NIEUW: Blog reclamevrij maken?

 

Actueel
Gemeenschapsraad
Nieuwsblad regio

Vers van de pers

Rollo spreekt

Informatie

Het Buurthuis

Kalender

Dokter - Tandarts - Kine
De Lijn
Handelaars
Containerpark

Verenigingen

ACW
Crescendo
Chiro
Historie Folklore
Folkloreraad
Harmonie
Gezinsbond
Gulden Leeftijd
KAV
KVLV
KWB
Landelijke Gilde
NEOS
Okra
Pimpeloentjes
St.-Antoniusfeesten
Toneel Trees
Verbroedering
Ziekenzorg
Parochie

Kerk en leven

Vormsel

Mededeling

Cultuur

Kerkbezoek

Verken Rollegem

Wandelgids
Noord            Kaart  
Zuid              Kaart

Historie

St.-Antonius Abtkerk
St.-Antoniusfeesten
Rond de kerk

Sporthal Weimeersen

Parochiezaal

Basisschool

Varia

Ne Rollo

Rollshausen
Foto
Foto
Foto
Hoofdpunten blog belleman
  • stabroekse roepsteen
  • Historiek van de roepsteen
  • De roepsteen te Rollegem
  • Gemeentelijke bekendmaking in den oude tijd
  • De wieg
    AAA
    Zoeken in blog


    Archief
  • Alle berichten
    Archief per jaar
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2000
  • 1999
    Beoordeel dit blog
      Zeer goed
      Goed
      Voldoende
      Nog wat bijwerken
      Nog veel werk aan
     
    Laatste commentaren
  • Armand Carbonné (Kurt Van Camp)
        op gesneuvelden
  • Rollegem wordt door zijn bewoners geliefd (alfacinha)
        op stond in min gazette
  • De huiskamer van B.Z.N. (Dirk)
        op stond in min gazette
  • Goedemorgen (Dirk)
        op stond in min gazette
  • Goedemiddag (Dirk)
        op kerk en leven
  • Van twee foto's een gemaakt. (Dirk)
        op okra
  • Goede morgen (Dirk)
        op toponiemen
  • Muziek Box met verschillende artiesten (Dirk)
        op St-Antonius
  • De beste wensen voor 2016 (Dirk)
        op toponiemen
  • Wensen u fijne feestdagen (Dirk)
        op kunst en cultuur
  • Foto
    Schepenhuisstraat 68
    Foto

    Bellegemseweg ( Roll) nr. 4

    Foto

    Rollegemplaats nr. 5

    Foto
    Klijtbergstraat nr. 4
    Foto
    Rollegemseweg nr. 20
    Foto

    Tombroekstraat 43

    Foto
    Tombroekstraat 45
    Foto
    Tombroekstraat 66
    Foto

    Tombroekstraat 249

    Foto
    Rollegemkerkstraat nr. 7
    Foto

    Rollegemkerkstr. nr. 21

    Foto

    Rollegemkerkstr. nr. 109

    Foto

    Schreiboomstr 104

    Foto

    Schreiboomstr nr.54

    Foto

    Schreiboomstr 53

    Foto

    Schreiboomstraat, 36

    Foto

    Schreiboomstraat, 1

    Foto

    Schreiboomstraat,2

    Foto

    Muynkendoornstraat 125

    Foto

    Lampestraat 113

    Foto

    Muynkendoornstraat 230

    Foto

    Lampestraat 173

    Foto

    Rollegemknokstraat 20

    Foto

    Het hof van Odo

    Walleweg 115

    Foto

    Walotex

    Foto

    Binnenstr nr. 8

    Foto

    Muynkendoornstraat 117

    Foto

    Lanteweg 12

    Foto

    Kwadebrugstraat 171

    Rolleghem en het werelds bestuur

    1146 heerlijkheid die bestond uit een

    monoir(soort kastel) gebouwd op een

    mote rondom in wallen.

    D'Halluins eerste heren van Rolleghem.

    eerste Heer Wulferius D'Halluin

    akte 1202- heerlijkheid kasteel van Kortrijk

    Aangifte te Wevelgem bij kanselier Gerard

    aan Balduin van Ronslo.

    1289 Fressende Vrouwe Van Rolleghem.

    1560 Bezit in handen van Carolus de Croi

    1635 Adrien Desmet Cinsheer van Porte-Ferèe

    (zie geschiedenis van Rolleghem)

    1735 Bezit in handen van Engelbert

           Frederik d' Ennetières

    1768 Pieter-Roger Joinville

            Baljuw(grafsteen aan de sacristie)

    1798 Franse Republiek Rollegem was deel

            van kanton Bellegem

    Joseph Jacquart was voorzitter en

    Constant de Brabander secretaries

     

    Foto

    Het schijnt dat de oude groote hofstede  een overblijfsel dier heerlijkheid is of dezelve vervangt

    Burgemeesters 1799

    of Maire de Rolleghem

    In 1769 werd te Moorsele Constantin France Vandermeersch geboren, hij trad in het huwelijk met Marie Theese Everaert en woonde op de plaatse. Hij bleef burgemeester en wierd lid van den Provincieraad, en stierf in 1849.

    Van 1849 tot 1866

    De zoon Constantin Vandermeersch

    Van 1866 tot 1870

    Joseph Warrot hij gaf onmiddelijk ontslag en August Herbau was dienst doende burgemeester.

    1870 tot 1872

    August Salembier

    1872 tot 1899

    Casimir Herbau

     

    Foto
    Foto

    van 1900 tot 1918

    Herbau Léon

    Foto

    van 1922 tot 1937

    Everaert Eugène

    Foto

    van 1937 tot 1747

    Everaert Maurice

    Foto

    Van 1941 tot 1944

    Tijdens de Duitse bezetting

    Castelain Maurice

    Foto

    Van 1947 tot 1970

    Polydoor Declercq

    Foto

    Van 1970 tot 1976

    Laatste burgemeester

    van onafhankelijk Rollegem

    Gerard Vandenberghe nu

    Nieuw in Kortrijk | Stad Kortrijk

    Rollegem blogt ...

    22-01-2016
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.St-Antonius

    In 311, slechts 6 jaar nadat Antonius de eenzaamheid vaarwel had gezegd om zich aan zijn volgelingen te wijden barste de kerkvervolging los in Alexandrië. Tijdens de regering van de Romeinse keizer Maximinius, de Romeinse soldaten hielden een klopjacht op de christen.

    Uit het werk van Vermeulen zien we dat het tijdens de kerkvervolging van Diocletiaan was.

    Sinds 286 was er een samenwerking tussen Maximius en Diocletiaan. Uit die samen werking groeide wat door de Christenen: “ Het tijdperk van de martelaren” geheten werd.(303-311)

    Het Thebaans-Romeinse legioen bestaande uit Koptische soldaten, weigerde deel te nemen aan de vervolging van hun christelijke landgenoten. Op bevel van de keizer werden deze diensweigeraars allemaal uitgeroeid. Het Romeinse leger zette hun vervolgingswaanzin alleen verder. Onbevreesd, getooid in zijn monnikenkleed trok Antonius er zijn broeders bezoeken die gevangen zaten of veroordeeld tot arbeid in de mijnen en niemand durfde het aan hem kwaad te doen of te hinderen. Hij toonde aan iedereen zijn vurigheid voor het christelijk geloof. Het martelarenschap zat er niet in voor hem.

    Petrus, de patriarch van Alexandrië, was de laatste die stierf als martelaar op 24 november 311.

    Het jaar daarop was de kerkvervolging, gestopt en keerde onze Heilige terug naar zijn kloostergemeenschap. Eenmaal nog keerde hij terug naar Alexandrië, in 351 om de H. Athanasius bij te staan in de strijd tegen de Arianen, die al veroordeeld waren door het concilie van Nicea in 325. De H. Athanasius (295-373) sedert 328 bisschop van Alexandrië, kwam soms op bezoek bij de kluizenaars. Hij was ten zeerste verwonderd over de levenswijze van de heilige mannen, over hun ascetisch leven van strenge vroomheid.

    Wanneer Antonius de streek verliet was het om “buitenkloosters te stichten:” Zo ontstonden nieuwe nederzettingen in Arsinoë, Babylonië in Aphrodita. Het getal kluizenaars in die kloosters groeide steeds aan en bereikte op zeker ogenblik enkele duizenden. Ze baden, vasten, lazen de Bijbel waakten zongen psalmen, en woonden in afzondering in rotsspleten in navolging van hun vader Antonius.

    En zo besloot Antonius op zeker dag meer naar het zuiden te trekken, dieper de woestijn in.

    Aan de over van de Nijl wachtte hij op een schip dat hem zuidwaarts zou brengen. Terwijl hij daar stond kwam een karvaan met Arabische kooplieden voorbij en deze trokken oostwaarts richting dode zee, en hij sloot zich daarbij aan. Aan den berg Colzinus gekomen op zo’n 25 km van de Rode zee stapte hij van zijn kameel en zocht een geschikte plek om er te verblijven. Ook hier ging hij zich verstoppen om door niemand lastig gevallen te worden, doch na korte tijd vonden zijn discipelen hem opnieuw daar ze wisten dat hij allen spleten en spelonken opzocht. Ze bezorgen hem brood, olijven, bonen en olijfolie. Hij wilde hen niet tot last zijn en vroeg om hem een spade, een bijl en allerlei zaden. Nu kon hij spitten en zaaien en de oogst bracht genoeg op om voor zich zelf te zorgen. Zo was hij niemand tot last.

    Doch de dieren kwamen regelmatig zijn groetentuin vertrappelen, en zo verteld de legende: “ Antonius sprak tot de dieren:” Ik heb jullie geen schade berokken. Ga heen en kom hier nooit meer terug!” En ze bleven weg. “Gehoorzaamheid en onthouding temmen wilde dieren!”Dit is een van zijn spreuken. Hij deed ook aan handenarbeid, zoals manden en matten vlechten.

    Hij bezocht ook zijn kloosters, en overal werd hij met eerbied en ontzag ontvangen. Bij gelegenheid bezocht hij zijn vergrijsde zuster welke intussen overste was geworden van een maagdenklooster. Zij was begiftigd met een grote wilskracht, was zachtmoedig, innemend en opgeruimd van aard, ruimdenkend en moedig. Wellicht moet ze uit het zelfde hout gesneden geweest zijn aldus onze schrijver.

    Zijn leerlingen wilden dichter bij den ouder worden abt komen wonen, uiteindelijk kregen er twee de toestemming om hem regelmatig te komen bezoek op de berg Colzinus, deze heeft thans de naam de berg van den H.Antonius te Deir Mâr Antonius, waar nog steeds een klooster staat. De leerlingen bouwden dicht bij een klooster te Pisper aan de Nijl nu Dar-el-Memum.


    Categorie:St.-Antoniusfeesten - historie
    » Reageer (1)
    18-01-2016
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.toponiemen

    VIII. Openbare werken

    A. Stedebouw, B.P.A.’s

    895. Stukken betreffende documentatie en onderichtingen over stedebouw en ruimtelijke ordening, 1970-1971. 1 omslag

    896. Stukken betreffende gewestplan Kortrijk, 1970-1976. 1 omslag

    N.B. Met plannen.

    897. Stukken betreffende B.P.A. nummer 1. "Centrum", 1957-1966. 1 omslag

    N.B. Met plannen.

    898. Stukken betreffende aankopen en onteigeningen van gronden voor de verwezenlijking van B.P.A. nummer 1 “Centrum”, 1958-1965. 1 omslag

    N.B. Met plannen.

    899. Stukken betreffende aankopen en onteigeningen van huizen voor de verwezenlijking van B.P.A. nummer 1, 1960-1974. 1 omslag

    N.B. Met plannen.

    900. Stukken betreffende B.P.A. nummer 2, "Tramstatie", 1957-1974. 1 omslag

    N.B. Met plannen.

    Ontbreekt. Vastgesteld op 22-06-2011.

    901. Stukken betreffende wijzigingen B.P.A. nummer 2, 1957-1972. 1 omslag

    N.B. Met plannen.

    902. Stukken betreffende aankoop van onroerende goederen voor de verwezenlijking van B.P.A. nummer 2 , 1963-1966. 1 omslag

    N.B. Met plannen.

    903. Stukken betreffende aankoop van onroerende goederen voor de verwezenlijking van B.P.A. nummer 2, 1973-1975. 1 omslag

    N.B. Met plannen.

    B. Wegenis

    904. Omzendbrieven betreffende wegeniswerken, 1956-1966. 1 omslag

    905. Briefwisseling betreffende wegeniswerken, 1937-1952. 1 omslag

    906. Briefwisseling betreffende wegeniswerken, 1957-1965. 1 omslag

    N.B. Klachten, processen-verbaal.

    907. Stukken betreffende de toestand van de wegen, 1948-1976. 1 omslag

    908. Akten van verkoop van grond aan de gemeente voor de aanleg van de steenweg Moorsele-Rollegem, 1867-1970. 11 delen

    909. Stukken betreffende wegeniswerken, 1904-1914. 1 omslag

    N.B. Met plannen.

    910. Stukken betreffende aankoop van grond voor de verbreding van de buurtweg nummer 2 , Tombroekstraat, 1934-1935. 1 omslag

    911. Stukken betreffende verbeteringswerken aan de wegen nummers 2, 4, 1935-1939. 1 omslag

    N.B. Met plan.

    912. Stukken betreffende verbeteringswerken aan de scheidingsweg nummer 7/5 tussen Marke en Rollegem, 1936-1938. 1 omslag

    N.B. Met plannen.

    913. Stukken betreffende riolerings- en wegeniswerken aan de wegen van groot verkeer naar Aalbeke, nummer 147, naar Kortrijk en naar Tombroek, nummer 150, aan de wegen nummers 3, 21, 1938-1959. 1 omslag

    N.B. Met plannen.

    914. Stukken betreffende asfalteren van de weg nummer 6, Munkendoornstraat, 1951-1960. 1 omslag

    N.B. Met plannen.

    915. Stukken betreffende onteigeningen voor het verbreden en rechttrekken van de Kerkstraat, 1952-1960. 1 omslag

    N.B. Met plannen van rooilijnen.

    916. Stukken betreffende verbeteringswerken aan de buurtwegen, gemeenzaam met Kortrijk, Elleboogstraat en Rollegemsesteenweg, 1953-1956. 1 omslag

    N.B. Met plan.

    917. Stukken betreffende asfaltering van de weg nummer 4, gemeenschappelijk met Luingne, 1953-1954. 1 omslag

    918. Stukken betreffende betonverharding voor de wegen nummers 6, 10, gemeenschappelijk met Dottignies, 1953-1957. 1 omslag

    N.B. Met plannen.

    919. Stukken betreffende riolerings- en wegeniswerken aan de weg nummer 3, genaamd Kerkstraat en Oude Aalbekestraat, 1955-1963. 1 omslag

    N.B. Met plannen.

    920. Stukken betreffende verbeteringswerken in de buurtwegen nummers 4, 8, 20, genaamd Moeskroensestraat, 1955-4963. 1 omslag

    N.B. Met plannen.

    921. Stukken betreffende de buurtweg nummer 4, genaamd Moeskroensestraat, 1957-1958. 1 omslag

    N.B. Met plannen voor onteigening en rooilijnen.

    922. Stukken betreffende de buurtweg nummer 15, Bellegemsestraat, voetweg nummer 27, Sint-Cornelisweg, 1957-1960. 1 omslag

    N.B. Met plannen voor onteigening en rooilijnen.

    923. Stukken betreffende verbeteringswerken aan de weg 7/5, genaamd Lampestraat, 1957-1959. 1 omslag

    924. Stukken betreffende verbeteringswerken aan de buurtweg nummer 10, genaamd Knokstraat, 1957. 1 omslag

    925. Stukken betreffende verbeteringswerken aan de buurtweg nummer 15 en aan voetweg nummer 27, 1957-1961. 1 omslag

    N.B. Met plannen; aanleg van een nieuwe weg tussen de buurtwegen van groot verkeer nummer 147 en nummer 150.

    926-928. Stukken betreffende verbeteringswerken aan de buurtweg van groot verkeer, nummer 150, Kortrijksestraat, 1958-1974. 3 omslagen

    926. 1958-1962.

    N.B. Met plannen.

    927. 1965-1967.

    N.B. Met plannen.

    928. 1964-1974.

    N.B. Met plannen.

    929. Stukken betreffende verbeteringswerken aan de buurtweg nummer 10, Knokstraat, 1959-1967. 1 omslag

    N.B. Met plan.

    930. Stukken betreffende verbeteringswerken aan de buurtweg nummer 13, 1959-1960. 1 omslag

    N.B. Met plannen.

    931. Stukken betreffende
    verbeteringswerken aan de buurtwegen nummers 11, 12 en 14, 1959-1961. 1 omslag

    932. Stukken betreffende verbeteringswerken aan landbouwwegen nummers 7 en 16, 1939-1961. 1 omslag

    933. Stukken betreffende verbeteringswerken aan de wegen nummers 26, 30, 34, 36, 39, 41, 42 en 43, 1959-1960. 1 omslag

    N.B. Met plan.

    934. Stukken betreffende verbeteringswerken aan buurtweg van groot verkeer nummer 150 en aanleg van een nieuwe weg naar Moeskroen, 1959-1962. 1 omslag

    N.B. Met plan.

    935. Stukken betreffende onteigeningen voor verbeteringswerken aan buurtweg nummer 15 en voetweg nummer 27, 1960-1961. 1 omslag

    936. Stukken betreffende verbeteringswerken en onteigeningsplan van de weg van groot verkeer nummer 150, Kortrijksestraat, 1961-1967. 1 omslag

    N.B. Met plan voor onteigeningen en rooilijnen.

    937. Stukken betreffende buurtweg van groot verkeer nummer 156, “Kwabrugstraat”, 1962-1964. 1 omslag

    N.B. Met plan voor rooilijnen.

    938. Stukken betreffende aanleg van de autosnelweg Brussel-Kortrijk A 9, 1962-1969. 1 omslag

    N.B. Met plannen.

    939. Stukken betreffende aanleg van de rijksweg Kortrijk-Roubaix nummer 903, 1963-1976. 1 omslag

    N.B. Met plannen.

    940. Stukken betreffende buurtweg nummer 3, Oude Aalbeeksestraat en Marksestraat, 1963-1965. 1 omslag

    N.B. Met plannen rooilijnen.

    941. Stukken betreffende verbeteringswerken aan de landbouwwegen nummers 5 en 20, 1963-1971. 1 omslag

    N.B. Met plannen.

    942. Stukken betreffende wegenis- en rioleringswerken in de wijk Oude Aalbekestraat en voetweg nummer 34, “Kerkstraat”, 1964-1967. 1 omslag

    N.B. Met plannen.

    943. Stukken betreffende verbeteringswerken aan de landbouwwegen nummers13, 14 en 15, 1965-1970. 1 omslag

    N.B. Met plannen.

    944. Stukken betreffende de buurtweg nummer 6 Munkendoornstraat, 1965-1968. 1 omslag

    N.B. Met plan met rooilijnen; onteigeningen.

    945. Stukken betreffende verwerving van gronden voor de aanleg van een nieuwe straat, uitmondend in de Groene Dreef en voor de verbreding van de Kortrijksestraat en de Groene Dreef,

    1965. 1 omslag

    N.B. Met plannen.

    946. Stukken betreffende aankoop van gronden ter verwezenlijking van het rooilijn- en onteigeningsplan voor de buurtweg nummer 34, Kerkstraat, 1966. 1 omslag

    N.B. Met plan.

    947. Stukken betreffende verbeteringswerken aan de landbouwwegen nummers 3 en 7, 1967-1973. 1 omslag

    N.B. Met plannen.

    948. Stukken betreffende wegenis- en rioleringswerken aan de Kerk- en Schreiboomstraat, 1970. 1 omslag

    N.B. Met plannen.

    949. Stukken betreffende wegenis- en rioleringswerken aan de buurtweg van groot verkeer, nummer 156, Moeskroensestraat, 1971-1976. 1 omslag

    950. Stukken betreffende wegenis- en rioleringswerken aan een deel van de buurtweg nummer 150, gemeenschappelijk met Luingne, 1971-1976. 1 omslag

    951. Stukken betreffende aanleg nieuwe rijksweg Deerlijk-Moeskroen, 1971. 1 omslag

    N.B. Met plan.

    952. Stukken betreffende wegenis- en rioleringswerken in de wijk Tombroekstraat en Weimeersbeek, 1972-1973. 1 omslag

    N.B. Met plannen; aanbesteding.

    953. Stukken betreffende wegenis- en rioleringswerken in de wijk Tombroekstraat en Weimeersbeek, 1972-1976. 1 omslag

    N.B. Met plannen; aanbesteding.

    954. Stukken betreffende wegenis- en rioleringswerken aan de buurtweg van groot verkeer nummer 150, 1972-1976. 1 omslag

    N.B. Met plannen.

    955. Stukken betreffende verbeteringswerken aan de buurtweg van groot verkeer nummer 505, tussen de grens Bellegem en de buurtweg van groot verkeer nummer 147 te Rollegem, 1972. 1 omslag

    956. Stukken betreffende aanleg autoweg A 17-A 71, Zeebrugge-Doornik, 1973-1976. 1 omslag

    N.B. Met plannen.

    957-958. Stukken betreffende onderhoudswerken aan wegen, 1919-1954. 2 omslagen

    957. 1919-1940.

    958. 1941-1954.

    959. Stukken betreffende onderhouds- en besproeiingswerken aan landbouwwegen, 1964-1968. 1 omslag

    N.B. Met plannen.

    960. Stukken betreffende verlegging van voetwegen nummers 37 en 39, 1931-1933. 1 omslag

    961. Stukken betreffende voetwegen, 1944-1961. 1 omslag

    N.B. Met plannen.

    962. Stukken betreffende verbeteringswerken aan het Marktplein, 1973-1977. 1 omslag

    N.B. Met plannen.

    963. Stukken betreffende aanleg van stoepen, 1953-1955. 1 omslag

    964. Stukken betreffende opgave van de bestaande fietspaden, 1974. 2 stukken

    965. Stukken betreffende aanleg en zorg voor beplantingen, 1971-1974. 1 omslag

    N.B. Met plan.


    Categorie:rollegem
    » Reageer (0)
    15-01-2016
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.St-Antonius

    Den Duivel, zou den spelbreker worden, hij was jaloers over deze volmaaktheid, hij zou alles in het werkstellen om Antonius ten onder te brengen.

    De schrijver vervolgt:” Met listen en allerlei vleierijen, trachtte de duivel hem enkele aantrekkelijke drogredenen wijs te maken; hoeveel goede werken hij had kunnen doen met zijn grote rijkdom, En daarbij zou de vervelende eenzaamheid hem eindelijk fataal worden!”

    De ene bekoring na de andere diende zich aan, maar Antonius verweer was onmiddellijk breken met alle aanlokkelijke voorstellen en gedachten. Naar mate Antonius groeide in innerlijke rust en vrede, hoe meer de duivel hem onrustig wilde maken.

    Hij gebruikte alle middelen om Antonius ten val te brengen. Onder verschillende gedaanten verscheen hij: als zeemonster, huiveringwekende dieren, naakte vrouwen, griezelende wezens, vreemde gedrochten, kwelgeesten, angstaanjagende behaarde misvormende ondieren, lopende bokkenpoten, met klauwen spookverschrikkingen met stierkoppen, met reptielenstaarten met horens en veel solferen zwavel, kortom echt vreeswekkend. Doch Antonius hield stand, hij richtte zijn ogen ten hemel en bleef bidden tot de Heer.

    Bij een aanval kreeg onzen Antonius zoveel stokslagen dat hij voor dood op de grond bleef liggen. Zij die hem vonden brachten hem tot bij een kapel, waar ze de ganse nacht bij hem bleven. ’s Morgens kwam hij terug tot het bewust zijn en hij vroeg hem terug te brengen naar zijn cel. Daar aangekomen riep hij tot de duivel: ”Ik Antonius, ben er weer! Ik deins voor u niet terug”Na die stoere taal bleef hij dubbel waakzaam door nog strenger te vasten, nederigheid en gebed.

    Zijn dagelijkse maaltijd bestond uit wat weinig brood, wat zout en een paar dadels, hij dronk alleen water. Volgens Butler: Het schrale voedsel dat hij tot zich, en dit voor de rest van zijn dagen, was zes oncen, in water gedoopt brood, een beetje zout en van tijd tot tijd enkele dadels. Later, toen hij oud geworden was gebruikte hij van tijd tot tijd een beetje olie. Hij sliep weinig, verdubbelde zijn gebeden en regelmatig kastijdde hij zijn lichaam. Het ging zelfs zover dat hij ging wonen ineen oude graftombe. Nu ging den duivel tekeer met ijselijk getier, en hem te slaan en te verwonden. Toch Antonius gaf niet toe, en vertrouwde volledig op Gods hulp. God zou hem voortaan meer bijstaan en beloofde zelfs zijn naam “Antonius” vermaard te maken over gans de wereld. Van dan af liet de duivel hem meestal met rust.

    Dat de bekoringen door heel wat kunstenaars werd op doek gezet is niet verwonderlijk, denken we maar aan Pieter Breugel te bewonderen in Paleis Balbi te Genua, of James Encor in het museum of Modern Art in New-York, of nog Salvator Dali in het koninklijk museum Schone kunsten te Brussel om er maar enkele te noemen.

    Toen Antonius 35 jaar oud was stak hij de oosterarm van de Nijl over en ging wonen in een oud verlaten kasteel op de berg Pisper. Gedurende 20 jaar zou hij daar in volledige afzondering geleefd hebben. Af en toe brachten vrienden hem wat brood, welke maanden lang goed eetbaar bleef. Hij verbleef er in volledige afzondering. Niemand liet hij nog bij zich toe en zelfs de vriend die hem voedsel bracht moest dat over de muur werpen zonder Antonius te benaderen.

    Aangetrokken door de verhalen over zijn heiligheid, kwamen asceten zich in grotten en hutten rond het kasteel vestigen. Het is op hun aandringen geweest dat hij uiteindelijk toegaf aan hun verlangen om onder zijn leiding te mogen leven, en zijn eenzaamheid opgaf.

    Butler schrijft over de periode dat Antonius in zijn rotsgraf leefde:’ .. de demon, jaloers over de vooruitgang die Antonius dagelijks miek op weg naar zijn volmaaktheid, stelde alles in het werk om hem te overwinnen.” In den beginnen beproefde hij het met bekoringen die echter geen vat hadden op de kluizenaar en toen kwam hij met de grote middelen voor den dag. Hij verscheen onder de meest afgrijselijke gedaanten. Maar daarmee was Antonius nog niet overwonnen Plots echter aldus opnieuw Butler: “ daalde een hemels lichtstraal op Antonius neer en de demonen namen beschaamd de vlucht! Toen riep Antonius vertwijfeld,” Waar waart Gij, meen Heer en Meester? Waarom zijt u niet gekomen van bij de aanvang van het gevecht? Helaas, Gij zoudt mijn tranen gedroogd en mijn pijnen gestild hebben! En een stem antwoordde hem: Antonius, ik was dicht bij je. Ik heb jouw strijd gadegeslagen en omdat je zo moedig weerstaan hebt aan de aanvallen van je vijanden zal ik je nu beschermen voor al de dagen van je leven en je naam beroemd maken over heel de wereld.”

    Rond het jaar 305 besloot hij zich te wijden aan het onderricht van die mensen en hun levensregel voor te schrijven.

    De eerste commune, die men het klooster “Phaïum” heette, verdiende bezwaarlijk de naam “Klooster” Het was eigenlijk alleen een verzameling van hutten en grotten die overal in het rond verspreid stonden.

    Dit kleine groepje groeide echter stilaan uit tot een bloeiende gemeenschap van eremieten die onder een gezamenlijke regel leefden en waardoor Antonius terecht de naam kreeg van “Stamvader der monniken.”

    Gerard vervolgt”Hij legde daar als eerste de grondvesten van het kloosterleven. Hij zelf verbleef meestal alleen in zijn cel om te bidden en streng te vasten en bleef verstoken van ieder contact met de buiten wereld. Niet tegenstaande al zijn strenge wetten en ontbering zag Antonius er kloek en gezond uit, was nooit ziek en leefde gelukkig en tevreden. Een gezonde geest in een gezond lichaam. Zo werd hij vergeleken met een machtige oude beuk. Hij was in alle opzichten een echt voorbeeld voor al zijn discipelen.

    Hij die in zijn jeugdjaren niet naar school wou gaan, gaf nu zelf regelmatig les en onderrichtingen in brieven gericht aan zijn leerlingen.

    Hij herhaalde vaak hetzelfde, soms in de vorm van vaderspreuken” Denk gedurig aan de eeuwigheid. Waak altijd tegen de bekoringen. Stel u steeds te weer tegen de aanvallen van de duivels. Breng uw dagen door in gebed, met strenge vasten en doe goede werken”.

    Van een twintigtal brieven welke hij schreef zijn er slechts zeven bewaard gebleven.

    Van de H. Hiëronimus kon men later vernemen dat Antonius inderdaad schriftelijk connecties onderhield met al zijn kloosters in de vorm van onderrichtingen en spreuken.


    Categorie:St.-Antoniusfeesten - historie
    » Reageer (0)
    11-01-2016
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.toponiemen

    5. Ravitaillering en rantsoenering

    853. Registers betreffende de rantsoeneringsdienst, 1914-1918. 6 delen

    854. Briefwisseling van de diensten voor ravitaillering en rantsoenering, 1940-1948. 1 omslag

    855. Stukken betreffende personeel van de diensten voor ravitaillering en rantsoenering, 1940-1942. 1 omslag

    856. Stukken betreffende het gebruik van de landbouwopbrengst, 1940-1942. 1 omslag

    857. Stukken betreffende richtlijnen betreffende de prijzen, 1940-1941. 1 omslag

    858. Lijsten van de ravitailleringsdienst, 1944. 1 omslag

    859. Stukken betreffende rantsoenering van aardappelen, 1940-1941. 1 omslag

    860. Lijsten betreffende levering van slachtvee, 1942-1943. 1 omslag

    861. Stukken betreffende rantsoenering van eieren, 1940-1941. 1 omslag

    862. Stukken betreffende levering van koolzaad, 1943. 1 omslag

    863. Stukken betreffende rantsoenering van graan en brood, 1940-1944. 1 omslag

    864. Stukken betreffende verdeling van boter en melk, 1940-1941. 1 omslag

    865. Stukken betreffende zoutbevoorrading, 1940. 1 omslag

    866. Stukken betreffende levering van huiden en wol, 1941-1942. 1 omslag

    867. Stukken betreffende bevoorrading van steenkool, 1941-1945. 1 omslag

    868. Stukken betreffende inlevering van non-ferro metalen, 1940-1941. 1 omslag

    869. Stukken betreffende inlevering van afvalgoederen, 1941-1944. 1 omslag

    870. Stukken betreffende inlevering van rubber, 1941-1942. 1 omslag

    871. Stukken betreffende inlevering van prikkeldraad, 1944. 4 stukken

    872. Stukken betreffende bevoorrading van papier, 1941-1943. 4 stukken

    873. Inlichtingen en briefwisseling betreffende plagerijen, 1940 en 1947. 1 omslag

    874. Registers betreffende boekhouding van de rantsoeneringskaarten voor eetbare producten, 1943-1944. 11 delen

    N.B. “Geboorten-vestiging van hoofdverblijf”.

    875. Registers betreffende boekhouding van de rantsoeneringskaarten voor eetbare producten, 1943-1944. 5 delen

    N.B. "Overlijdens-verandering van hoofdverblijf".

    876. Registers betreffende boekhouding van de rantsoeneringskaarten voor eetbare producten, 1944-1945. 2 delen

    N.B. “Vertrek voor meer dan dertig dagen”.

    877. Briefwisseling en onderrichtingen betreffende ravitailleringszegels, 1940. 1 omslag

    878. Stukken betreffende aanvullende rantsoeneringszegels voor arbeiders en zwangere vrouwen, 1940-1941. 1 omslag

    879. Briefwisseling en onderrichtingen betreffende rantsoeneringskaarten, 1941. 3 Stukken.

    880. Register met de gegevens van de uitgifte van rantsoeneringskaarten, 1947-1948. 1 omslag

    881. Lijst van de rechthebbenden op rantsoeneringskaarten, april-juni 1946. 1 omslag

    N.B. April-juni.

    882. Borderellen van rantsoeneringszegels, 1941-1946. 1 omslag

    883. Stukken betreffende rantsoeneringszegels, 1941. 1 omslag

    884. Stukken betreffende rantsoeneringskaarten, 1939-1940. 1 omslag

    885. Register betreffende zeep, 1947-1948. 1 deel

    N.B. Zegelbladen.

    886. Inventarissen van de zeepkaarten, 1941-1944. 1 omslag

    887. Stukken betreffende de machtigingen tot bevoorrading voor zeep, 1941-1944. 1 omslag

    888. Stukken betreffende machtigingen tot bevoorrading van zeep, 1946. 1 omslag

    889. Stukken betreffende meelkaarten, 1947-1948. 1 omslag

    N.B. Niet-verhandelbare dubbels.

    890. Stukken betreffende de aangiften van de aardappelvoorraden, 1940. 1 omslag

    N.B. November-december.

    891. Omzendbrieven betreffende het opmaken en bijhouden van de rantsoeneringskaarten, 1951-1958. 1 omslag

    892. Stukken betreffende rantsoeneringskaarten, 1950-1970. 1 omslag

    893. Stukken betreffende toelagen voor huishoudelijke wederuitrusting voor het gemeentepersoneel, 1946-1949. 1 omslag

    894. Stukken betreffende textielgoederen en schoenen voor het personeel, 1945. 1 omslag


    Categorie:Toponiemen
    » Reageer (0)
    08-01-2016
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.St Antonius

    De relieken van St-Antonius.

    Gretig dier, beestachtige afgrond, wellust van het vlees, smartelijke tweestrijd, vlammende hartstocht, onoprechter trouw, praatzieke tong, gewapende furie, vurige afgunst, baaierd van roddel, bekoorlijke pest, monsterachtige leugen, veroorzaakster van schipbreuk, aanstichtster van haat, eerste zondares, onruststookster, ondergang van koninkrijken, woud van hoogmoed, grimmige tirannie, IJdelheid der ijdelheden, nietsontziende gedrevenheid, beeld van afgoden, jaloerse na-ijver. De bovenstaande vertaling uit het Latijn van een “ alfabet van vrouwenondeugden” uit 1450 is een weinig vrouwvriendelijke voorbeeld van de opvattingen die men in den tijd had over vrouwen. Het is afkomstig uit een moraaltheologisch werk van een zekere Antonius. Het werk is eeuwenlang herdrukt en nam in die tijd een vooraanstaande positie in. Antonius verantwoordt de opname van het alfabet in zijn boek met de noodzaak van een waarschuwing tegen het verderfelijke in de vrouw. Hij verklaart echter ook uitdrukkelijk dat het alfabet niet voor alle vrouwen geldt. Er zijn, zelfs in zijn visie, voortreffelijke vrouwen, waartoe natuurlijk in de eerste plaats de maagd Maria gerekend moet worden.

    Het staat vast dat in het alfabet genoemde ondeugden van de vrouw in die tijd zeer bekend waren. Het waren geen vrijblijvende gemeenplaatsen, maar geaccepteerde denkbeelden. Dat leest we in de gazette.(20/1/1983)

    We geloven niet dat deze zekere Antonius den onzen zal geweest zijn, want volgens de Gerard was “ het land van onzen Antonius, Egypte een geschenk van de Nijl, het land van de reusachtige piramiden, van dorre woestijn, hij werd er geboren, hij heeft er geleefd en is er gestorven.

    En hij beschrijft hier verder, Egypte welke gesitueerd is in het noordoosten van Afrika, westwaarts van Palestina. De Sahara, een onmetelijke woestijn over heel Noord Afrika, welke reikt tot aan de Rode zee. De woestijn welke doorsneden word door een strook van 50 km breed en 1000 km lange landstrook, welke regelmatig overstroomd wordt door de Nijl en daardoor een vruchtbaar gebied afzet en het bewoonbare Egypte vormt. In dit dal van de “hemelse Nijl” bevinden zich steden en dorpen, alsook een enorme schat aan kunsten: reusachtige piramiden, verbazingwekkende sfinxen, monumentale tempels, het artistieke hoogtepunt van de Egyptische kunst! Al deze gebieden rond de Middellandse zee waren in het begin van onze tijrekening bezet door de Romeinen. Het vaderland van onze Antonius een Romeinse provincie bestond toen uit twee delen: Opper Egypte met Thebe als hoofdplaats en Neder Egypte met als hoofdplaats Memphis.

    Buiten het Nijldal was enkel wildernis en woestijn. Hier waren de overblijfsels te vinden van de vroegere steengroeven waar de heersende Farao’s stenen lieten houwen om hun piramides en tempels mee te bouwen. Het is precies in dit woest gebied dat de diepgelovige kluizenaars zich kwamen vestigen. Of ze hier lang vertoefden, meestal tijdelijk, zelfs na enkele dagen, hoogstens na een jaar keerden ze al terug naar de bewoonde wereld.

    . Zij voor het materialistische of wegens herhaalde christenvervolging. De eerste kluizenaar welke hier langer verbleef was de H. Paulus van Thebe. Hij verbleef in een schamele grot van zijn 15het levensjaar tot aan zijn dood. Hij werd 113 jaar oud!

    Hier zou onzen Antonius meestal verblijven en rondzwerven na zijn vertrek uit zijn geboortedorp Come.

    Hij werd er geboren in het jaar 251, het dorp noemt thans Keman-el-Arus gelegen bij de stad Heracleen ten zuiden van Memphis.

    Zijn ouders waren ontzaglijk rijk en zeer godvruchtige Kopten. Kopten dat zijn Egyptische christenen die de leer van Christus beleden. Ze waren in de minderheid, en daardoor leefden ze meestal in dorpen, ze ontvluchten de steden uit schrik voor vervolging van de Romeinen.

    Er waren ook joden, maar de meerderheid waren heidenen. Hun godsdienst was veelgoderij.

    Zijn ouders waren zeer bezorgd over zijn opvoeding, hij werd groot gebracht in het vaderhuis, waar weinig tijd werd besteed aan studie of aan andere leervakken of kennis. Hij ging niet naar school daar de leraren heiden waren. Hij sprak alleen Koptich, een vorm van Egyptisch dialect, de taal van de streek. Hij was zeer vroom, spijts zijn grote rijkdom, hij woonde alle kerkelijk diensten mee, beoefende alle deugden van matigheid en versterving. Hij eerde vader en moeder, was onderdanig en hield van de eenzaamheid.

    Hij verloor zeer vroeg zijn ouders op amper 20 jaar was hij al belast met de opvoeding van zijn jongere zus. Bij het afsterven van zijn ouders was hij in het bezit van een aanzienlijk erfdeel.

    Na het overlijden gedurende een kerkdienst hoorde onzen Antonius volgende aangrijpende woorden: ”Ga, verkoop al uw bezittingen. Geef het geld aan de armen en gij zult een schat hebben in den hemel. Wees nooit verlegen voor de dag van morgen”

    Deze evangelische woorden zouden het verdere leven van hem bepalen. Hij trok naar huis en deed wat hij vernomen had. Hij plaatste zijn zus in een maagdenklooster, waar ze later abdis is geworden.( Volgens de meest moderne onderzoekers is dit het eerste vrouwenklooster waarvab men een spoor ontdekt in de literatuur.)

    Gerard schrijft als volgt: “Antonius behoorde niet tot het dagelijkse soort stervelingen, zoveel is duidelijk bij alles wat hierna volgt”.

    Hij trok hierna na de onherbergzame woestijn, zijn besluit stond vast hij ging leven als de arme Job.

    Hij leefde in kleine schamele hut, hij liep ongeschoeid, droeg een haren onderkleed, een mantel van schaapsvel met kap en zwarte lederen gordel. Hij bracht zijn dagen door in gebed en boetedoening, met lezing in de H. Schrift en allerlei handwerk.


    Categorie:St.-Antoniusfeesten - historie
    » Reageer (0)
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Crescendo koor Rollegem
    Klik op de afbeelding om de link te volgen

     Koor Crescendo up-to-date

    Volgens hen zou je als je dit leest nieuws hebben van gisteren, uit een maandblad is het nog erger, en den dorpskrant dat is slechts om de driemaanden.

    Wat willen ze ons hiermee wijs maken?

    Wel dat ze een nieuwe een Crescendo-Website boven de doopvond hebben gehouden.

    Alle voorbije happenings zullen onmiddelijk on-line kunnen nagelezen worden en ook wat ze in de toekomst aan de man gaan brengen.

    Valois dat was wat men wilde zeggen!

    Vanaf heden zou je moeten kunnen Googelen.

    Maarja aangezien iedereen dat nog niet kan of wil staat het toch nog in de gazette, of in een maanblad of in een driemaandelijks blad " De dorpskrant" als ge maar weet wat dat ge wilt.

    Koor Crescendo | Koor Crescendo Rollegem

    Bent u op maandagavond vrij en zingt u graag, dan bent u van harte welkom bij

    ons koor crescendo. Iedere maandag van 19u30 tot 21u30 is er repetitie onder leiding

    van dirigent Werner Vandamme in het buurthuis te Rollegem.

    Muzikale kennis is een pluspunt maar niet noodzakelijk


    tilly.melkebeke@telenet.be

     

     

     

    Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij:

    Arlette Wille, Koor Crescendo arlette.wille@skynet.be

    Schepenhuisstraat 33, 8510 Rollegem

    Op zaterdag 7 juni 1997 waren hier te Rollegem afgevaardigden van het zangkoor “Concordia” uit Altenvers. Het zou er toe leiden, om een verbroedering met de beide koren opgang te brengen, die op regelmatige tijdstippen elkaar zouden ontmoeten.

    Daar de kerk van Rollegem in september 1997 werd uitgeroepen tot “Kerk van de maand” zouden ze hier voor de eerste maal optreden samen met het koor “Crescendo”

    Dit betekent dat in september 2007 de verbroedering al tien jaar bestaat!

    Altenvers is zoals Rollshausen een deelgemeente van Lohra.

    Ga naar Google, voeg in “Lohra de” en je kunt het van uit u luie zetel de verscheidene dorpen bekijken.

    Zangkoor Crescendo Rollegem

    Bijlagen:
    10958_1576301392650772_1571237305040100869_n.jpg (75.1 KB)   


    Categorie:koor Crescendo
    » Reageer (0)
    07-01-2016
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Halloween wandeling

                               Gezinsbond Rollegem

    Hou alvast volgende zondagen vrij.

    Winterwandeling: op 31 januari

    Lentewandeling: op 17 april

    Zomerwandeling: op 21 augustus

    Hersfstwandeling: op 23 oktober

    Telkens vertrek om 14 u aan het buurthuis.

    De afstand houden ze beperkt op een kleine 8 km.

    De wandelingen zijn geschikt voor buggy's ,

    Achteraf kan men nog gezellig bijbabbelen met een drankje en een hapje, aangepast aan het seizoen.

    Een kleine bijdrage wordt gevraagd kwestie van verzekering.

    Stip op de agenda:

    Alle actieviteiten vinden plaats in OC Rollegem (lees buurthuis of parochiezaal)

    Op vrijdag 3 juni om 19.30: vijfde bierproef.

    op Zaterdag 12 maart van 13.30u tot 17 uur:

    tweedehandsbeurs van baby- en kinderkledij en speelgoed.

    Op zaterdag 26 maart vanaf 8.30 u:

    ledenfeest en de paaseierenraap met onbijt

    Bijlagen:
    Halloween.jpg (44.1 KB)   


    Categorie:gezinsbond
    » Reageer (0)
    06-01-2016
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwjaarsreceptie Rollegem

    De gemeenschapsraad en het beheerscomitè van OC Rollegem

    nodigd u met genoegen uit  naar de nieuwjaarsreceptie  van OC Rollegem.

                              Op vrijdagavond 29 januari

                        zijn alle inwoners van Rollegem

                               Vanaf 19.00 u Welkom

                                           om bij een hapje en een drankje het glas te heffen op het nieuwe jaar.

                                       "De Skullfuckers"

                   zorgen voor ambiance met een akoestich optreden.

    De nieuwjaarsreceptie vindt plaats in:

                                    "De Parochiezaal"

               Wij hopen u alvast talrijk te mogen verwelkomen!

    Voor een vlotte organisatie  vragen we voor 25 januari uw aanwezigheid te meldenvia inschrijvingsformulier:

    www.buurt.kortrijk.be/nieuwjaarsreceptie-rollegem

    of telefonisch op 056/ 27 77 60


    Categorie:rollegem
    » Reageer (0)
    04-01-2016
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.toponiemen

    3. Oorlogsschade

    831-832. Stukken betreffende oorlogsschade, 1914-1944. 2 omslagen

    831. 1914-1927.

    832. 1940-1944.

    833. Stukken betreffende schade aan gebouwen, 1940-1946. 1 omslag

    834. Briefwisseling van het Commissariaat voor 's lands wederopbouw, 1940-1942. 1 omslag

    N.B. Loonstaten.

    835. Stukken betreffende vaststelling en schatting van oorlogsschade, 1946-1959. 1 omslag

    N.B. Formulieren.

     

    4. Oorlogsslachtoffers, oudstrijders

    836. Stukken betreffende hulp aan noodlijdende families, 1914-1918. 1 omslag

    N.B. Oorlog.

    837. Stukken betreffende hulp aan opgeëiste werkers, uitgedrevenen, vluchtelingen, enz. 1919-1924. 1 omslag

    N.B. “Zivilarbeiters”.

    838. Stukken betreffende oorlogsslachtoffers, 1940-1963. 1 omslag

    839. Stukken betreffende weggevoerden en te repatriëren personen, 1940-1954. 1 omslag

    840. Stukken betreffende vluchtelingen, 1939-1948. 1 omslag

    841. Stukken betreffende het huisvesten van vluchtelingen, 1939. 1 omslag

    842. Stukken betreffende Nationaal Steunfonds voor de geteisterden, 1943-1948. 1 omslag

    843. Stukken betreffende tegemoetkomingen aan de kinderen van de Oudstrijders W.O. I., 1922-1933. 1 omslag

    844. Stukken betreffende oudstrijdersbonden, 1941-1951. 1 omslag

    845. Stukken betreffende aangiften van verloren eigendommen door de leden van het V.O.S., 1941. 1 omslag

    846. Lijsten van militairen die uit gevangenschap zijn teruggekeerd, 1940-1941. 1 omslag

    847. Stukken betreffende verzetslieden, 1944-1950. 1 omslag

    848. Stukken betreffende aanvraag van een rente voor frontstrepen, 1947. 1 omslag

    849. Stukken betreffende Nationale Kas voor oorlogspensioenen, 1924-1972. 1 omslag

    850. Stukken betreffende gesneuvelde soldaten, 1940-1946. 1 omslag

    851. Stukken betreffende militaire graven, 1940-1970. 1 omslag

    852. Stukken betreffende gerepatrieerde vluchtelingen, krijgsgevangenen, e.d., 1944-1945. 1 omslag


    Categorie:Toponiemen
    » Reageer (0)
    30-12-2015
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.St Anoniusfeest

    Heiligendevotie is een onrechtrechtstreekse Godsverering. Het volk richt zich tot een specifieke heilige, een specialist, om hemelse voorspraak en liefst om onmiddellijke hulp bij nood of gevaar. Ja onmiddellijk, want geduld heeft de mens niet! De mens stellen hun vertrouwen op hun bemiddelaar. Wonderbare hulp beschouwen wij als vanzelfsprekend. Daarom dragen wij symbolen en herinneringen aan hun speciale beschermheilige zoals medailles, devotieprentjes met spreuken en litanieën, soms een bedevaartvaantje uit verre pelgrimsoorden.

    De Heiligen Antonius is een heel populaire heilige. Sedert honderden jaren staat hij algemeen bekend als een befaamde pest heilige, de beschermpatroon tegen besmettelijke ziekten van mens en dier en behoeder van veldvruchten. Hij werd en wordt nog aanzien als de genezer.

    Niet alleen Rollegem, Bailleul, Moortsele, Nukerke, Waasmunster,Zonnebeke, Oostvleteren, Boeygem-serkamp, Bollebeke, Chaam, Heist, Keldonk-Erpe, Koningshooike, Kraainem, Leke, Lier, Lille, Loonbeek, Rodendrie-Hamme, Sint-Jan-ter-Biezen, St Maria-Oudenhove, Vesqueville(G.H.Lux.) Wolfsdonk enz. Zijn dorpen en gemeenten waar hij wordt vereerd.

    De bloeiperiodes van de Antoniusverering vallen voornamelijk in de ongeluksjaren van de pest epidemieën. Tijdens de noodperiodes herinneren mensen zich plots dat er nog heiligen bestaan waarbij zij hulp en troost kunnen vinden.

    Hier bij ons bestaat de speciale verering tot onze patroon heilige. Mensen komen van ver er bij om hier te “dienen” (zona, epilepsie, besmettelijke ziekten…..)

    Sinds het toenmalige bestuur van de Folkloreraad en pastoor DeJaegher ze opnieuw in de kijker plaatsen is de devotie en vooral de zegening van de tractoren de vrome gebruiken opnieuw toegenomen.

    Er was een kerkelijk gedeelte waarin pastoor Dewulf een nieuw St-Antoniusbeeldje liet maken, het oude, was maar met moeite nog ergens te vinden, als het nog te vinden was. Hij liet een stevige portie medailles aanrukken en een grote hoeveelheid noveenkaarsen, welke achteraan de kerk te koop werden aangeboden.

    Wat het profane gedeelte betreft, de Folkloreraad had, met de “Heer ofte Vrouwe” de “Toontjesfeesten” ontdekt te Ingooigem. Vormelingen in “paterskledij” droegen het zwijn de kerk binnen tot aan het altaar. Land en tuinbouwers lieten hun landbouwtuigen zegenen,( eeuwen geleden waren het de paarden die gezegend werden) en den aperitief stond koel. De fanfare blies uit volle borst de vrolijke klanken in het rond. En intussen hadden ze in het klooster de hutsepot klaar er kon gesmuld worden, van worsten en koteletten van het geslachte zwijn, denk maar terug aan de echte “Zwijntjeskermis) En er was dan nog een zwijn welke keurig in stukken was gesneden aan de hand van een tombola om mee te nemen naar huis.

    En weet je, het moet uit goed hout gesneden zijn want, op vandaag is het nog juist op de zelfde leest geschoeid. Kun je het je voorstellen!

    In vroegere jaren bestond hier een triduüm als voorbereiding op de St-Antoniusfeesten, een driedaagse van godsvruchtige oefeningen: mis en lof telkens met een gepast homolie door de bruine pater Kapucijn. Had die pater nu toevallig een lange baard, dan vroegen de kinderen zich af of dit nu de heilige Antonius in eigen persoon was…?

    Op het naamfeest zelf 17 januari was er de ganse dag aanbidding. De vrijwillige aanbidders kregen een persoonlijke kaart waarop het uur van adoratie werd aangegeven. Op die manier was er altijd iemand aanwezig in de kerk.

    Om 10 uur celebreerde de priester een plechtige hoogmis. Telkenjare droeg de celebrant de feestelijke antoniuskazuifel uit 1895.

    ’s Namiddags volgden dan de plechtige vespers en lof met een slotsermoen.

    Als apotheose was er ’s avonds bijna ieder jaar een toneel voorstelling door het een of het ander gezelschap. (Het reizend volkstheater, het Vlaams schouwtoneel, de Vlaamse komedie, het nieuw Nederlands toneel…) Ja, toen ook al heerste er die dag feestvreugde want heel de parochie vierde mee. Maar… jaar na jaar kwam er stilaan sleet op het gebeuren. De glans taande, en de geestdrift nam af, de opkomst werd minder. Een algemene vervlakking te wijten aan de tijdsgeest: de verslapping van het geloof en zeden?

    Gelukkig werd er een nieuwe frisse wind voor onze patroon heilige aangewakkerd en er weer aandacht aan hem besteed.

    Als we mogen geloven wat in het boek van onze schrijver staat, en wie zou er durven aan twijfelen, zou de verering van St-Antonius wel meer dan driehonderd jaar oud kunnen zijn!

    Zo lezen we onder het hoofdstuk “Twee verloren zonen” een onwaarschijnlijk bizar verhaal.

    De schrijver beschrijft hierin: omstreeks 1958 had hier een grote ontdekking plaats. Wat was er precies gebeurd? De toenmalige onderpastoor E.H. André Desimpel een nogal nieuwsgierige persoon van aard. Hij had ontdekt dat er in het plafond van de sacristie een valdeur zat, die helemaal toegespijkerd was met een reeks roestige nagels. Het zou kunnen dat daar heel wat kostbare voorwerpen verborgen waren, met den oorlog. Wie weet schatten op zolder. Zou de kapelaan gedacht hebben, en aldus vervolgt de schrijver; een paar dagen later bij afwezigheid van zijnen baas, pastoor André Isebaert, sleurde hij het nodige gerief bijeen voor de exploratie.

    De ene ladder te kort de ander te lang, werd een stellage opgebouwd. Na wat zweten en zwoegen en een paar gekneusde vingers, was de valdeur los gepeuterd. Dat er heel wat stof naar beneden kwam en de pastoor zijn soutane er meer grijs uit zag of zwart, zal het wel opgelost worden door zijn huisvrouw Yvonne dacht hij bij zich zelf.

    Wat hij daar zag?....Ongeloofgelijk! Spinnenwebben bij de vleet, vol stof. En spinnen… Spinnen! Honderd keren meer dan er mensen waren in de mis van vorige zondag aldus de schrijver. En rommel ongelooflijk.

    In het half duister ontwaarde hij iets dat op twee boomstronken geleek. Hoe hij de twee mastodonten beneden heeft gekregen blijft op vandaag nog altijd een vraagteken. Hij zal sterrekens hebben gezien, en nog meer dan dat. U moet ze maar eens gaan bekijken welke kolossen het zijn.

    Bij nader toezien bemerkte onze onderpastoor dat het geen boomstronken waren dat hij naar beneden had gesjouwd maar wel twee heiligen beelden. Hij had half en half iets van een krulstaartje gezien van een zwijntje, en meteen dacht hij het zijn Antoniusbeelden.

    Nu ze proper krijgen was de boodschap, wassen schrobben en dan…. O wee! De ene had geen vingers meer en miste een halve voet, den anderen was een stuk van zijn arm kwijt en had zijn zwijntje geen krulstaartje meer.

    Nu weten we hier te Rollegem hadden we op dat vlak van restaurateurs werk een hele goede, hij kon in die periode wonderen verrichten. Dus op naar Achiel, het schijnt zelfs volgens onze schrijver dat door deze ontdekking, is de succesvolle carrière van de plaatselijke- en ook daarbuiten geroemde – kunstschilder begon.

    Toen kwam het waardoor we denken dat onzen Antonius al meer dan driehonderd jaar hier wordt vereerd. Want en hier volgen weer onze schrijver: Toen verklapte Achiel den ouderdom. Ik schat 200 jaar, misschien 300? Als dat waar is, en wie twijfelt er aan, is dat voor Rollegem al zeker een hele prestatie.

    Nu prijken de gerestaureerde beelden een vooraan rechts in de kerk, naast het St-Antoniusaltaar, en het andere decoreert de inkomhal van het nu parochiehuis, vroeger de onderpastorie.

    Volgens het verder verloop van het verhaal zou den opvolger van Desimpel, Armand Lefever, gesteigerd hebben bij het horen van het verhaal, en zou hij ze gevonden hebben op de een of andere zolder van de pastorie( nu buurthuis) en de parochiezaal. Maar het eerste verhaal schijnt beter te kloppen daar men hier allen onderpastoor Desimpel en zijn speurneus kenden. Of hij nu werkelijk overal zijn neus in stak laat men in het midden, toch in veel zaken. Men kon echter niet beweren dat hij gezegend was met een extra lang reukorgaan, het was eerder een fijne neus.

    Onze volkse heilige wordt het hele jaar door vereerd, maar zijn naamfeest, dat werd wel iets speciaals.

    In sommige streken in Duitsland wordt het feest ook uitbundig gevierd met vlaggen en wippels;

    De viering wordt thans voorbereid door een noveen. Elke dag, negen dagen na een, mis speciaal Antonius gebed, een Antonius lied, zegening met de relikwie van de heilige.

    Gelijkaardige vereringen bestaan eveneens, in Blankenberge, Heist, maar laat ons vooral Ingooigem niet vergeten, zij waren de bron van inspiratie voor Rollegem. Met dank aan de heren Bolhoeden.


    Categorie:St.-Antoniusfeesten - historie
    » Reageer (0)
    28-12-2015
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.toponiemen

    B. Militaire zaken

    1. Algemeen

    781. Stukken betreffende Duitse verordeningen, 1917-1918. 1 omslag

    782. Register van bevelen, berichten en aanplakkingen, 1917-1918. 1 deel

    783. Briefwisseling met de Duitse overheid, 1940-1944. 1 omslag

    784. Stukken betreffende inlichtingen over de gemeente, 1940. 1 omslag

    N.B. Duitse overheid.

    785. Stukken betreffende inlichtingen over vreemdelingen, 1940-1942. 1 omslag

    786. Stukken betreffende activiteitsberichten van de politie, 1941-1944. 1 omslag

    N.B. Tätigkeitsberichte (activiteitsberichten); Duitse overheid.

    787. Stukken betreffende paspoorten voor Duitsland, 1941-1943. 1 omslag

    788. Stukken betreffende wapenbezit, 1940-1942. 1 omslag

    789. Stukken betreffende luchtbescherming, 1935-1955. 1 omslag

    790. Stukken betreffende bommen en bombardementen, 1942-1950. 1 omslag

    791. Stukken betreffende nacht- en telefoonwacht, 1941-1942. 1 omslag

    792. Stukken betreffende boerenwacht, 1941-1943. 1 omslag

    793. Stukken betreffende oorlogsresten en –buit, 1940-1944. 1 omslag

    794. Stukken betreffende uitlening van Duitse paarden aan de inwoners, 1940-1942. 1 omslag

    795. Stukken betreffende nagelaten Duits oorlogsmateriaal, 1944-1945. 1 omslag

    796. Stukken betreffende het krijgsauditoriaat en de staatsveiligheid, 1944-1947. 1 omslag

    797. Briefwisseling betreffende het Vlaams huis, 1944-1945. 1 omslag

    N.B. Lokaal V.N.V.-Rex..

    798. Besluiten en berichten, 1944-1946. 1 omslag

    799. Staten van abnormale uitgaven, 1947. 1 omslag

    N.B. Oorlog.

    800. Briefwisseling met het Ministerie van landsverdediging, 1945-1953. 1 omslag

    801. Stukken betreffende Frans-Belgische overeenkomst over de militie, 1939-1947. 1 omslag

    802. Stukken betreffende week van de soldaat, 1973. 2 stukken

    803. Briefwisseling met het Militair geografisch Instituut, 1957-1976. 1 omslag

     

    2. Mobilisatie en opeisingen

     

    804. Stukken betreffende mobilisatie, 1936-1940. 1 omslag

    805. Register van klassering, 1933-1939. 1 deel

    N.B. Mobilisatie.

    806. Lijst van opeisingen, 1914-1916. 1 omslag

    N.B. Met bewijsstukken.

    807. Lijst van opgeëiste goederen, 1917-1918. 1 omslag

    N.B. Met bewijsstukken.

    808. Lijsten voor inspectie van de varkensstapel, 1918. 2 delen

    809. Lijsten voor inspectie van de rundveestapel, 1917-1918. 5 delen

    810. Register van vervoerdienst, 1917-1918. 1 deel

    811. Lijsten van voertuigen, 1919-1925. 1 omslag

    812. Lijsten van de paarden en muilezels, 1926-1929. 1 deel

    813. Register betreffende inschrijving van de paarden, 1931. 1 deel

    814. Stukken betreffende onderrichtingen voor burgerlijke opeisingen, 1938-1940. 1 omslag

    815-816. Lijsten van de inwoners die opgeëiste goederen leverden, 1938-1944. 2 omslagen

    N.B. Met bewijsstukken.

    815. 1938-1941.

    816. 1942-1944.

    817. Lijsten van varkens, 1940-1941. 1 omslag

    818. Stukken betreffende opeisingen van paarden, 1939-1945. 1 omslag

    819. Lijsten van opgeëiste paarden en runderen waarvoor geen vergoeding betaald werd, 1946. 1omslag

    820. Stukken betreffende telling van hooi en stro, 1940. 3 Stukken.

    821. Register van telling van de voertuigen, 1939-1940. 1 deel

    822. Stukken betreffende inkwartieringen, 1941-1944. 1 omslag

    823. Stukken betreffende terugbetaling van opeisingsbonnen, 1940. 1 omslag

    824. Lijsten betreffende houders van duiven, 1940-1944. 1 omslag

    825. Stukken betreffende opeisingen door de geallieerde legers, 1944-1953. 1 omslag

    826. Stukken betreffende telling van de motorvoertuigen en aanvragen voor rijbewijzen, 1945. 1 omslag

    827-828. Stukken betreffende telling van de motorvoertuigen, 1949-1951. 2 omslagen

    827. 1949.

    828. 1950-1951.

    829. Stukken betreffende inschrijving van motorvoertuigen, aanhangers en mechanisch tuig, 1951. 1 omslag

    830. Ontbreekt!


    Categorie:Toponiemen
    » Reageer (1)
    23-12-2015
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.St-Antonius

    St Antoniusfeest 2016

     

    Sinds wanneer hier te Rollegem St-Antonius vereerd werd blijft volgens ons een groot vraagteken. In ieder geval moet dat al heel lang geleden zijn. Misschien dat de leden van de St-Antoniusverenging daar een antwoord kunnen op geven. Een ding is zeker toen de kerk vernieuw werd in 1903, werd het hoogaltaar, welke verkocht werd aan pastoor Slosse en naar Rumbeke verhuisde alwaar het werd opgesteld in de kapel van het klooster, stond een afbeelding van St-Antonius. In welk jaar dit hoofdaltaar werd geplaatst hebben we het raden naar. Kenners beweren dat vroeger alle kerken werden toegewijd aan Onze Lieve Vrouw.

    Dat St Antonius de Folkloraad nauw aan het hart lag was zeker niet te verwonder, hij is en blijft de patroonheilige van ons dorp. In hoeveel dorpen en steden wordt deze heilige niet gevierd. De lokale devotie en het vrome rond deze heilige met zijn zwijntje was vroeger zeer opmerkelijk, doch sinds de folkloreraad de feesten van St-Antonius in Ingooigem leerden kennen is het vrome gebruik de laatste jaren toegenomen.

    Met dat opzicht en een hart voor Folklore, denken we opnieuw aan St-Antonius onze patroon heilige. De gedachten grepen naar het boek van Gerard Isebaert, den gewezen schooldirecteur. Hij schreef in 2001 ter gelegenheid van het Antoniusfeest over de levenswandel van deze heilige.

    We vroegen en kregen de toelating dit te mogen op het blog brengen, voor dat alles verloren ging. Wie zou nalaten Meester Isebaert te vermelden. Hier beter gekend als klein meesterke. Met dank aan de familie doen we hier het verhaal, samen met hem over onze geliefde patroon Heilige Onze Antonius.

    Bronnen “Vita Antonii” door bisschop Athanasius van Alexandrië (Egypte) 356. Herschreven door Albanus Butler in 1791. (oud-Vlaamsch)

    “Antoniana” (Guido Vermeulen) “Het leven onder den toren” (Gerard Isebaert) “De godsdiensten in de wereld” (G.T. Bettany) “Antonius Abt” (W.Van Osta) “Antonius De Grote” (N. Divilliers) “ Kerkgeschiedenis” (E; de Moreau) “Kunstgeschiedenis” ( J. De Keyzer) Samen met Gerard en zijn bronnen en onze gedachte willen we de gebeurtenis van de viering van 1750ste geboorteverjaardag van de heilige niet laten voorbij gaan. Het was in overleg met pastoor Dewulf, de toenmalige laatste pastoor dat men besliste de levenswandel in boekvorm samen te stellen. En zoals de auteur schrijft, het werd meer dan een levensbeschrijving. Het werd een schets van 1750 jaar cultuur en volkse geschiedenis.

    U zult merken dat we via hem een beeld krijgen van het leven van de vele ongelukkige zieken aangetast door antoniusvuur, een beeld van onze landbouwers en veehouders, een beeld van de gewone mens welke op velerlei manieren hun aanhankelijkheid betuigen.

    Het voorwoord, werd geschreven door Em.- deken Valeer Deschacht. We zijn de auteur van dit merkwaardig werk dankbaar dat hij met talent en een grote gedrevenheid de herinnering aan deze grote volksheilige voor ons geboekstaafd heeft. De Antoniusviering mogen we niet alleen als bijgeloof of folklore zien. Het gaat om de zekerheid dat iemand groter dan de mens ons leven draagt. En verwijst Em. Deken terecht naar Skakesspaere: “ Er is meer tussen hemel en aarde dan we denken.” De kern van de devotie is het diepe godsgeloof van ons volk.

    Hij hoopt dan ook dat de lezer hiervan veel plezier mag beleven.

    Wanneer hier te Rollegem rond zijn het feest van St Antonius(17 januari) wederom de klokken gaan luiden en het varken opnieuw de kerk wordt ingedragen, tractoren worden gezegend, gelachen en gedronken wordt, hutsepot wordt verorberd, kunnen we de Folkloreraad van toen niet genoeg danken dat zij dat hebben verwezenlijkt. Antonius is niet dood, lang leve St-Antonius. Wij willen daar het feest zo kort nabij is 17 januari 2016 beginnen bij het hoofdstuk “ De verering van den H.Antonius” Daar we van hieruit een overzicht krijgen hoe het werd gevierd.


    Categorie:St.-Antoniusfeesten - historie
    » Reageer (0)
    21-12-2015
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.toponiemen

    C. Pensioenen

    746. Stukken betreffende onderrichtingen, 1946-1972. 1 omslag

    747. Briefwisseling, 1947-1972. 1 omslag

    748-749. Register van ouderdomspensioenen, 1921-1936. 2 delen

    748. 1921-1931.

    749. 1931-1936.

    750. Register van de aanvragen om uitkeringen van de pensioenen voor zelfstandigen, 1963-1972. 1 deel

    751-752. Stukken betreffende ouderdompensioenen, 1931-1970. 2 omslagen

    N.B. Steekkaarten.

    751. 1931-1949.

    752. 1931-1970.

    753. Borderellen van verzending van de aanvragen voor rustpensioenen, 1946-1958. 1 omslag

    754. Stukken betreffende maandelijkse opgaven van de personen die een aanvraag gedaan hebben voor het bekomen van een pensioen, 1955-1959. 1 omslag

    Hoofdstuk VI. Kerk en kerkfabriek

    755. Briefwisseling van de kerkraad, 1947-1952. 1 omslag

    756. Stukken betreffende vergoedingen aan priesters, 1943. 1 omslag

    757. Stukken betreffende verkoop van gronden door de kerkfabriek, 1959-1963. 1 omslag

    758. Stukken betreffende onteigening van grond van de kerkfabriek, 1935-1937. 1 omslag

    759. Stukken betreffende legaten aan de kerkfabriek, 1942 en 1953. 1 omslag

    760. Akte van een rente ten laste van de parochie, 1820. 1 stuk

    761. Stukken betreffende verandering van bestemming van de oude pastorie, 1960-1963. 1 omslag

    N.B. Met plannen.

    762. Stukken betreffende herstellingswerken aan de pastorie, 1961-1963. 1 omslag

    N.B. Met plannen.

    763. Stukken betreffende bouw van een nieuwe pastorie, 1963-1974. 1 omslag

    N.B. Met plannen.

    764. Stukken betreffende plaatsing van een vergaarbak voor stookolie in het Sint-Theresiaklooster, 1954. 1 omslag

    765. Stukken betreffende huurvergoeding van de parochiale zaal, 1962. 1 omslag

    766. Begrotingen van de kerkfabriek, 1873-1976. 1 pak

    767. Rekeningen van de kerkfabriek, 1894-1976. 1 pak

    Hoofdstuk VII. Militie, militaire zaken

    Militie

    768. Lijsten van militie, 1907-1923. 1 omslag

    769. Omzendbrieven betreffende de militie, 1920-1924. 1 omslag

    770. Stukken betreffende de militie, 1948-1970. 1 omslag

    771. Staten met inlichtingen betreffende de inschrijvingsgemeente, 1954. 1 omslag

    772. Lijsten van de vrijgestelde of overleden militairen, 1915-1940. 1 deel

    773. Lijsten van heroproepingen, 1938-1940. 1 omslag

    774. Stukken betreffende militairen met onbepaald verlof, 1939, 1952-1956. 1 omslag

    775. Stukken betreffende militairen met onbepaald verlof, 1907-1938. 1 omslag

    N.B. Steekkaarten.

    776. Stukken betreffende inschrijvingsnummers, 1923. 1 omslag

    N.B. Immatriculatiebulletins.

    777-778. Stukken betreffende militievergoedingen, 1913-1950. 2 omslagen

    777. 1913-1920.

    778. 1938-1950.

    779. Register van militievergoedingen, 1900-1920. 1 deel

    780. Ontvangsten- en uitgavenboek van militaire vergoedingen, 1945-1949. 1 deel


    Categorie:Toponiemen
    » Reageer (0)
    18-12-2015
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kunst en cultuur
    Klik op de afbeelding om de link te volgen

    Duimbreed geluk, avontuur in een rolstoel”

     

    Een verlamde Vlaamse para lift met een rolstoel naar Finland. Wie van onze Rollegemnaren kent Milo Derdeyn niet? Een geboren en getogen Rollegemnaar. Zoon van Octaaf en Ida, (Schilderers) nu woont hij te Nieuwenrode. Door een tragische val uit een helikopter zit onze vriend Milo nu 70 jaar jong in een rolstoel, maar het hield onze ex-para niet tegen om helemaal naar Finland te liften. Hij droomde eigenlijk van een carrière in het onderwijs, maar toch werd hij eerst officierparacommando. Een keuze die zijn leven veranderde op 19 oktober 1969. Tijdens een demonstratie van op 100 meter daalde hij langs een nylonkoord uit een helikopter, maar op 40 meter hoogte verloor hij de greep, loste het touw en smakte neer. Hij belande na maanden revalidatie in een rolstoel. Het was een lang rouwproces, voor Milo, die nu zijn verhaal neerschreef in een boek welke 222 blz. telt: “Duimbreed geluk”.Van een para die alles kon veranderd in een paria, hij raakte geïsoleerd.

    Toen besloot hij iets te doen waarvoor iedereen hem gek verklaarde: gaan liften in zijn rolstoel. Zijn nicht vond dat hij eindelijk uit zijn “Kot” moest komen, en inderdaad de ex-para raakte tot in Finland.

    Zijn boek staat vol met anekdotes over deze lange tocht. Hij had een caddie die hij als aanhangwagentje aan zijn rolstoel had vast gemaakt. Daar kon hij zijn reiskoffer mee vervoeren, maar er brak een wieltje af, vanaf dan zette hij de koffer op de voetsteun.

    Stelt u maar voor bij het oprijden van een voetpad, zonder hulp zou hij het vaak niet hebben gehaald.

    Toen hij eens omverviel, liep iedereen hem voorbij, de enige die hem ter hulp kwam was een oud vrouwtje. Zelf moest ze zich behelpen met een stok. Zonder dan een ervaring, toen een paar nozems hem met opzet omverduwden en aan de haal gingen met zijn portefeuille.

    Hij eindigt met: Mijn geld konden ze stelen maar zijn moreel niet.

    Zo zien en horen we gaarne onze echte Rollegemnaren, We wensen hem veel succes toe met zijn boek: “Duimbreed geluk” avontuur in een rolstoel (€18,95)


    Categorie:kunst en cultuur
    » Reageer (1)
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kunst en cultuur
    Klik op de afbeelding om de link te volgen

    De zeven jarige Libaut Dejonckere won met zijn tekening van Jeff Randall van de reeks ‘Clarence’ de internationale educatieve talentenwedstrijd van televisiezender Cartoon Network.

    Hij loopt school in Moeskroen, hij houdt van trommelen in de drumband, alwaar hij met zijn vader naartoe trekt op zondag. Hij is tevens lid van de chiro te Rollegem.

    Libaut nam deel aan de Europese wedstrijd “Imagination studio Awards” op een workshop in de Kortrijkse bibliotheek op 28 oktober. Ook elders in Vlaanderen kon men deelnemen tussen 1 september en 1 november. Hij kreeg eerst fragmenten uit een tekenfilm van Cartoon Netwerk te zien.

    Onze jonge gast Libaut wist de professionele jury, waar scenaristencollectief Maliboe, Isabelle Cracco en cartoonist Lectrr in zetelden, te overtuigen met zijn inzetting in de categorie van 4 tot 8 jaar. Voor de wedstrijd tekende hij Jeff Randall met een spin. “ Zonder twijfel een van de mooiste tekeningen die ingezonden werden.” Ze vonden zijn figuur speels, kleurrijk en met een heel duidelijke gezichtsuitdrukking. Naast een teken- en kleurpakket van Staedtler, een Wacom tekentablet, een Wacom Bamboo Stylus en een Ipad Mini Kreeg Libaut de kans om samen met Lectrr zijn talent verder te ontwikkelen en zo misschien zijn eerste stapjes naar een grote carrière te zetten. Onze jonge artiest wil later dolfijnverzorger worden, daar hij deze dieren het liefst tekent, het zijn ook zijn lievelingsdieren. We wensen hem van hier uit veel succes toe.


    Categorie:kunst en cultuur
    » Reageer (0)
    14-12-2015
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.toponiemen

    B. Arbeid

    706. Stukken betreffende de dienst voor Arbeidsbemiddeling, 1940-1956. 1 omslag

    707. Stukken betreffende statistiek voor de dienst Arbeidsbemiddeling, 1948. 1 omslag

    708. Register betreffende vrouwen- en kinderarbeid, 1920-1953. 1 deel

    N.B. Ontvangen van een werkboek.

    709. Register betreffende de personen die een werkboek ontvangen hebben, 1934-1949. 1 deel

    710. Stukken betreffende de werkloosheid, 1919-1952. 1 omslag

    711. Stukken betreffende onderrichtingen over werkloosheid, 1945-1946. 1 omslag

    712. Stukken betreffende nieuw-ingeschreven werklozen, 1949-1961. 1 omslag

    N.B. Borderel A 34.

    713. Stukken betreffende werklozenkas, 1948-1951. 1 omslag

    N.B. Verzendingsborderellen,

    714. Stukken betreffende voorlopig steunfonds voor onvrijwillige werklozen, 1945-1946. 1 omslag

    N.B. Borderellen betreffende verwerping.

    715. Stukken betreffende Nationale Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Werkloosheid, 1940. 1 omslag

    N.B. Controlekaarten.

    716. Stukken betreffende aangiften van de familiale toestand, 1945-1948. 1 omslag

    717. Stukken betreffende de werkloosheidsvergoedingen, 1944-1946. 1 omslag

    718-719. Kasboek van het Steunfonds van Werklozen, 1944-1959. 2 delen

    718. 1944-1959.

    719. 1950-1951.

    720. Register van het steunfonds van werklozen, 1944-1950. 1 deel

    N.B. Centraal dagboek.

    721. Stukken betreffende het centraal dagboek, 1945-1953. 1 omslag

    722. Stukken betreffende werkloosheid, 1944-1952. 1 omslag

    N.B. Borderellen van eerste indiening.

    723. Borderellen van de uitbetaalde werkloosheidsvergoedingen, 1944-1953. 1 omslag

    724. Borderellen van verwerpingen van werkloosheidsvergoedingen, 1944-1955. 1 omslag

    725. Stukken betreffende maandelijkse statistieken van de uitbetaalde vergoedingen, 1944-1945. 1 omslag

    726. Borderellen betreffende werkloosheids- en compensatievergoedingen, 1948-1953. 1 omslag

    727. Stukken betreffende vergoedingskaarten, 1944-1952. 1 omslag

    728. Uittreksels uit P.C.R. betreffende werkloosheidsvergoedingen, 1945-1953. 1 omslag

    729. Stukken met P.C.R.-overschrijvingen betreffende werkloosheidsvergoedingen, 1951-1953. 1 omslag

    730. Stukken betreffende ten onrechte ontvangen werkloosheidsvergoedingen, 1945-1952. 1 omslag

    731. Stukken betreffende terugvordering van werkloosheidsvergoedingen, 1945-1951. 1 omslag

    732. Briefwisseling betreffende de terugbetaling van ten onrechte uitgekeerde vergoedingen, 1951-1952. 1 omslag

    733. Kasboek betreffende vergoedingen betaald aan werkloze bouwvakkers, 1948-1949. 1 deel

    734. Stukken betreffende verlofgeld voor gezinnen vanwerklozen, 1949. 1 omslag

    735. Stukken betreffende tewerkstelling van werklozen, 1939-1959. 1 omslag

    736-739. Stukken met staten van prestaties en bezoldiging betreffende tewerkstelling van werklozen, 1950-1976. 4 omslagen

    736. 1950-1960.

    737. 1950-1959.

    738. 1950-1967.

    739. 1973-1976.

    740. Stukken betreffende plaats van tewerkstelling van werklozen, 1955-1956, 1960-1961. 1 omslag

    741. Stukken betreffende grensarbeiders, 1929-1942. 1 omslag

    742-743. Register tot inschrijving van de personen die een kaart voor grensarbeid ontvangen hebben, 1929-1948. 2 delen

    742. 1929-1947.

    743. 1947-1948.

    744. Stukken betreffende tijdelijke vergoedingen aan de in Frankrijk tewerkgestelde grensarbeiders, 1950-1951. 1 omslag

    745. Stukken betreffende vergunningen voor vreemde arbeiders, 1952. 5 stukken


    Categorie:Toponiemen
    » Reageer (0)
    04-12-2015
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tombroek Koerse
    Klik op de afbeelding om de link te volgen

    Nieuwe vereniging.

     

    We hebben ons geheugen moeten erg pijnigen om op zoek te gaan, “Tombroek Koerse” een nieuwe vereniging voor wielerwedstrijden. Ja, want waar is den tijd van Cesar Paeppens, onzen beste coureur, en inderdaad zijn “Over berg en dal” voor het inrichten van wielerwedstrijden.

    Maar goed er is een nieuwe geboren Sinds 1 oktober 2015 hij luistert naar den naam:

    “Tombroek Koerse”. We zijn nu officieel een club voor het organiseren van wielerwedstrijden met eigen stamnummer bij de wielerbond Vlaanderen aldus de secretaris David Delva.

    Het bestuur bestaat uit voorzitter Matthieu Mistiaen een echte Rollegemnaar, de secretaris zoals hier al vermeld David, uit Bellegem. Jenny Dierick ook uit Rollegem als Penningmeester.

    Voor de coördinaten en de veiligheid Hennie Dubrul uit Aalbeke, Dany Mistiaen uit Rollegem, Dany Soens uit Heestert en Frank Vandecasteele Rollegem.

    Een team van enthousiaste onmisbare medewerkers vervolledigt: “Tombroek Koerse “.

    Zowel jong als oud zet zich met hart en ziel in.

    Het project “sport op straat “ is een mooi ondersteunend project dat op poten werd gezet.

    Op dinsdag 10 november kreeg men het provinciaalkampioenschap voor beloften toegewezen welke zal plaatsvinden op 9 april 2016.

    In het najaar gaat er een mosselfestijn door. Ook zijn er al een aantal trouw sponsors van de partij, want een wedstrijd organiseren kost bakken vol geld, denk aan de seingevers, lunchpakketten, motards in de wedstrijd, vergunningen en dergelijke meer.

    Er zijn tevens al gesprekken aan de gang voor het organiseren van enkele koersen en voor september staat de wedstrijd voor elite zonder contract al op het programma.

    Men vindt de “Tombroek Koerse” In hun Lokaal café “De Tramstatie” op Tombroek Rollegem.

    Hoe kwam men op het idee: “ wel na een geslaagd provinciaalkampioenschap in mei, voor elites zonder contract, dat “Tombroek Koerse” dit jaar (2015) organiseerde met het stamnummer van KSV Bellegem, was de tijd rijp om op eigen benen te staan. Er stonden die dag 108 renners klaar en in september in het kader van Tombroek kermis waren er 42 deelnemers bij de wedstrijd elite zonder contract. Dus het belooft, wij wensen hen alvast veel succes en veel moed. Dat ze een lang leven mogen schoren.


    Categorie:Tombroek koerse
    » Reageer (0)
    30-11-2015
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.toponiemen

    Hoofdstuk V. Sociale voorzorg, arbeid, pensioenen

    A. Sociale voorzorg

    Algemeen

    672. Stukken betreffende ziekenbonden, 1928-1934. 1 omslag

    673. Stukken betreffende Duitse Ziekenkas voor België, 1940-1944. 1 omslag

    N.B. „Deutsche krankenkasse für Belgiën“.

    674. Stukken betreffende nationaal hulpcomité, 1935. 1 omslag

    675. Stukken betreffende nationaal hulpfonds voor het opnieuw uitrusten van de huishoudens van de werknemers, 1946. 1 omslag

    676. Stukken betreffende boerenhulp aan stadskinderen, 1941. 1 omslag

    677. Stukken betreffende hulpfondsen, 1963-1965. 1 omslag

    678. Stukken betreffende krankzinnigen, 1938-1964. 1 omslag

    N.B. Onderrichtingen.

    679. Stukken betreffende persoonlijke dossiers van krankzinnigen, 1930-1967. 1 omslag

    680-681. Register van de beraadslagingen betreffende de plaatsing van krankzinnigen in een gesticht, 1912-1954. 2 delen

    680. 1912-1932.

    681. 1932-1954.

    682. Stukken betreffende hulpverlening aan doofstommen en blinden, 1947-1976. 1 omslag

    683. Stukken betreffende hulpverlening aan gebrekkigen en verminkten, 1952-1954. 1 omslag

    684. Stukken betreffende gezinsbeleid, 1964-1966. 1 omslag

    685. Stukken betreffende Nationaal Werk voor Kinderwelzijn, 1921-1954. 1 omslag

    686. Stukken betreffende geboortetoelagen, 1957, 1971-1976. 1 omslag

    687. Stukken betreffende premies op het voorhuwelijksparen, 1966-1976. 1 omslag

    688. Stukken betreffende beschermcomité voor verlaten kinderen en ontslagen gevangenen, 1951-1958. 1 omslag

    689. Stukken betreffende steunfonds voor wezen en weduwen, 1936 en 1940. 2 stukken

    690. Stukken betreffende statistiek betreffende de wezen- en ouderlingengestichten, 1949. 3 stukken

    691. Register met compensatievergoedingen, 1949. 1 deel

    N.B. Gezamenlijke betaalstaat.

    Armenbestuur, burgerlijke godshuizen, bureel van weldadigheid, C.O.O.

    692. Staten van de leden van de kerkfabriek, de burgerlijke godshuizen en het bureel van weldadigheid, 1892-1901. 1 omslag

    695. Stukken betreffende onderstandswoningen, 1951-1957. 1 omslag

    696. Stukken betreffende steun aan de behoeftige F. Evrard, 1912. 3 stukken

    704. Stukken betreffende de tekorten van de C.O.O.-ziekenhuizen, 1976. 1 omslag

    705/2. A-B-C; allerlei stukken rond 1970.

    705/3. A-B-C; allerlei stukken rond 1970.

    705/4. A-B-C; allerlei stukken rond 1970.


    Categorie:Toponiemen
    » Reageer (0)
    27-11-2015
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kinderopvang
    Klik op de afbeelding om de link te volgen

    Op het gehucht Tombroek een nieuwe kinderopvang.

    Katrien De Reycke open er rond de periode van Sinterklaas 2015 een kinderopvang, zij zal dat runnen samen met een kinderverzorgster.

    La Maison Anna Martha is gelegen in de Tombroekstraat 211, en biedt plaats aan 18 kinderen.

    De naam is afkomstig van de oorspronkelijke eigenares van het huis. Ze noemde namelijk Anna, haar tweede naam was Martha, en men heeft er La Maison aan toegevoegd, men zit daar namelijk in de streek van de taalgrens.

    De kinderopvang is gelegen aan het woonhuis. Het vroegere bijgebouw werd volledig gerenoveerd en een stuk werd bij gebouwd. De kinderopvang is via een autovrije weg (Tombroekschoolpad) verbonden met landbouwbedrijf “ROLLIE’S” waar we regelmatig de boerderijdieren zullen bezoeken.

    De openingsuren zijn van 7 tot 19 uur ook op zaterdagvoormiddag. Er is een eet- speel- en slaapruimte, een afgesloten terras en een speeltuin.

    Het was de droom van Katrien om een kinderopvang te runnen, daar nu het landbouwbedrijf door haar zoon en schoondochter wordt gerund, wordt haar droom werkelijkheid. Katrien blijft de administratie van het landbouwbedrijf “ROLLIE’S voor haar rekening houden.

    Info: www.anna-martha.weebly.com 

    La.maison.anna.martha@gmail.com

    en 0475 32 40 28


    Categorie:Kinderopvang
    » Reageer (2)
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.wist u dat

    Dat ook op Rollegemse grondgebied zich landelijke wegen bevinden, in slechte staat zijn?

     

    Wel nu de stad werkt volgens prioriteiten “ Ook factoren zoals het aantal bewoners en verkeersintensiteiten spelen een rol” eveneens het aantal jaren zoals de Tombroekmolenstraat welke al een 15 tal jaren worden aangeklaagd spelen een rol.

    Geen nood De schepen van openbare werken heeft volgens de gazette van 16/11/2015 gezegd: “ We kunnen niet alles te gelijk doen, maar zo staan de Tombroekmolenstraat te Rollegem in 2016 op het programma. Dus inwoners van deze straat niet wanhopen eenmaal komt alles in orde, geen paniek alles komt goed!


    Categorie:wist u?
    » Reageer (0)


    Films over Rollegem
  • De bevrijding
  • Het boerenleven anno 1946
  • Het wereldrecord wandtabpijt

  • Inhoud blog
  • geef ze een naam
  • geef ze een naam
  • kerk en leven
  • doodsprentjes, bidprentjes 1957
  • geef ze een naam
  • geef ze een naam
  • gesneuvelden
  • folkloreraad
  • Winternacht 2014
  • SAMANA
  • okra
  • doodsprentjes, bidprentjes 1956
  • geef ze een naam
  • gesneuvelden
  • soldaten
  • doodsprentjes, bidprentjes 1955
  • gesneuvelden
  • doodsprentjes, bidprentjes 1954
  • gesneuvelden
  • doodsprentjes, bidprentjes 1953

    Categorieën
  • 100 jaar oorlog (4)
  • Adem-tocht (1)
  • De parochie Pastoors (16)
  • Fatima (8)
  • Femma (1)
  • Folklore historiek (3)
  • folkloreraad (1)
  • gehuchten (20)
  • gesneuvelden (138)
  • gezinsbond (2)
  • handelaars (24)
  • Harmonie (2)
  • historiek Gezinsbond (1)
  • historiek ziekenzorg (1)
  • Kinderopvang (1)
  • koor Crescendo (1)
  • kunst en cultuur (64)
  • KVLV (0)
  • KWB (1)
  • Missiebestuur (1)
  • MPI (1)
  • Neos (1)
  • nieuw (1)
  • nieuw te (3)
  • Nostalgie (23)
  • Okra (1)
  • onderpastoors (10)
  • Oud Rollegem (49)
  • pre Historie (11)
  • Priesters inboorlingen (34)
  • rollegem (34)
  • Rollegem denkt aan zijn missionarissen (18)
  • rollofeesten (1)
  • Rollshausen (10)
  • Rouwprentjes (56)
  • soldaten 14/18 of 40/45 (6)
  • St-Antonius (1)
  • St.-Antoniusfeesten - historie (17)
  • staartje van Antoniuszwijntje (25)
  • Stond in min Gazette (32)
  • straatnamen (9)
  • Tijd van toen (25)
  • Tombroek koerse (2)
  • Toponiemen (272)
  • veertigdagentijd (1)
  • verdienstelijke persoon (21)
  • wist u? (7)
  • Ziekenzorg (2)
  • zusters Inboorlingen (4)

  • Mijn favorieten
  • cultuurweb
  • Damesvoetbal Rollegem
  • Basisschool Rollegem
  • De Kindervriend
  • Aid basket Rollegem
  • WTC De Platse
  • NEOS
  • Rollofeesten
  • Seniorenacties Kortrijk Zuid
  • fotosite Chiro Rollegem

    E-mail uw bericht

    Wil je als vereniging activiteiten en nieuwtjes op het blog? Een mailtje volstaat.


  • Harmonie St.-Cecilia
  • Rollegem.be
  • Chiro Tandem
  • Vormelingen

  • Archief per maand
  • 12-2017
  • 11-2017
  • 10-2017
  • 09-2017
  • 08-2017
  • 07-2017
  • 06-2017
  • 05-2017
  • 04-2017
  • 03-2017
  • 02-2017
  • 01-2017
  • 12-2016
  • 11-2016
  • 10-2016
  • 09-2016
  • 07-2016
  • 06-2016
  • 05-2016
  • 04-2016
  • 03-2016
  • 02-2016
  • 01-2016
  • 12-2015
  • 11-2015
  • 10-2015
  • 09-2015
  • 08-2015
  • 07-2015
  • 06-2015
  • 05-2015
  • 04-2015
  • 03-2015
  • 02-2015
  • 01-2015
  • 12-2014
  • 11-2014
  • 10-2014
  • 09-2014
  • 08-2014
  • 07-2014
  • 06-2014
  • 05-2014
  • 04-2014
  • 03-2014
  • 02-2014
  • 01-2014
  • 12-2013
  • 11-2013
  • 10-2013
  • 09-2013
  • 08-2013
  • 07-2013
  • 06-2013
  • 05-2013
  • 04-2013
  • 03-2013
  • 02-2013
  • 01-2013
  • 12-2012
  • 11-2012
  • 10-2012
  • 09-2012
  • 08-2012
  • 07-2012
  • 06-2012
  • 05-2012
  • 04-2012
  • 03-2012
  • 02-2012
  • 01-2012
  • 12-2011
  • 11-2011
  • 10-2011
  • 09-2011
  • 08-2011
  • 07-2011
  • 06-2011
  • 05-2011
  • 04-2011
  • 03-2011
  • 02-2011
  • 11-2010
  • 06-2010
  • 12-2009
  • 10-2009
  • 09-2009
  • 05-2009
  • 04-2009
  • 02-2009
  • 01-2009
  • 06-2008
  • 04-2008
  • 03-2008
  • 02-2008
  • 01-2008
  • 12-2007
  • 10-2007
  • 09-2007
  • 08-2007
  • 07-2007
  • 06-2007
  • 04-2007
  • 02-2007
  • 11-2006
  • 12-2005
  • 11-2005
  • 10-2005
  • 01-2000
  • 12-1999
  • 11-1999
  • 10-1999
  • 09-1999
  • 08-1999

    Gastenboek

    Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


    Foto

    pastoors vanaf 1448

    Hespeel Philippens

    1448 tot 1452

    Jan Vande Male

    1453 tot  1454

    Pieter Adams 

    1454 tot 1455

    Jan Bronne

    1455 tot 1458

    Jan Boudin

    1458 tot 1476

    Willem Cordier

    1476 tot 1505 

    Andries Noppe


    Foto

    1505 tot 1541

    Philippus Hespeel

    1541 tot 1547

    Jooris Halsberghe

    1547 tot 1549

    Willem Adyn

    1549 tot 1560

    Pieter de Condé

    1560 tot 1574

    Willem Adyn

    1574 tot 1586

    Pieter De Jonghe

    1586 tot 1597

    Jan Reynkens

    1597 tot 1600

    Adriaan Mulier


    Foto

    van 1600 tot 1606

    Corneel Van Boterberghe

    van 1606 tot 1608

    Jan Longovius of Langenhove

    1608 tot 1613

    Bernard de Crudenaere

    1613 tot 1614

    Hubrecht Saba

    1614 tot 1614

    Jacobus Beert

    1614 tot 1656

    Franciscus Seyse

    1656 tot 1668

    Jacobus Caelewaert

    1668 tot1691

    Joos De Boo

    1691 tot 1700

    Hendrik Commacen

     


    Foto

    1700 tot 1703

    Petrus Franciscus Van Biesbroucq

    1703 tot 1714

    Karel Frans Van Eeckhout

    1714 tot 1743

    J. J. Vande Velde

    1743 tot 1751

    J.B. Wasteels

    1751 tot  1761

    Fac. Jos. Fattrez

    1761tot 1762

    P.P.F. Van Haesendonck

    1762 tot 1772

    Jan Francis Cusenelle

    1772 tot 1801

    Joannes J. Rutgeers.

    Begraven voor de Calvarieberg

    Steen links van het kruis. 

     


    Foto

    Van 1801 tot 1803

    Mullier Pieter Jos

    1803 tot 1808

    Verlinden Jean-Bapt

    1808 tot 1809

    Cardoen Steven Frans Jos.

    1809 tot 1842

    Mullier Pieter Joseph

    1842 tot 1852

    Denijs Karel

    1852 tot 1862

    Missu Karel-Louis

    1862 tot 1867

    Lonneville Francis

    1867 tot 1873

    Lietaert Edward

    1873 tot 1879

    Huys Lodewijk

    1879 tot 1903

     


    Foto

    Phillippus Jacobus Bettenhof

    Begraven aanzijds den calvarieberg

    14 mei 1903

     

     

     


    Foto

    Billiau Rijkaart

    Van 1903 tot 1910

    Hij mocht de kerk

    vermeerderen en

    herstellen


    Foto

    VandeWeghe Camiel

    Van 1910 tot 1925


    Foto

    Lelieur Constant

    Van 1925 tot 1938

    blijft te Rollegem

    tot 15/12/1943 +


    Foto

    Ysebaert André

    van 1938 tot 1960


    Foto

    Stemgee Gustaaf

    Van 1960 tot 1974

    + 12 maart 1982


    Foto

    D'Heygere Odiel

    Van 1974 tot 1983

    + 16/10/1986


    Foto

    Duhem Louis

    Van 1983 tot 1993


    Foto

    De Wulf Willy

    Van 1993 tot 2001

    Salisiaan

    Laatste eigen Pastoor


    Foto

    Volgens E.H. Slosse,

    zou er reeds in 1454

    een kapellaan van

    St-Pieter hier zijn geweest,

    ze waren niet verplicht

    op de parochie te wonen

    F. Cordon 1734/38

    Vansteenbrugge 1738/40

    Helluy P.F. 1743/44

    Vandenbroucke 1744/45

    Roussel P. 1746/47

    Ghesquiere P. 1747/48

    Libbrecht F. 1748/50

    Devos G. 1750/1755

    Ghequiere 2x 1751/61

    Courouble P. 1761/62

    Vissens F. 1762/76

    linneau 1776/83

    Storm E. 1783/85

    Everaert J. 1785 zes weken

    Six F. 1785/89

    Vandenbroucke J. 1789/90

    Mullier P. 1790 1801

    Wierd hier Pastoor

    van 1801 tot 03 en van

    1809 tot 1842


    Foto


    Rollegem op de inventaris van het bouwkundig erfgoed


    dorp    Blog tegen de regels? Meld het ons!
    Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!