NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Peter LeysArchief
 • Alle berichten


  10-07-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Muzikale groet voor 11 juli
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag van 11 juli publiceren we hier een lied.
  De tekst is de bekende 'Psalm' van Albrecht Rodenbach.
  Ondergetekende plaatste er een eenvoudige melodie op en voorzag die melodie van een al even  eenvoudige pianobegeleiding.

  'Vlaandren bovenal!'

  Bijlagen:
  PSALM (lied).mid (6.1 KB)   
  PSALM.pdf (39.6 KB)   


  02-06-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Miel Cools overleden
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Via de media vernamen we het overlijden van Miel Cools, de Vlaamse troubadour.
  We herinneren ons Miel als de fijne en sympathieke verteller en zanger met de gitaar.
  Hij vulde grote en kleine zalen en bracht de juiste sfeer in het Sportpaleis en de Lotto-Arena tijdens verschillende Vlaams-Nationale Zangfeesten.
  In maart was hij er nog eregast.
  Wij blijven zijn 'Soldaat', 'Houden van', 'Boer Bavo', 'Dit is de tijd'... zingen en koesteren.


  15-03-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vic Nees overleden


  Gisteren vernamen we het overlijden van de Vlaamse componist-dirigent-pedagoog-causeur Vic NEES (1936-2013).

  Een pijnlijke verrassing.

  Temeer daar op 10 maart nog een passie van hem in première ging (zie een vorig bericht).


  Als in memoriam publiceren we het artikel dat we schreven n.a.v. zijn 75ste verjaardag in 2011.


   
  VIC NEES 75

   

   

  Vic Nees werd op 8 maart 1936 in Mechelen geboren.

  Zijn vader was de legendarische beiaardier, componist, organist en dirigent Staf Nees (1901-1965). Geen wonder dus dat zoon Vic ook de muzikale weg insloeg.

  Na een korte stap in de Letteren en Wijsbegeerte keerde hij zich spoedig tot de muziek. Hij studeerde harmonie, fuga, contrapunt en compositie aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium van Antwerpen bij o.a. Flor Peeters en Marcel Andries. Aan de Hochschule für Musik in Hamburg bekwaamde hij zich in koordirectie bij Kurt Thomas. In 1964 werd hij laureaat van de Meisterkurs für Chorleitung. Het koorleven liet hem niet meer los en vice versa.

  Vic Nees werd in 1961 producer bij de BRT (nu VRT) voor koormuziek en van 1970 tot 1996 dirigeerde hij het omroepkoor.

  Hij dirigeerde daarnaast het Vokaal Ensemble Philippus de Monte in Mechelen en het Ter Kamerenkoor in Brussel.

  Als dirigent heeft Vic Nees steeds veel aandacht besteed aan de Vlaamse koormuziek. Zowel de romantische als de hedendaagse Vlaamse componisten kwamen in zijn dirigeeractiviteiten vaak en uitgebreid aan bod. Hij bezit een encyclopedische kennis van de koormuziek die in ons landsgedeelte geschreven is en moedigt elk (jong) talent aan.

  Hij was jarenlang muzikaal adviseur bij het ANZ en adviseert nu de koorfederatie Koor en Stem. Via jurywerk, cursussen, lezingen en artikels in muziektijdschriften timmert hij nog steeds aan de weg van het Vlaamse koorleven.

  Maar Vic Nees is veel meer dan een schitterend uitvoerend artiest en pedagoog.

  Hij componeerde kamermuziek, piano- en orgelwerken en liederen, maar vooral koorwerken van allerlei formaat en soort. Van eenvoudige eenstemmige (volks)liederen, volksliedbewerkingen tot sterk uitgewerkte motetten, cantates en oratoria.

  Zijn stijl is sterk beïnvloed door de Duitse koorvernieuwing halfweg vorige eeuw onder impuls van Hugo Distler. Typisch en herkenbaar zijn het spelen met en verschuiven van woordaccenten, clusters, syncopen en repetitieve frases. Tekstplaatsing en verstaanbaarheid zijn uiterst belangrijk en bepalen het hele ritme en de melodie. Hij zoekt tevens een hedendaagse aansluiting bij de renaissancemuziek en de polyfonie van Heinrich Schütz. Zo streeft hij naar soberheid en verinnerlijking. De zanglijnen zijn niet verticaal maar lineair en horizontaal gedacht. Elke partij heeft een eigen onafhankelijke melodie. De harmonie blijft echter wel tonaal. Soms gebruikt hij avant-gardistische technieken van spreekkoren en geluidenimitaties. Maar steeds met respect voor de klassieke traditie.

  Vic Nees werd bekroond met talrijke (inter)nationale prijzen. Het vandaag gelauwerde platenlabel Phaedra bracht verschillende werken van Vic Nees uit op cd.

  Onlangs verscheen ‘O song, portret van een koorcomponist’ over leven en werk van de 75-jarige componist. Boek en bijhorende cd kunnen besteld worden bij Koor en Stem. 

  Wandellied is een typisch voorbeeld van een eenstemmig lied, bedoeld als volkslied. Het munt uit door een frisse, eenvoudige en vlot meezingbare melodie. Wij zongen het tijdens het 74ste Vlaams Nationaal Zangfeest uit volle borst als hulde aan deze grote en verdienstelijke Vlaming.

  Tijdens de misviering van de Ijzerwake in augustus 2011 zingen we zijn Ik wandel door Gods seizoenen. Het kadert in dezelfde stijl als het wandellied.


  19-02-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CD met muziek ter ere van Hendrik Conscience
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  In 2012 herdachten we de 200ste verjaardag van de schrijver uit Antwerpen die zijn volk leerde lezen.
  In het kader van dit herdenkingsjaar vond er in december in Schilde een concert plaats met muziek die ter ere van Conscience werd geschreven.
  Zo stond de Consciencecantate van August De Boeck op het programma net zoals de cantate Conscience herdacht van Peter Benoit. Daarnaast was er nog muziek te horen van o.a. Jef Van Hoof, Karel Candael, Lodewijk Mortelmans en Janpieter Biesemans. Uitvoerders waren het Helicon-ensemble en het orkest La Passione onder leiding van Geert Hendrix.

  Van dit concert is een cd-opname met infoboekje te koop.
  De stukprijs bedraagt 10 € + 2 € verzendingskosten, te betalen op rekening 733-0270098-80 op naam van de Gilde van Baas Gansendonck. 
  De bestelling wordt opgestuurd zodra de betaling is ontvangen.  


   
   


  13-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Markante verjaardagen in 2013
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Natuurlijk zijn er in 2013 opnieuw enkele componisten die perfect in de schijnwerper kunnen geplaatst worden omwille van een markante verjaardag.

  Zo gedenken we de 100ste verjaardag van:
  -Albert Delvaux;
  -Willy Ostijn;
  -Ernest Van Der Eyken.

  Precies 120 jaar geleden werden volgende componisten geboren
  -Emmanuel Durlet;
  -Herman Meulemans;
  -Godfried Devreese.

  Karel Candael zag 125 jaar geleden het levenslicht.

  Enkele componisten verlieten ons een opmerkelijk aantal jaren geleden:
  -65 jaar geleden: Karel Candael;
  -25 jaar geleden: Maurits Deroo en Marcel Poot;
  -20 jaar geleden: Karel Goeyvaerts, Willy Ostijn en Renier Van Der Velden;
  -15 jaar geleden: Willem Kersters;
  -10 jaar geleden: Peter Welffens.

  Gelukkig kunnen we ook enkele belangrijke nog levende toondichters in de bloemetjes zetten.
  Roland Coryn telt in 2013 precies 75 lentes en Raymond Schroyens mag 80 kaarsjes uitblazen.
  Aan hen beiden een ad multos annos!

  Hopelijk kunnen we van al deze (en andere) Vlaamse componisten dit jaar enkele werken horen.   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Blog voor Jef Tinel

  Bij seniorennet is een nieuwe blog gestart.
  Het is er de bedoeling de Vlaamse componist Jef Tinel (1885-1972) in de kijker te stellen via info over leven en werk en via partituren en luisterfragmenten.
  Het adres is eenvoudig: bij seniorennet: Tinel_Jef .

  Veel leesgenot.


  07-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.75 Vlaams Nationale Zangfeesten
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Enkele weken geleden woonden we in een zaaltje van de Lotto-Arena de voorstelling bij van het nieuwe boek 'Wij zingen Vlaanderen vrij' van Paul Cordy.
  Paul Cordy is de regisseur van het Vlaams-Nationaal Zangfeest en is al jaren nauw bij het zangfeest betrokken.
  Naar aanleiding van 75 zangfeesten op rij, schreef hij als historicus een monografie over de geschiedenis van het zangfeest. Een lees- en kijkboek.

  Binnenkort krijgt u hier een bespreking van dit boek.

  Tijdens de voorstelling konden we Cristel de Meulder horen in de uitvoering van enkele liederen van o.a. Peter Benoit, Lodewijk Mortelmans, Lodewijk Ontrop, Joseph Ryelandt en Ignace De Sutter.
  Auteur Cordy gaf een toelichting bij zijn boek net als musicoloog Jan Dewilde. Hij belichtte de muzikale betekenis van de zangfeesten.
  ANZ-voorzitter Erik Stoffelen wees op het belang van het ANZ en het boek in de Vlaamse muziekwereld en politiek.
  Een vertegenwoordigster van het Davidsfonds stelde als uitgever het boek voor.

  Een fijne receptie sloot de zitting af die door een 100-tal genodigden werd bijgewoond.

  En nu op naar de 76ste editie!
  Zondag 3 maart 2013 om 14.30 uur in de Antwerpse Lotto-Arena. Het programma belooft weer goed te zijn....

   


  27-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tinel, Jef en Edgar

  In 2012 kan men speciale aandacht besteden aan de muziek van twee componisten met de naam Tinel.

  Edgar Tinel (1854-1912) overleed precies 100 jaar geleden.
  Hem voorstellen aan muziekliefhebbers is overbodig. Iedereen kent hem als directeur van het Lemmensinstituut en Brussels conservatorium, als muziekinspecteur en kapelmeester van het Hof.
  Edgar Tinel componeerde een massa kunstliederen, koorwerken voor a-capellakoor of met begeleiding, cantates, oratoria, piano- en orgelwerken en werken voor orkest.
  Hij was de grote collega en antipode van Peter Benoit. Waar Benoit begon met religieuze composities en eindigde als Vlaams nationalistisch toondichter begon Tinel als epigoon van Benoit met volkse cantates zoals Klokke Roeland en evolueerde hij tot groot religieus toondichter van werken als Godelieve, Franciscus, Te deum.....
  Gezelle was een van zijn geliefkoosde leveranciers van teksten. Hij was zelfs peter van een van Tinels zonen.  Jef Tinel (1885-1972) was de neef en tevens petekind van Edgar Tinel.
  Hij studeerde o.a. aan het Lemmensinstituut bij Edgar Tinel en in Gent bij Leo Moeremans.
  Jef Tinel bouwde een rijke carri�re uit als organist, dirigent van koren en harmonie�n, dirigent op massamanifestaties zoals de IJzerbedevaart, 11-julivieringen en Vlaams-Nationale Zangfeesten. Hij was muziekleraar en directeur van de muziekschool in Maldegem.
  Hij componeerde kunst- en volksliederen, missen, koorwerken (met of zonder begeleiding), cantates, orkestwerken en werken voor orgel en piano.
  Op het zangfeest en de IJzerwake van 2012 zingt men uiteraard zijn strijdlied 'Wij zijn bereid'. Maar Jef Tinel betekent meer dan dat. Zijn andere werken verdienen een ruime aandacht.
  Voor liederen en koorwerken ging hij vaak te rade bij Gezelle, Rodenbach of Ren� De Clercq, maar ook bij eigentijdse dichters als Willem Gijssels, Jozef Simons en Anton Van Wilderode
  Hij kadert in de laat-romantiek naast figuren als Jef Van Hoof, Ivo Mortelmans, Arthur Verhoeven, Renaat Veremans en Lodewijk De Vocht. Hij werd door kenners als Jules Van Nuffel, Alfons Moortgat en Emiel Hullebroeck geprezen als een zeer getalenteerd componist met een eigen stijl. Vandaag stellen we vast dat ook buitenlandse koren interesse krijgen voor zijn werk. Dus mag Vlaanderen niet achterblijven.
  Jef Tinel overleed precies 40 jaar geleden.  Koren en andere muziekenensembles kunnen een origineel programma uitbouwen rond de muziek van oom en neef Tinel.
  Partituren van Edgar Tinel zijn verspreid. Maar voor werken van Jef Tinel kan men bij de eigenaar van deze blog terecht, maar ook bij o.a. Koor en Stem, het ANZ en de WIMA-muziekpartiturensite, de site IMSLP of bij CPDL.

  Wil men een derde figuur erbij betrekken, dan is er steeds mogelijkheid om August De Boeck (1865-1937) te programmeren. Hij was een persoonlijke kennis van beide Tinels. De Boeck overleed precies 75 jaar geleden.

  We kijken uit naar originele concertprogramma's.......


  22-09-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Boeck herdacht in Merchtem
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Op vrijdag 21 september sloot het De Boeckcomité in Merchtem de zomer én het jubeljaar August De Boeck af.
  Na een heel rijkgekleurd palet van  activiteiten werd de kers op de taart gezet.
  Het Nationaal Orkest van België o.l.v. Norbert Nozy bracht een avondvullend De Boeckconcert. Dat was, naar intendant Frank Teirlick vertelde, van 1939 geleden.

  Een nagenoeg volle kerk luisterde geboeid naar:
  -Dahomese rapsodie;
  -Pianoconcerto;
  -Orkestsuite Francesca;
  -Symfonie in sol.

  De élan van het orkest groeide naar het einde toe.
  De Dahomese rapsodie mocht wat virtuoser en spitanter. In het pianoconcerto leek het orkest me wat log. Pianist Jozef De Beenhouwer -die het concerto voor Hansklavier omzette naar piano - vertolkte de partituur met gloed.
  Frits Celis' bewerking van Francesca was een pareltje orkestmuziek. Louterend en hartstochtelijk.
  De symfonie was een werkelijke apotheose. Fantastisch georkestreerd. Deskundig gespeeld met het leidmotief. Verrassend fris, melodieus, romantisch met wat impressionistische trekjes. Verstilde passages en uitbundige momenten wisselen elkaar spontaan en natuurlijk af. Het orkest en dirigent lieten zich ten volle meegaan op de muziek.

  Het publiek - we herkenden o.a. componist Vic Nees, dirigent en ereconservatoriumdirecteur Michaël Scheck, Phaedrabezieler Luc Famaey, vertegenwoordigers van muziekkringen zoals de Servaiskring in Halle en het Edgar Tinelcomité in Sinaai - was heel opgetogen over de mooie avond.
  Het glaasje De Boeckwijn na afloop kon de sfeer alleen maar bevestigen....
   


  18-09-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ereburgers van Grimbergen

  We vernemen dat Grimbergen 2 ereburgers (bij) heeft.
  Organist Kamiel D'Hooghe  en koorcomponist en dirigent Vic Nees werden uitgeroepen tot ereburger van hun stad.
  We feliciteren hen en zijn blij dat klassieke Vlaamse musici deze eer krijgen.


  12-07-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hullebroeck
  Proficiat aan zanger Paul Claus en pianiste Ellen Lampo.Hun optreden gisteren met liederen van Hullebroeck in het Casinocursaal van Oostende was schitterend.

  Mooie liederen, stijlvol gebracht.

  Nog van dat!!!


  10-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Muziek van Jef Tinel in de Brusselse kathedraal

  Ter gelegenheid van sacramentszondag voerde het Brussels Kathedraalkoor o.l.v. Kurt Bikkembergs de Missa in honorem sacratissimi Sacramenti van Jef Tinel uit. Organist Bart Jacobs begeleidde.
  Passender kon het niet.
  Deze mis voor gemengd koor en orgel werd geschreven in 1915. Ze is vol(laat)romantisch en ademt de sfeer van het Lemmensinstituut, waar Tinel zijn opleiding genoot.

  We hoorden de kleine delen: Kyrie, Sanctus-Benedictus en Agnus Dei.
  De compositie is sterk thematisch uitgebouwd en bevat mooie fugatische gedeelten. Ze is erg melodieus en contrastrijk. Klasssiek opgebouwd.
  Sprekend is de tekstuitbeelding. Het orgel krijgt in deze partituur een interessant aandeel.

  Het koor trad op in een beperkte bezetting, maar toch werd een volle klank gerealiseerd. De uitvoering was partituurgetrouw en genuanceerd. Intiem en ingetogen. De uitbundige stukken klonken opgewekt zoals voorgeschreven. Koor en orgel vloeiden naadloos in elkaar over.
  De goed gevulde kathedraal luisterde aandachtig en beloonde het koor met een spontaan applaus.

  Naast Jef Tinel kregen ook de Vlamingen Peter Pieters, August De Boeck en Jaak-Nicolaas Lemmens een plaatsje in het programma.

  We kijken hoopvol en vol verwachting uit naar de uitgave en uitvoering van deze Sacramentsmis waarbij ook het Gloria en Credo aan bod kunnen komen. Wie weet een cd-opname? Samen met Tinels 'O salutaris hostia'?
  Alvast oprechte dank en felicitaties aan dirigent en uitvoerders!
       Kurt Bikkembergs                                Jef Tinel


             Bart Jacobs


  16-05-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jef Tinel op Wikipedia

  Deze namiddag werd het artikel 'Jef Tinel' op de site van Wikipedia definitief behouden.
  Het artikel geeft een beeld over de opleiding, de loopbaan en de composities van deze Vlaamse componist, organist, dirigent en pedagoog. Er is ook een bronnenlijst opgenomen.
  Neem er eens een kijkje.
  Heel wat andere Vlaamse componisten hebben er ook hun pagina (Peter Benoit, Jan Blockx, Edgar Tinel, Renaat Veremans, Marinus De Jong, Jef Van Hoof, Lodewijk De Vocht, Johan Duijck ...).


  29-04-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Peter Benoit

  Warm aanbevolen...

  A propos Peter Benoit - Op stap met een groot Antwerpenaar
  Patrick Verhoeven
  Peter Benoit werd voor de muziek wat Hendrik Conscience voor de literatuur betekende: de man die zijn volk leerde zingen. Maar Benoits betekenis is in Vlaanderen nauwelijks nog bekend. De gids A Propos Peter Benoit wil hierin verandering brengen. Auteur Patrick Verhoeven neemt u in de voetsporen van Benoit mee door Antwerpen, de stad waar de toondichter zijn grootste muzikale triomfen kende, maar ook bittere tegenslagen en ontgoochelingen te incasseren had. De hedendaagse beleving van Benoit wordt niet vergeten en er wordt kritisch gekeken naar de manier waarop vandaag in de stad met zijn erfgoed wordt omgegaan. De rijk geillustreerde wandelgids neemt de lezer tenslotte mee op uitstapjes naar de Antwerpse Kempen, de Leiestreek, Brussel en Parijs, plaatsen die ook een belangrijke rol hebben gespeeld in het leven van Benoit.


  Uitgeverij: Pandora
  Referentie: ANZ 535

  Prijs: 14 Euro


  13-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jan Haderman 60!

  Een formidabel concert! Zeker niet te missen  voor liefhebbers van harmonie en fanfare:

  Jan Hadermann, componist en gastdocent Harmonie- en fanfaredirectie, wordt 60 !

   

   

  xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" />

   

   

  Jan Hadermann is laureaat compositie en muziekopvoeding van het Lemmensinstituut te Leuven. Achteraf bekwaamde hij zich verder aan het conservatorium van Antwerpen bij Willem Kersters, wat resulteerde in een Eerste Prijs compositie. In 1993 mocht hij de vierjaarlijkse SABAM-prijs voor hafabra in ontvangst nemen. Sedert 1973 is hij docent contrapunt, fuga en compositie aan het Lemmensinstituut en sinds 1994 gastdocent hafadirectie aan het conservatorium van Antwerpen. Zijn oeuvre omvat werken voor symfonisch orkest, koor, piano, kamermuziek en elektronische muziek. Voor dit huldeconcert werd gekozen voor kamermuziek door studenten, alumni en docenten koperblazers en werken voor harmonieorkest.

   

  Naar aanleiding van Hadermanns 60ste verjaardag organiseren de afdelingen koperblazers en hafa-orkestdirectie o.l.v. Dirk De Caluwe van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen met veel enthousiasme dit huldeconcert.

   

  Op het programma staan o.a. het virtuoze Wicker-work voor trompet en tape door Alain De Rudder, de Introductie en Inventie voor trombone en tape door Jan Smets en Faits Divers, door Alain De Rudder, Steven Verhaert (trompet), Rik Vercruysse (hoorn), Jan Smets (trombone) en Bernd Van Echelpoel (bastuba).

   

  Het Harmonieorkest Conservatorium Antwerpen o.l.v. Dirk De Caluwe met als solist Ivo Hadermann brengt het geheel nog meer luister bij met het Concerto per corno e orchestra, bewerkt voor harmonieorkest door 3 studenten uit de masteropleiding voor hafadirectie: Sam Gevers, Tijl Verhaeghe en Hannes Van Lancker. In deze bewerking beleeft dit concerto, geschreven in 1982, een wereldpremière.

   

  Het iets lichtere genre komt aan bod door Steven Verhaert als solist in de Ballad voor flugel en harmonieorkest. Het huldeconcert wordt feestelijk afgesloten met het recente en imposante Refraction, uiteraard ook voor harmonieorkest.

   

   

   

  Praktisch:

   

  Huldeconcert Jan Hadermann

  13 maart 2012, 20u

  Blauwe Zaal, deSingel

  Toegang: 6/4 euro –

   

  Gratis en zonder reservatie voor leden vzw Vrienden Conservatorium Antwerpen!

   


  10-11-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaamse koormuziek gebundeld

  Gelezen bij Koor en Stem:

   
  Mi lanct na di

  nieuwe liedbundel voor basiskoor


  Mi lanct na di bundelt hedendaagse koormuziek uit Vlaanderen voor gemengd basiskoor met 1 mannenstem. Verkrijgbaar vanaf 14 juni.

  Eenvoudige hedendaagse koormuziek voor driestemmig basiskoor, een contradictio in terminis? Wij vinden van niet. Koor&Stem stelde een bundel samen én ontwikkelde een speciaal traject rond hedendaagse koormuziek uit Vlaanderen. Vanaf half juni kan je de bundels aanschaffen, in september en oktober bieden we in Leuven, Overpelt, Kortrijk en Sint-Niklaas ateliers aan en op de Dag van de Vlaamse Koormuziek kan je samen met een hoop andere koren en onder de deskundige leiding van Ludo Claesen en Ignace Thevelein het repertoire doorzingen onder begeleiding van I Solisti del Vento. Met profaan en religieus werk voor driestemmig koor van Vic Nees, Lode Dieltiens, Joost Termont, Kurt Bikkembergs, Noor Sommereyns, Ludo Claesen e.a.

  Bundel en traject: 15 euro/persoon

  Voor meer info: www.dagvandevlaamsekoormuziek.be


  11-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dag van de Vlaamse koormuziek


  Op 16 oktober organiseert Koor en Stem de dag van de Vlaamse koormuziek.
  Op de site koorenstem.be vind je alle informatie.
  Toch hier een overzicht van het meer dan interessante aangeboden repertoire

  APERITIEFCONCERT

  11:00>12:15: Jan Dewilde loodst u door de geschiedenis van de Vlaamse Koormuziek sinds 1830. Helicon o.l.v. Geert Hendrix zorgt voor live-luisterfragmenten.

   

  WORKSHOP VOCALE IMPROVISATIE VOOR KINDEREN EN KINDERKOOR

  11:00>12:00 (onthaal vanaf 10:30): Componiste Hanne Deneire en muzikante Ruth Verberckmoes experimenteren met de evidente klanken en minder evidente geluiden van je stem. Treed binnen in het labo van deze dames en ontdek het rijk van de vocale improvisatie. Zowel individuen als kinderkoren kunnen hier gratis aan deelnemen. Inschrijving wel vereist.

   

  WORKSHOP SAB

  Eenvoudige hedendaagse koormuziek voor driestemmig basiskoor, een contradictio in terminis? Wij vinden van niet. Daarom bieden we basiskoren een speciaal traject rond hedendaagse koormuziek uit Vlaanderen aan. Onder de deskundige leiding van Ludo Claesen en Ignace Thevelein kan iedereen proeven van eenvoudig hedendaags profaan en religieus repertoire voor driestemmig gemengd koor van Vic Nees, Lode Dieltiens, Joost Termont, Kurt Bikkembergs, Noor Sommereyns, Ludo Claesen e.a.. Het aanleren verloopt in verschillende stappen:
   

  1. Eind mei zijn de partituren beschikbaar voor eventuele zelfstudie door de koren.
   Via deze link kan je alvast een deel van de partituren bekijken.
    
  2. In september organiseert Koor&Stem een viertal voorbereidende ateliers van Limburg tot West-Vlaanderen.

   - 10 september: workshop in Leuven
   - 17 september: workshop tijdens Koor- en Dirigentendag in Overpelt
   - 1 oktober: workshop in Sint-Niklaas
   - 8 oktober: workshop tijdens Koor- en Dirigentendag in Kortrijk

    
  3. Op 16 oktober in deSingel loodsen Ludo Claesen en Ignace Thevelein de koren door het nieuwe repertoire. Speciaal voor die dag zorgt het blazersensemble I solisti del Vento voor een feestelijke instrumentale ondersteuning. 


  WORKSHOP SATB

  Kurt Bikkembergs loodst je koor door 4-stemmig repertoire van Frans Geysen, August De Boeck, Jules Van Nuffel, Jef Tinel en Vic Nees.

  13:30>16:30


   
  WORKSHOP VROUWENKOOR

  meer info volgt

   13:30>16:30

   

  WORKSHOP JEUGDKOOR

  Vlaams hedendaags werk voor gemengd koor vinden is niet eenvoudig. Marleen De Boo werkt met de jeugdkoren aan composities van o.a. Kersters, Steegmans, Van Steenberghe, Vancraeynest. Tevens wordt het verloop en resultaat van het traject Componist te gast voorgesteld. Hans Helsen schreef een compositie voor gemengd jeugdkoor Waelrant, Simon De Poorter schreef een werk voor gelijkstemmig jeugdkoor Amaranthe.

   

   

  11:00>16:30 met lunchpauze van een uur en koffiepauze van een half uur.

   

  WORKSHOP IS BETER NOG VER? VOOR KINDEREN EN KINDERKOOR

  In augustus 2010 verscheen het luisterverhaal met muzische opdrachten Is beter nog ver? Tien kunstwerken van hedendaagse Belgische topkunstenaars vormen de basis voor het verhaal van Vrouwtje, die samen met haar hond Fala op zoek is naar Beter. Op de luister-cd brengen o.a. Warre Borgmans en Johan Heldenbergh het verhaal van Wally De Doncker en de liedjes van Jan Coeck. De liedjes en muzische opdrachten stimuleren om muzikaal aan de slag te gaan op basis van de kunstwerken.
  Tijdens deze workshop werkt Jan Coeck rond de kinderkoorberwerkingen van de liedjes uit Is beter nog ver? met kinderen tussen 6 en 12. Mieke Segers zorgt voor afwisselende muzische opdrachten bij de kunstwerken.


  12-07-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.André Laporte 80


  Vandaag wordt de bekende en belangrijke Vlaamse componist André Laporte 80!

  Hij componeerde talloze werken voor koor, orkest en andere ensembles.
  Jarenlang was hij programmator bij de radio (BRT 3).
  Als componist was (is) hij zeker een modernist, maar met toch genietbare muziek voor de gewone luisteraar.

  Een verdiend proficiat en een gemeend ad multos annos!

  Op de site van het muziekcentrum.be vindt u een uitgebreide bio....

  Componist André Laporte wordt 80!

  Wie de hedendaagse muziekgeschiedenis van België bestudeert merkt het al gauw dat André Laporte daarin een grote rol heeft gespeeld en dat bovendien nog steeds doet.


  André Laporte werd geboren in Oplinter op 12 juli 1931.Op muzikaal vlak was hij aanvankelijk autodidact en maakte hij zich snel het piano-, klarinet- en orgelspel eigen, terwijl hij gretig kennis nam van de nieuwe muziek via de radioprogramma's van Paul Collaer, Louis De Meester, Vic Legley en David Van de Woestijne, net als zijn generatiegenoot Karel Goeyvaerts.

  Later studeerde hij muziek aan het Lemmensinstituut te Mechelen, wijsbegeerte en musicologie aan de K.U.Leuven.


  .....

  André Laporte


  03-06-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Emiel Hullebroeck

  Tot onze verbazing en met onbegrip lazen we op de blog van het Hullebroeckkoor dat het Gentse stadsbestuur beslist heeft de naam van de Gentse muziekacademie te veranderen.
  Tot vandaag heet die school de muziekacademie Emiel Hullebroeck.
  Een eerbetoon aan de Gentse componist-dirigent-zanger-causeur Emiel Hullebroeck (1878-1965).
  Hullebroeck leefde en werkte in Gent (als hij niet op concertreis was).
  Hij schonk de artiesten een inkomen door de oprichting van NAVEA, de voorloper van SABAM.

  Vanaf september moet de school 'de Kunstbrug' heten.

  Waarom?
  Omdat de naam Hullebroeck niet meer hip is.
  Omdat Hullebroeck in WO 2 een collaborateur zou geweest zijn.

  Hopelijk ziet Gent de stommiteit van haar beslissing in en herroept ze die.
  Bewaren van eigen erfgoed, nooit van gehoord?


  07-05-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Moederdag

  Een fijne moederdag aan alle moeders van Vlaanderen!

  Ge hebt mij, o moeder, 't verlangen gegeven
  om minzaam en mild tot de mensen te gaan:
  ge weest me de weg door uw simpele leven.
  Hoe zou dan mijn liefde naar Vlaanderen niet gaan?
  Moeders van Vlaanderen, groot is uw hart;
  vol van erbarmen door weedom gehard.
  Goudene harten, harten van staal,
  blinkende blijft ge Vlaanderens praal!

  (C. De Ridder - E. Hullebroeck)  Beste bezoeker

  indien u een vraag of opmerking hebt, kan u die hier formuleren.


  Interessante sites op het net
 • Algemeen Nederlands Zangverbond (ANZ)
 • Koor en Stem
 • Studiecentrum voor Vlaamse Muziek (SVM)
 • IMSLP: partituren op het net
 • Leven en werk van JEF TINEL
 • Partituren op het net (CPDL)
 • Componisteninfo (Matrix)
 • Componisteninfo (Cébédem)
 • Muziekcentrum Vlaanderen
 • PETER LEYS op Soundcloud

 • Website LODEWIJK MORTELMANS
 • Website AUGUST DE BOECK
 • Youtubekanaal PETER LEYS
 • Website LUDO CLAESEN
 • Website JAN VAN DER ROOST
 • Website EDGAR TINEL
 • Koor en Stem - Vlaams Brabant
 • Website EMMANUEL DURLET

 • Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!