NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Westendse Blik op Middelkerke
Inhoud blog
 • Een historische gebeurtenis voor Lombardsijde
 • Hoe proberen de partijen/politici stemmen te veroveren voor 26 mei 2019?
 • Westende: Incasseren maar ... ontgoochelingen moeten uiteraard overwonnen worden
 • Tastoe 2019, Westends culinair festival
 • Belangrijke verkiezingen op 26 mei 2019? Voor Europese Raad, Federale Kamer, Vlaamse Raad … maar ook voor ‘N-VA’er’ Jean-Marie Dedecker
  Zoeken in blog

  Categorieën
 • Allerlei (44)
 • Atlantikwal (3)
 • Brandweer (3)
 • Burgemeester (16)
 • Casino (4)
 • De Post (1)
 • Dialect (14)
 • Die goeie oude tijd (14)
 • Dijk en Strand (21)
 • Duinen (2)
 • Emigratie (2)
 • Energie (2)
 • Erfgoed (27)
 • Evenementen (21)
 • Fusies (5)
 • Gemeentebestuur (51)
 • Gemeentediensten (8)
 • Gemeentefinancies (6)
 • Godsdienst - Kerken (13)
 • Horeca (19)
 • Immobiliën (17)
 • Jeugd (5)
 • Kamperen (4)
 • Kunst (12)
 • Landbouw (6)
 • Leger (2)
 • Medisch (5)
 • Mijn blog (20)
 • Milieu (16)
 • Natuur (11)
 • Oorlogen (11)
 • Openbaar vervoer (1)
 • Openbare werken (4)
 • Pleinen en straten - staat en netheid (25)
 • Politieke partijen (61)
 • Scholen - Onderwijs (11)
 • Sociale woningen (4)
 • Sport (32)
 • Strand (0)
 • Uitzicht gemeente (11)
 • Veiligheid - Politie (11)
 • Verkeer (26)
 • Verkiezingen (38)
 • Zon en Zee (11)
 • Persoonlijke Kijk op mijn Gemeente
  17-07-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoera, Hoera, er werd weer gefeest in Middelkerke!!! Wij zingen mee op een nieuwe, verschrikkelijk dure ondergrondse parking!!!!!

  Het is niet de eerste keer en het zal ook niet de laatste keer geweest zijn dat ik mij verbaas, dat ik verontwaardigd ben, ja dat ik geschokt ben over het verkwisten van ons belastinggeld door onze gemeentelijke bestuurders.
  Dat is heel zeker het geval in andere domeinen ook, maar vandaag wil ik het hebben over de werken aan ‘ons’ marktplein. Ik beperk mij voorlopig nog tot de ondergrondse parkeergarages omdat de werken bovengronds nog lang niet klaar zijn, hoewel dat voorzien was tegen de zomer van 2011. Het schijnt nu eind oktober te zullen worden. Er is ook nog te weinig geweten over de exacte kosten of uitgegeven bedragen voor dat werk.

  Hoeveel heeft die ondergrondse parking dan wel gekost, misschien?

  De burger wordt geïnformeerd!
  Ik vind het een goeie zaak dat op een (toekomstige) werf een bord geplaatst wordt zoals die twee hieronder.

  Zoals jullie zien is de bouwheer ‘Dexia Bank nv’ maar meer daarover verder in mijn artikel. Daar staat ook het bedrag van de werken dat, enkel voor de ondergrondse parking, zou oplopen tot 9,2 miljoen euro. Dat is een bedrag ZONDER BTW. Er stond/staat ook nog een tweede bord.

  Op het bord hierboven kunnen jullie de kostprijs aflezen voor het ‘Herinrichten van de Oostendelaan, met inbegrip van het Marktplein en Molenstraat – Deeldossier Marktplein en Populierenlaan’.
  Let maar eens op het bedrag. Valt het jullie ook onmiddellijk op dat er geen punten geplaatst werden? Het is dus wel degelijk 1.927.606,93 euro. Bijna twee miljoen euro of 80 miljoen goeie oude Belgische francs!!!!! Ik vind het fijn dat hier de cijfers achter de komma ook vermeld worden, want ik weet altijd graag op de eurocent na hoeveel de gemeente juist aan een project uitgeeft. En zo kan men zien dat ze geen halve euro te veel uitgeven!! (als grapje bedoeld, maar eigenlijk is dat niets om mee te lachen!)
  Maar voorlopig genoeg daarover, ik kom daar in een latere bijdrage nog uitgebreid op terug.

  De beslissing
  Op 05 december 2006 besloot het college om onder het marktplein een ondergrondse parkeergarage te bouwen bestaande uit 3 bouwlagen, een rotatieparking op niveau -1, een rotatieparking en garageboxen op niveau -2 en garageboxen op niveau -3. Het complex zou 339 staanplaatsen, 86 garageboxen en 72 plaatsen voor motoren omvatten.
  Een rotatieparking is een geheel van parkeerplaatsen dat niet als bezoekersparkeerplaatsen kan worden beschouwd en dat, eventueel tegen betaling, voor iedereen toegankelijk is voor de tijdelijke stalling van wagens.
  De totale kost voor de bouw van de ondergrondse parking en de heraanleg van de bovenbouw werd toen geraamd op € 12.905.599,23 (erelonen, onvoorziene kosten en BTW inbegrepen).
  Dat is dus al een stuk meer dan wat op de twee borden samen vermeld staat. Maar ja, op een peulschil meer of minder komt het toch niet aan, hé!
  In de gemeenteraad van 13 september 2007 werd aan de leden meegedeeld dat de ‘financiering met projectbeheer’ zou toegepast worden. Daarvoor werd door de centrale aankoopdienst van de gemeente een bestek opgemaakt.
  Hoe verdienstelijk het werk in bepaalde andere domeinen van een technische dienst van een gemeente ook mag zijn, het bouwen van zo’n groot, gespecialiseerd complex is toch nog andere koek. Daarvoor zal niet enkel de kennis, maar ook wel de tijd ontbreken. Daarom neemt Dexia het toezicht en beheer, de verantwoordelijkheid en de financiering voor zijn rekening.
  Ze doet dat natuurlijk niet gratis. Naast de financieringskosten (= het voorschieten van het geld), moeten ook nog de kosten voor het beheer van het project betaald worden.
  De formule ‘financiering met projectbeheer’ zou, naar het schijnt, een aantal voordelen bieden.
  Vooreerst op financieel gebied. De eigen financiering kan er enkele jaren door uitgesteld worden. Het zou ook mooi meegenomen zijn dat de BTW op het einde van de werken in één keer wordt gefactureerd, zodat op die bedragen tijdens de duur van de bouwwerken geen rentelasten rusten, waardoor de leninglasten lager liggen.
  De formule ontlast de gemeente ook van heel wat bekommernissen. Dexia Bank neemt zowel de administratieve als de praktische opvolging van de werken voor haar rekening. Dat belet het gemeentebestuur wel niet het dossier op de voet te blijven volgen. Daarmee bedoel ik dat de gemeente er kan (en moet) op letten dat het budget niet overschreden wordt.
  De gemeenteraad hechtte met 19 stemmen bij 3 onthoudingen (Vlaams Belang) zijn goedkeuring aan het ontwerp en de raming voor de opdracht, die maximum € 14.000.000 (€ 12.905.599,23 + kosten financiering + kosten projectbeheer) zou bedragen. Dat was dus nog een stuk meer dan wat op het bord staat. Een ‘grote peulschil’ erbij, dus!

  Het leven wordt duurder!!!!!!!
  In de gemeenteraad van 13 november 2008, kregen de aanwezigen te horen dat ‘ingevolge de gestegen bouwkosten en de concretisering van het bouwprogramma’ voormelde financiering met projectbeheer geactualiseerd diende te worden.
  Dexia raamde namelijk op dat ogenblik het bedrag daarvan op 21.758.000 EUR hetzij 15.005.517,24 EUR netto bouwkost, meer een geraamd bedrag van 6.752.482,75 EUR (inclusief erelonen, projectbeheer en BTW, exclusief de intresten tijdens de bouwperiode).
  Er is dus 136% van de eerste raming bij gekomen. Men kan dat bezwaarlijk nog een ‘peulschil’ noemen!!
  Hebben jullie ooit al een verbetering weten aanbrengen aan de borden als de kostprijs veel hoger ligt, door ‘onvoorziene omstandigheden’ zoals dat dan uitgelegd wordt? Ik niet!

  Niet getreurd, zegt burgemeester Landuyt

  We krijgen subsidies hoor!!
  In de raadszitting van 13 november 2008 scheen raadslid Soete van de CD&V de kostprijs van de ondergrondse parking toch ‘hoog’ te vinden. Landuyt antwoordde daarop ‘dat de kostprijs niet zo hoog zal zijn als het raadslid stelt omdat hij geen rekening houdt met de te verwachten subsidies.”
  Overeenkomstig het goedgekeurd meerjarenplan zou voor de ondergrondse parking een subsidie ten bedrage van 1.000.000 EUR voorzien zijn. Aangezien andere subsidies mij niet bekend zijn, mag ik dus zeggen dat een subsidie van minder dan 1/20 van het uitgegeven bedrag, niet zo geweldig is.
  En daarbij, ik herhaal het nog maar eens …. subsidies komen ook van ons geld, dat maakt dus geen verschil!!!

  Dat wordt allemaal gerecupereerd, hoor!

  Door verhuur van parkeerplaatsen
  Op 11 mei 2011 werd de gemeenteraad erover ingelicht dat een beheerder met de noodzakelijke know-how moest aangesteld worden. Deze zou instaan voor de uitrusting, het beheer en eventueel de marketing van de rotatieparking. Eerst moest de markt verkend worden met inachtneming van de mededinging. Die verkenning was niet gratis en de raad werd dan ook gevraagd het daarvoor opgemaakt bestek goed te keuren. De definitieve overeenkomst zou dan voorgelegd worden aan de raad. Dat moet een enorm moeilijke opdracht geweest zijn. Hoeveel keren hebben ze moeten telefoneren?
  Eén, twee of drie keer?
  In ‘Het Nieuwsblad’ van 23 juni 2011 verklaarde de burgemeester dat een overeenkomst gesloten werd met Optimal Parking Control (OPC) uit Herent. De gemeente zou de tarieven bepalen en ze ook innen. Daarvan krijgt OPC een percentage voor onderhoud, materiaal en automaten'.
  De burgemeester gaat er prat op dat deze ondergrondse parking de goedkoopste aan de kust is. Ik vraag mij af waarom. Is dat een reclame voor Middelkerke? Zullen er meer toeristen naar hier komen omdat de parkeergarage een halve euro goedkoper is? Zet dat niet aan tot langer parkeren?
  Het brengt in elk geval wel minder op voor de gemeentekas. Landuyt raadt iedereen aan even de prijzen te vergelijken met de buurgemeente Oostende waar een veelvoud aangerekend wordt. Dat is wel degelijk juist!! Maar niet relevant!!
  Op 1 juli, bij de opening verklaarde hij dat de vergelijking met alle andere kustgemeenten uitgevoerd werd. Hoe dat gebeurde en wat er vergeleken werd, is mij een raadsel.
  Wat hij er niet bij zegt, is dat tegelijkertijd de aanleg van de parking straks misschien wel de duurste van Vlaanderen wordt. Dus, twee keer slecht nieuws voor de gemeentekas.
  Ziehier dan die ‘goedkope’ prijzen. Ze komen overeen met die van de betalende parkings in openlucht.Tijdens weekends, schoolvakanties en op feestdagen, met andere woorden tijdens de piekperiode, betaal je

  Dag 0700 – 1900 u

  1e/uur

  max 5e/dag

  Nacht 1900 – 0700 u

  0,5e/uur

  max 2e/nacht

  Op weekdagen, niet tijdens schoolvakanties en niet op feestdagen, wordt dat

  Dag 0700 – 1900 u

  0,5e/uur

  max 2,5 e/dag

  Nacht 1900 – 0700 u

  0,5e/uur

  max 2e/nacht

  Door verhuur van garageboxen
  Per jaar kost het huren van een garagebox: 1.100 € (voor 20 m²) of 1.210 € (voor 22 m²) of ???? (voor 31 m²). Zo zijn er 86.
  In veel andere gemeenten betaalt men slechts 75 euro/ maand of 900 euro per jaar.

  Door verkoop van garageboxen.
  De verkoopprijs van een box werd nog niet vastgelegd.
  Raadslid Soete vroeg op 13 november 2008 of de hoge kostprijs van de parking zal gerecupereerd worden door de verkoop van garages.
  Burgemeester Landuyt ontkende dit, maar “dat mag geen bezwaar zijn omdat door dit project een maatschappelijke behoefte wordt ingevuld”. Typische grote woorden van Michel, maar wat bedoelt hij eigenlijk juist? Is een ‘parkeerplaats vinden tegen betaling’ nu al een maatschappelijke behoefte geworden, zoals recht op werk, recht op wonen, recht op veiligheid?
  Vooraleer een bestuur aan zo’n project begint (“één van de grootste projecten ooit in Middelkerke”) zou er toch een studie moeten gemaakt worden waarbij de kostprijs van het project afgewogen wordt tegenover de toekomstige inkomsten. Een kosten-batenanalyse heet dat. Zo kunnen de gemeenteraad en de bevolking weten dat hun portemonnee beheerd wordt op de manier van een goede huisvader.
  Werd die analyse wel degelijk uitgevoerd? Dat moet zeer moeilijk geweest zijn als de kosten meer dan verdubbelen tijdens de ontwerp- en bouwfase. Ik vraag mij af waarom de oppositiepartijen zich niet beter documenteren en niet meer precieze (en vervelende) vragen stellen over dergelijke belangrijke projecten.

  Zijn er nog andere kosten?
  Ik ben ervan overtuigd dat het bedrag van de totale kostprijs nog zal oplopen. Daar komen zeker nog grote uitgaven bij en ook nog kleinere (in relatie tot de totale kostprijs, maar niet te verwaarlozen) zoals interesten, de recepties voor de inhuldigingen, verkennen van de markt om een beheerder te vinden, Enz…

  We vieren dat er een parking bijgekomen is in Middelkerke
  Iedereen zou dus verheugd moeten zijn dat er nu nog meer auto’s kunnen opeengestapeld worden in Middelkerke.
  Op vrijdag 1 juli werd de ondergrondse parking geopend. Om dat evenement extra luister bij te zetten, werden alle registers opgetrokken. Trompetgeschal en tromgeroffel alom!
  Vanaf 20 uur kon je op de markt van Middelkerke terecht voor een hapje en een drankje (?) en voor muzikale artiesten. Eerst was er een optreden voorzien van Paul Bruna, daarna gevolgd door Raymond van het Groenewoud, die een potpourri zou brengen van zijn bekendste klassiekers.
  Ik dacht als proef eens de parking binnen te rijden, maar dat mocht niet wegens het gepland spektakel nadien.
  Na de academische 23 minuten wachten, kreeg het nogal talrijk opgekomen publiek eindelijk een speaker te zien die ons leerde dat de Middelkerkenaars de reputatie hebben van ‘er in te vliegen’.
  Dan volgde het optreden van het klassiek glorieus duo Opstaele – Landuyt, bijgestaan door Anatool, een slechterik uit de strip ‘Jommeke’, die absoluut rijk wil worden. Moesten wij hier soms een verband zien?
  Opstaele was zeer gelukkig te kunnen aankondigen dat zij ook bij de inhuldiging van de bovenbouw, einde oktober, samen met de schepenen cultuur en sport, voor een groots feest zou zorgen.
  Michel wist te vertellen dat hij er na een gesprek dat vijf minuten duurde, de beheerder van OPC had kunnen van overtuigen om de parking gratis ter beschikking te stellen gedurende de eerste week.
  Grote prestatie natuurlijk als de parking toch voor 98 of 99% leeg staat in die week. (zie verder) of met andere woorden als er maar 10 auto’s staan.
  Was dat enkel mijn indruk of was het applaus echt maar aan de magere kant?
  Toen werd het lint doorgeknipt… Eén praal en pracht!! De ‘gesjerpte’ autoriteiten, of toch een deel ervan, werd aangevoerd in een klein fantasieautootje, dat eigenlijk te klein was om alle hoogwaardigheidsbekleders te bevatten. Lucien Niville, OCMW – lid, kon er schijnbaar wel nog bij. Omdat hij toch maar klein is? Welke rol hij daar speelde, is mij niet duidelijk.
  De aanwezigen mochten toen het bouwwerk bewonderen. Zoals ik reeds zei ‘knap werk van de ingenieurs!’.
  Daarna kon eindelijk het muziekfestival beginnen en dat gebeurde door een verdienstelijke Bruna met dansende ‘maagden’. Het aangekondigd ‘hapje of drankje’ werd schijnbaar weggesaneerd … om de kosten te drukken. Op Raymond heb ik niet meer gewacht.

  De eerste cijfers over de bezetting
  Bij mijn gratis bezoek op 5 juli 2011 was de bezetting op -1 zoals op de eerste onderstaande foto links. De beide andere verdiepingen zagen eruit zoals op de eerste foto rechts. Dat moet nog gerodeerd worden, natuurlijk. Op 15 juli was de grote leegte er nog steeds. Ze was zelfs nog iets groter geworden.
  (zie onderste foto’s, beide genomen op -1). En misschien waren er zelfs nog een paar auto’s bij van werklieden die nog volop werken aan elektriciteit en aan de lift. Min twee en min drie waren leeg.

                         

             

  Ik vrees dat die parking meer leeg dan vol zal staan. De mensen betalen niet graag om te parkeren, tenzij ze niet anders kunnen. Op de piekdagen, bijvoorbeeld.
  Eerlijkheidshalve zal ik ook nog wel eens gaan kijken op zo’n topdag en in het weekend. (*)

  Besluit
  Na mijn bezoek aan de ondergrondse parking of een ander werk van die omvang ben ik steeds weer onder de indruk van de technische verwezenlijking. Ik bewonder het werk van de ingenieurs.
  Maar … de kostprijs van dat werk doet mij duizelen. Voor het ogenblik denk ik dat die parking er niet had moeten komen en ik vrees dat de kosten-batenanalyse achteraf zwaar negatief zal zijn voor de gemeente. Ik hoop dat ik ongelijk krijg. Er wordt inderdaad met onze centen gepokerd!!

  Bronnen
  Artikel 'Dit is de goedkoopste parking aan de kust' van Dany Van Loo in ‘Het Nieuwsblad’ van donderdag 23 juni 2011.

  * Aanpassing zaterdag 6 augustus om 14 uur 15
  Zoals aangekondigd heb ik vandaag om 14 uur een nieuw bezoek gebracht aan de parking. Op niveau -1 stonden in totaal 18 auto's, de mijne inbegrepen. De beide andere niveau's waren leeg.
  Een totale bezetting van 5 %, dus.
  Ik ben 10 minuten in de parking gebleven en moest 1 euro betalen. Er wordt namelijk enkel in uren gerekend. Noemt men dat dan een goedkope parking?
  Aanpassing zaterdag 13 augustus om 18 uur
  Een nieuw bezoek tijdens het lang weekend van 15 augustus leverde geen beterschap op: 19 auto's op niveau -1 en de rest leeg.
  Natuurlijk is het slecht weer, maar de toestand wordt toch wat zorgwekkend want alle gratis parkings waren tot de laatste plaats bezet.

  Aanpassing zondag 21 augustus om 11 uur
  Voor de afwisseling en de volledigheid en deze keer bij mooi weer, heb ik nog een bezoek gebracht. Het aantal bezoekers is nu gedaald tot 14 op niveau -1 en de rest leeg. In alle eerlijkheid: ik wil niet absoluut gelijk krijgen, maar het ziet er helaas naar uit dat dit het geval zal zijn.
  Hopelijk is dit nog de inrijperiode ("rodage" zeggen wij alhier)

  Aanpassing woensdag 14 september om 17 uur 20
  Ik heb niet lang moeten tellen: er stonden 2 auto's in de parking

  Aanpassing vrijdag 23 september om 19 uur 30
  Ik dacht dat er wat meer auto's zouden staan, gezien de officiële opening van de vlaggententoonstelling, maar het waren er weer maar drie, ikzelf inbegrepen.

  17-07-2011, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (1)


  Categorie:Verkeer
  Archief per week
 • 27/05-02/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 08/04-14/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 25/03-31/03 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 01/01-07/01 2018
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 30/12-05/01 2014
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 31/12-06/01 2013
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Websites over Middelkerke
 • Gemeente Middelkerke
 • Middelkerke.2link
 • Handelaars Westende-dorp
 • Westende

 • Rondvraag / Poll
  Van welke oplossing ben jij voorstander?
  Met de grond gelijkmaken en heropbouwen volgens de in dit artikel voorkomende tekeningen
  Met de grond gelijkmaken en heropbouwen volgens plan voorgelegd aan oppositie en aan inwoners
  Renovatie met behoud van de gevels langs de Henri Jasparlaan
  Huidige bibliotheek en kinderopvang niet afbreken maar renoveren
  Andere oplossing: zie 'Reacties'
  Bekijk resultaat  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!