NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Gezondheid
Inhoud blog
 • Het ontstaan en behandelen van Autisme en Traumatische Ervaringen.
 • Ons klimaat, de opwarming van de aarde en de vernietiging van de natuur.
 • De grootste oorzaken van ziekten, gezonheidsproblemen en de dood.
 • Pijn
 • Gezondheid en ziekte.
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Pijn & Stress
  15-04-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het ontstaan en behandelen van Autisme en Traumatische Ervaringen.

  Het ontstaan en behandelen van Autisme en Traumatische Ervaringen.

   

  Autisme kan in het leven van een mens tot stand komen door een traumatische ervaring. Deze traumatische ervaring kan al plaats hebben op het ogenblik van de conceptie bij een verkrachting van de moeder, tijdens het groeien in de baarmoeder en na de geboorte in het verdere leven. Hoe later in het leven de traumatische ervaring gebeurd, hoe minder ernstig de gevolgen zullen zijn, dit omdat het onderbewustzijn van de betroffen persoon al meer levenservaring heeft opgedaan en mogelijke gebeurtenissen beter kan evalueren qua gevaar.

   

  Om te verklaren hoe een traumatische ervaring ontstaat, dienen we terug te gaan naar het leven van de mens in de oertijd. Hij had toen geen wapens en technische middelen en was dus aangewezen op zijn lichaam en de natuur om te overleven. In zijn zoektocht naar voedsel werd onze voorouder regelmatig geconfronteerd met een levensbedreigende situatie met als enige uitweg vluchten en, als dat niet meer mogelijk was, vechten om te overleven. In beide gevallen had hij dus behoefte aan een maximum aan kracht en reactievermogen.

   

  Op het ogenblik van die levensbedreigende confrontatie, wordt er in ons onderbewustzijn een panische angst opgeslagen die gekoppeld wordt aan 5 mogelijke waarnemingen namelijk, een beeld, een klank, een geur, een smaak en een gevoel. Komt de betroffen persoon in zijn latere leven in aanraking met 1 of meer van die waarnemingen dan ontstaat er in het onderbewustzijn een signaal dat zegt dat zijn leven in gevaar is en dat er moet gevlucht of gevochten worden.

   

  Om dat te verwezenlijken ontstaat en in het zenuwstelsel een zogenaamde “Orthosympatische reactie”, die het lichaam gaat voorbereiden om op de meest optimale manier te kunnen vluchten of vechten om te overleven.

   

  Deze reactie zal daartoe al de systemen in het lichaam die niet nodig zijn om optimaal te kunnen vluchten of vechten stilleggen, zodanig dat al de energie die daar voor nodig is ook kan gebruikt worden om optimaal te kunnen vluchten of vechten. Indien men die confrontatie niet, overleeft, zijn die stilgelegde functies toch niet meer nodig. Ook gaat zij de systemen die nodig zijn om optimaal te kunnen vechten of vluchten maximaliseren in werking, dit om de kans om te overleven, te maximaliseren.

   

  Tijdens het vechten en/of vluchten wordt dan die energie verbruikt en ontstaat er in het zenuwstelsel een zogenaamde “Parasympathische reactie”, die de stilgelegde systemen terug gaat activeren en normaliseren.

   

  Bij verkrachting, tijdens de groei in de baarmoeder en in de beginjaren van het leven, zal echter die traumatische ervaring niet gevolgd worden door vechten of vluchten gewoon omdat het individu daartoe nog niet in staat is. Hierdoor gaat die energie niet afgebouwd worden en ontstaat er stress, omdat het onderbewustzijn van de betrokken persoon in een vecht/vluchtmodus blijft staan.

   

  Hierdoor zal hij dan weer hypergevoelig reageren op gebeurtenissen die hij niet kent. Hij gaat die dan beschouwen als levensgevaarlijk en zal daardoor panikeren. De enige manier om die trauma’s te verwerken of met andere woorden op te lossen is het toepassen van bloesemtherapie. In de meeste van die gevallen is de Bach Bloesem “Star of Bethlehem” hiervoor aangewezen.

   

  Om dat te verwezenlijken neemt men gedurende 6 dagen 1 maal per dag 1 druppel in uit het voorraadflesje van de bloesem “Star of Bethlehem”. Men doet daartoe telkens 1 druppel in een glas met een weinig water, zet het mengsel goed rond, neem het vervolgens in de mond, zet het ook daar goed rond en slik het vervolgens door. Neem nooit meer dan 2 druppels van eenzelfde Bloesemremedie op hetzelfde ogenblik in, want die kunnen heftige verwerkingsreacties veroorzaken die, op zichzelf niet schadelijk zijn voor de betroffen persoon maar, die u wel enkele rotslechte dagen kunnen bezorgen.

   

  Indien je dit exact toepast zal u zich na 3 dagen, veel gelukkiger voelen, meer ontspannen zijn en over veel meer energie kunnen beschikken. Bovendien zal je de problemen van het dagelijkse leven veel beter aankunnen en crisissen beter kunnen verwerken. De achterstand in uw levensontwikkeling zal dan langzaam in uw verdere leven afgebouwd worden. Doen zich later in het leven terug traumatische ervaringen voor, neem dan terug gedurende 2 of 3 dagen 1 druppel van “Star of Bethlehem” in.

   

  Wees u er wel van bewust, dat het leven een leerschool is waarin de mens de nodige levenslessen dient te leren om hem op een hoger niveau van bewustzijn en levensontwikkeling te brengen. Om dit proces te verwezenlijken krijgt hij in zijn leven de nodige problemen voorgeschoteld. Die zal hij moeten overwinnen om telkens een stapje hoger te geraken in zijn levensontwikkeling. Krijgt hij zijn probleem op een bepaald moment niet opgelost, dan zal het mogelijk onder een andere vorm terug opduiken, dit tot de bedoelde les geleerd is.

   

  Voor iedere les die hij moet leren, is er echter altijd een oplossing te vinden, in zijn eigen leefomgeving. Dat kan van alles zijn, een krantenartikel, een boek, een reportage op de radio of TV, een toevallige ontmoeting met iemand, enz. Hij moet dus de factoren die de oplossing kunnen geven leren waarnemen, er bovendien nog in geloven en ook toepassen.

   

  “Star of Bethlehem” kan ook gebruikt worden voor de meeste traumatische ervaringen zoals daar zijn, incest, verkrachting, een ongeval, een scheiding, een terroristische aanslag, mensen of soldaten die een oorlog meemaken, Kanker, Radiotherapie, Chemo, het periodieke bezoek aan een specialist, een zware storm, enz. In al die gevallen neemt men best gedurende enkele dagen telkens 1 druppel van “Star of Bethlehem” in per dag. Altijd zal de toepassing van die remedie in dergelijke situaties zorgen voor meer ontspanning, meer energie en een veel betere levenskwaliteit. Indien men de betroffen trauma’s niet verwerkt, dan zal de betroffen persoon de gevolgen ervan zijn verdere leven moeten meedragen.

   

  Een andere manier om onlangs opgelopen traumatische ervaringen te verwerken is het nabootsen van vechten en/of vluchten. De beste manier om dit te doen is intervaltraining. Men loopt daartoe met inzet van al zijn krachten zo snel en zo ver mogelijk, tot men buiten adem is en niet meer verder kan. Vervolgens gaat men stapvoets verder tot de ademhaling terug normaal is en herhaald dan nog 2 à 3 maal deze inspanning. De bedoeling hiervan is om door de trauma gemobiliseerde energie te verbruiken en de zuurstoftoevoer in het lichaam te optimaliseren. Hierdoor gaat er een Parasympathische reactie ontstaan die het lichaam weer tot rust zal brengen, waardoor het terug optimaal gaat functioneren.

   

  Het gebruiken van de Bach Bloesem “Star of Bethlehem” in combinatie met intervaltraining, zal natuurlijk nog betere resultaten opleveren. Je gaat dan energie verbruiken, een aantal spieren en gewrichten in uw lichaam bewegen, de zuurstoftoevoer in het lichaam optimaliseren en mogelijk nog andere traumatische ervaringen in het onderbewustzijn voor een deel oplossen.

   

  Regelmatige sportbeoefening zal ook een gelijkaardig effect hebben omdat het ook energie gaat verbruiken, de zuurstoftoevoer in het lichaam gaat optimaliseren en naargelang de soort sport ook een aantal spieren en/of gewrichten in het lichaam gaat bewegen.

   

  Het nadeel van sporten is echter, dat men zijn grenzen gaat verleggen en zo te veel energie gaat verbruiken waardoor er in de spieren en de gewrichten melkzuur ontstaat dat het lichaam gaat verzuren. Hierdoor wordt de zuur/base verhouding in het lichaam verstoord ten nadele van de basen en ontstaat er, ondanks het vele gebruik van melk en melkproducten toch een tekort aan kalk in het lichaam. Hierdoor ontstaan er dan chronische pijnen in de spieren en/of gewrichten. Hoe erger de verzuring hoe erger de pijnen. De spieren komen hierdoor onder spanning te staan en de minste foutieve beweging kan dan spierletsels voor gevolg hebben.

   

  Wil je als sporter dit voorkomen, neem dan zeker de dagen dat je sport “Urticalcin” van Dr. Vogel in om de zuur/base verhouding in het lichaam te herstellen. “Urticalcin” is echter geen pijnstiller maar een voedingssupplement dat de oorzaak van de pijn namelijk het melkzuur zal neutraliseren. De pijn zal dan ook maar 3 à 4 dagen na de aanvang van de inname waarneembaar verminderen. Stop dan zo vlug mogelijk met het innemen van pijnstillers, want die maken op termijn de verzuring nog erger.

  15-04-2019, 15:52 Geschreven door bartjeb  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  10-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ons klimaat, de opwarming van de aarde en de vernietiging van de natuur.

  Ons klimaat, de opwarming van de aarde en de vernietiging van de natuur.

   

  Al tientallen jaren volg ik zowat alles wat ik tegenkom in verband met klimaatverandering en de klimaatstabiliteit. Telkens weer moet ik echter vaststellen, dat er alleen maar gepraat wordt over de uitstoot van schadelijke gassen als voornaamste oorzaak voor de opwarming van de aarde. Naar mijn bescheiden mening, is er echter nog een veel grotere oorzaak voor de opwarming van de aarde en dat is de grenzeloze en nutteloze vernietiging van de natuur, met ander woorden de fauna en flora.

   

  Tijdens mijn studententijd heb ik namelijk geleerd, dat bomen en planten bij het voltrekken van het fotosyntheseproces CO2 uit de lucht halen om koolhydraten zoals bladeren en takken aan te maken met als bijproduct zuurstof. Zij zuiveren met ander woorden de lucht van CO2 en produceren dus zuurstof.

   

  Om dat fotosyntheseproces te voltrekken hebben planten en bomen niet alleen CO2 nodig maar ook zonlicht en water. Bomen en planten zitten met andere woorden vol met water en vormen zo een beschermend schild van water boven het aardoppervlak. Nu heeft water de eigenschap om trager op te warmen en af te koelen dan lucht.

   

  Het is dit gegeven dat zweefvliegtuig piloten gebruiken om stijgwinden op te zoeken tijdens hun vlucht. Tijdens de dag vinden ze die boven de open vlakte en na zonsondergang boven de bossen. Ze dienen natuurlijk daarbij rekening te houden met, de windrichting, de kracht van de wind en de hoogte waarop ze vliegen. Voor valwinden is dit juist omgekeerd.

   

  Bomen en planten zuiveren dus niet alleen de lucht van CO2, ze produceren ook zuurstof en dragen bovendien met andere woorden bij tot de stabilisering van ons klimaat door de vertraging van de opwarming en de afkoeling van onze leefomgeving.

   

  Er zijn echter nog andere belangrijke factoren van bomen en planten die bijdragen aan de stabiliteit van het klimaat namelijk:

   

  • Het verstrekken van schaduw, die belet dat zonnestralen de aardbodem snel kunnen uitdrogen en dat het grondwaterpeil voldoende hoog en stabiel blijft.
  • Het vertragen van neervallende regen waardoor overstromingen vermeden of afgeremd worden.
  • Het met hun wortels en neergevallen bladeren vasthouden van regenwater waardoor het minder snel kan wegstromen en het grondwaterpeil stabiel blijft.
  • Ze vormen ook een “Ecosysteem” waar fauna en flora in harmonie en/of symbiose met elkaar kunnen samenleven.
  • Dit “Ecosysteem” geeft bovendien bescherming tegen winden waardoor ze de uitdroging van de aarde tegengaan.
  • Er zijn ook bomen en planten die niet alleen CO2 maar ook andere schadelijke stoffen uit de lucht halen zoals formaldehyde, benzeen, xyleen, trichloorethyleen, ammoniak, enz. Ze zuiveren met andere woorden, de lucht die we inademen van allerhande schadelijke gassen.

   

  Als ik dan overweeg dat in 2017 er volgens wetenschappelijk onderzoek, begin augustus er al meer bos vernietigd was dan dat er op een heel jaar kan aangroeien, dan kom ik al vlug tot het besluit dat, het niet 5 minuten voor 12 is en ook geen 5 minuten na 12 maar 5 uur na 12. Augustus is namelijk de 5de laatste maand van het jaar, vandaar die 5 uur na 12.

   

  Ander wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat er op de aarde, in het jaar 2000 ongeveer 1 hectare bos verdween per minuut en dat een volwassen boom naargelang de soort tussen de 200 en de 1500 liter water verbruikt per dag om het fotosyntheseproces te voltrekken. Uitgaande van deze gegevens kunnen we dan aan de hand van een vrij simpele berekening bepalen hoeveel liters water er dagelijks meer naar de zee vloeien gewoon door het kappen van bomen.

   

  Gaan we uit van de stelling, dat er op 1 hectare aangeplant bos, 100 volwassen platanen of canada’s staan met een waterverbruik van ongeveer 1000 liter of meer, dan zullen er door het kappen van dat bos ongeveer 100.000 liter water per minuut meer naar de zee vloeien. We hebben dan nog geen rekening gehouden met de vernietiging van de andere flora door het kappen van het bos.

   

  Indien we de hoeveelheid water willen berekenen die er op een volledige dag meer naar de zee zal vloeien dan dienen we die hoeveelheid te vermenigvuldigen met 60 (60 minuten in een uur) en met 24 (24 uur in 1 dag). Er stroomt met andere woorden volgens deze methode van berekening, dagelijks over de hele wereld gezien ongeveer 144.000.000 liter water per dag meer naar de zee door het kappen van 1 hectare bos per minuut.

   

  In het jaar 2015 was echter die boskap, door de vrije verkoop van kettingzagen al opgelopen tot 1 hectare per seconde. De vernieling van bos was dus in 15 jaar tijd 60 maal groter geworden. We dienen nu dus, die per dag meer naar zee stromende hoeveelheid water nog te vermenigvuldigen met 60. We komen dan op een hoeveelheid van 8.640.000.000 liter water dat er per dag meer naar de zee vloeit. Deze manier van berekenen is zeker niet volledig juist, maar ze geeft ons wel een realistisch idee van wat er gaande is door onze ongebreidelde boskap.

   

  De wetenschap heeft echter geen rekening gehouden met bomen die geknot of gekandelaard worden. Ook het snoeien van hagen, het wekelijks snoeien van druivelaars in de wijnbouw, het maaien van grasbermen en het vernietigen van planten door het spuiten met Glyfosaat (Roundup), dragen bij tot een supplementaire waterafvoer naar de zee. Planten houden namelijk het water vast als ze leven en niet als ze vernietigd zijn.

   

  Het frezen van de grond tussen druivelaars, olijfbomen en in open velden, vernietigen planten en dieren en werken zo de uitdroging en dus ook de opwarming van de aarde in de hand. De zon zal dan het grondwater op die plaatsen veel sneller verdampen. De wind zal dan het verdampte water veel sneller afvoeren waardoor het betroffen land helemaal zal uitdrogen. Hierdoor zal het grondwaterpeil veel sneller dalen met woestijnvorming als gevolg en het afsterven van de plaatselijke fauna en flora.

   

  Indien we de weerberichten van VTM eens wat van naderbij analyseren, dan stellen we vast, dat volgens de evolutie van de temperaturen, die woestijnvorming langs 2 fronten Europa aan het veroveren is. Het gaat hier meer bepaald over de “Costa del Sol” in Spanje en de zuidelijke kust van Turkije. In het hoge Noorden van Europa waren zelfs in de zomer van 2018 temperaturen van 30 graden geen uitzondering.

   

  Leven op de aarde kan alleen maar tot stand komen indien er symbiose is tussen planten en dieren. Die moeten dan ook nog kunnen beschikken over voldoende water, zonne-energie en een stabiele leefomgeving, anders sterven ze af. Iedere ingreep van de mens op één van die factoren, hoe klein dan ook, zal altijd een vernietigende uitwerking hebben op dit leven en de stabiliteit van het klimaat. In de woestijn groeien nagenoeg geen planten of bomen met als resultaat dat er bijna ook geen dierlijk leven te vinden is.

   

  Het omzagen van zogenaamde exoten in onze bossen, het verwijderen van dennenbomen uit de heide en het nutteloos omzagen van bomen naast de snelwegen, ringwegen, het uitdunnen van bossen, enz., verstoren allen de ecosystemen van de natuur. Ze dragen dus allen bij aan de opwarming van de aarde en de woestijnvorming. Men noemt dit dan “Bosbeheer”. Ik persoonlijk noem dat de nutteloze vernietiging van de natuur en het klimaat.

   

  Strikt genomen kunnen we zeggen dat, iedere plant tak of boom die we vernietigen, gelijk staat met een achteruitgang van het klimaat. De grootte van die achteruitgang kan men uitdrukken in uren, dagen, maanden, jaren of eeuwen. Ze wordt bepaald door de tijd die de plant, de tak of de boom nodig heeft gehad om uit te groeien tot de grootte die ze hadden op het ogenblik dat we ze vernietigd hebben.

   

  Bovendien gaan die vernietigde planten, takken en bomen over tot ontbinding waardoor er dan weer CO2 en andere gassen vrijkomen in de natuur. Gaat men die dan ook nog verhakselen en als bodembedekker gebruiken, dan zal dit ontbindingsproces alleen nog maar versnellen.

   

  Verder wil ik het ook nog eens hebben over de fantasie van het aanplanten van bossen. Bossen kunnen namelijk niet aangeplant maar wel ingezaaid worden. Wat men wel kan doen is bomen verplanten, maar zelfs dat heeft een achteruitgang van het klimaat voor gevolg want het groeiproces van de betrokken bomen wordt voor een stuk onderbroken.

   

  Gaat het om hoogstambomen die men wil verplanten, dan is het meestal ook nog nodig om die bomen te ondersteunen met 2 à 3 houten palen. Hiervoor dient men dan weer andere bomen te kappen. In dit geval is het planten van bomen dan ook nog een ramp voor de natuur. Gaat men die bomen later dan ook nog knotten of kandelaren, dan kan men beter besluiten om geen bomen te planten.

   

  Verder is er nog een zeer belangrijke factor die ons klimaat en de natuur om zeep helpen namelijk, de al dan niet aangestoken catastrofale bosbranden die er jaarlijks over heel de wereld plaats grijpen. Bij die branden worden er enorme hoeveelheden waterdamp en gassen onder zeer hoge temperatuur de atmosfeer ingeblazen.

   

  In de hogere luchtlagen komen die dampen dan in een enorme koude omgeving terecht en veroorzaken zo luchtstromingen waardoor ze naar andere regionen afgevoerd worden. Tijdens hun tocht gaan die dampen echter afkoelen. Hierdoor zullen ze, afhankelijk van het op de plaats van eindbestemming heersende seizoen neerkomen onder de vorm van massale sneeuwval of massale neerslag.

   

  Wat doen we nog om de natuur te verwoesten? Wel, we verkwisten op alle mogelijke manieren hout dat afkomstig is van omgehakte bomen onder andere door:

   

  • Bomen om te hakken voor de fabricatie van houtskool voor onze barbecue.
  • Onze hagen te vervangen door houten panelen of houten afsluitingen.
  • De buitenmuren van onze huizen te bekleden met hout.
  • In open lucht houten vloeren te leggen.
  • Houten woningen, tuinhuisjes en dergelijke te bouwen.
  • Houtskeletbouw toe te passen.
  • Boomhutten te bouwen.
  • Tuinafsluitingen maken in hout.

   

  Verder verbranden wij voor de gezelligheid hout in onze open haard, fabriceren we pellets om te verbranden in onze houtkachels en krachtcentrales, verbranden we hout bij stakingen en voor de gezelligheid op kerst- en andere markten. Ook gaan we ieder jaar miljoenen kerstbomen omhakken die we dan na een aantal weken in een zogenaamd vreugdevuur in open lucht gaan verbranden.

   

  Al deze acties leiden uiteindelijk tot de uitstoot van meer verbrandingsgassen, het produceren van enorme hoeveelheden fijn stof en een enorme inkrimping van het luchtzuiverende vermogen van de natuur. Ook zorgen ze voor een daling van het grondwaterpeil en een sterke vermindering van de klimaatstabiliteit dit, omdat het waterschild dus het water dat in de omgezaagde bomen zat, is weggenomen als bescherming van de aarde tegen de inwerking van de zonnestralen en de winden.

   

  Het verbranden van steenkool is ook niet goed voor de uitstoot van schadelijke stoffen en fijn stof, maar is wel te verkiezen boven de verbranding van hout, omdat meestal voor de ontginning van steenkool er nagenoeg geen bomen moeten geveld worden. Het luchtzuiverende vermogen, het beschermende schild en de klimaatstabiliteit van de natuur blijft zo grotendeels behouden.

   

  Dat bomen en dus hout door het Europese parlement beschouwd worden als hernieuwbare energie, is zowat de grootste onzin die ik in mijn ganse leven gehoord heb. Indien je een boom van 50 jaar velt, dan betekend dit een achteruitgang van de hiervoor vermelde klimatologische factoren met 50 jaar. Vel je een sequoia van 1000 jaar oud, dan zal ook de klimatologische invloed van het gedeelte dat die boom vertegenwoordigde met 1000 jaar achteruit gaan. Denk er daarbij aan dat je een bos NIET kan aanplanten maar alleen kan inzaaien. Een boom omzagen duurt amper 20 à 30 seconden. Het duurt echter jaren zoniet eeuwen om uit te groeien van zaadje tot een volwassen exemplaar.

   

  Wanneer we de hierboven vermelde gegevens eens van naderbij bekijken, dan stellen we vast dat er een aantal factoren zijn die het onverantwoord verwoesten van de natuur in de hand werken namelijk door:

   

  • Het gezellig kunnen zitten bij de open haard, hout- of pelletkachel.
  • Centrales die gestookt worden met houtpellets.
  • De gezelligheid van de kerstversiering, houten chalets, houtbranders, enz.
  • Lekker eten bakken op de barbecue.
  • De last van de bladeren die van de bomen vallen want die moeten opgeruimd worden.
  • Bomen nemen het zicht weg van bepaalde appartementen dus gaan we ze kandelaren of knotten.
  • Het decoratieve aspect dat hout vertegenwoordigd in de woningbouw, zoals de bekleding van buitenmuren, het aanleggen van wandelpaden of terrassen.
  • Houtskeletbouw van woningen, tuinhuisjes, carports, veranda’s, enz.
  • Tientallen meters hoge vreugdevuren met Nieuwjaar zoals in 2019 in de omgeving van het Nederlandse Scheveningen en het Ierse Belfast.
  • Het in open lucht verbranden van Kerstbomen in de maand januari.
  • Houten tuinafsluitingen.
  • Grachtkanten die met houten palen en panelen afgeboord worden.
  • Het bouwen op percelen in bosrijke gebieden.
  • Door een begraving in een houten kist of een verassing, verwoesten en vervuilen we zelfs na onze dood nog de natuur.
  • Bosbeheer en zogenaamde bosbouw.

   

  Heel wat mensen willen graag in een bosrijke omgeving wonen, maar het eerste wat ze doen wanneer ze daar een bouwgrond gekocht hebben is, alle bomen omzagen en het plaatselijke struikgewas verwijderen. Al dan niet met een toelating van de overheid.

   

  De mens is zo ijdel dat hij denkt dat hij de natuur naar zijn hand kan zetten door aan bosbeheer te doen. Het enige dat hij daarmee bereikt is echter de verwoesting van “Ecosystemen”. Laat de natuur haar gang maar gaan want zij streeft naar harmonie en stabiliteit.

   

  In al de hierboven vermelde factoren spelen natuurlijk enorm grote economische belangen een cruciale rol. Ook gezelligheid, gevoelens van samenhorigheid, standing, vreugde, schoonheid, comfort, autoriteit, enz. dragen allen bij tot de verwoesting van de natuur.

   

  Verder zijn naïeve- wetenschappelijk niet verantwoorde standpunten zoals:

   

  • Bomen horen niet thuis op een heidevlakte.
  • Exoten horen niet thuis in ons land.
  • Bomen horen bij de categorie van hernieuwbare energie.

   

  De grote oorzaak van de ondergang van de natuur en dus van de opwarming van onze aarde.

   

  Ook beroepen zoals houthakker, schrijnwerker, meubelmaker, bouwvakker, handelaar, verkoper, enz, verdienen strikt genomen geld aan de verwoesting van de natuur. Zelfs de manier om ons te voeden speelt daarin een grote rol. Voor de productie van vlees en melk dienen er namelijk ook enorme oppervlakten aan bos gekapt te worden, alleen al voor het voedsel van die dieren. Om 1kg. dierlijk voedsel te produceren heeft men namelijk zowat 10kg plantaardig voedsel nodig. Dan spreken we nog niet over de enorme hoeveelheid broeikasgassen die de dieren uitstoten.

   

  We kunnen uit dit alles besluiten dat, de mens niet alleen de lucht bezoedeld met een massa broeikasgassen, maar dat hij ook op grote schaal de bomen en de planten vernietigd die de lucht zuiveren van die gassen. Bovendien vernietigt hij zo ook nog de producenten van een niet te verwaarlozen hoeveelheid zuurstof. Ook neemt hij hierdoor het schild weg dat de aarde moet beschermen tegen de uitdrogende inwerking van de zonnestralen en de winden.

   

  De uitstoot van schadelijke gassen en fijn stof.

   

  We vernielen niet alleen onze bossen en onze planten, maar zorgen er ook voor dat we nog meer broeikasgassen en fijn stof onnodig en dus onverantwoord de lucht insturen. Enkele voorbeelden:

   

  • Circulatieplannen voor het verkeer in steden. Al deze plannen hebben de bedoeling om de uitstoot van broeikasgassen en fijn stof in bepaalde gebieden van een stad te verminderen. Meestal hebben ze echter voor gevolg dat auto’s kilometers moeten omrijden om op hun bestemming te geraken of zelfs verloren rijden. Gevolg nog meer uitstoot van schadelijke gassen en de vorming van files maar dan op andere plaatsen. Een perfect voorbeeld hiervan is de doorsteek van de wegen komende vanuit Lier en Mechelen richting Antwerpen in gemeente Mortsel. Voor de herinrichting van de verkeersstroom daar ter plaatse deed men over het traject Boechout – Berchem, ongeveer 5 à 10 minuten. Nu loopt dit op tot ongeveer 25 à 30 minuten rijden in een file. Het gevolg van die file is dan weer dat veel mensen kilometers gaan omrijden om die file te vermijden en om op hun bestemming te geraken. Dus nog meer uitstoot.
  • Het afsluiten van zogenaamde sluipwegen. Hierdoor wordt het verkeer gecentraliseerd naar bepaalde hoofdwegen waardoor er nog meer files ontstaan. Gevolg nog meer uitstoot.
  • Op alle festivals, sportwedstrijden en bij feesten, worden rookbommen, Bengaals vuur en vuurwerk afgestoken. Verder worden er allerlei technieken gebruikt zoals vlammenwerpers en het spuiten van confetti in de lucht, zogezegd om een aangename sfeer te scheppen. Gevolg nog meer fijn stof, broeikasgassen en een hoop scheikundige brol in de lucht. Het zou goed zijn om op die plaatsen eens wat metingen te doen aangaande fijn stof en luchtbezoedeling. Ik persoonlijk denk dat men versteld gaat staan van de meetresultaten.
  • Bij ontploffingen in een oorlog en bij terroristische aanslagen.
  • Bij kernproeven.
  • Bij auto’s met te grote vermogens die hun wielen laten platineren om snel te kunnen optrekken.
  • Bij betogingen en/of stakingen wordt er hout, houten paletten, autobanden en zelfs auto’s in brand gestoken. Verder worden er allerlei vernielingen aangericht, die bij het herstellen van de schade opnieuw zorgen voor een supplementaire uitstoot.
  • Verkeersremmers en as-verschuivingen op onze wegen dragen allen bij tot de vorming van files en stilstand van het verkeer. De enige degelijke manier om de snelheid onder controle te houden is, “Trajectcontrole”. Een auto die op een constante snelheid rijd, verbruikt het minste brandstof en stoot dus ook de minste broeikasgassen uit. Bij sportief rijden kan men dit vermenigvuldigen met 5 à 10. Bij het rijden in een file kan dit oplopen tot maal 20 à 30.
  • Chemische fabrieken vlammen nog altijd hun bedrijfsgassen af in open lucht in plaats van ze op te vangen en nuttig aan te wenden.
  • Bij de productie van cokes en mineralen komen er enorme hoeveelheden broeikasgassen vrij. Bovendien gaan er ook een enorme hoeveelheid warmte verloren in de open lucht.
  • Voor 30 Euro kan men heen en terug vliegen naar Barcelona.

   

  Wat zal er nu in de toekomst gebeuren?

   

  Door de groei van de wereldbevolking en de foutieve voeding van die bevolking, zal de druk op de natuur nog in belangrijke mate toenemen. Hierdoor zal in de toekomst de stabiliteit van ons klimaat exponentieel achteruit gaan. De weersomstandigheden die we in 2018 gekend hebben zullen in de toekomst nog extremer worden.

   

  Jaar na jaar zullen er op al die punten nieuwe records gevestigd worden. In de zomer zullen perioden van uitzonderlijk hoge temperaturen afgewisseld worden met perioden van extreme regenval terwijl in de winter extreme koude zal afgewisseld worden met perioden van extreme sneeuwval. Ook zullen er altijd maar meer en zwaardere stormwinden ontstaan, die nog zwaardere verwoestingen zullen aanrichten.

   

  Als gevolg van dit alles zal het grondwaterpeil gaan zakken en het zeewaterpeil gaan stijgen waardoor de tektonische platen onder zeer zware druk komen te staan. Hierdoor zullen die de neiging krijgen om te beginnen schuiven. De steeds meer voorkomende aardbevingen en vulkaanuitbarstingen zijn hiervan de eerste kenmerken.

   

  Op een zeker ogenblik zullen die platen dan gaan schuiven en zal heel de aardkorst herschikt worden. Ben je op dat ogenblik op de juiste plaats, dan is het mogelijk dat je dit kan overleven. In het andere geval is er geen ontkomen aan. Op dat moment zal de natuur “Tabula Rasa” maken met het “mensDOM” en het “dierenRIJK”.

   

  Is dit nog te stoppen?

   

  Als we zien dat het op wereldvlak nog niet mogelijk is om een degelijk akkoord af te sluiten om de opwarming van de aarde tegen te gaan, dan is volgens mij dit vernietigingsproces niet meer te stoppen. Daarbij zullen de vrije verkoop van kettingzagen, de economische belangen, het eigenbelang, geld, het gebrek aan respect van de mens voor de natuur en hoogmoed, dit proces van vernietiging in de toekomst nog versnellen.

   

  Op basis van mijn persoonlijk opgedane kennis, voorzie ik dat de beëindiging van dit verwoestingproces, dus de “TABULA RASA”, om en rond het jaar 2050 zal plaats grijpen. In de jaren die daaraan voorafgaan, zullen we te maken krijgen met de enorme vernielingskracht van de natuur. Voor velen zal dit de dood betekenen terwijl anderen al hun have en goed zullen verliezen maar mogelijk hun leven kunnen redden.

   

  De grootste oorzaak van al deze problemen is de overbevolking van de aarde en de foutieve voeding van die bevolking. Men zou dus best de wet van, 1 kind per gezin, over de hele wereld invoeren in plaats van ze af te schaffen zoals men enkele jaren geleden China gedaan heeft. Kinderbijslag geven aan meer dan 1 kind is in dit verband dan zeker niet aan te bevelen. Maatregelen nemen om de bevolkingsaangroei te stimuleren zoals men nu in China doet, is volledig uit den boze en is vragen om nog meer problemen.

   

  In plaats van de indianen te gaan beschaven, hadden we beter bij hen in de leer gegaan om in harmonie met de natuur te leren leven.

  10-02-2019, 14:42 Geschreven door bartjeb  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  08-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De grootste oorzaken van ziekten, gezonheidsproblemen en de dood.

  Het gebruiken van melk en melkproducten als voeding.

  Melk en melkproducten worden in de geneeskunde aanzien als één van de belangrijkste voedingsmiddelen voor de mens. Volgens mijn persoonlijke ervaring, tientallen jaren studie en onderzoek, zijn melk en melkproducten nagenoeg het slechtste voedingsmiddel dat er bestaat voor de mens.

  Natuurlijke argumenten tegen het gebruik van melk en melkproducten.

  Wanneer we de samenstelling van koemelk en moedermelk eens van naderbij bekijken, dan stellen we vast, dat volgens een onderzoek van de KU Leuven, er in koemelk bijna 3 maal zoveel eiwitten zitten dan in moedermelk. Ook de hoeveelheid mineralen is veel hoger.

  Alleen al bij die afwijkingen stel ik me vragen, want die te grote toevoer van eiwitten en mineralen, ik denk hier dan meer bepaald aan calcium (kalk), verstoren de optimale werking van het lichaam. Voor mij persoonlijk en volgens de wetten van de natuur, is de samenstelling van moedermelk nog altijd de ideale voeding voor pas geboren en opgroeiende kinderen en dan nog altijd maar in een beperkte periode van hun leven.

  Het is namelijk zo dat wanneer een kind overschakelt op vaste voeding, zijn volledige gebit, de zogenaamde melktandjes, vervangen wordt door een volledig nieuw definitief gebit.

  Ook zal het, wanneer de mens in woeste natuur zou leven, onmogelijk zijn om een wilde koe te melken want die zou dat niet toelaten.

  Andere argumenten tegen het gebruik van melk en melkproducten.

  Melk en melkproducten dragen bij tot de plaquevorming op de tanden. Deze plaque is dan weer de ideale voedingsbodem voor schadelijke virussen en bacteriën die we langs onze mond en spijsvertering binnenkrijgen. Deze plaque is dan ook de grondoorzaak voor de groei en de ontwikkeling van nagenoeg alle bacteriële- en virale infecties in ons lichaam. Inbegrepen het Ebola virus en het HIV virus.

  Melk en melkproducten dragen ook bij tot de plaquevorming in de aders waardoor die dichtslippen. Melk en melkproducten zijn eveneens de voornaamste oorzaak voor te hoge cholesterolwaarden. Hierdoor gaan ze storingen veroorzaken in de bloedsomloop, de pompfunctie van het hart en gaat de bloeddruk stijgen.

  Melk en melkproducten dragen ook bij tot de plaquevorming in de hersenen en zijn dan voor mij ook de voornaamste oorzaak voor het ontstaan van Alzheimer, Dementie, hersenbloedingen en hersenvliesontstekingen.

  Melk en melkproducten kunnen ook een "Hernia" veroorzaken, waardoor er pijn ontstaat in de rug met een mogelijke uitstraling naar de benen. Deze pijn ontstaat, omdat de uitstulping de betroffen zenuw drukt tegen de ruggenwervels. De pijn zal erger worden naarmate de uitstulping groter wordt. Een "Hernia" kan in het finale stadium zelfs een verlamming veroorzaken.

  Wat doen melk en melkproducten verder in ons lichaam?

  Ze verstoren de zuur/base verhouding van de lichaamsvochten te nadele van het zuur. De ideale zuur/base verhouding voor een optimale werking van het zenuwstelsel, is ongeveer 35% zuur en 65% basen of anders gezegd 1/3 zuur en 2/3 basen. Met lichaamsvochten bedoel ik al het vocht dat zich buiten het maag- darmkanaal in het lichaam bevind. Hierdoor gaat de zenuwwerking verminderen in intensiteit en zal de betroffen ziekte zeker in het beginstadium nagenoeg pijnloos verlopen.

  Dit heeft dan weer voor gevolg dat de werking van bepaalde lichaamsfuncties gaat verminderen in intensiteit. Ik bedoel hier meer bepaald de nierfunctie en de pompfunctie van het hart. In het finale stadium gaan die functies wegvallen, kunnen er ook verlammingen optreden en kan een deel van de lichamelijke structuur vernietigd worden of met andere woorden afsterven.

  Melk en melkproducten onderdrukken ook de natuurlijke afweer, meer bepaald door:

  • De aanmaak nvan T-Lymfocyten in de thymusklier te onderdrukken, met als gevolg dat in het finale stadium de thymusklier gaat verschrompelen en men leukemie krijgt.
  • De verhouding van de T-Helpercellen ten opzichte van de T-Suppressorcellen te verstoren ten nadele van de T-Helpercellen.

  De ideale verhouding tussen de T- Helpercellen en de T-Suppressorcellen is 65/35. Hierdoor, wordt men nog vatbaarder voor virale- en bacteriële infecties, ontstaat er lichamelijke stress, gaat men zich minder gelukkig voelen en zal het energiepeil van het lichaam in belangrijke mate afnemen.

  Die onderdrukking van de natuurlijke afweer samen met de te grote toevoer van eiwitten en mineralen, heeft dan weer voor gevolg dat kanker en tumoren zich heel gemakkelijk kunnen ontwikkelen en snel in omvang zullen toenemen.

  Mensen die met al deze gezondheidsproblemen te kampen hebben, zijn in de meeste gevallen zwaar tot zeer zwaar allergisch voor melk en melkproducten. In het finale stadium zijn melk en melkproducten dan ook als het ware vergif voor die mensen, de minste hoeveelheid die zij er dan van gebruiken kan dan fatale gevolgen hebben voor de betrokken persoon. Ik spreek hier dan van een allergiegraad van meer dan 90%.

  Hoe allergischer men is voor melk en melkproducten, hoe sneller men beter zal worden wanneer men die melkproducten uit de voeding schrapt.

  Door het levenslang gebruiken van melk en melkproducten zal er in het maag- darmkanaal een abnormale darmflora ontstaan. Die darmflora zal ons dan weer veel vatbaarder maken voor ontstekingen en het ontstaan van allerlei allergieën, dit omdat de ganse darmwerking verstoord is.

  In de meeste gevallen is die allergie voor melk en melkproducten dan ook nog de grote oorzaak voor de ontwikkeling van andere allergieën.

  Ziekten.

  De volgende ziekten zijn in grote mate het gevolg van het gebruiken van melk en melkproducten in onze voeding.

  • De meeste neus-, keel- en oorontstekingen, verkoudheden en griep.
  • Nagenoeg alle kankers, tumoren en gezwellen.
  • De meeste hart- en vaatziekten, beroertes, herseninfarcten en hersenbloedingen.
  • Spierziekten zoals ALS, verlamming, epilepsie en MS.
  • Ziekten zoals Diabetes, Progeria, Leukemie, Dementie, Alzheimer, Aids en Ebola.

  Indien men besmet is met het HIV- of Ebola virus, kan men in de meeste gevallen door melk en melkproducten volledig en zonder uitzondering voor altijd uit de voeding te schrappen, de ziekte stoppen of voorkomen dat men AIDS krijgt. Bij een aantal mensen kan het echter nadien nog nodig zijn om enkele weken thymusextract (T-FORCE) in te nemen dit om de natuurlijke afweer te optimaliseren.

  Behandeling van die ziekten.

  Schrap alle melk en melkproducten volledig en zonder uitzondering voor altijd uit uw voeding. Stop dus zo snel mogelijk volledig met het drinken en eten van melk, botermelk, chocomelk, karnemelk, roomboter, ijsroom, crème fraiche, pudding, crème au beurre, kwark, platte kaas, harde kaas, gemalen kaas, yoghurt, patisserie waarin melk verwerkt is, melkchocolade, choco, voeding die bereid is met melk en melkproducten en drankjes die gemaakt zijn op basis van melk. Dus ook geen wolkje melk in uw koffie.

  Gebruik in de plaats van melk en melkproducten plantaardige producten zoals, soya producten, producten van "Alpro", Planta, kokosmelk, amandelmelk, hazelnotenmelk, rijstmelk, sorbet ijs op basis van vruchten, enz. Allemaal nieuwe producten en smaken die je moet leren gebruiken en waarderen. Ze zijn allen te verkrijgen in een goed warenhuis.

  Indien na dit toe te passen, de natuurlijke afweer nog niet optimaal werkt, dan dient men gedurende ongveer 2 weken het voedingdssupplment "T-FORCE" (Thymusextract) in te nemen dit, om de thymusklier terug optimaal te doen werken.

  Eet verder heel veel groenten, groentestoofpotjes, groentesoep en veel fruit. Wees matig met koolhydraten zoals brood, gebak, deegwaren en eiwitten zoals vlees en vis. Gebruik mogelijk, ook altijd volgranenproducten in plaats van geraffineerde, dit omdat ze nog alle vitale stoffen en ballaststoffen bevatten. Wees ook zeer spaarzaam met, geraffineerde suiker, producten en drank waarin die verwerkt is, koffie, azijn en producten waarin die verwerkt zijn. Azijn kan je best vervangen door citroen- of limoensap. Eet verder dagelijks enkele noten, zaden en gedroogde vruchten. Dus, de producten uit de nieuwe voedseldriehoek maar dan zonder melk en melkproducten. Drink ook dagelijks voldoende plat water. Doe ook dagelijks gedurende een tiental minuten Yoga-, rek- en strekoefeningen om al de spieren en gewrichten in het lichaam te bewegen.

  Indien je exact doet wat ik hier aangeef, zal je al na drie dagen een duidelijk waarneembare verbetering voelen. Je zult over veel meer energie kunnen beschikken, meer ontspannen zijn en u veel gelukkiger voelen. Uw lichaam zal dan ook de afvalstoffen beter uitscheiden waardoor het in de toekomst beter gaat functioneren.

  Ook zal je veel minder vatbaar zijn voor verkoudheden, problemen met de sinussen,ontstekingen en griep. Na 1 week zullen uw nieren en uw natuurlijke afweer terug optimaal werken. Na 1 maand, zal het cholesterolpeil in uw bloed gedaald zijn tot 170 of minder en zal ook uw bloeddruk zich normaliseren. Bovendien zal de pompfunctie van uw hart beter werken. Ook zullen tumoren en gezwellen in omvang afgenomen zijn. Dit alles zal u ook veel sterker maken om indien nodig, eventuele andere behandelingen met meer kans op succes en minder bijwerkingen te ondergaan.

  Spiritule factoren die gepaard gaan met deze mogelijke ziekten.

  Mensen die met één van de vernoemde ziekten te maken krijgen, gaan een periode in hun leven tegemoet die gepaard gaat met talloze ontgochelingen en trauma's die hun energiepeil in belanrijke mate zal doen afnemen. Angst voor wat ze in de toekomst gaan moeten doormaken, is dan ook de voornaamste oorzaak voor het ontstaan van spirituele problemen. Voeg je daarbij nog de schadelijke bijwerkingen van de eventuele behandelingen die ze dienen te ondergaan, dan zijn een depressie en spijsverteringsproblemen niet ver meer uit de buurt.

  Deze spirituele problemen kunnen voor een groot deel opgelost worden met "Bloesemrherapie". Een aan de persoon en/of de situatie aangepaste behandeling is echter daarvoor nodig. In 80 tot 90% van de gevallen is het echter mogelijk om met één bepaalde bloesem een aantal problemen op te lossen.

  Zo kan men de Bach Bloesem "Star of Bethlehem", gebruiken om de nawerking van geestelijke shocks, lichamelijke shocks en trauma's te verwerken. Met de Nederlandse Bloesemcombinatie "Bescherming" kan men dan weer voorkomen dat negatieve energieën van anderen, van toekomstige behandelingen en van uw omgeving, uw energiepeil doen kelderen.

  Om dit te doen neemt men best "Star of Bethlehem" in gedurende 2 dagen, 2 maal per dag 1 druppel uit het voorraadflesje, de zogenaamde stockbottle. In totaal dus 4 druppels gespreid over 2 dagen. Van de Nederlandse Bloesemcombinatie "Bescherming" gebruik je best 1 druppel per dag de avond voor je op doktersbezoek moet gaan, of voor het starten van een nieuwe behandeling. Verder is het aan te bevelen om tijdens een behandeling 1 maal per dag 1 druppel van de Bloesemremedie "Bescherming" in te nemen.

  Je doet telkens 1 druppel van de betroffen Bloesem in een weinig water, zet het mengsel goed rond, neem het vervolgens in de mond, zet het daar ook goed rond en slik het vervolgens door. Neem zeker nooit meer dan 2 druppels op hetzelfde ogenblik, anders zal je een zeer zwaar verwerkingsproces moeten doormaken, dat zeker niet te onderschatten is.

  Randbemerkingen.

  De behandeling die ik hierboven omschrijf, is een algemene regel en zoals u wel weet zijn er op iedere regel uitzonderingen. Mensen die aan de hierboven vermelde ziekten leiden, zullen echter in 80 tot 90% van de gevallen baat hebben bij die behandeling. Voor de resterende mensen dient er echter een behandeling op de persoon zelf uitgewerkt te worden. Spirituele factoren kunnen hierin een rol spelen.

  Ook is het zo dat de structurele afwijkingen, die tengevolge van een ziekte zijn opgetreden in het lichaam, over het algemeen niet door deze behandeling ongedaan kunnen gemaakt worden, tenzij in het begain van van de ziekte. In ieder geval zal de persoon die dit toepast, meer ontspannen zijn, zich gelukkiger voelen en bovendien over veel meer energie kunnen beschikken. De levenskwaliteit zal dus in belangrijke mate toenemen.

  Mensen die op voorhand weten dat ze een operatie moeten ondergaan, raad ik aan om minstens 1 à 2 weken voor die operatie alle melk en melkproducten volledig uit hun voeding te schrappen. Hierdoor zullen hun natuurlijke afweer en hun uitscheidingsorganen terug veel beter gaan werken en zal het lichaam op het ogenblik van de operatie grotendeels gezuiverd zijn van afvalstoffen. Door dit alles zal je ook sneller de gevolgen van de operatie kunnen verwerken en bovendien veel minder vatbaar zijn voor een besmetting van de ziekenhuisbackterie.

  Het preventief toedienen van antibiotica, voor of tijdens een operatie, heeft alleen maar voor gevolg, dat de maag- darmflora voor een deel zal vernield worden. Hierdoor komt de opname van vitale stoffen in het gedrang, zal mogelijk de darmbarrière doorbroken worden en zal ook de natuurlijke afweer van het lichaam verminderen in intensiteit. Het gevolg hiervan is dan weer dat men veel vatbaarder wordt voor een besmetting met schadelijke bactetiën, waardoor het prikkelbare darmsyndroom kan ontstaan.

  Het schrappen van melk en melkproducten uit de voeding na een operatie zal ook een sneller herstel na de operatie voor gevolg hebben.

  Ik weet uit persoonlijke ervaring dat alles wat ik hier geschreven heb bij u zal overkomen als naïef, te simpel en niet te geloven. Ondanks dit alles raad ik u toch met klem aan om het toe te passen. Voor schadelijke bijwerkingen hoef je niet te vrezen want je dient niets in te nemen. Het vraagt alleen wat moed om er aan te beginnen en karakter om het vol te houden.

  Een tekort aan “Calcium” (kalk) in het lichaam.

  Bij mensen die melk en melkproducten uit hun voeding schrappen en de hierboven vermelde voedingsadviezen niet voldoende volgen kan er een tekort aan calcium ( kalk) in het lichaam ontstaan. Gaan de betroffen personen ook nog intensief sporten waardoor er in hun spieren melkzuur ontstaat, slikken ze dag in dag uit medicijnen en/of pijnstillers, eten ze ook veel koolhydraten en eiwitten, dan kan er een verzuring van de lichaamsvochten optreden.

  Een slechte kalkopname in het lichaam kan eveneens bijdragen tot een verzuring van de lichaamsvochten. Een ontzuring van de lichaamsvochten kan dus overgaan in een verzuring van de lichaamsvochten, met andere woorden het tegenovergestelde.

  Dit zuur zal het zenuwstelsel irriteren waardoor er chronische pijnen in het lichaam zullen ontstaan. Alle reumatische aandoeningen, Fybroomyalgie, spierpijn en krampen zijn de voornaamste kenmerken van een verzuring van de lichaamsvochten.

  Bij mensen die aan deze ziekten leiden is de zuur/base verhouding verstoord ten nadele van de basen. Hoe erger de verzuring hoe erger de pijnen zullen worden. Ook kan het zijn dat mensen die veel melk en melkproducten gebruiken in hun voeding, toch te maken krijgen met een verzuring van de lichaamsvochten.

  Chronische pijnen vormen dan ook één van de grootste problemen in de geneeskunde. De enorme hoeveelheid pijnstillers die geslikt worden en de meer en meer voorkomende pijnklinieken, zijn de stille getuigen van de machteloosheid die er bestaat ten opzichte van dit probleem.

  Ook de verhouding van de T-Helpercellen ten opzichte van de T-Suppressorcellen zal verstoord worden ten nadele van de T-Suppressorcellen. De ideale verhouding tussen de T- Helpercellen en de T-Suppressorcellen is ongeveer 65/35. Hierdoor gaat de natuurlijke afweer overgestimuleerd worden. Door dit alles ontstaat er eveneens lichamelijke stress in het lichaam, gaat men zich minder gelukkig voelen en zal het energiepeil in belangrijke mate afnemen.

  Op het ogenblik echter dat de eerste kenmerken van dergelijke ziekten opduiken, heeft ons lichaam al een hoeveelheid kalk weggeroofd uit ons beendergestel dit om zo lang mogelijk de zuur/base verhouding stabiel te houden.

  Behandeling van deze ziekten.

  Wat ik hierboven beschreven heb, geeft ons al een aanwijzing voor de behandeling van de betroffen ziekten, namelijk het herstellen van de zuur/base verhouding en de verhouding van de T-Helpercellen en de T-Suppressorcellen. We dienen dus het overbodige zuur te neutraliseren of met andere woorden, de zuurtegraad in onze lichaamsvochten te herstellen, de kalkopname in het lichaam te optimaliseren en de hoeveelheid kalk in het lichaam terug op peil te brengen.

  Het beste product dat daarvoor in aanmerking komt is het voedingssupplement “Urticalcin” van Dr. Vogel. In dit product zit niet alleen kalk, maar ook een aantal biochemische zouten die de kalkopname in het lichaam stimuleren en bovendien ontstekingen tegengaan. Let er wel op dat “Urticalcin” geen pijnstiller is maar wel een voedingssupplement dat de oorzaak van de pijn wegneemt.

  Indien men exact doet wat ik hier aangeef, zal men al na 3 dagen een duidelijk waarneembare verbetering voelen. De pijn zal dan nagenoeg of helemaal verdwenen zijn. Men zal over veel meer energie kunnen beschikken, meer ontspannen zijn en zich ook veel gelukkiger voelen. Het lichaam zal dan ook de afvalstoffen beter uitscheiden waardoor het in de toekomst beter gaat functioneren. Na 1 week zullen uw nieren en uw natuurlijke afweer terug optimaal werken. Bovendien zal de pompfunctie van uw hart in belangrijke mate verbeteren.

  “Urticalcin” dient men gedurende 3 à 4 weken in te nemen, dit om voldoende reserve aan kalk in het lichaam op te bouwen. Stopt men na het verdwijnen van de pijn met de inname, dan is er onvoldoende kalk aanwezig in het lichaam en zal de pijn vrij snel terugkeren.

  Na een bepaalde periode, afhankelijk van de tijdsduur van de inname en de voeding die men gebruikt, zal de pijn echter terugkeren. De kenmerken hiervan zijn beginnende chronische pijnen en krampen in de spieren en/of gewichten ergens in het lichaam. Neem dan terug gedurende 2 à 3 weken “Urticalcin” in.

  Het continue bestrijden van deze chronische pijnen met pijnstillers, staat gelijk met het ontkennen van het feit dat er problemen zijn in het lichaam. Bovendien gaan die pijnstillers die verzuring nog in de hand werken en op termijn het probleem vergroten. Het resultaat zal zijn dat men steeds zwaardere pijnstillers zal moeten gaan gebruiken om het pijnprobleem onder controle te houden.

  Let er wel op dat dit de algemene regel is en dat er op iedere regel uitzonderingen bestaan. In 80 tot 90% van de gevallen zal deze behandeling echter een goed resultaat opleveren. In ieder geval zal de levenskwaliteit in belangrijke mate toenemen.

  Mensen die veel sporten en/of fitnessen wil ik aanraden om dagelijks, of zeker de dagen dat ze dit doen, 1 tot 2 maal per dag “Urticalcin” in te nemen. Pijn en/of krampen in de spieren kunnen hiervoor een aanwijzing zijn. Ik denk hier meer bepaald aan voetballers, wegrenners, veldrijders, enz. Ook mensen die vaak fitnessen en amateursport beoefenen wil ik aanraden om dit te doen. De betroffen personen moeten leren aanvoelen hoeveel ze van “Urticalcin dienen in te nemen. Men kan dit voedingssupplement vrij lang innemen zonder dat er schadelijke bijwerkingen zullen optreden. Aldus Dr. Vogel.

   

   

  .

   

  08-03-2018, 00:00 Geschreven door bartjeb  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  21-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pijn

  Pijn.

  Pijn wordt altijd veroorzaakt door een verstoring van de zenuwwerking in het lichaam. Door de één of andere reden wordt het zenuwstelsel overactief en ontstaan er zo pijnen. Pijn is dan ook een signaal van onze hersenen om aan te geven dat er iets fout loopt in ons lichaam. Afhankelijk van de aard van die versroring ontstaat er dan een bepaalde soort pijn.

  We onderscheiden dan ook verschillende soorten zoals daar zijn, acute pijn, structurele pijn, pijn in de spieren en/of gewrichten, pijnen die in het lichaam ontstaan bij spierziekten, hoofdpijn en/of migraine, tandpijn en fantoompijn.

  Neutraliseren we niet de oorzaak van de pijn, dan zullen de pijnen altijd erger en erger worden. Gaan we pijn continue bestrijden met pijnstillers, dan zal de pijn in de toekomst steeds erger worden en zullen we ook steeds zwaardere pijnstillers dienen in te nemen om die pijn te beheersen.

  De bedoeling van dit artikel is dan ook, om waar mogelijk een aantal tips te geven, om de oorzaak en die pijn weg te nemen, waardoor dan ook de pijn zal verdwijnen. Dit is een algemene regel en zal dus, op uitzonderingen na, in het grootste deel van de gevallen met succes kunnen toegepast worden.

  Acute pijn.

  Acute pijn ontstaat bij een verwonding, bij een ongeval of na een heelkundige ingreep. De lichamelijke structuur en de werking van het zenuwstelsel zijn verstoord en er ontstaat pijn. Pijn is dan ook een signaal van onze hersenen, om er ons op te wijzen dat ons lichaam beschadigd is. We zullen dan ook pijn hebben tot die schade hersteld is. Als regel kunnen we stellen dat, hoe erger de beschadiging is hoe erger de pijn zal zijn.

  Het enige dat we er aan kunnen doen is, om gedurende de herstelperiode er voor te zorgen dat onze natuurlijke afweer perfect werkt. De zekerste manier om dit te verwezenlijken is, om gedurende de ganse herstelperiode zeker alle melk en melkproducten zonder uitzondering uit onze voeding te schrappen. Pas dit zeker ook toe vanaf minimaal 1 week voor een geplande operatie. Gedurende de herstelperiode kan men pijnstillers innnemen om de pijn te beheersen.

  In sommige gevallen waarbij het herstel niet optimaal verloopt en bij leukemie kan het nodig zijn, om gedurende een tweetal weken het voedingssupplement "T-FORCE" (Thymusextract) in te nemen dit, om de natuurlijke afweer te optimaliseren.

  Structurele pijn.

  Structurele pijn ontstaat, wanneer er in het lichaam, door een verkeerde beweging of bijvoorbeeld slijtage van wervels en/of tussenwervelschijven, een zenuw of een spier gekneld geraakt. Het enige dat men hier aan kan doen is, indien nog mogelijk, de betroffen zenuw of spier terug vrij maken. De aangewezen personen hiervoor zijn een een Osteopaat, een Manuele Therapeut of een Chiropractor. Kunnen die mensen er ook niets aan doen, dan kan mogelijk een operatie nog een oplossing bieden. Is dat ook niet mogelijk, dan kunnen alleen pijnstillers de pijn en het leven nog draaglijk maken.

  Chronische pijnen in de spieren en of gewrichten.

  Deze pijnen zijn nagenoeg altijd het gevolg van een verzuring van de lichaamsvochten. Met lichaamsvochten bedoel ik al het vocht dat zich buiten het maag- darmkanaal in het lichaam bevind. Het betreft hier "Urinezuur, Ureumzuur en melkzuur". Al deze zuren irriteren het zenuwstelsel en doen zo pijn ontstaan. Door deze irritatie slaat ook de natuurlijke afweer van het lichaam op hol, waardoor de T-Helpercellen de T-suppressorcellen gaan overheersen. Vaak gaan deze pijnen gepaard met de vorming van knobbels in de vingergewrichten. Deze pijnen kunnen zich voordoen eender waar in het lichaam.

  Urine- en ureumzuur ontstaan meestal in het lichaam door:

  • Het eten van te veel koolhydraten zoals brood, gebak en deegwaren.
  • Het eten van te veel dierlijk eiwit zoals vlees, gevogelte en vis.
  • Het langdurig slikken van bepaalde geneesmiddelen en pijnstillers.
  • Het te veel gebruiken van suiker en met suiker verrijkte voeding en drank.

  Melkzuur ontstaat meestal door intensief sporten of zware handenarbeid.

  De chronische pijn en mogelijk optredende krampen die sporters vaak hebben is dan ook meestal te wijten een verzuring van de lichaamsvochten door een teveel aan melkzuur en mogelijk urine- en ureumzuur in hun lichaam. Door deze verzuring treden er in de spieren verkrampingen op die, bij een verkeerde beweging kunnen leiden tot een geklemde zenuw of spier en kwetsuren.

  Deze pijnen gaan ook altijd samen met een verstoring van de zuur/base verhouding van de lichaamsvochten ten nadele van de basen. De ideale zuur/base verhouding is ongeveer 35% zuur en 65% basen.

  De enige manier om deze pijn te elimineren is dan ook een behandeling die de zuur/base verhouding in het lichaam hersteld. We dienen dus in voldoende mate basen (Kalk) aan te voeren in het lichaam. Het beste middel dat hiervoor bestaat is het voedingssupplement "Urticalcin" van Dr. Vogel. Dit voedingssupplement bevat namelijk ook een aantal biochemische zouten die de kalkopname in het lichaam stimuleren.

  Het is aan te bevelen om dit middel gedurende 3 à 4 weken in te nemen aan de maximale dosis. Dit is nodig om de kalkreserve in het lichaam terug op te bouwen en op peil te brengen. Na een inname van 3 à 4 dagen zal de pijn nagenoeg of helemaal verdwenen zijn. Stopt men dan met de inname van "Urticalcin", dan zal die verzuring en dus ook de pijn vrij vlug terug optreden.

  Mensen die intensief sporten of zware handenarbeid verrichten wil ik aanraden om dagelijks 1 à 2 maal "Urticalcin" in te nemen. Zij moeten leren aanvoelen hoeveel ze per dag hiervan nodig hebben. Volgens instructies van Dr. Vogel kan "Urticalcin" zonder problemen maandenlang ingenomen worden. Het optreden van pijn in de spieren, gewrichten en/of krampen kan hier een indicatie zijn om "Urticalcin" in te nemen.

  Een positieve bijwerking van de inname van "Urticalcin" is, dat de hoeveelheid energie waarover men kan beschikken en de pompfunctie van het hart in belangrijke mate zullen toenemen. Hierdoor zal men ook veel betere sportprestaties kunnen leveren. Bovendien zal de werking van de nieren en de natuurlijke afweer in belangrijke mate verbeteren. Men zal zich ook meer ontspannen en gelukkiger voelen.

  Pijnen die in het lichaam ontstaan bij spierziekten, kanker en tumoren.

  Het gaat hier meer bepaald om ziekten zoals ALS, M.S., Epilepsie, verlamming, hart- en vaatziekten, kanker, tumoren, gezwellen, en mogelijk nog andere. Deze ziekten zijn het gevolg van een ontzuring van de lichaamsvochten. Ze gaan meestal gepaard met een zware tot zeer zware allergie voor melk, melkproducten en voeding die daarmee bereid is. Hoe erger de ziekte hoe erger de allergie. Voor deze mensen zijn melk en melkproducten als het ware puur vergif.

  Deze allergie onderdrukt de natuurlijke afweer en de werking van het zenuwstelsel. Hierdoor gaan alle lichaamsfuncties afnemen in intensiteit van werking en stapelen de afvalstoffen zich op in het lichaam. In het finale stadium van de ziekte kunnen er dan tengevolge hiervan pijnen ontstaan in het lichaam. In het beginstadium van die ziekten zullen deze personen meestal geen pijn hebben.

  Het enige wat men hier kan doen is het herstellen van de zuur/base verhouding in het lichaam. Men doet dit door alle melk en melkproducten voor altijd en zonder uitzondering uit hun voeding te schrappen. Zelfs een wolkje melk in de koffie is dan niet meer toegelaten.

  Door dit te doen zal, binnen de 4 dagen de zuur/base verhouding in het lichaam hersteld zijn, wordt de natuurlijke afweer in de meeste gevallen terug geoptimaliseerd en gaan de uitscheidingsorganen zoals de nieren terug beter werken. Bovendien zal men meer ontspannen zijn, zal men over veel meer energie kunnen beschikken en zich veel gelukkiger voelen. Hoe zwaarder de allergie is, hoe sneller men beter zal worden door dit te doen.

  Afgestorven lichaamsfuncties en eventuele verlammingen kunnen echter hierdoor meestal niet ongedaan gemaakt worden. Men kan de ziekte dus stoppen maar de gevolgen ervan niet omkeren. De levenskwaliteit zal echter in belangrijke mate toenemen waardoor men toekomstige behandelingen met meer kans op succes en minder negatieve bijwerkingen kan ondergaan.

  Hoofdpijn en/of Migraine.

  Hoofdpijn en/of Migraine worden meestal veroorzaakt door problemen met de spijsvertering. In de regel zijn een te grote hoeveelheid maagzuur, gistingen in het maag- darmkanaal en een slechte maag- darmflora de voornaamste oorzaken.

  Het maagzuur tast het maagslijmvlies aan waardoor de maagzenuwen bloot te liggen en zo maximaal geïrriteerd worden door het maagzuur. Het gevolg hiervan is het ontstaan van hoofdpijn en migraine. Hoe heviger de aantasting hoe erger de pijnen.

  De grote oorzaken voor het ontstaan van te veel maagzuur en dus hoofdpijn en/of migraine zijn:

  • Het drinken van te veel koffie en cafeïne houdende drank.
  • Het te veel gebruiken van te zure spijzen.
  • Het dagelijks slikken van bepaalde medicijnen en pijnstillers.

  Om hieraan te verhelpen dien je het volgende te doen:

  • Schrap koffie en cafeïnehoudende drank uit uw voeding en vervang ze door gewoon plat water.
  • Vermijd zo veel mogelijk met azijn bereide spijzen en vervang azijn eventueel door citroensap.
  • Gebruik zo weinig mogelijk medicijnen maar, overleg met uw arts wat kan en niet kan.
  • Gebruik zo weinig mogelijk pijnstillers.
  • Gebruik gedurende 3 à 4 dagen eenmaagzuurremmer zoals "Gaviscon" of "Rennie".

  Andere mogelijke oorzaken zijn het gebruilk van suiker, met suiker verrijkte voeding en drank, honing en dierlijke vetten. Die kunnen in het maag- darmkanaal gistingen veroorzaken met winderigheid als gevolg.

  Om hieraan te verhelpen schrap je dus best suiker, met suiker verrijkte voeding en drank, honing en dierlijke vetten zo veel mogelijk uit uw voeding. Om de gassen in het maag- darmkanaal te neutraliseren neem je best gedurende 2 weken het middel "Gastric" Vanocomplex No 5 in zoals vooorgeschreven op de verpakking. Vervang ook dierlijk vet zo veel mogelijk door plantaardig vet.

  Met fecesonderzoek in een labo kan men ook nagaan in welke mate de maag- darmflora OK is. Het resultaat van dit onderzoek kan ook aangeven, wat men dient te ondernemen om indien nodig, de maag- darmflora re oprimaliseren. Dit kan zijn, het aanpassen van het voedingspatroon, het innemen van, probiotica, prebiotica en/of synbiotica. Antibiotica verstoren altijd de samenstelling van de maag- darmflora en werken zo negatief in op de natuurlijke afweer van het lichaam.

  Indien je dit exact toepast, dan zal binnen de drie à vier dagen de hoofdpijn en/of migraine nagenoeg of helemaal verdwenen zijn. Indien je dit gedurene een aantal maanden hebt toegepast en je volledig vrij bent van hoofdpijn en/of migraine, dan is het mogelijk om eens eenmalig tegen deze regels te zondigen. Gebruik koffie dan als genotsmiddel maar zeker nooit meer als reguliere drank.

  Tandpijn.

  Tandpijn ontstaat meestal door een infectie van een tand, het gebit of door een beschadiging van het gebit tengevolge van een ongeval en/of een medische ingreep.

  De grootste oorzaak voor het ontstaan van een infectie zijn, de slijmen en later de plaque die in de mond gevormd worden tengevolge van het gebruik van melk en melkproducten in onze voeding. Ons lichaam heeft namelijk een beschermingsreactie die er in bestaat, om de voor ons lichaam schadelijke stoffen te neutraliseren, dit door ze te omgeven met slijmen. Deze slijmen en de later gevormde plaque, vormen de ideale voedingsbodem voor de groei van schadelijke bacteriën en virussen die langs onze mond en neus in ons lichaam binnenkomen.

  Het eerste dat we dan ook moeten doen is, alle melk, melkproducten en alle voeding die met melk en melkproducten bereid is, volledig en zonder uitzondering voor altijd uit onze voeding te schrappen. Dat wil zeggen, dat je zo snel mogelijk volledig moet stoppen met het drinken en eten van, melk, botermelk, chocomelk, karnemelk, roomboter, ijsroom, crème fraiche, pudding, crème au beurre, kwark, platte kaas, harde kaas, gemalen kaas, yoghurt, patisserie waarin melk verwerkt is, melkchocolade, choco, voeding die bereid is met melk en melkproducten en drankjes die gemaakt zijn op basis van melk. Dus ook geen wolkje melk in de koffie.

  Gebruik in de plaats van melk en melkproducten, sojaproducten, plantaardige producten van "Alpro" of een anbder merk, Planta, kokosmelk, amandelmelk, hazelnotenmelk, rijstmelk, sorbet ijs op basis van vruchten enz. Allemaal nieuwe producten en smaken die je zult moeten leren gebruiken en waarderen. Ze zijn allen te verkrijgen in een goed warenhuis.

  Door dit te doen zullen onze natuurlijke afweer en onze nieren terug optimaal werken. Men zal meer ontspannen zijn, zich gelukkiger voelen en over veel meer energie kunnen beschikken om met succes, de verder behandeling van zijn tanden en/of gebit te ondergaan. Het innemen van een "Probiotica zoals Orthiflor Original" kan het genezingsproces versnellen en toekomstige besmettingen voorkomen.

  Men doet de inhoud van één capsule "Orthiflor Original" in een glas water op kamertemperatuur, roert de inhoud goed om en laat het mengsel een tiental minuten staan. Dit is nodig om aan de bacteriën de mogelijkheid te geven om zich te vermenigtvuldigen. Neem vervolgens het mengsel in de mond, zet het ook daar goed rond en slik het vervolgens door. Doe ook enkele druppels van dit mengsel in de beide neusgaten en snuif vervolgens de inhoud door.

  Door melk en melkproducten uit de voeding te schrappen, neem je de voedingsbodem voor de schadelijke bacteriën weg. Door "Orthiflor Original" in te nemen ga je die schadelijke bacteriën ook nog bestrijden met goede maag/darmbacteriën. Een ander positief effect is, dat je op die manier de bacterieflora in het neus-, keel- en mondgebied hersteld. Gaat men echter antibiotica toedienen, dan zal die flora nog verder vernietigd worden waardoor we nog vatbaarder worden voor infecties.

  Weet ook dat onze tanden en ons gebit deel uitmaken van de lichamelijke structuur. Iedere tand staat bij middel van een meridiaan (Een energetisch kanaal), in verbinding met een orgaan of een lichaamsfunctie. Zit er op een energetisch kanaal ergens een storing, dan zal de energie in dat kanaal niet optimaal kunnen stromen en kan het betroffen orgaan of lichaamsfunctie niet optimaal werken.

  Bij middel van elektro- acupunctuur kan dit perfect uitgemeten en ontstoord worden. Informatie kan je vinden in het boek "Leerboek voor de ELEKTRO ACUPUNCTUUR volgens Voll". Geschreven door de Arts C. van der Molen. Uitgeverij "De Tijdstroom" in Lochem. ISBN 90-352-1203-7/CIP.

  Willen we perfect gezond kunnen worden, dan is het ook uitermate belangrijk dat ons gebit volledig in orde en storingvrij is. Het poetsen van de tanden speelt daarin dan ook een grote rol. Laat ook nooit uw tanden opvullen met amalgaam. Heb je al amalgaam tandvullingen laat die dan door een deskundige tandarts verwijderen. Maak bij het behandelen van uw gebit ook zo weinig mogelijk gebruik van metalen.

  Het schrappen van melk en melkproducten uit de voeding en het toepassen van dit alles zal er in de toekomst ook toe leiden, dat er veel minder plaquevorming is op het gebit.

  Fantoompijn.

  Fantoompijn is pijn die zich bijvoorbeeld in afgezette ledematen voordoet. Meestal kan een behandeling zoals vermeld in de rubriek "Chronische pijnen in de spieren en/of gewrichten" een oplossing bieden voor dit probleem. Er kunnen echter ook spirituele aspcten een rol spelen in deze vorm van pijn. Die zijn volgens mij alleen op te lossen door toepassing van "Bloesemtherapie". De juiste bloesems moeten echter per persoon bepaald worden en dat is zeer moeilijk maar niet onmogelijk.

  Besluit.

  Dat wat ik hier heb aangegeven is meestal in 80 tot 90% van de gevallen van toepassing. Op iedere regel bestaan er echter uitzonderingen. Stelt men vast dat een beroffen behandeling na 1 week geen of nagenoeg geen effect heeft, dan moet er een specifieke behandeling uitgewerkt worden voor de pijnproblemen van de betroffen persoon. Structurele problemen die tengevolge van een ziekte zijn ontstaan kunnen echter op deze manier niet ongedaan gemaakt worden.

  Pijnstillers innemen kan tijdelijk verlichting geven maar zal op lange termijn het pijnprobleem alleen maar verergeren. Blijft men continnue pijnstillers voorschrijven en innemen, dan is dat voor mij een duidelijk bewijs, dat men machteloos staat ten opzichte van het pijnprobleem en dus het probleem niet kan oplossen.

  Bij pijn in de nieren en rugpijn in de nierstreek, doet men er goed aan om gedurende 3 à 4 weken "Solidago Complex" van Dr. Vogel in te nemen. Bij nierstenen neemt men best dit middel in tot de nierstenen volledig verdwenen zijn. Vergruizing van de stenen kan dit proces bespoedigen. In overeenstemming met het verdwijnen van de stenen uit de nieren zal ook de betroffen pijn verdwijnen.

  21-12-2017, 00:00 Geschreven door bartjeb  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  25-03-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gezondheid en ziekte.

  Gezondheid.

  Een mens kan maar gezond zijn, indien al de functies in zijn lichaam en zijn geest samen in staat zijn om al de negatieve invloeden die zich in het leven voordoen te neutraliseren. Gezondheid is met andere woorden een toestand van labiel evenwicht. Wordt dit evenwicht verbroken, dan ontstaat er ziekte.

  Opdat al de functies van het lichaam en de geest optimaal zouden kunnen werken, is het echter absoluut noodzakelijk dat ze structureel perfect in orde en in het lichaam aanwezig zijn. Is dit niet zo, dan zal men zeker nooit meer perfect gezond kunnen worden of zijn. De reden hiervoor is, omdat dan bepaalde processen in het lichaam en/of de geest, nooit meer optimaal kunnen werken. De betroffen persoon is dan voor de rest van zijn leven onderhevig aan structurele stress.

  Zijn, het lichaam en de geest structureel in orde, dan moeten ze ook nog kunnen beschikken over al de stoffen, energieën en bacteriën die nodig zijn om gezond te kunnen zijn of worden. Bovendien mogen ze ook niet overbelast worden met schadelijke stoffen, energieën, bacteriën, virussen of schadelijke schimmels.

  Ziekte.

  Zijn het lichaam en/of de geest van de mens niet meer instaat om de overbelastingen die zich voordoen te overwinnen, dan wordt het evenwicht verbroken en zullen we ziek worden. De enige manier om dan terug gezond te worden is, uit te zoeken welke processen in het lichaam en/of de geest niet meer optimaal werken. Vervolgens gaan we uitzoeken welke overbelastingen er zich voordoen en met welke stoffen, energieën en/of bacteriën we die processen kunnen optimaliseren.

  We gaan die stoffen, energieën en/of bacteriën dan zo lang innemen tot de betroffen processen terug optimaal verlopen. Meestal is het ook zinvol om van die stoffen, energieën en/of bacteriën een kleine reserve op te bouwen. Het dag in dag uit zonder ophouden slikken van die stoffen, energieën en/of bacteriën, kan uiteindelijk zelfs schadelijk worden voor het lichaam en/of de geest. Als gevolg daarvan kan een totaal andere ziekte ontstaan die tegengestelde kenmerken vertoont als deze waarvoor die stoffen worden ingenomen.

  Meestal is de inname gedurende 1 à 2 weken ruimschoots voldoende om het evenwicht te herstellen en voldoende reserve op te bouwen. Dient men medicijnen langer dan 2 weken in te nemen, dan wil dat zeggen dat men geen oplossing heeft voor het gezondheidsprobleem en dus de symptomen van de ziekte wil beheersen.

  Het is wel aan te bevelen om de processen waarvoor die stoffen, energieën en/of bacteriën ingenomen worden goed op te volgen, zodanig dat men bij de eerste signalen van het lichaam en/of de geest, ze indien nodig direct terug kan innemen. Meestal is dan de inname gedurende 5 à 7 dagen ruim voldoende om het evenwicht te herstellen.

  Er kunnen zich echter in het lichaam en/of de geest ook, zoals ik hiervoor al aangaf, tekorten voordoen waardoor we eveneens ziek kunnen worden. Het gaat hier meer bepaald over vitale stoffen zoals vitamines, oligo elementen, biochemische zouten, bloesemenergie, bacteriën, enz.

  Doen er zich tekorten voor, dan dienen we ook hier uit te zoeken om welke stoffen het gaat, om vervolgens die tekorten aan te vullen door die stoffen in te nemen. Ook hier geld de regel, "De tekorten opvullen en een kleine reserve opbouwen".

  Een ziekte gaat ook altijd gepaard met stress. Door deze stress gaan de nieren minder goed functioneren en zullen de afvalstoffen zich ophopen in het lichaam. Hierdoor zal de ziekte nog intenser worden. Wordt de stress te groot, dan kan dit zelfs een blokkering van de nieren voor gevolg hebben. Een ander gevolg hiervan is, dat ook de natuurlijke afweer zal verminderen in werking.

  Volgens mijn persoonlijke ervaring bestaan er 4 soorten van stress, namelijk:

  1. Sructurele stress die het gevolg is van een structurele afwijking in het lichaam.
  2. Overlevingsstress die het gevolg is van een gevaarlijke situatie die we doormaken maar die niet gevolgd werd door vechten, vluchten of een simulatie daarvan.
  3. Lichamelijke stress die het gevolg is van, een continu tekort van bepaalde vitale stoffen of, een overbelasting van voor het lichaam schadelijke stoffen.
  4. Spirituele stress die het gevolg is van slechte leef- en/of werkomstandigheden.

  Besluit.

  Ik ga dus uit van het standpunt, dat een lichaam en/of een geest die structureel perfect in orde zijn, zichzelf kunnen herstellen. Dit op voorwaarde dat ze over al de nodige stoffen, energieën en bacteriën kunnen beschikken om die herstelling uit te voeren en ze bovendien niet overbelast worden met schadelijke stoffen en/of energieën.

  Ontstaat er echter door een ziekte een structurele afwijking in het lichaam, dan kan die in de meeste gevallen niet hersteld worden. Men kan in dergelijke gevallen dus een ziekte stoppen maar, men kan niet de gevolgen van die ziekte herstellen. Hierdoor zal je voor de rest van uw leven opgezadeld zijn met structurele stress, of met andere woorden de gevolgen van die structurele stress. 

  Soorten van ziekten.

  In de meer dan 45 jaar dat ik onderzoek doe over gezondheidsproblemen, ben ik tot het besluit gekomen, dat men ziekten kan indelen in 2 grote groepen namelijk, de acute ziekten en de chronische ziekten. Ook kan men stellen dat acute ziekten in de meeste gevallen ontstaan door een bacteriële- en/of virale infectie.

  Tevens heb ik kunnen vaststellen, dat je gemakkelijker een acute ziekte oploopt indien ja al een chronische ziekte, chronische gezondheidsproblemen of een structurele afwijking hebt. Bovendien zal de ziekte zich dan ook veel heviger manifesteren dan wanneer je op het ogenblik van een besmetting, over een perfecte gezondheid beschikt. Met besmetting bedoel ik, dat het lichaam aangevallen wordt door een bacterie, een virus, een schimmel of mogelijk een schadelijke gist.

  Zowel acute- als chronische ziekten zullen ook gemakkelijker ontstaan waneer er op het spirituele vlak problemen zijn. De reden hiervoor is, dat die problemen het energieniveau van een mens enorm reduceren, omdat de betroffen persoon dan onderhevig is aan spirituele stress die negatief zal inwerken op de werking van de nieren.

  Wil men dus genezen van een acute- en/of chronische ziekte, dan dienen we ook de spirituele problemen op te lossen. Men zal dus de leef- en de werkomstandigheden moeten aanpassen en vooral luisteren naar de signalen van onze geest. Voeren we niet correct uit wat ze aangeven, dan zullen we nooiit die spirituele stress kunnen neutraliseren. Het gevolg hiervan is dat we dan ook niet perfect gezond kunnen worden. Een specifiek voorbeeld hiervan is: "Burn-out".

  Heeft men de leef- en de werkomstandigheden aangepast dan kan men, om spiritueel terug in evenwicht te geraken, ook beroep doen op "Bloesem- en aanverwante remedies". Daar deze problemen meestal zeer specifiek zijn, moet voor ieder persoon apart uitgezocht worden welke bloesems hij nodig heeft om zijn peroonlijke problemen op te lossen.

  Acute ziekten.

  Acute ziekten ontstaan meestal door een besmetting met een bacterie, een virus, een schimmel of een schadelijke gist. De virale- of bacteriële besmetting kan gebeuren door lichamelijk contact met een besmette persoon, leven in een besmette omgeving, de steek van een insect of het eten van bedorven voedsel.

  Hoe gezonder het lichaam en/of de geest van een mens zijn op het ogenblik van een besmetting, hoe minder hevig de gevolgen van die besmetting zullen zijn. Bepaalde besmettingen kunnen dan zelfs door het lichaam en/of de geest overwonnen worden zonder of bijna geen gevolgen. Een lichte ongesteldheid gedurende een aantal uren/dagen kan hiervoor een aanwijzing zijn.

  Chronische ziekten.

  Chronische ziekten kunnen we onderverdelen in drie grote groepen namelijk:

  1. Chronische ziekten die het gevolg zijn van een ontzuring van de lichaamsvochten.
  2. Chronische ziekten die het gevolg zijn van een verzuring van de lichaamsvochten.
  3. Chronische ziekten die ontstaan in het maag- darmkanaal.

  1. Chronische ziekten die het gevolg zijn van een ontzuring van de lichaamsvochten.

  Met ontzuring bedoelen we, een verbreking van de zuur/base verhouding der lichaamsvochten ten nadele van het zuur. De ideale zuur/base verhouding is volgens de Zweedse arts Ragnar Berg 35/65. Daalt de hoeveelheid zuur in de lichaamsvochten dan ontstaan er chronische ziekten. Hoe geringer de hoeveelheid zuur hoe erger de ziekte. Met lichaamsvochten bedoelen we alle vocht dat buiten het maag- darmkanaal in het lichaam is terug te vinden.

  Door die ontzuring gaat het zenuwstelsel veel minder intensief werken, waardoor ook bepaalde lichaamsfuncties gaan verminderen in werking, kortstondig stilvallen of in het uiterste geval zelfs helemaal stilvallen. Bovendien, zal de overvloedig in het lichaam aanwezige calcium door de aders circuleren en zich uiteindelijk op de aderwanden vastzetten. Hierdoor ontstaan er dan weer adervernauwingen die op hun beurt hart- en vaatziekten veroorzaken.

  Tegelijkertijd met die ontzuring wordt ook de verhouding tussen de T- helpercellen en de T- suppressorcellen verstoord ten nadele van de T- helpercellen. De ideale verhouding is gelijk aan 2/3 T- helpercellen en 1/3 T- supressorcellen. Er ontstaat dus een auto-immuunziekte omdat het lichaam zijn eigen afweer onderdrukt.

  Deze ziekten worden meestal veroorzaakt door een te grote toevoer en opname van calcium (kalk) in het lichaam. De grootste oorzaak hiervan is dan ook de overmatige consumptie van melk, melkproducten, met melk of melkproducten bereide voeding en voeding of voedingssupplementen die veel calcium bevatten.

  De meest voorkomende chronische ziekten die veroorzaakt kunnen worden door een ontzuring van de lichaamsvochten zijn:

  Nagenoeg alle hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, hoge cholesterol, Multiple Sclerose, arteriosclerose, Epilepsie, Amyotrofe lateraalsclerose (ALS), verlamming, de ziekte van Alzheimer, Dementie, ongeneeslijke spierziekten, Sarcoidose, de ziekte van Parkinson, Progeria, Mucovisidose, Astma, mensen die een nierdialyse dienen te ondergaan en mogelijk nog andere.

  Ook alle vormen van kanker, tumoren, gezwellen, poliepen, cyste, melanomen, acne, tandplaque, migraine en zelfs hernia, kunnen in verband gebracht worden met de consumptie van melk, melkproducten en dus een ontzuring van het lichaam.

  Personen met een dergelijke ziekte hebben meestal een zware tot zeer zware allergie voor melk en melkproducten. Met zeer zware allergie bedoelen we, dat de hoeveelheid zuur gedaalt is tot minder dan 10%. Melk en melkproducten zijn in dat stadium als het ware vergif voor de mens die ze tot zich neemt. Gebruiken de betroffen personen dan toch melk en melkproducten, dan kan dit voor hen fatale gevolgen hebben. Zelfs een hartinfarct of een hersenbloeding kan dan het gevolg zijn.

  Ook het leveren van een zeer zware sportinspanning kan dit dan veroorzaken. Vandaar dat ik mensen, die als liefhebberij of beroepsmatig sporten, zou willen aanbevelen om totaal geen melk of melkproducten meer te gebruiken. Door dit te doen zullen ook hun prestaties in belangrijke mate verbeteren. Bovendien zullen ze veel minder vatbaar zijn voor verkoudheden, ontstekingen en griep.

  Acute ziekten zoals steeds terugkerende neus-, keel-, en oorontstekingen worden ook meestal veroorzaakt door een ontzuring. De reden hiervoor is dat het lichaam slijmen aanmaakt om die voor het lichaam schadelijke stoffen, in dit geval melk en melkproducten, te neutraliseren. Deze slijmen vormen namelijk de ideale voedingsbodem voor schadelijke virussen en bacteriën die het lichaam binnendringen en zo besmetten. De voornaamste schadelijke stoffen die slijmen veroorzaken zijn melk, melkproducten, te zure voeding en een teveel aan maagzuur.

  Om die ontzuring te neutraliseren is het nodig om zonder uitzondering alle melk, melkproducten, met melk en melkproducten bereide voeding en voeding of voedingssupplementen die veel calcium bevatten, zo volledig mogelijk uit de voeding te schrappen.

  Doet men dit, dan zal men zich in 80 tot 90% van de gevallen binnen de 3 dagen veel beter voelen. Men zal meer ontspannen zijn, zich gelukkiger voelen en over veel meer energie kunnen beschikken.

  Na 1 week, zullen de natuurlijke afweer en de uitscheidingsorganen terug normaal werken en kan het lichaam, in de mate van het nog mogelijke, aanvangen met regenereren. Vanaf dan zullen gezwellen, tumoren en kankers beginnen afnemen in omvang. Ook de pompfunctie van het hart en de hoeveelheid cholesterol zullen dan al merkbaar beter zijn. Structurele veranderingen die tengevolge van de betroffen ziekte in het lichaam zijn opgetreden, kunnen echter in de meeste gevallen niet omgekeerd worden.

  Ik weet dat dit alles als te simpel en niet te geloven bij u zal overkomen maar, indien je het toepast zal je verbaasd zijn over de resultaten. Eén ding is zeker, aangezien je niets dient in te nemen, moet je ook niet vrezen voor negatieve bijwerkingen.

  2. Chronische ziekten die het gevolg zijn van een verzuring van de lichaamsvochten.

  Deze ziekten, die bijna altijd gepaard gaan met steeds erger wordende chronische pijnen in de spieren en/of gewrichten op alle mogelijke plaatsen in het lichaam, worden meestal veroorzaakt door,

  • Een te geringe toevoer van calcium (Kalk).
  • Een slechte opname van calcium in het lichaam.
  • Het eten van te veel zuurvormende voeding zoals koolhydraten, suiker en eiwitten.
  • Dag in dag uit slikken van bepaalde medicijnen en/of pijnstillers.
  • Spirituele problemen in het onderbewustzijn.

  Met koolhydraten bedoelen we brood, gebak, deegwaren, suiker, met suiker bereide voeding en drank. Aardappelen, ook koolhydraten, werken echter na vertering ontzurend in het lichaam. Onder eiwitten verstaan we vlees en vis, dit omdat plantaardige eiwitten zoals erwten en bonen veel gemakkelijker verteerbaar zijn.

  Al deze factoren veroorzaken na vertering een verzuring van de lichaamsvochten. Met lichaamsvochten bedoelen we alle vocht dat buiten het maag- darmkanaal in het lichaam is terug te vinden.

  Met verzuring bedoelen we, een verbreking van de zuur/base verhouding ten nadele van de basen. De ideale zuur/base verhouding is volgens de Zweedse arts Ragnar Berg 35/65. Is er meer dan 35% zuur in het lichaam aanwezig, dan gaat het zenuwstelsel overprikkeld worden, waardoor er voornamelijk pijn ontstaat in de spieren en/of gewrichten. Hoe groter de verzuring, hoe heviger de pijn zal zijn.

  Tegelijkertijd met die verzuring wordt ook de verhouding tussen de T-helpercellen en de T-suppressorcellen verstoord, ten nadele van de T-suppressorcellen. De ideale verhouding is 2/3 T-helpercellen en 1/3 T-suppressorcellen. Er ontstaat dus een overactieve natuurlijke afweer. Dit verschijnsel is dus het tegenovergestelde van dat wat er bij een ontzuring ontstaat.

  Om die verzuring tegen te gaan is het dan ook nodig om zo snel mogelijk te zorgen voor de nodige toevoer en opname van voldoende calcium in het lichaam.

  Om dit te verwezenlijken dienen we ons voedingspatroon te heroriënteren. Dit wil zeggen, dat we heel veel groenten en groentesoep moeten gaan eten, veel fruit en de toevoer van koolhydraten en eiwitten moeten matigen.

  Beperk ook zeer sterk het gebruik van suiker en met suiker bereide voeding en drank. Suiker heeft om te verbranden in het lichaam calcium nodig. Is er onvoldoende calcium in het lichaam aanwezig, wat bij een verzuring van de lichaamsvochten zeker het geval is, dan zal het lichaam calcium onttrekken uit onze tanden en ons beendergestel, waardoor die veel brozer zullen worden.

  Neem in overleg met uw arts, ook zo weinig mogelijk medicijnen in.

  Neem ook gedurende ongeveer 2 weken "Urticalcin" in van Dr. Vogel. Waarom "Urticalcin", wel dit voedingssupplement bevat niet alleen plantaardig calcium, maar ook een aantal biochemische zouten die de opname van calcium in het lichaam bevorderen en bovendien ontstekingen tegengaan. Gebruik zeker nooit melk en melkproducten om de hoeveelheid calcium in uw lichaam te verhogen.

  Wanneer je dit nauwgezet toepast, zal in 70 tot 80% van de gevallen ook hier na 3 dagen een enorme verbetering optreden. Men zal heel wat minder of mogelijk zelfs helemaal geen pijn meer hebben en zich energieker meer ontspannen en gelukkiger voelen.

  Bij personen waar dit niet bij werkt, zijn er meestal spirituele problemen in het onderbewustzijn aanwezig. Die veroorzaken dan stress waardoor de uitscheidingsorganen minder goed gaan werken en de afvalstoffen zich zullen ophopen in het lichaam waardoor er pijnen ontstaan. Spirituele problemen kan men best oplossen met bloesemtherapie.

  Een andere mogelijkheid is, dat er ergens in het lichaam een zenuw geklemd is die dan de pijn veroorzaakt. In dit laatste geval gal je best naar een Chiroprakter, een Osteopaat of een manuele therapeut.

  Attentie.

  Afhankelijk van het voedsel dat we eten en de medicijnen die we innemen, kan een ontzuring van de lichaamsvochten na een tijdje overgaan in een verzuring en omgekeerd. Om gezond te kunnen zijn en te blijven, is het dus de kunst om de ideale zuur/base verhouding door regelmatige controle en bijsturing zo goed mogelijk te benaderen. De kenmerken van een ontzuring en een verzuring kan je terugvinden onder de rubrieken 1 en 2.

  3. Chronische ziekten die ontstaan in het maag- darmkanaal.

  De meeste ziekten van het maag- darmkanaal kunnen zich voordoen onder vier vormen,

  1. Gezwellen en kanker.
  2. Ziekten die ontstaan tengevolge van te veel maagzuur.
  3. Ziekten die ontstaan tengevolge van gistingen.
  4. Ziekten die ontstaan tengevolge van een vernietiging van een deel van de maag- darmflora.

  Gezwellen en kanker ontstaan meestal door het gebruik van melk en melkproducten in onze voeding.

  Te veel maagzuur wordt meestal veroorzaakt door het continue slikken van medicijnen, het drinken van veel koffie, thee en drank die rijk is aan cafeïne. De eerste kenmerken hiervan zijn de vorming van slijmen in de mond en in een volgende fase een branderig gevoel in de maag en/of de slokdarm.

  Dit teveel aan zuur kan tijdens oprispingen en tijdens de slaap langs de mond in de longen terecht komen waar het dan brandwonden kan veroorzaken. Meestal worden die brandwonden dan aanzien als een longontsteking.

  Gistingen worden dikwijls in de hand gewerkt door het gebruik van veel koolhydraten, suiker, suikerrijke voeding en/of drank. Kenmerk hiervan is een overmatige gasvorming in het maag- darmkanaal, hoofdpijn en migraine.

  De gehele of gedeeltelijke vernietiging van de maag- darmflora wordt meestal veroorzaakt, door een voedselvergiftiging, een virus, een kuur met antibiotica, een chemokuur of medicijnen die men moet innemen om de afstoting van getransplanteerde organen tegen te gaan. Kenmerken hiervan zijn de neiging om over te geven en diarree.

  Om al deze problemen op te lossen dienen we het volgende te doen.

  Als het om gezwellen, poliepen, kanker of migraine gaat, dienen we zeker alle melk, melkproducten en met melk en melkproducten bereide voeding volledig zonder uitzondering voor altijd uit onze voeding te schrappen. Men kan deze producten vervangen door sojamelk, sojaproducten, rijstmelk, hazelnotenmelk, amandelmelk en kokosmelk. Het gaat hier natuurlijk over nieuwe producten en smaken die je zult moeten leren gebruiken en waarderen. Het is zelfs aan te bevelen om dit bij alle maag- en darmklachten toe te passen.

  Bij een teveel aan maagzuur is het in de eerste plaats aan te bevelen om zo veel mogelijk de oorzaken weg te nemen. Dit doen we door koffie, thee en caffeïnerijke drank te vervangen door gewoon plat water en zo weinig mogelijk medicijnen in te nemen.

  Is dit laatste niet mogelijk, dan gaan we het overtollige maagzuur neutraliseren door, indien nodig, een maagzuurremmer zoals "Gaviscon" in te nemen. Deze maagzuurremmer nemen we zolang in, tot de slijmen in de mond opgelost zijn en/of het branderige gevoel in de maag en/of slokdarm verdwenen zijn. De tabletten laten we in de mond smelten, zetten ze daar goed rond en slikken ze vervolgens beetje bij beetje door. Nemen we vloeibare "Gaviscon" in, dan houden we de voeistof zo lang mogelijk in de mond, om ze daarna beetje bij beetje door te slikken.

  Bij gistingen in het maag- darmkanaal dienen we suiker, suikerrijke voedingsmiddelen, honing, gedroogde- en gesuikerde dadels zo veel mogelijk uit onze voeding te schrappen. Matig ook het gebruik van koolhydraten zoals brood, gebak en deegwaren. Vervang wit brood en witte deegwaren zo veel mogelijk door een lichte tot grove versie. Het is ook aan te bevelen, om de in het maag- darmkanaal aanwezige gassen zo veel mogelijk af te voeren. We doen dit door, regelmatig naar het grote toilet te gaan, door te boeren en door zo veel mogelijk wind te lossen. Hoe beter je de gassen kunt afvoeren hoe minder kans je hebt om hoofdpijn of migraine te krijgen.

  Ook kan men, door op een acupunctuurpunt dat zich 4 vingerbreedten boven de navel bevind, met de vinger enkele minuten een licht drukkende roterende massage toe te passen, het boeren en dus ook de afvoer van darmgassen stimuleren. Hoe beter de darmgassen verwijderd worden, hoe minder men kans heeft om hoofdpijn of migraine te krijgen. Om de overtollige gassen te neutraliseren, kan men gedurende 1 à 2 weken het homeopathische middel "Vanocomplex 5 Gastric" innemen. Doet er zich in de toekomst terug gasvorming voor, dan kan men de inname van dit middel gedurende een bepaalde tijd hervatten.

  Bij een gehele of gedeeltelijke vernietiging van de maag- darmflora, is het aan te bevelen om een Probiotica zoals "Orthiflor Original" in te nemen. Hier geld zeker niet de regel "Hoe meer je er van inneemt hoe beter". Het beste wat je kunt doen is 1 gelul (capsule) oplossen in een vol glas lauwwarm water. Je laat deze oplossing een tiental minuten staan, roert ze goed om, neem ze vervolgens in de mond, zet ze ook daar goed rond en slik ze vervolgens beetje bij beetje door.

  Bij verkoudheden of problemen in de neus, is het ook goed om enkele druppels in de neus aan te brengen en die goed op te snuiven. Neem "Orthiflor Original" zo lang in tot de verschijnselen, overgeven en/of diarree, enkele dagen verdwenen zijn. Bij een chemokuur of het innemen van medicijnen die de afstoting van getransplanteerde organen moeten tegengaan, is het aan te bevelen om de diarree op te volgen en indien nodig "Orthiflor Original" in te nemen. Om de darmflora in de dunne-, dikke- en de endeldarm te herstellen is het beter om een gelul (capsule) in te slikken gevolgd door het drinken van een volledig glas plat water op kamertemperatuur.

  Aanbevelingen voor het bekomen of behouden van een goede gezondheid.

  Om over een optimale gezondheid te kunnen beschikken moet er zeker aan een aantal voorwaarden en aanbevelingen voldaan zijn namelijk:

  1. De lichamelijke structuur moet helemaal in orde zijn.
  2. Het lichaam moet vrij zijn van focale storingen.
  3. De maag- darmflora moet volledig in orde zijn.
  4. Er mag niet te veel maagzuur in de maag aanwezig zijn.
  5. Men moet zorgen voor voldoende lichaamsbeweging.
  6. Het lichaam moet kunnen beschikken over de nodige hoeveelheid zuurstof.
  7. Ons onderbewustzijn moet tot rust gekomen zijn.
  8. Eet heel veel groenten, groentesoep en veel fruit.
  9. Wees matig met koolhydraten zoals brood, gebak en deegwaren.
  10. Wees matig met eiwitten zoals vlees en vis.
  11. Gebruik zo weinig mogelijk suiker en met suiker aangemaakte voeding en drank.
  12. Gebruik geen melk, melkproducten en met melk en melkproducten aangemaakte voeding.

  1. De lichamelijke structuur moet helemaal in orde zijn.

  Wil men perfect gezond kunnen zijn, dan is de eerste en misschien wel de belangrijkste vereiste, dat de lichamelijke structuur normaal gevormd is en bovendienn vrij van beschadigingen. Een lichaam dat niet optimaal tot ontwikkeling gekomen is zal zeker niet optimaal kunnen functioneren. Kan het niet optimaal functioneren, dan kan men ook niet perfect gezond zijn.

  Treden er tijdens het leven, door een ongeval of een operatie beschadigingen op, dan zullen die zeker een negatieve invloed hebben op het gezondheidspeil. De ernst van die negatieve invloed zal dan in verhouding staan tot de ernst van de beschadiging.

  Worden er met een operatie organen uit het lichaam weggenomen, dan zal zeker de hele werking van het lichaam en mogelijk de geest daardoor negatief beïnvloed worden.

  2. Het lichaam moet vrij zijn van focale storingen.

  Op alle plaatsen waar de lichamelijke structuur door een ontsteking, een operatie of een ongeval is verstoord, kunnen er focale storingen optreden. Focale storingen werken negatief in op de energiedoorstroming in het ganse lichaam. Is die energiedoorstroming niet optimaal, dan kunnen we ook niet volledig gezond zijn.

  Een focale stoornis is een actieve of latente ontstekingshaard die zich overal in het lichaam kan voordoen. Wil je hier meer over weten, raadpleeg dan het boek "Leerboek voor de electro acupunctuur volgens Voll", geschreven door de arts C. van der Molen. ISBN 90-352-1203-7/CIP.

  In beginsel doen de meeste focale stoornissen zich voor in het gebit. Ontstekingen in de tanden of het kaaksbeen, ontzenuwde of dode tanden en met amalgaam opgevulde tanden, zijn wel de belangrijkste oorzaken voor het ontstaan van focale storingen.

  Waarom is dit nu zo? Iedere tand in ons gebit, staat bij middel van een meridiaan in verbinding met een bepaald orgaan, een spier en/of een gewricht. Is er focale storing op een bepaalde tand, dan zal de energiedoorstroming in die meridiaan niet meer optimaal verlopen en ontstaan er storingen in het gebied waarmede die meridiaan in verbinding staat.

  Het is dan ook, wil men gezond zijn, uitermate belangrijk dat het gebit, dus de tanden en het kaaksbeen, volledig en an altijd vrij zijn van actieve of latente ontstekingen en storingen. Het is niet omdat een tand geen pijn doet, dat hij niet ontstoken kan zijn. Een reglematige controle van het gebit door een biologische tandarts is dan ook aan ta bevelen.

  Een ander probleem zijn de met amalgaam opgevulde tanden. Amalgaam bevat namelijk kwikzilver dat een zeer giftige uitwerking heeft op het lichaam. In de industrie mag het zelfs niet meer gebruikt worden omdat het zo giftig is. Heb je met amalgaam opgevulde tanden, laat dan die vullingen zo vlug mogelijk vervangen door composiet, glasionomeren of porselein.

  Een goede biologische tandarts kan bij middel van electro-acupunctuur en "Kiliaanse fotografie" storingen in het ganse lichaam opsporen en ontstoren. Hij kan ook na een behandeling controleren of die storingen volledig verdwenen zijn.

  Stoorvelden en stoorsignalen, kunnen ook op een bepaalde plaats in het lichaam pijn doen ontstaan warvoor men, na een grondig onderzoek, geen logische verklaring kan vinden. Deze pijnen kunnen meestal geneutraliseerd worden met "Neuraaltherapie". Deze therapie is in de jaren 30 van de vorige eeuw in Duitsland ontwikkeld door de gebroeders Huneke.

  3. De maag- darmflora moet volledig in orde zijn.

  Bij een ongeboren baby is de maag- darmflora nog steriel. Bij de geboorte komt de baby dan in aanraking met de vaginale flora van de moeder. Is die flora niet in orde, dan kan de baby tijdens de geboorte al in aanraking komen met schadelijke bacteriën. Het kan dus zeer nuttig zijn, om tijdens de zwangerschap van de moeder, haar vaginale flora te laten onderzoeken en indien nodig bij te sturen met Probiotica. Dit zal zeker nadien de bacterieflora van het kind dat nog geboren moet worden ten goede komen.

  Kinderen die met een keizersnede geboren worden, hebben een tekort aan bacteriën die ze bij een normale geboorte tijdens het passeren van de vagina zouden opdoen. Krijgt een dergelijk kind dan ook geen borstvoeding maar flessenvoeding, dan zal het ook nog de bacteriën en de vitale stoffen moeten missen die het bij borstvoeding normaal tot zich zou nemen.

  Komen er later in het voedingspatroon ook nog melk en melkproducten voor, dan zal er zich in het maag- darmkanaal een bacterieflora ontwikkelen die totaal anders kan zijn dan een normale backterieflora. Allergieën voor alles en nog wat zijn dan niet ver meer uit de buurt.

  Onder maag- darmflora verstaan we alle bacteriën die voorkomen in het maag-darmkanaal. Dat wil dus zeggen al de bacteriën die zich in het lichaam bevinden tussen onze mond, neus en de anus. De totale hoeveelheid bedraagt ongeveer 100.000 miljard stuks verdeeld over ongeveer 400 verschillende soorten.

  De maag- darmflora wordt langzaam in de loop van ons leven verder uitgebouwd en kan dus in overeenstemming met onze leefomstandigheden positief of negatief evolueren.

  De maag- darmflora bestaat uit residente bacteriën, die nodig zijn voor onze spijsvertering en dus de opname van vitale stoffen, en transiënte bacteriën die met ons voedsel in het maag- darmkanaal passeren. De residente bacteriën zijn dan ook, indien ze in voldoende mate in het maag-darmkanaal aanwezig zijn, in staat om bepaalde transiënte (Schadelijke) bacteriën, schimmels en virussen uit te schakelen.

  De voornaamste kenmerken van een verstoorde maag- darmflora zijn, gasvorming, oprispingen, de neiging tot braken, overgeven en diarree.

  Bij het gebruik van antibiotica, worden niet enkel schadelijke maar ook residente bacteriën vernietigd, waardoor dus onze natuurlijke afweer in belangrijke mate zal afnemen. De enige manier om dan de maag- darmflora te herstellen is het innemen van een Probiotica zoals Orthiflor Original, Symbioflor, enz.

  Wil je meer weten over de maag- darmflora en Probiotica, gelieve dan het boekje "Probiotica op zoek naar bacteriële balans" van Irma Kromhout- van Capelle te raadplegen. Uitgeverij Ankh-Hermes bv. Deventer ISBN 978 90 202 02830 NUR: 870.

  4. Er mag niet te veel maagzuur in de maag aanwezig zijn.

  Voor een goede maag- darmwerking is het eveneens noodzakelijk, dat er niet te veel maaagzuur in de maag en de slokdarm aanwezig is. De kenmerken hiervan zijn slijmen en/of een branderig gevoel in de maag en/of de slokdarm. Het teveel aan maagzuur kan namelijk, bij oprispingen en tijdens de slaap in de longen terecht komen, waar het zuur dan brandwonden kan veroorzaken die dan meestal door de geneeskunde aanzien worden als ontstekingen.

  De voornaamste oorzaken voor het ontstaan van een overschot aan maagzuur zijn, dag in dag uit slikken van bepaalde medicijnen, het drinken van veel koffie, cafeïnedrank en het eten van met azijnzuur aangemaakte spijzen.

  Om het overtollige maagzuur te neutraliseren kan je best een aantal dagen de maagzuurremmer "Gaviscon" innemen. Men neemt het middel in tot 2 à 3 dagen na het verdwijnen van de slijmen en/of het branderige gevoel. Dit middel te lang innemen kan er toe leiden dat er een tekort aan maagzuur ontstaat dat eveneens negatief inwerkt op de spijsvertering.

  5. Men moet zorgen voor voldoende lichaamsbeweging.

  Iedereen spreekt tegenwoordig over lichaamsbeweging en sporten. De meeste mensen weten echter niet waaruit die lichaamsbeweging dient te bestaan. Wel, goede lichaamsbeweging dient te voldoen aan 6 punten, ze moet namelijk:

  1. De ademhaling stimuleren.
  2. Onze spieren en gewrichten soepel houden.
  3. De energiedoorstroming in het ganse lichaam bevorderen.
  4. De bloedcirculatie stimuleren.
  5. De geest zo veel mogelijk tot rust brengen.

  Bij mijn weten voldoet alleen het beoefenen van "Yoga" aan al deze voorwaarden. Het geconcentreerde langzaam bewegen van het lichaam tot aan de pijngrens gekoppeld aan een correcte ademhaling, zorgt er voor dat het lichaam soepel blijft, over voldoende zuurstof kan beschikken en tot rust kan komen. Geduld en regelmatige dagelijkse beoefening zijn hier wel de sleutelwoorden.

  Doet men ook dagelijks een aantal maal "De Zonnegroet", dan kan men ook nog in belangrijke mate de hoeveelheid zuurstof in zijn lichaam en zijn energiepeil verhogen. Zeker aan te bevelen voor sporters. Ook om het lichaam op te warmen is dit ideaal, dit omdat door dit te doen er energie opgebouwd wordt in plaats van er veel van te verbruiken.

  Al de andere manieren van lichaamsbeweging beperken zich veelal to sommige van die opgegeven punten en hebben dus een beperkte invloed op onze gezondheid. Gaan we bij lichaamsbeweging grenzen verleggen, dan kan lichaamsbeweging zelfs schade berokkenen aan ons lichaam.

  Men kan geestelijk maar tot rust komen wanneer men gedurende voldoende tijd geconcentreerde handelingen verricht. Omdat men geconcentreerd is, kan men aan niets anders meer denken en komt de geest tot rust. Dit natuurlijk op voorwaarde dat ons onderbewustzijn optimaal functioneert.

  6. Het lichaam moet kunnen beschikken over de nodige hoeveelheid zuurstof.

  Zuurstof is wel de belangrijkste stof waarover het lichaam in voldoende mate moet kunnen beschikken. Inderdaad zonder voedsel kan de mens nog weken in leven blijven. Heeft de mens echter een tekort aan zuurstof dan resten hem nog maar enkele minuten alvorens te sterven.

  Hoe kunnen we nu, zonder schade te berokkenen aan ons lichaam, het beste zorgen voor een voldoende grote toevoer van zuurstof in het lichaam.

  Op basis van mijn persoonlijke ervaring, zijn er drie manieren om onze hoeveelheid zuurstof op peil te brengen namelijk:

  1. Door, zoals ik in het vorige punt heb aangegeven, een aantal malen "De Zonnnegroet" te doen. Dit neemt maar enkele minuten in beslag en kan eender waar men enkele vierkante meter plaats heeft uitgevoerd worden. Doet men dagelijks drie maal rechts en drie maal links "De Zonnegroet" dan kan men meestal, indien hij correct gedaan wordt en men over een goede gezondheid beschikt, na ongeveer drie weken over een nagenoeg onuitputtelijke hoeveelheid energie beschikken. Doet men dit meerder malen per dag, bijvoorbeeld bij het beoefenen van sport, dan zal men die effecten natuurlijk veel sneller voelen. "De Zonnegroet" zorgt niet alleen voor een optimale zuurstoftoevoer, maar ook voor een optimale energiedoorstroming in uw lichaam en het opheffen van bepaalde blokkeringen.
  2. Een tweede manier om het zuurstofpeil in uw lichaam te optimaliseren is het toepassen van ademhalingsoefeningen uit de "Pranyama". Hierin staat "Prana" voor energie en "Ayama" voor bedwingen of beheersen. "Pranayama" betekent dus het bedwingen, beheersen en sturen van de energgie in uw lichaam en uw geest bij middel van een gerichte ademhaling. Hij die meer wil weten over "Pranayama" raadplege het boek "Pranayama de dynamiek der ademhaling" geschreven door André van Lysebeth. Uitgeverij Ankh-Hermes bv. Deventer. ISBN 90 202 40277. Ervaren "Pranayama" beoefenaars kunnen door gerichte ademhaling pijnen beheersen en geneeskrachten sturen in hun lichaam. Mensen die "Pranayama" beheersen kunnen wel 20 tot zelfs 30 minuten leven zonder te ademen.
  3. De meest natuurlijke manier om de hoeveelheid zuurstof in uw lichaam te optimaliseren is het gedurende een tiental minuten doen van intervaltreining. Men loopt zo snel men kan tot men volledig buiten adem is. Vervolgens loopt men nog enkele meters door en stapt dan op een rustige manier verder tot de ademhaling zich genormaliseerd heeft. Daarna herhaalt men de gehele procedure nog 2 maal. Doet men dit regelmatig, dan kan het volstaan om, wanneer men gestresseerd is, zich 1 maal buiten adem te lopenom te ontspannen. De verdiepte ademhaling zal dan de nog in uw lichaam aanwezige overlevingsstress neutraliseren. De afstand die men loopt speelt geen enkele rol in dit proces.

  Beroepsmatig of intensief sporten heeft natuurlijk ook een optimalisering van de hoeveelheid zuurstof in uw licaam voor gevolg maar kan, aangezien je de signalen van uw lichaam negeert, ook schadelijke uitwerkingen veroorzaken.

  7. Ons onderbewustzijn moet tot rust gekomen zijn.

  Voor een goede gezondheid is het eveneens noodzakelijk dat ons onderbewustzijn tot rust komt zodat het optimaal kan werken. Inderdaad, de hedendaagse mens die vindt dat hij de gehele dag op alle mogelijke manieren moet bereikbaar zijn krijgt daardoor zeer veel informatie te verwerken.

  Omdat er echter onvoldoende periodes van rust en slaap ingelast worden, krijgt het onderbewustzijn al die informatie niet verwerkt, waardoor er geestelijke stress ontstaat die de werking van de nieren negatief gaat beïnvloeden. Hierdoor zullen dan de afvalstoffen zich in het lichaam gaan ophopen en kan er een verzuring van de lichaamsvochten ontstaan.

  Meestal is het dan ook nog zo dat men slecht zal slapen, waardoor het probleem nog zal verergeren. Tengevolge van die spanning kunnen er dan overal in het lichaam pijnen ontstaan en mogelijk kan er, door een verkeerde lichaamsbeweging, zelfs een zenuw geklemd geraken waardoor men nog meer pijn zal krijgen. Ook hier geld dus de regel, "Luisteren naar de signalen van uw lichaam en ook zo vlug mogelijk toepassen wat ze aangeven". Dus rusten of ontspannen wanneer je moe en gespannen bent en werken wanneer je fit bent.

  Een mens kan ook in zijn leven heel wat traumatische ervaringen opdoen, waardoor er ook onrust en spanningen zullen ontstaan in ons onderbewustzijn. Men kan gepest worden, de omstandigheden waarin we moeten leven kunnen zeer slecht zijn, we kunnen problemen hebben in ons huishouden, de sportclub, een vereniging, enz. Deze onrust en spanningen kunnen we enkel elimineren, door het innemen van de juiste bloesem- of aanverwante extracten en door de oorzaken van het probleem weg te nemen.

  Slaag je er in om de juiste bloesem te vinden en in de juiste hoeveelheid in te nemen, dan zult ge u al na 1 dag al veel beter voelen. Ge zult gelukkiger zijn, meer ontspannen en over veel meer energie kunnen beschikken. Er zijn echter zeer weinig mensen die met grote zekerheid kunnen bepalen welke bloesem je op een bepaald ogenblik nodig hebt. Het is echter ook mogelijk dat ge, de dag dat ge de bloesem inneemt, u niet lekker zult voelen. Dit is van voorbijgaande aard en is een teken dat uw onderbewustzijn bezig is om het probleem op te lossen.

  Er bestaan echter wel een aantal samenstellingen van bloesemextracten die men in noodsituaties kan gebruiken, zoals daar zijn:

  • Van de Bach Bloesem Remedies "De Resque Remedy" soms "Five Flower Remedy" genoemd, die men in noodsituaties kan gebruiken.
  • Van de Nederlandse Bloesem Remedies
   • "Terra" voor noodsituaties.
   • "Bescherming" als bescherming tegen de leefomgeving, leefomstandigheden of personen die uw energiepeil verlagen.
   • "Regenboog" wanneer men een nieuwe fase van zijn leven ingaat.
   • "Liefde" om jezelf liefde te kunnen geven zodanig dat je die ook aan anderen en de aarde kunt geven zonder jezelf tekort te doen.

  Men doet van de bloesems die men denkt nodig te hebben max 2 druppels in een weinig water. Men zet het goed rond, neemt het mengsel vervolgens in uw mond, zet het ook daar goed rond en slik het vervolgens door. Neem nooit, meer dan twee verschillende remedies tegelijkertijd in. Je kan dan beter 3 maal per dag 1 van de remedies innemen. In erge noodsituaties kan men ze desnoods kortstondig om het uur of nog sneller innemen, of gewoon rechtstreeks in de mond druppelen.

  Er bestaan natuurlijk nog veel meer bloesem en aanverwante remedies, maar met de hierboven aangehaalde remedies kan je al heel wat spirituele problemen oplossen.

  Wandelen in de natuur en genieten van, tuinieren, de stilte, een kaartspel, het zalig niets doen, een sportactiviteit, breien, naaldwerk, schilderen, tekenen, een muziekinstrument bespelen, zingen, enz. zijn eveneens activiteiten die het onderbewustzijn de kans geeft om alles te verwerken en tot rust te komen.

  8. Eet heel veel groenten, groentesoep en veel fruit.

  Door de analyse van zijn gebit is gebleken dat de mens van oorsprong een groenten-, vruchten-, noten- en zadeneter is, die in de loop van zijn bestaan is geëvolueerd tot een alleseter.

  Daar bepaalde groenten en vruchten, in een natuur in evenwicht, maar in bepaalde periodes van het jaar voorkomen, zal er ook een variatie ontstaan in ons eetpatroon gedurende het hele jaar. Het gevolg hiervan is, dat we daardoor ook een grote variatie krijgen in de aanvoer van vitale stoffen, die ons lichaaam en onze geest nodig hebben om te kunnen overleven. Tegenwoordig echter zijn de meeste groenten en vruchten het ganse jaar verkrijgbaar en gaan we ons, geleid door onze smaak, meer eenzijdig voeden en niet meer seizoensgebonden.

  Ook noten en zaden zijn maar tijdelijk voorhanden maar, die kunnen verzameld en bewaard worden, waardoor ze ook het gehele jaar kunnen genuttigd worden. In een natuur in evenwicht is ook het aanbod van groenten groter dan dit van vruchten of met andere woorden fruit en zaden die zeker seizoensgebonden voorkomen.

  Spreken we over groenten dan dienen we ook te denken aan groentesoep, dit omdat heel wat mensen dit heel graag lusten en omdat we daardoor veel van het voor ons benodigde vocht opdoen tijdens het eten.

  Een gevaar dat echter om de hoek loert, is dat we al onze bereidingen meer en meer gaan kruiden waardoor ze veel smakelijker worden en we er te veel van gaan eten. Voor onze gezondheid is het dan ook zeer belangrijk dat we ook hier luisteren naar de signalen van ons lichaam namelijk, eten wanneer we honger hebben en stoppen met eten wanneer we verzadigt zijn. Ook drinken als we dorst hebben en stoppen met drinken wanneer we gelaafd zijn.

  Bij de meeste mensen komen echter, omdat we ze jaren na elkaar verkracht hebben, die signalen niet meer of onvoldoende door, waardoor we kunnen verslaafd geraken aan voedsel en drankmet als gevolg dat hun gezondheid in gevaar kan komen. Het "FIDH" dieet van Tom Waes is voor deze mensen dan zeker aan te bevelen. (Fret Is De Helft)

  9. Wees matig met koolhydraten zoals brood, gebak en deegwaren.

  In een natuur in evenwicht kan de oermens alleen in bepaalde periodes van he jaar beschikken over granen en zaden. Als hij ze dus wil gaan eten moet hij ze eerst gaan zoeken op de plaats waar ze groeien. Hij zal dan de graantjes en de zaadjes, aangezien hij niet over technische middelen beschikt om ze te oogsten, één voor één moeten plukken en opeten.

  Hij kan er dus veel van eten wanneer ze voorhanden zijn maar, het zal lang duren vooraleer hij er voldoende van gegeten heeft. Bovendien zal hij, doordat hij de ganse korrel of zaadje tot zich neemt, vrij snel verzdagt geraken omdat die veel koolhydraten (Trage suikers), ballaststoffen, vitamines en mineralen bevatten, die zorgen voor een goede spijsvertering.

  De moderne mens echter eet geen granen meer maar wel het brood, gebak en deegwaren die van die granen en zaden gemaakt worden. Hierin kunnen we drie soorten onderscheiden, wit, licht grof en volkoren brood en witte of licht grove deegwaren.

  Wit brood en witte degwaren worden gemaakt van allerlei gemalen graansoorten waarvan men de vezels en de kiemen verwijdert heeft. Wit brood en witte deegwaren bevatten dus nagenoeg alleen koolhydraten (Calorieën), waardoor er vrij laat een verzadigingsgevoel optreed en we er dus te veel van kunnen gaan eten. Al het teveel aan calorieën gaat het lichaam, zeker waneer we niet voldoende sporten en/of intense handenarbeid verrichten, opslaan onder de vorm van vet, wat zerker onze gezondheid niet zal ten goede komen.

  Licht grof brood en licht grove deegwaren zijn gelijkaardig aan de witte versie maar, ze bevatten meer vezels waardoor we er sneller van verzadigd zullen worden en er dus minder kans is dat we er te veel van zullen eten.

  Volkoren brood en deegwaren worden gemaakt van vers gemalen granen die nog alle kiemen en vezels bevatten die in de graankorrel voorkomen. Indien we dit kunnnen eten en verteren is dit wel het beste wat we kunnen eten voor onze gezondheid, omdat we dan al de goede eigenschappen van het graan kunnen benutten.

  Een zeer goed alternatief voor brood, gebak en deegwaren is Muesli. Een goede Muesli dient echter een samenstelling te hebben van vers gemalen of geplette granen, noten, zaden en/of gedroogde vruchten die, indien men dit wil, verrijkt is met honing, maar niet met chocolade of suiker.

  Hij is dus rijk aan vezels en vrij van kunstmatige conserveringsmiddelen, kleurstoffen en smaakstoffen. Men eet die Muesli best overgoten met een samenstelling van vruchtensappen eveneens zonder conserveringsmiddelen, kleur- of smaakstoffen. Goede merken van Muesli zijn, "Jordans" en "Dr. Vogel".

  10. Wees matig met eiwitten zoals vlees en vis.

  De oermens was in een natuur in evernwicht in staat om al de voor hem nodige vitale stoffen uit planten, fruit en zaden te halen. Hij at dan ook nagenoeg geen dierlijk eiwit. Enkel bij toeval en in noodsituaties at hij vlees en vis om te overleven.

  Daar de hedendaagse mens is geëvoluurd naar een alleseter, is zijn stofwisseling veranderd en is het nu nodig dat hij dierlijke eiwitten zoals vlees en vis eet. Hij heeft dit nodig om voldoende vitamine K en B12 aan te maken.

  De meningen over de hoeveelheid dierlijk eiwit die men moet eten, lopen echter nogal ver uiteen. Algemeen wordt aangenomen dat 1 gram per kg lichaamsgewicht per dag meer dan voldoende is. Ik persoonlijk zou durven stellen dat, een portie die in de handel aangeboden wordt voor 1 persoon, ruim voldoende is om in de behoefte van 2 personen te voorzien.

  11. Gebruik zo weinig mogelijk suiker en met suiker aangemaakt voeding en drank.

  Geraffineerde suiker (Snelle suikers) komt in een natuur in evenwicht niet voor. Dit is op zichzelf al een eertse indicatie om hem niet te gebruiken. Gebruikt men hem toch, dan zal hij alleen maar voorzien in een enorme aanvoer van calorieën. Worden die niet verbruikt door te sporten of intensief te werken, dan zullen die worden opgeslagen als vet in ons lichaam, waardoor onze BMI zal verhogen en we dus zwaarlijvig zullen worden.

  Bovendien zal er, aangezien hij volledig ontdaan is van ballaststoffen, nagenoeg geen verzadiginsgevoel optreden wanneer men hem gebruikt. Men zal er dus al vrij snel te veel van gebruiken. De zoete smaak zal dit nog bevorderen waardoor men er verslaafd aan kan worden.

  Daar suiker ook gebruikt wordt om allerlei bereidingen zoals, confituur, chocolade en frisdrank aan te maken, is het ook zinvol om deze producten ook zo weinig mogelijk te gebruiken.

  Men dient er bovendien rekening mee te houden dat, om suiker in ons lichaam te verbranden er kalk (Calcium) nodig is. Indien er onvoldoende kalk in het lichaam aanwezig is, zal het die onttrekken uit ons gebit en ons beendergestel waardoor die brozer zullen worden.

  12. Gebruik geen melk, melkproducten en met melk en melkproducten bereide voeding.

  De enige melk die de natuur in ons bestaan voorzien heeft is moedermelk. Ook moedermelk is echter als voedingsmiddel voor de mens maar in een beperkte periode van zijn leven voorzien. Wanneer het opgroeiende kind overschakelt op vaste voeding verliest het zelfs zijn gebit, de zogenaamde melktandjes, die dan vervangen worden door een definitief gebit waar hij het zijn hele verder leven zal moeten mee doen.

  Moedermelk, is in het begin van ons nieuwe leven van uitzonderlijk belang, omdat het kind dan met die moedermelk een aantal vitale stoffen en bacteriën overneemt van de moeder. Die zijn absoluut noodzakelijk voor een goede gezondheid en een goede maag- darmflora. Wordt een kind in de beginperiode van zijn leven opgevoed met flessenvoeding, dan zal het een totaal andere maag- darmflora ontwikkelen, die hem kan opzadelen met allerlei allergieën.

  Ook is het zo, dat een mens die zou opgroeien in een natuur in evenwicht, er niet zou in slagen om eender welk wild dier te melken.

  Nog een argument om geen melk en melkproducten te gebruiken, is de grote hoeveelheid calcium (Kalk) die zich in die melk en melkproducten bevinden. Die overmatige toevoer van calcium verstoort namelijk de zuur/base verhouding van de lichaamsvochten te nadele van het zuur. Met lichaamsvocht bedoel ik al het vocht dat buiten het maag- darmkanaal in het lichaam aanwezig is.

  De optimale zuur/base verhouding van de lichaamsvochten is 35/65. Die verhouding is van uitzonderlijk belang voor een goede werking van het zenuwstelsel. Is er te weinig zuur dan zullen de zenuwprikkels onvoldoende sterk doorkomen en zullen bepaalde lichaamsfuncties en/of spieren verminderen in werking en sterkte. Is er te veel zuur in het lichaam aanwezig, dan zal het zenuwstelsel overprikkeld worden en ontsaan er pijnen in de spieren en/of gewrichten.

  Hoe erger die ontzuring is, hoe erger ook de gevolgen zullen zijn, namelijk het uitvallen van die functies of spieren. Uiteindelijk zal dit leiden tot gedeeltelijke of volledige verlamming met mogelijk de dood als gevolg.

  De voornaamste ziekten die ontstaan door een ontzuring zijn:

  • ALS, kanker, gezwellen, tumoren, cyste, poliepen, te hoge cholesterol, te hoge bloeddruk, verlamming, ongeneeslijke spierziekten, hart en vaatziekten, Progeria, M.S.,epilepsie, Alzheimer, migraine, dementie en mogelijk nog anndere.

  Indien je 1 van deze ziekten hebt, doe je er dus goed aan om zeker alle melk, melkproducten en met melk en melkproducten bereide voeding volledig zonder uitzondering voor altijd uit uw voeding te schrappen. Het resultaat hiervan zal zijn dat u binnen de drie dagen veel gelukkiger zult zijn, meer ontspannen en over veel meer energie zult kunnen beschikken. De natuurlijke afweer en de uitscheidingsorganen zullen dan beter beginnen werken en het lichaam zal in de mate van het nog mogelijke aanvangen met regenereren.

  Pas je dit toe, dan zal je ook veel minder vatbaar zijn voor neus-, keel- en oorontstekingen. Ook tand-, kaakbeenontstekingen en plaquevorming in het gebit zullen verminderen of minder intensief doorkomen.

  Dit artikel maakt deel uit van de blogs http://blog.seniorennet.be/s1s0i9k en http://blog.seniorennet.be/s8s0i9k , waarop je nog andere uiteenzettingen kan vinden over gezondheidsproblemen.

  25-03-2015, 00:00 Geschreven door bartjeb  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  02-11-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hartziekten, vaatziekten, hoge cholesterol, hoge bloeddruk, arteriosclerose, multiple sclerose.

  Hartziekten, vaatziekten, hoge cholesterol, hoge bloeddruk, arteriosclerose, multiple sclerose.

  Hartziekten.

  Hartziekten kunnen we over het algemeen onderverdelen in drie grote categoriën:

  1. Structurele hartproblemen.
  2. Niet structurele chronische hartproblemen.
  3. De combinatie van beide hartproblemen.

  Structurele hartproblemen.

  Structurele hartproblemen of met andere woorden afwijkingenn in de bouw van het hart, kunnen al van bij de geboorte aanwezifg zijn in het lichaam van de mens. Ze kunnen ook ontstaan door een ongeval, door een operatie, of als gevolg van niet structurele chronische hartproblemen.

  Deze problemen vallen buiten mijnkennisveld en ik wil me dan ook hierover niet uitspreken.

  Niet structurele chronische hartproblemen.

  Niet structurele chronische hartproblemen, ontstaan volgen mijn persoonlijke bevindingen, hoofdzakelijk door een foutieve voeding en in mindere mate door een foutieve levenswijze. Ook spirituele problemen kunnen echter chronische hartproblemen veroorzaken.

  De combinatie van beide hartproblemen.

  Niet structurele chronische hartproblemen hebben uiteindelijk voor gevolg, dat er vroeg of laat door een overbelasting, in het hart en/of de aders allerlei beschadigingen kunnen optreden die zelfs fataal kunnnen zijn voor de betroffen persoon.

  Op basis van mijn persoonlijke ervaring en onderzoek dat ik de laatste jaren gedaan heb, wil ik in dit artikel wat dieper ingaan op "Niet structurele chronische hartproblemen".

  Niet structurele chronische hartproblemen.

  Foutieve voeding.

  Bij foutieve voeding kunnen we stellen dat, niet alleen de soort van voeding belangrijk is, maar ook de hoeveelheid van ieder voedingsmiddel apart dat tot zich neemt.

  Het is die foutieve voedingswijze die in de eerste plaats, de zuur/base verhouding in het lichaam verstoort ten nadele van het zuur. Er wordt dus in het lichaam te veel base vormend voedsel aangevoerd, waardoor er een tekort aan zuur ontstaat. Dit tekort aan zuur veroorzaakt dan op zijn beurt een minder intensieve werking van het zenuwstelsel.

  Als regel kan men stellen dat, hoe groter het tekort aan zuur is, hoe minder efficiënt het zenuwstelsel zal werken. Ook de werking van de hartspier zal hierdoor in intensiteit afnemen. Meer specifiek gaat het hier om de pompfunctie van het hart. Die gaat afzwakken en kan zelfs in het uiterste geval helemaal uitvallen.

  Tegelijkertijd met de verstoring van de zuur/base verhouding, zal ook de verhouding tussen de T-helpercellen en de t-suppressorcellen verstoord worden ten nadele van de T-helpercellen. Het gevolg hiervan is dan weer dat het lichaam zijn eigen natuurlijke afweer meer en meer gaat onderdrukken, waardoor men vatbaarder wordt voor allerlei ziekten.

  Wanneer we spreken over basenvormend voedsel, dan dienen we vooral te denken aan voeding die we veel gebruiken en die bovendien veel kalk (Calcium) bevat namelijk, melk, alle voedsel dat van melk gemaakt wordt en voedsel dat met melk en melkproducten bereid wordt. Ook voedingsmiddelen die verrijkt worden met calcium (kalk) en voedingssupplementen die veel calcium bevatten spelen hierin dus een grote rol.

  Arterioslerose, multiple sclerose.

  Melk, alle voedsel dat van melk gemaakt wordt of met melk/melkproducten bereid wordt, voedingsmiddelen die verrijkt zijn met calcium (kalk) en voedingssupplementen die veel calcium bevatten, werken niet alleen negatief in op de pompfunctie van het hart, maaar veoorzaken bovendien ook een vernauwing van de aders en slagaders.

  Adervernauwing of met andere woorden arteriosclerose/multiple scelose, ontstaat voornamelijk door de vorming van plaque in het aderstelsel. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat die plaque voor meer dan 90% bestaat uit calcium of met andere woorden kalk. Dus ook bij adervernauwing is de overmatige aanvoer van calcium een zeer belangrijke oorzaak. In de geneeskunde wordt echter alleen maar aandacht besteed aan de cholesterol die in de plaque aanwezig is. Men zal dan ook enkel medicijnen laten innemen om het cholesterolpeil te verlagen.

  De grote hoeveelheid calcium in het bloed, is volgens mijn persoonlijke bevindingen, eveneens de grootste oorzaak voor een mogelijke klontervorming.

  Door dit alles zal het hart krachtiger moeten pompen om het bloed optimaal te laten circuleren in het lichaam. Door die verhoging van kracht zal de bloeddruk verhogen, gaan ook de aderwanden zwaarder belast worden en is de kans groter dat ze scheuren, waardoor er interne bloedingen kunnen optreden. Een mogelijke overbelasting, beschadiging of zelfs een uitval van de pompfunctie van het hart, kan hier dan weer het gevolg van zijn.

  Adervernauwing kan zich echter overal in het lichaam en dus ook in de hersenen voordoen, waardoor er dan een hersenbloeding kan ontstaan.

  Mogelijke acties om chronische hart- en vaatziekten te genezen.

  De uiteenzettingen over "Foutieve voeding" en "Arteriosclerose" , geven ons al een aanwijzijng van dat wat we eerst en vooral dienen te doen. Het volledig, zonder uitzondering, voor altijd, uit onze voeding schrappen van alle melk, melkproducten, alle voedsel dat met melk en/of melkproducten bereid wordt, met calcium verrijkt voedsel en voedingssupplementen die veel calcium bevatten.

  Deze actie zal meestal al na drie dagen resulteren in een duidelijke verbetering van de gezondheid. De betroffen persoon die dit toepast zal zich dan al veel gelukkiger voelen, zal minder gespannen zijn en over veel meer energie kunnen beschikken.

  Na 1 week zal in 90 tot 95% van de gevallen, zijn natuurlijke afweer en zijn uitscheidingsorganen terug normaal werken waardoor het lichaam zich gaat zuiveren van afvalstoffen. Vanaf dan kan het lichaaam, in de mate van het nog mogelijke, beginnen regenereren.

  Na 4 weken, zal men een duidelijk merkbare verbetering van de problemen kunnen vaststellen. De zuur/base verhouding in het lichaam zal hersteld zijn, waardoor de pompfunctie van het hart duidelijk zal verbeteren of mogelijk in een aantal gevallen zal optimaliseren. De verhouding tussen de T-helpercellen en de T-suppressorcellen, de natuurlijke afweer en de werking van de uitscheidingsorganen zal dan in de meeste gevallen optimaal zijn. De hoeveelheid cholesterol zal merkbaar gedaald zijn en de plaque in de aders zal voor een groot stuk of helemaal verdwenen zijn. Hierdoor zal ook de bloeddruk beginnen dalen.

  Is de pompfunctie van het hart op dat moment nog niet helemaal in orde, dan zijn er mogelijk nog structurele en/of spirituele factoren die zijn werking negatief beïnvloeden. Dit moet echter van persoon tot persoon uitgezocht worden.

  Niet te geloven, te simpel.

  Als je weet, dat de geneeskunde al honderden mogelijk duizenden jaren beweert, dat melk en melkproducten het beste voedsel zijn voor de mens, dan kan ik best begrijpen dat de hierboven vermelde actie als "Niet te geloven" en "Te simpel" bij u zullen overkomen.

  Nochthans is er in een natuur in evenwicht, alleen moedermelk als voedsel voorzien voor de mens en dan bovendien nog maar voor een bepaalde periode van zijn leven. De mens krijgt zelfs een nieuw gebit na de overschakeling op vaste voeding. Ook zullen in het wild levende dieren zich niet laten melken.

  Wanneer je op "Het Internet" eens de samenstelling van melk gaat opzoeken, dan vind je daar alleen wat elementaire stoffen zoals vet, mineralen, vitamines, calcium, lactose enz.. Van medicijnen zoals bijvoorbeeld antibiotica die in de veeteelt gebruikt worden, hormonen van de koe of hormonen die gebruikt worden om dieren vet te mesten, zal men echter niets terugvinden in de analyses.

  Wanneer je dan weet, dat men bij een gericht onderzoek van het Nederlandse drinkwater, men van de 22 medicijnen die men zocht, men er 15 in aantoonbare hoeveelheden heeft teruggevonden, dan stel ik mij grote vragen bij de samenstelling van melk die op het internet te vinden is.

  Ik heb echter geen enkel wetenschappelijk bewijs van wat ik hier neergeschreven heb. Wat ik wel heb is mijn persoonlijke ervaring dienaangaande.

  De hierboven vermelde acties zijn volgens mijn persoonlijke bevindingen ook van toepassing bij alle mogelijke gevallen van kanker, cystes, gezwellen en tumoren. Ik weet dat deze bewering bij u nog meer de wekbrouwen zal doen fronsen, maar toch ben ik er vast van overtuigd dat ze juist is.

  Allergie voor melk en melkproducten.

  Dat men allergisch kan zijn voor melk en melkproducten is in de geneeskunde al lang geweten. Dat er ook een graad van allergie bestaat, is echter door diezelfde geneeskunde niet gekend.

  Volgens mijn persoonlijke bevindingen en onderzoek, heeft een perfect gezonde mens een allergiegraad van ongeveer 3% voor melk en melkproducten. Wordt die mens ziek door bijvoorbeeld een verkoudheid, een griep, een keelontsteking, enz. dan kan die graad van allergie al vlug oplopen tot 20 à 40%. Krijgt de betroffen persoon een chronische ziekte dan kan de graad van allergie al vlug oplopen tot 80% of zelfs, naargelang de ziekte ernstiger wordt tot 95% en meer.

  Als regel kan men stellen dat, hoe groter de allergiegraad voor melk en melkproducten is, hoe giftiger de uitwerking ervan op het lichaam van de mens zal zijn. Het omgekeerde is echter ook waar namelijk, dat de allergiegraad sneller en spectaculairder zal dalen, wanneer deze mensen melk en melkproducten volledig zonder uitzondering uit hun voeding schrappen. Al na 1 dag zal men zich meer ontspannen en gelukkiger voelen en kan men bovendien over meer energie beschikken.

  Mensen met "Niet structurele chronische hartproblemen" hebben in 90 tot 95% van de gevallen een zware tot zeer zware allergie voor melk en melkproducten. Melk en melkproducten zijn voor die mensen als het ware vergif. Voor mensen met die allergiegraad, kan dan ook het eten van een "dame Blanche" met slagroom de dood voor gevolg hebben.

  Besluit.

  Indien je nu nog niet overtuigd bent van wat ik hier beweer, dan rest er nog maar 1 manier om uit te zoeken of het juist is, het zelf toepassen. Eén ding is echter zeker, het volledig zonder uitzondering voor altijd uit uw voeding schrappen van, alle melk, melkproducten, alle voedsel dat met melk of melkproducten bereid wordt, met calcium verrijkt voedsel en voedingssupplementen die veel calcium bevatten, zal zeker geen enkele negatieve bijwerking voor gevolg hebben. Dit kan niet gezegd worden van de pillen die je anders voor de est van je leven dag in dag uit zult moeten slikken.

  Je zult de nodige moed moeten vergaren om er aan te beginnen en natuurlijk over voldoende karakter moeten kunnen beschikken om het vol te houden. Ik kan je echter verzekeren dat je verbaast zult zijn van de resultaten, niet alleen op het gebied van hart- en vaatziekten maar ook op het gebied van acute ziekten. Je zult er niet alleen minder vatbaar voor zijn,  maar wanneer je ze toch krijgt, zullen ze ook minder intensief doorkomen.

  Dit artikel maakt deel uit van de blogs http://blog.senoirennet.be/s1s0i9k en http://blog.seniorennet.be/s8s0i9k , waarop je nog andere uiteenzettingen kan vinden over gezondheidsproblemen.

  02-11-2014, 00:00 Geschreven door bartjeb  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  14-06-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Prostaat, prostaatproblemen, prostaatvergroting, prostaatkanker, moeilijk kunnen urineren, PSA.

  Moeilijkheden met de prostaat.

  Heel wat mannen krijgen op oudere leeftijd te maken met problemen tijdens het urineren. Ze krijgen vrij dikwijls een impuls om te gaan plassen en wanneer ze dat dan gaan doen, kunnen ze maar een zeer geringe hoeveelheid urine kwijt geraken. Vrij dikwijls gaat dit plassen dan gepaard met al dan niet hevige pijnen. Meestal is de prostaat dan de oorzaak van al die problemen, zwelling en/of kanker zijn dan niet ver meer uit de buurt.

  Oorzaken van die prostaatproblemen.

  Over al die prostaatproblemen doen er allerlei verhaaltjes de ronde, die volgens mij absoluut niets te maken hebben met de ware oorzaak van het probleem. De echte oorzaak is volgens mijn persoonlijke bevindingen, een verstoring van de zuur/base verhouding van de lichaamsvochten in het lichaam ten nadele van het zuur.

  Bij mensen met prostaatproblemen zul je dan ook altijd, een zware allergische reactie vinden voor melk en melkproducten. Melk, melkproducten en voedingssupplementen die veel calcium (kalk) bevatten verstoren namelijk zeer erg de zuur/base verhouding in het lichaam, dit ten nadele van het zuur. Hierdoor gaat de zenuwwerking in het lichaam heel erg verminderen, met als gevolg dat er abnormale processen in het lichaam gaan ontstaan die onder andere een zwelling van de prostaat zullen veroorzaken.

  Door de verstoring van de zuur/base verhouding, zal er in het lichaam lichamelijke stress ontstaan. Hierdoor gaan de nieren verminderen in werking, gaan de afvalstoffen zich in het lichaam opstapelen en zal de natuurlijke afweer sterk in werking verminderen.

  In de eeerste plaats zal vooral de werking van de linker nier zeer sterk afnemen en in mindere mate die van de rechter nier. Hoe verder de ziekte gevorderd is hoe minder de nieren zullen werken. Dit heeft dan weer voor gevolg, dat men zeer gespannen is, men zich minder gelukkig gaat voelen en men bovendien over veel minder energie gaat kunnen beschikken of men met andere woorden moe is.

  Dit proces kan dan na verloop van tijd kanker veroorzaken. Bij middel van een bloedafname kan men dan de PSA waarde bepalen. Bij middel van een bioptie kan men dan bepalen of men kanker heeft en in welke mate dat die kanker aanwezig is in het lichaam.

  Behandeling van de oorzaak.

  Aangezien dat het bij prostaatproblemen om een ontzuring van de lichaamsvochten gaat, zal dan ook de eerste stap moeten zijn, het volledig zonder uitzondering uit de voeding schrappen van alle melk, melkproducten en alle voeding en/of voedingssupplementen die veel calcium bevatten.

  Door dit te doen, zal de zuur/base verhouding in het lichaam zich gaan herstellen, zal de natuurlijke afweer beter gaan werken en zal de lichamelijke stress oplossen, waardoor de nieren beter gaan werken en de afvalstoffen beter uitgescheiden zullen worden. Dit proces zal u dan ook gelukkiger en meer ontspannen maken, waardoor je dan ook over veel meer energie zal kunnen beschikken.

  In bepaalde gevallen kan het ook nog nodig zijn, om te zorgen voor een extra zuivering van het lichaam. Men kan dit op een veilige manier zeonder bijwerkingen doen, door gedurende 1 week het Schuesslerzout "Natrium Sulfuricum" in te nemen. Te bestellen bij de apotheker.

  Drie weken na het starten van deze behandeling, kan men dan best bloed laten trekken om de PSA waarde te bepalen. Deze PSA waarde zou dan nul of bijna nul moeten zijn. Alleszins zal men een zeer sterke daling van die PSA waarde kunnen vaststellen.

  Is de PSA waarde niet gelijk aan nul, dan is de waarschijnlijke reden, het onvolledig schrappen van alle melk, melkproducten en voedingssupplementen die veel calcium bevatten uit de voeding. Past men dit volledig correct toe, dan zal na verloop van tijd die PSA waarde naar nul dalen. Om die PSA waarde toch naar nul te brengen neemt men desnoods nogmaals gedurende 1 week "Natrium Sulfuricum" in. Men dient dit dan op te volgen tot de PSA waarde nul is.

  Deze behandeling past men best toe alvorens tot een operatie of een correctie van de prostaat over te gaan. Zelfs wanneer de kanker in een ver gevorderd stadium is geëvolueerd, is het nog zeer nuttig om deze behandeling toe te passen. Dit omdat ze de natuurlijke afweer van het lichaam terug op peil brengt, waardoor het risico op problemen tijdens een operatie sterk zal verminderen.

  Behandeling in de geneeskunde.

  In de geneeskunde is de behandeling er meestal op gericht om de symptomen te corrigeren en/of weg te nemen. Men gaat daartoe operatief de prostaatklier corrigeren of wegnemen, om vervolgens in overeenstemming met de toestand van de betroffen persoon, hormonentherapie, radiotherapie en/of chemotherapie toe te passen. Al deze behandelingen hebben natuurlijk door de bijwerkingen, zeer nare gevolgen op het verdere leven van de betrokken persoon.

  Het corrigeren of wegnemen van de prostaat, zal altijd in het verdere leven de hormonale werking in het lichaam verstoren. Hierdoor zal er structurele stress ontstaan, waar men niets meer aan kan doen.

  Ondergaat de betroffen persoon een hormonentherapie, dan zal de hormonale werking van het lichaam nog meer verstoord worden en zal er ook nog lichamelijke stress ontsaan. Als voornaamste bijwerkingen van de hormonentherapie kunnen we aanhalen, slaapproblemen, veelvuldig moeten gaan plassen, pijn in de borststreek, opwellingen van warmte (Opvliegers) en soms misselijkheid. Al deze en mogelijk nog andere bijwerkingen hebben op hun beurt voor gevolg, dat men hypernerveus wordt waardoor men een zeer lastige persoon wordt om mee samen te leven.

  Een andere bijwerking van een behandeling met hormonen, is de verstoring van de balans tussen de mannelijke en de vrouwelijke hormonen in het lichaam.Als gevolg hiervan gaan de borsten groeien en kan er in het lichaam de neiging ontstaan om zich aangetrokken te voelen tot andere mannen. Eenzelfde probleem doet zich voor bij vrouwen die één of andere hormonale behandeling ondergaan. Een behandeling met hormonen is dus één van de meest voorkomende oorzaken voor de toename van het aantal homo's en lasbiennes. Denk hierbij ook aan de pil als anticonceptie middel.

  Radiotherapie toegepast op de prostaat, heeft op het ogenblik van de toepassing, buiten het optreden van mogelijke misselijkheid, weinig andere bijwerkingen. De eigenlijke bijwerkingen kunnen echter veel later, na het beëindigen van de therapie, tot uiting komen. Inderdaad door de bestraling zullen de spieren, de beenderen en de plaatselijke organen in het ganse bekkengebied verzwakt worden, wat op termijn kan leiden tot een liesbreuk, een bekkenbreuk en/of uitscheidingsproblemen zoals incontinentie.

  Bij het toepassen van cheotherapie zal er altijd ook een deel van de maag- en darmflora vernietigd worden, waardoor de spijsvertering in het gedrang komt.Hierdoor gaat dan op zijn beurt de natuurlijke afweer van het lichaam sterk verminderen en ontstaat er lichamelijke stress.Misselijkheid, diarree, haaruitval en ander problemen kunnen hiervan het gevolg zijn. Bij het ondergaan van chemotherapie is het dan ook aan te bevelen om tijdens de kuur een "Probiotica" in te nemen zoals, "Orthiflor Original" van de firma Orthica. Hoe men dit moet innemen is afhankelijk van het ziektestadium en de behandeling die men moet ondergaan.

  Gaat men tijdens het ondergaan van een chemotherapie, om de één of andere reden antibiotica toedienen, dan kan dit nefast zijn voor het leven van de betroffen persoon. De reden hiervoor is de doorgedreven varnietiging van de maag/darmflora. Hierdoor komt de spijsvertering in het gedrang en worden er te weinig vitale stoffen opgenomen, waardoor de natuurlijke afweer zeer sterk achteruit zal gaan.

  Al deze behandelingen hebben ook nog, wanneer men verneemt dat men ze moet ondergaan, een enorm negatieve uitwerking op de spirituele gezondheid van de betroffen persoon. De meeste mensen die ze moeten ondergaan, zullen de aankondiging van die behandeling dan ook aanvoelen als een doodvonnis dat over hen uitgesproken wordt. Het gevolg hiervan is natuurlijk, dat er zowel in het lichaam als in de geest van de betroffen persoon allerhande soorten van stress kunnen ontstaan. Deze stress is zeker niet bevorderlijk voor de optimale werking van de natuurlijke afweer en het lichaam.

  Wat kan men best doen wanneer men al in behandeling is.

  Wil men volledig kunnen genezen van prostaatproblemen, dan is het eerste wat men moet doen, het herstellen van de zuur/base verhouding in het lichaam. Door dit te doen zal de natuurlijke afweer van het lichaam hersteld worden en zal de lichamelijke stress verdwijnen.

  Hierdoor gaan de uitscheidingsorganen beter werken en zullen de afvalstoffen beter uit het lichaam afgevoerd worden. Bovendien zal men zich beter in zijn vel gaan voelen en over veel meer energie kunnen beschikken. Deze toestand is dan ook zeer nuttig, zeker wanneer men indien nodig, nog een andere behandeling moet ondergaan.

  Het is dan ook mogelijk en zelfs aan te bevelen, om op eender welk moment van een behandeling, aan te vangen met het corrigeren van de zuur/base verhouding der lichaamsvochten. Dit wil zeggen, het volledig zonder uitzondering schrappen van alle melk, melkproducten en voedingssupplemendten die veel calcium bevatten uit de voeding.

  Om het lichaam volledig te zuiveren en de PSA waarde naar nul te brengen, is het dan ook zeer nuttig om gedurende 1 week het Schuesslerzout "Natrium Sulfuricum" in te nemen. Dit zout bezit de eigenschap om de afvalstoffen zeer snel uit het lichaam te verwijderen, waarddoor de natuurlijke afweer nog beter zal gaan werken.

  Past men deze regel correct toe, dan kan men na drie weken aan de hand van een bloedstaal de PSA waarde laten bepalen. Normaal zal de PSA waarde dan sterk gedaald zijn of al op nul staan. De vastgestelde PSA waarde zal dan afhankelijk zijn, van de ernst van de ziekte van de betroffen persoon, op het ogenblik dat die begon met de correctie van de zuur/base verhouding.

  Op het ogenblik dat de PSA waarde "Nul" is, is het aan te bevelen om te stoppen met iedere verdere behandeling. De voortzetting van  een behandeling, zal dan alleen maar een schadelijke uitwerking hebben op de rest van het lichaam van de betroffen persoon. Het gezegde, "We gaan voor alle zekerheid de behandeling verder zetten", is voor mij een teken dat men niet weet waarmee men bezig is. Men heeft met ander woorden zelf geen vertrouwen in de behandeling die men toepast en het bereikte resultaat.

  Wat ik hier geschreven heb is bijna niet te geloven.

  Ik kan zeer goed begrijpen dat wat ik hier geschreven heb, als te simpel en ongelooflijk zal overkomen bij de meeste mensen die dit lezen. De enige manier om te weten te komen of dit al dan niet werkt is dan ook het toe te passen. Eén voordeel is er aan deze behandelinng wel verbonden, namelijk het feit dat de toepassing ervan, geen enkele schadelijke bijwerking zal vertonen en dus ook niet negatief zal inwerken op de lichamelijke en de spirituele gezondheid van de betrokken persoon.

  Opmerking.

  Tijdens het ondergaan van één of meerdere van die behandelingen kan er, door het slikken van medicijnen en/of pijnstillers, het drinken van veel koffie en/of cafeïnerijke drankjes en het innemen van voedingssupplementen die veel cafeïne bevatten, een teveel aan maagzuur in de maag ontstaan. Aanwijzingen hiervoor zijn de vorming van slijmen in de keel, heesheid en/of een branderig gevoel in de maag en/of de slokdarm.

  Dit teveel aan maagzuur kan dan, tijdens oprispingen en/of tijdens de slaap, langs de mond in de luchtpijptakken en vervolgens in de longen terecht komen. Daar kan het dan brandwonden veroorzaken, die op hun beurt heel hevige pijnen in de borststreek kunnen voor gevolg hebben. Deze brandwonden kunnen zelfs een zeer nadelige invloed hebben op de werking van het hart.

  Meestal gaat men er dan vanuit, dat deze pijnen veroorzaakt worden door een ontsteking en/of uitzaaingen van kanker. Aan de hand van deze veronderstelling gaat men dan antibiotica toedienenn of chemotherapie toepassen, behandelingen die het probleem zeker niet zullen oplossen en bovendien veel bijwerkingen hebben.

  De enige manier om dit op te lossen is, het neutraliseren van het teveel aan maagzuur en dus ook van de slijmen in de mond. Om dit te verwezenlijken gebruikt men best gedurende 3 à 4 dagen de maagzuurremmer "Gaviscon". Het is echter wel aan te bevelen, om de tabletten niet door te slikken maar om ze in de mond langzaam te laten smelten. In de mond dient men dan het mengsel goed rond te zetten en langzaam beetje bij beetje door te slikken.

  Door dit te doen, zal het teveel aan maagzuur geneutraliseerd en de slijmen opgelost worden. Hierdoor zal de pijn in de borststreek langzaam verdwijnen. Indien de natuurlijke afweer terug optimaal werkt, zullen de brandwonden uit zichzelf langzaam herstellen.

  Het is wel mogelijk dat er na een tijdje terug een teveel aan maagzuur in de maag ontstaat, kentekenen zijn slijmen en/of een branderig gevoel. Best neemt men dan terug "Gaviscon" in tot de slijmen en/of het branderig gevoel verdwenen zijn. Meestal zal dan de inname van 1 à 2 tabletten volstaan. Een continue opvolging van dit probleem tijdens zijn ganse verdere leven is dan ook aan te bevelen. 

  Dit artikel maakt deel uit van een reeks over chronische ziekten, die je kan terugvinden op de blogs http://blog.seniorennet.be/s1s0i9k en blog http://blog.seniorennet.be/s8s0i9k.

   

  14-06-2014, 00:00 Geschreven door bartjeb  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  25-10-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Longproblemen, longontsteking, hartproblemen, longkanker, een tumor in de longen.

  Longproblemen, longontsteking.

  Wanneer men problemen vaststelt in de longen, dan gaat men er in de meeste gevallen van uit dat men een longontsteking heeft. In heel wat gevallen gaat het echter niet om een ontsteking maar, om brandwonden die veroorzaakt worden door een teveel aan maagzuur dat via de slokdarm, het strottenhoofd en de luchtpijptakken in de longen is terecht gekomen.

  Zeker wanneer de betrokkene slijmen in de keel heeft, hees is, moeilijk kan ademhalen, of een brandend gevoel in de maag en/of de slokdarm heeft, is de kans groot dat de vlekken die men op de longen ziet, brandwonden zijn die veroorzaakt werden door maagzuur dat in de longen is terecht gekomen. 

  Het beste dat men in dergelijk geval kan doen, is het teveel aan maagzuur neutraliseren door gedurende 3 à 4 dagen een maagzuurremmer zoals "Gaviscon" in te nemen. Men dient dan wel de tabletten in de mond te laten smelten, ze in de mond zo lang mogelijk goed rond te zetten en vervolgens beetje bij beetje door te slikken.

  Het spreekt voor zichzelf dat men nadien continue de oeveelheid maagzuur en de toestand van de longen moet opvolgen en onder controle houden. De minste slijmvorming die zich nadien in de mond voordoet, of een branderig gevoel in de maag en/of de slokdarm, zal dan ook direct moeten gevolgd worden door de inname van 1 of meerdere tabletten "Gaviscon".

  Een teveel aan maagzuur wordt meestal veroorzaakt door het drinken van te veel koffie, cola (Cafeïne) en energiedrankjes, het te veel eten van energiebars en voedingssupplementen die veel cafeïne bevatten. Ook het dag in dag uit innemen van dezelfde medicijnen en het gebruiken van veel zuurhoudende voeding, kan een teveel aan maagzuur veroorzaken. De betroffen personen zijn ook meestal zwaar allergisch voor koffie en/of cafeïne. Het is dan ook aan te bevelen om koffie, voeding en drankjes die veel cafeïne bevatten uit de voeding te schappen en te vervangen door plat water of slappe thee.

  In dergelijk geval een "Antibioticum" toedienen zal de brandwonden niet genezen en zal bovendien een deel van de maag- darmflora vernietigen, waardoor de opname van vitale stoffen in het gedrang komt en de natuurlijke afweer in belangrijke mate zal afnemen. Hierdoor zal de gezondheid van de betrokkene nog verslechteren. Willen de brandwonden in de longen kunnen genezen, dan is het uitermate belangrijk dat de natuurlijke afweer van het lichaam optimaal werkt.

  Hartproblemen.

  Wanneer er maagzuur in de longen komt den daar brandwonden veroorzaakt, dan zal er in het lichaam lichamelijke stress ontstaan. Hierdoor gaan de nieren slechter werken en zullen de afvalstoffen zich in het lichaam opstapelen. De intensiteit van de stress zal dan ook in verhouding staan tot de hoeveelheid maagzuur dat in de longen is terecht gekomen.

  Vooral de linker nier zal sterk in werking varminderen. Dit alles heeft dan op zijn beurt weer voor gevolg dat er verkrampingen in de borststreek optreden die dan problemen met de hartfunctie kunnen veroorzaken.

  Daar het lichaam zal trachten om het zuur te neutraliseren door de vorming van slijmen, zullen de luchtwegen verstopt geraken en zal de ademhaling moeilijker en moeilijker worden. Hoe groter de hoeveelheid maagzuur en dus ook de hoeveelheid slijmen, hoe moeilijker de ademhaling zal verlopen.

  Dit alles zal natuurlijk ook een negatieve uitwerking hebben op het spirituele evenwicht van de betroffen persoon.

  Het innemen van voldoende "Gaviscon" zal dan ook de lichamelijke stress neutraliseren en zal de nierwerking optimaliseren waardoor het lichaam gezuiverd wordt. Bovendien zal de ademhaling en de functie van het hart indien nog mogelijk langzaam herstellen. Ook zal de betroffen persoon over meer energie kunnen beschikken waardoor hij zich beter in zijn vel zal gaan voelen. Dit alles natuurlijk op voorwaarde dat de structuur van het hart en de longen nog volledig in orde zijn.

  Longontsteking, longkanker.

  Is de vermoedelijke longontsteking voorafgegaan door, een neus-, keel-, middenoorontsteking, of een bronchitis, dan kan men met tamelijke zekerheid zeggen dat het om een echte longontsteking of longkanker zal gaan en dient men de overeenkomstige behandeling toe te passen.

  Een tumor in de longen.

  Indien men bij een onderzoek van de longen vaststelt, dat er een gezwel/tumor in de lonngen aanwezig is, dan is het beste wat men kan doen, het volledig zonder uitzondering schrappen van alle melk en melkproducten uit de voeding. Zie het artikel "Tumoren en gezwellen in het hele lichaam, hernia", van blog http://blog.seniorennet.be/s8s0i9k ,

  Na ongeveert 3 weken dient men dan na te gaan of het gezwel/tumor, is afgenomen in omvang, hetzelfde is gebleven, of in omvang is toegenomen. Is het in omvang afgenomen dan dient men, buiten het voor altijd schrappen van alle melk en melkproducten uit de voeding, verder niets te doen. Verdere opvolging van de toestand is natuurlijk noodzakelijk.

  Een gezwel/tumor in de longen, gaat bijna altijd gepaard met de vorming van slijmen in de mond en/of de longen. Mucovisidose, astma en snel buiten adem geraken, kunnen dan ook aanwijzingen zijn dat er zich in de longen een gezwel/tumor aan het vormen is.

  Dit artikel maakt deel uit van de blogs http://blog.seniorennet.be/s1s0i9k en http://blog.seniorennet.be/s8s0i9k, waarop je nog andere uiteenzettingen kan vinden over gezondheidsproblemen. 
  25-10-2013, 00:00 Geschreven door bartjeb  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (3 Stemmen)
  15-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Oligo- elementen.

  De Oligo-elementen.

   

  Uitgebreide informatie over oligo elementen en vitamines kan je terugvinden in de boeken: Geneeskrachtige kruiden voor gezonden en zieken. Gaston van Bortel. Uitg. Passieflora en in de documentatie van Dr.Ménétrier uit Parijs.

  Homeopathie in de Praktijk. Medisch Handboek. Uitg. La Rivière & Voorhoeve bv. Zwolle. ISBN 90 6084 258 8.

  De Kleine Dokter. Dr. Vogel. Uitg. Kosmos ISBN 978902587264.

   

  Ik persoonlijk heb kennis van 5 firma’s die oligo elementen aanmaken namelijk, DOLISOS merknaam oligostim, Oligoden van HEEL, Loboratoires BIOGAM, VITA FYTEA merknaam Oligo Bio-Catalyzer en UNDA merknaam Gammadyn.

   

  Indien je bepaalde Oligo Elementen in de handel niet kan bekomen, dan kan je ze langs uw apotheker laten aanmaken bij DOLISOS of een ander homeopathisch labo. Overeenkomstig het element dat je vraagt zullen zij het dan aanmaken in de homeopathische verdunning (Potentie) D6, D8, D10, of D12.

   

  De oligo-elementen

   

   

  AG – Zilver.

  Maagpijn, hikwerend, sommige infecties, keelaandoeningen, bloedarmoede, prikkeling van de stembenden.

  Al – Aluminium.

  Achterlijkheid, mongolisme, onzekerheid, psychische verschijnselen, opgewondenheid, neurovegetatieve dystonie, alvleesklier, zaadballetjes, eierstokken, spieren, slapeloosheid,uitputting, psoriasis, schildklierwerking.

  As – Arsenicum.

  Lever, nieren, bloed, zenuwen, algemene uitputting, bloedarmoede, hartzwakte met benauwdheid, moeilijke ademhaling, haaruitval, eczeem.

  Au –Goud.

  Hartaandoeningen, benauwdheid, pijn, hartvergroting, aorta en bloedvaten, bloedopdrang, sclerose in plakken, reuma.

  Ba – Barium.

  Aderverkalking, neoplasie, afgeleefdheid.

  Bi – Bismuth.

  Neus-, keel- en oorinfecties, slijmvliezen, lymfeweefsels, klieren, spijsvertering, darmstoornissen.

  Bo – Boor.

  Angina, zenuwachtige spijsvertering, mondaandoeningen, spruw, vallende ziekte, verlamming. Verhoogd de bloeddruk.

  Br – Broom.

  Zenuwaandoeningen, krampachtige hoest, vallende ziekte slapeloosheid. =Kalium Bromatum.

  C – Koolstof.

  Abnormale toename van witte bloedcellen, infecties, maag- en darmbezwaren, vervolledigt de opotherapeutische behandeling, alle maag- en darmaandoeningen.

  Ca – Calcium.

  Ontkalking, zwangerschap, zogen, rachitisme, haar, nagels, tanden, zwakte van de ruggegraat en nekspieren, reumapijnen verergerd door vochtigheid.

  Co – Cobalt.

  Mergbeen, milt, lever, alvleesklier, synthese van hemoglobine met ijzer en koper, bloedarmoede, leukemie, tumoren, maag- en vasculaire krampen, bloeddruk, tachycardie, hoofdpijn, angst, cellulitis, oog- en concentratieproblemen.

  Cu – Koper.

  Chronische en acute ontsteking van de lever, nieren, alvleesklier, bloed en voornamelijk de vrouwelijke geslachtsorganen, alle krampen, virusziekten, griep, neoplasie, zwaarlijvigheid,cellulitis, psoriasis, beendertuberculose.

  Cr – Chroom.

  Alvleesklieraandoeningen, slechte assimilatie van vetten en suiker, suikerziekte, dorst, jeuk, lucht in de darmen, zenuwachtigheid, huidschilfers, psoriasis, eeltvorming.

  Fe – Ijzer.

  Bloedarmoede, bleekheid, leukemie, abnormale maandstonden, ontstoken reuma, arthritisme.

  Fl – Fluor.

  Kalkfixatie, rachitisme, ontkalking, tandontsteking, wonden, beenderweefsels, schildklier, thymus.

  I – Iodium.

  Schildklier, (gewicht, zenuwen, benauwdheid), bloedviscositeit, hoge bloeddruk, arteriosclerose, alvleesklier, milt, hypofyse, geslachtsklieren, arthrose.Verlaagt de bloeddruk.

  K – Kalium.

  Watermetabolisme, nieren, moeilijke waterafdrijving, reuma, cellulitis, oedeem, nachtzweten, zwakte tussen de schouderbladen, bloed, bijnieren, slijmvliezen, verzwering, spierzwakte.

   

  Li – Lithium.

  Evenwicht tussen natrium en kalium: waterafdrijvend, steentjes, reuma, jicht, arthritisme, zenuwinzinking, overgevoeligheid, zenuwtrekkingen, slapeloosheid, vermindering van intellectueel potentieel, karakteronbestendigheid bij kinderen, abnormale veroudering.

  MG – Magnesium.

  Kalkmetabolisme bij kinderen, herstellenden en ouderlingen, zenuwarthritisme, zenuwontsteking, zenuwspieren en geslachtsweefsels, zwangerschap en zogen, colitis, hypofyse, haar, prostaat.

  Mn – Mangaan.

  Allergische toestanden, arthritisme, astma, jeuk, coryza, eczeem, hoofdpijn, lever- en gezichtsstoornissen, angst, agressiviteit, groei, chronisch reuma, hartkloppingen, wisselvallige bloeddruk, steriliteit, onontwikkelde zaadballen, pijnlijke maandstonden, vermoeidheid ’s morgens.

  Mo – Molybdeen.

  Uitputting, abnormale vermoeidheid, bloedarmoede, neoplasie, slijmvliezen.

  Ni – Nikkel.

  Cellulitis, zwaarlijvigheid, oververmoeidheid, evenwicht lever en alvleesklier, suikerziekte, neoplasie.

  Pb – Lood.

  Syfilisaandoeningen, neoplasie

  P – Fosfor.

  Voortplanting, groei, assimilatie, bloed, hersenen en spierwerking, ontkalking, zenuwzwakte, geestelijke vermoeidheid, seksuele zwakte, depressie, astma, heesheid, slechte bloedsomloop, psychische moeilijkheden, krampen, schildklieraandoeningen, doet bloeddruk dalen.

  Pt –Platina.

  Suikerziekte, neoplasie, bloedarmoede.

  S – Zwavel.

  Allergie, ontsteking, alle huidziekten, eczeem, doffe huid, slechte werking van de gal en nieren, schele hoofdpijn, arthrose, astma, artralgie, longen, eierstokken.

  Sb – Stibium.

  Chronische leverontstekingen, prostaat, acuut reuma

  Se – Selenium.

  Huid, mycose, nieren, vermoeidheid, uitputting, kanker.

  Si – Silitium.

  Arthrotuberculose, ontkalking, rachitisme, te hoge bloeddruk, arteriosclerose, cholesterol, huidvervorming, ontzoutingskuur.

  ST – Tin.

  Besmetting door stafylokokken, huidziekten, erytheem, psoriasis, mazelen, jeuk, keel-, neus- en oorontsteking, longtuberculose, neoplasie.

  Ti – Titaan.

  Huid , neoplasie.

  Zn – Zink.

  Hypofyse, lever, alvleesklier, prostaat, voortplanting, borstvoeding, verouderen, depressie, onrustige slaap met nachtmerries, zenuwachtigheid, stuiptrekkingen, verlegenheid, geprikkeldheid, stijfheid, slecht geheugen,verlamming, maandstonden, psoriasis.

  Va – Vannadium.

  Fixeren van kalk in de beenderen, uitputting, neoplasie.

  G – Germanium.

  Ondersteuning immuunsysteem, activeert macrofagen, uitschakeling vrije radicalen.

  M – Mercurius Solubilis.

  Ontsteking van Keel, amandelen, tandvlees. Werkt in op ingewanden, lever, blaas, geslachtsorganen, bij druiper en syfilis, gewrichtsreumatiek, klier – en beenziekten.

   

   

  Dit artikel maakt deel uit van de blogs http://blog.seniorennet.be/s1s0i9k en http://blog.seniorennet.be/s8s0i9k waarop je nog andere uiteenzettingen kan vinden over gezondheidsproblemen.

  15-12-2012, 00:00 Geschreven door bartjeb  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (9 Stemmen)
  15-07-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Melk en melkproducten in onze voeding

  Melk en melkproducten in onze voeding.

   

  Zoals uit de meeste van de voorgaande artikels blijkt, is melk en de daarvan afgeleide producten, één van de belangrijkste oorzaken voor de verstoring van de zuur/base verhouding in het lichaam. Nochthans worden melk en melkproducten, in wetenschappelijke middens aangeprezen als, absoluut noodzakelijk voor het verkrijgen van sterke beenderen. Ik wil dan ook met dit artikel trachten aan te tonen, dat de mens geen melk en melkproducten nodig heeft om sterke beenderen te verkrijgen en dat ze bovendien op lange termijn schadelijk zijn voor de gezondheid.

   

  Natuurlijke argumenten voor het “NIET” gebruiken van melk en melkproducten.

   

  Vooreerst wil ik er u op wijzen, dat de enige melk die goed is voor de mens, moedermelk is. Indien nu, melk en de daarvan afgeleide producten, nodig zouden zijn voor de mens, dan zou in een natuur die zelf streeft naar evenwicht, voorzien zijn dat onze moeder tot het einde van haar dagen borstvoeding zou kunnen geven. Dit is echter niet zo, wat duidelijk een aanwijzing is voor het feit dat melk niet nodig is voor het verdere leven van de mens.

   

  Ook is het in het dagelijkse leven zo, dat een baby bij het overschakelen van borstvoeding naar vaste voeding, langzaam zijn gebit, de zogenaamde melktandjes, gaat vervangen door een steviger gebit dat die vaste voeding kan verwerken. In de natuur is dus klaar en duidelijk voorzien, dat melk en zelfs moedermelk, na een bepaalde periode in het leven, niet meer nodig is voor een gezond en evenwichtig leven van de mens.

   

  De lengte van de periode voor het gebruiken van moedermelk zal, voor een mens die leeft in natuurlijke omstandigheden, voor een groot deel bepaald worden door de aanwezigheid van voldoende ander vast voedsel in zijn leefomgeving. Is er schaarste aan vast voedsel, dan kan de periode voor het geven van borstvoeding al vlug oplopen tot 3 en meer jaar. In dit geval echter, kan men borstvoeding aanzien als een aanvullende voeding, die alnaargelang het kind ouder zal worden, zal afnemen in hoeveelheid en frekwentie voor het geven van borstvoeding.

   

  Nog geen 20 jaar geleden was het echter zo, dat men aan jonge moeders de raad gaf, om geen borstvoeding maar flessenvoeding te geven. Aan de vrouwen die dat deden gaf men dan een medicijn om de melkproductie te onderdrukken. Men besefte toen echter niet, mogelijk zelfs heden ten dage nog altijd niet, dat men hierdoor de hormonale werking van het lichaam verstoorde.

   

  Deze verstoring, is volgens mijn bescheiden mening, één van de mogelijke oorzaken voor het heden ten dage veelvuldig voorkomen van borstkanker bij vrouwen. Gelukkig is er een evolutie ten goede en geven meer en meer jonge moeders nu borstvoeding.

   

  We zullen nu nog moeten trachten om, de periode voor overschakeling naar vaste voeding, op een geleidelijke en natuurlijke manier te laten verlopen. Vooral voor de buiten huis werkende vrouw kan dit een probleem vormen. Ook, omdat men het geven van borstvoeding in het openbaar, in veel landen nog aanziet, ik zou bijna zeggen als “Heiligschennis”, kan dit ook dienaangaande voor problemen zorgen. Het afkolven van de moedermelk en bewaring in de koelkast tot op het ogenblik van gebruik, kan hier voor een tijdelijke en degelijke oplossing zorgen.

   

  Gaan we in de tijd terug naar het leven van de oermens, dan kunnen we ook stellen, dat een in het wild levende koe zich zeker niet zal laten melken door de mens.

   

  Indien melk echt nodig zou zijn voor de mens, hoe komt het dan dat zelfs een kalf maar een beperkte periode melk van haar eigen moeder gebruikt en dat een koe maar een bepaalde periode melk produceert?

   

  Ook bij een kalf is er een evolutie waar te nemen in het zogen van melk bij de koe. Een pasgeboren kalf gebruikt vlak na de geboorte enkel melk als voeding. Langzaamaan zal het kalf echter, wanneer het begint te grazen, minder en minder melk gaan gebruiken. De status van melk evoleert dan van, enige voeding naar bijvoeding. Uiteindelijk zal het kalf geen melk meer gebruiken als voeding.

   

  De samenstelling van melk en melkproducten.

   

  Wanneer we op internet of waar dan ook, eens gaan opzoeken wat de samenstelling van melk en melkproducten is, dan vinden daar zeer weinig van terug. Buiten “Calcium” (kalk), vet, mineralen, eiwitten en bepaalde vitamines, wordt er weinig of niets weergegeven.

   

  Wanneer we de verpakkingen van melk eens van naderbij bekijken, dan zien we wel een vermelding van de hoeveelheid vetten die in melk aanwezig zijn en een opsplitsing van de verzadigde en onverzadigde vetten. De verzadigde vetten zijn duidelijk meer aanwezig dan de onverzadigde. Nochthans wordt algemeen aangenomen, dat te veel verzadigde vetten schadelijk zijn voor de gezondheid, vooral dan voor het hart en de bloedvaten.

   

  Over HDL en LDL cholesterol en hormonen is er weinig of niets terug te vinden. Zelf ben ik er echter van overtuigd, dat zeker een aantal van deze stoffen aanwezig zijn in melk en de talloze melkproducten.

   

  Ik persoonlijk ben ervan overtuigd, dat in melk hormonen zitten. Ik denk hier dan meer bepaald aan hormonen die eigen zijn aan de koe, maar ook aan hormonen die gebruikt worden in de veeteelt bij het fokken van de dieren. Volgens mijn persoonlijke bevindingen, werken deze hormonen negatief in op de werking van de schildklier van de mens, waardoor zijn lichaamsgewicht gaat toenemen en ook zijn energieniveau gaat dalen.

   

  In het boek “Homo Energeticus van Dr. Peter Aelbrecht Standaard Uitgeverij, ISBN 978 90 02 22328 0” heb ik voor een deel de bevestiging van mijn overtuiging gevonden. Volgens Dr. P. Aelbrecht zitten er in koemelk groeihormonen die een kalf in één jaar tijd 100 kg in gewicht doen toenemen.

   

  Aangezien nu de laatste 50 à 60 jaar het gebruik van melk en melkproducten enorm is toegenomen, kan dit mogelijk samen met de overmatige consumptie van suikerrijke voeding en drank, gedeeltelijk een verklaring zijn voor de abnormale toename van het lichaamsgewicht van de hedendaagse mens.

   

  De verontreiniging van melk en melkproducten.

   

  Wat de verontreiniging van melk en melkproducten betreft vinden we helemaal niets terug in de analyse van die melk en melkproducten. Ik denk hier meer bepaald aan resten van medicijnen die gebruikt worden in de veeteelt zoals hormonen, antibiotica, enz.

   

  Zo las ik een tijdje geleden in een tijdschrift (ik weet niet goed meer welk), dat bij een analyse van het water van de Schelde, men in verhouding meer vrouwelijke hormonen heeft teruggevonden dan dat er aanwezig zijn in het lichaam van een zwangere vrouw.

   

  Verder denk ik aan resten van herbicieden, pesticieden, fungicieden, nematocieden en meststoffen die in de landbouw gebruikt worden voor de aanmaak van het voedsel voor de koe. Van een aantal van die herbicieden, fungicieden, nematocieden en pesticieden is namelijk geweten, dat ze kanker kunnen veroorzaken en een hormonale uitwerking kunnen hebben op het lichaam van de mens.


  Indien er 30 jaar na het invoeren van het verbod, om nog "DDT" te gebruiken in de landbouw, volgens wetenschappelijk onderzoek nog resten zijn terug te vinden in moedermelk, dan zitten die met grote waarschijnlijkheid ook in andere melk en melkproducten.
   

  Wil je hierover meer weten, dan raad ik u aan, om het Nederlandstalig tijdschrift “SCIENTIFIC AMERICAN” nummer 1 van 2011 te lezen. Op blz 30 vind u dan het artikel “De dreiging van de hormoonverstoorders”. Het artikel gaat meer bepaald over synthetische stoffen die in het millieu zijn terechtgekomen.

   

  Sommige van deze stoffen, namelijk de “Endocriene disruptors”, bootsen het gedrag van natuurlijke hormonen na en werken alzo in op de ontwikkeling en de voortplanting van mens en dier. Bij mannelijke alligators in Florida heeft men alzo kunnen vaststellen dat ze, tengevolge van de vervuiling met insecticieden een verkleinde penis hadden en ook afwijkingen aan de testikels vertoonden.

   

  Stof genoeg dus om eens na te denken over de geweldige toename van homoseksualiteit bij mannen en vrouwen die de laatste jaren heeft plaatsgevonden.

   

  Ook van medicijnen die door de mens gebruikt worden, vind ik niets terug in die analyses. Nochthans heeft men een aantal jaren terug, bij een gericht onderzoek van het drinkwater in Nederland, bij 15 van de 22 medicijnen die men zocht, aantoonbare resten teruggevonden in dat drinkwater. Bron: Het tijdschrift “Gezond NU, een uitgave van Mix Media, Postbus 134, 3840 AC Harderwijk Nederland”.

   

  Als ik dan bedenk dat het meeste drinkwater van een koe uit een waterput wordt opgepompt, of afkomstig is van een vijver of een gracht, dan ben ik er van overtuigd, dat dit water nog meer bezoedeld zal zijn dan het Nederlandse drinkwater. Ik ben er dan ook nagnoeg zeker van, dat er van die medicijnen ook wel resten in melk en melkproducten zullen terug te vinden zijn.

   

  Besluit

   

  Voor mij persoonlijk, zijn alleen al de natuurlijke argumenten voor het niet gebruiken van melk en melkproducten, voldoende om er geen of nog zo weinig mogelijk van te gebruiken als voeding. Zeker wanneer men een chronische ziekte heeft wil ik aanraden om totaal geen melk en melkproducten meer te gebruiken.

   

  Alleen al het stoppen van de consumptie van melk en melkproducten zal op termijn (1 à 3 maanden) een stabilisatie of een verbetering van de gezondheid bewerkstelligen. Afhankelijk van het stadium waarin de ziekte is geëvolueerd, kan er ook nog een zekere regeneratie of mate van genezing optreden.

   

  Volgens mijn persoonlijke bevindingen, vormen de consumptie van melk en melkproducten, de hoofdoorzaak van heel wat chronische ziekten. Zoals daar zijn, heel wat hart- en vaatziekten, arteriosclerose (De placque in de aders bestaat voor meer dan 90% uit calcium of met andere woorden kalk, dat overvloedig in melk en melkproducten aanwezig is), diabetes, epilepsie, ALS, SMA, de ziekte van Alzheimer of dementie, MS, langzaam tot stand gekomen verlammingen en mogelijk nog andere onverklaarbare en/of ongeneeslijke ziekten.

   

  Persoonlijk ben ik er van overtuigd, dat men er nooit in zal slagen om deze ziekten te genezen, indien men eerst niet volledig stopt met de consumptie van melk en melkproducten.

   

  Alleen gericht wetenschappelijk onderzoek naar de aanwezigheid in melk van de hier genoemde stoffen kan aantonen of het gebruik van melk en melkproducten al dan niet verantwoord is voor de mens.

   

  Ik persoonlijk ben er van overtuigd, dat melk en melkproducten niet geschikt zijn als voedsel voor de mens en dat ze bovendien op lange termijn zeer schadelijk zijn voor de gezondheid.

  Dit artikel maakt deel uit van de blogs http://blog.seniorennet.be/s1s0i9k en http://blog.seniorennet.be/s8s0i9k waarop je nog andere uiteenzettingen kan vinden over gezondheidsproblemen.

  15-07-2011, 00:00 Geschreven door bartjeb  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (3 Stemmen)
  11-04-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De ziekte van Parkinson

  De ziekte van Parkinson.

   

  Net als bij epilepsie is deze ziekte het gevolg van een ontzuring van de lichaamsvochten, een zeer zware allergie voor melk en melkproducten en een tekort aan kalium in het lichaam.

   

  Bij personen die de ziekte van Parkinson hebben, is echter die ontzuring en de allergie voor melk en melkproducten nog sterker aanwezig in het lichaam dan bij epilepsie. We spreken hier over een zuur/base verhouding van 10/90 tot 5/95, waar die normaal 35/65 moet zijn.

   

  Ook de allergische reactie voor melk en melkproducten kan hier al vlug oplopen tot 95 % en meer, daar waar die voor een perfect gezonde persoon ongeveer 3% is. Dat wil met andere woorden zeggen, dat alle melk en melkproducten als het ware puur vergif zijn voor mensen met de ziekte van Parkinson. Alles wat ze gebruiken van melk en melkproducten kan dan ook zeer negatief inwerken op hun gezondheid.

   

  Door de geringe lichamelijke activiteit die meestal met deze ziekte gepaard gaat en de stress die daardoor optreed, ontstaat er ook meestal, tengevolge van een zeer oppervlakkige ademhaling, een groot tekort aan zuurstof in het lichaam, waardoor de celwerking vooral in de hersenen in het gedrang komt.

   

  Behandeling

   

  Net zoals bij epilepsie bestaat de behandeling dan ook uit het optimaliseren van de hoeveelheid kalium en calcium in het lichaam en een gecontroleerde ademhaling om het zuurstoftekort op te heffen.

   

  Om dit te bereiken dienen we het volgende te doen:

   

  • Schrap de consumptie van alle melk en melkproducten volledig uit uw voeding. Onder melkproducten verstaan we alles wat gemaakt is van melk zoals, roomboter, platte kaas, harde kaas, smeerkaas, kwark, room, yoghurt, crème fraiche, crème au beurre, pudding, ijsroom, enz.
  • Gebruik ook geen voedingssupplementen en geneesmiddellen meer die calcium bevatten.
  • Eet veel groenten, fruit, in beperkte mate koolhydraten zoals brood/deegwaren en eiwitten zoals vlees en vis.
  • Neem gedurende 3 weken afwisselend de volgende drie Schuesslerzouten in. ’s morgens 5 tabletjes “Kalium Mutiaticum” op de tong laten smelten, ’s middags 5 tabletjes “Kalium Phosphoricum” en ’s avonds 5 tabletjes “Kalium Sulfuricum”. De zouten worden in België aangemaakt door de firma UNDA en kunnen bij uw apotheker afgehaald of besteld worden.
  • Doe dagelijks 10 tot 15 cyclussen van de vierkante ademhaling (5 tot 6 tellen per fase), dit om de hoeveelheid zuurstof in uw lichaam te optimaliseren en de celwerking te verbeteren. De techniek van de vierkante ademhaling werd reeds in een ander artikel van deze blogs beschreven.

   

  Zonder het schrappen van melk, melkproducten, voedingssupplementen en geneesmiddellen die calcium bevatten is er zeker geen genezing of verbetering van uw gezondheid mogelijk.

   

  Alleen al het schrappen van alle melk, melkproducten, voedingssupplementen en geneesmiddellen die veel calcium bevatten, zal op een termijn van 1 tot 3 maanden minstens een stabilisering en met grote waarschijnlijkheid een verbetering van uw gezondheid en energiepeil bewerstelligen.

   

  Indien men volledig doet wat hierboven aangegeven is, zal,

   

  • Men reeds na drie dagen een merkbare verbetering van zijn gezondheid kunnen vaststellen.
  • Na 10 dagen zal de natuurlijke afweer en de celwerking van het lichaam terug normaal werken (tenminste van de cellen die nog overblijven). Vanaf dan zal het lichaam, in zover het nog mogelijk is, terug beginnen te regenereren.
  • Ook de werking van het zenuwstelsel zal dan in belangrijke mate beginnen verbeteren, waardoor men terug meer kontrole krijgt over zijn lichaam.
  • Men zal ook zijn energiepeil voelen toenemen waardoor men zich bovendien fit, helder van geest en rustig zal voelen.

   

  Voor kinderen, dient men overeenkomstig de leeftijd en het lichaamsgewicht, de dosering aan te passen.

   

  Structurele veranderingen die tengevolge van de ziekte zijn opgetreden in het lichaam kunnen met deze behandeling zeker niet altijd teruggedraaid worden.

  11-04-2011, 09:04 Geschreven door bartjeb  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (4 Stemmen)
  03-03-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Medicijnen en voedingssupplementen

  Schuesslerzouten, Biochemische zouten, Oligo elementen, Tracers, Vitamines, Samenstellingen van vitamines en mineralen, Homeopathische middelen, Samenstellingen van homeopathische middelen, Kruidenextracten, Boesemremedies, Edelsteen- en aanverwante remedies.

   

  Gezondheid.

   

  Gezondheid is een toestand van evenwicht in het lichaam en de geest, die zeer moeilijk te bereiken en in stand te houden is. Is er bij een bepaalde persoon dit evenwicht bereikt, dan zal het afweersysteem van de betroffen persoon perfect werken en zal die gezond zijn of worden. Is dit evenwicht bij iemand verstoord, dan zal de betroffen persoon hetzij lichamelijk of geestelijk ziek worden.

   

  Aangezien alles in de natuur is opgebouwd met stoffen die voorkomen in de tabel van Mendelejev, bevat ook het lichaam van de mens heel wat van die stoffen. Deze stoffen dienen dan ook, voor het behoud van een goede gezondheid, steeds in de juiste hoeveelheid in het lichaam te aanwezig zijn.

   

  Dit wil met andere woorden zeggen, dat niet alleen tekorten van die stoffen zo snel mogelijk moeten aangevuld te worden, maar ook dat we er niet te veel in het lichaam van mogen aanvoeren, dit omdat we anders dit evenwicht eveneens gaan verstoren. Natuurlijk kan dit evenwicht eveneens verstoord worden door stoffen, die schadelijk voor het lichaam en/of de geest zijn. Enkele voorbeelden, melk en melkproducten, latex, amalgaam, virussen, bacterieën, hormonen, botox, chemo, bestraling, enz.

   

  Willen we dus gezond zijn dan moet onze natuurlijke afweer optimaal werken. Dit kunnen we alleen verwezenlijken door de tekorten en de overbelastingen (Schadelijke stoffen) in ons lichaam zoveel en zo snel mogelijk weg te werken.

   

  Werkt onze natuurlijke afweer optimaal, dan kan ons lichaam zelf een aanval van schadelijke bacterieën en virussen overwinnen. Het kan echter wel zijn dat er tijdens dat gevecht een aantal vitale stoffen verloren gaan en dus moeten aangevuld worden tot de ziekte overwonnen is. Het is echter ook mogelijk, dat structurele veranderingen die in het lichaam tengevolge van een bepaalde ziekte zijn opgetreden, niet meer omgekeerd kunnen worden.

   

  Deze regels zijn ook van toepassing voor het goed functionneren van onze geest. Het betreft hier dan niet stoffen maar vormen van georieënteerde energie zoals daar zijn, bloesem- en aanverwante extracten waarin die energie is opgenomen. Het is vooral de Engelse Arts Dr. Edward Bach die, met de ontwikkeling van zijn “Bach Bloesemtherapie” hierin een grote voortrekkersrol gespeeld heeft.

   

  Heden ten dage, vind zijn therapie over heel de wereld heel wat navolgers, die zijn werkmethode ook zijn gaan toepassen op edelstenen, zeedieren en zelfs omgevingen. Gezien de grote hoeveelheid en omdat er ook regelmatig bloesemremedies bijkomen, is het bijna uitgesloten om al die remedies hier weer te geven.

   

  Ekele namen:

  Bram Zaalberg, die een aantal Nederlandse bloesemremedies heeft ontwikkeld.

  Steve Johnson, die in Alaska een aantal bloesem-, edelsteen- en omgevingsremedies heeft ontwikkeld.

  Richard Katz en Patricia Kaminski die de Californische bloesemtherapie ontwikkeld hebben.

  Angelina Calabria, die de “Florais Angels Flower Essences” in Brazillië heeft ontwikkeld.

  Pacific Essences, die in Victoria B.C. Canada een aantal Sea- en bloesem Essences hebben ontwikkeld.

  Araretama en Sandra Epstein die in Brazillië de Rain Forest Essences ontwikkeld hebben, enz.

   

  Ik zal nu een korte omschrijving geven van een aantal Schuessler- en biochemishe zouten, oligo elementen, vitamines, homeopathische samenstellingen van Vanocomplex en enkelvoudige homeopathische producten. Indien je meer informatie wil over die producten, gelieve dan de betroffen boeken te raadplegen of folders aan te vragen bij de firma’s die ze produceren of verhandelen.

   

  Enkele Nederlandstalige boeken:

  Bach Bloesemtherapie theorie en praktijk. Mechthild Scheffer Uitg. De Driehoek Amsterdam. ISBN 90 6030 381 4.

  Spiegel je met bloesemremedies. Bram Zaalberg. Uitg. Ankh-Hermes bv – Deventer ISBN 90 202 4369 1

  De Californische bloesemtherapie.Bram Zaalberg. Uitg. Ankh-Hermes bv – Deventer ISBN 90 202 1837 9

  Bloesemremedies uit Alaska. Steve Johnson. Uitg. Ankh-Hermes bv – Deventer ISBN 90 202 4338 1

  Geneeskrachtige kruiden voor gezonden en zieken. Gaston van Bortel. Uitg. Passieflora.

  Dr Vogel Gids voor alle geneesmiddelen. Uitg. Mix Media bv. Harderwijk. ISBN 90 75 690 02 9

  Homeopathie in de Praktijk. Uitg. La Rivière & Voorhoeve bv. Zwolle. ISBN 90 6084 258 8.


  Invloedssfeer van de 12 biochemische zouten van Dr. Schuessler

  1. Calcarea Fluorica ( fluorspaat, calcium fluoride) D12. Vaatmiddel

  Calciumfluoride komt voor in: de cellen v/de opperhuid, glazuur van de tanden, het beenderoppervlak en elastische vezels. Storingen in de stofwisseling van calciumfluoride veroorzaken verslapping van de elastische vezels, afzettingen o/de beenderen, kloven in de huid. Het wordt gebruikt bij verhoorningen van de huid, aarskloven, tandaandoeningen, beenderaanwassen, hangbuik, hangborst, spataderen, hemorroïden, aderverkalking, fibromen, gewrichtsontsteking en/of zwelling, klierverharding.

   

  2. Calcarea Phosphorica (Calciumfosfaat) D6. Opbouwmiddel. Activeert stofwisseling en celwerking.

  Calcium phosphoricum, komt voor in alle cellen v/het lichaam. Vooral i/de beendercellen. Het speelt een hoofdrol in alle processen waar nieuwvormingen bij betroffen zijn. Een mangel aan dit zout heeft derhalve stoornissen bij de hernieuwing - en opbouwprocessen in het organisme voor gevolg. Aanwending bij stoornissen in de tand en beendervorming (engelse ziekte bij kinderen), slecht helende beenbreuken, gestoorde bloedvorming, bleekzucht, inslikken van lucht, artrose, middenoor - ,gewricht – en chronische amandelontsteking.

   

  3. Calcarea Sulfurica (Calciumsulfaat) D6. Slijmvliezen.

  Dit zout komt voor in de gal en de lever. Zijn indicaties zijn etteringen en abcessen, rachitis, blaas - en nierontsteking, langdurige maandstonden, slijmvlies -, middenoor -, chronische amandelontsteking. Het kan ook op verharde klieren en chronisch hoesten een gunstige invloed uitoefenen.

   

  4. Kalium Muriaticum (Kalium. Muriaticum., Kal. Hydrochl., Kaliumchloride) D6. Ontstekingen.

  Kaliumchloride is een bestanddeel van nagenoeg alle lichaamscellen en staat in nauwe betrekking met het bindweefsel. Het is het bijzonderste middel tegen ontstekingen in het tweede stadium, bij vezelige bleekgrauwe afscheidingen en ’t uitzweten van bloedwei. Het wordt gebruikt bij: witgrauwe tongbelegging, ontsteking der amandelen, darmen, bronchiën, long - en borstvliesontsteking, mazelen, roodvonk, bof, droge neusverkoudheid, kinkhoest, ontstekingen v/het middenoor, de ogen, zwelling der gewrichten en ontstekingen der peesscheden.

   

  5. Kalium Phosphoricum (Kaliumfosfaat) D6. Zenuwmiddel, ontgiften.

  Kalium Phosphoricum vindt men in de hersen -, zenuw -, en spiercellen, de bloedlichaampjes, het bloedplasma en lymfe. Door een mangel aan deze stof wordt zowel de lichamelijke kracht als het geestelijk en psychisch potentieel aangetast. Het geldt als voedingszout in geval van neurasthenie, slapeloosheid, bij lichamelijke en geestelijke uitputting, geheugenverzwakking, agorafobie, hartzwakte, krachteloosheid, geestestraagheid, zenuwinstorting, hooikoorts, haaruitval, angst, hoofdpijn, prikkelbaarheid, infectieziekten en abcessen.

   

  6. Kalium Sulfuricum (Kaliumsulfaat) D6. Stofwisseling, ontstekingen.

  Kalium Sulfuricum bevindt zich in de opperhuidcellen en de spieren meestal samen met ijzer. Door zijn gebrek ontstaan celafzettingen en ontvellingen. Het geldt als geneesmiddel in het derde stadium van de ontsteking, bij slijmvliesontstekingen met geelachtige slijmerige afscheiding, vb. Coryza, oorloop, bronchitis, gewrichtsontsteking. Het bevordert het loskomen van de huidschilfertjes na mazelen, roodvonk en wondroos.

   

  7. Natrium Muriaticum (Natr. Chlor., Natr. Hydrochl.) D6. Bloedmiddel.

  Bevindt zich in de weefsels en lichaamsvochten. Zonder natriumchloride wordt de nieuwvorming der cellen en de rode bloedlichaampjes belemmerd. Het fungeert als regulator bij de wateropname en - lozing. Stoornissen uiten zich door een gevoel van koude langs de wervelkolom, gevoelloosheid in handen en voeten, en door een flets en opgeblazen aangezicht. De indicaties zijn bloedarmoede, bleekzucht, puistjesuitslag en overmatige tranen - en speekselvorming, bij vochtige neuskatarat, constipatie, witte vloed, koorts, geheugenverlies en hoofdpijn.

  8. Natrium Phosphoricum ( Natriumsulfaat) D6. Neutralisatiemiddel.

  Natrium Phosphoricum is een bestanddeel v/de bloedlichaampjes, de spieren, zenuwen, hersencellen, en de lymfe. Dr. Shuessler hecht aan dit zout een bijzondere betekenis bij de uitscheiding van het koolzuurgas uit het bloed in de longen, de oplossing van het urinezuur in het bloed, bij de saponifikatie van de vetzuren na het gebruik van vetten en bij overmatige melkzuurvorming ingevolge ongepaste voeding bij kinderen. Als indicaties gelden, reuma, ischias, geelzucht, jicht, nierontsteking, gewricht – en spierpijn. Het wordt tevens aanbevolen na een vetrijke kost, zure buikloop, zure braken, zure oprispingen.

   

  9. Natrium Sulfuricum (Natrium sulfaat) D6. Ontslakkings middel.

  Natrium Sulfuricum bezit de eigenschap, de met overtollige afbraakproducten van de stofwisseling beladen weefselvloeistof snel uit te het lichaam te verwijderen. Dit voedingszout verhoogt de activiteit van de nieren en de blaas, het heeft een gunstige invloed op de werking van de darm, bijzonder van de dikke darm, van de lever en de alvleesklier. Bij nier – en blaasontsteking, en geelzucht.

   

  10. Ferrum Phosphoricum (IJzerfosfaat) D12. Koortsmiddel, ontstekingsremmer, verhoogt afweer tegen infecties.

  IJzer bevindt zich in het bloed, de spiercellen, de darmvlokken en de buitenwand van de darm. De ijzerhoudende proteïnen van de rode bloedlichaampjes nemen bij de inademing zuurstof uit de lucht op en zorgen voor het zuurstoftransport naar al de weefsels v/het lichaam. Is er een tekort aan ijzer, dan treedt in de spieren een verslapping op. Gebeurt de verslapping in de bloedvaten, dan ontstaan bloedstuwingen en ontstekingen in de weefsels. Een gemis aan ijzer in de darmvlokken geeft aanleiding tot diarree, een tekort aan ijzer in de darmwand heeft traagheid in de stoelgang voor gevolg. De pijnen, veroorzaakt door storingen in het gehalte aan ijzer, worden door koude verzacht en door beweging verergerd. Ferrum Phosphoricum is het essentiële middel in het eerste stadium van alle ontstekingen, evenals bij verse wonden, kneuzingen, verstuikingen en bloedingen, bindvlies -, blaas -, borst - en longontsteking, braken en buikloop, koorts. Bij ontstekingen van bronchiën, keel, luchtwegen, bij jicht, reuma en spierpijn.

   

  11. Magnesia Phosphorica ( Magnesiumsulfaat) D6. Ontkrampingsmiddel.

  Magnesium Phosphoricum komt voor in de spieren, de bloedlichaampjes, de zenuwen, hersenen, ruggenmerg, beenderen en tanden. Het ontbreken van dit zout heeft allerhande kramptoestanden voor gevolg, zoals hartkramp, maagkramp, blaaskramp, kuitkramp en talrijke vormen van migraine. Bij een tekort van dit zout ontstaan dikwijls plotse, krampachtige, hevige pijnaanvallen. Buitendien wordt het aangewend bij het optreden van koliek in de maag, buik, galwegen en nieren.

   

  12.Silicea (Silikaten) D12. Huidmiddel en afweer tegen infecties en ontstekingen.

  Silicea vormen een bestanddeel van het bindweefsel, de slijmvliezen, de opperhuid, het haar, de nagels, de beenderen en de zenuwen. Ze bezorgen de weefsels sterkte, stevigheid en weerstandsvermogen. Hun gebrek veroorzaakt een verzwakking in de algemene lichaamstoestand, uitputting, ondervoeding en een vroegtijdig verouderen. Ze worden gebruik tegen furunkels, abcessen, fistels, etterende klieren, aderverkalking, tandvleesontsteking, gerstekorrels, broze nagels en haaruitval, netelroos, zweten van handen en voeten, pijnlijke knarsende teen – en vingergewrichten.

     Invloedssfeer van de 15 volgende biochemische Celzouten

   

  13. Kalium Arsenicosum celzout nr. 13

  Tekort maakt u gevoelig voor klachten van de huid, het zenuwstelsel, de slijmvliezen maag- en darmklachten met diarree. Moeilijk te genezen huidziekten met hevige jeuk en een witte schilfering. Verder bij nervositeit, zwaktetoestanden, verlammingsverschijnselen en krampen, vermagering, bleekzucht. Bij een tekort ontstaan angstaanvallen, zwaarmoedigheid, prikkelbaarheid, onrust, hartkloppingen, dorstgevoel, moeheid en prikkeling in de ledematen.

   

  14. Kalium Bromatum celzout nr. 14

  Is een kalmeringsmiddel vooral voor het zenuwtelsel. Bij onrust en slaapstoorniss, niets kunnen laten liggen, alles vandaag nog afmaken. Tekort maakt gevoelig voor klachten van de huid en het zenuwstelsel. Verder bij mentale overbelasting, psoriasis, aandoeningen van de schildklier en de slijmvliezen. Bij nerveuze gezichtsstoornissen. Vaak treed ook acné op. Bij nervositeit, depressiviteit, angst, in nerlijke onrust, moe en futloos zijn.

   

  15. Kalium Jodatum celzout nr. 15.

  Een zeer belangrijk middel voor de schildklier. Tekort geeft klachten van verhoogde bloeddruk, hart – en hersenwerking, slijmvorming, spijsvertering, verlies aan eetlust, chronische ontstekingsneiging van de huid en het slijmvlies, schrapen van de keel, schildklierstoornissen, arteriosclerose en reumatische gewrichtsaandoeningen. Bij neerslachtigheid, huilerigheid,depressieve stemmingen, hartkloppingen, jammeren en klagen, prikkelbaarheid, onrust, rust en warmte niet kunnen verdragen.

   

  16. Lithium Muriaticum celzout nr. 16.

  Tekort geeft klachten over zwaktetoestanden en gewrichten. Verder bij jichtachtige en reumatische aandoeningen met pijnlijke zwelling en verstijving, algehele uitputting en vermagering, urineweg infecties, aderverkalking. Bij manisch depressieve toestanden, bij eenzaamheid, verdriet, onzekerheid, melancholie, vermagering,allergie.

   

  17. Manganum Sulfuricum celzout nr. 17.

  Tekort geeft klachten aangaande de bloedvaten, de bloedcirculatie, de maag – darmfunctie, de milt, lever en de galproductie. Bij schade aan het kraakbeen, bloedarmoede, bleekzucht, bloedingen, vermoeidheid en zwaktetoestanden, circulatiestoornissen, wisselende reumatische klachten, kiespijn, ontsteking v/h maag/darmkanaal en allergische reacties, osteoporose, diabetes, tandpijn, ooglidontsteking, leverproblemen, plaque in bloedvaten. Bij slecht geheugen, concentratiestoornis, geestelijke onrust, dementie, schizofrenie, depressiviteit.

   

  18. Calcium Sulfuratum celzout nr. 18.

  Tekort geeft klachten over uitputting en zwakte met gewichtsverlies, ondanks geeuwhonger en verhoogde eetlust. Voor de uitscheiding van zware metalen. Bij jicht, reuma, spataders, aambeien, bloedingen in organen, slecht genezende wonden, dorstgevoel, moeheid, zenuwachtigheid, ondervoeding, nachtwerk.

   

  19. Cuprum Arsenicosum celzout nr. 19

  Bij klachten van het zenuwstelsel en de spieren, krampen, epilepsie, Down syndroom, Parkinson, Mutiple sclerose, koliek bij maag – en darmcatarre, oedeem, hoofdpijn, diarree, dof gevoel in handen, benen en rug, emfyseem, kinkhoest, snel blaren, spasmen, koude huid, pijnlijke neurosen, huidproblemen, psoriasis, angst om iets fout te doen, en agressie door frustratie. Zorgt voor een goede nierfunctie, voorkomt vochtophoping in de hersenen, voorkomt krampvorming.

   

  20. Kalium Aluminium Sulfuricum celzout nr. 20.

  Tekort geeft klachten als koliekpijn, verstopping, winderigheid, duizeligheid, irritaties van het zenuwstelsel, ter voorkoming van bloedstolling bij operaties, Alzheimer, leerstoringen, traag reageren, dementie, veel zweten, tekort a lichaamswarmte.

   

  21. Zincum Muriaticum/choratum celzout nr. 21.

  Tekort geeft klachten van een uitgeput en overbelast zenuwsysteem door invloeden van buitenaf zoals milieu-, voeding – en stralingsoverbelasting of stress. Het is onmisbaar voor het normaal functioneren van veel stofwisselingsprocessen, het zenuwstelsel en de hersenen. Bij klachten als acne, eczeem, herpes, haaruitval, psychische problemen, uitputting, hoofdpijn, rugpijn, slapeloosheid, candida, infecties, gebrek aan concentratie, enz.

   

  22. Calcium Carbonicum celzout nr. 22.

  Tekort geeft klachten die voortkomen van een overmatige of aanhoudende inspanning. Het voorkomt lichamelijke uitputting als gevolg van overbelasting, het werkt ook op de slijmvliezen, het is essentieel voor de calciumstofwisseling, het is belangrijk voor het functioneren van de hypofyse en de schildklier, voorkomt lymfklierzwellingen en ontstekingen, regelt bloed en weefselzuurgraad, het voorkomt duizeligheid en buiten adem geraken en bij een tekort krijgt men regelmatig optredende verkoudheden en transpiratie aan het hoofd.

   

  23. Natrium Bicarbonicum celzout nr. 23.

  Tekort geeft klachten over de stofwisseling, de uitscheiding van urinezuur en de werkzaamheid van de alvleesklier. Het tekort treed op door het gevoel zich steeds maar te moeten indekken, tegen frustraties. Het voorkomt zwakte ten gevolge van vochtige warmte in de zomer, stimuleert de celactiviteit, verhoogt oxidatie en celmetabolisme, voorkomt zwelling en verharding van klieren en ontstekingen. Bij een abnormale zuur en galvorming, galstenen, vetzucht, diabetes, reuma, jicht en struma.

   

  24. Arsenicum Jodatum celzout nr. 24.

  Tekort geeft klachten van de sereuze vliezen van de lymfeklieren, de longen, de huid, niet meer goed kunnen denken, het gevoel vast te zitten, de lol is eraf, dufheid en concentratieverlies na langdurig studeren, enz. Het voorkomt rusteloosheid en vergeetachtigheid. Verder bij, nat eczeem, jeukende huiduitslag, acne, longontsteking, Psoriasis, maagpijn, maagzuur, nachtelijk zweten, allergie en hooikoorts.

   

  25. Aurum chloratum natronatum celzout nr. 25.

  Tekort geeft klachten als psychische problemen, onregelmatige menstruatie, vrouwenkwalen, PMS, overgangsklachten, chronische ziekten zonder koorts, slaapritme problemen, jetlag, grauwe staar, hoge bloeddruk, leverziekten, myomen, poliepen , cystes, angsttoestanden, melancholie, depressie en stemmingswisselingen.

   

  26. Selenium celzout nr. 26.

  Voor de verwijdering van zware metalen uit het lichaam, is een vrije radicalenvanger, werkt als antioxidant, bij zwakte, bij amalgaam tandvullingen, werkt als schildklierregelaar. Toepassing bij depressie, terugkerende langdurige infecties, herpes, macula degeneratie. Voor leverontgifting, kankerpreventie, reguleren van de schildklierwerking. Beschermt de cel en verbeterd de opname en het transport van vitamines.

   

  27. Kalium bichromicum celzout nr. 27.

  Bij diabetes mellitus, hoge cholesterol, arteriosclerose, problemen met de ijzerstofwisseling. Voor de reiniging en de vernieuwing van het bloed. Verder bij anemie, overgewicht, chronische ontstekingen en slijmvlies catare. Vooral sporters hebben dit nodig omdat ze 2 x zoveel chroom verbruiken als niet sporters.


  Het was de duitse arts Dr. W Schüssler, die tijdens zijn leven (1821-1898) ontdekte, dat de asse van een gezonde gecremeerde mens 12 biochemische celzouten bevatte. Hij ontdekte ook dat in de asse van een zieke gecremeerde persoon, bepaalde van die zouten ontbraken of in sterk verminderde mate aanwezig waren, dit overeenkomstig de ziekte waaraan die persoon geleden had.

  Verder onderzoek bracht aan het licht dat de cellen in het lichaam die zouten absoluut in de juiste hoeveelheid nodig hebben om goed te kunnen werken. Dit wil met andere woorden zeggen dat, wil men gezond zijn, die 12 biochemische zouten in de juiste hoeveelheid in het lichaam moeten aanwezig zijn.

   

  Bij mijn weten zijn er op dit ogenblik drie firma’s die celzouten in België produceren of invoeren namelijk, UNDA, Dr. Vogel die 11 van de 12 zouten in de handel brengt en Adler Pharma uit Zell am See in Oostenrijk, die alle 27 biochemische zouten fabriceert en verkoopt.

   

  Het is deze laatste firma die, in samenwerking met “Der Geselschaft für Biochemie nach Dr. Schüssler und Antilitzanalyse”. (GBA), voortgaande op de werkmethode van Dr. Schuëssler en gebruik makende van de allerlaatste analysetechnieken, deze laatste 15 andere biochemische zouten heeft ontdekt en gefabriceert.

   

  Wil je meer over Schüssler- en biochemische zouten weten, raadpleeg dan de volgende werken:

  Dr. Schüsslers celzouttherapie. Basis voor uw gezondheid. Dirk van der Snoek. Uitg. Ankh-Hermes bv. Deventer. ISBN 90 202 0146 8.

  Schüssler-celzouten. De mineralenkuur voor een goede gezondheid. Uitg. DELTAS. D-MMVII-0001-405 NUR 860

  De Informatiebrochure “Leben mit Schüssler Salzen”. Adler Pharma. Brucker Bundesstr. 25A A-5700 Zell am See. Oostenrijk. T: 0043 (0) 6542/55044 adler-pharma@schussler-mineralstoffe.at I www.schuessler-mineralstoffe.at. De duitse benaming van de brochure is,“Informationsbroschüre der Geselschaft für Biochemie nach Dr. Schüssler und Antilitzanalyse. (GBA)

   

  Wanneer we de lijst van die biochemische zouten bekijken dan zien we dat, een aantal van die mineralen ook zijn terug te vinden in de lijst van de oligo elementen. Hieruit blijkt nog maar eens dat ons lichaam is opgebouwd uit een aantal stoffen die terug te vinden zijn in de tabel van Mendelejev.

   

  Oligo elementen of sporenelementen (Tracers) zijn stoffen, waarvan het lichaam een zeer kleine hoeveelheid nodig heeft, om een aantal levensbelangrijke functies optimaal te laten verlopen namelijk, de voeding, de groei, de voortplanting en de natuurlijke afweer.

   

  Zij vormen 1 van de vier biocatalisatoren die het lichaam nodig heeft om feilloos te kunnen werken, de andere zijn vitamines, hormonen en enzymen. Aangezien het lichaam de juiste hoeveelheid van deze stoffen nodig heeft is het zinloos om ze meer dan 10 dagen tot 2 weken in te nemen. Het is wel uitermate moeilijk om te bepalen welke elementen we op een zeker moment nodig hebben.

   

  De meest zekere manier om te bepalen wat je nodig hebt, is het toepassen van een één van de spiertesten die vooral gebruikt worden door Osteopathen, electro acupunctuur en de “Integrale Diagnose en Therapie” (IDT) die gebruik maakt van PROGNOS, een computer-Analyse-Syteem voor de gezondheid. Meer informatie kan je vinden op de website: http://www.prognos.nl/html/folderNL.htm .

   

  Meer informatie over electro acupunctuur kan je vinden in het boek, Leerboek voor de ELECTRO ACUPUNCTUUR volgens Voll (E.A.V.) en de B.F.D. Door de Arts C. Van der Molen. Uitg. De tijdstroom in Lochem. ISBN 90-352-1203-7/CIP

   

  Uitgebreide informatie over oligo elementen en vitamines kan je terugvinden in de boeken: Geneeskrachtige kruiden voor gezonden en zieken. Gaston van Bortel. Uitg. Passieflora en in de documentatie van Dr.Ménétrier uit Parijs.

  Homeopathie in de Praktijk. Medisch Handboek. Uitg. La Rivière & Voorhoeve bv. Zwolle. ISBN 90 6084 258 8.

  De Kleine Dokter. Dr. Vogel. Uitg. Kosmos ISBN 978902587264.

   

  Ik persoonlijk heb kennis van 5 firma’s die oligo elementen aanmaken namelijk, DOLISOS merknaam oligostim, Oligoden van HEEL, Loboratoires BIOGAM, VITA FYTEA merknaam Oligo Bio-Catalyzer en UNDA merknaam Gammadyn.

   

  Indien je bepaalde Oligo Elementen in de handel niet kan bekomen, dan kan je ze langs uw apotheker laten aanmaken bij DOLISOS of een ander homeopathisch labo. Overeenkomstig het element dat je vraagt zullen zij het dan aanmaken in de homeopathische verdunning (Potentie) D6, D8, D10, of D12.


   

  De oligo-elementen

   

   

  AG – Zilver.

  Maagpijn, hikwerend, sommige infecties, keelaandoeningen, bloedarmoede, prikkeling van de stembenden.

  Al – Aluminium.

  Achterlijkheid, mongolisme, onzekerheid, psychische verschijnselen, opgewondenheid, neurovegetatieve dystonie, alvleesklier, zaadballetjes, eierstokken, spieren, slapeloosheid,uitputting, psoriasis, schildklierwerking.

  As – Arsenicum.

  Lever, nieren, bloed, zenuwen, algemene uitputting, bloedarmoede, hartzwakte met benauwdheid, moeilijke ademhaling, haaruitval, eczeem.

  Au –Goud.

  Hartaandoeningen, benauwdheid, pijn, hartvergroting, aorta en bloedvaten, bloedopdrang, sclerose in plakken, reuma.

  Ba – Barium.

  Aderverkalking, neoplasie, afgeleefdheid.

  Bi – Bismuth.

  Neus-, keel- en oorinfecties, slijmvliezen, lymfeweefsels, klieren, spijsvertering, darmstoornissen.

  Bo – Boor.

  Angina, zenuwachtige spijsvertering, mondaandoeningen, spruw, vallende ziekte, verlamming. Verhoogd de bloeddruk.

  Br – Broom.

  Zenuwaandoeningen, krampachtige hoest, vallende ziekte slapeloosheid. =Kalium Bromatum.

  C – Koolstof.

  Abnormale toename van witte bloedcellen, infecties, maag- en darmbezwaren, vervolledigt de opotherapeutische behandeling, alle maag- en darmaandoeningen.

  Ca – Calcium.

  Ontkalking, zwangerschap, zogen, rachitisme, haar, nagels, tanden, zwakte van de ruggegraat en nekspieren, reumapijnen verergerd door vochtigheid.

  Co – Cobalt.

  Mergbeen, milt, lever, alvleesklier, synthese van hemoglobine met ijzer en koper, bloedarmoede, leukemie, tumoren, maag- en vasculaire krampen, bloeddruk, tachycardie, hoofdpijn, angst, cellulitis, oog- en concentratieproblemen.

  Cu – Koper.

  Chronische en acute ontsteking van de lever, nieren, alvleesklier, bloed en voornamelijk de vrouwelijke geslachtsorganen, alle krampen, virusziekten, griep, neoplasie, zwaarlijvigheid,cellulitis, psoriasis, beendertuberculose.

  Cr – Chroom.

  Alvleesklieraandoeningen, slechte assimilatie van vetten en suiker, suikerziekte, dorst, jeuk, lucht in de darmen, zenuwachtigheid, huidschilfers, psoriasis, eeltvorming.

  Fe – Ijzer.

  Bloedarmoede, bleekheid, leukemie, abnormale maandstonden, ontstoken reuma, arthritisme.

  Fl – Fluor.

  Kalkfixatie, rachitisme, ontkalking, tandontsteking, wonden, beenderweefsels, schildklier, thymus.

  I – Iodium.

  Schildklier, (gewicht, zenuwen, benauwdheid), bloedviscositeit, hoge bloeddruk, arteriosclerose, alvleesklier, milt, hypofyse, geslachtsklieren, arthrose.Verlaagt de bloeddruk.

  K – Kalium.

  Watermetabolisme, nieren, moeilijke waterafdrijving, reuma, cellulitis, oedeem, nachtzweten, zwakte tussen de schouderbladen, bloed, bijnieren, slijmvliezen, verzwering, spierzwakte.

   

  Li – Lithium.

  Evenwicht tussen natrium en kalium: waterafdrijvend, steentjes, reuma, jicht, arthritisme, zenuwinzinking, overgevoeligheid, zenuwtrekkingen, slapeloosheid, vermindering van intellectueel potentieel, karakteronbestendigheid bij kinderen, abnormale veroudering.

  MG – Magnesium.

  Kalkmetabolisme bij kinderen, herstellenden en ouderlingen, zenuwarthritisme, zenuwontsteking, zenuwspieren en geslachtsweefsels, zwangerschap en zogen, colitis, hypofyse, haar, prostaat.

  Mn – Mangaan.

  Allergische toestanden, arthritisme, astma, jeuk, coryza, eczeem, hoofdpijn, lever- en gezichtsstoornissen, angst, agressiviteit, groei, chronisch reuma, hartkloppingen, wisselvallige bloeddruk, steriliteit, onontwikkelde zaadballen, pijnlijke maandstonden, vermoeidheid ’s morgens.

  Mo – Molybdeen.

  Uitputting, abnormale vermoeidheid, bloedarmoede, neoplasie, slijmvliezen.

  Ni – Nikkel.

  Cellulitis, zwaarlijvigheid, oververmoeidheid, evenwicht lever en alvleesklier, suikerziekte, neoplasie.

  Pb – Lood.

  Syfilisaandoeningen, neoplasie

  P – Fosfor.

  Voortplanting, groei, assimilatie, bloed, hersenen en spierwerking, ontkalking, zenuwzwakte, geestelijke vermoeidheid, seksuele zwakte, depressie, astm

  03-03-2011, 00:00 Geschreven door bartjeb  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (12 Stemmen)
  13-11-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zuurstoftekort, vitaliteit, fitheid en helderheid van geest.

  Zuurstoftekort, vitaliteit, fitheid en helderheid van geest bij chronische ziekten zoals kanker, tumoren, verlammingen, Aids, CVS, enz.

  Bij alle chronische ziekten is het, zoals ik reeds in een vorig artikel heb weergegeven, uitermate belangrijk om er in de eerste plaats voor te zorgen dat de natuurlijke afweer terug optimaal werkt en dat de spirituele problemen worden opgelost. Het lichaam is dan veel minder gestresseerd en kan dan veel beter en met meer kans op succes een drastische behandeling zoals, “Chemo therapie, bestraling of een operatie” verwerken, waardoor men sneller gaat herstellen.

   

  Heeft men met succes de natuurlijke afweer geoptimaliseerd en de spirituele problemen opgelost, dan is er echter nog een zeer belangrijke factor die moet op peil gebracht worden, namelijk de hoeveelheid zuurstof in het lichaam.

   

  Inderdaad, bij bijna alle chronische zieken is er ook een chronisch tekort aan zuurstof in het lichaam aanwezig. De reden hiervoor is, dat men bij het doormaken van een chronische ziekte, door de stress en het gebrek aan het leveren van lichamelijke inspanningen, zeer oppervlakkig en onvoldoende diep gaat ademhalen waardoor er een tekort aan zuurstof ontstaat in het lichaam.

   

  In geval van kanker en CVS (chronische vermoeidheid), kan dit tekort al vlug oplopen tot 50% of meer van de optimale hoeveelheid zuurstof die nodig is om het lichaam normaal te laten functioneren. Wil men echter 100% fit zijn, helder van geest zijn en zich heel vitaal voelen dan moet het lichaam ook nog over een surplus aan zuurstof van minimaal 20 à 30% kunnen beschikken. Hierdoor kan, wanneer men zich heel vitaal wil voelen, het tekort al vlug oplopen tot 70 à 80%.

   

  Uit dit alles kunnen we besluiten dat, hoe zieker men is en hoe meer het lichaam geimmobiliseerd is, hoe minder zuurstof er het lichaam aanwezig zal zijn, met als gevolg dat de vitaliteit sterk gaat verminderen en men zich steeds vermoeider gaat voelen.

   

  Hoe kunnen we nu de nodige hoeveelheid zuurstof in het lichaam op peil brengen?

   

  Zoals ik het in één van de vorige artikels reeds aangaf, is de eenvoudigste manier om overlevingsstress af te bouwen, het simmuleren van vechten of vluchten door intervaltraining. Door het lopen (Alsof ons leven er van afhangt), gaan we buiten adem geraken, gaan we automatisch langzamer en dieper in en uit ademen en wordt niet alleen de overlevingsstress afgebouwd, maar wordt ook de nodige hoeveelheid zuurstof in het lichaam automatisch aangevuld.

   

  Dit alles natuurlijk op voorwaarde dat we, voor het doen van de training, reeds over voldoende zuurstof in het lichaam beschikten. Is dit niet zo, dan zullen we eerst voldoende en regelmatig die intervaltraining moeten toepassen om dat tekort aan te vullen om onze vitaliteit op peil te brengen.

   

  Hoe gaan we te werk?

   

  We lopen zo snel en zo lang mogelijk tot we buiten adem geraken. Vervolgens lopen we naargelang we kunnen, nog een 10 à 15 m verder. We stoppen met lopen en we wandelen gewoon verder tot onze ademhaling zich genormaliseerd heeft. Vervolgens herhalen we indien mogelijk, de hele cyclus nog 2 à 3 maal overeenkomstig de tijd die we er aan kunnen of willen besteden.

   

  Mensen met hartproblemen dienen wel met hun cardioloog te overleggen of het wel goed is, om deze training te doen. Indien deze training niet wordt toegestaan, dan kan men ook 1 van de hierna vermelde ademhalingstechnieken gebruiken om de hoeveelheid zuurstof in het lichaam aan te vullen.

   

  De eerste twee weken is het zeker aan te bevelen om deze training een 2 tot 3 maal per dag te doen, dit om het tekort aan, zuurstof weg te werken. Daarna is meestal 1 training per dag voldoende om de hoeveelheid zuurstof in het lichaam op peil te houden. Hoe sneller men de hoeveelheid zuurstof in het lichaam heeft aangevuld, hoe sneller men zich vitaal en fit zal voelen.

   

  Forceer echter niets, het is niet belangrijk hoe snel en hoe ver je loopt, maar wel dat ge uw lichaam de tijd geeft om zich aan te passen. Luister dan ook naar de signalen van je lichaam en doe exact en onmiddellijk wat ze aangeven. In het begin zal je mogelijk maar 50 meter of nog minder kunnen lopen alvorens buiten adem te zijn, maar na een week training kan deze afstand mogelijk al oplopen tot 100 m en meer, dat is een beetje afhankelijk van je fysieke conditie.

   

  Je kan deze training ook doen op de fiets, of tijdens het zwemmen. Een andere goede manier om uw zuurstofpeil aan te vullen is dansen, zowel salondansen als andere dansen komen hiervoor in aanmerking. Het is echter altijd de bedoeling lichamelijke inspanningen te leveren en om buiten adem te geraken om alzo uw ademhaling te verdiepen en te normaliseren.

   

  Bij mensen die regelmatig sport beoefenen, of langdurig zware lichamelijke inspanningen leveren, is meestal de nodige hoeveelheid zuurstof in het lichaam aanwezig, zij hoeven deze training dan ook niet toe te passen. Niets houd hun echter tegen om het wel te doen.

   

  Hoe kunnen bedlegerige en gehandicapte mensen de hoeveelheid zuurstof in hun lichaam optimaliseren?

   

  Er bestaan in de Yoga een aantal ademhalingstechnieken die het mogelijk maken om door een gecontrolleerde ademhaling de hoeveelheid zuurstof en prana (Chi) in het lichaam terug op peil te brengen. Een aantal van deze technieken zorgen er ook voor dat er een zeer goede uitwisseling is van de zuurstof en de schadelijk gassen in de longen waardoor er ook een betere afvoer is van die schadelijke gassen. Hierdoor gaan de longen zich ook beter zuiveren, meer zuurstof opnemen en wordt men minder vatbaar voor problemen met de luchtwegen.

   

  Bovendien stimuleer je met deze technieken ook de celademhaling en dus ook de werking van de cellen, die voor gevolg heeft dat de inwendige temperatuur van het lichaam gaat stijgen, waardoor het koudegevoel dat veel chronisch zieken vaak hebben langzaam zal verdwijnen.

   

  Ik wil me hier beperken tot 2 technieken die er specifiek op gericht zijn om de hoeveelheid zuurstof in het lichaam op peil te brengen, om alzo te komen tot een maximaal mogelijke vitaliteit.

   

  Wil je dieper ingaan in die ademhalingstechnieken, dan raad ik u aan om het boek “Pranayama. De dynamiek der ademhaling” door André van Lysebeth. Uitgeverij ANKH-HERMES BV, Deventer. ISBN 90 202 40277, aan te schaffen en te lezen.

   

  De technieken.

   

  Een gerwone diepe ademhaling met het blokkeren van de adem wanneer de longen vol of leeg zijn.

   

  Ik wil beginnen met een techniek die je eender waar kan toepassen bijvoorbeeld op momenten dat je ergens moet wachten. Het maakt niet uit of je staat of op een stoel zit. Zorg er echter wel altijd voor dat je wervelkolom recht is, het hoofd enigzins naar voren gebogen en de buik ingetrokken. Zorg ook dat je recht op een stoel zit met de benen evenwijdig naast elkaar op de grond.

   

  Alvorens te beginnen is het goed om enkele malen diep in en uit te halen. Adem vervolgens gedurende bijvoorbeeld 5 tellen langzaam in. Blokkeer vervolgens met volle longen uw ademhaling gedurende 5 tellen. Adem vervolgens gedurende 5 tellen uit en blokkeer dan met lege longen nogmaals gedurende 5 tellen uw ademhaling. Herhaal vervolgens de ganse cyclus een vijftal maal, of zo dikwijls als je er tijd voor hebt, het is beter maar 1 cyclus te doen dan niets te doen.

   

  Het is de bedoeling dat je de volledige cyclus of meerdere cyclussen kan doorlopen zonder naar adem te snakken. Ondervind je dat 5 tellen per fase te veel is, breek dan de ademhaling af en herbegin dan met 4 of eventueel nog minder tellen per onderdeel van de cyclus.

   

  Je kan het tellen op verschillende manieren tot stand brengen, bijvoorbeeld:

  • Je telt gewoon in een constant ritme van 1 tot 5 of meer.
  • Je stemt het tellen af op het ritme van een klok of een metronoom.
  • Je stemt het tellen af op de slagen van je hart, indien je die kan aanvoelen, enz.

   

  Verhoog langzamerhand het aantal tellen per fase, bijvoorbeeld: je bent gestart met 5 tellen en na 3 dagen stel je vast dat je de ademhaling moeiteloos kan uitvoeren, verhoog dan het aantal tellen per fase met 1 tel, dit tot je ook deze verhoging moeiteloos kan doorvoeren, verhoog vervolgens het aantal tellen weer met 1 tel, enz.

   

  Zeer belangrijk is het om niets te forceren en uw lichaam de tijd te geven om zich aan te passen. Hoe gering ook het aantal tellen per fase is, altijd zal er een ontspannend effect optreden en zal het zuurstofpeil in uw lichaam verhogen. Wanneer je de ademhaling kan uitvoeren met 10 tot 15 tellen per fase, dan zal het een zeer ontspannende en zeer vitaliserende uitwerking hebben.

   

  Indien je de techniek wil doen met meer dan 10 tellen per fase, dan is het aan te bevelen om het boek “Pranayama, de dynamiek der ademhaling” aan te schaffen, om de techniek strikt volgens de daarin beschreven regels toe te kunnen passen. Een ander mogelijkheid is om de techniek onder begeleiding van een zogenaamde leermeester of goeroe te beoefenen.

   

  De vierkante ademhaling.

   

  Er zijn verschillende mogelijkheden om deze ademhaling te doen. Je kan recht op een stoel gaan zitten met de benen evenwijdig naast elkaar op de grond, de buik ingetrokken en het hoofd lichtjes voorover gebogen. Je kan in kleermakerszit, dus met de benen gekruist op de grond gaan zitten, je kan met de knieën op de grond en met het zitvlak op de hielen gaan zitten, of je kan het in de lotushouding doen. Altijd dien je er echter voor te zorgen dat je wervelkolom recht is, dit door de buik in te trekken en het hoofd licht voorover te buigen.

   

  Plaats nu je wijsvinger van je rechter hand tussen de wenkbrouwen, zodanig dat je met je duim en middenvinger respectievelijk je rechter en je linker neusgat kan afsluiten. Adem nu enkele malen diep in en uit en ga dan als volgt verder:

   

  • Blokkeer nu met je middenvinger je linker neusgat en adem nu gedurende bijvoorbeeld 5 tellen langzaam in een constant ritme langs het rechter neusgat in.
  • Sluit nu met je duim ook je rechter neusgat af en blokkeer vervolgens met volle longen uw ademhaling gedurende 5 tellen.
  • Open dan je linker neusgat en adem dan gedurende 5 tellen door je linker neusgat uit.
  • Sluit terug beide neusgaten af en blokkeer met lege longen gedurende 5 tellen de adem.
  • Open vervolgens terug het linker neusgat en adem gedurende 5 tellen langs het linker neusgat in.
  • Sluit terug uw linker neusgat af en blokkeer dan weer met volle longen gedurende 5 tellen uw ademhaling.
  • Open vervolgens het rechter neusgat en adem gedurende 5 tellen uit.
  • Blokkeer vervolgens met lege longen gedurende 5 tellen uw ademhaling.

   

  Dit is een volledige cyclus, die je best een 5 tal keren doet. Ook hier is het belangrijk, om in het begin uit te zoeken, met hoeveel tellen je zonder problemen 1 of meerdere cyclussen, zonder naar adem te snakken, kan doorlopen om vervolgens wanneer het mogelijk is, 1 tel per fase toe te voegen.

   

  Doe, om de hoeveelheid zuurstof in uw lichaam aan te vullen, gedurende 1 week of langer, deze oefening 2 à 3 maal per dag. Vervolgens doe je ze 1 à 2 maal of volgens uw behoefte per dag, om de hoeveelheid zuurstof in uw lichaam op peil te houden. De dagen dat je gaat sporten is het meestal niet nodig om die oefening te doen.

   

  In geneeskundige kringen gaat men uit van de stelling dat, in een lichaam dat rijk is aan zuurstof, er geen kanker kan ontstaan. Indien dit zo is, dan ben ik er van overtuigd dat ook de aanvulling van het zuurstofpeil in het lichaam positief zal inwerken op kanker die reeds in het lichaam aanwezig is. Wetenschappelijk onderzoek zou dit al dan niet kunnen bevestigen.

   

  Eén ding is zeker, hoe vitaler iemand zich zal voelen, hoe beter hij de strijd kan aanbinden tegen kanker en hoe beter en met meer resultaat hij eventuele behandelingen kan ondergaan.

   

  Besluit.

   

  Een normale mens kan meerdere weken leven zonder voedsel, hij kan ook meedere dagen leven zonder drinken, maar hij kan maar enkele minuten leven zonder zuurstof. Hieruit blijkt duidelijk dat een optimale hoeveelheid zuurstof in het lichaam uitermate belangrijk is opdat het goed zou kunnen fucntioneren.

   

  Heeft een lichaam jaren lang, mogelijk zelfs tientallen jaren lang, door bijvoorbeeld een zittend leven, geleden onder een tekort aan zuurstof, dan kan het ook niet anders dan dat de werking van de cellen, de organen, de spieren en ook de zenuwen daar onder geleden heeft. Het is dan ook logisch dat er tengevolge hiervan, structurele veranderingen in het lichaam zijn opgetreden, die zeker niet altijd omgekeerd kunnen worden.

   

  Indien men er echter in slaagt, om de natuurlijke afweer terug te optimaliseren, om de spirituele problemen op te lossen en om de hoeveelheid zuurstof in het lichaam terug op peil te brengen en te houden, dan kan men terug behoorlijk gezond worden en blijven.

   

  Je moet echter niet verwachten dat, op het ogenblik dat al deze punten terug in orde zijn, men ook volkomen gezond zal zijn. Het is eerst dan, dat het lichaam volledig kan beginnen werken en optimaal regenereren, wat in een aantal gevallen nog lang kan duren. Men zal zich echter op dat ogenblik vrij vitaal voelen en de problemen van het leven veel beter aankunnen.

   

  Het kan dan ook nog nodig zijn om, bijvoorbeeld in geval van obesitas, een dieet te volgen en om een verslaving aan voedsel en drank te overwinnen. Ik persoonlijk vind “Dieet” een slecht gekozen woord, en zou het willen houden bij, “Een meer natuurlijke voeding toepassen”.

   

  Indien je vitaal de dag wil aanvangen, dan zou ik u aanraden om ’s morgens 10 tot 15 minuten vroeger op te staan. Je begint na het opstaan met een aantal rek- en strekoefeningen te doen, (Zelfs katten en honden doen dit telkens ze geslapen hebben) om uw lichaam soepel te houden, om vervolgens een vijftal cyclussen van 1 van de hiervoor vermelde ademhalingstechnieken uit te voeren. Hiermede zult ge de hoeveelheid zuurstof in uw lichaam op peil te houden en uw vitaliteit op topniveau brengen en houden.

   

  Oudere mensen, die niet meer in staat zijn om aan sport te doen of om regelmatig krachtige lichamelijke inspanningen te leveren zoals bijvoorbeeld fietsen of wandelen, wil ik aanraden om 2 à 3 maal per dag een vijftal van 1 van de ademhalingtechnieken toe te passen.

   

  Mensen met chronische vermoeidheid en kanker, kunnen best meerdere malen per dag die ademhalingsoefeningen blijven doen, dit zolang ze ziek zijn.

  Studenten die in een blokperiode zitten, zou ik aanraden, om in die periode, tijdens een break, 2 tot 3 maal per dag 10 tot 15 cyclussen te doen van de vierkante ademhaling (6 of meer tellen per fase). Begin zeker 1 week voor die blokperiode met het doen van die oefening, zodanig dat uw lichaam er op ingesteld is.

   

  In het begin zal het wel wat discipline vragen om die oefeningen te doen. Op het ogenblik echter dat je er de voordelen van hebt ondervonden namelijk, fitheid, helderheid van geest, rust, kalmte en u gelukkig voelen, dan zult ge bijna niet meer zonder die oefeningen kunnen.

   

  Maak eventueel ook gebruik van de bloesem combinatieremedies die beschreven zijn in het artikel over spirituele problemen.

  Het regelmatig toepassen van die ademhalingsoefeningen of intervaltraining, zal ook in een zekere mate bijdragen tot het normaliseren van een te hoge bloeddruk. In een aantal gevallen zal men zelfs zijn bloeddruk volledig onder kontrole kunnen houden, zonder medicijnen in te nemen.

  13-11-2010, 00:00 Geschreven door bartjeb  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (3 Stemmen)
  12-09-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Incontinentie

  Incontinentie.

   

  Incontinentie of vochtverlies, is een probleem dat bij iedereen kan voorkomen, maar vooral oudere mensen treft. Het kan op drie manieren tot stand komen namelijk:

   

  1. Na een operatie in de onderbuik. Meestal is dan door een onachtzaamheid de zenuw die de sluitspier van het urinekanaal bedient doorgesneden, met als gevolg dat de betroffen persoon geen urine meer kan ophouden. Door de stucturele verandering die is opgetreden in het zenuwstelsel zal dit, in zoverre ik tot op heden weet, nooit meer hersteld kunnen worden en blijft die incontinentie het ganse verdere leven voortduren.
  2. Door een ontzuring die is opgetreden in het lichaam, verliest de betroffen persoon langzaam meer en meer de controle over zijn spieren en dus ook over de sluitspieren van het urinekanaal en mogelijk de endeldarm. Hij zal dus niet alleen zijn urine minder en minder goed kunnen ophouden, maar mogelijk ook de controle over zijn ontlasting verliezen. Wanneer men in dit geval de zuur/base verhouding in het lichaam hersteld, dan zullen de sluitspieren van het urinekanaal en van de endeldarm terug beter gaan werken, waardoor het probleem zal verbeteren en mogelijk zal verdwijnen.
  3. Door de verdoving die gebruikt wordt bij een operatie, meestal in de onderbuik, kan er incontinentie ontstaan. Ook in dit geval is er reeds een ontzuring in het lichaam aanwezig maar die heeft tot voor de operatie nog geen incontinentie veroorzaakt. De ontspanning tengevolge van die verdoving is hier dan in feite, bij wijze van spreken, de druppel die de emmer doed overlopen. Ook in dit geval kan de herstelling van de zuur/base verhouding in het lichaam mogelijk het probleem doen verdwijnen.

   

  Behandeling.

   

  De behandeling van Incontinentie dient er dan ook in de eerste plaats in te bestaan om de toevoer van calcium te stoppen en de toevoer en de opname van kalium bevorderen. Door dit te doen zal de zuur/base verhouding in het lichaam hersteld worden en zal de zenuwwerking terug optimaler verlopen, waardoor de sluitspier beter gaat werken. Het vochtverlies zal verminderen en mogelijk volledig stoppen indien de lichamelijke structuur nog in orde is.

   

  Men gaat als volgt tewerk:

   

  • Schrap alle melk en melkproducten zoals room, roomboter, ijsroom, platte kaas, harde kaas, yoghurt, enz. volledig uit uw voeding en vervang ze eventueel door sojaproducten van Alpro of door cocosmelk. Eet veel groenten en fruit en in beperkte mate eiwitten zoals vlees en vis. Wees ook matig met koolhydraten zoals brood en deegwaren.
  • Schrap ook alle voedingssupplementen en voedingsmiddellen die calcium (kalk) bevatten volledig uit uw voeding.
  • Gebruik gedurende drie weken, afwisselend de volgende 3 biochemische zouten (Ook wel Schuesslerzouten genoemd naar de Duitse arts die ze ontdekte), ’s morgens 5 tabletjes “Kalium Muriaticum D6” op de tong laten smelten, ’s middags 5 tabletjes “Kalium Phosphoricum D6” en ’s avonds 5 tabletjes “Kalium Sulfuricum D6”. De biochemische zouten worden in België aangemaakt door de” firma UNDA/DOLISOS en kunnen bij uw apotheker besteld worden.
  • Maak ook gebruik van de combinatieremedies zoals vermeld in het artikel over spirituele problemen, “Het starten met een behandeling van combinatieremedies uit de bloesemtherapie”.

   

  Besluit.

   

  Daar men nooit 100% zeker is van de oorzaak voor het optreden van incontinentie, kan men best altijd de hierboven vermelde behandeling toepassen. De behandeling zal zeker in 80 tot 90% van de gevallen een verbetering van uw gezondheidtoestand en uw energieniveau voor gevolg hebben en vaak het incontinentieprobleem volledig oplossen. Ook vrouwen die een licht urineverlies hebben, doen er goed aan om deze behandeling toe te passen.

   

  Altijd is het aan te bevelen om, wanneer men aan incontinentie geleden heeft, het gebruik van melk en melkproducten voor altijd uit uw voeding te schappen.

   

  Treden er op een zeker moment spier en gewrichtpijnen op, die duiden op een verzuring van uw lichaam, neem dan gedurende een tiental dagen “Urticalcin” van Dr. Vogel in om de zuur/base verhouding te herstellen.

   

  Bij een correcte zuur/base verhouding zal het, 1 tot 2 maal per week nuttigen van melk of een melkproduct, geen noemenswaardige gevolgen hebben voor uw gezondheid.

   

  12-09-2010, 17:22 Geschreven door bartjeb  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (2 Stemmen)
  13-06-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Amyotrofe Lateraal Sclerose of ALS.

  Amyotrofe Lateraal Sclerose of ALS.

   

  Daar ik in de afgelopen 5 jaar ervaren heb, dat de gezondheid van mensen met ALS ook zonder de inname van medicijnen merkbaar kan verbeteren, heb ik besloten om, uitgaande van deze ervaring, dit artikel volledig te herwerken.

  De ziekte ALS is één van de vele chronische ziekten die veroorzaakt wordt door een verstoring van de zuur/base verhouding van de lichaamsvochten ten nadele van het zuur. Met lichaamsvochten bedoelen we al het vocht dat buiten het maag- darmkanaal in het lichaam aanwezig is.

  De ideale zuur/base verhouding is volgens de Zweedse arts Ragnar Berg 35/65.

  Deze verhouding is volgens hem uitermate belangrijk voor een optimale werking van het zenuwstelsel. Is er een tekort aan zuur, dan zal het zenuwstelsel verminderen in werking, waardoor de zenuwimpulsen onvoldoende sterk zullen doorkomen in de spieren en/of organen waarmede ze in verbinding staan. Hoe groter het tekort aan zuur, hoe minder intens de zenuwwerking zal zijn. Bij een zeer groot tekort kunnen hierdoor dan die spieren en/of orgaanfuncties volledig uitvallen waardoor er verlammingen zullen optreden. Uiteindelijk kan dit leiden tot de dood van de betroffen persoon.

  Is er te veel zuur in ons lichaamsvocht, dan zal het zenuwstelsel overprikkeld worden en ontstaan er pijnen.

  De ziekte gaat altijd gepaard met een zware tot zeer zware allergie voor melk en melkproducten. De allergie voor melk en melkproducten is zo groot, dat ze kunnen beschouwd worden als puur vergif voor de betroffen persoon.

  De ziekte wordt ook nog onvrijwillig in de hand gewerkt door een vernindering van de kauw- en de slikfunctie, waardoor men geneigd is om de voeding te purerenen en om nog meer melk en melkproducten als voeding te gebruiken.

  Bahandeling.

   

  De behandeling van ALS dient er dan ook in de eerste paats in te bestaan om de zuur/base verhouding van de lichaamsvochten te herstellen. We doen dit door de te grote toevoer van calcium in het lichaam te stoppen. Daarom is het nodig om:

  • Alle melk en melkproducten zoals room, slagroom, roomboter, ijsroom, platte kaas, harde kaas, yoghurt, enz. en met melk en melkproducten bereid voedsel volledig en zonder uitzondering voor altijd uit uw voeding te schrappen.
  • Vervang ze indien je dat wil door sojamelk, sojaproducten, kokosmelk, rijstmelk, amandelmelk, hazelnotenmelk, enz. allemaal nieuwe producten en smaken die je dan wel moet leren gebruiken en waarderen.
  • Eet verder heel veel groenten, groentesoepen, veel fruit, en beperkt eiwitten zoals vlees en vis. Wees ook matig met koolhydraten zoals brood, gebak en deegwaren. Gebruik ook zo weinig mogelijk suiker en met suiker aangemaakte voeding.
  • Schrap ook alle voedingssupplementen die veel calcium (kalk) bevatten volledig uit uw voeding.

  Indien men dit nauwkeurig toepast, zal er al binnen de 3 dagen een merkbare verbetering optreden. Men zal zich meer ontspannen voelen, gelukkiger zijn en over veel meer energie kunnen beschikken.

  Na 1 week zullen de natuurlijke afweer, de uitscheidingsorganen en het zenuwstelsel terug beter beginnen  werken waardoor het lichaam gaat regenereren, indien de lichamelijke structuur dit nog toelaat.

  Door alleen dit te doen kan men dus de ziekte stoppen maar, kan men de eventuele structurele veranderingen die tengevolge van die ziekte zijn opgetreden, niet omkeren. Wat wel kan is dat de lichaamsfuncties die niet meer optimaal verliepen terug beter beginnen werken.

  Ik weet dat dit als te simpel, niet te geloven en naïef zal overkomen maar, ik raad u toch ten stelligste aan om het toe te passen. Voor schadelijke bijwerkingen hoef je niet te vrezen want je dient niets in te nemen. Het vraagt alleen wat moed om het te doen en karakter om het vol te houden.

  Ook zal men als gevolg hiervan in de toekomst veel minder verkoudheden, neus- keel- en oorontstekingen hebben.

  Daar de ziekte nagenoeg altijd gepaard gaat met een abnormale vermoeidheid en fysieke- en/of mentale uitputting, is het aan te bevelen om ook het oligo element "Molybdeen" en de Bach Bloesem "Olive" in te nemen.

  Voor de fysieke vermoeidheid en uitputting neemt men hiervoor best gedurende 1 week, "Molybdeen Forte" van de firma Deba Pharma, Neerhofstraat 45, 8560 te Wevelgem in, zoals vermeld op de verpakking. Men kan dit bestellen bij uw apotheker.

  Voor de mentale uitputting neemt men, gedurende 2 dagen, 2 maal 2 druppels in van de Bach Bloesem "Olive". In totaal dus 8 druppels. Men doet de druppels in een weinig water, zet het mengsel goed rond, neem het vervolgens in de mond, zet het daar ook goed rond en slik het vervolgens door. Bach Bloesems zijn te verkrijgen in nagenoeg elke goede natuurwinkel.

  Door dit te doen zal je in 80 tot 90% van de gevallen, nog meer ontspannen en gelukkiger zijn en over nog meer energie kunnen beschikken, waardoor de mogelijke regeneratie nog zal versterken.

  13-06-2010, 00:00 Geschreven door bartjeb  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (3 Stemmen)
  23-07-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.AIDS, HIV, Chronische ziekten, ons imuunsysteem of natuurlijke afweer.

  AIDS, HIV, Chronische ziekten, ons imuunsysteem of natuurlijke afweer.  

  Voor andere gezondheidsproblemen zie ook blog: http://blog.seniorennet.be/s8s0i9k

  Wanneer je grote ontdekkingen wil doen
  Moet je buiten de lijnen durven denken.
  Albert Einstein.    

  AIDS:
  Is de afkorting van de Engelse term “Acquired Immune Defiency Syndrome”, wat in het Nederlands betekent “Verworven Immuundeficiëntie Syndroom”.  

  Verworven:
  Het gaat hier duidelijk over iets dat je kan oplopen of verwerven.
  Immuundeficiëntie: Wijst op een degeneratie van het natuurlijke afweersysteem van de mens. Syndroom: Het geheel van ziektebeelden en symptomen, die al dan niet in combinatie op verschillende manieren in het lichaam tot uiting kunnen komen.  

  HIV:
  Is de afkorting van de Engelse term “Human Immunodefiency Virus”, in het Nederlands “Humaan Immuundeficiëntie Virus”, of met andere woorden een virus dat de natuurlijke afweer van het lichaam doet dalen.  

  Humaan:
  Humaan of menselijk.
  Immuundeficiëntie: Wijst op een degeneratie van het natuurlijke afweersysteem van de mens.
  Virus: Een virus.  

  Tot zover een eenvoudige verklaring van de twee, volgens geneeskundige middens, misschien wel de meest voorkomende doodsoorzaken in de hele wereld.
    

  BESCHOUWINGEN.
    

  Overeenkomstig mijn persoonlijke ervaring zou ik durven stellen, dat een afweersysteem maar optimaal kan werken, wanneer het lichaam beschikt over al de stoffen die het nodig heeft, en het bovendien niet overbelast wordt met al dan niet schadelijke stoffen en/of energieën. Ook een voor het lichaam niet schadelijke stof kan, wanneer men er teveel van toevoert, toch schadelijk worden.  

  Zelfs met een optimaal werkend imuunsysteem of met andere woorden afweersysteem, kan het mogelijk zijn dat ons lichaam ziek wordt, dit omdat de permanente toevoer van schadelijke stoffen zo groot kan zijn, dat het die niet kan neutraliseren of overwinnen. Wil men dus een ziekte overwinnen, dan moet niet alleen ons afweersysteem optimaal werken, maar moet ook de toevoer van schadelijke stoffen stopgezet worden.  

  Volgens de huidige gangbare opinie, wordt “AIDS” veroorzaakt door een “HIV” besmetting en duurt het, voor iemand die geen medicijnen inneemt, gemiddeld 10 tot 12 jaar, vooraleer de ziekte “AIDS” uitbreekt.  

  Men gaat er dus van uit dat “AIDS” een ziekte is die veroorzaakt wordt door een “HIV” besmetting. Indien het echter 10 tot 12 jaar duurt vooraleer “AIDS” uitbreekt, kan men dan wel met zekerheid stellen dat “AIDS” enkel veroorzaakt wordt door een “HIV” besmetting?  

  Ik heb het daar persoonlijk moeilijk mee, zeker wanneer ik weet dat, zoals uit de voorhanden zijnde litteratuur blijkt, een “HIV” besmetting meestal gepaard gaat met vage griepachtige klachten zoals vermoeidheid, koorts, huidaandoeningen, schimmelinfecties, vermageren en diarree, die meestal snel weer verdwijnen.  

  Waarom verdwijnen die klachten meestal snel? Is het omdat het immuunsysteem of met andere woorden de afweer van het lichaam de virusinfectie onder controle kan houden? Of is het misschien omdat het virus niet zo’n destructieve werking heeft zoals men er aan toeschrijft?  

  Zou het niet mogelijk zijn, dat gedurende die periode van 10 tot 12 jaar, er andere oorzaken zijn die de immuniteit in het menselijk lichaam stelselmatig nog meer doen afnemen. Iedere bacteriële of virale infectie en alle voor het lichaam schadelijke stoffen tasten tenslotte de werking van het afweersysteem aan. Het is namelijk zo dat heel wat van die met “HIV” besmette mensen overlijden door bijvoorbeeld een longontsteking.  

  Indien nu een “HIV” besmetting de immuniteit aantast, dan is het wel uitzonderlijk belangrijk om die immuniteit of met andere woorden de natuurlijke afweer zo vlug mogelijk te herstellen, dit omdat we anders van die besmetting, net als van alle andere besmettingen die zich nog kunnen voordoen, chronisch ziek zullen worden.
    

  De benaming “HIV”.
    

  Ik persoonlijk vind de benaming “HIV” heel ongelukkig gekozen, let wel ze is volgens mij niet fout maar ze misleid naar mijn bescheiden mening vrijwel de hele wetenschap en de hele wereldbevolking. Volgens mijn persoonlijke ervaring veroorzaken alle virusinfecties een daling van de natuurlijke afweer van het lichaam, terwijl de meeste mensen geloven dat enkel het “HIV” virus die natuurlijke afweer doet dalen.  

  Ik heb op dit ogenblik kennis van de volgende oorzaken die zeker verantwoordelijk zijn voor het dalen van de natuurlijke afweer van ons lichaam:

  • Alle virale infecties.
  • Alle bacteriele infecties.
  • Een antibioticakuur.
  • Schadelijke of kankerverwekkende stoffen.
  • Elke voedselvergiftiging of met andere woorden een vergiftiging.
  Vergif, zoals bijvoorbeeld arsenicum, kan zelfs dit natuurlijk afweersysteem totaal ten gronde richten met mogelijk de dood tot gevolg.  

  Vermoedelijk moeten we aan deze 4 oorzaken ook nog toevoegen:
  • Een behandeling met hormonen.
  • Een behandeling met cortisone.
  • Een behandeling met insuline.
  • Een chemo kuur.
  • Bestraling.
  • Elke operatie, enz.
  Al deze behandelingen hebben de bedoeling om de gevolgen van een ziekte op te heffen maar, ze ontregelen ook onze lichaamfuncties, waardoor de natuurlijke afweer nog meer belast wordt en uiteindelijk nog meer zal dalen.  

  Welke rol speelt nu een voedselvergiftiging in dit proces?
    

  Een voedselvergiftiging vernietigt een deel van maag- darmbacterieflora in het menselijk lichaam, met als gevolg overgeven en/of diarree die ons lichaam toepast om zich zo vlug mogelijk van die giftige stoffen te ontdoen.  

  De maag- darmbacterieflora wordt echter beschouwd als een eerste barrière voor de vernietiging van schadelijke stoffen die het menselijk lichaam binnendringen. Met andere woorden, er gaat al een deel van onze natuurlijke afweer vernietigd worden wanneer we een voedselvergiftiging oplopen.  

  De maag- darmbacterieflora heeft echter nog een andere belangrijke functie namelijk, de opname van vitale stoffen in het menselijk lichaam. Is een deel van die maag- darmbacterieflora vernietigd, dan zal ook de opname van voldoende vitale stoffen in het gedrang komen, dit in de veronderstelling dat ze in voldoende mate langs onze voeding in ons maag- darmkanaal worden aangevoerd.  

  Deze vitale stoffen zijn dan weer uitermate belangrijk voor een goed werkend afweersysteem. Worden er echter onvoldoende opgenomen, dan heeft dit onherroepelijk voor gevolg, dat ook het afweersysteem in werking zal verminderen.  

  Ook kan het zijn, dat ons lichaam tijdelijk meer vitale stoffen nodig heeft, niet alleen voor het overwinnen van een acute ziekte, maar ook om herstellingen in ons lichaam uit te voeren die ontstaan zijn door bijvoorbeeld een ongeval of een operatie.  

  Een tekort aan vitale stoffen kan ook de hormonale werking in het lichaam verstoren. Zo heeft een tekort aan jodium bijvoorbeeld voor gevolg dat de schildklier trager gaat werken, waardoor er een gebrek aan energie optreed en men zich niet fit maar moe zal voelen.  

  Een verminderde schildklierwerking kan ook psychische gevolgen hebben voor de mens, bijvoorbeeld onverklaarbare angsten en neigingen tot het plegen van zelfmoord.  

  Deze vermindering in werking van de schildklier heeft dan weer voor gevolg dat de volledige hormonale werking verstoord wordt. Dit wil met andere woorden zeggen dat alle organen die deel uitmaken van het hormonale systeem in werking kunnen gestoord worden, bijvoorbeeld de nierwerking waardoor er onvoldoende afvalstoffen uitgescheiden worden, de werking van de alvleesklier waardoor er te weinig insuline aangemaakt wordt, enz. De constitutie van de mens zal voor een stuk bepalen in welk systeem of orgaan er problemen zullen optreden.  

  Een optimale maag- darmflora is dus niet alleen de eerste vereiste voor een goed werkend afweersysteem, maar ook voor een goed werkend hormonaal systeem. Het eerste dat men dan ook moet doen bij het behandelen van een ziekte is er dus voor zorgen dat de maag- darmflora terug optimaal is.  

  Welke rol speelt een antibioticakuur in dit proces?
    

  Wanneer ik aan een optimale maag- darmflora denk, dan denk ik ook automatisch aan “Antibiotica”. Inderdaad antibiotica vernietigd eveneens een deel van de maag- darmflora en heeft dus een min of meer identieke uitwerking op de werking van het afweersysteem als een voedselvergiftiging. Het is daarom aan te bevelen om een antibioticakuur te laten volgen door een probioticakuur met bijvoorbeeld “Orthiflor” van de firma “Orthica” te doen, dit gedurende een tiental dagen.  

  Andere factoren.
    

  Welke rol spelen de hormonen die langs ons voedsel of als medicijn in ons lichaam terecht komen? Ik denk hier bijvoorbeeld, aan de hormonen die mogelijk in vlees, vis, melk- en melkproducten voorkomen, aan de anticonceptiepil en aan de hormonen die men voorschrijft in de menopauze?.  

  Men kan stellen dat ze in ieder geval de hormonale werking verstoren, want de hoeveelheden hormonen, zelfs indien het lichaamseigen hormonen zijn, die men supplementair toedient, moeten door het lichaam verwerkt worden. Dit heeft dan ook voor gevolg dat het lichaam de werking van het hormonale systeem gaat aanpassen overeenkomstig de toegediende hormonen.  

  Ook kankerverwekkende stoffen en mogelijk genetisch gemanipuleerd voedsel, kunnen eveneens de werking van het afweersysteem negatief beïnvloeden.  

  Is “AIDS” wel een ziekte?
    

  Algemeen wordt aangenomen dat “AIDS” een ziekte is. Naar mijn bescheiden mening, is “AIDS” geen ziekte maar een toestand in het lichaam, waarbij de natuurlijke afweer of met andere woorden de immuniteit, gedaald is tot beneden een percentage dat ligt om en rond de 20% van een optimaal werkend afweersysteem.  

  Al de hierboven aangehaalde oorzaken, kunnen dus al dan niet in combinatie met elkaar, “AIDS” veroorzaken, dit omdat ze allen een verminderde werking van het afweersysteem veroorzaken.  

  We zouden dus kunnen stellen, dat het ontstaan van “AIDS” niet alleen het gevolg is van een “HIV” besmetting, maar ook veroorzaakt kan worden door één of meerdere negatieve factoren, al dan niet in combinatie met een “HIV” besmetting.  

  “AIDS” kan dus, naar mijn persoonlijke ervaring, optreden zonder dat er een “HIV” besmetting in het lichaam aanwezig is. Ik denk hier bijvoorbeeld aan de verschillende dodelijke virussen zoals “EBOLA” waarvan de laatste tijd melding wordt gemaakt in de verschillende media.  

  Aan de hand van al deze informatie zou ik durven stellen, dat alle mensen die chronisch ziek zijn in een toestand van “AIDS” verkeren.
    

  Mogelijk wordt ook de verwoestende werking van die virussen verkeerdelijk ingeschat, dit omdat men op het ogenblik dat een besmetting zich voordoet, geen weet heeft van de mate van werking van het afweersysteem van de betroffen persoon.  

  Acute ziekten.
    

  Wanneer er in ons lichaam, door de één of andere reden een acute ziekte ontstaat, dan kunnen we stellen, dat ons afweersysteem de strijd aanbind tegen de mogelijke oorzaak van die ziekte.  

  Blijft ons afweersysteem optimaal werken, dan zal die acute ziekte overwonnen worden en zullen we met andere woorden terug gezond worden. Altijd zal het echter ons natuurlijk afweersysteem zijn dat de ziekte moet overwinnen. Het toedienen van de nodige medicijnen en vitale stoffen zal er dan toe bijdragen, dat het afweersysteem in ons lichaam optimaal kan blijven werken tot die strijd gewonnen is.  

  Is de ziekte overwonnen dan zullen er altijd antistoffen gevonden worden in het lichaam, zeker als het om een bacteriële of virale infectie gaat.  

  Ik ga er dus vanuit dat het lichaam zelf de oorzaak van een ziekte moet overwinnen en niet dat we de ziekteoorzaak moeten bestrijden met medicijnen.
  Deze medicijnen hebben namelijk in veel gevallen zeer schadelijke nevenwerkingen die voor onze immuniteit en ons lichaam nog nadeliger kunnen zijn dan de ziekteoorzaak zelf.  

  Eén van de gevolgen van deze medicijnen is dat het virus of de bacterie wel bestreden wordt, maar dat onze natuurlijke afweer niet hersteld wordt en we dus in een stadium van verlaagde afweer, of met andere woorden “AIDS”, blijven verkeren waardoor we zeer vatbaar blijven voor andere mogelijke ziekten. De behandeling van een ziekte moet er dan ook in de eerste plaats op gericht zijn om ons afweersysteem terug optimaal te doen werken. Met de nodige medicijnen kan men dan die werking ondersteunen.  

  Chronische ziekten.  

  Beschikt ons lichaam niet over voldoende vitale stoffen, dan kan ons afweersysteem niet optimaal werken en dus de ziekte niet overwinnen. Er ontstaat dan een permanente strijd tussen ons afweersysteem en de mogelijke oorzaak of oorzaken van een acute ziekte. De ziekte wordt dan met andere woorden chronisch omdat ons afweersysteem ze niet kan overwinnen.  

  Nu is het zo dat iedere chronische ziekte het gevolg is van een voortdurende verminderde werking van het afweersysteem. Zou het dan niet kunnen dat iedere chronische ziekte het gevolg is van “AIDS”, of met andere woorden, een verworven immuundeficiëntie.  

  Uit dit voorgaande kunnen we dus stellen dat “AIDS”, niet alleen voorkomt wanneer men een “HIV” besmetting heeft opgelopen, maar dat men bij iedere chronische ziekte een vorm van “AIDS”, of met andere woorden een immuundeficiëntie kan vaststellen. Zelfs verlammingen, die niet veroorzaakt worden door een breuk in de wervelkolom of het doorsnijden van een zenuw, kunnen veroorzaakt worden door “AIDS”.  

  Kanker en tumoren.
    

  Tot op heden is er niemand in staat een sluitende verklaring te geven voor het ontstaan van kanker en tumoren.  

  Indien een chronische ziekte echter een vorm van “AIDS” is, dan kunnen we ook bijna met zekerheid stellen, dat ook kanker en tumoren door “AIDS” kunnen ontstaan, dit omdat het lichaam door de verlaagde werking van het afweersysteem, niet meer beschikt over voldoende middelen om de woekering van cellen tegen te gaan.
    

  Heeft ons lichaam het “AIDS” stadium bereikt, dan is het niet meer in staat om al onze lichaamsfuncties naar behoren te vervullen. Onze constitutie zal dan voor een stuk bepalen welke verdere gevolgen zich dan zullen manifesteren. Kanker, tumoren, hartstilstand, hartaderbreuk, diabetes, Alzheimer, enz. kunnen zich dan manifesteren met mogelijk de dood tot gevolg.  

  Wat zijn nu de voornaamste kenmerken van “AIDS” of een zwaar verminderde werking van het afweersysteem?  

  Volgens mijn persoonlijke ervaring zijn er een aantal punten vast te stellen, wanneer het lichaam aan “AIDS” of met andere woorden aan een zwaar verminderde werking van het afweersysteem onderhevig is.
    

  Een eerste kenmerk is de verstoring van de zuur/base verhouding in het lichaam.
   

  De optimale zuur/base verhouding is, volgens wetenschappelijk onderzoek, 35/65 of met andere woorden 1/3 zuur en 2/3 basen. Het is namelijk zo dat een optimale zuur/base verhouding een hoofdvereiste is voor een optimale werking van het afweersysteem en het zenuwstelsel.  

  Is er teveel zuur in het lichaam aanwezig, dan worden langs het zenuwstel de werking van de organen overprikkeld. Een typisch voorbeeld hiervan is een versnelde hartslag of hartwerking met als mogelijk gevolg is een hartaderbreuk of hartinfarct.  

  Is er te weinig zuur aanwezig en gaan dus de basen overheersen, dan komen de zenuwprikkels onvoldoende door en gaan organen verminderen in werking. Als voorbeeld kunnen we hier aanhalen de hartslag die overslaat met als mogelijk gevolg een hartstilstand. Naar mijn persoonlijke mening is dit ook de voornaamste oorzaak van wiegendood. Ook bij Diabetes is er bijvoorbeeld een tekort aan zuur vast te stellen in het lichaam.  

  De zuur/base verhouding wordt vooral beïnvloed door 2 factoren, namelijk: de hoeveelheid zuur- en basenvormend voedsel die we eten en de mate waarop ons lichaam calcium opneemt uit onze voeding.  

  De verstoring kan op 2 manieren gebeuren namelijk:
  • De hoeveelheid zuur gaat toenemen dit ten koste van de basen. Dit kan het gevolg zijn van, een te kleine toevoer van calcium in het lichaam, een slechte opname van calcium, een te grote toevoer van koolhydraten die de aanwezige calcium aan het lichaam gaan onttrekken om te kunnen verbranden, of een te grote toevoer van eiwitten. Een andere mogelijke oorzaak is de onvoldoende afvoer van afvalstoffen zoals urine- en ureumzuur langs de nieren uit het lichaam.
     
  • De hoeveelheid basen gaan toenemen ten koste van de zuren. Dit kan het gevolg zijn van een te grote toevoer van calcium in het lichaam, een optimale opname van calcium, een geringe toevoer van koolhydraten waardoor er weinig calcium verbrand wordt en een te geringe toevoer van zuurvormend voedsel zoals de eiwitten vlees, vis, gevogelte,enz..  

  Een tweede kenmerk is het ontstaan van een tekort aan B lymfocyten in het lichaam.
   

  B lymfocyten worden aangemaakt in het beenmerg en zijn nodig om de strijd aan te binden tegen virussen, schadelijke bacteriën en andere schadelijke stoffen die in het lichaam binnendringen. Hun werking wordt indien nodig gestimuleerd door de T-Helpercellen en onderdrukt door de T-Suppressorcellen wanneer de ziekte overwonnen is.
    

  Een derde kenmerk is de verstoring van de verhouding van de T-Helper- en de T-Supressorcellen.

  Deze verhouding is, volgens wetenschappelijk onderzoek, bij een goed werkend immuunsysteem 64/36. Zijn er teveel T-Helpercellen, dan wordt de afweer overgestimuleerd. Zijn er teveel T-Suppressorcellen dan wordt de afweer te veel onderdrukt.

  Een vierde kenmerk is de verstoring van de hormonale werking in het lichaam.  

  Meestal zal de schildklier en de nieren in werking verminderen, wat een energietekort en een ophoping van zuren, zouten en toxische stoffen in het lichaam voor gevolg heeft.  

  In een aantal gevallen is ook de Maag- Darmbacterieflora verstoord of verstoord geweest waardoor er te weinig vitale stoffen opgenomen worden of werden.  

  Een viifde kenmerk is de verstoring van de verhouding tussen de mannelijke en de vrouwelijke hormonen in het lichaam.
   

  Door wetenschappelijk onderzoek weet men dat die verhouding bij een gezonde mens op 2/3 seksueel eigen hormonen ligt en 1/3 seksueel vreemde hormonen. Met andere woorden, een gezonde man heeft 2/3 mannelijke hormonen en 1/3 vrouwelijke hormonen en een gezonde vrouw heeft 2/3 vrouwelijke hormonen en 1/3 mannelijke hormonen.  

  Waarom die verhouding zo is kan ik niet met zekerheid verklaren maar, ik veronderstel dat het is omdat er dan een optimale seksuele aantrekkingskracht tussen een man en een vrouw kan optreden. De verstoring van die hormonale verhouding is volgens mij de verklaring voor het feit dat twee vrouwen of twee mannen zich onderling tot elkaar aangetrokken kunnen voelen en alzo een homo of lesbisch koppel kunnen vormen. Bij één van de twee is dan meestal de hormonale verhouding nagenoeg omgedraaid. Verder wetenschappelijk onderzoek zal dit moeten uitwijzen.  

  Chronische ziekten.  

  Wanneer we wat dieper ingaan op chronische ziekten, dan vinden we dezelfde kenmerken terug als deze die we vinden bij “AIDS”. We kunnen dus stellen dat “AIDS” dezelfde toestand is als deze die zich voordoet bij chronische ziekten. Met andere woorden “AIDS” wordt niet noodzakelijk alleen veroorzaakt door een “HIV” besmetting, maar ook door een aantal negatieve factoren die allen een sterk verminderende werking van het afweersysteem voor gevolg hebben.  

  Kanker.  

  Wanneer we dit alles eens van naderbij bekijken, dan begin ik mij af te vragen of “AIDS”, dus een sterk verminderde werking van het immuunsysteem, niet de aanleiding is voor het ontstaan van kanker? Inderdaad, de werking van het lichaam is volledig ontregeld en niets controleert nog de groei, de aanmaak en de vernietiging of vervanging van cellen, mogelijk zijn dit wel de belangrijkste redenen voor het ontstaan van kanker.  

  Gaat die verminderde werking van het afweersysteem ook nog samen met spirituele problemen die zorgen en stress veroorzaken, dan zijn de omstandigheden ideaal om kanker en/of tumoren te ontwikkelen.  

  Wat kunnen we doen wanneer we een besmetting met “HIV” oplopen?
    

  Wat we zeker moeten doen wanneer we een “HIV” besmetting hebben opgelopen, is er voor zorgen dat onze natuurlijke afweer zo vlug mogelijk terug optimaal gaat werken. Kunnen we dit verwezenlijken dan zal ons lichaam de besmetting zelf onder kontrole kunnen houden en kunnen we voorkomen dat het zal tenonder gaan aan een andere besmetting zoals bijvoorbeeld TBC.  

  Wat kan men doen om onze natuurlijke afweer te optimaliseren.
    

  Volgens mijn persoonlijke ervaring is het gebruiken van de juiste biochemische zouten, oligo elementen en in mindere mate vitamines in combinatie met het verwijderen van schadelijke stoffen uit onze voeding, de enige manier om onze natuurlijke afweer terug te optimaliseren.  

  Zonder een optimaal werkende natuurlijke afweer, zal het toedienen van medicijnen geen oplossing brengen voor eender welk gezondheidsprobleem. Men kan met medicijnen een virus of bacterie bekampen en mogelijk vernietigen, maar men zal niet volledig genezen indien de natuurlijke afweer niet terug optimaal werkt.  

  Om deze natuurlijke afweer terug optimaal te laten werken is het nodig om de volgende punten achtereenvolgens toe te passen:
  • Verwijder alle schadelijke stoffen uit uw voedingspatroon en uw leefomgeving.
  • Optimaliseer de werking van uw afweersysteem en uw schildklier.
  Verwijder alle schadelijke stoffen uit uw voedingspatroon en uw leefomgeving.  

  Dit is misschien wel het moeilijkste punt om te realiseren. Inderdaad, er worden zoveel duizenden stoffen, waarvan men nog niet de al dan niet schadelijke werking kent, in ons leefpatroon toegepast, dat het bijna een onmogelijke opdracht is om de schadelijke stoffen uit ons bestaan te weren.  

  Volgens mijn persoonlijke ervaring is er echter één stof die zeer slecht is voor de chronisch zieke mens en dat is, niettegenstaande ze nog dagelijks in de media aangeprezen wordt als zijnde onmisbaar voor de opbouw en regeneratie van ons beendergestel, melk en al de daarvan afgeleide melkproducten.  

  Van de samenstelling van melk en melkprducten is in vergelijking met het bloed van parlementariers en ministers weinig of niets gekend. Buiten water, vet, vitamines en mineralen is er weinig of niets terug te vinden in de voorhanden zijnde litteratuur of media. Van kankerverwekkende stoffen, hormonen (veelvuldig gebruikt in de veeteelt) cholesterol, antibiotica, pesticieden, enz. is er niets terug te vinden.  

  Mij kan je echter niet wijsmaken dat, als onderzoek van het water van de Schelde heeft uitgewezen, dat het meer vrouwelijke hormenen bevat dan dat er in het lichaam van een zwanger vrouw aanwezig zijn, dat er dan geen zouden zijn terug te vinden in melk en melkproducten.  

  Ik wil je dan ook aanraden om, wanneer je chronisch ziek bent, je kanker of een tumor hebt, je besmet bent met “HIV”,of je geopereerd moet worden, alle melk en melkproducten volledig uit uw voeding te verwijderen. Dus, schrap volledig alle melk en melkproducten zoals platte kaas, harde kaas, kwark, roomboter, yoghurt, room, ijsroom, pudding, enz., voor minstens een jaar of zeker tot uw chronische ziekte overwonnen is, volledig uit uw voeding. Gebruik ze daarna eventueel als genotsmiddel, dat wil zeggen niet meer dan 2 à 3 maal per week.  

  Melk en melkproducten moeten uit uw voeding geschrapt worden gewoon om reden dat ze de kalium/calciumverhouding en ook de zuur/baseverhouding in ons lichaam verstoren. Wat de gevolgen zijn van een verstoring van de zuur/baseverhouding heb ik reeds in een vorig artikel beschreven.  

  Optimaliseer de werking van het afweersysteem en de schildklier.
    

  Om de werking van het afweersysteem en de schildklier te optimaliseren dienen we volgende punten uit te voeren:
    
 • Herstel de zuur/base verhouding in het lichaam.
 • Breng het aantal B lymfocyten terug op peil.
 • Herstel de verhouding van de T-Helper- en de T-Supressorcellen.
 • Herstel de hormonale werking.
 • Optimaliseer de verhouding tussen de mannelijke en de vrouwelijke hormonen.

  Wanneer we alle melk en melkproducten uit onze voeding geschrapt hebben, dan hebben we reeds een eerste stap gezet naar de optimalisatie van onze natuurlijke afweer. Inderdaad, gebruiken we geen melk of melkproducten
  meer, dan stopt ook de verstoring van de zuur/baseverhouding en zal onze natuurlijke afweer niet meer blijven dalen, dit tenzij er nog andere oorzaken voor die daling zijn, zoals bijvoorbeeld een virale/bacteriiële besmetting of medicijnen die ingenomen worden.  

  Als gevolg van het schrappen van melk en melkproducten, zal ook onze natuurlijke afweer stilaan weer zeer langzaam regenereren, dit op voorwaarde dat er in ons lichaam geen structurele veranderingen zijn opgetreden die de regeneratie beletten.  

  Aangezien de hierboven vermelde 5 punten elkaar onderling beïnvloeden, kunnen we in 70 tot80% van de gevallen, door de zuur/baseverhouding te herstellen, alle 5 die problemen gelijktijdig oplossen.  

  Om de zuur/baseverhouding in het lichaam te herstellen is het belangrijk om te kunnen weten hoe die verstoord is. Er kunnen zich twee mogelijkheden voordoen:
   
 • Er is een tekort aan zuur in het lichaam.
 • Er is een teveel aan zuur in het lichaam.  

  Hoe kan men vaststellen of er een tekort of een teveel aan zuur is in het lichaam. 
   

  Bij een tekort aan zuur doen er zich meestal één of meerdere van de volgende problemen voor:
    
  • Regelmatig meermaals per jaar terugkerende neus-, keel- en oorontstekingen.
  • Regelmatig meermaals per jaar terugkerende verkoudheden en griep.
  • Te hoge bloeddruk.
  • Te hoge cholesterolwaarden.
  • Diabetes.
  • De ziekte van Alzheimer.
  • Dementie.
  • De ziekte van Parkinson.
  • Multiple Sclerose.
  • Onverklaarbare valpartijen.
  • Verlammingen die langzaam zijn tot stand gekomen, dus niet deze ten gevolge van een ongeval. (Tenzij het ongeval gebeurd is door een kortstondige verlamming die is ontstaan tengevolge van een tekort aan zuur in het lichaam.)
  • Incontinentie indien die niet veroorzaakt is door het doorsnijden van een zenuw.
  • Arteriosclerose of adervernauwing.
  • Overbruggingen.
  • Slechte bloedsomloop.
  • Obesitas en zwaarlijvigheid.
  • Een tekort aan jodium in het lichaam.
  Men kan ter bevestiging ook een allergietest voor melk en melkproducten laten uitvoeren, dit omdat mensen met een tekort aan zuur, meestal een zware allergie voor melk en melkproducten hebben.  

  De mensen die hier problemen mee hebben zijn meestal niet topfit maar hebben raar of zelden spier- en/of gewrichtspijnen.  

  Bij een teveel aan zuur lijden de mensen meestal aan reumatische aandoeningen.
    

  Deze aandoeningen veroorzaken in de meeste gevallen spier en gewrichtspijnen. Meestal gaat het om mensen die heel slecht calcium opnemen in hun lichaam of zuurvormende medicijnen innemen, waardoor de hoeveelheid zuur in het lichaam sterk toeneemt, het gaat hier meer bepaald over urine- en ureumzuur. Door de slechte opname van calcium in het lichaam is het ook hier aan te bevelen om alle melk en melkproducten uit de voeding te schrappen.  

  Hoe kan men die natuurlijke afweer terug optimaliseren?
    
 • Bij een tekort aan zuur.
 • Bij een teveel aan zuur.  

  Bij een tekort aan zuur zal men meestal ook een tekort aan Kalium in het lichaam kunnen vaststellen. Het is dan ook nodig om dit tekort weg te werken door kalium in het lichaam toe te voeren. Het beste gebruiken we hiervoor biochemische zouten (Ook wel Schuesslerzouten genoemd naar de duitse arts die ze ontdekte in de negentiende eeuw) en celzouten. Daarom:
    
  • Schrap volledig alle melk en melkproducten zoals platte kaas, harde kaas, kwark, roomboter, yoghurt, room, ijsroom, pudding, enz., voor minstens een jaar of zeker tot uw chronische ziekte overwonnen is, volledig uit uw voeding. Gebruik ze daarna eventueel als genotsmiddel, dat wil zeggen niet meer dan 2 à 3 maal per week.
  • Gebruik gedurende drie weken afwisselend de 3 volgende biochemische zouten, ’s morgens 5 tabletjes Kalium Muriaticum D6 op de tong laten smelten, ’s middags 5 tabletjes Kalium Phosphoricum D6 en ’s avonds 5 tabletjes Kalium Sulfuricum D6. Gebruik deze middelen allen minimum 1 uur gescheiden van andere eventueel in te nemen geneesmiddelen. Deze biochemische zouten worden in België aangemaakt door de firma UNDA/DOLISOS en kunnen bij uw apotheker besteld worden.
    
  • Gebruik gedurende een tiental dagen, drie maal per dag 2 tabletjes van het celzout Kalium jodatum die men op de tong laat smelten. Dit celzout wordt aangemaakt door de Oostenrijkse firma “Adler Pharma” en kan langs uw apotheker besteld worden.
  Bij een teveel aan zuur zal men meestal een tekort aan calcium in het lichaam kunnen vaststellen. Om dit tekort te kunnen wegwerken dienen we niet alleen calcium (kalk) toe te voeren maar moeten we ook zorgen voor een goede kalkopname. Daarom:
    
  • Schrap volledig alle melk en melkproducten zoals platte kaas, harde kaas, kwark, roomboter, yoghurt, room, ijsroom, pudding, enz., voor minstens een jaar of zeker tot uw chronische ziekte overwonnen is, volledig uit uw voeding. Gebruik ze daarna eventueel als genotsmiddel, dat wil zeggen niet meer dan 2 à 3 maal per week.
    
  • Voor de opname van calcium in het licham gebruiken we best “URTICALCIN” van Dr. Vogel, gedurende 2 à 3 weken 3 maal 6 tabletjes per dag op de tong laten smelten. “URTICALCIN” voert namelijk calcium toe en zorgt voor een goede opname van die calcium.
    
  • Gaat de verzuring gepaard met krampen in de spieren, gebruik dan ook nog gedurende 1 week het biochemische zout Magnesia Phosphorica D6, ‘smorgens, ’s middags en ’s avonds 5 tabletjes op de tong laten smelten. Dit biochemisch zout wordt aangemaakt door de firma UNDA/DOLISOS en kan bij uw apotheker besteld worden.
  Voor kinderen dient de dosering aangepast te worden overeenkomstig het gewicht en de leeftijd. Gebruikt men medicijnen van andere merken, dan dient men de dosering aan te passen overeenkomstig de voorschriften op de bijsluiter of de verpakking van het middel.  

  Men dient er ook rekening mee te houden dat, door foutieve voeding en het gebruik van medicijnen, een tekort aan zuur kan omslaan in een teveel aan zuur en omgekeerd. Op dat ogenblik dient men de overeenkomstige behandeling toe te passen.  

  Besluit.
    
  • Bij een “HIV” besmetting, maar ook bij chronische ziekten, is het uitermate belangrijk om zo vlug mogelijk de natuurlijke afweer van het lichaam te optimaliseren, dit om te voorkomen dat andere problemen en besmettingen die afweer ten gronde zouden richten met mogelijk de dood tot gevolg.
  • Het is bovendien ook nodig, om tijdens zijn ganse verdere leven het nodige te doen om die afweer steeds op peil te houden, dit om te voorkomen dat men aan de “HIV” of andere besmetting ten onder gaat.
  • Ook bij de problemen die wijzen op een tekort aan zuur kan men deze werkwijze met grote kans op succes toepassen.
  • Structurele veranderingen die door een ziekte zijn opgetreden in het lichaam, kunnen met deze behandeling mogelijk niet omgekeerd worden.
  • Deze behandeling kan met om en rond de 70% kans op succes toegepast worden. Voor het overige deel moet een op de persoon aangepaste behandeling uitgewerkt worden.
 • 23-07-2009, 00:00 Geschreven door bartjeb  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (3 Stemmen)
  17-05-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebit, tandvullingen, amalgaam, tandkronen, focale storingen, electroacupunctuur, Kirliaanse fotografie.

  Gebit, tandvullingen, amalgaam, tandkronen, focale storingen, electroacupunctuur, Kirliaanse fotografie.xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

   

  Een gezond gebit is één van de belangrijkste factoren voor het behouden van een goede gezondheid. Het wordt vooral in verband gebracht met de spijsvertering, maar een slecht gebit kan ook op alle mogelijke lichaamsfuncties een negatieve invloed uitoefenen. Zo kan bijvoorbeeld een focale storing op een bepaalde tand, pijn veroorzaken in het gewricht van uw grote teen.

   

  Een gezond en stevig gebit, laat ons toe om het in de mond genomen voedsel maximaal fijn te malen en te vermengen met speeksel. Het is namelijk zo, dat hoe fijner ons voedsel gemalen is en hoe beter het vermengd is met speeksel, hoe beter het zal verteren.

   

  In de natuurgeneeskunde wordt zelfs aangenomen dat, indien we ons voedsel zeer goed zouden kauwen, we de helft minder zouden kunnen eten om toch dezelfde hoeveelheid voedingsstoffen op te kunnen nemen in ons lichaam.

   

  Het gebruiken van vezelrijk voedsel gaat er ons dan ook toe neigen om goed te kauwen. Door dit kauwen gaan we dan een zeer goede doorbloeding krijgen van ons kaaksbeen en ons slikmechanisme, waardoor ze later, wanneer we ouder worden, ook nog goed zullen functioneren.

   

  We kunnen alzo voorkomen dat we op latere leeftijd ons gaan verslikken, waardoor er voedsel in de luchtpijpen kan komen, wat uiteindelijk kan resulteren in een longontsteking. Het alternatief is dan het plaatsen van een maagsonde en een overschakeling op astronautenvoeding. De eerste faze van vegeteren, allesbehalve leuk om mee te leven.

   

  Ons gebit en de meridianen in ons lichaam.

   

  In wetenschappelijk onderzoek betreffende electroacupunctuur, kunnen we terugvinden, dat iedere tand van ons gebit in verbinding staat met één van de vele in ons lichaam aanwezige meridianen. Zoals de meesten onder ons al wel weten, zorgen die meridianen voor een goede energiedoorstroming (Chi) in het ganse lichaam, dit op voorwaarde dat ze nergens onderbroken of gestoord worden.

   

  Al de in ons gebit en in ons lichaam aanwezige storingen zijn dan ook een mogelijke oorzaak voor een verstoring van die energiedoorstroming. Als voornaamste storingen in het gebit kunnen we vermelden, de irritatie of ontsteking van een tand, een dode of ontzenuwde tand, problemen met het tandvlees, het kaaksbeen of een tandvulling, enz. Is de energiedoorstroming van een bepaalde meridiaan verstoord, dan zullen er ook onvermijdelijk storingen optreden in de door de meridiaan bediende lichaamsdelen en/of lichaamsfuncties.

   

  Electroacupunctuur en Kirliaanse fotografie.

   

  Electroacupunctuur en Kirliaanse fotografie, zijn twee minder gekende maar volgens mij zeer betrouwbare methodes om storingen in de energiedoorstroming van ons gebit en ons lichaam op te sporen. Ze geven ons ook de mogelijkheid om, enkele dagen na het behandelen van de gevonden storingen, te controleren of de problemen volledig opgelost zijn.

   

  Electroacupunctuur geeft ons ook de mogelijkheid, om geneesmiddelen uit te testen die het genezingsproces van de op de betrokken meridiaan gelegen organen of lichaamsfuncties kunnen stimuleren of herstellen. Men gebruikt hiertoe de zogenaamde “Nosoden ( monsters of staaltjes van geneesmiddelen) ”, die men op de meetkring van de betroffen meridiaan plaatst. Dit is naar mijn mening één van de meest accurate en directe methodes, om te bepalen welk geneesmiddel men nodig heeft om te genezen.

   

  De ervaring om met deze toestellen te werken, zal natuurlijk bepalend zijn voor de resultaten die men zal bereiken.

   

  Bij middel van een “Kirliaanse foto” van de handen en de voeten, kan men dan aan de hand van het stralingsveld vaststellen of het gebit en het lichaam storingvrij zijn.

   

  Wil men met andere woorden er zeker van zijn dat zijn gebit storingvrij is, dan dient men zich te wenden tot een tandarts die electroacupunctuur en/of Kirliaanse fotografie toepast, omdat alleen hij storingen kan opsporen, kan neutraliseren en achteraf kan kontroleren of die storingen effectief opgelost zijn.

   

  Batterijwerking in de mond.

   

  Wie over een batterij spreekt denkt natuurlijk direct aan electrische stroom, spanning en potentiaalverschil, die ontstaan door de in de batterij aanwezige stoffen zoals metalen, zuur en water. Heel toevallig, kunnen ook in ons gebit die stoffen aanwezig zijn, waardoor er ook in onze mond een batterijwerking kan ontstaan, die heel negatief kan inwerken op onze gezondheid.

   

  Ik denk hier bijvoorbeeld aan:

  • Amalgaam, dat kwik (een hevig vergif), zilver, tin; koper en zink bevat.
  • Gouden kronen.
  • Metalen bruggen.
  • Op goud gebakken porceleinen kronen.
  • Op zilver gebakken porceleinen kronen.

   

  Door het potentiaalverschil ontstaat er een electrolyse die een ionenstroom doet vloeien in de mond, waardoor er kwikdeeltjes gaan vrijkomen, die langs het maag- darmstelsel het lichaam zeer langzaam gaan vergiftigen. Deze ionenstroom kan op twee manieren vloeien, namelijk door het kaaksbeen/dentineliquor waardoor ze het zenuwstelsel direct zal beïnvloeden en via het speeksel in de mond. Kontakt tussen de boven- en de onderkaak die metalen bevatten, kan ook nog een kortsluiting in de mond veroorzaken, die de ionenstroom nog zal vergroten.

   

  Het lichaam komt echter niet alleen in ons gebit in kontakt met mineralen, ik denk hier bijvoorbeeld ook aan piercings, sierraden, een spiraaltje, bouten en stiften die men gebruikt om breuken te herstellen of stifttanden te plaatsen. Wetende dat een perfect gezonde mens ongeveer 35% zuur heeft in zijn lichaamsvochten, kunnen we stellen dat al die mineralen een zeer storende werking kunnen uitoefenen op onze lichaamsfuncties en zeker op ons zenuwstelsel. Het verwondert mij dan ook niet te horen vertellen, dat mensen met een massa piercings vrij vroeg sterven.

   

  Al die mineralen kunnen echter in het lichaam ook nog een allergische reactie oproepen. Zo is gebleken dat bij onderzoek in Amerika, van de 71 mensen die een gouden tand hadden er 33% een allergische reactie op goud vertoonden.

   

  Piercings die gestoken worden, kunnen bovendien ook nog een meridiaan of een zenuwbaan in het lichaam raken waardoor er nog een grotere storing kan optreden.

   

  Storingshaarden of focale storingen in het gebit.

   

  Bij middel van electroaccupunctuur, is het mogelijk om al de meridianen in uw gebit op te meten, dit om te onderzoeken of er geen storingen te vinden zijn in de energiecirculatie. Wordt er op een bepaalde tand in uw gebit een storing vastgesteld, dan is het perfect mogelijk dat er op het eerste zicht niets aan die tand schijnt te mankeren, de tand doet geen pijn, men voelt of ziet er niets abnormaal aan en zelfs op een röntgenfoto is er niets abnormaal te vinden. Meestal gaat het over een ontzenuwde tand of een tand die afgestorven is en onder een kroon zit. Het is namelijk zo dat bij het ontzenuwen van een tand er altijd stukjes zenuw in de tand blijven die dan ontsteken en intoxikaties veroorzaken.

   

  Blijft die irritatie op die tand bestaan, dan is het goed mogelijk dat medicijnen die worden ingenomen om een orgaan of lichaamsfunctie te stimuleren, totaal geen uitwerking zullen hebben. In dit geval is het dan ook aan te bevelen, om de tand die de storing veroorzaakt, te verwijderen uit het gebit.

   

  In de meeste gevallen, zal het ook nodig zijn om na het verwijderen van de tand, het kaaksbeen grondig te reinigen van ontstekingen of intoxikaties. Het is best mogelijk dat men hiervoor een stuk van het kaaksbeen zal moeten wegslijpen.

   

  Plaatst men later een implantaat en het gat in het kaaksbeen is niet volledig gezuiverd, dan kan bij de implantaat later dezelfde storing optreden als bij de verwijderde tand.

   

  Een ander nadeel van een ontzenuwde of dode tand is dat hij niet meer regenereert, waardoor hij vroeg of laat gaat barsten of los in het gebit komt te zitten. Anaërobe bacteriën hebben dan vrij spel en gaan welig tieren in het gebit. Het is dus aan te bevelen om uw gebit regelmatig te laten kontroleren op storingen en schadelijke bacteriën.

   

  Besluit.

   

  Heeft men, na het toepassen van de behandelingen die vermeld werden in vorige artikels, nog chronische klachten aan organen of lichaamsfuncties, dan kan de uitmeting bij middel van electroacupunctuur en de ontstoring van uw gebit nog een oplossing geven voor een aantal van die gezondheidsproblemen.

   

  Sommige van die ontstoringen kunnen vrij snel tot goede resultaten leiden, terwijl het voor andere langer zal duren omdat het lichaam bij middel van de uitgemeten geneesmiddelen moet gereinigd worden van opgestapelde toxische stoffen. Het ontstoren van het gebit kan ook voor gevolg hebben dat geneesmiddellen sneller en beter zullen werken, waardoor de betroffen organen of lichaamsfuncties sneller gaan herstellen.

   

  Moet een tand opgevuld worden, laat hem dan nooit met amalgaam vullen, het kan tientallen jaren duren eer je er problemen mee krijgt, maar ooit zal het gebeuren, alleen zul je er dan niet meer aan denken dat je gezondheidsproblemen voortkomen van die met amalgaam opgevulde tand. Het gevolg hiervan is, dat men medicijnen gaat innemen die het probleem niet zullen oplossen, dit omdat de oorzaak niet is weggenomen.

   

  Heb je met amalgaam opgevulde tanden, laat dan die vullingen vervangen door kunststofvullingen. Zorg er voor dat je tijdens die vervanging niets inslikt en adem ook zo weinig mogelijk van de tijdens de vervanging ontstane dampen in.

   

  Met electroacupunctuur en Kirliaanse fotografie, kan men dan na enkele dagen, op een zeer accurate manier, de resultaten van een behandeling kontroleren.

   

  Uitgebreide informatie kan men terugvinden in het boek “Leerboek voor electroacpunctuur volgens Voll (E.A.V.) en de B.F.D. van de Arts C. Van Der Molen. Uitgeverij “De Tijdstroom” in Lochem. ISBN 90 352 12037/CIP.

  17-05-2009, 14:55 Geschreven door  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (6 Stemmen)
  08-05-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verlamming, verlamming tengevolge van een ongeval.

  Verlamming, verlamming tengevolge van een ongeval.xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

   

   

  Volgens mijn persoonlijke bevindingen kunnen verlammingen op een aantal uitzonderingen na, ontstaan op drie manieren, namelijk:

   

  1. Een perfect gezonde mens raakt betrokken in een ongeval en breekt daarbij één of meerdere ruggewervels. Tengevolge van die breuk, worden er een aantal zenuwbanen onderbroken en worden de overeenkomstige zones in het lichaam die door die zenuwen beheerst worden verlamd. Daar deze persoon, een optimale zuur/base verhouding heeft in zijn lichaam, zal de verlamming voor de rest van zijn leven mogelijk definitief zijn, tenzij de onderbreking van die zenuwbanen operatief kan hersteld worden.

   

  1. Een chronisch zieke mens, waarbij de zuurtegraad in het lichaam gedaald is tot om en bij de 15%, maakt een kortstondige onderbreking mee van de werking van bepaalde zenuwen, komt hierdoor ongelukkig ten val en breekt daarbij één of meerdere wervels. Net zoals in het vorige punt zal hierdoor, overeenkomstig de plaats van de breuk, een bepaalde zone van het lichaam verlamd worden. Daar echter bij deze persoon, de hoeveelheid zuur sterk gedaald is, zal er wanneer de zenuwbanen niet zijn doorgesneden, nog een kleine kans bestaan, om door een onmiddellijke optimalisatie van de zuurtegraad en de nodige kinesitherapie, geheel of gedeeltelijk te herstellen van die verlamming. Het gaat hier om de zogenaamde onverklaarbare valpartijen die ouden van dagen regelmatig meemaken.

   

  1. Een chronisch zieke mens, waarbij de hoeveelheid zuur in het lichaam blijft dalen, zal langzaam de controle verliezen over meer en meer functies in het lichaam, waardoor hij, indien hij niet ongelukkig ten val komt, uiteindelijk in een rolstoel zal belanden. De functies die het verst van de hersenen verwijdert zijn hebben de grootste kans om eerst uit te vallen. Deze soort van verlamming kan mogelijk voor een deel hersteld worden, indien op tijd de zuur/baseverhouding geoptimaliseerd wordt en de betroffen persoon de nodige kinesitherapie ondergaat.

   

  Behandeling.

   

  Om een mogelijk herstel van een verlamming nog te kunnen verwezenlijken, is het allereerst nodig om zo snel mogelijk de zuur/baseverhouding in het lichaam te optimaliseren en dit op de volgende manier:

   

  • Schrap volledig alle melk en melkproducten zoals platte kaas, harde kaas, kwark, roomboter, yoghurt, room, ijsroom, pudding, enz. voor minstens een jaar volledig uit de voeding. Gebruik ze daarna eventueel als genotsmiddel, dat wil zeggen niet meer dan 2 à 3 maal per week. Gebuik, indien je dat wenst, sojaproducten of kokosmelk als vervanging.

   

  • Ook calcium (kalk), voedingssupplementen die calcium bevatten en met calcium verrijkte voedingsmiddelen dienen volledig uit de voeding geschrapt te worden.

   

  • Neem gedurende drie weken afwisselend de 3 volgende biochemische zouten in, namelijk, ’s morgens 5 tabletjes Kalium Muriaticum D6 op de tong laten smelten, ’s middags 5 tabletjes Kalium Phosphoricum D6 en ’s avonds 5 tabletjes Kalium Sulfuricum D6. Gebruik deze middelen allen indien mogelijk gescheiden van andere eventueel in te nemen geneesmiddelen dit om een interactieve werking onderling te vermijden.

   

  • Eet veel groenten en fruit en in beperkte mate koolhydraten zoals brood, deegwaren en eiwitten zoals eieren, vlees en vis.

   

  Voor kinderen dient men de in te nemen hoeveelheid aan te passen overeenkomstig de ouderdom en het lichaamsgewicht.

   

  De hoeveelheid, van de biochemische zouten die ik hier vermeld, ook wel Schuesslerzouten genoemd naar de Duitse arts die ze ontdekte, worden in België aangemaakt door de firma UNDA/DOLISOS in verpakkingen van 100 stuks, voldoende voor de inname gedurende drie weken.

   

  Voor biochemische zouten die door andere firma’s worden aangemaakt dient men de inname aan te passen overeenkomstig de aanwijzingen van de betroffen firma’s.

   

  Besluit

   

  Bepaalde verlammingen kunnen mogelijk voor een deel hersteld worden door een tijdige optimalisatie van de zuur/baseverhouding en kinesitherapie. Altijd zal de optimalisatie van die zuur/baseverhouding er voor zorgen dat de andere levensfuncties die nog intakt zijn optimaal zullen gaan werken.

   

  Wanneer er na een bepaalde tijd een verzuring zou optreden in het lichaam, gebruik dan gedurende 1 week Urticalcin van Dr. Vogel en Calcarea Sulfurica D6, zoals beschreven in het artikel over de behandeling van pijn.

   

  Bij een optredende verzuring ontstaan er namelijk altijd spier- of gewrichtspijnen. Spier- of gewrichtspijn is dus altijd een signaal om gedurende ongeveer 1 week Urticalcin en Calcarea Sulfurica D6 in te nemen. Ook voor spierpijnen die optreden tijdens het doormaken van een griep geld deze regel.

  08-05-2009, 12:20 Geschreven door  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (3 Stemmen)
  28-04-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Progeria

  Progeria.

   

  Progeria is volgens de resultaten van het huidig wetenschappelijk onderzoek, een vrij uitzonderlijke genetische ziekte die gekenmerkt is door een zeer vroegtijdige veroudering. Door dit verouderingsproces zal de progeria patiënt uiteindelijk sterven rond de gemiddelde leeftijd van 13 jaar.

   

  Omdat men heeft vastgesteld, dat de ziekte het gevolg is van een kleine mutatie van een gen gekend als lamin A, is men het wetenschappelijk onderzoek voor de behandeling van de ziekte gaan toespitsen op de genetica. Dit alles heeft voor gevolg dat men nog weinig of geen aandacht meer heeft voor de omstandigheden waarin de ziekte tot uiting komt, evolueert en zich verder ontwikkeld.

   

  Volgens mijn persoonlijke bevindingen gaat Progeria echter gepaard met een extreme ontzuring van de lichaamsvochten, in die mate zelfs dat bij de betroffen patiënten, overeenkomstig het toenemen van de leeftijd, minder en minder zuur wordt aangetroffen in die lichaamsvochten.

   

  In het beginstadium van de ziekte, op de leeftijd van 1 tot 3 jaar, kan men waarden terugvinden van 10 à 20% zuur. Bekijkt men Progeria patiënten op de leeftijd van 10 tot 13 jaar, dan vind men waarden terug die gedaald zijn tot 5% en minder. De normale waarden voor een gezonde mens zijn ongeveer 35%.

   

  Deze extreme daling van de zuurtegraad in het lichaam veroorzaakt, zoals we in één van de vorige artikels reeds gezien hebben, een zeer sterke daling van de werking van het zenuwstelsel. Dit heeft dan weer voor gevolg dat heel wat lichaamsfuncties zoals het zenuwstelsel, de natuurlijke afweer en het hormonale systeem sterk gaan verminderen in werking, wat uiteindelijk zal leiden tot het afsterven van de betroffen persoon.

   

  Wil men de veroudering stoppen, dan is een eerste vereiste, het terug herstellen van de zuur/base verhouding in het lichaam. Is die zuur/base verhouding hersteld, dan zal het zenuwstelsel, het hormonale systeem en de natuurlijke afweer van het lichaam terug vrijwel optimaal gaan werken en zal het verouderingsproces tot stilstand gebracht worden. Dit alles natuurlijk op voorwaarde, dat er tengevolge van de ziekte, geen structurele veranderingen zijn opgetreden die een optimale werking belemmeren.

   

  Daar nu kalium en calcium de voornaamste oligo elementen zijn die de zuur/base verhouding bepalen, gaan we moeten bekijken hoe we die twee elementen in de juiste verhouding in het lichaam kunnen krijgen.

   

  Is er in het lichaam een tekort aan zuur (kalium), dan kan het niet anders of er moet een overschot aan calcium in het lichaam aanwezig zijn. Calcium heeft zoals iedereen wel weet de eigenschap om zuren te neutraliseren, denk maar aan de tuin, waar men calcium (kalk) gebruikt om mos te bestrijden dat zeer goed groeit in zure grond.

   

  Onderzoekt men nu de lichaamsvochten dan zal men een tekort aan kalium vaststellen. Wat men echter bijna altijd over het hoofd ziet is om de hoeveelheid calcium in het lichaam te bepalen.

   

  Gewoon omdat men er van uitgaat dat een teveel aan calcium, geen enkele negatieve invloed heeft op het optimaal functionneren, zal men geen onderzoek doen naar de aanwezige hoeveelheid in het lichaam. Volgens mijn persoonlijke bevindingen is echter, een teveel aan calcium in het lichaam, de grootste oorzaak voor het ontstaan van heel wat chronische ziekten.

   

  Uit dit alles kunnen we besluiten, dat we twee dingen moeten doen om de zuur/base verhouding in het lichaam te herstellen namelijk:

   

  • De calcium (kalk) toevoer in het lichaam volledig stopzetten.
  • Kalium supplementen onder de vorm van Schuesslerzouten toedienen.

   

  Bij dit alles dienen we er echter rekening mee te houden, dat door deze behandeling niet het omgekeerde gaat gebeuren namelijk een verzuring. Deze verzuring zou dan een overprikkeling van het zenuwstelsel doen ontstaan, waardoor er spier- en gewrichtspijnen gaan optreden in het lichaam.

   

  In de praktijk komt dit neer op het schrappen van alle calcium, alle melk, melkproducten, met calcium verrijkte voedingsmiddellen en voedingssupplemenen die calcium bevatten, uit ons voedingspatroon en het toedienen van drie biochemische zouten (ook wel Schuesslerzouten genoemd naar de Duitse Arts die ze ontdekte) namelijk, “Kalium Muriaticum D6”, “Kalium Phosphoricum D6” en “Kalium Sulfuricum D6”. Bovendien dienen we ons voedingspatroon aan te passen om een mogelijke verzuring of ontzuring in de toekomst te voorkomen.

   

  De biochemische zouten worden in België courant aangemaakt door de firma UNDA/DOLISOS in een hoeveelheid van 100 stuks. Ook Dr. Vogel maakt 2 van die biochemische zouten aan. Men kan echter ook in een goed homeopatisch laboratorium die zouten laten aanmaken.

   

  Omdat ik vertrouwd ben met de biochemische zouten van UNDA/DOLISOS zal ik een mogelijke behandeling weergeven voor 2 groepen van kinderen namelijk een eerste groep van 1 tot 7 jaar en een tweede groep vanaf 7 jaar en ouder. Neemt men biochemische zouten van een ander merk, dan dient men de behandeling aan te passen overeenkomstig de voorschriften van dat merk en de ouderdom van de kinderen.

   

   

  Behandeling.

   

  • Zowel voor de kinderen van de groep van 1 tot 7 jaar als die van 7 jaar en ouder dienen we volledig alle melk en melkproducten zoals platte kaas, harde kaas, kwark, roomboter, yoghurt, room, ijsroom, pudding, enz. voor minstens een jaar volledig uit de voeding te schrappen. Gebruik ze daarna eventueel als genotsmiddel, dat wil zeggen niet meer dan 2 à 3 maal per week. Gebuik, indien je dat wenst, sojaproducten of kokosmelk als vervanging.

   

  • Ook calcium (kalk), voedingssupplementen die calcium bevatten en met calcium verrijkte voedingsmiddelen dienen volledig uit de voeding geschrapt te worden.

   

  • Laat vervolgens de kinderen van 1 tot 7 jaar gedurende drie weken afwisselend de 3 volgende biochemische zouten innemen namelijk, ’s morgens 1 tabletje Kalium Muriaticum D6 pletten en door de voeding mengen, ’s middags 1 tabletje Kalium Phosphoricum D6 en ’s avonds 1 tabletje Kalium Sulfuricum D6. Gebruik deze middelen allen indien mogelijk gescheiden van andere eventueel in te nemen geneesmiddelen dit om een interactieve werking onderling te vermijden.

   

  • Kinderen van 7 jaar en ouder dienen 2 tabletjes per keer in te nemen in plaats van 1.

   

  • Laat beide groepen veel groenten en fruit eten en in beperkte mate koolhydraten zoals brood, deegwaren en eiwitten zoals eieren, vlees en vis.

   

  Besluit.

   

  Wil men het verouderingsproces van progeria stopzetten dan dient men de hiervoor vermelde behandeling toe te passen. Ongeveer 10 dagen na het starten van deze behandeling zal de natuurlijke afweer, het hormonale systeem en het zenuwstelsel nagenoeg terug optimaal werken.

   

  Structurele veranderingen die tijdens het ziekteproces zijn opgetreden in het lichaam, kunnen met deze behandeling echter mogelijk niet ongedaan gemaakt worden. Er zal wel een gevoelige verbetering optreden in het functionneren van het lichaam, of die terug optimaal zal kunnen verlopen is afhankelijk van de lichamelijke structuur en erfelijke factoren.

  Door dagelijks dag in dag uit geneesmiddelen in te nemen kan er echter in het lichaam een verzuring optreden waardoor er pijnen in de spieren en de gewrichten kunnen ontstaan. Deze verzuring kan in de meeste gevallen geneutraliseerd worden door ongeveer gedurende drie weken "Urticalcin" van Dr. Vogel in te nemen.

  Om het verouderingsproces te stoppen en de stijfheid in de gewrichten tegen te gaan kan men gedurende een tweetal weken het oligo element "Bo- Borium" of "Borium D8" innemen en gedurende 1 week het Schuesslerzout "Silicea". Dosering aan te passen aan de leeftijd van de betroffen persoon.

  28-04-2009, 00:00 Geschreven door bartjeb  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  07-04-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Allergie voor melk, melkproducten en latex

  Allergie.xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

   

  Een allergische reactie in het lichaam ontstaat altijd, wanneer de mens langs de voeding, drank, de ingeademde lucht of lichamelijk contact, in aanraking komt met schadelijke stoffen. Ze kan echter eveneens ontstaan, wanneer er te veel van een zelfs levensnoodzakelijke stof voor het lichaam wordt aangevoerd, bijvoorbeeld vitamine A en calcium. De graad van werking, van de natuurlijke afweer van het lichaam, zal bepalend zijn voor de grootte van de reactie en het ontstaan ervan.

   

  De sterkte van die allergische reactie.

   

  De sterkte van de allergische reactie is afhankelijk van de schadelijkheid van die bepaalde stof voor het lichaam en de tijdsduur waaraan het lichaam is blootgesteld aan die stof. Ook het contact met meerdere schadelijke stoffen tegelijkertijd en een daling van de natuurlijke afweer van het lichaam, zal de sterkte van die reactie vergroten.

   

  Een allergische reactie kan zich echter op verschillende manieren manifesteren. Zo zal bijvoorbeeld:

   

  • Bedorven voedsel onmiddellijk aanleiding geven tot overgeven of diarree, omdat het lichaam zich zo snel mogelijk wil ontdoen van dit voedsel om te voorkomen dat het te veel schade zou kunnen aanrichten.
  • Een te grote aanvoer van calcium gekoppeld aan een optimale opname in het lichaam, zal de zuur/base verhouding verstoren ten nadele van de zuren. Hierdoor zal de zenuwwerking in sterkte afnemen, zal er een tekort aan kalium ontstaan in het lichaam waardoor de kalium/calcium balans zal verstoord worden en zullen de aders dichtslippen.
  • Bij de aanvoer van melk en melkproducten, zullen er zich altijd slijmen vormen in de mond en de keel, omdat het lichaam deze schadelijke stof wil omgeven met slijm om de schadelijkheid ervan zo veel mogelijk te neutraliseren. Deze slijmen zijn op hun beurt de ideale voedingsbodem voor binnenkomende virussen en schadelijke bacterieën, ze zetten er zich in vast, komen alzo in ideale omstandigheden tot ontwikkeling en vermenigvuldigen zich daardoor zeer snel.

   

  NB. Enkel moedermelk is in de natuur tot op bepaalde leeftijd voorzien als voeding voor zeer jonge kinderen maar zeker niet voor volwassenen. Door die moedermelk beschikken die kinderen over melktanden, die een aantal jaren na de overschakeling op vaste voeding uitvallen en vervangen worden door een definitief gebit. Bovendien is melk van dieren voor geen enkele mens geschikt anders zou de natuur hierin voorzien hebben.

   

  Een allergie voor melk en melkproducten.

   

  Wanneer we de grootte van een allergische reactie uitdrukken in procenten, dan zien we dat er bij 0% van een schadelijke stof er geen allergische reactie zal optreden, terwijl bij 100% de betroffen persoon zal sterven. Een stof waarop het lichaam allergisch reageert heeft dus een giftige uitwerking.

   

  Nu is, volgens mijn persoonlijke bevindingen, een perfect gezonde mens tussen de 3 en de 6% allergisch voor melk en melkproducten. Deze allergische reactie is zo klein dat ze meestal weinig negatieve invloed heeft op het lichaam. Ze wordt dan ook over het hoofd gezien omdat een allergietest in dit stadium, indien hij al zou gedaan worden, geen duidelijk waarneembare reactie zal vertonen.

   

  Maakt die mens echter een virale- of bacterieële infectie door waardoor de lichamelijke afweer sterk daalt, dan loopt die allergische reactie al vlug op tot 30 en meer %. Doet men op dat moment niets om de natuurlijke afweer terug op peil te brengen dan worden we chronisch ziek en begint ons lichaam te degenereren. Het beendergestel en de spieren zullen onder invloed van het gebruik van melk en melkproducten beginnen verweken waardoor de wervels en gewrichten sneller gaan slijten en spieren minder sterk worden.

   

  In die toestand zal iedere virale- of bacteriele infectie, een antibioticakuur of een voedselvergiftiging, de natuurlijke afweer van het lichaam nog meer doen dalen, waardoor de allergische reactie zal oplopen tot 70 à 80%. Antibiotica vernield namelijk niet alleen schadelijke- maar ook een aantal voor het lichaam levensnoodzakelijke bacterieën die bijdragen tot het bekomen van een optimale natuurlijke afweer.

   

  Is de reactie opgelopen tot dat peil, dan kan men bij middel van testen, reeds vaststellen dat bepaalde processen zoals de werking van de schildklier, de werking van de aalvleesklier, het zenuwstelsel, het hormonale systeem, enz. vermindert zijn in werking. De gevolgen hiervan zijn bijvoorbeeld, de verstoring van de balans tussen de mannelijke en de vrouwelijke hormonen (homo, lesbieënne), diabetes, het dichtslippen van de aders, exceem, enz.

   

  Bij een pasgeboren kind dat geen borstvoeding krijgt, maar met koemelk of melkpoeder wordt gevoed, kan dit exceem zich reeds na 4 tot 6 weken duidelijk manifesteren. De enige manier om van dit exceem dan nog af te geraken is het vervangen van de koemelk door moedermelk of sojamelk.

   

  Verdere belasting van onze natuurlijke afweer door andere ziekteprocessen en de synergetische uitwerking van daarvoor ingenomen geneesmiddellen (ik heb iemand gekend die per dag er 34 verschillende diende in te nemen), zullen die allergische reactie nog verhogen tot 90 à 95%. Op dat percentage doen zich zeer duidelijk waarneembare verschijnselen voor als onverklaarbare valpartijen, verlammingen, hartproblemen allerhande, hersenbloedingen, dementie, de ziekte van Parkinson, MS, enz.

   

  Een allergie voor latex.

   

  Net zoals voor melk en melkproducten reageert het lichaam van een perfect gezonde mens ook voor 4 à 5% allergisch op latex en latexproducten. Ook die allergische reactie zal overeenkomstig die van melk en melkproducten eveneens toenemen naargelang de lichamelijke afweer afneemt. Is men onderhevig aan een melk- en latexbelasting tegelijkertijd, dan zal die reactie nog heviger zijn. Langdurige blootstelling aan latex en latexproducten heeft eveneens een verweking van de spieren en de gewrichten tot gevolg. (Denk hier aan rugpijnen die ontstaan)

   

  Indien we over latex spreken, dan bedoel ik natuurlijke latex die te vinden is in, meer dan 95% van de condooms, in latex kleding, latex handschoenen, banden, rubber matten, een latex matras, enz. Er bestaan ook matrassen uit kunstmatige latex, die niet de schadelijke eigenschappen van natuurlijke latex hebben maar mogelijk andere, bijvoorbeeld de warmte afvoer van het lichaam die in het gedrang komt vanwege de sterk isolerende eigenschappen van die matras.

   

  Heeft men een allergie voor melk, melkproducten en latex, dan kunnen we beslist aannemen dat de lichamelijke afweer volledig verstoord is, waardoor men ook allergisch gaat reageren op andere stoffen die het lichaam, wanneer het gezond zou zijn, als neutraal of zelfs als goed zou waarnemen.

   

  De samenstelling van melk en melkproducten.

   

  Wanneer we op internet eens de samenstelling van melk en melkproducten opzoeken, dan is er buiten vetten, eiwitten, vitamines, mineralen, enz. , weinig of niets terug te vinden van voor het lichaam van de mens schadelijke- of kankerverwekkende stoffen. Ook van omega 3, 6, 9, vetzuren, verzadigde- en onverzadigde vetten of cholesterol is weinig of niets terug te vinden.

   

  Van moerdermelk daarentegen wordt zelfs het percentage van DDT vermeld dat 30 jaar na het verbod op het gebruiken van DDT, nog steeds in moedermelk was terug te vinden.

   

  Dit alles doet me besluiten, dat er naar de samenstelling van melk, nog nooit degelijk onderzoek is verricht. Desondanks wordt melk nog altijd beschouwd als het voedingsmiddel bij uitstek voor de hedendaagse mens.

   

  De schandalen indachtig die zich de laatste jaren hebben voorgedaan in de veeteelt, kan ik met niet van het idee ontdoen, dat er schadelijke stoffen in melk en melkproducten moeten zijn terug te vinden die nefast zijn voor de menselijke gezondheid. Zolang men die niet kent kan men ze echter ook niet uit de melk halen en blijven melk en melkproducten de menselijke gezondheid ondermijnen.

   

  Door, het veelvuldig gebruik van hormonen om dieren vet te mesten en het gebruik van antibiotica om de dieren gezond te houden, kan het volgens mij niet mogelijk zijn dat daarvan niets is terug te vinden in de melk. Het kan naar mijn persoonlijke mening ook bijna niet anders, dan dat er in de melk van een koe, die de hele dag niets anders doet dan al de op het gras neergeslagen schadelijke en/of kankerverwekkende stoffen naar binnen werken, toch van die stoffen moeten terug te vinden zijn.

   

  Tegenover dit alles staat, dat bij bloedonderzoek van bepaalde ministers en parlementsleden, men heeft kunnen vaststellen dat het zelfs meer dan 10 schadelijke/kankerverwekkende stoffen kan bevatten. In “Humo” konden we onlangs lezen, dat er in het scheldewater meer vrouwelijke hormonen zijn terug te vinden dan in het lichaam van een zwangere vrouw.

   

  Besluit/

   

  Welke stof, die in de melk aanwezig is, de allergische reactie veroorzaakt, is voor mij een raadsel. Voor mij persoonlijk staat het echter als een paal boven water vast, dat melk en melkproducten veel schadelijker inwerken op de gezondheid, dan virale- en bacteriële infecties, voedselvergiftigingen en antibiotica. Er sterven jaarlijks, met andere woorden, meer mensen aan een melkvergiftiging dan dat men zich zou kunnen indenken.

   

  Wil je, wanneer je cronisch ziek bent, een redelijke kans maken op een goede gezondheid of een spoedig herstel, schrap dan zo veel mogelijk melk en melkproducten uit uw voeding en vermijd zo veel mogelijk contact met latex en latex producten. Alleen al door dit te doen zal er een zeer langzame verbetering van uw gezondheid optreden.

   

   

  07-04-2009, 06:09 Geschreven door  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (5 Stemmen)
  27-03-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Homo, Lesbiënne.

  Homo en Lesbiënne.

   

  De perfect gezonde man/vrouw.

   

  Bij de perfect gezonde man en vrouw bestaat er een optimale verhouding tussen de mannelijke en de vrouwelijke hormonen in hun lichaam, namelijk:

   

  Een vrouw heeft 2/3 vrouwelijke hormonen en 1/3 mannelijke hormonen.

  Een man heeft 2/3 mannelijke hormonen en 1/3 vrouwelijke hormonen.

   

  Wanneer nu een perfect gezonde man en een perfect gezonde vrouw elkaar ontmoeten, dan kan er een maximale sexuele aantrekkingskracht ontstaan tussen die twee personen. In het dagelijkse leven zien we echter dat er weinig perfect gezonde mannen en vrouwen voorkomen, waaruit we kunnen besluiten dat die maximale sexuele aantrekkingskracht weinig of niet zal voorkomen.

   

  Een afwijkende schildklierwerking.

   

  Daar de schildklier deel uitmaakt van het hormonale systeem van de mens, zal bij een afwijkende werking van de schildklier, de hele hormonale werking in het lichaam verstoord worden. Deze afwijking zal zich dan, buiten de schildklier, ook manifesteren in één of meerdere organen van dit hormonale systeem, bijvoorbeeld de aalvleesklier. Gaat die aalvleesklier minder werken dan ontstaat er diabetes. Ook sexueel overactieve mannen of vrouwen zijn mogelijk het gevolg van een verstoorde hormonale werking.

   

  Door die verstoring van de hormonale werking gaat ook de aanmaak van de vrouwelijke en de mannelijke hormonen verstoord worden. Deze verstoring zal dan op zijn beurt de verhouding tussen de mannelijke en de vrouwelijke hormonen beïnvloeden. Het komt zelfs voor dat die verhouding totaal omgekeerd wordt of nog erger. Het gevolg van dit alles is dat er in plaats van sexuele aantrekking een sexuele afstoting ontstaat. Dit is dan ook één van de redenen waarom een huwelijk op de klippen kan lopen.

   

  Het is echter niet alleen een afwijkende schildklierwerking die de verhouding tussen de mannelijke en de vrouwelijke hormonen in het lichaam verstoord. Ook de anti conceptiepil en het toedienen van hormonen in bijvoorbeeld de menopauze of andere omstandigheden, gaat de hormonale werking en de verhouding tussen de mannelijke en de vrouwelijke hormonen in het lichaam verstoren.

   

  Het is dus tijdens uw ganse leven perfect mogelijk dat je homo of lesbiënne wordt, want deze toestand wordt veroorzaakt door een chronische ziekte die de hormonale werking in het lichaam verstoord of door het supplementair toedienen van hormonen.

   

  Volgens al deze bevindingen, kunnen we stellen dat homo of lesbiënne zijn niet noodzakelijk aangeboren is. Dit is wel mogelijk, omdat de hormonale toestand van de vader en de moeder tijdens de conceptie en de hormonale toestand van de moeder tijdens de zwangerschap, sterk bepalend zijn voor de groei en de ontwikkeling van het kind. Bij een zware hormonale verstoring tijdens de zwangerschap is het zelfs mogelijk dat het kind transsexueel wordt.

   

  Mogelijk is de hormonale toestand van de vader en de moeder tijdens de conceptie en die van de moeder tijdens de zwangerschap ook bepalend voor de uitgroei van het kind tot een jongen of een meisje.

   

  Homo en lesbiënne koppels.

   

  Indien we aannemen dat er een maximale sexuele aantrekkingskracht tussen een man en een vrouw kan bestaan, dan zal die vermoedelijk ook bestaan tussen homo- en lesbiënnekoppels. Deze stelling houdt in, dat er in een homo- en een lesbiënnekoppel, één persoon zal zijn met een min of meer optimale verhouding tussen de mannelijke en de vrouwelijke hormonen en een tweede waarbij die verhouding volledig of bijna volledig is omgekeerd.

   

  Uitzonderingen bevestigen natuurlijk de regel en daarom kunnen we stellen dat ongeveer 45% van de homos en lesbiënnes eigenlijk chronisch zieke mensen zijn. Bij deze 45% is de hormonale werking en de verhouding tussen de mannelijke en de vrouwelijke hormonen grondig verstoord.

   

  Wat kan men er zelf aan doen?

   

  Wanneer we in het dagelijkse leven vaststellen, dat een man/vrouw zich niet meer aangetrokken voelt to het andere geslacht, dan is dit een zeer sterke aanwijzing, van een grondige verstoring van de verhouding tussen de mannelijke en de vrouwelijke hormonen.

   

  Zoals we gezien hebben, zijn er twee mogelijke factoren die deze verstoring veroorzaken namelijk, een schildklier die onvoldoende werkt en het toedienen van hormonen als voorbehoedsmiddel onder de vorm van “De pil” of bijvoorbeeld als medicijn tijdens de menopauze.

   

  Om daaraan te verhelpen dienen we het volgende te doen:

   

  • Schrap alle melk en melkproducten zoals platte kaas, harde kaas, kwark, roomboter, yoghurt, room, ijsroom, pudding, enz. voor minstens een jaar volledig uit uw voeding. Gebruik ze daarna eventueel als genotsmiddel, dat wil zeggen niet meer dan 2 à 3 maal per week. Gebuik, indien je dat wenst, sojaproducten of kokosmelk als vervanging.
  • Gebruik gedurende drie weken afwisselend de 3 volgende biochemische zouten, ’s morgens 5 tabletjes Kalium Muriaticum D6 op de tong laten smelten, ’s middags 5 tabletjes Kalium Phosphoricum D6 en ’s avonds 5 tabletjes Kalium Sulfuricum D6. Gebruik deze middelen allen minimum 1 uur gescheiden van andere eventueel in te nemen geneesmiddelen.
  • Stop met het innemen van hormonen als voorbehoedsmiddel.
  • Stop met het toedienen van hormonen tijdens de menopauze of in andere gevallen.

   

  In de meeste gevallen is het zo dat de hormonale problemen in de menopauze, zullen verminderen door alle melk en melkproducten uit uw voeding te schrappen, dit omdat langzaamaan de schildklier terug beter zal gaan werken.

   

  Besluit:

   

  Ook bij deze problemen speelt dus de verstoring van de zuur/base verhouding ten nadele van de zuren, een zeer belangrijke rol. Het gebruiken van hormonen als medicijn, heeft mogelijk ook negatieve gevolgen voor de hormonale werking in het lichaam. Hoe groot die gevolgen zijn en wat ze inhouden, is men zich nog niet van bewust.

   

  Indien het echter waar is wat er onlangs in een artikel van Humo verscheen namelijk, dat men heeft vastgesteld dat er in het water van de Schelde meer vrouwelijke hormonen zijn terug te vinden dan in het lichaam van een zwangere vrouw, dan vermoed ik dat er zich in de natuur een catastrofe aan het voltrekken is, waarvan men de gevolgen slechts op lange termijn zal kunnen vaststellen. Vermoedelijk zal het dan wel te laat zijn om nog met goed resultaat in te grijpen.

  27-03-2009, 11:59 Geschreven door bartjeb  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (6 Stemmen)
  22-03-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zwaarlijvigheid, overgewicht, obesitas, vermageren, afslanken, dieet.

  Zwaarlijvigheid, overgewicht, obesitas, vermageren, afslanken, dieet.xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

   

  In het bericht over: “De zuur/base verhouding in het menselijk lichaam”, hebben we gezien dat een verstoring van de zuur/base verhouding ten nadele van de zuren, meestal gepaard gaat met een verminderde werking van de schildklier. Het gevolg hiervan is dat de schildklier minder voedsel gaat omzetten in energie, waardoor de betrokken.persoon niet over voldoende energie kan beschikken om optimaal te kunnen leven.

   

  Gaat men, bij een te traag werkende schildklier, te veel voedsel aanvoeren, dan zal dat teveel niet worden omgezet in energie maar worden opgeslagen in het lichaam. Dit heeft voor gevolg dat het lichaamsgewicht gaat toenemen en men gaat lijden aan zwaarlijvigheid of obesitas.

   

  Indien nu, volgens de hedendaagse normen, mensen met overgewicht, zwaarlijvigheid of obesitas, besluiten om te vermageren of af te slanken, dan gaan ze de toevoer van voedsel in het lichaam verminderen, het voedingspatroon aanpassen en meer bewegen. In de meeste gevallen zal dit leiden tot een normaal lichaamsgewicht, dit op voorwaarde dat de betrokkene zich kan houden aan het sterk veranderde levenspatroon.

   

  Wanneer men dan, na het bereiken van zijn normale lichaamsgewicht, terug op zijn oude levenspatroon overschakelt, dan komen er zeer snel de verloren kilo’s weer bij, men noemt dit verschijnsel het jojo effect.

   

  Volgens mijn persoonlijke bevindingen is dit eigenlijk niet meer dan normaal. De reden hiervoor is, dat er bij de hedendaagse vermageringsprogramma’s, een zeer belangrijke factor over het hoofd gezien wordt, namelijk dat de schildklier die onvoldoende werkt. Zonder een optimaal werkende schildklier kan men zijn optimale lichaamsgewicht niet behouden.

   

  Wat kunnen we nu best doen om te vermageren of met andere woorden af te slanken:

   

  Zorg er eerst en vooral voor dat de schildklier optimaal werkt, alvorens te beginnen met een vermageringskuur.

   

  Men kan dit best op de volgende manier verwezenlijken:

   

  • Schrap alle melk en melkproducten zoals platte kaas, harde kaas, kwark, roomboter, yoghurt, room, ijsroom, pudding, enz. voor minstens een jaar volledig uit uw voeding. Gebruik ze daarna eventueel als genotsmiddel, dat wil zeggen niet meer dan 2 à 3 maal per week. Gebuik, indien je dat wenst, sojaproducten of kokosmelk als vervanging.
  • Gebruik gedurende drie weken afwisselend de 3 volgende biochemische zouten, ’s morgens 5 tabletjes Kalium Muriaticum D6 op de tong laten smelten, ’s middags 5 tabletjes Kalium Phosphoricum D6 en ’s avonds 5 tabletjes Kalium Sulfuricum D6. Gebruik deze middelen allen minimum 1 uur gescheiden van andere eventueel in te nemen geneesmiddelen.

   

  Heeft men dit gedurende 3 weken toegepast, dan zal in 80 tot 85% van de gevallen de schildklier en de natuurlijke afweer terug optimaal werken. Het toegevoerde voedsel zal dan met andere woorden terug maximaal omgezet worden in energie waardoor het energiepeil van het lichaam terug zal toenemen. Dit alles natuurlijk op voorwaarde dat de schildklier nog intakt in het lichaam aanwezig is.

   

  Zelfs wanneer men deze twee punten ten onrechte zou toepassen, bijvoorbeeld wanneer er verkeerde conclusies zouden getrokken worden, dan nog zal het schrappen van de melk en de melkproducten uit uw voeding een zeer langzame verbetering van uw gezondheid bewerkstelligen.

   

  Wat kunnen we nu verder doen om af te slanken. Hier dienen we zelf een keuze te maken tussen de veelvuldige programma’s die voorhanden zijn, o.a.bijvoorbeeld:

   

  • Naar een fitnesscentrum gaan en daar een programma volgen van beweging in combinatie met een aangepaste voeding.
  • Naar de Weight Watchers gaan en daar een begeleid en aangepast programma volgen.
  • Enz.

   

  Men kan echter ook zelf een aantal dingen toepassen, die dan mits volhouden, op termijn naar een normaal lichaamsgewicht zullen leiden.

   

  Een aantal mogelijkheden zijn:

   

  • Eet veel groenten, fruit en in beperkte mate koolhydraten en eiwitten zoals vlees en vis.
  • Schrap zo veel mogelijk suiker en suikerrijke voeding zoals confituur, snoep en honing uit uw voeding.
  • Gebruik zo weinig mogelijk alcolische- en suikerrijke dranken.
  • Gebruik plantaardige- in plaats van dierlijke vetten en dan liefst niet te veel.
  • Gebruik plantaardige koudgeperste olieën
  • Beperk de hoeveelheid koolhydraten zoals brood en deegwaren.
  • Gebruik vezelrijke- of volkorenproducten.
  • Verminder de hoeveelheid eiwitten zoals vlees en vis tot de helft.
  • Eet wanneer je honger hebt en stop met eten als je verzadigt bent. Dus niet eten omdat het smaakt of iemand anders het wil.
  • Drink wanneer je dorst hebt en stop met drinken wanneer je gelaafd bent. Dus niet drinken uit verplichting of om iemand een plezier te doen.
  • Wanneer je verslaafd bent aan eten doe dan het nodige om die verslaving te doorbreken.
  • Gebruik als versnapering een stuk fruit of groente, bijvoorbeeld apel of een wortel.
  • Ga meermals per week meer bewegen of doe aan intervaltraining, Yoga, fittness, Tai Chi, sport, wandelen, lopen, zwemmen, klusjes in de tuin of.binnen in huis.

   

  Besluit.

   

  Indien je na het optimaliseren van uw schildklierwerking een vermageringskuur volgt en je houdt je aan de hierboven vermelde punten dan heb je een zeer grote kans de je je normale lichaamsgewicht zal bereiken en dat het ook normaal zal blijven. Het is dus zeker niet zo dat je om te kunnen vermageren moet gaan honger lijden, je dient gewoon je levenspatroon en je eetgewoonten te veranderen of met andere woorden te normaliseren.

   

  Denk eraan dat, iedere kilogram die je te veel weegt moet meedragen, je lichaam supplementair zal belasten en een gevoel van moeheid zal veroorzaken. Dit gevoel van moeheid zal toenemen naarmate uw lichaamsgewicht toeneemt.

   

  22-03-2009, 14:23 Geschreven door  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  12-03-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebrek aan energie door een verminderde schildklierwerking.

  Gebrek aan energie door een verminderde schildklierwerking.

   

  Het vaststellen van een verminderde werking van de schildklier.

   

  Er bestaat, volgens mijn persoonlijke informatie, tot op heden geen enkele sluitende wetenschappelijke onderzoeksmethode om de werking van de schildklier te kontroleren. Dit zal, volgens mijn eigen bevindingen, ook in de toekomst zo zijn en blijven.

   

  Het is namelijk zo, dat de schildklier niet alleen zorgt voor een optimale hoeveelheid energie in het lichaam, maar ook een bijdrage levert tot het optimaliseren van de lichaamstemperatuur.

   

  De fijnregeling van die lichaamstemperatuur gebeurd dan verder door het beurtelings ademen door het linker- of rechter neusgat. Ademhalen door het ene neusgat geeft verkoeling van het lichaam terwijl ademen door het andere neusgat het lichaam opwarmt. Wie zich in deze materie wil verdiepen kan heel wat nuttig informatie terugvinden in het boek “PRANAYAMA de dynamiek der ademhaling” geschreven door André van Lysebeth en uitgegeven door Ankh-Hermes BV in Deventer. ISBN 90 202 40277

   

  Aan de hand van testen en een opvolging die ik zelf gedaan heb, ben ik tot de vaststelling gekomen dat de werking van de schildklier zich aanpast aan de seizoenen en aan de buitentemperatuur.

   

  Volgens die testen ben ik tot de bevinding gekomen, dat de werking van een perfect werkende schildklier, uitgezet op een schaal van 1000, hier in België in de Zomer bij een buitentemperatuur van ongeveer +30° C, 140 tot 150 bedraagt. Terwijl in volle Winter bij een buitentemperatuur van rond de  -10° C die werking zal oplopen tot 390 à 400.

   

  Mogelijk speelt ook de verblijfplaats op aarde, namelijk het aantal graden Noorder- of Zuiderbreedte (Die duidelijk in verband staan met de buitentemperatuur), een blangrijke rol in die werking. Dit heb ik echter tot op heden nog niet kunnen kontroleren.

   

  Wat ik wel al vernomen heb, is dat mensen met een verminderde schildklierwerking, wanneer ze gaan overwinteren in het Zuiden, zich daar ter plaatse veel beter en actiever gaan voelen. Een mogelijke verklaring hiervoor is, dat het niveau van die verminderde werking, in een warm land voldoende of nagenoeg voldoende is om daar ter plaatse bijna normaal te kunnen leven.

   

  Een gelijkaardige vaststelling heb ik hier in België kunnen doen. Bij de overgang van de Winter naar de Lente. Toen, na een periode van ongeveer anderhalve week, waarbij de gemiddelde buitentemperatuur zowel ’s nachts als overdag met een 7 à 8° C gestegen was, plotseling die buitentemperatuur terug met een ongeveer eenzelfde hoeveelheid graden daalde, voelde ik me moe en bovendien slaperig.

   

  Toen ik, voortgaande op de hiervoor vermelde informatie, de werking van mijn schildklier kontroleerde, stelde ik vast dat die met plusminus 50 punten was gedaald. Dit was volgens de dan heersende buitentemperatuur ongeveer 50 punten te weinig. Toen ik vervolgens het oligo emement jodium uitteste op mezelf bleek de schildklierwerking terug optimaal te worden en voelde ik me terug volkomen fit.

   

  Aan de hand van al deze gegevens kunnen we dus stellen dat een optimaal werkende schildklier in de Winter meer dan dubbel zo fel werkt dan in de Zomer.

   

  Dit alles wijst volgens mij duidelijk op de temperatuurregelende functie van de schildklier. De schildklier produceert meer energie in de Winter, omdat er door de lage buitentemperatuur, meer energie uit het lichaam verdwijnt door straling. Ook heb ik kunnen vaststellen dat die werking zich aanpast volgens de overgang van de seizoenen en de heersende buitentemperatuur.

   

  Uitgaande van deze informatie stel ik vast, dat een perfect werkende schildklier, de hoofdvereiste is voor een optimale physieke gezondheid en een gevoel van fitheid.

   

  Hoe kan men nu vasstellen dat een schildklier onvoldoende werkt?

   

  De kenmerken van een tekort aan zuur in het lichaam, kunnen over het algemeen ook een indicatie zijn van een te weinig werkende schildklier, of met andere woorden:

   

  • Regelmatig meermaals per jaar terugkerende neus-, keel- en oorontstekingen.
  • Regelmatig meermaals per jaar terugkerende verkoudheden en griep.
  • Te hoge bloeddruk.
  • Te hoge cholesterolwaarden.
  • Diabetes.
  • De ziekte van Alzheimer.
  • Dementie.
  • De ziekte van Parkinson.
  • Multiple Sclerose.
  • Onverklaarbare valpartijen.
  • Verlammingen die langzaam zijn tot stand gekomen, dus niet deze ten gevolge van een ongeval. (Tenzij het ongeval gebeurd is door een kortstondige verlamming die is ontstaan tengevolge van een tekort aan zuur in het lichaam.)
  • Arteriosclerose of adervernauwing.
  • Overbruggingen.
  • Slechte bloedsomloop.
  • Obesitas en zwaarlijvigheid.
  • Een verslaving aan voeding.
  • Een tekort aan jodium in het lichaam.
   Incontinentie

   

  Zijn allen mogelijk indicaties van een verminderde schildklierwerking. Mogelijk zijn er nog meer, maar heb ik er tot op dit ogenblik geen weet van.

   

  Een schildklier terug optimaal laten werken kan men best op de volgende manier verwezenlijken:

   

  • Schrap alle melk en melkproducten zoals platte kaas, harde kaas, kwark, roomboter, yoghurt, room, ijsroom, pudding, enz. voor minstens een jaar volledig uit uw voeding. Gebruik ze daarna eventueel als genotsmiddel, dat wil zeggen niet meer dan 2 à 3 maal per week. Gebuik, indien je dat wenst, sojaproducten of kokosmelk als vervanging.
  • Gebruik gedurende drie weken afwisselend de 3 volgende biochemische zouten, ’s morgens 5 tabletjes Kalium Muriaticum D6 op de tong laten smelten, ’s middags 5 tabletjes Kalium Phosphoricum D6 en ’s avonds 5 tabletjes Kalium Sulfuricum D6. Gebruik deze middelen allen minimum 1 uur gescheiden van andere eventueel in te nemen geneesmiddelen.

   

  Dus dezelfde behandeling als om een tekort aan zuur weg te werken.

  12-03-2009, 00:00 Geschreven door bartjeb  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (6 Stemmen)
  19-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De zuur/base verhouding in het lichaam. Tekort aan zuur.

  De zuur/base verhouding in het menslijk lichaam.

   

  Wil het menselijk lichaam optimaal kunnen functionneren, dan is het uitermate belangrijk, dat de zuren en de basen in de juiste verhouding in het lichaam aanwezig zijn. Deze zuur/base verhouding bedraagt optimaal 1/3 zuur en 2/3 basen. Een optimale zuur/base verhouding is bepalend voor een goede werking van het zenuwstelsel en dus ook voor alle in het lichaam aanwezige systemen en processen die door zenuwimpulsen beïnvloed worden.

   

  Het is vooral de zweedse arts Ragnar Berg die op dit gebied veel baanbrekent onderzoek heeft verricht. Een beknopte samenvatting hiervan kan men terugvinden in het boek “Hettema’s Gezondheidsboek” ISBN 90 10 03285 X, uitgeverij H. Meulenhoff Amsterdam/Brussel.

   

  Heeft men te weinig zuur en dus ook te veel basen in zijn lichaam, dan zullen de zenuwprikkels tussen de hersenen en de verschillende systemen onvoldoende doorkomen, waardoor die systemen in werking gaan verminderen. De chronisch zieken die hieraan lijden zullen dan ook weinig of geen pijn voelen.

   

  Heeft men te veel zuur en dus ook te weinig basen in zijn lichaam, dan zullen de zenuwprikkels te sterk doorkomen waardoor het zenuwstelsel overgeïrriteerd raakt en er spier- en gewrichtspijnen zullen ontstaan. Hoe meer zuur in het lichaam aanwezig is, hoe erger de pijn zal worden. Zoals we reeds gezien hebben in mijn uiteenzetting over pijn, is de beste manier om van die pijn af te raken, calcium (Kalk) toevoeren in het lichaam en de zuren uit het lichaam verwijderen. Hiertoe dienen we best “Urticalcin” van Dr. Vogel en het Schuesslerzout “Calcarea Sulfurica D6” in te nemen. “Urticalcin” zorgt namelijk voor een betere assymilatie van calcium en een optimale calciumtoevoer in het lichaam.

   

  Er is te weinig zuur in het lichaam aanwezig.

   

  Een tekort aan zuur kan ontstaan, indien onze voeding te veel basen- en te weinig zuurvormend is. Algemeen kunnen we stellen dat groenten en fruit op enkele uitzonderingen na (Erwten, bonen en spruiten), basenvormend zijn. Zuurvormend zijn, alle eiwitten zoals vlees, vis en eieren, de meeste koolhydraten zoals brood, deegwaren en de vetten. Ook medicijnen kunnen sterk zuurvormend zijn, waardoor ze na een langdurige inname pijnen in de spieren en gewrichten kunnen veroorzaken. Deze medicijnen verhogen meestal ook de hoeveelheid maagzuur waardoor er maagproblemen kunnen ontstaan.

   

  Niet alleen onze voeding is bepalend voor de zuur/base verhouding in ons lichaam Ook de mate waarin ons lichaam calcium opneemt uit onze voeding speelt hierin een belangrijke rol. Inderdaad, indien ons lichaam heel gemakkelijk calcium (Kalk) opneemt en we gebruiken veel melk en melkproducten, dan zal er een tekort aan zuur en een teveel aan basen ontstaan.

   

  Is er te weinig zuur in het lichaam aanwezig, dan gaat onze natuurlijke afweer verminderen in kracht, waardoor we gemakkelijker griep, verkoudheden en ontstekingen krijgen. Indien we per jaar meerdere malen die ongemakken moeten doormaken, dan dienen we er ernstig rekening mee te houden dat we te weinig zuur en teveel basen in ons lichaam hebben.

   

  Hebben we jaren na elkaar een tekort aan zuur in het lichaam, dan zullen we tengevolge van die griep, verkoudheden en ontstekingen, chronisch ziek worden en zal onze natuurlijke afweer meer en meer dalen, waardoor onze chronische ziekte erger en erger zal worden.

   

  In het verloop van een akute- naar een chronische ziekte, zal er ook een steeds erger wordende allergie voor melk en melkproducten ontstaan, in die mate zelfs dat uiteindelijk het gebruik ervan echt een giftige uitwerking zal hebben op het lichaam. Ook zal de kalium/calciumbalans verstoord worden ten nadele van kalium, er ontstaat met andere woorden een tekort aan kalium in het lichaam.

   

  Kenmerken van een tekort aan zuur in het lichaam.

   

  Wanneer er zich bij een ziekte één of meer van de volgende zaken voordoen, kunnen we er bijna zeker van zijn dat er een tekort aan zuur is in ons lichaam. Dit gaat meestal gepaard met een lichte tot zeer zware allergie voor melk en melkproducten overeenkomstig de ernst van de ziekte:

   

  • Regelmatig meermaals per jaar terugkerende neus-, keel- en oorontstekingen.
  • Regelmatig meermaals per jaar terugkerende verkoudheden en griep.
  • Het ontstaan van slijmen in de mond.
  • Te hoge bloeddruk.
  • Te hoge cholesterolwaarden.
  • Diabetes.
  • De ziekte van Alzheimer.
  • De ziekte van Parkinson.
  • Multiple Sclerose.
  • Onverklaarbare valpartijen.
  • Verlammingen die langzaam zijn tot stand gekomen, dus niet deze ten gevolge van een ongeval. (Tenzij het ongeval gebeurd is door een kotstondige verlamming die is ontstaan tengevolge van een tekort aan zuur in het lichaam.)
  • Arteriosclerose of adervernauwing.
  • Overbruggingen.
  • Slechte bloedsomloop.
  •  Incontinentie

  Meestal gaat dit samen met:

  Een lager energie niveau, dit door een verminderde werking van de schildklier Men voelt zich niet echt ziek, maar men is ook niet topfit.
  Een neiging tot overgewicht.
  Obesitas.

  Een tekort aan B-lymfocyten.

  Een verstoring van balans tussen de T-Helper en de T- Supressorcellen ten nadele van de T-Helpercellen.

  Een verminderde werking van het immuunsysteem of met andere woorden de natuurlijke afweer.

  Wiegedood en sportmensen die zonder enige aanwijsbare reden plotseling overlijden, zijn meer dan waarschijnlijk ook te verklaren door een tekort aan zuur en een teveel aan basen in het lichaam. Door het tekort aan zuur bereiken de zenuwimpulsen het hart niet meer, dit met een hartstilstand tot gevolg. Het zou daarom nuttig zijn om alle mensen die sport beoefenen aan een allergietest voor melk en melkproducten te onderwerpen.

   

  Wat kan men zelf doen om die problemen zo veel mogelijk op te lossen.

   

  • Schrap alle melk en melkproducten zoals platte kaas, harde kaas, kwark, roomboter, yoghurt, room, ijsroom, pudding, enz. voor minstens een jaar volledig uit uw voeding. Gebruik ze daarna eventueel als genotsmiddel, dat wil zeggen niet meer dan 2 à 3 maal per week. Gebuik, indien je dat wenst, sojaproducten of kokosmelk als vervanging. Eet veel groenten, fruit en in beperkte mate koolhydraten en eiwitten zoals vlees en vis.
  • Gebruik gedurende drie weken afwisselend de 3 volgende biochemische zouten, ’s morgens 5 tabletjes Kalium Muriaticum D6 op de tong laten smelten, ’s middags 5 tabletjes Kalium Phosphoricum D6 en ’s avonds 5 tabletjes Kalium Sulfuricum D6. Gebruik deze middelen allen minimum 1 uur gescheiden van andere eventueel in te nemen geneesmiddelen.

   

   

  De biochemische zouten, ook wel Schuesslerzouten genoemd naar de Duitse Arts die ze ontdekte in de negentiende eeuw, worden in België aangemaakt door de firma UNDA/DOLISOS in verpakkingen van 100 stuks die (Uitgezondert kinderen) best volledig ingenomen worden.

   

  Indien je dit toepast zal je na drie dagen een gevoelige verbetering in uw gezondheidstoestand kunnen vaststellen. Na tien dagen zal uw physiek energieniveau (Er bestaat ook een psychisch energieniveau dat veel groter is dan het physische.) terug op peil zijn en zal uw natuurlijke afweer terug maximaal werken om optimaal te kunnen strijden tegen uw ziekte. Dit op voorwaarde echter, dat nog al uw organen intakt in uw lichaam aanwezig zijn.

   

  Ik kan aannemen dat je zult twijfelen om dit toe te passen. Laat indien je twijfelt in ieder geval een allergietest doen voor melk en melkproducten. Stelt men een melkallergie vast, hoe licht of zwaar die ook mag zijn, schrap dan zeker alle melk en melkproducten volledig uit uw voeding. Zelfs dit zal op langere termijn, ik spreek hier dan over een periode van één tot meerdere maanden, een verbetering van uw gezondheid teweeg brengen.

   

  De dosering voor kinderen moet altijd aangepast worden in verhouding tot de ouderdom en het lichaamsgewicht van de betroffene. Gebruikt men geneesmiddellen van andere merken dan dient men de dosering aan te passen overeenkomstig de bijsluiter van het betroffen geneesmiddel.

   

  Te gebruiken medicijnen om een tekort aan zuur in het lichaam te behandelen.

   

  Homeopatische middelen

   

  Kalium Muriaticum D6

   

  Wordt gebruikt bij:

  • Witgrauwe tongbelegging.
  • Ontsteking van de amandelen.
  • Ontsteking in de darmen.
  • Ontsteking van de bronchieën.
  • Long en borstvliesontsteking.
  • Mazelen.
  • Roodvonk.
  • Bof.
  • Droge neusverkoudheid.
  • Kinkhoest.
  • Ontstekingen van het middenoor.
  • Ontsteking van de ogen.
  • Zwelling van de gewrichten.
  • Ontsteking van de peesscheden.

   

  Kalium Phosphoricum D6

   

  Wordt gebruikt bij:

  • Lichamelijke en geestelijke uitputting.
  • Slapeloosheid.
  • Geheugenverzwakking.
  • Agorafobie.
  • Hartzwakte.
  • Geestestraagheid.
  • Zenuwinstorting.
  • Hooikoorts.
  • Haaruitval.
  • Angst.
  • Hoofdpijn.
  • Prikkelbaarheid.
  • Infectieziekten.
  • Abcessen.

   

  Kalium Sulfuricum D6

   

  Wordt gebruikt bij:

  • Celafzettingen en ontvellingen.
  • Slijmvliesontsteking met gele afscheiding.
  • Oorloop.
  • Bronchitis.
  • Gewrichtsontsteking.
  • Mazelen, roodvonk en wondroos.

  19-02-2009, 00:00 Geschreven door bartjeb  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (9 Stemmen)
  09-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Te gebuiken medicijnen om pijn, reuma en stress te behandelen.

  Te gebruiken medicijnen om pijn, reuma en stress te behandelen.

   

  Homeopatische middelen

   

  Urticalcin van Dr. Vogel.

   

  Wordt gebruikt bij:

  • Gevoeligheid voor ontstekingen.
  • Voor de ontwikkeling van het gebit en de beenderen.
  • Zwak bindweefsel en het voorkomen van cariës.
  • Verminderen van krampen.
  • Kalkgebrek.
  • Klachten van snel groeien.
  • Verkoudheid en slijmvliesontsteking.
  • Krakende gewrichten.
  • Verbetering van de kalkstofwisseling.
  • Mineralentekort.

   

  Calcarea Sulfurica D6.

   

  Wordt gebruikt bij:

  • Problemen met de slijmvliezen.
  • Etteringen en abcessen.
  • Allerlei ontstekingen.
  • Bij verharde klieren.
  • Bij chronisch hoesten.

   

  Het oligo element As Arsenicum of Arsenicum D6

   

  Wordt gebruikt bij problemen met:

  • De lever, de nieren, het bloed, algemene uitputting, bloedarmoede, hartzwakte met benauwdheid, moeilijke ademhaling, haaruitval en exceem.

   

  Magnesia Phosphorica D6

   

  Wordt gebruikt bij problemen met:

  • De spieren, de bloedlichaampjes, de zenuwen, de hersenen, het ruggemerg en de tanden. Verder bij allerhande kramptoestanden, koliek in de maag, de buik, de galwegen en de nieren. Bij een tekort aan dit zout ontstaan dikwijls plotse, krampachtige hevige pijnaanvallen.

   

  Het oligo element Bi – Bismuth of Bismuth Metallicum D8

   

  Wordt gebruikt bij problemen met:

  • De neus, de keel, het oor, de slijmvliezen, de lymfeweefsels, de klieren, de spijsvertering en darmstoornissen.

   

  Chelidonium majus D6

   

  Wordt gebruikt bij problemen met:

  • De lever, de gal en de spijsvertering.

   

  Solidago Complex

   

  Wordt gebruikt bij problemen met:

  • De nieren, bij ontstekingen van de blaas en de urinewegen en ook bij vochtophoping in het lichaam.

   

  Vanocomplex Nr.5 Gastric

   

  Wordt gebruikt bij problemen met:

  • Ontstekingen van het maagslijmvlies.
  • Zenuwprikkeling in de maag.
  • Slechte spijsvertering.
  • Gebrek aan eetlust.
  • Opgezette maag.
  • Zwaarmoedigheid.
  • Gasvorming in de maag en darmen.
  • Maagongesteldheid.
  • Misselijkheid.
  • Braken.

   

  Maag- darmbacterie regeneratie.

   

  Orthiflor = goede maag- darmbacteriën.

   

  Wordt gebruikt bij problemen met:

  • Diarree, opgeblazen gevoel in de maagstreek, overgeven, boeren, voedselvergiftiging, problemen in de mond en de neus.

   

  Bloesemtherapie.

   

  Rescue Remedy (Of Five Flower Remedy) uit de Bach Bloesem Remedies

   

  Wordt gebruikt bij problemen met:

   

  • Shocks, verdoving en problemen met het integreren van de persoonlijkheid.
  • Doodsangst en paniekgevoelens.
  • Mentale stress en spanningen.
  • De angst om uw zelfbeheersing te verliezen.
  • Uittreding of bewustzijnsverlies.
  • Verstoring van het emotionele evenwicht na bijvoorbeeld een huiselijke twist of de ontvangst van slecht nieuws.
  • Het verwachten van een moeilijke situatie zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts, een echtscheiding, een examen of een operatie.
  • Het werken onder grote emotionele-, of geestelijke spanning, zoals bijvoorbeeld in een “Spoed” afdeling, bij branden, rampen, ongevallen, enz.
  • Bewusteloosheid.
  • Een ongeval.
  • Voor en na een operatie.
  • Algemene noodsituaties.
  • Chemotherapie.
  • Bestraling.
  • Nierdialise.

   

  Belangrijk:

   

  1. Al deze middelen zijn op “Orthiflor” en “Resque remedy” na, van homeopatische origine en moeten zeker nooit langer dan 2 weken ingenomen worden.
  2. Wanneer men chronisch ziek is, pijn heeft en dus ook onderhevig is aan stress, dan is het altijd aan te bevelen om 2 tot 3 maal per dag 2 druppels en “Rescue remedy” van de Bach Bloesems in te nemen, hetzij met een weinig water of rechtstreeks uit het voorraadflesje in de mond gevolgd door een slok water of andere drank.
  3. Medicijnen die men meer dan drie weken moet innemen gebruikt men meestal om:

  ·         Een kunstmatige toestand in het lichaam te verwezenlijken waarvan men verondersteld dat die positief inwerkt op de werking van het lichaam. Bijvoorbeeld bloedverdunners.

  ·         Een lichaamsfunctie te vervangen. Bijvoorbeeld wanneer men een deel van de schildklier heeft weggenomen, dient men voor de rest van zijn leven schildklierhormoon in te nemen, dit omdat de schildklier dan niet meer in staat is om voldoende hormonen aan te maken.

  1. Homeopathische geneesmiddellen hebben, als men ze correct voorschrijft en inneemt, geen bijwerkingen. Die hebben ze ook niet als ze ten onrechte ingenomen zouden worden maar, dan werken ze ook niet.
  2. Indien men de juiste medicijnen gebruikt, moet men na drie dagen een voelbare verbetering kunnen vaststellen. Meestal is dan na 10 dagen het probleem opgelost en heeft men genoeg reserve van het medicijn in zijn lichaam om tegen een stootje te kunnen.
  3. Homeopathische medicijnen kunnen de eerste dagen dat ze ingnomen worden een verergering van de kwaal veroorzaken. Men stopt dan best enkele dagen met de inname van het medicijn. Is de toestand terug normaal dan herbegint men de behandeling, desnoods met de inname van een geringere dosis.
  4. Structurele veranderingen die van oorsprong in het lichaam bestaan, of zijn opgetreden tengevolge van een ongeval, een operatie of een ziekte, kunnen met deze methode niet teruggedraaid worden.

   

  Alles wat ik hier heb neergeschreven, heb ik op mezelf uitgetest en berust dus op persoonlijke ervaring. De medicijnen die ik hier beschreven heb, hebben zeker geen schadelijke bijwerkingen. Neem ze echter altijd minimaal 1 uur gescheiden van eventueel andere in te nemen geneesmiddellen in en nooit langer dan drie weken.

  09-02-2009, 00:00 Geschreven door bartjeb  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (4 Stemmen)
  25-01-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pijn, Reuma, & Stress, wat kan je er zelf aan doen.

  Pijn, Reuma, Stress.

   

   

  Daar ik heb ondervonden, dat er een grote nood is aan informatie over pijn en de behandeling van de oorzaken van pijn, geef ik hier op basis van 40 jaar persoonlijke ervaring een opsomming van de meest voorkomende, door mij gekende oorzaken voor het ontstaan van pijn. Ook zal ik een aantal medicijnen en behandelingen vermelden om de oorzaak van die pijn te neutraliseren, waardoor die pijn zal verdwijnen of sterk zal afnemen. Het gaat hier meer bepaald om chronische- en dus niet acute pijnen. Het is dus niet mijn bedoeling om pijn te beheersen door het innemen van pijnstillers maar om ze door het behandelen van de oorzaak, zo veel mogelijk te elimineren.

   

  Pijn is altijd een signaal van het lichaam dat er ergens iets fout loopt. Willen we het pijnsignaal laten verdwijnen, dan moeten we de oorzaak van de pijn opsporen om ze vervolgens, door een gepaste behandeling, definitief weg te nemen. Pijn in het lichaam kan niet alleen ontstaan door een ontsteking, zoals meestal wordt gedacht, maar ook door een verzuring van het lichaam, waardoor het zenuwstelsel overgeïrriteerd geraakt en er pijnen ontstaan. Dit is meestal het geval bij chronische pijnen, omdat er een teveel aan afvalstoffen, urine- en/of ureumzuur in het lichaam aanwezig is. Juist daarom zal men er dan ook niet in slagen, om deze soort pijnen te behandelen met antibiotica, hormonen, een vaccin of een inspuiting.

   

  Pijn kan ontstaan door:

   

  1. Een verstoring van de zuur/base verhouding in het lichaam, dit ten nadele van de basen.
  2. Een tekort aan calcium waardoor de kalium/calciumverhouding in het lichaam verstoord is.
  3. Allerlei ontstekingen zoals neus-, keel-, oorinfecies.
  4. Ontsteking van de aders, slijmvliezen, het lymfeweefselsel en de klieren.
  5. Spijsvertering- en darmstoornissen.
  6. Lever- en nierproblemen.
  7. Zenuwen die gekneld geraken door een slechte werking van de nieren.
  8. Zenuwen die door een verkeerde beweging gekneld geraken in het lichaam.
  9. Zenuwen die door slijtage van de wervelkolom en de tussenwervelschijven geklemt geraken.
  10. Zenuwen die gekneld geraken door een gezwel, een tumor of een hernia.

   Stress. 

   

  Iedere oorzaak van pijn, vraagt echter een aparte behandeling om ze te neutraliseren. Daarom wil ik de hierboven aangehaalde oorzaken indelen in verschillende groepen, met de vermelding van een door mij gekende en reeds toegepaste succesvolle behandeling.

   

  In groep A kunnen we de oorzaken 1 en 2 onderbrengen.

   

  • Een verstoring van de zuur/base verhouding in het lichaam, dit ten nadele van de basen.
  • Een tekort aan calcium waardoor de kalium/calciumverhouding in het lichaam verstoord is ten nadele van calcium.

   

   

  Het betreft hier pijnen die voorkomen in de spieren, gewrichten en zenuwen, die in 70 tot 80% van de gevallen veroorzaakt worden door een verzuring van het lichaam. Die verzuring is er de oorzaak van dat het zenuwstelsel overprikkeld wordt, waardoor er spier- en gewrichtspijnen ontstaan. Het betreft hier pijnen van reumatische aard. Ook fybroomyalgie kan in deze groep voor een stuk ondergebracht worden.

   

  Daar het meestal zeer moeilijk is om de juiste oorzaak van pijnen op te sporen, kan het mogelijk zijn dat men verschillende behandelingen achtereenvolgens moet toepassen alvorens men de juiste oorzaak gevonden en geëlimineerd heeft. Men kan daartoe best één voor één de hierna volgende behandelingen toepassen.

   

  De beste manier om deze pijnen te behandelen is het innemen “Urticalcin” van DR. Vogel samen met het biochemische zout “Calcarea Sulfurica D6” van de firma UNDA (Dolisos)” (Ook wel Schuesslerzout genoemd naar de Duitse Arts die het ontdekte). Urticalcin neemt men ongeveer 2 weken in en “Calcarea Sulfurica D6” 1 week zoals vermeld op de verpakking.

   

  Door deze behandeling wordt de zuur/base verhouding, de kalium/calciumbalans en de natuurlijke afweer van het lichaam hersteld, waardoor deze soort van pijn sterk zal verminderen en in 70 tot 80% van de gevallen volledig en blijvend zal verdwijnen. Bovendien zal ook de kalkopname in het lichaam hierdoor verbeteren. Dit alles natuurlijk op voorwaarde dat ons voedsel niet te veel zuurvormende bestanddelen bevat. Deze behandeling kan met een aanzienlijke kans op succes toegepast worden bij allerhande spier- en gewrichtpijnen zoals een tenniselleboog, een golfschouder, een muisarm, pijn in de knieën, enz.

   

  Is na deze behandeling de pijn volledig verdwenen en komt ze binnen het half jaar niet terug dan is met grote zekerheid de oorzaak van de pijn geëlimineerd. Komt echter na een aantal weken/maanden de pijn terug de kop opsteken, dan is dit een aanwijzing dat we ze zelf veroorzaken dit mogelijk door een verkeerd voedingspatroon of als bijwerking van medicijnen die we innemen.

   

  Om te ontdekken welke de juiste oorzaak is, kunnen we best een allergietest laten doen van alle geneesmiddelen die ingenomen worden. Indien een allergie, hoe klein die ook is, wordt vastgesteld voor een bepaald geneesmiddel, dan moet de behandeling met dit middel gestopt worden. Doet men dit niet dan zal de pijn niet verdwijnen, maar zal in hevigheid toenemen dit naargelang men het betroffen middel langer inneemt. Meestal betreft het medicijnen die het zuurgehalte in het lichaam verhogen.

   

  Indien er door deze test geen allergische reactie wordt vastgesteld, dan dienen we ons voedingspatroon te onderzoeken. Een goede voeding bestaat uit een afwisseling van veel groenten en fruit, een beperkte hoeveelheid eiwitten zoals vlees, vis en eieren en, een matige hoeveelheid koolhydraten zoals bruin of volkoren brood en volkoren deegwaren. Dus geen melk en melkproducten. Suikers en suikerrijke voeding zoals confituur, honing, siroop, chocolade, enz. kan men in beperkte mate gebruiken als genotsmiddel. Indien men er behoefte aan heeft kan men wel in beperkte mate “Soja Melkproducten” of cocosmelk gebruiken.

   

  Als drank drinken we zo veel mogelijk plat water, kruidenthee, matig wijn en ongesuikerde vruchtensappen. Koffie is zeker uit den boze. Thee kan men ook drinken op voorwaarde dat hij niet te sterk is. Koffie en thee zijn namelijk heel sterk zuurvormend in het lichaam.

   

  Indien met deze behandeling de pijn nog niet helemaal verdwenen is en men bovendien nog over weinig energie beschikt, dan kan het zijn dat het om zenuwpijnen of neuralgieën gaat die in verschillende lichaamsdelen voorkomen en die gekenmerkt zijn door een periodiek optreden. In dit geval kan men gedurende een tiental dagen, of net zo lang tot men vrij is van pijn en zich fit voelt, het oligo element "As – Arsenicum" innemen. Indien dit niet in de handel verkrijgbaar is, kan men het langs uw apotheker bij Dolisos laten aanmaken als “Arsenicum D6” in tabletvorm. Men neemt daarvan gedurende ongeveer 2 weken 2 tabletjes in per dag, die men op de tong laat smelten.

   

  Indien de pijn dan nog niet verdwenen is, is het mogelijk dat ze wordt veroorzaakt door een tekort aan “Magnesia Phosphorica D6”. Door dit tekort ontstaan er dan allerhande kramptoestanden zoals hartkramp, maagkramp, blaaskramp, kuitkramp en talrijke vormen van migraine. Hierdoor ontstaan dan dikwijls plotse, krampachtige pijnaanvallen. Om dit op te lossen neemt men gedurende 1 week drie maal per dag 5 tabletjes van het biochemische zout (Ook wel Schuesslerzout genoemd naar de Duitse arts die het ontdekte) “Magnesia Phosphorica D6” van UNDA/Dolisos in.

   

  Na deze behandelingen is het ook aan te bevelen om gedurende een tiental dagen een bloedzuiverende kuur te doen met “Solidago Complex” van Dr. Vogel voor het zuiveren van de nieren/blaas en “Chelidonium Majus D6” voor het zuiveren van de lever.


  Indien na het gebruiken van “Urticalcin en het Schuesslerzout Magnesia Phosphorica” de chronische pijn nog niet verdwenen is, neem dan ook nog gedurende een tiental dagen het oligo element “LI Lithium” in. Je hebt dan 90 tot 95% kans dat de pijn verdwenen of in belangrijke mate afgenomenn zal zijn.


  Wanneer, na het gebruiken van “Urticalcin en het oligo element Li- Lithium”, de pijn nog niet gans verdwenen is, dan kan ze ook nog veroorzaakt worden door een teveel aan afvalstoffen in het lichaam, zoals bijvoorbeeld urine-, en ureumzuur. Een voorbeeld hiervan zijn pijnen die na het drinken van bijvoorbeeld rode wijn optreden in de teengewrichten, in de volkstaal zegt men dan “Hij heeft het pootje”.

   

  Om deze afvalstoffen uit het lichaam te verwijderen, dient men dan nog gedurende ongeveer 1 week het Schuesslerzout “Natrium Sulfuricum” in te nemen. Dit is een biochemisch zout dat de overtollige afbraakproducten van de stofwisselling snel uit het lichaam zal verwijderen. Het stimuleert de werking van de nieren en de blaas en, heeft bovendien een gunstige uitwerking op de darmen, de lever en de alvleesklier.


  Zijn na het gebruik van “Magnesia Phosphorica” de krampen en de pijn nog niet allemaal verdwenen, dan kan het gaan om krampen in de bloedvaten, de zogenaamde vaatkrampen.

   

  Het zijn vooral mensen met spataders en “Het speen”, die hier problemen mee zullen hebben. Deze pijnen komen dan ook meestal voor in de benen. Ze treden zeer plotseling op, vooral na het langdurig zitten of liggen in een welbepaalde houding.

   

  De pijn en de verkramping zijn meestal zeer hevig en kunnen door zo snel mogelijk op beide benen recht te staan, tijdelijk verdwijnen. Om te voorkomen dat ze nog terugkomen, kan men best, tot ze definitief verdwenen zijn, Urticalcin van DR. Vogel innemen samen met het “Vanocomplex middel 42, Haemovenin”, dit zoals vermeld op de verpakking.


  Is de pijn dan nog niet weg, dan wordt ze waarschijnlijk veroorzaakt door een geknelde zenuw. Alleen een ostheopaat, een chiropraktiker of een manuele therapeut kan dan mogelijk die zenuw vrijmaken waardoor de resterende pijn zal verdwijnen.

   

  Indien na deze achtereenvolgende behandelingen de pijn nog niet verdwenen is, dan wordt de pijn waarschijnlijk veroorzaakt door één van de andere hiernavolgende oorzaken.

   

  In groep B kunnen we de oorzaken 3 en 4 onderbrengen.

   

  • Allerlei ontstekingen zoals neus-, keel-, oorinfecies.
  • Ontsteking van de aders, slijmvliezen, het lymfeweefselsel en de klieren.

   

   

  Deze pijnen kunnen ontstaan door een tekort aan het Oligo element “Bi – Bismuth”. Ze gaan dan ook helemaal of grotendeels verdwijnen nadat men gedurende ongeveer 1 week tot een tiental dagen dit oligo element ingenomen heeft. Indien men dit oligo element niet in de handel kan verkrijgen, is het mogelijk om dit langs uw apotheker bij de firma “Dolisos” te laten aanmaken als “Bismuth Metallicum D8”. Tegelijker tijd neemt men ook gedurende een tweetal weken het homeopathisch middel “Vanocomplex 42 Haemovenin” in, dat genezend inwerkt op een ontsteking en verkramping van de aders ( vooral de aders in de benen en de anus).

   

  Indien de pijnen voorkomen in het neus-, keel- of mondgebied, kan het zijn dat er daar een deel van de goede bacteriflora vernietigd is. Men dient die dan terug op te bouwen door het gedurende 1 week innemen van “Orthiflor” een samenstelling van 7 verschillende goede lichaamseigen maag- darmbacterieën, die men ook kan gebruiken bij diarree, reizigersdiarree en een opgeblazen gevoel.

   

  Het beste doet men dagelijks 1 tot 3 maal de inhoud van 1 gelulle in een volledig glas lauwwarm water, men laat dit gedurende een tiental minuten staan, roert het vervolgens goed op, neem een slok in uw mond, zet hem goed rond, hou hem gedurende een 20 tal seconden in uw mond en slik hem vervolgens beetje bij beetje door. Men herhaalt dit tot het glas helemaal uit is. Indien dit de oorzaak is, zal de pijn na 2 tot 3 dagen verdwenen zijn en mag men de inname stoppen.

   

  Neus-, keel-, en oorontstekening die regelmatig terugkeren, worden vaak veroorzaakt door het veelvuldig gebruiken van melk- en melkproducten, men dient ze dan ook volledig uit de voeding te schrappen. Indien je hiervan niet overtuigd bent laat dan een allergietest uitvoeren voor melk en melkproducten.

   

  In groep C kunnen we de oorzaken 5 en 6 onderbrengen. De pijnen die hiermee gepaard gaan zijn meestal hoofdpijn en/of migraine.

   

  • Spijsvertering- en darmstoornissen.
  • Lever- en nierproblemen.

   

  Spijsvertering- en darmstoornissen kunnen op verschillende manieren ontstaan namelijk:

   

  Door het eten van bedorven voedsel, waardoor een deel van de maag- darmbacterieflora vernietigd wordt. De maag- darmbacterieflora vormt namelijk een eerste barrière tegen in het lichaam binnendringende schadelijke bacterieën en/of virussen. Is er echter een deel van die bacterieflora vernietigd, dan kunnen die schadelijke bacterieën en virussen gemakkelijker in het lichaam binnendringen om daar hun vernietigend werk te verrichten.

   

  De voornaamste kenmerken van een vernietigde maag- darmbacterieflora zijn een opgeblazen gevoel in de maagstreek, braken en/of diarree. De beste manier om dit te verhelpen is het toevoeren van goede maag- darmbacterieën in het lichaam. Men neemt hiertoe gedurende een drietal dagen, of net zo lang tot het opgeblazen gevoel en/of de diarree verdwenen zijn, het product “Orthiflor” in, waarin zich 7 goede lichaamseigen maag- darmbacterieën bevinden. Het beste doet men de inhoud van 1 gelulle in een volledig glas lauwwarm water, men laat dit gedurende een tiental minuten staan, roert het vervolgens goed op en drinkt het met tussenpozen helemaal uit. Orthiflor is ook uitermate geschikt tot het voorkomen en/of genezen van reizigersdiarree, men dient het dan in te nemen net zolang er gevaar is voor het ontstaan van de diarree.

   

  Door het eten van suiker en/of suikerrijke voeding en het drinken van gasrijke dranken, kunnen er in het maag- darmkanaal ook gistingen en/of gasvorming ontstaan. Deze gistingen zijn op hun beurt de oorzaak voor het ontstaan van schadelijke stoffen en gassen die de longen, de nieren, de lever en de maag- darmzenuwen gaan belasten. Hierdoor kan er eveneens een teveel aan maagzuur ontstaan, die een brandend gevoel en/of slijmen in de keelholte kunnen veroorzaken. Het gevolg van dit alles is meestal het ontstaan van hoofdpijn en/of migraine. Migraine kan zoals ik hiervoor reeds vermeld heb ook ontstaan door een tekort aan “Magnesia Phosphorica D6”.

   

  Om dit probleem op te lossen is het nodig om de volgende stappen te ondernemen:

   

  • Schrap alle suiker en suikerijke voedingsmiddelen zoals honing, snoep, chocolade, gesuikerde frisdrank, enz. volledig uit uw voeding.
  • Drink geen koffie en gasrijke dranken meer, maar lichte thee, kruidenthee of plat water als vervanging.
  • Gebruik de maagzuurremmer “Gaviscom” tot enkele dagen na het verdwijnen van het overtollige maagzuur en/of slijmen in de keelholte.
  • Neem gedurende een tiental dagen “Vanocomplex Nr.5 Gastric” van UNDA in om de gasvorming in het maag- darmkanaal tegen te gaan.
  • Neem gedurende een tiental dagen “Chelidonium majus D6” om uw lever en gal te zuiveren.
  • Neem gedurende een tiental dagen “Solidago Complex van Dr Vogel” in om uw nieren te zuiveren en het overtollige vocht uit uw lichaan te verwijderen.
  • Eet veel groenten en fruit, maar in beperkte mate bruin of volkoren brood, bruin of volkoren deegwaren en eiwitten zoals vlees en vis.
  • Neem 2 tot 3 maal per dag 2 druppels “Resque remedy” van de Bach Bloesems in, hetzij met een weinig water of uit het voorraadflesje rechtstreeks in de mond, gevolgd door een slok water of andere drank.

   

   

  In groep D kunnen we de oorzaken 7, 8 en 9 onderbrengen

   

  • Zenuwen die gekneld geraken door een slechte werking van de nieren.
  • Zenuwen die door een verkeerde beweging geknelt geraken in het lichaam.
  • Zenuwen die door slijtage van de wervelkolom en tussenwervelschijven geklemt geraken.

   

  Zenuwen die gekneld geraken door een slechte werking van de nieren. Zie ook groep F “Sress”.

   

  Zenuwen die door een verkeerde beweging geknelt geraken in het lichaam worden in de meeste gevallen veroorzaakt door overlevingstress. De spieren en gewrichten komen door de stress zo onder spanning te staan, dat door de minste verkeerde zwaar belaste beweging zenuwen in het lichaam kunnen verschuiven en gekneld geraken. Hier is maar één oplossing voor, namelijk het vrijmaken van de geknelde zenuw door een osteopaat, een manuele therapeut of een chiropraktiker. Kunnen die uw probleem niet oplossen dan is het misschien nodig om operatief in te grijpen. Inspuitingen of wat dan ook zullen dit probleem niet oplossen. Tot er een oplossing voor het probleem is kan men tijdelijk een pijnstiller innemen. Om het probleem in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen is een regelmatige beoefening van “Intervaltraining”, “Yoga” en/of “Tai Chi” aan te bevelen, dit om het lichaam te ontspannen en soepel te houden. Ook hier is de inname van “Rescue Remedy” van de Bach Bloesems aan te bevelen.

   

  Zenuwen die door slijtage van de wervelkolom en de tussenwervelschijven geklemt geraken. Ook hier kunnen een osteopaat, een manuele therapeut of een chiropraktiker in sommige gevallen een oplossing bieden. Deze mensen kunnen echter geen slijtage van de wervels en de tussenwervelschijven elimineren, waardoor het in een aantal gevallen noodzakelijk zal zijn om operatief in te grijpen. Laat dit echter alleen doen wanneer alle andere mogelijkheden volledig uitgeput zijn.

  Het dagelijks meermaals beoefenen van rek-, strek- en torsie oefeningen uit de “Yoga”, waardoor er meer smering tussen de wervels komt, kan op lange termijn regenererend inwerken op de wervelkolom, dit op voorwaarde dat men er op tijd mee begint. Alle uitgevoerde bewegingen moeten zo traag mogelijk en zonder forceren uitgevoerd worden, zodat de spieren de tijd krijgen om op een normale manier te rekken. Ga nooit in een beweging over de pijngrens.

   

  Schrap ook alle melk en melkproducten volledig uit uw voeding, dit omdat die de spieren en gewrichten verweken waardoor die sneller afslijten (Denk aan melktandjes bij kinderen). Heb je behoefte aan calcium zoals hiervoor beschreven, neem dan gedurende een tiental dagen “Urticalcin in van Dr Vogel”. Herhaal dit drie tot vier maal per jaar.


  In groep E kunnen we de oorzaak 10 onderbrengen.

  Zenuwen die gekneld geraken door een gezwel, een tumor of een hernia.

  Wanneer in het lichaam een gezwel, een tumor of een hernia ontstaat, dan kan dit veroorzaakt worden door, een te trage stofwisseling, een tekort aan zuurstof in de cellen waardoor er onvoldoende vernieuwing is van die cellen, of een teveel aan afvalstoffen in het lichaam.

  Om dit op te lossen neemt men gedurende 1 week, 3 maal per dag, 5 tabletjes van de biochemische zouten  (Schuesslerzouten) Kalium Sulfuricum en Natrium sulfuricum die men op de tong laat smelten. De tabletjes worden in België aangemaakt door de firma UNDA en kunnen bij uw apotheker besteld worden.

  Indien je deze behandeling toepast zal ze op zijn minst een duidelijke verbetering van uw gezondheid bewerkstelligen. Is de pijn niet volledig weg ga dan naar een Osteopaat, een Manuele Therapeut, of een Chiroprakter. 

  In groep F kunnen we de oorzaak "Stress" onderbrengen.

   

  • Stress.

   

  Het betreft hier meer bepaald overlevingsstress die ontstaat door de in het lichaam aanwezige angst om te kunnen overleven. Telkens iemand geconfronteerd wordt met angst, ontstaat er in het lichaam een zogenaamde vecht/vluchtreactie die het gaat voorbereiden om zo snel mogelijk te kunnen vluchten, en indien dat niet meer mogelijk is, om optimaal te kunnen vechten om alzo te kunnen overleven. Het lichaam gaat hiertoe zo veel mogelijk energie mobiliseren om bij het vluchten of vechten te kunnen gebruiken. Hiertoe gaat het een aantal systemen in het lichaam die niet direct nodig zijn en die veel energie verbruiken blokkeren.

   

  Indien nu deze reactie niet gevolgd wordt door vechten of vluchten, dan blijft de opgebouwde energie in het lichaam rondhangen en blijven de betroffen systemen grotendeels geblokkeerd, er ontstaan dan spanningen in het lichaam of met andere woorden stress, meer bepaald overlevingsstress.

   

  Het gevolg hiervan kan dan zijn dat de nieren onvoldoende werken en gaan zwellen. Dit kan dan weer voor gevolg hebben dat er zenuwen tussen de nieren en de ruggewervels geklemd geraken waardoor er dan rugpijn ontstaat ter hoogte van het niergebied. Intervaltraining en het gedurende 1 week innemen van “Solidago Complex” van Dr. Vogel zullen de nieren zuiveren en ontzwellen waardoor de pijn in de rug zal verdwijen. Dit op voorwaarde natuurlijk dat er geen andere oorzaken zijn die de pijn doen ontstaan. Het is bovendien aan te raden om de Bach Bloesen samenstelling “Resque Remedy” in te nemen, dit zolang men onderhevig is aan stress.

   

  Ook het eet-, drink- en leefpatroon, dat men in de week heeft aangehouden en dat in het weekend verbroken wordt, doet deze vorm van stress ontstaan. Gaat dit samen met het drinken van veel koffie, dan zal de stress nog erger worden. Hoofdpijn en pijn in het schouder- nekgebied zijn hiervan meestal het gevolg. Dit zijn dan de zogenaamde spanningspijnen.

   

  De manier om hier vanaf te geraken is het verwerken van de stress, dit door het vechten of vluchten te simuleren. Het beste wat men hiertoe kan doen is interval trainng. Men loopt zo snel men kan zo ver mogelijk tot er een ademtekort en/of vermoeidheid optreed. Men stopt vervolgens met lopen en wandeld rustig verder tot de ademhaling zich genormaliseerd heeft en men niet meer moe is. Vervolgens start men terug met lopen en doet men hetzelfde. Men herhaald dit net zo lang tot men zich kalm, rustig en ontspannen voelt. Deze training stimuleert de ademhaling, waardoor er een betere zuurstoftoevoer is in het lichaam en het eveneens gaat ontspannen omdat de opgebouwde energie verbruikt wordt.

   

  De tijdsduur van het lopen en de afgelegde afstand spelen geen enkele rol in deze simulatie. Luister zeker naar de signalen van uw lichaam en volg ze strikt op, bouw deze intervaltraining langzaam op en forceer niets. Doe deze training één of meerdere keren per dag. Na een week zal men mogelijk al dubbel zo ver kunnen lopen alvorens buiten adem te raken. Mensen met hartproblemen overleggen best met hun cardioloog of ze dit kunnen en mogen doen.

   

  Buiten deze vorm van stress bestaan er natuurlijk nog andere soorten van stress. Zo is er nog “Constitutionele of structurele stress”, “Lichamelijke stress”, “Geestelijke stress” en “Spirituele stress”.

   

  Constitutionele stress, ontstaat door allerhande lichamelijke en geestelijke afwijkingen die voor de geboorte tot ontwikkeling zijn gekomen. Erfelijke factoren, de gezondheid, de leefomstandigheden van onze vader/moeder en de evolutie van het menselijk leven zijn hiervan de belangrijkste oorzaken. Constitutionele stress kan echter ook ontstaan door operatieve ingrepen of een ongeval dat onherstelbare schade aanricht in het lichaam.

   

  Lichamelijke stress, ontstaat door overbelastingen en/of tekorten in het lichaam waardoor het niet meer optimaal kan functioneren. Deze overbelastingen en/of tekorten kunnen ontstaan door onze voeding, dat wat we drinken, de stoffen die we inademen, geneesmiddelen (bijwerkingen) en stoffen waarmede we in contact komen.

   

  Geestelijke stress, onstaat door een overvloedige toevoer van impulsen uit de leefomgeving waarin we vertoeven. Nemen we onvoldoende rust en ontspanning, bewegen we te weinig en slapen we bovendien onvoldoende lang en slecht, dan zal deze vorm van stress ontstaan.

   

  Spirituele stress, ontstaat door onverwerkte trauma’s en een stagnatie in onze geestelijke- of met andere woorden levensontwikkeling. De oorzaak voor het ontstaan hiervan kan van allerlei aard zijn, ze kan zelfs ontstaan door andere vormen van stress.

   

  Al deze andere vormen van stress zijn echter verschillend van persoon tot persoon, daarom dient een behandeling altijd gericht te zijn op de persoon en niet in het algemeen. De beste behandeling die men hiervoor kan aanwenden is “Bloesem therapie”. Er zijn echter weinig mensen die deze therapie met succes kunnen toepassen, daarom is het zeker altijd goed om “Resque Remedy” te gebruiken. Men neemt hiervan 2 druppels uit het voorraadflesje (stockbottle) rechtstreeks in de mond of met een weinig water. Men herhaald de inname om het kwartier/half uur tot de toestand zich genormaliseerd heeft, vervolgens gaat men over tot een inname van 2 tot 3 maal per dag, of volgens zijn persoonlijke behoefte, 2 druppels dit tot bijvoorbeeld de kwetsuren van een ongeval of een operatie volledig genezen zijn.

   

  Het is ook aan te bevelen om van “Resque Remedy” 2, 3 of zelfs meermaals per dag 2 druppels in te nemen in perioden van chemotherapie of bestraling, dit omdat die stress in het lichaam en de geest veroorzaken.

   

  Pijnen kunnen echter ook ontstaan door acute problemen zoals:

   

  • Een virale of bacteriële infectie.
  • Een kwetsuur.
  • De bijwerking van medicijnen die men langdurig inneemt.

   

  Om deze pijnproblemen op te lossen kan je best naar je huisarts gaan. Hij zal dan op basis van een onderzoek de nodige medicijnen voorschrijven of een behandeling opstarten/stoppen.

   

  Indien de bijwerking van ingenomen medicijnen voor u erger overkomt dan de kwaal waarvoor je ze inneemt, kan je best in overleg met uw huisarts de behandeling veranderen en indien je dat zelf wil, op eigen verantwoordelijkheid desnoods stoppen. De boodschap is hier, bij het eerste signaal dat je voelt, direkt naar je huisarts gaan. Hoe sneller men ingrijpt hoe minder de gevolgen.

   

  Bij medicijnen die men langdurig moet innemen kan het zijn, dat er in het begin van de inname geen bijwerkingen optreden maar later wel. Doordat men reeds langere tijd die medicijnen inneemt, denkt men er dan niet meer aan dat de ingenomen medicijnen die bijwerkingen zoals bijvoorbeeld pijn in de spieren of gewrichten kunnen veroorzaken. Ook kan de synergetische werking van alle gelijktijdig ingenomen medicijnen samen, die pijn veroorzaken. Op dit gebied is er tot op heden weinig of geen onderzoek verricht.

   

  Werkmethode.

   

  Daar het voor veel mensen moeilijk zal zijn om uit te zoeken welke behandeling ze moeten toepassen, is het goed pijn in te delen in drie groepen, namelijk:

   

  1. Spier- en gewrichtspijnen.
  2. Hoofdpijn.
  3. Acute pijnen.

   

  Bij spier- en gewrichtspijnen gaat men als volgt te werk. Men past de behandelingen toe beschreven onder groep A en controleert na een drietal weken of de pijn verdwenen is of vermindert. Is ze niet verdwenen, dan past men achtereenvolgens de behandelingen toe beschreven onder groep B. Is na tien dagen de pijn nog niet verdwenen, dan zal men best onderzoeken of eventuele langdurig ingenomen medicijnen die pijn niet veroorzaken. Een allergietest met de ingenomen geneesmiddellen kan hier uitsluitsel geven. Is die test positief, dan zal men best in overleg met zijn arts die behandeling stoppen of veranderen.

   

  Geeft dit ook geen resultaat, dan gaat men best te rade bij een osteopaat, een manuele therapeut of een chiropraktiker, dit omdat de pijn uiteindelijk veroorzaakt kan zijn door een geknelde zenuw. Een osteopaat kan ook bij middel van één van de spiertesten uitzoeken of de door u ingenomen geneesmiddelen positief of negatief inwerken op uw gezondheid.

   

  Hoofdpijn en pijnen in de lever en/of nierstreek zal men best behandelen zoals beschreven in groep C.

   

  Acute pijnen. Voor de behandeling van acute pijnen raadpleegt men best een arts.

   

  De meeste physieke problemen kunnen met de juiste toepassing van van biochemische zouten, oligo elementen, homeopathie, kruiden en aangepaste voeding opgelost worden. Uitzondering hierop zijn mogelijk kankergezwellen en tumoren. Soms is het ook nodig om kortstondig vitamines in te nemen, maar dat moet individueel bepaald worden.

   

  De dosering voor kinderen moet altijd aangepast worden in verhouding tot de ouderdom en het lichaamsgewicht van de betroffene. Gebruikt men geneesmiddellen van andere merken dan dient men de dosering aan te passen overeenkomstig de bijsluiter van het betroffen geneesmiddel.


  Aanbeveling.

  In geval van chronische spier- en gewrichtpijnen neem je best altijd gedurende 1 week, 3 maal per dag, 5 tabletjes van de biochemische zouten  (Schuesslerzouten) "Kalium Sulfuricum en Natrium sulfuricum" die men op de tong laat smelten. Neem ook gedurende een tiental dagen Urticalcin van Dr. Vogel. De tabletjes worden in België aangemaakt door de firma UNDA en kunnen bij uw apotheker besteld worden.

  Deze drie stoffen zullen:

  De stofwisseling verbeteren.
  De cellen voorzien van de nodige zuurstof.
  De celvernieuwing stimuleren.
  De afvalstoffen uit het lichaam verwijderen.
  De hoeveelheid calcium (kalk) in het lichaam optimaliseren.
  De zuur/base verhouding in het lichaam zo veel als mogelijk is herstellen.

  25-01-2009, 00:00 Geschreven door bartjeb  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (28 Stemmen)

  Archief per week
 • 15/04-21/04 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 05/03-11/03 2018
 • 18/12-24/12 2017
 • 23/03-29/03 2015
 • 27/10-02/11 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 21/10-27/10 2013
 • 10/12-16/12 2012
 • 11/07-17/07 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 08/11-14/11 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 20/07-26/07 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 19/01-25/01 2009

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!