NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Over Onderdrukte Moslima's
 • Als het maar een Vrouw is... (Satire)
 • Met de Dood Bedreigd
 • Merkels Verraad . . .
 • Een Geslaagde Karikatuur
 • Sommige dingen veranderen nooit . . .
 • Over Islamleraars
 • "Vlamingen willen Vluchtelingen helpen"
 • Reactie van Tjenne op het Heengaan van Jos
 • Juncker is Ontoerekeningsvatbaar
 • Reactie van Walter op het Afscheid van Jos
 • Muzikaal Tussendoortje
 • Aanzetten tot Haat, Geweld en Moord
 • Waarom kiezen voor het Vlaams Belang
 • 9/11 leerde mij alles over de islam
 • 11 September 2001
 • Hersenspoeling van Scholieren
 • Fobie : een Misdrijf ?!
 • Omdat het Zondag is...
 • Orkaan 'Lieve'
 • Weerzinwekkend !
 • De Paus wil Europa vernietigen
 • Vrijheid van Gevoelsuiting
 • Vlaams Belang en PVV versterken Vriendschap
 • Over Rassenmenging
 • Mijn Gedacht over het Betogingske tegen De Wever
 • Spijbelende Kleuters
 • Dames in Bikini
 • Gelijke Kansen voor alle Leerlingen : een Illusie !
 • Wijkagent als Contactpersoon
 • 14-jarig Meisje gedwongen tot Huwelijk
 • Moslimleerkrachten voor de Klas
 • Over Ganzen en Asielzoekers
 • Over de veel te lange Zomervakantie
 • Migrantencriminaliteit
  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   

  Mijn Vlaandren spreekt zijn eigen taal

  God gaf elk land de zijne

  en laat ze rijk zijn , laat ze kaal

  ze is vlaams en z' is de mijne  ( Guido Gezelle)

  Hij die mij van mijn taal berooft

  die hoort niet hier te lande

  hij spreekt zijn taal , hij eert zijn god

  in eigen land, dàn vrede t'allen kante

  02-01-2016 om 14:26 geschreven door jos

  Vlaand'ren mijn land

  De Noordzee bruist een lied dat brandt
  De zeewind draagt het mede
  Het zingt van vrijheid over 't land
  Van vreugd' in dorp en stede
  De zonne vuurt de blijheid aan
  Langs velden, weiden, stromen
  Waar steden met hun torens staan
  Waar woud en heide dromen
  Daar is 't waar ik geboren werd
  Waar moeder mij eens wiegde
  Mijn land is Vlaand'ren, U mijn liefde, U mijn hart
  O schone steden, trots en vroom
  Vol heilige feestvisioenen
  O stille dorpkens langs de stroom
  Waar veld en weide groenen
  Ik min U, stad vol klokgetril
  En dorp ik min U beide
  En 't is er, als ik dromen wil
  Zo vreedzaam in de heide
  Daar is 't waar ik geboren werd
  Waar moeder mij eens wiegde
  Mijn land is Vlaand'ren, U mijn liefde, U mijn hart

  Willem Gijssels (1875 - 1945)

  Gij noemt mij racist, mijnheer ? (Wim De Cock)

  Gij noemt mij een racist, mijnheer
  omdat ik eigen volk en eigen taal waardeer,
  bij eigen aard en eigen waarden zweer,
  mijn kind'ren eerst hun rechten leer.
  Daarom noemt gij mij een racist, mijnheer.

  Noemt gij mij een racist, mijnheer,
  omdat ik vreemden zoals gasten eer,
  geen dwang of geen bemoeizucht tolereer,
  in eigen land de wetten zelf dicteer ?
  Noemt gij mij daarom een racist, mijnheer ?

  Stel, dat ik later in uw land passeer.
  Zult gij niet eisen, dat ik zonder meer,
  uw eigenheid en uw gewoonten accepteer ?
  Dat ik uw wetten en uw regels respecteer ?
  Zijt gij dan ook racist, mijnheer ?

  Gij stuurt mij stellig naar mijn thuisland weer,
  indien gij vindt dat ik te lang en al te zeer
  van uw geduld en gastvrijheid profiteer.
  Onthoud, dat gij noch recht noch reden hebt, wanneer
  gij 't lef hebt, mij te schelden voor racist, mijnheer !

  Voor de echte Vlamingen

  land van mijn dromen

  het zal er weer niet van komen

  je kan niet meer vechten

  en wordt geregeerd door knechten

  je gaat weer luisteren naar de Walen

  en hun prijs braaf betalen

  je bestaat uit oranje, gele en blauwe lakeien

  die hun belgische meesters opvrijen

  ----------

  laat de Waaltjes nu toch stikken

  en hun zelfgemaakte wonden likken

  wij hebben gewerkt voor ons geluk

  en maakten dat van hen niet stuk

  ons volk werd groot door kracht

  daarin schuilt nog onze macht

  laat ze dreigen, laat ze zagen

  geef niet toe en niet versagen

  hou koppig vast aan uw gelijk

  en schenk ze hun eigen walenrijk

  22-10-2014, 00:00 geschreven door johan v.d.b

  SCHOOLPERIKELEN (Vroeger)

  Avonturen met schooldirecties, leerkrachten, leerlingen, ouders, clb'ers. Vertellingen over vroeger en nu.
  21-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Over Onderdrukte Moslima's

  Lang leven de integratie!

  De 42-jarige Darya Safai komt oorspronkelijk uit Iran. 19 jaar lang leefde ze onder het juk van de knettergekke ayatollahs die haar dwongen om zich publiekelijk te bedekken. Ze was nog maar zes jaar oud toen ze een “vormloze overgooier en een donkere wijde broek” moest dragen. Op haar negende werd ze aangepakt door de schooldirectrice doordat ze de euvele moed had om hardop te lachen toen ze aan het spelen was met haar vriendinnetjes. Dat mocht niet. Ze was immers een meisje. En die moeten niet gezien en niet gehoord worden.

  Hoewel het de bedoeling daarvan was om vrouwen nederig en klein te houden had dit het omgekeerde effect op Darya. Zij werd er alleen maar onafhankelijker door.  Op haar 23ste — ze was 4 jaar oud toen Ayatollah Khomeini aan de macht kwam — vluchtte Darya via Turkije naar Brussel, waar ze een nieuw — vrij — leven begon.

  Aanvankelijk was ze daar hartstikke blij mee, maar tegenwoordig maakt ze zich grote zorgen. Ze ziet namelijk steeds vaker dat allochtone meisjes in België op net zo’n manier gekleed en behandeld worden als zij in Iran.

  “Als tandarts in Molenbeek en Borgerhout zie ik veel vrouwen die van hun man, vader of broer niet mogen werken. Ook niet als ze een hoofddoek dragen, want een nog betere bescherming tegen de blikken van andere mannen is thuisblijven. Ik zie meisjes van zes die van hoofd tot teen bedekt zijn. Ik probeer mij op hun gebit te concentreren, maar als de behandeling voorbij is, doe ik een poging met haar ouders te spreken over de vrijheid waar zo’n meisje naar snakt.”

  En nee, daar heeft ze niets mee — zeker niet met die types die in de media roepen dat ze het alleen maar doen omdat ze het zelf willen, terwijl Darya maar al te goed weet wat er achter de schermen gebeurt:

  “Ik wind mij erover op dat jonge meisjes met hoofddoek in de media vrolijk de geëmancipeerde moslima uithangen, die van de hoofddoek een statement proberen te maken van onafhankelijkheid. Welke vrouw kiest er nu voor ongelijkheid? Dat doe je vanwege je religie, de druk van een regime of vanwege sociale druk van de gemeenschap. Voor zulke vrouwen is het de enige manier om iets te bereiken in de maatschappij zonder verstoten te worden. Dat is volgens mij geen keuze en zo moet je dat al helemaal niet promoten.”

  Ook heeft ze een heldere boodschap voor quasi-feministisch links in Europa. Dat zijn dus van die vrouwen die roepen dat ze feministisch zijn, maar die de multiculturele heilstaat ondertussen stiekem veel belangrijker vinden dan vrouwenrechten:

  “Hier in het Westen verdedigen progressievelingen de hoofddoek, maar zonder de filosofie of gedachte erachter te bekritiseren. Dat vind ik kwalijk. Vrouwen hier zijn decennia geleden in opstand gekomen tegen de dogma’s van de kerk en voor emancipatie. Alles wat wij hier in het Westen hebben is er dankzij die kritische blik. Maar nu zeggen sommige feministen: een hoofddoek is een vrije keuze. Daarmee maken ze propaganda voor een symbool van ongelijkheid en discriminatie.”

  In 2015 publiceerde Darya haar memories “Lopen tegen de wind.” Vorig jaar werd ze door de Belgische Vrouwenraad, die blijkbaar nog niet is overgenomen door politiekcorrect multicultureel links, gehuldigd als “Vredesvrouw 2016.”

  De Dagelijkse Standaard

  21-09-2017 om 22:01 geschreven door lieve


  >> Reageer (0)
  20-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Als het maar een Vrouw is... (Satire)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  VUB-rector Caroline Pauwels (foto) wil gendergelijkheid in het professorenkorps: "1 op de 3 professoren moet een vrouw zijn. Over capaciteiten en bekwaamheden geen woord... als het maar een vrouw is.

  Om het quotum van 1 op 3 te bereiken gaat de rector huisbezoeken afleggen en vrouwen van achter het fornuis wegsleuren om hen te promoveren tot professor. Of ze nu geschikt zijn of niet... als het maar een vrouw is.

  En dan komt die vrouwelijke professor 's ochtends te laat in de aula omdat ze eerst haar kindjes heeft moeten wakker schudden om naar school te brengen. Tussendoor staakt ze het lesgeven om boodschappen te doen voor het avondeten, en 's avonds vertrekt ze vroeger om haar kindjes weer van school te halen. De studenten blijven verweesd achter... Ach, als de professor maar een vrouw is.

  Tijd om lessen voor te bereiden heeft ze niet want ze moet haar kindjes helpen met huiswerk maken. En hen 's nachts troosten als ze een boze droom beleefden. De volgende ochtend meldt ze zich ziek. De universiteit kan niet meteen een vervanger vinden... Als het maar een vrouw is.

  Als één van de kindjes ziek is, moet ze ermee naar de dokter. Ze verwittigt de universiteit, en meldt meteen dat ze het komende half jaar niet kan komen lesgeven omdat ze in bevallingsverlof gaat... Ach, als de professor maar een vrouw is.

  20-09-2017 om 21:46 geschreven door lieve


  >> Reageer (3)
  19-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Met de Dood Bedreigd

  Ik las dat advocaat Jef Vermassen met de dood bedreigd werd. Het verwondert me dat de Parachutemoord nog niet verfilmd is.

  Met de dood bedreigd... Het doet me denken aan een ontmoeting met een ex-leraar vorig jaar die me vertelde: "Als wij u konden doodpitsen, deden we dat." En dat sloeg dan op al mijn blogberichten waarin ik iedereen door het slijk sleurde die me iets in de weg gelegd had of die mij dwarsboomde. Zoals daar waren: psychopaat Horbert, migrantenwerksters en maatschappelijk werksters, de Turkse tolk, de directies Mosselmans, Blauwbaard, An Serpent, Prutsmans, Wijsneus, Prullemans, Bullebak, Griezelmans... allemaal uitslovers en dienaars van het bruine migrantenvolkje, allen volbloed linkse rooien, onder leiding van bendeleider Horbert die het initiatief nam om mijn blog aan te klagen bij het CGKR.

  "Als wij u konden doodpitsen, deden we dat"... Die ene zin maakte bijzondere indruk op mij. Het was beangstigend. Maar ik liet me niet uit het lood slaan. De leraar in kwestie was een onverbeterlijke en hardnekkige sp.a'er. Ik vroeg hem: "En, nog altijd geen lid van 't Vlaams Belang? Anders krijgt ge een pak rammel van mij." En toen kwam hij aandraven met een drogreden als zou het Vlaams Belang voor de kerk zijn en tegen homo's, "ik ben atheïst!".

  Toen begon ik te bidden tot de Heilige Rita, patrones van de hopeloze gevallen...

  19-09-2017 om 21:26 geschreven door lieve


  >> Reageer (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Merkels Verraad . . .

  Merkel´s verraad . . .

  Geplaatst door:
  E.J. Bron
  (www.ejbron.wordpress.com)   h/t “Jan”

  19-09-2017 om 15:07 geschreven door lieve


  >> Reageer (2)
  18-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een Geslaagde Karikatuur
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Het negerinnetje op de foto is Dalilla Hermans, schrijfster met Rwandese roots. Zij is boos op 'racistische' afbeeldingen en trompettert haar verbolgenheid overal in het rond. Nu is ze gestruikeld over een reclame-affiche van scouts waarop een karikatuur van een negerjongetje staat. Zo maken de scouts reclame voor hun 'Oerwoudfuif'. Het is een geslaagde tekening omdat alle kenmerken van een negertje correct weergegeven worden. Rassen onderscheiden zich van elkaar door specifieke eigenschappen die allemaal samen gestalte geven aan een ras. De karikatuur van het negerjongetje laat de meest kenmerkende trekken zien. Een geslaagde tekening dus.

  Dalilla ligt duidelijk met zichzelf in de clinch. Zij heeft moeite met het aanvaarden van rasverschillen, dat maakt haar gefrustreerd en zo ziet ze ten onrechte overal racisme en discriminatie om zich heen.

  Onze zwarte medemensen hebben dikke lippen, een platte snoet, een kroeskopje en een vooruitstekende kaak. Dat zijn fysieke kenmerken eigen aan het zwarte ras. En als men die kenmerken extra wil uitbeelden in een karikatuur, dan valt dat onder vrije meningsuiting.

  Cartoonisten zijn pientere mensen. Zij zijn in staat om belangrijke eigenschappen te puren uit een afbeelding om die dan extra glans te geven in een karikaturale weergave.

   

  18-09-2017 om 20:08 geschreven door lieve


  >> Reageer (1)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sommige dingen veranderen nooit . . .

  Sommige dingen veranderen nooit . . .

  Geplaatst door:
  E.J. Bron
  (www.ejbron.wordpress.com)

  h/t “j”

  18-09-2017 om 10:56 geschreven door lieve


  >> Reageer (1)
  17-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Over Islamleraars

  Ik ga nu even in vogelvlucht wandelen overheen het landschap van het verleden. Vroeger, toen ik in diverse scholen de islam zag binnensluipen en schuifelend zich een weg banen naar een vaste plek in ons onderwijs, kwamen islamlessen en Turkse islamleraars onze Vlaamse scholen bezoedelen. Het begin van de islamisering van ons onderwijs. Islamleraars vond ik akelige mannen, zij pasten niet in het gewone klassieke schoolgebeuren.

  Ik zag moslimleerlingen zich afzonderen in groepjes toen ze zich naar het klaslokaal begaven waar de islamleraar op hen wachtte. Een vreemde gang van zaken. Enerzijds waren er de verwoede pogingen van het onderwijs om moslimkinderen te helpen integreren in onze westerse middens, en anderzijds was er hun aparte behandeling, los van hun Vlaamse klasgenoten. Het islamonderwijs werkte de segregatie in de hand, zo heb ik het ervaren.

  Het begon ergens in de jaren 70 toen de eerste islamleraar zich in de school van directeur Verbeeck aankondigde. Zijn intrede ging niet gepaard met vreugdevol applaus, integendeel, ineens was ie d'r, de islamleraar. En hij waande zich de koning van de hele school. Ik herinner me nog goed hoe hij mij denigrerend aankeek bij onze eerste ontmoeting.

  En dan was er een jonge moslimturk die nog studeerde voor leraar. En toch gaf hij al les?! Ja, islamleraars genieten van meer privileges dan onze Vlaamse leerkrachten... Die man was vriendelijk omdat ie iets van mij nodig had. Hij vroeg me om hem te helpen bij zijn eindwerk. Directeur Griezelmans keek de andere kant op.

  Over de islamleraar in de school van An Serpent ben ik vlug uitverteld. Die negeerde mij helemaal. Ook goed.

  En dezelfde neerbuigende houding ondervond ik bij de stille getuigen van de islam in de scholen van directeur Grommelpot en directeur Hutsepot.

  En dan was er nog zo'n islamitisch exemplaar in de school van directeur Mosselmans. Die moslim had helemáál geen papieren die vereist waren om voor een klas te staan. Hij haalde zich de woede op de hals van alle leerkrachten die zich suf gestudeerd hadden om een leraarsdiploma te behalen. Corrupte directeur Mosselmans zweeg en was tevreden.

  En als apotheose was er de islamleraar in het atheneum van directeur Blauwbaard. Hij was de enige islamleraar die een gesprek met mij wou aangaan. Jammer dat hij haast onverstaanbaar was. Een hardnekkig Turks accent wisselde zich af met zelfverzonnen zinsconstructies en verhakkelde Nederlandse woorden... En toch al zo lang hier in Limburg wonen?!

  17-09-2017 om 18:38 geschreven door lieve


  >> Reageer (1)
  16-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen."Vlamingen willen Vluchtelingen helpen"

  Enquête 11.11.11: "Acht op de tien Vlamingen willen vluchtelingen helpen."

  Het is ook mogelijk dat alleen maar vluchtelingen ondervraagd werden, of een stel linkse feministen, dat kan ook. Dan kom je vlug aan 8 op 10 geflipte behulpzame Vlamingen die vluchtelingen te hulp willen snellen.

  Wij zijn géén gastvrij volk, wij doen alsóf we onze vreemde naasten liefhebben. Wij denken dat het zo hoort. Dat wordt ons ingeprent en ingehamerd en wijsgemaakt, en dat we vooral niet van onszelf mogen houden. Misplaatste en ziekelijke menslievendheid. Wij zijn lullige slaphangers die onszelf wegcijferen voor het welzijn van 'vluchtelingen' en andere sukkelaars. Wij zijn vredelievend en medemenselijk en halen allerlei tuig en gespuis van over de hele wereld hier binnen. Om tenslotte zelf door het terroristisch geboefte aangevallen te worden.

  Vluchtelingen helpen? En wie helpt ONS? Wij, die nu leven nu in een ontwrichte samenleving, waar chaos heerst, met een verhoogd onveiligheidsgevoel en stijgende criminaliteitscijfers, wij worden overmand door de overlast veroorzaakt door de massa nieuwkomers. Wie helpt ONS? Een hele hoop ontwortelden en psychisch gestoorden zijn deel komen uitmaken van onze eens zo stabiele samenleving met zekerheden en vaste waarden. Niets is nu meer zoals weleer. Ze hebben alles overhoop gehaald, de vreemde nieuwelingen. En ze worden beschermd door onze politici en Europese leiders die niets liever willen dan een multiculturele lappenmand zonder eigenheden en zonder identiteit. Xenofielen en Eurofielen blijven ongestraft de andere kant opkijken.

  De ophef rond het taalgebruik van Theo Francken "opkuisen" is daarom onzinnig en kleinzielig. Hij mag gerust straffere taal spreken. En de vluchtelingen in het Maximiliaanpark kregen twee jaar geleden al psychologische bijstand... 't Heeft niet veel geholpen. Natuurlijk niet.

  En dan zijn er de illegale Afrikaanse krakers die al jaren illegaal rondreizen op zoek naar illegale onderkomens. De Afrikaanse krakers weigeren te vertrekken, ze willen papieren. En nu bezetten ze het Astrid hotel in Brussel. Al jaren op rondreis? Al jaren in illegaliteit? In hun thuisland zouden ze voor zulke streken allang afgeschoten geweest zijn...

  16-09-2017 om 22:25 geschreven door lieve


  >> Reageer (5)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Reactie van Tjenne op het Heengaan van Jos

  Aan Lieve en allen,

  Een ietwat late reactie van mij om hier te reageren, dat is door het feit dat ik bij Jos, mijn vriend, ten huize was en ik heb het geluk gehad hem nog een laatste bezoek te brengen donderdagavond om 19 uur, waarbij ik en mijn vrouw bemerkten dat hij bij volle bewustzijn gekozen heeft na veel pijn en verdriet onder begeleiding van dokter en familie in coma wil gaan de volgende dag om 13 uur. Na een innige omhelzing zijn we om 21 uur weggegaan op een wijze dat het geen afscheid, maar een tot ziens was.

  Raar, zo een afscheid te beleven, dat had ik bij mijn eigen moeder niet. Jos was iemand bij wie ik bijna wekelijks samen zat, praten en eten in de zelfde zaak, het was alsof het gisteren was.

  Het was goed jou vanaf 1988 te leren kennen, mijn trouwe Vlaamse vriend.

  Tjenne, zoals je mij vaak noemde. 

  16-09-2017 om 12:03 geschreven door tjenne

  16-09-2017 om 13:07 geschreven door lieve


  >> Reageer (1)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Juncker is Ontoerekeningsvatbaar

  EU-president Juncker hield gisteren zijn State of the Union-toespraak in het Europese Parlement. Het is duidelijk wat de gestoorde man wil: een superstaat EU.

  Mogelijk is de alcohol naar z'n hersenen gestegen en is daar blijven haperen en heeft niet meer de weg naar zijn bloedbanen kunnen vinden. Dan kan megalomanie zich ontwikkelen in het hele lijf en leden. Symptomen zijn een extreme eigendunk en pathologische grootheidswaanzin. Juncker lijdt in de ergste graad aan eurofilie. Hij is ontoerekenigsvatbaar. De ziekte is onomkeerbaar en zal hem tot in zijn graf vergezellen.

  Eurofilie doet hem streven naar opperste EU-integratie en uiterste samenhang van alle EU-lidstaten. Uit zijn toespraak bleek dat hij van zijn eurofiele hart geen moordkuil  maakte. En dat de "Eurofiele Megalomaan alles Europees wil maken".

  Elsevier kijkt gelaten naar de EU-wording  als een project van een megalomane dictatoriale EU-voorzitter: "Junckers EU-schip vaart weg, zonder dat burgers er richting aan kunnen geven... Al is de boot lek, hebben alle scheepslieden schurft, zitten er gaten in de zeilen, en kampt het schip met tegenwind, kapitein Juncker zal doorvaren, desnoods totdat het schip tegen de rotsen slaat." Elsevier ziet hoe de EU een megalomaan project aan het worden is.

  Zelfs de Financial Times moest bedremmeld vaststellen dat Juncker aan het overdrijven was.

  16-09-2017 om 09:20 geschreven door lieve


  >> Reageer (5)
  15-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Reactie van Walter op het Afscheid van Jos

  Een zeer passend lied bij het afscheid van vriend Jos. Deze middag om 13.00.u. heb ik aan hem gedacht, en u Lieve met zekerheid ook. Jos was een Vlaming in hart en nieren, een monument onder de Vlaamse bloggers die we niet vlug zullen vergeten. Zelf was ik bevoorrecht hem enkele malen te mogen ontmoeten in het bijzijn van een andere grote Vlaming, blogger en vriend van mij, met name wijlen Ray van Angeltjes. Jos was een man met het Vlaamse hart op de juiste plaats. Zijn commentaren op zijn blog, zijn reacties bij collega's bloggers heeft tot de laatse uren van zijn leven met de goede zaak bezig geweest. Getuige daarvan zijn laatste reactie om 11.08.u. op uw blog. Jos beste vriend, Vlaanderen is u dankbaar, we zullen je missen, rust zacht.

  15-09-2017 om 14:55 geschreven door Walter F.

  15-09-2017 om 15:20 geschreven door lieve


  >> Reageer (7)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Muzikaal Tussendoortje

  Time to say Goodbye

  15-09-2017 om 12:31 geschreven door lieve


  >> Reageer (1)
  14-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aanzetten tot Haat, Geweld en Moord

  "Ongelovigen moet je haten, verachten en vermoorden": deze ophitsende taal staat te lezen in de koran, een bundeltje dat gretig verslonden wordt tijdens islamlessen op school. Er staan vijandige koranverzen in te lezen die oproepen tot haat en moord op ongelovigen.                  

  Toen Mohammed in een labiele bui zijn 'openbaringen' neerpende in zijn dagboek, een soort koran, overpeinsde hij het lot en het wezen van de 'ongelovige'. Al van bij de eerste druk was het boekje onmiddellijk uitverkocht en er volgden nog ontelbare andere korans. Toen raakte de hele wereld besmet met islamkanker. Islamkanker mag niet uitzaaien, en daarom moeten alle sympathisanten en volgelingen van Mohammed achter slot en grendel afgezonderd worden, ver weg van 'ongelovigen'.

  In deze turbulente tijden van islamitische overrompeling vraag ik me af hoe islamleraars in de klas omgaan met vijandige koranboodschappen die overlopen van agressie en moordlust, die aanzetten tot vernietiging van niet-moslims, tot vernietiging van ongelovigen. Lange tijd maakten we ons geen zorgen omdat de islam een rage van voorbijgaande aard leek, een amateuristische flutgodsdienst als een gekke gedachtekronkel die makkelijk te verslaan was. We waanden ons machtig en ongenaakbaar, maar ondertussen baande de giftige islam zich sluipend een weg naar overheersing in onze samenleving. Islam is softly creeping, om zich te ontpoppen tot een pathologische islam met een ziekelijke zucht naar wereldheerschappij.

  Krijgt de onderwijsinspectie geen argwaan bij het lezen van de agressieve koranverzen? Zal de onderwijsinspectie eindelijk eens grondig controleren wat  islamleraars in hun lessen vertellen tegen jonge moslims en hen inspireren om de islam krachtdadig/moorddadig te belijden? Ik vergelijk een islamleraar met een imam in een moskee die haat predikt, en een islamles als een plek waar kleine terroristjes gekweekt worden en moslimleerlingen de radicale toer op gaan, of psychisch labiel gemaakt worden waardoor ze makkelijker overgaan tot terreurdaden.

  Screenshot_25

  14-09-2017 om 11:44 geschreven door lieve


  >> Reageer (2)
  13-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waarom kiezen voor het Vlaams Belang

  Beste ontgoochelde en bedrogen N-VA'ers, jullie zijn verraden door uw partij. Uw partij is al lang niet meer van Vlaanderen. Jullie zijn zo hoog gevlogen met de N-VA, maar in de hemel was er geen plaats. Alle hemelse plekjes zijn voorbehouden voor Vlaams-Belangers.

  Tom Van Grieken, voorzitter Vlaams Belang: "Nu de N-VA de "V" uit haar naam definitief laat vallen, is het meer dan ooit belangrijk dat we als Vlaams-nationalisten met vereende krachten naar de kiezer trekken." Van Grieken noemt de campagne van De Wever tjeverij van de bovenste plank. 

  http://www.knack.be/nieuws/belgie/vuye-en-wouters-nog-meer-overtuigd-om-met-iets-te-komen-richting-2019/article-normal-

  13-09-2017 om 12:36 geschreven door lieve


  >> Reageer (5)
  12-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.9/11 leerde mij alles over de islam

  FOTO . . .

  Screenshot_167

  “Alles wat ik ooit over de islam moest weten, leerde ik op 9/11.”

  Geplaatst door:
  E.J. Bron
  (www.ejbron.wordpress.com)

  h/t “Jan”

  12-09-2017 om 17:48 geschreven door lieve


  >> Reageer (0)
  11-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.11 September 2001
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Mijn dokter adviseerde me om meer onder de mensen te komen. Dat ik de muren om me heen moest slopen, en dat ik uit mijn kooi moest komen, en uit mijn schelp ook nog. Zodoende volgde ik de wijze raad van mijn dokter op en zette me vanmiddag comfortabel voor tv om mijn contacten met de buitenwereld te onderhouden.

  Het VTM-nieuws handelde hoofdzakelijk over orkaan Irma. Orkaan Lieve werd echter doodgezwegen... En toen viel het me ook op dat de aanslag op de Twin Towers in New York opvallend summier besproken werd door Freek Braekman, een frisse verschijning. Ach, was ik toch maar 30 jaar jonger of zo...

  Precies 16 jaar geleden boorden twee vliegtuigen zich in de twee wereldberoemde torens. De bende van al-Qaeda, met als opperhoofd Osama Bin Laden, zat er achter, en al die gewetenlozen kwamen van het achterlijke Afghanistan waar een fundamentalistische moslimbeweging, de Taliban, de baas speelde. Ik vertel dit in 't kort omdat kinderen en tieners van nu niet weten wat er precies gebeurde op 11 september 2001 en wie de aanslagplegers waren. En omdat ze het hele verhaal daarrond niet kennen, zouden de verbijsterende beelden van toen nu in geuren en kleuren herhaald moeten worden. Op tv en in de scholen. Met de klemtoon op de daders: moslims! Hele documentaires op tv moeten doorlopend laten zien hoe genadeloos moslims het westen aanvallen. En in alle scholen moet er verplichte lectuur en voorlichtingslessen komen over islamitische netwerken die het westen en alle 'ongelovigen' willen vernietigen.     

  11 september moet een begrip worden!

  11-09-2017 om 23:22 geschreven door lieve


  >> Reageer (3)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hersenspoeling van Scholieren
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Burgerschap als verplicht schoolvak  -  Er is een middel uitgevonden om de jeugd via het onderwijs in de 'juiste' richting te leren denken. Vanuit linkse hoek wordt er geijverd om kinderen en jongeren in te lichten over het maatschappijgebeuren. Het vak 'Burgerschap' zal vanaf september 2018 een verplicht vak worden in alle Vlaamse secundaire scholen. Tien Vlaamse scholen zijn nu al bezig met burgerschap te onderwijzen als apart schoolvak.

  Beste ouders, verontruste en bezorgde ouders, er breken woelige tijden aan voor uw schoolgaande kroost. Geloof er geen fluit van, van de edele bedoelingen van het onderwijs om uw kinderen burgerzin bij te brengen, om hen te leren nadenken over democratie en maatschappij. Het kritisch denken van onze toekomstige volwassenen zal aan banden gelegd worden, op politiek correcte rails gezet en gemanipuleerd en gedirigeerd worden. Persoonlijke meningen van jongeren zullen geboetseerd en bijgestuurd worden, daar waar ze afwijken van de sociale wenselijkheid. De jeugd zal leren nadenken over de maatschappij, maar dan wel binnen de political correctness.

  Op basis van een onlinebevraging van leerlingen heeft het gemeenschapsonderwijs samen met leerkrachten een speciale leerlijn ontwikkeld... Meer is er niet bekend over het vak burgerschap. Dat zegt genoeg over de bedenkelijke invulling van het vak.

  Onderwijsminister Crevits (CD&V) reageert enthousiast op het initiatief van het gemeenschapsonderwijs om met burgerschap aan de slag te gaan. Zij pleitte vorig jaar al voor het verankeren van burgerschap in de eindtermen.

  11-09-2017 om 11:59 geschreven door lieve


  >> Reageer (0)
  10-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fobie : een Misdrijf ?!

  Gisteren was het de beurt aan minister van Justitie Koen Geens (CD&V) om te blunderen. 't Was zijnen toer om het woord 'fobie' te misbruiken. Eerder al deden Unia dat en nog andere politiek correcten, om ons een fobie aan te wrijven, om ons duidelijk te maken dat we psychisch gestoord zijn als we vreemdelingen en moslims niet in onze harten sluiten. Het is een slinkse linkse truc om het vreemde volk te beschermen dat onze vredige samenleving overhoop komt halen.

  Koen Geens:  "Vervolging van racisme, xenofobie en vergelijkbare misdrijven is prioriteit, maar niet altijd vatbaar voor vervolging", zo reageert Geens op het krantenbericht dat 3 op de 4 racismeklachten geseponeerd worden. Lezer, let op hoe Geens xenofobie op één lijn stelt met een misdrijf: "xenofobie en vergelijkbare misdrijven". Niet verwonderlijk dat er zoveel klachten geseponeerd worden. Elke gehaaide advocaat maakt brandhout van xenofobieklachten op grond van de irrationele aard van een fobie. Een fobie kán nooit een misdrijf zijn. Xenofobie dus ook niet.

  Viseren van bange blanke Vlamingen is makkelijker dan het geboefte te vervolgen dat ons met messen, kogels en bommen aanvalt, nietwaar Geens?

  10-09-2017 om 12:40 geschreven door lieve


  >> Reageer (5)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Omdat het Zondag is...

  Omdat het Zondag is...

  10-09-2017 om 09:52 geschreven door lieve


  >> Reageer (0)
  09-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Orkaan 'Lieve'
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Er komt morgen een nieuwe orkaan aanwaaien. En nog wel over ons land. Orkaan 'Lieve' komt vanaf de kust in volle vaart razen over het land om alle grote steden met de grond gelijk te maken. Om alle islamitische broeinesten uit te mesten... De weersvoorspellingen zijn onheilspellend en voorspellen niet veel goeds.

  Het is uitkijken naar een vrouwelijke orkaan die in al haar wispelturigheid en onvoorspelbaarheid plotseling kan uitwijken naar het land van Merkel, of dat van Macron, en later, in een summum van agressiviteit en vernietigingsdrang, het land van Erdogan kan gaan platwalsen. Heel Turkije zal van alle landkaarten gewist worden. Voorgoed en voor altijd. Alsof het nooit bestaan had. Alleen Allah in de helse moslimhel zal zich het Turkije van de duivelse Erdogan nog herinneren.

  Omdat de temperatuur van het zeewater gestegen is, krijgen alle winden uit alle windstreken extra adrenaline en gaan zich boven ons land bundelen om in alle hevigheid los te barsten over Vlaanderen. Limburg zal het hardst getroffen worden.

  Orkaan Lieve is een nietsontzienende cycloon van bijbelse omvang, met overweldigende orkanische krachten die met windkracht 17 alle moskeeën en asielcentra ondersteboven zal waaien. Niets zal er nog overeind blijven staan. Met windsnelheden van 400 km per uur zullen windhozen en wervelwinden dood en vernieling zaaien, een spoor van verwoesting en extreme ravage achterlaten.

  Ik wil iedereen waarschuwen om tijdig te evacueren naar Zweden, daar is het veilig toeven, het is er haast onbewoond en  criminaliteit bestaat er niet. Omdat alle criminelen en verkrachters eerder al uitgeschakeld werden door orkaan Lieve. 

  09-09-2017 om 10:06 geschreven door lieve


  >> Reageer (5)
  08-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Weerzinwekkend !

  Moslims vieren feest na de vernietiging van St. Maarten door Irma: ‘Dit is hun straf voor de strijd tegen ISIS!

  Facebook heeft de pagina in kwestie inmiddels verwijderd: de berichten zijn dan ook niet meer te lezen. Laten we het erop houden dat ze niet al te fris waren. Onderstaande screenshot toont één van die berichten. The Monotheist Page is een facebookpagina voor moslims waar ze hun haat jegens niet-gelovigen kunnen botvieren. De vredelievende en verzoenende islam...

  Memri_1

  Walgelijk: hoe totaal gestoorde islamisten reageren wanneer er een allesverwoestende orkaan langskomt. Orkaan Irma trok over de Caraiben en vernietigde het Nederlandse eiland St. Maarten. Het leedvermaak van moslims is misselijkmakend. Zij bedankten Allah voor orkaan Irma.

  Hoewel de communicatie met Sint Maarten op dit moment erg lastig is – internet en telefoon werken nauwelijks nog – kunnen we uit enkele verhalen en foto’s opmaken dat het hier werkelijk om allesverwoestend natuurgeweld gaat: dat wens je je ergste vijand nog niet toe.

  En toch wordt er ronduit feestgevierd en gejuicht om het verschrikkelijke leed in het Caraïbisch gebied. En die euforische gevoelens proberen de moslims niet te verhullen. Hoe ziek ben je dan wel niet?

  Dat laat natuurlijk ook wel weer de hypocrisie van Facebook zien: anti-linkse of pro-Israëlische berichten worden zonder pardon verwijderd onder het mom van ‘discriminatie’ of ‘haatdragend’, maar dit soort haatberichten mogen gewoon blijven staan. En dat terwijl ik nog nooit een Israëliër heb horen feestvieren wanneer Bangladesh – leeuwendeel moslim – weer eens overstroomde ofzo. Gek hè? Het is de omgekeerde wereld.

  Bron: De Dagelijkse Standaard

  08-09-2017 om 15:19 geschreven door lieve


  >> Reageer (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Paus wil Europa vernietigen

  Paus Franciscus is niet de brave heilige man die zich in het Vaticaan bezighoudt met kerkelijke zaken, maar hij zit verweven in een internationaal netwerk dat de vernietiging van Europa nastreeft (kijk ook eens naar de boeventronies van medeplichtigen van de paus: http://blog.seniorennet.be/nopoco). En een karikatuur van Macron zou er ook wel bij passen.   

  Vroeger werd ons wijsgemaakt dat de paus onfeilbaar is, maar door zijn uitspraken over de asielcrisis en zijn bemoeienissen met het wereldgebeuren is zijn onfeilbaarheid alleen nog maar een verzonnen fabeltje.

  "Christenen en moslims zijn broers en zussen" 

  "Illegalen moeten meteen dezelfde rechten krijgen als autochtone Europeanen, en zij mogen hier hun eigen cultuur behouden."

  "Moslimterrorisme bestaat niet."

  "Ik droom van een Europa dat broederlijk hulp biedt aan armen en nieuwkomers"

  "De waardigheid van migranten is belangrijker dan nationale veiligheid."

  Het kan de paus geen barst schelen dat de Europese grondvesten beginnen te daveren onder het vluchtelingengeweld. Hij wil zo snel mogelijk een federale EU-superstaat met onbeperkte islamitische massa- immigratie.

  De paus kreeg vorig jaar de Europese vredesprijs voor zijn bijzondere verdiensten voor de Europese eenwording. Hij straalt 'hoop en bemoediging uit naar talrijke burgers die in Europa hun plaats zoeken'... Hemeltergend!

  Hij vergelijkt ISIS met Jezus die, zoals Allah, zijn volgelingen beveelt om alle volken met misleiding, dwang, geweld, oorlog, moord en terreur te dwingen zich tot de islam te bekeren.

  De paus roept op tot meer gastvrijheid en barmhartigheid voor vluchtelingen. Hij wijst op de dramatische levensomstandigheden van vluchtelingen en asielzoekers die de barre overtocht van de Middellandse Zee niet overleven. Hij nodigt gelovigen uit om na te denken over hoe zij 'gastvrijheid kunnen bieden aan asielzoekers'... En zo praat hij schuldgevoelens aan bij 'goedgelovigen'.

  De paus vergeet bewust dat door de overvloedige overrompeling van Europa allerlei nare dingen geïmporteerd worden: criminaliteit, gevaarlijke ziektes als ebola, pest en tbc, fysieke armoede dus, maar ook intellectuele armoede, psychische labiliteit en mentale achterstanden.

  De vluchtelingenplaag tast Europa aan zoals wormen zich een weg banen in blozende appels.

  Paus Franciscus overtreft zowaar Merkel: hem gaat de omvolking in Europa niet snel genoeg

  Screenshot_49

  Zelfs Merkel stelt hij gemakkelijk in de schaduw: paus Franciscus eist grenzeloze massa-immigratie naar Europa – inclusief complete familieclans. “Voor grenzeloze massa-immigratie”.

  (Door: Michael Mannheimer – Vertaling: Theresa Geissler)

  VERMOEDELIJK DE ERGSTE PAUS IN DE KERKGESCHIEDENIS

  Hij behoort zonder twijfel tot het internationale netwerk van de vernietiging van Europa. Paus Franciscus is de ergste paus die Europa kon treffen in zijn tegenwoordige islamiseringsfase. 1400 jaar lang hielden de pausen zich bezig met het afweren van de stormloop der islam tegen het christelijke bolwerk Europa. Franciscus zet met zijn 21 punten omvattende eisencatalogus, waarin hij uitdrukkelijk de gezinshereniging, “grootouders, broers en zusters en kleinkinderen inbegrepen”, eist, de 1400-jarige strijd van de kerk tegen de islamisering op zijn kop en handelde de facto als een islamitische kalief.

  Michael Mannheimer BlogRT

  Lees verder

  08-09-2017 om 09:19 geschreven door lieve


  >> Reageer (2)
  07-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vrijheid van Gevoelsuiting
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Voor haar masterproef ging studente Dounia Bourabain (VUB) winkels afschuimen om racisme en discriminatie op te sporen. Zij kwam tot de conclusie dat klanten van vreemde origine anders behandeld werden dan autochtonen, dat verkoopsters zich meer uitsloven voor blanken dan voor vreemdelingen, m.a.w. "winkelbediendes doen aan raciale profilering"..

  Wat had Dounia dan verwacht? Dat  verkoopsters die bruin mannen rond de nek gingen vliegen? Of  hen beknuffelen? Of een welkomstliedje gingen zingen?...

  Afstandelijkheid en waakzaamheid zijn geboden bij contacten met vreemde medemensen. "Opgepast voor mensen die je niet kent", zo werden we opgevoed. Het is toch niet verwonderlijk dat mannen van vreemde origine aangestaard worden als ze een winkel binnenstappen, en vervolgens nauwlettend in de gaten gehouden worden? Dat voorzichtige gedrag is een logische reflex om ons te behoeden voor akelige voorvallen met vreemdelingen, die we terecht als sociaal en economisch inferieur mogen beschouwen.

  De conclusie van Dounia dat winkelbediendes anders reageren tegenover allochtonen wil ik nu graag ontkrachten. Een winkelbediende mág gevoelens van achterdocht koesteren jegens een vreemdeling. Dat recht heeft ie. Net zoals het recht op vrije meningsuiting, is er het recht op vrije gevoelsuiting. Wij hebben het recht om gevoelens te tonen voor mensen die we zelf kiezen, en tevens het recht om te kiezen wélke gevoelens we willen uiten: gevoelens van vriendelijkheid, van behulpzaamheid, van argwaan... Het terughoudende gedrag van winkelbediendes jegens vreemdelingen is gerechtvaardigd.

  07-09-2017 om 15:24 geschreven door lieve


  >> Reageer (4)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaams Belang en PVV versterken Vriendschap

  Vandaag is het een belangrijke dag in Den Haag, voor het welzijn van Vlaanderen en Nederland.

  De vluchtelingencrisis, als islamitische invasie, bedreigt onze welvaart, cultuur en identiteit. Miljoenen vluchtelingen zullen nog volgen als de grenzen niet gesloten worden. Zij willen profiteren van onze welvaart, en dat gaat ons vele miljarden kosten aam uitkeringen, zorg en opvang. Zij zullen blijven komen, de gelukzoekers, tot alles hier leeggezogen en kaalgevreten is.

  Vlaams Belang en de PVV versterken vriendschap

  Screenshot_80

  Geert Wilders (PVV) en Tom Van Grieken (Vlaams Belang).

  Donderdag 7 september steken het Vlaams Belang van Tom Van Grieken en de Nederlandse PVV van Geert Wilders de koppen bij elkaar. Op een gezamenlijke bijeenkomst in de Nederlandse Tweede Kamer in Den Haag wisselen ze ervaringen en strategieën uit om de oprukkende islamisering in Vlaanderen, Nederland en bij uitbreiding de rest van West-Europa aan te pakken.

  PVV Tweede Kamer

  Lees verder

  07-09-2017 om 09:33 geschreven door lieve


  >> Reageer (2)
  05-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Over Rassenmenging

  Om te kunnen voortbestaan horen alle rassen gescheiden te blijven. Dat geldt voor mensen, dieren, planten, bomen... Bij een vermenging gaan de unieke eigenschappen van een ras teloor. Het resultaat is een gepigmenteerd, misvormd en zoutloos nakomelingschap. Nakomelingen met onrein bloed. Decadentie. We stevenen af op een degeneratie van het blanke ras, op een algemeen verval van onze eigen soort.

  Wat is er mis met 'blank'? Wat is er mis met 'blank pur sang'? We moeten fier zijn op onze blanke huid die onbezoedeld doorgegeven moet worden, van generate op generatie, zonder valse inmengingen die al onze waardigheden kunnen vertroebelen. We moeten in opstand komen tegen elke aanval op 'onszelf' en koppig en consequent partij kiezen voor 'ONS'. De rest moeten we verwerpen... Vastberaden kiezen voor ONS! Voor ONSZELF!

  A Future for White Children

  Screenshot_22

  Het Edele Blanke Ras

  05-09-2017 om 21:12 geschreven door lieve


  >> Reageer (1)
  04-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijn Gedacht over het Betogingske tegen De Wever

  Screenshot_105

  Respectloos Geweld tegen Gezag

  150 Mensen wandelden gisteren over de Turnhoutse Baan in Borgerhout, om te betogen tegen De Wever. Het is waar, in alle grote steden zie je jongemannen rondslenteren die op criminelen lijken, en dan zijn ze verwonderd dat ze gestigmatiseerd worden?... 150 betogers op de Turnhoutse Baan, allen insiders die de daders van vrijdagavond kenden, maar niet één duidde de schuldigen aan. Het betogingske leek me een afleidingsmanoeuver om hun collega-criminelen te beschermen...

  04-09-2017 om 17:19 geschreven door lieve


  >> Reageer (4)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spijbelende Kleuters
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Alle scholieren hebben ondertussen de sfeer kunnen opsnuiven van het nieuwe schooljaar, de nieuwe klassen, nieuwe medeleerlingen en nieuwe leerkrachten... Behalve de islamitische outcast voor wie het Offerfeest belangrijker was dan de Eerste Schooldag... En dan is het nog niet zeker dat ze vandaag 4 september op school zullen verschijnen. Hun vakanties in het thuisland kunnen soms uitlopen tot 10 september of zo. Maar scholen zijn begrijpend en tolerant en moffelen graag allochtoonse onwettige afwezigheden met een zwierige handomdraai onder een of andere schoolmat. Ja, zo werkt dat.

  Die schoolse flexibiliteit en tolerantie jegens moslimleerlingen zien we ook in het kleuteronderwijs waar helaas de schoolplicht nog niet geldt. Vanaf dit schooljaar moeten 5-jarige kleuters 250 halve dagen (in plaats van 220) aanwezig zijn om toegelaten te worden tot het lager onderwijs. Kleuters die niet voldoende aanwezig waren, worden door de klassenraad van het lager onderwijs besproken om te beslissen over de toelating tot het eerste leerjaar. Met die maatregel wil onderwijsminister Crevits de 'kleuterparticipatie' versterken: "De Vlaamse regering wil er alles aan doen om kinderen zo vroeg en zo vaak mogelijk naar school te laten gaan".

  Beste lezer, de Vlaamse regering liegt, ze doet er niéts aan om kleuters elke dag naar school te krijgen, anders zou het kindergeld gekoppeld worden aan dagelijkse aanwezigheden op de kleuterschool. Geen 250 softe halve dagen, maar full time aanwezigheid, dag na dag, elke dag van het schooljaar. Alleen een maximale aanwezigheid in de drie kleuterklasjes is een garantie om latere schoolse achterstand te vermijden. En bovendien is het losrukken uit het thuismilieu noodzakelijk voor de kleuter om niet al op jonge leeftijd te radicaliseren. Het is nog altijd een taboe over wat moslimouders thuis vertellen tegen hun kinderen. Alleen de islamleraar weet wat er zich afspeelt in de islamitische huishoudens. En die beschermt zijn pupillekes.

  En dan komen we aan de zwakke schakel in het hele 'kleuterparticipatie'-concept: de klassenraad die moet oordelen over het lot van spijbelende kleuters. Klassenraden zijn bijzonder leerlingvriendelijk, en nóg vriendelijker voor moslimleerlingen. Scholen zijn erg inventief in het passen van een mouw aan afwezigheden...

  04-09-2017 om 09:24 geschreven door lieve


  >> Reageer (1)
  03-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dames in Bikini
  Afbeeldingsresultaat voor dames in bikini

  Beste ouders, leer uw kinderen met respectvolle bewondering kijken naar deze bekoorlijke dames. Leer hen over de natuurlijkheid van het naakt en ontwikkel hun gevoel voor schoonheid. Laat u niet misleiden door islamitische onzin die sluipend en schuifelend onze westerse identiteit aantast. Blijf uzelf en laat uw gedachtegoed zich niet inpalmen door nonsens van de achterlijke en barbaarse islam. En tot slot, zet uw kind nooit naast een moslim in de klas.

  03-09-2017 om 16:38 geschreven door lieve


  >> Reageer (2)
  02-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gelijke Kansen voor alle Leerlingen : een Illusie !

  "Hardnekkige ongelijkheid tussen leerlingen door segregatie in het onderwijs", las ik onlangs.

  Ik word er zo moe van, altijd maar te moeten horen dat kansarmen, kwetsbaren en migranten geen volwaardige onderwijskansen krijgen. Wel, dat komt omdat zij zichzelf segregeren, zij discrimineren zichzelf en het is hun eigen schuld dat ze niet voldoende aan bod komen in het onderwijs of op de arbeidsmarkt. Ze houden zélf het gapende gat tussen hen en de autochtonen in stand. Zij wentelen zich in hun eigen thuistaal die ze blijven kwekken. De koppige verknochtheid aan eigen taal en cultuur houdt hen onderscheiden van hun sterk presterende klasgenoten die uitsluitend de Nederlandse taal spreken.

  Europa tikte vorig jaar al ons land op de vingers omdat wij de kloof tussen autochtonen en allochtonen niet dichten in het onderwijs, waardoor gelijke onderwijskansen niet gewaarborgd kunnen worden. En recent liet de Pisa-enquête de grote ongelijkheid in het onderwijs in België zien en wees op het gewicht van sociaaleconomische en migratieachtergrond op zwakke schoolprestaties. Achterblijvers en mislukkelingen moeten afrekenen met obstakels door hun origine... Omdat ze hun origine niet kunnen/willen wissen, zijn ze gedoemd om de inlanders achterna te blijven hinkelen.

  Er is altijd al een overvloed aan geldverslindende projecten geweest en boordevolle initiatieven zijn er uitgevonden om hen mee te krijgen, om hen mee te sleuren, om gelijke tred te houden met de autochtone schoolbevolking. En precies dié overpampering en overbescherming maakte van hen een afgescheiden groep, waardoor hun onderwijskansen ongelijk gemaakt werden. Zij verkwanselden zélf de hun aangeboden kansen.

  Er bestáát geen gelijkheid tussen leerlingen. Leerlingen kúnnen niet gelijk zijn. Allochtonen zijn zich onder ons komen mengen met hun eigen taal, eigen aard, eigen cultuur en eigen gedachtegoed. Hun etnische afkomst kunnen ze niet verstoppen, die dragen ze levenslang mee en dat maakt hen ongelijk met de inboorlingen. Aan die ongelijkheid kan niet geprutst worden.

  02-09-2017 om 22:10 geschreven door lieve


  >> Reageer (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wijkagent als Contactpersoon
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  In het multiculturele Genk hebben secundaire scholen een wijkagent ingeschakeld om de criminaliteit op school te bestrijden. De wijkagent draagt een terroristenbaardje om de kloof tussen politie en leerlingen te verkleinen. Hij pakt problemen aan zoals pesterijen, radicalisering, drugs, vandalisme, diefstallen vechtpartijen... Fabio Carzedda (foto) is zijn naam, en hij zal het aanspreekpunt worden voor directies, leerkrachten, leerlingen en ouders. Als contactpersoon tussen politie en scholen zal hij door zijn dagelijkse aanwezigheden snel kunnen inspelen op de problemen die scholen zelf niet meer kunnen oplossen.

  Politie op school. Op 't eerste zicht een gewoon nieuwtje, maar moeten we ons geen vragen stellen bij de pedagogische onmacht van schooldirecties, leerkrachten en ouders? En is de toename van criminele feiten binnen de schoolmuren niet zorgwekkend?      

  02-09-2017 om 14:34 geschreven door lieve


  >> Reageer (2)
  01-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.14-jarig Meisje gedwongen tot Huwelijk
  Zuhal Demir: "Wat mij het meest verontrust, is de vanzelfsprekendheid waarmee we dit als maatschappij aanvaarden."

  “Meisje van 14 wordt uitgehuwelijkt, maar niemand doet iets?”

  Staatssecretaris voor Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, Zuhal Demir (N-VA), haalt in een post op Facebook stevig uit na een artikel dat ze dinsdag in De Standaard las. Een juf uit Vilvoorde getuigt daarin over hoe ze een 14-jarig meisje seksuele voorlichting geeft omdat ze binnenkort uitgehuwelijkt wordt. Niemand trok aan de alarmbel. “Ik ben geschokt”, klinkt het.

  “Kunnen we het even niet over de hoofddoek hebben en wel over de blinddoek?” Het is ook de titel van Demirs Facebookpost waarin ze het heeft over de mentaliteit van ‘de Belg’. “Het is alsof er twee maatstaven zijn voor gelijke rechten. Eén voor autochtonen en één voor de ‘andere Belgen'”, haalt ze uit. Demir zegt “geschokt en diep verontwaardigd” te zijn nadat ze het verhaal van een juf – naar aanleiding van de eerste schooldag morgen – in De Standaard las.

  HLN >>

  VERGEET DE HOOFDDOEK EVEN.
  KUNNEN WE HET EENS HEBBEN OVER DE BLINDDOEK?

  Stukjes als deze beginnen traditioneel met: ik las de krant en verslikte me in mijn koffie. Ik verslikte me niet. Ik was geschokt en diep verontwaardigd. Moedeloos om zoveel goedbedoelde waanzin. Maar het verrast me niet meer. Het zoveelste bewijs dat nieuwkomers in dit land niet als gelijken worden gezien. Maar als mensen die door hun etnische of religieuze afkomst vooral gespaard moeten worden van krit...

  See More

  01-09-2017 om 11:19 geschreven door lieve


  >> Reageer (6)
  31-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Moslimleerkrachten voor de Klas
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Toch zonde dat niemand eerder ingreep, niemand eerder protesteerde, toen de geluiden over islamisering van ons onderwijs nog fluisterend klonken, toen  ze stilletjes op de achtergrond al hoorbaar waren. Kleine protestkreetjes van eenlingen werden gesmoord en weggezet als racistische prietpraat.

  Vroeger al, in de tijd van Mieke Van Hecke en Pascal Smet, had er bij ons een rood lampje moeten gaan branden en een alarmbelletje moeten rinkelen, maar er brandde niks, en er rinkelde niks. En de islam sloop voort...

  Ik vrees dat de islamisering van ons traditionele onderwijs niet meer te stoppen is... We zijn te laat begonnen met onszelf te manisfesteren en onze eigenheden te verdedigen, onszelf te verdedigen. We zijn te lang bezig geweest met tolereren, met barmhartig moslims te begrijpen en te dulden... totdat we uiteindelijk zelf vertrappeld zullen worden.

  In een interview in Deze Week herhaalde Lieven Boeve, topman Katholiek Onderwijs, zijn verlangen naar meer moslimleerkrachten in het katholiek onderwijs: "Moslimleraars zijn een meerwaarde voor onze katholieke scholen... als rolmodel voor moslimkinderen... scholen moeten een afspiegeling zijn van de samenleving..." 

  Boeve is dus op zoek naar moslimleraars. Om in katholieke scholen dialoogonderwijs te geven, om te zoeken naar contactpunten tussen moslims en katholieken om zo tot een harmonieuze versmelting van beiden te komen. Moslims en katholieken samen in de arena...                   

  Ruim twee jaar geleden al voerde Boeve het belang aan van moslimleerkrachten voor de klas: om radicalisering van moslimkinderen te voorkomen door hen te begeleiden in hun zoektocht naar hun identiteit (lees: moslimidentiteit). En elke school mag zelf beslissen over vrije dagen voor moslimleerlingen op islamitische feestdagen.

  En dan ook nog... Boeve over de latere start van het schooljaar op 4 september: "Wij pleiten niet voor een veralgemening van de latere schoolstart op 4 september, maar vragen scholen begrip te hebben voor leerlingen en zoeken naar oplossingen.”... Begrip voor moslimleerlingen zal Boeve bedoelen, want zij zijn het die massaal gaan spijbelen op 1 september.

  Dit was Boeve ten voeten uit, als promotor van een sterke islamitische samenleving op katholieke scholen.

  31-08-2017 om 12:09 geschreven door lieve


  >> Reageer (3)
  30-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Over Ganzen en Asielzoekers

  https://www.seniorennet.be/redactie/artikel/197/massa-ganzen-vergast-in-limburg. In het begin van de zomer liet Natuurpunt in Limburg honderden uitheemse ganzen vergassen omdat ze een bedreiging vormden voor natuur en landbouw... Lees verderDeze link werd me geseind door Harie, een lieve collega-blogger. Zijn commentaar: "Zouden ze zich niet vergist hebben. Die ganzen slaan de boel toch niet kapot, geen auto's in de fik, verkrachten de vrouwen niet..."

  De auteur van het artikel heeft het over 'uitheemse ganzen, exoten, verwilderde ganzen... verdringen inheemse soortgenoten... vreten alles en nog wat op ten koste van het wildbestand in de streek." En toen bracht het woordgebruik van de auteur me meteen op het idee dat hier een psychologisch mechanisme aan het werk was, nl. 'verplaatsing', een onbewust procédé dat vervangende voorwerpen zoekt om ons op af te reageren.

  Ganzen vergassen is maatschappelijk aanvaardbaar. Maar asielzoekers vergassen?!... En dus 'verplaatsen' we onze agressiegevoelens jegens asielzoekers naar ganzen. En door deze 'verplaatsing' verminderen onze spanningen.

  Het verdedigingsmechanisme 'verplaatsing' is een Freudiaanse vondst die het ons mogelijk maakt om via onbewuste censurering, eigen affectieve spanningen te richten op andere voorwerpen dan de eigenlijke voorwerpen... En zo heb ik toch iets over ganzen kunnen schrijven, nietwaar Harie?

  30-08-2017 om 14:55 geschreven door lieve


  >> Reageer (0)
  29-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Over de veel te lange Zomervakantie

  Bijna zijn de twee lange vakantiemaanden voorbij. Twee lange maanden. Véél te lang. Opvang-oma's en -opa's halen opgelucht adem. Crèches en andere weeshuizen betreuren de aanvang van het nieuwe schooljaar. Winkels, straten, café's, ze zullen allen weer kind- en krijsvrij zijn. Oef!

  Lange vakanties en veel vrije dagen zijn nadelig voor onze leerlingen, zowel voor getalenteerden als voor zwakkeren. Vier jaar geleden pleitte CD&V voor een kortere zomervakantie in Vlaanderen: 6 weken i.p.v. 2 maanden. Jammer dat er niets van in huis kwam. De Vlaamse jeugd blijft van de ene vakantie in de andere rollen. Het schooljaar is één aaneenrijging van vakanties en vrije dagen. Zonde!

  Mijn wensen: 1. Alle vakanties halveren, bruggen en verlengde weekends afschaffen, zee-klassen, sneeuwklassen en bosklassen afschaffen, alsook alle uitstapjes buiten de schoolmuren. 2. Pukkelpop en alle andere afstompende festivals vervangen door zomerklassen waar gebuisde leerlingen hun achterstand kunnen ophalen, dan hoeven ze niet te blijven zitten. Zo krijgt de lange zomervakantie een zinvolle invulling, beter dan doelloos rond te jengelen of zich suf te fuiven. Studeren in de zomervakantie is veel efficiënter dan zittenblijven. Het concept wordt al toegepast in het atheneum van Antwerpen. Die school heeft het voordeel van te beschikken over extra sommen geld omdat er veel anderstaligen en 'kansarme' leerlingen zitten (meer vreemdelingen = meer geld = discriminatie).

  Scholen die zichzelf respecteren openen op vrijdag 1 september de poorten en sanctioneren alle afwezige leerlingen die meteen al slechte punten krijgen op de eerste schooldag. Het barbaarse offerfeest hoort niet thuis in onze westerse samenleving.

  29-08-2017 om 16:38 geschreven door lieve


  >> Reageer (3)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Migrantencriminaliteit

  In het VRT-journaal mis ik berichten zoals er hieronder eentje staat te lezen. Ik zie op tv twee lesbische giecheltrienen leuteren over psychische stoornissen. En dan volgen er ook nog wat indoctrinerende nonsens en tweedehandse zever. Maar over de link tussen migranten en criminaliteit wordt angstvallig gezwegen.

  Puinhoop in Italië steeds groter: Maffia Napels liquideert 120 Afrikaanse criminelen, burgeroorlogachtige toestanden in grote Italiaanse steden

   
  Oorlogstaferelen in grote Italiaanse steden, waar migranten in botsing komen met de bevolking, de maffia, de politie en het leger.

  De politie van de aan Nederland grenzende Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen heeft een ‘oplossing’ gevonden voor de exploderende, door hen totaal niet meer in de hand te houden migrantencriminaliteit: burgers moeten zich er gewoon niet meer tegen verzetten, ‘want bij actief verzet dreigt voor u aanzienlijke gezondheidsschade.’ Het ‘advies’ heeft tot woedende reacties onder de bevolking geleid. ‘Dus om veilig te leven moeten wij ons zonder verzet door illegalen in elkaar laten staan? Moeten we zonder iets te doen toekijken hoe ‘arme getraumatiseerde’ mannen, allen met een strijdbare leeftijd, hier vrouwen aanranden, en dan moeten we ook maar niet naar 112 bellen? Menen jullie dat? Onvoorstelbaar.’

   Lees meer...   (37 reacties)

  29-08-2017 om 10:29 geschreven door lieve


  >> Reageer (1)
  28-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ongeletterde Vluchtelingen

  Europese Bevolking wordt Dommer

  Kan iemand me helpen bij de IQ-bepaling van sprinkhanen en parasieten? Het zijn verduiveld slimme beestjes die eerst hun gastland kaal vreten en leeg plunderen en dan elders de parasiet gaan uithangen. Vluchtelingen vertonen een gelijkaardig gedrag als ze met zwermen neerstrijken op Europees grondgebied waar het alle dagen opendeurdag is. Zij zijn geen individuen maar kuddedieren die samentroepen en zich in de zwerm verliezen. Afbeeldingen laten hele karavanen en lange processies zien van wetenschappers en wiskundeknobbels, de ene al zwarter dan de andere. Zij zijn de redders van onze economie en zullen voor ons pensioen zorgen. Dat wordt ons wijsgemaakt. Maar in werkelijkheid  zijn ze een bedreiging voor Europa. Als een massa ongeletterden zich gaat vervoegen bij de Europese bevolking zal het intelligentieniveau dalen. De stormloop van zwarte migranten op Europa is een bedreiging voor het algeheel Europees welzijn dat ondermijnd wordt door minderwaardig intellect, halfwassen verstand en onderontwikkeld denkvermogen.

  Vroeger heb ik allochtoontjes zien binnensijpelen in de scholen, en naarmate hun aantal toenam daalde het intelligentieniveau van de klas, de gemiddelde IQ's  daalden jaar na jaar. Iets gelijkaardigs is nu aan de gang in Europa waar meer en meer zwarten deel uitmaken van de bevolking.     

  59% van de “vluchtelingen” ongeletterd

  Screenshot_18

  (Door: “Chevrolet” – Vertaling: E.J. Bron)

  Analfabeten in plaats van geschoolde krachten

  Stap voor stap komt toch de waarheid aan het licht, en dat zelfs voor de parlementsverkiezingen: uitgerekend de regimegetrouwe “Bild-Zeitung” zegt eindelijk een keer de waarheid: 59% van de “vluchtelingen”, die zich in Duitsland laten voederen en vermaken, hebben geen schooldiploma, dus helemaal geen of slechts geringe schoolopleiding!

  PI News (2)

  Lees verder

  28-08-2017 om 09:09 geschreven door lieve


  >> Reageer (2)
  26-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.“Onderwijsvernieuwing” . . .

  Paniek in het Vlaamse onderwijs! Directies en leerkrachten zijn op straat gekomen om te protesteren tegen de veel te moeilijke leerstof die ze moeten aanbieden aan allerlei minderwaardige soorten kinderen die onze Vlaamse scholen zijn komen bevolken.

  Uit alle uithoeken van de hele wereld komen vluchtelingetjes, verloren gelopen asielertjes, minderjarige nie-van-hierdertertjes, anderstalige pubertjes, niet-begeleide zoekertjes... Allen leergierig en op zoek naar kennis en wetenschap om onze plaatselijke bevolking te redden en er bovenop te helpen, om de vergrijzing op te lossen. Ja, met die illusie komen ze naar hier.

  Het hele zootje is een compleet nieuwe vreemde schoolpopulatie en die komt ons klassieke onderwijssysteem overhoop halen en in de war sturen ook nog. En daarom is de leerstof, de examens en de eisen die aan leerlingen gesteld worden niet meer aangepast aan de grondig gewijzigde schoolbevolking.

  Lezer, kijk hieronder eens bij  hoe de moeilijkheidsgraad van examenvragen in de loop der jaren afgezwakt is. Het zijn louche linkse pogingen om ongeletterde zwakkelingen allemaal aan een diploma te helpen. Onderwijsvernieuwing noemen ze dat. Het is eerder een neergang, een uitholling van ons onderwijs. De afbeelding lijkt satirisch, maar ik neem het ernstig omdat het sterk lijkt op de realiteit. Het is al lang aan de gang, de neerwaartse spiraal van de onderwijskwaliteit.

  Daar waar anderstaligen onze schoolbankjes veroveren en in beslag nemen, daar daalt het lesniveau en de onderwijskwaliteit wordt aangetast. Da's al decennialang aan de gang maar nu wordt er echt vaart gezet achter het afbrokkelingsproces van ons onderwijs. Linkselingen ontkennen graag de bedreiging voor onze eigen leerlingen die geen volwaardig onderwijs meer krijgen. Het lesniveau moet steeds maar opnieuw aangepast worden... aan de zwakkelingen, aan de onderste onderlaag die zich blijft aandikken door de komst van een uitzichtloos aantal nieuwe indringertjes die van heel ver naar ons peperkoekenlandje  en smoutebollensamenleving zijn komen binnenwaaien. Maar ze weten niks en ze kunnen niks,  dat wordt dus uitleggen met gebarentaal en met tekeningetjes. En, natuurlijk de leerstof aanpassen aan hun niveau en makkelijker maken. 1 + 1 = 2, maar met een beetje begrip en tolerantie mag 1+ 1 ook 3 zijn.  

  “Onderwijsvernieuwing” . . .

  Door:
  “delamontagne”
  (voor www.ejbron.wordpress.com)

  boorzalf zegt: Onderwijsvernieuwing niet nodig.

  26-08-2017 om 21:42 geschreven door lieve


  >> Reageer (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen."Ik moet een moslim knuffelen"

  Een man die zijn zoontje verloor bij de aanslag in Barcelona stelde een zonderlinge daad: hij nam een imam in zijn armen en knuffelde hem. Het was een ontroerende omhelzing: "Ik wil de moslimgemeenschap niet haten... Wij zijn allemaal mensen... Er is geen plaats voor angst of woede... Ik moet een moslim knuffelen, ik moet het doen."

  Bij immens verdriet raakt je verstand beneveld en stel je handelingen of doe je uitspraken die niet te rijmen zijn met het gezonde verstand. De logica is dan ver zoek omdat de rede uitgeschakeld is. In een vlaag van zinsverbijstering doe je gekke dingen.

   

  En toen volgde onder luid applaus een lange knuffel met de plaatselijke imam, die in tranen uitbarstte. 't Is te hopen dat de knuffelende man weer vlug bij bewustzijn komt.      

  26-08-2017 om 14:03 geschreven door lieve


  >> Reageer (3)
  25-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Exhibitionisme
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Een seksueel gestoorde man heeft in de buurt van het Albertkanaal in Ham zijn broek laten zakken tot aan zijn enkels en begon toen te masturberen. Een jonge vrouw zag het gebeuren en in plaats van te genieten van het gratis spektakel, stapte ze naar de politie. Burgemeester Dirk De Vis (CD&V) reageerde laconiek: "Ach, we leven in een pornografische maatschappij en u zegt mij dat er iemand gechoqueerd is door een piemel. Zolang de situatie niet levensbedreigend is, nemen we geen actie... Een blote piemel, is dat nu zo erg?"... Zo is dat.

  Preutse vrouwen met penisnijd spreken graag over 'daders' en 'slachtoffers' in gevallen van  exhibitionisme. Toch gaat het om een onschuldige onemanshow van een seksueel gestoorde man die zijn driften niet onder controle kan houden. Exhibitionisten hebben een ziekelijke drang om hun geslachtsdelen te tonen en zichzelf te bevredigen ten aanschouwen van anderen. Onbewust willen ze zichzelf verzekeren van het bezit van een penis. Psychanalytici halen er zelfs de castratieangst bij.

  Openbare zedenschennis is strafbaar, maar alle vrouwen die een exhibitionist aan het werk zien, raad ik toch aan om van de gratis seks-show te genieten. Je maakt het niet elke dag mee, zo'n vertoning. Geniet met volle teugen van het schouwspel waarbij mannelijke edele delen in al hun intieme glorie te bewonderen zijn. Geniet van de naakte grillen van de driftgestoorde man!

  Het hilarische voorval in Ham deed me denken aan vroeger toen een 'regenjasman' mijn pad kruiste. Het gebeurde in de Mechelsestraat in Leuven. Ik weet het nog goed. De regenjas had geen knopen. En het waaide hard. Na een stevige rukwind stond de man daar naakt in vol ornaat. Er hing iets te bengelen, tussen zijn blote benen. Het wulpse instrumentje van de trotse bezitter wiebelde mee met de wind. De man genoot er zichtbaar van, hij raakte seksueel opgewonden, en toen zag ik zijn dingetje groeien en groeien en groeien...

  25-08-2017 om 11:25 geschreven door lieve


  >> Reageer (2)
  24-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sterke Stijging Spijbelcijfers
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  In het lager onderwijs is het aantal spijbelaars verdubbeld in vijf jaar tijd... En hoe meer migrantjes erbij komen, hoe meer er gespijbeld zal worden.

  Jarenlang al worden we om de oren geslagen met de toename van het aantal spijbelaars die niet naar school willen. Hun aantal  zal blijven stijgen, en dat mag ons niet verbazen. Vluchtelingen, migranten, anderstaligen en illegalen blijven binnenstromen en dat volk vindt het niet vanzelfsprekend om elke dag op school aanwezig te zijn. In hun cultuur ontbreekt het plichtsbesef om zich stipt elke ochtend op school te melden.

  Journalisten, onderzoekers, professoren, ze vertikken het allemaal om de etniciteit van de spijbelaars bij naam te noemen. En daarom zal Lieve eens zeggen wie die spijbelaars zijn: het zijn de allochtonen die massaal spijbelen! Zij zijn oververtegenwoordigd in de spijbelpopulatie. 'Zomaar niet naar school komen' hoort bij hun cultuur, gewoon thuisblijven of elders doelloos ronddwalen, vinden ze heel normaal.

  Onderwijsminister Crevits heeft al initiatieven genomen om problematische afwezigheden aan te pakken, maar net als haar voorgangers vervolgde ze hun lakse spijbelbeleid. Initiatieven, actieplannen, aanmaningen... ze zijn veel te soft en leggen de klemtoon op begrip voor de spijbelaar en niet op de sancties.

  Spijbelproblemen stagneren bij oeverloze vergaderingen en vriendelijke gesprekjes met de spijbelaar en zijn ouders. De inzet van 'brugfiguren' om de band tussen school en ouders nauwer aan te halen, is al decennialang uitgeprobeerd en mislukt. Eindeloos palaveren over de motieven van spijbelaars, over wat hen drijft om weg te blijven van school, levert niets op. Er zal alleen maar veel gezeurd en gezanikt worden.

  Hét ultieme wapen tegen spijbelgedrag wordt echter nooit gebruikt: het inhouden van kindergeld! Schoolbezoek moet afgedwongen worden. Alleen dán zullen ouders van spijbelaars hun verantwoordelijkheden opnemen.

  24-08-2017 om 08:00 geschreven door lieve


  >> Reageer (4)
  23-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zwarte Negers in de Donkere Nacht

  Ze moesten maar niet zo zwart zijn. Ze vallen niet op in de zwarte duisternis. Zwervende zwarte negers in zwarte kleren die dwalen over onze donkere Vlaamse wegen. Vers uit de brousse en nog doordrenkt van het zilte Middellandse Zeewater. Duistere strompelende gestalten, negermannen die met trossen langsheen onze donkere straten kuieren, zonder doel, zomaar wat drentelen... Ik heb 't nooit gekend, deze levenswijze, mensen die kuieren en blijven kuieren, en al kuierend hun lange dagen eindeloos invullen met eindeloze ledigheid.

  Gelukkig seinen ze in de zwarte duisternis alarmsignalen uit, hun felwitte tanden en het wit van hun ogen glinsteren. En als je aan komt rijden en die blinkende witte schitterdingen niet op tijd ziet, maken die zwarte mannen een buiteling van hier tot ginder achter in het verre land waar ze vandaan komen. Met een stevige katapult naar hun land van herkomst. Ondersteboven gereden omdat ze onzichtbaar waren.

  t Was gisteravond weer eens zover. Op de Kazernelaan, vlakbij het asielcentrum, scheelde het geen haar of 'k had er weer een paar zwarten ondersteboven gereden. Pats, boem!... Per ongeluk. Echt waar, 't was niet opzettelijk. Ze moesten maar niet zo zwart zijn.

  Ze sprongen opzij want ze voelden zich nog niet klaar voor de 'Asielzoekershemel'. De AZH is een nieuw asielcentrum hoog in den hemel, heel ver weg boven in 't heelal, een halal-hemel speciaal voor omver gereden moslims waar ze bij hun positieven kunnen komen, om zich te bezinnen over al het onrecht dat ze aandeden aan de plaatselijke bevolking waar ze infiltreerden om de gevestigde orde overhoop te halen.

  23-08-2017 om 09:28 geschreven door lieve


  >> Reageer (1)
  22-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vroeger, toen Vlaanderen nog van ons was...

  Vroeger, toen Vlaanderen nog van ons was...

  TOEN NEDERLAND NOG VAN ONS WAS. . .

  Screenshot_143

  22-08-2017 om 14:48 geschreven door lieve


  >> Reageer (0)
  21-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Radicaliserende Moslimkleutertjes ?

  Het mag ons niet verbazen, we mogen niet versteld staan, en verwonderd mogen we evenmin zijn. Kleine moslimpjes imiteren hun ouders. Op die jonge leeftijd beseffen ze zelf niet waarmee ze bezig zijn. Het is een zich afzetten tegen hun Vlaamse klasgenootjes die blank zijn, zich westers gedragen, een andere taal spreken en niet bidden tot Allah. Waarom zitten beide soorten eigenlijk bijeen in één kleuterklasje? Integratie van moslimpjes lukt toch nooit, omdát ze moslim zijn.

  De grote schuldigen van de heisa rond de 'radicaliserende kleuters' zijn de moslimouders. De moslimpapa en de moslimmama die thuis hun aversie jegens de westerse samenleving lustig uiten in het bijzijn van hun islamitische kroost, en ondertussen Vlaams kindergeld binnenrijven voor hun lange sliert nakomelingetjes, en vrolijk hun vreemde thuistaal blijven tetteren. Ze dénken er niet aan om te integreren. Dat was ook nooit hun bedoeling. En omdat ze moslim zijn, zijn ze niet bij machte om zich te assimileren in een westerse omgeving.

  En dan vraag ik me af waarom islamexperts zich op scholen focussen, i.p.v. op ouders. D'r is veel meer deradicaliseringswerk in de islamitische huishoudens dan in de scholen... Islamexperts, gecoördineerd door Khalid Benhaddou, zijn allen moslims, en ze schuimen de scholen af, gewapend met de koran onder hunnen arm, als ijverige zendelingen, om moslimleerlingen af te remmen op het pad des radicaliserings.

  Islamexperts zitten nog altijd in een ontkenningsfase, ze weigeren te geloven dat radicaliseren bij het moslim-zijn hoort. En omdat ze allen moslim zijn, die islamexperts, zijn ze niet aangewezen om te deradicaliseren. Als moslim en aanhanger van islam en koran, schuilt er in elk van hen toch iets radicaals? Of minstens een vleugje extremisme?...

  21-08-2017 om 23:12 geschreven door lieve


  >> Reageer (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pukkelpop

  Chokri Mahassine: "Pukkelpop is uitstekend verlopen"

  21-08-2017 om 13:12 geschreven door lieve


  >> Reageer (1)
  20-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Over Imams en Imamopleidingen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De spilfiguur van de aanslagen in Barcelona en Cambrils was een IMAM.

  Verdwenen imam is vermoedelijke spilfiguur van terreurcel Barcelona

  Imam die aanzien wordt als sleutelfiguur in terreurcel Barcelona reisde regelmatig naar België

  Op 2 juli schreef ik op m'n blog "waarom alle imams in ons land grondig doorgelicht moeten worden", dat was n.a.v. de arrestatie van een 'Antwerpse' imam, een Marokkaanse haatprediker die jonge moslims radicaliseerde. Hij zette een collega-jihadist aan om een bloedbad aan te richten in Mallorca waar hij een celgroep had opgericht om IS te promoten op sociale media. De imam was ook een voorman van Sharia4belgium. Een salafist ook nog, dus vertegenwoordigde hij alle mogelijke ondeugden die in een moslim terug te vinden zijn.

  Ik denk niet dat deze imam een alleenstaand geval is. Haatprediken is inherent aan het wezen van élke imam, of die nu hier opgeleid is of in 't buitenland. Eigen imams, exotische imams... Zij zijn allen verdoken gangsters en doorgewinterde manipulators, maar de ene kan het al beter versteken dan de andere. Imams komen ook geregeld in het nieuws met louche praktijken, en dat is nog maar het topje van de berg dat bekend geraakt is. 

  Is het dan niet bedenkelijk dat Vlaamse universiteiten en politici nu al meer dan twee jaar aan het overleggen zijn met de moslimgemeenschap om Vlaamse imamopleidingen te organiseren aan onze Vlaamse universiteiten? Om eigen imams te kweken die Nederlands spreken en voeling hebben met de westerse cultuur. Om radicalisering tegen te gaan, en zo... 't Zal allemaal niet helpen. Eigen imams zullen door langdurige contacten met moslims overhellen naar de islamitische streken van hun buitenlandse collega's. Zij zullen dezelfde toeren uithalen als hun collega-imams die uit de zandbaklanden komen of toch van heel wijd gekomen zijn om hier de plaatselijke moslims te indoctrineren.       

  Een studie islamwetenschap in ons Vlaamse onderwijs?... Ach, de islam is niet te verzoenen met ons westerse onderwijslandschap, dat weten we toch. Het wringt, het botst en het is tegenstrijdig met alles wat hier geldt als democratie en waarden. De islam hoort hier niet thuis, niet in de samenleving, niet in het onderwijs, nergens. En daarom begrijp ik minister Crevits niet die nog altijd een kwaliteitsvolle Vlaamse imamopleiding nastreeft. Hopelijk geeft ze de samenwerking met de moslimexecutieve vlug op, als het al niet gebeurd is.

  20-08-2017 om 19:41 geschreven door lieve


  >> Reageer (4)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Europa staat in brand, en wij roepen “Welkom!”

  FOTOCOLLAGE . . .

  Europa staat in brand, en wij roepen “Welkom!”

  Geplaatst door:
  E.J. Bron
  (www.ejbron.wordpress.com)

  h/t Ton van Kesteren

  20-08-2017 om 09:35 geschreven door lieve


  >> Reageer (1)
  19-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Islamitisch Geweld en Moslimterreur

  Televisie is een treurspel. Nieuwslezers en woordvoerders doen hun best om zich niet te verslikken als ze het terroristisch geboefte een naam willen geven. Hun tong maakt een kronkeldraai en hun stem schuift uit als ze de daders van aanslagen willen benoemen.

  Is het nu echt zo moeilijk om te spreken over islamitisch geweld, moslimterreur, moslimextremisme, islamitische terreuraanslagen? Neen, het is makkelijker om over een wit busje te leuteren dat holderdebolder in een menigte rijdt, of faked bommengordels, of trucks en bestelwagens die in volle vaart en met volle geweld een mensenmassa wegmaaien.

  De media zouden non-stop verhakkelde lijken en bloederige straten moeten laten zien en daarbij de daders bij naam noemen: "Wie heeft dit gedaan? De islam! Een de daders zijn moslims!" Non-stop. De kracht van de herhaling!

  Het tuig en gespuis uit alle hoeken van de hele wereld hebben we vredelievend en medemenselijk hier binnengehaald, door de wagenwijde open grenzen zijn ze binnengeslopen, verwelkomd door onze leiders. En nu worden we van achteren door hen beschoten, in de rug.

  Ik herinner me dat na de zelfmoordaanslagen in Parijs twee jaar geleden, dat president Hollande beloofde alle grenzen te sluiten. Maar nu Macron aan de macht is denk ik dat zijn moeder hem adviseerde om de Franse grenzen toch maar op een spleetje open te zetten.

  Sentimentele tv-beelden zijn bedoeld om ons te sussen en te vertederen. Bloemetjes en kaarsjes en knuffeltjes, stilteminuutjes en moraliserende uitspraken van politici. En hopla, we zijn weer klaar om onze vijandige gevoelens jegens moslims te milderen, af te zwakken, en zo zijn we weer klaar om de volgende aanslagen te incasseren.

  19-08-2017 om 08:35 geschreven door lieve


  >> Reageer (6)
  18-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Link tussen Terroristische Aanslagen ?

  SATIRE/SARCASME

  Screenshot_82

  “Als we nou maar een link konden vinden tussen al deze terroristische aanslagen.”

  Geplaatst door:
  E.J. Bron
  (www.ejbron.wordpress.com)

  18-08-2017 om 08:38 geschreven door lieve


  >> Reageer (4)
  17-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kiemen van Terrorisme in het Islamonderwijs
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De islam heeft zich weer eens gruwelijk gemanifesteerd, deze keer in Barcelona. Wie zei ook weer dat we ermee moeten leren leven, met terreur, met verkrachtingen en nog zo van die islamitische uitspattingen?

  Ik vraag me nieuwsgierig af wat islamleraars in het nieuwe schooljaar zoal te vertellen hebben in hun lessen over islamitische terreuraanslagen die elkaar sneller en sneller opvolgen. 't Is altijd al zo geweest dat ze mochten vertellen wat ze wilden, naar eigen goeddunken. Decennialang mochten islamleraars vrijblijvend hun moslimleerlingen wijsmaken wat ze zelf wilden, ze werden niet eens gecontroleerd, ook niet door de directeur. Nietwaar directeur Mosselmans? Die islamleraar in uw school had niet eens een diploma. Die man stond daar in 't Turks maar wat te lullen over Allah en Mohammed en de koran. 't Zou me niet verbazen dat hij meewerkte aan radicalisering. Er hing toch al zo'n louche lucht rond die ongeletterde moslim die jonge moslimkinderen meesleepte in zijn radicale denken. Ik kan me dus goed voorstellen dat er islamleraars zijn die hun anti-westers gedachtegoed overdragen naar hun leerlingen.

  Het islamonderwijs moet dringend in vraag gesteld worden. In het islamonderwijs liggen de kiemen van terrorisme, liggen de kwaadaardige zaden van radicalisering en terreur. In islamlessen zitten potentiële terroristen die gedurende hun schooltijd sympathie gaan koesteren voor de extreme islam in al zijn gruwelijke vormen.

  De onderwijsinspectie! Er moeten meer controleurs op pad gestuurd worden om de inhoud van islamlessen onder de loupe en onder 't vergrootglas kritisch te bekijken. Om ontluikende sympathieën voor moslimextremisme op te sporen. Deze doorlichtingen moeten zich focussen op concentratiescholen, daar waar jonge moslims op elkaar aangewezen zijn bij hun meningsvormingen.

  17-08-2017 om 23:03 geschreven door lieve


  >> Reageer (1)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aan alle SchuinsMarcheerders en ScheveSchaatsers
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Vanavond is er een film op Vitaya 'Fatal Attraction', een schitterende thriller met in de glansrollen Michael Douglas en Glenn Close. Deze film wil ik graag aanbevelen aan alle overspeligen, schuinsmarcheerders en scheveschaatsrijders, en aan allen die niet in hun eigen potje pipi kunnen doen zonder ernaast te mikken. Na het zien van de film zullen ze zodanig geschrokken zijn dat ze hun extramurosactiviteiten graag willen afleren.

  17-08-2017 om 21:43 geschreven door lieve


  >> Reageer (1)


  Startpagina !

  Blog als favoriet !  Hoofdpunten blog johan1944
 • HOOP
 • BEZINNING
 • HOUDEN VAN
 • MOSLIMA
 • RUST

  Hoofdpunten blog nopoco
 • WIST U....
 • VOOR DIE
 • AAN U DE KEUZE
 • groot probleem
 • HALLO VIKTOR
 • VOOR BINNENKORT
 • ZUST HEE BOERKE SWA EN CO

  Laatste commentaren
 • Dag Jean (lieve)
      op Als het maar een Vrouw is... (Satire)
 • Hallo Lieve (Jean)
      op Als het maar een Vrouw is... (Satire)
 • Een fijne donderdag (Patty_en_freddy )
      op Als het maar een Vrouw is... (Satire)
 • Beste Lieve (Walter F.)
      op Met de Dood Bedreigd
 • Midweeksegroetjes (Patty_en_freddy )
      op Met de Dood Bedreigd
 • Spijtig... (Victor van Vosselaar)
      op Merkels Verraad . . .
 • Beste Lieve (Walter F.)
      op Merkels Verraad . . .
 • Beste Lieve (Walter F.)
      op Een Geslaagde Karikatuur
 • Lieve (Jean)
      op Sommige dingen veranderen nooit . . .
 • Beste Lieve (Walter F.)
      op Over Islamleraars
 • Hoi Lieve (Jean)
      op "Vlamingen willen Vluchtelingen helpen"
 • Dag Lieve (tjenne)
      op "Vlamingen willen Vluchtelingen helpen"
 • Beste Lieve (Walter F.)
      op "Vlamingen willen Vluchtelingen helpen"
 • fijne zondag (Patty_en_freddy )
      op "Vlamingen willen Vluchtelingen helpen"
 • objectief in feite (lucky9)
      op "Vlamingen willen Vluchtelingen helpen"
 •      MIJN FAVORIET :


  Foto

  E-mail mij

  Druk oponderstaande knop om mij te e-mailen.


  Foto


       NOSTALGIE :


  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Hoofdpunten blog rechts
 • ONBEGRIJPELIJK
 • van de' nedeige' paljas
 • GOEDE RAAD
 • VERWIJZING
 • VAN ONS REDDINGSTEAM
 • DE PENSIOENBEZORGER
 • STOP DE WAANZIN
 • wordt paus een ayatola.
 • OVER STINKENDE APARTEMENTEN KOPEN

  Zoeken in blog


        V R O E G E R :


  Foto

  Foto

  Foto

        MIJN FAVORIETEN :


  Foto

  Foto

  Foto


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!