NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Meer Luizen door Selfies???
 • Lerarentekort
 • “Asielzoekers” brengen Tuberculose mee
 • Shampoo voor Moslima's
 • Een 'Limburgse' SyriŽ-strijdster?
 • Losse Sprokkeltjes
 • IS oogst begrip bij 'Vlaamse' Moslims
 • Genderproblemen en andere Geslachtsperikelen
 • Internationale Dag van de Migrant
 • Over onze Mediaminister
 • “SHITHOLE” . . .
 • Albanese Smartlap
 • Waarom zo weinig Bachelorstudenten slagen na drie jaar studie
 • "Kansen op Arbeidsmarkt bepaald door Origine"
 • Een Nieuwjaarsbaby...
 • Regeringscrisis (Lieviaans Verzinseltje)
 • Scholen kampen met Lerarentekort
 • "De Toekomst is voor Iedereen"
 • “Nieuwkomers maken we zelf”
 • Wat hebben we vandaag op school geleerd?
 • De Boef-Soap
 • Seksuele Misdrijven Ongestraft?
 • Kinderverkrachter vrijgesproken
 • Jonge Vluchtelingen: Vogels voor de Kat?
 • Een Waarschuwende Droom
 • Brusselse 'Jongeren'
 • Mijn Nieuwjaarsbrief
 • Eindejaarsoverpeinzingen
 • Huiswerk voor 12-jarige Meisjes
 • Fietsverslaving (Fictie)
 • “Sla je vrouw als ze je seks weigert!”
 • Welkom Migranten
 • Over De Kesel
 • Zalig Kerstfeest
 • Een Mooi Kerstverhaal
 • Thuistaal op School
 • Pensioenleeftijd omhoog in Zweden
 • Volksvijandigheid!
 • Met een Luier naar School
 • Moslims zijn Dierenbeulen
 • Zoiets kwam vroeger niet voor . . .
 • Polygamie
 • Islamitische Overlast in het Zwembad
 • Paus Franciscus over het 'Onze Vader'
 • Goed Nieuws uit Oostenrijk
 • Vluchtelingenwerkloosheid
 • Terrorist Welcome
 • Mop van de Dag
 • Scholenbouw
 • Jeff Hoeyberghs over Vrouwen. Prachtig!
  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   

  Mijn Vlaandren spreekt zijn eigen taal

  God gaf elk land de zijne

  en laat ze rijk zijn , laat ze kaal

  ze is vlaams en z' is de mijne  ( Guido Gezelle)

  Hij die mij van mijn taal berooft

  die hoort niet hier te lande

  hij spreekt zijn taal , hij eert zijn god

  in eigen land, dàn vrede t'allen kante

  02-01-2016 om 14:26 geschreven door jos

  Vlaand'ren mijn land

  De Noordzee bruist een lied dat brandt
  De zeewind draagt het mede
  Het zingt van vrijheid over 't land
  Van vreugd' in dorp en stede
  De zonne vuurt de blijheid aan
  Langs velden, weiden, stromen
  Waar steden met hun torens staan
  Waar woud en heide dromen
  Daar is 't waar ik geboren werd
  Waar moeder mij eens wiegde
  Mijn land is Vlaand'ren, U mijn liefde, U mijn hart
  O schone steden, trots en vroom
  Vol heilige feestvisioenen
  O stille dorpkens langs de stroom
  Waar veld en weide groenen
  Ik min U, stad vol klokgetril
  En dorp ik min U beide
  En 't is er, als ik dromen wil
  Zo vreedzaam in de heide
  Daar is 't waar ik geboren werd
  Waar moeder mij eens wiegde
  Mijn land is Vlaand'ren, U mijn liefde, U mijn hart

  Willem Gijssels (1875 - 1945)

  Gij noemt mij racist, mijnheer ? (Wim De Cock)

  Gij noemt mij een racist, mijnheer
  omdat ik eigen volk en eigen taal waardeer,
  bij eigen aard en eigen waarden zweer,
  mijn kind'ren eerst hun rechten leer.
  Daarom noemt gij mij een racist, mijnheer.

  Noemt gij mij een racist, mijnheer,
  omdat ik vreemden zoals gasten eer,
  geen dwang of geen bemoeizucht tolereer,
  in eigen land de wetten zelf dicteer ?
  Noemt gij mij daarom een racist, mijnheer ?

  Stel, dat ik later in uw land passeer.
  Zult gij niet eisen, dat ik zonder meer,
  uw eigenheid en uw gewoonten accepteer ?
  Dat ik uw wetten en uw regels respecteer ?
  Zijt gij dan ook racist, mijnheer ?

  Gij stuurt mij stellig naar mijn thuisland weer,
  indien gij vindt dat ik te lang en al te zeer
  van uw geduld en gastvrijheid profiteer.
  Onthoud, dat gij noch recht noch reden hebt, wanneer
  gij 't lef hebt, mij te schelden voor racist, mijnheer !

  Voor de echte Vlamingen

  land van mijn dromen

  het zal er weer niet van komen

  je kan niet meer vechten

  en wordt geregeerd door knechten

  je gaat weer luisteren naar de Walen

  en hun prijs braaf betalen

  je bestaat uit oranje, gele en blauwe lakeien

  die hun belgische meesters opvrijen

  ----------

  laat de Waaltjes nu toch stikken

  en hun zelfgemaakte wonden likken

  wij hebben gewerkt voor ons geluk

  en maakten dat van hen niet stuk

  ons volk werd groot door kracht

  daarin schuilt nog onze macht

  laat ze dreigen, laat ze zagen

  geef niet toe en niet versagen

  hou koppig vast aan uw gelijk

  en schenk ze hun eigen walenrijk

  22-10-2014, 00:00 geschreven door johan v.d.b

  Archief per maand
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
  SCHOOLPERIKELEN (Vroeger)

  Avonturen met schooldirecties, leerkrachten, leerlingen, ouders, clb'ers. Vertellingen over vroeger en nu.
  22-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Met een Luier naar School
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  2,5-jarige kinderen halen zelden de krantenkoppen. Maar daar komt nu verandering in!

  Sinds de vluchtelingeninvasie goed op gang kwam, zijn er massa's nieuwe kindjes hier komen aanspoelen die een andere taal spreken, uit een andere cultuur komen, en er andere leefgewoonten en vreemde ideeën op nahouden. Ze zijn totaal verschillend van de Vlaamse kindjes van eigen bodem. En toch gaan ze allemaal samen in één klasje zitten. Ik denk niet dat beginnende leerkrachten hierop voorbereid zijn.

  Scholen wachten bang de komst af van een nieuwe golf van 2,5-jarige zwartjes, vluchtelingetjes die hier niet verwacht werden, negerkleutertjes die hier nooit een thuis zullen vinden, ontheemd en vatbaar voor psychische stoornissen, vreemde kindjes zonder eigen voedingsbodem.

  Scholen vrezen de komst van nieuwe kleine zwartjes die nog niet zindelijk zijn, en dat is te begrijpen omdat hun ontwikkeling, fysiek en mentaal, trager verloopt dan bij hun blanke leeftijdgenootjes. Het is bekend dat ontwikkelingsachterstanden raciaal beïnvloed worden en gerelateerd zijn aan het menselijk ras.

  Door de nieuwe toevloed van anderstalige 2,5-jarigen is er een dwingende linkse drang om ons ervan te overtuigen van deze kinderen te houden, hen te dulden, en hen te aanvaarden met al hun onvolmaaktheden en tekortkomingen. De achterliggende gedachte is dat integratie van deze nieuwkomertjes zo goed als onmogelijk is. Toch zouden we ons hart moeten openstellen en onze armen wijd openspreiden om hen in ons midden op te nemen.

  Zelfs de wetenschap is zich gaan moeien met "onverdraagzaamheid" voor kleuters die nog niet zindelijk zijn. Professor Johan Vande Walle, pediater aan het UZ Gent: "Er is helemaal niets mis met kinderen van 2,5 jaar die overdag nog een luier nodig hebben, ook al gaan ze op die leeftijd naar school. Ouders en kleuterjuffen hebben te weinig geduld en gaan te snel forceren en straffen"...

  22-12-2017 om 22:12 geschreven door lieve


  >> Reageer (1)
  21-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Moslims zijn Dierenbeulen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De moslimgemeenschap in Vlaanderen is een hardnekkige etterbuil die zo nu en dan openbarst om etter af te scheiden. Gisteren ging het over onverdoofd slachten van schapen om het Offerfeest te vieren, het Offerfeest, als een Feest van Dierenleed en Dierenmishandeling. En nu protesteren moslims tegen het Vlaamse slachtverbod. Allerlei moslimorganisaties dienen klacht in bij het Grondwettelijk Hof tegen het verbod op onverdoofd slachten. Minister van Dierenwelzijn, Ben Weyts (N-VA), belooft om niet te zwichten voor de druk. Ook de Gaia-voorzitter beloofde te blijven strijden voor een totaalverbod op onverdoofd slachten. Bang afwachten. Want de islam wordt gekoesterd door political correctness.

  Rituele slachtingen zijn barbaarse gruwelpraktijken die hier in onze samenleving niet passen. Onbegrijpelijk dat middeleeuwse woestijnmanieren en achterlijke rituelen hier gedoogd worden.  

  Er zit een afschuwelijke slechtheid in 'mensen' die weerloze beestjes op een afgrijselijke manier doen lijden. Moslims zijn dierenbeulen, ze zijn evils, gedreven door de satanische islam.

  Wie herinnert zich nog de klucht van twee jaar geleden, toen de moslimgemeenschap voorstelde om het onverdoofd slachten als 'Vlaamse' culturele traditie te laten erkennen? Het was een staaltje van islamitische arrogantie, een aanval op onze Vlaamse identiteit. Moslims moeten afblijven van Vlaanderen en de Vlamingen, van Vlaamse tradities en Vlaamse cultuur... Onverdoofd slachten: Vlaamse cultuur?! 

  21-12-2017 om 17:20 geschreven door lieve


  >> Reageer (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zoiets kwam vroeger niet voor . . .

  Zoiets kwam vroeger niet voor . . .

  Screenshot_47

  (Door: Michael Steiner – Vertaling: E.J. Bron)

  Er gaat bijna geen week voorbij waarin niet een vrouw in Duitsland in het openbaar seksueel geïntimideerd of zelfs verkracht wordt. De daders: vooral Arabieren, Noord-Afrikanen en zwarte Afrikanen.

  Contra magazine

  Lees verder

  21-12-2017 om 10:47 geschreven door lieve


  >> Reageer (1)
  19-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polygamie

  Oversekste moslims kunnen nu op de nieuwe site 'Secondwife.com' meerdere vrouwen uitkiezen om mee te trouwen. Hun opgeblazen libido en oververhitte geslachtsinstrumenten zullen zich beter kunnen ontladen als hun overvloedige sperma uitgezaaid wordt over meerdere vrouwen. Islamitisch welzijn en zo...

  Uitgehongerde moslims laven hun dorst door in bed te rotzooien en ongeremd beestig te flikfooien. Niet alleen in de woestijn of in moslimlanden, maar nu ook hier in onze beschaafde westerse wereld.

  En zo sluipt de islam stilaan voort en sijpelen islamitische levenswijzen langzaam binnen in onze waardige westerse samenleving. Als een sluwe slang, een listige adder, een venijnig serpent, zo dringen moslims hun levenswijzen op aan het westen, het gebied dat ze bezig zijn te veroveren. En 't schijnt dat ze goed bezig zijn. 

  De 'secondwifesite' speelt in op de buitensporige islamitische seksuele hunkeringen en allerhande seksverslavingen bij moslims, en daarom promoot de site polygame huwelijken via de secondwife site.

  Site waar moslimmannen tweede vrouw kunnen vinden doet stof opwaaien

  19-12-2017 om 00:00 geschreven door lieve


  >> Reageer (3)
  18-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Islamitische Overlast in het Zwembad
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  De Duitse krant Die Welt onthulde onlangs bedenkelijke praktijken van moslima's die het zwembad van Hannover bezoeken. Elke vrijdag vanaf 17 uur worden er enkel vrouwen toegelaten en daar komen hele kuddes moslima's op af. Zij zorgen er voor overlast: zwemmen in spijkerbroek en in hun hele textielwinkel, picknicken aan de rand van het zwembad en afval achterlaten, hun haren verven in het water... kortom zij lappen alle fatsoens-, hygiëne- en huisregels aan hun laars. Zij bedreigen medewerkers die wijzen op het huisreglement. De islamitische overlast werd 12 jaar lang onder de mat geveegd omdat Hannover geen 'xenofobe teneur' wilde laten ontstaan. Nu halen de islamitische ongeregeldheden eindelijk de media. Lezer, merk de slaafse nederigheid op van de stad Hannover jegens de islam.

  Dit bericht deed me onmiddellijk denken aan vroeger, aan het containergebouwtje in de donkere achtertuin van de Turkenschool waar het migrantenteam gehuisvest was. 'Het Welzijn van de Allochtoon' was hun streefdoel. Bendeleidster was verpleegster L.D.R., een ongeneeslijk gif- en galspuwend laster- en roddelwijf. Haar volgelingen waren de geitenwollensokkenmigrantenwerksters Katleen en Natasja, en uiteraard het omhooggevallen Turkse tolkje Gülnür. Allemaal samen was het een stelletje kakelende kletskousen, viswijven en giecheltrienen die het niet zo nauw namen met de hygiëne in hun kiekenkot. De rotzooi in het gore keukentje was niet te overzien. Het aanrecht was bezaaid met vieze keukenhanddoeken, beschimmelde etensresten, onafgewassen koppen en schotels, er stond ook nog een bus bedorven melk en het bestek zag er ook al niet fris uit...

  18-12-2017 om 19:52 geschreven door lieve


  >> Reageer (1)
  17-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Paus Franciscus over het 'Onze Vader'
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  "En leid ons niet in bekoring; Maar verlos ons van het kwade, Amen"... Op de Italiaanse televisie uitte paus Franciscus kritiek op die ene zin ut 'Het Gebed des Heren', het Onzevader: "We bidden het 'Onze Vader' al eeuwenlang verkeerd." 

  Het is bijzonder ongewoon dat een kerkvader struikelt over een woord als 'bekoringen'. Bekoringen, verleidingen en andere vermakelijkheden mogen in zijn woordenschat niet voorkomen. Daarover mag hij zelfs niet filosoferen. Geestelijken, kloosterlingen en religieuzen leggen de geloften af van armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid. Zij beloven afstand te nemen van alle wereldse genoegens, kiezen voor het celibaat en dus mogen ze zelfs niet eens piékeren over 'bekoringen'.

  Slippertjes, stiekeme afspraakjes, geheime relaties, frivole wellustigheden, geile begeertes en heidens genot... al dat fraais is enkel voorbehouden aan de op lust beluste burgers die het zesde en het negende gebod straal negeren: "Doe nooit wat onkuisheid is", en "Wees steeds kuis in uw gemoed". 'k Zou zeggen: Hang uw kuis gemoed allemaal aan de kapstok, of hoog in de takken van de wilgenbomen, als 't maar heel ver weg is...

  17-12-2017 om 20:10 geschreven door lieve


  >> Reageer (2)
  16-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Goed Nieuws uit Oostenrijk
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Oostenrijk heeft rechtse regering: Een 31-jarige premier: rechtse partijen bereiken akkoord over nieuwe Oostenrijkse regering

  16-12-2017 om 15:13 geschreven door lieve


  >> Reageer (4)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vluchtelingenwerkloosheid

  'k Zag gisteren op tv hartverscheurende beelden van hulpeloze vluchtelingen die in het Brusselse Noordstation een plekje zochten om zich te verwarmen, weg van de vrieskou, weg van de miezerige regen en allerlei andere nare toestanden. Ze kunnen niet voor zichzelf zorgen omdat ze twee linkerhanden hebben en daarom rekenen ze op de bijstand van het gulle Vlaamse volk. Eigenlijk zijn het allemaal luilakken die zomaar wat rondhangen, lanterfanten en wachten op opvang en verzorging. 't Is makkelijker de handen open te houden dan ze uit de mouwen te steken. Met grote hopen en in lange stoeten zijn ze ons land binnen komen wandelen, de opportunisten die hier voet aan wal zetten om alle westerse weelde op te snuiven en te verorberen.

  Regelmatig bereiken ons alarmerende berichten over de torenhoge werkloosheid van asielzoekers. "Beroepswerklozen' zijn er altijd geweest bij de migrantenbevolking, en nu komt daar bovenop de migratiegolf die de allochtone werkloosheid doet stijgen. Na elke publicatie van nieuwe werkloosheidscijfers komt Kris Peeters (CD$V) op de proppen met 'mystery calls' om de discriminatie van allochtone sollicitanten tegen te gaan. Maar werkgevers hebben begrijpelijke redenen om eerder een autochtoon aan te werven dan een allochtoon. Zij willen geen kat in een zak kopen, zij verkiezen sollicitatiegesprekken met open vizier boven onzichtbare sollicitanten die zich anoniem melden. Louche praktijken, die mystery calls, asciaal en oneerlijk.

  Ik ga nog eens opnieuw vertellen waarom allochtonen 'gediscrimineerd' worden. Discriminatie komt altijd érgens van, er is altijd een reden. Hoe komen allochtonen aan het stigma van outcast, van minderwaardig volk? Omdat ze zélf die reputatie opgebouwd hebben. Aan hun kwalijke imago begonnen ze al op de schoolbanken te werken. Toen ze onwettig afwezig waren, te laat kwamen, geen huiswerk maakten, niet opletten in de klas, spijbelden, de klas op stelten zetten, geen Nederlands wilden spreken... zo onderscheidden ze zich opvallend van hun Vlaamse klasgenoten. En zo groeiden allochtoontjes op tot volwassen allochtonen met een slechte reputatie.

  16-12-2017 om 14:11 geschreven door lieve


  >> Reageer (2)
  15-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Terrorist Welcome
  Afbeeldingsresultaat voor refugees welcome
  Deze schurken werden hier met open armen verwelkomd. En er loopt nog meer van dat minderwaardig gespuis en Afrikaans tuig vrij rond.

  15-12-2017 om 16:36 geschreven door lieve


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mop van de Dag

  Afbeeldingsresultaat voor laughing out loud animated gifJan Jambon (N-VA): "Vreemdelingen hebben het recht zich hier te vestigen en verkiezingen te organiseren, belgië is een vrij land."

  Bron: reactie van Walter F. op 'Scholenbouw'

  15-12-2017 om 10:20 geschreven door lieve


  >> Reageer (2)
  14-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Scholenbouw
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Onderwijsminister Crevits: “Zien bouwen, doet bouwen”

  Gisteren las ik over de Hoorn des Overvloeds. Dat is een bodemloze put waaruit Crevits eindeloze geldsommen haalt om te investeren in scholenbouw. Opmerkelijk is dat zij de ware reden van de scholenexpansie sublimeert. Eerder dit jaar sprak ze over "demografische groei, culturele diversiteit en taalverscheidenheid, een veranderend onderwijslandschap..." En nu klinkt het: "Door het bouwenthousiasme bij de scholen heeft de wachtlijst voor scholenbouw een nieuw record bereikt... Zien bouwen, doet bouwen." Enthousiasme bij de scholen? Is dát de reden?

  Nu zal IK eens vertellen waarom er zoveel scholen bijgebouwd moeten worden. Zonder rond de pot te draaien. Zonder eufemismen.

  De vluchtelingeninvasie is de oorzaak van een ongebreidelde aanwas van de schoolbevolking. Vreemde gezinnen van over de hele wereld, met ontelbare koters, willen hier komen wonen. Om de Vlaamse geldpot leeg te zuigen. En daarom moeten wij langer werken en meer belastingen betalen.

  De kindertsunami - Massa's nieuwe kindjes zijn erbij gekomen, vers aangespoeld, analfabeetjes en andere ongeletterde nieuwkomertjes, zwartjes, blankjes en bruintjes die we voorheen niet kenden. Zij zijn zich komen mengen onder de kindjes van eigen bodem en zo kwam er een wildgroei in de schoolbevolking waardoor het onderwijslandschap verstoord en verkleurd werd. Scholen barsten uit hun voegen van massa's nieuwe vreemde exemplaartjes.

  Zoals een haas steeds meer voorsprong neemt op een schildpad, zo groeit de schoolbevolking vlugger dan de scholenbouw. En daarom heeft de geldhoorn van Crevits geen bodem.

  14-12-2017 om 16:05 geschreven door lieve


  >> Reageer (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jeff Hoeyberghs over Vrouwen. Prachtig!

  Beste lezer, geniet van de sappige uitspraken van Hoeyberghs ivm de hashtag#MeToo. Wie kan hem ongelijk geven?

  Compleet belachelijk, zo noemt Jeff Hoeyberghs (56) de beweging rond de hashtag #MeToo. “Al die heisa heeft absoluut geen indruk gemaakt op mij”, zegt hij in TV Familie. En daarmee is de Limburgse plastisch chirurg niet aan zijn proefstuk toe wat vrouwonvriendelijke opmerkingen betreft.

  “Vrouwen zetten zichzelf buitenspel met deze beweging”, zegt de plastisch chirurg. “Ze zouden verdorie blij moeten zijn met alle aandacht die ze krijgen van mannen. Of dat nu op een handige of onhandige manier gebeurt, maakt niet uit.

  “Vrouwen zijn compleet overbodig”

  Dames zouden beter hun vrouwelijkheid uitspelen om positieve dingen te doen, zoals hun mannen tevredenstellen”, gaat hij verder. “Ze mogen wat meer dankbaarheid tonen voor hetgeen de venten al voor hen gedaan hebben.”

  Wat hij daarmee dan precies bedoelt? “Wat hebben de mannen al niet allemaal uitgevonden? Wasmachines, computers, robots… Je denkt toch niet dat er vrouwen betrokken waren bij die uitvindingen? (...) Ik observeer en stel vast dat vrouwen doorheen de tijd compleet overbodig zijn geworden. Ik vind dat we niks meer hebben aan vrouwen.”

  Niet de eerste keer

  Het is niet de eerste keer dat Jeff Hoeyberghs zich aan dergelijke vrouwonvriendelijke uitspraken waagt. Enkele jaren geleden liet hij nog weten dat hij het niet zo heeft voor het concept ‘bewust ongehuwde moeders’. Daarmee reageerde hij op uitspraken van ‘Thuis’-actrice Tina Maerevoet.

  “Zo’n vogelschrik geraakt inderdaad nooit aan een ernstige relatie. Weer een kind naar de kl…. mocht haar wens in vervulling gaan”, schreef hij toen op Facebook.

  Bron: HLN

  14-12-2017 om 10:49 geschreven door lieve


  >> Reageer (2)
  13-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.“Weg met ons” . . .

  Kijk hoe de Hema Kerstmis en Pasen verloochent, hoe de Hema spot met christelijke feestdagen:

  “Weg met ons” . . .

  Geplaatst door:
  E.J. Bron
  (www.ejbron.wordpress.com)

  13-12-2017 om 14:49 geschreven door lieve


  >> Reageer (1)
  12-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen."30%-Regel aan KU Leuven treft vooral Kansengroepen"

  Telkens de volle maan schittert aan een wolkenloze hemel, mogen we ons verwachten aan een of ander rapport dat migranten krampachtig uit een verdomhoekje wil halen, een hoekje waarin ze zichzelf gewurmd hebben.

  KU Leuven voerde twee jaar geleden de 30%-regel in waarbij eerstejaars geslaagd moeten zijn op minstens 30% van de studiepunten, zoniet mogen ze hun jaar niet overdoen. De linkse bewering van politiek correcten dat de 30%-regel vooral de migrantenstudenten zou treffen wordt weerlegd door een Leuvense studie waaruit blijkt dat ook zónder de 30%-regel de geweigerde migrantenstudenten het bachelordiploma niet gehaald zouden hebben binnen de redelijke termijn... Logisch, migranten hebben geen regels nodig om massaal te buizen.

  Rectoren van Vlaamse universiteiten zeggen dat hun aula's te wit zijn, ze willen meer migrantenstudenten aantrekken. Een Antwerpse rector ging zelfs zo ver om hen halalmaaltijden aan te bieden om hen gerust te stellen. Een andere rector wou concentratiescholen laten kennismaken met het hoger onderwijs... Rectoren moeten toch weten dat allochtone leerlingen erg moeizaam doorstromen naar het hoger onderwijs, gezien hun problematisch schoolverleden waarin leerproblemen en taalachterstanden zich opstapelden. En een taalhandicap die meegesleept wordt doorheen de hele schoolloopbaan.

  Migranten zijn geboren om massaal te mislukken in het onderwijs. 'Geboren' zeg ik, want de miserie begint al onmiddellijk na het verlaten van de baarmoeder. Het borelingetje gilt voor het eerst al in de vreemde thuistaal. En dan hoort het rondom zich alleen maar rare geluiden zoals die in het verre thuisland ook klinken. En zo groeit de peuter op met wanstaltige klanken die niets te maken hebben met de mooie Vlaamse taal. De kleuterschool als voorbereiding op het lager onderwijs stelt niets voor omdat allochtoontjes schitteren door afwezigheden. En als de schoolplicht begint te gelden in het eerste leerjaar staan ze daar, totaal onvoorbereid en niet schoolrijp.

  Een ondervertegenwoordiging van migranten in het hoger onderwijs is er altijd geweest, en kan alleen maar bestreden worden door in te grijpen op zeer jonge leeftijden en liefst nog veel eerder. Begeleiding en bijlessen aan allochtone pubers komen veel te laat en zijn parels voor de zwijnen. Het kwaad is al geschied...

  12-12-2017 om 22:13 geschreven door lieve


  >> Reageer (3)
  11-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen."Muziek en Overspel verboden"

  Halsbrekende toeren heb 'k vandaag uitgehaald om mijn auto heelhuids thuis te krijgen, veilig in de garage. 't Viel niet mee, maar eind goed al goed.

  D'r zit me iets dwars, en dat blijft ronddwalen in m'n hoofd. Daarom zou ik nu heel in 't kort nog eens willen terugkomen op m'n blogbericht van 20 november jl. waar moslimpredikanten in Genk hun schapen wijsmaakten dat Muziek en Overspel verboden zijn voor een goede moslim. Moslims op een scheve schaats of moslims die achter een biertje luisteren naar een liedje, dat schijnt niet te mogen volgens de predikers. 't Is makkelijk om dronkaards en scheveschaatsrijders aan te pakken. Dat is een truc om de aandacht af te leiden van de échte islamitische misdaden.

  "Overspel is verboden, muziek is des duivels". Klinkt dichterlijk... Maar wat doen we dan met genitale verminkingen, kindhuwelijken, polygamie, onthoofdingen, onverdoofd slachten, verkrachtingen, aanslagen en terreur, seksueel misbruik van kinderen, geweld tegen homo's, vieze smeerlappen die aanpappen met kleine meisjes... Over deze perverse islamitische geplogenheden horen we niets in de media... "Muziek en Overspel" zijn sociaal wenselijk en acceptabel, maar over islamitische perversiteiten komen we via onze media niets te weten.

  11-12-2017 om 21:31 geschreven door lieve


  >> Reageer (4)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Herinnering aan Jos

  Een jaar geleden schreef Jos (Houzee) op zijn Rechtsblog over de politieagenten die na de aanslagen in Zaventem en Parijs op de vingers getikt werden door Human Rights Watch (HRW) omdat ze veel te streng waren, omdat ze te ver gegaan waren met de antiterreuraanpak. Het politiegeweld werd afgekeurd door de Mensenrechtenorganisatie. Moslims zouden ook mensenrechten hebben enz.

  't Is misschien dáárom dat Marokkanen onlangs in Brussel ongehinderd als wilden tekeer konden gaan, zonder ingrijpen van de politie. Feestvieren op z'n Marokkaans: plunderingen en vernielingen. De politie stond erbij en keek er naar. Als 't zo zit is de Mensenrechtenorganisatie medeverantwoordelijk en schuldig aan alle ravage die aangericht werd vorige maand in hartje Brussel.

  Lees hier het artikel van Houzee (4 november 2016!) over de bescherming van moslims en terroristen door de Mensenrechtenorganisatie ('Joemenreiters'). Zijn tekst verklaart helemaal de gelaten houding van de politieagenten bij de Brusselse rellen:

  OP NUMMER EEN     http://blog.seniorennet.be/rechts

  Bravo, zou u als normaal mens toch zeggen want belziek staat op de eerste plaats inzake terrorismebestrijding in de eu. Nee hoor. De politie is veel te ver gegaan met hun maatregelen tegen het terrorisme na de aanslagen in Zaventem en in Parijs.  Zo staat er te lezen in een "mensenrechtenrapport". Liefst 26 agenten hadden er willen grote kuis houden in de supporters van de isis en consoorten. En dat mag niet, want die koppensnellers hebben ook mensenrechten. En brutaal optreden tegen de moslims geeft meestal een negatief resultaat.  Daar klop je als agent niet zomaar op. Dat moet allemaal volgens de regeltjes die in het boekje van de mensenrechten neergepoot staan. En die regeltjes zijn te vaag vinden de joemenreiters. Die 26 zullen er niet goed van zijn want er wordt alweer een diepgaand onderzoek ingesteld en de regering belooft de zaak ernstig te nemen. Dat laatste is positief en de agenten moeten nog niet direct vrezen; de regering "belooft" !

  "De 26 gevallen van politiegeweld moet je in perspectief plaatsen. Op een korps van veertigduizend agenten kunnen er altijd uitwassen zijn, maar we doen alles om dat tegen te gaan", belooft de minister van biza of de burgemeester. Wat vroeg u? Of we zot geworden zijn ? 

  'België te ver gegaan bij antiterreurmaatregelen na aanslagen'
  België is volgens een rapport van Human Rights Watch (HRW) dat vrijdag is verschenen te ver gegaan in het nemen van antiterreurmaatregelen na de aanslagen in Parijs en Brussel.

  De organisatie noemt sommige maatregelen die België trof nodig, maar zegt dat zes wetten te vaag zijn geformuleerd. Ook heeft onnodig politiegeweld een negatief effect op de Belgische moslimgemeenschap, stelt het rapport.

  De mensenrechtenorganisatie documenteerde 26 gevallen van gewelddadig of discriminerend gedrag van de politie.

  Bij de 26 incidenten hebben verdachten aan HRW gemeld dat zij beledigende opmerkingen van de politie kregen of hardhandig staande werden gehouden. In tien gevallen was er sprake van buitensporig geweld, in vier gevallen van fysieke mishandeling.  (nvdr; en om hoeveel onschuldige doden gaat het in zaventem en het metrostation in brussel joemenreiters (Humanrighters)? Ze hadden ze beter allemaal neergekogeld).

  HRW concludeert dat de Belgische regering een reeks problematische wetten heeft aangenomen om terrorisme mee te bestrijden. Zo noemt de organisatie ook de langdurige inzet van zo'n 1.800 militairen ter ondersteuning van de politie onwenselijk. Daarnaast zijn er honderden invallen en aanhoudingen geweest.

  Opsluiting

  Een van de maatregelen die België heeft genomen in de strijd tegen terrorisme is de eenzame opsluiting van verdachten. HRW wijst erop dat minstens 35 gedetineerden onder het isolatieregime vallen. Dat houdt in dat de verdachten tot 23 uur per dag in eenzame opsluiting zitten. (waarom geen 24/24?)

  Een aantal van hen zit al tien maanden op die manier vast. "De langdurige eenzame opsluiting is een wrede, onmenselijke en vernederende behandeling, die kan neerkomen op foltering", staat in het rapport (Hebben die joemenreiters - Humanrighters - ze nog alle vijf ?)   

  Wangedrag

  De organisatie roept de Belgische overheid op de fundamentele rechten van mensen niet uit te hollen en wangedrag van de politie aan te pakken. "Disproportionele maatregelen hollen de rechtsstaat uit", concludeert Letta Tayler van HRW.

  Een woordvoerder van de Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon laat in de Volkskrant weten dat de minister zich niet in de kritiek herkent. "De terreurwetgeving is na een zorgvuldig parlementair proces aangenomen; daar zijn alle waarborgen ingebouwd. De 26 gevallen van politiegeweld moet je in perspectief plaatsen. Op een korps van veertigduizend agenten kunnen er altijd uitwassen zijn, maar we doen alles om dat tegen te gaan."

  4 november 2016 geschreven door jos (houzee)

  11-12-2017 om 08:45 geschreven door lieve


  >> Reageer (2)
  10-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wishful Reading

  "Geëlektrocuteerd en Gefusilleerd" - 'k Las vanochtend over 50 jongeren die wilden gaan vechten in een winkelcentrum. En omdat 'k nog niet goed wakker was, las ik veel te vlug over de tekst heen. Mijn onderbewustzijn in mijn slaperige brein leverde zich over aan 'wishful reading': 

  De Brusselse politie heeft zaterdagnamiddag zo’n vijftig jongeren onderschept die onderweg waren naar winkelcentrum Docks, waar ze wilden gaan vechten. De jongeren werden opgewacht aan tramhalte Van Praet.  Daar werden ze allemaal gecontroleerd en gefouilleerd  geëlektrocuteerd en gefusilleerd. Er werd één knipmes gevonden, maar geen andere wapens. Er werd niemand aangehouden. De agenten kregen rond 15.30 uur een melding binnen dat een grote groep jongeren op weg was naar het winkelcentrum. “We hebben meteen veel personeel ter plaatse gestuurd”, aldus politiewoordvoerder Ilse Van de keere. Waarom de jongeren precies wilden gaan vechten, is niet bekend.

  Beste lezer, merk ook op dat het zwaar beladen woord 'jongeren' alweer gebruikt wordt, terwijl we allemaal weten over welk soort uitschot van de samenleving het gaat.

  10-12-2017 om 13:34 geschreven door lieve


  >> Reageer (1)
  09-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schriftelijke Examens
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Examens op Maat - Er worden tegenwoordig geen prestaties meer geëist van leerlingen. Dat blijkt nu weer eens uit de nieuwe hype om examens aan te passen aan leerlingen met leerproblemen, aan faalangstigen, aan elkeen met een specifieke 'handicap'. Een hele waaier van stoornissen, tekortkomingen en aandoeningen wordt naar voren geschoven om tegemoet te komen aan de noden van elk kind.

  Mijn eerste indruk was: ze hoeven niet meer te lezen, want de vragen worden voorgelezen, ze hoeven niet meer te schrijven, want het antwoord wordt op een laptop getypt. Niet meer hoeven lezen, niet meer hoeven schrijven... Examens aangepast aan ieders specifieke situatie. Voor elke 'handicap' een aangepast examen. En wat met de diagnostiek? Of bepalen leerlingen zelf wat er allemaal aan hen hapert?...

  En de volgende stap is: examens voor allochtonen in hun thuistaal?

  Leergestoorden en andere ontspoorden voor wie examens op maat gemaakt worden, zijn een dekmantel voor een veel dieper liggend probleem. Schriftelijke examens! Leerlingen reageren met verhoogde stress op schriftelijke vragen. Voor de digitale generatie is het niet meer evident om een geschreven examenvraag behoorlijk te kunnen lezen, én te begrijpen, én schriftelijk te beantwoorden.

  Lees- en schrijfvaardigheden krijgen een flinke deuk bij jeugd die opgroeit met computers, gsm's, internet, rekenmachientjes, en nog zowat technologische snufjes. In gebogen houding staren ze naar schermpjes, klikken en tikken op toetsen, zoeken antwoorden op internet in plaats van in eigen hoofd, daar waar de hersenen zitten. Zo raken logisch denken en creatief redeneren afgestompt. Eigen brein laten werken zonder technologische hulpmiddelen schijnt uit de tijd te zijn?...

  09-12-2017 om 14:36 geschreven door lieve


  >> Reageer (3)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De hypocrisie van paus Franciscus . . .

  De hypocrisie van paus Franciscus . . .

  Screenshot_106

  De paus vliegt naar Griekenland om christenen te vertellen van moslims te houden. Gewoon uit nieuwsgierigheid, waarom vliegt hij niet naar Irak om de moslims te vertellen van christenen te houden?

  Geplaatst door:
  E.J. Bron
  (www.ejbron.wordpress.com)

  h/t “Jan”

  09-12-2017 om 13:20 geschreven door lieve


  >> Reageer (1)
  08-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaams Belang over Zuhal Demir

  Lees hoe Sam Van Rooy van het Vlaams Belang Zuhal Demir op haar plaats zet. En hoe onze regering meewerkt aan de islamisering van Vlaanderen: Maar wat onderneemt Zuhal Demir?

  08-12-2017 om 10:13 geschreven door lieve


  >> Reageer (7)


  Startpagina !

  Blog als favoriet !  Laatste commentaren
 • Een aangename Dinsdag (Nikki)
      op Meer Luizen door Selfies???
 • Beste Lieve (Walter F.)
      op Lerarentekort
 • Hallo Lieve (Jean)
      op “Asielzoekers” brengen Tuberculose mee
 • Beste Lieve (Walter F.)
      op “Asielzoekers” brengen Tuberculose mee
 • Beste Lieve (Walter F.)
      op Shampoo voor Moslima's
 • MaleisiŽ shampoo (metten)
      op Shampoo voor Moslima's
 • Beste Lieve (Walter F.)
      op Een 'Limburgse' SyriŽ-strijdster?
 • Beste Lieve (Walter F.)
      op Losse Sprokkeltjes
 • Beste Lieve (Walter F.)
      op IS oogst begrip bij 'Vlaamse' Moslims
 • Beste Lieve (Jean)
      op IS oogst begrip bij 'Vlaamse' Moslims
 • Beste Lieve (Walter F.)
      op Genderproblemen en andere Geslachtsperikelen
 • Goeie morgen vriendin een fijne woensdag gewenst (Nikki)
      op Genderproblemen en andere Geslachtsperikelen
 • Beste Lieve (Jean)
      op Genderproblemen en andere Geslachtsperikelen
 • Goeie morgen fijne nieuwe week gewenst (Nikki)
      op Internationale Dag van de Migrant
 • Beste Lieve (Walter F.)
      op Internationale Dag van de Migrant
 • Hoofdpunten blog johan1944
 • JULLIE
 • nieuwjaarswensen
 • nieuwjaarswensen
 • DE WELD OP ZIJN KOP
 • MIJN KERSTMIS

  Mijn favorieten

  Foto

  E-mail mij

  Druk oponderstaande knop om mij te e-mailen.


  Foto


       NOSTALGIE


  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Zoeken in blog


        V R O E G E R


  Foto

  Foto

  Foto

        MIJN FAVORIETEN


  Foto

  Foto

  Foto

  Hoofdpunten blog nopoco
 • WIST U....
 • VOOR DIE
 • AAN U DE KEUZE
 • groot probleem
 • HALLO VIKTOR
 • VOOR BINNENKORT
 • ZUST HEE BOERKE SWA EN CO

  Hoofdpunten blog rechts
 • ONBEGRIJPELIJK
 • van de' nedeige' paljas
 • GOEDE RAAD
 • VERWIJZING
 • VAN ONS REDDINGSTEAM
 • DE PENSIOENBEZORGER
 • STOP DE WAANZIN
 • wordt paus een ayatola.
 • OVER STINKENDE APARTEMENTEN KOPEN


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!