NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Peter LeysArchief
 • Alle berichten


  21-10-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Componist Ivo Mortelmans 25 jaar overleden  Ivo Mortelmans, geboren in Antwerpen op 19 mei 1901, was de tweede oudste zoon van de grote toondichter Lodewijk Mortelmans. Tegen diens zin verkoos hij ook zijn leven aan de muziek te wijden.

  Hij studeerde aan het conservatorium van Antwerpen bij o.a. Arthur De Hovre (orgel), Edward Verheyden (harmonie) en Lodewijk Mortelmans (contrapunt). Verder volgde hij privaatlessen bij Paul Gilson in contrapunt, fuga en orkestratie. Aan het Brussels conservatorium was hij een tijdje student bij Paulin Marchand.

  In 1931 werd hij leraar notenleer en in 1953 begon hij harmonie te doceren aan het Antwerps conservatorium. Dat deed hij tot zijn op rust stelling in 1966. Hij was tegelijk nog muziekleraar aan secundaire scholen en muziekacademies in Deurne, Mortsel en Berchem. In het Nederlandse Eindhoven was hij een tijd lang actief als leraar, directeur van een muziekschool en operadirigent.

  Op het liefhebbersterrein was hij jarenlang dirigent van koren (Sint – Joris) en fanfares. Hij zetelde in het bestuur van het VNZ (voorloper van ons ANZ) en was jurylid in de provinciale koortornooien. Hij was tevens muziekrecensent voor de Gazet Van Antwerpen en leidde het koor van de Vlaamse Opera.

  Omwille van zijn optredens als dirigent op Vlaams-Nationale zangavonden en zangfeesten voor en tijdens de tweede wereldoorlog werd hij in 1944 15 maanden geïnterneerd.
  Toen in de na-oorlogse periode zijn cantate ‘Antwerpens Glorie’ (tekst van Anton Van de Velde) zou uitgevoerd worden, rees dit op verzet van oudstrijdersgroeperingen en werd de opvoering afgelast.

  Ivo Mortelmans overleed in 1984 te Wenduine in alle bescheidenheid zoals hij steeds geleefd had. Hij was van nature zeer terughoudend en had een des te diepere en doortastendere religieuze aard. Zelf zei Mortelmans dat heel zijn leven van kindsbeen af door 3 factoren was beïnvloed: de muziek, de godsdienst en de natuur.

  De composities van Ivo Mortelmans volgen een strikte vormopvatting en geven blijk van een beschouwende mystiek, poëtische ingesteldheid en ingekeerdheid en weerspiegelen een aanhankelijkheid aan de natuur. Zijn muziek –logisch voor zijn afkomst en werkomgeving- kadert in de laat-romantiek zoals bij zijn jaargenoot Staf Nees en vele anderen. De eerste pianowerkjes ademen tevens invloed van Ravel en Debussy. Zijn werken getuigen van een zeer gedegen vakmanschap. Wat niet te verwonderen is als men zijn leraars bekijkt.

  Voor orkest componeerde hij ‘Lentehymne’, Paasnocturne’, Kerstballade, ‘Koning Winters dood’ en de suite ‘Het dorp’. Dit laatste werk werd in 1939 gecreëerd door het orkest van het NIR o.l.v. Franz André. Maar net zoals zijn sprookjesopera’s ‘De krekel en de mier’ en ‘Antwerpens Glorie’, de cantates ‘Vlaanderens klokken’ en ‘De 4 seizoenen’ en het Lutgardisoratorium worden deze werken nooit nog uitgevoerd zodat de muziekliefhebber van vandaag geen voorstelling heeft van de klank en welluidendheid van deze werken. Dat geldt ook voor zijn openluchtspelen, opera, kamermuziekwerken en composities voor piano en orgel. Voor de in het Indische Florea spelende film ‘Amorira’ componeerde Mortelmans de muziek.

  Net zoals zijn vader was Ivo Mortelmans erg aangetrokken door de menselijke stem. Vandaar de talrijke werken voor koor en liederen.

  Via oude opnames –die dan zelden of nooit nog ten gehore gebracht worden- kunnen we vaststellen dat zijn koorwerken (vb. 4 adagioliederen op teksten van Timmermans) zeer innig, intiem en gedragen zijn. Ze weerspiegelen duidelijk de sfeer van de tekst en de gemoedsgesteldheid van de dichter. In het Vlaams Romantisch Koorboek werd ‘Gelijk de anemoon’ voor 4-stemmig gemengd koor opgenomen. Het werkje begint rustig gaande en beschrijft een anemoon die langzaam, nog zwaar van dauw en nacht wacht op de dageraad. Wanneer het licht met zijn trage gloed vermeld wordt, wordt de muziek langzaam aan wat sterker en meer bewogen. En zo komen we bij de figuur die met de anemoon vergeleken wordt. Het is de kleine maagd Maria die even nederig en klein als de anemoon het wonder van de Heer heeft volbracht. De muziek neemt een vlucht in de hoogte en gaat crescendo bij de woorden ‘zo rijst Gij op….’  Om dan in het tweede gedeelte weer te dalen, verzachten en vertragen bij de nieuwe verwijzing naar de nacht en de anemoon. De tekst van Albe wordt in dat koorwerk dus zeer getrouw gevolgd en uitgebeeld. De mineurtoonaard versterkt de gedragen, intieme en duistere sfeer van de verdreven nacht en gaat dan eventjes over naar de majeurtoonaard als hij verwijst naar de maagd ‘zo rijst Gij op … voor Zijn aangezicht’. Het slot is dan uiteraard weer mineur bij de nieuwe verwijzing naar de anemoon en de nacht. De aanwijzingstekens voor de uitvoering (crescendo, decrescendo, mezzopiano, mezzoforte, ritenuto, .. zijn bewust gekozen om de voordracht van de tekst perfect mogelijk te maken. In de laatste maten krijgen we een hemiool op ‘zijn wonder hebt volbracht’. Deze natuurlijke verbreding van de muziek, nog versterkt door een modulatie, laat duidelijk zien wat het belangrijkste van heel dit gedicht en koorwerk is: het wonder dat de Heer heeft laten verrichten door de Heilige maagd. Typisch romantisch is de wisselende stemming via modulaties.

  Talrijk zijn de bewerkingen voor koor van volksliederen.

  Hij schreef enkele zeer religieus doorvoelde missen: ‘Missa Jesu bone Pastor’, Missa Gregoriana’, ‘Missa dona nobis pacem’, Missa Benedicamus Domino’ en ‘Missa Deo gratias’. Op zijn opuslijst staan ook heel wat motetten (o.a. voor vrouwenkoor en orgel). Twee ervan (‘Te carioribus vocibus’ en ‘Beata es, Virgo’), geschreven in 1959, zijn uitgegeven door Euprint en te bekijken op de site van Euprint/collectio cathedralis.

  De liedcyclus ‘3 erotische gezangen’ ( ‘Uw anker’, ‘Uittocht’ en ‘Uw laatste’) klinkt eveneens zeer intimistisch en gesloten. Eerder zwaarmoedig. Men kenmerkt zijn liederen vaak met de term stemmingslyrisme als men verwijst naar ‘Elegische vreugden’ en ‘Reninca-liederen’.

  Volkser van toon en opgewekter klinken zijn liederen ‘Een lied van de zee’, ‘Te Hasselt langs de baan’, het geestdriftige ‘Zingend volk’ en het strijdlustige ‘Kom in ’t vendel’. 

  Met zijn composities won hij verschillende prijzen bij het VNZ en het Davidsfonds en de Prijs Henri Fester.

  Tot slot citeren we Hugo Heughebaert over Mortelmans’ muziek: “Zijn voornaamste kenmerken zijn: oprechtheid en zuiverheid in de poëtische verklanking, harmonische rijkdom en expressieve verwoording. Hij weert uit zijn scheppingen elk vooropgezet ‘isme’. Hij is noch voor noch tegen een bepaalde stroming, strekking of stijl in de muziek, maar gebruikt oordeelkundig en geniaal de middelen waarover hij beschikt”.   

   

  Zeer recentelijk verscheen de CD ‘O sacrum convivium’.

  Hierop zingt de Capella Ss Michaelis et Gudulae, Brussels o.l.v. Kurt Bikkembergs met de organist Bart Jacobs religieuze muziek uit het romantische Vlaanderen. Naast orgelwerken van Lodewijk De Vocht en koorwerken van Staf Nees, August De Boeck, Jules Van Nuffel, Firmin Van de Velde en Emiel Wambach staan de 2 hoger vernoemde  motetten voor de Heilige Maagd Maria (voor vrouwenkoor en orgel) van Ivo Mortelmans op deze CD én de Missa Jesu bone pastor.


  20-10-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EDGAR TINEL - GODELIEVE


  Historische uitvoering van Edgar Tinels oratorium Godelieve:
  zondag 15 november om 15 uur in de kerk van Sinaai!
  zaterdag 21 november om 19.30 uur in de O.L.Vrouwkerk van Gistel.  Toegang 20 euro (vvk: 18 euro).
  Besteladres: Jo De Vos: devosjo@skynet.be


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ere wie ere toekomt
  Langs deze weg willen we de site van het muziekcentrum Vlaanderen feliciteren en bedanken voor hun interessante info waaruit we al vaak overgenomen hebben.

  Hun archief is een mijn van informatie over Vlaamse musici.
  Niet voor niets hebben we een link naar hun site gemaakt.

  Ere dus wie ere toekomt!


  Peter Leys


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Flemish Music
  New downloads: Flemish music: piano; organ; choir, songs .....
  Free downloads!

  Peter_Leys


  19-10-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sebastian Bradt 30 !

  Sebastian Bradt

  Bradt studeerde fagot bij Wim Van Volsem aan de Kunsthumaniora voor Muziek en Dans,Gent.
  Hij heeft een uitgesproken voorkeur voor het 20ste eeuwse repertoire en probeert allerhande alternatieve speelwijzen uit op dit instrument.
  Pianostudie deed hij bij Sabine Haenebalcke.
  Hij schreef zich in aan het Conservatorium van Gent voor compositie en orkestratie bij Lucien Posman en later bij Luc Brewaeys.
  Voorts volgde hij lessen en cursussen bij Dirk Brossé, Frank Nuyts, Claude Coppens en dr.Godfried-Willem Raes.
  Zijn Proefschrift Analyse 1 beha,delde Nacht - Stilte (1981van Luc Van Hove.
  In 2000 maakte Bradt de overstap naar de klas Algoritmische Kompositie en Eksperimentele Muziek van dr.Godfried-Willem Raes, sedertdien vaste mentor.
  In 2003 studeerde hij met onderscheiding af aan het Conservatorium als 'Meester in de Muziek'. 
  Als lid van het M&M ensemble en in opdracht van Stichting LOGOS schreef hij arrangementen van bestaande muziekstukken voor het Automaton Orchestra met als doel het exploreren van de sonore mogelijkheden van muzikale robots.
  In 2006 werd hij parttime medewerker van Stichting Logos als komponist, arrangeur, recycler - perfomer, technikus, zaalverantwoordelijke, Pr - contactman etc.

  Studaxe Studaxe (2008)
  21ste eeuw / hedendaags
  Player Piano
  Bradtpack 2006 Bradtpack 2006 (2006)
  20ste eeuw
  Machine Orchestra Machine Orchestra (2005)
  21ste eeuw / hedendaags


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hans Sluijs 40 !
   
  Hans Sluijs

   

  Na muziekacademiestudies studeerde Hans Sluijs aan de conservatoria van Antwerpen en Tilburg(Nl.), bij de heer Jacques de Tiege (piano).
  Daarna volgde hij tevens privélessen bij Steven Kemper, Lode Backx, Wonmi Kim en Jean-Paul vanden Driessche.
  Zijn repertorium is erg uitgebreid en omvat werken van de barok tot heden. In november 2002 werd zijn tweede werk, het strijkkwartet 'Weerspiegelingen', gecreëerd en bekroond met de 'Prijs van de stad Harelbeke' op de compositiewedstrijd van de Muizelhuisconcerten.
  Hans Sluijs won in 2005 de Sabam-prijs met zijn "I Quattro Elementi", het plichtwerk voor de halve finale van de Internationale Koningin Elisabethwedstrijd, sessie viool.
  Als pianist ligt zijn zwaartepunt in het romantische klavierrepertoire; hij speelt geregeld concerten in Belgie en Nederland, en is te horen op festivals in Italië(Pianorama Firenze, Araba Fenice Collescipoli..) en Duitsland (Neckargemundfestival).


  Beperkte werkenlijst:
  op.1 vier portretten (voor piano),
  op.2 Weerspiegelingen (voor strijkkwartet)
  op.3 I quattro elementi (trilogie voor viool en piano)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Walter Hus 50 !

  Walter Hus (1959) is naast componist vooral uitvoerend pianist en improvisator.
  Vanaf zijn 10de trad hij op als concertpianist in binnen- en buitenland, vanaf 1979 als pianist-improvisator.
  Hus speelde in het Belgisch Pianokwartet en was verbonden aan Maximalist!, een muzikale groepering opgericht in 1984 die het midden hield tussen pop, rock, klassiek en avant-garde. De muzikant-componisten die zich in deze beweging verenigden (o.a. Vermeersch, Sleichim, De Mey en Hus), hadden elkaar een jaar voordien ontmoet in het kader van de eerste choreografie van Anne Teresa de Keersmaeker (Rosas danst Rosas.) Hun imago werd sterk bepaald door invloeden uit de populaire cultuur, een illustratie van een geestesgesteldheid zonder dat die hun muziek daarmee zonder meer buiten het klassieke veld plaatste. De muziek lijkt zich voornamelijk te situeren in het kader van de New Simplicity, gegroeid uit de minimal music. Een hoge graad aan repetitiviteit, een microscopisch gevarieerde ritmiek en dynamiek, de eenvoudige manipulatie en transformatie van motieven, een beperkte harmonische organisatie en zeer gelimiteerd uitgangsmateriaal zijn hiervan de belangrijkste kenmerken. Dit resulteerde meestal in muziek met een hoge consonantiegraad en directe toegankelijkheid. Daarnaast was vooral het functionele en disciplineoverschrijdende aspect bepalend voor Maximalist!: een opvallend groot percentage van de muziek die dit collectief schreef, is conceptueel verbonden met andere kunsten zoals dans, theater en film. Dit geldt ook voor de muziek van Hus na Maximalist!.
  Naast muziek voor modeshows (bvb. Five to Five voor Yamamoto ('84)), choreografieën (bvb. Muurwerk ('85) en Hic et Nunc ('91) voor Roxane Huilmand, en Devouring Muses ('97) voor Irène Stamou) en films (The Pillow Book van Greenaway en Suite 16 van Deruddere), zijn verscheidene van zijn composities tot stand gekomen in samenwerking met hedendaagse dichters of toneelschrijvers (zoals Stefan Hertmans (Francesco's paradox), Peter Verhelst (One day they appeared), Jan Decorte (Meneer, de zot en tkint) en Jan Lauwers van de Needcompany (Orfeo) ).
  Sinds '96 is Walter Hus werkzaam bij Limelight in Kortrijk, waar op dat moment het verfrissende festival en cd-label Happy New Ears werd opgericht.
  Momenteel werkt hij aan een cyclus van 24 preludes en fuga's voor verschillende instrumentaties.

  Walter Hus


  17-10-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaamse pianomuziek op het net

  Vandaag plaatsten we enkele stukken voor piano van Jef TINEL op deze site.
  Het gaat om 2 suites voor de jeugd: 'Uit het leven van een jongentje' en 'Uit een kinderleven'.
  Daarnaast is er een reeks van 3 stukken: 'Dorpskermis', 'Elfendans' en 'Voorbij'.
  Ten slotte (voor deze keer) zijn er 2 aparte stukjes: 'Landelijke dans' en 'In de kerk'.
  Het zijn stuk voor stuk zeer stemmige, verhalende en sfeervolle composities van een man die zelf virtuoos pianist en organist was.  Hopelijk passeren er pianisten langs deze site en nemen ze deze stukjes op in hun repertoire.
  Als ze het ons laten weten, komen we graag luisteren.
  Kijk en ontdek!
  Meer dan de moeite waard.....  Het zijn onuitgegeven stukken. Dit is dus de eerste publicatie.
  Het zijn kopieën van de -zeer duidelijke- handschriften van de toondichter.
  Een primeur, dus!


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Transit festival en Vlaamse muziek

  Transit Festival 2009, 23-25 oktober, uw actuele kijk op de muziek van de 21ste eeuw

  Het Transit Festival, te Leuven mixt interessant buitenlandse wereldcreaties met nieuwe creaties van componisten uit Vlaanderen.

  Het festival wordt op vrijdagavond door Ictus geopend. Voor dit concert, een ode aan Rogier Van der Weyden, lieten James Dillon en Brice Pauset zich inspireren door de meesterlijke werken van deze Vlaamse 15de eeuwse schilder.
  Op zaterdagnamiddag komen werken van Gianluca Ulivelli en Eric Sleichnim samen met een compostie van Olga Neuwirth op het programma. Dit alles gebracht door de virtuoze saxofonist Marcus Weiss.
  Daarna volgt een debat naar aanleiding van “10 jaar Transit”. Een debat over de functie, doelstellingen, strategie en resultaten van een festival voor hedendaagse muziek. Dit in samenwerking met het Muziekcentrum Vlaanderen.
  Tijdens het avondconcert brengt Frederik Croene, talentvol pianist van eigen bodem, nieuwe Vlaamse pianomuziek. Want, Transit gaf opdrachten aan componisten die de verscheidenheid van de nieuwe muziek in Vlaanderen illustreren. Bart Vanhecke bewijst met zijn werk hoe spannend een fantasierijk gebruik van formele systemen kan zijn, Paul Craenen volgt zijn fascinatie voor de relatie tussen klank en beweging en Mattijs Van Damme laat zijn persoonlijke muziek langzaam rijpen en doet dat op bedachtzame wijze.
  Zondag biedt dan een actuele kijk op de 21ste eeuw waarin nieuwe muziek vanuit verschillende ooghoeken wordt bekeken. Na de middag staat de nieuwe muziek voor en door kinderen centraal met een werk van Thomas Smetryns voor +/- 18 kinderstemmen, 2 tuba’s, stemvorken, schelpen en stenen. Daarna volgt een concert met Muziek voor 8 snaren waarin ondermeer creaties van Pieter Schuermans, Analia Llugdar en Laurie Radford. Het avondconcert illustreert de combinatie stem/piano, niet evident in de nieuwe muziek. Het romantische liedrepertoire uit de 19de eeuw is zo overweldigend, dat een componist die 21ste-eeuwse vocale muziek wil schrijven toch wel even aarzelt. TRANSIT overtuigde Chaya Czernowin en Claude Coppens om het wel te doen. Czernowin werkte samen met dichter/componist Wieland Hoban, die de muzikale dimensie van poëzie bespeelt. Claude Coppens vond inspiratie in een licht absurdistische, maatschappijkritische tekst van de Gentse schrijver Pjeroo Roobjee.

  Transit Festival 23-25 oktober 2009, Leuven


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwe naam

  Collegium Instrumentale Brugense wordt Het Kamerorkest

  Een nieuwe naam, een verrassende look en een modern elan zorgen voor een hedendaagse oriëntatie bij het voormalige Collegium Instrumentale Brugense dat voortaan de naam ‘Het Kamerorkest’ draagt.

  Meer dan 35 jaar gidste stichter-dirigent Patrick Peire het voormalige Collegium Instrumentale Brugense langsheen bijzonder mooie projecten. Een zeer uitgebreide en gevarieerde discografie met meer dan veertig cd’s, die zowel gekende als minder gekende componisten en muziekwerken bevatten, getuigt van zijn creatieve en succesvolle loopbaan.
  De laatste jaren werd de klemtoon van het repertoire langzaam verschoven: muziek uit de vroege barok (17de eeuw) tot de periode van het classicisme (18de eeuw) werd meer en meer vervangen door muziek uit de romantische periode (19de eeuw) en hedendaagse muziek van de 20ste en 21ste eeuw. Composities voor strijkorkest van Mendelssohn, Tchaikovsky, Dvorák, Elgar en Suk behoren tot het gekende repertoire; in het moderne oeuvre liggen werken van Shostakovich, Britten, Barber, Rota en Piazzolla op de lessenaar.
  Daarnaast kleuren ook hedendaagse Vlaamse componisten als Jelle Tassijns, Filip Rathé, Lucien Posman, Jan Van der Roost en Rudi Tas de concertprogramma’s.
  In 2007 gaf Patrick Peire zijn dirigeerstokje door aan Ivan Meylemans, die als getalenteerde trombonist jarenlang verbonden was aan het Concertgebouw Amsterdam. Meylemans beschikte namelijk als dirigent over een benijdenswaardig palmares aan internationale prijzen.
  Samen met concertmeester Dirk Lippens leidt hij nu het orkest met vaste hand. Het Kamerorkest bestaat uit zestien strijkers en kan, indien de muziek het vereist, worden uitgebreid tot eenentwintig musici.

   Het Kamerorkest speelt jaarlijks enkele concerten in het Provinciaal Hof van Brugge. Deze concerten worden gesubsidieerd door de Provincie West-Vlaanderen en de Stad Brugge.
  Daarnaast zijn er verschillende voorstellingen in diverse steden in Vlaanderen. Bovendien was het orkest vaak te gast op prestigieuze festivals in Frankrijk (vb. 34ième Festival de Musique, Hardelot, 2007; Basilique St. Rémy, Reims, 2008) en Nederland (vb. Chamber Music Festival, Blaricum, 2008).
  Het Kamerorkest engageert zich vanaf het seizoen 2009–2010 voor een fonkelnieuw project dat de participatie van jongeren stimuleert tijdens concerten waar klassieke muziek wordt gespeeld.
  Hiervoor trekt Het Kamerorkest naar scholen waar men jongeren en hun ouders uitnodigt voor een muzikale ervaring waarbij de muzikale belevenis vóór en tijdens het concert centraal staat. Aan de hand van didactisch materiaal voor de lessen muzikale opvoeding, een kennismaking met de
  componist, dirigent of solist en muziekfragmenten die het concert uitvoerig illustreren, maken de leerlingen tijdens de lesuren op een speelse manier kennis met klassieke muziek en de uitvoeringspraktijk. Vervolgens ontdekken de jongeren de echte orkestdynamiek doordat ze tijdens de repetitie tussen de musici mogen plaatsnemen en de aanwijzingen van de dirigent tijdens het
  concert via projectie kunnen mee volgen.
  Dit project wordt tijdens het seizoen 2009–2010 voor het eerst gerealiseerd samen met het Lyceum in Ieper.


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaamse polyfonie in Brugge

  Brugge - 6 tot 8 november 2009

  Amateurkoorzangers krijgen de unieke kans om samen met professionele muzikanten kennis te maken met het werk van de componist Jacobus Clemens non Papa - een van de late vertegenwoordigers van de school van Vlaamse polyfonisten die de Europese muziek domineerde tijdens de renaissance. Wie zich wil verdiepen in historische uitvoeringspraktijken of gewoon graag een weekendje musiceert, mag deze cursus zeker niet missen! In te schrijven voor 14 oktober.


  Verschillende genres uit het werk van Clemens non Papa worden belicht (mis,motet, chanson) en natuurlijk kan een weekend rond deze componist niet voorbij gaan zonder dat ook de beroemde “Souterliedekens” aan bod komen! De klemtoon van dit weekend ligt vooral op de uitvoeringspraktijk: hoe moet je dergelijk werk benaderen? Wat zijn de verschillende invalshoeken?


  Programma

  Dirigent & docent Ignace Thevelein begeleidt de zangers tijdens deze zoektocht naar de authentieke uitvoering van deze muziek, musicoloog Simon Van Damme geeft toelichting over leven en werk van de componist, zijn omgeving en tijdgenoten.

  Op zaterdagavond geeft Stratton Bull, zanger en artistiek leider van de Capella Pratensis, een workshop met tips over uitvoeringstechnieken en vocale coaching.

  Op zondag wordt het koor versterkt door enkele instrumentisten op authentieke instrumenten. Marleen Leicher, cornetto, Maia Silberstein, viool & Thomas Baeté, gamba hebben reeds hun medewerking toegezegd.

  Op het einde van het weekend wordt een toonmoment gehouden, waarbij de deelnemers aantonen wat ze geleerd hebben over de verschillende apecten van het zingen van muziek uit deze stijlperiode.


  Doelpubliek

  Het weekend staat open voor koordirigenten die zich willen bijscholen in uitvoeringspraktijk, maar ook voor koorzangers en leerlingen van muziekacademies die zich willen bijscholen in oude muziek.
  De partituren worden van tevoren opgestuurd en moeten voldoende ingestudeerd zijn, zodat op het weekend aan afwerking kan gewerkt worden.


  Praktisch

  Plaats: Sint-Jakobskerk - Brugge
  Uren:
  - vrijdag 6 november: 19.30u – 22u
  - zaterdag 7 november: 10 – 12.30u, 13.30u – 18u & 19.30u – 22u
  - zondag 8 november: 10 – 12.30u & 13.30u – 15u, 15u30 – 16u30 toonmoment (toegang voor publiek gratis)

   

  Deelnameprijs: 90 euro, jongeren onder 26j: 70 euro

  overnachting en maaltijden zijn niet inbegrepen

  Inschrijven (voor 14 oktober) gebeurt door het inschrijvingsformulier in te vullen: www.sint-jacobshuys.be/internationale-bachdagen/polyfonieweekend/inschrijvingsformulier
  De inschrijving is definitief na betaling van het inschrijvingsgeld.

   

  Cursuscentrum: Sint-Jacobshuys, Moerstraat 26, 8000 Brugge 0486/574348

  e-mail: chris@sint-jacobshuys.be

   

  Het Polyfonieweekend is een initiatief van Opera de Dunis vzw in samenwerking met Koor&Stem vzw.
  Coördinator: Chris Castelein, artistieke leiding: Ignace Thevelein


  Meer info

  Meer info op www.sint-jacobshuys.be beschikbaar.


  16-10-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wereldcreatie van Stabat Mater van Renaat Veremans

  zondag, 25 oktober 2009
  • Berchem, Sint-Theresiakerk, om 16:00u. : Koninklijke Chorale Caecilia, orkest La Passione en solisten o.l.v. Paul Dinneweth brengen naast het Requiem van Duruflé de wereldcreatie van Veremans' Stabat Mater.   Het Stabat Mater werd door Veremans in 1964 gecomponeerd (Veremans was toen 70 jaar; hij leefde van 1894 tot 1969). Het is een werk voor tenor-solo, koor en orkest.

   De muziek van Veremans wordt algemeen gekenmerkt door een gedegen vakmanschap. Hij was een schitterende melodieschrijver maar kon ook knap orkestreren.
   Zijn muziek is laat-romantisch en heeft vaak een groots karakter.
   Veremans' muziek kan jubelen van vreugde, maar kan ook getourmenteerd zijn.
   Zo is de muziek van zijn oratorium '5 Blijde mysteries' één en al vreugde.
   Zijn oratorium '14 stonden' daarentegen klinkt zeer dramatisch en geladen.
   De muziek weerspiegelt als een ars perfecta de inhoud van de tekst.

   Veremans is dus duidelijk meer dan de componist van Vlaamse liederen zoals 'Vlaanderen'. Hij componeerde filmmuziek ('De Witte'), concerti (voor hoorn, trompet, fluit en fagot), symfonieën, opera's, oratoria, cantates, koorwerken, piano- en orgelwerken, ....
   Als dirigent kende hij perfect de mogelijkheden van zangers en orkest. Die kennis heeft hij dan ook tenvolle aangewend in zijn composities.
   Critici zullen zeggen dat zijn muziek niet vernieuwend is. Dat is zo. Maar ze is wel vakkundig gemaakt en weerspiegelt eerlijk het lyrisch karakter en de Vlaamse aard van de toondichter.
   En daar gaat het toch om: kunst als technisch verantwoorde expressie van de eigen ziel.

   We kijken vol verwachting uit naar de creatie!  


  15-10-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Finale Lieven Duvoselprijs
   
  Lieven Duvosel - prijs              

  de uitvoering met als titel "Finale Lieven Duvoselprijs"
  gaat door op zaterdag, 24 oktober 2009 om 19:00 uur
  in Sporthal Latem-Deurle
  adres Hoge Heirweg 64 te Sint-Martens-Latem
  toegangsprijzen:   

   
   
  koor / ensemble uit K&S nr. dirigent
  Makeblijde
  Het Volgende Punt
  Leuvens Meisjeskoor
  Arabesk
  Arc Sonore
  Zele
  Hasselt

  Gent
  Sint-Niklaas

  Filip Haentjens
  Karel Baeten
  Nicole Bogaerts
  Marc Van de Borre
  Jan Vuye
   


  13-10-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Organist - componist Jos Mertens 85 !

  Dit weekend is Jos Mertens jarig.
  De man wordt 85.
  Hij oogt echter als een kwieke zestiger.
  Aan het orgel is hij nog steeds een virtuoos.
  Aan zijn werktafel componeert hij nog volop (zag je hem niet in 'Man bijt hond' met zijn tune voor geluidloze elektrische auto's?).
  Als causeur - met een Blonde Leffe in de hand - houdt hij je uren bezig.
  Wie zong nooit zijn 'Avondliedje'?
  Fris blijven zijn liederen klinken (vb. 'Ik ken een blond Marleentje' en 'Schachtenliefde'....).
  Zijn 4-stemmige Nederlandse mis en Onze Vader zijn door en door religieus.
  Zijn cantate 'Kringen van Tijd' vat zijn hele leven samen.
  Als pianist op Zangfeesten en Dagen van het Vlaamse Lied blijft hij onsterfelijk.

  Op zaterdag 17 oktober huldigt het koor Singet Scone hem in de kerk van Groot - Bijgaarden om 18 uur. Hij weet het echter nog niet. Houden zo!

  Jos, ad multos annos.....


  10-10-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Samen zingen

   
  Schrijf nu in voor 'Zingen tot Morgenvroeg' met Ishtar!  Koor&Stem nodigt alle koren uit om samen te zingen met andere koren, Ishtar en begeleidingsband en het publiek. Want de koorwereld mag het Festival van de Amateurkunsten (op 2 mei 2010) openen met een groots samenzangmoment.
  Het programma 'Zingen tot morgenvroeg' bevat o.a. kleinkunstnummers van Raymond van het Groenewoud, Johan Verminnen, Wannes van de Velde, Jan De Wilde, Clouseau, Laïs naast eenvoudige volksliedbewerkingen van  o.a. Juliaan Wilmots, Jean-Paul Byloo, Ludo Claesen, ... 
  Ze mikken op een gelegenheidskoor van niet minder dan 1.500 zangers en daarvoor willen ze graag een beroep doen op het enthousiasme en de creativiteit van de vele amateurkoren die Vlaanderen rijk is. Laat hun gauw weten of je erbij kan zijn en schrijf in voor een van de repertoireworkshops in je buurt!

  Meer info: www.koorenstem.be


  08-10-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Chris Dubois 75 !

   


  de uitvoering met als titel "Magnificat, 75 jaar Chris Dubois"
  gaat door op zondag, 18 oktober 2009 om 16:00 uur
  in Sint-Jozefkerk
  adres Ronsaardbekestraat te Brugge


   
  koor / ensemble uit K&S nr. dirigent
  Mechels Kathedraalkoor
  Persephone
  Brugs Mannenkoor  Wilrijk
  Johan Van Bouwelen
  Nicole Everaerts
  Arnold Flamant


   
   
   
  soli / ensemble instrument
  Peter Pieters
  orgel
   
  algemene leiding:   Johan Van Bouwelen
   
   
  titel van het werk componist
  Vlaams Magnificat
  Magnificat
  Ave Maria
  Magnificat
  Tota pulchra es
  O gloriosa virginum
  Lof zij Maria  Chris Dubois
  Chris Dubois
  Flor Peeters
  Flor Peeters
  Staf Nees
  Staf Nees
  Jozef Ryelandt   


  06-10-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Klassieke Muziek

  Staten Generaal van de Klassieke Muziek 2009

  CONCERTGEBOUW BRUGGE

  Staten Generaal van de Klassieke Muziek 2008

  Op maandag 30 november is het weer zover... Hét jaarlijks ontmoetingsmoment voor professionelen actief in de klassieke muzieksector = componisten, musici, programmatoren, musicologen, docenten muziek, journalisten, uitgevers, studenten aan het conservatorium.... Meer info over het programma volgt later. Schrijf het alvast in uw agenda!

  De Staten Generaal van de Klassieke Muziek is dé dag om

  • collega's uit het veld te ontmoeten
  • ideeën op te doen voor het nieuwe seizoen
  • jouw plannen, projecten, programma's kenbaar te maken
  • een stand van zaken op te maken
  • na te denken over de toekomst
  • .....

  WANNEER? maandag 30 november 2009
  WAAR? Concertgebouw Brugge
  MEER INFO? INSCHRIJVINGEN? nog even geduld!


  05-10-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Goed om weten

  Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media


  voorzitter: De Coene, Philippe (sp·a)


  ondervoorzitter: Caron, Bart (Groen!)


  secretaris: Deckmyn, Johan (Vlaams Belang)


  vast lid:


  plaatsvervangend lid:


  01-10-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaams componist, dirigent en pedagoog overleden

  Componist Julien Mestdagh overleden

  annelies focquaert

  Op 26 september overleed in Zwijnaarde dirigent en componist Julien Mestdagh. Geboren in Gent op 21 november 1922, studeerde hij piano, orgel en compositie aan het Gentse Conservatorium. Later gaf hij er zelf les als begeleider en leraar notenleer, contrapunt en fuga. Ook aan het Lemmensinstituut en aan de Conservatoria van Brussel en Rotterdam was hij verbonden als leraar in verschillende theoretische vakken. Als pedagoog maakte hij verschillende studiereizen in opdracht van het Ministerie van Nederlandse Cultuur. Bij de Koninklijke Opera van Gent was hij gedurende 20 jaar gastdirigent en bij Studio Steurbaut was hij artistiek directeur. Naast didactische werken schreef hij ook verschillende liederen, koorwerken, piano- en orgelmuziek en muziek voor orkest. Zijn Cantate op het Hooglied van Salomon werd in 1992 in Brugge gecreëerd.  De Gentenaar Julien Mestdagh (°21/11/1922) is op 26 september overleden. Mestdagh is twintig jaar gastdirigent geweest in de opera en veertig jaar leraar aan het Gentse conservatorium. Eerst gaf hij daar notenleer en daarna contrapunt en fuga of m.a.w. de technieken van de compositieleer. Diezelfde cursus gaf hij later ook in Brussel en daar was Maria Cogen zijn assistente. Ze werd later zijn levensgezellin. Zelf heeft Mestdagh de dirigentencursus van Von Karajan gestudeerd in Salzburg. Hij is ook opnameleider geweest bij Studio Steurbaut, waarover hij sappige anekdotes kon vertellen, o.a. over hoe hij eens heeft meegemaakt dat Rudolf Werthen een bepaald stuk niet onder de knie kreeg. Hij wordt begraven op donderdag 1 oktober om 10 uur in de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans in de Van Goethemstraat te Merelbeke-Flora.

  Op de eerste plaats was Julien Mestdagh echter componist. Zijn eerste compositieopdracht kwam in 1966 van het Festival van Vlaanderen, een werk voor orgel dat rechtstreeks op televisie werd gecreëerd door Gabriël Verschraegen in de Sint-Baafskathedraal. Zijn grootste werken zijn een cantate op het Hooglied van Salomon (in 1992 in Brugge gecreëerd bij de Jezuïeten – omdat het in Sint-Baafs niet door de beugel kon – door het Nationaal Orkest van België gedirigeerd door hemzelf en met o.a. Mireille Capelle als soliste) en een musical op een libretto van Raymond Cogen, de broer van Maria. Peter Ritzen wil al lang zijn pianoconcerto creëren met het BRTN-orkest, maar dat heeft hij dus bij leven alvast niet mogen meemaken.
  Maria Cogen, ook wel bekend als de directrice van de muziekacademie van Gentbrugge, creëerde in 1994 een sonate voor klavecimbel die haar levensgezel in opdracht van de Stadsconcerten had gecomponeerd. Het was naar zijn eigen zeggen “een atonale compositie, die echter toch voldoende melodische structuur bezit, opdat men een dissonant toch van een valse noot zou kunnen onderscheiden.”
  “Ik heb nog atonale gehoorvorming gegeven aan het conservatorium van Brussel,” ging Julien verder, toen ik hem bij hem thuis ging interviewen voor Het Laatste Nieuws, “en dat aanleunen bij een sfeer van tonaliteit is typisch voor mijn muziek. Sommigen zeggen dat ze een synthese is van Boulez en Stravinsky, maar ik geloof daar niet in. En ‘t klinkt zeker niet zoals mijn favoriete componisten Richard Strauss en Gustav Mahler. Anderen zeggen gewoon: ‘t is Mestdagh! En dat vind ik ook.”
  “Via improviseren kom ik tot een thema en daarop heb ik dan voortgewerkt. Tot ze af is. En een compositie is bij mij altijd àf. Ik laat ze pas liggen als ik er tevreden over ben. Aan deze sonate van 17 minuten heb ik anderhalve maand geschreven. Ze is bedoeld voor een kopie van een barokinstrument en niet voor een modern clavecimbel, zoals dat bij het concerto van Frank Martin, dat Maria vóór de pauze zal vertolken, wél het geval is. Dat concerto stelt ook veel meer de virtuositeit op de voorgrond, al zegt Maria dat mijn sonate ook zeer moeilijk is om uit te voeren. Maar virtuositeit om de virtuositeit, dat zegt me niets.”
  De sonate viel in mijn smaak. Maar is dat een criterium “in de smaak vallen”?
  “Het is geen doel op zich, maar het doet wel plezier, ja.”
  Maria Cogen bevestigde trouwens dat er een heel groot verschil is tussen iets graag uitvoeren en iets graag horen. “Er zijn dingen die ik heel graag speel, maar waarnaar ikzelf niet zou gaan luisteren.”
  Maar dat was dus zeker niet het geval met het werk van Julien Mestdagh. De vraag is nu of zijn werk na zijn dood nu ook wat meer geapprecieerd gaat worden in ruimere kring.


  Musica Gandaviae: Organa, Artifices

  Musica Gandaviae: Organa, Artifices
  Type: album
  Formaat: cd
  Componist(en): Julien Mestdagh
  Adolph d'Hulst
  Gabriël Verschraegen
  Lucien Goethals
  Uitvoerder(s): Frank Heye

  Frank Heye aan het orgel van het Augustijnerklooster St. Stefanuskerk, de Onze-Lieve-Vrouw Sint Pieterskerk, en de Sint Jacobskerk
  Label(s): Senzanome
  Labelcode: 5411499 90052
  Copyrightdatum: 11.2007
  Beschikbaarheid: ter inzage in het Muziekcentrum Vlaanderen (op afspraak)
  Plaatsingsnummer: 001699
  Barcode: 0100000016992

  Info

  Orgelmuziek van Gentse componisten

  Track-info

  1-4. d'Hulst Adolph: Orgelsymfonie in e
  5-8. Verschraegen Gabriël: Sonata Da Chiesa
  9. Goethals Lucien: Klankstructuren
  10. Mestdagh Julien: Passacaglia en fuga in e op. 25


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Renaat Veremans

  Concert in de kijker : Stabat Mater van Renaat Veremans

   

  Op 25 oktober zal de Chorale Caecilia in Berchem het Stabat Mater van Renaat Veremans uitvoeren.
  Paul Dinneweth, die het werk zal dirigeren, schreef hierover:


  Zijn eerste lessen kreeg Renaat Veremans [1894>1969] van zijn vader. Hij studeerde verder aan het Lemmensinstituut te Mechelen en componeerde in die periode zijn beroemdste lied Vlaanderen, bekroond in de wedstrijd van de Maatschappij voor Taal en Volk. Later studeerde hij nog aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium in Antwerpen, waar onder meer Oscar Depuydt, Arthur Meulemans, Aloïs de Smedt en August de Boeck zijn leraren waren.

  Het grootste deel van zijn leven was Veremans werkzaam te Antwerpen, respectievelijk als organist aan de St.-Pauluskerk (1914-1927), als operadirigent (1921-1943) en als docent notenleer aan het Conservatorium (1928-1959), waar hij honderden jonge Vlaamse musici vormde. Van 1943 tot 1952 was hij directeur van het Conservatorium te Brugge, waar hij het Renaat Veremans-koor oprichtte en het Brugse muziekleven een nieuwe impuls gaf.
  Hij overleed in juni 1969, slechts enkele dagen na het 32e Vlaams Nationaal Zangfeest, waar hij nog uitvoerig gehuldigd werd.

  Als componist van ruim 400 liederen, missen, motetten, psalmen en koorwerken, oratoria, drie symfonische gedichten, vier concerti, acht cantaten, vier opera’s, twee operettes, film- en toneelmuziek, beheerste hij de meest uiteenlopende genres. Zijn melodische vinding is het product van een spontane, impulsieve en emotionele natuur, van een persoonlijkheid die steeds zichzelf blijft. Respect voor de traditie was het credo van zijn creativiteit: “Musik als Ausdruck” heeft de toondichter dan ook steeds als zijn devies gekozen. Hij bleef afkerig van iedere neiging tot modernisme of atonaliteit. Spontaneïteit in de melodie en rijke harmonische kleuren (een chromatisch verglijdende tonaliteit) zijn de hoofdlijnen in zijn oeuvre. Ook zijn werkzaamheid als dirigent, gecombineerd met zijn bewondering voor het oeuvre van August De Boeck, hebben ongetwijfeld zijn inzicht in de orkestrale muziek beïnvloed.

  Het Stabat Mater, voltooid op 31 december 1964, straalt een diepe geloofsbelevenis uit, in een sfeer van eenvoud en wijding. Aan de basis ligt het beroemde dertiende-eeuwse gedicht van de Franciscaan Jacopone da Todi, dat de grote smart bezingt van een moeder die de marteldood van haar zoon moet meemaken. De tekst lag eveneens aan de basis van een gregoriaanse sequentia en heeft talrijke componisten geïnspireerd tot dikwijls aangrijpende composities. Ook Veremans’ voorliefde voor het Stabat Mater van Antonin Dvořák zal een invloed hebben uitgeoefend, wat hem echter niet belette om deze tekst op een eigen wijze te verklanken.

  Ik heb het werk gekozen op aandringen van Oscar Van Aerden en Magda Veremans, de schoonzoon en laatste nog in levende zijnde dochter van de componist. Oscar Van Aerden bezit het handschrift van de directiepartituur en toen ik dit bij hem thuis mocht doorlezen, viel mij meteen op dat dit een waardevol werk was, helemaal in die typische Vlaams-romantische stijl en uitvoerbaar door een (goed) amateurkoor. Voor mij kan deze compositie gerust de vergelijking doorstaan met het koorwerk van César Franck of Antonin Dvorak. Veremans gebruikt heel wat harmonische kleur naast een steeds zingbare melodische stemvoering. Bij de start van het repetitieproces konden we beschikken over partituren van CeBeDeM, helaas in een niet altijd makkelijk leesbaar kopie-handschrift (in een digitaal tijdperk!) en met toch nog enkele duidelijke fouten. Daar kwam enige weerstand op vanuit het koor. Ook de typische harmonische wendingen van Veremans liggen voor het koor niet altijd voor de hand. Toch denk ik dat de meeste zangers ondertussen gewonnen zijn voor deze compositie, met zijn steeds wisselende stemmingen, tonaliteiten, tempi en solistische interventies. Een zeer mooie passage is het Fac me tecum pie flere, waar de dames met de tenor-solo dialogeren. Een heel feestelijk Alleluia sluit, een tikkeltje triomfalistisch, deze compositie af.

  Om budgettaire redenen en omdat het werk een bredere uitvoerbaarheid zou krijgen, vroegen we aan Peter Van de Velde om een transcriptie voor orgel en strijkers te maken (oorspronkelijk is het opgevat voor tenor-solo, koor en orkest). De Chorale Caecilia is verheugd en vereerd om deze mooie compositie eindelijk, na 45 jaar, voor de eerste maal tot klinken te kunnen brengen.

  Op hetzelfde concert kan u overigens ook een transcriptie door Geert Vanderstraeten horen van twee Rückertliederen van Gustav Mahler, naast de versie voor kamerorkest van het Requiem van Duruflé.

  Paul Dinneweth, met dank aan Oscar Van Aerden.


  Bezoekers ....

  Zin om een boodschap door te geven? Dit kan hier.


  Interessante sites op het net
 • Algemeen Nederlands Zangverbond
 • Koor en Stem
 • Studiecentrum voor Vlaamse Muziek
 • IMSLP: partituren op het net
 • Leven en werk van Jef TINEL
 • Partituren op het net (CPDL)
 • Componisteninfo (Matrix)
 • Componisteninfo (Cébédem)
 • Muziekcentrum Vlaanderen
 • Peter Leys op Soundcloud

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!