NIEUW: Blog reclamevrij maken?

 

Actueel
Gemeenschapsraad
Nieuwsblad regio

Vers van de pers

Rollo spreekt

Informatie

Het Buurthuis

Kalender

Dokter - Tandarts - Kine
De Lijn
Handelaars
Containerpark

Verenigingen

ACW
Crescendo
Chiro
Historie Folklore
Folkloreraad
Harmonie
Gezinsbond
Gulden Leeftijd
KAV
KVLV
KWB
Landelijke Gilde
NEOS
Okra
Pimpeloentjes
St.-Antoniusfeesten
Toneel Trees
Verbroedering
Ziekenzorg
Parochie

Kerk en leven

Vormsel

Mededeling

Cultuur

Kerkbezoek

Verken Rollegem

Wandelgids
Noord            Kaart  
Zuid              Kaart

Historie

St.-Antonius Abtkerk
St.-Antoniusfeesten
Rond de kerk

Sporthal Weimeersen

Parochiezaal

Basisschool

Varia

Ne Rollo

Rollshausen
Foto
Foto
Foto
Hoofdpunten blog belleman
 • stabroekse roepsteen
 • Historiek van de roepsteen
 • De roepsteen te Rollegem
 • Gemeentelijke bekendmaking in den oude tijd
 • De wieg
  AAA
  Zoeken in blog


  Archief
 • Alle berichten
  Archief per jaar
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2000
 • 1999
  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Laatste commentaren
 • de naam Braekevelt (Van Braeckevelt Jan)
      op doodsprentjes, bidprentjes alfabetich (p)
 • Pierre Joseph Nolf (Morgan VanDerHoeven)
      op doodsprentjes, bidprentjes 1921
 • Dom Demuynck (Degeest Jan)
      op doodsprentjes, bidprentjes
 • Oudstrijders Rollegem (denucé andré)
      op oud rollegem
 • bidprentje Cecile-Mireille-Joseph-Dina Hoornaert (Philippe Dekyvere)
      op doodsprentjes, bidprentjes 1943
 • Onderbouw van de kimpemolen (Philippe Dekyvere)
      op gehuchten
 • prent kerk 1872 (ilse dewitte)
      op Interieur kerk
 • prent kerk 1872 (ilse dewitte)
      op Interieur kerk
 • Armand Carbonné (Kurt Van Camp)
      op gesneuvelden
 • Rollegem wordt door zijn bewoners geliefd (alfacinha)
      op stond in min gazette
 • Foto
  Schepenhuisstraat 68
  Foto

  Bellegemseweg ( Roll) nr. 4

  Foto

  Rollegemplaats nr. 5

  Foto
  Klijtbergstraat nr. 4
  Foto
  Rollegemseweg nr. 20
  Foto

  Tombroekstraat 43

  Foto
  Tombroekstraat 45
  Foto
  Tombroekstraat 66
  Foto

  Tombroekstraat 249

  Foto
  Rollegemkerkstraat nr. 7
  Foto

  Rollegemkerkstr. nr. 21

  Foto

  Rollegemkerkstr. nr. 109

  Foto

  Schreiboomstr 104

  Foto

  Schreiboomstr nr.54

  Foto

  Schreiboomstr 53

  Foto

  Schreiboomstraat, 36

  Foto

  Schreiboomstraat, 1

  Foto

  Schreiboomstraat,2

  Foto

  Muynkendoornstraat 125

  Foto

  Lampestraat 113

  Foto

  Muynkendoornstraat 230

  Foto

  Lampestraat 173

  Foto

  Rollegemknokstraat 20

  Foto

  Het hof van Odo

  Walleweg 115

  Foto

  Walotex

  Foto

  Binnenstr nr. 8

  Foto

  Muynkendoornstraat 117

  Foto

  Lanteweg 12

  Foto

  Kwadebrugstraat 171

  Rolleghem en het werelds bestuur

  1146 heerlijkheid die bestond uit een

  monoir(soort kastel) gebouwd op een

  mote rondom in wallen.

  D'Halluins eerste heren van Rolleghem.

  eerste Heer Wulferius D'Halluin

  akte 1202- heerlijkheid kasteel van Kortrijk

  Aangifte te Wevelgem bij kanselier Gerard

  aan Balduin van Ronslo.

  1289 Fressende Vrouwe Van Rolleghem.

  1560 Bezit in handen van Carolus de Croi

  1635 Adrien Desmet Cinsheer van Porte-Ferèe

  (zie geschiedenis van Rolleghem)

  1735 Bezit in handen van Engelbert

         Frederik d' Ennetières

  1768 Pieter-Roger Joinville

          Baljuw(grafsteen aan de sacristie)

  1798 Franse Republiek Rollegem was deel

          van kanton Bellegem

  Joseph Jacquart was voorzitter en

  Constant de Brabander secretaries

   

  Foto

  Het schijnt dat de oude groote hofstede  een overblijfsel dier heerlijkheid is of dezelve vervangt

  Burgemeesters 1799

  of Maire de Rolleghem

  In 1769 werd te Moorsele Constantin France Vandermeersch geboren, hij trad in het huwelijk met Marie Theese Everaert en woonde op de plaatse. Hij bleef burgemeester en wierd lid van den Provincieraad, en stierf in 1849.

  Van 1849 tot 1866

  De zoon Constantin Vandermeersch

  Van 1866 tot 1870

  Joseph Warrot hij gaf onmiddelijk ontslag en August Herbau was dienst doende burgemeester.

  1870 tot 1872

  August Salembier

  1872 tot 1899

  Casimir Herbau

   

  Foto
  Foto

  van 1900 tot 1918

  Herbau Léon

  Foto

  van 1922 tot 1937

  Everaert Eugène

  Foto

  van 1937 tot 1747

  Everaert Maurice

  Foto

  Van 1941 tot 1944

  Tijdens de Duitse bezetting

  Castelain Maurice

  Foto

  Van 1947 tot 1970

  Polydoor Declercq

  Foto

  Van 1970 tot 1976

  Laatste burgemeester

  van onafhankelijk Rollegem

  Gerard Vandenberghe nu

  Nieuw in Kortrijk | Stad Kortrijk

  Rollegem blogt ...

  29-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kunst en cultuur
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  John Tiebergijn

  Geboren op 5 februari 1960(Tombroek)

  John deed zijn wielerdebuut  in maart 1977, hij haalde dat zelfde jaar twee bloementuilen

  Ondanks zijn niet te versmaden erelijstje in 1978 hoopte hij voor het komende jaar nog beter prestaties. Hij werd provinciaal Kampioen en vier overwinningen.

  Op 17 augustus 1978 zette hij de stap naar de Juniores,  zes keer maakte hij het zegegebaar en daar tussen stak de titel van West-Vlaamse kampioen, welke hij in Harelbeke veroverde.

  1979  hij is bezig aan zijn laatste jaar A2 mechanica

  In 1980 is John de beste junior te Marke


  Categorie:kunst en cultuur
  » Reageer (0)
  25-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Oud Rollegem

                               Heren van Rollegem of den naam “Van Rollegem”.

   

   

   

   De graven bouwden versterkte heuvels die als toevluchtsoorden konden dienen van de bevolking. De abten omringden hun abdijen met stevige wallen en de bisschoppen lieten muren rondom de bisschoppelijke steden optrekken. De afstammelingen van Karel de Grote verloren al zo volledig hun prestige en de plaatselijke leiders namen de kans waar om hun macht in plaats van die van de koning te stellen.De erfgenamen van de grote Keizer eindigden in machteloosheid, zoals de Merovingers die door de hofmeiers van Austrasië onttroond waren. Deze keer was er geen sterke hand om de macht over te nemen: het koningsschap werd verleend bij voorkeur door de groten van het rijk en de macht werd verdeeld onder de grootgrondbezitters. Een nieuwe wereld was geboren: men noemde dit het feodale of leenroerige stelsel.

  De feodale tijd, het bewind van de Heren.Nu waren de gronden de enige bron van inkomen, en de koningen namen de gewoonte aan om in ruil van een bewezen dienst een stuk grond van hun domein af te staan.

  Ze konden geen geld meer geven daar dit zeer schaars geworden was. Heren die gronden gekregen hadden hielden ze dan ook zoveel mogelijk voor hun nakomelingen. Dat noemde men “Lenen”

  Zo konden deze op hun beurt de goede strijders een stuk grond geven. Deze werden dan hun “vazal” of leenman en de grootgrondbezitter werd de “suzerein”of leenheer.

  De leenman kon op zijn beurt zijn leen verder verdelen en werd zo leenheer.

  Door deze veelvuldige verdeling werd ons land een uitgestrekte legkaart: elk grondgebied behoorde tot een ander groter stuk en elke kleine leenheer was leenman van een grotere heer.

  Het feodale contract, werd bekomen, door dat de vazal eerbetuiging aflegde tegen over zijn leenheer. De ceremonie ging als volgt te werk, hij knielde blootshoofd en ongewapend voor zijn leenheer en verklaarde hem manschap(dienstbetoon) te leveren.

  Vervolgens hielp de leenheer hem opstaan en deed hem eed van trouw afleggen op heiligen relikwieën.Tenslotte gaf de leenheer hem investituur waarbij hij hem een symbolisch voorwerp overhandigde bv. Een lans of stok.

  Wat waren nu zijn verplichtingen tegen over zijn leenheer? Hij moest hem vergezellen naar oorlogen, hem helpen vrijkopen zo hij gevangen genomen werd, Hij moest hem ook bijstaan bij rechtspraak.

  Deze verplichtingen waren heilig. Hij die dit niet deed werd meinedig verklaard en verloor zijn leen.

  Het was ook in deze tijd dat vele dorpen en steden welke op de kaart kwamen.

  Volgens de  beschrijver, vindt u de benaming: ’t zij primitief kasteel of heerlijkheid.

  Het primitieve kasteel draagt de naam van de heren van de grond. Het is oostwaarts van de gemeenteplaats gelegen en op ‘t einde van een nogal korte hellende dreef die de afwatering van de vermelde plaats tot gevolg heeft in de grachten (sloten) die door de plaatselijke bevolking putten worden genoemd.

  De heerlijkheid: het leengoed van Rolleghem-over-Leye bestond uit een brug op een heuveltje(mote) omringt door water, midden zesentwintig “bonniers” landbouwgrond en weiden, een windmolen, grond en ridderrenten.

  ’s Heren domein dat de meester behoudt voor het onderhoud van zijn huisgenoten.

  De rest is over het algemeen verdeeld in een aantal uitbatingen voldoende om te voorzien in het onderhoud van de familie. Volgens de sociale toestand van den boer, die zulk pachthof betrok werd dit vrij manus (pachthof) of dienstbaar manus genoemd.


  Categorie:Oud Rollegem
  » Reageer (0)
  22-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kunst en cultuur
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Vanoosthuyse Nestor

   

  Geboren te Rollegem op 8/2/1928, overleden te Moeskroen op 21/2/1973 oud 45 jaar

  Bij de onafhankelijke 1948 1ste in Morlanwelz (Begie)

  28ste in omloop van de Vlaamse gewesten 1949

  Prof van 1950 tot 1951

   

  Demuyck Gerard wie weet hier meer over?

  Germain Temmerman wie weet er meer over

  Pieters Noël Alois: geboren te Rollegem op 24/12/1940 wielrenner in 1960 woonde in de Tombroekstraat 251.


  Categorie:kunst en cultuur
  » Reageer (0)
  18-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.oud rollegem

  De gehuchten ten huidige zijn, Den Ezelhoek, de Cichorei, de Marionetten, de Knok, St. Anna, de Lante, de Kwade brug, Tombroek, den Breda, de Zevenkoten, het Forest en den Achterhoek.

  Rollegem is gelegen in het heuvelland van Moeskroen, Anzegem. De hoogte schommelt tussen de 20 meter( Breda, en het Leiedal) en de 70 meter Watertoren

  Moeschroen boven de zeespiegel.De hoogste toppen zijn Lauweberg 42m, Arme leute 50m, St. Annaberg 67m, Marionetten 63m, Knokberg 52m, Kruiske  67m,  Katteberg 72m, en Kerk Lowingen 50m.

  Hoogteverschillen: de kerk van Rollegem ligt op 30 meter boven de zeespiegel

  De kerk van Aalbeke ligt op 20 meter en deze van Bellegem op 60 meter. Den Breda is het laagste punt van Rollegem op 20 meter boven de zeespiegel.

  Rollegem ligt op de grens West-Vlaanderen en Henegouwen. Eveneens op de taalgrens Vlaams(Nederlands) voor West-Vlaanderen, Frans voor Henegouwen.Het is gelegen op 7 km van de rijksgrens Frankrijk.

  Rollegem ligt zeer gunstig ten opzichte van het verkeer, Ten zuiden ligt de snelweg E3 welke Stockholm verbindt met Lissabon. Hij verbindt het hoge noorden met het warme zuiden of de sneeuw met de zon.

  De A17 Pecq Armentiere, verbindt Doornik met Zeebrugge, maar snijdt Rollegem middendoor.

  We liggen ook tussen den Rijksweg Kortrijk- Moeskroen en Kortrijk-Doornik.

  Eveneens de Rijksweg Gent-Kortrijk-Menen. Langs deze Rijksweg hebben we het vliegveld van Wevelgem het militaire vliegveld werd omgebouwd tot luchthaven voor zakenlieden.

  Onze ligging ten opzichte van Moeskroen 5 km, van Kortrijk 10 km, Brugge 50 km en van de zee Oostende 65 km


  Categorie:Oud Rollegem
  » Reageer (0)
  11-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.oud rollegem

  Thombrouck, voor Ten Brouck, Den Brouck, het moeras. Het is een gehucht verdeeld zoals al hoger vermeld onder vier gemeenten. Breda 20m

  Slosse rond Kortrijk, deel III p. 1610: Tombrouck in de moerassige weiden.

  Fons D’Ennetieres 1858 (1789) Livre des fiefs tenus et relevant de la seigneurie ’t Mortaensche, dans les paroisse, de Belleghem, Dottignies et autres. Aanduiding van het gehucht.

  Du Flou W.D.T. deel XV, p. 954: heerlijkheid, thans een wijk te Rollegem.

  Het gehucht Tombroek ligt op 4 gemeenten en was vroeger geheel Waals evenals het Forest. Het tweede grootste behoort aan Luigne, waar tot 1910 ketelmakerij (stoomketels) door Louis Nijs. Er werkten daar ongeveer zestig man. Den transport gebeurde op wat men nu zou noemen diepliggers, een voertuig op kleine wielen, er waren daarvoor getrek (gespan) nodig van 8 tot twaalf ossen, koeien of paarden.

  Aan de Kwadebrug moest er versterking aangebracht worden.

  Tombroek bezat ook twee windmolens, één werd afgebroken in 1903 van daar Tombroekmolenstraat, de andere staat op grondgebied Luigne.

   

  Ook als persoonsnaam terug gevonden Studie van persoonsnamen in de Kasselrij van Kortrijk door F. Debrabandere p. 442 n° 2045: tombrouc, van: In Harelbeke; 1382:

  Olivier Van Tuembrouc VG f 113. In Rollegem: 1368: Van Jhan Tsobbelen wanof Sare van Tombrouc V f 46v

  OSAK register des fiefs et arrieres fiefs tenus du chat. De Courtrai: 860f° 277: ’t heerschip te Tombrouck.

  P. Boncquet: Heerlijkheid en leen in de roede van de dertien Parochies p. 126 Tombrouck is opnieuw een topomie met het element “Brouck” of moeras; Het eerste gedeelte is volgens M. Gysseling een samentrekking van het Latijnse tumulus, heuveltje.

  Tombroek de weersplete(De Bo evenknie het ie het een en het ander er is geen verschil tussen) van tobroek op Kestervies, heette in de jaren 1200 delbruch

  Of adpabula dat is moerassige weide. Over zestig jaar nochtans was het maar 150 fr. het bunder verpacht

   Waterval, afdaling van water. Het is de benedenloop van het grondgebied. N°s 371 van de sectie C, ten zuiden van de baan van Marke naar Bellegem en bij het grondgebied van deze laatste gemeente.

  Du Flou W.D.T.deel XVII, p . 131: wijk te Rollegem. Waterval Duiker op p. 130:duiker te Rollegem.

  Weimeersch: weide van de wei(hui). Het is daar dat Weimeerschbeek of Weimeerscherbeek ontspringt. De weide loopt langs de kerk naar het gehucht Forest.

  OSA 1202 oorkondenboek van de Groeningeabdij: vermelden van een stuk land genaamd “weimeers”

  Zevecoten. De zeven kuilen of de zeven landhuizen, N°s 564 tot 573 van de sectie B, ten noorden van het centrale deel van de weg van Aalbeke naar Belleghem.

  Aan de Moeschroensestraat gelegen, beginnen aan de Kwadebrugstraat, beek welke de scheiding vormt met Bellegem en eindigt op het Forest.


  Categorie:Oud Rollegem
  » Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fatima
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   

  Het is tijd om de boodschap van het derde geheim bekend te maken aan de hele wereld laten we beginnen bidden, boete en offers doen. Veel mensen zijn afgedwaald, maar ze zullen terugkeren naar de kerk. Alle landen, alle godsdiensten, allemaal zullen ze terugkomen. Zij zullen elkaar liefhebben en ze zullen in God geloven.

  Vele mensen vandaag willen de Tien Geboden niet onderhouden. Satan leidt de wereld. De mensen hebben dodelijke wapens gemaakt die de wereld kunnen vernietigen. De oorlog zal beginnen. Tegen Rome zullen er conflicten ontstaan. Natuurlijke verschijnselen zoals hagel, vorst, branden, overstromingen, aardbevingen, rampen en extreem koude winters, maken beetje per beetje een einde aan onze Aarde.

  Een man van zeer hoge status zal vermoord worden. Dit zal leiden tot een oorlog. Een machtig leger zal door Europa trekken. Een nucleaire oorlog zal beginnen. Deze oorlog zal alles vernietigen. De duisternis  zal vallen op de aarde gedurende drie dagen. Nauwelijks één derde van de mensheid zal de duisternis overleven. Tijdens een zeer koude nacht zal een grote aardbeving de aarde gedurende acht uren doen trillen. De goeden moeten niet bang zijn.

   

  Wat moeten we doen?

   

  Bidden, boete doen en God vragen om vergeving. Sluit deuren en ramen en praat met niemand. Kijk niet naar buiten en wees niet nieuwsgierig, want dit zal de woede van de Heer opwekken. Aansteek gewijde kaarsen, want drie dagen lang zal er geen ander licht zijn. De beweging van de aarde zal zo hevig zijn dat de as van de aarde beweegt ( 20 tot 23 graden) waarna deze terugkeert naar zijn normale positie. Een totale duisternis zal de aarde bedekken. Een groot mystiek kruis zal aan de hemel verschijnen, als herinnering aan de kostbare prijs die Gods Zoon heeft betaald voor onze verlossing Het enige dat licht kan geven  zijn gezegende kaarsen. Eenmaal aangestoken, zal er niets deze kunnen uitschakelen tot het einde van de drie dagen van duisternis. Allen moeten gewijd water om het hele huis strooien, vooral op de deuren en ramen. De Heer zal alle eigendommen van de uitverkorenen beschermen. Kniel voor het machtige kruis van Zijn Goddelijke Zoon, bidt met devotie en zegt dan: O mijn Jezus, vergeef onze zonden, behoed ons voor het vuur der hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegene die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Lieve Moeder Maria, spreek ten beste voor ons! Red onze wereld!

  Wanneer de aarde niet meer beeft, zullen degenen die nog niet geloven een verschrikkelijke dood sterven. Je mag niet kijken? God wil niet dat zijn kinderen zien hoe Hij de hardnekkige zondaars straft. Vergeet niet dat dit alles kan worden voorkomen als we de Tien Geboden onderhouden. Tien dingen die zo simpel zijn dat we ze allen in praktijk kunnen brengen en vergeving kunnen krijgen.

  Zuster Lucia overleed op 11 februari 2005. Paus Johannes-Paulus II overleed op 2 april 2005. Sinds 1917 zijn we gewaarschuwd dat deze profetie in vervulling zal gaan na de dood van zuster Lucia

  Categorie:Fatima
  » Reageer (0)
  08-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fatima
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   

  Fatima

   

  O.L.Vrouw verscheen er 6 keer te Fatima in 1917.

  Buitengewone gebeurtenissen (O.A. zonnewonder) vonden plaats, waarvan tienduizenden mensen getuige waren.

  De zieners kregen 3 geheimen:

  -Eerste geheim: visioen van de hel.

  -Tweede geheim: einde van de eerste Wereldoorlog en voorspelling van de Tweede Wereldoorlog.

  -Zuster Lucia heeft het derde geheim bekend gemaakt aan paus Pius XII. Na het lezen, beefde hij en bewaarde dit geheim.

  Paus Johannes XXIII hield het ook geheim. Ze hielden het geheim omdat ze wisten dat dit zou leiden tot een wereldwijde paniek.

  Zuster Lucia kreeg na 1917 nog meerder verschijningen van O.L.Vrouw en zei:

  Onze-Lieve-Vrouw is heel triest, want bijna niemand is geïnteresseerd in haar profetie van 1917. De goeden volgen en een smalle weg. De slechten gaan langs een brede weg naar hun ondergang. Geloof me, de straf zal binnenkort komen. Veel zielen zullen verloren gaan en vele naties zullen verdwijnen. Maar als de mensen bidden en goede werken doen, dan zal de wereld worden gespaard. Als de mensen volharden in hun boosheid, zal de wereld verloren gaan.


  Categorie:Fatima
  » Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kunst en cultuur
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   Eric Wijckaert Geboren 27/2/1948

  Ooit een van de grootste wielerbeloften van ons land. Een technische tekenaar, wielrennen was maar bijzaak. Zijn oom Lucien Wijckaert is eveneens coureur geweest en is nu zijn raadgever.

  Debuteerde in de wielrennerij einde 1965 en won een wedstrijd te Wakken hij vond dat er die sport iets is weggelegd voor hem.

  In 1966 deed hij het bij de juniores en behaalde twee overwinningen.

  1967 behaalde een overwinning meer welke het getal op drie bracht.

  Toen hij in 1968 liefhebber werd behaalde hij zeven overwinningen en werd negenmaal tweede en ongeveer veertigmaal binnen de vijf eersten.

  In grote wedstrijden vond hij de stap niet om in waaiervorm te fietsen.

  In 1969 werd hij soldaat en verscheen slechts achtmaal in competitie.

  In 1970 vier overwinningen, Harelbeke, Rollegem, Kortrijk en Stasegem. Hij eindigde achtmaal tweede o.m. een etappe van de ronde van België, te Wielsbeke

  Te Rumes. Verder vijfmaal derde, vijfmaal vierde en zesmaal vijfde. In 1970 werd hij beroepsrenner

  Hij werd prof bij Novy, maar in 1972 en 1973 kwam hij bij Schotte voor Flandria uit. Hij stond naast renners als Freddy Maertens, Pollentier Demeyere Zoetemelk en Godefrood. Hij was geen meeloper, bij Flandria werd hij geselecteerd voor de Ronde van Italië en in een Belgisch kampioenschap eindigde hij op de zesde plaats.

  In 1973 maakte hij een zware val in “Dwars door België” en bleef met gebroken dromen en botten liggen. Het betekende het einde van de wielercarrière van de man die ooit fietste aan de zijde van Merckx, Poulidor, Van Impe, Guimard, BItossi en Gimondi.

  Vele mensen keken in de week van 9 januari 2012 raar op wanneer ze plots Erik terug zagen met zijn koersfiets op het t.v. in het programma “Man bijt Hond” van de VRT.

  En nog raarder toen hij op de “Edelare” stond en vertelde hoe hij bij het naar beneden rijden van deze berg(heuvel) zijn “gidon”(stuur van zijn fiets) brak, en viel en aan het einde stond van zijn wielercarrière. Hij was toen 25 jaar in de “fleure” van zijn leven. Het moest allemaal nog beginnen, maar voor hem was het gedaan. Hij was niet zomaar een “coureurke”. Hij had gekoerst met alle groten van zijn tijd, Italianen, Spanjaarden noem maar op Louis Ocania, Raymond Polidor, Francesco Moser, Bernard Thévenet, Gimondi, Freddy Maertens, Michel Pollentier, Herman Vanspringel, Marc Demeyere, Lucien Van Impe noem maar op.

  Ploegen: 1917 Hertekamp- Magniflex (België)

                   1972 Novy- Dubble Bubble (België)

                   1973 Flandria – Carpenter- Shimano (België)

  Uitslagen: 1970 2de in 3de etappe Ronde van België, Amateurs, Oostende (BEL)

                     1971 2de Circuit  du Hainaut (BEL)

                    1971 3de in Internatie Reningelst (BEL)

                    1972 2de In Maria-Aalter (a) (BEL)

                    1972 2de in Peruwelz (BEL)

                    1972 2de in Sint-Lievens-Houtem (BEL)

                    1973 3de In GP Fina –Fayt-le Franc, Fayt-le-France (BEL)

                    1973 1ste In Ingelmunster (BEL)

                    1973 1ste In Deerlijk (BEL

  Belgische Nationaal kampioenschap voor beroepsrenners: 15de  op 24/6/1973 Frans Verbeek won Eddy Merckx was tweede.

  Belgische Nationaal kampioenschap voor beroepsrenners: 20ste op 25/6/1972 Walter Godfroot won Merckx was tweede

  Waalse pijl 33ste op 23/4/1972 Eddy Merckx won voor Raymond Poulidor.

  Luik-Bastenaken-Luik 35ste Merckx won voor Schepers en Vanspringel.

  Het waren ook de jaren van Roger Swerts, Victor Van Schil, Joop Zoetemelk, Ferdinand Bracke, Roger De Vlaeminck, Rik Van Linden, Cyrille Guimard, Erik Leman, Willy Planckaert, enz.

  In 1983 werd Eric kampioen maar dan bij de gildepikkers

  Nu rijd hij nog elke dag met de fiets hij zou haast durven zeggen gelijk Briek Schotte in den tijd, geen fiets is ziek zijn.

   

  Lijst uitslagen

   

  7/8 1973      Sint-Denijs   8ste Flandria Shimano

  2/8 1973 Deerlijk  1st Flandria Shimano

  1/8/1973 Moorsele 7de Flandria Shimano

  28/7/1973 Mons- Hyon 12de Flandria Shimano

  21/7/ 1973 Dentergem 5de Flandria Shimano

  16/7/1973 Ingelmunster 1ste Flandria Shimano

  12/7/1973 Gistel 7de Flandria Shimano

  8/7/1973 St-Martens-Lierde 6de Flandria Shimano

  1/7/1973 GP Samyn/Fayt-le-France 3de Flandria Shimano

  30/6/1973 Omloop Zuid-Westvlaamse bergen Poperinge 4de Flandria Shimano

  24/6/1973 NK weg België  15de Flandria Shimano

  17/6/1973 Midi Libre (Frankrijk) eindstand 19de Flandria Shimano

  22/3/1973 Vierklaverblad Doornik 25ste Flandria Shimano

  11/3/1973 Vlaamse Ardennen Ichtegem 29ste Flandria Shimano

  4/3/1973 Kuurne-Brussel-Kuurne 24st Flandria Shimano

  30/9/1972 Sint-Lievens-Houtem 2de  Novy-Dubble blubble

  24/9/1972 Aalter 4de Novy-Dubble blubble

  27/8/1972 GP Samijn/Fayt-Le France 10de Novy-Dubble blubble

  26/8/1972 Dwars door België 23ste Novy-Dubble blubble

  20/8/1972 Kluisbergen 4de Novy-Dubble blubble

  19/8/1972 Peruwlz 2de Novy-Dubble blubble

  15/8/1972 Omloop Zennevallei Dworp 19de Novy-Dubble blubble

  8/8/1972 St-Denijs 5de Novy-Dubble blubble

  1/8/1972 Schelde prijs Schoten 31ste Novy-Dubble blubble

  30/7/1972 Kanton Aargau Gippingen (Zwitserland) 11de Novy-Dubble blubble

  22/7/1972 Maria Aalter 2de Novy-Dubble blubble

  13/7/1972 Gistel 6de Novy-Dubble blubble

  8/7/1972 Omloop Zuid-Westvlaamsebergen Poperinge 4de

  25/6/1972 NK weg België 20ste Novy-Dubble blubble

  10/6/1972 Mariakerke 3de Novy-Dubble blubble

  29/5/1972 Ronse-Doornik-Ronse 24ste Novy-Dubble blubble

  27/5/1972 Kustpijl Knokke-Heist 8ste Novy-Dubble blubble

  21/5/1972 Omloop midden Vlaanderen Deinze 13de Novy-Dubble blubble

  7/5/1972 Mandel-Leie-Schelde Meulebeke 20ste Novy-Dubble blubble

  1/5/1972 Henninger Turm Frankfurt(Duitslan) 30ste Novy-Dubble blubble

  23/4/1972 Waalse pijl 33ste Novy-Dubble blubble

  20/4/1972 Luik-Bastenaken-Luik 35ste Novy-Dubble blubble

  18/4/1972 GP van Wallonië 35ste Novy-Dubble blubble

  13/4/1972 GP Cerami Wasmuel 20ste Novy-Dubble blubble

  26/3/ 1972 Brabantse Pijl 23ste Novy-Dubble blubble

  25/3/1972 E3 Prijs Harelbeke 21ste Novy-Dubble blubble

  8/3/1972Vierklaverblad Doornik 29ste Novy-Dubble blubble

  5/3/1971 Kuurne-Brussel-Kuurne 28ste Hertekamp-Magniflex-Novy

  30/9/1971 Lichtervelde 6de Hertekamp-Magniflex-Novy

  16/9/1971Kampioenschap Van Vlaanderen Koolskamp 23ste Hertekamp-Magniflex-Novy

  8/9/1971 Wingene 4de Amateur

  4/9/1971 Koekelare 6de Hertekamp-Magniflex-Novy

  23/8/1971 Haasdonk 10de Hertekamp-Magniflex-Novy

  1/8/1971 Internatie Reningelst 3de Amateur

  25/7/1971 NK weg amateurs 10de

  10/7/1971 omloop van Henegouwen 2de

  12/61971 Ardense pijl 10de

  23/5/1971Parijs-Tours (Frankrijk) 10de

  13/6 1970 Ardense pijl 9de                


  Categorie:kunst en cultuur
  » Reageer (0)
  06-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fatima
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   

  Verdere Evolutie.

   

  In 1953 werd de basiliek van O.L.Vrouw van de Rozenkrans ingewijd.

  Paus Paulus VI was op 13 mei 1967 te Fatima bij de 50ste  verjaardag van de eerste verschijning. Lucia was daar ook.

  Paus Johannes-Paulus II had net als pater Pio een bijzondere devotie voor de Maagd van Fatima. Hij was er van overtuigd dat zij zijn leven had gered bij de aanslag te Rome op 13 mei 1981.

  Paus Johannes-Paulus II begaf zich drie keer naar Fatima in 1982, 1991, en 2000, telkens op 13 mei. Lucia was telkens aanwezig.

  In 1982 liet paus Johannes-Paulus II  de kogel, welke Ali op hem afgevuurd had, inzetten in de kroon van het beeld van O.L.Vrouw van Fatima.

  Op 13 mei 2000 heeft paus Johannes-Paulus II te Fatima de zaligverklaring van Francisco en Jacinta uitgesproken.

  Op 8 oktober 2000 heeft  Johannes-Paulus II de kerk en de wereld aan het Onbevlekt Hart van Maria toegewijd.

  In 2007 werd de nieuwe basiliek van de H. Drievuldigheid ingewijd. Deze ligt op de esplanade recht tegenover de basiliek van de Rozenkrans. De nieuwe basiliek is rond, diameter 125 m, oppervlakte 12.000 m² en is volledig wit. Er zijn 8600 zitplaatsen in amfitheatervorm. Er zijn13 deuren: de hoofddeur is toegewijd aan Jezus Christus, in brons, 8 m hoog. Naast de hoofddeur zijn de 20 mysteries van de rozenkrans uitgebeeld.

  De 12 andere poorten zijn toegewijd aan een apostel.

  In het altaar zit een steen uit het graf van de apostel Petrus van Rome. Dit is een geschenk van Johannes-Paulus II  en wijst op de eenheid van de universele kerk. De wand achter het altaar is een mozaïek van 500m² ontworpen door architect Rupnik S.J.

  De gouden kleur verwijst naar de heiligheid van de trouw van God. De 3 rode strepen verwijzen naar Triniteit (Zie San Piokerk en Lourdes)

  In het midden staat de troon van het Lam en het Hemelse Jeruzalem met een menigte van engelen en heiligen.

  Links staat O.L.Vrouw met Francesco, Jacinta en Lucia. In de kerk zelf staat geen tabernakel. Naast de kerk zijn er in hetzelfde gebouw nog andere ruimtes: kapel van het H. Hart met 16 biechtstoelen. Kapel van het Onbevlekt Hart van Maria met 12 biechtstoelen. Kapel van de dood van Jezus met 600 plaatsen. Kapel van de Verrijzenis met 200 plaatsen en 16 biechtstoelen.

  Aanbiddingkapel met 200 plaatsen. Voor de nieuwe basiliek staat een groot stalen kruis van 34 m hoog en 17 m breed alsook een aantal grote beelden van Johannes-Paulus II, Paulus VI en Pius XII en Mgr. José Coreira da Silva, de bisschop die de verschijningen heeft erkend.


  Categorie:Fatima
  » Reageer (0)
  04-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.oud rollegem

  Kruystraet, weg van de kalvarie.

  Lantenhoek: Waarschijnlijk voor Lindenhoek, hoek van de Linden of voor landenhoek hoek van velden.

  De Lampe ligt Noordwest van de gemeente langs de Aalbekestraat op de grens van de Markesteert met kruising van de St. Annastraat en Lampestraat. Dit volgens de geschiedenis geschreven in 1905 door Le Comte Du Chastel de la Haseuderie Neuviseuil en gedrukt in Frans door uitgever Vasseur-Melnu.

  Mauvais pont(slechte brug): is gemakkelijk te verklaren maar men zegt Malpont te Rollegem.

  Du Flou W.D.T. deel 8, p. 1035: de Kwâ Brugge: wijk en brug tussen Rollegem en Bellegem.

  Parochieblad van Bellegem april 1982 n) 14 (heemkunde: de Bellegemse straatnamen).

   

  “De Quabrugghe” is een zeer oude benaming voor de brug over de Fabrieksbeek. We vinden de naam reeds in de 15de eeuw. Wanneer vijandelijke legers of troepen op komst waren, werd deze brug op bevel van de plaatselijke ingezetenen der parochie vernield, ten einde de doorgang van de vijand moeilijker te maken.

  De Fransen noemden deze brug “ le mal pont” waarschijnlijk ook omdat ze telkens na vernieling maar “gekarrelapt “ werd..

  Ook onder de titel “Wist U Dat “ 1977 Parochieblad van Bellegem: in den ouden tijden” de kwabrugge “ van een zeker strategisch belang.

  Sint Anne, naam van een krankzinnigengesticht voor vrouwen, gevestigd bij Kortrijk. St. Annaberg; 67 m

  Schreyboom voor schreeuwboom, boom van de schreeuw. Sectie B, n° 282, aan de noordhoek van de kruising van de banen van Aalbeke naar Belleghem en van St. Anna naar Mouscron.

  De Schreiboom is van heidense oorsprong.

  De Schreiboomstraat begint aan de Aalbeekstraat tot aan de Molenstraat in Tombroek. Nog even terugkeren op het huis met de gevelsteen. Het was de hoeve van Ambrosius van Neste eigenaar van 8à9 hectaren. Achtereenvolgens hebben er gewoond: René Roobroek- Vanneste Marie-Louise en in 1965 was het toebehorend aan Albert Vanquiquelberghe, Roobroek Yvonne, welke het huis geheel gelijk gemaakt hebben met de grond en er een nieuw op bouwden, den eigenaar thans(2007) is Wittezale- Deschuymer afkomstig van St. Denijs.


  Categorie:Oud Rollegem
  » Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fatima
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Wat is de kern van Maria’s Boodschap?

   

  Net zoals op andere verschijningsplaatsen, is het ook in Fatima een oproep tot gebed en boete. Maria vraagt ook de toewijding aan haar Onbevlekt Hart. Fatima is een ingrijpend teken van de hemel geweest/ Het zonnewonder spreekt boekdelen. De verschijningen resulteren in zeer veel bekeringen. De veranderingen in het leven van de Kinderen.

  De kinderen proberen zo goed mogelijk aan de oproep van Maria te beantwoorden door te bidden en offers te brengen.

  Zoals op andere verschijningsplaatsen koos O.L.Vrouw ook in Fatima voor eenvoudige, ongeletterde kinderen.

  Elk op hun beurt volbrachten ze hun zending zo heldhaftig en met zo’n bovennatuurlijke inzet, dat Francesco en Jacinta op 13/5/2000 werden zalig verklaard door paus Johannes-Paulus II. Francisco en Jacinta zijn de jongste zaligen in de kerkelijke kalender, uitgezonderd de Onnozele Kinderen van Bethlehem.

   

   

  Geheimen van Fatima.

   

  Het eerste geheim was een visioen van de hel.

  Het tweede geheim was de voorspelling van het einde van Wereldoorlog I en het begin van Wereldoorlog II.

  Het derde geheim mocht pas na 1960 bekend gemaakt worden. Toen Lucia paus Johannes XXIII vroeg het bekend te maken, aarzelde hij en deed het niet… Zo deed ook paus Paulus VI

  Op 25/3/1984 wijdde paus Johannes-Paulus II gans de wereld toe aan het Onbevlekt Hart van Maria, maar over het derde geheim van Fatima zweeg hij.

  Paus Benedictus XVI zei dat de kern van het derde geheim een oproep is tot boete en bekering. Publicatie van het derde geheim zou tot grote onrust leiden

   

  Erkenning van de verschijningen.

   

  De bisschop van Leira, Mgr. José Coreira Alves da Silva Stond in oktober 1921 toe  dat er mis werd gelezen op de Cova da Ira.

  Toen men een put wilde graven om regenwater te bewaren, ontsprong opeens een bron. Tot dan toe had men daar in een straal van 3 km nooit een bron ontdekt. In 122 startte een commissie om de verschijningen te onderzoeken.

  Op 26/2/1927 kwam de bisschop voor de eerste keer officieel naar Cova da Ira. Hij droeg er de mis en zegende de kruisweg in.

  Op 13/10/1930 erkende de bisschop officieel de verschijningen en liet de verering toe van O.L.Vrouw van de Rozenkrans van Fatima


  Categorie:Fatima
  » Reageer (0)
  01-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kunst en cultuur

  Noël Verfaille

  Geboren op 28 april 1914 als zoon van Cyriel en Maria Decrruyenaere. Hij was in zijn  jeugdjaren bekend als een belofte volle amateurwielrenner. Met zijn kleine gestalte verdook hij zich goed in het peleton om dan op het juiste moment te demarreren en de sprint in te zetten. Meermaals kwam hij met de zegetuil huiswaarts. Na zijn wielercarrière werd hij lid van de schuttersgilde

  Filipe Tuyttens

  Marcel HoLvoet
  Jacques na zijn eerste overwinnig te Gullegem


                                                               Jaak Vannesche

  Hij werd geboren op 2/5/1941 als zoon van Jerome en Elza Vanonacker. Vader Jerome was beenhouwer wat hij later ook zal worden. We vinden hem terug als wielrenner ronde de jaren Zestig.

  Zo vinden we hem in 1962 hij als internationaal amateur, waar hij eerste werd in Celles-Beclers. Alsook te  Moen, Bellegem. Hij zou een rijk gevuld palmares  hebben. Wie weet er meer over.


  Categorie:kunst en cultuur
  » Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fatima
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Tweede verschijning van O.L.Vrouw.

   

   Op 13 juni 1917, het was het feest van de patroon van het dorp: de heilige Antonius van Padua. Er verzamelden zich een vijftigtal mensen op de Cova da Ira. Ze baden met de kinderen de rozenkrans. De “Witte Dame” verscheen opnieuw.

  Ze vroeg de kinderen elke dertiende van de maand op de afgesproken plaats de rozenkrans te bidden. Op de vraag of zij de hemel mochten zien, antwoordde Maria dat zij Jacinta  en Francesco spoedig zou komen halen maar dat Lucia nog een hele tijd hier moest blijven om mee te helpen de verering van het Onbevlekt Hart in de wereld te verspreiden.

  Lucia was triestig dat zij zo lang alleen moest achterblijven . O.L.Vrouw opende haar handen. In Haar rechterhand zagen ze een hart met doornen omgeven. Ze begrepen dat dit het Onbevlekt Hart van Maria was dat om eerherstel vroeg.

   

  Derde verschijning van O.L.Vrouw.

   

   

  Een grote menigte bad de rozenkrans op de Cova da Ira op 13 juli 1917. O.L.Vrouw zei; “ Ik kom uit de hemel. In de hel is er geen licht en geen goedheid. Bid iedere dag de rozenkrans.”

  Lucia vroeg haar een wonder te doen opdat de mensen het zouden geloven. Ze antwoordde: “ In oktober zal ik zeggen wie ik ben en wat ik wil. Ik zal een wonder doen dat allen zullen zien.”

  Tijdens de derde verschijning kregen de kinderen een verschrikkelijk visioen van de hel te zien. Dit was het eerste geheim.

  O.L.Vrouw voorspelde een ergere oorlog dan Wereld Oorlog I als de mensheid niet ophield God te beledigen. Dit was het tweede geheim. Om dit te verhinderen vroeg ze de toewijding van Rusland aan Haar Onbevlekt Hart en de communie van eerherstel op de eerste zaterdag van de maand.

  Ze zei: “ Als jullie de rozenkrans bidden, zeg dan na ieder tientje: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.”

   

   

  Vierde verschijning van O.L.Vrouw.

   

  Op 13 augustus zaten de kinderen gevangen in Ourém. De kinderen werden bedreigd met de dood maar ze bleven bij hun standpunt.  Op 15 augustus werden ze vrij gelaten. Ze waren bedroefd dat ze op 13 augustus niet op hun afspraak met O.L.Vrouw hadden gemist. Op 19 augustus brachten ze hun schapen naar Valinhos, plots verscheen O.L.Vrouw op een steeneik. Ze herhaalde haar belofte op 13 oktober een wonder te doen. Ze vroeg ook een kapel te bouwen op de Cova da Ira. Tot slot zei ze: “ Bidt veel en brengt veel offers voor de zondaars, want vele zielen gaan naar de hel omdat er niemand voor hen offert en bidt.” Door de woorden van O.L.Vrouw gingen de kinderen nog meer bidden en verstervingen doen. Ze vastten en spanden een koord om hun lichaam onder hun kleren om boete te doen.

   

  Vijfde verschijning van O.L.Vrouw op 13/9/1917

   

  Er waren zo’n 25.000 personen aanwezig op de Cova da Ira. O.L.Vrouw verscheen en zei: “ Blijf dagelijks de rozenkrans bidden om het einde van de oorlog te verkrijgen. In oktober zal ik een wonder doen, zodat allen geloven.

  De politici en de vijanden van de godsdienst dachten dat bedrog van de Cova da Ira spoedig zou voorbij zijn. Het merendeel van de inwoners van Aljustrel stelden zich ongelovig en vijandig op. Priesters en familieleden probeerden de zieners te overtuigen alles te ontkennen. Maar tevergeefs, de zieners waren niet te bewegen.

   

   

  Zesde verschijning van O.L.Vrouw op 13/10/1917

   

  Er waren meer dan 70.000 aanwezigen. Door het slechte weer was iedereen kletsnat. Tegen de middag riep Lucia: “Daar komt O.L.Vrouw. “  O.L.Vrouw zei: “ Ik ben O.L.Vrouw van de Rozenkrans. Jullie moeten hier een kapel bouwen ter ere van mij. Bidt dagelijks de rozenkrans.  Het einde van de oorlog nadert.” Terwijl O.L.Vrouw hemelwaarts steeg werd de verschijning schitterender dan de zon. Plots riep Lucia:” Kijk naar de zon!” De zon leek een schotel uit mat zilver. Men kon er naar kijken, zij verblindde niet. De zon maakte duizelingwekkende bewegingen. Het leek alsof ze zich losmaakte van het firmament om als een reusachtige vuurbol op de aarde neer te vallen. Velen dachten dat ze zouden sterven. Sommige beleden hardop hun, Zonden. Tenslotte bleef de zon op haar gewone plaats staan. Merkwaardig: alhoewel iedereen kletsnat was, waren alle kleren helemaal droog…. Het zonnewonder was voorbij… en ook de verschijningen in Fatima waren voorbij.


  Categorie:Fatima
  » Reageer (0)


  Films over Rollegem
 • De bevrijding
 • Het boerenleven anno 1946
 • Het wereldrecord wandtabpijt

 • Inhoud blog
 • cafe's te Rollegem
 • kerk en leven
 • cafe's te Rollegem
 • cafe's te Rollegem
 • cafe's te Rollegem
 • Caf'é's te Rollegem
 • Café's te Rollegem
 • cafe's te Rollegem
 • folkloreraad
 • SAMANA
 • okra
 • KWB
 • FEMMA
 • Adem-Tocht
 • doodsprentjes, zuster
 • Toembroek Koerse
 • doodsprentjes, bidprentjes alfabetich (Y)
 • doodsprentjes, bidprentjes alfabetich (w)
 • doodsprentjes, bidprentjes alfabetich (ver)
 • Davidsfonds

  Categorieën
 • 100 jaar oorlog (4)
 • Adem-tocht (1)
 • Café's te Rollegem (7)
 • Davidsfons (1)
 • De parochie Pastoors (16)
 • Fatima (8)
 • Femma (1)
 • Folklore historiek (3)
 • folkloreraad (1)
 • gehuchten (24)
 • gesneuvelden (140)
 • gezinsbond (2)
 • handelaars (24)
 • Harmonie (2)
 • historiek Gezinsbond (1)
 • historiek ziekenzorg (1)
 • Kinderopvang (1)
 • kleiputten (1)
 • koor Crescendo (1)
 • kunst en cultuur (66)
 • KVLV (0)
 • KWB (1)
 • Missiebestuur (1)
 • MPI (1)
 • Neos (1)
 • nieuw (1)
 • nieuw te (3)
 • Nostalgie (23)
 • Okra (1)
 • onderpastoors (10)
 • Oud Rollegem (49)
 • pre Historie (11)
 • Priesters inboorlingen (34)
 • rollegem (38)
 • Rollegem denkt aan zijn missionarissen (18)
 • rollofeesten (1)
 • Rollshausen (10)
 • Rouwprentjes (115)
 • soldaten 14/18 of 40/45 (19)
 • St-Antonius (1)
 • St.-Antoniusfeesten - historie (17)
 • staartje van Antoniuszwijntje (25)
 • Stond in min Gazette (32)
 • straatnamen (9)
 • Tijd van toen (25)
 • Tombroek koerse (2)
 • Toponiemen (272)
 • Tresor jongerentheater (1)
 • veertigdagentijd (1)
 • verdienstelijke persoon (22)
 • winternacht (0)
 • wist u? (9)
 • Ziekenzorg (2)
 • zusters Inboorlingen (4)

 • Mijn favorieten
 • cultuurweb
 • Damesvoetbal Rollegem
 • Basisschool Rollegem
 • De Kindervriend
 • Aid basket Rollegem
 • WTC De Platse
 • NEOS
 • Rollofeesten
 • Seniorenacties Kortrijk Zuid
 • fotosite Chiro Rollegem

  E-mail uw bericht

  Wil je als vereniging activiteiten en nieuwtjes op het blog? Een mailtje volstaat.


 • Harmonie St.-Cecilia
 • Rollegem.be
 • Chiro Tandem
 • Vormelingen

 • Archief per maand
 • 04-2019
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 11-2010
 • 06-2010
 • 12-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 06-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 04-2007
 • 02-2007
 • 11-2006
 • 12-2005
 • 11-2005
 • 10-2005
 • 01-2000
 • 12-1999
 • 11-1999
 • 10-1999
 • 09-1999
 • 08-1999

  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Foto

  pastoors vanaf 1448

  Hespeel Philippens

  1448 tot 1452

  Jan Vande Male

  1453 tot  1454

  Pieter Adams 

  1454 tot 1455

  Jan Bronne

  1455 tot 1458

  Jan Boudin

  1458 tot 1476

  Willem Cordier

  1476 tot 1505 

  Andries Noppe


  Foto

  1505 tot 1541

  Philippus Hespeel

  1541 tot 1547

  Jooris Halsberghe

  1547 tot 1549

  Willem Adyn

  1549 tot 1560

  Pieter de Condé

  1560 tot 1574

  Willem Adyn

  1574 tot 1586

  Pieter De Jonghe

  1586 tot 1597

  Jan Reynkens

  1597 tot 1600

  Adriaan Mulier


  Foto

  van 1600 tot 1606

  Corneel Van Boterberghe

  van 1606 tot 1608

  Jan Longovius of Langenhove

  1608 tot 1613

  Bernard de Crudenaere

  1613 tot 1614

  Hubrecht Saba

  1614 tot 1614

  Jacobus Beert

  1614 tot 1656

  Franciscus Seyse

  1656 tot 1668

  Jacobus Caelewaert

  1668 tot1691

  Joos De Boo

  1691 tot 1700

  Hendrik Commacen

   


  Foto

  1700 tot 1703

  Petrus Franciscus Van Biesbroucq

  1703 tot 1714

  Karel Frans Van Eeckhout

  1714 tot 1743

  J. J. Vande Velde

  1743 tot 1751

  J.B. Wasteels

  1751 tot  1761

  Fac. Jos. Fattrez

  1761tot 1762

  P.P.F. Van Haesendonck

  1762 tot 1772

  Jan Francis Cusenelle

  1772 tot 1801

  Joannes J. Rutgeers.

  Begraven voor de Calvarieberg

  Steen links van het kruis. 

   


  Foto

  Van 1801 tot 1803

  Mullier Pieter Jos

  1803 tot 1808

  Verlinden Jean-Bapt

  1808 tot 1809

  Cardoen Steven Frans Jos.

  1809 tot 1842

  Mullier Pieter Joseph

  1842 tot 1852

  Denijs Karel

  1852 tot 1862

  Missu Karel-Louis

  1862 tot 1867

  Lonneville Francis

  1867 tot 1873

  Lietaert Edward

  1873 tot 1879

  Huys Lodewijk

  1879 tot 1903

   


  Foto

  Phillippus Jacobus Bettenhof

  Begraven aanzijds den calvarieberg

  14 mei 1903

   

   

   


  Foto

  Billiau Rijkaart

  Van 1903 tot 1910

  Hij mocht de kerk

  vermeerderen en

  herstellen


  Foto

  VandeWeghe Camiel

  Van 1910 tot 1925


  Foto

  Lelieur Constant

  Van 1925 tot 1938

  blijft te Rollegem

  tot 15/12/1943 +


  Foto

  Ysebaert André

  van 1938 tot 1960


  Foto

  Stemgee Gustaaf

  Van 1960 tot 1974

  + 12 maart 1982


  Foto

  D'Heygere Odiel

  Van 1974 tot 1983

  + 16/10/1986


  Foto

  Duhem Louis

  Van 1983 tot 1993


  Foto

  De Wulf Willy

  Van 1993 tot 2001

  Salisiaan

  Laatste eigen Pastoor


  Foto

  Volgens E.H. Slosse,

  zou er reeds in 1454

  een kapellaan van

  St-Pieter hier zijn geweest,

  ze waren niet verplicht

  op de parochie te wonen

  F. Cordon 1734/38

  Vansteenbrugge 1738/40

  Helluy P.F. 1743/44

  Vandenbroucke 1744/45

  Roussel P. 1746/47

  Ghesquiere P. 1747/48

  Libbrecht F. 1748/50

  Devos G. 1750/1755

  Ghequiere 2x 1751/61

  Courouble P. 1761/62

  Vissens F. 1762/76

  linneau 1776/83

  Storm E. 1783/85

  Everaert J. 1785 zes weken

  Six F. 1785/89

  Vandenbroucke J. 1789/90

  Mullier P. 1790 1801

  Wierd hier Pastoor

  van 1801 tot 03 en van

  1809 tot 1842


  Foto


  Rollegem op de inventaris van het bouwkundig erfgoed


  dorp  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!