NIEUW: Blog reclamevrij maken?

 

Actueel
Gemeenschapsraad
Nieuwsblad regio

Vers van de pers

Rollo spreekt

Informatie

Het Buurthuis

Kalender

Dokter - Tandarts - Kine
De Lijn
Handelaars
Containerpark

Verenigingen

ACW
Crescendo
Chiro
Historie Folklore
Folkloreraad
Harmonie
Gezinsbond
Gulden Leeftijd
KAV
KVLV
KWB
Landelijke Gilde
NEOS
Okra
Pimpeloentjes
St.-Antoniusfeesten
Toneel Trees
Verbroedering
Ziekenzorg
Parochie

Kerk en leven

Vormsel

Mededeling

Cultuur

Kerkbezoek

Verken Rollegem

Wandelgids
Noord            Kaart  
Zuid              Kaart

Historie

St.-Antonius Abtkerk
St.-Antoniusfeesten
Rond de kerk

Sporthal Weimeersen

Parochiezaal

Basisschool

Varia

Ne Rollo

Rollshausen
Foto
Foto
Foto
Hoofdpunten blog belleman
 • stabroekse roepsteen
 • Historiek van de roepsteen
 • De roepsteen te Rollegem
 • Gemeentelijke bekendmaking in den oude tijd
 • De wieg
  AAA
  Zoeken in blog


  Archief
 • Alle berichten
  Archief per jaar
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2000
 • 1999
  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Laatste commentaren
 • de naam Braekevelt (Van Braeckevelt Jan)
      op doodsprentjes, bidprentjes alfabetich (p)
 • Pierre Joseph Nolf (Morgan VanDerHoeven)
      op doodsprentjes, bidprentjes 1921
 • Dom Demuynck (Degeest Jan)
      op doodsprentjes, bidprentjes
 • Oudstrijders Rollegem (denucé andré)
      op oud rollegem
 • bidprentje Cecile-Mireille-Joseph-Dina Hoornaert (Philippe Dekyvere)
      op doodsprentjes, bidprentjes 1943
 • Onderbouw van de kimpemolen (Philippe Dekyvere)
      op gehuchten
 • prent kerk 1872 (ilse dewitte)
      op Interieur kerk
 • prent kerk 1872 (ilse dewitte)
      op Interieur kerk
 • Armand Carbonné (Kurt Van Camp)
      op gesneuvelden
 • Rollegem wordt door zijn bewoners geliefd (alfacinha)
      op stond in min gazette
 • Foto
  Schepenhuisstraat 68
  Foto

  Bellegemseweg ( Roll) nr. 4

  Foto

  Rollegemplaats nr. 5

  Foto
  Klijtbergstraat nr. 4
  Foto
  Rollegemseweg nr. 20
  Foto

  Tombroekstraat 43

  Foto
  Tombroekstraat 45
  Foto
  Tombroekstraat 66
  Foto

  Tombroekstraat 249

  Foto
  Rollegemkerkstraat nr. 7
  Foto

  Rollegemkerkstr. nr. 21

  Foto

  Rollegemkerkstr. nr. 109

  Foto

  Schreiboomstr 104

  Foto

  Schreiboomstr nr.54

  Foto

  Schreiboomstr 53

  Foto

  Schreiboomstraat, 36

  Foto

  Schreiboomstraat, 1

  Foto

  Schreiboomstraat,2

  Foto

  Muynkendoornstraat 125

  Foto

  Lampestraat 113

  Foto

  Muynkendoornstraat 230

  Foto

  Lampestraat 173

  Foto

  Rollegemknokstraat 20

  Foto

  Het hof van Odo

  Walleweg 115

  Foto

  Walotex

  Foto

  Binnenstr nr. 8

  Foto

  Muynkendoornstraat 117

  Foto

  Lanteweg 12

  Foto

  Kwadebrugstraat 171

  Rolleghem en het werelds bestuur

  1146 heerlijkheid die bestond uit een

  monoir(soort kastel) gebouwd op een

  mote rondom in wallen.

  D'Halluins eerste heren van Rolleghem.

  eerste Heer Wulferius D'Halluin

  akte 1202- heerlijkheid kasteel van Kortrijk

  Aangifte te Wevelgem bij kanselier Gerard

  aan Balduin van Ronslo.

  1289 Fressende Vrouwe Van Rolleghem.

  1560 Bezit in handen van Carolus de Croi

  1635 Adrien Desmet Cinsheer van Porte-Ferèe

  (zie geschiedenis van Rolleghem)

  1735 Bezit in handen van Engelbert

         Frederik d' Ennetières

  1768 Pieter-Roger Joinville

          Baljuw(grafsteen aan de sacristie)

  1798 Franse Republiek Rollegem was deel

          van kanton Bellegem

  Joseph Jacquart was voorzitter en

  Constant de Brabander secretaries

   

  Foto

  Het schijnt dat de oude groote hofstede  een overblijfsel dier heerlijkheid is of dezelve vervangt

  Burgemeesters 1799

  of Maire de Rolleghem

  In 1769 werd te Moorsele Constantin France Vandermeersch geboren, hij trad in het huwelijk met Marie Theese Everaert en woonde op de plaatse. Hij bleef burgemeester en wierd lid van den Provincieraad, en stierf in 1849.

  Van 1849 tot 1866

  De zoon Constantin Vandermeersch

  Van 1866 tot 1870

  Joseph Warrot hij gaf onmiddelijk ontslag en August Herbau was dienst doende burgemeester.

  1870 tot 1872

  August Salembier

  1872 tot 1899

  Casimir Herbau

   

  Foto
  Foto

  van 1900 tot 1918

  Herbau Léon

  Foto

  van 1922 tot 1937

  Everaert Eugène

  Foto

  van 1937 tot 1747

  Everaert Maurice

  Foto

  Van 1941 tot 1944

  Tijdens de Duitse bezetting

  Castelain Maurice

  Foto

  Van 1947 tot 1970

  Polydoor Declercq

  Foto

  Van 1970 tot 1976

  Laatste burgemeester

  van onafhankelijk Rollegem

  Gerard Vandenberghe nu

  Nieuw in Kortrijk | Stad Kortrijk

  Rollegem blogt ...

  25-01-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.toponiemen

   C. Kerkhof

   

  966. Stuk betreffende prijsberekening voor het plaatsen van een ijzeren afsluiting rond het kerkhof, 1950. 1 stuk

  967. Stukken betreffende onderhoud, reglementering en lijst van kerkhofvergunningen, 1962-1966. 1 omslag

  968. Stukken betreffende afschaffing van het kerkhof rond de kerk, 1962-1969. 1 omslag

  969. Stukken betreffende aanleg van een nieuw gemeentelijk kerkhof, 1963-1970. 1 omslag

  N.B. Met plannen.

  970. Stukken betreffende aanleg van een nieuw gemeentelijk kerkhof, 1963-1964. 1 omslag

   

  D. Riolering, waterleiding, waterlopen

  N.B. Voor rioleringswerken zie wegenis.

  971. Briefwisseling betreffende het rioolnet, 1965. 1 omslag

  972. Stukken betreffende algemeen rioleringsplan, 1971. 2 stukken

  N.B. Met plan.

  973. Briefwisseling betreffende de waterleiding, 1941. 4 stukken

  974. Stukken betreffende de waterleiding, 1963-1976. 1 omslag

  N.B. Met plannen.

  975. Stukken betreffende onbevaarbare waterlopen, 1882. 1 omslag

  N.B. Met plannen; ontbreekt! Zie RA Kortrijk, Kaarten en plattegronden, 687.

  976-977. Stukken betreffende onbevaarbare waterlopen, 1877-1971. 2 omslagen

  976. 1877-1883.

  977. 1951-1971.

  978. Stukken betreffende werken aan beken en sloten, 1939-1949. 1 omslag

  N.B. Loonstaten.

  979. Stukken betreffende onderhoudswerken aan onbevaarbare waterlopen, 1955-1977. 1 omslag

  N.B. Met plannen.

  980. Tabel van de niet-bevaarbare noch vlotbare waterlopen, 1877.   1 deel

  981. Rollen van de verdeling van de uitgaven voor onderhouds- en herstellingswerken aan waterlopen, 1898-1899, 1905, 1911, 1921. 5 delen

  982. Omzendbrieven betreffende de sanering van het Gavergebied, 1962-1964. 1 omslag


  Categorie:Toponiemen
  » Reageer (1)
  22-01-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.St-Antonius

  In 311, slechts 6 jaar nadat Antonius de eenzaamheid vaarwel had gezegd om zich aan zijn volgelingen te wijden barste de kerkvervolging los in Alexandrië. Tijdens de regering van de Romeinse keizer Maximinius, de Romeinse soldaten hielden een klopjacht op de christen.

  Uit het werk van Vermeulen zien we dat het tijdens de kerkvervolging van Diocletiaan was.

  Sinds 286 was er een samenwerking tussen Maximius en Diocletiaan. Uit die samen werking groeide wat door de Christenen: “ Het tijdperk van de martelaren” geheten werd.(303-311)

  Het Thebaans-Romeinse legioen bestaande uit Koptische soldaten, weigerde deel te nemen aan de vervolging van hun christelijke landgenoten. Op bevel van de keizer werden deze diensweigeraars allemaal uitgeroeid. Het Romeinse leger zette hun vervolgingswaanzin alleen verder. Onbevreesd, getooid in zijn monnikenkleed trok Antonius er zijn broeders bezoeken die gevangen zaten of veroordeeld tot arbeid in de mijnen en niemand durfde het aan hem kwaad te doen of te hinderen. Hij toonde aan iedereen zijn vurigheid voor het christelijk geloof. Het martelarenschap zat er niet in voor hem.

  Petrus, de patriarch van Alexandrië, was de laatste die stierf als martelaar op 24 november 311.

  Het jaar daarop was de kerkvervolging, gestopt en keerde onze Heilige terug naar zijn kloostergemeenschap. Eenmaal nog keerde hij terug naar Alexandrië, in 351 om de H. Athanasius bij te staan in de strijd tegen de Arianen, die al veroordeeld waren door het concilie van Nicea in 325. De H. Athanasius (295-373) sedert 328 bisschop van Alexandrië, kwam soms op bezoek bij de kluizenaars. Hij was ten zeerste verwonderd over de levenswijze van de heilige mannen, over hun ascetisch leven van strenge vroomheid.

  Wanneer Antonius de streek verliet was het om “buitenkloosters te stichten:” Zo ontstonden nieuwe nederzettingen in Arsinoë, Babylonië in Aphrodita. Het getal kluizenaars in die kloosters groeide steeds aan en bereikte op zeker ogenblik enkele duizenden. Ze baden, vasten, lazen de Bijbel waakten zongen psalmen, en woonden in afzondering in rotsspleten in navolging van hun vader Antonius.

  En zo besloot Antonius op zeker dag meer naar het zuiden te trekken, dieper de woestijn in.

  Aan de over van de Nijl wachtte hij op een schip dat hem zuidwaarts zou brengen. Terwijl hij daar stond kwam een karvaan met Arabische kooplieden voorbij en deze trokken oostwaarts richting dode zee, en hij sloot zich daarbij aan. Aan den berg Colzinus gekomen op zo’n 25 km van de Rode zee stapte hij van zijn kameel en zocht een geschikte plek om er te verblijven. Ook hier ging hij zich verstoppen om door niemand lastig gevallen te worden, doch na korte tijd vonden zijn discipelen hem opnieuw daar ze wisten dat hij allen spleten en spelonken opzocht. Ze bezorgen hem brood, olijven, bonen en olijfolie. Hij wilde hen niet tot last zijn en vroeg om hem een spade, een bijl en allerlei zaden. Nu kon hij spitten en zaaien en de oogst bracht genoeg op om voor zich zelf te zorgen. Zo was hij niemand tot last.

  Doch de dieren kwamen regelmatig zijn groetentuin vertrappelen, en zo verteld de legende: “ Antonius sprak tot de dieren:” Ik heb jullie geen schade berokken. Ga heen en kom hier nooit meer terug!” En ze bleven weg. “Gehoorzaamheid en onthouding temmen wilde dieren!”Dit is een van zijn spreuken. Hij deed ook aan handenarbeid, zoals manden en matten vlechten.

  Hij bezocht ook zijn kloosters, en overal werd hij met eerbied en ontzag ontvangen. Bij gelegenheid bezocht hij zijn vergrijsde zuster welke intussen overste was geworden van een maagdenklooster. Zij was begiftigd met een grote wilskracht, was zachtmoedig, innemend en opgeruimd van aard, ruimdenkend en moedig. Wellicht moet ze uit het zelfde hout gesneden geweest zijn aldus onze schrijver.

  Zijn leerlingen wilden dichter bij den ouder worden abt komen wonen, uiteindelijk kregen er twee de toestemming om hem regelmatig te komen bezoek op de berg Colzinus, deze heeft thans de naam de berg van den H.Antonius te Deir Mâr Antonius, waar nog steeds een klooster staat. De leerlingen bouwden dicht bij een klooster te Pisper aan de Nijl nu Dar-el-Memum.


  Categorie:St.-Antoniusfeesten - historie
  » Reageer (1)
  18-01-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.toponiemen

  VIII. Openbare werken

  A. Stedebouw, B.P.A.’s

  895. Stukken betreffende documentatie en onderichtingen over stedebouw en ruimtelijke ordening, 1970-1971. 1 omslag

  896. Stukken betreffende gewestplan Kortrijk, 1970-1976. 1 omslag

  N.B. Met plannen.

  897. Stukken betreffende B.P.A. nummer 1. "Centrum", 1957-1966. 1 omslag

  N.B. Met plannen.

  898. Stukken betreffende aankopen en onteigeningen van gronden voor de verwezenlijking van B.P.A. nummer 1 “Centrum”, 1958-1965. 1 omslag

  N.B. Met plannen.

  899. Stukken betreffende aankopen en onteigeningen van huizen voor de verwezenlijking van B.P.A. nummer 1, 1960-1974. 1 omslag

  N.B. Met plannen.

  900. Stukken betreffende B.P.A. nummer 2, "Tramstatie", 1957-1974. 1 omslag

  N.B. Met plannen.

  Ontbreekt. Vastgesteld op 22-06-2011.

  901. Stukken betreffende wijzigingen B.P.A. nummer 2, 1957-1972. 1 omslag

  N.B. Met plannen.

  902. Stukken betreffende aankoop van onroerende goederen voor de verwezenlijking van B.P.A. nummer 2 , 1963-1966. 1 omslag

  N.B. Met plannen.

  903. Stukken betreffende aankoop van onroerende goederen voor de verwezenlijking van B.P.A. nummer 2, 1973-1975. 1 omslag

  N.B. Met plannen.

  B. Wegenis

  904. Omzendbrieven betreffende wegeniswerken, 1956-1966. 1 omslag

  905. Briefwisseling betreffende wegeniswerken, 1937-1952. 1 omslag

  906. Briefwisseling betreffende wegeniswerken, 1957-1965. 1 omslag

  N.B. Klachten, processen-verbaal.

  907. Stukken betreffende de toestand van de wegen, 1948-1976. 1 omslag

  908. Akten van verkoop van grond aan de gemeente voor de aanleg van de steenweg Moorsele-Rollegem, 1867-1970. 11 delen

  909. Stukken betreffende wegeniswerken, 1904-1914. 1 omslag

  N.B. Met plannen.

  910. Stukken betreffende aankoop van grond voor de verbreding van de buurtweg nummer 2 , Tombroekstraat, 1934-1935. 1 omslag

  911. Stukken betreffende verbeteringswerken aan de wegen nummers 2, 4, 1935-1939. 1 omslag

  N.B. Met plan.

  912. Stukken betreffende verbeteringswerken aan de scheidingsweg nummer 7/5 tussen Marke en Rollegem, 1936-1938. 1 omslag

  N.B. Met plannen.

  913. Stukken betreffende riolerings- en wegeniswerken aan de wegen van groot verkeer naar Aalbeke, nummer 147, naar Kortrijk en naar Tombroek, nummer 150, aan de wegen nummers 3, 21, 1938-1959. 1 omslag

  N.B. Met plannen.

  914. Stukken betreffende asfalteren van de weg nummer 6, Munkendoornstraat, 1951-1960. 1 omslag

  N.B. Met plannen.

  915. Stukken betreffende onteigeningen voor het verbreden en rechttrekken van de Kerkstraat, 1952-1960. 1 omslag

  N.B. Met plannen van rooilijnen.

  916. Stukken betreffende verbeteringswerken aan de buurtwegen, gemeenzaam met Kortrijk, Elleboogstraat en Rollegemsesteenweg, 1953-1956. 1 omslag

  N.B. Met plan.

  917. Stukken betreffende asfaltering van de weg nummer 4, gemeenschappelijk met Luingne, 1953-1954. 1 omslag

  918. Stukken betreffende betonverharding voor de wegen nummers 6, 10, gemeenschappelijk met Dottignies, 1953-1957. 1 omslag

  N.B. Met plannen.

  919. Stukken betreffende riolerings- en wegeniswerken aan de weg nummer 3, genaamd Kerkstraat en Oude Aalbekestraat, 1955-1963. 1 omslag

  N.B. Met plannen.

  920. Stukken betreffende verbeteringswerken in de buurtwegen nummers 4, 8, 20, genaamd Moeskroensestraat, 1955-4963. 1 omslag

  N.B. Met plannen.

  921. Stukken betreffende de buurtweg nummer 4, genaamd Moeskroensestraat, 1957-1958. 1 omslag

  N.B. Met plannen voor onteigening en rooilijnen.

  922. Stukken betreffende de buurtweg nummer 15, Bellegemsestraat, voetweg nummer 27, Sint-Cornelisweg, 1957-1960. 1 omslag

  N.B. Met plannen voor onteigening en rooilijnen.

  923. Stukken betreffende verbeteringswerken aan de weg 7/5, genaamd Lampestraat, 1957-1959. 1 omslag

  924. Stukken betreffende verbeteringswerken aan de buurtweg nummer 10, genaamd Knokstraat, 1957. 1 omslag

  925. Stukken betreffende verbeteringswerken aan de buurtweg nummer 15 en aan voetweg nummer 27, 1957-1961. 1 omslag

  N.B. Met plannen; aanleg van een nieuwe weg tussen de buurtwegen van groot verkeer nummer 147 en nummer 150.

  926-928. Stukken betreffende verbeteringswerken aan de buurtweg van groot verkeer, nummer 150, Kortrijksestraat, 1958-1974. 3 omslagen

  926. 1958-1962.

  N.B. Met plannen.

  927. 1965-1967.

  N.B. Met plannen.

  928. 1964-1974.

  N.B. Met plannen.

  929. Stukken betreffende verbeteringswerken aan de buurtweg nummer 10, Knokstraat, 1959-1967. 1 omslag

  N.B. Met plan.

  930. Stukken betreffende verbeteringswerken aan de buurtweg nummer 13, 1959-1960. 1 omslag

  N.B. Met plannen.

  931. Stukken betreffende
  verbeteringswerken aan de buurtwegen nummers 11, 12 en 14, 1959-1961. 1 omslag

  932. Stukken betreffende verbeteringswerken aan landbouwwegen nummers 7 en 16, 1939-1961. 1 omslag

  933. Stukken betreffende verbeteringswerken aan de wegen nummers 26, 30, 34, 36, 39, 41, 42 en 43, 1959-1960. 1 omslag

  N.B. Met plan.

  934. Stukken betreffende verbeteringswerken aan buurtweg van groot verkeer nummer 150 en aanleg van een nieuwe weg naar Moeskroen, 1959-1962. 1 omslag

  N.B. Met plan.

  935. Stukken betreffende onteigeningen voor verbeteringswerken aan buurtweg nummer 15 en voetweg nummer 27, 1960-1961. 1 omslag

  936. Stukken betreffende verbeteringswerken en onteigeningsplan van de weg van groot verkeer nummer 150, Kortrijksestraat, 1961-1967. 1 omslag

  N.B. Met plan voor onteigeningen en rooilijnen.

  937. Stukken betreffende buurtweg van groot verkeer nummer 156, “Kwabrugstraat”, 1962-1964. 1 omslag

  N.B. Met plan voor rooilijnen.

  938. Stukken betreffende aanleg van de autosnelweg Brussel-Kortrijk A 9, 1962-1969. 1 omslag

  N.B. Met plannen.

  939. Stukken betreffende aanleg van de rijksweg Kortrijk-Roubaix nummer 903, 1963-1976. 1 omslag

  N.B. Met plannen.

  940. Stukken betreffende buurtweg nummer 3, Oude Aalbeeksestraat en Marksestraat, 1963-1965. 1 omslag

  N.B. Met plannen rooilijnen.

  941. Stukken betreffende verbeteringswerken aan de landbouwwegen nummers 5 en 20, 1963-1971. 1 omslag

  N.B. Met plannen.

  942. Stukken betreffende wegenis- en rioleringswerken in de wijk Oude Aalbekestraat en voetweg nummer 34, “Kerkstraat”, 1964-1967. 1 omslag

  N.B. Met plannen.

  943. Stukken betreffende verbeteringswerken aan de landbouwwegen nummers13, 14 en 15, 1965-1970. 1 omslag

  N.B. Met plannen.

  944. Stukken betreffende de buurtweg nummer 6 Munkendoornstraat, 1965-1968. 1 omslag

  N.B. Met plan met rooilijnen; onteigeningen.

  945. Stukken betreffende verwerving van gronden voor de aanleg van een nieuwe straat, uitmondend in de Groene Dreef en voor de verbreding van de Kortrijksestraat en de Groene Dreef,

  1965. 1 omslag

  N.B. Met plannen.

  946. Stukken betreffende aankoop van gronden ter verwezenlijking van het rooilijn- en onteigeningsplan voor de buurtweg nummer 34, Kerkstraat, 1966. 1 omslag

  N.B. Met plan.

  947. Stukken betreffende verbeteringswerken aan de landbouwwegen nummers 3 en 7, 1967-1973. 1 omslag

  N.B. Met plannen.

  948. Stukken betreffende wegenis- en rioleringswerken aan de Kerk- en Schreiboomstraat, 1970. 1 omslag

  N.B. Met plannen.

  949. Stukken betreffende wegenis- en rioleringswerken aan de buurtweg van groot verkeer, nummer 156, Moeskroensestraat, 1971-1976. 1 omslag

  950. Stukken betreffende wegenis- en rioleringswerken aan een deel van de buurtweg nummer 150, gemeenschappelijk met Luingne, 1971-1976. 1 omslag

  951. Stukken betreffende aanleg nieuwe rijksweg Deerlijk-Moeskroen, 1971. 1 omslag

  N.B. Met plan.

  952. Stukken betreffende wegenis- en rioleringswerken in de wijk Tombroekstraat en Weimeersbeek, 1972-1973. 1 omslag

  N.B. Met plannen; aanbesteding.

  953. Stukken betreffende wegenis- en rioleringswerken in de wijk Tombroekstraat en Weimeersbeek, 1972-1976. 1 omslag

  N.B. Met plannen; aanbesteding.

  954. Stukken betreffende wegenis- en rioleringswerken aan de buurtweg van groot verkeer nummer 150, 1972-1976. 1 omslag

  N.B. Met plannen.

  955. Stukken betreffende verbeteringswerken aan de buurtweg van groot verkeer nummer 505, tussen de grens Bellegem en de buurtweg van groot verkeer nummer 147 te Rollegem, 1972. 1 omslag

  956. Stukken betreffende aanleg autoweg A 17-A 71, Zeebrugge-Doornik, 1973-1976. 1 omslag

  N.B. Met plannen.

  957-958. Stukken betreffende onderhoudswerken aan wegen, 1919-1954. 2 omslagen

  957. 1919-1940.

  958. 1941-1954.

  959. Stukken betreffende onderhouds- en besproeiingswerken aan landbouwwegen, 1964-1968. 1 omslag

  N.B. Met plannen.

  960. Stukken betreffende verlegging van voetwegen nummers 37 en 39, 1931-1933. 1 omslag

  961. Stukken betreffende voetwegen, 1944-1961. 1 omslag

  N.B. Met plannen.

  962. Stukken betreffende verbeteringswerken aan het Marktplein, 1973-1977. 1 omslag

  N.B. Met plannen.

  963. Stukken betreffende aanleg van stoepen, 1953-1955. 1 omslag

  964. Stukken betreffende opgave van de bestaande fietspaden, 1974. 2 stukken

  965. Stukken betreffende aanleg en zorg voor beplantingen, 1971-1974. 1 omslag

  N.B. Met plan.


  Categorie:rollegem
  » Reageer (0)
  15-01-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.St-Antonius

  Den Duivel, zou den spelbreker worden, hij was jaloers over deze volmaaktheid, hij zou alles in het werkstellen om Antonius ten onder te brengen.

  De schrijver vervolgt:” Met listen en allerlei vleierijen, trachtte de duivel hem enkele aantrekkelijke drogredenen wijs te maken; hoeveel goede werken hij had kunnen doen met zijn grote rijkdom, En daarbij zou de vervelende eenzaamheid hem eindelijk fataal worden!”

  De ene bekoring na de andere diende zich aan, maar Antonius verweer was onmiddellijk breken met alle aanlokkelijke voorstellen en gedachten. Naar mate Antonius groeide in innerlijke rust en vrede, hoe meer de duivel hem onrustig wilde maken.

  Hij gebruikte alle middelen om Antonius ten val te brengen. Onder verschillende gedaanten verscheen hij: als zeemonster, huiveringwekende dieren, naakte vrouwen, griezelende wezens, vreemde gedrochten, kwelgeesten, angstaanjagende behaarde misvormende ondieren, lopende bokkenpoten, met klauwen spookverschrikkingen met stierkoppen, met reptielenstaarten met horens en veel solferen zwavel, kortom echt vreeswekkend. Doch Antonius hield stand, hij richtte zijn ogen ten hemel en bleef bidden tot de Heer.

  Bij een aanval kreeg onzen Antonius zoveel stokslagen dat hij voor dood op de grond bleef liggen. Zij die hem vonden brachten hem tot bij een kapel, waar ze de ganse nacht bij hem bleven. ’s Morgens kwam hij terug tot het bewust zijn en hij vroeg hem terug te brengen naar zijn cel. Daar aangekomen riep hij tot de duivel: ”Ik Antonius, ben er weer! Ik deins voor u niet terug”Na die stoere taal bleef hij dubbel waakzaam door nog strenger te vasten, nederigheid en gebed.

  Zijn dagelijkse maaltijd bestond uit wat weinig brood, wat zout en een paar dadels, hij dronk alleen water. Volgens Butler: Het schrale voedsel dat hij tot zich, en dit voor de rest van zijn dagen, was zes oncen, in water gedoopt brood, een beetje zout en van tijd tot tijd enkele dadels. Later, toen hij oud geworden was gebruikte hij van tijd tot tijd een beetje olie. Hij sliep weinig, verdubbelde zijn gebeden en regelmatig kastijdde hij zijn lichaam. Het ging zelfs zover dat hij ging wonen ineen oude graftombe. Nu ging den duivel tekeer met ijselijk getier, en hem te slaan en te verwonden. Toch Antonius gaf niet toe, en vertrouwde volledig op Gods hulp. God zou hem voortaan meer bijstaan en beloofde zelfs zijn naam “Antonius” vermaard te maken over gans de wereld. Van dan af liet de duivel hem meestal met rust.

  Dat de bekoringen door heel wat kunstenaars werd op doek gezet is niet verwonderlijk, denken we maar aan Pieter Breugel te bewonderen in Paleis Balbi te Genua, of James Encor in het museum of Modern Art in New-York, of nog Salvator Dali in het koninklijk museum Schone kunsten te Brussel om er maar enkele te noemen.

  Toen Antonius 35 jaar oud was stak hij de oosterarm van de Nijl over en ging wonen in een oud verlaten kasteel op de berg Pisper. Gedurende 20 jaar zou hij daar in volledige afzondering geleefd hebben. Af en toe brachten vrienden hem wat brood, welke maanden lang goed eetbaar bleef. Hij verbleef er in volledige afzondering. Niemand liet hij nog bij zich toe en zelfs de vriend die hem voedsel bracht moest dat over de muur werpen zonder Antonius te benaderen.

  Aangetrokken door de verhalen over zijn heiligheid, kwamen asceten zich in grotten en hutten rond het kasteel vestigen. Het is op hun aandringen geweest dat hij uiteindelijk toegaf aan hun verlangen om onder zijn leiding te mogen leven, en zijn eenzaamheid opgaf.

  Butler schrijft over de periode dat Antonius in zijn rotsgraf leefde:’ .. de demon, jaloers over de vooruitgang die Antonius dagelijks miek op weg naar zijn volmaaktheid, stelde alles in het werk om hem te overwinnen.” In den beginnen beproefde hij het met bekoringen die echter geen vat hadden op de kluizenaar en toen kwam hij met de grote middelen voor den dag. Hij verscheen onder de meest afgrijselijke gedaanten. Maar daarmee was Antonius nog niet overwonnen Plots echter aldus opnieuw Butler: “ daalde een hemels lichtstraal op Antonius neer en de demonen namen beschaamd de vlucht! Toen riep Antonius vertwijfeld,” Waar waart Gij, meen Heer en Meester? Waarom zijt u niet gekomen van bij de aanvang van het gevecht? Helaas, Gij zoudt mijn tranen gedroogd en mijn pijnen gestild hebben! En een stem antwoordde hem: Antonius, ik was dicht bij je. Ik heb jouw strijd gadegeslagen en omdat je zo moedig weerstaan hebt aan de aanvallen van je vijanden zal ik je nu beschermen voor al de dagen van je leven en je naam beroemd maken over heel de wereld.”

  Rond het jaar 305 besloot hij zich te wijden aan het onderricht van die mensen en hun levensregel voor te schrijven.

  De eerste commune, die men het klooster “Phaïum” heette, verdiende bezwaarlijk de naam “Klooster” Het was eigenlijk alleen een verzameling van hutten en grotten die overal in het rond verspreid stonden.

  Dit kleine groepje groeide echter stilaan uit tot een bloeiende gemeenschap van eremieten die onder een gezamenlijke regel leefden en waardoor Antonius terecht de naam kreeg van “Stamvader der monniken.”

  Gerard vervolgt”Hij legde daar als eerste de grondvesten van het kloosterleven. Hij zelf verbleef meestal alleen in zijn cel om te bidden en streng te vasten en bleef verstoken van ieder contact met de buiten wereld. Niet tegenstaande al zijn strenge wetten en ontbering zag Antonius er kloek en gezond uit, was nooit ziek en leefde gelukkig en tevreden. Een gezonde geest in een gezond lichaam. Zo werd hij vergeleken met een machtige oude beuk. Hij was in alle opzichten een echt voorbeeld voor al zijn discipelen.

  Hij die in zijn jeugdjaren niet naar school wou gaan, gaf nu zelf regelmatig les en onderrichtingen in brieven gericht aan zijn leerlingen.

  Hij herhaalde vaak hetzelfde, soms in de vorm van vaderspreuken” Denk gedurig aan de eeuwigheid. Waak altijd tegen de bekoringen. Stel u steeds te weer tegen de aanvallen van de duivels. Breng uw dagen door in gebed, met strenge vasten en doe goede werken”.

  Van een twintigtal brieven welke hij schreef zijn er slechts zeven bewaard gebleven.

  Van de H. Hiëronimus kon men later vernemen dat Antonius inderdaad schriftelijk connecties onderhield met al zijn kloosters in de vorm van onderrichtingen en spreuken.


  Categorie:St.-Antoniusfeesten - historie
  » Reageer (0)
  11-01-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.toponiemen

  5. Ravitaillering en rantsoenering

  853. Registers betreffende de rantsoeneringsdienst, 1914-1918. 6 delen

  854. Briefwisseling van de diensten voor ravitaillering en rantsoenering, 1940-1948. 1 omslag

  855. Stukken betreffende personeel van de diensten voor ravitaillering en rantsoenering, 1940-1942. 1 omslag

  856. Stukken betreffende het gebruik van de landbouwopbrengst, 1940-1942. 1 omslag

  857. Stukken betreffende richtlijnen betreffende de prijzen, 1940-1941. 1 omslag

  858. Lijsten van de ravitailleringsdienst, 1944. 1 omslag

  859. Stukken betreffende rantsoenering van aardappelen, 1940-1941. 1 omslag

  860. Lijsten betreffende levering van slachtvee, 1942-1943. 1 omslag

  861. Stukken betreffende rantsoenering van eieren, 1940-1941. 1 omslag

  862. Stukken betreffende levering van koolzaad, 1943. 1 omslag

  863. Stukken betreffende rantsoenering van graan en brood, 1940-1944. 1 omslag

  864. Stukken betreffende verdeling van boter en melk, 1940-1941. 1 omslag

  865. Stukken betreffende zoutbevoorrading, 1940. 1 omslag

  866. Stukken betreffende levering van huiden en wol, 1941-1942. 1 omslag

  867. Stukken betreffende bevoorrading van steenkool, 1941-1945. 1 omslag

  868. Stukken betreffende inlevering van non-ferro metalen, 1940-1941. 1 omslag

  869. Stukken betreffende inlevering van afvalgoederen, 1941-1944. 1 omslag

  870. Stukken betreffende inlevering van rubber, 1941-1942. 1 omslag

  871. Stukken betreffende inlevering van prikkeldraad, 1944. 4 stukken

  872. Stukken betreffende bevoorrading van papier, 1941-1943. 4 stukken

  873. Inlichtingen en briefwisseling betreffende plagerijen, 1940 en 1947. 1 omslag

  874. Registers betreffende boekhouding van de rantsoeneringskaarten voor eetbare producten, 1943-1944. 11 delen

  N.B. “Geboorten-vestiging van hoofdverblijf”.

  875. Registers betreffende boekhouding van de rantsoeneringskaarten voor eetbare producten, 1943-1944. 5 delen

  N.B. "Overlijdens-verandering van hoofdverblijf".

  876. Registers betreffende boekhouding van de rantsoeneringskaarten voor eetbare producten, 1944-1945. 2 delen

  N.B. “Vertrek voor meer dan dertig dagen”.

  877. Briefwisseling en onderrichtingen betreffende ravitailleringszegels, 1940. 1 omslag

  878. Stukken betreffende aanvullende rantsoeneringszegels voor arbeiders en zwangere vrouwen, 1940-1941. 1 omslag

  879. Briefwisseling en onderrichtingen betreffende rantsoeneringskaarten, 1941. 3 Stukken.

  880. Register met de gegevens van de uitgifte van rantsoeneringskaarten, 1947-1948. 1 omslag

  881. Lijst van de rechthebbenden op rantsoeneringskaarten, april-juni 1946. 1 omslag

  N.B. April-juni.

  882. Borderellen van rantsoeneringszegels, 1941-1946. 1 omslag

  883. Stukken betreffende rantsoeneringszegels, 1941. 1 omslag

  884. Stukken betreffende rantsoeneringskaarten, 1939-1940. 1 omslag

  885. Register betreffende zeep, 1947-1948. 1 deel

  N.B. Zegelbladen.

  886. Inventarissen van de zeepkaarten, 1941-1944. 1 omslag

  887. Stukken betreffende de machtigingen tot bevoorrading voor zeep, 1941-1944. 1 omslag

  888. Stukken betreffende machtigingen tot bevoorrading van zeep, 1946. 1 omslag

  889. Stukken betreffende meelkaarten, 1947-1948. 1 omslag

  N.B. Niet-verhandelbare dubbels.

  890. Stukken betreffende de aangiften van de aardappelvoorraden, 1940. 1 omslag

  N.B. November-december.

  891. Omzendbrieven betreffende het opmaken en bijhouden van de rantsoeneringskaarten, 1951-1958. 1 omslag

  892. Stukken betreffende rantsoeneringskaarten, 1950-1970. 1 omslag

  893. Stukken betreffende toelagen voor huishoudelijke wederuitrusting voor het gemeentepersoneel, 1946-1949. 1 omslag

  894. Stukken betreffende textielgoederen en schoenen voor het personeel, 1945. 1 omslag


  Categorie:Toponiemen
  » Reageer (0)
  08-01-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.St Antonius

  De relieken van St-Antonius.

  Gretig dier, beestachtige afgrond, wellust van het vlees, smartelijke tweestrijd, vlammende hartstocht, onoprechter trouw, praatzieke tong, gewapende furie, vurige afgunst, baaierd van roddel, bekoorlijke pest, monsterachtige leugen, veroorzaakster van schipbreuk, aanstichtster van haat, eerste zondares, onruststookster, ondergang van koninkrijken, woud van hoogmoed, grimmige tirannie, IJdelheid der ijdelheden, nietsontziende gedrevenheid, beeld van afgoden, jaloerse na-ijver. De bovenstaande vertaling uit het Latijn van een “ alfabet van vrouwenondeugden” uit 1450 is een weinig vrouwvriendelijke voorbeeld van de opvattingen die men in den tijd had over vrouwen. Het is afkomstig uit een moraaltheologisch werk van een zekere Antonius. Het werk is eeuwenlang herdrukt en nam in die tijd een vooraanstaande positie in. Antonius verantwoordt de opname van het alfabet in zijn boek met de noodzaak van een waarschuwing tegen het verderfelijke in de vrouw. Hij verklaart echter ook uitdrukkelijk dat het alfabet niet voor alle vrouwen geldt. Er zijn, zelfs in zijn visie, voortreffelijke vrouwen, waartoe natuurlijk in de eerste plaats de maagd Maria gerekend moet worden.

  Het staat vast dat in het alfabet genoemde ondeugden van de vrouw in die tijd zeer bekend waren. Het waren geen vrijblijvende gemeenplaatsen, maar geaccepteerde denkbeelden. Dat leest we in de gazette.(20/1/1983)

  We geloven niet dat deze zekere Antonius den onzen zal geweest zijn, want volgens de Gerard was “ het land van onzen Antonius, Egypte een geschenk van de Nijl, het land van de reusachtige piramiden, van dorre woestijn, hij werd er geboren, hij heeft er geleefd en is er gestorven.

  En hij beschrijft hier verder, Egypte welke gesitueerd is in het noordoosten van Afrika, westwaarts van Palestina. De Sahara, een onmetelijke woestijn over heel Noord Afrika, welke reikt tot aan de Rode zee. De woestijn welke doorsneden word door een strook van 50 km breed en 1000 km lange landstrook, welke regelmatig overstroomd wordt door de Nijl en daardoor een vruchtbaar gebied afzet en het bewoonbare Egypte vormt. In dit dal van de “hemelse Nijl” bevinden zich steden en dorpen, alsook een enorme schat aan kunsten: reusachtige piramiden, verbazingwekkende sfinxen, monumentale tempels, het artistieke hoogtepunt van de Egyptische kunst! Al deze gebieden rond de Middellandse zee waren in het begin van onze tijrekening bezet door de Romeinen. Het vaderland van onze Antonius een Romeinse provincie bestond toen uit twee delen: Opper Egypte met Thebe als hoofdplaats en Neder Egypte met als hoofdplaats Memphis.

  Buiten het Nijldal was enkel wildernis en woestijn. Hier waren de overblijfsels te vinden van de vroegere steengroeven waar de heersende Farao’s stenen lieten houwen om hun piramides en tempels mee te bouwen. Het is precies in dit woest gebied dat de diepgelovige kluizenaars zich kwamen vestigen. Of ze hier lang vertoefden, meestal tijdelijk, zelfs na enkele dagen, hoogstens na een jaar keerden ze al terug naar de bewoonde wereld.

  . Zij voor het materialistische of wegens herhaalde christenvervolging. De eerste kluizenaar welke hier langer verbleef was de H. Paulus van Thebe. Hij verbleef in een schamele grot van zijn 15het levensjaar tot aan zijn dood. Hij werd 113 jaar oud!

  Hier zou onzen Antonius meestal verblijven en rondzwerven na zijn vertrek uit zijn geboortedorp Come.

  Hij werd er geboren in het jaar 251, het dorp noemt thans Keman-el-Arus gelegen bij de stad Heracleen ten zuiden van Memphis.

  Zijn ouders waren ontzaglijk rijk en zeer godvruchtige Kopten. Kopten dat zijn Egyptische christenen die de leer van Christus beleden. Ze waren in de minderheid, en daardoor leefden ze meestal in dorpen, ze ontvluchten de steden uit schrik voor vervolging van de Romeinen.

  Er waren ook joden, maar de meerderheid waren heidenen. Hun godsdienst was veelgoderij.

  Zijn ouders waren zeer bezorgd over zijn opvoeding, hij werd groot gebracht in het vaderhuis, waar weinig tijd werd besteed aan studie of aan andere leervakken of kennis. Hij ging niet naar school daar de leraren heiden waren. Hij sprak alleen Koptich, een vorm van Egyptisch dialect, de taal van de streek. Hij was zeer vroom, spijts zijn grote rijkdom, hij woonde alle kerkelijk diensten mee, beoefende alle deugden van matigheid en versterving. Hij eerde vader en moeder, was onderdanig en hield van de eenzaamheid.

  Hij verloor zeer vroeg zijn ouders op amper 20 jaar was hij al belast met de opvoeding van zijn jongere zus. Bij het afsterven van zijn ouders was hij in het bezit van een aanzienlijk erfdeel.

  Na het overlijden gedurende een kerkdienst hoorde onzen Antonius volgende aangrijpende woorden: ”Ga, verkoop al uw bezittingen. Geef het geld aan de armen en gij zult een schat hebben in den hemel. Wees nooit verlegen voor de dag van morgen”

  Deze evangelische woorden zouden het verdere leven van hem bepalen. Hij trok naar huis en deed wat hij vernomen had. Hij plaatste zijn zus in een maagdenklooster, waar ze later abdis is geworden.( Volgens de meest moderne onderzoekers is dit het eerste vrouwenklooster waarvab men een spoor ontdekt in de literatuur.)

  Gerard schrijft als volgt: “Antonius behoorde niet tot het dagelijkse soort stervelingen, zoveel is duidelijk bij alles wat hierna volgt”.

  Hij trok hierna na de onherbergzame woestijn, zijn besluit stond vast hij ging leven als de arme Job.

  Hij leefde in kleine schamele hut, hij liep ongeschoeid, droeg een haren onderkleed, een mantel van schaapsvel met kap en zwarte lederen gordel. Hij bracht zijn dagen door in gebed en boetedoening, met lezing in de H. Schrift en allerlei handwerk.


  Categorie:St.-Antoniusfeesten - historie
  » Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Crescendo koor Rollegem
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   Koor Crescendo up-to-date

  Volgens hen zou je als je dit leest nieuws hebben van gisteren, uit een maandblad is het nog erger, en den dorpskrant dat is slechts om de driemaanden.

  Wat willen ze ons hiermee wijs maken?

  Wel dat ze een nieuwe een Crescendo-Website boven de doopvond hebben gehouden.

  Alle voorbije happenings zullen onmiddelijk on-line kunnen nagelezen worden en ook wat ze in de toekomst aan de man gaan brengen.

  Valois dat was wat men wilde zeggen!

  Vanaf heden zou je moeten kunnen Googelen.

  Maarja aangezien iedereen dat nog niet kan of wil staat het toch nog in de gazette, of in een maanblad of in een driemaandelijks blad " De dorpskrant" als ge maar weet wat dat ge wilt.

  Koor Crescendo | Koor Crescendo Rollegem

  Bent u op maandagavond vrij en zingt u graag, dan bent u van harte welkom bij

  ons koor crescendo. Iedere maandag van 19u30 tot 21u30 is er repetitie onder leiding

  van dirigent Werner Vandamme in het buurthuis te Rollegem.

  Muzikale kennis is een pluspunt maar niet noodzakelijk


  tilly.melkebeke@telenet.be

   

   

   

  Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij:

  Arlette Wille, Koor Crescendo arlette.wille@skynet.be

  Schepenhuisstraat 33, 8510 Rollegem

  Op zaterdag 7 juni 1997 waren hier te Rollegem afgevaardigden van het zangkoor “Concordia” uit Altenvers. Het zou er toe leiden, om een verbroedering met de beide koren opgang te brengen, die op regelmatige tijdstippen elkaar zouden ontmoeten.

  Daar de kerk van Rollegem in september 1997 werd uitgeroepen tot “Kerk van de maand” zouden ze hier voor de eerste maal optreden samen met het koor “Crescendo”

  Dit betekent dat in september 2007 de verbroedering al tien jaar bestaat!

  Altenvers is zoals Rollshausen een deelgemeente van Lohra.

  Ga naar Google, voeg in “Lohra de” en je kunt het van uit u luie zetel de verscheidene dorpen bekijken.

  Zangkoor Crescendo Rollegem

  Bijlagen:
  10958_1576301392650772_1571237305040100869_n.jpg (75.1 KB)   


  Categorie:koor Crescendo
  » Reageer (0)
  07-01-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Halloween wandeling

                             Gezinsbond Rollegem

  Hou alvast volgende zondagen vrij.

  Winterwandeling: op 31 januari

  Lentewandeling: op 17 april

  Zomerwandeling: op 21 augustus

  Hersfstwandeling: op 23 oktober

  Telkens vertrek om 14 u aan het buurthuis.

  De afstand houden ze beperkt op een kleine 8 km.

  De wandelingen zijn geschikt voor buggy's ,

  Achteraf kan men nog gezellig bijbabbelen met een drankje en een hapje, aangepast aan het seizoen.

  Een kleine bijdrage wordt gevraagd kwestie van verzekering.

  Stip op de agenda:

  Alle actieviteiten vinden plaats in OC Rollegem (lees buurthuis of parochiezaal)

  Op vrijdag 3 juni om 19.30: vijfde bierproef.

  op Zaterdag 12 maart van 13.30u tot 17 uur:

  tweedehandsbeurs van baby- en kinderkledij en speelgoed.

  Op zaterdag 26 maart vanaf 8.30 u:

  ledenfeest en de paaseierenraap met onbijt

  Bijlagen:
  Halloween.jpg (44.1 KB)   


  Categorie:gezinsbond
  » Reageer (0)
  06-01-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwjaarsreceptie Rollegem

  De gemeenschapsraad en het beheerscomitè van OC Rollegem

  nodigd u met genoegen uit  naar de nieuwjaarsreceptie  van OC Rollegem.

                            Op vrijdagavond 29 januari

                      zijn alle inwoners van Rollegem

                             Vanaf 19.00 u Welkom

                                         om bij een hapje en een drankje het glas te heffen op het nieuwe jaar.

                                     "De Skullfuckers"

                 zorgen voor ambiance met een akoestich optreden.

  De nieuwjaarsreceptie vindt plaats in:

                                  "De Parochiezaal"

             Wij hopen u alvast talrijk te mogen verwelkomen!

  Voor een vlotte organisatie  vragen we voor 25 januari uw aanwezigheid te meldenvia inschrijvingsformulier:

  www.buurt.kortrijk.be/nieuwjaarsreceptie-rollegem

  of telefonisch op 056/ 27 77 60


  Categorie:rollegem
  » Reageer (0)
  04-01-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.toponiemen

  3. Oorlogsschade

  831-832. Stukken betreffende oorlogsschade, 1914-1944. 2 omslagen

  831. 1914-1927.

  832. 1940-1944.

  833. Stukken betreffende schade aan gebouwen, 1940-1946. 1 omslag

  834. Briefwisseling van het Commissariaat voor 's lands wederopbouw, 1940-1942. 1 omslag

  N.B. Loonstaten.

  835. Stukken betreffende vaststelling en schatting van oorlogsschade, 1946-1959. 1 omslag

  N.B. Formulieren.

   

  4. Oorlogsslachtoffers, oudstrijders

  836. Stukken betreffende hulp aan noodlijdende families, 1914-1918. 1 omslag

  N.B. Oorlog.

  837. Stukken betreffende hulp aan opgeëiste werkers, uitgedrevenen, vluchtelingen, enz. 1919-1924. 1 omslag

  N.B. “Zivilarbeiters”.

  838. Stukken betreffende oorlogsslachtoffers, 1940-1963. 1 omslag

  839. Stukken betreffende weggevoerden en te repatriëren personen, 1940-1954. 1 omslag

  840. Stukken betreffende vluchtelingen, 1939-1948. 1 omslag

  841. Stukken betreffende het huisvesten van vluchtelingen, 1939. 1 omslag

  842. Stukken betreffende Nationaal Steunfonds voor de geteisterden, 1943-1948. 1 omslag

  843. Stukken betreffende tegemoetkomingen aan de kinderen van de Oudstrijders W.O. I., 1922-1933. 1 omslag

  844. Stukken betreffende oudstrijdersbonden, 1941-1951. 1 omslag

  845. Stukken betreffende aangiften van verloren eigendommen door de leden van het V.O.S., 1941. 1 omslag

  846. Lijsten van militairen die uit gevangenschap zijn teruggekeerd, 1940-1941. 1 omslag

  847. Stukken betreffende verzetslieden, 1944-1950. 1 omslag

  848. Stukken betreffende aanvraag van een rente voor frontstrepen, 1947. 1 omslag

  849. Stukken betreffende Nationale Kas voor oorlogspensioenen, 1924-1972. 1 omslag

  850. Stukken betreffende gesneuvelde soldaten, 1940-1946. 1 omslag

  851. Stukken betreffende militaire graven, 1940-1970. 1 omslag

  852. Stukken betreffende gerepatrieerde vluchtelingen, krijgsgevangenen, e.d., 1944-1945. 1 omslag


  Categorie:Toponiemen
  » Reageer (0)


  Films over Rollegem
 • De bevrijding
 • Het boerenleven anno 1946
 • Het wereldrecord wandtabpijt

 • Inhoud blog
 • doodsprentjes, bidprentjes alfabetich (Y)
 • kerk en leven
 • doodsprentjes, bidprentjes alfabetich (w)
 • doodsprentjes, bidprentjes alfabetich (ver)
 • Davidsfonds
 • doodsprentjes, bidprentjes alfabetich (v)
 • doodsprentjes, bidprentjes alfabetich (v)
 • gezinsbond
 • doodsprentjes, bidprentjes alfabetich (t)
 • SAMANA
 • okra
 • FEMMA
 • Adem-Tocht
 • doodsprentjes, bidprentjes alfabetich (sch)
 • doodsprentjes, bidprentjes alfabetich (st)
 • folkloreraad
 • doodsprentjes, bidprentjes alfabetich (s)
 • doodsprentjes, bidprentjes alfabetich (r)
 • KWB
 • doodsprentjes, bidprentjes alfabetich (q)

  Categorieën
 • 100 jaar oorlog (4)
 • Adem-tocht (1)
 • Davidsfons (1)
 • De parochie Pastoors (16)
 • Fatima (8)
 • Femma (1)
 • Folklore historiek (3)
 • folkloreraad (1)
 • gehuchten (24)
 • gesneuvelden (140)
 • gezinsbond (2)
 • handelaars (24)
 • Harmonie (2)
 • historiek Gezinsbond (1)
 • historiek ziekenzorg (1)
 • Kinderopvang (1)
 • kleiputten (1)
 • koor Crescendo (1)
 • kunst en cultuur (66)
 • KVLV (0)
 • KWB (1)
 • Missiebestuur (1)
 • MPI (1)
 • Neos (1)
 • nieuw (1)
 • nieuw te (3)
 • Nostalgie (23)
 • Okra (1)
 • onderpastoors (10)
 • Oud Rollegem (49)
 • pre Historie (11)
 • Priesters inboorlingen (34)
 • rollegem (39)
 • Rollegem denkt aan zijn missionarissen (18)
 • rollofeesten (1)
 • Rollshausen (10)
 • Rouwprentjes (114)
 • soldaten 14/18 of 40/45 (19)
 • St-Antonius (1)
 • St.-Antoniusfeesten - historie (17)
 • staartje van Antoniuszwijntje (25)
 • Stond in min Gazette (32)
 • straatnamen (9)
 • Tijd van toen (25)
 • Tombroek koerse (2)
 • Toponiemen (272)
 • Tresor jongerentheater (1)
 • veertigdagentijd (1)
 • verdienstelijke persoon (22)
 • winternacht (0)
 • wist u? (9)
 • Ziekenzorg (2)
 • zusters Inboorlingen (4)

 • Mijn favorieten
 • cultuurweb
 • Damesvoetbal Rollegem
 • Basisschool Rollegem
 • De Kindervriend
 • Aid basket Rollegem
 • WTC De Platse
 • NEOS
 • Rollofeesten
 • Seniorenacties Kortrijk Zuid
 • fotosite Chiro Rollegem

  E-mail uw bericht

  Wil je als vereniging activiteiten en nieuwtjes op het blog? Een mailtje volstaat.


 • Harmonie St.-Cecilia
 • Rollegem.be
 • Chiro Tandem
 • Vormelingen

 • Archief per maand
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 11-2010
 • 06-2010
 • 12-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 06-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 04-2007
 • 02-2007
 • 11-2006
 • 12-2005
 • 11-2005
 • 10-2005
 • 01-2000
 • 12-1999
 • 11-1999
 • 10-1999
 • 09-1999
 • 08-1999

  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Foto

  pastoors vanaf 1448

  Hespeel Philippens

  1448 tot 1452

  Jan Vande Male

  1453 tot  1454

  Pieter Adams 

  1454 tot 1455

  Jan Bronne

  1455 tot 1458

  Jan Boudin

  1458 tot 1476

  Willem Cordier

  1476 tot 1505 

  Andries Noppe


  Foto

  1505 tot 1541

  Philippus Hespeel

  1541 tot 1547

  Jooris Halsberghe

  1547 tot 1549

  Willem Adyn

  1549 tot 1560

  Pieter de Condé

  1560 tot 1574

  Willem Adyn

  1574 tot 1586

  Pieter De Jonghe

  1586 tot 1597

  Jan Reynkens

  1597 tot 1600

  Adriaan Mulier


  Foto

  van 1600 tot 1606

  Corneel Van Boterberghe

  van 1606 tot 1608

  Jan Longovius of Langenhove

  1608 tot 1613

  Bernard de Crudenaere

  1613 tot 1614

  Hubrecht Saba

  1614 tot 1614

  Jacobus Beert

  1614 tot 1656

  Franciscus Seyse

  1656 tot 1668

  Jacobus Caelewaert

  1668 tot1691

  Joos De Boo

  1691 tot 1700

  Hendrik Commacen

   


  Foto

  1700 tot 1703

  Petrus Franciscus Van Biesbroucq

  1703 tot 1714

  Karel Frans Van Eeckhout

  1714 tot 1743

  J. J. Vande Velde

  1743 tot 1751

  J.B. Wasteels

  1751 tot  1761

  Fac. Jos. Fattrez

  1761tot 1762

  P.P.F. Van Haesendonck

  1762 tot 1772

  Jan Francis Cusenelle

  1772 tot 1801

  Joannes J. Rutgeers.

  Begraven voor de Calvarieberg

  Steen links van het kruis. 

   


  Foto

  Van 1801 tot 1803

  Mullier Pieter Jos

  1803 tot 1808

  Verlinden Jean-Bapt

  1808 tot 1809

  Cardoen Steven Frans Jos.

  1809 tot 1842

  Mullier Pieter Joseph

  1842 tot 1852

  Denijs Karel

  1852 tot 1862

  Missu Karel-Louis

  1862 tot 1867

  Lonneville Francis

  1867 tot 1873

  Lietaert Edward

  1873 tot 1879

  Huys Lodewijk

  1879 tot 1903

   


  Foto

  Phillippus Jacobus Bettenhof

  Begraven aanzijds den calvarieberg

  14 mei 1903

   

   

   


  Foto

  Billiau Rijkaart

  Van 1903 tot 1910

  Hij mocht de kerk

  vermeerderen en

  herstellen


  Foto

  VandeWeghe Camiel

  Van 1910 tot 1925


  Foto

  Lelieur Constant

  Van 1925 tot 1938

  blijft te Rollegem

  tot 15/12/1943 +


  Foto

  Ysebaert André

  van 1938 tot 1960


  Foto

  Stemgee Gustaaf

  Van 1960 tot 1974

  + 12 maart 1982


  Foto

  D'Heygere Odiel

  Van 1974 tot 1983

  + 16/10/1986


  Foto

  Duhem Louis

  Van 1983 tot 1993


  Foto

  De Wulf Willy

  Van 1993 tot 2001

  Salisiaan

  Laatste eigen Pastoor


  Foto

  Volgens E.H. Slosse,

  zou er reeds in 1454

  een kapellaan van

  St-Pieter hier zijn geweest,

  ze waren niet verplicht

  op de parochie te wonen

  F. Cordon 1734/38

  Vansteenbrugge 1738/40

  Helluy P.F. 1743/44

  Vandenbroucke 1744/45

  Roussel P. 1746/47

  Ghesquiere P. 1747/48

  Libbrecht F. 1748/50

  Devos G. 1750/1755

  Ghequiere 2x 1751/61

  Courouble P. 1761/62

  Vissens F. 1762/76

  linneau 1776/83

  Storm E. 1783/85

  Everaert J. 1785 zes weken

  Six F. 1785/89

  Vandenbroucke J. 1789/90

  Mullier P. 1790 1801

  Wierd hier Pastoor

  van 1801 tot 03 en van

  1809 tot 1842


  Foto


  Rollegem op de inventaris van het bouwkundig erfgoed


  dorp  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!