NIEUW: Blog reclamevrij maken?
SALA - FAMILIE SALA - FAMIGLIA SALA - FAMILLE SALA
Foto

Welkom op de weblog van de Familie Sala - Uw blogbeheerder is Anatole Stephanus Dominicus Maria Sala geb. 1946 - Deze blog is gestart op 8/1/2006

Foto

E-mail de blogbeheerder


Foto

Foto

Foto

Zoeken in blog


Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Zoeken in blog


Foto

Foto

EXTERNE LINKEN
 • Parenteel fam Welij (Wely)
 • Genealogie Buijs
 • Genealogie Camfferman
 • Familie Böhmers
 • De voorouders van Cor Koene en aanverwante families
 • Genealogie van de familie van Rossum du Chattel

 • Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Zoeken in blog


  Inhoud blog
 • Jan Toorop De ijzergieter
 • Huwelijksdiner Fredericus Henricus J. (Frits) Ludwig en Maria Johanna G. (Mies) Roozekrans - 16-08-1921
 • Bidprentje Augusta Emilie Josephina Sala
 • Bidprentje Coralie Wolfcarius - Soeur Marie-Stanislas
 • Bidprentje Reinierus Arnoldus Sala
 • Bidprentje Herman Jan Hendrik Sala
 • Bidprentje Louis Henri Constant Sala
 • Bidprentje Joannes Wihelmus Henricus Sala
 • Bidprentje Emelie Marie Angelique Sala
 • Jan Toorop aan de heer Sala 1
 • Jan Toorop aan de heer Sala 2
 • Jan Toorop aan de heer Sala 3
 • Jan Toorop aan de heer Sala 4
 • Jan Toorop aan de heer Sala 5
 • Jan Toorop aan de heer Sala 6
 • Jan Toorop aan de heer Sala 7
 • Jan Toorop aan de heer Sala 8
 • Jan Toorop aan de heer Sala 9
 • Jan Toorop aan de heer Sala 10
 • Jan Toorop aan de heer Sala 11
 • Jan Toorop aan de heer Sala 12
 • Jan Toorop aan de heer Sala 13
 • Jan Toorop aan de heer Sala 14
 • Jan Toorop aan de heer Sala 15
 • Jan Toorop aan de heer Sala 16
 • Jan Toorop aan de heer Sala 17
 • Jan Toorop aan de heer Sala 18
 • Jan Toorop aan de heer Sala 19
 • Jan Toorop aan de heer Sala 20
 • Jan Toorop aan de heer Sala 21
 • Jan Toorop aan de heer Sala 22
 • Jan Toorop aan de heer Sala 23
 • Jan Toorop aan de heer Sala 24
 • Jan Toorop aan de heer Sala 25
 • Elizabeth Sala Leenheer 106 jaar
 • Op verkenning in Valbrona en omstreken - reisverslag
 • Mejuffrouw Schretlen Dames-kleedermaakster is verhuisd.
 • Getrouwd J. Sala Arts en Betsy Lungen
 • Getrouwd Martinus Pieter Oudshoorn en Josephina Maria Schretlen
 • Wol handwerkhuis Schretlen inschrijving KVK
 • Wijnkooperij cognachandel Schretlen
 • Wijnhandel Schretlen
 • Brand te Leiden
 • Getrouwd Daniël Schretlen Anna Maria Hanssen
 • Grossierderij Slijterij G.W. Schretlen
 • Doopakte Maria Madalena Sala kind van Giovanni Battista en Immaculata Vicini - 1837
 • Woning Louis Ludwig te Elsene (Brussel)
 • Overlijden Catterina Frigerio weduwe van Omobono Sala - 1849
 • Overlijden Giovanna Erra weduwe van Giuseppe Maria Sala - 1823
 • 'Vuurkaart' 1914-1918

  Zoeken in blog


  SALA familie Sala - Visino - Pognana - Tavernerio - Roveredo - Pusiano
  17-12-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geboorte Sebaldus Josephus Sala kind van Louis Joseph en Helena Allegonda Boeracker - 1850

  Akte n°26
  Op heden den tweeëntwintigsten der maand November achttienhonderd vijftig, is voor ons, ambtenaar van den burgerlijken stand te Reek, in het huis der gemeente, verschenen: Louis Joseph Sala, van beroep ontvanger der directe belasting, oud zevenentwintig jaren, wonende te Reek, welke ons heeft verklaard dat op heden des namiddags ten een ure, binnen deze gemeente is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit Louis Joseph Sala voornoemd en uit Helena Allegonda Boeracker zijne huisvrouw, zonder beroep, welk kind zal genaamd worden Sebaldus Josephus Johannes; van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Henricus van Wees, van beroep schoenmaker, oud zesenveertig jaren, wonende te Reek en van Leonardus Verkuilen, van beroep hoefsmid, oud drieënzestig jaren, wonende te Reek. En is deze acte na voorlezing door ons gezamentlijk geteekend.

  Bijlagen:
  Geboorte Sebaldus Josephus kind van Louis Joseph Sala en Helena Allegonda Boeracker kopie.jpg (363.6 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL C
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Rapporto - Il libro VALBRONA UN PAESE E LA SUA BANDA

   

  Onderdeel van familie: Sala/Erra - Sala/Frigeri - Sala/Muskeijn

   


   

  Het boek Valbrona un paese e la sua banda (1848-1998) werd geschreven door Fulvio Paredi ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het muziekkorps van Valbrona. Het is een lijvig boek met ontzettend veel foto’s over de tijd van toen en nu. Het bevat een schat aan informatie over het plaatselijk muziekkorps vanaf de oprichting tot op heden. Een aantal pagina’s zijn gewijd aan de familie Sala die door de jaren heen een belangrijke rol heeft gespeeld in het bestaan van ‘la banda’. De heer F. Paredi, de huidige dirigent van het korps, heeft dit boek samengesteld en in eigen beheer uitgegeven. Hij is gehuwd met Ottilia Roncareggi, dochter van Lucia Sala.

  De familie Sala te Valbrona stamt af van Paolo Luigi Sala, jongste broer van Giuseppe (België) en van Luigi (Nederland).

  De heer F. Paredi heeft ons de toelating gegeven een aantal bladzijden met vertaling op de weblog te plaatsen.
  Con i ringraziamenti a Fulvio Paredi

  FAMIGLIA SALA

  Dall'alto in basso: Paolo, Renzo e Franco Sala.
  Famiglia originaria di Pusiano.
  Sin dal 1861 a Sala Paolo fu Omobono veniva rinnovato "il Permesso per l'esercizio di Osteriaposta in questo Comune di Valbrona in via della Chiesa Parrocchialeporta n.510 sotto l'insegna della sirena."23.
  Da Osteria con rimessa per ricovero carrozze e stalla per i cavalli ad oggi: albergo moderno e funzionale, l'attivita è continuata ininterrottamente di padre in figlio.
  Nel 1995 l'Albergo Sala è stato premiato con medaglia d'oro
  e diploma dalla Camera di Commercio della Provincia di Como con la seguente motivazione: "per over onorato l'imprenditorialita commerciale svolgendo ininterrotta attività da anni 134, con zelo professionale ed infaticabile impegno."
  La famiglia Sala ha sempre sostenuto la Banda, garantendone continuita e sviluppo, ricoprendo incarichi di primissimo piano all'interno del direttivo.
  Ricordiamo:

  Presidente Paolo Sala
  (Paulin) (1884 - 1952)
  Professione: commerciante con negozio di generi alimentari nella casa paterna.
  Capitano, fu fondatore e Presidente della locale sezione Alpini in congedo (una delle prime in provincia). Segretario Politico del Fascio Valbronese dal 1926 al 1930, sostenitore e Presidente del Patronato Scolastico e membro della Pro Loco. Fu segretario e cassiere del Corpo Musicale durante la presidenza Volpini. Ne fu Presidente egli stesso dal 1935 al 1938.

  Presidente Renzo Sala
  (1902 - 1985)
  Fratello di Paolo. Albergatore, appassionato di musica si dilettava a suonare strumenti a corda e a plettro. Con altri dilettanti del paese formò una piccola orchestrina che spesso durante l'estate rallegrava i numerosi villeggianti, i "sciuri" che soggiornavano in albergo e si godevano il fresco serale comodamente seduti sotto il pergolato tra interminabili partite a "tresette, scopa e briscola". Fu animatore della Societa Sportiva Valbronese. Fu Presidente della Banda dal 1972 al 1980, in anni di lenta ripresa.

  Presidente Franco Sala
  Nato nel 1944.
  Albergatore. Presidente dal 1980 al 1985.
  È il Presidente che negli anni '80 apre il nuovo corso del Corpo Musicale, dopo aver ereditato senza perplessità l'incarico dal padre Renzo. È il momento del cambiamento di immagine e di qualità. Viene formato il Consiglio Direttivo, ogni componente ha un compito ben preciso. Attraverso i corsi di orientamento musicale nelle fila della Banda entrano nuove leve, ragazzi e, per la prima volta, ragazze. La nuova divisa, l'organizzazione del Primo Raduno Bandistico (giunto alla quindicesima edizione), gli innumerevoli servizi in paese e fuori testimoniano l'inizio di anni intensi, ricchi di soddisfazioni e di entusiasmo giovanile.

  Il 12 luglio 1973 un grave lutto colpisce la famiglia del Presidente Ren¬zo Sala.

  De familie Sala

  Van boven naar onder: Paolo, Renzo en Franco Sala.

  De familie is afkomstig uit Pusiano.
  Sinds 1861 1) werd voor Paolo 2) Sala, zoon van wijlen Omobono, de vergunning vernieuwd ‘“voor de uitbating van de Osteriaposta (Herberg of afspanning) in deze gemeente Valbrona gelegen ‘via della Chiesa Parrocchiale (Kerkstraat – nu Via Vittorio Veneto) n° 510 met het embleem van de zeemeermin’ (23).
  Deze beroepsactiviteit is zonder onderbreking doorgegeven van vader op zoon: eerst een herberg met een schuur voor de koetsen en een stal voor de paarden en nu vandaag een modern en functioneel hotel.
  In 1995 werd de Albergo Sala bekroond met de gouden medaille en het diploma van de Kamer van Koophandel van de Provincie Como met volgende motivering: ‘Om met beroepsijver en onvermoeibare inzet eer te hebben betoond aan het ondernemerschap gedurende 134 ononderbroken jaren’.
  De familie Sala heeft steeds het muziekkorps gesteund. Zij stond borg voor continuïteit en verdere groei en nam de voornaamste taken van het bestuur op zich.

  Zo herinneren wij ons:

  Voorzitter Paolo Sala (Kleinzoon van Paolo Sala en zoon van Carlo Sala 1854 – 1936)
  (Paulin) (1884-1952)
  Beroep: handelaar met winkel in levensmiddelen in het ouderlijke huis.
  Hij was kapitein en stichter-voorzitter van de plaatselijke afdeling van de Alpenjagers met verlof (een van de eerste in de provincie). Hij was politiek secretaris van de ‘Fascio Valbronese’ van 1926 tot 1930, beschermheer en voorzitter van het Schoolpatronaat en lid van ‘Pro Loco’. Hij was secretaris en penningmeester van het muziekkorps tijdens het voorzitterschap Volpini. Zelf was hij voorzitter van 1935 tot 1938.

  Voorzitter Renzo Sala
  (1902-1985)
  Broer van Paolo en herbergier. Hij was gepassioneerd door muziek en bespeelde graag snaar- en plectruminstrumenten. Samen met andere liefhebbers uithet dorpvormde hij een orkestje. In de zomer speelden ze vaak voor de talrijke gasten, de ‘eekhoorns’, die in het hotel verbleven en onder de pergola genoten van de avondkoelte terwijl ze eindeloze partijtjes kaart speelden ‘tressete, (Drie zevens) scopa, e briscola’ (Klaverjassen). Hij was de bezieler van de sportvereniging van Valbrona en voorzitter van het muziekkorps van 1972 tot 1980. Het waren jaren van langzame heropleving.

  Voorzitter Franco Sala
  Geboren in 1944.
  Hoteluitbater en voorzitter van het muziekkorps van 1980 tot 1985.
  Hij is de voorzitter die in de jaren ’80 de nieuwe koers inluidt van het muziekkorps nadat hij zonder aarzelen de taak van vader Renzo heeft overgenomen. Hij verandert het imago en de kwaliteit van het muziekkorps. Er wordt een bestuursraad samengesteld met voor elk lid een welomlijnde taak. Via de lessen muzikale oriëntatie binnen het muziekkorps, sluiten nieuwe leden aan, jongens en voor het eerst ook meisjes. Het nieuwe uniform, de organisatie van de ‘Primo Raduno Bandistico’ (Bijeenkomst met deelneming van verschillende muziekkorpsen) (samen met de 15de editie), de talloze opdrachten in binnen- en buitenland getuigen van intense jaren, met veel voldoening en jeugdig enthousiasme.

  Op 12 juli 1973 wordt de familie van voorzitter Renzo Sala echter getroffen door een zware beproeving.

  1) Onlangs, na het verschijnen van dit boek, werd de vergunning van 1860 ontdekt bij het opruimen van de archieven van het oude gemeentehuis te Valbrona. Ook deze vergunning is in het bezit van de familie Sala. (Valbrona)
  2) Jongste broer van Giuseppe en Luigi Sala geboren in 1816, twee jaar na het vertrek van zijn broers (Brief Angelina Sala - zie archief)
  RlCORDO DEL CAPITANO PILOTA CARLO SALA
  23 Permesso autentico in possesso della famiglia Sala.
  24 Da L'ARMONIA, agosto/settembre 1973.
  25 Giornale LA SICILIA, domenica 2 novembre 1975.

  "Carlo Sala di Renzo e di Boninsegna Ottilia, nato a Valbrona il 23 luglio 1943, Capitano Pilota dell'Aeronautica Militare Italiana, è deceduto il 12 luglio 1973 nel compimento del suo dovere nel cielo di Catania " (24).
  "Il drammatico fatto avvenne l'11 luglio 1973: un gravissimo incidente di volo occorse ad un aeroplano bimotore del tipo S2F (Grumman) del 41° Stormo 87° Gruppo Antisom., in volo prova, per uno di quelli imperscrutabili eventi che colpiscono a volte ogni cosa umana.
  L'aeroplano con a bordo il capitano Sala (capo equipaggio), il S.T.V. Bottigliero (secondo pilota) e due altri membri di equipaggio, era decollato regolarmente dall'aeroporto di
  Catania-Fontanarossa in un caldo e tranquillo meriggio (poco prima di mezzogiorno) per eseguire il volo programmato.
  Dopo pochi minuti però il motore destro del velivolo si arrestava improvvisamente determinando una grave situazione di emergenza. Immediatamente i due piloti coordinavano le azioni necessarie per riportare l'aereoplano all'atterraggio in pista continuando il volo con il solo motore di sinistra.
  Ma poco dopo questo cominciava a non erogare sufficiente potenza, sviluppava un principio d'incendio inducendo all'aereo pericolosi assetti e una rapida perdita di quota. L'impossibilita di raggiungere la base di Fontanarossa o quella di Sigonella era ormai evidente, per cui si imponeva un immediato atterraggio difortuna, fuori campo.
  In tali drammatici momenti, il Cap. Sala, attivamente coadiuvato dal TV Bottigliero, preoccupandosi di evitare la zona abitata su cui l'aeroplano si trovava, per non coinvolgere nell'incidente persone estranee, con fredda decisione ed eccelso spirito altruistico effettuava con perizia un difflcile atterraggio in territorio di Misterbianco, su terreno accidentato, con presenza di alti piloni di una linea elettrica ad alta tensione e con l'aereo
  già infiamme.
  Avvenuto l'impatto con il suolo, mentre l'incendio si propagava all'interno dell'aeroplano ed il secondo pilota rimaneva ferito, il capitano Sala, ossequiente alla gloriosa tradizione dei comandanti e noncurante del gravissimo pericolo a cui andava incontro, ordinava ai membri dell'equipaggio di abbandonare il velivolo riservandosi di farlo egli per ultimo. Nei minuti trascorsi, le flamme lo ustionavano irreparabilmente" (25).

  A sinistra: 16 luglio 1973.
  A destra il Capitano pilota Car¬lo Sala.

  Herinnering aan Kapitein Piloot Carlo Sala
  23 Authentieke vergunning in het bezit van de familie Sala.
  24 Uit: L’Armonia, augustus/september 1973
  25 Krant: La Sicilia, zondag 2 november 1975

  ‘Carlo Sala, zoon van Renzo en Boninsegna Ottilia, geboren op 23 juli 1943, kapitein piloot van de italiaanse luchtmacht, is overleden op 12 juli 1973 tijdens het uitvoeren van een missie boven Catania’ (24).
  ‘Deze dramatische gebeurtenis vond plaats op 11 juli 1973: door een onbegrijpelijk voorval dat de mens nog maar eens diep treft, heeft zich een zeer ernstig incident voorgedaan tijdens de proefvlucht van een tweemotorig vliegtuig van het type S2F (Grumman) van het 41° eskader 87° antiduikbotengroep. Het vliegtuig met aan boord kapitein Sala (hoofd van de bemanning), onderluitenant (S.T.V. Sotto Tenente di Vascello) Bottigliero en twee andere bemanningsleden, was opgestegen vanop de luchthaven van Catania-Fontanarossa (Sicilië) op een warme en rustige middag (kort na het middaguur) om de geplande vlucht uit te voeren. Na enkele minuten viel de rechtermotor van het vliegtuig plots uit en veroorzaakte zo een ernstige noodsituatie. Onmiddellijk hebben de beide piloten de nodige handelingen uitgevoerd om het vliegtuig met alleen de linkermotor terug naar de landingspiste te brengen. Maar deze motor kon niet voldoende kracht ontwikkelen en er ontstond brand. Het vliegtuig maakte gevaarlijke schommelingen en verloor hoogte. Het was duidelijk dat zij de basis van Fontanarossa of die van Sigonella niet meer konden bereiken: een noodlanding was onvermijdelijk.
  In die dramatische momenten heeft kapitein Sala, met de hulp van onderluitenant Bottigliero, getracht de woonzone waarboven het vliegtuig zich bevond te vermijden om aldus geen derden bij dit ongeval te betrekken. Kapitein Sala heeft toen koelbloedig en uit liefde voor zijn medemens op bekwame wijze een moeilijke noodlanding met een brandend vliegtuig uitgevoerd op een oneffen terrein met hoogspanningspylonen op het grondgebied van Misterbianco. (In de omgeving van Catania ± 10 km)
  Na de inslag verspreidde het vuur zich in het vliegtuig en was de tweede piloot gewond. Trouw aan de eervolle traditie van de gezagvoerders en onverschillig voor het dreigende gevaar, heeft kapitein Sala zijn bemanningsleden bevolen het vliegtuig te verlaten. Hij behield zich het recht dat als laatste te doen. Enkele minuten later hebben de vlammen hem onherstelbaar verbrand’ (25).

  Links: 16 juli 1973
  Rechts: kapitein piloot Carlo Sala   

  26 Da L'ARMONIA, agosto/settembre 1973.
  27 Giornale LA PROVINCIA, martedi 17 luglio 1973.

  "Trasportato per via aerea all'Ospedale Niguarda di Milano, vi decedeva il giorno dopo alle ore 13,30.
  I Valbronesi si commossero alla tragica notizia unendosi compatti al dolore della famiglia Sala. Imponenti onoranze funebri vennero tenute il giorno 16 luglio nella sua cara Valbro¬na" (26).
  "Il corteo funebre ha preso il via dal ristorante Sala di proprieta del padre del defunto, do¬ve per poche ore era stata allestita la camera ardenteper accogliere il feretro giunto da Mi¬lano.
  Apriva il corteo il Corpo Musicale di Valbrona, seguito da una formazione di avieri e da quaranta corone difiori inviate un po' da ogni parte d'Italia. Notate tra le altre la corona del Ministro della Difesa e quella dell'Associazione Nazionale dell'Arma Aeronautica di Como: suggestivo un cofanetto di stelle alpine circondato di garofani rossi. Dopo la bara, coperta dal drappo tricolore e trasportata da un autocarro militare, numerosissime autorità ed alti ufficiali dell'Aviazione e della Marina (il Cap.Sala stava compiendo in questi ultimi tempi esercitazioni su aerei antisommergibili), quindi una folla reverente, commossa e silenziosa. Lungo le vie principali del paese dov'è passato il corteo funebre ai balconi e alle finestre ancora tanta gente con le lacrime agli occhi mentre, per l'ultima volta, il valoroso pilota ha percorso quei luoghi a lui tanto familiari, dove ogni tanto ritornava quando i suoi impegni gli permettevano una fugace apparizione per salutare gli amati genitori, fratelli e sórelle.

  La parrocchiale di Valbrona era gremita in ogni angolo e molte persone, sipuò dire la maggioranza, hanno atteso lungo la scalinata e sul piazzale esterno, mentre il Parroco Don Carlo Banfi celebrava il rito funebre, durante il quale ha commemorato le doti di bontà e di altruismo che hanno fatto spicco nella breve e generosa vita del Capitano Sala, perito nell'adempimento del proprio dovere.
  Terminata la cerimonia in chiesa, il corteo si è di nuovo ricomposto per percorrere il breve tratto che separa la basilica dal camposanto, dove dopo il 'presentat'arm' del picchetto d'onore, ha pronunciato brevi, ma significative parole il Sindaco Carlo Lercari" (21). Per "fulgido esempio di altruismo, di eccelso spirito di sacrificio ed altissimo senso del do¬vere" gli verrà concessa con Decreto dato in Roma il 27 Marzo 1974 la Medaglia d'Oro al Valore Aeronautico.

  FOTO Anni Settanta. La castagnada.


  26 Uit: L’Armonia, augustus/september 1973
  27 Krant: La Provincia, dinsdag 17 juli 1973

  ‘Per vliegtuig werd hij overgebracht naar het ziekenhuis Niguarda in Milaan, waar hij de dag nadien overleed om 13.30 u.
  De inwoners van Valbrona waren aangedaan door dit tragisch nieuws en voelden intens mee met het verdriet van de familie. De indrukwekkende begrafenisplechtigheid vond plaats op 16 juli in zijn geliefd Valbrona’ (26).
  ‘De rouwstoet is vertrokken vanuit het restaurant Sala, eigendom van de vader van de overledene. Daar was ook de rouwkamer ingericht om de lijkbaar uit Milaan gedurende enkele uren op te stellen.
  Het muziekkorps uit Valbrona opende de stoet, gevolgd door een formatie van vliegeniers en 40 bloemenkransen van overal uit Italië. De krans van het Ministerie van Defensie en die van de Nationale Vereniging van de Luchtmacht van Como waren opvallend: in de vorm van een koffertje met edelweissjes omringd door rode anjers. Na de lijkbaar, bedekt met de driekleur en vervoerd op een militair voertuig, volgden talrijke autoriteiten en hoge officieren van de luchtmacht en van de zeemacht (kapitein Sala had de laatste tijd missies uitgevoerd op antiduikbootvliegtuigen). Daarna volgde de menigte, eerbiedig, aangedaan en stilzwijgend.
  Langs de hoofdwegen van de streek waar de rouwstoet voorbijkwam, stonden veel mensen op het balkon of aan het raam met tranen in de ogen terwijl de dappere piloot een laatste maal voorbij de plaatsen trok die hem zo vertrouwd waren, plaatsen waarheen hij telkens terugkeerde wanneer zijn verplichtingen hem toelieten zijn geliefde ouders, broers (Giuseppe en Franco Sala) en zussen (Maria Theresa, Michelina en Lucia Sala) te begroeten.

  De parochiekerk van Valbrona zat propvol tot in elke hoek. Vele mensen, eigenlijk de meesten, hebben lang gewacht op de trappen en op het kerkplein terwijl Don Carlo Banfi de rouwdienst deed. Tijdens de dienst heeft hij de verdiensten van goedheid en van altruïsme herdacht die het korte en edelmoedige leven van kapitein Sala, overleden tijdens het uitvoeren van zijn dienst, tekenden.
  Na de eredienst heeft de stoet zich opnieuw samengesteld om de korte afstand tussen de kerk en het kerkhof af te leggen. Na de ceremonie ‘presenteer geweer’ door de erewacht, heeft burgemeester Carlo Lercari (21) een korte maar veelbetekenende toespraak gehouden. Voor zijn ‘uitzonderlijk voorbeeld van altruïsme, van buitengewone opofferingsgeest en hoog plichtsbesef’ zal hem, per decreet gedateerd te Rome op 27 maart 1974, de gouden medaille voor moed in de luchtvaart worden toegekend.


   

  Foto: kapitein piloot Carlo Sala


   

  Begrafenis kapitein piloot Carlo Sala 16 juli 1973


   

  VIA CARLO SALA CAPITANO PILOTA MED. D’ORO AL VALORE AERONAUTICO


   

  MINISTERO DELLA DIFESA AERONAUTICA

  AL Capitano Pilota

  S A L A Carlo da Valbrona (Como.)

  È CONCESSA LA MEDAGLIA D’ORQ “ALLA MEMORlA”

  AL VALORE AERONAUTICO

  CON LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:

  “Esperto pilota della specialità anti-sommergibili si distingueva per elevate capacità tecnico-professionali e profondo attaccamento al Dovere. Comandato in un volo-prova, in qualità di primo pilota capo equipaggio, subito dopo il decollo al verificarsi di una gravissima situazione di emergenza, provocata dall'arresto di un motore, coordinava con calma e perizia le azioni dell'elquipaggio per riportare il velivolo all'atterraggio. Durante la manovra, a causa del sopravvenuto in cendio dell'altro motore, con prontezza e ferma determinazione, decideva per un atterraggio fuori campo. Con il velivolo in fiamme riusciva, su terreno accidentato e zona abitata, ad effettuare l'atterraggio, limitando al massimo danni al velivolo e all'equipaggio ed evitando di coinvolgere nell'incidente le abitazioni circostanti. Ordinava ai membri dell'equipaggio di porsi in salvo, lasciando per ultimo il velivolo, immolando la propria vita a causa delle gravis sime ustioni riportate. Fulgido esempio di altruismo, di eccelso spirito di sacrificio ed altissimo senso del dovere."
  Misterbianco (Gatania), 11.7.1973.' ' !

  ROMA, LI 27.10.1975
  D E C R E T O 27.3.1974.

  P. IL MINISTRO
  IL DIRETTORE GENERALE
  Cavalera

  Centro Cft. A.M. - 1970 T - 283/E c. 200

   

  Reageer (0)

  Categorie:2 RAPPORTO il libro Valbrona un Paese e la Sua Banda SALA FRIGERIO
  16-12-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geboorte Adrianus Stephanus Spierenburgh kind van Gerardus Franciscus Mathias en Maria Louisa Josephina Sala - 1862

  Akte n°34
  In het Jaar een duizend acht honderd twee-en-zestig, den dertigsten der maand April, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Heusden, provincie Noord Brabant, verschenen: Gerardus Franciscus Mathias Spierenburgh, oud twee en vijftig jaren, van beroep ijzersmid, wonende te Heusden, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne huisvrouw Maria Louisa Josephina, oud twee en veertig jaren, van beroep zonder, wonende te Heusden, op den negen en twintigsten der maand April een duizend acht honderd twee-en-zestig, om acht ure des morgens ter hunner woonhuis staand aan het Wijksche eind alhier, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk worden gegeven de voornamen van Adrianus Stephanus. Deze aangifte is gedaan in aanwezigheid van Johannes Adrianus Spierenburgh, oud negen en veertig jaren en Johannes Hermanus Spierenburgh, oud dertig jaren, van beroep ijzersmid, beide wonende binnen deze gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die aan den verschenen persoon en de getuigen voorgelezen, en geteekend is door ons, den comparant en de getuigen.

  Bijlagen:
  Geboorte Adrianus Stephanus kind van Gerardus Franciscus Matthias Spierenburgh en Maria Louise Josephine Sala kopie.jpg (405.5 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL C
  14-12-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geboorte Maria Helena Aldegonda Kind van Louis Sala en Helena Boeracker 26-04-1862

  No 197 

  Het jaar een duizend acht honderd twee-en-zestig, den Acht en twintigsten der maand April, verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente TILBURG, Louis Joseph Sala, Controleur, oud acht en dertig jaren, wonende te Tilburg, dewelke ons heeft verklaard, dat op zaterdag den zes en twintigsten der maand April een duizend acht honderd twee-en-zestig, ten zeven ure des avonds ten zijnen huize wijk Veldhoven is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, van hem aangever en van Helena Allegonda Boeracker, zijne huisvrouw, oud negenendertig jaren, mede alhier woonachtig, aan welk kind hij verklaard heeft te geven de voornamen van MariaHelena Aldegonda.

  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in bijwezen van Franciscus Ludovicus van Spaendonck, Fabriekant, oud vier en twintig jaren en van Cornelis Johannes Heesterman, geëmployeerde, oud vijf en veertig jaren, beide alhier woonachtig.

  En nadat aan de comparant en getuigen van deze akte voorlezing is gedaan, hebben dezelven met ons geteekend.

   

   

  L.J. Sala                          De Ambtenaar voornoemd,

  F.L. van Spaendonck          J. Suijs

  C.J. Heesterman

  Bijlagen:
  Geboorte Kind Maria Helena Aldegonda Sala - Vader Louis Joseph Sala blog.jpg (686.6 KB)   
  Geboorteakte Maria Helena Aldegonda Sala Tilburg.jpg (691.7 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL B
  13-12-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geboorte Maria Joanna Louisa Jacoba Kind van Ludovicus Sala en Justina van Welij 02-02-1880

   

   

  No 110

   

  In het jaar een duizend acht honderd en tachtig den derden der maand Februari is voor ons Jacobus Adrianus Antonius Kerstens, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente TILBURG, verschenen:

  Ludovicus Josephus Sala, oud dertig jaren, van beroep fabriekant, wonende alhier, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Jujstina Johanna Petronellea Jacoba van Welij, zonder beroep, wonende alhier op de tweeden der maand Februari, een duizend acht honderd en tachtig, om drie ure, des voormiddags, ten zijnen huize wijk Kerk in de Zomerstraat, bevallen is van een kind van het vrouwelijke geslacht; aan welk kind worden gegeven de voornamen Maria Joanna Louisa Jacobs.

  Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Gabriel Joseph van Ham, oud zeventig jaren, van beroep koopman en Wilhelmus Hendrikus Smulders, oud vijf en zestig jaren, van beroep zonder, beide wonende binnen deze gemeente.

  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die, na aan den verschenen persoon en de getuigen te zijn voorgelezen, geteekend is door ons met hen.

   

  Louis Sala               J.JA.A. Kerstens

  G.J. . van Ham

  W.H. Smulders

  Bijlagen:
  Geboorte Kind Maria Joanna Louisa Jacoba Sala - Vader Ludovicus Josephus Sala blog.jpg (644.1 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL A
  12-12-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geboorte Joannes Ludovicus Sebaldus Maria Kind van Sebaldus Sala en Angelina Kieckens 07-09-1880

   

  No. 774

   

  In het jaar een duizend acht honderd en tachtig den negenden der maand September, is voor ons Jacobus Adrianus Antonius Kerstens, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente TILBURG, verschenen Sebaldus Josephus Johannes Sala, oud negenentwintig jaren, van beroep fabriekant, wonende alhier, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Angelina Johanna Adriana Kieckens, zonder beroep, wonende alhier, op den zevenden der maand September, een duizend acht honderd en tachtig, om half twee ure, des namiddags, ten zijnen huize wijk Heuvel op het Koningsplein, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht; aan welk kind worden gegeven de voornamen van Joannes Ludovicus Sebaldus Maria.

  Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Petrus Alphonsus Kraanen, oud achtentwintig jaren, van beroep leeraar en Wilhelmus Arnoldus Grimbrère, oud vijfendertig jaren, van beroep parapluifabriekant, beide wonende binnen deze gemeente.

  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die, na aan den verschenen persoon en de getuigen te zijn voorgelezen, geteekend is door ons met hen.

   

  Sebald Sala

  P.A. Kraanen           J.A.A. Kerstens

  W.A. Grimbrère

  Bijlagen:
  Geboorte Kind Joannes Ludocvicus Sebaldus Maria Sala - Vader Sebaldus Josephus Johannes Sala blog.jpg (670.2 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL A
  11-12-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geboorte Franciscus Sebaldus Joseph Maria Kind van Sebaldus Sala en Angelina Kieckens 26-12-1877

   

   

  No.1079

   

  In het jaar een duizend acht honderd zeven-en-zeventig, den zevenentwintigsten der maand december, is voor ons Jacobus Adrianus Antonius Kerstens, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente TILBURG, verschenen: Sebaldus Josephus Johannes Sala, oud zevenentwintig jaren, van beroep fabriekant, wonende alhier, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Angelina Johanna Adriana Kieckens, wonende alhier, op den zesentwintigsten der maand december, een duizend acht honderd zeven-en-zeventig, om acht ure, des namiddags, ten zijnen huize wijk Kerk in het Park, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht; aan welk kind worden gegeven de voornamen van Franciscus Sebaldus Joseph Maria.

  Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Everardus van Erp, oud eenenzeventig jaren, van beroep zonder, en Martinus Brooijmans, oud een en veertig jaren, van beroep poulier, beide wonende binnen deze gemeente.

  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die, na aan den verschenen persoon en de getuigen te zijn voorgelezen, geteekend is door ons met hen.

  Sebald Sala

  E. van Erp              J.A.A. Kerstens

  M. Brooijmans

  Bijlagen:
  Geboorte Kind Franciscus Sebaldus Joseph Maria Sala - Vader Sebaldus Josephus Johannes Sala blog.jpg (751.3 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL A
  10-12-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geboorte Ludovicus Josephus Kind van Sebaldus Sala en Angelina Kieckens 23-03-1882

   

  No 249

   

  In het jaar een duizend acht honderd twee en tachtig, den vier en twintigsten der maand Maart is voor ons Jacobus Adrianus Antonius Kerstens, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente TILBURG, verschenen: Sebaldus Josephus Johannes Sala, oud een en dertig jaren, van beroep fabrikant, wonende alhier, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Angelina Johanna Adriana Kieckens, zonder beroep, wonende alhier, op den drie en twintigsten der maand Maart, een duizend acht honderd twee en tachtig, om tien ure, des voormiddags, ten zijnen huize wijk Heuvel, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht; aan welk kind worden gegeven de voornamen van Ludovicus Josephus.

  Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Guillaume Grimbrère, oud zeven en dertig jaren, van beroep koopman en Arnoldus de Kanter, oud zes en twintig jaren, van beroep fabrikant, beiden wonende binnen deze gemeente.

  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die, na aan den verschenen persoon en de getuigen te zijn voorgelezen, geteekend is door ons met hen.

   

  Sebald Sala             J.A.A. Kerstens

  G. Grimbrère

  D. Kanter

  Bijlagen:
  Geboorte Kind Ludovicus Josephus Sala - Vader Sebaldus Josephus Johannes Sala blog.jpg (732 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL A
  09-12-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geboorte Emelie Marie Angelique Kind van Sebaldus Sala en Angelina Kieckens 19-05-1879

   

   

  No 412

   

  In het jaar een duizend acht honderd negen en zeventig, den twintigsten der maand Mei, is voor ons Jacobus Adrianus Antonius Kerstens, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente TILBURG, verschenen Sebaldus Josephus Johannes Sala, oud acht en twintig jaren, van beroep fabrikant, wonende alhier, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Angelina Johanna Adriana Kieckens, zonder beroep, wonende alhier, op den negentienden der maand Mei, een duizend acht honderd negen en zeventig, om elf ure, des voormiddags, ten zijnen huize wijk Kerk in het Park, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht; aan welk kind worden gegeven de voornamen van Emelie, Marie Angeline.

  Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Petrus Alphonsus Kraanen, oud zes en twintig jaren, van beroep leeraar en Guillaume Adrianus Grimbrère, oud vierendertig jaren, van beroep parapluiemaker, beiden wonende binnen deze gemeente.

  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die, na aan den verschenen persoon en de getuigen te zijn voorgelezen, geteekend is door ons met hen

   

  Sebald Sala             J.A.A. Kersten

  P.A. Kraanen

  G. Grimbrère

  Bijlagen:
  Geboorte Kind Emelie Marie Angelique Sala - Vader Sebaldus Josephus Johannes Sala blog.jpg (654.8 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL A
  08-12-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geboorte Sebaldus Ludovicus Josephus Mathias Kind van Sebaldus Sala en Angelina Kieckens 23-03-1882

   

   

  No 249

   

  In het jaar een duizend acht honderd twee en tachtig, den vier en twintigsten der maand Maart is voor ons Jacobus Adrianus Antonius Kerstens, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente TILBURG, verschenen: Sebaldus Josephus Johannes Sala, oud een en dertig jaren, van beroep fabrikant, wonende alhier, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Angelina Johanna Adriana Kieckens, zonder beroep, wonende alhier, op den drie en twintigsten der maand Maart, een duizend acht honderd twee en tachtig, om tien ure, des voormiddags, ten zijnen huize wijk Heuvel, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht; aan welk kind worden gegeven de voornamen van Ludovicus Josephus.

  Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Guillaume Grimbrère, oud zeven en dertig jaren, van beroep koopman en Arnoldus de Kanter, oud zes en twintig jaren, van beroep fabrikant, beiden wonende binnen deze gemeente.

  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die, na aan den verschenen persoon en de getuigen te zijn voorgelezen, geteekend is door ons met hen.

   

  Sebald Sala             J.A.A. Kerstens

  G. Grimbrère

  D. Kanter

  Bijlagen:
  Geboorte Kind Sebaldus Ludovicus Josephus Mathias Sala - Vader Sebaldus Josephus Johannes Sala.blog.jpg (664.5 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL A
  07-12-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geboorte Sebaldus Carolus Franciscus Josephus Kind van Sebaldus Sala en Angelina Kieckens 17-04-1887

   

   

  No. 325

   

  In het jaar een duizend acht honder zeven-en-tachtig, den achttienden der maand April, is voor ons Jacobus Adrianus Antonius Kerstens, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente TILBURG, verschenen: Sebaldus Josephus Johannes Sala, oud zes en dertig jaren, van beroep fabrikant, wonende alhier, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Angelina Johanna Adriana Kieckens, zonder beroep, wonende alhier, op de zeventienden der maand April, een duizend acht honderd zeven-en-tachtig, om twee ure, des voormiddags, ten zijnen huizen wijk Heuvel, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht; aan welk kind worden gegeven de voornamen van Sebaldus Carolus Franciscus Josephus.

  Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Johannes Antonius Berghegge, oud zeven den dertig jaren, van beroep koopman, en Ludovicus Josephus Sala, oud zeven en dertig jaren, van beroep fabrikant, beiden wonende binnen deze gemeente.

  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die, na aan den verschenen persoon en de getuigen te zijn voorgelezen, geteekend is door ons met hen.

   

  Sebald Sala             J.A.A. Kerstens

  J.A. Berghegge

  Louis Sala

   

  Transcriptie Erna Rienties

  Bijlagen:
  Geboorte Kind Sebaldus Carolus Franciscus Josephus Sala - Vader Sebaldus Josephus Johannes Sala blog.jpg (565.7 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL A
  06-12-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geboorte Maria Agnes Francisca Kind van Louis Sala en Helena Boeracker 09-06-1859

   

   

  No. 248

   

  Het jaar een duizend acht honderd negen en vijftig, den Negenden der maand Junij, verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente TILBURG, Louis Joseph Sala, controleur, oud vijf en dertig jaren, wonende te Tilburg, dewelke ons heeft verklaard, dat op Donderdag den Negenden der maand Junij, een duizend acht honderd negen en vijftig, ten Drie ure, des morgens ten zijnen huize wijk Kerk, is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, van hem aangever en van Helena Allegonda Boeracker, zijne huisvrouw, oud zes en dertig jaren, mede alhier woonachtig aan welk kind hij verklaard heeft te geven, de voornamen van Maria Agnes Francisca.

  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in bijwezen van Antonius Franciscus Vander Weegen, zadelmaker, oud vijf en vijftig jaren, en van Cornelis Hubertus Goijaerts, oud acht en dertig jaren, timmerman, beiden alhier woonachtig en nadat aan den comparant en getuigen van deze akte voorlezing is gedaan, hebben dezelven met ons geteekend.

   

  L.J. Sala                          De ambtenaar voornoemd:

  A.F. Van der Weegen         (handtekening onleesbaar)

  C.H. Goijaerts

   

  Transcriptie Erna Rienties

  Bijlagen:
  Geboorte Kind Maria Agnes Francisca Sala - Vader Louis Joseph Sala blog.jpg (615.8 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL A
  05-12-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geboorte Helena Aldegonda Maria Justina Kind van Ludovicus Sala en Justina van Welij 21-01-1886

   

   

  No. 78

   

  In het jaar een duizend acht honderd zes-en-tachtig, den twee en twintigsten de maand Januarij, is voor ons Jacobus Adrianus Antonius Kerstens, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente TILBURG, verschenen Ludovicus Josephus Sala, oud zes en dertig jaren, van beroep fabrikant, wonende alhier, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Justina Johanna Petronella Jacoba van Welij, zonder beroep, wonende alhier, op den een en twintigsten der maand Januarij, een duizend acht honderd zes-en-tachtig, om half vier ure des namiddags ten zijnen huize wijk Kerk, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht; aan welk kind worden gegeven de voornamen van Helena Aldegonda Maria Justina.

  Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Augustinus Henricus Hubertus van de Sande, oud een en vijftig jaren, van beroep zonder, en Abraham Deen, oud zeven en twintig jaren, van beroep koopman, beiden wonende binnen deze gemeente.

  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die, na aan den verschenen persoon en de getuigen te zijn voorgelezen, geteekend is door ons met hem.

   

  Louis Sala

  A.H.H. van de Sande          J.A.A. Kerstens

  A. Deen

  Transcriptie Erna Rienties

  Bijlagen:
  Geboorte Kind Helena Aldegonda Maria Justina Sala - Vader Ludovicus Josephus Sala blog.jpg (626 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL A
  04-12-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geboorte Ferdinandus Franciscus Carolus Kind van Sebaldus Sala en Angelina Kieckens 05-03-1886

   

   

  No. 245

   

  In het jaar een duizend acht honderd zes-en-tachtig, den zesden der maand Maart is voor ons Jacobus Adrianus Antonius Kerstens, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente TILBURG, verschenen: Sebaldus Josephus Johannes Sala, oud vijf en dertig jaren, van beroep fabrikant, wonende alhier, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Angelina Johanna Adriana Kieckens, zonder beroep, wonende alhier, op den vijfden der maand Maart, een duizend acht honderd zes-en-tachtig, om half negen, des namiddags, ten zijnen huizen wijk Heuvel, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht; aan welk kind worden gegeven de voornamen van Ferdinandus Franciscus Carolus.

  Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Ludovicus Josephus Sala, oud zes en dertig jaren, van beroep fabrikant, en Gerardus Christianus Thijssen, oud acht en twintig jaren, van beroep fabrikant, beiden wonende binnen deze gemeente,

  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die, na aan den verschenen persoon en de getuigen te zijn voorgelezen, geteekend is door ons met hen.

   

  Sebald Sala

  Louis Sala               J.A.A. Kerstens

  G.C. Thijssen

  Transcriptie Erna Rienties

  Bijlagen:
  Geboorte Kind Ferdinandus Franciscus Carolus Sala - Vader Sebaldus Josephus Johannes Sala blog.jpg (596.2 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL A
  03-12-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geboorte Carolus Sebaldus Adrianus Kind van Sebaldus Sala en Angelina Kieckens 20-02-1883

   

   

  No. 192

   

  In het jaar een duizend acht honderd drie en tachtig, den een en twintigsten der maand februari, is voor ons Jacobus Adrianus Antonius Kerstens, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente TILBURG, verschenen: Sebaldus Josephus Johannes Sala, oud twee en dertig jaren, van beroep fabrikant, wonende alhier, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Angelina Johanna Adriana Kieckens, zonder beroep, wonende alhier, op den twintigsten der maand februari een duizend acht honderd drie en tachtig, om half vier, des namiddags, ten zijnen huize wijk Heuvel bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht; aan welk kind worden gegeven de voornamen van Carolus Sebaldus Adrianus.

  Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Louis Joseph Sala, oud drie en dertig jaren, van beroep fabriekant en Johannes Antonius Berghegge, oud twee en dertig jaren, van beroep koopman, beiden wonende binnen deze gemeente.

  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die, na aan den verschenen persoon en de getuigen te zijn voorgelezen, geteekend is door ons met hen.

   

  Sebald Sala

  Louis Sala               J.A.A. Kerstens

  J.A. Berghegge

  Transcriptie Erna Rienties

  Bijlagen:
  Geboorte Kind Carolus Sebaldus Adrianus Sala - Vader Sebaldus Josephus Johannes Sala blog.jpg (614.5 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL A
  02-12-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geboorte Augustinus Franciscus Ludovicus Kind van Sebaldus Sala en Angelina Kieckens 16-06-1888

   

  No. 563

   

  In het jaar een duizend acht honderd acht-en-tachtig, den achttienden der maand Juni is voor ons Bernardus Smulders, ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente TILBURG, verschenen: Sebaldus Josephus Johannes Sala, oud zeven en dertig jaren, van beroep fabrikant, wonende alhier, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Angelina Johanna Adriana Kieckens, zonder beroep, wonende alhier, op den zestienden der maand Juni een duizend acht honderd acht-en-tachtig, om drie ure, des namiddags, ten zijnen huizen wijk Heuvel, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht; aan welk kind worden gegeven de voornamen van Augustinus Franciscus Ludovicus.

  Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Willem Hendrik Mathijsen, oud een en vijftig jaren, van beroep fabrikant, en Antonius Adrianus Janssens, oud twee en veertig jaren, van beroep gemeenteontvanger, beiden wonende binnen deze gemeente.

  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die, na aan den verschenen persoon en de getuigen te zijn voorgelezen, geteekend is door ons met hen.

   

  Sebald Sala

  W.H. Mathijsen                  B. Smulders

  A. Janssens   

  Opmerking:

  In de marge aantekening: 19 oct 1898 St. Mich.-Gestel (= vertrokken naar)

   

  Transcriptie Erna Rienties

  Bijlagen:
  Geboorte Kind Augustinus Franciscus Ludovicus Sala - Vader Sebaldus Josephus Johannes Sala blog.jpg (720.5 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL A
  01-12-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geboorte Augustinus Bernardus Mathias kind van Sebaldus Sala en Angelina Kieckens 21-02-1885

   

   

  No. 170

   

  In het jaar een duizend acht honderd vijf en tachtig, den drie en twintigsten der maand februari is voor ons Jacobus Adrianus Antonius Kerstens, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente TILBURG, verschenen: Sebaldus Josephus Johannes Sala, oud vier en dertig jaren, van beroep fabrikant, wonende alhier, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote, Angelina Johanna Adriana Kieckens, zonder beroep, wonende alhier, op den een en twintigsten der maand februari een duizend acht honderd en vijf en tachtig, om vijf ure, des namiddags, te zijnen huize wijk Heuvel, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht; aan welk kind worden gegeven de voornamen van Augustinus Bernardus Mathias. Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Johannes Antonius Berghegge, oud vijf en dertig jaren, van beroep koopman en Ludovicus Josephus Sala, oud vijf en dertig jaren, van beroep fabrikant, beiden wonende binnen deze gemeente.

  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die, na aan den verschenen persoon en de getuigen te zijn voorgelezen, geteekend is door ons met hen,

   

  Sebald Sala

  J.A. Berghegge

  Louis Sala               J.A.A. Kerstens


  Transcriptie Erna Rienties

  Bijlagen:
  Geboorte Kind Augustinus Bernardus Mathias Sala - Vader Sebaldus Josephus Johannes Sala blog.jpg (649.2 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL A
  19-11-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Giuseppe (Joseph) Maria Sebastiano Sala - douane

  Giuseppe Maria Sebastiano (°Visino 1796) heeft Italië verlaten in 1814 samen met zijn broer Giovanni Baptista Luigi (zie archief 23-8-2006).

  Op vier november 1820 doet hij in Antwerpen aangifte van geboorte van zijn dochter Marie Louise Josephine (zie archief 30-7-1975).

   

   

  In de bevolkingsregisters van Antwerpen staan noch Giuseppe Maria Sebastiano noch Anna Maria Markx vermeld op het opgegeven adres: sectie 1 n°1178 (nu: Lange Koepoortstraat 40).

  Ook het uitpluizen van de registers van de logementshuizen en van de registers van in-  en uitschrijving hebben niets opgeleverd.

  De huwelijksakte van Giuseppe en Anna Maria Markx hebben we niet aangetroffen in de bestanden van het Felixarchief (Antwerpen).

  In de geboorteakte van Marie Louise Josephine wordt Jean Baptiste Louis (Giovanni Baptista Luigi), broer van Giuseppe, vermeld als getuige.

  In 1820 was hij inwoner van Goes (Zeeland).

  Op 16 mei 1821 vestigt hij zich samen met Josepha Jacoba Muskeijn in de Hinthamerstraat 426 te ‘s-Hertogenbosch (zie archief 19-8-2006).

  Op 8 maart 1826 laat Giuseppe zich inschrijven in het bevolkingsregister van ’s-Hertogenbosch, Vughterdijk 172.

  Anna Maria Markx en dochter Marie Louise Josephine worden niet vermeld.

   


   

  Joseph (Giuseppe) Sala verklaart dat hij ongehuwd is, geen beroep heeft en dertig jaar oud is. Hij is geboren te ‘W isino Koninkrijk  Lombarden en Venetiën’.

  Bij de aanmerkingen lezen we dat hij reeds vier jaar in ’s-Hertogenbosch woont en dat hij voordien verbleven heeft in Amsterdam en in Rotterdam.

  In april 1827 verblijft Giuseppe in Moorsele (West-Vlaanderen/B).   

  Deze brief is gericht aan  ‘Monsieur Joseph Sala, Employé de 4ième Classe sur la ligne (?) Paris-Lille-Menin, Moorseele Royaume d’Ollande’ en werd geschreven door Giuseppe Antonio Gianorini op 19 april 1827 in Visino (It).   

  Deze brief was vergezeld van de doopakte van Giuseppe, in het Latijn geschreven en ondertekend door de parochiepriester, door de administratief afgevaardigde van de gemeente en door de (?) koninklijke  commissaris van het district.

  Het is niet uitgesloten dat Giuseppe deze akte nodig had bij de start van zijn loopbaan als douanier. Hij werd rijksambtenaar van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.   

  Deze brief geschreven door Luigi Sala op  28 december 1828 (zie archief 23-8-2006) is gericht ‘Aan de heer Jh Sala, ’s Rijks ambtenaar in de provincie West-Vlaanderen, arrondissement Kortrijk te Moorzeele’.

  Wanneer Giuseppe in 1834 huwt met Amelie Sophie Six is hij ‘sous-lieutenant des employés de la douane’ (zie archief 30-7-1975).

  Tijdens zijn dienstjaren voor 1830 droeg hij dit uniform:   

  Hollandse periode – 1820

  Ambtenaar te voet – Ambtenaar te paard – Ambtenaar van maritieme dienst

  Na het K.B. van 4 december 1819 droeg de douanier een uniform in lichtblauw laken.

  Het uniform en de wapens moest hij zelf betalen. Wie in dienst was voor het verschijnen van het K.B.  mocht voor het aanschaffen van de eerste uitrusting een voorschot ontvangen dat binnen het jaar moest terugbetaald worden door maandelijkse afhoudingen.

  Wie later werd aangesteld mocht de eed pas afleggen nadat hij in het bezit was van uniform en wapens (uit: Het uniform van de douanier – Douane en accijnzenmuseum – Antwerpen).

  Na het uitroepen van de onafhankelijkheid van België is Giuseppe Belg geworden omdat hij in West-Vlaanderen gestationeerd was en droeg hij een ander uniform:   

  Belgische douanier 1832 (Uit: Het uniform van de douanier – Douane en accijnzenmuseum – Antwerpen.

   

  België – 1832

  Hoofdcommies – Hogere ambtenaar in klein tenue – Inspecteur-generaal

  De eerste uniformen van de Belgische douane bepaald door K.B. van 14 juni 1832:

  Al de bedienden van de douane zullen het militaire habijt dragen  en de broek van flesgroen laken, met rood boordsel.

  De knopen zullen van wit metaal zijn met de Belgische leeuw.

  De bedienden met de graad van hoofdcommies en lager, zullen de sjako (hoofddeksel) dragen en zwarte slobkousen (beenkappen).

  Zij zullen gewapend zijn met een karabijn en een marinesabel.

  Zij zullen een draagriem met patroontas en bajonethouder in zwart leder dragen.

   

  Uit: Het uniform van de douanier – Douane en Accijnzenmuseum – Antwerpen.   

  Twee douaniers te paard op patrouille aan de Belgische grens 1847 – James Thiriar (oorlogstekenaar 1889-1965) – Douane en accijnzenmuseum te Antwerpen.

   

  De dienststaat van Giuseppe Sala bestaat niet meer zoals blijkt uit volgende mail:

  In het Algemeen Rijksarchief wordt een deel van de Dienststaten bewaard van Douane en Accijnzen.

  De oudste reeks is die van de ambtenaren die de dienst verlaten hebben in de periode 1870-1950. Sowieso is dat iets te recent voor de persoon die u zoekt.

  Daarbij komt nog dat dienststaten van de ambtenaren waarvan de naam begint met een I, N, O, P, Q, R, S of U jammer genoeg verloren zijn gegaan voor de overdracht naar het Rijksarchief.

  De personeelsstaat die u zoekt, is hoogstwaarschijnlijk niet bewaard, ook niet in het Museum en Archief voor Douane en Accijnzen in Antwerpen (03/229.22.42) waar ik voor u navraag heb gedaan.

  Misschien vinden we nog een spoor aan Nederlandse zijde ?

  Met dank aan Ivo Machiels, medewerker van het Nationaal Museum van Douane en Accijnzen te Antwerpen, voor de foto’s en alle inlichtingen. 

  http://home.scarlet.be/douanemuseum/welkom.htm

   

  Reageer (0)

  Categorie:2 RAPPORTO Giuseppe (Joseph) Maria Sebastiano Sala - douane SALA FRIGERIO
  18-11-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rapporto Famiglia Omo Bono - 1901 IV CENSIMENTO GENERALE DELLA POPULAZIONE DEL REGNO Comune di Valbrona

   

  Paolo Luigi Sala, jongste kind van Omobono en Catterina Frigerio, werd geboren op 18 maart 1816 te Visino.
  Hij heeft zijn ‘grote’ broers Giuseppe (°1796) en Luigi (°1797) nooit gekend, nooit ontmoet.
  In 1814, twee jaar voor zijn geboorte (brief Angelina Sala 1874 – archief 23-8-2006), hadden zij Italië reeds voor altijd verlaten.
  Paolo was amper negen jaar toen zijn vader Omobono plots overleed (+1825 – archief 30-7-1975).
  Toen hij elf was, is hij in de leer gegaan bij een schoenmaker (brief Catterina Frigerio 1828 – archief 23-8-2006).
  Later heeft hij zich te Valbrona gevestigd als schoenmaker.
  In 1846 heeft hij daar een ‘osteria’ geopend. In de loop der jaren is deze ‘osteria’ uitgegroeid tot een ‘albergo’ (vergunningen: archief 19-8-2006).
  Hij is gehuwd met Anna Maria Turba. Samen hadden ze zeven kinderen: twee zonen en vijf dochters.
  Over de dochters weten we niets.
  Een zoon is geëmigreerd naar Amerika.
  De tweede zoon, Carlo (°1854), is gehuwd met Maria Acquistapace.
  Hij staat in de volkstelling van 10 februari 1901 vermeld als gezinshoofd.
  Het gezin telde toen zeven kinderen.
  Renzo, de jongste, werd geboren in 1902.
  Valbrona Volkstelling 10 februari 1901

   

   

  26 Via alla Parrocchia 62

   

   

   

  Sala Carlo fu Paolo

   Capo f.

   Abituale

   M

  Sala Maria fu Acquistapace Carlo

   Mo glie

   ig

   Fe

  Sala Paolo di Carlo

   figlio

   assente tempte.

   M

  Sala Carlo di Carlo

   ig

   abituale

   M

  Sala Maria di Carlo

   ig

   ig

   Fe

  Sala Omobono di Carlo

   ig

   ig

   M

  Sala Giuseppe di Carlo

   ig

   ig

   M

  Sala Elisa di Carlo

   ig

   ig

   Fe

  Sala Giuseppina di Carlo

   ig

   ig

   Fe
  1854

   settembre

   Valbrona

   Como

   coniugato

   pittore

  1861

   settembre

   ig

   ig

   ig

   attendente alle cure domestice

  1884

   gennaio

   ig

   ig

   celibe

   salumiere

  1886

   febbraio

   ig

   ig

   ig

   apprendista pittore

  1888

   gennaio

   ig

   ig

   nubile

   attendente alle cure domestice

  1890

   marzo

   ig

   ig

   celibe

   scolaro

  1892

   novembre

   ig

   ig

   ig

   ig

  1894

   dicembre

   ig

   ig

   nubile

   

  1900

   gennaio

   ig

   ig

   ig  Carlo Sala was van beroep schilder.

  Zijn echtgenote Maria Acquistapace hield zich bezig met de huishouding.

  Hij is overleden te Valbrona in 1936.

   

  De oudste zoon, Paolo, had een ‘salumeria', gevestigd naast de ouderlijke woning in de Via V. Veneto.
  Vandaag bestaat deze delicatessenzaak nog steeds maar wordt door derden uitgebaat.
  Paolo heeft later de ‘Albergo la Sirena' overgenomen van zijn grootvader Paolo Luigi.


   

  Paolo Sala °1884 - +1952  Carlo Sala (°1886 - +1976) was bouwkundig expert en kunstschilder in zijn vrije tijd.


  Omobono Sala (°1890 - +1952) was houthandelaar.
  Guiseppe (Peppino) Sala (°1891) is overleden tijdens WO I.


  Renzo Sala (°1902 - +1985) heeft de Albergo overgenomen van zijn oudste broer Paolo

  Grazie a Fulvio

  Reageer (0)

  Categorie:2 RAPPORTO Famiglia Omo Bono - 1901 Comune di Valbrona SALA FRIGERIO
  16-11-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rapporto Giuseppe Maria Sala e famiglia e trascrizione-matrimonio-nascita-decedere

   

  Giuseppe Maria Sala werd geboren rond 1733.

  Zijn naam staat niet vermeld in de parochieregisters van Visino. Niet alle parochieregisters bleven bewaard: sommige zijn zoek geraakt, andere werden zwaar geteisterd door vocht en zijn onleesbaar geworden. Mogelijk was Giuseppe niet afkomstig van Visino.

  Giuseppe is gehuwd met Giovanna Erra. Er waren meerdere kinderen: Marta, Maria, Giovanni, Giuseppe, Giovanna en Omobono (°circa 1763). Deze namen staan vermeld in de kadastrale gegevens van Visino die bewaard worden in het staatsarchief te Como.

  Deze documenten mochten niet gekopieerd worden. In diezelfde documenten wordt vermeld dat Giuseppe in 1790 een groot stuk grond aankocht van de heer Sormani. In 1810 koopt ook Omobono gronden aan. In 1794 huwt zijn dochter Marta Maria met Giuseppe Frigerio te Visino.

  Dit is tot op vandaag het oudste document i.v.m. de familie Sala (Visino) waarover wij beschikken.

   

  Transcriptie: Huwelijk Marta Maria Sala en Giuseppe Frigerio 1794

  Mille sette cento novanta quatro alli vent'otto di Gennaio

  Premesse le tre solite publicazioni dentro la messa parrochi ale nel maggior concorso del popolo cioè la prima il giorno (dodici) la seconda il giorno diciannove e la terza il giorno ventisei di gennaio giorni tutti domenica, (essendoci) fare le sudette  publicazioni ne sudetti giorni anche nella parrochiale di Corneno, come d'(atto?/attestato) (= tato?) che si conserva in filza, ne essendo stato opposto alcun impedimento, previo l'assenso del padre della sposa, e la dispensa della pretura di Brivio per la minor età della sposa, che si conserva in filza, è stato celebrato il matrimonio per parole di (presenti) in questa chiesa parrochiale di S. Michele Arcangelo di Vicino tra Giuseppe Frigerio figlio del fu Carlo del cura di Corneno pieve d'Incino e Marta Maria Sala figlia di Giuseppe Maria di questa cura di Vicino alla presenza ed interrogazioni di me inf.     curato seconda comanda il sacerdote cine. di Trento.

  Furono presenti per testimoni a tale effeto chiamati Bono Sala figlio di Giuseppe Maria di questa cura di Vicino, e Miro Anzani figlio del fu Giovanni Antonio di Canzo pieve d'Incino. Sudetti sposi si sono primo confessati e comunicati

  .... Giuseppe ... Erra curato di Vicino

  Vertaling: Huwelijk Marta Maria Sala en Giuseppe Frigerio 1794 - Parochieregisters Visino

  28 januari 1794

  Uitgesproken de drie geboden afkondigingen tijdens de kerkdienst met de grootste volkstoeloop namelijk de eerste op de 12de  , de tweede op de 19de en de derde op de 26ste januari telkens op zondag, zijnde door ons uitgevoerd de geboden afkondigingen op de bovenvermelde dagen alsook  in de parochiekerk van Corneno, zoals blijkt uit bijgevoegd attest, zijnde aangevoerd geen enkel bezwaar, de voorafgaande toestemming van de vader van de bruid, en de dispensatie van de rechtbank van Brivio voor de minderjarigheid van de bruid, die bijgevoegd is, werd ingezegend het huwelijk door de belofte van de aanwezigen in deze parochiekerk van S. Michele Arcangelo van Visino tussen Giuseppe Frigerio zoon van wijlen Carlo van de parochie van Corneno, plattelandsparochie van Incino en Marta Maria Sala dochter van Giuseppe Maria van deze parochie van Visino in de aanwezigheid van en de ondervragingen door mij ondergetekende en  (onderpastoor?) de priester van Trento.

  Daarvoor hier aanwezig als getuigen de genaamden Bono Sala zoon van Giuseppe Maria van deze parochie en Miro Anzani zoon van wijlen Giovanni Antonio van Canzo parochiekerk van Incino. De bovenvermelde echtgenoten hebben eerst gebiecht en zijn ter communie gegaan.

  Giuseppe Erra pastoor van Visino

  In de kantlijn: Giuseppe Frigerio Marta Sala

  Giuseppe Frigerio is afkomstig van Corneno (Incino), nu een deelgemeente van Eupilio, grenzend aan Canzo.


   

  Volgens Franco Sala is de familie Sala afkomstig van Pusiano (zie link ‘Valbrona, un paese e la sua banda’).

  De ligging van Corneno en Brivio, de aankoop van gronden in Visino en mogelijk ook het ontbreken van zijn naam in de doopregisters zouden  er op kunnen wijzen dat deze Giuseppe Maria Sala de gemeente Pusiano verlaten heeft om zich samen met zijn gezin te vestigen in veiliger oorden.

  De regio lag namelijk op de route van plunderende soldaten. 

  Visino ligt in een vallei omringd door bergen en was daardoor minder toegankelijk.

  Giuseppe Maria Sala is overleden op 1 april 1805 en werd op 2 april begraven te Visino. 

  Uit het feit dat zes priesters deelgenomen hebben aan de uitvaart kunnen we afleiden dat hij een man van aanzien was.   

  Transcriptie: akte overlijden Giuseppe Maria Sala  (1805) – Parochieregisters Visino

   

  Mille otto cento cinque alli due di Aprile

  Sala Giuseppe Maria altre volte marito di Giovanna Erra munito di (sacra)menti di penitenza, eucharistia ed estrema unzione, premessi (gli atti di) fide, speranza, carita e sentimento gli fu compartita la benedizione (ponte)ficia, gli fu racomandata l’anima al Signore, passo da questa (a miglior) vita il giorno antecedente al giorno sudetto circa alle ore nove della (mattina?) in età d’anni settantadue circa, fu sepolto nel campo santo di (questa) chiesa parrochiale di S. Michele Arcangelo di Vicino coll’ intervento (al suo) funerale (il ?) settimo di sei sacerdoti compryo io inferiore

  ... Giuseppe ... Erra curato di Vicino

   

  Vertaling: akte overlijden Giuseppe Maria Sala (1805) – Parochieregisters Visino

   

  Twee april 1805

  Sala Giuseppe Maria vroeger gehuwd met Giovanna Erra, voorzien van de sacramenten van de Biecht, de Communie en  van het Laatste Oliesel, uitgesproken de akten van geloof, hoop, liefde en van berouw, werd gegeven de pauselijke zegen en werd zijn ziel aanbevolen aan de Heer.

  Hij is overleden op de dag voorafgaand aan de bovenvermelde dag rond negen uur (’s morgens?) op de leeftijd van ongeveer 72 jaar.

  Hij werd begraven op het kerkhof van deze parochiekerk S. Michele Arcangelo te Vicino met de tussenkomst bij zijn begrafenis (de zevende=zondag?) van zes priesters onder wie ondergetekende

  Giuseppe Erra, pastoor van Vicino

   

  In 1711 telde Visino 335 inwoners en  behoorde tot het hertogdom Milaan. Tijdens de Oostenrijkse bezetting (1786) maakte Visino deel uit van de provincie Como. Vanaf 1791 behoorde de gemeente tot de provincie Milaan. Wie er meer wil over weten kan volgende website raadplegen: http://civita.lombardiastorica.it

   

  Omobono Sala trouwde rond 1795 met Catterina Frigerio (Frigeri/Frigeria). Ze hadden elf kinderen (zie parenteel Sala/Erra). Vijf kinderen zijn op zeer jonge leeftijd overleden.

  Agata Madelena werd geboren op 20 december 1802 en was twee jaar toen ze stierf.   

  Transcriptie: Akte overlijden Agata Madelena Sala (1805) – parochieregisters Visino

   

  Mille otto cento cinque alli undeci di Aprile

  Sala Agata Madelena Innocente figlia di Bono d’anni due circa passo da q(uesta) a miglior vita il giorno antecedente al giorno sudetto, fu sepolta nel ca(mpo) santo di questa chiesa parrochiale di S. Michele Arcangelo di Vicino co(ll’in)tervento al suo funerale di me inferior

  Giuseppe Erra curato di Vicino

   

  Vertaling: Akte overlijden Agata Madelena Sala (1805) – parochieregister Visino

   

  11 april 1805

  Sala Agata Madelena Innocente dochter van Bono en ongeveer twee jaar oud is overleden op de dag voorafgaand aan de bovenvermelde dag, ze werd begraven op het kerkhof van deze parochiekerk S. Michele Arcangelo te Vicino met de tussenkomst bij de begrafenis van ondergetekende

  Giuseppe Erra priester van Vicino

   

  Carlo Domenico geboren in 1810 was tien maanden oud toen hij stierf.   

  Transcriptie: Akte overlijden Sala Carlo Domenico (1811) – Parochieregisters Visino

   

  Mille ottocento undici li quatordici di Julio

  Sala Carlo Domenico figlio di Bono e Cattarina Frigeria di questa parrochia passo da questa a miglior vita il giorno al sudetto antecedente circa le ore tre pomeridiana in età di mesi dieci circa e o fatto le Esequie coll’intervento di me (...) il de lui cadavero fu sepolto nel cimetero di Vicino

  Giuseppe Erra curato di Vicino

   

  Vertaling: Akte overlijden Sala Carlo Domenico (1811) – Parochieregisters Visino

   

  14 juli 1811

  Sala Carlo Domenico zoon van Bono en Cattarina Frigeria van deze parochie is overleden de dag voorafgaand aan de bovenvermelde rond drie uur in de namiddag in de leeftijd van ongeveer tien maanden en ik heb de begrafenis gedaan met de tussenkomst van mijn (…) zijn lichaam werd begraven op het kerkhof van Vicino.

  Giuseppe Erra pastoor van Vicino

   

  Anderen hadden meer geluk. Giuseppa Seraffina werd geboren in 1804.    

  Transcriptie: Geboorteakte Sala Giuseppa Seraffina (1804) – Parochieregisters Visino

   

  Mille otto cento quatro alli venticinque di (settembre) Sala Giuseppa Seraffina figlia di Bono, e di Caterina (Frigerio) legitimi consorti abitanti in Vicino nata il sudetto giorno alle ore nove della matina è stata battezzata (da me inferiore) curato il sudetto giorno in questa chiesa parrochiale di S. Michele Arcangelo di Vicino. La comadre fu Maria Zuchi (...) vicini di Vicino.

  Giuseppe Erra curato di Vicino

   

  In de kantlijn

  Morio il giorno 9 Maggio 1862

   

  Vertaling: Geboorteakte Sala Giuseppa Seraffina (1804) – Parochieregisters  Visino

   

  25 september 1804 werd geboren Sala Giuseppe Seraffina  dochter van Bono en van Caterina (Frigerio) wettelijke echtgenoten woonachtig te Vicino op de bovenvermelde dag om negen uur ‘s morgens en werd gedoopt door mij ondergetekende priester  op de bovenvermelde dag in deze parochiekerk van S. Michele Arcangelo van Vicino. De meter (?) was Maria Zuchi , (…) in de buurt van Vicino.

  Giuseppe Erra pastoor van Vicino

   

  In de kantlijn

  Overleden op 9 mei 1862

   

  Ze huwde met Luigi Folatelli en hadden samen vijf  kinderen: Grazioso, Felice, Ernesto, Luigi en Maria Anna. Giuseppa overleed op 9 mei 1862.

   

  Toen Omobono plots overleed op 19 maart 1825 (zie archief 30-7-1979) hadden Giuseppe en Luigi, de twee oudste zonen, zich reeds gevestigd in ’s-Hertogenbosch. Giuseppe was gehuwd met Anna Maria Markx. Samen hadden ze een dochter Marie Louise Joséphine (zie archief 30-7-1975).

  Giuseppe woonde toen op de Vughterdijk (Vughterindijk) 172 .    

  Luigi woonde samen met zijn echtgenote Josepha Jacoba Muskeijn en hun twee kinderen, Nathalie en Louis, in de Hinthamerstraat  426 (zie archief 19-8-2006).

   

   

  Reageer (0)

  Categorie:2 RAPPORTO Giuseppe Maria Sala e famiglia SALA FRIGERIO
  Foto

  Benvenuti sul weblog della famiglia Sala-Frigerio. Wens je informatie te delen of heb je vragen, neem dan contact op met Manuela Stuyck.

  E-mail Manuela Stuyck


  E-mail Anatole Sala blogbeheerder

  Hieronder vindt u de zoeklijsten SALA WERREL.... SALA FRIGERIO.... SALA PRIMAVESI.... SALA BOLOGNA


  Zoeken in blog


  Categorieën
 • 0 SALA WERREL (2)
 • 1 AKTE DOOPSEL SALA WERREL A (12)
 • 1 AKTE DOOPSEL SALA WERREL B (11)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL A (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL B (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL C (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL D (21)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL E (17)
 • 1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL A (19)
 • 1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL B (17)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL A (20)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL B (20)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL C (9)
 • 1 ANNONCE OVERL SALA WERREL (15)
 • 1 BAROMETERS SALA WERREL (7)
 • 1 Begr plaats SALA WERREL (2)
 • 1 Bidprent a SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent b SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent c SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent d SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent e SALA WERREL (1)
 • 1 BONBOEK DOMINICUS SALA WERREL (1)
 • 1 BRIEVEN SALA WERREL (4)
 • 1 D. Sala and M. M. Werrel Weereld SALA WERREL (2)
 • 1 De Leidse zwemclub SALA WERREL (4)
 • 1 Diversen a SALA WERREL (12)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen a (10)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen b (10)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen c (4)
 • 1 Doop Fortunati SALA WERREL (3)
 • 1 FAM HEIJNEN SALA WERREL (10)
 • 1 FAM OUWERKERK SALA WERREL (6)
 • 1 FAM SCHRETLEN SALA WERREL (4)
 • 1 FAMILIE WAPEN SALA WERREL (4)
 • 1 Foto’s a SALA WERREL (19)
 • 1 Foto’s b SALA WERREL (19)
 • 1 Foto’s c SALA WERREL (15)
 • 1 Gerardus Johannes Sala SALA WERREL (4)
 • 1 Geschiedenis SALA WERREL (2)
 • 1 Gifmengster SALA WERREL (2)
 • 1 KRANT ARTIKELEN SALA WERREL (7)
 • 1 KRANT BERICHTEN SALA WERREL (18)
 • 1 Kunst a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA ADVERTENTIES SALA WERREL (14)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA ARCHIEVEN SALA WERREL (1)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG b SALA WERREL (19)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG d SALA WERREL (12)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA JAN TOOROP SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA JAN TOOROP SALA WERREL2 (6)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN b SALA WERREL (19)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN c SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN d Drie Octoberfeest SALA WERREL (9)
 • 1 LEIDEN Buskruitramp SALA WERREL (4)
 • 1 LEIDEN Cholera SALA WERREL (2)
 • 1 LEIDEN HISTORIE (3)
 • 1 LEIDEN Stadhuisbrand Leiden 1929 (1)
 • 1 Onbekend SALA WERREL (13)
 • 1 Pognana IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA WERREL (5)
 • 1 SALA CAROLUS FRANCISCUS - ANNA FRANCISCA KNAGE SALA WERREL (2)
 • 1 SALA CAROLUS FRANCISCUS NATUURKUNDIG ONDERZOEKER SALA WERREL (6)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER a SALA WERREL (20)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER b SALA WERREL (20)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER c SALA WERREL (1)
 • 1 SALA DOMINICUS JOHANNES - JOHANNA ELISABETH VAN HOUTEN SALA WERREL (9)
 • 1 SALA DOMINICUS JOHANNES DE ANSICHTKAARTEN VAN SALA WERREL (6)
 • 1 SALA HENDRICUS DOMINICUS - HENRICA CORNELIA VAN HOUTEN SALA WERREL (9)
 • 1 SALA HENRIËTTE WATERREUS SOPRAAN EN ZANGPEDAGOGE SALA WERREL (9)
 • 1 SALA JOHANNES GIJSBERTUS ARNOLDUS THEODORUS ARTS SALA WERREL (25)
 • 1 Sala lijsten SALA WERREL (6)
 • 1 SALA SIMON JOHANNES KUNSTHANDELAAR (10)
 • 1 Straat huis a SALA WERREL (18)
 • 1 Voogdij+Inb SALA WERREL (1)
 • 1 y---------------------------------------------------- (0)
 • 1Z 1 SALA FRIGERIO A - ZOEKLIJST (0)
 • 1Z 1 SALA FRIGERIO B INLEIDING/INTRODUCTION/INTRODUZIONE (3)
 • 1Z 2 AKTE DOOPSEL / BATTESIMO SALA FRIGERIO ITALIE (14)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO BE (5)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL B (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL C (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL D (2)
 • 1z 2 AKTE HUWELIJK / MATRIMONIO SALA FRIGERIO ITALIE (3)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO BE (1)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL B (14)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN / DECESSO SALA FRIGERIO ITALIE (14)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL B (20)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL C (3)
 • 1Z 3 CERTIFICATEN EN DIPLOMA'S SALA FRIGERIO (2)
 • 1z 9 LETTRES – BRIEVEN IT – NL SALA FRIGERIO (3)
 • 1z 91 LETTRES – BRIEVEN FR - NL SALA FRIGERIO (9)
 • 2 Advertenties SALA FRIGERIO (0)
 • 2 Albergo Sala SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Archief Milaan SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Begr plaats BE SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Begr plaats NL SALA FRIGERIO (6)
 • 2 Bev reg SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Bidpr BE a SALA FRIGERIO (10)
 • 2 Bidpr BE b SALA FRIGERIO (5)
 • 2 Bidpr NL SALA FRIGERIO (11)
 • 2 Communie SALA FRIGERIO (5)
 • 2 DEN GROOTEN OORLOG 1914-1918 SALA FRIGERIO (1)
 • 2 E HENRICUS LUDOVICUS LUDWIG SCHILDER BEELDHOUWER SALA FRIGERIO (6)
 • 2 EMMANUEL ERNEST GERARDUS VAN DE VEN SALA FRIGERIO (1)
 • 2 FAMILIEBERICHTEN ANNONCE A SALA FRIGERIO (13)
 • 2 foto Provincia di Como IT SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Foto's d Asso Visino Valbrona (2)
 • 2 Foto’s a SALA FRIGERIO (20)
 • 2 Foto’s b SALA FRIGERIO (18)
 • 2 Foto’s c SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Geb kaarten SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Geschiedenis SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Huizen straten SALA FRIGERIO (12)
 • 2 Huwelijk SALA FRIGERIO (2)
 • 2 inventaris bezittingen SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Klooster SALA FRIGERIO (2)
 • 2 Kranten SALA FRIGERIO (9)
 • 2 Portretten SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Pusiano IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Famiglia Omo Bono - 1901 Comune di Valbrona SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Folatelli – Sala y los descendientes en Argentina SALA FRIGERIO (3)
 • 2 RAPPORTO Giuseppe (Joseph) Maria Sebastiano Sala - douane SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Giuseppe Maria Sala e famiglia SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO I figli di Omobono Sala e Maria Sormano (1)
 • 2 RAPPORTO il libro Valbrona un Paese e la Sua Banda SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Rechtzaken SALA FRIGERIO (6)
 • 2 Sala Sigaren fabriek SALA FRIGERIO (10)
 • 2 Sala wollenstoffen fabriek SALA FRIGERIO (4)
 • 2 SEBALDUS SALA SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Valbrona IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Visino IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (12)
 • 2 z---------------------------------------------------- (0)
 • 2z 1SALA PRIMAVESI (0)
 • 2z AKTE DOOPSEL SALA PRIMAVESI (13)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI B (20) (1)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI C (20) (1)
 • 2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI B (17)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI B (18)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI C (0)
 • 2z CATHARINA SALA op zoek naar de wortels van familie Sala Primavesi SALA PRIMAVESI (1)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE A SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE B SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE C SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE D SALA PRIMAVESI (13)
 • 3 Begraafplaatsen SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Brieven SALA PRIMAVESI (5)
 • 3 Diversen SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 FAM. DE RIJK - SALA SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 FAM. SALA - KOENE SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 Foto’s SALA PRIMAVESI (0)
 • 3 Geschiedenis SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Gezinskaarten SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Huis straat a SALA PRIMAVESI (12)
 • 3 Kranten SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Mevrouw Sala-Leenheer oudste inwoner Heerenveen (2)
 • 3 RK armenhuis SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Testament SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 y---------------------------------------------------- (0)
 • 3z 1SALA BOLOGNA (0)
 • 4 AKTE DOOPSEL SALA BOLOGNA (1)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA A (20)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA B (18)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA C (20) (1)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA D (20) (1)
 • 4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA A (20)
 • 4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA B (13)
 • 4 AKTE OVERLIJDEN SALA BOLOGNA A (16)
 • 4 ANNONCE OVERLIJDEN SALA BOLOGNA (9)
 • 4 Begr Plaats Onbekend SALA BOLOGNA (5)
 • 4 Begr Plaats SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Foto’s SALA BOLOGNA (6)
 • 4 Geschiedenis SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Huizen straten SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Huwelijk SALA BOLOGNA (2)
 • 4 Kranten SALA BOLOGNA (2)
 • 4 NATIONALE MILITIE SALA BOLOGNA (5)
 • 4 ROUWKAARTEN SALA BOLOGNA (5)
 • 4 y---------------------------------------------------- (0)
 • ALGEMEEN ARCHIEF (1)
 • Archieven (8)
 • Begraafplaats (1)
 • Bijzondere naamgenoten (6)
 • Cultuur (7)
 • Diversen (2)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND A (19)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND B (20)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND C (20)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND D (17)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND E (6)
 • Geschiedenis (3)
 • Kaarten Kerst Nieuwjaar (5)
 • Kranten Algemeen (5)
 • Linken (1)
 • Oude beroepen (8)

 • Gastenboek

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Zoeken in blog


  Foto

  Archief per dag
 • 23-02-2015
 • 08-09-2014
 • 07-09-2014
 • 06-09-2014
 • 05-09-2014
 • 04-09-2014
 • 03-09-2014
 • 02-09-2014
 • 01-09-2014
 • 29-08-2014
 • 28-08-2014
 • 27-08-2014
 • 26-08-2014
 • 25-08-2014
 • 24-08-2014
 • 23-08-2014
 • 22-08-2014
 • 21-08-2014
 • 20-08-2014
 • 19-08-2014
 • 18-08-2014
 • 17-08-2014
 • 16-08-2014
 • 15-08-2014
 • 14-08-2014
 • 13-08-2014
 • 12-08-2014
 • 11-08-2014
 • 10-08-2014
 • 09-08-2014
 • 08-08-2014
 • 07-08-2014
 • 06-08-2014
 • 05-08-2014
 • 01-08-2014
 • 28-05-2014
 • 09-04-2014
 • 08-04-2014
 • 07-04-2014
 • 06-04-2014
 • 05-04-2014
 • 04-04-2014
 • 03-04-2014
 • 02-04-2014
 • 01-04-2014
 • 06-03-2014
 • 04-03-2014
 • 03-03-2014
 • 01-03-2014
 • 27-02-2014
 • 23-02-2014
 • 22-02-2014
 • 15-02-2014
 • 14-02-2014
 • 13-02-2014
 • 12-02-2014
 • 11-02-2014
 • 10-02-2014
 • 10-01-2014
 • 09-01-2014
 • 08-01-2014
 • 07-01-2014
 • 06-01-2014
 • 05-01-2014
 • 04-01-2014
 • 03-01-2014
 • 02-01-2014
 • 01-01-2014
 • 01-12-2013
 • 30-11-2013
 • 28-11-2013
 • 27-11-2013
 • 26-11-2013
 • 25-11-2013
 • 24-11-2013
 • 23-11-2013
 • 22-11-2013
 • 21-11-2013
 • 20-11-2013
 • 19-11-2013
 • 17-11-2013
 • 16-11-2013
 • 15-11-2013
 • 14-11-2013
 • 13-11-2013
 • 12-11-2013
 • 11-11-2013
 • 10-11-2013
 • 09-11-2013
 • 08-11-2013
 • 07-11-2013
 • 06-11-2013
 • 05-11-2013
 • 04-11-2013
 • 03-11-2013
 • 02-11-2013
 • 01-11-2013
 • 30-10-2013
 • 29-10-2013
 • 28-10-2013
 • 27-10-2013
 • 26-10-2013
 • 25-10-2013
 • 24-10-2013
 • 23-10-2013
 • 22-10-2013
 • 21-10-2013
 • 20-10-2013
 • 19-10-2013
 • 18-10-2013
 • 17-10-2013
 • 16-10-2013
 • 15-10-2013
 • 14-10-2013
 • 13-10-2013
 • 12-10-2013
 • 11-10-2013
 • 10-10-2013
 • 09-10-2013
 • 08-10-2013
 • 07-10-2013
 • 06-10-2013
 • 05-10-2013
 • 04-10-2013
 • 03-10-2013
 • 02-10-2013
 • 01-10-2013
 • 04-09-2013
 • 03-09-2013
 • 02-09-2013
 • 01-09-2013
 • 29-08-2013
 • 28-08-2013
 • 27-08-2013
 • 26-08-2013
 • 25-08-2013
 • 24-08-2013
 • 23-08-2013
 • 22-08-2013
 • 21-08-2013
 • 20-08-2013
 • 19-08-2013
 • 18-08-2013
 • 17-08-2013
 • 16-08-2013
 • 15-08-2013
 • 14-08-2013
 • 13-08-2013
 • 12-08-2013
 • 11-08-2013
 • 10-08-2013
 • 09-08-2013
 • 08-08-2013
 • 07-08-2013
 • 06-08-2013
 • 05-08-2013
 • 04-08-2013
 • 03-08-2013
 • 02-08-2013
 • 01-08-2013
 • 11-07-2013
 • 10-07-2013
 • 09-07-2013
 • 08-07-2013
 • 06-07-2013
 • 05-07-2013
 • 04-07-2013
 • 03-07-2013
 • 02-07-2013
 • 01-07-2013
 • 28-06-2013
 • 27-06-2013
 • 26-06-2013
 • 25-06-2013
 • 24-06-2013
 • 23-06-2013
 • 22-06-2013
 • 20-06-2013
 • 19-06-2013
 • 18-06-2013
 • 17-06-2013
 • 16-06-2013
 • 15-06-2013
 • 14-06-2013
 • 13-06-2013
 • 11-06-2013
 • 10-06-2013
 • 09-06-2013
 • 08-06-2013
 • 07-06-2013
 • 06-06-2013
 • 05-06-2013
 • 04-06-2013
 • 02-06-2013
 • 01-06-2013
 • 13-05-2013
 • 12-05-2013
 • 11-05-2013
 • 10-05-2013
 • 09-05-2013
 • 08-05-2013
 • 07-05-2013
 • 06-05-2013
 • 05-05-2013
 • 04-05-2013
 • 03-05-2013
 • 02-05-2013
 • 01-05-2013
 • 30-04-2013
 • 29-04-2013
 • 28-04-2013
 • 27-04-2013
 • 26-04-2013
 • 25-04-2013
 • 24-04-2013
 • 23-04-2013
 • 22-04-2013
 • 21-04-2013
 • 20-04-2013
 • 18-04-2013
 • 17-04-2013
 • 16-04-2013
 • 15-04-2013
 • 14-04-2013
 • 13-04-2013
 • 12-04-2013
 • 11-04-2013
 • 10-04-2013
 • 09-04-2013
 • 08-04-2013
 • 07-04-2013
 • 05-04-2013
 • 04-04-2013
 • 03-04-2013
 • 02-04-2013
 • 01-04-2013
 • 27-03-2013
 • 26-03-2013
 • 25-03-2013
 • 24-03-2013
 • 23-03-2013
 • 22-03-2013
 • 21-03-2013
 • 20-03-2013
 • 19-03-2013
 • 18-03-2013
 • 17-03-2013
 • 16-03-2013
 • 15-03-2013
 • 14-03-2013
 • 13-03-2013
 • 12-03-2013
 • 11-03-2013
 • 10-03-2013
 • 09-03-2013
 • 08-03-2013
 • 07-03-2013
 • 06-03-2013
 • 05-03-2013
 • 04-03-2013
 • 03-03-2013
 • 02-03-2013
 • 01-03-2013
 • 02-02-2013
 • 01-02-2013
 • 30-01-2013
 • 29-01-2013
 • 28-01-2013
 • 27-01-2013
 • 26-01-2013
 • 25-01-2013
 • 24-01-2013
 • 23-01-2013
 • 22-01-2013
 • 21-01-2013
 • 20-01-2013
 • 19-01-2013
 • 18-01-2013
 • 17-01-2013
 • 16-01-2013
 • 15-01-2013
 • 14-01-2013
 • 13-01-2013
 • 12-01-2013
 • 11-01-2013
 • 10-01-2013
 • 09-01-2013
 • 08-01-2013
 • 07-01-2013
 • 06-01-2013
 • 05-01-2013
 • 04-01-2013
 • 03-01-2013
 • 02-01-2013
 • 01-01-2013
 • 08-12-2012
 • 07-12-2012
 • 06-12-2012
 • 05-12-2012
 • 04-12-2012
 • 03-12-2012
 • 02-12-2012
 • 01-12-2012
 • 03-11-2012
 • 02-11-2012
 • 01-11-2012
 • 05-10-2012
 • 04-10-2012
 • 03-10-2012
 • 02-10-2012
 • 01-10-2012
 • 12-09-2012
 • 11-09-2012
 • 10-09-2012
 • 09-09-2012
 • 08-09-2012
 • 07-09-2012
 • 06-09-2012
 • 05-09-2012
 • 04-09-2012
 • 03-09-2012
 • 02-09-2012
 • 01-09-2012
 • 02-08-2012
 • 01-08-2012
 • 05-07-2012
 • 04-07-2012
 • 03-07-2012
 • 02-07-2012
 • 01-07-2012
 • 30-06-2012
 • 29-06-2012
 • 28-06-2012
 • 27-06-2012
 • 26-06-2012
 • 25-06-2012
 • 24-06-2012
 • 23-06-2012
 • 22-06-2012
 • 21-06-2012
 • 20-06-2012
 • 19-06-2012
 • 18-06-2012
 • 17-06-2012
 • 16-06-2012
 • 15-06-2012
 • 14-06-2012
 • 13-06-2012
 • 12-06-2012
 • 11-06-2012
 • 10-06-2012
 • 09-06-2012
 • 08-06-2012
 • 07-06-2012
 • 06-06-2012
 • 05-06-2012
 • 04-06-2012
 • 03-06-2012
 • 02-06-2012
 • 01-06-2012
 • 14-05-2012
 • 13-05-2012
 • 12-05-2012
 • 11-05-2012
 • 10-05-2012
 • 09-05-2012
 • 08-05-2012
 • 07-05-2012
 • 06-05-2012
 • 05-05-2012
 • 04-05-2012
 • 03-05-2012
 • 02-05-2012
 • 01-05-2012
 • 30-04-2012
 • 29-04-2012
 • 28-04-2012
 • 27-04-2012
 • 26-04-2012
 • 25-04-2012
 • 24-04-2012
 • 23-04-2012
 • 22-04-2012
 • 21-04-2012
 • 20-04-2012
 • 19-04-2012
 • 18-04-2012
 • 17-04-2012
 • 16-04-2012
 • 15-04-2012
 • 14-04-2012
 • 13-04-2012
 • 12-04-2012
 • 11-04-2012
 • 10-04-2012
 • 09-04-2012
 • 08-04-2012
 • 07-04-2012
 • 06-04-2012
 • 05-04-2012
 • 04-04-2012
 • 03-04-2012
 • 02-04-2012
 • 01-04-2012
 • 03-03-2012
 • 02-03-2012
 • 01-03-2012
 • 01-02-2012
 • 30-01-2012
 • 29-01-2012
 • 28-01-2012
 • 27-01-2012
 • 26-01-2012
 • 25-01-2012
 • 24-01-2012
 • 23-01-2012
 • 22-01-2012
 • 21-01-2012
 • 20-01-2012
 • 19-01-2012
 • 18-01-2012
 • 17-01-2012
 • 16-01-2012
 • 15-01-2012
 • 14-01-2012
 • 13-01-2012
 • 12-01-2012
 • 11-01-2012
 • 10-01-2012
 • 09-01-2012
 • 08-01-2012
 • 07-01-2012
 • 06-01-2012
 • 05-01-2012
 • 04-01-2012
 • 03-01-2012
 • 02-01-2012
 • 01-01-2012
 • 30-12-2011
 • 29-12-2011
 • 28-12-2011
 • 27-12-2011
 • 26-12-2011
 • 25-12-2011
 • 24-12-2011
 • 23-12-2011
 • 22-12-2011
 • 21-12-2011
 • 20-12-2011
 • 19-12-2011
 • 18-12-2011
 • 17-12-2011
 • 16-12-2011
 • 15-12-2011
 • 14-12-2011
 • 13-12-2011
 • 12-12-2011
 • 11-12-2011
 • 10-12-2011
 • 09-12-2011
 • 08-12-2011
 • 07-12-2011
 • 06-12-2011
 • 05-12-2011
 • 04-12-2011
 • 03-12-2011
 • 02-12-2011
 • 01-12-2011
 • 30-11-2011
 • 29-11-2011
 • 28-11-2011
 • 27-11-2011
 • 26-11-2011
 • 25-11-2011
 • 24-11-2011
 • 23-11-2011
 • 22-11-2011
 • 21-11-2011
 • 20-11-2011
 • 19-11-2011
 • 14-11-2011
 • 13-11-2011
 • 12-11-2011
 • 11-11-2011
 • 10-11-2011
 • 09-11-2011
 • 08-11-2011
 • 07-11-2011
 • 05-11-2011
 • 04-11-2011
 • 03-11-2011
 • 02-11-2011
 • 01-11-2011
 • 19-10-2011
 • 18-10-2011
 • 17-10-2011
 • 16-10-2011
 • 15-10-2011
 • 14-10-2011
 • 13-10-2011
 • 12-10-2011
 • 11-10-2011
 • 10-10-2011
 • 09-10-2011
 • 08-10-2011
 • 07-10-2011
 • 06-10-2011
 • 05-10-2011
 • 04-10-2011
 • 03-10-2011
 • 02-10-2011
 • 01-10-2011
 • 23-09-2011
 • 22-09-2011
 • 21-09-2011
 • 20-09-2011
 • 19-09-2011
 • 18-09-2011
 • 17-09-2011
 • 16-09-2011
 • 15-09-2011
 • 14-09-2011
 • 13-09-2011
 • 12-09-2011
 • 11-09-2011
 • 10-09-2011
 • 09-09-2011
 • 08-09-2011
 • 07-09-2011
 • 06-09-2011
 • 05-09-2011
 • 04-09-2011
 • 03-09-2011
 • 02-09-2011
 • 01-09-2011
 • 18-08-2011
 • 17-08-2011
 • 16-08-2011
 • 15-08-2011
 • 14-08-2011
 • 13-08-2011
 • 12-08-2011
 • 11-08-2011
 • 10-08-2011
 • 09-08-2011
 • 08-08-2011
 • 07-08-2011
 • 06-08-2011
 • 05-08-2011
 • 04-08-2011
 • 03-08-2011
 • 02-08-2011
 • 01-08-2011
 • 19-07-2011
 • 18-07-2011
 • 17-07-2011
 • 16-07-2011
 • 15-07-2011
 • 14-07-2011
 • 13-07-2011
 • 12-07-2011
 • 11-07-2011
 • 10-07-2011
 • 09-07-2011
 • 08-07-2011
 • 07-07-2011
 • 06-07-2011
 • 05-07-2011
 • 04-07-2011
 • 03-07-2011
 • 02-07-2011
 • 01-07-2011
 • 30-06-2011
 • 29-06-2011
 • 28-06-2011
 • 27-06-2011
 • 26-06-2011
 • 25-06-2011
 • 24-06-2011
 • 23-06-2011
 • 22-06-2011
 • 21-06-2011
 • 20-06-2011
 • 19-06-2011
 • 18-06-2011
 • 17-06-2011
 • 16-06-2011
 • 15-06-2011
 • 14-06-2011
 • 13-06-2011
 • 12-06-2011
 • 11-06-2011
 • 10-06-2011
 • 09-06-2011
 • 08-06-2011
 • 07-06-2011
 • 06-06-2011
 • 05-06-2011
 • 04-06-2011
 • 03-06-2011
 • 02-06-2011
 • 01-06-2011
 • 30-05-2011
 • 29-05-2011
 • 28-05-2011
 • 27-05-2011
 • 26-05-2011
 • 25-05-2011
 • 24-05-2011
 • 23-05-2011
 • 22-05-2011
 • 21-05-2011
 • 20-05-2011
 • 19-05-2011
 • 18-05-2011
 • 17-05-2011
 • 16-05-2011
 • 15-05-2011
 • 14-05-2011
 • 13-05-2011
 • 12-05-2011
 • 11-05-2011
 • 10-05-2011
 • 09-05-2011
 • 08-05-2011
 • 07-05-2011
 • 06-05-2011
 • 04-05-2011
 • 03-05-2011
 • 02-05-2011
 • 01-05-2011
 • 30-04-2011
 • 29-04-2011
 • 28-04-2011
 • 27-04-2011
 • 26-04-2011
 • 25-04-2011
 • 24-04-2011
 • 23-04-2011
 • 22-04-2011
 • 21-04-2011
 • 20-04-2011
 • 19-04-2011
 • 18-04-2011
 • 17-04-2011
 • 16-04-2011
 • 15-04-2011
 • 14-04-2011
 • 13-04-2011
 • 12-04-2011
 • 11-04-2011
 • 10-04-2011
 • 09-04-2011
 • 08-04-2011
 • 07-04-2011
 • 06-04-2011
 • 05-04-2011
 • 04-04-2011
 • 03-04-2011
 • 02-04-2011
 • 01-04-2011
 • 11-03-2011
 • 09-03-2011
 • 08-03-2011
 • 07-03-2011
 • 06-03-2011
 • 05-03-2011
 • 03-03-2011
 • 02-03-2011
 • 01-03-2011
 • 27-02-2011
 • 26-02-2011
 • 25-02-2011
 • 24-02-2011
 • 23-02-2011
 • 22-02-2011
 • 21-02-2011
 • 20-02-2011
 • 19-02-2011
 • 18-02-2011
 • 17-02-2011
 • 16-02-2011
 • 15-02-2011
 • 14-02-2011
 • 13-02-2011
 • 12-02-2011
 • 11-02-2011
 • 10-02-2011
 • 09-02-2011
 • 08-02-2011
 • 07-02-2011
 • 06-02-2011
 • 05-02-2011
 • 04-02-2011
 • 03-02-2011
 • 02-02-2011
 • 01-02-2011
 • 09-01-2011
 • 08-01-2011
 • 07-01-2011
 • 06-01-2011
 • 05-01-2011
 • 04-01-2011
 • 03-01-2011
 • 02-01-2011
 • 01-01-2011
 • 30-12-2010
 • 29-12-2010
 • 28-12-2010
 • 27-12-2010
 • 26-12-2010
 • 25-12-2010
 • 24-12-2010
 • 23-12-2010
 • 22-12-2010
 • 21-12-2010
 • 20-12-2010
 • 19-12-2010
 • 18-12-2010
 • 17-12-2010
 • 16-12-2010
 • 14-12-2010
 • 13-12-2010
 • 12-12-2010
 • 11-12-2010
 • 10-12-2010
 • 09-12-2010
 • 08-12-2010
 • 07-12-2010
 • 06-12-2010
 • 05-12-2010
 • 04-12-2010
 • 03-12-2010
 • 02-12-2010
 • 01-12-2010
 • 19-11-2010
 • 18-11-2010
 • 16-11-2010
 • 15-11-2010
 • 14-11-2010
 • 13-11-2010
 • 12-11-2010
 • 11-11-2010
 • 10-11-2010
 • 09-11-2010
 • 08-11-2010
 • 07-11-2010
 • 06-11-2010
 • 05-11-2010
 • 04-11-2010
 • 03-11-2010
 • 02-11-2010
 • 01-11-2010
 • 03-10-2010
 • 02-10-2010
 • 01-10-2010
 • 30-09-2010
 • 29-09-2010
 • 28-09-2010
 • 27-09-2010
 • 26-09-2010
 • 25-09-2010
 • 24-09-2010
 • 23-09-2010
 • 22-09-2010
 • 21-09-2010
 • 20-09-2010
 • 19-09-2010
 • 18-09-2010
 • 17-09-2010
 • 16-09-2010
 • 15-09-2010
 • 14-09-2010
 • 13-09-2010
 • 12-09-2010
 • 11-09-2010
 • 10-09-2010
 • 09-09-2010
 • 08-09-2010
 • 07-09-2010
 • 06-09-2010
 • 05-09-2010
 • 04-09-2010
 • 03-09-2010
 • 02-09-2010
 • 01-09-2010
 • 11-08-2010
 • 10-08-2010
 • 09-08-2010
 • 08-08-2010
 • 07-08-2010
 • 06-08-2010
 • 05-08-2010
 • 04-08-2010
 • 03-08-2010
 • 02-08-2010
 • 01-08-2010
 • 30-07-2010
 • 29-07-2010
 • 28-07-2010
 • 27-07-2010
 • 26-07-2010
 • 25-07-2010
 • 24-07-2010
 • 23-07-2010
 • 22-07-2010
 • 21-07-2010
 • 20-07-2010
 • 19-07-2010
 • 18-07-2010
 • 17-07-2010
 • 16-07-2010
 • 15-07-2010
 • 14-07-2010
 • 13-07-2010
 • 12-07-2010
 • 11-07-2010
 • 10-07-2010
 • 09-07-2010
 • 08-07-2010
 • 07-07-2010
 • 06-07-2010
 • 05-07-2010
 • 04-07-2010
 • 03-07-2010
 • 02-07-2010
 • 01-07-2010
 • 22-06-2010
 • 01-06-2010
 • 23-05-2010
 • 22-05-2010
 • 21-05-2010
 • 20-05-2010
 • 19-05-2010
 • 18-05-2010
 • 17-05-2010
 • 16-05-2010
 • 15-05-2010
 • 14-05-2010
 • 13-05-2010
 • 12-05-2010
 • 11-05-2010
 • 10-05-2010
 • 09-05-2010
 • 08-05-2010
 • 07-05-2010
 • 06-05-2010
 • 05-05-2010
 • 04-05-2010
 • 03-05-2010
 • 02-05-2010
 • 01-05-2010
 • 30-04-2010
 • 29-04-2010
 • 28-04-2010
 • 27-04-2010
 • 26-04-2010
 • 25-04-2010
 • 24-04-2010
 • 23-04-2010
 • 22-04-2010
 • 21-04-2010
 • 20-04-2010
 • 19-04-2010
 • 18-04-2010
 • 17-04-2010
 • 16-04-2010
 • 15-04-2010
 • 14-04-2010
 • 13-04-2010
 • 12-04-2010
 • 11-04-2010
 • 10-04-2010
 • 09-04-2010
 • 08-04-2010
 • 07-04-2010
 • 06-04-2010
 • 05-04-2010
 • 04-04-2010
 • 03-04-2010
 • 02-04-2010
 • 01-04-2010
 • 23-03-2010
 • 22-03-2010
 • 21-03-2010
 • 20-03-2010
 • 19-03-2010
 • 18-03-2010
 • 17-03-2010
 • 16-03-2010
 • 15-03-2010
 • 14-03-2010
 • 13-03-2010
 • 12-03-2010
 • 11-03-2010
 • 10-03-2010
 • 09-03-2010
 • 08-03-2010
 • 07-03-2010
 • 06-03-2010
 • 05-03-2010
 • 04-03-2010
 • 03-03-2010
 • 02-03-2010
 • 01-02-2010
 • 19-01-2010
 • 16-01-2010
 • 15-01-2010
 • 14-01-2010
 • 13-01-2010
 • 11-01-2010
 • 10-01-2010
 • 09-01-2010
 • 08-01-2010
 • 06-01-2010
 • 05-01-2010
 • 03-01-2010
 • 16-12-2009
 • 15-12-2009
 • 14-12-2009
 • 13-12-2009
 • 12-12-2009
 • 11-12-2009
 • 10-12-2009
 • 09-12-2009
 • 08-12-2009
 • 07-12-2009
 • 06-12-2009
 • 05-12-2009
 • 04-12-2009
 • 03-12-2009
 • 02-12-2009
 • 01-12-2009
 • 01-11-2009
 • 25-10-2009
 • 24-10-2009
 • 23-10-2009
 • 22-10-2009
 • 21-10-2009
 • 20-10-2009
 • 19-10-2009
 • 18-10-2009
 • 17-10-2009
 • 16-10-2009
 • 15-10-2009
 • 14-10-2009
 • 13-10-2009
 • 12-10-2009
 • 11-10-2009
 • 10-10-2009
 • 09-10-2009
 • 08-10-2009
 • 07-10-2009
 • 06-10-2009
 • 05-10-2009
 • 04-10-2009
 • 03-10-2009
 • 02-10-2009
 • 01-10-2009
 • 30-09-2009
 • 29-09-2009
 • 27-09-2009
 • 26-09-2009
 • 23-09-2009
 • 22-09-2009
 • 21-09-2009
 • 20-09-2009
 • 19-09-2009
 • 18-09-2009
 • 17-09-2009
 • 16-09-2009
 • 15-09-2009
 • 14-09-2009
 • 13-09-2009
 • 11-09-2009
 • 10-09-2009
 • 09-09-2009
 • 08-09-2009
 • 07-09-2009
 • 06-09-2009
 • 05-09-2009
 • 04-09-2009
 • 03-09-2009
 • 02-09-2009
 • 01-09-2009
 • 27-08-2009
 • 26-08-2009
 • 17-08-2009
 • 16-08-2009
 • 12-08-2009
 • 05-08-2009
 • 02-08-2009
 • 30-07-2009
 • 29-07-2009
 • 28-07-2009
 • 27-07-2009
 • 26-07-2009
 • 25-07-2009
 • 24-07-2009
 • 23-07-2009
 • 22-07-2009
 • 21-07-2009
 • 19-07-2009
 • 18-07-2009
 • 17-07-2009
 • 16-07-2009
 • 15-07-2009
 • 14-07-2009
 • 13-07-2009
 • 12-07-2009
 • 11-07-2009
 • 10-07-2009
 • 09-07-2009
 • 08-07-2009
 • 07-07-2009
 • 06-07-2009
 • 05-07-2009
 • 04-07-2009
 • 03-07-2009
 • 02-07-2009
 • 01-07-2009
 • 26-06-2009
 • 11-06-2009
 • 07-06-2009
 • 05-06-2009
 • 03-06-2009
 • 02-06-2009
 • 01-06-2009
 • 30-05-2009
 • 29-05-2009
 • 28-05-2009
 • 27-05-2009
 • 26-05-2009
 • 25-05-2009
 • 24-05-2009
 • 23-05-2009
 • 22-05-2009
 • 21-05-2009
 • 20-05-2009
 • 19-05-2009
 • 18-05-2009
 • 17-05-2009
 • 15-05-2009
 • 14-05-2009
 • 13-05-2009
 • 12-05-2009
 • 11-05-2009
 • 10-05-2009
 • 09-05-2009
 • 08-05-2009
 • 07-05-2009
 • 06-05-2009
 • 05-05-2009
 • 04-05-2009
 • 03-05-2009
 • 02-05-2009
 • 01-05-2009
 • 21-04-2009
 • 20-04-2009
 • 19-04-2009
 • 18-04-2009
 • 17-04-2009
 • 16-04-2009
 • 15-04-2009
 • 14-04-2009
 • 13-04-2009
 • 12-04-2009
 • 11-04-2009
 • 10-04-2009
 • 09-04-2009
 • 08-04-2009
 • 07-04-2009
 • 06-04-2009
 • 05-04-2009
 • 04-04-2009
 • 03-04-2009
 • 02-04-2009
 • 01-04-2009
 • 26-03-2009
 • 24-03-2009
 • 23-03-2009
 • 18-03-2009
 • 16-03-2009
 • 07-03-2009
 • 06-03-2009
 • 05-03-2009
 • 04-03-2009
 • 03-03-2009
 • 02-03-2009
 • 01-03-2009
 • 06-02-2009
 • 05-02-2009
 • 04-02-2009
 • 03-02-2009
 • 02-02-2009
 • 28-01-2009
 • 27-01-2009
 • 22-01-2009
 • 17-01-2009
 • 16-01-2009
 • 12-01-2009
 • 11-01-2009
 • 05-01-2009
 • 04-01-2009
 • 03-01-2009
 • 30-12-2008
 • 29-12-2008
 • 28-12-2008
 • 27-12-2008
 • 26-12-2008
 • 25-12-2008
 • 24-12-2008
 • 23-12-2008
 • 22-12-2008
 • 21-12-2008
 • 20-12-2008
 • 19-12-2008
 • 18-12-2008
 • 17-12-2008
 • 16-12-2008
 • 15-12-2008
 • 14-12-2008
 • 13-12-2008
 • 12-12-2008
 • 11-12-2008
 • 10-12-2008
 • 09-12-2008
 • 08-12-2008
 • 07-12-2008
 • 06-12-2008
 • 05-12-2008
 • 04-12-2008
 • 03-12-2008
 • 02-12-2008
 • 01-12-2008
 • 04-11-2008
 • 03-11-2008
 • 02-11-2008
 • 01-11-2008
 • 11-09-2008
 • 10-09-2008
 • 09-09-2008
 • 08-09-2008
 • 07-09-2008
 • 06-09-2008
 • 05-09-2008
 • 04-09-2008
 • 03-09-2008
 • 02-09-2008
 • 01-09-2008
 • 04-08-2008
 • 03-08-2008
 • 02-08-2008
 • 01-08-2008
 • 18-07-2008
 • 17-07-2008
 • 16-07-2008
 • 15-07-2008
 • 14-07-2008
 • 13-07-2008
 • 12-07-2008
 • 11-07-2008
 • 10-07-2008
 • 09-07-2008
 • 08-07-2008
 • 07-07-2008
 • 06-07-2008
 • 05-07-2008
 • 04-07-2008
 • 03-07-2008
 • 02-07-2008
 • 01-07-2008
 • 04-05-2008
 • 02-05-2008
 • 01-05-2008
 • 22-03-2008
 • 21-03-2008
 • 20-03-2008
 • 19-03-2008
 • 18-03-2008
 • 17-03-2008
 • 16-03-2008
 • 15-03-2008
 • 14-03-2008
 • 13-03-2008
 • 12-03-2008
 • 11-03-2008
 • 10-03-2008
 • 09-03-2008
 • 08-03-2008
 • 07-03-2008
 • 06-03-2008
 • 05-03-2008
 • 04-03-2008
 • 03-03-2008
 • 02-03-2008
 • 01-03-2008
 • 23-02-2008
 • 22-02-2008
 • 21-02-2008
 • 20-02-2008
 • 16-01-2008
 • 15-01-2008
 • 14-01-2008
 • 13-01-2008
 • 12-01-2008
 • 11-01-2008
 • 09-01-2008
 • 08-01-2008
 • 07-01-2008
 • 06-01-2008
 • 05-01-2008
 • 03-01-2008
 • 02-01-2008
 • 01-01-2008
 • 09-12-2007
 • 08-12-2007
 • 07-12-2007
 • 06-12-2007
 • 05-12-2007
 • 04-12-2007
 • 03-12-2007
 • 02-12-2007
 • 03-11-2007
 • 02-11-2007
 • 01-11-2007
 • 24-09-2007
 • 23-09-2007
 • 22-09-2007
 • 21-09-2007
 • 20-09-2007
 • 19-09-2007
 • 18-09-2007
 • 17-09-2007
 • 16-09-2007
 • 15-09-2007
 • 14-09-2007
 • 13-09-2007
 • 12-09-2007
 • 11-09-2007
 • 10-09-2007
 • 09-09-2007
 • 08-09-2007
 • 07-09-2007
 • 06-09-2007
 • 05-09-2007
 • 04-09-2007
 • 03-09-2007
 • 02-09-2007
 • 01-09-2007
 • 30-08-2007
 • 29-08-2007
 • 28-08-2007
 • 27-08-2007
 • 26-08-2007
 • 25-08-2007
 • 24-08-2007
 • 23-08-2007
 • 22-08-2007
 • 21-08-2007
 • 20-08-2007
 • 19-08-2007
 • 18-08-2007
 • 17-08-2007
 • 16-08-2007
 • 15-08-2007
 • 14-08-2007
 • 13-08-2007
 • 12-08-2007
 • 11-08-2007
 • 10-08-2007
 • 09-08-2007
 • 08-08-2007
 • 07-08-2007
 • 06-08-2007
 • 05-08-2007
 • 04-08-2007
 • 03-08-2007
 • 02-08-2007
 • 01-08-2007
 • 24-07-2007
 • 23-07-2007
 • 22-07-2007
 • 21-07-2007
 • 20-07-2007
 • 19-07-2007
 • 18-07-2007
 • 17-07-2007
 • 16-07-2007
 • 15-07-2007
 • 14-07-2007
 • 13-07-2007
 • 12-07-2007
 • 11-07-2007
 • 10-07-2007
 • 09-07-2007
 • 08-07-2007
 • 07-07-2007
 • 06-07-2007
 • 05-07-2007
 • 04-07-2007
 • 03-07-2007
 • 02-07-2007
 • 01-07-2007
 • 06-05-2007
 • 05-05-2007
 • 04-05-2007
 • 03-05-2007
 • 02-05-2007
 • 01-05-2007
 • 11-03-2007
 • 10-03-2007
 • 09-03-2007
 • 08-03-2007
 • 05-03-2007
 • 04-03-2007
 • 03-03-2007
 • 02-03-2007
 • 01-03-2007
 • 20-02-2007
 • 19-02-2007
 • 18-02-2007
 • 17-02-2007
 • 16-02-2007
 • 15-02-2007
 • 14-02-2007
 • 13-02-2007
 • 12-02-2007
 • 11-02-2007
 • 10-02-2007
 • 09-02-2007
 • 08-02-2007
 • 07-02-2007
 • 06-02-2007
 • 05-02-2007
 • 04-02-2007
 • 03-02-2007
 • 02-02-2007
 • 01-02-2007
 • 20-01-2007
 • 19-01-2007
 • 18-01-2007
 • 16-01-2007
 • 14-01-2007
 • 12-01-2007
 • 11-01-2007
 • 10-01-2007
 • 09-01-2007
 • 08-01-2007
 • 07-01-2007
 • 06-01-2007
 • 05-01-2007
 • 04-01-2007
 • 03-01-2007
 • 02-01-2007
 • 01-01-2007
 • 08-12-2006
 • 07-12-2006
 • 06-12-2006
 • 05-12-2006
 • 04-12-2006
 • 03-12-2006
 • 02-12-2006
 • 01-12-2006
 • 15-11-2006
 • 14-11-2006
 • 13-11-2006
 • 12-11-2006
 • 11-11-2006
 • 10-10-2006
 • 09-10-2006
 • 08-10-2006
 • 07-10-2006
 • 06-10-2006
 • 26-09-2006
 • 25-09-2006
 • 24-09-2006
 • 23-09-2006
 • 22-09-2006
 • 21-09-2006
 • 20-09-2006
 • 09-09-2006
 • 08-09-2006
 • 07-09-2006
 • 06-09-2006
 • 05-09-2006
 • 11-08-2006
 • 10-08-2006
 • 09-08-2006
 • 08-08-2006
 • 07-08-2006
 • 06-08-2006
 • 05-08-2006
 • 04-08-2006
 • 03-08-2006
 • 02-08-2006
 • 01-08-2006
 • 13-07-2006
 • 12-07-2006
 • 11-07-2006
 • 10-07-2006
 • 09-07-2006
 • 08-07-2006
 • 07-07-2006
 • 06-07-2006
 • 05-07-2006
 • 04-07-2006
 • 03-07-2006
 • 02-07-2006
 • 01-07-2006
 • 10-05-2006
 • 04-05-2006
 • 03-05-2006
 • 01-05-2006
 • 11-04-2006
 • 10-04-2006
 • 09-04-2006
 • 08-04-2006
 • 07-04-2006
 • 06-04-2006
 • 05-04-2006
 • 04-04-2006
 • 03-04-2006
 • 02-04-2006
 • 01-04-2006
 • 25-03-2006
 • 24-03-2006
 • 23-03-2006
 • 22-03-2006
 • 21-03-2006
 • 20-03-2006
 • 19-03-2006
 • 18-03-2006
 • 17-03-2006
 • 16-03-2006
 • 15-03-2006
 • 14-03-2006
 • 13-03-2006
 • 12-03-2006
 • 11-03-2006
 • 10-03-2006
 • 09-03-2006
 • 08-03-2006
 • 07-03-2006
 • 06-03-2006
 • 05-03-2006
 • 04-03-2006
 • 02-03-2006
 • 01-03-2006
 • 26-02-2006
 • 25-02-2006
 • 24-02-2006
 • 23-02-2006
 • 22-02-2006
 • 21-02-2006
 • 20-02-2006
 • 19-02-2006
 • 18-02-2006
 • 17-02-2006
 • 16-02-2006
 • 15-02-2006
 • 14-02-2006
 • 13-02-2006
 • 12-02-2006
 • 11-02-2006
 • 10-02-2006
 • 09-02-2006
 • 08-02-2006
 • 07-02-2006
 • 06-02-2006
 • 05-02-2006
 • 04-02-2006
 • 03-02-2006
 • 02-02-2006
 • 01-02-2006
 • 04-01-2006
 • 03-01-2006
 • 02-01-2006
 • 01-01-2006
 • 11-12-2005
 • 10-12-2005
 • 09-12-2005
 • 08-12-2005
 • 07-12-2005
 • 06-12-2005
 • 05-12-2005
 • 04-12-2005
 • 03-12-2005
 • 02-12-2005
 • 01-12-2005
 • 10-11-2005
 • 09-11-2005
 • 08-11-2005
 • 07-11-2005
 • 06-11-2005
 • 05-11-2005
 • 04-11-2005
 • 03-11-2005
 • 02-11-2005
 • 01-11-2005
 • 07-10-2005
 • 06-10-2005
 • 05-10-2005
 • 04-10-2005
 • 03-10-2005
 • 02-10-2005
 • 01-10-2005
 • 02-09-2005
 • 01-09-2005
 • 09-08-2005
 • 08-08-2005
 • 04-08-2005
 • 03-08-2005
 • 02-08-2005
 • 12-07-2005
 • 11-07-2005
 • 10-07-2005
 • 09-07-2005
 • 08-07-2005
 • 07-07-2005
 • 06-07-2005
 • 05-07-2005
 • 04-07-2005
 • 03-07-2005
 • 02-07-2005
 • 01-07-2005
 • 05-06-2005
 • 04-06-2005
 • 03-06-2005
 • 02-06-2005
 • 01-06-2005
 • 07-04-2005
 • 06-04-2005
 • 05-04-2005
 • 04-04-2005
 • 03-04-2005
 • 02-04-2005
 • 01-04-2005
 • 08-03-2005
 • 07-03-2005
 • 06-03-2005
 • 05-03-2005
 • 04-03-2005
 • 03-03-2005
 • 02-03-2005
 • 01-03-2005
 • 16-01-2005
 • 15-01-2005
 • 14-01-2005
 • 13-01-2005
 • 12-01-2005
 • 11-01-2005
 • 10-01-2005
 • 09-01-2005
 • 08-01-2005
 • 07-01-2005
 • 06-01-2005
 • 05-01-2005
 • 04-01-2005
 • 03-01-2005
 • 02-01-2005
 • 01-01-2005
 • 06-01-2004
 • 05-01-2004
 • 02-01-2004
 • 01-01-2004
 • 18-12-2003
 • 17-12-2003
 • 16-12-2003
 • 15-12-2003
 • 14-12-2003
 • 13-12-2003
 • 12-12-2003
 • 11-12-2003
 • 10-12-2003
 • 09-12-2003
 • 08-12-2003
 • 07-12-2003
 • 06-12-2003
 • 05-12-2003
 • 04-12-2003
 • 03-12-2003
 • 02-12-2003
 • 01-12-2003
 • 10-02-2003
 • 09-02-2003
 • 08-02-2003
 • 07-02-2003
 • 06-02-2003
 • 05-02-2003
 • 04-02-2003
 • 03-02-2003
 • 02-02-2003
 • 01-02-2003
 • 19-01-2003
 • 18-01-2003
 • 17-01-2003
 • 16-01-2003
 • 15-01-2003
 • 14-01-2003
 • 13-01-2003
 • 12-01-2003
 • 11-01-2003
 • 10-01-2003
 • 09-01-2003
 • 08-01-2003
 • 07-01-2003
 • 06-01-2003
 • 05-01-2003
 • 04-01-2003
 • 03-01-2003
 • 02-01-2003
 • 01-01-2003
 • 24-01-2000
 • 22-01-2000
 • 20-01-2000
 • 11-01-2000
 • 10-01-2000
 • 09-01-2000
 • 08-01-2000
 • 19-10-1975
 • 07-05-1974
 • 23-01-1974
 • 22-01-1974
 • 21-01-1974
 • 19-01-1974
 • 17-01-1974
 • 16-01-1974
 • 15-01-1974
 • 14-01-1974
 • 13-01-1974
 • 16-11-1973
 • 15-11-1973
 • 14-11-1973
 • 13-11-1973
 • 12-11-1973
 • 04-11-1973
 • 03-11-1973
 • 20-10-1973
 • 25-09-1973
 • 24-09-1973
 • 23-09-1973
 • 22-09-1973
 • 21-09-1973
 • 20-09-1973
 • 19-09-1973
 • 18-09-1973
 • 17-09-1973
 • 16-09-1973
 • 15-09-1973
 • 14-09-1973
 • 13-09-1973
 • 12-09-1973
 • 11-09-1973
 • 10-09-1973
 • 09-09-1973
 • 08-09-1973
 • 07-09-1973
 • 06-09-1973
 • 05-09-1973
 • 04-09-1973
 • 03-09-1973
 • 02-09-1973
 • 01-09-1973
 • 21-07-1973
 • 16-07-1973
 • 15-07-1973
 • 14-07-1973
 • 13-07-1973
 • 12-07-1973
 • 10-07-1973
 • 06-05-1973
 • 05-05-1973
 • 01-05-1973
 • 20-02-1973

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Zoeken met Google  Categorieën
 • 0 SALA WERREL (2)
 • 1 AKTE DOOPSEL SALA WERREL A (12)
 • 1 AKTE DOOPSEL SALA WERREL B (11)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL A (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL B (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL C (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL D (21)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL E (17)
 • 1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL A (19)
 • 1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL B (17)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL A (20)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL B (20)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL C (9)
 • 1 ANNONCE OVERL SALA WERREL (15)
 • 1 BAROMETERS SALA WERREL (7)
 • 1 Begr plaats SALA WERREL (2)
 • 1 Bidprent a SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent b SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent c SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent d SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent e SALA WERREL (1)
 • 1 BONBOEK DOMINICUS SALA WERREL (1)
 • 1 BRIEVEN SALA WERREL (4)
 • 1 D. Sala and M. M. Werrel Weereld SALA WERREL (2)
 • 1 De Leidse zwemclub SALA WERREL (4)
 • 1 Diversen a SALA WERREL (12)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen a (10)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen b (10)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen c (4)
 • 1 Doop Fortunati SALA WERREL (3)
 • 1 FAM HEIJNEN SALA WERREL (10)
 • 1 FAM OUWERKERK SALA WERREL (6)
 • 1 FAM SCHRETLEN SALA WERREL (4)
 • 1 FAMILIE WAPEN SALA WERREL (4)
 • 1 Foto’s a SALA WERREL (19)
 • 1 Foto’s b SALA WERREL (19)
 • 1 Foto’s c SALA WERREL (15)
 • 1 Gerardus Johannes Sala SALA WERREL (4)
 • 1 Geschiedenis SALA WERREL (2)
 • 1 Gifmengster SALA WERREL (2)
 • 1 KRANT ARTIKELEN SALA WERREL (7)
 • 1 KRANT BERICHTEN SALA WERREL (18)
 • 1 Kunst a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA ADVERTENTIES SALA WERREL (14)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA ARCHIEVEN SALA WERREL (1)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG b SALA WERREL (19)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG d SALA WERREL (12)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA JAN TOOROP SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA JAN TOOROP SALA WERREL2 (6)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN b SALA WERREL (19)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN c SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN d Drie Octoberfeest SALA WERREL (9)
 • 1 LEIDEN Buskruitramp SALA WERREL (4)
 • 1 LEIDEN Cholera SALA WERREL (2)
 • 1 LEIDEN HISTORIE (3)
 • 1 LEIDEN Stadhuisbrand Leiden 1929 (1)
 • 1 Onbekend SALA WERREL (13)
 • 1 Pognana IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA WERREL (5)
 • 1 SALA CAROLUS FRANCISCUS - ANNA FRANCISCA KNAGE SALA WERREL (2)
 • 1 SALA CAROLUS FRANCISCUS NATUURKUNDIG ONDERZOEKER SALA WERREL (6)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER a SALA WERREL (20)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER b SALA WERREL (20)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER c SALA WERREL (1)
 • 1 SALA DOMINICUS JOHANNES - JOHANNA ELISABETH VAN HOUTEN SALA WERREL (9)
 • 1 SALA DOMINICUS JOHANNES DE ANSICHTKAARTEN VAN SALA WERREL (6)
 • 1 SALA HENDRICUS DOMINICUS - HENRICA CORNELIA VAN HOUTEN SALA WERREL (9)
 • 1 SALA HENRIËTTE WATERREUS SOPRAAN EN ZANGPEDAGOGE SALA WERREL (9)
 • 1 SALA JOHANNES GIJSBERTUS ARNOLDUS THEODORUS ARTS SALA WERREL (25)
 • 1 Sala lijsten SALA WERREL (6)
 • 1 SALA SIMON JOHANNES KUNSTHANDELAAR (10)
 • 1 Straat huis a SALA WERREL (18)
 • 1 Voogdij+Inb SALA WERREL (1)
 • 1 y---------------------------------------------------- (0)
 • 1Z 1 SALA FRIGERIO A - ZOEKLIJST (0)
 • 1Z 1 SALA FRIGERIO B INLEIDING/INTRODUCTION/INTRODUZIONE (3)
 • 1Z 2 AKTE DOOPSEL / BATTESIMO SALA FRIGERIO ITALIE (14)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO BE (5)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL B (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL C (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL D (2)
 • 1z 2 AKTE HUWELIJK / MATRIMONIO SALA FRIGERIO ITALIE (3)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO BE (1)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL B (14)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN / DECESSO SALA FRIGERIO ITALIE (14)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL B (20)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL C (3)
 • 1Z 3 CERTIFICATEN EN DIPLOMA'S SALA FRIGERIO (2)
 • 1z 9 LETTRES – BRIEVEN IT – NL SALA FRIGERIO (3)
 • 1z 91 LETTRES – BRIEVEN FR - NL SALA FRIGERIO (9)
 • 2 Advertenties SALA FRIGERIO (0)
 • 2 Albergo Sala SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Archief Milaan SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Begr plaats BE SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Begr plaats NL SALA FRIGERIO (6)
 • 2 Bev reg SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Bidpr BE a SALA FRIGERIO (10)
 • 2 Bidpr BE b SALA FRIGERIO (5)
 • 2 Bidpr NL SALA FRIGERIO (11)
 • 2 Communie SALA FRIGERIO (5)
 • 2 DEN GROOTEN OORLOG 1914-1918 SALA FRIGERIO (1)
 • 2 E HENRICUS LUDOVICUS LUDWIG SCHILDER BEELDHOUWER SALA FRIGERIO (6)
 • 2 EMMANUEL ERNEST GERARDUS VAN DE VEN SALA FRIGERIO (1)
 • 2 FAMILIEBERICHTEN ANNONCE A SALA FRIGERIO (13)
 • 2 foto Provincia di Como IT SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Foto's d Asso Visino Valbrona (2)
 • 2 Foto’s a SALA FRIGERIO (20)
 • 2 Foto’s b SALA FRIGERIO (18)
 • 2 Foto’s c SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Geb kaarten SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Geschiedenis SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Huizen straten SALA FRIGERIO (12)
 • 2 Huwelijk SALA FRIGERIO (2)
 • 2 inventaris bezittingen SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Klooster SALA FRIGERIO (2)
 • 2 Kranten SALA FRIGERIO (9)
 • 2 Portretten SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Pusiano IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Famiglia Omo Bono - 1901 Comune di Valbrona SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Folatelli – Sala y los descendientes en Argentina SALA FRIGERIO (3)
 • 2 RAPPORTO Giuseppe (Joseph) Maria Sebastiano Sala - douane SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Giuseppe Maria Sala e famiglia SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO I figli di Omobono Sala e Maria Sormano (1)
 • 2 RAPPORTO il libro Valbrona un Paese e la Sua Banda SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Rechtzaken SALA FRIGERIO (6)
 • 2 Sala Sigaren fabriek SALA FRIGERIO (10)
 • 2 Sala wollenstoffen fabriek SALA FRIGERIO (4)
 • 2 SEBALDUS SALA SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Valbrona IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Visino IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (12)
 • 2 z---------------------------------------------------- (0)
 • 2z 1SALA PRIMAVESI (0)
 • 2z AKTE DOOPSEL SALA PRIMAVESI (13)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI B (20) (1)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI C (20) (1)
 • 2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI B (17)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI B (18)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI C (0)
 • 2z CATHARINA SALA op zoek naar de wortels van familie Sala Primavesi SALA PRIMAVESI (1)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE A SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE B SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE C SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE D SALA PRIMAVESI (13)
 • 3 Begraafplaatsen SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Brieven SALA PRIMAVESI (5)
 • 3 Diversen SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 FAM. DE RIJK - SALA SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 FAM. SALA - KOENE SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 Foto’s SALA PRIMAVESI (0)
 • 3 Geschiedenis SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Gezinskaarten SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Huis straat a SALA PRIMAVESI (12)
 • 3 Kranten SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Mevrouw Sala-Leenheer oudste inwoner Heerenveen (2)
 • 3 RK armenhuis SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Testament SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 y---------------------------------------------------- (0)
 • 3z 1SALA BOLOGNA (0)
 • 4 AKTE DOOPSEL SALA BOLOGNA (1)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA A (20)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA B (18)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA C (20) (1)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA D (20) (1)
 • 4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA A (20)
 • 4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA B (13)
 • 4 AKTE OVERLIJDEN SALA BOLOGNA A (16)
 • 4 ANNONCE OVERLIJDEN SALA BOLOGNA (9)
 • 4 Begr Plaats Onbekend SALA BOLOGNA (5)
 • 4 Begr Plaats SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Foto’s SALA BOLOGNA (6)
 • 4 Geschiedenis SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Huizen straten SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Huwelijk SALA BOLOGNA (2)
 • 4 Kranten SALA BOLOGNA (2)
 • 4 NATIONALE MILITIE SALA BOLOGNA (5)
 • 4 ROUWKAARTEN SALA BOLOGNA (5)
 • 4 y---------------------------------------------------- (0)
 • ALGEMEEN ARCHIEF (1)
 • Archieven (8)
 • Begraafplaats (1)
 • Bijzondere naamgenoten (6)
 • Cultuur (7)
 • Diversen (2)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND A (19)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND B (20)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND C (20)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND D (17)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND E (6)
 • Geschiedenis (3)
 • Kaarten Kerst Nieuwjaar (5)
 • Kranten Algemeen (5)
 • Linken (1)
 • Oude beroepen (8)

 • Categorieën
 • 0 SALA WERREL (2)
 • 1 AKTE DOOPSEL SALA WERREL A (12)
 • 1 AKTE DOOPSEL SALA WERREL B (11)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL A (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL B (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL C (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL D (21)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL E (17)
 • 1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL A (19)
 • 1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL B (17)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL A (20)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL B (20)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL C (9)
 • 1 ANNONCE OVERL SALA WERREL (15)
 • 1 BAROMETERS SALA WERREL (7)
 • 1 Begr plaats SALA WERREL (2)
 • 1 Bidprent a SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent b SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent c SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent d SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent e SALA WERREL (1)
 • 1 BONBOEK DOMINICUS SALA WERREL (1)
 • 1 BRIEVEN SALA WERREL (4)
 • 1 D. Sala and M. M. Werrel Weereld SALA WERREL (2)
 • 1 De Leidse zwemclub SALA WERREL (4)
 • 1 Diversen a SALA WERREL (12)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen a (10)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen b (10)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen c (4)
 • 1 Doop Fortunati SALA WERREL (3)
 • 1 FAM HEIJNEN SALA WERREL (10)
 • 1 FAM OUWERKERK SALA WERREL (6)
 • 1 FAM SCHRETLEN SALA WERREL (4)
 • 1 FAMILIE WAPEN SALA WERREL (4)
 • 1 Foto’s a SALA WERREL (19)
 • 1 Foto’s b SALA WERREL (19)
 • 1 Foto’s c SALA WERREL (15)
 • 1 Gerardus Johannes Sala SALA WERREL (4)
 • 1 Geschiedenis SALA WERREL (2)
 • 1 Gifmengster SALA WERREL (2)
 • 1 KRANT ARTIKELEN SALA WERREL (7)
 • 1 KRANT BERICHTEN SALA WERREL (18)
 • 1 Kunst a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA ADVERTENTIES SALA WERREL (14)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA ARCHIEVEN SALA WERREL (1)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG b SALA WERREL (19)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG d SALA WERREL (12)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA JAN TOOROP SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA JAN TOOROP SALA WERREL2 (6)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN b SALA WERREL (19)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN c SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN d Drie Octoberfeest SALA WERREL (9)
 • 1 LEIDEN Buskruitramp SALA WERREL (4)
 • 1 LEIDEN Cholera SALA WERREL (2)
 • 1 LEIDEN HISTORIE (3)
 • 1 LEIDEN Stadhuisbrand Leiden 1929 (1)
 • 1 Onbekend SALA WERREL (13)
 • 1 Pognana IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA WERREL (5)
 • 1 SALA CAROLUS FRANCISCUS - ANNA FRANCISCA KNAGE SALA WERREL (2)
 • 1 SALA CAROLUS FRANCISCUS NATUURKUNDIG ONDERZOEKER SALA WERREL (6)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER a SALA WERREL (20)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER b SALA WERREL (20)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER c SALA WERREL (1)
 • 1 SALA DOMINICUS JOHANNES - JOHANNA ELISABETH VAN HOUTEN SALA WERREL (9)
 • 1 SALA DOMINICUS JOHANNES DE ANSICHTKAARTEN VAN SALA WERREL (6)
 • 1 SALA HENDRICUS DOMINICUS - HENRICA CORNELIA VAN HOUTEN SALA WERREL (9)
 • 1 SALA HENRIËTTE WATERREUS SOPRAAN EN ZANGPEDAGOGE SALA WERREL (9)
 • 1 SALA JOHANNES GIJSBERTUS ARNOLDUS THEODORUS ARTS SALA WERREL (25)
 • 1 Sala lijsten SALA WERREL (6)
 • 1 SALA SIMON JOHANNES KUNSTHANDELAAR (10)
 • 1 Straat huis a SALA WERREL (18)
 • 1 Voogdij+Inb SALA WERREL (1)
 • 1 y---------------------------------------------------- (0)
 • 1Z 1 SALA FRIGERIO A - ZOEKLIJST (0)
 • 1Z 1 SALA FRIGERIO B INLEIDING/INTRODUCTION/INTRODUZIONE (3)
 • 1Z 2 AKTE DOOPSEL / BATTESIMO SALA FRIGERIO ITALIE (14)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO BE (5)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL B (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL C (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL D (2)
 • 1z 2 AKTE HUWELIJK / MATRIMONIO SALA FRIGERIO ITALIE (3)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO BE (1)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL B (14)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN / DECESSO SALA FRIGERIO ITALIE (14)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL B (20)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL C (3)
 • 1Z 3 CERTIFICATEN EN DIPLOMA'S SALA FRIGERIO (2)
 • 1z 9 LETTRES – BRIEVEN IT – NL SALA FRIGERIO (3)
 • 1z 91 LETTRES – BRIEVEN FR - NL SALA FRIGERIO (9)
 • 2 Advertenties SALA FRIGERIO (0)
 • 2 Albergo Sala SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Archief Milaan SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Begr plaats BE SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Begr plaats NL SALA FRIGERIO (6)
 • 2 Bev reg SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Bidpr BE a SALA FRIGERIO (10)
 • 2 Bidpr BE b SALA FRIGERIO (5)
 • 2 Bidpr NL SALA FRIGERIO (11)
 • 2 Communie SALA FRIGERIO (5)
 • 2 DEN GROOTEN OORLOG 1914-1918 SALA FRIGERIO (1)
 • 2 E HENRICUS LUDOVICUS LUDWIG SCHILDER BEELDHOUWER SALA FRIGERIO (6)
 • 2 EMMANUEL ERNEST GERARDUS VAN DE VEN SALA FRIGERIO (1)
 • 2 FAMILIEBERICHTEN ANNONCE A SALA FRIGERIO (13)
 • 2 foto Provincia di Como IT SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Foto's d Asso Visino Valbrona (2)
 • 2 Foto’s a SALA FRIGERIO (20)
 • 2 Foto’s b SALA FRIGERIO (18)
 • 2 Foto’s c SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Geb kaarten SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Geschiedenis SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Huizen straten SALA FRIGERIO (12)
 • 2 Huwelijk SALA FRIGERIO (2)
 • 2 inventaris bezittingen SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Klooster SALA FRIGERIO (2)
 • 2 Kranten SALA FRIGERIO (9)
 • 2 Portretten SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Pusiano IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Famiglia Omo Bono - 1901 Comune di Valbrona SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Folatelli – Sala y los descendientes en Argentina SALA FRIGERIO (3)
 • 2 RAPPORTO Giuseppe (Joseph) Maria Sebastiano Sala - douane SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Giuseppe Maria Sala e famiglia SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO I figli di Omobono Sala e Maria Sormano (1)
 • 2 RAPPORTO il libro Valbrona un Paese e la Sua Banda SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Rechtzaken SALA FRIGERIO (6)
 • 2 Sala Sigaren fabriek SALA FRIGERIO (10)
 • 2 Sala wollenstoffen fabriek SALA FRIGERIO (4)
 • 2 SEBALDUS SALA SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Valbrona IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Visino IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (12)
 • 2 z---------------------------------------------------- (0)
 • 2z 1SALA PRIMAVESI (0)
 • 2z AKTE DOOPSEL SALA PRIMAVESI (13)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI B (20) (1)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI C (20) (1)
 • 2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI B (17)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI B (18)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI C (0)
 • 2z CATHARINA SALA op zoek naar de wortels van familie Sala Primavesi SALA PRIMAVESI (1)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE A SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE B SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE C SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE D SALA PRIMAVESI (13)
 • 3 Begraafplaatsen SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Brieven SALA PRIMAVESI (5)
 • 3 Diversen SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 FAM. DE RIJK - SALA SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 FAM. SALA - KOENE SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 Foto’s SALA PRIMAVESI (0)
 • 3 Geschiedenis SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Gezinskaarten SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Huis straat a SALA PRIMAVESI (12)
 • 3 Kranten SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Mevrouw Sala-Leenheer oudste inwoner Heerenveen (2)
 • 3 RK armenhuis SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Testament SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 y---------------------------------------------------- (0)
 • 3z 1SALA BOLOGNA (0)
 • 4 AKTE DOOPSEL SALA BOLOGNA (1)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA A (20)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA B (18)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA C (20) (1)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA D (20) (1)
 • 4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA A (20)
 • 4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA B (13)
 • 4 AKTE OVERLIJDEN SALA BOLOGNA A (16)
 • 4 ANNONCE OVERLIJDEN SALA BOLOGNA (9)
 • 4 Begr Plaats Onbekend SALA BOLOGNA (5)
 • 4 Begr Plaats SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Foto’s SALA BOLOGNA (6)
 • 4 Geschiedenis SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Huizen straten SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Huwelijk SALA BOLOGNA (2)
 • 4 Kranten SALA BOLOGNA (2)
 • 4 NATIONALE MILITIE SALA BOLOGNA (5)
 • 4 ROUWKAARTEN SALA BOLOGNA (5)
 • 4 y---------------------------------------------------- (0)
 • ALGEMEEN ARCHIEF (1)
 • Archieven (8)
 • Begraafplaats (1)
 • Bijzondere naamgenoten (6)
 • Cultuur (7)
 • Diversen (2)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND A (19)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND B (20)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND C (20)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND D (17)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND E (6)
 • Geschiedenis (3)
 • Kaarten Kerst Nieuwjaar (5)
 • Kranten Algemeen (5)
 • Linken (1)
 • Oude beroepen (8)


 • Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!