NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Woordenboek Westends Dialect
Inhoud blog
 • Woordenlijst Nr 27: Kinderen Verzorging Speelgoed
 • Tjestug joôr gutrowt
 • Woordenlijst Nr 26: Gereedschap Materialen Bouw Allerlei
 • Woordenlijst Nr 25: Afmetingen Hoeveelheden Tekeningen Vormen Getallen en Cijfers
 • Woordenlijst Nr 24: Toestanden

  Zoeken in blog


  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   


  Laten we dat niet verloren gaan
  24-06-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Woordenlijst Nr 27: Kinderen Verzorging Speelgoed

  Agturkomurtju: geboren vele jaren na broers of zusters
  Adopsju: adoptie
  Baarmoeëdur/-moeëdru: baarmoeder
  Bavetu: bavet
  Bijbie: baby
  Bijbieklirtjus: babykleertjes
  Bijbiesietn: babysitten
  Bijbiesietur: babysit
  Bijbievoeëdiengu: babyvoeding
  Blokdoozu: blokkendoos
  Bolu: bal
  Booörlienk: boorling
  Bostvoeëdiengu: borstvoeding
  Budorvun: bedorven
  Buutnegtluk kient: buitenechtelijk kind
  Buvoliengu: bevalling
  Dooödgubooörn: doodgeboren
  Drieëlienk: drieling
  Driewieëlur: driewieler
  Du bost geevn: borstvoeding geven
  Duuvulskiend: duivelskind
  Eeënandug: eenhandig
  Futu: fopspeen
  Iïn slaapu wieëgn: in slaap wiegen
  Joeëns: kinderen
  Joeënsnaamu: jongensnaam
  Juutukako: schommel
  Kadee: kleine
  Kakurnesju: kakkernestje, jongste kind
  Kepukient: dat door iemand het liefst gezien wordt
  Ketn: knikkers 
  Ketu: knikker
  Keuntju: konijntje
  Kiendurbedu: kinderbed
  Kiendurbieslag: kinderbijslag
  Kiendurfuteuru: kinderwagen
  Kiendurjoörn: kinderjaren
  Kiendurspeelgoeët: kinderspeelgoed
  Kiendurziektu: kinderziekte
  Kient: kind
  Kient in uus zien: kind in huis zijn
  Kient nog kroöjen: op niemand meer kunnen rekenen, alleen op zichzelf
  Kient van du reekniengu zien: kind van de rekening zijn
  Kijzursnee: keizersnede
  Kleurboek: kleurboek
  Kleutur: kleuter
  Kleuturjinu: kleuteronderwijzeres
  Kleutursjhoolu: kleuterschool
  Knuful: knuffel
  Koeveuzu: broedmachine     Fr couveuse
  Kriesjhun: krijsen, wenen
  Krisju: kinderkribbe, opvang     Fr crèche
  Kwielubabu: slabbetje
  Leeërn loopn: leren lopen
  Leeftiet: leeftijd
  Leegoo: lego
  Meisjusnaamu: meisjesnaal
  Mindurjoörug: minderjarig
  Moeëdurmeëk: moedermelk
  Moeëdursjhooöt: moederschoot
  Moeëdurskientju: volwassen maar nog steeds verwend kind
  Moeëduruus: moederhuis
  Moeëtn is dwang en bleëtn is kiendurguzang: het wel willen doen maar niet als het verplicht wordt
  Moeëtuwerk: moeten trouwen omdat je zwanger bent
  Muziekdoozu: muziekdoos
  Nog kient nog kroöjen: geen kinderen hebben
  Oogapul: oogappel
  Ot kient mor u naamet: als het kind maar een naam heeft
  Otootju: autootje
  Pampur: pamper
  Papflesjhu: papfles
  Papkient: papkind, bedorven
  Peutur: peuter
  Piejaanoo: piano
  Pleegguzin: pleeggezin
  Pleegmoeëdru: pleegmoeder
  Pleegoedurs: pleegouders
  Pleegvoödur: pleegvader
  Plijmobiel: playmobil
  Poepunolutju: achterwerk van een kind
  Potju: pis- en kakpot voor kinderen
  Poziesju: toestand van zwangerschap
  Prentuboek: prentenboek
  Pupu: pop
  Pupukasu: poppenkast
  Puuzul; puzzel
  Ramuloöru: rammelaar
  Rotbudorvn: rotbedorven
  Seultju: emmertje
  Siendroom van Down: Mongool
  Siendroom van Toerit: syndroom van Tourette
  Sjaritu: kinderwagen
  Sjheptju: schepje
  Sjhooltiet: schooltijd
  Sjhreeëm: wenen
  Slierboönu: glijbaan
  Speelgoeët: speelgoed
  Spoörpotju: spaarpot
  Staapulblokn: stapelblokken
  Step: autoped
  Taafulfoetbal: tafelvoetbal
  Teërlienk: teerling
  Tkient bie du naamu noemn: het kind bij de naam noemen, zeggen waar het op staat
  Tkient van du reekniengu: het kind van de rekening, enige die schade lijdt
  Tkient wegsmietn met tbatwoötur: het kind weggooien met het badwater, samen met het slechte ook het goede weggooien
  Trampolienu: trampoline
  Tring: trein
  Tromul: trommel
  Trontienitu: autoped       Fr trotinette
  Tweeëlienk: tweeling
  U boertju: een puf vóór het slapengaan
  U budorvn stroent: een bedorven kind
  U kiendurant is gow guvult: een kinderhand is rap gevuld
  U kient koopn: een kind krijgen/baren
  U polutju geevn: een handje geven
  U zundagskient: een zondagskind, iemand die altijd veel geluk heeft
  Up zu potju goön: op zijn potje gaan
  Upvang: opvang
  Upvoeëdiengu: opvoeding
  Uut du kleeënu kindurs zien: de kinderen zijn groot/volwassen/uit het huis
  Van kientsbeeën of: van kindsbeen af
  Vielootju: fietsje
  Vieërlienk: vierling
  Voendulienk: vondeling
  Voogdieë: voogdij
  Vooörkient: voorkind
  Vooörligtiengu: voorlichting
  Vroetvrowu: vroedvrouw
  Vroeggubooörtu: vroeggeboorte
  Vroegriepu: vroegrijp
  Vulgroejt: volgroeid
  Vurtroeëtuln: vertroetelen
  Vurwagtiengu: verwachting
  Vuuflienk: vijfling
  Weezu: wees
  Weezukient: weeskind
  Weezuus: wezenhuis
  Wieëgu: wieg
  Wieëgulietju: wiegenlied
  Wupplanku: schommel, wipplank
  Zu keelu oopnzetn: zijn keel openzetten, hard schreeuwen
  Zundagskient: zondagskind (dat altijd veel geluk heeft)
  Zuuglienk: zuigeling

   

  24-06-2019, 00:00 geschreven door stammer

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  17-06-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tjestug joôr gutrowt

  Du vuftieënstn juunie was Juultn tjestug joör gutrowt me zu Madliïnu. U geeël endu, ee?
  Du drie kiendurs, die nie in du streeku weun, woörn ton ook van plang om dur u grooötu feeëstu van tu maakn.
  Zu moestn eeëst en voral u neetabliesument viengn, lieëfst nie tu veru weg, wo daan zu zeevun kaamurs kostn voorbugoedn, wo daanzu goeët kostnn eetn e wo daan zu u natraksju kostnn upvoeërn en wo daan zu u daansju kostn plaseern. E ja, nie tu vurgeetn, du twi joendn van eeën van du kiendurs moestn toeguloötn wordn.
  Nie gumakuluk, wi, kgon meër zegn, oenmeugluk i Midulkerku. I Niepooört gieng ta wel, gulukug.
  Tkomtropan vandrop tiet bie tu zien, ee?
  Zaan ziedur nateurluk du noöstu famielju uutgunooödugt mor ook u poör gubeurs wo daan zu goeët mee ovreeënkom e wo daan zaltiet kun up reekn. Bertn e Marie woörn dur ook nateurluk. Altugoöru woörn zu me dertug man.

  Zen tog zuku sjhooönu kartjus get met weënshn lik ‘goeju guzoentijt verdru’ of ‘nog u naantal guzoendu joörn tugoöru’ mor ook omdat du feeëstu goeët zoe slaagn. Juultn e Madliïnu wierdn ook nog gulooft voer undur ‘goeju ijgunsjhapn’ e voer oendurtprosent ofgusjhildurt as vooörbeeldn voer undur noökomuliengn.
  Da dijt undur egt veelu deugt. Zadnt vurdieënt!
  Madliïnu die nie beetur wist, vurshoot nog gin bitju oön zu tilugram kreegn van du keunienk. Zu vroegdaan Juultn: ‘Ken ju gie em misjhieën goeët?’

  Ook du burgumeeëstur en du sjheepns weënstn undur veelu guluk. Moestn zu guldugt wordn int gumeeëntuus of bie undur tuus, wieërt undur guvraagt. Zadn tlatstu gukoozn en zu zaatn fieër lik twi giëters in undur zeetlu met dotorietijtn roent undur, voe du fotoo in du gazetu, Madliïnu met eur boekee blomn en neevns undur u kadoo van du gumeeëntu, u sjhooönu voözu.
  Nateurlik droenkun zu ton u gloözutju up 'doedu’ trowurs en iedreeën was gulukug.
  Du feeëstu was guslaagt en tzij zeëfs utwieën “Up no du vuuvuntjestug!’  Vertaling

  Jules is zestig jaar getrouwd.

  De vijftiende juni was Jules zestig jaar getrouwd met zijn Madeleine. Een lange tijd, hé.
  De drie kinderen, die in de streek wonen, waren dan ook van plan om er een groot feest van te maken.
  Ze moesten eerst een instelling vinden, liefst niet te ver weg, waar ze zeven kamers konden voorbehouden, waar ze lekker konden eten en waar ze een attractie konden opvoeren en waar ze eens dansje konden doen. En niet te vergeten, de twee honden van één van de kinderen moesten ook toegelaten worden.
  Niet eenvoudig, hoor, ik zal zelfs meer zeggen, onmogelijk in Middelkerke. In Nieuwpoort kon dat wel, gelukkig maar.
  Het komt erop aan er op tijd bij te zijn, hé?
  Zij hadden natuurlijk de naaste familie uitgenodigd maar ook een paar buren waar ze goed mee overeenkomen en waar ze altijd kunnen op rekenen. Albert en Marie waren er ook natuurlijk. Alles samen waren ze met dertig personen.
  Wat hebben ze toch mooie kaartjes gekregen met wensen zoals ‘goeie gezondheid verder’ of ‘nog een aantal gezonde jaren samen’ maar ook opdat het feest goed zou slagen. Jules en Madeleine werden ook nog geloofd voor hun ‘goede eigenschappen’ en voor honderd percent afgeschilderd als ‘voorbeelden voor hun nakomelingen’.
  Dat deed hen echt veel deugd. Ze hadden het verdiend!
  Madeleine die niet beter wist, verschoot nog geen beetje toen ze een telegram kregen van de koning. Ze vroeg aan Jules ‘Ken jij hem misschien goed?”
  Ook de burgemeester en de schepenen wensten hen veel geluk. Moesten ze gehuldigd worden in het gemeentehuis of bij hen thuis, werd hen gevraagd. Ze hadden voor het laatste gekozen en ze zaten fier gelijk twee gieters in hun zetel met de autoriteiten rond hen, voor de foto in de krant. Natuurlijk dronken ze dan een glaasje op de ‘oude’ trouwers en iedereen was gelukkig.
  Het feest was geslaagd en er zei zelfs iemand ‘Op naar de vijfenzestig!’

  17-06-2019, 11:18 geschreven door stammer

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  10-06-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Woordenlijst Nr 26: Gereedschap Materialen Bouw Allerlei

  Aamur: hamer
  Aksju: haakje
  Alaam: gereedschap
  Alumienjom: alluminium
  Arduun: arduin
  Asjhun: as
  Baksju: bakje
  Bakuliet: bakeliet
  Bakursoovn: bakkersoven
  Bakploötu: bakplaat
  Bakvormu: bakvorm
  Balaaänsu: balans
  Baladeuzu: looplamp
  Baskuulu: bascule
  Basing: grote kuip
  Bazasu: rugzak
  Beezum: bezem
  Bielu: bijl
  Blek: blik
  Blekndoozu: blikken doos
  Bloksju: blokje
  Boöku: balk
  Bobienu: bobijn
  Boeërukaru: boerenkar
  Booöru: boor
  Bowkroönu: bouwkraan
  Brantslangu: brandslang
  Bratpanu: braadpan
  Briekuljong: steenafval
  Brijnaaldu: breinaald
  Brikiezur: breekijzer
  Buuldoozur: bulldozer
  Buuzu: buis
  Dermu: slang
  Dieng: dingen
  Dienk: ding
  Drendul: lange draad
  Droöt: draad
  Eetaazju: verdieping    Fr étage
  Ekn: hekken
  Gasmasjien(u): grasmachine
  Gasmoöjur: grasmaaier
  Gassjhoöru: grasschaar
  Gravee: grind
  Iezur: ijzer
  Iezurdroöt: ijzerdraad
  Iezurzaagu: ijzerzaag
  Kajtjoe: caoutchou
  Karbongpapier: carbonpapier
  Kartong: karton
  Kartongdoozu: kartonnen doos
  Kasiesteeën: kasseisteen
  Katukop: meervoudig stopcontact
  Keësu: kaars
  Keetn: ketting
  Kobujaagur: ragebol
  Koerang: stroom    Fr  courant
  Koesju: laag (verf)   Fr couche
  Koevoeët: koevoet
  Kolu: lijm     Fr colle
  Kontrolulamtju: controlelampje
  Kork: kurk
  Kortuwaagn: kruiwagen
  Kripu: crèpe
  Kroönu: kraan
  Lakvervu: lakverf
  Lanteërn: lantaarn
  Latu: latLeeëru: ladder
  Liem: lijm
  Masjienu: machine
  Moeëru: moer
  Moenteuru: monture
  Nulu (u): deksel
  Nulutju (u): een dekseltje
  Oetunaamur: houten hamer
  Oetuwerk: houtwerk
  Oogspaniengu: hoogspanning
  Oolievervu: olieverf
  Ooparluür: luidspreker                            Fr haut parleur
  Otomoöt: automaat
  Piejosju: pikhouweel                   Fr pioche
  Pielampu: zaklamp
  Pielu: batterijtje
  Poönu: fluweel
  Posturtju: beeldje op schouw of tafeltje
  Pulu: bidon
  Puuneisu: duimspijker                       Fr punaise
  Rekul: elastiek
  Roendilu: rond metaaltje om vijzen vaster te helpen aanspannen
  Rusor: veer                               Fr ressort
  Seulu: emmer
  Sjetu: breigaren
  Sjhaavu: schaaf
  Sjheurpapieër: scheurpapier
  Sjhievu: schijf
  Sjhoöru: schaar
  Sjhoeblienk: schoensmeer
  Sjhroevu: schroef
  Sluutspelu: veiligheidsspeld, toespeld
  Spaa: spade
  Staaku: staak
  Staksju: staakje
  Stekurdroöt: prikkeldraad
  Stofoösju: materiaal
  Stofzuugur: stofzuiger
  Stoksju: stokje
  Stoovoet: stoofhout
  Supapu: ventiel                                    Fr soupape
  Toernavies: schroevendraaier                    Fr tournevis
  Toespelu: sluitspeld
  Trekiezur: magneet
  Trektuür: tractor                        Fr tracteur
  Trekur: aftrekker
  Up travoo: op de werf                         Fr travaux
  Vakboent: vakbond
  Veiliengu: veiling
  Verukiekur: verrekijker
  Vervu: verf
  Vervubustul: verfborstel
  Veugulkooöju: vogelkooi
  Vielu: vijl
  Vienguroeët: vingerhoed
  Viezu: vijs
  Vintielatuür: ventilator        Fr ventilateur
  Visbenu: vismand
  Visjhurieë: visserij
  Viskaru: viskar
  Vismart: vismarkt
  Visristorang: visrestaurant
  Visvangstu: visvangst
  Viswienkul: viswinkel
  Vlieëguvangur: vliegenvanger
  Vulpenu: vulpen
  Vurnis: beschermende stof als bovenlaag    Fr vernis
  Vurnisjhun: vernissen
  Vuulkaru: vuilkar
  Wasspelu: wasspeld
  Wiezur: wijzer
  Wulu: wol
  Zaagu: zaag
  Zeisu: zeis
  Zikul: sikkel
  Zil: zeil

   

   

  10-06-2019, 00:00 geschreven door stammer

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  03-06-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Woordenlijst Nr 25: Afmetingen Hoeveelheden Tekeningen Vormen Getallen en Cijfers

  Aaänsvul: handvol
  Aal bie mukoör: alles bijeen
  Aaltoopu: allemaal samen
  Aludrieë: alledrie
  Alumalu: allemaal
  Aluvieëru: alle vier
  Alutweeë: alletwee
  Anutjusnest (geil dun): alles
  Bataklang (geil du): alles
  Boogsjheutu: boogscheut
  Booörduvul: boordevol
  Booört: boord
  Breeët: breed
  Breuku: breuk
  Bridur: breder
  Britu: breedte
  Budeeëliengu: bedeling
  Bunoödriengu: benadering
  Buperkiengu: beperking
  Busiefurn: becijferen
  Buutnmoötu: buitenmate
  Deeëlboör: deelbaar
  Deeëliengu: deling
  Deëëln: delen
  Dieëpu: diep
  Dinu: dun
  Dogtu: de hoogte
  Driejoek: driehoek
  Duust (1000), twiduust (2000), vuufduust (5000), twientugduust (20.000), oendurtduust (100.000)
  Eëlt: helft
  Eeën (1), tweeë (2), drieë (3), vieëru (4), vuuvu (5), zesu (6), agtu (8)
  Eevun: evenErteëln: hertellen
  Geeëlu noop (u): een hele hoop
  Geeëlugaaäns: helemaal
  Grodur: groter
  Grotu: grootte
  Gudoeftu: iets log, zeer groot
  Ienkul: enkel
  Ikstra: extra
  Inoet: inhoud
  Kart: kwartier, kwart
  Kieloomeetur: kilometer
  Klieku: kliek
  Klindur: kleiner
  Langdu: lengte
  Lank: lang
  Leeëgu: laag
  Leksju: likje, laagje (verf bvb)
  Letur: weinig
  Ligiengu: ligging
  Meeër e meeër: steeds meer
  Midulienu: middellijn
  Midulmoötu: middelmaat
  Mieljaar: miljard
  Mieljoeën: miljoen
  Mielu: mijl
  Moötu: maat
  Naänsvul (u): een handvol
  Neëlt (du of u): de helft
  Nieks: niks, niets
  Nieëmundalu: niets
  Nievoo: peil, hoogte
  Noövn (u): een halve
  Nuumuroo: nummer
  Oendurt (100), twijoendurt (200), driejoendurt (300), vuuvoendurt (500)
  Oendurvurdeeëliengu: onderverdeling
  Oeneevun: oneven
  Oenpoör: onpaar
  Oentsiefurn: ontcijferen
  Oeveelu keeërs: hoeveel keer
  Ofguroent: afgerond
  Ofmeetn: afmeten
  Ofneemn: afnemen
  Ofroendn: afronden
  Oftrekn: aftrekken
  Ofsplitsn: afsplitsen
  Ogtu: hoogte
  Olugoöru of Oltugoöru: allemaal samen
  Oöf e noöf: half en half, fifty-fifty
  Oöfleeg: halfleeg
  Oöfvul: halfvol
  Oörbritu: haarbreedte
  Oovren: overhebben
  Oovurvloeët: overvloed
  Potlooöt: potlood
  Promielu: per duizend
  Pursies: precies
  Reeku: rij
  Rijong: gebied
  Rijzu (met): op gelijke hoogte van, gelijklopend met
  Rjeën du knots: niemendal     Fr rien
  Roendu: rond, toer
  Roenduut: ronduit
  Santuboetiek: alles wat er samen ligt of samen staat
  Siefur: cijfer
  Sjharding: kleinigheid
  Stief: zee
  Stief veelu: zeer veel
  Stik: stuk
  Stiksju: stukje
  Strieëpu: streep
  Surieë: reeks
  Teeëkniengu: tekening
  Teeën en tandur: het een en het ander
  Tieënu (10), Eëvu (11), twoavu (12), veeërtieënu (14), vuftieënu (15), zestieënu (16), zeevuntieënu (17), ….
  Tis mor u sjhortu grooöt: het is niet groot
  Tjokuvul: bomvol
  Tsjhildu gi noör: het scheelde geen haar
  Tsjhildu moör u sjharding: het scheelde maar een kleinigheid
  Tsjhildu mo letur: het scheelde maar weinig
  Tseëfstu: hetzelfde
  Tunuptelu: met klein overschot, om af te ronden
  Tweeënoöf: twee en half
  Twoöfnoöf: twaalf en half
  Twi man en u peërdukop: weinig volk
  Twientug (20), veeërtug (40), fuftug (50), tjestug (60), tjeevntug (70), tachuntug (80), tneegntug (90)
  Upteln: optellen
  Upteliengu: optelling
  Upurvlaktu: oppervlakte
  Utsukluts: alles bijeen
  Uutdin: uitdunnen
  Uutdroöjn: uitdraaien
  Uutsjhuuvn: uitschuiven
  Vaneënsteëns: over de gehele lijn
  Veelvowt: veelvoud
  Veugulvlugt: vogelvlucht
  Vieërdubl: vierdubbel
  Vieërkant: vierkant
  Vieëroek: vierhoek
  Vooörlatstn: voorlaatste
  Vormugeevn: vormgeven
  Vormugeeviengu: vormgeving
  Vul: vol
  Vulang: volhangen
  Vulloön: volladen
  Vurdeeëliengu: verdeling
  Vurdubliengu: verdubbeling
  Vurgrooötglas: vergrootglas
  Vurgrooötiengu: vergroting
  Vurgrooötn: vergroten
  Vurmeenugvuldiegiengu: vermenigvuldiging
  Vurmindriengu: vermindering
  Vuroediengu: verhouding (breuk)
  Vuroogn: verhogen
  Vuroogiengu: verhoging
  Vurvormiengu: vervorming
  Vurvormn: vervormen
  Vurwiediengu: verwijding
  Vurwiedn: verwijden
  Vuuvoek: vijfhoek
  Wienkulaak: winkelhaak
  Winug(u): weinig(e)

   

   

  03-06-2019, 00:00 geschreven door stammer

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  27-05-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Woordenlijst Nr 24: Toestanden

  A mukoör ang met aakn e noogn: aan elkaar hangen met haken en ogen
  Agturgroent: achtergrond
  Akuwerie: bedoening (een hele)
  Ambjaaänsu: stemming
  An du noöls brieng: kapot maken
  An du noöls komn: kapot aan het gaan
  Avaaänsu: vooruitgang
  Bataklang: alles wat erbij hoort (negatief)
  Biebluuvn: bijblijven
  Biejoedn: bijhouden
  Bluuvn: blijven
  Boendug: bondig
  Budekiengu: bedekking
  Busjhikboör: beschikbaar
  Busjhikiengu: beschikking
  Bustoön: bestaan
  Buutnguweunu: buitengewoon
  Buutnkaaänsu: buitenkans
  Buutnstoön: buitenstaan
  Buutukant: buitenkant
  Buutuleevn: buitenleven
  Buwoöriengu: bewaring
  Da zieëtur lieëf uut: dat ziet er niet goed uit
  Dade gi naamu: dat heeft geen naam, dat is ongehoord
  Dekiengu: dekking
  Derdu ki goe ki: derde keer goeie keer
  Deurwikt: doorweekt
  Doenkur: donker
  Du veugul is goön vlieëgn: de dader is er vandoor
  Duustur: duister
  Elusteekudoenkur: zeer donker
  Flutsu: mislukking
  Gledug: glad
  Groendug: grondig
  Gupateilt zien: er slecht uitzien na ongeval of vechtpartij
  Guweunu: gewoon
  In du foelu van tvoök: in de massa       Fr foule
  In du miezeerju zitn: problemen hebben
  Ju botn dran vaagn: er je voeten aan vegen
  Ju vastoedn antgas: op je weerhouden zijn
  Keemul: vergissing
  Krempn: krimpen
  Lik oörieng in u tunu: als haringen in een ton, erg dicht op elkaar
  Natugeit: nattigheid
  Ne nog kient nog kroöju: geen kinderen hebben
  Nie mi weetn van wufur oet pieln maakn: geen uitweg meer kennen uit de armoede
  Nieëwugeit: nieuwigheid
  No du klooötn goan: kapotgaan
  O ju ju gat vurbrant moejop du bloörn zitn: wie zijn gat verbrandt moet op de blaren zitten
  Oenbuwakt: onbewaakt
  Oentknoopiengu: ontknoping
  Ofbieng: afbinden
  Ofbluuvn: afblijven
  Ofsjhafn: afschaffen
  Ofwagtn: afwachten
  Ofwiekn: afwijken
  Ofwisuln: afwisselen
  Oenkruut vurgoö nie: onkruid vergaat niet
  Oeënvurdieënt: onverdiend
  Oeënvurmieduluk: onvermijdelijk
  Oeënvurmietboör: onvermijdbaar
  Omuwisuln: omwisselen
  Oöfdooöt: halfdood
  Oopunboör: openbaar
  Oörmoeë: armoede
  Oovroop: overhoop
  Oovurbluuvn: overblijven
  Oovurdrievn: overdrijven
  Oovurgank: overgang
  Oovurleeviengu: overleving
  Oovursjhaakuln: overschakelen
  Oovursloön: overslaan
  Oovurwientriengu: overwintering
  Optju: hoopje
  Ovrendu (aal): overhoop
  Rampu: ramp
  Riemram: nutteloze aanvullingen
  Sietuuwoösju: toestand           Fr situation
  Sligt: slecht
  Smeeërboeël: smeerboel
  Soöj: saai
  Stampunduvul: stampvol
  Stekudoenkur: stikdonkerien
  Stienkn van u neuru veru: van ver reeds een slechte geur afgeven
  Stooöriengu: storing
  Straaliengu: straling
  Tgot do gin oönu no kroöjn: daar zal geen haan achtur/naar kraaien, niemand interesseert zich daarvoor
  Tis an/voe du wup: het is verloren, kapot
  Tis gin avaaänsu: het brengt niets op
  Tis gin vetn: het betekent niet veel
  Tis in du sakosj: het is geregeld
  Toedoeën: toedoen
  Toeë: toe
  Toet nieëtn in: het houdt niets in
  Toopangn met aakn en oogn: aan elkaar hangen met haken en ogen
  Topoovurklooötn: rommelig
  Tradiesju: traditie
  Tzieë zwart van tvoök: het ziet zwart van het volk
  U sjheetu in u netzak: een storm in een glas water
  Up u vrimdu: weg van zijn land, van thuis
  Utsukluts: boeltje
  Vastugroejn: vastgroeien
  Veruguvordurt: vergevorderd
  Veruguzogt: vergezocht
  Veuzun: smeulen
  Vieng: vinden
  Vogtugeit: vochtigheid
  Voldoeëndu: voldoende
  Vooörnen: voorhebben, gebeuren
  Vooörnvoln: voorvallen
  Vooörtbrieng: voortbrengen
  Vorsbustoön: blijven bestaan
  Vorsdeurn: voortduren
  Vulweërdug: volwaardig
  Vurandriengu: verandering
  Vurasiengu: verrassing
  Vurdin: verdunnen
  Vurduustriengu: verduistering
  Vurfrisjhiengu: verfrissing
  Vurfient: verfijnd
  Vurkeeërt: verkeerd
  Vurlooörn: verloren
  Vurmoeëduluk: vermoedelijk
  Vurnieëwiengu: vernieuwing
  Vurnowiengu: vernauwing
  Vursjherpn: verscherpen
  Vursjhien: verschijnen
  Vurslapiengu: verslapping
  Vursnipuriengu: versnippering
  Vursoepliengu: versoepeling
  Vursperiengu: versperring
  Vurspreidiengu: verspreiding
  Vursterkiengu: versterking
  Vurvangiengu: vervanging
  Vurvesjhiengu: verversing
  Vurwagtiengu: verwachting
  Vurwariengu: verwarring
  Vurwarmiengu: verwarming
  Vurwisuliengu: verwisseling
  Vurwisuln: verwisselen
  Vurzaamuliengu: verzameling
  Vurzaamuln: verzamelen
  Vurzaamulplatsu: verzamelplaats
  Vurzetn: verzetten
  Vurzogtn: verzachten
  Vurzwakiengu: verzwakking
  Vurzwoöriengu: zwaarder maken
  Woendur: wonder
  Zwienuboeël: chaos

   

  27-05-2019, 00:00 geschreven door stammer

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  20-05-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Woordenlijst Nr 23: Persoon – Soorten Nationaliteiten

  Aaänguspoeëldn: tweede verblijver
  Agturkomurtju: nakomertje
  Ameeriekoön(dur): Amerikaan
  Baakurmatu: bakermat
  Bergbuweunur: bergbewoner
  Bojeemur: zigeuner
  Broeëru: broer
  Bulastiengbutaalur: belastingbetaler
  Burgur: burger
  Burgurbuvoökiengu: burgerbevolking
  Burgurieë: burgerij
  Buroemteit: beroemdheid
  Busjhermulienk: beschermeling
  Buutulant: buitenland
  Buutulandur: buitenlander
  Buvoökiengu: bevolking
  Buvoökiengssiefur: bevolkingscijfer
  Dakloozun: dakloze
  Drieëlienk: drieling
  Du voentusmet en: aarden naar zijn peter of meter
  Duuts: Duitser
  Fraaänsman: Fransman
  Grotmoeëdru of grooötmoeëdru: grootmoeder
  Grotvoödru of grooötvoödru: grootvader
  Ieleegaaln: illegale, die onwettig in ons land verblijft
  Iengulsman: Engelsman
  Ietaljoöndur: Italiaan
  Indjoön: indiaan
  Japanees: Japanner
  Joeëns: kinderen
  Joengn: jongen
  Joenk: meisje
  Joengkeit: jongeling, jongman
  Joenkman: niet-getrouwde man
  Kafeekenesu: iemand die men kent uit het café
  Kakurnesju: de jongste van een reeks broers en/of zusters
  Kalant: cliënt
  Kamuroöt: kameraad
  Kenesu: kennis
  Kleeënzeunu: kleinzoon
  Kniïkur(s): kind(eren)
  Koekutieënu: lief, schatje, minnares
  Komisjunoöries: boodschapper

  Kozien: kozijn, neef
  Lantloopru: landloper
  Mamzil: mademoiselle, juffrouw
  Manumeëns: mannelijk persoon
  Meëns: mens
  Metu: grootmoeder of meter
  Metulap: meter tweede of derde keuze
  Moeëdru: moeder
  Moku: meisje/vriendin
  Moöt: maat, kameraad
  Mumee: oma
  Nieëwulienk: nieuweling
  Niepooörtunoöru: Nieuwpoortenaar
  Noenklu: nonkel, oom
  Noökomulienk: nakomeling
  Oedur: ouder
  Oedu doozu: oude vrouw       =>  u noedu doozu
  Ofstamn: afstammen
  Ofstamiengu: afstamming
  Olandur: Hollander
  Oöfbroeëru: halfbroer
  Oöfzustru: halfzuster
  Oomoo: homosexueel
  Oöngaar: Hongaar
  Oosturiekur: Oostenrijker
  Oovurgrotmoeëdru: overgrootmoeder
  Oovurgrotvoödru: overgrootvader
  Opkomurtju: opschieteling
  Ostendunoaru: Oostendenaar
  Petu: grootvader of peter
  Portuugees: Portugees
  Preematuur: vroeggeborene
  Pupee: opaPurnukul: klein mannetje/kindje
  Rasiest: racist
  Ruus: Rus
  Sjhooönbroeëru: schoonbroer
  Sjhooöndogtru: schoondochter
  Sjhooönmoeëdru: schoonmoeder
  Sjhooönvoödur: schoonvader
  Sjhooönzeunu: schoonzoon
  Sjhooönzustru: schoonzuster
  Sjhreevu: grens tussen 2 landen
  Sjienees: Chinees
  Sjhot: Schot
  Sjokoo: homoseksueel
  Spanjoört: Spanjaard
  Stiefdogtru: stiefdochter
  Stiefmoeëdru: stiefmoeder
  Stiefvoödru: stiefvader
  Stiefzeunu: stiefzoon
  Suultang: sultan
  Toeriest: toerist
  Tweeëlienk: tweeling
  Upurooft: opperhoofd
  Upshieëtulienk: opgroeiend kind
  Vintju: manneke, troetelnaam voor echtgenoot
  Vintn: venten
  Vlaamienk: Vlaming
  Vlieëgtuugpasazjieër: vliegtuigpassagier
  Vlugtulienk: vluchteling
  Voödru: vader
  Vooörntrekn: voortrekken, bevoordeligen
  Vooöroedur: voorouder
  Vooörtzegn: verderzeggen
  Vooörzitur: voorzitter
  Vorstnpoör: vorstenpaar
  Vrieëndinu: vriendin
  Vrieënduluk: vriendelijk
  Vrieënt: vriend

  Vrieguzel: vrijgezel
  Vrimdu: allochtonen of personen die hun vakantie aan de kust doorbrengen
  Vrimdulienk: vreemdeling
  Vromeëns: vrouw
  Vrovoök: vrouwvolk
  Vulwasn: volwassen
  Vulwasunu: volwassene
  Vurasiengu: verassing
  Vurwuuft: verwijfd
  Waalu: Waal
  Weewoöru: weduwnaar
  Weewu: weduwe
  Weezu: wees
  Wuuf: vrouw, wijf
  Wuuvutju: vrouwtje
  Wuuvn: vrouwen
  Zeunu: zoon
  Zustru: zus
  Zwitsur: Zwitser

  20-05-2019, 00:00 geschreven door stammer

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  13-05-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Woordenlijst Nr 22: Natuur Hemellichamen Milieu Verschijnselen Weersomstandigheden

  Aaguln: hagelen
  Aagulsteeën: hagelstenen
  Baagumesu: zeer slecht weer met storm; men zegt dat de paling dan aan de oppervlakte zwemt
  Baromeetur: barometer
  Bietndu koet: het is erg koud
  Biet vieër oj koet et: bijt vuur als je koud hebt
  Bloeëdeeët: bloedheet
  Buutn: buiten
  Buutn (du): buiten(de)
  Buutntempurateuru: buitentemperatuur
  Buvang: bevangen
  Dooötvrieëzn: doodvriezen
  Driefzant: drijfzand
  Drogtu: droogte
  Du zunu sjhienkt: de zon schijnt
  Dundurn: donderen
  Eemul: hemel   => du neemul: de hemel
  Eërtbeeviengu: aardbeving
  Eeët: heet
  Eevunoöru: evenaar
  Erfst: herfst
  Erfstweeru: herfstweer
  Ies: ijs
  Ieskoet: ijskoud
  Iezuln: ijzelen
  Grooötu beër: grote beer
  Kliemoöt: klimaat
  Koet: koud
  Lentuwirtju: lenteweertje
  Lugt: lucht
  Meewient: wind van achter
  Miljeuvrieënduluk: milieuvriendelijk
  Moönu: maan
  Moönusjhien: maneschijn
  Molujoengn reegn: zeer hard regenen
  Nateuru: natuur
  Nooördn: noorden
  Oavu moönu: halvemaan
  Oenweeru: onweer
  Omuwoöjn: omwaaien
  Ooöstn: oosten
  Orkoön: orkaan
  Planeetu: planeet
  Puupusteërtn: pijpenstelen (regen)
  Reegn: regenen
  Reegnvlaagu: regenvlaag
  Rutuln van du koedu: bibberen van de kou
  Salaavlaagsju: korte regenvlaag, juist voldoende om de salade de besproeien
  Sjheemuriengu: schemering
  Sjhien: schijnen
  Sjhowtu: schaduw
  Sjhooön weeru: mooi weer
  Slagwoötur gieëtun: zeer hard regenen
  Sligt weeru: slecht weer
  Smooör: mist
  Smuuk(n): motregen(en)
  Sneeëw: sneeuw
  Sneeëwstormu: sneeuwstorm
  Sneeëwvint: sneeuwman
  Sneeëwvlaagu: sneeuwvlaag
  Sneeëwvlokn: sneeuwvlokken
  Steekudoenkur: zeer donker
  Steru: ster
  Stikeeët: stikheet
  Stormu: storm
  Stormopzeeë: storm op zee
  Tis kerumesu in delu: het regent maar de zon schijnt erdoor
  Tis koet wi: het is koud, weet je
  Tis twientug groön: het is twintig graden warm
  Treegnt oedu wuuvn: het regent oude wijven
  Trekgat: waar het bijzonder erg tocht
  Trekn: tochten
  Trekt ier: het tocht hier
  Trekt up: het (weer) klaart op
  Tsjhilt u vestu: warmer of kouder dan voorheen
  Tun uutkantu: op de buiten
  Tuusvuul: het huisvuil
  Tvoln van du bloörn: het vallen van de bladeren
  Tvrieëst dat krakt: het vriest dat het kraakt
  Tzunutju doet deugt: het zonnetje doet deugd
  Upwarmiengu van deërdu: opwarming van de aarde
  Uutzigtu: uitzicht
  Vastuvrieëzn: vastvriezen
  Vlaagu: vlaag
  Vostsjhaa: vorstschade
  Vrieëzn: vriezen
  Vrieëskoedu: vrieskoude
  Vulu moönu: volle maan
  Vurkoedn: kouder worden
  Vurstievn: verstijven
  Vurwarmiengu: verwarming
  Vuulkaru: vuilniswagen
  Vuulkoön: vulkaan
  Vuulugeit: vuiligheid
  Waktu: vochtigheid
  Weeru: weer
  Weerlugt: bliksem
  Westn: westen
  Wiendagtur: wind mee
  Wiendup: wind op kop
  Wiendagtur: rugwind
  Wient: wind
  Wientstootu: windstoot
  Wientureuru: winteruur
  Wienturmoönt: wintermaand
  Woöjn: waaien
  Woöku: wolk
  Zandstormu: zandstorm
  Zeeëwient: zeewind
  Zieduwient: zijwind
  Zoomureuru: zomeruur
  Zoomurwient: zomerwind
  Zoomurwirtju: zomerweertje
  Zunu: zon
  Zunubrant: zonnebrand
  Zunubril: zonnebril
  Zunusjherm: zonnescherm
  Zunuvurduusturiengu: zonsverduistering
  Zuudn: zuiden

  13-05-2019, 00:00 geschreven door stammer

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  06-05-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Woordenlijst Nr 21: Politiek

  Afiesjus plakn: affiches plakken
  Anplakn: aanplakken
  Biezitru: bijzitter in kiesbureau
  Binulant: binnenland
  Blown: blauwe, liberaal
  Blowu: blauwe, liberalen
  Bugrooötiengskontrolu: begrotingskontrole
  Bugrooötiengu: begroting
  Bulastiengvooördeeël: belastingvoordeel
  Bulastiengvriesteliengu: belastingvrijstelling
  Bulastiengvurlijgiengu: belastingverlaging
  Bulastiengvuroogiengu: belastingverhoging
  Buleitsbuslisiengu: beleidsbeslissing
  Bunoemiengu: benoeming
  Bunoemn: benoemen
  Burgumeeëstru: burgemeester
  Burgurluk: burgerlijk
  Burgurregtn: burgerrechten
  Butoogiengu: betoging
  Buudjet: budget
  Buutunlantpolutiek: buitenlandpolitiek
  Buvoegteit: bevoegdheid
  Buvoökiengu: bevolking
  Buvrieënt: bevriend
  Buzetiengu: bezetting
  Deepuutoösju: deputatie
  Dilugoösju: afvaardiging        Fr délégation
  Eeëstu mieniestru: eerste minister
  Eeëtoflegiengu: eedaflegging
  Erkieëziengu: herkiezing
  Foldur: folder
  Fraksju: fractie
  Fraksjulijdur: fractieleider
  Groeënu: Groenen
  Groentwet: grondwet
  Gumeeënturoöt: gemeenteraad
  Kalootu: CD&V’er
  Kaamur: kamer van volksvertegenwoordigers
  Kernkabienit: kerncabinet
  Kieëzursliestu: kiezerslijst
  Kieëziengu: verkiezingen
  Komisju: commissie
  Kowaliesju: coalitie
  Liburaaln: liberalen
  Liestutrekur: lijsttrekker
  Liestuduuwur: lijstduwer
  Liestustemn: lijststemmen
  Mandatoöries: mandataris
  Maniefistoösju: betoging                Fr manifestation
  Meeërdureit: meerderheid
  Mieniestru: minister
  Mieniestur-preeziedent: minister-president
  Mieniestru van buutnlaansjhu zaakn: minister van buitenlandse zaken
  Mieniestru van binulaansjhu zaakn: minister van binnenlandse zaken
  Mieniestur van kuultuur: minister van cultuur
  Mieniester van eekonoomiesjhu zaakn: minister van economische zaken
  Mieniestur van eenirzjie: minister van energie
  Mieniestru van fienaansjus: minister van financies
  Mieniestru van juustiesie: minister van justitie
  Mieniestru van laansvurdeediegiengu: minister van landsverdediging
  Mieniestur van lantbow: minister van landbouwMieniestur van mobielietijt: minister van mobiliteit
  Mieniestur van oendurwies: minister van onderwijs
  Mieniester van oentwikuliengssaamunwerkiengu: minister van ontwikkelingssamenwerking
  Mieniestur van oopnboaru werkn: minister van openbare werken
  Mieniestur van pensjioeën: minister van pensioenen
  Mieniestur van sosjaalu zaakn: minister van sociale zaken
  Mieniestur van voöksguzoentijt: minister van volksgezondheid
  Mieniesturoöt: ministerraad

  Mindurijtsrugeeëriengu: minderheidsregering
  Oenafankuluk: onafhankelijk
  Oeëngeldug stemn: ongeldig stemmen
  Oendurvooörzitur: ondervoorzitter
  Ofiesjil: officieel
  Oftreedn: aftreden
  Opoziesju: oppositie
  Oovureit: overheid
  Oovurloopur: overloper, van ene partij naar andere
  Parlument: parlement
  Partieë: partij
  Peniengmeeëstur: penningmeester
  Plakoöt: verkiezingsbord
  Poliesjuroöt: politieraad
  Proviïnsjuroöt: provincieraad
  Roöt: raad (gemeente-, provincie-, …..)
  Roötszitiengu: raadszitting
  Roojn: rode, socialist
  Rooju: rode, socialisten
  Rugeeëringsformoösju: regeringsformatie
  Rugeeëriengskowaliesju: regeringscoalitie
  Rugeeëriengu: regering
  Rugiïrakoort: regeeraccoord
  Sikrutoöries van du partieë: secretaris van de partij
  Sjheepun: schepen
  Sjheepunkoleezju: schepencollege
  Sjhorsiengu van du zitiengu: schorsing van de zitting
  Sosjaliest: socialist
  Sosun: socialisten
  Spietsjhun: speechen
  Spreekgustoeëltu: spreekgestoelte
  Staakiengu van stemn: staking van stemmen
  Stemiengu: stemming, verkiezingen
  Stemn voer utwieën: voor iemand stemmen
  Stoöt: staat
  Sunoöt: senaat
  Tjeevu: tjeef, scheldnaam voor iemand van de CD&V
  Tjeevustreeku: tjevenstreek, verwijt voor politiek bedrog en woordbreuk van de christendemocraten
  Uproepiengu: oproeping
  Upvolgur: opvolgerUuttreedundu rugeeëriengu: uittredende regering
  Uutvoeërundu magt: uitvoerende macht
  Veeturoön: veteraan
  Viep: VIP Very Important Person
  Viesu eeëstu mieniestru
  Vijlugijtsroöt: veiligheidsraad
  Vlams Bulang: Vlaams Belang
  Vlamsjhu Roöt: Vlaamse Raad
  Voödurlant: vaderland
  Voödurlantslieëfdu: vaderlandsliefde
  Voöksliet: volkslied
  Voökspartieë: volkspartij
  Voöksroötpleegiengu: volksraadpleging
  Voöksteliengu: volkstelling
  Voöksvurgoöriengu: volksvergadering
  Voöksvurteegnwooördiegiengu: volksvertegenwoordiging
  Vooörkeurstemu: voorkeurstem
  Vooörzitur: voorzitter
  Vorstunuus: vorstenhuis
  Vraagnurtju: vragenuurtje
  Vriezinug: vrijzinnig
  Vulplakn: volplakken (borden met kiespropaganda)
  Vurgoödurzaalu: vergaderzaal
  Vurgoöriengu: vergadering
  Vurgoörn: vergaderen
  Vurkieëzieng: verkiezingen
  Vurkoozun zien: verkozen zijn
  Wetgeevundu magt: wetgevende macht
  Wooörtvoeërdur: woordvoerder
  Zeetul: zetel
  Zeetuln: zetelen
  Zitiengu: zitting

   

  06-05-2019, 00:00 geschreven door stammer

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  29-04-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Woordenlijst Nr 20: Religie

  Aaänbidn: aanbidden
  Aalmoezunieër: aalmoezenier
  Aartsbisjhop: aartsbisschop
  Abdieë: abdij
  Absoluusju: absolutie
  Adrilugun: Allerheiligen
  Alurzieëln: Allerzielen
  Asjhukruusju: assenkruisje (op Aswoensdag)
  Asjhuwoeënsdag: Assenwoensdag
  Avukoöt van du duuvul: advocaat van de duivel
  Bazuliek: basiliek
  Beeduvoört: bedevaart
  Biebul: bijbel
  Biegtu: biecht
  Biegtukot: biechtstoel
  Biegtustoeël: biechtstoel
  Biegtvoödru: biechtvader
  Bieguloof: bijgeloof
  Bieguloovug: bijgelovig
  Bloeëtprosesju: bloedprocessie
  Boediest: aanhanger boeddhisme
  Bruvier: brevier
  Bugraaviengu: begrafenis
  Bugraaviengsdieënst: begrafenisdienst
  Buregtn: het H.Oliesel toedienen
  Busjhermuliengu: beschermelinge
  Daaguliksjhuzoendu: dagelijkse zonde
  Delu: de hel
  Doogmesu: de hoogmis
  Dooökistu: doodkist
  Dooötstriet: doodstrijd
  Dooötzoendu: doodzonde
  Dooprugiestur: doopregister
  Doopulienk: dopeling
  Doopvoentu: doopvont
  Dopsul: doopsel
  Driekeuniengn: driekoningen
  Eeëstu komuunju: eerste communie
  Eemul: hemel
  Eemulvoörtdag: Hemelvaartsdag
  Elu: hel
  Erfzoendu: erfzonde
  Geuzu: ongelovige
  Goeju vriedag: goede vrijdag
  Goeju weeku: goede week
  Gotsdieënst: godsdienst
  Gudopt: gedoopt
  Guloftu: gelofte
  Guvormt: gevormd (Vormsel ontvangen)
  Iengul: engel
  Iengulbuwoördur: engelbewaarder
  Ienguloör: engelhaar
  Iesijliegun: ijsheiligen
  Ijlug oliesul; heilig oliesel
  Ijlugvurkloöriengu: heiligverklaring
  Joodu: Jood
  Ju kapu oovr daagu smietn: uit de kerk treden
  Kalootu: katholiek
  Kapelu: kapel
  Kapu: kap (van een kloosterzuster)
  Kanuuniek: kanunnik
  Kapuloön: kapelaan
  Kardienaal: kardinaal
  Katukismuus: catechismus
  Kazuuvul: kazuifel
  Keësu: kaars
  Keësuroeët: kaarsvet
  Kerkudeurn: kerkdeuren
  Kerkuluk: kerkelijk (gehuwd, begraven)
  Kerkumuziek: kerkmuziek
  Kerkutoru: kerktoren
  Kesboom: kerstboom
  Kestag: kerstdag
  Kestumesu: mis in de kerstnacht
  Klooöstru: klooster
  Klooösturordu: kloosterorde
  Koönsukroösju: consecratie
  Komuunju: communie
  Kostru: koster
  Kruusweg: kruisweg
  Krieptu: crypte
  Kruusju: kruisje
  Kruusteeëkn: kruisteken
  Kruusweg: kruisweg
  Leezn: bidden
  Luuwn: luiden (de klokken)
  Martuldooöt: marteldood
  Martulgank: martelgang
  Martuln: martelen
  Martuloöru: martelaar
  Masuür: zuster                                  Fr ma soeur
  Mesu: H.Mis
  Mesudieëndur: misdienaar
  Mieraakul: mirakel
  Moönsinjuür: monseigneur
  Mosliem: moslim
  Mosliemikstreemiest: moslimextremist
  Neemul (du): de hemel
  Nunusjhoolu: zuster- of nonnenschool
  Oendurpastru: onderpastoor
  Oeënzu neeëru: onze heer
  Oeënzu nirtju: Onze-Lieve-Heer
  Oeënzu voödur: Onze Vader
  Oeënzu vrowtju: Onze-Lieve-Vrouw
  Ofrandu: offerande
  Ofsjheurn: afscheuren (een geloof verlaten)
  Ofurblok: offerblok
  Oksaal: oksaal
  Ooftdoek: hoofddoek
  Ooftzoendu: hoofdzonde
  Oöfvastn: halfvasten
  Oogmesu: hoogmis
  Ostie: hostie
  Paapu: paap, rooms katholiek
  Palmuzundag: Palmzondag
  Paradies: paradijs
  Parogju: parochie
  Pastru: pastoor
  Peenieteënsju: penitentie
  Pieloörubietur: pilarenbijter, die veel in de kerk zit
  Poösjhn: Pasen
  Poöspligt: paasplicht
  Poöturnostur: paternoster
  Pows: paus
  Preekn: prediken
  Prikstoeël: preekgestoelte
  Prosesju: processie
  Protustant: protestant
  Rilukwieë: relikwie
  Roepiengu: roeping
  Sakrament: sacrament
  Sakriestieë: Sacristie
  Seelieboöt: celibaat
  Sienksjhn: Sinksen
  Simunoörie: seminarie
  Sintupieëtur: Sint-Pieter
  Sirmoeën: sermoen
  Sjhapuulier: schapulier
  Sjhepiengu: schepping
  Slotklooöstur: slotklooster
  Slotnunu: slotzuster
  Stoeëltjusgelt: wat voor een stoel in de kerk moet betaald worden
  Tieën guboodun (du): de tien geboden
  Tjeevu: iemand van de chtistelijke volkspartij (CD&V)
  Trown voe du kerku: trouwplechtigheid in de kerk
  Vaaguvieër: vagevuur
  Vastun: vasten
  Vastuntiet: vastentijd
  Vatiekoön: vaticaan
  Voentu: vont
  Voentusmet: zegt men van iemand die zich gedraagt zoals zijn peter of meter
  Vroegmesu: vroegmis
  Vurgeeviengu: vergeving (van de zonden)
  Vurgifunisu: vergiffenis
  Vurlosiengu: verlossing
  Vuriezn: verrijzen
  Vursjhieniengu: verschijning (van OLV)
  Werk van bermertugijt: werk van barmhartigheid
  Wierook: wierook
  Wiewoötru: wijwater
  Wiewoöturvat: Vat voor gewijd water (aan ingang kerk)
  Woendur: wonder
  Zaalugvurkloöriengu: zaligverklaring
  Zantju: bidprentje
  Zet eur kapu oovur daagu gusmeetn: ze is uitgetreden als geestelijke
  Zoendu: zonde
  Zundagsmesu: mis op zondag
  Zundagsrust: zondagsrust

  29-04-2019, 00:00 geschreven door stammer

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  22-04-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tlatstu nieëws oovur Bertn en Juultn

  Ju kent zu giedur nu stilutjusan we, zeekr, uuzu blowu Bertn en zu boeëzumvrieënt Juultn?
  Zu kwaamn reegulmoötig tugoöru u pientju drienkn in undur stamkafee in Lombardieë, mo da ku nu nie mi. Worom? Wienu datur gubeurt is du veeërtieënstun oktoobru in Midulkerku e Bertn zodoönug gupakt aan zu nertu datun nie mie buutn komt. Datu blowu giengn vurlieëzun, dat aatn nog kun pijzun mo daan zu gieng vurpleturt wordun! Zu vrowu vurtelt datun bleeëk wiert en da zu pijsdu datun u nataksju gieng kriegn.
  Juultn was nateurluk bliedu da zien kleur zooön klienkunt suukses kostu aaln, mo naat tog ook we kompasju me zu moöt Bertn. Net em tuus goön buzoekn voer em beetersjhap tu weënsjhun mo volguns dat sjhient wastur gin trooöstun an. Da KaaVeeOO ut nie goeët doet int foetbal en dat du triïnur nu zeëvu uut zu nijgn weggugoön is, da det em ook gin deugt gudoön.

  Nis nu we tieduluk zu moöt kwiet, mo voe du restu lat Juultn du moeët nie zakn. Zien favorietn, du Liestu Dudekur en du kluub van Brugu doent alutweeë stief goeët, da toet em deugt.
  Otn nog u ki not stamkafee goöt, zieët iedureeën da zu pientju em nie smakt lik andurs. Nu bluuft ook noojt nie langu mi. Nu mist zu moöt Bertn, dadis zeekr.
  Nu werkt iïn zu nof of nu go me zu vieloo gon rieën. Nu go bievooörbeelt u ki gon kiekn oeveru dat stoöt me tvurlegun van du tram no du kustboönu. Gotn dadooöjt van zu leevun guwent wordn datur gin tram mi deur torp riet? Tgo roöru doeën, wi! Mo ja, nu pakt ie tog nooöjt du tram en ot moestu nooödug zien, kutn nog asan eeën van du veelu otobuuzn neemn die goön stopn in Momartru. Ju wit wel da Dekur, al zwaanzun zeekru, guzeit et datn van torpplingsju utwa gieng maakn lik du plas duu tirtru, tpling op u neuvultju in paries. Mo ja woö zoe ju al die sjhildurs moetn goön aaln en nu kut tog nie van iedur uus u kafeetju maakn wo dajook kut eetn. Ot mo guzelug is! Me veelu groeën en tog we tirasjus wo daju up ju gumak u pientju kut drienkn.

  Ot du tram weg is got ut u pluzieër zien van eeën van de sjieku promunaadn tu gubruukn: du Zeeëloönu of de Niepooörtloönu. Voeëtgangurs en vieloos gon in dun eemul zien, toet in Niepooört nie me moeëtn uppasn voe du tram!

  Mo nu wit ie ook da mu mo gon kun ooördeeëln odalus ofguwerkt is.

   

  Vertaling

  Jullie kennen ze nu stilaan wel, zeker, onze blauwe Bertn en zijn boezemvriend Juultn?
  Ze kwamen regelmatig bijeen om een pint te drinken in hun stamcafé in Lombardsijde, maar dat kan nu niet meer. Waarom? Wat gebeurd is de veertiende oktober in Middelkerke heeft Bertn zodanig aangegrepen aan zijn hart en nu komt hij niet meer buiten. Dat de blauwe zouden verliezen dat had hij nog kunnen denken maar dat ze zouden verpletterd worden! Zijn vrouw vertelt dat hij bleek werd en dat ze dacht dat hij een aanval zou krijgen.
  Juultn was natuurlijk blij dat zijn kleur zo’n klinkend succes kon behalen, maar hij had toch ook wel medelijden met zijn maat Bertn. Hij is hem thuis gaan bezoeken om hem beterschap te wensen maar naar het schijnt was er geen troosten aan. Dat KV Oostende het niet goed doet in de voetbal en dat de trainer nu zelf weggegaan is, dat heeft hem ook geen deugd gedaan.

  Hij is nu wel tijdelijk zijn maat kwijt, maar toch laat Juultn de moed niet zakken. Zijn favorieten, de lijst Dedecker en de club van Brugge doen het allebei zeer goed, dat doet hem deugd. Als hij nog een keer naar het stamcafé gaat, ziet iedereen dat zijn pintje hem niet smaakt zoals gewoonlijk. Hij blijft ook nooit niet lang meer. Hij mist zijn maat Bertn, dat is zeker.
  Hij werkt nu in zijn tuin of hij rijdt met de fiets. Hij gaat bijvoorbeeld eens kijken hoever het staat met het verleggen van de tram naar de kustbaan. Zal hij dat ooit van zijn leven gewoon worden dat er geen tram meer door het dorp rijdt? ’t Zal raar doen, hoor! Maar ja, hij pakt toch nooit de tram en mocht het nodig zijn, dan kan hij nog altijd één van de vele bussen nemen die zullen stoppen in Montmartre.
  Je weet wel dat Dedecker, al zwanzen zeker, gezegd heeft dat hij van het dorpspleintje iets ging maken zoals ‘Place du Tertre’, het plein op de heuvel, in Parijs.
  Maar ja, waar zouden ze al die schilders moeten halen en hij kan toch niet van ieder huis een cafétje maken waar je ook kunt eten. Als het maar gezellig is! Met veel groen en toch wel terrasjes waar je op je gemak een pintje kan drinken.

  Als de tram weg is, zal het een plezier zijn om één van die chique promenades te gebruiken, de Zeelaan of de Nieuwpoortlaan. Voetgangers en fietsers zullen in de hemel zijn, tot in Nieuwpoort niet meer moeten opletten voor de tram.
  Maar hij weet ook dat we maar kunnen oordelen als alles afgewerkt is.

   

   

   

  22-04-2019, 00:00 geschreven door stammer

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Archief per week
 • 24/06-30/06 2019
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 27/05-02/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 08/04-14/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 25/03-31/03 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 01/01-07/01 2018
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!