NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Startpagina !
Mijn favorieten
 • Website Onzen Heertje
 • Franse blog Notre Seigneur
 • Westhoek verbeeldt
 • Bible Works 10
 • Volksmuseum Omer Heusdens
 • Poperinge stad
 • Vrienden van het poperings Archief
 • Bijbelsite Onzenheertje
 • Erfgoed devotionalia
 • Westhoek

  WEBRUIMTE
  Hier drukken. Maak daar een account om de erfgoedcollectie te bekijken.

  Blog als favoriet !
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Onzen Heertje vzw
  Erfgoedvereniging
  Bezoeken op aanvraag 057 335610
  10-03-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onze statutaire vergadering plande het werkjaar 2019

  Niets nieuws onder de zon

  En toch..

  Dat we volgend jaar ons twintigste jaar ingaan. Kan toch al een beetje tellen. Maar halt! Geen "eigen lof". Wie doet wat zij/hij kan .....

  Het evenement van het jaar moet onze voordracht rond het religieus erfgoed in de Onze Lieve Vrouwekerk worden.

  Wie er kan bij zijn die zal zich verheugen in een virtuele rondgang met beelden uit het dagelijks zichtbaar erfgoed van de kerk. Met de herbestemming voor de deur is dit hopen we een niet te versmaden gelegenheid om de voorwerpen even tot hun recht te laen komen. Zo vaak horen we de kommentaar dat het verhaal rond die objecten aan het verdwijnen is. Voor het inblikken ervan dus even luidop memoreren.
  WELKOM alvast in de DE BRES 14u00 in de namiddag op 13 mei 2019.  10-03-2019 om 14:27 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (2)
  13-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wie is Sint Valentijn

  Lichtemesse was nog een gemakkleijke om te explikeren.

  Sint Valentijn is wat minder bekend.

  Alhoewel! De betekenis is rap duidelijk. Maar wie die heilige was? Ik vermoed dat er geen 20% het u gaan verklaren.


  Er is niet zoveel precies bekend van de data en de figuren die als Valentijn worden vereerd. Het specifieke waar de gebruiken uit zouden zijn ontstaan is het feit dat bisschop Valentinus (Valentinus van Tongeren is wellicht een latere naam) een heidens soldaat zou hebben laten trouwen met een katholiek en dat hij dat met het martelaarschap heeft beboet. Veel van de heiligen uit de periodes van de keizers die martelaars en heiligen hebben in de verering hebben gebracht zijn later in de legende der heiligen inwisselbaar overgeleverd.

  Ook na zijn dood kregen de begenadigde vereerders boodschappen van Valentinus. Het verhaal gaat dat er eens iemand zo'n briefje kreeg en dat daar een bloem uit openkwam. Daarom geven geliefden ook bloemen op Valentijn.

  Anderzijds is het ook een van de heiligen met zeer diverse en vage begindata. Onderzoekers die dan zoeken hoe in onze streken de verbinding met die Romeinse martelaar is ontstaan die vermoeden dat 14 februari te maken heeft met het tijdstip dat de vogeltjes hun nestjes gaan beginnen... dat dan de koppeltjes op die dag Valentijn en Valentine een droom konden plannen...

  We zouden er een ingewikkelde studie aan overhouden.....

  Valentinus Pacquet is dan een recentere "sanctus"...

  13-02-2019 om 00:00 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  31-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VERLICHTING

  We naderen lichtmis.

  Maar niet om het lichtmis feest alleen deze aanbreng

  VER-LICHT-ING

  We zijn te vaak zwaar op de hand. Ja, dat ook al. Litteratuur bij de vleet boekenbestellen.nl.

  De verlichting probeerde de mensen uit het keurslijf te bevrijden van de straffende GOD. De verlichting doorprikte het kruisvaarders patroon en - wat later - het Koekelberg catholicisme. Op het gevaar af van Etienne - tegen zijn wil - heilig te verklaren is DE verlichting voor ons - iedereen heeft recht op zijn "vrije denkruimte" ...

  Wanneer men in de woorvervuiling zover gaat het prille denken "klimaatreligie" te noemen. Dan reageer ik: we kruipen terug in het scherm. We "nemen de pen ter hand".

  Religie en gods-dienst, devotionalia en Schepper-Bevrijder-Eindrealisator dreigen meer dan back-stage te geraken. Daar is het ons nu precies om te doen.

  Zo zg onze voorkamer er uit Trommelaarstraat 2002.

  We roepen iedereen die met ons er iets wil aan doen op om asjeblief: Apocriefe verhalen apocrief te duiden, om mythologie en legende "legende" en "symbool" te laten zijn, om authentieke diepte-ervaringen, om verbindende elementen het te laten halen op regelrechte menselijke hoogmoed en/of al te verkalkte preconcilliaire institutionele onbegrijpelijke "verkeerd begrepen dogmatiek".

  Lichtmis als boodschap van de lente.

  Lichtmis als eredienst aan herbronnende en bevrijdende "ver-licht-ing".

  Bij deze gelegenheid ook hulde aan onze secretaris. We wensen hem nog "pollepels levenslustige ernst" en danken hem voor de stiptheid en acurate stijl waarmee hij ons de stiel leerde...

  31-01-2019 om 15:01 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  08-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Grisaille. Kunst in kerk die herbestemd wordt

  In de Onze Lieve Vrouwekerk in het weekend werd de grisaille na vier jaar herstel teruggeplaatst. Het luik met de voorstelling van de DORMITIO straalde in alle kleurenpracht. Deze kleur-kant van het paneel werd opengelegd op de feestdagen. De grisaille, de tegenkant van het paneel, werd in de dichtgeklapte  stand van het retabel aan het publiek getoond in de vasten en advent.

  Het grijs paneel is minder creatief bewerkt. De boodschap van de engel is klassiek - lelie - incluis wat we gewoon zijn in het angelus tafereel. 

  De voorstelling blijkt een combinatie te zijn van de predogmatische voorstelling van wat wij de Mariahemelvaart noemen. Trouwens hemelvaart is ook niet het geëigende woord. De kerk is toegewijd aan Maria ten hemel opgenomen. En daar gaat het paneel over. De voorstelling die men in het eerste christendom ervan maakte en de woordkeuze  maken er geen apocalyptisch verhaal van. Pas vorige eeuw werd het dogma van de Ten hemel opneming geformuleerd.

  Met een anachronistisch detail ziet men Maria die voor ze sterft de hostie krijgt.

  08-01-2019 om 00:00 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  22-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kwartaalschriften zijn aangevuld

  We hebben tegen het jaareinde onze kwartaalschriften aangevuld op e-book.

  Je kan ze opladen als je surft naar pumbo.nl en 

  Zoekt naar "Trinitariës" voor de uitgave over de confrerie van de vrijkoop van de slaven.

  Als je de galerie van de devotie van het H. Hart wilt doornemen dan zoek je naar Heilig Hart

  en last but not least een uitvoerige beschrijving van de preektoel in Sint Bertinus uiteraard met het zoekwoord "preekstoel".

  Je kunt telkens de inhoudsopgave consulteren zoadat je geen katten in zakken oplaadt.

  bv. de inhoudstafel van het kwartaalsschrift van het Heilig Hart

  Inhoudsopgave
  Meest voorkomende afbeelding 1
  Het hart op de tong/de hand 2
  Het bloedend Hart 4
  Het miskende Hart 4
  Het Hart van de Verlosser 6
  Hart van Jezus, barmhartigheid 8
  Het hart van de erewacht 9
  Het hart als mystieke ervaring 12
  Het hart als liefdekoning 14
  Het hart en het Rijk van God 16
  Hart van het apostolaat van het gebed 17
  Hart van Paray Monial 17
  Hart van de Belofte 18
  Hart van zegevierende Liefde 21
  Hart uit het kerkelijk gebed 22
  Hart van het Heilig Hartfeest 23
  Hart van de juni maand 26
  Hart waaraan de wereld is toegewijd 27
  Hart van de intronisatie en toewijding 28
  Hart dat troont in het huisgezin 30
  Hart bij Faustina 31
  Hart van broederschappen 33
  Hart dat omarmt 34
  Hart van Koekelberg 35
  Hart als kindervriend 37
  Hart verbonden met het H. Hart van Maria 38
  Het Hart en Onze Lieve Vrouw van het H. Hart-van-Jezus. 42
  Hart bij Benigna Consolata Ferrero 44
  Het hart van de litanie 46
  Hart dat tastbaar moest aanwezig zijn 49
  Hart van Kristus Koning 51
  Hart uit God 53
  Hart van de pelgrimdevotie 54
  Hart in de Heilige Familie 54
  Hart van de paters Picpussen 54
  Hart van Jezus in de Eucharistie 56
  Hart van Montmartre 56
  Hart van het scapulier 56
  De bijbel en de Heilige Hart devotie 57
  Het HART 57
  Bloed 58
  Leven 60
  Hart 60
  JHWH’s hart 61
  Een oude naam 62
  Menselijk hart 63
  Patronen in de devotie tot het Heilig Hart 64
  Geloof 64
  Drie eenheid 64
  Bloed en water 65
  De stroom uit de rechtertempelwand 68

  22-12-2018 om 16:11 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  13-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.We naderen nieuwjaar

  Dat doet ons nadenken.

  In onze traditie kerst en nieuwjaar vol van droom, idylle en knusse  huiselijkheid.

  De natuur, het landschap, flora en fauna zijn ingeslapen, maar staan centraal. Veelal is de natuurbeschrijving verbonden met de schildering van eenvoudige mensen als herders, mensen die de koude trotseren of hout sprokkelen.

  De dichterlijke eenvoud haalt het podium.

  Terwijl consumptie en welvaart de begoede mens bekoren om uitgebreid te tafelen zijn we al de herdersverhalen uit de buccolicae vergeten. We worden door de religie gewezen op de herders die de Goddelijke liefde vinden.

  Ondergesneeuwd door onze miskende filanthropie, - de schizofrenie van "ik-ben-geen-racist" - denken we met de  teloorgang van het woord "kerstmarkt" de tak van de boom af te zagen waar we op zitten. Ondertussen zagen we duizenden sparren rats af om voor de volgende "wintermarkt" toch weer nieuwe te planten: leve de vermeend onuitputtelijke natuur.

  Op het scharnier van de tijd vond ik een sprekend kerstgedicht bij de kerststal

  Bij de geboorte van Christus, DE mens die het wou bijsturen, waar we in Zijn Boodschap de oproep vonden om weer echt mens te worden kunnen we niet nalaten om in de idylle van eenvoud te geloven.

  We willen ons niet laten insneeuwen. We wensen dat iedereen de zaligheid kan terug vinden van een nieuwe poging om mens met de mensen te zijn.

  13-12-2018 om 17:32 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  22-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aflaten

  We zijn uitgedaagd. Geen proteststukje, maar..

  We vinden het onze core business de studie aan te vatten.

  Aflaten zijn geen ludiek element. Het zou enigszins spijtig zijn de ernst waarmee omgegaan is met deze geestelijk bitcoin tot speelgoed te verlagen. We hebben uiteraard geen probleem met de relativering en de inbreng van de verlichting.

  Daarom vinden we het een uitdaging de studie aan te vatten rond wat aflaten eigenlijk waren.

  We zijn blij met de ondersteuning vanuit paus Benecitus XVI wanneer hij erkent dat er een secundaire theologie is waar de geschienis teveel aandacht heeft aan gehecht.

  Het blijft inderdaad Gods Barmhartigheid waar we in geloven. We blijven ervan bewust dat de mens niet altijd Gods project dient. We blijven opgeroepen om werken van bekering handen en voeten te geven. We zijn er ons van bewust dat we bekering nodig hebben. En hoe dat thomistisch is geformuleerd hoort tot het immateriele erfgoed dat we niet bij het speelgoed van de kinderen kunnen deponeren zonder bijsluiter....
  22-11-2018 om 13:08 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (1)
  02-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Leeg (ledig), maar niet hol

  Luiheid is het oorkussen van de duivel.

  Kerstmarkt of wintermarkt. 't Is overal om de markt dat 't gaat. De twitter van Rik Torfs deed ons nadenken!

  Onze sancteboetiek blijft draaien.

  We konden terloops aanvullen vanwaar de kerststronk komt. Even de oude Germanen hun traditie te berde gebracht. Ondertusen kwam het ook even aan bod. Het christendom, onze traditie was toen nog niet autochtoon....

  Om het dan over onze hard werkende vlaamse eigenheid te hebben.. We hebben onlangs de verzameling prentjes aangevuld. Je kan ze nakijken op de databank via onze website (links hiernaast drukken). De handleiding lezen en kijken.

  We verzamelden wat karikaturen. De hetze rond de Mohamed karikaturen is al wat geluwd. Je suis Charlie is ook weer al van gisteren. Toen werd vaak de vergelijking gemaakt met hoe men omging met onzen Lieven Heer. Inderdaad we pleiten zeker niet voor respectloze spot. Niet met Allah, niet met Shiva... en niet in onze sancteboetiek. Toch kan die manier van omgaan gezonde kritische zin bevatten. Die hier een studie wil over maken die heeft alvast wat materiaal op onze databank. Deze aanvulling is gaande....
  02-11-2018 om 11:09 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (2)
  28-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Druk, drukte, gedrukt

  We naderen een zeer drukke tijd voor de zoekende mens.

  Waar halen ze die griezel met pompoen en lijkengeur?

  En wanneer en hoe krijgen we die hemelse sfeer die de kerst ons belooft?

  En waarom wil die homo deus aan winter en zomertijd prutsen?

  Wat ligt er voor mij onder kerstboom?

  Straks zijn we ook weer een jaartje dichter van 2020!

  In deze heimwee tijd bezoek even onze databak op onzeheertje.be

  doorstoten naar de erfgoedcollectie. Ken je onze databank nog niet.

  Dan raden we je aan zeker even d ehandleiding te downladen..

  28-10-2018 om 00:00 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  01-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Folder

  Je komt wel eens op onze blog.

  Dat was ook onze bijzonderste bedoeling voor het ogenblik.

  Onze transitie is al bekend. Misschien met een wat negatieve bijklank. Onzen Heertje is verhuisd. Onzen Heertje is gestopt. STOPPEN? Helemaal niet. Archiveren? Een beetje.

  Maar  vooral we willen wat we hebben opbouwd bekend maken en graag als u daarbij kunt bijdragen O.K.

  Nu zijn we onze kwartaalschriften waar we gaandeweg de kennis die we opstapelden hebben uitgesmeerd ter beschikking stellen.

  Hoe? Online. En ter gelegenheid van de digitale week. JA!

  We zijn begonnen met wat we publiceerde in 2003-2005.

  Ze zijn in e-book (kleine boekjes) beschikbaar en op te laden bij

  boekenbestellen.nl.

  Opgelet aan elkaar schrijven anders kom je  bij een andere uitgever terecht.  We publceren nog altijd. Bestelbaar voor 2018

  De preekstoel van Sint Bertinus

  Het Trinitariërsaltaar van de Onze Lieve Vrouwekerk  De lijst e-books 2003-2005

  De Ark - Sacramenten - Aflezen - Kruisweg - Onzen Heertje 2005 - Over het bidsnoer - Het kruis in beeld - Onze Lieve Vrouw in beeld - Onze Lieve Vrouw van Sint Jan I en II - De Heilige familie - Kerstmis in beeld - De sacramenten

  Als je de titel ingeeft (boekenbestellen.nl) dan kan je nagaan wat er in de publicatie te lezen staat (inhoudstafel).

  01-10-2018 om 00:00 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (2)
  06-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Immersieve storytelling

  Immersieve storytelling

  We moeten toch niet vies zijn van een trendy woord.

  Toch excuseer ik me voor de mensen die het te flashy vinden.

  We hadden beter geschreven: het gehele verhaal. Op zijn Poperings met sluse en schroo

  We zijn er al altijd voor geweest ons verhaal zo volledig mogelijk te brengen. Ook na de betreurde ontmanteling willen wat bij ons in de kast zit naar buiten brengen. Daarvan is de digitale neerslag een essentieel pakket. Maar zoals het bij immersieve storytelling hoort moeten we alles mee naar buiten brengen wat er bij hoort  .

  We werden door de tip van FARO die het over die immersie had er op attent gemaakt. We kunnen moeilijk de geur en atmosfeer, rookwolken of dampen overbrengen als we het over devotionalia gaat.

  In de stories kunnen we wel de contekst, handelingen en gedrag beschrijven, maar de geëigende details die men in de workshops rond I.S. (Sorry ik bedoel immersieve storytelling) kunnen we moeilijk brengen tenzij we bij de noveekaars de geur van de smeulende lont zouden produceren.

  Maar we hebben iets essentiëler. We willen onze geïnteresseerden laten experimenteren door ons open leerhuis rond de bijbel. We willen door deelname aan het leerhuis de mystiek vanuit het omgaan met bijbelteksten laten proeven  om beter sommige devotionele uitingen te vatten.

  Iedere derde DONDERDAG op kwart voor zes tot kwart voor zeven kun met ons mee kennis maken met de techniek van het leerhuis rond de bijbel. In DE BRES, Veurnestraat, Poperinge. Welkom. 
  06-09-2018 om 00:00 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  28-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zoef, we surfen op internet..

  Kwartaalschriften

  Wie dacht dat we zouden plat vallen, die kent onze inspirator niet.

  Het zou spijtig zijn...

  Inderdaad dat vinden we ook.

  Het zou spijtig zijn als de kwartaalschriften niet overal zouden geraken waar ze erom vragen.

  Sedert 2003 hebben we om de drie maanden een 16-tal blz. vol geschreven over verschillende items uit de devotionele branche.

  Daarom zijn we ze diagonaal aan het doornemen om ze via onze Nederlandse distributie beschikbaar te stellen als e-book.

  Het voordeel is de kostprijs drukken voor die willen aanschaffen en vereeuwigen door de verspreiding.

  Dit exemplaar van het bidsnoer is gemaakt ter gelegenheid van de tentoonstelling ongelooflijk waar we hebben aan mee gedaan.We konden er niet op ingaan toen we ons kwartaalschrift over het bidsnoer maakten.

  Straks is 2003 en 2004 bereikbaar.

  ebook bij http://boekenbestellen.nl  en dan je titel ingeven. Let wel onder e-book. De deeltjes zijn afzonderlijk beschikbaar.

  2003 - Maria in beeld (16 Blz.) - Het kruis in beeld (17 Blz.) - Onze Lieve Vrouw van Sint Jan I+II (15 + 17 Blz.)

  2004 De Heilige Familie (15 Blz.) - Kerstmis (14 blz) - Het bidsnoer  (175 blz.)

  Na ons kwartaalschrift over de kruisweg kregen we deze fles.

   

  Om onze kwartaalschriften als e-book op te laden

  http://boekenbestelen.nl en dan naar e-book - titel zie boven.

  28-08-2018 om 11:32 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  26-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voor de snuisteraars...
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Sinte Godelieve

  De Heilige Godelieve is in onze streek geen onbekende Heilige. We vonden in onze verzameling meerdere verwijzingen. Toch vind je her en der soms wat interessante aanvulling.

  Dat was ook zo als we de laatste boekjes van de Gidsenkring Ieper-Poperinge hebben ingezien.

  1970/01 De Heilige Godelieve in de Volksverering - Westvlaamse Gidsenkring

  Recent 2018/02 Gidsenkroniek: De verdwenen Godelievekapell in Ieper van Stephan Kesteloot.

  De haan op de toren

  In dezelfde geest vonden we ook een artikel rond een ander onderwerp dat we eveneens verrijkend vonden:

  In het heemkundig tijdschrift: Bachten de Kuype is het ar tikel rond de haan op de toren van de kerk goed documenteerd rond alle symboolbetekenis van de vreemde godsdiensten. 

  Uiteraard verwijst het ook naar Petrus en het kraaien van de haan. 

   

  26-08-2018 om 15:28 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  15-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Met de vakantie.. even BE-ZINN-NING

  Gisteren is geschiedenis,

  morgen is een mysterie,

  vandaag is een geschenk.

  Onze activiteit verplaatst zich naar de bijbel en we willen iedereen overtuigen van de vredige devotionele ervaring met Onzen Heer te babbelen.

  Iedere derde donderdag van de maand komen we samen in de DE BRES, Veurnestraat, Poperinge. Welkom kwart voor zes tot kwart voor zeven.


  In het algemeen is herinnering een goede zaak en wie van ons ouder wordende kent de problemen niet. Als een van onze geliefden aan een ernstig geheugenverlies gaat lijden, worden we bang en realiseren we ons dat we onze sleutels weer niet vinden.

  Het is een gave in staat te zijn elke dag wakker te worden alsof het de eerste keer was. Geen bagage. Geen pijnresten van de gevechten van gisteren. Wij moeten van het verleden leren, maar er niet in blijven steken. Misschien zijn er tijden en dingen die wij moeten vergeten.  De opdracht van dit moment leert ons dat we een evenwicht moeten vinden tussen herinnering en vooruitgang. Wat we in digitale beelden hebben vastgelegd. De Heer sta ons bij. We bewaren het voor die er iets kan mee zijn. Liefst zovelen mogelijk.

  Het Jodendom heeft een weg gevonden de geschiedenis te vieren en heeft het herinneren tot een kunstvorm verheven. In de bijbel staan de verhalen hoe Onzen Heer met de mens is ge-trouwd. Ja, wij lezen, van onze oudere broers de joden, van de tirannieke Haman met parodieën, drank en verkleedpartijen. Wij kennen de verhalen van onze rechtstreekse voorouders hoe ze zijn omgegaan met de verhalen van hun heilige helden en de omgang hadden met Onzen Heer. Het verhaal en de vieringen vann ons overleven met feesten, kermissen en pelgrimages, bedevaarten en kerkgang, drank en geschenken voor onze vrienden en buren en de tsedaka of aalmoezen voor de armen.

  Wat moeten wij ons herinneren? Wat moeten wij vergeten? De spanning tussen onthouden en vergeten leert ons een belangrijke les.  ‘Gisteren is geschiedenis, morgen is een mysterie, vandaag is een geschenk. Daarom noemen we het ‘het present’.

  15-08-2018 om 11:17 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  06-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Broeder Isidooor


  We konden vandaag wellicht iemand blij maken.

  Een familielid van de postulator voor de zaligverklaring van broeder Isidoor is op zoek naar alles wat te maken heeft met Broeder Isidoor.

  We herinneren ons dat we vroeger ook al eens benaderd werden rond die portier uit het passionistenklooser van Kortrijk. We konden dan de gegevens doorgeven die de man niet kon plaatsen.

  Het zal wellicht ook altijd meer vervagen rond devotie, tradities en oudere gebruiken rond plaatselijke heiligen. Heiligen en heiligenverering staan onder druk. De postmoderne mens houdt niet van grote verhalen en zijn overgevoelig aan opsmuk die men beter zou zou weglaten.

  Aan de andere kant is hemels houvast meer dan nodig. Vuurtornados zullen de mens niet doen denken op een nieuw pinksteren.

  Maar mensen hebben tastbare dingen, stenpunten, voetstenen (pieds à terre) nodig om te overleven.... We moeten alleen leren kaf van koren te scheiden en wijsheid en wetenschap goed uit mekaar te houden.

  Het begin van de wijsheid is de vreze des Heren.

  Wie was de postulator van Broeder Isidoor. De postulator was Pater Angelus. Dat is precies diegene waarvan het rouwbericht hierboven is afgedrukt. De pater heeft in Rome de zaligverklaring behaald. Paus Johannes Paulus II heeft hem op 30 september 1984 zalig verklaard.

  We tonen hier een zeldzaam prentje van de dienaar Gods Broeder Isidoor. Dienaar Gods is het stadium voor men zalig is verklaard.
  06-08-2018 om 22:31 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (2)
  26-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.We zijn niet gebuisd

  We hebben toch vakantietaak

  Misschien vroeg je je af waarm we olang hebben gewacht op een nieuwe blz.

  Neen we waren niet op congé.

  We zijn druk bezig met ons kwartaalschriften en .. Ja de kwartaalschriften 2019.

  Heilig Hart

  Toen we vernamen dat ze in KADOC een opzoekingswerk aan het doen zijn rond de Heilig Hartdevotie dachten we daar hebben we een berg documenten rond. We delven eens inde papiermassa. Nu onze driedimensionele bazar (sorry hemelse spullen of religieus erfgoed, sancte boetiek) de laan is uitgestuurd.

   

  Kwartaalschriften

  Het resultaat is in kladversie toch een 80 blaszijden geworden. We schaven er nu nog wat aan. Het wordt gecorrigeerd en dan hebben we al drie trimestriele fascicules voor 2019.


  26-07-2018 om 16:15 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  09-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.In de picture: O.-L.-Vrouw van Sint Jan

  Briefschrijver

  Laus et jubilatio

  We zijn altijd blij verrast waneer we uitgedaagd worden om te onderzoeken en te delen in wat we gevonden hebben. Met dien verstande dat we altijd op de kennis van anderen mogen bogen ... We zijn ervan overtuigd dat er heel wat verstandige mensen voor ons gestudeerd hebben omtrent onze core business.

  Wat O.-L.-Vrouw van Sint Jan betreft is dat zeker Prof. Gélis. Als Parijse hoogleraar correspondeerde hij ook met het stadsarchief in Poperinge en heeft hij het mirakelboek van Sint Jan zeker doorgenomen...

  Onze briefschrijver heeft het over een mirakelboek van Onze Lieve vrouw dat in 's Hertogebosch ligt. Mirakels via Maria zijn nog niet uit de picture. Gewoon even Lourdes citeren...  Omdat de kathedraal van deze stad ook een Mariaverering kende en een mirakelboek heeft, was het een uitdaging even over het muurtje te kijken in de Sint Jansparochie van 's Hertogenbosch..

  Mirakels! Of zoals specifiek bestond bij de enfants de répit "Miracle": het woord dat men riep als het kind ook maar een beweging (  ) maakte. Deze Mariabeelden werden dan ook Notre Dame du Miracle genoemd. En dat zijn er 256 aldus Prof. Gélis. In Westvlaanderen grosso modo 3: Brugge, Dadizele, Poperinge.

  Afb. Par Livre des costumes de Mattaus Schwartz, Allemagne, début du XVIe siècle. Paris, BnF, Ms all. 211, fol 2 8

  Het woord heeft in die contekst dan ook zijn aparte inhoud. Mirakelboeken bestonden inderdaad heel specifiek voor Maria, maar ook voor andere heligen zijn zo'n geschriften.

  09-07-2018 om 00:00 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  03-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zoektocht voor wandelaars - DE BRES, Poperinge

  Op wandel

  Mensen trekken op vakantie, vaak heel ver weg

  in de ilusie dat ze de doornen kunnen ontvluchten

  Een illusie! 

  Een begoocheling, een drogbeeld, een droombeeld?

  Fantasie of fictie, hallucinatie of hersenschim?

  Een inbeelding, waan of zelfbedrog?

  De pelgrims leven verder in de droomvacantie van de zonneklopper...

  Er bestaan zoveel soorten van trappers als er mensen zijn

  maar allen proberen ze uit te maken waarom rozen  doornen hebben.

  Een zoektocht combineren met een wandeling is niet eens zo vreemd.

  Rustig stappend ontdek je dingen die je nog nooit opgemerkt hebt.

  Het is een illusie wanneer men denkt dat men niets meer te ontdekken heeft.

  Het is waanzin te denken dat men alles weet.

  DE zoektocht van DE Bres

  heeft dit jaar op de korte wandeltocht 

  twee kapelletjes ontdekt.

  Ja, echte kapelletjes, niet de drankkapelletjes

  in de buurt van de DOORNstraat

  eertijds het corte gervelgat.

  Die zoektocht moet je zeker doen. Inschrijven in de De Bres Veurnestraat. Route Veurnestraat, via het straatje dat verbinding geeft met de Lodewijk Makeblijde, langs de Vaux-sous-Chevremont, Pezelstraat, afdalen naar de Bres.

  Succes  03-07-2018 om 16:45 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  02-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mariale ommegang, mooi weer

  Mooi...  mooi weer

  Het was dit jaar volop zonnig.

  Sober en met versterkte dankbaarheid en erkentelijkheid voor de aanhoudende moed van de vrijwilligers : de doenders.

  Rustig en met verdunde groepjes.

  De bekende historische - overbekende spots - getuigeheuvels lopen mee. In de plooien van het verhaal blijven de weggestoken geuzenkritiek en de contrareformatie solemneel verpakt. De Bisschop, Mgr. Lode Aerts glimlacht en rondt een tijdperk af (?) Hoelang nog Poperinge dekenaal?

  Prille jeugd draagt het verleden.

  Poperinge kermis.

  Ondertussen spreekt KADOC wellicht onze verzameling aan. In elk geval wij willen wel... www.onzenheertje.be
  02-07-2018 om 11:42 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  29-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eigenzinnige catalogus

  We hebben in kleur onze eigenzinnige catalogus gedrukt.

  Ongeveer een duizental van onze kerkboek prentjes zijn in kleur afgebeeld.

  En nog heel veel meer.

  We geven bij honderden symbolen onze bestudeerde en door studie gedokumenteerde uitleg.

  De kleine hoeveelheid in grijswaarden gedrukte uitgave is uitgeput.

  Door velen zijn we benaderd om dat in kleur aan te durven.

  Nieuwsgierig? Dit is de link.

  Wat het je zou kosten om die in handen te krijgen laten we over aan boekenbestellen.nl.
  29-06-2018 om 20:23 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wellicht heb je er nog niet naar gaan zien

  We hebben in kleur onze eigenzinnige catalogus gedrukt.

  Ongeveer een duizental van onze kerkboek prentjes zijn in kleur afgebeeld.

  En nog heel veel meer.

  We geven bij honderden symbolen onze bestudeerde en door studie gedokumenteerde uitleg.

  De kleine hoeveelheid in grijswaarden gedrukte uitgave is uitgeput.

  Door velen zijn we benaderd om dat in kleur aan te durven.

  Nieuwsgierig? Dit is de link.

  Wat het je zou kosten om die in handen te krijgen laten we over aan boekenbestellen.nl.

  29-06-2018 om 15:49 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  14-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Toontje aanroepen

  Antonius van Padua

  We merkten op facebook in Nederland dat er interese bestond ja zelfs uitnoding om speurwerk te verrichten. De vraag - enigszin onuitgesproken - bestond er in dat men de oorsprong van het gebruik probeerde te achterhalen.

  Het is zonder twijfel een van de dankbare uitnodigingen waar we niet mochten achter blijven. In de verhalen rond de heiligen zoekt men gebruikelijk naar de sporen  waar de typische devotie uit is ontstaan.

  Antonius is de patroon van de verloren voorwerpen. Men verwacht mirakels van de man. Men maakt het hem zonder misverstand duidelijk. Hij wordt met zijn gezicht naar de muur gekeerd als de aanroeping op zijn effect laat wachten.

  Si quaeris miracula - zingt men op zijn feest Als je op mirakelln uit bent: één adres.

  Deze zin blijkt nu de enige reden te zijn die aan de grondslag ligt van dit gebruik.


  http://onzenh.onzenheertje.be/picprenten/013020270.jpg


  Heilige Antonius, beste vrind,
  maak dat ik mijn …. weer vind.

  of

  Toontje Toontje met al uw verstand breng aub mijn… weer in mijn hand, 

  14-06-2018 om 16:57 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  01-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De was van Sinte Bertens en relieken zonder papieren

  Open kerken

  Er zijn kerken die alle dagen open zijn en dan is er aan zo'n dag niet zoveel speciaal. Maar .. in Sint Bertinus Poperinge is er die dag een plus-verhaal. In de kerk van Sinte Bertens  mochten we helpen een expositie opstellen met het belangrijke religieus erfgoed van de dekanale kerk.

  Je moet zeker komen zien.

  We hebben op onze blog als even wat goud- en zilverbrokaat laten zien, maar er is veel meer.

  We maakten voor de gelegenheid een boekje over de preekstoel (kwartaalschrift 2018/4), maar de gratis tentoonstelling die laat je wel meer opgeborgen religieus erfgoed zien dat heel zelden al is getoond.

  Uit het stadsarchief zijn er ook enkele stukken ontleend bv. het was-boekje van Sint Bertinus 1776.

  Kelken en monstrans, koorkappen en kazuifels. Maar ook relieken (ja, - hopelijk voorlopig - zonder papieren!) en de "pieke" van de "Suisse"  De dames van C07 - met man en macht - hebben er overuren gepresteerd. Ere wie ere toekomt.


  01-06-2018 om 22:20 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  31-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geprikkeld

  Geprikkeld?

  De zomer op zich is prikkelend. Uitnodigend om uit je schelp te kruipen of om verre horizonten te bezoeken.

  De activiteiten van collegae brengen je op ideeën of je wordt in je overmoed uitgedaagd om wat op je hart ligt  en nog altijd niet genoeg is uitgedragen naar voor te brengen.

  Zo zagen we een kans om eens de stapel aan informatie omtrent Lieve Vrouwebeeelden om te keren en terug naar voor te halen het type beelden waar we er ook heel van in onze verzameling stonden te memoriseren.

  In Ieper kregen ze in de kathedraal een beeldje terug. Honderd jaar geleden, niet eens zo lang dus, was het er meegenomen door een soldaat en nu brachten nakomelingen het terug.

  We kennen dit type als Notre Dame des Victoires. Het is in Frans Vlaanderen zeer verspreid. Inderdaad een eerder oud model. Jezus troont op de wolk. De wolk verwijst naar God: Jahwe uit het Eerste Verbond. Maria en Jezus zijn gekroond. Het doet zeer aristocratisch en majestueus aan.  Bij het ene zijn de sterren opvallend, bij het andere beeld is het voetstuk  anders gemodelleerd. Jezus troont, gekroond, zoals Onze Lieve Vrouw, op een wolkkolom. Niet direct apocalyptisch in Laatste oordeel perspecteif, maar de wolkkolom uit het Sinaï verhaal.

  De beide engelenhoofdjes onderaan verraden de tijdseigen accenten. Ze zijn een restant van de cherubim uit de tempelattributen in de Joodse contekst en verwijzen in de christelijke symboliek naar de hemel en de lof tot God.

  31-05-2018 om 12:40 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  22-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ons symbolenboek in kleur komt er aan

  Print on demand

  Zijn we blij dat dat kan!

  Voor de liefhebbers van sanctjes...

  We stelden een eigenzinnig boek samen met honderden prentjes en honderden blz.

  Wil er iets meer over weten bekijk dan boekenbestellen.nl PUMBO

  We kunnen  bij hen inderdaad print on demand. Het is zoiets als pro manuscripto. Een manuscript met én de prentjes, én de symboliek uitgesmeerd over 487 + 500 blz.   Dat is de foto van verleden jaar. We werden gevraagd om ook de kleureditie beschikbaar te stellen en dit is onze oplossing. Bezoek de website van de uitgever via de link hierboven en alles wordt door hen geregeld.

  22-05-2018 om 12:42 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  04-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Open kerken: daar gaan we voor

  Vandaag enkele uren gesnuffeld in de achterkeuken van de dekanale kerk...

  Een geprevilgieerde bezigheid met deskundige know how en plastic (foei!) handschoenen.

  Toch leerzaam en vooral een vruchtbare zoektocht waar we van dromen dat het de moeite wordt ...

  De Sint Bertinuskerk is een vaak bezochte toeristische locatie. De centrale ligging en de verzorgde soberheid gekoppeld aan pronkstukken, topstukken van religieus erfgoed bekoren de bezoeker.
  De preekstoel en het doksaal, de vele levensgrote beelden en ...
  wat we niet alle dagen te zien krijgen dat wilden we ook even uit de gewijde vergetelheid halen. EnKele close ups van het goudbrocaat........

  04-05-2018 om 00:00 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (2)
  23-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bij de buren in de grote kathedraal

  Het was een bijzonder geslaagd bezoek. O.l.v. een Ieperling die gepokt en gemazeld onze bestuursploeg en enkele geïnteresseerden binnenloodste in de geschiedenis van het bisdom en de kathedraal van Ieper. 

  Ieper was indertijd een stad van kloosters en kerken. Het bisdom Ieper bestond niet zo lang.

  Vooral de hoeveelheid beelden - oude en nieuwe beelden - maken een indruk...

  Met aandacht luisterde de bezoekersploeg naar het boeiend en sappig verhaal van Philippe.

  Dank U.

  23-04-2018 om 19:18 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  11-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Statutaire vergadering

  Maart-april

  Als de natuur herleeft, het werkjaar stevig gestart is houden we onze statutaire vergadering.

  OH is bijlange niet ter ziele.

  Onze plannen:

  Dit jaar gaat de kleurversie van symbolen ter perse.

  We intensieveren onze publicaties.

  Open kerken krijgt onze medewerking in de Sint Bertinuskerk en we gaan op studie naar de kathedraal van Ieper en de kerk in Vlamertingen.

  enz...  11-04-2018 om 17:49 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  30-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kurieus neuzen, 't is in

  Meester, ken je dat?

  Zo'n vijftif jaar geleden hoorden we het vaker. In onze sector  en onze tijd is dat niet gebruikelijk meer.

  Het hoeft ook niet. We zijn al tientallen jaren ontleerd dat we op alles zouden kunnen antwoorden. En soms is daar teveel onzekerheid en liggen er meerdere mogelijke dwarsliggers. We zijn niet gepokt en gemazeld in de afdeling meester boven meester. Zo komt er vaak als conclusie. Het kan zo zijnen het kan ook zo zijn.....

  Een casus

  We kregen de afbeelding van een - volgens de inzender - zeldzaam bidsnoer.

  Op het eerste zicht denk je dan als je de beschrijving hoort op het bidsnoer van het kindje Jezus van Praag.

  Is het misschien een tientje of een kroontje? Neen, dus even de file bestuderen.....

  Twee mogelijkheden

  * Of het gaat om een specifiek bidsnoer met kralenverdeling  1-3-1. Dicht gemaakt met kruisje van Lourdes en penning. (Toegestuurde foto)

  * of omdat we een gelijkaardig stuk (009081015) hebben gaat het om het aanvangstuk van het bidsnoer - 1 Ik geloof  (12 artikelen van het geloof) - 3 (weesgegroetjes - 1 Glorie zij de Vader. We gaan ervan uit dat zoals we die bewaard hebben dit stuk los is en dat je er het knoopstuk (gaatjes) van herkent.

  * Of we nu moeten concluderen dat het inderdaad een vrij zeldzaam exemplaar gaat of als we kunnen vernderstellen dat het om een restant gaat... dat zijn juist de twee mogelijkheden.
  30-03-2018 om 18:38 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  19-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De kale Sint Jozef

  Het gebeurt wel vaker dat we door opmerkingen of vragen worden aangezet om een kleine studie te ondernemen.

  Deze keer herinnerden we ons het Open Leerhuis van begin dit jaar.

  We hadden het plan opgevat om de brandramen van Onze Lieve Vrouw van Sint Jan te Poperinge onder de loupe te nemen.

  Het heeft ons een tijdje bezig gehouden en gaf het ontstaan aan de kwartaalschriften rond de vrouwen in de bijbel.

  Nu was daar ter gelegenheid van de studie rond de heilige Anna al een boeiende speurtocht aan besteed. Anna is in de bijbel niet vernoemd, al is ze in de traditie wel tot de eer van altaren verheven.

  We ploegden in de apocriefe geschriften en vonden er heel wat verwijzingen en verhalen, een veelheid aan vrome familiegeschiedenis à la Katarina Hemmerich.

  In die contekst haalden we even het beeld van Sint Jozef boven. Een boeiende familiale contekst. Sporen hiervan zetten we op de website Bible Questions zie Anna en Judith.

  We probeerden nu naar aanleiding van een nota van een facebookbezoekster even te checken of hetgeen ons in het geheugen is bijgebleven waar zou zijn. We hoorden eens van een verzamelaar van biscuit beelden dat er twee types van Sint Jozefsbeelden bestaan. Het klassieeke beeld dat we overal tegekomen met Jozef en Jezus - met of zonder kruis en Jozef of met de lelie of met de bloeinde staf..  Een andere versie zou het beeld zijn met de enigszins kale Jozef, de oude man vergezeld van het kind Jezus.

  Toch vonden we weinig beelden van dat laatste type. We hooorden graag van de kenners van de biscuit beelden of die veronderstelling wel juist is.

   

  19-03-2018 om 20:29 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  10-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijmerend

  Mijmeren

  Er zijn van die momenten waar de tijd stilstaat. Momenten waar je terugdenkt op belevingen,

  voorbijgaande belevingen, maar die later plots je mijmering voeden,

  even vastpinnen

  Zo'n uitzonderlijk moment was het vandaag. De begrafenis van Agnes LEYS, een Poperingenaar die sterft op de leeftijd van 104 jaar. Dat is op zich al een memorabel feit.

  Maar voor ons was het een momentum. Toen in de preek de bedienaar verwees naar haar huwelijk in 1939. Ze ging op huwelijksreis naar Rome. Toen dachten we weer op het kruisje dat we van haar gekregen hadden.

  En aan nog veel meer. Op het hof Ter Linden had ze een kapel. Een mooie kapel waar ze onder de stuwing van onze Norbert heeft gepoogd om ze te redden van het verval. Het is ons spijtig genoeg niet helemaal gelukt.

  We hebben van deze vrouw heel veel waardering gevoeld voor ons werk en willen haar dan ook met een gebed en met een memorie gedenken
  10-03-2018 om 20:57 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  16-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nuze secretaris en .. nuytcommen

  Ja, de lente voelt de ene wat sneller dan de andere. Onze secretaris werd door de hoogmoed van de sjeiks geprikkeld... of het licht van lichtemesse geprikkeld. Hij wil met de kapelletjes van Frans Vlaanderen een tocht uittekenen.

  We zijn niet alleen aangenaam verrast. We wisten wel dat hij niet kan stil zitten...

  Wat het wordt gaan we op tijd en stond aankondigen.

  16-02-2018 om 00:00 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (2)
  31-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een oud onderzoeksveld

  We zijn er in 2012 al mee bezig geweest.

  Onze correspondente stootte blijkbaar op hetzelfde schaars bestudeerde gebied. We doken in de lijst afkortingen van de gipsfabrikanten. In het Gentse hadden we verreweg de meeste namen kunnen achterhalen, maar we bleven op onze honger voor een hele resem namen en afkortingen. Esther in T Veld zette ons aan om verder te zoeken.
  Als er iemand ons aan namen van fabricanten van gips kan doorgeven dan willen we graag onze kennis uitbreiden.
  We zijn op zoek naar studiemakkers. Het is werkelijk een zeer onontgonnen branche.

  De afkorting die onze correspondente doorstuurde kennen we ook niet.


  Er zijn heel wat beelden in deze trant. De pose die ze aannemen is zeer divers. Wij hadden meer het beeld dat wijst naar zijn brandend Hart. De fabricanten hadden wellicht een veelheid aan patronen. Het H. Hart bestaan dan ook met de open armen, beide handen wijzend naar zijn Hart. Zeldzamer heeft hij de rijksappel in de rechter hand (type Christus Koning).


  31-01-2018 om 21:42 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  28-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.We staken nog eens de grens over en wat zagen we...


  In Frans Vlaanderen staan meerdere kapelletjes met een Vlaams (of Nederlands) opschrift.

  Onze medewerker nam enkele foto's en daar gaan we verder mee aan de slag.

  Als je er zelf weet staan signaleer het ons. Als je de afbeelding ervan doorstuurt dan is ons dat zeer aangenaam.  28-01-2018 om 13:20 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  09-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een duivelse start.

  We proberen met onze twee voeten op de grond te blijven

  Uiteraard horen we fluisteren. In de devotie is er altijd een gevaar dat we zweven...

  Soms zijn we beduveld. Gelukkig weten we het meestal. Toch zijn we ook wel eens uit het lood geslagen.  We kregen onlangs een brief van de belastingen...  Als vzw hadden we het - gezien onze geringe fondsen - niet lastig. In de goeie oude tijd (hm!) was de plaatselijke bediende tevreden met een papiertje. Dat moest getekend zijn. Uiteraard. Maar nu moet alles met het biztaks programma (nee, gelukkig geen BIS taks).

  De globalisering en de digitalisering zijn soms als de mare (westvlaamse monsterbedreiging waar je snachts niet van slapen kunt).

  Gelukkig hebben we genoeg kennis van de hemelse bewoners om te relativeren. Monsters uit de apocalyptische fantasie mogen onze pret niet bederven. De duivel, de satan is bijbels wel de heer van deze wereld, maar De Heer is niet verslagen....

  Met de twee voeten op de grond stappen we nu 2018 in. Op naar 2020, onze twintig jaar. We zetten de eerste stappen in onze volwassenheid.

  In een enqête gaf maar liefst 64% aan dat het moment waarop je echt volwassen wordt komt wanneer je een huis koopt, of zelf kinderen op de wereld zet. Met andere woorden: het moment waarop we ons zelf volwassen voelen komt een heel pak later dan de wettelijk bepaalde 18 jaar.

  We hebben ons huis nu uit handen gegeven, niet omdat we ons onvolwassen achtten.

  We willen ons nl. niet laten beduvelen: niet door biztaks (ondertussen O.K.) en niet door onroerend goed of de vaste woonplaats (pre-museum locatie). We hebben resoluut gekozen om virtueel te bestaan. Surf naar onze website en maak een account. We hebben hier geen vaste woonplaats.

  We merken dat het religieus erfgoed van Vlamertinge online is door erfgoedinzicht. Proficat erfgoedcel CO7 en Stad Ieper.

  Daar vinden we o.a. het wapenbord van Mgr. Six uit Vlamertinge (met de pelikaan, enz. Een peulschilletje om te beschrijven.)

  Alles aan allen, omnia omnibus. Was 't maar waar.

  Soms hebben we het gevoel alles aan dezelfde.... 

  We hopen dat Poperinge ook zo'n projecten kan, wil en zal organiseren als in Vlamertinge. Zelf geraakten we niet op erfgoedinzicht met onze verzameling. De volgende stemming zal misschien andere meesters brengen....

  Ondertussen proberen we vast te houden aan een soliede (solidaire) hoop, grensoverschrijdende liefde en beproefd geloof. Mooie woorden maar in de lijn van de titelzin met onze twee voeten op de grond. 

  We hebben de back ground. We hebben zelfs het wijdingsprentje van Mgr. Six... Ja, in onze verzameling.

  09-01-2018 om 00:00 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  24-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een magnifiek jaar aan iedereen

  MAGNIFIEK

  Ja,

  zo rakelings het Magnificat nabij

  We mogen het dromen

  Misschien zelfs politiek

  Maar daar wagen we ons hier niet aan

  Of toch

  Nee,

  niet de warme week achter ons laten

  maar ook de arme, berooide, vluchteling

  die met moeite de centen vindt om rond te komen

  al is 't maar een week

  het loon van een CEO, een sportman.....

  En alle vrijwilligers die erfgoed in ere willen houden

  minstens onderdak

  meer dan woorden erkenning en een thuishaven......

  in 2018

  24-12-2017 om 13:48 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (1)
  19-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwsbrief

  Onze nieuwsbrief is weer naar meer dan driehonderd adressen. Als je er nog geen hebt inschrijven kan op de website of mits contact per mail.

  Inhoud:

  Activiteiten: Bezoek kerken, Turnhout devotionalia De Pelgrim, Woesten en de geuzen.

  Drukwerk: Symbolen, betekenissen, archetype en onze kwataalschriften.

  In ons kwartaalschrift en ter gelegenheid van ons kerkbezoek hadden we het over de Trinitariërs

  Studie: Open leerhuis van de bijbel, antwoorden aan onze vraagstellers.

  En niet te vergeten

  aan jullie allemaal

  De VREDE van de KERST.

  Vrede aan allen in wie Hij Zijn behagen stelt.


  Zo desolaat is het nu in de Trommelaarstraat.

  19-12-2017 om 21:26 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (1)
  28-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoera, ze hebben ons nodig

  VVF Brugge klopte bij ons aan.

  Wie zou die Heilige kunnen zijn?
  Ja, Yvette.

  We dachten spontaan een heilige en een vogel.

  Ons leek het niet te gaan om de raaf van Benedictus of de raaf van Mozes.

  De raaf die Elia voedsel bracht hebben we evenmin weerhouden.
  En ja na wat googleën zijn we er vast van overtuigd.

  Dit kan enkel de H. Franciscus zijn.

  De Heilige die preekte tot de vogels en waar de gehele fauna naar luisterde.....

  28-11-2017 om 20:54 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (2)
  09-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE tip van FARO

  Van in den beginne zijn we overtuigd dat participatie zowel van onzentwege aan de trendmakers en de grote spelers nuttig en nodig is. Het is echter ook zo dat onze sympathisanten, onze medespelers, onze leveranciers van immaterieel erfgoed en onze vroegere schenkers allemaal erkende medewerkers, participanten zijn van ons project.

  We kunnen er niet genoeg uiting aan geven. We zijn onze partcipanten dankbaar. We willen de erkenning uitbazuinen.

  Al wie onze website bezoekt, al wie de blog leest, wie ons vragen heeft gesteld, al wie ons aanmoedigde.. voor ons mogen ze in het gulden boek worden ingeschreven. Voor ons staan ze op een goed blaadje.

  Participatie is onze leuze.

  Onverschilligheid, de ivoren toren waar we werkers in de benedenverdieping, onder aan de ladder inspraakloos - zij het als vrijwilligers geëtiketeerd - mogen meedraaien.. asjeblief dat is niet waar we ons in jeunen...

  Participatie dat's onze leuze. 

  We duimen voor Zbyněk Zbyslav Stránský. De nieuwe kijk op musea en participatie boeit ons.
  09-11-2017 om 22:43 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  02-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onze koerswijziging heeft ons in de studie gedompeld.

  Heel wat achtergrond is pertinent en direct bijbelgerelateerd.

  Dat wisten we. In nood zoek je degelijke achtergrond en voeding voor de wijsheid die je verkopen wil.

  We verkopen niets dat is dudielijk. Trouwens de vredebrengende Blijde Boodschap is geen koopwaar.

  We vonden een oude vriend terug. In 1996 hadden we Bible Words voor de eerste keer gebruikt. We upgraden in 2001.

  Ondertussen hebben we altijd verder met deze ongelooflijk nuttige utility de bijbel in de grondtekst kunnen napluizen.

  We kunnen het niet genoeg kenbaar maken.

  In de rand van onze blog de nuttige url om zelf ook meer ervan te ontdekken in het post XP-tijdperk.
  02-11-2017 om 21:44 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  14-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimen

  De aaibaarheid is de mate waarin een mens of dier zich laat aaien of blij laat maken. Sommige mensen vinden het begrip "aaibaarheidsfactor" maar raar. Maar de meeste zijn wel eens graag raar. Dat is niet ons onderwerp.

  We waren blij met Do's Gazette en daarom wilden we zeker zijn commentaar ook doorgeven. Hij heeft het over een oud boekje waarin de zusters Penitenten worden geciteerd en een dispuut op gang houden met de frere mineurs (geen mijnwerkers, maar minderbroeders) in Ieper. Zijn transcriptie hebben we laten voorgaan. We hebben hem ons commentaar aangeleverd en zo kwam de tekst in Do's Gazette. Iedereen kan bij Guido de Gazette opvragen en de oude nrs staan allemaal op arch-poperinge

  De transcriptie werd aangevuld met de waardevolle commentaar van onze specialist Henri Vandenberghe. Gezien het feit dat we deze akte integraal wilden presenteren en de daarbij horende commentaar, hebben we dit artikel in twee delen gesplitst. In dit nummer krijg je deel I en in het eerste nummer van november zit het tweede deel. Henri was één van de drijvende krachten en is dit nog altijd van ‘Onzen Heertje’.

   

  Exit Onzen Heertje

  Het ‘clublokaal’ van hen is uitgewoond, maar de vereniging bewandelt nieuwe paden, onder andere brengen zij nu ‘wandelingen’ in de kerken van Poperinge.

  We onderlijnen bij deze gelegenheid dat we ons virtueel musem hebben op de website zie kolom rechts. Account maken en je kan door de duizenden voorwerpen wandelen.

  Dit hoopvol gebed dat Guido ook uitsprak, klasseren we als erfgoed voor de komende generatie.

  Maar misschien wordt hun werking wel geherwaardeerd. In het verleden deden zij een heel project rond de kapellen in en rond Poperinge. Nu er een nieuwe inventaris van het onroerend erfgoed wordt opgesteld, zal al dat materiaal misschien daar wel een plaats vinden????  14-10-2017 om 17:27 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  04-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Studietocht in Brugge

  Uitnodiging

  We zijn uitgenodigd door Ignace. Het was een ware openbaring. Wat we al vermoeden is meer dan waar geweest.

  We wisten dat met pastoor Jennyn in Brugge in de kerk van Sint Gillis de trinitariërs ook hun broederschap hadden op hetzelfde moment van de broederschap in de Onze Lieve Vrouwekerk te Poperinge.

  Ons studiebezoek van vorige week noopte ons de confrerie wat dieper te bestuderen.

  In dit bezoek in Brugge zagen we én de rijkdom aan schilderijen o.a. met het gehele verhaal van de familie De Molder en de vrijkoop van hun zoon én een andere inkleding van de devotie.


  Het slavetje dat eigenlijk een drievoudige slaventroep uitbeeldt heeft een ander recenter vormgeving. En wat we in Poperinge niet vinden is de Onze Lieve Vrouw van de remedie waar de literatuur over de confrerie over spreekt. Deze devotie is in andere kerken wel verbonden aan de praktijk van de broederschap.

  In de Onze Lieve Vrouwekerk is de verbinding met de Heilige Stefanus met de confrerie verbonden via het evangelieverhaal van de steniging.

  Wat ons onmiddellijk opviel is dat men in de Egidius of Sint Gilliskerk ook een tafereel vindt van de Heilige Dominicus die een dood kind weer levend maakt.

  Een enfant de répit? Nen, want het kind wordt niet gedoopt, het leeft verder volgens de miracula van Dominicus.


  04-10-2017 om 00:00 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (1)
  25-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'t Is zover. Morgen hebben we het studiebezoek aan de Onze Lieve Vrouwekerk

  Morgen hebben we het studiebezoek aan de Onze Lieve Vrouwekerk

  er was eens in de tijd van de hagepreken, de beeldenstormers.

  Toen was het tijdperk dat de dieren nog spraken verleden tijd.

  Dan spraken alleen nog de mensen.

  En de bosuit die kent nog de kerktoren.

  Wij proberen iets meer te kennen van dat grote gebouw...

  met die hoge toren.

  TOEN is er een tijd geweest waar men het tegen de beelden in die kerk had

  Ze noemde ze ze beeldenstormers.

  De geschiedenis vertelt het alsof het voorvaderen gold van de Amerikaanse Harvey

  Rabauwen en fielten, armoezaaiers en goddelozen.. !

  Omdat onze vooruders zo aan hun kerk verknocht waren willen we wel eens weten

  wat zij mooi vonden en wat zij ervoor gedaan hebben.

  Hoe ze meerdere malen toch weer die toren erop hebben willen zetten 

  ook al werd door kenners aangegeven dat er iets haperde.

  Hoe ze telkens weer - zoals bij de eerste steen -

  het geld hebben opgebracht om het gebouw uit te breiden en op te smukken..

  Morgen gaat het door

  een STUDIEbezoek

  waar er nog gelijke zullen op volgen

  van onze andere kerken.
  WELKOM

  ook al ben je laat op het idee gekomen.

  25-09-2017 om 16:48 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  14-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Soms vind je verrassende fotos - Dank aan Do en Daniël

  Inderdaad een verrassing. In Frans Vlaanderen Nederlandse teksten dat is niet nieuw, maar zo'n eenvoud en devotie dat's wel op zich uniek.

  Ondertussen constateren we in onze zoektocht via de digitale snelweg dat we stilaan de geschiedenis ingaan.

  Tempus fugit.

  Meer dan tien jaar geleden hebben we het ook al eens die kerkenstudie gedaan: Het kerkenbezoek van de drie monumentale kerken in Poperinge.

  Toen waren we met Meneer pastoor en mochten we zelfs de zilveren kunstschatten in Onze Lieve Vrouwekerk zien..

  Benieuwd waar we deze keer binnen geraken. Kom zienInschrijving graag om genoeg brochures te hebben...
  14-09-2017 om 22:38 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  05-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Open leerhuis van de bijbel

  We houden onze belofte. We willen met wat we opgebouwd hebben naar buiten komen. Zonder de pretentie HET te WETEN.

  Dat moet door de naam van het evenement blijken. Het zal uiteraard nog meer blijken wanneer we concreet bezig zijn. Wil je je vergewissen kom dan alvast een kijkje nemen.

  We hebben een lokaal in het dienstencentrum DE BRES afgehuurd.

  Maandelijks de derde donderdag zoals we al een dertigtal jaren bezig zijn. Onze bijbelstudiekring Betlehem gesponsord door de vzw. Het Goede Doel komt samen iedere derde donderdag

  Een uurtje gepland om kwart voor zes in de avond om te eindigen kwart voor zeven. Zo zal de studax die met ons wil denken in respect voor de andere en Dé Andere het nieuws op radio of TV nog juist niet missen.

  Open lleerhuis van de bijbel wil niet-wereldvreemd en wil ongebonden met het Woord bezig zijn.

  05-09-2017 om 13:11 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (4)
  27-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Toerist in eigen stad en..

  Wat zouden we anders presenteren dan ons onovertroffen erfgoed: de drie parochiekerken. We plannen drie bezoeken waarvan het eerste in september.

  We haasten ons om de Onze Lieve Vrouwekerk voor te nemen.

  Bij die gelegenheid publiceren we een kwartaalschrift rond de Trinitariërs.

  De uitnodiging is bedoeld voor de echte studaxen. Voor al diegene die er iets meer willen van weten.

  Het zou best kunnenneen interactivieve bedoening worden. Wellicht weet je nog ergens een kleine detail die voor de geschiedenis niet verloren mag gaan. De Onze Lieve Vrouwekerk ... met een traan in ons geheugen bewaard.

  Dinsdag 26 september 2017

  27-08-2017 om 00:00 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  24-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uitzonderlijke activiteit op hoogste punt van Poperinge

  Vandaag kregen we een zeer uitzonderlijke opdracht.

  Een nieuwe kapel waar we zeker nog meer over zullen doorgeven vraagt om relikleën. Dat is zomaar niet een opdracht waar we bevoegd om zijn..  Maar we wilden die mensen. Een altaarsteen hebben we niet, maar reliekprentjes hebben we wel.

  We zijn even in onze meer dan 500 prentjes gaan snuisteen en hebbenhen het vogende uitgeleend. Op de afbeelding zie je onze collage

  .

  We brachten een kleine verzameling bijeen om die mensen te dienen.

  De kapel is toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Daarom dachten we aan Benradette Soubirou en om wat van de spiritualiteit van de Heilige te onderlijnen voegden we de kleine Theresia en het Agnus Dei erbij.
  24-08-2017 om 11:40 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  19-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De hemel

  Sorry, we wilden de video zeker tonen, Guido.

  Wie hem wil zien drukken totdat je op de bewuste blz. bent....

  De hemel op aarde.

  De catechismus heeft blijkbaar nog heel wat mensen niet kunnen overtuigen.

  Nog altijd zingt men van die rijstpap en gouden lepeltjes, hommelpap en bier.

  19-08-2017 om 18:29 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  18-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.In kleur.. ook niet slecht, ....

  We bestelden op proef ook een kleur editie en willen jullie het resultaat niet onthouden..

  Graag bedenkingen en eventuele dromen...

  De bestelde eerste drukken zijn allemaal binen en behalve een drietal exemplaren ter plekke.

  We zijn bijzonder fier en geven graag de pluimpjes aan de drukkerij: pumbo.nl.

  18-08-2017 om 14:07 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  11-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Proefexemplaar binnen

  Pumbo stuurde ons de proef

  Het ziet er goed uit - Even meekijken - Op de canapé

  Om rustig te bekijken

  Op 16/08 wordt de rest verstuurd. We droomden ervan af te ronden met een exemplaar in kleur.

  11-08-2017 om 16:50 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  09-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.In 1994_1995

  We vonden enkele foto's van een experiment dat spijtig voor de mensen die er verschillende duizenden hebbben in gestoken, strandde.

  Het leek ons een tikkeltje noodlot.

  De Onze Lieve Vrouwekerk in Poperinge wordt ontwijd en herdoopt.

  Het oord van de broederschap van de vrijkoop van de slaven wordt de zwarte steen: profane cultuur tempel.

  Petrus stond al zo fier in model - als alles zou zijn doorgegaan. Hij zou de 12 apostelen aanvoeren. Stefanus, die van de drie wensen, en Christoffel, die van de autozegening, als ijverige geëerde broeders zouden mee de erehaag vormen. Maar drieentwintig jaar voordien al werden ze de eer van het portaal geweigerd.  09-08-2017 om 23:04 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  03-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Al lang geleden

  We voegden bij onze databank toch nog deze schenking bij. Soms krijg je een zeldzaamheid en dan wil je dit niet laten voorbijgaan...

  Dat was tussendoor.

  Ondertussen hebben we op pumbo een proefexemplaar in kleur besteld. Inderdaad dat is stukken duurder, maar we willen even de test wagen.

   

   We zagen ook een bidsnoer dat ook niet de gebruikelijke vorm had. Indien iemand deze vorm nog zag willen we graag even contact. O.i. is dit een eigen fabricaat van de persoon die het ons toonde.  03-08-2017 om 20:57 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  30-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Studies komen... behoorlijk tempo
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  We kregen de digitale kopie van een afschrift 1602 van de derde orde regel van de zusters Penitenten van Poperinge dank aan Guido.

  Dat wordt een kluif...

  Ondertussen is de beschrijving van de preekstoel van Sint Bertinus gecorrigeerd...

  We zijn op tempo.
  En half augustus weten we hoe onze symbolen-denk-tank onthaald is.

  Ja, inderdaad een denktank van containerformaat.  En wat doet die mijter daar?

  Ken je dat insturment?


  Bijlagen:
  IMG_5654 (Small).JPG (90.3 KB)   

  30-07-2017 om 09:26 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  28-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ga ook eens op bezoek bij onze zuster-blog

  We zijn gebeten door de studie microbe.

  Onze bijbel website zal u wellicht ook bevallen.

  Hiermee even een heenwijzing.

  28-07-2017 om 21:55 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  24-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bezoek bij de vrienden van bachten de Kuype

  Een deugddoende vriendenbezoek. Dat is de korte maar volledige samenvatting van ons bemoedigend bezoek.

  We zagen onze dozen wachtend op enkele rekken meer.

  De laatste der mochicanen die zich met de bergen erfgoed bezig houden hebben de handen vol dat zie je zo. Maar hoop is voor de sector het enige soelaas...

  Wat een himalaya aan erfgoed hier droog en goed bewaard ligt te wachten is eigenlijk onvoorstelbaar. Wesley verdient de award.

  En we gaan heel graag erop in om voor hem wat reclame te make. Mensen die van oude ambachten houden op 6 augustus moet je in het mueum bachten de Kuype zijn!

  Enkele beelden van onze onvergetelijke vakantiedag.  En de onbetaalbare Antonius abt.

  24-07-2017 om 21:39 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  21-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Toen we de kekr van Proven zagen op scherm..

  Toen we de kerk van Proven zagen op ons scherm toen dachten we spontaan op onze geliefde Onze Lieve Vrouwekerk. 

  Wat gaan ze van deze vertouwd godshuis maken?

  We zijn blij dat religieus erfgoed de beleidsmensen heeft gevraagd om het erfgoed niet back stage nte zetten.

  Maar we zijn niet gerust. Verschillende pogingen om de verantwoordelijken te bereiken zijn zonder resultaat.

  De schepen van cultuur riep op om mee te denken. Een mailtje is blijkbaar niet voldoende. Een antwoord bleef uit. Dit wilden we toch even kwijt voor de mogelijke toehoorder die zelf ook stappen wil zetten.Dat is onze smeulende kommer.

  Aansluitend op de intro. 

  De kerk van Proven werd indertijd gerestaureerd met aandacht voor de muren.

  Wat de muren van Onze Lieve Vrouwekerk nog verbergen proberen we hier te illustreren. Achter delambrisering zit er noge en oude krusweg. Dit zijn foto's uit het archief van Onze Lieve Vrouw met d bewijzen dat er eertijds een kruisweg was achter de huidige houten wand.  21-07-2017 om 21:32 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  09-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.In voorbereiding

  We kondigden het reeds aan. We zijn volop de kennis die we hebben opgedaan aan het uitschrijven.

  Proven

  Het boek over symbolen is bij de corrector en is straks verstuurd - digitaal naar de Koninklijke bibliotheek.

  Ons kwartaalschrift 2017/4 is in de maak.

  We hebben in 2017 één boekje rond de kerk van Proven, één over de kruisbeelden, één rond Kerstmis en één respons op het artikel rond volksdeotie in het tijdschrift van plaatselijke heemkring. We graven een tikje dieper...

  Abonnement 12, -- Euro + verzending.

  mail contact
  09-07-2017 om 14:02 geschreven door Onzen Heertje  


  Tags:volksdevotie, gebed van Keizer Karel, palmtakjes, wijwater, duivelbezwering
  >> Reageer (0)
  05-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zoektochten

  Zoektochten zijn in.

  Er zijn in DE BRES in Poperinge twee zoektochten gepland (5 km en 45 km.) - inschrijven 2 Euro.

  Ze hebben allebei wel een vraag of meer vragen die met onze sancteboetiek te maken heeft.

  We raden de wandeling zeker aan. De 45 km. zal ook wel kunnen als wandelaar is dat uiteraard niet meer voor iederen waggelegd. Met de fiets in zo'n weertje. Succes.  05-07-2017 om 13:00 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  27-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Soms, heel even

  Wanneer de drukte even voorbij is, wanneeer we even wachten op de corrector dan speuren we wel eens naar bruikbare informatie.

  We vonden op facebook Stadsarchief Poperinge (dank aan de initiatiefnemer) een foto met kapelletje. De decoder noteerde Gravendreef.

  Het nieuwe kwartaalschrift rond volksgeloof sluit naadloos aan met de uitgave van onze twee dikke boeken.

  Symbolen, betekenissen en archetype zijn de tentakels van het onderwerp - dat levendiger dan ooit - bestudeerd word. Hoe sterker we erop ingaan hoe duidelijker we zien dat er heel wat beweging zit in het studieveld.

  Volkscultuur en volkskunde werd tussen de oorlogen en na de tweede oorlog aanzien als  in fierheid de roots van onze natie en ras, ons volk bestuderen. Vaak fanatiek ging men ervan uit dat religie en godsdienst bouwde op de Germaanse basis. En - gekleurd door de overheersende religie - vond men altijd wel iets om te tonen hoe zelfs de Kelten - waarvan de kennis hoogst miniem is - werden gechristianiseerd.

  Het onderwerp is complexer dan gidsen en heemkundigen het voorstellen.

  We zijn wel blij af en toe brokstukken te kunnen verzamelen en haasten ons om aan te geven dat het immaterieel erfgoed nl. waar mensen over hun eigen aanvoelen omtrent die religie rapporteren, ons altijd boeit ook al is daar geen academisch etiket aan verbonden.

  Dit zou kunnen de huidige vindplaats zijn.  27-06-2017 om 19:44 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  23-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dank zij Herman. Twee gerestaureerde kapelletjes!

  Prima!

  We kregen twee foto's een kapelletje van Sinte Godelieve tussen Roesbrugge en Watou en een kapel in Haringe.

  STuur maar door en als je er de geschiedenis kunt bij leveren. Reuze interessant.

  23-06-2017 om 15:38 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  19-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Studienamiddag

  We planden op 19 juni 2017 onze studienamiddag in de kerk van Woesten.

  Een ideale gelegenheid want zoals we reeds aangaven was er de tentoonstelling over Jan DENYS, de trommelende beeldenstormer.

  Het is soms goed even met je twee voeten terug op de grond te komen.

  Wat dreef die beeldenstormers zover? Zijn ze wel allemaal zover gegaan. Men stelt het soms zo voor alsof er niets meer was overgebleven. Sowieso bijna zo erg als de eerste en de tweede oorlog samen. Legers vurige protestanten die maar niets liever zouden gedaan hebben dan tussen ndonkeren en klaren een pape of een katholiek te lynchen. Zeg maar naar de hel te helpen.

  En blijkbaar waren ze allemaal godgeleerden. Die zo de leer van verdiensten en genade tot in de details dadelijke genade en heiligmakende genade katechismus klaar kenden. 

  En in een schild of vriend stijl decodeerden ze wie ze voor hadden een pape-vriend of een nieuwgezinde. Het plaatje was complexer.

  Trouwens het krioelde in de Poperingse contreien van vrienden van Daten en Cie.

  De waarde van de tentoonstelling ligt in de overvloed aan prachtig beeldmateriaal. Er is nog kans om een bezoek te brengen aan de tentoonstelling. Voor de begeleiding kan je op ons beroep doen. Even langs komen en we gaan mee.....

  19-06-2017 om 18:02 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  13-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onze Lieve Vrouw van Sint Jan

  Het Poperings evenement dat toch al enkele eeuwen meegaat is binnenkort terug gaande. Om er vroeg bij te zijn is er al een kleine tentoonstelling in het stadsarchief.

  We zetten er al enkele fo's van op faceboek.

  Gisteren avond (12/06) is onze twee uur durende voordracht - naar Poperingse normen - behoorlijk bevrouwd en bemand doorgegaan. We kennen spijtig genoeg niet de groot-stad cultuur van stduiedagen met lezingen met gehalte. Onbekend maakt onbemind.

  Het onderwerp van de respijtkinderen is ook een delicaat onderwerp. Toerisme en imago van de stad zijn in de tijdscapsule gehuld en geuzen- en beroerde tijden hebben er schijnbaar geen impact op gehad. 

  Toch poogden we om het kind (toepasselijk) niet met het badwater weg te gooien.

  Mensen hebben verhalen nodig om iets uit te drukken waar ze omwille van het wonder toch de volle betekenis niet van kunnen vatten. Samengevat: de hemel, God, redt, redde, en zal altijd redden. Het geloof in de hoop dat liefde de hemel brengt is de basis van religie.

  13-06-2017 om 13:53 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  12-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voor de geïnteresseerden: Jan DENYS en de beeldenstorm in de kerk van Woesten

  Jan DENYS trommelde. Hij was ervoor betaald. En het sloeg aan. Het was immers welletjes.

  De hemel verkopen. Hoe kan je dat geloven?

  We hebben nog niet veel geleerd.

  Met hoevele zouden ze een lotje kopen van de Euromiljons om enkele dagen te gloven in zo'n berg geld.

  De mensen zijn zo lichtgelovig.

  In de bijbel worden nota bene de apostelen klein gelovigen genoemd.

  De beeldenstorm ging over geld, macht, verbittering, armoezaaiers, onderdrukking...

  Nog altijd zitten we met die erfzondelijke miserie.

  Iemand die de tenetoonstelling wil bezoeken. Ze staat er nog. Wil je een alternatieve rondleiding dan staan we ervoor open. Een mailtje en we regelen het met een tros zoekenden...

  Op de opening hadden we wel graag aan de inelider de vraag gesteld. Waarom ging het op dat moment. Zitten we nu al zoveel verder?

  12-06-2017 om 11:32 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  08-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mea culpa, mea maxima culpa

  Hopelijk redden we het hiermee.

  We hebben - uiteraard schuldige onnauwkeurigheid - een een paar cijfers verkeerd genoteerd in ons rekening nummer.

  We proberen het goed te praten door te zeggen dat we ons nummer praktisch nooit gebruiken. M.a.w niet zo vaak de portemonnaie van de mensen aanspreken. 

  Mager excuus...

  Omdat we niet aleen op onszelf willen denken nog even de kaft van een ander boek nl. dat van Prof. Geybels rond tradities en devoties.
  08-06-2017 om 13:44 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (1)
  15-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ceravenoten we zijn je dankbaar

  Inderdaad enkele jaren terug kregen we fondsen om onze website aan te kleden, te starten en gecontectionneerd - we hopen - zoals het hoort - aan te bieden. We hebben ons gejeund met de aangename geïnteresseerden die aan onze stand voorbijgingen.

  Het weder was prachtig en ook de omgeving van De Lovie inspireerde en verblijdde het gelukkige publiek. Naast ons NESTOR en FONKEL en nog 8 andere mochten we stand bij zijn.

  Het straalt allemaal van sociale en hogere culturele waarden. We voelden ons in een gunstig klimaat en hopen uiteraard dat er nog veel bijkomen die onze site komen bezoeken. Het ziet ernaar uit dat de cera foundation fondsen goed gebruikt zijn. Niet?


  15-05-2017 om 17:08 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  04-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Straks Poperinge ommegang

  Maandag 12 juni 2017 om 20u in de letterbeek te Poperinge wordt er een lezing gegeven over de Ommegang.

  Ommegang is een oud veiligheidsmanoeuvre van de voorvaderen. Men stapte rond het gebied om met de patroonheilige of een beschermende figuur de indringers af te weren.

  De ommegnang was op zich ook een prestige zaak, de schutters trokken mee. Daarmee toonde men zijn weerbaarheid. In de processie met de flambeeuwen, gedragen door de hoogwaardigheidsbekleders van de gemeente of stad, toonde men zijn ondergeschiktheid aan de patroon(heilige) of aan de sacramentele tegenwoordigeheid van de Allerhoogste.

  Dat Poperinge dan ook alles deed om ook zijn ommegang te hebben is niet zo vreemd. Het fenomeen van het kind dat weer levend werd is ook niet uniek...

  Maar kom, als je er iets meer over wilt weten, kom dan naar de lezing.

  Prijs: 2 Eur. Wie er de brochure wil die betaald 5 Euro.

  We rekenen erop dat U zich vooraf inschrijft om brochures genoeg te hebben.

  Storten op rekening BE72 - 9796317621 - 16
  04-05-2017 om 19:55 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  26-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Symboliek en beeldspraak

  In onze gelderen zitten we met een overaanbod van symbolen- en beeldenfreaks.

  Onze bijna 80 jarige stopte dit poëzietje in handen...

  We onthouden het de wachtenden niet. De verkoop van onze symbolenbundel is gestart.

  En we richten ons hiermee vooral tot de symbool-minnenden.

  26-04-2017 om 17:34 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  24-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Erfgoeddag 2017

  Met wat heimwee hebben we de evenementen in onze stad bezocht.

  Vijftien jaar hebben we actief meegedaan om er een dag van de erfgoedzorg van te maken.

  Met de invalshoek van de zorg voor de senioren was Poperinge op verschillende locaties actief.

  Wij waren er op achtergrond toch bij. We lieten CO7 gebruik maken van een aantal gegijzelde voorwerpen. In de dozen over reminescentie zaten kerkeboeken, bidsnoer en catechismus....

  Zo waren we er voor de 16de keer erbij.


  24-04-2017 om 10:07 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  23-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Herman deed het weer
  Graag gedaan !
  Deze kapel staat in de stoppelweg tussen Restaurant Katteman en het kruispunt van de Pauw in Watou  (Stoppelweg 22).
  De eigenaars gebruiken het land en wonen wat verder in de streek .
  Vroeger stond er in de nabij van deze kapel een hofstede die is vele jaren geleden afgebroken en het kapelletje is blijven staan .
  Het werd in 1922 gebouwd en de namen staan geschreven in de binnenkant van de kapel Charles Dekeyne - Decrock en kinders Emiel Bamelis -Dekeyne die toen op het hof woonden .
  We hebben het plafond hersteld en grondige schilderwerken uitgevoerd. 
  Het lijdt geen twijfel dat we de vrijwilliger actieveling eens in de bloemetjes mogen zetten.
  Gratis werkuren. De man vraagt alleen de grondstoffen.

  Toen...

  23-04-2017 om 16:26 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  21-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mail ons

  De voorintekenprijs voor onze publicatie rond symbolen is uiteindelijk vastgesteld.

  De twee delen samen, 7 cm. Hardcover kosten 99,-- Euro.

  Een folder is aan te vragen via Mail ons hier op de website.

  In de nieuwbrief is het rekeningnummer onvolledig.

  Sorry BE72 toevoegen.

  21-04-2017 om 21:00 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  20-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ze hebben ons toch nog nodig

  De volgende mail was voor ons geen onoverkomelijk probleem:

  Bij de inventarisatie van een parochiekerk is een relikwie aangetroffen van Broeder Isidoor. Er is een aantal verschillende exemplaren. De kwestieuze relikwie heeft op de achterzijde een bordeauxkleurig hart (zoals centraal afgebeeld in de foto) en de tekst luidt Reliquiae Servi Dei Fr. Isidori 1881-1916 e Congr. Passionistarum – E Pulvere. Is op basis van die verschillen een datering mogelijk? Kunt u desgevallend die datering preciseren? Beleidsmedewerker Geschiedenis en Archieven - Provincie Oost-Vlaanderen - dienst Erfgoed.

  Als westvlamingen wisten we onmiddellijk wie hier bedoeld is. Dat is ons antwoord:

  De reliek is niet zo zeldzaam. Het schild is dat van passionisten.
  De relieken zelf kunnen slechts zijn van na zijn dood. Op onzenheertje.be kun je ze zeker terugvinden. Dus: een account maken op die site.
  Gewoon zoeken op reliek dan zie je er een 300-400. Op roeder Isidoor (De Loor) zie je een 30 voorwerpen. Je kunt ook zien dat het verpakte reliekje in die vorm voor vele heiligen bestaat. Er moet dus zeker op staan dat het een reliek van Broeder Isidoor is. Het kan anders even goed een andere heilige zijn...
  De stof (pulvere) waar men naar verwijst kan even goed stof zijn uit de kamer waar hij heeft geleefd. Het komt daarom niet altijd van het lijk of de kist. Het zou er anders zeker op staan. Soms heb je ook relieken die bijv. op het graf gelgene hebben of de restanten van de heilige hebben aangeraakt. Op nr. 5853 kunt ge zien dat de reliek zeker 20ste eeuw is (levensschets).

  We vragen ons nog af of die reliek in een altaarsteen zit. De bovenstaande relieken noemden reliek van Servus Dei (Dienaar Gods). Op dat moment is de betreffende persoon nog niet Heilig verklaard. Paus Joannes Paulus II heeft hem zalig verklaard in 1984. De heiligverklaring betekent dat de heilige tot de eer van de altaren wordt verheven en voor zover we hetonderzochten kan een Dienaar Gods of een Zalige niet functioneren in een altaarsteen.   20-04-2017 om 13:01 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (1)
  13-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mail ons voor de folder van ons boek

  Mailen voor de folder kan - zie rechter zijkant.

  13-04-2017 om 22:40 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  10-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1, 2, 3 start

  Het ruimtetuig staat in de steigers. Met ingehouden spanning om de timing zijn de revisoren en de spontane taaltechnicus de volumineuze ruimtecapsule aan het nakijken. Het selecte groepje uitverkorenne die de boreling embryonaal hebben kunnen zien waren opgetogen vooral omdat met dit werk de duizenden prentjes die in het stadsarchief hun onderkomen hebben gevonden in die 900 illustraties én gepubliceerd én uitgelegd worden. Prof. Hans Geybels hield eraan om op de kaft zijn duiding te geven.

  Boek van 870 blz. 2 delig. 49,50 Euro per deel. Hardcover. mail voor bestelling/folder: rechts MAIL ons. 

  1

  Symbolen zijn even belangrijk als ze oud zijn. Een symbool valt niet helemaal samen met wat het betekent, maar het scheelt niet veel. Om die reden wordt bijvoorbeeld publiek de vlag verbrand van een een land dat men wil treffen. De vernietiging van de vlag staat symbool voor het land dat men wil treffen. Om dezelfde reden kan een verloren trouwring niet gewoon vervangen worden door een kopie, zelfs al is die kopie identiek. Symbolen zijn beladen met bijzonder veel betekenis. Die betekenis kan heel persoonlijk zijn. En toch verbinden symbolen mensen. Ze bundelen overtuigingen, aanvoelen en geloof. Deze zoektocht speurt boeiend en zoekend naar de archetypen die door symbolen worden aangeraakt (Prof. Hans Geybels).

  2

  Symbolen staan voor identiteit. Tijdens een WK voetbal triomfeert of rouwt het ganse land achter dezelfde vlag. Het symbool geeft te kennen voor welk team je supportert en bij welke groep van supporters je je thuis kan voelen. Om dezelfde reden werken religies met symbolen. Religieuze symbolen verwijzen naar diepe betekenissen en ze doen iemand tot een bepaalde religie behoren. In West-Europa verliezen steeds meer mensen de banden met de eigen religie (het christendom). Het is daarom geen overbodige luxe om de symboliek herinnering te roepen. Dat gebeurt in dit werk op een eigen wijze door bindingen te zoeken en te speuren naar archetypen. Een uniek naslagwerk. (Prof. Hans Geybels).

  Het kruis gedragen, het kruis waaronder je valt, het kruis dat je kan helpen dragen, het kruis dat Jezus droeg voor ons.

  En wat betekent die driehoek? Welke geheimzinnige tekens staan in de driehoek? En dat bekende vlammend Hart dat stralen zendt vanuit de wolken.. het schip waar de zeilen van bol staan... zoveel betekenissen.

  En denk vooral niet dat al die symbolen uit de tijd van de verlichting stammen. Alsof iedereen Latijn kon, kinderen in  de plechtige communieleeftijd en de gewone gelovigen kegen Latijnse teksten en symboliek voorgeschoteld met vaak diepe symboliek en archetypische voorstellingen van de (zevenvoudige) bron van levend water.


  10-04-2017 om 00:00 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  05-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een geruisloze passage

  We konden er niet zijn

  Een secretaris op krikken, een schatbewaarder met ademproblemen en .. de vele kwaaltjes en verplichtingen, zo  waren we verhinderd naar de viering voor de schenkingen te gaan die de stad voor alle schenkers aan het stadsarchief organiseerde 2016-2017.

  Onze 4 vitrinekasten en de 70 stukken erfgoed zijn ook zonder deze receptie ter plaatse.
  05-04-2017 om 00:00 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  01-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Scherpenheuvel - en onze

  Het was een aandoenlijk moment: het terugzien van ons zo gekoesterd erfgoed en een heus religieus erfgoedbad. In zijn eenvoud en compacte presentatie was het voor ons een quasi volwaardige studiedag.

  Receptie incluis.

  De zang van de oude liederen  en de presentatie van een Davidsfondsboek waar we de kaft al van op de blog hebben gezet toont dat we bij de goede familie zitten voor de opgang van de wetenschappers die hun schouders hebben gezet onder de studie van ons erfgoed.

  (In het nieuw?)

  Het gezegende kruid dat quasi als vervlogen, als - zoals de pastoor het zei - overwinterend, nu terug opbloeit krijgt een professioneel opgestelde tentoonstelling.

  Scherpenheuvel zal weer in het groen met tonnen kaarsen en kralenbiddende pelgrims honderden bedevaarders onthalen... een vriendelijk team vrijwilligers. We kunnen het zeggen. We hebben ze meegemaakt. Een pater en devote volunteers...  Stevig team staat klaar om de groepen bedevaarders te ontvangen.

  en hier ons "Baltje"?


  01-04-2017 om 21:24 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (1)
  24-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Klad - nog enkele weken...

  Het dampt in de lente (van zweet en opluchting). We vonden in onvoorstelbare dankbaarheid een corrector voor onze meer dan 900 blz.  We staan er versteld van enerzijds hoeveel mankementjes eruit gaan en anderszijds hoe onbewust (en onbeschaamd) we altijd omgaan met onze acuraatheid.

  Nederigheid is toch zo'n schone deugd!

  Ondertussen zijn we toch al hier zeker van.

  Voor de nieuwsgierige we hebben de inhoudstafel van onze publicatie even op een blaadje gezet.

  Inhoudsopgave

  Boek I

  Deel 1: Cijfers

  - O - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 17 - 24 - 30 - 40 - 42 - 50 - 70 - 72 - 77 - 120 - 130 - 144 - 153 - 300 - 400 - 666

  Deel 2: Symboliek

  A-omega - Aangezicht - Aarde - Adam - Adelaar, zie arend . - Altaar, haard .. - Anker - Appel - Arend - Ark - Arma Christi - Arm - As - Babel - Banier - Bazuin, trompet, sjofar, hoorn - Beker, kelk, schalen. - Berg - Bliksem, donder. - Blindheid - Bloed - Bloemen, bloesem  - Boek - Boom - Bron - Brood - Caduceus - Cherubswagen, vier dieren, - evangelisten .. - Doop - Driehoek - Duif - Draak - Druiven - Duisternis - Duivel - Edelstenen - Eenhoorn - Engel - Ezel - Fluit - Fontein - Fundament - Gems - Geur, reuk, wierook - Gordel - Goud - Graal, kelk - Granaatappel, appel .. - Gras, hooi - Grot - Haan - Haar - Haard - Hand, vinger  - Handen wassen - Handoplegging. - Harp - Hart - Hel - Helm, kroon . - Hemel - Herder - Hert - Hoeksteen - Hond - Honing - Hoofd, kop - Hooi - Hoorn - Huid - Huis, tent, woning.. - IHS - Juk - Kaars - Kandelaar - Kat - Kerubim en serafim - Kerk - Kever - Kikker - Kind - Kleed - Kleuren - Knielen - Koe, rund, stier - Koning - Korenaar, tarwe, graan. - Krans - Kring, cirkel, ouroboros. - Kring, Kerk, huis van God,  - Kroon - Kruik - Kruis - Kus - Labyrint - Ladder - Lam - Lamp - Laurier - Lauwerkrans . - Leeuw - Lelie - Lendenen, heup, leden, middel  - Leviathan, draak . - Licht - Linde - Lingam - Lisbloemen, leliebloemen . - Loot - Lot, noodlot .. - Lotus - Maansikkel - Mandala - Mandorla - Mandragora .. - Mantel - Masker - Melaatsheid .. - Melk - Morgen - Morgenster - Mirthe - Myrre - Mysterieuze wezens, - geschiedenissen en voorwerpen.  - Basiliks - Dogonstam en Sirius B . - Feniks - Griffioen - Hemelwezens .. - Hippogrief . - Mandragora. - Nefilim - Schorpioen  - Naakt - Naam - Nacht - Nachtegaal - Nar - Navel, orakel  - Nemesis - Net, netvlies . - Neus - Nevel - Nijlpaard - Nimbus, aureool .. - Noach - Noot - Nimf - Obelisk - Oceaan - Octopus - Offer - Ojancanu, Noord-Spaanse cyclopen -  - Olie - Olijf - Omen - Omphalos - Omgord, omtuind  - Ondergrens, drempel . - Onthullen, Ontdekken, openbaren -  - Oog - Oogst - Ooievaar, steltloper - Oor - Oosten - Orgie, carnaval - Oude man - O(u)roboros . - Oven - Paalwoning - Paard - Pad, weg - Pad (dier) - Paddestoel - Paleis - Palm, Boom .. - Pan - Pandora - Paradijs - Parel, schat.. - Parfum, reuk – Patrijs - Pauwveren - Pegasus - Pelikaan - Pels, huid - Pijnappel,

  Boek 2

  Roos - Rots - Ruimte - Ruine - Sagittarius, boogschutter . - Salamander .. - Sandalen, schoeisel - Sarcophagus . - Satan - Sater - Saturnus - Scarabee, mestkever . - Scepter - Schaal - Schaal, weegschaal - Schaap - Schaar - Schaduw - Schapendrijver, schaapherder.. . . - Scapulier, scapuliermedaille. - Schedel - Schelp - Schat - Schepping - Schild - Schildpad - Schip, boot, vaartuig .. - Schoof, schoven, . - Schoen - Schone slaapster . - Schorpioen - Schouder - Schoen - Segment - Seizoen - Serpent, slang, draak . - Sfinx - Sieraad - Sigma - Sirene - Sisyphus - Skelet, knoken, knekels, - doodshoofd .. - Slak - Slang - Slot - Sluier - Smid - Speeksel - Speeltuig - Spiegel - Spin - Spinnen - Spiraal, curve, wervelwind  - Spinnenweb .. - Sprinkhaan - Spinnenweb .. - Sprankel - Sproke - Spuwen - Staan - Staat - Stad - Staf, roede . - Steen, rots, molensteen . - Steenbok - Ster - Sterkte - Stier - Stok - Storm - Strijders - Stroom - Struik - Styx - Swastika - Tabernakel .. - Tak - Tanden - Tarot - Tarwe - Tattoo - Tau - Taurus - Taustaf - Tempel - Tent - Terugkeer, inkeer, bekering - Theater - Titaan - Tiara, hoofddeksel, hoed . - Tijd - Tijger - Tong - Toorn, gramschap. - Toorts, fakkel, zon - Toren - Tortelduif - Touw, string, reep. - Tovenaar, magiër.. - Trapezium .. - Triangel - Trident - Trompet - Troon, kroon.. - Tsitsiet - Tuin - Tuniek -  - Twijg - Twins, tweeling . - Urne, vaas .. - Vaandel - Vaas - Vacht - Vagevuur - Vallei, dal - Varken - Vasten - Vat, recipient, schaal  - Venus - Verloren paradijs, Paradise lost. - Verlossing, bevrijding, uittocht.  - Versiering, patronen . - Verticaliteit . - Verzoeking . - Vierkant - Vijandschap  - Vingerlevitatie - Vijg, vijgenboom, Vijgenblad . - Vis - Viooltje - Virgo, maagd. - Visnet, visser. - Vlag, wimpel.. - Vleugels - Vlieg - Vlies - Vlucht, terugtrekking.. - Voertuig - Voet - Voorhangsel  - Vorm - Vreemdeling, displaced person, - thuisloze - Vrouw - Vrucht - Vulcaan - Vuur - Waarde - Waarzeggen, Pythia . - Wagen - Wal, muur .. - Walvis - Wand - Wandelende Jood.. - Water - Wapens - Week - Weg - Wereld, vlees. - Wereldas - Wereldbeeld  - Wereldziel .. - Werktuigen, techniek.. - Weven, Klos  - Wezens uit de fantasie, wezens uit - een andere wereld (Feniks . - Griffioen. - Hippogrief .. - Hemelwezens - Nefilim  - Mandragora  - Schorpioen . - Sirius B en de Dogonstam)  - Wiegen, golvend  - Wiel - Wierook - Wijn - Wijnstok, wingerd, wijngaard. . . - Wilde Man .. - Wijnzak - Wijsheid - Wilg - Wind - Wit - Woede, toorn, gramschap.. - Woestijn - Wol - Wolf - Wolk - Worm - Wortel - Woud - XP - Yin en Yang-teken. - Yoni - Zaad - Zak en as - Zalf - Zalig - Zand - Zandloper - Zee, oceaan  - Zegel – stempel  - Zegen - Zeil - Zeis - Zes - Zilver - Zon - Zonde - Zondvloed .. - Zoon - Zege, kroon, zegekrans, - lauwerkrans  - Zuurdesem . - Zout - Zuil, pijler, boomstam. - Zwaan - Zwaard, oorlog, twist, wapens. . - Zwijn, varken - Zweep.. - Parfum, reuk  - Pauwveren - Pegasus - Pelikaan - Pels, huid - Pijnappel, -  -  Het wordt dus meer dan 950 blz. in twee delen, vol met 900 illustraties uit de vlijtprentjes en wat we in de volksmond kerkeboekprentjes noemen.

  Ze dienen als voorbeeld voor de symboliek die we proberen te illustreren en te duiden.

  Geen spek voor iedere bek, maar wel een berg aan informatie. Alles samen zo wordt gepland voor een democratisch prijsje. Meer info via ons mailadres (rechts onder deo gratias). De voorintekenprijs wordt binnenkort gepubliceerd.


  24-03-2017 om 10:41 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  20-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tentoonstelling

  Het is zover. 

  We kregen een telefoontje om de plechtige communiestrik te localiseren.

  Het  nummer en de locatie bij aflevering konden we onmiddellijk traceren.

  Wie die strik wil zien moet naar de tentoonstelling. 

  Ter gelegenheid van die expositie wordt een boek uitgegeven van het Davidsfonds.

  Prof. Geybels die ons hielp bij de herbestemming van onze verzameling is deskundige  inleider van het werk.

   


  Klik hier

  20-03-2017 om 11:32 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  06-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Plannen

  Met het zicht op de algemene vergadering zetten we de deur naar de toekomst even op een kier.

  Reeds verschillende meldingen lieten zien dat we druk onze iconografische data wilden promoten. Een stapel beelden van etteleijke duizenden passeerden reeds de scanner.

  Dit bood de gelegenheid om te dromen over de vormgeving, de symboliek en nog veel meer.

  Vooral de SYMBOLEN, BETEKENIS en ARCHETYPEN dartelden in de horizon van onze verbeelding. De skyline is proppensvol... We lieten een klad out-print naar pumbo.nl gaan en... 

  Het is nu aan het kritisch oog om de correctie voor een voorlaatste (wellicht meerdere) lezing (en) aan te vangen.

  We plannen een tweedelig werk van meer dan 900 blz. De kostprijs zal ergens tussen de 80 à 90 Euro moeten zijn. Althans dat is onze eerste schatting. Gekartonneerde kaft. Gezien het aantal blz. in twee delen. Tegen de 1000 afbeeldingen van religieuze prenten met commentaar rond de symboliek.

  De originele beelden zijn ondergebracht in het stadsarchief.

  Verzamelaars mogen voorstellen doen om de dubbele aan te schaffen. Een mailtje wordt zeker beantwoord. De verzameling prenten is te raadplegen mits account op de website. Zie linker kolom op de blog.
  06-03-2017 om 00:00 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  21-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wat slaept gy?

  Van onze Vlaams-Franse vriend kregen we een prent om je aan te vergapen. Nu we het illustere jaar van de beeldenstorm al wat aan het verlaten zijn kregen we deze al gedeeltelijk opgeloste puzzle toegestuurd. Hij dacht op de Hebreeënbrief van Paulus en gelijk heeft. We vergapen ons aan zijn kennis Nederlands.

  Hebr. 9: 24
  Nieuwe Bijbelvertaling:
  24 ​Christus​ is immers niet binnengegaan in een ​heiligdom​ dat door mensenhanden is gemaakt,
   in de voorafbeelding van het hemelse ​heiligdom, maar in de hemel zelf, waar hij nu bij God voor ons pleit.
   
  Statenvertaling (ten tijde van de geuzen)
  24 Want ​Christus​ en is niet ingegaen in het Heylichdom dat met handen gemaeckt is, 
  ’t welck is een teghen-beeldt des waren, maer in den hemel selve, om nu te verschijnen voor het aengesichte Godts voor ons.
   
  Le TOB (Traduction oecuménique)
  Ce n'est pas, en effet, dans un sanctuaire fait de main d'homme, simple copie du véritable, 
  que Christ est entré, mais dans le ciel même, afin de paraître maintenant pour nous devant la face de Dieu.
   
  Gapen is voor ons Vlaams taalgevoel = luiaard zijn
  Iedig sit gy gaeptgy volgt u drift en lusten: - Gy dan niet anders soekt als u vermaek en vreugt; En gy in ledigheyd verquist u tijd en jeugt.
   
  De Franse taal heeft een interessant omschrijving Baillir, bouche bèe. 
   
  Het is een document dat volledig ligt in de lijn van de idee van de protestanten tegen het pasdom zoals je ziet in de tekst die de tekst weergeeft in handscrhift.
  Proficiat Philippe.
  21-02-2017 om 11:04 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  20-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Originele puzzle

  Een echt spitsvondige sympathisant gaf ons de oplossing van een raadsel om er u aan te vergaepen.

  Dit is het oorspronkelijk document.

  Een heus woordenraadsel.

  Inzending van een heuse Vlaams-Franse vriend.

  De kaft van het boek waarin de uitleg staat van de zin die bedoeld is zie je hier.

  De oplossing geven we morgen.  20-02-2017 om 00:00 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  14-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nu eens de omgekeerde wereld

  Doorgaans is de vraag naar ons gericht en dan jeunen of generen we ons in ons opzoekingswerk.

  Nu we zelf twijfelen vragen we het eens aan onze achterban...

  Toen we een (voorlopig) laatste stapel prentjes inscanden vonden we en prentje van de Heilige Simon. Er bestaan boeken genoeg om te zoeken wie het is. Minder is de kans dat je weet waarom die precies daar vereerd werd of zijn beeltenis daar stond.

  Zo is het met onze probleem  prent. Deze Heilige Simon zou als beeld in de kerk van Oostvleteren staan. Staat die er nog? Is die bij de brand verdwenen? Waarom werd die in Ooostvleteren vereerd?

  Na zelf grondig te hebben nagekeken vinden we dat cliché B59510 (1944) een beeld op het orgel toont van Simon de Ijveraar: een van de apostels. Sint Bertinus Poperinge blijkt dus niet het enig orgel te zijn waar de apostelen zijn afgebeeld.

  Hiermee is het hoofdbestanddeel van onze vraag beantwoord. Is er nog een spoor vaeeht beeld? Is het beeld eventueel gered (verloren in de brand van 22/23 december 1977)? Wanneer is het prentje verspreid? Waartoe?

  Het prentje dat we hebben is gemaakt voor de brand. Het is dus hier wellicht omwille van de apostolische achtergrond afgebeeld op die prent. Weet iemand iets meer?

  Er zijn uiteraad nog figuren waar men op Simon kan denken: Somon van Cyrene en Simon, de latere Petrus. Onnauwkeurige lezers hebben het soms over Simeon en Anna. De bejaarde mensen die bij de opdracht van Jezus in de tempel waren. Simeon is niet Simon...

  14-02-2017 om 00:00 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  09-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uitgewuifd

  In onze verzameling prentjes zien we vaak afscheidsprentjes van missionnarissen die overzee vertrokken naar het missieland. We kunnen veronderstellen dat zo'n afscheid voor de familie een aandoenlijk zakdoekwuiven was.

  Stilletjes zal die zakdoek wel af en toe een dubbele functie hebben gehad.

  We twijfelden om deze aanbreng zo te formuleren, maar waarom we het toch doen?

  Omdat het toch ergens de voering van ons binnenste raakt wanneer we het restant van onze dubbele boeken zagen opdoeken. Inderdaad de rest, de kleine rest (dubbels), werd met de massa boeken van de BIB Poperinge te koop aangeboden ten voordele van BIB Poperinge. Een miniem aandeel wel te verstaan..

  Wuiven hebben we gedaan naar Thomas van Aquino's Latijnse volzinnen, het Theologisch woordenboek in drie delen en een grote hap van oude kerkboeken, missaals, een brevier en gebedenboeken van de vorige eeuw.

  Wat de BIB met de restanten gedaan heeft is de verantwoordelijkheid van het stadsbeleid omdat we ze geschonken hebben... figuurlijk valt hier het doek over de materiele droom, maar NIET over wat er in wolken aan het rijpen is.

  We naderen de 1000 blz in een boek over de symbolen in de religieuze prentenwereld. Gepland 2018. Er wordt dus zeker nog in 2020 over Onzen Heertje gecommuniceerd.

  09-02-2017 om 00:00 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  05-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mariale vredesvaart

  We moeten hernemen - foto's verwijderd - ?

  Toen we de cd-roms over de kapelletjes van de dorpen hebben uitgegeven beseften we dat er heel wat onderscheiden vormen van kapelletjes bestaan (gevelkapelletjes, veldkapellen, boomkapelletjes n .. schouwkapelletjes. Nu we nog eens 750 prentjes hebben bijgevoegd constateren we nog te hebben bijgeleerd.

  Er valt altijd wel wat te melden. Al was het maar waar tante jeannetje - de tante van onze secretaris - haar suitekleren haaalde.

  Onze ontdekking blijkt in de lijn van wat tante jeannetje moest ervaren. Alle gebruiken, mode en coustumen  zijn heel vaak vergelijkbaar.

  Zo blijkt er in de loop der jaren een gebruik gelanceerd te zijn op de voorgevel van het huis een Regnum-Mariae-kapelletje te hangen. Bij de Mariavereerders kent men ze wel. Ze hingen in de buurt van het huisnummer en hadden een M+, een "m" met een kruisje boven de golving van het dak.

  De dorpspastoors of medepastoors hebben de verspreiding van hebben aangewakkerd. We herinneren ons o.a. dat er in Proven heel wat dergelijke kapelletjes zijn aangebracht. Ook Poperinge heeft er meerdere. Hetzelfde fenomeen van gezamelijke verspreiding waren de kapelletjes van de BJB. Ook die kapelletjes werden gepromoot. In de studies worden die dan de pijlkapelltjes genoemd omwille van hun vorm.

  In de digitalisering vonden we de de promotor van die Regnum-Mariae-kapelletjes

  Het was inderdaad E.H. Fernand Mariën (1908-1978), de directeur van het klooster, die de bewuste kapelletjes op de markt bracht. Zijn werkplaats was gelegen achter zijn woonst in de huidige Pastoor Lambertzdreef. Het bedrijfje noemde Regnum Mariae. Technische hulp ontving hij van zekere Michel de Wouters d’Oplinter en administratieve hulp van mevrouw Rosa Verbiest uit Wijgmaal. Hij gaf eveneens een 3-maandelijks tijdschrift uit, Corona Contact, dat de devotie tot Maria cultiveerde.

  Deze typische kapelletjes met gekleurd gipsen mariabeeld werden doorheen het ganse land verkocht, zelfs in het buitenland. De kapellenactie verliep in twee stadia. Eerst was er een propagandazondag in de plaatselijke kerk, waar men na de mis kon inschrijven op zijn exemplaar. Een maand later volgde dan de plechtige wijding en de overhandiging van de kapellen. Regnum Mariae bood de kapellen gratis aan maar vroeg aan iedere intekenaar een vrijwillige bijdrage in de kosten.
  Fernand Mariën was met de kapellenactie reeds begonnen toen hij nog onderpastoor was in Jette (1941-1955). Hij ging toen ook prediken in de vele kerken van het Vlaamse land, ondermeer in Tildonk. Hier stond de betrekking van directeur van het klooster vacant, hij was goed in talen, verkreeg de job… en kwam op die manier in Tildonk terecht.


  Aanvankelijk was het kapelletje gratis als je het aan de voorgevel bevestigde. Het exemplaar dat als voorbeeld op internet te vinden is wijkt wat af van hetgeen hier in de streek meer te zien is. Het is echter vanuit de zelfde bewogenheid verspreid.

  Het fenomeen kreeg de naam vredesvaart. Op de website kan je de prentjes die toen werden verspreid bestuderen.

   (zie account 17001754, 17001752, 17001794)
  05-02-2017 om 09:56 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  26-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mariale vredesvaart - Regnum-Mariae-kapelletjes

  Toen we de cd-roms over de kapelletjes van de dorpen hebben uitgegeven beseften we dat er heel wat onderscheiden vormen van kapelletjes bestaan (gevelkapelletjes, veldkapellen, boomkapelletjes n .. schouwkapelletjes. Nu we nog eens 750 prentjes hebben bijgevoegd constateren we nog te hebben bijgeleerd.

  Er valt altijd wel wat te melden. Al was het maar waar tante jeannetje - de tante van onze secretaris - haar suitekleren haaalde.

  Onze ontdekking blijkt in de lijn van wat tante jeannetje moest ervaren. Alle gebruiken, mode en coustumen  zijn heel vaak vergelijkbaar.

  Zo blijkt er in de loop der jaren een gebruik gelanceert te zijn op de voorgevel van het huis een Regnum-Mariae-kapelletje te hangen. Bij de Mariavereerders kent men ze wel. Ze hingen in de buurt van het huisnummer en hadden een M+, een "m" met een kruisje boven de golving van het dak.

  De dorpspastoors of medepastoors hebben de verspreiding van hebben aangewakkerd. We herinneren ons o.a. dat er in Proven heel wat dergelijke kapelletjes zijn aangebracht. Ook Poperinge heeft er meerdere. Hetzelfde fenomeen van gezamelijke verspreiding waren de kapelletjes van de BJB. Ook die kapelletjes werden gepromoot. In de studies worden die dan de pijlkapelltjes genoemd omwille van hun vorm.

  In de digitalisering vonden we de de promotor van die Regnum-Mariae-kapelletjes

  Het was inderdaad E.H. Fernand Mariën (1908-1978), de directeur van het klooster, die de bewuste kapelletjes op de markt bracht. Zijn werkplaats was gelegen achter zijn woonst in de huidige Pastoor Lambertzdreef. Het bedrijfje noemde Regnum Mariae. Technische hulp ontving hij van zekere Michel de Wouters d’Oplinter en administratieve hulp van mevrouw Rosa Verbiest uit Wijgmaal. Hij gaf eveneens een 3-maandelijks tijdschrift uit, Corona Contact, dat de devotie tot Maria cultiveerde.

  Deze typische kapelletjes met gekleurd gipsen mariabeeld werden doorheen het ganse land verkocht, zelfs in het buitenland. De kapellenactie verliep in twee stadia. Eerst was er een propagandazondag in de plaatselijke kerk, waar men na de mis kon inschrijven op zijn exemplaar. Een maand later volgde dan de plechtige wijding en de overhandiging van de kapellen. Regnum Mariae bood de kapellen gratis aan maar vroeg aan iedere intekenaar een vrijwillige bijdrage in de kosten.
  Fernand Mariën was met de kapellenactie reeds begonnen toen hij nog onderpastoor was in Jette (1941-1955). Hij ging toen ook prediken in de vele kerken van het Vlaamse land, ondermeer in Tildonk. Hier stond de betrekking van directeur van het klooster vacant, hij was goed in talen, verkreeg de job… en kwam op die manier in Tildonk terecht.

  Aanvankelijk was het kapelletje gratis als je het aan de voorgevel bevestigde. Het exemplaar dat als voorbeeld op internet te vinden is wijkt wat af van hetgeen hier in de streek meer te zien is. Het is echter vanuit de zelfde bewogenheid verspreid.

  Het fenomeen kreeg de naam vredesvaart. Op de website kan je de prentjes die toen werden verspreid bestuderen.

   (zie account 17001754, 17001752, 17001794)

  Deze afbeelding is genomen in Poperinge (Boeschepestraat). De "m" met het kroontje of het kruije is zoals bij de meeste exemplaren al verdwenen.


  26-01-2017 om 00:00 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  22-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kaal, maar niet troosteloos

  Niet alleen oude mensen raken kaal.

  Kaal worden of kaal zijn betekent niet dat je de haren uit je schedelhuid hebt gekrabd.

  Toch is ons kaal geworden lokaal een aparte ervaring.

  Tegen de 300 bananendozen zijn de deur uit gegaan..

  en heel wat gipsen figuren werden over de drempel gedragen....

  Maar onder de schedelhuid daar is intussen een heuse databank exponentieel aan uitgroeien. Onze zusters zorgen voor de materiele bestendiging. We dokteren aan de intensieve toegankelijkheid van het immateriele component. Immatiereel is uiteraard niet het woord dat de gehele lading dekt.

   

  Er hangt heus wel een prijskaartje aan vast.

  Het is volledig in de lijn met met de boodschap van ons zingevingsverhaal. Hemel en Het nabije of op-handen-zijnde Tijk Gods is reeds  en nogniet. 

  22-01-2017 om 13:33 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  15-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.We wuiven de heiligen na...

  Ons verhaal is niet af, onze job herbegint

  Deze morgen wuifden we met gemengde gevoelens ons laatste voer uit.

  Het lijkt op de oogst van het veld dat in de graanschuur wordt gevoerd.

  De melkauto moet dienen om bachten de kupe in dé west-vlaamse schuur terecht te komen.

  Pasen beginnen ze daar met hun dorsbeurt. We checkten bij de bestuursverantwoordelijke hoe het in 2017 verloopt. Ze stellen hun openluchtmuseum open van Pasen tot oktober. We gaan er zeker eens op bezoek....

  Onze job zal vanaf heden bestaan in het verder uitpluizen van, bewaren en benutten van de graanzolder (resultaat van onze oogst) die we hebben opgebouwd. Al onze depots zijn ervan verwittigd, als over geheel België, en wie weet Frankrijk of Nederland tentoonstellingen zijn waar ze erfgoedstukken willen ontlenen om publiek tentoon te stellen dan kunnen ze geïdentificeerde stukken aanduiden en opvragen. De voorwaarden zijn door onze dochter-depots te bepalen.

  Ons portaal staat open. Wij  worden virtueel meer landenpunt.

  De eerste megaopdracht wordt de 1500 prentjes die nu al uitgesorteerd zijn toe te voegen aan onze databank.  15-01-2017 om 21:04 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zo snelle reactie dat we het niet mogen nalaten te publiceren - sorry, copy paste.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Beste allemaal,

   

  Het weer is er naar, maar ik ben een beetje triest,

  een monument gesloten, een zoveelste laatste pagina die omgedraaid mag worden.

  Het werk van mensen met een echte ziel voor ons erfgoed,

  ik dank je in naam van de Vlaamse gemeenschap.

   Er was eens de eerste keer dat ik er langs kwam,

  of moet ik uit respect zeggen, mocht langs komen.

  De volgende bezoeken, waren telkens een beetje thuis komen,

  denken komt het allemaal wel in orde?

  Tot voorlopig slot vandaag het laatste stapje naar het afsluiten,

  een gulden tijd afsluiten, om een ander tijdvak in te stappen.

  Mannen en vrouwen van “onzen heertje” laat een magere troost zijn,

  maandag maken wij een selectie klaar voor de eerste tentoonstelling.

  Als het stiekem moet,

  ik steek er minstens één onderdeeltje in van Poperingen!

  Ik blijf er bij dat al die ontmoetingen met de makkers van ginder,

  van mij een dankbaar en blij mens hebben gemaakt,

  waarvoor dank!

  Ikke, Jan, je weet wel, Dierckx,

  een beetje vriend!

  15-01-2017 om 18:08 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (1)
  06-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Omer stelt tentoon

  We zijn het aan onze weldoeners verplicht. Omer in Miskom heeft onze dozen al voor een groot stuk uitgepakt en heeft de wijwatervaatjes aan de kant gezet om er een bezienswaardige tentoonstelling van te maken.

  We kondigen aan:

  Januari 2017 kan je de wijwatervaatjes gaan bezichtigen in Lersbeek-Miskom

  .  06-01-2017 om 00:00 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  05-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Permanent digitaliseren

  In de opruiming vonden we nog naar schatting 1000 prentjes waar we even mee zoet zullen zijn.

  Eerst nakijken of we ze niet hebben, dan...

  inscannen

  beschrijven en klasseren

  We hebben er nu zeker al 500 gescand, maar de beschrijving zal nog een stuk tijd opeisen.

  Altijd weer is het boeiend ontdekkingen te doen.
  We vonden terug het bewijs dat al eens bovenkwam van de Cornelius broederschap in Onze Lieve Vrouw. De mooiste illustratieve vondst is de erekaart van de Poperinse scholen. We konden eruit opmaken dat die kaarten in de Penitenten zeker een tijdje in het Frans werden verschaft. Op de rugzijde schreef men (de school?) de resultaten van de leerling(e)... 

  05-01-2017 om 00:00 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  02-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stilaan zijn we bang dat we zullen vergeten hoe het er uit zag

  Het behangpapier in ons huisje (trommelaarstraat 15, Poperinge) was indertijd al zo sprekend erfgoed gerelateerd dat het belangrijk genoeg was om voor de tentoonstelling Ongelooflijk  te worden gefotografeerd op de vooravond van het notarisbezoek voor de verkoop deden we nog eens eens (!!) de rondemet het  fototoestel in aanslag.

  Het ademt inderdaad het voorlaatste kwart 19de eeuw.

  t bezoek van onze laatste afnemer viel wat tegen. Maar het wordt hernomen. Omdat we het hadden voorgesteld als laatste rest dacht de man dat hij het met zijn wagentje zou kunenn meekrijgen. De helaasheid der dingen... na de 300 bananendozen, die reeds naar Scherpenheuvel en Kiskom trokken,  stonder er nog een kleine dertig klaar, 44 kaders en een voetbalploeg grotere heiligen.....


  02-01-2017 om 21:48 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stilaan zijn w ebang dta we uzllen vergeten hoe het er uit zag

  Het behangpapier in ons huisje 5trommelaarstraat 15, Poperinge) was indertijd al zo sprekend erfgoed gerelateerd dat het belangrijk genoeg was om voor de tentoonstelling Ongelooflijk  te worden gefotografeerd op de vooravond van het notarisbezoek voor de verkoop deden we nog eens eens (!!) de ronde fototoestel in aanslag.

  Het ademt inderdaad de voorlaatste kwart 19de eeuw.

  Het bezoek van onze laatste afnemer viel wat tegen. Maar het wordt hernomen.Omdat we het hadden voorgesteld als laatste rest dacht de man dat hjij het met zijn wagentje zou kunenn meekrijgen. De ehelaasheid der dingen... na de 300 bananendozen stonder er no een kleine dertig klaar, 44 kaders en een voetbalploeg grotere heiligen.....

  02-01-2017 om 21:44 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  23-12-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Herbestemming

  Het maakt ons vaak ook blij dat in ons herbestemmingstraject ook hergebruik is ingeschreven.

  Zo hebben we via Annie Mooren, een van onze vaak terugkerende schensters, de kloostergrot in Reninge kunnen herbe-Onzelievevrouwen.

  Via Herman Dambre uit Kemmel is het heel dankbaar hem te mogen helpen met meerdere dubbels om zijn uitenemend werk van het herstel van ons religieus erfgoed met name de veldkapelletje te ondersteunen. Herman het is prachtig werk dat je levert.

  Hou ons op de hoogte dan kunen we af en toe en woordje plaatsen over uw niet genoeg gelauwerde bezigheid. Een vakman die zijn prestaties gratis levert, enkel het gebruikte materiaal wordt in rekening gebracht. Zo zijn ze zeldzaam, maar ze zijn er!  23-12-2016 om 13:18 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  20-12-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beelden afvoer.. naar restauratie opleiding

  De kunst academie, Anderlecht (abka) bracht ons een gewaardeerd bezoek. In hun opleiding vonden ze het best interessant om oefenbeelden binnen te krijgen.

  Voor ons een oplossing voor het delikate probleem van de toevlucht van de beschadigde exemplaren.

  De Heer Guido Van Vliet was stipt in onze stilaan gepluimde depot. 

  Het is best behoorlijk druk voor het ogenblik. Door de tegenvaller waarbij het Museum Vaals in het drielandenpunt ons niet kan bedienen. Het resterende erfgoed waar ze optie voor hadden genomen om het te komen ophalen kunenn ze niet herbergen omdat ze een van hun kapellen moeten ontruimen.

  We zitten hierdoor met een driehonderd stukken die nog worden herbestemd.

  We voelen sterk mee met hun probleem omdat we zelf ook weten wat dergelijke verdicten betekenen .....  20-12-2016 om 22:42 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  11-12-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.10 jaar Letterbeek

  Het stadsarchief en de BIB vierden hun tinnen bestaan.

  Het komt ons niet zo ambitieus voor als kennis- en als archieftempel het verleden zomaar uit te vegen.

  Het stadsarchief en de BIB bestaan al langer..  Wat het archief betreft zijn we zelf door de vaderen goed bedeeld. Het mag ook gezegd dat in die tijd er ook aandacht was voor de archieven van de verenigingen. 

  Symbolisch begraafden ze een status memorandi bij de afsluit van hun TINNEN jubileum.

  Onzen Heertje deed een duit in de container door een symbolisch voorwerp te deponeren. De catalogus van 2011. Het boek toont meerdere stukken uit de meer dan honderd voorwerpen uit onze verzameling die in de tentoonstelling ONGELOOFLIJK in Kortrtijk ten toon werden gesteld.

  Onze secretaris verzorgde ons deel van eht protocol.  11-12-2016 om 16:01 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.10 jaar Letterbeek

  Het stadsarchief en de BIB vierden hun tinnen bestaan.

  Het komt ons niet zo ambitieus voor als kennis- en als archieftempel het verleden zomaar uit te vegen.

  Het stadsarchief en de BIB bestaan al langer..  Wat het archief betreft zijn we zelf door de vaderen goed bedeeld. Het mag ook gezegd dat in nu in onze tijd aandacht is voor de archieven van de verenigingen. 

  Symbolisch begraafden ze een status memorandi bij de afsluit van hun TINNEN jubileum.

  Onzen Heertje deed een duit in de container door een symbolisch voorwerp te deponeren. De catalogus van 2011. Het boek toont meerdere stukken uit de meer dan honderd voorwerpen uit onze verzameling die in de tentoonstelling ONGELOOFLIJK in Kortrtijk ten toon werden gesteld.

  Onze secretaris verzorgde ons deel van het protocol.

  We willen bij die gelegenheid nog eens onderlijknen. Onze Heertje is NIET begraven. We overleven digitaal en virtueel.    11-12-2016 om 00:00 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  10-12-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kranten

  En de devotionalia halen steevast de pers voor het ogenblik.

  Norbert Verroye, onze vrijwilliger, public relation wordt vanut zijn charismatische presence door de reporters bestookt.

  Dit keer in het Nieuwsblad.

  POPERINGE - 

  Het erfgoedlandschap van Poperinge is volop in beweging. Meer dan 37.000 religieuze stukken van Onzen Heertje werden weggeschonken, waaronder een zeventigtal stukken aan het stadsarchief dat ook een schenking krijgt van voetbalclub KFC Poperinge.

  We werden al bij heel wat rubrieken geklasseerd nu komen we in de lade van de voetbalclubs, 't is begonnen bij verzamelaars van autootjes. 

  Enkel een randcorrecties. Er is al een schenking aan stad gebeurd vroeger die nu bij het grote pakket is genoemd. Als kenner van de boetiek heeft Norbert alle getallen goed doorgegeven.

  Naast de 73 stukken naar het stadsarchief zijn vroeger de 12,5 m. prentjes ook in het stadsarchief terecht gekomen.  10-12-2016 om 12:55 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  07-12-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aankondigingen en.. studiebezoeken

  We duimen voor de collega uit Voormezele met zijn honderden kerststalletjes.

  Ons bezoek hebben we in de annalen vastgelegd met het gebed tot alle lieve heiligen opdat de erfgoedsector met meer clementie  deze unieke verzameling zou counteren.

  Please!

  Waar ter wereld is er zo'n beeldmateriaal bewaard rond toch wel een van de sterke materiele en immateriele erfgoeddinges uit de nevel der tijden.

  Om hetzelfde erfgoed item willen we het hebben 15 december om 20u00 in de Letterbeek, Veurnestraat 71, Poperinge.
  We nemen een overzicht door van de achtergrondne bij het kerstfeest.

  De presentatie is gratis aangeboden door Onzen Heertje.

  07-12-2016 om 20:41 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  29-11-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Einde tien jaar tentoonstellingen in de Onze Lieve Vrouwekerk

  Arme mensen hebben niets. Ze kunnen enkel hun haveloosheid etaleren.

  De laatste tijd ontdekten we wat een rijkdom we wel bezitten. Op onze site hebben we 7244 + 4596 + 16102 + 26151 = 54.093 sporen - digitale items van wat er allemaal eens driedimentioneel tot het erfgoeddepot behoorde.

  Het is in degeest van Nelson Mandela's o.i. beste topic. We zijn wel in gevangenis maar ze kunnen ons onze overtuiging niet afnemen. We kunnen niet klagen. We zijn niets afgenomen. Ze hebben het allemaal gekregen en .. de geïnteresseerde bezoeker kan het nog allemaal zien.

  We sloten vandaag met de stille trom de tentoonstellingen in de Onze Lieve Vrouwekerk. We hebben er nooit een cent receptie gekregen of zelf aan gespendeerd.

  Inderdaad. Sorry voor de laatkomers. We zijn enkele dagen te vroeg met de afsluiting .

  De vier vitrinekasten die we in de tien jaar hebben gespaard - dank U cerafoundation, Nationale loterij en structurele en verenigingssubsidie van de stad - komen in het stadsarchief terecht.

  Hier enkele foto's van de vlotte transactie.

  De stad vroeg de voorkeurbehandeling en wou de Poperinge gerelateerd voorwerpen. We hadden ze allemaal oordeelkundig ingepakt en zo kregen ze 73 voorwerpen.

  Pastoor van Ars keek toe.

  29-11-2016 om 18:17 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  25-11-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pers 2016

  We kwamen in de pers. Iedereen kan onze fiere tachtiger zien in een artikel dat zowel in het Laatste Nieuws als in de Krant van Westvlaanderen verscheen. Met dank aan Christophe Deconinck.

  De brave man liet ons het artikel lezen en we vulden aan, maar de redactie had al een klad gekregen en.. de verbeteringen vielen door de mazen van het net (een net heeft inderdaad twee functies en bijhouden en lozen van wat men niet  nodig acht.)

  Eerst en vooral Scherpenheuvel-Pelgrim heeft een oordeelkundig uitgezochte hoeveelheid met het net gecapteerd o.a. alle penningen (medailles) geïnvetariseerd en online, in de muntmappen. In tweede instanties hebben alle doosjes met kleine voorwerpen...  enz.

  In Lersbeek Miskom volksdevotie Vlaaderen zijn meer dan 150 bananendozen en losse kaders toegekomen, voor we Museum Vaals uitnodigen hebben we een mini-verkoop geörganiseerd waar we ook nog in de rand mensen van de kunstacademie en mensen die meubilering konden gebruiken hebben bedacht.

  De rest wordt geschonken aan het museum Vaals op het drielandenpunt.

  Vooraf zijn 63 voorwerpen voorbestemd voor Poperinge. Alle prentjes - 12m50 - zijn vroeger met drie rubrieken boeken in het stadsarchief gegegeven.

  In de tijdscapsule Poperinge komt een voorwerp van Onzen Heertje. Je kan op ons stemmen in de BIB te Poperinge. De krant heeft hier ook een zifting toegepast we staan niet in het artikel...  Nu, niemand is perfect, nobody is perfect and I am nobody.
  25-11-2016 om 23:01 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  18-11-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het is zo ver

  Zaterdag en zondag

  doen we iets wat we niet graag doen

  We verkopen dubbels

  Alle enkelvoudige stukken zijn als schenking vertrokken naar Scherpenheuvel-Pelgrim en volksdevotie in Vlaanderen-Miskom. Enkele dubbels werden geregistreerd verkocht ten voordele van het onderhoud van de databank van de 7199 voorwerpen, 26152 prentjes en de 4581 penningen die digitaal te zien zijn op http://onzenheertje.be.

  Enkel 19/11 en 20/11/2016

  van 13u00-15u00

  in de  Trommelaarstraat

  Het museum Vaals is uitenodigd om als derde museum de resterende voorwerpen te komen halen.
  18-11-2016 om 00:00 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)


  Startpagina !

  Heb je iets te zeggen, graag.

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Foto

  Foto

  Foto

  E-mail mij

  Druk oponderstaande knop om mij te e-mailen.


  Archief per dag
 • 10-03-2019
 • 13-02-2019
 • 31-01-2019
 • 08-01-2019
 • 22-12-2018
 • 13-12-2018
 • 22-11-2018
 • 02-11-2018
 • 28-10-2018
 • 01-10-2018
 • 06-09-2018
 • 28-08-2018
 • 26-08-2018
 • 15-08-2018
 • 06-08-2018
 • 26-07-2018
 • 09-07-2018
 • 03-07-2018
 • 02-07-2018
 • 29-06-2018
 • 14-06-2018
 • 01-06-2018
 • 31-05-2018
 • 22-05-2018
 • 04-05-2018
 • 23-04-2018
 • 11-04-2018
 • 30-03-2018
 • 19-03-2018
 • 10-03-2018
 • 16-02-2018
 • 31-01-2018
 • 28-01-2018
 • 09-01-2018
 • 24-12-2017
 • 19-12-2017
 • 28-11-2017
 • 09-11-2017
 • 02-11-2017
 • 14-10-2017
 • 04-10-2017
 • 25-09-2017
 • 14-09-2017
 • 05-09-2017
 • 27-08-2017
 • 24-08-2017
 • 19-08-2017
 • 18-08-2017
 • 11-08-2017
 • 09-08-2017
 • 03-08-2017
 • 30-07-2017
 • 28-07-2017
 • 24-07-2017
 • 21-07-2017
 • 09-07-2017
 • 05-07-2017
 • 27-06-2017
 • 23-06-2017
 • 19-06-2017
 • 13-06-2017
 • 12-06-2017
 • 08-06-2017
 • 15-05-2017
 • 04-05-2017
 • 26-04-2017
 • 24-04-2017
 • 23-04-2017
 • 21-04-2017
 • 20-04-2017
 • 13-04-2017
 • 10-04-2017
 • 05-04-2017
 • 01-04-2017
 • 24-03-2017
 • 20-03-2017
 • 06-03-2017
 • 21-02-2017
 • 20-02-2017
 • 14-02-2017
 • 09-02-2017
 • 05-02-2017
 • 26-01-2017
 • 22-01-2017
 • 15-01-2017
 • 06-01-2017
 • 05-01-2017
 • 02-01-2017
 • 23-12-2016
 • 20-12-2016
 • 11-12-2016
 • 10-12-2016
 • 07-12-2016
 • 29-11-2016
 • 25-11-2016
 • 18-11-2016
 • 12-11-2016
 • 05-11-2016
 • 02-11-2016
 • 22-10-2016
 • 15-10-2016
 • 12-10-2016
 • 03-10-2016
 • 26-09-2016
 • 18-09-2016
 • 13-09-2016
 • 05-09-2016
 • 01-09-2016
 • 29-08-2016
 • 26-08-2016
 • 22-08-2016
 • 17-08-2016
 • 14-08-2016
 • 12-08-2016
 • 10-08-2016
 • 04-08-2016
 • 29-07-2016
 • 27-07-2016
 • 12-07-2016
 • 11-07-2016
 • 05-07-2016
 • 30-06-2016
 • 24-06-2016
 • 21-06-2016
 • 17-06-2016
 • 08-06-2016
 • 30-05-2016
 • 26-05-2016
 • 11-05-2016
 • 22-04-2016
 • 19-04-2016
 • 15-04-2016
 • 09-04-2016
 • 31-03-2016
 • 22-03-2016
 • 15-03-2016
 • 07-03-2016
 • 25-02-2016
 • 22-02-2016
 • 12-02-2016
 • 09-01-2016
 • 24-12-2015
 • 06-12-2015
 • 18-11-2015
 • 15-11-2015
 • 28-10-2015
 • 27-10-2015
 • 03-10-2015
 • 25-09-2015
 • 16-08-2015
 • 19-07-2015
 • 24-06-2015
 • 09-06-2015
 • 01-06-2015
 • 27-05-2015
 • 13-05-2015
 • 21-04-2015
 • 16-04-2015
 • 06-04-2015
 • 30-03-2015
 • 26-03-2015
 • 13-03-2015
 • 10-03-2015
 • 07-03-2015
 • 17-02-2015
 • 03-02-2015
 • 21-01-2015
 • 14-01-2015
 • 13-01-2015
 • 18-12-2014
 • 14-12-2014
 • 08-12-2014
 • 27-11-2014
 • 21-11-2014
 • 10-11-2014
 • 01-11-2014
 • 16-10-2014
 • 13-10-2014
 • 06-10-2014
 • 25-09-2014
 • 19-09-2014
 • 16-09-2014
 • 03-09-2014
 • 25-08-2014
 • 20-08-2014
 • 30-07-2014
 • 22-07-2014
 • 05-07-2014
 • 28-06-2014
 • 17-06-2014
 • 11-06-2014
 • 01-06-2014
 • 24-05-2014
 • 20-05-2014
 • 16-05-2014
 • 29-04-2014
 • 26-04-2014
 • 21-04-2014
 • 13-04-2014
 • 06-04-2014
 • 02-04-2014
 • 22-03-2014
 • 15-03-2014
 • 08-03-2014
 • 03-03-2014
 • 22-02-2014
 • 23-01-2014
 • 20-01-2014
 • 16-01-2014
 • 01-01-2014
 • 23-12-2013
 • 13-12-2013
 • 09-12-2013
 • 05-12-2013
 • 23-11-2013
 • 15-11-2013
 • 09-11-2013
 • 07-11-2013
 • 01-11-2013
 • 30-10-2013
 • 24-10-2013
 • 22-10-2013
 • 19-10-2013
 • 08-10-2013
 • 05-10-2013
 • 30-09-2013
 • 19-09-2013
 • 13-09-2013
 • 09-09-2013
 • 08-09-2013
 • 06-09-2013
 • 29-08-2013
 • 27-08-2013
 • 26-08-2013
 • 17-08-2013
 • 05-08-2013
 • 04-08-2013
 • 01-08-2013
 • 21-07-2013
 • 12-07-2013
 • 30-06-2013
 • 27-06-2013
 • 12-06-2013
 • 09-06-2013
 • 06-06-2013
 • 16-05-2013
 • 10-05-2013
 • 02-05-2013
 • 24-04-2013
 • 23-04-2013
 • 22-04-2013
 • 19-04-2013
 • 08-04-2013
 • 26-03-2013
 • 06-03-2013
 • 28-02-2013
 • 15-02-2013
 • 29-01-2013
 • 27-01-2013
 • 22-01-2013
 • 21-01-2013
 • 24-12-2012
 • 18-12-2012
 • 06-12-2012
 • 05-12-2012
 • 27-11-2012
 • 24-11-2012
 • 22-11-2012
 • 12-11-2012
 • 08-11-2012
 • 03-11-2012
 • 30-10-2012
 • 12-10-2012
 • 27-09-2012
 • 24-09-2012
 • 19-09-2012
 • 25-08-2012
 • 20-08-2012
 • 09-08-2012
 • 02-08-2012
 • 31-07-2012
 • 27-07-2012
 • 26-07-2012
 • 17-07-2012
 • 10-07-2012
 • 07-07-2012
 • 26-06-2012
 • 24-06-2012
 • 15-06-2012
 • 31-05-2012
 • 27-05-2012
 • 16-05-2012
 • 10-05-2012
 • 08-05-2012
 • 05-05-2012
 • 23-04-2012
 • 06-04-2012
 • 05-04-2012
 • 23-03-2012
 • 12-03-2012
 • 08-03-2012
 • 16-02-2012
 • 31-01-2012
 • 18-01-2012
 • 12-01-2012
 • 02-01-2012
 • 20-12-2011
 • 15-12-2011
 • 25-11-2011
 • 23-11-2011
 • 20-11-2011
 • 18-11-2011
 • 17-11-2011
 • 09-11-2011
 • 04-11-2011
 • 22-10-2011
 • 11-10-2011
 • 10-10-2011
 • 27-09-2011
 • 18-09-2011
 • 03-09-2011
 • 29-08-2011
 • 25-08-2011
 • 24-08-2011
 • 17-08-2011
 • 08-08-2011
 • 29-07-2011
 • 22-07-2011
 • 14-07-2011
 • 04-07-2011
 • 29-06-2011
 • 11-06-2011
 • 09-06-2011
 • 07-06-2011
 • 05-06-2011
 • 02-06-2011
 • 26-05-2011
 • 12-05-2011
 • 07-05-2011
 • 05-05-2011
 • 04-05-2011
 • 02-05-2011
 • 30-04-2011
 • 27-04-2011
 • 26-04-2011
 • 22-04-2011
 • 17-04-2011
 • 10-04-2011
 • 25-03-2011
 • 23-03-2011
 • 20-03-2011
 • 15-03-2011
 • 03-03-2011
 • 27-02-2011
 • 16-02-2011
 • 05-02-2011
 • 29-01-2011
 • 27-01-2011
 • 24-01-2011
 • 16-01-2011
 • 25-12-2010
 • 18-12-2010
 • 01-12-2010
 • 30-11-2010
 • 25-11-2010
 • 21-11-2010
 • 20-11-2010
 • 08-11-2010
 • 02-11-2010
 • 30-10-2010
 • 22-10-2010
 • 14-10-2010
 • 11-10-2010
 • 25-09-2010
 • 24-09-2010
 • 12-09-2010
 • 19-08-2010
 • 14-08-2010
 • 07-08-2010
 • 26-07-2010
 • 21-07-2010
 • 18-07-2010
 • 09-07-2010
 • 06-07-2010
 • 25-06-2010
 • 18-06-2010
 • 16-06-2010
 • 03-06-2010
 • 19-05-2010
 • 14-05-2010
 • 11-05-2010
 • 10-05-2010
 • 05-05-2010
 • 01-05-2010
 • 30-04-2010
 • 28-04-2010
 • 26-04-2010
 • 22-04-2010
 • 21-04-2010
 • 19-04-2010
 • 11-04-2010
 • 10-04-2010
 • 07-04-2010
 • 03-04-2010
 • 31-03-2010
 • 21-03-2010
 • 13-03-2010
 • 05-03-2010
 • 27-02-2010
 • 25-02-2010
 • 12-02-2010
 • 11-02-2010
 • 06-02-2010
 • 27-01-2010
 • 15-01-2010
 • 06-01-2010
 • 30-12-2009
 • 26-12-2009
 • 24-12-2009
 • 22-12-2009
 • 21-12-2009
 • 20-12-2009
 • 19-12-2009
 • 18-12-2009
 • 17-12-2009
 • 16-12-2009
 • 14-12-2009
 • 07-12-2009
 • 05-12-2009
 • 26-11-2009
 • 22-11-2009
 • 11-11-2009
 • 07-11-2009
 • 03-11-2009
 • 14-10-2009
 • 12-10-2009
 • 21-09-2009
 • 25-08-2009
 • 18-08-2009
 • 17-08-2009
 • 07-08-2009
 • 02-08-2009
 • 27-07-2009
 • 23-07-2009
 • 19-07-2009
 • 12-07-2009
 • 05-07-2009
 • 30-06-2009
 • 29-06-2009
 • 24-06-2009
 • 18-06-2009
 • 12-06-2009
 • 08-06-2009
 • 07-06-2009
 • 25-05-2009
 • 24-05-2009
 • 17-05-2009
 • 11-05-2009
 • 09-05-2009
 • 26-04-2009
 • 25-04-2009
 • 18-04-2009
 • 12-04-2009
 • 05-04-2009
 • 30-03-2009
 • 26-03-2009
 • 25-03-2009
 • 18-03-2009
 • 10-03-2009
 • 09-03-2009
 • 07-03-2009
 • 21-02-2009
 • 09-02-2009
 • 05-02-2009
 • 30-01-2009
 • 27-01-2009
 • 10-01-2009
 • 01-12-2008
 • 23-11-2008
 • 22-10-2008
 • 09-10-2008
 • 06-10-2008
 • 17-09-2008
 • 12-09-2008
 • 09-09-2008
 • 31-08-2008
 • 16-08-2008
 • 03-08-2008
 • 29-07-2008
 • 13-07-2008
 • 08-07-2008
 • 04-07-2008
 • 28-06-2008
 • 10-06-2008
 • 07-06-2008
 • 03-06-2008
 • 24-05-2008
 • 22-05-2008
 • 16-05-2008
 • 04-05-2008
 • 01-05-2008
 • 25-04-2008
 • 15-04-2008
 • 12-03-2008
 • 23-02-2008
 • 20-02-2008
 • 31-01-2008
 • 14-01-2008
 • 29-12-2007
 • 10-12-2007
 • 19-11-2007
 • 15-11-2007
 • 27-10-2007
 • 11-10-2007
 • 08-10-2007
 • 07-10-2007
 • 21-09-2007
 • 18-09-2007
 • 13-09-2007
 • 28-08-2007
 • 27-08-2007
 • 16-08-2007
 • 09-08-2007
 • 11-07-2007
 • 07-07-2007
 • 06-07-2007
 • 15-06-2007
 • 14-06-2007
 • 01-06-2007
 • 22-05-2007
 • 17-05-2007
 • 12-05-2007
 • 25-04-2007
 • 31-03-2007
 • 18-03-2007
 • 12-03-2007
 • 10-03-2007
 • 17-02-2007
 • 19-01-2007
 • 18-12-2006
 • 25-11-2006
 • 19-11-2006
 • 15-11-2006
 • 02-11-2006
 • 22-10-2006
 • 21-10-2006
 • 05-10-2006
 • 18-09-2006
 • 11-09-2006
 • 25-08-2006
 • 23-08-2006
 • 01-08-2006
 • 18-07-2006
 • 06-07-2006
 • 28-06-2006
 • 22-06-2006
 • 14-06-2006
 • 09-06-2006
 • 30-05-2006
 • 23-04-2006
 • 15-04-2006
 • 15-03-2006
 • 02-03-2006
 • 15-02-2006
 • 10-02-2006
 • 03-02-2006
 • 08-01-2006
 • 03-01-2006
 • 23-12-2005
 • 06-12-2005
 • 05-12-2005
 • 30-11-2005
 • 10-11-2005
 • 18-10-2005
 • 20-09-2005
 • 17-09-2005
 • 09-09-2005
 • 31-08-2005
 • 20-08-2005
 • 22-06-2005
 • 14-06-2005
 • 29-05-2005
 • 28-05-2005

  Foto

  Foto

  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  sylbart
  blog.seniorennet.be/sylbart
  Zoeken in blog  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!