NIEUW: Blog reclamevrij maken?

 

Actueel
Gemeenschapsraad
Nieuwsblad regio

Vers van de pers

Rollo spreekt

Informatie

Het Buurthuis

Kalender

Dokter - Tandarts - Kine
De Lijn
Handelaars
Containerpark

Verenigingen

ACW
Crescendo
Chiro
Historie Folklore
Folkloreraad
Harmonie
Gezinsbond
Gulden Leeftijd
KAV
KVLV
KWB
Landelijke Gilde
NEOS
Okra
Pimpeloentjes
St.-Antoniusfeesten
Toneel Trees
Verbroedering
Ziekenzorg
Parochie

Kerk en leven

Vormsel

Mededeling

Cultuur

Kerkbezoek

Verken Rollegem

Wandelgids
Noord            Kaart  
Zuid              Kaart

Historie

St.-Antonius Abtkerk
St.-Antoniusfeesten
Rond de kerk

Sporthal Weimeersen

Parochiezaal

Basisschool

Varia

Ne Rollo

Rollshausen
Foto
Foto
Foto
Hoofdpunten blog belleman
 • stabroekse roepsteen
 • Historiek van de roepsteen
 • De roepsteen te Rollegem
 • Gemeentelijke bekendmaking in den oude tijd
 • De wieg
  AAA
  Zoeken in blog


  Archief
 • Alle berichten
  Archief per jaar
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2000
 • 1999
  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Laatste commentaren
 • de naam Braekevelt (Van Braeckevelt Jan)
      op doodsprentjes, bidprentjes alfabetich (p)
 • Pierre Joseph Nolf (Morgan VanDerHoeven)
      op doodsprentjes, bidprentjes 1921
 • Dom Demuynck (Degeest Jan)
      op doodsprentjes, bidprentjes
 • Oudstrijders Rollegem (denucé andré)
      op oud rollegem
 • bidprentje Cecile-Mireille-Joseph-Dina Hoornaert (Philippe Dekyvere)
      op doodsprentjes, bidprentjes 1943
 • Onderbouw van de kimpemolen (Philippe Dekyvere)
      op gehuchten
 • prent kerk 1872 (ilse dewitte)
      op Interieur kerk
 • prent kerk 1872 (ilse dewitte)
      op Interieur kerk
 • Armand Carbonné (Kurt Van Camp)
      op gesneuvelden
 • Rollegem wordt door zijn bewoners geliefd (alfacinha)
      op stond in min gazette
 • Foto
  Schepenhuisstraat 68
  Foto

  Bellegemseweg ( Roll) nr. 4

  Foto

  Rollegemplaats nr. 5

  Foto
  Klijtbergstraat nr. 4
  Foto
  Rollegemseweg nr. 20
  Foto

  Tombroekstraat 43

  Foto
  Tombroekstraat 45
  Foto
  Tombroekstraat 66
  Foto

  Tombroekstraat 249

  Foto
  Rollegemkerkstraat nr. 7
  Foto

  Rollegemkerkstr. nr. 21

  Foto

  Rollegemkerkstr. nr. 109

  Foto

  Schreiboomstr 104

  Foto

  Schreiboomstr nr.54

  Foto

  Schreiboomstr 53

  Foto

  Schreiboomstraat, 36

  Foto

  Schreiboomstraat, 1

  Foto

  Schreiboomstraat,2

  Foto

  Muynkendoornstraat 125

  Foto

  Lampestraat 113

  Foto

  Muynkendoornstraat 230

  Foto

  Lampestraat 173

  Foto

  Rollegemknokstraat 20

  Foto

  Het hof van Odo

  Walleweg 115

  Foto

  Walotex

  Foto

  Binnenstr nr. 8

  Foto

  Muynkendoornstraat 117

  Foto

  Lanteweg 12

  Foto

  Kwadebrugstraat 171

  Rolleghem en het werelds bestuur

  1146 heerlijkheid die bestond uit een

  monoir(soort kastel) gebouwd op een

  mote rondom in wallen.

  D'Halluins eerste heren van Rolleghem.

  eerste Heer Wulferius D'Halluin

  akte 1202- heerlijkheid kasteel van Kortrijk

  Aangifte te Wevelgem bij kanselier Gerard

  aan Balduin van Ronslo.

  1289 Fressende Vrouwe Van Rolleghem.

  1560 Bezit in handen van Carolus de Croi

  1635 Adrien Desmet Cinsheer van Porte-Ferèe

  (zie geschiedenis van Rolleghem)

  1735 Bezit in handen van Engelbert

         Frederik d' Ennetières

  1768 Pieter-Roger Joinville

          Baljuw(grafsteen aan de sacristie)

  1798 Franse Republiek Rollegem was deel

          van kanton Bellegem

  Joseph Jacquart was voorzitter en

  Constant de Brabander secretaries

   

  Foto

  Het schijnt dat de oude groote hofstede  een overblijfsel dier heerlijkheid is of dezelve vervangt

  Burgemeesters 1799

  of Maire de Rolleghem

  In 1769 werd te Moorsele Constantin France Vandermeersch geboren, hij trad in het huwelijk met Marie Theese Everaert en woonde op de plaatse. Hij bleef burgemeester en wierd lid van den Provincieraad, en stierf in 1849.

  Van 1849 tot 1866

  De zoon Constantin Vandermeersch

  Van 1866 tot 1870

  Joseph Warrot hij gaf onmiddelijk ontslag en August Herbau was dienst doende burgemeester.

  1870 tot 1872

  August Salembier

  1872 tot 1899

  Casimir Herbau

   

  Foto
  Foto

  van 1900 tot 1918

  Herbau Léon

  Foto

  van 1922 tot 1937

  Everaert Eugène

  Foto

  van 1937 tot 1747

  Everaert Maurice

  Foto

  Van 1941 tot 1944

  Tijdens de Duitse bezetting

  Castelain Maurice

  Foto

  Van 1947 tot 1970

  Polydoor Declercq

  Foto

  Van 1970 tot 1976

  Laatste burgemeester

  van onafhankelijk Rollegem

  Gerard Vandenberghe nu

  Nieuw in Kortrijk | Stad Kortrijk

  Rollegem blogt ...

  15-02-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.toponiemen

  B. Landbouw, tuinbouw, bosbouw

  1021. Briefwisseling betreffende de landbouw, 1949-1965. 1 omslag

  1022. Stukken betreffende landbouwtelling, 1929. 1 omslag

  1023-1024. Stukken betreffende landbouwtellingen, 1934-1941. 2 omslagen

  1023. 1934-1939.

  1024. 1940-1941.

  1025. Lijst betreffende land- en tuinbouwtelling, 1943. 1 stuk

  1026. Stukken betreffende landbouwtelling, 1950. 1 omslag

  N.B. Exploitantfiches.

  1027-1028. Stukken betreffende Land- en tuinbouwtelling, 1955-1960. 2 omslagen

  1027. 1955.

  1028. 1958-1960.

  1029-1030. Stukken betreffende tellingen van de winterbezaaiingen en het vee, 1948-1959. 2 omslagen

  1029. 1948-1949.

  1030. 1959.

  1031. Stukken betreffende aanstelling van tellers, 1942 en 1949. 1 omslag

  1032. Stukken betreffende toelagen aan landbouwers, 1956-1972. 1 omslag

  1033. Stukken betreffende toelagen aan vlastelers, 1960-1972. 1 omslag

  1034. Stukken betreffende tabaksteelt, 1941-1950. 1 omslag

  1035. Lijst van producenten en van niet-eetbare tuinbouwproducten, 1962. 2 stukken

  1036. Stukken betreffende bestrijding van de aardappelwratziekte en de coloradokever, 1938-1948. 1 omslag

  1037. Stukken betreffende bomen en bossen, 1940-1942. 1 omslag

  C. Dieren

  1038-1039. Stukken betreffende telling en keuring van geitenbokken, 1934-1968. 2 omslagen

  1038. 1934-1955.

  1039. 1956-1968.

  1040. Stukken betreffende keuring van runderen, 1934-1956. 1 omslag

  1041. Stukken betreffende keuring van beren, 1949-1959. 1 omslag

  1042. Stukken betreffende prijskampen voor paarden, 1934-1936. 3 Stukken.

  1043. Briefwisseling betreffende toelagen voor hoornveeprijskampen, 1949-1950. 1 omslag

  1044. Stukken betreffende dierenziekten, 1956-1965. 1 omslag

  1045. Stukken betreffende mond- en klauwzeer, 1939-1962. 1 omslag

  1046. Stukken betreffende hondsdolheid, 1937. 2 stukken

  1047. Stukken betreffende rattenverdelging, 1967 en 1972. 1 omslag

  1048. Stukken betreffende mussenverdelging, 1941-1942. 1 omslag


  Categorie:Toponiemen
  » Reageer (0)
  12-02-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.st-Antonius

  Antonius, oud en grijs, voelt zijn einde naderen. Voor een laatste maal wil hij al zijn kloosters en alle discipelen nog eens bezoeken voor een laatste aanmoediging en om zijn aanstaande dood te voorspellen. Hij strompelde, schragend op zijn stok van klooster naar klooster om afscheid te nemen.

  Hij keerde terug naar zijn cel, en vroeg uitdrukkelijk aan zijn naaste medewerkers, Macarius en Amathas, om hem na zijn dood op een geheime plaats te begraven en het als een geheim mee te nemen in hun graf. Hij wilde niet gebalsemd worden, want dat was een heidens gebruik.

  De schrijver vervolgd met zijn laatste woorden in de vorm van een spreuk: “ Ik vrees de dood niet, want ik vrees God niet omdat ik hem bemin. De liefde tot Hem werpt alle vrees buiten” (32ste spreuk)

  Op 17 januari 356 stierf Antonius vredig in de armen van zijn twee medebroeders. Hij had de gezegende leeftijd van 105 jaar bereikt. In alle discretie werd het dode lichaam in de woestijn begraven.

  Grootse dingen heeft hij echter nooit gedaan, aldus de schrijver, en toch wordt hij “Antonius de Grote genoemd. Hij was wel een wijs en beminnelijk man, een nederige monnik. Gedurende zijn leven is hij veel beproefd geworden maar dank zij zijn sterke wil kon hij alle duivelse hinderlagen ontwijken. Antonius is geen verzonnen persoon maar een historische figuur van uitzonderlijke grootheid op geestelijk gebied. Een Heilige! Hij heeft gezocht en heeft gevonden “De weg naar de stilte” God is niet te vinden in de drukte! Dat is zijn boodschap!

  Twee eeuwen na zijn dood, in 561, werd de geheime begraafplaats van de H.Antonius toch ontdekt. Met grote plechtigheid werd zijn gebeente overgebracht naar de basiliek van de bisschoppelijke stad Alexandrië. Maar in 638 werd Egypte veroverd door heidens Muzelmannen: de Saracenen. Uit vrees voor ontheiliging vluchtte men met het lichaam naar Constantinopel. In 980 kon de Frans baron Jocelin de Châteauneuf( zijn afbeelding vind men terug in een galsraam in de abdijkerk Isère.) bekomen van Keizer Constantinus van Constantinopel dat het gebeente van Antonius overgevaren werd van Vienne in Dauphiné aan de Isère, ten zuiden van Lyon. Nog later werden de stoffelijke resten overgebracht naar de priorij van Motte Saint Didier. Sindsdien heet deze plaats Saint-Antoine.

  In een sarcofaag rust het stoffelijk van St-Antonius in de abdij van St-Antoine, Isère.

  Deze priorij werd het hoofd klooster van de “Orde Van de Heilige Antonius”

  Tussen le Vercors en les Chambarands, op enkele kilometer van de Vallei de l’Isère en de route de Grenoble à Valence, te midden de zachte valleien, draaien en kerend, omringd door het oude dorp, vind je de gebouwen van de abdij en de basiliek, een van de oudste kerken van Antonius van zuidwest.

  De relikwieën van St-Antonius werden in kleine fragmenten wijd en zijd verdeeld. Een groot deel bevind zich in de abdij van Montmajour bij Arles. De verering begon al zeer vroeg na zijn dood. Al vlug werden de grenzen van Egypte overschreden en breidden zij zich uit van Palestina tot Rome en van Spanje tot Gallië. De verering kende een ware explosie met het optreden van de Antonieten. (Daar komen we dan op terug.) Tussen de 11de en de 15de eeuw zijn door zijn voor spraak heel wat miraculeuze genezingen gebeurd te Saint-Antoine en te Montajour.

  Halverwege de Middeleeuwen brak een besmettelijk ziekte uit: “de roos of het “heilig vuur” ook genoemd het “antoniusvuur” De symptomen zijn hevige pijnen alsof een vuur u opbrand.

  De huid verschrompeld en krijgt de vorm van donkerrode moerbeziën. Ledematen verrotten, drogen uit en vallen ten slotte af. Als men deze tijdig amputeert volgt gewoonlijk de genezing.

  Deze ziekte veroorzaakte verschrikkelijke verwoesting in verschillende provincies in Frankrijk. Om deze vreselijke gesel af te weren stelde men openbare gebeden en processies in. Heel Frankrijk smeekte om bescherming van St-Antonius. De bevolking heeft nooit te vergeefs haar vertrouwen gesteld op de dienaar Gods. Hij kreeg dan overal een uitbundige verering.


  Categorie:St.-Antoniusfeesten - historie
  » Reageer (0)
  08-02-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.toponiemen

  G. Vervoer

  997. Stukken betreffende de buurtspoorwegen, 1891-1902. 1 omslag

  N.B. Met plannen.

  998-999. Stukken betreffende de N.M.V.B., 1946-1972. 2 omslagen

  998. 1946-1955.

  999. 1956-1972.

  1000. Stukken betreffende autobusdiensten, 1930-1939. 1 omslag

  1001. Stukken betreffende elektrificatie van de buurtspoorweg lijn Kortrijk-Moeskroen, 1932-1944. 1 omslag

  1002-1003. Stukken betreffende vrijkaarten voor de N.M.V.B., 1943-1974. 2 omslagen

  1002. 1943-1954.

  1003. 1971-1974.

  N.B. Vervallen annuïteitentitels.

  1004. Omzendbrieven van de Nationale Federatie van Autobus- en Autocaruitbaters, 1951-1952. 1 omslag

  1005. Stukken betreffende schuilhuisjes, 1970-1975. 1 omslag

  N.B. Met plan.

  H. Posterijen

  1006. Stukken betreffende de posterijen, 1950-1968. 1 omslag

  Hoofdstuk IX. Economische activiteiten

  A. Handel, nijverheid

   1007-1009. Stukken betreffende onderrichtingen over handels- en nijverheidstelling,1930-1947. 3 omslagen

  1007. 1930.

  1008. 1941.

  1009. 1947.

  1010. Stukken betreffende telling van industriële bedrijven, 1948-1968. 1 omslag

  1011. Stukken betreffende Leiedal, 1961-1964. 1 omslag

  1012. Omzendbrieven van Hoofdgroeperingen Ambachtswezen, 1943-1944. 1 omslag

  1013. Lijst van landbouwers, handelaars en ambachtslui, s.d. 1 stuk

  1014. Briefwisseling betreffende activiteitsattesten, 1962-1964. 4 Stukken.

  1015. Stukken betreffende leurhandel, 1940-1941. 1 omslag

  N.B. Onderrichtingen.

  1016. Stukken betreffende aanvraag van een leurkaart, 1962. 2 stukken

  1017. Stukken betreffende herbergiers, 1946-1952. 1 omslag

  1018. Stukken betreffende wekelijkse rustdag, 1961-1967. 1 omslag

  1019. Stukken betreffende ijking van maten en gewichten, 1927-1969. 1 omslag

  1020. Stukken betreffende Orde van de Architecten van West-Vlaanderen, 1964. 1 omslag


  Categorie:Toponiemen
  » Reageer (0)
  03-02-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.St-Antonius

  Paulus de eenvoudige: was de naamdat H. Hiëronimus later zou geven aan deze heilige.

  De eerste christenvervolging brak uit in 243 in de streek van Thebe. Paulus, welke in 228 werd geboren was toen 15 jaar en vluchtte in de woestijn en ging er voor de rest van zijn leven wonen. Hij verbleef in deze afzondering gedurende ongeveer 100 jaar

  De Heilige Paulus van Thebe, de eerste eremiet of heremiet, kluizenaar, anachoreet, iemand die in afzondering leeft in een kluis, kluisenarij of hermitage, buiten de bewoonde wereld wonen, ook nog woestijnvaders genoemd, Christelijke monniken.

  Op wonderbare wijze bracht een raaf hem dagelijks een half brood. Antonius is hem een paar keer gaan bezoeken? Hij moest telkens smeken om binnen gelaten te worden in de cel van Paulus. Na de begroeting en een onderhouden gesprek bracht die zelfde raaf nu een heel brood. De eremiet stierf in 324, terwijl onze Antonius bij hem was. Paulus had indertijd een prachtige mantel ontvangen van bisschop Athanasius, en Paulus had vroeger de wens uitgedrukt om daarin begraven te worden. Antonius wikkelde hem er in.

  Antonius, vond volgens de legende geen gereedschap om een kuil te graven, en er kwamen twee leeuwen uit de wildernis om het zand weg te graven. Toen de put voldoende groot en diep genoeg was, werd Paulus er in begraven. Zijn naamfeest wordt op 15 januari gevierd.

  Het onderkleed welke Paulus, voor zichzelf had geweven uit palmbladeren, bewaarde Antonius als aandenken. Enkel op hoogdagen trok hij het kleed aan als piëteitsvol, liefdevolle gedachtenis jegens de overleden vriend.

  De grote ketter en priester Arius(256-325) loochende de eenheid van Christus met God de Vader. Hij en zijn leer, het Arianisme, werd veroordeeld in het jaar 325 door het concilie van Nicea of Nikaua, stad in klein-Azië.

  De bisschop van Alexandrië verzocht in het jaar 355, Antonius om in de stad te prediken om door zijn invloed de ketters te bestrijden en in te dijken. In kerken en zelfs langs de straten predikte hij de ware leer. Het volk wilde de man Gods zien, naar hem komen luisteren, of zijn kleed kunnen aanraken. Hij straalde warmte en genegenheid uit. Veel sekteleden lieten zich bekeren en stilaan verdween deze dwaalleer.

  Daarop poogde aldus onze schrijver; de landvoogd de invloedrijke Antonius met allerlei beloften in Alexandrië houden, doch met een van zijn spreuken antwoordde hij,” Een monnik is gelijk een vis. De vis sterft uit het water. Een monnik gedijt niet als hij de eenzaamheid verlaat.”

  Tijdens zijn verblijf verrichte Antonius verschillend wonderen: onder andere genas hij zieken, kreupelen, gebrekkige en deed duivelbezwering. Hij was beroemd en een vermaard man geworden, maar hij ontvluchte alle eer door te verklaren dat niet hij, maar wel Christus de genezingen en de duiveluitdrijvingen bewerkt.


  Categorie:St.-Antoniusfeesten - historie
  » Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.toponiemen

  E. Elektriciteit, openbare verlichting, gas

   

  983. Stukken betreffende elektriciteit, 1911-1955. 1 omslag

  N.B. Met plannen.

  984-985. Stukken betreffende Interwest, 1951-1965. 2 omslagen

  984. 1951-1965.

  985. 1959-1965.

  986. Statuten van Gaselwest, 1975-1976. 1 omslag

  N.B. Documentatie.

  987. Stukken betreffende elektrische hoogspanningslijn Kortrijk-Moeskroen, 1963-1965. 1 omslag

  N.B. Met plannen.

  988. Stukken betreffende verplaatsen van elektriciteitspalen in de Kerkstraat, 1966. 3 stukken

  989. Stukken betreffende bouw van een transformatorhuisje, 1949. 1 omslag

  N.B. Met plan.

  990. Stukken betreffende elektriciteits- en gasnet in verkavelingen, 1971-1976. 1 omslag

  991-992. Stukken betreffende openbare verlichting, 1944-1976. 2 omslagen

  991. 1944-1968.

  N.B. Met plannen.

  992. 1944-1976.

  N.B. Met plannen.

  F. R.T.T. en kabeltelevisie

  993. Stukken betreffende de R.T.T., 1925-1955. 1 omslag

  N.B. Met plan.

  994. Stukken betreffende aanleg en uitbreiding van het telefoonnet, 1956-1969. 1 omslag

  N.B. Met plannen.

  995. Stukken betreffende uitbreidingen voor het telefoonnet en oprichting van telefooncellen, 1970-1976. 1 omslag

  996. Stukken betreffende kabeltelevisie, 1975-1976. 1 omslag

  N.b. programma’s; gunsttarieven.


  Categorie:Toponiemen
  » Reageer (0)


  Films over Rollegem
 • De bevrijding
 • Het boerenleven anno 1946
 • Het wereldrecord wandtabpijt

 • Inhoud blog
 • doodsprentjes, bidprentjes alfabetich (st)
 • kerk en leven
 • folkloreraad
 • doodsprentjes, bidprentjes alfabetich (s)
 • doodsprentjes, bidprentjes alfabetich (r)
 • KWB
 • FEMMA
 • Adem-Tocht
 • doodsprentjes, bidprentjes alfabetich (q)
 • doodsprentjes, bidprentjes alfabetich (p)
 • doodsprentjes, bidprentjes alfabetich (o)
 • doodsprentjes, bidprentjes alfabetich (n)
 • doodsprentjes, bidprentjes alfabetich (m)
 • doodsprentjes, bidprentjes alfabetich (L)
 • doodsprentjes, bidprentjes alfabetich (k)
 • doodsprentjes, bidprentjes alfabetich (j)
 • doodsprentjes, bidprentjes alfabetich (i)
 • doodsprentjes, bidprentjes alfabetich (h)
 • doodsprentjes, bidprentjes alfabetich (g)
 • doodsprentjes, bidprentjes alfabetich (f)

  Categorieën
 • 100 jaar oorlog (4)
 • Adem-tocht (1)
 • Davidsfons (1)
 • De parochie Pastoors (16)
 • Fatima (8)
 • Femma (1)
 • Folklore historiek (3)
 • folkloreraad (1)
 • gehuchten (24)
 • gesneuvelden (140)
 • gezinsbond (2)
 • handelaars (24)
 • Harmonie (2)
 • historiek Gezinsbond (1)
 • historiek ziekenzorg (1)
 • Kinderopvang (1)
 • kleiputten (1)
 • koor Crescendo (1)
 • kunst en cultuur (66)
 • KVLV (0)
 • KWB (1)
 • Missiebestuur (1)
 • MPI (1)
 • Neos (1)
 • nieuw (1)
 • nieuw te (3)
 • Nostalgie (23)
 • Okra (1)
 • onderpastoors (10)
 • Oud Rollegem (49)
 • pre Historie (11)
 • Priesters inboorlingen (34)
 • rollegem (39)
 • Rollegem denkt aan zijn missionarissen (18)
 • rollofeesten (1)
 • Rollshausen (10)
 • Rouwprentjes (107)
 • soldaten 14/18 of 40/45 (19)
 • St-Antonius (1)
 • St.-Antoniusfeesten - historie (17)
 • staartje van Antoniuszwijntje (25)
 • Stond in min Gazette (32)
 • straatnamen (9)
 • Tijd van toen (25)
 • Tombroek koerse (2)
 • Toponiemen (272)
 • Tresor jongerentheater (1)
 • veertigdagentijd (1)
 • verdienstelijke persoon (22)
 • winternacht (0)
 • wist u? (9)
 • Ziekenzorg (2)
 • zusters Inboorlingen (4)

 • Mijn favorieten
 • cultuurweb
 • Damesvoetbal Rollegem
 • Basisschool Rollegem
 • De Kindervriend
 • Aid basket Rollegem
 • WTC De Platse
 • NEOS
 • Rollofeesten
 • Seniorenacties Kortrijk Zuid
 • fotosite Chiro Rollegem

  E-mail uw bericht

  Wil je als vereniging activiteiten en nieuwtjes op het blog? Een mailtje volstaat.


 • Harmonie St.-Cecilia
 • Rollegem.be
 • Chiro Tandem
 • Vormelingen

 • Archief per maand
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 11-2010
 • 06-2010
 • 12-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 06-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 04-2007
 • 02-2007
 • 11-2006
 • 12-2005
 • 11-2005
 • 10-2005
 • 01-2000
 • 12-1999
 • 11-1999
 • 10-1999
 • 09-1999
 • 08-1999

  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Foto

  pastoors vanaf 1448

  Hespeel Philippens

  1448 tot 1452

  Jan Vande Male

  1453 tot  1454

  Pieter Adams 

  1454 tot 1455

  Jan Bronne

  1455 tot 1458

  Jan Boudin

  1458 tot 1476

  Willem Cordier

  1476 tot 1505 

  Andries Noppe


  Foto

  1505 tot 1541

  Philippus Hespeel

  1541 tot 1547

  Jooris Halsberghe

  1547 tot 1549

  Willem Adyn

  1549 tot 1560

  Pieter de Condé

  1560 tot 1574

  Willem Adyn

  1574 tot 1586

  Pieter De Jonghe

  1586 tot 1597

  Jan Reynkens

  1597 tot 1600

  Adriaan Mulier


  Foto

  van 1600 tot 1606

  Corneel Van Boterberghe

  van 1606 tot 1608

  Jan Longovius of Langenhove

  1608 tot 1613

  Bernard de Crudenaere

  1613 tot 1614

  Hubrecht Saba

  1614 tot 1614

  Jacobus Beert

  1614 tot 1656

  Franciscus Seyse

  1656 tot 1668

  Jacobus Caelewaert

  1668 tot1691

  Joos De Boo

  1691 tot 1700

  Hendrik Commacen

   


  Foto

  1700 tot 1703

  Petrus Franciscus Van Biesbroucq

  1703 tot 1714

  Karel Frans Van Eeckhout

  1714 tot 1743

  J. J. Vande Velde

  1743 tot 1751

  J.B. Wasteels

  1751 tot  1761

  Fac. Jos. Fattrez

  1761tot 1762

  P.P.F. Van Haesendonck

  1762 tot 1772

  Jan Francis Cusenelle

  1772 tot 1801

  Joannes J. Rutgeers.

  Begraven voor de Calvarieberg

  Steen links van het kruis. 

   


  Foto

  Van 1801 tot 1803

  Mullier Pieter Jos

  1803 tot 1808

  Verlinden Jean-Bapt

  1808 tot 1809

  Cardoen Steven Frans Jos.

  1809 tot 1842

  Mullier Pieter Joseph

  1842 tot 1852

  Denijs Karel

  1852 tot 1862

  Missu Karel-Louis

  1862 tot 1867

  Lonneville Francis

  1867 tot 1873

  Lietaert Edward

  1873 tot 1879

  Huys Lodewijk

  1879 tot 1903

   


  Foto

  Phillippus Jacobus Bettenhof

  Begraven aanzijds den calvarieberg

  14 mei 1903

   

   

   


  Foto

  Billiau Rijkaart

  Van 1903 tot 1910

  Hij mocht de kerk

  vermeerderen en

  herstellen


  Foto

  VandeWeghe Camiel

  Van 1910 tot 1925


  Foto

  Lelieur Constant

  Van 1925 tot 1938

  blijft te Rollegem

  tot 15/12/1943 +


  Foto

  Ysebaert André

  van 1938 tot 1960


  Foto

  Stemgee Gustaaf

  Van 1960 tot 1974

  + 12 maart 1982


  Foto

  D'Heygere Odiel

  Van 1974 tot 1983

  + 16/10/1986


  Foto

  Duhem Louis

  Van 1983 tot 1993


  Foto

  De Wulf Willy

  Van 1993 tot 2001

  Salisiaan

  Laatste eigen Pastoor


  Foto

  Volgens E.H. Slosse,

  zou er reeds in 1454

  een kapellaan van

  St-Pieter hier zijn geweest,

  ze waren niet verplicht

  op de parochie te wonen

  F. Cordon 1734/38

  Vansteenbrugge 1738/40

  Helluy P.F. 1743/44

  Vandenbroucke 1744/45

  Roussel P. 1746/47

  Ghesquiere P. 1747/48

  Libbrecht F. 1748/50

  Devos G. 1750/1755

  Ghequiere 2x 1751/61

  Courouble P. 1761/62

  Vissens F. 1762/76

  linneau 1776/83

  Storm E. 1783/85

  Everaert J. 1785 zes weken

  Six F. 1785/89

  Vandenbroucke J. 1789/90

  Mullier P. 1790 1801

  Wierd hier Pastoor

  van 1801 tot 03 en van

  1809 tot 1842


  Foto


  Rollegem op de inventaris van het bouwkundig erfgoed


  dorp  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!