NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Westendse Blik op Middelkerke
Inhoud blog
 • Qito: wie kon ooit denken dat zoiets nog mogelijk was in Westende
 • Gedaanteverwisseling, nieuwe ‘look’ van Groen in Middelkerke?
 • Middelkerke: hoe komt dat toch?
 • Middelkerke: DAT had IK zelfs niet voor mogelijk gehouden!!
 • Sinds 20 februari 2018 bestaat de Middelkerkse boerenmarkt vijfentwintig jaar.
  Zoeken in blog

  Categorieën
 • Allerlei (41)
 • Atlantikwal (3)
 • Brandweer (3)
 • Burgemeester (14)
 • Casino (3)
 • De Post (1)
 • Dialect (12)
 • Die goeie oude tijd (14)
 • Dijk en Strand (19)
 • Duinen (2)
 • Emigratie (2)
 • Energie (2)
 • Erfgoed (24)
 • Evenementen (18)
 • Fusies (4)
 • Gemeentebestuur (46)
 • Gemeentediensten (8)
 • Gemeentefinancies (6)
 • Godsdienst - Kerken (13)
 • Horeca (17)
 • Immobiliën (16)
 • Jeugd (5)
 • Kamperen (4)
 • Kunst (11)
 • Landbouw (6)
 • Leger (2)
 • Medisch (5)
 • Mijn blog (18)
 • Milieu (15)
 • Natuur (11)
 • Oorlogen (11)
 • Openbaar vervoer (1)
 • Openbare werken (3)
 • Pleinen en straten - staat en netheid (25)
 • Politieke partijen (53)
 • Scholen - Onderwijs (10)
 • Sociale woningen (4)
 • Sport (30)
 • Strand (0)
 • Uitzicht gemeente (9)
 • Veiligheid - Politie (11)
 • Verkeer (24)
 • Verkiezingen (27)
 • Zon en Zee (11)
 • Persoonlijke Kijk op mijn Gemeente
  13-06-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Er is één en ander veranderd in Westende

  Beste lezers, ik breng jullie deze week zowel goed nieuws, ‘slecht’ nieuws als neutraal nieuws.

  Ik begin met het goed nieuws.
  Wie niet ziet dat tegenwoordig in de gemeente belangrijke verbeteringswerken uitgevoerd worden, die getuigt van slechte wil of van onsportiviteit.
  Vanaf het ogenblik dat ik met deze blog startte, heb ik regelmatig gewezen op de slechte staat van sommige van onze wegen en dan vooral op deze van Westende, die duidelijk achterlagen/ achterliggen op deze van Middelkerke.
  Ik weet wel dat ze dat niet voor of door mij gedaan hebben, maar als het goed is, moet het ook gezegd worden. Proficiat aan de verantwoordelijken!
  Op 1 juni 2010 werden de Koninklijke Baan, vanaf de Zeelaan in Lombardsijde tot aan de Essex Scottishlaan en de Generaal Grossettilaan tot aan de Henri Jasparlaan opnieuw geopend. Dat was weliswaar beloofd voor half mei, maar goed… Dat zijn gewestwegen die onder de verantwoordelijkheid van de Vlaamse overheid vallen. De gemeente beweert daarover geen inspraak te hebben.
  De heropening betekent een verademing voor Lombardsijde en Westende want de Nieuwpoortlaan, de Lombardsijdelaan en een stuk van de Westendelaan werden er dubbel zwaar door belast. Natuurlijk weet ik ook wel dat men geen omelet kan bakken zonder eieren te breken. We konden dus niet anders dan dit ongemak erbij nemen.
  Op 7 juni 2010 was men nog bezig de witte afbakeningslijnen te spuiten. Over de ganse lengte van het vernieuwde stuk, is het niet meer mogelijk voorbij te steken. De toekomst zal moeten uitwijzen of dat wel een goed initiatief is. Ik betwijfel het. Ik stel vast dat de verkeerslichten nog niet afgewerkt zijn. Ik neem aan dat het kruispunt voor die reden afgezet is met mobiele blokken.

             

  Men kan dus nog steeds niet zien of er een scheiding voorzien wordt tussen voetgangers en fietsers, zodat ze elkaar niet langer in gevaar brengen. Het ziet er echter niet naar uit dat dit de bedoeling is. Onderstaande foto’s maken duidelijk wat ik bedoel.

                         


  Ik vind het verrassend en verheugend dat de werken uitgevoerd werden door de aannemers BVBA Norré-Behaeghel en Koen Tyvaert van bij ons.
  De werken aan de Henri Jasparlaan schieten ook goed op. “Het gedeelte tussen de Doornstraat en de Westendelaan wordt een prachtige laan. De (geraamde) kostprijs bedraagt 1, 2 miljoen euro.” Dat zei de bevoegde schepen Janna Opstaele. Hoeveel er nadien meestal nog bijkomt, dat zullen we niet te weten komen. Wat wordt er dan wel allemaal gedaan?
  De riolering wordt vernieuwd en alle huizen worden aangesloten op het stelsel waarbij regenwater en vuilwater gescheiden worden”, zegt Janna verder nog. “Ook de bovenbouw wordt vernieuwd en er komen brede trottoirs en aan beide zijden een fietspad. We willen de Jasparlaan ook een gezellig karakter geven en daarom komen er bomen en groen. Er is ook speciale aandacht voor de omgeving van de gemeenteschool. Daar komt een kiss-and-ride-zone zodat ouders hun kinderen veilig kunnen bezorgen en afhalen. Er komt op bepaalde plaatsen ook geschrankt parkeren waarbij de auto's schuin tegenover het voetpad staan.”
  Ik kijk dus uit naar de definitieve afwerking vooraleer een oordeel uit te spreken.
  Nog meer goed nieuws: in Westende-bad werden de Noordzeelaan en de Westenlaan vernieuwd.
  Ook het stuk Koning Ridderdijk tussen de Flandrialaan en de Oceaanlaan werd nu eindelijk afgewerkt.
  In de Zuidstraat in Lombardsijde zijn de vernieuwingswerken nog volop bezig.
  Ook aan het voetbalterrein van Lombardsijde worden verbeteringen aangebracht. De kantine en de kleedkamers bij het voetbalveld werden onlangs afgebroken, zoals jullie op de foto kunnen zien. Binnenkort zal op die plaats een gloednieuw sportcomplex verrijzen met kleedkamers en lokalen voor de scheidsrechters op de gelijkvloerse verdieping en een ruime kantine op de verdieping. De ruwbouw moet voor het bouwverlof af zijn. Het einde van de werken is voorzien voor het einde van 2010.
  Ik herinner eraan dat het Lombardsijdse sportveld eigendom is van de gemeente terwijl dat van Westende toebehoort aan de kerkfabriek. Misschien moeten deze katholieke heren ook maar eens wat aan de Westendse tribune en de kleedkamers doen?

             

  En nu het ‘slecht nieuws’, alle verhoudingen in acht genomen, natuurlijk.
  Op 100 meter van mijn deur, heb ik jarenlang bijna elke dag het Rozenpad bereden met de fiets. Ik heb wel verschillende keren de toestand van het pad aangeklaagd: slecht onderhouden bloemstruiken, niveauverschil tussen twee betonnen stroken waarop je met de fiets kunt rijden en de rest.
  Nu zal men de naam van het pad moeten wijzigen in ‘Gazonpad’, want zonder ‘boe of ba’ heeft men de doorgang geëlimineerd, de betonnen platen en de rozenstruiken weggenomen en gras gezaaid.
  Ik vind dat een zeer ongelukkige ingreep. Iets dat niet onderhouden wordt, gewoon doen verdwijnen, wordt dat de nieuwe tactiek van de gemeente? We hebben dat ook reeds kunnen zien in de Azaleastraat, Tulpenstraat, … waar men de bomen weghaalde omdat ze hun bladeren lieten vallen in de herfst en omdat ze de voetpaden omhoogstaken of de rioolbuizen beschadigden. Problemen moeten opgelost en niet omzeild worden.
  Ik denk nochtans dat er ruim voldoende personeel in de gemeentelijke groendienst werkt om die opdracht aan te kunnen. Bovendien is de nieuwe huidige locatie ook allesbehalve proper en nuttig.
  Hieronder zien jullie bovenaan hoe het vroeger was en daaronder de nieuwe doorgangen, onkruid inbegrepen. Bemerkt ook dat de burger zelf wel een weggetje maakt als er geen is.

             

           

  En tenslotte het neutraal nieuws.
  In de ‘Kompascamping’, totnogtoe enkel voor mobiele caravans, heeft men een ernstige (waarschijnlijk winstgevender) ingreep gedaan. Een nogal groot stuk van de kampeerplaatsen werd ingenomen door 66 witte barakken, of hoe moet men die anders noemen, op stenen blokken. Ook de tennisterreinen moesten eraan geloven.
  Er werden twee dubbelwandige ondergrondse propaangasketels van 3600 l elk, geïnstalleerd. Dat verontrustte mij eerst wel, maar bij nadere opzoekingen, blijken die geen enkel gevaar op te leveren.

             

  Bronnen
  “Het Nieuwsblad” artikel van 15 mei 2010 ‘Nieuw sportcomplex bij voetbalterrein’ door Dany Van Loo
  Artikel in “Het Nieuwsblad” door efo

  13-06-2010, 10:34 Geschreven door stammer
  Reageren (1)


  Categorie:Openbare werken
  23-05-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een brug te ver of te veel?

  Onlangs pleitte de lokale CD&V voor een nieuwe vaste en verhoogde brug over het kanaal Plassendale- Nieuwpoort. Deze zou 200 meter ten westen komen van de plaats waar de huidige brug nu ligt. Deze nieuwe brug zou in dat voorstel dan ook het vertrekpunt zijn van de reeds geplande verbindingsweg naar de rotonde aan de IJzerlaan.

  Ik heb er nog maar pas sterk aan getwijfeld of de Middelkerkse burger wel inspraak krijgt in het bestuur van zijn gemeente en stel je voor: ik werd onmiddellijk in het ongelijk gesteld.
  Verleden week kreeg ik namelijk de ‘Open Blik jaargang 1 nummer 2’ in de bus en ik stel vast dat het gemeentebestuur van Middelkerke geen beslissing wenst te nemen over de bouw van die vaste en verhoogde brug, zonder eerst mijn mening daarover te kennen.
  Eigenlijk zeg ik dat niet juist: het is de VLD Middelkerke die me dat vraagt en, tweede fout, men wil niet enkel mijn mening kennen, maar die van ons allemaal. Die kan je geven op de website van de VLD. Wie geen internet heeft, krijgt ook geen inspraak. Op www.vldmiddelkerke.be vind je daartoe een formulier maar vergeet vooral niet op te geven wanneer je je lidmaatschap voor de partij aangevraagd hebt. Anders…

  Laten jullie zich echter daardoor niet afschrikken. De vragen zijn zeer eenvoudig. Hier komen ze!
  Gaan jullie akkoord dat de open ruimte aangetast wordt door de aan- en afloopstrook van de brug? Hebben jullie bezwaar tegen een reeks onteigeningen? Vinden jullie dat er geen rekening moet gehouden worden met de verstrekkende gevolgen voor de landbouwers, of juist wel?
  Speelt het voor jullie een rol of de Vlaamse overheid al dan niet met geld ‘over de brug’ komt?
  Kiezen jullie misschien ook voor het huidig tracé, waarvoor de Vlaamse overheid destijds opteerde? Vinden jullie dat een brug die pas in 1989 gebouwd werd en toen bijna 2,5 miljoen euro gekost heeft, na 21 jaar reeds mag vervangen worden? Hoe oordelen jullie over het feit dat recent nog een nieuw fietspad naar de brug aangelegd werd en dat dit nu nutteloos zou worden? Vinden jullie ook dat tussen droom en daad heel wat praktische en andere bezwaren in de weg staan? Geldt dat volgens jullie enkel voor de nieuwe brug?
  Wat denken jullie van de vroegere en de nieuwe aansluiting op de reeds bestaande rotonde aan de IJzerlaan? Wat denken jullie over de globale visie over het gehele project?
  Is het bouwen van zo’n nieuwe brug volgens jullie wel de meest duurzame oplossing, zowel economisch, ecologisch en sociaal? Of vinden jullie dat een hoge maatschappelijke kost onverantwoord zou zijn?
  Dus, ervaringsdeskundigen, de VLD rekent op jullie mening.
  Of wensen jullie nog meer informatie?
  Het volstaat natuurlijk niet dat jullie antwoorden met “Ja, er moet een nieuwe brug komen, want ik wacht niet graag als de brug opgehaald wordt!” of “Ja, er moet een nieuwe brug komen want op de zomerse piekmomenten kan de verkeersstroming beter!” of “Ik ben voor de nieuwe brug, het kan me niet schelen hoeveel dat zal kosten, want ik ben een volgeling van de CD&V” of “Nee, ik ben voor het oud tracé want ik ben een trouw lid van de Open VLD”.
  Houdt dus goed rekening met alle hierboven aangehaalde problemen vooraleer te antwoorden.
  Meningen zoals “In deze moeilijke financiële tijden moet er helemaal geen nieuwe brug en ook geen verbindingsweg naar de rotonde komen.” of “Ik zou bij mij thuis ook nog van alles willen realiseren zoals de VLD maar ik moet de tering naar de nering zetten, want ik ben een goede huisvader” zijn niet gewenst.

  Willen jullie misschien eerst weten hoeveel dat allemaal kost? Willen jullie misschien eerst het huidig en het toekomstig tracéverloop kennen?
  Niet moeilijk doen, hé! Het kan toch maar zo eenvoudig zijn! Maakt gewoon snel gebruik van deze unieke inspraakmogelijkheid. Zo’n kans krijgen jullie nooit meer.

  Tenslotte wou ik nog graag een woordje wijden aan de titel van het artikel van ‘Open Blik’.
  Waarom werd er gekozen voor “Een brug te ver”?
  Ik zie twee mogelijkheden.
  In het eerste geval kan het een verwijzing zijn naar het verfilmd boek van Cornelius Ryan A Bridge Too Far uit 1974.
  Dat handelt over de slag bij Arnhem in september 1944, een heroïsch gevecht van de Britse en Poolse para's die achter de Duitse linies werden gedropt om de Rijnbrug intact te houden.
  Tijdens de voorbereiding zei de Britse luitenant-generaal Browning tegen Montgomery dat zijn troepen de brug wel vier dagen zouden kunnen vasthouden maar “ik denk dat we misschien wel een brug te ver gaan”. De geallieerden leden er hun laatste nederlaag van de Tweede Wereldoorlog De brug in Arnhem bleek er inderdaad één te ver.
  In een tweede geval zou het plagiaat kunnen zijn van de titel van het boek met dezelfde naam van de journalist van ‘De Morgen’ Jeroen Verelst over de Oosterweelverbinding.
  “Hij pluist uit hoe het grootste en duurste bouwwerk ooit in België, barsten begon te vertonen. Een verhaal van David tegen Goliath, van een ongeziene explosie van kosten, van bikkelhard lobbywerk en van een politiek pokerspel met een torenhoge inzet”.
  Wil de VLD hiermee, in beide gevallen, aanduiden dat het voorstel van de CD&V tot mislukken gedoemd is?
  Men kan het natuurlijk ook interpreteren als “Een brug te veel”.

  Natuurlijk had ik jullie via deze weg graag wat meer informatie bezorgd. Ik heb die echter zelf niet. Noch op internet noch in de gemeentelijke magazine heb ik er iets over teruggevonden.
  Ik bedank de initiatiefnemers voor deze klare en duidelijke oproep. Ik ben er zeker van dat ze talloze voorstellen zullen ontvangen en dat ze daarna veel wijzer zullen zijn.

  Een betere bron van inspiratie voor mijn blogartikels dan ‘Open blik’ kan ik me moeilijk indenken.

  Bronnen
  http://www.standaarduitgeverij.be/boeken/overzicht/jeroenverelst/9789022324110

  23-05-2010, 09:55 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Openbare werken
  07-09-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De grote werken langs de Lombardsijdelaan zijn eindelijk beëindigd.

  Na weken van ongeduldig wachten is de aanleg van een stuk voetpad langs de Lombardsijdelaan, ter hoogte van de drie gebouwen van de residentie ‘Veldhoek’ eindelijk voltooid.

  Het werk was gepland in drie fasen (één per gebouw!!!) en vergde heel wat mankracht en uitrusting. Het waren de gemeentelijke werklieden die deze reuzenonderneming tot een goed einde brachten.

  Reuzenwerk? Te oordelen tenminste naar de ingezette middelen en de machtsontplooiing die het verkeer in het dorp aardig in de war stuurde. Wilde men hiermee misschien aantonen dat ook in Westende - dorp grote werken uitgevoerd worden, zoals in Middelkerke?

  Maar laten we toch maar liever ernstig blijven. Zonder vrees voor overdrijving kan ik hier zeggen dat ik zelden zo’n relatief klein werk (leggen van 25 à xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />30 meter tegels en 25 à 30 meter kasseistenen) zo lang heb weten duren.

  Mijn hiernavolgende beoordeling behandelt twee belangrijke facetten van openbare wegenwerken.

  Ten eerste mag gezegd worden dat een echt arsenaal aan voertuigen en uitrusting ingezet werd. Op een bepaalde dag zag ik: een grote camion met grijpkraan, een rupsvoertuigje met nog een grijpkraan, een camionnette en een camionlaadbak op de grond met kasseistenen. Op donderdag 28 augustus stond er nog een camionnette bij. Ik zou graag eens weten hoe dat gemeentelijk wagenpark beheerd wordt.

  Het grootste probleem schijnt erin bestaan te hebben de middelen zodanig op te stellen dat er zo weinig mogelijk stappen moesten gezet worden?

  Daarom werd er maar beslist de helft van de rijbaan daarvoor te gebruiken. We hadden dus nu te maken met een werk met ‘sterke hinder voor het verkeer’ omdat één rijstrook of de breedte van één rijstrook onttrokken werd aan het verkeer op de rijbaan.  Waarom men de voertuigen (maar minder dan!) niet in de Hovenierstraat plaatste, is mij een raadsel.

  Het werk behoorde tot de 3e categorie omdat de maximum toegelaten snelheid op de plaats van het werk  lager is dan of gelijk aan 50 kilometer per uur.

  Dat laatste heeft tot gevolg, en dat is het tweede facet, dat de verkeersregeling of signalisatie rond de werken moest beantwoorden aan strengere regels van de wegcode. Omdat de gemeente zelf de ondernemer is, was zij daarvoor verantwoordelijk.

  Als het u interesseert, dan kunt u de geldende voorschriften lezen op http://www.wegcode.be/wet.php?wet=60&node=art4

  De lezer die ook nog wil weten of de signalisatie voldeed, moet ik ontgoochelen. Dat was op enkele punten niet het geval en de opstelling van borden onderging ook wijzigingen tijdens de werken. Zo was er onder andere, geen veiligheidsdoorgang voor zwakke weggebruikers. Maar waar ik het hier eigenlijk wil over hebben is de verwarring stichtende, gevaarlijke maar anderzijds lachwekkende signalisatie voor zo’n werk(je). In de richting Oostende - Nieuwpoort vanaf de beenhouwerij ‘Gruwier’ tot juist voorbij de Hovenierstraat (dus over een afstand van ongeveer 150 meter) stonden volgende borden

  Ik heb ze niet op mijn plan gezet, maar ook aan de andere zijde van de straat in de richting Oostende, stonden natuurlijk ook nog een aanzienlijk aantal borden.

  Over het personeel wens ik niets te zeggen. Ik zag dat er drie werklieden bezig waren. Ik ben er niet blijven bijstaan en ik heb ze ook niet gecontroleerd, maar ik reed daar op dinsdag 26.08.08 voorbij om 15u45 en er was al niemand meer te zien. Ik begrijp dat gemeentewerklieden gebonden zijn aan een aantal uren per week , dat ze hun gerief moeten opbergen en terugrijden naar de technische dienst, enz…

  Ook tijdens de weekends, als de werken stillagen en de voertuigen verdwenen waren en er geen centimeter van de autoweg meer ingenomen werd, bleef er  een bos van verkeerstekens met snelheidsbeperkingen en verbod om in te halen staan. Waarom werden die niet afgedekt?

  Op vrijdag 29 augustus, bij het schorsen van de werken, moest nog 1 meter kasseien gelegd worden. Spijtig, maar nu moest op maandag alles weer herbeginnen: installatie, voertuigen, …

  Dat is dan pas op woensdag 3 september gebeurd.

  Ik zou wel eens graag een echte aannemer van dergelijke werken zijn mening daarover horen verkondigen. Als hij zo werkt, is hij binnen de kortste keren bankroet. Ik zou ook eens willen weten hoeveel manuren er aan dit ‘groot werk’ besteed werden en of het echt niet goedkoper zou zijn het werk in aanbesteding te geven. Wat een besparing aan materiaal zou dat niet meebrengen?

  07-09-2008, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Openbare werken
  Archief per week
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 30/12-05/01 2014
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 31/12-06/01 2013
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Websites over Middelkerke
 • Gemeente Middelkerke
 • Middelkerke.2link
 • Handelaars Westende-dorp
 • Westende


 • Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!