NIEUW: Blog reclamevrij maken?
SALA - FAMILIE SALA - FAMIGLIA SALA - FAMILLE SALA
Foto

Welkom op de weblog van de Familie Sala - Uw blogbeheerder is Anatole Stephanus Dominicus Maria Sala geb. 1946 - Deze blog is gestart op 8/1/2006

Foto

E-mail de blogbeheerder


Foto

Foto

Foto

Zoeken in blog


Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Zoeken in blog


Foto

Foto

EXTERNE LINKEN
 • Parenteel fam Welij (Wely)
 • Genealogie Buijs
 • Genealogie Camfferman
 • Familie Böhmers
 • De voorouders van Cor Koene en aanverwante families
 • Genealogie van de familie van Rossum du Chattel

 • Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Zoeken in blog


  Inhoud blog
 • Jan Toorop De ijzergieter
 • Huwelijksdiner Fredericus Henricus J. (Frits) Ludwig en Maria Johanna G. (Mies) Roozekrans - 16-08-1921
 • Bidprentje Augusta Emilie Josephina Sala
 • Bidprentje Coralie Wolfcarius - Soeur Marie-Stanislas
 • Bidprentje Reinierus Arnoldus Sala
 • Bidprentje Herman Jan Hendrik Sala
 • Bidprentje Louis Henri Constant Sala
 • Bidprentje Joannes Wihelmus Henricus Sala
 • Bidprentje Emelie Marie Angelique Sala
 • Jan Toorop aan de heer Sala 1
 • Jan Toorop aan de heer Sala 2
 • Jan Toorop aan de heer Sala 3
 • Jan Toorop aan de heer Sala 4
 • Jan Toorop aan de heer Sala 5
 • Jan Toorop aan de heer Sala 6
 • Jan Toorop aan de heer Sala 7
 • Jan Toorop aan de heer Sala 8
 • Jan Toorop aan de heer Sala 9
 • Jan Toorop aan de heer Sala 10
 • Jan Toorop aan de heer Sala 11
 • Jan Toorop aan de heer Sala 12
 • Jan Toorop aan de heer Sala 13
 • Jan Toorop aan de heer Sala 14
 • Jan Toorop aan de heer Sala 15
 • Jan Toorop aan de heer Sala 16
 • Jan Toorop aan de heer Sala 17
 • Jan Toorop aan de heer Sala 18
 • Jan Toorop aan de heer Sala 19
 • Jan Toorop aan de heer Sala 20
 • Jan Toorop aan de heer Sala 21
 • Jan Toorop aan de heer Sala 22
 • Jan Toorop aan de heer Sala 23
 • Jan Toorop aan de heer Sala 24
 • Jan Toorop aan de heer Sala 25
 • Elizabeth Sala Leenheer 106 jaar
 • Op verkenning in Valbrona en omstreken - reisverslag
 • Mejuffrouw Schretlen Dames-kleedermaakster is verhuisd.
 • Getrouwd J. Sala Arts en Betsy Lungen
 • Getrouwd Martinus Pieter Oudshoorn en Josephina Maria Schretlen
 • Wol handwerkhuis Schretlen inschrijving KVK
 • Wijnkooperij cognachandel Schretlen
 • Wijnhandel Schretlen
 • Brand te Leiden
 • Getrouwd Daniël Schretlen Anna Maria Hanssen
 • Grossierderij Slijterij G.W. Schretlen
 • Doopakte Maria Madalena Sala kind van Giovanni Battista en Immaculata Vicini - 1837
 • Woning Louis Ludwig te Elsene (Brussel)
 • Overlijden Catterina Frigerio weduwe van Omobono Sala - 1849
 • Overlijden Giovanna Erra weduwe van Giuseppe Maria Sala - 1823
 • 'Vuurkaart' 1914-1918

  Zoeken in blog


  SALA familie Sala - Visino - Pognana - Tavernerio - Roveredo - Pusiano
  04-08-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vonnis 17 December 1824 In naam des Konings -1
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   

  Het Hof van Assises in de Provincie Noord-Braband, zitting houdende te 's Hertogenbosch.
  Gezien de Akte van Beschuldiging ten gevolge van het Arrest van het Hoog Geregtshof in 's Gravenhage, Kamer van Beschuldiging van den 19 November 1824 door den Procureur-Generaal opgemaakt tegen Jean Babtiste Louis Sala
  oud volgens zijne opgave 27 jaren, koopman, geboren te Vessino in het Milaneesche, woonachtig te 's Hertogenbosch.
  bij het voorzeide Arrest naar dit Hof van Assises verwezen, om door het zelve te regt gesteld te worden, houdende dezelve Acte van Beschuldiging.
  Dat hij heeft gepleegd moedwillige verwonding, welke bij den verwonden persoon een beletsel tot het verrigten van zijnen gewonen arbeid gedurende meer dan 20 dagen heeft veroorzaakt. Gehoord de mondelinge verklaringen der Getuigen door den Procureur-Crimineel voorgebragt.

  Bijlagen:
  vonnis 1 blog.jpg (175.7 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:2 Rechtzaken SALA FRIGERIO
  03-08-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vonnis 17 December 1824 In naam des Konings -2
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   

  Gehoord het Requisitoir van den Procureur-Crimineel tot schuldig verklaring van den Beschuldigden aan den misdaad hem ten laste gelegd, mitgaders tot condemnatie van denzelve in de straffe daar op bij de We bepaald, zijnde hetzelve Requisitoir van den volgende inhoud:

  De Procureur-Crimineel, gezien enz.

  Requireert dat bij arrest van dezen Hove de Beschuldigde Jean Baptiste Louis Sala zal worden verklaard schuldig aan den misdaad, hem bij de acte van beschuldiging ten laste gelegd en dat hij beschuldigden dien ten gevolge onder eerloos verklaring zal worden gecondemneerd tot tuchthuis straf met verpligting tot arbeid, den termijn van tien achtereenvolgende jaren niet te boven gaande.

  Dat van dit arrest Extracten zullen worden gedrukt en aangeplakt binnen deze Stad 's Hertogenbosch,

  Dat eindelijk den Beschuldigde zal worden gecondemneerd in de kosten van het Proces ten behoeve van den Staat,,

  Gelet op de verdediging door of van wege den Beschuldigden daar tegen ingebragt.

   

  Alle formaliteiten bij de Wet voorgeschreven, voor zoo ver die als nog in observantie zijn, in acht genomen zijnde,

  verklaard den Beschuldigden Jean Baptiste Louis Sala niet schuldig aan moedwillige verwonding welke bij den verwonden persoon een beletsel tot het verrigten van zijn gewonen arbeid gedurende

  Bijlagen:
  Vonnis 2 blog.jpg (191.1 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:2 Rechtzaken SALA FRIGERIO
  02-08-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vonnis 17 December 1824 In naam des Konings -3
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   

  meer dan twintig dagen heeft veroorzaakt, edoch verklaart denzelve schuldig aan het toebrengen van eene moedwillige verwonding.

  Verklaart wijdens, op de deswegens door den President ingestelde vragen, dat bij het toebrengen van gemelde moedwillige verwonding, gene wettige zelfverdediging noch wettige provocatie heeft plaatsgehad.

  Gezien Art. 311 en 52 van het Wetboek van Strafregt, mitsgaders Art 368 van dat  van strafvordering door den heer President voorgelezen, luidende.

  Art 311 Wanneer de kwetsuren of slagen geenerlei of beletsel van te werken als bij artijkel 309 gemeld veroorzaakt zullen hebben, zal de Schuldige met eene gevangenzetting van een Maand tot twee jaren en een geldboete van zestien tot twee honderd franken gestraft worden.

  Condemneert den schuldig verklaarden Jean Baptiste Louis Sala, tot eene gevangenzetting voor den tijd van één jaar, in eene geldboete van tien Gulden en in de kosten der procedures ten behoeve van den Staat

  Aldus uitgesproken te 's Hertogenbosch den 17e December 1824 bij de Heeren M Doun? Loke, President, van der Horst?, van Hanswijk, van Son en Santvoort, ...

  In kennis van mij griffier W. Ummels

  Bijlagen:
  Vonnis 3 blog.jpg (196.9 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:2 Rechtzaken SALA FRIGERIO
  01-08-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aangifte van het regt van successie nalatenschap van Anna Maria Markx 27-05-1871
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   

  Memorie van aangifte van het regt van successie van de nalatenschap van Anna Maria Markx in leven weduwe van Joseph Marie Sebastien Sala, overleden te Heusden den 27ste Mei 1871.

   

  De ondergetekende Marie Louise Josephine Sala, weduwe van Gerardus Franciscus Matthias Spierenburgh, wonende te Heusden,

  ten effecte dezes domicilie kiezende ten haren woonhuize

   

  Verklaart:

  dat op 27 mei 1871 te Heusden alwaar zij hare laatste woonplaats had, is overleden Anna Maria Markx in leven weduwe van Joseph Maria Sebastien Sala, moeder der aangeefster, nalatende tot hare eenige erfgename hare bovengenoemde en ondergetekende eenige dochter, dat door de overledene geene onroerende goederen zijn nagelaten en zij geene goederen als bezwaarde erfgenaam of in vruchtgebruik bezat en, door haar overlijden geen fidei-comunis of periodieke uitkeeringen zijn overgegaan of vervallen.

  Gedaan te Heusden den 10 november 1871

   

  (Getekend: de weduwe G. Spierenburgh) 

   

  (BHIC inventarisnummer 64 - kantoor Heusden -memorienummer 47)

   

  De kantlijn

  ..........................

  dat bij testament Heusden ,den 27e April 1849 geregistreerd

  de erflaatster hare dochter, vorengenoemde aangeefster? ...heeft benoemd tot eenigen algeheele erfgename.

  Bijlagen:
  Nalatenschap Anna Marie Markx blog.jpg (189.2 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:2 Rechtzaken SALA FRIGERIO
  13-07-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Brief van Catharina Sala/Frigeri aan haar zoon zoon Luigi (Jean Baptiste Louis)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   

  Deze brieven werden door Cattarina gedicteerd.

  Over de originelen beschikken we niet meer.

  Vermoedelijk heeft een of andere afstammeling deze brieven in het Frans vertaald heeft.

  De naam van de persoon die de brief geschreven heeft, staat onder de brief vermeld.

   

  -------------------------------------------

   

  Brief van Catharina Sala/Frigeri aan haar zoon Luigi (Jean Baptiste Louis) - Fiernole 29/10/1828

  Très Cher Fils,

  Sans vos lettres ni de votre frère non plus, je yous donne des nou-

  velles de ma santé et de celle de vos soeurs et frères qui est bonne, co

  comme j'epère aussi de la vôtre de celle de votre familie. Pour ce

  qui concerne puis les affaires de votre père, on n e peut rien faire sans

  votre procuration, et dans tous les cas si on peut, vous serez cité dans

  la formule des absents et vous ne présente pas, vous ne pourrez avoir

  votre part dans l'héritage. Et si vous croyez d'y renoncer en faveur de

  votre mère, soeurs et frère, vous pouvez Ie faire avec un acte public et

  nous le remettre afin que nous puissions terminer le tout. En attendant

  votre arrivée, vous feriez bien d'envoyer una procuration pour tous les

  deux ou chacun une faite devant notaire écrite en latin afin que la tra-

  duction en soit facile ou dans l'idiome du notaire, car c'est urgent de

  terminer cette liquidation, parceque vos baeaufrères ont besoin de sa part

  Par vonséquent je vous prie de ne pas retarder. Il y a déjà un an que votre

  frère Paul (Paolo Luigi) s'excerce dans la cordonnerie, comme il est aomé de ses

  patrons, J'espère qu'il réussira bien. Chargez vous d'écrire a votre frère

  Joseph et de lui faire connaitre le contenu de cette lettre. Je vous

  prie de me donner una prompte réponse à moi ou à l'ami Ignace Vrésini,

  mais il ne faut pas donner la procuration à Monsieur Gianorrini, il n'est

  pas personne de confiance. En attendant je vous salue de bon coeur et je

  suis votre mère, Cathérine, Vve Sala

  l' écrivain: Ignace Vresini

   

  -------------------------------------------------

   

  Brief van Catharina Frigeri aan haar zoon Luigi (Jean Baptiste Louis) - Fiernole 29/10/1828

   

  Zeer dierbare zoon,

  Zonder brieven noch van u noch van uw broer, geef ik u nieuws over mijn gezondheid en die van uw zusters en broers.

  Wij zijn in goede gezondheid.

  Ik hoop dat u en uw familie het eveneens goedstellen.

  Wat de zaken van uw vader betreft kunnen we niets doen zonder uw volmacht.

  In ieder geval als het mogelijk is zullen jullie vermeld worden als afwezig.

  Als jullie zich niet melden kunnen jullie geen aanspraak maken op jullie deel van de erfenis.

  Als jullie overwegen af te zien van jullie erfdeel ten gunste van uw moeder, zusters en broer, dan kunnen jullie dat door een publieke akte.

  Bezorg ons die akte zodat we de zaak kunnen afhandelen.

  In afwachting van uw komst, zou u er goed aan doen ons een volmacht voor jullie twee samen of voor ieder afzonderlijk te bezorgen.

  Deze volmacht moet gegeven worden bij een notaris en opgesteld zijn in het Latijn zodat de vertaling gemakkelijk is of in de taal van de notaris.

  Het is dringend deze verdeling af te ronden want uw schoonbroers hebben hun deel nodig.

  Dus verzoek ik u geen tijd te verliezen.

  Het is nu al een jaar dat uw broer Paul (Paolo Luigi) zich bekwaamt in het beroep van schoenmaker.

  Gezien hij gewaardeerd wordt door zijn bazen, hoop ik dat het hem zal lukken.

  Neem de taak op u ook naar uw broer Joseph te schrijven en hem op de hoogte te brengen van de inhoud van deze brief.

  Ik vraag u snel iets te laten weten of aan mij of aan onze vriend Ignace Vresini.

  U mag de volmacht niet bezorgen via de heer Gianorrini, hij is geen vertrouwenspersoon meer.

  In afwachting groet ik u hartelijk en blijf ik uw moeder Catharina weduwe Sala.

   

  De schrijver: Ignace Vresini

   

  Vertaling Manuela Stuyck

  Bijlagen:
  Brief van Catharina SalaFrigeria aan haar zoon Luigi (Jean Baptiste Louis) – Fiernole 29101828.jpg (193.4 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1z 91 LETTRES – BRIEVEN FR - NL SALA FRIGERIO
  12-07-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Brief van Luigi (Jean Baptiste Louis Sala) aan zijn broer Guiseppe (Joseph) 1828
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   

  Brief van  Luigi (Jean Baptiste Louis Sala) aan zijn broer Guiseppe (Joseph) - 's Hertogenbosch 28/12/1828

   

  Mon cher frère,

   

  La présente est pour t'informer que j'ai reçu une lettre de chez nous, dont je te donne copie d'autre part par laquelle vous verrez que pour maintenir les droits de feu notre père, il est nécessaire d'envoyer desuite une procuration en règle.

   

  C'est bien étrange de votre part que voilà la troisième fois que je vous écris et je n'ai jamais de réponse; enfin j'espère d'être plus heureux avec la présente et que vous me donnerez une petite réponse. Faites-moi savoir aussi si vous êtes loin ou près de Bruxelles, car j'y vais presque tous les mois et si vous n'en êtes pas loin, le mois prochain je vous ferai savoir le jour que j'irai vous voir. En attendant j'espère que vous aurez toujours été en bonne santé comme nous l'avons toujours été. En même temps je ne puis manquer de vous souhaiter un bon jour de l'an et que Dieu vous bénisse dans vos entreprises et tout ce qui vous sera agréable, c'est mon souhait et celui de toute la famille qui te salue. La petite Nathalie parle toujours de voir son Oncle.

   

  En attendant je vous salue de coeur et j'attends une prompte réponse et faites-moi savoir à qui vous donnerez votre procuration, parceque vous verrez dans leur lettre ils disent de ne pas la donner à Mr Granorini, cela veut dire quelque chose d'injuste; faites v/réflections.

   

  Adieux

  votre frère

  Louis Sala

   

  P.S.  Nouvelles de ces pays que vous croirez avec VERWONDRING. Notre ami J.J. Folla de Breda est mort subitement; Ceppi, le marchand d'imprimés est aussi mort subitement; Mrs.; Mrs. Morisgra Père & fils morts aussi tous les deux; Mrs. Ravells et Varsimca ont fait banqueroute ici à Bois le Duc; Mr Borzo est très malade et a 7 enfants; celles ci sont les nouvelles.

   

  Dierbare broer,

   

  Met dit schrijven wil ik je meedelen dat ik een brief van thuis heb ontvangen, waarvan ik je een kopie bezorg. U zal zien dat het nodig is onmiddellijk een geldige volmacht op te sturen om onze erfrechten te behouden.

   

  Het is nu de derde keer dat ik u schrijf en het is wel eigenaardig van uwentwege dat ik nooit een antwoord heb ontvangen. Ik hoop nu met deze brief dat ik meer geluk heb en dat u me een kort antwoord geeft. Laat me ook weten of u ver of dicht bij Brussel verblijft. Ik ga bijna iedere maand naar Brussel. Als u niet ver van Brussel woont dan zal ik u laten weten welke dag ik u volgende maand kom opzoeken. In afwachting hoop ik dat u in goede gezondheid verkeert zoals we steeds geweest zijn. Ik mag ook niet vergeten u een gelukkig nieuwjaar te wensen en dat God u zegent in alles wat u onderneemt en alles wat u aangenaam is. Dat is mijn wens en die van de hele familie die je groet. De kleine Nathalie zou zo graag haar oom ontmoeten.

   

  In afwachting groet ik u hartelijk en verwacht ik snel een antwoord. Laat me weten aan wie u uw volmacht zal geven. U zal zien dat ze in hun brief zeggen ze niet te geven aan de heer Granorini. Dat wil zeggen dat er iets fout is. Denk maar eens na.

   

  Vaarwel

  uw broer

  Louis Sala

   

  P.S. Nieuws uit dit land dat je met ‘VERWONDERING' zal geloven. Onze vriend J.J. Folla van Breda is plots overleden; Ceppi, de handelaar in prenten is ook plots overleden. Morisgra Vader en zoon zijn ook alle twee overleden. De heren Ravells en Varsimca zijn failliet hier in 's-Hertogenbosch. De heer Borzo is erg ziek en heeft 7 kinderen; dat zijn de nieuwtjes.

   

  Vertaling Manuela Stuyck   

   

  Bijlagen:
  Brief van Luigi Sala aan zijn broer Guiseppe.jpg (181.3 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1z 91 LETTRES – BRIEVEN FR - NL SALA FRIGERIO
  11-07-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Brief van de heer J. Ant. Gianorini aan Guiseppe (Joseph Marie Sebastiaan) Sala
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   

  Brief van de heer G. Ant. Gianorini aan Joseph Marie Sebastien Sala - niet gedateerd

   

  Monsieur Gius Sala;

   

  J'ai v/très chère lettre du 15 mars écoulé. En réponse comme vous désirez, je vous remets ci-joint le certificat de naissance en langue latine, fait et signé par n/curé, signé par la Députation Administrative de n/commune et visé par l'Impérial Royal Commissaire du District.

   

  Déjà comme je vous ai écrit plusieurs fois, vous connaissez la situation de v/famille. Votre mère, toujours de peux de santé, elle vit comme elle peut, avec les deux filles, vos soeurs Séraphine et Marie et avec le petit Paul avec les produits de leur travail. Il aurait été très nécessaire que vous auriez été ici pour régler les affaires embrouilées que v/père a laissées, mais voyant maintenant l'impossibilité, qu'un de vous, deux frères, revienne bientôt ici, je vous engage à envoyer immédiatement la procuration de Louis et la vôtre, afin de pouvoir arranger et satisfaire, en votre nom, ou comme vous croyez, aux engagements nombreux et délivrer votre chère mère de tous ces tracassements. Si (?) vous croyez mieux et agir en bons frères, renoncez à tout ce qui peut vous revenir pour votre part d'actif et passif en faveur de v/soeurs et frère et en constituer la jouissance viagère à votre mère, car à la fin des comptes, je ne sais s'il restera plus que votre maison.

   

  Vos parents ont reçu avec bonheur v/nouvelles et jouissent en voyant que vous êtes bien employés; vos soeurs et le petit Paul vous envoyent leurs salutations les plus affectueuses.

   

  En attendant v/prompte réponse, recevez en attendant, l'assurance de mon estime et de mon amitié parfaites et je suis

   

  v/ami très affectueux,

  J.Ant. Gianorini

   

  Meneer Gius Sala,

   

  Ik heb uw brief van de 15de maart (goed ontvangen). Als antwoord en zoals u het wenst stuur ik u hierbij de geboorteakte in het Latijn, opgesteld en ondertekend door onze pastoor, ondertekend door de administratieve deputatie van de gemeente en ondertekend door ‘l'Impérial Royal Commissaire du district' (?).

   

  Vermits ik u al meermaals geschreven heb, kent u de situatie van uw familie. Uw moeder, nog altijd in goede gezondheid , leeft zoals het kan samen met de twee dochters, uw zusters Seraphina en Maria en met de kleine Paul van wat hun werk hen oplevert. Uw aanwezigheid hier is meer dan noodzakelijk om de ingewikkelde zaken die uw vader heeft nagelaten te regelen. Nu ik de onmogelijkheid zie dat een van jullie, de twee broers, weldra terugkomt, vraag ik met aandrang onmiddellijk uw volmacht en die van Louis op te sturen zodat we, in uw naam of zoals u het ziet, de zaak kunnen afhandelen en kunnen voldoen aan de talrijke verplichtingen en uw moeder kunnen bevrijden van al deze zorgen. Misschien is het beter dat u als goede broers verzaakt aan uw erfdeel ten gunste van uw zusters en broer en het vruchtgebruik afstaan aan uw moeder, want uiteindelijk weet ik niet of er meer dan de voet (fundering?) van uw huis zal overblijven.

   

  Uw familieleden hebben met vreugde het nieuws over u ontvangen en zijn blij te zien dat u het goed stelt. Uw zussen en de kleine Paul sturen u hun liefste groeten.

   

  In afwachting van uw spoedig antwoord gelieve te aanvaarden mijn waardering en mijn vriendschap.

   

  Uw vriend

  G.A. Gianorini.

   

  Vertaling: Manuela Stuyck

   

  Bijlagen:
  Brief G. Ant. Gianorini aan Joseph Marie Sebastien Sala Frans.jpg (199.8 KB)   
  Brief G. Ant. Gianorini aan Joseph Marie Sebastien Sala Italiaans.jpg (159.1 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1z 91 LETTRES – BRIEVEN FR - NL SALA FRIGERIO
  10-07-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.26-09-1873 Brief van Anne en Adèle Sala aan Constant Sala
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   

  Brief van Anne en Adèle Sala aan Constant Sala 26/09/1873

  Como, le 26 Septembre 1873

   

  Monsieur Constant Sala,

  Depuis un mois nous gardons votre très obligeante lettre à laquelle nous n'avons jamais pu répondre, cause nos recherches jusqu'à présent inutiles, que nous avons faites pour satisfaire à savoir si bien qu'il est notre vif désir de connaître s'il y a des liaisons de famille entre nous.

   

  Feu notre pauvre père que nous avons eu le malheur de perdre il y a six ans, il parlait souvent de ses ancêtres et alors il nous racontait qu'il croyait avoir des parents dans un pays étranger dont nous ne nous rappelons pas le nom. Nous serions donc bien charmées si enfin il nous serait possible d'en rattraper la conclusion et pour y réussir, nous redoublerons nos recherches et nous sonderons encore d'avantage et sous peu de temps, nous nous flattons de vous donner, Monsieur, une réponse sûre et evasive.

   

  C'est dans cette attente que nous vous prions, Monsieur, d'agréer, et de faire agréer à Mesdames vos soeurs, nos salutations les plus respectueuses et dans l'espoir de vous donner bientôt de nos nouvelles.

   

  Vos dévouées

  (Anne) et Adèle Sala

   

  P.S. Si vous nous écrivez, vous aurez l'obligeance d'adresser votre lettre à Anne Sala, Donyana. Como

   

  Como, 26 september 1873

   

  Geachte heer Constant Sala,

   

  Sinds een maand hebben we uw vriendelijke brief. Tot op heden hebben we niet geantwoord omdat onze opzoekingen geen enkel resultaat hebben opgeleverd. Wij hebben deze opzoekingen gedaan omdat ook wij ,net zoals u, graag willen weten of er verwantschap is.

   

  Onze vader zaliger, die zes jaar geleden overleden is, vertelde ons vaak over zijn voorouders en dan vertelde hij ons dat hij dacht familie te hebben in een vreemd land waarvan wij ons de naam niet  herinneren. Het zou voor ons een genoegen zijn eindelijk te kunnen uitmaken of er verwantschap is. We zullen blijven zoeken.  We hopen, Meneer, u binnenkort  een duidelijk antwoord te kunnen geven.

   

  In afwachting groeten wij u en uw zussen met de meeste hoogachting en in de hoop u spoedig nieuws te geven tekenen wij

   

  Uw toegewijde

  (Anna) en Adèle Sala

   

  P.S. Als u ons schrijft, wilt u dan zo vriendelijk zijn uw brief te richten aan Anne Sala, Donyana. Como. 

   

  Bijlagen:
  Brief van Anne en Adèle Sala aan Constant Sala 26-09-1873.jpg blog.jpg (176.4 KB)   

  Reageer (1)

  Categorie:1z 91 LETTRES – BRIEVEN FR - NL SALA FRIGERIO
  09-07-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Brief Angelina Sala Familiegegevens
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   

  Het gezin Omobono Sala en Cattarina Frigerio

   

  Omobono, geboren in 1763 te Visino, is de zoon van Giuseppe Maria Sala (overleden in 1809 te Visino) en van Giovanna Erra. Andere kinderen uit het gezin: Maria, Giovanni, Giuseppe en Giovanna (staatsarchief Como). Omobono is de patrooonheilige van de schoenmakers (Patrone di Cremona) en wordt gevierd op 16 november. Volgens Franco Sala (uitbater Albergo) is de familie Sala afkomstig van Pusiano. De familie heeft zich nadien gevestigd in Visino om te ontsnappen aan de plundertochten van de soldaten. Visino en Valbrona liggen in een vallei omringd door bergen en zijn daardoor minder toegankelijk. Wanneer de familie Sala zich in Visino gevestigd heeft is onduidelijk. Paolo Luigi, jongste zoon van Omobono heeft zich later in Valbrona gevestigd waar hij in 1860 een ‘Osteria’ geopend heeft. Op 11 december 1790 heeft Giuseppe Maria een groot stuk grond aangekocht van de heer Sormani (de percelen 23 – 9 – 64 – 442 – 504 – 23 – 616 – 618 – 5 – 107). Bij zijn overlijden zijn deze gronden verdeeld onder de erfgenamen. Omobono en Cattarina Frigerio worden beiden apart vermeld (staatsarchief Como). In 1810 koopt Omobono gronden aan. Omobono overlijdt op 19 maart 1825 ten gevolge van een angina. Omwille van de afwezigheid van de twee oudste zonen, Giuseppe en Luigi, en het uitblijven van hun volmacht, sleept de erfenis aan tot in 1837. De oudste zonen worden vermeld als ‘afwezig’. Cattarina Frigerio wordt niet bij de erfgenamen vermeld. (Archivio di Stato Como)

  (Omobono is overleden 19-03-1825 – Akte overlijden Omobono Sala (parochieregister - Visino)

  Guiseppe ° 24/02/1796

  Luigi ° 21/05/1797

  Guiseppe en Luigi hebben Italië verlaten rond 1818 (zie brief Angelina Sala 02/05/1874)

  Giovanna Serafina ° 24/01/1799 + 06/02/1799

  Carolina Margherita ° 21/12/1800 Gehuwd met Ferrario Guiseppe + 28/10/1868 Een dochter (geen verdere gegevens)

  Agata Maddalena ° 20/12/1802 + 11/04/1805

  Guiseppa Serafina ° 25/09/1804 Gehuwd met Folatelli Luigi[1] + 09/05/1862 Meerdere kinderen

  Anna Maria Maddalena ° 25/10/1806 + 26/10/1806

  Maria Margherita ° 01/11/1808 Gehuwd met Trincavelli Woonplaats: Linzanico sul Lago di Como. nu: Linzanico di Mandelolario + ?

  Carlo Antonio ° 02/09/1810 + 14/04/1811

  Carlo Antonio ° 26/04/1812 + 12/05/1812         

  Paolo Luigi ° 29/03/1816 Gehuwd met Anna Maria Turba Woonplaats Valbrona  Kinderen (geen verdere gegevens)

  (Gegevens afkomstig uit de archieven van de parochie B.V. Assunta in Visino – Pieve de Asso – Province de Como)[2] Paolo Luigi is eerst schoenmaker geweest (zie brieven), nadien huisschilder en heeft ten slotte de osteria opgericht. Hij had twee zonen en vijf dochters (zie brieven). Een zoon (Omobono?) is naar Amerika geëmigreerd. Carlo is gehuwd en heeft de albergo overgenomen.  

  --------------------------------------------------------------------------------

  [1] Volgens Fulvio Paredi was Luigi Folatelli een kunstschilder met voorkeur voor het religieuze werk (kapels en kerken) [2] Deze gegevens werden verzameld door Angelina Sala op vraag van Constant Sala (zie brief 02/05/1874).
   

  Bijlagen:
  Brief Angelina Sala Familiegegevens.jpg blog.jpg (176.9 KB)   

  Reageer (0)

  08-07-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Brief van Catharina Sala/Frigeri aan haar zoon Guiseppe (Joseph)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   

  Deze brieven werden door Cattarina gedicteerd.

  Over de originelen beschikken we niet meer.

  Vermoedelijk heeft een of andere afstammeling deze brieven in het Frans vertaald.

  Brief van Catharina Sala/Frigeri aan haar zoon Guiseppe (Joseph) - Visino, 8 (?) juli 1825

   

  Visino, 8? Juillet 1825

   

  Cher Fils,

  J'ai reçu avant hier votre chère lettre 14 juin et il má

  plu beaucoup d'avoir eu des nouvelles de vous-mêmes par votre

  écri. Je vois que vous ête très sensible à la perte de votre

  Père, et c'est un juste devoir. Dieu l'avoulu avec lui et espérons

  qu'il sera à jouir la gloire étenelle et il priera pour nous,

  pour notre plus grand bien spirituel et temporel, et de plus ne

  manque pas de le suffrager pour le bien de son âme, et résignez-

  vous aux dispositions du Tout Puissant, et soulagez-vous l'âme.

  Je vois d'après vos écrits que vous seriez disposé à revenir

  au pays pour y rester, et cette bonne diposition me plaisant, Je

  vous encourage à vous mettre en route bien vite, ce sera tout mon

  plaisir, et de même pour vos soeurs et frères, ici les appuis ne

  vous manqueront pas, ni les emplois pour celui qui veut faire du

  bien. Je vous répète donc que notre désir est que vous vous

  mettiez en route sans retard pour venir chez nous, vous assurant

  que ce sera notre plus grande consolation celle de vous avoir chez

  nous.

  Je ne vous parle pas d'autre chose mais il serait utile de

  m'envoyer la procuration pour les affaires de la maison, parce que

  votre arrivée sera utile, pour les frais excohabitants qu'on

  devrait faire pour la minorité; et plus je ferai retarder le cours

  judiciaire de devoir, en vous attendant, ainsi que le frère Louis,

  qui m'écrit qu'il rentrera immanquablement aussi au mois de 7mbre

  prochain, mais vous ne différez pas jusqu'alors, mais venez tout

  signer au vouloir duvin.

  Je désire que vous vous aimiez entre vous deux frères et avant de

  partir faites moi un mot pour avoir la bonne alliance et le bon ordre.

  Je ne vous perle pas d'autre en je me réserve à votre arrivée pour

  vous communiquer toutes nos affaires de famille et les arrange en bon

  accord. En attendant, je vous salue de coeur de la part aussi de v/soeur

  frères et amis, et en attendant le moment de vous serrer entre mes bras

  je suis.....

   

  L'écrivain Jos Ant Gionorini et sa fmille vous échangent les salu-

  tations et jouiront aussi de vous avoir ici établi.

   

  v/Affectueuse mère,

   

  Cathérine Frigeria.

  Cher frère,

  Nous désirons tous que vous rentriez pour rester ensemble et vous

  serez content et comme nous le serons: aussi nous vous saluons chèrement

  et en attendana je suis,

   

  v/soeur affectueuse

   

  Sérafilaine Sala.

   

  -------------------------------------------

   

  Brief van Catharina Frigeri aan haar zoon Guiseppe (Joseph) - Visino, 8 (?) juli 1825

   

  Dierbare zoon,

  Eergisteren heb ik uw dierbare brief van 14 juni ontvangen.

  Het heeft me deugd gedaan nieuws van u te ontvangen.

  Ik zie dat u erg geraakt bent door het overlijden van uw vader, en dat hoort ook zo.

   

  God heeft hem tot zich geroepen en laten we hopen dat hij mag deelnemen aan de eeuwige heerlijkheid en dat hij voor ons zal bidden, voor ons geestelijk en aardse welzijn, en bovendien vergeet niet zijn zielerust te steunen door uw gebed, en neem genoegen met de beschikkingen van de Almachtige, en verlicht de pijn (in uw hart).

   

  Ik lees in uw brieven dat u eraan denkt terug te komen naar (Italië) om er te blijven, en vermits dit goede voornemen me plezier doet, moedig ik u aan heel snel terug te keren, het zal een genoegen zijn voor mij, en voor uw zusters en broers.

   

  Aan steun zal het u hier niet ontbreken, ook is er werk voor diegene die goed wil doen.

  Ik zal er zelf zorg voor dragen dat u werk vindt.

  Ik herhaal dus dat het onze wens is dat u zonder dralen vertrekt om naar ons terug te keren.

  Ik verzeker u dat het voor ons een grote troost zal zijn u terug bij ons te hebben.

  Ik vertel u niets over de andere zaken, maar het zou goed zijn me een volmacht te bezorgen voor de zaken van het huis.

  Uw terugkomst zal goed zijn voor de zeer hoge kosten die moeten gemaakt worden omwille van de minderjarige kinderen.

  Ik zal de gerechterlijke procedure vertragen in afwachting van uw komst.

  Ook broer Louis heeft me geschreven dat hij zonder fout in september naar huis komt.

  Maar stel niets uit tot dan, maar kom alles tekenen zoals God het wil.

  Ik wens dat jullie elkaar beminnen als twee broers en alvorens te vertrekken laat me weten dat er een goede verstandhouding is en alles geregeld is.

  Ik spreek u niet over de andere dingen en ik wacht tot u terug thuis bent om u te vertellen over alle familiezaken en om ze in goede verstandhouding te regelen.

  In afwachting groet ik u vanuit mijn hart ook namens je zuster, broers en vrienden.

  In afwachting dat ik u in mijn armen neem, ben ik ....

   

  De schrijver Jos. Ant. Gianorini en zijn familie groeten u en zullen verheugd zijn u hier gevestigd te zien.

   

  Uw liefhebbende moeder

   

  Catharina Frigeria

  Dierbare broer,

  Wij wensen allemaal dat u terugkeert om samen te blijven en u zal tevreden zijn zoals wij tevreden zullen zijn.

  Onze dierbare groeten en in afwachting ben ik

  uw liefhebbende zuster

   

  Serafilaine Sala

   

  Volgens Franco Sala (Albergo Ristorante Sala) was Gionorini in die tijd de burgemeester van Visino en had hij een textielhandel.

   

  Vertaling Manuela Stuyck

   

   

  Bijlagen:
  Brief 1 Cattarina Frigeri aan Luigi (Jean Baptiste Louis) compleet blog.jpg (198.4 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1z 91 LETTRES – BRIEVEN FR - NL SALA FRIGERIO
  07-07-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Brief van Anne en Adèle Sala aan Constant Sala 03-03-1874
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   

  Brief van Anne en Adèle Sala aan Constant Sala  03-03-1874

  Como, le 3 Mars 1874

   

  Monsieur,

   

  Après mille recherches nous voilà encore sans résultat. Nos enquêtes ont été jusqu'à présent inutiles et par conséquent, il nous a été impossible de vous donner aucun renseignement. Tout ce que nous avons jusqu'à présent connaître, c'est que Visino appartient à Lecco Province de Como. Il nous reste donc maintenant le plus difficile, c'est à dire, y trouver notre généalogie, et c'est ce que nous allons faire le plus tôt possible. Notre Grand Père s'appelait aussi Joseph Sala , mais seulement il doit être né à Milano. Peut-être que nous nous trompons et il sera à force de sonder que nous connaîtrons la vérité.

   

  En attendant, Monsieur, qu'il vous suffise de connaître qu'on ne vous oublie pas et que nous faisons notre possible pour vous satisfaire dans l'espoir d'y réussir enfin.

   

  Agréez, Monsieur, nos respectueuses salutations.

  Vos dévouées,

  Anne Sala, Donyan & Adèle Sala

   

   

  Como, 3 maart 1874

   

  Meneer,

   

  Na talloze opzoekingen hebben we nog steeds niets gevonden. Onze zoektocht heeft nog niets opgeleverd. Zo konden wij u geen enkele inlichting verschaffen. Wat we nu wel weten is dat Visino behoort tot Lecco, provincie Como. Het moeilijkste werk komt nu: onze afstamming daar vinden. Dat gaan we zo snel mogelijk doen. Onze grootvader heette ook Joseph Sala, maar we denken dat hij in Milaan geboren is. Misschien vergissen we ons. We zullen de waarheid achterhalen door te zoeken.

   

  In afwachting, Meneer, weet dat wij u niet vergeten en dat wij onze uiterste best doen om uw vragen te beantwoorden in de hoop daar uiteindelijk ook in te slagen.

   

  Wij groeten u met hoogachting

   

  Uw toegewijde

  Anne Sala, Donyan en Adèle Sala

  Bijlagen:
  Brief Anna en Adèle Sala aan Constant Sala 03-03-1874 blog.jpg (121.3 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1z 91 LETTRES – BRIEVEN FR - NL SALA FRIGERIO
  06-07-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Brief Helena Boeracker aan Constant Sala 1 November 1874
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


   

  Rotterdam, 22 Novembre 1874

   

  Mon Cher Cousin et mes Chères Cousines,

  Votre aimable lettre du 7 courant nous l’avons reçue avec bien du plaisir, je m’empresse à vous répondre et à vous envoyer le portrait de feu mon beau-père. Je vous remercie en même temps de la bonté que vous avez eue de nous remettre le vôtre. Sous peu, nous ferons faire faire nos photographies, (les anciennes sont totalement épuisées) en attendant d’avoir le plaisir de vous voir l’été prochain de face à face, car je vous assure que ce sera pour nous une fête réelle d’aller vous voir à Mouscron. Mon bon mari a cruellement souffert du rhumatisme pendant ce temps humide et est maintenant convalescent, mais ne peut encore aller à son bureau, toutefois je l’engagerai à joindre à ma lettre une couple de mots. Pour le moment impossible de vous donner plus de nouvelles, puisque ma précédente vous a mis entièrement au courant de tout ce qui nous concerne.

   

  Nous tous nous vous embrassons du fond du coeur, ainsi que Virginie et Joséphine.

  Votre toute dévouée Cousine,

  Hélène Sala-Boeracker 

   

  Mon Cher Cousin,

  Je ne puis laisser passer celle-ci sans confirmer ce que ma bonne Hélène vient de vous écrire; moi aussi, je serai charmé de faire la connaissance de mon aimable famille à Mouscron.

  Pour le moment,  je dois me borner à vous serrer la main, ainsi qu à mes chères Cousines.

  Votre dévoué Cousin

  L. Sala

   

  Rotterdam, 22 november 1874

   

  Dierbare neef en nichten

  Uw lieve brief van 7 november hebben we met genoegen ontvangen. Ik haast me u te antwoorden en u het portret van mijn schoonvader zaliger toe te sturen. Ik dank u ook voor de goedheid die u gehad heeft ons uw portret te bezorgen. Binnenkort laten we ook onze foto’s maken (de oude zijn helemaal uitgeput) in afwachting het genoegen te hebben u volgende zomer te ontmoeten. Ik verzeker u dat het voor ons een waar feest zal zijn u te gaan bezoeken in Moeskroen. Mijn lieve echtgenoot heeft erg geleden van reuma omwille van het vochtige weer en is nu herstellende maar kan nog niet gaan werken. Ik zal hem vragen enkele woorden toe te voegen aan deze brief. Verder kan ik u geen nieuws geven omdat mijn laatste brief u helemaal op de hoogte heeft gebracht over onze familie.

  Wij omhelzen u van ganzer harte, zo ook Virginie en Joséphine.

  Uw toegewijde nicht

  Hélène Sala-Boeracker

   

  Dierbare neef

  Ik kan deze brief niet laten versturen zonder te bevestigen wat mijn lieve Hélène heeft geschreven. Ook ik zal verheugd zijn kennis te maken met mijn lieve familie in Moeskroen.

  Voorlopig moet ik genoegen nemen u en mijn dierbare nichtjes de hand te drukken.

  Uw toegewijde neef

  L. Sala

  Bijlagen:
  1 Novembre 1874 Brief Helena Boeracker aan Constant Sala blog.jpg (189.9 KB)   
  '+ value +'   

  Reageer (0)

  Categorie:1z 91 LETTRES – BRIEVEN FR - NL SALA FRIGERIO
  05-07-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Brief Helena Boeracker aan Constant Sala 22 November 1874
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   

  Rotterdam, 22 Novembre 1874

  Mon Cher Cousin et mes Chères Cousines, Votre aimable lettre du 7 courant nous l’avons reçue avec bien du plaisir, je m’empresse à vous répondre et à vous envoyer le portrait de feu mon beau-père. Je vous remercie en même temps de la bonté que vous avez eue de nous remettre le vôtre. Sous peu, nous ferons faire faire nos photographies, (les anciennes sont totalement épuisées) en attendant d’avoir le plaisir de vous voir l’été prochain de face à face, car je vous assure que ce sera pour nous une fête réelle d’aller vous voir à Mouscron. Mon bon mari a cruellement souffert du rhumatisme pendant ce temps humide et est maintenant convalescent, mais ne peut encore aller à son bureau, toutefois je l’engagerai à joindre à ma lettre une couple de mots. Pour le moment impossible de vous donner plus de nouvelles, puisque ma précédente vous a mis entièrement au courant de tout ce qui nous concerne. Nous tous nous vous embrassons du fond du coeur, ainsi que Virginie et Joséphine. Votre toute dévouée Cousine, 
  Hélène Sala-Boeracker.

  Mon Cher Cousin, Je ne puis laisser passer celle-ci sans confirmer ce que ma bonne Hélène vient de vous écrire; moi aussi, je serai charmé de faire la connaissance de mon aimable famille à Mouscron. Pour le moment, je dois me borner à vous serrer la main, ainsi qu à mes chères Cousines.

  Votre dévoué Cousin L. Sala

   

  Rotterdam, 22 november 1874

  Dierbare neef en nichten. Uw lieve brief van 7 november hebben we met genoegen ontvangen. Ik haast me u te antwoorden en u het portret van mijn schoonvader zaliger toe te sturen. Ik dank u ook voor de goedheid die u gehad heeft ons uw portret te bezorgen. Binnenkort laten we ook onze foto’s maken (de oude zijn helemaal uitgeput) in afwachting het genoegen te hebben u volgende zomer te ontmoeten. Ik verzeker u dat het voor ons een waar feest zal zijn u te gaan bezoeken in Moeskroen. Mijn lieve echtgenoot heeft erg geleden van reuma omwille van het vochtige weer en is nu herstellende maar kan nog niet gaan werken. Ik zal hem vragen enkele woorden toe te voegen aan deze brief. Verder kan ik u geen nieuws geven omdat mijn laatste brief u helemaal op de hoogte heeft gebracht over onze familie. Wij omhelzen u van ganzer harte, zo ook Virginie en Joséphine.

  Uw toegewijde nicht
  Hélène Sala-Boeracker.

  Dierbare neef. Ik kan deze brief niet laten versturen zonder te bevestigen wat mijn lieve Hélène heeft geschreven. Ook ik zal verheugd zijn kennis te maken met mijn lieve familie in Moeskroen. Voorlopig moet ik genoegen nemen u en mijn dierbare nichtjes de hand te drukken.

  Uw toegewijde neef L. Sala

  Bijlagen:
  22 Novembre 1874 Brief Helena Boeracker aan Constant Sala.jpg.jpg (174.6 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1z 91 LETTRES – BRIEVEN FR - NL SALA FRIGERIO
  04-07-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Brief Mimi Ludwig Sala 12-06-1867 aan Constant Sala
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   

  Gand, le 12 Juin 1876

   

  Très Chers Cousin et Cousines,

   

  Je m'empresse de vous dire que nous avons reçu votre aimable lettre en bonne santé; nous fûmes bien contents, Mon Cher Constant, d'apprendre que vous êtes rentré chez vous sain et sauf et le plus essentiel que vous avez trouvé notre chère Cousine bien portante. Comme elle, je vous assure que je désire ardemment bientôt la voir en personne.  Je reste encore toujours privée des nouvelles de notre Chère Cousine en Biloke; c'est la cause que je ne vous ai pas écrit plus tôt, supposant de jour en jour de recevoir  de ses nouvelles; en tout cas, si je ne reçois pas de carte de correspondance après demain d'elle, je vais tout de même au Biloke pour tâcher de la parler en personne, car vous concevez bien, Cher Constant, être si près d'elle, je désire de la voir et après ma visitation, je vous écrirai desuite. Mes enfants parlent encore toujours de leur cousin et moi je pense tous les jours à mon éternel fumeur. Comme votre visite nous a fait du plaisir, Constant, mais j'ai été encore bien triste    à votre départ; votre séjour ici a été bien court et j'espère que votre seconde visite sera plus longue; Louis a reçu le portrait de notre chère Tante; il fera tout son possible pour la faire en buste; hier j'ai été à Courtrai; c'est sur la ligne de Mouscron, je crois; j'aurais beaucoup aimé d'aller surprendre ma chère famille, mais alors j'aurais été obligée de repartir desuite, car je devais être le soir de retour à Gand de la sorte que j'aurais tout au plus pouvoir rester deux heures chez vous; cela ne valait pas la peine et pourtant j'étais bien tentée.

   

  Je profite en même temps, Mon Cher Constant, de vous témoigner notre plus vive reconnaissance pour toutes les peines que vous avez bien voulu vous donner pour présenter nos échantillons de cigares; nous étions tous deux bien enchantés de votre plus vif intérêt pour nous; nous vous en serons à jamais redevables; mon mari a l'intention de venir en personne sous peu de temps à Mouscron; comme vous pensez bien, il préfère venir lui-même, car lui aussi désire de voir notre très chère Cousine; j'ai écrit à toute la famille en Hollande du bonheur que j'ai éprouvé de vous avoir rencontré; enfin je leur ai écrit et raconté tout. Votre Cousin est en voyage, sans quoi il aurait écrit aussi et je ne veux plus attendre de vous envoyer de nos nouvelles. Aussi, Mon cher Constant, je vous écris desuite quand j'ai été au Biloke.

  Embrassez bien votre soeur bien chère comme pour nous tous .

   

  Je vous embrasse de tout coeur et croyez que je suis à jamais ,

   

  Votre Cousine aimée

  Mimi Ludwig, (née Sala)

   

  Louis, Frédéeic, Ernest, Caspar et Hélène, Anna me disent de vous dire tous deux bien des choses aimables. Adieu, Cher Constant, fumeur, fumez beaucoup mais pas, je vous prie, éternellement.

   

  Gent, 12 juni 1876

   

  Zeer dierbare neef en nichten,

   

  Ik haast me u te zeggen dat we uw lieve brief in goede gezondheid hebben ontvangen. Wij waren zeer tevreden, dierbare Constant, te vernemen dat u goed en wel thuis gekomen bent  en het belangrijkste dat u onze dierbare nicht 1) in goede gezondheid aangetroffen heeft. Ik verzeker u dat ik net zoals zij intens verlang haar persoonlijk te ontmoeten. Ik heb nog steeds geen nieuws van onze dierbare nicht 2) in de Bijloke. Iedere dag opnieuw verwacht ik nieuws van haar. Dat is de reden waarom ik u niet eerder geschreven heb. Hoe dan ook, als ik overmorgen geen briefkaart van haar ontvangen heb, dan ga ik toch naar de Bijloke om te proberen haar persoonlijk te spreken. U kan zich wel voorstellen, dierbare Constant, dat nu ik zo dicht bij haar ben, ik ook verlang haar te zien. Na mijn bezoek zal ik u dadelijk schrijven. Mijn kinderen spreken nog steeds over hun neef en ikzelf denk nog iedere dag aan mijn eeuwige roker. Uw bezoek heeft ons zo'n genoegen gedaan, Constant, en uw vertrek heeft me bedroefd. Uw verblijf hier was erg kort en ik hoop dat uw tweede bezoek langer zal duren. Louis heeft het portret van onze dierbare tante ontvangen. Hij zal zijn uiterste best doen om er een borstbeeld van te maken. Gisteren ben ik naar Kortrijk geweest. Ik denk dat Kortrijk op de lijn naar Moeskroen ligt. Ik had mijn dierbare familie graag verrast met een bezoekje, maar dan had ik dadelijk weer moeten vertrekken omdat ik 's avonds terug in Gent moest zijn. Het was de moeite niet: ik had amper twee uur bij jullie kunnen doorbrengen en toch had ik het graag gedaan.

   

  Ik maak van de gelegenheid gebruik, mijn dierbare Constant, om onze oprechte erkentelijkheid te betuigen voor alle inspanningen die u heeft willen doen om de staaltjes van onze sigaren voor te stellen. Wij waren beiden aangenaam verrast door uw levendige interesse voor ons. Wij zijn u eeuwig dankbaar. Mijn echtgenoot is van plan binnenkort persoonlijk naar Moeskroen te komen. U kan zich wel voorstellen dat hij graag zelf komt omdat hij verlangt onze dierbare nicht te ontmoeten. Ik heb naar de hele familie in Nederland geschreven om hen te vertellen over het geluk dat ik ervaren heb u te hebben ontmoet. Ik heb hen geschreven en alles verteld. Uw neef is op reis, zoniet had hij u ook geschreven. Ik kon niet meer wachten u nieuws over ons te geven. Mijn dierbare Constant, ik schrijf u dadelijk wanneer ik naar de Bijloke ben geweest. Omhels uw dierbare zus voor ons allemaal.

   

  Ik omhels u van harte en wees ervan overtuigd dat ik voor altijd ben

  uw liefhebbende nicht

  Mimi Ludwig (geboren Sala)

   

  Louis, Frédéric, Ernest, Caspar en Hélène, Anna vragen me u beiden lieve dingen te zeggen. Vaarwel, dierbare Constant, roker, rook veel maar ik verzoek je niet eeuwig.

   

  1) Joséphine Sala

  2) Carolie Sala

  Bijlagen:
  Brief Mime Ludwig aan Constant Sala.jpg (188.8 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1z 91 LETTRES – BRIEVEN FR - NL SALA FRIGERIO
  03-07-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Brief Maria Sala 09-07-1876
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   

  Erba, 9 Luglio 1876

   

  Preg.mo Signore,

  Finalmente potei avere il di Lei indirizzo, e a mezzo del Sig. Sala Domenico di Lecco, eccomi a dargli notizie subito: mio padre è il cosi detto Ca. di Anzano, il restei vedova da due anni con due figlie; mi ritrovo pertanto ristretta; la prego a darmi notizie di Lei che ansiosa sto attendere.

  Frattanto di cuore la saluto e mi dichiaro.

   

  devotissima,

  Maria Sala.

  Mio indirizzo:

  Sala Maria,

  Como per Erba.

   

  Erba 9 juli 1876

   

  Geachte heer

   

  Eindelijk kon ik uw adres bekomen via de heer Sala Domenico uit Lecco. Ik geef u meteen inlichtingen: mijn vader is de zogenaamde Ca. di Anzano . Sinds twee jaar ben ik weduwe. Ik heb twee dochters. Ik bevind me in een moeilijke situatie. Ik vraag u me inlichtingen over u te geven. Ik verwacht ze met spanning.

   

  In afwachting groet ik u van harte en ben ik uw

   

  zeer toegewijde

  Maria Sala

  Mijn adres:

  Sala Maria

  Como per Erba

  Bijlagen:
  Brief Maria Sala 09-07-1876.jpg (68.7 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1z 9 LETTRES – BRIEVEN IT – NL SALA FRIGERIO
  02-07-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.25 Febbraio 1875 Brief van Luigi Folatelli (echtgen. Van Giuseppa Serafilaine Sala)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   

  Canzo, 25 Febbraio 1875.

  Caro Cugino,

  Non ho abbastanza parole per descrivervi il piacere che provai nel ricevere i vostri cari ritratti, e vi assicuro che ne andiamo tutti orgogliosi per si prezioso regalo, tanto più che ci ricordano l lineamenti della fù mia Madre, che questi della fù nostra zia, delle quali non abbiamo ritratto alcuno, e non so se potro indurre lo zio Paolo a fare il suo. che volete a la diatanza della città, l suoi affari che non li pemettono di assentarsi di casa, il dispiacere provato in questi giorni per la partenza del figlio Carlo al servizio militare, tutto cio svio le sue cure da questo vostro desiderio.

  l o peró non mancheró d' insistere perché presto abbia ad appagare Ie vostre brame, ora sono appena giunto dalla Signora dove mi trovavo per un lavoro, in ogni modo, non mancheró di farle premura.

  Dal conto vostro, non dubito che vi sarete procurato il ritratto della cugina Clemence che attendo colla prima occazione per metterlo assieme allo sposo Wolfcarius, e cosi completare la famiglia Sala.

  Le notizie che mi date dei nostri congiunti d' Ollanda, mi furono oltremodo carissime, e la bella descrizione che ne fà la cugina Helene mi fa, presente un quadro assai gentile ed onorevole di una cara famiglia che pari alla vostra, fù per tanto tempo ignorata da tutti noi, e vi confesso che è la scoperta di un przioso giojello che ritrovo fra le credute rovine dell' avita casa degli avi miei.

  Colla prima occasione che avete a serviarle favorite farle presente i miei sentimenti di stima e del più vivo attaccamento, non che i saluti di tutti noi e diteli che ho la speranza di potere abbracciare con voi qualcuno di esso loro e cosi fondare le basi di una eterna amicizia, la quale supplisca in parte la

  privazione avuta per si longo tempo da si cari ed affettuosi

  parenti.

  Aggradite intanto i sinceri saluti di tutta la mia famiglia ostensibile anche alle mie cugine e per ultimo questi del vostro affettuoeo cugino,

   

  FOLATELLI LUIGI.

   

  P.S. Vogliate fare presente i miei rispetti e saluti al vostro traduttore M. Caffaux. Di nuovo una stretta di mano ed un adieu de tout mon coeur.

   

  Canzo 25 februari 1875

   

  Dierbare neef

   

  De woorden ontbreken me om u het genoegen te b eschrjven dat ik ondervonden heb bij het ontvangen van uw dierbare portretten. Ik verzeker u dat we allemaal heel fier zijn met het waardevolle geschenk. Deze portretten doen ons denken aan de gelaatstrekken van onze moeder en tante zaliger. Wij hebben van hen geen enkel portret. Ik weet niet of ik oom Paolo1)  zal kunnen overhalen het zijne te laten maken.

  Maar wat wilt u? De afstand naar de stad en zijn zaken laten hem deze dagen niet toe van huis weg te gaan. Het verdriet omwille van het vertrek van zijn  zoon Carlo naar de legerdienst, dat alles heeft hem afgeleid van uw wens.

  Ik zal niet nalaten aan te dringen dat hij heel binnenkort uw wens in vervulling laat gaan. Nu ben ik net terug thuis van een werk bij een dame. Ik zal in ieder geval aandringen.

  Van uw kant twijfel ik er niet aan dat u het portret van nicht Clémence2) hebt aangeschaft. Ik verwacht het om het bij de eerste gelegenheid bij het portret van haar echtgenoot Wolfcarius te plaatsen en zo de familie Sala te vervolledigen.

  Het nieuws dat u me geeft over onze verwanten in Nederland is me zeer dierbaar. De mooie beschrijving die Hélène3) geeft doet  me denken aan een erg vriendelijke en eerbare familie vergelijkbaar met de uwe. Zolang hebben we niets geweten van jullie bestaan. Ik moet bekennen dat het voor mij net is alsof ik een kostbaar juweel heb ontdekt tussen de vermeende ruïnes van het voorvaderlijk huis van mijn voorouders.

  Ik vraag u bij de eerste gelegenheid mijn gevoelens van achting en van sterke gehechtheid over te maken (aan Hélène?). Doe haar de groeten van ons allemaal en zeg haar dat ik hoop haar en haar familie samen met u te mogen omhelzen.  Zo kunnen we de basis leggen van een eeuwige vriendschap die gedeeltelijk het gemis van zo'n dierbare en hartelijke verwanten gedurende zovele jaren kan goedmaken.

  In dankbaarheid en met de beste groeten aan heel de familie, ook aan mijn nichten, van uw toegenegen neef

   

  Folatelli Luigi

   

  PS

  Wilt u ook mijn groeten doen en mijn respect betuigen aan uw vertaler M. Caffaux. Nogmaals een handdruk en un adieu de tout mon coeur. 

   

  1) Jongste broer van Giuseppe (Belgie) en van Luigi (Nederland)

  2) Dochter van Giuseppe Sala en zus van Constant

  3) Helena Sala Boeracker

   

  Bijlagen:
  25 Febbraio 1875 Brief 1 + 2 L. Folatelli.jpg (151.1 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1z 9 LETTRES – BRIEVEN IT – NL SALA FRIGERIO
  01-07-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.28 Novembre 1876 Brief van Luigi Folatelli (echtgen. Van Giuseppa Serafilaine Sala)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   

  Como, 28 Novembre 1876.

   

  Cugino Carissimo,

   

  Noi pure eravamo sopra pensiero per non avere più dell vostre notizie, fui sul punto di scrivervi diverse note, ma sia le tante occupazloni oppure per pigrizia, ho aspettato ancora d' essere da, voi invitati.
  La notizia che mi date della morte di sua Maria amatissima mia cugina ha rattristato communamente tutta la vostra famiglia, pure dobbiamo dar lode al cielo d'averci risparmiata sua Coralie.
  Anche la notizia che ci date dell' avenuto matrimonio della cugina Virginia è per noi tutti un felice evento, quindi le auguriamo tutto il bene desiderabile ed una buona dose di figli a farle corona, ma occore dire che anche la nuova scoperta fatta dei cugini di Gand, che sempre moltiplica la nostra famiglia è pure una cara sorpresa, e ci fa sovvenire la patriarcale familglia di Noé, cio che due anni or sono, era tutto e per noi e per voi pure.
  Dalla vostra pure sento di una corispondenza che tenete con la Cugina Anna d'Anzano, la quale a noi è incognita, colla prima occasione favorirete dicei chi sia e dove abita, perché noi non conosciamo cugine di questo nome, come pure non abbiamo l'onore di conoscere la Sig.a Contessa della Torre, che mi dite, la quale puo essere benisssimo ch'ella conosca la nostra famiglia.
  A noi tutti fa molto piacere sentire dall' intenzione che avete di venire presto in Italia, col cugino Luigi di Gand, puo essere ch'egli ritrova dell' occupazione per perfezzionarsi come dite nell 'arte suo, e cosi faremo la cara sua conoscenza come bramiamo fare di presenza la vostra ecosipare di tutti I nostri cari sia del Belgio che d'Hollanda.
  Di quanto aveste la bontà di riferirmi ne diedi subito comunicazione al nostro Zio Paolo che è pur contento a sentire tante novita e che bramerebbe stringere al seno tutti questi suoi cari nipoti da tanto rimasti all'estero, e vi ringrazio di vero cuore per le tante premure che vi date per riannodare una catena da tanto tempo sperzata, e che grazie alle vostro premure, si potra effetuare almeni in parte il desiderio di potervi abbraciare e raccontarci a vicenda la nostre avventure. Colla prima occasione, spero di trovare a Milano M. Caffause ed intratenermi un poco di voi. Del resto voglio credere che continuerete a darci le notizie che riguardano la nostra famiglia, e questo per noi un vero regalo, sento infine che vi volete mettere allo studio della lingua italiana, e cio come dite vi potrà giovare molto quando verrete da questi parti; io pure vorei essere veramente al posesso della lingua francese, ma invece so appena comprendere le vostra lettere, e cio mi danno molto piacere, perché è un esercizio molto utile sebbene sia di gia troppo avvanzato nell'età, e vi giuro che se fossi più giovane, vorei anche scrivervi nella vostra lingua, pero basta possiamo intenderci, e intenderci col cuore e se fia possibile per lungo tempo.
  Infine abbiate tanti saluti anche da parte del Zio e famiglia tutta, i saluti di tutti i nostri cugini, cugine.
  Pregovi inoltre dei nostri saluti a tutti i parenti, sia del Belgio che d' Ollanda, da parte di tutti noi ed in attesa di presto avere vostre nuove, abbiate un abbraccio di cuore del sempre vostro aff. mo cugino.

  FOLATELLI LUIGI


  Canzo, 28 november 1876

  Zeer dierbare neef

  Wij waren ongerust omdat we niets meer van u vernomen hebben. Ik stond op het punt u een en ander te schrijven. Omdat ik teveel werk had of omdat ik te lui was heb ik toch nog gewacht op uw uitnodiging.
  Het bericht dat u me geeft over het overlijden van uw zeer beminde Maria 1), mijn nicht, heeft heel de familie bedroefd. Maar we moeten de hemel danken dat uw zus Coralie gespaard is gebleven.
  Het nieuws dat u geeft over het huwelijk van onze nicht Virginie 1) is voor ons allemaal een gelukkige gebeurtenis. We wensen haar dan ook al het goede dat wenselijk is. Een goed aantal kinderen om haar te omringen. Ook de ontdekking van de neven in Gent, die nog steeds onze familie uitbreidt, is een verrassing en doet ons denken aan de patriarchale familie van Noé. (?)
  Van u verneem ik ook dat u brieven stuurt naar de nicht Anna d'Anzano 2). Wij kennen haar niet. Laat ons bij de eerste gelegenheid weten wie ze is en waar ze woont. Wij kennen geen nicht met deze naam. Wij hebben ook niet de eer mevrouw Contessa della Torre te kennen, hoewel het natuurlijk mogelijk is dat zij onze familie kent.
  Het doet ons allemaal veel genoegen te vernemen dat u van plan bent binnenkort naar Italië te komen samen met neef Louis van Gent. Het is mogelijk dat hij een betrekking vindt die hem toelaat zich te vervolmaken in zijn kunst. Wij zullen met genoegen met hem en met u kennismaken en ook met alle dierbare familieleden in België en in Nederland.
  Het is aangenaam dat u ons alles vertelt en ik heb dadelijk onze oom Paolo op de hoogte gebracht. Hij was blij met zoveel nieuws. Hij hoopt al zijn dierbare neven die zolang in het buitenland hebben verbleven aan zijn borst te mogen drukken. Ik dank u van ganzer harte voor de vele inspanningen die u doet om een ketting die sinds zolang gebroken was, weer aaneen te knopen, en dat dankzij uw inspanningen het verlangen weer mogelijk is om u te kunnen omarmen en samen over onze avonturen te vertellen.
  Bij de eerste gelegenheid hoop ik de heer Caffeuse te ontmoeten in Milaan en met hem over u te spreken.
  Verder wil ik geloven dat u ons berichten zal blijven sturen over de familie. Dat is voor ons een waar geschenk. Ik verneem ook dat u wil beginnen met de studie van het Italiaan s. Dat zal u, zoals u zegt, veel helpen wanneer u naar hier komt. Ik zou ook graag het Frans machtig zijn maar ik kan nauwelijks uw brieven verstaan. Het lezen van uw brieven is een echt plezier omdat het een nuttige oefening is, hoewel ik al op gevorderde leeftijd ben. Ik zweer u dat als ik jonger was, ik u ook in uw taal zou willen schrijven, hoewel het volstaat dat we elkaar kunnen verstaan en verstaan met het hart en voor lange tijd.
  Tenslotte moet ik u vele groeten doen van oom en van de hele familie, de groeten van al onze neven en nichten.
  Ik vraag u onze groeten over te maken aan alle verwanten in België en in Nederland van ons allemaal. In afwachting snel van u weer nieuws te vernemen nog een hartelijke omarming van uw altijd toegenegen neef

   

  Folatelli Luigi.

   

  1) Dochter van Giuseppe en zus van Constant
  2) Zie brief van Maria Sala 09-07-1876

  Bijlagen:
  28 Novembre 1876 Brief 1 L. Folatelli 1+2.jpg (1.1 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1z 9 LETTRES – BRIEVEN IT – NL SALA FRIGERIO
  10-05-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SALA - FAMILIE SALA - FAMIGLIA SALA - FAMILLE SALA


   

  FFFECE

  Reageer (0)

  Categorie:1 Diversen a SALA WERREL
  04-05-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sala, Angelo, Angelus

    

  Sala, Angelo [Angelus]

  • 1. Dates Born: Vicenza, c. 1576 Died: Bützow, Germany, 2 October 1637 Dateinfo: Birth Uncertain Lifespan: 61
  • 2. Father Occupation: Artisan Bernhardino Sala was a spinner. No information on the family's financial status.
  • 3. Nationality Birth: Italian Career: Swiss, German, Dutch Death: German
  • 4. Education Schooling: No University Sala certainly did not attend a university. He is said to have learned chemistry in Venice.
  • 5. Religion Affiliation: Catholic, Calvinist. The whole family moved to Geneva in the late 16th century, converting to Calvinism. While nothing in the accounts excludes the possibility that the family was always Calvinist and moved for that reason, it seems highly unlikely. Dragendorff, writing within a partisan Lutheran context, concludes from exclusively circumstantial evidence, that Sala must have been a Lutheran at the time of his death, when he was in the service of the Dukes of Mecklenburg-Güstow. I am not recording speculation of this sort.
  • 6. Disciplines: Chm, Phr, Iat. Subordinate: Med. Sala began publishing on chemistry and medicines in about 1608-9. He published rather extensively in the genre, including a book of medications in 1624. Early he was influenced by Paracelsus and published in the Paracelsian tradition. Later Sala became skeptical of some the Paracelsus' theories, and in his later years he strove to amalgamate Paracelsianism with Galenic medicine. Sala's theories on chemical composition were historically important. In 1617 he published a book on the plague and how to cope with it.
  • 6. Scientific Disciplines Primary: None
  • 7. Means of Support Primary: Medicine, Patronage Secondary: Government, Schoolmastering Sometime late in the 16th century Sala followed his grandfather to Geneva. 1602-12 were Sala's wanderjahren, through Switzerland and Germany. He served as physician to troops in Germany in 1610. Nothing indicates where he learned medicine. He settled in The Hague as a physician in 1612-17. During 1617-20 he was physician to Count Anton Günther of Oldenburg, and he supervised the pharmacies in the Count's territories. I am assuming that the supervision was a salaried g overnmental position. 1620-5, in Hamburg as "chymiater," which can only mean a Paracelsian physician. Sometime during his German experience, perhaps in these years, he supporoted himself in part by teaching medicine. In 1625 he became the personal physician to Johann Albrecht, Duke of Mecklenburg-Güstow in Güstow, and then after 1636 as physician to Johann Albrecht's successor, Gustav Adolph in Bützow. Note that Sala, the uneducated son of a spinner, did well enough that his son, Kammerpräsident of Güstow sought ennoblement and his great grandson was named a Count of the Empire in the 18th century.
  • 8. Patronage Types: Aristrocrat, Court Official Sala was physician to Count Anton Günther of Oldenbuurg, to whom he dedicated Aphorismen, 1619. He spent the last twelve years of his life in the service of the Dukes of Mechlenburg-Güstow.
  • 9. Technological Involvement Types: Medical Practice, Pharmacology
  • 10. Scientific Societies Memberships: None

  Sources Karl von Buchka, "Angelus Sala (1576-1637)," Archiv für die Gesichichte der Naturwissenschaften und der Technik, 6 (1913), 20-6.

  G. Dragendorff, "Angelus Sala, Leibarzt des Herzogs Johann Albrecht von Mecklenburg-Güstow, seine Bedeutung für Medizin und Chemie," Jahrbücher des Vereins für mechlenburgische Geschichte und Altertumskunde, 61 (1896), 165-81. R.P. Multhauf, The Origins of Chemistry, (London, 1966), 161-2. J.R. Partington, A History of Chemistry, (London 1961), 2, 276- 80. Not Available and Not Consulted

  Georg Friedrich August Blanck, Angelus Sala, sein Leben und seine Werke, (Schwerin, 1883). This book, which the DSB touts as the only reliable source on Sala, does not appear to exist in the United States.

  Biographical sketch in G.F.A. Blanck, Die mechlenburgischen Ärtze von den Ältesten Zeiten bis zur Gegenwart, (Schwerin 1929), p. 83.

  Robert Capobus, Angelus Sala, (Berlin, 1933). A. Cossa, Angelo Sala, medico e chimico vicentino del secolo XVII, (Vicenza, 1894).

  Compiled by: Richard S. Westfall Department of History and Philosophy of Science Indiana University

  Sala - een groot aantal families, voornamelijk in kanton Tessin (Italiaans georienteerd) [Familiennamenbuch Schweiz, V, p 13].

  Jan Dominicus Sala geboren te Lausanne Zwitserland vestigde zich te Rotterdam in 1731 [Poorterboek Rotterdam in GN 15 (1960) pagina 66]

  Dominicus Sala geboren te Pognana Italië 1758 en overleden te Leiden 1839 [GN 45 (1990) pagina 317]

  Carolus (Carl, Charles) Sala geboren te Pognana Italië circa 1770 en overleden te Haarlem 1815 Bron Meertens Instituut

   

   

  Geografische weergave van de gemeenschappen Sala en Fortunati in Italië

  http://www.genealogiaitalia.com/

  http://www.labo.net/

  http://gens.labo.net/

  http://www.lombardiastorica.it/

  http://archivi.beniculturali.it/ACS/index.html

   

  Reageer (0)

  03-05-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De namen Sala en Fortunati in Italië
   

  Reageer (0)

  Categorie:1 Diversen a SALA WERREL
  Foto

  Benvenuti sul weblog della famiglia Sala-Frigerio. Wens je informatie te delen of heb je vragen, neem dan contact op met Manuela Stuyck.

  E-mail Manuela Stuyck


  E-mail Anatole Sala blogbeheerder

  Hieronder vindt u de zoeklijsten SALA WERREL.... SALA FRIGERIO.... SALA PRIMAVESI.... SALA BOLOGNA


  Zoeken in blog


  Categorieën
 • 0 SALA WERREL (2)
 • 1 AKTE DOOPSEL SALA WERREL A (12)
 • 1 AKTE DOOPSEL SALA WERREL B (11)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL A (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL B (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL C (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL D (21)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL E (17)
 • 1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL A (19)
 • 1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL B (17)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL A (20)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL B (20)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL C (9)
 • 1 ANNONCE OVERL SALA WERREL (15)
 • 1 BAROMETERS SALA WERREL (7)
 • 1 Begr plaats SALA WERREL (2)
 • 1 Bidprent a SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent b SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent c SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent d SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent e SALA WERREL (1)
 • 1 BONBOEK DOMINICUS SALA WERREL (1)
 • 1 BRIEVEN SALA WERREL (4)
 • 1 D. Sala and M. M. Werrel Weereld SALA WERREL (2)
 • 1 De Leidse zwemclub SALA WERREL (4)
 • 1 Diversen a SALA WERREL (12)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen a (10)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen b (10)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen c (4)
 • 1 Doop Fortunati SALA WERREL (3)
 • 1 FAM HEIJNEN SALA WERREL (10)
 • 1 FAM OUWERKERK SALA WERREL (6)
 • 1 FAM SCHRETLEN SALA WERREL (4)
 • 1 FAMILIE WAPEN SALA WERREL (4)
 • 1 Foto’s a SALA WERREL (19)
 • 1 Foto’s b SALA WERREL (19)
 • 1 Foto’s c SALA WERREL (15)
 • 1 Gerardus Johannes Sala SALA WERREL (4)
 • 1 Geschiedenis SALA WERREL (2)
 • 1 Gifmengster SALA WERREL (2)
 • 1 KRANT ARTIKELEN SALA WERREL (7)
 • 1 KRANT BERICHTEN SALA WERREL (18)
 • 1 Kunst a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA ADVERTENTIES SALA WERREL (14)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA ARCHIEVEN SALA WERREL (1)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG b SALA WERREL (19)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG d SALA WERREL (12)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA JAN TOOROP SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA JAN TOOROP SALA WERREL2 (6)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN b SALA WERREL (19)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN c SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN d Drie Octoberfeest SALA WERREL (9)
 • 1 LEIDEN Buskruitramp SALA WERREL (4)
 • 1 LEIDEN Cholera SALA WERREL (2)
 • 1 LEIDEN HISTORIE (3)
 • 1 LEIDEN Stadhuisbrand Leiden 1929 (1)
 • 1 Onbekend SALA WERREL (13)
 • 1 Pognana IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA WERREL (5)
 • 1 SALA CAROLUS FRANCISCUS - ANNA FRANCISCA KNAGE SALA WERREL (2)
 • 1 SALA CAROLUS FRANCISCUS NATUURKUNDIG ONDERZOEKER SALA WERREL (6)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER a SALA WERREL (20)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER b SALA WERREL (20)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER c SALA WERREL (1)
 • 1 SALA DOMINICUS JOHANNES - JOHANNA ELISABETH VAN HOUTEN SALA WERREL (9)
 • 1 SALA DOMINICUS JOHANNES DE ANSICHTKAARTEN VAN SALA WERREL (6)
 • 1 SALA HENDRICUS DOMINICUS - HENRICA CORNELIA VAN HOUTEN SALA WERREL (9)
 • 1 SALA HENRIËTTE WATERREUS SOPRAAN EN ZANGPEDAGOGE SALA WERREL (9)
 • 1 SALA JOHANNES GIJSBERTUS ARNOLDUS THEODORUS ARTS SALA WERREL (25)
 • 1 Sala lijsten SALA WERREL (6)
 • 1 SALA SIMON JOHANNES KUNSTHANDELAAR (10)
 • 1 Straat huis a SALA WERREL (18)
 • 1 Voogdij+Inb SALA WERREL (1)
 • 1 y---------------------------------------------------- (0)
 • 1Z 1 SALA FRIGERIO A - ZOEKLIJST (0)
 • 1Z 1 SALA FRIGERIO B INLEIDING/INTRODUCTION/INTRODUZIONE (3)
 • 1Z 2 AKTE DOOPSEL / BATTESIMO SALA FRIGERIO ITALIE (14)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO BE (5)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL B (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL C (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL D (2)
 • 1z 2 AKTE HUWELIJK / MATRIMONIO SALA FRIGERIO ITALIE (3)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO BE (1)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL B (14)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN / DECESSO SALA FRIGERIO ITALIE (14)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL B (20)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL C (3)
 • 1Z 3 CERTIFICATEN EN DIPLOMA'S SALA FRIGERIO (2)
 • 1z 9 LETTRES – BRIEVEN IT – NL SALA FRIGERIO (3)
 • 1z 91 LETTRES – BRIEVEN FR - NL SALA FRIGERIO (9)
 • 2 Advertenties SALA FRIGERIO (0)
 • 2 Albergo Sala SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Archief Milaan SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Begr plaats BE SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Begr plaats NL SALA FRIGERIO (6)
 • 2 Bev reg SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Bidpr BE a SALA FRIGERIO (10)
 • 2 Bidpr BE b SALA FRIGERIO (5)
 • 2 Bidpr NL SALA FRIGERIO (11)
 • 2 Communie SALA FRIGERIO (5)
 • 2 DEN GROOTEN OORLOG 1914-1918 SALA FRIGERIO (1)
 • 2 E HENRICUS LUDOVICUS LUDWIG SCHILDER BEELDHOUWER SALA FRIGERIO (6)
 • 2 EMMANUEL ERNEST GERARDUS VAN DE VEN SALA FRIGERIO (1)
 • 2 FAMILIEBERICHTEN ANNONCE A SALA FRIGERIO (13)
 • 2 foto Provincia di Como IT SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Foto's d Asso Visino Valbrona (2)
 • 2 Foto’s a SALA FRIGERIO (20)
 • 2 Foto’s b SALA FRIGERIO (18)
 • 2 Foto’s c SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Geb kaarten SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Geschiedenis SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Huizen straten SALA FRIGERIO (12)
 • 2 Huwelijk SALA FRIGERIO (2)
 • 2 inventaris bezittingen SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Klooster SALA FRIGERIO (2)
 • 2 Kranten SALA FRIGERIO (9)
 • 2 Portretten SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Pusiano IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Famiglia Omo Bono - 1901 Comune di Valbrona SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Folatelli – Sala y los descendientes en Argentina SALA FRIGERIO (3)
 • 2 RAPPORTO Giuseppe (Joseph) Maria Sebastiano Sala - douane SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Giuseppe Maria Sala e famiglia SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO I figli di Omobono Sala e Maria Sormano (1)
 • 2 RAPPORTO il libro Valbrona un Paese e la Sua Banda SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Rechtzaken SALA FRIGERIO (6)
 • 2 Sala Sigaren fabriek SALA FRIGERIO (10)
 • 2 Sala wollenstoffen fabriek SALA FRIGERIO (4)
 • 2 SEBALDUS SALA SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Valbrona IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Visino IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (12)
 • 2 z---------------------------------------------------- (0)
 • 2z 1SALA PRIMAVESI (0)
 • 2z AKTE DOOPSEL SALA PRIMAVESI (13)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI B (20) (1)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI C (20) (1)
 • 2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI B (17)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI B (18)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI C (0)
 • 2z CATHARINA SALA op zoek naar de wortels van familie Sala Primavesi SALA PRIMAVESI (1)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE A SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE B SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE C SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE D SALA PRIMAVESI (13)
 • 3 Begraafplaatsen SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Brieven SALA PRIMAVESI (5)
 • 3 Diversen SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 FAM. DE RIJK - SALA SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 FAM. SALA - KOENE SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 Foto’s SALA PRIMAVESI (0)
 • 3 Geschiedenis SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Gezinskaarten SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Huis straat a SALA PRIMAVESI (12)
 • 3 Kranten SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Mevrouw Sala-Leenheer oudste inwoner Heerenveen (2)
 • 3 RK armenhuis SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Testament SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 y---------------------------------------------------- (0)
 • 3z 1SALA BOLOGNA (0)
 • 4 AKTE DOOPSEL SALA BOLOGNA (1)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA A (20)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA B (18)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA C (20) (1)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA D (20) (1)
 • 4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA A (20)
 • 4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA B (13)
 • 4 AKTE OVERLIJDEN SALA BOLOGNA A (16)
 • 4 ANNONCE OVERLIJDEN SALA BOLOGNA (9)
 • 4 Begr Plaats Onbekend SALA BOLOGNA (5)
 • 4 Begr Plaats SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Foto’s SALA BOLOGNA (6)
 • 4 Geschiedenis SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Huizen straten SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Huwelijk SALA BOLOGNA (2)
 • 4 Kranten SALA BOLOGNA (2)
 • 4 NATIONALE MILITIE SALA BOLOGNA (5)
 • 4 ROUWKAARTEN SALA BOLOGNA (5)
 • 4 y---------------------------------------------------- (0)
 • ALGEMEEN ARCHIEF (1)
 • Archieven (8)
 • Begraafplaats (1)
 • Bijzondere naamgenoten (6)
 • Cultuur (7)
 • Diversen (2)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND A (19)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND B (20)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND C (20)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND D (17)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND E (6)
 • Geschiedenis (3)
 • Kaarten Kerst Nieuwjaar (5)
 • Kranten Algemeen (5)
 • Linken (1)
 • Oude beroepen (8)

 • Gastenboek

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Zoeken in blog


  Foto

  Archief per dag
 • 23-02-2015
 • 08-09-2014
 • 07-09-2014
 • 06-09-2014
 • 05-09-2014
 • 04-09-2014
 • 03-09-2014
 • 02-09-2014
 • 01-09-2014
 • 29-08-2014
 • 28-08-2014
 • 27-08-2014
 • 26-08-2014
 • 25-08-2014
 • 24-08-2014
 • 23-08-2014
 • 22-08-2014
 • 21-08-2014
 • 20-08-2014
 • 19-08-2014
 • 18-08-2014
 • 17-08-2014
 • 16-08-2014
 • 15-08-2014
 • 14-08-2014
 • 13-08-2014
 • 12-08-2014
 • 11-08-2014
 • 10-08-2014
 • 09-08-2014
 • 08-08-2014
 • 07-08-2014
 • 06-08-2014
 • 05-08-2014
 • 01-08-2014
 • 28-05-2014
 • 09-04-2014
 • 08-04-2014
 • 07-04-2014
 • 06-04-2014
 • 05-04-2014
 • 04-04-2014
 • 03-04-2014
 • 02-04-2014
 • 01-04-2014
 • 06-03-2014
 • 04-03-2014
 • 03-03-2014
 • 01-03-2014
 • 27-02-2014
 • 23-02-2014
 • 22-02-2014
 • 15-02-2014
 • 14-02-2014
 • 13-02-2014
 • 12-02-2014
 • 11-02-2014
 • 10-02-2014
 • 10-01-2014
 • 09-01-2014
 • 08-01-2014
 • 07-01-2014
 • 06-01-2014
 • 05-01-2014
 • 04-01-2014
 • 03-01-2014
 • 02-01-2014
 • 01-01-2014
 • 01-12-2013
 • 30-11-2013
 • 28-11-2013
 • 27-11-2013
 • 26-11-2013
 • 25-11-2013
 • 24-11-2013
 • 23-11-2013
 • 22-11-2013
 • 21-11-2013
 • 20-11-2013
 • 19-11-2013
 • 17-11-2013
 • 16-11-2013
 • 15-11-2013
 • 14-11-2013
 • 13-11-2013
 • 12-11-2013
 • 11-11-2013
 • 10-11-2013
 • 09-11-2013
 • 08-11-2013
 • 07-11-2013
 • 06-11-2013
 • 05-11-2013
 • 04-11-2013
 • 03-11-2013
 • 02-11-2013
 • 01-11-2013
 • 30-10-2013
 • 29-10-2013
 • 28-10-2013
 • 27-10-2013
 • 26-10-2013
 • 25-10-2013
 • 24-10-2013
 • 23-10-2013
 • 22-10-2013
 • 21-10-2013
 • 20-10-2013
 • 19-10-2013
 • 18-10-2013
 • 17-10-2013
 • 16-10-2013
 • 15-10-2013
 • 14-10-2013
 • 13-10-2013
 • 12-10-2013
 • 11-10-2013
 • 10-10-2013
 • 09-10-2013
 • 08-10-2013
 • 07-10-2013
 • 06-10-2013
 • 05-10-2013
 • 04-10-2013
 • 03-10-2013
 • 02-10-2013
 • 01-10-2013
 • 04-09-2013
 • 03-09-2013
 • 02-09-2013
 • 01-09-2013
 • 29-08-2013
 • 28-08-2013
 • 27-08-2013
 • 26-08-2013
 • 25-08-2013
 • 24-08-2013
 • 23-08-2013
 • 22-08-2013
 • 21-08-2013
 • 20-08-2013
 • 19-08-2013
 • 18-08-2013
 • 17-08-2013
 • 16-08-2013
 • 15-08-2013
 • 14-08-2013
 • 13-08-2013
 • 12-08-2013
 • 11-08-2013
 • 10-08-2013
 • 09-08-2013
 • 08-08-2013
 • 07-08-2013
 • 06-08-2013
 • 05-08-2013
 • 04-08-2013
 • 03-08-2013
 • 02-08-2013
 • 01-08-2013
 • 11-07-2013
 • 10-07-2013
 • 09-07-2013
 • 08-07-2013
 • 06-07-2013
 • 05-07-2013
 • 04-07-2013
 • 03-07-2013
 • 02-07-2013
 • 01-07-2013
 • 28-06-2013
 • 27-06-2013
 • 26-06-2013
 • 25-06-2013
 • 24-06-2013
 • 23-06-2013
 • 22-06-2013
 • 20-06-2013
 • 19-06-2013
 • 18-06-2013
 • 17-06-2013
 • 16-06-2013
 • 15-06-2013
 • 14-06-2013
 • 13-06-2013
 • 11-06-2013
 • 10-06-2013
 • 09-06-2013
 • 08-06-2013
 • 07-06-2013
 • 06-06-2013
 • 05-06-2013
 • 04-06-2013
 • 02-06-2013
 • 01-06-2013
 • 13-05-2013
 • 12-05-2013
 • 11-05-2013
 • 10-05-2013
 • 09-05-2013
 • 08-05-2013
 • 07-05-2013
 • 06-05-2013
 • 05-05-2013
 • 04-05-2013
 • 03-05-2013
 • 02-05-2013
 • 01-05-2013
 • 30-04-2013
 • 29-04-2013
 • 28-04-2013
 • 27-04-2013
 • 26-04-2013
 • 25-04-2013
 • 24-04-2013
 • 23-04-2013
 • 22-04-2013
 • 21-04-2013
 • 20-04-2013
 • 18-04-2013
 • 17-04-2013
 • 16-04-2013
 • 15-04-2013
 • 14-04-2013
 • 13-04-2013
 • 12-04-2013
 • 11-04-2013
 • 10-04-2013
 • 09-04-2013
 • 08-04-2013
 • 07-04-2013
 • 05-04-2013
 • 04-04-2013
 • 03-04-2013
 • 02-04-2013
 • 01-04-2013
 • 27-03-2013
 • 26-03-2013
 • 25-03-2013
 • 24-03-2013
 • 23-03-2013
 • 22-03-2013
 • 21-03-2013
 • 20-03-2013
 • 19-03-2013
 • 18-03-2013
 • 17-03-2013
 • 16-03-2013
 • 15-03-2013
 • 14-03-2013
 • 13-03-2013
 • 12-03-2013
 • 11-03-2013
 • 10-03-2013
 • 09-03-2013
 • 08-03-2013
 • 07-03-2013
 • 06-03-2013
 • 05-03-2013
 • 04-03-2013
 • 03-03-2013
 • 02-03-2013
 • 01-03-2013
 • 02-02-2013
 • 01-02-2013
 • 30-01-2013
 • 29-01-2013
 • 28-01-2013
 • 27-01-2013
 • 26-01-2013
 • 25-01-2013
 • 24-01-2013
 • 23-01-2013
 • 22-01-2013
 • 21-01-2013
 • 20-01-2013
 • 19-01-2013
 • 18-01-2013
 • 17-01-2013
 • 16-01-2013
 • 15-01-2013
 • 14-01-2013
 • 13-01-2013
 • 12-01-2013
 • 11-01-2013
 • 10-01-2013
 • 09-01-2013
 • 08-01-2013
 • 07-01-2013
 • 06-01-2013
 • 05-01-2013
 • 04-01-2013
 • 03-01-2013
 • 02-01-2013
 • 01-01-2013
 • 08-12-2012
 • 07-12-2012
 • 06-12-2012
 • 05-12-2012
 • 04-12-2012
 • 03-12-2012
 • 02-12-2012
 • 01-12-2012
 • 03-11-2012
 • 02-11-2012
 • 01-11-2012
 • 05-10-2012
 • 04-10-2012
 • 03-10-2012
 • 02-10-2012
 • 01-10-2012
 • 12-09-2012
 • 11-09-2012
 • 10-09-2012
 • 09-09-2012
 • 08-09-2012
 • 07-09-2012
 • 06-09-2012
 • 05-09-2012
 • 04-09-2012
 • 03-09-2012
 • 02-09-2012
 • 01-09-2012
 • 02-08-2012
 • 01-08-2012
 • 05-07-2012
 • 04-07-2012
 • 03-07-2012
 • 02-07-2012
 • 01-07-2012
 • 30-06-2012
 • 29-06-2012
 • 28-06-2012
 • 27-06-2012
 • 26-06-2012
 • 25-06-2012
 • 24-06-2012
 • 23-06-2012
 • 22-06-2012
 • 21-06-2012
 • 20-06-2012
 • 19-06-2012
 • 18-06-2012
 • 17-06-2012
 • 16-06-2012
 • 15-06-2012
 • 14-06-2012
 • 13-06-2012
 • 12-06-2012
 • 11-06-2012
 • 10-06-2012
 • 09-06-2012
 • 08-06-2012
 • 07-06-2012
 • 06-06-2012
 • 05-06-2012
 • 04-06-2012
 • 03-06-2012
 • 02-06-2012
 • 01-06-2012
 • 14-05-2012
 • 13-05-2012
 • 12-05-2012
 • 11-05-2012
 • 10-05-2012
 • 09-05-2012
 • 08-05-2012
 • 07-05-2012
 • 06-05-2012
 • 05-05-2012
 • 04-05-2012
 • 03-05-2012
 • 02-05-2012
 • 01-05-2012
 • 30-04-2012
 • 29-04-2012
 • 28-04-2012
 • 27-04-2012
 • 26-04-2012
 • 25-04-2012
 • 24-04-2012
 • 23-04-2012
 • 22-04-2012
 • 21-04-2012
 • 20-04-2012
 • 19-04-2012
 • 18-04-2012
 • 17-04-2012
 • 16-04-2012
 • 15-04-2012
 • 14-04-2012
 • 13-04-2012
 • 12-04-2012
 • 11-04-2012
 • 10-04-2012
 • 09-04-2012
 • 08-04-2012
 • 07-04-2012
 • 06-04-2012
 • 05-04-2012
 • 04-04-2012
 • 03-04-2012
 • 02-04-2012
 • 01-04-2012
 • 03-03-2012
 • 02-03-2012
 • 01-03-2012
 • 01-02-2012
 • 30-01-2012
 • 29-01-2012
 • 28-01-2012
 • 27-01-2012
 • 26-01-2012
 • 25-01-2012
 • 24-01-2012
 • 23-01-2012
 • 22-01-2012
 • 21-01-2012
 • 20-01-2012
 • 19-01-2012
 • 18-01-2012
 • 17-01-2012
 • 16-01-2012
 • 15-01-2012
 • 14-01-2012
 • 13-01-2012
 • 12-01-2012
 • 11-01-2012
 • 10-01-2012
 • 09-01-2012
 • 08-01-2012
 • 07-01-2012
 • 06-01-2012
 • 05-01-2012
 • 04-01-2012
 • 03-01-2012
 • 02-01-2012
 • 01-01-2012
 • 30-12-2011
 • 29-12-2011
 • 28-12-2011
 • 27-12-2011
 • 26-12-2011
 • 25-12-2011
 • 24-12-2011
 • 23-12-2011
 • 22-12-2011
 • 21-12-2011
 • 20-12-2011
 • 19-12-2011
 • 18-12-2011
 • 17-12-2011
 • 16-12-2011
 • 15-12-2011
 • 14-12-2011
 • 13-12-2011
 • 12-12-2011
 • 11-12-2011
 • 10-12-2011
 • 09-12-2011
 • 08-12-2011
 • 07-12-2011
 • 06-12-2011
 • 05-12-2011
 • 04-12-2011
 • 03-12-2011
 • 02-12-2011
 • 01-12-2011
 • 30-11-2011
 • 29-11-2011
 • 28-11-2011
 • 27-11-2011
 • 26-11-2011
 • 25-11-2011
 • 24-11-2011
 • 23-11-2011
 • 22-11-2011
 • 21-11-2011
 • 20-11-2011
 • 19-11-2011
 • 14-11-2011
 • 13-11-2011
 • 12-11-2011
 • 11-11-2011
 • 10-11-2011
 • 09-11-2011
 • 08-11-2011
 • 07-11-2011
 • 05-11-2011
 • 04-11-2011
 • 03-11-2011
 • 02-11-2011
 • 01-11-2011
 • 19-10-2011
 • 18-10-2011
 • 17-10-2011
 • 16-10-2011
 • 15-10-2011
 • 14-10-2011
 • 13-10-2011
 • 12-10-2011
 • 11-10-2011
 • 10-10-2011
 • 09-10-2011
 • 08-10-2011
 • 07-10-2011
 • 06-10-2011
 • 05-10-2011
 • 04-10-2011
 • 03-10-2011
 • 02-10-2011
 • 01-10-2011
 • 23-09-2011
 • 22-09-2011
 • 21-09-2011
 • 20-09-2011
 • 19-09-2011
 • 18-09-2011
 • 17-09-2011
 • 16-09-2011
 • 15-09-2011
 • 14-09-2011
 • 13-09-2011
 • 12-09-2011
 • 11-09-2011
 • 10-09-2011
 • 09-09-2011
 • 08-09-2011
 • 07-09-2011
 • 06-09-2011
 • 05-09-2011
 • 04-09-2011
 • 03-09-2011
 • 02-09-2011
 • 01-09-2011
 • 18-08-2011
 • 17-08-2011
 • 16-08-2011
 • 15-08-2011
 • 14-08-2011
 • 13-08-2011
 • 12-08-2011
 • 11-08-2011
 • 10-08-2011
 • 09-08-2011
 • 08-08-2011
 • 07-08-2011
 • 06-08-2011
 • 05-08-2011
 • 04-08-2011
 • 03-08-2011
 • 02-08-2011
 • 01-08-2011
 • 19-07-2011
 • 18-07-2011
 • 17-07-2011
 • 16-07-2011
 • 15-07-2011
 • 14-07-2011
 • 13-07-2011
 • 12-07-2011
 • 11-07-2011
 • 10-07-2011
 • 09-07-2011
 • 08-07-2011
 • 07-07-2011
 • 06-07-2011
 • 05-07-2011
 • 04-07-2011
 • 03-07-2011
 • 02-07-2011
 • 01-07-2011
 • 30-06-2011
 • 29-06-2011
 • 28-06-2011
 • 27-06-2011
 • 26-06-2011
 • 25-06-2011
 • 24-06-2011
 • 23-06-2011
 • 22-06-2011
 • 21-06-2011
 • 20-06-2011
 • 19-06-2011
 • 18-06-2011
 • 17-06-2011
 • 16-06-2011
 • 15-06-2011
 • 14-06-2011
 • 13-06-2011
 • 12-06-2011
 • 11-06-2011
 • 10-06-2011
 • 09-06-2011
 • 08-06-2011
 • 07-06-2011
 • 06-06-2011
 • 05-06-2011
 • 04-06-2011
 • 03-06-2011
 • 02-06-2011
 • 01-06-2011
 • 30-05-2011
 • 29-05-2011
 • 28-05-2011
 • 27-05-2011
 • 26-05-2011
 • 25-05-2011
 • 24-05-2011
 • 23-05-2011
 • 22-05-2011
 • 21-05-2011
 • 20-05-2011
 • 19-05-2011
 • 18-05-2011
 • 17-05-2011
 • 16-05-2011
 • 15-05-2011
 • 14-05-2011
 • 13-05-2011
 • 12-05-2011
 • 11-05-2011
 • 10-05-2011
 • 09-05-2011
 • 08-05-2011
 • 07-05-2011
 • 06-05-2011
 • 04-05-2011
 • 03-05-2011
 • 02-05-2011
 • 01-05-2011
 • 30-04-2011
 • 29-04-2011
 • 28-04-2011
 • 27-04-2011
 • 26-04-2011
 • 25-04-2011
 • 24-04-2011
 • 23-04-2011
 • 22-04-2011
 • 21-04-2011
 • 20-04-2011
 • 19-04-2011
 • 18-04-2011
 • 17-04-2011
 • 16-04-2011
 • 15-04-2011
 • 14-04-2011
 • 13-04-2011
 • 12-04-2011
 • 11-04-2011
 • 10-04-2011
 • 09-04-2011
 • 08-04-2011
 • 07-04-2011
 • 06-04-2011
 • 05-04-2011
 • 04-04-2011
 • 03-04-2011
 • 02-04-2011
 • 01-04-2011
 • 11-03-2011
 • 09-03-2011
 • 08-03-2011
 • 07-03-2011
 • 06-03-2011
 • 05-03-2011
 • 03-03-2011
 • 02-03-2011
 • 01-03-2011
 • 27-02-2011
 • 26-02-2011
 • 25-02-2011
 • 24-02-2011
 • 23-02-2011
 • 22-02-2011
 • 21-02-2011
 • 20-02-2011
 • 19-02-2011
 • 18-02-2011
 • 17-02-2011
 • 16-02-2011
 • 15-02-2011
 • 14-02-2011
 • 13-02-2011
 • 12-02-2011
 • 11-02-2011
 • 10-02-2011
 • 09-02-2011
 • 08-02-2011
 • 07-02-2011
 • 06-02-2011
 • 05-02-2011
 • 04-02-2011
 • 03-02-2011
 • 02-02-2011
 • 01-02-2011
 • 09-01-2011
 • 08-01-2011
 • 07-01-2011
 • 06-01-2011
 • 05-01-2011
 • 04-01-2011
 • 03-01-2011
 • 02-01-2011
 • 01-01-2011
 • 30-12-2010
 • 29-12-2010
 • 28-12-2010
 • 27-12-2010
 • 26-12-2010
 • 25-12-2010
 • 24-12-2010
 • 23-12-2010
 • 22-12-2010
 • 21-12-2010
 • 20-12-2010
 • 19-12-2010
 • 18-12-2010
 • 17-12-2010
 • 16-12-2010
 • 14-12-2010
 • 13-12-2010
 • 12-12-2010
 • 11-12-2010
 • 10-12-2010
 • 09-12-2010
 • 08-12-2010
 • 07-12-2010
 • 06-12-2010
 • 05-12-2010
 • 04-12-2010
 • 03-12-2010
 • 02-12-2010
 • 01-12-2010
 • 19-11-2010
 • 18-11-2010
 • 16-11-2010
 • 15-11-2010
 • 14-11-2010
 • 13-11-2010
 • 12-11-2010
 • 11-11-2010
 • 10-11-2010
 • 09-11-2010
 • 08-11-2010
 • 07-11-2010
 • 06-11-2010
 • 05-11-2010
 • 04-11-2010
 • 03-11-2010
 • 02-11-2010
 • 01-11-2010
 • 03-10-2010
 • 02-10-2010
 • 01-10-2010
 • 30-09-2010
 • 29-09-2010
 • 28-09-2010
 • 27-09-2010
 • 26-09-2010
 • 25-09-2010
 • 24-09-2010
 • 23-09-2010
 • 22-09-2010
 • 21-09-2010
 • 20-09-2010
 • 19-09-2010
 • 18-09-2010
 • 17-09-2010
 • 16-09-2010
 • 15-09-2010
 • 14-09-2010
 • 13-09-2010
 • 12-09-2010
 • 11-09-2010
 • 10-09-2010
 • 09-09-2010
 • 08-09-2010
 • 07-09-2010
 • 06-09-2010
 • 05-09-2010
 • 04-09-2010
 • 03-09-2010
 • 02-09-2010
 • 01-09-2010
 • 11-08-2010
 • 10-08-2010
 • 09-08-2010
 • 08-08-2010
 • 07-08-2010
 • 06-08-2010
 • 05-08-2010
 • 04-08-2010
 • 03-08-2010
 • 02-08-2010
 • 01-08-2010
 • 30-07-2010
 • 29-07-2010
 • 28-07-2010
 • 27-07-2010
 • 26-07-2010
 • 25-07-2010
 • 24-07-2010
 • 23-07-2010
 • 22-07-2010
 • 21-07-2010
 • 20-07-2010
 • 19-07-2010
 • 18-07-2010
 • 17-07-2010
 • 16-07-2010
 • 15-07-2010
 • 14-07-2010
 • 13-07-2010
 • 12-07-2010
 • 11-07-2010
 • 10-07-2010
 • 09-07-2010
 • 08-07-2010
 • 07-07-2010
 • 06-07-2010
 • 05-07-2010
 • 04-07-2010
 • 03-07-2010
 • 02-07-2010
 • 01-07-2010
 • 22-06-2010
 • 01-06-2010
 • 23-05-2010
 • 22-05-2010
 • 21-05-2010
 • 20-05-2010
 • 19-05-2010
 • 18-05-2010
 • 17-05-2010
 • 16-05-2010
 • 15-05-2010
 • 14-05-2010
 • 13-05-2010
 • 12-05-2010
 • 11-05-2010
 • 10-05-2010
 • 09-05-2010
 • 08-05-2010
 • 07-05-2010
 • 06-05-2010
 • 05-05-2010
 • 04-05-2010
 • 03-05-2010
 • 02-05-2010
 • 01-05-2010
 • 30-04-2010
 • 29-04-2010
 • 28-04-2010
 • 27-04-2010
 • 26-04-2010
 • 25-04-2010
 • 24-04-2010
 • 23-04-2010
 • 22-04-2010
 • 21-04-2010
 • 20-04-2010
 • 19-04-2010
 • 18-04-2010
 • 17-04-2010
 • 16-04-2010
 • 15-04-2010
 • 14-04-2010
 • 13-04-2010
 • 12-04-2010
 • 11-04-2010
 • 10-04-2010
 • 09-04-2010
 • 08-04-2010
 • 07-04-2010
 • 06-04-2010
 • 05-04-2010
 • 04-04-2010
 • 03-04-2010
 • 02-04-2010
 • 01-04-2010
 • 23-03-2010
 • 22-03-2010
 • 21-03-2010
 • 20-03-2010
 • 19-03-2010
 • 18-03-2010
 • 17-03-2010
 • 16-03-2010
 • 15-03-2010
 • 14-03-2010
 • 13-03-2010
 • 12-03-2010
 • 11-03-2010
 • 10-03-2010
 • 09-03-2010
 • 08-03-2010
 • 07-03-2010
 • 06-03-2010
 • 05-03-2010
 • 04-03-2010
 • 03-03-2010
 • 02-03-2010
 • 01-02-2010
 • 19-01-2010
 • 16-01-2010
 • 15-01-2010
 • 14-01-2010
 • 13-01-2010
 • 11-01-2010
 • 10-01-2010
 • 09-01-2010
 • 08-01-2010
 • 06-01-2010
 • 05-01-2010
 • 03-01-2010
 • 16-12-2009
 • 15-12-2009
 • 14-12-2009
 • 13-12-2009
 • 12-12-2009
 • 11-12-2009
 • 10-12-2009
 • 09-12-2009
 • 08-12-2009
 • 07-12-2009
 • 06-12-2009
 • 05-12-2009
 • 04-12-2009
 • 03-12-2009
 • 02-12-2009
 • 01-12-2009
 • 01-11-2009
 • 25-10-2009
 • 24-10-2009
 • 23-10-2009
 • 22-10-2009
 • 21-10-2009
 • 20-10-2009
 • 19-10-2009
 • 18-10-2009
 • 17-10-2009
 • 16-10-2009
 • 15-10-2009
 • 14-10-2009
 • 13-10-2009
 • 12-10-2009
 • 11-10-2009
 • 10-10-2009
 • 09-10-2009
 • 08-10-2009
 • 07-10-2009
 • 06-10-2009
 • 05-10-2009
 • 04-10-2009
 • 03-10-2009
 • 02-10-2009
 • 01-10-2009
 • 30-09-2009
 • 29-09-2009
 • 27-09-2009
 • 26-09-2009
 • 23-09-2009
 • 22-09-2009
 • 21-09-2009
 • 20-09-2009
 • 19-09-2009
 • 18-09-2009
 • 17-09-2009
 • 16-09-2009
 • 15-09-2009
 • 14-09-2009
 • 13-09-2009
 • 11-09-2009
 • 10-09-2009
 • 09-09-2009
 • 08-09-2009
 • 07-09-2009
 • 06-09-2009
 • 05-09-2009
 • 04-09-2009
 • 03-09-2009
 • 02-09-2009
 • 01-09-2009
 • 27-08-2009
 • 26-08-2009
 • 17-08-2009
 • 16-08-2009
 • 12-08-2009
 • 05-08-2009
 • 02-08-2009
 • 30-07-2009
 • 29-07-2009
 • 28-07-2009
 • 27-07-2009
 • 26-07-2009
 • 25-07-2009
 • 24-07-2009
 • 23-07-2009
 • 22-07-2009
 • 21-07-2009
 • 19-07-2009
 • 18-07-2009
 • 17-07-2009
 • 16-07-2009
 • 15-07-2009
 • 14-07-2009
 • 13-07-2009
 • 12-07-2009
 • 11-07-2009
 • 10-07-2009
 • 09-07-2009
 • 08-07-2009
 • 07-07-2009
 • 06-07-2009
 • 05-07-2009
 • 04-07-2009
 • 03-07-2009
 • 02-07-2009
 • 01-07-2009
 • 26-06-2009
 • 11-06-2009
 • 07-06-2009
 • 05-06-2009
 • 03-06-2009
 • 02-06-2009
 • 01-06-2009
 • 30-05-2009
 • 29-05-2009
 • 28-05-2009
 • 27-05-2009
 • 26-05-2009
 • 25-05-2009
 • 24-05-2009
 • 23-05-2009
 • 22-05-2009
 • 21-05-2009
 • 20-05-2009
 • 19-05-2009
 • 18-05-2009
 • 17-05-2009
 • 15-05-2009
 • 14-05-2009
 • 13-05-2009
 • 12-05-2009
 • 11-05-2009
 • 10-05-2009
 • 09-05-2009
 • 08-05-2009
 • 07-05-2009
 • 06-05-2009
 • 05-05-2009
 • 04-05-2009
 • 03-05-2009
 • 02-05-2009
 • 01-05-2009
 • 21-04-2009
 • 20-04-2009
 • 19-04-2009
 • 18-04-2009
 • 17-04-2009
 • 16-04-2009
 • 15-04-2009
 • 14-04-2009
 • 13-04-2009
 • 12-04-2009
 • 11-04-2009
 • 10-04-2009
 • 09-04-2009
 • 08-04-2009
 • 07-04-2009
 • 06-04-2009
 • 05-04-2009
 • 04-04-2009
 • 03-04-2009
 • 02-04-2009
 • 01-04-2009
 • 26-03-2009
 • 24-03-2009
 • 23-03-2009
 • 18-03-2009
 • 16-03-2009
 • 07-03-2009
 • 06-03-2009
 • 05-03-2009
 • 04-03-2009
 • 03-03-2009
 • 02-03-2009
 • 01-03-2009
 • 06-02-2009
 • 05-02-2009
 • 04-02-2009
 • 03-02-2009
 • 02-02-2009
 • 28-01-2009
 • 27-01-2009
 • 22-01-2009
 • 17-01-2009
 • 16-01-2009
 • 12-01-2009
 • 11-01-2009
 • 05-01-2009
 • 04-01-2009
 • 03-01-2009
 • 30-12-2008
 • 29-12-2008
 • 28-12-2008
 • 27-12-2008
 • 26-12-2008
 • 25-12-2008
 • 24-12-2008
 • 23-12-2008
 • 22-12-2008
 • 21-12-2008
 • 20-12-2008
 • 19-12-2008
 • 18-12-2008
 • 17-12-2008
 • 16-12-2008
 • 15-12-2008
 • 14-12-2008
 • 13-12-2008
 • 12-12-2008
 • 11-12-2008
 • 10-12-2008
 • 09-12-2008
 • 08-12-2008
 • 07-12-2008
 • 06-12-2008
 • 05-12-2008
 • 04-12-2008
 • 03-12-2008
 • 02-12-2008
 • 01-12-2008
 • 04-11-2008
 • 03-11-2008
 • 02-11-2008
 • 01-11-2008
 • 11-09-2008
 • 10-09-2008
 • 09-09-2008
 • 08-09-2008
 • 07-09-2008
 • 06-09-2008
 • 05-09-2008
 • 04-09-2008
 • 03-09-2008
 • 02-09-2008
 • 01-09-2008
 • 04-08-2008
 • 03-08-2008
 • 02-08-2008
 • 01-08-2008
 • 18-07-2008
 • 17-07-2008
 • 16-07-2008
 • 15-07-2008
 • 14-07-2008
 • 13-07-2008
 • 12-07-2008
 • 11-07-2008
 • 10-07-2008
 • 09-07-2008
 • 08-07-2008
 • 07-07-2008
 • 06-07-2008
 • 05-07-2008
 • 04-07-2008
 • 03-07-2008
 • 02-07-2008
 • 01-07-2008
 • 04-05-2008
 • 02-05-2008
 • 01-05-2008
 • 22-03-2008
 • 21-03-2008
 • 20-03-2008
 • 19-03-2008
 • 18-03-2008
 • 17-03-2008
 • 16-03-2008
 • 15-03-2008
 • 14-03-2008
 • 13-03-2008
 • 12-03-2008
 • 11-03-2008
 • 10-03-2008
 • 09-03-2008
 • 08-03-2008
 • 07-03-2008
 • 06-03-2008
 • 05-03-2008
 • 04-03-2008
 • 03-03-2008
 • 02-03-2008
 • 01-03-2008
 • 23-02-2008
 • 22-02-2008
 • 21-02-2008
 • 20-02-2008
 • 16-01-2008
 • 15-01-2008
 • 14-01-2008
 • 13-01-2008
 • 12-01-2008
 • 11-01-2008
 • 09-01-2008
 • 08-01-2008
 • 07-01-2008
 • 06-01-2008
 • 05-01-2008
 • 03-01-2008
 • 02-01-2008
 • 01-01-2008
 • 09-12-2007
 • 08-12-2007
 • 07-12-2007
 • 06-12-2007
 • 05-12-2007
 • 04-12-2007
 • 03-12-2007
 • 02-12-2007
 • 03-11-2007
 • 02-11-2007
 • 01-11-2007
 • 24-09-2007
 • 23-09-2007
 • 22-09-2007
 • 21-09-2007
 • 20-09-2007
 • 19-09-2007
 • 18-09-2007
 • 17-09-2007
 • 16-09-2007
 • 15-09-2007
 • 14-09-2007
 • 13-09-2007
 • 12-09-2007
 • 11-09-2007
 • 10-09-2007
 • 09-09-2007
 • 08-09-2007
 • 07-09-2007
 • 06-09-2007
 • 05-09-2007
 • 04-09-2007
 • 03-09-2007
 • 02-09-2007
 • 01-09-2007
 • 30-08-2007
 • 29-08-2007
 • 28-08-2007
 • 27-08-2007
 • 26-08-2007
 • 25-08-2007
 • 24-08-2007
 • 23-08-2007
 • 22-08-2007
 • 21-08-2007
 • 20-08-2007
 • 19-08-2007
 • 18-08-2007
 • 17-08-2007
 • 16-08-2007
 • 15-08-2007
 • 14-08-2007
 • 13-08-2007
 • 12-08-2007
 • 11-08-2007
 • 10-08-2007
 • 09-08-2007
 • 08-08-2007
 • 07-08-2007
 • 06-08-2007
 • 05-08-2007
 • 04-08-2007
 • 03-08-2007
 • 02-08-2007
 • 01-08-2007
 • 24-07-2007
 • 23-07-2007
 • 22-07-2007
 • 21-07-2007
 • 20-07-2007
 • 19-07-2007
 • 18-07-2007
 • 17-07-2007
 • 16-07-2007
 • 15-07-2007
 • 14-07-2007
 • 13-07-2007
 • 12-07-2007
 • 11-07-2007
 • 10-07-2007
 • 09-07-2007
 • 08-07-2007
 • 07-07-2007
 • 06-07-2007
 • 05-07-2007
 • 04-07-2007
 • 03-07-2007
 • 02-07-2007
 • 01-07-2007
 • 06-05-2007
 • 05-05-2007
 • 04-05-2007
 • 03-05-2007
 • 02-05-2007
 • 01-05-2007
 • 11-03-2007
 • 10-03-2007
 • 09-03-2007
 • 08-03-2007
 • 05-03-2007
 • 04-03-2007
 • 03-03-2007
 • 02-03-2007
 • 01-03-2007
 • 20-02-2007
 • 19-02-2007
 • 18-02-2007
 • 17-02-2007
 • 16-02-2007
 • 15-02-2007
 • 14-02-2007
 • 13-02-2007
 • 12-02-2007
 • 11-02-2007
 • 10-02-2007
 • 09-02-2007
 • 08-02-2007
 • 07-02-2007
 • 06-02-2007
 • 05-02-2007
 • 04-02-2007
 • 03-02-2007
 • 02-02-2007
 • 01-02-2007
 • 20-01-2007
 • 19-01-2007
 • 18-01-2007
 • 16-01-2007
 • 14-01-2007
 • 12-01-2007
 • 11-01-2007
 • 10-01-2007
 • 09-01-2007
 • 08-01-2007
 • 07-01-2007
 • 06-01-2007
 • 05-01-2007
 • 04-01-2007
 • 03-01-2007
 • 02-01-2007
 • 01-01-2007
 • 08-12-2006
 • 07-12-2006
 • 06-12-2006
 • 05-12-2006
 • 04-12-2006
 • 03-12-2006
 • 02-12-2006
 • 01-12-2006
 • 15-11-2006
 • 14-11-2006
 • 13-11-2006
 • 12-11-2006
 • 11-11-2006
 • 10-10-2006
 • 09-10-2006
 • 08-10-2006
 • 07-10-2006
 • 06-10-2006
 • 26-09-2006
 • 25-09-2006
 • 24-09-2006
 • 23-09-2006
 • 22-09-2006
 • 21-09-2006
 • 20-09-2006
 • 09-09-2006
 • 08-09-2006
 • 07-09-2006
 • 06-09-2006
 • 05-09-2006
 • 11-08-2006
 • 10-08-2006
 • 09-08-2006
 • 08-08-2006
 • 07-08-2006
 • 06-08-2006
 • 05-08-2006
 • 04-08-2006
 • 03-08-2006
 • 02-08-2006
 • 01-08-2006
 • 13-07-2006
 • 12-07-2006
 • 11-07-2006
 • 10-07-2006
 • 09-07-2006
 • 08-07-2006
 • 07-07-2006
 • 06-07-2006
 • 05-07-2006
 • 04-07-2006
 • 03-07-2006
 • 02-07-2006
 • 01-07-2006
 • 10-05-2006
 • 04-05-2006
 • 03-05-2006
 • 01-05-2006
 • 11-04-2006
 • 10-04-2006
 • 09-04-2006
 • 08-04-2006
 • 07-04-2006
 • 06-04-2006
 • 05-04-2006
 • 04-04-2006
 • 03-04-2006
 • 02-04-2006
 • 01-04-2006
 • 25-03-2006
 • 24-03-2006
 • 23-03-2006
 • 22-03-2006
 • 21-03-2006
 • 20-03-2006
 • 19-03-2006
 • 18-03-2006
 • 17-03-2006
 • 16-03-2006
 • 15-03-2006
 • 14-03-2006
 • 13-03-2006
 • 12-03-2006
 • 11-03-2006
 • 10-03-2006
 • 09-03-2006
 • 08-03-2006
 • 07-03-2006
 • 06-03-2006
 • 05-03-2006
 • 04-03-2006
 • 02-03-2006
 • 01-03-2006
 • 26-02-2006
 • 25-02-2006
 • 24-02-2006
 • 23-02-2006
 • 22-02-2006
 • 21-02-2006
 • 20-02-2006
 • 19-02-2006
 • 18-02-2006
 • 17-02-2006
 • 16-02-2006
 • 15-02-2006
 • 14-02-2006
 • 13-02-2006
 • 12-02-2006
 • 11-02-2006
 • 10-02-2006
 • 09-02-2006
 • 08-02-2006
 • 07-02-2006
 • 06-02-2006
 • 05-02-2006
 • 04-02-2006
 • 03-02-2006
 • 02-02-2006
 • 01-02-2006
 • 04-01-2006
 • 03-01-2006
 • 02-01-2006
 • 01-01-2006
 • 11-12-2005
 • 10-12-2005
 • 09-12-2005
 • 08-12-2005
 • 07-12-2005
 • 06-12-2005
 • 05-12-2005
 • 04-12-2005
 • 03-12-2005
 • 02-12-2005
 • 01-12-2005
 • 10-11-2005
 • 09-11-2005
 • 08-11-2005
 • 07-11-2005
 • 06-11-2005
 • 05-11-2005
 • 04-11-2005
 • 03-11-2005
 • 02-11-2005
 • 01-11-2005
 • 07-10-2005
 • 06-10-2005
 • 05-10-2005
 • 04-10-2005
 • 03-10-2005
 • 02-10-2005
 • 01-10-2005
 • 02-09-2005
 • 01-09-2005
 • 09-08-2005
 • 08-08-2005
 • 04-08-2005
 • 03-08-2005
 • 02-08-2005
 • 12-07-2005
 • 11-07-2005
 • 10-07-2005
 • 09-07-2005
 • 08-07-2005
 • 07-07-2005
 • 06-07-2005
 • 05-07-2005
 • 04-07-2005
 • 03-07-2005
 • 02-07-2005
 • 01-07-2005
 • 05-06-2005
 • 04-06-2005
 • 03-06-2005
 • 02-06-2005
 • 01-06-2005
 • 07-04-2005
 • 06-04-2005
 • 05-04-2005
 • 04-04-2005
 • 03-04-2005
 • 02-04-2005
 • 01-04-2005
 • 08-03-2005
 • 07-03-2005
 • 06-03-2005
 • 05-03-2005
 • 04-03-2005
 • 03-03-2005
 • 02-03-2005
 • 01-03-2005
 • 16-01-2005
 • 15-01-2005
 • 14-01-2005
 • 13-01-2005
 • 12-01-2005
 • 11-01-2005
 • 10-01-2005
 • 09-01-2005
 • 08-01-2005
 • 07-01-2005
 • 06-01-2005
 • 05-01-2005
 • 04-01-2005
 • 03-01-2005
 • 02-01-2005
 • 01-01-2005
 • 06-01-2004
 • 05-01-2004
 • 02-01-2004
 • 01-01-2004
 • 18-12-2003
 • 17-12-2003
 • 16-12-2003
 • 15-12-2003
 • 14-12-2003
 • 13-12-2003
 • 12-12-2003
 • 11-12-2003
 • 10-12-2003
 • 09-12-2003
 • 08-12-2003
 • 07-12-2003
 • 06-12-2003
 • 05-12-2003
 • 04-12-2003
 • 03-12-2003
 • 02-12-2003
 • 01-12-2003
 • 10-02-2003
 • 09-02-2003
 • 08-02-2003
 • 07-02-2003
 • 06-02-2003
 • 05-02-2003
 • 04-02-2003
 • 03-02-2003
 • 02-02-2003
 • 01-02-2003
 • 19-01-2003
 • 18-01-2003
 • 17-01-2003
 • 16-01-2003
 • 15-01-2003
 • 14-01-2003
 • 13-01-2003
 • 12-01-2003
 • 11-01-2003
 • 10-01-2003
 • 09-01-2003
 • 08-01-2003
 • 07-01-2003
 • 06-01-2003
 • 05-01-2003
 • 04-01-2003
 • 03-01-2003
 • 02-01-2003
 • 01-01-2003
 • 24-01-2000
 • 22-01-2000
 • 20-01-2000
 • 11-01-2000
 • 10-01-2000
 • 09-01-2000
 • 08-01-2000
 • 19-10-1975
 • 07-05-1974
 • 23-01-1974
 • 22-01-1974
 • 21-01-1974
 • 19-01-1974
 • 17-01-1974
 • 16-01-1974
 • 15-01-1974
 • 14-01-1974
 • 13-01-1974
 • 16-11-1973
 • 15-11-1973
 • 14-11-1973
 • 13-11-1973
 • 12-11-1973
 • 04-11-1973
 • 03-11-1973
 • 20-10-1973
 • 25-09-1973
 • 24-09-1973
 • 23-09-1973
 • 22-09-1973
 • 21-09-1973
 • 20-09-1973
 • 19-09-1973
 • 18-09-1973
 • 17-09-1973
 • 16-09-1973
 • 15-09-1973
 • 14-09-1973
 • 13-09-1973
 • 12-09-1973
 • 11-09-1973
 • 10-09-1973
 • 09-09-1973
 • 08-09-1973
 • 07-09-1973
 • 06-09-1973
 • 05-09-1973
 • 04-09-1973
 • 03-09-1973
 • 02-09-1973
 • 01-09-1973
 • 21-07-1973
 • 16-07-1973
 • 15-07-1973
 • 14-07-1973
 • 13-07-1973
 • 12-07-1973
 • 10-07-1973
 • 06-05-1973
 • 05-05-1973
 • 01-05-1973
 • 20-02-1973

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Zoeken met Google  Categorieën
 • 0 SALA WERREL (2)
 • 1 AKTE DOOPSEL SALA WERREL A (12)
 • 1 AKTE DOOPSEL SALA WERREL B (11)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL A (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL B (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL C (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL D (21)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL E (17)
 • 1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL A (19)
 • 1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL B (17)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL A (20)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL B (20)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL C (9)
 • 1 ANNONCE OVERL SALA WERREL (15)
 • 1 BAROMETERS SALA WERREL (7)
 • 1 Begr plaats SALA WERREL (2)
 • 1 Bidprent a SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent b SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent c SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent d SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent e SALA WERREL (1)
 • 1 BONBOEK DOMINICUS SALA WERREL (1)
 • 1 BRIEVEN SALA WERREL (4)
 • 1 D. Sala and M. M. Werrel Weereld SALA WERREL (2)
 • 1 De Leidse zwemclub SALA WERREL (4)
 • 1 Diversen a SALA WERREL (12)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen a (10)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen b (10)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen c (4)
 • 1 Doop Fortunati SALA WERREL (3)
 • 1 FAM HEIJNEN SALA WERREL (10)
 • 1 FAM OUWERKERK SALA WERREL (6)
 • 1 FAM SCHRETLEN SALA WERREL (4)
 • 1 FAMILIE WAPEN SALA WERREL (4)
 • 1 Foto’s a SALA WERREL (19)
 • 1 Foto’s b SALA WERREL (19)
 • 1 Foto’s c SALA WERREL (15)
 • 1 Gerardus Johannes Sala SALA WERREL (4)
 • 1 Geschiedenis SALA WERREL (2)
 • 1 Gifmengster SALA WERREL (2)
 • 1 KRANT ARTIKELEN SALA WERREL (7)
 • 1 KRANT BERICHTEN SALA WERREL (18)
 • 1 Kunst a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA ADVERTENTIES SALA WERREL (14)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA ARCHIEVEN SALA WERREL (1)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG b SALA WERREL (19)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG d SALA WERREL (12)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA JAN TOOROP SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA JAN TOOROP SALA WERREL2 (6)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN b SALA WERREL (19)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN c SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN d Drie Octoberfeest SALA WERREL (9)
 • 1 LEIDEN Buskruitramp SALA WERREL (4)
 • 1 LEIDEN Cholera SALA WERREL (2)
 • 1 LEIDEN HISTORIE (3)
 • 1 LEIDEN Stadhuisbrand Leiden 1929 (1)
 • 1 Onbekend SALA WERREL (13)
 • 1 Pognana IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA WERREL (5)
 • 1 SALA CAROLUS FRANCISCUS - ANNA FRANCISCA KNAGE SALA WERREL (2)
 • 1 SALA CAROLUS FRANCISCUS NATUURKUNDIG ONDERZOEKER SALA WERREL (6)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER a SALA WERREL (20)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER b SALA WERREL (20)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER c SALA WERREL (1)
 • 1 SALA DOMINICUS JOHANNES - JOHANNA ELISABETH VAN HOUTEN SALA WERREL (9)
 • 1 SALA DOMINICUS JOHANNES DE ANSICHTKAARTEN VAN SALA WERREL (6)
 • 1 SALA HENDRICUS DOMINICUS - HENRICA CORNELIA VAN HOUTEN SALA WERREL (9)
 • 1 SALA HENRIËTTE WATERREUS SOPRAAN EN ZANGPEDAGOGE SALA WERREL (9)
 • 1 SALA JOHANNES GIJSBERTUS ARNOLDUS THEODORUS ARTS SALA WERREL (25)
 • 1 Sala lijsten SALA WERREL (6)
 • 1 SALA SIMON JOHANNES KUNSTHANDELAAR (10)
 • 1 Straat huis a SALA WERREL (18)
 • 1 Voogdij+Inb SALA WERREL (1)
 • 1 y---------------------------------------------------- (0)
 • 1Z 1 SALA FRIGERIO A - ZOEKLIJST (0)
 • 1Z 1 SALA FRIGERIO B INLEIDING/INTRODUCTION/INTRODUZIONE (3)
 • 1Z 2 AKTE DOOPSEL / BATTESIMO SALA FRIGERIO ITALIE (14)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO BE (5)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL B (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL C (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL D (2)
 • 1z 2 AKTE HUWELIJK / MATRIMONIO SALA FRIGERIO ITALIE (3)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO BE (1)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL B (14)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN / DECESSO SALA FRIGERIO ITALIE (14)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL B (20)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL C (3)
 • 1Z 3 CERTIFICATEN EN DIPLOMA'S SALA FRIGERIO (2)
 • 1z 9 LETTRES – BRIEVEN IT – NL SALA FRIGERIO (3)
 • 1z 91 LETTRES – BRIEVEN FR - NL SALA FRIGERIO (9)
 • 2 Advertenties SALA FRIGERIO (0)
 • 2 Albergo Sala SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Archief Milaan SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Begr plaats BE SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Begr plaats NL SALA FRIGERIO (6)
 • 2 Bev reg SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Bidpr BE a SALA FRIGERIO (10)
 • 2 Bidpr BE b SALA FRIGERIO (5)
 • 2 Bidpr NL SALA FRIGERIO (11)
 • 2 Communie SALA FRIGERIO (5)
 • 2 DEN GROOTEN OORLOG 1914-1918 SALA FRIGERIO (1)
 • 2 E HENRICUS LUDOVICUS LUDWIG SCHILDER BEELDHOUWER SALA FRIGERIO (6)
 • 2 EMMANUEL ERNEST GERARDUS VAN DE VEN SALA FRIGERIO (1)
 • 2 FAMILIEBERICHTEN ANNONCE A SALA FRIGERIO (13)
 • 2 foto Provincia di Como IT SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Foto's d Asso Visino Valbrona (2)
 • 2 Foto’s a SALA FRIGERIO (20)
 • 2 Foto’s b SALA FRIGERIO (18)
 • 2 Foto’s c SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Geb kaarten SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Geschiedenis SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Huizen straten SALA FRIGERIO (12)
 • 2 Huwelijk SALA FRIGERIO (2)
 • 2 inventaris bezittingen SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Klooster SALA FRIGERIO (2)
 • 2 Kranten SALA FRIGERIO (9)
 • 2 Portretten SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Pusiano IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Famiglia Omo Bono - 1901 Comune di Valbrona SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Folatelli – Sala y los descendientes en Argentina SALA FRIGERIO (3)
 • 2 RAPPORTO Giuseppe (Joseph) Maria Sebastiano Sala - douane SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Giuseppe Maria Sala e famiglia SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO I figli di Omobono Sala e Maria Sormano (1)
 • 2 RAPPORTO il libro Valbrona un Paese e la Sua Banda SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Rechtzaken SALA FRIGERIO (6)
 • 2 Sala Sigaren fabriek SALA FRIGERIO (10)
 • 2 Sala wollenstoffen fabriek SALA FRIGERIO (4)
 • 2 SEBALDUS SALA SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Valbrona IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Visino IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (12)
 • 2 z---------------------------------------------------- (0)
 • 2z 1SALA PRIMAVESI (0)
 • 2z AKTE DOOPSEL SALA PRIMAVESI (13)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI B (20) (1)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI C (20) (1)
 • 2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI B (17)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI B (18)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI C (0)
 • 2z CATHARINA SALA op zoek naar de wortels van familie Sala Primavesi SALA PRIMAVESI (1)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE A SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE B SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE C SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE D SALA PRIMAVESI (13)
 • 3 Begraafplaatsen SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Brieven SALA PRIMAVESI (5)
 • 3 Diversen SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 FAM. DE RIJK - SALA SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 FAM. SALA - KOENE SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 Foto’s SALA PRIMAVESI (0)
 • 3 Geschiedenis SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Gezinskaarten SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Huis straat a SALA PRIMAVESI (12)
 • 3 Kranten SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Mevrouw Sala-Leenheer oudste inwoner Heerenveen (2)
 • 3 RK armenhuis SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Testament SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 y---------------------------------------------------- (0)
 • 3z 1SALA BOLOGNA (0)
 • 4 AKTE DOOPSEL SALA BOLOGNA (1)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA A (20)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA B (18)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA C (20) (1)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA D (20) (1)
 • 4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA A (20)
 • 4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA B (13)
 • 4 AKTE OVERLIJDEN SALA BOLOGNA A (16)
 • 4 ANNONCE OVERLIJDEN SALA BOLOGNA (9)
 • 4 Begr Plaats Onbekend SALA BOLOGNA (5)
 • 4 Begr Plaats SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Foto’s SALA BOLOGNA (6)
 • 4 Geschiedenis SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Huizen straten SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Huwelijk SALA BOLOGNA (2)
 • 4 Kranten SALA BOLOGNA (2)
 • 4 NATIONALE MILITIE SALA BOLOGNA (5)
 • 4 ROUWKAARTEN SALA BOLOGNA (5)
 • 4 y---------------------------------------------------- (0)
 • ALGEMEEN ARCHIEF (1)
 • Archieven (8)
 • Begraafplaats (1)
 • Bijzondere naamgenoten (6)
 • Cultuur (7)
 • Diversen (2)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND A (19)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND B (20)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND C (20)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND D (17)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND E (6)
 • Geschiedenis (3)
 • Kaarten Kerst Nieuwjaar (5)
 • Kranten Algemeen (5)
 • Linken (1)
 • Oude beroepen (8)

 • Categorieën
 • 0 SALA WERREL (2)
 • 1 AKTE DOOPSEL SALA WERREL A (12)
 • 1 AKTE DOOPSEL SALA WERREL B (11)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL A (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL B (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL C (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL D (21)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL E (17)
 • 1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL A (19)
 • 1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL B (17)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL A (20)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL B (20)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL C (9)
 • 1 ANNONCE OVERL SALA WERREL (15)
 • 1 BAROMETERS SALA WERREL (7)
 • 1 Begr plaats SALA WERREL (2)
 • 1 Bidprent a SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent b SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent c SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent d SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent e SALA WERREL (1)
 • 1 BONBOEK DOMINICUS SALA WERREL (1)
 • 1 BRIEVEN SALA WERREL (4)
 • 1 D. Sala and M. M. Werrel Weereld SALA WERREL (2)
 • 1 De Leidse zwemclub SALA WERREL (4)
 • 1 Diversen a SALA WERREL (12)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen a (10)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen b (10)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen c (4)
 • 1 Doop Fortunati SALA WERREL (3)
 • 1 FAM HEIJNEN SALA WERREL (10)
 • 1 FAM OUWERKERK SALA WERREL (6)
 • 1 FAM SCHRETLEN SALA WERREL (4)
 • 1 FAMILIE WAPEN SALA WERREL (4)
 • 1 Foto’s a SALA WERREL (19)
 • 1 Foto’s b SALA WERREL (19)
 • 1 Foto’s c SALA WERREL (15)
 • 1 Gerardus Johannes Sala SALA WERREL (4)
 • 1 Geschiedenis SALA WERREL (2)
 • 1 Gifmengster SALA WERREL (2)
 • 1 KRANT ARTIKELEN SALA WERREL (7)
 • 1 KRANT BERICHTEN SALA WERREL (18)
 • 1 Kunst a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA ADVERTENTIES SALA WERREL (14)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA ARCHIEVEN SALA WERREL (1)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG b SALA WERREL (19)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG d SALA WERREL (12)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA JAN TOOROP SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA JAN TOOROP SALA WERREL2 (6)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN b SALA WERREL (19)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN c SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN d Drie Octoberfeest SALA WERREL (9)
 • 1 LEIDEN Buskruitramp SALA WERREL (4)
 • 1 LEIDEN Cholera SALA WERREL (2)
 • 1 LEIDEN HISTORIE (3)
 • 1 LEIDEN Stadhuisbrand Leiden 1929 (1)
 • 1 Onbekend SALA WERREL (13)
 • 1 Pognana IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA WERREL (5)
 • 1 SALA CAROLUS FRANCISCUS - ANNA FRANCISCA KNAGE SALA WERREL (2)
 • 1 SALA CAROLUS FRANCISCUS NATUURKUNDIG ONDERZOEKER SALA WERREL (6)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER a SALA WERREL (20)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER b SALA WERREL (20)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER c SALA WERREL (1)
 • 1 SALA DOMINICUS JOHANNES - JOHANNA ELISABETH VAN HOUTEN SALA WERREL (9)
 • 1 SALA DOMINICUS JOHANNES DE ANSICHTKAARTEN VAN SALA WERREL (6)
 • 1 SALA HENDRICUS DOMINICUS - HENRICA CORNELIA VAN HOUTEN SALA WERREL (9)
 • 1 SALA HENRIËTTE WATERREUS SOPRAAN EN ZANGPEDAGOGE SALA WERREL (9)
 • 1 SALA JOHANNES GIJSBERTUS ARNOLDUS THEODORUS ARTS SALA WERREL (25)
 • 1 Sala lijsten SALA WERREL (6)
 • 1 SALA SIMON JOHANNES KUNSTHANDELAAR (10)
 • 1 Straat huis a SALA WERREL (18)
 • 1 Voogdij+Inb SALA WERREL (1)
 • 1 y---------------------------------------------------- (0)
 • 1Z 1 SALA FRIGERIO A - ZOEKLIJST (0)
 • 1Z 1 SALA FRIGERIO B INLEIDING/INTRODUCTION/INTRODUZIONE (3)
 • 1Z 2 AKTE DOOPSEL / BATTESIMO SALA FRIGERIO ITALIE (14)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO BE (5)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL B (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL C (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL D (2)
 • 1z 2 AKTE HUWELIJK / MATRIMONIO SALA FRIGERIO ITALIE (3)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO BE (1)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL B (14)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN / DECESSO SALA FRIGERIO ITALIE (14)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL B (20)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL C (3)
 • 1Z 3 CERTIFICATEN EN DIPLOMA'S SALA FRIGERIO (2)
 • 1z 9 LETTRES – BRIEVEN IT – NL SALA FRIGERIO (3)
 • 1z 91 LETTRES – BRIEVEN FR - NL SALA FRIGERIO (9)
 • 2 Advertenties SALA FRIGERIO (0)
 • 2 Albergo Sala SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Archief Milaan SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Begr plaats BE SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Begr plaats NL SALA FRIGERIO (6)
 • 2 Bev reg SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Bidpr BE a SALA FRIGERIO (10)
 • 2 Bidpr BE b SALA FRIGERIO (5)
 • 2 Bidpr NL SALA FRIGERIO (11)
 • 2 Communie SALA FRIGERIO (5)
 • 2 DEN GROOTEN OORLOG 1914-1918 SALA FRIGERIO (1)
 • 2 E HENRICUS LUDOVICUS LUDWIG SCHILDER BEELDHOUWER SALA FRIGERIO (6)
 • 2 EMMANUEL ERNEST GERARDUS VAN DE VEN SALA FRIGERIO (1)
 • 2 FAMILIEBERICHTEN ANNONCE A SALA FRIGERIO (13)
 • 2 foto Provincia di Como IT SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Foto's d Asso Visino Valbrona (2)
 • 2 Foto’s a SALA FRIGERIO (20)
 • 2 Foto’s b SALA FRIGERIO (18)
 • 2 Foto’s c SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Geb kaarten SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Geschiedenis SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Huizen straten SALA FRIGERIO (12)
 • 2 Huwelijk SALA FRIGERIO (2)
 • 2 inventaris bezittingen SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Klooster SALA FRIGERIO (2)
 • 2 Kranten SALA FRIGERIO (9)
 • 2 Portretten SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Pusiano IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Famiglia Omo Bono - 1901 Comune di Valbrona SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Folatelli – Sala y los descendientes en Argentina SALA FRIGERIO (3)
 • 2 RAPPORTO Giuseppe (Joseph) Maria Sebastiano Sala - douane SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Giuseppe Maria Sala e famiglia SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO I figli di Omobono Sala e Maria Sormano (1)
 • 2 RAPPORTO il libro Valbrona un Paese e la Sua Banda SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Rechtzaken SALA FRIGERIO (6)
 • 2 Sala Sigaren fabriek SALA FRIGERIO (10)
 • 2 Sala wollenstoffen fabriek SALA FRIGERIO (4)
 • 2 SEBALDUS SALA SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Valbrona IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Visino IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (12)
 • 2 z---------------------------------------------------- (0)
 • 2z 1SALA PRIMAVESI (0)
 • 2z AKTE DOOPSEL SALA PRIMAVESI (13)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI B (20) (1)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI C (20) (1)
 • 2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI B (17)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI B (18)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI C (0)
 • 2z CATHARINA SALA op zoek naar de wortels van familie Sala Primavesi SALA PRIMAVESI (1)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE A SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE B SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE C SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE D SALA PRIMAVESI (13)
 • 3 Begraafplaatsen SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Brieven SALA PRIMAVESI (5)
 • 3 Diversen SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 FAM. DE RIJK - SALA SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 FAM. SALA - KOENE SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 Foto’s SALA PRIMAVESI (0)
 • 3 Geschiedenis SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Gezinskaarten SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Huis straat a SALA PRIMAVESI (12)
 • 3 Kranten SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Mevrouw Sala-Leenheer oudste inwoner Heerenveen (2)
 • 3 RK armenhuis SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Testament SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 y---------------------------------------------------- (0)
 • 3z 1SALA BOLOGNA (0)
 • 4 AKTE DOOPSEL SALA BOLOGNA (1)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA A (20)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA B (18)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA C (20) (1)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA D (20) (1)
 • 4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA A (20)
 • 4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA B (13)
 • 4 AKTE OVERLIJDEN SALA BOLOGNA A (16)
 • 4 ANNONCE OVERLIJDEN SALA BOLOGNA (9)
 • 4 Begr Plaats Onbekend SALA BOLOGNA (5)
 • 4 Begr Plaats SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Foto’s SALA BOLOGNA (6)
 • 4 Geschiedenis SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Huizen straten SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Huwelijk SALA BOLOGNA (2)
 • 4 Kranten SALA BOLOGNA (2)
 • 4 NATIONALE MILITIE SALA BOLOGNA (5)
 • 4 ROUWKAARTEN SALA BOLOGNA (5)
 • 4 y---------------------------------------------------- (0)
 • ALGEMEEN ARCHIEF (1)
 • Archieven (8)
 • Begraafplaats (1)
 • Bijzondere naamgenoten (6)
 • Cultuur (7)
 • Diversen (2)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND A (19)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND B (20)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND C (20)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND D (17)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND E (6)
 • Geschiedenis (3)
 • Kaarten Kerst Nieuwjaar (5)
 • Kranten Algemeen (5)
 • Linken (1)
 • Oude beroepen (8)


 • Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!