NIEUW: Blog reclamevrij maken?

 

Actueel
Gemeenschapsraad
Nieuwsblad regio

Vers van de pers

Rollo spreekt

Informatie

Het Buurthuis

Kalender

Dokter - Tandarts - Kine
De Lijn
Handelaars
Containerpark

Verenigingen

ACW
Crescendo
Chiro
Historie Folklore
Folkloreraad
Harmonie
Gezinsbond
Gulden Leeftijd
KAV
KVLV
KWB
Landelijke Gilde
NEOS
Okra
Pimpeloentjes
St.-Antoniusfeesten
Toneel Trees
Verbroedering
Ziekenzorg
Parochie

Kerk en leven

Vormsel

Mededeling

Cultuur

Kerkbezoek

Verken Rollegem

Wandelgids
Noord            Kaart  
Zuid              Kaart

Historie

St.-Antonius Abtkerk
St.-Antoniusfeesten
Rond de kerk

Sporthal Weimeersen

Parochiezaal

Basisschool

Varia

Ne Rollo

Rollshausen
Foto
Foto
Foto
Hoofdpunten blog belleman
 • stabroekse roepsteen
 • Historiek van de roepsteen
 • De roepsteen te Rollegem
 • Gemeentelijke bekendmaking in den oude tijd
 • De wieg
  AAA
  Zoeken in blog


  Archief
 • Alle berichten
  Archief per jaar
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2000
 • 1999
  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Laatste commentaren
 • rouwprentjes (Ines Dvid)
      op doodsprentjes, bidprentjes 1935
 • de naam Braekevelt (Van Braeckevelt Jan)
      op doodsprentjes, bidprentjes alfabetich (p)
 • Pierre Joseph Nolf (Morgan VanDerHoeven)
      op doodsprentjes, bidprentjes 1921
 • Dom Demuynck (Degeest Jan)
      op doodsprentjes, bidprentjes
 • Oudstrijders Rollegem (denucé andré)
      op oud rollegem
 • bidprentje Cecile-Mireille-Joseph-Dina Hoornaert (Philippe Dekyvere)
      op doodsprentjes, bidprentjes 1943
 • Onderbouw van de kimpemolen (Philippe Dekyvere)
      op gehuchten
 • prent kerk 1872 (ilse dewitte)
      op Interieur kerk
 • prent kerk 1872 (ilse dewitte)
      op Interieur kerk
 • Armand Carbonné (Kurt Van Camp)
      op gesneuvelden
 • Foto
  Schepenhuisstraat 68
  Foto

  Bellegemseweg ( Roll) nr. 4

  Foto

  Rollegemplaats nr. 5

  Foto
  Klijtbergstraat nr. 4
  Foto
  Rollegemseweg nr. 20
  Foto

  Tombroekstraat 43

  Foto
  Tombroekstraat 45
  Foto
  Tombroekstraat 66
  Foto

  Tombroekstraat 249

  Foto
  Rollegemkerkstraat nr. 7
  Foto

  Rollegemkerkstr. nr. 21

  Foto

  Rollegemkerkstr. nr. 109

  Foto

  Schreiboomstr 104

  Foto

  Schreiboomstr nr.54

  Foto

  Schreiboomstr 53

  Foto

  Schreiboomstraat, 36

  Foto

  Schreiboomstraat, 1

  Foto

  Schreiboomstraat,2

  Foto

  Muynkendoornstraat 125

  Foto

  Lampestraat 113

  Foto

  Muynkendoornstraat 230

  Foto

  Lampestraat 173

  Foto

  Rollegemknokstraat 20

  Foto

  Het hof van Odo

  Walleweg 115

  Foto

  Walotex

  Foto

  Binnenstr nr. 8

  Foto

  Muynkendoornstraat 117

  Foto

  Lanteweg 12

  Foto

  Kwadebrugstraat 171

  Rolleghem en het werelds bestuur

  1146 heerlijkheid die bestond uit een

  monoir(soort kastel) gebouwd op een

  mote rondom in wallen.

  D'Halluins eerste heren van Rolleghem.

  eerste Heer Wulferius D'Halluin

  akte 1202- heerlijkheid kasteel van Kortrijk

  Aangifte te Wevelgem bij kanselier Gerard

  aan Balduin van Ronslo.

  1289 Fressende Vrouwe Van Rolleghem.

  1560 Bezit in handen van Carolus de Croi

  1635 Adrien Desmet Cinsheer van Porte-Ferèe

  (zie geschiedenis van Rolleghem)

  1735 Bezit in handen van Engelbert

         Frederik d' Ennetières

  1768 Pieter-Roger Joinville

          Baljuw(grafsteen aan de sacristie)

  1798 Franse Republiek Rollegem was deel

          van kanton Bellegem

  Joseph Jacquart was voorzitter en

  Constant de Brabander secretaries

   

  Foto

  Het schijnt dat de oude groote hofstede  een overblijfsel dier heerlijkheid is of dezelve vervangt

  Burgemeesters 1799

  of Maire de Rolleghem

  In 1769 werd te Moorsele Constantin France Vandermeersch geboren, hij trad in het huwelijk met Marie Theese Everaert en woonde op de plaatse. Hij bleef burgemeester en wierd lid van den Provincieraad, en stierf in 1849.

  Van 1849 tot 1866

  De zoon Constantin Vandermeersch

  Van 1866 tot 1870

  Joseph Warrot hij gaf onmiddelijk ontslag en August Herbau was dienst doende burgemeester.

  1870 tot 1872

  August Salembier

  1872 tot 1899

  Casimir Herbau

   

  Foto
  Foto

  van 1900 tot 1918

  Herbau Léon

  Foto

  van 1922 tot 1937

  Everaert Eugène

  Foto

  van 1937 tot 1747

  Everaert Maurice

  Foto

  Van 1941 tot 1944

  Tijdens de Duitse bezetting

  Castelain Maurice

  Foto

  Van 1947 tot 1970

  Polydoor Declercq

  Foto

  Van 1970 tot 1976

  Laatste burgemeester

  van onafhankelijk Rollegem

  Gerard Vandenberghe nu

  Nieuw in Kortrijk | Stad Kortrijk

  Rollegem blogt ...

  30-09-1999
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gesneuvelden  15 mei opnieuw aanval op Kortrijk dit keer het station.

  Op 19 juli viel een vliegend bom dichtbij de “Zevencoten” er was aanzienlijke schade.

  Op 21 juli 3de vreselijke aanval op Kortrijk, in twee delen. Het eerste bombardement duurde 14 minuten, met een tussen ruimte van een halfuur, volgde een tweede aanval deze duurde 20 minuten. Eerst vielen lichtbommen die geheel de stad en omgeving verlichten. De schade was aanzienlijk, door bommen en branden, er waren opnieuw 167 doden geteld en tal van gekwetsten.

   Op zaterdagavond 2 september was er een schermutseling op de plaats te Rollegem tussen het geheime leger en de terugtrekkende Duitsers.

  Vijf leden van het geheime leger sneuvelden. Ook op de Kwadebrug vielen er twee doden van de witte brigade, de wegwijzers waren uitgetrokken en de terugtrekkende legers bleven haperen.

  Op 3 september werd Doornik bevrijd en in de namiddag was het de beurt aan Brussel.

  Op  maandag voormiddag 4 september hevige gevechten te Kooigem, tussen de witte brigade en de Duitse troepen waar vliegtuigen ter hulp gekomen zijn voor de witte brigade.

  Op 17 oktober “GUTT- operatie, alle geld moet ingeleverd worden. 5000Fr. Per gezin wordt onmiddellijk uitbetaald. Het overige blijft geblokkeerd en wordt later in delen terugbetaalt na aftrek van kapitaalbelastingen.

  Op 12 mei 1945 werden brandstichtingen en plunderingen gedaan te Rollegem onder andere bij Alfons Vandewalle (onderwijzer) Louis Vandendriesche (landbouwer en bij Maurits Castelein (oorlogsburgemeester)

  De wapenstilstand wordt getekend op dinsdag 8 mei om drie uur.

  Op 22 juli trekt de vredestoet door de gemeente: vertrek om 3 uur te Tombroek, vervolgens de Tombroekstraat, Aalbeeksestraat tot aan de Lampe, terug langs de Aalbeeksestraat naar de Kerkstraat om dan te ontbinden.


                                           

  Bevrijding

   

  Op maandag 4 september toen in de voormiddag nog een Duitse auto voorbij was gekomen , kwam in de namiddag rond een uur of 5  een Canadese tank triomfantelijk Rollegem binnengereden. Aanstonds was er een massa volk op de plaats verenigd. De oude burgemeester besteeg weer zij troon, en hij werd feestelijk door het volk toegejuicht.

   

  1.   Hoe het te Rollegem gedurende de oorlog gegaan is kan men na lezen op de website Tussen bevolking en bezetter, tussen collaboratie en verzet ...

   


  Categorie:gesneuvelden
  » Reageer (0)
  29-09-1999
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gesneuvelden                                    

  Hiermee sluiten we het hoofdstuk “Gesneuvelden” af. 11 November, wij zouden dit als een goudklomp in ons hart moeten bewaren en dit telkenmaal vol liefde  herdenken, het einde van de Eerste Wereldoorlog, eveneens dat einde van de Tweede Wereld oorlog 4 September. Wie kan het ons nog navertellen, Antoinette Bels was drie, toen de oorlog uitbrak, een kranige vrouw haar

  oorlogsgeheugen is nog intact, ze weet nog dat ze bang was wanneer er bommen overvlogen. De tweede maakte nog een minder diepe indruk dan den Eerste, ze baarde drie kinderen volgens meneer pastoor mocht de kindermachine niet stil vallen. Haar man Remi, had meer mee gemaakt, toch zoals het overal ging werd er nooit over gepraat.

  Als kind trokken met de school naar het monument, om hun overleden mede broeders( welke er aan het front sneuvelden) werden herdacht, elk op zijn eigen gemeente.

  we vormden een haag en de oud-strijders stonden er met vlagen en bloemen en op hun fiere borst droegen ze vol eerbied, hun eretekens. Voor velen van hen was er na hun dood een ereperk, (een begraafplaats voor oud-strijders) Er zijn dorpen bekend die dat niet over hadden voor hen, denk maar aan Moen,Bambrugge deelgemeente van Erpe-Mere of nog Ramst, en dan schrijven mensen me:” op 11 november staan ze aan de gedenksteen van de gevallen oud-strijders huichelachtig een brief af te lezen om nadien eens goed te gaan feesten” Waarom heren ook hier geen gedenksteen wij weten ze kunnen er niet meer begraven worden, maar in Ieper aan de Menenpoort zijn het toch ook maar namen of is het zoals te Moen dat er zelfs geen namen bekend zijn?

  Men denkt er aan om 2014/2018 een grote herdenking te houden wat word het voor de Belgen, ze liggen verspreid over alle dorpen en steden. Britten, Canadezen, Duitsers allen hebben begraaf plaatsen, met veel liefde onderhouden. Wat doen wij met hen, afwachten?

  Zoals we nog steeds moeten wachten om op bepaalde gemeenten een ereperk te krijgen voor zij die het aan het front hebben mee gemaakt als oud-strijder, en waarvan Burgemeester, welke de enige zijn in het land die er kunnen over beslissen het onnodig achten

  om eerbied op te brengen voor hen. Wat moeten onze kinderen en kleinkinderen hier van onthouden? Als de overheid er och zo weinig belang aan hecht. Waren de andere soldaten(landen) dan zoveel beter dan de Belgen? Heren wethouders denk daar maar eens over na.

  Wanneer zij; “de allerlaatste getuigen”  zich de vraag stellen, “ Wat denk je komt er weer oorlog” heeft het toch aan dat mensen er voor vrezen.

  Ik hoop dat jij trouwe lezer en zij die, in de toekomst het doorneemt, er iets van op gestoken hebt, helaas wij kunnen er niet veel aan verhelpen alleen hopen dat er nooit meer oorlog komt. En dat er weldra vrede mag komen over alle gebieden. “Nooit meer Oorlog”

   

  Bedankt aan alle lezers, en als je vragen hebt, of iets kwijt wil laat het weten we kunnen nog steeds toevoegen.  Categorie:gesneuvelden
  » Reageer (0)
  28-09-1999
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gesneuvelden

  CATELEIN Achiel Alidoor

  Geboren te Heestert op 5 december 1879

  als zoon van Cyriel en Renilde Verbrugghe

  Vóór de oorlog huwde hij met Irma Dewitte

  Woonde 1914: Stationstraat Moen

  kantonnier

  Diende als….

  Overleden te Moen op 10 juli 1959

  Begraven op de gemeentelijke begraafplaats te Moen


  Categorie:gesneuvelden
  » Reageer (0)
  27-09-1999
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gesneuvelden

  BLOMME Alfons Leo

  Geboren te Kortrijk op 13 september 1880 als zoon van Leo en Sidonie Vercoutere

   Vóór de oorlog huwde hij met Melanie Orroi

  zwingelaar

  Woonde 1914 op de Broekenhoek in Moen

  Diende als..........in het……….Regiment

  Overleden te Moen op 20 november 1960

  Begraven op de gemeentelijke begraafplaats te Moen


  Categorie:gesneuvelden
  » Reageer (0)
  26-09-1999
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gesneuvelden

  BOONE Maurits Cyrille Geboren te Kruishoutem op 9 februari 1890

  als zoon van…

  Woonde 1914: Kruishoutem

  Diende als...

  Oorlogsinvalide

  na de oorlog huwde hij met Madeleine Ghyselinck

  Woonde Achterhoek 66 Moen

  Overleden te Moen op 16 februari 1962

  Begraven op het gemeentelijk kerkhof te Moen


  Categorie:gesneuvelden
  » Reageer (0)
  25-09-1999
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gesneuvelden

  BREDA Desiré Camiel, geboren te Moen op 16 augustus 1891

  als zoon van August en Marie-Louise Benoit

  Woonde 1914: de Klijte Moen

  Diende als Soldaat bij het 1ste Artillerie Regiment

  Na de oorlog huwde hij met Augusta Vermeersch

  en werd politieagent in Oostende

  Overleden te Oostende op 20 november 1928

  Begraven op het stedelijk kerkhof te Oostende


  Categorie:gesneuvelden
  » Reageer (0)
  24-09-1999
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gesneuvelden

  CATELEIN Achiel Alidoor, geboren te Heestert op 5 december 1879

  als zoon van Cyriel en Renilde Verbrugghe

  Vóór de oorlog huwde hij met Irma Dewitte

  Woonde 1914: Stationstraat Moen

  kantonnier

  Diende als….

  Overleden te Moen op 10 juli 1959

  Begraven op de gemeentelijke begraafplaats te Moen


  Categorie:gesneuvelden
  » Reageer (0)
  23-09-1999
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gesneuvelden

  DELOBELLE Achiel, geboren te Moen op 19 maart 1883 als zoon van Ivo en Paulinne Saffers

  Woonde 1914: Klijte Moen

  Huwde Alida Breda

  Diende bij het 1ste Zware Artillerie Regiment

  Overleed te Moen op 26 januari 1971

  Begraven op de gemeentelijke begraafplaats te Moen

  Opgenomen in het Guldenboek van de vuurkaart Boekdeel 37 - blz. 602


  Categorie:gesneuvelden
  » Reageer (0)
  22-09-1999
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gesneuvelden

  DEMETS Jules Theophiel, geboren te Moen op 3 december 1891, als zoon van Achiel en Marie Vanwijnsberghe

  Woonde 1914: Plaats Moen

  Echtgenoot van Palmyre Roelens

  Diende als ...

  Overleden te Sint-Baafs-Vijve op 13 november 1979 Begraven op de gemeentelijke begraafplaats te Moen


  Categorie:gesneuvelden
  » Reageer (0)
  21-09-1999
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gesneuvelden

  GOEMAERE Georges, geboren te Moen op 9 maart 1893

  als zoon van Henri en Mathilde Schaeck

  Woonde 1914: Comminnestraat 162

  Diende 6 jaar als … in de loopgraven

  Huwde met Maria Bouckaert

  Overleden te Ieper op 15 april 1959

  Begraven …

  Onderscheidingen:

  Oorlogskruis met 2 palmen

  IJzerkruis

  Zegenmedaille

  Herinneringsmedaille

  Militaire medaille


  Categorie:gesneuvelden
  » Reageer (0)
  20-09-1999
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gesneuvelden

  HOLVOET Firmin Cyriel, geboren te Moen op 29 januari 1882

  als zoon van Ivo en Adolphina Verdonck

  Woonde 1914: Comminnestraat Moen

  Hij diende als Soldaat bij …

  Oorlogsinvalide

  Huwde Octavie Vancoster

  Overleden te Moen op 31 mei 1933

  Begraven op het oude kerkhof aan de kerk te Moen


  Categorie:gesneuvelden
  » Reageer (0)
  19-09-1999
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gesneuvelden

  HOOGHE Gentiel Alouis, geboren te Moen op 16 mei 1883

  als zoon van August en Marie Sylvie Vandeputte

  Woonde 1914: Pezelstraat Moen

  Diende als Soldaat bij …

  Huwde na de oorlog met Leonie Vanwijnsberghe

  Overleden te Esterwegen (D) op 26 december 1943 in het Concentratiekamp als politiek gevangene


  Categorie:gesneuvelden
  » Reageer (0)
  18-09-1999
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gesneuvelden

  LOOSFELT Robert Leopold, geboren te Moen op 16 maart 1894

  als zoon van Camiel en Eugenie Vanlerberghe

  Woonde 1914: Bavegemstraat Moen

  Echtgenoot van Margaretha De Vreese

  Diende als Soldaat bij 2de Carabinier, milicien

  Overleden te Zulte op 15 mei 1980

  Begraven op het kerkhof van...


  Categorie:gesneuvelden
  » Reageer (0)
  17-09-1999
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gesneuvelden

  MALFAIT Aimé Alfons, geboren te Moen op 21 december 1881

  als zoon van Jan en Eugenie Stichelbout

  Huwde vóór de oorlog met Helena Cannoo

  Woonde 1914: Pezelstraat Moen

  Hij diende als Soldaat bij …

  Overleden te Moen op 5 april 1962

  Begraven op de gemeentelijke bergaafplaats te Moen


  Categorie:gesneuvelden
  » Reageer (0)
  16-09-1999
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gesneuvelden

  MATTHIJS Theophiel Camille, geboren te Moen op 8 augustus 1887

  als zoon van August en Julia Vandebunderie

  Woonde 1914: Bavegemstraat Moen

  Echtgenoot van Mathilde Anna Geerinck

  Diende als ...

  Overleden te Wijnegem op 20 november 1969

  Begraven op de Stedelijke Begraafplaats te Antwerpen


  Categorie:gesneuvelden
  » Reageer (0)
  15-09-1999
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gesneuvelden

  MOREELS Frederick Henri, geboren te Moen 17 november 1884

  als zoon van Leo en Clémence Vancoppenolle

  Woonde 1914: de Klijte Moen

  Diende als …

  Na de oorlog huwde hij met Marie Vanwijnsberghe

  Overleden te Moen 7 augustus 1972

  Begraven op de gemeentelijke begraafplaats te Moen


  Categorie:gesneuvelden
  » Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gesneuvelden

  MATTON Clovis, Geboren te Moen op 4 januari 1896

  als zoon van Ivo en Marie Rosalie Matton

  Woonde 1914: Hoogkroonstraat Moen

  Diende als milicien 3de Regiment der Lanciers

  Na de oorlog huwde hij met Anna Vandendriessche

  Overleden te Gent op 18 juli 1982

  Begraven op het gemeentelijk kerkhof van Kerkhove


  Categorie:rollegem
  » Reageer (0)
  14-09-1999
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gesneuvelden

  MONTENS Honoré Maurits, geboren te Petegem op 16 augustus 1896

  als zoon van August en Leonie Demoor

  Woonde 1914: Sint-Denijsstraat Moen

  Diende als Soldaat bij het 2de Regiment Artillerie

  1ste Groep 2de Batterij

  Na de oorlog huwde hij met Palmyre Beyls

  Overleden te Moen 16 augustus 1991

  Begraven op de gemeentelijke begraafplaats te Moen


  Categorie:gesneuvelden
  » Reageer (0)
  13-09-1999
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gesneuvelden

  ORROI Georges Alberic, geboren te Heestert op 19 november 1884

  als zoon van Edward en Maria Vanpraet

  Woonde 1914: Hoogkroon 48 Moen

  Huwde met Elodie Libbrecht

  Diende als…..

  Overleden te Moen op 15 juni 1966

  woonde toen Sint-Denijsstraat 48 Moen

  Begraven op de gemeentelijke begraafplaats te Moen


  Categorie:gesneuvelden
  » Reageer (0)
  12-09-1999
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gesneuvelden

  PAUWELS Octaaf Henri, geboren te Moen op 5 augustus 1894

  als zoon van Jan en Nathalie Callens

  Woonde 1914: Achterhoek 20 Moen

  Huwde Maria Elodie Pauwels

  Diende als …

  Overleden te Kortrijk op 26 juli 1978

  woonde toen Kastanjeboomstraat 48 Moen

  Onderscheiding:

  Kruis officier in de Kroonorde met zwaarden


  Categorie:gesneuvelden
  » Reageer (0)
  11-09-1999
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gesneuvelden

  RAEPSAET Achiel Alois, geboren te Moen op 8 maart 1891

  als zoon van Leopold en Victorine De Wulf

  Woonde 1914: Achterhoek Moen

  Huwde Emma Helena Callens

  Diende als oorlogsvrijwilliger, soldaat 8ste Linie

  Overleden te Kortrijk op 5 juli 1977

  Begraven op de gemeentelijke begraafplaats Knokke

  Opgenomen in het Guldenboek van de vuurkaart Boekdeel 34-35 - blz. 277

  6 frontstrepen

  Onderscheidingen:

  Ridder in de Orde van Leopold II met zwaarden

  Oorlogskruis met palm

  Medaille van vrijwilliger

  Vuurkruis Zegemedaille en Herinneringsmedaille

  Medaille van Koning Albert


  Categorie:gesneuvelden
  » Reageer (0)
  10-09-1999
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gesneuvelden

  ROGIE Ernest, geboren te Moen op 11 december 1893

  als zoon van Leopold en Mathilde Clement

  Woonde 1914: Bossuitstraat 82 Moen

  Huwde Marie Wannijn

  Diende als …

  Overleden te Outrijve op 8 januari 1963

  Begraven …


  Categorie:gesneuvelden
  » Reageer (0)
  09-09-1999
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gesneuvelden

  RYCKBOSCH Jozef Maurice, geboren te Moen op 25 februari 1898

  als zoon van Xaveer en Euphrasie Fourneau

  Woonde 1914: Beekstraat 91 Moen

  Huwde Madeleine Clairhout

  Diende als …

  Overleden te Kortrijk op 16 mei 1991

  Woonde toen Moense Beekstraat 1

  Begraven …


  Categorie:gesneuvelden
  » Reageer (0)
  08-09-1999
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gesneuvelden

  SEYNAEVE George, geboren te Moen op 1 januari 1899

  als zoon van Jules en Elodie Verriest

  Woonde 1914: Broekenhoek 93 Moen

  Huwde Elodie Raepsaet

  Gemobiliseerd als 16-jarige

  Moest als opgeroepene in Noord-Frankrijk

  een jaar lang treinrails leggen

  Overleden te Sint-Denijs op 25 april 1998

   Laatste oudstrijder WO I van Moen


  Categorie:gesneuvelden
  » Reageer (0)
  07-09-1999
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gesneuvelden

  SEYS Jules Achille, geboren te Moen op 17 april 1894

  als zoon van Désirè en Maria Van Autrijve

  Woonde 1914: Pezelstraat 51 Moen

  Huwde 12 of 20 dec. 1920 Aria Demets

  Woonde toen in bij fam. Crepel

  Diende als …

  Overleden te Waregem op 22 maart 1975

  Woonde toen …


  Categorie:gesneuvelden
  » Reageer (0)
  06-09-1999
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gesneuvelden

  VALYS Octaaf Aimé, geboren te Moen op 5 maart 1892

  als zoon van Petrus en Marie Therese Volkaert

  Woonde 1914: Knokkestraat Moen

  Diende als…

  Na de oorlog huwde hij met Maria Deplae

  Overleden te Knokke op 17 februari 1947

  Begraven op de gemeentelijke begraafplaats Knokke


  Categorie:gesneuvelden
  » Reageer (0)
  05-09-1999
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gesneuvelden

  VAN DE LANOTE Jean, geboren te Moen op…..

  als zoon van…..

  Woonde 1914:

  Huwde …

  Overleden te …

  Diende als soldaat bij de 1ste Zware Artillerie

  Opgenomen in het Guldenboek van de vuurkaart

  Boekdeel 34-35 - blz. 609


  Categorie:gesneuvelden
  » Reageer (0)
  04-09-1999
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gesneuvelden

  VAN DEN HEEDE Gaspard Jan, geboren te … op 27 oktober 1893

  als zoon van …

  Woonde 1914: Knokkestraat Moen

  Diende als brigadier 10de Artillerie

  Huwde met Alix Pitteljon

  Verhuisde naar Sint-Amandsberg

  Overleden te Ieper op 15 april 1959

  Begraven …

  4 frontstrepen

  Opgenomen in het Guldenboek van de vuurkaart

  Boekdeel 36-37 – blz. 324

  Onderscheidingen:

  Oorlogskruis met 2 palmen

  IJzerkruis

  Zegemedaille

  Herinneringsmedaille

  Militaire medaille


  Categorie:gesneuvelden
  » Reageer (0)
  03-09-1999
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gesneuvelden

  VANDENBULCKE Henri Jules, geboren te Moen op 1 december 1894

  als zoon van Camiel en Marie Vandekerckhove

  Woonde 1914: Pezelstraat Moen

  Diende 4 jaar als Vlaams fronter, als …

  Na de oorlog huwde hij met Berta Vandenbogaerde

  Overleden te Avelgem op 18 januari 1973

  Begraven op de gemeentelijke begraafplaats te Moen

  Werd vereremerkt met

  verscheidene militaire en burgerlijke eretekens


  Categorie:gesneuvelden
  » Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gesneuvelden

  VANDENBOGAERDE Georges, geboren te Moen op 7 maart 1893

  als zoon van Henri en Emma Kints

  Woonde 1914: Plaats Moen

  Diende als…

  Oorlogsinvalide

  Huwde na de oorlog met Bertha Vandekerckhove

  Overleden te Moen op 14 januari 1950

  Begraven op de gemeentelijke begraafplaats te Moen

  Onderscheidingen:

  Ridder in de Leopold II orde met palm

  Oorlogskruis met palm

  Rider in de Kroonorde met zwaarden

  IJzermedaille

  Zegemedaille

  Herinneringsmedaille


  Categorie:gesneuvelden
  » Reageer (0)
  02-09-1999
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gesneuvelden

  VANDEPOPULIERE Georges Oscar, geboren te Moen op 5 juli 1894

  als zoon van Leo en Marie Debaere

  Woonde 1914: Meersstraat Moen

  Diende als …

  Na de oorlog huwde hij met Maria Desplenter

  Overleden te Kortrijk op 13 juli 1978

  Begraven op de gemeentelijke begraafplaats te Moen


  Categorie:gesneuvelden
  » Reageer (0)
  01-09-1999
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gesneuvelden

  VANMARCKE Alois, geboren te Moen op 4 september 1893

  als zoon van Charles Louis en Elodie Adyns

  Woonde 1914: Achterhoek Moen

  Diende als …

  Na de oorlog huwde hij met Irma Houttave

  Woonde toen Ellestraat Zwevegem

  Overleden te Zwevegem op 18 april 1973

  Begraven op de gemeentelijke begraafplaats Knokke


  Categorie:gesneuvelden
  » Reageer (0)


  Films over Rollegem
 • De bevrijding
 • Het boerenleven anno 1946
 • Het wereldrecord wandtabpijt

 • Inhoud blog
 • kerk en leven
 • cafe's te Rollegem
 • cafe's te Rollegem
 • cafe's te Rollegem
 • cafe's te Rollegem
 • FEMMA
 • KWB
 • okra
 • SAMANA
 • Adem-Tocht
 • folkloreraad
 • cafe's te Rollegem
 • cafe's te Rollegem
 • schoolfeest
 • cafe's te Rollegem
 • cafe's te Rollegem
 • cafe's te Rollegem
 • cafe's te Rollegem
 • cafe's te Rollegem
 • cafe's te Rollegem

  Categorieën
 • 100 jaar oorlog (4)
 • Adem-tocht (1)
 • Café's te Rollegem (15)
 • Davidsfons (1)
 • De parochie Pastoors (16)
 • Fatima (8)
 • Femma (1)
 • Folklore historiek (3)
 • folkloreraad (1)
 • gehuchten (24)
 • gesneuvelden (141)
 • gezinsbond (1)
 • handelaars (24)
 • Harmonie (2)
 • historiek Gezinsbond (1)
 • historiek ziekenzorg (1)
 • Kinderopvang (1)
 • kleiputten (1)
 • koor Crescendo (1)
 • kunst en cultuur (66)
 • KVLV (0)
 • KWB (1)
 • Missiebestuur (1)
 • MPI (1)
 • Neos (1)
 • nieuw (1)
 • nieuw te (3)
 • Nostalgie (23)
 • Okra (1)
 • onderpastoors (10)
 • Oud Rollegem (49)
 • pre Historie (11)
 • Priesters inboorlingen (34)
 • rollegem (34)
 • Rollegem denkt aan zijn missionarissen (18)
 • rollofeesten (1)
 • Rollshausen (10)
 • Rouwprentjes (115)
 • soldaten 14/18 of 40/45 (19)
 • St-Antonius (1)
 • St.-Antoniusfeesten - historie (17)
 • staartje van Antoniuszwijntje (25)
 • Stond in min Gazette (32)
 • straatnamen (9)
 • Tijd van toen (25)
 • Tombroek koerse (1)
 • Toponiemen (272)
 • Tresor jongerentheater (1)
 • veertigdagentijd (1)
 • verdienstelijke persoon (22)
 • winternacht (0)
 • wist u? (9)
 • Ziekenzorg (2)
 • zusters Inboorlingen (4)

 • Mijn favorieten
 • cultuurweb
 • Damesvoetbal Rollegem
 • Basisschool Rollegem
 • De Kindervriend
 • Aid basket Rollegem
 • WTC De Platse
 • NEOS
 • Rollofeesten
 • Seniorenacties Kortrijk Zuid
 • fotosite Chiro Rollegem

  E-mail uw bericht

  Wil je als vereniging activiteiten en nieuwtjes op het blog? Een mailtje volstaat.


 • Harmonie St.-Cecilia
 • Rollegem.be
 • Chiro Tandem
 • Vormelingen

 • Archief per maand
 • 05-2019
 • 04-2019
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 11-2010
 • 06-2010
 • 12-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 06-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 04-2007
 • 02-2007
 • 11-2006
 • 12-2005
 • 11-2005
 • 10-2005
 • 01-2000
 • 12-1999
 • 11-1999
 • 10-1999
 • 09-1999
 • 08-1999

  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Foto

  pastoors vanaf 1448

  Hespeel Philippens

  1448 tot 1452

  Jan Vande Male

  1453 tot  1454

  Pieter Adams 

  1454 tot 1455

  Jan Bronne

  1455 tot 1458

  Jan Boudin

  1458 tot 1476

  Willem Cordier

  1476 tot 1505 

  Andries Noppe


  Foto

  1505 tot 1541

  Philippus Hespeel

  1541 tot 1547

  Jooris Halsberghe

  1547 tot 1549

  Willem Adyn

  1549 tot 1560

  Pieter de Condé

  1560 tot 1574

  Willem Adyn

  1574 tot 1586

  Pieter De Jonghe

  1586 tot 1597

  Jan Reynkens

  1597 tot 1600

  Adriaan Mulier


  Foto

  van 1600 tot 1606

  Corneel Van Boterberghe

  van 1606 tot 1608

  Jan Longovius of Langenhove

  1608 tot 1613

  Bernard de Crudenaere

  1613 tot 1614

  Hubrecht Saba

  1614 tot 1614

  Jacobus Beert

  1614 tot 1656

  Franciscus Seyse

  1656 tot 1668

  Jacobus Caelewaert

  1668 tot1691

  Joos De Boo

  1691 tot 1700

  Hendrik Commacen

   


  Foto

  1700 tot 1703

  Petrus Franciscus Van Biesbroucq

  1703 tot 1714

  Karel Frans Van Eeckhout

  1714 tot 1743

  J. J. Vande Velde

  1743 tot 1751

  J.B. Wasteels

  1751 tot  1761

  Fac. Jos. Fattrez

  1761tot 1762

  P.P.F. Van Haesendonck

  1762 tot 1772

  Jan Francis Cusenelle

  1772 tot 1801

  Joannes J. Rutgeers.

  Begraven voor de Calvarieberg

  Steen links van het kruis. 

   


  Foto

  Van 1801 tot 1803

  Mullier Pieter Jos

  1803 tot 1808

  Verlinden Jean-Bapt

  1808 tot 1809

  Cardoen Steven Frans Jos.

  1809 tot 1842

  Mullier Pieter Joseph

  1842 tot 1852

  Denijs Karel

  1852 tot 1862

  Missu Karel-Louis

  1862 tot 1867

  Lonneville Francis

  1867 tot 1873

  Lietaert Edward

  1873 tot 1879

  Huys Lodewijk

  1879 tot 1903

   


  Foto

  Phillippus Jacobus Bettenhof

  Begraven aanzijds den calvarieberg

  14 mei 1903

   

   

   


  Foto

  Billiau Rijkaart

  Van 1903 tot 1910

  Hij mocht de kerk

  vermeerderen en

  herstellen


  Foto

  VandeWeghe Camiel

  Van 1910 tot 1925


  Foto

  Lelieur Constant

  Van 1925 tot 1938

  blijft te Rollegem

  tot 15/12/1943 +


  Foto

  Ysebaert André

  van 1938 tot 1960


  Foto

  Stemgee Gustaaf

  Van 1960 tot 1974

  + 12 maart 1982


  Foto

  D'Heygere Odiel

  Van 1974 tot 1983

  + 16/10/1986


  Foto

  Duhem Louis

  Van 1983 tot 1993


  Foto

  De Wulf Willy

  Van 1993 tot 2001

  Salisiaan

  Laatste eigen Pastoor


  Foto

  Volgens E.H. Slosse,

  zou er reeds in 1454

  een kapellaan van

  St-Pieter hier zijn geweest,

  ze waren niet verplicht

  op de parochie te wonen

  F. Cordon 1734/38

  Vansteenbrugge 1738/40

  Helluy P.F. 1743/44

  Vandenbroucke 1744/45

  Roussel P. 1746/47

  Ghesquiere P. 1747/48

  Libbrecht F. 1748/50

  Devos G. 1750/1755

  Ghequiere 2x 1751/61

  Courouble P. 1761/62

  Vissens F. 1762/76

  linneau 1776/83

  Storm E. 1783/85

  Everaert J. 1785 zes weken

  Six F. 1785/89

  Vandenbroucke J. 1789/90

  Mullier P. 1790 1801

  Wierd hier Pastoor

  van 1801 tot 03 en van

  1809 tot 1842


  Foto


  Rollegem op de inventaris van het bouwkundig erfgoed


  dorp  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!