NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Westendse Blik op Middelkerke
Inhoud blog
 • Bezwaren tegen een verkaveling en tegen een parkeertoren in de Badenlaan van Westende-bad
 • Middelkerke: de aanhang van de lijst Dedecker groeit nog
 • Machtig Middelkerke: moeten er nog kalenders zijn?
 • Hoe ver staat het met de lijsten in Middelkerke? Welke partij staat in Middelkerke open voor volgende tips en voorstellen?
 • Lijst De Decker gaat verder op het oorlogspad in Middelkerke
  Zoeken in blog

  Categorieën
 • Allerlei (38)
 • Atlantikwal (3)
 • Brandweer (3)
 • Burgemeester (14)
 • Casino (3)
 • De Post (1)
 • Dialect (12)
 • Die goeie oude tijd (14)
 • Dijk en Strand (19)
 • Duinen (2)
 • Emigratie (2)
 • Energie (2)
 • Erfgoed (24)
 • Evenementen (18)
 • Fusies (4)
 • Gemeentebestuur (43)
 • Gemeentediensten (8)
 • Gemeentefinancies (6)
 • Godsdienst - Kerken (13)
 • Horeca (17)
 • Immobilin (16)
 • Jeugd (5)
 • Kamperen (4)
 • Kunst (10)
 • Landbouw (5)
 • Leger (2)
 • Medisch (5)
 • Mijn blog (18)
 • Milieu (15)
 • Natuur (11)
 • Oorlogen (11)
 • Openbaar vervoer (1)
 • Openbare werken (3)
 • Pleinen en straten - staat en netheid (25)
 • Politieke partijen (49)
 • Scholen - Onderwijs (9)
 • Sociale woningen (3)
 • Sport (30)
 • Strand (0)
 • Uitzicht gemeente (9)
 • Veiligheid - Politie (11)
 • Verkeer (24)
 • Verkiezingen (27)
 • Zon en Zee (11)
 • Persoonlijke Kijk op mijn Gemeente
  12-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke: de aanhang van de lijst Dedecker groeit nog

  Als we er de definitie van ‘fenomeen’ op naslaan, dan lezen we: 'heel bijzonder iemand, iemand die de aandacht trekt door één of andere bijzondere begaafdheid, iemand met een bijzonder talent, een verschijnsel.'

  Zijn er dan misschien fenomenen in Middelkerke? Natuurlijk!  Bestaan er ook nog ‘bijzondere of zeldzame’ fenomenen? Eigenlijk is dat een pleonasme, want die adjectieven zijn reeds vervat in het hoofdwoord ‘fenomeen’. Maar hoe wil je anders iemand benoemen die echt uniek is in zijn genre?
  Met al zijn gaven … en gebreken, wel te verstaan!
  Over wie ik het dan wel heb? Over Jean-Marie, natuurlijk! Over de ‘numéro uno JMP’? Natuurlijk niet!
  Maar Jean-Marie Dedecker wil dat ook wel worden, alleszins in Middelkerke. Buiten dat ze allebei sportman (geweest) zijn en door hun ouders of peter en meter met dezelfde voornaam bedacht werden, hebben ze absoluut niets gemeen.
  Bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen is de belangrijkste sjerp, zo beweert JMD zelf, niet enkel die van Antwerpen maar ook die van Middelkerke.
  Wordt 14 oktober 2018 zijn laatste kans? Een cruciaal jaar voor hem en voor zijn partij? Waarschijnlijk wel! Dat beseft en zegt hij ook zelf. Hij wil en zal er dan ook alles aan doen om de nationale driekleur te mogen omgorden (sic).

  Nieuwjaarsreceptie LDD 
  Op 27 januari 2018 had in Walrave de jaarlijkse nieuwjaarviering van LDD plaats. Op 31 januari 2015 gebeurde dat nog in de ‘Paradou’ in Klein-Westende … met 75 aanwezigen … in een bomvol zaaltje!
  De plaatsverandering en de ruimere plaats  ... en het succes lieten toe dat het aantal elk jaar gevoelig aangroeide. En dat gebeurde ook. Naar het schijnt waren er dit jaar 480 sympathisanten … niet noodzakelijk allemaal LDD-kiezers want zoals elk jaar waren ook nu talrijke N-VA-ers van de partij.  Zou dat soms een voorteken kunnen zijn?
  Naast het klassiek hapje en drankje en een muzikaal duo, was het hoogtepunt natuurlijk de toespraak van Jean-Marie.
  Ik zag daarin de volgende onderdelen:

        ‘de negatieve punten van de huidige meerderheid’
     
   ‘wat er nodig is om de gemeente weer bruisend te maken, in het bijzonder voor Westende-bad’
       
  eigen gemeentepersoneel doet het beter’

  De negatieve punten van de huidige meerderheid
  JM vat ze samen als ‘Achttien jaar wanbeheer, een beleid als een blunderboek vol eigen belang’.

  Waarom is hij daarover zo woedend?
  Omdat
  voor het casino 46,2 miljoen  euro aan concessievergoedingen ( de begroting van een gans jaar
  van de
             gemeente), 5 miljoen aan opstalrecht  en 476 gratis garages onder de zeedijk verloren
  gingen.
  Omdat de gemeentesecretaris de gemeentekas gebruikt als zijn eigen portefeuille.
  Omdat schepenen hun familieleden en zakenpartners bevoordelen en zich bijgevolg bezondigen aan
          
  belangenvermenging.
  Omdat de gokmaffia het gemeentebeleid overgenomen heeft (sporthotel, garage Omnia).   
  Omdat een gebouw dat een landmark moest zijn, hoogstens een hotel wordt met 72 kamertjes en een kleine
            speelzaal en een allesbehalve deftige feestzaal van 383 m², amper groot genoeg om er een
  kaartavond van
          de bakkersgilde te organiseren en een speelzaal van 633 m², amper genoeg om
  enkele jackpotten te plaatsen.
  Omdat er een democratisch deficit bestaat in de gemeente: 3 recente gemeenteraden afgelast, onlangs nog die van
          januari.

  Omdat het huidig bestuur niet open en transparant is.

  Waarover is hij zo plaatsvervangend beschaamd?
  Omdat
  de burgemeester niet alleen haar dossier niet kent, maar ook het verschil niet tussen 1 en 100.000 euro.

  Omdat een schepen wel stoeft dat ze vier grote universitaire onderscheidingen heeft, maar weigert een journalist
        te woord te staan.

  Er is een globale visie nodig om onze gemeente weer bruisend te maken

  De gemeente moet beter bereikbaar zijn
  De afrit van de autosnelweg moet herzien worden.

  Omdat het niet langer kan dat de brug moet opgehaald worden telkens een plezierbootje voorbijvaart, moet er een tunnel komen onder het kanaal Plassendale – Nieuwpoort..
  Om de Spermaliestraat te ontlasten, moet de ringweg rond het centrum, vanaf de gevaarlijke knik in de Spermaliestraat tot aan de Rotonde van de IJzerlaan en de Westendelaan, er eindelijk komen, 25 jaar na het plannen ervan.

  Wat alleszins niet langer kan:
       -
  een boom planten van 27.000 euro, die al na 3 maanden afgestorven is en dus verwijderd
  wordt, zoals in
          Schore gebeurde
       -
  een hotel met 300 kamers aankondigen met een wavebad van 16 miljoen euro, want dat is
  volksverlakkerij.
         Stellen jullie zich al voor: ‘Indoor Skipiste in Tirol’ of ‘Zonnebankcenter in de
  Sahara’?

  Speciaal voor Westende-bad, dat geen facelift nodig heeft, maar een Marshalplan. Dat houdt in:

  De infrastructuur en de ruimtelijke ordening van gans Westende bad moet herdacht worden om het odium van
          Borinage van de kust kwijt te geraken.

   De Calidris, nu een blauwe steenpuist in de duinen, moet opnieuw een jeugdcentrum worden.
               Een striptekening van Robbedoes van 30.000 euro verandert alleen maar de façade.


  Een catamaranzone en een getijdenzwembad op het strand.

  Parking van vier hoog in de Badenlaan is een architecturaal gedrocht.

  LDD heeft niets tegen hoogbouw, integendeel zelfs, maar dan op de juiste plaats. Een 70 meter hoog flatgebouw
      laten neerpoten midden in de duinen om je familie te plezieren is misdadig.

         Commentaar: volgens mij was die toren gepland in wat een zone voor verblijfsrecreatie geworden is en niet in
                          officieel duinengebied

  Om de Lac Aux Dames te verbouwen ligt er een aanvraag klaar voor een project van 167 kleine appartementen. Alweer konijnenkoten.

  Wat WEL moet
  We hebben een visie nodig voor toerisme met de nadruk op enkele grote evenementen die een grote weerklank hebben, net zoals Oostende bijvoorbeeld ‘Theater aan Zee’ heeft. We hebben momenteel enkel het champagneweekend.
  Het hinterland en de deelgemeenten moeten evenredig van evenementen voorzien worden.

  Zodra de tramlijn door het dorp van Lombardsijde, altijd al het weeskind van het huidig bestuur, verlegd is, moet een complete facelift gebeuren van het dorpsplein: een soort Montmartre met terrassen en zitbanken en een wandellaan en fietspad, een promenade van de Zeelaan tot aan het Albert-monument.

  Industrie van de gemeente moet gedelokaliseerd worden naar de Kalkaert. Wie naar dat industriegebied vertrekt moet bouwgrond ter beschikking krijgen. In Lombardsijde is er dan plaats voor een woonwijk.
  Deze deelgemeente moet aansluiten bij de nieuwe jachthaven en bij het Albertmonument.

  Er moet een nieuw gemeentehuis komen op de plaats van het bestaande zwembad dat afgebroken wordt.
  Er is een allesomvattend dienstencentrum nodig.

  De huidige ondergrondse Parking, kostprijs 16 miljoen euro en amper voor 5% bezet, moet herwaardeerd worden.

  Een marktplein moet leven. De hoge zitbanken dienen enkel als rustplaats voor de meeuwen en de duiven.

  De watertoren was een lichtbaken. In plaats van die af te breken, kon die beter omgebouwd worden tot een klim- en zelfs binnenin een duiktoren, uiteraard opgevuld met water, zoals men er één kan vinden in de omgeving van Keulen in Duitsland.
          Mijn commentaar: er komt nu een uitkijktoren.

  De radiopylonen zouden beter omgebouwd worden tot een hoogte- klimparcours in plaats van op ieder stukje vrije natuur een immobiliënproject neer te poten

  LDD wenst een binnenjachthaven in Leffinge.

  De zeedijk moet over zijn ganse lengte verbreed worden. De nu geplande verbreding zou echter stoppen ter hoogte van het restaurant ‘Deauville’. Vanaf daar is men van plan de zeedijk zelfs te versmallen en te laten verzanden. Onbegrijpelijk!


  LDD is voorstander van een volwaardig Sportpark met een gevarieerd sportaanbod.  Daarbij horen ook nieuwe tennishallen.
  Nu komt er enkel een nieuw zwembad op het oude voetbalterrein van Gold Star Middelkerke. De gemeente geeft de grond gratis aan de private bouwheer- uitbater die alle inkomsten mag innen en daar bovenop nog een jaarlijkse subsidiëring van de gemeente krijgt van 1.250.000 euro. Gedurende 30 jaar!!!! Ook het personeel voor de uitbating van het zwembad komt de volgende 30 jaar op de loonlijst van de gemeente. Onbegrijpelijk!

  LDD wil een vragenuurtje voor de bevolking in de gemeenteraad en gemeentelijke referenda voor grote projecten.

  JMD: ‘We moeten streven naar een sociale mix. De helft van onze gemeente bestaat uit zestigplussers. Ook ikzelf behoor tot die categorie. Het beste middel om meer koopkracht te creëren voor onze gepensioneerden en vooral ook jeugd aan te trekken is een verlaging van de personenbelasting. Knokke, Koksijde en De Panne hebben nu een nultarief en heffen geen rechtstreekse belastingen op het inkomen van hun inwoners. Wij zitten op 5 procent en het is tijd dat we de gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting volledig afschaffen.’

  Wat we zelf doen, doen we beter
  Onze gemeente is een uit de kluiten gewassen bedrijf met 591 mensen in dienst, als we de strandredders meetellen, en een jaarlijkse omzet van circa 50 miljoen euro.   

  Wat wij NIET zullen betalen/uitgeven/in zee gooien:

  34.000 euro voor een externe controleur voor de bouw van de nieuwe gemeenteschool in Westende
  900.000 euro voor een toezichter bij de bouw van het nieuwe casino
  1.000.000 euro advocaatkosten aan een Brussels advocatenbureau omdat je zelf onbekwaam bent,
        
  niettegenstaande jezelf drie juristen op je loonlijst hebt staan.
  847.000 euro voor een studie onder de oude tennis voor een ondergrondse parking die er nooit gekomen is.
  77.000 euro voor een doorlichting van het personeel, dat gebukt gaat onder het schrikbewind van de
        gemeentesecretaris.

  Er moet een einde komen aan de afbouw van onze eigen diensten

  WEL eigen schoonmaakdienst opnieuw organiseren met eigen mensen
           en NIET de poetsdiensten doorgeven aan dienstenchequebedrijven
  WEL onze riolen zelf inspecteren en onderhouden
  WEL de vuilnisophaling in eigen beheer houden en met eigen mensen doen
           en NIET uitbesteden aan grote bedrijven zoals Suez.

  Wij hebben vertrouwen in onze eigen mensen en wat we niet hebben zullen we aanwerven en opleiden. Wat we zelf doen, doen we beter.

  Besluit
  Overweldigend zou men de visie van de lijst Dedecker kunnen noemen. Op mijn vraag antwoordde Jean-Marie dat hij dat allemaal (nieuwe tennishallen, binnenjachthaven in Leffinge, nieuw gemeentehuis, getijdenzwembad, ringweg om Spermaliestraat te ontlasten, tunnel onder het kanaal Plassendale - Nieuwpoort?) wil verwezenlijken in één legislatuur. En bovendien nog de aanvullende personenbelasting afschaffen.

  Buiten mijn vaststelling dat de kredieten voor dat alles misschien niet tijdig beschikbaar zouden kunnen zijn, verwacht ik natuurlijk niet dat hij rekening zal houden met mijn gouden raad, die luidt: neem toch niet te veel hooi op je vork, laat het allemaal geloofwaardig blijven en vooral … ga niet dezelfde weg op als de huidige meerderheid.

  Maar ... zoals bondscoach Judo Jean-Marie destijds betrachtte Olympische kampioenen te maken, is hij ook nu nog van mening dat ‘Hoe hoger je de lat legt, hoe hoger je kan springen.’

  12-02-2018, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Politieke partijen
  29-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoe ver staat het met de lijsten in Middelkerke? Welke partij staat in Middelkerke open voor volgende tips en voorstellen?

  Nog 255 dagen zullen ons op 1 februari 2018 scheiden van een ophefmakend evenement in onze gemeente waar, zoals iedereen wel weet, politici op een elders ongekend vredelievende wijze naast elkaar leven en werken. Na deze periode zullen oude en nieuwe mandatarissen van alle verjongde partijen eendrachtig, constructief, over de grenzen van de partijen heen, kunnen bewijzen wat ze allemaal in hun mars hebben. Uit dankbaarheid voor de kiezers waarvan ze de voorkeur mochten genieten, zullen ze alle beloften van de laatste maanden, en nog veel meer, waar maken en zullen ze daarmee Middelkerke nog meer uitstraling geven. Jonge verkozene zullen zich, strijdvaardig en gedreven, met al hun krachten, inzetten om nog openstaande projecten tot eenieders tevredenheid af te werken. Zonder daarom iedereen te willen behagen, gevoelig voor inspraak, dat spreekt vanzelf. Ze zullen wensen dat in Middelkerke nog meer paradepaardjes en speerpunten uit de grond gestampt worden. Daarmee zullen ze zich ontpoppen tot waarachtige staatslieden in spe, in dienst van de gemeenschap.

  Zij zullen het eigenbelang opzijschuiven. Ze verfoeien het immers steeds in een gunstig daglicht te staan. Zij zullen plichtbewust handelen, onbesproken van gedrag en nooit zal een uitvlucht of een leugen (ook niet eentje om bestwil) over hun lippen komen.
  Zij zullen het geld van de belastingbetaler beheren als goede huisvaders. Corruptie of financieel geknoei verafschuwen ze.
  Al hun energie zullen zij in de mens en de maatschappij steken.
  En natuurlijk willen zij democratisch besturen, toetsen wat leeft in de lokale gemeenschap en daarom luisteren naar elkaar en naar de burger waarmee ze steeds bereidwillig zullen communiceren.
  Ze zullen positivisme hoog in het vaandel voeren en zichzelf regelmatig in vraag stellen.
  Kortom, grondige verandering brengen voor het welzijn van de Middelkerkse gemeenschap, zal hun hoogste betrachting zijn. Het klinkt echt aandoenlijk.

  Maar … waar ben ik toch  mee bezig? Waar haal ik dat? Ik heb dat zeker de voorbije nachten gedroomd? En dan al die superlatieven die ik zo verafschuw en die ik onze huidige meerderheid zo vaak voor de voeten werp.
  Brengt 14 oktober 2018 misschien de ommekeer die velen van ons verwachten? Ondergaan onze mandatarissen misschien een gedaanteverwisseling?
  We kunnen het wel hopen maar laten wij daar maar niet te veel op rekenen! De uitzondering zal zeker weer de regel bevestigen?

  Dit artikel is het tweede uit mijn reeks na mijn ‘Middelkerke: nog één jaar te gaan en dan wordt het spannend’ van 16 oktober 2017 (zie map Politieke partijen).
  Ik wil hierin de stappen vermelden die de partijen reeds ondernamen om hun lijsten zo sterk en beloftevol mogelijk te maken.
  Tevens wil ik, beetje bij beetje, mijn persoonlijke mening te kennen geven over wat ik verhoop, maar daarom niet verwacht, van onze toekomstige verkozen mandatarissen of liever van hun partijen. In elk artikel wil ik het uitgebreid hebben over 1 facet van het beheer.

  ‘Weetjes over de lijsten’
  Open Vld
  Burgemeester Janna Rommel-Opstaele wordt opnieuw
  lijsttrekker. Er zijn ook drie nieuwelingen. De eerste is Johan Töpke.Hij is bekend om zijn foto’s die regelmatig te zien zijn tijdens de weerberichten op de VRT. Hij wil zich inzetten voor de vele projecten die nog gerealiseerd moeten worden in de gemeente.

  ”Ik denk onder meer aan de nieuwe Zeedijk in Westende en Middelkerke. Ik werd vijf jaar geleden verkozen als Ridder in de Orde van de Champagne in Middelkerke, maar dit is eerder een passieve bezigheid. Het is tijd om iets actief te ondernemen in dienst van de hele gemeenschap. Voor mij was Open Vld een logische keuze, omdat het een aangename en gedreven ploeg is.”

  Verder zijn er volgens 'Het Nieuwsblad' van 27.1.2018 (vln) nog Sofie Delrue en Rudy Debruyne. Delrue is sociaal werker en woont met haar man Luk Van Eecke en hun drie dochters in Mannekensvere. Debruyne woont met zijn echtgenote Martine Dejonghe en dochter Emelie in Westende-dorp. Hij werkt sinds 2007 bij de gemeente en in bijberoep in de groensector (?). Hij is bestuurslid van de handelaarsbond in Westende-dorp en van damesvoetbalclub Davo Leffinge.

  CD&V
  Volgens het partijblad ‘Wij in Middelkerke’ zouden volgende kandidaten op de lijst opgenomen worden:

  Katrien Goemaere uit Leffinge
  Jurgen Vergauwe uit Slijpe (nieuw)
  An Vanhercke uit Mannekensvere
  Luc Goossens uit Westende
  Sabrina Stragier uit Middelkerke (nieuw)
  Serge Kuylle uit Middelkerke

  Is dat om aan te tonen dat de deelgemeenten ook vertegenwoordigd worden?

  Ze stellen zichzelf voor in het blaadje. Ze schijnen allemaal verdienstelijk te zijn in het dagelijks leven en willen hun privé-engagement verderzetten in de politiek.

  Samengevat stellen ze zich tot doel: verandering en voldoening brengen in het leven van de mensen, correcte en tijdige communicatie naar de inwoners, verdere digitalisering, online communicatie, interesse voor ouderenzorg, woonbeleid en landbouwleven, de belangen verdedigen van onze sportverenigingen, tussen de mensen vertoeven, een toegankelijke en open gemeente waar iedereen zich thuis voelt, bewaren en uitbouwen van de voorzieningen voor de derde leeftijd.
  Allemaal veelbelovende voornemens, goed om te vermelden op verkiezingsfolders, maar die straks wel een leidende functie vereisen om ze ooit te kunnen uitvoeren.

  Eerder was al gekend dat Dirk Gilliaert de lijst zou trekken met Francine Ampe Duron als tweede.

  LDD
  Onafhankelijk gemeenteraadslid Natacha Lejaeghere keert terug naar Lijst Dedecker.
  Eind juni 2017 kondigde zij haar vertrek aan bij Open VLD: "Ik kreeg van mijn partij niet de kans om te ontpoppen, integendeel. Ik werd ook niet veel betrokken in de dossiers, net zoals sommige andere gemeenteraadsleden", meent Natacha.
  Zij was vroeger ooit al secretaris van LDD.


  Groen
  Robin De Lille (27) werd aangeduid als lijsttrekker. Hij is nog maar twee jaar actief bij de partij, maar krijgt unaniem het vertrouwen. “Terwijl de andere politieke partijen roepen en tieren naar elkaar, willen we ons constructief opstellen en een positief alternatief vormen voor de inwoners”, vertelt De Lille. “Een van onze speerpunten is bijvoorbeeld het inlassen van een nieuwe avondlijn in het openbaar vervoer naar Westende en Lombardsijde.” Erica Blomme (59) staat op de tweede plaats en vormt samen met Robin een tandem. “Iedereen praat wel over verjonging in de politiek, maar uiteindelijk blijft iedereen in dezelfde vijver vissen. Wij stellen met Robin een bekwame, gedreven en jonge lijsttrekker aan. Met Groen willen we al onze energie in de mens en maatschappij steken.”

  Ze streven dus ook al speerpunten na, een goede start…

  N-VA
  Ik had al vermeld in een vorig artikel dat Anthony Goethaels de lijsttrekker wordt, maar verdere gegevens zijn mij nog niet bekend.

  Progressief Kartel????

  En wisten jullie dit al?
  In januari 2019 – na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 – houden de OCMW - raden op te bestaan. Er worden dan in heel Vlaanderen geen nieuwe meer geïnstalleerd. Het gemeentebestuur neemt alle bevoegdheden over en is dan het enige lokale bestuur. Dat zal een eind maken aan vele jaren ‘dubbel’ lokaal bestuur: een apart bestuur voor het sociale, naast het ‘gewone’ gemeentebestuur.

  Er zullen dus minder mandaten te verdelen zijn. Voor Middelkerke betekent dit dat er nog slechts 25 gemeenteraadsleden te verkiezen zullen zijn en geen 11 OCMW – raadsleden meer (nu: Open VLD: 4 zetels, CD&V: 2 zetels, Lijst Dedecker: 3 zetels, Progressief Kartel:  1 zetel, NVA: 1 zetel)
  Er zal wel een bijzonder sociaal comité bestaan dat de individuele sociale hulp behandelt. De vraag stelt zich of er dan nog sprake zal zijn van een echte besparing. Of denkt men echt dat dit comité efficiënter werk zal leveren? 

  Een andere wijziging/verbetering is het afslanken van de provincieraden. De verkiezing daarvan valt samen met de gemeenteraadsverkiezingen. Voor West-Vlaanderen zullen er nog slechts 4 gedeputeerden zijn in plaats van 6 en het aantal provincieraadsleden werd herleid van 72 naar 36. De postjes worden dus duurder en de Open VLD zal zich dus schrapper moeten zetten voor Carine De Jonghe, die nu lid is.

  Vlaams Belang
  Jan Lacombe, ex-gemeenteraadslid gedurende de legislaturen 2001-2006 en 2007-2012 en ex-provincieraadslid wordt opnieuw lijsttrekker. Hij vreest wel geen volledige lijst te kunnen samenstellen.

  Wat ik verwacht van de partijen?
  Lijsten opstellen voor verkiezingen is geen eenvoudige zaak: iedereen wil een goede en liefst verkiesbare plaats. Ervaren lijsttrekkers weten best hoe ze daarbij moeten te werk gaan om zoveel mogelijk stemmen binnen te halen.
  Daarnaast zijn ze meestal niet zo bezorgd over de bestuurskwaliteiten van de meeste van hun medekandidaten. Als ze maar volgzaam, loyaal en partijtrouw zijn.  Het is immers de partijtop die het voor het zeggen heeft, in ieder geval in de meerderheidspartijen.

  Ik maak me natuurlijk geen illusies, maar ik wil toch even kwijt wat ik verwacht van ‘onze’ partijen.

  Mijn grootste hoop, totnogtoe in Middelkerke nooit vervuld, betreft de gemeentelijke financiën.
  Ik zou namelijk vragen dat onze politici opnieuw de waarde van 1 miljoen euro leren kennen.
  Ik weet het, als je leest dat voetballers van de ene naar de andere club verhuizen voor onbeschaafde bedragen (Lukaku voor 138 miljoen euro, Neymar zelfs voor 300 miljoen) en dat de bestbetaalde verdieners (Ronaldo en Messi) tot 80 miljoen euro per jaar (3.200.000.000 BFr) of 217.839 euro per dag (min belastingen plus bonussen) incasseren, dan is een investering of een uitgave van één miljoen euro nog slechts een 'peulschilletje'. Toch raad ik onze bestuurders aan alsnog even na te denken vooraleer in te stemmen met miljoenenuitgaven.  
  Beseft toch eens dat miljoenen mensen, waarvan heel wat inwoners van deze gemeente, het met veel … veel … veel minder moeten stellen. Denk dan eens aan de volgende maandelijkse bedragen:
  Gemiddeld pensioen                                             1.200e       = 14.400e/jaar
  Gemiddeld netto loon van de Belg:                      1.873e 
  Loon arbeider:                                                      2025e
  Loon bediende                                                      2049e

  Leefloon (1.9.2017)
  Samenwonende                                                        7.141,58e/jaar         =>          595,13e/maand

  Alleenstaande                                                         10.712,38e/jaar        =>          892,70e/maand
  Gezin ten laste met minstens 1 minderjarig kind   14.283,19e/jaar        =>       1.190,27e/maand

  Wie daar bijgedachten bij heeft, laat die liever voor één keer achterwege!

  Bronnen
  https://www.middelkerke.be/sites/default/files/public/Gemeente/Bestanden/overmiddelkerke/Beleid/verkiezingen/Officiele_resultaten_gemeenteraadsverkiezingen_2012.pdf

  https://www.hln.be/regio/middelkerke/weerfotograaf-johan-topke-op-open-vld-lijst~a13bbfcf/

  https://www.hln.be/regio/middelkerke/robin-de-lille-27-lijsttrekker-voor-groen~a7113c4f/

   

  29-01-2018, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Politieke partijen
  22-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lijst De Decker gaat verder op het oorlogspad in Middelkerke

  Vandaag kreeg ik een nieuw nummer van ‘Uze Gazette’ van de ‘Lijst Dedecker – Gezond Verstand’ in de bus.
  Ik zal mijn beoordeling ervan opsplitsen in twee delen: de vorm en de inhoud.

  De vorm
  Ik neem aan dat de gazet om de zes maanden verschijnt omdat er elk jaar een eerste nummer is waarin we een ‘Gelukkig Nieuwjaar’ gewenst worden en waarin we uitgenodigd worden voor de Nieuwjaarsdrink. Die heeft altijd plaats op de laatste zaterdag van de maand januari, straks op 27 januari 2018 voor de derde keer in de zaal ‘Walrave’.

   Een tweede nummer verschijnt in juni en ik vermoed dat dit het tweede is omdat daarin de jaarlijkse lentehappening van de maand juni aangekondigd wordt: 11.6.2016, 10.6.2017, eveneens in ‘Walrave’.

  Voor een verzamelaar is het wel onhandig dat de jaargang en de datum en het nummer er niet op vermeld worden.
  Aangezien ik al een hele tijd bezig ben met het opstellen van een ‘Westends woordenboek’, dat nu reeds 126 pagina’s telt en aangezien ik daarbij probeer een standaard - schrijfwijze van de taal ingang te doen vinden, namelijk schrijven zoals je het uitspreekt, vind ik het spijtig dat ‘Uze gazette’ niet als ‘Uuzu gazettu’ geschreven wordt.

  De layout is uitstekend en de figuren van de meerderheids-topdrie, geassisteerd (of gedirigeerd) door de secretaris, goed gevonden en humoristisch. De figuur van Jean-Marie zelf als kerstman is ook goed geslaagd. Proficiat ‘JAMPIT’, wie dat ook mag zijn!

  De teksten zijn zeer goed verzorgd zoals we dat ook in JM’s boeken gewoon zijn.

  De inhoud
  Natuurlijk is de inhoud van zo’n partijblaadje vele keren belangrijker dan de vorm.
  Het zal wel bedoeld zijn als aanzet voor de gemeenteraadverkiezingen en Jean-Marie Dedecker drukt dat als volgt uit: ‘LDD bruist van de initiatieven om het getij in onze gemeente te keren, niet alleen met ideeën zoals het getijdenzwembad op het strand van Westende, maar met een groot masterplan voor al onze negen gemeenten, zowel economisch, infrastructureel als sociaal.’
  Ik hoop dat het ‘infrastructureel gedeelte’ wat bescheidener en efficiënter aangepakt wordt, dus niet zoals we dat van de huidige meerderheid gewoon zijn.

  Het blad bestaat uit drie delen:

  1. Een brief aan de ‘Beste Middelkerkenaars’
       Hierin kan men onderscheiden

           - de vraag waarom de huidige coalitie nu allerlei projecten aankondigt, nadat achttien jaar niets is gebeurd
           - de bewering van LDD dat de partij wel voorstander is van een nieuw casino en een nieuw sportpark, maar
             dat ze genoeg hebben van de belangenvermenging, de normvervaging, de
  zelfbediening van de huidige
             bewindsploeg

           - de vrees voor een nieuw debacle en voor nog meer gesjoemel bij de aanbesteding van het nieuw sportpark,
             dat er voorlopig niet komt bij gebrek aan geld en herleid wordt tot een
  zwembad en een parking
          - de verontwaardiging van LDD over het overdreven begunstigen van de projectontwikkelaar van het
             sportpark die niet alleen de grond cadeau krijgt, maar gedurende 30 jaar elk jaar
  minimum 1.250.000 euro
             incasseert voor de uitbating van het zwembad (van de
    belastingbetaler, dus!) en daar bovenop ook nog alle
             inkomsten op zak mag steken.

             De gemeente staat zelfs borg voor alle leningen die de zwembaduitbater aangaat.
          - een aanklacht tegen het niet ophoudend gemeentelijk wanbeleid: verlies van drie kostbare jaren met de
             aanbesteding van een nieuw casino, verbreding zeedijk nog maar in
  aankondigingsfase, verlegging
             trambedding vertraagd en tot 2020 geen centen om de
  dorpskern van Lombardsijde te vernieuwen, overtijd
             gaan van alle wegeniswerken, …

         -  misnoegdheid omdat onze gemeentelijke dienstverlening stelselmatig afgebouwd wordt en uitbesteed wordt
            aan private ondernemingen: vuilnisophaling, poetsdienst, dure
  consulting- en advocatenbureaus
            LDD wil dat de dienstverlening gebeurt door eigen mensen, niet enkel om de tewerkstelling te
       
      waarborgen maar tevens om te zorgen voor het behoud van ervaring en expertise.


        Ik meen dat de ‘beste Middelkerkenaar’ zich kan terugvinden in die doelstellingen.
        Als het niet bij beloften blijft, dan ziet het er goed uit!
   
  2. We worden gestript in Middelkerke

  Hierin worden grote onderscheidingen uitgereikt aan de stripfiguren die onze gemeente strippen.
        - aan Liliane Pylyser – Dewulf: grote onderscheiding in Familiekunde, omdat ze volgens LDD haar eigen
           familie bevoordeelde in verschillende projecten: nieuw casino, verandering van
  landbouwgrond in dure
           bouwgrond ten voordele van haar schoonbroer, wijziging van Ruimtelijk
  Uitvoeringsplan ten voordele van
           haar dochter, promoten van megalomaan plan van Twin
  Properties om een appartementstoren te bouwen in
           de duinen aan Zon en Zee, uitgebaat
  door haar familie.
          Liliane wordt bedacht met 4 diplomahoeden omdat ze zo onvoorzichtig was om zich in het telefonisch
          
  interview in ‘Pano’ te beroemen op haar vier universiteitsdiploma’s in plaats van (zoals ze nu zelf zegt) de
           telefoon neer te leggen.

       - aan burgemeester Janna Rommel-Opstaele: grote onderscheiding in Rekenkunde, omdat ze telkens weer
          verkeerde verklaringen aflegt over de kostprijs van het nieuw casino. Vooral haar
  vergissing in verband met
          het opstalrecht op de zeedijk. In plaats van 100.000 euro per jaar zou
  de nieuwe uitbater slechts 1 euro
          betalen!!! Dat zal haar blijven achtervolgen en dat levert haar
  één diplomahoed op.
       - aan schepen Michel Landuyt, grote onderscheiding in de Immocratie (heerschappij van de vastgoedwereld)
           omdat hem in het casinodossier belangenvermenging met de immobiliënsector
  ten laste gelegd wordt, via
           zijn partner in zijn advocatenkantoor.
           Tevens wordt een stukje van Michel’s levensgeschiedenis sinds 2000 aangehaald omdat zijn echtgenote
           tewerkgesteld is in die sector samen met zijn neef Ronny Van Troostenberghe en
  LDD vreest dat Landuyt
           wel eens rechter en partij zou kunnen zijn als het gaat om
  bouwvergunningen.

  3. Wist je dat …
       Het artikel stelt de lezer op de hoogte van acht weetjes of wetenswaardigheden…

       Sommige waren jullie en mezelf reeds bekend, maar daar zijn er ook enkele nieuwe bij die de monden doen
       openvallen:

      - dat Dany Van Den Broucke (V.D.B) en secretaris Pierre Ryckewaert (P.R) goede vrienden zijn waardoor de
         VZW TC Lakodam honderdduizenden euro’s subsidies krijgt voor het organiseren
  van tennistornooien; om
         dat te verantwoorden zou V.D.B al jaren vervalste documenten indienen
  die door P.R. in ontvangst genomen
         worden en in opdracht van de betrokken schepenen
  onverwijld uitbetaald worden

      - dat de burgemeester en het schepencollege in het afgelopen jaar al twee keer weggelopen zijn uit de
          gemeenteraad omdat ze niet wilden of konden antwoorden op vragen van de oppositie

      - dat er maar één feestzaal komt in het nieuwe casino met een oppervlakte van 383 m²; die grootte wordt
          gelijkgesteld aan deze van de toiletten in het Oostendse kursaal: ‘amper groot genoeg om een kaartavond te
          organiseren’

      - de aankondiging dat men een wave- of golfslagbad zou aanleggen op de hoek van de Kustweg en de Zeelaan
          in Lombardsijde is een kwakkel. De rendabiliteit is niet alleen onzeker, maar de
  bouwheer wil die ook niet
          betalen en de gemeente kan de vereiste 16 miljoen euro niet betalen.

          Een kunstmatig bad aanleggen op 500 meter van de zee, vindt LDD hetzelfde als een overdekte skipiste
          bouwen in de bergen van Tirol.

       - om even te vergelijken: Napoleon Games vernieuwde zopas haar concessieovereenkomst met de gemeente
         Knokke-Heist en moest daarvoor een éénmalige vergoeding van 6,6 miljoen euro
  betalen plus ieder jaar 1,55
         miljoen euro.

         In Middelkerke moet Napoleon Games slechts 185.000 euro per jaar betalen!!!!!
       - een bestuurslid van Open VLD, ook bestuurslid van de dienst ‘Toerisme’, kreeg voor de uitbating van de
         ‘Eisbar’ 65.000 euro subsidie. En zeggen dat de kerstverlichting op de zeedijk en in onze
  straten eerder een
          noodverlichting was dan een feeëriek spektakel.

       - onze burgemeester bracht de ochtend vóór de uitzending van de Pano-reportage, samen met twee advocaten
          een tevergeefs bezoek aan de VRT

       - onze sportclubs, die gemeentelijke infrastructuur gebruiken, moeten in hun kantine uitsluitend producten van
          de brouwerij Haacht Primus verkopen en dat aan overdreven hoge prijzen terwijl
  de opgelegde hoeveelheden
          onhaalbaar zijn.

         Voorbeelden: voetbalclubs en petanqueclub moeten jaarlijks op straf van boete 300 hectoliter of 120.000
                 pinten uitschenken. Dat is meer dan KVO.

                 De gemeentesecretaris lag aan de basis van het feit dat dit wurgcontract afgesloten werd voor een duur
                 van 15 jaar, terwijl dat maximaal 5 jaar mag zijn, volgens een Europese
  verordening.

  Je zou je, op het eerste gezicht, kunnen afvragen of dat allemaal wel degelijk gebeurt of gebeurd is. In Middelkerke? Als de LDD al die ‘weetjes’ verspreidt, dan kunnen/mogen we toch wel aannemen, zeker, dat ze daarvoor de bewijzen in handen heeft?

   

  22-01-2018, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Politieke partijen
  16-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke: Nog n jaar te gaan en dan wordt het spannend

  Eergisteren 14 oktober 2017 stonden we op één jaar van de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Voor sommige kan die dag er niet vlug genoeg aankomen, maar voor ouderen gaat de tijd zo al rap genoeg voorbij. Maar dat ongeduld kan gemakkelijk verklaard worden. Worden de Open VLD en de CD&V in Middelkerke dan toch nog in hun machtspositie bevestigd of slagen de oppositiepartijen er dan toch in om een einde te stellen aan drie blauwe legislaturen (twee met een oranje en één met een gemengd rode partner)?
  Het belooft een spannende, bitse strijd te worden.

  Het jaar dat ons nog van die verkiezingen scheidt, zal zeker mijn volle aandacht krijgen. Bij leven en welzijn zal ik vanaf nu elke propagandaverklaring, stunt, belofte of wens noteren en verwerken in een artikelenreeks waardoor ik de lezers van mijn blog op een kritische maar toch zo objectief mogelijke manier zal kunnen informeren.
  Als een lezer bijkomende informatie heeft, dan is die altijd welkom.

  Anders dan in 2012 zullen de commentaren, verwachtingen en wensen eveneens veelvuldig te lezen zijn op de sociale media, wat mij hopelijk wat bijkomende inspiratie zal bezorgen.

  Hoe is de toestand nu?

  Gemeenteraad

  Open VLD               8 zetels     Janna Rommel-Opstaele, Michel Landuyt (2de schepen), Johnny Devey (schepen), Bart
                                                   Vandekerckhove (schepen), Carine De Jonghe, Franky Annys, Mario Declerck, Linda Feys-Peelman

  LDD                        7              Jean-Marie en Tom Dedecker, Bianca Ryckewaert, Chris Niville, Diego Demarcke, Dirk De Poortere,
                                                        Sandra Van den Bossche

  CD&V                      5              Liliane Pylyser-Dewulf (1ste schepen), Francine Ampe-Duron (schepen), Kristof Devos, Katrien
                                                       Claeys-Goemaere, Gerard Soete, 

  Progressief Kartel     2              Geert Verdonck, Lode Maesen

  N-VA                       1             Anthony Goethaels

  Onafhankelijk           2             Natacha Lejaeghere (van Open VLD), Dany Van Den Broucke (van N-VA)
           
                 De coalitie Open VLD - CD&V heeft een meerderheid met 13 zetels/25

   OCMW-raad

  Open VLD                4              Geert Galle, Liliane Viaene, Lisette Jonckheere, Frederick Spaey
  LDD                        3              Henk Dierendonck, Eddy Van Muysewinckel, Jan Vandamme
  CD&V                      2              Dirk Gilliaert (Voorzitter), Ronny Devriendt
  Progressief kartel     1              Ringo Vandermeeren
  N-VA                       1              Sandra Plaetevoet

                 De coalitie Open VLD - CD&V heeft een meerderheid met 6 zetels/11

  Het aanduiden van de lijsttrekkers: toestand op 12.10.2017

  Open VLD: op mijn vraag deelt de voorzitter Frederick Spaey mij mee dat zij 'ten gepaste tijde hun lijsttrekker en
             andere kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 kenbaar zullen maken.' 
            
  Claimt Michel Landuyt opnieuw de plaats van lijsttrekker? Ik heb tot vandaag nooit begrepen, hoewel ik
             wel één en
  ander vermoed en links en rechts één en ander gehoord heb, waarom hij zijn burgemeesterssjerp
             afstond aan Janna
  Opstaele, hoewel hij de meeste stemmen (kop + lijst) haalde.

  CD&V: OCMW - voorzitter Dirk Gilliaert gevolgd door schepen Francine Ampe-Duron.
  Lijst Dedecker: Jean-Marie natuurlijk! Zal Natacha Lejaeghere de overstap maken?
  N-VA: Anthony Goethaels, huidig gemeenteraadslid, 45 jaar en woonachtig in Leffinge 
  Progressief Kartel, zonder de groenen deze keer: Geert Verdonck en Lode Maesen met een vrouw die Erica
             Blomme moet vervangen als tweede

  Groenen: Erica Blomme???
  Vlaams Belang: komt niet op

  Campagnes al gestart

  Open Vld presenteert haar campagne voor de verkiezingen van 2018 onder het motto: 'Positief Vooruit'.
         De
  partij heeft al een brochure verspreid met daarin wat zij hoogtepunten noemen uit de huidige legislatuur en
         met de op til zijnde projecten. Lees hierover meer in mijn artikel van 27.2.2017 'Open VLD wil
         respectvol campagne voeren' (map 'Politieke partijen') 

         Volgens Janna stonden in het politiek akkoord van 2012 39 hefboomprojecten waarvan er volgens haar vele
         echt gerealiseerd zouden zijn, maar volgens de oppositie is daarvan niets te zien.

         "De titel 'Positief Vooruit' alludeert niet op droombeelden of het weerleggen van doemdenkerij van de  
         oppositie. We verwijzen naar concrete slagkracht",
  zegt burgemeester Janna Rommel-Opstaele.
        
  "We willen ons blijvend kenbaar maken aan de burger en de tweede verblijvers. (!) We nodigen hen uit om
         mee te denken over het beleid. Wat kan beter? Wat moet anders? We hebben ondertussen al veel mooie dingen
         gerealiseerd, maar we moeten ons blijven verbeteren. Bovendien willen wij op een respectvolle manier
         campagne voeren, waar de deur wagenwijd openstaat voor iedereen om hun mening te geven, ongeacht zijn of
         haar achtergrond."

         Moeten wij dat nu echt geloven?

  LDD-voorzitter Jean-Marie Dedecker gaf reeds op de nieuwjaarsreceptie van 2017 de aftrap van de campagne van
       zijn partij. Lees hierover in de map 'Politieke partijen' mijn artikel  van 6.2.2017 'Jean-Marie Dedecker
      boegbeeld, getalenteerd schrijver en spreker, kortom een politiek fenomeen en toekomstig burgemeester van
      Middelkerke?

       De voornaamste bezwaren die zijn partij heeft tegen de huidige meerderheid kwamen er toen al aan
       bod. Ik neem aan dat al die punten plus de recente en de nog komende (misschien in verband met het casino)
       ook in zijn campagne zullen voorkomen. Het grootste verwijt, een totaal gebrek aan visie, zal de LDD er zeker
       toe verplichten ook hun eigen visie uiteen te zetten.

  "De CD&V werkt aan een verkiezingslijst waarop ruimte is voor ervaring en verjonging", zegt partijvoorzitter
       Ronny Devriendt. "Naast heel wat vaste waarden zullen nieuwe kandidaten Dirk Gilliaert en Francine Ampe-
       Duron ondersteunen."
  De rol die huidig eerste schepen Liliane Pylyser-Dewulf bij deze verkiezingen nog zal of
       kan spelen, is nog verre van duidelijk hoewel men dat bij CD&V niet met zoveel woorden wil gezegd hebben.
       In 2012 haalde zij op de tweede plaats nog 1.036 voorkeurstemmen. "Liliane Pylyser-Dewulf zal met al haar
       ervaring tijdens de verkiezingen een ondersteunende rol opnemen",
  zegt Devriendt daarover. "Zij focust zich op
       de verschillende openbare werken die het komende jaar afgerond worden. Ook nieuwe projecten die vanaf 2019
       uitvoerbaar zijn, worden het komende jaar volop voorbereid. De nadruk ligt hier op efficiënt en veilig verkeer
       in leefbare deelgemeenten."

       Liliane zelf beweert ook een 'ondersteunende rol' op zich te zullen nemen. Zij wordt op de dag van de
      verkiezingen 71 jaar: "Ik wil plaats maken voor de jeugd, en ik ben de huidige, negatieve politieke sfeer ook
       beu."

     Dirk Gilliaert wil volgend jaar zijn tweede legislatuur als OCMW-voorzitter afwerken. Hij beweert de
     welzijnsdiensten aan een ware transformatie onderworpen te hebben. "Zo werd woonzorgcentrum De Ril met
     dagcentrum en kortverblijf in 2013 officieel geopend. De oude gebouwen van de Ril kregen onder zijn impuls een
     nieuwe bestemming als welzijnscampus. Ook vinden talloze verenigingen, het vernieuwde lokaal dienstencentrum
     De Stille Meers en het centrum voor tijdelijke opvang er een onderkomen..."

    Dirk zal zijn droom wel moeten opbergen aangezien de OCMW's op 1 januari 2019 opgaan in de
    gemeentebesturen. Misschien komt er dan wel een schepen van sociale zaken? Een raad zal deze niet meer
    voorzitten wat ook betekent dat er 11 'plaatsjes' minder te begeven zullen zijn en dat wie verkozen wordt, wel
    degelijk in de gemeenteraad zal mo
  eten zetelen.

  N-VA
     Met een financieel verantwoordelijke als kopman wil de partij onder andere diens beroepservaring en
     mogelijkheden op tal van punten inzetten voor Middelkerke en zijn inwoners.
    
  Zij willen realistische en haalbare standpunten verdedigen en uitvoeren. Een standpunt durven innemen en daar
     ook over communiceren vindt de N-VA ploeg immers belangrijk.

  Progressief kartel
    Wetende dat de partij van Geert en Lode, die in deze legislatuur verdienstelijk oppositiewerk leverde, veel
    zwakheden en onregelmatigheden vaststelde bij de Open VLD en de CD&V, neem ik aan dat ze die ook in de
    campagne nogmaals aan de kaak zal stellen. Zoals ook LDD zullen ze er wel moeten op letten dat ze zich daar
    niet toe beperken maar ook hun eigen visie en plannen ontplooien.
   
  Nu Groen opstapt uit het Kartel, is het begrijpelijk dat er nog heel wat werk aan de winkel is voor de partij en dat
    het nog te vroeg is om nu reeds uitspraken te doen over de nieuwe lijst en over een programma.

  Groen
    De partij wil een groen verhaal brengen.
    "Middelkerke heeft een nieuw elan nodig, vooral als je ziet hoe het er vandaag in de gemeenteraad aan toegaat.
    Wij willen investeren in mensen in plaats van in prestigeprojecten en dat is hier meer dan nodig. Sommige cijfers
    zijn trouwens ronduit hallucinant. Zo staan met de Sluiswijk en de wijk Middelkerke-Bad Casino twee wijken op
    West-Vlaamse kansarmoedelijst. Als je weet dat in die laatste buurt ruim tweehonderd huishoudens in
    onaangepaste woningen verblijven en er 280 gescheiden zestig plussers wonen, dan zit je met een probleem dat
   
  opgelost moet worden.

    We zien met lede ogen aan dat Middelkerke tot de slechtste leerlingen van de klas behoort als het gaat om de
    inzet van strandredders",
  communiceerde de lokale afdeling onlangs. "Als er mooi weer voorspeld wordt - via het
    kustweerbericht weet men zoiets toch snel vier dagen op voorhand - dan moet de gemeente beslissen om minstens
    de strandreddingsposten Middelkerke Casino Oost en Westende Meeuwenlaan van redders te voorzien. Dat is het
    minste dat de bevolking mag verwachten van een gemeentebestuur dat wil inzetten op duurzaam toerisme."

   Bronnen

  250302015 'Antwoord aan een positieve Westendenaar' (map 'Mijn blog')

  http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20171006_03116842

  http://middelkerke.n-va.be/nieuws/lijsttrekker-bij-n-va-middelkerke-voor-verkiezingen-in-2018-is-bekend

  http://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/politiek/groen-middelkerke-wil-in-oktober-2018-opkomen-met-eigen-lijst/article-normal-271689.html

  http://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/politiek/cd-v-middelkerke-pakt-uit-met-duo-als-lijsttrekker-voor-lokale-verkiezingen/article-normal-278087.html

   

   

  16-10-2017, 11:14 Geschreven door stammer
  Reageren (1)


  Categorie:Politieke partijen
  17-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke: de week van de partijkrantjes

  Ik had het al uitvoerig over de ontvangen LDD - krant en nu werden wij alweer verwend, niet met één maar met twee partijkrantjes, eentje van de N-VA en eentje van de CD&V.

  Ziehier de behandelde onderwerpen:

      Pleidooi voor verdiende steun aan lokale Westendse dorpshandelaars
      Bespreking van de investering in fietspaden door hun minister Weyts: steun aan
           halfverhard
  fietspad Boterdijk - Slijpebrug (jaagpad): zie mijn artikel daarover in
               de map 'Verkeer'.

      Ondervoorzitter Kurt Knockaert bespreekt de dramatische ontsporing of nefaste
           evolutie van
  de gemeentelijke financiën  in 2015 (schuld per inwoner groter dan in
           andere
  kustgemeenten, zowel voor gemeente zelf als voor OCMW)
      Nood aan betere mobiliteit: drukte en ontbreken van een fietspad in de
           Spermaliestraat,
  onvoldoende busverbindingen naar het hinterland
      Parkeerproblematiek: pleidooi voor meer promotie voor parking onder het marktplein
          en
  voor meer plaatsen voor mobilhomes
      AED - toestellen redden mensenlevens: voorstel van N-VA voor 1 defibrillator per
          deelgemeente
      De partij is trots op de strijd die hun minister Weyts levert tegen dierenleed : verbod
          van
  onverdoofd slachten vanaf 1.1.2019, meer mankracht voor de dienst
          'Dierenwelzijn'

                       

  De te verbreden zeedijk is de trots van de CD&V en dat zetten ze ook dubbel in de verf in hun blaadje dat ze het 'voorjaar 2017' noemen. Hun droom prijkt al op de voorpagina en op pagina drie noemen ze het "een product van hun visie en durf en een bewijs dat zij geen enkele uitdaging uit de weg gaan". Zij verdedigen nogmaals hun keuze voor een golfdempende uitbouw in plaats van een stormmuur, zonder te specifiëren of het over zandsuppleties of over verbreden van de zeedijk gaat. Nochtans een hemelsbreed verschil!!

  De krant besteedt verder aandacht aan:
      De gesubsidieerde opleidingen 'keukenmedewerker' en 'handlanger bouw', jaarlijks
             goed voor
  een 60-tal cursisten die daarna snel de aansluiting  schijnen te vinden
             met de arbeidsmarkt.

     De nieuwe loods en serres voor de groendienst, die moeten toelaten dat de werking
            van de
    groendienst er kan gecentraliseerd worden en dat in de toekomst geen
            beroep meer moet
  gedaan worden op particulieren. Voorwaar een
            indrukwekkende aanwinst voor de nu reeds (te)
  rijkelijk behuisde technische
            dienst!

     Strijd tegen zwerfvuil en tegen hondenpoep op het land van de boeren om vervuiling
            en
  besmetting van veevoeders tegen te gaan.
    Voorbarige verklaring over de toegankelijkheid van de Heidestraat vanuit de
         Westendelaan. De
  vermelde 'beproeving voor de handelaars' behoort bijlange nog
         niet tot het verleden.
  Lang na het verschijnen van het krantje (bvb op 11.7.2017)
         was het kruispunt Heidestraat - Lombardsijdelaan nog
  steeds niet berijdbaar.

  En 'Jommeke' natuurlijk. Vier fragmenten zouden moeten aantonen dat het album 'Missie Middelkerke' wel degelijk over onze gemeente gaat. Lees daarover maar liever mijn artikel in een vorige blog over de 'Jommekehype'.

  17-07-2017, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Politieke partijen
  10-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke: de euro van Natacha Lejaeghere is eindelijk gevallen!

  Ingewijden zullen wel al langer iets vermoed hebben, maar ik was compleet verrast bij het vernemen van het 'goede' nieuws dat gemeenteraadslid Natacha Lejaeghere besloten had de Open VLD fractie te verlaten om voortaan als onafhankelijke te zetelen. Gevolg daarvan is dat de Open VLD -  CD&V meerderheid nu nog slechts 13 van de 25 zetels telt.

  Het 'waarom' van Natacha
  "Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 stelde ik mij kandidaat voor de Open VLD. Aangezien ik zelfstandig verzekeringsmakelaar en voorzitter van de Handelaarsbond Westende-Dorp was, was ik een bekend gezicht. Dat werd ook bevestigd, aangezien ik voor de eerste keer onmiddellijk verkozen werd als gemeenteraadslid. Het zetelen in de gemeenteraad heeft mij niet wijzer gemaakt, integendeel.

  Ik was al een aantal teleurstellingen rijker, maar de kortzichtigheid binnen de partij en de fractie was voor mij de druppel om op te stappen bij Open VLD. In 2012 dacht ik dat de partij open en transparant was, maar niets bleek minder waar. Ik maakte mezelf wijs dat de situatie zou verbeteren met Janna aan het roer als burgemeester, maar tevergeefs. Ik heb moeite met het beleid in het algemeen, niet met een specifiek dossier als het casinoproject bijvoorbeeld. Ik zit niet meer op mijn plaats in de fractie".

  En verder: "Iedereen probeert zijn dossiertjes af te werken richting oktober 2018, dat valt mij de laatste maanden enorm op. Middelkerke staat niet meer op de kaart. Ik ben zeker niet de enige die met een wrang gevoel zit, maar dat maakt mijn rekening niet".

  In verband met de ophef in verband met het casinodossier verklaart Natacha op 29.6.2017 "Toen het heikele casinodossier voor de tweede keer ter stemming op tafel lag, heb ik de zaal verlaten. Dat moet genoeg zeggen, meen ik."
  Is dat niet in tegenspraak met jouw verklaring hierboven, Natacha?

  De uitleg van Open VLD voorzitter Frederick Spaey
  "We wisten al enige tijd dat er ongenoegen leefde bij Natacha. We hadden echter niet verwacht dat ze de meerderheid zou verlaten. Het was een verrassing dat ze afwezig was op de meest recente gemeenteraad. Ze wist dat ze aanwezig moest zijn om in aantal te zijn, tenzij die afwezigheid in haar planning paste natuurlijk. Pas een kwartier voor de zitting had ze te kennen gegeven aan de voorzitter dat ze niet aanwezig zou zijn. Ik wil onze interne keuken niet uit de doeken doen, maar er waren inderdaad bepaalde elementen waarover zij minder tevreden was.

  Na haar afwezigheid tijdens de laatste gemeenteraad zouden we eens samenzitten na de vakantieperiode. Ik wil niet met slijk werpen en ik hoop op een constructieve verdere samenwerking. Natacha heeft niet aangegeven dat ze zal stoppen met politiek. We hebben haar altijd gegeven waarop ze recht had."

  Stoelendans van mandatarissen
  Samenstelling van de gemeenteraad na de verkiezingen van oktober 2012 (totaal: 25 leden):

         Open VLD 9, CD&V 5, LDD 7, PK 2, N-VA 2


  Open VLD 
           Janna Rommel-Opstaele, Michel Landuyt, Johnny Devey, Bart Vandekerckhove,
          Carine
  De Jonghe, Geert Galle (naar OCMW - raad en vervangen door Linda Feys-
          Peelman),
  Franky Annys, Mario Declerck, Natacha Lejaeghere (Onafhankelijke
          juni 2017)

  CD&V
          Liliane Pylyser-Dewulf, Dirk Gilliaert (OCMW voorzitter, vervangen door
     
     Gerard Soete), Francine Ampe-Duron, Katrien Claeys-Goemaere, Linda Cobbaert
         (op
  15.1.2015 vervangen door Kristof Devos)
  LDD
          Jean-Marie Dedecker, Rosalie Verlinde (ontslag), Tom Dedecker,
  Lieve Landuyt
          (ontslag), Wim Landuyt (naar OCMW
  ), Chris Niville, Henk Dierendonck (naar
          OCMW)
             
  Diego Demarcke, Dirk De Poortere, Bianca Ryckewaert en Sandra Van Den
             
  Bossche hebben de ontslagnemende en de naar de OCMW- raad overgestapte
             
  vervangen.
  Progressief kartel: Geert Verdonck en Lode Maesen
  N-VA
          Dany Van Den Broucke (uit partij gezet op 13.10.2014 en zetelend als
         
  onafhankelijke), Martine DHondt (uit N-VA gestapt en zetelend als onafhankelijke,
          daarna
  ontslag op 25.7.2016 als gemeenteraadslid en vervangen door Antony
          Goethaels van N-VA)

  Van de 25 oorspronkelijk verkozene zetelen er welgeteld nog 15 voor de oorspronkelijke partij en 2 als onafhankelijke. Vier zijn overgestapt naar de OCMW - raad. Vier dienden hun ontslag in.
  Men kan dus gerust van een stoelendans spreken. Ontslag kan natuurlijk en liefst uitzonderlijk gerechtvaardigd zijn, maar voor de rest ... Zouden de kiezers eigenlijk niet mogen verwachten dat een verkozene het mandaat uitoefent waarvoor hij/zij verkozen wordt? Moet een mandataris trouw blijven aan zijn partij? Moet een mandataris die als onafhankelijke wil zetelen zijn mandaat niet teruggeven aan de partij waarvoor hij/zij verkozen werd? Allemaal vragen die reeds lang, op alle niveau's, stof voor discussie vormen.

  Is de meerderheid in gevaar?
  Om een gemeenteraad in Middelkerke rechtsgeldig te laten verlopen dienen minstens 13 gemeenteraadsleden aanwezig te zijn.

  Door het ontslag van Natacha Lejaeghere als gemeenteraadslid voor de Open VLD is er geen zetel op overschot en heeft de oppositie een stok achter de deur bij ziekte of afwezigheden.
  Zoals de voorzitter van de Open VLD ("Als dat hun manier is om aan politiek te doen voor de Middelkerkenaar, dan is dat hun volste recht") zou een eerlijke kiezer het niet appreciëren als de oppositie stelselmatig van dit 'voordeel' zou gebruikmaken, zeker niet als hierdoor belangrijke dossiers op de lange baan geschoven worden.

  Hoe wordt het nieuws onthaald?
  "
  Tenminste een vrouw met gezond verstand!"
  "
  Eindelijk iemand die beseft dat het zo niet verder kan."
  "Nog 1 ippon, en ze zijn KO !"
  "Sommige mensen hebben toch nog een geweten!!!"

  Dat zijn zowat de reacties op Facebook!
  In de wandelgangen zou Natacha Lejaeghere in één adem genoemd worden met een overstap naar LDD. Haar reactie? "Daar spreek ik mij niet over uit. Ik zal eerst een jaar genieten van mijn positie als onafhankelijk raadslid, we zien wel wat de toekomst brengt voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Hopelijk een toekomst die transparant, vooruitstrevend en doelgericht is voor de burger."

  Bron
  'Natacha Lejaeghere stapt op bij Open VLD Middelkerke' uit 'Krant van West-Vlaanderen', artikel door Matthias Feyen op 21.6.2017

   

   

  10-07-2017, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Politieke partijen
  19-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ervaringen van de Lijst Dedecker in Middelkerke:

  Zopas vonden we nog eens een nummer van het partijkrantje van de Lijst Dedecker in onze bus. Schijnbaar een speciaal nummer? Misschien een verre aanzet voor de gemeenteraadverkiezingen van oktober 2018? Waarom die vragen? Ik was namelijk al ˜Uze gazette" gewoon geworden. Is de slogan nu '#Uw alternatief LDD Lijst Dedecker'?
  Of is het uitsluitend de bedoeling om de bevolking te wijzen op het ondemocratisch bestuur van de huidige meerderheid?
  De titel "Democratie is een Werkwoord" schijnt daarop te wijzen.

  Democratie is een werkwoord
  Het is niet omdat de LDD niet de eerste is die deze uitdrukking gebruikt, dat ze niet waarde- of betekenisvol of niet krachtig zou zijn. 'Wij komen naar u toe! Want uw mening is belangrijk', beweert de partij. Zij willen daarop namelijk hun beleid enten om de kiezer daardoor persoonlijk te laten wegen op hun programma.

  Tevredenheidsonderzoek


  De lezers krijgen 27 vragen voorgeschoteld waarop vijf antwoorden mogelijk zijn, gaande van "Zeer slecht" naar "Zeer goed" over "Slecht", "Redelijk" en "Goed". "Geen mening" is er niet bij.

  Ik heb al vaak wat bedenkingen geuit over enquêtes bij de bevolking. Mijn bezwaar? Wie kan er al die vragen beantwoorden? Wie bezit de nodige kennis in al die domeinen om er een juist en eerlijk antwoord op te kunnen geven?

  Ziehier enkele voorbeelden:
  Wie heeft er een duidelijk beeld over het algemeen beleid?
  Weten de jongeren wel iets af van het seniorenbeleid? Of van de toegankelijkheid van het OCMW? Of van de service van het OCMW?
  Welke bejaarde kan het "Sportbeleid" beoordelen? En het "Onderwijsbeleid"? En het "Jeugdbeleid"? En de "Kinderopvang"?

  Ik weet wel dat dit verschijnsel zich ook voordoet bij verkiezingen. De kiezer heeft zogezegd altijd gelijk, ook al heeft hij geen benul van de verdiensten, intenties of (on)bekwaamheid van de kandidaten. Maar ja, dat zal zeker democratisch zijn?


  Wie doet er mee aan de enquête? De leden en sympathisanten van de eigen LDD-partij? Antwoorden die ook met "Zeer goed" of  "Goed" als dat toepasselijk is?
  En wat met de leden en sympathisanten van de huidige meerderheid? Ik las dus wel dat de bevraging anoniem is, maar gaan die hun partijen afbreken of integendeel overwaarderen? En zelfs als ze eerlijk zijn, dan geloven ze zonder twijfel in het zeer goed of goed bestuur van "Open VLD" en "CD&V".

  Als het niet via een enquête gebeurt, hoe moet de verkozene van het volk dan wel de mening kennen van zijn/haar kiezers? Persoonlijk zou ik het meer waarderen dat de mandatarissen zich regelmatig, en niet enkel in de weken vóór de verkiezingen op straat begeven om rechtstreeks contact te hebben om aldus voeling te krijgen met de bevolking. De raadsleden van de oppositie moeten volgens mij ook volop deelnemen aan het gemeenschapsleven, recepties, ... Dat gebeurt nu niet!
  Het is niet via Facebook dat men een algemeen beeld krijgt. Het zijn veelal steeds dezelfde mensen die via die weg kritiek of lof uiten.

  Ideeënbox

  Verbindingsweg vanaf Slijpebrug tot aan de rotonde in de Westendelaan

  De rotonde werd aangelegd in 2009. In mijn artikel van 28.6.2009 "Waarom die nieuwe rotonde aan de Westendelaan" somde ik de voor- en nadelen op van een rotonde. Aangezien deze waarover het hier gaat, aangelegd werd om het drukke verkeer in de Spermaliestraat te ontlasten, vind ik het dan ook logisch dat de verbindingsweg er komt. Of verzet de Vlaamse gemeenschap zich er misschien tegen? Of hebben ze er geen geld "voor opzij gezet", zoals dat heet?
   
  Vernieuwing van de zeedijk en renovatie van Westende.
           Daar geraak ik nu wel stilaan over uitgepraat.
           Mijn mening staat uitgebreid in de map "Dijk en
  Strand" van deze blog.
           Heeft LDD dan ook geen bezwaar tegen de kostprijs van 35 miljoen euro
  voor het
             verbreden van de zeedijk?

  Ondergrondse parkeergarage aan de Badenlaan
         Facelift van Westende-bad en dus geen parkeertoren van 5,3 miljoen!
         Volledig akkoord maar een
  ondergrondse parking met verdiepingen zal
          waarschijnlijk wel een aardige duit meer kosten? 

  Herinrichting van de dorpskern in Lombardsijde?
      
  Dat probleem heb ik al bekeken uit alle hoeken en kanten. In de map 'Verkeer' met
       datum
  6.5.2013 vinden jullie mijn uitgebreide studie "Zou de tramlijn dan toch nog
       uit de dorpskern van Lombardsijde verdwijnen?"
  Als je denkt aan een nieuw
       dorpspleintje, een veiliger
  Nieuwpoortlaan en aan een "Zeelaan-promenade" en als je
        rekening houdt met de wil van de
  Lombardsijdenaars, waarom niet?
  Respect voor de natuur, meer bepaald het jaagpad langs het kanaal Oostende-Nieuwpoort
  Aangezien ik een 'natuurvriend' ben, kan ik dat respect enkel maar toejuichen.
  De vraag is echter: 'Hoe kan de LDD zich nog verzetten tegen het verdwijnen van dit historisch waardevol stukje groen'? Het Vlaams Gewest voorziet daarvoor reeds een som van 520.000 euro en schepen Liliane Pylyser - Dewulf kondigt volop aan dat de heraanleg van het jaagpad er in 2018 komt?
  Volgens haar komt er helemaal geen asfalt noch beton, maar een waterdoorlatende zandmengeling
  Er zouden ook geen bomen gerooid worden. Wie heeft er nu gelijk?

  Wist je dat?

  Ik apprecieer ten zeerste dat LDD de bevolking informeert over wat zich achter de schermen in de gemeente afspeelt. Alleen al de volgende vier punten vormen een indrukwekkende lijst:

  1. Klacht van korpschef politie tegen de burgemeester omdat zij tegen zijn advies in toch een bouwvergunning verleent aan haar blauwe politieke vrienden rond Willy Michiels
  2. Leugenachtige verklaringen over de opbrengst voor de gemeente van de nieuwe casinoconcessie verleend aan Napoleon Games
  3. Weinig vleiende resultaten van de zelf aangevraagde doorlichting van het personeelsbeleid
  4. Onregelmatigheden bij de subsidiëring van tennistornooien georganiseerd door Danny Vandenbroucke

  Ik hoop dat er eindelijk eens iemand wakker kan gemaakt worden om een einde te stellen aan het toekennen van al die financiële gunsten aan de blauwe vrienden van Janna en Co.

   

  19-06-2017, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Politieke partijen
  27-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Open Vld Middelkerke wil respectvol campagne voeren

  De lijst Dedecker gaf reeds op haar nieuwjaarsreceptie de aftrap van haar campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018. Met heel wat rake voorbeelden van al het negatieve dat de huidige meerderheid totnogtoe presteerde, toonde de lijsttrekker Jean-Marie Dedecker aan wat zijn partij niet en wel wil als hij en de zijnen het voor het zeggen krijgen.
  De Open VLD, aan de macht gekomen op 1 januari 2001, wil nog een vervolg breien aan de drie  voorbije legislaturen en heeft daarom gemeend ruim op tijd te moeten starten met het overtuigen/inpalmen van het Middelkerks kiespubliek. Ze doet dat onder het motto ‘Positief vooruit’. De partij verspreidt daarom sinds kort een brochure met die naam.

  Werd die enkel uitgedeeld aan vermoedelijke kiezers? Het boekje zou te zwaar geweest zijn om te laten versturen door de post, daarom is het persoonlijk bedeeld geweest en dus is het niet bij iedereen terechtgekomen. Ik was dus niet bij de ‘gelukkigen’ die er één mochten ontvangen. Ik nam dan maar de vrijheid om er één aan te vragen aan het partijbestuur, met gunstig gevolg, waarvoor dank.

  Hoe ziet de brochure eruit?
  De brochure oogt mooi met ontwerp en foto’s van Mario Declerck en schetst de voorlopige balans: ‘wat werd er allemaal gerealiseerd sinds 2012 (sinds Janna burgemeester is; daarvoor zal er niets gebeurd zijn, zeker?) en wat zit er nog in de pijplijn voor de resterende tijd van deze legislatuur.’
  De toekomstmuziek die ze voorspiegelen houdt o.a. in dat de (lage!) belastingen zouden stabiel gehouden worden, door een efficiëntER beheer van de financiële middelen. Dat is waarempel een eerlijke bekentenis!
  Een andere belofte (?) is dat ze van Middelkerke de stripgemeente van de kust willen maken. Is dat dan zo nog niet? Wat kan er nog meer gedaan worden? De striphelden hier de macht laten overnemen?
  De plannen om van de ‘Krokodiel’ een nieuw sport- en vrijetijdspark met een nieuw recreatief zwembad te maken, zouden klaarliggen. Ze zijn dus nog lang niet van plan om op te houden met de miljoenenverslindende projecten. Ze schijnen het ook ernstig te menen met het verbreden van de zeedijk. Ik wil dat alles eerst nog wel zien en het geloven zal ik pas daarna.
  Misschien kan er nog een wielerbaan en een modern GHELAMCO voetbalstadion met atletiekpiste bijkomen. Terwijl ze toch bezig zijn. En de relaties bestaan al!

  In de brochure gaat men er al van uit dat het door hen goedgekeurd project voor het casino inderdaad zal gebouwd worden. En GRATIS, nietwaar?
  Dat er ook een nieuw ‘Woon- en Zorgcentrum’ komt, dat zal wel een lapsus zijn zeker? Wat is ‘De Ril’ dan? Bedoelen ze misschien een nieuw project van assistentiewoningen of een nieuw dienstencentrum? Als ze daarmee de kwaliteit van de ouderenzorg kunnen verbeteren tegen een betaalbare prijs (voor de gemeente maar zeker voor de bejaarden), dan kan ik dat alleen maar toejuichen.

  De gemeenteschool van Westende zou verbouwd worden en er zou extra ruimte gecreëerd worden voor de gemeenteschool in Leffinge. Dat vind ik natuurlijk zeer goed!

  En dan zijn er nog de klassieke vage beloften:
  - verder investeren in onze jeugd
  - de dienstverlening op een kwalitatief hoog niveau houden
  - de kleine en grote verenigingen blijvend ondersteunen
  - nog beter aanpakken van de strijd tegen de criminaliteit
  - het op punt zetten van een eigen ambulancedienst
  - het steunen en samenbrengen van de bewoners op een laagdrempelige manier
  - blijven investeren in netheid (om eindelijk na 17 jaar de strijd tegen de hondenpoep, de
        paardendrollen en het onkruid in hun voordeel te beslechten?)
  - Middelkerke aantrekkelijker maken door investeringen.

  Door vaag te blijven kan je de indruk geven dat geen enkel domein aan je aandacht en zorg ontsnapt, maar de vraag is wat er allemaal van zal terecht komen. Zijn ze misschien nu al zeker dat er voor hen een vierde legislatuur komt?

  Is de brochure een reactie op het optreden van oppositiepartij LDD?
  Daar heeft het natuurlijk alle schijn naar omdat Jean-Marie Dedecker zich in de voorbije maanden telkens fors uitliet over de projecten van de meerderheid, onder meer over het casinodossier. Het Progressief Kartel en nu ook de NV-A bleven evenmin zwijgend toekijken.
  Janna Rommel-Opstaele beweert nochtans van niet: “De titel 'Positief Vooruit' alludeert niet op droombeelden of het weerleggen van doemdenkerij van de oppositie. We verwijzen naar concrete slagkracht".

  Wat verstaat de Open VLD eigenlijk met ‘Positief’?
  "We willen ons blijvend kenbaar maken aan de burger en de tweede verblijvers. We nodigen hen uit om mee te denken over het beleid. Wat kan beter? Wat moet anders? We hebben ondertussen al veel mooie dingen gerealiseerd, maar we moeten ons blijven verbeteren. Bovendien willen wij op een respectvolle manier campagne voeren, waar de deur wagenwijd openstaat voor iedereen om hun mening te geven, ongeacht zijn of haar achtergrond."

  Laten wij die tekst even ontrafelen en ontleden!

  Blijvend kenbaar maken aan de burger en de tweede verblijvers
  Natuurlijk wil de Open VLD de Middelkerkse geschiedenis ingaan als de partij die door haar ‘mooie, nuttige’ projecten de gemeente voor eeuwig op de toeristische kaart gezet heeft. Zelfs al werd daarbij helaas niet op een miljoen euro meer of minder gekeken.
  Ze zijn toch nu al meesters in het ‘kenbaar maken’ zelfs al is dat niet steeds in de gunstige zin.
  Maar wat hebben de tweede verblijvers te zien met hun verkiezingscampagne?
  Als tweede verblijver geniet je wel mee van wat toeristen en bewoners allemaal kunnen beleven. Je bent één van de hoofdsponsors van de gemeente. Je bent dus meer dan een gewone toerist maar je woont hier niet. Je verblijft hier alleen maar, bij goed en bij slecht weer. Stemmen ze misschien ook voor de Open VLD? In de gemeente waar ze wonen, dan!

  Meedenken met het beleid?
  Als ze na oktober 2018 die mogelijkheid zouden bieden, als ze daar nog de kans toe krijgen, dan zou dat inderdaad positief zijn.

  Luisteren naar de oppositie in de gemeenteraad en naar de burger, is nu éénmaal niet hun sterkste punt. Ze vragen nu en dan wel eens de mening van de bewoners over de werken in hun straat … als alle plannen de studiebureaus verlaten hebben en de kranen en bulldozers al de straat inrijden.
  Hoe zou de bevolking zijn mening kunnen geven over een project enkel en alleen op basis van een foto? 

  Herinneren jullie zich de uitspraak van toenmalig burgemeester Michel Landuyt dat vergaderingen waar de burger zijn mening kan uitdrukken ‘praatbarakken’ zijn, waar hij niet van houdt. Iedereen heeft het recht om eens van gedacht te veranderen maar ik kan maar niet geloven dat hij er nu anders over denkt. Hebben ze ons gevraagd of we dat evenementenplein met drie ondergrondse parkeerverdiepingen in Middelkerke wilden? Of de uitkijktoren? Of dure beelden voor het beeldenpark? Of een nieuw casino? Of een verbrede zeedijk? Of wat we vonden van het (mislukt) project ‘minigolf’? Of van het onbegrijpelijk aanleggen van tijdelijke tenniscourts. Of van het overvloedig sponsoren van wielerwedstrijden?
  En tenslotte … zal de secretaris daar wel mee akkoord gaan?

  Hebben ze al mooie dingen gerealiseerd?
  Natuurlijk wel! Ik heb het al vaak geschreven.
  Ze hebben zeker al positief werk geleverd dat in bepaalde domeinen nuttig en vooruitstrevend was. Dat kon ook niet anders ... gedurende drie legislaturen, met het budget dat ze ter beschikking hadden en met een (te?) grote groep beschikbare ambtenaren, waaronder zeer veel bekwame.
  De toegeving ‘we moeten ons blijven verbeteren’, betekent dit dat niet enkel hun ‘mooie realisaties’ zullen aangehaald worden, maar ook hun fouten? En dat ze na (gewonnen?) verkiezingen zullen besturen zoals een goede huisvader, met meer oog voor het welzijn van de gemeente en minder voor hun eigen prestige?

  De titel van hun brochure alludeert niet op droombeelden
  Droombeelden hebben ze in de voorbije jaren inderdaad al genoeg gehad: een watersportcentrum naast 'Zon en Zee', het naaktstrand, een pier tegenover het casino, het organiseren van het vertrek of de aankomst van een tourrit. Of de unieke ijspistes op de kerstmarkt! Of het verleggen van de tram in Lombardsijde! Of de reeds jaren aanslepende bouw van sociale woningen in de Badenlaan, met parkeertoren, telkens gecounterd omdat het terrein soms meer gelijkt op het ‘Verdronken Land van Saeftinghe’.

  Wat betekent ‘doemdenkerij’ van de oppositie?
  Een doemdenker is iemand die somber is over de toekomst, een zwartkijker, een pessimist.
  Per definitie bestaat de oppositie uit partijen die kritisch meekijken met besluiten, die afspraken controleren en voorstellen doen in de gemeenteraad. Het is niet omdat zij ook liever de meerderheid zouden vormen maar nu tijdelijk opposanten zijn van de Open VLD- CD&V, dat zij niet het beste zouden wensen voor de gemeente. Zijn dat allemaal zwartkijkers of pessimisten? Natuurlijk niet, maar de Open VLD vindt dat wel, al beweert ze dat ze zich in hun campagne niet zullen bezighouden met het weerleggen van die doemdenkerij. Geloven jullie dat? Ik niet!
  Betekent het dat ze de oppositie en de burgers van Middelkerke ertoe willen aanzetten om alles goed te vinden wat zij doen?
  Betekent dit nu officieel dat ze voortaan niet meer wensen dat de burger vragen stelt, die de meerderheid in moeilijkheden (kunnen) brengen? Dat wie toch kritiek uitoefent, toch nog een positieve reactie mag verwachten en geen poging om hem of haar uit te sluiten van informatie? Dat de deur ‘wagenwijd’ zal openstaan voor iedereen, ongeacht zijn/haar achtergrond? Dat de oppositie uitgenodigd wordt om mee te werken aan het beleid? Dat kan toch niet anders dan vroege verkiezingspraat zijn, want ze hebben nauwelijks oor gehad voor de voorstellen van de oppositie, integendeel zelfs.

  Besluit
  We worden dus allemaal uitgenodigd om positief te denken. Als er een negatieve gedachte in je opkomt over het door de Open VLD gevoerd beleid, dan moet je die verbannen en blijven glimlachen.
  Positief denken maakt niet alleen je leven leuker, het helpt je zelfs langer te leven.
  Ik ben blij dat de OpenVLD nu ook positief gaat denken!
  Ziehier nog een paar tips:

  Vroegere artikels over het onderwerp
  16.5.16 'Middelkerke: Mogen wij onze mening nog uiten? Is democratisch handelen nog
                  wel aan de 
  orde? Krijgt de burger inspraak? (zie map ‘Gemeentebestuur’)
  25.3.15: ‘Antwoord aan een positieve Westendenaar' (zie map ‘Mijn blog‘)

  Bronnen
  " Het Laatste Nieuws* - 11 Feb. 2017 Pagina 41 * " (TVA)

  27-02-2017, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Politieke partijen
  06-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jean-Marie Dedecker boegbeeld, getalenteerd schrijver en spreker, kortom een politiek fenomeen … toekomstig burgemeester van Middelkerke?

  Tien jaar LDD
  Jean-Marie Dedecker werd bij de VLD (door Verhofstadt) als wit konijn binnengehaald voor de federale verkiezingen van 13 juni 1999. Hij haalde 52.492 voorkeurstemmen en werd rechtstreeks verkozen. Hij zetelde als senator van 1999 tot 2004, daarna was hij lid van het Vlaams Parlement en tegelijk gemeenschapssenator.
  Na zijn ontslag door Open VLD richtte hij op 17 november 2006 mede de denktank Cassandra op. Dedecker besliste in dezelfde maand om lid te worden van N-VA, maar dit bleef bij een zeer korte passage vermits CD&V haar veto tegen zijn lidmaatschap stelde. Cassandra besliste hierop dat er voldoende basis was voor een nieuwe liberale partij in Vlaanderen. De nieuwe politieke partij werd dan ook op 19 januari 2007 officieel voorgesteld aan de pers als Lijst Dedecker, Partij van het Gezond Verstand. (LDD)
  In 2011 werd de naam gewijzigd in Libertair, Direct, Democratisch. Zo kon de afkorting LDD behouden blijven.
  Bij de verkiezingen van 10 juni 2007 werd JMD verkozen als lid van de Kamer voor Volksvertegenwoordigers.
  Voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 werd de naam van de partij alweer gewijzigd, en kwam ze (in slechts een aantal gemeenten) op onder de naam Lijst Dedecker.
  Sinds de verkiezingen van 25 mei 2014 is de partij niet meer vertegenwoordigd in een parlement.
  De LDD vierde dus onlangs zijn tienjarig bestaan en dat gebeurde samen met welgeteld 370 aanwezigen waaronder verschillende Middelkerkse N-VA bestuursleden, wat de indruk zou kunnen wekken dat er voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen iets moois aan het groeien is tussen beide partijen. Volgens Jean-Marie zou er wel geen sprake zijn van een fusie maar eventueel wel van een kartel tussen beide partijen.
  Afwachten dus! In ongeveer 21 maanden kan nog veel gebeuren.

  De toespraak van Jean-Marie
  In het oog van een camera van Focus TV en van verschillende, ik neem aan persfotografen, hield Jean-Marie een vurige toespraak die een uur duurde en die drie grote delen omvatte: de Vlaamse en federale politiek, de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en een aanklacht tegen de meerderheid Open VLD-CD&V in Middelkerke.
  Ik zal mij hier uiteraard beperken tot een bespreking van het tweede en derde deel omdat het eerste niet binnen de doelstellingen van mijn blog valt.
  Toch wil ik hier aanstippen dat het nog niet duidelijk is wat LDD in 2019 zal doen, wanneer de volgende Vlaamse en federale verkiezingen plaatsvinden. Zij willen eerst, na de gemeenteraadsverkiezingen, het draagvlak inschatten, de temperatuur opmeten. Zal er op dat ogenblik voldoende ruimte zijn op rechts? LDD zou dan klaarstaan om het gat op te vullen.
  In tegenstelling met wat sommige misschien denken (en misschien liever zouden hebben?) is LDD geen partij die uit zijn graf moet opstaan. De partijstructuur is overeind gebleven en Jean-Marie zelf is opnieuw populair en wordt weer overal gevraagd als spreker en als columnschrijver. Zijn partij zou (opnieuw) “de wind in de zeilen hebben”, oudgedienden zouden een terugkeer overwegen en afvalligen van de N-VA zouden er interesse voor betonen.

  Jean-Marie leek heel enthousiast in verband met de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018: "LDD is alive and kicking. In Brasschaat, Glabbeek, Oud-Turnhout, Antwerpen, Kortrijk, Gent, Brugge, Middelkerke én Oostende wordt een lijst opgericht. Dat zal niet noodzakelijk onder de naam 'Dedecker' zijn, maar eerder als ‘Dorpspartij’ of ‘Gemeentebelang’. Er is namelijk een groot verschil tussen nationale en lokale politiek. In alle steden waar een lijst wordt opgericht, ga ik spreken en breng ik een bezoek. Zo ben ik de hefboom tot oprichting en geef ik mijn volle steun aan het lokale bestuur.
  We gaan op zoek naar beslissende figuren, die bekwaam zijn de aandacht te trekken. Het is aan hen om hun kandidatuur bekend te maken. In Oostende is er zeker een mogelijkheid om een doorbraak te forceren."
  Natuurlijk zal Jean-Marie in 2018 in Middelkerke de lijst van de LDD trekken. Natuurlijk wil hij dat zijn tweede poging deze keer wel uitmondt op het burgemeesterschap. Kan een partij een betere kopman wensen? Hij was hier in 2012 al de grootste stemmentrekker en een boegbeeld, wat hij ongetwijfeld is, spreekt de kiezers aan. De mensen houden van iemand die zegt wat zij denken.
  Naar het voorbeeld van Elio di Rupo, die ooit verklaarde ‘J’en ai marre des parvenus’ richtte JM in zijn voordracht vooral zijn pijlen op de kopstukken van de huidige meerderheid ‘waarvan hij genoeg heeft’. Ik citeer:

  Wij willen geen Schepen van Cultuur

       • Die een beeld koopt van Nick Ervinck voor 80.000 euro dat door de gemeente
          Bredene op de schroothoop werd gezet.

       • Die filmpjes van WOII voor 18.000 euro koopt van zijn vrienden terwijl je ze op
         Youtube gratis kan bekijken en zelfs downloaden.

      • Die 80.000 euro spendeert om 2 striptekeningen op een buitenmuur te laten
         schilderen terwijl onze buren in Oostende er 19 lieten schilderen aan 10.000 euro
         het stuk. Er komt nu zelfs een striptekening van 40.000 euro op de muur van het
         politiekantoor. Of het een aangepaste afbeelding van de vier Daltons zal zijn of een
         Napoleon achter tralies is nog niet beslist. We kijken ernaar uit.

  Wij willen geen Schepen van Toerisme

       • Die een toren van 526.000 euro op de Krokodiel laat bouwen om te kijken hoe ze
         Westende-Bad hebben laten verloederen.

       • Die 60.000 euro spendeerde om twee jaar na mekaar een schaatspiste aan te
         leggen waar je niet op kon schaatsen.

       • Die dit jaar 44.000 euro spendeerde om een spiegelchalet te plaatsen op de
         kerstmarkt en het nog te laten uitbaten door mensen uit Mechelen die concurreren
         met onze eigen handelaars.

       • Die 23.000 euro betaalt voor een sinterklaasstoet van amper 1 km lang en waarbij
         het enige kind dat op de schoot van sinterklaas mocht zitten de burgemeester zelf
         was. Gelukkig viel ze er niet af.

       • Die met 62.000 euro meer zitpenningen betaalt voor politici in de raden van bestuur
         en het directiecomité van de VZW Toerisme, dan voor het duurste toeristisch
         evenement in de gemeente.

       • Die al 4 jaar lang de Calidris laat verloederen en leegplunderen om geen
         concurrentie te bieden aan een familiebedrijf van één van de gemeenteraadsleden
         van de meerderheid.

  Wij willen geen gemeentesecretaris

      • Die biercontracten afsluit waarvan alle verenigingen het slachtoffer zijn behalve zijn
         eigen wielerclubje dat elk jaar voor 100.000 euro aan de subsidiepot passeert.

      • Die aan zijn vriend en zakenpartner, nu onafhankelijk (nadat men hem niet meer
         wilde bij de N-VA) gemeenteraadslid Danny Vandenbroucke ieder jaar meer dan
         50.000 euro subsidies toestopt. Sinds Dhr. Vandenbroucke in proces ligt met de
         dienst toerisme wegens gesjoemel met subsidies, dat door ons aan het licht werd
         gebracht, ontvangt hij zijn subsidies van de gemeente. Voor dergelijke schizofrenie
         wordt elk mens die denkt dat hij Napoleon is onmiddellijk naar Beernem afgevoerd.

      • Die een schrikbewind voert onder het gemeentepersoneel en de werksfeer
        verloedert.

  Wij willen geen schepen van openbare werken

      • Die verkavelingen goedkeurt in functie van familiale belangen in plaats van het
        algemeen belang.

      • Die een gedrocht van een parkeertoren aan de Badenlaan van 5,3 miljoen euro wil 
        aan de Badenlaan. Westende - bad heeft nood aan een facelift, niet aan een zoveelste
        litteken. Er werd al 850.000 euro verkwanseld om een ondergrondse parking aan te
        leggen op de oude tennissite in Middelkerke die er nooit gekomen is. We kunnen
        misschien deze expertise nu gebruiken om een ondergrondse parking aan te leggen
        in Westende - Bad. Het is tijd dat ruimtelijke uitvoeringsplannen niet meer gebruikt
        worden voor de verkavelingen van de immovrienden van de huidige bestuurders
        maar voor de verbetering van de leefruimte voor al onze inwoners.

  Wij willen geen burgemeester

       * Die niet op de tafel klopt in Brussel, maar onder de tafel rolt.
       * 
  Die onder de knoet ligt van een gemeentesecretaris die als Napoleon de gemeente
          naar zijn
  hand zet.
       Terloops, jullie weten toch waarom Napoleon zijn hand in zijn jas stopte?
              Niet om zijn hand op te warmen want hij had handschoenen.
              Niet om zijn hart te voelen kloppen want hij had er geen.
          Het was om te voelen of zijn portefeuille nog dik genoeg was.

  Het casinodossier
  Omdat het uiteraard een zeer belangrijk maar helaas ook duister dossier is, sprak JMD daarover harde woorden. Ik citeer:

  Waarom wil LDD niet weten van het door de gemeente gekozen project?
  Zij willen een statige kursaal, een landmark, geen trekgat aan de Noordzee, geen glazen
  saunacomplex.
  De hoed van Napoleon is geen iconisch gebouw, het is een kopie van een hoefijzergebouw in Rotterdam, er staat er nog eentje in Lyon en eentje in de nabijheid van Venetië.
  Ziehier de ‘Markthal’ in Rotterdam (links) en het gebouw bij Venetië (rechts):

  De bevolking staat er niet achter
        In onze eerste bevraging stemde zo’n 73.6 % van de bevolking voor het project van
        Versluys en 26.4 % voor Napoleon Games.
       
  Bij de tweede bevraging over de nieuwe offertes is nauwelijks 8% nog voorstander
        van de 
  Hoed of de serre van Napoleon, 21% opteert voor de Rolling Stone van
        Infiniti en 71 
  procent voor de schelp van Versluys.
  Deze coalitie van CD&V en Open VLD heeft echter lak aan de mening van haar inwoners.

  Wij willen geen speelzaal ter grootte van de openbare toiletten op de zeedijk. 
         De speelzaal van Napoleon Games is amper 600 m² groot, niet eens de oppervlakte
         van 
  een lunapark en de helft van de huidige speelzaal in het oude casinogebouw.
         Als alle 85 personeelsleden aanwezig zijn krijg je er de klanten enkel nog met een
         schoentrekker binnen. Het is dus bedrog dat men de werkgelegenheid wil
         handhaven. 
  Integendeel. Betekent die kleinere speelzaal misschien dat nog slechts
         de helft van het 
  personeel nodig zal zijn? Het zal de lui van Napoleon Games er wel
         om te doen zijn alle 
  spelen te kunnen inrichten online.
         Dit speelholletje kan hen geen barst schelen.

         De speelzaal in het gebouw van Versluys is tweemaal zo groot en die van
         Infiniti zelfs viermaal.

  Wij willen geen feestzaal die amper 400 m² groot zal zijn. 
       Dat is nauwelijks genoeg om een kaartavond van de boerinnenbond te organiseren en
       zelfs 
  te klein om onze nieuwjaarreceptie te houden.
       Bij Infiniti is de zaal 3.500 m² groot.

  Wij willen geen immobiliënproject, maar een casinoproject.
       De 72 kamertjes met een grootte van 15 tot 25 m² zijn eerder konijnenhokjes van een
       afwerkhotelletje. Het project is gemaakt voor een hoteluitbating en een
       immobiliënproject 
  ten voordele van de familie en de zakenpartners van de huidige
       schepenen die zelfs niet te 
  beschaamd waren om in de jury zetelen.
       Eigen volk eerst!!


  Waarom aanvaardt LDD de keuze voor Napoleon Games niet?
  Omdat
       - het voor de gemeente een verlies betekent van 46,2 miljoen euro over de ganse duur
         van het 
  project, maar ja…
         De toekenning van het project aan de toenmalige eigenaar bingokoning Willy
         Michiels, al 
  veroordeeld voor omkopen van een ambtenaar, werd al twee jaar
         geleden bedisseld met onze 
  burgemeester en gemeentesecretaris in een Brugs
         restaurant.
         Het was en het moest Napoleon Games zijn en het is ook zo geworden.
              46 miljoen stemt ongeveer overeen is de volledige jaarbegroting van onze
              gemeente waarmee 
  er een gans jaar lang zelfs 400 personeelsleden betaald
              kunnen worden en evenals alle 
  onkosten om de gemeente draaiend te houden.

     - wij vaststellen dat er al meer dan 464.000 euro ereloon betaald werd aan
        advocatenkantoor 
  Eubelius om andere kandidaten uit te sluiten en het project in de
        handen van Napoleon Games te 
  drijven.
             Met dit bedrag zou de gemeente een gans jaar 10 werknemers in dienst kunnen
              nemen.

      - zij 600.000 euro huur per jaar minder boden dan de hoogste bieder.
        Voor dat bedrag kunnen er ieder jaar 3 sociale woningen gebouwd worden.
        Wij aanvaarden niet dat men het geld met tientallen miljoenen door ramen en
        vensters gooit (of ‘in zee’ om het lokaal te houden) om de jackpot aan Napoleon
        games cadeau te doen.

           Ondertussen wordt bespaard op de dienstverlening en op het personeel.
           Bij het OCMW werden steunbarema’s aangepast en er werden een aantal vormen
           van 
  financiële tussenkomsten afgeschaft.
        Dit is een project van zelfbediening met normvervaging waarvan zelfs de Waalse
        socialistische PS 
  rood zou aanlopen.

  We begrijpen tot op vandaag nog altijd niet waarom er plots één miljoen extra schadevergoeding zou moeten betaald worden als Napoleon Games het project niet kreeg.

  LDD heeft dan toch wel alternatieven?
  Wie kritiek uit, moet natuurlijk alternatieven kunnen voorleggen. Als LDD aan de macht komt, dan willen zij aantonen dat zij 'een fantastische ploeg hebben, nieuwe mensen dus, met een visie'.
  Aangezien Middelkerke geplet zit tussen Nieuwpoort en Oostende, valt vooral de tegenstelling tussen Nieuwpoort en Middelkerke geweldig op: “Nieuwpoort, dat vroeger het lelijk eendje was aan de kust, is in twintig jaar tijd uitgegroeid tot het tweede Knokke. Middelkerke daarentegen, is blijven stilstaan op basis van een immobiliënbeleid dat alleen maar de ‘vriendjes van’ bevoordeelt.”

  LDD beweert dat onze gemeente nochtans alle troeven in handen heeft.
  Zo kan Westende tot iets prachtigs uitgebouwd worden.
  Er kan, bijvoorbeeld, een getijdenzwembad aangelegd worden. Dat is een zwembad, dat speelt met de getijden. Bij vloed loopt het bad vol, zodat er bij eb kan in gezwommen worden. Ziehier een voorbeeld:

  Er kan een doorsteek van de zeedijk gebeuren met bijvoorbeeld een houten wandelpad over de betonnen restanten van de Atlantikwall en rond de Calidris kan een yachtaccomodatie aangelegd worden.
  Er zou gestreefd worden naar een degelijke architectuur van de gebouwen en
  bouwvergunningen voor studio-appartementen zouden niet meer toegestaan worden.

  Ook Lombardsijde kan erg verfraaid worden. Daar wordt gedacht aan een gedeeltelijke glazen overdekking van het vergrote plein tegenover de Zusterschool, na het verdwijnen van de tram.
  Dat laatste zou dan wel geactiveerd moeten worden, want er is nog altijd geen rail verlegd.
  Aansluiten op de jachthaven en het Albert I-monument, via een mooie promenade, zouden andere streefdoelen zijn.

  De doorsteek van de Spermaliestraat naar het rond punt in de Westendelaan moet volgens hen geactiveerd worden om aldus het centrum van de kerngemeente te ontlasten i.p.v. een 400 jaar oud jaagpad te betonneren dat dwars door een natuurreservaat loopt.

  Besluit
  Zelf heb ik in mijn blog al vaak aangeklaagd dat ons gemeentebestuur onze zuurverdiende centen niet beheert zoals een goede huisvader. Als LDD daaraan paal en perk stelt, of minstens met het geld iets nuttiger aanvangt, dan zou ik dat vanzelfsprekend toejuichen.
  Als JMD burgemeester wordt, dan zou hij zeker zorgen voor de verandering, die we in Middelkerke hard nodig hebben. Als LDD aan de macht mocht komen, zullen ze uiteraard ervaren dat meerderheidscoalitie en oppositie twee verschillende dingen zijn. Ook dan zou ik waakzaam toezien en als het moet, mijn kritiek niet sparen.


  Bronnen
  https://nl.wikipedia.org/wiki/jean-marie_dedecker
  Artikel van Dieter Bauwens in ‘De Morgen’ van 240102017 “LDD maakt zich op voor comeback’
  Tekst speach JMD

  06-02-2017, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Politieke partijen
  14-11-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vrank en vrij, ongezouten meningen, een zesde boek van Jean-Marie Dedecker

  De auteur
  “Steevast werd hij omschreven als de brulboei van Oostende, de beenveeg van de politiek. Maar sinds hij weg is uit de Wetstraat, wordt hij anders bekeken, ervaart hij. Als een “éminence grise." De Sean Connery van de Noordzee”, merkt (Joost De Bock HLN) op , “zeker nu hij zijn baard laat staan.” Persoonlijk heb ik Jean-Marie ook al laten horen dat hij er nu ouder uitziet. Maar ja, als zijn wederhelft hem zo mooier vindt, wie zijn wij … Oordelen jullie zelf maar.

  In een vorig artikel (op 12.9.2016) schreef ik over hem “Je hoeft het daarom niet altijd met hem eens te zijn, maar als hij iets schrijft, dan is dat altijd het lezen waard. Naast zijn boek met de gelijknamige titel drukt hij altijd zijn mening uit ‘Recht(s) voor de raap’. Ik apprecieer dat! Voeg daarbij zijn onnavolgbare stijl, zijn sterk gedocumenteerde teksten, zijn brede kennis voortspruitend uit zijn ervaring en zijn belezenheid en dan moet je niet verwonderd zijn dat hij ook wekelijks een opiniestuk schrijft in ‘Knack’ ”
  De opeenvolgende opiniestukken die verschenen tot en met 17.7.2016, werden nu in boekvorm gegoten onder de naam ‘Vrank en vrij – ongezouten meningen’.

  Hij is daarmee niet aan zijn proefstuk.
  Misschien hebben jullie de vorige vijf boeken van JMD ook al gelezen?
  1999: “Ik, Jean-Marie Dedecker” (samen met Hans Vandeweghe)
  2006: “Rechts voor de raap
  2009: “Hoofddoek of blinddoek – de Migratie ontsluierd
  2010: “De aarde warmt op, de geesten verhitten”
  2012: “Eén tegen allen – Mémoires

  De inhoud van zijn nieuw boek
  Omdat ik dat zeker niet beter kan verwoorden, citeer ik de tekst op de kaft van het boek:
  “Jean-Marie staat er terug met scherpzinnige inzichten en ongezouten meningen. Rad van tong, soms kort door de bocht, hard maar eerlijk. Zoals iedereen Jean-Marie kent, zo spreekt hij ook: vrank en vrij.
  In dit boek worstelt Dedecker met de politieke correctheid en de hypocrisie in en om de Wetstraat. Hij stelt openlijk de Klimaatkerk in vraag en richt zijn pijlen op de bobo’s van de sport. Hij wil de tollenaars opnieuw de tempel uitjagen, klaagt de sale-en leasebackoperaties en andere financiële vestzak-broekzakoperaties in de politiek aan en pleit consequent voor een flat tax. Links en rechts stampt en slaat hij, waar het nodig is. Gezond verstand en een hart voor de kleine man zijn zijn richtsnoer. Daarbij rukt hij de ene na de andere politicus of Wetstraatbewoner het masker af.”

  Niet alle opiniestukken uit ‘Knack’ zijn in het boek opgenomen. Misschien waren ze achterhaald door de actualiteit, of werd de opportuniteit ervan in twijfel getrokken …. of werden ze minder goed bevonden. Er moest in elk geval getriëerd worden om het aantal bladzijden van het boek te beperken.
  Volgende columns werden geslachtofferd:
  ‘zweetsporten zijn minder en minder aan de zapgeneratie besteed.’
  ‘in Vlaanderen is de dopingweegschaal naar de andere kant doorgeslagen’
  ‘de ranzige boerenpsalm van voetballer benito raman’
  ‘sterke identificatie tussen n-va en staat kan forza flandria tussen ldd en vb mogelijk maken’
  ‘dsk seks en politiek vormen een eeneiige tweeling’
  ‘beste baron michel d’hooghe waarom blijf jij kersen eten met zulke louche bobo’s’
  ‘de enigen die belang hebben bij werkloosheid zijn eigenlijk de vakbonden’.

  Twee stukken, die niet in ‘Knack’ verschenen, werden toegevoegd, namelijk de open brieven aan Karel De Gucht en aan Lode Vereeck.

  Sommige titels uit het boek verschillen van die in ‘Knack’. De oorspronkelijke, in het boek, werden door Knack gewijzigd. Onterecht, vind ik, want ze vatten veel beter de inhoud van een column samen.
  Ziehier een drietal voorbeelden:
  ‘We verdrinken in politieke correctheid en verslikken ons in de vrijheid van godsdienst'
          in het boek wordt dat ‘ Nice, de hemelsblauwe Azurenkust kleurt bloedrood’
   'bart-tommelein-verkoopt-een-sprot-voor-een-kabeljauw-en-gebakken-zeelucht-
         voor-parfum'

          in het boek:      ‘Het Vlaamse energiebeleid is een mestvaalt’
  ‘De opgeklopte angst van milieuorganisaties voor ggo’s ondermijnt hun eigen geloofwaardigheid’
         in het boek:     ‘Greenpeace verslikt zich in genetisch gemanipuleerd voedsel’.

  De tabel hieronder bevat de onderwerpen die één of meerdere keren behandeld werden:

  Onderwerp                                                       Onderwerp
  Arco                                             1                  Misdaad                                     1
                                                                              Pedofilie                                1
  Begroting                                     1                   Optima                                      1
  Belastingen                                  5                   Parlement                                  2
      Taxshift                                   3                       Commissies                            1
  Donald Trump                              1                   Pensioenen                                 1
  Economie                                     1                   Politici
                                                                              Graaicultuur                           1
                                                                               Socialistische kopstukken
                                                                                       Ingrid Lieten                 1
                                                                                       John Crombez               1
                                                                                       Johan Vande Lanotte     2
                                                                                       Steve Stevaert              1
                                                                               Latijnse uitspraken                1
                                                                               LDD Lode Vereeck                 1

  Energiebeleid                             3                       Sport                                        4
       Kernenergie                          2
                                                                           
  Europees beleid                         1                        Stakingen
       Brexit                                  1                              Gevangenissen                   1
       Griekenland                         2                              NMBS                                1                         
       Unie                                    1
  Gemanipuleerd voedsel              1                        Subsidiëring bedrijven               1
  Klimaat                                     2                        Transfers naar Wallonië             1
  Koningshuis (Fabiola)                 1                        Vakbonden                               5
  Lonen Basisinkomen                   1                        Vergroening                             1
  Media - Pers                              2                        Verkeer                                    3   
  Migratie                                   10                        Vrouwendag                             1
        Asielcentrum Zon en Zee      1
        Dialoogscholen                    1
        Islam                                  4
        Terreur Aanslagen                6                                    TOTAAL                      84

  Ik ben het wel niet steeds 100% eens met de auteur, maar je krijgt toch een andere, bredere kijk op veel van die maatschappelijke, politieke en sociale problemen. In de meeste standpunten kan ik mij terugvinden, tenminste over onderwerpen waarin ik voldoende inzicht heb. Dat heeft JMD in elk geval. Ik bewonder vooral het feit dat hij steeds kan achterhalen welke de relaties zijn tussen personen/organisaties en bedrijven.

  Wat ik het interessants vond, zijn de open brieven. Soms zijn dat antwoorden op aanvallen van journalisten of van andere politici, soms zijn dat raadgevingen of opmerkingen, soms ook steun aan benadeelden.
  Karel De Gucht (mijn belastingsperikelen zijn de schuld van de Dedecker) pagina 13
  Lode Vereeck (die de schuld voor zijn overloperij wijt aan LDD)     p16
  Theo Francken (voor wie hij grote sympathie vertoont)     p19
  Rudy De Leeuw (socialistische vakbondsman, die hij samen met diens organisatie niet
        in het hart 
  draagt)     p25
  Delfine Persoon (die hij wil troosten en raadgeven nadat zij ten onrechte geen
       ‘Sportvrouw van het 
  jaar' werd)     p40
  Joël De Ceulaer (die twijfelt of Dedecker zijn boeken wel zelf schrijft)     p66
  Paul De Grauwe (de ‘gemediatiseerde’ overloper van blauw naar rood, waarmee JMD
       net als met De Grauwe’s collega’s – economen niet te hoog oploopt)     p77
  John Crombez (die hij erop wijst dat socialisten verworden zijn tot kapitalisten)    p109
  Johan Vande Lanotte (zijn ‘beste vriend’ uit zijn Oostendse tijd, die hij verwijt
      betrokken te 
  zijn in alle mogelijke en onmogelijke financiële transacties)     p138
  Jacqueline Galant (die hij enkele tips wil geven om de verkeersveiligheid te verhogen)
       p174

  Gwendolyn Rutten (die hij erop wijst dat haar partij, die JM niet meer in het hart draagt
      (vooral 
  dan Verhofstadt-Dewael-De Gucht), al jaren aan een vrije val bezig is    p209

  Uitdrukkingen
  Het boek is doorspekt van leuke of sprekende vergelijkingen en heel wat uitdrukkingen die volledig nieuw zijn voor mij. Ziehier enkele daarvan, de merkwaardigste, maar er zijn er nog veel meer:
  Hoe hoger de aap in de boom klimt, hoe beter je zijn kont kan zien”
  “Een journalist heeft altijd het laatste woord. De drukker van het bidprentje.”
  “Elk woord over racisme ligt op een bananenschil”
  “Wie Sinterklaas bekritiseert, belandt zelf in de zak”
  “Van zijn jas en zijn vest te draaien, heeft nog nooit iemand koud gehad”
            
   (over overloperij)

  Het gerinkel van de kassa’s klinkt altijd luider dan het geruis van het geweten”
  “De belastingbetaler is de enige die voor de Staat werkt zonder eerst aan een examen te
           moeten 
  deelnemen”
  “De auto, het stinkdier en de melkkoe van de Wetstraat’
  “De kusttram is bejaardentransport met de snelheid van een huifkar’

  Dat is echte Dedecker-taal!

  Boekvoorstelling op 27 september.
  ‘Doorbraak Boeken’, de recent opgerichte uitgeverij, ontstaan uit het Vlaamsgezinde internettijdschrift ‘Doorbraak.be’, stelde dit eerste boek voor in de Gentse Tinnenpot. Een aanwezige vertelde mij dat de zaal te klein was! Het was de federale Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) die Dedecker, waarmee hij een bijzondere band bezit, inleidde. De voorbije weken werd er geschreven dat de exit van Hendrik Vuye uit de N-VA de zwaarste crisis was in het bestaan van de partij. Maar daar is Francken het niet mee eens. Voor hem vond de grootste crisis plaats net geen tien jaar geleden bij de defenestratie van Dedecker uit de N-VA. Het is ook dezelfde Dedecker die Francken een hart onder de riem stak toen hij bij zijn aantreden als staatssecretaris onder zwaar PS-vuur kwam te liggen. 'Hij heeft mij geholpen en gesterkt'. Francken lauwert het nieuwe boek - 'Vrank en Vrij' - als de 'spiegel van de ziel' van Dedecker. “De auteur koppelt zijn gedegen kennis met heldere eigen inzichten. Dedecker heeft een aversie tegen absolute waarheden. Hij loopt regelmatig storm tegen de parade der deskundigen. Hij is een politiek monster met een onstilbare honger.”
  Francken roept Jean Marie Dedecker op zijn blik open te houden. En ons nog verder 'te laten genieten' van zijn 'scherpe inzichten'.

  Signeersessie

  Gelukkig staat het bovenaan juist weergegeven, want op zaterdag 29 oktober en NIET op donderdag 29 oktober, signeerde Jean-Marie zijn boek. Omdat ik hem nog een paar vragen wilde stellen, trok ik naar ‘De Standaard boekhandel’ in Middelkerke.
  Het was er druk.

  Besluit
  Aangezien Jean-Marie elke week een column schrijft voor Knack en de laatste in dit boek opgenomen column verscheen op 17.7.2016, mogen we ons zeker halverwege 2018 aan een nieuw boek verwachten?
  Tenzij de gemeenteraadverkiezingen van 14 oktober 2018 roet in het eten zouden gooien!

  Bronnen
  http://www.ldd.be/nl/nieuw-boek-vrank-en-vrij-van-jean-marie-dedecker-verschijnt-op-27-september-2016-4189.htm
  http://www.nieuws.be/nieuws/Nieuw_boek_Vrank_en_Vrij_van_Jean_Marie_Dedecker_verschijnt_op_27_september_2016_e8a67e4d.aspx

  14-11-2016, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Politieke partijen
  01-02-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke: Lezen jullie ook 'Uze gazette' van de lijst Dedecker?

  Ik kijk altijd uit naar het verschijnen van partijkrantjes van de oppositie. Onlangs stuurde de lijst Dedecker via dat van hen nieuwjaarswensen voor 2016.
  Daar staan verschillende kritische artikels in.
  Woordje van de voorzitter Claude Prinzie en van Jean-Marie’
  Zal dit idyllisch waardevol landschap verdwijnen’ (over asfalteren van het jaagpad langs het kanaal Plassendale-Nieuwpoort van Slijpebrug tot Nieuwpoort)
  Middelkerke verloedert verder door wanbeleid’ door Tom Dedecker, gemeenteraadslid
  Bilan van halfslachtig beleid’ door Henk Dierendonck, fractieleider LDD in OCMW-raad.
  ‘Het Casinodossier’ door Jean-Marie Dedecker, fractieleider LDD in gemeenteraad.
  Allemaal interessant, maar één daarvan kreeg mijn bijzondere aandacht, namelijk ‘De Stoete Middelkerkenoare’.
  Het artikel omvat een aantal weetjes. Ik citeer telkens letterlijk de tekst uit het partijblad en voeg daar mijn commentaar aan toe.
  Omdat er enkele leuke, goed getrukeerde foto’s bij zijn, wil ik jullie die niet onthouden.


  Wist je dat?
  … de echte burgemeester van Middelkerke onze gemeentesecretaris Pierre Ryckewaert is?
  Hij is secretaris van de gemeente, van het OCMW, van de politie en van het autonoom gemeentebedrijf. Hij is baas van de personeelsdienst en van de sport- en evenementendienst. Hij is organisator van tennis- en wielerwedstrijden. Hij beheert alle grote investeringsdossiers, van het casino tot het zwembad en bij gebrek aan dossierkennis van de burgemeester en schepenen moet hij zelfs op elke gemeenteraad het hoge woord voeren.


  Mijn commentaar
  Dat wist ik natuurlijk en ik heb er mij altijd over verwonderd. Daarbij vroeg ik me af of hij al die functies nog wel deftig kan uitvoeren. Of heeft hij daar misschien een reeks speciale adjuncten voor?
  Het is ook algemeen bekend dat hij zich zowat alles kan en mag permitteren. Wie houdt toch de handen boven zijn hoofd?
  Let wel: volgens zijn eigen verklaring leidt hij het sportgebeuren enkel in zijn vrije tijd! Wie dat niet gelooft, die zal hij iets anders wijsmaken.

  Wist je dat?
  … de gemeente meer startgeld uitbetaalt aan wielrenners dan dat er subsidies gegeven worden aan alle Middelkerkse sportverenigingen samen.

  Commentaar
  Dat wist ik niet maar gezien de wielergekte die hier heerst (in het gemeentebestuur), verwondert me dat geen zier! Wie zoiets nog normaal en of goed kan vinden, ja … is die dan wel waard om een beleidsfunctie uit te voeren?


  Wist je dat?
  … toerismeschepen Michel Landuyt, in 2014 voor de kerstmarkt een ijsglijbaan huurde die niet werkte en in 2015 opnieuw een schaatspiste waarop niet kon geschaatst worden. Samen 60.000 euro weggesmolten door wanbeheer.


  Commentaar
  Ja, dat wist ik maar al te goed. Volgens mij heeft dat zelfs heel wat meer gekost. Naast de huurprijs was er nog de energierekening, de werkuren van het gemeentepersoneel, de verzekering, promotioneel drukwerk, toileteenheid, …
  In 2014 werkte de glijbaan kortstondig wel maar slechts na dure interventies (inkorten, ijs,...) en dan nog met heel weinig succes. Het storm- en regenweer gooide natuurlijk ook wel roet in het eten.
  Ik schreef daarover telkens een artikel (zie map Evenementen)
  5.1.2015: ‘Middelkerke spreekt nog maar eens in superlatieven’
  4.1.2016: ‘Middelkerke: Waartoe een onstuitbare drang om uniek te zijn, kan leiden’
  Zoals uit mijn titels kan afgeleid worden, ligt hoogheidswaanzin aan de basis van dit wanbeheer.


  Wist je dat?
  … dat de grootste uitgavenpost van de VZW Toerisme onder leiding van Carine De Jonghe elk jaar de zitpenningen zijn voor de lokale politici, namelijk 65.000 euro.

  Commentaar
  Dat wist ik niet en ik vind dat schandalig!!!
  Volgens ‘Uze gazette’ van 2015 (‘Het Middelkerks Blunderboek’) zou voorzitter De Jonghe per vergadering van het directiecomité 350 euro ontvangen. Soms zouden er zelfs twee vergaderingen per dag gehouden worden terwijl 1 bestuursvergadering per maand zou volstaan. LDD noemt dat ‘Politiek voor de eigen bankrekening’


  Wist je dat?
  … het parkje van de ‘oude tennis’ verkocht wordt voor een zoveelste immobiliënproject, en dat de studiekosten van 849.000 euro om er eerst een parking van te maken, definitief verloren zijn


  (Eigen foto's)

   Commentaar
  Over de verkoop was ik niet op de hoogte, maar aangezien niemand geïnteresseerd is in het project van de gemeente omwille van de opgelegde voorwaarden, bleef er enkel de keuze ‘verkopen’ of ‘er een bovengrondse parking met tuintje van maken’. Over die onwaarschijnlijke verspilling aan studiekosten, daarover schreef ik een artikel: zie map ‘Verkeer’ op 6.8.2012: ‘Zijn ondergrondse megaparkings en de plannen voor het aanleggen ervan, vervloekt? Of ligt het aan het gemeentebestuur?’
  Michel Landuyt beloofde nochtans destijds “In het geval we toch geen koper vinden, is het studiewerk van de ontwerper zeker niet verloren. Dan beschikken we namelijk over een volledig uitvoeringsdossier waarmee we eventueel zelf initiatieven kunnen nemen.”


  Wist je dat?
  … het hindernissenparcours aan de Abdesweg jammer genoeg moet afgebroken worden. Het schepencollege gaf bewust een onwettige bouwvergunning aan de uitbaters in een landbouwzone, terwijl dit enkel kan in een recreatiezone. Een financiële aderlating voor de uitbaters door het wanbeleid van onze bestuurders. We stellen voor om deze attractie te verplaatsen naar het sportpark waar straks ook bij de Kegel Extreme een Jurassic Park gebouwd wordt

  Commentaar
  zie map ‘Gemeentebestuur: 10.8.2015 ‘Recreatie in landbouwzone’


  Wist je dat?
  … de Calidris staat te verkrotten in afwachting dat er een nieuwe bestemming voor gevonden wordt. Vermits een tijdelijk onderbrengen door het schepencollege geweigerd wordt, stellen wij voor om de discotheek daar te huizen, zodat de jeugd in onze gemeente ook aan haar trekken kan komen.

  Commentaar
  Op 14.10.2014 lanceerde de gemeente een Open Oproep om een private partner te vinden die de Calidris als multifunctioneel gebouw zou willen uitbaten.
  De volgende organisaties bezetten voor het ogenblik het gebouw:
  De IKWV (Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen), met een erfpacht voor 27 jaar, gebruikt het hun toegewezen deel als administratief centrum, voor de opslag van materiaal van de kustreddingsdiensten, als uitvalsbasis van ‘redders aan zee’ (pers, media,…).

  Voor de tweede gebruiker, Chiro Westende, wordt jaarlijks een gebruiksovereenkomst opgesteld.

  Het doet mij echt pijn te zien hoe zo’n mooi gebouw met zoveel mogelijkheden er al zo lang verwaarloosd bij ligt.


  Besluit
  Is dat geen indrukwekkende lijst aan blunders en misrekeningen? En er zijn er nog heel wat meer.
  Gelukkig is er de oppositie (de Lijst Dedecker, maar ook het Progressief kartel levert volgens mij verdienstelijk werk) die de meerderheid regelmatig op de vingers tikt als ze weer eens niet handelt als een goede huisvader. Opbotsen tegen een meerderheid blijft wel ondankbaar.

  01-02-2016, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Politieke partijen
  26-10-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke 15 jaar later: de gedaanteverwisseling van onze politici

  Vrijdag 18 september 2015 is opnieuw een historische dag geworden voor Middelkerke.
  Voor de tweede maal in de geschiedenis van de opvang van vluchtelingen wordt de gemeente geconfronteerd met één van de verschijnselen die ongeloof, ongerustheid en angst, twijfels en tweedracht zaaien onder de bevolking.

  De ministerraad besliste immers, 15 jaar na de eerste ervaring, in Zon en Zee, dat deze keer 200 asielzoekers moeten opgenomen worden in het kamp van Lombardsijde.
  Dat ligt weliswaar sinds de fusie van 1976-77 op het grondgebied van Nieuwpoort, maar voor hen is dat ‘ver van mijn bed’ terwijl Lombardsijde er slechts een boogscheut van verwijderd is. Verder meer daarover.
  Ik had over dit onderwerp een artikel klaar met dezelfde titel als de huidige maar dan verscheen in ‘Knack’ dat van Jean-Marie Dedecker: “Opvang vluchtelingen Lombardsijde: Gebrek aan collectief politiek geheugen doet waarheid vervagen”.
  Daarmee werd enigszins het gras van onder mijn voeten gemaaid. Ik ken de onderwerpen ‘Asiel’ en ‘Asielcentrum in Zon en Zee’ als mijn binnenzak. Ik schreef daarover destijds 585 bladzijden in 6 delen.
  Ik heb nu wel niet het schrijverstalent van Jean-Marie, maar mijn werk kan als samenvatting dienen van alles wat zich toen afspeelde op politiek gebied en in het centrum zelf.
  Voor politici en centrumverantwoordelijken heus geen fraai relaas.
  Toen ik dus in de voorbije weken de reacties las van onze politici kon ik mijn ogen niet geloven.

  De reacties
  Vanwege de betroffen/getroffen kustgemeenten: “een operationele basis en een opvangcentrum kunnen niet naast elkaar bestaan; wij kunnen de veiligheid van onze burgers noch van de asielzoekers garanderen;”
  Vanwege de legervakbond: “het is niet aangewezen om oorlogsvluchtelingen op te vangen in een militaire kazerne waar nog dagelijks getraind en geoefend wordt.”
  Vanwege LDD: “Vluchtelingenopvang in een toeristische gemeente is een economische doodsteek voor haar bevolking.”
  Vanwege de gemeente Middelkerke: “Wij stellen ons ook ernstige vragen bij het aanzuigeffect dat dergelijke voorzieningen kan uitlokken, gelet op de onmiddellijke nabijheid van de Europese jachthaven van Nieuwpoort, met 1000 plezierbootjes, die onmiddellijk paalt aan de militaire basis (IJzermonding). Bovendien is deze gesitueerd op zeer nabije afstand van Calais. Wij willen ook opmerken dat er op 50 meter voor de ingangspoort een tramverbinding is tot aan de Franse grens.”
  Nieuwpoorts schepen en dienstdoend burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) deelt de mening van zijn Middelkerkse collega. "Bovendien is de uitgang bij de jachthaven, waar duizenden bootjes liggen. Het is alsof we zeggen 'neem maar een bootje en vaar naar Engeland'

  LDD, geholpen door N-VA ( onafhankelijken eigenlijk!) riep een speciale gemeenteraad bijeen met op de agenda de bespreking van alle aspecten van de vluchtelingenopvang in de kazerne te Lombardsijde en kosten voor de gemeente Middelkerke. Dat resulteerde in een brief aan de federale overheid. Daarin wordt ‘het wettelijk kader van de bestemming van de militaire basis met herbestemming tot asielcentrum’, in vraag gesteld.

  Janna Rommel-Opstaele vond namelijk en dat ‘tot haar grote verontwaardiging’, dat het stedenbouwkundig niet kon dat in de kazerne een asielcentrum gevestigd werd. Ze nam zelfs het woord ‘onwettelijk’ in de mond. Hoewel het nog niet in het Staatsblad gepubliceerd werd, besliste de Vlaamse regering namelijk op 17 juli 2015 dat er een voorafgaandelijke stedenbouwkundige vergunning nodig is om een militaire functie om te zetten in een functie voor asielcentrum. Zij vindt dat dit decreet moet nageleefd worden, zoniet zou dat “getuigen van onbehoorlijk bestuur van de federale overheid om snel een asielcentrum te organiseren dat tegen de Vlaamse wetgeving ingaat". Stel je voor!!! Wat mogen wij toch dankbaar zijn dat onze ‘leiders’ zo bezorgd zijn om decreten en wetten na te leven!! En ook altijd het goede voorbeeld geven!!!

  Op zich allemaal logische reacties, ware het niet dat …
  ... het in december 2000 wel anders was!
  Toen Michel Landuyt, die burgemeester zou worden vanaf 2 januari 2001, om een reactie gevraagd werd door de lokale televisie, zei hij: “Ik ben nog niet volledig op de hoogte van het dossier, maar ik heb wel een alternatief, namelijk de kazerne van Lombardsijde”, kwestie van de problemen naar een andere gemeente (Nieuwpoort) door te schuiven.
  Volgens Landuyt zou minister Vande Lanotte in zijn aanwezigheid getelefoneerd hebben naar de minister van landsverdediging Flahaut. Deze zou geantwoord hebben dat dit niet kon om veiligheidsredenen (aanwezigheid van munitiedepot).
  CD@V, coalitiepartner vanaf begin 2001, duidde in een rondgestuurde folder eveneens de kazerne aan als alternatief, onder te verstaan ... dan zijn wij tenminste van al die miserie af. Ze deden er zelfs nog een schepje bovenop in een nieuwjaarsbrief, bedeeld aan alle inwoners van de gemeente. Ze vonden dat de asielzoekers moesten ondergebracht worden in het vernieuwd deel van de kazerne. Ze bedoelden dus “en niet in de oude blokken waar nog kolenkachels gebruikt worden en waar de schilfers van de zoldering op uw hoofd vallen.” Dat betekende dus dat de militairen dan maar hun intrek moesten nemen in die oude blokken!!!!
  Het Westends actiecomité, nochtans met zuivere bedoelingen van diverse aard al naargelang de eigen belangen, werd door het gemeentebestuur op alle mogelijke manieren gedwarsboomd. Het comité steunde zich toen nochtans ook op het overtreden van de stedenbouwkundige voorschriften. Volgens het Gewestplan Oostende – Middenkust, vastgesteld bij KB van 26.1.1977, was het gebied waarin Zon en Zee gelegen is, bestemd tot gebied voor verblijfsrecreatie. ‘Wonen’, wat de asielzoekers toen deden, was er toen niet toegelaten.
  Toenmalig burgemeester Michel Landuyt weigerde echter de gerechtelijke acties van het comité te steunen.
  Wat een verschil dus met vandaag!  Maar, ja we weten allemaal dat een politicus zijn huik naar alle winden draait.


  En … hoe reageerde Jean-Marie Dedecker?
  Op 19 december 2000 vergaderden zo’n 600 Westendenaars een eerste keer in ‘De Kroon’ om de mogelijke acties tegen de vestiging van het centrum te bespreken. Jean-Marie, toen nog bij de VLD, was daarop aanwezig en beweerde dat een asielcentrum niet op zijn plaats was in Westende - dorp en dat hij zich als ex-Lombardsijdenaar achter de inwoners zou zetten. In een brief aan ‘ De Standaard’ schreef hij op 1.2.2001 dat Vande Lanotte geen asielcentrum wilde in het voormalig militair hospitaal in Oostende.
  Volgens hem werd dat ‘handig in het duinendecreet gemanoeuvreerd en daar mogen alleen maar konijnen en veldmuizen logeren”.
  Voor de derde vergadering gaf hij verstek omdat hij in het buitenland verbleef. Hij liet zich vervangen door VLD’er Didier Ramoudt, die uiteindelijk weggehoond wordt wegens zijn nietszeggende en verwarde uitleg: “Ik ben weliswaar tegen het centrum maar ja … ik behoor tot de meerderheid … blablabla.”
  Op 8 november 2001 deed het de ronde dat 1,5 miljoen frank uit het integratiefonds zou besteed worden aan een ijspiste die tegen kerstmis in ‘Zon en Zee’ zou opgesteld worden.
  Vroeger installeerde Marc Gunst (VLD Koksijde) altijd zo’n piste in zijn gemeente Omdat hem dat in 2001 niet gevraagd werd, contacteerde hij Jean-Marie Dedecker. Deze vergat dan maar zijn mooie beloften en zag plots dat het asielcentrum voor hem een aardige frank kon opleveren.
  Omdat er wat al te weinig handelaars of verenigingen gevonden werden om een standje rond de ijspiste te openen, ging Jean-Marie zelfs samen met Michel Landuyt op stap om kandidaten te ronselen.
  Het begin van de ommekeer was aangebroken!
  Op 11 januari 2002 nodigde het actiecomité, samen met dat van Houthalen-Helchteren uit tot een nieuwe vergadering, deze keer in de ‘Camping Hacienda’.
  Twee honderd aanwezigen, dat wel, maar Jean-Marie, die beloofd had niet te zullen ontbreken, was niet te bespeuren. Heeft hij zich laten afschrikken door de geruchten dat hij zwaar zou aangevallen worden? Of wilde hij niet meer in verband gebracht worden met de tegenstand tegen het asielcentrum? Wie zal het zeggen? Daarna heeft Jean-Marie nooit meer iets van zich laten horen.
  Mogen we dat misschien ook een gedaanteverwisseling noemen?


  Waarom niet in het militair vakantiekamp?
  Als één van de alternatieven voor ‘Zon en Zee’ in 2000-2001 werd het militair vakantiekamp genoemd. Maar dat kon toen niet. Ik schreef daarover toen volgende tekst.
  "Het militair vakantiekamp ligt in de duinen en heeft geen vergunning. Het is dus met sluiting bedreigd. Er zou zelfs al een datum vooropgesteld zijn. Het is een militair domein en de militaire overheid stelt alles in het werk om het centrum te behouden.
  Volgens de kampverantwoordelijke is de bezetting nog steeds 100% in de vakantiemaanden en ‘zeer hoog’ in lange weekends en zonnige maanden.
  De behoefte blijft nog steeds bestaan en militairen en gepensioneerde militairen maken er nog steeds graag gebruik van om enkele dagen of weken aan zee te kunnen doorbrengen tegen een betaalbare prijs.
  Wegens de aangehaalde redenen (mogelijke sluiting wegens ‘zonevreemd’ en bezettingsgraad) is het zeker niet mogelijk om er asielzoekers in onder te brengen.”
  Vijftien jaar later blijken die argumenten waardeloos geworden te zijn en nu bevinden er zich 123 asielzoekers, vooral gezinnen, naar het schijnt. Zij kunnen daar voorlopig tot 15 november verblijven want dan wordt normaal het water afgesloten omdat het kamp in de winter niet geëxploiteerd wordt.. Dat zou enkel zijn ‘in afwachting dat de voorbereidende werken voor de opvang in de kazerne afgerond zijn’. Die zouden volgens Jean-Marie Dedecker onder andere omvatten dat nieuwe waterleidingen ervoor moeten zorgen dat het drinkwater niet langer besmet is (is al maanden zo) en dat voor de ‘habbekrats’ van 380.000 euro een nieuwe omheining moet gebouwd worden.

  De huidige toestand
  Er heerst nog steeds onzekerheid over dat nieuw asielcentrum. Voorlopig wordt die rol overgenomen door het vakantiekamp. Blijft dat zo of niet?
  Het water zal wel niet afgesloten worden, zeker?
  Om de toestand op de voet te volgen, kunnen jullie de webpagina van de gemeente raadplegen op http://www.middelkerke.be/page8085413/vluchtelingenopvang.aspx

  Bronnen:
  Artikel 17.9.2015 door Andy Debo: “Officieel: 400 asielzoekers voor Koksijde en 300 voor Lombardsijde”
  HNB 17.9.2015 door Dany Vanloo: LDD: 'Vluchtelingenopvang in een toeristische gemeente is een economische doodsteek voor haar bevolking.'
  Artikel HLN op 19.9.2015 "Wanneer krijgen we duidelijkheid?"
  Belga 19.9.2015: “Legervakbond vindt opvang vluchtelingen naast schietveld ‘niet verstandig”
  Persbericht Middelkerke: “Militair kamp is géén goede oplossing”
  http://www.knack.be/nieuws/belgie/opvang-vluchtelingen-lombardsijde-gebrek-aan-collectief-politiek-geheugen-doet-waarheid-vervagen/article-opinion-616165.html         artikel JMD
  Bericht van Belga op 2.10.2015 “Opvang militaire basis in Lombardsijde is onwettelijk."

  Onze verslaggever uit de deelgemeente Middelkerke, Fred Vandenbussche, had ook iets op zijn lever liggen in verband met het onderwerp.


  Bangmakerij
  Als Tante Pos haar werk een beetje goed gedaan heeft, beschikken jullie onderhand allemaal over een “bewonersbrief” (“aan de inwoners en verblijvers”) van ons gemeentebestuur i.v.m. “vluchtelingenopvang in militaire basis”. Ik lach me al krom met die terminologie: bewonersbrief, verblijvers… waar halen ze het uit?
  In die brief melden de burgemeester Janna Rommel-Opstaele en de secretaris Pierre Ryckewaert ons, rijkelijk laat trouwens (gedateerd 5 oktober, in de bus op 8 oktober), dat Fedasil op het grondgebied Nieuwpoort een 200-tal vluchtelingen “gaat onderbrengen”. Tot daar alles OK. Verder moet natuurlijk duidelijk zijn dat de burgemeester Belangrijk is: zij en niemand anders kreeg het telefoontje waarin de komst van de eerste veertig werd aangekondigd… Zijzelf en haar gemeentebestuur hebben een brief gestuurd aan de federale overheid waarin – hou u vast – “het wettelijk kader van de bestemming van de militaire basis met herbestemming tot asielcentrum in vraag wordt gesteld”. Dat is dus heerlijk helder Nederlands.
  Maar dan pas begint het echt te stinken. We lezen: “Met de gemeente Middelkerke, de stad Nieuwpoort, de politiezone Westkust en de politiezone Middelkerke zijn er geregeld overlegmomenten omtrent deze dossiers”. Doortrapt hoor, het woord “dossiers” laten vallen in dezelfde zin waarin ook twee politiezones voorkomen…
  Dossiers? Welke dossiers? Waar dossiers? Hoe dossiers? Antwoord: er bestaan géén dossiers, behalve in de verbeelding van sommige politici die graag paniek zaaien en de bevolking bang maken, waarna ze, als er dan toch niets gebeurt, als Mega Janna kunnen poseren: we hebben u toch maar mooi gered hé!
  Ze heeft vruchteloos al militaire argumenten aangehaald tegen de komst van vluchtelingen naar Kwartier Lombardsijde (er is aan haar een echte maarschalk Opstaele verloren gegaan!), nu probeert ze de bevolking de stuipen op het lijf te jagen met de suggestie van “dossiers” die niet bestaan. Haar “eigen” politie bevestigde op de open bedrijvendag van zondag jl. overigens dat de komst van zelfs grote groepen vluchtelingen geen enkel effect heeft op de criminaliteitscijfers. De Middelkerkse politie kan het weten, het is niet de eerste keer dat “we” uitverkoren zijn. Die informatie, uit officiële bron, wordt de bevolking onthouden. Bangmakerij loont kennelijk meer…
  Fred Vandenbussche


  Ik wil hier wel opmerken dat de uitspraak van de politie over de criminaliteitscijfers niet klopt. Ik wil jullie niet bang maken, vooral omdat het voorlopig hoofdzakelijk over ‘gezinnen’ gaat, maar na de bezetting van ‘Zon en Zee’ door vreemdelingen is de criminaliteit wel degelijk gestegen. De directrice probeerde dat te verdoezelen door diefstallen in winkels onder de mat te vegen, door de handelaars zelf te vergoeden.
  De burgemeester en de politie ontkenden dat toen ook. Iedereen herinnert zich vooral nog de moordpoging door een asielzoeker op een Nieuwpoorts meisje in een kledijzaak in de badplaats.
  Michel Landuyt schoot toen nog maar eens de hoofdvogel af. Wat een talent toch!
  Volgens “Het Volk” van 19 april 2002 reageerde hij toen als volgt op de beestachtige aanslag:
  “Ik vind dit hoogst verwonderlijk. De criminaliteitscijfers waarin mensen uit Zon en Zee  voorkomen, zijn niet toegenomen, integendeel. Als een asielzoeker al iets mispeutert, dan gaat hem dat hooguit over het niet betalen van een ticket voor de kusttram. Criminaliteit gepleegd door asielzoekers uit het centrum beperken zich tot minieme feiten, zoals bijvoorbeeld een warenhuisdiefstal."
  Straf toch, vinden jullie dat ook niet?
  Stammer

  26-10-2015, 10:14 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Politieke partijen
  03-08-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bekende dorpsgenoten uit Westende en Lombardsijde overleden in Nieuwpoort

  Het ligt niet in mijn gewoonte een blogartikel te wijden aan het overlijden van bekende personen uit onze regio. Deze keer wil ik een uitzondering maken omdat het gaat over twee mensen die rechtstreeks of onrechtstreeks een rol gespeeld hebben in de geschiedenis en in de politiek van Westende en Middelkerke.

                                                                                     ***

   Je bent (zeker) van Westende als je al gehoord hebt van Raymond Servais.
  Hij was gehuwd met Rosine De Riddere, dochter van Emile, ooit beheerder van de verhuur- en verkoopagence ‘La Fourmi’ in de Portiekenlaan van Westende-bad. Samen met zijn echtgenote volgde Raymond zijn schoonvader op na diens dood.

  Emile De Riddere deed heel wat opzoekingswerk over de geschiedenis van Westende maar overleed helaas vooraleer hij het werk kon voltooien.

  Raymond Servais stond bij de gemeenteraadsverkiezingen van 11 oktober 1964 als enige kandidaat op een lijst met socialistische stempel. Hij moest optornen tegen alle gevestigde politiekers van Westende maar werd niettemin verkozen als raadslid.
  Bij de verkiezingen van 11 oktober 1970 gooide hij het dan schijnbaar op een akkoordje met zijn vroegere tegenstrevers want hij stond toen op de lijst ‘Gemeentebelangen’ van Julien Soetaert, samen met Lon Dewulf, Albert Vandenkerckhove, enz… Deze lijst nam toen de strijd op tegen de ‘Fusiebelangen’ van Raoul Bouve, Valère Germonpré, Raphaël Van Huffel (jawel!), Jef Muyle, Gilbert Maertens, ........ zeg maar de liberale lijst.
  Ook deze keer werd Servais verkozen als raadslid.

  Hij stelde zich niet meer verkiesbaar in 1976 (fusieverkiezingen Middelkerke)

  Op 13 mei 1960 werd hij lid van het in 1953 opgericht ‘Bureel van Toerisme’, in 1959 omgevormd tot ‘Vereniging voor Vreemdelingenverkeer’ (VVV) of ‘Syndicat d’Initiative’, in opvolging van zijn overleden schoonvader Emile De Riddere. Hij werd meteen ook voorzitter en bleef dat vele jaren.

  Raymond Servais was ere - reserve - officier bij de Zeemacht.

  Hij overleed in het woon- en verzorgingscentrum ‘Ten Anker’ in Nieuwpoort op 10 juni 2015, op 92-jarige leeftijd. Hij laat een echtgenote en een dochter na.

    

                                                                                 ***

  Natuurlijk durf en zal ik niet vragen, zeker niet aan de Lombardsijdenaars, of ze soms Maria De Reuwe gekend hebben. Met haar meisjesnaam zijn vele waarschijnlijk niet zo vertrouwd, maar als ik zeg ‘Mevrouw Robert Dedecker’, dan weet iedereen natuurlijk over wie het gaat.
  De naam ‘De Reuwe’ is nochtans ook een begrip in Lombardsijde.

  Maria werd geboren in Westende op 13 november 1929. Zij zette zeven kinderen op de wereld, vijf zonen Ivan, Jean-Marie, Luc, Frank en Dirk en twee dochters Claire en Katrien.

  Een Vlaams - liberale familie van republikeinen
  Jean-Marie is de bekendste telg. Hij werd volksvertegenwoordiger en senator voor de partij die zijn naam droeg (LDD) maar die van het nationaal en Vlaams toneel verdween na de verkiezingen van 25 mei 2014. Hij is nu leider van een fractie LDD, bestaande uit 7 leden, in de oppositie van de Middelkerkse gemeenteraad.

  Ook Luc Dedecker was politiek actief. Hij nam een eerste maal deel aan de lokale gemeenteraadsverkiezingen op 10 oktober 1982 voor de partij ‘SVHV’, een partij met Volksunie-inslag. Hij werd echter niet verkozen. Dat was wel het geval in 1988 toen zijn partij als VU opkwam. Hij werd toen schepen van Financiën, Landbouw en Sport. In 1991 werd hij zelfs aangezocht om kandidaat te zijn voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers als opvolger van Julien Desseyn maar daarvoor ontbrak hem de ambitie. Luc bleef 12 jaar schepen en verliet in 2000 de gemeentelijke politiek.

  Zijn zoon Tom nam op 7 oktober 2006 voor de eerste keer deel aan de gemeenteraadverkiezingen op de Open VLD – lijst. Hij werd ook verkozen. Op 18 november 2011 stapte hij uit die partij en zetelde 1 jaar als onafhankelijke. Iedereen vermoedde toen dat hij zou overstappen naar de inmiddels opgerichte partij van zijn oom, wat ook gebeurde en op die lijst werd hij op 14 oktober 2012 dan ook opnieuw verkozen als gemeenteraadslid.

  Het leven van Maria
  Maria werd geboren in een polderhuisje in de Bamburgstraat, naast het voetbalstadion van Lombardsijde. Zij was de dochter van Isidoor De Reuwe en Lucie Dewulf. Ze bleef er ook wonen na haar huwelijk met Robert Dedecker en ‘kocht’ er ook haar kinderen. Na de dood van haar man in 2003 verbleef zij er nog een tijdje.

  Het huis werd ondertussen afgebroken worden en de ruimte werd geïntegreerd in de naastliggende sportinstallaties.

  Maria werd tenslotte gedurende 10 jaar opgenomen in het rust- en verzorgingstehuis ‘Ten Anker’ in Nieuwpoort..

  In zijn boek ‘Eén tegen allen - Memoires’ wijdt Jean-Marie een hoofdstuk aan zijn jeugd met als titel ‘Met elf aan de tafel’.

  In zijn ‘rechtuitstijl’ beschrijft hij de problemen van een elfkoppig gezin in een ‘bescheiden huisje’. Hij noemt daarin zijn moeder "een brave, lieve katholieke vrouw, maar zeker geen pilarenbijter die voortdurend in de kerk ging zitten. Met haar zeven kinderen – ieder jaar een worp – had ze daarvoor zelfs geen tijd en kon ze de zondagsmis slechts sporadisch bijwonen. Voor ons konijnengezin moest er gewerkt worden en het werd onderhouden door mijn moeder en mijn grootmoeder, de twee grote steunpilaren bij ons thuis”.

  Jean-Marie Dedecker spreekt in zijn boek over zichzelf ‘als van een afstammeling van bescheiden volk, mensen van hard labeur en weinig bestaansmiddelen. Mensen die moesten wroeten om te overleven.’

  Maria De Reuwe mocht dan ook fier zijn over haar kroost en over die van haar kinderen, die ze de nodige levenslessen meegaf om uit eigen kracht, door hard te werken, een mooi bestaan op te bouwen.
  Op 2 oktober 2014, nauwelijks tien maanden geleden, werd zij zwaar getroffen door het noodlot door het overlijden van haar 56 – jarige zoon Dirk. Ik weet wat dat betekent!

  Zij overleed zelf op 24 juli 2015 in het woon- en verzorgingscentrum ‘Ten Anker’ in Nieuwpoort. De begrafenisplechtigheid had op 31 juli om 10u30 plaats in de kerk van Lombardsijde.

  Bronnen
  Rouwbrief in WZC Ten Anker

  http://users.telenet.be/gilbert.brion/stamboom/louise.html
  ‘Moeder politicus Jean-Marie Dedecker overleden’ in ‘Het Laatste Nieuws’ door BPM op 30.7.2015

  03-08-2015, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Politieke partijen
  30-03-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Open VLD Middelkerke: Wie informeert, moet dat GOED en VOLLEDIG doen

  Dit is niet de eerste keer dat ik mijn pijlen richt op het partijkrantje ‘Open VLD blik’ van de Middelkerkse blauwe partij. Ik heb mij inderdaad al enkele keren dankbaar getoond omdat elk nummer mij de kans geeft om een nieuw kritisch artikel te brouwen. Deze keer is het geen nieuwe uitgave maar een subpagina van de gemeentelijke website die over het krantje handelt, die mijn aandacht krijgt.
  Ik ontleen hun eigen tekst ‘Hier vindt u een lijst van de beschikbare burgerkranten in PDF vorm. Om ze te kunnen lezen heeft u Acrobat Reader nodig. Indien dit programma niet geïnstalleer is kan u het hier gratis afhalen.'
  Het kan ons allemaal wel eens overkomen dat er een letter in onze vingers of in ons toetsenbord achterblijft, maar het verleden deelwoord van ‘ installeren’’ is wel ‘geïnstalleerd’.
  Misschien gaat de verantwoordelijke daarvoor nu op zoek op mijn blog om mijn eventuele schrijffouten eruit te halen, maar ik probeer ze alleszins te vermijden door mijn teksten drie tot vier keren te overlezen vooraleer ik ze publiceer.
  Maar ik wil het eerder en vooral hebben over die fameuze lijst.  

  Aangepaste lijst

  Jaar-
  gang
  Nr      Datum               Titel                   Ondertitel
     1  1  januari 2010    Terrassen op de zeedijk   Geen tweede Zon en Zee
     1  2  april 2010    Een brug te ver   Terrassen op de zeedijk
     1  3  december 2010    Veiligheid of Privacy   Een gezond en gelukkig 2011!
     2  1  april 2011    Leefloners aan het werk?   Interview burgemeester-voorzitter
     2  2  september 2011    Markt terug naar de markt                         ?
     2  3  december 2011    #Uitbouw zeedijk   Personenbelasting naar 5%
     3  1  april 2012    Wat met onze kerkgebouwen?                         ?
     3  2  september 2012    Positief vooruit na 14 oktober?                         -
     3  3         ???                   ???                         -
     4  1  april 2013    Vrouw vol dynamiek                         -
     4  2  september 2013    Hoe attractief is Middelkerke
        voor jonge gezinnen?
                          -
     4  3        ???                   ???                         -
     5  1        ???                   ???                         -
     5  2  september 2014    Middelkerke financieel aan de top:
        vandaag en in de toekomst
                          -
     5  3        ???                   ???                       -

  Loopt de verdeling soms niet mank?
  Ik verzamel natuurlijk zorgvuldig alle ontvangen krantjes. Hierboven zien jullie in het rood diegene die ik helaas nooit in mijn bus gevonden heb.  De lijst die de partij publiceert op de eigen website, eindigt bij het nummer van april 2012!! Het nummer 2/3 van Dec 2011 (in het blauw) werd schijnbaar ‘vergeten’. Slordig toch allemaal, want een niet bijgehouden website heeft niet de minste informatiewaarde.
  Ik weet dus niet of de nummers die ik hierboven opgeef als ‘niet ontvangen’ eigenlijk wel verspreid werden.

  Wanneer zag ‘Open VLD blik’ het levenslicht?
  Volgens de gemeentelijke website in januari 2009, maar dat klopt ook niet. Het was namelijk in januari 2010. Dat kan gelezen worden onderaan het eerste nummer van jaargang 1, dus geen twijfel mogelijk.
  Ik maak hier van de gelegenheid gebruik om diegene die de naam ‘Open VLD blik’ aan het blaadje gaf, te bedanken. Dat brengt namelijk extra kijkers mee voor mijn ‘Westendse blik’.
  Jullie weten natuurlijk dat wie bij het surfen of googelen ‘Westendse blik’ of ‘Open Blik VLD’ intikt, ook andere websites vindt waarin het woord ‘blik’ voorkomt. Testen jullie dat maar eens met ‘Open VLD blik’, dan zullen jullie hoofdzakelijk terecht komen op artikels die ik op mijn blog zette. Interessant toch? Of heeft de Open VLD een slechte naam gekozen? Ik deed mijn keuze wel als eerste want mijn blog bestaat al meer dan 7 jaar, dus lang vóór de geboorte van de ‘Open VLD blik’. 

  De informatiemiddelen van de gemeente zelf
  Maar … de Open VLD …  of de coalitie … informeert wel degelijk … en zelfs vaak en veel.
  De partijen die aan de macht zijn, hebben natuurlijk ook de informatiemiddelen van de gemeente ter beschikking. De informatiedienst@middelkerke.be is verantwoordelijk voor de uitvoering.

  De tweemaandelijkse  ‘De Sirene’ voor een breed publiek vind ik een goed en verzorgd blad.
  Dat wordt wel uitgegeven door de ‘Dienst voor toerisme’ en niet door de ‘Informatiedienst’!  Waarom toch?
  De website http://www.middelkerke.be/page118412360.aspx over ‘De Sirene’ is echter niet zo goed en verzorgd. Hopelijk zullen ook de laatste twee nummers ooit nog vermeld worden.

  Wie de digitale nieuwsbrieven wenst te ontvangen, stuurt een aanvraagberichtje via het volgend adres http://www.middelkerke.be/nieuwsbrieven.aspx
  De digitale nieuwsbrief ‘Deze week in Middelkerke’? wordt u dan wekelijks op woensdag toegestuurd, een handig overzicht van de activiteiten en evenementen in Middelkerke,

  De communicatie met de burger, zo heet dat namelijk, omvat ook het versturen van ‘Bewonersbrieven’ naar betrokkenen, op papier en digitaal.
  De website met de mogelijke te downloaden brieven http://www.middelkerke.be/page8015228.aspx werd echter ook al niet meer bijgehouden sinds 2011. Of heeft men daar komaf mee gemaakt?  

  De pers die de verspreiding van de beschikbare informatie moet verzekeren, moet natuurlijk correct en snel geïnformeerd worden en daarvoor bestaan de ‘Persberichten’.
  Wie een niet-commercieel bericht aangaande een activiteit de wereld wil insturen kan dat bericht een drietal weken vooraf overmaken aan de informatiedienst die het ongewijzigd doorstuurt naar de persorganen waarmee de gemeente samenwerkt.  

  Ook niet bijgehouden!!!
  http://www.middelkerke.be/page7984552.aspx      Toerisme vzw
  http://www.toerismemiddelkerke.be/toerisme/horecabedrijven.aspx ook al is het niet flagrant!   Vb    Zijn er maar 3 bistro’s in M?       ‘Ter Gunst is verhuisd!
  Waar is de tijd dat de gemeente in de rangschikking ‘beste site van het jaar’ van het tijdschrift ‘Clickx’ op de zevende plaats eindigde in de categorie ‘steden en gemeenten’? Dat was in 2009!

  Wel goed bijgehouden
  http://www.cultuurstek.be/ 
  http://middelkerke.bibliotheek.be/portaalcatalogus/digitale-week-2015277541kopie#
  http://www.toerismemiddelkerke.be/toerisme/evenementenoverzicht.aspx

  Besluit
  Ik heb ze niet allemaal nagezien. Er zullen er nog wel meer zijn, zowel van de goede als van de slechte, maar ik heb dus helaas moeten vaststellen dat er een zekere nalatigheid bestaat in het bijhouden van de website van de gemeente. Snel aan het werk, dus…
  Een ereplaats in de wedstrijd ‘Site van het jaar’ is nu wel veraf.

  Bron
  http://www.vldmiddelkerke.be/?content=burger

   

  30-03-2015, 14:12 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Politieke partijen
  23-03-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke: het informatie – offensief van de CD&V

  Nauwelijks maar uiteraard drie maanden na het decembernummer van de 14de jaargang viel deze week opnieuw een nummer van het driemaandelijks informatieblad ‘CD&V Direct’ in onze bus. Ze steken daarmee de Open VLD voorbij want het laatste nummer van ‘Open VLD blik’ dat ik ontving, dateert van september 2014.
  Niet dat de partij die de meeste informatiebladen uitgeeft, daarmee de beste partij wordt, maar het bewijst wel dat de CD&V erop uit is om de bevolking zo goed mogelijk te informeren.
  En ze doen dat niet enkel op papier! Op hun nieuwjaarsreceptie op 25 januari 2015 werd iedereen, ook ik dus, gevraagd of ze een e-mailadres hebben. De bedoeling was de geïnteresseerden elke maand een nieuwsbrief toe te sturen … en ik kreeg dus inderdaad al twee van dergelijke brieven.

  En mag men ook vragen stellen aan hun mandatarissen?
  Ja zeker, nog nooit werd ik ontgoocheld na het stellen van een vraag aan één van hun mandatarissen. Liliane Pylyser-Dewulf eerste-schepen en schepen voor openbare werken en ruimtelijke ordening op kop, antwoordt steeds binnen een zeer redelijke termijn en dat niettegenstaande ik haarzelf en haar partij al vaak zeer kritisch op de korrel nam.
  Ik wil terloops echter vermelden dat ik ook nooit bot vang bij de andere partijen, LDD, N-VA en Progressief kartel. Van de Open VLD mandatarissen mag ik niet hetzelfde zeggen. Voor die partij ben ik ook nog kritischer dan voor de CD&V. Toch zijn er ook onder hen enkele die vriendelijk op mijn vragen antwoorden. Zelfs de burgemeester deed dat al eens. Als dat echter niet voor iedereen geldt, dan ligt het eerder aan mij. Het zou nooit in mij zou opkomen om Michel Landuyt een vraag te stellen. Hij heeft mij daarvoor al te vaak ontgoocheld.

  Ik mag mij dus gelukkig prijzen met dergelijke mandatarissen, op het vlak van informatie althans.

  En aan de ambtenaren?
  Ook op de Middelkerkse administratie heb ik altijd kunnen rekenen. Daar is nu verandering in gekomen want secretaris Pierre Ryckewaert steekt daar een stokje voor. Ze mogen niet meer rechtstreeks op mijn vragen antwoorden. Dat moet volgens hem via de ‘geëigende weg’ gebeuren (via hem dus) en dan nog in het kader van de ‘openbaarheid van bestuur’. Dat decreet voorziet echter dat men daarmee ‘documenten’ kan opvragen. Gewoon vragen stellen over een item waarvan geen document bestaat, zou dus niet mogen.
  Nochtans mag ik beweren dat ik nog nooit misbruik gemaakt heb van een antwoord van een ambtenaar omdat ik respect voor hen heb, ook al kunnen zij ook wel eens het onderwerp zijn van mijn kritiek.
  Het kalf ligt echter gebonden aan het feit dat de secretaris zelf wil beslissen of mijn vragen mogen beantwoord worden. Hij beweert ook dat het beantwoorden van mijn vragen het gemeentepersoneel te veel zou belasten.
  Misschien herinneren jullie zich misschien dat ik al eens een aanvaring met hem had in verband met de ‘Noordzeecross’. Hij verwijderde toen mijn e-mails zonder ze te lezen en ik heb toen aan de burgemeester en daarna zelfs aan de ‘beroepscommissie voor openbaar bestuur’ moeten vragen om tussen te komen om toch het grootste gedeelte van mijn vragen beantwoord te krijgen. Jullie begrijpen dus wel dat ik daar maar weinig vertrouwen meer in heb.

  CD&V Direct
  ‘Goed gezind’ staat nu al twee keren in de titel van het driemaandelijks informatieblad. Die leuze werd gelanceerd door het Vlaams CD&V bestuur. In 2013 werd een ‘Goed gezinddag’ georganiseerd en in 2014 een ‘Goed gezindontbijt’. Mooie voornemens, mooie leuze maar blijkbaar niet erg origineel. De jongeren van het Vlaams Belang noemen het plagiaat want zij organiseren al meerdere jaren een familiedag met de dubbele naam ‘Goed gezin(d)’.
  Zij leggen daarbij de nadruk op alles wat de partij wil verwezenlijkt zien voor het gezin.
  Maar goed, iedereen mag goed gezind en gezinsvriendelijk zijn, natuurlijk.

  Het blaadje omvat zoals altijd acht pagina’s, waarvan er drie voorbehouden werden voor de lokale afdeling. Daarin vinden we voor de eerste keer een woordje van de nieuwe afdelingsvoorzitter Ronny Devriendt, die Kristof Jacobs, nu gemeenteraadslid, afgelost heeft. Hij legt natuurlijk de nadruk op de uitvoering van hun beleidsprogramma en vooral dan op de aan gang zijnde heraanleg van straten en fietspaden en de aanvang van de huisvestingsprojecten. Hij zinspeelt ook op de hierboven aangehaalde maandelijkse nieuwsbrief.

  Een artikel over ‘Lombardsijde zonder tram’ mocht natuurlijk niet ontbreken. Ik heb het zelf in vorige artikels al uitvoerig gehad over dat veelomvattend en ingrijpend project, waarmee ‘De Lijn’ zou starten tussen september 2015 en januari 2016. De beweringen dat de tram in de voorbije jaren meermaals in verband gebracht werd met ernstige ongevallen en de noodzaak voor een groen, open en toegankelijk dorpsplein dat het dorp nieuwe groeikansen zou bieden en het dorpsgevoel zou versterken, laat ik voor hun rekening. De ongevallen zijn natuurlijk gebeurd, maar niet door het gevolgd traject.
  We kunnen verder alleen hopen dat het dorpsplein geen parkeerruimte wordt.
  De volledige doortocht wordt gespreid over verschillende jaren maar het project bevindt zich nog in de planningsfase. Hopelijk kan ik dat nog meemaken! Dat geldt evenzeer voor de ‘toegangspoort tot het dorp’, de Zeelaan met wandel- en fietspromenade.

  Ook aan ‘De Sluze’, het dagverzorgingscentrum dat één jaar bestaat en dat een erkenning voor onbepaalde duur kreeg, wordt aandacht besteed en dat is ook verdiend. Niet alleen blijft de thuiszorg daardoor betaalbaar, maar vooral de eenzaamheid van de zorgbehoevende wordt daarmee gebroken.
  Ik kan daarover meespreken want een dicht familielid van me geniet in ‘Ten Anker’ in Nieuwpoort van dezelfde faciliteiten.

  Wim Desender dient zijn partij onder allerlei vormen maar zijn prestaties vandaag, als lid van het directiecomité ‘Toerisme’ en bestuurslid van Efin NV, vond de CD&V Middelkerke voldoende reden om hem eens in de kijker te plaatsen. Zo blijft men inderdaad de mensen motiveren. Wie zegt dat hij/zij daar ongevoelig voor is, liegt…

  Op de nieuwjaarsreceptie verschafte minister Schauvliege een korte toelichting over de historische graslandpolitiek waarbij ze beloofde werk te maken van de uitzonderingsbepalingen.
  Ik kon daar niet tot het einde blijven en daarom vroeg ik nadien wat dat juist inhoudt maar toen zei men mij te wachten op het maartnummer van ‘CD&V Direct’ waar die materie uitgebreid aan bod zou komen. Ziehier dan die uitleg, onderwerp van het laatste artikel van het maartnummer van het blaadje.
  Sommige van de graslanden, ook in Middelkerke, vertonen een bijzonder microreliëf in de bodem terwijl er ook een streekeigen flora aanwezig is. Deze werden in kaart gebracht en zullen binnenkort als ‘historisch permanent grasland’ beschermd worden. Zoals veel andere landbouwers, vreest men in eigen gemeente ook voor de waarde van dat grasland. Er werden in totaal voor Vlaanderen maar eventjes 1.200 bezwaren ingediend.
  Dat heeft ook een impact voor bepaalde woonuitbreidingsgebieden en verkavelingen.
  Een commissie zal nu alle betwiste percelen evalueren en er zal gestreefd worden naar een evenwicht tussen bescherming enerzijds en verdere maatschappelijke ontwikkelingsfactoren zoals woonuitbreiding, landbouw en nijverheid, anderzijds.

  De digitale nieuwsbrieven
  In het januarinummer 2015 worden volgende onderwerpen behandeld:
  Kristof Devos legt de eed af als gemeenteraadslid”
  “Groendienst gaat pesticidenvrij aan de slag”
  “Uitbouw van het nieuwe tramtraject in Lombardsijde gaat nog dit jaar van start.”
  “Een efficiënt beheer en een kwalitatieve dienstverlening als evenwaardige parameters, in het OCMW-beleid.”
  “CD&V-nieuwjaarsreceptie met Joke Schauvliege”
  “Vernieuwingen aan de Essex Scottishlaan en de Henri-Jasparlaan worden voor het einde van dit jaar afgerond.”
  “Start van de gunningsprocedure voor het nieuwe Casino”
  “Middelkerke en Westende krijgen eigen strandbars”

  Het ligt natuurlijk niet in mijn bedoeling alle artikels te bespreken. De tram, de nieuwjaarsreceptie, de renovatie van de twee Westendse lanen, het nieuw casino en de strandbars, heb ik zelf al in een blogartikel behandeld en hierboven in CD&V-Direct was er ook al sprake van het tramtraject en van de aanstelling tot gemeenteraadslid van Kristof Jacobs.
  Een aantal zaken verschenen natuurlijk ook in de kranten.

  Blijven dus: verbod op pesticiden en OCMW – besparingen: twee interessante artikels.
  In het eerste wordt uitgelegd wat de gemeente al gedaan heeft en nog zal doen om de richtlijn van Europa, verbod op gebruik van pesticiden vanaf 1 januari 2015, na te leven: uitdoofbeleid in 2014, gebruik van alternatieve vormen van onkruidbeheersing met nieuwe machines en nieuwe werkwijzen.  

  Uit het tweede leren we dat maatregelen genomen worden om de gemeentelijke dotatie voor het OCMW over de periode 2016-2019, gecumuleerd te doen afnemen met 1.150.000 euro. Daarom worden de diensten doorgelicht op kostprijs: fusie van de technische ploegen (waren er dan meerdere?) , omschakeling poetsdienst naar dienstencheques, herzien van tarieven voor karweidienst, voor de thuiszorg en voor de bedeling van warme maaltijden.

  En voor wie daarover ongerust zou worden: daar zouden GEEN implicaties voor het bestaande personeelsbestand mee gemoeid zijn. Leg dat maar eens uit! Waarom worden die technische ploegen gefusioneerd? Waarom wordt de poetsdienst omgeschakeld? Wat gebeurt er met dat personeel? Naar andere diensten? Zo ja, is dat dan een besparing?
  Zullen de bejaarden ervoor moeten boeten? Ik hoor geruchten dat de dagprijs van een rusthuis zal opslaan en nu lees ik dat diverse tarieven zullen opslaan. De gemeente zal besparen om nog meer megaprojekten te kunnen uitvinden en de bejaarden (en/of hun kinderen) zullen helpen betalen! Als ik het mis heb, graag wat meer uitleg!

  In het februarinummer van de nieuwsbrief staan artikels over:
  “De vernieuwing van de doortocht Westende”
  “Energiebesparende maatregelen in gemeentelijke gebouwen”
  Bibliotheek biedt nu ook games aan!”
  “Gebruik van vogelschrik-kanonnen gereguleerd”
  “Mobilhomegebruikers moeten terecht op een camping”
  “Invoering van de vrijetijdspas”

  Er werden energiebesparende maatregelen genomen: er worden isolatiematten geplaatst in de stookplaatsen van 12 gemeentelijke gebouwen: gemeentescholen, sporthallen, culturele centra, bibliotheek en gemeentehuis. De geraamde kostprijs van de matten zou na 1 à 2 jaar terugverdiend worden. Is dat dan de enige maatregel? Er zijn er veel andere … misschien zelfs met meer rendement! Zorgzaam omspringen met de verwarming schijnt daar één van te zijn.

  Om mee te gaan met zijn tijd, neemt de bibliotheek computerspelen voor verschillende doelgroepen op in het aanbod. Het gaat om spelletjes voor zowel de PC, de Xbox, de Playstation als de Wifi. Naast het recreatieve aspect heeft de bib ook aandacht voor het educatieve luik (geweld uitgesloten!!).

  Naar het voorbeeld van de bestaande ‘jeugdpas’ wordt nu ook een vrijetijdspas ingevoerd om de toegang tot het jeugd- cultureel en sportaanbod te uniformiseren. Deze pas zal ook een voordeelkaart zijn. Voor jeugdactiviteiten met een opvangkarakter zoals kampen, speelpleinwerking, grabbelpas,… ingericht door het gemeentebestuur, kan inschrijven enkel aan de hand van een vrijetijdspas. Bij culturele activiteiten kunnen houders vaak genieten van een voorrangsregeling of een getrouwheidskorting.

  Vogelschrikkanonnen zijn voor veel landbouwers een noodzakelijk kwaad in het voorjaar.
  Af en toe zorgt het gebruik evenwel voor wrevel tussen inwoners en actieve landbouwers. Met de bedoeling de belangen van beide partijen te verzoenen, heeft het gemeentebestuur beslist om het gebruik van het kanon te verbieden tussen zonsondergang en zonsopgang. De regel wordt bij de langste dagen aangevuld met een verbod tussen 22u ’s avonds en 6u ’s ochtends. De kanonnen mogen ook niet binnen een straal van 100 meter van woningen worden geplaatst, behalve de eigen bedrijfswoning.

  Tot dit jaar was het toegestaan om met een mobilhome te overnachten langs de Koning Ridderdijk in Westende tussen de Strandlaan en de Kwinte en aan de brandweerkazerne in de Klein Kasteelstraat in Middelkerke. Mobilhomegebruikers mogen er vanaf nu niet meer overnachten. De bestaande parkings blijven wel bestaan. Deze zomer zullen de gebruikers zich moeten richten tot de diverse campings in eigen gemeente, die standplaatsen voor mobilhomes aanbieden. Hopelijk wordt dat dan ook gecontroleerd!!!

  Besluit
  Bovenstaande informatie is dus wel nuttig, zelfs al valt men daar soms mee in herhaling.
  Zijn dat allemaal initiatieven van de CD&V? Ik neem aan van niet! Moeten de pluimen niet op het hoofd gestoken worden van de ganse coalitie? En op die van de hogere overheid? Of van Europa?
  Het zou alleszins ongepast zijn 
  dat men een richtlijn van hogerhand als een eigen initiatief voorstelt.
  De uitleg bij een paar artikels zou wel wat duidelijker mogen zijn, bvb over de energiebesparingen en over de besparingen bij het OCMW.

  23-03-2015, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (1)


  Categorie:Politieke partijen
  16-02-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke: het is weer tijd om de paradepaardjes van stal te halen!

  Wat is het gemeentebestuur nu weer allemaal van plan?
  Het Middelkerkse gemeentebestuur kan maar niet ophouden met het lanceren van megalomane projecten.

  Dat zal een ongeneeslijke ziekte zijn, zeker?
  Niettegenstaande de gemeentelijke schuld één van de grootste is van Vlaanderen, investeert het in 2015 maar liefst 10 miljoen euro. ‘Prestigieuze investeringen’ wordt dat in Middelkerke genoemd. ‘Investeringen voor ons eigen prestige en dat van onze vrienden’ wordt daarmee bedoeld.
  Er staan heel wat projecten in de steigers, maar de uitbreiding van het sportpark, kostenplaatje 1,1 miljoen euro, wordt één van de ‘paradepaardjes’ voor de komende jaren genoemd.
  We kennen stilaan de grote woorden van de Open VLD maar ik heb daaromtrent ook eens de mening gevraagd van de oppositiepartijen en van een paar Middelkerkenaars. Hierna vinden jullie de confrontatie van alle meningen.

  Een nieuw zwembad
  Burgemeester Janna Rommel-Opstaele: "We willen volgend jaar de nodige gronden aankopen om daarna de plannen, die al heel concreet zijn, te realiseren. Het sportpark moet een belevingssite worden. Het wordt eerst en vooral uitgebreid met een nieuw aantrekkelijk zwembad met alles erop en eraan, van een wellness tot baby- en kleuterbaden.”

  Het huidige Duinenbad op het Marktplein, dat dateert van in het begin van de jaren 70 zou verdwijnen. Het zal plaatsmaken voor een site, die in functie zal staan van wonen, cultuur en jeugd. Een precieze invulling zou niet meer lang op zich laten wachten. Er waren grote renovatiewerken nodig, maar dat zou veel te veel kosten. We kozen daarom voor een nieuw zwembad op een betere locatie".

  Lijst Dedecker
  “Dat is de witte olifant van onze “echte” burgemeester Pierre Ryckewaert. Het paradepaardje dat af moet zijn tegen de volgende verkiezingen. Als gewezen sportman kan ik niet gekant zijn tegen dat project, maar ik heb heel veel bedenkingen.

  1.Het huidige zwembad is verlieslatend. Op de dag dat in de gemeenteraad het nieuw project
     voorgesteld werd, werd een opslag van de ingangsprijs goedgekeurd om de onkosten te
    dekken. Er moeten ook twee redders helpen aan de kassa om personeel te sparen enz.
    De uitbater van de cafetaria (zoon van VLDer Ronny Reynaert) heeft nog maar amper zijn
    huurachterstand van 27.000 euro betaald, en werd zelfs de betaling van BTW op zijn
     concessie kwijtgescholden. Politiek cliëntelisme is hier schering en inslag.
  2.De huidige uitbater is de intercommunale TMVW. Voor de nieuwe zet Ryckewaert een PPS
     structuur op met private partners. Alles daar rond is duister.
  3.Elk zwembad is verlieslatend. In Oostende is er een 50 meter bad en in Oostduinkerke is er
    een tropisch zwembad. Ik heb voor het nieuwe project nog geen enkele kosten- batenanalyse
    gezien.”

  Progressief Kartel (Geert Verdonck)
  “Een nieuw zwembad dan maar? Het huidige zwembad (uit de jaren ’70) is inderdaad aan een update toe. Als ik echter de zotte plannen hoor voor een 50 meter bad met alles er op en er aan, dan hou ik  mijn hart vast. De vooropgestelde bezoekersaantallen zijn gewoon lachwekkend: als je durft te beweren veel meer bezoekers te zullen aantrekken dan het zwembad van Oostende, dan heb je een probleem. (is wel behandelbaar, naar het schijnt). Dit is gewoon te zot voor woorden. Beweren dat het huidige zwembad verlieslatend is, is ook een goeie. Ik denk dat er geen enkel publiek zwembad winstgevend is, en dat is ook niet de bedoeling. Het betreft hier immers dienstverlening, en dat kost geld. Private zwempaleizen zijn in se ook verlieslatend en halen hun winst uit de ‘nevenactiviteiten’, zoals vakantieparken met winkels en restaurants. Wat ik dus denk – in beide dossiers – is dat het bestuur zich maar al te graag heeft laten inpakken door de mooie praatjes van gehaaide projectontwikkelaars, die in hun entourage de dienst uitmaken.”

  Fred Vandenbussche
  “Het zwembad zal best noodzakelijk zijn, maar moet dat noodzakelijk weer in een (voor de meeste deelgemeenten) verre uithoek van Groot-Middelkerke komen, bovendien daar waar de ruimte sowieso al schaars is? Is een meer centrale locatie voor de eigen bevolking niet wenselijker? En als men dan toch de toeristische kaart wil spelen, waarom gaat men niet eerst na of een zwembad(encomplex) niet beter op zijn plaats zou zijn op de casinosite, die binnen afzienbare tijd vrijkomt? (zie verder) Er is kennelijk niet bijster veel nagedacht. De gemeenteraad staat traditiegetrouw buitenspel: alles lijkt alweer beklonken en bekonkeld door het almachtige en eigengereide schepencollege.”

  Een inwoner uit Lombardsijde
  “Mijn commentaar wil ik vooral richten op het zwembad. Het is inderdaad zo dat er dringend behoefte is aan een nieuwe sportaccommodatie die het niveau van een toeristisch centrum als Middelkerke recht doet. Op dit moment is er aan de gehele kust onvoldoende mogelijkheid om toeristen op te vangen bij minder goed of slecht weer. De zogenoemde all-weather faciliteiten ontbreken. Er zijn er een aantal zoals Sealife, Plopsaland, Earth Explorer, en een aantal natuurparken als de Nachtegaal in de Panne….etc…Dat is ruim onvoldoende om de kwaliteit van het toerisme en de toerist op een goed niveau te brengen.
  Een ideale all-weather faciliteit is een sportcentrum met speelplein, zwembad, fitness centrum wellness centrum, skatebaan, tennisvelden, petanque velden…etc. Deze moeten dan wel voorzien zijn van de nodige kantine faciliteiten, parkeerruimte, restauratie…etc. In principe alles wat aantrekkelijk is voor de plaatselijke bevolking en de toeristen, tweede verblijvers en dagjes bezoekers. Wil Middelkerke in die wereld meedraaien en een toonaangevende gemeente worden, dan zijn er drastische investeringen nodig.
  De keuze van de locatie lijkt mij ook goed. Alleen, daarnaast zit dan het beruchte Sporthotel dat nu reeds een 15-tal jaar in aanbouw is, recentelijk nog uitgebreid met een ruwbouw waar vermoedelijk ooit hotelkamers in gebouwd gaan worden. Wat is er in hemelsnaam toch aan de hand met dit project???? Na de ruwbouw van de hotelkamers lijkt het erop dat er niet meer verder gewerkt wordt aan de afwerking. Ook daar zou een fitnes en wellness centrum met zwembad gebouwd worden. Wel erg veel concurrentie op een korte afstand van elkaar terwijl lagere scholen van deelgemeenten nog steeds busvervoer nodig hebben voor de zwemles. Overigens heeft Middelkerke op dit moment niet veel te bieden op gebied van fitnes en wellness. Als je wil meedoen aan de hype op gebied van wellness, dan moet je er snel bij zijn.

  Het casino
  Lijst Dedecker
  “De huidige uitbating stopt tegen 2016 en Rank krijgt geen nieuwe concessie omdat Janna Opstaele in ruzie is met de uitbater. In het verleden werden er heel wat afspraakjes gemaakt met Michel Landuyt, waardoor de gemeente 750.000 euro concessiegelden misliep en de VZW “De vrienden van de burgemeester” er beter van werd. Vorige zomer werden er in juli en augustus amper 5 manifestaties georganiseerd.
  Het gebouw moet opgefrist worden, bijvoorbeeld met een hoteluitbating, maar het zit vol met asbest, zodat renovatie evenveel kost als nieuwbouw.
  Een nieuwbouw met een architectuurwedstrijd zou een nieuw elan geven aan onze badplaats, maar er zijn nog heel wat problemen: hoogbouw mag niet en appartementen evenmin. Bovendien zou de uitstulping op de zeedijk moeten verdwijnen als het oude casino afgebroken wordt om de zeedijk recht te trekken tegen de duizendjarige storm. Vooraleer een nieuw financieel avontuur aan te gaan moet er nog wat uitgeklaard worden.”

  Progressief kartel (Geert Verdonck)
  “ Is het huidige casino in staat van verval? Zeker weten. Ik heb in het verleden ook steeds aangedrongen op een grondige renovatie met aandacht voor duurzaamheidsaspecten. Men heeft de zaken echter moedwillig op hun beloop gelaten waardoor de kosten bij eventuele renovatie nu al een pak hoger liggen dan enkele jaren geleden. Is de huidige concessionaris misschien vragende partij? Ik wou het ook wel eens weten, dus heb ik de vraag gesteld aan de directeur van het casino. Volgens hem komt de vraag zeker niet van hen (de rank groep), hij noemde de plannen ronduit megalomaan en te hoog gegrepen voor een gemeente als Middelkerke. Voor hen is het huidige casino voldoende, mits er uiteraard stevig gerenoveerd wordt. Het huidige casino is immers nu al een landmark dat bij heel veel toeristen onmiddellijk de link met Middelkerke oproept. Waarom dan toch plannen maken voor een nieuw casino? Ik denk dat we het eerder moeten zoeken bij de geldingsdrang van de burgemeester en de schepen van toerisme. Blijkbaar is het hun innigste wens om in de toekomst herinnerd te worden als ‘ de founding fathers’ van een nieuw Middelkerke. Tja. Om BDW even te parafraseren ‘o vanitas vanitatis’. Het is natuurlijk niet verboden om luidop te dromen van een congrescentrum annex hotel, maar dat betekent nog niet dat het net dat is wat de gemeente nodig heeft om er terug bovenop te komen. De link van het huidige bestuur met de immobiliënsector is echter zo uitgesproken dat ze nog steeds denken dat het probleem van Middelkerke met bakstenen en beton op te lossen is.”

  Fred Vandenbussche
  “Verbazend is dat niemand, van welke kleur ook, zich principiële vragen stelt over het casino. Nochtans zou het nuttig zijn na te gaan welke mogelijkheden het einde van de concessie biedt voor Middelkerke. De vragen die onze bestuurders niet stellen zal ik daarom maar zelf formuleren.

  1. Heeft Middelkerke wel een casino nodig? Met andere woorden: wat haalt Middelkerke uit zo’n etablissement? Een simpele kosten-batenanalyse zou al veel verduidelijken, maar daar houdt het schepencollege zich verre van, want ja die spelers betalen zelfs geen parkeergeld – ze staan gratis op de mooiste plaats van de kust. En de exploitant betaalt alleen wat hij graag wil betalen.
  2. Gesteld dat we toch nog “ja” zeggen op de eerste vraag, komt meteen het vervolg. Moet dat casino noodzakelijk liggen waar het nu ligt, met name op de beste locatie van niet alleen heel Middelkerke, maar zelfs van de hele kust? Om met geld te spelen moet men echt niet op de dijk zitten, met zicht op zee – de hele activiteit speelt zich trouwens in het halfduister af.
  3. Kunnen we echt niets beters verzinnen voor die locatie? Het is de enige plaats van de anders zo sombere en kille Zeedijk waar de zon altijd toegang heeft – net omdat er geen hoogbouw is om alles in de schaduw te zetten. Wat een prachtige plaats voor recreatie die met water, zon en zand te maken heeft! Deveys zwembad zou er beter gelokaliseerd zijn dan in de polder achter de duinen.“

   Een inwoner uit Lombardsijde
  “Waar blijft het CASINO-verhaal???? Het wondermiddel om zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de toerist te verbeteren die naar Middelkerke komt, ontbreekt in dit verhaal. Overigens is het mijn idee dat de gemeente hier financieel geen enkele bijdrage moet leveren en alleen maar geld moet verdienen aan de concessies.”

  De uitbreiding van het sportpark
  Janna Rommel-Opstaele
  “Naast het zwembad zou er een skatepark, een fitnesscentrum en een buitenspeelplein komen.
  Ook een nieuwe sporthal behoort tot de mogelijkheden.
  Dat alles zou meer sportverenigingen naar de site moeten lokken. Zo is er nu al beslist dat de Parkschutters
  (handboogschutters) verhuizen naar de terreinen van het sportpark. Ook de speelpleinwerking wordt er verder uitgebreid.”

  Westende krijgt ook iets!
  Janna
  “Ook in Westende-bad komt een nieuwe ontspanningssite in de Parklaan.
  Op de terreinen van een vroegere minigolf in de Parklaan zullen we een volledig nieuwe ontspanningssite aanleggen. Daarvoor voorziet het gemeentebestuur bijna 400.000 euro.
  Het is ook de bedoeling om de bestaande tennissite op het Rauschenbergplein aan te pakken.
  De gemeente trekt ook 39.000 euro uit om fitnesstoestellen te plaatsen op de Zeedijk.”

  Lijst Dedecker
  “Westende, de borinage van de kust, is aan een opwaardering toe. Wij stellen voor om op het Sint-Laureinsstrand een getijdenzwembad te bouwen (een betonnen kuip die overspoeld wordt bij hoog water) met Speelduinen en berging voor kleine zeilbootjes. (zie partijkrantje van LDD in een vorige aflevering).
  We wachten af om te zien wat men doet met het "familiebedrijf Calidris.”

  Lombardsijde
  Janna
  Ook de kajakvaart op het Geleed wordt steeds concreter.”

  Nota Stammer:
  Het is mij een raadsel wat men daarmee van plan is!!!!
  Het Geleed is een onbevaarbare waterloop, op vele plaatsen gewoon een erg smalle beek, die ontspringt op het grondgebied van Lombardsijde, in de Kompascamping en die uitmondt in de IJzer. Dat betekent dat een gedeelte (het meest bevaarbare met kayak) op het grondgebied van Nieuwpoort ligt (waterloop tweede categorie met beheer en onderhoud door de provincie) en een gedeelte op het grondgebied van Lombardsijde (derde categorie, op poldergrond en dus onderhouden en beheerd door het polderbestuur.

  Lijst Dedecker
  “De tramlijn buiten het dorp had er al moeten liggen. Nieuwpoort ligt dwars en wil haar jachthaven uitbouwen met een openluchtberging op de terreinen van het failliete Brusselle en met een hotelaccomodatie. Een prachtig idee want zo zou Lombardsijde ontsloten worden met een woonwijk tot aan het Albert-monument. Middelkerke geeft echter een nieuwe uitbatingsvergunning aan Norré zodat de NIeuwpoortse plannen niet kunnen doorgaan. Een gemiste kans voor Lombardsijde. Door Norré te delokaliseren naar de industriezone in Middelkerke was Lombardsijde ontsloten tot aan de haven.
  We hebben een globale visie nodig voor de toekomst en geen witte olifanten.”

  En Leffinge natuurlijk ook!
  Janna
  “Bouwen jeugdinfrastructuur Leffinge (chiro en KLJ): 400.000 euro
  Nieuwe speelpleinen (o.a. Leffnge en Sint Pieterskapelle): 364.000 euro
  Renovatie school Leffinge: 130.000 euro”

  Een inwoner uit Lombardsijde
  “Het lijkt erop dat het cliëntelisme hier ook weer de kop op steekt. De burgemeester (Open VLD) is afkomstig uit Leffinge, en wonder boven wonder, een groot deel van de investeringen gaat naar deze deelgemeente! Het spook dat altijd ronddwaalt in de Open VLD slaat hier ook weer toe. De rest van de deelgemeenten….ook Lombardsijde….grijpen naast de lotto-pot en staan achteraan bij de verdeling van de middelen. De financiële noden van een deelgemeente in verval (in deze …Lombardsijde) zijn in een kort bestek niet te beschrijven. De noden van de deelgemeenten moeten in de financiële planning ook de nodige aandacht krijgen.
  Wordt het dan toch wachten op het verleggen van de tram naar de Kustweg om Lombardsijde op te knappen?
  Het cliëntelisme moet als politiek middel ophouden, en daar moet de gemeenteraad op toezien!”

  Er wordt her en der ook nog wat geld rondgestrooid
  Janna
  “Aankoop digitale schoolborden: 23.000 euro
  Heraanleg diverse straten: 1,3 miljoen euro
  Fietspad Spermaliestraat: 193.000 euro
  Ondergrondse containers-afvaleilanden op het strand: 100.000 euro
  Beveiligingscamera's op het Epernayplein en in de Meeuwenlaan: 15.000 euro
  Voor de ontwikkeling en promotie van fiets-, wandel- en kajakroutes is zo'n 6.000 euro voorzien.“

  De gemeentediensten worden evenmin vergeten
  Janna:
  “Bouwen extra loods voor de groendienst: 473.000 euro.”

  Wie gaat dat allemaal betalen?
  Burgemeester Janna Rommel-Opstaele (open VLD). "Heel wat gemeenten gaan gebukt onder financiële druk, maar wij zijn een financieel gezonde gemeente. We kunnen dan ook op een duurzame en slimme manier investeren zonder de belastingen te verhogen. Ook de volgende jaren willen we het investeringsritme verder opdrijven.
  De realisatie zou gaan om een publiek-private samenwerking. (zie verder)

  Progressief Kartel
  ‘Dat is niets nieuws natuurlijk, alleen wordt er tegenwoordig het hippe ‘PPS’ sausje overgegoten om de zaak wat te verbloemen. Publiek-private samenwerking is het nieuwe toverwoord. Ik vrees dat de baten voor de privé zijn voorbehouden, en de kosten voor de gemeente (of andere overheden) zullen zijn.
  Het verhaal van de burgemeester dat de gemeente de riem moet aanhalen, is vrij doorzichtig: Middelkerke heeft dankzij het verblijfstoerisme immers voldoende inkomsten om de dagdagelijkse werking te bekostigen. Veel gemeenten benijden ons hierom. Nu bouwen we echter onze dienstverlening af om het ego van enkelen te strelen, en dat zou wel eens een stommiteit kunnen zijn die ons in de toekomst zuur kan opbreken. Het laatste wat we nodig hebben, is een paar ‘witte olifanten’ die de gemeente financieel de das kunnen om doen.

  Fred Vandenbussche
  “Ik stel vast dat de burgemeester het weer heeft over de pps, de publiek-private samenwerking dus. Deze formule betekent dat de publieke partner, de gemeente dus, de onkosten betaalt en dat de private partner de vruchten plukt. Ze zou beter moeten weten na haar avontuur met de minigolf in Middelkerke een paar jaar geleden…”

  Een inwoner uit Lombardsijde
  “Is Middelkerke een financieel (on)gezonde gemeente?
  De schuldenlast per inwoner van de gemeente Middelkerke bedraagt Euro 2.568 (bijna 49 miljoen euro in totaal). Dat is hoog, en de vraag is dan altijd: is dit beheersbaar??? Hierop kan ik het antwoord niet geven. Als je in de tabellen kijkt naar wat de andere gemeenten als schuld hebben opgebouwd, moeten we vaststellen dat het tot de hogere categorieën behoort. Maar volgens de burgemeester is Middelkerke een financieel gezonde gemeente. Zoals altijd….het is een kwestie van PERCEPTIE!!!
  Dergelijke investeringen kunnen zeker gedaan worden via de Privaat-Publieke Samenwerking (PPS).Deze financieringsvorm maakt de laatste tijd duidelijk opgang. Maar, zoals aan alles zitten hier naast voordelen ook nadelen aan verbonden.

  Voordelen van een PPS

  • Sportinfrastructuur heeft een grote investeringsomvang en een relatief grote exploitatiecomponent en leent zich uitstekend voor een dergelijke samenwerking. Een groot deel van de exploitatie kan worden overgedragen aan de private partij.
  • Complexe processen zoals ontwerp, bouw en exploitatie zijn over te dragen aan de private partij.
  • Een heldere taak- en risicoverdeling is mogelijk. (juridisch af te dekken met contracten)
  • Kennis en kunde worden door alle partijen ingebracht.
  • Partijen behouden hun eigen identiteit en verantwoordelijkheid. Meer kwaliteit voor minder geld!
  • Veel ruimte voor innovatieve oplossingen.

  Nadelen van een PPS

  • Een haalbaarheidsonderzoek is noodzakelijk.( ontwikkel een goed business plan met controle door de gemeenteraad))
  • Er is relatief veel voorbereiding nodig voordat een PPS kan worden aangegaan.
  • Kwaliteit is lastig te omschrijven en te borgen. PPS is relatief nieuw en onbekend in Vlaanderen
  • PPS is alleen mogelijk bij voldoende participatie van private partijen. Dit mag in principe geen probleem zijn want de banken zitten op dit moment op een berg spaarcenten die niet bijdragen tot de economie en wachten op investeringen….tenminste dat wordt gezegd)

  Kortom: een strakke juridische benadering is hier cruciaal. Het kan niet zo zijn dat alle verliezen op de publieke partner worden afgewenteld en de volle winst naar de private partner gaat. Ervaringen met bouwpromotoren zij niet altijd even positief…..en investeringsfondsen maken ook niet altijd de juiste keuzes.”

  Algemene overwegingen
  Geert Verdonck (Progressief kartel)
  Op mijn vraag wat hij dacht/denkt over het ‘prestigieus’ programma van het gemeentebestuur, antwoordt hij:
  “Prestigieus is eerder een eufemisme, als je het mij vraagt. Megalomaan, ondoordacht en onverantwoord lijkt mij dichter bij de realiteit aan te sluiten. Los van de in de pers genoemde bedragen heb ik vooral mijn bedenkingen bij het waarom van de grote plannen betreffende casino, sportpark en nieuw zwembad. Waarom precies deze zaken moeten gerealiseerd worden? Ik zou het niet weten. Ik heb geen weet van een studie waaruit zou blijken dat Middelkerke alleen kan gered worden door de bouw van een nieuw casino en een nieuw zwembad. (wel zijn er cijfers over verblijfstoerisme  van Toerisme Vlaanderen die voor de ganse kust, en Middelkerke in het bijzonder zorgwekkend zijn. )
  Over de plannen voor de heraanleg van de zeedijk ben ik  milder. Een mooiere en bredere zeedijk komt immers iedereen ten goede, het is gratis voor de gebruikers en vrij toegankelijk ongeacht het saldo op je bankrekening. Indien mooi aangelegd kan een nieuwe zeedijk zeker een meerwaarde bieden voor de gemeente, op voorwaarde natuurlijk dat de terrassen en de go-carts de zaak niet zullen inpalmen.
  Wat mij eigenlijk het meeste stoort aan de op tafel liggende investeringsplannen is niet zozeer het feit dat men gaat investeren, want dat is zeker nodig, maar wel dus de gemaakte keuzes. Weer eens kiest men voor stenen in plaats van voor mensen. Men kiest ervoor te besparen op allerlei publieksdiensten (tot in het absurde toe), om dat geld te gaan pompen in ondoordachte prestigeprojecten.
  Een goede vriend (en al een flinke poos nieuwe inwoner van Middelkerke) stelt het zo: ‘De toekomst van Middelkerke ligt inderdaad niet in nog meer stenen en nog meer beton, maar in het zorgen voor een leefbare omgeving. Wanneer men zo verder doet blijft in Middelkerke- bad alleen de zee nog over, maar die is er ook in de andere badplaatsen.
  Het is dringend tijd om te zorgen voor een leefbare omgeving en daarvoor zijn vele kleinschalige projecten dringend nodig, niet de nu geplande mega investeringen’. 
  Ik moet dikwijls denken aan een kennis die na jaren terug eens naar Middelkerke kwam (iemand uit Mariakerke-Gent) en die zich afvroeg wat er nu anders was dan in zijn omgeving, hij vond niets behalve de zee en de dijk. Zijn conclusie, ‘volgende keer toch naar een andere badplaats op zoek naar een aangenamere en vooral groenere omgeving.’

  N-VA na een bestuursvergadering op 12 januari
  De lokale afdeling heeft, na een vernieuwingsactie, op 28.9.2014 een nieuwe start genomen. Ze zijn voor het ogenblik niet meer vertegenwoordigd in de gemeenteraad en dat is voor hen een handicap om aan alle nodige gegevens te geraken.

  Ze beweren echter ‘van goede wil te zijn’ en hun voorzitter André Clarysse bezorgde mij volgende reactie op de investeringsintentie van ons bestuur.
  “Het schepencollege is bezig met allerlei plannen, waarvan zij alleen op de hoogte zijn. Nu en dan komt er iets naar buiten, als het niet anders meer kan en nadat de beslissingen reeds genomen werden.
  Alles wat nog moet uitgevoerd worden, staat in de toelichting bij het meerjarenplan, een lijvig werkstuk weliswaar, maar bij de projecten wordt geen kostprijs vermeld. Die zijn immers ook niet te ramen.
  Veel dossiers zijn trouwens nog niet volledig afgehandeld en uiteraard kan nog niet gezegd worden wat de kostprijs ervan zal zijn. Voorbeelden daarvan? Het nieuwe casino! Zal de gemeente het tegoed van 700.000 euro wegens achterstallige taksen, toch nog mogen innen of niet?
  En wat juist met het nieuw sportpark ‘Krokodiel’ met zwembad? Verdwijnt de tennis? Welke afkoopsom moet de gemeente ervoor betalen?
  De ontsluiting van het centrum van Middelkerke? De rotonde ligt er toch al!

  En dat allemaal terwijl nog heel wat andere problemen de aandacht vragen.
  Iedereen herinnert zich de plannen van het gemeentebestuur om in de Leopoldlaan een ondergrondse parking te bouwen. Niemand was geïnteresseerd maar de zeer hoge erelonen aan de ontwerper moesten desondanks betaald worden. Nu staat daar een leeg complex tennis – minigolf – petanque.
  Wanneer komt er eindelijk een oplossing voor de verzakte gebouwen naast de visput in de Ijzerlaan en dan wel zonder de bouwpromotoren?
  De Kerkstraat, notabene de hoofdstraat van de gemeente, is een krotwoningenstraat.

  Wij zijn van mening dat ons zwak schepencollege slechts spuw- en plakwerk levert.”

  Besluit: Veel woorden, maar eerst zien en dan geloven!
  Het zal wel eigen zijn aan veel politici aan de macht, dat ze vooral zichzelf in de schijnwerpers willen plaatsen. Middelkerke overdrijft echter en nog geen klein beetje. Spreken van ‘prestigieuze’ projecten maar als het op wat nadere informatie aankomt, woorden gebruiken zoals ‘wellicht’, ‘mogelijk’, ‘gepland’, ‘precieze invulling later’, ‘we zullen’, ‘het project wordt steeds concreter’ (zonder uitleg), ‘er komt een uitbreiding aan … (?)’, ‘dat zal niet lang meer op zich laten wachten, ‘het is de bedoeling…’
  Ik hoop dat de diverse meningen, jullie toch een beter inzicht hebben gegeven in de geplande investeringen. Reageer maar als jullie een andere mening toegedaan zijn!!!

  Bronnen
  Artikel van Paul Bruneel van 12.12.2014 in “Het Laatste Nieuws”: “Middelkerke krijgt nieuw zwembad

   

  16-02-2015, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Politieke partijen
  09-02-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Politieke partijen in Middelkerke: Van nieuwjaarsreceptie naar nieuwjaarsreceptie

  Een nieuwjaarsreceptie wordt georganiseerd bij veel bedrijven, gemeenten en verenigingen bij het begin van een nieuw kalenderjaar met de bedoeling elkaar een 'Gelukkig Nieuwjaar' te wensen. Op deze bijeenkomst wordt vaak een toespraak gehouden door de directeur, de voorzitter of de burgemeester. Men kijkt terug op het afgelopen jaar en kijkt al vooruit naar de gebeurtenissen in het nieuwe jaar.
  Op de receptie van de gemeente kon ik spijtig genoeg niet aanwezig zijn, maar ik heb dat al eens meegemaakt en ik heb er toen ook een artikel over geschreven.
  Omdat er drie opeenvolgende recepties waren in de week van 25.1 – 1.2.2015, van drie politieke partijen, nam ik mij voor overal de sfeer eens te gaan opsnuiven.
  Zelf ben ik gekomen op een leeftijd dat ik mag zeggen dat ik nogal wat recepties meegemaakt heb. Niet dat ik er trots op ben, maar misschien ben ik nu wel een ervaringsdeskundige op dat gebied.
  Ik las deze week toevallig een artikel, schijnbaar van een collega- deskundige, met name Dirk De Corte, Managing Partner ImproveMenT met als titel ‘Nieuwjaarsrecepties en waarom u er maar beter wegblijft…’ Ik heb daarin enkele van mijn meningen over recepties teruggevonden en ik wil jullie die niet onthouden.

  Kenmerken van recepties
  Recepties door politieke partijen verschillen wel enigszins van ‘gewone’ of 'neutrale' recepties. Mandatarissen en kandidaten voor een mandaat zien het namelijk als hun plicht bij het binnenkomen de ronde te doen van de zaal om te laten zien dat ze er zijn maar ook om de andere aanwezigen de indruk te geven dat ze zich voor hen interesseren en openstaan voor hun problemen.

  Niet abnormaal eigenlijk want zo steekt de politiek nu éénmaal ineen en dat wordt van een politicus ook verwacht. Dat kan zelfs gemeend zijn!
  Diegene die er uiteraard moesten zijn, waren er ook: gemeenteraadsleden, leden OCMW – raad en bestuursleden.
  Op de drie recepties voelde ik mij welgekomen. Het waren ook voor mij gelegenheden om op bepaalde namen een gezicht te plakken. De bestuursleden van de N-VA droegen bovendien naamkaartjes wat de kennismaking aanzienlijk vergemakkelijkte.
  Ik mocht ook tevreden vaststellen dat mijn blog nogal wat lezers telt uit de drie bezochte partijen.
  Vooraf had ik mij al afgevraagd of ik op die recepties vertegenwoordigers van de andere partijen mocht verwachten. Dat was niet het geval bij de CD&V. Zelfs niemand van de coalitiepartner Open VLD te bespeuren! Zowel bij LDD als bij N-VA waren er enkele wederzijdse vertegenwoordigers en ik had het gevoel dat er een goede verstandhouding heerst tussen beide partijen. Misschien was dat wel omdat Danny Van Den Broucke er niet meer bij is en hoort.  In beide partijen vindt men immers leden die zich 'Vlaming en republikein' noemen.

  Welk verschil is er dan wel tussen neutrale recepties en politieke?
  Bij de eerste soort zijn er meer mensen die elkaar noch van haar noch van pluimen kennen maar die toch proberen een gesprek met elkaar te beginnen. Er loopt ook een categorie aanwezigen rond die wel een gesprek beginnen met iemand waarvan ze niets te verwachten hebben, maar al een andere kant uitkijken om te zien of er niemand beters is om mee te spreken. De ‘truuk’ “ik-zie-daar-iemand-die-me-roept-en-die-ik-al-lang-niet-meer-heb-gezien”, wordt dan uit de doos gehaald.
  Receptiedatums laat in januari of zelfs al in februari, beïnvloeden ook de sfeer. Misschien zijn er te veel recepties en is het moeilijk nog een vrije datum of vrije zaal te vinden, maar met Nieuwjaar hebben ze nog maar weinig te zien. Van elkaar spontaan 'een gelukkig en gezond 2015' wensen, komt niet veel meer in huis.
  Dat betekent natuurlijk niet dat er geen gezelligheid kan heersen onder de aanwezigen, dat ze samen toch een fijn moment kunnen beleven en dat ze elkaar beter kunnen leren kennen, dat alles met het welzijn van de partij op het oog.

  Op het nieuwe jaar moet natuurlijk gedronken worden. En gegeten. Dat heet dan een ‘natje en een droogje’ of een ‘hapje en een drankje’. Ja, wat wordt daar dan wel gedronken? Een glaasje cava of een fruitsap, dat lijkt wel overal de keuze te zijn. Maar niet iedereen lijkt daar echt verlekkerd op te zijn en een fris pintje, van om het even welk merk, lijkt sommige heel wat beter te smaken.

  CD&V
  Op 25 januari 2015 om 11u30 was de CD&V als eerste aan de buurt. Ik hoorde een mandataris zelf de vrees uitdrukken dat het uur misschien wel slecht gekozen werd. Had men gewacht tot na de hoogmis? (grapje!). Met een spandoek aan de ingang heette de partij zo goed als iedereen welkom: alle functies en beroepen werden daarbij opgesomd.
  De foyer van ‘De Branding’ is een grote zaal met verspreide tafeltjes, waaraan de grote meerderheid van de aanwezigen plaats nam. Schijnbaar vindt dus niet iedereen, zoals ik, dat rechtstaande recepties gezelliger zijn. Iemand liet mij dan fijntjes opmerken dat ‘oudjes’ (op mij bedoeld) niet meer zo lang kunnen rechtstaan.
  Om 12u10 deed Joke Schauvliege, Vlaams minister bevoegd voor landbouw en visserij, leefmilieu en natuur, met inbegrip van de natuurlijke rijkdommen en het plattelandsbeleid en voor ruimtelijke ordening, haar intrede. Een hele mond vol, dus!
  Niets plechtigs noch arrogants maar ze ging ook van tafel tot tafel en drukte alle aanwezigen op sympathieke wijze de hand, mezelf inbegrepen.
  Om 12u15 telde ik met mijn ogen 75 aanwezigen. Alle schepenen en gemeenteraadsleden en bestuursleden tekenden natuurlijk voor present. De meeste andere waren mij onbekend maar dat zal wel aan mij liggen. Zo’n receptie dient immers ook om mensen te leren kennen en zo maakte ik kennis met Kristof Devos, nieuwbakken gemeenteraadslid. Een vriendelijke en dynamische kracht, me dunkt, met al heel wat ervaring in het leidinggeven door zijn functie als directeur van de vrije Sint-Lutgardisschool in Westende-dorp.

  Om 12u45 moest ik de receptie verlaten wegens famiiale verplichtingen. Toen had nog niemand een toespraak gehouden, maar na navraag bij Jürgen Vergauwe kon ik vernemen hoe het verder verliep. Waarvoor dank!
  Nadat voorzitter Ronny Devriendt het werk van de mandatarissen in 2014 had geloofd, spoorde minister Schauvliege de lokale afdeling aan om nu al de aandacht te richten op de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Zij verschafte ook een korte toelichting over de historische graslandpolitiek waarbij ze beloofde werk te maken van de uitzonderingsbepalingen.
  Sorry, ik wou jullie uitleggen wat dat juist inhoudt maar in het maartnummer van ‘CD&V Direct’ zal dat uitgebreid aan bod komen en natuurlijk wil ik die primeur niet doorbreken.

  LDD 31.1.2015 vanaf 19 uur
  Alhoewel ik er slechts één kilometer vandaan woon, kende ik de ‘Paradou’ slechts van naam.
  En daar was het te doen. Een goede gelegenheid om er eindelijk eens kennis mee te maken.
  Eerst even een verklaring: Paradou is een gemeente in het Franse departement Bouches-du-Rhône (regio Provence-Alpes-Côte d`Azur).
  Kenden jullie die ‘feestzaal’ en ‘restaurant’ in de Lombardsijdelaan al, in een klassieke cottagevilla?
  Volgens hun website http://nl.wikipedia.org/wiki/Paradou was het gebouw ‘rond de tweede wereldoorlog al een restaurant, nadien private woning en later verbouwd tot feestzaal’.
  Nu heeft die een capaciteit voor diners tot 70 personen en voor recepties tot 100 personen.
  Er waren er echter 120, waaronder naar het schijnt zelfs een Limburger en een Kortrijkzaan. Dat was misschien wel een beetje veel in een zaal die wel een goede indruk geeft als restaurant maar me als receptiezaal minder geschikt lijkt, met zijn vele hoeken en kanten. Na een tijdje was het er stikheet.
  De LDD- receptie ’s avonds en als enige niet in de foyer van ‘De Branding’ was dus wel van een speciale aard.
  De partij, bezield door Jean-Marie, heeft geen gastspreker nodig. Dat doet hij wel zelf. Zelfs een gehoorgestoorde zoals ik, kon via een goede geluidsinstallatie, elk woord verstaan van zijn toespraak, tweeledig en gepast van lengte. Ik vermeld dat graag als pluspunt.
  Eerst kwam de lokale politiek aan de beurt. volgens JMD hebben de blauwe politici allemaal dezelfde DNA maar een gebrek aan visie. Antwoorden op de vraag naar de prijs van een nieuw casino met ‘tussen 2 en 65 miljoen’ vindt hij niet ernstig meer. Ik ook niet!

  Hoewel hij voor het ogenblik geen officiële rol meer speelt in de federale politiek, ziet JM op termijn wel nog een rol weggelegd voor zijn partij, zelfs al vindt hij zelf dat dit vandaag nogal moeilijk ligt. Hij deed echter een oproep om geduldig een team te blijven vormen en erin te blijven geloven.


  Na JM stapte een humorist op het podium: Hans Solo, schuilnaam voor Han Coucke. Ik kende hem niet maar volgens Wikipedia is dit zijn curriculum vitae:

  Geboren in Waregem op 30 maart 1975, Vlaams acteur en komiek. Hij is vooral bekend als Stef uit de VTM-reeks ‘De Kotmadam’.
  Coucke groeide op in Zulte en is van opleiding industrieel ingenieur. Later volgde hij een opleiding aan het conservatiorium in Gent. Daar leerde hij Frank Van Erum kennen, waarmee hij sindsdien het cabaretduo "Gino Sancti’ vormt. Zij wonnen al verschillende cabaretfestivals in België en in Nederland, bijvoorbeeld de ‘Wim Sonneveltprijs’ in 2002.
  Coucke is ook actief als regisseur en coach van verschillende cabaretiers. Hij werd in 2008 wat bekender dankzij zijn theatershow "Racist", waar hij het typetje "Han Solo" speelde , een extreemrechtse, conservatieve, racistische, discriminerende man.

  Hij kon schijnbaar nogal wat vrouwen aan het lachen brengen. Smaken kunnen uiteraard verschillen, maar ik vond hem wat vulgair.

   N-VA 1.2.2015 10 – 13 uur

  Het kwam moeilijk op gang. Tien uur als aanvangsuur was misschien wat vroeg. Om 10u30 telde ik 53 aanwezigen, maar dat aantal groeide gestadig om uiteindelijk toch circa 75 te bereiken.
  Daaronder in eerste instantie Isabel Desoete, provincieraadslid en echtgenote van Danny Van Den Broucke. Ik ben niet zo thuis in de geplogenheden van een politieke partij, maar haar aanwezigheid verraste mij. Haar man uit de partij gezet en zij blijft. (*) Is dat maar schijn of zit daar meer achter?
  Ook Wilfried Vandaele, volksvertegenwoordiger voor N-VA en ondervoorzitter in de Vlaamse raad uit De Haan was tegenwoordig..
  Tenslotte was er de gastspreker Siegfried Bracke, de man met een ‘blitz-carrière’, eerste burger van ons land.
  Heel wat voornaam volk, dus! De aanwezigheid van deze beide heren zal waarschijnlijk ook bedoeld geweest zijn als ruggensteun voor de lokale N-VA die opnieuw van nul begonnen is. Dat moet niet eenvoudig zijn maar met een grote en rijke Vlaamse partij achter zich moet dat wel lukken.

  Als iemand gaat spreken, dan is het eerste waar ik altijd bezorgd over ben “zal ik kunnen horen wat er gezegd wordt?”
  Dat viel hier erg tegen want de geluidsinstallatie werkte niet optimaal.
  Inhoudelijk zal er wel met de toespraak van Bracke niets mis geweest zijn, maar … zo lang en zo stil…!
  Ik meen toch begrepen of gehoord te hebben dat hij aan de aanwezigen de huidige door de N-VA gevolgde politiek probeerde te verduidelijken.

  Ik vond deze receptie de gezelligste, voor mij persoonlijk. Ik heb de bestuursleden van de partij wat beter leren kennen en ik kon er ook een gesprek mee voeren.

  En de andere partijen?
  De SP-A en zijn kartelpartners kwamen in 2015 niet bijeen voor een nieuwjaarsreceptie maar ze zijn vast van plan dat volgend jaar opnieuw te doen.

  De Open VLD houdt geen nieuwjaarsreceptie. Zij verkiezen een gezinsvriendelijke formule en organiseren telkens in februari een ontbijt. Iedereen is er welkom en hun leden krijgen het ontbijt aangeboden.

  Bronnen
  Wikipedia

  Aanpassing
  * Zelf heb ik haar niet zien vertrekken, maar na een kwartier was ze al weg, naar het schijnt!

  09-02-2015, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Politieke partijen
  12-01-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke: Zijn partijblaadjes, in het internettijdperk nog nuttig?

  De lijst Dedecker

  Vandaag kreeg ik ‘Uze gazette’, de laatste en vernieuwde versie van het lijfblad van de lijst Dedecker in de bus. Het werd wel niet toevallig uitgegeven bij de start van het nieuwe jaar. Zo kunnen ze al hun sympathisanten een gelukkig Nieuwjaar wensen.
  Maar aan het jaareinde of –begin kan je als oppositie ook eens de balans opmaken van wat de meerderheid al gepresteerd heeft of niet gepresteerd heeft maar had moeten presteren in het voorbije jaar of in de huidige en in de vorige legislatuur.

  Eerste deel: voorstellen LDD
  In een eerste deel komen de voorstellen van de partij om de jarenlange verwaarlozing’ van Westende voor een stuk te compenseren, met andere woorden ‘Westende heeft een facelift nodig’.
  In een artikel van Jean-Marie himself wordt de meerderheid verweten dat de toeristische en economische subsidies en investeringen vaak maar de helft van de andere budgetten bedroegen.

  Met een eerste voorstel wil de partij een watersportparadijs creëren ‘aansluitend op de prachtige duinengordel die zich uitstrekt van het Nieuwpoorts staketsel, over het strand van Lombardsijde tot aan Sint-Laureinsstrand, dus op het Sint-Laurentiusstrand’. Daar zou een getijdenzwembad moeten aangelegd worden, volgens JM ‘uniek in België en te realiseren met een minimum aan investeringen’.
  Dat is dus een zwembad dat bij vloed volloopt en bij eb gevuld blijft. De temperatuur ligt er hoger dan in zee, na elke vloed heb je vers water en bij eb hoef je niet zo ver te stappen om te zwemmen. De redders hebben het ook gemakkelijker om er de veiligheid van de zwemmers te verzekeren.

  Dat is zeker een voorstel dat het bestuderen waard is. Zoiets zou het strand van Sint-Laurentius eindelijk wat meer waarde kunnen geven, het is uniek, veiliger en niet duur in tegenstelling met de megaprojecten van de Middelkerkse meerderheid. Of het ooit zal verwezenlijkt worden? Het voorstel komt natuurlijk niet van de meerderheid, hé?

  Speelduinen is het tweede wat LDD op het oog heeft. Zij vinden dat de kinderen weer in de duinen moeten kunnen spelen, zoals wij in onze kindertijd. Ze willen de kinderen een band laten scheppen met de duinen om zo de samenhang tussen natuur, milieu en menselijk handelen, spelend te ontdekken. Zelf ben ik een fervent voorstander van bescherming van onze duinen. Ik erger mij trouwens al enkele jaren aan het feit dat niemand optreedt tegen de mountainbikers die de duinen doorkruisen zonder de opgelegde paden te volgen en zonder respect voor struiken en gewassen. Omdat er in het LDD - plan enkel sprake is van een hindernissenparcours en verder niets, sta ik nogal argwanend tegenover dergelijke projecten, maar misschien kan er wel op een welbepaalde plaats een compromis gesloten worden tussen recreatie en natuur.

  Een derde voorstel behelst het creëren van een zeilclub voor Catamarans (links)  en zwaardzeilbootjes (rechts).

  Het verharde terrein naast de Calidris (toch niet de parking?) zou moeten verbonden worden met een bootramp tot aan de waterlijn. Dat voorstel is nogal vaag en dus moeilijk beoordeelbaar, zeker door een leek als ik.

   

  Tweede deel: Middelkerks blunderboek

  Blunder 1: de jackpot van de casino
  Deze blunder werd reeds in 2010 aangekaart door Tom Dedecker. In mijn artikel ‘Burgemeester Landuyt gelinkt aan onwettige praktijken’ van 7.10.2010 (zie map ‘Casino’) kunnen jullie ook lezen dat ‘ons’ casino 5 jaar ontsnapte aan het betalen van gemeentetaksen, wat een ‘kater’ van 750.000 euro betekende voor de gemeentekas.

  Dat ‘treurig verhaal’ loopt nog steeds.

  Blunder 2: minigolf Leopoldlaan
  Ook daar schreef ik op 6.8.2012 een artikel over: ‘Zijn ondergrondse megaparkings en de plannen voor het aanleggen ervan vervloekt? Of ligt het aan het gemeentebestuur?’ (zie map ‘Verkeer’)
  Door het feit dat de gemeente een ontwerper aanstelde die 846.629,79 euro kostte, terwijl het project voor geen enkel bedrijf interessant genoeg bleek, ging dat bedrag verloren voor de gemeentekas. LDD had nochtans gewaarschuwd voor gebrek aan economische realiteitszin.

  Blunder 3: Graaicultuur VZW Toerisme
  Dat is een aanval op voorzitter Carine De Jonghe. Zij zou haar verlies van haar schepenzetel willen compenseren door een (onnodig) directiecomité in het leven te roepen en daarmee overvloedig te vergaderen aan 350 euro per vergadering (175 euro voor een gewoon lid), soms 2 vergaderingen per dag.(!!!!!). Mooie verdienste, hé?
  LDD komt aan 54.000 euro aan zitpenningen voor de politici in het bestuur van de VZW.
  Dat verwondert mij niet. Er wordt verteld dat schepen Michel Landuyt, die zijn burgemeesterssjerp verloor, net hetzelfde doet door allerlei voorzittersposten in intercommunales te bekleden?

  Moeten wij dan nog vertrouwen hebben in zulke mensen?

  Dat had een veel dikker boek kunnen worden. Denkt maar aan de ondergrondse parking op de markt van Middelkerke inclusief de fameuze bloembakken, aan de nachtkastlampjes in onze straten en op onze pleinen, de jaarlijkse mislukking van de kerstmarkt, overdreven subsidies voor wielerevenementen waarvan het belang voor de lokale economie zeer twijfelachtig is om niet te zeggen onbestaande, de onderschatting van de kostprijzen van grote projecten, verspillingen, het beheer van de Calidris, de luxueuze uitgaven van boekjes en folders (en dan nog in een schabouwelijke taal!), het bevoordelen van Middelkerke (en Leffinge) en de dictatoriale houding van de kopstukken van de Open VLD ...

   

  Derde deel: de fabeltjeskrant van burgemeester Janna Opstaele

  Schuldenkampioen
  Janna Opstaele in de rol van ‘Meneer de Uil’ en van ‘Madame Soleil’
  LDD noemt de met tromgeroffel aangehaalde positieve cijfers over de financiële toestand van onze gemeente een ‘fabel’, een verzonnen vertelling dus. De met goud beklede fabel zou volgens LDD een ‘koperen leugen’ zijn.
  Janna zet steeds maar een hoge borst op over de zeer goede financiële mogelijkheden van haar gemeente.
  Zij beroemt zich vooral op een financieel overschot van 197 euro per persoon voor 2014. De beste van de kust genoemd worden, de tweede beste van West-Vlaanderen en de vierde beste van Vlaanderen, dat maakt iemand als Janna inderdaad apetrots. Ze besluit daaruit dat wij een financieel gezonde gemeente zijn en dat we daarmee ‘een stevig appeltje voor de dorst’ hebben, maar …
  Ze zegt zelf dat we tegelijk ‘voorzichtig en waakzaam’ moeten blijven omdat de cijfers maar een ‘momentopname’ zijn en ‘gebaseerd zijn op de meerjarenbegrotingen van de gemeente’.
  Op het gebied van schulden bekleedt Middelkerke met 2.568 euro per inwoner een weinig benijdenswaardige vijfde plaats. Koksijde (5.531 e) en Nieuwpoort (3.062 e) doen het als kustgemeenten nog slechter.
  LDD voegt daaraan toe dat de Middelkerkse schuld 185 euro meer bedraagt dan het gemiddelde van de kustgemeenten en dat onze schuld met 583 euro per persoon gestegen is terwijl er in de andere kustgemeenten een daling merkbaar is. Vergelijken met Vlaanderen heeft volgens mij geen zin.
  LDD deelt ons eveneens mee dat 44 miljoen euro schulden ondergebracht werden in het gemeentebedrijf.Waarom? Dat zeggen ze niet!
  Wat de schuld per inwoner betreft: die had 2.846 euro kunnen bedragen, ware het niet dat het aantal inwoners steeg met 1.866.
  Ik vind het onderdeel ‘Schuldenkampioen’ niet erg geslaagd. Begrijpen de inwoners dat nu? Hebben ze nu een klein beetje beter inzicht in de gemeentefinanciën? Ze blijven nog steeds zitten met vragen, maar daar is meer tekst en uitleg voor nodig. Hoe kan de burgemeester zeggen dat het haar gemeente financieel voor de wind gaat, als er zo’n hoge schuld openstaat? Wat is een meerjarenbudget? Een antwoord op al die vragen had de lezer hier moeten vinden.
  Ik zal er in één van mijn volgende artikels dieper op ingaan.

  De belastingbetaler betaalt schuldenbeleid
  Ik weet niet of men dat op die manier kan en mag stellen. Over welke belastingen gaat het? Waarom geen woord over de taks op tweede verblijven?
  Ik schrijf regelmatig over dat onderwerp. Kijk maar eens naar

  Tot over hun oren in de schulden, maar maken jullie zich vooral niet ongerust!’ (28.2.2014) 
                         (map gemeentebestuur)
  ‘Is Middelkerke financieel gezond. (27.8.2012) (map gemeentefinancies)
  'Middelkerke: belastingen verminderen en/ of opvrijactie in het vooruitzicht van gemeenteraadsverkiezingen in 2012?' (27.2.2011 (map gemeentebestuur)

  Vierde deel: raadsleden LDD manifesteren zich

  Sociale achterstand wegwerken door Henk Dierendonck
  Het OCMW – raadslid heeft het over de stijging van het aantal werklozen van 471 (in 2008) tot 655 (in 2014), over de verdubbeling in 5 jaar van het aantal kinderen geboren in armoede en over de stijging van het aantal leefloners met de helft.
  Hij wijst er dan ook terecht op dat dit geen cijfers van een zogezegde ‘welvarende’ gemeente zouden mogen zijn.

  Parkeerbeleid tijdens doortochten sportwedstrijden door Diego Demarcke
  Toen het gemeenteraadslid op 13.2.2014 een vraag stelde aan de bevoegde schepen om het parkeerverbod bij allerlei doortochten te beperken tot de noodzakelijke duur, dan is dat toch een redelijke en gerechtvaardigde opmerking. De datum alleen volstaat inderdaad niet want dan mag men 24 uur niet op die plaats parkeren. Als de doortocht dan slechts een half uur in beslag neemt, dan blijven de klanten van de zelfstandigen ook 24 uur achterwege.

  Hij wacht nog steeds op een gunstige maatregel!!!

  En de andere partijen?

  De N-VA

  Zoals de Middelkerkse partij zelf heeft het partijkrantje van de N-VA ook een nieuwe start genomen. Ik kreeg zojuist in december 2014 voor de tweede keer ‘Jaargang 1 Nr 1’ in de bus.
  Op de vier bladzijden wordt er één gebruikt om de nationale kopstukken in de verf te zetten. Dat is ook wel nodig en verstandig want door de wrijvingen en de kwalijke affaire met Van Den Broucke, wordt de lokale partij niet direct geassocieerd met de succesrijke Vlaamse partij.

  Het huidig nummer staat vooral in het teken van de aankondiging van het nieuw lokaal N-VA bestuur, in het weergeven van de voornemens en de samenstelling ervan en een oproep om lid te worden van de partij. Inhoudelijk vind ik het een 'mager beestje'!
  OCMW –raadslid Sandra Plaetevoet krijgt de kans zichzelf voor te stellen en om de lezer haar ‘speerpunten’ mee te delen: welzijnszorg en kinderarmoede tegengaan.
  We zijn natuurlijk dankbaar dat er zich zoveel mensen uit alle partijen proberen in te zetten om een oplossing te vinden voor die problematiek want ik heb zojuist nog kunnen ondervinden dat een familielid nog maanden geduld zal moeten hebben om opgenomen te worden in een woon-en zorgcentrum (in Nieuwpoort).

   De CD&V

  Op de acht bladzijden zijn er maar twee aan Middelkerke gewijd, de foto op de voorkaft niet meegerekend. De titel op de voorkaft, onder de foto’s van kopstuk Liliane Dewulf, Linda Cobbaaert en Wim Desender, luidt: ‘CD&V Middelkerke kiest voluit voor toerisme’. Beide dames zetelen in het directiecomité, dat instaat voor de uitvoering van de raadsbeslissingen.
  Die titel wordt op pagina 4 ontwikkeld.
  Ik ontleen daaruit volgende zinsneden: ‘toerisme als motor voor economie en welvaart’.
  ‘Middelkerke als kwaliteitsvolle toeristische bestemming’, ‘ons profileren als familiebadplaats’, ‘aanbod voor de jeugd’, ‘uitbouw van extra hotel- en appartementfaciliteiten’, ‘uitbouw van de Calidris’, ‘ontwikkeling van een nieuw casino’, ‘verbreding van de zeedijk’, ‘meer jobs in toeristische sector’, ‘hinterland betrekken bij toerisme via fietspadennetwerk en wandelpaden’, …
  Voorwaar een (te?) prestigieus programma! Ik neem aan dat al die ideeën niet alleen uit de CD&V hoofden komen.

  Maar… dat valt nu toch wel ongelukkig, want wat lees ik op de agenda van de gemeenteraad voor 15 januari 2015?
  Punt 1: Linda Cobbaert geeft haar ontslag als gemeenteraadslid.
              Het kan natuurlijk dat ze dat doet voor een zeer aanvaardbare reden, die mij niet 
               aangaat. Ze blijft ook als lid 
  van het directiecomité toerisme fungeren, maar haar invloed op
               toerisme en haar waarde (geloofwaardigheid, inzet) nemen 
  daardoor toch af.
               Ze is daarmee niet aan haar proefstuk want ook op 11 januari 2007 diende ze al eens
               haar 
  ontslag in.
               Wat de reden ook mag geweest zijn, maar Mevrouw Cobbaert moet misschien de

               volgende keer niet meer op de kieslijst gezet worden.

  Punt 14: Liliane Pylyser-Dewulf neemt ontslag als lid van Toerisme (als lid algemene vergadering, als
              lid 
  van de raad van bestuur en als lid directiecomité) .
              Ze blijft natuurlijk eerste schepen en ze zal dus 
  wel een zekere invloed bewaren, maar
               toch…

  Zojuist prestigieuze ideeën geopperd hebben in verband met toerisme en dan aan de zijkant gaan staan!!!

   CD&V bespreekt verder nog een paar initiatieven.

  Schepen Francine Ampe-Duron, bevoegd voor energie en milieu, wil het gebruik van warmteboilers aanmoedigen. De gemeente biedt bij de aankoop van een zonnecollector een aankooppremie van 400 euro aan, bovenop de subsidie van Infrax (500 euro per vierkante meter zonnecollectoroppervlakte)

  Het OCMW Middelkerke is, dank zij een subsidie van 75.000 euro vanwege partijgenoot en voormalig minister voor financiën Koen Geens van start gegaan met de inrichting van 3 kamers en 2 studio’s als doorgangswoningen in het oude rusthuis ‘De Ril’ om tijdelijk een onderkomen te bieden aan mensen die plots hun woning verliezen. Geeft een federaal minister van Financiën zomaar geld om sociale woningen in een oud-rusthuis te bouwen? Is dat geen Vlaamse aangelegenheid?
  De woningen op zich zijn een g
  oed initiatief, natuurlijk, maar waarom nu pas?
  Ik schreef al bij de officiële opening van het nieuw OCMW – gebouw op 25 mei 2013, dat men toen nog niet wist wat men met het oud gebouw met een capaciteit van 60 bedden zou aanvangen. Ik vroeg me toen af waarom men dat gebouw niet bleef gebruiken (of was dat een kwestie van vergunningen?) . Dat men nu pas een initiatief genomen heeft om bijkomend onderdak voor mensen in nood te creëren, vind ik rijkelijk laat. Vooraleer men een nieuw gebouw opricht zou men toch al moeten vastleggen wat men met het oud gebouw gaat doen?

  CD&V beweert een ‘netoverschrijdend’ initiatief genomen te hebben of gewoon te steunen, dat is niet duidelijk, dat een oplossing moet bieden voor de zwembadproblematiek in de Middelkerkse scholen.
  Er worden extra zwembeurten gecreëerd en er wordt financieel tussengekomen in de schoolkosten zowel voor de zwembeurten als voor het vervoer naar het zwembad.

   

  Wie eens tussen pot en pint een onderhoud wil hebben met politici, krijgt daartoe alvast drie kansen op drie nieuwjaarsrecepties:

  CD&V: zondag 25 januari 2015 vanaf 11u30 in ‘De Branding’(Joke Schauvliege zal er ook zijn)

  LDD: zaterdag 31 januari 2015 vanaf 19 u in de ‘Paradou’, Lombardsijdelaan 163 (BOB – dienst verzekerd op aanvraag) (met Jean-Marie natuurlijk)

  N-VA: zondag 1 februari 2015 vanaf 10 uur in ‘De Branding’ (Siegfried Bracke zal aanwezig zijn)   

  12-01-2015, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Politieke partijen
  27-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke: Waarom werd Danny Van Den Broucke nu pas uit de N-VA gezet?

  De nationale partijraad van de N-VA heeft op zaterdag 11 oktober 2014 beslist om ‘ons’ gemeenteraadslid Danny Van den Broucke met onmiddellijke ingang uit de partij te zetten.

  Motivatie van het ontslag
  Wilfried Vandaele, Vlaams parlementslid:‘Van den Broucke is actief en gedreven, maar volgt graag zijn eigen agenda en niet die van de partij. Hij werd in het verleden al op de vingers getikt. De N-VA is een democratisch functionerende partij: de leden kiezen het afdelingsbestuur en dat bepaalt welke standpunten de verkozene innemen in de gemeenteraad. Hoewel de N-VA in de oppositie zit, gedroeg Danny Van den Broucke zich vaak als een aanhangsel van de meerderheid. Zo raakte hij in eigen rangen langzaam maar zeker alle vertrouwen kwijt. Daarom nu deze zwaarste sanctie. Het is altijd pijnlijk als mensen uit de partij moeten gezet worden. Nu komt het erop aan naar de toekomst te kijken.’

  Volgens de partijraad zorgden de interne conflicten binnen N-VA en het feit dat Van den Broucke te veel zijn eigen koers bleef varen, ervoor dat de verdere uitbouw van de N-VA afdeling in Middelkerke in het gedrang kwam.
  Niet dat ik daar enig voor- of nadeel bij zou gehad hebben, maar waarom is dat dan toch niet vroeger gebeurd?
  Zijn er deze keer misschien ergere feiten gebeurd? Is het ‘niet volgen van de partijlijn’ een propere omschrijving van wat Danny Van Den Broucke verweten wordt? Wie weet het en wie zal het (durven) zeggen?

  Reactie van Van Den Broucke
  Danny Van den Broucke zou emotioneel gereageerd hebben op de beslissing. Hij blijft zetelen, maar dan als onafhankelijk raadslid.‘Ik ben hier echt niet goed van. Ik betreur dit ten zeerste. Ik doe niet aan afbraakpolitiek maar wil opbouwend zijn. Als er vanuit de meerderheid een voorstel komt waarin ik mij kan vinden en die(nota ll: dat) ten gunste is van de bevolking, dan stem ik daar niet tegen. Vijftien jaar lang heb ik mij voor de partij ingezet.’

  Welke is de weerslag voor de Middelkerkse N-VA?
  Het rommelt er dus opnieuw of erger nog … de bom is eindelijk gebarsten.
  De partij, die hier al niet zo veel voorstelde, is onthoofd. Bovendien heeft ook het andere gemeenteraadslid voor N-VA, Martine D‘Hondt, er zelf voor gekozen om als onafhankelijke te zetelen.
  "Het zou Martine sieren als ze haar mandaat zou terug geven aan de partij waaraan ze haar mandaat te danken heeft", zegt Wilfried Vandaele. Dat is D'Hondt niet van plan: "Het is niet mijn bedoeling om mijn mandaten los te laten. Ik wil benadrukken dat ik afgelopen donderdag reeds mijn ontslag heb doorgemaild en dat dit niets te maken heeft met de persoon van Danny Van Den Broucke".

  N-VA heeft dus geen gemeenteraadsleden meer. De afdeling koos wel al een nieuw bestuur. Kurt Knockaert, die de voorbije jaren voorzitter was, wordt ondervoorzitter van N-VA-Middelkerke en laat het voorzitterschap over aan André Clarysse. ‘Kurt Knockaert heeft als voorzitter uitstekend werk geleverd, en als ondervoorzitter blijft hij de afdeling samen met mij leiden. Ik wil hard aan de kar trekken om het pad te effenen voor de jongere generaties die ons de komende maanden moeten komen versterken.’
  Om een politieke rol van betekenis te kunnen spelen in Middelkerke, zal de partij wel een zeer sterk boegbeeld nodig hebben om te kunnen optornen tegen de Open VLD en de LDD.
  N-VA heeft nu met Sandra Plaetevoet nog een mandataris in het OCMW en met Isabel Desoete (echtgenote van Danny Van Den Broucke) een provincieraadslid.

  Even de geschiedenis van de N-VA in Middelkerke er op nalezen
  Bij het uiteenvallen van de ‘Volksunie’ in 2001, moesten/ konden de leden kiezen. Enerzijds waren er Bert Anciaux (nu bij SP-a) en Els Van Weert, die samen met Geert Lambert de links-liberale partij ‘Spirit’ (Sociaal, Progressief, Internationaal, Regionalistisch, Integraal-democratisch en Toekomstgericht)
  oprichtten. Anderzijds was er Geert Bourgeois die een nieuwe partij stichtte, de N-VA of Nieuw-Vlaamse Alliantie.

  Op 8 oktober 2000 nam de Volksunie in Middelkerke nog steeds deel aan de gemeenteraadverkiezingen onder de naam ‘Stem van het Volk’. Waren dat Vlaams-nationalisten of niet? Daarover lopen de meningen uiteen. Sommige wel natuurlijk. Frank Verlinde was de kopman en zoals zijn voorgangers André Inghelram (de echte Vlaams-nationalist en nog iets meer) en Julien Desseyn (later socialist geworden om zijn zoon te steunen) was hij tot dan toe burgemeester. Daarna niet meer, want die verkiezingen betekenden de doorbraak van de Open VLD en de ondergang van de SVHV dat terugviel van 8 naar 4 zetels.
  Danny Van Den Broucke stond ook op die lijst van Verlinde maar werd met 367 stemmen niet verkozen.
  Op de lijst troffen we toen ook Chris Niville (483 stemmen, nu LDD), Lode Maesen (462 stemmen, nu Progressief kartel) en Bianca Ryckewaert (280 stemmen, nu LDD) aan.

  De lijsten voor de verkiezingen van 2006 hadden een gans andere gedaante. Geen sprake meer van de Stem van het Volk, maar sommige partijleden daarvan, hadden hun nieuwe roeping ontdekt.
  Lode Maesen koos, na lang twijfelen tussen N-VA en Progressief kartel, voor dat laatste.

  De inmiddels opgerichte Middelkerkse N-VA, ook in Vlaanderen toen nog een minipartij, ging in kartel met de CD&V. Op die kartellijst kregen de N-VA’ers Henk Dierendonck, Danny Van Den Broucke, Bianca Ryckewaert en Nadège Deramoudt respectievelijk de 4de, 9de, 10de en 11de plaats, de laatste drie dus op een niet-verkiesbare plaats. Niemand werd rechtstreeks verkozen. Danny Van Den Broucke voerde toen nochtans campagne onder het motto “De leeuw laat zijn tanden zien”.
  Omdat verschillende verkozen leden van het kartel CD&V/N-VA verkozen of gedwongen waren om over te stappen naar de OCMW-raad, werd opvolger Henk Dierendonck toch gemeenteraadslid.
  Er ontstond echter een breuk en na eerst als onafhankelijke gezeteld te hebben, stapte hij in april 2007 over naar de lijst Dedecker. Op 20 april 2007 verklaarde Danny Van Den Broucke hierover: “We eisen dan ook zijn gemeenteraadszitje terug. Deze zetel is door het kartel behaald en daar hebben wij dan ook recht op. We rekenen erop dat Henk voldoende politieke eerlijkheid heeft om dit te doen”.
  Zo zie je maar: de reacties bij een overstap zijn steeds dezelfde maar niemand geeft er gevolg aan. Van Den Broucke zal zich die uitspraak 'niet meer herinneren', zeker?

  Waarom haalde de N-VA bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen geen goed resultaat in Middelkerke?
  Bijna overal in de rest van Vlaanderen boekte de N-VA enorme successen. Ze profiteerden van het Bart Dewever – effect dat overal een gunstige wind deed waaien. Middelkerke was één van de weinige gemeenten waar dat niet het geval was. Waarom? Het begon al bij de lijstvorming.
  Op 4 mei 2012 zouden negen van de twaalf in februari 2011 rechtmatig verkozen bestuursleden van de partij ontslag genomen hebben: André Clarysse, Chris Niville, Bianca Ryckewaert, Jan Vandenberghen, Eddy Weerbrouck, Kristof Vandenbroucke, Mike Weerbrouck. Koen Dierendonck en Wendy Denecker deden dit reeds eerder. Volgens hen wilden ze de dictatoriale houding van de voorzitter en zelf benoemde lijsttrekker Dany Van Den Broucke niet langer meer aanvaarden. Ze spraken van ‘opportunisten met een eigen agenda’ en beweerden dat er in de opgestelde partijlijst geen plaats meer was voor enkele verdienstelijke leden met een lange staat van dienst. Omwille van de slogan ‘Kiezen voor verandering’ werden ze vervangen door jongere nieuwkomers.
  Voorzitter Danny Vanden Broucke zou gewoon zijn laars gelapt hebben aan de statuten van de partij.

  De N-VA betwistte één en ander van die beweringen.
  Jan Vandenberghen zou al jaren geen lid meer zijn. Koen Dierendonck en Wendy Denecker zouden al maanden geleden ontslag genomen hebben om privéredenen en zouden niets met de ontslagnemende te maken willen hebben. Bianca Ryckewaert en Eddy Weerbroeck zijn een paar en Mike Weerbroeck is hun zoon. Nogal logisch, vond het NV-A, dat ze samen ontslag namen.

  Een mes snijdt natuurlijk aan twee kanten en de partij kan het best goed bedoeld hebben met de verjonging, maar de verkiezingen hebben uiteindelijk bewezen dat die misschien geleidelijker hadden moeten doorgevoerd worden.

  De N-VA beweerde eveneens dat de dissidenten (zoals ze die noemden) al langer, achter de rug om van het bestuur, een kartel tussen de N-VA en LDD wilden. Hun ‘kiezersbedrog’ zou de aanleiding van de breuk geweest zijn. N-VA (Van Den Broucke?): "Men moet oliedom zijn om zich te laten manipuleren om een boegbeeld van een andere partij te willen helpen aan de burgemeesterszetel en ten koste van de eigen partij niet te beseffen dat men gebruikt wordt als een pion in een schaakspel".

  Enkele van de ontslagnemende leden van de N-VA stapten over naar LDD (Chris Niville, Claude Prinzie, Bianca Ryckewaert, Annick Soete, Pascale Huart) waar ze welkom waren en ook een goed resultaat behaalden, natuurlijk ook omdat hun leider Jean-Marie topscorer werd in het stemmenaantal. Kris Niville en Bianca Ryckewaert werden zelfs verkozen, de tweede weliswaar na ruil met Henk Dierendonck die de OCMW-raad verkoos.

  Na de partijtwist moest de N-VA in extremis nog de nodige kandidaten vinden om een volledige lijst te kunnen indienen. Toen er bovendien nog twee afvielen, die zelfs al op een affiche prijkten, werd dat een acuut probleem. Er moest toen zelfs een beroep gedaan worden op ‘Hervé’, vader van Danny en Eddy Van Den Broucke. We kunnen dus gerust stellen dat de lijst te zwak was en met haken en ogen aan elkaar hing.
  Het feit dat de partij moest optornen tegen de LDD, in een tweestrijd gewikkeld met Open VLD, was nog een ernstiger handicap.

  Dat Danny Van Den Broucke een autoritaire figuur is, die weinig tegenspraak duldt maar steeds eigengereid zijn weg wil gaan, dat is algemeen gekend. De leden vonden dat het Vlaams bestuur hem had moeten terechtwijzen. Hij wekte als lijsttrekker weinig vertrouwen en bleek dus geen bezieler van een ploeg maar hij speelde die eerder uit elkaar. Ik kende hem niet persoonlijk maar zijn optreden op het lijsttrekkersdebat kon mij niet bekoren.

  Besluit
  Dany Van Den Broucke stelt weliswaar regelmatig een mondelinge vraag in de gemeenteraad, maar we kunnen bezwaarlijk beweren dat hij al veel positieve sporen achtergelaten heeft in de Middelkerkse politiek. Hij beweert zich 15 jaar ingezet te hebben voor de partij, maar die duur is lichtjes overdreven als je het onderscheid maakt tussen SVHV en N-VA.
  Hij zegt ook ‘constructief’ te zijn in de raad, “ten gunste van de bevolking”. Boze tongen beweren dat hij er, als uitbater van een tennisschool in de gemeente en organisator van gesubsidieerde tennistornooien, alle belang bij heeft om op een goed blaadje te staan bij de Open VLD – CD&V meerderheid.

  Bronnen
  Artikel uit ‘Het Nieuwsblad’ van 13.10.2014 door Danny Van Loo “N-VA zet raadslid Danny Van den Broucke uit partij’

  Artikel uit ‘Het Laatste Nieuws’ van 13.10.2014 door Paul Bruneel “N-VA zonder mandatarissen in gemeenteraad”
  Mijn blogartikel: Gemeenteraadsverkiezingen Middelkerke (3)

  27-10-2014, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Politieke partijen
  06-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pronken met andermans veren, dat is niet mooi, h, CD&V!

  Toen ik deze morgen mijn brievenbus leegmaakte, stond mij een aangename verrassing te wachten: daar lag warempel nog eens een partijkrantje van de CD&V.

  Periodiciteit
  Een mager beestje! Ja, dat mag ik toch zeggen. We zijn toe aan jaargang 13. Een nummer heeft het niet, wel een datum: december 2013.
  Het blaadje verscheen dus voor het eerst in 2002, eerst in krantenvorm tot ergens in 2009, nu in het handiger A4 – formaat.

  Ligt het aan de verdeling of werden er echt zo weinig verspreid? Ik bewaar zulke documenten van alle partijen en voor de CD&V mocht ik er maar 19 ontvangen in die dertien jaar, waarvan 9 in de laatste vijf jaar.

  Titel en Samenstelling
  Het blaadje heette vroeger D!rect, maar dat is al een paar jaar niet meer het geval. Nu staat telkens bovenaan een kernzin: ‘Samen is super’, ‘De toekomst luistert’, {iedereen inbegrepen} en nu ‘Goed Gezinde Gemeente’.

  Zoals gebruikelijk wordt de helft van de 8 pagina’s voorbehouden voor de lokale en de andere helft voor de Vlaamse CD&V.

  Woordje van de voorzitter Kristof Devos
  Kristof volgde begin februari 2013 Wim Desender op als voorzitter. Dit is dus het eerste blaadje dat hij mag of kan inleiden.

  Hij wenst de lezers vooreerst een warm eindejaar en een schitterend 2014.

  Of dat 'warm' op de eindejaarstemperatuur slaat of op het innerlijke van de mensen, beide zijn genietbaar en worden in dank aanvaard. Als ik de CD&V nu ook een warm 2014 wil wensen, dan dreigt het gevaar dat het opgevat wordt als ‘zoveel mogelijk druk vanwege de oppositie’.

  Een warm innerlijk en een goede gezondheid, dat wensen wij in elk geval aan alle leden en sympathisanten van de oranje partij.

  De voorzitter schrijft dat zijn partij ‘werk maakt van de uitdagingen in onze gemeente’.

  Hij somt deze op en verder weiden zijn beide schepenen erover uit. Laten wij die punten eens één voor één de revue passeren.

  Ik heb hiervoor ook een beroep gedaan op Geert Verdonck en Lode Maesen van het Progressief Kartel. Zij zijn daarvoor de aangewezen personen aangezien zij beide schepen waren binnen de vorige meerderheid van 2006 tot en met 2012. Hier komen de punten van de voorzitter:

  1. Uitbreiden van de mogelijkheden om hotels, restaurants, cafés en B&B’s op te starten in woongebieden
  2. Opwaarderen van de site ‘Tennis en Minigolf’ en van het Mouchotteplein tot moderne locaties mits een groene inkleding. (zie verder)
  3. Prioriteit aan de vernieuwing van de dorpskern van Lombardsijde, een lange termijnrealisatie (zie verder)
  4. 180 nieuwe woningen in Lombardsijde (zie verder)
  5. Een oplossing geven aan het probleem van de waterput in de IJzerlaan (zie verder)
  6. Versterking van de ouderenzorg door het opstarten van het dagverzorgingscentrum ‘De Sluze’.          
   Iedereen zal dat wel een goed initiatief vinden, zeker?

   Geert Verdonck: “natuurlijk hebben we daar geen problemen mee, maar waar  ik 
   het wel moeilijk mee heb is dat we enerzijds investeren in het welzijn van onze senioren,     maar aan de andere kant koppig ziende blind blijven voor de steeds sneller voortschrijdende vergrijzing. Het huidige schepencollege gaat er immers prat op in deze legislatuur ‘er voor te zorgen dat er per jaar een 400 tal appartementen zullen worden bijgebouwd’. Dat is dus dweilen met de kraan open: het overgrote deel van deze appartementen wordt immers gekocht en bewoond (al dan niet als tweede verblijf) door senioren die veelal van buiten de gemeente komen. Het laat zich raden wie in een vrij nabije toekomst financieel zal opdraaien voor de zorg voor al die mensen. (die hebben bijgedragen in hun gemeente van herkomst, maar bijna niet in Middelkerke). Maar ja , ze hebben de te verwachten tweede verblijftaks hard nodig om hun megalomane plannen te financieren.
  7. Werk maken van een degelijk milieubeleid (zie verder)

  Wat is een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan?
  Eerste schepen Liliane Pylyser – Dewulf legt uit: “dat is een plan waarmee het gemeentebestuur in een bepaald gebied de bouwkundige bestemming vastlegt.” Het is dus de gemeente die de bouwkundige voorschriften in dat gebied bepaalt. De schepen zegt het zelf: “het gemeentebestuur kan daarin de invulling van haar grondgebied sterk beïnvloeden”. Is dat wel zo’n goeie zaak? Kan dat geen aanleiding geven tot willekeur en favoritisme? De gemeenteraad moet nog wel zijn goedkeuring daarvoor geven, gevolgd door deze van de bestendige deputatie, wat toch al een iets betere waarborg biedt.

  Naast de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, zijn er ook nog deze van de provincie (PRUP) en van het Vlaams Gewest.(VRUP).

  Recent werd zo’n PRUP goedgekeurd dat de naam ‘Strand- en dijkconstructies’ kreeg en waardoor de aanleg van terrassen en strandbars op het strand mogelijk maakt.

  Ik heb daaraan reeds een uitvoerig artikel gewijd om te waarschuwen voor de mogelijk kwalijke gevolgen van dat plan. Ik legde toen uit dat de horecazaken op de dijk zelf daardoor fel benadeeld worden en dat de concessies voor dergelijke uitbatingen (ook reeds in Blankenberge) in handen waren/zijn van machtige bedrijven die heer en meester zijn en waartegen nog nauwelijks verhaal mogelijk is. 

  Jullie kunnen dat artikel lezen in de map ‘Horeca’ onder de titel “Bredere dijken in Middelkerke en Westende? Het is niet allemaal zoals het lijkt! Handelaars, weest op uw hoede!”

  Er werden ook nieuwe bouwkundige richtlijnen opgesteld om de ‘golfdempende uitbouw van de zeedijk en bijkomende invullingen voor de casinosite’ mogelijk te maken.

  Schepen Pylyser – Dewulf zou ook werken aan de herziening van een aantal achterhaalde gemeentelijke BPA’s of RUP’s, zoals dat voor de zeedijk en één voor de leegstaande site ‘Tennis en Minigolf’ tussen de Leopoldlaan en de Koninginnelaan, de fameuze site waar Janna haar ‘kunsttoer’ met de onderaardse parking drie diep van het marktplein wilde herhalen. Het liep echter uit op een grote sisser.

  Daar zal nu ook nieuwe bebouwing mogelijk worden. Ook het Mouchotteplein wordt gerenoveerd en wordt groen ingekleed. Het krijgt daarvoor een apart RUP. Als dat zo verder gaat, dan zal elke straat en elk pleintje straks zijn eigen RUP hebben ‘à la tête du client’.

  De bewoners/eigenaars van het plein zouden ‘gestimuleerd’ worden om hun verouderde appartementsblokken te renoveren. Zal dat gebeuren met stimulatiepremies of gelooft het gemeentebestuur nog in Sinterklaas?

  Het Mouchotteplein mag wat opgefrist worden, alhoewel… een plein met auto’s ziet er nooit leuk uit.
  Kan het zijn dat de pleintjesvernieuwingsmicrobe weer heeft toegeslagen?
  Ziehier de vier zijden (foto’s streetview Google)

  Het Progressief Kartel is niet te spreken over deze verklaring van het CD&V.
  Lode Maesen: Maar… het gaat gepaard met het aanpassen van het BPA waardoor 
  bouwpromotoren hoger kunnen gaan bouwen. Het is dus vooral een opwaardering
  ten gunste van de bouwpromotoren. De zijstraatjes van de Kerkstraat liggen er al jaren verwaarloosd bij, al die tijd woonden er in deze werkmanshuisjes gewone Middelkerkenaars. Zou het kunnen dat de plannen voor een vernieuwing ingegeven zijn door het feit dat een ‘bevriende’ bouwpromotor er onlangs appartementsgebouwen bouwde?”

  Geert Verdonck gaat nog een stapje verder: “De opwaardering is er eerder één van de
  portemonnee van de vrienden-promotoren (en dus al dan niet rechtstreeks de eigen portemonnee
  van een aantal schepenen die ook in de immosector actief zijn).”
  Wat de mini-golf site betreft: “het is er hen vooral om te doen om het huidige plan weer aan te passen zodat er toch veel meer appartementen kunnen gebouwd worden dan oorspronkelijk de bedoeling was. Er worden alleszins kosten noch moeite gespaard om de provincie te proberen te overtuigen in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen.”

  Voor het Mouchotteplein: “hier maken ze het echt wel bont: eigenlijk gaat het over de vraag (via mail) van een bevriende bouwpromotor om het BPA te herzien, zodat er hoger kan gebouwd worden. Zijn uitleg: de bestaande gebouwen zijn oud en verouderd (klopt) en zijn duidelijk aan opfrissing toe (klopt ook). volgens deze bouwpromotor is de syndicus (hijzelf van mening dat de kosten hoog zullen oplopen en nog volgens hem zouden de huidige eigenaars weinig zin hebben om te investeren. Zijn oplossing is dus de boel neerhalen  en meteen wat meer appartementen neerpoten op dezelfde oppervlakte. Winst verzekerd dus. Schepen Dewulf had overigens proberen te verdoezelen waar het eigenlijk om ging: het punt stond op de gemeenteraad geagendeerd  als zou het er over gaan dat het plein een groene facelift kon gebruiken. Ze willen dus de vrienden een dubbele cadeau doen: meer mogelijkheden om hoger te bouwen en als kers op de taart nog een nieuw aantrekkelijk plein op kosten van de gemeente. (!!)

  Burgemeester Janna kondigde een tijdje geleden reeds aan dat er drie nieuwe hotels zouden bijkomen in de gemeente.
  Eén daarvan wordt niet aangehaald door schepen Liliane, namelijk dat in het ‘Kasteel’, het wellness-hotel’. Dat wordt voor haar een golfhotel langs de Zeelaan in Lombardsijde.

  Van duidelijkheid en eensgezindheid gesproken!

  Er zou ook reeds geanticipeerd worden op het verdwijnen van de tram in Lombardsijde-dorp.
  Lode Maesen: “In het meerjarenplan zal het pas gebeuren in 2017-2018, dus geen al te grote prioriteit. De trambedding had er volgens de schepen van mobiliteit al moeten liggen vóór de vorige zomer maar de eerste spadesteek moet nog altijd gegeven worden.”

  Geert Verdonck: het idee komt overigens evenmin uit hun koker: tijdens de vorige legislatuur organiseerde de meerderheid op onze vraag een deur aan deur bevraging met betrekking tot de toekomst van de tram, met daaraan gekoppeld reeds een voorstelling van hoe het plein er in de toekomst zou kunnen uitzien. Een meerderheid van de Lombardsijdenaren stemde toen helaas tegen.”

  Het dorp krijgt er ook 180 nieuwe woningen bij.
  Lode Maesen
  : “dit is een volledige realisatie van Geert Verdonck, tegen de zin van de VLD in de vorige legislatuur. Volledig akkoord dus met zoveel nieuwe woningen op die plaats. Helaas zien we dat dit college er alles aan doet om het aantal sociale woningen en kavels te verminderen naar het minimum, zelfs nog erger. Geen goeie evolutie als we het dan hebben over betaalbaar wonen, iets wat ze allemaal in hun verkiezingspropaganda schreven.”

  Geert Verdonck: “De plannen en de onderhandelingen met de eigenaar-promotor werden inderdaad een drietal jaren terug door mij opgestart. Ook de bijzondere voorwaarden met betrekking tot prijs voor de ‘betaalbare’ woningen en het aantal sociale woningen werden door mij onderhandeld en aanvaard door de promotor. De rol van de CD&V in deze is dus nihil, behalve dat de plannen zullen uitgevoerd worden in deze legislatuur. In tegenstelling tot wat de CD&V laat uitschijnen zullen er in de komende legislatuur trouwens beduidend minder sociale woningen worden gebouwd dan ik had voorzien en ook reeds voorbereid. Zo zal de site van het oud-gemeentehuis in Westende waarschijnlijk aan de privé worden verkocht, terwijl er reeds een studiebureau was aangesteld en reeds plannen ontworpen waren, die trouwens in de vorige legislatuur door de VLD mee werden goedgekeurd. (al was het tegen hun zin, vooral tegen de zin van de huidige burgemeester trouwens). Ook wat de site ‘Badenlaan’ betreft doen ze momenteel hun uiterste best om het aantal sociale en betaalbare woningen omlaag te halen, in het voordeel van jawel, dezelfde vrienden. Mevrouw Dewulf heeft trouwens herhaaldelijk ‘en public’ verkondigd dat sociale woningen niet thuishoren in Westende-Bad. Bewoners van sociale woningen zijn in haar visie immers niet ‘het juiste publiek’ voor Westende-Bad. In haar rijke beschermde wereldje zijn die mensen immers ‘kotjesvolk’. Dat de meeste gewone mensen moeite hebben om zich in Middelkerke een betaalbare woning aan te schaffen, is duidelijk haar zorg niet. In haar beperkte ‘visie’ komt het in Middelkerke immers allemaal wel goed als er maar voldoende mooie en dure appartementen gebouwd worden voor een rijk publiek.”

  De schepen zou ook werken aan een oplossing voor de beruchte waterput in de IJzerlaan. Jullie herinneren zich misschien nog dat het huis van de familie Ronny en Carine Bamelis – Deboyser in april 2005 onbewoonbaar verklaard werd wegens verzakkingen veroorzaakt door het graven van een diepe put voor ondergrondse garages naast hun deur.
  De werken werden stilgelegd, de bouwheer raakte failliet, er werd vergaderd en geprocedeerd, deskundigen gaven adviezen, de rechters deden uitspraken maar zolang de verantwoordelijke niet vastgesteld was, wilde de verzekeringsmaatschappij niet betalen.

  De familie vond toen nergens gehoor en ze beleefden toen de ellendigste periode uit hun leven. Een echte lijdensweg. Tot op vandaag konden ze nog steeds niet genieten van enige schadevergoeding.

  De gemeente wil nu de ‘schandvlek’ weg uit het straatbeeld en heeft het bpa gedeeltelijk gewijzigd, zodat er bij bouwpromotoren weer interesse voor die stek kan groeien. Er kunnen voortaan meergezinswoningen komen en de bouwhoogte wordt aangepast tot 3 en maximum 4 niveaus.

  De schepen vindt dat die put “een bijzonder negatieve impact heeft op de toeristische uitstraling van Middelkerke”. Ik vind eerder dat de negatieve impact op het leven van de familie veel groter is.

  Mag ik ook nog even vermelden dat Liliane Pylyser – Dewulf van begin 2000 tot einde 2005 dezelfde schepenfunctie bekleedde als vandaag. Ik weet wel dat dit geen eenvoudig dossier moet geweest zijn, maar misschien moest men toch wel weten dat de ondergrond op de bouwplek niet geschikt was om zo diep uitgegraven te worden.

  Het gemeentebestuur heeft daar volgens mij in elk geval te weinig voor gedaan.

  Het ‘Progressief kartel’ heeft daarover een min of meer gelijkluidende mening:

  Lode Maesen: “De oplossing voor de bouwput kwam volledig van het vorig college. Ik heb dit al enkele keren gezegd in de gemeenteraad. De oplossing is dubbel. Maar we gingen akkoord uit sociale overwegingen. De lijdensweg van die huiseigenaar duurde nu al lang genoeg. Maar mevrouw Dewulf heeft daar geen enkele bijdrage toe geleverd. Goedkoop populisme noemt men dat.”

  Geert Verdonck: Dat klopt. Ook al moet ik zeggen dat ik nooit zou hebben ingestemd met het toelaten van meergezinswoningen aan die kant van de IJzerlaan, indien het voor de buren van ‘ de put’ geen  (financiële) oplossing zou bieden voor hun jarenlange miserie. Miserie die nota bene werd veroorzaakt door de toenmalige schepen van Openbare werken…mevrouw Dewulf. Ik was net schepen toen de miserie op die werf begon en ik had reeds ervoor (toen Johan Desseyn nog schepen was) gewezen op de gevaren van dergelijke bouwwerken op die locatie. (instabiele ondergrond met turflagen); Ik was hier goed van op de hoogte omdat mijn ouders ooit zelf hebben gebouwd op gelijkaardige grond (aan de overkant van de Westendelaan) .”

                                   

   

  Een duurzame groei voor Middelkerke. Het verschil zit in de details.
  Korte uiteenzetting van schepen voor milieu, energie en duurzaamheid, Francine Ampe – Duron.

  De schepen beweert dat zij in de toekomst een voortrekkersrol zal spelen in het groenbeheer: de gemeentelijke groendienst zal in 2014 geen pesticiden meer gebruiken.

  Door het gebruik van houtsnippers zal de groei van onkruid tegengegaan worden, zodat aanplantingen optimaal verder kunnen groeien.

  In haar betoog lees ik echter geen nieuwe en zeker geen sensationele dingen.

  Het is weliswaar nuttig dat de inwoners regelmatig eens herinnerd worden aan de grondregels om de afvalberg te verminderen door beter te sorteren en te recycleren.

  Dat de bedrijfsafvalzakken vanaf januari ingevoerd worden, daarmee hinkt Middelkerke de gemeenten achterna die dat al vijf jaar of meer doen.

  Sinds 1 mei 2008 mag de gemeente trouwens geen bedrijfsafval meer ophalen conform het Afvalstoffendecreet (OVAM), tenzij de hoeveelheid beperkt blijft tot 2 bedrijfsafvalzakken per week (gelijkgesteld met huishoudelijk afval). 

  In zijn voorwoord noemt de CD&V – voorzitter dat ‘werk maken van een degelijk milieubeleid’.

  Is dat echt wel een beleid? Is dat alles?

  Het Progressief Kartel’ is daarover evenmin enthousiast.
  Lode Maesen: “Dat milieubeleid zien we echter niet in het meerjarenplan dus dat zal wel een lege doos zijn.

  Geert Verdonck: “ik ben alvast benieuwd. In de vorige legislatuur was er van een milieubeleid (mijn bevoegdheid trouwens, en ook mijn grote frustratie toen) te weinig sprake: een onderbezette dienst, met een diensthoofd die meer af- dan aanwezig was (van CD&V strekking trouwens en weinig middelen. Het feit dat alles wat met groenvoorziening te maken had toen tot de bevoegdheid van Janna behoorde maakt een echt milieubeleid zo goed als onmogelijk. Janna wou dit trouwens niet aan mij laten. Ik wil er nog aan toe voegen dat onze huidige burgemeester altijd met minachting heeft neergekeken op alles wat met milieubeleid te maken had. Ik denk niet dat ze van gedacht is veranderd, dus veel zal er echt niet veranderen vrees ik.”

  Besluit
  De CD&V vraagt aan het einde van het partijblaadje, dat al wie een opmerking heeft over het gemeentebeleid of over de CD&V werking in onze gemeente niet zou aarzelen en de conversatie zou aangaan.

  Ik hoop dat ik hiermee aan hun vraag voldaan heb.

   

  06-01-2014, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (1)


  Categorie:Politieke partijen
  Archief per week
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 30/12-05/01 2014
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 31/12-06/01 2013
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Websites over Middelkerke
 • Gemeente Middelkerke
 • Middelkerke.2link
 • Handelaars Westende-dorp
 • Westende


 • Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!