NIEUW: Blog reclamevrij maken?

 

Actueel
Gemeenschapsraad
Nieuwsblad regio

Vers van de pers

Rollo spreekt

Informatie

Het Buurthuis

Kalender

Dokter - Tandarts - Kine
De Lijn
Handelaars
Containerpark

Verenigingen

ACW
Crescendo
Chiro
Historie Folklore
Folkloreraad
Harmonie
Gezinsbond
Gulden Leeftijd
KAV
KVLV
KWB
Landelijke Gilde
NEOS
Okra
Pimpeloentjes
St.-Antoniusfeesten
Toneel Trees
Verbroedering
Ziekenzorg
Parochie

Kerk en leven

Vormsel

Mededeling

Cultuur

Kerkbezoek

Verken Rollegem

Wandelgids
Noord            Kaart  
Zuid              Kaart

Historie

St.-Antonius Abtkerk
St.-Antoniusfeesten
Rond de kerk

Sporthal Weimeersen

Parochiezaal

Basisschool

Varia

Ne Rollo

Rollshausen
Foto
Foto
Foto
Hoofdpunten blog belleman
 • stabroekse roepsteen
 • Historiek van de roepsteen
 • De roepsteen te Rollegem
 • Gemeentelijke bekendmaking in den oude tijd
 • De wieg
  AAA
  Zoeken in blog


  Archief
 • Alle berichten
  Archief per jaar
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2000
 • 1999
  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Laatste commentaren
 • de naam Braekevelt (Van Braeckevelt Jan)
      op doodsprentjes, bidprentjes alfabetich (p)
 • Pierre Joseph Nolf (Morgan VanDerHoeven)
      op doodsprentjes, bidprentjes 1921
 • Dom Demuynck (Degeest Jan)
      op doodsprentjes, bidprentjes
 • Oudstrijders Rollegem (denucé andré)
      op oud rollegem
 • bidprentje Cecile-Mireille-Joseph-Dina Hoornaert (Philippe Dekyvere)
      op doodsprentjes, bidprentjes 1943
 • Onderbouw van de kimpemolen (Philippe Dekyvere)
      op gehuchten
 • prent kerk 1872 (ilse dewitte)
      op Interieur kerk
 • prent kerk 1872 (ilse dewitte)
      op Interieur kerk
 • Armand Carbonné (Kurt Van Camp)
      op gesneuvelden
 • Rollegem wordt door zijn bewoners geliefd (alfacinha)
      op stond in min gazette
 • Foto
  Schepenhuisstraat 68
  Foto

  Bellegemseweg ( Roll) nr. 4

  Foto

  Rollegemplaats nr. 5

  Foto
  Klijtbergstraat nr. 4
  Foto
  Rollegemseweg nr. 20
  Foto

  Tombroekstraat 43

  Foto
  Tombroekstraat 45
  Foto
  Tombroekstraat 66
  Foto

  Tombroekstraat 249

  Foto
  Rollegemkerkstraat nr. 7
  Foto

  Rollegemkerkstr. nr. 21

  Foto

  Rollegemkerkstr. nr. 109

  Foto

  Schreiboomstr 104

  Foto

  Schreiboomstr nr.54

  Foto

  Schreiboomstr 53

  Foto

  Schreiboomstraat, 36

  Foto

  Schreiboomstraat, 1

  Foto

  Schreiboomstraat,2

  Foto

  Muynkendoornstraat 125

  Foto

  Lampestraat 113

  Foto

  Muynkendoornstraat 230

  Foto

  Lampestraat 173

  Foto

  Rollegemknokstraat 20

  Foto

  Het hof van Odo

  Walleweg 115

  Foto

  Walotex

  Foto

  Binnenstr nr. 8

  Foto

  Muynkendoornstraat 117

  Foto

  Lanteweg 12

  Foto

  Kwadebrugstraat 171

  Rolleghem en het werelds bestuur

  1146 heerlijkheid die bestond uit een

  monoir(soort kastel) gebouwd op een

  mote rondom in wallen.

  D'Halluins eerste heren van Rolleghem.

  eerste Heer Wulferius D'Halluin

  akte 1202- heerlijkheid kasteel van Kortrijk

  Aangifte te Wevelgem bij kanselier Gerard

  aan Balduin van Ronslo.

  1289 Fressende Vrouwe Van Rolleghem.

  1560 Bezit in handen van Carolus de Croi

  1635 Adrien Desmet Cinsheer van Porte-Ferèe

  (zie geschiedenis van Rolleghem)

  1735 Bezit in handen van Engelbert

         Frederik d' Ennetières

  1768 Pieter-Roger Joinville

          Baljuw(grafsteen aan de sacristie)

  1798 Franse Republiek Rollegem was deel

          van kanton Bellegem

  Joseph Jacquart was voorzitter en

  Constant de Brabander secretaries

   

  Foto

  Het schijnt dat de oude groote hofstede  een overblijfsel dier heerlijkheid is of dezelve vervangt

  Burgemeesters 1799

  of Maire de Rolleghem

  In 1769 werd te Moorsele Constantin France Vandermeersch geboren, hij trad in het huwelijk met Marie Theese Everaert en woonde op de plaatse. Hij bleef burgemeester en wierd lid van den Provincieraad, en stierf in 1849.

  Van 1849 tot 1866

  De zoon Constantin Vandermeersch

  Van 1866 tot 1870

  Joseph Warrot hij gaf onmiddelijk ontslag en August Herbau was dienst doende burgemeester.

  1870 tot 1872

  August Salembier

  1872 tot 1899

  Casimir Herbau

   

  Foto
  Foto

  van 1900 tot 1918

  Herbau Léon

  Foto

  van 1922 tot 1937

  Everaert Eugène

  Foto

  van 1937 tot 1747

  Everaert Maurice

  Foto

  Van 1941 tot 1944

  Tijdens de Duitse bezetting

  Castelain Maurice

  Foto

  Van 1947 tot 1970

  Polydoor Declercq

  Foto

  Van 1970 tot 1976

  Laatste burgemeester

  van onafhankelijk Rollegem

  Gerard Vandenberghe nu

  Nieuw in Kortrijk | Stad Kortrijk

  Rollegem blogt ...

  14-06-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.reuzin Flore
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Reuzin Flore

   

  Er waren weinig gegevens over mijn geliefde, vandaar dat het misschien allemaal niet lang geduurd heeft. Ze was nochtans zo lief meneer!

   

  Om 11.00 u waren we in het gemeentehuis verwacht, vlakbij de feesttent. Op het programma stonden toespraken, het burgerlijk huwelijk en natuurlijk de receptie.

   

  Daarna schoven we aan  voor het middagmaal en om 15.30 u. werden we verwacht voor het kerkelijk huwelijk dat bezegeld werd aan de ingang van het St.- Antoniuskerkportaal.

   

  Na den trouw was er de receptie van ons beiden in de tent van St.- Pol

   

  We hebben ne heerlijke huwelijksnacht doorgebracht, maar zoals ik reeds zei, het was een schoon liedje, het heeft echter niet lang mogen duren

   

  Waar ze nu is, weet ik niet, maar indien ge dit bericht zou lezen, lieve Flore, ik peinze nog altijd aan u.  Ik zie u toch zo gaarne. Rollo

   

  P.S. Indien U mij wil helpen zoeken, ze trekt een beetje op haar Meter Nancy, ge ziet het op de foto!

   

   


  » Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rollo
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   

  Rollo

   


  Geboren te Rollegem op 29 augustus 1981
  en er gedoopt  om vier uur in den achternoene
   

  Het gebeurde op de plaatse, dicht bij de kerke door Mgr. Standaerd en bijgestaan door het wettelijk gezag. Daar de vader en de moeder onbekend zijn, wordt de opvoeding van dat reuzenkind toevertrouwd aan meter Bientje Vanryckegem en peter Boerie Ginste.

  In de naam van Bachus, de Folkloreraad en het goede volk van Rollegem. Amen. zo werd dit bevestigd.

  Deze doopplechtigheid is het symbool  van de opname in onze gemeenschap van deze flink uit de kluiten gewassen kerel. Dat kind, intussen opgegroeid in deugd en liefde, wil zijn steentje bijdragen voor de bekendheid van zijn geboorte dorp tot ver over de grenzen heen.

  Het was de toenmalige voorzitter (die nogal dicht bij de geboorte stond) die aankondigde dat bij het "lustrum" zou speciaal luister worden bijgezet door de geboorte van de reus Rollo.

   

  Folklore behelst een uiteraard naar het verleden toe gerichte kijk op eigen aard van een dorpsgemeenschap. Opvallend daarbij is dat men hier te Rollegem eerst dan aan die eigenheid is beginnen denken en naar middelen zocht om er een gepaste uiting aan te geven, nadat de gemeente haar zelfstandigheid verloor. Het was in 1977 dat men duidelijk het voortbestaan van de gemeente bewees door de eerste Folklorefeesten. Dat feest duurde toen een dag.

   

  Vanaf 1979 waren er grotere plannen. De Folklorefeesten zullen duren van vrijdag tot zondag met een grote feesttent rond de kerk.

   

   

  Na mijn eerste en plechtige communie, kreeg ik den baard in de keel en ook het vrouwenvolk liet mij niet onverschillig. Ik zocht wat ik vond en ja Reuzin Flore zou mijn eerste en misschien ook wel mijn enige grote liefde worden.

   

  Op zondag 26 augustus 2001 op mijn 20ste verjaardag was het dan zover.

  Meter Sabine en meter Nancy deelden met trots  het huwelijk tussen ons beiden mee.

   

   


  » Reageer (0)
  01-04-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Historie St.-Antonius Abtkerk Rollegem

  Klik op de afbeelding om de link te volgenOver een kerk in Rollegem vóór de 13de eeuw tasten we in het duister. Tussen 1200 en 1225 werd op grond van de Heer van Rollegem een kerk in Doornikse steen gebouwd. De kerk bestond uit een koor, een kruisbeuk en een driebeukige benedenkerk onder één dak. De huidige kerk is gebaseerd op dat eeuwenoud patroon van kruiskerk in vroeg-gotische stijl. Het drielichtvenster in de oostmuur van het koor is het oudste vroeg-gotisch drieluik bekend in West-Vlaanderen. De rondboogvensters en decoraties met eveneens rondbogen leunen sterk aan bij de romaanse  bouwstijl. De toren had een achtzijdige verdieping maar was stomper dan nu.

  De kerk was toegewijd aan O.-L.-Vrouw. Aan de oostgevel stond een kapelletje ter ere van O.L.Vrouw van Rollegem.

  In de late middeleeuwen, bij het uitbreken van de pest, werd de kerk onder de bescherming van St.-Antonius geplaatst. xml:namespace prefix = o />

   

  In de loop der tijden heeft de kerk veel te lijden gehad.  Tijdens de Beeldenstorm in 1566 werd onze kerk zoals  honderden rooms-katholieke kerken door woedende geuzen bestormd. Altaren, beelden, doopvonten, koorgestoelten, preekstoelen, orgels, kelken, schilderijen, kerkelijke boeken en gewaden werden zwaar beschadigd.

  Oorlogen, brand en storm teisterden onze kerk in de volgende eeuwen.

  De kerk werd telkens in haar oorspronkelijke staat hersteld.

   

  In 1800 beschadigde een orkaan de topgevels van de kruisbeuken. De topgevels werden dan maar afgebroken en vervangen door wolfsdaken die met stro werden bedekt. Een litho in de stadsbibliotheek van Kortijk uit het fonds Slosse geeft een beeld van de kerk tussen 1800 en 1812. Wie zich een beeld wil vormen van de kerk vóór 1800 moet in zijn verbeelding de wolfsdaken van de kruisbeuken vervangen door topgevels. Een wolfsdak is een (zadel)dak met twee afgeschuinde vlakken aan de korte zijden.

  Het kapelletje tegen de muur van het koor werd in 1812 afgebroken en heropgebouwd aan de gevel van het laatste huis in het gangetje dat de plaats met de kerk verbond  In 1962 werden de huizen en het kapelletje gesloopt.

     Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Van 1812 tot 1872 vanuit noordoosten

  Van 1872 tot 1962

  In 1872 was de achtzijdige bovenbouw van de toren zo vervallen dat men tot sloping besloot. De bouwvallig verklaarde toren werd in 1872 afgebroken.

  In  "Rond den Heerd" een leer en leesblad voor alle lieden dat elke zaterdag verscheen tegen 5 BEF, lezen we op 21 januari 1877:

  “Die ooit van zijn leven langs de "eerden strate" van Walle naar Bellegem is gegaan boven Kortrijk, moet zonder twijfel, in de "leegte" Moeskroen waarts, enen korte dikken toren zijn ingestuikte naalde zien uitsteken hebben boven een lommerrijken troep bomen. Het was de toren van Rollegem.
  Lomp en plomp was hij; "ongeziende, een steenoven, goed om in de straat gevoerd te worden, een van uit Christus tijd" Dat zegden de mensen. Maar ze wisten niet dat er geleerde mannen die van koningswege de merkwaardige gebouwen van vroegere tijd moesten zien in bewaring te houden, dezen toren als een monument, of pronkstuk aanzagen. Zij wisten ook niet dat door toedoen van die zelfde mannen, een som geld stond uitgesteken te worden om deze "steenoven" te herstellen en nog honderden jaren te doen meegaan.
  Zo kwam het dat de toezieners met leden der koninklijke bouwcommissie besloten om de kerk wegens instortingsgevaar af te breken tot aan het kerkdak. "Er ontstonden namelijk borsten (sic) van onder tot boven." De toren was trouwens zes of zeven eeuwen oud.
  De toren werd al in de 17de eeuw vernieuwd . Men kon niet begrijpen dat de toren onder de last van het klokhuis en de daver van het geluid nog niet was ingestort. Zo is de toren in de zomer van 1872 verdwenen en in de "strate" gevoerd.
  De toren was in verschillende fazen gebouwd. Het onderste gedeelte daterend van 1050-1100 was in ruwe veldsteen. Het bovenste gedeelte was in Doornikse steen of steen uit St.- Denijs. In de middeleeuwen troffen we ook in St.-Denijs steengroeven aan. 
  Bij de afbraak van de toren in 1872 vonden ze tussen het metselwerk 8 zilverstukken waarvan 2 van het jaar 1623, dus van uit de tijd van Aartshertog Albrecht en Isabella.

   

  Met het afbreken van de toren moesten ook de klokken naar beneden gelaten worden. Die klokken waren in 1818 gegoten door het huis Drouot en wogen samen 2700 kilogram. Daarbij was een vierde klokje of schelleke (het werd Tentje voor St.- Antoniusklokje).

  De klokken kregen volgende namen:

  ·         Antonius ter gedachtenis van de patroon van de parochie

  ·         Colette, de middenklok

  ·         Elooi- Donaat, de kleine klok

  Ze werden op een klokkenstoel gehangen in een houten bergplaats die dicht bij de onderpastorij stond. Deze drie klokken werden in vernieuwde toren terug geplaatst in 1906 waar ze een schoon en aangenaam geluid gaven.

   

  De opening werd bedekt met “papier goudronné” (met teer). De bedekking hield niet lang stand en het duurde niet lang of de kerk was niet langer wind en watervrij. Daarom legde E.H. Pastoor Bettenhof alles aan de dag om de zo noodzakelijke herstellingen te bekomen. De toenmalige liberale minister belette alles wat maar iets met godsdienst te maken had en keurde de bouwplannen af. Doch onze eerwaarde heer die schijnbaar voor alles een oplossing had, wendde zich tot de Heer Heyvaert, liberale gouverneur van West-Vlaanderen en één van zijn oud-leerlingen uit het College van Oostende. Het was niet uit genegenheid voor de godsdienst, noch omwille van de noodzaak, maar uit erkentelijkheid voor zijn oud-meester dat de gouverneur bemiddelde. Zo kreeg pastoor Bettenhof de toelating om de dringende herstellingen te doen. Kort daarna kwam de val van de liberalen. De katholieken kwamen aan de macht  en met die opkomst verkreeg men zelfs hulpgelden om die dringende werken verder te zetten.

  Klik op de afbeelding om de link te volgenIn 1884 begon men met de afbraak. De gehele klokkenverdieping verdween. Beide kruisbeukarmen werden met één schilddak afgewerkt.
  Het interieur werd met alle mogelijkheden van toen, zo goed en zo kwaad mogelijk in orde Klik op de afbeelding om de link te volgengebracht voor de goddelijke diensten.
  Op de foto zien we de communiebank en het hoogaltaar. Al was het geen pronkstuk noch kostbaar kunstwerk, toch was het gezien de omstandigheden geslaagd. Bij de vernieuwing van de kerk werd het meegenomen door pastoor Slosse naar Rumbeke en daar geplaatst in de kapel van het klooster.

  Boven het drieluik was een beeldstee. Daar stond een welgekend Onze Lieve Vrouwenbeeldje.(O.L.V. van Den Schreiboom). 

  Volgens mondelinge overlevering kwam “in de tijd van de grote pestte(1694)” geheel de parochie van Luingne naar Rollegem op bedevaart naar dit Onze Lieve Vrouwenbeeldje. (Lees over de grote sterfte, “Rond den Heerd”, V, 314 en 315). 

  Men houdt ook staande dat, in het drie bladerig venster, in die tijd, een St. Antonius behelsde in glas geschilderd, de patroon der parochie.


  Ondanks zijn hoge leeftijd drong pastoor E.H.Philippus Bettenhof er bij de bisschop op aan om de kerk te verbouwen. In 1903 werd het plan aanvaard. Onze pastoor was blijkbaar niet de geschikte man want op de dag dat de werken zouden aanvangen werd E.H Billiau tot pastoor benoemd.

  De plannen, met lastenkohier en voorwaarden zijn opgemaakt door bouwmeester J.Carette van Kortrijk en de uitvoering ervan werd toevertrouwd aan M.J.Chapelle-Destoop ondernemer te Kortrijk.

  Klik op de afbeelding om de link te volgenIn 1903 startte men met de bouw van de kerk in haar huidige vorm. De neo-romaanse benedenkerk werd gebouwd op de funderingen van de oude kerk.

  Het gebouw rust op vier zwierige volronde moerpilaren die harmoniëren met de fraaie rondbogen.

  De kerktoren die in 1872 was afgebroken, werd in gotische stijl herbouwd.  Onder de toren zien we binnen de kerk vier mooie arduinen spitsbogen.

  De meegaande koor- en kruisbeuken, waarvan de puntgevels vervangen werden door wolfsdaken ten tijde van pastoor Rutgeerts in het jaar 1800, ontvingen oorspronkelijk licht van het zuiden door vier romaanse vensters.  Twee ervan zijn nog te zien zijn aan de kant van de Calvarieberg.

  Het koor is gericht naar het oosten. Het drielichtvenster wordt door mooie zuiltjes verdeeld. De romaanse zuiltjes zijn met kapitelen versierd en met gekrulde haken bekroond.

  Waar vroeger de drie beuken onder één dak zaten, verrijst nu een basilikale kerk met kleine zijbeuken, een hoge middenbeuk en een kleine aanpalende doopkapel onder eigen dak. De nieuwe doopvont was een geschenk van de gebroeders Désiré en Mgr. Gustave Waffelaert als herinnering aan de doop van  Mgr. Waffelaert op 27 augustus 1847 door E.H. onderpastoor Vanseveren.

  Klik op de afbeelding om de link te volgenDe kerk is zeer kunstig afgewerkt in Doornikse steen aan de buitenzijde en met een laag kareelsteen (vierkanten gebakken steen) aan de binnenkant. De vaste kalksteen of Doornikse steen bestaat uit fijne korrels, is moeilijk te bewerken en is donkerblauw of zwartachtig van kleur. 

  Op  maandag 22 oktober 1906 wijdde Mgr. Waffelaert om 8.30u. onze nieuwe kerk in. De klokken galmden nu weer uit de prachtige gotische klokkentoren. In 1906 werd het koor van de kerk als monument geklasseerd. Op 29 maart 1974 geeft de commissie voor monumenten en landschappen gunstig advies en minister Chabert keurt de aanvraag om de rest van de kerk als monument te klasseren goed.

  In volgende passage vat Slosse de zeer goed de evolutie samen van onze kerk.

  Rolleghem·kerke, wat was dat? Een poermagazijn, zeiden de eenen; goed om in de strate gevoerd te worden, zeiden de anderen ; eene die ze gezet hebben, als ze nog leerden kerken bouwen, en alzoo voort, elk zijnen zeg, genoeg en zoo vele, had ze afgebrand of ware ze ingestort, niemand en zou gezeid hebben; het is jammer !

  En wat is ze nu ?

  Eene kunstrijke kerk, een waar juweeltje, dat, in zijn slach, aan het hoofd van al de platlandsche kerken van Vlaanderen mag staan.

  't Was wel besproken dat, bij het herstellen der kerk, de oude toren, steen voor steen, lage voor lage, met zijn ingestuikte dak zou herbouwd worden.

  Hij staat er nu ; gelijkt hij aan den ouden ? In 't geheel niet. Blauw steen vervangt het wit steen; de kuipe is hooger; de naalde nog meer; de anêe der vensters is min bout, en de boudins op derzelver neggen bleeven achter.

  Ware het herdoens, ik zou zeggen: ofwel geheel de oude gothieke torre, zoo hij was, op den romaansenachen teerling van den kruisbeuk, ofwel een gansch romaansche torre op eene romaansche kerk, en dan ware het werk onberispelijk geweest.

  Intuschen, alle kenders en oudheidminnaars zijn het eens om te verklaren dat de kerk van Rolleghem inderdaad eene kerk is, een edel en geheimzinnig gebouw is, dat den mensch tot inkeer brengt en tot bidden stemt, en hem doet uitroepen: waarlijk hier is het huis van God en de deur des Hemels'

  Voor memorie weze het aangeteekend dat het herstellen der kerk 121000 fr. kostte, waaronder

  57000 besteed wierden voor choor, kruisbeuk en toren.”

   

  Het was in 1911 dat door de milde tussenkomst der parochianen, een uurwerk, met vier platen of gezichten op de kerktoren werden geplaatst. Deze werden door Louis Meire-Verdonck uit Gent aangebracht.

  Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in 1943 de klokken opgeëist door de Duitsers. Op 12 juni 1949 wijdde E.H. Hoste, deken van Moeskroen de drie nieuwe klokken in. De klokken werden gegoten door de klokkengieterij Michiels, Doornik die de opvolger was van Drouot. Deze drie klokken droegen de namen:

  ·         Antonius , ik bescherm kerk en drop, 1050 kg - (Mi)
   Peter: Albert Vandeghinste
   Meter Antoinette Derdeun-Bels

  ·         Marie Jozef, 720 kg - (Fa Dièze)
   Peter: Polydoor Declercq, burgemeester
   Meter: Anna Vandeghinste, prefecte van de congregatie van O.-L.-Vrouw

  ·         Eligius-Donatus, 530 kg.- (Sol Dièze)
   Peter: Constant Brouckaert
  Meter: Maria Everaert-Glorieux

   

  In 2006 vierden we het hele jaar door honderd jaar kerk in en rond de kerk. Kunstenaars hadden zich in alle vormen en kleuren uitgeleefd om dit prachtige gebouw, letterlijk en figuurlijk in de verf te zetten. Iedereen werkte hier met volle overgave aan mee. Onze kerk is veel ouder dan 100 jaar maar de parochie herdacht de 100ste verjaardag van de wijding van de nieuwe kerk.

  BonnenG. Isebaert, L. Slosse en Ph. Despriet
  Binnenzicht van de kerk:
  klik hier
  Kerkschatten: klik hier

     » Reageer (0)
  20-02-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Interieur kerk
  Welkom in onze parochiekerk toegewijd aan
  St.-Antonius met zijn zwijntje

  ©T. ©T. ©T.

  Terwijl we naar het hoogaltaar wandelen, door het in 1903 afgebroken schip dat in 1906 geheel nieuw werd ingewijd, nemen we een stukje geschiedenis door. De kerk uit de 11eeuw werd tussen 1786 en 1793 de benedenkerk door nieuwbouw vervangen. Ze verloor haar toen al geklasseerde toren in de zomer van 1872. Men noemde hem den steenoven, goed om in de”straete “gevoerd te worden. De noordelijke kruisbeuk was zelfs met stro bedekt. Toch is onze kerk altijd in dezelfde trant en met bergsteen uit Doornik bijgewerkt of verbouwd geweest. Het zou de hoogbejaarde man nog duren tot in 1903, eer zijne Hoogwaardigheid G.J. Waffelaert, bisschop van Brugge en inboorling van Rollegem, zijn begeerte uitte om de grote verbouwingen uit te laten voeren. De heer Bettenhof was verbolgen dat hij zelfs het begin van de werken niet heeft mogen meemaken. Het was E.H.Billiau die de nieuwe parochiepriester werd. Bouwmeester van de kerk was J. Carette en de bouwondernemer Chapelle- Destoop, beiden uit Kortrijk.

  Het altaar is gemaakt uit de vroegere communiebank die een gift is van de weduwe senator Cantillon uit Kortrijk.
  De toren is in “Gotiek stijl “ een vieringstoren van ongeveer 30meter hoogte, in het klokkengat, (welke vele mensen verwarren met de galmgaten.) bevindt zich bijna twee en een halve ton brons, de klokken welke wel en wee van het dorp verkondigen: Antonius 1050kg, Maria-Joseph 750 kg, Eligius-Donatus 530 kg en daar bij een vierde klokje of schelletje, mentje of toontje.
  Het koor, met het schilderij op doek, daterend uit 1926 “Christus aanbeden door het volk” door Van Biervliet (1890-1981). Bij het grondig reinigen van de kerk in 1988 werd het schilderij zwaar beschadigd. De plaatselijke kunstschilder Achiel Platteau kon gelukkig dit werk voortreffelijk restaureren.

   

  De voet, kunstig gebeiteld, bestaat uit zes nissen waarop de apostelen Petrus, Simon, Jacobus, Andreas, Thaddeus en Paulus op koperplaten geschilderd zijn. Het tabernakel is in gepolierd koper met aan beide zijden drie koperen nissen waarin heiligen gegraveerd zijn.Boven het tabernakel staat de uitstaltroon. Het drieluik met brandramen boven het altaar stelt voor: 

  De geboorte van Jezus

  Het Sacrificie van het Kruis Jezus, in het Graf.
  De val van Adam en Eva Het sacrificie van Abraham Jonas in de Walvis


  Links en rechts zie je de houten banken, waar in lang vervlogen tijden “den arm” en later de burgerlijke en kerkelijke overheden in het hoogkoor konden plaats nemen. Nu is het nog een sieraad


  Het misschien wat onopvallend klokje De deur (indien open) leidt ons naar de sacristie waar zich de kunstschatten van de kerk bevinden. In de muur links zien we de grafsteen van Heer Pierre Rogier Jonville baljuw van Rolleghem.  De engel vervaardigd uit “Savonnières”(Koninklijke bank) ook Franse kalksteen genoemd, draagt de relikwie van den H. Antonius. Het hoogaltaar in Romaanse stijl is een gift van de gezusters Febronie en Idonie Baert, nichten van den deken van Dixmude. Het altaarblad en de treden zijn vervaardigd uit zwarte marmer van Basècles.
  Kunstschatten: klik hier

  We bezoeken de rechterzijbeuk met het St.-Antoniusaltaar

  ©T. ©T.

   

  Links zien we het houten beeld van St.- Abt Antonius. Het antieken beeld werd gerestaureerd door René Lefever uit Bellegem en door de plaatselijke kunstschilder A. Platteau. Het St. –Antoniusaltaar in romaanse stijl is een gift van Herbau-Bosijn. De voet uit de zelfde steen als boven vermeld. Het retabel in Franse steen heeft twee afbeeldingen:”St.- Antonius in de woestijn” en “St. -Antonius geneest een zieke”.

  St. -Antonius is de patroonheilige van deze kerk en wordt aanroepen tegen besmettelijke ziekten voor mens en dier.(zona, en vuur) Boven het altaar schilderij “taferelen uit het leven van Johannes den doper” Naast het altaar op doek geschilderd door Hagebaert “het H. Aanschijn “

   ©T.

  Bewonder ook het ingemetselde muurkaderbeeld met de afbeelding van de “H. familie” uit kalksteen met een omlijsting van arduin.

   ©T.

  In de kleine zijbeuk worden wij er op gewezen dat Vital Moreels de schenker was van de kruisweg. Hij was afkomstig uit Tiegem. Naar verluidt was hij een schatrijk man en vriend van Mgr. Waffelaert. Hij was de eigenaar van het St.- Arnolduspark, waar de dochter van de smid uit Rollegem Francisca d’Hulst ook genaamd Ciska Smedjes ten jare 1816 op een wonderbare wijze werd genezen door de H. Arnoldus. Rechts van ons zien we het spreekgestoelte geschonken door de weduwe van senator Cantillon uit Kortrijk. De preekstoel is Romaanse stijl. Hij is uit eikenhout en rust op gepolierde steen of marmer der armen genoemd uit Basècles. Het prachtige snijwerk toont volgende afbeeldingen: Mozes met de tien geboden, David met de harp, Isaïas, Ezechiël en Daniel met de leeuw.
  De preekstoel

  ©P. Temmerman

  ® T.

  De kleine zijbeuk van het O.L.Vrouwaltaar stelt ons de O.L.Vrouw met het schapulier voor.

  Het altaar in Romaanse stijl werd geschonken door Theophiel Vandeghinste-Salembier. Het retabel, de voet en het altaarblad zijn uit het steen als hier boven beschreven. Het omvat; “O.L.Vrouw geeft het schapulier aan Simon Stock” en “ O.L.Vrouw hulp der zielen in het vagevuur.”

  Boven het altaar schilderij(reproductie, schilder onbekend) “Christus op de schoot van Maria” Bekijk eveneens het ingemetselde muurkaderbeeld die “O.L.Vrouw die de paternoster geeft aan de H.-Dominicus” voorstelt. Ook de afbeelding van de H.Jozef staat hier uitgesteld. De heiligenbeelden krijgen weer hun plaats in de kerk. De eiken biechtstoelen zijn eveneens een gift van de weduwe van senator Cantillon. Bij de jaarlijkse paasbiecht gooiden de gelovigen muntjes in de bijpassende offerbakken gevestigd aan de deur van de priester.

  O.L.Vrouwbeeldje met het kindje Jezus xml:namespace prefix = o />

  De kerk was vroeger toegewijd aan Onze Lieve Vrouw. Deze Lieve Vrouwe wordt sinds de tweede wereldoorlog “O.L.Vrouw van Bijstand” genoemd. Haar oorsprong heeft ze reeds te danken aan de Schreiboom. Ze stond in de nis boven in het hoogaltaar en werd in de jaren 1694 aanroepen tegen de pest .(Zie: “Rond den Heerd”)

  De heiligenbeelden voor de doopvont zijn van links naar rechts: de H. Rochus bekend met de hond die de wonden likt van de Heilige. Hij is de patroonheilige van de gevangenen, apothekers en artsen, doodgravers, meubelmakers en hospitalen. Hij wordt aanroepen tegen pest, puisten, schurft, voetpijn en zweren. De H. Antonius van Padua of ”Toontje met zijn kindje”. Hij is de beschermheilige van reizigers, bakkers en pottenbakkers, geliefden, paarden en ezels. Zijn hulp wordt ingeroepen tegen onvruchtbaarheid, koorts, pest maar vooral voor verloren voorwerpen. De H. Donatus van Münstereifel met bliksemschicht wordt aanroepen tegen vuur blikseminslag en hagelbuien.

   ® T.

  Rechts voor het binnen gaan van de “doopvontkapel “vinden we een gedenkplaat die er ons aan herinnert waarom deze doopkapel werd gebouwd. Hier in deze kerk werd Mgr. Waffelaert (Geboortehuis Tombroekstraat 5)de 22ste Bisschop van Brugge op 27 augustus 1847 gedoopt door E.H. Onderpastoor (medepastoor) A. Vanseveren,. Het gebouw dat naar kerkelijk gebruik in die tijd buiten de kerk stond en met zwier halfcirkelvormig uitspringt, bevat de doopvont. Deze vont is een gift van de gebroeders Gustave-Joseph en Désiré Waffelaert. De doopvont is vervaardigd uit gepolierd graniet met bovenop een koperen deksel. We gaan door het eiken portaal naar binnen. Op het doksaal een orgel, bouwjaar 1908, het wordt echter niet meer bespeeld gezien zijn slechte staat. Voor ons zien we een missiekruis(antiek). Achter het missiekruis staan twee engelen: de eerste met het doek van het Aanschijn, de andere met de werktuigen van de passie: tang en nagels. Onder het kruis staat een beeld van “Mater Dolorosa met Jezus op de schoot” gemaakt uit “terra cotta” op een arduinen voetstuk. De Maria congregatie gesticht te Rome in 1587 door de Jezuïet Jan Leunus vond ook hier te Rollegem ingang, (Jaar niet te achterhalen). Ze hadden hun afdeling in de parochiezaal. Dit beeld was het grote symbool voor de congregatie. Op 8 december 1954 werd ter gelegenheid van de verjaardag van de dogma verklaring(1854) “O.L.Vrouw van Onbevlekte Ontvangenis” (Lourdes) het beeld met een groot feest in de kerk geplaatst.
  » Reageer (2)
  19-02-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Heden en verleden
  Neem plaats op de bank,aan de kerk en droom er weg in de warmte van het heerlijk zonnetje. Stel je eens voor hoe het er hier voor de jaren 1960 uitzag. Rond de kerk was er zoals in veel dorpen trouwens een eeuwenoude begraafplaats. Rond het kerkhof stonden een twintigtal kleine huisjes en verscheidene cafés, zoals de Ruste, den Engel, de Vrede, Au Paradis. Waar geen huisjes stonden was het kerkhof omringd door een muurtje uit dezelfde steen zoals de kerk. Boven op het muurtje stond een ijzeren hekken.
  Voor meer buitenzichten  van de kerk: klik hier.
  Naast je ligt de “Roepsteen” een oud gebruik uit vervlogen tijden. Het verleden komt in je op. Je hoort je haast zeggen: “Hier stond ik en ik riep, hier sta ik en ik roep.”

  De piscine, die we hier zien afgezet met laurierboompjes, was zoals opveel plaatsen het laatste toevluchtsoord vooraleer de mannen naar de kerk binnen gingen. Ze hadden in allerhaast nog iets achter de kiezen gegoten en nu nog vlug een plasje. Vrouwen daarentegen hadden thuis alles achter gelaten, hoewel? Maar dat, is dan een ander verhaal.

  Men ziet tussen de potten in de “blauwe schorre”, liggen, van deze schorre werd de steen gemaakt afgehouwen en bewerkt  tot de huidige “roepsteen.”xml:namespace prefix = o />

  Merk ook op hoe smal de weg was.

  Ten noorden, stond een rij huizen, zoals op de foto te zien. Ter hoogte van de eerste auto was de ingang tot de “ kerkweg”. Gesitueerd ter hoogte van het zebrapad, Rollegemplaats nr. 1 (beenhouwerij)

  Aan de linkere zijde waren er drie huizen, dat was de school van Vanleynsele. Hij was afkomstig van het naburige Aalbeke. Hij had de bijnaam van “peetje Vanleynsele”. Het was een soort college, een internaat.

  De weg lag gepraamd tussen leven en dood.

  Boeren gingen met de “Sieze” naar de kerke, soms ook gebruikt voor een doopsel om de kersverse moeder ter plaatse te brengen. Hoeveel paartjes, zijn hier ‘s avonds niet blijven plakken? Om daarna gevolgd door de suite ter altaar te gaan? Hoeveel priesters, paters, of missionarissen kwamen in stoet, voor hun ere mis?

  Ken je nog het pleisteren missiebusje, dat op de toonbank van de meeste winkels stond met het sympathieke zwart kroeskopje dat “Dank U” knikte als men er een munt in stopte.

  Hier werd men letterlijk en figuurlijk ten garve gedragen. Niet dat men met geen “Corbillard” of weitewagen (rouwkoets) er tussen door kon, maar het was hier niet gebruikelijk.

  Hoeveel mensen hebben hier ook niet gebeden:” bid voor de ziel van……godvruchtig in den heer ontslapen op…?

  Om het nog beter te illustreren hier nog een beeld, uit vervlogen tijd.

  Het was ter gelegenheid van toewijding aan O.L.V. van Rollegem, na de bevrijding. (De kapel die er geplaatst werd zie kerkhistorie) De foto werd genomen van op de toren

  Het beeld van de kapel van O.L.Vrouw van Rollegem, mag zeker niet ontbreken bij het overzicht. Achter de kapel, het dodenhuisje, en verder het café “De Ruste”.


  Ten zuiden stond vroeger het standbeeld der gesneuvelden.

   

  Dat standbeeld herinnert ons aan de beide wereldoorlogen. Voor het monument had men toen de keuze tussen de afbeelding van de onbekende soldaat of het H. Hart. Rollegem koos voor het beeld van het H. Hart en het werd in de zomer van 1920 geplaatst op de hoek van de Rollegemkerkstraat en de Tombroekstraat, vlak voor het café "De Platse”. Bij de heraanleg van de dorpskom en het verwijderen van het kerkhof verhuisde het monument naar de zijkant van de kerk.  We doen nog de moeite om te stappen tot aan de Calvarieberg. Deze Calvarieberg, een geklasseerd werk van een tot nu toe onbekende meester is sinds mensenheugenis heel bekend

  Voor 1784 werden priesters en gelovigen in de kerk begraven. Toen niet langer meer in de kerk begraven werd, baden de gelovigen de laatste gebeden bij de calvarieberg op het kerkhof.
     Links van het calvariekruis zie je  de grafsteen met opschrift:

  Hier vooren light begraeven

  Jouffrauw Cœcilia Rutgeerts

  Oudt 39 jaeren gebortig van Lier

  Stierf den

  5 Junii 1789

  Bidt Godt voor deZiele


  Op de grafsteen aan de rechterkant van de Calvarieberg staat geschreven

   

  DOM
  Hier rust den Eerw. Heer
  Joannes
  J. Rutgeerts
  gebortig van Lier in Braband
  pastor deeser parochie vanRolleghem
  ten tijde van  30
  iaeren overl. 19 8br.1801
  oud 60 iearen.
  R. I. P.  Pastoor Rutgeerts herbouwde de helft van de kerk en hij heeft veel afgezien gedurende de Franse tijd. Hij weigerde de Eed af te leggen en bleef op de parochie.
   

  In de geschiedenisboeken is nog de tekst te vinden, van de eed van haat aan het koningdom en van trouw aan de republiek die de priesters werden voorgeschreven.

  'Ik zweere haet aen het Koningdom
  en aen de regeerings-loosheyd,
  aengekleefdtheyd ende Getrouwigheyd
  aen de Republiek ende aen de Constitutie
  van het Jaer Dry'

  Belgische priesters die weigerden de eed op de Franse grondwet af te leggen werden tot deportatie veroordeeld. De onbeëdigde priesters doken onder in een schuur of op een zolder en terwijl buiten wachten werden uitgezet konden zij daar dopen, biecht horen, de H. Mis vieren.

  Zo lees je bij Slosse hoe pastoor Rutgeerts, als bakker vermomd, ontsnapte aan de Franse gendarmes.

  Hier sluiten we nog even de ogen om in het verleden terug keren; aan de overzijde de parochiezaal met op het einde de prachtige treurbeuk die verwijst naar den hof van de pastorij. Hier was een café genaam “Au Paradijs” met een overdekte gang, die leidde naar de sacristie. Naast de parochiezaal een poort, zodanig dat hij van uit de hof naar de kerk kon. Zo zijn we gekomen aan het vertrekpunt van onze wandeling.


  » Reageer (0)
  08-11-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Buurthuis

  Het Buurthuis

  Tombroekstraat 2
  8510 Rollegem


  Klik op uw keuze:
  Algemene balie
  Bibliotheek
  Burgerzaken
  Cultuur
  OCMW
  Politie

   

  Algemene balie 

  Openingstijden 

  maandag

  16 -19 u.

  dinsdag

  14 -17u.

  donderdag

  09 -12 u.

  zaterdag

  09-12 u.

  Tel: 056/27 77 60
  Fax:056/27 77 69

  Waarvoor kan men terecht? 

  • Afhalen documenten in functie van de opmaak van sociaal pedagogische toelagen, verwarmingstoelage, vervoerstoelage.
  • Binnenbrengen boeken
  • Ophalen van vooraf gereserveerde boeken
  • Aankoop rattenvergif
  • Afhalen van vooraf bestelde documenten
  • Afhalen van uittreksels van aktes uit burgerlijk stand
  • Aangifte fiets- en bromfietsdiefstallen
  • Zaalreservaties van het buurthuis
  • Inschrijvingen voor een aantal OCMW- lessen
  • Inzage dag en weekbladen.

   


  Bibliotheek   

  Contactpersoon tel 056/27 77 64

  griet.van.nieuwenhove@kortrijk.be 

  0peningsuren 

  maandag

  16 - 19 u.

  woensdag

  13.30 - 16.30 u.

  zaterdag

  09 -12 u.

  Prijs per jaar:

  • 19 jaar gratis
  • 19 + : € 7,50
  • 55 + : € 6

  Een lidkaart is persoonlijk gebruik. 

  Wat vind je in de bib:

  • 0 tot 9 jaar peuterboeken, prentenboeken, sprookjes, voorlees verhalen, eerste leesboekjes
  • 9 tot 14 jaar: jeugdboeken, informatieboeken, gedichtenbundels, strips..
  • 14 + romaans voor jongeren
  • Volwassen: romans, informatieve boeken, strips
  • Tijdschriften: dag- en weekbladen, tijdschriften(enkel lopende nummers kunnen niet ontleend worden)

  Om materialen te kunnen ontlenen moet men lid zijn van de bibliotheek. 

   


  Burgerzaken  

  Contact 056/27 77 67: Magda

  Openingsuren: 

  dinsdag

  9 - 12 u.

  donderdag

  9 - 12 u.

  • Adreswijziging
  • Aanvraag en afhalen van een identiteitskaart
  • Afleveren van attesten en uittreksels uit het bevolkingsregister
  • Wettigen van handtekeningen en voor eensluidend verklaren van afschriften
  • Formulieren betreffende orgaandonatie en wijze van teraardebestelling
  • Attest goed zedelijk gedrag
  • Aanvraag identiteitkaart voor kinderen - 12 jaar
  • Sociale tegemoetkomingen
  • Pensioenaanvragen
  • Aanvraag invaliditeit
  • Aanvraag hulp voor bejaarden 

  Je kunt bepaalde zalen ook telefonisch aanvragen en ze dan ophalen tijdens de balie-uren.


  Cultuur  

  Buurthuis: zaalverhuring: reservatie van een lokaal is mogelijk tijdens de balie-uren.
  Contact buurthuis 056/27 77 60  buurthuis.rollegem@kortrijk.be 

  Plaatselijke verenigingen en niet commerciële organisaties, een ruimte reserveren voor vergaderingen, kleinschalige optredens en voorstellingen.

   


  OCMW  

  Senioren Kortrijk-zuid 

  Contact: 

  Opbouwwerking

  Martine

  056/27 77 61
  0473/86 26 25

  Sociaal verpleegkundige

  Michèle

  056/27 77 62
  0173/86 26 26

  Ergotherapeut:

  Els

  056/27 77 63
  0473/86 26 27

  Sociaal assistente:

  Gudrun

  donderdag
  tussen 10 en 11 uur.

  Permanentiemoment: dinsdag van 16 tot 17 uur  - Anders op afspraak.

  Seniorenacties Kortrijk-Zuid staat ten dienste van de bewoners. Ze willen ouderen ondersteunen om hen zolang mogelijk op een kwaliteitsvolle manier zelfstandig in de eigen woning en woonomgeving te laten wonen. De werking voorziet in aangepaste dienstverlenging en een aanbod van laagdrempelige activiteiten. 

  Informatie en advies (OIP) in de zuidelijke deelgemeente van Kortrijk. U kunt hier terecht met allerhande vragen in verband met onder andere thuiszorg, huisvestiging, tegemoetkomingen en mogelijkheden voor ontspanning. 

  Naast het verstrekken van informatie en advies organiseren wij maandelijks een contactnamiddag voor 80 plussers. Hierbij krijgt u de gelegenheid om samen met leeftijdsgenoten een gezellige namiddag door te brengen, met een kopje koffie en een versnapering. Er is animatie voorzien of een vorm van activiteit. Op deze namiddag krijgt u de kans u bloeddruk, gewicht en pols door de sociaalverpleegkundige te laten meten tijdens de gezondheidsconsultaties. 

  Beweging- en sportactiviteiten op een aangepast tempo. Zo worden er lessen eenvoudige bewegen, aerobic en omnisport georganiseerd. Op vlak van cultuur en vorming beschikken ze over een gevarieerd aanbod. Zo worden er onder andere computerlessen, taallessen en verschillende voorstellingen gegeven of vaak in samenwerking met verenigingen of organisaties aangeboden. 

  De opbouwwerker begeleidt onder andere de seniorenwerkgroep. Dit is een groep actieve senioren die zich inzetten voor het welbevinden van hun leeftijdsgenoten in de gemeente.

  De werkgroep kaart lokale maatschappelijke problemen bij de plaatselijke beleidsvoerders aan. Zo werken ze de laatste jaren rond de mobiliteit, huisvestiging en wegtrekkende dienstverleningen in de gemeente. 

  Tweemaandelijks ontvangt u gratis van de seniorenkrant. Daarin ontdekt u  de nieuwe projecten en activiteiten.


  Politie  

  Zone Vlas - wijkwerking
  tel: 056/27 77 66
  gsm 0498/90 97 66 

  woensdag

  09 - 10 u.

  donderdag

  09 - 10 u.

  1ste zaterdag/ de maand

  08.30 - 10 u.

  Niet in de maand juli/augustus 

  Indien niet te bereiken voor dringende gevallen
  politie Kortrijk: 056/23 96 11 

  • Preventie aanwezigheid in het straatbeeld
  • Signaalfunctie, informatievergaring en - versterking
  • Contact- en doorverwijsfunctie
  • Bemiddelingsfunctie
  • Nazorg
  • De wijkinspecteurs staan ook in voor de controles n.a.v. een woonverandering.

   


  » Reageer (0)
  07-11-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dokters - tandartsen - kine

  Dokters

  Surmont X
  Tombroekstraat 83
  056 22 64 00

  Viaene Francis
  Rollegemkerkstraat 100
  056 21 23 07

  Tandartsen

  DECLERCQ Tom                
  Rollegemplaats 9
  Telefoon: 056 21 50 93
  Fax: 056 21 62 08                   
  Web: http:// tom.declercq.mijntandarts.be

  VERSCHUERE Thierry            
  Schepenhuisstraat 33
  Telefoon: 056 20 14 71          
  Web: http:// thierry.verschuere.mijntandarts.be

  Kinesisten

  Hooghe Nele
  Rollgemkerkstraat

  Lernouldt L
  Begoniapark 1
  056 25 89 50

  Verheecke Vera en Wauthier Vincent
  Aalbeeksestraat 66
  056 21 80 64

  Apotheek

  Apotheek Vierstraete
  Plaats 11  
  Tel: 056/21.76.97 
  Fax: 056/32.35.36    

  Wachtdiensten

  Dokters
  Aalbeke - Bellegem - Rollegem:  056 25 49 59

  Tandartsen

  De tandarts van wacht is te bereiken op het centraal oproepnummer 056 22 06 25. 


  » Reageer (0)
  31-12-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wandeling noordwaarts (9,8 km) 1
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Rollegemkerkstraat nr.1 is nu het parochiehuis en eigendom van de kerkfabriek. Het huis was vroeger een statige onderpastorij met een voortuin afgesloten door een muurtje met een hekken. Onderpastoors werden na het Tweede Vaticaans concilie medepastoor. Onze laatste medepastoor was pater E.H.Lefever die de woning verliet in 2001.In datzelfde jaar nam ook de pastoor ontslag en sindsdien heeft de parochie niet langer een pastoor laat staan een medepastoor. De diaken uit Marke omringd door leken, moet nu zorgen voor het zielenheil. De tijd dat Rollegem bekend was als "Paternosterparochie", ligt al een tijdje achter de rug. Of zou het toch waar geweest zijn dat het de "pot mosterdparochie" was?

  In het parochiehuis kan je terecht voor inlichtingen over kerkaangelegenheden.

  Website van de parochie


  » Reageer (0)
  30-12-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wandeling noordwaarts 9,8 (2)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Links van het huidige parochiehuis zie je de vroegere parochiezaal.
  In opdracht van E.H. Phil.Jac. Bettenof  werd de zaal gebouwd als "provisoire" kerk om de Goddelijke dienst tijdens het herstellen van de oude kerk te kunnen voortzetten.

  » Reageer (0)
  29-12-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.wandeling nr 2
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Het beeld van St.- Antonius Abt herinnert ons aan de vernieuwing van de zaal door de parochie in de jaren 1993.

  Het beeld is een moderne versie, het zou een goede vraag kunnen zijn voor een quiz met de volgende vraag: wat valt je op bij deze St-Antonius abt?

  (Zijn staf, het is niet het gebruikelijke attribuut.)


  » Reageer (0)
  28-12-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wandeling 3
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Het koperblad spreekt voor zich, het was zoals bij de bouw van de kerk de man welke de pluim verdiende is weg gelaten. Geef ere aan wie ze toekomt: “Eerwaarde Heer Adrien De Jaegere Geboren te Brugge op 31/10/1921 en overleden te Rollegem op 6januari 1995. Hij werd te Brugge priester gewijd op 15 juni 1946. Leraar St. Jozefcollege, Izegem. Hij was Econoom en dienstdoende directeur College St-Henri, Commines (1956) Stichter en eerste directeur St.Paulus College, Wevelgem (1958) Directeur College Techniek St-Henri Moeskroen (1962) Diocesaan inspecteur: Bisdom Doornik voor het Techniek onderwijs(1972) Secretaris generaal van het katholiek buitengewoon onderwijs (1976-1988) Tevens was hij Ridder in de Leopoldsorde.”


  » Reageer (0)
  27-12-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wandeling nr.4
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Aan de overzijde zie je nu een “bank”. Vóór de vernieuwing van de dorpskern stond daar het café "Au Barbier” dat later "Het Hof van Commerce" werd.(Gesloopt in 1981)

  De uitbaatster van “Het Hof van Commerce” was ook zaakvoerder van een kolenhandel en haalde ookhet huisvuil op. Bij de opslagplaats van de kolenhandel, bouwde ze nieuw café “De Elckerlyck” Na het overlijden van haar moeder was het de beurt aan de dochter. Samen met haar man breidde zij de zaak uit tot café- hotel een beetje verder in de Rollegemkerkstraat.


  » Reageer (0)
  26-12-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.wandeling nr 5
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Het huis met de nr.5 heeft een prachtig verleden achter de rug. Op 17 februari 1891 schonk Juffrouw Coleta Deveugel haar eigendom aan de kerkfabriek van de Rollegem. Het gebouw moest dienen als kapel. Naast de woning was er een toegangsweg ( in de volksmond “Kloosterweg” ) naar het klooster en aan de andere zijde stond de gemeenteschool.


  Coleta schonk de woning onder volgende voorwaarden:

  • Ten eerste: het gegeven goed zal ten eeuwigen dage uitsluitelijk dienen tot vergaderplaats op zondagen en feestdagen, voor het christelijke en zedelijke onderwijs der jongelingen van beide geslachten.
  • Ten tweede:  het regenwater van het dak zal geleid worden bij middel van goten, langst den zuidoost hoek van het gegeven gebouw, om aldaar, langst de bestaande goot neder te vloeien, en te lossen in ene citern bestaande op de eigendom van de geefster.
  • Ten derden: de twee vensters bestaande in de muur op den oostkant, zullen op eerste verzoek van de geefster op  koste van de kerkfabriek worden dichtgemaakt..
  • Ten vierde: de bestaande vensters in de zuidgevel zullen ten allen tijde mogen blijven bestaan, zelfs vermeerderd, maar mogen niet verleegd worden.
  • Ten vijfde: er mag geen uitgang genomen worden aan de kant van de geefster.

  Het gebouw heeft  echter nooit dienst gedaan als kapel en ook niet als vervangende kerk.


  » Reageer (0)
  25-12-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wandeling nr 6
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Naast de woning was er een toegangsweg (in de volksmond “Kloosterweg”) naar het klooster en aan de andere zijde stond de gemeenteschool.


  » Reageer (0)
  24-12-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wandeling nr 7
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Op de open plek naast de bank en tegenover de school stond vroeger een bakkerij en kruidenierszaak, door de jongens uit die tijd beter gekend als het snoepwinkeltje van Mouton.


  » Reageer (0)
  23-12-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wandeling nr. 8
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De gebouwen van de Gemeenteschool werden op 4 juni 1850 door ene Dame Rosa Decraene aan het armen bestuur bij legaat geschonken. De schoolgebouwen van 1790 voldeden niet meer aan de wettelijke voorschriften. Dankzij het legaat kon men starten met het inrichten van een school voor armen die uitgroeide tot gemeenteschool. In 1989 was de Gemeenteschool opnieuw aan vernieuwing toe. Met de opkomst van het gemengd onderwijs werden de jongens-en  meisjesschool samengevoegd en verhuisden de jongens naar de St-Theresiaschool wat verderop in dezelfde straat. Vanaf 1989 tot 2006 deed het gebouw dienst als bibliotheek en O.C. Binnenkort zal de oude gemeenteschool de plaats moeten ruimen voor bejaardenflats.


  » Reageer (0)
  22-12-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.wandeling nr. 9
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Bij het huis nr. 14 staan we voor het café “St-Eloi” Later een kruidenierswinkel, welke zeer goed bekend stond voor “Lekcrème” bij Georges.


  » Reageer (0)
  21-12-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wandeling nr. 10
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Het nr. 21 hier was een wagenmakerij. In de vijftigerjaren van vorige eeuw (1955/56) werd de wagenmakerij gesloopt, en vervangen door een gesloten woning

  » Reageer (0)
  20-12-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wandeling nr.11
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Tegenover de vroegere wagenmakerij stond ‘een smidse’ en natuurlijk ook een café met de naam “Au Marechal Ferrant” of “Den Hoefsmid”. In de “smidse” woonde Ciska d’Hulst die op wonderlijke wijze genezen werd door de H. Arnoldus. Het waar gebeurde verhaal van Ciska d'Hulst werd vrijgegeven op 17 februari 1858.
  “In het jaar des Heren 1816, werd Francisca d'Hulst, van een schrikkelijke wonde aan haar arm en een soortgelijke wonde aan haar voet op een wonderbare wijze genezen. Siska Smedjes, vertelt als volgt: “Ik had verscheidene breuken aan mijn rechter arm (een hoepel voor een wagenwiel was op haar terecht gekomen). Vier geneesheren: Libbrecht van Aalbeke, Crombeke van Moeskroen, Van Dorpe van Kortrijk en Marant van Bellegem hadden er veel aan gemeesterd. De zwelling en de brand werden alsmaar groter. Libbrecht en Van Dorpe zeiden dat haar arm moest worden verwijderd, of dat ze ging sterven. Mijn biechtvader onderpastoor J.B.Tillieux en afkomstig van Tiegem, raadde mij aan om naar Tiegem te gaan dienen. Ik deed het om te gehoorzamen. Ik verbleef daar vier dagen. Ik keerde zeer bedroefd en geheel terneergeslagen terug naar Rollegem. Mijn biechtvader spoorde mij aan om een groot vertrouwen te stellen in St-Arnoldus. We begonnen een devotie van zes weken. Op het einde van de zesde week voelde ik mij gejaagd en gedwongen om naar Tiegem terug te keren. Aan de fontein van St-Arnoldus, ging ik mijn arm wassen in tegenwoordigheid van wel twintig personen. Nauwelijks vloeide het water op mijn arm of ik zag dat al het rotte vlees en de vuile wonden vanzelf verdwenen. Ik hoorde een grote schreeuw en ik viel in onmacht. Terug tot mij zelf gekomen, aanschouwde ik mijn arm; hij was totaal genezen. Nochtans waren verscheidene beenderen uit hun plaats verschoven zodat mijn hand krom stond en ik mijn kruisteken niet kon maken. Ik kwam aldus naar huis. Men zond mij opnieuw naar Tiegem, alwaar ik in het bijzijn van de onderpastoor, de koster en een misdienaar, voorafgegaan van een gebed, werd aangeraakt aan mijn bovenarm door de relikwie van St-Arnoldus. Op hetzelfde ogenblik voelde ik mijn voorarm zich uitstrekken en al mijn verstuikte beenderen kwamen terug op hun plaats. Sindsdien heb ik noch pijn noch ongemakken gehad aan deze arm en kon ik die gebruiken zoals vroeger. Gedurende de plechtige noveen die uit dankbaarheid gevierd werd, ben ik alle dagen van Rollegem naar Tiegem door regen en wind gegaan. De laatste dag is onderpastoor Tillieux mee gekomen en heeft hij de solemnele mis gezongen. Info over 
  Sint-Arnoldus

  » Reageer (0)
  19-12-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wandeling nr. 12
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Het huis met nr. 54 was  tot in 1958 café "De Sterre”. Was het lokaal van de socialisten, Nu gesloten woning.


  » Reageer (0)


  Films over Rollegem
 • De bevrijding
 • Het boerenleven anno 1946
 • Het wereldrecord wandtabpijt

 • Inhoud blog
 • cafe's te Rollegem
 • kerk en leven
 • cafe's te Rollegem
 • cafe's te Rollegem
 • cafe's te Rollegem
 • Caf'é's te Rollegem
 • Café's te Rollegem
 • cafe's te Rollegem
 • folkloreraad
 • SAMANA
 • okra
 • KWB
 • FEMMA
 • Adem-Tocht
 • doodsprentjes, zuster
 • Toembroek Koerse
 • doodsprentjes, bidprentjes alfabetich (Y)
 • doodsprentjes, bidprentjes alfabetich (w)
 • doodsprentjes, bidprentjes alfabetich (ver)
 • Davidsfonds

  Categorieën
 • 100 jaar oorlog (4)
 • Adem-tocht (1)
 • Café's te Rollegem (7)
 • Davidsfons (1)
 • De parochie Pastoors (16)
 • Fatima (8)
 • Femma (1)
 • Folklore historiek (3)
 • folkloreraad (1)
 • gehuchten (24)
 • gesneuvelden (140)
 • gezinsbond (2)
 • handelaars (24)
 • Harmonie (2)
 • historiek Gezinsbond (1)
 • historiek ziekenzorg (1)
 • Kinderopvang (1)
 • kleiputten (1)
 • koor Crescendo (1)
 • kunst en cultuur (66)
 • KVLV (0)
 • KWB (1)
 • Missiebestuur (1)
 • MPI (1)
 • Neos (1)
 • nieuw (1)
 • nieuw te (3)
 • Nostalgie (23)
 • Okra (1)
 • onderpastoors (10)
 • Oud Rollegem (49)
 • pre Historie (11)
 • Priesters inboorlingen (34)
 • rollegem (36)
 • Rollegem denkt aan zijn missionarissen (18)
 • rollofeesten (1)
 • Rollshausen (10)
 • Rouwprentjes (115)
 • soldaten 14/18 of 40/45 (19)
 • St-Antonius (1)
 • St.-Antoniusfeesten - historie (17)
 • staartje van Antoniuszwijntje (25)
 • Stond in min Gazette (32)
 • straatnamen (9)
 • Tijd van toen (25)
 • Tombroek koerse (2)
 • Toponiemen (272)
 • Tresor jongerentheater (1)
 • veertigdagentijd (1)
 • verdienstelijke persoon (22)
 • winternacht (0)
 • wist u? (9)
 • Ziekenzorg (2)
 • zusters Inboorlingen (4)

 • Mijn favorieten
 • cultuurweb
 • Damesvoetbal Rollegem
 • Basisschool Rollegem
 • De Kindervriend
 • Aid basket Rollegem
 • WTC De Platse
 • NEOS
 • Rollofeesten
 • Seniorenacties Kortrijk Zuid
 • fotosite Chiro Rollegem

  E-mail uw bericht

  Wil je als vereniging activiteiten en nieuwtjes op het blog? Een mailtje volstaat.


 • Harmonie St.-Cecilia
 • Rollegem.be
 • Chiro Tandem
 • Vormelingen

 • Archief per maand
 • 04-2019
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 11-2010
 • 06-2010
 • 12-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 06-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 04-2007
 • 02-2007
 • 11-2006
 • 12-2005
 • 11-2005
 • 10-2005
 • 01-2000
 • 12-1999
 • 11-1999
 • 10-1999
 • 09-1999
 • 08-1999

  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Foto

  pastoors vanaf 1448

  Hespeel Philippens

  1448 tot 1452

  Jan Vande Male

  1453 tot  1454

  Pieter Adams 

  1454 tot 1455

  Jan Bronne

  1455 tot 1458

  Jan Boudin

  1458 tot 1476

  Willem Cordier

  1476 tot 1505 

  Andries Noppe


  Foto

  1505 tot 1541

  Philippus Hespeel

  1541 tot 1547

  Jooris Halsberghe

  1547 tot 1549

  Willem Adyn

  1549 tot 1560

  Pieter de Condé

  1560 tot 1574

  Willem Adyn

  1574 tot 1586

  Pieter De Jonghe

  1586 tot 1597

  Jan Reynkens

  1597 tot 1600

  Adriaan Mulier


  Foto

  van 1600 tot 1606

  Corneel Van Boterberghe

  van 1606 tot 1608

  Jan Longovius of Langenhove

  1608 tot 1613

  Bernard de Crudenaere

  1613 tot 1614

  Hubrecht Saba

  1614 tot 1614

  Jacobus Beert

  1614 tot 1656

  Franciscus Seyse

  1656 tot 1668

  Jacobus Caelewaert

  1668 tot1691

  Joos De Boo

  1691 tot 1700

  Hendrik Commacen

   


  Foto

  1700 tot 1703

  Petrus Franciscus Van Biesbroucq

  1703 tot 1714

  Karel Frans Van Eeckhout

  1714 tot 1743

  J. J. Vande Velde

  1743 tot 1751

  J.B. Wasteels

  1751 tot  1761

  Fac. Jos. Fattrez

  1761tot 1762

  P.P.F. Van Haesendonck

  1762 tot 1772

  Jan Francis Cusenelle

  1772 tot 1801

  Joannes J. Rutgeers.

  Begraven voor de Calvarieberg

  Steen links van het kruis. 

   


  Foto

  Van 1801 tot 1803

  Mullier Pieter Jos

  1803 tot 1808

  Verlinden Jean-Bapt

  1808 tot 1809

  Cardoen Steven Frans Jos.

  1809 tot 1842

  Mullier Pieter Joseph

  1842 tot 1852

  Denijs Karel

  1852 tot 1862

  Missu Karel-Louis

  1862 tot 1867

  Lonneville Francis

  1867 tot 1873

  Lietaert Edward

  1873 tot 1879

  Huys Lodewijk

  1879 tot 1903

   


  Foto

  Phillippus Jacobus Bettenhof

  Begraven aanzijds den calvarieberg

  14 mei 1903

   

   

   


  Foto

  Billiau Rijkaart

  Van 1903 tot 1910

  Hij mocht de kerk

  vermeerderen en

  herstellen


  Foto

  VandeWeghe Camiel

  Van 1910 tot 1925


  Foto

  Lelieur Constant

  Van 1925 tot 1938

  blijft te Rollegem

  tot 15/12/1943 +


  Foto

  Ysebaert André

  van 1938 tot 1960


  Foto

  Stemgee Gustaaf

  Van 1960 tot 1974

  + 12 maart 1982


  Foto

  D'Heygere Odiel

  Van 1974 tot 1983

  + 16/10/1986


  Foto

  Duhem Louis

  Van 1983 tot 1993


  Foto

  De Wulf Willy

  Van 1993 tot 2001

  Salisiaan

  Laatste eigen Pastoor


  Foto

  Volgens E.H. Slosse,

  zou er reeds in 1454

  een kapellaan van

  St-Pieter hier zijn geweest,

  ze waren niet verplicht

  op de parochie te wonen

  F. Cordon 1734/38

  Vansteenbrugge 1738/40

  Helluy P.F. 1743/44

  Vandenbroucke 1744/45

  Roussel P. 1746/47

  Ghesquiere P. 1747/48

  Libbrecht F. 1748/50

  Devos G. 1750/1755

  Ghequiere 2x 1751/61

  Courouble P. 1761/62

  Vissens F. 1762/76

  linneau 1776/83

  Storm E. 1783/85

  Everaert J. 1785 zes weken

  Six F. 1785/89

  Vandenbroucke J. 1789/90

  Mullier P. 1790 1801

  Wierd hier Pastoor

  van 1801 tot 03 en van

  1809 tot 1842


  Foto


  Rollegem op de inventaris van het bouwkundig erfgoed


  dorp  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!