De archeologen vonden lepels, glazen kruiken en drinkbekers, olielampen en veel tafelwaar in keramiek. Heel wat schalen en kommen lagen ondersteboven, vaak met etensresten er nog in zoals dierenbeenderen en verkoolde resten van planten, groenten en fruit. De aard van het gebouw en het gegeven van de groepsmaaltijd doen vermoeden dat het om een gilde of religieus of sociaal genootschap ging. Deze kwamen frequent voor in de Oudheid. Het is het eerste dergelijk gebouw dat in Turkije wordt opgegraven.

De onderzoekers troffen elders in een pottenbakkersatelier ook een kookfornuis uit de 6de eeuw aan - eveneens een unieke vondst in Turkije. Het betreft een eenvoudige vierkante constructie van zware stenen, dakpannen en bakstenen, waarmee vermoedelijk op houtskool gekookt werd. Op het kleine gat bovenaan passen de kookpotten met bolle bodem die eerder al in Sagalassos werden opgegraven en waarin vooral pappen en stoofpotjes werden bereid.