NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Naam VN migratie pact
 • Eerste stommiteit van de koning.
 • De lichtzinnige regering Michel.
 • De Sharia in het pact?
 • En nog meer eens het migratiepect
  Zoeken in blog

  JAVA :: Free Executable jar programs

  1.Een eenvoudige Autocue

  2.Een eenvoudige  abc sorteer programma voor woordlijsten.

   Download info


  Verzameling reakties op reklame die bij menigeen in het verkeerde keelgat is geschoten of die echt belachelijk overkwamen.
  Ik heb nog nooit tijdens een begrafenis iemand op de preekstoel dialect horen spreken. Je moet echt wel dwaas zijn om een akteur of aktrice aan te wenden om even voor slechte reklame te komen zorgen.(sp)


  Het kan best zijn dat jullie jullie groenten slechts snij"j"en, daarom zijn wij voor merken die hun groenten snijden, dan wij er zeker van dat we een volledig afgewerkt product krijgen.(cm)
  Tartineren jullie er maar op los, wij nemen liever een degelijk Vlaams ontbijt. Ondernemingen die onze taal niet respecteren maar hier wel hun product willen verkopen komen ons huis niet in. Punt Amen en uit! (dm)
  Het interesseert me net waar mijn enerzjee naar toegaat, wat ik wel weet is waar mijn geld naar toegaat. Bovendien gebruik ik energie...(kj)  En dan nu een DANONE NATUUR hmm, lekker. Eindelijk een merk dat onze taal respekteert.(kj)


  Orrrol b (Oral-b) geraakt blijkbaar niet van haar tandenborstels af. Ze zijn daar veer met hun verrrvelende rreklame.(dm)

  Poscimur
  De WeekKroniek
  10-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Naam VN migratie pact

  Naam VN migratie pact

  Als het pact niet bindend is zoals men in Marakech beweert dan moet men deze teksten de juiste naam geven namelijk "VN-Migratoe Richtlijnen" en dan is bovendien tekenen niet nodig.


  Dat politiekers niet van de eerste leugen gestorven zijn wordt bewezen door de vele oude zakken die heden ten dage rijkelijk leven van een weelderig pensoen terwijl de armoede overhand toeneemt, zelfs dank zij de zg. broodnodige groei, die uitsluitend de rijken rijker maakt.

  10-12-2018 om 13:45 geschreven door weekkroniek

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eerste stommiteit van de koning.

  1. Eerste stommiteit van konig Filip

  Men heeft lang gedacht dat koning Filip de ene na de andere stommiteit op zijn naam zou schrijven, dit was echter niet het geval, tot vandaag. Vandaag heeft hij een beslissing genomen die regelrecht het koningshuis zelf bedreigt. Men beseft dit niet maar het is echter wel de realiteit.

  2.

  Magie De Block is niet geschikt om de post van Theo Franken over te nemen. Zoals we reeds in het verleden zagen, deze vrouw is liever lui dan moe. denk maar de manier waarop ze in plaats van de wet te laten respecteren ervoor gekozen heeft om achter de rug, de wet aan te passen en dit dan nog in het nadeel van de studenten en dus een deel van de eigen kiezers. Gelukkig voor de nederlandstalige studenten was er nog Torfs, die de puntjes op de i plaatste. Deze "Block" dame hoort niet thuis in politiek. In de politie heb je principes nodig en geen foefjes of trukjes om gerust gelaten te worden...

  Het "JA" van Magie de Block wordt plots een "NEE" zonder blozen, als dit geen "magie" is

  Magie De Bloch gaat meteen in tegen Francken. "Het beleid moet "menselijker" maw, Magie De Block gaat in tegen een "ONMENSELIJK" beleid dat mede door haar partij open Vld tot stand is gekomen... Over huichelaarij gespoken. Dit mens hoort niet thuis in de politiek.

  Analyse;

  Open Vld gaat akkoord met "ONMENSELIJKHEID" en "ONEERLIJKHEID" zoals zij dit beleid zelf noemen in een regering waarin ze zelf zetelden.

  Nu bedenken ze zich en gaan er plots niet meer mee akkoord en dan nog wel met iets wat ze ZELF hebben gemaakt.... wat heeft deze partij een andere te verwijten? Wat zij doen is 10 keer erger...

  10-12-2018 om 08:37 geschreven door weekkroniek

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Tags:Eerste stommiteit van de konig.
  >> Reageer (0)
  09-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De lichtzinnige regering Michel.


  Stilaan zien we de ware aard van de eerste minister Michel van België de kop opsteken. Niettegenstaande Open Vld en Cd&v hem steunen werd zijn uitleg bijna uitsluitend in één enkele landstaal gevoerd. Ook stelden we vast dat vragen door Nederlandstaligen afgewimpeld werden en niettegenstaande zijn eigen vraag "Zijn er nog vragen" NIET beantwoord werden. Hij is daarentegen weggelopen.


  Wanneer de sfeer van een VN migratie pact als positief wordt voorgestel en ervaren bij de besprekingen van de deelnemers, maar men bij grondige analyse vaststelt dat deze positieve sfeer eigenlijk niet in de teksten terug te vinden is dan is het, niettegenstaande een oorsronkelijke steun, de verdomde plicht van de eerste minister en de hele regereing om deze steun op te zeggen. Dit in het belang van het volk en van de democratie die door sommige teksten in dit pact in gevaar komt.


  Michel is dus uitsluitend bezig met zichzelf en legt het belang van de bevolking naast zich neer.
  Ook hier meneer de eerste minister, is een woord een woord en heb je nog steeds een voltallige regering tot je in Maroko je eigen idee over het pakt vertelt in naam van de Belgische bevolking.

  Minister Michel spreekt voortdurend over "democratie" en "grondwet", wel in de eerste plaats dient het democratisch karakter, dat hij zo belangrijk vind, gevrijwaard te worden. Komt dit in het gedrang in tegespraak met vroegere voorstellingen die maken dat dit niet het geval zou zijn, dan is het de plicht om in de eerste plaat de democatische waarden van ons land veilig te stellen en af te stappen van een koppige egoistische handeling die ons naar grote problemen kan leiden. Men moet de waarheid onder ogen duren zien en als politiekers deze onenigheden op te lossen. Beter ware het de ganse viesie over "hulp" aan deze mensen te herzien? Immers, en dit terzijde, immigratie brengt groei mee en deze groei leid tot grotere armoede. Deze groei is enkel goed voor de kapitalisten.

  Het is dus duidelijk de plicht om naar deftige oplossingen maar vooral naar haalbare oplossingen te zoeken. Wel Rutten en konsoorten, dit is hier niet het geval. Van de echt oplossing willen jullie niet weten maar deze kunnen jullie enkel bereiken door de landen waar de problemen zich voordoen ter plaatse te gaan helpen.

  Niet democratisch en niet conform de grond wet! Deze ministers van de NVA hebben geen ontslag ingediend!

  Het zou maar al te gortig worden moesten we dit in de toekomst voor alles beginnen toe te passen waar alle regeringspartijen het niet mee eens zijn!

  Ah , ah de open Vld gaat niet akkoord en ze blijven weigeren, ok, ze liggen buiten en duiden een paar domoren aan die wel akkoord zullen gaan.

  09-12-2018 om 11:59 geschreven door weekkroniek

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Tags:VN pact gemaakt om de rijken te dienen
  >> Reageer (0)
  08-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Sharia in het pact?

  Wordt de sharia of  worden andere gevaarlijke ideologieën die ingeburgerd zijn in "andere culturen" geweerd uit het migratiepact?

  Sharia

  Zit er een degelijke beveiliging in tegen de invoering van de sharia in de cultuur- en religie teksten?
  Zit er een degelijke beveiliging in tegen partijen die onstaan door cultuurverschillen die de wetten in andere landen willen aanpassen.


  Als men er voor is andere culturen toe te laten zodat migranten zich niet moeten aanpassen zou men er dus ook moeten voor zijn de wetten eventueel aan te passen in het belang van deze andere culturen.
  Gaan iemand als Rutten van open vld hier dan mee akkoord of zitten we dan met een probleem, en hoe zal met dit probleem oplossen wanneer zij in die regio in de meerderheid zijn?

  Misschien is het toch veiliger niet te tekenen en eerst te zien hoe dit alles in werking zal worden gezet..

  08-12-2018 om 11:43 geschreven door weekkroniek

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Tags:Er schort wat aan he migratiepact
  >> Reageer (0)
  07-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.En nog meer eens het migratiepect

  De enige reden waarom er zo geruzied wordt over het migratiepact in Belgie is het feit dat Michel reeds vooraf gezegd heeft dat hij in NAAM VAN BELGIE dit pact zou goedkeuren. (Met of zonder analyse vooraf van dit pact ...? op basis van wat anderen zegden over dit pact...?)
  en nu van zijn uitspraak geen afstand meer wil doen.

  Iedereen kan zien dat dit pact in zijn huidige vorm niet deugd en niet voldoet.

  Dit pact blijven verdedigen zoals cd&v, spa, open vld, groen en mr dit doen is slecht om de doodeenvoudige reden dat er wat aan dit pact schort.
  Zolang niet alle betrokkenen "van europa" achter dit pact staan zorgt dit voor onenigheid, verwarring, willekeur en uiteindelijk tot afbrokkeling.

  maw er moet aan dit pact ERNSTIG gewerkt worden zodat op z'n minst de europese landen op één rij staan, want zoals het nu bestaat is het slechts een vodje papier met wat letters op een samenraapsel van wat ieder zoal zou willen, zonder uniformiteit.
  Er moet aan gewerkt worden zodat alle betrokken landen (zeker van europa) erachter staan en zodat het een waardig pact wordt dat, zoals een pact behoort te zijn, bindend is.


  Noot: Reakties zoals de steeds opnieuw teleurstellend PEETERS van "ik ben het beu" kunnen we missen als kiespijn. Wij verwachten dat de politiekers de waarheid onder ogen zien en starten met voor een redelijke oplossing te zorgen.

  Hij doet ons denken aan De Block M die ook liever de wet aanpast dan de zaken deftig op te lossen.

  07-12-2018 om 10:50 geschreven door weekkroniek

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  06-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tesle 3 :: te veel geld?

  Tesla model 3

  Geen verfijnde veering
  Model doet in zijaanzicht denken aan de volvo V60
  Teleurstellend dashboard
  Kommandoscherm houdt je ogen ver van de weg zoals een smartphone...
  Beloofd 35000 euro Werkelijk 55000 tot 60000 euro.
  Max 500 km batterijvoeding
  Brengt je konfortabel van de ene plaats naar de andere zonder meer.
  Langer leveringstijd hopelijk is dan het model reeds niet voorbijgestreeft...

  Tijdverlies opladen...

  06-12-2018 om 00:35 geschreven door weekkroniek

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  04-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een pact dat eigen geen pact is. Leve Europa , Nog van dat, joepie

  Wat verstaan wij onder een pact?

  het is een

  Afspraak, Akkoord, Band, Binding, Blokvormig, Overeenkomst, Schriftelijke overeenkomst, Verdrag

  Wat is het voor europa:

  Het is een

  afspraak die niet echt moet nagekomen worden,

  een binding die niet bindend is

  een hecht blok dat eigen geen blok maar een verkruimeld papier is,

  een overeenkomst waaraan men zich niet moet houden... en ga zo maar door.

  Welk doel heeft een dergelijk pact dat eigen niet eens een pact is?

  Begrijpe wie kan....

  04-12-2018 om 01:10 geschreven door weekkroniek

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  23-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tourist LeMC

  Tourist LeMC

  Velen onder ons die naar de slimste mens kijken vroegen ons wie die Toerist is. Wel, dit is iemand die in het dialekt "zingt". Dus voor ons tamelijk onbelangrijk iemand want niemand onder ons zal hem verstaan. Eigenlijk uitsluiten interesant voor de dialekt sprekende Vlaming. Echt kleurrijke muziek brengt hij ook niet, het is een soort rap op bepaalde muziek noten. Dus als je tekst niet verstaat wordt het rap zagerig....

  23-10-2018 om 14:56 geschreven door weekkroniek

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  16-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uitslag verkiezing Mechelen Melle

  Mechelen waar ik woon werd beloond voor het goede beleid net zoals we voorspelden.

  Melle, waar mijn ouders daarentegen is duidelijk afgestraft. Mijn ouders vinden da NVA haar conclusie moet trekken en de koalitie moet verlaten.

  Wat zij vooral erg vinden is dat de Cd&n de koalite met NVA wil behouden en met een minderheid wil regeren!!?? Dit is volgens mijn vader typisch voor mensen die kost wat kost hun plaatsje willen behouden en de macht niet kunnen afstaan. Zij kunnen er zich niet bij neerleggen dat zij hun alleenheerschapij kwijt zijn Dit zijn geen demokraten! Zij hebben ook niet demokratisch bestuurd.

  Ook vinden zij dat de anderen partijen een koalitie moeten vormen en definief een einde te maken aan het "niet bestuur van CD&V

  16-10-2018 om 00:12 geschreven door weekkroniek

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  12-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Moslima weet niet waarom mensen zich moeien met wat zij op haar hoofd draagt.

  Laten we haar even verduidelijken.

  Voor ons moet geloof in je hart zitten niet in een hoofddoek.
  Dit hoofddoek symboliseert voor de meeste europeanen een religie nl de Islam waarvan zij nu de gevolgen beter kennen, en die hen met reden, schrik doet krijgen.
  In vele landen wordt deze religie gebruikt om aan de macht te blijven en om macht te hebben over de vrijheid en de meningsuiting van hun bevolking. Wie zich tegen hen keert keert zich tegen en de Islam en mag omgebracht worden.
  Volgen jullie ook de verdwijning van de Amerikaanse journalist in Saoudi Arabie?

  Op basis van deze leer gebeurt oa dat:

  Sommige meisjes van thuis uit verplicht worden om dit hoofddoek te dragen. De mannen (broers) houden hun doen en laten nauwkeurig in het oog. (In de meeste gevallen mogen zij ook zomaar niet trouwen met wie zij willen. Zij moet hen gehoorzamen: een geval van Vrijheidsberoving dus. Toch schijnen sommige vrouwen en meisjes niet te weten waarom mensen die hoofddoel met zoveel argwaan bekijken.

  dat beoefenaars van de Islam niet islamitische meisjes beschouwen als hoeren en denken het recht te hebben hen te betasten en ja, zelfs te verkrachten. Toch schijnen sommige vrouwen en meisjes niet te weten waarom mensen die hoofddoel met zoveel argwaan bekijken.

  dat overal waar we horen dat er een mes getrokken wordt het woord Islam niet ver weg is. Toch schijnen sommige vrouwen en meisjes niet te weten waarom mensen die hoofddoel met zoveel argwaan bekijken.

  dat sinds er zoveel islamieten hier komen wonen zijn is het geweld zeer erg toegenomen. Toch schijnen sommige vrouwen en meisjes niet te weten waarom mensen die hoofddoel met zoveel argwaan bekijken.

  dat overal waar de Islam wordt ingeleid als politieke macht zien we teven de sharia verschijnen. Toch schijnen sommige vrouwen en meisjes niet te weten waarom mensen die hoofddoel met zoveel argwaan bekijken.

  Overal waar de Islam als rgeime geldt onschuldigen jongens opgeknoopt worden en ten toon gesteld worden voor de bevolking. Toch schijnen sommige vrouwen en meisjes niet te weten waarom mensen die hoofddoel met zoveel argwaan bekijken.


  De sharia : twee vreselijke wetten hieruit :
  Islamieten die de Islam verlaten voor een andere religie mogen gedood worden.
  Niet Islamieten ofte ongelovigen of mensen die een andere religie nasteven mogen gedood worden.

  Dit is afgrijselijk. en velen zijn uit deze landen gevucht omwille van de onmenselijkheid.

  Zolang er van moslimas geen duidelijk afkeuring komt van geweld tegen ongelovigen of tegen de sharia zal het hoofdoek onschuldige mensen die gewoon vpoor de vrijheid of voor hun God vechten blijven afschrikken.

  12-10-2018 om 00:00 geschreven door weekkroniek

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (1)


  Archief per week
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 11/12-17/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 19/10-25/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  java autocue (Leesprogramma)
  WERKING:
  Kies uit het menu "autocue"
  Kies een snelheid en start met lezen.
  muiswielklik : trager
  linkermuisklik : start - stilstand
  rechtermuisklik : sneller

  AFHALEN en INSTALLEREN

  1.Java downloaden indien dit nog op je pc is geïnstalleerd.
  Download java
  2.autocue.jar bestand downloaden
  3.In de map waarin je het jar-bestand staat maak je een map "icons" aan.
  4.Klik op het ikoon vóór de naam van de ikoon-bestanden en klik "afbeelding opslaan als". Plaats de afbeelding in de map "icons".
  Download autocue.jar bestand en ikonen
  5.Start het programma door op het jar bestand te klikken.

  Programmatie : De Weekkroniek (pw (c) 2012).


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!