, zal nader onderzoek nog moetenDaar zijn momenteel grootschalige archeologische opgravingen aan de gang, ter gelegenheid van de renovatiewerken. De skeletten dateren uit de middeleeuwen. Daarom moeten er geen politie- of gerechtelijke diensten aan te pas komen. De archeologen hebben hun eigen procedures voor het bergen van oude skeletten.

Archeoloog Jan Decorte: ‘De skeletten werden alle drie gevonden op de middeleeuwse gracht, die er onlangs werd blootgelegd. Of het hier gaat om (de rand van) het voormalige middeleeuwse kerkhof uitwijzen.' ( uit de krant)