NIEUW: Blog reclamevrij maken?
SALA - FAMILIE SALA - FAMIGLIA SALA - FAMILLE SALA
Foto

Welkom op de weblog van de Familie Sala - Uw blogbeheerder is Anatole Stephanus Dominicus Maria Sala geb. 1946 - Deze blog is gestart op 8/1/2006

Foto

E-mail de blogbeheerder


Foto

Foto

Foto

Zoeken in blog


Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Zoeken in blog


Foto

Foto

EXTERNE LINKEN
 • Parenteel fam Welij (Wely)
 • Genealogie Buijs
 • Genealogie Camfferman
 • Familie Böhmers
 • De voorouders van Cor Koene en aanverwante families
 • Genealogie van de familie van Rossum du Chattel

 • Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Zoeken in blog


  Inhoud blog
 • Jan Toorop De ijzergieter
 • Huwelijksdiner Fredericus Henricus J. (Frits) Ludwig en Maria Johanna G. (Mies) Roozekrans - 16-08-1921
 • Bidprentje Augusta Emilie Josephina Sala
 • Bidprentje Coralie Wolfcarius - Soeur Marie-Stanislas
 • Bidprentje Reinierus Arnoldus Sala
 • Bidprentje Herman Jan Hendrik Sala
 • Bidprentje Louis Henri Constant Sala
 • Bidprentje Joannes Wihelmus Henricus Sala
 • Bidprentje Emelie Marie Angelique Sala
 • Jan Toorop aan de heer Sala 1
 • Jan Toorop aan de heer Sala 2
 • Jan Toorop aan de heer Sala 3
 • Jan Toorop aan de heer Sala 4
 • Jan Toorop aan de heer Sala 5
 • Jan Toorop aan de heer Sala 6
 • Jan Toorop aan de heer Sala 7
 • Jan Toorop aan de heer Sala 8
 • Jan Toorop aan de heer Sala 9
 • Jan Toorop aan de heer Sala 10
 • Jan Toorop aan de heer Sala 11
 • Jan Toorop aan de heer Sala 12
 • Jan Toorop aan de heer Sala 13
 • Jan Toorop aan de heer Sala 14
 • Jan Toorop aan de heer Sala 15
 • Jan Toorop aan de heer Sala 16
 • Jan Toorop aan de heer Sala 17
 • Jan Toorop aan de heer Sala 18
 • Jan Toorop aan de heer Sala 19
 • Jan Toorop aan de heer Sala 20
 • Jan Toorop aan de heer Sala 21
 • Jan Toorop aan de heer Sala 22
 • Jan Toorop aan de heer Sala 23
 • Jan Toorop aan de heer Sala 24
 • Jan Toorop aan de heer Sala 25
 • Elizabeth Sala Leenheer 106 jaar
 • Op verkenning in Valbrona en omstreken - reisverslag
 • Mejuffrouw Schretlen Dames-kleedermaakster is verhuisd.
 • Getrouwd J. Sala Arts en Betsy Lungen
 • Getrouwd Martinus Pieter Oudshoorn en Josephina Maria Schretlen
 • Wol handwerkhuis Schretlen inschrijving KVK
 • Wijnkooperij cognachandel Schretlen
 • Wijnhandel Schretlen
 • Brand te Leiden
 • Getrouwd Daniël Schretlen Anna Maria Hanssen
 • Grossierderij Slijterij G.W. Schretlen
 • Doopakte Maria Madalena Sala kind van Giovanni Battista en Immaculata Vicini - 1837
 • Woning Louis Ludwig te Elsene (Brussel)
 • Overlijden Catterina Frigerio weduwe van Omobono Sala - 1849
 • Overlijden Giovanna Erra weduwe van Giuseppe Maria Sala - 1823
 • 'Vuurkaart' 1914-1918

  Zoeken in blog


  SALA familie Sala - Visino - Pognana - Tavernerio - Roveredo - Pusiano
  25-09-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Johannes van Maas (zoon van Maria Sala) met Josephine Louiza Verschuur 19-07-1874

   

  Bruidegom Johannes van Maas, Haarlem, 50, opperman

    Vader Jan van Maas

    Moeder Maria Sala

  Bruid Josephine Louiza Verschuur, Voorburg, 38, .

    Moeder Wilhelmina Louiza Antoinetta Verschuur

     

  Plaats Haarlem

  Huwelijksdatum 19-07-1874

     

  Opmerkingen bruidegom is gescheiden echtgenoot van Henrieka Luns

   

  186

  Op heden den Negen en twintigsten Julij achttiend honderd vier en zeventig, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Haarlem, verschenen, tot het aangaan van een Huwelijk waarvan de bij de wet gevorderde afkondigingen alhier hebben plaats gehad op den Negentienden en Zesentwintigsten dezer maand: Johannes van Maas, oud vijftig jaren, geboren alhier, Opperman, wonende alhier, wettig gescheiden echtgenoot van Henrieka Luns, meerderjarige zoon van Jan van Maas en Maria Sala, beiden overleden, Bruidegom. En Josephine Louiza Verschuur, oud acht en dertig jaren, geboren te Voorburg, zonder beroep, wonende alhier, meerderjarige, niet erkende dochter van Wilhelmina Louiza Antoinette Verschuur, overleden, Bruid.

   

  Door hen zijn aan ons overgelegd:

  1e hunne geboorte-akten

  2e eene akte waaruit blijkt dat het vorige huwelijk van den bruidegom, door Echtscheiding is ontbonden verklaard.

   

  Daarna hebben wij hun in het openbaar afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetwelk door hen toestemmend beantwoord is, en hebben wij daarop verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden, in tegenwoordigheid van: Carel van Maas, oud acht en vijftig jaren, kamerbehanger, Dominicus van Maas, oud twee en veertig jaren, huisschilder, broeders en Petrus Zwarthoofd, oud acht en dertig jaren, werkman, behuwd broeder van den bruidegom en Johannes de Laat, oud zeven en veertig jaren, tapper, bekende van bruidegom en bruid, wonende allen alhier.

   

  En is hiervan door ons opgemaakt, deze akte, welke na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en ons is onderteekend.

   

  J. van Maas            Petrus Zwarthoofd

                              J. de Laat

  L. Verschuur

  C. van Maas

  D. van Maas            G. Verkuylen

  Bijlagen:
  Huwelijk Johannes van Maas (zoon van Maria Sala) met Josephine Louiza Verschuur.jpg (806.6 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI A
  24-09-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Helena van Maas (dochter van Maria Petronella Sala) met Petrus Zwarthoofd 21-09-1864

   

  Bruidegom Petrus Zwarthoofd, Haarlem, 27, koopman

    Vader Petrus Zwarthoofd

    Moeder Zwaantje Vos

  Bruid Helena van Maas, Haarlem, 34, naaister

    Vader Jan van Maas

    Moeder Maria Petronella Sala

     

  Plaats Haarlem

  Huwelijksdatum 21-09-1864

   

  160

  Op heden den Een en twintigsten September achttien honderd vier en zestig, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haarlem, verschenen, ten einde een Huwelijk aantegaan:Petrus Zwarthoofd, oud Zeven en twintig jaren, geboren alhier, Koopman, wonende alhier, meerderjarige zoon van Petrus Zwarthoofd, ook geschreven Petrus Swardhoofd, en Zwaantje Vos, ook geschreven Zwaantje de Vos, beide overleden, in der tijd Echtelieden. En Helena van Maas, oud vier en dertig jaren, geboren alhier, naaister, wonende alhier, meerderjarige dochter van Jan van Maas, overleden en Maria Petronella Sala, zonder beroep, wonende alhier, in der tijd Echtelieden. De beide afkondigingen hebben zonder stuiting plaats gehad alhier, op den Elfden en achttienden dezer maand. En hebben zij aan ons overgelegd: Een certificaat wegens voldoening aan de Nationale Militie van den eersten Comparant, Extracten uit de registers van den Burgerlijken Stand betreffende hunne geboorte en het overlijden der ouders van den eersten Comparant. Voorts verklaarde ons laatst genoemde Comparant met eede, dat de personen, die in zijn geboorte extract worden genoemd, Petrus Zwarthoofd en Zwaantje Vos, dezelfde zijn als die en de overlijdens vermeld staan onder de namen van Petrus Swardhoofd en Zwaantje de Vos in de overlijdensextracten. Wijders verklaarden ons de Comparanten dat zij voor het hunne erkennen, het kind genaamd Carel, geboren alhier, den vijf en twintigsten Julij achttienhonderd acht en vijftig.

   

  Waarna wij hun in het openbaar hebben afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetwelk door hen toestemmend beantwoord is, en hebben wij daarop in naam der wet verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden; in tegenwoordigheid van: Carel van Maas, oud negen en veertig jaren, schoenmaker, Antonie van Maas, oud zes en dertig jaren, regenschermmaker, Broeders, en Henderik Hillemink, oud veertig jaren, werkman, behuwd broeder van de tweede Comparante, Cornelis Johannes Vermeulen, oud drie en twintig jaren, boekbinder, bekende van de Comparanten, wonende allen alhier.

   

  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door de comparanten, de getuigen en ons is onderteekend, verklarende de tweede Comparante niet te kunnen schrijven; goed gekeurd de doorhaling van drie woorden en twee letters.

   

  P. Zwarthoofd

  C. van Maas

  A. van Maas

  C.J. Vermeulen

  H. Hillemink             (handtekening onleesbaar)

  Bijlagen:
  Huwelijk Helena van Maas (dochter van Maria Petronella Sala) met Petrus Zwarthoofd.jpg (688.2 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI A
  23-09-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Fredrica Carolina van Maas (dochter van Maria Petronella Sala) met Pieter Lennings 18-12-1867

   

  Bruidegom Pieter Lennings, Haarlem, 43, boekdrukker

    Vader Jacobus Lennings

    Moeder Maria Verkruijsen

  Bruid Fredrica Carolina van Maas, Haarlem, 45, 

    Vader Jan van Maas

    Moeder Maria Petronella Sala

     

  Plaats Haarlem

  Huwelijksdatum 18-12-1867

     

  Opmerkingen Bruidegom Is Weduwnaar van Johanna Aletta Reijnen, Bruid Is Weduwe van Hendrik Majoor

   

   

  272

  Op heden den achttienden December achttien honderd zeven en zestig, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Haarlem, verschenen, tot het aangaan van een huwelijk, waarvan de bij de wet gevorderde afkondigingen alhier hebben plaats gehad op den Eersten en achtsten dezer maand: Pieter Lennings,oud drie en veertig jaren, geboren alhier, Boekdrukker, wonende alhier, onlangs te Amsterdam, weduwnaar van Johanna Aletta Reijnen, meerderjarigen zoon van Jacobus Lennings en Maria Verkruijsen, beide overleden, Bruidegom. En Fredrica Carolina van Maas, oud vijf en veertig jaren, geboren alhier, zonder beroep, wonende alhier, Weduwe van Hendrik Majoor, meerderjarige dochter van Jan van Maas, overleden, en van Maria Petronella Sala, zonder beroep, wonende alhier, Bruid.

  Door hen zijn aan ons overgelegd;

  1e hunne geboorte akten

  2e De dood akten hunner vorige echtgenooten.

  3e Een certificaat afgegeven door den Ambtenaar van den Burgerlijken stand van Amsterdam waaruit blijkt dat de beide afkondigingen ook aldaar zonder stuiting hebben plaats gehad.

   

  Daarna hebben wij hun in het openbaar afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetwelk door hen toestemmend beantwoord is, en hebben wij daarop verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden in tegenwoordigheid van: Jacobus Johannes Lennings, vierenvijftig jaren, fabriekwerker, broeder, en Hendrik Viege, oud zes en dertig jaren, Schoenmaker, behuwd broeder van den bruidegom, Antonius van Maas, oud veertig jaren, regenschermmaker, broeder van de bruid, en Dirk Hendrik van Daalen, oud een en vijftig jaren, kalk en steen kooper, bekende van bruidegom en bruid, wonende allen alhier.

   

  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en ons is onderteekend.

   

  P. Lennings             G. Verkuylen

  K. v. Maas              A. van Maas

  J.J. Lennings

  H. Viege                 D.H. van Daalen

  Bijlagen:
  Huwelijk Fredrica Carolina van Maas (dochter van Maria Petronella Sala) met Pieter Lennings.jpg (594.3 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI A
  22-09-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk van Elisabeth Sala (dochter van Dominicus Sala- Steenken) met Daniel Dollé 18-05-1864

   

  Bruidegom Daniel Dollée, Haarlem, 24, timmerman

    Vader Daniel Dollée

    Moeder Jansje Wijkhuizen

  Bruid Elisabeth Sala, Haarlem, 25, 

    Vader Dominicus Sala

    Moeder Cornelia Steenken

     

  Plaats Haarlem

  Huwelijksdatum 18-05-1864

   

   

  73

  Op heden den achttienden Mei achttien honderd vier en zestig, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Haarlem, verschenen, ten einde een Huwelijk aante gaan:

  Daniël Dollée, oud Vierentwintig Jaren, geboren alhier, Timmerman, wonende alhier, minderjarige zoon van Daniël Dollée, Wever en Jansje Wijkhuizen, zonder beroep, Echtelieden, wonende als voren. En Elisabeth Sala, oud vijfentwintig jaren, geboren alhier, zonder beroep, wonende alhier, meerderjarige dochter van Dominicus Sala, overleden, en Cornelia Steenken, zonder beroep, wonende als voren, in der tijd Echtelieden. De beide afkondigingen hebben zonder stuiting plaats gehad alhier, op den achtsten en vijftienden dezer maand. En hebben zij aan ons overgelegd: een certificaat wegens voldoening aan de nationale militie van den eerst Comparant, Extracten uit de registers van den Burgerlijken Stand betreffende hunne geboorte en het overlijden van den vader van de tweede comparante. Voorts verklaarden ons de ouders van den eerste Comparant en de moeder van de tweede Comparante, die bij deze gelegenheid mede voor ons verschenen zijn, dat zij hunne toestemming tot het aangaan van dit huwelijk verleenen; terwijl de Comparanten bij deze verklaarden voor het hunne te erkennen, een kind genaamd Jansje, geboren alhier, den een en twintigsten Maart achttien honderd drie en zestig

   

  Waarna wij hun in het openbaar hebben afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetwelk door hen toestemmend beantwoord is, en hebben wij daarop in naam der wet verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden; in tegenwoordigheid van; Pieter Lodder, oud vierendertig jaren, Koopman, Cornelis van Looij, oud zeven en dertig jaren, Koopman, neef, Jacobus Wijkhuizen oud drie en vijftig jaren, Winkelier, oom, en Hubertus de Blazer, oud vier en dertig jaren, wever, behuwd broeder van den eersten Comparant, wonende alhier, zijnde de eerstgenoemde getuige mede behuwd broeder van den eersten Comparant

   

   

  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en ons is onderteekend, verklarende de moeder der tweede Comparante de schrijfkunst niet geleerd te hebben

   

   

  D. Dollée                C. van Looij

  E. Sala                            J. Wijkhuizen

  D. Dollée                H.B.Blazer

  J. Wijkhuizen           (handtekening onleesbaar)

  P. Lodder

   

  Bijlagen:
  Huwelijk Elisabeth Sala (dochter van Dominicus Sala-Steenken) met Daniel Dollée.jpg (997.3 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI A
  21-09-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Dominicus Sala (zoon van Christiaan Sala) en Margaretha Hendrika Beukers 10-11-1909

   

  416

  Op heden den Tienden November Negentienhonderd Negen, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haarlem, in het huis der Gemeente, verschenen tot het aangaan van een huwelijk, waarvan de bij de wet gevorderde afkondigingen alhier hebben plaats gehad op de een en dertigsten der vorige – en den zevenden deze maand: Dominicus Sala, oud negen en twintig jaren, geboren alhier, werkman, wonende alhier, meerderjarige zoon van Christiaan Sala, overleden, en van Maria Henrica Teeuwe, zonder beroep, wonende alhier, Bruidegom, En Margaretha Hendrika Beukers, oud vier en twintig jaren, geboren te Hillegom, zonder beroep, wonende te Heemstede, meerderjarige dochter van Jan Hendrik Beukers, bloemistknecht, en van Geertje Roos, zonder beroep, wonende beiden te Hillegom, Bruid.

  Nog zijn voor ons verschenen de moeder van den Bruidegom en de ouders van de Bruid die verklaarden toestemming tot het aangaan van dit huwelijk te verleenen.

  Door de aanstaande echtgenooten zijn aan ons overgelegd

  hunne geboorte/akten

  de doodakte van den vader des Bruidegoms

  een certificaat waaruit blijkt dat ook te Heemstede de beide afkondigingen zonder stuiting hebben plaats gehad.

   

  Daarna hebben wij hun in het openbaar afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten, en getrouw al de plichten zullen vervullen die door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetgeen door hen toestemmend beantwoord is, en daarop in naam der Wet verklaard dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden, in tegenwoordigheid van Theodorus Sala, oud vijf en twintig jaren, smid, wonende alhier, broeder des Bruidegoms, Johannes Hendrikus Graet, oud vier en dertig jaren, kantoorbediende, wonende te Sassenheim, Bernardus Hendrikus Philippo, oud een en veertig jaren, werkman, en Johannes Holman, oud zes en twintig jaren, kantoorbediende, wonende beiden te Hillegom, behuwd broeders des Bruidegoms.

   

  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, die, na voorlezing, door de comparanten, de getuigen, en ons, is onderteekend, behalve door de moeder van den Bruidegom, die verklaarde niet te kunnen schrijven.

   

  D. Sala                                               J.H. Graet

  M.H. Beukers                             B.H. Philippo

  J.H. Beukers                              Joh. Holman

  G. Roos

  Th. Sala                                    Johan Winkler

   

  Transcriptie Erna Rienties

   

  Bijlagen:
  Huwelijk Dominicus Sala (zoon van Christiaan Sala) met Margaretha Hendrika Beukers.jpg (1.1 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI A
  20-09-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Dominicus Sala (Zoon van Carolus Sala-Geran(d)) met Cornelia Steenken 03-01-1838

   

  Op heden den Derden January des jaars achttien-honderd-acht-en-dertig des Voormiddags ten Elf uren, zijn voor ons Wethouder, Ambtenaar van den Burgelijken Stand der stad Haarlem, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:

  Dominicus Sala, jongman, oud Dertig jaren, Fabriekwerker, geboren te ’s Gravenhage, woond aan de Oude Groenmarkt, meerderjarige zoon van Carolus Sala, ook geschreven Charlas sala, overleden, en van Elisabeth Geran, parapluimaakster woond als voren;

  En Cornelia Steenken, jonge dochter, oud Een en twintig jaren, Fabriekwerkster, geboren alhier, woond in de achterkamp, meerderjarige dochter van Christiaan Steenken, Turfdrager en van Hester Kok, Echtelieden wonende als voren.

  De voorgaande Acten, welke nevens het zesde hoofdstuk van het huwelijk, volgens de wet 25 Ventose van ’t XI-de jaar, voorgelezen zijn, bestaan

  ten eersten in een extract uit het register der afkondigingen, waaruit blijkt dat dezelve alhier behoorlijk zijn geschied, gedateerd op heden

  ten tweeden in een Doop- cedel van de eerste contractant

  ten derden in een Dood- cedel van des zelfs vader,

  ten vierden in een certificaat van den Staatsraad Gouverneur van Noord Holland, houdende dat de eerste contractant aan de Wet op de Nationale Militie heeft voldaan in dato den Elfden December des vorigen Jaars.

  ten vijfden in een Consent- billet van den Kommanderende Officier van het Eerste Battaillon der Tweede Afdeeling Mobiele Noord Hollandsche Schutters, tot het aangaan van dit huwelijk endato den Zeventienden November Achttienhonderd Zevenendertig.

  ten zesden in een Geboorte- acte van de tweede contractante,

  Zijnde door de Moeder van de Eerste Contractant en de Vader van de Tweede Contractane, welken hierbij tegenwoordig zijn en dit Huwelijk geconventeerd.

   

  Waarna wij hun bij name en afzonderlijk hebben afgevraagd; of zij elkander aannamen als man en vrouw, hetwelk door hun, ieder in ’t bijzonder, met ja beantwoord zijnde, hebben wij, in naam der wet van 20 Ventose van ’t XI-de jaar, en in tegenwoordigeheid van

  Jan van Maas, oud Tweeënveertig jaren, Kamerbehanger, woond in de Koningstraat, behuwd broeder,

  Willem Fredrik Homburg, oud dertig jaren, Fabriekwerker woond in de Lange Heerestraat, goed bekende van de Bruidegom,

  Christiaan Steenken, oud Achtenzestig jaren, Turfdrager, woond in de Achterkamp, Vader

  en Christiaan Steenken junior, oud Zevenentwintig jaren, Schilder, woond in de Groenendalsteeg, broeder van de Bruid.

   

  Bijlagen:
  Huwelijk Dominicus Sala (Zoon van Carolus Sala-Geran(d)) met Cornelia Steenken blog.jpg (1.2 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI A
  19-09-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Dominicus Hirs (zoon van Cornelia Sala) met Joanna Catharina Moseman 07-02-1906

   

  Bruidegom Dominicus Hirs , Haarlem , 23 , schilder

    Vader Johannes Gerardus Hirs

    Moeder Cornelia Sala

  Bruid Joanna Catharina Moseman , Tilburg , 24 , zonder

    Vader Fredericus Antonius Moseman

    Moeder Anna Francisca Thelen

     

  Plaats Haarlem

  Huwelijksdatum 07-02-1906

   

   

  32

  Op heden den Zevenden Februari Negentien honderd Zes, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haarlem, in het huis der gemeente verschenen tot het aangaan van een huwelijk, waarvan de bij de wet gevorderde afkondigingen alhier hebben plaats gehad op den acht en twintigsten der vorige en den vierden dezer maand: Dominicus Hirs, oud drie en twintig jaren, geboren alhier, schilder, wonende alhier, meerderjarige zoon van Johannes Gerardus Hirs, schilder, en van Cornelia Sala, zonder beroep, wonende beiden alhier, Bruidegom. En Joanna Catharina Moseman, oud vier en twintig jaren, geboren te Tilburg, zonder beroep, wonende alhier, meerderjarige dochter van Fredericus Antonius Moseman, bankwerker, en van Anna Francisca Thelen, zonder beroep, wonende beiden alhier, Bruid.

  Nog zijn voor ons verschenen de ouders van den Bruidegom en de ouders van de Bruid die verklaarden toestemming tot het aangaan van dit huwelijk te verleenen.

  Door de aanstaande echtgenooten zijn aan ons voorgelegd hunne geboorte-akten.

   

  Daarna hebben wij hun in het openbaar afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten, en getrouw al de plichten zullen vervullen die door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetgeen door hen toestemmend beantwoord is, en daarop in naam der Wet verklaard dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden, in tegenwoordigheid van Johannes Gerardus Hirs, oud zes en twintig jaren, werkman, broeder des Bruidegoms, Carel Sala, oud twee en vijftig jaren, schilder, oom des Bruidegoms, Dirk Willem Sala, oud negen en twintig jaren, werkman, neef des Bruidegoms, en Ferdinand Josephus Martens, oud vier en vijftig jaren, gemeentebode, bekende van Bruidegom en Bruid, wonende allen in deze gemeente.

   

  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, die, na voorlezing, door de comparanten, de getuigen, en ons, is onderteekend.

   

  D. Hirs                   J.G. Hirs                           C. Sala

  C. Moseman

  J.G. Hirs                 D.W. Sala                        F.J. Martens

  C. Sala

  F. A. Moseman

  A.F. Thelen

                                        G.L. van Lennep

   

  Transcriptie Erna Rienties

  Bijlagen:
  Huwelijk Dominicus Hirs (zoon van Cornelia Sala) met Joanna Catharina Moseman.jpg (861.6 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI A
  18-09-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Cornelia Sala (dochter van Dominicus Sala-Steenken) met Johannes Gerardus Hirs 21-05-1879

   

  Bruidegom Johannes Gerardus Hirs , Haarlem , 26 , bediende

    Vader Johannes Hirs

    Moeder Alida Regina Kikkert

  Bruid Cornelia Sala , Haarlem , 24 , 

    Vader Dominicus Sala

    Moeder Cornelia Steenken

     

  Plaats Haarlem

  Huwelijksdatum 21-05-1879

   

  102

  Op heden den Een en Twintigsten Mei Achttien honderd negen en zeventig, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Haarlem, verschenen, tot het aangaan van een Huwelijk waarvan de bij de wet gevorderde afkondigingen hebben plaats gehad op de Elfden en den Achttienden dezer maand: Johannes Gerardus Hirs, oud zes en twintig jaren, geboren alhier, bediende, wonende alhier, meerderjarige zoon van Johannes Hirs, overleden en van Alida Regina Kikkert, zonder beroep, wonende alhier, Bruidegom. En Cornelia Sala, oud vier en twintig jaren, geboren alhier, zonder beroep, wonende alhier, meerderjarige dochter van Dominicus Sala, overleden en van Cornelia Steenken, zonder beroep, wonenden alhier, Bruid.

  Nog zijn voor ons verschenen de moeder der Bruidegom en de moeder van de Bruid, die verklaarden toestemming tot het aangaan van dit huwelijk te verleenen.

  Door de aanstaande echtgenooten zijn aan ons overgelegd:

  1.       hunne geboorte-akten

  2.       de dood-akten van den vader der Bruidegom en van den vader der Bruid.

   

  Daarna hebben wij hun in het openbaar afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouw al de pligten zullen vervullen, die door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetgeen door hen toestemmend beantwoord is, en hebben wij daarop verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden in tegenwoordigheid van Jacobus Willem Bosch, oud negen en twintig jaren, bloemistknecht, Cornelis August Steenkist, oud vijf en twintig jaren, schoenmaker, behuwd broeders des Bruidegoms, Christiaan Sala, oud drie en dertig jaren, koopman, en Dominicus Sala, oud zeven en twintig jaren, wijnkoopersknecht, broeders van de Bruid, allen woonachtig in deze gemeente.

   

  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, die na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en ons is onderteekend, behalve door de moeder van de Bruid, die verklaart de schrijfkunst niet te verstaan.

   

  J.G. Hirs                          C.A. Steenkist

  C. Sala                            C. Sala

  Wed. Hirs                         D. Sala

  J.W. Bosch                       G. Verheyden

   

  Bijlagen:
  Huwelijk Cornelia Sala (dochter van Dominicus Sala-Steenken) met Johannes Gerardus Hirs.jpg (776.6 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI A
  17-09-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Dieuwertje Margaretha Elisabeth Valk (dochter van Wilhelmina Sala) en Jacob Compiet 17-12-1919

   

  642

  Op heden den Zeventienden December Negentienhonderd Negentien, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haarlem, in het huis der gemeente verschenen tot het aangaan van een huwelijk, waarvan de bij de wet gevorderde afkondiging alhier heeft plaats gehad op den zesden dezer maand : Jacob Compiet, oud twee en twintig jaren, geboren alhier, plaatdrukker, wonende alhier, meerderjarige zoon van Gerardus Compier, overleden, en van Catharina Maria Cats, oud vijf en zestig jaren, zonder beroep, wonende alhier, En Dieuwertje Margaretha Elizabeth Valk, oud twintig jaren, geboren alhier, zonder beroep, wonende alhier, minderjarige dochter van Cornelis Valk, overleden, en van Wilhelmina Sala, oud vijf en veertig jaren, zonder beroep, wonende alhier.

  Nog zijn voor ons verschenen de moeder van den Bruidegom en de moeder van de Bruid, die verklaarden toestemming tot het aangaan van dit huwelijk te verleenen,

  Door de aanstaande echtgenooten zijn aan ons overgelegd:

  hunne geboorteakten,

  de doodakten van den vader des Bruidegoms en van den vader der Bruid.

   

  Daarna hebben wij hun in het openbaar afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten, en getrouw al de plichten zullen vervullen die door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetgeen door hen toestemmend beantwoord is, en daarop in naam der wet verklaard dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden, in tegenwoordigheid van Nicolaas Valk, oud twee en zeventig jaren, schilder, grootvader der Bruid, en Sibenes Theodorus Mouthaan, oud negen en veertig jaren, loswerkman, zwager des Bruidegoms, wonende beiden alhier.

   

  Hiervan is door ons opgemaakt deze akte, die na voorlezing door de comparanten, de getuigen en ons is onderteekend.

   

  J. Compier                                 N. Valk

  D.M.E. Valk                                S.Th. Mouthaan

  C.M. Cats

  W. Sala

  W.L. Schram

   

  Transcriptie Erna Rienties

  Bijlagen:
  Huwelijk Dieuwertje Margaretha Elisabeth Valk (dochter van Wilhelmina Sala) met Jacob Compiet 1899.jpg (870.5 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI A
  16-09-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Cornelis Sala (zoon van Dominicus Sala) en Aaltje van de Stouwe 08-08-1906

   

  Bruidegom: Cornelis Sala Haarlem 23 stucadoor

  Vader: Dominicus Sala

  Moeder: Carolina Christina Romp

  Bruid: Aaltje van de Stouwe Zwartsluis 22 zonder

  Vader: Hendrik van de Stouwe

  Moeder: Leuntje Visscher

  Plaats: Haarlem

  Huwelijksdatum: 08-08-1906

  Bron: Kennemerland HaarlemAkte Jaar 1906 Nummer 354

   

  354

  Op heden den Achtsten Augustus Negentienhonderd Zes, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haarlem, in het huis de Gemeente, verschenen tot het aangaan van een huwelijk, waarvan de bij de wet gevorderde afkondigingen alhier hebben plaats gehad op den negen en twintigsten der vorige – en den vijfden deze maand: Cornelis Sala, oud drie en twintig jaren, geboren alhier, stucadoor, wonende alhier, meerderjarige zoon van Dominicus Sala, overleden, en van Carolina Christina Romp, zonder beroep, wonende alhier, Bruidegom,

  En Aaltje van de Stouwe, oud twee en twintig jaren, geboren te Zwartsluis, zonder beroep, wonende te Heemsstede, meerderjarige dochter van Hendrik van de Stouwe, schipper, wonende alhier, en van Leuntje Visscher, overleden, Bruid.

  Nog zijn voor ons verschenen de moeder van den Bruidegom – en de vader van de Bruid die verklaarden toestemming tot het aangaan van dit huwelijk te verleenen.

   

  Door de aanstaande echtgenooten zijn aan ons overgelegd:

  hunne geboorte-akten,

  de dood-akten van den vader des Bruidegoms- en van de moeder der Bruid,

  een certificaat van den Ambtenaar van de Burgerlijken Stand te Heemstede houdende dat ook aldaar de beide afkondigingen zonder stuiting hebben plaats gehad.

   

  Daarna hebben wij hun in het openbaar afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten, en getrouw al de plichten zullen vervullen die door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetgeen door hen toestemmend beantwoord is, en daarop in naam der Wet verklaard dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden, in tegenwoordigheid van Cornelis Valk, oud negen en twintig jaren, schilder, wonende alhier,

  Cornelis Jacobus Leenheer, oud een en twintig jaren, metselaar,

  Arnoldus Camfferman, oud drie en twintig jaren, stucadoor, wonende beiden te ’s Gravenhage, allen behuwd broeders des Bruidegoms, en

  Karel Visscher, oud twee en vijftig jaren, schipper, wonende te Zwartsluis, oom der Bruid.

   

  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, die, na voorlezing, door de comparanten, de getuigen, en ons is onderteekend.

   

  C. Sala                                      C. Valk                            C.J. Leenheer

  A. v. d. Stouwe                 A. Camfferman                 K. Visscher

  C.C. Romp

  H. v.d. Stouwe                  J. Nieuwenhagen (handtek. niet goed leesbaar)

   

  Trancriptie Erna Rienties

  Bijlagen:
  Huwelijk Cornelis Sala (zoon van Dominicus Sala) met Aaltje van de Stouwe blog.jpg (881.6 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI A
  15-09-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Cornelis Hirs (zoon van Cornelia Sala ) met Willemijntje Elisabeth de Koning 19-07-1916

   

  In de linker bovenhoek:

  Zegel met opdruk:

  zegelrecht met opcenten

  50 c.

  ’s Gr *1915

   

  311

   

  Op heden den Negentienden Juli Negentienhonderd Zestien, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haarlem, in het huis der gemeente verschenen tot het aangaan van een huwelijk, waarvan de bij de wet gevorderde afkondiging alhier heeft plaats gehad op de achtsten deze maand: Cornelis Hirs, oud een en dertig jaren, geboren alhier, los werkman, wonende alhier, wettig gescheiden echtgenoot van Jacoba Engelina Hendrika de Pauw, meerderjarige zoon van Johannes Gerardus Hirs, schilder en van Cornelia Sala, zonder beroep, wonende beiden alhier. En Willemijntje Elisabeth de Koning, oud drie en twintig jaren, geboren alhier, zonder beroep, wonende alhier, meerderjarige dochter van Leendert de Koning, oud negen en veertig jaren, plaatdrukker, en van Jansje Spekman, oud vijftig jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier.

  Nog zijn voor ons verschenen de ouders van de Bruid die verklaarden toestemming tot het aangaan van dit huwelijk te verleenen.

  Door de aanstaande echtgenooten zijn aan ons overgelegd:

  hunne geboorte-akten,

  eene akte waaruit blijkt de het vorige huwelijks des Bruidegoms door echtscheiding is ontbonden verklaard.

   

  Daarna hebben wij hun in het openbaar afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten, en getrouw al de plichten zullen vervullen die door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetgeen door hen toestemmend beantwoord is, en daarop in naam der Wet verklaard dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden, in tegenwoordigheid van Johannes Gerardus Hirs, oud zeven en dertig jaren, ijswerker, broeder des Bruidegoms en Leendert de Koning, oud vijf en twintig jaren, boekbinder, broeder der Bruid, wonende beiden alhier.

   

  Hiervan is door ons opgemaakt deze akte, die na voorlezing door de comparanten, de getuigen en ons is onderteekend.

   

  C. Hirs                   J.G. Hirs

  M. de Koning          

  L. de Koning            L. de Koning

  J. Spekman             W.L. Schram

  Bijlagen:
  Huwelijk Cornelis Hirsch (zoon van Cornelia Sala) met Willemijntje Elisabeth de Koning 1885.jpg (784.6 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI A
  14-09-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Cornelis Hirs (zoon van Cornelia Sala) met Jacoba Engelina Hendrika de Pauw 06-01-1909

   

  Bruidegom Cornelis Hirs , Haarlem , 23 , werkman

    Vader Johannes Gerardus Hirs

    Moeder Cornelia Sala

  Bruid Jacoba Engelina Hendrika de Pauw , ´s Gravenhage , 19 , 

    Vader Theodorus Franciscus de Pauw

    Moeder Jacoba Hendrika Tuinder

     

  Plaats Haarlem

  Huwelijksdatum 06-01-1909

     

  Opmerkingen bij vonnis arr. rechtbank te haarlem d.d. 24 sept. 1912 door echtscheiding ontbonden

   

   

  Op heden den zesden Januari

  Negentienhonderd Negen, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente

  Haarlem, in het huis der Gemeente verschenen, tot het aangaan van een huwelijk, waarvan de bij de wet gevorderde afkondigingen alhier hebben plaats gehad op den twintigsten en den zeven en twintigsten September des vorigen jaars: Cornelis Hirs, oud drie en twintig jaren, geboren alhier, werkman, wonende alhier, meerderjarige zoon van Johannes Gerardus Hirs, schilder, en van Cornelia Sala, zonder beroep,wonende beiden alhier, Bruidegom, En Jacoba Engelina Hendrika de Pauw, oud negentien jaren, geboren te ’s Gravenhage, zonder beroep, wonende alhier, minderjarige dochter van Theodorus Franciscus de Pauw, overleden en van Jacoba Hendrika Tuinder, zonder beroep, wonende alhier, Bruid

   

  Nog is voor ons verschenen de moeder van de Bruid die verklaarde toestemming tot het aangaan van dit huwelijk te verleenen.

  Door de aanstaande Echtgenooten zijn aan ons overgelegd:

  hunne geboorte-akten.

  de doodakte ven den vader der Bruid

  afschrift van een Proces-Verbaal waaruit blijkt

  dat door den Heer  Kantonrechter te Haarlem tusschenkomst is verleend ter bekoming van toestemming tot dit huwelijk van de ouders des Bruidegoms

   

  Daarna hebben wij hun in het openbaar afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouw al de pligten zullen vervullen, die door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetgeen door hen toestemmend beantwoord is, en daarop in de naam der Wet verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden in tegenwoordigheid van

  George Lodewijk Gerardus Remer, oud vijf en dertig jaren, werkman, halve broeder der Bruid, Cornelis Mooijman, oud twee en veertig jaren, werkman, behuwdbroeder der Bruid, Theodorus Smal, oud twee en veertig jaren, koopman, en Levie Izak Ketellapper, oud vijf en zestig jaren, koopman, allen woonachtig in deze gemeente.

   

  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, die na voorlezing, door de comparanten, de getuigen, en ons, is onderteekend, behalve door de moeder van de Bruid, die verklaarde niet te kunnen schrijven.

   

   

  C. Hirs

  J. de Pauw

  G.L.G. Remer

  C. Mooijman

  T. Smal

  L.J. Ketellapper

  J. Nieuwenhuyzen

   

  Aantekening in de marge:

  Bij vonnis van den Arrondissements Rechtbank te Haarlem den vier en twintigsten September negentien honderd twaalf gewezen, is het huwelijk tusschen Cornelis Hirs en Jacoba Engelina Hendrika de Pauw, door echtscheiding ontbonden verklaard.

  De ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Haarlem

  G.J. Kok

   

  Transcriptie Erna Rienties

   

  --------------------------------------------

  Bijlagen:
  Huwelijk Cornelis Hirs (zoon van Cornelia Sala) met Jacoba Engelina Hendrika de Pauw.jpg (811.3 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI A
  13-09-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Cornelia Sala (dochter van Dominicus Sala-Romp) met Cornelis Jacobus Leenheer 23-05-1906

   

  Bruidegom Cornelis Jacobus Leenheer , 's Gravenhage , 21 , metselaar

    Vader Arij Leenheer

    Moeder Geertrui Kaasjager

  Bruid Cornelia Sala , Haarlem , 19 , zonder

    Vader Dominicus Sala

    Moeder Carolina Christina Romp

     

  Plaats Haarlem

  Huwelijksdatum 23-05-1906

     

  Opmerkingen: echtscheiding 15-12-1921 te ’s Gravenhage

   

  232

   

  Op heden den drie en twintigsten Mei Negentienhonderd Zes, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haarlem, in het huis de gemeente verschenen tot het aangaan van een huwelijk, waarvan de bij de wet gevorderde afkondigingen alhier hebben plaats gehad op den dertienden en den twintigsten dezer maand: Cornelis Jacobus Leenheer, oud een en twintig jaren, geboren te ’s Gravenhage, metselaar, wonende te ’s Gravenhage, meerderjarige zoon van Arij Leenheer, metselaar, en van Geertrui Kaasjager, zonder beroep, wonende beiden te ’s Gravenhage, Bruidegom. En Cornelia Sala, oud negentien jaren, geboren alhier, zonder beroep, wonende alhier, minderjarige dochter van Dominicus Sala, overleden, en van Carolina Christina Romp, zonder beroep, wonende alhier, Bruid.

  Nog zijn voor ons verschenen de ouders van den Bruidegom en de moeder van de Bruid die verklaarden toestemming tot het aangaan van dit huwelijk te verleenen.

  Door de aanstaande echtgenooten zijn aan ons overgelegd:

  hunne geboorte-akten,

  de dood-akte van den vader der Bruid,

  een certificaat van den Ambtenaar van den Burgelijken Stand te ’s Gravenhage houdende dat ook aldaar de beide afkondigingen zonder stuiting hebben plaats gehad.

   

  Daarna hebben wij hun in het openbaar afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten, en getrouw al de plichten zullen vervullen die door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetgeen door hen toestemmend beantwoord is, en daarop in naam der Wet verklaard dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden, in tegenwoordigheid van Cornelis Sala, oud drie en twintig jaren, stucadoor, broeder der Bruid, Cornelis Valk, oud een en dertig jaren, schilder, en Dirk Heesenbeek, oud zeven en twintig jaren, stucadoor, behuwdbroeders der Bruid, wonende allen in deze gemeente, en Jacobus Adrianus Johannes Camfferman, oud veertig jaren, aannemer, wonende te ’s Gravenhage, bekende van Bruidegom en Bruid.

   

  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, die, na voorlezing, door de comparanten, de getuigen, en ons, is onderteekend.

   

   

  C.J. Leenheer          C. Sala                   C. Valk

  C. Sala                            D. Heesenbeek

  A. Leenheer

  G. Kaasjager           J.A.J. Camfferman

  Romp

                              J. Nieuwenhuizen

   

   

  Aantekening in de marge:

  Bij vonnis van de Arrondissements Rechtbank te ’s Gravenhage den vijftienden December negentienhonderd een en twintig gewezen, is het huwelijk tussen Cornelis Jacobus Leenheer en Cornelia Sala door echtscheiding ontbonden verklaard.

  Haarlem dertien Januari negentien honderd twee en twintig.

  De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand

  (handtekening onleesbaar)

  Bijlagen:
  Huwelijk Cornelia Sala (dochter van Dominicus Sala-Romp) met Cornelis Jacobus Leenheer.jpg (825.2 KB)   

  Reageer (1)

  Categorie:2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI A
  12-09-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Cornelia Hirs (dochter van Cornelia Sala) met Casper de Rijk 22-05-1901

   

  Bruidegom Casper de Rijk , Haarlem , 26 , diamantslijper

    Vader Wessel de Rijk

    Moeder Maria Petronella Sala

  Bruid Cornelia Hirs , Haarlem , 20 , 

    Vader Johannes Gerardus Hirs

    Moeder Cornelia Sala

   

  Plaats Haarlem

  Huwelijksdatum 22-05-1901

   

  Op heden den twee en twintigsten Mei Negentienhonderd Een zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haarlem, in het huis der Gemeente, verschenen tot het aangaan van een huwelijk, waarvan de bij de wet gevorderde afkondigingen alhier hebben plaats gehad op den Acht en twintigsten der vorige en den vijfde dezer maand, Casper de Rijk, oud zes en twintig jaren, geboren alhier, diamantslijper, wonende te Amsterdam, meerderjarige zoon van Wessel de Rijk, sigarenmaker, en van Maria Petronella Sala, zonder beroep, wonende beiden te Amsterdam, Bruidegom,

  En: Cornelia Hirs, oud twintig jaren, geboren alhier, zonder beroep, wonende alhier, minderjarige dochter van Johannes Gerardus Hirs, schilder en van Cornelia Sala, zonder beroep, wonende beiden alhier, Bruid

   

  Nog zijn voor ons verschenen de ouders van den Bruidegom en de ouders van de Bruid die verklaarden toestemming tot het aangaan van dit huwelijk te verleenen.

  Door de aanstaande echtgenooten zijn aan ons overgelegd

  1e hunne geboorte/akten

  2e een certificaat van den ambtenaar van den burgelijken stand te Amsterdam houdende dat ook aldaar de beide afkondigingen zonder stuiting hebben plaats gehad.

   

  Daarna hebben wij hun in het openbaar afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten, en getrouw al de plichten zullen vervullen die door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetgeen door hen toestemmend beantwoord is, en daarop in naam der Wet verklaard dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden, in tegenwoordigheid van

  Dominicus de Rijk, oud vier en twintig jaren, timmerman, wonende te Amsterdam, broeder des bruidegoms,

  Casper de Rijk, oud vijf en zestig jaren, zonder beroep, wonende te Heemstede, oom des bruidegoms,

  Cornelis Hirs, oud vijf en veertig jaren, besteller van goederen, oom van de bruid en

  Cornelis Valk, oud zeven en twintig jaren, schilder, neef van de bruid, wonende beiden in deze gemeente.

   

   

  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, die, na voorlezing, door de comparanten, de getuigen, en ons, is onderteekend.

   

  C. de Rijk                    C. de Rijk          

  C. Hirs                        Cornelis Hirs

  W. de Rijk                   Cornelis Valk

  M.P. Sala

  J.G. Hirs

  C. Sala

  Bijlagen:
  Huwelijk Cornelia Hirs (dochter van Cornelia Sala) met Casper de Rijk blog.jpg (194.6 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI A
  11-09-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Christiaan Hirs (zoon van Cornelia Sala) met Agnes Johanna Koelemij 18-08-1915

   

  Op heden den Achttienden Augustus Negentienhonderd Vijftien, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Haarlem, in het huis der gemeente verschenen tot het aangaan van een huwelijk, waarvan de bij de wet gevorderde afkondiging alhier heeft plaats gehad op den zevenden dezer maand: Christiaan Hirs, oud zeven en twintig jaren, geboren alhier, bankwerker, wonende alhier,meerderjarige zoon van Johannes Gerardus Hirs, oud twee en zestig jaren, schilder en van Cornelia Sala, oud een en zestig jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier. En Agnes Johanna Koelemij, oud vijf en twintig jaren, geboren alhier, zonder beroep, wonende alhier, meerderjarige dochter van Johannes Koelemij, oud vier en zestig jaren, metselaar, en van Maria Silkens, oude vier en zestig jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier.

  Nog zijn voor ons verschenen de ouders van den Bruidegom en de ouders van de Bruid, die verklaarden toestemming tot het aangaan van dit huwelijk te verleenen.

  Door de aanstaande echtgenooten zijn aan ons overgelegd: hunne geboorte-akten.

   

  Daarna hebben wij hun in het openbaar afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten, en getrouw al de plichten zullen vervullen die door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetgeen door hen toestemmend beantwoord is, en daarop in naam der Wet verklaard dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden, in tegenwoordigheid van Dominicus Hirs, oud een en dertig jaren, schilder en Cornelis Hirs, oud dertig jaren, werkman, wonende beiden alhier, broeders des Bruidegoms, wonende beiden alhier.

   

  Hiervan is door ons opgemaakt deze akte, die na voorlezing door de comparanten, de getuigen en ons is onderteekend, behalve door den vader van de Bruid die verklaarde niet te kunnen schrijven

   

  Getekend:

  C. Hirs                   M. Silkens

  A. Koelemij             D. Hirs

  J.G. Hirs                 C. Hirs

  C. Sala                            Johan Winkler

   

   

  Aangetekend in de linkermarge:

  285

  Door het vonnis van de rechtbank te Haarlem van 30 maart 1948 en de inschrijving op heden van de daarbij uitgesproken echtscheiding is nevenvermeld huwelijk ontbonden.

  Haarlem, 19 april 1948 (handtekening onleesbaar)

  Bijlagen:
  Huwelijk Christiaan Hirsch (zoon van Cornelia Sala) met Agnes Johanna Koelemij blog.jpg (169 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI A
  10-09-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Carolus Sala (zoon van Charles, Carolus, Caroli, Carlo Domenico Sala) met Gepken Frederika Doorenbosch 03-10-1821

   

  Bruidegom
  Voornamen: Carolus
  Achternaam: Sala
  Leeftijd: 19
  Beroep: parapluiemaker
  Aktenummer: 272
  Aktedatum: 3 oktober 1821   
  Burgerlijke stand van: 's-Gravenhage
  Soort akte: Huwelijksakte   
  Burgerlijke stand van: 's-Gravenhage
  Soort akte: Huwelijksakte
  Huwelijksdatum: 3 oktober 1821

  Ouders bruid: Ouken Doorenbosch en Elisabeth Le Coultre
  Ouders bruidegom: Carolus Sala en Elisabeth Gerard (Parapluiemakers)
  ------------------------------------------------------------------
  272 – p 140
  Op heden den Derden October achttienhonderd een en twintig, des namiddags ten een ure, compareerden voor ons Mr. Adriaan Bachman Burgemeester der Stad ’s Gravenhage, Provincie.. Zuid holland, gecommitteerd tot het werk van den Burgerlijken Staat:
  Carolus Sala, Jongman, oud negentien jaren, parapluiemaker, geboren en wonende alhier, minderjarige Zoon van Carolus Sala overleden volgens de acte en van Elisabeth Gerard Parapluiemaakster wonende te Haarlem, thans alhier tegenwoordig en consentenende (toestemmend)
  En Gepken Frederika Doorenbosch, jonge dochter, oud drie en twintig Jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Ouken Doorenbosch, overleden volgens de acte en van Elisabeth Le Coultre, zonder beroep, wonende alhier, alhier tegenwoordig en consentenende (toestemmend)
  Dewelken ons verzocht hebben tot de voltrekking van hun Huwelijk over te gaan; waarvan de proclamatiën, overeenkomstig de wet, zonder eenige verhindering, hebben plaatsgehad op den zestienden en drie entwintigsten dezer van de Puije van het Raadhuis alhier, alsmede te Haarlem volgens het overlegd Certificaat.
  De Moeder van den Bruidegom heeft ons verklaard dat in de doopacte van haar Zoon haar Moeder’s naam abusievelijk voorkomt als Jeran in plaats van Gerard.
  Waarna lezing is gedaan van bovengemelde stukken, van de doopacte van ieder der aanstaande echtgenoten, van het zesde hoofdstuk van de vijfde titel van het Burgerlijk Wetboek en van het Certificaat van den Gouverneur? van Noord Holland houdende des bruidegoms voldoening aan de Nationale Militie.
  Na gevraagd te hebben of zij elkander voor Man en Vrouw willen erkennen; ieder van hun toestemmend hebbende geantwoord, verklaren wij, in naam der wet; dat Carolus Sala en Gepken Frederika Doorenbosch door den echt zijn verbonden en waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Joseph Carel Mombrun, oud veertig jaren, geemploijeerd van Jan de Graaff oud drie endertig Jaren Timmerman, van Joseph Carel van Alphen oud zes endertig Jaren, geemploijeerd, en van Gerôme Lestrade oud een endertig Jaren Koopman, alle wonende alhier en hebben de Comparanten deze met ons na gedane voorlezing ondertekend.

  C Sala.
  G F Doorenbos
  Elisabeth Gerard
  E weduwe Doorenbos
  J de Graaff
  J C Mombrun
  J C van Alphen
  G Lestrade
  A Bachman

  Joseph Carel Mombrun, geemploijeerd, 40
  Jan de Graaff, timmerman, 33
  Joseph Carel van Alphen, geemploijeerd, 36
  Gerôme Lestrade, koopman, 31

  Bijlagen:
  Huwelijk Carolus Sala (zoon van Charles Carolus (Caroli) Carlo Domenico Sala) met Gepken Frederika Doorenbosch blog.jpg (1.5 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI A
  09-09-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Carolina Christina Sala (dochter van Dominicus Sala-Romp) met Arnoldus Camfferman 23-05-1906

   

  Bruidegom Arnoldus Camfferman , 's Gravenhage , 23 , stucadoor

    Vader Jacobus Adrianus Camfferman

    Moeder Elisabeth Johanna Grimmelikhuizen

  Bruid Carolina Christina Sala , Haarlem , 26 , zonder

    Vader Dominicus Sala

    Moeder Carolina Christina Romp

     

  Plaats Haarlem

  Huwelijksdatum 23-05-1906

   

  231

  Op heden den Drie en twintigsten Mei Negentienhonderd Zes, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haarlem, in het huis der Gemeente, verschenen tot het aangaan van een huwelijk, waarvan de bij de wet gevorderde afkondigingen alhier hebben plaats gehad op den dertienden en den twintigsten dezer maand: Arnoldus Camfferman, oud drie en twintig jaren, geboren te ’s Gravenhage, stucadoor, wonende te ’s Gravenhage, meerderjarige zoon van Jacobus Adrianus Camfferman, timmerman, en van Elisabeth Johanna Grimmelikhuizen, zonder beroep, wonende beiden te ’s Gravenhage, Bruidegom. En Carolina Christina Sala, oud zes en twintig jaren, geboren alhier, zonder beroep, wonende alhier, meerderjarige dochter van Dominicus Sala, overleden, en van Carolina Christina Romp, zonder beroep, wonende alhier, Bruid.

  Nog zijn voor ons verschenen de ouders van den Bruidegom en de moeder van de Bruid, die verklaarden toestemming tot het aangaan van dit huwelijk te verleenen.

  Door de aanstaande echtgenooten zijn aan ons overgelegd:

  hunne geboorte-akten,

  de dood-akte van den vader der Bruid,

  een certificaat van den Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te ’s Gravenhage houdende dat ook daar de beide afkondigingen zonder stuiting hebben plaatsgehad.

   

  Daarna hebben wij hun in het openbaar afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten, en getrouw al de plichten zullen vervullen die door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetgeen door hen toestemmend beantwoord is, en daarop in naam der Wet verklaard dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden, in tegenwoordigheid van Jacobus Adrianus Johannes Camfferman, oud veertig jaren, aannemer, Christiaan Adrianus Hendrik Camfferman, oud een en dertig jaren, stucadoor, wonende beiden te ’s Gravenhage broeders des Bruidegoms, Cornelis Sala, oud drie en twintig jaren, stucadoor, broeder der Bruid en Dirk Heesenbeek, oud zeven en twintig jaren, stucadoor, behuwdbroeder der Bruid, wonende beiden alhier.

   

  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, die, na voorlezing, door de comparanten, de getuigen, en ons, is onderteekend.

   

  A. Camfferman                 J.A.J. Camfferman

  C.C. Sala                         C.A.H. Camfferman

  J.A. Camfferman               C. Sala                            D. Heesenbeek

  E.J. Grimmelikhuizen

  Romp

                                        J. Nieuwenhuizen

  Bijlagen:
  Huwelijk Carolina Christina Sala (dochter van Dominicus Sala-Romp) met Arnoldus Camfferman blog.jpg (182.1 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI A
  08-09-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Carel van Maas (zoon van Maria Petronella Sala) met Hendrica Rosetta Wesseling 03-07-1867

   

  Bruidegom Carel van Maas , Haarlem , 51 , kamerbehanger

    Vader Jan van Maas

    Moeder Maria Petronella Sala

  Bruid Hendrica Rosetta Wesseling , Haarlem , 51 , werkster

    Vader Dirk Wesseling

    Moeder Rosetta Catharina van Assendelft

     

  Plaats Haarlem

  Huwelijksdatum 03-07-1867

     

  Opmerkingen Bruidegom Is Weduwnaar van Anna van der Wensch, Bruid Is Weduwe van Mathieu Joseph Schaefer

   

   

  132

  Op heden den derden Julij achttien honderd zeven en zestig, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Haarlem, verschenen, tot het aangaan van een Huwelijk, waarvan de bij de wet gevorderde afkondigingen alhier hebben plaats gehad op den drie en twintigsten en dertigsten der vorige maand:Carel van Maas, oud een en vijftig jaren, geboren alhier, kamerbehanger, wonende alhier. Weduwnaar van Anna van der Wensch, meerderjarige zoon van Jan van Maas, overleden, en Maria Petronella Sala, zonder beroep, wonende alhier, Bruidegom. En Hendrica Rosetta Wesseling, oud een en vijftig jaren, geboren alhier, werkster, wonende alhier. Weduwe van Mathieu Joseph Schaefer, meerderjarige dochter van Dirk Wesseling, overleden, en Rosetta Catharina van Assendelft, zonder beroep, wonende alhier, Bruid.

  Door hen zijn aan ons overgelegd:

  1.    hunne geboorte-akten

  2.    de dood-akten hunner vorige echtgenooten

   

  Daarna hebben wij hun in het openbaar afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetwelk door hen toestemmend beantwoord is, en hebben wij daarop verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden, in tegenwoordigheid van Abraham van der Wateren, oud twee en zeventig jaren, schoenmaker, Cornelis Johannes Vermeulen, oud zes en vijftig jaren, metselaar, Dirk Ros, oud drie en dertig jaren, molenaar en Cornelis Johannes Vermeulen, oud zeven en twintig jaren, boekbinder, bekenden van Bruidegom en Bruid, wonende allen alhier.

   

  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door de comparanten, de getuigen en ons is onderteekend, behalve door de bruid, die verklaarde de schrijfkunst niet te verstaan.

   

  C. van Maas

  A. van der Wateren                                        G. Verheyden

  C.J. Vermeulen

  D. Ros

  C.J. Vermeulen jr.

   

  Transcriptie Erna Rienties

  Bijlagen:
  Huwelijk Carel van Maas (zoon van Maria Petronella Sala) met Hendrica Rosetta Wesseling blog.jpg (194.9 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI A
  07-09-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Carel Sala (zoon van Dominicus Sala-Steenken) met Anna Catharina van Nieuwenhuizen 01-10-1879

   

  Op heden den Eersten Oktober Achttien Honderd Negen en Zeventig, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Haarlem, verschenen, tot het aangaan van een huwelijk, waarvan de bij de wet gevorderde afkondigingen hier hebben plaats gehad op den Een en Twintigsten en den Acht en Twintigsten der vorige maand: Carel Sala oud Vijf en Twintig Jaren, geboren alhier, Huisschilder, wonende alhier, meerderjarige zoonvan Dominicus Sala, overleden en van Cornelia Steenken, zonder beroep, wonende alhier Bruidegom. En Anna Catharina van Nieuwenhuizen, oud Vier en Twintig Jaren, geboren alhier, zonder beroep, wonende alhier, meerderjarige dochter van Willem Otto van Nieuwenhuizen, Turfkoopman, wonende alhier en Geertruide Jacoba Kloos, overleden, Bruid

  Nog zijn voor ons verschenen de moeder des Bruidegoms en de vader van de Bruid, die verklaarden toestemming tot het aangaan van dit huwelijk te verleenen.

  Door de aanstaande Echtgenooten zijn aan ons overgelegd:

  1e hunner geboorte-akten.

  2e de doodakte ven den vader des Bruidegoms en van de moeder der Bruid.

  Daarna hebben wij hun in het openbaar afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouw al de pligten zullen vervullen, die door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetgeen door hen toestemmend beantwoord is, en hebben wij daarop verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden

  in tegenwoordigheid van Dominicus Sala, oud Zeven en Twintig Jaren, Wijnkoopersknecht, broeder des bruidegoms, Johannes Gerardus Hirs, oud Zeven en Twintig Jaren, Winkelknecht, bekend broeder des bruidegoms, Pieter Lambertus van Nieuwenhuizen, oud Zeven en Twintig Jaren, koopman, broeder van de Bruid en Johan Christiaan Meijer, oud Twee en Vijftig Jaren, Kleermaker, aangehuwde oom van de Bruid, allen woonachtig in deze gemeente,

   

  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, die na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en ons is onderteekend, behalve dan de moeder des Bruidegoms, die verklaart de schrijfkunst niet te verstaan.

   

  C. Sala

  A. C. v Nieuwenhuizen

  W. O. v Nieuwenhuizen

  W. Sala

   

  J. H. Hirs

  P. L. v Nieuwenhuizen

  J. C. Meijer

  Handtekening onleesbaar

   

  Transcriptie Erna Rienties

   

  Scan Huwelijk Carel Sala (zoon van Domincus Sala-Steenken) met Anna Catharina van Nieuwenhuizen

   

  Bruidegom Carel Sala , Haarlem , 25 , huisschilder

    Vader Domincus Sala

    Moeder Cornelia Steenken

  Bruid Anna Catharina van Nieuwenhuizen , Haarlem , 24 , 

    Vader Willem Otto van Nieuwenhuizen

    Moeder Geertruida Jacoba Kloos

     

  Plaats Haarlem

  Huwelijksdatum 01-10-1879

  Bijlagen:
  Huwelijk Carel Sala (zoon van Dominicus Sala-Steenken) met Anna Catharina van Nieuwenhuizen blog.jpg (164.1 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI A
  06-09-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Antonie van Maas (zoon van Maria Petronella Sala) met Johanna Bronsgeest

   

  Bruidegom Antonie van Maas , Haarlem , 37 , paraphinemaker

    Vader Jan van Maas

    Moeder Maria Petronella Sala

  Bruid Johanna Bronsgeest , Haarlem , 28 , zonder

    Vader Arie Bronsgeest

    Moeder Maria Baars

     

  Plaats Haarlem

  Huwelijksdatum 23-08-1865

     

  Opmerkingen Bruid Weduwe van Pieter Zoet

   

  Op heden den drieentwintigsten augustus achttien honderd vijf en zestig, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Haarlem, verschenen, ten einde een huwelijk aantegaan:

  Antonie van Maas, oud zeven en dertig jaren, geboren alhier, paraphinemaker, wonende alhier, meerderjarige zoon van Jan van Maas en Maria Petronella Sala, beide overleden. En Johanna Bronsgeest, oud acht en twintig jaren, geboren alhier, zonder beroep, wonende alhier, weduwe van Pieter Zoet, meerderjarige dochter van Arie Bronsgeest, overleden, en Maria Baars, werkster, wonende alhier. De beide afkondigingen hebben zonder stuiting plaats gehad alhier, op den dertienden en twintigsten dezer maand. En hebben zij aan ons overgelegd: een certificaat wegens voldoening aan de nationale militie van den eersten comparant. Extracten uit de registers van den Burgerlijken Stand betrekkelijk hunne geboorten en het overlijden des vaders van de tweede comparante. Voorts verklaarden de comparanten bij deze voor het hunne te erkennen, het kind genaamd Jansje, geboren alhier, den twee en twintigsten november achttien honderd drie en zestig, en is door hen hierbij nog overgelegd een overlijdensextract van den vorigen echtgenoot van de tweede comparante. Wijders verklaarde de moeder van laatst genoemde comparante, die bij deze gelegenheid mede voor ons verschenen is, dat zij hare toestemming tot het aangaan van dit huwelijk verleent.

   

  Waarna wij hun in het openbaar hebben afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan de huwelijken staat verbonden zijn, hetwelk door hen toestemmend beantwoord is, en hebben wij daarop in naam der wet verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden; in tegenwoordigheid van: Hendrik Franciscus Hellemink, oud een en veertig jaren, werkman; Petrus Zwarthoofd, oud negen en twintig jaren, werkman, behuwd broeders en Jacobus van Maas, oud negen en dertig jaren, kamerbehanger, broeder van den eersten comparant en Pieter van der Spek, oud twee en veertig jaren, werkman, bekende van de comparanten, wonende allen alhier.

   

  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door den comparanten, de getuigen en ons is onderteekend, verklarende de tweede comparante en haar moeder de schrijfkunst niet te verstaan: goedgekeurd de doorhaling van twee letters.

   

  A. van Maas                    

  H. Hellemink

  Petrus Zwarthoofd

  J. van Maas

  P. v. der Spek

  Bijlagen:
  Scan Huwelijk Antonie van Maas (zoon van Maria Petronella Sala) met Johanna Bronsgeest.blog.jpg (188.9 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI A
  Foto

  Benvenuti sul weblog della famiglia Sala-Frigerio. Wens je informatie te delen of heb je vragen, neem dan contact op met Manuela Stuyck.

  E-mail Manuela Stuyck


  E-mail Anatole Sala blogbeheerder

  Hieronder vindt u de zoeklijsten SALA WERREL.... SALA FRIGERIO.... SALA PRIMAVESI.... SALA BOLOGNA


  Zoeken in blog


  Categorieën
 • 0 SALA WERREL (2)
 • 1 AKTE DOOPSEL SALA WERREL A (12)
 • 1 AKTE DOOPSEL SALA WERREL B (11)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL A (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL B (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL C (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL D (21)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL E (17)
 • 1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL A (19)
 • 1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL B (17)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL A (20)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL B (20)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL C (9)
 • 1 ANNONCE OVERL SALA WERREL (15)
 • 1 BAROMETERS SALA WERREL (7)
 • 1 Begr plaats SALA WERREL (2)
 • 1 Bidprent a SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent b SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent c SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent d SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent e SALA WERREL (1)
 • 1 BONBOEK DOMINICUS SALA WERREL (1)
 • 1 BRIEVEN SALA WERREL (4)
 • 1 D. Sala and M. M. Werrel Weereld SALA WERREL (2)
 • 1 De Leidse zwemclub SALA WERREL (4)
 • 1 Diversen a SALA WERREL (12)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen a (10)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen b (10)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen c (4)
 • 1 Doop Fortunati SALA WERREL (3)
 • 1 FAM HEIJNEN SALA WERREL (10)
 • 1 FAM OUWERKERK SALA WERREL (6)
 • 1 FAM SCHRETLEN SALA WERREL (4)
 • 1 FAMILIE WAPEN SALA WERREL (4)
 • 1 Foto’s a SALA WERREL (19)
 • 1 Foto’s b SALA WERREL (19)
 • 1 Foto’s c SALA WERREL (15)
 • 1 Gerardus Johannes Sala SALA WERREL (4)
 • 1 Geschiedenis SALA WERREL (2)
 • 1 Gifmengster SALA WERREL (2)
 • 1 KRANT ARTIKELEN SALA WERREL (7)
 • 1 KRANT BERICHTEN SALA WERREL (18)
 • 1 Kunst a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA ADVERTENTIES SALA WERREL (14)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA ARCHIEVEN SALA WERREL (1)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG b SALA WERREL (19)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG d SALA WERREL (12)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA JAN TOOROP SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA JAN TOOROP SALA WERREL2 (6)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN b SALA WERREL (19)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN c SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN d Drie Octoberfeest SALA WERREL (9)
 • 1 LEIDEN Buskruitramp SALA WERREL (4)
 • 1 LEIDEN Cholera SALA WERREL (2)
 • 1 LEIDEN HISTORIE (3)
 • 1 LEIDEN Stadhuisbrand Leiden 1929 (1)
 • 1 Onbekend SALA WERREL (13)
 • 1 Pognana IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA WERREL (5)
 • 1 SALA CAROLUS FRANCISCUS - ANNA FRANCISCA KNAGE SALA WERREL (2)
 • 1 SALA CAROLUS FRANCISCUS NATUURKUNDIG ONDERZOEKER SALA WERREL (6)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER a SALA WERREL (20)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER b SALA WERREL (20)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER c SALA WERREL (1)
 • 1 SALA DOMINICUS JOHANNES - JOHANNA ELISABETH VAN HOUTEN SALA WERREL (9)
 • 1 SALA DOMINICUS JOHANNES DE ANSICHTKAARTEN VAN SALA WERREL (6)
 • 1 SALA HENDRICUS DOMINICUS - HENRICA CORNELIA VAN HOUTEN SALA WERREL (9)
 • 1 SALA HENRIËTTE WATERREUS SOPRAAN EN ZANGPEDAGOGE SALA WERREL (9)
 • 1 SALA JOHANNES GIJSBERTUS ARNOLDUS THEODORUS ARTS SALA WERREL (25)
 • 1 Sala lijsten SALA WERREL (6)
 • 1 SALA SIMON JOHANNES KUNSTHANDELAAR (10)
 • 1 Straat huis a SALA WERREL (18)
 • 1 Voogdij+Inb SALA WERREL (1)
 • 1 y---------------------------------------------------- (0)
 • 1Z 1 SALA FRIGERIO A - ZOEKLIJST (0)
 • 1Z 1 SALA FRIGERIO B INLEIDING/INTRODUCTION/INTRODUZIONE (3)
 • 1Z 2 AKTE DOOPSEL / BATTESIMO SALA FRIGERIO ITALIE (14)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO BE (5)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL B (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL C (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL D (2)
 • 1z 2 AKTE HUWELIJK / MATRIMONIO SALA FRIGERIO ITALIE (3)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO BE (1)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL B (14)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN / DECESSO SALA FRIGERIO ITALIE (14)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL B (20)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL C (3)
 • 1Z 3 CERTIFICATEN EN DIPLOMA'S SALA FRIGERIO (2)
 • 1z 9 LETTRES – BRIEVEN IT – NL SALA FRIGERIO (3)
 • 1z 91 LETTRES – BRIEVEN FR - NL SALA FRIGERIO (9)
 • 2 Advertenties SALA FRIGERIO (0)
 • 2 Albergo Sala SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Archief Milaan SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Begr plaats BE SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Begr plaats NL SALA FRIGERIO (6)
 • 2 Bev reg SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Bidpr BE a SALA FRIGERIO (10)
 • 2 Bidpr BE b SALA FRIGERIO (5)
 • 2 Bidpr NL SALA FRIGERIO (11)
 • 2 Communie SALA FRIGERIO (5)
 • 2 DEN GROOTEN OORLOG 1914-1918 SALA FRIGERIO (1)
 • 2 E HENRICUS LUDOVICUS LUDWIG SCHILDER BEELDHOUWER SALA FRIGERIO (6)
 • 2 EMMANUEL ERNEST GERARDUS VAN DE VEN SALA FRIGERIO (1)
 • 2 FAMILIEBERICHTEN ANNONCE A SALA FRIGERIO (13)
 • 2 foto Provincia di Como IT SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Foto's d Asso Visino Valbrona (2)
 • 2 Foto’s a SALA FRIGERIO (20)
 • 2 Foto’s b SALA FRIGERIO (18)
 • 2 Foto’s c SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Geb kaarten SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Geschiedenis SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Huizen straten SALA FRIGERIO (12)
 • 2 Huwelijk SALA FRIGERIO (2)
 • 2 inventaris bezittingen SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Klooster SALA FRIGERIO (2)
 • 2 Kranten SALA FRIGERIO (9)
 • 2 Portretten SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Pusiano IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Famiglia Omo Bono - 1901 Comune di Valbrona SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Folatelli – Sala y los descendientes en Argentina SALA FRIGERIO (3)
 • 2 RAPPORTO Giuseppe (Joseph) Maria Sebastiano Sala - douane SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Giuseppe Maria Sala e famiglia SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO I figli di Omobono Sala e Maria Sormano (1)
 • 2 RAPPORTO il libro Valbrona un Paese e la Sua Banda SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Rechtzaken SALA FRIGERIO (6)
 • 2 Sala Sigaren fabriek SALA FRIGERIO (10)
 • 2 Sala wollenstoffen fabriek SALA FRIGERIO (4)
 • 2 SEBALDUS SALA SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Valbrona IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Visino IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (12)
 • 2 z---------------------------------------------------- (0)
 • 2z 1SALA PRIMAVESI (0)
 • 2z AKTE DOOPSEL SALA PRIMAVESI (13)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI B (20) (1)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI C (20) (1)
 • 2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI B (17)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI B (18)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI C (0)
 • 2z CATHARINA SALA op zoek naar de wortels van familie Sala Primavesi SALA PRIMAVESI (1)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE A SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE B SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE C SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE D SALA PRIMAVESI (13)
 • 3 Begraafplaatsen SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Brieven SALA PRIMAVESI (5)
 • 3 Diversen SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 FAM. DE RIJK - SALA SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 FAM. SALA - KOENE SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 Foto’s SALA PRIMAVESI (0)
 • 3 Geschiedenis SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Gezinskaarten SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Huis straat a SALA PRIMAVESI (12)
 • 3 Kranten SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Mevrouw Sala-Leenheer oudste inwoner Heerenveen (2)
 • 3 RK armenhuis SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Testament SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 y---------------------------------------------------- (0)
 • 3z 1SALA BOLOGNA (0)
 • 4 AKTE DOOPSEL SALA BOLOGNA (1)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA A (20)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA B (18)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA C (20) (1)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA D (20) (1)
 • 4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA A (20)
 • 4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA B (13)
 • 4 AKTE OVERLIJDEN SALA BOLOGNA A (16)
 • 4 ANNONCE OVERLIJDEN SALA BOLOGNA (9)
 • 4 Begr Plaats Onbekend SALA BOLOGNA (5)
 • 4 Begr Plaats SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Foto’s SALA BOLOGNA (6)
 • 4 Geschiedenis SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Huizen straten SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Huwelijk SALA BOLOGNA (2)
 • 4 Kranten SALA BOLOGNA (2)
 • 4 NATIONALE MILITIE SALA BOLOGNA (5)
 • 4 ROUWKAARTEN SALA BOLOGNA (5)
 • 4 y---------------------------------------------------- (0)
 • ALGEMEEN ARCHIEF (1)
 • Archieven (8)
 • Begraafplaats (1)
 • Bijzondere naamgenoten (6)
 • Cultuur (7)
 • Diversen (2)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND A (19)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND B (20)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND C (20)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND D (17)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND E (6)
 • Geschiedenis (3)
 • Kaarten Kerst Nieuwjaar (5)
 • Kranten Algemeen (5)
 • Linken (1)
 • Oude beroepen (8)

 • Gastenboek

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Zoeken in blog


  Foto

  Archief per dag
 • 23-02-2015
 • 08-09-2014
 • 07-09-2014
 • 06-09-2014
 • 05-09-2014
 • 04-09-2014
 • 03-09-2014
 • 02-09-2014
 • 01-09-2014
 • 29-08-2014
 • 28-08-2014
 • 27-08-2014
 • 26-08-2014
 • 25-08-2014
 • 24-08-2014
 • 23-08-2014
 • 22-08-2014
 • 21-08-2014
 • 20-08-2014
 • 19-08-2014
 • 18-08-2014
 • 17-08-2014
 • 16-08-2014
 • 15-08-2014
 • 14-08-2014
 • 13-08-2014
 • 12-08-2014
 • 11-08-2014
 • 10-08-2014
 • 09-08-2014
 • 08-08-2014
 • 07-08-2014
 • 06-08-2014
 • 05-08-2014
 • 01-08-2014
 • 28-05-2014
 • 09-04-2014
 • 08-04-2014
 • 07-04-2014
 • 06-04-2014
 • 05-04-2014
 • 04-04-2014
 • 03-04-2014
 • 02-04-2014
 • 01-04-2014
 • 06-03-2014
 • 04-03-2014
 • 03-03-2014
 • 01-03-2014
 • 27-02-2014
 • 23-02-2014
 • 22-02-2014
 • 15-02-2014
 • 14-02-2014
 • 13-02-2014
 • 12-02-2014
 • 11-02-2014
 • 10-02-2014
 • 10-01-2014
 • 09-01-2014
 • 08-01-2014
 • 07-01-2014
 • 06-01-2014
 • 05-01-2014
 • 04-01-2014
 • 03-01-2014
 • 02-01-2014
 • 01-01-2014
 • 01-12-2013
 • 30-11-2013
 • 28-11-2013
 • 27-11-2013
 • 26-11-2013
 • 25-11-2013
 • 24-11-2013
 • 23-11-2013
 • 22-11-2013
 • 21-11-2013
 • 20-11-2013
 • 19-11-2013
 • 17-11-2013
 • 16-11-2013
 • 15-11-2013
 • 14-11-2013
 • 13-11-2013
 • 12-11-2013
 • 11-11-2013
 • 10-11-2013
 • 09-11-2013
 • 08-11-2013
 • 07-11-2013
 • 06-11-2013
 • 05-11-2013
 • 04-11-2013
 • 03-11-2013
 • 02-11-2013
 • 01-11-2013
 • 30-10-2013
 • 29-10-2013
 • 28-10-2013
 • 27-10-2013
 • 26-10-2013
 • 25-10-2013
 • 24-10-2013
 • 23-10-2013
 • 22-10-2013
 • 21-10-2013
 • 20-10-2013
 • 19-10-2013
 • 18-10-2013
 • 17-10-2013
 • 16-10-2013
 • 15-10-2013
 • 14-10-2013
 • 13-10-2013
 • 12-10-2013
 • 11-10-2013
 • 10-10-2013
 • 09-10-2013
 • 08-10-2013
 • 07-10-2013
 • 06-10-2013
 • 05-10-2013
 • 04-10-2013
 • 03-10-2013
 • 02-10-2013
 • 01-10-2013
 • 04-09-2013
 • 03-09-2013
 • 02-09-2013
 • 01-09-2013
 • 29-08-2013
 • 28-08-2013
 • 27-08-2013
 • 26-08-2013
 • 25-08-2013
 • 24-08-2013
 • 23-08-2013
 • 22-08-2013
 • 21-08-2013
 • 20-08-2013
 • 19-08-2013
 • 18-08-2013
 • 17-08-2013
 • 16-08-2013
 • 15-08-2013
 • 14-08-2013
 • 13-08-2013
 • 12-08-2013
 • 11-08-2013
 • 10-08-2013
 • 09-08-2013
 • 08-08-2013
 • 07-08-2013
 • 06-08-2013
 • 05-08-2013
 • 04-08-2013
 • 03-08-2013
 • 02-08-2013
 • 01-08-2013
 • 11-07-2013
 • 10-07-2013
 • 09-07-2013
 • 08-07-2013
 • 06-07-2013
 • 05-07-2013
 • 04-07-2013
 • 03-07-2013
 • 02-07-2013
 • 01-07-2013
 • 28-06-2013
 • 27-06-2013
 • 26-06-2013
 • 25-06-2013
 • 24-06-2013
 • 23-06-2013
 • 22-06-2013
 • 20-06-2013
 • 19-06-2013
 • 18-06-2013
 • 17-06-2013
 • 16-06-2013
 • 15-06-2013
 • 14-06-2013
 • 13-06-2013
 • 11-06-2013
 • 10-06-2013
 • 09-06-2013
 • 08-06-2013
 • 07-06-2013
 • 06-06-2013
 • 05-06-2013
 • 04-06-2013
 • 02-06-2013
 • 01-06-2013
 • 13-05-2013
 • 12-05-2013
 • 11-05-2013
 • 10-05-2013
 • 09-05-2013
 • 08-05-2013
 • 07-05-2013
 • 06-05-2013
 • 05-05-2013
 • 04-05-2013
 • 03-05-2013
 • 02-05-2013
 • 01-05-2013
 • 30-04-2013
 • 29-04-2013
 • 28-04-2013
 • 27-04-2013
 • 26-04-2013
 • 25-04-2013
 • 24-04-2013
 • 23-04-2013
 • 22-04-2013
 • 21-04-2013
 • 20-04-2013
 • 18-04-2013
 • 17-04-2013
 • 16-04-2013
 • 15-04-2013
 • 14-04-2013
 • 13-04-2013
 • 12-04-2013
 • 11-04-2013
 • 10-04-2013
 • 09-04-2013
 • 08-04-2013
 • 07-04-2013
 • 05-04-2013
 • 04-04-2013
 • 03-04-2013
 • 02-04-2013
 • 01-04-2013
 • 27-03-2013
 • 26-03-2013
 • 25-03-2013
 • 24-03-2013
 • 23-03-2013
 • 22-03-2013
 • 21-03-2013
 • 20-03-2013
 • 19-03-2013
 • 18-03-2013
 • 17-03-2013
 • 16-03-2013
 • 15-03-2013
 • 14-03-2013
 • 13-03-2013
 • 12-03-2013
 • 11-03-2013
 • 10-03-2013
 • 09-03-2013
 • 08-03-2013
 • 07-03-2013
 • 06-03-2013
 • 05-03-2013
 • 04-03-2013
 • 03-03-2013
 • 02-03-2013
 • 01-03-2013
 • 02-02-2013
 • 01-02-2013
 • 30-01-2013
 • 29-01-2013
 • 28-01-2013
 • 27-01-2013
 • 26-01-2013
 • 25-01-2013
 • 24-01-2013
 • 23-01-2013
 • 22-01-2013
 • 21-01-2013
 • 20-01-2013
 • 19-01-2013
 • 18-01-2013
 • 17-01-2013
 • 16-01-2013
 • 15-01-2013
 • 14-01-2013
 • 13-01-2013
 • 12-01-2013
 • 11-01-2013
 • 10-01-2013
 • 09-01-2013
 • 08-01-2013
 • 07-01-2013
 • 06-01-2013
 • 05-01-2013
 • 04-01-2013
 • 03-01-2013
 • 02-01-2013
 • 01-01-2013
 • 08-12-2012
 • 07-12-2012
 • 06-12-2012
 • 05-12-2012
 • 04-12-2012
 • 03-12-2012
 • 02-12-2012
 • 01-12-2012
 • 03-11-2012
 • 02-11-2012
 • 01-11-2012
 • 05-10-2012
 • 04-10-2012
 • 03-10-2012
 • 02-10-2012
 • 01-10-2012
 • 12-09-2012
 • 11-09-2012
 • 10-09-2012
 • 09-09-2012
 • 08-09-2012
 • 07-09-2012
 • 06-09-2012
 • 05-09-2012
 • 04-09-2012
 • 03-09-2012
 • 02-09-2012
 • 01-09-2012
 • 02-08-2012
 • 01-08-2012
 • 05-07-2012
 • 04-07-2012
 • 03-07-2012
 • 02-07-2012
 • 01-07-2012
 • 30-06-2012
 • 29-06-2012
 • 28-06-2012
 • 27-06-2012
 • 26-06-2012
 • 25-06-2012
 • 24-06-2012
 • 23-06-2012
 • 22-06-2012
 • 21-06-2012
 • 20-06-2012
 • 19-06-2012
 • 18-06-2012
 • 17-06-2012
 • 16-06-2012
 • 15-06-2012
 • 14-06-2012
 • 13-06-2012
 • 12-06-2012
 • 11-06-2012
 • 10-06-2012
 • 09-06-2012
 • 08-06-2012
 • 07-06-2012
 • 06-06-2012
 • 05-06-2012
 • 04-06-2012
 • 03-06-2012
 • 02-06-2012
 • 01-06-2012
 • 14-05-2012
 • 13-05-2012
 • 12-05-2012
 • 11-05-2012
 • 10-05-2012
 • 09-05-2012
 • 08-05-2012
 • 07-05-2012
 • 06-05-2012
 • 05-05-2012
 • 04-05-2012
 • 03-05-2012
 • 02-05-2012
 • 01-05-2012
 • 30-04-2012
 • 29-04-2012
 • 28-04-2012
 • 27-04-2012
 • 26-04-2012
 • 25-04-2012
 • 24-04-2012
 • 23-04-2012
 • 22-04-2012
 • 21-04-2012
 • 20-04-2012
 • 19-04-2012
 • 18-04-2012
 • 17-04-2012
 • 16-04-2012
 • 15-04-2012
 • 14-04-2012
 • 13-04-2012
 • 12-04-2012
 • 11-04-2012
 • 10-04-2012
 • 09-04-2012
 • 08-04-2012
 • 07-04-2012
 • 06-04-2012
 • 05-04-2012
 • 04-04-2012
 • 03-04-2012
 • 02-04-2012
 • 01-04-2012
 • 03-03-2012
 • 02-03-2012
 • 01-03-2012
 • 01-02-2012
 • 30-01-2012
 • 29-01-2012
 • 28-01-2012
 • 27-01-2012
 • 26-01-2012
 • 25-01-2012
 • 24-01-2012
 • 23-01-2012
 • 22-01-2012
 • 21-01-2012
 • 20-01-2012
 • 19-01-2012
 • 18-01-2012
 • 17-01-2012
 • 16-01-2012
 • 15-01-2012
 • 14-01-2012
 • 13-01-2012
 • 12-01-2012
 • 11-01-2012
 • 10-01-2012
 • 09-01-2012
 • 08-01-2012
 • 07-01-2012
 • 06-01-2012
 • 05-01-2012
 • 04-01-2012
 • 03-01-2012
 • 02-01-2012
 • 01-01-2012
 • 30-12-2011
 • 29-12-2011
 • 28-12-2011
 • 27-12-2011
 • 26-12-2011
 • 25-12-2011
 • 24-12-2011
 • 23-12-2011
 • 22-12-2011
 • 21-12-2011
 • 20-12-2011
 • 19-12-2011
 • 18-12-2011
 • 17-12-2011
 • 16-12-2011
 • 15-12-2011
 • 14-12-2011
 • 13-12-2011
 • 12-12-2011
 • 11-12-2011
 • 10-12-2011
 • 09-12-2011
 • 08-12-2011
 • 07-12-2011
 • 06-12-2011
 • 05-12-2011
 • 04-12-2011
 • 03-12-2011
 • 02-12-2011
 • 01-12-2011
 • 30-11-2011
 • 29-11-2011
 • 28-11-2011
 • 27-11-2011
 • 26-11-2011
 • 25-11-2011
 • 24-11-2011
 • 23-11-2011
 • 22-11-2011
 • 21-11-2011
 • 20-11-2011
 • 19-11-2011
 • 14-11-2011
 • 13-11-2011
 • 12-11-2011
 • 11-11-2011
 • 10-11-2011
 • 09-11-2011
 • 08-11-2011
 • 07-11-2011
 • 05-11-2011
 • 04-11-2011
 • 03-11-2011
 • 02-11-2011
 • 01-11-2011
 • 19-10-2011
 • 18-10-2011
 • 17-10-2011
 • 16-10-2011
 • 15-10-2011
 • 14-10-2011
 • 13-10-2011
 • 12-10-2011
 • 11-10-2011
 • 10-10-2011
 • 09-10-2011
 • 08-10-2011
 • 07-10-2011
 • 06-10-2011
 • 05-10-2011
 • 04-10-2011
 • 03-10-2011
 • 02-10-2011
 • 01-10-2011
 • 23-09-2011
 • 22-09-2011
 • 21-09-2011
 • 20-09-2011
 • 19-09-2011
 • 18-09-2011
 • 17-09-2011
 • 16-09-2011
 • 15-09-2011
 • 14-09-2011
 • 13-09-2011
 • 12-09-2011
 • 11-09-2011
 • 10-09-2011
 • 09-09-2011
 • 08-09-2011
 • 07-09-2011
 • 06-09-2011
 • 05-09-2011
 • 04-09-2011
 • 03-09-2011
 • 02-09-2011
 • 01-09-2011
 • 18-08-2011
 • 17-08-2011
 • 16-08-2011
 • 15-08-2011
 • 14-08-2011
 • 13-08-2011
 • 12-08-2011
 • 11-08-2011
 • 10-08-2011
 • 09-08-2011
 • 08-08-2011
 • 07-08-2011
 • 06-08-2011
 • 05-08-2011
 • 04-08-2011
 • 03-08-2011
 • 02-08-2011
 • 01-08-2011
 • 19-07-2011
 • 18-07-2011
 • 17-07-2011
 • 16-07-2011
 • 15-07-2011
 • 14-07-2011
 • 13-07-2011
 • 12-07-2011
 • 11-07-2011
 • 10-07-2011
 • 09-07-2011
 • 08-07-2011
 • 07-07-2011
 • 06-07-2011
 • 05-07-2011
 • 04-07-2011
 • 03-07-2011
 • 02-07-2011
 • 01-07-2011
 • 30-06-2011
 • 29-06-2011
 • 28-06-2011
 • 27-06-2011
 • 26-06-2011
 • 25-06-2011
 • 24-06-2011
 • 23-06-2011
 • 22-06-2011
 • 21-06-2011
 • 20-06-2011
 • 19-06-2011
 • 18-06-2011
 • 17-06-2011
 • 16-06-2011
 • 15-06-2011
 • 14-06-2011
 • 13-06-2011
 • 12-06-2011
 • 11-06-2011
 • 10-06-2011
 • 09-06-2011
 • 08-06-2011
 • 07-06-2011
 • 06-06-2011
 • 05-06-2011
 • 04-06-2011
 • 03-06-2011
 • 02-06-2011
 • 01-06-2011
 • 30-05-2011
 • 29-05-2011
 • 28-05-2011
 • 27-05-2011
 • 26-05-2011
 • 25-05-2011
 • 24-05-2011
 • 23-05-2011
 • 22-05-2011
 • 21-05-2011
 • 20-05-2011
 • 19-05-2011
 • 18-05-2011
 • 17-05-2011
 • 16-05-2011
 • 15-05-2011
 • 14-05-2011
 • 13-05-2011
 • 12-05-2011
 • 11-05-2011
 • 10-05-2011
 • 09-05-2011
 • 08-05-2011
 • 07-05-2011
 • 06-05-2011
 • 04-05-2011
 • 03-05-2011
 • 02-05-2011
 • 01-05-2011
 • 30-04-2011
 • 29-04-2011
 • 28-04-2011
 • 27-04-2011
 • 26-04-2011
 • 25-04-2011
 • 24-04-2011
 • 23-04-2011
 • 22-04-2011
 • 21-04-2011
 • 20-04-2011
 • 19-04-2011
 • 18-04-2011
 • 17-04-2011
 • 16-04-2011
 • 15-04-2011
 • 14-04-2011
 • 13-04-2011
 • 12-04-2011
 • 11-04-2011
 • 10-04-2011
 • 09-04-2011
 • 08-04-2011
 • 07-04-2011
 • 06-04-2011
 • 05-04-2011
 • 04-04-2011
 • 03-04-2011
 • 02-04-2011
 • 01-04-2011
 • 11-03-2011
 • 09-03-2011
 • 08-03-2011
 • 07-03-2011
 • 06-03-2011
 • 05-03-2011
 • 03-03-2011
 • 02-03-2011
 • 01-03-2011
 • 27-02-2011
 • 26-02-2011
 • 25-02-2011
 • 24-02-2011
 • 23-02-2011
 • 22-02-2011
 • 21-02-2011
 • 20-02-2011
 • 19-02-2011
 • 18-02-2011
 • 17-02-2011
 • 16-02-2011
 • 15-02-2011
 • 14-02-2011
 • 13-02-2011
 • 12-02-2011
 • 11-02-2011
 • 10-02-2011
 • 09-02-2011
 • 08-02-2011
 • 07-02-2011
 • 06-02-2011
 • 05-02-2011
 • 04-02-2011
 • 03-02-2011
 • 02-02-2011
 • 01-02-2011
 • 09-01-2011
 • 08-01-2011
 • 07-01-2011
 • 06-01-2011
 • 05-01-2011
 • 04-01-2011
 • 03-01-2011
 • 02-01-2011
 • 01-01-2011
 • 30-12-2010
 • 29-12-2010
 • 28-12-2010
 • 27-12-2010
 • 26-12-2010
 • 25-12-2010
 • 24-12-2010
 • 23-12-2010
 • 22-12-2010
 • 21-12-2010
 • 20-12-2010
 • 19-12-2010
 • 18-12-2010
 • 17-12-2010
 • 16-12-2010
 • 14-12-2010
 • 13-12-2010
 • 12-12-2010
 • 11-12-2010
 • 10-12-2010
 • 09-12-2010
 • 08-12-2010
 • 07-12-2010
 • 06-12-2010
 • 05-12-2010
 • 04-12-2010
 • 03-12-2010
 • 02-12-2010
 • 01-12-2010
 • 19-11-2010
 • 18-11-2010
 • 16-11-2010
 • 15-11-2010
 • 14-11-2010
 • 13-11-2010
 • 12-11-2010
 • 11-11-2010
 • 10-11-2010
 • 09-11-2010
 • 08-11-2010
 • 07-11-2010
 • 06-11-2010
 • 05-11-2010
 • 04-11-2010
 • 03-11-2010
 • 02-11-2010
 • 01-11-2010
 • 03-10-2010
 • 02-10-2010
 • 01-10-2010
 • 30-09-2010
 • 29-09-2010
 • 28-09-2010
 • 27-09-2010
 • 26-09-2010
 • 25-09-2010
 • 24-09-2010
 • 23-09-2010
 • 22-09-2010
 • 21-09-2010
 • 20-09-2010
 • 19-09-2010
 • 18-09-2010
 • 17-09-2010
 • 16-09-2010
 • 15-09-2010
 • 14-09-2010
 • 13-09-2010
 • 12-09-2010
 • 11-09-2010
 • 10-09-2010
 • 09-09-2010
 • 08-09-2010
 • 07-09-2010
 • 06-09-2010
 • 05-09-2010
 • 04-09-2010
 • 03-09-2010
 • 02-09-2010
 • 01-09-2010
 • 11-08-2010
 • 10-08-2010
 • 09-08-2010
 • 08-08-2010
 • 07-08-2010
 • 06-08-2010
 • 05-08-2010
 • 04-08-2010
 • 03-08-2010
 • 02-08-2010
 • 01-08-2010
 • 30-07-2010
 • 29-07-2010
 • 28-07-2010
 • 27-07-2010
 • 26-07-2010
 • 25-07-2010
 • 24-07-2010
 • 23-07-2010
 • 22-07-2010
 • 21-07-2010
 • 20-07-2010
 • 19-07-2010
 • 18-07-2010
 • 17-07-2010
 • 16-07-2010
 • 15-07-2010
 • 14-07-2010
 • 13-07-2010
 • 12-07-2010
 • 11-07-2010
 • 10-07-2010
 • 09-07-2010
 • 08-07-2010
 • 07-07-2010
 • 06-07-2010
 • 05-07-2010
 • 04-07-2010
 • 03-07-2010
 • 02-07-2010
 • 01-07-2010
 • 22-06-2010
 • 01-06-2010
 • 23-05-2010
 • 22-05-2010
 • 21-05-2010
 • 20-05-2010
 • 19-05-2010
 • 18-05-2010
 • 17-05-2010
 • 16-05-2010
 • 15-05-2010
 • 14-05-2010
 • 13-05-2010
 • 12-05-2010
 • 11-05-2010
 • 10-05-2010
 • 09-05-2010
 • 08-05-2010
 • 07-05-2010
 • 06-05-2010
 • 05-05-2010
 • 04-05-2010
 • 03-05-2010
 • 02-05-2010
 • 01-05-2010
 • 30-04-2010
 • 29-04-2010
 • 28-04-2010
 • 27-04-2010
 • 26-04-2010
 • 25-04-2010
 • 24-04-2010
 • 23-04-2010
 • 22-04-2010
 • 21-04-2010
 • 20-04-2010
 • 19-04-2010
 • 18-04-2010
 • 17-04-2010
 • 16-04-2010
 • 15-04-2010
 • 14-04-2010
 • 13-04-2010
 • 12-04-2010
 • 11-04-2010
 • 10-04-2010
 • 09-04-2010
 • 08-04-2010
 • 07-04-2010
 • 06-04-2010
 • 05-04-2010
 • 04-04-2010
 • 03-04-2010
 • 02-04-2010
 • 01-04-2010
 • 23-03-2010
 • 22-03-2010
 • 21-03-2010
 • 20-03-2010
 • 19-03-2010
 • 18-03-2010
 • 17-03-2010
 • 16-03-2010
 • 15-03-2010
 • 14-03-2010
 • 13-03-2010
 • 12-03-2010
 • 11-03-2010
 • 10-03-2010
 • 09-03-2010
 • 08-03-2010
 • 07-03-2010
 • 06-03-2010
 • 05-03-2010
 • 04-03-2010
 • 03-03-2010
 • 02-03-2010
 • 01-02-2010
 • 19-01-2010
 • 16-01-2010
 • 15-01-2010
 • 14-01-2010
 • 13-01-2010
 • 11-01-2010
 • 10-01-2010
 • 09-01-2010
 • 08-01-2010
 • 06-01-2010
 • 05-01-2010
 • 03-01-2010
 • 16-12-2009
 • 15-12-2009
 • 14-12-2009
 • 13-12-2009
 • 12-12-2009
 • 11-12-2009
 • 10-12-2009
 • 09-12-2009
 • 08-12-2009
 • 07-12-2009
 • 06-12-2009
 • 05-12-2009
 • 04-12-2009
 • 03-12-2009
 • 02-12-2009
 • 01-12-2009
 • 01-11-2009
 • 25-10-2009
 • 24-10-2009
 • 23-10-2009
 • 22-10-2009
 • 21-10-2009
 • 20-10-2009
 • 19-10-2009
 • 18-10-2009
 • 17-10-2009
 • 16-10-2009
 • 15-10-2009
 • 14-10-2009
 • 13-10-2009
 • 12-10-2009
 • 11-10-2009
 • 10-10-2009
 • 09-10-2009
 • 08-10-2009
 • 07-10-2009
 • 06-10-2009
 • 05-10-2009
 • 04-10-2009
 • 03-10-2009
 • 02-10-2009
 • 01-10-2009
 • 30-09-2009
 • 29-09-2009
 • 27-09-2009
 • 26-09-2009
 • 23-09-2009
 • 22-09-2009
 • 21-09-2009
 • 20-09-2009
 • 19-09-2009
 • 18-09-2009
 • 17-09-2009
 • 16-09-2009
 • 15-09-2009
 • 14-09-2009
 • 13-09-2009
 • 11-09-2009
 • 10-09-2009
 • 09-09-2009
 • 08-09-2009
 • 07-09-2009
 • 06-09-2009
 • 05-09-2009
 • 04-09-2009
 • 03-09-2009
 • 02-09-2009
 • 01-09-2009
 • 27-08-2009
 • 26-08-2009
 • 17-08-2009
 • 16-08-2009
 • 12-08-2009
 • 05-08-2009
 • 02-08-2009
 • 30-07-2009
 • 29-07-2009
 • 28-07-2009
 • 27-07-2009
 • 26-07-2009
 • 25-07-2009
 • 24-07-2009
 • 23-07-2009
 • 22-07-2009
 • 21-07-2009
 • 19-07-2009
 • 18-07-2009
 • 17-07-2009
 • 16-07-2009
 • 15-07-2009
 • 14-07-2009
 • 13-07-2009
 • 12-07-2009
 • 11-07-2009
 • 10-07-2009
 • 09-07-2009
 • 08-07-2009
 • 07-07-2009
 • 06-07-2009
 • 05-07-2009
 • 04-07-2009
 • 03-07-2009
 • 02-07-2009
 • 01-07-2009
 • 26-06-2009
 • 11-06-2009
 • 07-06-2009
 • 05-06-2009
 • 03-06-2009
 • 02-06-2009
 • 01-06-2009
 • 30-05-2009
 • 29-05-2009
 • 28-05-2009
 • 27-05-2009
 • 26-05-2009
 • 25-05-2009
 • 24-05-2009
 • 23-05-2009
 • 22-05-2009
 • 21-05-2009
 • 20-05-2009
 • 19-05-2009
 • 18-05-2009
 • 17-05-2009
 • 15-05-2009
 • 14-05-2009
 • 13-05-2009
 • 12-05-2009
 • 11-05-2009
 • 10-05-2009
 • 09-05-2009
 • 08-05-2009
 • 07-05-2009
 • 06-05-2009
 • 05-05-2009
 • 04-05-2009
 • 03-05-2009
 • 02-05-2009
 • 01-05-2009
 • 21-04-2009
 • 20-04-2009
 • 19-04-2009
 • 18-04-2009
 • 17-04-2009
 • 16-04-2009
 • 15-04-2009
 • 14-04-2009
 • 13-04-2009
 • 12-04-2009
 • 11-04-2009
 • 10-04-2009
 • 09-04-2009
 • 08-04-2009
 • 07-04-2009
 • 06-04-2009
 • 05-04-2009
 • 04-04-2009
 • 03-04-2009
 • 02-04-2009
 • 01-04-2009
 • 26-03-2009
 • 24-03-2009
 • 23-03-2009
 • 18-03-2009
 • 16-03-2009
 • 07-03-2009
 • 06-03-2009
 • 05-03-2009
 • 04-03-2009
 • 03-03-2009
 • 02-03-2009
 • 01-03-2009
 • 06-02-2009
 • 05-02-2009
 • 04-02-2009
 • 03-02-2009
 • 02-02-2009
 • 28-01-2009
 • 27-01-2009
 • 22-01-2009
 • 17-01-2009
 • 16-01-2009
 • 12-01-2009
 • 11-01-2009
 • 05-01-2009
 • 04-01-2009
 • 03-01-2009
 • 30-12-2008
 • 29-12-2008
 • 28-12-2008
 • 27-12-2008
 • 26-12-2008
 • 25-12-2008
 • 24-12-2008
 • 23-12-2008
 • 22-12-2008
 • 21-12-2008
 • 20-12-2008
 • 19-12-2008
 • 18-12-2008
 • 17-12-2008
 • 16-12-2008
 • 15-12-2008
 • 14-12-2008
 • 13-12-2008
 • 12-12-2008
 • 11-12-2008
 • 10-12-2008
 • 09-12-2008
 • 08-12-2008
 • 07-12-2008
 • 06-12-2008
 • 05-12-2008
 • 04-12-2008
 • 03-12-2008
 • 02-12-2008
 • 01-12-2008
 • 04-11-2008
 • 03-11-2008
 • 02-11-2008
 • 01-11-2008
 • 11-09-2008
 • 10-09-2008
 • 09-09-2008
 • 08-09-2008
 • 07-09-2008
 • 06-09-2008
 • 05-09-2008
 • 04-09-2008
 • 03-09-2008
 • 02-09-2008
 • 01-09-2008
 • 04-08-2008
 • 03-08-2008
 • 02-08-2008
 • 01-08-2008
 • 18-07-2008
 • 17-07-2008
 • 16-07-2008
 • 15-07-2008
 • 14-07-2008
 • 13-07-2008
 • 12-07-2008
 • 11-07-2008
 • 10-07-2008
 • 09-07-2008
 • 08-07-2008
 • 07-07-2008
 • 06-07-2008
 • 05-07-2008
 • 04-07-2008
 • 03-07-2008
 • 02-07-2008
 • 01-07-2008
 • 04-05-2008
 • 02-05-2008
 • 01-05-2008
 • 22-03-2008
 • 21-03-2008
 • 20-03-2008
 • 19-03-2008
 • 18-03-2008
 • 17-03-2008
 • 16-03-2008
 • 15-03-2008
 • 14-03-2008
 • 13-03-2008
 • 12-03-2008
 • 11-03-2008
 • 10-03-2008
 • 09-03-2008
 • 08-03-2008
 • 07-03-2008
 • 06-03-2008
 • 05-03-2008
 • 04-03-2008
 • 03-03-2008
 • 02-03-2008
 • 01-03-2008
 • 23-02-2008
 • 22-02-2008
 • 21-02-2008
 • 20-02-2008
 • 16-01-2008
 • 15-01-2008
 • 14-01-2008
 • 13-01-2008
 • 12-01-2008
 • 11-01-2008
 • 09-01-2008
 • 08-01-2008
 • 07-01-2008
 • 06-01-2008
 • 05-01-2008
 • 03-01-2008
 • 02-01-2008
 • 01-01-2008
 • 09-12-2007
 • 08-12-2007
 • 07-12-2007
 • 06-12-2007
 • 05-12-2007
 • 04-12-2007
 • 03-12-2007
 • 02-12-2007
 • 03-11-2007
 • 02-11-2007
 • 01-11-2007
 • 24-09-2007
 • 23-09-2007
 • 22-09-2007
 • 21-09-2007
 • 20-09-2007
 • 19-09-2007
 • 18-09-2007
 • 17-09-2007
 • 16-09-2007
 • 15-09-2007
 • 14-09-2007
 • 13-09-2007
 • 12-09-2007
 • 11-09-2007
 • 10-09-2007
 • 09-09-2007
 • 08-09-2007
 • 07-09-2007
 • 06-09-2007
 • 05-09-2007
 • 04-09-2007
 • 03-09-2007
 • 02-09-2007
 • 01-09-2007
 • 30-08-2007
 • 29-08-2007
 • 28-08-2007
 • 27-08-2007
 • 26-08-2007
 • 25-08-2007
 • 24-08-2007
 • 23-08-2007
 • 22-08-2007
 • 21-08-2007
 • 20-08-2007
 • 19-08-2007
 • 18-08-2007
 • 17-08-2007
 • 16-08-2007
 • 15-08-2007
 • 14-08-2007
 • 13-08-2007
 • 12-08-2007
 • 11-08-2007
 • 10-08-2007
 • 09-08-2007
 • 08-08-2007
 • 07-08-2007
 • 06-08-2007
 • 05-08-2007
 • 04-08-2007
 • 03-08-2007
 • 02-08-2007
 • 01-08-2007
 • 24-07-2007
 • 23-07-2007
 • 22-07-2007
 • 21-07-2007
 • 20-07-2007
 • 19-07-2007
 • 18-07-2007
 • 17-07-2007
 • 16-07-2007
 • 15-07-2007
 • 14-07-2007
 • 13-07-2007
 • 12-07-2007
 • 11-07-2007
 • 10-07-2007
 • 09-07-2007
 • 08-07-2007
 • 07-07-2007
 • 06-07-2007
 • 05-07-2007
 • 04-07-2007
 • 03-07-2007
 • 02-07-2007
 • 01-07-2007
 • 06-05-2007
 • 05-05-2007
 • 04-05-2007
 • 03-05-2007
 • 02-05-2007
 • 01-05-2007
 • 11-03-2007
 • 10-03-2007
 • 09-03-2007
 • 08-03-2007
 • 05-03-2007
 • 04-03-2007
 • 03-03-2007
 • 02-03-2007
 • 01-03-2007
 • 20-02-2007
 • 19-02-2007
 • 18-02-2007
 • 17-02-2007
 • 16-02-2007
 • 15-02-2007
 • 14-02-2007
 • 13-02-2007
 • 12-02-2007
 • 11-02-2007
 • 10-02-2007
 • 09-02-2007
 • 08-02-2007
 • 07-02-2007
 • 06-02-2007
 • 05-02-2007
 • 04-02-2007
 • 03-02-2007
 • 02-02-2007
 • 01-02-2007
 • 20-01-2007
 • 19-01-2007
 • 18-01-2007
 • 16-01-2007
 • 14-01-2007
 • 12-01-2007
 • 11-01-2007
 • 10-01-2007
 • 09-01-2007
 • 08-01-2007
 • 07-01-2007
 • 06-01-2007
 • 05-01-2007
 • 04-01-2007
 • 03-01-2007
 • 02-01-2007
 • 01-01-2007
 • 08-12-2006
 • 07-12-2006
 • 06-12-2006
 • 05-12-2006
 • 04-12-2006
 • 03-12-2006
 • 02-12-2006
 • 01-12-2006
 • 15-11-2006
 • 14-11-2006
 • 13-11-2006
 • 12-11-2006
 • 11-11-2006
 • 10-10-2006
 • 09-10-2006
 • 08-10-2006
 • 07-10-2006
 • 06-10-2006
 • 26-09-2006
 • 25-09-2006
 • 24-09-2006
 • 23-09-2006
 • 22-09-2006
 • 21-09-2006
 • 20-09-2006
 • 09-09-2006
 • 08-09-2006
 • 07-09-2006
 • 06-09-2006
 • 05-09-2006
 • 11-08-2006
 • 10-08-2006
 • 09-08-2006
 • 08-08-2006
 • 07-08-2006
 • 06-08-2006
 • 05-08-2006
 • 04-08-2006
 • 03-08-2006
 • 02-08-2006
 • 01-08-2006
 • 13-07-2006
 • 12-07-2006
 • 11-07-2006
 • 10-07-2006
 • 09-07-2006
 • 08-07-2006
 • 07-07-2006
 • 06-07-2006
 • 05-07-2006
 • 04-07-2006
 • 03-07-2006
 • 02-07-2006
 • 01-07-2006
 • 10-05-2006
 • 04-05-2006
 • 03-05-2006
 • 01-05-2006
 • 11-04-2006
 • 10-04-2006
 • 09-04-2006
 • 08-04-2006
 • 07-04-2006
 • 06-04-2006
 • 05-04-2006
 • 04-04-2006
 • 03-04-2006
 • 02-04-2006
 • 01-04-2006
 • 25-03-2006
 • 24-03-2006
 • 23-03-2006
 • 22-03-2006
 • 21-03-2006
 • 20-03-2006
 • 19-03-2006
 • 18-03-2006
 • 17-03-2006
 • 16-03-2006
 • 15-03-2006
 • 14-03-2006
 • 13-03-2006
 • 12-03-2006
 • 11-03-2006
 • 10-03-2006
 • 09-03-2006
 • 08-03-2006
 • 07-03-2006
 • 06-03-2006
 • 05-03-2006
 • 04-03-2006
 • 02-03-2006
 • 01-03-2006
 • 26-02-2006
 • 25-02-2006
 • 24-02-2006
 • 23-02-2006
 • 22-02-2006
 • 21-02-2006
 • 20-02-2006
 • 19-02-2006
 • 18-02-2006
 • 17-02-2006
 • 16-02-2006
 • 15-02-2006
 • 14-02-2006
 • 13-02-2006
 • 12-02-2006
 • 11-02-2006
 • 10-02-2006
 • 09-02-2006
 • 08-02-2006
 • 07-02-2006
 • 06-02-2006
 • 05-02-2006
 • 04-02-2006
 • 03-02-2006
 • 02-02-2006
 • 01-02-2006
 • 04-01-2006
 • 03-01-2006
 • 02-01-2006
 • 01-01-2006
 • 11-12-2005
 • 10-12-2005
 • 09-12-2005
 • 08-12-2005
 • 07-12-2005
 • 06-12-2005
 • 05-12-2005
 • 04-12-2005
 • 03-12-2005
 • 02-12-2005
 • 01-12-2005
 • 10-11-2005
 • 09-11-2005
 • 08-11-2005
 • 07-11-2005
 • 06-11-2005
 • 05-11-2005
 • 04-11-2005
 • 03-11-2005
 • 02-11-2005
 • 01-11-2005
 • 07-10-2005
 • 06-10-2005
 • 05-10-2005
 • 04-10-2005
 • 03-10-2005
 • 02-10-2005
 • 01-10-2005
 • 02-09-2005
 • 01-09-2005
 • 09-08-2005
 • 08-08-2005
 • 04-08-2005
 • 03-08-2005
 • 02-08-2005
 • 12-07-2005
 • 11-07-2005
 • 10-07-2005
 • 09-07-2005
 • 08-07-2005
 • 07-07-2005
 • 06-07-2005
 • 05-07-2005
 • 04-07-2005
 • 03-07-2005
 • 02-07-2005
 • 01-07-2005
 • 05-06-2005
 • 04-06-2005
 • 03-06-2005
 • 02-06-2005
 • 01-06-2005
 • 07-04-2005
 • 06-04-2005
 • 05-04-2005
 • 04-04-2005
 • 03-04-2005
 • 02-04-2005
 • 01-04-2005
 • 08-03-2005
 • 07-03-2005
 • 06-03-2005
 • 05-03-2005
 • 04-03-2005
 • 03-03-2005
 • 02-03-2005
 • 01-03-2005
 • 16-01-2005
 • 15-01-2005
 • 14-01-2005
 • 13-01-2005
 • 12-01-2005
 • 11-01-2005
 • 10-01-2005
 • 09-01-2005
 • 08-01-2005
 • 07-01-2005
 • 06-01-2005
 • 05-01-2005
 • 04-01-2005
 • 03-01-2005
 • 02-01-2005
 • 01-01-2005
 • 06-01-2004
 • 05-01-2004
 • 02-01-2004
 • 01-01-2004
 • 18-12-2003
 • 17-12-2003
 • 16-12-2003
 • 15-12-2003
 • 14-12-2003
 • 13-12-2003
 • 12-12-2003
 • 11-12-2003
 • 10-12-2003
 • 09-12-2003
 • 08-12-2003
 • 07-12-2003
 • 06-12-2003
 • 05-12-2003
 • 04-12-2003
 • 03-12-2003
 • 02-12-2003
 • 01-12-2003
 • 10-02-2003
 • 09-02-2003
 • 08-02-2003
 • 07-02-2003
 • 06-02-2003
 • 05-02-2003
 • 04-02-2003
 • 03-02-2003
 • 02-02-2003
 • 01-02-2003
 • 19-01-2003
 • 18-01-2003
 • 17-01-2003
 • 16-01-2003
 • 15-01-2003
 • 14-01-2003
 • 13-01-2003
 • 12-01-2003
 • 11-01-2003
 • 10-01-2003
 • 09-01-2003
 • 08-01-2003
 • 07-01-2003
 • 06-01-2003
 • 05-01-2003
 • 04-01-2003
 • 03-01-2003
 • 02-01-2003
 • 01-01-2003
 • 24-01-2000
 • 22-01-2000
 • 20-01-2000
 • 11-01-2000
 • 10-01-2000
 • 09-01-2000
 • 08-01-2000
 • 19-10-1975
 • 07-05-1974
 • 23-01-1974
 • 22-01-1974
 • 21-01-1974
 • 19-01-1974
 • 17-01-1974
 • 16-01-1974
 • 15-01-1974
 • 14-01-1974
 • 13-01-1974
 • 16-11-1973
 • 15-11-1973
 • 14-11-1973
 • 13-11-1973
 • 12-11-1973
 • 04-11-1973
 • 03-11-1973
 • 20-10-1973
 • 25-09-1973
 • 24-09-1973
 • 23-09-1973
 • 22-09-1973
 • 21-09-1973
 • 20-09-1973
 • 19-09-1973
 • 18-09-1973
 • 17-09-1973
 • 16-09-1973
 • 15-09-1973
 • 14-09-1973
 • 13-09-1973
 • 12-09-1973
 • 11-09-1973
 • 10-09-1973
 • 09-09-1973
 • 08-09-1973
 • 07-09-1973
 • 06-09-1973
 • 05-09-1973
 • 04-09-1973
 • 03-09-1973
 • 02-09-1973
 • 01-09-1973
 • 21-07-1973
 • 16-07-1973
 • 15-07-1973
 • 14-07-1973
 • 13-07-1973
 • 12-07-1973
 • 10-07-1973
 • 06-05-1973
 • 05-05-1973
 • 01-05-1973
 • 20-02-1973

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Zoeken met Google  Categorieën
 • 0 SALA WERREL (2)
 • 1 AKTE DOOPSEL SALA WERREL A (12)
 • 1 AKTE DOOPSEL SALA WERREL B (11)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL A (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL B (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL C (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL D (21)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL E (17)
 • 1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL A (19)
 • 1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL B (17)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL A (20)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL B (20)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL C (9)
 • 1 ANNONCE OVERL SALA WERREL (15)
 • 1 BAROMETERS SALA WERREL (7)
 • 1 Begr plaats SALA WERREL (2)
 • 1 Bidprent a SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent b SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent c SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent d SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent e SALA WERREL (1)
 • 1 BONBOEK DOMINICUS SALA WERREL (1)
 • 1 BRIEVEN SALA WERREL (4)
 • 1 D. Sala and M. M. Werrel Weereld SALA WERREL (2)
 • 1 De Leidse zwemclub SALA WERREL (4)
 • 1 Diversen a SALA WERREL (12)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen a (10)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen b (10)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen c (4)
 • 1 Doop Fortunati SALA WERREL (3)
 • 1 FAM HEIJNEN SALA WERREL (10)
 • 1 FAM OUWERKERK SALA WERREL (6)
 • 1 FAM SCHRETLEN SALA WERREL (4)
 • 1 FAMILIE WAPEN SALA WERREL (4)
 • 1 Foto’s a SALA WERREL (19)
 • 1 Foto’s b SALA WERREL (19)
 • 1 Foto’s c SALA WERREL (15)
 • 1 Gerardus Johannes Sala SALA WERREL (4)
 • 1 Geschiedenis SALA WERREL (2)
 • 1 Gifmengster SALA WERREL (2)
 • 1 KRANT ARTIKELEN SALA WERREL (7)
 • 1 KRANT BERICHTEN SALA WERREL (18)
 • 1 Kunst a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA ADVERTENTIES SALA WERREL (14)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA ARCHIEVEN SALA WERREL (1)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG b SALA WERREL (19)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG d SALA WERREL (12)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA JAN TOOROP SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA JAN TOOROP SALA WERREL2 (6)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN b SALA WERREL (19)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN c SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN d Drie Octoberfeest SALA WERREL (9)
 • 1 LEIDEN Buskruitramp SALA WERREL (4)
 • 1 LEIDEN Cholera SALA WERREL (2)
 • 1 LEIDEN HISTORIE (3)
 • 1 LEIDEN Stadhuisbrand Leiden 1929 (1)
 • 1 Onbekend SALA WERREL (13)
 • 1 Pognana IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA WERREL (5)
 • 1 SALA CAROLUS FRANCISCUS - ANNA FRANCISCA KNAGE SALA WERREL (2)
 • 1 SALA CAROLUS FRANCISCUS NATUURKUNDIG ONDERZOEKER SALA WERREL (6)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER a SALA WERREL (20)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER b SALA WERREL (20)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER c SALA WERREL (1)
 • 1 SALA DOMINICUS JOHANNES - JOHANNA ELISABETH VAN HOUTEN SALA WERREL (9)
 • 1 SALA DOMINICUS JOHANNES DE ANSICHTKAARTEN VAN SALA WERREL (6)
 • 1 SALA HENDRICUS DOMINICUS - HENRICA CORNELIA VAN HOUTEN SALA WERREL (9)
 • 1 SALA HENRIËTTE WATERREUS SOPRAAN EN ZANGPEDAGOGE SALA WERREL (9)
 • 1 SALA JOHANNES GIJSBERTUS ARNOLDUS THEODORUS ARTS SALA WERREL (25)
 • 1 Sala lijsten SALA WERREL (6)
 • 1 SALA SIMON JOHANNES KUNSTHANDELAAR (10)
 • 1 Straat huis a SALA WERREL (18)
 • 1 Voogdij+Inb SALA WERREL (1)
 • 1 y---------------------------------------------------- (0)
 • 1Z 1 SALA FRIGERIO A - ZOEKLIJST (0)
 • 1Z 1 SALA FRIGERIO B INLEIDING/INTRODUCTION/INTRODUZIONE (3)
 • 1Z 2 AKTE DOOPSEL / BATTESIMO SALA FRIGERIO ITALIE (14)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO BE (5)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL B (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL C (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL D (2)
 • 1z 2 AKTE HUWELIJK / MATRIMONIO SALA FRIGERIO ITALIE (3)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO BE (1)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL B (14)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN / DECESSO SALA FRIGERIO ITALIE (14)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL B (20)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL C (3)
 • 1Z 3 CERTIFICATEN EN DIPLOMA'S SALA FRIGERIO (2)
 • 1z 9 LETTRES – BRIEVEN IT – NL SALA FRIGERIO (3)
 • 1z 91 LETTRES – BRIEVEN FR - NL SALA FRIGERIO (9)
 • 2 Advertenties SALA FRIGERIO (0)
 • 2 Albergo Sala SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Archief Milaan SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Begr plaats BE SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Begr plaats NL SALA FRIGERIO (6)
 • 2 Bev reg SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Bidpr BE a SALA FRIGERIO (10)
 • 2 Bidpr BE b SALA FRIGERIO (5)
 • 2 Bidpr NL SALA FRIGERIO (11)
 • 2 Communie SALA FRIGERIO (5)
 • 2 DEN GROOTEN OORLOG 1914-1918 SALA FRIGERIO (1)
 • 2 E HENRICUS LUDOVICUS LUDWIG SCHILDER BEELDHOUWER SALA FRIGERIO (6)
 • 2 EMMANUEL ERNEST GERARDUS VAN DE VEN SALA FRIGERIO (1)
 • 2 FAMILIEBERICHTEN ANNONCE A SALA FRIGERIO (13)
 • 2 foto Provincia di Como IT SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Foto's d Asso Visino Valbrona (2)
 • 2 Foto’s a SALA FRIGERIO (20)
 • 2 Foto’s b SALA FRIGERIO (18)
 • 2 Foto’s c SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Geb kaarten SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Geschiedenis SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Huizen straten SALA FRIGERIO (12)
 • 2 Huwelijk SALA FRIGERIO (2)
 • 2 inventaris bezittingen SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Klooster SALA FRIGERIO (2)
 • 2 Kranten SALA FRIGERIO (9)
 • 2 Portretten SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Pusiano IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Famiglia Omo Bono - 1901 Comune di Valbrona SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Folatelli – Sala y los descendientes en Argentina SALA FRIGERIO (3)
 • 2 RAPPORTO Giuseppe (Joseph) Maria Sebastiano Sala - douane SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Giuseppe Maria Sala e famiglia SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO I figli di Omobono Sala e Maria Sormano (1)
 • 2 RAPPORTO il libro Valbrona un Paese e la Sua Banda SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Rechtzaken SALA FRIGERIO (6)
 • 2 Sala Sigaren fabriek SALA FRIGERIO (10)
 • 2 Sala wollenstoffen fabriek SALA FRIGERIO (4)
 • 2 SEBALDUS SALA SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Valbrona IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Visino IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (12)
 • 2 z---------------------------------------------------- (0)
 • 2z 1SALA PRIMAVESI (0)
 • 2z AKTE DOOPSEL SALA PRIMAVESI (13)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI B (20) (1)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI C (20) (1)
 • 2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI B (17)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI B (18)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI C (0)
 • 2z CATHARINA SALA op zoek naar de wortels van familie Sala Primavesi SALA PRIMAVESI (1)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE A SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE B SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE C SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE D SALA PRIMAVESI (13)
 • 3 Begraafplaatsen SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Brieven SALA PRIMAVESI (5)
 • 3 Diversen SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 FAM. DE RIJK - SALA SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 FAM. SALA - KOENE SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 Foto’s SALA PRIMAVESI (0)
 • 3 Geschiedenis SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Gezinskaarten SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Huis straat a SALA PRIMAVESI (12)
 • 3 Kranten SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Mevrouw Sala-Leenheer oudste inwoner Heerenveen (2)
 • 3 RK armenhuis SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Testament SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 y---------------------------------------------------- (0)
 • 3z 1SALA BOLOGNA (0)
 • 4 AKTE DOOPSEL SALA BOLOGNA (1)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA A (20)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA B (18)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA C (20) (1)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA D (20) (1)
 • 4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA A (20)
 • 4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA B (13)
 • 4 AKTE OVERLIJDEN SALA BOLOGNA A (16)
 • 4 ANNONCE OVERLIJDEN SALA BOLOGNA (9)
 • 4 Begr Plaats Onbekend SALA BOLOGNA (5)
 • 4 Begr Plaats SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Foto’s SALA BOLOGNA (6)
 • 4 Geschiedenis SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Huizen straten SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Huwelijk SALA BOLOGNA (2)
 • 4 Kranten SALA BOLOGNA (2)
 • 4 NATIONALE MILITIE SALA BOLOGNA (5)
 • 4 ROUWKAARTEN SALA BOLOGNA (5)
 • 4 y---------------------------------------------------- (0)
 • ALGEMEEN ARCHIEF (1)
 • Archieven (8)
 • Begraafplaats (1)
 • Bijzondere naamgenoten (6)
 • Cultuur (7)
 • Diversen (2)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND A (19)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND B (20)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND C (20)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND D (17)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND E (6)
 • Geschiedenis (3)
 • Kaarten Kerst Nieuwjaar (5)
 • Kranten Algemeen (5)
 • Linken (1)
 • Oude beroepen (8)

 • Categorieën
 • 0 SALA WERREL (2)
 • 1 AKTE DOOPSEL SALA WERREL A (12)
 • 1 AKTE DOOPSEL SALA WERREL B (11)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL A (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL B (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL C (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL D (21)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL E (17)
 • 1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL A (19)
 • 1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL B (17)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL A (20)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL B (20)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL C (9)
 • 1 ANNONCE OVERL SALA WERREL (15)
 • 1 BAROMETERS SALA WERREL (7)
 • 1 Begr plaats SALA WERREL (2)
 • 1 Bidprent a SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent b SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent c SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent d SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent e SALA WERREL (1)
 • 1 BONBOEK DOMINICUS SALA WERREL (1)
 • 1 BRIEVEN SALA WERREL (4)
 • 1 D. Sala and M. M. Werrel Weereld SALA WERREL (2)
 • 1 De Leidse zwemclub SALA WERREL (4)
 • 1 Diversen a SALA WERREL (12)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen a (10)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen b (10)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen c (4)
 • 1 Doop Fortunati SALA WERREL (3)
 • 1 FAM HEIJNEN SALA WERREL (10)
 • 1 FAM OUWERKERK SALA WERREL (6)
 • 1 FAM SCHRETLEN SALA WERREL (4)
 • 1 FAMILIE WAPEN SALA WERREL (4)
 • 1 Foto’s a SALA WERREL (19)
 • 1 Foto’s b SALA WERREL (19)
 • 1 Foto’s c SALA WERREL (15)
 • 1 Gerardus Johannes Sala SALA WERREL (4)
 • 1 Geschiedenis SALA WERREL (2)
 • 1 Gifmengster SALA WERREL (2)
 • 1 KRANT ARTIKELEN SALA WERREL (7)
 • 1 KRANT BERICHTEN SALA WERREL (18)
 • 1 Kunst a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA ADVERTENTIES SALA WERREL (14)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA ARCHIEVEN SALA WERREL (1)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG b SALA WERREL (19)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG d SALA WERREL (12)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA JAN TOOROP SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA JAN TOOROP SALA WERREL2 (6)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN b SALA WERREL (19)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN c SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN d Drie Octoberfeest SALA WERREL (9)
 • 1 LEIDEN Buskruitramp SALA WERREL (4)
 • 1 LEIDEN Cholera SALA WERREL (2)
 • 1 LEIDEN HISTORIE (3)
 • 1 LEIDEN Stadhuisbrand Leiden 1929 (1)
 • 1 Onbekend SALA WERREL (13)
 • 1 Pognana IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA WERREL (5)
 • 1 SALA CAROLUS FRANCISCUS - ANNA FRANCISCA KNAGE SALA WERREL (2)
 • 1 SALA CAROLUS FRANCISCUS NATUURKUNDIG ONDERZOEKER SALA WERREL (6)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER a SALA WERREL (20)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER b SALA WERREL (20)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER c SALA WERREL (1)
 • 1 SALA DOMINICUS JOHANNES - JOHANNA ELISABETH VAN HOUTEN SALA WERREL (9)
 • 1 SALA DOMINICUS JOHANNES DE ANSICHTKAARTEN VAN SALA WERREL (6)
 • 1 SALA HENDRICUS DOMINICUS - HENRICA CORNELIA VAN HOUTEN SALA WERREL (9)
 • 1 SALA HENRIËTTE WATERREUS SOPRAAN EN ZANGPEDAGOGE SALA WERREL (9)
 • 1 SALA JOHANNES GIJSBERTUS ARNOLDUS THEODORUS ARTS SALA WERREL (25)
 • 1 Sala lijsten SALA WERREL (6)
 • 1 SALA SIMON JOHANNES KUNSTHANDELAAR (10)
 • 1 Straat huis a SALA WERREL (18)
 • 1 Voogdij+Inb SALA WERREL (1)
 • 1 y---------------------------------------------------- (0)
 • 1Z 1 SALA FRIGERIO A - ZOEKLIJST (0)
 • 1Z 1 SALA FRIGERIO B INLEIDING/INTRODUCTION/INTRODUZIONE (3)
 • 1Z 2 AKTE DOOPSEL / BATTESIMO SALA FRIGERIO ITALIE (14)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO BE (5)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL B (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL C (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL D (2)
 • 1z 2 AKTE HUWELIJK / MATRIMONIO SALA FRIGERIO ITALIE (3)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO BE (1)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL B (14)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN / DECESSO SALA FRIGERIO ITALIE (14)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL B (20)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL C (3)
 • 1Z 3 CERTIFICATEN EN DIPLOMA'S SALA FRIGERIO (2)
 • 1z 9 LETTRES – BRIEVEN IT – NL SALA FRIGERIO (3)
 • 1z 91 LETTRES – BRIEVEN FR - NL SALA FRIGERIO (9)
 • 2 Advertenties SALA FRIGERIO (0)
 • 2 Albergo Sala SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Archief Milaan SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Begr plaats BE SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Begr plaats NL SALA FRIGERIO (6)
 • 2 Bev reg SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Bidpr BE a SALA FRIGERIO (10)
 • 2 Bidpr BE b SALA FRIGERIO (5)
 • 2 Bidpr NL SALA FRIGERIO (11)
 • 2 Communie SALA FRIGERIO (5)
 • 2 DEN GROOTEN OORLOG 1914-1918 SALA FRIGERIO (1)
 • 2 E HENRICUS LUDOVICUS LUDWIG SCHILDER BEELDHOUWER SALA FRIGERIO (6)
 • 2 EMMANUEL ERNEST GERARDUS VAN DE VEN SALA FRIGERIO (1)
 • 2 FAMILIEBERICHTEN ANNONCE A SALA FRIGERIO (13)
 • 2 foto Provincia di Como IT SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Foto's d Asso Visino Valbrona (2)
 • 2 Foto’s a SALA FRIGERIO (20)
 • 2 Foto’s b SALA FRIGERIO (18)
 • 2 Foto’s c SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Geb kaarten SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Geschiedenis SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Huizen straten SALA FRIGERIO (12)
 • 2 Huwelijk SALA FRIGERIO (2)
 • 2 inventaris bezittingen SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Klooster SALA FRIGERIO (2)
 • 2 Kranten SALA FRIGERIO (9)
 • 2 Portretten SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Pusiano IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Famiglia Omo Bono - 1901 Comune di Valbrona SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Folatelli – Sala y los descendientes en Argentina SALA FRIGERIO (3)
 • 2 RAPPORTO Giuseppe (Joseph) Maria Sebastiano Sala - douane SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Giuseppe Maria Sala e famiglia SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO I figli di Omobono Sala e Maria Sormano (1)
 • 2 RAPPORTO il libro Valbrona un Paese e la Sua Banda SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Rechtzaken SALA FRIGERIO (6)
 • 2 Sala Sigaren fabriek SALA FRIGERIO (10)
 • 2 Sala wollenstoffen fabriek SALA FRIGERIO (4)
 • 2 SEBALDUS SALA SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Valbrona IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Visino IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (12)
 • 2 z---------------------------------------------------- (0)
 • 2z 1SALA PRIMAVESI (0)
 • 2z AKTE DOOPSEL SALA PRIMAVESI (13)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI B (20) (1)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI C (20) (1)
 • 2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI B (17)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI B (18)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI C (0)
 • 2z CATHARINA SALA op zoek naar de wortels van familie Sala Primavesi SALA PRIMAVESI (1)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE A SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE B SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE C SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE D SALA PRIMAVESI (13)
 • 3 Begraafplaatsen SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Brieven SALA PRIMAVESI (5)
 • 3 Diversen SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 FAM. DE RIJK - SALA SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 FAM. SALA - KOENE SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 Foto’s SALA PRIMAVESI (0)
 • 3 Geschiedenis SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Gezinskaarten SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Huis straat a SALA PRIMAVESI (12)
 • 3 Kranten SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Mevrouw Sala-Leenheer oudste inwoner Heerenveen (2)
 • 3 RK armenhuis SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Testament SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 y---------------------------------------------------- (0)
 • 3z 1SALA BOLOGNA (0)
 • 4 AKTE DOOPSEL SALA BOLOGNA (1)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA A (20)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA B (18)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA C (20) (1)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA D (20) (1)
 • 4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA A (20)
 • 4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA B (13)
 • 4 AKTE OVERLIJDEN SALA BOLOGNA A (16)
 • 4 ANNONCE OVERLIJDEN SALA BOLOGNA (9)
 • 4 Begr Plaats Onbekend SALA BOLOGNA (5)
 • 4 Begr Plaats SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Foto’s SALA BOLOGNA (6)
 • 4 Geschiedenis SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Huizen straten SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Huwelijk SALA BOLOGNA (2)
 • 4 Kranten SALA BOLOGNA (2)
 • 4 NATIONALE MILITIE SALA BOLOGNA (5)
 • 4 ROUWKAARTEN SALA BOLOGNA (5)
 • 4 y---------------------------------------------------- (0)
 • ALGEMEEN ARCHIEF (1)
 • Archieven (8)
 • Begraafplaats (1)
 • Bijzondere naamgenoten (6)
 • Cultuur (7)
 • Diversen (2)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND A (19)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND B (20)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND C (20)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND D (17)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND E (6)
 • Geschiedenis (3)
 • Kaarten Kerst Nieuwjaar (5)
 • Kranten Algemeen (5)
 • Linken (1)
 • Oude beroepen (8)


 • Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!