NIEUW: Blog reclamevrij maken?


Disclaimer In verband met een recent dispuut omtrent plagiaat wil ik bendadrukken dat deze teksten uiteraard niet origineel zijn maar een condensatie van teksten die over dit onderwerp werden gepubliceerd. Ik kan de geschiedenis van Egypta niet heruitvinden en mijn persoonlijke bijdragen aan origineel onderzoek hierover zijn nihil. Ik tracht hier met zoveel mogelijk bronvermelding een samenvatting te geven over wat hedendaags bekend is. Ronald Milo
Foto
Inhoud blog
 • Bewerking van stukje van 03/03/2006 over dynastie 0
 • Anoebis02
 • Horus valk
 • neboe
 • Horus ? Schorpioen een koning uit Dynastie 0

   

  100%
  150%
  200%

  loupe voor wie de kleine tekst moeilijk kan lezen
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   

  Hierboven vind je een afbeelding van de god HAPI, de Nijlgod of beter gezegd de God van de Overstroming van de NIjl. De Egyptenaren maakten immers een onderscheid tussen de nijl als stroom, die ze "iteroe" noemden, en de welvaart brengende overstroming die ze personifiлerden in de god Hapi. Hij werd meestal voorgesteld met een hangbuikje en hangborsten (een teken van welvaart voor de oude Egyptenaren) en met een haartooi van waterplanten. Vaak wordt hij echter ook in de verschillende provincies ( nomen) afgebeeld met het embleem van de provincie op zijn hoofd. Dit is ook het geval in bovenstaande afbeelding. Hapi werd vooral vereerd te Assoean en Jebel el Silsila waar hij geacht werd rond te dwalen in de grotten bij de eerste stroomversnelling (cataract). In de Delta daarentgen geloofde men dat hij in grot nabij Memfis woonde. Om hem te vereren en gunstig te stemmen werden, meestal in de nabijheid van een nilometer, offergiften in de stroom gegooid.

  <bgsound src="http://users.skynet.be/fa559383/comeprima.mp3" loop="infinite">

    Woordenschat

  .

  WELKOM OP DEZE WEBSITE GEWIJD AAN ALLE ASPECTEN VAN HET OUDE EGYPTE DER FARAO'S

  Inhoud  Een herschikking van het blog is aan de gang om alle delen aanklikbaar te maken vanuit het centrale Inhoudsmenu. Enig geduld wordt op prijs gesteld. Ondertussen kan u nog steeds bij de artikels terecht via de inhoud in rechterkolom
  e-mail van de auteur: ronald.milo@skynet.be
  22-03-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bronnen 3

  BRONNEN 3

  • De tablet van Karnak

   Bevindt zich momenteel in het Louvre te Parijs. Hierop stonden oorspronkelijk de nesoe namen van 62 koningen van Menes tot Thoetmose III. De lijst is in waarde niet te vergelijken volgens W.B.Emery met de lijst van Abydos want deze lijst zou hoofdzakelijk gebaseerd zijn op traditie en niet op geboekstaafde kronieken. Is echter wel van belang daar deze lijst de namen van de koningen van de duistere periode, die de Tweede Tussentijd was, vermeldt.

  • De lijst van Sakkara

   Bevindt zich momenteel in he museum van CaÔro. De lijst werd gevonden in het graf te Sakkara van de koninklijke schrijver Thoeneri. Hij omvat de nesoe namen van zevenenveertig koningen beginnende bij de zesde koning van de eerste dynastie Merbapen en gaat door tot Ramses II. Mogelijks werden de eerste vijf namen weggelaten omdat deze lijst de opvatting van Neder-Egypte vertegenwoordigde die (door de recente verovering ?) deze koningen niet erkende. Hij bevat nog 47 cartouches, oorspronkelijk 58 maar de koningen uit de Tweede Tussentijd ontbreken.

   de palermosteen
  • De Annalensteen

   Het is de oudst bewaarde koningslijst. Hij dateert waarschijnlijk uit de vijfde dynastie. Hij is gehakt uit zwart dioriet (olivijnbasalt) en was oorspronkelijk twee meter lang en meer dan een halve meter hoog. Het is een tragisch geval want we weten niet waar hij gevonden werd en we bezitten slechts een vijftal fragmenten ervan. Het is waarschijnlijk dat de ander brokken nog ergens onder het zand verborgen liggen maar men weet niet waar men ze moet zoeken. Een groot fragment bevindt zich momenteel in het museum te Palermo en wordt daarom de Palermosteen genoemd. Andere kleinere fragmenten liggen in het museum in Ca®i;ro en in het Petrie museum in het University College in London. De steen is aan beide zijden beschreven. We weten dat alle koningen uit het archaÔsch tijdperk hier beschreven werden met hun regeringsperiode en de voornaamste gebeurtenissen tijdens hun bewind. Op de voorzijde staan de namen van de koningen die Opper- en Neder-Egypte afzonderlijk bestuurden voor eenmaking gevolgd door de heersers van de twee landen tot en met Bicheris, de 5e koning van de vierde dynastie. Op de achterzijde vinden we dan de namen te beginnen met koning Mykerinos, de zesde koning van de vierde dynastie, om te eindigen bij Neferefre, de vijfde koning van de vijfde dynastie. Men vermoedt dat de steen ongeveer kort na of nog tijdens de vijfde dynastie tot stand kwam. Dat zou dan betekenen ongeveer 700 jaar na de gebeurtenissen wat toch vrij dicht bij vermelde feiten aansluit.

   De steen van Palermo was tot in 1877 in privй handen en werd dan afgestaan aan het Museo Archeologico van Palermo. Het fragment meet 43 bij 25cm. Op de voorzijde vindt men zes registers tekst en deel van het zevende register. Hierbij is elk register onderverdeeld in drie horizontale banden.Het tweede en derde register bevatten de annalen van de acht koningen van de eerste dynastie en het vierde en vijfde register deze van de negen koningen van de tweede dynastie. Door toepassing van de jaartallen van Manetho heeft men wiskundig aangetoond dat deze jaartelling vrij goed overeenkomt met deze van de steen.

   Uitvergroting van de Palermosteen ( voorzijde) waarbij U onderaan een beeld van de ganse Annalensteen ziet en P de Palermosteen en C1 het Caïrofragment vertegenwoordigt

  22-03-2006 om 23:43 geschreven door ramsesje


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HiŽrogliefen Les 1

  CURSUS DEEL 1

  • De Egyptische Taal

   Eerste punt: je moet geen genie zijn om hiŽrogliefen te kunnen lezen. Er zijn duizende Egyptenaren geweest voor jou die het ook aangekund hebben. Dus !

   Een tweede punt dat we dienen te noteren en waar we niet altijd aan denken is het volgende: de Egyptische taal evolueerde gedurende meer dan 3000 jaar.  Er bestaat dus  geen enkelvoudige standaardtaal maar verschillende vormen van eenzelfde taal. Wat wij hier zullen bestuderen is het "klassiek Oud-Egyptisch" of de taal van het Middenrijk. Om dit te illustreren; denk maar eens aan het oudste Nederlandse vers "hebban olla vogelas nestas begunnan hinasce ick anda thu "( hebben alle vogels hun nestjes begonnen behalve ik en jij), die een verliefde monnik nog geen duizend jaar geleden in de kantlijn van een boek schreef. Monniken zijn er niet veel meer en ze zouden nu misschien eerder iets zeggen in de aard van "'t is keitof dat gij de pil neemt want...". er is dus een immens verschil tussen de taal van het Oude Rijk en de taal uit de tijd van Cleopatra. Wij zullen voornamelijk het hiŽrogliefenschrift van het Middenrijk bestuderen en af en toe eens uitweiden over de andere vormen.

   Ten derde het Oud-Egyptisch is een Hamitisch-Semitische taal en bovendien vormt zij in deze groep van talen een aparte (derde) groep naast de Hamitische en de Semitische talen. De Hamitische talen zijn genoemd naar Cham, een zoon van Noach, de man van de zondvloed en de ark met al die beestjes in. Cham zou volgens de bijbel de voorvader zijn van de Afrikanen. De Semitische talen daarentegen zijn afgeleid van Sem, een andere zoon van Noach, en voorvader van de arabieren, joden, enz. Het Oud Egyptisch, dat nu nog overleeft als het Koptisch,  is een mengvorm van Hamitisch en Semitisch.
    Koptisch wordt nu hoofdzakelijk nog gebruikt als liturgische (=kerkelijke) taal van de christenen in Egypte.  Waarom is dat nu belangrijk ? Wel omdat deze talen een wat andere structuur hebben dan onze Indo-Germaanse talen.

   Eerst en vooral staan in deze talen de medeklinkers op de voorgrond. In het oud Egyptisch werden alleen maar medeklinkers geschreven. Mis roep je enthousiast want ge hebt hieronder verklaard dat een pluim een klankwaarde van "i" bezat en een gier deze van "a". Juist en niet juist want in feite zijn deze klanken maar een paar verbasterde medeklinkers die een beetje als een klinker zijn gaan klinken. Hierover later meer.

   Daarnaast hebben al deze talen gemeen dat men bijna de ganse woordenschat kan afleiden uit groepen van drie medeklinkers "STAM" genaamd. Voorbeeld: in het Arabisch heeft KTB de algemene betekenis van schrijven. Van hieruit leiden we af KiTaB = boek, KaTiB = schrijver, maKTaBa = bureel enz... Ook voor het Oud-Egyptisch geldt deze vaststelling.

   Noteren we verder dat er naast het hiŽrogliefisch schrift ook nog  vereenvoudigde vormen van dit schrift bestaan: nml.  het hiŽratisch schrift . Dit is te vergelijken met onze gedrukte letters en werd direct afgeleid uit het hiŽrogliefen schrift.  Daarnaast bestond er ook nog een demotisch schrift dat te vergelijken is met een handschrift. Het was een cursieve vorm van het hiŽratisch. Het woord hiŽroglief is samengesteld uit twee Griekse woorden namelijk: "hiŽro" wat staat voor "heilig" en "glyph" wat staat voor " kerven". Heilige inkervingen dus. HiŽrogliefen werden inderdaad het meest gebruikt voor het aanbrengen van teksten op gebouwen en voorwerpen. Het hiŽratisch betekent zoveel als priesterschrift. Het werd veel gebruikt op tempeldocumenten en papyrussen. Het demotisch werd afgeleid van "demos" wat het volk (cfr democratie) betekent. Dit volkschrift werd vooral gebruikt voor handelstransacties en dagelijkse correspondentie. In deze studie zullen we ons beperken tot het hiŽrogliefenschrift. 

   Volgens de Egyptenaren zelf waren de hiŽrogliefen "medoe netjer " of "woorden van God", omdat volgens hun traditie het de god "Thot" (afgebeeld in menselijke gedaante met een Ibiskop) was die het schrift had uitgevonden en aan de mensen had aangeleerd.

   Hierboven ziet u de god Thot met zijn schrijversgerief. Een paletje met boven een tablet rode en zwarte inkt ( vergelijk met de tabletjes waterverf voor kinderen) en in het palet groeven om de penselen in op te bergen. Hij is trouwens met een rietpenseel op het tablet aan het schrijven. Onderaan bij de groep hiŽrogliefen op de rechter zijde die zijn naam en titels weergeven, zie je nogmaals ditzelfde schrijfgerief: netjes met een koordje samengehouden tablet en penseel en aan het palet  bengelt nog een koordje met een inktpotje. Het is de hiŽroglief voor "schrijven" en "schrijvers" met daarachter drie streepjes, die het meervoud aanduiden. Net erboven staat een vlaggetje. Het is de hiŽroglief voor god met klankwaarde ntjr =netjer. Net daarachter bevindt zich een soort  knots of stok. Dit hiŽroglief betekent woord, met klankwaarde md=med. Daarachter bevinden zich drie streepjes die aanduiden dat het hier om een  meervoud gaat. Bij de uitspraak wordt het meervoud van med gevormd door toevoegen van een "oe" dus medoe  De stok dient dus niet alleen om het begrip stok uit te druken maar ook het begrip "woord". Medoe netjer = woorden van god = hiŽrogliefen.

   In feite staat er wel netjer medoe en niet medoe netjer want  we moeten de hiŽrogliefen beginnen lezen vanuit de richting waarnaar de figuurtjes kijken ( de ibis bovenaan kijkt naar rechts) en van boven naar onder toe. Deze verwisseling van volgorde van de woorden is in het Oud-Egyptisch gebruikelijk wanneer het om goden of de koning (vertegenwoordiger van de goden op aarde) gaat. Uit eerbied voor god of koning worden deze woorden (god, koning) of hun namen steeds vooraan geplaatst maar voor de betekenis horen ze achteraan. Dus is de correcte lezing wel medoe netjer.

   Onthouden : 1. Alleen medeklinkers worden geschreven 2. Alle woorden zijn vrijwel afgeleid uit stamwoorden van drie medeklinkers. 3. Leesrichting: men begint aan de kant waarnaar de figuurtjes kijken 4. Uit eerbied voor een god wordt zijn naam of het algemeen begrip God=vlaggestok=netjer  steeds vooraan in het woord, waarvan hij/het deel uitmaakt, geplaatst. Voilŗ dat was de eerste les.

   22-03-2006 om 00:00 geschreven door ramsesje


   >> Reageer (2)
   21-03-2006
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lijst abydos

   DE BRONNEN 2

   • Lijst van Abydos

    Deze lijst vindt men op een muur in de tempel van Seti I te Abydos. Hij toont ons Seti I en zijn zoon Ramses II die de voorvaderen eren onder vorm van hun cartouches. Deze lijst bevat de nesoe namen van 76 koningen die voor Seti regeerden. Er ontbreken wel enkele namen zoals deze uit de Tweede Tussentijd en deze van de vrouwelijke farao Hatsjepsoet en verder Achnaton en de andere farao's van de ketterse Amarna periode (Smenckare, Toetanchamon en AiŽ) die door Seti juist wegens hun ketterij aanzien werden als niet bestaand. De cartouches staan op drie rijen maar de onderste rij is slechts een herhaling van de cartouche van Sethi

    Op deze lijst wordt geen onderscheid gemaakt tusssen de dynastieŽn. We nemen dus een beetje dogmatisch de eerste acht als behorende tot de eerste dynastie. We lezen :    • Meni
    • Teti
    • Iti
    • Ita
    • Djati
    • Mer-ba-pen
    • Semsem
    • Qebh


    De goede opmerkers onder U zullen al gezien hebben dat het het halve rondje gelezen dien te worden als letter "t" en de veer als letter "i". Ook vinden we het rechthoekje met de streepjes terug dat we ook zagen in de naam van Toet-anch-Amon of Toet-anch-imen en dat dit dus "men" moet betekenen. In feite gaat het hier om de afbeelding van een soort bordspel.Als we nu nog aannemen dat de giervalk ongeveer de klankwaarde "a"heeft dan kunnen we reeds naam 1,2 en 4 en stukje van naam 3 lezen.Voor alle duidelijkheid merken we nog op dat het getand tekentje"overeenkomt met de letter "n". Waarom wordt Meni dan niet Men-n-i geschreven. Wel de Egyptenaren hadden de goede gewoonte bij bepaalde tekens die de klankwaarde van meer dan een letter hadden ofwel vooraan ofwel achteraan enkele letters te herhalen. Men kon dus "men" schrijven als "m-men-n", of als "men-n" of "m-men-en". De combinaties zijn zowat eindeloos. Dit diende eigenlijk allen de schoonheid van het schrift want men trachtte de hiŽrogliefen steeds in mooie vierkantjes te combineren. We zullen in een volgend berichtje eens al wat we reeds over deze tekens en hun grammatica gezien hebben netjes op en rij zetten.

    We zullen ook eerst de andere bronnen bekijken vooralleer we een vergelijking met de lijsten van Manetho enz.. aanvatten.

   21-03-2006 om 14:02 geschreven door ramsesje


   >> Reageer (0)
   20-03-2006
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.bronnen 1

   DE BRONNEN 1

   • Manetho:

    Manetho was een priester uit Sebennytos in de Delta, die zijn ambt echter uitvoerde in de tempel van Heliopolis. Hij leefde in de derde eeuw v.Chr. en schreef na 271 v.Chr. een geschiedenis van Egypte in opdracht van de toenmalige Griekse heerser van Egypte Ptolemaios II . Van de Griekse schrijver, Plutarchus, vernemen wij dat hij een van de twee geestelijke adviseurs van deze koning was en dat hij sterk verbonden was met de invoering van de cultus van de god Serapis (een versmelting van een Egyptische en Griekse god). Hij verdeelde in zijn "Aantekeningen over Egypte" de farao's van het begin 3100 v.Chr. tot de dood van de laatste inheemse farao, Nectanebo II, in 343 v.Chr. in dertig dynastieŽn. Alhoewel hijzelf als betrouwbaar geacht wordt -- hij beschikte immers over toen nog bestaande geschriften in bibliotheken van de tempels--, en hij ook reeds in de oudheid gewaardeerd was, werd geen enkele volledige tekst van zijn werk bewaard. Delen ervan zijn wel bewaard gebleven bij andere schrijvers die hem uitvoerig in hun, nog bewaarde boeken, aanhaalden en citeerden. De voornaamsten hiervan zijn de christelijke chroniekschrijvers Sextus Julius Africanus en bisschop Eusebius van Caesaerea (gestorven rond 340) . Van deze laatste zijn nog twee versies bewaard: een Armeense en een Griekse.

   • (pseudo)-Eratosthenes

    Men spreekt van pseudo-Eratosthenes omdat er wordt getwijfeld of dit werkelijk afgeschreven werd uit het werk van Erathostenes van Kyrene (  stad in LibiŽ moderne Shahhat - vormde vroeger met vier andere steden een Griekse kolonie, de Pentapolis =vijf steden genaamd.) Het werk is bewaard bij Syncellus, die het overgeschreven had bij Apollodorus (tweede eeuw v.Chr.), die zelf beweerde het overgeschreven te hebben bij Eratosthenes (derde eeuw v.Chr.). U ziet vroeger werd om plagiaat niet zoveel heisa gemaakt. Belangrijk is dat ook Eratosthenes evenals Manetho gebruik kon maken van Egyptische documenten. Het feit dat er bepaalde koningen niet vermeld worden kan men waarschijnlijk daaraan wijten dat deze voor de tempel of stad waarop het document steunde minder van belang waren. We zullen verder nog voorbeelden van dergelijke praktijk bij de Egyptenaren tegenkomen. 

   Hieronder vindt je een lijst van de koningen zoals ze bij de verschillende auteurs voorkomen met hun regeringsjaren en het totaaal van al die regeringsjaren samen. De vlugge rekenaars onder jullie zullen reeds gezien hebben dat er onderlinge verschillen zijn maar ook dat de totalen niet kloppen. Voor Africanus is het totaal 263 ipv 253 en voor Eusebius  Grieks 258 ipv 252 en Armeens 228. Maar erg ver uit elkaar liggen deze totalen toch niet en het zijn vooral de vier eerste koningen waar dit het meest tot uiting komt.

   Wat betreft de namen ziet men dat er door het overschrijven fouten zijn gemaakt maar dat ze toch sterk gelijkend zijn.

   Africanus Eusebius (Grieks) Eusebius (Armeens Erathostenes
   Menes 62 Menes 60 Menes 30 Menes 62
   Athotis 57 Athotis 27 Athotis 27 Athotes I 59
   Kenkenes 31 Kenkenes 39 Cencenes 39 Athotes II 32
   Ounephes 23 Ounephes 42 Vavenephises 42
   Ousaphaidos 20 Ousaphais 20 Usaphais 20
   MiŽbidos 26 NiŽbais 26 NiŽbais 26 MiabaŽs 19
   Semempses 18 Semempses 18 Menpses 18 Pemphos 18
   BiŽneches 26 OubiŽnthes 26 Vibenthes 26
   Totaal 253 252 252

   20-03-2006 om 18:53 geschreven door ramsesje


   >> Reageer (0)
   19-03-2006
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wist Je ?

   WIST JE ?

   • Dat tot in 1895 de kennis van de Egyptische geschiedenis niet verder rijkte dan de regering van farao Snefroe, de eerste koning van de vierde dynastie.!

   • Tot in de negentiende eeuw de pyramide van farao Choefoe (Cheops), gebouwd in het derde millennium voor Christus, het hoogste gebouw in de wereld was. Hoogte 146 m.

   • Dat op het grondvlak van deze pyramide van 5,3 ha gemakkelijk de kathedralen van Milaan, Florence, St-Pauls Cathedral en Westminster Abbey in Londen samen met Sint-Pieter in Rome konden worden gebouwd en dat er nog plaats zou over zijn.

   • Dat de waarde van de puur gouden binnenkist van Toet-anch-Amon, alleen maar in goudgewicht gerekend 1,5 miljoen euro zou bedragen en dat Toet-anch-Amon maar een kleine onbelangrijke farao was. Wat moet er dan niet in het graf van de grote Ramses II gelegen hebben.

   19-03-2006 om 00:52 geschreven door ramsesje


   >> Reageer (0)
   18-03-2006
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HIEROGLIEFEN CURSUS ?
   GRAAG UW REACTIE:
   Ben je geÔnteresseerd in een cursusje hiŽrogliefen ?
   Bij voldoende interesse zou ik

   HIER OP HET BLOG

   zo een cursusje kunnen geven. U zal er wel geen papyrus mee lezen maar bij het eind van de cursus moet je wel in staat zijn standaardteksten op stŤles en monumenten te ontcijferen
   Ronald Milo alias Ramsesje.

   18-03-2006 om 12:45 geschreven door ramsesje


   >> Reageer (6)
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bronnen van de koningslijsten vb. Eerste Dynastie

   BRONNEN VAN DE KONINGSLIJSTEN
   met als voorbeeld de eerste dynastie.

   En gaan we nu eindelijk iets over de eerste dynastie zeggen? Inderdaad en we beginnen alvast met de vaststelling dat men het woord dynastie in de Egyptologie gebruikt voor een groep Egyptische vorsten zoals ze in de lijsten van Manetho* worden weergegeven. Men dient hier onmiddellijk aan toe te voegen dat er wel een zekere notie van familiaal verwantschap, zoals we die vandaag de dag aan het woord dynastie toekennen, aanwezig was maar dat deze zeker niet absoluut was. Zo kennen we voorbeelden waar de vader laatste koning van een bepaalde dynastie was en de zoon de eerste koning van de daaropvolgende dynastie. Bij onze notie van dynastie zouden ze beide in dezelfde dynastie thuishoren. In feite speelden bij Manetho toen hij zijn geschiedenis schreef en de dynastie lijsten opstelde naast familierelaties, ook de hoofdstad van waaruit de koning regeerde en waarschijnlijk ook nog andere factoren een rol.

   Wanneer regeerden de vorsten van de eerste dynastie? Wat met een moeilijk woord de chronologie genoemd wordt. Chronologie stamt uit het Grieks chronos=tijd en logos=woord, kunde. Tijdskunde dus. Welnu de absolute chronologie van deze periode ligt verre van vast. Waarschijnlijk begon de eerste dynastie ergens tussen 3100 en 3000 v.Chr. en duurde ze ongeveer 200 jaar. Als we hier met een gemiddelde generatieduur van 25 jaar rekenen betekent dat dat er plaats is voor een achttal koningen.

   Voor de eerste dynastie zijn of waren er twee grote problemen !

   • Wie was de door Manetho aangehaalde eerste koning "Menes" van de eerste dynastie. Die volgens de legende de Twee-Landen verenigde en Memfis stichtte.
   • Hoe kon men de namen van de archeologisch vondsten doen overeenkomen met de namen die Manetho gaf in zijn lijst en in welke volgorde waren ze elkaar opgevolgd.

   Ja, ja beste lezers we kunnen nog niet echt beginnen aan de eerste dynastie vermits we eerst zullen moeten nakijken over welke bronnen we beschikken om de studie aan te vatten. Die bronnen delen we in in eigentijdse bronnen, die dateren uit het tijdperk zelf en de niet eigentijdse die dateren uit een later tijdperk

   De bronnen
   Niet eigentijdse bronnen
   Manetho, zoals overgeschreven bij Africanus en Eusebius (Griekse versie en Armeense versie)
   Eratosthenes
   Lijst van Abydos
   Lijst van Karnak
   Lijst van Saqqara
   Koningspayrus van Turijn
   De Analensteen
   Eigentijdse bronnen
   Materiaal uit de necropool (begraafplaats) van Abydos, Nagada en Hierakonpolis
   Materiaal uit de necropool van Saqqara
   Ander materiaal
   * Zie 15.02.2006 :Periodes van de Egyptische Geschiedenis

   18-03-2006 om 00:00 geschreven door ramsesje


   >> Reageer (0)
   17-03-2006
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eigennaam

   DE SA-RA NAAM, GEBOORTENAAM OF EIGENNAAM

   De tweede naam die in een cartouche geschreven wordt is de zogenaamde sa-Ra of sa-Re naam. Dit is de naam die de koning voerde voor hij gebroond was en die hem bij zijn geboorte werd meeggeven. De titel bestaat uit een eend gelezen als " sa" en met betekenis "zoon" en daarboven het Re of Ra teken dat we reeds kennen. Het is dus de naam van de de zoon van Re (Ra). Zo eenvoudig is dat. Het is meestal ook de naam waaronder wij de farao's kenen. Zo vinden we voor Toet-anch-amon.   De pluim de rechthoek met de streepjes en het gegolfde lijn behoren bij elkaaar en kunnen worden gelezen als "Imen" of het ons beter bekende "Amon", de god Amon dus. Het kwarteltje met een broodje voor en broodje na kan men lezen alst "toet" met de betekenis "beeld, afbeelding" en het eigenaardige kruisteken helemaal achteraan is het levensteken "anch" met betekenis "leven, adem". We lezen dus Amon-toet-anch. Maar zoals we reeds eerder vermelden wordt de naam van de god uit eerbied vooraan geplaatst en wanneer die naar de juiste plaats wordt overgebracht lezen we dus Toet-anch-Amon.Wat betekent "beeld-leven-amon". Wanneer we daar wat grammaticale regels op toepassen (die ons momenteel te ver zouden leiden) lezen we "Het levende beeld van Amon". Ziezo nu hebben we de volledige namen van onze Toet-anch-amon: "Horus de sterke stier. Hij die in relatie staat met de twee meesteressen, voortreffelijk van wetten die de beide landen tot rust brengt. De gouden Horus die de diademen opzet en de goden tevreden stelt. Koning van Opper- en Neder-Egypte Neb-cheperoe-re, de zoon van Re Toet anch Amon. Soms volgt hier nog heerser van Thebe op. Zo, een mondje vol. Maar zijn vrouw noemde hem misschien wel Toet of Toetje !

   17-03-2006 om 00:00 geschreven door ramsesje


   >> Reageer (0)
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Troonnaam

   DE NESOE-BITI OF TROONNAAM   Van de twee namen die in een cartouche voorkomen is de eerste de zogenaamde nesoe-biti of nisoet-biti naam. Voor deze naam staat het teken

   gevolgd door de cartouche met de troonnaam.

   De betekenis ervan is vrij eenvoudig "hij die behoort aan het riet en aan de bij". Waarbij het riet de heraldische plant is voor Opper-Egypte en de bij Neder-Egypte symboliseert. Dus terug wordt de nadruk gelegd op de dualiteit in het Egytisch koningschap

   Grammaticaal is het echter een moeilijke brok en het heeft generaties aan Egyptologen gekost voor men de tekens correct kon lezen. We zullen daar nog op terugkomen. Hij die behoort aan het riet en de bij vrij vertaald  zouden we zeggen: "de koning van Opper- en Neder-Egypte".

   In elk geval was de troonnaam de voornaamste naam van de koning al is het niet steeds deze waaronder de farao's aan ons bekend zijn (dat is meestal de vijfde naam). Dat het een voorname naam was kan men afleiden uit de diplomatieke correspondentie van buitenlandse vorsten met de farao waarbij steeds de troonnaam gebruikt werd. Het was in feite de naam die de koning officiŽel kreeg bij zijn troonsbestijging en die van dan af zowel voor kleine als voor zeer grote gebeurtenissen werd gebruikt.

   De troonnaam werd vaak op monumenten en officiŽle documente gevolgd door een drietal titels : "neb ta.oei " was daarvan de eerste. Het betekent "heer van de twee landen". Het korfje "neb" = "meester" kennen we reeds van de twee meesteressen naam en de horizontale balk betekent "ta" of "land". Ta is echter tweemaal geschreven dus een tweevoud.  De uitgang voor mannelijk tweevoudmet uitgang is "oei"  en dus lezen we "ta-oei", de beide landen.  Voor de zoveelste maal weer een bevestiging van de dualiteit van het koningschap. Ondertussen hebben we toch weer wat  het hiŽrogliefenschrift opgestoken.

   De tweede tittel "netjer nefer" betekent de volmaakte god waarbij de vlag en vlaggestok "god" betekenen met klankwaarde "netjer" en het andere teken de klankwaarde "nefer" en de betekenis "goed, mooi, volmaakt".
    heeft . Nefertite zal dus wel een mooie vrouw geweest zijn ! De vlaggenstok als symbool voor god is niet zo vreemd want immers bij de tempel gaf een wapperende vaan de aanwezigheid van de god aan; zowat als in de een katholieke kerk het branden van het tabernakellichtje de aanwezigheid van Christus aanduidt.

   De laatste titel betekent "de heer die rituelen volbrengt". Dat het om een heer gaat weten want we herkennen het mandje met klankwaarde "neb". De titel wordt dan  "neb iret chet" uitgesproken maar de ontleding ervan zou ons momenteel te ver leiden.

   Zoals altijd geven we hier ook de troonnaam van Toet-anch-Amon. "Hij die behoort aan de bies en de bij: Neb-cheperoe-Re". Maar zult u opmerken het teken dat we kennen het mandje "neb" staat achteraan in de cartouche en in de lezing van de naam vooraan. Wel dit komt omdat het eerste teken de godheid Re voorstelt en uit eerbied tegenover een god wordt in het hiŽrogliefenschrift de beeltenis van een god steeds vooraan gezet. Zo simpel is dat ! Maar dan is het nog Cheperoe-neb-re zul je zeggen. Inderdaad maar ja in het hiŽrogliefenschrift bestaat geen spelling en men kan de tekens van plaats verwisselen om het geheel esthetischer te maken. Rare jongens die Egyptenaren.

   Nu nog de betekenis. Neb weten we is heer , re is de god Re. Rest alleen nog de kever met de drie streepjes. Wel de kever is "cheper". Het meervoud daarvan kunnen we schrijven met drie kevers maar ook door achter het teken drie verticale streepjes te zetten wat hier het geval is. De uitgang voor mannelijk meervoud is oe ( oei  was voor het tweevoud herinner je dit nog ?). Het geheel wordt dan "cheper-oe" wat "vorm, gedaante" betekent. Dus men schrijft hier een meervoud om de klank van een enkelvoud na te bootsen. Zeg Egyptenaren nu is het wel welletjes hoor. We komen echter op al deze dingen terug wanneer we de beginselen van het hiŽrogliefenschrift zullen beschrijven. Het is echt niet zo moeilijk als het nu lijkt. Terug naar de betekenis . "Heer -vorm- Re". De "heer in de gedaante van Re " zou een vertaling kunnen zijn. Ook hierop komen we nog terug.

   17-03-2006 om 00:00 geschreven door ramsesje


   >> Reageer (0)
   15-03-2006
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.cartouche

   DE CARTOUCHE   De volgende twee namen worden gewoonlijk in een cartouche geschreven. Zo een cartouche is in feite niets anders dan een uitgerokken sjen-ring   Nu zo een sjen ring is in feite niets meer dan geknoopt touw. Ringen en knopen hadden een magische betekenis voor de Egyptenaren. Ze beschermen wat er zich binnenin bevindt. In de eerste dynastie zien wij de goden aan de koning zo een magische ring aanbieden. De ring is echter leeg. Maar reeds in de tweede dynastie worden ze opgevuld met de naam die de koning bij zijn geboorte kreeg. Daar het altijd niet even gemakkelijk was om de naam in een cirkel te schrijven werd deze uitgerokken met rechtlijnige kanten. Waarschijnlijk verschoof dan om esthetische redenen de knoop van de onderzijde naar de zijkant.

   Als hiŽroglief gelezen betekent de sjen ring "omsluiten" of "cirkelen om". Dit omcirkelen leidt ons dan weer naar de zon die (althans volgens de Egyptenaren) de aarde voor eeuwig omcirkelt. De sjen-ring is dat waar de zon in zijn baan omheengaat. Dit sluit dan weer aan bij de godsdienstige theorie van het koningschap waarbij de koning de vertegenwoordiger is van de zon of zonnegod op aarde.

   Voor Egyptologen boden de cartouches het voordeel dat men wist dat de tekens binnen de cartouche de naam van de koning vertegenwoordigde. Door vergelijking van deze tekens binnen de cartouches op de steen van Rosette (die naast een hiŽrogliefen tekst ook nog een Griekse versie van de tekst bevatte) met de Griekse versies van de koningsnamen slaagde Champollion erin eerste hiŽrogliefen te ontcijferen.

   15-03-2006 om 22:03 geschreven door ramsesje


   >> Reageer (1)
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gouden Horus

    

   DE GOUDEN HORUS NAAM   De gouden Horus naam wordt voorafgegaan door het teken   Wat de betekenis van deze naam is weet men niet echt. Het is zo dat hij vanaf het Middenrijk geschreven werd met voorafgaand teken: d.i; Horus (=valk)boven een gouden halskraag. De halskraag staat trouwens voor het woord goud met klankwaarde "neboe" of "noeb" Voor het Middenrijk konder er zich echter andere tekens boven de halskraag bevinden wat er toch schijnt op te wijzen dat niet Horus maar wel het goud het voornaamste onderdeel van deze titel was.

   Het zelfstandig naamwoord " neboe" is waarschijnlijk afgeleid van het werkwoord "nebi" wat betekend gloeien, smelten. Dit zou dan kunnen betekenen dat deze naam van de koning het verband legt tussen de koning als zon op aarde en de zon in de hemel. De zon is immers een goudgloeiende schijf aan de hemel. Anderzijds dient men ook rekening te houden dat de hemelgodin Hathor reeds sinds het Oude Rijk aangeduid wordt met de term "neboe". Wat er ook moge van zijn Egyptologen hebben de gewoonte aangenomen deze naam te vertalen als "Gouden Horus".

   Zoals gewoonlijk geven we als voorbeeld de Gouden Horus naam van Toet-anch-Amon " Hij die de diademen(chaoe) opzet (toont) en de goden (netjeroe) tevreden stelt (sehetep)".


   Vorige blz

   15-03-2006 om 00:00 geschreven door ramsesje


   >> Reageer (0)
   14-03-2006
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nebti naam

   DE TWEE MEESTERESSEN OF DE NEBTI-NAAM

   De tweede naam van de koning werd voorafgegaan door onderstaand teken

   Het bestaat uit een gier en een slang die beide op een rieten mandje rusten. Het rieten mandje heeft de klankwaarde neb. En neb betekend meester. Om meesteres te schrijven moet men daar de vrouwelijke uitgang t aan toevoegen en meesteres wordt dan neb(e)t. De Egyptenaren maakten taalkundig niet alleen het onderscheid tussen enkelvoud en meervoud maar bezaten ook een zogenaamde dualis of tweevoud. Dit bijzonder meervoud werd gebruikt voor dingen die in paren voorkwamen : zoals oren, ogen, handen, voeten, de twee landen enz.. Dus er bestond een enkelvoud, een tweevoud en een meervoud van elk woord. De uitgang voor het vrouwelijk tweevoud in het Egyptisch is "ti". Het mannelijk tweevoud wordt gevormd door aan het woord "oei ". Dus nebti betekent in feite twee meesteressen. Neboei de twee meesters.

   Maar ik zie alleen maar nebneb en een gier en cobra zul je zeggen. Inderdaad want in het hiлrogliefenschrift kan men het tweevoud ook schrijven door het afgebeelde tweemaal te herhalen. Voor het gewone meervoud wordt het voorwerp driemaal herhaald. Dus nebneb wordt gelezen als neboei het mannelijk meervoud voor twee, hoor ik je zeggen want ik zie nergens een teken dat voor "t" of "ti" zou kunnen doorgaan tenzij die twee beesten. Goed geredeneerd maar het Oud-Egyptisch liet in gestandaardiseerde uitdrukkingen zoals hier in de koningsnaam de uitgang "ti" wegvallen daar het vrouwelijk karakter van de twee godinnen voor de Egyptenaren vaststond evenals het feit dat ze met twee waren. De gier en de valk staan er dan voor spek en bonen bij vraag je. Neen zij duiden aan over welke twee meesteressen het hier precies gaat. Tot zover de grammatica

   De twee godinnen waarover het gaat zijn Nechbet, de giergodin, en  Wadjet, de cobragodin, resp. de beschermgedoninnen van Opper- en Neder-Egypte. Dus opnieuw wordt hier de tweeledigheid van Egypte benadrukt maar met de koning, wiens naam erachter volgt, als verenigende factor. Sommige auteurs nemen aan dat de koning zich identificeert met deze twee godinnen. Anderen menen dat dit omwille van het geslachtsverschil onmogelijk is en zeggen dat men in feite niet "nebti" maar "nebti-i" zou moeten lezen; wat dan betekent: "Hij die in relatie staat met de twee Meesteressen". Geen gemakkleijke jongens die Egyptenaren hoor ik U al zeggen maar gelukkig is dat niet voor alles zo.

   Beloofd is beloofd en hier volgt de nebti naam van Toet-anch-Amon. Verschiet niet van de lengte.

   Hij die in relatie staat tot de twee meesteressen :"Voortreffelijk van wetten, die de Beide Landen (=Egypte) doet zwijgen (=tot rust brengt) en de gunst van de goden terugwint.


   Vorige blz

   14-03-2006 om 00:00 geschreven door ramsesje


   >> Reageer (0)
   11-03-2006
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Titulatuur van de farao

   DE VIJF NAMEN VAN DE FARAO

   De officiŽle titulatuur van de farao bestond uit vijf namen. Die werden niet zo gekozen omdat ze populair waren of omdat vader of grootvader zo noemde. Neen, de namen werden voor de kroning gekozen door priesters, die hiervoor oude literatuur raadpleegden. Want de titulatuur van de koning kwam overen met een regeerprogramma. Zo konden de namen van een vroegere koning worden gekozen omdat men dingen wilde verwezelijken die de drager van de naam had verwezenlijkt. In dit opzicht is de naamgeving van de farao een beetje te vergelijken met de naamkeuze van een aantredende paus. De vijfdelige naam is pas in de loop der tijden in zijn definitieve vorm tot stand gekomen. We geven verder aan hoe en wanneer.

   De vijf namen van de farao waren:

   DE HORUS-NAAM

   De Horus-naam legt een verband tussen de farao en de valkgod Horus. De koning is de reÔncarnatie van Horus. Hij is de "levende Horus" op aarde. In een belangrijke Egyptische mythe is Horus de zoon van Osiris, de god-koning die door zijn broer, Seth, vermoord wordt. Horus zal de dood van zijn vader wreken en het koninschap opeissen. De overleden voorganger van de koning, nu Osiris geworden, wordt dus opgevolgd door zijn zoon Horus. Deze naam is dan ook de eerste die verschijnt en reeds voor de eerste dynastie in gebruik was.

   De Horus-naam wordt geschreven in een "serech". Dit is de afbeelding van de voorgevel of de ommuring van het paleis. Maar waarbij het rechthoekige paleisplein dat er achter ligt als het ware verticaal omgeklapt wordt voorgesteld. Hierboven prijkt dan de Horus-valk en tussen de klauwen van de valk en de tinnen van het paleis is er dan plaats om de naam van de koning weer te geven.   Dit is de serech van koning Djet uit de eerste dynastie. Bovenaan de, voor mij wat droefuitziende Horus-valk en onderaan de afbeelding van het koninklijk paleis. Tussenin het omgeklapte binnenplein waarin de naam van de koning wordt geschreven met het slangenteken met klankequivalent Djet.

   Omdat men zich een klaarder idee zou kunnen vormen van hoe er een paleismuur, die door de serech werd afgebeeld, uitzag heb ik hieronder een afbeelding van de muur rond het domein van koning Djoser (uit de derde dynastie)te Saqqara geplaatst.

   Was op bovenstaande serech nog duidelijk de paleisstructuur te zien dan is dit heel wat minder duidelijk in onderstande tabel waar talrijke serech's of proto-serech's te zien zijn die een duidelijk beeld geven van de ontwikkeling van de serech in de voor- en vroegdynastische tijd.

   Als voorbeeld zullen we telkens de namen van de aan ieder wel bekende farao Toet-anch-Amon geven. Zijn Horusnaam was "Horus, Sterke Stier, volmaakt van geboorte".Hieronder deze naam in hiŽrogliefen met transliteratie en conventionele Egyptologische uitspraak.   11-03-2006 om 00:00 geschreven door ramsesje


   >> Reageer (0)
   05-03-2006
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Narmer palet

   HET NARMER PALET

   Image Hosted by ImageShack.us Image Hosted by ImageShack.us

   Dit palet is een votiefpalet waarop in de ring tusen de halzen van het fabeldier, kleurstof- of geurstoffen werden bewerkt. Het werd gevonden te HiŽrakonpolis in het zogenaamde centrale depot samen met talrijke andere voorwerpen. De omstandigheden van de vondst blijven echter tot op heden nogal mysterieus. Door zijn uitzondelijke versieringen lijkt het alleen bedoeld voor rituele handelingen in een tempel en niet voor practisch gebruik. Tot voor enkele jaren heeft dit palet gegolden als het ultieme bewijs dat Narmer Opper- en Neder-Egypte verenigde en dus als afbeelding van een historisch feit.

   Dat het om een palet van koning Nar-mer gaat kunnen we afleiden uit de serech die tussen de twee boviene koppen staat bovenaan het palet. We noteren in de serech twee hiŽrogliefentekens: een horizontaal teken dat een soort katvis voorstelt en dat de klank "nar" voorstelt en een verticaal teken, net daaronder, dat een beitel voorstelt en de klankwaarde "mr (mer)" of ook "ab"heeft. Zie de afbeelding hieronder. De koppen zelf zijn een afbeelding van de macht van de farao of mogelijks ook nog van de koe-godin Hathor. We noteren verder dat de farao een aan de lenden geknoopte stierenstaart draagt. Verder zien we op de andere zijde van het palet een stier (de farao), die een omwalde stad aanvalt en daarbij de vijand vertrappelt.

   Het palet toont op de ene zijde Narmer met de kroon van Opper Egypte terwijl hij met zijn knots een vijand het hoofd in slaat (een stereotype houding die de duur van het Egyptisch rijk zal meegaan) en op de andere zijde van het palet vinden we de farao terug helemaal bovenaan nu met de kroon van Neder-Egypte. We kunnen de farao gemakkelijk herkennen want in de Egyptische kunst worden de figuren naar gelang hun belangrijkheid groter afgebeeld. In beide gevallen is de farao vergezeld van zijn sandaaldrager, die achter hem loopt en iets kleiner wordt afgebeeld maar toch nog groter dan de soldaten die de standaarden dragen. Dat het hier om Nar-mer gaat wordt nogmaals duidelijk gemaakt doordat hier zijn naam vermeld wordt vlak voor zijn aangezicht maar nu niet in een serech. Een tweede personage evengroot als de sandaaldrager is waarschijnlijk een schrijver-secretaris daar hij het lusvormig schrijfgerief draagt. Deze ganse groep inspecteert een aantal vijanden, die onthoofd zijn en waarvan het hoofd tussen hun benen ligt. Op de andere zijde zien we ook een valk (ook een verpersoonlijking van de macht van de farao of van zijn beschermgod Horus), die gezeten op papyrusplanten (later een van de heraldische emblemen van het zuiden) met een haak in de neus van de vijand, deze laatste aanbrengt voor de fatale slag van de koning.

   Onderaan op deze zijde zien we vluchtende vijanden die verschrikt achter zich kijken. Tenslotte in het midden van de andere zijde van het palet zien we de ineengevlochten halzen van mythologishe dieren. Dit zou de vereniging van de Twee Landen afbeelden.

   De uiteindelijke interpretatie was dus: Een farao van Opper-Egypte (grootste figuur draagt de kroon van Opper-Egypte), Narmer dus, verslaat een of meeerdere vijanden, vernielt hun steden, en laat op zijn minst een deel ervan terechtstellen. Het zou hier gaan om leiders van Neder-Egypte want boven de naam van de koning, die gaat doodgeslagen worden, ontcijferen we een harpoen en een vijver (Neder-Egypte was een moerassige streek) en bovendien brengt de valk van Opper-Egypte de gevangenen, met op hun rug de papyrus of het heraldisch embleem van Neder-Egypte, naar de slachtbank. Waarna de lijken geпnspecteerd worden door de farao, die nu de kroon draagt van Neder-Egypte en zo de twee landen verenigt cfr de gekruiste halsen van de eigenaardige beesten (sarpoparden genoemd).Ik vind persoonlijk dat je over een behoorlijke dosis fanatasie moet beschikken om aan Egyptologie te doen. Verschillende andere interpretaties zijn dan ook naar voor gebracht ondermeer: dat het niet om Neder-Egyptenaren maar om Palestijnen zou gaan of dat het slechts om een of ander lokaal conflict zou handelen.

   De meest gangbare huidige opvatting echter is dat het niet om de afbeelding van een historish feit gaat maar dat de protodynastische kunst reeds ver genoeg gevorderd was om iets abstract uit te beelden als "de koning is machtig genoeg om zijn vijanden te verslaan en te straffen" in het algemeen genomen dan.

   Zeer recent echter werd een plaatje gevonden waarop een van de op het Narmer palet afgebeelde gebeurtenissen als jaar-label wordt gebruikt. Het zou hier dan toch om een historische gebeurtenis gaan. Op zijn minst toch voor deze afbeelding. De bron vermeldt echter niet om welk feit het zou gaan. (Early Dynastic Egypt, Wilkinson)

   05-03-2006 om 00:00 geschreven door ramsesje


   >> Reageer (0)
   03-03-2006
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DYNASTIE 0
   HERWERKTE VERSIE VAN DEZE PAGINA HIER

   Dynastie O

   De periode van dynastie 0 tot de eerste dynastie is de periode waarin de eenheid van Egypte uiteindelijk tot stand kwam. Men kent verschillende koningen uit deze periode maar waarschijnlijk regeerden ze niet opeenvolgend maar tegelijkertijd en op verschillende plaatsen. Onderstaande tabel geeft de namen weer van deze koningen en de regio's waar archeologische vondsten van hen reeds werden aangetroffen.

    NEDER-NUBIň  OPPER-EGYPTE  ABYDOS-THIS  REGIO VAN MEMPHIS  DELTA & NOORD SINAŌ  ZUIDELIJKE LEVANT
    .  
   Serech's zonder naam
    .
    DUBBELE VALK
    .  
   anonieme serech
     -NEITH  .
      
   NY-HOR
      
   HATY-HOR
    .
      
   HEDJOE-HOR
    
      
   IRI-HOR
    .  
   IRI-HOR
    
   PE-HOR
    
   PE-?
    .  
   KROKODIL ?
    .  
   NY-NEITH
    .
    .  
   KA
    .  
   SCHORPIOEN II
    .
    .  
   NARMER

   Het is uiterst moeilijk om in deze warboel van namen de juiste chronologische volgorde op te stellen. Vast stond dat koning Narmer van Abydos-Thys de laatste van de predynastische koningen was en als vader van Horus Aha, de eerste koning uit de eerste dynastie, kon beschouwd worden. Belangrijk is wel de ontdekking die werd gedaan in de tombe van Qaa, die werd onderzocht in 1991 en 1992. Een afdruk van het necropool zegel van Qaa geeft een lijst van al de koningen van de eerste dynastie in de volgorde die deze, vastgelegd door het zorgvuldig onderzoek van de Egyptologen, kwam bevestigen. Belangrijk afwijking is echter dat, voor de koningen van de eerste dynastie zelf, Narmer degene was met wie de lijst en dus de dynastie begon. Wie van beide, Namer of Aha, nu echter te vereenzelvigen is met koning Menes, die volgens Manetho en de traditie de Twee-Landen verenigde en Memphis stichtte, is niet met zekerheid geweten. Een theorie die nu wel meer veld wint is dat het fameuse Narmer palet (zie onder) niet geпnterpreteerd dient te worden als de beschrijving van het historische feit van de vereniging van de Twee-Landen maar eerder als een ceremoniŽle beschrijving van een feit dat reeds eerder zou hebben plaatsgevonden. De actuele opvatting is dan ook dat de vereniging van de Twee-Landen over een langere historische periode gespreid zou zijn geweest. Ook over het feit of deze vereniging er al dan niet met geweld kwam is virtueel niets met zekerheid geweten   14.05.06

   03-03-2006 om 00:00 geschreven door ramsesje


   >> Reageer (0)
   30-11--0001
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Peribsen

    

   Namen, tittels, identiteiten en de therorie over "de Periode van Seth"

   Zoals we reeds aangaven is er geen bewijsstuk dat aantoont dat Sechemib en Peribsen twee op elkaar volgende namen waren van ťťn koning. Een zegel inscriptie gepubliceerd door Petrie3.1 draagt de naam Sechemib - Peribsen (dit laatste echter geschreven als Per-en-ib). Maar later werd aangetoond dat dit diende gelezen als Sechemib - Perenmaat. Het voorkomen van materiaal met de naam Sechemib in een context die steeds qua datering met Peribsen in verband wordt gebracht (Oem el-Qa'ab en de omheining van het "Middelste Fort") geeft wel aanleiding tot twee hypotheses: ofwel veranderde Horus Sechemib/Perenmaat inderdaad zijn naam in Seth Peribsen, ofwel volgde de ene koning de andere op en hergebruikte hij voor zijn eigen begrafenis de gebouwen opgericht door zijn voorganger of voltooide ze gewoon


   D.Wildung hierbij gevolgd door W.Barta stelt voor om Horus Sechemib te beschouwen als dezelfde persoon als de nesoet-biti Oeneg en Seth Peribsen als Sened. Het dient gezegd dat voor het eerste gedeelte van deze stelling er geen enkel bewijs pro of contra kan worden aangehaald wat niet geldt voor het koppel Peribsen-Sened. Want de inscripties op de valse deur van het graf van Sjeri (Sakkara Mastaba B3) maken een duidelijk verschil tussen Sened en Peribsen ( zie het artikel over Sened) en Sened is zeker niet de nesoet-biti naam van Peribsen want deze kennen en het is eveneens Peribsen zoals blijkt uit zegels en vaasinscripties.


   Laten wij dus de epigrafische en archeologische documenten bekijken om de reltieve posities van deze twee koningen ten opzichte van elkaar te bepalen

   Sechemib/Perenmaat en Peribsen zijn ofwel serech-namen of wel nesoet-biti/nebti namen . Op zijn minst vijf kortsondige opvolgers van Ni-netjer zijn alleen maar bekend onder hun nesoetbiti/nebti naam : Oeneg, Sened, Noebnefer, Neferkara en Neferkaseker ('Za' is voorgesteld als de Horus naam van Oeneg, maar dit is slechts een veronderstelling) om deze reden dacht Helck3.2 dat Ni-netjer misschien het rijk had opgesplitst in twee delen en twee van zijn zonen aan het hoofd geplaatst van respectievelijk Noord- en Zuid-Egypte.

   De koning die in Memfis zetelde zou dan de nesoetbiti-nebti naam gedragen hebben en deze die in Abydos resideerde zou de naam in een serech gevoerd hebben. Dit heeft als gevolg dat de vijf genoemde koningen tegelijkertijd met Sechemib en Peribsen (in Abydos) zouden geregeerd hebben maar dan te Memfis. Om deze theorie te ondersteuenen wijst hij op het feit dat de bewuste vijf koningen geen enkel spoor hebben nagelaten in Opper-Egygte en dat Peribsen, maar ook Chasechemoei slechts sporadisch voorkomen te Sakkara. Dit kan natuurlijk ook op puur "archeologisch toeval" berusten maar er is waarschijnlijk meer kans om artefacten van Peribsen en zeker van Chasechemoei te Sakkara te vinden (Gisr el Mudir, Trappyramide complex en de gallerijen van het westelijk massief) dan om de namen van Oeneg of Neferkaseker in Opper-Egypte aan te treffen. Zelfs de drie eerste koningen van de Tweede Dynastie, die samen toch meer dan zeventig jaar regeerden, hebben niet bijzonder veel resten nagelaten te Abydos.

   Het probleem van de juiste begrenzing van de begraafplaatsen van de Vroeg-Dynastieke Periode te Sakkara en Abydos is hier een belangrijk probleem. West-Sakkara zou wel eens veel meer materiaal kunnen bevatten dan West-Abydos. Al wijst Dr. Nabil Swelim er in een persoonlijke communicatie met F.Raffaele er op dat er ook te Abydos niet ver van Oemm el Qa'ab nog een belangrijke massa graven en andere structuren te vinden zouden zijn. Het zou interessant zijn ook de opinie van Dr.Dreyer over dit probleem te kennen

   Zes belangrijke factoren dienen uitgediept te worden om de zogenaamde "Sethiaanse Revolutie " van Peribsen en de waarschijnlijkheid dat hij alleen over Opper-Egypte geregeerd heeft te begrijpen.

   • 1) De betekenis van de koninklijke titels met name de Horus en nesoet-biti/nebti namen.
   • 2) De chronologie, annalen en koningslijsten
   • 3) De epigraphische data
   • 4) De archeologische betekenis en context van de monumenten te Abydos met name graf P te Oemm el Qa'ab en de omheining genaamd "Middelste Fort".
   • 5) Indirecte bewijzen voor de opdeling van het rijk
   • 6) Materiaal aangaande andere koningen.

    Het onderzoek van al deze punten zal meteen ook helpen om het verband tussen Horus Sechemib-Perenmaat en Seth Peribsen op te helderen.

    • 1. De betekenis van de titels

     a) Horus boven op de serech staat symbool voor het koninklijk paleis dat beschermd wordt door deze belangrijke god. Deze god wordt bovendien geпdentificeerd met de koning en het is dus de god-koning zelf die zijn eigen paleis, het land en al zijn inwoners beschermt. De sterkte en de betekenis van deze metafoor zijn van religieuze origine daar ze het concept van goddelijk koningschap, als oorsprong en oorzaak van het recht van te koning om het land en zijn inwoners als geheel te besturen, impliceren. De titel heeft dus een sterk religieuze betekenis.

     b)De nesoet-biti naam daarentgen heeft geen enkele religieuze betekenis. De titel legt vooral de nadruk op het geografisch aspect door de koning te assimileren met twee dingen die respectievelijk specifiek zijn voor het milieu van Opper- en Neder Egypte, die de domeinen van de koning vormen ,, vereend maar toch apart.

     c/De nebti titel daarentegen heeft zowel een religieuze als een geografische waarde. Maar het is pas in een later stadium in het Oude Rijk dat deze titel apart zal gebruikt worden. In de Thinietentijd is hij dikwijls gekoppeld aan de nesoet-biti titel en is er vaak maar ййn naam voor de beide titels (vb. Nesoet-biti / Nebti Peribsen).
     Het is hoogst waarschijnlijk dat de koning zijn Horus naam verkreeg bij zijn troonsbestijging. De naam legde de nadruk op de magische of fysische kracht of op een andere eigenschap van de koning. , noemde een beschermingsgod, een totemdier, gaf een bedreiging, een doel, een wilsbeschikking, een programma of een wens aan (Christine Van Heertum, pers. comm. aan RF.Raffaele). Het doel van de koning was een bepaald aspect van de god Horus, met wie de koning geidentificeerd werd, te benadrukken.
     wordt bijgewerkt

    30-11--0001 om 00:00 geschreven door ramsesje


   >> Reageer (0)


   Inhoud blog
  • Bewerking van stukje van 03/03/2006 over dynastie 0
  • Anoebis02
  • Horus valk
  • neboe
  • Horus ? Schorpioen een koning uit Dynastie 0
  • Anoebis
  • Laatste Updates
  • Aker
  • Lijst Farao's
  • Samenvatting van de geschiedenis
  • Amon
  • Religie indeling
  • Lijst van de goden
  • Het Bestuur
  • Cursus HiŽrogliefen
  • Geologische periodes van de aarde
  • Paleo-, Proto-, Pre- en Neonijl
  • Geografie
  • Geschiedenis
  • Eonijl
  • Nijl_Quaternair
  • Opvatting over geschiedenis
  • De prehistorie
  • MUMMIE VAN HATSJEPSOET GE√ŹDENTIFICEERD
  • DE DYNASTIE WISSEL en de OVERGAN NAAR HET OUDE RIJK
  • DE DERDE DYNASTIE
  • GEURENDE STENEN
  • SORRY
  • en nog over stenen
  • Nog enkele belangrijke technische woorden van de hongersnoodst√®le
  • Technische woorden van de Hongersnoodstťle.
  • Pyramiden in beton ?
  • Pyramiden in Beton ?
  • OEFENING
  • Offerformule Deel IV
  • Pyramiden in beton !?! Deel 2
  • Pyramiden uit gereaggregeerde steen ?
  • DERDE DYNASTIE
  • Chasechem /Chasechemoei
  • Sechemib
  • Peribsen (volledig)
  • OFFERFORMULE DEEL III
  • Woordenlijst
  • WOORDENLIJST
  • De offerformule
  • Neferkaseker of Neferkasokar
  • Neferkara
  • Noebnefer
  • BA
  • OENEG
  • Werkwoorden
  • Verder vervolg Ni-Netjer
  • Vervolg Ninetjer
  • Vervolg van Farao Ninetjer (Tweede Dynastie)
  • Het tweede kistje
  • Een beetje practijk
  • Ninetjer
  • Meervoud en een Neb probleem
  • NEBRA
  • Tombe A (het graf van Hetepsechemoei ?
  • Expeditie naar de bronnen van de nijl
  • Transliteratie
  • Lauer J.-P.
  • Archeologische problemen
  • TOEVOEGING
  • kA
  • Woordenlijst
  • HERHALING
  • INLEIDING TWEEDE DYNASTIE
  • HORUS BA
  • Horus Vogel en /of Horus Sekhet
  • Qa'a, of Qa of Ka'a of Ka
  • Horus Qa'a, laatste grote koning van de eerste dynastie
  • Sedjemef
  • Horus SEMERCHET
  • Oplossinge oefening
  • Horus Adjib
  • Suffixen
  • Horus DEN
  • Laatste drieletter-tekens
  • Tweede deel Drieletter-tekens
  • HORUS DEN
  • Wat GRAMMATICA (tegen de goesting maar nodig)
  • Drieletter-tekens Deel 1
  • Koningin Mer-Neith
  • Transliteratie
  • Horus Djet (Wadji- Oeadji)
  • Oplossing van de opgave
  • Mensoffers bij de farao's
  • Bericht
  • pa & ma, is niet vader & moeder
  • Horus DJER II
  • Gelukkig Nieuwjaar !
  • De seizoenen
  • Leren tellen
  • Horus DJER en Uitwijding over de tijdrekening van de Egyptenaren2
  • Horus DJER en Uitwijding over de tijdrekening vab de Egyptenaren
  • LES HIEROGLIEFEN
  • Horus AHA
  • TWEELETTER-TEKENS
  • MET VERLOF
  • Wie was Menes ?
  • OP ALGEMENE AANVRAAG
  • Eikes, een spinnekop
  • OOSTENDE
  • Cursus deel
  • Abydos
  • Canon van Turijn
  • Les 3
  • De andere payrus van Turijn
  • Les 2
  • Bronnen 3
  • HiŽrogliefen Les 1
  • Lijst abydos
  • bronnen 1
  • Wist Je ?
  • HIEROGLIEFEN CURSUS ?
  • Bronnen van de koningslijsten vb. Eerste Dynastie
  • Eigennaam
  • Troonnaam
  • cartouche
  • Gouden Horus
  • Nebti naam
  • Titulatuur van de farao
  • Narmer palet
  • DYNASTIE 0
  • Peribsen

   E-mail mij

   Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


   Foto

   Gastenboek

   Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


   Blog als favoriet !   Blog tegen de regels? Meld het ons!
   Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!