  No. 12
  In het jaar een duizend acht honderd zes en vijftig, den zevenden der maand Mei zijn voor ons ondergeteekende
  David van Weel Arendszoon Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Middelharnis, Provincie Zuidholland,
  in het huis der gemeente in het openbaar en in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen verschenen
  Leendert Jordaan oud twee en twintig jaren, van beroep Visscher, geboren te Middelharnis en wonende te Middelharnis, minderjarige zoon van
  Hendrik Jordaan van beroep visscher wonende te Middelharnis, alhier tegenwoordig en tot de voltrekking van het in deze
  bedoelde huwelijk hunne toestemming gevende, en van Pieternella Sala, overleden

  En Klasina Wittekoek oud twintig jaren, van beroep zonder, geboren te Middelharnis en wonende te Middelharnis minderjarige dochter van
  Johannis Wittekoek van beroep nachtwaker en van
  Hester van den Nieuwendijk zonder beroep,
  beide wonende te Middelharnis alhier tegenwoordig en tot de voltrekking van het in deze bedoeld huwelijk hunne toestemming gevende.

  Welke ons verzocht hebben tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk te willen overgaan, daartoe ons ter hand stellende
  Vooreerst: Certificaat ter voldoening aan de Nationale Militie van den bruidegom
  Ten tweede: hunne geboorte acten
  Ten derde: Acte van overlijden van de moeder des bruidegoms
  Hebbende de huwelijksafkondigingen alhier zonder stuiting plaatsgehad op Zondagen den zeven en twintigsten April en vierden Mei dezes jaars

  Dien tengevolge en nadat de bruidegom en bruid, elk afzonderlijk, aan ons ambtenaar van den burgerlijken stand, op onze daartoe gedane afvraging, hadden verklaard,
  dat zij elkander aannemen tot echtgenoten, en dat zij getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn,
  hebben wij in naam der wet verklaard, dat de personen van Leendert Jordaan en Klasina Wittekoek bovengemeld, door den echt aan elkander zijn verbonden.
  Van hetwelk wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Leendert Wittekoek oud zeven en vijftig jaren van beroep nachtwaker,
  Johannis de Waard oud veertig jaren van beroep Visscher,
  Teunis Buurveld oud vijf en dertig jaren van beroep visscher en
  Arend Roodzand oud zes en twintig jaren van beroep visscher
  allen wonende te Middelharnis, en verklaren allen den bruidegom of de bruid in geene bloedverwantschap te bestaan.
  En is deze akte na voorlezing door ons de comparante bruid, hare ouders en de getuigen geteekend,
  verklarende de comparant bruidegom diens vader niet te kunnen schrijven of teekenen als zulks niet geleerd te hebben

  Bijlagen:
  Huwelijk Leendert Jordaan en Klasina Wittekoek - kopie.jpg (1.1 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA A
  02-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Leendert de Ruiter en Maria Katharina Sala

  No. 16 Leendert de Ruiter en Maria Katharina Sala.
  In het jaar een duizend acht honderd zeven en zestig den een en twintigsten der maand Junij zijn voor ons ondergeteekende,
  Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Sommelsdijk, provincie Zuidholland, in het huis der gemeente,
  in het openbaar en in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen

  Leendert de Ruiter, oud veertig jaren, van beroep arbeider, geboren te Sommelsdijk en wonende te Sommelsdijk, meerderjarige zoon van Jacob de Ruiter en Maartje van Zanten, beide overleden, weduwnaar van Elisabeth Donge.
  En Maria Katharina Sala, oud drie en dertig jaren, van beroep arbeidster geboren te Sommelsdijk en wonende te Sommelsdijk laatst te Middelharnis, meerderjarige dochter van Maria Engelina Sala, overleden

  Welke ons verzocht hebben tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk te willen overgaan
  daartoe ons ter hand stellende
  Vooreerst het bewijs van voldoening aan de Nationale Militie van den Bruidegom,
  ten tweede de geboorteacte van den Bruidegom
  ten derde de overlijdens acte van zijn vorige vrouw
  ten vierde de geboorteacte der Bruid
  ten vijfde het bewijs dat de beide afkondigingen binnen de Gemeente Middelharnis zonder stuiting zijn geschiedt op Zondagen den negenden en zestienden Junij dezes jaars, hebbende dezelve ook binnen deze Gemeente op dezelfde dagen onverhinderd plaats gehad.

  Dien tengevolge en nadat de bruidegom en bruid, elk afzonderlijk, aan ons ambtenaar van den burgerlijken stand, op onze daartoe gedane afvraging, hadden verklaard,
  dat zij elkander aannemen tot echtgenoten, en dat zij getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn,
  hebben wij in naam der wet verklaard, dat de personen van Leendert de Ruiter en Maria Katharina Sala boven gemeld, door den echt aan elkander zijn verbonden.
  Van al hetwelk wij deze akte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van
  Gerrit Grootenboer, oud acht en vijftig jaren,
  Van Peter van zon, oud twee en veertig jaren,
  van Gozesrijsus Volwerk, oud drie en dertig jaren,
  en van Cornelis Groenendijk, oud zeven en dertig jaren, allen arbeider van beroep, geen familie van de echtgenootten en wonende te Sommelsdijk,
  welke acte wij na voorlezing met twee der getuigen hebben geteekend,
  verklarende de beide echtgenootten en de getuigen Gerrit Grootenboer en Pieter van Zanten niet te kunnen schrijven als hebbende het niet geleerd.

  Bijlagen:
  Huwelijk Leendert de Ruiter en Maria Katharina Sala - kopie.jpg (952.7 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA A
  01-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Hendrik Springvloet. Toestemming tot het aangaan van een huwelijk 4e Regiment Infanterie.
  4e Regiment Infanterie
  Toestemming tot het aangaan van een huwelijk.
  De Kolonel Kommandant van het 4e Regiment Infanterie verleend mits deze vergunning tot het aan gaan van een huwelijk
  aan den Miliaren der ligting van 1857, Hendrik Springvloet van het regiment.
  Het gemeentebestuur dat deze Miliaren in het huwelijk opneemt, wordt verzocht van de voltrekking ervan aan de Hoofd administratie van het
  Korps, gevestigd te Gouda, kennis te geven, opdat de gevorderde aantekening daarvan in het stamboek kan geschreven.
  Gouda den 29 Augustus 1861
  de Kolonel voornoemd

  Bijlagen:
  Huwelijk Hendrik Springvloet. Toestemming tot het aangaan van een huwelijk 4e Regiment Infanterie - kopie.jpg (642.9 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA A
  Foto

  Benvenuti sul weblog della famiglia Sala-Frigerio. Wens je informatie te delen of heb je vragen, neem dan contact op met Manuela Stuyck.

  E-mail Manuela Stuyck


  E-mail Anatole Sala blogbeheerder

  Hieronder vindt u de zoeklijsten SALA WERREL.... SALA FRIGERIO.... SALA PRIMAVESI.... SALA BOLOGNA


  Zoeken in blog


  Categorieën
 • 0 SALA WERREL (2)
 • 1 AKTE DOOPSEL SALA WERREL A (12)
 • 1 AKTE DOOPSEL SALA WERREL B (11)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL A (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL B (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL C (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL D (21)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL E (17)
 • 1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL A (19)
 • 1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL B (17)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL A (20)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL B (20)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL C (9)
 • 1 ANNONCE OVERL SALA WERREL (15)
 • 1 BAROMETERS SALA WERREL (7)
 • 1 Begr plaats SALA WERREL (2)
 • 1 Bidprent a SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent b SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent c SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent d SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent e SALA WERREL (1)
 • 1 BONBOEK DOMINICUS SALA WERREL (1)
 • 1 BRIEVEN SALA WERREL (4)
 • 1 D. Sala and M. M. Werrel Weereld SALA WERREL (2)
 • 1 De Leidse zwemclub SALA WERREL (4)
 • 1 Diversen a SALA WERREL (12)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen a (10)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen b (10)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen c (4)
 • 1 Doop Fortunati SALA WERREL (3)
 • 1 FAM HEIJNEN SALA WERREL (10)
 • 1 FAM OUWERKERK SALA WERREL (6)
 • 1 FAM SCHRETLEN SALA WERREL (4)
 • 1 FAMILIE WAPEN SALA WERREL (4)
 • 1 Foto’s a SALA WERREL (19)
 • 1 Foto’s b SALA WERREL (19)
 • 1 Foto’s c SALA WERREL (15)
 • 1 Gerardus Johannes Sala SALA WERREL (4)
 • 1 Geschiedenis SALA WERREL (2)
 • 1 Gifmengster SALA WERREL (2)
 • 1 KRANT ARTIKELEN SALA WERREL (7)
 • 1 KRANT BERICHTEN SALA WERREL (18)
 • 1 Kunst a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA ADVERTENTIES SALA WERREL (14)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA ARCHIEVEN SALA WERREL (1)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG b SALA WERREL (19)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG d SALA WERREL (12)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA JAN TOOROP SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA JAN TOOROP SALA WERREL2 (6)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN b SALA WERREL (19)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN c SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN d Drie Octoberfeest SALA WERREL (9)
 • 1 LEIDEN Buskruitramp SALA WERREL (4)
 • 1 LEIDEN Cholera SALA WERREL (2)
 • 1 LEIDEN HISTORIE (3)
 • 1 LEIDEN Stadhuisbrand Leiden 1929 (1)
 • 1 Onbekend SALA WERREL (13)
 • 1 Pognana IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA WERREL (5)
 • 1 SALA CAROLUS FRANCISCUS - ANNA FRANCISCA KNAGE SALA WERREL (2)
 • 1 SALA CAROLUS FRANCISCUS NATUURKUNDIG ONDERZOEKER SALA WERREL (6)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER a SALA WERREL (20)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER b SALA WERREL (20)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER c SALA WERREL (1)
 • 1 SALA DOMINICUS JOHANNES - JOHANNA ELISABETH VAN HOUTEN SALA WERREL (9)
 • 1 SALA DOMINICUS JOHANNES DE ANSICHTKAARTEN VAN SALA WERREL (6)
 • 1 SALA HENDRICUS DOMINICUS - HENRICA CORNELIA VAN HOUTEN SALA WERREL (9)
 • 1 SALA HENRIËTTE WATERREUS SOPRAAN EN ZANGPEDAGOGE SALA WERREL (9)
 • 1 SALA JOHANNES GIJSBERTUS ARNOLDUS THEODORUS ARTS SALA WERREL (25)
 • 1 Sala lijsten SALA WERREL (6)
 • 1 SALA SIMON JOHANNES KUNSTHANDELAAR (10)
 • 1 Straat huis a SALA WERREL (18)
 • 1 Voogdij+Inb SALA WERREL (1)
 • 1 y---------------------------------------------------- (0)
 • 1Z 1 SALA FRIGERIO A - ZOEKLIJST (0)
 • 1Z 1 SALA FRIGERIO B INLEIDING/INTRODUCTION/INTRODUZIONE (3)
 • 1Z 2 AKTE DOOPSEL / BATTESIMO SALA FRIGERIO ITALIE (14)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO BE (5)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL B (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL C (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL D (2)
 • 1z 2 AKTE HUWELIJK / MATRIMONIO SALA FRIGERIO ITALIE (3)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO BE (1)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL B (14)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN / DECESSO SALA FRIGERIO ITALIE (14)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL B (20)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL C (3)
 • 1Z 3 CERTIFICATEN EN DIPLOMA'S SALA FRIGERIO (2)
 • 1z 9 LETTRES – BRIEVEN IT – NL SALA FRIGERIO (3)
 • 1z 91 LETTRES – BRIEVEN FR - NL SALA FRIGERIO (9)
 • 2 Advertenties SALA FRIGERIO (0)
 • 2 Albergo Sala SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Archief Milaan SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Begr plaats BE SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Begr plaats NL SALA FRIGERIO (6)
 • 2 Bev reg SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Bidpr BE a SALA FRIGERIO (10)
 • 2 Bidpr BE b SALA FRIGERIO (5)
 • 2 Bidpr NL SALA FRIGERIO (11)
 • 2 Communie SALA FRIGERIO (5)
 • 2 DEN GROOTEN OORLOG 1914-1918 SALA FRIGERIO (1)
 • 2 E HENRICUS LUDOVICUS LUDWIG SCHILDER BEELDHOUWER SALA FRIGERIO (6)
 • 2 EMMANUEL ERNEST GERARDUS VAN DE VEN SALA FRIGERIO (1)
 • 2 FAMILIEBERICHTEN ANNONCE A SALA FRIGERIO (13)
 • 2 foto Provincia di Como IT SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Foto's d Asso Visino Valbrona (2)
 • 2 Foto’s a SALA FRIGERIO (20)
 • 2 Foto’s b SALA FRIGERIO (18)
 • 2 Foto’s c SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Geb kaarten SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Geschiedenis SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Huizen straten SALA FRIGERIO (12)
 • 2 Huwelijk SALA FRIGERIO (2)
 • 2 inventaris bezittingen SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Klooster SALA FRIGERIO (2)
 • 2 Kranten SALA FRIGERIO (9)
 • 2 Portretten SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Pusiano IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Famiglia Omo Bono - 1901 Comune di Valbrona SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Folatelli – Sala y los descendientes en Argentina SALA FRIGERIO (3)
 • 2 RAPPORTO Giuseppe (Joseph) Maria Sebastiano Sala - douane SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Giuseppe Maria Sala e famiglia SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO I figli di Omobono Sala e Maria Sormano (1)
 • 2 RAPPORTO il libro Valbrona un Paese e la Sua Banda SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Rechtzaken SALA FRIGERIO (6)
 • 2 Sala Sigaren fabriek SALA FRIGERIO (10)
 • 2 Sala wollenstoffen fabriek SALA FRIGERIO (4)
 • 2 SEBALDUS SALA SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Valbrona IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Visino IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (12)
 • 2 z---------------------------------------------------- (0)
 • 2z 1SALA PRIMAVESI (0)
 • 2z AKTE DOOPSEL SALA PRIMAVESI (13)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI B (20) (1)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI C (20) (1)
 • 2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI B (17)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI B (18)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI C (0)
 • 2z CATHARINA SALA op zoek naar de wortels van familie Sala Primavesi SALA PRIMAVESI (1)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE A SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE B SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE C SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE D SALA PRIMAVESI (13)
 • 3 Begraafplaatsen SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Brieven SALA PRIMAVESI (5)
 • 3 Diversen SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 FAM. DE RIJK - SALA SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 FAM. SALA - KOENE SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 Foto’s SALA PRIMAVESI (0)
 • 3 Geschiedenis SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Gezinskaarten SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Huis straat a SALA PRIMAVESI (12)
 • 3 Kranten SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Mevrouw Sala-Leenheer oudste inwoner Heerenveen (2)
 • 3 RK armenhuis SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Testament SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 y---------------------------------------------------- (0)
 • 3z 1SALA BOLOGNA (0)
 • 4 AKTE DOOPSEL SALA BOLOGNA (1)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA A (20)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA B (18)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA C (20) (1)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA D (20) (1)
 • 4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA A (20)
 • 4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA B (13)
 • 4 AKTE OVERLIJDEN SALA BOLOGNA A (16)
 • 4 ANNONCE OVERLIJDEN SALA BOLOGNA (9)
 • 4 Begr Plaats Onbekend SALA BOLOGNA (5)
 • 4 Begr Plaats SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Foto’s SALA BOLOGNA (6)
 • 4 Geschiedenis SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Huizen straten SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Huwelijk SALA BOLOGNA (2)
 • 4 Kranten SALA BOLOGNA (2)
 • 4 NATIONALE MILITIE SALA BOLOGNA (5)
 • 4 ROUWKAARTEN SALA BOLOGNA (5)
 • 4 y---------------------------------------------------- (0)
 • ALGEMEEN ARCHIEF (1)
 • Archieven (8)
 • Begraafplaats (1)
 • Bijzondere naamgenoten (6)
 • Cultuur (7)
 • Diversen (2)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND A (19)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND B (20)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND C (20)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND D (17)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND E (6)
 • Geschiedenis (3)
 • Kaarten Kerst Nieuwjaar (5)
 • Kranten Algemeen (5)
 • Linken (1)
 • Oude beroepen (8)

 • Gastenboek

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Zoeken in blog


  Foto

  Archief per dag
 • 23-02-2015
 • 08-09-2014
 • 07-09-2014
 • 06-09-2014
 • 05-09-2014
 • 04-09-2014
 • 03-09-2014
 • 02-09-2014
 • 01-09-2014
 • 29-08-2014
 • 28-08-2014
 • 27-08-2014
 • 26-08-2014
 • 25-08-2014
 • 24-08-2014
 • 23-08-2014
 • 22-08-2014
 • 21-08-2014
 • 20-08-2014
 • 19-08-2014
 • 18-08-2014
 • 17-08-2014
 • 16-08-2014
 • 15-08-2014
 • 14-08-2014
 • 13-08-2014
 • 12-08-2014
 • 11-08-2014
 • 10-08-2014
 • 09-08-2014
 • 08-08-2014
 • 07-08-2014
 • 06-08-2014
 • 05-08-2014
 • 01-08-2014
 • 28-05-2014
 • 09-04-2014
 • 08-04-2014
 • 07-04-2014
 • 06-04-2014
 • 05-04-2014
 • 04-04-2014
 • 03-04-2014
 • 02-04-2014
 • 01-04-2014
 • 06-03-2014
 • 04-03-2014
 • 03-03-2014
 • 01-03-2014
 • 27-02-2014
 • 23-02-2014
 • 22-02-2014
 • 15-02-2014
 • 14-02-2014
 • 13-02-2014
 • 12-02-2014
 • 11-02-2014
 • 10-02-2014
 • 10-01-2014
 • 09-01-2014
 • 08-01-2014
 • 07-01-2014
 • 06-01-2014
 • 05-01-2014
 • 04-01-2014
 • 03-01-2014
 • 02-01-2014
 • 01-01-2014
 • 01-12-2013
 • 30-11-2013
 • 28-11-2013
 • 27-11-2013
 • 26-11-2013
 • 25-11-2013
 • 24-11-2013
 • 23-11-2013
 • 22-11-2013
 • 21-11-2013
 • 20-11-2013
 • 19-11-2013
 • 17-11-2013
 • 16-11-2013
 • 15-11-2013
 • 14-11-2013
 • 13-11-2013
 • 12-11-2013
 • 11-11-2013
 • 10-11-2013
 • 09-11-2013
 • 08-11-2013
 • 07-11-2013
 • 06-11-2013
 • 05-11-2013
 • 04-11-2013
 • 03-11-2013
 • 02-11-2013
 • 01-11-2013
 • 30-10-2013
 • 29-10-2013
 • 28-10-2013
 • 27-10-2013
 • 26-10-2013
 • 25-10-2013
 • 24-10-2013
 • 23-10-2013
 • 22-10-2013
 • 21-10-2013
 • 20-10-2013
 • 19-10-2013
 • 18-10-2013
 • 17-10-2013
 • 16-10-2013
 • 15-10-2013
 • 14-10-2013
 • 13-10-2013
 • 12-10-2013
 • 11-10-2013
 • 10-10-2013
 • 09-10-2013
 • 08-10-2013
 • 07-10-2013
 • 06-10-2013
 • 05-10-2013
 • 04-10-2013
 • 03-10-2013
 • 02-10-2013
 • 01-10-2013
 • 04-09-2013
 • 03-09-2013
 • 02-09-2013
 • 01-09-2013
 • 29-08-2013
 • 28-08-2013
 • 27-08-2013
 • 26-08-2013
 • 25-08-2013
 • 24-08-2013
 • 23-08-2013
 • 22-08-2013
 • 21-08-2013
 • 20-08-2013
 • 19-08-2013
 • 18-08-2013
 • 17-08-2013
 • 16-08-2013
 • 15-08-2013
 • 14-08-2013
 • 13-08-2013
 • 12-08-2013
 • 11-08-2013
 • 10-08-2013
 • 09-08-2013
 • 08-08-2013
 • 07-08-2013
 • 06-08-2013
 • 05-08-2013
 • 04-08-2013
 • 03-08-2013
 • 02-08-2013
 • 01-08-2013
 • 11-07-2013
 • 10-07-2013
 • 09-07-2013
 • 08-07-2013
 • 06-07-2013
 • 05-07-2013
 • 04-07-2013
 • 03-07-2013
 • 02-07-2013
 • 01-07-2013
 • 28-06-2013
 • 27-06-2013
 • 26-06-2013
 • 25-06-2013
 • 24-06-2013
 • 23-06-2013
 • 22-06-2013
 • 20-06-2013
 • 19-06-2013
 • 18-06-2013
 • 17-06-2013
 • 16-06-2013
 • 15-06-2013
 • 14-06-2013
 • 13-06-2013
 • 11-06-2013
 • 10-06-2013
 • 09-06-2013
 • 08-06-2013
 • 07-06-2013
 • 06-06-2013
 • 05-06-2013
 • 04-06-2013
 • 02-06-2013
 • 01-06-2013
 • 13-05-2013
 • 12-05-2013
 • 11-05-2013
 • 10-05-2013
 • 09-05-2013
 • 08-05-2013
 • 07-05-2013
 • 06-05-2013
 • 05-05-2013
 • 04-05-2013
 • 03-05-2013
 • 02-05-2013
 • 01-05-2013
 • 30-04-2013
 • 29-04-2013
 • 28-04-2013
 • 27-04-2013
 • 26-04-2013
 • 25-04-2013
 • 24-04-2013
 • 23-04-2013
 • 22-04-2013
 • 21-04-2013
 • 20-04-2013
 • 18-04-2013
 • 17-04-2013
 • 16-04-2013
 • 15-04-2013
 • 14-04-2013
 • 13-04-2013
 • 12-04-2013
 • 11-04-2013
 • 10-04-2013
 • 09-04-2013
 • 08-04-2013
 • 07-04-2013
 • 05-04-2013
 • 04-04-2013
 • 03-04-2013
 • 02-04-2013
 • 01-04-2013
 • 27-03-2013
 • 26-03-2013
 • 25-03-2013
 • 24-03-2013
 • 23-03-2013
 • 22-03-2013
 • 21-03-2013
 • 20-03-2013
 • 19-03-2013
 • 18-03-2013
 • 17-03-2013
 • 16-03-2013
 • 15-03-2013
 • 14-03-2013
 • 13-03-2013
 • 12-03-2013
 • 11-03-2013
 • 10-03-2013
 • 09-03-2013
 • 08-03-2013
 • 07-03-2013
 • 06-03-2013
 • 05-03-2013
 • 04-03-2013
 • 03-03-2013
 • 02-03-2013
 • 01-03-2013
 • 02-02-2013
 • 01-02-2013
 • 30-01-2013
 • 29-01-2013
 • 28-01-2013
 • 27-01-2013
 • 26-01-2013
 • 25-01-2013
 • 24-01-2013
 • 23-01-2013
 • 22-01-2013
 • 21-01-2013
 • 20-01-2013
 • 19-01-2013
 • 18-01-2013
 • 17-01-2013
 • 16-01-2013
 • 15-01-2013
 • 14-01-2013
 • 13-01-2013
 • 12-01-2013
 • 11-01-2013
 • 10-01-2013
 • 09-01-2013
 • 08-01-2013
 • 07-01-2013
 • 06-01-2013
 • 05-01-2013
 • 04-01-2013
 • 03-01-2013
 • 02-01-2013
 • 01-01-2013
 • 08-12-2012
 • 07-12-2012
 • 06-12-2012
 • 05-12-2012
 • 04-12-2012
 • 03-12-2012
 • 02-12-2012
 • 01-12-2012
 • 03-11-2012
 • 02-11-2012
 • 01-11-2012
 • 05-10-2012
 • 04-10-2012
 • 03-10-2012
 • 02-10-2012
 • 01-10-2012
 • 12-09-2012
 • 11-09-2012
 • 10-09-2012
 • 09-09-2012
 • 08-09-2012
 • 07-09-2012
 • 06-09-2012
 • 05-09-2012
 • 04-09-2012
 • 03-09-2012
 • 02-09-2012
 • 01-09-2012
 • 02-08-2012
 • 01-08-2012
 • 05-07-2012
 • 04-07-2012
 • 03-07-2012
 • 02-07-2012
 • 01-07-2012
 • 30-06-2012
 • 29-06-2012
 • 28-06-2012
 • 27-06-2012
 • 26-06-2012
 • 25-06-2012
 • 24-06-2012
 • 23-06-2012
 • 22-06-2012
 • 21-06-2012
 • 20-06-2012
 • 19-06-2012
 • 18-06-2012
 • 17-06-2012
 • 16-06-2012
 • 15-06-2012
 • 14-06-2012
 • 13-06-2012
 • 12-06-2012
 • 11-06-2012
 • 10-06-2012
 • 09-06-2012
 • 08-06-2012
 • 07-06-2012
 • 06-06-2012
 • 05-06-2012
 • 04-06-2012
 • 03-06-2012
 • 02-06-2012
 • 01-06-2012
 • 14-05-2012
 • 13-05-2012
 • 12-05-2012
 • 11-05-2012
 • 10-05-2012
 • 09-05-2012
 • 08-05-2012
 • 07-05-2012
 • 06-05-2012
 • 05-05-2012
 • 04-05-2012
 • 03-05-2012
 • 02-05-2012
 • 01-05-2012
 • 30-04-2012
 • 29-04-2012
 • 28-04-2012
 • 27-04-2012
 • 26-04-2012
 • 25-04-2012
 • 24-04-2012
 • 23-04-2012
 • 22-04-2012
 • 21-04-2012
 • 20-04-2012
 • 19-04-2012
 • 18-04-2012
 • 17-04-2012
 • 16-04-2012
 • 15-04-2012
 • 14-04-2012
 • 13-04-2012
 • 12-04-2012
 • 11-04-2012
 • 10-04-2012
 • 09-04-2012
 • 08-04-2012
 • 07-04-2012
 • 06-04-2012
 • 05-04-2012
 • 04-04-2012
 • 03-04-2012
 • 02-04-2012
 • 01-04-2012
 • 03-03-2012
 • 02-03-2012
 • 01-03-2012
 • 01-02-2012
 • 30-01-2012
 • 29-01-2012
 • 28-01-2012
 • 27-01-2012
 • 26-01-2012
 • 25-01-2012
 • 24-01-2012
 • 23-01-2012
 • 22-01-2012
 • 21-01-2012
 • 20-01-2012
 • 19-01-2012
 • 18-01-2012
 • 17-01-2012
 • 16-01-2012
 • 15-01-2012
 • 14-01-2012
 • 13-01-2012
 • 12-01-2012
 • 11-01-2012
 • 10-01-2012
 • 09-01-2012
 • 08-01-2012
 • 07-01-2012
 • 06-01-2012
 • 05-01-2012
 • 04-01-2012
 • 03-01-2012
 • 02-01-2012
 • 01-01-2012
 • 30-12-2011
 • 29-12-2011
 • 28-12-2011
 • 27-12-2011
 • 26-12-2011
 • 25-12-2011
 • 24-12-2011
 • 23-12-2011
 • 22-12-2011
 • 21-12-2011
 • 20-12-2011
 • 19-12-2011
 • 18-12-2011
 • 17-12-2011
 • 16-12-2011
 • 15-12-2011
 • 14-12-2011
 • 13-12-2011
 • 12-12-2011
 • 11-12-2011
 • 10-12-2011
 • 09-12-2011
 • 08-12-2011
 • 07-12-2011
 • 06-12-2011
 • 05-12-2011
 • 04-12-2011
 • 03-12-2011
 • 02-12-2011
 • 01-12-2011
 • 30-11-2011
 • 29-11-2011
 • 28-11-2011
 • 27-11-2011
 • 26-11-2011
 • 25-11-2011
 • 24-11-2011
 • 23-11-2011
 • 22-11-2011
 • 21-11-2011
 • 20-11-2011
 • 19-11-2011
 • 14-11-2011
 • 13-11-2011
 • 12-11-2011
 • 11-11-2011
 • 10-11-2011
 • 09-11-2011
 • 08-11-2011
 • 07-11-2011
 • 05-11-2011
 • 04-11-2011
 • 03-11-2011
 • 02-11-2011
 • 01-11-2011
 • 19-10-2011
 • 18-10-2011
 • 17-10-2011
 • 16-10-2011
 • 15-10-2011
 • 14-10-2011
 • 13-10-2011
 • 12-10-2011
 • 11-10-2011
 • 10-10-2011
 • 09-10-2011
 • 08-10-2011
 • 07-10-2011
 • 06-10-2011
 • 05-10-2011
 • 04-10-2011
 • 03-10-2011
 • 02-10-2011
 • 01-10-2011
 • 23-09-2011
 • 22-09-2011
 • 21-09-2011
 • 20-09-2011
 • 19-09-2011
 • 18-09-2011
 • 17-09-2011
 • 16-09-2011
 • 15-09-2011
 • 14-09-2011
 • 13-09-2011
 • 12-09-2011
 • 11-09-2011
 • 10-09-2011
 • 09-09-2011
 • 08-09-2011
 • 07-09-2011
 • 06-09-2011
 • 05-09-2011
 • 04-09-2011
 • 03-09-2011
 • 02-09-2011
 • 01-09-2011
 • 18-08-2011
 • 17-08-2011
 • 16-08-2011
 • 15-08-2011
 • 14-08-2011
 • 13-08-2011
 • 12-08-2011
 • 11-08-2011
 • 10-08-2011
 • 09-08-2011
 • 08-08-2011
 • 07-08-2011
 • 06-08-2011
 • 05-08-2011
 • 04-08-2011
 • 03-08-2011
 • 02-08-2011
 • 01-08-2011
 • 19-07-2011
 • 18-07-2011
 • 17-07-2011
 • 16-07-2011
 • 15-07-2011
 • 14-07-2011
 • 13-07-2011
 • 12-07-2011
 • 11-07-2011
 • 10-07-2011
 • 09-07-2011
 • 08-07-2011
 • 07-07-2011
 • 06-07-2011
 • 05-07-2011
 • 04-07-2011
 • 03-07-2011
 • 02-07-2011
 • 01-07-2011
 • 30-06-2011
 • 29-06-2011
 • 28-06-2011
 • 27-06-2011
 • 26-06-2011
 • 25-06-2011
 • 24-06-2011
 • 23-06-2011
 • 22-06-2011
 • 21-06-2011
 • 20-06-2011
 • 19-06-2011
 • 18-06-2011
 • 17-06-2011
 • 16-06-2011
 • 15-06-2011
 • 14-06-2011
 • 13-06-2011
 • 12-06-2011
 • 11-06-2011
 • 10-06-2011
 • 09-06-2011
 • 08-06-2011
 • 07-06-2011
 • 06-06-2011
 • 05-06-2011
 • 04-06-2011
 • 03-06-2011
 • 02-06-2011
 • 01-06-2011
 • 30-05-2011
 • 29-05-2011
 • 28-05-2011
 • 27-05-2011
 • 26-05-2011
 • 25-05-2011
 • 24-05-2011
 • 23-05-2011
 • 22-05-2011
 • 21-05-2011
 • 20-05-2011
 • 19-05-2011
 • 18-05-2011
 • 17-05-2011
 • 16-05-2011
 • 15-05-2011
 • 14-05-2011
 • 13-05-2011
 • 12-05-2011
 • 11-05-2011
 • 10-05-2011
 • 09-05-2011
 • 08-05-2011
 • 07-05-2011
 • 06-05-2011
 • 04-05-2011
 • 03-05-2011
 • 02-05-2011
 • 01-05-2011
 • 30-04-2011
 • 29-04-2011
 • 28-04-2011
 • 27-04-2011
 • 26-04-2011
 • 25-04-2011
 • 24-04-2011
 • 23-04-2011
 • 22-04-2011
 • 21-04-2011
 • 20-04-2011
 • 19-04-2011
 • 18-04-2011
 • 17-04-2011
 • 16-04-2011
 • 15-04-2011
 • 14-04-2011
 • 13-04-2011
 • 12-04-2011
 • 11-04-2011
 • 10-04-2011
 • 09-04-2011
 • 08-04-2011
 • 07-04-2011
 • 06-04-2011
 • 05-04-2011
 • 04-04-2011
 • 03-04-2011
 • 02-04-2011
 • 01-04-2011
 • 11-03-2011
 • 09-03-2011
 • 08-03-2011
 • 07-03-2011
 • 06-03-2011
 • 05-03-2011
 • 03-03-2011
 • 02-03-2011
 • 01-03-2011
 • 27-02-2011
 • 26-02-2011
 • 25-02-2011
 • 24-02-2011
 • 23-02-2011
 • 22-02-2011
 • 21-02-2011
 • 20-02-2011
 • 19-02-2011
 • 18-02-2011
 • 17-02-2011
 • 16-02-2011
 • 15-02-2011
 • 14-02-2011
 • 13-02-2011
 • 12-02-2011
 • 11-02-2011
 • 10-02-2011
 • 09-02-2011
 • 08-02-2011
 • 07-02-2011
 • 06-02-2011
 • 05-02-2011
 • 04-02-2011
 • 03-02-2011
 • 02-02-2011
 • 01-02-2011
 • 09-01-2011
 • 08-01-2011
 • 07-01-2011
 • 06-01-2011
 • 05-01-2011
 • 04-01-2011
 • 03-01-2011
 • 02-01-2011
 • 01-01-2011
 • 30-12-2010
 • 29-12-2010
 • 28-12-2010
 • 27-12-2010
 • 26-12-2010
 • 25-12-2010
 • 24-12-2010
 • 23-12-2010
 • 22-12-2010
 • 21-12-2010
 • 20-12-2010
 • 19-12-2010
 • 18-12-2010
 • 17-12-2010
 • 16-12-2010
 • 14-12-2010
 • 13-12-2010
 • 12-12-2010
 • 11-12-2010
 • 10-12-2010
 • 09-12-2010
 • 08-12-2010
 • 07-12-2010
 • 06-12-2010
 • 05-12-2010
 • 04-12-2010
 • 03-12-2010
 • 02-12-2010
 • 01-12-2010
 • 19-11-2010
 • 18-11-2010
 • 16-11-2010
 • 15-11-2010
 • 14-11-2010
 • 13-11-2010
 • 12-11-2010
 • 11-11-2010
 • 10-11-2010
 • 09-11-2010
 • 08-11-2010
 • 07-11-2010
 • 06-11-2010
 • 05-11-2010
 • 04-11-2010
 • 03-11-2010
 • 02-11-2010
 • 01-11-2010
 • 03-10-2010
 • 02-10-2010
 • 01-10-2010
 • 30-09-2010
 • 29-09-2010
 • 28-09-2010
 • 27-09-2010
 • 26-09-2010
 • 25-09-2010
 • 24-09-2010
 • 23-09-2010
 • 22-09-2010
 • 21-09-2010
 • 20-09-2010
 • 19-09-2010
 • 18-09-2010
 • 17-09-2010
 • 16-09-2010
 • 15-09-2010
 • 14-09-2010
 • 13-09-2010
 • 12-09-2010
 • 11-09-2010
 • 10-09-2010
 • 09-09-2010
 • 08-09-2010
 • 07-09-2010
 • 06-09-2010
 • 05-09-2010
 • 04-09-2010
 • 03-09-2010
 • 02-09-2010
 • 01-09-2010
 • 11-08-2010
 • 10-08-2010
 • 09-08-2010
 • 08-08-2010
 • 07-08-2010
 • 06-08-2010
 • 05-08-2010
 • 04-08-2010
 • 03-08-2010
 • 02-08-2010
 • 01-08-2010
 • 30-07-2010
 • 29-07-2010
 • 28-07-2010
 • 27-07-2010
 • 26-07-2010
 • 25-07-2010
 • 24-07-2010
 • 23-07-2010
 • 22-07-2010
 • 21-07-2010
 • 20-07-2010
 • 19-07-2010
 • 18-07-2010
 • 17-07-2010
 • 16-07-2010
 • 15-07-2010
 • 14-07-2010
 • 13-07-2010
 • 12-07-2010
 • 11-07-2010
 • 10-07-2010
 • 09-07-2010
 • 08-07-2010
 • 07-07-2010
 • 06-07-2010
 • 05-07-2010
 • 04-07-2010
 • 03-07-2010
 • 02-07-2010
 • 01-07-2010
 • 22-06-2010
 • 01-06-2010
 • 23-05-2010
 • 22-05-2010
 • 21-05-2010
 • 20-05-2010
 • 19-05-2010
 • 18-05-2010
 • 17-05-2010
 • 16-05-2010
 • 15-05-2010
 • 14-05-2010
 • 13-05-2010
 • 12-05-2010
 • 11-05-2010
 • 10-05-2010
 • 09-05-2010
 • 08-05-2010
 • 07-05-2010
 • 06-05-2010
 • 05-05-2010
 • 04-05-2010
 • 03-05-2010
 • 02-05-2010
 • 01-05-2010
 • 30-04-2010
 • 29-04-2010
 • 28-04-2010
 • 27-04-2010
 • 26-04-2010
 • 25-04-2010
 • 24-04-2010
 • 23-04-2010
 • 22-04-2010
 • 21-04-2010
 • 20-04-2010
 • 19-04-2010
 • 18-04-2010
 • 17-04-2010
 • 16-04-2010
 • 15-04-2010
 • 14-04-2010
 • 13-04-2010
 • 12-04-2010
 • 11-04-2010
 • 10-04-2010
 • 09-04-2010
 • 08-04-2010
 • 07-04-2010
 • 06-04-2010
 • 05-04-2010
 • 04-04-2010
 • 03-04-2010
 • 02-04-2010
 • 01-04-2010
 • 23-03-2010
 • 22-03-2010
 • 21-03-2010
 • 20-03-2010
 • 19-03-2010
 • 18-03-2010
 • 17-03-2010
 • 16-03-2010
 • 15-03-2010
 • 14-03-2010
 • 13-03-2010
 • 12-03-2010
 • 11-03-2010
 • 10-03-2010
 • 09-03-2010
 • 08-03-2010
 • 07-03-2010
 • 06-03-2010
 • 05-03-2010
 • 04-03-2010
 • 03-03-2010
 • 02-03-2010
 • 01-02-2010
 • 19-01-2010
 • 16-01-2010
 • 15-01-2010
 • 14-01-2010
 • 13-01-2010
 • 11-01-2010
 • 10-01-2010
 • 09-01-2010
 • 08-01-2010
 • 06-01-2010
 • 05-01-2010
 • 03-01-2010
 • 16-12-2009
 • 15-12-2009
 • 14-12-2009
 • 13-12-2009
 • 12-12-2009
 • 11-12-2009
 • 10-12-2009
 • 09-12-2009
 • 08-12-2009
 • 07-12-2009
 • 06-12-2009
 • 05-12-2009
 • 04-12-2009
 • 03-12-2009
 • 02-12-2009
 • 01-12-2009
 • 01-11-2009
 • 25-10-2009
 • 24-10-2009
 • 23-10-2009
 • 22-10-2009
 • 21-10-2009
 • 20-10-2009
 • 19-10-2009
 • 18-10-2009
 • 17-10-2009
 • 16-10-2009
 • 15-10-2009
 • 14-10-2009
 • 13-10-2009
 • 12-10-2009
 • 11-10-2009
 • 10-10-2009
 • 09-10-2009
 • 08-10-2009
 • 07-10-2009
 • 06-10-2009
 • 05-10-2009
 • 04-10-2009
 • 03-10-2009
 • 02-10-2009
 • 01-10-2009
 • 30-09-2009
 • 29-09-2009
 • 27-09-2009
 • 26-09-2009
 • 23-09-2009
 • 22-09-2009
 • 21-09-2009
 • 20-09-2009
 • 19-09-2009
 • 18-09-2009
 • 17-09-2009
 • 16-09-2009
 • 15-09-2009
 • 14-09-2009
 • 13-09-2009
 • 11-09-2009
 • 10-09-2009
 • 09-09-2009
 • 08-09-2009
 • 07-09-2009
 • 06-09-2009
 • 05-09-2009
 • 04-09-2009
 • 03-09-2009
 • 02-09-2009
 • 01-09-2009
 • 27-08-2009
 • 26-08-2009
 • 17-08-2009
 • 16-08-2009
 • 12-08-2009
 • 05-08-2009
 • 02-08-2009
 • 30-07-2009
 • 29-07-2009
 • 28-07-2009
 • 27-07-2009
 • 26-07-2009
 • 25-07-2009
 • 24-07-2009
 • 23-07-2009
 • 22-07-2009
 • 21-07-2009
 • 19-07-2009
 • 18-07-2009
 • 17-07-2009
 • 16-07-2009
 • 15-07-2009
 • 14-07-2009
 • 13-07-2009
 • 12-07-2009
 • 11-07-2009
 • 10-07-2009
 • 09-07-2009
 • 08-07-2009
 • 07-07-2009
 • 06-07-2009
 • 05-07-2009
 • 04-07-2009
 • 03-07-2009
 • 02-07-2009
 • 01-07-2009
 • 26-06-2009
 • 11-06-2009
 • 07-06-2009
 • 05-06-2009
 • 03-06-2009
 • 02-06-2009
 • 01-06-2009
 • 30-05-2009
 • 29-05-2009
 • 28-05-2009
 • 27-05-2009
 • 26-05-2009
 • 25-05-2009
 • 24-05-2009
 • 23-05-2009
 • 22-05-2009
 • 21-05-2009
 • 20-05-2009
 • 19-05-2009
 • 18-05-2009
 • 17-05-2009
 • 15-05-2009
 • 14-05-2009
 • 13-05-2009
 • 12-05-2009
 • 11-05-2009
 • 10-05-2009
 • 09-05-2009
 • 08-05-2009
 • 07-05-2009
 • 06-05-2009
 • 05-05-2009
 • 04-05-2009
 • 03-05-2009
 • 02-05-2009
 • 01-05-2009
 • 21-04-2009
 • 20-04-2009
 • 19-04-2009
 • 18-04-2009
 • 17-04-2009
 • 16-04-2009
 • 15-04-2009
 • 14-04-2009
 • 13-04-2009
 • 12-04-2009
 • 11-04-2009
 • 10-04-2009
 • 09-04-2009
 • 08-04-2009
 • 07-04-2009
 • 06-04-2009
 • 05-04-2009
 • 04-04-2009
 • 03-04-2009
 • 02-04-2009
 • 01-04-2009
 • 26-03-2009
 • 24-03-2009
 • 23-03-2009
 • 18-03-2009
 • 16-03-2009
 • 07-03-2009
 • 06-03-2009
 • 05-03-2009
 • 04-03-2009
 • 03-03-2009
 • 02-03-2009
 • 01-03-2009
 • 06-02-2009
 • 05-02-2009
 • 04-02-2009
 • 03-02-2009
 • 02-02-2009
 • 28-01-2009
 • 27-01-2009
 • 22-01-2009
 • 17-01-2009
 • 16-01-2009
 • 12-01-2009
 • 11-01-2009
 • 05-01-2009
 • 04-01-2009
 • 03-01-2009
 • 30-12-2008
 • 29-12-2008
 • 28-12-2008
 • 27-12-2008
 • 26-12-2008
 • 25-12-2008
 • 24-12-2008
 • 23-12-2008
 • 22-12-2008
 • 21-12-2008
 • 20-12-2008
 • 19-12-2008
 • 18-12-2008
 • 17-12-2008
 • 16-12-2008
 • 15-12-2008
 • 14-12-2008
 • 13-12-2008
 • 12-12-2008
 • 11-12-2008
 • 10-12-2008
 • 09-12-2008
 • 08-12-2008
 • 07-12-2008
 • 06-12-2008
 • 05-12-2008
 • 04-12-2008
 • 03-12-2008
 • 02-12-2008
 • 01-12-2008
 • 04-11-2008
 • 03-11-2008
 • 02-11-2008
 • 01-11-2008
 • 11-09-2008
 • 10-09-2008
 • 09-09-2008
 • 08-09-2008
 • 07-09-2008
 • 06-09-2008
 • 05-09-2008
 • 04-09-2008
 • 03-09-2008
 • 02-09-2008
 • 01-09-2008
 • 04-08-2008
 • 03-08-2008
 • 02-08-2008
 • 01-08-2008
 • 18-07-2008
 • 17-07-2008
 • 16-07-2008
 • 15-07-2008
 • 14-07-2008
 • 13-07-2008
 • 12-07-2008
 • 11-07-2008
 • 10-07-2008
 • 09-07-2008
 • 08-07-2008
 • 07-07-2008
 • 06-07-2008
 • 05-07-2008
 • 04-07-2008
 • 03-07-2008
 • 02-07-2008
 • 01-07-2008
 • 04-05-2008
 • 02-05-2008
 • 01-05-2008
 • 22-03-2008
 • 21-03-2008
 • 20-03-2008
 • 19-03-2008
 • 18-03-2008
 • 17-03-2008
 • 16-03-2008
 • 15-03-2008
 • 14-03-2008
 • 13-03-2008
 • 12-03-2008
 • 11-03-2008
 • 10-03-2008
 • 09-03-2008
 • 08-03-2008
 • 07-03-2008
 • 06-03-2008
 • 05-03-2008
 • 04-03-2008
 • 03-03-2008
 • 02-03-2008
 • 01-03-2008
 • 23-02-2008
 • 22-02-2008
 • 21-02-2008
 • 20-02-2008
 • 16-01-2008
 • 15-01-2008
 • 14-01-2008
 • 13-01-2008
 • 12-01-2008
 • 11-01-2008
 • 09-01-2008
 • 08-01-2008
 • 07-01-2008
 • 06-01-2008
 • 05-01-2008
 • 03-01-2008
 • 02-01-2008
 • 01-01-2008
 • 09-12-2007
 • 08-12-2007
 • 07-12-2007
 • 06-12-2007
 • 05-12-2007
 • 04-12-2007
 • 03-12-2007
 • 02-12-2007
 • 03-11-2007
 • 02-11-2007
 • 01-11-2007
 • 24-09-2007
 • 23-09-2007
 • 22-09-2007
 • 21-09-2007
 • 20-09-2007
 • 19-09-2007
 • 18-09-2007
 • 17-09-2007
 • 16-09-2007
 • 15-09-2007
 • 14-09-2007
 • 13-09-2007
 • 12-09-2007
 • 11-09-2007
 • 10-09-2007
 • 09-09-2007
 • 08-09-2007
 • 07-09-2007
 • 06-09-2007
 • 05-09-2007
 • 04-09-2007
 • 03-09-2007
 • 02-09-2007
 • 01-09-2007
 • 30-08-2007
 • 29-08-2007
 • 28-08-2007
 • 27-08-2007
 • 26-08-2007
 • 25-08-2007
 • 24-08-2007
 • 23-08-2007
 • 22-08-2007
 • 21-08-2007
 • 20-08-2007
 • 19-08-2007
 • 18-08-2007
 • 17-08-2007
 • 16-08-2007
 • 15-08-2007
 • 14-08-2007
 • 13-08-2007
 • 12-08-2007
 • 11-08-2007
 • 10-08-2007
 • 09-08-2007
 • 08-08-2007
 • 07-08-2007
 • 06-08-2007
 • 05-08-2007
 • 04-08-2007
 • 03-08-2007
 • 02-08-2007
 • 01-08-2007
 • 24-07-2007
 • 23-07-2007
 • 22-07-2007
 • 21-07-2007
 • 20-07-2007
 • 19-07-2007
 • 18-07-2007
 • 17-07-2007
 • 16-07-2007
 • 15-07-2007
 • 14-07-2007
 • 13-07-2007
 • 12-07-2007
 • 11-07-2007
 • 10-07-2007
 • 09-07-2007
 • 08-07-2007
 • 07-07-2007
 • 06-07-2007
 • 05-07-2007
 • 04-07-2007
 • 03-07-2007
 • 02-07-2007
 • 01-07-2007
 • 06-05-2007
 • 05-05-2007
 • 04-05-2007
 • 03-05-2007
 • 02-05-2007
 • 01-05-2007
 • 11-03-2007
 • 10-03-2007
 • 09-03-2007
 • 08-03-2007
 • 05-03-2007
 • 04-03-2007
 • 03-03-2007
 • 02-03-2007
 • 01-03-2007
 • 20-02-2007
 • 19-02-2007
 • 18-02-2007
 • 17-02-2007
 • 16-02-2007
 • 15-02-2007
 • 14-02-2007
 • 13-02-2007
 • 12-02-2007
 • 11-02-2007
 • 10-02-2007
 • 09-02-2007
 • 08-02-2007
 • 07-02-2007
 • 06-02-2007
 • 05-02-2007
 • 04-02-2007
 • 03-02-2007
 • 02-02-2007
 • 01-02-2007
 • 20-01-2007
 • 19-01-2007
 • 18-01-2007
 • 16-01-2007
 • 14-01-2007
 • 12-01-2007
 • 11-01-2007
 • 10-01-2007
 • 09-01-2007
 • 08-01-2007
 • 07-01-2007
 • 06-01-2007
 • 05-01-2007
 • 04-01-2007
 • 03-01-2007
 • 02-01-2007
 • 01-01-2007
 • 08-12-2006
 • 07-12-2006
 • 06-12-2006
 • 05-12-2006
 • 04-12-2006
 • 03-12-2006
 • 02-12-2006
 • 01-12-2006
 • 15-11-2006
 • 14-11-2006
 • 13-11-2006
 • 12-11-2006
 • 11-11-2006
 • 10-10-2006
 • 09-10-2006
 • 08-10-2006
 • 07-10-2006
 • 06-10-2006
 • 26-09-2006
 • 25-09-2006
 • 24-09-2006
 • 23-09-2006
 • 22-09-2006
 • 21-09-2006
 • 20-09-2006
 • 09-09-2006
 • 08-09-2006
 • 07-09-2006
 • 06-09-2006
 • 05-09-2006
 • 11-08-2006
 • 10-08-2006
 • 09-08-2006
 • 08-08-2006
 • 07-08-2006
 • 06-08-2006
 • 05-08-2006
 • 04-08-2006
 • 03-08-2006
 • 02-08-2006
 • 01-08-2006
 • 13-07-2006
 • 12-07-2006
 • 11-07-2006
 • 10-07-2006
 • 09-07-2006
 • 08-07-2006
 • 07-07-2006
 • 06-07-2006
 • 05-07-2006
 • 04-07-2006
 • 03-07-2006
 • 02-07-2006
 • 01-07-2006
 • 10-05-2006
 • 04-05-2006
 • 03-05-2006
 • 01-05-2006
 • 11-04-2006
 • 10-04-2006
 • 09-04-2006
 • 08-04-2006
 • 07-04-2006
 • 06-04-2006
 • 05-04-2006
 • 04-04-2006
 • 03-04-2006
 • 02-04-2006
 • 01-04-2006
 • 25-03-2006
 • 24-03-2006
 • 23-03-2006
 • 22-03-2006
 • 21-03-2006
 • 20-03-2006
 • 19-03-2006
 • 18-03-2006
 • 17-03-2006
 • 16-03-2006
 • 15-03-2006
 • 14-03-2006
 • 13-03-2006
 • 12-03-2006
 • 11-03-2006
 • 10-03-2006
 • 09-03-2006
 • 08-03-2006
 • 07-03-2006
 • 06-03-2006
 • 05-03-2006
 • 04-03-2006
 • 02-03-2006
 • 01-03-2006
 • 26-02-2006
 • 25-02-2006
 • 24-02-2006
 • 23-02-2006
 • 22-02-2006
 • 21-02-2006
 • 20-02-2006
 • 19-02-2006
 • 18-02-2006
 • 17-02-2006
 • 16-02-2006
 • 15-02-2006
 • 14-02-2006
 • 13-02-2006
 • 12-02-2006
 • 11-02-2006
 • 10-02-2006
 • 09-02-2006
 • 08-02-2006
 • 07-02-2006
 • 06-02-2006
 • 05-02-2006
 • 04-02-2006
 • 03-02-2006
 • 02-02-2006
 • 01-02-2006
 • 04-01-2006
 • 03-01-2006
 • 02-01-2006
 • 01-01-2006
 • 11-12-2005
 • 10-12-2005
 • 09-12-2005
 • 08-12-2005
 • 07-12-2005
 • 06-12-2005
 • 05-12-2005
 • 04-12-2005
 • 03-12-2005
 • 02-12-2005
 • 01-12-2005
 • 10-11-2005
 • 09-11-2005
 • 08-11-2005
 • 07-11-2005
 • 06-11-2005
 • 05-11-2005
 • 04-11-2005
 • 03-11-2005
 • 02-11-2005
 • 01-11-2005
 • 07-10-2005
 • 06-10-2005
 • 05-10-2005
 • 04-10-2005
 • 03-10-2005
 • 02-10-2005
 • 01-10-2005
 • 02-09-2005
 • 01-09-2005
 • 09-08-2005
 • 08-08-2005
 • 04-08-2005
 • 03-08-2005
 • 02-08-2005
 • 12-07-2005
 • 11-07-2005
 • 10-07-2005
 • 09-07-2005
 • 08-07-2005
 • 07-07-2005
 • 06-07-2005
 • 05-07-2005
 • 04-07-2005
 • 03-07-2005
 • 02-07-2005
 • 01-07-2005
 • 05-06-2005
 • 04-06-2005
 • 03-06-2005
 • 02-06-2005
 • 01-06-2005
 • 07-04-2005
 • 06-04-2005
 • 05-04-2005
 • 04-04-2005
 • 03-04-2005
 • 02-04-2005
 • 01-04-2005
 • 08-03-2005
 • 07-03-2005
 • 06-03-2005
 • 05-03-2005
 • 04-03-2005
 • 03-03-2005
 • 02-03-2005
 • 01-03-2005
 • 16-01-2005
 • 15-01-2005
 • 14-01-2005
 • 13-01-2005
 • 12-01-2005
 • 11-01-2005
 • 10-01-2005
 • 09-01-2005
 • 08-01-2005
 • 07-01-2005
 • 06-01-2005
 • 05-01-2005
 • 04-01-2005
 • 03-01-2005
 • 02-01-2005
 • 01-01-2005
 • 06-01-2004
 • 05-01-2004
 • 02-01-2004
 • 01-01-2004
 • 18-12-2003
 • 17-12-2003
 • 16-12-2003
 • 15-12-2003
 • 14-12-2003
 • 13-12-2003
 • 12-12-2003
 • 11-12-2003
 • 10-12-2003
 • 09-12-2003
 • 08-12-2003
 • 07-12-2003
 • 06-12-2003
 • 05-12-2003
 • 04-12-2003
 • 03-12-2003
 • 02-12-2003
 • 01-12-2003
 • 10-02-2003
 • 09-02-2003
 • 08-02-2003
 • 07-02-2003
 • 06-02-2003
 • 05-02-2003
 • 04-02-2003
 • 03-02-2003
 • 02-02-2003
 • 01-02-2003
 • 19-01-2003
 • 18-01-2003
 • 17-01-2003
 • 16-01-2003
 • 15-01-2003
 • 14-01-2003
 • 13-01-2003
 • 12-01-2003
 • 11-01-2003
 • 10-01-2003
 • 09-01-2003
 • 08-01-2003
 • 07-01-2003
 • 06-01-2003
 • 05-01-2003
 • 04-01-2003
 • 03-01-2003
 • 02-01-2003
 • 01-01-2003
 • 24-01-2000
 • 22-01-2000
 • 20-01-2000
 • 11-01-2000
 • 10-01-2000
 • 09-01-2000
 • 08-01-2000
 • 19-10-1975
 • 07-05-1974
 • 23-01-1974
 • 22-01-1974
 • 21-01-1974
 • 19-01-1974
 • 17-01-1974
 • 16-01-1974
 • 15-01-1974
 • 14-01-1974
 • 13-01-1974
 • 16-11-1973
 • 15-11-1973
 • 14-11-1973
 • 13-11-1973
 • 12-11-1973
 • 04-11-1973
 • 03-11-1973
 • 20-10-1973
 • 25-09-1973
 • 24-09-1973
 • 23-09-1973
 • 22-09-1973
 • 21-09-1973
 • 20-09-1973
 • 19-09-1973
 • 18-09-1973
 • 17-09-1973
 • 16-09-1973
 • 15-09-1973
 • 14-09-1973
 • 13-09-1973
 • 12-09-1973
 • 11-09-1973
 • 10-09-1973
 • 09-09-1973
 • 08-09-1973
 • 07-09-1973
 • 06-09-1973
 • 05-09-1973
 • 04-09-1973
 • 03-09-1973
 • 02-09-1973
 • 01-09-1973
 • 21-07-1973
 • 16-07-1973
 • 15-07-1973
 • 14-07-1973
 • 13-07-1973
 • 12-07-1973
 • 10-07-1973
 • 06-05-1973
 • 05-05-1973
 • 01-05-1973
 • 20-02-1973

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Zoeken met Google  Categorieën
 • 0 SALA WERREL (2)
 • 1 AKTE DOOPSEL SALA WERREL A (12)
 • 1 AKTE DOOPSEL SALA WERREL B (11)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL A (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL B (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL C (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL D (21)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL E (17)
 • 1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL A (19)
 • 1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL B (17)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL A (20)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL B (20)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL C (9)
 • 1 ANNONCE OVERL SALA WERREL (15)
 • 1 BAROMETERS SALA WERREL (7)
 • 1 Begr plaats SALA WERREL (2)
 • 1 Bidprent a SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent b SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent c SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent d SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent e SALA WERREL (1)
 • 1 BONBOEK DOMINICUS SALA WERREL (1)
 • 1 BRIEVEN SALA WERREL (4)
 • 1 D. Sala and M. M. Werrel Weereld SALA WERREL (2)
 • 1 De Leidse zwemclub SALA WERREL (4)
 • 1 Diversen a SALA WERREL (12)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen a (10)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen b (10)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen c (4)
 • 1 Doop Fortunati SALA WERREL (3)
 • 1 FAM HEIJNEN SALA WERREL (10)
 • 1 FAM OUWERKERK SALA WERREL (6)
 • 1 FAM SCHRETLEN SALA WERREL (4)
 • 1 FAMILIE WAPEN SALA WERREL (4)
 • 1 Foto’s a SALA WERREL (19)
 • 1 Foto’s b SALA WERREL (19)
 • 1 Foto’s c SALA WERREL (15)
 • 1 Gerardus Johannes Sala SALA WERREL (4)
 • 1 Geschiedenis SALA WERREL (2)
 • 1 Gifmengster SALA WERREL (2)
 • 1 KRANT ARTIKELEN SALA WERREL (7)
 • 1 KRANT BERICHTEN SALA WERREL (18)
 • 1 Kunst a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA ADVERTENTIES SALA WERREL (14)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA ARCHIEVEN SALA WERREL (1)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG b SALA WERREL (19)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG d SALA WERREL (12)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA JAN TOOROP SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA JAN TOOROP SALA WERREL2 (6)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN b SALA WERREL (19)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN c SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN d Drie Octoberfeest SALA WERREL (9)
 • 1 LEIDEN Buskruitramp SALA WERREL (4)
 • 1 LEIDEN Cholera SALA WERREL (2)
 • 1 LEIDEN HISTORIE (3)
 • 1 LEIDEN Stadhuisbrand Leiden 1929 (1)
 • 1 Onbekend SALA WERREL (13)
 • 1 Pognana IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA WERREL (5)
 • 1 SALA CAROLUS FRANCISCUS - ANNA FRANCISCA KNAGE SALA WERREL (2)
 • 1 SALA CAROLUS FRANCISCUS NATUURKUNDIG ONDERZOEKER SALA WERREL (6)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER a SALA WERREL (20)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER b SALA WERREL (20)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER c SALA WERREL (1)
 • 1 SALA DOMINICUS JOHANNES - JOHANNA ELISABETH VAN HOUTEN SALA WERREL (9)
 • 1 SALA DOMINICUS JOHANNES DE ANSICHTKAARTEN VAN SALA WERREL (6)
 • 1 SALA HENDRICUS DOMINICUS - HENRICA CORNELIA VAN HOUTEN SALA WERREL (9)
 • 1 SALA HENRIËTTE WATERREUS SOPRAAN EN ZANGPEDAGOGE SALA WERREL (9)
 • 1 SALA JOHANNES GIJSBERTUS ARNOLDUS THEODORUS ARTS SALA WERREL (25)
 • 1 Sala lijsten SALA WERREL (6)
 • 1 SALA SIMON JOHANNES KUNSTHANDELAAR (10)
 • 1 Straat huis a SALA WERREL (18)
 • 1 Voogdij+Inb SALA WERREL (1)
 • 1 y---------------------------------------------------- (0)
 • 1Z 1 SALA FRIGERIO A - ZOEKLIJST (0)
 • 1Z 1 SALA FRIGERIO B INLEIDING/INTRODUCTION/INTRODUZIONE (3)
 • 1Z 2 AKTE DOOPSEL / BATTESIMO SALA FRIGERIO ITALIE (14)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO BE (5)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL B (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL C (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL D (2)
 • 1z 2 AKTE HUWELIJK / MATRIMONIO SALA FRIGERIO ITALIE (3)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO BE (1)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL B (14)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN / DECESSO SALA FRIGERIO ITALIE (14)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL B (20)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL C (3)
 • 1Z 3 CERTIFICATEN EN DIPLOMA'S SALA FRIGERIO (2)
 • 1z 9 LETTRES – BRIEVEN IT – NL SALA FRIGERIO (3)
 • 1z 91 LETTRES – BRIEVEN FR - NL SALA FRIGERIO (9)
 • 2 Advertenties SALA FRIGERIO (0)
 • 2 Albergo Sala SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Archief Milaan SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Begr plaats BE SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Begr plaats NL SALA FRIGERIO (6)
 • 2 Bev reg SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Bidpr BE a SALA FRIGERIO (10)
 • 2 Bidpr BE b SALA FRIGERIO (5)
 • 2 Bidpr NL SALA FRIGERIO (11)
 • 2 Communie SALA FRIGERIO (5)
 • 2 DEN GROOTEN OORLOG 1914-1918 SALA FRIGERIO (1)
 • 2 E HENRICUS LUDOVICUS LUDWIG SCHILDER BEELDHOUWER SALA FRIGERIO (6)
 • 2 EMMANUEL ERNEST GERARDUS VAN DE VEN SALA FRIGERIO (1)
 • 2 FAMILIEBERICHTEN ANNONCE A SALA FRIGERIO (13)
 • 2 foto Provincia di Como IT SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Foto's d Asso Visino Valbrona (2)
 • 2 Foto’s a SALA FRIGERIO (20)
 • 2 Foto’s b SALA FRIGERIO (18)
 • 2 Foto’s c SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Geb kaarten SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Geschiedenis SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Huizen straten SALA FRIGERIO (12)
 • 2 Huwelijk SALA FRIGERIO (2)
 • 2 inventaris bezittingen SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Klooster SALA FRIGERIO (2)
 • 2 Kranten SALA FRIGERIO (9)
 • 2 Portretten SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Pusiano IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Famiglia Omo Bono - 1901 Comune di Valbrona SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Folatelli – Sala y los descendientes en Argentina SALA FRIGERIO (3)
 • 2 RAPPORTO Giuseppe (Joseph) Maria Sebastiano Sala - douane SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Giuseppe Maria Sala e famiglia SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO I figli di Omobono Sala e Maria Sormano (1)
 • 2 RAPPORTO il libro Valbrona un Paese e la Sua Banda SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Rechtzaken SALA FRIGERIO (6)
 • 2 Sala Sigaren fabriek SALA FRIGERIO (10)
 • 2 Sala wollenstoffen fabriek SALA FRIGERIO (4)
 • 2 SEBALDUS SALA SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Valbrona IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Visino IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (12)
 • 2 z---------------------------------------------------- (0)
 • 2z 1SALA PRIMAVESI (0)
 • 2z AKTE DOOPSEL SALA PRIMAVESI (13)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI B (20) (1)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI C (20) (1)
 • 2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI B (17)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI B (18)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI C (0)
 • 2z CATHARINA SALA op zoek naar de wortels van familie Sala Primavesi SALA PRIMAVESI (1)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE A SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE B SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE C SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE D SALA PRIMAVESI (13)
 • 3 Begraafplaatsen SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Brieven SALA PRIMAVESI (5)
 • 3 Diversen SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 FAM. DE RIJK - SALA SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 FAM. SALA - KOENE SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 Foto’s SALA PRIMAVESI (0)
 • 3 Geschiedenis SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Gezinskaarten SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Huis straat a SALA PRIMAVESI (12)
 • 3 Kranten SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Mevrouw Sala-Leenheer oudste inwoner Heerenveen (2)
 • 3 RK armenhuis SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Testament SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 y---------------------------------------------------- (0)
 • 3z 1SALA BOLOGNA (0)
 • 4 AKTE DOOPSEL SALA BOLOGNA (1)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA A (20)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA B (18)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA C (20) (1)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA D (20) (1)
 • 4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA A (20)
 • 4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA B (13)
 • 4 AKTE OVERLIJDEN SALA BOLOGNA A (16)
 • 4 ANNONCE OVERLIJDEN SALA BOLOGNA (9)
 • 4 Begr Plaats Onbekend SALA BOLOGNA (5)
 • 4 Begr Plaats SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Foto’s SALA BOLOGNA (6)
 • 4 Geschiedenis SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Huizen straten SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Huwelijk SALA BOLOGNA (2)
 • 4 Kranten SALA BOLOGNA (2)
 • 4 NATIONALE MILITIE SALA BOLOGNA (5)
 • 4 ROUWKAARTEN SALA BOLOGNA (5)
 • 4 y---------------------------------------------------- (0)
 • ALGEMEEN ARCHIEF (1)
 • Archieven (8)
 • Begraafplaats (1)
 • Bijzondere naamgenoten (6)
 • Cultuur (7)
 • Diversen (2)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND A (19)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND B (20)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND C (20)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND D (17)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND E (6)
 • Geschiedenis (3)
 • Kaarten Kerst Nieuwjaar (5)
 • Kranten Algemeen (5)
 • Linken (1)
 • Oude beroepen (8)

 • Categorieën
 • 0 SALA WERREL (2)
 • 1 AKTE DOOPSEL SALA WERREL A (12)
 • 1 AKTE DOOPSEL SALA WERREL B (11)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL A (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL B (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL C (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL D (21)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL E (17)
 • 1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL A (19)
 • 1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL B (17)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL A (20)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL B (20)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL C (9)
 • 1 ANNONCE OVERL SALA WERREL (15)
 • 1 BAROMETERS SALA WERREL (7)
 • 1 Begr plaats SALA WERREL (2)
 • 1 Bidprent a SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent b SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent c SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent d SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent e SALA WERREL (1)
 • 1 BONBOEK DOMINICUS SALA WERREL (1)
 • 1 BRIEVEN SALA WERREL (4)
 • 1 D. Sala and M. M. Werrel Weereld SALA WERREL (2)
 • 1 De Leidse zwemclub SALA WERREL (4)
 • 1 Diversen a SALA WERREL (12)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen a (10)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen b (10)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen c (4)
 • 1 Doop Fortunati SALA WERREL (3)
 • 1 FAM HEIJNEN SALA WERREL (10)
 • 1 FAM OUWERKERK SALA WERREL (6)
 • 1 FAM SCHRETLEN SALA WERREL (4)
 • 1 FAMILIE WAPEN SALA WERREL (4)
 • 1 Foto’s a SALA WERREL (19)
 • 1 Foto’s b SALA WERREL (19)
 • 1 Foto’s c SALA WERREL (15)
 • 1 Gerardus Johannes Sala SALA WERREL (4)
 • 1 Geschiedenis SALA WERREL (2)
 • 1 Gifmengster SALA WERREL (2)
 • 1 KRANT ARTIKELEN SALA WERREL (7)
 • 1 KRANT BERICHTEN SALA WERREL (18)
 • 1 Kunst a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA ADVERTENTIES SALA WERREL (14)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA ARCHIEVEN SALA WERREL (1)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG b SALA WERREL (19)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG d SALA WERREL (12)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA JAN TOOROP SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA JAN TOOROP SALA WERREL2 (6)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN b SALA WERREL (19)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN c SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN d Drie Octoberfeest SALA WERREL (9)
 • 1 LEIDEN Buskruitramp SALA WERREL (4)
 • 1 LEIDEN Cholera SALA WERREL (2)
 • 1 LEIDEN HISTORIE (3)
 • 1 LEIDEN Stadhuisbrand Leiden 1929 (1)
 • 1 Onbekend SALA WERREL (13)
 • 1 Pognana IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA WERREL (5)
 • 1 SALA CAROLUS FRANCISCUS - ANNA FRANCISCA KNAGE SALA WERREL (2)
 • 1 SALA CAROLUS FRANCISCUS NATUURKUNDIG ONDERZOEKER SALA WERREL (6)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER a SALA WERREL (20)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER b SALA WERREL (20)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER c SALA WERREL (1)
 • 1 SALA DOMINICUS JOHANNES - JOHANNA ELISABETH VAN HOUTEN SALA WERREL (9)
 • 1 SALA DOMINICUS JOHANNES DE ANSICHTKAARTEN VAN SALA WERREL (6)
 • 1 SALA HENDRICUS DOMINICUS - HENRICA CORNELIA VAN HOUTEN SALA WERREL (9)
 • 1 SALA HENRIËTTE WATERREUS SOPRAAN EN ZANGPEDAGOGE SALA WERREL (9)
 • 1 SALA JOHANNES GIJSBERTUS ARNOLDUS THEODORUS ARTS SALA WERREL (25)
 • 1 Sala lijsten SALA WERREL (6)
 • 1 SALA SIMON JOHANNES KUNSTHANDELAAR (10)
 • 1 Straat huis a SALA WERREL (18)
 • 1 Voogdij+Inb SALA WERREL (1)
 • 1 y---------------------------------------------------- (0)
 • 1Z 1 SALA FRIGERIO A - ZOEKLIJST (0)
 • 1Z 1 SALA FRIGERIO B INLEIDING/INTRODUCTION/INTRODUZIONE (3)
 • 1Z 2 AKTE DOOPSEL / BATTESIMO SALA FRIGERIO ITALIE (14)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO BE (5)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL B (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL C (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL D (2)
 • 1z 2 AKTE HUWELIJK / MATRIMONIO SALA FRIGERIO ITALIE (3)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO BE (1)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL B (14)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN / DECESSO SALA FRIGERIO ITALIE (14)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL B (20)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL C (3)
 • 1Z 3 CERTIFICATEN EN DIPLOMA'S SALA FRIGERIO (2)
 • 1z 9 LETTRES – BRIEVEN IT – NL SALA FRIGERIO (3)
 • 1z 91 LETTRES – BRIEVEN FR - NL SALA FRIGERIO (9)
 • 2 Advertenties SALA FRIGERIO (0)
 • 2 Albergo Sala SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Archief Milaan SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Begr plaats BE SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Begr plaats NL SALA FRIGERIO (6)
 • 2 Bev reg SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Bidpr BE a SALA FRIGERIO (10)
 • 2 Bidpr BE b SALA FRIGERIO (5)
 • 2 Bidpr NL SALA FRIGERIO (11)
 • 2 Communie SALA FRIGERIO (5)
 • 2 DEN GROOTEN OORLOG 1914-1918 SALA FRIGERIO (1)
 • 2 E HENRICUS LUDOVICUS LUDWIG SCHILDER BEELDHOUWER SALA FRIGERIO (6)
 • 2 EMMANUEL ERNEST GERARDUS VAN DE VEN SALA FRIGERIO (1)
 • 2 FAMILIEBERICHTEN ANNONCE A SALA FRIGERIO (13)
 • 2 foto Provincia di Como IT SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Foto's d Asso Visino Valbrona (2)
 • 2 Foto’s a SALA FRIGERIO (20)
 • 2 Foto’s b SALA FRIGERIO (18)
 • 2 Foto’s c SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Geb kaarten SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Geschiedenis SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Huizen straten SALA FRIGERIO (12)
 • 2 Huwelijk SALA FRIGERIO (2)
 • 2 inventaris bezittingen SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Klooster SALA FRIGERIO (2)
 • 2 Kranten SALA FRIGERIO (9)
 • 2 Portretten SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Pusiano IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Famiglia Omo Bono - 1901 Comune di Valbrona SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Folatelli – Sala y los descendientes en Argentina SALA FRIGERIO (3)
 • 2 RAPPORTO Giuseppe (Joseph) Maria Sebastiano Sala - douane SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Giuseppe Maria Sala e famiglia SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO I figli di Omobono Sala e Maria Sormano (1)
 • 2 RAPPORTO il libro Valbrona un Paese e la Sua Banda SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Rechtzaken SALA FRIGERIO (6)
 • 2 Sala Sigaren fabriek SALA FRIGERIO (10)
 • 2 Sala wollenstoffen fabriek SALA FRIGERIO (4)
 • 2 SEBALDUS SALA SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Valbrona IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Visino IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (12)
 • 2 z---------------------------------------------------- (0)
 • 2z 1SALA PRIMAVESI (0)
 • 2z AKTE DOOPSEL SALA PRIMAVESI (13)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI B (20) (1)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI C (20) (1)
 • 2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI B (17)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI B (18)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI C (0)
 • 2z CATHARINA SALA op zoek naar de wortels van familie Sala Primavesi SALA PRIMAVESI (1)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE A SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE B SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE C SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE D SALA PRIMAVESI (13)
 • 3 Begraafplaatsen SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Brieven SALA PRIMAVESI (5)
 • 3 Diversen SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 FAM. DE RIJK - SALA SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 FAM. SALA - KOENE SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 Foto’s SALA PRIMAVESI (0)
 • 3 Geschiedenis SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Gezinskaarten SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Huis straat a SALA PRIMAVESI (12)
 • 3 Kranten SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Mevrouw Sala-Leenheer oudste inwoner Heerenveen (2)
 • 3 RK armenhuis SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Testament SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 y---------------------------------------------------- (0)
 • 3z 1SALA BOLOGNA (0)
 • 4 AKTE DOOPSEL SALA BOLOGNA (1)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA A (20)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA B (18)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA C (20) (1)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA D (20) (1)
 • 4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA A (20)
 • 4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA B (13)
 • 4 AKTE OVERLIJDEN SALA BOLOGNA A (16)
 • 4 ANNONCE OVERLIJDEN SALA BOLOGNA (9)
 • 4 Begr Plaats Onbekend SALA BOLOGNA (5)
 • 4 Begr Plaats SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Foto’s SALA BOLOGNA (6)
 • 4 Geschiedenis SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Huizen straten SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Huwelijk SALA BOLOGNA (2)
 • 4 Kranten SALA BOLOGNA (2)
 • 4 NATIONALE MILITIE SALA BOLOGNA (5)
 • 4 ROUWKAARTEN SALA BOLOGNA (5)
 • 4 y---------------------------------------------------- (0)
 • ALGEMEEN ARCHIEF (1)
 • Archieven (8)
 • Begraafplaats (1)
 • Bijzondere naamgenoten (6)
 • Cultuur (7)
 • Diversen (2)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND A (19)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND B (20)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND C (20)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND D (17)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND E (6)
 • Geschiedenis (3)
 • Kaarten Kerst Nieuwjaar (5)
 • Kranten Algemeen (5)
 • Linken (1)
 • Oude beroepen (8)


 • Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!