NIEUW: Blog reclamevrij maken?
fAVORIETEN
 • NIEUW BE DOGS FAMILY
 • FOTO's
 • Hope
 • VERTALEN
 • vertalen 1
 • Bloggen.be
  Zoeken in blog

  E-mail mij

  Druk oponderstaande knop om mij te e-mailen.

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Rondvraag / Poll
  Is deze kalender van nut ?
  JA, met + resultaat
  JA, met - resultaat
  JA, maar is onduidelijk
  JA, maar bevat fouten
  NEEN, geloof er niet in
  Bekijk resultaat

  Gastenboek
 • Good essay
 • Good essay
 • Good essay
 • Good essay
 • Good essay

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Blog als favoriet !
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Archief per maand
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 04-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 01-2011
 • 01-2010
 • 03-2008
  Biologisch Dynamisch Ecologisch Tuinieren Maria THUN
  .
  27-02-2013 02 WS •SPROKKEL
  GEZOND LIEF VREUGDEVOL BLOEIEND VRUCHTBAAR 2013 vol schoonheid, verukkelijk voorjaar,zalige zomer,heerlijke herfst,wonderlijke winter
  SPROKKEL (Dooi-Slijk-Modder-Schrikkel-Spring-Reinigings-Zuiverings-Blijde-Korte-Regen) maand FEBRUARI [VOLKSWEERKUNDE = vochtig fris zijn]

  t Is koud, de winden bijten
  't is koud, de boomen splijten
  de booze wind giert
  hij heeft de zonne ontvierd [Guido Gezelle]

  MERKELDAGEN • [VOLKSGELOOF • BIJGELOOF]
  0213 • 0331•• De VASTENTIJD zonder regen, verkondigd een jaar met veel zegen
  Met Aswoensdag begon een 40-daagse vasten periode die tot Pasen voortduurde. Vooraf gaande werd 3 dagen feest gevierd, wat wij nu nog kennen als carnaval. Tegenwoordig gaat de vastenperiode in de katholieke gemeenschap vanaf de 6e zondag van start, maar is ook niet meer zo streng van leer als in het verleden. Het echte vasten is nu teruggebracht tot één dag (Goede Vrijdag). Vasten is de voorbereiding op inwijdingen, boetedoeningen en teken van rouw. In de Rooms Katholieke gemeenschap bezinning vooraf gaande aan Pasen. Alleen in de Islamitische gemeenschap wordt het langdurig vasten met de Ramadan nog in ere gehouden
  0201•• H. Severus van Ravenna, bisschop • Z. Louise en Louise Aimée Dean de Luigné, Marie Genevève en Marthe Poulain de la Forestrie, martelaars • H. Brigitta van Kildare, abdis • H. Sigisbert van Austrasië, koning • Z. Luigi Variara, ordestichter
  0201•• Februarimist, geeft goud in de kist
  0202•• Opdracht van de Heer in de Tempel (Maria Lichtmis) • H. Adalband van Ostravent, hoveling, martelaar • H. Colombanus, kluizenaar • H. Hadeloga, abdis • H. Johanna de Lestonnac, ordestichter • LICHTMIS LICHTMIS  Festum in praesentatione domini • Maria•Leechmès • Liichtmëssdag • Grabnyčios • Ofiarowanie Pańskie • Candelera • Стрэчаньне • Сретение Господне • Hromnice (svátek) • Matczi Bòsczi Gromiczny • Kyndelsmesse • Kyndelsmesse • Kyndelmisse • Kyndilmessa • Kynttilänpäivä • Kyndelsmässodagen • Mamacha Kandilarya Raymi • Сретение Господне • Stretnutie Pána • Svijećnica • მირქმა •
  Vroeger deden jonge moeders die in de voorbije maanden bevallen waren hun kerkgang. Ze gingen met hun pasgeborene naar de ‘Lichtmis’ om hem of haar ‘op te dragen’ aan Onze-Lieve-Vrouw. Die plechtigheid werd ook wel de ‘krijtersmis’ genoemd want als er één baby begon te huilen, volgde de rest gewoonlijk ook. Dit versje refereert aan het oude gebruik van ‘de kerkgang doen’: ‘Met Lichtmis kwam de dooi
  Sint-Jozef nam de kooi
  Maria sloeg haar halsdoek om
  Ze gingen naar den Dom
  Maria ging haar kerkgang doen
  Ze gaf haar kerstekind een zoen
  En droeg het op aan God de Heer
  De duiven kirden heen en weer’

  Wanneer de moeders na hun kerkgang weer thuiskwamen met een gewijde kaars, ontstak de boer deze kaars en deed zijn rondgang door de boerderij. In de stal liet hij drie druppels was op de kop van de boerderijdieren vallen om hen te beschermen tegen allerhande veeziekten. Ook op de drempel van de voordeur liet hij een drietal druppels kaarsvet vallen, evenals in zijn pet en in die van zijn zonen. Zo werden ook zij behoed tegen allerlei ziekten en tegenslag. De boerin en haar dochters trokken de keuken in, want er moest feest gevierd worden! Sinds vandaag kon men namelijk het ‘licht’ ‘missen’; de dagen waren met Lichtmis al zodanig gelengd dat men geen kaarsen meer hoefde aan te steken. Om dit te vieren werden er veel koeken gebakken, getuige dit versje
  Op Lichtmisdag is er geen vrouwke zo arm of ze maakt er haar panneke warm
  De ronde vorm van de pannenkoeken verwees in voorchristelijke tijden overigens naar de zon, wiens kracht vanaf vandaag alleen maar toeneemt!
  0202•• Als de LICHTMISsen door de sneeuw gaan, gaan de koeikens vroeg naar de wei [Vlaams]
  0202•• Als de zon met LICHTMIS op de kaarsen schijnt, dan mogen de boeren gerust wel klagen
  0202•• Als de zon met LICHTMIS op de kaarsen schijnt, moet de scheper zuinig zijn op het wintervoer
  0202•• Als de zon met LICHTMIS op de toren schijnt, wordt het een goed bijenjaar
  0202•• Als er met LICHTMIS de zon door de boomgaard schijnt, zal het een goed appeljaar zijn
  0202•• Als er storm en regen op LICHTMIS is, hoe mooier het voorjaar is
  0202•• Als er te LICHTMIS druppeltjes aan de doornhagen hangen, is het schoon vlas te wegen [Vlaams]
  0202•• Als het op LICHTMIS stormt en de sneeuw komt vallen, dan wacht de tijd niet een lentelied te schallen
  0202•• Als LICHTMIS komt met blommen, zal PASEN met sneeuw en ijs kommen
  0202•• Als met LICHTMIS de doornboom lekt, dan drinken de vetweiders wijn [Vetweiders zijn veefokkers][Als zij het goed hebben drinken ze na de slacht wijn]
  0202•• Als met LICHTMIS de doornhagen likken, zullen de korenkarren kwikken [Vlaams] [Karren zullen de oogst met moeite kunnen dragen, er wordt een goede oogst verwacht]
  0202•• Als met LICHTMIS de kaarskes door de sneeuw lopen, gaan de koeikes vroeg naar de wei
  0202•• Als met LICHTMIS de zon brand, komt de schaarste in het land
  0202•• Als met LICHTMIS de zon door de boomgaard schijnt, zal het een goed appeljaar zijn [Vlaams]
  0202•• Als met LICHTMIS de zon op het misboek schijnt, is het een teken dat de winter verdwijnt
  0202•• Als met LICHTMIS de zon schijnt door 't hout, is 't nog geruime tijd koud
  0202•• Als met LICHTMIS de zon schijnt op de toren, krijgt men nog zoveel sneeuw als tevoren
  0202•• Als met LICHTMIS de zon schijnt op Gods altaar, dan is het een goed bijenjaar
  0202•• Als met LICHTMIS de zon schijnt, gaat de vos nog zes weken naar zijn hol terug. [winterslaap]
  0202•• Als met LICHTMIS het zonneken brandt, komt er schaarste op het land
  0202•• Als op LICHTMIS de schijnt door het hout, dan is het nog wel zes weken koud
  0202•• Als op LICHTMIS de zon op de kaarsen schijnt, dan mogen de boeren wel klagen, [Turnhout]
  0202•• Als op LICHTMIS de zon schijnt door het hout, dan is het nog wel zes weken koud
  0202•• Als op LICHTMIS de zon schijnt, gaat de vos nog 6 weken naar zijn hol terug [Vlaams]
  0202•• Als 't met LICHTMIS waait en stormt, is de lente dra gevormd, maar blijft het weder klaar en hel, dan komt het voorjaar niet zo snel
  0202•• Als te LICHTMIS de keerskens door de sneeuw gaan, gaan de koeikens vroeg naar de wei
  0202•• Als te LICHTMIS de zon op het misboek schijnt, is het een teken dat de winter verdwijnt
  0202•• Als te LICHTMIS de zonne schijnt door het hout, is het nog wel zes weken koud
  0202•• Als te LICHTMIS druppeltjes aan de doornhagen hangen, is 't schoon vlas te wegen
  0202•• Blaast op LICHTMIS de wind uit 't oosten, moet ge veel hout hèn om te roosten
  0202•• Brengt LICHTMIS wolken en regen mee, is de winter voorbij en komt niet meer
  0202•• Brengt Vrouwe LICHTMIS sneeuw en wind, weldra de lente begint, maar brengt zij klaarte mee, komt de lente niet gedwee
  0202•• D'r zullen veel appels worden gewonnen, staat te LICHTMIS den boomgaard in de zonne
  0202•• Drupt met LICHTMIS de hagedoorn, dan is het een goed jaar voor het koren
  0202•• Es mit LEECHMIS de zon op de keertse sjient, dan mot de sjè-eper de oè-erte bewaren
  0202•• Geeft LICHTMIS klaverblad, met PASEN sneeuw op het pad
  0202•• Geeft LICHTMIS zonneschijn, het zal later winter zijn
  0202•• Hebt voor het weder goede moed, als het op LICHTMIS stormt en woedt
  0202•• LEECHMIS klaar en helder, sjint den boer de velder
  0202•• LICHTMIS donker en grijs, is de boeren hunne eis
  0202•• LICHTMIS donker en nat, vult de boer zijn vat
  0202•• LICHTMIS donker met regen en slijk, maakt de boeren rijk
  0202•• LICHTMIS donker, Asdag [ASWOENSDAG] klaar, geeft een vruchtbaar jaar
  0202•• LICHTMIS donker, maakt de boer tot jonker
  0202•• LICHTMIS donker, maakt de boeren pronker
  0202•• LICHTMIS duister en donker, zo is de boer een jonker
  0202•• LICHTMIS helder en klaar, dan komt er veel sneeuw in het voorjaar
  0202•• LICHTMIS helder en klaar, er komt nog veel sneeuw voorwaar
  0202•• LICHTMIS helder en klaar, geeft een goed bijenjaar
  0202•• LICHTMIS helder en klaar, maakt de boer tot bedelaar
  0202•• LICHTMIS helder en klaar, mooi en klaar, komen er twee winters in het jaar
  0202•• LICHTMIS helder en rein, het zal een lange winter zijn
  0202•• LICHTMIS helder, de boer in de kelder
  0202•• LICHTMIS in de klaver, PASEN in de sneeuw
  0202•• LICHTMIS klaar en hel, zo is de boer een arme gezel
  0202•• LICHTMIS klaar en helder, schendt de boer zijn velden
  0202•• LICHTMIS klaar en rein, 't zal een lange winter zijn
  0202•• LICHTMIS klaar, goed roggejaar
  0202•• LICHTMIS kleer, is de boer een bedeleer, LICHTMIS donker, is de boer 'n jonker
  0202•• LICHTMIS schoon en klaar, geeft een vruchtbaar jaar
  0202•• LICHTMIS vroeg de zon aan de toren, dan gaat al het vlas verloren.[Vlaams]
  0202•• LICHTMIS, gevallen sneeuw blijft niet lang liggen
  0202•• Maar LICHTMIS licht, de boer een knecht
  0202•• Maria LICHTMIS, zo zij kerkgang doet met helder zonneschijn, het zal vriezen en nog kouder als van te voren zijn
  0202•• Maria LICHTMIS helder en klaar, geeft een vruchtbaar roggejaar
  0202•• Maria LICHTMIS schoon en klaar, geeft een goed bijenjaar
  0202•• Met LICHTMIS doet de metselaar één oog open, ziet hij zonneschijn, hij doet dat ene oog weer dicht
  0202•• Met LICHTMIS klimt de leeuwerik een ploegstaart hoog
  0202•• Met LICHTMIS klimt de leeuwerik op de horst
  0202•• Met LICHTMIS triestig weer, is goed voor boer en heer
  0202•• Met LICHTMIS valt de sneeuw op een warme steen
  0202•• Met Maria LICHTMIS triestig weer, is goed voor boer en heer
  0202•• Met Maria LICHTMIS warme zonneschijn, er zal meer sneeuw, ijs en vorst dan van tevoren zijn
  0202•• Na LICHTMIS zijn de dagen zover gelingd, als een haan over een karrenspoor springt
  0202•• Op LICHTMIS is geen vrouwtje zo arm, of ze maakt haar pannetje warm
  0202•• Op LICHTMIS ziet de boer liever een wolf in z'n stal dan de zon
  0202•• Schijnt de zon met LICHTMIS door het hout, dan blijft het nog een paar weken koud
  0202•• Schijnt de zon met LICHTMIS fel [hel], komt vaak vorst nog streng en hel
  0202•• Schijnt de zon op LICHTMISdag, er komt meer ijs dan er lag
  0202•• Schijnt de zon op LICHTMISdag, er komt meer ijs dan er reeds lag
  0202•• Schijnt Maria LICHTMIS de zon door de toren, komt er nog net zoveel kou [of sneeuw] na als van tevoren
  0202•• Schijnt met LICHTMIS de zonne heet, dan komt er nog veel sneeuw en leed
  0202•• Schijnt met Maria LICHTMIS de zon door de toren, komt er nog net zoveel kou als tevoren
  0202•• Soo veel daeghen als den leeuwerick voor Vrouwe LICHTMIS singht, swijght hij daernae
  0202•• Storm en sneeuw met LICHTMIS, komt de lente vroeg gewis, blijft het echter heldere lucht, dan is de lente weggevlucht
  0202•• Voor LICHTMIS leeuwerikenzang, duurt niet lang
  0202•• Woedt op LICHTMIS sneeuw en wind, de lente komt gezwind, maar is het weder schoon en klaar, dan is de lente niet zo naar
  0202•• Zolang de leeuwerik voor LICHTMIS zingt, zolang na LICHTMIS zijn lied niet klinkt
  0202•• Zont de das zich op LICHTMIS dol en vol, dan kruipt hij vier weken terug in zijn hol
  0202•• Zoveel dagen de leeuwerik voor LICHTMIS zingt, zolang na LICHTMIS zijn lied niet klinkt
  0203•• H. Adelinus van Celles, kloosterstichter • H. Berlindis van Meerbeke en Nona van Meerbeke, kluizenaars • H. Blasius, bisschop en martelaar • H. Ansgarius, bisschop • H. Laurentius van Canterbury, bisschop • H. Claudine Thevenet, ordestichtster • Z. Marie Rivier, ordestichster • H. Willem van Maleval, kluizenaar en ordestichter • BLASIUS
  0203•• Als 't op SINT-Blasius regent of waait, zeven weken dat de wintermolen draait
  0203•• Blasius zijn blazer staat been vervroren
  0203•• Blaast SINT-Blasius op zijn tijd, dan zijn we vlug de winter kwijt
  0203•• SINT-Blasius is een koud manneke, Apollonia [9 FEBRUARI] een koud vrouwke
  0203•• SINT-Blasius op, Blasius nere, blaast hij nog, ik blaze were
  0203•• SINT-Blasius en SINT-Urbaan zonder regen, geeft een goede wijnzegen
  0203•• SINTer Blasius, wind en wazius [water]
  0204•• H. Joanna, koningin • H. Rembertus, aartsbisschop • H. Veronica • H. Vulgis, abt
  0204•• Op SINT-Veroontje, verplant uw boompje
  0204•• SINT-Veronica, Geeft FEBRUARI een klaverblad, in maart bedekt de sneeuw uw pad
  0205•• H. Agatha, maagd en martelares • H. Agricola, bisschopAGATHA
  0205•• Het weer van Agathe, is het weer van Beate [Beatrix: 29 jul]
  0205•• Water op SINT-Agatha, is melk in de boterkan
  0205•• Komt er regen op SINT-Agatha bij, dan komt er veel gras in de wei
  0206•• H. Amandus, bisschop • HH. Paulus Miki en Gezellen, martelaren • H. Dorothea van Cappadocië, martelares • H. Vedastus van Arras, bisschop • H. Hildegonda van Meer, religieuze
  DOROTHAE
  0206•• De Heilige Dorothee, waadt graag door de snee
  0206•• SINT-Amaan doet het zaaikleed aan, SINT-Machuit [27 nov] doet het uit
  0206•• SINT-Amandus SINT-Amaan, trekt het zaaikleed aan
  0206•• SINT-Dorethee, brengt meestal sneeuw [snee] mee
  0207•• H. Amolvinus van Lobbes, abt • H. Chrysolius, bisschop • H. Hadeloga, kloosterstichtster • Z. Pius IX, paus • Z. Johannes van Triora, martelaar • Z. Eugenia Smet, ordestichtster • HH. Paulus Miki en gezellen • ROMALDUS
  0207•• SINT-Romaldus' storm en blazen, zal in Mei het vee doen grazen
  0208•• H. Hiëronymus Emiliani, priester • HH. Harlindis en Relindis, maagden • H. Josephina Bakhita, • H. Meingold, martelaar • Z. Anna Catharina Emmerich, mystica
  0208•• SINT-Johannes van Matha, al is de SPROKKEL nog zo fel, zij heeft haar drie zomerse dagen wel
  0209•• H. Apolloniamartelares • H. Michael Febres Cordero, kloosterlingAPOLLONIA
  0209•• SINT-Apolonia komt binnen met witte hoed, of met een hoge vloed
  0209•• SINT-Apollonia, 't Is voor de oogst bijzonder goed, als het op SINT-Appolonia waaien doet
  0209•• SINT-Blasius is een koud manneke, SINT-Apollonia een koud vrouwke
  0210•• Z. Hugo van Fosses, abt • H. Scholastica, maagd • Z. Alojzije Stepinac, bisschop en martelaar KARNAVAL
  0210•• Op FEBRUARI tien, houdt de winter het voor gezien
  0211•• Onze Lieve Vrouw van Lourdes • Heilige maagd Maria van Lourdes
  0211•• Zingen de katten in koor, de winter gaat teloor
  0212•• H. Benedictus van Aniane, abt • H. Benedictus Biscop • H. GERTRUDIS
  0212•• Op SINT-Geertrui slecht weer, zes weken valt er regen neer
  0212•• SINT-Gertrudis van Nijvel, op Sinte Geertruid, komt de warmte de grond uit
  0213•• HH. Harlindis en Relindis • AMANDUS • H. Relindis van Aldeneikabdis • Z. Jordanus van Saksen, O.P. • ASWOENSDAG • VASTEN 1302 - 3103
  0213•• SINT-Amaan, trekt het zaaikleed aan
  0213•• Het weer van ASWOENSDAG, houdt men de gehele vasten
  0213•• Lichtmis donker, ASDAG klaar, geeft een vruchtbaar jaar
  0213•• Schijnt op ASWOENSDAG de zon, dan wordt het een goed appeljaar
  0213•0331•• De VASTENTIJD zonder regen, verkondigd een jaar met veel zegen
  0214•• HH. Cyrillus, monnik, en Methodius, bisschop, patronen van Europa • H. Valentinus, bisschop en martelaarVALENTIJN
  0214•• Dits den dagh van SINTe-Valentine, up dien dach kienen de voghelkine, hare genoeten [ghenoete] in den woude, die hebben van des winters coude, langhen tyt ghehadt zware plaghen [genoete = partner]
  0214•• Dooi op SINT-Valentijn, doet veel water in de wijn
  0214•• Is het bos met SINT-Valentijn in het wit gehuld, dan zijn weiden en akkers van vreugde vervuld
  0214•• Is het klaar op de dag van SINT-Valentin, dan vriest het rad van de watermolen in
  0214•• Met SINT-Valentinus de akkers nog wit, komen de planten laat, dat is gewis
  0214•• Want dit was op SINT-Valentijns dag, als elke vogel zijn maatje komt kiezen [Geoffrey Chaucer in 1382]
  0214•• Zonneschijn op SINT-Valentijn, geeft goede wijn
  0215•• H. Siegfried van Växjö, bisschop
  0215•• In februari sneeuw en regen, betekenen goddelijke zegen
  0216•• H. Juliana van Nicodemie, martelares • H. Onesimus, bisschop • Z. Simon Fidati van Cascia, priester
  0216•• SINT-Angilbert is nooit zo goed ,of het vriest 'n voet en sneeuwt 'n hoed
  0217•• Zeven HH. Stichters van de Servieten van Maria • H. Fintan van Clonenagh, kloosterstichter • SILVERIUS
  0217•• Klaar weer op SINT-Silvijn, het kan nog weken winter zijn
  0217•• Klaar weer op SINT-Silvijn, 't zal nog twee maanden winter zijn
  0218•• H. Bernadette Soubirous • Z. Fra Angelico, artiest
  0218•• SINT-Bernadette, als in FEBRUARI de muggen zwermen, moet ge in maart uw oren wermen

  0219•• H. Bonifatius van Brussel [Omstreeks 1180 in Brussel geboren. Stond een tijd aan het hoofd van de abdij van Ter Kameren] • H. Coenraad, kluizenaar en belijder • H. Bonifatius van Lausanne, bisschop
  0219•• SINTe-Lucije laat de dagen dijen
  0220•• H. Eleutherius • H. Eucherius, bisschop, monnik • H. Eucherius van Maastricht, bisschop • H. Falco, bisschop • Z. Jacinta Marto (Fátima), belijdster
  0220•• Sneeuw op natte grond, ‘t vriest terstond
  0221•• Z. Pepijn van Landen, hofmeier • H. Petrus Damiani, bisschop en kerkleraar
  0221•• Op Petrus Damiaan, hervat de winter spontaan, of is het ermee gedaan
  0222•• Cathedra van de heilige apostel Petrus • Z. Émilie d'Oultremont, ordestichtster • H. Margarita van Cortona, mysticaPETRUS STOEL TE ANTIOCHIË
  0222•• Als SINT-Pieter syne Stoel plant, dan commen d'oijevaers weer in 't land [Dit is wel aan de zeer vroege kant!]
  0222•• De nacht van SINT-Pietersstoel duidt aan hoe 't weer de volgende veertig dagen zal vergaan
  0222•• De nacht van St. Pieters’stoel duidt aan, hoe veertig dagen ’t weer zal staan
  0222•• Dooi op SINT-Pieter, de winter is voorgoed voorbij
  0222•• Met SINT-Pieters'stoel komen de ooievaars in 't gewoel
  0222•• Petrus Stoel heft de lente aan, de zomer brengt ons SINT-Urbaan [25 mei.]
  0222•• SINT-Pieters', maakt de brug of breekt ze af
  0222•• SINT-Pieters', maakt of breekt het ijs
  0222•• SINT-Pieters'stoeltje koud, wordt veertig dagen oud
  0222•• Vriest het op SINT-Pieter in de winter, veertig dagen blijft nog die winter
  0223•• Z. Isabella van Frankrijk, prinses • H. Polycarpus, bisschop en martelaar
  0223•• Geeft sprokkelmaand de winter niet, hij is voor Pasen in ‘t verschiet
  0224•• H. Modestus • H. Adela, koningin • H. Ethelbert van Kent, koningMATTHIAS
  0224•• Als SINT-Matthijs geeft sneeuw en ijs, dan kan men verwachten, het zal vriezen nog veertig nachten
  0224•• Dits de dach van Sinte Matthijs, up desen dach, des zyt wys, so comt de soeten lente in, die es des somers broederkin
  0224•• Met SINT-Matthijs haalt de ekster haar eerste rijs
  0224•• Op SINT-Matthijs breekt het ijs, en als bij geen ijs ontmoet het daarna vriezen doet
  0224•• SINT-Mathies brik ’t ies
  0224•• SINT-Mathijs breekt het ijs vindt hij op het water geen brug, dan heeft hij die brug op de rug
  0224•• SINT-Mathijs breekt 't ijs, maar wil 't ijs niet breken dan vriest het nog vele weken
  0224•• SINT-Matthijs bouwt zich een huis op het ijs van stenen muren maar het kan niet lang meer duren
  0224•• SINT-Matthijs breekt het ijs, en als hij geen ijs ontmoet, hij het vriezen doet [winter 1674 ?]
  0224•• SINT-Matthijs breekt het ijs, maar als het ijs niet breekt, ligt het nog veertig dagen op't voorjaar te wachten
  0224•• SINT-Matthijs breekt het ijs, vindt hij op 't water geen brug, dan heeft hij die brug op zijn rug
  0224•• SINT-Matthijs breekt of maakt het ijs, en als hij het niet wil breken, dan vriest het nog zes weken
  0224•• SINT-Matthijs brengt sap in het rijs, en maakt of breekt het ijs
  0224•• SINT-Matthijs geeft sneeuw en ijs, dan kan men verwachten, het zal vriezen nog veertig nachten
  0224•• SINT-Matthijs geen ijs, einde maart met paard en kar op 't ijs [winter 1674 ?]
  0224•• SINT-Matthijs vindt ijs, of brengt ijs
  0224•• SINT-Matthijs werpt een gloeiende [of hete] steen in 't ijs
  0224•• SINT-Matthijs, werpt de eerste steen op het ijs
  0224•• SINT-Matthys bouwt hem een huis op 't ys, van stenen muren maar 't kan niet lange duren
  0224•• Te SINTe-Matthijs zag men sneeuw nog ijs, maar op half maart [meert], reed men op de Schelde met kar en paard [te peerd]
  0224•• Wil SINT-Matthijs het ijs niet breken, blijft het vriezen nog zes weken
  0225•• Z. Constantius van Fabriano • H. Papias, martelaar • H. Walburga, abdisWALBURGIS
  0225•• Regen in SINT-Walburgisnacht, heeft steeds de kelder volgebracht
  0226•• H. Nestor • Z. Leo van Sint-Bertinus, abt • H. Porphyrius van Gaza, bisschop • H. Alexander van Alexandrië, patriarch
  0226•• Komt februari met goed weer, dan vriest het in het voorjaar des te meer
  0227•• H. Leander • H. Gabriël van de Moeder van Smarten, monnik • Z. Marie de Jésus Deluil-Martiny, kloosterstichteres, martelaar • H. Honorina
  0227•• Vries op Sint-Honorijne, geeft de boer veel chagrijne
  0228•• H. Elisabeth van Pommeren, keizerin en kloosterlinge • HH. Romanus en Lupicinus van Lyon, abten • H. Hedwig van Polen, koninginROMANUS
  0228•• SINT-Romanus hel en klaar, wijst ons op een vruchtbaar jaar
  0228•• SINT-Romanus, maakt FEBRUARI een brugge sterk en straf, maart breekt het weder af
  0229•• SCHRIKKELJAAR • H. Oswald, bisschop OSB • H. Hilarius, paus
  0229•• Het weer van Agathe, is het weer van Beate [29 juli]
  0229•• In een schrikkeljaar verandert iedere vrijdag het weer
  0229•• Op schrikkeldag, gaat de zon vaak overstag
  0229•• Schrikkeljaar, koud jaar
  °°°
  02•Alle maanden van het jaar, vrezen een mooie FEBRUAAR
  02•Als de kat in FEBRUARI in de zon ligt voor de schuur, moet ze in maart weer achter 't vuur
  02•Als FEBRUARI de muggen zwermen, moet men in maart de oren wermen
  02•Als FEBRUARI lacht, dan wordt maart niet zacht
  02•Als het dondert in FEBRUARI, breng dan uw tonnen naar de zolder
  02•Als het in FEBRUARI niet sneeuwt, weet dan dat je later, in de zomer van hitte geeuwt
  02•Als in FEBRUARI de hagen likken, zullen de hooiwagens kwikken
  02•Als in FEBRUARI de muggen zwermen, moet ge in maart uw oren wermen [warmen]
  02•Blazen de muggen in FEBRUARI alarm, houdt in maart de oren warm
  02•Blijft de storm in FEBRUARI schaar [raar], beschut u in april voorwaar
  02•De FEBRUARI krijgt zo menig plooi, is 't niet van de vorst dan is het wel van de dooi
  02•Een donkere FEBRUARI maakt ook goede oogst
  02•Een koude FEBRUARI, geeft een goed roggejaar
  02•Een natte FEBRUAAR, brengt een vruchtbaar jaar
  02•Een warme oktober, een koude FEBRUARI
  02•Eindigt FEBRUARI guur en koud, dan volgt een zomer waar men van houdt
  02•FEBRUARI Al is de SPROKKEL nog zo fel, ze heeft vijf schone dagen wel
  02•FEBRUARI Al is de SPROKKEL nog zo fel, zij heeft toch haar 3 zomerse dagen wel
  02•FEBRUARI Al is SPROKKEL nog zo hevig en zo fel, toch levert zij heur drij zomerdagen wel
  02•FEBRUARI Als de bij naar huis toe vlucht, zit er regen in de lucht
  02•FEBRUARI Als de boeren niet meer klagen, de pastoors niet meer vragen zijn we aan het eind der dagen
  02•FEBRUARI Als de katten zingen in koor, gaat de winter echt teloor
  02•FEBRUARI Als de muggen dansen gaan, is het met de vorst gauw [snel] gedaan
  02•FEBRUARI Als de noordenwind in korte maand niet blazen wil, zo blaast hij zeker in april
  02•FEBRUARI Als de R is in de maand, is het weer niet altijd meegaand
  02•FEBRUARI Als noordwind in de korte maand niet blazen wil, zo blaast hij zeker in april
  02•FEBRUARI Als 't kort maandeke kort van asem, kort van vaandeken, veel te veel op maarte trekt, den boer een scheve muile trekt [Gent]
  02•FEBRUARI Als 't kort maandeke teveel op Maarte trekt, de boer een scheve muile trekt
  02•FEBRUARI Als vroeg krokussen bloeien, dan zullen ze met de koude stoeien
  02•FEBRUARI Crocusjes die vroeg willen bloeien, zullen met de kou moeten stoeien
  02•FEBRUARI De grote lijster zingt nu luid, met de winter is het uit
  02•FEBRUARI Een dooi zonder regen en wind, is niet waard dat hij begint
  02•FEBRUARI Een veel te vroege lente, geeft ons brood zonder krente
  02•FEBRUARI Gaan de mieren aan het garen, wacht u vorst en koude nachten
  02•FEBRUARI Gaan de mieren al aan het garen, in de tweede maand van het jare
  02•FEBRUARI Gaan de mieren al aan 't sparen, zullen kou en vorst gewis niet sparen
  02•FEBRUARI Geeft de SPROKKELmaand de winter niet, dan ligt ze voor PASEN in het verschiet
  02•FEBRUARI Geen maandag is zo kwaad, of de zon schijnt vroeg of laar
  02•FEBRUARI Het kraaien van de haan, kondigt wind en regen aan
  02•FEBRUARI In de korte maand regen, is vette mest een zegen
  02•FEBRUARI is de kortste, maar ook de ergste
  02•FEBRUARI is nooit zo fel, of hij geeft zijn drie zomerse dagen wel
  02•FEBRUARI is nooit zo fel, of ze geeft drie lentedagen wel
  02•FEBRUARI is nooit zo goed, of het vriest een voet en sneeuwt een hoed
  02•FEBRUARI is nooit zo goed, of het vriest wel een hoed
  02•FEBRUARI kil en nat, koren in 't vat
  02•FEBRUARI komt verklaren, dat men hout en kool moet sparen
  02•FEBRUARI Kort maandeke, is vaak ook het stort maandeke
  02•FEBRUARI Kortemaand, is dikwijls het stortemaand[stortbuien]
  02•FEBRUARI Maken de mollen nu al hopen, zal de regen langs de ramen lopen
  02•FEBRUARI met veel sneeuw, een droge maart, en een natte april, voorspellen een goed jaar
  02•FEBRUARI met vorst en wind, maakt weldra de PASEN blind
  02•FEBRUARI mist, hooi in de kist
  02•FEBRUARI muggendans, geeft voor maart een slechte kans
  02•FEBRUARI Muggetjesdans in SPROKKELmaand, boerkens wacht uw hooitas
  02•FEBRUARI Na weerlicht in buien, komt sneeuw en kou aankruien [aankrijven]
  02•FEBRUARI nat, vult schuur en korenvat
  02•FEBRUARI Nooit is de schrikkelmaand zo fel of ze heeft haar 5 schone [zomerse] dagen wel
  02•FEBRUARI Onweer op het dorre hout, geeft een voorjaar nat en koud
  02•FEBRUARI Regen in kortemaand, vries in maartemaand
  02•FEBRUARI regen is voor de landman een zegen
  02•FEBRUARI 's Morgens wit berijpte daken, zal 't gauw tot nattigheid geraken
  02•FEBRUARI Slaat de rook uit de schoorsteen naar beneden, behoort 't droge weer tot 't verleden
  02•FEBRUARI SPROKKEL is nooit zo wreed en snel, of ze levert haar 3 [of 5] zomerse dagen wel
  02•FEBRUARI SPROKKEL komt verklaren, dat men hout en kool moet sparen
  02•FEBRUARI SPROKKELmaands regen, is grasmaands [april] zegen
  02•FEBRUARI 't Kort maandeke, is dikwijls een stortmaandeke [Veel stortregens]
  02•FEBRUARI Unne boer en un vèrke knorren altied
  02•FEBRUARI Vroege vogelzang, maakt de winter lang, want er komt nog eens een tijd, dat men op schaatsen rijdt
  02•FEBRUARI wintert nooit zo fel, of hij geeft zijn 3 [of 5] schone dagen wel
  02•FEBRUARI zacht en stil, dan komt de noordenwind in april
  02•FEBRUARI Zeker moogt ge vast verwachten, late vorst en koude nachten
  02•FEBRUARI Zingt de leeuwerik hoog in de lucht, heerlijk weer voorspelt zijn vlucht
  02•FEBRUARI Zo hoog in de winter de sneeuw, zo hoog in de zomer het gras
  02•FEBRUARI Zoet weer in de kortemaand, is niet gelijk wat het betaamt, De boer zegt: "Het en mag en mag niet zijn, het doet pijn aan het venijn"
  02•FEBRUARI zonder storm, in april is hij in vorm
  02•Geeft FEBRUARI muggendans, voor maart is er een slechte kans
  02•Groeit in FEBRUARI al het gras, dan lopen we met PASEN in een dikke jas
  02•Hagelt en dondert het in FEBRUARI, dan mag men rekenen op een mooie herfst
  02•In FEBRUARI al de lente? Dat geeft broden zonder krenten
  02•In FEBRUARI een muggendans, geeft voor maart een slechte kant
  02•In FEBRUARI guur en koud, dan komt er een zomer waarvan je houd
  02•In FEBRUARI klagen de boeren het minst
  02•In FEBRUARI sneeuw en regen, betekent goddelijke zegen
  02•In FEBRUARI ziet de boer liever een hongerige wolf, dan een man in hemdsmouwen
  02•Is de maand FEBRUARI koud en guur, vaak een warm zomer van lange duur
  02•Is FEBRUARI guur en koud, dan komt er een zomer waarvan je houdt
  02•Is FEBRUARI kil en nat, hij brengt ons veel koren in het vat
  02•Is FEBRUARI nat en koel, dan is juli dikwijls heet en koel
  02•Is FEBRUARI nat en koel, dan wordt juli dikwijls heet en zwoel
  02•Is FEBRUARI te warm, vele planten worden arm
  02•Is FEBRUARI zacht en stil, dan komt de noordenwind in april
  02•Is FEBRUARI zacht, dan brengt de lente vorst bij nacht
  02•Is het weer in FEBRUARI te zacht, dan wordt niets van de lente verwacht
  02•Januari nevel tocht, FEBRUARI kil en vocht
  02•Komt FEBRUARI met goed weer, dan vriest 't voorjaar des te meer
  02•Komt FEBRUARI met veel zacht weer, dan vriest het straks in het voorjaar des te meer
  02•Komt in SPROKKELmaand de winter niet, hij is voor PASEN in 't verschiet
  02•Koude FEBRUARI, hete augusti
  02•Ligt de wind in FEBRUARI stil, dan komt hij zeker in april
  02•Maakt FEBRUARI een brugge sterk en straf, maart brekt het weder af
  02•Natte FEBRUAAR, brengt een vruchtbaar jaar
  02•Niets wordt van de lente verwacht, als FEBRUARI is te zacht
  02•Regen in FEBRUARI is mest op de akker [Vlaams]
  02•Ruwe wind in FEBRUAAR, duidt steeds op een vruchtbaar jaar
  02•Schijnt morgenrood ze tegen, dan dreigt FEBRUARI met regen, maar blijft het weder klaar en hel, dan komt het voorjaar niet zo snel
  02•SINT-Eleutherius [0220], schijnt morgenrood ze tegen, dan dreigt FEBRUARI met regen
  02•SINT-Jovita en SINT-Faustinus [0215], FEBRUARI nat, vult schuur en korenvat
  02•SINT-Julianus [0200], SPROKKELmaands regen, is Grasmaands zegen
  02•SINT-Koenraad van Piacenza [0219], is FEBRUARI kil en nat, hij brengt ons koren in het vat
  02•SINT-Meingold [0211], is FEBRUARI zacht, dan brengt de lente vorst bij nacht
  02•SINT-Petrus Damianus [0221], is FEBRUARI zacht en stil, dan komt de noordenwind in april
  02•SINT-Porphyrius [0226], regen in FEBRUARI is mest op de akker
  02•SINT-Scholastica [0210], is FEBRUARI nat en koel, dan is juli dikwijls heet en zwoel
  02•Veel regen in FEBRUAAR, voelt men het ganse jaar
  02•Vliegt de mug in FEBRUAAR, dan huivert men het ganse jaar
  02•Vriezende januari, natte FEBRUARI, droge maart, regen in april, is de boeren hunnen wil
  02•Wanneer FEBRUARI iedereen winst brengt, dan klagen de boeren het minst
  02•Warme oktober dagen, FEBRUARI met koude vlagen
  02•Zachte FEBRUARI, ellende het ganse jaar
  02•Zo in FEBRUARI muggenzwermen, moet ge in meert u wermen [Vlaams]
  02•Zwijgt de noordenwind in FEBRUARI stil, dan komt de blaaskaak in april
  REACTIE (0)
  03 WS •BUIEN
  GEZOND LIEF VREUGDEVOL BLOEIEND VRUCHTBAAR 2013 vol schoonheid,verukkelijk voorjaar,zalige zomer,heerlijke herfst,wonderlijke winter
  LENTE (Buien-Gulden-Wind-Dorre-Donars-Lenzinmanoth) maand MAART [VOLKSWEERKUNDE mag niet te koud vochtig warm zijn]
   
  Laat de lieve wonderbronne,
  laat het leutig zonnevier,
  laat de verre blommen kommen,
  laat weerom de lente alhier. [Guido Gezelle]

  MERKELDAGEN • [VOLKSGELOOF • BIJGELOOF]
  0213 • 0331•• De VASTENTIJD zonder regen, verkondigd een jaar met veel zegen
  Met Aswoensdag begon een 40-daagse vasten periode die tot Pasen voortduurde. Vooraf gaande werd 3 dagen feest gevierd, wat wij nu nog kennen als carnaval. Tegenwoordig gaat de vastenperiode in de katholieke gemeenschap vanaf de 6e zondag van start, maar is ook niet meer zo streng van leer als in het verleden. Het echte vasten is nu teruggebracht tot één dag (Goede Vrijdag). Vasten is de voorbereiding op inwijdingen, boetedoeningen en teken van rouw. In de Rooms Katholieke gemeenschap bezinning vooraf gaande aan Pasen. Alleen in de Islamitische gemeenschap wordt het langdurig vasten met de Ramadan nog in ere gehouden
  0301•• H. ALBINUS • H. Suitbertusbisschop • H. David van Walesbisschop
  0301•• Regent het met SINT-Albinus dat het giet, dan doet de boer dat veel verdriet
  0301•• SINT-Albijn, verandert suiker in azijn
  0302•• Z. Karel de Goede, martelaar
  0302•• Wie bomen wilt winnen, moet op SINT-JOB beginnen
  0303•• H. Catharina Drexel, kloosterlinge • H. Kunigonde van Luxemburg, keizerin en kloosterling • Z. Fredericus van Hallum, abtCUNIGONDIS
  0303•• Als het dondert op SINT-Cunegond, einde van de WINTER in de grond
  0303•• Een lachende SINT-Cunigoende, brengt de boodschap van het goede
  0304•• H. Casimir, koning • H. Humbertus, graaf • Z. Giovanni Farina, bisschop en ordestichter • H. Adrianus van May
  0304•• Vorst op Sint-Adriaan, heel de maand met ‘t goed weer gedaan
  0305•• H. Olivia van Brescia, maagd en martelares • H. Carthach de Oude, bisschop • H. Johannes Josephus van het Kruis, geestelijke • H. Joseph Bilczweski, bisschopADRIANUS VI
  0305•• Regen op SINT-Adriaan, laat niets meer droog staan
  0305•• Het is in ‘t begin of op ‘t end, dat maart ons zijn gaven zendt
  0306•• H. Agnes van Bohemen, kloosterstichtser • H. Cadroe, abt • H. Coletta Boillet, ordestichteres
  0306•• Maart droog en april nat, mei koel en van beiden wat, brengt koren in de zak en wijn in ‘t vat
  0307•• HH. Perpetua en Felicitas, martelaressen • Z. Reinhard, monnik, abt
  0307•• Mist in maart, geeft rijm in mei
  0308•• H. Johannes a Deo[van God], kloosterling • H. Siméon Berneux, martelaar
  0308•• Zoveel nevels zich in maart vertonen, met zoveel onweer zal de zomer lonen
  0309•• H. Francisca Romana, kloosterlinge • Z. Dominico Savio, scholier
  0309•• SINT-Francisca schiet er uit, en gooit meestal de sneeuw er uit
  0310•• H. Anastasia • VEERTIG-MARTELAREN - H. Johannes Ogilviepriester en martelaar • H. Marie Eugénie van Jezus, ordestichtster
  0310•• Als het met de "40" [VEERTIG-MARTELAREN] niet vriest, de WINTER nog lange kniest!
  0310•• Als vorst de VEERTIG-MARTELAREN brachten, dan houden zij die nog veertig nachten
  0310•• Op de dag van de VEERTIG-MARTELAREN regen, ook mooie dagen, minstens zeven
  0310•• Zoals het nu met de VEERTIG-MARTELAREN [RIDDERS] weent, het nog veertig dagen wederkeert
  0310•• Zoals het weer de VEERTIG-MARTELAREN vindt, zo blijft het weer veertig dagen met zijn wind
  0311•• H. Rosina • H. Euphrasia van Constantinopel, maagd • H. Vindicianus, bisschop • H. Constantijn van Schotland
  0311•• De maartse zon en de aprilse wind, schendt er zo menig schoon kind
  0312•• H. Maximilianus • GREGORIUS DE GROTE • Z. Dionysius de karthuizerschrijver • H. Innocentiuspaus • H. Luigi Orione, ordestichter • Z. Rutilio GrandeSJ, martelaar
  0312•• Is het weer op SINT-Gregorius dol, dan kruipt de vos al reeds uit zijn hol, is het mooi en zonder vlagen ,dan schuilt hij nog veertig dagen
  0312•• Zo de wind staat op SINT-Gregorius, zo staat hij nog veertien dagen
  0312•• Als GREGORIUS zich stelt, moet de boer zijn op het veld
  0313•• H. Eufrasia • H. Leander van Sevilla, bisschop • H. Rodrigo van Cordoba
  0313•• Speelt het maandje maart in de zonne haar kaart, dan krijgt in mei de winter een staart
  0314•• H. Machteld • H. Mathildis, koninginMATHILDE
  0314•• De eerste donder bromt, als SINT-Mathilde komt
  0314•• SINTe-Mathilde komt uit drie hoeken, met hagelstenen bakt zij koeken
  0315•• H. Louisa de Marillac • H. Clemens Hofbauer, kloosterling • Z. Artemide Zatti, salesiaan
  0315•• Een koekoeksroep ter helft van MAART, is voor de boer een daalder waard
  0316•• H. Eusebia, abdis • H. Heribert van Keulen, bisschop • H. Dentelinus van Soignies
  0316•• In de maand maart veel wind, dit met een schone mei zich bindt
  0317•• H. Pelagia van Tarsus, martelaar • H• Gertrudis van Nijvel, maagd • H. Patricius, bisschop • H. Jozef van ArimateaGERTRUDIS VAN NIJVEL
  Gertrudis van Nijvel: leefde van 626 tot 659. Was een dochter van Pepijn van Landen en eveneens een zuster van Bavo
  0317•• Als het vriest op SINT-Geertruid, dan is de WINTER voorlopig nog niet uit
  0317•• Op SINTe-Geertruid, komt de warmte de grond uit
  0317•• SINT-Geertruid, die mooie bruid, blaast de snijder de kaars uit [De kleermaker kan voor het donker worden met zijn werk stoppen]
  0317•• SINT-Gertruid, de mooie bruid, blaast de [WINTER] kaars uit
  0317•• SINT-Matthies sjmiet eine heite sjtein in ’t ies, SINT-GERTRUUD, mit de moes, haolt ‘m weer droet
  0317•• Vriest het op SINT-Geertruid, de WINTER is in 40 dagen niet uit
  0318•• H. Cyrillus van Jeruzalem, bisschop en kerkleraar • H. Eduard van Engeland, koning en martelaar
  0318•• Een droge maart en een natte april, vult de schuur naar boerkes wil
  0319•• H. JOZEF, bruidegom van de heilige maagd Maria • Hoogfeest • HH. Landoaldus en Amantius, priester en diakenJOZEFJOZEF van Nazareth

  0319•• Als het helder is op SINT-Jozefdag, men een goed jaar verwachten mag
  0319•• Een schone SINT-Jozef geeft een goed jaar
  0319•• Is het met SINT-Jozef klaar, reken op een ruim goed jaar
  0319•• Is het mooi en zondervlagen, schuilt SINT-Jozef nog veertien dagen
  0319•• SINTe-Jozef sta ons bij, of de WINTER gaat niet voorbij
  0319•• SINT-Jozef helder en klaar, geeft licht een vruchtbaar jaar
  0319•• SINT-Jozef schoon en goed [mooie dag], een vuchtbaar jaar verhopen doet [ligt in't verschiet]
  0320•• H. Wolfram • H. Clemens van Ierland, monnik, geleerde • H. Cuthbertus van Lindisfarne, bisschop • H. Irmgard, keizerin • H. Jozef Bilczewski, bisschop
  0320•• Hoor je de koekoek op 20 MAART, doof dan gauw de haard
  0320•• Staat de wind op 20 MAART in 't Noorden, dan staat ze er dertien weken later nog
  0320•• 20 MAART, het begin van de LENTE, dan is het niet altijd rijst met krenten
  0320•• 20 MAART, Op LENTEdag de wind in noord, blaast nog zeven weken voort

  LENTE-equinox begin van de LENTE. De Zon trekt van het zuidelijk naar het noordelijk halfrond en staat recht boven de evenaar van de Aarde. Vandaag duurt de dag (ongeveer) even lang als de nacht (Latijn: equi = gelijk, nox = nacht), na vandaag duren de dagen langer dan de nachten. De winter was 88,99 dagen lang, de LENTE zal 92,75 dagen duren. De elliptische baan van de Aarde om de Zon is verantwoordelijk voor het feit dat de seizoenen niet even lang zijn; wanneer de Aarde dichter bij de Zon staat (op dit moment is dat in de winter), beweegt zij sneller en duurt dat seizoen korter. Voor meer details, zie de tabel de seizoenen. Dit wordt ook wel de astronomische LENTE genoemd, de meteorologische LENTE begon op 1 maart

  Als het dondert in dor hout, dan blijft de hele zomer koud
  Als het dondert op de blote doren, is de scheper z'n wei verloren
  Als het onweert in het kale hout, volgt een winter guur en koud
  Als in den winter en in het begin der LENTE de vliegen zoo dansen, krijgt ongunstig weer kansen
  De zomer moet niet te vlug beginnen, anders blijft 't niet lang mooi
  Donder op een kale boom, geeft in de zomer een waterstroom
  Donder op een kale boom, het hele jaar een waterstroom
  Donder op een kale doren, is de halve zomer verloren
  Donder op een kale tak, geeft koren in de zak
  Donder op een kale tak, is honger op de stal
  In het najaar veel wind uit het westen, evenlang zal hoge wind ons in 't voorjaar pesten
  Indien men in het voorjaar den eersten ooievaar ziet vliegen, dan blijft men het geheele jaar vlug, ziet men hem daarentegen loopen, dan blijft men het geheele jaar lui
  Noordenwind met motregen, houdt de zon niet tegen
  Onweer op een dorre tak, maakt de zomer koud en nat
  Schaarse LENTEbloei, honger voor de koei
  Zo koud als het met het begin van de LENTE is, zo koud is het met het begin van de zomer
  0321•• H. Axel van Lund, aartsbisschop • H. Endeus, kloosterstichter • H. Serapion, kerkgeleerde • Z. Nicolaas van Fluë, belijder • Z. Clementia van Öhren, weduweBENEDICTUS VAN NURSIA
  0321•• Met zuidenwind op SINT-Benooi, neemt het weer een goede plooi
  0321•• Op SINT-Benedictus de wind in het noorden, dan staat hij daar zes weken
  0321•• SINT-Benooi, de wind uit noord, blaast zo nog zeven weken voort
  0321•• Wind uit noord op SINTe-Benuut, ge zijt voor zeven weken gekluut
  0321•• Zuidenwind met SINT-Benooi, valt het jaar in een goede plooi
  0322•• H. Lea • Z. Eelco Liaukama, abt en martelaar • Z. Clemens August kardinaal von Galen, bisschop • Z. Hugolinus van Cortona, kluizenaar • HH. Reinhilde en Herlinde van Maaseik
  0322•• Danst het lammeke in maart, april vat het bij de staart
  0323•• H. Turibius de Mogrovejo, bisschop • Z. Methodius Trčka, martelaar • H. Viktorianus
  0323•• Als het regent op Sint-Viktoriaan, zullen we veel hooi rapen maar geen graan
  0324•• H. Catharina van Zweden (heilige), abdis • PALMZONDAG • GOEDE WEEK
  0324•• Wil het in maart onweren, krijgt men in juli veel regen
  03242013•• Komen met PALMZONDAG de palmen droog in huis, dan komen de schoven droog in de schuur
  03242013•• Met PALMZONDAG zonneschijn, moet een goed teken zijn
  03242013•• PALMZONDAG helder en klaar, brengt een vruchtbaar jaar
  03242013•• PALMZONDAG Palm palm Poasch'n, loat de koekoek roaz'n, loat de kiwiet zing'n, dan krie't wi lekk're ding'n
  0325•• AANKONDIGING VAN DE HEER (Maria Boodschap) • H. Dismas, bekeerling • Z. Eberhard van Nellenburg, graaf, monnik, kloosterstichterMARIA-BOODSCHAPMARIA BOODSCHAP

  0325•• Al brengt MARIA-BOODSCHAP LENTE in het land, koude krijgt nog vaak de overhand
  0325•• Als MARIA-BOODSCHAP voor zonsondergang helder is, komt er een vruchtbaar jaar
  0325•• Onze Lieve Vrouwe [MARIA-BOODSCHAP] roept de zwaluwen, en stuurt ze ook weer terug [8 September: MARIA-GEBOORTE]
  0325•• Op MARIA-BOODSCHAP keren bij ons de zwaluwen were
  0325•• Op Onze-Lieve-Vrouwe-Boodschap [MARIA-BOODSCHAP] keren steeds bij ons de zwaluwen were
  0325•• SINT-Michiel [29 september] steekt het licht aan, MARIA-BOODSCHAP blaast het uit [Het wordt 's avonds al zo lang licht dat er geen verlichting meer nodig is]
  0326•• H. Ludgerus van Utrecht, bisschop
  0326•• Regen op Ludgerusdag, een lege graanschuur men verwachten mag
  0327•• H. Rupertus van Salzburg, bisschopRUPERTUS
  0327•• Is het op SINT-Rupert de hemel helder en rein, zo zal ook de zomer [juli] zijn
  0328•• H. Ebregisus, bisschop • H. Gontram van Bourgondië, koning • H. Gundelindis, abdis • H. Jozef Pelczar, bisschop
  0328•• Brengt SINT-Gortran storm en wind, de sikkel is de boer nog steeds goed gezind
  0329•• H. Eustasius • JONAS • Z. Hugo van Vaucellesmonnik • HH. Jonas en Barachisius, monniken en martelaren • HH. Gwynllyw en Gladys, koningspaar
  0329•• Geeft SINT-Sulpitius schoon ijs, dan is de LENTE niet goed wijs
  0329•• Op [SINT-Jonas] SINT-Joachimsdag, komt dikwijls vuur van pas
  0330•• Z. Amadeüs van Savoyehertog • H. Leonard Murialdo, priester • H. Quirinus van Romemartelaar • Z. Ludovicus van Casorio, ordestichter
  0330•• Vaak brengt Sint-Amedee, het mooiste weer van maart mee
  0331•• H. Benjamin van Perzië • H. Aldoabt
  0331•• Breekt Sint-Benjamin aan, dan is het met slecht weer gedaan
  °°°
  03•Als het dondert op een kale MAARTse top, voeren de boeren de aren op
  03•Als het in MAART fel waaien wil, zal er veel fruit komen
  03•Als het lammetje danst in MAART, pakt april het bij de staart
  03•Als het weder is van goede zin, trekt de kou nu z'n staartje in, en 's morgens reeds de eerste MEERT, zegt men welkom aan de kwik steert
  03•Als hij komt en als hij scheidt, heeft de oude MAART zijn gift bereid
  03•Als in de maand MAART veel mist valt, in de zomer veel onweer knalt
  03•Als in MAART de muggen dansen, sterven de schapen
  03•Als MAART aprilweer geven wil, zo zal geven MAART weer de maand april
  03•Als MAART geeft april weer, april geeft MAARTs weer
  03•Als MAART geeft zonnige dagen, moet ge in april de jas weer dragen
  03•Als MAART is zacht in wil, verwacht men een koude april
  03•Als MAART niet gaart en april niet wil, doet mei het voor allebei
  03•Als MAART zacht is in wil, verwacht men een koude april
  03•Als 't lammetje danst in MAART, pakt April bij de staart
  03•Brengt MAART storm en wind, de sikkel is de boer goed gezind
  03•Daar is geen MAART zo goed of het sneeuwt op de boer zijn hoed
  03•Dansen in MAART de muggen rond, dan is dat voor de schapen niet gezond
  03•Danst het lammetje in MAART, april vat [pakt] het bij de staart
  03•Danst in MAART de mug, veel schapen op een dooie rug
  03•De eerste donder in MAART, pakt de elft bij zijn staart. [Elft is een zeevis die voor het paaien de rivier optrekt]
  03•De koekoek roep half MAART, is de boer een daalder waard
  03•De maand MAART, heeft het venijn in haar staart
  03•De MAARTse maan, brengt kwaad weer aan
  03•De MAARTse zon en de aprilse wind, schendt er zo menig schoon koningskind
  03•Die zich zelve wel bemint, wachten zich voor MAARTse zon en aprilse wind
  03•Donder in MAART, sneeuw in mei
  03•Donder in MAART, vorst in april
  03•Donder in MAART, zegen voor d'aard
  03•Dondert het in de maand van MAART, in mei dekt de sneeuw de aard [Vlaams]
  03•Droge MAART brengt overal koren, MAARTse sneeuw is koren waard
  03•Droge MAART en natte april, dat is de boer zijn wil
  03•Droge MAART, natte april en koele mei, vullen de schuur en de kelder erbij
  03•Droogte en veel stof in MAART, is de boer heel wat waard
  03•Een droge maand MAART,is een zomer te paard
  03•Een droge MAART en een natte april, dat is de boeren naar zijn wil
  03•Een droge MAART en natte april, dan doet de landman wat hij wil
  03•Een droge MAART en natte april, is alle boeren schuren vol
  03•Een droge MAART is goud waard, dat het in april maar regenen wil
  03•Een droge MAART is goud waard, vochtige MAART een dure haard
  03•Een droge MAART, een natte april, een koele mei, vullen de schuren en de kelders van de boer
  03•Een droge MAART, is een LENTE [of zomer] te paard, en zaait vruchten in de haard
  03•Een droge MAART, is een zomer te paard, en zaait vruchten in de haard
  03•Een droge MAARTse wind, maakt de boeren goed gezind
  03•Een goede MAART, is niet veel waard
  03•Een inhoudende MAART, is geld waard
  03•Een koekoeksroep ter helft van MEERT is voor den boer een daalder weerd
  03•Een koude MAART, een LENTE te paard
  03•Een natte MAART, geeft veel lijnzaad [Limburgs]
  03•Een natte MAART, is niks waard
  03•Een schepel stof in MAART, is een krone waard
  03•Een vlo in MAART, is een daalder waard
  03•Februari met veel sneeuw, een droge MAART en een natte april, voorspellen een goed jaar
  03•Geeft MAART al veel gedonder, dan is een witte [PAAS] PASEN geen wonder
  03•Geeft MAART veel zonnige LENTEdagen, dan laat april de jas u dragen
  03•God geeft ons sneeuw in MAART, opdat je het bewaart
  03•Het is in 't begin of op 't eind, dat MAART ons zijn gaven zendt
  03•Het sneeuwwater van het MAARTje, kun je bewaren voor minstens een jaartje
  03•Hij die zich zelf wel bemint, hoede zich voor MAARTse zon en aprilse wind
  03•Hoor je de koekoek op 20 MAART, doof dan maar gauw de haard
  03•In inhoudende MAART, is goud waard
  03•Is MAART kil en vochtig, dan wordt de hele zomer stormachtig
  03•Kletst in MAART de regen op de stenen, dan zullen we in de zomer erg veel zweten
  03•Kom ik door [over] MAARTje, leef ik nog een jaartje, zei de vent en hij stierf op de 1ste april
  03•Komt men in MAART onweer tegen, dan krijgt men in juli regen
  03•Komt op de LENTEdag de wind uit de noord, dan blaast hij nog zeven weken voort
  03•Koude in MAART, dan een LENTE te paard
  03•Koude in MAART, wordt een LENTE te paard en zaait vruchten in de haard
  03•MAART Als de R is in de maand, is het weer niet altijd meegaand
  03•MAART Als het dondert in het dorre hout, blijft de hele zomer koud
  03•MAART Als het weder is van goede zin, trekt de kou zijn steertje in
  03•MAART Als vroege krokussen bloeien, zullen ze met koude stoeien
  03•MAART Autoruiten nog steeds bevroren, dat geeft straks veel koren
  03•MAART De LENTE kijkt niet altijd op uw kalender
  03•MAART Donder op een kale tak, geeft koren in de zak
  03•MAART Donderweer op juni dagen, vult de korenaren
  03•MAART droog en april nat, geeft veel koren in het vat
  03•MAART droog, mei nat, veel hooi en zaad zat
  03•MAART geeft doorgaans 12 zomerse dagen, april staat er borg voor
  03•MAART guur, volle schuur [Vlaams]
  03•MAART houdt de ploeg bij de staart, april houdt ze weer stil
  03•MAART is de poort naar LENTEweer, belangrijk voor appel en peer
  03•MAART Is het mooi en zonder vlagen, schuilt hij nog veertig dagen
  03•MAART koel en nat, veel koren in het vat [Vlaams]
  03•MAART met een lange staart, brengt later spek en pens aan de haard
  03•MAART niet te droog en niet te nat, vult de boer zijn kist en vat
  03•MAART pakt ze met [bij] de staart, april pakt ze met de bil [Vlaams]
  03•MAART Regen voor 8 uur is nooit van lange duur
  03•MAART roert zijn staart, april doet wat hij wil en mei doet er ook nog wat bij
  03•MAART speelt met zijn staart
  03•MAART wind en april regen, beloven de boer veel zegen
  03•MAART zendt om ons te plagen, koude winden en natte vlagen
  03•MAART zonder bloemen, zonde dauwe, brengen ons op het eind in het nauwe
  03•MAART, roert zijn staart
  03•MAART, speelt met zijn staart
  03•MAARTe, MAARTe da's een vuile taarte
  03•MAARTe, MAARTe wat hebt ge een vuile staarte
  03•MAARTse buien, zegt dat de zomer aan komt kruien, of als hij komt, of als hij scheidt, heeft MAART zijn gift bereid
  03•MAARTse buien die beduien dat het voorjaar [LENTE] [zomer] aan komt kruien
  03•MAARTse maan, brengt kwaad weer
  03•MAARTse regen, brengt geen zegen
  03•MAARTse regen, brengt zomer zegen
  03•MAARTse snee, doet akkers en velden wee
  03•MAARTse snee, doet de akker vruchten wee
  03•MAARTse sneeuw, bleekt je wasgoed in een geeuw
  03•MAARTse sneeuw, is mest op de akker
  03•MAARTse sneeuw, is mest op het vlasland
  03•MAARTse wind en aprilse regen, beloven voor mei de grootste zegen
  03•MAARTse zon en aprilse wind, bederven menig schoon kind [Dan krijgen kinderen sproeten]
  03•MAARTse zon en aprilse wind, schenden menig lieflijk kind
  03•MAARTse zonne is korte wonne
  03•MEERT zonder bloemen, zomer zonder dauwe, brengen ons op 't einde in 't nauwe
  03•Met MAARTse sneeuw de was gedaan, alle vlekken naar de maan
  03•Mist in MAART, is water of vorst in mei
  03•Muggendans in MAART, voorspelt sterfte onder de schapen
  03•Natte MAART, veel gras
  03•Niet te droog, niet te nat, dan vult MAART een duchtig vat
  03•Nooit is MAART zo goed, of het sneeuwt een hoed
  03•Nooit is MAART zo goed, of hij sneeuwt wel een volle hoed
  03•Nooit is MAART zo zoet, of 't sneeuwt op de herder zijn hoed
  03•Of als komt of als hij scheidt, heeft MAART zijn gift bereid
  03•Oh, MAART, wat roert ge uw staart, elk is verkouden, hoest en kucht, en snakt naar zoele, reine lucht
  03•Oktober weer komt in MAART terug
  03•Ondanks de MAARTse jammerklachten, is de zomer al aan 't wachten
  03•Onze Lieve Vrouwe roept de zwaluwen, en stuurt ze ook weer terug
  03•Op de eerste MAART, zegt men welkom aan den kwikstaart
  03•Regen druppels gutsen neer, niet bepaald fijn LENTE weer, en dan ook die harde wind, MAART was ons niet goed gezind
  03•Smoor te MAERTe, is vloed te meie
  03•Sneeuw en hagel, regen en wind, daarvan is MAART een vrind
  03•Sneeuw in MAART, voor vrucht en druiven nadeel baart
  03•Sterren nacht voor MARIA-BOODSCHAP klaar, brengt een heel goed boerenjaar
  03•Stof in MAART, is goud waard
  03•Stuift het stof in MAART, het is de boer goud waard
  03•'t Is in het begin of in het eind, dat MAART ons zijn gaven wendt
  03•Unne dreuge MERT, is goud wert
  03•Veel wind in MAART, geeft appels in de gaard
  03•Vochtige MAART, de boer zorgen baart [Limburg]
  03•Vochtige MAART, de boeren smarten [zorgen] baart
  03•Voor MAART ziet de boer liever een wolf in het veld dan een schaap
  03•Voor oude lieden heeft MAART, kwaad in hare staart
  03•Voor oude lieden, heeft MAART goud in hare staart
  03•Voor ouderen heeft de grillige MEERT, veel kwade haren in z'n steert
  03•Voor puisten of een wond, is MAARTse sneeuw gezond
  03•Vriezende januari, natte februari, droge MAART, regen in april, is de boeren hunnen wil
  03•Waait de wind in MAART te fel, veel fruit verwacht men wel
  03•Wat MAART niet wil, dat neemt [doet] april
  03•Wie grote bonen wil eten, moet MAART niet vergeten
  03•Wie zich zelf bemind, wacht zich voor de MAARTse wind
  03•Wie zich zelve mint, wachte zich voor MAARTse zon en aprilse wind
  03•Wil je een mooie witte was, dan komt MAARTse sneeuw goed van pas
  03•Wil MAART reeds donder, sneeuw in mei is geen wonder
  03•Zaai in MAART niet te vroeg, er is nog tijd genoeg
  03•Zijn in MAART de wolken groots en wijd, dan in mei het gewas goed gedijt
  03•Zijn in MAART de wolken groots en wijd, in mei is het dan het gewas dat goed gedijt
  03•Zo menig vorst in MAART, zo menig dauw in april
  03•Zoveel nevel in MAART, zoveel onweer s' zomers
  03•Zoveel nevel in MAART, zoveel regen na PASEN
  03•Zoveel nevels in MAART zich tonen, zoveel onweer de zomer zal lonen
  03•Zoveel nevels zich in MAART vertonen, met zoveel onweer zal de zomer lonen
  03•Zuiverend en bijzonder vruchtbaar, is in MAART de donder
  03•Als het weder is van goede zin, trekt de kou nu z'n staartje in, en 's morgens reeds de eerste MEERT, zegt men welkom aan de kwiksteert
  03•MAART kan veranderlijk zijn
  REACTIE (0)
  27-02-2013
  Siderische Maanfazen kalender • Calendrier Lunaire • Moon Calendar • Mond kalender • © 2008•2013 quicengroigne

  07:43 20:44 • 27 Woensdag • H. Leander •
  ê DM DALENDE maan PLANTdag [15:00-24:00] • PLANTEN • OOGSTEN ondergrondse gewasdelen • BEMESTENSNOEIEN
  • 07:31 18:20 33. 06:58 18:54 • • SIDERISCHE in LUCHT AQR WATERMAN 16-02 •• 12-03
  ••••
  VIR 00:00 03:00 • 06:00 • 09:00 • 12:00 12:00 15:00 • 18:00 • 21:00 • 24:00
  WORTELdag • Wortel Bol Knol Stengel(prei) Kruiden(wortels) gewas ZEER gunstig PLANTEN bij AFNEMENDE maan
  = maakt ondergronds vruchten aan (aardappelen, knoflook, uien, wortelen, rode bieten, rapen, knolselderij, radijs, rammenas, schorseneren ...)
  OOGSTEN ondergronds Wortel Bol Knol Stengel(prei) Kruiden(wortels) gewas...
  • ONDERHOUD Wortelgewas = Verzorgen, diepe BODEMBEWERKING (diep spitten, ploegen, eggen)
  LOOKgewas: Citroengras Fijne steelkool (paksoi etc.) Bieslook Bonenkruid Teunisbloemwortel Rode biet Sojaboon Olijfkomkommer Tzimbalo Sesamzaad Kodo millet Lenteklokje
  COMPOSTEREN [Verzamelen wortels-schors in de natuur], VERPLANTEN, BEMESTEN, inZAAIEN gazon, SNOEIEN
  OOGSTEN VERS uit de tuin Blad Kool Kruiden(blad) Gras
  ONGUNSTIG om een GOEDE FLES WIJN te kraken = Éviter de déboucher une bonne bouteille, le vin n’exprimera pas tout son potentiel
  BETROKKEN • kans NEERSLAG 005% • min 00 °C • MAX 03 °C • WINDKRACHT 005 km/u • ONO
  AFNEMENDE maan AM AFNEMENDE MAAN LK AMS • De impulsen zijn op levering en het vrijgeven van energieën gericht, de sappen stromen terug in de wortels. Ondergrondse gewasdelen rijpheid oogst neergang rust (inademen grond-plant zomer-herst), vitalisatie grond-gewas , alle ondergrondse werkzaamheden Aangezien de maan afneemt, vermindert de energie, de aantrekkingskracht is hoog, waardoor vochtigheid in de grond hoog is, maar maanlicht vermindert, energie in de wortels neemt toe
  ZEER gunstig PLANTEN [PLANTdag DALENDE maan] bij AFNEMENDE maan van WORTELgewas op WORTELdag (gewas die onder de grond groeien)
  GUNSTIG OOGSTEN voor onmiddellijk gebruik vers uit de tuin
  PLANETEN •27• 03:26• ASTROLOGIE
  Planter en pleine terre, si le sol n’est pas gelé : Ail (dans les régions au climat doux) Echalote (planter les caïeux sur des buttes dans les régions humides pour éviter le pourrissement) Topinambour (pailler abondamment dans les régions au nord de la Loire) En intérieur, en godet individuel, planter les oignons gros jaunes ou rouges (planter un caïeu par godet de 10 cm de diamètre minimum)
  En toutes régions, plantez les échalotes et l’ail rose ‘Printanor’, Flavor’ ou ‘Cledor’, en sol ameubli et non fumé récemment. Espacez les sillons de 20 à 30 cm, les caïeux de 10 à 15 cm. Rebouchez en couvrant peu les caïeux.
  SIDEREAL • Moon in VIRGO • Dry and barren. Good time for garden maintenance •
  TROPICAL == Leaf Cancer FULL Synodic: Now is a good time to sow root vegetables, berries, bulbs, onions, biennials, and perennials. Biodynamic: Moon in Cancer: This is a Water sign. It is a good time to sow Leaf plants like Cabbages, Celeriac, but it would not be a good time to sow Fruiting plants like Broad Beans, Cucumber, Fruits Harvested now should be eaten straight away.
  •••
  GEZOND LIEF VREUGDEVOL BLOEIEND VRUCHTBAAR 2013 vol schoonheid, verukkelijk voorjaar, zalige zomer, heerlijke herfst en wonderlijke winter
  SPROKKEL (Dooi-Slijk-Modder-Schrikkel-Spring-Reinigings-Zuiverings-Blijde-Korte-Regen) maand FEBRUARI [VOLKSWEERKUNDE = vochtig fris zijn]
  0227•• H. Leander • H. Gabriël van de Moeder van Smarten, monnik • Z. Marie de Jésus Deluil-Martiny, kloosterstichteres, martelaar • H. Honorina
  0227•• Vries op Sint-Honorijne, geeft de boer veel chagrijne
  0213 • 0331•• De VASTENTIJD zonder regen, verkondigd een jaar met veel zegen
  Met Aswoensdag begon een 40-daagse vasten periode die tot Pasen voortduurde. Vooraf gaande werd 3 dagen feest gevierd, wat wij nu nog kennen als carnaval. Tegenwoordig gaat de vastenperiode in de katholieke gemeenschap vanaf de 6e zondag van start, maar is ook niet meer zo streng van leer als in het verleden. Het echte vasten is nu teruggebracht tot één dag (Goede Vrijdag). Vasten is de voorbereiding op inwijdingen, boetedoeningen en teken van rouw. In de Rooms Katholieke gemeenschap bezinning vooraf gaande aan Pasen. Alleen in de Islamitische gemeenschap wordt het langdurig vasten met de Ramadan nog in ere gehouden
  REACTIE (0)
  26-02-2013 ZODIAC 2013


  © annekeguis.nl - astro.oma.be - lagelanden.net - liesbethbisterbosch.org - wiki

  Zon · Maan · Mercurius · Venus · Mars · Jupiter · Saturnus · Uranus · Neptunus · Pluto
  -  
  Zwarte Maan in Ram · Zwarte Maan in Stier · Zwarte Maan in Tweelingen · Zwarte Maan in Kreeft · Zwarte Maan in Leeuw · Zwarte Maan in Maagd · Zwarte Maan in Weegschaal · Zwarte Maan in Schorpioen · Zwarte Maan in Boogschutter · Zwarte Maan in Steenbok · Zwarte Maan in Waterman · Zwarte Maan in Vissen
  STERREBEELDEN AQR PSC ARI TAU GEM CNC LEO VIR LIB SCO SGR CAP

  DAGHOROSCOOP AQR PSC ARI TAU GEM CNC LEO VIR LIB SCO SGR CAP

  2012 AQR PSC ARI TAU GEM CNC LEO VIR LIB SCO SGR CAP
  2013 AQR PSC ARI TAU GEM CNC LEO VIR LIB SCO SGR CAP

  ZON IN SGR CAP AQR PSC ARI TAU GEM CNC LEO VIR LIB SCO
  REACTIE (0)
  LL

  Zon · Maan · Mercurius · Venus · Mars · Jupiter · Saturnus · Uranus · Neptunus · Pluto
  -

  Zwarte Maan in Ram
  · Zwarte Maan in Stier · Zwarte Maan in Tweelingen · Zwarte Maan in Kreeft · Zwarte Maan in Leeuw · Zwarte Maan in Maagd · Zwarte Maan in Weegschaal · Zwarte Maan in Schorpioen · Zwarte Maan in Boogschutter · Zwarte Maan in Steenbok · Zwarte Maan in Waterman · Zwarte Maan in Vissen
  REACTIE (0)
  BODEM ABC
  GROEN.net online tuinman
  A AaltjesAardvlooienABC van een vruchtbare bodemAfdekmaterialenAnalyse - Bodemanalyse
  B BasaltmeelBentonietBladaardeBodemanalyseBodeminsecten (Plaagdieren) •• Aaltjes (nematoden) •• Aardrupsen •• Collembolen (springstaarten) •• Duizendpoten •• Emelten •• Engerlingen •• Larve van de koolvlieg •• Larve van de taxuskever •• Larve van de uienvlieg •• Larve van de wortelvlieg •• Mieren •• Miljoenpoten •• Ritnaalden •• Varenrouwmug (rouwvliegmade) •• Slakken in de tuinBodemmoeheidBodemstructuurBodemverbeteraarsBodemverdichtingBodemvruchtbaarheid
  C CalciumC/N-verhoudingCompost - Composteren •• Hoeveel compost heeft je tuin nodig •• Thuiscomposteren in tien stappen. •• Het verschil tussen compost, meststoffen en potgronden •• Wat kan je composteren •• Composteren. Welk systeem past het best bij jou •• De afbraakmechanismen in onze tuin •• Composteren in een bak of hoop •• Tuingrond verbeteren •• Stap voor stap een gazon aanleggen met compost •• Een nieuw gazon aanleggen •• De bodem: de grond van de zaak •• Zes beestig interessante vraagjes •• Wat krioelt er in mijn vat •• Zuurminnende planten houden van compost •• Compostthee •• Ecologie in de tuin •• De juiste plant op de juiste plaats •• Mulch je bodem en breng hem tot leven •• Ongewenste kruiden - Onkruid •• Tips voor tuinaanleg •• Bodemverdichting: beter voorkomen dan genezen. ••
  D Dierlijke meststoffenDoorlaatbaarheid - DrainageDuizendpoten
  E EmeltenEngerlingen
  F Fosfor
  G GebreksziektesGroenbemestingGrondontledingGrondstructuur
  H Humus
  I IJzergebrek
  K Kalium - KaliumgebrekKiemplantenziekteKleigrondKnolvoet
  L LarvenLeemgrondLevermos
  M MagnesiumgebrekMeststoffenMierenMollen •• Mollen vangen met klemmen •• Mole Free • Mos - Mossen • Mulch •• Bladeren •• Grasmaaisel •• Mulch van dennenschors •• Cacaodoppen •• Hennepstro •• Castanea coverchipsMycorrhizaschimmel
  N Nematoden
  O Onkruid •• Onkruid voorkomen •• Mulchen •• Ongewenste onkruiden •• Truc met het karton •• Onkruid als bodemindicator •• Onkruid als alternatieve behandeling •• Totale onkruidbestrijding met herbiciden •• Selectieve onkruidbestrijding met herbiciden •• Onkruidbestrijding in gazons •• Gazononkruiden - Overzicht •• Paardestaart of heermoesOorwormen
  P pH (ZUURTEGRAAD) •• Zuurminnende planten - Overzicht •• Acer rubrum •• Andromeda polifolia •• Araucaria araucana •• Arctostaphylos •• Azalea •• Betula •• Bruckenthalia •• Callicarpa •• Calluna •• Camellia •• Cedrus deodara •• Chamaecyparis obtusa •• Chamaecyparis pisifera •• Clethra alnifolia •• Cornus canadensis •• Daboecia cantabrica •• Empetrum •• Enkianthus •• Erica •• Fothergilla •• Gaultheria •• Halesia carolina •• Hamamelis •• Hydrangea •• Kalmia •• Ledum •• Leucothoe fontanesiana •• Magnolia •• Pernettya •• Pieris floribunda •• Pieris japonica •• Poncirus trifoliata •• Potentilla fruticosa •• Rhododendron •• Rosa rugosa •• Skimmia •• Stewartia •• Taxodium •• Vaccinium •• Viburnum bodnantensePotgrond
  R Rhizoctoniaziekte
  S SchoffelenSpittenStikstof
  T Taxuskever
  V Verhoogde beddenVerticillium - VerwelkingsziekteVoedingsstoffenVoet- en stengelrotVruchtwisseling
  W WoelmuizenWormenhoopjes
  Z Zandgrond
  REACTIE (0)
  KM 2 LUCHT
  ZON In LUCHT

  •• é KM KLIMMENDE maan • ZAAIdag [03:00-12:00 uur] • ZAAIEN • OOGSTEN bovengrondse gewasdelen ••
  •••
  LIB 00:00 03:00 • 06:00 • 09:00 • 12:00 12:00 15:00 • 18:00 • 21:00 • 24:00
  BLOEMdag • Bloem Bomen Kruiden(bloem blad) Fruit(kersen bessen) gewas ZEER gunstig ZAAIEN bij WASSENDE maan
  = alle bloemen, bloembollen, broccoli, oliehoudend vlas•koolzaad•zonnebloemen, geneeskrachtige kruiden•gewassen...
  • ONDERHOUD Bloemgewas = Verzorgen, Opbinden, Wieden, lichte BODEMBEWERKING (hakken, schoffelen, ondiep spitten, ploegen, eggen)
  FIJN BLOEIgewas: Zeekraal Fijne ingesneden bladkool (raapsteel•namenia•etc..) Postelein Thijm Geelwortel Oca Linze Mexicaanse zure augurk Coconilla Lijnzaad Fonia Sneeuwklokje
  brood bakken, maken Activated EM1, MAAIEN gazon•klavers=trage groei
  • SNIJDEN van bloemen om te drogen behouden hun heldere kleuren, snijbloemen blijven langer vers
  ENTEN spleet•driehoek•kroonenten, oogenten(rozen), zoogenten van bomen, rozen
  • SNIJDEN STEKKEN Scheut•Stengel•tak•Blad•Wortelstek, (lucht)afleggen van (fruit)bomen, hagen, heesters, struiken, rozen, geraniums, druiven, vijgen, buxus, coniferen, lavendel, koel bewaren en PLANTEN bij DALENDE maan
  Plukken•Verzamelen (eventueel om te COMPOSTEREN) van bladeren en bloemen in de natuur
  ZEER gunstig BOMEN KAPPEN (klimmende maan + bloemdag + rond NIEUWE maan)
  OOGSTEN VERS uit de tuin of voor DIEPVRIES•verwerking Blad Kool Kruiden(blad) Gras
  ZEER GUNSTIG om een FLES WIJN te proeven•drinken = Moment favorable à la dégustation
  •••
  SCO 00:00 03:00 • 06:00 • 09:00 • 12:00 12:00 15:00 • 18:00 • 21:00 • 24:00
  BLADdag • Blad Kool Kruiden(blad) Gras gewas ZEER gunstig ZAAIEN bij WASSENDE maan
  = sterke bladaangroei bovengronds (alle koolsoorten (behalve broccoli=Bloemgewas), bloemkool,koolrabi,prei,peterselie,sla,spinazie,bladvenkel,gazon.)...
  • ONDERHOUD Bladgewas = Verzorgen, Opbinden, Wieden, lichte BODEMBEWERKING (hakken, schoffelen, ondiep spitten, ploegen, eggen)
  FIJN BLADgewas: Lamsoor Fijne bladkool (komatsuma amsoi etc.) Spinazie Oreganum Pastinaak Knolraap Knoflook Adzuki• of Rijstboon Tinda Mock tomato Blauw maanzaad Vingergierst Krokus
  MAAIEN gazon•klavers=snelle groei nadien, BEMESTEN•onderdompelen kamerplanten
  OOGSTEN VERS uit de tuin, ONGUNSTIG voor DIEPVRIES•verwerking Blad Kool Kruiden(blad) Gras
  ZAAIZAADwinning van mooi•gezond Bladgewas : ZAAIEN, ONDERHOUD, OOGSTEN op Bladdag, andere werkzaamheden nadien op Vruchtdag
  • SNIJDEN STEKKEN , koel bewaren en PLANTEN bij DALENDE maan
  ONGUNSTIG om een FLES WIJN te proeven•drinken = Pas le meilleur moment pour déguster
  •••
  SGR 00:00 03:00 • 06:00 • 09:00 • 12:00 12:00 15:00 • 18:00 • 21:00 • 24:00
  VRUCHTdag • Vrucht Peul Fruit Zaad(zaai) Kruiden(vrucht) Graan gewas ZEER gunstig ZAAIEN bij WASSENDE maan
  = vormen bovengronds binnenin hun zaden (bessen,noot,fruit,(soja)boon,erwt,paprika,tomaat,courgette,komkommer,pompoen,linzen,maïs,alle granen..)...
  • ONDERHOUD Vruchtgewas = Verzorgen, Opbinden, Wieden, lichte BODEMBEWERKING (hakken, schoffelen, ondiep spitten, ploegen, eggen)
  NACHTSCHADE BESVRUCHTENgewas: Zomerpostelein Fijne bloeikool (rappini spigarello cima di rapa) Veldsla Kerriekruid Ginseng Aardappel Mungboon (Urdboon) Monk fruit (Luo han quo) Cannibal's tomato Kruisbloemige zaden (mosterd kool• raapzaad) Japanse gierst Blauw druifje
  maken Activated EM1
  • Plukken•Verzamelen (eventueel om te COMPOSTEREN) van vruchten (fruit) en zaad (zaaizaadwinning) in de natuur
  OOGSTEN VERS uit de tuin of voor DIEPVRIES•verwerking Blad Kool Kruiden(blad) Gras
  ZAAIZAADwinning van mooi•gezond Vrucht.gewas : ZAAIEN, ONDERHOUD, OOGSTEN en andere werkzaamheden nadien op Vruchtdag
  ENTEN spleet•driehoek•kroonenten, oogenten(rozen), zoogenten van fruitbomen
  • SNIJDEN STEKKEN , koel bewaren en PLANTEN bij DALENDE maan
  GUNSTIG om een FLES WIJN te kraken = Bon moment pour déboucher une bouteille
  •••
  CAP 00:00 03:00 • 06:00 • 09:00 • 12:00 12:00 15:00 • 18:00 • 21:00 • 24:00
  WORTELdag • Wortel Bol Knol Stengel(prei) Kruiden(wortels) gewas ZEER gunstig ZAAIEN bij AFNEMENDE maan
  = maakt ondergronds vruchten aan (aardappelen, knoflook, uien, wortelen, rode bieten, rapen, knolselderij, radijs, rammenas, schorseneren ...)...
  • ONDERHOUD Wortelgewas = Verzorgen, Opbinden, Wieden, lichte BODEMBEWERKING (hakken, schoffelen, ondiep spitten, ploegen, eggen)
  LOOKgewas: Citroengras Fijne steelkool (paksoi etc.) Bieslook Bonenkruid Teunisbloemwortel Rode biet Sojaboon Olijfkomkommer Tzimbalo Sesamzaad Kodo millet Lenteklokje
  COMPOSTEREN [Verzamelen wortels•schors in de natuur], ROOIEN stronken, ZAAIEN [ZAAIdag] • OOGSTEN (bewaren) wortel•wintergewas, SNOEIEN
  OOGSTEN VERS uit de tuin Blad Kool Kruiden(blad) Gras
  ONGUNSTIG om een GOEDE FLES WIJN te kraken = Éviter de déboucher une bonne bouteille, le vin n’exprimera pas tout son potentiel
  ••••
  AQR 00:00 03:00 • 06:00 • 09:00 • 12:00 12:00 15:00 • 18:00 • 21:00 • 24:00
  BLOEMdag • Bloem Bomen Kruiden(bloem blad) Fruit(kersen bessen) gewas ZEER gunstig ZAAIEN bij WASSENDE maan
  = alle bloemen, bloembollen, broccoli, oliehoudend vlas•koolzaad•zonnebloemen, geneeskrachtige kruiden•gewassen...
  • ONDERHOUD Bloemgewas = Verzorgen, Opbinden, Wieden, lichte BODEMBEWERKING (hakken, schoffelen, ondiep spitten, ploegen, eggen)
  FIJN BLOEIgewas: Zeekraal Fijne ingesneden bladkool (raapsteel•namenia•etc..) Postelein Thijm Geelwortel Oca Linze Mexicaanse zure augurk Coconilla Lijnzaad Fonia Sneeuwklokje
  brood bakken, maken Activated EM1, MAAIEN gazon•klavers=trage groei
  • SNIJDEN van bloemen om te drogen behouden hun heldere kleuren, snijbloemen blijven langer vers
  ENTEN spleet•driehoek•kroonenten, oogenten(rozen), zoogenten van bomen, rozen
  • SNIJDEN STEKKEN Scheut•Stengel•tak•Blad•Wortelstek, (lucht)afleggen van (fruit)bomen, hagen, heesters, struiken, rozen, geraniums, druiven, vijgen, buxus, coniferen, lavendel, koel bewaren en PLANTEN bij DALENDE maan
  Plukken•Verzamelen (eventueel om te COMPOSTEREN) van bladeren en bloemen in de natuur
  ZEER gunstig BOMEN KAPPEN (klimmende maan + bloemdag + rond NIEUWE maan)
  OOGSTEN VERS uit de tuin of voor DIEPVRIES•verwerking Blad Kool Kruiden(blad) Gras
  ZEER GUNSTIG om een FLES WIJN te proeven•drinken = Moment favorable à la dégustation
  •••
  PSC 00:00 03:00 • 06:00 • 09:00 • 12:00 12:00 15:00 • 18:00 • 21:00 • 24:00
  BLADdag • Blad Kool Kruiden(blad) Gras gewas ZEER gunstig ZAAIEN bij WASSENDE maan
  = sterke bladaangroei bovengronds (alle koolsoorten (behalve broccoli=Bloemgewas), bloemkool,koolrabi,prei,peterselie,sla,spinazie,bladvenkel,gazon.)...
  • ONDERHOUD Bladgewas = Verzorgen, Opbinden, Wieden, lichte BODEMBEWERKING (hakken, schoffelen, ondiep spitten, ploegen, eggen)
  FIJN BLADgewas: Lamsoor Fijne bladkool (komatsuma amsoi etc.) Spinazie Oreganum Pastinaak Knolraap Knoflook Adzuki• of Rijstboon Tinda Mock tomato Blauw maanzaad Vingergierst Krokus
  MAAIEN gazon•klavers=snelle groei nadien, BEMESTEN•onderdompelen kamerplanten
  OOGSTEN VERS uit de tuin, ONGUNSTIG voor DIEPVRIES•verwerking Blad Kool Kruiden(blad) Gras
  ZAAIZAADwinning van mooi•gezond Bladgewas : ZAAIEN, ONDERHOUD, OOGSTEN op Bladdag, andere werkzaamheden nadien op Vruchtdag
  • SNIJDEN STEKKEN , koel bewaren en PLANTEN bij DALENDE maan
  ONGUNSTIG om een FLES WIJN te proeven•drinken = Pas le meilleur moment pour déguster
  •••
  REACTIE (0)
  KM 1 LUCHT
  ZON In LUCHT

  •• é KM KLIMMENDE maan • ZAAIdag [03:00-12:00 uur] • ZAAIEN • OOGSTEN bovengrondse gewasdelen ••
  •••
  ARI 00:00 03:00 • 06:00 • 09:00 • 12:00 12:00 15:00 • 18:00 • 21:00 • 24:00
  VRUCHTdag • Vrucht Peul Fruit Zaad(zaai) Kruiden(vrucht) Graan gewas ZEER gunstig ZAAIEN bij WASSENDE maan
  = vormen bovengronds binnenin hun zaden (bessen,noot,fruit,(soja)boon,erwt,paprika,tomaat,courgette,komkommer,pompoen,linzen,maïs,alle granen..)...
  • ONDERHOUD Vruchtgewas = Verzorgen, Opbinden, Wieden, lichte BODEMBEWERKING (hakken, schoffelen, ondiep spitten, ploegen, eggen)
  NACHTSCHADE BESVRUCHTENgewas: Zomerpostelein Fijne bloeikool (rappini spigarello cima di rapa) Veldsla Kerriekruid Ginseng Aardappel Mungboon (Urdboon) Monk fruit (Luo han quo) Cannibal's tomato Kruisbloemige zaden (mosterd kool• raapzaad) Japanse gierst Blauw druifje
  maken Activated EM1
  • Plukken•Verzamelen (eventueel om te COMPOSTEREN) van vruchten (fruit) en zaad (zaaizaadwinning) in de natuur
  OOGSTEN VERS uit de tuin of voor DIEPVRIES•verwerking Blad Kool Kruiden(blad) Gras
  ZAAIZAADwinning van mooi•gezond Vrucht.gewas : ZAAIEN, ONDERHOUD, OOGSTEN en andere werkzaamheden nadien op Vruchtdag
  ENTEN spleet•driehoek•kroonenten, oogenten(rozen), zoogenten van fruitbomen
  • SNIJDEN STEKKEN , koel bewaren en PLANTEN bij DALENDE maan
  GUNSTIG om een FLES WIJN te kraken = Bon moment pour déboucher une bouteille
  •••
  TAU 00:00 03:00 • 06:00 • 09:00 • 12:00 12:00 15:00 • 18:00 • 21:00 • 24:00
  WORTELdag • Wortel Bol Knol Stengel(prei) Kruiden(wortels) gewas ZEER gunstig ZAAIEN bij AFNEMENDE maan
  = maakt ondergronds vruchten aan (aardappelen, knoflook, uien, wortelen, rode bieten, rapen, knolselderij, radijs, rammenas, schorseneren ...)..
  • ONDERHOUD Wortelgewas = Verzorgen, Opbinden, Wieden, lichte BODEMBEWERKING (hakken, schoffelen, ondiep spitten, ploegen, eggen)
  LOOKgewas: Citroengras Fijne steelkool (paksoi etc.) Bieslook Bonenkruid Teunisbloemwortel Rode biet Sojaboon Olijfkomkommer Tzimbalo Sesamzaad Kodo millet Lenteklokje
  COMPOSTEREN [Verzamelen wortels•schors in de natuur]
  OOGSTEN VERS uit de tuin Blad Kool Kruiden(blad) Gras
  ONGUNSTIG om een GOEDE FLES WIJN te kraken = Éviter de déboucher une bonne bouteille, le vin n’exprimera pas tout son potentiel
  •••
  GEM 00:00 03:00 • 06:00 • 09:00 • 12:00 12:00 15:00 • 18:00 • 21:00 • 24:00
  BLOEMdag • Bloem Bomen Kruiden(bloem blad) Fruit(kersen bessen) gewas ZEER gunstig ZAAIEN bij WASSENDE maan
  = alle bloemen, bloembollen, broccoli, oliehoudend vlas•koolzaad•zonnebloemen, geneeskrachtige kruiden•gewassen...
  • ONDERHOUD Bloemgewas = Verzorgen, Opbinden, Wieden, lichte BODEMBEWERKING (hakken, schoffelen, ondiep spitten, ploegen, eggen)
  FIJN BLOEIgewas: Zeekraal Fijne ingesneden bladkool (raapsteel•namenia•etc..) Postelein Thijm Geelwortel Oca Linze Mexicaanse zure augurk Coconilla Lijnzaad Fonia Sneeuwklokje
  brood bakken, maken Activated EM1, MAAIEN gazon•klavers=trage groei
  • SNIJDEN van bloemen om te drogen behouden hun heldere kleuren, snijbloemen blijven langer vers
  ENTEN spleet•driehoek•kroonenten, oogenten(rozen), zoogenten van bomen, rozen
  • SNIJDEN STEKKEN Scheut•Stengel•tak•Blad•Wortelstek, (lucht)afleggen van (fruit)bomen, hagen, heesters, struiken, rozen, geraniums, druiven, vijgen, buxus, coniferen, lavendel, koel bewaren en PLANTEN bij DALENDE maan
  Plukken•Verzamelen (eventueel om te COMPOSTEREN) van bladeren en bloemen in de natuur
  ZEER gunstig BOMEN KAPPEN (klimmende maan + bloemdag + rond NIEUWE maan)
  OOGSTEN VERS uit de tuin of voor DIEPVRIES•verwerking Blad Kool Kruiden(blad) Gras
  ZEER GUNSTIG om een FLES WIJN te proeven•drinken = Moment favorable à la dégustation
  •••
  CNC 00:00 03:00 • 06:00 • 09:00 • 12:00 12:00 15:00 • 18:00 • 21:00 • 24:00
  BLADdag • Blad Kool Kruiden(blad) Gras gewas ZEER gunstig ZAAIEN bij WASSENDE maan
  = sterke bladaangroei bovengronds (alle koolsoorten (behalve broccoli=Bloemgewas),bloemkool,koolrabi,prei,peterselie,sla,spinazie,bladvenkel,gazon.)...
  • ONDERHOUD Bladgewas = Verzorgen, Opbinden, Wieden, lichte BODEMBEWERKING (hakken, schoffelen, ondiep spitten, ploegen, eggen)
  FIJN BLADgewas: Lamsoor Fijne bladkool (komatsuma amsoi etc.) Spinazie Oreganum Pastinaak Knolraap Knoflook Adzuki• of Rijstboon Tinda Mock tomato Blauw maanzaad Vingergierst Krokus
  MAAIEN gazon•klavers=snelle groei nadien, BEMESTEN•onderdompelen kamerplanten
  OOGSTEN VERS uit de tuin, ONGUNSTIG voor DIEPVRIES•verwerking Blad Kool Kruiden(blad) Gras
  ZAAIZAADwinning van mooi•gezond Blad.gewas : ZAAIEN, ONDERHOUD, OOGSTEN op Bladdag, andere werkzaamheden nadien op Vruchtdag
  • SNIJDEN STEKKEN , koel bewaren en PLANTEN bij DALENDE maan
  ONGUNSTIG om een FLES WIJN te proeven•drinken = Pas le meilleur moment pour déguster
  •••
  LEO 00:00 03:00 • 06:00 • 09:00 • 12:00 12:00 15:00 • 18:00 • 21:00 • 24:00
  VRUCHTdag • Vrucht Peul Fruit Zaad(zaai) Kruiden(vrucht) Graan gewas ZEER gunstig ZAAIEN bij WASSENDE maan
  = vormen bovengronds binnenin hun zaden (bessen,noot,fruit,(soja)boon,erwt,paprika,tomaat,courgette,komkommer,pompoen,linzen,maïs,alle granen..)...
  • ONDERHOUD Vruchtgewas = Verzorgen, Opbinden, Wieden, lichte BODEMBEWERKING (hakken, schoffelen, ondiep spitten, ploegen, eggen)
  NACHTSCHADE BESVRUCHTENgewas: Zomerpostelein Fijne bloeikool (rappini spigarello cima di rapa) Veldsla Kerriekruid Ginseng Aardappel Mungboon (Urdboon) Monk fruit (Luo han quo) Cannibal's tomato Kruisbloemige zaden (mosterd kool• raapzaad) Japanse gierst Blauw druifje
  inZAAIEN gazon, SNOEIEN, maken Activated EM1
  • Plukken•Verzamelen (eventueel om te COMPOSTEREN) van vruchten (fruit) en zaad (zaaizaadwinning) in de natuur
  OOGSTEN VERS uit de tuin of voor DIEPVRIES•verwerking Blad Kool Kruiden(blad) Gras
  ZAAIZAADwinning van mooi•gezond Vrucht.gewas : ZAAIEN, ONDERHOUD, OOGSTEN en andere werkzaamheden nadien op Vruchtdag
  ENTEN spleet•driehoek•kroonenten, oogenten(rozen), zoogenten van fruitbomen
  • SNIJDEN STEKKEN , koel bewaren en PLANTEN bij DALENDE maan
  GUNSTIG om een FLES WIJN te kraken = Bon moment pour déboucher une bouteille
  •••
  VIR 00:00 03:00 • 06:00 • 09:00 • 12:00 12:00 15:00 • 18:00 • 21:00 • 24:00
  WORTELdag • Wortel Bol Knol Stengel(prei) Kruiden(wortels) gewas ZEER gunstig ZAAIEN bij AFNEMENDE maan
  = maakt ondergronds vruchten aan (aardappelen, knoflook, uien, wortelen, rode bieten, rapen, knolselderij, radijs, rammenas, schorseneren ...)..
  • ONDERHOUD Wortelgewas = Verzorgen, Opbinden, Wieden, lichte BODEMBEWERKING (hakken, schoffelen, ondiep spitten, ploegen, eggen)
  LOOKgewas: Citroengras Fijne steelkool (paksoi etc.) Bieslook Bonenkruid Teunisbloemwortel Rode biet Sojaboon Olijfkomkommer Tzimbalo Sesamzaad Kodo millet Lenteklokje
  COMPOSTEREN [Verzamelen wortels•schors in de natuur], VERPLANTEN, BEMESTEN, inZAAIEN gazon, SNOEIEN
  OOGSTEN VERS uit de tuin Blad Kool Kruiden(blad) Gras
  ONGUNSTIG om een GOEDE FLES WIJN te kraken = Éviter de déboucher une bonne bouteille, le vin n’exprimera pas tout son potentiel
  •••
  REACTIE (0)
  DM 1 LUCHT
  ZON In LUCHT

  •• ê DM DALENDE maan PLANTdag [15:00-24:00] • PLANTEN • OOGSTEN ondergrondse gewasdelen • BEMESTENSNOEIEN ••
  •••
  ARI 00:00 03:00 • 06:00 • 09:00 • 12:00 12:00 15:00 • 18:00 • 21:00 • 24:00
  VRUCHTdag • Vrucht Peul Fruit Zaad(zaai) Kruiden(vrucht) Graan gewas ZEER gunstig PLANTEN bij WASSENDE maan
  = vormen bovengronds binnenin hun zaden (bessen,noot,fruit,(soja)boon,erwt,paprika,tomaat,courgette,komkommer,pompoen,linzen,maïs,alle granen..)...
  • ONDERHOUD Vruchtgewas = Verzorgen, diepe BODEMBEWERKING (diep spitten, ploegen, eggen)
  NACHTSCHADE BESVRUCHTENgewas: Zomerpostelein Fijne bloeikool (rappini spigarello cima di rapa) Veldsla Kerriekruid Ginseng Aardappel Mungboon (Urdboon) Monk fruit (Luo han quo) Cannibal's tomato Kruisbloemige zaden (mosterd kool• raapzaad) Japanse gierst Blauw druifje
  maken Activated EM1
  • Plukken-Verzamelen (eventueel om te COMPOSTEREN) van vruchten (fruit) en zaad (zaaizaadwinning) in de natuur
  OOGSTEN VERS uit de tuin Blad Kool Kruiden(blad) Gras
  • PLANTEN van STEKKEN gesneden bij KLIMMENDE maan
  GUNSTIG om een FLES WIJN te kraken = Bon moment pour déboucher une bouteille
  •••
  TAU 00:00 03:00 • 06:00 • 09:00 • 12:00 12:00 15:00 • 18:00 • 21:00 • 24:00
  WORTELdag • Wortel Bol Knol Stengel(prei) Kruiden(wortels) gewas ZEER gunstig PLANTEN bij AFNEMENDE maan
  = maakt ondergronds vruchten aan (aardappelen, knoflook, uien, wortelen, rode bieten, rapen, knolselderij, radijs, rammenas, schorseneren ...)
  OOGSTEN ondergronds Wortel Bol Knol Stengel(prei) Kruiden(wortels) gewas...
  • ONDERHOUD Wortelgewas = Verzorgen, diepe BODEMBEWERKING (diep spitten, ploegen, eggen)
  LOOKgewas: Citroengras Fijne steelkool (paksoi etc.) Bieslook Bonenkruid Teunisbloemwortel Rode biet Sojaboon Olijfkomkommer Tzimbalo Sesamzaad Kodo millet Lenteklokje
  COMPOSTEREN [Verzamelen wortels-schors in de natuur]
  OOGSTEN VERS uit de tuin Blad Kool Kruiden(blad) Gras
  ONGUNSTIG om een GOEDE FLES WIJN te kraken = Éviter de déboucher une bonne bouteille, le vin n’exprimera pas tout son potentiel
  •••
  GEM 00:00 03:00 • 06:00 • 09:00 • 12:00 12:00 15:00 • 18:00 • 21:00 • 24:00
  BLOEMdag • Bloem Bomen Kruiden(bloem blad) Fruit(kersen bessen) gewas ZEER gunstig PLANTEN bij WASSENDE maan
  = alle bloemen, bloembollen, broccoli, oliehoudend vlas-koolzaad-zonnebloemen, geneeskrachtige kruiden-gewassen...
  • ONDERHOUD Bloemgewas = Verzorgen, diepe BODEMBEWERKING (diep spitten, ploegen, eggen)
  FIJN BLOEIgewas: Zeekraal Fijne ingesneden bladkool (raapsteel-namenia-etc..) Postelein Thijm Geelwortel Oca Linze Mexicaanse zure augurk Coconilla Lijnzaad Fonia Sneeuwklokje
  brood bakken, maken Activated EM1, MAAIEN gazon-klavers=trage groei
  • SNIJDEN van bloemen om te drogen behouden hun heldere kleuren, snijbloemen blijven langer vers
  Plukken-Verzamelen (eventueel om te COMPOSTEREN) van bladeren en bloemen in de natuur
  OOGSTEN VERS uit de tuin Blad Kool Kruiden(blad) Gras
  • PLANTEN van BOMEN • PLANTEN van STEKKEN gesneden bij KLIMMENDE maan
  ZEER GUNSTIG om een FLES WIJN te proeven-drinken = Moment favorable à la dégustation
  •••
  CNC 00:00 03:00 • 06:00 • 09:00 • 12:00 12:00 15:00 • 18:00 • 21:00 • 24:00
  BLADdag • Blad Kool Kruiden(blad) Gras gewas ZEER gunstig PLANTEN bij WASSENDE maan
  = sterke bladaangroei bovengronds (alle koolsoorten (broccoli=Bloemgewas), bloemkool, koolrabi, prei, peterselie, sla, spinazie, bladvenkel, gazon ...)...
  • ONDERHOUD Bladgewas = Verzorgen, diepe BODEMBEWERKING (diep spitten, ploegen, eggen)
  FIJN BLADgewas: Lamsoor Fijne bladkool (komatsuma amsoi etc.) Spinazie Oreganum Pastinaak Knolraap Knoflook Adzuki• of Rijstboon Tinda Mock tomato Blauw maanzaad Vingergierst Krokus
  • MAAIEN gazon-klavers=snelle groei nadien, BEMESTEN-onderdompelen kamerplanten
  OOGSTEN VERS uit de tuin Blad Kool Kruiden(blad) Gras
  ONGUNSTIG om een FLES WIJN te proeven-drinken = Pas le meilleur moment pour déguster
  •••
  LEO 00:00 03:00 • 06:00 • 09:00 • 12:00 12:00 15:00 • 18:00 • 21:00 • 24:00
  VRUCHTdag • Vrucht Peul Fruit Zaad(zaai) Kruiden(vrucht) Graan gewas ZEER gunstig PLANTEN bij WASSENDE maan
  = vormen bovengronds binnenin hun zaden (bessen,noot,fruit,(soja)boon,erwt,paprika,tomaat,courgette,komkommer,pompoen,linzen,maïs,alle granen..)...
  • ONDERHOUD Vruchtgewas = Verzorgen, diepe BODEMBEWERKING (diep spitten, ploegen, eggen)
  NACHTSCHADE BESVRUCHTENgewas: Zomerpostelein Fijne bloeikool (rappini spigarello cima di rapa) Veldsla Kerriekruid Ginseng Aardappel Mungboon (Urdboon) Monk fruit (Luo han quo) Cannibal's tomato Kruisbloemige zaden (mosterd kool• raapzaad) Japanse gierst Blauw druifje
  inZAAIEN gazon, SNOEIEN, maken Activated EM1
  • Plukken-Verzamelen (eventueel om te COMPOSTEREN) van vruchten (fruit) en zaad (zaaizaadwinning) in de natuur
  OOGSTEN VERS uit de tuin Blad Kool Kruiden(blad) Gras
  • PLANTEN van STEKKEN gesneden bij KLIMMENDE maan
  GUNSTIG om een FLES WIJN te kraken = Bon moment pour déboucher une bouteille
  •••
  VIR 00:00 03:00 • 06:00 • 09:00 • 12:00 12:00 15:00 • 18:00 • 21:00 • 24:00
  WORTELdag • Wortel Bol Knol Stengel(prei) Kruiden(wortels) gewas ZEER gunstig PLANTEN bij AFNEMENDE maan
  = maakt ondergronds vruchten aan (aardappelen, knoflook, uien, wortelen, rode bieten, rapen, knolselderij, radijs, rammenas, schorseneren ...)
  OOGSTEN ondergronds Wortel Bol Knol Stengel(prei) Kruiden(wortels) gewas...
  • ONDERHOUD Wortelgewas = Verzorgen, diepe BODEMBEWERKING (diep spitten, ploegen, eggen)
  LOOKgewas: Citroengras Fijne steelkool (paksoi etc.) Bieslook Bonenkruid Teunisbloemwortel Rode biet Sojaboon Olijfkomkommer Tzimbalo Sesamzaad Kodo millet Lenteklokje
  COMPOSTEREN [Verzamelen wortels-schors in de natuur], VERPLANTEN, BEMESTEN, inZAAIEN gazon, SNOEIEN
  OOGSTEN VERS uit de tuin Blad Kool Kruiden(blad) Gras
  ONGUNSTIG om een GOEDE FLES WIJN te kraken = Éviter de déboucher une bonne bouteille, le vin n’exprimera pas tout son potentiel
  •••
  REACTIE (0)
  26-02-2013
  Siderische Maanfazen kalender • Calendrier Lunaire • Moon Calendar • Mond kalender • © 2008•2013 quicengroigne

  07:19 19:32 • 26 Dinsdag • H. Nestor • 23:59
  ê DM DALENDE maan PLANTdag [15:00-24:00] • PLANTEN • OOGSTEN ondergrondse gewasdelen • BEMESTENSNOEIEN
  • 07:33 18:19 33. 07:00 18:52 • • SIDERISCHE in LUCHT AQR WATERMAN 16-02 •• 12-03
  LEO 00:00 03:00 • 06:00 • 09:00 • 12:00 12:00 15:00 • 18:00 • 21:00 • 24:00
  VRUCHTdag • Vrucht Peul Fruit Zaad(zaai) Kruiden(vrucht) Graan gewas ZEER gunstig PLANTEN bij WASSENDE maan
  = vormen bovengronds binnenin hun zaden (bessen,noot,fruit,(soja)boon,erwt,paprika,tomaat,courgette,komkommer,pompoen,linzen,maïs,alle granen..)...
  • ONDERHOUD Vruchtgewas = Verzorgen, diepe BODEMBEWERKING (diep spitten, ploegen, eggen)
  NACHTSCHADE BESVRUCHTENgewas: Zomerpostelein Fijne bloeikool (rappini spigarello cima di rapa) Veldsla Kerriekruid Ginseng Aardappel Mungboon (Urdboon) Monk fruit (Luo han quo) Cannibal's tomato Kruisbloemige zaden (mosterd kool• raapzaad) Japanse gierst Blauw druifje
  inZAAIEN gazon, SNOEIEN, maken Activated EM1
  • Plukken-Verzamelen (eventueel om te COMPOSTEREN) van vruchten (fruit) en zaad (zaaizaadwinning) in de natuur
  OOGSTEN VERS uit de tuin Blad Kool Kruiden(blad) Gras
  • PLANTEN van STEKKEN gesneden bij KLIMMENDE maan
  GUNSTIG om een FLES WIJN te kraken = Bon moment pour déboucher une bouteille
  BETROKKEN • kans NEERSLAG 010% • min 00 °C • MAX 03 °C • WINDKRACHT 015 km/u • NO
  AFNEMENDE maan AM AFNEMENDE MAAN LK AMS • De impulsen zijn op levering en het vrijgeven van energieën gericht, de sappen stromen terug in de wortels. Ondergrondse gewasdelen rijpheid oogst neergang rust (inademen grond-plant zomer-herst), vitalisatie grond-gewas , alle ondergrondse werkzaamheden Aangezien de maan afneemt, vermindert de energie, de aantrekkingskracht is hoog, waardoor vochtigheid in de grond hoog is, maar maanlicht vermindert, energie in de wortels neemt toe
  ZEER gunstig PLANTEN [PLANTdag DALENDE maan] bij AFNEMENDE maan van WORTELgewas op WORTELdag (gewas die onder de grond groeien)
  GUNSTIG OOGSTEN voor onmiddellijk gebruik vers uit de tuin
  PLANETEN •26• 04:04 04:50 10:09 18:22 19:12 • ASTROLOGIE
  Planter en pleine terre, si le sol n’est pas gelé, Lianes fruitières, arbres et arbustes fruitiers à racines nues (couvrir d’un voile d’hivernage) Pailler et amender au pied des arbres fruitiers Tailler les arbres fruitiers à pépins (cette taille devra être terminée à la fin du mois), les petits fruitiers et les lianes fruitières (vigne, kiwi)
  S’il ne gèle pas, taillez les fruitiers palissés, les cordons, les petites formes libres, à trois yeux pour favoriser la fructification. Intervenez sur les pommiers, poiriers, pêchers et abricotiers. Taillez aussi les buissons de petits fruits, les actinidias et la vigne. Faites des boutures avec les coupes des cassissiers et des groseilliers. Pulvérisez de la bouillie bordelaise
  SIDEREAL • Moon in LEO • Dry and barren. Good time for garden maintenance •
  TROPICAL == Leaf Cancer FULL Synodic: Now is a good time to sow root vegetables, berries, bulbs, onions, biennials, and perennials. Biodynamic: Moon in Cancer: This is a Water sign. It is a good time to sow Leaf plants like Cabbages, Celeriac, but it would not be a good time to sow Fruiting plants like Broad Beans, Cucumber, Fruits Harvested now should be eaten straight away.
  •••
  GEZOND LIEF VREUGDEVOL BLOEIEND VRUCHTBAAR 2013 vol schoonheid, verukkelijk voorjaar, zalige zomer, heerlijke herfst en wonderlijke winter
  SPROKKEL (Dooi-Slijk-Modder-Schrikkel-Spring-Reinigings-Zuiverings-Blijde-Korte-Regen) maand FEBRUARI [VOLKSWEERKUNDE = vochtig fris zijn]
  0226•• H. Nestor • Z. Leo van Sint-Bertinus, abt • H. Porphyrius van Gaza, bisschop • H. Alexander van Alexandrië, patriarch
  0226•• Komt februari met goed weer, dan vriest het in het voorjaar des te meer
  0213 • 0331•• De VASTENTIJD zonder regen, verkondigd een jaar met veel zegen
  Met Aswoensdag begon een 40-daagse vasten periode die tot Pasen voortduurde. Vooraf gaande werd 3 dagen feest gevierd, wat wij nu nog kennen als carnaval. Tegenwoordig gaat de vastenperiode in de katholieke gemeenschap vanaf de 6e zondag van start, maar is ook niet meer zo streng van leer als in het verleden. Het echte vasten is nu teruggebracht tot één dag (Goede Vrijdag). Vasten is de voorbereiding op inwijdingen, boetedoeningen en teken van rouw. In de Rooms Katholieke gemeenschap bezinning vooraf gaande aan Pasen. Alleen in de Islamitische gemeenschap wordt het langdurig vasten met de Ramadan nog in ere gehouden
  REACTIE (0)
  25-02-2013 25-02-2013
  Siderische Maanfazen kalender • Calendrier Lunaire • Moon Calendar • Mond kalender • © 2008•2013 quicengroigne

  •  06:55 18:21 • 25 Maandag • H. Walburgis • VM 21:26 •  •
  ê DM DALENDE maan PLANTdag [15:00-24:00] • PLANTEN • OOGSTEN ondergrondse gewasdelen • BEMESTENSNOEIEN
  • 07:35 18:17 33. 07:02 18:50 • • SIDERISCHE in LUCHT AQR WATERMAN 16-02 •• 12-03
  LEO 00:00 03:00 • 06:00 • 09:00 • 12:00 12:00   15:00 • 18:00 • 21:00 • 24:00
  VRUCHTdag • Vrucht Peul Fruit Zaad(zaai) Kruiden(vrucht) Graan gewas ZEER gunstig PLANTEN bij WASSENDE maan
  = vormen bovengronds binnenin hun zaden (bessen,noot,fruit,(soja)boon,erwt,paprika,tomaat,courgette,komkommer,pompoen,linzen,maïs,alle granen..)...
  • ONDERHOUD Vruchtgewas = Verzorgen, diepe BODEMBEWERKING (diep spitten, ploegen, eggen)
  NACHTSCHADE BESVRUCHTENgewas: Zomerpostelein Fijne bloeikool (rappini spigarello cima di rapa) Veldsla Kerriekruid Ginseng Aardappel Mungboon (Urdboon) Monk fruit (Luo han quo) Cannibal's tomato Kruisbloemige zaden (mosterd kool• raapzaad) Japanse gierst Blauw druifje
  inZAAIEN gazon, SNOEIEN, maken Activated EM1
  • Plukken-Verzamelen (eventueel om te COMPOSTEREN) van vruchten (fruit) en zaad (zaaizaadwinning) in de natuur
  OOGSTEN VERS uit de tuin Blad Kool Kruiden(blad) Gras
  • PLANTEN van STEKKEN gesneden bij KLIMMENDE maan
  GUNSTIG om een FLES WIJN te kraken = Bon moment pour déboucher une bouteille
  NATTE SNEEUW • kans NEERSLAG 025% • min -00 °C • MAX 02 °C • WINDKRACHT 010 km/u • NO
  25-02-2013 21:36 VOLLE maan : Sterke energien komen vrij. Toename en afname houden elkaar in evenwicht
  ZEER gunstig OOGSTEN van geneeskrachtige kruiden, helende kracht van kruiden is nu erg hoog, vooral van de wortels • BEMESTEN geeft een optimale werking - Dierlijke, Mest, Compost, Plantengier, Groenbemesting, Kunstmest
  ONGUNSTIG SNOEIEN (Inkorten) Je kunt dan zelfs gezonde exemplaren ernstige schade toebrengen, of zelfs doen afsterven
  PLANETEN •25• 05:50 13:21 21:34 23:26• ASTROLOGIE
  Planter en pleine terre, si le sol n’est pas gelé, Lianes fruitières, arbres et arbustes fruitiers à racines nues (couvrir d’un voile d’hivernage) Pailler et amender au pied des arbres fruitiers Tailler les arbres fruitiers à pépins (cette taille devra être terminée à la fin du mois), les petits fruitiers et les lianes fruitières (vigne, kiwi)
  S’il ne gèle pas, taillez les fruitiers palissés, les cordons, les petites formes libres, à trois yeux pour favoriser la fructification. Intervenez sur les pommiers, poiriers, pêchers et abricotiers. Taillez aussi les buissons de petits fruits, les actinidias et la vigne. Faites des boutures avec les coupes des cassissiers et des groseilliers. Pulvérisez de la bouillie bordelaise
  SIDEREAL • Moon in LEO • Dry and barren. Good time for garden maintenance •
  TROPICAL == Leaf Cancer FULL Synodic: Now is a good time to sow root vegetables, berries, bulbs, onions, biennials, and perennials. Biodynamic: Moon in Cancer: This is a Water sign. It is a good time to sow Leaf plants like Cabbages, Celeriac, but it would not be a good time to sow Fruiting plants like Broad Beans, Cucumber, Fruits Harvested now should be eaten straight away.
  •••
  GEZOND LIEF VREUGDEVOL BLOEIEND VRUCHTBAAR 2013 vol schoonheid, verukkelijk voorjaar, zalige zomer, heerlijke herfst en wonderlijke winter
  SPROKKEL (Dooi-Slijk-Modder-Schrikkel-Spring-Reinigings-Zuiverings-Blijde-Korte-Regen) maand FEBRUARI [VOLKSWEERKUNDE = vochtig fris zijn]
               0225•• Z. Constantius van Fabriano • H. Papias, martelaar • H. Walburga, abdisWALBURGIS
  0225•• Regen in SINT-Walburgisnacht, heeft steeds de kelder volgebracht 
  0213 • 0331•• De VASTENTIJD zonder regen, verkondigd een jaar met veel zegen
  Met Aswoensdag begon een 40-daagse vasten periode die tot Pasen voortduurde. Vooraf gaande werd 3 dagen feest gevierd, wat wij nu nog kennen als carnaval. Tegenwoordig gaat de vastenperiode in de katholieke gemeenschap vanaf de 6e zondag van start, maar is ook niet meer zo streng van leer als in het verleden. Het echte vasten is nu teruggebracht tot één dag (Goede Vrijdag). Vasten is de voorbereiding op inwijdingen, boetedoeningen en teken van rouw. In de Rooms Katholieke gemeenschap bezinning vooraf gaande aan Pasen. Alleen in de Islamitische gemeenschap wordt het langdurig vasten met de Ramadan nog in ere gehouden
  REACTIE (0)