NIEUW: Blog reclamevrij maken?

 

Actueel
Gemeenschapsraad
Nieuwsblad regio

Vers van de pers

Rollo spreekt

Informatie

Het Buurthuis

Kalender

Dokter - Tandarts - Kine
De Lijn
Handelaars
Containerpark

Verenigingen

ACW
Crescendo
Chiro
Historie Folklore
Folkloreraad
Harmonie
Gezinsbond
Gulden Leeftijd
KAV
KVLV
KWB
Landelijke Gilde
NEOS
Okra
Pimpeloentjes
St.-Antoniusfeesten
Toneel Trees
Verbroedering
Ziekenzorg
Parochie

Kerk en leven

Vormsel

Mededeling

Cultuur

Kerkbezoek

Verken Rollegem

Wandelgids
Noord            Kaart  
Zuid              Kaart

Historie

St.-Antonius Abtkerk
St.-Antoniusfeesten
Rond de kerk

Sporthal Weimeersen

Parochiezaal

Basisschool

Varia

Ne Rollo

Rollshausen
Foto
Foto
Foto
Hoofdpunten blog belleman
 • stabroekse roepsteen
 • Historiek van de roepsteen
 • De roepsteen te Rollegem
 • Gemeentelijke bekendmaking in den oude tijd
 • De wieg
  AAA
  Zoeken in blog


  Archief
 • Alle berichten
  Archief per jaar
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2000
 • 1999
  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Laatste commentaren
 • rouwprentjes (Ines Dvid)
      op doodsprentjes, bidprentjes 1935
 • de naam Braekevelt (Van Braeckevelt Jan)
      op doodsprentjes, bidprentjes alfabetich (p)
 • Pierre Joseph Nolf (Morgan VanDerHoeven)
      op doodsprentjes, bidprentjes 1921
 • Dom Demuynck (Degeest Jan)
      op doodsprentjes, bidprentjes
 • Oudstrijders Rollegem (denucé andré)
      op oud rollegem
 • bidprentje Cecile-Mireille-Joseph-Dina Hoornaert (Philippe Dekyvere)
      op doodsprentjes, bidprentjes 1943
 • Onderbouw van de kimpemolen (Philippe Dekyvere)
      op gehuchten
 • prent kerk 1872 (ilse dewitte)
      op Interieur kerk
 • prent kerk 1872 (ilse dewitte)
      op Interieur kerk
 • Armand Carbonné (Kurt Van Camp)
      op gesneuvelden
 • Foto
  Schepenhuisstraat 68
  Foto

  Bellegemseweg ( Roll) nr. 4

  Foto

  Rollegemplaats nr. 5

  Foto
  Klijtbergstraat nr. 4
  Foto
  Rollegemseweg nr. 20
  Foto

  Tombroekstraat 43

  Foto
  Tombroekstraat 45
  Foto
  Tombroekstraat 66
  Foto

  Tombroekstraat 249

  Foto
  Rollegemkerkstraat nr. 7
  Foto

  Rollegemkerkstr. nr. 21

  Foto

  Rollegemkerkstr. nr. 109

  Foto

  Schreiboomstr 104

  Foto

  Schreiboomstr nr.54

  Foto

  Schreiboomstr 53

  Foto

  Schreiboomstraat, 36

  Foto

  Schreiboomstraat, 1

  Foto

  Schreiboomstraat,2

  Foto

  Muynkendoornstraat 125

  Foto

  Lampestraat 113

  Foto

  Muynkendoornstraat 230

  Foto

  Lampestraat 173

  Foto

  Rollegemknokstraat 20

  Foto

  Het hof van Odo

  Walleweg 115

  Foto

  Walotex

  Foto

  Binnenstr nr. 8

  Foto

  Muynkendoornstraat 117

  Foto

  Lanteweg 12

  Foto

  Kwadebrugstraat 171

  Rolleghem en het werelds bestuur

  1146 heerlijkheid die bestond uit een

  monoir(soort kastel) gebouwd op een

  mote rondom in wallen.

  D'Halluins eerste heren van Rolleghem.

  eerste Heer Wulferius D'Halluin

  akte 1202- heerlijkheid kasteel van Kortrijk

  Aangifte te Wevelgem bij kanselier Gerard

  aan Balduin van Ronslo.

  1289 Fressende Vrouwe Van Rolleghem.

  1560 Bezit in handen van Carolus de Croi

  1635 Adrien Desmet Cinsheer van Porte-Ferèe

  (zie geschiedenis van Rolleghem)

  1735 Bezit in handen van Engelbert

         Frederik d' Ennetières

  1768 Pieter-Roger Joinville

          Baljuw(grafsteen aan de sacristie)

  1798 Franse Republiek Rollegem was deel

          van kanton Bellegem

  Joseph Jacquart was voorzitter en

  Constant de Brabander secretaries

   

  Foto

  Het schijnt dat de oude groote hofstede  een overblijfsel dier heerlijkheid is of dezelve vervangt

  Burgemeesters 1799

  of Maire de Rolleghem

  In 1769 werd te Moorsele Constantin France Vandermeersch geboren, hij trad in het huwelijk met Marie Theese Everaert en woonde op de plaatse. Hij bleef burgemeester en wierd lid van den Provincieraad, en stierf in 1849.

  Van 1849 tot 1866

  De zoon Constantin Vandermeersch

  Van 1866 tot 1870

  Joseph Warrot hij gaf onmiddelijk ontslag en August Herbau was dienst doende burgemeester.

  1870 tot 1872

  August Salembier

  1872 tot 1899

  Casimir Herbau

   

  Foto
  Foto

  van 1900 tot 1918

  Herbau Léon

  Foto

  van 1922 tot 1937

  Everaert Eugène

  Foto

  van 1937 tot 1747

  Everaert Maurice

  Foto

  Van 1941 tot 1944

  Tijdens de Duitse bezetting

  Castelain Maurice

  Foto

  Van 1947 tot 1970

  Polydoor Declercq

  Foto

  Van 1970 tot 1976

  Laatste burgemeester

  van onafhankelijk Rollegem

  Gerard Vandenberghe nu

  Nieuw in Kortrijk | Stad Kortrijk

  Rollegem blogt ...

  29-04-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.wist u  Hier stond het eeuwen oude o zo trotse cafe " De Lampe" De trots van Rollegem

  Dat de heer Egied Vanhoonacker, een boek geschreven heeft in 1986, met als titel “Duizend Kortrijkse straten” en dat hij, de toelating heeft gegeven om uit zijn boek gegevens te mogen gebruiken, mits te vermelden dat het uit het boek genomen werd.

  Er bestaat naar het schijnt op facebook iets als zijnde als je van Rollegem bent dan ken je … Die of dat.

  Welnu ik ben geen Rollegemnaar maar ik weet dat

  Het afgebroken café “De lampe” ook in de volksmond “De Lante” genoemd, reeds bestaande was van in de jaren 1600. En inderdaad al snuisteren in het boek van Egied, vind men: Dat dit café gelegen is in de Lampestraat, Van Sint-Anna tot de Tombroekmolenstraat, en in die straat zouden 75 woningen staan met in 1986, 208 bewoners. In 1901 was het de Lerberstraete en in 1628 de strate van den lerberchboom nar leugne. De lerbergboom stond op den hoek van de Lampestraat -Smokkelpotstraat. Echter de meest voorkomende benaming was de Cruepelstraete naar de aloude herberg “den creupelen “. In 1650 was het Chemin allant de Coutraij à la Creupele en in 1762 Creupelstraete. Volgens den Atlas van de buurtwegen van 1864 was het in Rollegem buurtweg 5 of Kreupelstraat, in Marke buurtweg 7 of Kreupelstraat en in Aalbeke buurtweg 9 of Lampestraat, naar de herberg “De Lampe” op de hoek van de Aalbeeksestraat. In Rollegem was vanaf 1900 Lampestraat voor het gedeelte ten zuiden van de Aalbeeksestraat terwijl ten noorden van de Aalbeeksestraat de Kreupelstraat bleef. Van af ca 1930 werd de Kreupelstraat Sint-Annastraat en vanaf 13/3/1981 is de hele straat Lampestraat aldus Vanhoonacker.

  Deze straat is een grensstraat voor Rollegem, Marke en Aalbeke, en heeft een lengte van 3,5 km. Deze weg was in de 18de eeuw een aardeweg welke deel uitmaakte van de weg Kortrijk-Roubaix. In 1959 werd het een betonnen wegdek, vooraf gegaan door een grintweg. De brug over de A 17 dateert van 1980.

  Er zou nog een oude en een Nieuwe Lante zijn geweest. Lante komt van lampte en betekent “Lamp”

  Gelegen aan de grens tussen Rollegem-Aalbeke-Marke langs de Aalbeeksestraat, is het voornaamste huis de herberg “De Lampe” Naar het schijnt was vroeger dit huis altijd verlicht. Het diende tot verlichting van de smokkelaars, daar hier is juist de grensstreek(douaniers) (bron instituut voor onthaal en public relations)

  En nu sinds het begin 2016 is het café met de grond gelijk gemaakt. Wat in de plaats komt zullen we later wel zien.  Categorie:wist u?
  » Reageer (0)
  25-04-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.toponiemen

  E. Openbare orde en rust, gedoogbeleid

  1250. Stukken betreffende aanvragen voor het houden van manifestaties, 1954-1974. 1 omslag

  1251. Reglement op de drankhuizen, vergader-, dans- en speelzalen, 1884. 1 stuk

  1252. Stukken betreffende verbod op het houden van stoeten, paramilitaire manifestaties, meetings, 1929-1937. 1 omslag

  1253. Stukken betreffende toelatingen voor wielerwedstrijden, 1933-1954. 1 omslag

  1254. Stukken betreffende loterijen, tombola's en omhalingen, 1933-1941. 1 omslag

  1255. Stukken betreffende wapendracht, 1933-1934. 1 omslag

  1256. Stukken betreffende verbod tot lossen van duiven tijdens de prijsvluchten, 1935. 2 stukken

  1257. Beteugeling van openbare dronkenschap, 1940. 2 stukken

  N.B. Lijst van herbergen.

  1258. Stukken betreffende prostitutie, 1940-1944. 1 omslag

  1259. Stukken betreffende toelating voor het uitwerpen van prospectussen, 1948. 2 stukken

  1260. Bevelen voor de handhaving van de openbare orde, 1948-1949. 2 stukken

  N.B. Burgemeester.

  1261. Reglementering betreffende de verhuur van logeerkamers door particulieren, 1958. 1 omslag

  1262. Stukken betreffende aanvragen tot het plaatsen van uithangborden en lichtreclames, 1962-1971. 1 omslag

  F. Vreemdelingen

  1263. Briefwisseling betreffende vreemdelingen, 1946-1962. 1 omslag

  1264. Stukken betreffende bijzonder register van de vreemdelingen, 1926. 1 omslag

  G. Landelijke politie

  1265. Dossier van veldwachter A. Moreau, 1916-1919. 1 omslag

  1266. Dossier van veldwachter Lesaffre, 1942-1946. 1 omslag

  1267. Dossier J. Wyckaert, 1942-1943. 1 omslag

  1268. Dossier van tijdelijke veldwachter A. Vangheluwe, 1946-1947. 1 omslag

  1269. Dossier van veldwachter G. Defoort, 1947-1948. 1 omslag

  1270. Dossier van veldwachter A. Vermote, 1949-1976. 1 omslag

  1271-1272. Registers van de veldwachter, 1948-1961. 2 pakken

  N.B. Zakboeken.

  1271. 1948-1953.

  1272. 1954-1961.

  1273-1275. Briefwisseling van de veldwachter, 1942-1972. 3 omslagen

  1273. 1942-1957.

  1274. 1958-1965.

  1275. 1966-1972.

  1276. Stukken betreffende register van de briefwisseling, 1966-1971. 1 omslag

  1277. Stukken betreffende de jachtwachter, 1941-1950. 1 omslag


  Categorie:Toponiemen
  » Reageer (0)
  18-04-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Toponiemen

  B. Verkeer

  1219. Stukken betreffende het verkeer, 1931-1967. 1 omslag

  1220. Stukken betreffende wegwijzers, 1940. 1 omslag

  1221. Stukken betreffende aanvragen van een rijbewijs, 1967. 1 omslag

  N.B. Modellen B.

  1222. Stukken betreffende aanvragen van een leervergunning, 1967-1971. 1 omslag

  1223. Stukken betreffende toezicht en bezuiniging op motor- en ander brandstoffen, 1955-1965. 1omslag;

  C. Pro-justitia's, processen-verbaal

  1224. Processen-verbaal, 1941. 1 omslag

  N.B. Door Duitsers.

  1225-1229. Processen-verbaal, pro-justitia’s 1942-1974. 5 omslagen

  1225. 1942-1955.

  1226. 1956-1962.

  1227. 1963-1967.

  1228. 1968-1970.

  1229. 1971-1974.

  1230. Repertorium van processen-verbaal, s.d. 1 deel

  D. Gerecht

  1231-1232. Omzendbrieven van het parket, 1918-1966. 3 omslagen

  1231. 1918-1949.

  1232. 1949-1963.

  1233. 1963-1966.

  1234. Briefwisseling met de procureur, 1942-1954. 1 omslag

  1235. Briefwisseling met het vredegerecht, 1946-1952. 1 omslag

  1236. Briefwisseling met de kinderrechter, 1947-1948. 1 omslag

  1237. Dossiers dossiers van veroordeelden, 1945-1950. 1 omslag

  1238-1244. Registers van veroordelingen, 1825-1952. 7 delen

  1238. 1825-1912.

  1239. 1878-1906.

  1240. 1912-1942.

  1241. 1942-1945.

  1242. 1945-1948.

  1243. 1949-1950.

  1244. 1949-1952.

  1245. Staten van veroordelingen, 1919-1935. 1 omslag

  1246. Stukken betreffende maandelijkse afbetalingen van geldboeten, 1957. 3 stukken

  1247. Verzoekschriften om genade of strafvermindering, 1938-1949. 1 omslag

  1248. Stukken betreffende eerherstel van P. Carette, 1947. 1 omslag

  1249. Register van deurwaardersakten, 1957-1976. 1 deel

  N.B. Ontvangen bij afwezigheid van de belanghebbenden,


  Categorie:Toponiemen
  » Reageer (0)
  12-04-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Toponiemen

  B. Verkiezingen van de Werkrechtersraad en de Rechtbank van Koophandel

  1191-1192. Lijsten van de werknemers en de bedienden voor de verkiezingen van de werkrechtersraad, 1914-1923. 2 delen

  1191. 1914-1917.

  1192. 1920-1923.

  N.B. 3 exemplaren.

  1193-1194. Lijsten van de werkgevers voor de verkiezingen van de werkrechtersraad, 1914-1923. 2 delen

  1193. 1914-1917.

  1194. 1920-1923.

  1195. Stukken betreffende herziening van de kiezerslijsten voor de verkiezingen van de werkrechtersraad, 1927. 1 omslag

  1196. Lijst van de kiezers voor de Koophandelsrechtbank, 1931. 1 deel

  1197. Lijst van de mannelijke kiezers voor de Koophandelsrechtbank, 1932-1938. 1 deel

  1198. Lijst van de vrouwelijke kiezers voor de Koophandelsrechtbank, 1932-1938. 1 deel

  1199. Lijst van de kiezers voor de Koophandelsbank, 1937-1941. 1 deel

  N.B. 5 exemplaren.

  1200. Stukken betreffende verkiezingen voor de Koophandelsrechtbank, 1931-1966. 1 omslag

  C. Lijst van de gezworenen

  1201. Stukken betreffende vorming en herziening van de lijst van de gezworenen, 1932-1964. 1 omslag

  Hoofdstuk XIV. Politie, brandweer

  A. Politie

  1202. Stukken betreffende samenwerking op gemeentelijk vlak, 1954. 1 omslag

  1203. Briefwisseling met het politiecommissariaat, 1947. 4 stukken

  1204. Reglement van politie, 1941-1967. 1 omslag

  1205-1218. “Gewestelijke signalementblad”, 1963-1976. 14 omslagen

  1205. 1963.

  1206. 1964-1965.

  1207. 1966.

  1208. 1967.

  1209. 1968.

  1210. 1969.

  1211. 1970.

  1212. 1971.

  1213. 1972.

  1214. 1973.

  1215. 1974.

  1216. 1975, 2de semester.

  1217. 1976, 1ste semester.

  1218. 1976, 2de semester.


  Categorie:rollegem
  » Reageer (0)
  04-04-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.toponiemen

  Hoofdstuk XIII. Verkiezingen

  A. Parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen

  1117. Lijsten van de kiezers voor de parlements- en provinciale verkiezingen, 1861-1869. 1 omslag

  1118. Lijsten van de kiezers voor de gemeenteraadsverkiezingen, 1861-1869. 1 omslag

  1119. Lijsten van de kiezers voor de parlements-, de provincieraads- en de gemeenteraadsverkiezingen, 1872-1876. 1 omslag

  1120. Lijsten van de cijnsgerechtigde en bekwaamheidsgerechtigde kiezers, 1885-1890. 1 omslag

  1121-1122. Registers met algemene kiezerslijst, 1892-1894. 2 delen

  1121. 1892-1893.

  1122. 1893-1894.

  1123. Lijst van de kiezers van de gemeenteraad, 1895-1896. 1 deel

  N.B. 3 exemplaren.

  1124-1126. Lijsten van de parlements-, provincieraads- en gemeenteraadskiezers, 1896-1901. 3 delen

  1124. 1896-1897.

  1125. 1899-1900.

  1126. 1900-1901.

  1127. Lijst van de vrouwelijke parlementskiezers, 1921-1922. 1 deel

  1128. Lijst van de kiezers voor de wetgevende kamers, de provincie- en de gemeenteraad, 1926-1927. 1 deel

  1129-1130. Registers met aanvullende kiezerslijsten, 1927-1929. 2 delen

  1129. 1927-1928.

  1130. 1928-1929.

  N.B. 2 exemplaren

  1131. Lijst van de kiezers voor de wetgevende kamers, de provincie- en de gemeenteraad, 1928-1929. 1 deel

  1132. Lijst van de vrouwelijke gemeenteraadskiezers, 1932-1933. 1 deel

  1133-1134. Lijsten van de mannelijke parlements-, provincieraad- en gemeenteraadkiezers, 1933-1940. 2 delen

  1133. 1933-1935.

  N.B. 2 exemplaren.

  1134. 1938-1940.

  N.B. 3 exemplaren.

  1135-1136. Lijst van de vrouwelijke gemeenteraadskiezers, 1938-1952. 2 delen

  1135. 1938-1944.

  N.B. 3 exemplaren

  1136. 1946-1952.

  1137-1139. Lijst van de parlements- en gemeenteraadskiezers, 1952-1958. 3 delen

  1137. 1952-1954.

  1138. 1954-1956.

  1139. 1956-1958.

  1140-1149. Lijsten van de parlements-, provincie- en gemeenteraadskiezers, 1958-1978. 10 delen

  1140. 1958-1960.

  1141. 1960-1962.

  1142. 1962-1964.

  N.B. 2 exemplaren

  1143. 1964-1966.

  1144. 1966-1968.

  1145. 1969-1971.

  1146. 1970-1972.

  1147. 1972-1974.

  1148. 1974-1976.

  1149. 1976-1978.

  1150. Register van kiesaanvragen, 1899-1951. 1 deel

  1151-1154. Stukken betreffende de samenstelling van de kiezerslijsten, 1861-1886. 4 omslagen

  1151. 1861-1864.

  1152. 1866.

  1153. 1972-1973.

  1154. 1886.

  1155-1156. Stukken betreffende herziening van de kiezerslijsten, 1932-1975.

  1155. 1932.

  1156. 1949-1975.

  1157. Stukken betreffende aanvragen tot het bekomen van kiezerslijsten, 1963-1976. 1 omslag

  1158-1163.Stukken betreffende kiezers, 1920-1975. 6 omslagen

  N.B. Steekkaarten.

  1158. 1920-1940.

  1159. 1948.

  1160. 1948 (vanaf).

  1161. 1975 (A-L).

  1162. 1975 (L-V).

  1163. 1975 (V-Z en speciale gevallen).

  1164-1172. Gemeenteraadsverkiezingen, 1869-1976. 9 omslagen

  1164. 1869.

  1165. 1875.

  1166. 1884.

  1167. 1946.

  1168. 1952.

  1169. 1958.

  1170. 1964.

  1171. 1970.

  1172. 1976.

  1173-1175. Bewijzen van ontvangst van oproepingsbrieven voor de gemeenteraadsverkiezingen, 1938-1970. 3 delen

  1173. 1938.

  1174. 1958.

  1175. 1970.

  1176-1184. Stukken betreffende parlements- en provincieraadsverkiezingen, 1876-1977. 9 omslagen

  1176. 1876.

  1177. 1949.

  1178. 1954.

  1179. 1958.

  1180. 1961.

  1181. 1965.

  1182. 1968.

  1183. 1971.

  1184. 1977.

  1185-1188. Bewijzen van ontvangst en oproepingsbrieven voor de parlements- en provincieraadsverkiezingen, 1965-1974. 4 omslagen

  1185. 1965.

  1186. 1968.

  1187. 1971.

  1188. 1974.

  1189. Stukken betreffende niet-afgeleverde oproepingsbrieven, 1971. 1 omslag

  1190. Stukken betreffende colksraadpleging omtrent de Koningskwestie, 1950. 1 omslag


  Categorie:rollegem
  » Reageer (0)


  Films over Rollegem
 • De bevrijding
 • Het boerenleven anno 1946
 • Het wereldrecord wandtabpijt

 • Inhoud blog
 • cafe's te Rollegem
 • wist u ?
 • kerk en leven
 • cafe's te Rollegem
 • cafe's te Rollegem
 • cafe's te Rollegem
 • cafe's te Rollegem
 • FEMMA
 • KWB
 • okra
 • SAMANA
 • Adem-Tocht
 • folkloreraad
 • cafe's te Rollegem
 • cafe's te Rollegem
 • schoolfeest
 • cafe's te Rollegem
 • cafe's te Rollegem
 • cafe's te Rollegem
 • cafe's te Rollegem

  Categorieën
 • 100 jaar oorlog (4)
 • Adem-tocht (1)
 • Café's te Rollegem (16)
 • Davidsfons (1)
 • De parochie Pastoors (16)
 • Fatima (8)
 • Femma (1)
 • Folklore historiek (3)
 • folkloreraad (1)
 • gehuchten (24)
 • gesneuvelden (141)
 • gezinsbond (1)
 • handelaars (24)
 • Harmonie (2)
 • historiek Gezinsbond (1)
 • historiek ziekenzorg (1)
 • Kinderopvang (1)
 • kleiputten (1)
 • koor Crescendo (1)
 • kunst en cultuur (66)
 • KVLV (0)
 • KWB (1)
 • Missiebestuur (1)
 • MPI (1)
 • Neos (1)
 • nieuw (1)
 • nieuw te (3)
 • Nostalgie (23)
 • Okra (1)
 • onderpastoors (10)
 • Oud Rollegem (49)
 • pre Historie (11)
 • Priesters inboorlingen (34)
 • rollegem (34)
 • Rollegem denkt aan zijn missionarissen (18)
 • rollofeesten (1)
 • Rollshausen (10)
 • Rouwprentjes (115)
 • soldaten 14/18 of 40/45 (19)
 • St-Antonius (1)
 • St.-Antoniusfeesten - historie (17)
 • staartje van Antoniuszwijntje (25)
 • Stond in min Gazette (32)
 • straatnamen (9)
 • Tijd van toen (25)
 • Tombroek koerse (1)
 • Toponiemen (272)
 • Tresor jongerentheater (1)
 • veertigdagentijd (1)
 • verdienstelijke persoon (22)
 • winternacht (0)
 • wist u? (10)
 • Ziekenzorg (2)
 • zusters Inboorlingen (4)

 • Mijn favorieten
 • cultuurweb
 • Damesvoetbal Rollegem
 • Basisschool Rollegem
 • De Kindervriend
 • Aid basket Rollegem
 • WTC De Platse
 • NEOS
 • Rollofeesten
 • Seniorenacties Kortrijk Zuid
 • fotosite Chiro Rollegem

  E-mail uw bericht

  Wil je als vereniging activiteiten en nieuwtjes op het blog? Een mailtje volstaat.


 • Harmonie St.-Cecilia
 • Rollegem.be
 • Chiro Tandem
 • Vormelingen

 • Archief per maand
 • 05-2019
 • 04-2019
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 11-2010
 • 06-2010
 • 12-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 06-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 04-2007
 • 02-2007
 • 11-2006
 • 12-2005
 • 11-2005
 • 10-2005
 • 01-2000
 • 12-1999
 • 11-1999
 • 10-1999
 • 09-1999
 • 08-1999

  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Foto

  pastoors vanaf 1448

  Hespeel Philippens

  1448 tot 1452

  Jan Vande Male

  1453 tot  1454

  Pieter Adams 

  1454 tot 1455

  Jan Bronne

  1455 tot 1458

  Jan Boudin

  1458 tot 1476

  Willem Cordier

  1476 tot 1505 

  Andries Noppe


  Foto

  1505 tot 1541

  Philippus Hespeel

  1541 tot 1547

  Jooris Halsberghe

  1547 tot 1549

  Willem Adyn

  1549 tot 1560

  Pieter de Condé

  1560 tot 1574

  Willem Adyn

  1574 tot 1586

  Pieter De Jonghe

  1586 tot 1597

  Jan Reynkens

  1597 tot 1600

  Adriaan Mulier


  Foto

  van 1600 tot 1606

  Corneel Van Boterberghe

  van 1606 tot 1608

  Jan Longovius of Langenhove

  1608 tot 1613

  Bernard de Crudenaere

  1613 tot 1614

  Hubrecht Saba

  1614 tot 1614

  Jacobus Beert

  1614 tot 1656

  Franciscus Seyse

  1656 tot 1668

  Jacobus Caelewaert

  1668 tot1691

  Joos De Boo

  1691 tot 1700

  Hendrik Commacen

   


  Foto

  1700 tot 1703

  Petrus Franciscus Van Biesbroucq

  1703 tot 1714

  Karel Frans Van Eeckhout

  1714 tot 1743

  J. J. Vande Velde

  1743 tot 1751

  J.B. Wasteels

  1751 tot  1761

  Fac. Jos. Fattrez

  1761tot 1762

  P.P.F. Van Haesendonck

  1762 tot 1772

  Jan Francis Cusenelle

  1772 tot 1801

  Joannes J. Rutgeers.

  Begraven voor de Calvarieberg

  Steen links van het kruis. 

   


  Foto

  Van 1801 tot 1803

  Mullier Pieter Jos

  1803 tot 1808

  Verlinden Jean-Bapt

  1808 tot 1809

  Cardoen Steven Frans Jos.

  1809 tot 1842

  Mullier Pieter Joseph

  1842 tot 1852

  Denijs Karel

  1852 tot 1862

  Missu Karel-Louis

  1862 tot 1867

  Lonneville Francis

  1867 tot 1873

  Lietaert Edward

  1873 tot 1879

  Huys Lodewijk

  1879 tot 1903

   


  Foto

  Phillippus Jacobus Bettenhof

  Begraven aanzijds den calvarieberg

  14 mei 1903

   

   

   


  Foto

  Billiau Rijkaart

  Van 1903 tot 1910

  Hij mocht de kerk

  vermeerderen en

  herstellen


  Foto

  VandeWeghe Camiel

  Van 1910 tot 1925


  Foto

  Lelieur Constant

  Van 1925 tot 1938

  blijft te Rollegem

  tot 15/12/1943 +


  Foto

  Ysebaert André

  van 1938 tot 1960


  Foto

  Stemgee Gustaaf

  Van 1960 tot 1974

  + 12 maart 1982


  Foto

  D'Heygere Odiel

  Van 1974 tot 1983

  + 16/10/1986


  Foto

  Duhem Louis

  Van 1983 tot 1993


  Foto

  De Wulf Willy

  Van 1993 tot 2001

  Salisiaan

  Laatste eigen Pastoor


  Foto

  Volgens E.H. Slosse,

  zou er reeds in 1454

  een kapellaan van

  St-Pieter hier zijn geweest,

  ze waren niet verplicht

  op de parochie te wonen

  F. Cordon 1734/38

  Vansteenbrugge 1738/40

  Helluy P.F. 1743/44

  Vandenbroucke 1744/45

  Roussel P. 1746/47

  Ghesquiere P. 1747/48

  Libbrecht F. 1748/50

  Devos G. 1750/1755

  Ghequiere 2x 1751/61

  Courouble P. 1761/62

  Vissens F. 1762/76

  linneau 1776/83

  Storm E. 1783/85

  Everaert J. 1785 zes weken

  Six F. 1785/89

  Vandenbroucke J. 1789/90

  Mullier P. 1790 1801

  Wierd hier Pastoor

  van 1801 tot 03 en van

  1809 tot 1842


  Foto


  Rollegem op de inventaris van het bouwkundig erfgoed


  dorp  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!