NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Angeltjes
31-10-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hugo Coveliers (Vlott) over socialistische betutteling prostitutie

Het prostitutiebeleid in Antwerpen

Gemeenteraadslid Hugo Coveliers (Vlott) kwam in de gemeenteraad tussen over het stedelijk prostitutiebeleidsplan. Hugo Coveliers: “Een socialistisch bestuur meent dat de maatschappij maakbaar is en wil daarom zoveel mogelijk reglementen en verordeningen uitvaardigen. De stad Antwerpen is daarvan een sprekend voorbeeld. Alhoewel prostitutie per definitie iets erg individueel moet zijn en de overheid daar dus enkel maar moet tussenkomen wanneer het gaat om een geweldsituatie, wanneer iemand gedwongen in de prostitutie wordt gebracht of wanneer er sprake is van mensenhandel, criminaliteit of overlast, toch vindt de stedelijke overheid dat zij allerlei verordeningen moet uitvaardigen om ook hierin haar betuttelend beleid naar voor te brengen. Het is typisch voor socialisten dat zij altijd iemand willen hebben die het slachtoffer is. Wanneer er geen dader is toch moet er een slachtoffer zijn. Zo ook op dit gebied.

En wat is het makkelijkst? Dat is om de prostituee tot slachtoffer uit te roepen dan kan men allerlei straathoekwerkers, maatschappelijke werkers en zo meer aanstellen om deze slachtoffers te begeleiden.

Vandaar dan ook dat de schepen De Coninck in haar prostitutiebeleid als eerste element naar voor brengt dat de prostituees maximaal kansen moeten krijgen op een kwaliteitsvolle gezondheidszorg op maat. Voor prostituees met verminderde gezondheidskansen worden zelfs bijkomende initiatieven genomen. Nu is het toch wel evident dat alle inwoners van de stad Antwerpen maximale kansen op een kwaliteitsvolle gezondheidszorg moeten krijgen en dat voor inwoners met verminderde gezondheidskansen inderdaad bijkomende initiatieven terecht zijn. Maar waarom nu specifiek voor de prostituees? De socialisten ontsnappen aan een antwoord op deze vraag doordat zij steeds maar blijven weigeren om een ethisch standpunt omtrent de prostitutie en de houding van de overheid daartegenover te formuleren.

Wanneer men ervan uitgaat dat de seksuele relatie tussen volwassen mensen, die volledig uit eigen wil en met volle toestemming deelnemen aan deze activiteiten en daar dus ook eventueel uit eigen wil en met volle toestemming voor betalen, niets te maken heeft met de overheid, dan is er geen enkele reden om in deze relatie -wanneer daardoor geen overlast wordt gecreëerd- in te grijpen.

De vrijgekomen tijd en het vrijgekomen geld zou op die manier kunnen gebruikt worden om precies daar op te treden waar het nodig is, namelijk waar er werkelijke slachtoffers worden gemaakt zoals in het kader van de mensenhandel, zoals in het geval van minderjarigen die bij prostitutie worden betrokken, waarbij men echte slachtoffers zou kunnen helpen.

Nu gaat het vaak om mannen en vrouwen die bewust gekozen hebben om van de prostitutie te leven, zolang dit van hun eigen prostitutie is, is dit niet strafbaar en is er dan ook geen enkele tussenkomst van de stad vereist.

Wanneer deze activiteit gezondheidsproblemen meebrengt dan moet men zich tot een geneesheer wenden zoals ook een andere werknemer of zelfstandige die ten gevolge van zijn activiteiten enig gezondheidsprobleem krijgt dit moet doen.

In plaats van het beleid toe te spitsen op de vrijwillige prostitutie zou men veel beter de daar rondhangende groepen van pooiers, mensenhandelaars, drugdealers en afpersers aanpakken. Enkel op die manier kan de overlast die de door de met prostitutie gerelateerde criminaliteit wordt veroorzaakt worden teruggedrongen.

Dit betekent natuurlijk dat de politie en de preventiewerkers zich meer gaan toespitsen op groepen die zich met deze activiteiten bezig houden en ook dat de sanctionering aangepast wordt aan de mentaliteit van deze daders. Een louter vermanende vinger volstaat dan niet enkel een efficiënte bestraffing en wellicht een zo snel mogelijke verwijdering uit “het circuit” kan hier oplossing brengen.

Maar doorvoor is “5 minuten politieke moed” nodig en die is niet voorradig bij de Antwerpse meerderheid”.

Villa Tinto in de stad van Allah

Seksen onder politietoezicht - Weldra kortingbonnen via het OMWC

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De nieuwste Pat Condell : van vandaag 31 oktober 2008

 

 

Peace and freedom


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wie belgië liefheeft, offert graag Vlaanderen op

 

De RTBF-reporter die ook vaak door de 0000 uitgenodigd wordt om te bewijzen dat er Franstaligen zijn die Nederlands kennen, de man heet Deborsu geloof ik,  weet te vertellen dat Nonkel Kruk, die men in Wallonië Yves Leterme noemt, het goed doet bij de bevolking : "Il devient de plus en plus populaire, notre premier ministre". Dat is een goed teken, dat ons allen verheugt. 

Om de goede sfeer er in te houden, zou de Nonkel best nog enkele compensaties bedenken om meer in het gevlij te komen bij de onderburen.  Een suggestie van onzentwege, zou dat in goede aarde vallen ?  Want ook wij, les petits nazis du Nord, delen graag in de warme genegenheid van de Walchiërs. Het aandeel van de Vlaamsch-Katholieke bank +KBC+ is gisteren met 13% en vandaag met 6% gestegen, zeg maar plus 20%. De Hangmatlandgenoten hebben derhalve recht op een toeslag van ook 20% op het bedrag dat gereserveerd werd voor Sonaca. In het woord "oneerlijk" zit ook eerlijk.  Zoals "onjuist" in het Frans "juste" is.

Een andere nazi-inval van onzentwege : op het einde van het jaar moet Reynders het verschil laten maken tussen  de belastingopbrengsten van VL en Walchië. VL zal natuurlijk een flink stuk meer bijgedragen hebben.  Wij stellen voor, dat dit verschil INTEGRAAL overgemaakt wordt aan de Waalse regering, zodat de belgsiche staat van beide landsdelen evenveel ontvangsten krijgt.  Op die manier wordt Yves Leterme nog  populairder dan Vrhfstdt en ons kan het toch niet schelen : "on bosse, on paie et on s'enfout". (we wroeten, we betalen en we vegen er onze voeten aan) 

We zullen onze beide voorstellen overmaken aan Kris Peeters, de secrete onderhandelaar van de CD&V. Wie belgië liefheeft, offert graag Vlaanderen op.

Savat


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wij zijn even neutraal als de VRT maar het kost u niets.

 

103008_foxnewspoll.jpg

De man links op de foto is de kandidaat van al wie een beetje socialist is en graag wisselgeld wil (Change).  Hij heeft helaas geen bestuurservaring maar dat geeft niet : de zaken worden voor hem geregeld.  Hij moet alleen regelmatig de natie toespreken met glinsterende ogen en veel beloftes. Voor de rest kan u op hem rekenen dat er niets zal veranderen.  Behalve de oorlog : die verhuist van Irak naar Afghanistan. De man van links is dan ook voorstander van de doodstraf en het wapenbezit. Een echte socialist.

De man rechts is een brave patriot, een degelijke conservatief  en een traditionele Amerikaan. Als er geen geld is, kan het niet uitgegeven worden, is een van zijn stellingen. Zijn Huisvrouw volgt hem overal, ze is een tikkeltje eigenzinnig maar ze symboliseert de way of life in de States en ze is het levende bewijs dat je kan carrière maken als je uit het goede hout gesneden bent. Wat denkt u ?  Doen wij het beter dan de 0000 ?


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boeventuig bedreigt en boeit agent : ies koeltoer

 

Na een scootercontrole in Amsterdam-West heeft een 32-jarige man een agent overmeesterd, een pistool tegen zijn hoofd gezet en geboeid met zijn eigen handboeien.

Dat heeft de Amsterdamse politie vandaag bevestigd.

Gisteren maakte de politie al bekend dat een agent die dag bij een scootercontrole was bedreigd. Maar verder wilde de politie toen geen mededelingen over het incident doen.

Dienstwapen
Vandaag laat de politie weten dat twee agenten in het
Erasmuspark een gestolen scooter op het spoor waren gekomen. Toen zij daarbij twee mannen van 22 en 32 jaar wilden aanhouden, ging de jongste er vandoor. Hij werd vervolgens enkele straten verderop in de kraag gegrepen.

De andere man trok in tussentijd een wapen en zette dat tegen het hoofd van de achtergebleven agent. Die werd vervolgens vastgezet met zijn eigen handboeien en zijn dienstwapen werd afgenomen.

Overval
De man, die werd gezocht wegens oplichting en vrijheidsberoving, werd later op de dag door andere agenten gearresteerd in een coffeeshop, waar hij de wapens had verstop in een ijskast.

Volgens de politie waren de mannen mogelijk van plan een overval te plegen: ze hadden spullen bij zich die ze daar voor konden gebruiken.  

Bekijk amateurbeelden opgenomen kort na het incident via de Amsterdamse nieuwszender AT5. 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Arme Jan-Maria de Dubbeldekker ...

 

31.10.2008 11.49u - In tegenstelling tot wat de media maar al te graag doen uitschijnen, is Lijst Dedecker helemaal niet het ‘aanvaardbare’ doorslagje van het Vlaams Belang. Afhankelijk van het publiek waarvoor hij spreekt, windt Dedecker zelf daar overigens geen doekjes om. Dat was deze week nog het geval in een interview met Humo (28.10.2008). Op de vraag van het linkse weekblad of kiezers die vroeger voor het Vlaams Blok stemden zich bij LDD zullen thuisvoelen, antwoordt Dedecker zelfs letterlijk: “Er leven geen VB-ideeën bij ons.”

Dat blijkt inderdaad bijvoorbeeld uit het pleidooi van LDD voor nieuwe gastarbeid (‘economische immigratie’), maar daarover heeft Dedecker het in het interview met Humo niet. Wel stelt hij nog eens niet gewonnen te zijn voor Vlaamse onafhankelijkheid. Enkele dagen nadat LDD-ondervoorzitter Ivan Sabbe verklaarde dat “
België splitsen een enorme stommiteit zou zijn”, herhaalt Dedecker: “Ik ben geen separatist.”

En hij gaat zelfs nog verder wanneer hij de verantwoordelijkheid voor de Belgische blokkering bij – stel u voor! – de Vlaamse partijen legt. Lees even mee: “Waarom zijn de gesprekken met de Franstaligen gebokkeerd? Omdat de Vlaamse partijen allemaal hun uiterste best doen om de allerbeste Vlaming uit te hangen. Dat opbod schrikt de Franstaligen af.” Het staat er letterlijk zo. Onwillekeurig stelt men zich de vraag op welke planeet het LDD-boegbeeld het voorbije anderhalf jaar eigenlijk vertoefd heeft. Van in het begin van de onderhandelingen zijn CD&V/N-VA en VLD immers bereid gebleken zeer ver te gaan (in Vlaamse toegeeflijkheid welteverstaan) om een Belgisch compromis uit de brand te slepen. Van meet af aan spande Leterme zich in om de Franstaligen niet te ‘provoceren’ met ‘radicale eisen’ en werden de fameuze ‘vijf resoluties’ van het Vlaams Parlement overboord gesmeten. Resoluties nota bene, die op zich allesbehalve radicaal zijn en hooguit het federalisme een beetje verder doortrekken. De uitspaken van Dedecker doen dan ook het ergste vermoeden voor de dag dat zijn partij ‘regeringsverantwoordelijkheid’ zal opnemen, iets waarvan hij luidop droomt.

Elders in het interview blikt de zelfverklaarde ‘republikein’ nogmaals met voldoening terug op het moment dat hij in Laken op de koffie mocht. Pochen doet hij tenslotte ook over zijn goede contacten met de media: “Ik heb genoeg toegang tot de media als ik dat wil.” Daarin kunnen we hem in ieder geval niet tegenspreken. Het journalistengild heeft in Dedecker immers een dankbaar wapen gevonden om het Vlaams Belang te bekampen. Kranteninterviews, vrije tribunes, parlementaire verslagen en populaire televisieprogramma’s: Jean-Marie Dedecker wordt dezer dagen in de media meer opgevoerd dan Steve Stevaert in zijn glorietijd. Dat is ondertussen ook anderen niet ontgaan. Zo sprak Vlaams Belang-hater Karel De Gucht in een interview met De Morgen (18.10.2008) onlangs zijn ergernis uit over “het feit dat sommige media een bepaalde populistische partij op een bijzonder pamperachtige manier behandelen omdat ze denken dat die partij het VB zal opeten.” Zo hoort u het ook eens van een ander…

@ Vlaams Belang


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tijd voor Iraanse revolutie

 

De Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad meent dat de Verenigde Staten wereldwijd worden gehaat en op het punt van instorten staan. Dat heeft het Iraanse staatspersbureau Borna bekend gemaakt, meldt Fox News.

De terrorist meent dat veel landen een nieuw pad willen bewandelen, omdat regeringen hun hoop in grootmachten verloren hebben. ''En de huidige situatie geeft een goede kans om pure islamitische gedachten, idealen en een Iraanse islamitische revolutie te introduceren'', gelooft Ahmadinejad.

In Iran is er vaak straattheater

@ Spitsnieuws


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Betaalde Publiciteit

 

Rekening te betalen op 02.11.08 voor aanvang Congres
Of de gerechtsdeurwaarder treedt op : streng en onrechtvaardig


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Guido Naets reageert op affaire Vanhecke

 

Guido Naets,de gewezen woordvoerder van het Europees Parlement (en ex-VRT-medewerker) voerde de verdediging voor Frank Vanhecke toen de vraag van de belgische staat om de parlementaire onschendbaarheid op te heffen, besproken werd in de juridische commisie van het EP. Naets is géén VB-lid maar een overtuigd Vlaamsgezinde.  Hij reageert thans op de laatste ontwikkelingen :

 

Amici,

 

Het ontwerp-verslag van de Duitse christendemocraat Lehne, dat besluit dat de parlementaire onschendbaarheid van Frank Vanhecke moet worden opgeheven, werd met verdachte ijver in de media gecolporteerd, van zodra het uit de drukkerij kwam. Nooit eerder kreeg een Europees verslag zoveel aandacht.

Toen ik in de “besloten” zitting van de Commissie Juridische Zaken (nou ja, er waren wel 200 mensen in de zaal aanwezig) in het Nederlands mijn pleidooi (zie bijlage) hield, waren een half dozijn leden van die Commissie present, die de vertaling hoorden van de tolken. De afwezigen hebben echter geen kennis gehad van mijn aanklacht tegen het totalitarisme, hoewel ik de rapporteur had gesuggereerd, een vertaling van mijn 2 velletjes te vragen. De 200 pagina’s van het parketdossier werden echter wel in 23 andere EU-talen vertaald!

Ik had Herr Lehne aangeboden hem nader te briefen over de zaak maar hij was blijkbaar verplicht Vanhecke te doen hangen want hij heeft nooit gereageerd op mijn mail.

Als het ontwerpverslag Lehne maandag e.k. in de Parlementscommissie en in een van de volgende zittingen door de plenaire vergadering wordt goedgekeurd, voltrekt zich precies waar ik de parlementsleden voor gewaarschuwd had: dat het EP zich halsoverkop schuldig maakt aan een politieke lynchpartij. Q.e.d.

Leg dat straks maar eens uit aan de Europese kiezer in Vlaanderen, die in juni 2009 naar de stembus moet.

M.v.g.

 

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.287.000 vreemdelingen dit jaar : Boer Charel lost het op

 

Karelt de Gucht is een mens met een mening, die niets meer waard is dan die van u en die van ons. Kareltje heeft echter Napoleon-allures en daardoor meent hij àlles te weten en anderen zijn ondergeschikten, onderontwikkelden en speciaal voor lieden die supporteren voor Vlaams Belang, dat zijn mestkevers. 

Als een minister zo'n uitlating doet, beweegt hij zich voor mij op hetzelfde niveau als Boer Charel. En eigenlijk nog lager, want Boer Charel is authentiek en de Gucht is een opgezette bol pedanterie.

Boer Charel, een authentieker man dan Napoleon

Zo, mocht u niet weten voor wie kiezen volgende keer, dit portretje brengt u misschien in verleiding.

Vandaag vertrouwt Napoleon enkele van zijn wijsheden toe aan de lezers van de Libre Belgique en de marketeers van de Standaard zijn er als de kippen bij met vertaalde fragmenten, wat ons weer een boel werk bespaart. 

De burgemeester van Berlare vindt de regering waar hij deel van uitmaakt maar niks. Daarover zijn de mestkevers het met hem eens. In hoever het fair is ten overstaan van collega-ministers om zulke De Guchtwaarheden te verkondigen, gaat ons niet aan.  Yves Leterme heeft niet het postuur om een federale regering te leiden, zijn ploeg bestaat uit ruziemakers en scheldkoppen en "het beleid voor de mensen" waar Nonkel Kruk soms mee uitpakt, is niet meer dan de uitvoering van zaken die al lang in voorbereiding waren.  Voor de rest wordt er druk gedaan met intenties en beloftes.  "Als ik ooit veel geld heb, dan maak ik een wereldcruise van 5 jaar en dan eet ik elke dag schorseneren met kalfsworst, want dat is pas kost voor lekkerbekken." 

Zo is ook het beleid van Nonkel Kruk en  het zijn wij niet dit het zeggen, maar ditmaal is het zijn Buza-minister   die als een kraai de waarheid aan het licht brengt.

Ook over het pijnlijke dossier van de immigratie herhaalt Napoleon het standpunt van zijn liberale partij.  Geen algemeen pardon, zoals 1000Quet wil maar selectieve economische inwijking, dàt is pas het neusje van de zalm. En voegt de kleine gefalueerde Napoleon er aan toe : "Wij willen geen aanzuigeffect door met veel tam-tam elke irreguliere en illegale asilist papieren te bezorgen".

De chantage van asielzoekers wordt door deze regering beloond

Met andere woorden en in mensentaal uitgedrukt : om dit dossier op te lossen, moet 1000Quet stoppen met haar propagandamolen, we kunnen stilletjes de meesten toelaten en vervolgens de grenzen verder openen voor vreemdelingen die ons economisch wat bijbrengen.

Dit jaar zijn er 287.000 economische vreemdelingen toegekomen, van wie 90.000 uit de EU landen. Welk beroepsstatuut hebben die mensen ? Kennen zij een taal van dit land waarmede zij hun beoep kunnen uitoefenen ?  Zijn dat ingenieurs, atoomsplijters, zonnebrilverkopers, verplegers, berenjagers, tafelschuimers, godsdienstwaanzinnigen, houthakkers, of zullen de meesten terecht komen in een sociaal statuut ?   

Hoe denkt de pretentieuze Boer Charel uit Berlare dat dit kapotte land nog méér vreemdelingen van allerlei slag kan opnemen ?  De meesten vallen ten laste van de gemeenschap via allerlei sociale instellingen : de werkloosheid, de OMWC's, sociale diensten, hulpprogramma's allerlei.   Denkt Boer Charel dat het manna uit de hemel blijft nederdalen ? De RSZ kampt met grote tekorten, Nonkel Kruk leent geld alsof hij een tweede Martens is, het Zilverfonds van den Baard is een lege doos en de noodsignalen van de pensioenkas worden compleet genegeerd ... Zeg dat het niet waar is, zeg dat wij overdrijven ...

Ook de slimmeriken van Lijst Dedecker laten zich graag kennen als vriendjes van de immigranten : laat maar komen, wij zijn voorstanders van economische immigratie roept Jan-Maria de Dubbeldekker.

De man is kierewiet, maar dat geheim moet nog ontsluierd worden door de toekomst. Hij en Napoleon de Gucht : ik zie ze samen terug optrekken binnenkort.

Savat

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Poll HLN Vanhecke

 

HLN poll

Moet de onschendbaarheid van gewezen VB-voorzitter Frank Vanhecke opgeheven worden?

Ja
1514 (42%)
Neen
1804 (50%)
Geen mening
280 (8%)
Totaal: 3598
.


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Europa, geen snars beter dan belgië

 

30.10.2008 22.11u - Vanavond nam het Vlaams Belang met verbazing kennis van het feit dat de verslaggever van de commissie Juridische Zaken van het Europees Parlement, de Duitse christen-democraat Lehne, adviseert om de parlementaire onschendbaarheid van Europarlementslid Frank Vanhecke op te heffen. Aanstaande maandag vindt in de bevoegde commissie van het Europees Parlement de eigenlijke stemming plaats.

Het gerecht van Dendermonde wil Frank Vanhecke vervolgen als verantwoordelijke uitgever van een lokaal blad in Sint-Niklaas, naar aanleiding van een artikel dat in dat blad verscheen maar waarvan Vanhecke niét de auteur was. De voormalige Vlaams Belang-voorzitter liet bovendien een extra lokaal blad verspreiden in alle bussen van Sint-Niklaas om de schijnbaar foute informatie recht te zetten. Dat de eigenlijke auteur van het artikel bekend is, volstaat niet voor het Belgische gerecht: Vanhecke moet hangen.

Dat het hier om een politieke lynchpartij tegen een van de kopstukken van de Vlaamse onafhankelijkheidspartij gaat, blijkt ook uit het feit dat een woordvoerder van het parket verklaarde dat, indien de onschendbaarheid van Frank Vanhecke niet wordt opgeheven, er geen vervolging zal worden ingesteld tegen de auteur. Daarenboven was er ook de
brief van Justitieminister Vandeurzen (CD&V) aan de bevoegde instanties van het Europees Parlement.

Het is een regelrechte schande dat het Europees Parlement zich zou laten misbruiken voor een politiek proces à la belge. Het spreekt voor zich dat het Vlaams Belang zich met alle middelen zal verzetten tegen deze politieke lynchpartij.

@ Vlaams Belang


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Angeltjes' dagelijkse portie anti-Obamania

 

De strijd om het Witte Huis (ha,ha) is aanzienlijk spannender aan het worden, nu Barack Obama met slechts 3% John McCain overstijgt. Dit overeenkomstig een FOX News opiniepeiling van donderdag 30 oktober

The race for the White House has tightened significantly -- with Barack Obama now ahead of John McCain by three percentage points -- according to a FOX News poll released Thursday.  

 Als de kansen van de oude sabelsleper stijgen, komt ook de huisvrouw  terug in beeld

 http://elections.foxnews.com/2008/10/30/fox-news-poll-obamas-edge-mccain-narrows/


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bertje in nauwe schoenen - door Filip de Man

 

30.10.2008 16.23u - De Standaard en Het Nieuwsblad pakken vandaag uit met een sterk staaltje van belangenvermenging: de broer van minister Bert Anciaux (SP.a-Vl.Pro) kreeg een pak belastinggeld voor rusthuis ‘De Overbron’ in Neder-over-Heembeek.

Hebt u nog nooit gehoord van Jan Anciaux? Welnu, hij is eveneens lid van het kartel SP.a-Vl.Pro, zetelt in de gemeenteraad van Vilvoorde (waar hij nauwelijks zijn mond open doet, maar wel de zitpenningen incasseert) en is last but not least… ook nog uitbater van een privé-rusthuis (in Koningslo, het meest verfranste deel van Vilvoorde).

DS/NB ontdekten dat in maart van dit jaar plots een overheidslening van 400.000 € aan ‘De Overbron’ werd kwijtgescholden door de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel (VGC). DS/NB melden dat specialisten vinden dat “heel de operatie neigt naar belangenvermenging” en schrijven zelf over “de vestzak van minister Bert en de broekzak van broer Jan”.

Zoals steeds wanneer hij wat tegenwind voelt, begint Bertje te bleiten: via Belga laat ie zopas weten dat “het ronduit schandalig is de indruk te wekken dat het hier gaat over vriendjespolitiek en machtsmisbruik".

De indruk, Bertje? Wie de gegevens op een rij zet, weet wel beter:
- Bert en Jan Anciaux richtten in 1993 de vzw De Overbron op met de bedoeling een Vlaams rusthuis te bouwen in het noorden van Brussel (hun electorale achtertuin)
- tien jaar later is die droom werkelijkheid geworden, de bouw van het rusthuis wordt gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschap en Bert en Jan zijn er beheerder
- Bert was in die jaren voortdurend Vlaams minister, ondermeer met de bevoegdheid ‘Brussel’
- vader Vic Anciaux was toen staatssecretaris in de Brusselse regering (1989 tot 1997), ook dat helpt
- in de VGC die dit jaar de voornoemde 400.000 € kwijtschold, zetelt onder meer Marie-Paule Quix (Brussels parlementslid voor SP.a-Vl.Pro en het lief van Vic Anciaux).
Moet er nog zand zijn?

Nog twee weetjes:
- als uitbater van een privé-rusthuis is Jan Anciaux dus tevens voorzitter van de raad van bestuur van de zwaar gesubsidieerde ‘De Overbron’; het is handig als je zo’n halve overheidsinstelling en een privé-onderneming - op alle mogelijke manieren - kunt combineren
- de familie Anciaux (in totaal zes, zeven politieke mandatarissen) werft precies in de Noordrand van Brussel z'n (immer slinkend aantal) kiezers.
Onder meer - zo blijkt nu - via rusthuizen.

Filip de Man -  Volksvertegenwoordiger


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Redactie De Morgen moet verhuizen

 

Vorige week maakte Klaus Van Isacker, hoofdredacteur van De Morgen, bekend dat de redactie van de krant zou verhuizen van haar huidige locatie aan de Arduinkaai in Brussel naar Kobbegem. Donderdagmiddag werd een petitie overhandigd aan de hoofdredactie, ondertekend door zowat de hele redactie. Die verzet zich tegen de geplande verhuis.

De ondertekenaars vrezen dat de onafhankelijkheid van de krant in het gedrang zal komen. "De aantasting van de identiteit van de krant, zowel in de feiten als in de perceptie, zal niet enkel de inhoudelijke onafhankelijkheid van de redactie, maar ook de levensvatbaarheid van het merk De Morgen in het gevaar brengen", staat in het persbericht.

Met de verhuis zou De Morgen terechtkomen in dezelfde gebouwen als de redactie van de krant Het Laatste Nieuws. De voorbije jaren werden met Het Laatste Nieuws al synergieën gecreëerd qua sportberichtgeving. De Morgen nam ook economische berichtgeving over van de krant De Tijd. Ook nu zouden er nieuwe synergieën gecreëerd worden met de verschillende redacties van DPP, maar concreet is daarover nog niets bekend.

"Als voorbeeld werd de fotoredactie aangehaald", zegt Bert Bultinck, voorzitter van de redactieraad. Volgens Bultinck dreigen de daarmee gepaard gaande ontslagen niet alleen te vallen in de entourage van de krant, maar ook op de redactie zelf.
Naast de verhuis maakt de hoofdredactie bekend dat ze de cultuurberichtgeving zou inperken. "Ook dat plan tast de eigenheid van deze krant fundamenteel aan", schrijft de redactie in het persbericht.

Met de petitie vraagt de redactie om alternatieven uit te werken voor de plannen, die voorgesteld werden als noodzakelijke besparingen. "Als het zo is dat de financiële toestand van het bedrijf structurele ingrepen noodzakelijk maakt, dan vragen wij aan de directie van DPP en onze eigen hoofdredactie om alternatieven uit te werken", staat in de petitie. "Die oefening is, voor zover we kunnen zien op basis van de ons verstrekte informatie, tot nog toe niet gebeurd."

***

Wij betuigen onze deelneming aan de redactieleden van de kwaliteitskrant de Morgen die nu moet gaan samenhokken met de populisten van Het Laatste Nieuws. Brrr ...  De beste pennen van Vlaanderen (zeggen zijzelf) met de smeuïgste artikels van Vlaanderen.


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mario de Koninck en Amy Winehouse

 

c_683%2C_halloween.jpg

@ www.geenstijl.nl

Amy Winehouse ?  Voor wie haar niet kent : aub

Elegant, mooi, apart, gedurfd en zeer AAaRGH ...

 


30-10-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wij steunen Frank Vanhecke

 

 

Frank Vanhecke, heel de partij steunt jou, maar ook heel wat mensen aan de rand of buiten de partij die nog een sol gezond verstand hebben. Iedereen  weet dat jij het slachtoffer bent van een smerige politieke afrekening, in mekaar gezet door het scharminkel van Sint Niklaas, gesteund door minister Zwakmans Van Deurzen en door de haathaaien van het belgische gerecht.


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Als hij wint : Hoessein Obama wordt een Hollywood-president

 

Nederlanders lopen weg met de Democratische presidentskandidaat Barack Obama. Toch blijken ze slecht op de hoogte van zijn standpunten, Obama is namelijk veel minder progressief dan ze denken.

'Obama gevaar economie EU'
Europa moet zich zorgen maken over een mogelijk protectionistisch economisch beleid onder president Barack Obama. Obama mag dan samenwerking prediken met andere landen, eenmaal als president gekozen zal hij de belangen van Amerika voorop zetten.

Dat
zeiden voormalig lid van de Europese Commissie Frits Bolkestein en Robeco-topman Lex Hoogduin gisteren tijdens het debat over de Amerikaanse verkiezingen dat in De Rode Hoed in Amsterdam werd gehouden door adviesbureau Berenschot en Elsevier.

Lees meer
over het debat

Dat blijkt uit een onderzoek van gratis krant De Pers en actualiteitenprogramma Eén Vandaag. 21.000 deelnemers werden ondervraagd, driekwart zou op Obama stemmen.

Bin Laden vermoorden
Maar negen op de tien deelnemers gelooft niet dat de uitspraak ‘Wij zullen Osama Bin Laden vermoorden’ van Obama is.

Volgens driekwart van de ondervraagden wil de Democraat minder militairen in Afghanistan terwijl Obama de strijd tegen terrorisme juist daar, in het grensgebied met Pakistan, wil beslechten.

Homohuwelijk
Obama is een voorstander van de doodstraf, het recht op wapenbezit en tegen het homohuwelijk. Toch denkt 78 procent van de ondervraagden dat de Democraat tegen de doodstraf is, 62 procent had het mis wat betreft zijn mening over het homohuwelijk.

Wel weten de deelnemers dat Obama de belastingen wil verhogen, Amerikanen wil verzekeren tegen ziektekosten, het leger wil terugtrekken uit Irak en voor legale abortus is.

Nederlandse Obama
Obama is volgens de deelnemers aan het onderzoek charismatisch en goed in het debat. Republikein
John McCain vinden ze te oud en oncharismatisch.

In Nederland is geen Obama te vinden. D66-leider Alexander Pechtold komt volgens 22 procent van de ondervraagden nog het dichtst in de buurt.

Op afstand volgen
Wouter Bos (PvdA), Ahmed Aboutaleb (PvdA) en Jan Marijnissen (SP).

Lees ook 'Presidentschap Obama kan economie EU schaden' over het Elsevier/Berenschot debat dat gisteren in De Rode Hoed in Amsterdam plaatshad

@ Elsevier

***

Er is een voordeel aan de mogelijke verkiezing van deze Heilige tot president : heel de Europese mediawereld en publieke opinie zullen plots hun tot hiertoe negatieve houding over de VS moeten ombuigen tot een positieve. Amerika zal niet meer de grote boeman zijn.

Het nadeel van dit voordeel is, dat het allemaal niet lang zal duren, want Obama zal weinig eigen beleid kunnen voeren.  De vrees die een commentator van Fox News uitte dze week, dat Amerika een natie zou worden zoals Nederland of Duitsland, lijkt weinig waarschijnlijk.

Fats


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sonaca (Charleroi) eist ook steun, net zoals KBC

 

Dit artikel is tot stand gekomen op basis van de mededeling in de Standaard en zonder dat wij het stuk hadden gelezen op de webstek van Vlaams Belang.  Onze vergelijkingen lopen parallel, wat de indruk kan wekken dat we plagiëren.  Neen, dit is gewoon een logisch toeval.

Na een aantal minder fraaie insinuaties door ondermeer Guy Quaden (PS), directeur van de Nationale Bank en de domme uitspraak van de onwetende Verstrepen (LDD) in het Vlaams Parlement over mogelijke problemen bij KBC, stapte deze grootbank finaal naar de regering om ook een staatstussenkomst te vragen.  Niet dat er liquiditeitszorgen waren, maar om de concurrentiële positie ten overstaan van Fortis en Dexia (en ING die via de Nederlandse staat onderstut werd) te verstevigen. In ruil voor 2 mandaten in de 25-koppige Raad van bestuur van KBC, stelt de overheid een bedrag van 3,5 miljard euri ter beschikking tegen een flinke premie van 8.5%

Als u in Swahililand of in IJsland als particulier een zo groot mogelijke rente-opbrengst zocht, daartoe malicieus aangezet door de onkreukbare betweters van Test-Aankoop,  wordt u vandaag gedoodverfd als een risicohond en een profiteur.  Dat de staat een prostitutie-intrest opeist van 8,5% is doodgewoon.

Verschil moet er zijn, nietwaar.

De Waalse ministers waren wàt tevreden, dat KBC uiteindelijk gedwongen werd tot deze stap (ook bij de VRT werd gegniffeld, want ze hadden flink meegewerkt om elke dag paniekberichten te lanceren over de wankele situatie van de Vlaamse, katholieke bank die maar niet overstag wilde gaan). Nu kon er direct een Waalse tegeneis geformuleerd worden : Sonaca in Gosselies (Charleroi) heeft ook steun nodig.

Sonaca produceert onderdelen voor vliegtuigen en werkt mee aan ruimtevaartprojecten. Er zijn vestigingen in Canada, de VS en Australië.  Het bedrijf stelt 2.500 personeelsleden te werk van wie 1.700 in Wallonië.

Uit het Jaarverslag van 2007 blijkt dat er break-even afgesloten werd met een verkoopscijfer van € 304 miljoen.  De vooruitzichten voor dit jaar en de komende jaren worden omschreven als positief met een aantal winstgevende contracten. Een probleem situeert zich omtrent de dollarkoers, die door de sterke euro de bedrijfsopbrengsten vermindert. Dat hiervoor geen provisie voorzien werd, of een te kleine, is een nalatigheid.  Sonaca zal echter niet het enige bedrijf zijn dat zich in nesten heeft gewerkt door de sterke euro en de lage dollar.

Waarom de federale staat hiervoor moet opdraaien en niet het Waalse Gewest, is een niet beantwoorde vraag.

Dames en heren, laten we een einde maken aan dergelijke wafelijzer-toestanden. Het voortdurende gemekker, gescheld, geklaag, gejammer van de Walen is een hemeltergende rem op de Vlaamse economie en de welvaart van deze regio. Laten we er in ieders belang mee stoppen.

Scheiden doet niet lijden.  Wallonië kan desnoods  aansluiten bij Monaco, zoals onlangs een van onze reageerders stelde, dat is een welvarende staat, er wordt mooi Frans gepraat en er is een Prins Albert.

Ray


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Marie-Rose Rebel pakt nu ACV en ABVV aan

Vlaams Belang opende gisteren een nieuw front in zijn oorlog met de vakbonden. Nu gaat het over 'het misbruik van geld voor vorming'.

De vakbonden krijgen van nogal wat werkgevers geld dat bestemd is voor de 'vorming' van hun leden en militanten. Soms wordt dat gebruikt voor doelen die enkel met veel creativiteit als 'vorming' kunnen aangemerkt worden. Op dat geld is vaak weinig of geen controle.

Vlaams Belang pikte er één dossier uit maar het is zeker geen extreem voorbeeld: dat van VMW, de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, een overheidsagentschap.

De extreemrechtse partij zegt dat de christelijke en de socialistische vakbonden (respectievelijk ACV-Openbare Diensten en ACOD) in 14 jaar tijd van de VMW 1,7 miljoen euro ontvangen hebben voor 'vorming'.

Uit de jaarverslagen van die bonden blijkt volgens Marie-Rose Morel, die de anti-vakbondscel van Vlaams Belang leidt, dat het geld ook besteed wordt aan zaken die niet veel met vorming te maken hebben. Ze heeft het over 8.800 euro voor een uitstap naar Technopolis bij het ACV. Bij de ACOD vond ze 12.232 euro voor een bezoek met 265 mensen aan Zeebrugge; het ledenblad en een zakagenda werden ook betaald met het vormingsgeld.

De vakbondswoordvoerder van het ACV ontkent dat van misbruik sprake is. Eén activiteit per jaar is een teambuildingsactiviteit, gericht op groepsvorming. Meestal een uitstap, 'maar bijna altijd staat die in het teken van het werk: het water, het milieu, de haven, de technologie'.

Al de rest is effectief vorming, 'van werken met de pc, over sociaal recht, tot nieuwe technologieën', zegt hij.

Er is wel degelijk controle: het bedrijf geeft in het begin van het jaar een voorschot 'maar daarna wordt het geld maar verstrekt in de mate dat we bewijsstukken inleveren'.

Morel vindt dat bedrijven zelf dat soort vorming moeten geven en dat de vakbonden daar geen geld moeten voor krijgen. Ze vraagt aan de Vlaamse minister-president Kris Peeters (CD&V) of dat vormingsgeld ook in andere Vlaamse overheidsdiensten wordt gegeven en hoe de aanwending daar gecontroleerd wordt.

Het eerste schot van Vlaams Belang (DS 29 mei) sloeg op de sociale fondsen of fondsen voor bestaanszekerheid. Het verwijt dat die bij niet-vakbondsleden ten onrechte 'kosten' afhielden op uitkeringen, is intussen door de overheid aangepakt. De meeste fondsen doen dat nu ook niet meer.

© 2008 Corelio

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De column van Francis Van den Eynde

 

De forel van de Führer…en van Yves Desmet

 

In dit landje is het surrealisme nooit ver weg.

België kampt met een financiële crisis die vergeleken kan worden met deze van de jaren ’30 van de vorige eeuw en geraakt bovendien ook niet uit zijn institutionele problemen en dit sinds de verkiezingen van juni 2007.  Wat hield echter een heel deel van de opiniepers de laatste dagen bezig?  Een TV-kookprogramma waarin naar verluidt zou verteld worden hoe je de geliefkoosde schotel van Adolf Hitler, forel in botersaus, moet klaarmaken.

De kampioen in de verdediging van de uitzending was niemand minder dan Yves Desmet, hoofdredacteur van de Osservatore Romano van de politieke correctheid in dit land.

In De Morgen van gisteren vond hij er niets beters op dan de tegenstanders van de uitzending van censuur te beschuldigen.

Nu is het zo dat de strijd tegen censuur ons allen heilig moet zijn, maar kon Desmet nu echt geen betere zaak verdedigen dan deze van een programma waarin ons medegedeeld zou worden wat de besnorde met de bles nu toch zo graag tussen zijn kiezen stak?

Leert deze culinaire aangelegenheid ons misschien iets bij?  Vernemen wij dankzij haar meer over de diepere oorzaken van de Tweede Wereldoorlog?  Vertelt ze ons meer over de psyche van mensen die het in het midden van de twintigste eeuw nodig vonden een ware genocide tegen de joden op het getouw te zetten en deze ook met de gekende grundlichkeit probeerden door te voeren?  Verklaart deze forel met botersaus iets meer over de achtergrond van die mensen die erin geslaagd waren in hun eigen land en in een groot deel van Europa op enkele jaren tijd een supertotalitair regime op te bouwen?

 

Desmet gaat nog verder: hij haalt er Hannah Arendt bij om zijn betoog wat meer body te geven.

Zou deze dame, die ons een prachtige analyses geleverd heeft van het totalitarisme zoals het ontstaat en functioneert, zich niet omdraaien in haar graf wanneer ze zou vernemen dat haar werk gebruikt wordt om een TV-uitzending over forel in botersaus te verdedigen?

 

 

 

Is het bovendien niet bijzonder ironisch dat precies Yves Desmet censuur in hoofde van anderen durft aanklagen?

In zijn krant De Morgen wordt immers al sinds jaren elke informatie over wat hij beschouwt als rechts gecensureerd en in het bijzonder wanneer het gaat over het Vlaams Belang.  De verslaggeving over parlementaire debatten bijvoorbeeld.  Hierin laat de redacteur steeds alle partijen die eraan deelnamen, aan het woord komen, behalve uiteraard het Vlaams Belang.  De lezer van deze krant mag blijkbaar niet weten wat deze partij verdedigt.  Schrik van contaminatie? 

En dan hebben we het nog niet over de fantasieverhalen die De Morgen regelmatig omtrent het Vlaams Belang in de wereld stuurt. 

Als er iemand is die in dit land wanneer het over censuur gaat beschaamd zou moeten zwijgen, dan is het wel Yves Desmet…

Tenslotte toch dit nog: wanneer hij absoluut iets over het eten van forel wil brengen, raad ik hem aan eens een gerookt exemplaar van deze vis te proberen en dan opgediend met een glas ijsgekoelde wodka…een lekkernij !

 

 

Francis Van den Eynde

 

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Antwerpse haven, een Vlaams belang

 

Met genoegen (en enige verwondering wellicht) plaatsen wij hieronder het integrale artikel van Lex Molenaar uit de Gazet van Antwerpen van vandaag 30 oktober 2008. Wij zijn het vaak gloeiend oneens met de stedelijke politieke inzichten van Molenaar en zijn gazet.  Ditmaal ondersteunen wij, naar Antwerpse traditie, het belang van de haven, dat ook een Vlaams belang is. (u vergeeft ons de woordspeling, we zochten ze niet, ze drong zich als vanzelf op)

De haven blijft verbazen

De Antwerpse diamantsector heeft het moeilijk, maar gelukkig hebben we de haven nog. Uit de bijlage rond havenbaas Eddy Bruyninckx die wij gisteren publiceerden, blijkt nog eens overduidelijk waarom Antwerpen en Vlaanderen die haven heel innig moeten koesteren. Een economisch complex dat zo groot is als 20.000 voetbalvelden, waarop 800 bedrijven actief zijn en dat werk verschaft aan 170.000 mensen: niet voor niets merkt Fernand Huts van Katoen Natie droog op dat Eddy Bruyninckx de machtigste man van Vlaanderen is.

De haven boert goed, de resultaten zijn steeds beter en ook de werkgelegenheid neemt toe. Recent wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat investeringen in de haven gemiddeld dertien keer worden terugverdiend. Maar ook dat we moeten blijven investeren in de haven en dan vooral in infrastructuur, want anders komt de economische motor van Vlaanderen snel onder druk te staan.

Als je de resultaten van de haven nader bekijkt, kom je tot spectaculaire vaststellingen. Een tewerkstelling van 170.000 mensen, dat stemt overeen met de totale bevolking van Mechelen, Beveren en Turnhout. Het is meer dan het personeel van alle Vlaamse gemeenten en OCMW’s samen. En twee keer zoveel als alle werknemers in de Belgische land- en tuinbouw. Ook de directe toegevoegde waarde van de haven - ruim 9 miljard euro - liegt er niet om. Dat is evenveel als de Vlaamse onderwijsbegroting en bijna het dubbele van de havens van Gent, Zeebrugge en Oostende samen.

Met al die gegevens in het achterhoofd ga je op een andere manier naar de toekomst kijken. Straks beginnen de debatten over de verdere uitbreiding van de haven in het Waasland, met de aanleg van het Saeftinghedok. De groene politici en de woordvoerders van de milieubewegingen schrapen nu al hun keel voor deze nieuwe hoogmis in de strijd tussen economie en ecologie. Ondertussen komen wetenschappers zoals professor Alain Verbeke en anderen met prognoses die alle deelnemers aan dat debat meteen zouden moeten ontnuchteren: als het Saeftinghedok er niet komt, dan zal de groeiende containertrafiek slechts in beperkte mate belanden in Zeebrugge. Volgens Verbeke zullen vooral Rotterdam en Hamburg profiteren. Antwerpen en Vlaanderen zouden in dat geval vanaf 2017 jaarlijks ruim twee miljard aan toegevoegde waarde missen, evenals ongeveer 25.000 nieuwe banen.

Willen we die kansen om onze positie te consolideren en om nieuwe welvaart te creëren laten liggen? Dat zou heel onverstandig zijn. Het Saeftinghedok biedt de mogelijkheden om de haven extra zuurstof te geven tot in 2030, op voorwaarde dat we nu de eerste stappen in die richting zetten. Doen we dat niet, dan lopen we een achterstand op die niet meer in te halen valt. De keuze lijkt mij vrij eenvoudig.

Om Vlaanderen aan de top te houden als Europees centrum van maritieme en logistieke activiteiten, zullen onze verschillende havens overigens goed moeten samenwerken. In onze bijlage pleitte de Gentse havenschepen Sas van Rouveroij (Open Vld) terecht vurig voor het samenwerkingsverband Flanders Port Area, maar hij vond het ook nodig om meer steun van Antwerpen te eisen. Binnen het Antwerpse Havenbedrijf groeit de irritatie over de houding van de andere Vlaamse havens, die vinden dat alle partners in FPA evenwaardig moeten zijn. Dat is niet logisch, als je de resultaten met elkaar vergelijkt. In Nederland vertrekken alle havenactiviteiten vanuit het sterke merk Rotterdam. Die positie mag Antwerpen ook wel opeisen.

door Lex MOOLENAAR
http://gva.typepad.com/standpuntantwerpen/


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gedaan met geheimdoenerij over misdaad in Antwerpen : VB publiceert cijfers

 

Criminaliteitscijfers eerste 9 maanden 2008: stijging woninginbraken en diefstallen met geweld t.o.v. 2007 - Daling vandalisme en inbraken in auto’s

Burgemeester Janssens communiceert amper nog met de gemeenteraad, de media en de Antwerpse bevolking over criminaliteit. Door geen informatie meer te geven, wil de burgemeester de indruk wekken dat er geen criminaliteitsprobleem meer in de stad is. Dit is natuurlijk niet zo. De eerste 9 maanden van dit jaar werden er 35.333 criminele feiten geregistreerd. Het Vlaams Belang vindt dat de Antwerpenaar recht heeft op correcte en eerlijke informatie over criminaliteitsevoluties in zijn stad. Vermits de stedelijke overheid verzuimt om de burger in te lichten, zal het Vlaams Belang dat zelf doen. Het Vlaams Belang wil vanaf nu trimestrieel de criminaliteitscijfers en tendensen bekend maken. Hiermee wil het Vlaams Belang niet alleen de doofpotoperatie van Janssens en co doorbreken, maar tevens de burger op een eerlijke en open manier informeren. Door zelf de informatiestop te doorbreken, wil het Vlaams Belang zijn eis om minstens trimestrieel de cijfers en tendensen te publiceren kracht bijzetten.

 

Onrustwekkend blijft het hoge aantal diefstallen en woninginbraken. De categorie “zware diefstal in woning” blijft in 2008 steken op het hoogste niveau ooit, zijnde 3318 feiten voor de eerste 9 maanden (3320 feiten in 2007). Stijgen eveneens in de eerste 9 maanden van 2008: “diefstallen met geweld” (van 692 feiten in 2007 naar 824 feiten in 2008) en “diefstallen gewapenderhand” (van 235 naar 242 feiten). Ook winkeldiefstallen blijven in stijgende lijn (van 1586 naar 1664 feiten). Alleen “zware diefstal in winkel” daalde lichtjes ten opzichte van vorig jaar (van 1477 naar 1448 feiten). Noteren we dat woninginbraken al enkele jaren korpsprioriteit nummer één is. Uit de cijfers blijkt alvast dat de huidige politionele maatregelen niet leiden tot een daling van het aantal woninginbraken.

 

Ten gevolge van de algemene daling van de aangiftebereidheid vertoont de totale geregistreerde criminaliteit momenteel een daling met 6% ten opzichte van dezelfde periode 2007. De daling wordt sterk bepaald door de evolutie van diefstallen uit auto’s (van 4486 naar 3303 feiten – ten gevolge van preventiecampagnes) maar ook die van feiten als bedriegerij (van 738 naar 82 feiten) en vandalisme (van 4455 naar 3574 feiten).

 

In bijlage vindt u de tabel met de geregistreerde criminaliteit voor de eerste negen maanden van 2008 en een vergelijking met dezelfde periode 2007. De tabel zal ook op de Antwerpse site van het Vlaams Belang te raadplegen zijn. In de loop van de maand januari hoopt het Vlaams Belang een overzicht van de cijfers voor het volledige jaar 2008 te kunnen bekendmaken.

 

 

Filip Dewinter,

Fractievoorzitter Vlaams Belang-Vlott

in de Antwerpse gemeenteraad

't Stad Antwerpen zoals Burgemeester Slaapmans ze het liefst heeft : mistig en onwerkelijk.

 

 

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Amerikaanse tjeven doen mee met Hoessein Obama

 

Bron : LA Times

 

Tim Rutten: Despite his abortion stand, Obama appears to be attracting a majority of traditional Catholic voters.
.
.
Niettegenstaande zijn abortus standpunt, lijkt Obama een meerderheid van traditionele katholieke kiezers aan te trekken.


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Compromitterende video beelden van Obama met PLO-held

 

In de laatste aanloop naar de presidentsverkiezingen op 4 november gaat het er warm aan toe in America-not-Forever.

De Los-Angeles Times bezit een video waarop Obama te zien is bij een feestelijk diner ter ere van een Palestijnse terrorist met intellectuele inslag, de gevaarlijke soort dus, ene Khalidi. 

De LA-Times is enkele weken geleden toegetreden tot het Democratische kamp.  Als uitgevers van kranten zich een dergelijke redactionele stunt veroorloven, verkopen zij hun neutraliteit en journalistieke geloofwaardigheid. Journalisten van die gazet kunnen zich o.i niet langer beroepen op hun onafhankelijkheid, noch beroepsethiek. Wie over een beroepskaart beschikt, kan die best bij het gesorteerde afval voegen, afdeling : "Verloren jeugdidealen". In de states is dat een gestreepte zak met sterretjes.

De LA Times weigert pertinent die video openbaar te maken, want er vallen uitspraken te noteren over het verraderlijke land Israël dat een toontje lager moet zingen en de noodzaak dat de Palestijnen meer steun moeten ontvangen.  Zaken die in se best mogen gezegd worden, zeker in het land van de freedom of speech, maar die nu in het nadeel van Obama uitvallen.  In de VS leeft een sterke pro-Israëlische lobby en bevindt zich een grote Joodse gemeenschap die traditioneel aanleunt bij de Democraten.

Vervelend dus. Het beste dat er kan gebeuren, is die video gewoon niet openbaar maken en en wat je niet ziet, bestaat niet. Zo redeneert de democratische aanhang.

Links, en wat zich daar bij aansluit, is overal ter wereld ziek in hetzelfde bedje van manipulatie, leugen en ontkenning van de werkelijkheid.

McCain zegt dat hij er zeker van is dat de Los Angeles Time vlug zou zijn om een video openbaar te maken waar hij of Sarah Palin zouden te zien zijn op een Neo-Nazi bijeenkomst. Hij begrijpt derhalve niet waarom men niet boven water komt met beelden van Obama in gezelschap van een PLO-terrorist.

Ray

CA_LAT.jpg

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zoek mij eens een andere echtgenote, vrouw. En vlug wat.

 

Wil u een spannend sprookjesverhaal lezen uit Prachtland Maleisië, waar slechts 60% van de bevolking de vredelievende godsdienst par excellence aanhangt ?  Hier komt het :

Er was eens in het Prachtland Maleisië een man van 57 die leefde lang en ongelukkig samen met zijn vrouw van 60 : dat is niet veel verschil in jaren maar de man was zijn vrouw zo een klein beetje beu.  Hij werkte als bewakingsagent en hij zag er best goed uit met zijn hangbuikje en zijn olijfkleurige teint en veel zin om de vrouwtjes te behagen, zoals dat gebeurt in een vak dat een strak uniform vereist. Pompiers, agenten, militairen het zijn allen gegeerde prooien voor de vrouwelijke wellust, die gezegd wordt luttel te zijn maar die soms kolkende lava evenaart. Bij wijze van schrijven.

De man herinnerde zich flitselings dat hij naast bewakingsagent ook nog eens moslim was.  "Hé" dacht hij "dat is toch een toffe godsdienst, want de profeet laat ons toe om wel vier vrouwen te bezitten. Ik ben al tevreden met twee stuks. Eentje om beu te zijn en eentje voor de liefdesparade."

Zo gezegd, zo gedaan. 

De man ging naar zijn huis en beval zijn oude vrouw voor hem een tweede vrouw te gaan ophalen, eentje van dertig jaar, zei hij, dat kan best vinnig zijn maar omdat hij zelf nogal verlegen van aard was, de goeierd, stuurde hij zijn oude vrouw naar de woning van de begeerde partij met een aanzoek. 

Helaas, de dertigjarige  bleek al getrouwd te zijn : "Ik en kan niet" zei zij tot de andere vrouw "Ik speel al  de sloerie van een andere fijne man".

Onverrichterzake keerde de oude vrouw terug tot haar bewakingsagent met de teleurstellende boodschap.  Die arme man schrok zo erg, dat hij zijn vrouw begon af te slaan en haar met zijn revolver dreigde dood te schieten. Iedereen, opgevoed in de leer van de keraan, begrijpt natuurlijk de bittere ontgoocheling en de onvermijdelijke reactie.  De keraan is daar trouwens ook duidelijk in : een vrouw moet regelmatig afgetroefd worden, zeker als ze de man teleurstelt.

Hoe het verder afgelopen is, weten we niet, maar er zijn gelukkig nog vele andere vrouwtjes van rond de 30 in Prachtland Maleisië en hopelijk zal tegen 11 november, de Internationale Dag van de Vrouw, onze goede man aan zijn trekken komen.  Dat niemand nog zegge dat het leven van een moslim benijdenswaardig is.

Savat

De bovenstellen zijn nog in fabricatie

 http://www.news.com.au/story/0,27574,24570710-23109,00.html


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mario de Koninck voorspelt Toekomst : AAaRGH !

 

c-684%2C-de-man.jpg

 

@ www.geenstijl.nl

Met dank aan Mario voor de hoopvolle toekomst.


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fortis tussendoortje uit Engeland

 

There are two sides on the Fortis balance sheet.
The left side and the right side.
On the left side there is nothing right,
On the right side there is nothing left


29-10-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het blikje

 

 


The Can from Carlos Lascano on Vimeo.

.


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schaf de dubbele nationaliteit even af : Dank oe !

 

Onderstaand artikel gaat nog eens over de terugroeping van 40 imams uit Nederland naar Rabat.  Twijfelt u er vooral niet aan, dat dit ook gebeurt in het land B, maar zoals het hoort : geruisloos, clandestien, stiekem, achterbaks, zoals heel dit land gebaseerd is op geheimzinnigheid en stil gesjoemel.  Schaf die tweede nationaliteit af, vrienden,  schrijf naar uw volksvertegenwoordigers, val ze lastig. De dubbele paspoorters zijn en blijven onderhorigen van een vreemde regime dat de nauwelijks verdoken bedoeling heeft, de EU-landen stelselmatig te islamiseren en onder invloed te brengen van Marokko, Turkije en andere prachtlanden.

Men kan nooit een Europese identiteit krijgen, als men tegelijk nog iets anders is.  Als ik reïncarneer in een kikvors zal ik niet tegelijk een ooievaar kunnen zijn, anders moet ik mezelf inslikken. 

Marokko én Turkije hebben lange arm

 

Marokkaanse imams voor ‘instructies’ teruggeroepen naar Rabat. Een niet te tolereren inmenging in Nederland. Vaak wordt vergeten dat ook de Turkse staat zich via de moskee mengt in Nederlandse zaken

De Marokkaanse staat heeft volgens het Samenwerkingsverband Marokkanen in Nederland (SMN) veertig Marokkaanse imams naar de hoofdstad Rabat geroepen. Veel moskeeën bleken bij het vrijdaggebed plotseling geen voorganger te hebben. Volgens het SMN wil Marokko de imams instrueren, ook over de religieuze boodschap die ze in Nederland moeten uitdragen.

Het SMN en de Tweede Kamer zijn terecht gealarmeerd over het ingrijpen van de Marokkaanse overheid in de moskeeën. Maar verrassend is het optreden van de Marokkaanse overheid niet. Al sinds in de jaren zestig een exodus van Marokkanen naar Europa op gang kwam, probeert Rabat grip te houden op de emigranten. Het verplicht aanhouden van de Marokkaanse nationaliteit past in die agenda.

Inkomstenbron
Sinds enkele jaren is die grip versterkt. Marokko ziet de vijf miljoen Marokkanen en hun nazaten in Europa als extra Marokkaanse provincie en wil de emigranten als inkomstenbron niet teloor laten gaan.

Als onderdeel van deze anti-integratie-maatregelen heeft de Marokkaanse koning ‘adviesraden’ ingesteld. In één daarvan zit PvdA-Kamerlid Khadija Arib. Dat onlangs een Rotterdamse politieagent moest worden ontslagen vanwege ‘spionage’ voor Marokko past in het patroon van intensieve Marokkaanse inmenging in Nederland.

*Socialistisch Kamerlid + Adviseur Koning van Marokko : moet kunnen !

Laks
Nederland is te lang veel te laks geweest bij het onderkennen van de
Marokkaanse greep op de samenleving. Nederland geeft miljarden euro’s uit aan het integreren van Marokkanen en andere allochtonen, maar Marokko mag die integratie gewoon ondermijnen.

Nederlandse gemeenten werken nog altijd mee aan het door de Marokkaanse staat afgedwongen opleggen van Arabisch-islamitische namen aan Nederlandse kinderen van Marokkaanse afkomst.

De inmenging in Nederlandse zaken, ook via de islam, beperkt zich niet tot Marokko. Bedenkelijke particuliere organisaties uit Saoedi-Arabië betalen Nederlandse moskeeën.

Diyanet
Ook Turkije bemoeit zich rechtstreeks met de moskeeën. De meeste Turkse moskeeën hier zijn in handen van
Diyanet, het Turkse ministerie van geloofszaken. Hun imams zijn uitgezonden Turkse staatsambtenaren.

Omdat de islamitische partij van premier Tayyip Erdogan al zes jaar aan het bewind is in Ankara, mag worden aangenomen dat de preken ook de geest van Erdogan ademen. Met alle ophef over Marokko en de Marokkanen mag ook wel eens extra op de Turkse inmenging worden gelet.

 * Over deze vrouw hebben wij vorig jaar uitvoerig bericht : dubbel paspoort, dubbel mandaat, dubbele loyauteit, of enkel loyauteit ?


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het financiële hoekje van Angeltjes : €€€€€ en $$$$$ te grabbel

 

Wij verstrekken géén beursraadgevingen of financiële adviezen, dat weet u. Waarom zouden wij u oplichten als de staat en de grote belgische staatsbanken dat veel professioneler aanpakken ?

Uitzondering weze gemaakt voor mails die u krijgt uit Afrika waar allerlei brave mensen (sommigen zelfs van prinselijken bloede, een status die ongetwijfeld veel indruk maakt in dit land van roofprinsen) vele miljoenen euri bezitten die zij dolgraag met u zouden delen, als u even een paar duizendjes voorschot wil lossen.  Zo'n kans kan u niet laten voorbijgaan : Doen ! Mocht u klachten hebben, wend u tot Vlaams parlementslid Van Assche, hij weet alles van Grote Neger Tovenaars, want hij heeft het eigen kapitaal verdrievoudigd en zwartgewassen in zijn diepvriezer.  Hoe dom van Vlaams Belang om zo'n capabel man de laan uit te sturen.  Jaloezie in de politiek : het bestaat.

Nu maken we weer een redactionele uitzondering : Beursduivel heeft een geding aangespannen tegen Fortis en de belgische staat en wij nemen hun persmededeling op, zonder daar verder op in te gaan, want dat is allemaal veel te moeilijke materie.  De beste materie is zacht, rond en simpel van geest. Voilà. 

Nog één luttele uitzondering op de uitzondering, een kreet recht uit het hart  : Leve Yves Leterme , dat hij nog lang Nonkel Kruk moge blijven !

Advocaat Laurent Arnauts van Modrikamen noemt het door de Belgische overheid opgezette fonds voor Fortis-aandeelhouders ‘ontoereikend’. ‘Voor het overgrote deel van de Fortis-aandeelhouders betekent dit geen volledige schadeloosstelling.’

De Belgische premier Yves Leterme maakte zondag 12 oktober bekend dat Belgische aandeelhouders van Fortis een deel van de winst kunnen krijgen die de Belgische overheid verdient met haar belang in de Franse bank BNP Paribas. Hiervoor is een fonds opgericht dat de winst in 2014 zal uitkeren aan de aandeelhouders. De Belgische overheid bezit 11,6 procent van BNP Paribas door de verkoop van een belang van 75 procent in Fortis België aan de Fransen twee weken geleden.

Particuliere aandeelhouders kunnen aanspraak maken op een vergoeding voor een maximum van 5000 aandelen. Zij krijgen op 1 juli 2014 maximaal het verschil uitgekeerd tussen 10 euro en de gemiddelde slotnotering van het aandeel Fortis op de beurs vijf dagen na de hervatting van de notering.

Volgens advocaat Arnauts bekent de Belgische staat hiermee dat er zaken mis zijn gegaan. ‘Het maakt onze zaak dus sterker’. Belegger.nl en haar zustersite Beursduivel.be heeft het gespecialiseerde advocatenkantoor Modrikamen in de arm genomen om gedupeerde Fortis-beleggers bij te staan. Nederlandse en Belgische gedupeerde Fortis-beleggers kunnen zich aanmelden op www.beduveld.be.

Ray

 
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een vreemde pre 1 novemberstemming

 

Ik ben vandaag op deze prachtige zonnedag naar de begraafplaats van de familie gegaan om naar jaarlijkse traditie de graven op te poetsen.  Op 1 november worden de bloemen geplaatst.

Grootvader en grootmoeder, bompa en bomma, zoals het bij ons gezegd wordt, zijn al bijna 40 jaar geleden heengegaan en telkens ik voor hun graf sta, voel ik de weemoed om hun afwezigheid knagen, het gemis van de eigen jeugd en de vrolijke warmte en genegenheid waarmee ze mij omringden.  Twee- tot driemaal per jaar ga ik naar de begraafplaats en elke keer vertel ik wat er zoal gebeurd is met de kinderen en de kleinkinderen, meestal de prettige dingen maar ook soms een verhaal van pijn en verdriet en dan zeg ik altijd een beetje dom : "Het is maar goed dat jullie dit niet meegemaakt hebben". Zij hebben andere zaken meegemaakt, zoals twee oorlogen.

Schoonselhof de begraafplaats van Antwerpen

Ik heb al dikwijls verteld aan de grootouders en de groottante en de grootoom, die allen het grootste stuk van hun leven in de Seefhoek hebben gewoond, dat er heel wat veranderd is in onze stad en dat in de likeurwinkel die bomma vroeger openhield in de Lange Beeldekensstraat, nu een kapper gevestigd is, een man met een onbestemde nationaliteit, die nauwelijks Nederlands spreekt en dat heel de wijk ingenomen is door mensen uit andere landen.  Ik denk dat bomma en bompa heel erg zouden schrikken, net zoals tante en nonkel.

Mijn andere grootouders hebben geen graf meer.  De vava die vier jaar aan het IJzerfront heeft doorgebracht, diens naam staat op een herdenkingsmonument in Ruisbroek waar hij overleden is in 1957, maar het graf is verdwenen.  Het huis, waar zij lange tijd gewoond hebben in de Everaertstraat, een beetje voorbij de grote werkplaats die nu een Turkse moskee is met winkel en allerlei activiteiten waar je als autochtoon niets te zoeken hebt, is er nog altijd.  Het is goed onderhouden en het zal bewoond zijn door vreemdelingen, want oorspronkelijke Antwerpenaars zijn bijna allen verdwenen.

Toen ik de graven had schoongemaakt en het onkruid gewied, zag ik een beetje verder een dame in gedachten verzonken staan  voor wat ik dacht, het graf van haar man te zijn. We hebben even gepraat, mevrouw is 87 maar ze zag er nog geen 70 uit, ze had inderdaad haar man verloren en dat was erg, zei ze.  Maar niet zo erg dan de drie kinderen die ze intussen ook verloren had. Toen ik haar vroeg waar ze de moed vandaan haalde verder te leven, zei ze me : "Och mijnheer, ik heb nog twee jongens, kleinkinderen en achterkleinkinderen, zij zijn mijn leven, want zelf ben ik al lang heengegaan..."

Dit is een van de triestigste verhalen die ik ooit gehoord heb.  Zaterdag 1 november keren wij terug naar de overleden familie met bloemen. Ik zal ook even in gedachten iets zeggen tegen het graf van de buurvrouw van 87.

Ray

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nog eentje over journalistiek

 

Het is een belediging voor professionele journalisten als bloggers zichzelf journalist noemen.’ Alstublieft, stevige uitspraken tijdens de weblogconferentie Blog08 van afgelopen vrijdag.

In plaats zichzelf eens af te vragen waarom uitsluitend ‘professionele journalisten’ het leven, het heelal & de rest zouden mogen duiden, maakt de ‘professionele journalist’ liever bloggers verdacht.

Dalende abonneebestanden en inzakkende kijk- & luistercijfers eisen hun tol, zoveel is zeker. De gemiddelde ‘professionele journalist’ is inmiddels zo ernstig verzuurd, dat bij overlijden het kadaver moet worden beschouwd als chemisch afval.

Stef P. Spikkel
Visionair

@ Gregorius Nekschot


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Vrije Volk : Kracht & Tragiek van Burgerjournalistiek - Duns Ouray

 

Onderstaand artikel dateert van juni 2006 en het handelt over een van onze favoriete internetbronnen, Het Vrije Volk.  Ver van ons Angeltjes met hen te vergelijken.  Wij zijn praktisch een eenmanszaak, terwijl HVV kan rekenen op diverse medewerkers. Bovendien hebben wij geen professionele  journalistieke ervaring, maar die heeft Jan Mulder zich ook mettertijd verworven. 

Ons hoofdstreven is institutioneel op een democratische wijze de Vlaamse republiek realiseren.  Maatschappelijk bevinden wij ons ter conservatieve rechterzijde en zijn wij tegenstanders van de oprukkende islamisering in Europa. De ondemocratische linkerzijde die met de opportunistische fantasten uit het centrum de maatschappij in de pas wil houden, is de doorn in ons oog.

Voor de huidige EU hebben wij weinig lovende woorden.  Er zijn dus meerdere raakvlakken met Het Vrije Volk, alhoewel wij een andere tonaliteit bezitten en ons graag bezondigen aan andere dan maatschappelijke thema's. Sommigen nemen ons dat kwalijk, anderen vinden het juist aantrekkelijk.

Een belangrijk gegeven zijn onze reageerders : wij zijn geen discussieforum maar bieden aan gelijkgezinden de kans hun mening voorop te zetten.  Liefst binnen de normen van het fatsoen. Politiek-correcte opvattingen zijn bij ons niet welkom. Die hebben legio kansen om aan bod te komen.

Een zaak nog : Duns Ouray spreekt over 6.500 pageviews per dag (twee jaar geleden) voor circa 16 miljoen inwoners.  Angeltjes heeft een gemiddeld van 1.800 pageviews per dag voor gemiddeld 6 miljoen inwoners. Omgerekend naar Nederland zou Angeltjes 4.800 pageviews noteren.

Het voornaamste is dat er dankzij internet uitwegen bestaan voor andere denkrichtingen dan deze van de officiële en commerciële media, die zichzelf tooien met het epitheton kwaliteit. Onze kwaliteit is ongetwijfeld minder en onregelmatiger maar de passie van de overtuiging en de geest van rebellie tegen de versleten opvattingen van het regime is een bron die nooit opdroogt.

De redactie van Angeltjes

 ***

De website HetVrijeVolk.com heeft zich ontwikkeld tot een platform voor burgerjournalistiek. Dagelijks krijgen wij artikelen opgestuurd van ‘Jan en Alleman’. Sommigen worden vaste scribent, anderen leveren een eenmalige bijdrage.

Wat levert dat op? In ieder geval ‘authentieke opinies’, soms gelardeerd met spelfouten: er wordt nog wel eens een ‘d’ en een ‘t’ verwisseld. Het verschil in kwaliteit is groot, zowel qua betoog als qua inhoud.
Naar
objectiviteit of onafhankelijk wordt niet gestreefd. Maar dat wordt ook niet gepretendeerd! Bij ‘hoor en wederhoor’ denken wij vooral aan de echo-put in Hoog Soeren.

De redactie is enkel een doorgeefluik. Wij kijken niet naar de inhoud van de artikelen. Praktisch alles wordt geplaatst. De scribenten hebben hun eigen ‘merknaam’ op te bouwen qua betrouwbaarheid en geloofwaardigheid.

HetVrijeVolk.com groeit. Dagelijks hebben wij 6500+ page-views [1]. Dat is nogal wat. Maar wat is dat "wat" precies? Wordt zo’n website ‘mainstream’? Of blijft het in de marge, gelezen door een specieke doelgroep van ontevreden burgers? Enkele overpeizingen.

Het zal niemand verbazen dat de boodschapper net zo belangrijk is als de inhoud van de boodschap. Als ik roep dat Amerika ‘addicted to oil’ is, kijkt niemand daarvan op. Toen George Bush het zei, was dat wereldnieuws.
In het TV-tijdperk is de boodschapper eigenlijk belangrijker. De mening van Bono en Angelina Jolie over armoede wordt gehoord, zonder dat iemand zich zorgen maakt over de feitelijke deskundigheid van deze sterren. Er zal ook veel media-tijd beschikbaar zijn voor Paris Hilton, wanneer zij zich uitspreekt over de oorlog in Irak.

In Nederland hebben we Jan Mulder, de voetballer die opiniemaker werd, zonder überhaupt de schijn van deskundigheid op te houden. Zijn bijdrage aan het debat is het belachelijk maken van eenieder die niet in zijn straatje past. Intolerantie als essentie.

Het is een veelgehoord verwijt aan de media dat zij allerlei inhoudsloze Talking Heads op een voetstuk plaatsen. Dat verwijt is terecht, maar op TV is het ook onvermijdelijk.

Wat dat betreft is de burgerjournalistiek van HetVrijeVolk.com een verademing. Immers, onze scribenten publiceren onder pseudoniem. De boodschapper heeft geen herkenbare identiteit. Dat betekent dat enkel de inhoud van de boodschap overblijft. Een verademing voor eenieder die door onze TV geconditioneerd is.

Daar tussenin staat de ‘oude’ journalistiek, bij welke we een diepere kennis van zaken veronderstellen, eenvoudig omdat het hier professionals betreft. Hier zijn de naam van de journalist, en van zijn krant, het ‘handelsmerk’. Wij geloven iets omdat het in NRC Handelsblad staat, of omdat Paul Witteman het zegt.
Dát mechanisme, iets geloven omdat het van een bepaalde boodschapper komt, zit diep geworteld in de menselijke natuur. Het is voor kinderen de primaire manier van kennisoverdracht … ze geloven alles wat hun ouders zeggen. Op latere leeftijd blijft dat ‘authoritarianisme’ belangrijk, ook bijvoorbeeld in dat bastion van De Zuivere Kennis … de wetenschap. Wetenschappers baseren zich probleemloos op de publicaties van anderen.

Ziehier de ultieme grens die de burgerjournalistiek niet kan oversteken. De anonimiteit garandeert een geloofwaardigheidsprobleem. De massa zal zich niet in de boodschap verdiepen, omdat de boodschapper niet herkenbaar is.
Maar burgerjournalistiek heeft wel een waarde. Het is een bron van authentieke, verrassende opinies. Oorspronkelijke ideeën. Daar kan de gevestigde pers nooit mee concurreren, omdat zij nu eenmaal gevestigd is.
Tegelijkertijd is het onze tragiek dat weinig mensen belangstelling hebben voor oorspronkelijke ideeën. We kijken nu eenmaal liever naar Angelina Jolie.

http://www.denieuwereporter.nl/?p=487


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Censuurland

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Maokko, de staat, roept 40 imams terug voor instructies + AANPASSING

 

In de moskee

 

De Marokkaanse overheid heeft imams uit Nederland teruggehaald. Het gaat om zeker veertig imams die afgelopen vrijdag op verzoek van Rabat zijn teruggekeerd naar Marokko.

Spionagerel
Vorige maand werd bekend dat een werd bekend dat een politieagent van Marokkaanse afkomst voor Marokko
spioneerde.

Daarna kwamen
meer spionagezaken aan het licht.

Later
bevestigde de AIVD dat de Marokkaanse inlichtingendienst spionnen in Nederland rekruteert.

Dat meldt het Samenwerkingsverband van Marokkanen in Nederland (SMN). De organisatie maakt zich zorgen over de reis, die volledig door de Marokkaanse staat is betaald.

De imams zouden voornamelijk uit angst gehoor hebben gegeven aan de uitnodiging.

De imams hebben volgens het SMN deelgenomen aan 'allerlei activiteiten'. Wat die activiteiten precies inhouden is onbekend, maar de organisatie vermoedt dat het gaat om 'religieuze instructies'.

Greep
Marokko probeert al tijden meer grip te krijgen op Marokkanen die in Nederland wonen.

Er bestaat zelfs een ministerie voor de Marokkaanse gemeenschap in het buitenland. De minister ervan, Mohammed Ameur, zei eerder dit jaar dat die gemeenschap beschouwd moet worden als de zeventiende regio van Marokko.

@ Elsevier

***

+ AANPASSING  08.30 UUR door Geen Stijl

Marokkaanse imams op bijscholingscursus

spyspie.jpgHierbij een ingezonden mededeling voor het vrijdaggebed. Het vrijdaggebed gaat niet door. Wij herhalen: het vrijdaggebed gaat niet door. Net als vorige week vrijdag. Heeft te maken met een bijscholingscursus van ruim 40 Marokkaanse imams. Zij zijn met spoed teruggeroepen naar hun vaderland, want het blijkt namelijk dat bij een langer verblijf in ons land ook de geestelijken het niet zo nauw meer nemen met de doorgaans streng islamitische leer. Bovendien ontbreekt het Marokko sinds de ontmaskering van een aantal Marokkaanse spionnen op strategische plekken aan de nodig intel. Dus is afgelopen vrijdag op de E-pier va Schiphol een regeringsvliegtuig vol imams naar Rabat vertrokken. Met Halloween komt het gezelschap weer thuis. En niet zeuren over belastingcentjes, want de Marokkaanse staat betaalt alle kosten. Even weer de neuzen dezelfde kant op krijgen. Zie het maar als een soort van heisessie om meer greep te krijgen over de Marokkaanse gemeenschap in Nederland. Oh ja, nee zeggen was geen optie, want dan is het over en uit met je carrière. Dat belooft vuurwerk te worden donderdag wanneer de Tweede Kamer debatteert over de toenemende invloed die de Marokkaanse staat probeert uit te oefenen op haar onderdanen in den vreemde. U kunt nu inzetten op het tijdstip dat de PVV haar Kamervragen over deze kwestie de wereld in slingert...

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Acteurs en politiek: : een lach en een traan

 

 

Wij zijn de laatsten om acteurs en artiesten een politieke mening te ontzeggen.  Iedereen mag van ons alles denken, zeggen, uiten of op de muur schilderen.   Zelfs Yves Desmet mag liegen met een stalen stalinistische grijns op het gelaat.  Waarom niet ?  Ieder zijn verdraaide visie, en wij de juiste waarheid. Zo herkent u  ons weer.

Bovenstaande video is een opname van de Amerikaanse acteur Matt Damon, die zijn mening geeft over Sarah Palin.  Matt is zéér verontrust en het voordeel dat acteurs bezitten, is dat zij hun teksten debiteren met geloofwaardigheid, gevoelvolle stemintonatie en  aangepaste mimiek.  Als toeschouwer raak je makkelijk in de ban van zo'n korte monoloog, want hij wordt professioneel gebracht.  Matt heeft het over de onervarenheid van Palin, burgemeester in een klein dorpje en slechts twee jaar gouverneur van Alaska. Dit verontrust de sociaal bewogen acteur.  Want hij is er quasi zeker van dat McCain het niet lang meer zal volhouden en dan krijgen we die vrouw, die gelooft dat mensen en dinosaurussen in eenzelfde periode samen op aarde waren.  En dat is een onverdraaglijke gedachte. 

De pindaboer Jimmy Carter geloofde in UFO'S, want hij had er ooit een gezien maar dat was geen bezwaar om een van de zwakste bestuursperiode uit de moderne Amerikaanse geschiedenis neer te zetten. Carter was een Democraat die de banken verplichtte goedkope leningen toe te staan aan iedereen die er om vroeg.  De huidige financiêle crisis is een van de gevolgen  van dat wijze besluit van president Carter.

De Republikein Ronald Reagan was een tweederangs-filmacteur met enkel syndicale ervaring in Hollywood. Maar een acteur aan het roer van de grootste natie, dat kan nooit fout zijn.  En Reagan was inderdaad een behoorlijk president.

Een hockeymoeder daarentegen die wél bestuurservaring heeft, dat is pàs verontrustend.  De Democraten kunnen pas instemmen met een vrouw als het een van hen is.  Andere vrouwen horen bij de grote voorstanders van de emancipatie thuis in de keuken.

Helaas vernemen we niet wat Matt wél wil, wat hij bijvoorbeeld vindt van de bestuurservaring van senator Obama.  Die zelfs nooit gemeenteraadslid geweest is. Wat is de ervaring van de Pepsodent-man die achter Obama staat ?   Zoals Claire Bloom het zegde : "U mag nooit mensen uit mijn beroep serieus nemen als zij over politiek spreken".

.


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Met 1 november in aantocht, : moslims sterven ook

 

Vlamingen betalen voor een begrafenis gemiddeld 1.000 euro meer dan Walen. Dat meldt Test-Aankoop op basis van een enquête onder meer dan 1100 personen over het overlijden van een naaste.

"In 2007 ging het om het gigantische bedrag van meer dan 400 miljoen euro voor 100.658 sterfgevallen, meldt Ivo Mechels, woordvoerder van de consumentenorganisatie.

De overgrote meerderheid van de ondervraagden gaf aan tevreden te zijn over de behandeling en dienstverlening bij de uitvaart. Maar niet enkel emoties moeten verwerkt worden, er wacht vaak ook een financiële rompslomp.

Maar liefst 4 op 10 begrafenisondernemers geeft geen enkele prijsindicatie. Het totale kostenplaatje is nochtans hoog: 3.000 tot 5.000 euro, naargelang de keuze voor een crematie of een teraardebestelling. Opvallend is dat een Vlaming gemiddeld 1.000 euro meer betaalt dan een Waal.

***

En hoe zit het met de islamitische medemensch die het aardse ruilt voor het onbekende ?  Volgens ingewijden die het kunnen weten, wordt na het heengaan ruim 95% van de Marokkanen overgevlogen naar hun échte thuisland en aldaar begraven. Zowat alle moslims hebben een speciale overlijdensverzekering die hen deze overtocht waarborgt.  De kleine minderheid die dat niet heeft, wordt wat Antwerpen betreft op een aparte plaats op Schoonselhof ter aarde besteld (richting Mekka).  In principe mag ingevolge de wetgeving geen onderscheid bestaan na de dood en wordt iedereen (gelovigen, ongelovigen) op één zelfde ruimte begraven, zonder groepering. Gent handhaaft deze regel nog steeds.  Dit is ook de reden dat Joden niet begraven worden op onze gemeenschappelijke begraafplaatsen, maar in het geval van Antwerpen over de grens in Putte.

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ronse vraagt afschaffing taalfaciliteiten

 

RONSE CD&V en oppositiepartijen Open VLD én Vlaams Belang hebben gisteravond, 27 oktober  een gemeenschappelijke motie goedgekeurd voor de afschaffing van de taalfaciliteiten in Ronse. Een historisch moment, want nooit eerder sprak de gemeenteraad zich uit over de wenselijkheid van de faciliteiten, die de stad bij taalgrensregeling anno 1963 kreeg toebedeeld.

Aan de federale regering wordt nu de afschaffing van de faciliteiten gevraagd. 'Vlaams minister-president Kris Peeters en de Vlaamse regering worden gevraagd om bij de onderhandelingen van gemeenschap tot gemeenschap de afschaffing van de taalfaciliteiten in Ronse te agenderen en de nodige initiatieven te nemen om tot deze afschaffing te komen', zo luidt de motie.

SP.A-groen!, coalitiepartner van CD&V, onthield zich bij de stemming om de vlotte samenwerking met CD&V niet te schaden: 'We blijven ijveren voor een financiële inbreng van de overheid als compensatie voor de overlast en meerkost die de taalregeling met zich meebrengt. We pleiten voor een premiestelsel voor het personeel zowel in het onderwijs als in onze administratie', aldus SP.A.

De tweetalige fractie Gemeentebelangen-Intérêts Communaux verwierp de motie.

Burgemeester Luc Dupont (CD&V) benadrukte dat deze uitzonderlijke wisselmeerderheid de coalitie niet in het gedrang brengt. 'De coalitie is geenszins gebroken.' Dupont verduidelijkte nog, ook tegenover het massaal opgekomen publiek, dat de afschaffing van de faciliteiten in bestuurszaken geen afbreuk doet aan het vrije taalgebruik in privézaken en dat Ronse zich 'maximaal taalhoffelijk' wil opstellen ten aanzien van anderstaligen. (fdv
)

***

Ronse

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Ga naar: navigatie, zoeken
  Stad Ronse

ligging binnen het arrondissement Oudenaarde
in de provincie Oost-Vlaanderen
WapenVlag
Wapen van Ronse Vlag van Ronse
Geografie
Gewest Vlag van Vlaanderen Vlaanderen
Provincie Oost-Vlaanderen
Arrondissement Oudenaarde
Geografische ligging 50°44′N, 3°36′E
Oppervlakte 34,48 km²
Bevolking (Bron: NIS)
Inwoners
– Mannen
– Vrouwen
Bevolkingsdichtheid
24.639 (01/01/2008)
48,92%
51,08%
715 inw./km²
Leeftijdsopbouw
0–19 jaar
20–64 jaar
65 jaar en ouder
(01/01/2006)
24,64%
56,78%
18,58%
Buitenlanders 5,72% (01/01/2008)
Economie
Werkloosheidsgraad 11,75% (gemiddeld 2007)
Gemiddeld inkomen 12.241 euro/inw. (2005)
Politiek
Burgemeester Luc Dupont (CD&V)
Bestuur CD&V, sp.a-Groen!
Zetels
CD&V
sp.a-Groen!
Vlaams Belang
Open VLD
GB-IC
27
8
8
7
2
2
Deelgemeenten met postcode
Postcode Deelgemeente
9600 Ronse
Overige info
Zonenummer 055
NIS-code 45041
Politiezone Ronse
Webadres www.ronse.be

Ronse (Frans: Renaix) is een stad en faciliteitengemeente in de provincie Oost-Vlaanderen in België. De stad telt ruim 24.000 inwoners. Sint-Hermes is haar patroonheilige. Ronse is gelegen in de Vlaamse Ardennen. De schrijver Omer Wattez noemde Ronse ook wel "de parel van de Vlaamse Ardennen", omwille van haar ligging en groene omgeving.

Ronse en omgeving

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wordt Amerika als Duitsland en Nederland na 4 november ?

 

 

@ Fox News


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fré en de mediaboycot

 

.


28-10-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Is er een mediaboycot ? Nooit iets van gemerkt. U wel ?

 

28.10.2008 15.22u - Gisterenavond raakte bekend dat voor de bevoegde ministers Dewael (VLD) en Vandeurzen (CD&V) een blaam volstond voor de in opspraak gekomen politiebaas Fernand Koekelberg. De eerste reactie die bij het persagentschap Belga binnenliep, was die van het Vlaams Belang. Dat was echter iets wat bijna de voltallige media ‘ontgaan’ is. Zowel de televisiejournaals gisterenavond als het radionieuws deze ochtend en zowat alle dagbladen hadden enkel aandacht voor de reacties van de SP.A en LDD.

Dit is natuurlijk geen toeval meer en bijzonder nieuw is het al evenmin. Het is onmiskenbaar een feit dat de mediaboycot tegen het Vlaams Belang steviger is dan ooit. Een en ander kadert in een bewuste strategie die sinds het aantreden van Leterme in maart dit jaar aan de gang is, met name de creatie van de mythe dat de oppositie bestaat uit SP.A en/of Lijst Dedecker.

Dat deze stelling niet door de feiten ondersteund wordt, bewijst alleen al het feit dat uitgerekend het Vlaams Belang sinds de verkiezingen van vorig jaar in tal van dossiers de spits afbeet en niet zelden de spurt aantrok wanneer het op oppositievoeren aankwam. Zolang nog geen definitieve regering gevormd was, hadden sommige analisten geen al te grote problemen om dit feit – zij het dan schoorvoetend – te erkennen. Maar sinds Leterme in het zadel is gehesen, is duidelijk een ordewoord tegen het Vlaams Belang gegeven. Erg verbazend is dat niet, zoals Gerolf Annemans eerder reeds zegde: “In tijden van ongeloofwaardigheid moet immers verduiveld goed opgepast worden met mediapassages van het Vlaams Belang. Het moet er erg goed ingestampt worden: ofwel SP.A ofwel LDD. Vlaams Belang speelt niet meer mee.”

Ook na de verkiezingen van 1999 maakten wij een dergelijke mediaboycot mee, die diep tot in het jaar 2004 is blijven duren. Ook toen werd omzichtig (lees: nauwelijks of niet) omgesprongen met reacties van onze partij. Maar ook toen drong uiteindelijk de waarheid door tot de publieke opinie.

U kan ons alvast helpen met het doorbreken van de mediaboycot: door actief te verwijzen naar deze website en het verspreiden van onze nieuwsbrief E-Magazine.

@ Vlaams Belang

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ware Liefde : hij 43, zij 12

 

De geestelijke met zijn 12-jarige 'vrouw' (screenshot van Flickr).

De Indonesische politie onderzoekt of een rijke moslimgeestelijke de wet heeft overtreden door te trouwen met een 12-jarig meisje.

Een politiechef stelde in de dinsdag editie van de krant The Jakarta Post dat de geestelijke mogelijk kan worden vervolgd voor onder meer het dwingen van een minderjarige tot seks.

De 43-jarige zakenman en moslimgeestelijke Pujiono Cahyo Widiyanto uit Semarang in midden-Java is in augustus met het 12-jarige meisje Lutfiana getrouwd. Hij zei dat het meisje oud genoeg was om te trouwen, omdat ze al menstrueerde.

Justitie in Indonesië meent echter dat Pujiono in strijd met de wet heeft gehandeld. In een wet op het huwelijk uit 1974 staat dat het verboden is de trouwen met een persoon die nog geen 16 is. Kinderrechtenorganisaties willen dat Pujiono wordt vervolgd wegens kinderhandel.

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huis Hoessein Obama in Jakarta te koop

 

Obamas former house in Jakarta up for sale

Obama's former house in Jakarta up for sale

Tue, 10/28/2008 - 9:32 PM
The small colonial-style house Barack Obama lived in as a child has received a steady stream of visitors ahead of the U.S. presidential election.

@ Jakarta Post


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mario de Koninck bekommert zich over Fortis

 

Fortisverandertnaam.jpg

@ www.geenstijl.nl

Zéér AAaRGH


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.91% belgen zou stemmen voor Hoessein Obama

 

http://specials.be.msn.com/news/vote/default.aspx

 

Als u deze brug oversteekt (klikken) komt u terecht bij MSN Nieuws en dan kan u zelf een voorkeur uitspreken en kijken hoe de wereld aankijkt tegen beide kandidaten.

De Amerikaanse presidentsverkiezinge hebben altijd kunnen rekenen op internationale belangstelling maar ditmaal worden alle records geklopt.

91% van de uitgebrachte stemmen in het land B gaan naar de Democraten van Obama en dat is niet zo verwonderlijk, rekening houdend met de enorme media-aandacht en het feit dat deze mensen ook hun stem uitbrengen voor figuren als Leterme, Di Rupo, Reynders en godbetert Napoleon De Gucht.


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Chaos bij fiscus : daar kijken we van op !

 

Ondanks talloze pogingen tot hervorming blijft de interne organisatie van het departement Financiën bijzonder complex en inefficiënt. Verantwoordelijk minister Didier Reynders laat de zaken op hun beloop. Toch moet er snel iets gebeuren, of anders zijn er straks helemaal geen fiscale controles meer.

http://www.knack.be/nieuws/belgie/chaos-bij-de-fiscus/site72-section24-article24667.html#

Binnen de al zeer chaotische organisatie bij de top van Financiën dreigt een nieuwe bom te ontploffen. Philippe Jacqui, een van de managers van de nieuwe organisatie bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën, heeft een klacht ingediend bij de Raad van State. Daarin klaagt hij de samenstelling aan van het nieuwe directiecomité, dat bestaat sinds juli 2008, omdat hijzelf en enkele andere nieuw benoemde managers er niet in zijn opgenomen. Dat hij en zijn collega-managers niet benoemd zijn, kan immers niet volgens de voorschriften van Coperfin, die zeggen dat het hele management in het directiecomité moet worden opgenomen.

Als Jacqui gelijk zou krijgen, is dat voor Financiën een juridische ramp. Het zou betekenen dat de samenstelling van het huidige directiecomité, die ook eerder al gewijzigd werd omdat ze niet reglementair was, opnieuw moet worden aangepast. In één klap zou dat ook betekenen, dat alle eerdere regularisaties van benoemingen die het huidige directiecomité doorvoert, precies omdat het vorige niet reglementair was, moeten worden overgedaan.

Om te beginnen heeft Financiën sinds de vernietiging door de Raad van State van de benoeming van Jean-Claude Laes in juli 2007 geen echte topmanager meer. Het topmanagement wordt momenteel - bij gebrek aan een alternatief - waargenomen door Jean-Pierre Arnoldi, die zijn departement niet meteen met ijzeren hand lijkt te besturen. 'Hij is niet de man van de grootse hervormingen', die Financiën nochtans dringend nodig heeft, zeggen verschillende ambtenaren. Bovendien vertrekt hij volgend jaar met pensioen. Totnogtoe heeft de minister geen enkel initiatief genomen om een nieuwe procedure op te starten.

De chaos bij Financiën is groot, niet alleen aan de top. Doordat opeenvolgende hervormingen nooit helemaal voltooid werden, telt Financiën op dit moment drie structuren die kriskras door elkaar lopen. Eerst wilde Philippe Maystadt (CDH), de toenmalige minister van Financiën, een eerste 'mammoethervorming' doorvoeren. Hij wilde de directe en de indirecte belastingen (BTW) samenvoegen en integreren. Maar zijn hervorming werd onderbroken door de komst van de nieuwe paarse regering (Verhofstadt I, 1999), en de nieuwe minister. Met een nieuw plan: Coperfin, een plan op maat van Financiën, dat voortvloeide uit het Copernicus-plan van toenmalig minister van Ambtenarenzaken, Luc Van den Bossche (SP.A). Dat zou grondige personeelshervormingen doorvoeren. Maar algauw lag de nadruk op de informatisering, waar ook het gros van het budget naartoe vloeide.

De personeelshervorming van Coperfin bleef heel erg beperkt, en was bijna absurd te noemen. Er werd amper een reeks managers benoemd, aan wie nooit onderliggende organisaties werden toegewezen.

Op het terrein klagen ambtenaren ondertussen steen en been over een personeelstekort om de controles terdege te kunnen uitvoeren. En er lopen klachten binnen over een te grote inmenging van het kabinet als het over individuele dossiers gaat. Voor de rest laat Reynders zijn departement van 30.000 ambtenaren, die niet meer weten waar het heengaat met Financiën, maar begaan.

Ingrid Van Daele @ Knack


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De racistische smeerlap Sinterklaas laat weer van zich horen

 

Nu weer debat over 'racistisch fenomeen' Zwarte Piet

dinsdag 28 oktober 2008 14:08

Het Van Abbemuseum in Eindhoven organiseert een openbaar debat over het ‘racistische fenomeen' Zwarte Piet. De discussie komt in plaats van een protestmars die twee buitenlandse kunstenaars in augustus wilden houden. Televisiemaker Prem Radhakishun is ook aanwezig bij het debat.

 Piet en Sint (de echte)

Het openbare debat wordt georganiseerd op 11 november, vier dagen voordat Sinterklaas en zijn pieten naar Nederland komen. Volgens een woordvoerder van het museum is hier sprake van absoluut toeval.

In augustus wilden twee buitenlandse kunstenaars een protestmars
organiseren omdat zij vinden dat het fenomeen Zwarte Piet racistisch is.

Het Van Abbemuseum lieerde zich aan die stelling door het werk van het kunstenaarsduo tentoon te stellen.

Na overleg met de politie en uit angst voor wantoestanden ging de mars, die voor nogal wat commotie zorgde, uiteindelijk niet door.

Nu komt er alsnog een debat over Zwarte Piet, aangezwengeld door twee kunstenaars die nooit als kind het traditionele kinderfeest hebben gevierd.

Volgens de woordvoerder is de kunstenaar uit Duitsland (de ander komt uit Zweden) al vier jaar in Nederland en is dat 'best Nederlands'.

Inschrijven voor het debat is onder meer vanwege de beperkte capaciteit noodzakelijk. Er is volgens de organisatie continu overleg met de autoriteiten maar over eventuele veiligheidsmaatregelen doet het museum geen uitspraken.

Uitgenodigd voor de discussie zijn onder meer de toenmalige initiatiefnemers van de protestmars Petra Bauer en Annette Krauss, onderzoeker John Helsloot van het Meertens Instituut, neerlandicus en ‘sinterklaasdeskundige’ Jos Mangnus en televisiemaker Prem Radhakishun.

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De nieuwe bisschop in de stad van Allah : Johan Bonny

 

De nieuwe bisschop van Antwerpen, Johan Bonny  wordt gefeliciteerd door een fan met rode hoed. Bonny is van Gistel (W.Vl) en heeft veel samengewerkt met de paus.  Voor ons is het allemaal in orde, West-Vlamingen en dan nog uit Brugge, kunnen niet veel verkeerd doen. Aangezien Bonny tot de Romeinse kliek behoort, zal hij ongetwijfeld zeker in de stad van Allah, de moslims aanmoedigen zichzelf te blijven.

Fats (uw reporter voor geloofszaken)


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fijn moslim huwelijksfeest in Irak

 

 

.

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Johan Sanctorum : ook erg opgezet met de VRT

 

Gisteren, 26 oktober, was op VRT-Canvas de Panorama-reportage te bekijken, getiteld “Een brug te ver”, over het Antwerpse Lange Wapper-project, de (mis-)communicatie daarrond en het groeiende Antwerpse ongenoegen.

In de aanloop naar dit programma werd ik door de samensteller gecontacteerd, ene Aart De Zitter, die me op een zeker moment bijna stalkte. Ze wilden Noël Slangen, verantwoordelijk voor de communicatie rond het project, “eens grondig aanpakken”, de onmogelijke prijs/kwaliteitverhouding van zijn diensten, zijn Machiavellistische, door de reklamelogica geïnspireerde visie op overheidscommunicatie, enz. enz.

Daarvoor waren ze bij mij, ex-werknemer van Slangen & partners en auteur van o.m. “Communicatie kan tot hersenstilstand leiden”, aan het juiste adres. Een dikke twee uur hebben ze me thuis geïnterviewd, met cameraploeg en alles erop en eraan. Ik mocht breed uitweiden over Slangen’s bijbel “Modellen van C”, waarin hij o.m. zijn opmerkelijke visie op burgercomités en actiegroepen weergeeft, het onderliggende vijandbeeld tegenover de burger, het misprijzen voor inspraak en democratische besluitvorming, enz.  Ook de psychologie van de Antwerpenaar en het aan deze stad inherente anti-establishment-gevoel, waaraan ik een studie wijdde, kwam uitvoerig aan bod.

Tot onze verbazing bleek de tussenkomst van Sanctorum compleet te zijn weggeknipt, en kwam de communicatie-expert anderzijds opvallend goed weg uit dit programma.
We kennen VLD-directeur Noël Slangen ondertussen goed genoeg om te beseffen dat hier druk is uitgeoefend en dat de makers van het programma hun ambities, om diens visie en methodes eens grondig door te lichten, duchtig hebben bijgesteld. Dat leverde o.m. het hilarische effect op, dat iedereen zich in koor beklaagde over de lamentabele communicatie rond Lange Wapper, maar dat er over Slangen haast niet gerept werd, behoudens een korte interventie van Jan Peumans.

Zo bleek die Panorama-reportage te lijden een het euvel dat het zelf wou aan de kaak stellen: intransparantie en politieke machinaties. Droevig voor een publieke omroep. We trekken er onze conclusies uit. 

Johan Sanctorum

***

Over de Oosterweelverbinding, de Lange Wapper, de gigantische geldverspilling, de lamentabele en onkundige aanpak hebben wij het al meermaals gehad.  De Panorama-reportage van 26 oktober 2008 was een schrijnende bevestiging waar wij te gelegenertijd op terug komen.  Bevreemdend is het alleszins te moeten lezen bij Johan Sanctorum, dat de regimeknaapjes van de VRT dit grote mobiliteitsdossier aanvatten om Noël Slangen een hak te zetten en als puntje bij paaltje komt hun huik naar de wind hangen. Zo kennen we onze 0000 : lastig in de aanloop, laf in de uitwerking.   

In dit extreem verpolitiekte dossier, is voor meer dan 100 miljoen euri (4 miljard frank) studiewerk verricht, burgemeester Slaapmans durft geen bek opentrekken want dan moet hij stelling kiezen en dat is niet zijn beste eigenschap, Slangen die overal aanwezig is waar te graaien valt, rijft binnen en de communisten van de PvdA vinden eindelijk een tweede adem met dit klungeldossier. En menig Antwerpenaar denkt nog steeds dat hij een brug over de Schelde zal krijgen.  En de klassieke recalcitrante sinjoor die alles wantrouwt dat van de overheid uitgaat, roept : "Ge kunt ze kussen".

Ray


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mannelijke seksisten ? Angeltjes ?

 

Wat vrouwen denken over mannen.   Alleen te lezen door sterke mannen... en wijze vrouwen


 
 
Waarom buigt een man zijn hoofd als hij nadenkt ?
Om zijn twee neuronen met elkaar in contact te brengen.
 
Waarom hebben mannen een gerust geweten ?
 Omdat ze het nog nooit gebruikt hebben.
 
Waarom houden mannen zoveel van auto's en moto's ?
 Omdat ze die ten minste kunnen bedienen.
 
Waarom zijn de meeste vrouwen slechte chauffeurs ?
 Omdat de meerderheid van de rijschoolinstructeurs mannen zijn.
 
Wat is het verschil tussen een man en een kop koffie ?
 Er is er geen, ze maken je alletwee nerveus.
 
Wat is het verschil tussen een man en een kat ?
 Geen, ze hebben alletwee schrik van de stofzuiger.
 
Wat hebben de wolken en een man gemeen ?
 Wanneer ze verdwijnen breekt er een mooie dag aan.
 
Wat hebben mannen die een vrijgezellenbar bezoeken gemeen ?
 Ze zijn allemaal getrouwd.
 
Wat is het verschil tussen de hersens van een man en een olijf ?
 De kleur.
 
De ideale maten van een man ?
 80 - 20 - 42 (80 jaar, 20 millioen euro op de bankrekening en 42 graden koorts)
 
Mannen zijn het bewijs dat reïncarnatie bestaat.
 Het is onmogelijk om zo stom te worden in 1 leven.
 
Waarom hebben mannen o-benen ?
 Omdat onbelangrijke dingen altijd tussen haakjes staan.

 
Door te sturen naar intelligente vrouwen met gevoel voor humor, en naar mannen die de waarheid kunnen verdragen.

(met dank aan mijn lieve vriendin Mariëtte)


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kapitaalinjectie voor 9 USA banken : $ 125 MILJARD

 

WASHINGTON (AFN) - Negen grote Amerikaanse banken krijgen dit weekeinde kapitaalinjecties van de overheid van in totaal 125 miljard dollar. Dat maakte het Amerikaanse ministerie van Financiën maandag bekend.

De investering maakt deel uit van het reddingspakket van de overheid voor de financiële sector van in totaal 700 miljard dollar.

De overheidsinvestering in de grote banken is al eerder aangekondigd. Onder meer Citigroup, JPMorgan Chase, Bank of America en Morgan Stanley krijgen bedragen van maximaal 25 miljard dollar in ruil voor aandelen die aan de overheid toekomen.

In totaal stelt Washington nu 250 miljard dollar beschikbaar voor directe investeringen in banken. De andere 125 miljard gaan naar kleinere banken en andere financiële dienstverleners die zich voor het programma aanmelden. Daarover is nog geen overeenstemming bereikt
.

Bron : Beursduivel


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Forel met botersaus

 

Zij die vertrouwd zijn met deze blog weten dat wij geen aanhangers zijn van Hitler, zijn moorddadige oorlog, de nazi's, de afschuwelijke Jodenvervolging en alle ellende veroorzaakt door het derde rijk.  Dat Canvas het tot zijn taak rekent gedurende tien jaar elke week een Hitler-documentaire uit te zenden, schiet het historische doel ver voorbij, terwijl andere misdaden vaak onbesproken blijven. De eenzijdigheid van de thematiek banaliseert de geschiedenis. Ook dat mag gezegd worden. 

De 0000 wilde  in het raam van een reeks geliefkoosde gerechten van beroemde mensen een kok in Beieren de lievelingsschotel van Adolf Hitler laten bereiden : forel met botersaus en daar is fél verzet tegen gerezen. Zodanig dat de directie van de 0000 en de raad van bestuur met getrokken messen tegenover mekaar stonden.  Omwille van forel met botersaus.  Mocht het programma toch uitgezonden worden, dan zou de raad van bestuur een persmededeling uitgegeven hebben, volgens de Standaard, die op de hoogte is van alle roddeltjes en weetjes uit de wandelgangen van de 0000. Een fragment : 

"In het nooit verzonden persbericht is te lezen dat de raad van bestuur zich niet wil moeien met de inhoud van programma's, maar wel met de rol die de openbare omroep speelt in Vlaanderen. En net daar zat het probleem met de Hitler-aflevering. Het programma, vond de raad van bestuur, zou 'schade berokkenen aan de maatschappelijke functie van de openbare omroep', aldus een bron binnen die raad. Het programma zou immers nodeloos heel wat mensen tegen de borst stuiten."

Moeten wij hier verder op ingaan ?  Neen,zeker.

Savat


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Angeltjes & VRT : ieder zijn eigen kandidaat

 

Angaltjes vragen vandaag aandacht voor de Nieuwe President en zijn Vrouw.

 

 ******

Tijdens de VRT-uitzending van vandaag wordt de Droeve Man uit Amerika ondervraagd door de immer verzorgde en beschaafde reporter wie-zou-zo-geen-schoonzoon-willen-Vim de Wilder.  Wij konden beslag leggen op het reeds opgenomen fragment van de 0000 wegens een  uitzonderlijke, zelden voorkomende technische onvolmaaktheid in de studio.

- Hallo, Droeve Man, hoort u Mij ?

- Jazeker, Vim, u articuleert zeer duidelijk.  Wat kan ik voor u betekenen vandaag ? (De Droeve Man hinnikt om zijn grapje)

- Denkt Gij, dat er zelfs een Geringe Kans zou Bestaan, dat de Oude Sabelspeler en zijn Opgedufte Huisvrouw het Witte Huis zouden kunnen Innemen met hun Vuige Opvattingen?

- Dat is ondenkbaar, Vim, de wereld zou deze miskenning van de Heilige Obama nooit aanvaarden.  Er zouden spontane opstanden georganiseerd worden, brandstichtingen alom, New-York zou erger nog dan tijdens september ielevven een stad van dood en vernieling worden.  Dit kunnen wij niet laten gebeuren, de democratie moet zegevieren. Change aan de macht : Godverdoeme, Godverdoeme, Godverdoeme ! 

- Ja, zo Denken Wij er Hier ook over, Droeve Man.  Potverkoffie, Nondedjol, Stomme Trut. Tot Morgen, Droeve Man.


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het straatintervew : het toppunt van democratie volgens de VRT

 

Het 0000-nieuws is meestal zo'n bittere ontgoocheling dat je soms zou wensen, dat de wereld een poos ophield met draaien en we met zijn allen gedurende die tijd bewegingloos bleven : geen actualiteit, géén Obama-offerande, geen achterbaks gestook. Iedereen gevangen in een Ruimte zonder Tijd.

Wij zijn natuurlijk erg vooringenomen tegenover de 0000, maar daar is niets mis mee, want dat zijn zijzelf ook.  Met dit luttele onderscheid dat onze vooringenomenheid gratis is en die van de VRT de Vlaamse Gemeenschap minimaal 300 miljoen euri per jaar kost en een heleboel hartvreterij, nijd, intriges en affaires.

Zo gezegd, zo gedaan.

Wij willen het ditmaal niet hebben over de klassieke politiek-correcte misleidingen,de talloze technische storingen, het gebrek aan neutraliteit, het arrogante misbruik van het medium, de trouw aan het regime en aan de rood-groene partijtjes, maar over één klein aspectje waarmee sommige nieuwsitems worden opgefleurd.

Het straatinterview.

U kent het principe : na een inleiding door de nieuwslezer(es) wordt de mening gevraagd van de vrouw/de man in de straat.  "Wat vindt u van de koopkracht ?",  "Voelt u de gevolgen van de financiële crisis ?",  "Bent u verliefd op Paul D'Hoore ?", "Bestaat Saartje Vandendriesche écht, of is zij een houten figuurtje zoals Pinocchio ?"

Men weet bij de 0000 zeer goed, dat de meeste mensen zelden spontaan voor een camera en een microfoon een gefundeerde mening kwijt kunnen en dan nog over gecompliceerde vraagstukken zoals de koopkracht of de houten neus van Saartje.

Niemand is geïntresseerd in de mening van Jan of Chantal, iedereen weet dat deze bijeen geknipte zinnetjes nooit representatief zijn maar toch wil men vasthouden aan deze manier van werken. De linksche pastoors zullen uitroepen dat zij op deze manier respect betonen voor de man in de straat en de democratie dienen.

De 0000 dient vooral zichzelf, zijn eigen onmisbaarheid en zijn aanhankelijkheid aan het regime.

Savat


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Proficat, Hendrik Bogaert : nu nog enkele passen verder !

 

CD&V-Kamerlid Hendrik Bogaert pleit ervoor om bevoegdheden maximaal over te hevelen naar deelstaten en transfers te laten opdrogen. De partijtop zit verveeld met zijn initiatief.
 
 'Ik besef dat dit plan verdergaat dan het partijstandpunt en dat ik een risico neem. Maar ik vind dat ik mijn verantwoordelijkheid moet opnemen, anders begin ik te twijfelen over mijn rol in de politiek', noteert De Tijd.
 
Bogaert heeft zijn plan niet laten lezen door de partijtop, om te vermijden dat het op een partijstandpunt zou lijken.  
 
Het voorstel van Bogaert houdt in:
 
a) overheveling bevoegdheden naar de deelstaten: - Sociale Zekerheid; -  Ontwikkelingssamenwerking; - Volksgezondheid; Maatschappelijke Integratie; Financiën; - Economie; - Mobiliteit; - Wetenschapsbeleid. (Enkel de 'gezagsdragende' departementen zoals Justitie, Politie en Defensie, Binnenlandse en Europese Zaken kunnen voor Bogaert federaal blijven). 
 
b) Splitsing staatsschuld. Slechts 30 procent van de schuld blijft bij de federale overheid. De overige 70 procent wordt over de deelstaten verdeeld.
In ruil voor de overdracht van bevoegdheden stelt Bogaert een Herstelfonds voor Wallonië voor.
 
- eenmalig 34 miljard euro
- vier jaar transfers (24 miljard euro)
- extra van 10 miljard euro.
Met dat geld zou volgens Bogaert Wallonië tegelijkertijd het volgende kunnen doen:
 
- daling sociale bijdragen met 5 procent
-  daling vennootschapsbelasting met 10 procentpunten
- stijging pensioenen met 5 procent
- en de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling fors kan opkrikken.
 
Zodra de 34 miljard euro is overgedragen, moeten de transfers ophouden te bestaan, vindt Bogaert, en is Wallonië op zichzelf aangewezen. (info: De Tijd, 26 sept.)


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mario de Koninck heeft een goedkope oplossing voor Sarah Palin

 

 

c-682%2C-make-up-Palin.jpg

www.geenstijl.nl


27-10-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Vertederend ?

 

egelnf8.jpg

Albino-egeltje : mooi ?  vertederend ? racistisch ? seksistisch ?

(foto : Spitsnieuws.nl)


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Angeltjes ' dagelijkse portie Anti - Obamania

 

Mocht deze vrouw de Democratische meeloopster zijn van de Heilige Hoessein Obama, de poco-wereld werd gek.
Gelukkig behoort ze tot de het vermaledijde Republikeinse kamp van de oude sabelsleper.


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Victoriaanse preutsheid

 

Het decolleté van Merkel is opvallend omdat ze zich tot nu toe hulde in uiterst ingetogen kleding, ook tijdens feestelijke gelegenheden.    (Foto Reuters)
Als Sarkozy nu niet toehapt, wanneer dan wel ?

Onze goede collega op Seniorennet, Zus53, die een zeer verzorgde blog heeft met nieuwtjes en  onderwerpen uit de sociale sfeer heeft een stuk geplaatst over een nieuwe trend in de UK : de decolletémoeheid.   We veroorloven ons het artikel van  Zus53 te copiëren.

Wij zijn het volledig eens, dat een aantal vrouwelijke figuren enkel beroemd zijn omwille van haar uitdagende kledij en nauw verhulde rondingen en voor de rest beschikken over talent :  NUL en inhoud  : NUL- NUL .

Wij vrezen echter dat de plots optredende Victoriaanse preutsheid zou kunnen te maken hebben met de bedoeling de islamitische medemensch niet voor het hoofd te stoten.  En als dit het geval mocht zijn, dat wij zullen blijven ijveren voor de decolleté. Talent of geen talent, op dat moment telt voor ons alleen de inhoud. Ook als hij er bijna uitrolt. 

U vergeeft ons deze wufte uitspraken ? Wij zijn het volledig eens, dat ordinaire vertoon de vrouw degradeert maar betutteling omwille van politiek-correcte overwegingen voor onaangepaste bewoners van onze contreien achten wij eveneens uit den boze. 

Femke van Zus53 is een fijne Brugse collega, een sociaal bewogen dame, gaat u vooral tussendoor bij haar lezen : zeer intressante onderwerpen, een fijne blog, mooie muziek en geen ruwe uitspraken zoals bij Angeltjes.

Het lijkt er op dat het tijdperk van de borsten voorbij is. De Britse pers smeekt de celebrities zowat om minder duidelijke decolletés en minder blote borsten. De Britse krant Daily Mail heeft er zelfs een naam voor bedacht: decolletémoeheid.

Journaliste Louise Janson schreef het stuk na de verschijning van Liz Hurley in een roze, strakke jurk met platgedrukte en omhooggeduwde borsten. Het was het toppunt van wansmaak, in een reeks van vele, vele decolletés die schaamteloos in je gezicht gegooid worden.

Overal borsten
Janson: "Borsten zijn overal, altijd. Jurken tonen meer dan ons lief is, en ook bij showbizzmagazines zijn de decolletés behoorlijk diep. Sorry dat ik de pret vergal, maar waarom zitten borsten niet in een mooie beha, waar ze thuis horen?"

"Nog niet eens zo lang geleden was een zichtbaar behabandje de grootst mogelijke fashion faux pas. Nu is het bijna een plicht om je ondergoed te tonen en wat er in zit. Liefst een maatje te klein, zodat alles lekker spant en het er fris en strak uitziet."

"Hoe meer borst, hoe minder talent"
Het noopt Janson tot de vergelijking dat het percentage getoonde borsten omgekeerd evenredig is aan het talent van de persoon. "Liz Hurley werd alleen maar bekend toen ze gedurfde jurken met diepe decolletés begon te dragen. Ook Jordan en Pamela Anderson werden vooral bekend door hun borsten.

Vergelijk hen met Nicole Kidman, Kate Winslet, Kylie Minogue en Penélope Cruz, die zich mooi en sexy weten te kleden zonder dat alles er meteen uitvalt."

Waarom?
Onvermijdelijk volgt de vraag: waarom zijn zoveel sterren dol op het tonen van hun borsten? "Is er eigenlijk wel een goede reden voor? Willen ze tonen dat ze fit zijn? So what, zoveel vrouwen zijn fit. Willen ze tonen dat ze het geld hebben om hun borsten te laten fiksen? Ook dat is nu bereikbaar voor de vrouw in de straat. Beseffen ze dan niet dat de suggestie veel verleidelijker kan zijn dan het te tonen?"

De trend
Enkele modetrends lijken Janson gelijk te geven. Zo wordt recentelijk enorm veel nadruk gelegd op het achterwerk, met heuse
push-ups voor de kont en jeans die je met optisch bedrog een rondere kont geven. Om nog maar te zwijgen van de herfsttrends waarbij losse jurkjes overheersen: decolletés hebben er niets te zoeken. Een trend die verscherpt wordt naar volgende lente toe wanneer de mode nog 'preutser' wordt. Een tegengewicht voor het vele bloot van de voorbije jaren, of een blijvende trend? Alleen de tijd zal het uitwijzen.

http://blog.seniorennet.be/zus53/


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Toerken meppen op Koerden

 

26/10/2008 WAN - NoComment publiceerde vandaag beelden van het politieoptreden in de Koerdische stad Wan tegen demonstranten. De demonstraties in zowel Europa als in Turkije gaan door.Op de beelden is te zien hoe de Turkse politie optreedt tegen de demonstranten. Afgelopen week waren er meerdere demonstraties in Koerdische steden tegen de mishandeling van de PKK-leider Abdullah Ocalan.
Ook waren er spanningen in Europa en gooiden Koerdische jongeren molotovcocktails naar Turkse organisaties en instituties in verschillende Europese landen. In de hoofdstad van Wenen, Oostenrijk, werd het Turkse consulaat met molotovcocktails bestookt. Later was er een Koerdisch centrum doelwit van een gelijk soort aanval.

***

Deze commentaar is overgenomen van een pro-Koerdische webstek. Vooreerst dit : de Brusselse politie treedt harder op tegen Vlaams-nationalisten dan de Toerkse tegen Koerden.  Ten tweede : de Toerken bewijzen nog maar eens dat hun toetreding tot de EU ons allen zal opzadelen met hun nationaliteitenproblemen, zoals het trouwens nu al aan de gang is in Europa en wij genoodzaakt zullen zijn het Toerks standpunt tot het onze te maken. 

Dat de dames en heren Toerken en Koerden, zoals het hoort onder brave moslims, hun eigen probleempjes oplossen. Desnoods sturen we de Grote Burgemeester van Herent, de verdraagzame Willy Kuypers als scheidsrechter. Hij kan ineens daar blijven wonen, dan is hij verlost van echte Vlaams-nationalisten.


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Overbodig Franstalig gehuil

 

De taalvereisten die in de Vlaamse Wooncode worden opgelegd, discrimineren niet. Dat zegt Vlaams minister van Wonen Marino Keulen (Open VLD) op basis van de taaltesten die tijdens de eerste 8,5 maanden van het jaar werden afgelegd.

Niemand heeft geweigerd een taalcursus te volgen. Er is ook nog niemand een sociale woning geweigerd, aldus de minister maandag in de Concentra-kranten.

De Franstaligen in België liepen storm tegen de Wooncode omdat die bepaalt dat kandidaat-huurders moeten kunnen aantonen dat ze bereid zijn Nederlands te leren.

De Franse gemeenschapsregering diende bij het
Grondwettelijk Hof een klacht in tegen de wooncode, maar die werd verworpen.

Volgens het hof discrimineert de Wooncode niet. Cijfers die Keulen verspreidde, bevestigen dat volgens hem. Tussen 1 januari en 15 september legden 16.221 kandidaat-huurders voor een sociale woning een taaltest af.

Voor 13.934 mensen vormde de sneltest geen probleem. Wie niet slaagde, werd grondiger getest of doorverwezen naar een cursus Nederlands.

@ Knack


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.In de stad van Allah : de eerste moslimpartij heet MOSLIM

 

Hoe kan het ook anders, in de stad van Allah waar collaboro Janssens de plak zwaait en 9 van de 55 gemeenteraadsleden over alle fracties heen, behoren tot de vredelievende maatschappijleer van de islam, is een eigen moslimspartij aan het geboren worden.

De initiatiefnemers, wier namen hier weinig toe doen, waren destijds verkozen districtsraadleden in Borgerhout voor Agalev.  Palaveren, leuteren, klagen, een beetje liegen, u kent het verhaal, ze hebben hun partijtje de rug toegekeerd en zetelden als onafhankelijken.

Nu hebben de vrienden beslist om de partij MOSLIM te stichten en zij hopen op die manier velen van hun gemeenschap te overtuigen niet langer voor de Vlaamse partijen met hun moslim-stropoppen te laten kiezen.  Bij MOSLIM geen flauwe kul : islam staat voorop en waar in Rotterdam de Marokkaan Aboutaleb zonder verkiezing in de burgemeesterszetel belandde, zal in Antwerpen mét verkiezing Patrick Janssens uit zijn zetel gelicht worden. Op zich geen onaantrekkelijke gedachte.

Die trouwens ook geldt voor al de andere rode creaturen in steden als Brussel, Gent, Hasselt, Sint Niklaas, Leuven, en doe zo maar verder : de roden zullen de eerste slachtoffers zijn van de door hen geadoreerde islamieten.

Savat

http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleID=LL224H5S

De oprichter, zeg maar de profeet van Borgerhout


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LDD : belgie splitsen is een stommiteit

 

27.10.2008 10.55u - Dat het Belgische model niet meer werkt, is ondertussen voor zowat iedereen duidelijk geworden. Het blijft echter verbazen dat de Vlaamse partijen uit deze vaststelling nog steeds niet de ultieme conclusie willen trekken en uit de Belgische logica stappen. Het Vlaams Belang is dan wel niet langer de enige partij die zegt dat België niet (meer) werkt, het blijft nog steeds de enige partij die zegt dat België moet verdwijnen. Zonder België dus, omdat het moet en niet anders kan.

De koudwatervrees voor de consequente Vlaamse keuze manifesteert zich bij alle andere Vlaamse partijen. Het is heus niet alleen CD&V die blijft goochelen met onduidelijke en vage begrippen als ‘confederalisme’. Zo heeft ook een partij als LDD er steeds een – op zijn zachtst gezegd – onduidelijk standpunt op nagehouden: “Met België als het kan, zonder België als het moet.”

In een interview met De Standaard laat LDD-ondervoorzitter Ivan Sabbe er vandaag geen twijfel over bestaan dat het tweede deel van deze uitspraak niet ernstig moet genomen worden. Op de vraag hoe het nu eigenlijk zit met het ‘communautaire’ standpunt van LDD antwoordt hij letterlijk: “We moeten ons communautair probleem once and for all oplossen. De enige manier om dat te doen, is met een confederaal model.” En dan komt het: “België splitsen zou een enorme stommiteit zijn.” Dat is duidelijk.

Bovendien blijkt LDD bereid voor dit ‘confederalisme’ nog een prijs te betalen ook. Zo verklaart Sabbe dat de Vlamingen 60% van de staatsschuld op zich moeten nemen, aangezien ze ook 60% van de bevolking uitmaken. Vlaanderen betaalt dus opnieuw, ondanks het feit dat een flink pak van die schuld werd opgebouwd ten behoeve van Wallonië. Ongeacht wat de uitkomst van zo’n onderhandelingen ook zou zijn, getuigt het van een immense dwaasheid om bij voorbaat in te stemmen met deze voor Vlaanderen negatieve regeling. Al is het natuurlijk niet de eerste keer dat LDD tot verregaande toegevingen bereid lijkt. Zo bijvoorbeeld stelde Jean-Marie Dedecker de voorbije zomer nog dat de Franstaligen voor een eventuele splitsing van BHV moeten gecompenseerd worden en noemde hij de gewaarborgde vertegenwoordiging van de Vlamingen in Brussel ‘ondemocratisch’ (zie
actueel 13.08.2008).

We zegden het eerder reeds: om salonfähig te worden, is LDD tot veel bereid. De Vlaamse kiezer is gewaarschuwd.

@ Vlaams Belang

 Klik hier voor de foto in originele afmetingen.


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vreemde coalities

 

Een van de minder gekende internationale  instanties is Asem (Azië-Europa Meeting) die 43 landen groepeert.  Vorige week was Asem in vergadering in Peking en het was weer even een moment van glorie voor Sarkozy die over enkele jaren ongetwijfeld zal willen heersen over Hemel en Aarde.  De hoofdmoot van de bijeenkomst gold de financiële crisis en de deelnemers zochten (en vonden) een gemeenschappelijk standpunt ter voorbereiding van de G 20 die op 15 november in Washington dezelfde problemen onder de loepe zullen nemen.
 
Wie twintig jaar geleden zou voorspeld hebben dat Europa zich in China (samen met India) bondgenoten zou zoeken,  zou weggelachen zijn geworden.
 
De Chinese premier Wen Jiabao had het over het verschil tussen de "virtuele economie" waarmee hij de financiële- en beurswereld bedoelde en de "echte economie" die van de productie en diensten.  Hij pleitte dat de virtuele meer in de pas moest lopen en zich dienstbaar maken aan de echte economie. De huidige maatregelen die getroffen zijn in de wereldomvattende bankcrisis volstaan niet en we moeten meer doen.  Sarkozy knikte, ook hij, de liberaal, verwacht van de G 20 sterke besluiten. Het IFM moet de financiële wereld beteugelen, dat is een beslissing die van de G 20 verwacht wordt. 
 
Wat dat betekent, en of dit een positieve ontwikkeling inhoudt, durven wij vanuit onze schamele positie niet zeggen. De kapitalisten in Amerika (gevolgd door sukkels en geldwolven à la graaf Lipmans) hebben té zwaar gegokt en worden nu door de wereldpolitiek aan banden gelegd.  We zien, al dan niet met lede ogen, raden van bestuur van privé financiële instellingen, ingenomen worden door politici met vetorechten.
De coalitie van de EU met het strikt communistische China, om de financiële wereld te onderwerpen, is een bizarre gebeurtenis. Door de economische groei van ca 10% per jaar voor China met in zijn schaduw India komen plots totaal nieuwe evenwichten tot stand.
Ray


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De vakbonden en Carrefour

 

Wij willen ons niet mengen in de manier waarop Carrefour gebruikmaakt van de vestigingsfaciliteiten in sommige regio's.  Langere openingstijden, lagere lonen het zijn delicate gegevens en men zit onmiddellijk verstrikt in ideologische stellingnames, die in feite overbrugbaar moeten zijn met overleg.

Sociaal overleg, herinnert u zich nog uit de slechte oude tijd, wat dat was ?  Arbeid en kapitaal zochten naar een consensus en vonden die meestal, want wij dankten onze welvaart en vooruitgang voor een groot stuk aan dit overleg. Werkgevers en werknemers hadden geleerd mekaars rol te respecteren en wisten dat de een niet zonder de ander kon. Zo is dat toch ?

De vakbonden zijn inmiddels uitgegroeid tot politieke machtsbastions met een grote greep op de zwakke politieke partijen. Overleg is voor hen een grote muil opzetten, fabrieken lamleggen, stakingen organiseren en zich dik laten betalen door de staat om werkloosheidsvergoedingen uit te keren aan de eigen leden.  De eigen leden die geacht worden te stemmen voor roden, katholieken of blauwen maar als ze behoren tot Vlaams Belang, worden ze aan de deur gezwierd.

Die syndicaten, die langzamerhand uitgegroeid zijn tot gestructureerde geweldbendes,  hebben een nieuwe manier van actievoeren ontdekt. Vorige zaterdag werd in diverse grote supermarkten het werkwillige personeel verhinderd de job te vervoegen.  Niettegenstaande in het voorafgaandelijke syndicale overleg overeengekomen was dat eenieder vrij was te doen wat hij/zij wou.  Met fanatieke syndicalisten valt echter weinig afspraken te maken.  Dat bleek alras.  Tot de directies gerechtsdeurwaarders inschakelden, om de werkwilligen doorgang te verschaffen en de winkels te openen.

Toen ontdekten de stakers een andere mogelijkheid : zij begaven zich naar binnen, namen elk een winkelkarretje en laadden deze trolleys overvol met de meest diverse producten die ze uit de schabben haalden. Glas e.d. werd hierbij opzettelijk op de grond gegooid, textiel en verpakkingen werden gescheurd, er werd vooral naar kleine en dure artikelen gegrepen en waar mogelijk dure electro, kortom baldadigheden die niet goed te praten vallen. Vervolgens werden de kassadoorgangen geblokkeerd en uiteindelijk verlieten de oproerkraaiers de winkels en lieten zij de honderden karretjes staan.

Vandaag en de komende dagen moeten die vernielingen hersteld worden door het Carrefourpersoneel. Ondermeer in de grote afdeling van Burcht-Zwijndrecht waar gedurende maanden gewerkt was aan de herinrichting, zijn de vernielingen zo grondig gebeurd, dat het werk van maanden teniet gedaan is.

Dit is het soort maatschappij van linkse, onverdraagzame gelijkhebbers die elke zin voor sociaal gedrag en minimale beschaving verloren zijn.

Overleg ? Ja.  Crapuleus gedrag ? Neen.

Ray

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KBC

 

BRUSSEL - De Belgische overheid stopt 3,5 miljard euro in KBC Groep. De ministerraad heeft daar vanmorgen mee ingestemd. Op de beurs van Brussel stijgt het aandeel bij opening licht, en gaat daarmee tegen de trend in.

In een gezamenlijke toelichting wordt bevestigd wat dit weekend al uitlekte: de overheid krijgt 2 vertegenwoordigers in de raad van bestuur en de bank zal dit jaar geen dividend uitkeren.

KBC benadrukt dat het gaat om een versterking van de bestaande kapitaalreserve. Daarmee wijst de bank erop dat KBC geen bank in nood is, en dat het de facto niet gaat om een reddingsoperatie.
@ de Standaard


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mosul (Irak) : 13.000 christenen op de vlucht

 

Overal ter wereld waar moslims verschijnen, eisen zij rechten, voorrechten, dringen zij zich schaamteloos op, verklaren ze zich gekwetst door de barbaarse levensomstandigheden van de door hen ingenomen ruimtes en op die manier is islam bezig aan de verovering van de wereld. 

In eigen moslimlanden gaat het er heel wat minder tolerant aan toe tegenover anders-gelovigen. Die worden niet toegelaten, opgejaagd, bestraft, veroordeeld, geminacht, op de vlucht gejaagd en desnoods vermoord.

In de traditionele kwaliteitsmedia van dit land, leest u hier niets over.  Natuurlijk niet.  De redacties hebben de handen vol aan het bezeiken van de enige Vlaamse grootbank die sterk genoeg stond om in de crisis overeind te blijven.  Terwijl de journalistiek haar energie  besteedt aan het neerhalen van de eigen gemeenschap, wordt gezwegen over de vervolging van christenen in Irak. Het gaat tenslotte maar om 13.000 mensen die gedurende weken geterroriseerd zijn en van wie er een dozijn afgeslacht werden. Stel even dat in West-Europa twaalf moslims vermoord worden door christelijke fundamentalisten. Stel, anders worden we nog beticht van het aanzetten tot haat.

 

 http://www.guardian.co.uk/world/2008/oct/25/iraq-religion


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Onwrikbare, linkse openbare omroepen in NL & VL

 

 

Ik verbreek alle contacten met de NOSMarcel Vreemans        26 oktober 2008

 

Marcel Vreemans van het Vrije Volk probeert al geruime tijd de NOS (en ook de NPS) te bewegen om zich neutraal op te stellen.  Wellicht nog sterker dan in Vlaanderen de VRT, is in Nederland de overkoepelende openbare omroep in de exclusieve handen van links. Terwijl ook de zendgemachtigden uitsluitend regimebevestigende,  politiek-correcte standpunten laten horen.

Bij www.hetvrijevolk.com leest u de ervaringen van Marcel Vreemans en zijn besluit.

Ray


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Twitter : ooit van gehoord ? Het kruim van de mensheid wel.

 

De populaire microblog-tool Twitter zou wel eens een broeinest voor terroristische activiteiten kunnen worden. Dit staat in een conceptrapport van de Amerikaanse militaire inlichtingendienst, zo meldt een medewerker van Wired.com.

 

Gereedschap

"Twitter is een gereedschap voor activisten geworden. Socialisten, mensenrechtengroeperingen, communisten, vegetariërs, anarchisten, religieuzen, atheïsten, politiekelingen, hackers en anderen gebruiken het om te communiceren en hun denkbeelden de wereld in te sturen", zo is te lezen in het rapport. "Sommige leden van Twitter gebruiken de site al om extremistische ideologieën en denkbeelden te verspreiden. "

Scenario's

In het rapport staan scenario's waarin militanten gebruik kunnen maken van Twitter, in combinatie met bijvoorbeeld Google Maps, mobiele telefoons en videobeelden, om een hinderlaag op te zetten of explosieven te laten ontploffen.

@ Spitsnieuws


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Leven met de islam door Jan Veulemans

 

ISBN: 978-9078898-11-8
Pagina's: 96

Prijs: € 5

Dichter en schrijver Jan Veulemans werd onlangs voor zijn literair werk uitgeroepen tot ereburger van Turnhout. Dit gebeurde op voordracht van het schepencollege en werd officieel door de gemeenteraad toegekend. Het ereburgerschap wordt verleend aan personen die zich meer dan gewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente of het land.

Met zijn nieuw boek levert Jan Veulemans ditmaal geen literair werk af. Hij had ‘Leven met de islam?’ niet moeten schrijven. Het is immers veel gemakkelijker om – zoals de politieke elite in dit land – het hoofd in het zand te steken. Hij deed het toch omdat “de komst van de islam bezig is een kleine omwenteling in Europa te realiseren, waarmee onze kinderen en kleinkinderen eventueel zullen geconfronteerd worden”. Een omwenteling waarmee het Europees Parlement en de Europese commissarissen zich niet bijster om schijnen te bekommeren, zoals hij in zijn voorwoord schrijft: “Laat ik ronduit bekennen dat de komst van de islam mij onrust bezorgt. Islamofobie betekent niet haat jegens de islam, maar angst ervoor. Ik vrees niettemin dat islamofobie in de lijst van misdaden is opgenomen. Daardoor zou het aantal misdadigers in mijn vaderland gevoelig kunnen toegenomen zijn.”

Jan Veulemans gaat in zijn boek onder meer dieper in op de profeet Mohammed, de Koran, de verhouding met het christendom en kadert de problematiek van de islam in het gevoerde immigratiebeleid in België en andere Europese landen. Hij maakt ook duidelijk dat de islam meer is dan een geloofsovertuiging: het islamisme is een maatschappijmodel. De auteur vraagt zich tevens af of de vrije meningsuiting niet op de helling staat in de zo geroemde multiculturele samenleving want kritiek op de islam wordt steeds moeilijker te uiten.
.
Te bestellen bij Uitgeverij Egmont

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fré is helemaal wèg van Caroline

 

Fré out zijn passie voor Caroline


26-10-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Politieke onverdraagzaamheid

 

 

Zij die opkomen voor tolerantie en die graag pleiten voor  ruimdenkendheid zijn helaas zelf niet in staat deze begrippen in toepassing te brengen tegenover andersdenkenden.  Niet in Vlaanderen, niet in Europa en nu recentelijk ook niet langer in de USA.  Vrijheid van overtuiging en mening worden bedreigd en zullen weldra de plaats ruimen voor één mening en één waarheid : die van het regime. Welk een afschuwelijk bedrog is er aan de gang ... 

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wetsvoorstel taaldiscriminatie

 


Le Soir meldde afgelopen week dat MR-Kamerlid Denis Ducarme een wetsvoorstel heeft ingediend over de oprichting van een “Centrum ter promotie van de taaldiversiteit”. Al doet de naam misschien anders vermoeden, deze instelling zou tot doel hebben om alle vormen van ‘taaldiscriminatie’ te bestrijden. Een soort Centrum voor Gelijke Kansen dus, maar dan enkel en alleen voor taalkwesties.

Aanleiding voor dit wetsvoorstel zijn de maatregelen genomen door bepaalde gemeenten in de Vlaamse Rand. De sociale wooncode van Vilvoorde, Zaventem en Zemst bijvoorbeeld, die vereist dat kandidaat-kopers van een sociale woning het Nederlands machtig zijn. Een ander voorbeeld was het speelpleinreglement van Liedekerke, dat bepaalt dat monitoren Nederlandsonkundige kinderen kunnen weigeren als de normale werking van het speelplein bemoeilijkt dreigt te worden.

Deze maatregelen zijn volstrekt legitiem. Het betreft hier immers Vlaamse gemeenten, die met gepaste acties de dreigende verfransing een halt willen toeroepen. Waartoe het Franstalige imperialisme kan leiden, zien we momenteel in de zes faciliteitengemeenten van de Vlaamse Rand, die de Franstaligen bij het Brussels Gewest willen annexeren. Dat de Franstaligen de bovengenoemde maatregelen als discriminatie aanzien, toont aan dat hun arrogante veroveringsdrang zich niet alleen beperkt tot de zes faciliteitengemeenten, maar dat ze ook al aanspraak willen maken op andere Vlaams-Brabantse gemeenten. Waar zal het eindigen?

@ Vlaams Belang

***

Aangezien Vlaams Belang dit artikel eindigt met de informatieve vraag "Waar zal het eindigen ? ", willen wij graag een poging tot antwoord leveren. 

SPLITS HET LAND B. 

Alstublief.


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kleine rebel

 

 

Foto Fox News


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nog eentje pro-McCain

McCain drijft spot met 'overwinningsspeech' Obama

zondag 26 oktober 2008 10:27

Volgens de Amerikaanse krant New York Times heeft de Democratische presidentskandidaat Barack Obama zijn aanvaardingsspeech al klaarliggen. Voor zijn Republikeinse concurrent John McCain is dit voer voor grappen.

‘Veel kiezers weten nog niet op wie ze gaan stemmen, maar Obama weet het wel,’ zei de Republikein zaterdag tegen een massa mensen in Mesilla in de staat New Mexico.

Verkeerde winnaar
‘Ik wil dat hij dat manuscript bewaard en doneert aan het Smithsonian Museum. Dan kan het naast de krant komen te liggen waarin stond dat Dewey had gewonnen van Truman.'

McCain refereert hier aan een incident uit 1948 waarbij een krant onder tijdsdruk alvast de oplage gedrukt had met de verkeerde winnaar, zo bleek de volgende ochtend.

Een woordvoerder van Obama zei in een reactie dat het laatste dat de Amerika kunnen gebruiken een kandidaat zoals John McCain is ‘die alleen de acceptatiespeech van George W. Bush opnieuw voorleest'.

Overigens ontkent Obama dat hij de speech al klaar heeft liggen.

Grootmoeder
Obama, die na een bezoek aan zijn grootmoeder op Hawaï zaterdag zijn campagne hervatte, uitte kritiek op de ‘verfoeilijke tactieken' van zijn tegenstander.

Hij hekelde de tv-spotjes en mails van McCain die volgens Obama misleidend zijn. Volgens hem wordt de campagne steeds negatiever, hetgeen niet in het belang is van het land.

Peilingen
De twee rivalen vechten nu om de gunst van de kiezers in de staten Nevada, New Mexico en Colorado. Deze staten waren met de laatste verkiezingen nog Republikeins, maar volgens sommige peilingen heeft de Democratische Obama een voorsprong.

In andere polls staan de twee op gelijke hoogte

@ Elsevier

Het gaat hem niet alleen om procenten maar om kiesmannen. Een kandidaat kan meer stemmen halen dan zijn tegenstander en niet verkozen zijn. En vanavond kijken we of de door ons allen zwaar betoelaagde  Rode Staatszender weer wat te vertellen heeft over de Heilige Hoessein Obama.


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.John McCain : uw dagelijkse dosis anti-Obamania bij Angeltjes

 

Republican presidential candidate U.S. Sen. John McCain (R-AZ) listens to his introduction before speaking at the Navy and Marine Corps Memorial Stadium April 2, 2008 in Annapolis Maryland. McCain, who attended the U.S. Naval Academy, spoke to supporters and fellow academy alumni.

Voor vele Europese media zijn de presidentsverkiezingen in de USA al beslecht. Zo gaat dat nu eenmaal met democraten : andere opvattingen dan de hunne, zijn van geen tel. We zullen afwachten wat de Amerikaanse kiezers zullen doen.


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Standaard-journaliste in overdrive - Frank Thevissen

 

In promotieblad Flanders Today (uitgave Vlaamse Gemeenschap) wordt Vlaams Belang politica beklad
 
Betaalt de Vlaamse Regering beroepsjournalisten voor de karaktermoord op een politica? Beroepsjournaliste Anja Otte van De Standaard werd ingehuurd door Flanders Today, het door de Vlaamse Gemeenschap betaalde weekblad voor o.m. buitenlandse journalisten, om Marie-Rose Morel (Vl. B.) te bekladden. Verder dan de platste, en dan nog ongecontroleerde roddel kwam ze niet...
Hoe vertaal je viswijvenjournalistiek in het Engels? Ottentots?
 
Een jaar geleden werd Flanders Today boven de doopvont gehouden. Flanders Today is een Engelstalig weekblad dat op 20.000 exemplaren gratis wordt verdeeld onder een internationale krans van diplomaten, euroambtenaren en buitenlandse journalisten. Het blad rolt wekelijks van de Corelio-persen - de mediagroep die onder meer de kranten De Standaard en Het Nieuwsblad uitgeeft - en kwam er vorig jaar op initiatief  van gewezen Vlaams minister voor Buitenlands Beleid, Geert Bourgeois (N-VA) die op die manier Vlaanderen wou promoten en daar een jaarbudget van 750.000 euro belastinggeld voor uittrok. Geraakt het blad na één jaar de pedalen kwijt?
 
Onafhankelijk
Voor Bourgeois moest het blad in eerste instantie als antidotum dienen tegen de giftige, voor buitenlanders veel toegankelijker Franstalige media die in hun kolommen van Vlaanderen en haar bewoners dikwijls een lichtzinnige karikatuur maken. Bovendien moest Flanders Today onze houterige en onbeholpen manier van zelfpromotie in het buitenland verhelpen door buitenlanders op een eigentijdse, zelfverzekerde, kwalitatieve en informatieve manier een andere blik op Vlaanderen te gunnen. Daarvoor steunt het op een adviesraad en een stuurgroep van de Vlaamse overheid die zich buigt over de redactie. Flanders Today moet onze deelstaat 'op aantrekkelijke wijze bekendmaken' en 'een positieve perceptie over Vlaanderen meegeven', zo staat het letterlijk in het bestek. Het epitheton 'independent newsweekly' prijkt derhalve nogal behoorlijk misplaatst onder de hoofding van dit integraal met overheidsgeld gefinancierde blad. Professioneel beschouwd heeft het blad dan ook weinig of niets met onafhankelijke journalistiek te maken, maar alles met overheidscommunicatie. Het is derhalve niet meer of minder dan een pr-instrument van de Vlaamse overheid. Zolang daarover niet dubbelzinnig wordt gedaan en de opdrachtgever zijn doelstelling niet verbergt, is daar overigens niets mis mee.
 
My Little Trout?
Op 8 oktober duikt in Flanders Today op pagina 5 een hilarische column op met als titel 'Morelle Forelleke'. Het blijkt een groezelige cocktail van roddel, anekdotiek en rancune waarin Anja Otte, beroepsjournaliste bij De Standaard, compleet door het lint gaat en virulent afrekent met Vlaams Belang-politica Marie-Rose Morel en haar partij. Otte maakt daarbij dankbaar gebruik van verwijzingen naar het boek 'Zwart op Wit' van Jurgen Verstrepen volgens de beproefde techniek 'Ik citeer slechts uit het boek van iemand anders'. Dat procédé leidt vervolgens tot dubbelzinnige lijnen van het type: "These days, however, headlines no longer focus on Morel's political instinct, but rather on her private life. Readers are presented with sordid details about her messy divorce, as rumors of an affair with Frank Vanhecke (which she vehemently denies) just will not go away." ("Vandaag spreken de krantenkoppen niet langer meer  over de politieke motivatie van Morel, maar meer over haar privé-leven.
 
De lezers krijgen smeuïge details over haar mislukt huwelijk, en geruchten over een affaire met Frank Vanhecke (die zei halsstarrig ontkent) zijn niet meer weg te branden.") Niet moeilijk, want het zijn uitgerekend journalisten als Anja Otte die ervoor kiezen zulke aspecten uit te smeren. Wie de column van Otte integraal leest, weet trouwens meteen wat Pol Van Den Driessche (CD&V) op 16 oktober in de uitzending van Phara bedoelde toen die onomwonden verklaarde dat "de journalistiek op een schuifaf zit" en er vandaag in kwaliteitsbladen artikels verschijnen waarvoor een journalist enkele jaren geleden nog een C4 kreeg.
 
In journalistiek opzicht baart Anja Otte met dit stuk trouwens een corpulente draak. Je moet als buitenlander al compleet ingewijd zijn in de privé-achterklap en onontwarbare intriges achter de schermen van bekende mediafiguren, om enig hout te snijden uit dit tenenkrullende stuk journalistiek. Of wat dacht u van getormenteerde, ‘onverantwoord interessante' zinnen als: "In those days, Vlaams Belang party president Frank Vanhecke lovingly called her Morelleke Forelleke, a pet name that is hard to translate (my little trout?)". ("Destijds noemde partijvoorzitter van Vlaams Belang Frank Vanhecke haar vertederend Morelleke Forelleke, een koosnaampje dat nauwelijks te vertalen is").
 
Jawel, het staat er authentiek: zwart op wit! Er is geen buitenlander te bedenken die hier aan uit kan, laat staan er een boodschap aan heeft. Of neem deze: "Morel has announced she will sue Verstrepen, which just reinforces the impression that she is forever on the defensive. No wonder she sympathises with Sarah Palin!". ("Morel kondigde een klacht tegen Verstrepen aan, waarmee ze alleen maar de indruk versterkte dat ze steeds in verdediging speelt. Niet te verwonderen dat ze met Sarah Palin sympathiseert!")
 
Politiek instinct
Zou de journaliste trouwens de euvele moed hebben om bijvoorbeeld de affaire Dewael, mét inbegrip van de talrijke privé-uitspattingen die in het wandelgangen van de Wetstraat opgeld maken, ook tot lering en vermaak van buitenlandse opinieleiders aan de klok te hangen in Flanders Today? Wellicht niet. Het is immers stukken veiliger om voor de tralies van het ‘cordon médiatique' tegen het Vlaams Belang te staan tieren.
 
750.000 euro is evenwel bijzonder prijzig om hysterische journalisten een schrijfforum aan te bieden, waarop zij therapeutische journalistiek kunnen bedrijven. Paradoxaal genoeg past het weekblad dezelfde praktijken toe die de opdrachtgevers initieel precies wilden bestrijden. Nu de bevoegdheden van Bourgeois zijn overgeheveld naar Vlaams minister-president Kris Peeters, moet dit blad dan ook maar eens grondig worden uitgekamd en geëvalueerd. Als Flanders Today op deze manier wordt gebruikt om op kosten van de belastingbetaler de vuile was in het buitenland te laten wapperen om Vlaanderen te promoten, dan schiet het blad zijn doel grandioos voorbij en kan het maar beter zo snel mogelijk worden dicht geplooid. Trouwens, als Marie-Rose Morel niet wordt beoordeeld op haar 'political instinct', dan is dat vooral een gevolg van een halsstarrige journalistieke attitude die weigert de politica op haar politiek soortelijk gewicht te evalueren. Hoe vertaal je trouwens 'viswijvenjournalistiek' in het Engels?
 
(De auteur schreef deze tekst uit eigen naam)
Frank Thevissen


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vorige week in Straatsburg

 

Foto's : Gerda   -   Montage : Wim


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sfeerbeeld

 

Politiek taboe-onderwerp
Wie hierover praat, is een racist.
Alles komt in orde, niets aan het handje
Doorlopen
"Ies koeltoer"


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Marokkanenproblemen oplossen ? Vergeet het maar - Jelle Pijpers

 

Jelle L.S. Pijpers        
helpt onze geheugens opfrissen over de ware toedracht van de islamisering van Europa.

Nederlandse bestuurders zijn zo naïef te denken dat, terwijl in steeds meer Europese steden een 'moleculaire burgeroorlog' woedt, zij de Nederlandse 'intifada' wel onder controle kunnen krijgen. Is men de EAD vergeten?


        Dat veel allochtonenproblemen deel zijn van een groter geheel waar met name Nederlandse politici nauwelijks invloed (meer) op kunnen uitoefenen is o.a. door de Egyptisch-Britse schrijfster Gisèle Littman (ps. Bat Ye’or) sinds 2002 in diverse boeken en artikelen duidelijk gemaakt.

        Na de oliecrisis van 1973 werd een Euro-Arabisch bondgenootschap bezegeld: de Europeanen sloten lucratieve handelsovereenkomsten af in ruil waarvoor ze partij kozen voor de Arabieren in het Midden-Oostenconflict. In dit bondgenootschap streefden de Arabieren twee hoofddoelen na: economische en industriële gelijkwaardigheid met het Westen door de overdracht van moderne technologieën én het vestigen van een islamitische bevolkingsgroep op Europese bodem die alle rechten van de gastlanden zou genieten.

        Door middel van deze immigranten, die politiek en cultureel aan het land van herkomst verbonden zouden blijven, zouden de Arabieren een politiek, cultureel en godsdienstig Arabisch-islamitisch stempel op Europa kunnen drukken. Door een beroep te doen op het multi-culturalisme bereidden zij de opkomst voor van een Europese islam die principieel tegen integratie gekant is.

        Al vóór 1970 was uit de Franse buitenlandse politiek het idee naar voren gekomen voor een officiële dialoog met de Arabische wereld. Dankzij president Georges Pompidou en zijn BZ-minister Jobert kon dat voorstel in 1973 geconcretiseerd worden: de Euro-Arabische Dialoog (EAD / DEA) zag het levenslicht.

        Vanaf de jaren zeventig wordt het immigratiebeleid ondergeschikt gemaakt aan de doelstellingen van deze Dialoog: het samensmelten van beide zijden van het Middellandse-Zeegebied door middel van een gemeenschappelijke cultuur. Daarom plande de EAD de vestiging van homogene etnische gemeenschappen binnen het sociale weefsel van Europa. Binnen enkele decennia telden deze gemeenschappen miljoenen individuen, die niet gekomen waren om te integreren.

        In het kader van deze ‘samensmelting’ van de landen rond de Middellandse Zee zijn Sarkozy’s recente initiatieven voor een Mediterrane Unie te plaatsen. Het is een logische volgende stap in de verdergaande islamisering van Europa.

        De Arabische en islamitische cultuur is Europa niet binnengedrongen als gevolg van de min of meer toevallige komst van grote groepen moslims uit Afrika, het Midden-Oosten en Azië. Het is ons niet zomaar overkomen. Nee, het is vooral het gevolg geweest van besluiten op basis van een doelbewuste keuze van Europese politici.

        Er waren twee omstandigheden waardoor deze immigranten gestimuleerd werden hun tradities in stand te houden. In de eerste plaats zijn er de islamitische leiders die graag de controle houden over hun burgers om politieke druk te kunnen uitoefenen en de islam in de ontvangende landen te kunnen verbreiden.

        De tweede omstandigheid die massaal geïmmigreerde moslims hun eigen vijandige sociale en religieuze structuren deed overplanten naar hun nieuwe omgeving was gelegen in de diverse akkoorden tussen de Euro-Arabische Dialoog en de E(E)G.

        Al vanaf de eerste vergadering werd er bij iedere sessie van de EAD voor resoluties gestemd waarin de Arabische immigratie in Europa werd gesteund. Deze maatregelen van binnenlands Europees beleid en het gemeenschappelijke Euro-Arabische beleid aangaande het Midden-Oosten vormden een geheel dat bij alle vergaderingen bevestigd werd.

        DE UITBREIDING VAN DE EUROPESE MARKTEN IN DE ARABISCHE WERELD GING DUS GELIJK OP MET DE KOMST VAN MILJOENEN ISLAMITISCHE IMMIGRANTEN, voor wie de Europese ontvangende landen in de godsdienstige, culturele en sociale behoeften zouden voorzien, zoals door de hoogste autoriteiten was verzekerd.

        U merkt het wel, al 35 jaar wordt op een niveau aanzienlijk hoger dan dat van Nederlandse politici beslist over de hoofdlijnen van de islamitische immigratie in Europa. Mevrouw Littman (“Eurabia”) en Bruce Bawer hebben er uitgebreid over geschreven. Juist, over die door Europese politici doelbewust nagestreefde islamisering. En daar maken ‘intifada’s’ deel van uit.

        ELLENDE DUS in Gouda, Amsterdam, Ede, Rotterdam, Eindhoven, Den Haag, Dordrecht, Utrecht, Nijmegen, Antwerpen, Brussel, Lille, etc., etc., etc. De rust zal niet meer terugkeren. Gezien de achtergronden is er voor de zich verder uitbreidende ‘intifada’ niet zomaar een oplossing. Zeker geen plaatselijke. En uiteindelijk, laten we realistisch zijn, ook geen vreedzame.

@ www.hetvrijevolk.com


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwe geldautomaten bij Fortis

 

Dit bijzonder handige modelletje zal van volgende week af geïnstalleerd worden in de kantoren van Fortis : geld ophalen bij de bank wordt een stukje avontuur beleven.


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Links heeft de democratie om zeep geholpen - door Duns Ouray

 

Duns Ouray vindt dat rechts onterecht onder vuur ligt van links. De nieuwsmakers zijn dan ook zó links geworden, dat rechts er goed aan doet links de les te lezen.

‘Rechts staat er in de kredietcrisis naakt bij’, zo begint Peter Giesen zijn artikel in het Betoog, 18 oktober. Immers, ‘de rommel van het bedrijfsleven moet worden opgeruimd door de vermaledijde overheid’. Hieruit concludeert hij dat zijn ‘linkse elite’ een grotere invloed op de samenleving en de economie moet eisen. Want links heeft een waardevolle traditie van ‘solidariteit, matiging en compassie’ te bieden. Giesen ziet ‘tandenknarsend’ toe hoe de werkelijke macht bij rechts ligt, dat het bedrijfsleven heeft ‘heilig verklaard’.

Nu, ik heb goed nieuws voor Peter Giesen en zijn gebit: Nederland is een eenpartijstaat. Die partij, de PvdA, heeft een aantal dependances: CDA, VVD, D66, et cetera. De Partij wint altijd de verkiezingen.

Alle dependances van de PvdA zijn voor de verzorgingsstaat, herverdeling van inkomen, het afschaffen van de soevereiniteit ten faveure van internationale samenwerking, milieuzorg, pacifisme. Alle partijen passen binnen het sociaal-democratische paradigma.

Als rechts werkelijk aan de macht is, dan hoor ik graag van Peter Giesen waar die rechtse elite dan zit. Want ik zie alleen maar linkse talking heads op tv, linkse columnisten in de kranten, linkse ambtenaren en linkse politici.

Publieke omroep

Natuurlijk krijgt ‘de linkse elite de schuld van alle problemen’. Ten eerste heeft links met de verzorgingsstaat de democratie om zeep geholpen. De Nederlanders die voor hun inkomen afhankelijk zijn van de staat – meer dan de helft – zullen altijd links stemmen. Verder houdt links met belastinggeld de publieke omroep, de kranten en opiniebladen op de been. Waarom? Om andersdenkenden uit het debat te verdringen.

Ook het onderwijs wordt door links misbruikt voor politieke propaganda.
Links heeft Nederland zodoende gereduceerd tot een geleide democratie.

Meer dan de helft van de Nederlanders leunt voor zijn inkomen op de staat
Er is geen partij, geen omroep en geen krant die niet het sociaal-democratische paradigma aanhangt. Ik kan Giesen dan ook niet verwijten dat hij een verkeerde voorstelling geeft van rechts. Hij kan immers niet beter weten.

 

Neem die subprime-crisis. Rechts heeft niet het bedrijfsleven heilig verklaard, maar de vrije markt. Waarom? Omdat de vrije markt in het belang van de burgers is. Het bedrijfsleven heeft een bloedhekel aan de vrije markt. Bedrijven zitten niet op concurrentie te wachten. Zij hebben een natuurlijke voorkeur voor samenwerking met de overheid, voor een linkse politiek.

Giesen veronderstelt dat de ‘rommel’ van de subprime-crisis veroorzaakt is door ‘het bedrijfsleven’. Niet waar. Die ‘rommel’ is veroorzaakt door de Amerikaanse Community Reinvestment Act, een stukje linkse wetgeving van Jimmy Carter. Die wet dwingt banken leningen te verstrekken aan mensen die niet kredietwaardig zijn.

Voor die zogeheten subprime mortgages bestond maar weinig animo. Wie wil er geld lenen aan mensen die dat niet kunnen terugbetalen? Daarom zorgde president Clinton ervoor dat Fannie Mae en Freddie Mac deze subprime mortgages gingen opkopen. In 1999, toen je Bush er nog niet de schuld van kon geven, voorspelde de New York Times over Fannie Mae: ‘De door de overheid gesubsidieerde corporatie kan bij een economische neergang in de problemen komen, en daarmee redding door de overheid afdwingen.’

Dus links, en niet rechts, heeft de schuld van de subprime-crisis.

Allerarmsten

Giesen zegt dat ‘in de VS het aantal allerarmsten tussen 2000 en 2005 met 26 procent toenam’. Wat hij niet vermeldt, is dat tussen 2001 en 2005 ook het budget voor armoedebestrijding met 39 procent toenam. Het is ironisch dat Bush hierbij gemotiveerd werd door ‘solidariteit en compassie’. Precies die linkse deugden die Giesen als recept voor de toekomst ziet.

Maar blijkens deze cijfers resulteert meer ‘solidariteit en compassie’, dus meer verzorgingsstaat, in meer armoede. Een verschijnsel dat we ook in Nederland kennen.

Duns Ouray is hoofdredacteur van de website www.hetvrijevolk.com.
Dit artikel verscheen in de Volkskrant


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De politieke commentateur van de Morgen

 

De politieke commentateur van de Morgen schrijft in zijn artikel "Paniek" het volgende :

"Aandeelhouders en fondsen kieperen ondertussen hun aandelen buiten in een markt waar geen kopers meer zijn."

Het moge opgemerkt worden, dat dit onzin is.  Alles wat verkocht wordt op de beurs heeft steeds een tegenpartij, een koper.  In de gegeven omstandigheden en tegen de absurd lage prijzen zijn er twee soorten kopers : zij die speculeren op de dagelijkse schommelingen en vlugge winsten beogen van een aantal procenten en langetermijn beleggers die hopen, dat eens de crisis bedwongen (en dat kan over 5 of 10 of 20 jaar zijn) de huidige waardes maal 10 of meer zullen gaan.

Voor het overige zijn wij van oordeel dat niemand met onze bemerking rekening moet houden, behalve de commentateur van de Morgen, want die schrijft er soms nog meer op los dan wij.  Hij is dan ook professioneel.

Ray


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Proficiat GB, de sharia is een feit !

 

Eindelijk is het zover, volgens de Daily Mail van 25 oktober : Jack Straw, de verantwoordelijke Britse justitieminister heeft zijn zegen gegeven dat sharia-rechtbanken erkend worden om recht te spreken (voor moslims, in afwachting dat ook het normale Britse plebs in aanmerking komt) over huwelijksproblemen.  Scheidingen, toewijzing van kinderen, statiegeld,  financiële regelingen, heel de rimram die ingrijpend kan zijn en beslissend over het verdere leven van mensen, wordt toevertrouwd aan een stelletje ongekwalificeerde oude korangekken. Terug naar de vroege Middeleeuwen.

Het is een onbegrijpelijke zaak dat het eens zo democratische Groot-Brittannië toestaat dat binnen zijn territorium een tweede staat in het leven geroepen wordt met een aparte behandeling van de burgers. Dit is slechts het begin.  Want eens de zaak gestart is in één Europees land, zal de rest weldra volgen. En na de sharia volgt de rest.

De moslima's zullen dik tevreden zijn over deze beslissing van de Britse regering, waar zij de eerste slachtoffers van zijn. Niet dat ik mij erg bekommer om die vrouwen, want er zitten verdraaid fanatieke braakballen bij.  Het gaat om het principe.En waar zijn de feministen, de lesbo's, de groene boomhangers, de rode tolero's, de kwakzalvers van centra voor gelijkheid en verraad ?  

Benieuwd ook of de parochianen van de linkse kerk in hun respectieve kwaliteitsparochiegazetten deze heuglijke gebeurtenis zullen vernemen.  En is nog een kleine aanvulling : de beslissingen van de sharia-gekken zullen een rubberen stempel meekrijgen van de officiële rechtbank. Dan is het officieel.

De commentaren op dit artikel in de Daily Mail zijn duidelijk.

Ray

Binnenkort ook op Trafalgar Square. Toegang gratis voor Mannen 

http://www.bnp.org.uk/2008/10/government-rubber-stamps-sharia-law-courts-in-britain/

 http://www.dailymail.co.uk/news/article-1080509/Islamic-courts-cleared-deal-family-divorce-disputes-Government-endorses-sharia.html#comments


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ACLVB reageert op Morel en liegt

 

In reactie op de onthullingen van het Vlaams Belang over het vakbondsgesjoemel, heeft het ACLVB verklaard dat haar uitbetalingsinstelling verlies maakt, maar dat dit normaal is want ‘er zijn minder werklozen, maar onze vaste kosten blijven hetzelfde.’

Uit de documenten die onze partij gisteren publiek maakte, blijkt echter zwart op wit dat die vaste kosten helemaal niet hetzelfde blijven, zoals ACLVB beweert: de personeelskosten en de daarmee verbonden kosten stijgen immers met 20%. Voor die onverklaarbare stijging geeft het ACLVB geen enkele verklaring. De liberale vakbond liegt dus; jammer dat geen enkele journalist een vraag stelt over de stijging van de kosten.

Bovendien wordt ook een andere vraag niet beantwoord: als de vakbond dan toch beweert ‘verlies’ te lijden door de uitbetaling van werkloosheidssteun, dan zal de vakbond dus wel akkoord gaan met het Vlaams Belang-voorstel om die uitbetaling voortaan door de overheid te laten gebeuren? Het antwoord daarop is hoogstwaarschijnlijk ‘nee’, net omdat de vakbonden via deze overheidstaak meer dan 130 miljoen euro per jaar ontvangen en dat geld misbruiken om de eigen werking te betalen.

@ VB

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kentucky Fried Chicken Halal

 

In afwachting dat Hoessein president wordt, heeft KFC zich al aangepast


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Brutale bus-chauffeur jaagt klein ejongen de stuipen op het lijf in Berlijn

 

Een 14-jarige draaideurcrimineel is opgepakt nadat hij een buschauffeur voor de lol keihard op zijn gezicht had geslagen. De actie is door een bewakingscamera vastgelegd.

Duitsland is geschokt door de beelden van tiener Abdullah die 's nachts in de bus in Berlijn vol uithaalt op het gezicht van de weerloze chauffeur. De 47-jarige brildragende bestuurder kreeg glassplinters in zijn oog. 

Maar het meest brutale is nog dat vriendje Yussef de actie lachend met zijn gsm filmde. De twee verdwenen direct in de nacht, maar dankzij
camerabeelden konden de twee gepakt worden. Toen bleek dat Abdullah nog maar twaalf uur eerder voor de jeugdrechter had gestaan.

@ Spitsnieuws


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fré maakt zich zorgen over Ethias

 

't Is voor het goede doel


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vrijdag, vaste marktdag - door Walter

 

 

Caro is gelukkig weer al een stuk beter en de gezondheidstoestand liet haar toe mee naar de markt te gaan.

Aan de vaste viskraam waar wij onze vis kopen zei de uitbater, haha madammeke is terug genezen zie ik. Ja zei Caro, maar nog geen 100 % hoor. Dan moet ge een goe stukske vis eten en dan ben je er zo weer boven op. Die remedie had ik verleden week niet gehoord in “ De Krokefant “ waar we na onze inkopen naar afzakten. De nieuwe dienster Nathalie was er, en zij nam onze bestelling op. 1 warme choco en 1 thee. Ja als Caro zich niet goed voelt is ze aan de thee. Voor een koffieleut als Caro betekent het bijna zoveel als vreemdgaan.

Toen we al een tijdje in “ De Krokefant “ zaten, kwam er een dame en een heer binnen. Ze verkochten stiften, rekenmachientjes,  postkaarten voor een goed doel. Naast ons zat een man die op brutale wijze het aanbod afsloeg. Caro en ik kochten ook niets, maar wij wimpelden het koppel iets vriendelijker af. Toen ze “ De Krokefant ” verlieten zei de man naast ons,ik koop niets meer wat ik niet gevraagd heb. En hij vervolgde : enige tijd geleden stond er plots een gezette en op het eerste zicht sympathieke man voor onze deur. Hij deed zich voor als een goede bekende en begon een gezellig babbeltje over onze woning. Nee een kandidaat koper was hij niet, en daarom vroeg ik hem de ware reden van zijn komst. Terstond veranderde zijn gelaatsuitdrukking, en bijna op fluistertoon vroeg hij of we wisten wat een kakuzzi was. Hij profiteerde onmiddellijk van onze onwetendheid door te vragen of hij even binnen mocht om het ons te tonen. Deels door onze aangeboren beleefdheid  en ook wat uit nieuwsgierigheid  stemden wij daarin toe.

Hierop liep de man naar zijn 4x4 en haalde er een blijkbaar vrij zware doos uit. Vervolgens kwam hij er mee binnen en pootte de zware doos op onze tafel. Toen hij het deksel van de doos lichtte, zagen wij tot onze stomme verbazing een arsenaal gereedschap.

Schroevendraaiers, nijptangen, engelse sleutels, genoeg om 10 doe - het - zelvers gelukkig te maken. “Hetgeen je hier ziet kost 600 € in de winkel “ zei de man “ maar jij kunt het hebben voor 400 € “ Ik zei dat ik niet geïnteresseerd was  omdat ik al genoeg gereedschap had.  Nu gooide hij het over een andere boeg . Hij liep even terug naar buiten en kwam met een nog grotere doos  aanzeulen “ kijk “ zei hij “ en dit is voor moeder de vrouw “. Het ganse gamma van kookpotten werd nu uitgestald, van klein tot groot, blinkend en verleidelijk “ oké, zei de man, je mag alles hebben aan 400 € “. Toen we bleven weigeren deed hij er nog 200 € af, zonder gevolg evenwel. We hielden voet bij stuk. Eindelijk zag hij dat zijn Hollandse haring niet braadde, en hij speelde   zijn ultieme troef uit.

Hij haalde een kaartje uit zijn brieventas en hield het ons voor. “ Dit is mijn lidkaart van een casino, ik heb gisteren zwaar gegokt en alles verloren “ zei hij “ In ruil voor een volle tank benzine mogen jullie alles hebben. Ik moet absoluut vanavond terug in Friesland zijn.  Wiens hart zou niet smelten bij het aanhoren van zoveel menselijk leed “  Bij mij smolt er wel degelijk iets, namelijk mijn laatste greintje geduld. Ik maakte aanstalten om zelf zijn koopwaar naar buiten te dragen. Ziende dat het spel nu definitief uit was, reed hij een paar ogenblikken later weg, zonder nog boe of bah te zeggen. met het beetje benzine dat hem nog restte wellicht op zoek naar een volgend gewilliger slachtoffer.

Ik had aandachtig geluisterd naar zijn belevenis en zei dat ik nog nooit van een kakuzzi gehoord had als merk voor gereedschap.

Hij zie me, dat de naam even vlug verzonnen was maar het verhaal echt, en dat hij daarom nooit meer iets zou kopen wat hem ongevraagd aangeboden werd.

Ik zei  dat hij goed gehandeld had, hij knikte naar zijn vrouw en zei, ziede wel Wiske, goe dat we die hebben afgewimpeld.

Bij het naar buiten gaan, zagen we een  meisje van een jaar of 5 dat zat te kleuren met haar pas verworven nieuwe stiften.

Hopelijk was de opbrengst voor een goed doel.

Met Vlaamse groet,

Walter


25-10-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Angeltjes tegen Obamania

 

 

 

Vim de Wilder en de Rode Tang proberen bij elk nieuwsbericht een live gesprek te voeren met de 0000-reporter in Amerika, de Man met het Droeve Gelaat.  Dat de voorkeur van de linkse 0000-redactie zich bevindt bij het Obama-team, is meer dan duidelijk.  Zelfs de meest gelaten kijkers zuchten als het zoveelste loflied opklinkt op de man van de beloftes.

Als tegengewicht een kort filmpje over de andere kant, de Republikeinen, waar ervaring, loyaliteit en eerlijke bezorgdheid schril afsteken tegen de vedettenverering van een onervaren mooiprater.

Toedeloe, VRT !


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Brussels Capital of Europe ?

 

 

De heren (en dames ?) van Belgium  Today vertellen in perfect Engels wat wij eergisteren uitgebreid beschreven. Thank you, very much gentlemen.


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Dewael : Niet je afkomst telt, maar je toekomst

 

De Biza-minister Dewael, die in de regering van Leterme eindelijk verlost is van de molensteen van de immigratie om zijn nek  (in handen van ministerin Turtelbaum) heeft zich vandaag nog even op glad ijs begeven in Hasselt.

Hij sprak voor een liberale vereniging over het thema "Niet je afkomst telt, maar je toekomst" en we vernemen met belangstelling dat dit jaar alleen reeds 200.000 vreemdelingen op de arbeidsmarkt zijn verschenen. "Kiekeboe, hier zijn wij"

Hoe het met de werkelijke tewerkstelling zit, werd helaas niet verteld.  Gekoppeld aan de statistieken van de Centrale Bank van Europa die deze week werden gepubliceerd zou 30% niet aan een job geraken, wat wil zeggen dat als we dit percentage van vorige jaren aanhouden, we er  60.000 werkloze vreemdelingen gratis hebben bijgekregen. Afhankelijk van hun statuut en nationaliteit komen zij terecht voor een vergoeding bij het OMWC of bij de werkloosheid.  "Het zijn zotten die wàarreke"

Dewael pleit voor een georganiseerde immigratie, waarbij werk, taal en wettelijkheid de norm zouden zijn. Wat er inmidddels met de ruim 100.000 illegalen of meer (wie weet het ?) in dit land moet gebeuren, durft Dewael niet zeggen.  Daar wordt over gevochten in de regering.  De Walen eisen een generale pardon (die ze anders willen noemen) en Turtelbaum wenst een systeem met punten in te voeren dat in de praktijk zal neerkomen op nog meer dossiers voor de Raad van State en juridisch getouwtrek van pro-deo advocaten die door de staat vergoed worden om tegen diezelfde staat te ageren. "Geeft hem beuze, Gerard".

Of Patrick Dewael gelooft in zijn sprookje van de economische, georganiseerde immigratie, betwijfelen we. De man heeft te veel ervaring met het migrantenvraagstuk.  Waarom hij per se vasthoudt aan deze visie, kan enkel maar verklaard worden door de angst niet langer te behoren tot de Politiek Correcte Kaste.  "Ne me quitte pas"

Fats

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Test

 

 TEST (Fox video)

Dit fragment is enkel geplaatst als test.  Na de reclame wordt gepraat over de staten die normaal republikeins stemmen en thans overhellen naar Obama.


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lijdensweg

 

 

.


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een stukje geschiedenis

 

1870 : Frans-Pruisische oorlog
 
 
 
1914 - 1918
 
 
1940 - 1944
 
 
 
2008
 
 
 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Peeters contra Leterme

 

Minister-President Kruis Peeters wil een aantal federale bevoegdheden naar Vlaanderen laten afvloeien en deze zelf financieren ten bedrage van 400 miljoen.  

Hij kan dit voorstel doen, dankzij een overschot dat Vlaanderen vergaard heeft en de bevoegdheden zijn veeleer aan de bescheiden kant, alhoewel men in de betreffende sociale sectoren wellicht liever met Vlaanderen zal werken dan met B. Althans dat wordt gezegd.

Anderzijds kan dit voorstel slechts functioneren als ook Wallonië en Brussel instemmen.  En die hebben géén spaarpot, of ze verbergen hem. Of ze nemen de bevoegdheden maar vragen er de centen bij. In dat geval is Vlaanderen weer eens de onnozele hals.

Het grappige element aan deze zaak is dat de tegenstelling Leterme/Peeters open en bloot op de onderhandelingstafel komt.  Martens en Tindemans in een moderne versie ? Wie zal de rol krijgen van "de slechtste mens van de wereld" ?

Is dit een handige zet van Peeters,  een pocherig uitpakken van "kijk eens naar onze spaarpot" of ronduit een slag in het ijle ?

Ray

Vlaanderen is niet bereid 500 miljoen euro op een spaarrekening te zetten om de federale begroting te helpen. Dat zegt Kris Peeters in een interview met de Concentra-kranten. Hij doet wel een tegenvoorstel aan Yves Leterme waarbij Vlaanderen een resem bevoegdheden overneemt van het federale niveau, die in feite aan de gewesten en de gemeenschappen toekomen.

De minister-president heeft een lijstje klaar met een 20-tal bevoegdheden die Vlaanderen zonder enige wetswijziging reeds vanaf volgend jaar kan overnemen. Het gaat onder meer om vaccinatiecampagnes (46 miljoen), beschutte en sociale werkplaatsen (47 miljoen), het stookoliefonds en andere energiemaatregelen (112 miljoen) en orthopedische rijmiddelen (32 miljoen). In totaal gaat het, voor Vlaanderen alleen, om 400 miljoen euro die de federale overheid dan niet meer hoeft uit te geven.

In het interview geeft Kris Peeters ook bedekte kritiek op de reddingsoperatie voor Fortis. De Vlaamse regering is daar buiten gebleven. "Had men ons wél gevraagd, dan waren wij alleszins bereid evenveel te doen voor de kleine spaarders en beleggers bij Fortis als voor die bij Dexia en Ethias." (belga)

@ De Morgen


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Intolerantie van links* is overal aanwezig + AANPASSING 9 u 45

 

Meisje verminkt door fan Obama 

Barack Hussein Obama ziet zijn voorsprong op de Republikeinse presidentskandidaat John Sidney McCain steeds verder slinken. Met nog 11 dagen tot de verkiezingen raken Obama-fans gefrustreerd.

Spanningen

In de Amerikaanse staat Florida zijn de spanningen tussen de verschillende kampen het grootst. De politie krijgt op dit moment veel meldingen over het vernielen van campagneborden door Democraten. Het huis van een McCain-supporter uit de stad Longwood werd begin deze week zelfs beschoten.


Verminking

Het bizarste incident betreft echter de gruwelijke aanval op de 20-jarige Ashley Todd. Het meisje werd woensdag overvallen en zwaar mishandeld met een stuk hout. De man zag namelijk dat er een sticker van McCain op haar bumper zat geplakt. De Afro-Amerikaan kerfde uiteindelijk nog een grote 'B' in haar wang, om haar ''een lesje te leren''. Klik hier voor een foto.

 

@ Spitsnieuws.nl

+ AANPASSING 9 U 45

De 'gruwelijke aanval' op de 20-jarige Ashley Todd blijkt een hoax. De Amerikaanse werd woensdagavond zogenaamd 'overvallen en zwaar mishandeld' door een aanhanger van Obama. Dat blijkt niet te kloppen, meldt een woordvoerder van justitie in Amerika. Todd werkt als vrijwilligster voor het campagneteam van John McCain. Haar verhaal werd door de politie al in twijfel getrokken, maar die kon niets hard maken. Pas nu Todd uit zichzelf heeft bekend, wordt ze aangeklaagd voor haar valse aangifte. De witte Todd vertelde de politie dat een negroïde man haar woensdagavond had overvallen en mishandeld. Waarom ze het verhaal heeft verzonnen, kon ze niet verklaren. De vrouw handelde alleen, weet AP. De omgekeerde letter 'B' die in haar wang staat gekerfd, heeft ze dan ook zelf aangebracht.

@ Spitsnieuws.nl

***

* In de VS zijn Democraten gekend als "liberals", linksen, maar dat is niet zoals het zootje dat wij meemaken ; hun mentaliteit blijkt echter overeen te stemmen : onverdraagzaam en onbeschoft.  Als je met een linkse pastoor aan tafel zit en hij boert, geeft hij jou een dreun op je kop : dàt is typerend.

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Toeristische Tip

 

 

Breng eens een bezoekje aan Antwerpen :

De duurste parkeertarieven van Vlaanderen

 

 Niet betalen ?  Wegslepen.

 

Antwerpen - 't Stad is van iedereen

Sultan Janssens


24-10-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Persconferentie 24.10.08 - Vakbondscel VB

.


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het woord is aan u

 

Krokodillen_gr.jpg

U verzint een onderschrift ?


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De migranten zorgen voor onze mooie Vlaamse oude dag

 

We hebben het al vaak gehoord door naieve parochianen van de linkse kerk, en zelfs door liberalen van de VLD en opportunisten-zonder-programma van LDD : de migranten worden ingeschakeld in onze economie en zo dragen zij bij tot de sociale zekerheid waaronder het pensioen zodat de luie Vlamingen een mooie oude dag kunnen beleven in hun luxueuze prachtwoningen.

Ons valt het vaak op als we aan de wandel zijn in wat eens onze mooie stad was, dat er veel volk op pad is van vreemden origine. Het zal wel boosaardig en verkeerd zijn, dat wij dan telkens denken : "Tiens, zouden al die mensen met de nacht staan ? "

Tot er plots cijfers voorgeschoteld worden door de ECB (Europese Centrale Bank) waaruit blijkt dat de werkloosheid onder niet-EU-vreemdelingen in het land B oploopt tot 30,2% (tegenover 6,9% voor belgen). Het gaat dan voornamelijk om Marokkanen (43,2%), Algerijnen (42,2%), Congolezen (41,1%) en Turken (39%).

Politici die nu nog verkondigen dat wij de grenzen moeten openen, dat economische migratie een beveiliging is voor onze toekomst, maken zichzelf wat wijs : zij volgen de makkelijke weg van de overgave. "Ja, ja, kom maar binnen" is altijd makkelijker dan resoluut "Neen, we zitten vol, kom eens terug binnen vijfhonderd jaar".

Vooral als je nagaat hoe schitterend de integratie verloopt van die 170 diverse nationaliteiten.  Ze stappen de grens over en ze vragen onmiddellijk in onberispelijk Nederlands: "Ik moet dringend, waar is de OMWC ?".

Kortom : voortdoen zoals we bezig zijn is de kortste weg naar der Untergang.

Ray

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vakbondsgesjoemel bij de liberale ACLVB

 


Tijdens een persconferentie in de Kamer onthulde het Vlaams Belang vanmiddag een deel van de vakbondsboekhouding van de liberale vakbond ACLVB. Dat de traditionele vakbonden de voorbije jaren een heksenjacht hebben gevoerd tegen het Vlaams Belang, onze mandatarissen en onze verkiezingskandidaten, is intussen genoegzaam bekend. ACV, ABVV en ACLVB zijn immers enkel bekommerd om het eigenbelang en de belangen van het Belgische regime waaraan men zijn voorrechten te danken heeft. In plaats van de belangen van de Vlaamse werknemers te verdedigen, verrijken de kleurvakbonden vooral zichzelf.

Het spreekt voor zich dat niet iedereen binnen de vakbond gediend is met de huidige wanpraktijken. Via een gunstige wind kon de vakbondscel van het Vlaams Belang dan ook de hand leggen op boekhouding van het ACLVB en een rapport van bedrijfsrevisor KPMG. Het resultaat? Nooit eerder kregen we zo’n exclusieve kijk op de geldreserves van een monopolievakbond, en op de manier waarop de uitbetalingsinstellingen misbruikt worden om geld in eigen zakken te stekken.

Ongelooflijk maar waar: hoewel een uitbetalingsinstelling van de vakbond zo'n 14 euro per uitbetalingstransactie voor de werkloosheidsuitkering krijgt, blijkt de betalingsinstelling van de liberale vakbond ACLVB in 2007 toch 2 miljoen euro verlies te hebben gemaakt. Marie-Rose Morel wees erop dat de instellingen die de vergoedingen namens de vakbond uitbetalen, liefst honderd (!) keer meer vragen dan een privé-instelling. Volgens de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) rekenen de vakbonden 14,35 euro per transactie aan, tegen 0,13 euro bij een private onderneming. Voor de uitbetaling van de werkloosheidsvergoedingen krijgen de drie grote vakbonden jaarlijks een ‘administratievergoeding’ van de overheid ten belope van meer dan 130 miljoen euro. Begrijpe wie kan…

Dat de vakbond officieel ‘verlies’ lijdt, hoeft niet te verbazen. Zo heeft de uitbetalingsinstelling van de liberale vakbond 900.000 euro ingeschreven voor de huur van gebouwen, terwijl de meeste uitbetalingskantoren in de gebouwen van de vakbond zelf zijn gevestigd. Een ander voorbeeld is de personeelskost: die is met 20% gestegen (tot 10 miljoen euro), terwijl de werkloosheid in 2007 is gedaald, en er dus in theorie minder mensen nodig zijn om de vakbondsadministratie te doen…

Volgens Marie-Rose Morel zijn twee conclusies mogelijk: als de cijfers kloppen, kan de vakbond niet anders dan het Vlaams Belang-pleidooi te ondersteunen om deze zwaar verlieslatende activiteit over te dragen aan de overheid. Indien de cijfers niet kloppen, gebruikt de vakbond de kosten voor de uitbetaling van de werkloosheidssteun om de eigen werking te financieren.


Volksvertegenwoordiger Guy D’haeseleer en senator Jurgen Ceder verduidelijkten dat de acties van de vakbondscel niet tegen de gewone vakbondsmilitant zijn gericht. Wel integendeel: het is de vakbondselite die het huidige vastgeroeste monopolie misbruikt om er zelf beter van te worden. De Vlaams Belang-parlementsleden kondigen alvast een reeks initiatieven aan. Volgende week zal het Rekenhof worden gevraagd om een grondig onderzoek te voeren naar de financiering van de uitbetalingsinstellingen. Daarnaast eist het Vlaams Belang de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie naar het financiële gesjoemel van de kleurvakbonden. Wordt ongetwijfeld vervolgd…

Klik
hier voor de resultatenrekening 2007 van de ACLVB-uitbetalingsinstelling. Bovenaan (I.A.) staat de ruim 11 miljoen euro belastinggeld, gekregen als 'administratiekosten' om werkloosheidssteun uit te betalen. Onder Bedrijfskosten (II.C.) ziet men dat meer dan 10 miljoen wordt uitgegeven aan personeel (een forse stijging tegenover 2006, zie kolom rechts) en dit terwijl het aantal werklozen daalt, m.a.w. meer betaald personeel voor minder werk. Op die manier wordt de eindrekening zwaar negatief (zie onderaan XI: -2,8 miljoen euro).

@ Vlaams Belang


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Fortis-bonussen

 

Toen Gerolf Annemans donderdag in de Kamer aan Leterme vroeg of er nog lijken uit de kast zouden vallen, kreeg hij ten antwoord dat dit waarschijnlijk zou zijn. Leterme moet ongetwijfeld op dat ogenblik weet hebben gehad van de combine bij Fortis over een 2.000 bonussen die 'beloofd" zijn door de directie op 5 oktober, de dag van de overname.

Het gaat over een specifieke afdeling (zelfstandig ?), Fortis Investment, die zich bezig houdt met het samenstellen en beheren van beleggingsfondsen. Hoe die fondsen momenteel verlopen, zullen we beter niet weten.

Volgens de geruchten die links en rechts opgevangen worden, zouden de circa 2.000 medewerkers een gemiddelde bonus  ontvangen van € 40.000, in totaal is dat ruw geschat een uitgave van 80 miljoen euri en zulke bedragen rekenen wij graag terug in franken : 3,2 miljard.  Een meeruitgave ten laste van het bedrijfsresultaat van Fortis, wat wil zeggen hoe lager de winst zal zijn, hoe kleiner het dividend, als er al een dividend zal uitgekeerd worden.

Zeer velen vinden het terecht schandalig dat een bank, die niet langer op eigen benen kan staan en moet rechtgehouden worden met belastingsgelden, bonussen uit zou reiken ten bedrage van meer dan 3 miljard frank.  Zeker als de bank deze beslissing bewust  vlug-vlug genomen heeft voor haar overname om het personeel te paaien en de overnemer voor een voldongen feit te plaatsen.

Dat is één aspect van de zaak : de louche manier van werken bij Fortis tot op het laatste ogenblik.  Wie weet trouwens wat Lippens en anderen nog hebben uit de brand gesleept ?  Heeft Lippens en anderen recht op een vertrekpremie ?  Heeft hij recht op aandelenopties ?  Hij zal er trouwens nu niet ver mee springen, maar principieel moet de vraag gesteld worden.

Het andere aspect van deze affaire is de manier waarop Leterme & C° zijn tewerk gegaan als onkundigen inzake overnames en meer specifiek overnames van banken, een niet alledaagse transactie.  We hebben het hier al gemeld, dat de belgische onderhandelaars doodmoe waren en uiteindelijk beslist hebben aan hand van een simpel A4-tje om een deel van Fortis door te verkopen aan de Nederlandse staat.  Zélf hebben zij Fortis overgenomen zonder inventaris, zonder actuele balans of resultatenrekening, gewoon op basis van woorden en gezegdes en een sporadisch papiertje.  Hoe kan de regering in die voorwaarden geweten hebben welke verplichtingen er open stonden, welke schulden er waren op korte of lange termijn, welke verbintenissen, enz. ? 

De verontaardigign van de burgers over de huidige ontdekking van de Fortis-bonusen is een evidente reactie.  Laten we echter niet de mantel der vergeveningsgezindheid spreiden over Leterme en Reynders : zij hebben zich veel te impulsief in dit avontuur gestort en komen nu met verontwaardigde gezichten allerlei zaken op het spoor die ze hadden moeten weten bij de ondertekening.  Sorry, dit is Grotemensenland.

Een principe-overeenkomst met staatsgarantie had voorlopig kunnen volstaan in afwachting van een volledige inventaris en audit van de boekhouding.

Benieuwd wat er nog uit de afvalkokers zal nederdalen over onze betalende hoofden. 

Ray


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Even wat financieel nieuws tussendoor

 

Rond het middaguur zitten de Europese beurzen royaal met fikse verliezen van meer dan 6%.  En de futuremarkt in New-York (die dag en nacht geopend is) ziet er weinig hoopvol uit.

U kan nu in Brussel (en Amsterdam) een Fortisje krijgen voor € 0,88 en een Dexiaatje voor net geen € 4. Dit zijn applausprijzen en we zijn tenslotte allemaal aandeelhouders geworden.

Eén wijsheid blijft overeind als een koe in de wei : tegenover elke aandeelhouder, die al dan niet in paniek verkoopt, staat een glimlachende koper, die denkt de zaak van zijn leven te doen. Een Fortisje van 88 cent was twee jaar gelden 35 euro waard.  Ha, dat waren nog eens tijden, toen graaf Lipmans schitterde en flikkerde als een diamant in de kroon van de laatste keuning van het land B.

Ernstig nu :  (ook voor diegenen die onze tussendoorse beursberichten maar niks vinden).  De bedrijven uit de Bel20 index zakken dermate diep weg met hun koersen, dat ze erg kwetsbaar worden voor overnames. 

Wat zou de federale minister van economie,  Vincent Van Quickenborne hierover denken ? Of is dat meer een vraag voor de ultra-liberalen van LDD?  Zouden zij misschien heel de Bel20 nationaliseren ?  

Opgelet, deze lage beurskoersen bieden unieke kansen om bedrijven te zien overkopen door buitenlandse concurrenten.

Ray


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De politie : uw corrupte vriend

 

Wij zijn blij dat we hier elke dag een  honderdtal  lezers uit Nederland mogen ontvangen.  Wat zij precies over ons denken, weten we niet maar hopelijk zijn er een aantal die zullen inzien dat belgië niet alleen het land is van lekker eten en vriendelijke mensen, maar ook de thuisplaats van een verzameling arrivisten en graaiers, die niet zouden misstaan in Zuid-Italië. Hoe hoger de functie, hoe groter de hebzucht en het misprijzen voor de maatschappij.
 
De Brusselse politie wordt sedert 1 september 2008 geleid door hoofdcommissaris Guido van Wymersch.  Na 30 jaar carrière stapte eind juli de 60-jarige flik Van Reusel op, een man die in functie het Heizeldrama nog heeft meegemaakt, zijn grootste professionele nachtmerrie. Op 29 mei 1985 kwamen tijdens de voetbalmatch Juventus Turijn-Liverpool 39 mensen om het leven en waren er 200 gewonden.  Het is wellicht daar dat Van Reusel ervaren heeft, dat politici in dramatische omstandigheden angsthazen zijn die hun verantwoordelijkheid ontvluchten.  Zolang alles goed gaat, staan ministers e.a. op de eerste rij om applaus in ontvangst te nemen, als er doden vallen, is het de schuld van anderen.
 
Guido Van Wymersch
 
De heer hoofdcommissaris Roger van Wymersch
 
De nieuwe Brusselse hoofdcommissaris is op minder dan twee maanden tijd in opspraak gekomen en niet zomaar door een hatelijke journalist maar met verslagen van het comité P, de instantie die de politiediensten controleert.  Van Wymersch was voordien adjunct-directeur bij de algemene politie-inspectie en daar heeft hij een examenuitslag vervalst van een kabinetsmedewerkster van minister Dewael.  Christa Debeck, een liberaal bestuurslid uit het Brusselse dong mee naar de nieuwe functie van auditeur-adviseur.  Even later zou zij dan verder kunnen opstoten in de hiërarchie.  Haar examen was echter onvoldoende en Van Wymersch heeft  dit gewijzigd in "goed".  Zo doet men dat bij de onkreukbare  politie. 
 
Of Van Wymeersch gehandeld heeft op vraag vàn, of uit eigen initiatief is niet duidelijk.  Hij heeft zich alleszins opgesteld als een dienstbaar sujet aan de partijpolitiek, uiteraard met het oog er zelf beter van te worden.  De zaak van Christa Debeck is inmiddels "in onderzoek". Ik vraag me af wat er nog verder moet onderzocht worden als iedereen de ware toedracht kent.
 
De verantwoordelijke minister, Patrick Dewael zweert bij hoog en laag dat hij van niets wist en dat hij misleid werd door zijn medewerkers.  Eentje heeft ontslag genomen en daarmee is de kous af, denkt Dewael.  Zijn redenering dat hij niet alles kan weten, klinkt zo vals als de eerste repetitie van de dorpsfanfare.   Wat is ministriële verantwoordelijkheid ?  Lintjes knippen, naar de meisjes lonken ?
 
Om de functie van Brussels hoofdcommissaris te kunnen krijgen heeft Van Wymersch weer eens geknoeid, ditmaal ten eigen voordele.  Er waren twee kandidaten en toen bleek dat de schriftvervalser nummer twee stond ,heeft hij zichzelf op nummer één geplaatst. Zo simpel is dat, bij de onkreukbare politie.
 
Intusen is er sprake van nog meer gesjoemel, namelijk pv's die zouden verdwenen zijn met betrekking tot de benoeming van directiesecretaresses.
 
De heer burgemeester van Brussel
 
 
Dewael eist een onderzoek tegen Wymeersch maar nu verschijnt de Brusselse burgemeester, Freddy Thielemans (franstalige socialist) ten tonele.  Thielemans heeft jarenlang met Van Reusel een amicale relatie gehad : de twee gingen regelmatig op stap in fijne gelegenheden waarover ettelijke smakelijke anekdotes de ronde doen in het milieu.
Op vlak van ordehandhaving voerde de hoofdcommissaris stipt uit wat de burgemeester politiek goed uitkwam.  Tijdens de fameuze pro-belgiëmars steeg het aantal deelnemers plots van 13.000 naar 35.000.  Als Vlaams-nationalisten vreedzaam op straat komen in hun hoofdstad, mept de hoofdstedelijke politie ze als volleerde SS-ers tegen de grond. 
De burgemeester weigert maatregelen te treffen tegen zijn nieuwe hoofdcommissaris Van Wymeersch, want "deze heeft al bewezen bij betogingen een goed leider te zijn".  Hij heeft het dan ongetwijfeld over het brutale optreden bij de herdenking van de anti-islambetoging op 11 september laatstleden.
 
 
11 september 2007 : Frank Vanhecke op bezoek in Brussel. Op de achtergrond (met groene sjaal) een Italiaans Euro-parlementslid dat ook flink zal aangepakt worden.
 
Het is overduidelijk wat hier aan de hand is : Thielemans moet zich in zijn multiculurele jungle die Brussel is, handhaven en daarvoor heeft hij een gewillig ordehandhaver nodig.  Een man die het niet nauw neemt met wetten en reglementen, is uitstekend geschikt als hoofdcommissaris.
 
De federale politie in het land B wordt geleid door Fernand Koekelberg, die recent in opspraak kwam omdat hij twee dames tegen de reglementen in, gepromoveerd heeft.  De zogenaamde canapé-benoemingen.  Ook hier heeft Dewael zijn verantwoordelijkheid afgeschoven, alhoewel beweerd wordt dat hijzelf aangedrongen had om de dames te bevorderen. 
 
 
De directeur generaal van politie, Fernand Koekelberg  en de minister van binnenlandse zaken Dewael.
De een kijkt links, de ander rechts : zo is ook het beleid
 
 
Dit land is niet een klein beetje corrupt, dit land wordt geleid door beunhazen, opportunisten, graaiers en schriftvervalsers die als puntje bij paaltje komt, onveranderlijk alles ontkennen. 
 
Savat


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gisteren wel, vandaag niet, morgen zien we wel : Draaimolen LDD

 

LDD-voorzitter Jean-Marie Dedecker gaat geen zusterpartij lanceren in Wallonië. Hij verwelkomt wel het initiatief van Rudy Aernoudt die een nieuwe partij wil lanceren in Wallonië.Dat schrijft Le Soir vrijdag. 'We komen op de meeste vlakken overeen, vooral op sociaal-economisch vlak. Maar onze meningen lopen uiteen op het vlak van de toekomst van België. Ik ben een confederalist...', aldus LDD-frontman Dedecker.

Het feit dat Aernoudt bij de federale verkiezingen van 2011 met een gemeenschappelijke lijst van Walen, Brusselaars en Vlamingen wil opkomen, noemt Dedecker 'een onmogelijke droom'.

***

Als Dedecker uitspraken doet die beginnen met  "Ik ben ..." dan moeten wij altijd lachen en zijn we nieuwsgierig.  Dedecker zegt nu dat hij "confederalist" is. Toen met Bart Dezwever samenzat in hun kortstondige affaire, was hij "Vlaams-nationalist" Voorheen bij de VLD was hij "liberaal" en sedert hij  zijn eigen partij in het leven heeft geroepen, is hij "superliberaal" die en passant de banken nationaliseert. 

 

Wij wachten op het verlossende woord van Jan-Maria de Dubbeldekker : "Ik ben een cameleon".

Ray


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.U bent uitgenodigd bij onze collega in Nederland , de heer Boilingpoints

 

Darten in Gouda.

oktober 23, 2008 by boilingpoints

 

http://boilingpoints.wordpress.com/

Klikken op de grijze vlek

 

U verneemt alles over de nieuwe sportbeoefening van onze hangende jongeren


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Adembenemend

 

De Grote Orion Nevel, een gas en stofnevel, waarin ettelijke kleine zonnestelsels verborgen zitten.

The Great Nebula in Orion, also known as M42, is one of the most famous nebulae in the sky. The star forming region's glowing gas clouds and hot young stars are on the right in this sharp and colorful two frame mosaic that includes the smaller nebula M43 near center and dusty, bluish reflection nebulae NGC 1977 and friends on the left. Located at the edge of an otherwise invisible giant molecular cloud complex, these eye-catching nebulae represent only a small fraction of this galactic neighborhood's wealth of interstellar material. Within the well-studied stellar nursery, astronomers have also identified what appear to be numerous infant solar systems. The gorgeous skyscape spans nearly two degrees or about 45 light-years at the Orion Nebula's estimated distance of 1,500 light-years.


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een onbeschofte Duitse minister

 

 

 

Met Napoleon de Gucht hebben wij een fameuze staatsman op Buitenlandse Zaken, een man die schimpt, scheldt en brult en tegelijk respect opeist van heel de Weireld en zeker van de eigen onderhorigen, mestkevers incluis. Het blijkt nu dat hij concurrentie heeft en dat de Teutonen een exemplaar bezitten dat zich ook terdege inspant om de wereld te verbazen.  Het exemplaar heet Peer Steinbrück en is socialist. De onze is liberaal maar dat is niet meer dan een etiket. 

 

Peer liet zich onlangs opmerken door in der Spiegel een voorspelling te doen over de weireld nà de financiële crisis. De VS zijn dan van de kaart geveegd als wereldmacht en er komen nieuwe evenwichten tot stand met China, India en de Arabische landen als Topnaties.  Peer is blij met dat vooruitzicht want de Europese banken zullen onderworpen worden aan staatscontroles en dat vindt Peer fijn : als hij niet over de wereld zal heersen, dan zou hij graag wat brokkelen in de bankwereld, Pèèr de visionèèr wordt bankmanagèèr.

 

Ach, misschien heeft de man wel een punt, wie kent de toekomst ?  Vorige generaties werden om de zoveel jaren geplaagd door oorlogen, nu wordt de mensheid overvallen met financiële crisissen die de wereldmachten door mekaar schudden als flitsende ballen op het snookerlaken. Trouwens oorlogen zijn niet verdwenen.

 

OP 21 oktober ll. was Peer Steinbrück in Parijs, een oud ideaal van vele Teutoonsche Leiders over de Zamps Elysées marchieren und flanieren.  En daar liet hij zich weer eens gaan op een bijeenkomst van de OCDE (Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling). Bij het bespreken van de financiële crisis kwam zijdelings de situatie van het fiscaal autonome Zwitserland in het vizier. CH is géén EU-lid, maar staat erg onder druk om via samenwerking zijn eilandpositie in het hart van Europa op te geven en de Duitse financieminister loste volgende fraaie zin : "Wij, Europeanen moeten de Zwitsers niet alleen een wortel voorhouden, maar ook dreigen met de stok".

 

Die uitlating  heeft in het  confederale Alpenland felle reacties uitgelokt, ondermeer van de grootste partij de SVP/UDC, die met 30% van de stemmen een duidelijk signaal aflevert van de eigen compromisloze  Zwitserse identiteit.   Duitsland is een buurland met wie nauwe betrekkingen bestaan op vele vlakken en dat uitgerekend een minister van die staat zich dergelijke taal veroorlooft, zegt veel over de mentaliteit binnen de Unie : "Wie niet in onze wortel hapt, krijgt van de stok".

 

Onder de titel "Een onbeschofte Duitse minister" maakt SVP/UDC brandhout van de pogingen van de EU om het Alpenland binnen te halen.  Volhouden, Zwitserland !  Dit Euronazië is ook niet onze wens.

 

Ray


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een goddelijk nieuwtje

 

In Londonistan, de hoofdstad van het Verenigd Islamitische Koninkrijk worden de dubbeldekkers graag gebruikt voor allerlei reclameboodschappen.

Meestal zijn het commerciële slogans die merken en waren aanprijzen en heel soms sieren ideële of godsdienstige mededelingen de rode buszijkanten.  De kerk van Engeland roept op om de duivel te verjagen, en de moslims blijven natuurlijk niet achter en flikkeren enkele spaghettisliert-tekens tegen de wand, mooi afgeboord met kromzwaarden, opdat we het niet zouden wagen er mee te glimlachen.

Geen hond laat zich door die reclame bekeren maar wie kent de verdoken invloed van publiciteit op onze hunkerende en gekneusde ziel ?

Dat moeten ook sommige Londense atheïsten gedacht hebben, want nu zullen zij ook reclamepanelen aanbrengen op de autobussen. Dit is geen grap maar het wijst wel op het soort onzekere verdrinkingsmaatschappij waarin wij op zeer korte tijd terechtgekomen zijn.  Vandaar ook de toename in UFO-meldingen alom, aankondigingen die het einde van de wereld inhouden en voorbereiding op mogelijke contacten met buitenaardse beschavingen. 

Als er buitenaardsen zijn die ons in het oog houden, zouden ze wel goed gek zijn om contact te zoeken met deze bezopen bende.

Er is waarschijnlijk geen god. Stop met je zorgen te maken en geniet van je leven

Bron : dit nieuwtje komt via Fox News

Ray

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mario de Koninck gelooft in klimaatwijziging : AAaRGH ...

 

Mario_gr.jpg

@ www.geenstijl.nl

en dank aan Mario AAaRGH, een landgenoot


23-10-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VLD wil meertalige verkeersborden

 

VB ziet meertalige verkeersborden niet zitten

Het Vlaams Belang reageert "verontwaardigd" op het voorstel van Open Vld rond meertalige verkeersborden. "Hiermee zou de eentaligheid van Vlaanderen definitief op de helling gezet worden", luidt het.

Als het van Open Vld afhangt, komen er in gans het land meertalige verkeersborden. De vele buitenlandse bestuurders op onze wegen, begrijpen de boodschappen op onze borden vaak niet.

Boodschappen in het Engels bijvoorbeeld zijn echter strijdig met onze taalwetgeving. Open Vld'ers Guido De Padt, Sabien Lahaye-Battheu en Bruno Steegen dienen daarom een wetsvoorstel in dat meertalige verkeersborden wettelijk moet mogelijk maken.
Het Open Vld-voorstel botst op felle weerstand bij Vlaams Belang.

"Ontnederlandsing"
"Wanneer de overheid zelf systematisch haar boodschappen naar het publiek meertalig maakt, zal kort nadien ook de hele private sector dezelfde weg volgen en wordt het openbare leven in Vlaanderen binnen de kortste keren grotendeels ontnederlandst. Hiermee zouden we 70 jaar terugkeren in de tijd", luidt het.

Volgens Vlaams Belang toont het Open Vld-voorstel aan dat de Vlaamse liberalen "in de verste verte niet geïnteresseerd zijn in de verdediging van het Nederlandstalige karakter van Vlaanderen en evenmin in het aanmoedigen van anderstaligen om Nederlands te leren" (belga) @ HLN

***

Waarom moeten er in Vlaanderen meertalige verkeersborden komen ? Zie je dat ergens in de buurlanden ?  Bovendien zou het veel wijzer zijn, de jungle van bestaande verkeersborden degelijk te controleren en ze  in overeenstemming te brengen met mekaar zodat iedereen er baat bij vindt.  In het land B zijn de vele wegaanduidingen nog lamentabeler aangebracht als in italië.


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Lange Wapper op de lange baan - Burgemeester Slaapmans afwezig.

 

Dat krijg je als je ingaat op allerlei drukkingsgroepjes die terug naar de Middeleeuwen willen met kar en paard. En burgemeester Slaapmans is afwezig zoals altijd als er beslissingen moeten vallen.

Dirk Van Mechelen: "Krediet Oosterweelverbinding onmogelijk"

23/10/2008 10:00

De constructie rond de Oosterweelverbinding staat onder druk. Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen (Open VLD): "Laten we realistisch zijn. We vinden in deze rijden van crisis geen enkele bank om dit mastodontproject te financieren . Daarom moet de ministerraad alternatieven onderzoeken om het Antwerpse Masterplan te betalen."

Het Masterplan bestaat uit een aantal maatregelen die de logistieke en maritieme infrastructuur, het openbaar vervoer en de spoor-, water- en autowegen in de Antwerpse regio moeten verbeteren. Ook de Oosterweelverbinding behoort tot dit plan, dat in totaal 3,5 miljard kost. De financiering moet deels gebeuren door tol te heffen op een nieuwe tunnel onder de Schelde, net als in de Liefkenshoektunnel.

Noriant, een consortium rond CFE, Cordeel en Besix, is de "preferred bidder", waarmee bouwheer Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel de definitieve onderhandelingen voert. Die staan op een laag pitje, omdat de Vlaamse regering besliste een onafhankelijke studie te laten uitvoeren over de Oosterweelverbinding, nadat er nogal wat publieke consternatie ontstond over een brug over Antwerpse woonwijken. Pas in februari worden resultaten verwacht van deze studie.

In principe had Noriant in september een vergunning moeten krijgen voor de werken, maar die werd uitgesteld. Noriant en BAM hadden ook een lening van 2 miljard euro moeten vinden voor de financiering van de Ooosterweelverbinding. Minister Dirk Van Mechelen liet woensdagavond in Antwerpen op een bijeenkomst van logistieke organisaties verstaan dat dit moeilijk zou worden. Na een vergadering met de BAM, eergisteren, werd besloten dat er dringend alternatieven moeten worden gezocht.

In een gesprek met Trends zegt Van Mechelen: "De volgende maanden vind je geen enkele bank die eventjes 2 miljard wil ontlenen. Daarmee komt de constructie onder druk te staan. We moeten alternatieven vinden." Medewerkers van de minister denken dat een staatswaarborg een uitweg kan bieden. "Desnoods moeten de deelprojecten van het Masterplan apart gefinancierd worden", klinkt het. "Dat de hele structuur moet herbekeken worden, is dan onvermijdelijk."

@ Knack

***

En waar is de grote asbest-held, Karel Vinck, die voorzitter is gebombardeerd om de zaak van de Oosterweelverbinding uit het slop te halen ? Kan Noël Slangen niet voor zwarte kredieten zorgen ?  Hij is er altijd als de kippen bij om opdrachten voor BAM uit te voeren. Wat een bende knoeiers bij mekaar.

Men zal vooral opgelucht zijn om dit project te kunnen uitstellen tot na de verkiezingen van juni 2009.  Er is een grote verdeeldheid onder de bevolking en de partijen die het initiatief namen zijn geschrokken van de reacties.  In dit voor gans Vlaanderen (en niet alleen Antwerpen) zeer belangrijk mobiliteitsdossier is het overduidelijk welk een zwak figuur burgemeester Janssens is.  Die man ontwijkt elke confrontatie en als hij er niet onderuit kan, betoont hij nooit de moed van zijn overtuiging.  Concertjes en bals populaires inrichten met Amerikaanse liedjes dat is prima aan hem toevertrouwd en projecten laten uitvoeren met Europese of andermans centen, no problemo. Schimpen op Filip Dewinter, dat loopt ook vlotjes maar o wee, als er tegen de stroom in moet gevaren worden, laat Slaapmans het afweten. Het is allemaal erg doorzichtig en Van Mechelen is nooit anders geweest dan een trouwe uitvoerder van de beslissingen in de Vlaamse regering van de wensen van tjeven en socialisten.  Toen de brave liberaal één keer beslist had om een begrotingsoverschot terug te geven aan de burgers, moest hij vlug-vlug die mededeling intrekken.  Helaas hebben wij de uitvoerende  politici die we niet verdienen, de vrouwen en de mannen zonder ruggengraat en zonder overtuiging, de belovers, mooipraters en amateurs. Als er een uitzondering tussenloopt, wordt ze vlug weggepromoveerd, zoals Berx.

 

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Villa

 

Hij zal weten wat het kost, de hoofdredacteur van de Rode Morgen, Herr Klaus von Isacker, om het hoofdartikel uit zijn kwaliteitsgazet in de Kamer te laten voorlezen ... De meeste kamerleden beperken zich tot het aanhalen van een stuk, desnoods de naamvermelding van de krant maar ditmaal bestond een volksvertegenwoordigster het in haar maidenspeech een gans hoofdartikel voor te lezen. Niet alleen een nieuwe webstek, maar ook een nieuwe publicitaire aanpak bij de pastoors van de linkse parochie.

Els de Rammelaere, de dochter van haar VU-papa uit Roeselare, is kamerlid en zij was de vragenstelster over het politie-informatienet waar wij het daarstraks al over gehad hebben.  Op het laatste had zij wel de naam van de auteur mogen toevoegen, maar ze vergiste zich met de titel van het stuk : Big Brother. Dat zal Yves Desmet minder graag hebben. 

In de perstribune stond ditmaal de hoofdredacteur van Het laatste Nieuws zijn nerveuze spanningen af te reageren op de kijkers. Vanderkelen is een échte vent : hij kan maar een ding tegelijk.  Hij moet luisteren naar de vervelende tussenkomsten van kamerleden en tegelijk aandachtig volgen wat vinnig Lindaatje uitspookt met haar tafelgasten.  En dat is té veel voor één man : "Sorry, er is te veel lawaai" riep hij op zeker moment wanhopig uit, toen hij niet kon antwoorden op een spitsvondige vraag van het kleine zwartje die Peter van Velthoven op haar barbecue had laten zweten.

 "We zullen zelf eens luisteren" haalde ze de liberale gazettenschrijver  uit de penarie.  Aan de microfoon stond een soort Franse charmezanger met een knalblauw pak zich druk te maken over de  politiebezigheden.  De vrouwelijke tolk, die duidelijk Franstalig is, heeft een afschuwelijk egale zeurstem zonder de minste intonatie noch kleur, het zou best de zuster kunnen zijn van de premier, hij een bleke huid, zij een bleke stem, maar dat is het soort eentonig gezaag dat Vanderkelen kan volgen. Als het crescendo gaat, haakt hij af, hij kent ook niet goed het verschil tussen off the record en on the record. Bart Dewever kan er van mee praten van dat laatste.

Zou het niet makkelijker zijn om de Vragenuurtjes te laten opvullen door de politieke commentatoren van de kwaliteitskranten die hun beste stukken komen voorlezen ? Nonkel Kruk kan dan antwoorden met iets dat hem door het hoofd schiet of wat hij graag kwijt wil.  Over de visvangst, de jacht, de bronst bij het huisvee, de handige knepen bij het Monopolyspel om niet in de gevangenis te geraken.

Zolang hij maar besluit met "Het beste voor de mensen".  En Villa Politica kan omgedoopt worden in "Vormingsinstituut voor Lichtgelovige Lieden" voorgesteld door lichtvoetig Lindaatje.

Savat

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Poberen we het in Afghanistan of laten we de Taliban naar hier komen ?

 

Voor enkele dagen hebben we het standpunt van kamerlid Luc Sevenhans gepubliceerd op deze blog.  Sevenhans die al jaren lid is van de commissie Landsverdediging (u mag ook Oorlog zeggen) lichtte op een heldere manier het VB standpunt toe in verband met de aanwezigheid van belgische militairen in Afghanistan.

Niet om flauw te doen of te flemen (zo zijn wij niet, behalve als we iets nodig hebben)  maar wij waren opgezet met de uitleg van Luc, die wij zonder gewetensknelling kunnen bijtreden.  Als het niet zo is, zwijgen we : Vlaams Belang heeft genoeg externe vijanden dat wij er geen schep bovenop moeten doen, voor een zaak die minder zwaar doorweegt.  

Niet omdat we militaristen of vechtjassen zijn, maar omdat het conflict met de Taliban beter ginder kan uitgevochten worden dan hier, zijn we het eens met het standpunt van Decrem.  En voor de rest kan die man zijn broeken zelf persen, terwijl hij zijn permanent droogt.

Bij de collega's van Geenstijl geven twee volksvertgenwoordigers hun respectieve visie op de aanwezigheid in Uruzgan van Nato-troepen, waaronder dus NL-ers en B-ers. Harry van Bommel is lid van de Socialistische Partij (SP) zeg maar extreem links en Hero Brinkman is kamerlid voor de PVV (Geert Wilders) en oud-politie-officier in Amsterdam.

Beste Hero,

In 2006 vertrokken Nederlandse militairen richting Uruzgan in Afghanistan. Het zou zogenaamd een opbouwmissie worden. Daar geloofde ik toen al helemaal niets van omdat er al sinds 2001 door de Amerikanen een oorlog tegen de Taliban wordt gevoerd. Uruzgan is de thuisprovincie van de Taliban. Hun leider, mullah Omar, komt er vandaan. Het wekt geen verbazing dat veel mensen in Uruzgan de Taliban steunen en de buitenlandse militairen als bezetters zien. Zeker als die bezetters ook nog eens heel veel burgerslachtoffers maken. Uit opiniepeilingen onder de bevolking blijkt dan ook dat zij de militairen van de NAVO liever vandaag dan morgen zien vertrekken. De Nederlandse militairen geloven zelf ook nauwelijks in hun missie. Wat doen we daar dan in vredesnaam?

2007 was het meest gewelddadige jaar sinds 2001 in Afghanistan. Dit jaar wordt het nog erger, zo blijkt uit de cijfers. De conclusie is onontkoombaar: hoe meer militairen we inzetten, hoe slechter het gaat. In plaats van onderdeel van de oplossing, zijn we onderdeel van het probleem geworden. Dat moet zo niet verder gaan.

President Karzai wil gaan onderhandelen met de Taliban en ze een plaats geven in het bestuur. Dat inzicht is nu ook doorgedrongen bij de nieuwe Amerikaanse commandant, Petraeus. De Britse bevelhebber Carleton-Smith, commandant in de provincie Helmand in Afghanistan, heeft zelfs gezegd dat de oorlog daar ‘niet te winnen is.’ De Britse ambassadeur in Kaboel had eerder al gezegd dat de huidige strategie gedoemd is te mislukken. Die signalen kunnen we niet negeren.

De Nederlandse legerleiding en de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie volharden in hun fabeltje van zogenaamde wederopbouw. Daarmee houden ze de Nederlandse bevolking, de militairen en de Afghanen voor de gek. We moeten daarom hopen dat de NAVO tot inkeer komt en daadwerkelijk gaat praten met de Taliban. Anders geldt net als in Irak dat de oorlog is gewonnen, maar de vrede verloren.

Harry van Bommel


Beste Harry,

Jouw analyse over die opbouwmissie en de wijze waarop we in Uruzgan de Taliban bestrijden is grotendeels juist. Jouw conclusie daarentegen is werkelijk zo krom als een hoepel. Onderhandelen met de vijand, je lijkt Chamberlain wel die terugkomt uit München! Wees gewoon eerlijk, jij wilt gewoon dat de NAVO weggaat uit Uruzgan. Als de NAVO daar weg gaat duurt het maar even of Afghanistan is weer een broeinest van jihad-terroristen die onze wolkenkrabbers binnenvliegen. Stoppen met opbouwen, de Taliban keihard de oorlog verklaren en nooit nooit nooit onderhandelen met onze vijand.

Hero

***

"Nooit, nooit, nooit onderhandelen met onze vijand"  Gelezen, Bartje ?


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Scheiding van kerk en staat

 

De staat is de staat,  die ons allen verenigt en geacht wordt per delegatie op te komen voor ons aller belangen. De kerk, de tempel of de loge dat is iets anders : dat zijn persoonlijke belevenissen, die kunnen bogen op ieders respect maar voor de rest niets te maken hebben met de staat. Daar hebben we lang genoeg voor gestreden.

In NL is er commotie ontstaan (alweer en voor de zoveelste keer over hetzelfde). Ditmaal over politie-agenten die als ze de eed afleggen, in sommige regio's kunnen zweren op Allah.  Ik weet het, Nederland is Vlaanderen niet, maar wat daar gebeurt of wat elders in ons goede Europa voorvalt, verplaatst zich gezwind en ongehinderd naar onze contreien.

Het is wellicht wenselijk om voor openbare functies een ietwat plechtige verklaring af te leggen, maar dat engagement kan alleen en uitsluitend betrekking hebben op het dienen van de gemeenschap, de staat, of een afgeleide entiteit.  Dus geen trouw zweren aan een godsdienst of god voor een openbaar ambt.

Wij waren in West-Europa aardig op weg in onze overleg-democratie om op een tolerante manier de tegenstellingen om te buigen tot  verrijkingen.  De dommigheid die men begaat door de islam te aanvaarden als een godsdienst (en niet als een indringende levenswijze die geen ruimte biedt aan andersdenkenden) legt een zware hypotheek op onze vrije samenleving.

Moslims in Europa moeten zich aanpassen aan onze geestelijke vrijheden, onze wetenschappelijke kennis en onze verworvenheden, zoals zij zich ook vlot neerleggen bij onze sociale en economische mogelijkheden. 

Allah in de moskee is okee. En wie het niet aanvaardt, moet daar de conclusies uittrekken.

Ray


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waalse VDAB laat cursussen volgen te Lyon

 

Het zit er tegen in het Waals parlement : de liberale MR, die in de oppositie vertoeft, heeft ontdekt dat Forem de Waalse VDAB) managerscursussen laat volgen door zijn eigen werknemers in Lyon. Ook voor Walen is Lyon voorlopig nog het buitenland en de vraag is waarom men zich gaat specialiseren in een land met  een andere wetgeving en arbeidsvoorwarden voor de uitoefening van een typisch belgische opgave : de Walen aan het werk zetten, een job met  een hoge moeilijkheidsgraad.

Forem geeft toe dat dit gebeurd is voor 117 gevallen.  De MR beweert dat het er 400 zijn.  De kostprijs bedraagt 3500 euro per cursus (+ BTW), dus het gaat ofwel over een kleine 500.000 of 1.500.00 euri.

Trekt het u niet, Vlaanderen betaalt toch. 

Ray

 

 

http://www.lalibre.be/actu/belgique/article/454905/les-etonnants-voyages-des-cadres-du-forem.html


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Op wie zou u stemmen in Amerika ?

 

Stel : u bent geen belg (niet juichen, het is helaas maar een veronderstelling) maar u bent Amerikaan, geregistreerd kiezer en u gaat op 4 november kiezen voor een nieuwe president.  Elsevier heeft een reeks vragen klaarstaan en op het einde ontvangt u uw profiel en de kandidaat die het dichtst uw maatschappelijke keuzes benadert. Bij enkele antwoorden waren wij bang in de armen gedreven te worden van de witte neger, Hoessein Obama maar finaal kwamen we  uit bij de oude sabelsleper McCain en zijn huisvrouwtje met de dure outfits, Sarah.

Sarah Palin heeft in een interview met de Amerikaanse zender CNN nog eens de aanval geopend op Barack Obama. 'Ik wil mezelf niet op de borst kloppen, dus dat doe ik niet. Maar ik heb wel meer ervaring dan Obama,' aldus de Republikeinse kandidaat voor het vicepresidentschap.

Het letterlijke citaat over het 'echte Amerika'

‘We believe that the best of America is in these small towns that we get to visit, and in these wonderful little pockets of what I call the real America, being here with all of you hard-working, very patriotic, very pro-America areas of this great nation.’

Obama heeft volgens Palin geen enkele ervaring als leider. ‘Weet je, hij heeft slechts 300 dagen als Senator gediend voor hij presidentskandidaat werd, en dat was nog niet eens een leidinggevende functie,’ zei Palin in het interview.

Vertrouwen
De ervaring met leiderschap die zij als gouverneur van Alaska wel heeft opgedaan, wil Palin gaan gebruiken om de overheid te reorganiseren en Amerika onafhankelijker te maken qua energie.

Palin hoopt hiermee het vertrouwen van de burger in de overheid terug te winnen. Met McCain zou ze hebben afgesproken dat zij het energievraagstuk op zich neemt als de Republikeinen de verkiezingen winnen.

Veel kritiek
Tijdens het gesprek kwam ze ook terug op haar uitspraken over gebieden die al dan niet pro-Amerikaans zouden zijn. Bepaalde steden zouden meer Amerikaans zijn dan andere.

Ze kreeg veel kritiek te verduren hierover van uiteraard de Democraten. Het spijt haar als de woorden verkeerd zijn overgekomen. ‘Het was niet mijn bedoeling om te beweren dat sommige regio’s meer vaderlandslievend zijn dan andere.’

Bekijk het
hele interview van CNN met Sarah Palin

Volg de Amerikaanse verkiezingen bij elsevier.nl

Obama of McCain: op wie zou u stemmen? Doe Elseviers kieskompas

@ Elsevier

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De hypocrieten van de Morgen e.cs

 

In een uitgesproken hypocriet artikel verzet Yves Desmet zich tegen een vandaag door het kernkabinet te nemen beslissing over de politionele verzameling van gegevens over burgers.

Als ze bij de Morgen principieel worden, is het altijd lachen geblazen."Een van de pijlers van de burgerlijke vrijheden wordt aangetast : de privacy" schrijft de politieke commentateur en hij titelt zijn artikel "Big Brother".  Altijd prijs met Orwell, zowel voor die van links als voor die van ons.

Alle Vlaams-nationalisten die zich in de loop der jaren even in de kijker hebben gezet, al was het zelfs door een onschuldige herdenking bij te wonen, zijn gefotografeerd, hun autoplaten genoteerd en de gegevens  bevinden zich in de fichiers van de staatsveiligheid - ("Dag mannen, oewist ?  Alles kits ? Schiet het op met de kennis van Arabisch ?"). Onze  Vlaamse privacy kunnen wij beleven in de kelder als we het licht uitdoen en stilletjes prevelen "Veur 't belgikske nikske".  

De klassieke vijand van de belgische bezetter is steeds de Vlaams-nationalist in zijn diverse pluimages, geweest. Dankzij de ongebreidelde import en invasie van vreemdelingen, dringt zich nu een uitgebreider catalogisering op van mogelijke criminelen.  Onze beschaving verfijnt niet langer maar verruwt en dat is niet te wijten aan de staatsgevaarlijke Vlamingen (want die betogen, zingen, roepen leuzen en gaan naar huis met de auto of autobus).  De belgische bezetter wordt nu zélf bezet en gedomineerd door buitenlanders die het niet nauw nemen met wetten en voorschriften.  Dàt is de reden van de toenemende noodzaak van Big Brother-toestanden.

Links, in samenwerking met de behoudende belgicisten,  heeft zich nooit geschroomd om de privacy van honderdduizenden Vlamingen te schenden (en nog) maar nu plots wordt schijnheilig een parlementair debat geëist.  Laat me niet lachen.  Een debat waarvan de uitslag bij voorbaat vast staat maar dat enkel dient om de schijn te redden.

De aanhangers van links trekken bedenkelijke en zure smoelen als de ondemocratische werking van het CGKR, het Spionnencentrum, ter sprake komt.  Welke gegevens daar opgeslagen worden en welke dossiers de 100 spionnen verzamelen is ongeweten, want er is geen controlemogelijkheid. En het Jaarverslag is een flauwe mop op glanspapier.

De federale politie is en blijft een krabbenmand met kerels en meiden aan de top,  die zich ten dienste stellen van het regime en de partijpolitiek. De staatsveiligheid en aanverwante diensten  zijn bijzonder goed op de hoogte van wat Vlaamse separatisten willen maar de échte vijanden die zich in het Arabisch, Berbers, of Turks uitdrukken moeten zij volgen met een Assimil in de hand. En met het openbaar vervoer, als het abonnement betaald is tenminste.

Men heeft eerst de criminele problemen geïmporteerd :  als ze niet langer beheersbaar zijn, wordt een sukkelsysteem van oncontroleerbare gegevens ingesteld en dan roepen de concentratiekamp-commandanten van links "dat Big Brother" gearriveerd is.

Niet zwanzen, hé ...

Ray

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De vlucht uit het "vaderland" kent succes - Hoe komt dat ?

 

Tussen 1 januari en eind september 2008 zijn 9.713 Belgen in het buitenland gaan wonen. De teller staat daarmee op 326.194 Belgische emigranten. Dat blijkt uit de jongste cijfers van Buitenlandse Zaken. "De jongste jaren zien wij duidelijk het aantal emigranten stijgen", zegt Inge Roggeman van Vlamingen In de Wereld

De nummer één inzake bestemming binnen Europa is nog steeds Frankrijk (96.124). Spanje (21.333 ingeschreven Belgen) blijft ook een topper. "De laatste tijd zien we ook almaar meer interesse voor Portugal (2.203). Overzee trekken Canada (12.100), Australië en Nieuw-Zeeland (samen 3.989) momenteel sterk aan", aldus Roggeman.

***

Het zou intressant zijn, mocht "Vlamingen in de wereld" de aparte cijfers voor emigranten uit Vlaanderen kunnen verstrekken.


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schokkende bewijzen in Fortis-zaak

 

We willen het niet eens hebben over de ontslagpremie van 4 miljoen euri die de gewezen financiële directeur opstreek,  terwijl hij tot gisteren bleef optreden als adviseur tegen vermoedelijk eveneens een astronomische vergoeding. Dergelijke uitbetalingern, waarvan nooit gezegd wordt of ze netto zijn,  staan buiten alle proporties en bedrijfsfatsoen.  In plaats van zich op te winden als een povere imitatie van Dedecker over deze zoveelste misstap van graaf Lipmans, zou de premier er beter aan doen, zich te bezinnen over de manier waarop hijzelf in deze crisis de Fortis-uitverkoop heeft geregeld.

De kruitdampen beginnen op te trekken en de details raken bekend over de manier waarop Nederland met gedegen expertise het Fortisdossier heeft aangepakt. De belgen zijn arrangeurs en marchands die zich hebben laten rollen door de gewiekste koopmannen uit het Noorden.  Het is altijd zo geweest in de geschiedenis, het is in de moderne tijden van financiële paniek niet anders.  De grote verantwoordelijke voor het Fortis débâcle blijft de arrogante hansworst graaf Lipmans en Leterme is een bleke vereffenaar die er niet in geslaagd is voldoende weerwerk te bieden. Een vereffenaar die vrede neemt met een boedelbeschrijving van een financieel miljardenconcern op een simpel A4-tje is iemand anders dan de Witte Ridder die zijn land en schatkist redt van de ondergang.

Hieronder leest u een fragment uit een nota van het advocatenkantoor Modrikamen en Beursduivel.be

Schokkend bewijs in Fortis-zaak
Fortis-bestuurders geven openheid van zaken


Het advocatenkantoor Modrikamen dat door Belegger.nl en haar zustersite Beursduivel.be is ingeschakeld om gedupeerde Fortis-beleggers bij te staan, heeft ‘schokkend’ bewijsmateriaal in handen gekregen.

Twee Fortis-bestuurders die betrokken waren bij de verkoop van Fortis-aandelen aan de Belgische staat en de doorverkoop ervan aan BNP Paribas, hebben schriftelijk antwoord gegeven op alle vragen van Modrikamen. ‘Dit is een gerechtelijke bekentenis, dit is geldig bewijsmateriaal’, zegt advocaat Laurent Arnauts.

Uit de stukken blijkt onder meer dat de Nederlandse staat zware druk heeft uitgeoefend op de Belgische autoriteiten. Volgens de Fortis-bestuurders door de eerder toegezegde 4 miljard euro niet uit te betalen en te dreigen Fortis Nederland onder curatele te plaatsen.

‘Het is vooral schokkend te moeten constateren dat de hele transactie waarbij de Nederlandse activa van Fortis voor 16,7 miljard euro werd overgenomen door de Nederlandse staat, slechts op één A4-tje beschreven staat. Zonder de waarde van de verschillende onderdelen, zonder specificaties’, stelt Arnauts. De advocaat wijst bovendien op het feit dat verschillende zakenbanken deze activa een stuk hoger waarderen.

Verder blijkt uit de antwoorden van de Fortis-bestuurders dat alle beslissingen die na het stilleggen van de handel in Fortis werden genomen, door de Nederlandse en Belgische autoriteiten werden beklonken. Fortis zou volledig buiten spel zijn gezet.

Modrikamen wil dat de verkoop van Fortis-aandelen aan de Belgische staat en de doorverkoop ervan aan BNP Paribas wordt opgeschort. Volgens het advocatenkantoor zijn Fortis-aandeelhouders zwaar gedupeerd door de te lage prijs die de Franse bank heeft moeten betalen voor deze activiteiten.

Volgens Modrikamen was er ook geen grote financiële crisis voorhanden, die de verkoop van Fortis Bank NV aan BNP Paribas rechtvaardigde. ‘Op vrijdag 3 oktober 2008 nam Fortis immers de 16,7 miljard euro in ontvangst, afkomstig van de verkoop van haar Nederlandse activa. Daarnaast werd haar ook nog zo’n 52 miljard euro aan funding terugbetaald door de Nederlandse monetaire instellingen.’

Door de ‘verrassende’ schriftelijke antwoorden van de Fortis-bestuurders, vindt Modrikamen een eerder aangevraagd getuigenverhoor niet meer nodig. ‘We hebben echt succes geboekt met deze bekentenissen’, aldus advocaat Arnauts. De eerstvolgende pleitdatum is op 30 oktober vastgesteld
.

Ray
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De prutsers van Terzake gaan Story achterna

 

Dat wij geen hoge dunk hebben van de prutsers van Terzake en de VRT-nieuwsredactie in het algemeen, is u wellicht bekend.

Het Gelaarsde Vrouwtje Cools schuift kritieken als de onze achteloos van tafel als komende van "vijanden van het medium".  Ze vergist zich, het regime-slavinnetje  : wij zijn tegenstanders van de Overbodige Openbare Onvlaams Omroep, en wij schatten het medium hoog in. 

De verwende BV's van de armtierige VRT beroezen zich uitsluitend aan strelende commentaren bij voorkeur uit Humo en als ze op een ouderlingenblogje op de korrel worden genomen, neigen ze naar een depressie, omdat er in Vlaanderen nauwelijks  nog kritische opmerkingen geformuleerd worden. "Iedereen is mooi, iedereen is goed, iedereen knikt en de politieke maffia regeert" dat is de nieuwe stijl.

Zolang de overheid van oordeel is dat zij voor onze nieuwsinformatie moet instaan op de manier zoals de nieuwsdienst van de VRT dit doet, zal op deze blog storm worden geluid .  Als toetje nog even het gekende standpunt : het is geen overheidstaak om de ontspanning van de burgers te verzorgen.  Zeker niet door een gepolitiseerde, overgesyndicaliseerde, en financieel wankele instelling zoals de VRT met zijn 3.000 gangwandelaars.

De actualiteitsrubriek Terzake begeeft zich op het pad van de roddeljournalistiek, zoals Story en Dag Allemaal.  De dierenkwakzalver Chris Duchaussoit en de kleindochter van Frans Detiège zijn verliefd en hebben een relatie.  Ik moet die vent niet sedert zijn ongepaste, onbeschofte en onmenselijke uitlatingen bij de moord op Pim Fortuyn. 

Het meisje Detiège is een klein ambitieus wraakgodinnetje dat het Janssens nooit zal vergeven dat hij moeder Leona van de burgemeesterszetel in Antwerpen heeft weggemaneuvreerd om er zelf in plaats te nemen. Maya weegt politiek niet zwaar maar ze vertegenwoordigt wel een strekking van oude, trouwe partijleden die niet gesteld zijn op het playboy-socialisme genre Janssens en zijn entourage.

Het vriendje van Maya is onlangs weggefladderd naar een ander kindvrouwtje, en dat raakt allemaal onze kouwe kleren niet. Net zomin als het nieuwe wonderstel dat vanavond door Terzake geïnterviewd werd.

Prutsers ?  Heb ik dat gezegd ?  Het moet zijn : onbekwame prutsers.

Savat


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een fascistische wereldeconomie

 

Overname van dit stuk betekent niet dat wij het integraal eens zijn met de conclusie. Er zitten nochtans vele elementen in die wij wél beamen.  De overname van de macht in de diverse financiële instellingen door de geboden hulpmaatregelen, houdt een evident gevaar in, dat de vroegere a-sociale bankiers thans zullen vervangen worden door partijfunctionarissen, wat automatisch zal leiden tot een machtsgreep in de vrije markt.

Bankencrisis

De overheidsinvloed neemt hand over hand toe. Niet alleen in de bouwsector, maar onder invloed van de bankencrisis ook in de bankensector. Vorige week vrijdag 17 oktober werd de burger verteld, dat er voor de ING geen vuiltje aan de lucht was. Maar tijdens het afgelopen weekend neemt Bos de beslissing om ongevraagd 10 miljard Euro uit zijn nieuwe potje van 20 miljard aan de ING te doneren.

Nu schijnt ook Aegon al op het vinkentouw te zitten om te vangen. Op die manier vliegen die 20 miljard van een week eerder binnen de kortste keren de deur uit.

In de nabije toekomst heeft de overheid alle tijd en gelegenheid zich via benoemingen en regelgeving verder in het bankwezen te nestelen.

Waar halen Bos en Wellink die miljarden vandaan ?

Sterker nog: de volgende golf dreigende faillissementen zit er aan te komen, die de Amerikaanse economie dreigt te ontwrichten: die van de Credit Card maatschappijen. In de tussentijd zal Bos nieuwe buitenlandse investeerders aantrekken, die met Nederlandse overheidsgarantie bereid zijn hem miljarden te lenen, die hij vervolgens aan de financiele instellingen uitleent onder nog meer nieuwe voorwaarden.

Het is niet erg moeilijk te bedenken, waar die miljarden vandaan (moeten) komen: veel wijst erop, dat die voor een belangrijk deel komen uit de enorme olie- en gasopbrengsten van Arabische landen en Rusland.

Een fascistische wereldeconomie

Nu de bankencrisis zich wereldwijd uitstrekt en er steeds meer sectoren door worden getroffen,  zullen overheden over de hele wereld  zich op het particuliere bedrijfsleven storten, ook al zullen de banken particuliere bedrijven blijven heten. Maar de staten en supranationale instellingen als het IMF zullen de zeggenschap opeisen: het eigendomsrecht wordt een lege huls. Dat is wat heet: een fascistische  wereldeconomie.

@ http://www.vrijspreker.nl/wp/2008/10/de-opkomst-van-het-wereldfascisme/

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Proloog van de epiloog

 

'De proloog van de epiloog'

22/10/2008 11:36

http://www.knack.be/nieuws/belgie/-de-proloog-van-de-epiloog-/site72-section24-article24370.html

'Yves Leterme heeft één historische verdienste: met hem is de desintegratie van de federale staat onomkeerbaar geworden.' Dat zegt Marc Platel.

De politieke crisis sinds de verkiezingen van 10 juni 2007 is 'de proloog van de epiloog van het Belgische verhaal'. Dat oordeel spreekt voormalig journalist Marc Platel uit in de laatste zin van zijn nieuwe boek " België op zijn kop ".

Het beschrijft alle belangrijke momenten van die crisis: de mislukte oranjeblauwe formatie, de interim-regering Verhofstadt III, de start van de regering-Leterme, het ontslag van premier Yves Leterme (CD&V) op 14 juli en de poging van drie bemiddelaars om te komen tot een 'interinstitutionele dialoog'.

Platel, die eerst als journalist voor VRT Radio en nadien als politiek hoofdredacteur van Het Belang van Limburg achttien regeringsvormingen en vier staatshervormingen meemaakte, begreep snel na de verkiezingen van 2007 dat de federale formatie weinig kans op succes had.

'In het verleden waren het altijd Belgische politici, die poogden een Belgische regering te vormen. Dit keer vertrokken Leterme en de andere Vlaamse politici vanuit een Vlaamse logica, terwijl de Franstaligen front vormden binnen een federaal denkkader. Dat moest onvermijdelijk mislukken', zegt Platel.

'Onuitgegeven ook waren de zeer concrete communautaire beloften, die Leterme voor de verkiezingen had gedaan over een snelle splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde en over de garanties voor een grote staatshervorming, vooraleer een nieuwe federale regering zou worden gevormd. Nochtans was het duidelijk dat hij die beloften niet kon waarmaken. Hij had niets in handen om ze af te dwingen. Bovendien bleek hij het vak van onderhandelaar niet te beheersen.'

De B-H-V-heisa, de RTBf-uitzending Bye Bye Belgium en het optreden van Leterme hebben het verwasemen van België onomkeerbaar versneld, aldus nog Platel, die weinig verwacht van de gemeenschapsdialoog. 'Aan dezelfde tafel met daarop dezelfde dossiers zitten dezelfde politieke families die al 16 maanden niets bereikt hebben.'

Voor Platel heeft België geen toekomst meer. 'Ofwel blijft men federaal aanmodderen en gaat het land de dieperik in. Ofwel vindt men een formule waarbij de deelstaten beslissen of ze nog willen samenwerken en wat ze nog samen willen doen.'

Patrick Martens @ Knack

Marc Platel


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fré en enkele belgische ziektes

 

.


22-10-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wij zijn niet allen dezelfden

 

Filip De Man wijdt op zijn webstek aandacht aan een studie door godbetere Marc Swyngedouw over het profiel van kiezers voor de onderscheiden partijen.

Wij hebben geen hoge pet van Swyngedouw, een socialist die zijn weg gevonden heeft in de sector van de wetenschappen der statistieken die zich vlotjes laat plooien naar de gewenste resultaten, zeker door de vraagstelling in een bepaalde richting te duwen.  Bij Het Spionnencentrum CGKR geeft men bij voorkeur opdrachten voor overbodige onderzoeken aan rode vrienden van de unief om zeke te zijn dat de bekomen resultaten niet te veel afwijken van de weg die men volgen. Dit even terzijde. Zoals steeds zijn onze terzijdes beter dan de hoofdvogels.

Swyngedouw is een door zenuwen geplaagd figuur, dat begint over te geven als hij de naam Vlaams Belang hoort.   Dus wetenschappelijk verantwoord.

Voor de gemeenteraadsverkiezingen was hij in een uitzending van de Rode ATV-zender samen met Filip Dewinter en de Nerveuze had gehoopt Filip onderuit te kunnen halen met uit zijn rode duim gezogen cijfertjes die hij bovendien hortend en stotend, geplaagd door een mengeling van adrenaline,  zure maagsappen en plankenkoorts begon op te sommen, tot Dewinter hem heel vriendelijk aankeek en zei "Maar waar hebt u het eigenlijk over ? Weet ge wat,  stuur het mij eens op".   Waarop de andere enkel "Tuut-Tuut" kon doen. Dat zijn dodelijke optredens voor een sukkel maar  hilarische momenten voor bevooroordeelde kijkers zoals wij, die niet verwend zijn door neutrale voorlichting.

Nu heeft de professor aan hand van een vijftiental maatschappelijke problemen die voorgelegd zijn aan 1084 personen gepoogd te ontdekken waar zij hun prioriteiten leggen.  De Man commentarieert :

Aan de KU Leuven werd zonet een onderzoek gepubliceerd dat interessante gegevens bevat over het verband tussen ons stemgedrag en bepaalde hete politieke hangijzers (‘POLITIEKE KWESTIES EN STEMGEDRAG 2007’). Dat de analyses uitgevoerd werden onder leiding van de linkse prof. Swyngedouw mag niet beletten er de nodige aandacht aan te besteden.
Niet minder dan 1.084 Vlaamse kiezers werden bevraagd, ons interesseren natuurlijk eerst en vooral de antwoorden van de VB-stemmers.

Inzake milieu, klimaat en kerncentrales is het voor de partij niet moeilijk om de huidige standpunten aan te houden: kiezers van het Vlaams Belang zijn in meerderheid tegen de sluiting van onze kerncentrales vanaf 2015 en hebben het minst van al last van klimaat-sinistrose.
Op sociaal vlak blijkt de opvatting van de gemiddelde VB-kiezer genuanceerd: eerder tegen het ‘generatiepact’ (langer werken), tegen een hogere leeftijd voor brugpensioen en tegen meer ambtenaren, anderzijds bestaat er een grote meerderheid voor een strengere aanpak van werkonwilligen.
Moeilijker ligt het bij de vlaktaks (grootverdieners betalen procentueel maar evenveel belastingen als anderen): die taks wordt door een meerderheid gesteund als een verstandige economische maatregel, maar tegelijk door een grote minderheid als sociaal onrechtvaardig ervaren.
Idem dito inzake ethische vraagstukken: blijkt dat een kleine helft onder de VB-kiezers eerder progressief denkt over abortus, euthanasie en homoseksualiteit, een iets groter deel is dan weer conservatief.
Idem dito inzake ethische vraagstukken: blijkt dat een kleine helft onder de VB-kiezers eerder progressief denkt over abortus, euthanasie en homoseksualiteit, een iets groter deel is dan weer conservatief.

In 2007 stemden onze kiezers hoofdzakelijk voor twee clusters: vreemdelingen/veiligheid en sociale voorzieningen. Meer in detail geeft dat als absolute topprioriteit ‘vreemdelingen’ met 22,8%. Bij geen enkele van de andere grote partijen wordt zo’n hoog percentage bereikt voor een van de vijftien motieven. Hierbij aansluitend komt het onderwerp ‘justitie en politie’ (12,2%).
De sociale cluster is even groot en wordt gevormd door de motieven ‘pensioenen’ (13,2%), ‘gezondheidszorg’ (8,5%), ‘tewerkstelling’ (7,9) en 'sociale zekerheid' (6,3%). ‘Staatshervorming’ komt uit op 9%. Steeds volgens de studie van de KU-Leuven laat zo ongeveer niemand zich bij zijn partijkeuze leiden door ‘ethische kwesties’, ook niet bij de VB-kiezers (1,6%).

***

Wellicht leuk om weten voor de partijen maar voor de rest is en blijft de kiezer  met verstand en interesse (dus de minderheid) zéér goed weten waar elke partij  hoofdzakelijk voor staat.  Dat kiezers en leden voor de rest soms andere accenten leggen, bewijst gelukkig maar de geestelijke rijkdom  en tolerantie van onze samenleving.

En Swyngedouw heeft ze nog eens verdiend.  Ditmaal voor Leuven, waar de socialisten en vrijzinnigen met open armen ontvangen worden door de vroegere aartsvijanden.

Ray


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwe webstek VB

 

 

Les amis de la belgique

http://www.vlaamsbelang.org/0/5142


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.In Straatsburg in de tempel van de democratie

 

Wij hebben het uitgesproken genoegen gesmaakt maandagnamiddag 20 oktober 2008 een stukje van de plenaire zitting van het Europees Parlement mee te maken in Straatsburg, als stille toehoorder.

Bijna 500 miljoen Europese vrouwen en mannen uit 27 landen hebben zich laten verenigen in een Unie die de nationale staten overkoepelt met het oogmerk meer welvaart en geluk te brengen. In ruil worden wij geacht onze identiteiten af te leveren en wordt de democratie herleid tot het niveau van kikkers die door hun gekwaak hopen de volle maan op de vlucht te jagen.

Aan ons optimisme over deze instelling mag u geredelijk twijfelen, aan onze zin voor realisme bij voorkeur niet. Dit is niet het Europa waar August Vermeylen, die ook niet meer was dan het product van zijn woelige tijd, ons toe opriep, dit is zeker niet het overkoepelend instituut waar wij in onze jeugd enthousiast met mekaar over redetwistten.  Europa is een machtige Big Brother die de democratie platwalst en wat er van resteert overlaat aan dromers en fantasten die overladen worden met centen en égards en de illusie van de behoeders te zijn van beslissingen uit ongrijpbare cenakels.

Het gebouw in Straatsburg, dat u ietsje lager terugvindt samen met het schilderij van Pieter Breugels Toren van Babel,  is een indrukwekkende ronde ton, naast het water met veel glas, metaal en hout.  Het moet een onmetelijk fortuin gekost hebben en alleen om deze indrukwekkende architecturale aanwezigheid zal Frankrijk er niet aan denken om de zetel van Europa  naar Brussel te verhuizen : het prestige van Straatsburg moet niet veel onderdoen voor dit van Versailles, bij wijze van symbolische vergelijking in de tijd. 

785 verkozenen uit 27 landen voor 500 miljoen Europeanen

Als wij het goed hebben bestaat de totale jaarbegroting van de Unie uit 815 miljard euri, dit is tweeendertigduizend zeshonderd miljard frank.  Met dergelijk budget kan het optrekken een Toren van Babel geen probleem vormen. Ook als het dak tussendoor instort.

In dat gebouw kwamen wij met een groep, goed van de tongriem gesneden en overtuigde Vlamingen toe rond 5 uur in de namiddag om even de sfeer te snuiven en in beate bewondering een stukje van de drukke activiteiten van de respectieve  785 verkozenen der 27 lidstaten mee te maken. 

In een gigantische ronde zaal verdeeld over 11 estrades ingedeeld in 8 spievormige segmenten vervullen de dames en heren hun openbare werkzaamheden.  Het onthaal dat de bezoekende burger te beurt valt, is vriendelijk en correct en vanaf het ronde publieksgedeelte (keurige zetels met individuele geluidsinstallatie) kunnen honderden gegadigden de zitting volgen.  Er wordt ook regelmatig aan herinnerd dat de plenaire zitting slechts een stukje vertegenwoordigt van de harde activiteiten, want het meeste gebeurt in de commissies (en achter gesloten deuren, om het even niet-parlementair te zeggen). Dit Euro-parlement bezit een structuur en een reglement dat, alle moderne technieken te spijt, gebaseerd is op negentiende eeuwse geplogenheden.  Men levert zelfs geen inspanning om het zogenaamde democratische hoogtepunt dat een voltallige zitting kan zijn, enige luister te verlenen, door ander activiteiten er voor te laten wijken. Het samenvallen van zittingen is overal ter wereld een zelfde excuus om de afwezigheden goed te praten.

60 seconden fantasmen, achterklap, electorale prietpraat 

Dames en Heren, elke spreker krijgt 60 (zestig) seconden om een vooraf aangekondigd thema toe te lichten.  Ieder doet dat in zijn eigen taal, wat respectvol is.  700 tolken en vertalers zijn in dienst van het Euro-parlement, om niet alleen de vliegende woorden maar ook de geschreven blijvende woorden om te zetten in de 23 erkende talen. (sommige landen hebben een gemeenschappelijk taal zoals Duitsland en Oostenrijk, vandaar iets minder talen dan lidstaten).

Verwachtingsvol vlijden wij ons neer op onze comfortabele zitjes, hoofdtelefoon over de oren en toen opende zich voor ons de wondere wereld van de klankrijkdom in Europa.  Van de 785 verkozenen waren er ruim een dertigtal aanwezigen, wat een behoorlijke score vertegenwoordigt van ruim 4%, maar op het loopplatform achter de zetels was er heel wat beweging van aanlopende figuren die, gekleed in jas, en al dan niet beladen met wielkoffers of plastiek zakken zoals daklozen,  hun handtekening kwamen plaatsen en vervolgens verdwenen.  Enkelen dwarrelden de zaal in, hetzij om wat bij te praten met  de schaarse aanwezigen, hetzij om zich zuchtend te ontdoen van hun spullen en zich over te geven aan enige weldadige rust. 

Extreem rechts en de financiële crisis.

U heeft de sfeer beet ? 

De geluidsinstallatie vertoonde nukken tijdens de diverse tussenkomsten ; gelukkig was de voorzitter niet op de hoogte van onze aanwezigheid in de publieke tribune anders waren wij zeker verantwoordelijk gesteld voor de technische mankementen. We hoorden live de sprekers in hun landstalen en tegelijk de erg vlotte vertalingen die telkens door een andere stem ingesproken werden in de koptelefoons. Het waren opmerkelijke tussenkomsten over de meest diverse onderwerpen.  Een man die een balkantaal sprak had het over consumentenbescherming, zoals mijn kleindochter van veertien dat zou doen, tamelijk rudimentair maar denkelijk deed de man dat om door zijn nationale achterban volgend jaar nog een rondje te mogen meelopen.  Een vrouw, met een kapsel als een Schotse nevelvlek en met een niet te definiëren taal uit een boek van Tolkien,  koppelde bezorgdheid over de financiële crisis aan een totaal onverwacht ander maatschappelijk aspect.  Haar 60 secondes besteedde zij aan het volgende : "Mijnheer de Voorzitter, Er is een grote crisis aan de gang in de financiële wereld en ik ben blij dat Europa zijn verantwoordelijkheid neemt.  Maar laten we niet vergeten dat er in Oostenrijk verkiezingen hebben plaatsgevonden en dat extreem-rechts 30% van de stemmen heeft vergaard.  Dat is veel erger dan de financiële crisis vind ik en wij moeten al onze krachten bundelen om te voorkomen dat extreem-rechts ons naar de ondergang zal voeren. Ik dank u."  Twee figuren klopten moedeloos de handen in mekaar, de Nevelvlek zette zich tevreden neer  en pakte haar boeltje bij mekaar. Hopelijk op weg naar Nergensland.

Een andere vrouw was in een andere onverstaanbare taal begonnen met een kortverhaal over bomen met wie zij regelmatig contact  of knuffelmomenten bleek te beleven maar die tekenen begonnen te vertonen van diepe weemoed naar de tijd van toen.  Ook deze verkozene werd bedankt door de voorzitter. En zo bleef dat doorgaan. Er volgt geen debat, er is geen opvolging voor deze uitingen van zeer individuele gevoelens, dit is vooral een buitenkansje voor de verkozenen om aan hun kiezers te laten weten dat zij in Euronazië wat te vertellen hebben.

Tussendoor haperde de geluidsinstallatie en sommigen moesten plaatsnemen achter andere microfoons dan die voor het eigen gebruik.  Dit zorgde telkens voor enige spanning en afleiding en er werden grapjes over gemaakt die trouw vertaald werden in het Nederlands op een vlakke effen toon, wat het geheel nog schrijnender maakte. Tolk zijn in het Euro-parlement is géén komische bezigheid.

Na een kwartier werden wij verzocht op te stappen. Wij hadden onze rol vervuld als beate bewonderaars van het indrukwekkende schouwspel van de democratie.

Onder de vlaggen van de lidstaten is een verhoogje getimmerd waar we voor een foto mochten naast mekaar staan en tevreden glimlachen. 

Er waren gelukkig meerdere leden van onze groep die dat niet wensten. 's Avonds stond er choucroute op het menu en kwam Filip Claeys, de betere en beschaafde parlementair,  ons opmonteren met een afstandelijke maar realistische uiteenzetting over de Europese Unie. Als we verlost zijn van de onstaat belgië zal de EU beter te verteren zijn.  Misschien.

Ray


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.India, op weg naar de Maan + Aanpasing 17.30uur

 

 
 
 

"Als we over precieze kaarten van de maan zullen beschikken, zal later ook werk gemaakt worden van nauwkeurige stadsplannen over de prachtwijken in Mumbai" glunderen de sloppenbewoners.

Ray

AANPASSING 17.30 UUR

Aanvullend vernemen we dat Groot-Brittannië in januari en bedrag van 825 miljoen GBP als ontwikkelingshulp heeft bezorgd aan India voor sociale doeleinden, ongeveer 50 miljard oude franken ...

http://www.bnp.org.uk/2008/10/india-launches-first-moon-mission-so-why-are-we-giving-them-825-million-in-foreign-aid/


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Europese symbolen in Euro-parlement - Filip Claeys

  

Het Europees Parlement heeft onlangs beslist de ’Europese symbolen’ in zijn reglement op te nemen: de vlag, de Ode aan de Vreugde, de euro, de ’dag van Europa’ op 9 mei.

Men moet zich afvragen wat eigenlijk de bedoeling is van die reglementswijziging. In de toelichting van het verslag wordt gesteld dat het feit dat de symbolen van de Europese Unie niet in het verdrag van Lissabon zijn opgenomen, niet verhindert dat de instellingen ze blijven gebruiken. Waarom moeten ze dan verankerd worden in het reglement van het Europees Parlement?

De context waarin we deze discussie moeten plaatsen, is die van de Europese Grondwet en de referenda die deze Grondwet nietig hebben gemaakt. Men heeft die Europese symbolen bewust niet opgenomen in het verdrag van Lissabon omdat bijvoorbeeld de Nederlanders niet willen weten van een Europese superstaat, en van de uiterlijke tekenen van een Europese superstaat.

Ondertussen heeft Nederland het verdrag van Lissabon geratificeerd, en wat gaan wij nu doen? Nu gaan wij langs een achterpoortje toch nog die Europese symbolen verankeren in ons reglement. Die reglementswijziging is nergens voor nodig. Het is een gratuite provocatie, een uitgestoken middenvinger naar de Nederlandse kiezers, en bij uitbreiding naar alle kiezers in Europa die niet willen weten van een Europese superstaat. Vanuit onze ivoren toren zijn we er opnieuw in geslaagd om ons nog wat meer te vervreemden van de bevolking. Proficiat, collega’s.
Was al het vals geld maar zo makkelijk te herkennen
Filip Claeys
Euro-parlementslid
Vlaams Belang


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Met de Lijn rijden is altijd avontuurlijk

 

Het is nooit de bedoeling geweest bij het opstarten van deze blog er een klagelijke rubriek van te maken over de kleine ongemakken in het maatschappelijk verkeer. Genre, oud vrouwtje berooft jonge allochtoon of blanke vrouwen proberen onschuldige Marokkaanse jongeren te verleiden tot ontuchtig gedrag.

Soms moeten we echter de kleine mistoestanden ter sprake brengen want ze zijn de postbodes van een publieke onbehagen.

Vorige week werd een buschauffeur (weer eens) in mekaar geklopt door Marokkaanse jongemenschen met enige psychische problemen, veel goede wil en de nodige terechte afkeer tegen onze verwilderde maatschappij. De verdachten zijn inmiddels opgepakt en vermoedelijk op staande voet vrijgelaten. De feiten speelden zich af in de stad van Allah maar het kan net zo goed om het even waar plaatsgrijpen.  Vlaanderen is niet alleen een Vakantieland, ook een Avonturenland

Gisteren, dinsdag 21 oktober moest de politie in dezelfde fijne multiculturele stad tweemaal uitrukken voor grappige reizigersincidenten  met de Lijn. 

In het eerste geval werden drie de Lijn-medewerkers tijdens de uitoefening van een controle, geconfronteerd met een amokmaker.  Ruzie, lawaai, roepen, jasje trekken, dreigen, slagen en dan het gevecht.  Dit zijn telkens erg ontspannende momenten voor de andere reizigers op de tram.  Mijnheer Amok werd afgevoerd door de flikken en de drie controleurs moesten naar het hospitaal voor verzorging. Volgens de Lijn is er niet veel aan de hand : "Enkele kwetsuren, niet zeuren en deurlopen".  Wel vervelend dat dit in de pers en in de statistieken komt.

Even later werd op een andere tram een jonge moeder met kind door twee "passagiers" lastig gevallen.  Waarom ook niet, de herfst is voor velen een overgangsseizoen dat kleine problemen veroorzaakt.  De jonge vrouw moet over  enige ervaring beschikt hebben, want ze spoot pepperspray in de ogen van de "passagiers" die jankend onderuit gingen.  Ook hier werden de andere tramreizigers vergast op een onvoorzien, spannend stukje levensdrama.  De politie heeft de twee "passagiers" opgepakt (vanzelfsprekend niet voor lang) en de perswoordvoerder van de Lijn, sprak wijze taal toen hij verklaarde "Dat het bezit en gebruik van pepperspray alleszins verboden is".  De jonge peperspuitmoeder verdient opgesloten te worden, als u ons vraagt.

Het moet nu maar eens gedaan zijn dat de reizigers en het personeel van de Lijn met het minste akkefietje beroep doen op de politie.  Wij zijn allemaal passagiers en wie niet bestand is tegen de kleine uitwassen van het heerlijke multiculturele gebeuren, pakt zijn biezen en verhuist.  Naar Marokko bijvoorbeeld, daar is plaats zat.

Ray

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ontdek de verschillen

 

 
 
Boven de Toren van Babel (Pieter Breugel)
Onder het Europees Parlement Straatsburg
 
 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.€ 50 miljoen voor Franstalig Onderwijs in VL

Vlaanderen betaalt  € 50 miljoen (2 miljard frank) voor Franstalig onderwijs in faciliteitengemeenten.  Wij dokken af voor onze eigen verfransing, kan het nog onnozeler ?

BRUSSEL 21/10 (BELGA) = De Vlaamse regering zal tijdens de lopende
legislatuur zo'n 50 miljoen euro hebben uitgegeven aan het Franstalig
onderwijs in Vlaanderen. Dat berekende Vlaams parlementslid Luk Van
Nieuwenhuysen (Vlaams Belang) op basis van een schriftelijke vraag aan
Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke (sp.a).
  

In de periode 2004-2009 zal de Vlaamse regering 50 miljoen euro hebben
besteed aan het Franstalig onderwijs in de faciliteitengemeenten. Voor het
afgelopen schooljaar ging het om een bedrag van 11,7 miljoen euro. "Of een
goede 468 miljoen frank die Vlaanderen tijdens het schooljaar 2007-2008
heeft gespendeerd ter bevordering van zijn eigen verfransing", aldus Van
Nieuwenhuysen.
  

Volgens Van Nieuwenhuysen heeft het beleid van de Vlaamse regering
"gefaald". Er is geen oplossing voor het probleem van de taalinspecties in
het Franstalige faciliteitenonderwijs en de ontnederlandsing is niet
gestopt, meent Van Nieuwenhuysen.
   Volgens de VB'er mikken de Franstaligen op "territoriale expansie ten
nadele van Vlaanderen". "Dat de Vlaamse regering die ambitie met subsidies
aan het Franstalig faciliteitenonderwijs blijft betoelagen is
onbegrijpelijk. Meer zelfs het is misdadig", aldus nog Van
Nieuwenhuysen.


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mario de Koninck en de crisis : AAaRGH ...

 

MarioCrisis3.jpg

www.geenstijl.nl

 


21-10-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waarom Afghanistan ? Luc Sevenhans volksvertegenwoordiger

 

Over de deelname van onze krijgsmacht met ongeveer 450 militairen werd beslist in maart 2002, dus door een paarse regering. De socialisten die toen mee de beslissing steunden, vallen ze nu aan omdat … ze in de oppositie zitten. Hoewel het Vlaams Belang ook deel uitmaakt van de oppositie blijven wij net als in 2002 deze deelname steunen en onthouden wij ons van partijpolitieke spelletjes.

De laatste jaren evolueerde het Belgische leger onder minister Flahaut naar een veredelde NGO, belast met het bouwen van wegen en scholen in Afrika, het in elkaar zetten van tribunes voor sport- of andere manifestaties, de verhuis van leden van de koninklijke familie, de verhuis van archieven, het organiseren van jeugdkampen, het omkaderen van jonge delinquenten, ... in één woord allemaal taken die niet behoren tot de core business van een modern leger. Op te merken is dat dit alles met steun van de Open VLD gebeurde, weliswaar onder druk van de PS.

Als we dan al eens deelnamen aan NAVO-operaties was dat vooral met logistieke of medische hulp, iets wat toch wel enige wrevel veroorzaakte bij onze bondgenoten die steeds maar de kastanjes uit het vuur mochten halen. En voor militairen is het dubbel frustrerend hun leven te moeten wagen voor een doel dat niet tot hun kernopdrachten behoort. Het was dus noodzakelijk en dringend de activiteiten van het leger terug te brengen tot zuiver militaire taken en opdrachten: opleiding, training en operaties.

 

 

Een recent onderzoek door het Koninklijke Militaire School heeft trouwens duidelijk aangetoond dat de militairen zelf vragende partij waren voor een “hermilitarisatie” van hun opdrachten en om een actievere rol te spelen in toekomstige operaties. Huidig minister De Crem besefte dat en besliste bij zijn aantreden begin dit jaar om F16’s te sturen die de Nederlanders zouden bijstaan in het oorlogsgebied in zuid-Afghanistan.

Waarom zijn we in Afghanistan? Niet omdat we graag oorlog voeren, maar omdat het leger als taak heeft onze Westerse waarden te verdedigen, in het bijzonder daar waar ze in gevaar zijn. Indien men de controle over Afghanistan verliest, zal dat terug het domein worden van terroristen en zal opnieuw de veiligheid van het Westen in gevaar komen. Het is duidelijk dat onze veiligheid hier bedreigd wordt door de ontwikkelingen in Afghanistan.

En laten wij a.u.b. het valse argument van de buitensporige gevaren voor ons personeel met een korreltje zout nemen: de “humanitaire operaties”, waartegen de linkse kerk nooit heeft geprotesteerd, hebben al een 200-tal slachtoffers geëist. Het is dus al langer duidelijk dat er geen veilige opdrachten bestaan, alleen minder gevaarlijke. Denken we maar aan onze operatie in Libanon.

Wij kunnen dus groot respect opbrengen voor de militairen die voor onze veiligheid over de ganse wereld uitrukken om er voor te zorgen dat we hier verder in vrede kunnen leven.

Helaas kunnen bepaalde partijen blijkbaar dat respect niet opbrengen.

 

 Luc Sevenhans

 

Volksvertegenwoordiger Vlaams Belang

Gemeenteraadslid Brasschaat.

 

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NVA wil imams door Filip de Man

 

NVA wil imams

 

17.10.2008 14.44u - Hele buurten van onze Vlaamse steden islamiseren in versneld tempo, maar blijkbaar heeft de NVA daar geen problemen mee. Integendeel: een Vlaams (?) parlementslid van deze kiesdrempelpartij is geschokt omdat “de opleiding en integratie van imams in onze samenleving dode letter blijft”. De genaamde Gino De Craemer betreurt dat er “nog altijd geen opleidingsprogramma is en nog geen enkele imam een inburgeringstraject heeft gevolgd”.
Toen Geert Bourgeois nog minister was in de Vlaamse regering, werd afgesproken dat Vlaanderen zou uitzoeken hoe 'moslimkaders' zouden kunnen gevormd worden. Het ‘Centrum voor Migratie en Interculturele Studies’ voerde daaromtrent een haalbaarheidsonderzoek en zijn rapport stelde een “postuniversitaire, modulaire opleiding in islamitische studies” voor alsmede een “inburgeringstraject”.
Het NVA-multikullertje Gino laat vandaag weten dat hij “onthutst” is omdat nog geen enkele imam een inburgeringstraject heeft gevolgd: "Volgens minister Keulen heeft FOD Justitie tot op vandaag nagelaten om de namen te verstrekken. Hoe kan een doeltreffend beleid worden gevoerd als men niet over de noodzakelijke gegevens beschikt?".

Wie dacht dat de NVA vecht voor een Vlaams Vlaanderen, is er aan voor de moeite.

Filip de Man


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.21.10.08 Blanco papier voor uw commentaren

 

.


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Juffrouw Ellen : achter de schermen met beeld en geluid

 

Wij zijn geen P-magazine maar voor Juffrouw Ellen, die heel wat fans bezit willen wij even afwijken van onze klassieke thema's.  Laat het ons zo zeggen : Juffrouw Ellen is een gerespecteerd en waardevol onderdeel van onze Vlaamse gemeenschap waar wij best trots mogen op zijn. En nu een video.

.


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaams parlementair, lid van geen enkele commissie oefent voor Landbouw

 

Vlaams Parlementair (zonder zetel)

Lid van de commissie Landbouw


20-10-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schrijnende toestanden in Turks Koerdistan : Erdogan een wolf in schapenvacht, ongeschikt voor de EU

 

Het regent weer Turkse bommen in Noord-Irak; de strijd tegen de PKK is in alle hevigheid opgelaaid. Met elke bom wordt in Diyarbakir, het hart van het Koerdische zuidoosten in Turkije, de hoop op een betere toekomst de grond in geboord.


DIYARBAKIR - De huizen zijn grijs en grauw, het enige kleurrijke in de straten zijn de drooglijnen vol met wasgoed. Overal lopen kinderen. Een jongetje vraagt om geld, verderop staat zijn zus, met een baby op haar arm. Een oude vrouw loopt voorbij, ze moet uitkijken waar ze loopt, want in het wegdek zitten veel gaten. De armoede schreeuwt je toe in deze oude wijk in het centrum. Dit is Diyarbakir, een stad met 1,2 miljoen inwoners. Een op de zes inwoners is werkloos. Door de aanhoudende terreur blijven investeerders weg.

Diyarbakir ligt in het hart van het Koerdische zuidoosten in Turkije. Een stad met de slechtste reputatie van het land; stad van terroristen, dieven en maffia. Die slechte naam werd vorige week weer bevestigd toen bij een aanslag op een politiebusje vijf jonge agenten om het leven kwamen. Het was het werk van de PKK, de Koerdische Arbeiders Partij.

Honderden kilometers verderop, over de grens met Noord-Irak, bombardeert het Turkse leger PKK-strijders. Een reactie op de PKK-aanval op een militaire legerpost waarbij zeventien Turkse soldaten werden omgebracht. Het was de bloedigste aanval binnen een jaar. De bijna dertig jaar lang slepende strijd tegen de PKK, die al aan veertigduizend mensen het leven heeft gekost, voert sindsdien weer de boventoon in het Turkse nieuws.

bittere_armoed_in_centrum_diyarbakir.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In

Diyarbakir kijken de Koerden gelaten naar de vele analyses op televisie, naar de begrafenissen van de jonge soldaten die live worden uitgezonden, naar de demonstraties van woedende Turken die om wraak schreeuwen. De jonge bakker Mustafa haalt zijn schouders op. ,,Er verandert hier niets'', zegt hij, terwijl hij in de kleine bakkerij, waar hij zeven dagen per week voor nog geen 200 euro per maand werkt, het deeg kneedt.

,,Ik hoop op een betere toekomst, maar een oplossing lijkt nu verder weg dan ooit.'' Dat er voor het eerst in Turkije felle kritiek klinkt op het leger - steeds meer Turken vragen zich af of de militaire inzet ooit tot een oplossing gaat leiden - doet Mustafa weinig. Hij moet het nog zien.

De laatste jaren geleden gloorde er hoop in Diyarbakir. Onder het bewind van de AKP van premier Erdogan kregen de Koerden meer rechten. Zo zijn nu bijvoorbeeld Koerdische radio- en televisiestations toegestaan. De regeringspartij leek daadwerkelijk bereid aan een oplossing van het Koerdische probleem te willen werken.

De partij investeerde in het zuidoosten, steunde arme gezinnen, deelde schoolboeken en brandstof uit. Niet voor niets haalde Erdogan bij de laatste verkiezingen 41 procent van de stemmen in Diyarbakir, waar de Koerdische DTP, die nauwe banden met de PKK onderhoudt, al jaren de scepter zwaait.

Noodtoestand

Na de verkiezingen veranderde de toon van de AKP. De verkiezingsbeloftes werden niet waargemaakt. De oplaaiende strijd tegen de terreur drukt de rechten voor de Koerden naar de achtergrond. De toestemming die het Turkse parlement vorig jaar aan het leger gaf om ook over de grens met Noord-Irak op de PKK te jagen, heeft de situatie er niet beter op gemaakt.

Pessimisme heeft de plaats ingenomen van hoop, ook bij de mensenrechtenadvocaat Tahir Elci. ,,Het politiegeweld neemt toe, er worden meer mensen dan voorheen gemarteld.'' Zolang de macht van het leger groot is, blijft de situatie zo, vreest hij. Een bewijs van de onveranderde mentaliteit is het pleidooi van het leger voor meer bevoegdheden. De legertop zou graag in delen van het zuidoosten weer de 'uitzonderingstoestand' uitroepen. Zo'n noodtoestand geeft de politie en het leger meer macht. Hoewel de regering geen gehoor geeft aan de wens van het leger, bezorgt de suggestie alleen al de Koerden rillingen. De herinneringen aan de vorige noodtoestand (tussen 1987 en 2002) zijn nog vers.

Neem Yilmaz Yoksud. Hij is 31 jaar, maar ziet er twintig jaar ouder uit. Mager, nerveus, zijn handen trillen wanneer hij praat. Al zestien jaar lang bezorgt hij Koerdische kranten in Diyarbakir en maar liefst honderdvijftig keer werd hij gearresteerd en daarna gemarteld. Hij wijst op zijn gebit. Zijn voortanden werden er in de cel uitgetrokken. Hij pakt een strip pillen uit zijn zak. ,,Ik krijg nu psychologische hulp, mijn hoofd is niet goed.''

De laatste keer dat hij werd gearresteerd, was op 28 maart 2006. Er waren rellen in de stad, overal was er politie. Yilmaz bracht zijn krant - met daarin een groot verhaal over een Koerdische jongetje dat bij het politiegeweld om het leven was gekomen - rond. ,,Toen de politie mij zag, raakte ze buiten zinnen, terwijl ik officieel niets illegaals deed. De krant mag worden verspreid.''

Drie dagen lang werd hij vastgehouden en in elkaar geslagen. ,,Ik kan niet vertellen wat ze allemaal met me gedaan hebben.'' Desondanks gaat hij nog steeds door met het verspreiden van kranten. ,,Mensen moeten worden geïnformeerd. Mijn broer kon er niet meer tegen en ging de bergen in, naar de PKK. Ook hij is dood. Zo is het leven hier.''

Met dit soort verhalen groeien jongeren in Diyarbakir op. Veel hoger opgeleide jongeren verlaten de stad en vertrekken naar het rijkere westen van Turkije. ,,Je realiseert je als kind snel dat wij tweederangs burgers zijn'', zegt studente Rodja (21).

Discriminatie, verhalen van de familie en de nationalistische toon van het leger drijven de jongeren in Diyarbakir in de armen van de PKK. Ze staan nog steeds voor de keuze: gaan ze de bergen in - een metafoor voor vechten bij de PKK - of gaan ze naar school? Met elke bom, met elke aanslag wordt de hoop op een betere toekomst in Diyarbakir de grond ingeboord. Met elke dode Turkse soldaat groeit de woede van het Turkse publiek, met elke schending van de mensenrechten staat weer een nieuw PKK-lid op. Dat is precies de bedoeling van de PKK, zegt de Koerdische Naci Sapan, hoofdredacteur van het lokale dagblad Olay in Diyarbakir.

,,Zij willen dat de Koerden en Turken tegenover elkaar blijven staan. Er zijn genoeg Koerden die de gewelddadige strijd niet steunen, maar ook zij lopen gevaar.'' Dat is volgens hem ook het zwakke punt van de Koerdische DTP. ,,Ook binnen de partij wordt kritiek op de PKK niet geduld.'' De Koerden moeten realistisch en duidelijk zijn in wat ze willen, zeg Sapan. ,,Want waar vechten ze nu precies voor? Dat is onduidelijk.''

Spiraal

Hoe kan deze uitzichtloze spiraal van geweld worden doorbroken? Sapan zucht. ,,Er zijn veel mensen in dit land die niet willen dat er eind komt aan deze strijd. Er gaat groot geld in om.'' Toch weigert de Koerdische journalist de hoop te laten varen. ,,Langzaam, onder druk van de Europese Unie, veranderen er zaken. Deze strijd kan niet eeuwig doorgaan. We zullen geduld moeten hebben.''

De 70-jarige Dilsa Ozgen kijkt met tranen in de ogen naar de televisie. ,,Hoeveel doden moeten er nog vallen?'', vraagt ze zich af. Twee zonen sloten zich op jonge leeftijd bij de PKK aan en beiden zijn in de strijd met het Turkse leger om het leven gekomen. Haar man verdween elf jaar geleden spoorloos. Ze is ervan overtuigd dat hij is omgebracht door de staat.

,,Ze hebben ons uit ons dorp verjaagd, ons huis in brand gestoken, maar dat was blijkbaar niet genoeg.'' Ze heft haar handen op. Haar vriendin Halise Kaya (73) vult aan: ,,We willen vrede, de Turkse soldaten en de Koerdische guerrillastrijders zijn broeders. De moeders in Turkije hebben al genoeg geleden.''

 http://www.nd.nl/artikelen/2008/oktober/18/alle-hoop-is-weg-in-turks-koerdistan

torros.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mario de Koninck en het nieuws

 

 

 

 

met dank aan AAaRGH


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.20.10.08 - Blanco papier voor uw commentaren

 

.


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Juffrouw Ellen aan zee

 

Juffrouw Ellen is gek op onze Vlaamse Noordzee

Wij ook, als zij er is.


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vrijdag, vaste marktdag

 

Deze week moest ik alleen onze inkopen doen op de markt, want mijn lieve Caro lag thuis ziek te bed. Griepvirus, zoals zo velen nu. Het gevolg was natuurlijk dat ik alleen  “ De Krokefant “ binnenstapte. Ik zette mij aan de toog, want  alleen aan een tafeltje gaan zitten, is niets voor mij.

Ik zat nog niet neer of de tongen kwamen  los. "Wat is 't, alleen vandaag madam is toch niet ziek zeker?"  Jawel , Caro is wel ziek, met de griep in bed. Ik vertelde dat de dokter was geweest, die had wat koortswerende middelen voorgeschreven, iets tegen de hoest en de verstopte neus. En zeker niet te vergeten een briefje voor het werk.

Plots leek het aan de toog in “ De Krokefant” vol dokters te zitten. De opmerkingen en goed bedoelde hulpmiddelen, kwamen  op mij af als een kudde wilde dieren, de een al “ beter “ of “ gekker “ dan de ander.  "Ge moet seffens als ge thuis komt een ajuin pellen, op een schoteltje naast het bed zetten. Dat deed mijn grootmoeder ook."

 Dat kan ik me voorstellen ja, en dan de indruk krijgen dat ge in een haring opleggerij binnen komt als ge gaat slapen zeker. Maar de tipgever bleef volharden dat het hielp. Ik knikte goedkeurend en slurpte van mijn warme choco die de nieuwe dienster mij voorgezet had. Om mij even tussen het gesprek uit te murwen, vroeg ik de nieuwe dienster haar naam. "Nathalie" zei ze, met een H want mijn vader wilde dat zo, alles er op en er aan zei hij vroeger altijd daarom. Het viel mij op dat voor de rest ook alles er op en aan was.

Ondertussen diende zich al een tweedee wonderdokter aan. "Awel, wette wa ook goe is ? In uw bed kruipen met een fles ongekoelde champagne en die helemaal leegdrinken." Ik merkte op dat Caro in bed lag met een griepvirus, maar niet met 4 Russen. "Jamaar, DAT HELPT " vervolgde de wonderdokter en hij klonk steeds luider. Het was een remedie die kwam van de haarkapper van zijn vrouw, en hij had het ooit zelf geprobeerd, het "wààrekt". Ik kan me best voorstellen dat na het nuttigen van een ganse fles champagne je  een geweldig gevoel hebt, en met de kostprijs van de medicatie kan je, je net zo goed een fles veroorloven. Maar het wondermiddel zag ik er  niet in.

Toen ik dacht alles gehad te hebben kwam de kruidendokter nog even terug.

Hij zei, dat is allemaal best mogelijk wat ze hier zeggen, ik onderbrak hem even en vroeg aan Nathalie de heren dokters iets te drinken aan te bieden. Want een toernéeke aan de toog is  altijd goedkoper dan 3 dokters naar huis laten komen. Hij vervolgde :

"Ga  terug naar de markt, ga bij het kruidenkraam gedroogde salie halen en een pot honing , trek thee van de salie en laat hem lichtjes afkoelen, doe er dan de honing bij, dat ontsmet de keel en verzacht de keelpijn. En om het lekker te maken, maar niet echt nodig, doe er een dopje van de fles Calvados bij. Zonder werkt het ook maar dat vertel ik thuis niet, zei hij. Omdat ik zelf nog al graag in de keuken sta, en de smaakcombinatie mij niet onaardig leek, dacht ik dat valt te proberen. Voor nog een goedbedoelde raad mijn richting uit kwam vroeg ik aan Nathalie wat ik moest betalen, ik bedankte de raad van wijzen ( aan de toog ) en begaf me toch terug naar de markt voor gedroogde salie, de rest had ik nog in huis.

Thuisgekomen ging ik eerst even naar Caro kijken of alles o.k. was, en dat was het ook, want ze sliep. In de namiddag en avond zette ik een salie thee voor haar met honing en een scheutje Calvados. Ze vond het best lekker, en het voornaamste van al, het bleek te werken.

Toen ik s’ avonds de kamer betrad om te gaan slapen, en mij naast Caro gelegd had om te slapen kwam mij een geur te gemoed  waarvan ik dacht: er ligt hier naast mij precies een lekker stukje gemarineerd wild.

Een smakelijke gedachte om mee in te dommelen   

Met Vlaamse groet

Walter


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Succesvolle integratie : Hangjongeren evolueren naar Kunstjongeren

 

AMSTERDAM In het spiegelkwartier in Amsterdam is donderdagmiddag een schilderij van Karel Appel gestolen. Het gaat om een abstracte voorstelling uit 1961 met een waarde van 60.000 tot 80.000 euro.

'Appel, Appel!'

Het abstracte schilderij meet 1,20 meter bij 80 centimeter. Volgens kunsthandelaar Nico Koster kwam er een Noord-Afrikaanse jongen van begin twintig binnen die 'Appel, Appel' riep, het schilderij greep, op een scooter sprong en wegreed.

De dief was twee weken eerder ook al in de galerie, zegt de kunsthandelaar. Hij deed zich toen voor als een student die een spreekbeurt moest houden over Appel en vroeg om informatie. Koster had hem laten zien welk werk van de schilder was en gaf hem wat folders mee.

De vluchtende dader en zijn handlanger zouden later nog met het schilderij zijn gesignaleerd in Amsterdam-Oost. De politie heeft nog niemand aangehouden. De kunsthandelaar uit de Nieuwe Spiegelstraat heeft inmiddels aangifte gedaan van de diefstal.

 

@ RTL

http://www.rtvnh.nl/nieuws/index.asp?newsid=90756&tijdlijn=1


19-10-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gesloten - Closed - Geschlossen - Chiuso

 

 

Gesloten - Closed - Geschlossen - Chiuso

(Pour les Franscouillons : la même chose)

 

Wij trekken er op uit met Angeltjes en laten de blog in goede handen van onze allerbeste collega en vriend Duplo van Aanklacht. Hij wordt bijgestaan door Juffrouw Ellen, die elke dag voor enige borrelnootjes zal zorgen. Helaas niet voor de heer Dewever.

Lieve lezers, wij zijn terug op woensdag 22 oktober.

Wij gaan ... neen, dat zeggen we niet.

De lieftallige Juffrouw Ellen staat tot uw beschikking en heeft hieronder een aantal stukjes klaargezet.  Ook voor de volgende dagen zal er de gebruikelijke negatieve commentaar te lezen zijn, helaas niet in overeenstemming met de actualiteit.  Maar met veel  lege bladen die u zelf kan invullen, onder het toeziend oog van Heer Duplo.


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Marokkanen mishandelen buurtvader

 

Marokkaanse jongeren hebben op donderdag 2 oktober in Den Haag een vrijwilliger van een buurtpreventieteam in elkaar geslagen. De 31-jarige man sprak zes jongens aan omdat zij over de stoep fietsten. Dat meldt de politie.

 

De afranseling vond plaats in de wijk Bouwlust-Vrederust. De groep stortte zich op de man en sloeg en schopte hem net zo lang tot hij op de grond lag. Eenmaal op de grond kreeg het slachtoffer nog een paar rake schoppen. De vrijwilliger raakte lichtgewond. De politie zoekt getuigen.

@ Spitsnieuws.nl

***

Het wordt dringend tijd dat ook  Den Haag de keuze zou maken voor een Marokkaanse burgemeester ; de gemeenschap wordt onrustig als het nog langer uitblijft. Toegeven is de beste optie.


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Turkije, waar vrijheid van mening welig tiert

 

De website van de bekende krant Vatan’s in Turkije werd vrijdag geblokkeerd door een klacht van een moslim. Op  de site waren verhalen te lezen over de evolutietheorie.

Al eerder stak de fanatieke creationist een stokje voor websites die de evolutietheorie promoten. Vorige maand werd de website van de Britse evolutionist Richard Dwakins al geblokkeerd en vorig jaar slaagde hij erin de toegang voor worldpress.com te blokkere

De krant is op drie na de best verkochte krant in Turkije en is waarschijnlijk de eerste grote krant die geblokkeerd wordt. Al zo’n 850 sites worden door de Turkse regering gefilterd.

@ Spitsnieuws

Hopelijk moeten we niet te lang meer wachten voor de aanhangers van al deze fijne nieuwe ideeën tot Euronazië toetreden.  De aarde is plat, de mensheid is 6000 jaar oud, de vrouw is een minderwaardig schepsel, eigen volk dat tegenstribbelt,  wordt gebombardeerd door het leger, er bestaat slechts één godsdienst, alle mannen en vrouwen dragen een snor. Heerlijk.


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De ruimte

 

Met een sluitertijd van 19 uur kon deze afbeelding op zowat 3000 lichtjaren genomen worden. Als u zich afvraagt :  "Wat zijn we ermee ?" kunnen we geen antwoord verzinnen. Misschien Jan Hoet even bellen ?  Of Goedele Liekens, die weet ook zéér veel.


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.19.10.08 - Blanco papier voor uw commentaren

 

.


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Moe maar voldaan

 

Onze juffrouw Ellen moet even uitrusten van de vele inspanningen maar zij behoudt de glimlach


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.België : staat in ontbinding - Filip Dewinter

 

De uitverkoop van de NV België is volop bezig. Met uitzondering van de spoorwegen zijn alle Belgische kroonjuwelen – inclusief Fortis – ondertussen uitverkocht aan het buitenland. België is een Staat in staat van ontbinding. Politici spelen crisismanager en hollen van het ene incident naar de volgende crisis. Niemand lijkt in staat om het zwalpende Belgische schip op koers te houden. België is een terminale zieke patiënt die niet meer kan worden gered. Euthanasie is de enige oplossing. Toch weigeren politici zoals Leterme, Peeters en co de realiteit onder ogen te zien. De einige oplossing bestaat erin dat Vlaanderen en Wallonië hun toekomst in eigen handen nemen en elk hun eigen weg gaan. Zolang CD&V, SP.a en VLD weigeren om te kiezen voor Vlaamse onafhankelijkheid blijft u het gelag betalen. Immers uw koopkracht daalt, uw belastingen blijven stijgen, uw spaarcenten worden steeds minder waard…


Banken en politiek: één front

Is het u ook opgevallen hoe de traditionele partijen samen met enkele CD&V-, VLD- en SP.a-toppolitici proberen om de bankiers uit de wind te zetten? Als het van de regeringspartijen afhangt dan komt er geen onderzoek naar de mistoestanden bij Fortis en Dexia. In plaats van verantwoording te moeten afleggen krijgen de blunderende en ontslagnemende  bankdirecteurs een afscheidspremie van 5 miljoen euro toegestopt. Nauwelijks enkele dagen na het debacle worden door Dexia en Fortis chique feestjes georganiseerd in peperdure hotels in Monaco! Ondertussen kijken de politici die dik betaalt deel uitmaken van de Raad Van Bestuur van Dexia de andere kant op. Zeker nu de financiële putten van de banken met belastingsgeld gevuld moeten worden, moeten de bankiers ter verantwoording worden geroepen. Het Vlaams Belang eist daarom ook een parlementair en gerechtelijk onderzoek!

Belgisch kluwen

De verwevenheid tussen de haute finance, politiek, de top van het bedrijfsleven en het koningshuis is bijzonder groot! Iedereen beschermt iedereen. De potjes worden zorgvuldig toegedekt. Het wordt tijd voor de grote kuis! Daarom Vlaanderen op eigen kracht!


Filip DewinterKlik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jos Ghysen geeft het op

 

IK GEEF HET OP . Jos Ghysen.

ramses.jpgIk wist het, vroeg of laat zou dit moment ooit komen. Welnu we zijn er. Wat zeg ik ? We zijn er al een aardig stuk overheen. Ik geef het op. Ik volg niet meer. Het is goed geweest. Het is over. Laat de Waalse mama’s maar naar het kleuterklasje gaan om hun embryo’s aan te geven voor de cursus Nederlands, voor mij niet gelaten. Van mij mag zelfs de papa nog een paar jaar vroeger het schoolhoofd op de hoogte gaan stellen dat hij zijn voortplantingsmogelijkheden volledig ten dienste van het schooltje zal stellen. Jarenlang krijgt ge de doorsnee Waal geen Nederlands ingepompt en nu moeten ze al ineens vanaf het embryo voor die cursus ingeschreven worden. Laat dat schoolhoofd de potentiegraad van de lokale vaders al maar in zijn dossier inschrijven, ik haak af, ik volg niet meer.
En als het dat nog maar alleen was maar dan heb je Philips, straks een eeuw de electronica-rots-in-de- branding… Philips laat weten dat ze zich vanaf vandaag gaan toespitsen op de productie van vibrators. Daar zit ik dus nu met mijn oud scheermachientje. De vibrator is de toekomst. Om het ding een beetje aantrekkelijk te maken en er wat huiseljke sfeer omheen te bouwen, zitten er in de cadeauverpakking ook nog drie electrische kaarsjes. Het “eromheen” is alles in het leven. Persoonlijk vind ik dat die kaarsen afremmen want je moet vooraf altijd een kwartier op handen en voeten rondkruipen eer je de stekker hebt gevonden. En dat is koele techniek. En dooie kaarsen hebben geen sfeer.
En dan is er nog het nieuws van de hond. De hond die vroeger gewoon door het huis liep, mee ging wandelen en tegen de katten blafte. Ook voorbij. Ook de hond is geëvolueerd. De moderne hond wil voortaan dansen. Zeg niet dat het niet waar is want ik heb het allemaal in één en dezeldfde ochtendkrant gelezen. En als ik mijn krant niet meer mag geloven ! De moderne hond wil dansen. Het staat wetenschappeljk vast, uw hond wil op tijd en stond eens een walske draaien maar gij hebt hem daar nooit de kans toe gegeven. Intussen is het officieel. De “Doggy Dance” heet de organisatie. Het vraagt uiteraard - én voor u én voor uw hondspartner een voorafgaande inspanning. Ge moet alle twee een cursus volgen. Geen nood, die bestaat al. Beginnen bij de marsmuziek, voorzichtig over naar de polka, over naar de chachacha en finaal de walsen van de famlie Strauss. Mevrouw, schaf u een cd van André Rieu aan en uw reu weet niet wat hem overkomt.
Maar ik haak dus wel af. Ik reken op uw begrip, op een pruts na heeft mijn generatie de middeleeuwen nog gekend en ge moogt veel vragen maar Nederlands voor embryo’s, een vibrator met drie kaarsen en de polka met mijn hond, dat is erover. Ik wens u allemaal veel succes toe.

JOS

Met dank overgenomen van de blog van de grote Mijnheer Jos Ghysen


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zondag 19 oktober 2008

 

 

VANDAAG

ZIJN WIJ GESLOTEN

WEGENS

SLUITING

 

 


18-10-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Belgique verleent asiel aan opgejaagde IMF directeur Strauss-Kahn

 

Nu wordt het helemaal mooi !  Is er een onderzoek gestart tegen de directeur van het IMF, de Franschman met de Deutsche naam Dominique Strauss-Kahn, niet omdat hij zou gegraaid hebben in de kassa van zijn club maar omdat hij zou genaaid hebben. 

U weet hoe dat gaat : bazen stralen erotische kracht uit. Kijk naar de kleine Rik van Nieuwenhuyse van Remmery, hij lijkt op een behoorlijk gevoede egel maar madame de moslima, die vermoedelijk erotisch niet verwend was, schonk schroomvallig haar Roos van Jericho aan Rik.  Integratie via erotiek, dat is pas intressant. Rik is trouwens naar de VLD gestapt na zijn industriële en Don Juaneske activiteiten : "Dé partij waar men van wanten weet over affaires, Vrijen, Lebberen en Dumpen". 

Kortom bazenmacht heeft succes en de vrouwen gaan door de knieën, of op het tapijt, of op het bureau, in het voorraadmagazijn tussen de schabben en in het geval van de Strauss zal het wel in de kluis van het IMF geweest zijn. Met een geheime code.

Hoe dan ook, er is een onderzoek gestart, want de affaire heeft een financieel staartje.  Werd aan de dame in ruil voor de gunsten die zij verleende, een onterechte bonus uitbetaald bij haar ontslag ?  De wereld kijkt ontsteld toe en wacht af.

Intussen dreigt planetair de financiële bouwwerf te  kapseizen ; miljoenen burgers verliezen kapitalen en spaarcenten ; gerenommeerde rijke avonturiers  smeken om geldelijke hulp bij politici, omdat hun onverantwoorde apenstreken tot het bankroet van hun instellingen kunnen leiden ;  IJsland heeft geen geld meer om zijn geisers warm te stoken en op tijd te laten spuiten ; onze bloedeigen Nonkel Kruk bevordert zichzelf tot Hoofdbankier van het belgische Monopolyspel en hij koopt en verkoopt banken en waarborgen op de internationale markten als een onvervalste Wall Street trader. Vroeger kende hij meer van sport dan van politiek, beweerde hijzelf, maar nu weet hij alles van financing, zoals het land ondervonden heeft met de prachtbegroting die hij voorlegde.

Maar bij het IMF worden de werkzaamheden gestaakt, omdat de directeur een scharrel had.

Haal die man naar la belgique, hij spreekt trouwens goed Frans.  Bij ons hebben zowat alle politici inclusief de keuning, de roofprins,  en de hoofdcommissaris van het land  menige affaire, maîtresses, lieven, een bijzit, een los snokkertje, een Trees voor noodgevallen, een Hot Marijke met de zweep, een bereidwillige assistente, en als het kan worden de verleende diensten vergoed via canapé-promoties of onkostennota's op conto van het plebs.

Kom maar af, Strauss, la belgique verleent vlot asiel.  (Geen amnestie, daar beginnen we niet aan)

Savat 

http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/456299/2008/10/18/IMF-directeur-in-opspraak-door-affaire-met-medewerkster.dhtml

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Koning Mohammed VI van Islamitisch Koninkrijk Nederland & Belgique

 
Wij, die Koning van Marocco, heeft die honneur U te informeer, dat Marocco die Burgervader lever voor de grootste havenstad in Europa. Eindelijk geeft die tactiek van die passeport-double zijn vrucht. Wij verwacht dat gesteun door die terreur van die Maroccaanse jeugd en de Islam wij voor 2020 heel Holland onder controle hebben. Uniek is die feit dat een Marokkaans staatsburger Burgervader van Rotterdam wordt. Dat openen precedent om ook van Holland en Belgique  Minister-president te wordt met een buitenlandse Staatsburgerschap. Allah is wijs. De volgende stad is Antwerpen  en Bruxelles. Ook Ikzelf, Mijzelf zal komen voor de remplacement van de vrouwelijke koning en de druppelneus  van belgique : eindelijk een échte Man op de troon in onze Zeventiende provincie. Leve Mijzelf !
 
Bron : Het Vrije Volk (bewerkt)


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Amster- & Rotterdam in één beeld

 

.
.
Zet deze foto in een toeristenfolder en je mag de hotels sluiten


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het afscheid

 

 
 
 
 
 
.
.


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Trabanten-Trawanten door Jade

 

 

 

Men hoeft geen fan van Filip Dewinter te zijn, of van zijn stijl, maar aan gestaafde duidelijkheid ontbreekt het hem niet.... en daar ligt het hem voor een groot deel : bij de onzekerheid over de mogelijke gevolgen bij dit (té) helder, logisch betoog, het zogezegde aanreiken van munitie aan de po-co hypocriete ontkenners van de door hun aangerichte, (on)menselijke schade, bij de verontwaardigde in-koor-huilers in het bos van verplichte leugens en met van correcte haat verwrongen mombakkessen uitgeroepen, gestandariseerde volksverlakkerij en neo-dogmatiek. 

De meeste politici en burgers zijn in dit land al decennia verplicht te zwijgen, gewoon geworden te liegen of hun woordkeuzes te beperken en aan te passen aan de negationisten van het sociale en culturele drama door henzelf in alle blindheid en vervuld van haat tegenover de eigen oorsprong, de eigen voorouders aangericht.Het is al decennia bon ton (oh contradictie!) om te liegen, te censureren, te filteren en te verbieden. Wat is het verschil nog tussen socialisten en de katholieken van pakweg 50 jaar geleden? Niks, rien de knots, ueberhaupt nichts. 

Ik herhaal: men hoeft geen fan van Filip Dewinter te zijn, en men mag zelfs een beetje bang zijn van de waarheid, maar wie na  jaren en jaren van opgelegd overheidsdenken in smakeloze einheitswurst nog een greintje waarheidsbesef bezit, een milligrammetje intellectuele eerlijkheid of gezond boerenverstand heeft, voor diegenen zijn zulke boodschappen een kans om op in te gaan,  al is het in nuttige, stilzwijgende zelfreflectie.

Er zijn in Vlaanderen nog maar enkele door het volk verkozen politiekers in de echte betekenis van het woord, al de anderen zijn zakkenvullende po-co luxe-bandwerkers van steeds hetzelfde : Trabanten-trawanten, schuwkleppen dragende partijspekkers en nietszeggende correcte antwoordapparaten.

Het wordt de ondergang van deze cultuur: nog langer wachten op eerlijk bestuur dan op een Trabant destijds in de DDR. 

***

Graag aangevuld met dit eigen feitenrelaas

Ik had gisteren een NL buurman op bezoek : eerst was hij heel gematigd positief over R'dam.  Toen hij hoorde dat ik een en ander afwist over zijn land en de ontsporingen aldaar, veerde hij recht : "Natuurlijk, is het juist wat u vertelt, maar ik durf dat niet zeggen..." (
(RAY)


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Filip Dewinter : duidelijke taal over Rotterdam

 

Marokkaan burgemeester van Rotterdam: islamitische machtovername is een feit! - 17/10/08

Antwerpen, 17 oktober 2008.

 

Het is zover! In Nederland wordt een Marokkaan burgemeester van Rotterdam. Ahmed Aboutaleb werd overigens niet verkozen maar benoemd door de Nederlandse koningin als nieuwe burgemeester van de tweede stad van Nederland. Een teken aan de wand. De immigratie-invasie heeft op enkele decennia tijd onze steden van aanblik doen veranderen. Langzaam maar zeker domineren gesluierde vrouwen en Arabisch pratende mannen het straatbeeld. Moskeeën en minaretten rijzen als paddestoelen uit de grond. Winkels met Arabische opschriften en halal-producten vind je op iedere hoek van de straat. De marokkanisering van onze steden is al langer aan de gang. De benoeming van een Marokkaanse burgemeester is het sluitstuk op de multiculturele poging om onze steden af te snijden van hun wortels en geschiedenis, te ontdoen van hun culturele eigenheid en identiteit en er ‘smeltkroezen van de diversiteit’ van te maken.

Ahmed Aboutaleb, een Marokkaan met de dubbele nationaliteit, burgemeester maken is een totaal verkeerd signaal! Waarom zouden allochtonen van Marokkaanse origine zich assimileren en aanpassen aan onze manier van leven wanneer iemand met de Marokkaanse nationaliteit burgemeester van Rotterdam kan worden? Op zijn minst moet de betrokkene bij het bekleden van een mandaat van burgemeester, schepen of minister – en waarom ook niet gemeenteraadslid of parlementslid – de keuze maken tussen de nationaliteit van het land van herkomst en de nationaliteit van het verblijfsland. De dubbele nationaliteit blijft een kwestie van dubbele loyaliteit. Hoe dan ook kan men geen twee heren dienen…

De aanstelling van een Rotterdamse Marokkaanse burgemeester zal overal in Europa de arrogantie van de Marokkaanse allochtonen alleen maar doen toenemen. Nu een Marokkaan burgemeester wordt, krijgen ze helemaal de indruk dat zij de baas zijn; dat het de autochtonen zijn die zich moeten aanpassen aan de allochtonen en niet omgekeerd. De snelle groei van de allochtone gemeenschappen in onze steden gecombineerd met de vergrijzing en de witte vlucht  leiden op halflange termijn (20 tot 30 jaar) tot allochtone meerderheden in onze Europese steden. Nu al de handdoek in de ring gooien en de sleutels van onze steden overhandigen aan de allochtonen is onverantwoord en laf. In de praktijk zal deze symbolische beslissing nog meer autochtonen doen beslissen om de steden te verlaten en hun heil elders in de stadsrand of zelfs nog verder weg op het platteland te zoeken. Langzaam maar zeker komen we terecht in een apartheidssysteem met twee samenlevingen waarbij de steden overwegend door vreemdelingen en allochtonen en de rest van het land door autochtonen zullen bevolkt worden.

Meer dan ooit geldt de slogan ‘Eigen volk eerst’ en ‘baas in eigen land’

FILIP DEWINTER

***

Bedankt voor deze duidelijke stellingname.

 

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gewelddadige Vlamingen verminken onschuldig Franstalig meisje

 


'Zij spreekt Frans in Vlaanderen: 38 steken met een breekmes.' Zo stond het vrijdag in grote letters op de eerste pagina van La Dernière Heure, naast een foto van de veertienjarige Sara met een bekraste arm. Volgens de krant is het meisje, dat tweetalig is maar van Franstalige afkomst, in Kapelle-op-den-Bos na de schooluren op straat aangevallen door een bende jongeren omdat ze Frans praatte.

'Een meisje van school dat niet kon verdragen dat ik met mijn vriendinnen Frans spreek, riep me bij zich. Toen nam ze haar gsm en stuurde een sms-bericht. Enkele seconden later stonden haar vrienden rond mij', zegt ze in de krant. Omdat het meisje zich bedreigd voelde, haalde ze naar eigen zeggen een breekmes uit haar boekentas, maar liet het vallen. Haar belagers zouden het mes opgeraapt hebben en het gebruikt hebben om haar 38 maal in de linkervoorarm te kerven.

'Ze hielden me vast, ik wou me verzetten. Ik voelde het branden op mijn armen, ik huilde', getuigt het meisje. Toen de moeder van het meisje naar de schooldirecteur en de politie stapte, zou ze bij geen van beiden steun hebben gekregen. Integendeel, het meisje zelf zou naar huis zijn gestuurd.

Dat zou dan een van de weinige keren zijn dat de communautaire twisten in ons land daadwerkelijk uitdraaien op etnisch geïnspireerd geweld. De vraag is alleen of het verhaal helemaal klopt. De krant geeft alleen de versie van de familie weer en laat andere betrokkenen niet rechtstreeks aan het woord.

Directeur Daniël Verelst van het Sint-Godelieve-Instituut in Kapelle-op-den-Bos zou eerder tegenover de ouders hebben laten verstaan dat hij vermoedt dat het om een geval van zelfverminking gaat, maar dat wil hij nu niet meer herhalen.

'Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) onderzoekt deze zaak en in het belang van het onderzoek doe ik hierover geen uitspraken', zegt hij. 'Gezien de tegenstrijdige verklaringen omtrent de exacte feiten, wacht de directie de resultaten van het onderzoek door de lokale politie af vooraleer verklaringen af te leggen.'

Het Brusselse parket was vrijdag niet op de hoogte van het incident, evenmin als hoofdcommissaris-korpschef François Van der Jeught van de politiezone Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise. De lokale politie van Kapelle-op-den-Bos verkoos niet te reageren.

La Dernière Heure blijft achter het verhaal staan en schermt met een medisch attest waaruit moet blijken dat de schrammen het gevolg zijn van agressie, en dus niet zelf aangebracht kunnen zijn.

Los van de feiten valt het op dat de krant wel meer sterke verhalen brengt die de 'Vlaamse agressie' moeten illustreren. Begin deze week werd nog een priester in Sint-Genesius-Rode opgevoerd die weigerde een begrafenismis in het Nederlands en het Frans op te dragen.

Even voordien was er het hilarische verhaal van een inwoner van Ukkel die het aan de stok heeft met zijn gps-toestel omdat het alleen Nederlands spreekt. 'Non aux gps flamingants' luidde de welluidende titel boven het artikel.

@ de Standaard


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fascisme anno 2008 door Fré

 

.


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.In de stad van Allah : actuele beelden 2007

 

 

 

.

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jules Verne keert terug naar de Aarde.

 

Dit is het cargo-ruimtetuig Jules Verne dat instaat voor het vervoer tussen het ISS-station (dat hangt te hangen buiten onze atmosfeer) en de Aarde.  De foto toont Jules Verne op zijn terugweg naar de Aarde bij het binnenvallen in de atmosfeer.

Nineteenth century science fiction author Jules Verne wrote visionary works about Extraordinary Voyages including tales of space flight and the story of a journey From the Earth to the Moon. Fittingly, the European Space Agency's newly developed Automated Transfer Vehicle (ATV), a robotic spacecraft intended to deliver cargo to the International Space Station (ISS) was named in his honor and successfully docked with the ISS earlier this year. When the Jules Verne ATV was undocked and deorbited last month, its safely controlled reentry over the Pacific Ocean was followed by astronomers in order to make detailed comparisons of the actual event with computer models of spacecraft reentry and breakup in the atmosphere. This dramatic image of the fragmenting, 13-ton spacecraft is a high definition video frame recorded from NASA's DC-8 Airborne Laboratory. The observations were part of the joint ESA/NASA Jules Verne Multi-Instrument Aircraft Campaign.


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Open brief aan Patrick Janssens

 

Wij ontvingen volgende brief die ook aan de redacties van Grote, Ernstige, Onbevooroordeelde en Neutrale media gestuurd werd.  U zal hem in de komende dagen ongetwijfeld  aantreffen in Gazet van Antwerpen, Het Nieuwsblad, nieuws van de VRT, Het Laatste Nieuws en Humo.

 

 Geachte Heer Burgemeester,

Als ervaringsdeskundige die reeds 33 jaar met een bus rijdt, deel ik graag met u enkele bedenkingen wat betreft de toename van agressie op het personeel van de lijn en in de rest van het openbare leven.

In feite is het niet alleen een toename van geweld en incidenten tegen chauffeurs van de lijn, het is zoals U wellicht weet een maatschappelijk probleem.

Chauffeurs van de lijn hebben gewoonweg meer kans om te delen in de klappen, zoals dat heet, omdat zij ten dienste staan voor het openbare publiek.

Men kan niet beweren dat de lijn tekort zou schieten wat betreft het aanwenden van middelen om haar personeel te beschermen, laat dat al duidelijk zijn.

En voor alle duidelijkheid, in een maatschappij is het niet de openbare dienstverlener die tegemoet moet komen aan onze verzuchtingen ! Het is de overheid die aan de wet gebonden is om iedere burger te beschermen. De stad en niemand anders is verantwoordelijk voor de steeds driester wordende crimineel ,die zich veelal door achtergehouden informatie naar de burger toe zich steeds meer als een persona non grata kan gaan gedragen. Het is toch triest dat de lijn haar budget ,dat voorzien is op dienstverlening ,moet aanspreken om allerlei kosten te maken die niks te maken hebben met de mobiliteit ,maar eerder met de criminaliteit. Wat uiteindelijk hoe dan altijd uit de zakken komt van de belastingbetaler.

Wat wel duidelijk is, is dat onze maatschappij aan het veranderen is in een model met aan de basis, schrijnende en mensonwaardige toestanden zoals werkloosheid, criminaliteit, kortom miserie in al zijn facetten.

Aan de top, daarentegen enorme rijkdom, decadentie en massa's geldverslindende ooguitstekende activiteiten .

Daar tussenin een steeds groterwordende groep die zijn kost moet verdienen om deze twee uiterste uit elkaar te houden, veiligheidsmensen dus.

En toch, om het zoveelste 'busincident' als voorbeeld te stellen, slaagt onze maatschappij er niet in om de criminaliteit terug te dringen.

Dit is zorgwekkend,  wie vandaag nog durft in de toekomst te kijken en zegt dat het allemaal zo een vaart niet zal lopen, draagt een verpletterende verantwoordelijkheid. Durft U vandaag de dag nog publiekelijk ontkennen dat het fout zit?

Wij aan de basis van de maatschappij trekken reeds langer aan de bel, maar worden nooit gehoord door zij die ervoor zouden moeten zorgen dat wij buiten schot zouden blijven. Of het wordt allemaal weggewuifd dmv onuitvoerbare intenties. Zo ervaart de kleine man aan de basis dit reeds decennia.

U kan samen met de mensen aan de basis niet ontkennen dat de overheid machteloos staat. 

Ik wil samen met U wel geloven in de goede intenties van de politiediensten, vandaag de dag is het voor mij haast onbegrijpelijk dat nog één iemand overweegt om politie-inspecteur te worden.

Maar ook zij geven reeds een lange tijd signalen dat ze dweilen met de kraan open. Ook zij worden niet gehoord. U kan dit alles waarschijnlijk tegenspreken met cijfers en grafieken, toch kan U mij niet antwoorden waarom we daar in de realiteit niets van merken.

Ik zou het onverstandig vinden van U om mijn verzuchtingen te classeren in het vakje  'extreem rechts'   en daarop deze brief verticaal classeert.  Ik ben reeds 33 jaar steunend lid van de ACOD openbare diensten sector, en heb meermaals kennis genomen van mijn colega's hun ervaringen en bevindingen .

Brieven als deze zijn noodkreten van de burgers. Trouwens, mijn argumenten in het hoekje duwen van 'rechts' zou voor mij een teken aan de wand zijn dat er met mijn mening en meningsuiting een politiek spel  wordt gespeeld.

Graag toch nog een bedenking, als de verzuring in onze maatschappij wordt aangewreven aan rechts, hoe heeft links het dan allemaal zo ver kunnen laten komen? Hoe zijn we dan in een onveilige maatschappij terecht gekomen zoals we die vandaag kennen? De schuld van rechts? Ik denk het niet, zij staan langs de kant te roepen zoals in de politiek wel eens wordt gesteld. Dus zij kunnen al niet verantwoordelijk worden gesteld. Trouwens links en rechts zijn een gevolg van pro's en contra's. Wat realiteit is is dat we leven met situaties die om een oplossing vragen, de manier waarop je ze oplost vertelt ons of de oplossing afdoende werkt.

Misschien luistert U best eens naar de oplossingen die langs de zijlijn worden gekeeld. Die oplossingen zijn niet onmenselijk, het is het niet bieden van een oplossing  van een probleem dat ons in de onmenselijke toestanden brengt! Het systeem werkt niet. De maatschappij faalt.

 E. T.

Brasschaat

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uw zondagse Platenruiter is hier op zaterdag : Brugge-die-scone !

 

Ja, beste lezers en vrienden van deze rechts-conservatieve blog, ook al leven wij ver uit mekaar : wij blijven u vervolgen met onze muziek. Dit is alleen voor de liefhebbers van mooie, klassieke en melodieuze klanken. 

Uit die Tode Stadt van Korngold naar de roman Bruges-la-Morte

Fragment uit de aparte, prachtige operafilm "Aria".  De acteurs zijn niet de zangers.    Wie herkent de  juffrouw ?


17-10-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Aboutaleb kan beter naar Rabat' - Geert Wilders

 

 

PVV-leider Geert Wilders heeft vandaag een tip gegeven aan Ahmed Aboutaleb, die de nieuwe burgemeester van Rotterdam wordt. Volgens Wilders kan hij “beter burgemeester van Rabat in Marokko worden.”

 

Wilders vindt de benoeming ontoelaatbaar. “Een Marokkaan als burgemeester van de tweede stad van Nederland is net zo gek als een Nederlander als burgemeester van Mekka”, liet hij weten.

Aboutaleb heeft zowel een Nederlands als een Marokkaans paspoort. Volgens de PVV mag iemand met een dubbel paspoort geen burgemeester worden. “Met hem erbij is het dus Rabat aan de Maas. Nog even en we krijgen een imam als aartsbisschop. Gekkenwerk.”

@ Spitsnieuws

***

In een poll bij de Standaard is 61% van oordeel dat een Marokkaan best burgemeester kan worden. 39% vindt van niet.  Aangezien de meerderheid altijd gelijk heeft, ziet het er niet goed uit voor de socialistiosche burgemeesters in Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt en in het buitenland Luik, Namen, enz.

Over het probleem niets zeggen, is natuurlijk ook een oplossing.


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Armoede in eigen land

 

Een op zeven landgenoten is arm

Vijftien procent van de Belgen, ongeveer 1 op 7, kan beschouwd worden als arm. Gepensioneerden, werklozen, alleenstaanden en alleenstaande ouders en huurders behoren tot de zwakste sociale groepen. Dat meldt de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de FOD Economie.

Het is vandaag de ‘Werelddag van Verzet tegen Armoede’. Ter gelegenheid daarvan stelde de FOD Economie een profiel op van de Belgische bevolking die in armoede leeft.

Het gaat om alleenstaanden met een netto beschikbaar inkomen van minder dan 860 euro per maand en om gezinnen met een netto beschikbaar inkomen van minder dan 1.805 euro netto per maand. 14,7 Procent van de Belgische bevolking beantwoordt aan deze criteria.

Werklozen, gepensioneerden, alleenstaanden, alleenstaande ouders en huurders behoren tot de zwakste sociale groepen. Toch is ook de helft van de armen eigenaar van een woning.

@ Gazet van Antwerpen

***

In plaats van te  janken en intrigeren binnen de regering om nog méér vreemdelingen dit land binnen te loodsen en te overladen met de meest waanzinnige sociale voordelen, moeten er inspanningen geleverd worden voor de eigen mensen die het moeilijk hebben.  Telt humanisme, christelijke naastenliefde, socialistische solidariteit alleen voor vreemdelingen ?


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nog een geval om dood te zwijgen : twaalf terroristen opgepakt

 

Aanslagen Madrid: twaalf moslims opgepakt

vrijdag 17 oktober 2008 08:28

De Spaanse politie heeft twaalf Noord-Afrikaanse moslims gearresteerd die worden verdacht van betrokkenheid bij de terroristische aanslag in Madrid in 2004.

Dat heeft de Spaanse regering bekendgemaakt.

De verdachten (tussen de 23 en 56 jaar oud) zouden lid zijn van een radicale islamitische cel die banden heeft met de terreurorganisatie Al-Qa'ida.

Marokkanen
Acht van de Marokkaanse arrestanten zijn woensdag gearresteerd in Madrid en in de provincies Catalonië en Andalusië. Zij worden ervan verdacht de hoofdverdachten van de aanslagen te hebben gedekt.

Vier anderen, uit Marokko en Algerije, werden gisteren opgepakt.

Levenslang
Bij de
terreuraanslagen op diverse treinen zijn in maart 2004 191 mensen gedood, 1.800 mensen raakten gewond.

De Spaanse rechtbank heeft vorig jaar 21 mensen veroordeeld tot levenslang.

Vier gingen na hoger beroep vrijuit. Vorige week gingen veertien moslims vrijgesproken van lidmaatschap van een terreurcel die aanslagen planden in de Spaanse hoofdstad.

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Alexandra Colen en de Veiligheidsadviseur van Guynokkio

 

Zo Smeet Vrhfstdt met Uw Geld

Guy Verhofstadt was eerste minister van juli 1999 tot maart 2008. Hij had daarvoor een speciale veiligheidsadviseur, de Gentse hoogleraar Brice De Ruyver. Deze laatste werd voor zijn adviezen dik betaald – met belastinggeld. Dat gebeurde tot en met de eerste drie maanden van dit jaar.

Maar wat gebeurde er met die adviezen? Ik stelde hierover een schriftelijke parlementaire vraag aan het departement van de eerste minister. Hieronder vindt u de vraag en ook het antwoord dat ik vanwege eerste minister Yves Leterme ontving.
 
Schriftelijke vraag van kamerlid Alexandra Colen aan de eerste minister, de heer Yves Leterme: Adviezen van professor De Ruyver

Professor Brice De Ruyver, hoogleraar strafrecht aan de Universiteit Gent en veiligheidsadviseur van de vorige premier Guy Verhofstadt, verklaarde in De Zondag van 25 mei 2008 in een interview over het nieuwe Belgische justitiebeleid: “Het innoverende aan de aanpak van Vandeurzen is dat hij alles op een rijtje zet. Wat moet er eerst gebeuren? Dat deed men niet in de vorige legislatuur.”
 
Het is eigenaardig een dergelijke opinie te moeten lezen van een hoogleraar die tijdens de vorige legislatuur als adviseur fungeerde voor de hoofdverantwoordelijke voor het regeringsbeleid, namelijk de eerste minister.
 
1. Welke bedragen heeft het kabinet, en de regering in het algemeen, aan professor De Ruyver tijdens de vorige twee legislaturen, waarin de professor de premier en de regering adviseerde, uitbetaald?
 
2. Werden deze adviezen mondeling dan wel schriftelijk gegeven en is er nog ergens een spoor van terug te vinden?
 
3. Indien er nog een spoor van terug te vinden is, werd er kritiek geleverd op het justitiebeleid en wat was de kritiek dan wel?
 
Antwoord van de heer Eerste Minister op de parlementaire vraag nr. 022 betreffende “Adviezen van professor De Ruyver”

1. Hieronder vindt u een overzicht van de bedragen die jaarlijks werden betaald aan de Universiteit Gent voor de expertise en verblijf- en verplaatsingskosten van de heer De Ruyver.
 
Jaar        Bedrag
2000        39.589,59 €
2001        58.756,29 €
2002        60.131,88 €
2003        68.256,91 €
2004        86.095,45 €
2005        120.997,37 €
2006        114.872,85 €
2007        46.829,73 €
2008        21.008,72 €
 
2 en 3. Deze adviezen waren bestemd voor mijn voorganger en zijn me niet overgemaakt.


Conclusie
 
Professor De Ruyver ontving voor zijn adviezen een totaal van 616.538,79 €. Ondanks deze dure adviezen slaagden de twee regeringen van Verhofstadt er, naar De Ruyver in De Zondag van 25 mei 2008 zelf zegt, niet in om “alles op een rijtje te zetten” en te bepalen “wat er eerst moet gebeuren” – iets wat de nieuwe minister van justitie, Jo Vandeurzen, zonder dure adviezen vanwege Prof. De Ruyver, plots wel lukt. “Een innoverende aanpak” noemt De Ruyver dit bewonderend.
 
Intussen is na het vertrek van Verhofstadt op het kabinet van de eerste minister NIETS meer terug te vinden van de dure adviezen die de professor tot en met maart 2008 verstrekte. Heeft Verhofstadt de adviezen meegenomen naar Toscane? Of werden er nooit adviezen gegeven?

 

---

Ik heb intussen volgende interpellatie gericht tot de eerste minister:

De eerste minister heeft mij in antwoord op mijn recente aan hem gerichte schriftelijke parlementaire vraag nr. 022 van 30 mei meegedeeld dat er van de adviezen over het veiligheidsbeleid die Professor Brice De Ruyver gedurende de periode 2000-2008 aan de diensten van de eerste minister deed, op zijn kabinet geen spoor meer terug te vinden is. “Deze adviezen waren bestemd voor mijn voorganger en zijn me niet overgemaakt,” aldus de eerste minister in zijn antwoord.
 
De eerste minister liet mij ook weten dat voor deze thans op zijn kabinet onvindbare adviezen door de diensten van de eerste minister aan professor De Ruyver een totaal bedrag werd betaald van meer dan 616.000 euro.
 
Gezien het hoge bedrag, afkomstig van de belastingbetalers, dat voor deze adviezen over het veiligheidsbeleid werd betaald, en aangezien voor deze adviezen zelfs dit jaar 2008 nog een som van meer dan 21.000 euro werd betaald, kan ik geen genoegen nemen met het spoorloos verdwijnen van deze adviezen.
 
De adviezen waren immers niet bestemd voor de voorganger van de eerste minister, de heer Guy Verhofstadt, als prive-persoon, maar voor de heer Verhofstadt in zijn functie van eerste minister.
 
Daarom wil ik langs deze weg nogmaals mijn vraag herhalen of professor De Ruyver zijn adviezen aan de regering over het veiligheidsbeleid mondeling dan wel schriftelijk heeft gegeven, en wat de inhoud van deze adviezen was. Zo de inhoud van de adviezen vertrouwelijk zou zijn, vernam ik toch graag hoeveel bladzijden ze bedroegen zodat we ons enig idee kunnen vormen van de omvang der geleverde adviezen.
 
Indien van deze adviezen op het kabinet van de eerste minister geen spoor is terug te vinden, kan ik enkel veronderstellen dat er (1) ofwel nooit adviezen zijn gegeven, (2) ofwel dat de heer Verhofstadt die adviezen heeft meegenomen. Indien de eerste minister meent dat er nog een derde mogelijkheid is, vernam ik graag welke dit dan wel kan zijn?
 
Indien er geen derde mogelijkheid is en de heer Verhofstadt, hetzij per vergissing hetzij welbewust, de adviezen heeft meegenomen, vernam ik graag waarom de eerste minister zijn voorganger nog niet heeft aangemaand de adviezen, en zeker deze die dit jaar tot en met de maand maart 2008 werden gegeven, dringend aan de rechtmatige eigenaar, namelijk de eerste minister terug te bezorgen.
 
Indien de heer Verhofstadt dit niet wil of kan doen, bestaat het vermoeden dat de belastingbetaler voor meer dan 616.000 euro werd opgelicht omdat er mogelijk geen adviezen werden geleverd. Ik vernam in dat geval graag waarom de eerste minister geen onderzoek hiernaar te laten instellen?

Ik ben benieuwd naar het antwoord en houd u op de hoogte

Goed gedaan, Alexandra !  Spaar ze niet, de hypocrieten.

Ray


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voorzitter IJzerwake kiest voor partijpolitiek

 

PERSMEDEDELING

 

 

Op donderdag 16 oktober heb ik de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Zandhoven. Om de partijpolitieke onafhankelijkheid van IJzerwake te garanderen stel ik mijn mandaat als voorzitter van IJzerwake ter beschikking van de Algemene Vergadering.

Ik blijf ten volle de werking van VZW IJzerwake ondersteunen en ik blijf lid van  de Algemene Vergadering van IJzerwake.

 

 

Johan Vanslambrouck

***

Wij wensen Johan van Slambrouck veel succes toe en danken hem voor zijn inzet bij IJzerwake


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een nieuwe Untergang-Parodie die wij niet kennen in VL

 

 

Dit is wel een aparte ...


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Antwerpen volgt Rotterdam : ook hier een Marokkaanse burgemeester !

 

Bij verrast door de enorme bijval die in Nederland de nieuwe Marokkaanse burgemeester van Rotterdam te beurt valt, heeft de goede Limburgse minister van binnenlands gefoefel bliksemsnel eenzelfde scenario uitgewerkt voor de probleemstad Antwerpen.

"Aaals Rotterdaaam daar geluuukkig meeeee iest, zaal ich dat eens heeel rappekes hetzelfde  rèèègelen veur Aaantwerpen" aldus een gelukkige Marino Keulen. 

Nu de wereldhaven Rotterdam in handen komt van een onderdaan van koning Mohammed-de-drie-miljardste, ene Ahmed Aboutaleb, zal het Kalifaat Antwerpen een zelfde eer te beurt vallen : Sidi Fouad Ahidar zal de plaats innemen van de huidige burgemeester wiens naam ons nu even ontsnapt, het was trouwens een non-figuur.

 

 

De parallellen met Nederland zijn opmerkelijk : De Heer Fouad Ahidar is volksvertegenwoordiger in Brussel en zal perfect onthaald worden door de volgzame en vriendelijke bevolking van Antwerpen. De nieuwe burgervader zetelt voor de aanhangwagen van de Socialistische Partij, hij is even links als uw linkerhand maar hij grijpt rechts zoals het hoort. Fouad is een goed geïntegreerde Westerling en een braaf man, die geen kattenkwaad uitricht en als straathoekwerker de problemen van de integratie goed aanvoelt. Ook hij durft kritiek te leveren op zijn gemeenschap. En nog meer op de blanken.

De twee Marokkaanse burgervaders van de wereldhavens Rotterdam en Antwerpen zullen onmiddellijk een vriendschapsverdrag sluiten met de beroemde haven van Casablanca, die een aantal trafieken zal overnemen van de overbelaste Europese havens. Tevens zal de passagierslijn Holland-America genationaliseerd worden en omgedoopt tot Marokko-Benelux overzetdienst.

Aan Koning Mohammed-de-drie-miljardste zullen de sleutels van de steden overhandigd worden tijdens het a.s. Offerfeest. Vermoedelijk zal de oud-burgemeester van Antwerpen, die over een goede geluidsinstallatie beschikt, instaan voor de muzikale omlijsting en de buikdanseressen.

Savat

(dit bericht is nog niet bevestigd door de instanties)

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nog een frustro naar LDD + Aanpassing Jos 10.30 u - Cirque Belziek

 

Het zal een sterk gebeuren worden bij de partij van Jan-Marie de Dubbeldekker de aanstaande lijstvormingen : overlopers, ontrouwen, gefrustreerden, ontgoochelden, producenten van vals geld and of course, leedies ende gentelemennen strontgooiers. De slogan van Vlaams Belang "Eigen volk eerst" zal nog van pas komen, zeker omdat er velen bij Dedecker zitten uit de VB-rangen ; ze kunnen het aanpassen : "Eigen carrière eerst".

De Overstapper-van-de-dag is ditmaal geen Vlaams Belanger wiens financiële ambities gefnuikt worden,  maar een VLD-er uit de stad van Allah. De man verrekt van ambitie, want hij had zich kandidaat gesteld als voorzitter VLD-Antwerpen, een pleit dat in dit week-end moet beslecht worden door de partijleden. Mijnheer Masson (de zoon van de gewezen deputee) weet nu al dat hij geen kans maakt en daarom trekt hij zich terug als een rancuneuze slechte verliezer en vervoegt hij de enige partij die zich vollaadt met alle ontevredenen, u weet het, wij roepen het gezamenlijk : Lijst  Fucking Dedecker !

Als de peilingen voor een stuk bewaarheid worden, zal de uitslag van de verkiezingen een fraaie verrijking betekenen voor de democratie : Dedecker en zijn troep frustro's zullen het land B naar hoge triomfen leiden.

Ray

+ AANPASSING JOS 10.30 UUR - CIRQUE BELZIEK

Wat een zootje gaat dàt daar worden! Samenraapsel van overlopers uit alle partijen die op zoek zijn  naar een vetbetaald postje.  DD zou dat zich moeten herrineren uit de tijd dat hij in de vld zat.  Toen was de vreugde bij Verhofstat, Somers en vooral De Gucht ook groot en iedereen was welkom in de "brede volkspartij".  Men zegt dikwijls dat "de mensen" niet leren uit het verleden : de politici blijkbaar ook niet. In dat partijtje neemt het stilaan hallucinante proporties aan.  Zij die normaal mekaar niet konden rieken, vinden zich nu terug als de ware vrienden, in die ene partij LDD, waar de postjes (zo denken ze toch) in de schoot worden gesmeten.

Ik hoop van harte dat de pipo's van de media dit circus nog meer ophemelen. ik koop me vast een ticket op de eerste rij want dat wordt lachen!   Nog nooit in de geschiedenis van dit apenland werd  "de politiek" zo'n apenkot.

Jos

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fleur Agema (PVV) vraagt debat over burgemeester Rotterdam

 

PVV wil debat over voordracht Aboutaleb

De PVV wil in een debat met het kabinet proberen de benoeming van staatssecretaris Ahmed Aboutaleb (Sociale Zaken) tot burgemeester van Rotterdam tegen te houden.

AMSTERDAM - De PVV wil in een debat met het kabinet proberen de benoeming van staatssecretaris Ahmed Aboutaleb (Sociale Zaken) tot burgemeester van Rotterdam tegen te houden.
PVV-Tweede Kamerlid Fleur Agema maakte dat donderdagavond duidelijk in het tv-programma Pauw & Witteman. De Rotterdamse gemeenteraad heeft Aboutaleb voorgedragen. De PVV is tegen omdat Aboutaleb behalve een Nederlands een Marokkaans paspoort heeft en de partij vindt dat niet kunnen bij overheidsfuncties. Eerder poogde de PVV Aboutaleb al uit het kabinet te krijgen vanwege zijn dubbele nationaliteit. (ANP)

@ Het Parool

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nonkel Kruk gaat dodoke doen

 

Het was gisteren in de Kamer der verkozen Plezante Mannen en Wulpse Vrouwen een geanimeerde bijeenkomst.

Zoals altijd wordt er geroepen en geschreeuwd als op een groentenmarkt, er wordt heen en weer gelopen, fractiegenoot A begeeft zich naar de concurrentie om een aantal grappige roddels te vertellen, men kent hem daar klaarblijkelijk want onmiddellijk staan er enkelen bij mekaar te gniffelen als ondeugden.  Koppelvorming is inmiddels ook aanvaard en daar heeft de Vlaamse  liberaal Rik Daems en de Waalse socialiste Sophie Pécriaux goed aan meegewerkt.  Tijdens een buitenlandse Kamermissie hebben beiden mekaar beter leren kennen, van het een kwam het ander en de twee kamerleden zijn getrouwde ouders van een lieftallig dochtertje. Gezinsvorming en familiehereniging over de landsgrenzen heen, is een ijkpunt in de belgische politiek. Voor wanneer het eerste homohuwelijk tussen een Groene en een Gele ?

Hoofdreden van het bestaan en de werking van de parlementsleden is controle uitoefenen op de activiteiten van de regering, de begroting goedkeuren, wetten opstellen, ego's strelen, en proberen goed te acteren, om indruk te maken bij de kiezers en de big shots van de partij.  Veel kranten lezen, hoort er ook bij,  want een van de hoofdbezigheden van een kamerlid is, ministers ondervragen over een artikel dat in de pers verschenen is. Je ziet ze ook, de echte ijverigen toch, met hun neus in de krant op zoek naar maatschappelijke wederwaardigheden waarover oeverloos kan gezeurd worden. De ministers antwoorden op theoretische opmerkingen en trekken er zich verder geen fluit van aan. Zij doen uitsluitend wat hun administratie voorlegt, als ze het tenminste niet vergeten. 

De financiën in het land B worden federaal beheerd door de Walen : Reynders zit al jaren te knoeien op Financiën, de immer goedlachse en niet bijster begiftigde humanist Wathelet is staatssecretaris voor hetzelfde en de FDF-er Clerfayt (ook nog eens burgemeester) is eveneens staatssecretaris voor begroting en calamiteiten.  Ze zijn met zijn drieën maar toch lukken ze er in onvolledige cijfers voor te leggen. "Nous l'avons oublié"... zeggen ze.  Het is ook zo druk, nietwaar. 

Soit, het was dus het begin van het seizoen deze week (nog steeds de tweede dinsdag van de maand, ingevolge de oude traditie over de opening van het jachtseizoen)  en u weet er meer van dan wij, zoals het hoort, want u bent fan van Linda de Win, de biologische observator Carl Devos en wellicht 's avonds nog een portie Terzake.

De Verklaring van het Beleid  onder Nonkel Kruk is een vreemde mengeling van wrede realiteit en zachtroze fantasie.  Zodanig zelfs dat een hopeloze in het halfrond uitriep : "Waarom geen twee kolommen maken, een met juiste cijfers en een met wenselijke ?"  

Het behoort tot de rituelen nadat iedereen die het wenst het zijne gezegd heeft, in een gezamenlijke stemming de regering het vertrouwen te geven, meestal meerderheid tegen oppositie,  om met haar wijze werk voort te doen.  Zo zijn de regels van de democratie en enige zin voor traditie mag in deze instelling, die vaak een Theater van Lach en Traan is,  best gerespecteerd worden.  De stemming vond deze ochtend plaats rond halftwee maar om halfelf was Nonkel Kruk het zo beu als kouwe pap en hij was opgestapt, zoals Boerke Naas : "Ik wou dat ik thuis en in mijn bedde waar".

Een fictieve begroting, een surrealistische bespreking over cijfers en fantasieën, ruziënde ministers en een eerste-minister die het parlement verlaat voor de vertrouwensstemming  : een praat- & pretbarak.   

Het failiet van de democratie kan niet beter geïllustreerd worden dan door deze hilarische én dramatische voorbije week.

Ray

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NL reacties op Marokkaanse burgemeester Rotterdam

 

Elke Nederlander is geen politiek-correcte struisvogel die sussend beweert dat alles wel terecht zal komen. Er vallen heel wat negatieve commentaren te rapen over Aboutaleb.  Deze man die in Marokko geboren is, woont 32 jaar in Nederland en is lid van de socialistische Partij van de Arbeid.  Hij is eerst schepen geweest in Amsterdam (samen met de jammere vergissing van Moeder Natuur, Job Cohen) en is momenteel nog steeds staatssecretaris onder Balkenende.

De commentaren over 's mans eigenschappen lopen erg uiteen.  Volgens de rode brigades is hij natuurlijk een Uitzonderlijk Geschenk van Allah en luidens de tegenstanders is hij  een over het paard getild centengooier.  Aboutaleb durft zich soms uitspreken tegen bepaalde misbruiken van zijn landgenoten.  Feit is dat de Vereniging van Marokkanen in Nederland vandaag euforisch doet over de nieuwe burgemeester van de wereldhaven Rotterdam.

Als men volgende keer in Antwerpen een Turk verkiest als havenschepen, kan er tenminste een echte havenoorlog ontstaan.

Nu over naar een selectie uit de Nederlandse pers.  De vrijheid van meningsuiting en de drang zich duidelijk verstaanbaar te maken, zal u niet ontgaan.

 

Het enige nadeel van Aboutaleb is, dat wanneer Marokkanen op het punt staan om R'dam over te nemen, hij vliegensvlug zal capituleren. Dat is het probleem van zo'n dubbel paspoort. Opeens weet je het, je wordt islamitisch slager 

De eerst marokkaanse provincie in het kalifaat is een feit.

Komt er nu voortaan een hijskraan op de Coolsingel te staan .....?

Ik ben verbijsterd, nu is het dus echt tijd om Rotterdam te verlaten 10 jaar geleden zeiden marokkanen altijd al van : wacht maar straks zijn wij hier de baas waarop je dan wat lachte en dacht dat gebeurt toch nooit, maar dat is nu dus een feit, en over 10 jaar hebben de allochtonen in de deelraden van Rotterdam dus ook een meerderheid. Wat de socialisten in 1940 1945 dus niet gelukt is hebben ze nu in 30 jaar tijd wel voor elkaar gekregen, nl het verkwanselen van onze eens zo mooie stad aan vreemde mogenheden

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Liegemannen

 

Volgende foto
met dank aan Gazet van Antwerpen


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Machtsgreep PvdA - Rotterdam - (R. Hartman Het Vrije Volk)

 

 

Alweer is een van Nederlands grote steden overgenomen door de PvdA: Rotterdam is in handen gevallen van Achmed Aboutaleb. Van de grote vier (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag) is alleen de laatste (waar de regering zetelt) nog niet in handen van de steeds kleiner wordende PvdA. Niet toevallig zijn de PvdA-steden die met een grote populatie aan allochtonen. En niet toevallig zijn de steden waar veel problemen met voornamelijk Marokkaanse jongeren zijn, zoals recent weer Gouda en Gorinchem, in handen van deze zelfislamiseerders.


Is er iemand die denkt dat dit toeval is? Na de burgemeesters’verkiezingen’ in Utrecht en Eindhoven, waar men kon kiezen uit PvdA en PvdA, is vandaag dus Achmed Aboutaleb gekozen door de gemeenteraad van Rotterdam, terwijl de Rotterdamse bevolking het daar absoluut niet mee eens lijkt. “Rotterdammers zien het liefst dat Nebahat Albayrak Ivo Opstelten opvolgt als burgemeester in de Maasstad. [...] Nummer twee op de lijst is de burgemeester van Maastricht Gerd Leers“. In de peiling van het AD volgens De Pers kwam Aboutaleb niet eens voor en had het dus Leers moeten worden. Maar goed, Zowel Albayrak als Aboutaleb zijn onconstitutionele ‘dubbelpaspoorters’, en tevens PvdA. Na het gedraai van de Rotterdamse kiezer (PvdA -> Leefbaar -> PvdA) lijkt deze te krijgen wat zij verdient.

Is er nog iemand die durft te beweren dat er geen relatie is tussen allochtone probleemjongeren en de partij waar hun burgemeester deel van uitmaakt? Dezelfde partij die middels het Verdrag van Straatsburg de deur wagenwijd openzette (Bedankt, Joop, er worden nog steeds pleinen, straten en bruggen naar je vernoemd) voor deze voorspelbare problemen? Dezelfde partij die middels nationalisatie van banken het Marxisme aan een klinkende overwinning heeft geholpen? De partij die haar uiterste best doet Nederland as-we-know-it zo snel mogelijk ten grave te dragen?

Was de propagandawaarde van Aboutaleb al versleten, dat hij zijn eerste staatssecretariaatsschap, als helft van een uniek en geruchtmakend dubbelpaspoortersduo, niet eens afmaakt (wie volgt hem trouwens op?)? Of betaalt dit gewoon beter? Commissaris van de Koningin Zuid Holland Jan Franssen, uiteraard ook PvdA, vindt de €120.000 in iedergeval veel te weinig (hij krijgt dit bedrag zelf ook). Maar het zal wel meer zijn dan de slavengage van een staatssecretaris. Dit alles uiteraard op kosten van de belastingbetaler. Of moesten er nog wat zaken worden gladgestreken voor die mega-moskee? Daar heeft de man in Amsterdam al ervaring mee opgedaan.

Cohen kon zijn geluk niet op toen hij dit nieuws hoorde en maakte het meteen bekend tijdens zijn congres over Marokkanen in Amsterdam. Zijn gehoor, dat veelal uit Amsterdamse Marokkanen bestond, was niet minder blij. “„Ahmed heeft hier in Amsterdam een voortreffelijke vooropleiding gehad. Ik wil Rotterdam hier geweldig mee feliciteren”, liet Cohen donderdag weten.” Hiervan uitgaande valt het ergste te vrezen voor Rotterdam.

Waar de burger dit steeds duidelijker in de gaten krijgt met als gevolg dat de landelijke populariteit van deze kontendraaiers-club steeds verder afneemt verzekert de nomenclatura haar in ongenade gevallen vriendjes van steeds meer macht op lokaal niveau, er daarmee voor zorgend dat de macht in zijn geheel behouden blijft voor het relatief kleine incestueuze ons-kent-ons circuit. Dit begint natuurlijk al met de selectie van de ‘kandidaten’, zodat bij de referenda er niets te kiezen viel en die referenda als mislukt experiment konden worden afgevoerd. Daarna is het slechts een kwestie van de machtsbalans bekijken en welke vriendjes nog een vetbetaalde baan nodig hebben, waarna de benoeming gedaan kan worden.

Vluchten kan niet meer, zongen Frans Halsema en Jenny Arean al, maar blijven wordt ook steeds minder een optie.

R. Hartman

De auteur is voorstander van meer vrijheid, minder overheid en erkenning van de eigen verantwoordelijkheid van het individu

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ufoloog Mario de Koninck : AAaRGH ... ?

 

Mario.jpg

@ www.geenstijl.nl


16-10-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zweedse jongeren slaan buschauffeur bewusteloos

 

16/10 Jongeren slaan Antwerpse buschauffeur bewusteloos

In Antwerpen heeft er zich een nieuw geval van agressie tegenover een buschauffeur voorgedaan. De chauffeur weigerde twee jongeren te laten opstappen nadat hij zijn halte al verlaten had. Daarop werden de jongeren agressief en sloegen ze de buschauffeur door het openstaande raam bewusteloos.

Het incident deed zich voor op lijn 21, die rijdt van het Centraal Station naar het Universitair Ziekenhuis. De bus had net de halte aan het Astridplein verlaten, toen twee jongeren die de bus gemist hadden, alsnog wilden opstappen aan het rode licht. De buschauffeur leefde het reglement van De Lijn na en weigerde de deuren te openen.

Bewusteloos

De twee jongeren werden daarop agressief. Ze liepen rond de bus en sloegen op de ramen. Toen de chauffeur zijn raampje opende om hen tot kalmte aan te manen, kreeg hij rake klappen. Hij kon De Lijn nog verwittigen, maar verloor vervolgens het bewustzijn. Hij diende voor verzorging naar het Stuivenbergziekenhuis gebracht te worden.

De daders zouden nog op vrije voeten zijn. Ze gingen na de feiten op de loop, maar de kans is groot dat ze door bewakingscamera's gefilmd werden. @ Gazet van Antwerpen


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fré en de onverdraagzamen

 

.


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mortis opnemen in het testament

 

In procenten kan Mortis nog flink dalen maar in centen zit het aandeel prima : lager kan nauwelijks.

Vandaag sloot Mortis af op € 0,88

Waardebonnen goed bijhouden tot 2014, desnoods vermelden in testament.

3-weken grafiek overgenomen van de beursduivel


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een stuk beschamend kamerdebat

 

Met verbazing en gêne hebben  wij een stuk bekeken en beluisterd van de reactie door de N-VA op de regeringsverklaring in de uitzending van Villa Politica.

Wij lopen weldra vijftig jaar mee in de Vlaamse Beweging, nooit vooraan in de stoet maar altijd met gespitste oren en aandachtig kijkend of de leiding niet uit de maat marcheert. En soms zelf flink uit de pas. Als je jong bent, kan het niet snel genoeg gaan en is de leiding nooit fout.  Met het schrijden der jaren (of moet ik zeggen het schrijnen der jaren ?) hoor je onmiddellijk valse geluiden, doorzie je ongelukkige lichaamstaal en roept dubbelhartig spel een diepe afkeer op :  "Doe dat nu niet, niet nog eens !"

De strategie van de N-VA om zich in het belgische bestel tussen te wringen, de CD&V op te vrijen en de oude eis voor Vlaamse zelfstandigheid om te buigen tot het confederale verdampen van belgië, heeft nooit kunnen rekenen op ons geloof of afwachtende sympathie. Wij hebben zelf té veel contacten gehad in de professionele sfeer met onze benedenburen om ze een cent civiek vertrouwen te gunnen.

Staat u toe, vast te stellen : het succes, als het er al is, van de N-VA steunt louter en alleen op de verbale krachtpatserijen van Bart Dewever.  Ook dat hebben wij uitentreuren herhaald in de voorbije periode.  Iemand die het talent van de welsprekendheid bezit, is daarom géén groot politicus, of géén handig strateeg of géén succesvol manager. Velen laten zich nog steeds vangen aan een vlotte woordenstroom en zijn zo onder de indruk, dat ze het simpele verschil tussen woord en daad vergeten. Aan woorden heeft het nooit ontbroken in de Vlaamse Beweging. 

De fractieleider van de N-VA hield een tussenkomst die vooral een afrekening inhield met de gewezen kartelpartner.  Eerlijk gezegd, het was een uitermate misplaatste voorstelling.  Maak dergelijke afrekeningen tijdens partijvergaderingen.  De politicoloog Luc de Vos die commentaar leverde, was zowaar onder de indruk van "het debat" dat zich ontsponnen had tussen de ontgoochelde NV-A-er en enkele tjeven.  Die De Vos is met permissie gezegd, misschien een geleerde die vele data en feiten kent, maar in de praktische politiek waar hij over doceert, lijkt hij een naief man,  die  veel nuttig werk zou kunnen verrichten als observator van panda's of teddy-beren.

De N-VA is getrouwd geweest met de prostituees van de macht in de hoop er zelf beter van te worden. Omdat de verwachtingen niet ingevuld zijn, wordt nu moord en brand geschreeuwd en moet   politiek Vlaanderen komen troosten voor het aangedane onrecht en verdriet.  "Amnestie" voor de N-VA, want ze hebben niets gedaan en ze hebben het anders bedoeld.

Wat een afgang voor het kleine hatelijke betwetertje dat Dewever in feite is.  Hij heeft een unieke kans gemist (weer eens) om op een bescheiden en geloofwaardige manier afstand te nemen van zijn partner. Weet u, dat de reactie van Hendrik Bogaert een veel betere indruk maakte dan het gejammer van de bedrogen bedriegers ?

Ray

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Test-Aankoop : gebruik uw spaarcenten voor "de beste koop" confituur

 

Spaarrekening

Er zijn spaarrekeningen bij de vleet. Maar zijn dat ook allemaal even interessante formules? Verre van, er zijn slechts weinig echt interessante spaarrekeningen. De boodschap is: ga vooral niet bij een grootbank, u kunt elders veel beter krijgen !

http://www.test-aankoop.be/sparen-en-beleggen/spaarrekening-s474453.htm

Test-Aankoop de vereniging die zichzelf aanprijst met ordinaire lokmiddelen, maakt in de uitleg die er gegeven wordt op hun internet-stek om spaarcentjes te laten renderen, geen melding van de gevaren die bestaan bij banken die in belgië opereren volgens buitenlands recht.  Oeps, een vergetelheidje !  Test-Aankoop is prima om u te adviseren over de  beste pot confituur.  Spaar- & beleggingsadvies is delicaat voor mensen met een marktkramersmentaliteit. 

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Om onze talrijke linkse lezers te plezieren : alleen voor hén

 

Hij wordt het ongetwijfeld op 4 november, zelfs met een correctie van 7% op de peilingen, zoals door een van onze kiene reageerders gesteld was. 
Tenzij de oude sabelsleper en zijn ferme eskimo-huisvrouw nog wat mooie stunts bedenken.  Het voordeel met Hoessein Obama als president zal zijn, dat heel de linkse progressieve poco-wereld fervent Yankeefan zal worden.
foto : Het Vrije Volk


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Openbare Omroep in NL, de VRT in VL

 

'Omroep moet ook Wilders- en Verdonkstemmers bedienen'

donderdag 16 oktober 2008 09:14

De publieke omroep wordt gefinancierd door belastinggeld en is er daarom voor iedereen. De actualiteitenrubrieken op de publieke zenders bedienen echter een te kleine groep. 'We doen journalistiek iets niet goed.'

Te links?
Het is niet de eerste keer dat de publieke omroep 'te links' wordt bevonden. Vorig jaar wilde de publieke omroep een onderzoek instellen naar
haar eigen linksheid, maar zag daar later toch vanaf.
Buitenhof-columnist Joshua Livestro zei vorig jaar dat de publieke omroep
geen rechts geluid tolereert. 'Het Journaal, Nova: het zijn in feite veredelde melkertbaanprojecten voor kansarme linkse journalisten.' Blogger Paul Lieben riep ook al eens op tot meer rechtse opinies op tv

Dat zegt NOS-topman Henk Hagoort in dagblad Trouw. Hij pleit ervoor dat programma’s als Nova, Netwerk en EénVandaag zich meer gaan inspannen om ook ‘Telegraaflezers en mensen die op Wilders of Verdonk stemmen te bedienen’.

'Schamen'
‘Als kijkers voortdurend het gevoel hebben dat ze zich moeten schamen voor wat ze denken, doen we journalistiek iets niet goed,’ zegt Hagoort. De voormalig directeur van de EO werd op 1 augustus dit jaar
de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO).

Volgens Hagoort gaat het om bijna 30 procent ‘buitenstaanders’, die liever kijken naar ‘Hart van Nederland’ (SBS6) en infotainmentprogramma ‘De Wereld Draait Door’, maar niet naar de actualiteitenprogramma’s van de publieke omroep.

Dat komt onder meer doordat er op de redacties maar weinig mensen werken uit die groep en De Telegraaf daar ‘niet de meest gelezen krant is,’ aldus de topman.

Koerswijziging
Hagoort heeft ook niet echt een oplossing voor dit probleem, maar wil met zijn uitspraken ‘de discussie over een koerswijziging aanzwengelen’.

De hoofdredacteuren van de actualiteitenprogramma’s, die door Trouw zijn gevraagd om een reactie, herkennen zich amper in de kritiek van Hagoort.

@ Elsevier.

***

Het probleem in Vlaanderen is niet anders, alhoewel de omroepsituatie in Nederland anders geëvolueerd is.  Wij bezitten slechts één Openbare Omroep, die schaamteloos het regime dient en vooral de Vlaams-nationalisten negeert en belachelijk maakt.  De VRT leeft met ruim 300 miljoen subsidies van de Vlaamse Gemeenschap.  Zolang deze verpolitiekte en overgesyndicaliseerde  instelling met haar 3000 medewerkers weigert te opereren als een neutrale instelling voor àlle Vlamingen, kan zij best opgedoekt worden.  Ik heb geen behoefte dat de overheid voor mijn ontspanning zorgt.  Nog minder voor gekleurde informatie en duiding.

RAY 

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geen taxi voor blinde met hond : hoend ies onrein

 

Deze blinde Australische man wordt vaak het rijden per taxi geweigerd door moslimchauffeurs omwille van zijn begeleidingshond.  De moslims vrezen honden en ergens moet er een uitspraak bestaan van de profeet waarin deze ongelukkige Arabier oproept alle honden af te slachten.  Zoiets valt niet in dovemansoren bij de aanhangers van vrede en liefde.


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Omlaag

 

Helaas, de beurzen van vandaag


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Met Anciaux en Freddy de Vadder naar de Aldi

 

Het is ontzettend lachwekkend om een werkloze of kansloze Vlaming voor te stellen als een half idiote marginaal en hem gore dommigheden in de mond te leggen.  Dat is enorm komisch.  Zolang het maar plat, vulgair en in dialect gebeurt, gieren de kijkers van de 0000 en de lezers van de Morgen en de Standaard zich te pletter.  Ook Knack zorgt vaak voor vrijkaarten. De Driestuiversopera van de communist Brecht wordt dan De Drieluizenopera en de acteurs blazen zich verontwaardigd op over de sociale onrechten van honderd jaar geleden.

Welke "boodschap" kan je uitdragen als je geen benul hebt van het soort maatschappij waarin je ronddoolt ? Als je het toppunt van  humor zoekt in geringschattend uitvergroten van de miserie van de gewone man, ben je een fijne aanwinst in het culturele cicuit. 

De meeste theaters zijn vervallen tot musea die slaapkamershows opvoeren of groots-opgezette spektakels die veel weg hebben van Wiener Eisrevues zonder schaatsen maar met een finale in hel wit licht en rook.  Het gebrek aan inspiratie en talent verleidt tot het lachwekkend herkauwen van succesromans tot films die later musicals worden : de zingende pastoor die opkomt voor de uitgebuite textielarbeiders in een industriestadje, wordt door een onbenullige televisie-omroepster (helaas is dit geen knelpuntberoep) geroemd als nog beter dan de hoofdrol uit "les Misérables".  Ze maakt deze statement met tranerige ogen en een verstikte stem, want ze voelt zich betrokken. Voor ons zouden dat proestmomenten moeten zijn, als we maar eens hadden geleerd cynisch te worden.

Een mooi voorbeeld van het soort artiesten dat zich vrolijk maakt op de kap van andermans miserie  is de absolute non-acteur en meelijwekkende persoonlijkheid die het typetje Freddy de Vadder neerzet, een product gelanceerd door de talentscouts van de VRT met het onovertroffen programma Comedy Casino.

De "moppentapper" heeft een show opgezet die hij propageert via affiches met de afbeelding van een Aldi-draagtas.  De Duitsers van Aldi, die ook geen overschot aan humor op hun rekening hebben, maken herrie, want ze willen niet dat hun supermarkten in een negatief daglicht komen.

Al dit gerommel is het resultaat van de mentaliteit waarin klassieke waarden terzijde worden geschoven, behoorlijk gedrag als lachwekkend wordt beschouwd en de mensen met weinig kansen een komisch mikpunt worden van over het paard getilde non-talenten die zich de eigennaam Artiest toe-eigenen. Hun lichtende voorganger is een minister die Cultuur verwart met politieke en sociale boodschappen en de wereld wil opzadelen met de nachtmerrie van de diversiteit.

Zo, al goed dat onze voorraad I's is uitgeput want we hebben geen punten meer.

Savat

 http://www.gva.be/nieuws/media_cultuur/default.asp?art={1A98685B-CFE3-45F6-A5F0-B8D352E3B740}


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zwitserland houdt van zijn criminele vreemdelingen

 

 

De SVP/UDC (de Zwitserse Volkspartij) die de grootste fractie vormt in het confederale parlement en door allerlei slinkse maneuvres en intriges uit de proportioneel samengestelde regering werd gehouden, ontpopt zich tot een parate oppositiepartij.
 
Op 15 februari dit jaar lanceerde zij de aanzet tot een referendum waar tot hiertoe 232.000 handtekeningen voor verzameld werden.  Doel : misdadige vreemdelingen terugsturen naar hun landen van herkomst.
 
De statistieken wijzen op een voortdurende stijging van het geweld door vreemdelingen en jongeren.  De gevangenissen zitten overvol (tiens ...) 64% vreemden voor diefstallen, 80% drugshandel en 82% voor steek- en vechtpartijen. Elke dag is de Zwitserse samenleving geconfronteerd met het baldadige gedrag van niet-Zwiters.
 
De centrum-linkse regering is verantwoordelijk voor een zwak gedoogbeleid dat vaak de ogen sluit voor crimineel gedrag door vreemden.
 
Niettegenstaande de massale volkssteun voor dit referendum, wordt het door de regering (die bestaat uit àlle partijen tegen de rechts-conservatieve SVP/UDC) afgewezen. "Onze regering verkiest de vreemde misdadigers in de watten te leggen in plaats van ze systematisch uit het land te zetten zodat er een einde komt aan moorden, verkrachtingen, handel in verdovende middelen en misbruiken van de sociale wetten". 
 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De jammerklachten over kutmarokkaantjes maskeren de realiteit

 

Toen een tiental jaar geleden de Amsterdamse PvdA- wethouder Rob Oudkerk het tegen Cohen op een receptie had over "kutmarokkaantjes", wist hij niet dat een camera met microfoon op hen beiden gericht stond. Van toen is de uitdrukking gemeengoed geworden en is ze onder druk van de poco's gemilderd tot hangjongeren of kattenkwaadjeugd.

Het fenomeen van het Marokkaanse tuig manifesteert zich in alle steden van West-Europ op dezelfde wijze : in groep optreden tegen individuen of de openbare macht. Stelen, bedreigen, intimideren,  racistische taal uitkramen, geweldsovervallen plegen, steekpartijen, zich afzetten tegen onze cultuur, haat uitstralen.  En desnoods mensen die zich verzetten, kilweg doodstampen. Als u nog wat weet, het lijstje is niet compleet.

De mistoestanden zijn zo geëscaleerd dat nu zelfs sommige Marokkaanse organisaties  vragen om een strenge aanpak.  In het Nederlandse parlement heeft een socialist van de nochtans islamitisch gezinde PvdA gezegd, dat "de jongeren moeten vernederd worden". 

Dat is allemaal goed en wel, maar enkele zaken moeten duidelijk onder ogen gezien worden :

- De Marokkaanse gemeenschap wentelt het probleem van zijn rotzakjes af op onze overheden.  Die moeten het maar oplossen. Voor de djellaba-vaders is de kous af : zij nemen afstand van hun crapuul. De rest mogen wij doen.  Maar o wee,  als iemand van ons hardhandig zou reageren, kunnen ze onmiddellijk janken en protestbetogingen inrichten.  De Marokkaanse ouders en zij alleen zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kroost. Wij geven iedereen alle kansen met onderwijs, opleiding, toelagen en vergoedingen.  Moeten we ze ook een geweten en loyauteit stampen ?

- Voor de poco's is de beschuldigende vinger naar de jongeren een geschenk uit de hemel.  Nu kan in elke gemeente de hinder van de multiculturele samenleving direct benoemd worden en afgeschoven op de rug van enkele tientallen lastposten. Er kunnen sofort projecten in het leven geroepen worden en sociaal-gevormden benoemd worden die met de hand open staan om de subsidies in ontvangst te nemen en geruststellende rapporten op te stellen tegen gigantische vergoedingen.

- Het relcrapuul dient als bliksemafleider om heel de moslimwereld geruisloos bezit te laten nemen van onze contreiën.  De brave zwijgende moslim-meerderheid is een fictie : de moslimbevolking groeit veel sneller aan dan onze eigen mensen.  Kijk rondom u in onze steden. Deze moslims zullen over enkele tientallen jaren de meerderheid vormen en al dan niet zachtzinnig hun levensregels opleggen.  Wie dat idee belachelijk vindt, moet zich documenteren.

- In het land B wordt de bestaande migratie-politiek niet gewijzigd. Terwijl de publieke opinie zich blind staart op groepjes vrijwillig hongerende asielzoekers, blijven via de makke snelbelg-wetgeving dagelijks tientallen nieuwkomers zich hier vestigen.  Gezinsherenigingen gebeuren aan de lopende band op basis van dubieuze en oncontroleerbare documenten, ganse familiekaravanen trekken de belgische oase binnen,  gearrangeerde huwelijken op zijn boerenfluitjes verrijken onze gemeenschap, iedereen loopt  binnen en kent de wegen, de zijpaden, de smokkelroutes dankzij de collaboro's van sociale diensten en dubieuze advocatenkantoortjes.

Wij laten ons niet vangen aan de verontwaardigde uitroepen over stoute Marokkaanse kindjes, terwijl voor de rest onze grenzen functioneren als grootmazige zeven.

Ray

 

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Frankrijk - Tunesië : Marseillaise uitgefloten

 

 

In Frankrijk leven zeer veel moslims uit de vroegere Franse protectoraten Marokko, Algerije, en Tunesië. Bij een voetbalwedstrijd op 14 oktober werd de Marseillaise duchtig uitgefloten door de massaal aanwezige Tunesiërs.  La France is verontwaardigd maar het zal weinig baten : over enkele tientallen jaren kan je la Marseillaise beluisteren in verzetskelders op Montmartre, gezongen door de kleinkinderen van Juliette Greco enYves Montand.

(met dank aan de sportredactie van de Frut van Koekestad die van haar hoofdredacteur een publicatieverbod kreeg wegens politiek-incorrecte beïvloeding van de massa met deze mededeling)


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Na Gouda nu ook laffe bus-chauffeurs in Arnhem

 

Arnhemse bussen wijzigen route na bekogelingen

woensdag 15 oktober 2008 19:59

Busmaatschappij Connexxion leidt buslijnen in de buurt van de Arnhems IJssellaan tijdelijk om, nadat bussen daar opnieuw zijn bekogeld met stenen.

Zondag-, maandag- en dinsdagavond werden verschillende bussen op steeds dezelfde plaats bekogeld door onbekenden. Een woordvoerder van het vervoersbedrijf laat tegenover nieuwsdienst ANP weten dat er mogelijk ook is geschoten.

Niemand raakte gewond, maar Connexxion vindt dat de veiligheid van zijn werknemers en de passagiers in gevaar is.

Een woordvoerder van de politie bevestigt dat er vier keer melding is gedaan van de incidenten. Er is geen spoor van de daders. Morgenochtend overleggen de gemeente Arnhem, de politie en Connexxion over de problemen rond de IJsellaan.   

Busmaatschappij Connexxion veroorzaakte onlangs opschudding toen de Goudse wijk Oosterwei tijdelijk werd gemeden vanwege bedreigingen aan het adres van de buschauffeurs door vooral Marokkaanse jongeren.


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mario de Koninck over de kredietcrisis : opnieuw een beetje AAaRGH ...

 

c-663%2C-hoeren-crisis.jpg

@ www.geenstijl.nl


15-10-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Handelde Lippens met voorkennis ?

 

Onze goede collega en vriend Duplo van Aanklacht heeft een boeiende uiteenzetting op zijn blog geplaatst over Fortis. De handige bliksem heeft ook een video ontdekt van een interview met graaf Lipmans van voor luttele tijd.

Wij nemen de video over : voor het artikel loopt u over ons stevige bruggetje, want Duplo en Angeltjes dat zijn vele handen op één buik.

http://blog.seniorennet.be/aanklacht/

 

Om u nog wat meer te laten knarsetanden, hieronder de Fortisgrafiek van de twee laatste jaren


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wat vinden Angeltjeslezers van de maatregel sociale woningen stad Allah ?

 

Wie werkt, krijgt voorrang bij sociale woning

Een kandidaat-huurder met een job maakt binnenkort in Antwerpen meer kans op een sociale woning dan mensen met een vervangingsinkomen, bijvoorbeeld werklozen of personen met een handicap. De stad wil op die manier de leefbaarheid in de sociale woonwijken verhogen.

In de Antwerpse sociale woningen wonen te weinig huurders met werk. Om dat recht te trekken, krijgen kandidaat-huurders met een inkomen uit werk voorrang. Dat moet niet alleen zorgen voor een mix van bewoners, maar ook voor meer huurinkomsten.

Senioren krijgen voorrang op een sociale woning in de buurt van een dienstencentrum. Daarnaast kunnen sociale woningmaatschappijen voor kwetsbare sociale woonwijken of -complexen afwijken van de volgorde op de wachtlijst.

Het Antwerpse toewijzingsreglement is een lokale uitwerking van het Vlaams sociaal huurbesluit. Als de Vlaamse overheid het licht op groen zet, is het reglement vanaf volgend jaar in Antwerpen van kracht.

@ Gazet van Antwerpen

Graag uw mening.


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Filip Dewinter legt partijpoltiek schandaal bloot Vlaamse kabinetten

 

8 burgemeesters, 25 schepenen, 49 gemeenteraadsleden, 15 provincieraadsleden, 15 OCMW-raadsleden werkzaam op Vlaamse ministeriële kabinetten

Filip Dewinter: “Vlaamse kabinetten zijn goedgeoliede dienstbetoonmachines en verlengstukken van de partijsecretariaten.”

Uit het antwoord op een schriftelijke vraag van Filip Dewinter, fractievoorzitter van de Vlaams Belang-fractie in het Vlaams Parlement, blijkt dat de Vlaamse kabinetten in totaal maar liefst 8 burgemeesters, 25 schepenen, 49 gemeenteraadsleden, 15 provincieraadsleden, 15 OCMW-raadsleden, 3 OCMW-raadsleden vast bureau, 1 OCMW-voorzitter en 1 districtsraadslid tewerkstellen. Absolute kampioen in de aanstelling van mandatarissen van de eigen partij is het kabinet van de Minister-president (Peeters; voorheen Leterme), waar 23 kabinetsmedewerkers een politiek mandaat bekleden (waaronder 3 burgemeesters en 9 schepenen), gevolgd door het kabinet van minister Van Mechelen (inclusief ex-kabinet Moerman), waar 14 cabinetards een politiek mandaat uitoefenen (waaronder 2 burgemeesters en 2 schepenen), en het kabinet van minister Crevits, waar 12 kabinetsmedewerkers een politiek mandaat bekleden (waaronder 1 burgemeester en 4 schepenen).

De kabinetten van de CD&V-ministers spannen de kroon. Op de CD&V- kabinetten waren gedurende deze legislatuur in totaal 5 burgemeesters, 14 schepenen, 16 gemeenteraadsleden, 10 provincieraadsleden, 1 OCMW-voorzitter en 3 OCMW-raadsleden werkzaam.

Ook bij Open VLD en sp.a-Vl.Pro is de situatie niet anders. Wat de Open VLD-kabinetten betreft, waren hier gedurende deze legislatuur in totaal reeds 3 burgemeesters, 4 schepenen, 18 gemeenteraadsleden, 5 OCMW-raadsleden, 2 provincieraadsleden en 1 districtsraadslid werkzaam, bij sp.a-Vl.Pro 7 schepenen, 12 gemeenteraadsleden, 7 OCMW-raadsleden en 3 provincieraadsleden.

Filip Dewinter: “Bovenvermelde cijfers tonen aan dat de Vlaamse ministeriële kabinetten verlengstukken zijn van de politieke en administratieve secretariaten van de betrokken partijen. In de praktijk houden al deze politieke mandatarissen zich vooral bezig met sociaal dienstbetoon ten voordele van hun minister en partij. In de praktijk zijn de ministeriële kabinetten goedgeoliede dienstbetoonmachines in functie van de eigen partij. Uiteraard doet dit alles vragen rijzen inzake belangenvermenging. Burgemeesters, OCMW-raadsvoorzitters en schepenen allerhande maken immers als kabinetsmedewerkers zelf deel uit van de toezichthoudende overheid die controle op de OCMW’s en de gemeenten moet uitoefenen”.

Filip Dewinter pleit nogmaals voor een beperking van de ministeriële kabinetten naar Nederlands model. Kabinetsmedewerkers moeten gerekruteerd worden uit de ambtenarij en dienen zich te beperken tot beleidsondersteunend werk.

***

En al de andere medewerkers, die geen publiek mandaat bekleden zijn lid van een politieke partij.  Dit zootje is mede verantwoordelijk voor de teloorgang van de politiek.  Schaamteloos !  Men ziet trouwens waartoe deze toestanden leiden, zoals duidelijk aangetoond in het geval van de ex-ministerin Moerman : niet alleen zitten de partijvrienden op de kabinetten, ze zijn er vooral om zoveel mogelijk centen naar buiten te sleuren.

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Snoeffel & Gaffel

  15.10.2008 12.54u - “Nu de ‘interinstitutionele dialoog’ opgestart is en Armand De Decker (MR) deel uitmaakt van de Franstalige delegatie, kan hij niet langer deze Senaat voorzitten,” zo sprak Vlaams Belang-fractieleider Joris Van Hauthem gisteren bij het begin van de plenaire zitting. Het Vlaams Belang schoof Hugo Coveliers naar voor als tegenkandidaat voor Armand De Decker. Coveliers haalde het niet, maar kon wél rekenen op elf stemmen terwijl de Vlaams Belang-fractie ‘maar’ uit 7 leden bestaat.

In Kamer en Senaat legt het Vlaams Belang intussen de regering het vuur aan de schenen, ook al blijkt dit niet altijd uit de berichtgeving in de media. Veelzeggend is dat Vlaams Belang-fractieleider Gerolf Annemans gisteren in de Kamer werd geïnterviewd voor Terzake, maar zijn reactie uiteindelijk niet werd uitgezonden. Ook in de meeste andere media komt het Vlaams Belang, dat nochtans uitgebreid en fors reageerde op de regeerverklaring en het begrotingsbedrog, slechts sporadisch aan bod.

In de Kamer van Volksvertegenwoordigers liet het Vlaams Belang de meerderheidspartijen deze voormiddag alle hoeken van de plenaire zittingzaal zien. Gerolf Annemans haalde Yves Leterme over de hekel door erop te wijzen dat hij zich “in het regeringsvliegtuig tussen Parijs en Brussel gewillig liet fotograferen met Didier Reynders, iemand die door de CD&V in de aanloop naar de verkiezingen terecht werd gepresenteerd als een fiscale en financiële schertsfiguur, die nooit meer op de puinhopen van zijn departement Financiën mocht en zou terugkeren.” Annemans vergeleek de gefotografeerde Yves Leterme en Didier Reynders met Snoeffel en Gaffel uit de albums van Suske en Wiske.

De Vlaams Belang-fractieleider stelde dat premier Leterme “de steeds zieligere en ietwat fletsere kloon is geworden van Guy Verhofstadt. Dat is zo geweest bij het evacueren van de staatshervorming en van B-H-V, waar u (Leterme) veel verder bent gegaan in het van u afschuiven van het dossier dan Verhofstadt ooit zou gedurfd of gewaagd hebben.” Annemans wees erop dat de Franstalige partijen wél woord hebben gehouden en had voor de CD&V-parlementsleden de volgende boodschap: “Nu uw Vlaamse schaamlapje van de N-VA u is ontvallen, staat gij daar deerniswekkend naakt. Gij zijt nu de naakte meid van al het vuile Belgische werk geworden. Het zal aan de Vlaamse kiezer zijn om ervoor te zorgen dat de prijs van de 16 voor u even zwaar zal wegen als dat u die vanuit de oppositie hebt doen wegen voor Verhofstadt.”

Aan het einde van Annemans’ toespraak kreeg ook de premier zelf nog een veeg uit de pan. “Ge hebt na het nogal brutale en zonder veel woorden omkranste dumpen van uw N-VA-geliefde veel felicitaties ontvangen vanuit Franstalig België,” zo klonk het. “Ze zijn zo. Ze kunnen ongelooflijk gemeen zijn als ze vinden dat ge te Vlaams zijt (vraag het maar aan baby Thatcher Verhofstadt die in de jaren negentig bijna een heel decennium gemeenheden heeft moeten dulden), maar eens ge resoluut kiest voor België en tegen uw eigen volk, eens ge adelbrieven voorlegt als diegene die gij nu voorlegt, dan kunnen ze ontzettend lief zijn. Zoals La Libre Belgique schreef, als was het een attest van goed gedrag en zeden: ‘Enfin, un premier ministre est né’.”

Klik hier voor de bijlage.

@ Vlaams Belang

Snoeffel & Gaffel bij het voetbal.

Zouden zij de uitslag al kennen ?


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.O Fortuna ... Carl Orff

 

 Opgedragen aan Vomit, Stradi & Victor

Vomit, Stradi, Victor,  jullie vonden dit terecht een toepasselijke passage uit de Carmina Burana.  Wie over klassieke muziek begint bij Angeltjes, raakt gevoelige snaren aan deze kant van de blog. Dit is een gefilmde versie, muzikaal zéér sterk en in beelden gevat door de befaamde regisseur Jean-Pierre Ponnelle.  Ik weet niet of iedereen het hier mee eens is. Music by Carl Orff (1895-1982)
Directed by Jean-Pierre Ponnelle
Munchner Rundfunkorchester
Chor des Bayerischen Rundfunks
Kurt Eichhorn, conductor (1975)

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Achter de schermen van een Pracht Regering

 

Vlaanderen bezit weliswaar twee Nederlandstalige kwaliteitskranten (althans volgens hun eigen bescheiden opvattingen) maar tot veel meer dan wat regimegetrouwe gewauwel komen zij niet.  Saaie stijl, eenzijdige berichtgeving, voorspelbare toelichtingen en krampachtige vooringenomenheid.  Von Isacker (de baas achter Desmet) en Vandermeersch (de wonderboy achter zichzelf) vechten voor de gunst van lezers, terwijl ze mekaar discreet rechthouden als twee dronkenlappen die huiswaarts keren.
 
De Waalse politici vertellen honderduit tegen hùn journalisten en zo krijgen de Walen smeuïge verhalen, waarvan niemand weet of ze juist zijn, die nooit ontkend worden maar die gedekt worden door de sérieux van de hoofdredactie.  We hebben het niet over de Brusselse scheldgazet Le Soir of de liberale Dernière Heure maar wél over de vroegere katholieke, thans humanistische, tricolore belgicistische oude tante, La Libre Belgique. 
Een vertaald fragment uit hun uitgave van vandaag over de verwikkelingen binnen de regering naar aanleiding van de gezamenlijke redactie van de beleidsverklaring.   De aparte stukjes gaan over de houding binnen de groep ministers in de Kamer en tijdens de ministriële bijeenkomst van maan- op dinsdagnacht.
 
- Zo kwam de vice-première Joëlle Milquet (CdH) , die volgens de regels van het parlement, tijdens het Kamerdebat naast de premier moet plaatsnemen, aan het andere uiteinde van de regeringsbank terecht. Twee Vlaamse liberale ministers, De Gucht en Van Quickenborne hebben zich zo dicht mogelijk in de omgeving van Leterme neergezet om Milquet af te zonderen. "Een onhoffelijke en zeker niet elegante houding"  levert een lid van de groep Leterme, dat zeker geen aanhanger is van Milquet, als commentaar. Deze anecdote zegt veel over het onbegrip dat de vorige nacht ontstaan was tussen de leden van de regering, aan de ene kant de Vlaamse liberalen, aan de andere kant de Franstalige socialisten en de de humanisten.
 
- De onderhandelaars van de VLD willen de kop van Milquet die nog hoopt op een akkoord inzake immigratie en asiel. Waarom deze zenuwachtigheid in de VLD rangen ?  De mogelijkheid van een terugkeer van Guy Verhofstadt in de belgische politiek vergroot. De "Numero Uno" heeft zijn ronde van Europa volbracht en hij geeft hier en daar een pers- of andere conferentie.  Als hij even zijn vinger opsteekt, kan hij zonder veel herrie te veroorzaken de mini-oorlogjes tussen het trio Dewael, De Gucht en Somers beslechten.
 
- De uren aan de regeringstafel schuiven voorbij.  De Vlaamse liberalen herhalen niet hun tactiek van de "lege stoel" van vorige zondag, terwijl ze Annemie Turtelbaum alleen achterlaten ... zonder mandaat. De heren blijven aanwezig, ledigen enkel glazen whiskey en gaan voortdurend in de aanval. Er worden luide decibels geproduceerd.
 
- "Ik heb er mijn buik vol van" roept Milquet tegen de liberalen. "In deze regering wordt niemand gerespecteerd, dit is geen manier van werken".  En dan keert ze zich tot de vice-premier Dewael : "En jij, Patrick, als je tenminste je dossiers kende ..."
 
- Van dat ogenblik af, althans volgens verschillende deelnemers aan deze chamante familiebijeenkomst, heeft Dewael verschillende keren herhaald : "Joëlle, jij ben zeker niet op je plaats in deze regering".
 
- Daarop springt Laurette Onkelinx (PS) op de barricades om Milquet te verdedigen : "Jullie zijn een stelletje kleine ventjes (de petits messieurs)" sist zij tot Dewael, De Gucht en Van Quickenborne.
 
De bijeenkomst heeft geduurd tot zes uur 's morgens en is zonder akkoord uiteengegaan.
Tijdens het kamerdebat van woensdagochtend liet Leterme zich ontvallen, dat hij een beleidsverklaring heeft afgelezen in de Kamer, die hij nog niet onder ogen had gehad en die opgesteld was door "de diensten" ...
Leterme is iemand die naar zijn eigen executie wandelt en tegen de moordofficier zegt : "Geeft uwe revolver aan mij, ik doe hetzelf wel even".
 
Met de dag gaat de ontmanteling en ontmaskering van dit bestel in sneltempo verder.
.
Ray
.


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bruggelingen zijn gekwetst en vernederd.

 

Het Nieuwsblad bloklettert :  Bruggeling (26) randde meisje (4) aan

Wat is de relevantie van dit nieuws ? Dat een pedofiele smeerlap (pleonasme) toegeslagen heeft of dat het "een" Bruggeling was ?  Stel dat de pedo een Marokkaan was geweest, zou de journalist van dienst die kleine particulariteit vermeld hebben ?  Beslist niet, want men vreest alsdan dat héél de Marokkaanse gemeenschap bezoedeld wordt door deze onfrisse mededeling. 

Zal er vanavond een protest-fakkeloptocht plaatsvinden in Brugge : "Wij zij vernederd" ?


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Obama, de messias

 

‘Grappig: Obama denkt dat hij een messias is’

Merijn Henfling
gepubliceerd op 13 oktober 2008 02:45, bijgewerkt op 20:54

Amsterdam - Het begint een traditie te worden bij comedytheater Boom Chicago: de verkiezingsconference. Maandagavond gaat Bye Bye Bush! in première. Comedians Greg Shapiro en Jon Rosenfeld, beiden sinds de oprichting in 1993 aan het gezelschap verbonden, maakten ook bij de vorige verkiezingen een speciale show. ‘Maar toen met Bush en Kerry was het veel minder spannend’, zegt Shapiro. ‘Nu zijn de verkiezingen historisch, met mogelijke, een eerste zwarte president of eerste vrouwelijke vice-president.’

VergrotingVergroting

Bij Boom Chicago merken ze dat deze verkiezingsstrijd door het publiek met veel interesse gevolgd wordt. ‘Vier jaar geleden vertrok een deel van de zaal als we de verkiezingsconference aankondigden. Nu niet meer.’

Het grote thema van de voorstelling is: zal de wereld weer gaan houden van Amerika? Nadat George Bush de reputatie van de VS in acht jaar naar de gallemieze heeft geholpen, is het de vraag of een nieuwe president Amerika weer geliefd maakt.

Keuze genoog, betogen Shapiro en Rosenfeld. In hun show bekritiseren ze zwevende kiezers die niet weten wat ze moeten stemmen omdat ‘alle politici hetzelfde zijn’. ‘Dat kon je misschien bij de vorige verkiezingen nog zeggen, maar nu is er sprake van het grootste contrast denkbaar! Er valt zeker iets te kiezen. Dus wat is hier nu werkelijk het probleem? Ik vrees dat er nog veel verborgen racisme is waar opiniepeilers niet de vinger op kunnen leggen. Kiezers zeggen wel dat ze kleurenblind zijn, maar daar geloven we niet zo in.’

Hoewel Obama nu stevig voor staat in de peilingen, is het volgens Shapiro nog zeker geen gelopen race. Als Obama-voorstander knijpt hij ‘m deze laatste weken wel. ‘We wachten nog de October surprise. Bij alle verkiezingen komt er in de laatste maand nog iets onverwachts waardoor de publieke opinie kan omslaan. Hoewel de kredietcrisis nu van zoveel invloed is dat ik minder verwacht van eventuele verrassingen. Hoe slechter het gaat met de economie, hoe beter het is voor Obama’s uitverkiezing.’

Over McCain is een grap snel gemaakt. In Amerika vonden comedians het lastig om grappen te maken over Obama, mede uit angst voor racisme. Bij Boom Chicago hebben ze daar minder moeite mee. Shapiro: ‘Hij is natuurlijk geen Bill Clinton, die veel menselijker is en om wie je dus altijd kon lachen. Obama is bijna supermenselijk, een soort van smetteloos. Hij gelooft bijna dat hij een messias is, en dat is zijn zwakte. Daar kunnen we grappen genoeg over maken.’

@ de Volkskrant

***

Een lezer die anoniem wenst te blijven stuurde ons nog volgende bericht :

Ondertussen : kijk ook eens op deze link naar de New York Review of Books. Het ging nog kort over de volgende president van de USA. Ons beeld in Europa is absoluut niet objectief en dat wordt zelfs duidelijk aan de hand van een artikel in dit gezaghebbend links, typisch East Coast Joods-intellectueel tijdschrift.
Zulke informatie zal je alvast niet lezen in de slaapverwekkende voorspelbare koddige schrijfsels van dit euh … land.
Alleszins ver verwijderd van de droom die hier in Europa voor realiteit gehouden wordt.

Het artikel heeft zijn lengtes maar geeft toch een inzicht in de systematiek van het ontstellend ingewikkelde en ronduit perverse (als u het mij vraagt en ook als u het mij niet vraagt) Amerikaanse kiessysteem.

Have fun !

http://www.nybooks.com/articles/21771


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het einde van B nadert

 

De gazetten zijn over het algemeen niet lovend noch laaiend over het optreden van de Heer Leterme, Dernier-Mininistre van het keuninkrijk, bij de voorlezing van diens beleidsverklaring.

In de loop der jaren heeft zich de microbe van het toneelspelen gevestigd in het Paleis der Natiën.  Met dit grote nadeel, dat de mensen die menen de bevolking te moeten oppeppen en blaasjes wijsmaken, geen opleiding hebben gehad, noch over voldoende talent beschikken, om een geloofwaardig nummer neer te zetten. De zeldzame redenaars bij de verkozenen van het volk zullen vandaag aan het woord komen.

Nonkel Kruk "speelde" tijdens zijn voordracht een bezielende Yves Leterme, met grote pathetische uithalen en platte gemeenplaatsen een eerste-minister onwaardig (gelukkig deed hij er geen gebaren bij, want anders was hij wellicht de tribune afgedonderd) Een geforceerde stem vol wilskracht en overtuiging die helemaal niet de zijne is. 

Dit enkel wat de verpakking betreft.  Over de inhoud is iedereen, behalve Servais Verherstraeten de CD&V-fractievoorzitter in de Kamer,  het eens dat deze regering de grootste miskleun is uit de geschiedenis sedert 1830.  Een regering zonder Vlaamse meerderheid die beslist dat de Vlamingen financieel de grootste bijdragen zullen leveren op exclusief Franstalige eisen. 

Een van de vriendelijkste politieke commentatoren is Paul Geudens van de Gazet van Antwerpen.  Een fragmentje :

De Vlaamse christendemocraten hebben sedert de verkiezingen van 10 juni 2007 al veel van hun beloftes moeten inslikken. Zoals daar zijn: geen budgettaire tekorten, geen eenmalige begrotingsmaatregelen, geen regering zonder staatshervorming en/of zonder splitsing van Brussel- Halle-Vilvoorde, geen regering zonder Vlaamse meerderheid. Het lijstje wordt gênant lang, zelfs in deze uitzonderlijke omstandigheden.

De Kamer zal (Waalse) minderheid tegen (Vlaamse) meerderheid het vertrouwen aan deze non-regering schenken.

Ray

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mosselen met stress - door Stradi

 

 

Als kleine broekvent hoorde ik voor het eerst het woord stress in de media.

 

Dat woord was voor iedereen nieuw en er werd geen of nauwelijks aandacht aan geschonken. Weer zo een van die nieuwe woorden die gebruikt werd door een geleerde van dienst om zichzelf interessant te maken was de teneur. Maar de geesten moesten er rijp voor gemaakt worden, kranten, tijdschriften en praatprogramma’s op tv legden ons piekfijn uit waardoor, waarvan, waarmee we deze moeilijk te genezen aandoening konden oplopen, en welke remedie de meeste efficiënte was, meestal was het gewoon stoppen met werken. Van toen af werd je van werken ziek.

 

Door het officieel aanvaarden van die aandoening kort na het ontdekken ervan door middel van terugbetaling via de ziekteverzekering was stress de onzichtbare sluipmoordenaar van kostwinners, vooral ambtenaren waren daar zeer vatbaar voor. Om al die thuiswerkende stresszieken op te vangen en het desastreuze linkse beleid te camoufleren, klom het ambtenarenaantal van ongeveer een half miljoen naar meer dan één miljoen. Bedrijven die opgezadeld werden met de financiële lasten gingen failliet of dankten personeel af.

 

De realiteit van deze epidemie zag ik het eerst thuis bij een schoolvriend, de meubels waren netjes opgestapeld, midden van de living was vader aan het behangen, het was de ideale moment om dat te doen want vader was ziek en kon niet werken, vader was thuis met stress.

 

Later bij het krijgen van een eigen mening en de ontdekking dat de waarden die onze conservatieve schoolmeesters ons inlepelden niet strookten met de nieuwe snel veranderde maatschappij, kwamen de logische vragen snel aangerold, hoeveel huiskamers zijn er zo al niet geplakt en geschilderd, hoeveel huizen zijn er niet omgebouwd op kosten van het o zo sociale werkverzuimsysteem, kon dat allemaal, waren die kassen zo rijkelijk gevuld dat hier geen halt aan werd geroepen. Werken was het motto in onze familie van zelfstandigen anders kwam je er niet, moe, ziek of geen goesting waren verschijnselen, geen reden om niet te werken.

 

De antwoorden kwamen al snel een paar jaar later bij de verklaring van de minister van de sindsdien lege schatkist, die kwam ons verblijden dat we met een miljardentekort zaten in de schatkist, dat was nog in beffers, en dat we er moesten rekening mee houden dat we de broeksriem zouden moeten aanspannen.Dat was tien jaar na de mars door de instellingen van links mei 68.

 

De conservatieve leraars zijn toen ook vervroegd op pensioen gezet want hun achterhaalde theorieën waren een rem op de vooruitgang.

Gezond boerenverstand werd overal onthaald als passé.

 

Op een bevolkingsaantal van tien miljoen waren er om en al nog amper drie miljoen die echt werk presteerden, echt werk dat is meerwaarde scheppen aan goederen en diensten, de rest zat betaald thuis om alle soorten redenen of was in “dienst” als ambtenaar of “zat” in de politiek, ouderen en kinderen is logisch maar de anderen met stress, délégés of gelijksoortige ambtenaren met nepstatuten likten samen aan de bodem van de niet leeg te krijgen mannamachine.

 

En de staat, de mei'68 gevormde leiders, de adepten van de grote roerganger Marx volgden het voorbeeld van hun führer en leenden bij tonnen geld en zijn nu virtueel failliet. Om geen schuld over zich te krijgen spelen ze nu allen in het centrum, centrum-links, centrum-rechts is de manier om elkaar toe te dekken en de leugenbeerput gesloten te houden. De enige partij ,het Vlaams Belang, die open kaart wenst te spelen wordt met “alle middelen” bestreden.

 

Alle Europese staten zijn financieel bankroet, zij toch die geen aardgas of andere duur te verkopen bronnen hebben. De politiek is de veroorzaker en enige schuldige van de bankcrisis, lees:(http://www.meervrijheid.nl/index.php?pagina=2033

Zij hebben zelf de banken aangemoedigd om over hun kredietwaardigheid te gaan, zij zouden wel in de bres springen als bel zou openspatten.

 

Nu komen diezelfden bijeen in een G7 top : waarom ? Om een gelijkluidende zoveelste leugen de wereld in te sturen. Zij die de financiële wereld en de liberale markteconomie met de vinger wijzen en die overdekken met alle zonden, een en al show, zij wisten perfect wat er gaande was, niemand met kennis van zaken durft de waarheid openbaar maken. Is er ook maar één ceo die beschuldigd is of voor de rechter gesleept? Men is bang, was Jorg Haider een verwittiging?Hun geloofwaardigheid is op en “de mensen” gaan hun eigen weg voor hun bestaanzekerheid

lees: http://www.brusselsjournal.com/node/3586   en http://hetvrijevolk.com/index.php?pagina=7104

 

De enigen die echt werken zijn nu ook diegenen met echte stress.

De banken zijn een gigantische maffia geworden met medewerking van alle regeringen, de massale geldinjectie met belastingsgeld wereldwijd doet het ergste vrezen, het is de ondergang van de democratie ten voordele van de nieuwe wereldorde. De banken worden geconfisqueerd is de eerste stap. Nu kunnen de beursnoteringen gaan stijgen, en vlug hoog liefst, met de winst hoopte leterme de enorme gaten te dichten, maar ja met min 80% zijn we weeral genaaid, de paniek op de zelfvoldane smoelen gezien?

 

Zal gezond boerenverstand het halen, krijgt het nog een kans? Zal nu iedereen terug geld verdienen met werken of zijn we van nu af aan slaven. Zijn er nog conservatieve leraars over om onze kinderen te leren dat we terug naar de bron moeten.

 

Beschaving? De wet van de sterkste heeft nog niets ingeboet.Alle socialistische prietpraat ten spijt.

 

Stradi


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mario de Koninck en de Iraanse auto-industrie : AAaRGH ...

 

Vrouwauto.jpg

@ www.geenstijl.nl


14-10-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vertrouwen in Leterme verrassend hoog !

 

Een schitterende tussenstand bij de opiniepeiling van de AVB-  kwaliteitskrant wiens naam ons even ontsnapt.

 

 

Vraag van de dag : Vertrouwen in de regering

Premier Leterme heeft zijn regeringsverklaring afgelegd. Nu is het aan de Kamerleden om hun vertrouwen in de regering te bevestigen.

Heeft u vertrouwen in Leterme ?

 

Heeft u vertrouwen in Leterme I?

25.46%
 
74.54%
 

Al 1508 stemmen |


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Inspecteurs stappen af bij de Beurs in Brussel

 

8343643.jpg

foto : www.geenstijl.nl

De minister voor Ondernemen (vroeger heette dat economie maar dat was te moeilijk), Vincent van Quickenborne zal morgen naar de Beurs in Brussel een inspectietam sturen.  De reden is dat Euronext op eigen houtje, zonder legale aanvraag en buiten de sperperiode aandelen in de aanbieding zet met kortingen van  + 77% .  Het bedrijf Mortis gaf deze morgen een brochure uit met nadere toelichtingen over de gewijzigde bedrijfstoestand.  Zonder graaf Lipmans wil de meerderheid van de aandeelhouders niet meer weten van het prachtbedrijf. "Lipmans wèg, wij ook" riep een teleurgestelde handelaar.

Op datzelfde moment stond de Dernier van het land B, Nonkel Kruk, zichzelf aan te prijzen op de Kamertribune voor een verveelde massa vertegenwoordigers van het domme volk, dat dankzij zijn gewiekste optreden Mortis opnieuw bloeit en groeit. Iedereen krijgt een aankoopbon in te ruilen in 2014 bij Aldi voor een kilo mosselen mèt groenten en een recept van Victor van Vosselaer, een befaamd Zeebrugs restauranthouder. Hallo ... wie zou dat niet willen ?


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Moslim Parade in New York

 

Gisteren, beste vrienden van de islam, vertelden wij u over de groene verlichting van de Empire State Building in New York naar aanleiding van het feest van het einde van de Ramadan. 

Velen onder u reageerden verheugd en blij.

Vandaag lichten wij u in over een ander fijn feest in the Big Apple dat op 12 oktober plaatsvond : The muslim Parade Day. Eerst dachten wij dat het een optocht betrof van homoseksuele moslims, maar omdat die niet bestaan, bleek het om een parade te gaan van de doordeweekse aanbidders van allah en zijn profeet.

Sommigen hadden de Amerikaanse vlag, de Stars and Stripes aangepast. The Stars zijn verdwenen en vervangen door de halve maan en iets met stekels (foto)

Wij leggen een brug voor u aan en dan komt u op een  webstek terecht met vele foto's en video over de vreedzame invasie van New York door de broeders en zusters.

Islamist_day_parade_101208_057

 

 http://atlasshrugs2000.typepad.com/atlas_shrugs/2008/10/islamists-day-p.html

 

Islamist_day_parade_101208_140

Enkele blanke lafaards kwamen tegenbetogen.  Over enkele jaren zal dit niet meer gebeuren.

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Prijs voor de ongeloofwaardigste act ...

 

 De Prijs voor de ongeloofwaardigste act

Gaat naar ...


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het is de schuld van Wilders !

 

Gouda komt met hard 'anti-aso-beleid'

Van onze verslaggever John Wanders
gepubliceerd op 14 oktober 2008 14:00, bijgewerkt op 14 oktober 2008 15:42

http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1077799.ece/Gouda_komt_met_hard_anti-aso-beleid

GOUDA - De gemeente Gouda gaat met een ‘anti-aso-beleid’ hard optreden tegen Marokkaanse jongeren die overlast veroorzaken. Ook hun ouders krijgen intensievere begeleiding, met meer nadruk op repressie.

VergrotingVergroting
De bushalte die tijdelijk opgeheven werd vanwege overlast door Marokkaanse jongeren. (ANP)

‘Wie niet meedoet, krijgt dag in dag uit met ons te maken’, beloofde PvdA-burgemeester Wim Cornelis dinsdag bij de presentatie van zijn plan van aanpak, gericht op verbetering van de leefbaarheid in Oosterwei, een Goudse flatwijk met een sterke concentratie van Marokkaanse gezinnen.

Oosterwei werd in de voorbije weken ongewild het nationale symbool van overlast door Marokkaanse probleemjongeren. De opmaat hiervoor was het besluit van busmaatschappij Connexxion om na herhaalde geweldsincidenten met Marokkaanse jeugd een drietal haltes in Oosterwei tijdelijk op te heffen.

In politiek Den Haag werd de buurt na bekendwording van dat besluit afgeschilderd als een no go area, als een variant op de Parijse banlieus waar relschoppers nacht na nacht auto’s in de brand steken. PVV-leider Geert Wilders vroeg het kabinet het leger uit Uruzgan terug te halen en in te zetten in Oosterwei.

Te dwaas voor woorden
Burgemeester Cornelis noemt dit soort reacties van de landelijke politiek ‘te dwaas voor woorden’. Sommige Kamerleden lijken niet te beseffen dat zij met hun uitspraken medebepalend zijn voor het klimaat tussen de verschillende etnische bevolkingsgroepen in een stad als Gouda, stelt hij vast. ‘De leider van de PVV is mede onderdeel van dit probleem.’

De Goudse hoofdcommissaris Jan Stikvoort zei eerder in de Volkskrant dat zijn agenten vooral te maken hebben met overlast van autochtone plattelandsjongeren die snuiven, zuipen en spuiten.

Niettemin telt Oosterwei circa tachtig Marokkaanse jongeren, in leeftijd variërend tussen acht en vijftien jaar oud, die structureel overlast veroorzaken. Het gaat daarbij om circa dertig ‘meelopers’. Van de overige vijftig zijn er ongeveer 35 die met de juiste begeleiding op het goede spoor zijn te krijgen, verwacht de gemeente.

Problematischer is de situatie van de resterende groep van vijftien ‘diehards’. Oosterwei telt volgens de calculaties van Cornelis vier of vijf Marokkaanse gezinnen, waarvan de kinderen feitelijk gestimuleerd worden om de verkeerde kant op te gaan.

Gezinsmanager
Vooral voor die laatste groep roept Gouda nu de ‘gezinsmanager’ in het leven, een projectleider die rechtstreeks onder de burgemeester valt en die als taak heeft te voorkomen dat de grootste raddraaiers van Oosterwei hun buurt blijven verzieken. Om dit doel te bereiken zal de gemeente de randen van de wet opzoeken, zei Cornelis. Indien nodig worden de grootste probleemgezinnen Gouda uitgezet.

De gezinsmanager kan bij onvoldoende medewerking van de ouders dreigen met: stopzetting van hun uitkering; uithuisplaatsing van de kinderen; ontzetting uit de ouderlijke macht; een geldboete; gevangenisstraf (bij niet betalen van een opgelegde boete); opzegging van het huurcontract; gedwongen verhuizing naar een 'aso-woning' of containerwoning aan de rand van de stad; verwijdering uit Gouda. ‘De vrijblijvendheid moet eraf’, aldus Cornelis. ‘Anders blijft de kraan openstaan die dit soort jochies levert. De productie (van kinderen, red.) in dit soort gezinnen is vrij hoog.’

Geld
Wil zijn plan van aanpak kans van slagen hebben, dan zal het kabinet met geld over de brug moeten komen. Cornelis: ‘Als er voor spaarders bij een IJslandse bank zoveel middelen worden vrijgemaakt als nu gebeurt, zie ik niet in waarom dat niet voor dit beleid zou kunnen.’ Hij rekent minimaal 10 miljoen euro extra nodig te hebben voor de bekostiging van de gezinsmanagers in de komende vier jaar.

‘Er is geen andere aanpak mogelijk. Of je moet ze allemaal doodschieten’, spotte de PvdA-burgemeester, die zichtbaar moeite had zijn woede te verbergen over de recente kritiek van Wilders’ PVV op zijn veiligheidsbeleid. ‘En doodschieten is natuurlijk een onzinnig voorstel, ook al doen onzinnige voorstellen het electoraal goed.’


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Morgen en de socialisten

 

"Elke SP-a'er is een beetje Bruno Tobback" zo luidt de titel van een stuk in de Morgen door Pauli.

Veel gemekker over de persoonlijke voorkeuren van Pauli voor deze en gene socialist(e), bazuinende adoratie voor Van Brempt en moeilijke stoelgang bij de naam van Caroline Gennez.  Wanneer schuift de hopeloze rode zwalppartij Walter Pauli naar voren als redder in nood ?  De man is wijzer dan Yves Desmet en hij kan niet nalaten het te showen. 

Hij wéét alles, niet alleen de intriges en affaires van de socialisten maar alle partijen schuiven bij hem aan in de avonduren om hem, hun grote geheimen en problemen toe te vertrouwen. Ik denk dat de schuwe schaduw van Douglas de Coninck  bij Pauli in een achterkamertje  huist en alle gesprekken tapet.   De ruis wordt uitgefilterd door de misselijke verbeelding van de onderzoeksjournalist..

De Fabeltjeskrant zelf staat in het nieuw.  Yves Desmet prijkt frontaal lachend op de openingspagina.  Met een kapitalistisch hemd van Paul & Shark, een glimlach om de lezer  nooit meer rustig de slaap te laten vatten maar gelukkig blijven de droomverhalen, de luchtkastelen en de strenge discipline van de Goelagbewakers ongewijzigd.

Na deze mooie gratis reclame vergasten wij u graag op het slot van Pauli's analyse over zijn lievelingspartij :

Ongewild symboliseert Bruno Tobback met zijn fysieke ongemak het politieke lot van zijn partij. Tot halfweg 2007 meenden de sp.a'ers dat ze een Alp beklommen, op naar een top in de wolken. En ineens brak hun houvast af. Bij de verkiezingen donderden ze naar beneden. Nog altijd liggen ze neer, gewond en gehinderd in hun op- treden. En er wacht een lange revalidatie. Deze sp.a verkeert niet in goede gezondheid.

Savat


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Verklaring van het Beleid : niet benieuwd

 

Sommigen noemen het bombastisch "The State of the Union".  De steet of die joenion.

Helaas is er nog weinig sprake van steet in dit onlandje en de joenion bestaat alleen in de halsstarrige geesten van franscouillons en kinderlijke mensen die hun leven lang gecharmeerd blijven door Sinterklaas en diens ander fantasie-familieleden.

Yves Leterme die zich heel even in de publieke opinie heeft laten opwaarderen is inmiddels opnieuw gemetamorfiseerd in Nonkel Kruk. De regeringsbaas die zich door iedereen laat overbluffen en confrontaties uit de weg gaat.  De VLD zet zich zich (terecht) af tegen een verder invasie door vreemdelingen van de meest diverse pluimage, de Franstalige politici die over geld enkel weten, dat het onuitputtelijk is, dat het weggoochelen van miljoenen nauwelijks opvalt en dat de Vlamingen hard genoeg werken voor de twee gemeenschappen, willen heel de wereld blijven onderhouden.  Ruzie in de living bij de ministers. En wie hoor je niet ?  De grote Tjeven. Vervotte, die lang geleden nog over enige geloofwaardigheid beschikte, komt bleek en bevend de gangsterpraktijken van deze regering verdedigen. 

Volgens Nonkel Kruk is het normaal dat politieke partijen die samen in de regering zitten, vechtend over de straatstenen rollen. "Ze willen graag gelijk halen" zegt hij vergoelijkend en het brave VRT-meisje Goedele de Vroy vergeet hem te vragen, wat hijzelf vindt over de migratie.

We maken er niet te veel woorden aan vuil.  De mondiale geldcrisis zal aangegrepen worden om alle belgische calamiteiten te verdoezelen.  De cijfers van de begroting zijn opgesmukt door afgedankte boekhouders van Fortis en Dexia.  De inkomsten worden gebaseerd op een economische groei van 1,2%.  Met een bij mekaar gefantaseerde begroting zal men een even gefantaseerd beleid voeren. Er is in werkelijkheid zelfs geen geld genoeg om de ruzies te betalen.

Een onbegrijpelijke wanhoopsdaad is het invoeren in de staatsbegroting van reserves van openbare instellingen ... Een financieel verantwoordelijke die in de privé zulke grap uithaalt, wordt gevankelijk weggevoerd en veroordeeld. Rekenhof, hallo ?

Ray


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Antwerpen filmbeelden uit 1900 /1920 door de Tijdstelescoop

 

Met veel dank aan Christina

 

Hieronder de tekst zoals hij op Youtube weergegeven wordt door de persoon die deze video geplaatst heeft :

Antwerpen 1900- 1920 ?
Wie kent de juiste data?
Oude filmbeelden uit de hoofdstraten (Pelikaanstraat, Keyserlei, Meir, het Steen ) van een verdwenen stad: Antwerpen. Verdwenen in de zin dat alleen de naam is gebleven en de richting van de hier gefilmde straten maar al de rest is nu anders. Dat maakt deze beelden zo vreemd: je kijkt terug in een plots beweeglijk druk stadscentrum, een levend verleden dat haast niemand die nu in leven is ooit heeft gekend. Hommage aan de cineast die dit vastlegde.
Vooral dat wat men niet wil vastleggen maar toevallig meefilmde geeft films als deze meerwaarde.
Even een citaatje uit Knack van vandaag 1 oktober 2008 (p.94): over het sloopwerk van oude gebouwen dat dagdagelijks verder wordt gezet. Bedenk dat een aantal decennia terug het Centraal Station nauwelijks aan de sloophamer ontsnapte en nu is het de trots van de stad... Ziehier de oogst van de voorbije maanden: op de hoek van Klapdorp en de Mutsaardstraat ging een historische huizenblok tegen de vlakte. In de Quellinstraat verdween Huis-Hoste. In de Nationalestraat willlen ze een imposant art-decocomplex van architect Gustaaf Fierens afbreken. En bulldozers walsen op dit moment de laatste resten van het ooit zo machtige Noordstation tot gruis. (...) En nee, van nostalgie alleen kan een stad niet leven. Maar zonder een verleden ook niet. (uit Knack 1 okt 2008 p.92)
Film opzettelijk zonder klankband, uit respect voor de beelden. Vooral de details onthullen.
Graag reacties rond wat je ziet door deze tijdstelescoop.
 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Anne-Marie Lizin, on vous aime bien

 

Mevrouw de gewezen ministerin, ex-senaatsvoorzitter, burgemeester van Hoei (Huy), Waals Passiedier en in mensengedaante omgetoverde uitgave van la Brabançonne francophone behoort sedert vandaag tot onze face-book geliefden. Bij wijze van spreken, want een face-book speelt zich af in werelden die ons technisch vernuft te boven gaat. Haar Waalse socialistische kameraden zullen beweren, als zij vernemen wie er achter Angeltjes schuilgaat : "Anne-Marie Lizin koestert een adder aan haar boezem".  On s'enfout, boezem is boezem.

Lizin heeft ontdekt dat het RIZIV, de onderafdeling van de RSZ die instaat voor de afrekening van medische kosten, stiekem en steels de herstelling van maagdenvliezen terugbetaalt. Lizin, die vaak vertoeft in een eigen universum van morele verontwaardiging, is een kruistocht begonnen (een ongewilde en ongrappige toespeling in dit geval) om deze hypocriete ingrepen uit de officiële tabellen te lichten. Dit feit staat los van de menigvuldige aanvechtbare en soms kierwiete gedragingen van Lizin.

Herstelling van maagdenvliezen : we weten allemaal wie gebruik maakt van deze diensten. Het zal niet evident zijn dat de socialistische senator een meerderheid achter zich zal scharen om een eind te stellen aan deze officiële erkenning van een van de uitlopers van de achterlijke godsdienst. We wensen mevrouw de senator veel succes.

Anne-Marie lacht u toe : "Bonjour, les Fascistes"

Ray


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Extreem-linksen hopen op val kapitalisme. Waar zullen ze dan graaien ?

 

In de Morgen bezingen twee extreem-linkse raddraaiers hun vreugde bij het teloorgaan van  het neo-liberale tijdperk dat volgens de extreemlinkse fanaticus Pol Goossens 30 jaar heeft geduurd en het einde van het Kapitalisme-tout-court dat bij Liesbet van Impe de oorzaak is van alle leed op dit Aardrijk. Jaren geleden heeft Liesbet van Impe,  Luc Balberghe  (Vrij van Zegel) aangepakt omdat hij in haar ogen een verderfelijke racist was, ditmaal gaat ze het wereldkapitalisme te lijf. Voorwaar een vrouw met ambities.
 
Bij het televisiejournaal van de 0penbare 0verbodigen zat Martine Tanghe te kronkelen van genot toen ze aan de brave beleggingsadviseur Paul D'Hoore vroeg, of deze crisis niet het einde van het kapitalisme betekende.  De ex-journalist vond dit een "maatschappelijk-filosofische" vraag waar hij enkel wilde op zeggen dat er alleszins meer controle moest komen op de banken.  Genoeg voor de Rode Tanghe om triomfantelijk af te sluiten met "8 oktober 2008 zal een historische dag blijven".  Zoals zij het uitriep, had het meer weg van een histerische dag.  Zo kennen we ons meisje al tientallen jaren.
 
De huidige financiële crisis, en wij herhalen het nog maar eens, kent vele oorzaken, waarvan we er drie opsommen :
 
1.- de ongebreidelde en ongecontroleerde hebzucht van traders, raiders en kapitaaljagers van  Wall Street die enkel beheerst worden door hun eigen junglewetten. Mert een luttele controlerende taak van ondermeer de SEC http://www.sec.gov/  Zal dit oerbos met hyena's en krokodillen zich laten temmen ? Misschien tijdelijk.
 
2.- de wetgeving door president Jimmy Carter gelanceerd om banken te verplichten tot het aanvaarden van niet-solvabele klanten om zich via huisvesting te laten opnemen in de maatschappij. Daar ligt de echte oorzaak van de uit hand gelopen hyptheek-crisis.
 
3.- de machtswellust en zelfoverschatting van bankiers over de ganse wereld, die hand in hand met hun respectieve regimes, menen dat zij nooit zullen falen.  In eigen land houden de grote kapitaalkrachtige families, het hof en de traditionele belgicisten de touwtjes in handen.  Die machtssystemen ontmantelen zal niet evident zijn.  Maar de vervangers staan klaar in de startblokken : ze komen uit syndicaten en politieke partijen.  Genationaliseerde banken zijn ideale afzetgebieden voor de kameraden.
 
***
 
Rode scherpslijters, marxisten, oud-communisten, links tuig van de richel  en dromerige halve garen zien de kans schoon om aan hand van deze beangstigende financiële crisis heel het maatschappelijk bestel en de economie op te doeken en te vervangen door een Rode Dictatuur.  De graanschuren zullen gevuld worden door de verplichte arbeiders onder het zingen van de Internationale, de industrie zal geleid worden door knappe bollen als Hugo Chavez en natuurlijk zal de sector informatie in Vlaanderen in handen zijn van sympathieke figuren als Yves Desmet met naast zich zijn hofnar Hugo Concentratiecamps.  Zolang crisissen als deze getemd kunnen worden door politieke figuren als Bush, Sarkozy, Merkel, Brown en godbetere Leterme zijn we nog niet aan het einde van het zo verguisde kapitalisme. De opstand van de Fortis-beleggers wordt gesust met een aankoopbon geldig in het jaar 2014. 
 
Hoe meer er genationaliseerd zal worden, hoe groter de mogelijkheden voor links om zich in de nieuwe systeembanken binnen te wringen en te graaien.  Neen, de extreemlinkse haviken zullen de kans niet krijgen het kapitalisme te begraven : de eigen troepen zouden in opstand komen. Maar de verhaaltjes over de nieuwe wereldorde mogen nog steeds verteld worden in de kolommen van de onvolprezen Fabeltjeskrant die over enkele uren in een nieuwe opmaak zal verschijnen.  Zelfde sprookjes, ander decor.  U gaat toch kijken en lachen ?
 
Zak-Cartoons
 
De droom van extreem-links : terug naar de ruilhandel
(tekening : de Morgen)
Ray


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Empire State Building feest mee met islam

 

 

 

De Empire State Building in New York werd op 30 september en 1 oktober groen verlicht om een islamfeest te celebreren. Groen is de kleur van de islam. (Vandaar de uitdrukkingen zoals : Groen zien van haat, de profeet lust een Groen blaadje, moslims gedragen zich nooit als Groentjes in den vreemde, enz.)

Ook vorig jaar vond deze verlichting plaats. De Empire State wordt veelvuldig gebruikt om zich bij bepaalde feestelijkheden in een aangepaste verlichting te vertonen. In de stad waar twee torens vernietigd werden en 3000 mensen het leven lieten, wordt de islam-verlichting niet door iedereen op prijs gesteld.

De Empire State Building is voor 90% eigendom van Arabieren uit Abu Dhabi. En zo is de cirkel rond.

Ray


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mario de Koninck in Irak : Tamelijk AAaRGH

 

c-656%2C-geheime-executies.jpg

@ www.geenstijl.nl


13-10-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wittebroodsweken

 

 Oewij ebbe veel gelaache, et eeft niet laang geduurd.


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pat Condells laatste boodschap : de sharia in GB

 

 

"Ooit heb ik voor Labour gestemd ..."

 

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De teloorgang van Antwerpen

 

  

 Het Antwerpse De Coninckplein, eens een wijk voor plezier en ontspanning, nu een multiculturele woestijn en ontmoetingsplaats voor criminelen, pooiers en drugstrafikanten.  

 

 

Het Antwerpse De Coninckplein was eens een aangename uitgangsbuurt, gelegen nabij het Centraal Station waar de bloempjes konden buitengezet worden.

Onze vrienden-reageerders Jeanine en Jos hebben er, zonder dat zij mekaar toen kenden, wellicht samen meermaals gejived of getegeldanst.  In de loop der jaren is de buurt afgebrokkeld tot een verzameling cafés en lokalen waar drugs en verdachte handel de plaats hebben ingenomen van lol en ontspanning.  Een van de straten die van het Astridplein af uitmondde op het de Coninckplein, is de Van Wesenbekestraat (genoemd naar de 16de eeuwse burgemeester)  en heeft lang bekend gestaan als de "Rue Vaseline".

De wijk van het De Coninckplein en het Athenaeum is in een kort tijdsbestek ingenomen door illegalen, Afrikanen en andere vreemdelingen met weinig intenties noch ambities om zich aan te passen.  Op het De Coninckplein bevond zich jaar en dag de grote Garage Permeke die ondermeer Ford en andere Amerikaanse auto's verkocht en onderhield.  Toen begin jaren '90 de uitzichtloosheid van het stadscentrum verder om zich heen greep, is Permeke verhuisd naar de rand van de stad. 

Het schepencollege wilde een gedurfde stap doen door op de plaats van de garage de centrale stadsbibliotheek onder te brengen in een nieuw gebouw. Men hoopte op die manier de integratie van de vreemdelingen te bevorderen.  De linkse ambtenaren houden per se vol dat de ingreep geslaagd is.

Het plein is nog steeds onaangenaam, kil en voor de echte bibliotheekgangers betekent het een weinig aantrekkelijke verplaatsing langs toegangswegen die ver van uitnodigend zijn.  De buurt is ook politioneel gezuiverd van prostitutie, alhoewel verdoken straatmadelieven niet ontbreken.  Wat zeker aanwezig blijft, is de plaag van de drugshandelaars en de criminaliteit. Een vervallen buurt, een zoveelste fiasco van de multiculturele mislukking in deze stad.  Wie van de oorspronkelijke inwoners  het zich kan veroorloven, ontvlucht de stad.

Een Carrefour-Expressvestiging die geprobeerd had zich op het plein te vestigen, heeft finaal beslist de deuren te sluiten.  Te veel diefstallen, incidenten en vechtpartijen.  Ook werden regelmatig vrouwen lastig gevallen.

 

 De Centrale stadsbibliotheek die deze wijk moest herwaarderen. De extra nummers van Kuifje in Congo  en de Negerhut van Oom Tom zijn inmiddels wegens hun racistische thematiek verwijderd. Dat hopen we tenminste. 

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De ultieme moraal van het Fortisverhaal - Johan Sanctorum

 

De financiële crisis die wereldwijd woedt, is een goede gelegenheid om heel de in de jaren ’90 zo verheerlijkte neoliberale marktlogica eens kritisch tegen het licht te houden. In de Belgische context is het Fortis-debâcle echter ook een reductio ad absurdum van de francofone elitestaat, die in 1830 het levenslicht zag.

De manier bv. hoe Lippens en C° heel het kluwen van machinaties rond de ABN-Amro-overname aan het oog bleef onttrekken, en eigenlijk de kleine ‘huisvader-belegger’ ronduit bedotte, mag als metafoor gelden voor het Belgische democratisch deficit in zijn totaliteit.

Fortis was ook de bank die, toen de bomen nog tot in de hemel groeiden, in een uitermate agressieve reclame kinderen onder de 12 jaar tegen hun ouders opzette door hen een herlaadbare zakgeldkaart aan te praten. Het ethisch en deontologisch nulpunt van dit cowboykapitalisme is een wereldwijd gegeven, maar in de Belgische context hoort het zonder meer bij de ultraliberaal-libertaire laissez-faire-cultuur die genetisch ingebakken zit in de maatschappelijke stamcel waaruit België is ontstaan.

Als we die ideologische les niet trekken uit de Fortis-saga, dan worden we morgen misschien toch wakker in een Vlaams residu van het Belgique-à-papa, beheerst door VOKA, de boerenbond, het ACW, het goed bestuur van Kris Peeters, en een minister van landsverdediging die af en toe op bedevaart gaat naar Lourdes.

Ik mag er niet aan denken.   
                                       

Johan Sanctorum

http://www.visionair-belgie.be/


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geen rampenscenario, geen happy end.

 

Maandagochtend, 13 oktober 2008 rond 10 uur blijkt een stuk vertrouwen terug te keren in de financiêle markten.  De bijeenkomst van de G 7, die uitblonk in zowel goede wil als vaagheid heeft voorlopig de neerwaartse spiraal gestopt.  De Eurozonelanden konden niet veel meer doen dan bevestigen wat zij in de realiteit individueel proberen te doen : de symboolwaarde van een bijeenkomst is  bijna even belangrijk als de papieren maatregelen die er uit voortvloeien. 

Mochten de financiële markten vandaag verder in mekaar gestort zijn, zou dit zeer erge gevolgen gehad hebben. Het niet invullen van een rampenscenario (voorlopig) wil niet zeggen dat er een happy-end staat aan te komen.

Voorlopig kan er niets meer gezegd worden.  Zelfs dat willen wij u niet onthouden. 

Ray

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zeg het met muziek

 

.

 

   


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.2 miljard € ? Zo gevonden !

 

A

 V V b

b

Alles Voor belgië, Vlaanderen Voor belgië

 

Beste Yves, Cher Didier
Mogen wij jullie de helpende hand reiken om de budgettaire zorgen  te milderen ?  Jullie worstelen nu met grote problemen  die  normaal alleen door de haute finance gedragen worden : banken kopen en verkopen, waarborgen verstrekken waarvan je enkel kan hopen dat ze nooit zullen opgevraagd worden, internationaal onderhandelen op duizelingwekkend niveau met de groten der aarde en thuisgekomen stuiten op twee zwartharige ministerinnen die voortdurend roepen "Non, je ne veux pas, j'ai hoofdpijn, kom later maar terug".  Jullie zijn nog op zoek, beste premier en allerbeste lege schatkistbewaarder naar enkele miljarden die, als de finale ruk aan de rits, jullie begroting zullen sluiten.  Wij hebben wat voor je : in ons koninkrijk leven ongeveer 6,4 miljoen Vlamingen van wie geweten is hoe veknocht zij zijn aan vorst en land en hoe warmpjes zij er bijzitten.  Dankzij jullie beider geweldige inspanningen zijn alle inwoners van het land,  aandeelhouder geworden van Fortis. Gratis en genereus.  Waarom zou je niet aan iedereen een bijdrage vragen ? 300 euri per Vlaming is een peulenschil. Het tekort van 2 miljard is verdwenen evenals de hoofdpijn van uw Franstalige dames.  En wat er dan allemaal mogelijk is ...
Uw vriendelijk, immer lachende Hoofdredacteur
Peter VdM - de Standaard AVB - VVB


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Leterme of een parkiet, wat is het verschil ?

 

Leterme schijnt over de unieke gave te beschikken om op cruciale momenten te flateren. Wie een lek organiseerde in Parijs na het Eurozone-overleg , Leterme of Reynders doet er weinig toe : het waren de belgen en die opereren op internationale bijeenkomsten onder verantwoordelijkheid van de Nonkel.

Hij weet niet met perslui om te gaan, dat is al meermaals bewezen in het verleden.  Anderzijds probeert men hem de laatste weken af te schilderen als de premier die beschikt over buitengewone kennis en energie inzake financiële aangelegenheden.

In twee weken tijd een grote bank verhaspelen en verlappen aan twee buitenlanden, een andere bank voltappen met kredieten eneen  vijandige voorganger-partijgenoot in de voorzitterszetel duwen, intussen een geraamd begrotingstekort in eigen land van 7 miljard reduceren tot 2 miljard, naar Parijs hollen om een internationale reddingsoperatie te bespreken en het bloed van de Franse president laten koken ? Is dit Superman van de planeet Kreon, of de brave over de geit getilde schuwe man uit Ieper ?

Het wordt allengs duidelijk dat de korte opstoot van populariteit die Leterme meemaakt als de onverhoedse redder van het financiële systeem in het land B, over zijn hoogtepunt is.  Er zijn helemaal geen magische gaven of verborgen talenten gemoeid met de paniekvoetbal die deze regering speelt.  Dat begint door te dringen bij heel wat mensen. Beleggers in aandelen van Fortis wordt een "waardebon" in het vooruitzicht gesteld tegen 2014.  Pardon ?  En waarom niet de aandeelhouders van Agfa ?  Ik noem maar wat.  En waarom in ' s hemelsnaam niet héél de bevolking, ook zij die geen risico's nemen met hun spaarcenten ?  Een waardebon ... Dit geeft het niveau aan van het soort Vlaamse Kermissenpolitieker die Leterme in werkelijkheid is. Zoals ook de redding en bevoordeliging van Dexia, de bank van de vrienden.

In crisismomenten zoals deze heeft de bevolking nood aan een sterke figuur of een symboolfiguur om zich aan vast te houden. Als Leterme een parkiet was, zou hij door velen ook gezien worden als een redder. Tot men zou vast stellen dat zelfs een parkiet geen financieel genie is.

En in de federale regering liggen bij de  begrotingsgesprekken  voor de verandering  de Walen dwars : hun financiële inbreng is gering, zij teren op kosten van Vlaanderen, maar ze schreeuwen wel bij voorbaat dat er niet zal getornd worden aan hun rechten. Vergeet niet dat Vlaanderen elk jaar 12 miljard euri transfereert naar de schimpers uit het zuiden. Er is al nadrukkelijk gezegd dat in 2009 de gewesten zullen moeten inleveren, correctie, Vlaanderen, want de anderen kunnen het niet... alhoewel de kleine Waalse hypocriet Demotte een besparingsplan heeft van vele honderden miljoenen.  Zegt hij. 

Als je op kroegentocht bent met vrienden en eentje voert altijd het hoge woord en haalt nooit de portefeuille boven, dan wordt die aan zijn lot overgelaten na enige tijd. 

Dat moet in het land B ook maar eens gebeuren : dat de profiteurs, de luiwammesen en de roepers het alleen proberen.  Vlaanderen op eigen kracht lost zijn problemen op en zorgt voor de welvaart van zijn inwoners zonder voortdurend te worden afgeremd door de Franstalige jankers.

Savat

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Leterme uitgekafferd door Sarkozy wegens babbelzucht

 

Perslek in Eurogroep: Sarkozy haalt scherp uit naar België

12/10/2008 22:01

Na afloop van de vergadering van de regeringsleiders van de Eurogroep haalde de Franse president Nicolas Sarkozy behoorlijk scherp uit naar de Belgische delegatie.

Op een vraag van een Franse journalist waarom er in de verklaring niet over de Europese toezichthouder werd gerept en dit ondanks de Belgische vraag terzake, haalde Sarkozy nogal giftig uit. "Ik weet dat de Belgische delegatie de ontwerpconclusies gelekt heeft. Indien nodig kan ik u zelfs de voornaam van de persoon geven die de 4e versie van de slotconclusies publiek maakte." Sarkozy beweerde dat de 4e versie, die onder de pers circuleerde allerminst de laatste versie was. In totaal zouden er volgens de Franse president zelfs 7 versies hebben gecirculeerd. Uit de verklaringen van Sarkozy bleek duidelijk dat hij "not amused" was met het lek. De bewering dat België er aan de oorsprong van lag, werd door de Franse president echter niet hard gemaakt. (TIP)

@ Knack

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Redder van Dexia door Fré

 

 

Met dank aan Fré


12-10-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De sterkte van rechtsnationale politici : ze zijn niet manipuleerbaar

 

Door  onze vaste medewerker Gerolf Annemans

Niet een van hen en niet manipuleerbaar

 

zondag 12 oktober 2008

 

Bij het overlijden van Jörg Haider denk ik natuurlijk onwillekeurig terug aan een ontmoeting die ik ooit in zijn geliefde Karinthië met hem had op een lokale openluchtbijeenkomst van zijn partij. Het was een hartelijke ontmoeting en ik werd goed - en met uitvoerig applaus - ontvangen als een collega die in België de demonen van corruptie en wanbeleid en ook van een verworden liberale partij (toen nog met een Jean-Marie Dedecker die er voorzitter van wou worden) met het project van een onafhankelijk Vlaanderen wou bestrijden. We konden later op die ontmoeting voortbouwen.

 

Het kan allemaal snel gaan. Haider, met zijn playboy-allures en ego-manie, maakte zijn partij later zelf min of meer totaal stuk. Zijn recente come-back bewees dat onze gemeenschappelijke politieke strekking nooit te vlug mag afgeschreven worden.

 

Deze ochtend las ik in een krant een artikel over zijn dood, verdoken op een verre bladzijde. De titel (in verband met de overdreven snelheid) en de teneur van het artikel zeiden nauwelijks verhuld: eigen schuld dikke bult, mooie opkuis. Wij rechtsnationale politici kunnen in dit land, in dit Belgische koninkrijk nog altijd, zelfs in het aanschijn van de dood rekenen op een in de politieke geschiedenis nooit  geziene vijandschap. Wij worden door de krachten van het Belgische regime hartsgrondig en tot in de dood toe gehaat omdat zij weten dat wij niet manipuleerbaar zijn. Wat een contrast met Dedecker die deze ochtend van Atv naar Vrt, van de ene tv-studio naar de andere mocht rijden om er ongestoord en door poeslieve journalisten geserveerd, zijn weinigzeggende en weinig diepgravende waarheden te debiteren. De media en de traditionele partijen zien hem als opslokker van het Vlaams Belang en dus krijgt hij alle égards en alle kansen. Dat alleen al is een sterke aanwijzing dat hij onschadelijk is en dat ze hem als nadien manipuleerbaar beschouwen. Voor het overige ook vandaag in al die tv debatten, sprak Jean-Marie nooit meer dan drie zinnen uit zonder dat er een met "ik" begon en uitsluitend over hemzelf alleen ging.

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Iedereen naar buiten nu !

 

Hopla ! 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Filip de Man over zijn vriendje Ward de Bever en nog wat meer + AANPASSING JADE 13 U 55

 

10.10.2008 08.28u - Tijdens de eerste uitzending van het RTBF-programma Répondez @ la question is Ward De Bever definitief ontmaskerd. Toen hij ondervraagd werd door Luc Van der Kelen (Het Laatste Nieuws), gaf die plots mee dat De Bever hem off the record had gezegd dat België niet moet verdwijnen als Vlaanderen zich in België verder kan ontwikkelen. Wardje reageerde (in het Frans) zeer verveeld op deze mededeling van LVDK, maar gaf met zoveel woorden toe dat hij dat inderdaad heeft gezegd.

Waarmee de voorzitter van de NVA dus het eerste programmapunt van zijn partij ('Vlaamse onafhankelijkheid') overboord gooit. Nooit gezien, zoiets.

Voorts wilde deze Vlaamsgezinde neobelg weten dat hij zeker geen kartel wil met het Vlaams Belang. Hooghartig als steeds stelde hij (nog altijd in het Frans): "Je ne suis pas interessé". Zegt dus de voorzitter van een partijtje dat volgend jaar wellicht onder de kiesdrempel van 5% zakt.

Wel waarschuwde De Bever de Franstalige partijen voor het scenario waarbij de radicale Vlaamsgezinden volgend jaar sterk zouden scoren bij de Vlaamse verkiezingen.

Aan wiens kant staat die breedsmoelkikker eigenlijk?

Filip de Man

Federaal volksvertegenwoordiger

***

De Gazet van Antwerpen biedt Bart de Wever via een dienstbaar vrienden-interview de kans in te gaan op zijn RTBF-optreden.

- Bart vergelijkt zich met Nixon, toen die zijn debat tegen Kennedy verloor in 1961.  Bescheidenheid is steeds een kenmerk geweest van de kleine Bonaparte.  Hij heeft zich al eens vergeleken met Milosevic, morgen is hij wellicht Obama. Gelukkig kennen we intussen de échte Bart de Wever en dat is ruim voldoende.

- Hij was ziekjes, hij had griep en koorts.  Zoals vele belgische sportlui :  au moment suprême, niemand thuis.

- Hij spreekt niet goed Frans en het ondervragende panel was zeer onvriendelijk.  Wees dan een consequente Vlaams-nationalist, Bart en doe zoals de Franscouillons : spreek uw eigen taal.  Joëlle Milquet werd door plezantmans Rik Torfs geïnteriewd in haar moedertaal in een langdurige uitzending. Ooit nam Filip Dewinter in een NL-programma het op tegen 6 (zes) openbare aanklagers en die heeft daar nooit over gejankt.

- Barts leven was helemaal uitgespit : de foto met Jean-Marie Le Pen en de aanwezigheid tijdens de begrafenis van Karel Dillen kwamen prominent op het voorplan. Bart heeft vruchteloos geprobeerd het uit te leggen. In plaats van te antwoorden : "Et alors ?". Babbelen, babbelen als Brugman maar de moed van de overtuiging ontbreekt soms.

- Tot slot vernemen wij nog dat de de splitsing van het kartel Bart elke maand € 2.000 minder zal opbrengen en dat hij het nu nog moet stellen met € 4.000 netto. Et alors ? 

Savat

+ AANPASSING JADE 13 u 55 (geplukt uit de reacties)

VLAAMSE BOEREN PAYSANS FLAMANDS FLÄMISCHE BAUERN
Zonet in De Zevende dag gezien hoe Bart De Wever en LVDK elkaar, in het huis van de francophone arrogantie compleet afmaken. Het  leedvermaak straalde gewoon van de visages.
Hoe is het in godsnaam mogelijk? Door zulke lamlendige stroop- en slijmslakken onstaat het verwoestende beeld van 'le petit flamin avec sa langue de paysan'. Twee Vlamingen (???) broebelen, stotteren  en stamelen om ter onderdanigst in de taal van de culturele uebermenschen, de achteroverleunende bezetter met een véél kleiner leger. De mislukte politieker verwijt de mislukte journalist verraad, ze rollen nog net niet over de grond voor het oog van de cameras en voor les yeux van  honderdduizenden verbaasde brave Waalse burgers. Amusement voor de koningen van het land verstrengeld met suicidale zelfverminking, en als collectieve slachtoffers de weerloze Vlaamse burgers, poen-ophoesters en uitgeperste belastingsbetalers.
Met de omschrijving 'schande' of 'zwakheid' kom je hier niet meer toe, er is momenteel geen enkel woord te vinden dat zo laag kan gaan, geen enkele omschrijving die denigrerend genoeg kan zijn om dat van onnozelheid rinkelend hofnarrengedrag een kader te geven. Er is geen kader, groot genoeg, te vinden om zulke onbekwaamheid  en de schade daarmee berokkend te vatten.

12-10-2008, 12:09 geschreven door jade


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De kille Linksmenschen verhinderen meninsguiting en kritiek maar zijn wel de beste democraten.

 

De denktrant van vele linksen toont aan dat er mentaal heel wat kosten te maken zijn met niet-gewaarborgd resultaat voor deze mensensoort. Wat jammer, want we zijn tenslotte allemaal ongewilde producten van toeval of goddelijke willekeur, die er niet om gevraagd hebben hier scheldend en schimpend rond te lopen als naargeestige engerds.

Wie in de VS iets fouts zegt over de Profeet Hoessein Obama zaait haat. Het lijkt wel een moslim-redenering en ze is ontsproten aan de schamele hersenactiviteiten van een Democratisch volksvertegenwoordiger en burgerrechtenactivist :

"Als publieke figuren met de macht om te beïnvloeden en te overtuigen, spelen senator McCain en gouverneur Palin met vuur, en als ze niet oppassen zal dat vuur ons allemaal verbranden".

Het is derhalve ten strengste verboden in een verkiezingscampagne de tegenstrever, als deze Obama heet, op kritiek te onthalen . Het doet ons denken aan de Antwerpse kunstschilder met het uiterlijk van een Wehrmachtofficier die voor de gemeenteraadsverkiezingen waarschuwde dat de stad zou branden, mocht Vlaams Belang winnen. Zelfde soort van redenering, zelfde hoog gehalte van democratisch inzicht.

In schril contrast tot het bovenstaande, verschijnt vandaag in  Gazet van Antwerpen onderstaand artikel :

De Republikeinse presidentskandidaat John McCain is tijdens een vraaggesprek uitgejouwd door zijn eigen aanhangers nadat hij het opnam voor zijn opponent, Barack Obama.

McCain kreeg enkele vragen op zich afgevuurd waarin gesteld werd dat de mensen schrik hadden voor Obama en hem zien als een terrorist. "U moet geen schrik hebben van senator Obama", stelde McCain. "Hij is een eerzaam man." Het publiek jouwde daarop de Republikeinse presidentskandidaat uit.

Een vrouw stelde McCain ook nog de vraag of Obama een Arabier is. "Dat is hij zeker niet", stelde McCain. "Senator Obama is een fatsoenlijke familieman waar ik slechts op inhoudelijk vlak niet mee overeenkom."

Barack Obama zelf was zeer te spreken over wat McCain gezegd heeft. "Ik ben hem erkentelijk dat hij de gemoederen op zijn bijeenkomst heeft proberen te bedaren. Ik waardeer zijn herinnering aan het feit dat we het oneens kunnen zijn, maar elkaar daarbij kunnen respecteren", zei Obama in een eerste reactie.

***

Het is al vele malen vastgesteld dat links geen enkele kritiek duldt en de mening van andersdenkenden in de kiem smoort.  Recent hebben wij dit meegemaakt in Keulen waar een internationaal congres over islamisering in Europa met geweld verhinderd werd, deze week in de Genste universiteit werd een debat over samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen hardhandig onmogelijk gemaakt en nu is het in VS niet toegelaten kritiek te hebben op de gedoodverfde volgende president. 

We beginnen te begrijpen waarom Noord-Korea zijn status van mensonwaardige dictatuur aan het kwijtspelen is.

Savat


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Napa Valley brandt - Schaardonee productie in gevaar

 

 

 

 

 In Nappa Valley Californië waar veel wijnproductie is, zijn hevige branden uitgebroken.  Slecht nieuws voor  wie zich graag laten filmen met een glas schaardonnee in de hand bij het gehuurde zwembad

 

 http://www.foxnews.com/story/0,2933,436436,00.html.


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Buikspreek - & Dictielessen bij VRT

 

 

 

 
Microfoon vastmaken aan de navel en dan praten zonder de lippen te bewegen.
De leerling kijkt geboeid toe : hij zal slagen met grote onderscheiding.
Volgende week : Hoe spreek ik "Exxxtréém-Rrrrégtggs" uit met neutrale minachting


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Socialisten lachen graag met de gewone man

 

De tendenz bestaat al jaren in het wereldje van ontspanning en amusement : lachen met gewone mensen is progressief. Hoe linkser de humorist, hoe liever hij de spot drijft met de gewone man.

Een van de kampioenen van dit soort beschimpingshumor en het ridiculiseren van wie niet bovenaan op de sociale ladder staat, is de socialist Stanny Crets, u weet de kleine, fatterige helft van het duo Debby & Nancy.  Als wij zeggen, de socialist, is het omdat Crets dat zelf openlijk toegeeft, wat uiteraard de man zijn goed recht is.

De nieuwe serie van Crets, Fans  die op Eén loopt op zondagavond met Peter Van den Begin en de eeuwige tweedeplansacteur Jaak van Assche is alles behalve een succes bij het grote publiek. Voor de zoveelste afgezaagde keer moeten we ons weer te pletter amuseren met de uitvergrote particulariteiten van marginalen en per uitzondering van een kierewiete plastische chirurg. Het grote mankement van de serie is teksten en situaties : Crets en zijn compaan menen dat ze alles zelf en alleen aankunnen.  Hun adem is helaas te kort, hun visie te beperkt en het soort humor te eenzijdig.  Kap en grime levert echter goed werk af...

Het idealistische streven van de socialisten om de gewone man vooruit te helpen in het leven is begraven van af de partij in handen gevallen is van arrivisten, universitair gevormden en reclamejongens. Tegenwoordig volstaat het u in een rood hesje te hijsen en met de SUV naar de betoging te rijden en te roepen op méér koopkracht.  Vervolgens full speed naar huis om te kankeren op de populisten.

Armoede en achterstand  zijn statistieken die in kolommen in dure brochures afgedrukt worden en  waarvan de lezers enkel de laatste bladzijde met conclusies lezen.  Voor de rest is het een bewijs van maatschappelijke betrokkenheid de gewone man en vrouw belachelijk te maken en er eens goed mee te proesten.   In Fans zal binnenkort de vriend van Stanny Crets, de Antwerpse concertorganisator Nose & Noise, in zijn vrije tijd burgemeester,  optreden als ultiem bewijs van de stelling, dat programma's gemaakt door linksmenschen steeds verkapte partijpubliciteit inhouden.

Voor dat andere, exclusief linkse reclame-programma, de Laatste Show, werd Crets die een Amerikaans acteur ging interviewen, door deze laatste wandelen gestuurd. Woody Harrelson was helemaal niet opgezet met het soort van misplaatste "humoristische" vragen van de kleine socialist. En Harrelson is een Amerikaanse linksmensch van boven op de progressieve schapraai.

Savat

Woody Harrelson (links) stuurde de flauwe plezante socialist Crets de laan uit

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Religieus-Wetenschappelijk Praatje door imam Ibn-ben-Oasis

 

Wie er nog mocht aan twijfelen, zijn naam weze verdoemd, hier is het bewijs, gefilmd door de wijsneuzen van Nasa, dat sterren aan de hemel niet meer zijn dan lichtjes opgehangen door de maagden in het paradijs om de moedige krijgers tot bij hen te leiden.  Het lichtje dat naar beneden suist, is helaas uit de handen van een van de maagdjes gevallen.  Moet er meer bewijs geleverd worden ? Het fotootje dateert van 30 september, de laatste dag van de Rampetamp. Ook toeval, zeker ?

On September 30, a spectacular bolide or fireball meteor surprised a group of amateur astronomers enjoying dark night skies over the Oklahoma panhandle's Black Mesa State Park in the Midwestern US. Flashing past familiar constellations Taurus (top) and Orion, the extremely bright meteor was captured by a hillside camera overlooking the 2008 Okie-Tex Star Party. Astronomy enthusiast Howard Edin reports that he was looking in the opposite direction at the time, but saw the whole observing field light up and at first thought someone had turned on their car headlights. So far the sighting of a such a bright bolide meteor, produced as a space rock is vaporized hurtling through Earth's atmosphere, really is a matter of luck. But that could change. Earlier this week the discovery and follow-up tracking of tiny asteroid 2008 TC3 allowed astronomers to predict the time and location of its impact with the atmosphere. While no ground-based sightings of the fireball seem to have been reported, this first ever impact prediction was confirmed by at least some detections of an air burst and bright flash on October 7th over northern Sudan.


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Thomas van Overmaas en het afsluiten van de dramatische crisisweek

 

Ik beëindigde mijn eerste bericht op dit blog met de woorden : "De eerste tekenen van rust zullen  vermoedelijk uit de Verenigde Staten komen".

Dit is niet zomaar een verwachting maar een beursrealiteit waar zelden van afgeweken wordt. De AEX-index van Amsterdam die 25 belangrijke Nederlandse bedrijven omvat, loopt bijna altijd gelijk met de Dow Jones uit New-York : Grafiek over de laatste 10 jaar.

Koers AEX

Blauwe grafiek AEX - Rode  DJ

Ook vorige vrijdag namiddag bleek hoe groot de invloed van Amerikaanse beurshandel is op het gebeuren in Europa.  Na een halfuur handel (rond 16 uur onze tijd) kwamen koopjesjagers de index omhoog duwen en onmiddellijk deed zich hetzelfde voor in Europa.  Natuurlijk zijn er veel grote beleggers uit de VS die zich bevoorraden op onze beurzen.  Het parallelisme tussen NY, Amsterdam e.a. Euro-beurzen gedurende de voorbije 3 weken tonen we  extra aan door onderstaande grafiek.

Koers AEX

 

De beurs is niet het economische gebeuren (ze maakt er deel van uit).  West-Europa kent een grote congruentie met Amerika, vandaar dat we met belangstelling de evolutie over de plas volgen.  De opklaringen worden van die kant verwacht, los van lokale acties en ontwikkelingen.

Thomas van Overmaas 

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vrijdag - Vaste Marktdag door Walter

 

Vrijdag, vaste marktdag,

 

Voor alle veiligheid toch nog even langs onze financiële instelling geweest om te kijken of ze nog open was, en wat het belangrijkste was nog even gecheckt of onze zuurverdiende spaarcenten nog aanwezig waren. Oef, wat een opluchting, bij de bank waar wij klant zijn, schenen er nog geen problemen te zijn. Nog wat centjes afgehaald voor ons marktbezoek, en voor het weekeinde. Zo konden we met een “gerust” hart en ( half ) gevulde geldbeugel richting markt en daarna naar “ De Krokefant”. Het was toch nog even wennen dat het terras weg was, zeker omdat het nog een mooie zonnige dag was, zij het wat fris en winderig, maar kom, de “ zomer “ is dan ook voorbij. Wij plaatsten onze bestelling bij de altijd charmante en vrolijke dienster, die schrok zich zowaar een hoedje omdat ik een warme choco bestelde en geen ice tea. Caro die nam zoals altijd een koffie. Er was vandaag veel geroezemoes in “De Krokefant” , en waar zou dat zoal over gaan, dacht ik.

 

Het antwoord liet uiteraard niet al te lang op zich wachten. De meeste bezoekers hadden het over de toestand van de banken, en vooral wat dat  voor hen persoonlijk betekende.

Naast ons zat een vrouw die een wit wijntje aan het drinken was, en ze zei, ik laat het niet meer aan mijn hart komen hoor, ik pak het er van en wat de toekomst brengt zien we wel. Als mijn centen op zijn, dan ga ik maar naar ’t OCMW, mijn man zaliger en ik wij hebben altijd een zaak gehad, hard gewerkt 12 tot 14.u. per dag. Slechts 14 dagen verlof per jaar en 6 dagen van de 7 open.

Wij hebben ook altijd braafjes onze belastingen betaald, en centjes opzij gezet voor den ouden dag. Mijn man heeft er niet van kunnen genieten. De zaak was 3 maanden gesloten en hij is ziek geworden.

Geloof mij of niet meneer, maar hij is ziek geworden omdat we de zaak niet konden overgeven.  Geen van de 3 kinderen hadden interesse. Ja, daar zat heel ons leven in, onze energie en een deel van ons gezin, en wij hebben dat altijd met plezier gedaan. Na zijn overlijden is voor mij pas alle zever begonnen. Al dat papierwerk, de bank , de belastingen, pensioen, de verzekeringen, enzovoort, enzovoort. De kinderen hebben mij goed geholpen daar niet van, maar je zit altijd met van alles en nog wat in je hoofd. Maar dat is nu gelukkig voorbij. En ik zeg maar, nu genieten niet als het te laat is. Dat zeg ik trouwens ook tegen onze kinderen dat ze dat moeten doen.

 

Ik vroeg haar wat voor zaak zij en haar man uitgebaat hadden, maar ze was zo diep in haar verhaal verzonken dat ik daar geen antwoord op kreeg.

Ze ging verder, en zei, awel mijn moeder die heeft jaren geleden nog eens 320 fr. ontvangen van een bank die ze niet kende, dat was ook niet te verwonderen want ze bestond niet meer Dat was het bedrag dat haar moeder, mijn grootmoeder op een spaarboekje had staan. Die bank is toen bankroet gegaan en de mensen waren hun centen kwijt. Toen was 320 fr.  veel geld. Floeps alles kwijt. Mijn grootmoeder heeft sindsdien banken nooit meer vertrouwt.

Is dat niet erg mijnheer toen zij niet meer leefde is het geld na jaren toch nog uitgekeerd, aan mijn moeder dus. Wie zegt dat mijn kinderen of kleinkinderen later geen bedrag zouden ontvangen van mijn bank die nu over de kop dreigde te gaan.

 

Ik trachtte haar gerust te stellen, en vertelde haar dat ik een afbeelding had gezien met W. Martens en M. Smet, met de tekst “FORTIS heeft zijn deuren moeten sluiten nadat ze het bedrag van hun voorhuwelijkssparen hebben afgehaald”,  maar dat hielp blijkbaar niet.

Meneer zei ze, het zal in de genen zitten maar ik vertrouw ze ook niet meer. De banken.

De laatste slok witte wijn ging binnen, en zij ging buiten. Toch gaf ze nog vlug een laatste opmerking.

 

Moesten wij vroeger zo zaken gedaan hebben, wie zou ons bijgesprongen hebben ?

 

Met Vlaamse groet,

Walter


11-10-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Oostenrijkse pers over ongeval Haider

 

Experten rätseln nun über Unfallursache:
ÖAMTC sieht keinen typischen Überholunfall

Der tödliche Crash von Jörg Haider war laut Max Lang vom ÖAMTC "kein typischer Überholunfall". "Die meisten dieser Unfälle stehen in direktem Zusammenhang mit dem Gegenverkehr", sagte der Experte gegenüber der APA. Die Betroffenen sehen herannahende Pkw nicht oder zu spät und können sich, wenn überhaupt, nur durch "Harakiri-Aktionen" retten.

Die weitere Hauptunfallursache beim Überholen ist überhöhte Geschwindigkeit - vor allem in Kurven verlieren die Lenker dann die Kontrolle über das Fahrzeug. "Haider dürfte das Manöver aber bereits abgeschlossen haben, als er von der Fahrbahn abgekommen ist", sagte Lang. Wie es zu dem Unfall gekommen sein könnte, konnte der Experte jedoch nicht sagen: "Ich kenne die Straßenverhältnisse und die Hintergründe nicht".

Sicheres Auto
Der VW Phaeton, die Luxuskarosse des deutschen Autoherstellers, gilt jedenfalls als sehr sicheres Fahrzeug. Das Portal "Auto Motor und Sport" bescheinigte der Limousine nach einem Crashtest "besten Insassenschutz". Doch die gute Knautschzone des Pkw dürfte Haider nichts geholfen haben, da der verstorbene Politiker nicht frontal gegen ein Hindernis gefahren ist.

"Den Bildern zufolge dürfte der Wagen vor allem von der Seite beschädigt worden sein", so Lang. Hier beträgt der Zwischenraum zwischen Türe und Fahrer nur 30 bis 40 Zentimeter.

Tödlicher Betonpfeiler
Der Wagen von Haider dürfte bei dem Unfall seitlich gegen ein nicht bewegbares Objekt geprallt sein - laut Polizei war es ein Betonpfeiler hinter einer Thujenhecke. "Das ist, wie wenn man mit einem starken Presslufthammer von der Seite gegen das Auto schlägt", sagte Lang.

Laut Statistik stehen Überholmanöver mit tödlichem Ausgang an dritter Stelle bei letalen Unfällen. Im Jahr 2007 endeten laut ÖAMTC 73 riskante Vorfahren fatal. Nur bei Unfällen wegen überhöhter Geschwindigkeit und Vorrangverletzungen starben im Vorjahr mehr Menschen.

Die Gründe für derartige Unglücke sind laut ÖAMTC-Verkehrspsychologin Dora Donosa: "Die Missachtung von Verboten, Überholen an unübersichtlichen Stellen und bei schlechter Sicht, gefährliche und riskante Überholmanöver infolge massiver Fehleinschätzungen, durch mangelnde Erfahrung oder einfach aus Zeitdruck und Ungeduld enden nicht selten im tödlichen Frontalcrash."
(apa/red).

http://www.news.at/articles/0841/13/221970/experten-unfallursache-oeamtc-ueberholunfall


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fatsoenlijk Oostenrijk rouwt

 

 

dia
dia
dia
.


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het autowrak na het dodelijke ongeval + Aanpassing 17.00 uur

 

Het autowrak na het dodelijke ongeval (foto RTL)

http://www.rtl.nl/

 

 

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Good old England

 

Woman wearing a veil: Ban Muslim headscarves, say teachers

In the streets of London - Portobello Road


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ook Dexia feestte in Monaco

 

17:05 Ook Dexia bouwde een feestje in Monaco

Naast Fortis heeft ook Dexia donderdagavond een feest georganiseerd in Monaco. In 'Hôtel de Paris', de duurst mogelijke verblijfplaats in Monte Carlo, werd een viergangendiner en een optreden voorzien voor meer dan 200 genodigden.

Ter gelegenheid van de inhuldiging van het eerste Monegaskische filiaal liep de Salle Empire in het 'Hôtel de Paris' vol, op uitnodiging van Dexia. Dexiatopman Hugo Lasat zou er ook een speech houden, maar hij stuurde zijn kat.

Toeval of niet: het 'Hôtel de Paris' ligt naast het restaurant Louix XV, waar Fortis voor zijn beste vertegenwoordigers een party organiseerde met een prijskaartje van 50.000 euro.

@ Gazet van Antwerpen

 

***

Begrijpen deze wereldvreemde snuiters nu totaal niet, hoe ongepast dergelijke activiteit is in de gegeven omstandigheden ?  Hebben deze rabauwen dan geen enkel fatsoen ?  Dexia, Fortis, Barclays en wie weet welke andere nog, gedragen zich als schaamteloze parasieten.


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Reactie Filip Dewinter op overlijden Jörg Haider

 

 in Nederlands tvprogramma NOVA 

 nav het overlijden van Jorg Haider.

 Nederland 2 om 22.15 uur

 

 

Filip Dewinter vanavond te gast

11/10/08

Filip Dewinter geschokt door overlijden Jorg Haider.

Dewinter : "Haider was een voorbeeld en een rolmodel van de moderne, hedendaagse succesvolle rechts-nationale politicus".

 


Gisterennacht overleed in Karinthië (Oostenrijk) de Oostenrijkse rechts-nationale politicus Jorg Haider na een ongeval met zijn wagen.

Filip Dewinter heeft deze ochtend de plaatsvervangende voorzitter van de BZÖ (Bundnis Zur Östenreich) Stefan Petzner alsook de vrouw van Jörg Haider via een rouwtelegram gecondoleerd met het overlijden van Jörg Haider. Filip Dewinter heeft Jörg Haider goed gekend en was herhaaldelijk in Karinthië – waar Haider gouverneur was – op uitnodiging van Haider te gast.

Filip Dewinter: ‘Het overlijden van Jörg Haider raakt mij diep. Jörg Haider was voor mij een rolmodel en een voorbeeld. Hij is er als eerste rechts-nationale politicus in geslaagd om gestalte te geven aan een jonge, moderne succesvolle rechtse politieke beweging en het cordon sanitaire tegen hem te breken. Jörg Haider was een charismatische leider die als geen ander in staat was om de spreekbuis te zijn van de zwijgende meerderheid van de bevolking. Ook als gouverneur van Karinthië en als voorzitter van een regeringspartij bleef hij trouw aan zijn ideeën.’


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.G 7 heeft plan - Nu nog wachten op IMF

 

G 7 komt met agressief actieplan tegen financiële crisis

De zeven belangrijkste industrielanden hebben een gemeenschappelijk actieplan aangekondigd voor de aanpak van de mondiale financiële crisis. Hoe de plannen vorm zullen krijgen is nog onduid

Het plan zal de zeven landen verplichten om elk faillissement van een belangrijke bank te verhinderen. De Amerikaanse minister van Financiën Henry Paulson sprak van een 'agressief' plan.

Bij de bijeenkomst in Washington waren de ministers van Financiën en topmannen van centrale banken aanwezig van de leden van de G7: Frankrijk, Italië, Duitsland, Groot-Brittannië, Japan, Canada en Amerika.

Ondergang
'Alle beschikbare instrumenten' worden aangewend om 'stelselmatig' belangrijke financiële instituties te ondersteunen en daarmee voor de ondergang te behoeden, staat in de verklaring.

De G7 verplicht zich ook om 'alle noodzakelijke maatregelen te nemen om de kredieten te deblokkeren om uiteindelijk de financiële markten te verzekeren dat banken en financiële instellingen voldoende toegang tot liquide middelen en kapitaal hebben'.

Geldstroom
In de verklaring van de G7 staat dat de maatregelen die genomen gaan worden de belastingbetaler moeten beschermen en mogelijk schadelijke gevolgen voor andere landen vermeden worden. Ook moet het beschermingsstelsel van bankdeposito's 'stevig' zijn om het vertrouwen te herstellen.

Dit weekend ontmoeten de G7-leden elkaar weer bij de IMF-vergadering in Washington. Daar zijn ook minister Wouter Bos (PvdA) van Financiën en bankpresident Nout Wellink bij aanwezig.

@ Elsevier


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jörg Haider om het leven gekomen bij auto-ongeval

 

 

Fataal ongeluk politicus Haider

De Oostenrijkse politicus Jörg Haider is bij een verkeersongeluk om het leven gekomen.

Klagenfurt

Haiders dienstauto schoot bij Klagenfurt door nog onbekende oorzaak van de weg en sloeg daarna over de kop.

Alleen

De 58-jarige Haider liep zware verwondingen op aan zijn hoofd en borstkas. Korte tijd later overleed hij. Hij zat alleen in de auto.

 

Jörg Haider heeft sinds hij zijn entree maakte in de Oostenrijkse politiek, voor veel ophef gezorgd.

Ideeën

Zijn rechtse ideeën joegen de gevestigde partijen in Oostenrijk geregeld de gordijnen in, maar in de loop van de tijd kreeg hij een groot deel van de Oostenrijkse bevolking achter zich.

Nazi-Duitsland

Als politicus wist Haider, getrouwd en vader van twee volwassen dochters, voortdurend te provoceren met zeer omstreden uitspraken over onder meer buitenlanders en nazi-Duitsland. Hij moest vele malen voor de rechter verschijnen om zich daarvoor te verantwoorden.

Saddam Hoessein

Ook in het buitenland zorgde hij voor beroering. Toen Haiders partij in 2000 in de Oostenrijkse regering kwam, in een coalitie met de conservatieve Volkspartij, kondigden de EU-partners zelfs sancties af tegen Oostenrijk. In 2002 kreeg hij een ladingen kritiek over zich heen toen hij de Iraakse dictator Saddam Hoessein bezocht.

FPÖ

Haider was premier van de deelstaat Karinthië en de voorman van de uiterst rechtse partij BZÖ (Verbond voor de Toekomst). Die partij splitste zich in 2005 af van de FPÖ (Vrijheidspartij), waar Haider lange tijd leider en boegbeeld van was. De FPÖ en BZÖ waren de grote winnaars van de parlementsverkiezingen in september dit jaar. De FPÖ van Heinz-Christian Strache eindigde op 18%, 7% meer dan in 2006. De aanhang van de BZÖ verdrievoudigde bijna, naar 11% van de stemmen.

Medeleven

"Voor ons is dit als het einde van de wereld", zei Stefan Petzner, Haiders plaatsvervanger als BZÖ-leider, in een eerste reactie. Strache sprak van een 'groot politicus'. Ook andere partijen hebben hun medeleven betuigd.

 

Bron : RTL

 

Todesfall/BZÖ/Haider/Kärnten/Hintergrund/Porträt

Jörg Haider - Abruptes Ende einer Politkarriere

Klagenfurt (APA) - Der Kärntner Landeshauptmann und Chef des von ihm gegründeten Bündnis Zukunft Österreich, Jörg Haider, ist am Samstag bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Der 58-Jährige war mit seinem Dienstwagen unterwegs ins heimatliche Bärental gewesen, als er mit dem Fahrzeug in Klagenfurt von der Straße abkam. Damit ist eine der schillerndsten Politkarrieren der Zweiten Republik abrupt zu Ende gegangen.

Haider wurde am 26. Jänner 1950 im oberösterreichischen Bad Goisen geboren. Seine Eltern waren überzeugte Nationalsozialisten, sein Vater Robert Haider war vor dem "Anschluss" illegales Mitglied der NSDAP. Haider besuchte das Gymnasium in Bad Ischl, nach der Matura studierte er Jus an der Universität Wien. Nach dem Abschluss war er bis 1976 als Universitätsassistent am Institut für Staats- und Verwaltungsrecht an der Uni Wien tätig.

Mit 20 Jahren wandte er sich der Politik zu, 1970 wurde er RFJ-Bundesobmann, 1976 übersiedelte er nach Kärnten. 1979 zog er für die FPÖ in den Nationalrat ein. 1983 übernahm er die Leitung der Kärntner Freiheitlichen, drei Jahre später stürzte er den damaligen Bundesparteiobmann Norbert Steger beim Parteitag in Innsbruck. Daraufhin kündigte SPÖ-Bundeskanzler Franz Vranitzky die bestehende rot-blaue Koalition auf. Haider sollte insgesamt 14 Jahre FPÖ-Bundesparteiobmann bleiben.

1989 gelang es Haider, bei der Landtagswahl in Kärnten die absolute Mehrheit der SPÖ zu brechen. Er wurde mit Hilfe der ÖVP zum Landeshauptmann gewählt. Zwei Jahre später stolperte er über einen Ausspruch im Landtag, als er die "ordentliche Beschäftigungspolitik" während der Nazi-Diktatur lobte. SPÖ und ÖVP wählten ihn daraufhin aus dem Amt.

1999 wurde die FPÖ bei der Landtagswahl in Kärnten stimmenstärkste Partei und Haider - erneut mit Hilfe der ÖVP - wieder Landeshauptmann. Bei der Nationalratswahl 1999 schaffte mit der FPÖ ein historisches Ergebnis, die Freiheitlichen verdrängten mit 26,9 Prozent die ÖVP von Platz zwei. Mit deren Obmann Wolfgang Schüssel zimmerte er gemeinsam eine schwarz-blaue Koalition, der er selbst jedoch nicht angehörte. Vizekanzlerin für die FPÖ wurde Susanne Riess-Passer.

Als diese sich gemeinsam mit Finanzminister Karl-Heinz Grasser und dem damaligen Klubobmann Peter Westenthaler immer mehr von Haider abnabelte, kam es zum Krach. Dem Wirbel in Knittelfeld 2002 folgte der Bruch mit Riess-Passer, Westenthaler und Grasser. Die folgende Nationalratswahl ging verloren, die FPÖ stürzte auf 10,0 Prozent ab. In Kärnten reichte es aber, um 2004 die Landtagswahl erneut mit 42 Prozent zu gewinnen und den Landeshauptmannsessel zu verteidigen.

Im April 2005 gründete Haider nach ständigen Querelen mit der Wiener FPÖ rund um Heinz-Christian Strache schließlich das BZÖ. Die neue Partei konnte vorerst nur in Kärnten reüssieren, bei der Nationalratswahl 2006 schafften die Orangen mit dem zurückgekehrten Westenthaler als Parteichef und Spitzenkandidat hauchdünn, mit nur 4,11 Prozent, den Sprung ins Parlament - nur wegen dem guten Abschneiden im südlichsten Bundesland. Bei der Wahl im September 2008 entschloss sich Haider schließlich, selbst anzutreten - mit Erfolg: Die Wähler bescherten dem BZÖ 10,70 Prozent und den vierten Rang, noch vor den Grünen.

Haider wollte vor allem eine Neuauflage der rot-schwarzen Koalition verhindern, zuletzt versuchte er deshalb auch, den Bruch mit der FPÖ zu kitten und eine Annäherung mit Strache zuwege zu bringen. Ob es ihm gelungen wäre, bleibt nun unbeantwortet. Wie es mit dem BZÖ ohne Haider weitergeht, steht derzeit in den Sternen. Sein politisches Ziel formulierte er einmal damit, dass er die politische Wirklichkeit Österreichs verändern wolle. Das ist ihm zweifelsohne gelungen.

 @ Austra Presse Agentur


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mario de Koninck en het Groeihormoon : AAaRGH ... zéér ààrg

 

Goeihormoon_gr.jpg

@ ww.geenstijl.nl


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Amerikanen denken anders over de Banksituatie

 

 

Should the U.S. government follow the example of some European countries and take equity stakes in banks?

Yes, it makes sense given everything that’s happening  10%

Poll Results

Maybe, but we should make sure the plan doesn’t have any hidden landmines 19%

Poll Results

No, these investments are too risky for taxpayer dollars  71%

Poll Results

This is not a scientific poll

Deze bevraging staat op de online site van Fox News, de conservatieve televisiezender, wat wellicht de voorliggende uitslag voor een stuk verklaart.


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Angeltjes' Platenruiter

 

Na weer een week vol opwinding en emotie, wil u misschien verpozen met rustige muziek en mooie beelden. 

Deze video biedt een goed samenspel van twee kunstenaars die mekaar denkelijk niet gekend hebben : de Franse naturalistische schilder Jules Breton en de Italiaanse componist Pietro Mascagni. Breton, geboren in Noord-Frankrijk, kreeg zijn opleiding in Gent en later in Antwerpen bij Gustaaf Wappers en vervolmaakte zich in Parijs.  Hij was een beroemdheid bij leven. Mascagni behoort tot het kransje der zogenaamde Veristen (de aanhangers van de werkelijkheid, il Vero). Dit is het intermezzo uit de eenakter Cavalleria Rusticana die zich afspeelt op het Siciliaanse boerenland.


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schuttingtaal - door Jan Mulder

 

De VVD, PvdA, CDA en ChristenUnie hebben in een gezamenlijke oproep Kamervoorzitter Verbeet gevraagd beledigende of kwetsende taal te bestraffen.

Woordvoerder Remkes van de VVD zei dat men niet exclusief doelde op Geert Wilders, die met ‘knettergek’ over de schreef ging.

Doelden de initiatiefnemers dan ook op de voortreffelijke spreker Pechtold van D66? Want die staat ook niet in het rijtje initiatiefnemers dat de strijd aanbindt met de verruwing van de taal.

Het zal toch wel Geert Wilders zijn die men op het oog heeft.

En dan schijnt het te gaan om termen als 'knettergek' en 'verraad', vallende in de categorie schuttingtaal. Als voorbeeld staat in de Volkskrant van heden op pagina 3 een citaat van Wilders onder het desbetreffende artikel: ‘U vertegenwoordigt mijn land niet, u verkwanselt het,’ (Wilders tegen Balkenende).

Verkwanselen. Doe er dan meteen maar wisselen bij. ‘Ik heb dat net met u gewisseld, voorzitter.’ Verschrikkelijk werkwoord.

Het zal toch wel Geert Wilders zijn die men op het oog heeft.
Mag helder ook verboden worden? ‘Eerst moeten we dat helder krijgen.’

 

Die wedstrijd verlies je. De eerstkomende vergadering zal Geert ‘verkwanselen’ zeggen, wordt door voorzitter Verbeet tot de orde geroepen, vraagt quasi verbaasd waarom ‘verkwanselen’ niet mag, waarop de voorzitter antwoordt ‘omdat ik dat vind’, enzovoorts.

Wilders drijft de zaak op de spits en beweert luidkeels dat de voorzitter zijn recht op spreken verkwanselt. Zij schakelt zijn microfoon uit en zet hem, als dat nog niet helpt, de zaal uit.

In de wandelgangen wordt Wilders geïnterviewd door de parlementaire pers.

‘Wat is er gebeurd, meneer Wilders?’

‘Ik ben de zaal uitgezet omdat ik schuttingtaal bezigde. Verkwanselen. Dat mag niet meer in Nederland. Mij is het democratisch woord ontnomen door een knettergek geworden menigte in die zaal daar achter mij. Ik laat verder het oordeel over aan de kiezer.’

In Eén Vandaag, Nova, Pauw en Witteman en de volgende dag heeft Wilders in de peilingen drie zetels meer.

@ De Volkskrant


10-10-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Planten eisen een waardig bestaan.

 

Onderstaand artikel is helaas de pure waarheid en géén fantasietje van deze redactie.

 

 

Vindt u het rechtvaardig dat deze bloem een gans leven tegen een koude bergflank moet hangen ?  Waar is de waardigheid in dat leven ?  Edelweiss heeft gevoelens.

 

We geven een beknopte vertaling van een artikel uit The Wallstreet Journal over "de vernedering" die planten ondergaan bij genetische manipulatie.  Uitgerekend het land dat wij waarderen omwille van zijn nuchterheid, onafhankelijkheid en trots op de eigen identiteit, Zwitserland, is in deze materie het record van de waanzin aan het vestigen.

De Zwitserse regering vroeg zich af of genetici niet doende waren de "waardigheid van planten te vertrappelen".

"Jammer genoeg moeten we deze vragen ernstig opnemen" aldus de moleculaire bioloog Beat Keller van de universiteit van Zürich. "Het is een zoveelste rem op ons wetenschappelijk onderzoek".

Eind jaren 1990 werd de confederale grondwet aangevuld met een artikel dat de waardigheid van elk leven waarborgt, inclusief de flora, de wereld van bloemen en planten. Op vraag van het parlement werd dit jaar een commissie samengesteld, bestaande uit filosofen, juristen, genetici en theologen om "de waardigheid" van de flora vast te stellen.

"Wij mochten niet lachen en de opdracht weigeren" zei een van de aangezochte juristen om in de commissie te zetelen, "want de grondwet vereist een advies".

De commissie is in april van dit jaar tot een besluit gekomen in een dossier van 22 pagina's "Morele overweging voor het eigen belang van planten". Hierin wordt gesteld dat vegetatie een eigen waarde bezit en dat bijvoorbeeld "onthoofding van bermbloemen naast de rijweg zonder rationele reden, immoreel is".

Bij de voortplanting moet eveneens rekening worden gehouden met de waardigheid  en de zelfstandigheid van de plant.  Met andere woorden (en nu komt er een aap uit de mouw) genetische verminking van planten door ze onvruchtbaar te maken, is verkeerd.

Bestaat er een afschuwelijker lot dan dat van de wortel, die ontschorst wordt, in schijfjes gehakt en in kokend water gedompeld ?

Een bioloog van de universiteit van Lausanne, Yves Poirier, stelt zich de vraag waar de waanzin zal stoppen. "Moeten we ook de waardigheid van virussen en microben eerbiedigen ?" Volgens dezelfde geleerde namen de gesprekken een surrealistische wending toen sommige panelleden opmerkten dat planten gevoelens hebben.

Als het politiek-correcte denken zijn intrede doet in de wetenschappelijke wereld van onderzoek dan kan men net zo goed de boeken sluiten.  Laten we aan de universiteiten alleen nog de onomstootbare waarheden uit de religie bestuderen. En er is er maar één die de juiste is.

Fats

Bron : Wallstreet Journal via Het Vrije Volk

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Quaden, PS-gouverneur Nationale Bank biedt KBC verontschuldigingen aan

 

Guy Quaden, gouverneur van de Nationale Bank van België, zei in de  parlementscommissie Financiën op dinsdagnamiddag dat 'sommige banken die nu nog gezond lijken (...) in de komende dagen aangevallen zouden kunnen worden'.

Een ongelukkige uitspraak die zijn effect op de koers van het KBC-aandeel niet gemist heeft. Vandaag verspreidde de Nationale Bank van België onderstaand persbericht:                                     
                                                                                                                                             
'De gouverneur van de Nationale Bank wil hierbij duidelijk stellen dat hij in zijn antwoord op een vraag gedurende zijn hearing in de parlementscommissie Financiën op dinsdagnamiddag, de ernst van de   internationale situatie en de huidige irrationaliteit van definanciële markten wou onderstrepen en geenszins verwees naar een specifieke, en dan nog Belgische bank, zoals zijn antwoord door sommige media verkeerdelijk werd geïnterpreteerd. 'Het lag zeker niet in de bedoeling van de gouverneur te verwijzen naar KBC, een bank met een solide situatie inzake liquiditeit en solvabiliteit die zeer goed wordt geleid en die de gouverneur als één van de beste Europese banken beschouwt. '   

Een gouverneur van de nationale bank moet zich verontschuldigen.  Wat een onland is dit toch. 

Van de kant van LDD, die krèk hetzelfde insinueerde als Quaden in het Vlaams parlement, horen we niet veel. Het overleg is daar nog aan de gang : gaan we naar links, gaan we naar rechts, of blijven we drummen in het centrum ? 

Savat
                                                                      


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.We hebben nog onwaardig Nieuws : Barclays feest aan het Como-meer

 

Bankiers feesten 725.000 euro op


Terwijl de rest van de wereld kreunt onder de financiële crisis, viert een groep Britse bankiers in Italië een feestje dat liefst 725.000 euro kost.

De Britse overheid was verplicht om enkele miljarden te injecteren in Barclays, één van de grootste banken van Groot-Brittannië. Voor een groep vetbetaalde bankiers van Barclays was dat geen reden om het feesten te stoppen. Eergisteren vlogen ze met een jet naar het luxueuze Villa Erba, vlakbij het Comomeer in Italië. Meer dan driehonderd gasten zullen er proeven van de beste wijnen, de beste diners en het beste entertainment. Er zou op geen cent gekeken worden.

'Gezien de huidige situatie is dit een brug te ver', aldus critici. 'Terwijl hardwerkende Britten hun woning moeten verkopen vanwege de beurscrisis, vieren de goedbetaalde bankiers feest. Zolang ze maar van hun wijntje kunnen nippen, lijkt het hen allemaal weinig te kunnen schelen.'

Hoewel duidelijk gesteld werd dat de bankiers een foute boodschap geven, sprong een woordvoerster van Barclays de bankiers bij. 'Je kan nu eenmaal niet stoppen met zaken doen. Ook niet nu de crisis hoogtij viert. Dit is bovendien geen leuk samenzijn, het gaat om een educatief seminarie. En zeker in deze tijden is dat soort dingen meer dan noodzakelijk.'

Eerder trokken honderd personeelsleden van Barclays ook al naar een hotel aan de Franse Riviera met een prijskaartje van 1.800 pond per nacht.

Bron : Het Nieuwsblad, een "onwaardige" krant

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gerolf Annemans en de crisis

 

Vlaams-nationalisten volgen zeer van nabij de bankperikelen. De situatie wijzigt nog van uur tot uur. Toch kunnen wij nu reeds een aantal belangrijke hoofdlijnen onderscheiden. Fortis, de tot voor kort grootste Belgische bank, werd in één week tijd volledig op de knieën gewrongen. Ondertussen zijn de levensvatbare componenten ervan netjes verdeeld onder de Nederlandse staat en een Franse grootbank. De kleine aandeelhouder blijft verweesd achter met een portefeuille rommelkredieten. Ook Dexia, nochtans stevig verankerd in het Belgisch-Frans financieel systeem, dreigde te kapseizen in de zware turbulenties op de beurs. Een forse kapitaalverhoging van de referentie-aandeelhouders leek de bank op de been te houden, maar nieuwe schokken in de bankwereld dreven Dexia opnieuw naar de afgrond.

De Franse overheid zag haar kans schoon om haar greep op de bankgroep gevoelig te versterken. Dexia is echter nog steeds niet uit het oog van de storm. Zo bracht het nakende faillissement van de Duitse Hypo Real Estate bank Dexia terug op de rand van het ravijn. Enkel de nipte tussenkomst van de Duitse regering kon erger vermijden. Parijs staat inmiddels klaar om Dexia zonodig verder te kapitaliseren en in te palmen. Met Jean-Luc Dehaene aan het hoofd van Dexia heeft het aan België verknochte financiële establishment een trouwe paladijn op post, waarvan niet moet worden verwacht dat hij de belangen van de kleine Vlaamse spaarder tegen de ambities van de Franse president Sarkozy zal verdedigen.

De Belgische financiële instellingen hebben sterk te lijden onder de moeilijke internationale omstandigheden. Maar de val van de grootbanken Fortis en Dexia kwam niet onverwacht. Fortis werd genekt door de eigen hoogmoed, arrogantie en struisvogelpolitiek. De veel te dure overname van ABN Amro, nota bene zonder heldere cijfers, zonder de financiering rond te hebben, en met een significante blootstelling aan risicoproducten brachten de bank in ademnood. De onmogelijkheid om nog aan liquiditeiten te geraken, bleek catastrofaal. Vervolgens ging ook Dexia voor de bijl en werd het vertrouwen aan diggelen geslagen door de aanhoudende problemen bij FSA en bij de portefeuille “Gestructureerde Producten”. De PS-figuur Guy Quaden (zogezegd gouverneur van de Nationale Bank maar die - sinds hij deze week met een aantal naar ons oordeel doelbewuste uitspraken virtueel de moeilijkheden van zijn politieke vrienden en hun politieke banken heeft proberen te exporteren naar KBC en ING – veeleer de aangebrande reputatie van een financiële pyromaan heeft) had in één ding naar ons gevoel wel gelijk: in België is de zwaarste crisis sinds de crash van 1929 een feit.

De Belgische overheid moest optreden om een crash van het financieel systeem en zware economische problemen te vermijden. De maatregelen van Leterme en C° lijken echter sterk op paniekvoetbal. De Nederlandse staat is er in geslaagd de Nederlandse activiteiten van Fortis, inclusief ABN Amro, aan soldeerprijzen op te kopen. De rendabele Belgische activiteiten zijn verpatst aan de Franse bank BNP-Paribas. De Fortis-aandeelhouder blijft zitten met een hoop rommelproducten en een paar internationale bank- en verzekeringsactiviteiten. Ook in het dossier Dexia heeft de regering zijn onmacht laten blijken door de Franse staat toe te laten een blokkeringsminderheid in de bank op te bouwen.

De Europese gedachte is momenteel ver weg. Terwijl andere Europese lidstaten terugvallen op hun eigen staatstructuur om de financiële problemen in hun land op te lossen, kijkt Leterme naar Parijs. ‘Eigen volk eerst’ blijkt in de meeste lidstaten geen vies begrip als het over de belangen van de eigen spaarders gaat. België daarentegen blijkt niet in staat zelf voor een oplossing zorgen, maar zoekt in een struisvogelreflex bescherming bij zijn grote Franse buur.

Het is immers frappant dat in beide dossiers de Franse belangen als grote overwinnaars uit de bus komen. Het blijft dan ook een open vraag of andere opties serieus onderzocht zijn. Waren er dan echt geen andere instellingen geïnteresseerd in een uitgebreid kantorennet en miljoenen Belgische klanten? In 1992 slaagde Zweden er in een soortgelijke crisis te bezweren door een tijdelijke nationalisering van banken. Waarom werd een dergelijk scenario, weliswaar onder strenge voorwaarden over de duur en het management, niet overwogen?  Werden er eerlijke mogelijkheden opengehouden voor andere kandidaten dan BNP? Allemaal vragen zonder antwoord en tegen de achtergrond van de weinig geruststellende veronderstelling dat de belangen van kleine beleggers en spaarders duidelijk ondergeschikt bleken te zijn aan de grote halfpolitieke symboolwaarde van Fortis voor de aftandse Belgische francofiele en financieel-economische elite.

De Vlaamse kleine belegger, de onderdaan van een staat die de zijne niet is, blijft ondertussen in de kou. Degene die jarenlang als goede huisvader belegde in kwaliteitsaandelen zoals Fortis en Dexia, mag al tevreden zijn àls hij nog iets recupereert van zijn investering. Ook de belastingbetaler dreigt op te draaien voor het gelag, aangezien de Vlaamse overheid rechtstreeks een forse participatie in Dexia heeft genomen. Franskiljons België negeert de kleine aandeelhouder en brave belastingbetaler door zich aan te schurken bij zijn Franse broodheren.

Het onafhankelijke Vlaanderen van de toekomst, zonder de invloed van de belgicistische haute finance, zal alleszins beter het hoofd kunnen bieden aan buitenlandse druk. Vlaamse soevereiniteit is dan ook een betere waarborg voor Vlaams spaargeld dan de loze beloften van een op Frankrijk gerichte Belgische regering, die er niet beter op vindt dan financieel-economische sleutelposities te bestaffen met mensen als Etienne Davignon en, tot op heden, Maurice Lippens. Van hen is geweten dat zij rechtstreeks aan het Hof rapporteren. Hun francofiele vooringenomenheid houdt bij ernstige financiële stormen reddende alternatieven uit beeld, wanneer die te Nederlands, Duits of Angelsaksisch getint zijn. De casussen Fortis en Dexia leggen hier eens te meer getuigenis van af. ING bleef netjes uit beeld. BNP-Paribas verscheen als redder in nood, maar het Fortis-schip was toen al verder lek geslagen en de financiële verliezen explosief toegenomen.

De verantwoordelijkheid van topfiguren als Lippens, Votron, Miller en C° is dan ook zonder meer verpletterend. Hun grootheidswaanzin grensde aan het ongelofelijke: na de overname in 1997 van het Nederlandse MeesPierson, volgde in 1998 de Generale Bank, in 2005 het Turkse Disbank en in 2007 richtte Fortis zijn pijlen op ABN Amro. Een brug te ver, zo blijkt. Of: hoogmoed komt voor de val?

In elk geval trachtten de Belgen de Nederlandse grootbank over te nemen zonder kennis van relevante cijfers of de mogelijkheden de financiering rond te krijgen. Dit wordt in Nederland nu terecht als kritiek tegen Lippens en anderen ingebracht. De Nederlandse Minister van Financiën Bos verklankt enkel wat in feite gans politiek en financieel Nederland weet, helaas met bevestiging van aloude clichés over hun zuiderburen. De Vlaming Fred Chaffart, vroegere topman van de Generale Bank, ziet het helder in en verwijt de top van Fortis het onmogelijke te hebben willen presteren - de ABN Amro-overname - terwijl een gigantische financiële storm kwam aanzetten. Met hem zijn er niettemin nog vele andere Vlamingen, gedupeerd of niet, die rekenschap eisen.

Een parlementaire onderzoekscommissie is absoluut noodzakelijk om de fouten, eventueel het bedrog, de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van de dagelijkse leiding en hun brede al dan niet politieke entourage (tot aan de rol van de monarchie en de Nederlandse en Franse overheden toe) bloot te leggen. Slechts indien de verantwoordelijken voor deze debacles vastgelegd zijn, kan eventueel het vertrouwen in het bancaire systeem enigszins hersteld worden. Daarbij mag de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen niet buiten beeld blijven. Vooral de politisering van deze belangrijke instelling zet aan tot nadenken. Figuren als voorzitter van de Raad van Toezicht Eddy Wymeersch, van SP.a-signatuur, spelen een sleutelrol in het verzekeren van de loyaliteit van de bankcontrole aan de Belgische financiële elite. Iemand die zijn verantwoordelijkheid in het verleden wél wilde opnemen, en de regels strikt en voor de gepolitiseerde financiële wereld tè strikt en met te weinig onderdanigheid toepaste, zoals Jean-Louis Duplat - tot 2001 voorzitter van de Bankcommissie - kreeg zijn ontslag en werd vervangen door Servais, kabinetschef van de financiële en fiscale schertsfiguur Didier Reynders. Heel wat vragen dus. Nietszeggende replieken van een zelfgenoegzame kaste kunnen deze keer niet volstaan.

 

Gerolf Annemans

***

 Wij copiëren met veel genoegen het artikel van Gerolf Annemans bij Angeltjes, omdat het op zijn eigen webstek erg moeilijk te lezen valt.  Wat jammer is, want de visie van een van de intelligentste volksvertegenwoordigers uit de federale kamer verdient beter.  Het weze gezegd met respect en vriendschap.


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VS drukt nieuw dollarbiljet

 

Artist Laura Gilberts' print 'The Zero Dollar' protesting the ...
.


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ook in IJsland is het fraai - Lipmans in het kwadraat

 

Viking en bankier blijkt een slechte combinatie

9 oktober 2008, 1:00 uur | FD.nl
Door: Ton Olde Monnikhof

De IJslandse miljardair Gudmundsson van Landsbanki is op non-actief gesteld. Een portret.

Het is meer dan duizend jaar geleden dat de Vikingen dorpen en steden in de kuststreken van West-Europa plunderden. Hun nazaten in IJsland lijken nu, zij het minder gewelddadig, de spaarcenten van vooral Britten en Nederlanders te plunderen.

Björgólfur Gudmundsson (67), bestuursvoorzitter en eigenaar van Landsbanki, de grootste commerciële bank van IJsland, leidde tot afgelopen dinsdag deze operatie, waarvoor de IJslandse toezichthouder hem al maanden, misschien wel jaren eerder op de vingers had moeten tikken. De regering heeft Landsbanki en dus Gudmundsson pas gisteren onder curatele gesteld.

Dat ging niet van harte. De regering van een land dat zich de afgelopen tien jaar heeft ontpopt tot een reusachtig private equity-fonds, spuugt niet graag in de hand van de man die de reusachtige groei van het IJslandse bruto binnenlands product mede mogelijk heeft gemaakt Dat deed Gudmundsson niet uit vaderlandsliefde: zijn bank zag de afgelopen vijf jaar de omzet bijna vertienvoudigen tot boven de euro 30 mrd.

Onbetrouwbaar cv

Het is onbegrijpelijk dat Gudmundsson bankier kon worden. Zijn cv ziet er namelijk allesbehalve betrouwbaar uit. In 1990 zat hij nog 12 maanden in de cel omdat hij betrokken was bij een boekhoudfraude. Daarvoor leidde hij gedurende dertig jaar het bestaan van een alcoholist. Zijn levensloop vermeldt ook banen: hij was voetballer en inpakker van meubelen.

Na zijn gevangenisstraf vertok hij naar Rusland om in IJsland terug te keren als miljardair. Het fortuin dat hij in Rusland vergaarde, stopte Gudmundsson in rederijen, in kranten, in de visindustrie en in vastgoed.

Met zijn zoon Thor, die volgens Forbes inmiddels al rijker is dan zijn vader, had hij in Rusland met succes een brouwerij, Bravo Brewery, opgezet. Die werd voor $ 400 mln verkocht aan Heineken,

Eigen voetbalclub

Dat zoon Thor rijker is, komt waarschijnlijk door de dure hobby van vader Gudmundsson: als een Russische oligarch kocht hij een Engelse voetbalclub, West Ham United. Net als de spaarders bij Landsbanki zullen ook de supporters van deze club, die speelt in de hoogste divisie, betreuren dat ze ooit hun vertrouwen hebben gesteld in Gudmundsson. Zij hopen dat de IJslandse voetballiefhebber de club nu zal steunen met zijn eigen kapitaal.

Daarbij rekenen ze erop dat Gudmundsson een naam heeft hoog te houden als een ouderwetse mecenas. Dat is met betrekking tot IJsland misschien waar, maar de tycoon zit niet in West Ham United omdat hij fan is, maar omdat een club hem status verleent. Bovendien is er een goed rendement op geïnvesteerd vermogen op te maken.

Vergeten uitglijders

In IJsland gelden Gudmundsson maar ook zijn zoon Thor als iconen van ondernemerschap. Ze worden bewonderd om hun rijkdom. IJslanders hebben zich verzoend met de bescheiden rol die hun wordt opgedrongen door de afmetingen van het eiland. Als personen deze grenzen doorbreken, zoals Gudmundsson senior en junior, is eeuwige roem hun deel.

Een uitglijder uit 1985 van senior waarbij een rederij, Hafskip, failliet ging en de Utvegsbanki, eigendom van de staat, bijna onderuitging, wordt dan snel vergeten.

De verwevenheid van de plaatselijk zakenelite en de politiek is in de kleine gemeenschap van IJsland bijna onontkoombaar. De ondoorzichtige structuur van de banken eveneens. Landsbanki gaat door voor een commerciële bank, maar de staat was lange tijd grootaandeelhouder. Bij financiële crises, waarbij IJsland altijd al kwetsbaar was, werd de wankele staatshuishouding met hulp van de banken overeind gehouden.

Bank failliet, CEO niet

In 1997 werd een begin gemaakt met de privatisering van Landsbanki. De staat verkocht in 2002 45,8% van de aandelen aan Samson Holding, het investeringsvehikel van Gudmundsson. Die verwierf daarmee de meerderheid van de aandelen. Het logische gevolg was dat Gudmundsson ook bestuursvoorzitter werd.

De privatisering maakte de weg vrij voor internationalisering. Begonnen in 2001 als een bank met een Triple A-status, is de bank onder leiding van Gudmundsson afgegleden naar een junkstatus, een bank die eigenlijk failliet is. Dat geldt niet voor de man die de bank leidde: zijn vermogen van $ 1,1 mrd in 2008 is voldoende om de kredietcrisis door te komen.

 

@ Financieel Dagblad Nederland


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fortis accueillit sa clientèle à Monte-Carlo (Principauté de Monaco) -

 

Les premiers hôtes sont arrivés hier soir -  Het eerste tuig is gisteravond gearriveerd

Voici une image en direct - Après le petit-déjeuner au champagne, nous allons nous promener au bord de la mer.  Attention : évitez tout contact avec des gens ordinaires ! Ce soir grande Bouffe et Partouze. Le Compte Lipmàns sera fêté.

Nen image direct met ne camera van de oeweb.  De Fortis-richards gaan oewandelen naast de boord van de Mer.  Negeer het plebs dat hier rondloopt.  Binnenkort mogen zij niet niet meer de land in. Vanavond zuipen en poepen. Speciale viering van graaf Lipmans.

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een mooie herfstdag, Vlaanderen

 

.


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het is het moment : we gaan fuiven !

 

Fortis Insurance Belgium organiseert vrijdag een exclusief culinair evenement voor 50 genodigden in het duurste hotel van Monaco. De groep luncht vrijdagmiddag in de Louis XV, nummer 8 op de lijst van ’s werelds meest prestigieuze restaurants.

De verzekeringsgroep spendeert zo’n 150.000 euro aan deze incentive, maar benadrukt dat die vooral is bedoeld voor externe verzekeringsmakelaars, schrijft De Morgen.

De groep arriveerde donderdagnamiddag in Hôtel de Paris, het duurste hotel van het prinsdom. Vrijdagmiddag volgt een lunch in het bijbehorende Louis XV. Het restaurant heeft drie Michelinsterren en werd vorig jaar door een internationale vakjury op plaats 8 gezet in de lijst van ’s werelds beste eetgelegenheden.

Volgens Lonely Planet herbergt het 'de grootste wijnkelder ter wereld, met 250.000 flessen, vele onbetaalbaar'. Een lunch in Louis XV kost al snel 300 euro, een overnachting in het hotel gemiddeld 1.500 euro.

Fortis Insurance, zo benadrukt de woordvoerder, 'is zich terdege bewust van de gevoeligheden'
@ De Standaard

 

 De kantine van de Louis XV

 

De Amerikaanse centrale bank stelt 37,8 miljard dollar ter beschikking aan AIG. De verzekeraar werd in september genationaliseerd omdat het failliet dreigde. De vorige lening van de Federal Reserve (85 miljard dollar) is opgebruikt.

Peperdure vakantie
Intussen raakte bekend dat bestuurders van AIG een peperdure vakantie zouden doorgebracht hebben in een luxecomplex in Californië, en dat enkele dagen nadat de overheid de groep had gered. "Ik begrijp dat de Amerikaanse bevolking geschandaliseerd is. Dit is gewoon verachtelijk", verklaarde de woordvoerster van de Amerikaanse president George Bush. "Minder dan een week nadat de belastingbetaler AIG heeft gered, deden leidinggevenden van het bedrijf zich te goed aan drank en eten in een van de chicste hotelcomplexen van het land", bevestigde Democraat Henry Waxman.

Nationalisering
De Amerikaanse centrale bank redde op 17 september de verzekeraar van het bankroet door een lening toe te staan in ruil voor 79,9 procent van de aandelen van het bedrijf, wat neerkomt op de nationalisering. Waxman preciseerde dat de rekening van de luxueuze uitstap 440.000 dollar bedroeg, waarvan 200.000 dollar voor de kamers (aan 1.000 dollar per nacht of meer), meer dan 150.000 dollar voor de maaltijden en 23.000 dollar voor verzorgingsbehandelingen.

"Geen kaderleden"
AIG reageerde in een mededeling dat het verblijf was aangeboden aan onafhankelijke makelaars en niet aan bestuursleden van de groep. De nieuwe ceo van de groep, Ed Liddy, stuurde onmiddellijk een brief naar minister van Financiën Henry Paulson om hem enige uitleg te verschaffen. Volgens AIG waren er slechts tien mensen op meer dan 100 genodigden werknemers van AIG. Geen enkel kaderlid zou volgens de verzekeraar meegereisd zijn. (belga/svm)

08/10/08 23u02
.
@ De Morgen


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Overweldigend

 

8000 lichtjaren van ons verwijderd

Massive stars lie within NGC 6357, an expansive emission nebula complex some 8,000 light-years away in the tail of the constellation Scorpius. In fact, positioned just below center in this close-up view of NGC 6357, star cluster Pismis 24 includes some of the most massive stars known in the galaxy, stars with over 100 times the mass of the Sun. The nebula's bright central region also contains dusty pillars of molecular gas, likely hiding massive protostars from the prying eyes of optical instruments. Intricate shapes in the nebula are carved by interstellar winds and energetic radiation from the young and newly forming massive stars. This alluring telescopic view spans just under 50 light-years at the estimated distance of NGC 6357