NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Westendse Blik op Middelkerke
Inhoud blog
 • Qito: wie kon ooit denken dat zoiets nog mogelijk was in Westende
 • Gedaanteverwisseling, nieuwe ‘look’ van Groen in Middelkerke?
 • Middelkerke: hoe komt dat toch?
 • Middelkerke: DAT had IK zelfs niet voor mogelijk gehouden!!
 • Sinds 20 februari 2018 bestaat de Middelkerkse boerenmarkt vijfentwintig jaar.
  Zoeken in blog

  Categorieën
 • Allerlei (41)
 • Atlantikwal (3)
 • Brandweer (3)
 • Burgemeester (14)
 • Casino (3)
 • De Post (1)
 • Dialect (12)
 • Die goeie oude tijd (14)
 • Dijk en Strand (19)
 • Duinen (2)
 • Emigratie (2)
 • Energie (2)
 • Erfgoed (24)
 • Evenementen (18)
 • Fusies (4)
 • Gemeentebestuur (46)
 • Gemeentediensten (8)
 • Gemeentefinancies (6)
 • Godsdienst - Kerken (13)
 • Horeca (17)
 • Immobiliën (16)
 • Jeugd (5)
 • Kamperen (4)
 • Kunst (11)
 • Landbouw (6)
 • Leger (2)
 • Medisch (5)
 • Mijn blog (18)
 • Milieu (15)
 • Natuur (11)
 • Oorlogen (11)
 • Openbaar vervoer (1)
 • Openbare werken (3)
 • Pleinen en straten - staat en netheid (25)
 • Politieke partijen (54)
 • Scholen - Onderwijs (10)
 • Sociale woningen (4)
 • Sport (30)
 • Strand (0)
 • Uitzicht gemeente (9)
 • Veiligheid - Politie (11)
 • Verkeer (24)
 • Verkiezingen (27)
 • Zon en Zee (11)
 • Persoonlijke Kijk op mijn Gemeente
  27-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het begint er nu echt op te lijken dat de tram wel degelijk uit de dorpskern van Lombardsijde zal verdwijnen

  Neen, ik wil het niet nogmaals hebben over de voor- en nadelen van de tram die niet langer door de dorpskern zal rijden.  Aangezien die amputatie toch wel van grote betekenis is voor een dorp, komt daar ook veel bij kijken. Zowel de bewoners als de politici zullen het daar nog wel een hele tijd over hebben. Er zullen nog veel vragen gesteld worden en er zal nog veel uitleg gevraagd/geëist/gegeven worden. Ik heb dan ook gemeend te mogen aannemen dat ik het ook nog maar eens mocht hebben over enkele randverschijnselen en over de recentste verklaringen/verduidelijkingen door de schepen voor mobiliteit in onze gemeente, Liliane Pylyser-Dewulf.

  Via de partijblaadjes onder andere 'Wij',  het blad van de CD&V
  Het oktobernummer van het blad is voor één vierde (= 1 pagina) gewijd aan het 'weerleggen' of 'bevestigen' van een drietal 'geruchten' die de ronde doen. Die bladzijde heeft de titel 'Wat is er gaande in Lombardsijde, feiten of fictie?'

  Een goeie vraag! Ikzelf en enkele facebookers hebben die al dikwijls gesteld. Maar nu in alle ernst:

  Gerucht 1: De oude trambedding kan niet gebruikt worden als tijdelijk fietspad                   WAAR

  De tekst: "Na de ingebruikname van het nieuwe tramtraject langs de kustweg zal het Vlaams Gewest de oude trambedding overdragen aan de gemeente. Om wegverzakkingen en gevaarlijke putten langs de Zeelaan en de Nieuwpoortlaan te vermijden blijven de ballast (*) en de boordstenen van de bedding intact. Gezien de ballast later door de Lijn opnieuw wordt gebruikt kunnen we er geen tijdelijke verhardingen op aanbrengen. Er komt dus geen tijdelijk fietspad op de oude bedding. Als de doortocht Lombardsijde en de Zeelaan vernieuwd worden, beschikken we over voldoende ruimte om aan weerszijden van de weg twee vrijliggende fietspaden aan te leggen."ť

  * Onder de spoorrails en de dwarsliggers zie je grote grijze kiezels liggen. Dat is ballast. Deze kiezels zorgen ervoor dat het spoor niet in de grond wegzakt of verplaatst als er een tram over rijdt. Ballast vangt ook de trillingen van de tram op. En als het hard regent zorgen de kiezels ervoor dat er geen plassen ontstaan.

  Commentaar:
  1. Hoeveel jaar ik nog te goed heb, dat weet ik niet, maar dat zullen er een aanzienlijk aantal moeten zijn opdat ik 
     
  ooit nog eens op een 'vrijliggend fietspad' naar Nieuwpoort zou kunnen rijden.
  2. Waarom wist men dat niet toen jaren geleden beloofd werd dat 'we' de huidige trambedding samen met de
      Vlaamse overheid zouden omvormen tot een veilig wandel- en fietspad?

  Gerucht 2: Het aanbod aan openbaar vervoer in Lombardsijde zal afnemen                 NIET WAAR

  De tekst: "Er komen twee haltes op het nieuw tramtraject langs de Kustweg. Lombardsijde Bad wordt bediend vanaf de aansluiting met de Zeelaan en voor Lombardsijde Dorp komt er een halte ter hoogte van de Schoolstraat. De buslijnen 68/69 blijven behouden in het centrum van het dorp. Er wordt bovendien werk gemaakt van een bijkomende bushalte ter hoogte van de OKay. De Lijn zal op termijn het busgebruik in Lombardsijde evalueren en als blijkt dat er een hogere frequentie nodig is, kunnen er bussen bijkomen. Wanneer het nieuwe tramtraject in gebruik genomen wordt blijft het aanbod aan openbaar vervoer op z'n minst gelijk."ť

  Commentaar
  1. Het voorrecht om in de zomer iedere 15 minuten op een tram te kunnen stappen, komt nooit meer terug. Er zal
      nooit om de 15 minuten een bus rijden!
  2. Waarom beloofde de meerderheid enkele jaren geleden dat de frequentie van het aantal bussen zou verhogen?

  Gerucht 3: Dit gemeentebestuur heeft geen visie voor de toekomst van Lombardsijde                 NIET WAAR

  De tekst: "Integendeel! Dit gemeentebestuur legt in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer de laatste hand aan de plannen voor de herinrichting van Lombardsijde. Voor de start van de werken aan het tramproject wordt er in samenwerking met 'De Lijn' en 'Wegen en Verkeer' een infomarkt georganiseerd. Hierop worden de nieuwe tramverbinding, de doortocht Lombardsijde en de vernieuwing van de Zeelaan voorgesteld. Vooraleer de definitieve goedkeuring gebeurt, is er ruimte voor inspraak in de vernieuwing van de doortocht Lombardsijde, de Zeelaan en het dorpsplein."ť

   Commentaar
  Wij kennen de Middelkerkse infomarkten of anders gezegd de 'markten van de voldongen feiten'.
  Zij zeggen het hier zelf: "ze leggen nu al de laatste hand aan de plannen". Wat kan er dan nog gewijzigd worden? Worden er nog ideeën gewenst of in het beste geval enkel de één of andere kleine onbelangrijke aanpassing? 
  Zo'n infomarkt kan enkel waardevol zijn als de inwoners voldoende tijd krijgen om vooraf de plannen te bestuderen en als er uiteraard rekening gehouden wordt met hun mening.

  Welke zijn de echte redenen waarom de trambedding moet verlegd worden?
  Omdat het dorpsplein een groene oase zou kunnen worden, met fonteinen en zitbanken'?

  Voor meer natuur? Dat laatste heb ik reeds in twijfel getrokken in mijn vorig artikel, aangezien men alle bomen langs de Kustweg heeft gekapt.

  Omdat het veiliger zou zijn?

  Om van de kustweg een bewoonde baan te maken om de immobiliënmakelaars een gunst te bewijzen? Het gepland project Debaillie in de hoek Zeelaan - Koninklijke baan kan als de start daarvan gezien worden.

  In mijn vorig artikel schreef ik ook dat Nieuwpoort wel eens aan de basis zou kunnen liggen van het verleggen van de tram, eerder dan alle andere redenen.
  De kustbaan is immers de scheiding tussen Middelkerke en Nieuwpoort en deze laatste stad koestert inderdaad grootse plannen met haar jachthaven.

  Op 11.12.2014 vroeg raadslid Lode Maesen (progressief kartel) in de gemeenteraad waarom het verleggen van de tram vertraging had opgelopen. Schepen L. Pylyser-Dewulf merkte toen op dat er problemen gerezen waren met de stad Nieuwpoort, die een nieuwe visie had op de ontwikkeling van de zone en die een bijkomende doorsteek wenste.

  Op 23.6.2016 kwam raadslid Diego Demarcke (LDD) daarmee opnieuw op de proppen;

  De nieuwe burgemeester van Nieuwpoort had toen via een persartikel van 19 mei 2016 gezegd dat de uitbreiding van de jachthaven in de laatste rechte lijn zat en dat de Nieuwpoortse bedrijven in 2018 zouden herlokaliseren langs de kustweg. Diego vroeg daarom of dat gevolgen zou hebben voor het verleggen van de tramlijn. Schepen Liliane Pylyser - Dewulf ontkende dat en legde toen uit dat het een gecombineerd dossier betreft. De Lijn zou nieuwe sporen leggen van het monument in Nieuwpoort tot aan de camping Albatros (8 maanden). Het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) zou de rijstroken (1 langs weerszijden), vrijliggende fietspaden enkele richting en groenstroken volledig vernieuwen (meer dan structureel onderhoud) op de N34 tot kruispunt Zeelaan (inclusief). Ook Aquafin werkt mee aan dit project voor wat betreft de rioleringsvernieuwing.

  Nieuwpoort zou een RUP rechteroever jachthaven Nieuwpoort opmaken, dat vermoedelijk in juni 2018 zou goedgekeurd worden.

  Middelkerke is niet betrokken bij de opmaak van dit PRUP maar de burgemeester en de schepen voor ruimtelijke ordening zouden wel geïnformeerd geweest zijn door wijlen burgemeester Crabbe.
  Tijdens de gesprekken en de vergaderingen inzake de nieuwe tramlijn langs de N34 is er steeds rekening gehouden met het strategisch project in verband met de jachthaven Nieuwpoort.

  Maar ... alles werd in het vage gehouden.

  Om het huidig artikel niet te zwaar te beladen zal ik het PRUP Rechteroever Jachthaven uitvoerig behandelen in een volgende bijdrage.

  Ziehier een foto van de huidige jachthaven 'Novus Portus' (links) en de oude jachthaven (rechts):

  Vorige artikels (in map Verkeer):

  6.5.2013: 'Zou de tramlijn dan toch nog uit de dorpskern van Lombardsijde verdwijnen?'
  14.9.2015 '
  Middelkerke, Westende, Lombardsijde ...en de kusttram'
  10.10.2016 'Gebruiken ze in Lombardsijde hetzelfde dialect als in Westende?' (map Dialect)
  25.9.2017: 'Verleggen van de trambedding in Lombardsijde! Verbetering of verarming?'

  Bronnen
  http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20130410_00536028     Artikel Dany Van Loo op 11.4.2013
  Verslagen GR

   

  27-11-2017, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Verkeer
  25-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verleggen van de trambedding in Lombardsijde! Verbetering of verarming?

  Op 6.9.2017 werden de plannen voor het verleggen van de tramlijn in Lombardsijde bekendgemaakt in aanwezigheid van Vlaams minister voor mobiliteit Weyts.

  Iedereen kon daarover in 'Focus' beelden zien (http://www.focus-wtv.be/.../kusttram-volgt-nieuw-traject-lomb...) of daarover een artikel lezen in zijn krant. Dat heeft heel wat reacties losgemaakt op Facebook, in de verschillende groepen (Bruisend Middelkerke, Je bent van Lombardsijde/Westende/Middelkerke).

  De argumenten tegen handelen vooral over
         - het feit dat geen rekening gehouden werd met de mening van de inwoners
       
    - de afstand naar de nieuwe tramhalten langs de Koninklijke baan vooral voor ouderen, mindervaliden en heel
            jeugdige kinderen en vooral vanaf het Prinsenveld en uitbreiding, vanaf de Zuidstraat met zijn zijwijken plus
           de mensen met kinderen van klein Westende 

         - het afsluiten van de doorsteken voor het autoverkeer ter hoogte van de Schorrestraat, Schoolstraat,
               Havenstraat, Idyllelaan en Schorrebloemstraat

         - vrees voor doodbloeden van de dorpskern die hierdoor de doodsteek zou krijgen
         - sommige blijven twijfelen of de plannen wel ooit uitgevoerd zullen worden, gezien de beloften uit het
           
  verleden
         - aantal bussen en interval tussen twee bussen
         - de bewering van de burgemeester op Focus dat er met het verdwijnen van de tram uit de dorpskern meer
            handelszaken en terrasjes zullen bij komen

         -
  ontgoocheling omdat geen enkele politieke partij de tegenstanders van het verleggen van de trambedding
          steunt en dat ze dus niet luisteren naar de stem van het volk; zie o.a.        

         http://www.jmdedecker.com/2013/04/tramlijn-weg-uit-dorpskern-lombardsijde.html?fref=gc&dti=701585846552865

  Er zijn ook wel een paar voorstanders van het project, met de volgende argumenten. De meeste reacties zijn enkel bedoeld om de tegenargumenten te counteren. De voordelen worden eigenlijk nauwelijks besproken.

         - Eindelijk... 😅 licht aan de tunnel. 👍 trots! Dat wordt een mooie verbetering voor Lombardsijde (BL)
         - Oostende is een stad en Lombardsijde een dorp, en een tram door een dorpskern is achterhaald en de
            kustbaan ligt niet ver
  van de huidige tramhaltes. (BL)
         - Wij wonen met onze kids in de dorpskern van Lombardsijde. En mag ik even zeggen dat het een verademing
            gaat zijn dat dit
  alles uitgevoerd zal worden.
         - Lombardsijde dorp is een gevaar, vergelijk dit niet met een stadscentrum van Gent of Antwerpen aub. (HL)
         - In Middelkerke is er ook maar om het uur een bus naar Oostende en er wonen hier ook veel ouderen ver van
                de tramhaltes!!!

                Wat moeten de ouderen dan doen in de afgelegen dorpen!!! De belbus!!! Voor alles is er een oplossing!!!
         - In Westende dorp moet je toch ook naar St Laureins. (E.D)
         - Niet iedereen kan dicht tegen het openbaar vervoer wonen
         - Zal dikke 5 minuten minder tram zijn naar Oostende
         - Da is toch een verbetering als de tram uit het dorpsplein weggaat??? Mooi dorpsplein, avondmarkt terug op
          de platse, kermis, rommelmarkt.... De cafe's gaan weer draaien met de evenementen.... En eind de schoolstraat
           een halte van de tram.... Zover is da nie ze.

  Van al die facetten van het probleem heb ik een uitgebreide studie gemaakt, waar ik zeer veel tijd ingestoken heb, waarschijnlijk meer dan wie ook van het bestuur in Middelkerke. Hoewel ik het zelf zeg, die studie is het lezen waard. Ze bevindt zich in de map 'Verkeer' op datum van 6.5.2013 met als titel 'Zou de tramlijn dan toch nog uit de dorpskern van Lombardsijde verdwijnen?'

  Ik moet eerlijk bekennen dat ik er altijd aan getwijfeld heb dat die tram ooit zou verlegd worden.
  Zelfs nu heb ik nog een lichte twijfel.
  Nu blijkt echter toch dat het verleggen van de tram zou van start gaan in het voorjaar van 2018. Afwachten dus!!!

  In verband met wat daarover verspreid werd door 'De Lijn' en door de gemeentelijke overheid wil ik toch nog het volgende zeggen:
  1. Het traject zou korter worden! Inderdaad, vier minuten! Ik hoop dat die 'grote' tijdwinst nuttig gebruikt wordt.
  2. Het verkeer zou veiliger verlopen. Ik lees echter ook dat zich deze zomer geen ongevallen hebben voorgedaan
      door het tramverkeer in Lombardsijde. 'De Lijn' heeft de laatste jaren zeer veel geïnvesteerd in 'Veiligheid'.
      Als de trambestuurders alert blijven en als de autobestuurders, fietsers en voetgangers de wegcoderegels volgen,
      dan lopen ze geen gevaar. Niemand kan trouwens verzekeren dat er nooit een ongeval zal gebeuren op het nieuw
      traject.
  3. Het verkeer zou er vlotter door verlopen. Met de beste wil van de wereld, ik zie niet in hoe die grotere vlotheid
      zal verwezenlijkt worden.
  4. Door de Vlaamse investering van 13 miljoen euro garandeert men betere dienstverlening, meer flexibiliteit, meer
      natuur en nieuwe ontwikkelingskansen voor Lombardsijde.
    
  Die 'betere dienstverlening' en die 'flexibiliteit', dat lijken mij alleen maar woorden te zijn. Wat wordt met die
     'meer natuur' bedoeld? Zicht op landerijen van de hoveniers en verzicht op de jachthaven, in plaats van een kerk
     en huizen?
    
  Die 'nieuwe ontwikkelingskansen voor Lombardsijde' lijken mij het enige valabele argument. Zal Lombardsijde
     er echt door heropleven? Zal een vernieuwd dorpspleintje met enkele bomen en zitbanken de redding betekenen
     voor een langzaam uitstervend dorp? Zal het geen parking worden? Zal de boulevard waarin men de Zeelaan wil
     herscheppen een echt paradepaardje worden? Of moest die tram er juist weg om er het verkeer in de toekomst
     mogelijk te houden? Dat zou anders moeilijk worden aangezien de laan de enige ontsluiting wordt voor de
     nieuwe verkaveling en voor het project van de firma Debaillie met een hotel met 300 kamers, zwembad en
     tennisaccomodatie ...
    
  Hebben de immobiliënhandelaars de beslissing soms beïnvloed?

  5. Er werd rekening gehouden met de toekomstige ontwikkelingen rond de jachthaven van Nieuwpoort.Wat die
      juist inhouden weet ik niet maar dit argument bevestigt enkel maar mijn vermoeden dat een herinrichting van de
     dorpskern niet zwaar gewogen heeft bij de beslissing.

  6. De Lijn zal de inname van deze middenberm compenseren door een exotenbestrijding (*) op een andere locatie.
     Concreet wordt er 13 ha exotenbestrijding uitgevoerd in het gebied tussen De Haan en Wenduine, ter
     compensatie van de 1,5 ha middenberm die verdwijnt in Lombardsijde.
       
  * De provincie volgt de bestrijding op van ongewenste planten in onze waterlopen. Sommige uitheemse oever- en waterplanten (exoten) zoals grote waternavel,
             parelvederkruid, waterteunisbloem en watercrassula kunnen explosief groeien en bijgevolg de waterafvoer hinderen. Er kan ook massale vissterfte optreden als de
            drijvende planten zuurstof onttrekken aan het onderliggende water.  De meest effectieve bestrijding is het (manueel) verwijderen van de volledige plant, inclusief de
            wortel. De verwijderde planten worden best onmiddellijk afgevoerd en gecomposteerd.
    
  Moet dat een voordeel voorstellen  voor Lombardsijde? Volgens mij betekent het verdwijnen van die middenberm
    enkel maar 'minder natuur' in plaats van 'meer natuur' aangezien heel wat bomen daarvoor moeten sneuvelen.

  7. De bewoners worden betrokken bij de dorpsvernieuwing. Iemand die daaraan twijfelt, kan men het bezwaarlijk
      kwalijk nemen. Men hield destijds al geen rekening met de uitslag van het referendum over het verleggen van de
     tramroute en ons bestuur informeert de inwoners meestal 'als alles al beslist is' en 'als de werken reeds begonnen
     zijn.'

  Besluit
  Bovenstaande tekst toont aan dat ik een 'koele minnaar' ben van dit verleggen van de trambedding. Ik woon echter niet in Lombardsijde en voor mij verandert er niets. Als de Lombardsijdenaars zich daarmee kunnen verzoenen en daaraan kunnen wennen ...
  Ik heb enkel geprobeerd een aantal meningen weer te geven.

  25-09-2017, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Verkeer
  29-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke heeft een ambitieus plan voor een gemeentelijk fietsnetwerk

  Drie jaar geleden stuurde Fred Vandenbussche een email naar onze schepen voor Mobiliteit Liliane Pylyser – Dewulf. Hij had een voorstel voor een fietsstraat in onze gemeente, namelijk de Duinenstraat vanaf de Westlaan in Raversijde tot aan de Kalkaartstraat in Middelkerke en verder de Duinenweg tot aan de Sluisvaartstraat in Middelkerke.
  Niet dat Fred daarover verwonderd was, maar zijn voorstel werd gewoon weggelachen. Had hij dan misschien een dom, onnozel, dwaas, onuitvoerbaar idee proberen aan de vrouw te brengen. Men zou het haast denken, maar neen …
  De gemeentebonzen schenen het verschil niet te kennen tussen een fietspad en een fietsroute, nochtans twee totaal verschillende begrippen.
  Al zo’n twee jaar heeft de nationale Wegcode criteria vastgelegd voor het inrichten van fietsstraten. Welk verschil is er dan wel tussen de twee?
  De fietsstraat is een langere of kortere openbare weg waarop fietsers de belangrijkste en dus ook prioritaire weggebruikers zijn. Motorvoertuigen zijn er wel toegelaten, mits ze specifieke gedragsregels volgen.
  Op fietsstraten met eenrichtingsverkeer mogen fietsers de hele wegbreedte gebruiken. Bij tweerichtingsverkeer kunnen fietsers de hele rechterhelft van de weg gebruiken.
  Auto’s mogen fietsers niet inhalen en zijn gebonden aan de maximumsnelheid van 30 km/uur
  De verkeersborden F111 en F113 duiden de fietsstraat aan.

  Het pleidooi van Fred uit liefde voor de fiets
  De wegenstructuur van Middelkerke leent zich uitstekend tot het organiseren van een kilometerslange fietsstraat (desnoods in een aantal vakken onderverdeeld), namelijk de Duinenweg, die van de grens met Oostende (ter hoogte van het provinciedomein Prins Karel) tot de grens met Nieuwpoort (de Schorrestraat) perfect voldoet aan alle voorwaarden.
  Deze fietsstraat (of fietsstraten) loopt parallel met de grote, door gemotoriseerd verkeer ingepalmde verkeersassen van oost naar west (de Koningsweg en de Oostendelaan/Westendelaan) en ook parallel met de Zeedijk, waar fietsers voetgangers hinderen (en evengoed gehinderd worden). Voor de eigen bevolking zou zo’n fietsstraat voor de fietsers een veilige route vormen tussen Lombardsijde en Raversijde, die op verschillende kruispunten aansluiting geeft op dorpscentra en winkelstraten.
  Maar ook voor het toerisme, waar de fiets altijd maar belangrijker wordt, lijkt zo’n veilige fietsstraat een bijkomende troef. De langste van het land! Daar kan Middelkerke mee uitpakken!
  Voor het gemeentebestuur moet het niet meer kosten dan de prijs van enkele verkeersborden, terwijl de impact toch wel aanzienlijk is.

  En toen gebeurde een wonder in Middelkerke
  Fred Vandenbussche was niet weinig verwonderd toen hij Liliane op zekere dag (drie jaar na zijn voorstel!!!!) hoorde verklaren: (weliswaar met de erkenning dat “de eer aan Fred toekomt”)
  In het stuk Duinenweg tussen de Westlaan in Raversijde en de Sluisvaartstraat in Middelkerke zijn de fietsers voortaan heer en meester.
  De weg heeft een lange geschiedenis als verbindingsweg tussen de Middelkerkse deelgemeenten en buur Oostende. Omdat het voornamelijk door fietsers en andere recreanten gebruikt wordt heeft de provincie West-Vlaanderen de Duinenweg geselecteerd als bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. En daarom hebben we extra maatregelen genomen om de Duinenweg fietsvriendelijk te maken en meteen ook als fietsstraat in te richten. De snelheid is er beperkt tot 30 km per uur en er geldt een inhaalverbod. De fietsers kunnen er veilig de volledige breedte van de straat benutten. Het autoverkeer willen we uit de Duinenweg weren. Wie niet met de auto in de Duinenweg moet zijn zal sneller geneigd zijn een alternatieve route te nemen”.

  In de nabije toekomst moet ook de strook tussen de Sluisvaartstraat en Gierigaard in Middelkerke-centrum een fietsstraat worden.


  Mijn bevindingen
  Omdat ik enerzijds de Duinenweg niet kende en anderzijds om met kennis van zaken te kunnen spreken, heb ik eens met de wagen de nieuwe fietsstraat afgelegd, tenminste dat wilde ik doen. Even voorbij de ingang van de camping ‘Dunepanne’ (Duinenweg 163) of de niet-officiële straat die recht naar de ‘Euroshop’ in de Oostendelaan loopt, is het plots gedaan met de fietsstraat. Tekort aan verkeersborden of blijft dat zo? Meer nog, even verder versperren twee ophaalbalken de verdere doorgang voor auto’s.
  Als Liliane de auto’s uit de Duinenweg wil weren, dan is ze nog niet aan het einde van haar Latijn. Er zijn zoveel private woningen en zoveel inritten van campings, dat ik vrees dat haar plan onuitvoerbaar is. De inritten kunnen misschien nog gewijzigd worden maar hoe wil je iemand de toegang tot zijn/haar woning beletten? Ze beweert nu reeds ‘bakken kritiek te krijgen’ maar ook ‘dat ze toch zal door doen’.
  Een ander punt van kritiek: De fietsers kunnen er NIET veilig de volledige breedte van de straat benutten!!! Natuurlijk heb ik geen fietsers ingehaald en natuurlijk heb ik niet sneller dan 30 km per uur gereden, maar wat doet een tegenliggende fietser als er een auto afkomt? Omdat de weg op sommige plaatsen zo smal is, heb ik meerdere malen ondervonden dat zowel fietsers als chauffeurs zeer goed op hun tellen moeten passen om niet met elkaar in aanraking te komen.

  Maar, de gemeente heeft nog veel meer plannen!
  Het gemeentebestuur heeft concrete plannen om het aantal fietspaden fors uit te breiden. Dat moet niet alleen de veiligheid van de fietser ten goede komen, maar ook het fietstoerisme nieuwe impulsen geven. ‘We gaan de komende jaren aanzienlijk investeren in een comfortabel en veilig fietsnetwerk’, zegt Liliane Pylyser-Dewulf. ‘Zo moet het aanpakken van missing links in het bestaande netwerk ervoor zorgen dat fietsers vlot maar ook veilig de weg vinden van Middelkerke tot aan de gemeentegrenzen met Nieuwpoort en Diksmuide.’
  Volgens de schepen is het de bedoeling om ook via fietspaden de polderdorpen met Middelkerke Centrum te verbinden. Ze somt op:
  1. ‘Er komt een gescheiden fietspad langs de Brugsesteenweg tussen Sint-Pieters-
      Kapelle en Mannekensvere’

  2. ‘We plannen een fietspad langs de Schorestraat tot aan de Schoorbakkebrug.

  3. ‘In Middelkerke zelf wordt de drukke en voor fietsers gevaarlijke Spermaliestraat
       aangepakt tussen het centrum tot aan de Driewegen.’

             Dat is al opgenomen in de plannen van minister Weyts: zie artikel in deze blog
             van vorige week!

  4. ‘Ook richting Leffinge zullen we het fietsverkeer afschermen van de rijweg’.
  5. ‘In de Fleriskotstraat is de aanleg van een nieuw fietspad overigens al een tijdje aan
      de gang. In een latere fase zal dat aangesloten worden op de Kalkaertweg’.
      Die aansluiting wordt in de toekomst een belangrijk fietsknooppunt.

  Fietsers zullen zo vanaf de Duinenweg via de Kalkaart en via Wilskerke veilig kunnen fietsen richting het Kanaal en het Middelkerkse hinterland.’

  Besluit
  Natuurlijk kan ik de intenties van ons gemeentebestuur ten voordele van de fietsende inwoners, maar vooral van de toeristen, niet anders dan veelbelovend en verdienstelijk noemen. Ik hoop dat ze ook werkelijkheid worden. Maar waarom zou ik twijfelen?
  Ik neem aan dat mijn geduld wel op de proef zal gesteld worden maar laten wij de huidige (en/of toekomstige) gemeentelijke meerderheid ons vertrouwen schenken.
  Als ze nu ook nog eens de gemeentelijke landwegen in Westende, zoals bijvoorbeeld de Schuddebeurzeweg, veiliger zouden maken voor de fietsende inwoners, dan zou ik zeggen ‘een bank vooruit’. En er zijn nog meer Westendse straten die onveilig zijn!!
  Het moet toch niet allemaal in het ‘Middelkerkse hinterland’ gebeuren.

  Bronnen
  Het Nieuwsblad 15.2.2014: “Fietsnetwerk moet toerisme in Middelkerke boost geven” door vln

  29-05-2017, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Verkeer
  22-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.‘Middelkerke een fietsgemeente! of nog niet?’ Nader bekeken

  Je kon het in de voorbije week overal lezen dat Vlaams minister voor Mobiliteit Weyts fors wil investeren in fietspaden in onze regio. ‘Fors’ betekent 42 miljoen. De Vlaamse fietsinfrastructuur langs de gewestwegen moet daarmee verbeterd worden..
  Volgens Weyts verlamt de stilstand op onze wegen mens, milieu en economie. Hij wil ons verleiden om de auto vaker te ruilen voor een alternatief. Hij wil fietsen aantrekkelijker maken met concrete troeven, zoals snelle en comfortabele verbindingen. Dat er nog heel wat werk aan de winkel is, blijkt uit een nieuwe analyse van de fietspaden langs Vlaamse gewestwegen.
  Slechts 63,5% van de in 2015 opgemeten fietspaden zou ‘uitstekend’ of ‘behoorlijk’ scoren op de comfortparameter. Ten opzichte van het vorige meetjaar (2013) wordt er weliswaar in alle provincies vooruitgang geboekt, maar het cijfer blijft te laag.
  Weyts heeft nu een uitgebreid plan klaar. Het zou de eerste keer zijn dat alle fietsinvesteringen voor een periode van 3 jaar (2017-2019) op deze manier naar voor geschoven worden. Het budget voor de fiets wordt dan ook opgetrokken naar een recordhoogte, wordt beweerd.

  De nadruk ligt onder andere op fietssnelwegen (of delen daarvan) en het wegwerken van 'missing links', die dikwijls het gevolg zijn van echte barrières, zoals autosnelwegen. Ben Weyts focust op het woon-werkverkeer en investeringen die pendelaars aan het fietsen krijgen.
  Daarbovenop gaat er ook geld naar fietsverbindingen op jaagpaden en naar ondersteuning van fietsprojecten op lokale wegen.

  Voor Middelkerke wordt er 1,2 miljoen euro vrijgemaakt voor het fietspad op de N325 Spermaliestraat (Middelkerke – Driewege) samen met rioleringswerken, 1 miljoen euro voor het structureel onderhoud van de N34 Middelkerke-Nieuwpoort. We zullen verder zien dat we dat niet al te letterlijk moeten opnemen.
  Voor de aanleg van een fietspad van de Boterdijkbrug (Nieuwpoort) tot aan de Slijpebrug (Middelkerke) wordt 520.000 euro voorzien.


  Fietspad op de N325 Spermaliestraat (Middelkerke – Driewegen) samen met rioleringswerken
  ‘Driewegen’ is het punt waar de Spermaliestraat, de Fleriskotstraat en de Loviestraat samenkomen.

  Aangezien de rioleringswerken inbegrepen zijn in de 1,2 miljoen euro, mag niet beweerd worden dat voor dat bedrag fietspaden aangelegd worden.

  Ziehier wat Michel Landuyt daarover op 29 augustus 2006 (dus 10 jaar en negen maanden geleden) schreef op zijn website:

  Binnenkort veilige fietsverbinding tussen Middelkerke en hinterland
  Middelkerke kan bogen op een heel mooi polderlandschap waarin het aangenaam fietsen is. Inwoners en toeristen klagen al jaren dat er tussen Middelkerke-centrum en het hinterland geen veilige fietsverbinding bestaat. Wij willen die ‘missing link’ nu eindelijk wegwerken en een aaneensluitend netwerk van veilige fietswegen uit te bouwen. Het fietspad langsheen de Spermaliestraat, van in het centrum van Middelkerke tot in Slijpe, vormt de ruggengraat van het netwerk. De aanleg van dit dubbel richtingspad vereist dat een aantal gronden, meestal landbouwgrond, moeten worden onteigend. Op de gemeenteraad van 31/08/06 worden nu een belangrijk aantal ‘akten van aankoop’ goedgekeurd. Het gaat in totaal om niet minder dan 18 onteigeningsdossiers. Er moeten er nog verschillende volgen. Het fietspad zal in verschillende fasen worden aangelegd. Het eerste stuk zou gaan van aan de Driewegen tot aan de Slijpebrug. De doortocht van Wilskerke, een deel van de Fleriskotstraat, is één van de meest fietsonvriendelijke stukken openbare weg in Middelkerke. Bij de herinrichting van de doortocht zal veel aandacht worden besteed aan de zwakke weggebruiker. Tussen de Driewegen en de dorpskern, en van de dorpskern tot aan de Kavelweg, wordt een dubbel richtingsfietspad aangelegd. Deze werken zijn afhankelijk van subsidies voor de riolering, maar verwacht mag worden dat de graafmachines zouden kunnen starten in het najaar van 2007.


  Structureel onderhoud van de N34
  De benaming van het onderhoud duidt op het grondig onder handen nemen van de structuur van de weg. Omdat de fietswegen tussen Middelkerke en Nieuwpoort, op het grondgebied van Middelkerke, want de N34 ligt ook voor een groot deel op het grondgebied van Nieuwpoort, mij nogal in goede staat blijken te zijn, vroeg ik aan de dienst ‘Wegen’ van het Gewest uitleg over de juiste aard van de werken die zullen uitgevoerd worden.
  Ziehier mijn vragen en het antwoord daarop, waarvoor dank aan het agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen:
  1. Wat betekent concreet ‘structureel onderhoud’ van de N34 tussen Middelkerke en Nieuwpoort?
  Dat betekent in essentie dat de huidige N34 heraangelegd wordt. Concreet worden daarbij zowel de rijweg als het fietspad vernieuwd, waarbij tussen het fietspad en de rijweg een veiligheidszone gerealiseerd wordt. Het ontwerp van deze werken is afgestemd op de werken die De Lijn hier plant voor het verleggen van de kusttramlijn die vandaag door Lombardsijde-dorp loopt.
  ‘Mijn gedacht!’: Waarschijnlijk gaan die fietspaden dus nog wat op zich laten wachten, want de tram heeft ook al ‘wat vertraging’

  2. Welk gedeelte van het tracé komt daarvoor in aanmerking?
  De werken strekken zich uit van net voor het kruispunt N34 / Zeelaan in Lombardsijde tot net voor het kruispunt van de N34 met de N318 aan het koning Albert-I-monument in Nieuwpoort, dus tussen de twee blauwe pijlen op mijn plannetje hieronder. Dat kruispunt werd een aantal jaar geleden aangepast naar aanleiding van de herinrichting van de Kaai in Nieuwpoort en wordt in  het kader van dit structureel onderhoud niet meer aangepast.

  3. Welk gedeelte van de N34 is gelegen in de respectieve gemeenten Middelkerke en Nieuwpoort?
  De gemeentegrens tussen Middelkerke en Nieuwpoort ligt voor ongeveer het volledige projectgebied midden in de N34. De noord-westelijke rijbaan ligt dus op grondgebied Nieuwpoort, de zuid-oostelijke rijbaan op grondgebied Middelkerke.
  ‘Mijn gedacht’: In plaats van 1 miljoen geniet Middelkerke dus ‘slechts’ van 500.000 euro aan nieuwe fietspaden

  .
  Aanleg van fietspad tussen Boterdijkbrug en Slijpebrug
  Dat is het fameuze jaagpad dat aanleiding gaf tot heel wat protest vanwege Jean-Marie Dedecker en andere bewoners van panden langs dat pad. Het jaagpad tussen de Boterdijk en het begin van de Wateringstraat is nu nog een tractor- en mountainbikeweg.
  Op 9.12.2016 verklaarde Liliane Dewulf hierover: “De heraanleg van het jaagpad langs het kanaal Plassendale-Nieuwpoort in Middelkerke komt er in 2018.
  De totale kost is geraamd op 600.000 euro, waarvan de gemeente Middelkerke de helft zal financieren. Er is een principeovereenkomst met Waterwegen en Zeekanaal. Eens dat akkoord bekrachtigd is, kunnen we van start gaan met de vergunningsprocedure en de aanbesteding van de werken”.
  Ik neem aan dat het gegeven ‘wie betaalt?’, dus achterhaald is, aangezien daarvoor 520.000 euro voorzien wordt door het Vlaams gewest.
  Er zijn over dat jaagpad nogal wat betwistingen tussen de schepen voor Mobiliteit en Jean-Marie Dedecker.
  Deze laatste beweert:
      1. Je legt toch geen fietsautosnelweg in asfalt doorheen een natuurgebied dat bestaat 
         sinds 1640? Fietsers kunnen de Wateringstraat nemen. Dit stukje natuur moet
         blijven.
      2. Er worden 30 bomen gerooid
      3. Dat is geen fietspad, maar een rijweg van 2,75 meter
      4. Er wordt gezegd dat er hekken komen aan de uiteinden van het fietspad, maar de
         vraag is hoeveel mensen er dan over een sleutel zullen beschikken zodat ze door
          kunnen. Dat zullen er altijd te veel zijn. 
      5. Er is een ventweg 100 meter verder.
      6. Ik ruik hier echt wel pestgedrag van uit de gemeente.
  Liliane Pylyser-Dewulf antwoordt:
      A. Er komt helemaal geen asfalt, maar een waterdoorlatende zandmengeling
      B. Er worden geen bomen gerooid
      C. Wat de breedte betreft moeten wij ons houden aan de regels van het Vlaams
         gewest, een minimumbreedte van 2,5 meter.
         Er komt een aparte mountainbikestrook.
      D. Er komen poortjes om grote groepen fietsers te vertragen. Enkel recreatieve
           fietsers 
  zullen een per een kunnen passeren aan een poort.
           Er komen vier 
  poorten, een aan de Boterdijk, een aan de woning van Dedecker en
           twee aan 
  Rattevallebrug.
       E. Het stukje jaagpad is essentieel om langs het kanaal van Brugge naar Veurne te
          
   kunnen fietsen
       F. Jean-Marie Dedecker is er tegen omdat fietsers langs de achterkant van zijn huis
           zouden passeren.


  Volgende week: De gemeente pakt zelf de Duinenweg aan


  Bronnen
  ‘Het Nieuwsblad: 15.02.2017: “Fietsnetwerk moet toerisme in Middelkerke boost geven”
  http://www.benweyts.be
  https://www.docdroid.net/5mTlbAt/fietsinvesteringsplan-exhaustief.pdf.html
  http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-middelkerke/dedecker-vangt-bot-heraanleg-jaagpad-in-2018-a3026753/
  http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-middelkerke/-geen-asfalt-op-ons-jaagpad-a2511844/

  22-05-2017, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Verkeer
  22-08-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Heb jij al de cursus ‘parkeermeters’ gevolgd?

  Verkeerd of te lang parkeren, een ernstig vergrijp
  In deze tijd zal er zeker wel geen enkele verkeersregel bestaan die zo streng gecontroleerd wordt als die voor het parkeren?
  Je mag rustig met de fiets aan de verkeerde kant van de weg rijden, niemand maakt zich daar nog zorgen over. Je mag gerust doen alsof het geven van voorrang aan wie van rechts komt, niet meer van deze tijd is, dat maakt niets uit. Steek je de pinker niet uit als je een rond punt wil verlaten, dan tilt daar nauwelijks iemand zwaar aan. En zo zou ik nog een tijdje kunnen doorgaan!
  Maar parkeren!! Natuurlijk mag men niet toelaten dat men parkeert op fietspaden of voor de inrit van eigendommen. Natuurlijk zijn er plaatsen waar het parkeren gereglementeerd moet zijn om geen chaos te creëren. Dat is zeker het geval in de schoolomgevingen, soms in straten rond de wekelijkse markten, misschien in winkelstraten, aan bankautomaten, aan nachtwinkels of aan postkantoren.
  Het ‘beboeten’ (of een retributie aan zijn/haar been lappen) van een parkeerovertreder is tegenwoordig ‘onpersoonlijk’. Het wordt meestal niet meer gedaan door politiebeambten; maar door ‘parkeerwachters’ (en straks misschien zelfs door robotten?).
  Degene die een retributie uitdeelt, neemt een foto en komt dus niet oog in oog te staan met het slachtoffer, want daar wordt hij/zij liever niet mee geconfronteerd.
  Misschien is er wel nog wat concurrentie van de snelheidscontrole, maar aangezien de meeste flitspalen toch niet bemand zijn, kan ook die verkeersregel het niet halen tegen het parkeren.
  O wee, wie 5 minuten te lang blijft staan of ‘vergeet’ een ticket aan te schaffen! Haal maar je portefeuille boven!!
  Zijn dat misschien regels die het verkeer veiliger maken? Maar neen … maar de controle brengt geld op en dat is toch de hoofdzaak!

  De parkeermeter is dus een nuttig instrument voor de overheid, maar …
  Een paar weken geleden maakte ik er drie keer gebruik van of zag ik er gebruik van maken.
  In één geval schudde iemand moedeloos met het hoofd om daarna gewoon weg te gaan met ‘ik probeer niet meer, want ik zal het toch nooit kunnen’. In een tweede geval hoorde ik zoiets van ‘god….’ wat erg goed op ‘potverblomme’ geleek. In een derde geval ben ik er na zeer aandachtig alles te lezen, toch in geslaagd een ticket te voorschijn te toveren… ook al was het maar om een half uur gratis te parkeren.
  Ja, het lijdt geen twijfel: vooral oudere en ongeduldige mensen hebben in Middelkerke (en elders ook zeker?) heel wat last om een betalingsbewijs uit dat ‘machien’ te halen om ‘boetevrij’ te kunnen parkeren.

  Ik dacht … misschien bestaat daarvoor wel een duidelijke handleiding!!
  Gedisciplineerd als ik ben, stelde ik die vraag, naar voorschrift, aan de secretaris van de gemeente en 'graag met figuren ... en natuurlijk in het kader van openbaarheid van bestuur'. In een razendsnel antwoord (bedankt!) liet die mij echter weten dat de gemeente daarover niet beschikt. Ze verwezen mij naar de website van Parkeon, de fabrikant.: www.parkeon.be/nl/products_taxonomies/on-street-parkeren/
  Ik wacht nog steeds op een antwoord! Ik vroeg dan nog maar eens aan het gemeentelijk parkeerbedrijf of ze mij geen uitleg konden bezorgen over hoe men bij ons kan parkeren met munten of bankkaart. Spijtig genoeg ook geen antwoord!! Maar ja, het was niet in het kader van de openbaarheid van bestuur!!
  Ik moest dus maar mijn toevlucht nemen tot zelf foto’s maken tijdens de uitvoering van de operatie.
  Er is één type dat momenteel gebruikt wordt en dat is de ‘Strada T-Pal’. Werkt op zonne-energie.
  Ik las op internet dat steeds meer steden hetzelfde type gebruiken. Gelukkig maar!
  Ziehier een foto van zo’n toestel op de Koning Ridderdijk, ter hoogte van Sint-Laurentius.

  Ik weet natuurlijk wel dat hetgeen nu volgt geen boeiende lectuur is, maar zoals de scouts het destijds elke dag moesten doen, wil ik ook eens een ‘goede daad’ verrichten en misschien/hopelijk hebben jullie er toch iets aan.

  Hoe ga je te werk? Of hoe betaal je?
  Er zijn verschillende mogelijkheden. We moeten een onderscheid maken tussen betalen met of zonder gebruik van de betaalautomaat.

  ZONDER gebruik te maken van de automaat

  Parkeren met ‘Parkmobile’
  De fabrikant vindt dat wel ‘snel, veilig en eenvoudig’!
  Jullie vinden de te volgens werkwijze op de zijkant van de meter.

  Via App
  Jullie kunnen de nodige app downloaden op
  http://www.parkmobile.nl/nieuws/windows_app_nieuw_inloggen_en_beheer_gegevenshttp://www.parkmobile.nl/nieuws/windows_app_nieuw_inloggen_en_beheer_gegevens
  De eerste keer dat je de Parkmobile App start, moet je eenmalig inloggen. De Parkmobile App is beschikbaar voor iPhone, Android en Windows. De volgende keer dat je de App start wordt je automatisch ingelogd.
  Ik onthoud me ervan om daarover meer uitleg te geven. Ik wil de meestal ervaren en handige gebruikers van smartphones namelijk niet beledigen.

  1. Parkeeractie starten
  Zodra je bent ingelogd in de App toont Parkmobile je een suggestie voor de parkeerzone op basis van jouw GPS locatie. In Middelkerke zijn er 6 verschillende parkeerzones.
  Je controleert en bevestigt de parkeerzone (bijvoorbeeld in de Kerkstraat = MID 1) en drukt ‘start’.
  De parkeeractie is gestart zodra de teller begint te lopen.
  MID 1 = Kerkstraat Leopoldlaan of m.a.w. de straten van Middelkerke waar betalend
                      parkeren van kracht is

  MID 2: Arendlaan, Meeuwenlaan, Distellaan Incl hoek Priorijlaan + Portiekenlaan,
                      parking vóór toerismebureau

  MID 3: tussen Henri Jasparlaan – Flandrialaan – Herfstlaan – Franselaan en parking
                      vóór Lac-aux-Dames

  MID 4: Koning Ridderdijk Personenwagens
  MID 5: Koning Ridderdijk Caravans
  De parkeercontroleur ziet aan de hand van jouw nummerplaat of je betaald geparkeerd staat met Parkmobile.
  2. Parkeeractie stoppen
  Bij terugkomst bij jouw auto open je de App. Je ziet jouw lopende parkeeractie en je drukt op ‘stop’. Daardoor verplaats je de parkeeractie naar de geschiedenis en is jouw parkeeractie gestopt.
  3. Factuur
  Aan het eind van de maand rekent Parkmobile de gemaakte kosten af via automatische bankdomiciliëring of creditcard.

  Wachtwoord vergeten?
  SMS 'pm[spatie]login' naar 4810 en je ontvangt direct jouw inloggegevens per sms.

  Via SMS
  Ook hier vinden jullie een uitleg op de zijkant van de meter.
  1. Parkeeractie starten
  De parkeerzone vindt je op de parkeerautomaat en/of het zonebord.
  Sms ‘[parkeerzone][spatie][nummerplaat]’ naar 4810 om jouw parkeeractie te starten. Bijvoorbeeld ‘MID1 1abc123’. *

  De parkeercontroleur ziet aan de hand van jouw nummerplaat of je betaald geparkeerd staat met Parkmobile.
  Heb je zowel een privé als een zakelijk account? Eindig jouw bericht met #P voor het starten van een privé parkeeractie. Gebruik #Z voor een zakelijke parkeeractie. Bijv. ‘ANT1 1abc123 #P’.
  2. Parkeeractie stoppen
  Als je de parkeeractie wilt stoppen stuur dan ‘Q’ naar 4810.*
  Heb je zowel een privé als een zakelijk account? Eindig jouw bericht met #P voor het stoppen van een privé parkeeractie. Gebruik #Z voor een zakelijke parkeeractie. Bijv. ‘Q #P’.
  3. Factuur
  Aan het eind van de maand rekent Parkmobile de gemaakte kosten af via automatische bankdomiciliëring of creditcard.

  Betalen (of NIET betalen) MET gebruik van de automaat
  Bovenaan de automaat kan je in alle zones lezen:
  - hoe je moet starten
  - dat je de parkeerkaart moet zetten als het toestel defect is
  - dat gehandicapten en motorrijders niet vrijgesteld zijn van betaling.
  De vierde rubriek is verschillend. Die geeft aan wanneer men op een bepaalde locatie moet betalen.
  Jullie zien hieronder de richtlijnen voor de zones 1 – 3 (bovenaan) en voor de zones 4-5 (Koning Ridderdijk – onderaan):


  GRATIS parkeren
  Op de dijk van Westende-dorp bijvoorbeeld, moet gedurende de minder drukke periodes van het jaar (van 1 september tot 30 juni) niet betaald worden. Wie dat niet weet en toch plichtbewust de parkeermeter start (door op ‘Start te drukken!) krijgt een vriendelijk bericht ‘Periode vrij parkeren’.

  Algemeen
  1.  Regelmatig verschijnen schermen met de tekst ‘Een moment geduld aub’
  2. Na het kiezen van een wijze van betalen (gratis 30 minuten, uurtarief, dagticket, mobilhomes) verschijnt je keuze op het scherm (‘Tarief 1, 2, 3 of 4")
  3. Als je een procedure onderbreekt of te lang aarzelt om een keuze te maken, krijg je ‘Gestopt niet betaald’

  30 minuten GRATIS parkeren
  In de betaalperiodes, zijn in Middelkerke de eerste 30 minuten van de parkeertijd gratis.
  Dat betekent niet dat er geen ticket aan de voorruit moet geplaatst worden. Dat kan als volgt uit de parkeermeter gehaald worden:
  Druk op ‘start’.

  Je krijgt een scherm waar je de optie ‘Gratis ticket 30 minuten’ kunt kiezen.

  Kies eventueel de taal die je wenst te gebruiken: NEDERLANDS FRANS ENGELS DUITS.

  Druk op 3 voor alle zones personenwagens.
  Je krijgt het bericht dat je het plaatnummer van je voertuig moet invoeren.

  Voer dat nummer in met het toetsenbord.

  Om te corrigeren, ga 1 karakter terug met de oranje pijl naar links. Om te annuleren, druk op de rode knop.; doe je dat niet, dan krijg je het bericht: ‘GROEN’ valideren.
  Na een bericht ‘Bezig met controle parkeeraanvraag’ en de klassieke vraag om geduld krijg je het bericht ‘Gratis tijd op uw rekening: 30 minuten’

  Zoals aangegeven wordt een gratis ticket afgedrukt door op de groene knop te drukken.
  Daarop staat de nummerplaat afgedrukt.
  Na ‘Een moment geduld aub’ krijg je volgend bericht: ‘Printen in werking’ en daarna:

  De procedure als er echt moet betaald worden voor langer parkeren
  Laten we even proberen een ticket voor langdurig parkeren (> 30 Min) uit de automaat te halen in de zones 1-3

  Betalen met bankkaart of met munten
  Als je langer wenst te blijven staan dan 30 minuten, dan druk je ook eerst op ‘Start’ om het bericht ‘Een moment geduld aub’ te ontvangen en daarna onderstaand scherm te zien verschijnen.
  Zoals daarop te zien is, moet je op het toetsenbord op 1 drukken (voor alle zones personenwagens) . Voor de mobilhome: druk op 4.

  Je krijgt nu de keuze van betaalmiddel

  Betalen met munten
  Je krijgt dan volgend scherm: eerst zonder bedrag.
  De tarieven staan rechts:
  45 Min = 0,75 e, 1 uur = 1,00 e, 1u15 = 1,25 e, 1u30 = 1,50 e, 1u45 = 1,75 e, 2 u = 2,00 e
  Naarmate je meer munten invoert, verschijnt het ingevoerd bedrag tot een maximum van 2 euro.
  Onderaan staat “OK Druk op groene knop’

  Betalen met betaalkaart
  Het vermeldt ook de betaalkaarten die je kunt gebruiken: Bancontact , Visa of Maestro
  Zodra de kaart ingevoerd is, verschijnt weer bovenstaand scherm, maar deze keer staat als betaald bedrag 0,60 euro. Je krijgt dan het volgend scherm dat je vraagt de tijd te selecteren gedurende dewelke je wenst te parkeren.

  Je kan het bedrag en dus de tijd verhogen met de knop + (en eventueel verlagen met -) op het toetsenbord. De tijd verspringt telkens met 15’ en het bedrag met 25 eurocent. Druk dan op de groene toets om die keuze te bevestigen.

  Je krijgt het bericht:
  ‘U heeft betaald
  Neem kaart terug’
  Als je daarop niet onmiddellijk reageert of het gewoon vergeet, dan word je daaraan herinnerd met het bericht

  Bericht: ‘Printen in werking’
  Bericht ‘Ticket uitnemen’

  Werkwijze voor ‘Dagticket’ en voor ‘Mobilhomes’
  Het is voordelig een dagticket, van 9 tot 19 uur, te nemen voor de prijs van 5 euro. Dat geldt enkel voor personenwagens. Druk op het toetsenbord op 2.
  Je krijgt dan zoals voor tarief 1 het bericht ‘Betalen met munten of kaart’. Het bedrag ligt vast. Je hoeft dus buiten de munten of je betaalkaart niets in te voeren. De procedure verloopt op gelijkaardige wijze.
  Hetzelfde geldt voor de mobilhomes op de Koning Ridderdijk na een druk op 4 op het toetsenbord.
  De prijs daarvoor bedraagt 8 euro per halve dag en 15 euro voor de ganse dag.

  Besluit
  Ik hoop dat ik met dit artikel heb mogen bijdragen tot het vermijden van een retributie. Vergeten jullie immers niet dat wie geen ticket aan de voorruit van de auto heeft, 15 euro per halve dag betaalt, zijnde van 9 – 14 uur en nogmaals van 14 tot 19 uur.

  Het samenstellen van dit artikel en de testen die ik daarvoor uitvoerde hebben mij veel werk gekost. Ik kreeg hiervoor absoluut geen medewerking, noch van de gemeente, noch van de firma ‘Parkeon’.
  Tegen mijn gewoonte in, want al mijn teksten en foto’s mogen vrij gebruikt worden, wens ik dan ook dat diegene die deze tekst eventueel in een brochure wenst te gieten, dit slechts doet met mijn toelating.

  Mijn excuses voor de soms mindere kwaliteit van de foto’s!

  22-08-2016, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Verkeer
  05-10-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke en Westende: Veilig op de fiets?

  Omdat ik bijna dagelijks zag dat er heel wat scheelt aan de fietsinfrastructuur van onze gemeente, heb ik dat reeds verschillende keren in een artikel aangeklaagd.
  Jullie kunnen die aanklachten herlezen in de map ‘Verkeer’.
  Ik had het daarin natuurlijk steeds weer over het feit dat er veel te weinig of onaangepaste fietspaden zijn en over het niet naleven van de verkeersregels bij het fietsen.
  Omdat ons bestuur maar geen werk maakte of wilde maken van betere fietspaden, heb ik het zelfs gehad over achterlijke toestanden en schreef ik zelfs een paar keren dat ze gewoon geen hart hebben voor fietsers.
  Laten we even de huidige toestand overlopen.
  De gewestelijke N034 (Parklaan - Paul Grossettilaan - Koninklijke Baan) werd reeds enige tijd geleden voorzien van een fietspad. Dat geldt eveneens voor de Strandlaan;
  Wat Westende-dorp betreft, hebben de uitgevoerde werken aan de Henri Jasparlaan en aan de Essex Scottishlaan voor de fietsers eindelijk voldoende brede en veilige rijpaden opgeleverd.
  Proficiat daarvoor!
  De gewestwegen N318 (Westendelaan – Lombardsijdelaan – Nieuwpoortlaan) zullen op kortere, langere of veel langere termijn ook aan de beurt zijn.
  De beide scholen van Westende-dorp zijn omgeven door wegen met goede fietsvoorzieningen. Voor de gemeenteschool zijn dat, langs de ene zijde door de Duinenlaan en langs de andere door de Henri Jasparlaan. De vrije school in de Westendelaan komt zoals gezegd straks aan de beurt.
  Daaruit mag echter nog niet afgeleid worden dat het fietsnetwerk nu af is. De Langestraat, bijvoorbeeld, is er nog een slecht onderdeel van. Ook in veel kleinere straten loert het gevaar om de hoek voor fietsers.
  In Westende-bad zelf zijn er omzeggens geen fietspaden behalve op de langslopende N34. In de Badenlaan,, de belangrijke toegang tot de badplaats, is de veiligheid ver te zoeken.

  In Lombardsijde, is het buiten de geplande Zeelaan en Nieuwpoortlaan en de vernoemde Koninklijke baan (met op enkele plaatsen, naar Nieuwpoort toe, een slecht wegdek), ook armoe troef.
  De ingangen van de gemeentelijke school en van de vrije school Sint-Jozef kunnen niet op een veilige manier met de fiets bereikt worden.
  Zoals jullie op de foto hieronder kunnen zien is dat alvast niet het geval in de Schoolstraat.

  Ook in de Kleitendijkstraat (linkse foto) en in de Santhovenstraat (rechts) moeten fietsende scholieren het stellen zonder fietspad.

  Besluit
  Alles bijeen maken de huidige toestand en de bestaande plannen dat de toekomst er voor de Westendse fietser goed uitziet.
  Ik geef toe dat de breedte van sommige straten niet overal de aanleg van een fietspad toelaat. Het lijkt mij logisch dat dan in zo’n straat gedacht wordt aan het invoeren van een enkele richting.

  Mijn vorige artikels
  12.5.2014: “Is Middelkerke een fietsgekke gemeente’
  16.1.2011 “De meest onlogische, minst toegepaste maar zeer gevaarlijke verkeerssituaties voor fietsers”
  “Beste fietsliefhebbers, Westende heeft een nieuwe fietsroute”

  En wat gezegd van de ‘hoofdplaats’ van de gemeente?
  Fred Vandenbussche schreef ooit: “Als schepen Devey beweert dat Middelkerke “een wielergemeente” is, dan bedoelt hij alleen dat hij graag diep in de gemeentekas (met andere woorden: uw en mijn zakken) graait om met tienduizenden euro’s te gooien naar organisatoren van cyclocross e.a. manifestaties van de wielersport. Hij bedoelt dus niet dat Middelkerke er alles aan doet om haar bevolking en haar toeristen veilig en comfortabel te laten fietsen.”

  Hij kroop zopas nog eens in zijn pen en dat gaf volgend artikel als resultaat.

  Veilig op de fiets?
  “Met het nieuwe schooljaar neemt ook het verkeer gevoelig toe in de omgeving van de scholen. Af- en aanrijdende auto’s, kinderen die te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer naar school komen, kunnen potentieel gevaar lopen” (…) “Veilig fietsen begint met een veilige fiets”. (…) “Er zal dan ook blijvende aandacht uitgaan naar fietsverlichting door regelmatige fietscontroles”. “Later op het jaar volgen controles door de lokale politie op de openbare weg”.
  Ik citeer de burgemeester in haar gebruikelijk, met de onvermijdelijke foto geïllustreerd sermoen op pagina drie van het gemeentelijk informatieblad Sirene, editie september-oktober. Ze heeft het dus in de haar eigen onnavolgbare stijl en in haar eigen koetervlaams over de veiligheid van de schooljeugd en concludeert enkele regels verder: “Een verkeersveilige schoolomgeving is een zaak van ons allen: scholen, (groot)ouders, leerlingen, automobilisten…”
  “Een verkeersveilige schoolomgeving blijft dan ook een prioriteit van ons bestuur,” verzekert Janna Rommel-Opstaele.
  Dat zou je nochtans niet zeggen als je rondkijkt in de dorpscentra van de kustdorpen… In Middelkerke-City (Westendelaan, Oostendelaan, Spermaliestraat, Kerkstraat) bijvoorbeeld zijn fietspaden ten enenmale onzichtbaar en onvindbaar. Die straten behoren niet alleen tot de onmiddellijke schoolomgeving, maar zijn ook voor volwassen fietsers belangrijk: ze leiden naar en van het zwembad, de bib, de scholen, de kerk, de handelszaken, en zelfs naar het gemeentehuis en het administratief centrum.
  Janna Rommel-Opstaele is een eeuwigheidje lang schepen geweest van Openbare Werken. Uit dat tijdvak dateren de bordeellichtjes bij de kerk van Westende, de kitscherige nepbomen midden de trottoirs van de Leopoldlaan, de roze betonnen reuzenklompen op het onbruikbare marktplein en de overbodige parking er onder. Maar fietspaden? Dat niet, nee, op een paar schaamlapjes van “suggestiefietspaden” na. Na haar passage op Openbare Werken bestaat het hele centrum van Middelkerke uit regelrechte verkeersriolen, waardoor o.a. elke dag tientallen kinderen zich een weg moeten banen naar school… De opperverantwoordelijke stelt in de Sirene dan gemakshalve dat de veiligheid afhangt van een veilige fiets… En dat ze onze kinderen haar politie op het dak gaat sturen!
  Maar van fietsstraten (zoals de Visserskaai in Oostende) en schoolstraten heeft ze blijkbaar, evenmin de schepen van mobiliteit, ooit gehoord!
  Fred Vandenbussche

  05-10-2015, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (1)


  Categorie:Verkeer
  14-09-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke, Westende, Lombardsijde …. en de kusttram

  Hoewel ‘onze’ kusttram een rijke geschiedenis heeft, wil ik het daar deze keer niet over hebben.
  Wel … over het heden … maar ook over de toekomst. En vooral over de veiligheid!

  Met de bewering dat de ‘De Lijn’ steeds meer geld nodig heeft, sla ik een open deur in. De gepensioneerden vonden zopas een brief in de bus om hen mee te delen dat het na de dood van Steve Stevaert, nu ook zou gedaan zijn met ‘Alles gratis’. Per 65+ moet er vanaf 1 september 50 euro per jaar betaald worden.
  Mij persoonlijk deert dat niet echt want ik neem zelden de tram en als dat voortaan zal gebeuren, dan koop ik maar een ticket.

  Tussen haakjes, een belevenis van 23 augustus 2015. We begaven ons met drie, waaronder een 65- van Lombardsijde naar Nieuwpoort-bad. Dat kostte de betalende reiziger 3 euro.
  Dezelfde persoon reisde ’s anderendaags langsheen de kust tussen Westende en Knokke-Heist met enkele keren afstappen en dat met een dagkaart die 5 euro kostte. Je kunt ermee van de Franse tot aan de Nederlandse grens ‘trammen’, dus over een afstand van 67 kilometer, notabene de langste trambaan in de wereld.
  Nu ik het toch over het tramtarief heb. Misschien wisten de lezers, die maar een zeldzame keer de tram nemen, nog niet dat er vanaf 1 februari 2015 een vereenvoudigd tarief geldt. Men hoeft niet langer het aantal zones te kennen waarbinnen men reist. Het biljet enkele rit volgt een tijdstarief van 60 minuten, waarbinnen u onbeperkt mag overstappen. Na 60 minuten mag u uw rit uitrijden, maar overstappen kan niet meer.

  Maar… ik wilde het eigenlijk hebben over veiligheid!
  De tram zal nu echt Lombardsijde - dorp niet meer aandoen. Onder andere langs de Zeelaan kan men volgend bord zien.

  Een verrassing, voor mij althans! De Vlaamse Vervoermaatschappij wil dus toch de kusttramlijn doortrekken via de N34.
  Eerlijk gezegd ben ik daaraan blijven twijfelen. Ik heb steeds gedacht dat er toch nog wel een kink in de kabel zou komen, besparingen bijvoorbeeld.

  ‘De Lijn’ diende dus op 23 juli 2015 een vergunningsaanvraag in bij de gemeente die 30 dagen tijd heeft om het dossier te beoordelen op ontvankelijkheid.
  Daarna maakte de gemeente de aanvraag openbaar met bovenstaande affiche en daarmee startte een periode van openbaar onderzoek, die eveneens 30 dagen duurt.
  Tijdens deze laatste periode kan diegene die bezwaar wil aantekenen of opmerkingen heeft, de aanvraag inkijken bij het gemeentebestuur en/of bezwaar tegen het project indienen bij het college van burgemeester en schepenen.
  Aangezien de aanvraag ingediend werd op 23 juli en de bevolking op 20 augustus geïnformeerd werd ( = start van het openbaar onderzoek), is voor dat alles dus tijd tot 19 september.
  De Lombardsijdenaars die zich ooit zo hard verzetten tegen het project en er nog niet in geloven hebben dus nog enkele dagen de tijd om met hun argumenten boven water te komen.

  De veiligheid kan natuurlijk altijd nog verbeterd worden
  ‘De Lijn’ beweert in de voorbije jaren miljoenen geïnvesteerd te hebben in de veiligheid van de tram.
  Zij willen nog verder gaan: verkeerslichten of knipperlichten aan alle kruispunten (maar die zijn er hier), fietsers en voetgangers moeten zigzaggend de trambedding overschrijden (zoals aan de camping ‘Albatros’) zodat ze de tram zien afkomen, de streepmarkeringen aan de oversteekplaatsen moeten reflecterend zijn en er moeten nog meer signalisatieborden geplaatst worden.
  De meeste verkeerslichten werken met verkeerslichtenbeïnvloeding. Staat het licht op groen voor de tram, dan zijn alle andere lichten daar op dat moment rood, zodat conflicten uitgesloten zijn.

  Er moet overal een veilige wachtzone bestaan tussen de tramsporen en de rijweg.

  In het jaar 2002 werden alle kusttrams uitgerust met een soft-front en opschep. Bij een botsing geraakt de zwakke weggebruiker hierdoor niet langer onder de kusttram en zijn de letsels minder ernstig,
  Er bestaan eigenlijk maar weinig verkeersborden in verband met de tram. Hierna volgen ze: het zijn drie gevaarborden, van links naar rechts   A45 (overweg voor enkel spoor), A47 (Overweg voor twee of meer sporen) en A49 (kruising van een openbare weg door een of meer in de rijbaan aangelegde sporen) en 1 voorrangsbord A51.

  Op bepaalde plaatsen werd deze installatie aangevuld met een belsignaal wat vooral ten aanzien van fietsers en voetgangers een meerwaarde biedt. Voor elke halte laat de chauffeur het typische trambelletje horen.

  Dat is volgens mij allemaal geen overbodige luxe want de moderne tram rijdt geruisloos over de sporen. Aangezien nogal wat ouderen fietsuitstapjes ondernemen voor hun gezondheid maar helaas ook minder goed horen, ook met hoorapparaat, horen ze de tram niet altijd afkomen. En die trams rijden veel sneller dan vroeger!! Soms te snel, vind ik!
  Uitkijken blijft dus de boodschap … en daar nijpt een ander schoentje.

  De kleur van de kusttram
  Talloze onderzoeken werden reeds uitgevoerd om vast te stellen welke de beste kleur is voor een rijtuig in het verkeer. Jullie herinneren zich natuurlijk ook dat de kusttram vanaf zijn geboorte geel geschilderd was en dat dit talloze jaren zo gebleven is. Minister Sauwens liet ooit de verkeerspalen herschilderen van wit-rood naar zwart-geel zogezegd omwille van de veiligheid alhoewel sommige hem verweten dat hij dat eerder deed als flamingant en VU’er.

  Natuurlijk hebben jullie ook al lang gezien dat veel kusttrams tegenwoordig reclame maken voor allerlei bedrijven … en dat in allerlei kleuren.
  Men kan zich dus afvragen of die reclameboodschappen het niet moeilijker maken om een tram te zien afkomen.

  De voorzijde blijft wel zijn witte kleur met gele streep behouden. Jullie kunnen op http://www.lijncom.be/ons_aanbod het aanbod van ‘De Lijn’ zien.
  Op http://www.lijncom.be/downloads/brochure_2015.pdf vinden jullie hun tarieven.

  Om het probleem ook aan jullie oordeel te onderwerpen, ziehier enkele kleuren die volgens mij de herkenbaarheid ongunstig beïnvloeden.

  Ik vond op internet ook een filmpje over een vliegende kusttram. Jullie kunnen het bekijken op volgend adres: http://www.mink.be/referenties-tv-spots/merk-communicatie/kusttram.html
  Was dat maar mogelijk! Dat zou zeker een veiliger tram zijn!

   

   

  14-09-2015, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (1)


  Categorie:Verkeer
  12-05-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Is Middelkerke een fietsgekke gemeente?

   Talloze malen heb ik het al geschreven: het gemeentebestuur van Middelkerke houdt niet van de gewone fietsers. Enkel van de professionele.
  In mijn artikel van 16 januari 2011 ‘De meest onlogische, minst toegepaste maar zeer gevaarlijke verkeerssituaties voor fietsers’ noemde ik dat ‘geen hart hebben voor fietsers’.
  Ik heb daarin een overzicht gegeven van de regels die gelden voor fietsers in het verkeer, maar ik had het ook over de fietswegeninfrastructuur in onze gemeente. Hoe ze zou moeten zijn en hoe ze is.
  Het resultaat kon allesbehalve schitterend genoemd worden. Ik zou op veel plaatsen eerder spreken van ‘achterlijke’ toestanden, die absoluut geen rekening houden met de veiligheid van onze fietsers.

  Even kort het resultaat uit mijn vorig artikel resumeren
  Er zijn onvoldoende fietspaden in Westende.
  Als een weg vernieuwd wordt, “vergeet” men meestal ook een fietspad toe te voegen, waar het mogelijk is. (vooral waar veel fietsverkeer is, volgens de totale breedte van de weg).
  De gewestwegen N318 (Westendelaan - Lombardsijdelaan - Nieuwpoortlaan) en de N034 (Parklaan - Paul Grossettilaan - Koninklijke Baan) hebben een fietspad. Maar wat voor één, voor wat de eerste drie ‘lanen’ betreft. Maar ja, ze worden ‘zeer binnenkort’ gerenoveerd! Dat is tenminste het argument van het bestuur. Ondertussen blijft de wantoestand maar aanslepen, soms … al ettelijke jaren..
  Dat is eveneens het geval voor de volgende Westendse gemeentewegen: de halve Henri Jasparlaan, de 77-jarige Essex Scottishlaan.
  De Badenlaan, de Langestraat (vanaf de Westendelaan tot aan de Noordstraat) en de Zeelaan moeten zeker een fietspad krijgen. Voor de laatste laan, zou het allemaal wel in orde komen, ‘als ooit de tramlijn’ verlegd wordt. Dus, even geduld! 

  De enquête van ‘Het Nieuwsblad’
  Het Nieuwsblad en Radio 2 wilden graag weten hoe het is gesteld met de kwaliteit en veiligheid van de fietspaden in Vlaanderen. Op een kaart kon de internetgebruiker zijn gemeente selecteren en de goede en slechte fietspaden bekijken. Ik weet ook wel dat de lezers nooit massaal reageren op dergelijke enquêtes en dus is men geneigd de opmerkingen van de enkele ‘moedigen’ met een korrel zout te nemen. Aangezien het hier over materiële vaststellingen gaat, mag men toch aannemen dat het resultaat redelijk betrouwbaar is.
  De grootste klacht betreft, uiteraard, dat er in bepaalde straten geen fietspad is.
  Laten wij even de betroffen straten overlopen met daarnaast de opmerkingen die de bewoners maakten.
  Er zijn natuurlijk nog andere straten waar de fietsers zich niet veilig kunnen voelen. 

  Straat

  FP

  FSS

  Afstand

  tot rijweg

  Breedte

  Berijdbare

  ondergrond

  Oversteek-

  plaatsen

  Verlichting

  Onder-

  houd

  Bamburgstraat

  N

   

  Onveilig

  OV

  Slecht

  Onveilig

   

  OV

  Brugsesteenweg

  N

   

  Onveilig

   

   

   

   

   

  Essex Scottishlaan

  J

   

  Onveilig

  OV

  Slecht

  Onveilig

   

  OV

  Fleriskotlaan

  J

   

  Veilig

  V

  Goed

  Onveilig

       V

  V

  Henri Jasparlaan *

  J

   

  Veilig

  V

  Slecht

  Onveilig

    

  OV

  Kalkaartstraat

  J

   

  Veilig

  V

  Goed

   

   

  V

  Kerkstraat

   

  J

  Onveilig

  OV

  Slecht

  Onveilig

   

  OV

  Koninklijke baan (1)

  J

   

   

  V

  Slecht

   

   

  OV

  Koninklijke baan (2)

  J

   

  Veilig

  V

  Goed

  Veilig

   

  V

  Leopoldlaan

  J

   

  Onveilig

  V

  Goed

  Onveilig

     OV

  V

  Lombardsijdelaan

  J

   

  Onveilig

  OV

  Slecht

  Onveilig

    OV

  OV

  Nieuwpoortlaan

  J

   

  Onveilig

  OV

  Slecht

  Onveilig

    OV

  OV

  Oostendelaan                                                        

  J(3)

   

  Onveilig

  OV

  Goed

  Onveilig

     V

  V

  Oude tramweg

  J

   

   

  OV

   

   

    OV

   

  Oude tramwegel

  J

   

  Veilig

  OV

  Slecht

  Veilig

    OV

  OV

  Spermaliestraat (4)

  N

  N

  Onveilig

   

   

   

   

   

  Spermaliestraat (5)

  J

   

  Veilig

  V

  Goed

  Veilig

   

  V (6)

  Tramweg

  J

   

  Veilig

  OV

  Slecht

   

    OV

  OV

  Vaartdijk-zuid (8)

  N

   

  Onveilig

   

   

   

   

   

  Westendelaan (9)

  N

  J

  Onveilig

  OV

   

   

   

   

  Westendelaan (10)

  J

   

  Onveilig

  OV

   

   

   

   

  Westendelaan (11)

   

  J

  Onveilig

  OV

   

  Onveilig

    OV

   

  Zeedijk

  N

   

  Onveilig (7)

   

   

   

   

   

  FSS = fietssuggestiestrook   FP = fietspad     OV = onvoldoende   J = ja     N = neen
  * tussen Doornstraat en Koninklijke baan
  (1)   tussen Nieuwpoort en waar tram in Lombardsijde afbuigt naar het dorp
  (2)   tussen Lombardsijde en Westende Sint-Laurentius
  (3)   behalve ter hoogte van Marktplein
  (4)   in Middelkerke – Wilskerke
  (5)   verlenging naar Sint-Pieterskapelle
  (6)   hier en daar overlangse scheuren
  (7)   zeer onveilig tijdens de zomer
  (8)   tussen Spermaliebrug en Leffingebrug
  (9)   in Middelkerke
  (10) in Westende
  (11) tussen Middelkerke en Westende;geen voetpad;fietsers moeten rijbaan om voetgangers te ontwijken

  De mening van Fred Vandenbussche
  Als schepen Devey beweert dat Middelkerke “een wielergemeente” is, dan bedoelt hij alleen dat hij graag diep in de gemeentekas (met andere woorden: uw en mijn zakken) graait om met tienduizenden euro’s te gooien naar organisatoren van cyclocross e.a. manifestaties van de wielersport. Hij bedoelt dus niet dat Middelkerke er alles aan doet om haar bevolking en haar toeristen veilig en comfortabel te laten fietsen. Die zijn niet belangrijk, want ja, bij coureurs kan je op de foto natuurlijk…
  Nochtans, met een fractie van wat Devey weggeeft voor die koersen kan de gemeente ingrijpende en heel nuttige maatregelen nemen om het fietsverkeer te verbeteren. Het moeten niet altijd nieuwe “velostrades” te zijn, zoals van Slijpe naar Sint-Pieterskapelle – en straks van Sint-Pieterskapelle naar Mannekensvere, als we schepen Dewulf mogen geloven! Velostrades dus van Nergens naar Nievers, want ja, zo intens is de fietstrafiek tussen die dorpen nu ook weer niet. (En wie dat wil fietst nu ook al over rustige en veilige landwegen van Sint-Pieterskapelle naar Mannekensvere – het volstaat die wegen met wegwijzers uit te rusten).
  Waar fietspaden écht nodig zijn, is in de dorpscentra. Daar waar we gaan winkelen, waar we naar de kerk gaan, naar de post, de bibliotheek en dergelijke. Uitgerekend daar vinden we nu geen fietspaden, hooguit probeersels de naam fietspad niet waard: niet in Middelkerke-dorp, niet in Westende-dorp en niet in Lombardsijde-dorp.
  Als we er de plattegrond van Groot-Middelkerke bij halen merken we dat het oost-westverkeer tussen Raversijde en Nieuwpoort verloopt langs vier grote assen:

  1. De zeedijk, uiteraard vooral geschikt voor recreatief verkeer. De fietser komt er, zeker tijdens het toeristisch seizoen, onvermijdelijk in conflict met de voetganger.
  2. De Koninklijke Baan o.m. Leopoldlaan/Koninginnelaan in Middelkerke. Voor gemotoriseerd verkeer, waar de fietser alleen maar in de weg loopt. De fietspaden in de Leopoldlaan zijn tot parking gedegradeerd, of tot stelplaats voor de torenkranen van de bouwpromotoren.
  3. Oostendelaan/Westendelaan/Lombardsijdelaan – met nauwelijks zichtbare levensgevaarlijke fietspaadjes van een halve meter breed naast de parkeerstrook. Ook niets voor veilig fietsen dus.
  4. De Duinenweg/Duinenlaan/Graafjansdijk/Duinenlaan/Bassevillestraat, van de grens met Oostende tot de grens met Nieuwpoort: zowat acht kilometer lang en echt gemaakt om te fietsen. Helaas, ook hier speelt het gemotoriseerd verkeer de baas – de chauffeurs zijn arrogant genoeg om zelfs beginnende fietsertjes de berm of de sloot in te toeteren…

  Een slim en zuinig gemeentebestuur had de mogelijkheden van deze vierde verkeersas voor tweewielersverkeer al lang gezien, maar dat van Middelkerke dus niet. Sedert een paar jaar geeft de verkeerscode de kans om wegen uit te roepen tot “fietsstraten”. De auto wordt er nog geduld, maar mag geen fietsers inhalen en niet sneller dan 30 per uur. Met andere woorden: de fiets is er baas, het andere verkeer moet er zich aan heel strikte gedragsregels houden. Het statuut van fietsstraat invoeren kost, zeker naar verhouding met de prijs van nieuwe fietspaden, twee keer niets. En in onderhavig geval creëert Middelkerke in geen tijd een veilige verkeersas voor tweewielers tussen de drie kustdorpen, met in de dorpscentra van Middelkerke, Westende en Lombardsijde telkens een goed befietsbare verbinding met het dorpscentrum.

  Waarop wachten ze eigenlijk?

  Bronnen
  http://www.toerismemiddelkerke.be/toerisme/fiets-en-wandelroutes.aspx

  Artikel van vln in het Nieuwsblad van 14 mei 2013 ’Nieuwpoortlaan slechtste fietspad van Lombardsijde’

   

  12-05-2014, 10:48 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Verkeer
  06-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zou de tramlijn dan toch nog uit de dorpskern van Lombardsijde verdwijnen?

  En de enquęte dan?
  Tien jaar wordt er al over gesproken en er werd zelfs een actiegroep voor opgericht. Toen ik in het voorjaar van 2009 las en hoorde dat twee derde van de bevolking zich in een enquęte, georganiseerd door het gemeentebestuur, uitgesproken had voor het behoud van de tram in de dorpskern, dacht ik dat de kous nu eindelijk af was.
  Natuurlijk ben ik een absoluut verdediger van de eerbied voor de wil van het volk … als de volksraadpleging gebeurt op een eerlijke, representatieve en aanvaardbare manier.
  Het is juist dat veel deelnemers aan zo’n enquęte vaak niet weten waar de klepel hangt en zich gewoon laten overreden door een vriendelijke enquęteur die aan de deur komt of door een invloedrijke buurman/buurvrouw of politicus.
  Het resultaat van zo’n raadpleging moet natuurlijk ook gezien worden in het licht van het aantal en van de hoedanigheid van de bevraagden. Als men in dit geval enkel de vraag zou stellen aan Lombardsijdenaars die vlak bij de nieuwe halte wonen en niet aan diegene die langs het tramtraject wonen of niet aan bewoners van wijken in het Prinsenveld of langs de Nieuwpoortlaan op 1 kilometer van de kern, dan is zo’n volksraadpleging natuurlijk waardeloos. Als de raadpleging niet betrouwbaar is en dat is spijtig genoeg vaker het geval, dan kan/moet het beleid daarop natuurlijk zijn beslissing niet baseren.
  Naar het schijnt werden in 2009 1500 formulieren verstuurd, 1200 daarvan werden teruggestuurd, 65% daarvan waren voor het behoud van de tram in de dorpskern. Dat lijkt mij dus wel een betekenisvolle volksraadpleging. Van een gevolg daaraan was echter bijlange geen sprake.

  De geschiedenis van het Lombardsijds verzet tegen de verlegging van de tram
  Reeds in februari 1993 stapte Rigo Henderyckx naar het gemeentebestuur met de vraag om de verkeerssituatie in de dorpskern te verbeteren.
  In 2004 richtte Roland Hollevoet de actiegroep ‘Red de tram’ op.
  De groep hield voor de eerste keer een infovergadering voor 70 mensen op 17 maart 2004 in aanwezigheid van burgemeester Landuyt, van schepen voor openbare werken Liliane Pylyser-Dewulf en van schepen voor Middenstand Janna Rommel-Opstaele, maar zonder ‘De Lijn’. CD&V fractievoorzitter in de gemeenteraad Freddy Vandenbussche zag stemmen/kiezers in het massaal verzet en nam de actiegroep op sleeptouw. De burgemeester beweerde nog over te weinig gegevens te beschikken en hield zich op de vlakte. Hij wilde eerst het resultaat van een objectieve studie afwachten. Toch meende hij de inwoners al onder druk te moeten zetten: “ofwel verdwijnt de tram en komt er een mooi ogend Dorpsplein, ofwel blijft de tram en verandert er weinig aan het Dorpsplein’.
  Vandenbussche hield zelf een enquęte onder de inwoners die volgens hem wilden dat de tram bleef. Daarom stapte hij samen met de bond van trein-tram-busreizigers naar ‘De Lijn’
  . Daar vonden ze het protest voorbarig omdat er zelfs nog geen beslissing over het traject genomen was.
  Schepen Pylyser-Dewulf vond dat er een referendum moest georganiseerd worden. Toenmalig schepen van Middenstand, nu burgemeester Rommel-Opstaele, hield er ‘in naam van de middenstanders’ een dubbelzinnige maar zeer merkwaardige mening op na. Enerzijds vond ze dat de tram mensen tot in het hart van de gemeente brengt maar anderzijds “gebruiken veel inwoners juist die tram om hun inkopen in Nieuwpoort te doen.”
  Zullen ze dat dan niet meer doen als de tram langs de kustweg rijdt? Zal de afstand naar de tramhalte misschien te groot zijn? Kunnen ze de bus niet nemen? Eigenaardige (domme) uitspraak!
  Zou het ook niet kunnen dat ze die inkopen niet meer kunnen doen in hun dorp, bij gebrek aan winkels?
  Eén bakker, één beenhouwer en geen enkele geldautomaat is inderdaad maar mager. De vervangende ‘OKAY’ wordt straks ook niet meer aangedaan door de tram.

  Reacties van ‘De Lijn’ en van het gemeentebestuur
  De in Lombardsijde uitgevoerde enquęte heeft dus ofwel bij het beleid niet voldoende vertrouwen gekregen ofwel hebben de politici, die altijd de mond vol hebben van ‘inspraak door’ en ‘participatie van’ de bevolking, gewoon hun gedacht gedaan en de conservatieve voorstanders moeten er zich maar bij neerleggen.
  Het is natuurlijk het bestuur van ‘De Lijn’ dat beslist, maar zij voeren nooit zo’n grondige wijziging uit zonder het goedkeurend advies van het gemeentebestuur.

  Politiek spelletje
  Eigenlijk zijn alle partijen voor de verlegging en ze willen allemaal graag de eer ervoor opstrijken. Er zijn niet zoveel punten of projecten in Middelkerke waarover dergelijke eensgezindheid bestaat. ‘Omwille van de veiligheid’ is natuurlijk iets waarbij de partijen zich, willen of niet, moeten aansluiten.
  Het was trouwens Jean-Marie Dedecker die als eerste het nieuws verspreidde, fier als hij was omdat daarmee het eerste programmapunt van zijn partij verwezenlijkt zal worden. Naar het schijnt zou de meerderheid deze beslissing reeds enkele maanden kennen maar ze wilde dat, voor een reden waarnaar men het raden kan hebben, liever nog een periode geheim houden.
  Zes maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006 stuurde de Open VLD aan alle inwoners van Lombardsijde een bewonersbrief. Ze maakte daarin duidelijk dat de trambedding een 300-tal meters zou moeten verschoven worden. Dat het eigenlijk bijna 600 meters moet zijn, dat is maar een detail, in hun ogen. De vooruitzichten werden rooskleurig voorgesteld, juist zoals dit nu ook weer gebeurt.
  Toenmalig Vlaams volksvertegenwoordiger van de SP-A Jacky Maes verklaarde in de krant van 19 mei 2007 dat er een oplossing in de maak was. Hij verklaarde zich, samen met partijgenoot en schepen Geert Verdonck, voorstander om de tram via de middenberm van de N34 te laten rijden. Hij sprak toen al van een parallel spoor langs de kustweg waar alle sneltrams maar ook een aantal stoptrams zouden rijden op een dubbel spoor. De sneltram zou de stoptram kunnen inhalen. De dorpskern zou enkel nog bediend worden door stoptrams.

  Laten we even het tramtraject volgen en de kenmerken ervan opsommen

  De lezer die minder vertrouwd is met Lombardsijde kan hierboven nog eens het huidig en het gepland traject bekijken.

  Er komen drie bochten in voor: de bocht bij de kustweg-zeelaan, zeelaan-dorp en de kustweg-westendelaan aan het koning Albertmonument op het grondgebied van Nieuwpoort.
  Een Lombardsijdenaar: “Bochten zijn een nachtmerrie voor de tram/’De Lijn’. De snelheid moet drastisch omlaag en de slijtage op de sporen is onevenredig groot ….en vaak komt daar nog een hinderlijk geluid bij. Vraag dit maar aan de bewoner die in de bocht zeelaan-dorp woont waar de tram op 2 meter van zijn bed passeert. Die bocht is in 2010 nochtans volledig vernieuwd maar voldoet op dit moment niet meer, wat geluid betreft.”
  Jullie zien hieronder links, de bocht Kustweg - Zeelaan en rechts de bocht Zeelaan – Dorpsplein/Bassevillestraat

  De tram passeert aan zes kruispunten, op Lombardsijds grondgebied: met de Elisabethlaan/Schorrestraat, met de Zeelaan voor verkeer komende uit het dorp, met de Hoogstraat, met de Schoolstraat, met de Oude Nieuwpoortstraat, met de Schorrenbloemstraat.
  Auto’s mogen vanuit deze laatste straat de Nieuwpoortlaan niet oprijden.
  Jullie zien hieronder een luchtbeeld en een foto van de kruispunten.

  Van boven naar onder zijn dat:
  Kruispunt Zeelaan met Elisbethlaan/ Schorrestraat (foto’s 1 en 2) en kruispunt
        tussen tram en Zeelaan voor verkeer komende uit het dorp (foto 3)
  Kruispunt Zeelaan met Hoogstraat
  Kruispunt Zeelaan met tram en met Bassevillestraat
  Kruispunt met tram Dorpsplein – Bamburgstraat – Schoolstraat
  Kruispunt Nieuwpoortlaan – Oude Nieuwpoortstraat ter hoogte van de 
         Santhovenstraat
  Kruispunt Nieuwpoortlaan met Schorrenbloemstraat

  Er zijn natuurlijk op elk traject kruispunten. Op het nieuw traject zal dat niet anders zijn: met Zeelaan, met Schoolstraat, met Havenstraat, met Schorrestraat, met Westendelaan in Nieuwpoort.
  Misschien kunnen er daarvan wel 1 of 2 gesupprimeerd worden, maar dat zal dan wel ongemak meebrengen.

  Er zijn elf huizen langs de Nieuwpoortlaan waarvan de uitrit de trambedding moet kruisen. Jullie zien er daarvan vijf, hieronder.

  De tram rijdt in een eigen bedding langs de Zeelaan, behalve aan de twee gelijkgrondse kruispunten, en ook langs de Oude Nieuwpoortstraat en de Nieuwpoortlaan. Ziehier een voorbeeld.

  Eigen trambeddingen, gelegen in of langs openbare wegen en ervan gescheiden door boordstenen, geleidingspalen, hekkens, bomen of andere vaste hindernissen, moeten bij gelijkgrondse kruisingen voor voetgangers voorzien zijn van vluchtheuvels, tenzij het dwarsen van de eigen bedding door verkeerslichten wordt geregeld.
  De eigen beddingen mogen niet betreden of gebruikt worden door personen vreemd aan het trambedrijf.

  Andere storende ongemakken die een tram veroorzaakt
  Geluidsoverlast is storend maar mag tegenwoordig ‘nogal gering’ genoemd worden. Dat heeft dan wel een ander nadelig gevolg: je hoort de tram niet meer aankomen.
  Waar is ook de tijd dat er alleen felgele trams reden? Er bestaan trouwens studies over die gele kleur in het verkeer die aantonen dat deze kleur het meest opvalt. Destijds in 1990 heeft Vlaams minister voor verkeer Sauwens zelfs alle verlichtingspalen in het geel laten schilderen. Hij was toen nog wel bij de Volksunie en daarom werd er een beetje zwart aan toegevoegd.
  Nu is de tram beschilderd met reclame in alle kleuren waardoor hij niet meer zo opvalt.
  Het denderen van de tram veroorzaakt ook trillingsschade aan de huizen dicht bij het spoor met scheuren in de fundering tot gevolg.
  Hier kan terloops ook nog opgemerkt worden dat de bovenleidingen van het spoor in de gemeente Lombardsijde vorig jaar nog vernieuwd werden. Dat wordt dus verloren energie en verloren kapitaal.

  De veiligheidsplannen van ‘De Lijn’ voor de kusttram
  ‘De Lijn’ heeft in de voorbije jaren miljoenen geďnvesteerd in de veiligheid van de tram.
  Zij willen nog verder gaan: verkeerslichten of knipperlichten aan alle kruispunten, fietsers en voetgangers moeten zigzaggend de trambedding overschrijden (zoals aan de camping ‘Albatros’ zie hieronder) zodat ze de tram zien afkomen, de streepmarkeringen aan de oversteekplaatsen moeten reflecterend zijn en er moeten nog meer signalisatieborden geplaatst worden.

  De meeste verkeerslichten werken met verkeerslichtenbeďnvloeding. Staat het licht op groen voor de tram, dan zijn alle andere lichten daar op dat moment rood, zodat conflicten uitgesloten zijn.
  Er moet overal een veilige wachtzone bestaan tussen de tramsporen en de rijweg.
  In het jaar 2002 werden alle kusttrams uitgerust met een soft-front en opschep. Bij een botsing geraakt de zwakke weggebruiker hierdoor niet langer onder de kusttram en zijn de letsels minder ernstig, alhoewel … en het dodelijk ongeval van 5.8.2011 dan?
  Er bestaan eigenlijk maar weinig verkeersborden in verband met de tram. Hierna volgen ze: het zijn drie gevaarborden, van links naar rechts A45 (overweg voor enkel spoor), A47 (Overweg voor twee of meer sporen) en A49 (kruising van een openbare weg door één of meer in de rijbaan aangelegde sporen) en één voorrangsbord A51.

  Op bepaalde plaatsen werd deze installatie aangevuld met een belsignaal wat vooral ten aanzien van fietsers en voetgangers een meerwaarde biedt.
  Voor elke halte laat de chauffeur het typische trambelletje horen.
  Speerpunt in hun streven is de verbetering van de opleiding van hun tramgeleiders.
  Ik lees ook op hun website dat er sinds de jaren tachtig in hun schoot een werkgroep met wegbeheerders bestaat, met vertegenwoordigers van de gemeenten, de provincie en de Vlaamse gemeenschap.
  Wie daaraan deelneemt voor Middelkerke en wat de resultaten ervan zijn, heb ik niet kunnen achterhalen.
  Elke chauffeur, fietser of voetganger die verstrooid is en/of onvoldoende oplet aan een kruispunt, kan natuurlijk verwikkeld geraken in een ongeval. De dag van vandaag wil ‘De Lijn’ tengevolge van aanhoudende kritiek om de vele ongevallen met de kusttram, dat risico tot elke prijs verminderen door overal (dure) hulpmiddelen aan te brengen. De weggebruiker wordt echt gepamperd en moet haast niet meer nadenken. Dat is ook wel gevaarlijk, maar algemeen moet toch gezegd worden dat de veiligheid er fel door verhoogd wordt.

  In hoeverre zijn die plannen reeds uitgevoerd in Lombardsijde?
  Zoals jullie hieronder kunnen zien is er een veilige wachtzone aan de tramhalte ‘YMCA’ (links); in Lombardsijde-bad (rechts) is er wel een vluchtheuvel maar geen reling.

  De kruispunten met de Schoolstraat (verkeerslichten), aan de Schorrenbloemstraat en aan de Elisabethlaan (knipperlichten, spiegels en oplichtend TRAM - bord) en aan de Hoogstraat (knipperlichten en oplichtend TRAM – bord) lijken mij goed beveiligd.
  De kruispunten met de Oude Nieuwpoortstraat en met de Bassevillestraat zijn haast niet beveiligd: geen lichten, geen oplichtend TRAM – bord. Op het eerste kruispunt staat enkel een gevaarsbord A49 dat de kruising met de tram aangeeft en op het kruisend fietspad is er nog een A49 geschilderd, op het tweede staat een spiegel, die naar het schijnt meedraait met de wind (toestand op 1 mei 2013).

  Welke voordelen zou het nieuw traject opleveren, volgens de voorstanders van de wijziging?

  Er zouden minder ongelukken gebeuren!
  Telkens er zich een ongeval voordoet met de kusttram wordt daar veel ophef over gemaakt. Het is natuurlijk juist dat er jaarlijks (te) veel dergelijke ongevallen te betreuren vallen.
  In de periode 2003-2009 daalde het aantal van 127 naar 69, om in 2010 en 2011 opnieuw te stijgen naar respectievelijk 86 en 100. Volgens ‘De Lijn’ door fors te investeren in veiligheid, daalde het aantal in 2012 opnieuw naar 80.
  Als we een rangschikking opstellen voor alle kustplaatsen, dan neemt Lombardsijde daarin een zeer gunstige plaats in.
  Ik weet ook wel dat Lombardsijde niet de drukste kustplaats is, maar wat ik ook weet is dat de zware ongevallen die zich hier met de kusttram voordeden in de voorbije jaren niets te maken hadden met het gevolgde traject, noch met het feit dat de tram door de dorpskern rijdt.
  Volgens een provinciale studie zouden de zwaarste ongevallen zich trouwens voordoen met trams in eigen bedding.
  Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat er zich in Lombardsijde geen tramongevallen meer zullen voordoen als er geen tram meer rijdt.
  Ik hoop van wel, maar zal de tram op zijn nieuw traject dan wel gevrijwaard blijven van ongevallen?

  Ziehier het lijstje van de zware ongevallen in Lombardsijde.
  Op 12 februari 2010 overleed een 52-jarige man nadat hij werd aangereden door de kusttram. De man had zijn wagen geparkeerd op de parking naast de trambedding en wilde de sporen oversteken om naar zijn woning te wandelen. Hij gebruikte daarbij niet de voorziene oversteekplaats voor voetgangers. Hij zou gestruikeld zijn over een hindernis toen hij de trambedding wou oversteken.
  Zo’n spijtig ongeval is mogelijk aan elke oversteekplaats van de trambedding. Dat had dus niets te zien met het traject van de tram noch met de dorpskern van Lombardsijde.
  Er werd ondertussen een afsluiting geplaatst tussen de parkeerplaats en de trambedding, zoals te zien is op onderstaande foto..

  Op vrijdag 05 augustus 2011 in de Nieuwpoortlaan ter hoogte van de halte YMCA tussen Lombardsijde en Nieuwpoort, wilde een vrouw nog snel bij de halte geraken toen de tram reeds in aantocht was.
  De vrouw maakte spijtig genoeg een inschattingsfout en geraakte onder de tram. Zo’n ongeval is mogelijk aan elke halte. Het ongeval had dus niets te zien met het traject van de tram noch met de dorpskern van Lombardsijde.

  Op 15 oktober 2011 ontspoorde de tram in de bocht aan het koning Albertmonument. De oorzaak was overdreven snelheid. Er waren 31 gewonden. Het ongeval had niets te zien met het traject noch met de dorpskern van Lombardsijde. Er zijn overal bochten in het tramproject en er wordt overal te snel gereden.

  Het nieuw project zou rijtijdwinst opleveren
  Kijken jullie even naar de trajectduur die nu geldig is, volgens ‘De Lijn’:
      Westende Sint-Laureins naar Nieuwpoort: 8 minuten
      Lombardsijde-bad naar Nieuwpoort via dorp: 6 minuten
      Westende Sint-Laureins naar Lombardsijde-bad: 2 minuten
      Lombardsijde-dorp naar Nieuwpoort 4 minuten

  Laat ons dus aannemen dat er een maximale (volgens mij verwaarloosbare) winst zal zijn van 3 minuten. De trambegeleiders zullen dan wel een veel hogere snelheid kunnen ontwikkelen en zullen dat ook doen, met de nadelen voor het comfort van de reizigers en met mogelijkheid van meer ongevallen aan de kruispunten, tenzij deze laatste extra beveiligd worden maar dat zal wel het geval zijn, neem ik aan.

  Daardoor zal Lombardsijde nu eindelijk ook zijn pleintje krijgen
  Als de politici eerlijk willen zijn, zullen ze moeten toegeven dat de tram vooral daarvoor uit het dorp moet verdwijnen. Elke deelgemeente moet immers zijn pleintje hebben, het handelsmerk van de Open VLD Middelkerke.

  Ze willen op het Dorpplein een oase van rust en stilte creëren, met bomen, fonteinen en zitbanken en lampenkappen (de kleur is nog niet gekozen!). Dat alles in de schaduw van ‘Onze Lieve-Vrouw Bezoeking’ en aanleunend bij de ingetogenheid op het kerkhof.
  Men kan zich afvragen of ze het nu nog min of meer levendige Lombardsijde misschien even doods willen maken als Westende.
  Een Lombardsijdenaar vindt het huidige Lombardsijde nochtans nu reeds ‘zo dood als een pier’. ‘Hier gebeurt nooit wat. Er zijn zelfs bijna geen winkels meer. Alle woonhuizen die te koop staan worden vervangen door appartementen…nog meer grijs…

  Schepen Liliane Pylyser-Dewulf belooft echter beterschap: het aanzicht van Lombardsijde zal drastisch wijzigen. Hierdoor kan het dorp weer opleven.’

  Een andere Lombardsijdenaar verheugt er zich reeds op dat terrasjes op het Dorpsplein mogelijk zullen zijn, dat de Ezelcavalcade geen last meer zal hebben van de tram en dat avond- en rommelmarkten opnieuw in de dorpskern zullen kunnen opgesteld worden.
  Gedurende de maanden juli en augustus is er op woensdagavond een zeer druk bezochte avondmarkt. De trambestuurder heeft dan al de moeite van de wereld om onvoorzichtige marktbezoekers de sporen te doen vrijmaken.

  Hoewel het niet expliciet over Lombardsijde gaat, schrijft ‘De Lijn’ nochtans op een website:Dankzij de tram verhoogt de verkeersleefbaarheid van de kustgemeenten. Ze draagt ook bij tot de economische en sociale welvaart in de regio.”

  Ook andere voor Lombardsijde belangrijke wegen zouden een opknapbeurt krijgen
  Volgens een Lombardsijdenaar heeft het dorp veel meer dan een pleintje nodig… namelijk “een volledige herwaardering zodat het er goed wonen is voor jonge gezinnen. “
  Volgens schepen Pylyser-Dewulf zou Lombardsijde dat ook krijgen. Ze beweert onder andere: “De Zeelaan zal veranderen in een promenade. “
  Hopelijk moet dat weer niet bij de gebruikelijke grootspraak van het gemeentebestuur gerekend worden.
  Michel Landuyt zei ook ooit dat de Meeuwenlaan in Westende-bad een soort ‘La rambla’ zou worden zoals in Barcelona. Hebben jullie al iets gezien dat daarop gelijkt?
  Een promenade is meer dan een wandelweg. Gebruikt men die naam niet enkel voor een zeedijk of voor een weg met bezienswaardigheden aan beide zijden?
  Waar leidt de Zeelaan eigenlijk naartoe?

  De zeelaan hoort naar de zee te leiden…en naar het militair kamp…de grote werkgever in Lombardsijde. De zeelaan kan naar de zee leiden als de Matrozenlaan doorgetrokken wordt naar het strand. Dit is op dit moment moeilijk te verwezenlijken omdat het munitiedepot dan gescheiden wordt van de rest van het kamp. Het is dus wachten op de eventuele ontmanteling van de militaire camping en de invulling van de duinenzone om enige zekerheid te krijgen over de toegang tot het strand.
  Een Lombardsijdenaar heeft enkele bruikbare ideeën daarover: “de Zeelaan kan ook een grote opwaardering gebruiken van wat we tegenwoordig ‘hondenpoeplaan’ noemen naar een prachtig wandelparadijs waar auto’s met mondjesmaat geduld worden. Rechts (vanuit het dorp gezien) ligt de golfsite. Goed onderhouden groene borders en voldoende straatverlichting zijn hier zeer noodzakelijk. De linkerkant kan voorzien worden van een schitterend woongebied waar villabouw naast sociale woningen geďntegreerd in een groenpark de toon zetten. Appartementen en een mini-atlantic wall zijn hier niet op hun plaats. De RUP in aanleg kan hier alvast rekening mee houden. Geef de bouwmafia en malafide promotoren geen kans.”

  Over de Nieuwpoortlaan zegt schepen Pylyser-Dewulf: “De huidige trambedding zullen we samen met de Vlaamse overheid omvormen tot een veilig wandel- en fietspad.
  Een Lombardsijdenaar: “De heraanleg van wat in de volksmond “de Nieuwpoortse steenweg” genoemd wordt, is bij mijn weten gestopt in Middelkerke na de renovatie van de Oostendelaan. Het traject tot aan de brug in Nieuwpoort is ook dringend aan vernieuwing toe. Er mag ook wel wat gedaan worden aan de verkeerssituatie op de Lombardsijdelaan.
  Op 11 april 2013 stelt burgemeester Janna Rommel-Opstaele dat de vernieuwing van de Lombardsijdelaan nu reeds vast ligt tot aan de Baronstraat en dat nu werk zal gemaakt worden van het laatste stuk tot buiten de dorpskern.

  Een Lombardsijdenaar: “De aanleg van het nieuwe spoor langs de kustweg houdt ook een volledige reconstructie van de kustweg in naar het voorbeeld van het traject tussen Middelkerke en Westende bad. Eindelijk zou dan een snelheidsbeperking van 70 km per uur ingesteld kunnen worden en zou al het verkeer gedwongen worden op 1 rijstrook te rijden. Dit betekent dan het einde van een racebaan die kaarsrecht naar de brug in Nieuwpoort loopt en waar vooral motoren zich op een circuit wanen waar ze tot over de 200 km per uur kunnen halen.”

  Er zullen wel tientallen bomen moeten geveld worden!

  Verandert dat iets aan het beschermd dorpszicht dat bedongen werd bij de renovatie van het klooster?
  Een Lombardsijdenaar: “Het beschermde dorpszicht krijgt bij het wegvallen van het spoor wel meer betekenis. In dit kader zou het beter zijn het hele dorp die status te geven en de kerk en de begraafplaats en het restaurant (de Bellevue) en de pastorie erbij te betrekken.”

  Dan zal er ook plaats zijn voor een feesttent
  Zowat in alle deelgemeenten worden de huidige feesten en evenementen gevierd in een tent. Zeer comfortabel (natuurlijk nodig bij slecht weer) en als men toch op geen euro moet kijken …
  Maar volgens de Open VLD zou dat nu in Lombardsijde niet mogelijk zijn. Later wel … tussen de bomen, fonteinen en zitbanken!
  En de Oude Nieuwpoortlaan dan? Daar staat de kermis nu toch ook!

  Dan zal er ook meer parkeergelegenheid zijn op het Dorpsplein
  Is dat argument niet een beetje strijdig met de oase van stilte en rust die moet gecreëerd worden?
  Wordt het Dorpsplein, in tegenstelling met het 'evenementenplein' in Middelkerke, nu een parkeerplein zoals de markt van Westende?
  Op de website van de lijst Dedecker lees ik: “In de zomer davert er iedere 10 minuten een 48-tonner van 30 m lengte voorbij de voordeur van de Lombardsijdse dorpsbewoners”. Ze zullen daar nu wel stilaan aan gewoon geraakt zijn, zeker? Zal het druk op- en afrijden van auto’s dan zoveel beter zijn?

  In Westende is het toch ook zo
  De (politieke) meerderheid heeft natuurlijk gelijk als ze beweert dat de tram destijds ook door de dorpskern van Westende reed. De halte was aan ‘La Lanterne’.
  Eerst en vooral wil ik opmerken dat het verplaatsen van de tramlijn in Westende uitgevoerd werd bij de vervanging van de stoomtram door een elektrische tram en dat het traject langs de dorpen meer bedoeld was voor het goederenvervoer. Toen wilde men de stichting van badplaatsen een handje toesteken en wilde men de toerist laten genieten van de zee en van de duinen. (zie verder)
  Westende heeft een badplaats, Lombardsijde niet. Het is vanzelfsprekend dat de tram door Westende-bad rijdt om toeristen aan te voeren. Dat betekent echter niet dat dit geen ongemak betekent voor de gemiddelde dorpeling.

  Er worden compensaties voorzien
  In principe kunnen er haltes komen aan de kruising kustweg-zeelaan (militair kamp en campings) en de kruising Schoolstraat-kustweg. Ze liggen op exact 500 meter van elkaar.
  In Westende is de afstand van ‘La Lanterne’ naar de huidige halte aan de Essex-Scottishlaan exact 1 kilometer.
  Van het kamp en van de campings is de afstand naar de huidige of naar de toekomstige halte ongeveer dezelfde. De afstand voor de Lombardsijdenaars, die in de dorpskern wonen, naar de halte aan de Schoolstraat zou nauwelijks 600 meter bedragen. Aanvaardbaar, maar moet er dan geen rekening gehouden worden met diegene die buiten die kern wonen? Dan kan de nieuwe afstand al rap meer dan anderhalve kilometer bedragen.

  Er zouden meer bussen ingelegd worden. Zal ‘De Lijn’ daarvoor de prijs willen betalen? Je mag dus stellen dat er dan praktisch een dubbel openbaar vervoer zou gecreëerd worden.
  Als we dan toch vergelijken met Westende: waarom zou ‘De Lijn’ meer bussen inleggen voor Lombardsijde dan ze nu doet voor Westende? Er zijn weliswaar nu reeds veel bussen, aangepast aan morgen- en avondspits, aan middaguur en aan schooldagen en –uren.
  Mag ik misschien ook nog de vraag stellen of busvervoer zoveel veiliger is?

  Wat zeggen de voorstanders van het behoud?
  Roland Hollevoet, oprichter van de werkgroep ‘Red de tram’: ‘Dit is geen goede beslissing, zeker niet voor de mindervalide en oudere mensen. Maar ook voor de schoolgaande jeugd, die hierdoor fel beperkt wordt. Ik twijfel aan de frequentie van de bussen. Dat zal nooit de luxe van een tramverbinding om de 15 minuten kunnen vervangen.'
  Hoewel hij vreest dat toch niet meer naar zijn kreet om hulp zal geluisterd worden, vindt hij ook vandaag nog dat samen met de tram ook het sociaal leven uit het dorp zal verdwijnen.

  Sam Govaert en Peggy Blancke baten langs het traject taverne 't Zwientje uit, de vroegere ‘Avenue de la Reine’. De kusttram dendert op amper anderhalve meter van hun voordeur voorbij. Maar toch houden zij er gemengde gevoelens op na. ‘Voor het gemak moet de kusttram niet weg, maar wel voor de veiligheid', zegt Sam. ‘We hebben er weinig last van, maar het blijft gevaarlijk. Er zijn al enkele zware ongevallen gebeurd. De heraanleg van de weg en dorpsplein is mooi meegenomen.'

  Ik vrees dat zij niet verder gekeken hebben dan hun eigen omgeving, voor wat betreft de veiligheid. Alhoewel vlak voor de uitgang van hun café een reling geplaatst werd opdat de vertrekkende cafégangers niet recht onder de tram zouden lopen, zien ze schijnbaar enkel maar de toestand rond hun instelling, waar nochtans nog nooit een zwaar ongeval gebeurde te wijten aan het traject van de tram.

  Zullen de evenementen zoals avondmarkt en ezelstoet, …. er onder te lijden hebben? Ik denk dat niemand die vraag op dit ogenblik kan beantwoorden.
  De caféhouders op het Dorpsplein, die veel tramreizigers onder hun cliënteel tellen, zien de toekomst niet al te rooskleurig tegemoet.

  Dit was al een discussiepunt in 1924
  In “Le Carillon d’Ostende et de la Région” van 27.11.1924 verscheen het artikel ‘La ligne électrique Ostende-La Panne” van Georges Paquot. Het is in het Frans gesteld maar ik heb het hier even voor jullie geresumeerd. Het gaat over de periode waarin de elektrische tram zijn eindpunt had in Westende-bad.
  «Het was om economische redenen dat het kortere traject van Westende naar de sluizen van Nieuwpoort voorgesteld werd. Als de tram door Lombardsijde-dorp moest rijden, zou veel duurdere grond moeten verworven worden dan voor een traject door de verlaten duinenzone.
  De nieuwe lijn werd aangelegd om de toeristen toe te laten langs de kuststrook te rijden, om deze aldus aan te prijzen en onze badplaatsen in de kijker te plaatsen. Het zou dus een vergissing zijn om door de dorpen te rijden!
  Een elektrische lijn langs de kust van Westende en langs de monding van de IJzer zal het oprichten van nieuwe villa’s en hotels in een totnogoe te veel verwaarloosde zone bevorderen.
  Het voorstel tot weginkorting van de minister van financiën zou het gedeelte van de duinen in de hoek tussen de kust en de IJzer over de laatste drie kilometers rechteroever, in de vergeethoek duwen.
  In september laatstleden kwam de gemeentelijke administratie van Westende, ingevolge een vergadering van de burgemeesters van Westende en Lombardsijde met de grondeigenaars van het dorp met een nog slechtere oplossing voor de pinnen: ze stelden namelijk aan het bestuur van de buurtspoorwegen voor om het huidig eindpunt van de elektrische lijn, te verbinden met het spoor van de stoomtram Oostende-Nieuwpoort. Zo zou de verlengde elektrische tramlijn door Westende-dorp rijden en aldus tegemoet komen aan de wensen van de landelijke eigenaars. Maar zo zou de elektrische tram zijn reden van bestaan verliezen, namelijk de ontwikkeling van de nationale kust- en toeristische nijverheid helpen bevorderen. Daarmee zou het algemeen belang niet gediend zijn.
  Gelukkig ging de maatschappij voor buurtspoorwegen daar niet op in. De weg Oostende-Nieuwpoort is trouwens niet breed genoeg voor een dubbel spoor.
  Het is hoog tijd om eens en voor altijd een einde te stellen aan de complicaties die steeds weer het gevolg zijn van de grillen van de landelijke elementen.»

  Op 4 februari 1920 besliste de gemeenteraad van Westende jaarlijkse betalingen van 6.900 fr te zullen uitvoeren (totaal 138.000 fr) om de kosten van het doortrekken van de elektrische lijn van Westende-bad naar Nieuwpoort te helpen dragen. Vier jaar later, op 13 december 1924, werd dat besluit echter weer ingetrokken.
  Dat was niet naar de zin van Georges Pacquot die op 13.01.1925 daaraan een nieuw artikel wijdde in ‘Le Carillon d’Ostende et de la Région’: “Singuličre décision ŕ Westende”.

  “Deze ommezwaai is onverantwoord en onaanvaardbaar. Het mag dan ook verwacht worden dat de hogere overheid daar niet mee akkoord zal gaan. Waar gaan we naartoe als een beslissing die bijna vijf jaar geleden genomen werd en waarop verder gewerkt werd, niet meer gerespecteerd wordt?
  Het incident is spijtig genoeg van die aard dat weer veel tijd zal verloren gaan. Eens te meer wordt hierdoor bewezen dat Westende-dorp het grondgebied zou moeten afgenomen worden waarop zich de badplaats Westende-bad bevindt. Deze laatste zou een zelfstandige gemeente moeten worden.
  De ontwikkeling van de badplaatsen is duidelijk niet de zaak van de landelijke elementen van de bevolking die in de nabijgelegen badplaats slechts een melkkoe zien en die zich geenszins rekenschap geven van de algemene behoeften op het gebied van toerisme en nationale welvaart.”

  En welke zijn nu de huidige vooruitzichten?
  Ik ontleen de volgende tekst van de website van de Lijst Dedecker: “Het project zou al kunnen gerealiseerd worden vanaf 2014. Landmeters zijn vandaag al het nieuwe traject op de kustweg aan het uittekenen. Het is nog wachten op het financieel fiat van het Vlaams Gewest om definitief van start te gaan. Dit geeft de gemeente ruimschoots de tijd om te starten met de planning voor de noodzakelijke opwaardering van Lombardsijde. Lombardsijde zou zo ook perfect kunnen aansluiten op de Nieuwpoortse Yachthaven en een nieuw elan geven voor projecten aan de Zeelaan.”

  Een Lombardsijdenaar: “Mijn inschatting van de werkelijkheid: Het is een utopie om te veronderstellen dat het nieuwe spoor tegen de zomer 2014 klaar zou zijn. Plannen maken en ruimtelijke ordening zijn geen sterke punten van onze overheden. Er is niet iets als een dwingende instantie die de ruimte op een zinvolle manier ordent en met gezag optreedt. De politiek is te wispelturig en wordt door teveel lieden beďnvloed om snelle beslissingen te nemen. Dus…..2018 is beter……”

  In een eerste fase zou er een extra snelle verbinding komen tussen Westende en Nieuwpoort. Die sneltram zou reeds tegen de zomer voorzien zijn en zal langs het nieuwe traject lopen. De gewone kusttram zou nog een tijdje zijn huidige route volgen, maar zou binnenkort (??) definitief uit de dorpskern verdwijnen.
  Dezelfde Lombardsijdenaar: “Dit is pure onzin…je gaat geen nieuwe lijn aanleggen voor een zogenoemde sneltram en daarbij de oude lijn met al haar mogelijke problemen aanhouden.”

  Hoeveel zal dat weer kosten?
  Dat is altijd mijn laatste vraag. De kostprijs van zo’n project moet enorm zijn. Ik zal daar later wel eens naar vragen. Heeft ‘De Lijn’ daar budgetten voor? Is er dan geen crisis voor de Vlaamse gemeenschap?

  Besluit
  Aangezien ik niet onmiddellijk betrokken ben bij het besproken tramprobleem en ik geen inwoner ben van Lombardsijde, had ik geprobeerd een objectieve analyse te maken, zonder vooroordelen, enkel de voor- en nadelen tegen elkaar afwegend.
  Zo was ik tot het besluit gekomen dat deze tramverlegging eigenlijk geen absolute noodzaak was.
  Na raadpleging van enkele Lombardsijdenaars, die enkele nieuwe argumenten aanbrachten, werd het moeilijk voor mij. Nu begin ik te twijfelen of de voordelen van de verlegging misschien toch niet opwegen tegen de nadelen. Als de meerderheid van de inwoners vinden dat hun dorp er beter en veiliger van wordt en als de kosten niet al te veel de pan uitswingen, dan zeg ik ook maar “waarom niet?”

  Als zij en het gemeentebestuur er later maar geen spijt van krijgen!
  Veranderen is niet altijd verbeteren!

  Bronnen
  Artikel van Dany Van Loo in ‘Het Nieuwsblad’ op 11 april 2013 “Kusttram verdwijnt toch uit Lombardsijde”
  http://www.westnieuws.be/verkeer/tramlijn-weg-uit-dorpskern-lombardsijde/ en http://www.jmdedecker.com/2013/04/tramlijn-weg-uit-dorpskern-lombardsijde.html (zelfde artikel)
  http://www.focus-wtv.tv/video/kusttram-verdwijnt-uit-lombardsijde

  http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20130118_00438244 kustongevallen
  http://docs.vlaamsparlement.be/docs/ext/20120116-094808bijlage1_VOU255_en_VOU272_(2011-2012)_c0m047ope4-27102011.pdf
  http://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/algemeen/zwakke-weggebruiker-het-kwetsbaarst-bij-ongeval-met-kusttram/article-4000178548047.htm
  http://www.reizigersbond.be/Bestanden/BeveilingKusttramaug2012.pdf
  http://www.delijn.be/dekusttram/info/veiligheid.htm
  Mening van Lombardsijdenaars
  Artikel van BPM/MME in ‘Het Laatste Nieuws” van 19.5.2007
  Artikel van Paul Bruneel in ‘Het Laatste Nieuws’ van 11 april 2013
  Documentatie van Roland Hollevoet

  06-05-2013, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Verkeer
  08-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke: Kregen jullie ooit al te maken met een parkeerretributie van de gemeente?

  Wat is een retributie? Wanneer wordt ze geheven?
  Een retributie is geen proces-verbaal, het is een verschuldigde belasting die geheven wordt door een stad of gemeente, bijvoorbeeld om te parkeren.
  Dat gebeurt op die plaatsen waar betalend parkeren verplicht is of op die plaatsen waar parkeerders gebonden zijn aan het beperkt parkeren en hun blauwe parkeerschijf dienen te leggen. Is uw parkeertijd verstreken op het moment van de parkeercontrole? Ligt uw parkeerticket niet duidelijk zichtbaar? Dan betaal je!

  Betaalt de inwoner van Middelkerke daarmee de defecte parkeerautomaten?
  Je zou het haast denken! Lezen jullie maar eens het onwaarschijnlijk verhaal dat ikzelf beleefd heb.
  Met de bedoeling op 12 september 2012 om 10 uur te parkeren in de Kerkstraat in Middelkerke, begaf ik mij naar de parkeermeter tegenover de praktijk van Dokter Van Dorpe.
  De meter gaf echter aan: “Buiten gebruik – parkeerschijf gebruiken”. Dat deed ik dan ook.
  Groot was echter mijn verwondering, bij het buitenkomen bij de dokter, toen ik aan mijn voorruit een halve-dag biljet vond, met een te betalen som van 15 euro.
  Nu kon/kan ik zweren op het hoofd van allen die mij dierbaar zijn, dat mijn verhaal de zuivere waarheid is en niets dan de waarheid.
  Ik voelde me dus onheus behandeld en ik schreef een brief aan het college van burgemeester en schepenen om te vragen of ze dat misverstand misschien wilden ophelderen aangezien ik van mening was dat ik geen overtreding begaan had tegen de parkeerregels.
  In mijn naďviteit (domheid eigenlijk) beschouwde ik dat niet als een bezwaarschrift omdat ik dacht dat het een vergissing betrof die stante pede door onze wijze bestuurders zou rechtgezet worden.
  Ik hoorde daar inderdaad niets meer van tot op 20 maart 2013, dus meer dan zes maanden later. Op die dag kreeg ik een officiële brief, ondertekend door de burgemeester en de secretaris, dat mijn ‘geval’ op 18 februari 2013, dus meer dan vijf maanden na de ‘feiten’, door het schepencollege behandeld werd.
  Waarom de brief gedagtekend was op 5 maart, dat kan ik enkel maar vermoeden.
  Het college was van oordeel dat mijn klacht ontvankelijk doch ongegrond was en dat ik de parkeerretributie wel degelijk moest betalen en nog wel binnen een termijn van 10 dagen, ‘gezien de hoogdringendheid van het geval’. (dat laatste is mijn toevoegsel!)
  Ik was geschokt door deze grove onrechtvaardigheid. Mag men nu zelfs geen vertrouwen meer hebben in de gemeentelijke arm van de wet?

  Is daar nu echt niets tegen te beginnen?
  Mijn eerste gedachte was uiteraard dat zoiets niet kan en dat er een procedure moet bestaan om daar tegen te reageren.
  Enkele opzoekingen op internet gaven volgend resultaat.
  Het is inderdaad mogelijk een bezwaarschrift in te dienen indien je het niet eens bent met die retributie of als je ze niet wenst te betalen. Op http://verkeersboetes.blogspot.be/2010/01/voorbeeldbrief-bezwaar-parkeerboete.html vinden jullie een voorbeeldbrief die als model kan dienen voor zo’n bezwaarschrift.
  Het is natuurlijk niet zo’n hoog bedrag waar het hier over gaat en veel mensen zien er tegenop om zo’n brief te schrijven. Wie dat toch wenst te doen, kan daar best niet te lang mee wachten. Dat moet namelijk gebeuren binnen zes weken na ontvangst van uw beschikking.
  Indien het bezwaar is afgewezen dan kan men ervoor kiezen in beroep te gaan bij de belastingrechter.

  Beschik jij over een bewijs dat je recht in je schoenen staat?
  Het spreekt vanzelf dat je niet zomaar kunt protesteren met enige kans op een positief resultaat als je geen geldige reden hebt of als je niet over het bewijs van het tegendeel beschikt.
  Er worden natuurlijk heel wat flauwe redenen aangehaald om niet te moeten betalen. Vanuit het standpunt van diegene die je klacht zal behandelen, zijn er heel wat van die redenen bij het haar gegrepen zijn en die niet de minste schijn van betrouwbaarheid vertonen.
  Ziehier enkele voorbeelden van ‘domme’ argumenten:

  • Ik ben die dag daar niet geweest
  • Mijn afspraak liep uit
  • Ik was maar een paar minuten te laat
  • Ik had geen kleingeld bij
  • ‘Ik ben onbekend op de locatie’ of ‘Ik wist niet dat er betaald moest worden voor het parkeren’ of ‘Ik wist niet dat er schijfparkeren van kracht was’.
  • Ik kon geen parkeerautomaat vinden
  • Mijn parkeerkaartje was op de grond gevallen
  • De overtreding werd vastgesteld terwijl ik op weg was naar de parkeermeter
  • Ik ben het niet eens met de hoogte van het bedrag van de retributie
  • Ik heb geen retributiebon gevonden achter de ruitenwisser, maar kreeg onmiddellijk een aanmaning met overschrijvingsformulier.

  Goede of mogelijk aanvaardbare argumenten voor je bezwaarschrift, alhoewel…

  Bij alle argumenten geldt dat je moet proberen bewijsstukken te leveren die je bezwaarschrift kracht bij zetten.

  • Noodsituatie zoals ziekenhuis- of huisartsbezoek
  • Overlijden van een naaste
  • Ik was personen of goederen aan het laden en lossen
            Stuur uw leveringsbon met vermelding van uur en plaats op.
  • Ik had mijn auto uitgeleend.
  • Ik parkeerde mijn wagen om eerste hulp te bieden bij een ongeval.
  • Ik stond geparkeerd voor mijn inrit of garage.
  • Mijn auto of nummerplaat is gestolen.
  • Mijn wagen stond geparkeerd wegens autopech/ongeval.
  • De parkeermeter was defect en gaf aan dat de parkeerschijf moest geplaatst worden
      Leg eventueel een geschreven bericht op uw dashbord met de vermelding  dat de parkeermeter defect
        was met vaststelling van uur en minuten.
        Vraag eventueel een getuige een verklaring te willen ondertekenen dat de parkeermeter wel degelijk
        defect
   was en dat de parkeerschijf achter de ruit lag.
        Neem foto’s van het bericht op de parkeermeter en van de schijf achter de voorruit.   

                    
   Waarom ik die 15 euro dan toch betaald heb?

  Ik zei het hierboven al dat ik een gewone brief geschreven heb naar het schepencollege en geen bezwaarschrift ingediend had.
  Of ik anders dat formele bezwaarschrift zou ingediend hebben? Hoe kon ik in mijn situatie bewijzen dat ik mij niet bezondigd had tegen de parkeerregels?
  Ik had geen foto genomen van de defecte parkeermeter. Ik weet het, met wat goede wil had de gemeente kunnen nagaan of de bewuste parkeermeter wel degelijk defect was op de bewuste datum.
  Maar ja, als kritische blogschrijver kan ik natuurlijk geen goede wil verwachten van de gemeente.
  Ik had geen foto van mijn parkeerschijf achter mijn ruit. Ik maak nochtans op uit brieven op internet dat zeer vaak (90%) door de controleurs een foto genomen wordt waaruit blijkt dat de parkeerschijf er niet lag. Eigenlijk moeten zij ook hun gelijk bewijzen!
  Is dat hier niet gebeurd of werd dat bewijsstuk moedwillig niet gebruikt?

  Ik raad jullie dus aan en ik verzeker jullie dat ik vanaf heden van plan ben om altijd en overal mijn fototoestel bij te hebben.

  In welke wereld leven wij eigenlijk?

  08-04-2013, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (1)


  Categorie:Verkeer
  06-08-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zijn ondergrondse megaparkings en de plannen voor het aanleggen ervan vervloekt? Of ligt het aan het gemeentebestuur?

  Ik heb het al (tot vervelens toe?) gehad over de drie verdiepingen tellende ondergrondse parking onder het marktplein. Ik beschouw die als een mislukking van jewelste, een verkeerde inschatting door het gemeentebestuur. Daardoor gingen, spijtig genoeg voor ons allemaal, miljoenen van ons zuur afgegeven belastingsgeld verloren, door de enorme kostprijs enerzijds en anderzijds door het mislopen van inkomsten wegens onderbezetting. Hopelijk compenseert de verkoop van garageboxen toch nog één en ander. Zeer veel kan/zal dat nooit zijn.

  Omdat de voorzitter van de handelaarsbond Middelkerke-centrum een paar jaar geleden de Leopoldlaan “een lange en rechte, enigszins zielloze straat quasi zonder parkeermogelijkheden” noemde, heb ik daarover een uitgebreid artikel geschreven met daarin een vergelijking met de Albert I – laan in Nieuwpoort.
  Er was toen sprake van dat er een rotatieparking zou komen aan het uiteinde van de laan, naar Westende toe. Dezelfde voorzitter vond toen “Wie wil komen winkelen, wil zijn wagen echter dichtbij parkeren en niet op een verre parkeerhaven.
  De Leopoldlaan is inderdaad 1,2 kilometer lang (tot aan de kruising met de Koninginnelaan).

  Gemeenteraad zet licht op groen voor nog een ondergrondse megaparking
  Op 10 mei 2012 besliste de gemeenteraad om de tennis- en minigolfsite aan de Leopoldlaan te verkopen met de bedoeling er een ondergrondse parking van te maken. Nog één!!!
  Ziehier enkele foto’s van de site:

  > > >

  >

  Burgemeester Landuyt: “De minimumverkoopprijs van de site bedraagt 4,3 miljoen euro en er zijn voorwaarden aan verbonden. De koper moet er een grote ondergrondse parking van 3 verdiepingen bouwen, meteen goed voor ruim 900 parkeerplaatsen. Eenmaal af, zal de gemeente eigenaar worden van de rotatieparking en daarvoor de verkoopprijs terugbetalen. Voor de gemeente zou dit dus financieel een gunstige operatie betekenen want wij krijgen er een ruime parking bij op een echte toplocatie. De bovengrond behouden we. Die willen we ombouwen tot een groene ruimte voor zachte recreatie.”
  Vindt Landuyt dat echt een ‘toplocatie’? In het dagblad las ik zelfs ‘in het hartje van Middelkerke’.
  En dat terwijl de voorzitter van de handelaarsbond spreekt van een’ verre parkeerhaven’.
  Nu ja, wij gebruiken allemaal wel eens woorden die onze beweringen meer kracht moeten bijzetten.
  Maar, wat bedoelt de burgemeester eigenlijk met ‘drie verdiepingen’?
  In de minuten van de gemeenteraad van 10 mei 2012 is sprake van de openbare verkoop van de vier ondergrondse niveaus -3 tot en met -6 voor het bouwen van garageboxen en van twee niveaus (-1 en -2) rotatieparking.
  Navraag bij de gemeentediensten leert mij dat het gaat over drie split - levels die telkens zijn opgedeeld in twee niveaus. Verdieping 1 bevat dus de niveaus -1 en -2, verdieping 2 de niveaus -3 en -4 en verdieping 3 de niveaus –5 en -6. Deze constructievorm zou nodig zijn omwille van het hoogteverschil tussen de Leopoldlaan en de Koninginnelaan.

  >

  In split-level parkeergarages verspringen de parkeerlagen onderling over een halve verdieping. Elke vloer ligt horizontaal. De verdiepingen worden door korte hellingen overbrugd.
  De rotatieparking zou 317 autostandplaatsen en 45 moto- standplaatsen bevatten. Verder is het de bedoeling 563 private garageboxen te voorzien.

  En welke voorwaarden zijn er aan die verkoop verbonden?
  Ten eerste moet de koper op de bovengrond de constructies bouwen die aan de parking verbonden zijn.
  Ten tweede blijft de bovengrond eigendom van de gemeente, behalve bovengenoemde constructies, die gemeenschappelijk zijn.
  Ten derde blijft de rotatieparking plus toebehoren eigendom van de gemeente mits betaling door de gemeente aan de koper-bouwheer van een constructieprijs van 4.349.249,65 Excl.
  Ten vierde valt het ereloon van de ontwerper ten laste van de koper - bouwheer.
  Intussen werd reeds een ontwerper aangesteld.
  Michel Landuyt stelt ons daarover gerust: “In het geval we toch geen koper vinden, is het studiewerk van de ontwerper zeker niet verloren. Dan beschikken we namelijk over een volledig uitvoeringsdossier waarmee we eventueel zelf initiatieven kunnen nemen.”
  Zoiets zoals onder het marktplein zeker, Michel?

  Eerste schepen en schepen van Openbare Werken Janna Rommel – Opstaele (Open VLD) voegt eraan toe:
  Voor potentiële investeerders is dit een zeer interessant project. Er is in Middelkerke-bad namelijk een grote nood aan garageboxen. Uit parkeeronderzoek blijkt immers dat nu al vrijwel alle parkeerplaatsen – zeker tijdens drukke dagen – in Middelkerke-bad ingenomen worden. Met deze megaparking zou dus aan een belangrijke vraag beantwoord worden en automatisch meteen ook het parkeerprobleem in de toeristische zone opgelost raken.
  De investeerders kunnen alleszins op beide oren slapen dat ze op deze site mogen bouwen. Het gemeentebestuur verkreeg eerder al een bouwvergunning.”

  N-VA lijsttrekker Eddy Van Den Broucke stelde een tussenoplossing voor: “ Maak er in afwachting van de werken een openbare parking van met plaats voor 300 voertuigen”.

  Infovergadering over minigolfsite druk bijgewoond
  Op 1 juni 2012 werd door de gemeente een infovergadering gehouden over dat nieuw speerpunt/ paradepaardje. Omdat heel wat geďnteresseerde projectontwikkelaars kwamen opdagen, was burgemeester Michel Landuyt hoopvol gestemd: “Of de interesse op de infovergadering zich nu zal vertalen in effectieve kandidaten zal moeten blijken op 29 juni. Dan vindt de aanbesteding van het project plaats. Ik heb hier alle grote spelers in de sector zien zitten, ook die uit Middelkerke. Er is dus duidelijk belangstelling.”
  De hoop groeide nog toen bleek dat elf lastenboeken opgevraagd werden door kandidaat-promotoren.

  Helaas, geen enkele kandidaat schijnt echt geďnteresseerd
  Op de zitdag voor de openbare verkoop werd geen enkele bieding uitgebracht. N-VA Middelkerke spreekt van ‘een gemiste kans voor de middenstand’: Wij hadden voorgesteld om met een minimum aan kosten een voorlopige parking voor 300 wagens aan te leggen zoals op de site van het Media Center in Oostende’, zegt Eddy Vanden Broucke.
  Natuurlijk is dat een zinnig voorstel, ware het niet dat daar nu al twee parkings ŕ 100 staanplaatsen met inrit via de Koninginnelaan, bestaan. Om er gebruik van te maken moet echter het (weliswaar laag) Middelkerks parkeertarief betaald worden en zolang dat het geval is, zou ik het onlogisch vinden als de gemeente daar nu geld aan zou uitgeven, want bij mijn bezoek op 9 juli 2012 (weekdag) stonden er slechts een drietal auto’s.
  Op 14 juli (zaterdag) om 13u30 stonden er op de ene parking 16 en op de andere 17 wagens. Hezt klopt dat de gratis parking tegenover de rotonde langs de Westendelaan ook maar mager bezet was. Maar ja, het weer was slecht en een topweekend was dat nog niet. Men kan er gerust van uitgaan dat parkings waarvoor betaald dient te worden, enkel volstaan op absolute topdagen zoals het weekend van 21 juli 2012.

  Waarom was er geen belangstelling?
  Natuurlijk vragen de gemeente en de buitenstaanders zich nu af waarom geen enkele investeerder dit project als een buitenkansje beschouwt.
  Of is het misschien geen buitenkansje?
  Zonder het lastenboek te kennen, is het moeilijk, om niet te zeggen onmogelijk, zeker voor een niet-specialist als ik, om daar een oordeel over te vellen. Ik dacht toch ook maar eens na over mogelijke redenen. Is de prijs te hoog en zien de investeerders na een kosten-baten analyse, die zij natuurlijk wel uitvoerden, geen kans om er voldoende aan te verdienen?
  Vinden zij de voorwaarden van het gemeentebestuur onredelijk?
  Of is er misschien een technische reden waardoor de constructie te veel risico’s inhoudt? Misschien het peil van het grondwater? Is het aantal verdiepingen te groot?
  Ik stelde vooreerst de vraag aan de gemeentelijke ambtenaar ‘Juridische zaken en concessies’.
  Dom van mij natuurlijk want de man kan/mag daar niet op antwoorden, zeker niet zolang de beleidsmensen nog geen beslissing genomen hebben in verband met de toekomstplannen.
  Dan vroeg ik maar aan een paar kennissen uit de sector of zij mij een verklaring konden geven.
  Hadden zij een lastenboek opgevraagd?
  ‘Veel te duur’, zei iemand! ‘Wil je dat ik failliet ga’, vroeg een ander…
  “Ik heb zelf nog garages te koop in dezelfde omgeving, aan een prijs die lager is dan diegenen die we zouden moeten vragen voor die in de ondergrondse parking. En toch geraken we ze niet kwijt!”

  Ik had natuurlijk vooral graag de mening gekregen van iemand die een lastenboek opgevraagd had.
  Dat was een ander paar mouwen. Een blauwe bouwpromotor die zijn mening moet geven over een blauw gemeentebestuur? Dat kon toch niet!
  Ook een gemeenteraadslid durfde het niet aan zijn mening daarover uit te spreken. Of was het lid niet op de hoogte? We zullen dus moeten afwachten wat de toekomst brengt.
  De bal ligt nu weer in het kamp van de gemeente. Hebben zij plannen (aanpassen prijs of voorwaarden, ...) om alsnog promotoren voor het project te interesseren? Hopelijk moeten zij zelf geen initiatieven nemen, zoals de burgemeester verklaarde, anders hangt er weer iets boven ons hoofd!

  Juist! Dat fameuze ‘zwaard van Damocles’, waar Cicero over schreef en waarmee bedoeld wordt dat niets zo mooi is als het blijkt.

  Bronnen

  Artikel ‘Groen licht voor megaparking aan kust’ in ‘Het Nieuwsblad’ van 23 mei 2012 door Dany Van Loo
  Artikel ‘Middelkerke zoekt private investeerder nieuw parkeercomplex’ in ‘Het Nieuwsblad’ van 29 mei 2012 door Dany Van Loo
  Artikel ‘Infovergadering over minigolfsite druk bijgewoond’ in ‘Het Nieuwsblad’ van 2 juni 2012 door Dany Van Loo
  Artikel ‘Geen kandidaten voor parking onder de grond’ in ‘Het Nieuwsblad’ van 7 juli 2012 door Dany Van Loo.

  Aanpassing op 7 augustus 2012

  Het gemeenteraadslid waarvan in mijn artikel sprake, is Tom Dedecker, voorzitter van de gelijknamige partij. Hij wist eigenlijk wel van wanten maar spijtig genoeg kreeg ik zijn visie maar na het publiceren van bovenstaand artikel. Ik wil jullie die niet onthouden. Hij zegt het volgende:

   

  Over de gemeenteraad waar werd beslist om tot verkoop over te gaan en waar de voorwaarden werden goedgekeurd

  “Ik heb de burgemeester medegedeeld dat dit een verloren zaak zou zijn.  Gedurende vorige legislaturen is ook tot twee maal toe gepoogd een koper te vinden, weliswaar zonder succes.  Bouwen onder de grond is zeer duur en risicovol.  Bouwpromotoren zijn hierin maar matig geďnteresseerd als ze ook de bovengrond niet mogen bebouwen.”

   

  Over het ereloon van de ontwerper dat de burgemeester op de gemeenteraad ‘risicoloos’ noemde aangezien het ereloon voor de ontwerper door de koper dient te worden gedragen

  “Aangezien ik reeds een voorgevoel (en uitgebreide ervaring) had dat de burgemeester zoals gewoonlijk slechts de helft van de waarheid vertelde vroeg ik wie voor het ereloon (want de plannen waren reeds volledig uitgetekend) zou opdraaien indien er geen koper zou worden gevonden.  De Burgemeester diende schoorvoetend toe te geven dat alsdan de gemeente voor dit ereloon dient op te draaien.  Het totale ereloon bedraagt 800.000,00 € inclusief de opvolging van het project !!!  Voor het ontwerp (dus zonder de opvolging) wordt gebruikelijk de helft gerekend, zijnde 400.000,00 €.  De Middelkerkse belastingbetaler draait bijgevolg hoe dan ook weer op voor die 400.000,00 € nu er geen koper is gevonden!”

   

  Over bouwpromotoren die het dossier hebben opgevraagd

  “Onder de promotoren die het dossier hebben opgevraagd zaten zeker Charles Depoorter en Gregory Caenen, beiden van de gelijknamige agences te Middelkerke.”

   

  Over de bieding waar geen enkel bod uitgebracht werd

  “Ik was aanwezig op de bieding. Ik had dat verwacht en voorspeld tijdens de gemeenteraad.”

   

   Over de toekomstige plannen van het gemeentebestuur, na deze mislukking

  “ Michel Landuyt heeft in deze zaak een verborgen agenda.

   Hij heeft in bepaalde kringen al laten vallen wat de plannen zijn met de site. 

  Hij wil namelijk dit bouwproject laten uitvoeren door de gemeente zelf (zoals onder de Markt te Middelkerke).  Er zal dan ook niets meer worden ondernomen om nog kandidaten aan te trekken.  Ik vind dergelijk plan levensgevaarlijk voor de gemeentefinanciën (die er op heden reeds zeer belabberd voor staan, bewijze hiervan het schrijven van de Provinciegouverneur waarin hij zijn bezorgdheid uit over de gemeentelijke financiën).  Immers, indien de bouwpromotoren, volgens mij toch dé specialisten terzake, het al te risicovol vinden, wie is de gemeente dan om dit project te wagen met het geld van de belastingbetaler !  Het komt mijns inziens Landuyt niet toe om risicovolle projecten te gaan ontwikkelen op kap van de belastingbetaler.  Bewijze hiervan de parking onder de markt die quasi steeds leeg staat (maar waarvan de kapitaalsaflossingen van de kredieten zijn doorgeschoven naar de volgende legislatuur) !  Mijns inziens is het ook niet aan een overheid om immoprojecten te gaan ontwikkelen.”

   

  06-08-2012, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Verkeer
  21-08-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Misbruik van parkeerkaarten voor gehandicapten? Gebeurt dat in Westende ook?

  Een parkeerplaatsje vinden tijdens de zomer aan de kust is niet eenvoudig en goedkoop is het evenmin.
  De lezers van “La Derničre Heure” konden einde juli vernemen dat aan de kust veelvuldig misbruik gemaakt wordt van parkeerkaarten voor gehandicapten. Dat het niet gaat om een paar uitzonderingsgevallen, mag blijken uit de verklaring van de korpschef van de politiezone ‘Westkust’ die (zomaar) weet heeft van 200 overtredingen in de maand juli. Uit een onderzoek van Touring bleek al dat zowat 100.000 gehandicaptenkaarten onterecht worden gebruikt in ons land. Dat is één op de drie van het totale aantal dat in omloop is.
  Omdat ik dat een zeer erge overtreding vind, wil ik eens wat dieper ingaan op die speciale parkeerkaart.

  Welk voordeel levert zo’n kaart op?
  Je mag er uiteraard mee parkeren op plaatsen voorbehouden voor personen met een handicap. Je mag er tevens mee in België, als chauffeur of als passagier, voor onbeperkte duur parkeren op plaatsen waar de parkeertijd normaal beperkt is.
  De kaart is persoonlijk: niemand mag van de kaart gebruik maken als de gehandicapte niet zelf in het voertuig zit. Ze moet aangebracht worden tegen de binnenkant van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig. Zo ziet die kaart eruit.

  Wie heeft er recht op zo’n kaart?
  Om zo’n parkeerkaart te verkrijgen, moet men voldoen aan een aantal criteria.
  Die leggen vooral het accent op een handicap aan de onderste ledematen. De rechthebbenden zijn:
  Wie een blijvende invaliditeit heeft van ten minste 80 %.
  Wie een blijvende invaliditeit heeft van minstens 50 % aan de onderste ledematen.
  Wie volledig verlamd is aan de bovenste ledematen of bij wie de bovenste ledematen geamputeerd zijn.
  Burgerlijke en militaire oorlogsinvaliden met minstens 50 % oorlogsinvaliditeit.
  Wie een blijvende vermindering heeft van de graad van zelfredzaamheid
  -ouder dan 21 jaar: 12 punten of meer (zelfredzaamheid) of minstens 2 punten (mobiliteit)
  -jonger dan 21 jaar: 2 punten in de categorie “verplaatsing” of “mobiliteit en verplaatsing”

  Dat laatste vraagt natuurlijk een woordje uitleg.
  Meestal bij een medische controle, wordt vastgesteld welke moeilijkheden een persoon ondervindt bij het stellen van de volgende sociale en menselijke daden: zich verplaatsen, zich voeden en zijn maaltijd bereiden, voor zijn persoonlijke hygiëne instaan en zich kleden, zijn woning onderhouden en huishoudelijk werk verrichten, zonder toezicht leven en zich bewust zijn van de gevaren voor zichzelf en anderen, mededeelzaam zijn en sociale contacten leggen met zijn omgeving. Voor elk domein worden punten toegekend

  0 punten indien geen moeilijkheden, geen bijzondere inspanning en geen bijzondere hulpmiddelen
  1 punt indien beperkte moeilijkheden of beperkte bijkomende inspanning of beperkt beroep op bijzondere hulpmiddelen
  2 punten indien grote moeilijkheden of grote bijkomende inspanning of uitgebreid beroep op bijzondere hulpmiddelen
  3 punten indien onmoge1ijk zonder hulp van derden, zonder opvang in een aangepaste voorziening of zonder volledig aangepaste omgeving.
  Het totaal van de punten bepaalt de graad van zelfredzaamheid die, onder andere, moet toelaten een parkeerkaart voor gehandicapte aan te vragen.

  Waaraan moet een parkeerplaats voor gehandicapte eigenlijk voldoen?
  “U herkent deze plaatsen aan het verkeersbord en meestal (maar niet altijd) aan het symbool op de grond.” Deze tekst komt uit het officieel document van 10 juni 2011 dat over de parkeerkaart handelt. Hij blinkt niet uit door preciesheid.
  In de praktijk is het inderdaad zo, dat de aanduidingen nogal wat kunnen verschillen. Wat is er correct?
  Artikel 25.1 van de wegcode bepaalt dat het verboden is een voertuig te parkeren op de plaatsen die gesignaleerd worden met een bord E9a met een blauw onderbord met daarop een symbool met een rolstoel of met een bord E9a waarop dat symbool aangebracht is, behalve voor de voertuigen gebruikt door personen met een handicap die in het bezit zijn van een speciale kaart.

             

  Het heeft dus geen belang welke grondmarkering er aangebracht is. De chauffeurs kunnen de reservering wel moeilijker negeren of doen alsof als er een duidelijke (blauwe) grondmarkering aangebracht is.
  Een parkeerplaats met grondmarkering alleen, zonder verkeersbord, is ongeldig. (zie eerste foto hieronder) Hieronder zien jullie enkele mogelijke grondmarkeringen in Westende. (foto’s 2 tot en met 4).

             

             

  Ik begrijp niet waarom het niet overal dezelfde zijn.
  Rolstoelgebruikers hebben meer ruimte nodig om in en uit de auto te stappen. De (voorbehouden) parkeerplaatsen dienen zo dicht mogelijk bij de ingang van het gebouw (maximaal op een afstand van 50 meter) te liggen. Er moet een drempelloze circulatie of trottoirverlaging (lager dan 2 cm) in de onmiddellijke nabijheid zijn. De daarop aansluitende loopzone is obstakelvrij en minimaal 150 cm breed.
  Elektrische rolstoelen worden met een zwaarder type voertuig getransporteerd. Het in- en uitrijden gebeurt meestal via de achterzijde van het voertuig. Hierdoor stijgt de vraag naar grote parkeerplaatsen of parkeerplaatsen die haaks of schuin op de as van de rijbaan zijn aangebracht en die voldoende breed zijn. Parkeerplaatsen die hiervoor worden ingericht dienen 7,50 m lang te zijn, tegenover 5 ŕ 6 meter voor een gewone parkeerplaats.
  De Federale Overheidsdienst (FOD) geeft een brochure uit met als titel “Richtlijnen parkeerinrichtingen voor personen met een handicap” waarin dat allemaal haarfijn uitgelegd wordt.
  Ik bedank Mevrouw Veronique Michel van KVG (Katholieke Vereniging Gehandicapten) voor het bezorgen van de informatie en voor het toesturen van deze brochure.

  Over hoeveel begunstigden gaat het?
  Op dit moment zijn er in België ongeveer 325.000 officiële parkeerkaarten in omloop. Maar liefst 48.000 daarvan werden uitgereikt in de provincie West-Vlaanderen.
  De provincie is daarmee koploper in ons land.

  Hoe geraakt een niet-rechthebbende aan zo’n kaart?
  Oneerlijke personen (hoe kan men ze anders noemen?) vervalsen de kaarten door er kleurenkopieën van te maken. Vervallen kaarten, bijvoorbeeld van een overleden persoon, worden verder gebruikt. Er wordt een kaart geleend van een familielid of van een kennis. Vorig jaar werd een hoteluitbater in De Panne geklist die vijf zulke kaarten liet circuleren om klanten gratis te laten parkeren.
  Soms maken dieven ook gebruik van een gestolen parkeerkaart.
  Vorig jaar zou een derde van de gebruikte kaarten zowaar ongeldig geweest zijn.
  De politie benadrukt dat er nochtans voldoende andere parkeerplaatsen zijn en dat de inbreuken gebeuren uit luiheid.

  Welke oorzaken kan het misbruik van de kaart hebben?
  Er zijn twee hoofdredenen voor het toegenomen gebruik van vervalsingen. Enerzijds schilderen gemeenten de parkeerplaatsen voor gehandicapten vaker blauw sinds dat werd aanbevolen in de Ministeriële Omzendbrief van 25april 2003. Daardoor kunnen bestuurders nog moeilijk beweren dat ze “het niet gezien hadden”. Anderzijds is de kwaliteit van de huidige scanners en kopieertoestellen zo goed dat het een koud kunstje wordt om perfecte vervalsingen te maken. Daarnaast blijken familie en vrienden de gehandicaptenkaart van een overledene niet altijd op te sturen naar de Directie-generaal ‘Personen met
  een Handicap’ van de FOD Sociale Zekerheid.
  Misschien vinden sommige mensen dat men al te gemakkelijk een kaart krijgt, zodat deze niet meer ernstig genomen wordt.
  De politie stelt inderdaad vast dat talloze mensen er ethisch geen enkel probleem mee hebben om zo'n kaart onrechtmatig te gebruiken.

  Wat wordt er gedaan om misbruiken te vermijden?
  Een gedeeltelijke oplossing voor het probleem is de namaak van de kaart moeilijker maken. ‘Vanaf december krijgen alle kaarten daarom een hologram om kopiëren tegen te gaan', zegt Yves De Smedt van de FOD Sociale Zekerheid, die de kaarten uitreikt.
  Een hologram is een driedimensioneel beeld gecreëerd via fotografische projectie.
  Wie betrapt wordt, krijgt een boete. ‘Als je bijvoorbeeld de kaart van een overleden familielid gebruikt, betaal je 100 euro boete plus de takelkosten en wordt de kaart uiteraard ingetrokken', zegt korpschef Paelinck. ‘Wie een kaart namaakt, moet zich bovendien voor de rechter verantwoorden voor valsheid in geschrifte.'
  Guido De Padt, eventjes minister van Binnenlandse Zaken geweest, vindt dat een strengere bestraffing aangewezen is.
  "Momenteel wordt het foutief gebruik van een parkeerkaart voor mindervaliden als een overtreding
  van de tweede graad beschouwd. Ik stel voor om ze als een overtreding van de derde graad te beschouwen. De onmiddellijke inning verhoogt dan van 100 euro naar 150 euro, de minnelijke schikking van 110 euro naar 160 euro en de geldboete voor de rechtbank van 110 euro tot 1.375 euro naar 220 euro tot 2.750 euro."

  En in Middelkerke?
  Verspreid over de deelgemeenten vind je parkeerplaatsen voor gehandicapten. Diegene die zich bevinden in de betalende zone zijn niet gratis en volgen de tarieven van de parkeermeters. De overige parkeerplaatsen zijn gratis.
  Gehandicapten met een kaart kunnen onbeperkt parkeren in de fameuze nieuwe blauwe zone. Er moet dus geen parkeerschijf geplaatst worden.
  Middelkerke en Knokke-Heist (om me tot de kustgemeentes te beperken) zijn de enige die mindervaliden laten betalen aan de parkeermeters. Waarom?
  Er zijn argumenten voor maar ook tegen.
  Waarschijnlijk is de meerderheid van ons het er over eens dat mensen die een probleem hebben om zich te verplaatsen en die dat enkel kunnen met hun wagen, zo dicht mogelijk bij hun bestemming moeten kunnen parkeren. In de meeste gemeenten werden en worden dus plaatsen voor gehandicapten voorbehouden.
  Er werden massa’s parkeerkaarten uitgedeeld. Men ging daarin heel ver omdat men dit eerder als een sociale maatregel dan als een specifieke aanpak van het mobiliteitsprobleem beschouwde. En toen werden misbruiken vastgesteld. Sommige gemeenten die al te weinig parkeerplaatsen hebben, grepen dat aan om minder plaatsen te voorzien. Anderen ergeren er zich aan dat er te veel parkeerplaatsen voorbehouden worden en dat er daardoor wel eens ongebruikt blijven, terwijl anderen moeten blijven zoeken.
  Een andere vraag is: moet parkeren voor gehandicapten gratis zijn? In Oostende stelde een commissie voor mensen met een handicap ooit dat hun beschermelingen niet gelijkgesteld moeten worden met kansarmen en dat heel wat gehandicapten zonder problemen parkeergeld kunnen betalen.
  Waarom ons bestuur het doet? Waarschijnlijk voor de hierboven aangehaalde reden, zelfs al wordt het door iedereen afgekeurd.

  Is dat eigenlijk wel een probleem?
  In Westende moet op 11 parkeerplaatsen voor gehandicapten betaald worden. Daarvan bevinden er zich 5 op de Koning Ridderdijk. In de periodes (hoogseizoen) dat daar parkeergeld moet betaald worden, staat er bijna nooit iemand, evenmin als op de gewone parkeerplaatsen trouwens.
  Dat geldt ook, in lichtjes mindere mate, voor de andere betalende plaatsen. We mogen dat probleem dus niet opblazen!!

  Hoeveel plaatsen zijn er in Westende voorzien?
  Ik heb eens wat rondgekeken in Westende en ik stelde vast dat er eigenlijk relatief weinig parkeerplaatsen voorbehouden zijn voor gehandicapten. Je vindt een lijst op
  http://www.middelkerke.be/page24882145.aspx
  .
  Die zou echter wel eens bijgewerkt mogen worden.
  Voor Westende-bad tot aan de Rotonde zouden dat er 36 zijn, voor het dorp Incl Koning Ridderdijk en Incl Privaat Terrein van Zon en Zee 12 en voor Lombardsijde 6.
  Ik zag ze op volgende plaatsen:
  Bad : Arendlaan 4 betalend, Badenlaan aan kapel 2, Distellaan 1, Flandrialaan 1, Herfstlaan 3, Priorijlaan: 2 betalend en parkeren beperkt tot 1 uur
  Pleintje op kruispunt van Pelikaanlaan en Zeeravenlaan: 3, Pelikaanlaan 1 en Zeeravenlaan 1
  Pleintje op kruispunt van Zwaluwenlaan en Wulpenlaan: 5, Wulpenlaan 3 en Zwaluwenlaan 1
  Oorlogsinvalidenlaan 2, Ooievaarslaan 1, Wulpenlaan 3, Zilvermeeuwlaan 3
  Dorp: Westendelaan 2 (apotheek Cattrysse en bibliotheek), Zon en Zee (op privaat terrein) 2, Strandlaan (Calidris) 1, Sint-Laurentiusdijk (betalend tijdens bepaalde periode): 2 aan sanitair blok en 3 aan surfgebouw, Lombardsijdelaan 2
  Lombardsijde: 2 op Dorpsplein en 2 in de Oude Nieuwpoortlaan, Lombardenstraat 1, Kleitendijkstraat 1

  Hoeveel zouden er eigenlijk moeten zijn? Volgens de aanbevelingen van Vlaams Minister Hilde Crevits: zou dat minstens 6% van het totaal aantal parkeerplaatsen moeten zijn.( = 1 op 17).
  Zonder het totaal aantal te tellen mag ik dus zeggen dat Westende nog lang niet aan dat streefdoel komt.
  Hieronder zien jullie, links een parkeerplaats in Westende-bad waarvoor betaald moet worden en rechts een verkeersbord waarover ik mijn twijfels had, maar na navraag bleek dat in dit geval één verkeersbord volstaat voor twee parkeerplaatsen.

             

  In de Zilvermeeuwlaan staat alleen het hiernavolgend linkse bord. Het betekent dat de drie plaatsen vanaf dat bord tot aan het kruispunt met de Parklaan voorbehouden zijn voor gehandicapten.
  In de Herfstlaan staan beide borden. Het linkse geeft het begin aan, het rechtse het einde van de (drie) voorbehouden plaatsen.

  Waar moet men eigenlijk die plaatsen voorzien?
  Aangezien het de bedoeling is mensen met een handicap, die zich met hun wagen moeten verplaatsen, zo dicht mogelijk bij hun bestemming te laten parkeren, kan men zich afvragen welke bestemmingen daarvoor in overweging moeten genomen worden.
  Ik zie voor Westende: het strand, de scholen, de kerken, bibliotheek, mutualiteit, restaurants en hotels, de woonplaats, dokterspraktijken, apotheken, grootwarenhuizen,…., met andere woorden nabij het strand, in de buurt van openbare gebouwen en plaatsen die veel door gehandicapten bezocht worden. Voor zijn woonplaats kan de gehandicapte eventueel een voorbehouden plaats aanvragen.
  Voldoen wij daaraan? Er zijn geen plaatsen aan onze scholen noch aan de dokters- of tandartspraktijken, noch aan de grootwarenhuizen ‘Okay’ en ‘Delhaize’ noch aan de hotel-restaurants behalve aan Zon en Zee dat zelf twee plaatsen voorzien heeft op zijn eigendom.

  De voorbehouden plaatsen vinden met GPS
  Mensen met een beperking kunnen in de tien kustgemeenten via hun GPS een voorbehouden parkeerplaats vinden. Bij het intoetsen van een bestemming in het navigatiesysteem zien gehandicapten meteen waar zich in de buurt parkeerplaatsen bevinden die voor hen zijn voorbehouden. Dat laat hen toe vlot te parkeren in de onmiddellijke omgeving van hun bestemming.
  Op de website http://www.navigeerenparkeer.be/ kunnen jullie lezen hoe het allemaal in zijn werk gaat.
  Men kan daarvoor de lijst van de plaatsen downloaden.
  Ik herhaal dus nogmaals dat deze van Middelkerke enkele onjuistheden vertoont.

  Besluit
  Middelkerke is dus geen speciaal geval. Om hier op de voorziene plaatsen voor gehandicapten te mogen parkeren moet men over een geldige kaart beschikken. Ook hier kan en zal er misbruik gemaakt worden van de parkeerkaart. Ik twijfel eraan of dat misbruik kan vermeden worden door de gehandicapte op enkele plaatsen te doen betalen.
  Ik heb deze zomer vastgesteld dat de betalende plaatsen bijna altijd onbezet blijven. Waarom dan nog verder doen betalen? Mocht het geldelijk verlies dan toch een rol spelen, dan zal dat zeer gering zijn.

  Bron
  http://handicap.fgov.be/docs/parkeerkaart_nl.pdf

  21-08-2011, 12:12 Geschreven door stammer
  Reageren (1)


  Categorie:Verkeer
  17-07-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoera, Hoera, er werd weer gefeest in Middelkerke!!! Wij zingen mee op een nieuwe, verschrikkelijk dure ondergrondse parking!!!!!

  Het is niet de eerste keer en het zal ook niet de laatste keer geweest zijn dat ik mij verbaas, dat ik verontwaardigd ben, ja dat ik geschokt ben over het verkwisten van ons belastinggeld door onze gemeentelijke bestuurders.
  Dat is heel zeker het geval in andere domeinen ook, maar vandaag wil ik het hebben over de werken aan ‘ons’ marktplein. Ik beperk mij voorlopig nog tot de ondergrondse parkeergarages omdat de werken bovengronds nog lang niet klaar zijn, hoewel dat voorzien was tegen de zomer van 2011. Het schijnt nu eind oktober te zullen worden. Er is ook nog te weinig geweten over de exacte kosten of uitgegeven bedragen voor dat werk.

  Hoeveel heeft die ondergrondse parking dan wel gekost, misschien?

  De burger wordt geďnformeerd!
  Ik vind het een goeie zaak dat op een (toekomstige) werf een bord geplaatst wordt zoals die twee hieronder.

  Zoals jullie zien is de bouwheer ‘Dexia Bank nv’ maar meer daarover verder in mijn artikel. Daar staat ook het bedrag van de werken dat, enkel voor de ondergrondse parking, zou oplopen tot 9,2 miljoen euro. Dat is een bedrag ZONDER BTW. Er stond/staat ook nog een tweede bord.

  Op het bord hierboven kunnen jullie de kostprijs aflezen voor het ‘Herinrichten van de Oostendelaan, met inbegrip van het Marktplein en Molenstraat – Deeldossier Marktplein en Populierenlaan’.
  Let maar eens op het bedrag. Valt het jullie ook onmiddellijk op dat er geen punten geplaatst werden? Het is dus wel degelijk 1.927.606,93 euro. Bijna twee miljoen euro of 80 miljoen goeie oude Belgische francs!!!!! Ik vind het fijn dat hier de cijfers achter de komma ook vermeld worden, want ik weet altijd graag op de eurocent na hoeveel de gemeente juist aan een project uitgeeft. En zo kan men zien dat ze geen halve euro te veel uitgeven!! (als grapje bedoeld, maar eigenlijk is dat niets om mee te lachen!)
  Maar voorlopig genoeg daarover, ik kom daar in een latere bijdrage nog uitgebreid op terug.

  De beslissing
  Op 05 december 2006 besloot het college om onder het marktplein een ondergrondse parkeergarage te bouwen bestaande uit 3 bouwlagen, een rotatieparking op niveau -1, een rotatieparking en garageboxen op niveau -2 en garageboxen op niveau -3. Het complex zou 339 staanplaatsen, 86 garageboxen en 72 plaatsen voor motoren omvatten.
  Een rotatieparking is een geheel van parkeerplaatsen dat niet als bezoekersparkeerplaatsen kan worden beschouwd en dat, eventueel tegen betaling, voor iedereen toegankelijk is voor de tijdelijke stalling van wagens.
  De totale kost voor de bouw van de ondergrondse parking en de heraanleg van de bovenbouw werd toen geraamd op € 12.905.599,23 (erelonen, onvoorziene kosten en BTW inbegrepen).
  Dat is dus al een stuk meer dan wat op de twee borden samen vermeld staat. Maar ja, op een peulschil meer of minder komt het toch niet aan, hé!
  In de gemeenteraad van 13 september 2007 werd aan de leden meegedeeld dat de ‘financiering met projectbeheer’ zou toegepast worden. Daarvoor werd door de centrale aankoopdienst van de gemeente een bestek opgemaakt.
  Hoe verdienstelijk het werk in bepaalde andere domeinen van een technische dienst van een gemeente ook mag zijn, het bouwen van zo’n groot, gespecialiseerd complex is toch nog andere koek. Daarvoor zal niet enkel de kennis, maar ook wel de tijd ontbreken. Daarom neemt Dexia het toezicht en beheer, de verantwoordelijkheid en de financiering voor zijn rekening.
  Ze doet dat natuurlijk niet gratis. Naast de financieringskosten (= het voorschieten van het geld), moeten ook nog de kosten voor het beheer van het project betaald worden.
  De formule ‘financiering met projectbeheer’ zou, naar het schijnt, een aantal voordelen bieden.
  Vooreerst op financieel gebied. De eigen financiering kan er enkele jaren door uitgesteld worden. Het zou ook mooi meegenomen zijn dat de BTW op het einde van de werken in één keer wordt gefactureerd, zodat op die bedragen tijdens de duur van de bouwwerken geen rentelasten rusten, waardoor de leninglasten lager liggen.
  De formule ontlast de gemeente ook van heel wat bekommernissen. Dexia Bank neemt zowel de administratieve als de praktische opvolging van de werken voor haar rekening. Dat belet het gemeentebestuur wel niet het dossier op de voet te blijven volgen. Daarmee bedoel ik dat de gemeente er kan (en moet) op letten dat het budget niet overschreden wordt.
  De gemeenteraad hechtte met 19 stemmen bij 3 onthoudingen (Vlaams Belang) zijn goedkeuring aan het ontwerp en de raming voor de opdracht, die maximum € 14.000.000 (€ 12.905.599,23 + kosten financiering + kosten projectbeheer) zou bedragen. Dat was dus nog een stuk meer dan wat op het bord staat. Een ‘grote peulschil’ erbij, dus!

  Het leven wordt duurder!!!!!!!
  In de gemeenteraad van 13 november 2008, kregen de aanwezigen te horen dat ‘ingevolge de gestegen bouwkosten en de concretisering van het bouwprogramma’ voormelde financiering met projectbeheer geactualiseerd diende te worden.
  Dexia raamde namelijk op dat ogenblik het bedrag daarvan op 21.758.000 EUR hetzij 15.005.517,24 EUR netto bouwkost, meer een geraamd bedrag van 6.752.482,75 EUR (inclusief erelonen, projectbeheer en BTW, exclusief de intresten tijdens de bouwperiode).
  Er is dus 136% van de eerste raming bij gekomen. Men kan dat bezwaarlijk nog een ‘peulschil’ noemen!!
  Hebben jullie ooit al een verbetering weten aanbrengen aan de borden als de kostprijs veel hoger ligt, door ‘onvoorziene omstandigheden’ zoals dat dan uitgelegd wordt? Ik niet!

  Niet getreurd, zegt burgemeester Landuyt

  We krijgen subsidies hoor!!
  In de raadszitting van 13 november 2008 scheen raadslid Soete van de CD&V de kostprijs van de ondergrondse parking toch ‘hoog’ te vinden. Landuyt antwoordde daarop ‘dat de kostprijs niet zo hoog zal zijn als het raadslid stelt omdat hij geen rekening houdt met de te verwachten subsidies.”
  Overeenkomstig het goedgekeurd meerjarenplan zou voor de ondergrondse parking een subsidie ten bedrage van 1.000.000 EUR voorzien zijn. Aangezien andere subsidies mij niet bekend zijn, mag ik dus zeggen dat een subsidie van minder dan 1/20 van het uitgegeven bedrag, niet zo geweldig is.
  En daarbij, ik herhaal het nog maar eens …. subsidies komen ook van ons geld, dat maakt dus geen verschil!!!

  Dat wordt allemaal gerecupereerd, hoor!

  Door verhuur van parkeerplaatsen
  Op 11 mei 2011 werd de gemeenteraad erover ingelicht dat een beheerder met de noodzakelijke know-how moest aangesteld worden. Deze zou instaan voor de uitrusting, het beheer en eventueel de marketing van de rotatieparking. Eerst moest de markt verkend worden met inachtneming van de mededinging. Die verkenning was niet gratis en de raad werd dan ook gevraagd het daarvoor opgemaakt bestek goed te keuren. De definitieve overeenkomst zou dan voorgelegd worden aan de raad. Dat moet een enorm moeilijke opdracht geweest zijn. Hoeveel keren hebben ze moeten telefoneren?
  Eén, twee of drie keer?
  In ‘Het Nieuwsblad’ van 23 juni 2011 verklaarde de burgemeester dat een overeenkomst gesloten werd met Optimal Parking Control (OPC) uit Herent. De gemeente zou de tarieven bepalen en ze ook innen. Daarvan krijgt OPC een percentage voor onderhoud, materiaal en automaten'.
  De burgemeester gaat er prat op dat deze ondergrondse parking de goedkoopste aan de kust is. Ik vraag mij af waarom. Is dat een reclame voor Middelkerke? Zullen er meer toeristen naar hier komen omdat de parkeergarage een halve euro goedkoper is? Zet dat niet aan tot langer parkeren?
  Het brengt in elk geval wel minder op voor de gemeentekas. Landuyt raadt iedereen aan even de prijzen te vergelijken met de buurgemeente Oostende waar een veelvoud aangerekend wordt. Dat is wel degelijk juist!! Maar niet relevant!!
  Op 1 juli, bij de opening verklaarde hij dat de vergelijking met alle andere kustgemeenten uitgevoerd werd. Hoe dat gebeurde en wat er vergeleken werd, is mij een raadsel.
  Wat hij er niet bij zegt, is dat tegelijkertijd de aanleg van de parking straks misschien wel de duurste van Vlaanderen wordt. Dus, twee keer slecht nieuws voor de gemeentekas.
  Ziehier dan die ‘goedkope’ prijzen. Ze komen overeen met die van de betalende parkings in openlucht.Tijdens weekends, schoolvakanties en op feestdagen, met andere woorden tijdens de piekperiode, betaal je

  Dag 0700 – 1900 u

  1e/uur

  max 5e/dag

  Nacht 1900 – 0700 u

  0,5e/uur

  max 2e/nacht

  Op weekdagen, niet tijdens schoolvakanties en niet op feestdagen, wordt dat

  Dag 0700 – 1900 u

  0,5e/uur

  max 2,5 e/dag

  Nacht 1900 – 0700 u

  0,5e/uur

  max 2e/nacht

  Door verhuur van garageboxen
  Per jaar kost het huren van een garagebox: 1.100 € (voor 20 m˛) of 1.210 € (voor 22 m˛) of ???? (voor 31 m˛). Zo zijn er 86.
  In veel andere gemeenten betaalt men slechts 75 euro/ maand of 900 euro per jaar.

  Door verkoop van garageboxen.
  De verkoopprijs van een box werd nog niet vastgelegd.
  Raadslid Soete vroeg op 13 november 2008 of de hoge kostprijs van de parking zal gerecupereerd worden door de verkoop van garages.
  Burgemeester Landuyt ontkende dit, maar “dat mag geen bezwaar zijn omdat door dit project een maatschappelijke behoefte wordt ingevuld”. Typische grote woorden van Michel, maar wat bedoelt hij eigenlijk juist? Is een ‘parkeerplaats vinden tegen betaling’ nu al een maatschappelijke behoefte geworden, zoals recht op werk, recht op wonen, recht op veiligheid?
  Vooraleer een bestuur aan zo’n project begint (“één van de grootste projecten ooit in Middelkerke”) zou er toch een studie moeten gemaakt worden waarbij de kostprijs van het project afgewogen wordt tegenover de toekomstige inkomsten. Een kosten-batenanalyse heet dat. Zo kunnen de gemeenteraad en de bevolking weten dat hun portemonnee beheerd wordt op de manier van een goede huisvader.
  Werd die analyse wel degelijk uitgevoerd? Dat moet zeer moeilijk geweest zijn als de kosten meer dan verdubbelen tijdens de ontwerp- en bouwfase. Ik vraag mij af waarom de oppositiepartijen zich niet beter documenteren en niet meer precieze (en vervelende) vragen stellen over dergelijke belangrijke projecten.

  Zijn er nog andere kosten?
  Ik ben ervan overtuigd dat het bedrag van de totale kostprijs nog zal oplopen. Daar komen zeker nog grote uitgaven bij en ook nog kleinere (in relatie tot de totale kostprijs, maar niet te verwaarlozen) zoals interesten, de recepties voor de inhuldigingen, verkennen van de markt om een beheerder te vinden, Enz…

  We vieren dat er een parking bijgekomen is in Middelkerke
  Iedereen zou dus verheugd moeten zijn dat er nu nog meer auto’s kunnen opeengestapeld worden in Middelkerke.
  Op vrijdag 1 juli werd de ondergrondse parking geopend. Om dat evenement extra luister bij te zetten, werden alle registers opgetrokken. Trompetgeschal en tromgeroffel alom!
  Vanaf 20 uur kon je op de markt van Middelkerke terecht voor een hapje en een drankje (?) en voor muzikale artiesten. Eerst was er een optreden voorzien van Paul Bruna, daarna gevolgd door Raymond van het Groenewoud, die een potpourri zou brengen van zijn bekendste klassiekers.
  Ik dacht als proef eens de parking binnen te rijden, maar dat mocht niet wegens het gepland spektakel nadien.
  Na de academische 23 minuten wachten, kreeg het nogal talrijk opgekomen publiek eindelijk een speaker te zien die ons leerde dat de Middelkerkenaars de reputatie hebben van ‘er in te vliegen’.
  Dan volgde het optreden van het klassiek glorieus duo Opstaele – Landuyt, bijgestaan door Anatool, een slechterik uit de strip ‘Jommeke’, die absoluut rijk wil worden. Moesten wij hier soms een verband zien?
  Opstaele was zeer gelukkig te kunnen aankondigen dat zij ook bij de inhuldiging van de bovenbouw, einde oktober, samen met de schepenen cultuur en sport, voor een groots feest zou zorgen.
  Michel wist te vertellen dat hij er na een gesprek dat vijf minuten duurde, de beheerder van OPC had kunnen van overtuigen om de parking gratis ter beschikking te stellen gedurende de eerste week.
  Grote prestatie natuurlijk als de parking toch voor 98 of 99% leeg staat in die week. (zie verder) of met andere woorden als er maar 10 auto’s staan.
  Was dat enkel mijn indruk of was het applaus echt maar aan de magere kant?
  Toen werd het lint doorgeknipt… Eén praal en pracht!! De ‘gesjerpte’ autoriteiten, of toch een deel ervan, werd aangevoerd in een klein fantasieautootje, dat eigenlijk te klein was om alle hoogwaardigheidsbekleders te bevatten. Lucien Niville, OCMW – lid, kon er schijnbaar wel nog bij. Omdat hij toch maar klein is? Welke rol hij daar speelde, is mij niet duidelijk.
  De aanwezigen mochten toen het bouwwerk bewonderen. Zoals ik reeds zei ‘knap werk van de ingenieurs!’.
  Daarna kon eindelijk het muziekfestival beginnen en dat gebeurde door een verdienstelijke Bruna met dansende ‘maagden’. Het aangekondigd ‘hapje of drankje’ werd schijnbaar weggesaneerd … om de kosten te drukken. Op Raymond heb ik niet meer gewacht.

  De eerste cijfers over de bezetting
  Bij mijn gratis bezoek op 5 juli 2011 was de bezetting op -1 zoals op de eerste onderstaande foto links. De beide andere verdiepingen zagen eruit zoals op de eerste foto rechts. Dat moet nog gerodeerd worden, natuurlijk. Op 15 juli was de grote leegte er nog steeds. Ze was zelfs nog iets groter geworden.
  (zie onderste foto’s, beide genomen op -1). En misschien waren er zelfs nog een paar auto’s bij van werklieden die nog volop werken aan elektriciteit en aan de lift. Min twee en min drie waren leeg.

                         

             

  Ik vrees dat die parking meer leeg dan vol zal staan. De mensen betalen niet graag om te parkeren, tenzij ze niet anders kunnen. Op de piekdagen, bijvoorbeeld.
  Eerlijkheidshalve zal ik ook nog wel eens gaan kijken op zo’n topdag en in het weekend. (*)

  Besluit
  Na mijn bezoek aan de ondergrondse parking of een ander werk van die omvang ben ik steeds weer onder de indruk van de technische verwezenlijking. Ik bewonder het werk van de ingenieurs.
  Maar … de kostprijs van dat werk doet mij duizelen. Voor het ogenblik denk ik dat die parking er niet had moeten komen en ik vrees dat de kosten-batenanalyse achteraf zwaar negatief zal zijn voor de gemeente. Ik hoop dat ik ongelijk krijg. Er wordt inderdaad met onze centen gepokerd!!

  Bronnen
  Artikel 'Dit is de goedkoopste parking aan de kust' van Dany Van Loo in ‘Het Nieuwsblad’ van donderdag 23 juni 2011.

  * Aanpassing zaterdag 6 augustus om 14 uur 15
  Zoals aangekondigd heb ik vandaag om 14 uur een nieuw bezoek gebracht aan de parking. Op niveau -1 stonden in totaal 18 auto's, de mijne inbegrepen. De beide andere niveau's waren leeg.
  Een totale bezetting van 5 %, dus.
  Ik ben 10 minuten in de parking gebleven en moest 1 euro betalen. Er wordt namelijk enkel in uren gerekend. Noemt men dat dan een goedkope parking?
  Aanpassing zaterdag 13 augustus om 18 uur
  Een nieuw bezoek tijdens het lang weekend van 15 augustus leverde geen beterschap op: 19 auto's op niveau -1 en de rest leeg.
  Natuurlijk is het slecht weer, maar de toestand wordt toch wat zorgwekkend want alle gratis parkings waren tot de laatste plaats bezet.

  Aanpassing zondag 21 augustus om 11 uur
  Voor de afwisseling en de volledigheid en deze keer bij mooi weer, heb ik nog een bezoek gebracht. Het aantal bezoekers is nu gedaald tot 14 op niveau -1 en de rest leeg. In alle eerlijkheid: ik wil niet absoluut gelijk krijgen, maar het ziet er helaas naar uit dat dit het geval zal zijn.
  Hopelijk is dit nog de inrijperiode ("rodage" zeggen wij alhier)

  Aanpassing woensdag 14 september om 17 uur 20
  Ik heb niet lang moeten tellen: er stonden 2 auto's in de parking

  Aanpassing vrijdag 23 september om 19 uur 30
  Ik dacht dat er wat meer auto's zouden staan, gezien de officiële opening van de vlaggententoonstelling, maar het waren er weer maar drie, ikzelf inbegrepen.

  17-07-2011, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (1)


  Categorie:Verkeer
  16-01-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De meest onlogische, minst toegepaste maar zeer gevaarlijke verkeerssituaties voor fietsers

  Het ligt geenszins in mijn bedoeling mij op deze blog het etiket van leermeester in de wegcode op te kleven, noch dat van zedenpreker. Als regelmatig fietser, wijs ik nochtans graag op de gevaren die een fietser bedreigen, zelfs als ik daarmee in herhaling val. Ik heb nu wel niet de bedoeling het volledig reglement voor fietsers hier te bespreken. Ik wilde er slechts een paar bijzondere of eigenaardige punten uit lichten.

  De fietsinfrastructuur
  Laat ons vooraf even overlopen hoe de wegenstructuur bij ons rekening houdt met de fietser: waar moet die rijden, hoe moet die een straat oversteken en welke plaats krijgt hij/ zij toegewezen aan verkeerslichten.

  Het fietspad
  Fietsers en bromfietsers klasse A rijden uiteraard op fietspaden. Ze moeten dat altijd doen als het pad rechts in hun rijrichting ligt. Een fietspad langs de linkerkant van de weg mag niet gevolgd worden, tenzij het een tweerichtingsfietspad is. Een fietspad maakt geen deel uit van de rijbaan en wordt aangegeven door twee evenwijdige witte onderbroken strepen, zoals we hieronder kunnen zien. Auto’s mogen dus niet op het fietspad rijden, stilstaan of parkeren.
  Soms is de strook gevormd door de onderbroken strepen ingekleurd voor een betere zichtbaarheid, meestal rood-roze. De kleur heeft echter geen betekenis. Bij ingekleurde fietspaden is het soms zo dat de inkleuring onderbroken is op een kruispunt, maar dit heeft dus geen invloed op de voorrangsregels.

                

  Een fietspad kan ook aangeduid worden met een D7 of D9 bord, die jullie hieronder zien.

  >           

  Zoals jullie hieronder zien, signaleren wegmarkeringen op de grond een tweerichtingsfietspad.

  Zijn er genoeg fietspaden in onze gemeente?
  Ik heb reeds meermaals mijn beklag gemaakt omdat er te weinig fietspaden zijn in onze gemeente. “Het bestuur heeft gewoon geen hart voor de fietsers” heb ik onlangs nog geschreven. Waarom?
  Telkens een weg vernieuwd wordt, “vergeet” men er ook een fietspad aan toe te voegen.
  Bedoel ik daarmee dat er in elke straat een fietspad moet voorzien worden? Natuurlijk niet!
  De overheid moet zich afvragen welke wegen een scheiding tussen auto’s en fietsen noodzakelijk maken.
  Waar is het meeste verkeer? Waar rijden veel fietsers, als ontspanning of op weg naar het werk, winkel of school? Laat de totale breedte van de weg het wel toe?
  Hoe breed moet een weg dan wel zijn?
  Auto’s die in beide richtingen rijden, moeten elkaar natuurlijk kunnen kruisen. Vaak blijft er dan nog wel plaats over voor een fietspad … als de voetpaden maar niet zo breed waren!!
  Wegen met enkele richtingverkeer laten meestal ruimte genoeg voor een fietspad.
  Om een idee te hebben van de huidige toestand in Westende, heb ik eens de inventaris opgemaakt van de Westendse straten die wel een fietspad hebben en van diegene die er geen hebben. Ziehier het resultaat.
  De gewestwegen N318 (Westendelaan - Lombardsijdelaan - Nieuwpoortlaan) en de N034 (Parklaan - Paul Grossettilaan - Koninklijke Baan) hebben een fietspad.
  Dat is eveneens het geval voor de volgende Westendse gemeentewegen: Henri Jasparlaan, Essex Scottishlaan, Strandlaan, het stuk Duinenlaan vanaf de Westendelaan naar de Essex Scottishlaan en naar de Henri Jasparlaan.
  Ik heb niet in detail nagezien in welke andere straten er een fietspad zou kunnen aangelegd worden.
  Eén van de vele ambtenaren van de gemeeente zou dat misschien eens kunnen doen?
  Op het eerste gezicht zou ik zeggen dat de Badenlaan, de Langestraat (vanaf de Westendelaan tot aan de Noordstraat) en de Zeelaan alvast in aanmerking komen. Er zijn er zeker nog meer.

  De fietssuggestiestrook
  Soms wordt op de weg een (meestal) gekleurde strook, gelijkend op een fietspad, aangebracht om een plaats voor de fietser op de rijbaan te suggereren en om de automobilist attent te maken op de aanwezigheid van de fietser op de rijbaan. De strook kan ook uitgevoerd zijn in een ander materiaal, zoals hieronder te zien is.
  Zo’n strook wordt logischerwijze een fietssuggestiestrook genoemd. De reden waarom er geen fietspad aangelegd wordt in plaats van zo’n strook, is meestal de te geringe breedte van de weg.

          

  Het fietsopstelvak
  Het is een zone, aansluitend op een fietspad, afgebakend door twee stopstrepen met een wit fietssymbool. Het duidt de plaats aan die voorbehouden wordt aan de fietsers en bromfietsers klasse A. Automobilisten moeten vóór deze zone stoppen.

  Fietsoversteekplaats
  Een oversteekplaats geeft aan waar je de rijbaan moet oversteken om een fietspad aan de overkant van de straat te bereiken. Ze wordt aangeduid door middel van twee onderbroken strepen gevormd door witte vierkanten of parallellogrammen. Je bent als fietser bij het oversteken verplicht deze oversteekplaats te gebruiken. Je hebt als fietser geen voorrang op deze wegmarkering. Je moet dus wachten totdat het verkeer is gepasseerd voordat je oversteekt.
  Dat wordt trouwens aangegeven door haaientanden.

  Hieronder zien jullie, links het bord A25 dat een oversteekplaats voor fietsers en tweewielige bromfietsers aankondigt en rechts het bord F50 dat naast de oversteekplaats voor fietsers staat.

  Enkele bijzondere of eigenaardige regels voor fietsers
  Hoewel het naar het schijnt slecht is voor het hart, erger ik me vaak omdat er voor fietsers enkele verkeersregels bestaan die me totaal onlogisch lijken. Misschien kan iemand me er de diepere onder- of achtergrond van verklaren.
  De eerste wordt duidelijk gemaakt op onderstaande foto.
  Aan een voetganger die op het punt staat de oversteekplaats voor voetgangers te betreden, moet de autobestuurder voorrang verlenen op plaatsen waar het verkeer niet geregeld wordt door een bevoegd persoon of door verkeerslichten.
  Dat geldt nochtans niet aan de fietsoversteekplaats. De autobestuurder moet deze weliswaar met matige snelheid naderen teneinde de weggebruikers die er zich op bevinden, niet in gevaar te brengen en ze niet te hinderen wanneer zij het oversteken van de rijbaan met normale snelheid beëindigen.


  Stellen jullie zich dus voor dat op de plaats van bovenstaande foto, aan de gemeenteschool van Westende, een voetganger en een fietser klaarstaan om de weg over te steken. Er komt een auto afgereden en de voetganger neemt dood gemodereerd zijn voorrang maar de fietser moet wachten tot de auto voorbij is. Die fietser doet dat wel niet, want enerzijds weten vele fietsers niet dat ze geen voorrang hebben en anderzijds profiteren ze mee van de voetganger.
  Er zijn trouwens heel wat autobestuurders die teken doen van ‘Doe maar!’ omdat ze ook niet weten dat de fietser geen voorrang heeft. Ik raad iedereen aan daar niet op in te gaan. Een misverstand gevolgd door een ongeval zijn vlug gebeurd. De schuldige zal dan de fietser zijn, die de regels niet gevolgd heeft.
  Een goede oplossing voor de fietser bestaat erin te voet via het zebrapad over te steken.
  Deze regel is dus zeer verwarrend en dus gevaarlijk. 

  Voorrang van rechts
  Op een fietspad heeft de fietser voorrang. Als deze wegmarkering doorloopt op een kruispunt waar de normale voorrangsregel van rechts geldt, heb je voorrang op alle bestuurders die van rechts komen.

  De groene auto die van rechts komt moet over een FIETSPAD rijden. De bestuurder van de auto moet stoppen en de fietsers en/of bestuurders van bromfietsen die zich op het fietspad bevinden voor laten gaan
  De fietser die in dezelfde situatie rijdt maar op een fietssuggestiestrook, heeft GEEN voorrang op de groene auto. Als dat allemaal niet verwarrend is!!!

  Gezond verstand!
  Regels kennen is één. Je verkeersvaardig gedragen is nog iets anders. Tracht oogcontact te maken met de andere weggebruiker als je een manoeuvre uitvoert. Neem nooit zomaar blind je voorrang,

  Meer info
  Wie graag de verkeerswetgeving volgt of raadpleegt, kan hiervoor terecht op www.wegcode.be.
  De wegbeheerder die fietsinfrastructuur met correcte en ondubbelzinnige signalisatie wil aanleggen, volgt de aanbevelingen van het
  Vademecum voor Fietsvoorzieningen.

  Mijn suggestie aan het gemeentebestuur
  Doe eens een ernstige inspanning op het gebied van fietsinfrastructuur. Staan er borden D7 waar het moet? Wordt de voorgeschreven breedte van de fietspaden gerespecteerd? Voldoen de fietsoversteekplaatsen aan de normen? Maak eens een wegenplan met meer fietspaden om aldus te bewijzen dat jullie wel een hart hebben voor de fietsers.

  Bronnen
  http://www.vlaamseprovincies.be/paginas/publicaties/praktisch-handboek/documents/Provinciaalfietsbeleid.pdf
  http://mobielvlaanderen.be/convenants/artikel.php?nav=10&mbnr=110&id=932
  http://www.mobielvlaanderen.be/docs/convenants/Mobiliteitsbrief110.pdf
  http://www.mobielvlaanderen.be/pdf/fiets/frn-westvlaanderen.pdf
  http://www.mobielvlaanderen.be/pdf/vademecum/hfdst41.pdf

  16-01-2011, 10:50 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Verkeer
  29-08-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Is dat nu zo moeilijk?

  Het is niet de eerste keer dat ik het zeg, maar er werd de laatste tijd een ernstige inspanning gedaan om een deel van de Westendse wegen een facelift te geven.
  Ik som ze toch nog maar eens op: de Duinenlaan vanaf de Westendelaan tot aan de Henri Jasparlaan, de Hovenierstraat, de Azaliastraat, de Tulpenstraat, de Noordzeelaan en de Westenlaan, de Koninklijke baan – Paul Grossettilaan en recent de Zuidstraat en de Henri Jasparlaan.
  Er zijn natuurlijk nog talloze andere lanen en straten die een stevige opknapbeurt nodig hebben, maar laten we zeggen dat dit een aardig begin is.

  Maar… en ik hoor de verantwoordelijke gemeentelijke politici en ambtenaren al vragen ‘Is het dan nooit goed?’
  Telkens er een straat afgewerkt is, moet ik helaas weer vaststellen dat er één en ander op aan te merken valt. De hoop op gescheiden fiets- en voetpaden langs de (gewestelijke, ik weet het!) Koninklijke baan lijkt nu inderdaad ijdel geweest te zijn. Alles blijft zoals het was, buiten de kwaliteit van het wegdek en de (gunstige??) wegversmalling en het verkeersteken dat zowel fietsers als voetgangers welkom zijn.
  Op dat gebied zijn vooral de overgangen vanuit Nieuwpoort of vanuit Middelkerke merkwaardig. Ze benadrukken ten volle hoe het volgens mij wel had moeten zijn. Hieronder links zien jullie een voorbeeld aan het Grossettimonument.

                    

  Ook in de Hovenierstraat heeft men een fietspad overbodig geacht. (zie hierboven rechts)
  In de Azaliastraat (zie hieronder links), de Tulpenstraat en de Dahliastraat (zie hieronder rechts) kon ik enkel ontgoocheld vaststellen dat men er de boompjes wegnam en dat de min of meer afgescheiden parkeerplaatsen verwijderd werden, zodat de auto’s nu op het voetpad parkeren. Er is nog maar eens geen fietspad wat gemakkelijk gekund had gezien de (te?) brede voetpaden langs weerszijden. 

                    


  In de Zuidstraat zie ik alweer geen fietspad, maar wel een voetpad in rode steentjes. Daar is ook een strook voorzien voor het parkeren van auto’s. Men heeft het zelfs nodig gevonden om er een slalomstraat van te maken, met afwisselend een breed en een smal voetpad en een parkeerstrook.
  En… merkwaardig… er zijn in die straat 31 private garages. En wat zien we? De parkeerstrook bevindt zich in 13 gevallen vlak voor een garagepoort. Je mag er dus niet staan en toch is er een parkeerstrook voorzien. Toch niet voor de eigenaar? Die kan toch voor zijn poort zelf staan. Ik had dus de parkeerstrook aan de andere zijde van de straat gezien. Ik mag mij zeker niet afvragen wie dat plan getekend en goedgekeurd heeft?
  Ook in de juist voleindigde Henri Jasparlaan (zie hieronder links) doet zich dit merkwaardig verschijnsel voor. Begrijp wie kan!

                    

  Op weinig centimeters na, hebben al de reeds genoemde gemeentelijke straten dezelfde breedte.
  Waarom worden ze dan niet allemaal op één en dezelfde manier aangepakt? Zo zou de indeling ervan voor de weggebruikers herkenbaar zijn en dat zou de veiligheid verhogen.
  Het spreekt vanzelf dat bredere straten anders kunnen en/of moeten ingericht worden.


  In de Noordzeelaan (rechts hierboven en links hieronder) en de Westenlaan (rechts hieronder) was er inderdaad, aan de zijde van de Distellaan plaats genoeg om parkeerplaatsen schuin op de weg aan te leggen.                   

  Het kan toch zo moeilijk niet zijn voor ervaren ambtenaren (en politici, als dat bestaat) om, in functie van de drukte in de straat en van de breedte van de straat, een typeoplossing te bedenken, die de veiligheid aanzienlijk zou verhogen: al dan niet een fietspad, al dan niet speciale parkeerplaatsen voor de auto’s, al dan niet verkeersdrempels of andere verkeersremmers, al dan niet boompjes of bloembakken, fietspad overal in rode steentjes, juist voldoende en duidelijke verkeerstekens, standaardbreedte van voet- en fietspad ….
  Wat ik juist bedoel moeten onderstaande foto’s duidelijk maken.

  Ik weet het niet echt, maar ik neem aan dat fietspaden normaal in rode steentjes aangelegd worden.
  Dat is het geval in het stuk vernieuwde Duinenlaan (hieronder links). De voetpaden zijn er oranje-bruin. In de Essex Scottishlaan (hieronder rechts) is het fietspad dan weer in die laatste kleur (!)

                    

  In de Zuidstraat (hieronder) is het voetpad in rode steentjes. Langs de Koninklijke baan heeft men het maar bij de zwarte asfalt gehouden, behalve vanaf het monument Paul Grossetti tot in Middelkerke. xxx

             

  Telkens stel ik ook weer vast dat de vernieuwde wegen in gebruik genomen worden zelfs als de verkeerstekens nog niet aangebracht zijn.

  Waarom toch overal die brede voetpaden? Denk toch ook eens aan de fietsers!!!
  Zonder te overdrijven kan men zeggen dat het gemeentebestuur weinig of geen aandacht schenkt aan de veiligheid van de fietsers in Westende.

  Het is niet gebeurd in Westende, het heeft niet echt met mijn onderwerp van vandaag te zien, maar op 25 juli 2010 stelde ik vast dat de verkeersdrempels op de zeedijk in Middelkerke, in de aanloop naar de J. Casselaan toch verwijderd werden. Het was daar dan toch te veilig!

  (Lees hier mijn artikel daarover)

  De verkeersborden F87 (verhoogde inrichting), die hebben ze maar laten staan. Waarom toch altijd dat ‘half werk’?

  29-08-2010, 12:46 Geschreven door stammer
  Reageren (1)


  Categorie:Verkeer
  22-11-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een nieuw verkeersreglement! Is dat wel nodig?

  Een (federaal) staatssecretaris voor mobiliteit wil natuurlijk zijn stempel drukken op zijn beleidsperiode .
  Wat dachten jullie van een volledig nieuw verkeersreglement begin 2011? Laat ons eens een grote kuis daarin houden, zegt Etienne, die volgen hem van een brede steun (VAB, Touring, de Gewesten, wegpolitie, fietsersbond, …) kan genieten. Over de gewone weggebruiker zegt hij niets.
  Sinds 1975 werd de wegcode, die bestaat uit 540 verplichtingen en verbodsbepalingen, al 59 keer veranderd. Volgens hem hebben al zijn voorgangers en alle betrokken diensten en organisaties dus slecht werk geleverd.
  Wat is er dan verkeerd aan? Te onduidelijk, niet gebruiksvriendelijk, verouderd, voor sommige weggebruikers onverstaanbaar, geen juridische draagwijdte meer voor sommige bepalingen en moeilijk te raadplegen. Daar deugt dus niets meer aan.
  Om dat te staven geeft hij volgende belangrijke (!) voorbeelden. Zij die hun theoretisch rijexamen moeten afleggen, klagen. Och arme toch, die ‘dutsen’ zullen in het vervolg toch niet meer hard moeten studeren om te slagen, zeker?
  Er zouden nu al 35 jaar problemen zijn met het beurtelings parkeren of ‘kering’. De overheid vindt dat dit voortdurend verplaatsen van de wagen op de 15de of de laatste dag van de maand vóór 20 uur tot echte chaotische toestanden leidt … omdat iemand dat wel eens vergeet. Aan verbaliseren heeft zeker nog niemand gedacht? Dan zal het wel rap gedaan zijn!! Of is dat te veel werk voor te weinig personeel?
  De bewoners zelf zijn er nog niet uit. “Daar zal ruzie van komen in de straat”, beweren ze. “Hoe zal ik nu mijn goot kuisen”, vraagt de ene. “Ik wil de auto’s altijd langs mijn kant, anders moet ik altijd die straat oversteken om te laden en te lossen! ”, zegt de andere. Voor- en tegenstanders, dus.
  Op het eerste gezicht, denk ik dat er in Middelkerke geen straten zijn die onder die regel vallen. Aan de kust kan men het zich niet veroorloven om slechts aan één straatkant auto’s te zetten.

  Er worden nog andere regels gepland. Voor sommige is er zelfs nog geen oplossing. Er wordt nog over nagedacht! Zou men dan niet beter zolang zijn mond houden? Het lijken mij wel niet de belangrijkste te zijn, behalve dat alle hoofdwegen voorrangswegen zouden worden maar in Westende is dat nu reeds zo. Touring en VAB hebben nog twijfels over zekere bepalingen omdat ze moeilijk in een wet te gieten zijn: ritsen verplicht, voorbijsteken files door motorrijders (=filteren), ook langs rechts, zones waar verschillende snelheidsbeperkingen op een beperkte afstand zich opvolgen.
  Later mogen we ons nog aan een tweede reeks wijzigingen verwachten. Hopelijk ernstiger en beter!

  Hoeveel zal dat allemaal weer kosten? Al die nieuwe borden: de achterkant van parkeerborden moet oranje worden, de tijdelijke moeten in het geel zijn. Sommige borden zoals aan bushalten moeten vereenvoudigd worden. Borden voor vrachtwagens, bussen, caravans, enzovoort… moeten gestroomlijnd worden. Nieuwe regels zoals het rechts mogen afslaan van fietsers bij rood licht, vragen volledig nieuwe borden. Sommige borden zullen moeten verplaatst worden, zoals de elektronische voor schoolzones en borden aan verkeersdrempels en voetgangersovergangen, om ze op een realistische plaats te zetten, … Maar, de meeste daarvan staan nu al niet op 150 meter. Andere zullen vervangen worden door een Europese variant: borden voor mist, voor gladde wegen, voor verkeershinder bij wegenwerken, alternatief voor aan- en uitzetten van cruise control.
  Onbegrijpelijk voor een federale staat met zo’n begrotingstekort en zo’n hoge staatsschuld!

  Maar, wat heeft dat met Middelkerke te zien? Ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om eens bij ons rond te kijken. Zijn er hier ook overbodige of absurde borden? Een paar leuke zijn er zeker bij. Wat betekenen volgende borden?

                         


  Antwoord:
  Opgepast! Ezels en geiten kunnen de straat oversteken!

                         

  Opgepast, auto’s die uit de weide komen, hebben voorrang van rechts.
  Opgepast! Als je wenst op te stijgen, doe het dan hier.

                         

  Opgepast, Hier stoppen, uitstappen en kijken welk bord er verscholen zit in deze boom.
  Opgepast! Oei, te laat! Dat was een verkeersdrempel.

  Besluit: het verkeersreglement moet niet absoluut vernieuwd worden! Het moet in eerste instantie nageleefd worden. Natuurlijk moet zo’n reglement regelmatig vernieuwingen en verbeteringen ondergaan, om het aan te passen aan de verkeersrealiteit, maar een volledig nieuw reglement is mijns inziens niet nodig. Veranderen is niet altijd verbeteren. Vergeten we ook niet dat veel gebruikers die het nu al niet te nauw nemen met de reglementen omdat ze die maar half kennen, nog meer in verwarring zullen zijn.
  Dat zou wel eens onze veiligheid in het gedrang kunnen brengen. Of erger, dat zal gebeuren!

  Moeten er minder borden geplaatst worden? Heel zeker, maar de ‘experts’ van de Vlaamse overheid en van de gemeenten moeten orde op zaken stellen door de opstelling ervan te herzien, wat automatisch enkele borden zal doen sneuvelen. Enkele verkleurde moeten vervangen worden. Anderzijds ken ik ook verschillende plaatsen waar er zullen moeten bijgeplaatst worden. Hierboven vindt u reeds een aantal voorbeelden.

  Ik kijk argwanend uit naar die (volledig) nieuwe wegcode!!

  Bronnen: artikels uit ‘Het Nieuwsblad’ en ‘De Morgen’ van 17 en 18 november 2009

  22-11-2009, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Verkeer
  09-08-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dwangmiddelen om de verkeerssnelheid af te remmen?

  Dat er best niet te snel gereden wordt, vooral op gevaarlijke plaatsen, zoals in de bebouwde kom, daar zal iedereen het wel mee eens zijn. Dat betekent nog niet dat iedereen dat mooi principe ook toepast.
  Laten wij eens even de mogelijke middelen opsommen die er kunnen toe bijdragen dat snelheidsduivels wat gekortwiekt worden.
  We onderscheiden drie categorieën. Ten eerste hebben we de ‘dwangmiddelen’: verkeersdrempels en verkeersplateau’s (of verkeerstafels), voetgangersovergangen, wegversmallingen, asverschuivingen of slalommen rond een struik of een bloembak en rotondes, waarover ik het had in een vroeger artikel.
  De tweede soort zijn de waarschuwingen zoals verlichte borden met “U rijdt… “ of verkeersborden ‘snelheidsbeperking’. De derde soort zijn de repressieve: flitspalen en mobiele flitstoestellen.
  Ze hebben allemaal voor- en nadelen. Laten we die even overlopen.
  Om mijn verhaal niet te lang te maken en het leesbaar te houden, zal ik het deze week bij de eerste soort houden. Eerst de verkeersdrempels.

  Verleden week stond in alle kranten te lezen dat de mobiliteitsorganisatie Touring steeds meer klachten krijgt van automobilisten over 'slechte' verkeersdrempels.
  De lengte van een drempel mag variëren tussen 4m en 4,80 m . De maximum hoogte mag slechts 10 cm (voor 4m lengte) en 12 cm voor 4,8m lengte, bedragen. De hoogte is moeilijk te meten. Bij ons vind je drempels in de Steenstraat (3 stuks), twee in de Hofstraat, twee in de Baronstraat, twee in de Zuidstraat en twee in de Elisabethlaan. Deze laatste zijn zeker te kort volgens hun hoogte. Erg natuurlijk als je auto erdoor beschadigd wordt. 
  De aanduiding gebeurt met behulp van de borden C43 (de rode) enkel nodig vóór de eerste drempel in de straat en F87 (de blauwe) aan elke drempel.
  Er zijn nog enkele andere negatieve factoren die verkeersdrempels voor de meeste mensen ongewenst maken. Ze zijn slecht voor het leefmilieu omdat chauffeurs ervoor sterk moeten afremmen en erna snel weer optrekken. Dat geeft niet alleen meer luchtvervuiling maar ook bijkomende geluidsoverlast. Ze zorgen voor trillingen in de omliggende huizen en soms voor scheuren in de muren.  Drempels zijn om twee redenen ook niet geliefd bij hulpverleners/ambulanciers. Zij vinden dat het voortdurend afremmen de tijd om tot bij een ongeval of patiënt te geraken, te zeer verlengt. De patiënten achterin zouden bovendien serieus afzien telkens als de ambulance zo'n verkeersdrempel op- en afrijdt.

                                                             

  Verkeersplateau’s vertonen minder negatieve aspecten. Er is er één in de Henri Jasparlaan, ter hoogte van het tramstation, die zeker nodig is. Verder vind je ze aan enkele (gevaarlijke) kruispunten Dat is het geval in de Zonnelaan ter hoogte van de Zeeravenlaan, één in de Hofstraat, één op de kruising Prinsenvelddreef – Zuidstraat, één op de samenkomst van Kleitendijkstraat met Merdaenspolder en Jordaenspolder en tenslotte één op het kruispunt van Mathieulaan met Hovenierstraat.

  Voetgangersovergangen zijn voor mij een voortdurende bron van ergernis. Niet dat ik de voetganger geen veilige oversteek gun, maar ik vind dat ze veel te talrijk zijn. Alleen al in ons dorp, van de Essex Scottishlaan tot juist voorbij de kerk, zijn er 6 op nauwelijks 300 meter.
  Net zoals drempels vertragen ze ook het verkeer. Ze hebben dezelfde milieunadelen en ze bieden geen enkele waarborg dat de automobilist er ook rekening mee zal houden.

  Wegversmallingen zijn er langsheen de volledige tramroute door Westende. Ze beletten dat aan grote snelheid ingehaald wordt. Ik vrees echter dat zij op langere termijn steeds meer verkeersopstoppingen en files zullen veroorzaken.

  Hindernissen waarrond de bestuurders moeten slalommen, dan maar? Wie soms in de Heidestraat rijdt, kan enkel met mij vaststellen dat die een volledige mislukking zijn, omdat ze verkeerd aangelegd zijn. De beide tegenliggers engageren zich toch maar tegelijk in de versmalde doorgang en maken gebruik van de voetpaden om elkaar te kruisen. Ze remmen ook niet echt de snelheid af.

  De dwangmiddelen kunnen natuurlijk nuttig zijn op sommige plaatsen maar meer en meer wint de mening veld dat er betere afremmiddelen bestaan, maar… dat is voor volgende week.

  Bron
  http://www.wegcode.be/wet.php?wet=29&node=bijl1

  09-08-2009, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Verkeer
  28-06-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waarom die nieuwe rotonde aan de Westendelaan?

  De voorstanders, zeer vaak politici of mensen die voor de overheid werken, vinden maar geen superlatieven genoeg om de nog groeiende aanleg van rotondes op te hemelen.
  De verkeersveiligheid en dat is altijd een dooddoener, zou erdoor verhogen. Er wordt beweerd dat het aantal ongevallen op zo’n kruispunt met een derde of zelfs met 50% (volgens de bron) wordt verminderd. Het aantal slachtoffers zou zelfs afnemen met 70%.
  De lagere snelheden en de kleinere wachttijden aan de rotonde zouden het energieverbruik en de geluidshinder doen dalen.
  Weg met die verkeerslichten die (altijd!) uitvallen en het verkeer in een knoop leggen.
  Gedaan met de (veelvuldige!) conflicten tussen weggebruikers. De rotonde zou meer verkeer kunnen verwerken en zou uitermate geschikt zijn om in een netwerk als schakelpunt tussen wegen van min of meer gelijke categorie te functioneren.
  Een rotonde zou de herkenbaarheid en leesbaarheid van een weg of netwerk verhogen.

  Niet iedereen is er echter zo van overtuigd dat de rotonde een wondermiddel is. Daarbij wordt zeer dikwijls de vergelijking gemaakt met een kruispunt waar verkeerslichten opgesteld staan. Het aanleggen van een rotonde is vooreerst veel duurder dan de installatie van verkeerslichten. Op veiligheid staat geen prijs, zegt men, vooral als er toch geld te veel is. Nochtans zijn alle experten het er over eens dat rotondes voor fietsers helemaal niet veilig zijn. Veel automobilisten kijken onvoldoende uit en vergeten voorrang te geven. Onderzoek heeft uitgewezen dat de bovenstaande gunstige statistieken over het aantal ongevallen helemaal niet opgaan voor fietsers. Globaal is het aantal letselongevallen met fietsers op kruispunten die werden omgevormd tot een rotonde zelfs gestegen met 30%. Het aantal ongevallen met zwaargewonden of doden steeg zelfs met 50%.
  Op een kruispunt met verkeerslichten kan beter ingespeeld worden op specifieke verkeerspieken of het stimuleren van gewenste rijrichtingen.
  Rotondes liggen er voor vaak tientallen jaren, en zijn dan ook een vast verkeersplanologisch gegeven. Bij lichten kan je door een draai aan een knop de verkeersplanologische toestand wijzigen wanneer je maar wil.

  Laten we eens nagaan welke van die ‘voordelen’ of ‘nadelen’ kunnen toegepast worden op de nieuwe rotonde aan de Westendelaan.
  Een oningewijde ziet, op de dag van vandaag, slechts een in- en uitrit van een parking die aansluit op de rotonde. Dat kan je bezwaarlijk een wegennetwerk noemen. Maar…
  Een beter geďnformeerde weet dat het de bedoeling is later de verbinding naar de autostrade, via Slijpe, hier te laten aansluiten. Dus meer gemak voor de automobilist - toerist, dus nog meer auto’s, dus nog minder parkeerplaatsen, dus nog grotere verzadiging. U kent mijn refreintje nu stilaan wel.
  Op zich zal het natuurlijk veiliger zijn als de Spermaliestraat en de dorpsdoorgang in Slijpe kunnen vermeden worden.
  Is de Westendelaan een drukke weg? Het is natuurlijk geen landweggetje, noch secundair baantje en vooral in het seizoen rijden daar heel wat auto’s. Een zeer drukke weg zou ik het toch niet noemen, maar als die andere weg er komt (wanneer?) zal de drukte daar heel wat toenemen. Op de piek van vrijdagavond zou men bijvoorbeeld met lichten de aankomende wagens voorrang kunnen geven en op zondagavond de vertrekkende.
  En de fietsers? De voertuigen die de parking op en af willen rijden, moeten voorrang geven aan de fietsers, die daar over een stuk in beide richtingen mogen rijden. Ik houd mijn hart vast. Als ze dat maar niet vergeten. Het is immers ongewoon dat fietsers voorrang krijgen. Veel van hen menen recht te hebben op dezelfde voorkeurbehandeling als de voetgangers.
  De voorrangverlenende auto moet trouwens stilstaan midden op de rotonde.
  Gebeurden daar veel ongevallen? Cijfers zijn mij niet bekend maar men heeft het gevaar nu wel vergroot door die nieuwe verbinding met de parking die er vroeger niet was maar een in- en uitgang had en nog heeft via de IJzerlaan.
  Een andere vraag: Hoe moet een wandelaar, een voetganger, een loper de rotonde overschrijden? Het is niet omdat er geen voetpad is over de ganse lengte van de Westendelaan dat men hier niet van de gelegenheid gebruik had kunnen maken.
  De verkeerssignalisatie is er verzorgd. Zoals gebruikelijk heeft de voerder op de rotonde voorrang ten opzichte van deze op de Westendelaan. Alleen begrijp ik niet waarom diegene die uit Westende komt met een snelheid van 70 kilometer/ uur de rotonde mag oprijden.

  Zolang die nieuwe baan er niet is, kan men onvoldoende inschatten of het niet beter geweest ware een kruispunt met lichten te voorzien in plaats van deze 'monsterrotonde’ (prestigeproject?) die enorm veel gekost moet hebben.
  Alleen voor de Westendelaan en de uitrit van de parking was het zeker niet nodig geweest.

                         

  28-06-2009, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Verkeer
  04-01-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mens in het verkeer, erger je niet!

  Gemakkelijker gezegd dan gedaan, natuurlijk. Een agressieve chauffeur ben ik nu wel niet, maar soms word ik toch wel eens wrevelig.
  Daar zijn inderdaad redenen genoeg voor. Vandaag wil ik het echter uitsluitend hebben over de zebrapaden.
  Destijds had SP-a staatssecretaris voor Veiligheid Peeters, het 'lumineuze' idee om voetgangers die op het punt staan over te steken via een zebrapad, voorrang te geven.
  Waarom? Om het aantal zwaargewonde en gedode voetgangers op de oversteekplaatsen te verminderen? De cijfers gaven hem ongelijk want in de eerste vier jaar na die maatregel steeg hun aantal van 214 naar 262 per jaar.
  Vanaf het begin vond ik die maatregel al absurd. Moet de zwakke weggebruiker dan niet beschermd worden, hoor ik jullie al zeggen? Ik kan daar bezwaarlijk neen op antwoorden, natuurlijk, maar ik heb toch heel wat redenen gevonden die tegen die maatregel spreken.
  De belangrijkste is dat de voetganger er een gevoel van veiligheid door krijgt dat er niet is.
  Bij dag is het soms zeer moeilijk uit te maken of iemand de bedoeling heeft om over te steken: plots duikt iemand op vanachter een auto of verandert hij/zij plots van richting zodat de automobilist erdoor verrast wordt. Bij duisternis valt de overstekende voetganger zeker niet op en het zou volgens mij aangewezen zijn dat de voetganger dan minstens een fluorescerende armband draagt, om nog niet te spreken van een zaklampje.
  De meeste oversteekplaatsen zijn bovendien slecht verlicht.

  De voetgangers worden arrogant. Sommigen doen zelfs de moeite niet meer om even het hoofd te draaien om te zien of er geen auto’s aankomen. Als er zich dan al iemand haast om over te steken, dan is het steevast een ouder persoon.

  Fietsers gebruiken eveneens al rijdend het zebrapad om over te steken.

  Voor de automobilisten is die maatregel ook geen goede zaak. Sommigen stoppen bruusk omdat ze op het laatste ogenblik beslissen om toch maar voorrang te geven. Als de volgende auto dat niet tijdig door heeft, dan is een aanrijding onvermijdelijk.
  Ik vind het onverantwoord dat soms meerdere auto’s moeten stoppen om één voetganger op zijn dooie gemak te laten oversteken. Soms doet zich dat kort opeenvolgend meerdere keren voor. In Westende-dorp zijn er over 500 ŕ 600 meter afstand zes van die oversteekplaatsen: Essex Scottishlaan (2), vrije school, Duinenlaan, kerk en Hofstraat . Je bent pas weer in beweging en je moet alweer stoppen.

  Onze politici hebben (terecht) de mond vol van de reductie van de CO2 – uitstoot. Het is nochtans voldoende bewezen dat start-stop verkeer die uitstoot juist in aanzienlijke mate bevordert.

  Het is hoog tijd dat die maatregel herzien wordt!

  04-01-2009, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Verkeer
  28-12-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Glaasje op, laat je rijden!

  Oudejaarsavond! Naar goede gewoonte gaan vele levensgenieters op stap om eens goed te eten en een stevig glas te drinken. Je begint met een aperitief, daarna aangepaste wijnen bij het feestmaal om (voorlopig) te eindigen met een pousse-café. Misschien worden het wel pousse-cafés in het meervoud. Wie zich daarna nog te goed doet aan bier zou toch moeten weten dat ‘bier op wijn, venijn is’. Eén zaak is zeker, op dat ogenblik zit er al lang meer dan de wettelijk toegelaten 0,5 promille alcohol in je bloed. Ook de lucht die je dan uitademt bevat intussen al veel meer dan de toegelaten 0,22 milligram per liter. Koffie drinken en een luchtje scheppen helpen dan niet meer, integendeel. Wie regelmatig op TV de catastrofale gevolgen ziet van ongevallen te wijten aan overmatig drankgebruik zou dus eigenlijk moeten beseffen dat hij/ zij dan beter niet meer achter het stuur van een auto kruipt. De alcohol heeft het waarnemingsvermogen, het vermogen om de afstand te schatten en de reactietijd al te fel aangevreten. Stoer doen en proberen een terugweg te vinden waar je weinig kans hebt op politiecontrole, is dan niet op zijn plaats. Als het verstand nog niet al te beneveld is, kan men beter zijn sleutels afgeven en een andere manier van ‘thuis geraken’ overwegen.

  Eigenlijk denkt men daar best eens over na in de dagen vóór oudejaarsavond. Keuze is er genoeg en niemand heeft vandaag nog een excuus om ‘met een pint op’ met een auto te rijden. De eerste mogelijkheid is een nuchter persoon uit het gezelschap laten rijden volgens het principe ‘Glaasje op, laat je rijden.” Dus, beter veilig thuis komen met BOB. Sinds 1995 en ook dit jaar weer van 28 november 2008 tot en met 11 januari 2009, wordt deze campagne, die de naam draagt 'En hoe bedank jij je Bob?', gevoerd in de meeste landen van Europa. Ook in Middelkerke heb ik al enkele keren het verlicht bord met deze BOB – boodschap zien staan.

  Wie niet wil kiezen tussen ‘rijden of niet’, kan natuurlijk gebruik maken van het openbaar vervoer. Tijdens het feestgewoel op oudejaarsnacht brengt De Lijn de feestvierders veilig op hun bestemming en terug thuis. Vierhonderd chauffeurs worden daarvoor ingezet. Hiervoor moet wel op 31 december vanaf 18 uur bij de chauffeur een speciaal oudejaarsnachtbiljet gekocht worden. Het kost 2,50 euro en is de hele avond, nacht en de eerste januari geldig voor een onbeperkt aantal ritten. Wie op 31 december en/of 1 januari abonnee is, rijdt gratis mee.
  Op sommige plaatsen is het vervoer zelfs gratis omdat overheden de kosten van de speciale feestbussen voor hun rekening nemen. Waarop wacht onze gemeente?
  Ziehier de dienstregeling van de trams vanuit De Panne naar Oostende en terug:
               Heen Westende-bad    21u25, 22u25, 23u20
                        Middelkerke         21u32, 22u32, 23u27
               Terug Oostende   00u45, 01u45, 02u45, 03u45, 04u45, 05u45, 06u45
                   Middelkerke      01u07, 02u07, 03u07, 04u07, 05u07, 06u07
                   Westende-bad  01u13, 02u13, 03u13, 04u13, 05u13, 06u13

  Wie om redenen van kledij of ‘te beschonken’ zich niet meer in het openbaar wil vertonen’, kan een beroep doen op de ‘Responsible Young Drivers?
  De GRATIS nieuwjaarsactie van Responsible Young Drivers, opgericht in 1989, is een noodoplossing: het is een symbolische actie om de bevolking de kans geven het jaar veilig in te zetten. Concreet stellen die vrijwilligers voor aan de personen die dit wensen om hen naar huis te brengen in hun eigen wagen en dit in alle veiligheid. 
  Het telefoonnummer 0900/00.200 (0,45 €/min) staat ter beschikking van het publiek. Tijdens de nieuwjaarsnacht kan iedereen dan de vrijwilligers van zijn/haar regio contacteren tussen middernacht tot 8 uur. Eens in verbinding met de 0900-lijn kan de oproeper het zonenummer ingeven van de telefoonzone waarin hij/zij zich bevindt. De oproep wordt dan automatisch doorgeschakeld naar de dispatching van de afdeling in zijn buurt.
  De telefonist(e)/vrijwillig(st)er zal dan enkele inlichtingen vragen en zich er van vergewissen dat de boorddocumenten (verzekering, keuringsbewijs, inschrijvingsbewijs,...) van de wagen in orde zijn. Vervolgens neemt de dispatching contact op met één van de voertuigen om de vrijwilligers alle informatie over het ophalen mee te delen. Het RYD-voertuig, ter beschikking gesteld door Renault, begeeft zich dan met twee of drie vrijwilligers ter plaatse. Eens aangekomen op de plaats van het feest controleren de vrijwilligers nauwkeurig de boorddocumenten en neemt er een vrijwilliger het stuur van de wagen over om de feestvierders naar huis te brengen. De tweede vrijwilliger volgt dan in de wagen van Responsible Young Drivers om zijn collega na de missie weer op te pikken

  Hopelijk heb ik hiermee de koppigaards overtuigd. Wie zou inderdaad willen verder leven met het schuldgevoel over een door hem/ haar veroorzaakt (dodelijk) ongeval onder invloed?
  Prettige feesten en kom veilig thuis!!

  Bronnen
  http://www.bob.be/nl/result/result.htm 
  http://www.ryd.be/vlaanderen/welkom.php
  www.delijn.be

  28-12-2008, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Verkeer
  Archief per week
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 30/12-05/01 2014
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 31/12-06/01 2013
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Websites over Middelkerke
 • Gemeente Middelkerke
 • Middelkerke.2link
 • Handelaars Westende-dorp
 • Westende


 • Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!