NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Westendse Blik op Middelkerke
Inhoud blog
 • De zoveelste 'parel' aan de kroon van Middelkerke?
 • Middelkerke: Is jouw GSM ook verouderd? Werp hem dan toch weg! Maar ver genoeg!
 • Westende/Middelkerke: Belangrijke verbindingswegen in het nieuw
 • Middelkerke: Michel Landuyt benoemd tot ere-burgemeester
 • 25 mei 2014, de moeder van alle verkiezingen. Doet Middelkerke ook mee?
  Zoeken in blog

  Categorieën
 • Allerlei (22)
 • Atlantikwal (2)
 • Brandweer (1)
 • Burgemeester (12)
 • Casino (2)
 • De Post (1)
 • Dialect (6)
 • Die goeie oude tijd (7)
 • Dijk en Strand (8)
 • Duinen (1)
 • Emigratie (2)
 • Energie (2)
 • Erfgoed (16)
 • Evenementen (9)
 • Fusies (3)
 • Gemeentebestuur (19)
 • Gemeentediensten (6)
 • Gemeentefinancies (6)
 • Godsdienst - Kerken (8)
 • Horeca (11)
 • Immobiliën (8)
 • Jeugd (5)
 • Kamperen (3)
 • Kunst (6)
 • Landbouw (2)
 • Leger (2)
 • Medisch (4)
 • Mijn blog (13)
 • Milieu (11)
 • Natuur (7)
 • Oorlogen (8)
 • Openbaar vervoer (1)
 • Openbare werken (3)
 • Pleinen en straten - staat en netheid (17)
 • Politieke partijen (30)
 • Scholen - Onderwijs (7)
 • Sociale woningen (1)
 • Sport (16)
 • Strand (0)
 • Uitzicht gemeente (3)
 • Veiligheid - Politie (9)
 • Verkeer (16)
 • Verkiezingen (24)
 • Zon en Zee (9)
 • Persoonlijke Kijk op mijn Gemeente
  16-09-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SP.a Middelkerke kiest voor De Bruyn

  In ‘Het Nieuwsblad’ van 15 september 2007, lees ik dat de Middelkerkse SP.a afdeling de kandidatuur steunt van Eric De Bruyn voor nationaal voorzitter van de partij. Caroline Gennez haalde tijdens de stemming in het bestuur geen enkele stem.

  Dat doet mij nu echt plezier! Ik herinner mij namelijk haar optreden in de ‘Calidris’ op 28 december 2000. Daar was toen een informatievergadering van de gemeente met de bedoeling de Westendenaars te overtuigen dat ze best het gepland asielcentrum zouden aanvaarden. Gennez was toen kabinetsmedewerker van Minister van Maatschappelijke integratie Johan Vande Lanotte.

  Ze kon maar niet begrijpen dat wij ons verzetten tegen die vestiging in Westende- dorp. Ze vond er dan ook niets beter op dan ons uit te maken voor ‘idioten’.

  Ik heb dat natuurlijk niet vergeten maar dat ook de SP.a van Middelkerke daar, bijna zeven jaar later, nog zou aan denken, dat kan ik enkel maar toejuichen.

  Het is natuurlijk mijn zorg niet, maar wat zal Vande Lanotte daarvan zeggen? Verdonck en co zullen slechte punten krijgen van Johan. Gennez is namelijk diens beschermelinge. Na de verkiezingsnederlaag van 10 juni 2007 meende de aftredende Johan dat hij zonder meer Caroline als nieuwe voorzitter aan zijn leden kon opleggen. Hij zal zeker nooit verwacht hebben dat ook maar één socialist dat niet zou waarderen.

  De Bruyn richtte eind 2005 de ultra-linkse groepering sp.a Rood op. Het is een dissidente beweging binnen de partij die ontstond naar aanleiding van het Generatiepact en die vindt dat de partij niet links genoeg is.

  Gennez kon (alweer) haar arrogantie en minachting niet in bedwang houden. Ze verklaarde "De leden zullen kunnen kiezen tussen een open, progressieve linkse partij of een lekker gezellig klein - linkse partij die communistisch geïnspireerd is.”

  Om te kunnen meedingen naar het voorzitterschap moeten kandidaten worden voorgedragen door minstens 10 afdelingen uit 2 provincies. Samen moeten die minimum 5.000 leden vertegenwoordigen. De deadline is 20 september. Op een congres op 21 oktober wordt bekend wie de militanten - die tussen 1 en 17 oktober kunnen stemmen - naar voren schuiven om de Vlaamse socialisten in de toekomst te leiden.

  Of De Bruyn echt een betere keuze zou zijn dan Gennez, dat laat ik aan de socialisten over.

  16-09-2007, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Politieke partijen
  15-09-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Welke onderwerpen mag u in de toekomst verwachten in Westendse Blik op Middelkerke?

  Wordt Middelkerke één grote camping? Zowel de kampeerterreinen, de vakantieparken, de appartementen, de vakantiewoningen, de villa’s, hotels, pensions als huurkamers komen aan bod.

  Inkomsten en Uitgaven van de gemeente (daaronder natuurlijk de gemeentebelastingen)

  Geschiedenis van de fusies met Westende.

  De (voorlopig) laatste fusie van Westende met Middelkerke in 1977. Wat eraan voorafging.

  Westende, 30 jaar later.

  Eerbied voor milieu en voor natuurgebieden. Wat doet de gemeente daarvoor?

  De grote werken in Middelkerke. Het gemeentebestuur beroemt zich op de openbare werken die tijdens hun legislatuur/ legislaturen uitgevoerd werden. Is dat terecht? Is de koek eerlijk verdeeld onder de deelgemeenten?

   

  Hebt u aan- of opmerkingen bij de hierboven vermelde onderwerpen?  Bezit u daarover misschien informatie die voor onze lezers nuttig en/ of interessant zou zijn?

  Hebt u een ander onderwerp dat u nauw aan het hart ligt en waaraan het gemeentebestuur nauwelijks of geen aandacht besteedt?

  Vindt u integendeel dat een goed initiatief van het gemeentebestuur wel eens verdient in het zonnetje geplaatst te worden?

  Stuur mij dan een email, reageer op deze blog of stuur mij een brief. Bedankt bij voorbaat!

  15-09-2007, 20:33 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  14-09-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De zaak 'Zon en Zee'

  Op 6 december 2000 besliste de Ministerraad, onder impuls van Johan Vande Lanotte, een deel van Zon en Zee aan te kopen om er een opvangcentrum voor 750 asielzoekers in te richten.  Dat viel niet in goede aarde bij de Westendenaars en dat voor meerdere redenen. Westende zou minder aantrekkelijk worden voor toeristen met minder inkomsten voor de handelaars tot gevolg. Men vond het aantal voorziene asielzoekers veel te hoog in verhouding tot 1000 dorpbewoners. Het familiaal karakter van het dorp zou verdwijnen. Er werd gevreesd voor hogere onveiligheid (door criminaliteit, op medisch gebied). Bovendien vonden de mensen het opvangen in zo’n luxueus centrum en het onredelijk veel (belastingsgeld)geld besteden aan personen, die voor het grootste deel vluchtten uit economische redenen, ongepast.

  Er werd een actiecomité opgericht dat klacht indiende op basis van het feit dat Zon en Zee bestemd was voor verblijfsrecreatie en dat niemand er mocht wonen, wat de asielzoekers toch deden.

  In 2001 had ik nog geen website en zeker geen blog.

  Om het standpunt van het actiecomité duidelijk te maken, moesten we dus teksten schrijven en boeken uitgeven. Die vielen goed in de smaak van de Westendenaars en ze werden  ook gelezen door de Middelkerkse politici, die nochtans probeerden dat halsstarrig te ontkennen.

  De verkoop van mijn pennenvruchten bracht dus een aardige stuiver op, wat ons toeliet daarmee een zeer groot deel van de gerechtskosten en advocaathonoraria te betalen.

  Ik behandelde daarin de asielwetgeving en vermeldde er alle gebeurtenissen die zich in het centrum hebben afgespeeld gedurende de 3-jarige opening.

  De zes boeken kregen volgende titels:

  Deel 1: Zon en Zee – Vakantiecentrum of Asielcentrum?

  Deel 2:  Een jaar later… Hoe lang worden de Westendenaars nog voor de gek gehouden?

  Deel 3: Racisme of Vrije Meningsuiting? Rechtstaat of Ministers die hun eigen wetten niet

              toepassen?

  Deel 4 Blunderboek van Johan Vande Lanotte en Michel Landuyt. Hoe schandalig de

  Westendenaars belogen en bedrogen worden!

  Deel 5: Overheid: Volharding in de boosheid! Toppunt van onbeschaamdheid.

              Actiecomité: Hoop op doorbraak en gerechtigheid in 2003!

  Deel 6: ‘De Overwinning’ of ‘Gerechtigheid is geschied’

  Op 13 juni 2003 beslist de rechter dat het centrum tegen 13 december 2003 moest gesloten worden.

  14-09-2007, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Zon en Zee
  12-09-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Westendse Blik op Middelkerke Nr 2

  In tegenstelling met nummer 1 bevat nummer 2 meerdere artikels: één waarin uitgebreid de federale verkiezingen aan bod komen, één over de toekomstplannen van Michel Landuyt en één over de wegversmallingen in de Heidestraat.

  De Vlamingen weten over het algemeen zeer weinig over de wetgeving in verband met de verkiezingen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers en voor de Senaat.  Daarom wilde ik graag eens duidelijk maken hoe de zetels verdeeld worden tussen de partijen maar ook in de partij zelf. Daarbij aansluitend geef ik enkele beschouwingen over de twee regionale topfiguren uit het kanton Oostende. Ik weerleg de bewering van Johan Vande Lanotte dat ‘Zon en Zee’ nog een rol zou gespeeld hebben in het verlies van zijn partij en ik geef al de verzamelde redenen waarom de SP.a – Spirit zo’n pandoering kreeg. Ik ontleed het ‘fenomeen’ Jean-Marie Dedecker en ik wijs op de mogelijke gevolgen van het succesvol resultaat van zijn partij. De overlopers na de gemeenteraadsverkiezingen zijn eigenlijk niet waard vermeld te worden, maar aangezien ze misschien toch een invloed kunnen hebben op de gemeentelijke politiek, doe ik het dan toch maar.

  Ook de campagne van de partijen krijgt weer volop mijn aandacht, omdat er een duidelijk verschil is met de gemeenteraadsverkiezingen op het gebied van folders, borden, huis aan huis bezoeken, kranten, TV media, toegestane uitgaven.

  Natuurlijk mogen de uitslagen niet ontbreken en dan vooral deze van de Middelkerkse kandidaten: Opstaele (VLD), Ameele (VB) en Dierendonck (LDD) voor de Kamer en Lacombe (VB) en Devooght (LDD) voor de Senaat. Ik onderzoek daarbij of Opstaele het beter gedaan heeft dan partijgenote en collega-schepen Dejonghe bij de vorige federale verkiezingen.

  Tevens ga ik na hoe kandidaten en verkozenen verdeeld zijn, enerzijds over de kieskring West-Vlaanderen (voor de Kamer) en anderzijds over het Vlaams Kiescollege (voor de Senaat).  Ik toon ook aan hoe ‘onze’ kandidaten aan hun voorkeurstemmen gekomen zijn, per kanton.

  Als Michel Landuyt verkondigt dat men hem op drie realisaties mag afrekenen bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012, dan vraagt dit op zijn minst een reactie. Zijn doelstellingen zijn namelijk veel te vaag en beantwoorden geenszins aan mijn verwachtingen. Ik had inderdaad beter verhoopt dan nog meer werken in Middelkerke - kern en vage beloften over het ‘vermijden van de leegloop van de deelgemeenten’ en het ‘tegengaan van de vereenzaming van de ouderen’.

  Dat ik tenslotte overga tot de beschrijving van werken die uitgevoerd werden in een godverlaten straat van Middelkerke, zal u waarschijnlijk verbazen. Men wilde de Heidestraat namelijk veiliger maken door het verkeer te vertragen. Dat lijkt mij niet gelukt en ik vind deze werken in hun huidige uitvoering totaal overbodig en dus geldverspillend. Ik doe dus een oproep om in de toekomst beter te plannen en om de bewoners te raadplegen, hoewel ik weet dat de burgemeester daar een hekel aan heeft.

  De volledige bundel bevat 32 bladzijden.

  12-09-2007, 19:50 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  10-09-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Westendse Blik op Middelkerke Nr 1

  (Bijna) alles over de Gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006.

   

  In dit eerste nummer overloop ik eerst en vooral de door de verschillende partijen gevoerde campagne  (wat mag en wat mag niet, de huis aan huis bezoeken, wie voerde de duurste campagne, welke rol speelden de media in de campagnes, de ondervraging van de kopstukken (Landuyt, Pylyser-Dewulf, Verdonck, Maesen, Lacombe en Blomme) door ‘de Zeewacht’, relaas over het lijsttrekkersdebat in aanwezigheid van de VRT).

  Daarna komt een analyse van de ingediende lijsten: de verdeling per deelgemeente, de leeftijd van de kandidaten, de vernieuwingen ten opzichte van 2000 en een overweging in verband met de kwaliteit van de kandidaten.

  In een volgend onderdeel vraag ik mij af welke verwachtingen de kiezers mochten koesteren.  Ik leg daarin in het lang en het breed uit waarom de kiezer eigenlijk alle reden had om zich argwanend op te stellen tegenover de uittredende meerderheidspartijen: de gerechtszaak waarin de burgemeester verwikkeld is, de zaak ‘Zon en Zee’ waarin de burgemeester zo blunderde, het schrijnend tekort aan interesse voor het Sint-Laurentiusstrand, , het eventueel verleggen van het tramparcours in Lombardsijde, de algemeen aangevoelde benadeling van de deelgemeenten, het voortdurend gekibbel tussen de meerderheidspartijen. Via een grootscheepse enquête door ‘Het Nieuwsblad’ hadden de kiezers bovendien kunnen vernemen dat zowel de burgemeester als het gemeentebestuur onder het gemiddelde  scoorden in diverse domeinen van het beleid. Nog erger was het gesteld met het ‘Palmares van het lokale beleid’ waarin 307 Vlaamse gemeenten gerangschikt werden in de domeinen financieel beheer, mobiliteit, onderwijs, sociale voorzieningen, milieu en ontvangsten en waarin Middelkerke glansrijk laatste eindigde.

  Volgens het Staatsblad van 2 oktober 2006 behoort Middelkerke tot de groep gemeenten met een werkloosheidsgraad die minstens 20% hoger ligt dan het gemiddelde van het gewest.

  Ik vraag me uiteindelijk af of het dan allemaal negatief was. Het enorme budget waarover de gemeente kan beschikken schept namelijk ook enorme mogelijkheden.  Ik vermeld dus de verwezenlijkingen die de VLD en de CD&V zichzelf toeschrijven en die liggen vooral op het vlak van (vooral in de kerngemeente uitgevoerde) openbare werken en van culturele en sportieve evenementen in de verschillende deelgemeenten.

  Dan komen de resultaten: de zetelverdeling, de voorkeurstemmen en de lijststemmen. Wie is rechtstreeks verkozen? Wie wordt burgemeester? Voor dat laatste maak ik duidelijk waarom Jana Opstaele eigenlijk helemaal geen aanspraak kon maken op de burgemeestersjerp omdat Landuyt gewoon meer stemmen haalde.

  Ik probeer ook te achterhalen waarom de VLD, de CD&V en het Vlaams Belang wonnen en waarom SP.a – Spirit verloor.

  Ik vraag mij af waarom de nu bestaande coalitie tot stand kwam. Verder leg ik uit wat op de installatievergadering van 2 januari 2007 gebeurde: verkiezing van de voorzitter en van de schepenen. Ik vermeld ook de verdeling van de bevoegdheden in het schepencollege.

  Ook de toedracht van de vervolging van de burgemeester en waarom hij nog niet benoemd werd, komt aan bod. De verkiezing van de ocmw – raad wordt besproken om tenslotte te eindigen met de vermelding dat bij de gelijktijdige verkiezingen voor de provincieraad één Middelkerkse vertegenwoordiger verkozen werd, namelijk Jan Lacombe van het Vlaams Belang.

  10-09-2007, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Verkiezingen
  Archief per week
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 31/12-06/01 2013
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Websites over Middelkerke
 • Gemeente Middelkerke
 • Middelkerke.2link
 • Handelaars Westende-dorp
 • Westende


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!