NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Westendse Blik op Middelkerke
Inhoud blog
 • Middelkerke: het nieuw schepencollege dat zal aantreden
 • Westende: Bertn en Juultn kaarten na, heftig, vol gloed
 • 11 jaar bloggen: Blik op Lombardsijde, Middelkerke, Westende
 • LDD neemt de macht over in Middelkerke, Jean-Marie Dedecker wordt burgemeester
 • Middelkerke: het verdict is geveld, de kiezer heeft geoordeeld
  Zoeken in blog

  Categorieën
 • Allerlei (42)
 • Atlantikwal (3)
 • Brandweer (3)
 • Burgemeester (14)
 • Casino (3)
 • De Post (1)
 • Dialect (14)
 • Die goeie oude tijd (14)
 • Dijk en Strand (21)
 • Duinen (2)
 • Emigratie (2)
 • Energie (2)
 • Erfgoed (25)
 • Evenementen (19)
 • Fusies (4)
 • Gemeentebestuur (48)
 • Gemeentediensten (8)
 • Gemeentefinancies (6)
 • Godsdienst - Kerken (13)
 • Horeca (18)
 • Immobilin (16)
 • Jeugd (5)
 • Kamperen (4)
 • Kunst (12)
 • Landbouw (6)
 • Leger (2)
 • Medisch (5)
 • Mijn blog (19)
 • Milieu (15)
 • Natuur (11)
 • Oorlogen (11)
 • Openbaar vervoer (1)
 • Openbare werken (3)
 • Pleinen en straten - staat en netheid (25)
 • Politieke partijen (57)
 • Scholen - Onderwijs (10)
 • Sociale woningen (4)
 • Sport (31)
 • Strand (0)
 • Uitzicht gemeente (9)
 • Veiligheid - Politie (11)
 • Verkeer (25)
 • Verkiezingen (36)
 • Zon en Zee (11)
 • Persoonlijke Kijk op mijn Gemeente
  27-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Slogans voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018

  Bij iedere verkiezing kijk ik nieuwsgierig uit naar de nieuwe ideeën, slogans en beelden die de politieke partijen bedacht hebben om de kiezers ervan te overtuigen dat zij en zij alleen hun stem waard zijn.

  Wat volgt heb ik niet zelf bedacht, maar volgens specialisten moet een goede verkiezingsslogan

  * duidelijk aangeven wat je aan de kiezer belooft
    ‘Toekomst voor iedereen’ of ‘Voor wie verder kijkt’ zijn bijvoorbeeld twee slogans die niets zeggen over de prioriteiten
         van de partij.

  * voor een partij de visie of richting aangeven; zelfs iemand van een tegenpartij moet het gevoel krijgen: ja, dat klopt: ik
         ben het er niet
  mee eens, maar daar staat die partij voor. Het Vlaams Belang kiest vaak dergelijke slogans.
  * tot nadenken stemmen, zich in het brein vasthaken, geen cliché zijn; je moet er even bij stilstaan; als je er niet bij na
         hoeft te denken, onthoud je hem niet.
  *een beetje wringen, wat apart zijn; de beste slogans zijn de slogans die een beetje raar zijn; men kan er bijvoorbeeld een
        woord dialect inlassen.
  Je kan iets roepen dat geen politiek hout snijdt maar wel opvalt. Dan onthoudt de kiezer je in
        elk geval tussen al die andere partijen.
  * uniek zijn,enig in zijn soort. Het laatste wat je immers wil is dat je een kopie lijkt van een andere partij. Zo heeft de
        N-VA-slogan “veilig thuis in een welvarend X”
  veel weg van de voormalige Vlaams Belang-slogan “veilig thuis zijn
        in X”
  .
  * niet te abstract zijn; als ze te weinig specifiek is, wordt ze nietszeggend
  * de lezer aansporen om iets te doen, de kiezer verleiden om op de partij te stemmen
  * de kortst mogelijke versie zijn van het verkiezingsprogramma
  * niet de indruk wekken dat de partij zelf van plan is te veranderen.
   
       ‘Nu vooruit’ doet denken dat de partij in het verleden stilstond; niets zegt dat het nu beter zal gaan

  Welke zijn de reeds gekende slogans van de partijen in Middelkerke?

  We onderscheiden: de officiële van de partij en de lokale of persoonlijke.


  De officiële


  Open VLD:  ‘Gewoon doen’

  De slogan werd overgenomen van de Nederlandse zusterpartij VVD.

  Vlaams voorzitter Gwendolyn Rutten beweert dat je geen verkiezingen wint door alleen maar campagne te voeren. De mensen zouden niet wakker liggen van de zoveelste politieke affiche. “Wij willen ze winnen door wat we doen, wat we gedaan hebben in de regeringen, parlementen en gemeenteraden.
  Iemand met een blauw dna steekt de handen uit de mouwen en houdt de voeten op de grond.Op de burgemeestersstoel nemen we initiatieven die voor mensen het verschil maken. Dat gaat soms over heel kleine dingen, zoals de stoep herstellen of een zebrapad aanleggen, maar soms ook over heel grote dingen.”

  Dergelijke slogans zijn weliswaar populair maar communicatiespecialisten zijn van mening dat ze meer vragen oproepen dan dat ze antwoorden geven. Wát kan beter? Wát ga je gewoon doen? De lezer mag het zelf uitzoeken.

  CD&V
  De partij laat de steden en gemeenten vrij in de keuze van hun slogan.

  Zo lees ik ‘Fier op Brugge’, ‘Samen ist wijzer’ (Gent), ‘Halle droom van een stad’, ‘Samen maken we …’
  Hier bij ons schijnt men gekozen te hebben voor ‘De Weg vooruit’:

  Zoals hierboven al gezegd, kan men dat geen goede slogan noemen, zeker niet omdat de partij zojuist zes jaar mee aan het bewind geweest is. Stonden ze vroeger misschien stil of gingen ze toen achteruit? Er is niets concreets.

  N-VA
  “ ‘Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen’ vat samen waar het voor ons bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van 2019 om gaat”,zegt Bart De Wever. “We hebben de afgelopen jaren bewezen dat de N-VA het verschil maakt. De verandering werkt: de belastingen zijn gedaald, er komen meer jobs dan ooit bij, we investeren weer in onze veiligheid en voeren een streng maar rechtvaardig migratiebeleid”.

  De verkiezingsslogan moet in de steden en gemeenten een lokale invulling krijgen.
  In Middelkerke zou het dus worden ‘Veilig thuis in een welvarend Middelkerke’.

  Op die manier wordt in heel Vlaanderen een uniforme campagne gevoerd, die na 14 oktober 2018 nationaal kan doorgetrokken worden”.
  Ik vind dat zo’n slogan wel goed is voor Antwerpen of voor een andere grote stad, maar misschien iets minder voor Middelkerke.

  Groen

  De partij voerde een eigen buurtonderzoek uit en daaruit blijkt dat Vlamingen onder meer wakker liggen van verkeersveiligheid, betaalbare woningen en meer groen. Groen wil op elk van die thema’s sterk inzetten. De Vlaamse groenen zetten die thema’s centraal om de kiezers gelukkig te maken. De slogan op zich drukt dat echter niet uit.

  VB
  Dat is de meest sprekende slogan, maar de partij heeft het wel gemakkelijker omdat iedereen weet waar de partij voor staat. De slogan is minder of zelfs niet toepasselijk voor kleinere gemeenten, behalve op het gebied van leeflonen, sociale woningen. We weten zelfs nog niet of de partij wel een lijst zal indienen in Middelkerke.


  De persoonlijke
  Dat zijn zowel de gemeentelijke partijslogans, inclusief diegene die niet afhangen van een Vlaamse partij, als die van de kandidaten zelf.

  Ziehier enkele die tot deze categorie behoren: 

  De Open VLD: “Passie voor Middelkerke’
  Het drukt wel goed uit wat de kandidaat voelt voor de gemeente, maar niet wat de kiezer juist mag verwachten.

  De Middelkerkse afdeling heeft al vóór het begin van de sperperiode geprobeerd de bevolking te overtuigen dat ze respect heeft voor de inwoners. Volgens mij is die actie een mislukking geworden door de dubbelzinnigheid van de slogan. Respect werkt inderdaad in twee richtingen en ik denk dat de partij daarmee eerder respect voor zichzelf claimde.

  De CD&V

  De LDD:Hoog tijd voor verandering’

  In Middelkerke weet stilaan iedereen wel dat Jean-Marie Dedecker burgemeester wil worden en dat hij ‘de stal wil uitmesten’. Op zichzelf is dat ook niet de beste slogan maar hier is het wel algemeen geweten wat daarmee bedoeld is.
  In één adem wordt daaraan toegevoegd

  … een nevenslogan die evenmin beantwoordt aan wat specialisten van een zeer goede slogan verwachten maar die ondertussen wel al een zekere reputatie verwierf.

  De NV-A

  In Middelkerke weet iedereen dat een dergelijke slogan van een oppositiepartij (de linkse) gericht is tegen de zittende meerderheid en dat de partij niet dezelfde fouten meer wil.
  De slogan rechts heeft eigenlijk zijn beste tijd gehad, maar kan, wie weet, toch nog bij enkele kiezers naar het hart gaan.

  Project M

  De partij is de eerste geweest om een sobere, dus minder dure affiche te verspreiden. De kiezer kan misschien gelukkig zijn met de belofte dat Project M hem/haar eerst zal raadplegen vooraleer te beslissen, maar over het programma zegt het niets. Nochtans houdt de affiche wel duidelijke beloften in: lokale adviesraden volwaardige gesprekpartners, waardering van gemeentepersoneel, leefbare dorpskernen, respect voor erfgoed eventueel samen met vernieuwing, betaalbaar wonen, …
  Op de achterzijde van de flyer staat nog een tweede slogan: 'Het Andere Alternatief voor Middelkerke'. Deze zou niet ondergeschikt zijn aan de eerste en wil er op wijzen dat er meer dan één alternatief is voor het huidige bestuur.


  Enkele huidige en vroegere slogans die niet tot de goede gerekend worden
        *
  Samen vooruit of Nu vooruit
        * Pak de macht!
        *
  Krijgt het voor elkaar
        *
  Hoopvol realistisch
        *
  Tijd voor verandering
        *
  Stem voor het leven
        *
  Plan B
        *
  Pak je stem terug
        *
  Stem op jezelf
        *
  De daad bij het woord
        *
  Betaalbaar wonen voor iedereen
        *
  Uw zorgen zijn de mijne
        *
  Eénvoudig doorwerken
        *
  Gewoon duidelijk

   Veel regels zijn nogal instrumenteel. Er zit weinig emotie in. Veel slogans zijn zelfs clichématig. Andere regels beloven helemaal niks.

  Slogans die tot de betere gerekend worden; ze klinken goed, maar beantwoorden ook niet allemaal aan de eigenschappen voor een goede slogan.

  Gezond kiezen is nooit verliezen
  Uw stem maakt de mijne krachtiger
  Ik ben de Robin Hood van de Middelkerkse burgers
  Stem voor iemand die zijn nek durft uit te steken
  Een beter Middelkerke voor minder geld
  Middelkerke verdient beter
  Geef je hoop een stem
  Wij leggen de lat hoger
  Middelkerke is van u
  Gedaan met verkwisten
  Wij houden wel rekening met jouw mening
  Samenleven doe je niet alleen
  Eindelijk een toekomstvisie voor onze gemeente
  Groen komt eraan
  Wij staan open voor al wat goed is
  Grijp onze uitgestoken hand
  Andere aanpak, andere oplossingen
  Meer kleur voor Middelkerke
  Jouw stem maakt het mogelijk
  Omdat het anders kan
  Omdat jij het waard bent
  Onze passie is het beter doen
  Samen ambities waarmaken
  Met jouw stem komt het wel goed
  U mag het zeggen
  Wij doen het zoals het hoort
  Voor herstel van uw vertrouwen in de politiek
  Cameratoezicht geeft criminelen een gezicht
  Een andere koers

  Besluit
  Of een partij of een politicus nu een goede of slechte slogan kiest, het is geen garantie voor een goede verkiezingsuitslag.
  Er wordt zelfs meer en meer getwijfeld aan het nut van affiches en slogans. Zelf denk ik ook dat contact vooraf met de kiezer nog steeds het beste resultaat oplevert.

  27-08-2018, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (1)


  Categorie:Politieke partijen
  18-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wordt ‘Bruisend Middelkerke’ nu een CD&V facebookpagina of niet?

  Het is voorwaar een prestatie om op Facebook een groep te vormen die straks 7.500 leden telt. Dat is de grote verdienste van Pascal Bolle die al sinds 2012 inwoners, tweede verblijvers en toeristen informeert over wat zich in Middelkerke afspeelt. Hij vindt dat hij ze daardoor ook bij elkaar brengt.

  In het huishoudelijk reglement van de groep staat dat reclame of aankondigingen in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 onherroepelijk gebannen worden.

  Hoewel de gemeente zelf ook heel wat informatie verspreidt, mag ze Pascal dankbaar zijn voor zijn onbaatzuchtige en ik neem aan kosteloze inzet. Er zijn inderdaad heel wat gemeentelijke informatiebronnen: ‘De Sirene’, een nieuwsbrief, de vrijetijdsmagazine ‘Visit’, de Eindejaarskalender, de website https://www.bing.com/search?q=gemeente+middelkerke&form=EDGSPH&mkt=nl-be&httpsmsn=1&refig=d045db14119545399313f33eb7a5a0ac&sp=1&qs=AS&pq=gemeente+middelkerke&sc=8-20&cvid=d045db14119545399313f33eb7a5a0ac&cc=BE&setlang=nl-NL

  en facebookpagina’s van de gemeente en van diverse mandatarissen, Focus, brieven, krantartikels voornamelijk uit ‘Het Nieuwsblad en ‘Het Laatste Nieuws’.
  De facebookgroep ‘Bruisend Middelkerke’ brengt ons echter een algemeen overzicht wat ongeveer alles omvat wat er ook maar te berichten valt over de gemeente, tot zelfs overlijdensberichten, op vraag van de familie, wachtdiensten, kustweerbericht, evenementen, …
  In 2012 werd Pascal daar trouwens voor verkozen tot ‘Krak van Middelkerke’, een erkenning voor zijn inzet ten voordele van de gemeente.

  Ik heb sinds mijn aansluiting bij de groep steeds de onafhankelijke berichtgeving gewaardeerd en ik heb mij wel eens afgevraagd welke de politieke strekking zou kunnen zijn die Pascal aankleeft, maar ik moet toegeven dat men die niet kon afleiden uit de berichten op de pagina. Tenzij misschien een lichte sympathie voor LDD.

  Ik ben wel een paar keer niet akkoord gegaan met de beheerder die volgens mij te streng reageerde op pogingen tot het plaatsen van een bericht. De inzenders maakten daarover namelijk hun beklag in andere Facebookgroepen. Overal wordt beweerd dat de vrijheid van meningsuiting gerespecteerd wordt, maar toch worden in Bruisend Middelkerke soms berichten geweigerd voor redenen die niet altijd duidelijk zijn. Ik begrijp dat aan beledigende uitlopende discussies een einde gesteld wordt, maar dat zou volgens mij slechts in zeer extreme gevallen mogen gebeuren.
  Ik heb niet teruggevonden of het diegene is die een bericht plaatst of de beheerder van de groep die er verantwoordelijk voor blijft en die de kans loopt op een sanctie als het iets onwettelijk is.
  Nu verwacht ik dat Pascal daarop zal antwoorden ‘Je moest eens weten wat men allemaal in onze groep zou willen publiceren’.

  Maar goed, ik wil het eigenlijk hebben over de politieke ambities van Pascal
  Ik kende de politieke gezindheid van Pascal dus niet en dat hoefde natuurlijk niet. Ik was echter niet weinig verwonderd toen ik las dat hij zal voorkomen op de lijst van de CD&V bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.  Of hij altijd al sympathie had voor de oranjekleur, betwijfel ik. Heeft die partij, aangetrokken door het hoog aantal leden van de FB – groep misschien gedacht dat Pascal veel kiezers zou kunnen opleveren en hebben ze hem daarom een gunstige plaats op hun lijst aangeboden? Er zullen natuurlijk wel dankbare leden zijn die nu toch iemand gevonden hebben die hun vertrouwen zou kunnen verdienen, maar die 7500 zijn niet allemaal mogelijke kiezers, aangezien daar ook veel tweedeverblijvers en toeristen bij zijn. Niet alle leden houden bovendien van de CD&V.

  Trouwens, tussen haakjes, de nieuwe leden worden telkens vermeld maar de afvalligen niet. Zitten die daar nog bij? 

  Nieuwe trend in ‘Bruisend Middelkerke’
  Sinds Pascal zich ‘ge-out’ heeft als CD&V’er is er wel een nieuwe trend waar te nemen in ‘Bruisend Middelkerke’.
  Op 27 mei 2018 verklaarde Eric Vandewalle (kandidaat bij LDD), sedert 3 mei 2018 aangesteld als moderator voor het beheer van de lidmaatschappen en berichten: ‘Eén zaak zal je Pascal echter nimmer mogen en kunnen verwijten: op geen enkel moment heeft hij politiek laten meebeslissen in zijn beoordelingen. Hij weet de zaken mbt dit forum goed gescheiden te houden van zijn eigen ambities’.
  Ik moet dat helaas tegenspreken. Er zijn namelijk klachten daarover.

  Er zijn twee methodes om ‘reclame’ te maken voor een partij.

  De eerste bestaat erin berichten te posten waarin de partij op de voorgrond geplaatst wordt of waarin activiteiten aangekondigd worden.
  Ziehier een voorbeeld daarvan, verschenen op 23 mei 2018

  Maar, je kunt op je Facebookpagina ook jouw partij voordeel proberen te verzorgen door alle berichten over de andere partijen te negeren. De Open VLD had op 12 mei 2018 zijn barbecue in Westende-dorp. Daarvan is geen spoor te vinden in Bruisend Middelkerke. Elk jaar wordt nochtans de lentehappening van LDD aangekondigd. Dat gebeurde ook nu weer op 14 mei voor de happening op 9 juni. Hoe verklaar je dat?

  Op 26 juni 2017 viel het gerecht binnen op het gemeentehuis in verband met het casinodossier. Pascal vond het toen nodig enkel de reactie van de burgemeester weer te geven. De tweede inval op 31 mei 2018, in verband met fraude bij subsidies, werd met de mantel van de liefde bedekt, doodgezwegen. Zou er misschien al een voorakkoord zijn tussen Open VLD en CD&V?

  Sedert jaar en dag nam Pascal elke maandag mijn blogartikel op in zijn groep. Welke partij ik ook bekritiseerde, dat maakte niets uit. Wel op 28.5.2018 echter. Was dit omdat ik in mijn besluit schreef: “Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht moeten de Westendse en andere minnaars van waardevol erfgoed en kunstvolle monumenten eens overwegen om andere bolletjes te kleuren dan die van de partijen van de huidige meerderheid.”?
  Ook op 4 juni 2018 kende mijn artikel over de partijkrantjes geen genade in het oog van de’ rechter’.
  Ook op 11 juni 2018 schijnt mijn artikel niet in goede aarde gevallen te zijn.
  Mij maakt het hoegenaamd niets uit hoor, de pagina levert me trouwens maar een minimaal aantal lezers op. Mijn blogartikel kan evengoed aangekondigd worden in de groepen ‘Je bent van Westende/Lombardsijde/Middelkerke als …’ maar ik vind het kinderachtig.


  Besluit

  Ik wens Bruisend Middelkerke verdere bloei in alle neutraliteit.

  18-06-2018, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (2)


  Categorie:Politieke partijen
  11-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Open VLD Middelkerke zet voortaan een punt achter zijn RESPECT!

  Grote blauwe borden met daarop RESPECT, in koeien van letters, ontsieren tegenwoordig onze straten. Ik wil eerbiedig blijven want sommige noemen dat eerder ‘vervuilen’.

  Zijn er misschien verkiezingen op komst? Je zou het gaan denken want welk ander belang of betekenis kan men aan dergelijke borden toekennen?
  Het lijdt wel geen twijfel dat de blauwe partij ze gezet heeft.

  Wat betekent ‘Respect’ eigenlijk?
  Het woord 'respect' komt van het Latijnse woord re-spicere, dat omkijken betekent. In de vroege tijd, als een Romein in Athene verbleef, liep hij het gevaar om als vreemdeling aangevallen en beroofd te worden. Daarom keken deze vreemdelingen altijd over hun schouder achterom, uit angst en ontzag voor eventuele rovers en andere onverlaten die hen het leven zuur konden maken. Enkele van onze steden beginnen goed op Athene te gelijken!


  Respect betekent aanzien, eerbied of waardering voor iemands kwaliteiten, prestaties of vaardigheden.  Het is een gevoel dat werkt in beide richtingen: geven en ontvangen.
  Je kunt bijvoorbeeld respect hebben voor ouderen of voor leraars, hoewel dat nu veel minder voorkomt dan vroeger.
  In voetbalstadions worden bijvoorbeeld acties opgezet om respect te vragen voor gekleurde spelers. Men wil daarmee discriminatie en racisme tegengaan en aan de supporters vragen oerwoudgeluiden, kwetsende spreekkoren en spandoeken achterwege te laten.

  Respect betonen aan anderen lijkt me niet het beoogde doel van de Open VLD. Het kan hier dus enkel gaan over een andere betekenis van het woord 'respect', namelijk opkijken naar iemands macht, kracht of potentieel waardoor hij angst, ontzag of gevoelens van minderwaardigheid in je creëert, en jij jezelf ten opzichte van hen wat minder belangrijk maakt. Respect creëert bescheidenheid. Zouden ze echt willen dat de Middelkerkenaar opziet naar zijn bestuurders? Voelen zij zich onvoldoende gewaardeerd en/of geëerbiedigd? Moet de oppositie zijn kritiek achterwege laten? Wil de blauwe partij misschien dat de bevolking in de stemlokalen toont hoe erkentelijk ze wel is voor wat de Open VLD in de voorbije achttien jaren gepresteerd heeft?
  Wensen zij misschien dat de waardering voor hun ‘uitzonderlijke’ kwaliteiten overgaat in ontzag?
  En waarom zetten ze er dan nog een punt achter RESPECT? Dat betekent toch 'er voor goed mee stoppen?

  Talloos zijn de uitspraken over respect. Ziehier enkele daarvan.

  Op Facebook maar ook daarbuiten wordt verontwaardigd gereageerd op de blauwe reclameborden. Vele vinden dat de Open VLD dat soort respect absoluut niet verdient. Vooral de leden van de oppositie zijn er niet over te spreken!
  Zo vindt bijvoorbeeld Diego Demarcke van LDD dat de oppositieraadsleden regelmatig buitenspel gezet worden, dat hen het woord afgenomen wordt. Hij vindt het ongepast dat de blauwen nu met de slogan RESPECT uitpakken: ‘Is dat nu niet wat te laat?’, vraagt hij zich af.

  Franky Standaert van LDD: ‘Vele mensen staan altijd voor voldongen feiten, inwoners, toeristen en toevallige passanten.
  Het gebrek aan infoverstrekking is tergend en anno 2018 niet van deze tijd te noemen.
  Wanneer mensen terechte kritiek hebben worden ze weggezet als klagers en zagen.
  Dus mensen; wanneer we de plakkaten van Respect passeren denk er eens aan…H’

  Of heeft de Open VLD ingezien dat het tijd is om uit een ander vaatje te tappen?
  De actie van de Open VLD betekent waarschijnlijk gewoon de start van hun verkiezingscampagne.

  Ze zullen toch niet tot inkeer gekomen zijn zeker? Dan hadden ze misschien beter onderstaand bord in onze straten gezet?

  Welke regels zijn er verbonden met verkiezingsborden?
  Op 1 juli 2018 start de sperperiode van meer dan 3 maanden tot de verkiezingsdag. Vanaf dan moeten partijen, lijsten en kandidaten de uitgaven die zij aan hun campagne besteden, beperken.  Daarom zal de Open VLD er nog snel gebruik van gemaakt hebben om nu borden te plaatsen vooraleer de sperperiode start.
  Het plakken van verkiezingsaffiches is aan strikte regels onderworpen.

  Vooreerst zijn er de gemeenteborden waarop elke partij een (klein) gedeelte toegewezen krijgt. Op andere goederen beheerd door openbare besturen (vb telefoonpalen, …) mogen verkiezingsaffiches niet.
  Commerciële reclameborden en affiches zijn verboden terrein.
  Niet-commerciële reclameborden en affiches zijn toegelaten zolang zij niet groter zijn dan 4m², maar enkel mits vooraf schriftelijk te zijn toegelaten door de eigenaar of door de gebruiksgerechtigde.

  Brengen verkiezingsborden echt wel iets op?
  Steeds meer gemeenten denken eraan om bij de volgende campagne geen verkiezingsborden meer toe te laten. In bepaalde gemeenten nemen partijen zelf het initiatief om er geen te plaatsen, maar er is bijlange geen overeenstemming.

  Groen Middelkerke zal zich tijdens de komende verkiezingscampagne houden aan de officiële plakborden voor verkiezingsaffiches. Zij reiken de andere Middelkerkse partijen de hand om hierin mee te stappen.

  Het is inderdaad een grote investering vooral voor kleine partijen en het is tevens algemeen bekend dat de impact ervan redelijk klein is. Sommige partijen beweren dat ze de borden na de verkiezingen nog gebruiken voor andere doeleinden … als ze niet kapotgewaaid zijn.
  Campagne voeren zou eigenlijk moeten kunnen met gelijkheid van financiële wapens. Een plaatselijke partij heeft enkel inkomsten door de vrijwillige bijdrage van mandatarissen en de opbrengst van activiteiten zoals eetfestijnen. De klassieke partijen beschikken over een pot van vele miljoenen, gevuld door iedere belastingbetaler. Borden in voortuinen zijn voor de kleintjes de enige betaalbare oplossing ... of enkel de officiële borden gebruiken! 

  Bronnen
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Respect
  https://www.startpagina.nl/v/maatschappij/samenleving/vraag/195648/respect/
  https://www.vlaanderenkiest.be/nieuws/verkiezingsaffiches-en-borden-wat-zijn-de-regels

  11-06-2018, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Politieke partijen
  04-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wie onder jullie leest er alle partijkrantjes van Middelkerke?

  'Het wordt warm(er), letterlijk en figuurlijk! 14 oktober 2018 nadert met rasse schreden, de messen worden figuurlijk geslepen, de kiezer wordt het hof gemaakt … de brievenbussen worden gevuld met partijkrantjes … of deze worden aan de deur afgeleverd om te vermijden dat ze weggegooid worden samen met de ‘gewone’ reclameblaadjes.

  Ziehier waarmee de partijen ons de laatste weken ‘verwenden’. Eigenlijk behoor ik niet tot de categorie van inwoners die daarop misprijzend neerkijken. Ze helpen mij namelijk om de temperatuur op te nemen in de gemeente. Ik zie daardoor hoe de lijsten langzaam vorm krijgen en ik bewonder de foto’s van al die gezonde, eerlijke, brave, vooruitstrevende, met de allerbeste intenties bezielde kandidaten die maar één ding hartstochtelijk wensen namelijk ‘make Middelkerke great again’.
  Voor geen geld van de wereld zou ik de vervulling van de beloften willen missen ‘die ons leven na 14 oktober 2018 op zijn kop zullen zetten door belastingverminderingen, meer veiligheid, door prachtige nieuwe projecten, door communicatie aan de bevolking, door ruime inspraakmogelijkheden, kortom meer van alles en beter, ...’
  Ik wil de zucht naar verandering horen en zien.

  Ziehier een mozaïek van de koppen van de partijblaadjes van N-VA, CD&V, Groen en Lijst Dedecker.
  Vlaams Belang en Project M hebben nog niets van zich laten zien. De partij van Geert Verdonck, of Geert zelf, is wel zeer actief op Facebook.

  Waarom de Open VLD daar niet bij staat? Wel, alhoewel die natuurlijk ook een partijkrantje hebben, doen ze het voor één keer anders. Zij organiseren een barbecue/feest (in Westende-dorp dan nog!) met Laura Lynn en vragen inkomgeld om zo de partijkas te sparen want de gemeente mag daar toch niet voor opdraaien, nietwaar?

   Zij geven daarvoor een gesponsord foldertje uit … met de foto van de artieste maar terzelfdertijd ook met ‘beeltenissen’ van de partijvedetten (zonder Michel Landuyt!), met drie nieuwe kandidaten, afgewisseld met reclame voor goede en nog betere vrienden en bovenaan links voor de beste vrienden.

  Wat houden de folders in?

  Over de folder van Groen heb ik het in een vorig artikel al gehad.

  De CD&V
  Op de voorpagina prijkt ‘Onze CD&V – ploeg’ voorlopig bestaande uit 16 leden, Liliane Pylyser incluis.
  Verder worden enkele kandidaten voorgesteld:
  Sabina Stragier (NIEUW), ook kandidaat voor de Provincieraad, treedt in de voetsporen van wijlen
        haar vader Jan Stragier.
      Zij engageert zich voor onderwijs, mobiliteit, toerisme en ruimtelijke ordening met nadruk op
        verlaging van de werkloosheidcijfers.
  Tatiana Claeys: (tweede poging) sport, jeugd en cultuur, onderwijs, opvang en landbouw.
  Pascal Bolle: (NIEUW) communicatie tussen gemeentebestuur en inwoners, veiligheid, toerisme en
        evenementen.
  Reina Depuydt: (NIEUW) spreekbuis voor de jeugd en aanspreekpunt in de gemeente
  Stefanie Vanden Berghe: (derde poging) zorg voor kinderen en opvang ervan, gelijke behandeling van
        vrij en gemeentelijk onderwijs.
  Ronald Vandenbruwaene: (NIEUW) sportief aanbod vooral voor de jeugd en kwetsbare mensen uit
        hun isolement halen
  Diane Delacauw: dierenwelzijn, zwem- en surfgebeuren

  Verder twee foto’s van de nog te vernieuwen doortocht van Lombardsijde en voorstelling van de twee lijstduwers Katrien Goemaere en (nogmaals) Sabine Stragier.

  De N-VA
  Voorzitter Kurt Knockaert verwijt het bestuur dat de inwoners te weinig betrokken worden bij hun beslissingen. Zijn partij wil dat de gemeenteraden online kunnen gevolgd worden. Hij wil ook dat er een nieuwsbrief verspreid wordt waarin de maandelijkse beslissingen toegelicht worden. N-VA heeft volgens hem nu ook een ‘speerpunt’, namelijk ‘inspraak en communicatie’.

  Lijstrekker en gemeenteraadslid Anthony Goethaels stelt vragen bij de toekenning van een kunstgrasveld aan Davo Westende. Volgens hem had de keuze niet op Westende maar op Lombardsijde moeten vallen.
  De bijhorende accommodatie, aantal en grootte van de kleedkamers, kleine en verouderde cafetaria met een slecht dak, geen opbergruimte voor onderhoudsmateriaal en geen rechtstreekse toegang tot het veld passen volgens hem niet bij een kunstgrasveld.
  Dat de grond van het terrein bovendien geen eigendom is van de gemeente, vindt hij straf. Ik ook! Een cadeau van 450.000 euro!!!
  Hij vraagt zich ook af wat er geworden is van de plannen om in het sportpark een derde veld aan te leggen om binnen- en buitenlandse topploegen aan te trekken die zouden kunnen logeren in het sporthotel. Ze wachten waarschijnlijk op de volgende finale van de Champions League.

  Beide heren kan ik niet anders dan overschot van gelijk geven.

  Anthony Goethaels of is het bestuurslid Peter Cooleman (wat een flater die verkeerde naam onder de foto!) vindt dat alles in de gemeente beter kan en moet.
  Zijn leuzen zijn: ‘Veilig’, ‘Verantwoord’ en ‘Vlaams’: werken en ondernemen stimuleren voor meer welvaart, veilige buurten en straten en tenslotte inzetten op de Vlaamse identiteit.
  ‘Verandering’ die beloofd werd op Vlaams en federaal niveau, zou volgens hem gewerkt hebben en dus moet dat ook gebeuren in Middelkerke.
  Door N-VA Middelkerke zouden wij kunnen rekenen op informatie, begeleiding en hulp waar mogelijk, om aldus Middelkerke mooier te maken.

  Bovenstaande artikels worden tenslotte aangevuld met foto’s van het uitdelen van chocolaatjes op de Middelkerkse markt, ter gelegenheid van Valentijn.
  De lezers worden ook uitgenodigd om een leeuwenvlag aan te schaffen voor de luttele prijs van 5 euro. Heeft het Vlaams Belang niet ook ooit zo’n actie ondernomen?

  De lijst Dedecker
  Hun programma wordt nog maar eens volledig ontplooid.

  Jean-Marie schijnt nu plots ook een vloot aan te voeren. Aangezien een vloot de grootste formatie is binnen een zeemacht, moet dit waarschijnlijk wijzen op zijn ambitie om in Middelkerke de grootste partij te worden. Er staan nog maar 22 bemanningsleden op de foto. Moeten er misschien nog bijkomende aanmonsteren of waren er afwezigen bij het nemen van de foto?
  De oppositie schijnt volgens eigen zeggen wel degelijk van plan te zijn om Middelkerke groter te maken of straffer nog, het weer op de kaart te zetten.
  De partijkrant bevat de volgende programmapunten:
        Afschaffing van de gemeentelijke personenbelasting.
        Inspraak van de volledige bevolking bij grote ingrijpende werken en beslissingen die bepalend zijn voor de toekomst
               van de gemeente; de partij is voorstander van een bindend
  referendum
        'Wat we zelf doen, doen we beter!'
        Gemeente moet beter bereikbaar zijn, vanaf de afrit van de autostrade: tunnel onder kanaal, nieuwe ringweg rond het
                centrum tot aan de reeds bestaande rotonde

        Complete face-lift van Lombardsijde, na verleggen van de tramlijn
        Uitvoeren van een ‘Marshallplan’ *  voor Westende-bad
              * een omvangrijk materieel hulpplan voor Europa, dat op initiatief van de toenmalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken
                    George Marshall drie jaar na de tweede wereldoorlog in werking trad.

               De Calidris moet opnieuw een jeugdcentrum worden
               Er moet een catamaranzone en een getijdenzwembad komen.
               Het Rauschenbergplein moet heringericht worden en er moet een nieuw stadsplan opgemaakt worden via een
                    architectuurwedstrijd.

        Middelkerke moet heruitgevonden worden. Na verhuis van het zwembad naar het sportpark moet er in de plaats een
                nieuw dienstencentrum met kinderopvang komen.

              Het marktplein moet leven ingeblazen worden.
              Er moet een multifunctioneel sportpark komen voor klassieke zaal- en buitensporten maar ook voor funsporten.
              De duinengordel met de radiopylonen moet daarin geïntegreerd worden.

        In Leffinge moet er een kleine binnenjachthaven komen.
       

  Alle deelgemeenten moeten evenredig van evenementen voorzien worden. Op basis van? Aantal inwoners?

  LDD klaagt aan in een rubriek ‘Wist je dat…?’
      er in Middelkerke een nieuw 25 meter zwembad met alleen een plonsbad en een suisbuis aanbesteed werd voor de prijs
           van 37,5 miljoen euro?

             terwijl Oostende een nieuw olympisch 50 meter zwembad bouwt, inclusief tribune voor 300 personen,
                    instructiebad 25m x 10 m, recreatiebad voor senioren, kleuter- en peuterbad, 7
  0 meter lange interactieve
                    glijbaan, sauna, hottubs, whirlpool, watervallen,
  familieglijbanen, 6 meter hoge klimwand, enz… voor 31
                    miljoen euro

             terwijl Kortrijk het grootste 50 meter zwembad van de provincie bouwt voor 33 miljoen euro: wildwaterbaan van
                    160 meter, golfslagbad, buitenbad met waterspeeltuin, 5 glijbanen, 3
  kinderbanen, warme lagune, wellness, …
      Napoleon Games de casino-concessie kreeg voor slechts 185.000 euro/jaar, een verlies voor de gemeente van 46,2
             miljoen euro.

      Napoleon Games de online-licentie voor casinospelen op het internet, die daarbij hoorde, voor miljoenen euro’s
            doorverkocht aan casino-uitbater Golden Palace terwijl Middelkerke daarvan
  geen eurocent te zien krijgt.
      Patrick Dejonghe een cadeau van 72.000 euro op 3 jaar kreeg na het zelf opzeggen van de oude en het afsluiten van een
            nieuwe concessie mobiele verkoop van ijs op dijk en strand

      de kosten voor de Groenhagemolen in Leffinge, door de gemeente gekocht van burgemeester Janna Rommel –
            Opstaele, al oplopen tot 1.927.953 euro

  Besluit
  Samen met velen onder jullie, waarschijnlijk, hoop ik dat het enerzijds niet bij beloften zal blijven en anderzijds dat de drang om absoluut beter te doen dan de huidige meerderheid, niet zal leiden tot overdrijving en tot dezelfde fouten.

  04-06-2018, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Politieke partijen
  14-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gedaanteverwisseling, nieuwe ‘look’ van Groen in Middelkerke?

  Deze morgen 27 april 2018, verrassing alom, maar ik vond toch wel een krantje van ‘Groen’ in mijn brievenbus, zeker? Volgens de verantwoordelijke uitgeefster, Meyrem Almaci, is het een informatief drukwerk dat niet valt onder de regels van reclamedrukwerk. Het is waterloos gedrukt om een energieverslindende droogoven te vermijden, om liters water uit te sparen en om de drukkers toe te laten om in een gezonde omgeving te werken.
  Deze drukwijze wordt eveneens toegepast bij de dagbladen ‘De Morgen’, ‘Het Laatste Nieuws’ en ‘De Tijd’ die van de persen rollen in het Eco Print Center in Lokeren.

  Omdat ik daar, dat zal jullie wel niet verwonderd hebben, een blogartikel van wilde maken, was ik verrast te lezen dat ‘niets in deze uitgave mag vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden zonder toestemming van de uitgever’.
  Ik richtte dus maar een aanvraag aan de uitgever, die me die via de lokale afdeling, de toelating gaf.

  Bedankt!

  De vroegere manier van propaganda voeren
  Bij vorige verkiezingen zag ik van de Groenen nog maar zelden een folder, zeker niet met foto’s van de lokale kandidaten, hoogstens één bij de Europese, federale of Vlaamse verkiezingen.

  Groenen werden ooit afgeschilderd als ‘rabiaat vegetarisch etende, in geitenwollensokken gehulde mensen die hun dagen bij voorkeur doorbrengen in de Wielewaal of het Zwin om er in alle rust naar de vogels te kijken.’ De clichébeelden van de verrekijker, de knapzak, de seitan* en de tofu** hebben lang koppig standgehouden, maar stroken nu allang niet meer met de werkelijkheid. De tijd van de soberheid, van liever boterhammen dan belegde broodjes, behoort tot het verleden.
        * een eiwitrijk vegetarisch product, met een op vlees lijkende vezelstructuur
       ** een vleesvervangend sojaproduct, ook gekend onder de naam sojakaas

  In Middelkerke wordt al een hele tijd niet meer over Groen gesproken.
  Erica Blomme staat al dertig jaar op de lijst, nu op de tweede plaats. Ze is nu ook 'voorzitter'. Die titel mag nu wel gebruikt worden. Dat is ooit anders geweest.
  Groen geraakte de voorbije twee legislaturen in de vergetelheid door het feit dat ze een progressief kartel vormden met de SP-a. Ze hadden geen eigen verkozene in de gemeenteraad.  Dat is trouwens, in de politieke geschiedenis van de gemeente, nog nooit het geval geweest. Geert Verdonck en Lode Maesen behartigden de laatste twaalf jaar wel op degelijke wijze de belangen van hun kartelgenoten. De groene partij kon ook al enkele keren geen volle lijst aan de kiezers voorstellen (1988, 1994, 2000) en dat is altijd een grote handicap. De kiezer ziet dat als een bewijs van onvermogen.


  Jos Geysels, de ‘uitvinder’ van het cordon sanitaire tegen het ‘Vlaams Blok/Belang’, zei ooit ‘Groene politiek is geen luxepolitiek’. Die luxe wordt ook vandaag nog niet nagestreefd, verre van daar, maar de partij heeft in de voorbije jaren toch ingezien dat er best wat vernieuwing nodig was en dat de vroegere soberheid niet tot in het absurde mocht nagestreefd worden. Zo was ik ook verwonderd dat de partij op 11 mei 2018 een lentedrink aanbiedt in Middelkerke. Inderdaad, zelden gezien of gehoord!
  Ze plaatsen ook al enkele jaren berichten op een facebookpagina en bereiken ook daarmee veel meer potentiële kiezers.

  De inhoud van de krant ‘Hier in Middelkerke’

  De lokale afdeling krijgt vijf van de acht pagina’s ter beschikking.
  Volgende onderwerpen worden erin behandeld:
  Milieudienst: onderbemand of ondermijnd? In tegenstelling tot andere gemeenten, telt de milieudienst van Middelkerke
        slechts één milieuambtenaar, die bovendien ontslagen is

  Spermaliestraat: tijd voor een nieuw wegdek met een deftig fietspad
  Brugfiguren, die mensen die in armoede leven of die het slachtoffer zijn van sociale uitsluiting, de weg wijzen naar de
       diensten waar ze recht op hebben (studietoelagen, onderwijscheques,
  goedkope medische zorg, betaalbare sport- en
       creaclubs, psychische, huiswerk- of
  budgetbegeleiding, invullen papieren, luisteren als ze hun hart willen luchten)
  Bouwwoede in Westende: verzet tegen parkeer- of woontorens en zeker in natuurgebied
  Zwerfvuil: toetreden tot statiegeldalliantie (is ondertussen gebeurd via druk door PK)
  Dierenwelzijn: van Middelkerke een diervriendelijke gemeente maken


  Pagina ‘Ja, Groen is iets voor mij!’ Met aankondiging van de Lentedrink in ‘De Branding’ op vrijdag 11 mei en met een oproep door de Vlaamse partijleiding om lid te worden.

  Heeft een groene partij veel toekomst op lokaal vlak?
  Bovenaan de kop van de krant staat ‘Groen werkt voor iedereen’

  Men kan dat natuurlijk opvatten als ‘Iedereen profiteert ervan’ maar ook als ‘alle politieke partijen hebben al lang ingezien dat men de voordelen van de natuur, van een gezonde en veilige levenswijze niet meer kan negeren’. Iedereen maakt er dus propaganda voor. Ze beloven het allemaal, maar of ze het ook uitvoeren?
  Kijk eens naar de hierboven aangehaalde onderwerpen uit het krantje.
  Buiten de meerderheid wil iedereen een einde stellen aan de bouwwoede. Iedereen wil ten strijde trekken tegen zwerfvuil. Iedereen vindt het rechtvaardig dat dieren niet mishandeld of verwaarloosd worden. Iedereen beweert een eerlijke, gezonde en menselijke samenleving te willen.
  Het is misschien minder concreet maar iedereen vindt inderdaad ook dat de overheid moet zorgen voor de bescherming van mens en milieu, de duurzame aanwending van grondstoffen en het behoud van de natuur.

  Misschien zullen de groene partijleden moeten tonen of bewijzen dat ze ook interesse hebben voor een gezond beheer van financies, voor landbouw, voor toerisme, voor erfgoed, … Ze zullen stelling moeten nemen bij grote evenementen, bij organisatie van sportwedstrijden, bij aankopen van kunstwerken, …
  Veel thema’s waarmee de partij op Vlaams vlak groot succes boekt, komen op lokaal vlak niet aan bod: migratie, kernstop, luchtvervuiling, gelijkberechtiging van mannen en vrouwen, dierproeven, onverdoofd slachten, abortus, minder auto’s …

  Besluit
  Als Groen de bedoeling heeft om mee te werken aan de noodzakelijke veranderingen na 18 jaar heerschappij van de Open VLD, dan wens ik ze veel succes.

  Bronnen
  Verkiezingsbijlage van ‘De Morgen’ van 10 mei 2004, artikel ‘Hoe leeft de partij’ van Tom Cochez

  14-05-2018, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Politieke partijen
  30-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke: DAT had IK zelfs niet voor mogelijk gehouden!!

  Reeds meer dan 10 jaar schrijf ik kritische blogartikels om er daarna elke maandag één te publiceren.
  De behandelde onderwerpen zijn zeer uiteenlopend en zeer vaak is het ene verstrengeld met het andere. De meeste (51) handelen over politiek.
  Ik zorg ervoor dat ik steeds enkele artikels in voorraad heb maar het gebeurt ook vaak dat zich de één of andere gebeurtenis onverwacht voordoet in de gemeente. Dan geef ik daaraan voorrang. Ik probeer altijd de actualiteit bij te houden. Ik geef ook wel eens voorrang aan een curiositeit, waarvan ik denk dat de lezers er bijzondere interesse voor zullen vertonen.
  In al die jaren heb ik dus wel het één en ander zelf ontdekt of werd het mij, meestal op discrete wijze, meegedeeld.
  De laatste jaren is er een belangrijke bron bijgekomen: FACEBOOK

  Zo verschenen op 1 april 2018 volgende berichten in de groep ‘Je bent van Middelkerke als…’:

  • “Graag hadden we gezien dat Pata Pata wat voorzichter en trager reed tussen de mensen op het strand”. Met een reactie daarop:” Niet alleen op het strand, ook in de Mouchottestraat komt hij aan hoge snelheid voorbij.” En daarna: “Maar ja, beschermd door gemeentebestuur!

  Omdat ik op mijn leeftijd geen strandganger meer ben en het bovenstaande zich afspeelde in de deelgemeente Middelkerke, moest ik wel op zoek gaan naar meer informatie om dat te begrijpen.

  Wat is Pata Pata?
  Het is één van de vier (of vijf als je die tegenover de Logierlaan meerekent) Middelkerkse Strandbars, namelijk deze tegenover het ‘De Greefplein’ met 156 zitplaatsen. De concessie werd afgesloten voor 9 uitbatingsjaren (2015-2023) voor een jaarlijkse huurprijs van 2.800 euro, een habbekrats in vergelijking met andere badplaatsen. http://www.standaard.be/cnt/dmf20161208_02615350

  De uitbater/concessiehouder ervan is Patrick De Jonghe.


  Patrick De Jonghe is ook ooit fietsverhuurder geweest
  Op de Zeedijk nummer 77 in Middelkerke, heeft Patrick De Jonghe, ook een fietsenverhuurzaak uitgebaat. Hij beweerde op zijn website DE ‘specialist van de Middenkust’ te zijn voor het huren van gocarts, ‘rollerblades’, ‘streetsteppers’ en allerhande fietsen. Hij beweerde ook ‘kleine kinderen laaiend enthousiast te maken met zijn kleurrijk aanbod vol tractoren, ijskarretjes en ander thematisch rollend materieel.’

  De familie De Jonghe heeft trouwens in Middelkerke altijd de fietsenverhuursector gedomineerd. Concurrentie duldden zij niet. Daar kunnen Johan en Linda Declerck – Verkempynck van 'Joli Sport' van meespreken.

  Toen ‘Zon en Zee’ in 2001 asielcentrum werd en Johan en Linda hun omzet in Westende-dorp daardoor al te zeer zagen verminderen, zochten en vonden ze een oplossing door op de zeedijk nr 69 in Middelkerke een bijhuis op te richten. Dat werd ‘Joli Rent’. Ik herinner mij dat dit niet in de smaak viel van de De Jonghe’s. Zij verzetten er zich tegen met alle mogelijke middelen en met de steun van het verwant gemeentebestuur. Door het kordaat en doortastend optreden van Linda tegen een steeds weer verdaagde toekenning van een vergunning, kwam die er tenslotte toch. 

  Lag de concurrentie te zwaar op hun maag? Enkele jaren later gaven de De Jonghe’s er de brui aan. Zowel de zaak van Ann De Jonghe in de Leopoldlaan 60 als deze van Patrick op de Zeedijk 77, werden overgenomen.

  Patrick De Jonghe verkoopt ook ijs op het strand
  Om zich beter (sneller?) te kunnen bewegen in het mulle strandzand, wordt daarvoor gebruikt gemaakt van een John Deeretractor, waarvan jullie hieronder een exemplaar zien.

  De maximumsnelheid van het tuig ‘zou’ 35 KmHr zijn!

                                                                                Foto Dominique Jaucquet

  Op 14 augustus 2015 kon men in ‘Het Nieuwsblad’ in een artikel van Dominique Jaucquet lezen dat de stad Oostende een ijsverkoper verboden had om op het strand van Raversijde en Mariakerke nog ijs te verkopen op een 'mini-tractor'. 'Omdat dit niet aangenaam is voor strandgasten', klonk het.
  En die tractoren waren eigendom van jawel … Patrick De Jonghe uit Middelkerke die de beslissing betreurde omdat hij daar volgens hemzelf reeds 14 jaar (dus sinds 2001?) gebruik van maakte, zonder problemen en zonder klachten.

  In Middelkerke reden er ook zes van die tractoren.
  Het college van burgemeester en schepenen gaf op 4 april 2011 aan de firma van Patrick De Jonghe de toekenning van de concessie voor verkoop van consumptie-ijs op strand en dijk te Westende en Middelkerke, kortom van de gemeentegrens Nieuwpoort tot de gemeentegrens Oostende. 
  Volgens de concessietekst moest de concessionaris beschikken over een bijkomende toestemming van het gemeentebestuur om stapvoets met gemotoriseerde voertuigen te mogen rijden.
  Op vrijdag 7 juni 2013 diende gemeenteraadslid Diego Demarcke van LDD een interpellatie in voor de gemeenteraad van 13 juni 2013. Daarin werd specifiek gevraagd naar toestemmingen voor het rijden met gemotoriseerde voertuigen op het strand en/of op de dijk.
  Diego kreeg van de burgemeester een opsomming van toelatingen gaande van een old-timer rally tot het landbouwweekend, maar ze repte met geen woord over de concessie voor de verkoop van consumptie-ijs. Toen Diego specifiek vroeg of Patrick De Jonghe dan wel een toestemming had zei ze formeel en zelfverzekerd "ja".

  Toen gevraagd werd wanneer deze toestemming dan wel werd toegestaan, antwoordde de burgemeester eerst dat ze zich dat niet meer zo goed herinnerde om later na meermaals aandringen schoorvoetend toe te geven dat ze de dag voordien de toestemming schriftelijk had opgemaakt en gemachtigd.

  De vergunning werd dus ijlings opgemaakt en op woensdag 12 juni 2013 kreeg Patrick De Jonghe dan eindelijk wettelijk een vergunning.

  Had De Jonghe voorheen dan echt in de onwettelijkheid mogen werken?
  Gemeenteraadslid Tom Dedecker van LDD wou toen wel eens weten waarom de politie en/of gasambtenaren dan niet opgetreden waren tegen deze reeds 2 jaar durende overtreding.
  Hoewel de burgemeester het hoofd van de politie is en dat haar verantwoordelijkheid is, bleef ze het antwoord schuldig en verwees ze daarvoor naar de korpschef.
  Tom Dedecker kondigde dan maar aan de vraag te zullen stellen op de volgende politieraad/gemeenteraad van 27 juni 2013, zodat de burgemeester en de korpschef ruim 3 weken de tijd hadden om hun antwoord voor te bereiden.
  Op de gemeenteraad van 27 juni 2013 vroeg Tom Dedecker dus hoeveel keer de Middelkerkse politie opgetreden was tegen de concessionaris omtrent het onrechtmatig met voertuigen rijden op het strand. En hoeveel waarschuwingen en/of processen-verbaal en/of GAS-sancties er door de Middelkerkse politie voor voormelde inbreuken werden opgemaakt lastens de concessionaris en/of zijn aangestelden.

  Ongelofelijk maar waar: niemand van de meerderheid kon of wou daar op de zitting een antwoord op geven. Ook de korpschef NIET! Ook na 3 weken voorbereiding nog steeds NIET! Of wilden ze dit stinkend potje liever gedekt houden? De vraag stellen, is ze b…!

  Raadslid Tom Dedecker liet het daar niet bij en diende de dag nadien op 28 juni 2013 zijn vragen schriftelijk in.
  Tom Dedecker: “Een kleine twee weken later op 12 juli 2013 kwam dan eindelijk het antwoord van de korpschef. Hij bekende daarin dat de politie geen enkele PV had opgemaakt en dat er ook geen waarschuwingen werden gegeven. Hij verwees subtiel naar de tussenkomst van toenmalig burgemeester Michel Landuyt die in casu meegedeeld had dat andere zaken een hogere prioriteit genoten.
  Of de Korpschef daarmee bedoelde dat de burgemeester als hoofd van de politie hem gevraagd had niet op te treden is uit het antwoord niet formeel af te leiden. Wat wel uit het antwoord blijkt is dat de burgemeester en de korpschef daarover overleg gepleegd hadden en dat Michel Landuyt op de hoogte was van het feit dat Patrick De Jonghe geen toestemming had om met gemotoriseerde voertuigen op het strand en de dijk te rijden.

  Het betrof hier dus geen vergetelheid of een administratieve dwaling maar een moedwillige omzeiling van de wetgeving. Vriendjespolitiek van de bovenste plank. “

  Maar … wie is die Patrick De Jonghe eigenlijk?
  Wie kent de familie De Jonghe eigenlijk niet? Een dynastie in Middelkerke!
  Ik schreef over de familie op 25.10.2009 een artikel ‘Politieke dynastie in Middelkerke’

  Henri Joseph De Jonghe had, onder andere, drie zonen met Rosalia Sophia Hamers: August (° 1891), Engelbert (°1894) en Charles (°1902). Engelbert, beter gekend als ‘Berten’, was van 1914 tot 1927 beroepsrenner. Hij nam 9 maal deel aan de Ronde van Frankrijk, waarvan hij in 1923 de vierde etappe won. In 1920 was hij derde in Parijs – Tours, tweede in het eindklassement van de Ronde van België en tweede in de Ronde van Vlaanderen. In 1922 won hij Parijs - Roubaix.     

  Jawel, Patrick is de broer van Carine De Jonghe, jarenlang schepen van Middelkerke, gemeenteraadslid en nu provincieraadslid voor de Open VLD, voorzitter van het directiecomité toerisme. Een persoon met invloed, dus!
  En schijnbaar onaantastbaar! En arrogant bovendien!
  Op Facebook (groep 'Je bent van Middelkerke als ...) las ik een bericht van een politieagent, die zich meende te herinneren dat hij ooit in de Leopoldlaan een schepen een parkeerticket geschreven had. Achter de voorruit lag een kaartje met “schepen in dienstverband” erop... deze schepen was echter gewoon aan ‘t werk in haar kapsalon... Gevolg? De agent moest verplicht het ticket annuleren want ... wat dacht hij wel? Een schepen een bon aansmeren!!

  Op het FB - bericht van de politieagent, reageerde De Jonghe met "Z"Evergem?!?!?!
  En veel erger: “Eens jouw boekje openen voor je bij de politie was????”
  Kan men dit niet klasseren onder ‘bedreiging van een politiebeambte’?
  Haar echtgenoot steunt haar daarbij met een ‘beschaafde’ opmerking, kort, maar toch ontsierd door drie schrijffouten: (wordt je  gefrustreerde   flik) op zes woorden na de komma

  En wie heeft  nu de nieuwe concessie voor ijsverkoop op het strand met John Deere, binnengehaald?
  Sinds het aantreden aan de macht van de Open VLD in 2001 had Patrick De Jonghe tot 2020 het monopolie op de verkoop van consumptie-ijs op het strand maar ook op de zeedijk tot aan de tramlijn. Het gemeentebestuur had daarvoor destijds twee concessies uitgeschreven, elk van 15.000 euro, één voor Middelkerke en één voor Westende. Door de indexering was de totale jaarlijkse concessieprijs opgelopen tot 38.000 euro per jaar.

  Alhoewel dat, begrijpelijkerwijze, moet gebeuren in overleg tussen bestuur en concessiehouder, zegde Patrick De Jonghe in september 2017, éénzijdig de concessie op.
  Het gemeentebestuur wachtte tot een paar weken voor de paasvakantie 2018 om een nieuwe aanbesteding uit te schrijven. De opening van de aanbiedingen had plaats op 27 maart. Dat betekent dat de aanbesteding slechts enkele dagen liep. Aangezien de concessie beëindigd zou worden in 2020 en er grote investeringen moesten gebeuren (zoals de aankoop van strandmobielen) en met het alibi dat de zeedijk niet meer lucratief is en niet meer exclusief, was dat een zet om het opnieuw aan De Jonghe te geven, en dat voor de helft van de prijs, namelijk 7.500 euro per concessie.
  Is dat wel normaal dat iemand die zijn concessie zelf opzegt, mag deelnemen aan de volgende aanbesteding?
  Het LDD had voorgesteld om geen concessie meer te geven voor ijsverkoop op het strand, maar dit toe te staan aan de nieuwe strandbars mits een kleine verhoging van hun huurprijs. Maar ... hadden jullie het anders verwacht? Dat werd afgewezen ... omdat het de familiebelangen van het geslacht De Jonghe schaadt.

  Zoals ik het hierboven schreef: het Middelkerkse gemeentebestuur is een familiebedrijf, met het gouden devies: “Eigen Volk Eerst”.

  Besluit
  Is dat typisch voor Middelkerke? Waarschijnlijk niet maar hier bij ons doet zich de laatste tijd toch wel al te vaak iets voor waardoor bij de inwoners een haatgevoel gekweekt wordt tegen alles wat politiek bestuur aangaat. ‘Dat is nu éénmaal politiek!’ Of ‘Onbetrouwbaar’, ‘oneerlijk’, ‘corrupt’, ‘gemanipuleerd’?

  Je weet tenslotte niet meer welk ‘lelijk’ woord het best past bij deze handelswijze.

   

  Bronnen
  https://www.nieuwsblad.be/cnt/bldja_01818311http://www3.lijstdedecker.com/PUBLIEK/20130717/20130717-ldd-mid.htm
  https://www.facebook.com/pages/Pata-Pata-Beach/1384186225231480?fref=ts
  https://www.vrijwilligersrab.be/nl/node/37

  Aanpassing
  De concessie voor Pata-Pata Beach werd aangegaan voor 5.002 euro i.p.v. 2.800 euro. In vergelijking met Nieuwpoort is dat nog steeds een 'habbekrats'

  30-04-2018, 10:59 Geschreven door stammer
  Reageren (1)


  Categorie:Politieke partijen
  09-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van ‘Positief Vooruit’ naar ‘Positieve Kijk’, van ‘Blik naar ‘Kijk’: de Open VLD Middelkerke verandert graag van leuze

  Toen ik op 22 maart 2018 mijn brievenbus opende, vond ik er tussen de reclames een blauw foldertje dat het ‘Partijkrantje’ van de Open VLD bleek te zijn. Ik had het bijna weggekieperd omdat het er zo anders uitzag dan voorheen. Bij nader toezien bleek de nieuwe Look me wel te bevallen. De inhoud … dat is wat anders. Het is gewoon een verkiezingskrantje waarin de tenoren van de partij nog eens verheerlijkt worden, maar ja, de verkiezingen komen er nu éénmaal aan binnen een goeie 6 maanden.

  Op de voorpagina staan twee items:
  1. Twaalf (12) foto’s van Janna, Michel, Johny, Bart, Karine, Franky, Mario, Linda, Geert, Lisette, Liliane en
      Frederick. Opvallend is hier dus dat een aantal van de kandidaten van de lijst van 2012 niet zwaar genoeg meer
      wegen om nog langer bij de tenoren opgenomen te worden.  
      Eerst en
  vooral was er het pijnlijk verlies van Eddy Viaene die op 13 maart 2018 op 65 – jarige leeftijd
     
  overleed. De overstap van Natascha Dejaeghere, die in 2012 nog 665 voorkeurstemmen haalde, naar de lijst
      Dedecker, zullen ze ook wel niet toegejuicht hebben bij de Open VLD, maar
  misschien zegt de partij nu
      ‘Andere en betere …”

      De mindere goden, Rony Reynaert (toch ook 617 voorkeurstemmen in 2012), Inge Demoen (444),
      Cecile Bulcke – Vandenbussche (515), Ann Coulier (467), Bart Bouton (404), Yendl Mestdagh (362),
      Sara Peere (531) en Isabelle Depla (412) zullen misschien wel niet allemaal afgevoerd worden,
      maar toch …
  Waarom al die mensen, die zich waarschijnlijk al vaak verdienstelijk gemaakt hebben voor de partij, de eer niet mogen genieten om hun foto in het blaadje te zin prijken, dat weet ik niet maar ik vind het een zware fout van de partijleiding. Dat getuigt zeker niet van leiderskwaliteiten en het was een verloren kans om aan teambuilding te doen.

  Zijn het misschien enkel die twaalf koplopers die een positieve kijk uitstralen, want dat staat in koeien van letters onder hun foto’s.

  2. Het artikel van Jana, beter van layout, maar waarom die M A H T S? Had men dan geen letters kunnen
      uitkiezen die een zinvol woord vormen, bvb MACHT. De inhoud is ook OK omdat zoiets in de lijn ligt van een
      burgemeesterswoordje, maar weer die stijl!
    
  Durft er nog steeds niemand opstaan om daaraan iets te doen?

  Ook de binnenbladzijden van het blaadje zijn mooi voorgesteld, maar weer hetzelfde! Wat betekent IZODMHDIDOHNHDDO2MD? Ik zocht er eerst een geheime code in, maar neen, het zijn gewoon de eerste letters van de opeenvolgende paragrafen, 19 in totaal. Mits de paragrafen met een andere letter te laten beginnen, had men daar POSITIEVE KIJK (13) of POSITIEF VOORUIT (15) of POSITIEVE KIJK VOORUIT (20) mee kunnen vormen. 

  Pagina 4 wordt ingezet met een woordje van de partijvoorzitter, die een ‘verjongde ploeg’ aankondigt. Waar wordt de grens tussen jong en oud getrokken? Michel Landuyt staat al dertig jaar op de lijst, Johnny Devey, Janna Rommel – Opstaele, Lisette Mo – Jonckheere en Liliane Loosbergh – Viviane komen er al 24 jaar op voor, Bart Vandekerckhove al 23 jaar en Carine De Jonghe, Geert Galle, Franky Annijs en Fredrick Spaey al 18 jaar. Zou het niet kunnen dat Middelkerke stilaan uitgekeken geraakt op de mandatarissen die al meer dan 20 jaar het ‘mooie’ weer maken bij ons.
  Van die twaalf zijn er 6 meer dan zestig jaar en vier meer dan 55 jaar.

  Stemt de jonge kiezer echt voor een jonge kandidaat? Brengt dat wel iets op?   Eerst en vooral, zullen zij wel verkozen worden? Indien dat het geval is, zullen zij dan ook een woordje mogen meespreken (dat indruist tegen de mening van die ouderen die al tientallen jaren meespelen)? Ik betwijfel het.

  Maar ja, 'verjongen en vernieuwen' dat zal wel een uitspraak zijn bij de verkiezingscampagne die bij elke partij gebruikt wordt?

  Drie nieuwelingen worden voorgesteld, Johan Töpke, Sofie Delrue en Rudy Debruyne. Er zijn dus nog 10 plaatsen te begeven. Plaats genoeg, dus, voor mindere goden. Als ze maar stemmen binnenhalen!

  Delrue is sociaal werker en woont met haar man Luk Van Eecke en hun drie dochters in Mannekensvere. Debruyne woont met zijn echtgenote Martine Dejonghe en dochter Emelie in Westende-dorp. Hij werkt sinds 2007 bij de gemeente en in bijberoep in de groensector (?). Hij is bestuurslid van de handelaarsbond in Westende-dorp en van damesvoetbalclub Davo Leffinge.

  09-04-2018, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Politieke partijen
  26-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke: Groen wil het alleen doen … dus geen Progressief Kartel meer

  Ontstaan van het Progressief Kartel
  Het Progressief Kartel ontstond in het vooruitzicht van de gemeenteraadsverkiezingen van 2006.
  Kandidaten uit de SP, de SVHV en Agalev vonden elkaar op een nieuwe kartellijst, aangevoerd door Geert Verdonck, met Lode Maesen op de tweede en Erika Blomme op de derde plaats.
  De eerste twee werden verkozen. Ze werden schepen in een coalitie met de Open VLD met Michel Landuyt als burgemeester. Erika Blomme werd OCMW – raadslid.
  Ziehier de bevoegdheden die de schepenen toegewezen kregen:

  Het grootste deel van die bevoegdheden waren hen op het lijf geschreven.

  Toen de Open VLD na de verkiezingen van 2012 koos voor een coalitie met de CD&V in plaats van voor het Progressief Kartel, viel dat niet in goede aarde bij Geert en Lode. Anderzijds was/is het ondankbaar om met twee schepenen te moeten opbotsen tegen een meerderheid van 4 Open VLD’ers (burgemeester Michel Landuyt, Janna Rommel Opstaele, Johnny Devey en Carine De Jonghe). Het boterde dan ook vaak niet omdat de blauwen bij stemmingen (als die dan al nodig waren!) voor alle belangrijke zaken de touwtjes in handen hielden. Eigenlijk was die coalitie dus niet voor herhaling vatbaar.

  Geert en Lode werden in oktober 2012 opnieuw verkozen en bleven in deze legislatuur ‘gewoon’ gemeenteraadslid.  ‘Gewoon’ moet verstaan worden als mandatarissen die het beste wensen voor de gemeente, die kritisch meekijken met besluiten, die afspraken controleren en zeer valabele voorstellen doen in de gemeenteraad.  Hun kennis uit de vorige legislatuur heeft hen daarbij heel zeker geholpen.

  Ik ben het wel niet altijd voor 100% eens met hun standpunten maar ik meen te mogen denken dat het twee actieve kritische politici zijn, die zich op een kordate manier manifesteren en die zich onthouden van handelingen die de politiek een slechte naam bezorgen. Ik heb daar dus respect voor.

  Wat brengen de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018?
  Het Progressief Kartel zal niet langer als kartel aan de verkiezingen deelnemen vermits Groen ervoor heeft gekozen zelf zijn kans te wagen.

  Geert Verdonck is daarom zeker niet van plan de handdoek in de ring te gooien. Er komt volgens hem ‘een nieuwe groep die met veel enthousiasme de échte belangen van onze inwoners en tweede verblijvers wil en zal ter harte nemen’. Hoe die groep zal noemen houdt hij nog even geheim: ‘Het wordt geen partij in de traditionele betekenis. Er zal evenmin een link zijn met bestaande partijen. Vrij en ongebonden, maar daarom niet neutraal. We zijn druk bezig een programma uit te werken, maar dat zal geen 'shopping list' worden waarin allerlei dure luchtkastelen zullen worden voorgesteld. We doen bewust niet mee aan het 'projectenopbod'. Echte inspraak en participatie zal de rode draad zijn in ons programma.’

  Lode Maesen laat alles voorlopig nog even in het ongewisse. Hij nam nog geen definitieve beslissing. Stoppen met politiek of niet? Zal Geert hem toch nog kunnen overtuigen om deel uit te maken van zijn nieuwe groep? Lode is ontgoocheld in de Middelkerkse politiek.
  Hij is wel tevreden dat hem en zijn partij lof toegezwaaid wordt maar anderzijds vindt hij dat die erkenning bij verkiezingen onvoldoende omgezet wordt in een stem.
  Ik zou het spijtig vinden mocht hij ermee ophouden omdat hij zeker het idealisme in zich draagt om nog een verdienstelijke bijdrage te leveren aan de Middelkerkse toekomst. Zoveel valabele mandatarissen is Middelkerke immers niet rijk.

  En wat mogen we van/voor de Groenen verwachten?
  De Groenen doen het op federaal, Vlaams en Waals gebied (Ecolo) bijzonder goed. Bij de laatste peiling van maart 2018, uitgevoerd door IVOX voor Het Laatste Nieuws – VTM, halen de Vlamingen 10,4%, de Walen 13,5%. Van dergelijke scores heeft Groen in Middelkerke (totnogtoe?) alleen maar kunnen dromen.

  Van bij de oprichting in 1979 tot 15 november 2003 heette de partij 'Agalev’. (Anders GAan LEVen., hoewel de partij begin jaren 80 aan de naam van de lijst/partij volgens de regels van inschrijving van partijnamen een betekenis moest toekennen waarbij alle letters voor een afzonderlijk woord staan; dat werd Anders Gaan Arbeiden, Leven En Vrijen: geïmproviseerd en niet geheel serieus, maar formeel correct.
  Agalev hanteerde als basisbeginselen ‘ecologisch’, ‘vreedzaam‘ en ‘basisdemocratisch’.
  In 2003 werd de naam 'Groen!'. Begin 2012 werd het uitroepteken weggelaten.

  Agalev Middelkerke kwam voor het eerst op in 1988.
  Ze behaalden tot 2000 volgende resultaten: 1988 3,68% - 1994 4,09% - 1995 3,74% - 2000 3,7%.

  De opeenvolgende lijsttrekkers waren: Jacques La Croix in 1988, Erica Blomme in 1994 en 1995, Maria Boyden in 2000. Erica Blomme was bovendien lijstduwer in 1988 en in 2000. Dat betekent dat Erica al 30 jaar op een lijst staat (2006 en 2012 op die van het Progressief Kartel).
  Ze konden nog nooit een volledige lijst aanbieden aan de kiezer: 8 in 1988, 11 in 1994, 24 in 1995 en 11 in 2000. Voor de herverkiezing van 30.4.1995 kwamen ze op onder de naam ‘Anders’, een kartel van Agalev met Aap (Andere Aanpak)
  Ze hadden nog nooit een verkozene in de gemeenteraad. Door de samenwerking in het progressief kartel kon Erica wel een plaats in de OCMW – raad bekleden.

  Welke de reden is om in 2018 opnieuw afzonderlijk op te komen, daar heb ik het raden naar. Denken ze dat ze zullen kunnen meegaan in het succes van de Vlaamse Groenen? Staan de jongeren te drummen om zich weer als echte groenen te profileren?

  We weten voorlopig enkel dat Robin De Lille (27) aangeduid werd als lijsttrekker. Hij is nog maar twee jaar actief bij de partij, maar kreeg unaniem het vertrouwen. “Terwijl de andere politieke partijen roepen en tieren naar elkaar, willen we ons constructief opstellen en een positief alternatief vormen voor de inwoners”, vertelt De Lille. “Een van onze speerpunten is bijvoorbeeld het inlassen van een nieuwe avondlijn in het openbaar vervoer naar Westende en Lombardsijde.” Erica Blomme (59) staat op de tweede plaats en vormt samen met Robin een tandem. “Iedereen praat wel over verjonging in de politiek, maar uiteindelijk blijft iedereen in dezelfde vijver vissen. Wij stellen met Robin een bekwame, gedreven en jonge lijsttrekker aan. Met Groen willen we al onze energie in de mens en maatschappij steken.”

  De Lille is
  vervolgschoolcoach.
  Elke onthaalschool heeft sinds 1 september 2016 recht op een vervolgschoolcoach die de weg voorbereidt voor de anderstalige nieuwkomer naar het vervolgonderwijs. Die begeleiding gebeurt bij de overgang van de onthaalklas naar de studierichting van hun keuze.

                                                                            Erica Blomme en Robin De Lille

  Het uiteenvallen van het Progressief Kartel verhoogt natuurlijk de versnippering in Middelkerke.

  Besluit
  Het is afwachten wat de toekomst brengt

  Bronnen
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Agalev
  ‘De Sirene’ van mei-juni 2007
  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/141-extra-vervolgschoolcoaches-voor-onthaalonderwijs-anderstalige-nieuwkomers-verdubbeling

  26-03-2018, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Politieke partijen
  12-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke: de aanhang van de lijst Dedecker groeit nog

  Als we er de definitie van ‘fenomeen’ op naslaan, dan lezen we: 'heel bijzonder iemand, iemand die de aandacht trekt door één of andere bijzondere begaafdheid, iemand met een bijzonder talent, een verschijnsel.'

  Zijn er dan misschien fenomenen in Middelkerke? Natuurlijk!  Bestaan er ook nog ‘bijzondere of zeldzame’ fenomenen? Eigenlijk is dat een pleonasme, want die adjectieven zijn reeds vervat in het hoofdwoord ‘fenomeen’. Maar hoe wil je anders iemand benoemen die echt uniek is in zijn genre?
  Met al zijn gaven … en gebreken, wel te verstaan!
  Over wie ik het dan wel heb? Over Jean-Marie, natuurlijk! Over de ‘numéro uno JMP’? Natuurlijk niet!
  Maar Jean-Marie Dedecker wil dat ook wel worden, alleszins in Middelkerke. Buiten dat ze allebei sportman (geweest) zijn en door hun ouders of peter en meter met dezelfde voornaam bedacht werden, hebben ze absoluut niets gemeen.
  Bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen is de belangrijkste sjerp, zo beweert JMD zelf, niet enkel die van Antwerpen maar ook die van Middelkerke.
  Wordt 14 oktober 2018 zijn laatste kans? Een cruciaal jaar voor hem en voor zijn partij? Waarschijnlijk wel! Dat beseft en zegt hij ook zelf. Hij wil en zal er dan ook alles aan doen om de nationale driekleur te mogen omgorden (sic).

  Nieuwjaarsreceptie LDD 
  Op 27 januari 2018 had in Walrave de jaarlijkse nieuwjaarviering van LDD plaats. Op 31 januari 2015 gebeurde dat nog in de ‘Paradou’ in Klein-Westende … met 75 aanwezigen … in een bomvol zaaltje!
  De plaatsverandering en de ruimere plaats  ... en het succes lieten toe dat het aantal elk jaar gevoelig aangroeide. En dat gebeurde ook. Naar het schijnt waren er dit jaar 480 sympathisanten … niet noodzakelijk allemaal LDD-kiezers want zoals elk jaar waren ook nu talrijke N-VA-ers van de partij.  Zou dat soms een voorteken kunnen zijn?
  Naast het klassiek hapje en drankje en een muzikaal duo, was het hoogtepunt natuurlijk de toespraak van Jean-Marie.
  Ik zag daarin de volgende onderdelen:

        ‘de negatieve punten van de huidige meerderheid’
     
   ‘wat er nodig is om de gemeente weer bruisend te maken, in het bijzonder voor Westende-bad’
       
  eigen gemeentepersoneel doet het beter’

  De negatieve punten van de huidige meerderheid
  JM vat ze samen als ‘Achttien jaar wanbeheer, een beleid als een blunderboek vol eigen belang’.

  Waarom is hij daarover zo woedend?
  Omdat
  voor het casino 46,2 miljoen  euro aan concessievergoedingen ( de begroting van een gans jaar
  van de
             gemeente), 5 miljoen aan opstalrecht  en 476 gratis garages onder de zeedijk verloren
  gingen.
  Omdat de gemeentesecretaris de gemeentekas gebruikt als zijn eigen portefeuille.
  Omdat schepenen hun familieleden en zakenpartners bevoordelen en zich bijgevolg bezondigen aan
          
  belangenvermenging.
  Omdat de gokmaffia het gemeentebeleid overgenomen heeft (sporthotel, garage Omnia).   
  Omdat een gebouw dat een landmark moest zijn, hoogstens een hotel wordt met 72 kamertjes en een kleine
            speelzaal en een allesbehalve deftige feestzaal van 383 m², amper groot genoeg om er een
  kaartavond van
          de bakkersgilde te organiseren en een speelzaal van 633 m², amper genoeg om
  enkele jackpotten te plaatsen.
  Omdat er een democratisch deficit bestaat in de gemeente: 3 recente gemeenteraden afgelast, onlangs nog die van
          januari.

  Omdat het huidig bestuur niet open en transparant is.

  Waarover is hij zo plaatsvervangend beschaamd?
  Omdat
  de burgemeester niet alleen haar dossier niet kent, maar ook het verschil niet tussen 1 en 100.000 euro.

  Omdat een schepen wel stoeft dat ze vier grote universitaire onderscheidingen heeft, maar weigert een journalist
        te woord te staan.

  Er is een globale visie nodig om onze gemeente weer bruisend te maken

  De gemeente moet beter bereikbaar zijn
  De afrit van de autosnelweg moet herzien worden.

  Omdat het niet langer kan dat de brug moet opgehaald worden telkens een plezierbootje voorbijvaart, moet er een tunnel komen onder het kanaal Plassendale – Nieuwpoort..
  Om de Spermaliestraat te ontlasten, moet de ringweg rond het centrum, vanaf de gevaarlijke knik in de Spermaliestraat tot aan de Rotonde van de IJzerlaan en de Westendelaan, er eindelijk komen, 25 jaar na het plannen ervan.

  Wat alleszins niet langer kan:
       -
  een boom planten van 27.000 euro, die al na 3 maanden afgestorven is en dus verwijderd
  wordt, zoals in
          Schore gebeurde
       -
  een hotel met 300 kamers aankondigen met een wavebad van 16 miljoen euro, want dat is
  volksverlakkerij.
         Stellen jullie zich al voor: ‘Indoor Skipiste in Tirol’ of ‘Zonnebankcenter in de
  Sahara’?

  Speciaal voor Westende-bad, dat geen facelift nodig heeft, maar een Marshalplan. Dat houdt in:

  De infrastructuur en de ruimtelijke ordening van gans Westende bad moet herdacht worden om het odium van
          Borinage van de kust kwijt te geraken.

   De Calidris, nu een blauwe steenpuist in de duinen, moet opnieuw een jeugdcentrum worden.
               Een striptekening van Robbedoes van 30.000 euro verandert alleen maar de façade.


  Een catamaranzone en een getijdenzwembad op het strand.

  Parking van vier hoog in de Badenlaan is een architecturaal gedrocht.

  LDD heeft niets tegen hoogbouw, integendeel zelfs, maar dan op de juiste plaats. Een 70 meter hoog flatgebouw
      laten neerpoten midden in de duinen om je familie te plezieren is misdadig.

         Commentaar: volgens mij was die toren gepland in wat een zone voor verblijfsrecreatie geworden is en niet in
                          officieel duinengebied

  Om de Lac Aux Dames te verbouwen ligt er een aanvraag klaar voor een project van 167 kleine appartementen. Alweer konijnenkoten.

  Wat WEL moet
  We hebben een visie nodig voor toerisme met de nadruk op enkele grote evenementen die een grote weerklank hebben, net zoals Oostende bijvoorbeeld ‘Theater aan Zee’ heeft. We hebben momenteel enkel het champagneweekend.
  Het hinterland en de deelgemeenten moeten evenredig van evenementen voorzien worden.

  Zodra de tramlijn door het dorp van Lombardsijde, altijd al het weeskind van het huidig bestuur, verlegd is, moet een complete facelift gebeuren van het dorpsplein: een soort Montmartre met terrassen en zitbanken en een wandellaan en fietspad, een promenade van de Zeelaan tot aan het Albert-monument.

  Industrie van de gemeente moet gedelokaliseerd worden naar de Kalkaert. Wie naar dat industriegebied vertrekt moet bouwgrond ter beschikking krijgen. In Lombardsijde is er dan plaats voor een woonwijk.
  Deze deelgemeente moet aansluiten bij de nieuwe jachthaven en bij het Albertmonument.

  Er moet een nieuw gemeentehuis komen op de plaats van het bestaande zwembad dat afgebroken wordt.
  Er is een allesomvattend dienstencentrum nodig.

  De huidige ondergrondse Parking, kostprijs 16 miljoen euro en amper voor 5% bezet, moet herwaardeerd worden.

  Een marktplein moet leven. De hoge zitbanken dienen enkel als rustplaats voor de meeuwen en de duiven.

  De watertoren was een lichtbaken. In plaats van die af te breken, kon die beter omgebouwd worden tot een klim- en zelfs binnenin een duiktoren, uiteraard opgevuld met water, zoals men er één kan vinden in de omgeving van Keulen in Duitsland.
          Mijn commentaar: er komt nu een uitkijktoren.

  De radiopylonen zouden beter omgebouwd worden tot een hoogte- klimparcours in plaats van op ieder stukje vrije natuur een immobiliënproject neer te poten

  LDD wenst een binnenjachthaven in Leffinge.

  De zeedijk moet over zijn ganse lengte verbreed worden. De nu geplande verbreding zou echter stoppen ter hoogte van het restaurant ‘Deauville’. Vanaf daar is men van plan de zeedijk zelfs te versmallen en te laten verzanden. Onbegrijpelijk!


  LDD is voorstander van een volwaardig Sportpark met een gevarieerd sportaanbod.  Daarbij horen ook nieuwe tennishallen.
  Nu komt er enkel een nieuw zwembad op het oude voetbalterrein van Gold Star Middelkerke. De gemeente geeft de grond gratis aan de private bouwheer- uitbater die alle inkomsten mag innen en daar bovenop nog een jaarlijkse subsidiëring van de gemeente krijgt van 1.250.000 euro. Gedurende 30 jaar!!!! Ook het personeel voor de uitbating van het zwembad komt de volgende 30 jaar op de loonlijst van de gemeente. Onbegrijpelijk!

  LDD wil een vragenuurtje voor de bevolking in de gemeenteraad en gemeentelijke referenda voor grote projecten.

  JMD: ‘We moeten streven naar een sociale mix. De helft van onze gemeente bestaat uit zestigplussers. Ook ikzelf behoor tot die categorie. Het beste middel om meer koopkracht te creëren voor onze gepensioneerden en vooral ook jeugd aan te trekken is een verlaging van de personenbelasting. Knokke, Koksijde en De Panne hebben nu een nultarief en heffen geen rechtstreekse belastingen op het inkomen van hun inwoners. Wij zitten op 5 procent en het is tijd dat we de gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting volledig afschaffen.’

  Wat we zelf doen, doen we beter
  Onze gemeente is een uit de kluiten gewassen bedrijf met 591 mensen in dienst, als we de strandredders meetellen, en een jaarlijkse omzet van circa 50 miljoen euro.   

  Wat wij NIET zullen betalen/uitgeven/in zee gooien:

  34.000 euro voor een externe controleur voor de bouw van de nieuwe gemeenteschool in Westende
  900.000 euro voor een toezichter bij de bouw van het nieuwe casino
  1.000.000 euro advocaatkosten aan een Brussels advocatenbureau omdat je zelf onbekwaam bent,
        
  niettegenstaande jezelf drie juristen op je loonlijst hebt staan.
  847.000 euro voor een studie onder de oude tennis voor een ondergrondse parking die er nooit gekomen is.
  77.000 euro voor een doorlichting van het personeel, dat gebukt gaat onder het schrikbewind van de
        gemeentesecretaris.

  Er moet een einde komen aan de afbouw van onze eigen diensten

  WEL eigen schoonmaakdienst opnieuw organiseren met eigen mensen
           en NIET de poetsdiensten doorgeven aan dienstenchequebedrijven
  WEL onze riolen zelf inspecteren en onderhouden
  WEL de vuilnisophaling in eigen beheer houden en met eigen mensen doen
           en NIET uitbesteden aan grote bedrijven zoals Suez.

  Wij hebben vertrouwen in onze eigen mensen en wat we niet hebben zullen we aanwerven en opleiden. Wat we zelf doen, doen we beter.

  Besluit
  Overweldigend zou men de visie van de lijst Dedecker kunnen noemen. Op mijn vraag antwoordde Jean-Marie dat hij dat allemaal (nieuwe tennishallen, binnenjachthaven in Leffinge, nieuw gemeentehuis, getijdenzwembad, ringweg om Spermaliestraat te ontlasten, tunnel onder het kanaal Plassendale - Nieuwpoort?) wil verwezenlijken in één legislatuur. En bovendien nog de aanvullende personenbelasting afschaffen.

  Buiten mijn vaststelling dat de kredieten voor dat alles misschien niet tijdig beschikbaar zouden kunnen zijn, verwacht ik natuurlijk niet dat hij rekening zal houden met mijn gouden raad, die luidt: neem toch niet te veel hooi op je vork, laat het allemaal geloofwaardig blijven en vooral … ga niet dezelfde weg op als de huidige meerderheid.

  Maar ... zoals bondscoach Judo Jean-Marie destijds betrachtte Olympische kampioenen te maken, is hij ook nu nog van mening dat ‘Hoe hoger je de lat legt, hoe hoger je kan springen.’

  12-02-2018, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Politieke partijen
  29-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoe ver staat het met de lijsten in Middelkerke? Welke partij staat in Middelkerke open voor volgende tips en voorstellen?

  Nog 255 dagen zullen ons op 1 februari 2018 scheiden van een ophefmakend evenement in onze gemeente waar, zoals iedereen wel weet, politici op een elders ongekend vredelievende wijze naast elkaar leven en werken. Na deze periode zullen oude en nieuwe mandatarissen van alle verjongde partijen eendrachtig, constructief, over de grenzen van de partijen heen, kunnen bewijzen wat ze allemaal in hun mars hebben. Uit dankbaarheid voor de kiezers waarvan ze de voorkeur mochten genieten, zullen ze alle beloften van de laatste maanden, en nog veel meer, waar maken en zullen ze daarmee Middelkerke nog meer uitstraling geven. Jonge verkozene zullen zich, strijdvaardig en gedreven, met al hun krachten, inzetten om nog openstaande projecten tot eenieders tevredenheid af te werken. Zonder daarom iedereen te willen behagen, gevoelig voor inspraak, dat spreekt vanzelf. Ze zullen wensen dat in Middelkerke nog meer paradepaardjes en speerpunten uit de grond gestampt worden. Daarmee zullen ze zich ontpoppen tot waarachtige staatslieden in spe, in dienst van de gemeenschap.

  Zij zullen het eigenbelang opzijschuiven. Ze verfoeien het immers steeds in een gunstig daglicht te staan. Zij zullen plichtbewust handelen, onbesproken van gedrag en nooit zal een uitvlucht of een leugen (ook niet eentje om bestwil) over hun lippen komen.
  Zij zullen het geld van de belastingbetaler beheren als goede huisvaders. Corruptie of financieel geknoei verafschuwen ze.
  Al hun energie zullen zij in de mens en de maatschappij steken.
  En natuurlijk willen zij democratisch besturen, toetsen wat leeft in de lokale gemeenschap en daarom luisteren naar elkaar en naar de burger waarmee ze steeds bereidwillig zullen communiceren.
  Ze zullen positivisme hoog in het vaandel voeren en zichzelf regelmatig in vraag stellen.
  Kortom, grondige verandering brengen voor het welzijn van de Middelkerkse gemeenschap, zal hun hoogste betrachting zijn. Het klinkt echt aandoenlijk.

  Maar … waar ben ik toch  mee bezig? Waar haal ik dat? Ik heb dat zeker de voorbije nachten gedroomd? En dan al die superlatieven die ik zo verafschuw en die ik onze huidige meerderheid zo vaak voor de voeten werp.
  Brengt 14 oktober 2018 misschien de ommekeer die velen van ons verwachten? Ondergaan onze mandatarissen misschien een gedaanteverwisseling?
  We kunnen het wel hopen maar laten wij daar maar niet te veel op rekenen! De uitzondering zal zeker weer de regel bevestigen?

  Dit artikel is het tweede uit mijn reeks na mijn ‘Middelkerke: nog één jaar te gaan en dan wordt het spannend’ van 16 oktober 2017 (zie map Politieke partijen).
  Ik wil hierin de stappen vermelden die de partijen reeds ondernamen om hun lijsten zo sterk en beloftevol mogelijk te maken.
  Tevens wil ik, beetje bij beetje, mijn persoonlijke mening te kennen geven over wat ik verhoop, maar daarom niet verwacht, van onze toekomstige verkozen mandatarissen of liever van hun partijen. In elk artikel wil ik het uitgebreid hebben over 1 facet van het beheer.

  ‘Weetjes over de lijsten’
  Open Vld
  Burgemeester Janna Rommel-Opstaele wordt opnieuw
  lijsttrekker. Er zijn ook drie nieuwelingen. De eerste is Johan Töpke.Hij is bekend om zijn foto’s die regelmatig te zien zijn tijdens de weerberichten op de VRT. Hij wil zich inzetten voor de vele projecten die nog gerealiseerd moeten worden in de gemeente.

  ”Ik denk onder meer aan de nieuwe Zeedijk in Westende en Middelkerke. Ik werd vijf jaar geleden verkozen als Ridder in de Orde van de Champagne in Middelkerke, maar dit is eerder een passieve bezigheid. Het is tijd om iets actief te ondernemen in dienst van de hele gemeenschap. Voor mij was Open Vld een logische keuze, omdat het een aangename en gedreven ploeg is.”

  Verder zijn er volgens 'Het Nieuwsblad' van 27.1.2018 (vln) nog Sofie Delrue en Rudy Debruyne. Delrue is sociaal werker en woont met haar man Luk Van Eecke en hun drie dochters in Mannekensvere. Debruyne woont met zijn echtgenote Martine Dejonghe en dochter Emelie in Westende-dorp. Hij werkt sinds 2007 bij de gemeente en in bijberoep in de groensector (?). Hij is bestuurslid van de handelaarsbond in Westende-dorp en van damesvoetbalclub Davo Leffinge.

  CD&V
  Volgens het partijblad ‘Wij in Middelkerke’ zouden volgende kandidaten op de lijst opgenomen worden:

  Katrien Goemaere uit Leffinge
  Jurgen Vergauwe uit Slijpe (nieuw)
  An Vanhercke uit Mannekensvere
  Luc Goossens uit Westende
  Sabrina Stragier uit Middelkerke (nieuw)
  Serge Kuylle uit Middelkerke

  Is dat om aan te tonen dat de deelgemeenten ook vertegenwoordigd worden?

  Ze stellen zichzelf voor in het blaadje. Ze schijnen allemaal verdienstelijk te zijn in het dagelijks leven en willen hun privé-engagement verderzetten in de politiek.

  Samengevat stellen ze zich tot doel: verandering en voldoening brengen in het leven van de mensen, correcte en tijdige communicatie naar de inwoners, verdere digitalisering, online communicatie, interesse voor ouderenzorg, woonbeleid en landbouwleven, de belangen verdedigen van onze sportverenigingen, tussen de mensen vertoeven, een toegankelijke en open gemeente waar iedereen zich thuis voelt, bewaren en uitbouwen van de voorzieningen voor de derde leeftijd.
  Allemaal veelbelovende voornemens, goed om te vermelden op verkiezingsfolders, maar die straks wel een leidende functie vereisen om ze ooit te kunnen uitvoeren.

  Eerder was al gekend dat Dirk Gilliaert de lijst zou trekken met Francine Ampe Duron als tweede.

  LDD
  Onafhankelijk gemeenteraadslid Natacha Lejaeghere keert terug naar Lijst Dedecker.
  Eind juni 2017 kondigde zij haar vertrek aan bij Open VLD: "Ik kreeg van mijn partij niet de kans om te ontpoppen, integendeel. Ik werd ook niet veel betrokken in de dossiers, net zoals sommige andere gemeenteraadsleden", meent Natacha.
  Zij was vroeger ooit al secretaris van LDD.


  Groen
  Robin De Lille (27) werd aangeduid als lijsttrekker. Hij is nog maar twee jaar actief bij de partij, maar krijgt unaniem het vertrouwen. “Terwijl de andere politieke partijen roepen en tieren naar elkaar, willen we ons constructief opstellen en een positief alternatief vormen voor de inwoners”, vertelt De Lille. “Een van onze speerpunten is bijvoorbeeld het inlassen van een nieuwe avondlijn in het openbaar vervoer naar Westende en Lombardsijde.” Erica Blomme (59) staat op de tweede plaats en vormt samen met Robin een tandem. “Iedereen praat wel over verjonging in de politiek, maar uiteindelijk blijft iedereen in dezelfde vijver vissen. Wij stellen met Robin een bekwame, gedreven en jonge lijsttrekker aan. Met Groen willen we al onze energie in de mens en maatschappij steken.”

  Ze streven dus ook al speerpunten na, een goede start…

  N-VA
  Ik had al vermeld in een vorig artikel dat Anthony Goethaels de lijsttrekker wordt, maar verdere gegevens zijn mij nog niet bekend.

  Progressief Kartel????

  En wisten jullie dit al?
  In januari 2019 – na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 – houden de OCMW - raden op te bestaan. Er worden dan in heel Vlaanderen geen nieuwe meer geïnstalleerd. Het gemeentebestuur neemt alle bevoegdheden over en is dan het enige lokale bestuur. Dat zal een eind maken aan vele jaren ‘dubbel’ lokaal bestuur: een apart bestuur voor het sociale, naast het ‘gewone’ gemeentebestuur.

  Er zullen dus minder mandaten te verdelen zijn. Voor Middelkerke betekent dit dat er nog slechts 25 gemeenteraadsleden te verkiezen zullen zijn en geen 11 OCMW – raadsleden meer (nu: Open VLD: 4 zetels, CD&V: 2 zetels, Lijst Dedecker: 3 zetels, Progressief Kartel:  1 zetel, NVA: 1 zetel)
  Er zal wel een bijzonder sociaal comité bestaan dat de individuele sociale hulp behandelt. De vraag stelt zich of er dan nog sprake zal zijn van een echte besparing. Of denkt men echt dat dit comité efficiënter werk zal leveren? 

  Een andere wijziging/verbetering is het afslanken van de provincieraden. De verkiezing daarvan valt samen met de gemeenteraadsverkiezingen. Voor West-Vlaanderen zullen er nog slechts 4 gedeputeerden zijn in plaats van 6 en het aantal provincieraadsleden werd herleid van 72 naar 36. De postjes worden dus duurder en de Open VLD zal zich dus schrapper moeten zetten voor Carine De Jonghe, die nu lid is.

  Vlaams Belang
  Jan Lacombe, ex-gemeenteraadslid gedurende de legislaturen 2001-2006 en 2007-2012 en ex-provincieraadslid wordt opnieuw lijsttrekker. Hij vreest wel geen volledige lijst te kunnen samenstellen.

  Wat ik verwacht van de partijen?
  Lijsten opstellen voor verkiezingen is geen eenvoudige zaak: iedereen wil een goede en liefst verkiesbare plaats. Ervaren lijsttrekkers weten best hoe ze daarbij moeten te werk gaan om zoveel mogelijk stemmen binnen te halen.
  Daarnaast zijn ze meestal niet zo bezorgd over de bestuurskwaliteiten van de meeste van hun medekandidaten. Als ze maar volgzaam, loyaal en partijtrouw zijn.  Het is immers de partijtop die het voor het zeggen heeft, in ieder geval in de meerderheidspartijen.

  Ik maak me natuurlijk geen illusies, maar ik wil toch even kwijt wat ik verwacht van ‘onze’ partijen.

  Mijn grootste hoop, totnogtoe in Middelkerke nooit vervuld, betreft de gemeentelijke financiën.
  Ik zou namelijk vragen dat onze politici opnieuw de waarde van 1 miljoen euro leren kennen.
  Ik weet het, als je leest dat voetballers van de ene naar de andere club verhuizen voor onbeschaafde bedragen (Lukaku voor 138 miljoen euro, Neymar zelfs voor 300 miljoen) en dat de bestbetaalde verdieners (Ronaldo en Messi) tot 80 miljoen euro per jaar (3.200.000.000 BFr) of 217.839 euro per dag (min belastingen plus bonussen) incasseren, dan is een investering of een uitgave van één miljoen euro nog slechts een 'peulschilletje'. Toch raad ik onze bestuurders aan alsnog even na te denken vooraleer in te stemmen met miljoenenuitgaven.  
  Beseft toch eens dat miljoenen mensen, waarvan heel wat inwoners van deze gemeente, het met veel … veel … veel minder moeten stellen. Denk dan eens aan de volgende maandelijkse bedragen:
  Gemiddeld pensioen                                             1.200e       = 14.400e/jaar
  Gemiddeld netto loon van de Belg:                      1.873e 
  Loon arbeider:                                                      2025e
  Loon bediende                                                      2049e

  Leefloon (1.9.2017)
  Samenwonende                                                        7.141,58e/jaar         =>          595,13e/maand

  Alleenstaande                                                         10.712,38e/jaar        =>          892,70e/maand
  Gezin ten laste met minstens 1 minderjarig kind   14.283,19e/jaar        =>       1.190,27e/maand

  Wie daar bijgedachten bij heeft, laat die liever voor één keer achterwege!

  Bronnen
  https://www.middelkerke.be/sites/default/files/public/Gemeente/Bestanden/overmiddelkerke/Beleid/verkiezingen/Officiele_resultaten_gemeenteraadsverkiezingen_2012.pdf

  https://www.hln.be/regio/middelkerke/weerfotograaf-johan-topke-op-open-vld-lijst~a13bbfcf/

  https://www.hln.be/regio/middelkerke/robin-de-lille-27-lijsttrekker-voor-groen~a7113c4f/

   

  29-01-2018, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Politieke partijen
  22-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lijst De Decker gaat verder op het oorlogspad in Middelkerke

  Vandaag kreeg ik een nieuw nummer van ‘Uze Gazette’ van de ‘Lijst Dedecker – Gezond Verstand’ in de bus.
  Ik zal mijn beoordeling ervan opsplitsen in twee delen: de vorm en de inhoud.

  De vorm
  Ik neem aan dat de gazet om de zes maanden verschijnt omdat er elk jaar een eerste nummer is waarin we een ‘Gelukkig Nieuwjaar’ gewenst worden en waarin we uitgenodigd worden voor de Nieuwjaarsdrink. Die heeft altijd plaats op de laatste zaterdag van de maand januari, straks op 27 januari 2018 voor de derde keer in de zaal ‘Walrave’.

   Een tweede nummer verschijnt in juni en ik vermoed dat dit het tweede is omdat daarin de jaarlijkse lentehappening van de maand juni aangekondigd wordt: 11.6.2016, 10.6.2017, eveneens in ‘Walrave’.

  Voor een verzamelaar is het wel onhandig dat de jaargang en de datum en het nummer er niet op vermeld worden.
  Aangezien ik al een hele tijd bezig ben met het opstellen van een ‘Westends woordenboek’, dat nu reeds 126 pagina’s telt en aangezien ik daarbij probeer een standaard - schrijfwijze van de taal ingang te doen vinden, namelijk schrijven zoals je het uitspreekt, vind ik het spijtig dat ‘Uze gazette’ niet als ‘Uuzu gazettu’ geschreven wordt.

  De layout is uitstekend en de figuren van de meerderheids-topdrie, geassisteerd (of gedirigeerd) door de secretaris, goed gevonden en humoristisch. De figuur van Jean-Marie zelf als kerstman is ook goed geslaagd. Proficiat ‘JAMPIT’, wie dat ook mag zijn!

  De teksten zijn zeer goed verzorgd zoals we dat ook in JM’s boeken gewoon zijn.

  De inhoud
  Natuurlijk is de inhoud van zo’n partijblaadje vele keren belangrijker dan de vorm.
  Het zal wel bedoeld zijn als aanzet voor de gemeenteraadverkiezingen en Jean-Marie Dedecker drukt dat als volgt uit: ‘LDD bruist van de initiatieven om het getij in onze gemeente te keren, niet alleen met ideeën zoals het getijdenzwembad op het strand van Westende, maar met een groot masterplan voor al onze negen gemeenten, zowel economisch, infrastructureel als sociaal.’
  Ik hoop dat het ‘infrastructureel gedeelte’ wat bescheidener en efficiënter aangepakt wordt, dus niet zoals we dat van de huidige meerderheid gewoon zijn.

  Het blad bestaat uit drie delen:

  1. Een brief aan de ‘Beste Middelkerkenaars’
       Hierin kan men onderscheiden

           - de vraag waarom de huidige coalitie nu allerlei projecten aankondigt, nadat achttien jaar niets is gebeurd
           - de bewering van LDD dat de partij wel voorstander is van een nieuw casino en een nieuw sportpark, maar
             dat ze genoeg hebben van de belangenvermenging, de normvervaging, de
  zelfbediening van de huidige
             bewindsploeg

           - de vrees voor een nieuw debacle en voor nog meer gesjoemel bij de aanbesteding van het nieuw sportpark,
             dat er voorlopig niet komt bij gebrek aan geld en herleid wordt tot een
  zwembad en een parking
          - de verontwaardiging van LDD over het overdreven begunstigen van de projectontwikkelaar van het
             sportpark die niet alleen de grond cadeau krijgt, maar gedurende 30 jaar elk jaar
  minimum 1.250.000 euro
             incasseert voor de uitbating van het zwembad (van de
    belastingbetaler, dus!) en daar bovenop ook nog alle
             inkomsten op zak mag steken.

             De gemeente staat zelfs borg voor alle leningen die de zwembaduitbater aangaat.
          - een aanklacht tegen het niet ophoudend gemeentelijk wanbeleid: verlies van drie kostbare jaren met de
             aanbesteding van een nieuw casino, verbreding zeedijk nog maar in
  aankondigingsfase, verlegging
             trambedding vertraagd en tot 2020 geen centen om de
  dorpskern van Lombardsijde te vernieuwen, overtijd
             gaan van alle wegeniswerken, …

         -  misnoegdheid omdat onze gemeentelijke dienstverlening stelselmatig afgebouwd wordt en uitbesteed wordt
            aan private ondernemingen: vuilnisophaling, poetsdienst, dure
  consulting- en advocatenbureaus
            LDD wil dat de dienstverlening gebeurt door eigen mensen, niet enkel om de tewerkstelling te
       
      waarborgen maar tevens om te zorgen voor het behoud van ervaring en expertise.


        Ik meen dat de ‘beste Middelkerkenaar’ zich kan terugvinden in die doelstellingen.
        Als het niet bij beloften blijft, dan ziet het er goed uit!
   
  2. We worden gestript in Middelkerke

  Hierin worden grote onderscheidingen uitgereikt aan de stripfiguren die onze gemeente strippen.
        - aan Liliane Pylyser – Dewulf: grote onderscheiding in Familiekunde, omdat ze volgens LDD haar eigen
           familie bevoordeelde in verschillende projecten: nieuw casino, verandering van
  landbouwgrond in dure
           bouwgrond ten voordele van haar schoonbroer, wijziging van Ruimtelijk
  Uitvoeringsplan ten voordele van
           haar dochter, promoten van megalomaan plan van Twin
  Properties om een appartementstoren te bouwen in
           de duinen aan Zon en Zee, uitgebaat
  door haar familie.
          Liliane wordt bedacht met 4 diplomahoeden omdat ze zo onvoorzichtig was om zich in het telefonisch
          
  interview in ‘Pano’ te beroemen op haar vier universiteitsdiploma’s in plaats van (zoals ze nu zelf zegt) de
           telefoon neer te leggen.

       - aan burgemeester Janna Rommel-Opstaele: grote onderscheiding in Rekenkunde, omdat ze telkens weer
          verkeerde verklaringen aflegt over de kostprijs van het nieuw casino. Vooral haar
  vergissing in verband met
          het opstalrecht op de zeedijk. In plaats van 100.000 euro per jaar zou
  de nieuwe uitbater slechts 1 euro
          betalen!!! Dat zal haar blijven achtervolgen en dat levert haar
  één diplomahoed op.
       - aan schepen Michel Landuyt, grote onderscheiding in de Immocratie (heerschappij van de vastgoedwereld)
           omdat hem in het casinodossier belangenvermenging met de immobiliënsector
  ten laste gelegd wordt, via
           zijn partner in zijn advocatenkantoor.
           Tevens wordt een stukje van Michel’s levensgeschiedenis sinds 2000 aangehaald omdat zijn echtgenote
           tewerkgesteld is in die sector samen met zijn neef Ronny Van Troostenberghe en
  LDD vreest dat Landuyt
           wel eens rechter en partij zou kunnen zijn als het gaat om
  bouwvergunningen.

  3. Wist je dat …
       Het artikel stelt de lezer op de hoogte van acht weetjes of wetenswaardigheden…

       Sommige waren jullie en mezelf reeds bekend, maar daar zijn er ook enkele nieuwe bij die de monden doen
       openvallen:

      - dat Dany Van Den Broucke (V.D.B) en secretaris Pierre Ryckewaert (P.R) goede vrienden zijn waardoor de
         VZW TC Lakodam honderdduizenden euro’s subsidies krijgt voor het organiseren
  van tennistornooien; om
         dat te verantwoorden zou V.D.B al jaren vervalste documenten indienen
  die door P.R. in ontvangst genomen
         worden en in opdracht van de betrokken schepenen
  onverwijld uitbetaald worden

      - dat de burgemeester en het schepencollege in het afgelopen jaar al twee keer weggelopen zijn uit de
          gemeenteraad omdat ze niet wilden of konden antwoorden op vragen van de oppositie

      - dat er maar één feestzaal komt in het nieuwe casino met een oppervlakte van 383 m²; die grootte wordt
          gelijkgesteld aan deze van de toiletten in het Oostendse kursaal: ‘amper groot genoeg om een kaartavond te
          organiseren’

      - de aankondiging dat men een wave- of golfslagbad zou aanleggen op de hoek van de Kustweg en de Zeelaan
          in Lombardsijde is een kwakkel. De rendabiliteit is niet alleen onzeker, maar de
  bouwheer wil die ook niet
          betalen en de gemeente kan de vereiste 16 miljoen euro niet betalen.

          Een kunstmatig bad aanleggen op 500 meter van de zee, vindt LDD hetzelfde als een overdekte skipiste
          bouwen in de bergen van Tirol.

       - om even te vergelijken: Napoleon Games vernieuwde zopas haar concessieovereenkomst met de gemeente
         Knokke-Heist en moest daarvoor een éénmalige vergoeding van 6,6 miljoen euro
  betalen plus ieder jaar 1,55
         miljoen euro.

         In Middelkerke moet Napoleon Games slechts 185.000 euro per jaar betalen!!!!!
       - een bestuurslid van Open VLD, ook bestuurslid van de dienst ‘Toerisme’, kreeg voor de uitbating van de
         ‘Eisbar’ 65.000 euro subsidie. En zeggen dat de kerstverlichting op de zeedijk en in onze
  straten eerder een
          noodverlichting was dan een feeëriek spektakel.

       - onze burgemeester bracht de ochtend vóór de uitzending van de Pano-reportage, samen met twee advocaten
          een tevergeefs bezoek aan de VRT

       - onze sportclubs, die gemeentelijke infrastructuur gebruiken, moeten in hun kantine uitsluitend producten van
          de brouwerij Haacht Primus verkopen en dat aan overdreven hoge prijzen terwijl
  de opgelegde hoeveelheden
          onhaalbaar zijn.

         Voorbeelden: voetbalclubs en petanqueclub moeten jaarlijks op straf van boete 300 hectoliter of 120.000
                 pinten uitschenken. Dat is meer dan KVO.

                 De gemeentesecretaris lag aan de basis van het feit dat dit wurgcontract afgesloten werd voor een duur
                 van 15 jaar, terwijl dat maximaal 5 jaar mag zijn, volgens een Europese
  verordening.

  Je zou je, op het eerste gezicht, kunnen afvragen of dat allemaal wel degelijk gebeurt of gebeurd is. In Middelkerke? Als de LDD al die ‘weetjes’ verspreidt, dan kunnen/mogen we toch wel aannemen, zeker, dat ze daarvoor de bewijzen in handen heeft?

   

  22-01-2018, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Politieke partijen
  16-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke: Nog n jaar te gaan en dan wordt het spannend

  Eergisteren 14 oktober 2017 stonden we op één jaar van de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Voor sommige kan die dag er niet vlug genoeg aankomen, maar voor ouderen gaat de tijd zo al rap genoeg voorbij. Maar dat ongeduld kan gemakkelijk verklaard worden. Worden de Open VLD en de CD&V in Middelkerke dan toch nog in hun machtspositie bevestigd of slagen de oppositiepartijen er dan toch in om een einde te stellen aan drie blauwe legislaturen (twee met een oranje en één met een gemengd rode partner)?
  Het belooft een spannende, bitse strijd te worden.

  Het jaar dat ons nog van die verkiezingen scheidt, zal zeker mijn volle aandacht krijgen. Bij leven en welzijn zal ik vanaf nu elke propagandaverklaring, stunt, belofte of wens noteren en verwerken in een artikelenreeks waardoor ik de lezers van mijn blog op een kritische maar toch zo objectief mogelijke manier zal kunnen informeren.
  Als een lezer bijkomende informatie heeft, dan is die altijd welkom.

  Anders dan in 2012 zullen de commentaren, verwachtingen en wensen eveneens veelvuldig te lezen zijn op de sociale media, wat mij hopelijk wat bijkomende inspiratie zal bezorgen.

  Hoe is de toestand nu?

  Gemeenteraad

  Open VLD               8 zetels     Janna Rommel-Opstaele, Michel Landuyt (2de schepen), Johnny Devey (schepen), Bart
                                                   Vandekerckhove (schepen), Carine De Jonghe, Franky Annys, Mario Declerck, Linda Feys-Peelman

  LDD                        7              Jean-Marie en Tom Dedecker, Bianca Ryckewaert, Chris Niville, Diego Demarcke, Dirk De Poortere,
                                                        Sandra Van den Bossche

  CD&V                      5              Liliane Pylyser-Dewulf (1ste schepen), Francine Ampe-Duron (schepen), Kristof Devos, Katrien
                                                       Claeys-Goemaere, Gerard Soete, 

  Progressief Kartel     2              Geert Verdonck, Lode Maesen

  N-VA                       1             Anthony Goethaels

  Onafhankelijk           2             Natacha Lejaeghere (van Open VLD), Dany Van Den Broucke (van N-VA)
           
                 De coalitie Open VLD - CD&V heeft een meerderheid met 13 zetels/25

   OCMW-raad

  Open VLD                4              Geert Galle, Liliane Viaene, Lisette Jonckheere, Frederick Spaey
  LDD                        3              Henk Dierendonck, Eddy Van Muysewinckel, Jan Vandamme
  CD&V                      2              Dirk Gilliaert (Voorzitter), Ronny Devriendt
  Progressief kartel     1              Ringo Vandermeeren
  N-VA                       1              Sandra Plaetevoet

                 De coalitie Open VLD - CD&V heeft een meerderheid met 6 zetels/11

  Het aanduiden van de lijsttrekkers: toestand op 12.10.2017

  Open VLD: op mijn vraag deelt de voorzitter Frederick Spaey mij mee dat zij 'ten gepaste tijde hun lijsttrekker en
             andere kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 kenbaar zullen maken.' 
            
  Claimt Michel Landuyt opnieuw de plaats van lijsttrekker? Ik heb tot vandaag nooit begrepen, hoewel ik
             wel één en
  ander vermoed en links en rechts één en ander gehoord heb, waarom hij zijn burgemeesterssjerp
             afstond aan Janna
  Opstaele, hoewel hij de meeste stemmen (kop + lijst) haalde.

  CD&V: OCMW - voorzitter Dirk Gilliaert gevolgd door schepen Francine Ampe-Duron.
  Lijst Dedecker: Jean-Marie natuurlijk! Zal Natacha Lejaeghere de overstap maken?
  N-VA: Anthony Goethaels, huidig gemeenteraadslid, 45 jaar en woonachtig in Leffinge 
  Progressief Kartel, zonder de groenen deze keer: Geert Verdonck en Lode Maesen met een vrouw die Erica
             Blomme moet vervangen als tweede

  Groenen: Erica Blomme???
  Vlaams Belang: komt niet op

  Campagnes al gestart

  Open Vld presenteert haar campagne voor de verkiezingen van 2018 onder het motto: 'Positief Vooruit'.
         De
  partij heeft al een brochure verspreid met daarin wat zij hoogtepunten noemen uit de huidige legislatuur en
         met de op til zijnde projecten. Lees hierover meer in mijn artikel van 27.2.2017 'Open VLD wil
         respectvol campagne voeren' (map 'Politieke partijen') 

         Volgens Janna stonden in het politiek akkoord van 2012 39 hefboomprojecten waarvan er volgens haar vele
         echt gerealiseerd zouden zijn, maar volgens de oppositie is daarvan niets te zien.

         "De titel 'Positief Vooruit' alludeert niet op droombeelden of het weerleggen van doemdenkerij van de  
         oppositie. We verwijzen naar concrete slagkracht",
  zegt burgemeester Janna Rommel-Opstaele.
        
  "We willen ons blijvend kenbaar maken aan de burger en de tweede verblijvers. (!) We nodigen hen uit om
         mee te denken over het beleid. Wat kan beter? Wat moet anders? We hebben ondertussen al veel mooie dingen
         gerealiseerd, maar we moeten ons blijven verbeteren. Bovendien willen wij op een respectvolle manier
         campagne voeren, waar de deur wagenwijd openstaat voor iedereen om hun mening te geven, ongeacht zijn of
         haar achtergrond."

         Moeten wij dat nu echt geloven?

  LDD-voorzitter Jean-Marie Dedecker gaf reeds op de nieuwjaarsreceptie van 2017 de aftrap van de campagne van
       zijn partij. Lees hierover in de map 'Politieke partijen' mijn artikel  van 6.2.2017 'Jean-Marie Dedecker
      boegbeeld, getalenteerd schrijver en spreker, kortom een politiek fenomeen en toekomstig burgemeester van
      Middelkerke?

       De voornaamste bezwaren die zijn partij heeft tegen de huidige meerderheid kwamen er toen al aan
       bod. Ik neem aan dat al die punten plus de recente en de nog komende (misschien in verband met het casino)
       ook in zijn campagne zullen voorkomen. Het grootste verwijt, een totaal gebrek aan visie, zal de LDD er zeker
       toe verplichten ook hun eigen visie uiteen te zetten.

  "De CD&V werkt aan een verkiezingslijst waarop ruimte is voor ervaring en verjonging", zegt partijvoorzitter
       Ronny Devriendt. "Naast heel wat vaste waarden zullen nieuwe kandidaten Dirk Gilliaert en Francine Ampe-
       Duron ondersteunen."
  De rol die huidig eerste schepen Liliane Pylyser-Dewulf bij deze verkiezingen nog zal of
       kan spelen, is nog verre van duidelijk hoewel men dat bij CD&V niet met zoveel woorden wil gezegd hebben.
       In 2012 haalde zij op de tweede plaats nog 1.036 voorkeurstemmen. "Liliane Pylyser-Dewulf zal met al haar
       ervaring tijdens de verkiezingen een ondersteunende rol opnemen",
  zegt Devriendt daarover. "Zij focust zich op
       de verschillende openbare werken die het komende jaar afgerond worden. Ook nieuwe projecten die vanaf 2019
       uitvoerbaar zijn, worden het komende jaar volop voorbereid. De nadruk ligt hier op efficiënt en veilig verkeer
       in leefbare deelgemeenten."

       Liliane zelf beweert ook een 'ondersteunende rol' op zich te zullen nemen. Zij wordt op de dag van de
      verkiezingen 71 jaar: "Ik wil plaats maken voor de jeugd, en ik ben de huidige, negatieve politieke sfeer ook
       beu."

     Dirk Gilliaert wil volgend jaar zijn tweede legislatuur als OCMW-voorzitter afwerken. Hij beweert de
     welzijnsdiensten aan een ware transformatie onderworpen te hebben. "Zo werd woonzorgcentrum De Ril met
     dagcentrum en kortverblijf in 2013 officieel geopend. De oude gebouwen van de Ril kregen onder zijn impuls een
     nieuwe bestemming als welzijnscampus. Ook vinden talloze verenigingen, het vernieuwde lokaal dienstencentrum
     De Stille Meers en het centrum voor tijdelijke opvang er een onderkomen..."

    Dirk zal zijn droom wel moeten opbergen aangezien de OCMW's op 1 januari 2019 opgaan in de
    gemeentebesturen. Misschien komt er dan wel een schepen van sociale zaken? Een raad zal deze niet meer
    voorzitten wat ook betekent dat er 11 'plaatsjes' minder te begeven zullen zijn en dat wie verkozen wordt, wel
    degelijk in de gemeenteraad zal mo
  eten zetelen.

  N-VA
     Met een financieel verantwoordelijke als kopman wil de partij onder andere diens beroepservaring en
     mogelijkheden op tal van punten inzetten voor Middelkerke en zijn inwoners.
    
  Zij willen realistische en haalbare standpunten verdedigen en uitvoeren. Een standpunt durven innemen en daar
     ook over communiceren vindt de N-VA ploeg immers belangrijk.

  Progressief kartel
    Wetende dat de partij van Geert en Lode, die in deze legislatuur verdienstelijk oppositiewerk leverde, veel
    zwakheden en onregelmatigheden vaststelde bij de Open VLD en de CD&V, neem ik aan dat ze die ook in de
    campagne nogmaals aan de kaak zal stellen. Zoals ook LDD zullen ze er wel moeten op letten dat ze zich daar
    niet toe beperken maar ook hun eigen visie en plannen ontplooien.
   
  Nu Groen opstapt uit het Kartel, is het begrijpelijk dat er nog heel wat werk aan de winkel is voor de partij en dat
    het nog te vroeg is om nu reeds uitspraken te doen over de nieuwe lijst en over een programma.

  Groen
    De partij wil een groen verhaal brengen.
    "Middelkerke heeft een nieuw elan nodig, vooral als je ziet hoe het er vandaag in de gemeenteraad aan toegaat.
    Wij willen investeren in mensen in plaats van in prestigeprojecten en dat is hier meer dan nodig. Sommige cijfers
    zijn trouwens ronduit hallucinant. Zo staan met de Sluiswijk en de wijk Middelkerke-Bad Casino twee wijken op
    West-Vlaamse kansarmoedelijst. Als je weet dat in die laatste buurt ruim tweehonderd huishoudens in
    onaangepaste woningen verblijven en er 280 gescheiden zestig plussers wonen, dan zit je met een probleem dat
   
  opgelost moet worden.

    We zien met lede ogen aan dat Middelkerke tot de slechtste leerlingen van de klas behoort als het gaat om de
    inzet van strandredders",
  communiceerde de lokale afdeling onlangs. "Als er mooi weer voorspeld wordt - via het
    kustweerbericht weet men zoiets toch snel vier dagen op voorhand - dan moet de gemeente beslissen om minstens
    de strandreddingsposten Middelkerke Casino Oost en Westende Meeuwenlaan van redders te voorzien. Dat is het
    minste dat de bevolking mag verwachten van een gemeentebestuur dat wil inzetten op duurzaam toerisme."

   Bronnen

  250302015 'Antwoord aan een positieve Westendenaar' (map 'Mijn blog')

  http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20171006_03116842

  http://middelkerke.n-va.be/nieuws/lijsttrekker-bij-n-va-middelkerke-voor-verkiezingen-in-2018-is-bekend

  http://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/politiek/groen-middelkerke-wil-in-oktober-2018-opkomen-met-eigen-lijst/article-normal-271689.html

  http://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/politiek/cd-v-middelkerke-pakt-uit-met-duo-als-lijsttrekker-voor-lokale-verkiezingen/article-normal-278087.html

   

   

  16-10-2017, 11:14 Geschreven door stammer
  Reageren (9)


  Categorie:Politieke partijen
  17-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke: de week van de partijkrantjes

  Ik had het al uitvoerig over de ontvangen LDD - krant en nu werden wij alweer verwend, niet met één maar met twee partijkrantjes, eentje van de N-VA en eentje van de CD&V.

  Ziehier de behandelde onderwerpen:

      Pleidooi voor verdiende steun aan lokale Westendse dorpshandelaars
      Bespreking van de investering in fietspaden door hun minister Weyts: steun aan
           halfverhard
  fietspad Boterdijk - Slijpebrug (jaagpad): zie mijn artikel daarover in
               de map 'Verkeer'.

      Ondervoorzitter Kurt Knockaert bespreekt de dramatische ontsporing of nefaste
           evolutie van
  de gemeentelijke financiën  in 2015 (schuld per inwoner groter dan in
           andere
  kustgemeenten, zowel voor gemeente zelf als voor OCMW)
      Nood aan betere mobiliteit: drukte en ontbreken van een fietspad in de
           Spermaliestraat,
  onvoldoende busverbindingen naar het hinterland
      Parkeerproblematiek: pleidooi voor meer promotie voor parking onder het marktplein
          en
  voor meer plaatsen voor mobilhomes
      AED - toestellen redden mensenlevens: voorstel van N-VA voor 1 defibrillator per
          deelgemeente
      De partij is trots op de strijd die hun minister Weyts levert tegen dierenleed : verbod
          van
  onverdoofd slachten vanaf 1.1.2019, meer mankracht voor de dienst
          'Dierenwelzijn'

                       

  De te verbreden zeedijk is de trots van de CD&V en dat zetten ze ook dubbel in de verf in hun blaadje dat ze het 'voorjaar 2017' noemen. Hun droom prijkt al op de voorpagina en op pagina drie noemen ze het "een product van hun visie en durf en een bewijs dat zij geen enkele uitdaging uit de weg gaan". Zij verdedigen nogmaals hun keuze voor een golfdempende uitbouw in plaats van een stormmuur, zonder te specifiëren of het over zandsuppleties of over verbreden van de zeedijk gaat. Nochtans een hemelsbreed verschil!!

  De krant besteedt verder aandacht aan:
      De gesubsidieerde opleidingen 'keukenmedewerker' en 'handlanger bouw', jaarlijks
             goed voor
  een 60-tal cursisten die daarna snel de aansluiting  schijnen te vinden
             met de arbeidsmarkt.

     De nieuwe loods en serres voor de groendienst, die moeten toelaten dat de werking
            van de
    groendienst er kan gecentraliseerd worden en dat in de toekomst geen
            beroep meer moet
  gedaan worden op particulieren. Voorwaar een
            indrukwekkende aanwinst voor de nu reeds (te)
  rijkelijk behuisde technische
            dienst!

     Strijd tegen zwerfvuil en tegen hondenpoep op het land van de boeren om vervuiling
            en
  besmetting van veevoeders tegen te gaan.
    Voorbarige verklaring over de toegankelijkheid van de Heidestraat vanuit de
         Westendelaan. De
  vermelde 'beproeving voor de handelaars' behoort bijlange nog
         niet tot het verleden.
  Lang na het verschijnen van het krantje (bvb op 11.7.2017)
         was het kruispunt Heidestraat - Lombardsijdelaan nog
  steeds niet berijdbaar.

  En 'Jommeke' natuurlijk. Vier fragmenten zouden moeten aantonen dat het album 'Missie Middelkerke' wel degelijk over onze gemeente gaat. Lees daarover maar liever mijn artikel in een vorige blog over de 'Jommekehype'.

  17-07-2017, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Politieke partijen
  10-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke: de euro van Natacha Lejaeghere is eindelijk gevallen!

  Ingewijden zullen wel al langer iets vermoed hebben, maar ik was compleet verrast bij het vernemen van het 'goede' nieuws dat gemeenteraadslid Natacha Lejaeghere besloten had de Open VLD fractie te verlaten om voortaan als onafhankelijke te zetelen. Gevolg daarvan is dat de Open VLD -  CD&V meerderheid nu nog slechts 13 van de 25 zetels telt.

  Het 'waarom' van Natacha
  "Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 stelde ik mij kandidaat voor de Open VLD. Aangezien ik zelfstandig verzekeringsmakelaar en voorzitter van de Handelaarsbond Westende-Dorp was, was ik een bekend gezicht. Dat werd ook bevestigd, aangezien ik voor de eerste keer onmiddellijk verkozen werd als gemeenteraadslid. Het zetelen in de gemeenteraad heeft mij niet wijzer gemaakt, integendeel.

  Ik was al een aantal teleurstellingen rijker, maar de kortzichtigheid binnen de partij en de fractie was voor mij de druppel om op te stappen bij Open VLD. In 2012 dacht ik dat de partij open en transparant was, maar niets bleek minder waar. Ik maakte mezelf wijs dat de situatie zou verbeteren met Janna aan het roer als burgemeester, maar tevergeefs. Ik heb moeite met het beleid in het algemeen, niet met een specifiek dossier als het casinoproject bijvoorbeeld. Ik zit niet meer op mijn plaats in de fractie".

  En verder: "Iedereen probeert zijn dossiertjes af te werken richting oktober 2018, dat valt mij de laatste maanden enorm op. Middelkerke staat niet meer op de kaart. Ik ben zeker niet de enige die met een wrang gevoel zit, maar dat maakt mijn rekening niet".

  In verband met de ophef in verband met het casinodossier verklaart Natacha op 29.6.2017 "Toen het heikele casinodossier voor de tweede keer ter stemming op tafel lag, heb ik de zaal verlaten. Dat moet genoeg zeggen, meen ik."
  Is dat niet in tegenspraak met jouw verklaring hierboven, Natacha?

  De uitleg van Open VLD voorzitter Frederick Spaey
  "We wisten al enige tijd dat er ongenoegen leefde bij Natacha. We hadden echter niet verwacht dat ze de meerderheid zou verlaten. Het was een verrassing dat ze afwezig was op de meest recente gemeenteraad. Ze wist dat ze aanwezig moest zijn om in aantal te zijn, tenzij die afwezigheid in haar planning paste natuurlijk. Pas een kwartier voor de zitting had ze te kennen gegeven aan de voorzitter dat ze niet aanwezig zou zijn. Ik wil onze interne keuken niet uit de doeken doen, maar er waren inderdaad bepaalde elementen waarover zij minder tevreden was.

  Na haar afwezigheid tijdens de laatste gemeenteraad zouden we eens samenzitten na de vakantieperiode. Ik wil niet met slijk werpen en ik hoop op een constructieve verdere samenwerking. Natacha heeft niet aangegeven dat ze zal stoppen met politiek. We hebben haar altijd gegeven waarop ze recht had."

  Stoelendans van mandatarissen
  Samenstelling van de gemeenteraad na de verkiezingen van oktober 2012 (totaal: 25 leden):

         Open VLD 9, CD&V 5, LDD 7, PK 2, N-VA 2


  Open VLD 
           Janna Rommel-Opstaele, Michel Landuyt, Johnny Devey, Bart Vandekerckhove,
          Carine
  De Jonghe, Geert Galle (naar OCMW - raad en vervangen door Linda Feys-
          Peelman),
  Franky Annys, Mario Declerck, Natacha Lejaeghere (Onafhankelijke
          juni 2017)

  CD&V
          Liliane Pylyser-Dewulf, Dirk Gilliaert (OCMW voorzitter, vervangen door
     
     Gerard Soete), Francine Ampe-Duron, Katrien Claeys-Goemaere, Linda Cobbaert
         (op
  15.1.2015 vervangen door Kristof Devos)
  LDD
          Jean-Marie Dedecker, Rosalie Verlinde (ontslag), Tom Dedecker,
  Lieve Landuyt
          (ontslag), Wim Landuyt (naar OCMW
  ), Chris Niville, Henk Dierendonck (naar
          OCMW)
             
  Diego Demarcke, Dirk De Poortere, Bianca Ryckewaert en Sandra Van Den
             
  Bossche hebben de ontslagnemende en de naar de OCMW- raad overgestapte
             
  vervangen.
  Progressief kartel: Geert Verdonck en Lode Maesen
  N-VA
          Dany Van Den Broucke (uit partij gezet op 13.10.2014 en zetelend als
         
  onafhankelijke), Martine DHondt (uit N-VA gestapt en zetelend als onafhankelijke,
          daarna
  ontslag op 25.7.2016 als gemeenteraadslid en vervangen door Antony
          Goethaels van N-VA)

  Van de 25 oorspronkelijk verkozene zetelen er welgeteld nog 15 voor de oorspronkelijke partij en 2 als onafhankelijke. Vier zijn overgestapt naar de OCMW - raad. Vier dienden hun ontslag in.
  Men kan dus gerust van een stoelendans spreken. Ontslag kan natuurlijk en liefst uitzonderlijk gerechtvaardigd zijn, maar voor de rest ... Zouden de kiezers eigenlijk niet mogen verwachten dat een verkozene het mandaat uitoefent waarvoor hij/zij verkozen wordt? Moet een mandataris trouw blijven aan zijn partij? Moet een mandataris die als onafhankelijke wil zetelen zijn mandaat niet teruggeven aan de partij waarvoor hij/zij verkozen werd? Allemaal vragen die reeds lang, op alle niveau's, stof voor discussie vormen.

  Is de meerderheid in gevaar?
  Om een gemeenteraad in Middelkerke rechtsgeldig te laten verlopen dienen minstens 13 gemeenteraadsleden aanwezig te zijn.

  Door het ontslag van Natacha Lejaeghere als gemeenteraadslid voor de Open VLD is er geen zetel op overschot en heeft de oppositie een stok achter de deur bij ziekte of afwezigheden.
  Zoals de voorzitter van de Open VLD ("Als dat hun manier is om aan politiek te doen voor de Middelkerkenaar, dan is dat hun volste recht") zou een eerlijke kiezer het niet appreciëren als de oppositie stelselmatig van dit 'voordeel' zou gebruikmaken, zeker niet als hierdoor belangrijke dossiers op de lange baan geschoven worden.

  Hoe wordt het nieuws onthaald?
  "
  Tenminste een vrouw met gezond verstand!"
  "
  Eindelijk iemand die beseft dat het zo niet verder kan."
  "Nog 1 ippon, en ze zijn KO !"
  "Sommige mensen hebben toch nog een geweten!!!"

  Dat zijn zowat de reacties op Facebook!
  In de wandelgangen zou Natacha Lejaeghere in één adem genoemd worden met een overstap naar LDD. Haar reactie? "Daar spreek ik mij niet over uit. Ik zal eerst een jaar genieten van mijn positie als onafhankelijk raadslid, we zien wel wat de toekomst brengt voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Hopelijk een toekomst die transparant, vooruitstrevend en doelgericht is voor de burger."

  Bron
  'Natacha Lejaeghere stapt op bij Open VLD Middelkerke' uit 'Krant van West-Vlaanderen', artikel door Matthias Feyen op 21.6.2017

   

   

  10-07-2017, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Politieke partijen
  19-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ervaringen van de Lijst Dedecker in Middelkerke:

  Zopas vonden we nog eens een nummer van het partijkrantje van de Lijst Dedecker in onze bus. Schijnbaar een speciaal nummer? Misschien een verre aanzet voor de gemeenteraadverkiezingen van oktober 2018? Waarom die vragen? Ik was namelijk al ˜Uze gazette" gewoon geworden. Is de slogan nu '#Uw alternatief LDD Lijst Dedecker'?
  Of is het uitsluitend de bedoeling om de bevolking te wijzen op het ondemocratisch bestuur van de huidige meerderheid?
  De titel "Democratie is een Werkwoord" schijnt daarop te wijzen.

  Democratie is een werkwoord
  Het is niet omdat de LDD niet de eerste is die deze uitdrukking gebruikt, dat ze niet waarde- of betekenisvol of niet krachtig zou zijn. 'Wij komen naar u toe! Want uw mening is belangrijk', beweert de partij. Zij willen daarop namelijk hun beleid enten om de kiezer daardoor persoonlijk te laten wegen op hun programma.

  Tevredenheidsonderzoek


  De lezers krijgen 27 vragen voorgeschoteld waarop vijf antwoorden mogelijk zijn, gaande van "Zeer slecht" naar "Zeer goed" over "Slecht", "Redelijk" en "Goed". "Geen mening" is er niet bij.

  Ik heb al vaak wat bedenkingen geuit over enquêtes bij de bevolking. Mijn bezwaar? Wie kan er al die vragen beantwoorden? Wie bezit de nodige kennis in al die domeinen om er een juist en eerlijk antwoord op te kunnen geven?

  Ziehier enkele voorbeelden:
  Wie heeft er een duidelijk beeld over het algemeen beleid?
  Weten de jongeren wel iets af van het seniorenbeleid? Of van de toegankelijkheid van het OCMW? Of van de service van het OCMW?
  Welke bejaarde kan het "Sportbeleid" beoordelen? En het "Onderwijsbeleid"? En het "Jeugdbeleid"? En de "Kinderopvang"?

  Ik weet wel dat dit verschijnsel zich ook voordoet bij verkiezingen. De kiezer heeft zogezegd altijd gelijk, ook al heeft hij geen benul van de verdiensten, intenties of (on)bekwaamheid van de kandidaten. Maar ja, dat zal zeker democratisch zijn?


  Wie doet er mee aan de enquête? De leden en sympathisanten van de eigen LDD-partij? Antwoorden die ook met "Zeer goed" of  "Goed" als dat toepasselijk is?
  En wat met de leden en sympathisanten van de huidige meerderheid? Ik las dus wel dat de bevraging anoniem is, maar gaan die hun partijen afbreken of integendeel overwaarderen? En zelfs als ze eerlijk zijn, dan geloven ze zonder twijfel in het zeer goed of goed bestuur van "Open VLD" en "CD&V".

  Als het niet via een enquête gebeurt, hoe moet de verkozene van het volk dan wel de mening kennen van zijn/haar kiezers? Persoonlijk zou ik het meer waarderen dat de mandatarissen zich regelmatig, en niet enkel in de weken vóór de verkiezingen op straat begeven om rechtstreeks contact te hebben om aldus voeling te krijgen met de bevolking. De raadsleden van de oppositie moeten volgens mij ook volop deelnemen aan het gemeenschapsleven, recepties, ... Dat gebeurt nu niet!
  Het is niet via Facebook dat men een algemeen beeld krijgt. Het zijn veelal steeds dezelfde mensen die via die weg kritiek of lof uiten.

  Ideeënbox

  Verbindingsweg vanaf Slijpebrug tot aan de rotonde in de Westendelaan

  De rotonde werd aangelegd in 2009. In mijn artikel van 28.6.2009 "Waarom die nieuwe rotonde aan de Westendelaan" somde ik de voor- en nadelen op van een rotonde. Aangezien deze waarover het hier gaat, aangelegd werd om het drukke verkeer in de Spermaliestraat te ontlasten, vind ik het dan ook logisch dat de verbindingsweg er komt. Of verzet de Vlaamse gemeenschap zich er misschien tegen? Of hebben ze er geen geld "voor opzij gezet", zoals dat heet?
   
  Vernieuwing van de zeedijk en renovatie van Westende.
           Daar geraak ik nu wel stilaan over uitgepraat.
           Mijn mening staat uitgebreid in de map "Dijk en
  Strand" van deze blog.
           Heeft LDD dan ook geen bezwaar tegen de kostprijs van 35 miljoen euro
  voor het
             verbreden van de zeedijk?

  Ondergrondse parkeergarage aan de Badenlaan
         Facelift van Westende-bad en dus geen parkeertoren van 5,3 miljoen!
         Volledig akkoord maar een
  ondergrondse parking met verdiepingen zal
          waarschijnlijk wel een aardige duit meer kosten? 

  Herinrichting van de dorpskern in Lombardsijde?
      
  Dat probleem heb ik al bekeken uit alle hoeken en kanten. In de map 'Verkeer' met
       datum
  6.5.2013 vinden jullie mijn uitgebreide studie "Zou de tramlijn dan toch nog
       uit de dorpskern van Lombardsijde verdwijnen?"
  Als je denkt aan een nieuw
       dorpspleintje, een veiliger
  Nieuwpoortlaan en aan een "Zeelaan-promenade" en als je
        rekening houdt met de wil van de
  Lombardsijdenaars, waarom niet?
  Respect voor de natuur, meer bepaald het jaagpad langs het kanaal Oostende-Nieuwpoort
  Aangezien ik een 'natuurvriend' ben, kan ik dat respect enkel maar toejuichen.
  De vraag is echter: 'Hoe kan de LDD zich nog verzetten tegen het verdwijnen van dit historisch waardevol stukje groen'? Het Vlaams Gewest voorziet daarvoor reeds een som van 520.000 euro en schepen Liliane Pylyser - Dewulf kondigt volop aan dat de heraanleg van het jaagpad er in 2018 komt?
  Volgens haar komt er helemaal geen asfalt noch beton, maar een waterdoorlatende zandmengeling
  Er zouden ook geen bomen gerooid worden. Wie heeft er nu gelijk?

  Wist je dat?

  Ik apprecieer ten zeerste dat LDD de bevolking informeert over wat zich achter de schermen in de gemeente afspeelt. Alleen al de volgende vier punten vormen een indrukwekkende lijst:

  1. Klacht van korpschef politie tegen de burgemeester omdat zij tegen zijn advies in toch een bouwvergunning verleent aan haar blauwe politieke vrienden rond Willy Michiels
  2. Leugenachtige verklaringen over de opbrengst voor de gemeente van de nieuwe casinoconcessie verleend aan Napoleon Games
  3. Weinig vleiende resultaten van de zelf aangevraagde doorlichting van het personeelsbeleid
  4. Onregelmatigheden bij de subsidiëring van tennistornooien georganiseerd door Danny Vandenbroucke

  Ik hoop dat er eindelijk eens iemand wakker kan gemaakt worden om een einde te stellen aan het toekennen van al die financiële gunsten aan de blauwe vrienden van Janna en Co.

   

  19-06-2017, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Politieke partijen
  27-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Open Vld Middelkerke wil respectvol campagne voeren

  De lijst Dedecker gaf reeds op haar nieuwjaarsreceptie de aftrap van haar campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018. Met heel wat rake voorbeelden van al het negatieve dat de huidige meerderheid totnogtoe presteerde, toonde de lijsttrekker Jean-Marie Dedecker aan wat zijn partij niet en wel wil als hij en de zijnen het voor het zeggen krijgen.
  De Open VLD, aan de macht gekomen op 1 januari 2001, wil nog een vervolg breien aan de drie  voorbije legislaturen en heeft daarom gemeend ruim op tijd te moeten starten met het overtuigen/inpalmen van het Middelkerks kiespubliek. Ze doet dat onder het motto ‘Positief vooruit’. De partij verspreidt daarom sinds kort een brochure met die naam.

  Werd die enkel uitgedeeld aan vermoedelijke kiezers? Het boekje zou te zwaar geweest zijn om te laten versturen door de post, daarom is het persoonlijk bedeeld geweest en dus is het niet bij iedereen terechtgekomen. Ik was dus niet bij de ‘gelukkigen’ die er één mochten ontvangen. Ik nam dan maar de vrijheid om er één aan te vragen aan het partijbestuur, met gunstig gevolg, waarvoor dank.

  Hoe ziet de brochure eruit?
  De brochure oogt mooi met ontwerp en foto’s van Mario Declerck en schetst de voorlopige balans: ‘wat werd er allemaal gerealiseerd sinds 2012 (sinds Janna burgemeester is; daarvoor zal er niets gebeurd zijn, zeker?) en wat zit er nog in de pijplijn voor de resterende tijd van deze legislatuur.’
  De toekomstmuziek die ze voorspiegelen houdt o.a. in dat de (lage!) belastingen zouden stabiel gehouden worden, door een efficiëntER beheer van de financiële middelen. Dat is waarempel een eerlijke bekentenis!
  Een andere belofte (?) is dat ze van Middelkerke de stripgemeente van de kust willen maken. Is dat dan zo nog niet? Wat kan er nog meer gedaan worden? De striphelden hier de macht laten overnemen?
  De plannen om van de ‘Krokodiel’ een nieuw sport- en vrijetijdspark met een nieuw recreatief zwembad te maken, zouden klaarliggen. Ze zijn dus nog lang niet van plan om op te houden met de miljoenenverslindende projecten. Ze schijnen het ook ernstig te menen met het verbreden van de zeedijk. Ik wil dat alles eerst nog wel zien en het geloven zal ik pas daarna.
  Misschien kan er nog een wielerbaan en een modern GHELAMCO voetbalstadion met atletiekpiste bijkomen. Terwijl ze toch bezig zijn. En de relaties bestaan al!

  In de brochure gaat men er al van uit dat het door hen goedgekeurd project voor het casino inderdaad zal gebouwd worden. En GRATIS, nietwaar?
  Dat er ook een nieuw ‘Woon- en Zorgcentrum’ komt, dat zal wel een lapsus zijn zeker? Wat is ‘De Ril’ dan? Bedoelen ze misschien een nieuw project van assistentiewoningen of een nieuw dienstencentrum? Als ze daarmee de kwaliteit van de ouderenzorg kunnen verbeteren tegen een betaalbare prijs (voor de gemeente maar zeker voor de bejaarden), dan kan ik dat alleen maar toejuichen.

  De gemeenteschool van Westende zou verbouwd worden en er zou extra ruimte gecreëerd worden voor de gemeenteschool in Leffinge. Dat vind ik natuurlijk zeer goed!

  En dan zijn er nog de klassieke vage beloften:
  - verder investeren in onze jeugd
  - de dienstverlening op een kwalitatief hoog niveau houden
  - de kleine en grote verenigingen blijvend ondersteunen
  - nog beter aanpakken van de strijd tegen de criminaliteit
  - het op punt zetten van een eigen ambulancedienst
  - het steunen en samenbrengen van de bewoners op een laagdrempelige manier
  - blijven investeren in netheid (om eindelijk na 17 jaar de strijd tegen de hondenpoep, de
        paardendrollen en het onkruid in hun voordeel te beslechten?)
  - Middelkerke aantrekkelijker maken door investeringen.

  Door vaag te blijven kan je de indruk geven dat geen enkel domein aan je aandacht en zorg ontsnapt, maar de vraag is wat er allemaal van zal terecht komen. Zijn ze misschien nu al zeker dat er voor hen een vierde legislatuur komt?

  Is de brochure een reactie op het optreden van oppositiepartij LDD?
  Daar heeft het natuurlijk alle schijn naar omdat Jean-Marie Dedecker zich in de voorbije maanden telkens fors uitliet over de projecten van de meerderheid, onder meer over het casinodossier. Het Progressief Kartel en nu ook de NV-A bleven evenmin zwijgend toekijken.
  Janna Rommel-Opstaele beweert nochtans van niet: “De titel 'Positief Vooruit' alludeert niet op droombeelden of het weerleggen van doemdenkerij van de oppositie. We verwijzen naar concrete slagkracht".

  Wat verstaat de Open VLD eigenlijk met ‘Positief’?
  "We willen ons blijvend kenbaar maken aan de burger en de tweede verblijvers. We nodigen hen uit om mee te denken over het beleid. Wat kan beter? Wat moet anders? We hebben ondertussen al veel mooie dingen gerealiseerd, maar we moeten ons blijven verbeteren. Bovendien willen wij op een respectvolle manier campagne voeren, waar de deur wagenwijd openstaat voor iedereen om hun mening te geven, ongeacht zijn of haar achtergrond."

  Laten wij die tekst even ontrafelen en ontleden!

  Blijvend kenbaar maken aan de burger en de tweede verblijvers
  Natuurlijk wil de Open VLD de Middelkerkse geschiedenis ingaan als de partij die door haar ‘mooie, nuttige’ projecten de gemeente voor eeuwig op de toeristische kaart gezet heeft. Zelfs al werd daarbij helaas niet op een miljoen euro meer of minder gekeken.
  Ze zijn toch nu al meesters in het ‘kenbaar maken’ zelfs al is dat niet steeds in de gunstige zin.
  Maar wat hebben de tweede verblijvers te zien met hun verkiezingscampagne?
  Als tweede verblijver geniet je wel mee van wat toeristen en bewoners allemaal kunnen beleven. Je bent één van de hoofdsponsors van de gemeente. Je bent dus meer dan een gewone toerist maar je woont hier niet. Je verblijft hier alleen maar, bij goed en bij slecht weer. Stemmen ze misschien ook voor de Open VLD? In de gemeente waar ze wonen, dan!

  Meedenken met het beleid?
  Als ze na oktober 2018 die mogelijkheid zouden bieden, als ze daar nog de kans toe krijgen, dan zou dat inderdaad positief zijn.

  Luisteren naar de oppositie in de gemeenteraad en naar de burger, is nu éénmaal niet hun sterkste punt. Ze vragen nu en dan wel eens de mening van de bewoners over de werken in hun straat … als alle plannen de studiebureaus verlaten hebben en de kranen en bulldozers al de straat inrijden.
  Hoe zou de bevolking zijn mening kunnen geven over een project enkel en alleen op basis van een foto? 

  Herinneren jullie zich de uitspraak van toenmalig burgemeester Michel Landuyt dat vergaderingen waar de burger zijn mening kan uitdrukken ‘praatbarakken’ zijn, waar hij niet van houdt. Iedereen heeft het recht om eens van gedacht te veranderen maar ik kan maar niet geloven dat hij er nu anders over denkt. Hebben ze ons gevraagd of we dat evenementenplein met drie ondergrondse parkeerverdiepingen in Middelkerke wilden? Of de uitkijktoren? Of dure beelden voor het beeldenpark? Of een nieuw casino? Of een verbrede zeedijk? Of wat we vonden van het (mislukt) project ‘minigolf’? Of van het onbegrijpelijk aanleggen van tijdelijke tenniscourts. Of van het overvloedig sponsoren van wielerwedstrijden?
  En tenslotte … zal de secretaris daar wel mee akkoord gaan?

  Hebben ze al mooie dingen gerealiseerd?
  Natuurlijk wel! Ik heb het al vaak geschreven.
  Ze hebben zeker al positief werk geleverd dat in bepaalde domeinen nuttig en vooruitstrevend was. Dat kon ook niet anders ... gedurende drie legislaturen, met het budget dat ze ter beschikking hadden en met een (te?) grote groep beschikbare ambtenaren, waaronder zeer veel bekwame.
  De toegeving ‘we moeten ons blijven verbeteren’, betekent dit dat niet enkel hun ‘mooie realisaties’ zullen aangehaald worden, maar ook hun fouten? En dat ze na (gewonnen?) verkiezingen zullen besturen zoals een goede huisvader, met meer oog voor het welzijn van de gemeente en minder voor hun eigen prestige?

  De titel van hun brochure alludeert niet op droombeelden
  Droombeelden hebben ze in de voorbije jaren inderdaad al genoeg gehad: een watersportcentrum naast 'Zon en Zee', het naaktstrand, een pier tegenover het casino, het organiseren van het vertrek of de aankomst van een tourrit. Of de unieke ijspistes op de kerstmarkt! Of het verleggen van de tram in Lombardsijde! Of de reeds jaren aanslepende bouw van sociale woningen in de Badenlaan, met parkeertoren, telkens gecounterd omdat het terrein soms meer gelijkt op het ‘Verdronken Land van Saeftinghe’.

  Wat betekent ‘doemdenkerij’ van de oppositie?
  Een doemdenker is iemand die somber is over de toekomst, een zwartkijker, een pessimist.
  Per definitie bestaat de oppositie uit partijen die kritisch meekijken met besluiten, die afspraken controleren en voorstellen doen in de gemeenteraad. Het is niet omdat zij ook liever de meerderheid zouden vormen maar nu tijdelijk opposanten zijn van de Open VLD- CD&V, dat zij niet het beste zouden wensen voor de gemeente. Zijn dat allemaal zwartkijkers of pessimisten? Natuurlijk niet, maar de Open VLD vindt dat wel, al beweert ze dat ze zich in hun campagne niet zullen bezighouden met het weerleggen van die doemdenkerij. Geloven jullie dat? Ik niet!
  Betekent het dat ze de oppositie en de burgers van Middelkerke ertoe willen aanzetten om alles goed te vinden wat zij doen?
  Betekent dit nu officieel dat ze voortaan niet meer wensen dat de burger vragen stelt, die de meerderheid in moeilijkheden (kunnen) brengen? Dat wie toch kritiek uitoefent, toch nog een positieve reactie mag verwachten en geen poging om hem of haar uit te sluiten van informatie? Dat de deur ‘wagenwijd’ zal openstaan voor iedereen, ongeacht zijn/haar achtergrond? Dat de oppositie uitgenodigd wordt om mee te werken aan het beleid? Dat kan toch niet anders dan vroege verkiezingspraat zijn, want ze hebben nauwelijks oor gehad voor de voorstellen van de oppositie, integendeel zelfs.

  Besluit
  We worden dus allemaal uitgenodigd om positief te denken. Als er een negatieve gedachte in je opkomt over het door de Open VLD gevoerd beleid, dan moet je die verbannen en blijven glimlachen.
  Positief denken maakt niet alleen je leven leuker, het helpt je zelfs langer te leven.
  Ik ben blij dat de OpenVLD nu ook positief gaat denken!
  Ziehier nog een paar tips:

  Vroegere artikels over het onderwerp
  16.5.16 'Middelkerke: Mogen wij onze mening nog uiten? Is democratisch handelen nog
                  wel aan de 
  orde? Krijgt de burger inspraak? (zie map ‘Gemeentebestuur’)
  25.3.15: ‘Antwoord aan een positieve Westendenaar' (zie map ‘Mijn blog‘)

  Bronnen
  " Het Laatste Nieuws* - 11 Feb. 2017 Pagina 41 * " (TVA)

  27-02-2017, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Politieke partijen
  06-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jean-Marie Dedecker boegbeeld, getalenteerd schrijver en spreker, kortom een politiek fenomeen … toekomstig burgemeester van Middelkerke?

  Tien jaar LDD
  Jean-Marie Dedecker werd bij de VLD (door Verhofstadt) als wit konijn binnengehaald voor de federale verkiezingen van 13 juni 1999. Hij haalde 52.492 voorkeurstemmen en werd rechtstreeks verkozen. Hij zetelde als senator van 1999 tot 2004, daarna was hij lid van het Vlaams Parlement en tegelijk gemeenschapssenator.
  Na zijn ontslag door Open VLD richtte hij op 17 november 2006 mede de denktank Cassandra op. Dedecker besliste in dezelfde maand om lid te worden van N-VA, maar dit bleef bij een zeer korte passage vermits CD&V haar veto tegen zijn lidmaatschap stelde. Cassandra besliste hierop dat er voldoende basis was voor een nieuwe liberale partij in Vlaanderen. De nieuwe politieke partij werd dan ook op 19 januari 2007 officieel voorgesteld aan de pers als Lijst Dedecker, Partij van het Gezond Verstand. (LDD)
  In 2011 werd de naam gewijzigd in Libertair, Direct, Democratisch. Zo kon de afkorting LDD behouden blijven.
  Bij de verkiezingen van 10 juni 2007 werd JMD verkozen als lid van de Kamer voor Volksvertegenwoordigers.
  Voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 werd de naam van de partij alweer gewijzigd, en kwam ze (in slechts een aantal gemeenten) op onder de naam Lijst Dedecker.
  Sinds de verkiezingen van 25 mei 2014 is de partij niet meer vertegenwoordigd in een parlement.
  De LDD vierde dus onlangs zijn tienjarig bestaan en dat gebeurde samen met welgeteld 370 aanwezigen waaronder verschillende Middelkerkse N-VA bestuursleden, wat de indruk zou kunnen wekken dat er voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen iets moois aan het groeien is tussen beide partijen. Volgens Jean-Marie zou er wel geen sprake zijn van een fusie maar eventueel wel van een kartel tussen beide partijen.
  Afwachten dus! In ongeveer 21 maanden kan nog veel gebeuren.

  De toespraak van Jean-Marie
  In het oog van een camera van Focus TV en van verschillende, ik neem aan persfotografen, hield Jean-Marie een vurige toespraak die een uur duurde en die drie grote delen omvatte: de Vlaamse en federale politiek, de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en een aanklacht tegen de meerderheid Open VLD-CD&V in Middelkerke.
  Ik zal mij hier uiteraard beperken tot een bespreking van het tweede en derde deel omdat het eerste niet binnen de doelstellingen van mijn blog valt.
  Toch wil ik hier aanstippen dat het nog niet duidelijk is wat LDD in 2019 zal doen, wanneer de volgende Vlaamse en federale verkiezingen plaatsvinden. Zij willen eerst, na de gemeenteraadsverkiezingen, het draagvlak inschatten, de temperatuur opmeten. Zal er op dat ogenblik voldoende ruimte zijn op rechts? LDD zou dan klaarstaan om het gat op te vullen.
  In tegenstelling met wat sommige misschien denken (en misschien liever zouden hebben?) is LDD geen partij die uit zijn graf moet opstaan. De partijstructuur is overeind gebleven en Jean-Marie zelf is opnieuw populair en wordt weer overal gevraagd als spreker en als columnschrijver. Zijn partij zou (opnieuw) “de wind in de zeilen hebben”, oudgedienden zouden een terugkeer overwegen en afvalligen van de N-VA zouden er interesse voor betonen.

  Jean-Marie leek heel enthousiast in verband met de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018: "LDD is alive and kicking. In Brasschaat, Glabbeek, Oud-Turnhout, Antwerpen, Kortrijk, Gent, Brugge, Middelkerke én Oostende wordt een lijst opgericht. Dat zal niet noodzakelijk onder de naam 'Dedecker' zijn, maar eerder als ‘Dorpspartij’ of ‘Gemeentebelang’. Er is namelijk een groot verschil tussen nationale en lokale politiek. In alle steden waar een lijst wordt opgericht, ga ik spreken en breng ik een bezoek. Zo ben ik de hefboom tot oprichting en geef ik mijn volle steun aan het lokale bestuur.
  We gaan op zoek naar beslissende figuren, die bekwaam zijn de aandacht te trekken. Het is aan hen om hun kandidatuur bekend te maken. In Oostende is er zeker een mogelijkheid om een doorbraak te forceren."
  Natuurlijk zal Jean-Marie in 2018 in Middelkerke de lijst van de LDD trekken. Natuurlijk wil hij dat zijn tweede poging deze keer wel uitmondt op het burgemeesterschap. Kan een partij een betere kopman wensen? Hij was hier in 2012 al de grootste stemmentrekker en een boegbeeld, wat hij ongetwijfeld is, spreekt de kiezers aan. De mensen houden van iemand die zegt wat zij denken.
  Naar het voorbeeld van Elio di Rupo, die ooit verklaarde ‘J’en ai marre des parvenus’ richtte JM in zijn voordracht vooral zijn pijlen op de kopstukken van de huidige meerderheid ‘waarvan hij genoeg heeft’. Ik citeer:

  Wij willen geen Schepen van Cultuur

       • Die een beeld koopt van Nick Ervinck voor 80.000 euro dat door de gemeente
          Bredene op de schroothoop werd gezet.

       • Die filmpjes van WOII voor 18.000 euro koopt van zijn vrienden terwijl je ze op
         Youtube gratis kan bekijken en zelfs downloaden.

      • Die 80.000 euro spendeert om 2 striptekeningen op een buitenmuur te laten
         schilderen terwijl onze buren in Oostende er 19 lieten schilderen aan 10.000 euro
         het stuk. Er komt nu zelfs een striptekening van 40.000 euro op de muur van het
         politiekantoor. Of het een aangepaste afbeelding van de vier Daltons zal zijn of een
         Napoleon achter tralies is nog niet beslist. We kijken ernaar uit.

  Wij willen geen Schepen van Toerisme

       • Die een toren van 526.000 euro op de Krokodiel laat bouwen om te kijken hoe ze
         Westende-Bad hebben laten verloederen.

       • Die 60.000 euro spendeerde om twee jaar na mekaar een schaatspiste aan te
         leggen waar je niet op kon schaatsen.

       • Die dit jaar 44.000 euro spendeerde om een spiegelchalet te plaatsen op de
         kerstmarkt en het nog te laten uitbaten door mensen uit Mechelen die concurreren
         met onze eigen handelaars.

       • Die 23.000 euro betaalt voor een sinterklaasstoet van amper 1 km lang en waarbij
         het enige kind dat op de schoot van sinterklaas mocht zitten de burgemeester zelf
         was. Gelukkig viel ze er niet af.

       • Die met 62.000 euro meer zitpenningen betaalt voor politici in de raden van bestuur
         en het directiecomité van de VZW Toerisme, dan voor het duurste toeristisch
         evenement in de gemeente.

       • Die al 4 jaar lang de Calidris laat verloederen en leegplunderen om geen
         concurrentie te bieden aan een familiebedrijf van één van de gemeenteraadsleden
         van de meerderheid.

  Wij willen geen gemeentesecretaris

      • Die biercontracten afsluit waarvan alle verenigingen het slachtoffer zijn behalve zijn
         eigen wielerclubje dat elk jaar voor 100.000 euro aan de subsidiepot passeert.

      • Die aan zijn vriend en zakenpartner, nu onafhankelijk (nadat men hem niet meer
         wilde bij de N-VA) gemeenteraadslid Danny Vandenbroucke ieder jaar meer dan
         50.000 euro subsidies toestopt. Sinds Dhr. Vandenbroucke in proces ligt met de
         dienst toerisme wegens gesjoemel met subsidies, dat door ons aan het licht werd
         gebracht, ontvangt hij zijn subsidies van de gemeente. Voor dergelijke schizofrenie
         wordt elk mens die denkt dat hij Napoleon is onmiddellijk naar Beernem afgevoerd.

      • Die een schrikbewind voert onder het gemeentepersoneel en de werksfeer
        verloedert.

  Wij willen geen schepen van openbare werken

      • Die verkavelingen goedkeurt in functie van familiale belangen in plaats van het
        algemeen belang.

      • Die een gedrocht van een parkeertoren aan de Badenlaan van 5,3 miljoen euro wil 
        aan de Badenlaan. Westende - bad heeft nood aan een facelift, niet aan een zoveelste
        litteken. Er werd al 850.000 euro verkwanseld om een ondergrondse parking aan te
        leggen op de oude tennissite in Middelkerke die er nooit gekomen is. We kunnen
        misschien deze expertise nu gebruiken om een ondergrondse parking aan te leggen
        in Westende - Bad. Het is tijd dat ruimtelijke uitvoeringsplannen niet meer gebruikt
        worden voor de verkavelingen van de immovrienden van de huidige bestuurders
        maar voor de verbetering van de leefruimte voor al onze inwoners.

  Wij willen geen burgemeester

       * Die niet op de tafel klopt in Brussel, maar onder de tafel rolt.
       * 
  Die onder de knoet ligt van een gemeentesecretaris die als Napoleon de gemeente
          naar zijn
  hand zet.
       Terloops, jullie weten toch waarom Napoleon zijn hand in zijn jas stopte?
              Niet om zijn hand op te warmen want hij had handschoenen.
              Niet om zijn hart te voelen kloppen want hij had er geen.
          Het was om te voelen of zijn portefeuille nog dik genoeg was.

  Het casinodossier
  Omdat het uiteraard een zeer belangrijk maar helaas ook duister dossier is, sprak JMD daarover harde woorden. Ik citeer:

  Waarom wil LDD niet weten van het door de gemeente gekozen project?
  Zij willen een statige kursaal, een landmark, geen trekgat aan de Noordzee, geen glazen
  saunacomplex.
  De hoed van Napoleon is geen iconisch gebouw, het is een kopie van een hoefijzergebouw in Rotterdam, er staat er nog eentje in Lyon en eentje in de nabijheid van Venetië.
  Ziehier de ‘Markthal’ in Rotterdam (links) en het gebouw bij Venetië (rechts):

  De bevolking staat er niet achter
        In onze eerste bevraging stemde zo’n 73.6 % van de bevolking voor het project van
        Versluys en 26.4 % voor Napoleon Games.
       
  Bij de tweede bevraging over de nieuwe offertes is nauwelijks 8% nog voorstander
        van de 
  Hoed of de serre van Napoleon, 21% opteert voor de Rolling Stone van
        Infiniti en 71 
  procent voor de schelp van Versluys.
  Deze coalitie van CD&V en Open VLD heeft echter lak aan de mening van haar inwoners.

  Wij willen geen speelzaal ter grootte van de openbare toiletten op de zeedijk. 
         De speelzaal van Napoleon Games is amper 600 m² groot, niet eens de oppervlakte
         van 
  een lunapark en de helft van de huidige speelzaal in het oude casinogebouw.
         Als alle 85 personeelsleden aanwezig zijn krijg je er de klanten enkel nog met een
         schoentrekker binnen. Het is dus bedrog dat men de werkgelegenheid wil
         handhaven. 
  Integendeel. Betekent die kleinere speelzaal misschien dat nog slechts
         de helft van het 
  personeel nodig zal zijn? Het zal de lui van Napoleon Games er wel
         om te doen zijn alle 
  spelen te kunnen inrichten online.
         Dit speelholletje kan hen geen barst schelen.

         De speelzaal in het gebouw van Versluys is tweemaal zo groot en die van
         Infiniti zelfs viermaal.

  Wij willen geen feestzaal die amper 400 m² groot zal zijn. 
       Dat is nauwelijks genoeg om een kaartavond van de boerinnenbond te organiseren en
       zelfs 
  te klein om onze nieuwjaarreceptie te houden.
       Bij Infiniti is de zaal 3.500 m² groot.

  Wij willen geen immobiliënproject, maar een casinoproject.
       De 72 kamertjes met een grootte van 15 tot 25 m² zijn eerder konijnenhokjes van een
       afwerkhotelletje. Het project is gemaakt voor een hoteluitbating en een
       immobiliënproject 
  ten voordele van de familie en de zakenpartners van de huidige
       schepenen die zelfs niet te 
  beschaamd waren om in de jury zetelen.
       Eigen volk eerst!!


  Waarom aanvaardt LDD de keuze voor Napoleon Games niet?
  Omdat
       - het voor de gemeente een verlies betekent van 46,2 miljoen euro over de ganse duur
         van het 
  project, maar ja…
         De toekenning van het project aan de toenmalige eigenaar bingokoning Willy
         Michiels, al 
  veroordeeld voor omkopen van een ambtenaar, werd al twee jaar
         geleden bedisseld met onze 
  burgemeester en gemeentesecretaris in een Brugs
         restaurant.
         Het was en het moest Napoleon Games zijn en het is ook zo geworden.
              46 miljoen stemt ongeveer overeen is de volledige jaarbegroting van onze
              gemeente waarmee 
  er een gans jaar lang zelfs 400 personeelsleden betaald
              kunnen worden en evenals alle 
  onkosten om de gemeente draaiend te houden.

     - wij vaststellen dat er al meer dan 464.000 euro ereloon betaald werd aan
        advocatenkantoor 
  Eubelius om andere kandidaten uit te sluiten en het project in de
        handen van Napoleon Games te 
  drijven.
             Met dit bedrag zou de gemeente een gans jaar 10 werknemers in dienst kunnen
              nemen.

      - zij 600.000 euro huur per jaar minder boden dan de hoogste bieder.
        Voor dat bedrag kunnen er ieder jaar 3 sociale woningen gebouwd worden.
        Wij aanvaarden niet dat men het geld met tientallen miljoenen door ramen en
        vensters gooit (of ‘in zee’ om het lokaal te houden) om de jackpot aan Napoleon
        games cadeau te doen.

           Ondertussen wordt bespaard op de dienstverlening en op het personeel.
           Bij het OCMW werden steunbarema’s aangepast en er werden een aantal vormen
           van 
  financiële tussenkomsten afgeschaft.
        Dit is een project van zelfbediening met normvervaging waarvan zelfs de Waalse
        socialistische PS 
  rood zou aanlopen.

  We begrijpen tot op vandaag nog altijd niet waarom er plots één miljoen extra schadevergoeding zou moeten betaald worden als Napoleon Games het project niet kreeg.

  LDD heeft dan toch wel alternatieven?
  Wie kritiek uit, moet natuurlijk alternatieven kunnen voorleggen. Als LDD aan de macht komt, dan willen zij aantonen dat zij 'een fantastische ploeg hebben, nieuwe mensen dus, met een visie'.
  Aangezien Middelkerke geplet zit tussen Nieuwpoort en Oostende, valt vooral de tegenstelling tussen Nieuwpoort en Middelkerke geweldig op: “Nieuwpoort, dat vroeger het lelijk eendje was aan de kust, is in twintig jaar tijd uitgegroeid tot het tweede Knokke. Middelkerke daarentegen, is blijven stilstaan op basis van een immobiliënbeleid dat alleen maar de ‘vriendjes van’ bevoordeelt.”

  LDD beweert dat onze gemeente nochtans alle troeven in handen heeft.
  Zo kan Westende tot iets prachtigs uitgebouwd worden.
  Er kan, bijvoorbeeld, een getijdenzwembad aangelegd worden. Dat is een zwembad, dat speelt met de getijden. Bij vloed loopt het bad vol, zodat er bij eb kan in gezwommen worden. Ziehier een voorbeeld:

  Er kan een doorsteek van de zeedijk gebeuren met bijvoorbeeld een houten wandelpad over de betonnen restanten van de Atlantikwall en rond de Calidris kan een yachtaccomodatie aangelegd worden.
  Er zou gestreefd worden naar een degelijke architectuur van de gebouwen en
  bouwvergunningen voor studio-appartementen zouden niet meer toegestaan worden.

  Ook Lombardsijde kan erg verfraaid worden. Daar wordt gedacht aan een gedeeltelijke glazen overdekking van het vergrote plein tegenover de Zusterschool, na het verdwijnen van de tram.
  Dat laatste zou dan wel geactiveerd moeten worden, want er is nog altijd geen rail verlegd.
  Aansluiten op de jachthaven en het Albert I-monument, via een mooie promenade, zouden andere streefdoelen zijn.

  De doorsteek van de Spermaliestraat naar het rond punt in de Westendelaan moet volgens hen geactiveerd worden om aldus het centrum van de kerngemeente te ontlasten i.p.v. een 400 jaar oud jaagpad te betonneren dat dwars door een natuurreservaat loopt.

  Besluit
  Zelf heb ik in mijn blog al vaak aangeklaagd dat ons gemeentebestuur onze zuurverdiende centen niet beheert zoals een goede huisvader. Als LDD daaraan paal en perk stelt, of minstens met het geld iets nuttiger aanvangt, dan zou ik dat vanzelfsprekend toejuichen.
  Als JMD burgemeester wordt, dan zou hij zeker zorgen voor de verandering, die we in Middelkerke hard nodig hebben. Als LDD aan de macht mocht komen, zullen ze uiteraard ervaren dat meerderheidscoalitie en oppositie twee verschillende dingen zijn. Ook dan zou ik waakzaam toezien en als het moet, mijn kritiek niet sparen.


  Bronnen
  https://nl.wikipedia.org/wiki/jean-marie_dedecker
  Artikel van Dieter Bauwens in ‘De Morgen’ van 240102017 “LDD maakt zich op voor comeback’
  Tekst speach JMD

  06-02-2017, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Politieke partijen
  14-11-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vrank en vrij, ongezouten meningen, een zesde boek van Jean-Marie Dedecker

  De auteur
  “Steevast werd hij omschreven als de brulboei van Oostende, de beenveeg van de politiek. Maar sinds hij weg is uit de Wetstraat, wordt hij anders bekeken, ervaart hij. Als een “éminence grise." De Sean Connery van de Noordzee”, merkt (Joost De Bock HLN) op , “zeker nu hij zijn baard laat staan.” Persoonlijk heb ik Jean-Marie ook al laten horen dat hij er nu ouder uitziet. Maar ja, als zijn wederhelft hem zo mooier vindt, wie zijn wij … Oordelen jullie zelf maar.

  In een vorig artikel (op 12.9.2016) schreef ik over hem “Je hoeft het daarom niet altijd met hem eens te zijn, maar als hij iets schrijft, dan is dat altijd het lezen waard. Naast zijn boek met de gelijknamige titel drukt hij altijd zijn mening uit ‘Recht(s) voor de raap’. Ik apprecieer dat! Voeg daarbij zijn onnavolgbare stijl, zijn sterk gedocumenteerde teksten, zijn brede kennis voortspruitend uit zijn ervaring en zijn belezenheid en dan moet je niet verwonderd zijn dat hij ook wekelijks een opiniestuk schrijft in ‘Knack’ ”
  De opeenvolgende opiniestukken die verschenen tot en met 17.7.2016, werden nu in boekvorm gegoten onder de naam ‘Vrank en vrij – ongezouten meningen’.

  Hij is daarmee niet aan zijn proefstuk.
  Misschien hebben jullie de vorige vijf boeken van JMD ook al gelezen?
  1999: “Ik, Jean-Marie Dedecker” (samen met Hans Vandeweghe)
  2006: “Rechts voor de raap
  2009: “Hoofddoek of blinddoek – de Migratie ontsluierd
  2010: “De aarde warmt op, de geesten verhitten”
  2012: “Eén tegen allen – Mémoires

  De inhoud van zijn nieuw boek
  Omdat ik dat zeker niet beter kan verwoorden, citeer ik de tekst op de kaft van het boek:
  “Jean-Marie staat er terug met scherpzinnige inzichten en ongezouten meningen. Rad van tong, soms kort door de bocht, hard maar eerlijk. Zoals iedereen Jean-Marie kent, zo spreekt hij ook: vrank en vrij.
  In dit boek worstelt Dedecker met de politieke correctheid en de hypocrisie in en om de Wetstraat. Hij stelt openlijk de Klimaatkerk in vraag en richt zijn pijlen op de bobo’s van de sport. Hij wil de tollenaars opnieuw de tempel uitjagen, klaagt de sale-en leasebackoperaties en andere financiële vestzak-broekzakoperaties in de politiek aan en pleit consequent voor een flat tax. Links en rechts stampt en slaat hij, waar het nodig is. Gezond verstand en een hart voor de kleine man zijn zijn richtsnoer. Daarbij rukt hij de ene na de andere politicus of Wetstraatbewoner het masker af.”

  Niet alle opiniestukken uit ‘Knack’ zijn in het boek opgenomen. Misschien waren ze achterhaald door de actualiteit, of werd de opportuniteit ervan in twijfel getrokken …. of werden ze minder goed bevonden. Er moest in elk geval getriëerd worden om het aantal bladzijden van het boek te beperken.
  Volgende columns werden geslachtofferd:
  ‘zweetsporten zijn minder en minder aan de zapgeneratie besteed.’
  ‘in Vlaanderen is de dopingweegschaal naar de andere kant doorgeslagen’
  ‘de ranzige boerenpsalm van voetballer benito raman’
  ‘sterke identificatie tussen n-va en staat kan forza flandria tussen ldd en vb mogelijk maken’
  ‘dsk seks en politiek vormen een eeneiige tweeling’
  ‘beste baron michel d’hooghe waarom blijf jij kersen eten met zulke louche bobo’s’
  ‘de enigen die belang hebben bij werkloosheid zijn eigenlijk de vakbonden’.

  Twee stukken, die niet in ‘Knack’ verschenen, werden toegevoegd, namelijk de open brieven aan Karel De Gucht en aan Lode Vereeck.

  Sommige titels uit het boek verschillen van die in ‘Knack’. De oorspronkelijke, in het boek, werden door Knack gewijzigd. Onterecht, vind ik, want ze vatten veel beter de inhoud van een column samen.
  Ziehier een drietal voorbeelden:
  ‘We verdrinken in politieke correctheid en verslikken ons in de vrijheid van godsdienst'
          in het boek wordt dat ‘ Nice, de hemelsblauwe Azurenkust kleurt bloedrood’
   'bart-tommelein-verkoopt-een-sprot-voor-een-kabeljauw-en-gebakken-zeelucht-
         voor-parfum'

          in het boek:      ‘Het Vlaamse energiebeleid is een mestvaalt’
  ‘De opgeklopte angst van milieuorganisaties voor ggo’s ondermijnt hun eigen geloofwaardigheid’
         in het boek:     ‘Greenpeace verslikt zich in genetisch gemanipuleerd voedsel’.

  De tabel hieronder bevat de onderwerpen die één of meerdere keren behandeld werden:

  Onderwerp                                                       Onderwerp
  Arco                                             1                  Misdaad                                     1
                                                                              Pedofilie                                1
  Begroting                                     1                   Optima                                      1
  Belastingen                                  5                   Parlement                                  2
      Taxshift                                   3                       Commissies                            1
  Donald Trump                              1                   Pensioenen                                 1
  Economie                                     1                   Politici
                                                                              Graaicultuur                           1
                                                                               Socialistische kopstukken
                                                                                       Ingrid Lieten                 1
                                                                                       John Crombez               1
                                                                                       Johan Vande Lanotte     2
                                                                                       Steve Stevaert              1
                                                                               Latijnse uitspraken                1
                                                                               LDD Lode Vereeck                 1

  Energiebeleid                             3                       Sport                                        4
       Kernenergie                          2
                                                                           
  Europees beleid                         1                        Stakingen
       Brexit                                  1                              Gevangenissen                   1
       Griekenland                         2                              NMBS                                1                         
       Unie                                    1
  Gemanipuleerd voedsel              1                        Subsidiëring bedrijven               1
  Klimaat                                     2                        Transfers naar Wallonië             1
  Koningshuis (Fabiola)                 1                        Vakbonden                               5
  Lonen Basisinkomen                   1                        Vergroening                             1
  Media - Pers                              2                        Verkeer                                    3   
  Migratie                                   10                        Vrouwendag                             1
        Asielcentrum Zon en Zee      1
        Dialoogscholen                    1
        Islam                                  4
        Terreur Aanslagen                6                                    TOTAAL                      84

  Ik ben het wel niet steeds 100% eens met de auteur, maar je krijgt toch een andere, bredere kijk op veel van die maatschappelijke, politieke en sociale problemen. In de meeste standpunten kan ik mij terugvinden, tenminste over onderwerpen waarin ik voldoende inzicht heb. Dat heeft JMD in elk geval. Ik bewonder vooral het feit dat hij steeds kan achterhalen welke de relaties zijn tussen personen/organisaties en bedrijven.

  Wat ik het interessants vond, zijn de open brieven. Soms zijn dat antwoorden op aanvallen van journalisten of van andere politici, soms zijn dat raadgevingen of opmerkingen, soms ook steun aan benadeelden.
  Karel De Gucht (mijn belastingsperikelen zijn de schuld van de Dedecker) pagina 13
  Lode Vereeck (die de schuld voor zijn overloperij wijt aan LDD)     p16
  Theo Francken (voor wie hij grote sympathie vertoont)     p19
  Rudy De Leeuw (socialistische vakbondsman, die hij samen met diens organisatie niet
        in het hart 
  draagt)     p25
  Delfine Persoon (die hij wil troosten en raadgeven nadat zij ten onrechte geen
       ‘Sportvrouw van het 
  jaar' werd)     p40
  Joël De Ceulaer (die twijfelt of Dedecker zijn boeken wel zelf schrijft)     p66
  Paul De Grauwe (de ‘gemediatiseerde’ overloper van blauw naar rood, waarmee JMD
       net als met De Grauwe’s collega’s – economen niet te hoog oploopt)     p77
  John Crombez (die hij erop wijst dat socialisten verworden zijn tot kapitalisten)    p109
  Johan Vande Lanotte (zijn ‘beste vriend’ uit zijn Oostendse tijd, die hij verwijt
      betrokken te 
  zijn in alle mogelijke en onmogelijke financiële transacties)     p138
  Jacqueline Galant (die hij enkele tips wil geven om de verkeersveiligheid te verhogen)
       p174

  Gwendolyn Rutten (die hij erop wijst dat haar partij, die JM niet meer in het hart draagt
      (vooral 
  dan Verhofstadt-Dewael-De Gucht), al jaren aan een vrije val bezig is    p209

  Uitdrukkingen
  Het boek is doorspekt van leuke of sprekende vergelijkingen en heel wat uitdrukkingen die volledig nieuw zijn voor mij. Ziehier enkele daarvan, de merkwaardigste, maar er zijn er nog veel meer:
  Hoe hoger de aap in de boom klimt, hoe beter je zijn kont kan zien”
  “Een journalist heeft altijd het laatste woord. De drukker van het bidprentje.”
  “Elk woord over racisme ligt op een bananenschil”
  “Wie Sinterklaas bekritiseert, belandt zelf in de zak”
  “Van zijn jas en zijn vest te draaien, heeft nog nooit iemand koud gehad”
            
   (over overloperij)

  Het gerinkel van de kassa’s klinkt altijd luider dan het geruis van het geweten”
  “De belastingbetaler is de enige die voor de Staat werkt zonder eerst aan een examen te
           moeten 
  deelnemen”
  “De auto, het stinkdier en de melkkoe van de Wetstraat’
  “De kusttram is bejaardentransport met de snelheid van een huifkar’

  Dat is echte Dedecker-taal!

  Boekvoorstelling op 27 september.
  ‘Doorbraak Boeken’, de recent opgerichte uitgeverij, ontstaan uit het Vlaamsgezinde internettijdschrift ‘Doorbraak.be’, stelde dit eerste boek voor in de Gentse Tinnenpot. Een aanwezige vertelde mij dat de zaal te klein was! Het was de federale Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) die Dedecker, waarmee hij een bijzondere band bezit, inleidde. De voorbije weken werd er geschreven dat de exit van Hendrik Vuye uit de N-VA de zwaarste crisis was in het bestaan van de partij. Maar daar is Francken het niet mee eens. Voor hem vond de grootste crisis plaats net geen tien jaar geleden bij de defenestratie van Dedecker uit de N-VA. Het is ook dezelfde Dedecker die Francken een hart onder de riem stak toen hij bij zijn aantreden als staatssecretaris onder zwaar PS-vuur kwam te liggen. 'Hij heeft mij geholpen en gesterkt'. Francken lauwert het nieuwe boek - 'Vrank en Vrij' - als de 'spiegel van de ziel' van Dedecker. “De auteur koppelt zijn gedegen kennis met heldere eigen inzichten. Dedecker heeft een aversie tegen absolute waarheden. Hij loopt regelmatig storm tegen de parade der deskundigen. Hij is een politiek monster met een onstilbare honger.”
  Francken roept Jean Marie Dedecker op zijn blik open te houden. En ons nog verder 'te laten genieten' van zijn 'scherpe inzichten'.

  Signeersessie

  Gelukkig staat het bovenaan juist weergegeven, want op zaterdag 29 oktober en NIET op donderdag 29 oktober, signeerde Jean-Marie zijn boek. Omdat ik hem nog een paar vragen wilde stellen, trok ik naar ‘De Standaard boekhandel’ in Middelkerke.
  Het was er druk.

  Besluit
  Aangezien Jean-Marie elke week een column schrijft voor Knack en de laatste in dit boek opgenomen column verscheen op 17.7.2016, mogen we ons zeker halverwege 2018 aan een nieuw boek verwachten?
  Tenzij de gemeenteraadverkiezingen van 14 oktober 2018 roet in het eten zouden gooien!

  Bronnen
  http://www.ldd.be/nl/nieuw-boek-vrank-en-vrij-van-jean-marie-dedecker-verschijnt-op-27-september-2016-4189.htm
  http://www.nieuws.be/nieuws/Nieuw_boek_Vrank_en_Vrij_van_Jean_Marie_Dedecker_verschijnt_op_27_september_2016_e8a67e4d.aspx

  14-11-2016, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Politieke partijen
  01-02-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke: Lezen jullie ook 'Uze gazette' van de lijst Dedecker?

  Ik kijk altijd uit naar het verschijnen van partijkrantjes van de oppositie. Onlangs stuurde de lijst Dedecker via dat van hen nieuwjaarswensen voor 2016.
  Daar staan verschillende kritische artikels in.
  Woordje van de voorzitter Claude Prinzie en van Jean-Marie’
  Zal dit idyllisch waardevol landschap verdwijnen’ (over asfalteren van het jaagpad langs het kanaal Plassendale-Nieuwpoort van Slijpebrug tot Nieuwpoort)
  Middelkerke verloedert verder door wanbeleid’ door Tom Dedecker, gemeenteraadslid
  Bilan van halfslachtig beleid’ door Henk Dierendonck, fractieleider LDD in OCMW-raad.
  ‘Het Casinodossier’ door Jean-Marie Dedecker, fractieleider LDD in gemeenteraad.
  Allemaal interessant, maar één daarvan kreeg mijn bijzondere aandacht, namelijk ‘De Stoete Middelkerkenoare’.
  Het artikel omvat een aantal weetjes. Ik citeer telkens letterlijk de tekst uit het partijblad en voeg daar mijn commentaar aan toe.
  Omdat er enkele leuke, goed getrukeerde foto’s bij zijn, wil ik jullie die niet onthouden.


  Wist je dat?
  … de echte burgemeester van Middelkerke onze gemeentesecretaris Pierre Ryckewaert is?
  Hij is secretaris van de gemeente, van het OCMW, van de politie en van het autonoom gemeentebedrijf. Hij is baas van de personeelsdienst en van de sport- en evenementendienst. Hij is organisator van tennis- en wielerwedstrijden. Hij beheert alle grote investeringsdossiers, van het casino tot het zwembad en bij gebrek aan dossierkennis van de burgemeester en schepenen moet hij zelfs op elke gemeenteraad het hoge woord voeren.


  Mijn commentaar
  Dat wist ik natuurlijk en ik heb er mij altijd over verwonderd. Daarbij vroeg ik me af of hij al die functies nog wel deftig kan uitvoeren. Of heeft hij daar misschien een reeks speciale adjuncten voor?
  Het is ook algemeen bekend dat hij zich zowat alles kan en mag permitteren. Wie houdt toch de handen boven zijn hoofd?
  Let wel: volgens zijn eigen verklaring leidt hij het sportgebeuren enkel in zijn vrije tijd! Wie dat niet gelooft, die zal hij iets anders wijsmaken.

  Wist je dat?
  … de gemeente meer startgeld uitbetaalt aan wielrenners dan dat er subsidies gegeven worden aan alle Middelkerkse sportverenigingen samen.

  Commentaar
  Dat wist ik niet maar gezien de wielergekte die hier heerst (in het gemeentebestuur), verwondert me dat geen zier! Wie zoiets nog normaal en of goed kan vinden, ja … is die dan wel waard om een beleidsfunctie uit te voeren?


  Wist je dat?
  … toerismeschepen Michel Landuyt, in 2014 voor de kerstmarkt een ijsglijbaan huurde die niet werkte en in 2015 opnieuw een schaatspiste waarop niet kon geschaatst worden. Samen 60.000 euro weggesmolten door wanbeheer.


  Commentaar
  Ja, dat wist ik maar al te goed. Volgens mij heeft dat zelfs heel wat meer gekost. Naast de huurprijs was er nog de energierekening, de werkuren van het gemeentepersoneel, de verzekering, promotioneel drukwerk, toileteenheid, …
  In 2014 werkte de glijbaan kortstondig wel maar slechts na dure interventies (inkorten, ijs,...) en dan nog met heel weinig succes. Het storm- en regenweer gooide natuurlijk ook wel roet in het eten.
  Ik schreef daarover telkens een artikel (zie map Evenementen)
  5.1.2015: ‘Middelkerke spreekt nog maar eens in superlatieven’
  4.1.2016: ‘Middelkerke: Waartoe een onstuitbare drang om uniek te zijn, kan leiden’
  Zoals uit mijn titels kan afgeleid worden, ligt hoogheidswaanzin aan de basis van dit wanbeheer.


  Wist je dat?
  … dat de grootste uitgavenpost van de VZW Toerisme onder leiding van Carine De Jonghe elk jaar de zitpenningen zijn voor de lokale politici, namelijk 65.000 euro.

  Commentaar
  Dat wist ik niet en ik vind dat schandalig!!!
  Volgens ‘Uze gazette’ van 2015 (‘Het Middelkerks Blunderboek’) zou voorzitter De Jonghe per vergadering van het directiecomité 350 euro ontvangen. Soms zouden er zelfs twee vergaderingen per dag gehouden worden terwijl 1 bestuursvergadering per maand zou volstaan. LDD noemt dat ‘Politiek voor de eigen bankrekening’


  Wist je dat?
  … het parkje van de ‘oude tennis’ verkocht wordt voor een zoveelste immobiliënproject, en dat de studiekosten van 849.000 euro om er eerst een parking van te maken, definitief verloren zijn


  (Eigen foto's)

   Commentaar
  Over de verkoop was ik niet op de hoogte, maar aangezien niemand geïnteresseerd is in het project van de gemeente omwille van de opgelegde voorwaarden, bleef er enkel de keuze ‘verkopen’ of ‘er een bovengrondse parking met tuintje van maken’. Over die onwaarschijnlijke verspilling aan studiekosten, daarover schreef ik een artikel: zie map ‘Verkeer’ op 6.8.2012: ‘Zijn ondergrondse megaparkings en de plannen voor het aanleggen ervan, vervloekt? Of ligt het aan het gemeentebestuur?’
  Michel Landuyt beloofde nochtans destijds “In het geval we toch geen koper vinden, is het studiewerk van de ontwerper zeker niet verloren. Dan beschikken we namelijk over een volledig uitvoeringsdossier waarmee we eventueel zelf initiatieven kunnen nemen.”


  Wist je dat?
  … het hindernissenparcours aan de Abdesweg jammer genoeg moet afgebroken worden. Het schepencollege gaf bewust een onwettige bouwvergunning aan de uitbaters in een landbouwzone, terwijl dit enkel kan in een recreatiezone. Een financiële aderlating voor de uitbaters door het wanbeleid van onze bestuurders. We stellen voor om deze attractie te verplaatsen naar het sportpark waar straks ook bij de Kegel Extreme een Jurassic Park gebouwd wordt

  Commentaar
  zie map ‘Gemeentebestuur: 10.8.2015 ‘Recreatie in landbouwzone’


  Wist je dat?
  … de Calidris staat te verkrotten in afwachting dat er een nieuwe bestemming voor gevonden wordt. Vermits een tijdelijk onderbrengen door het schepencollege geweigerd wordt, stellen wij voor om de discotheek daar te huizen, zodat de jeugd in onze gemeente ook aan haar trekken kan komen.

  Commentaar
  Op 14.10.2014 lanceerde de gemeente een Open Oproep om een private partner te vinden die de Calidris als multifunctioneel gebouw zou willen uitbaten.
  De volgende organisaties bezetten voor het ogenblik het gebouw:
  De IKWV (Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen), met een erfpacht voor 27 jaar, gebruikt het hun toegewezen deel als administratief centrum, voor de opslag van materiaal van de kustreddingsdiensten, als uitvalsbasis van ‘redders aan zee’ (pers, media,…).

  Voor de tweede gebruiker, Chiro Westende, wordt jaarlijks een gebruiksovereenkomst opgesteld.

  Het doet mij echt pijn te zien hoe zo’n mooi gebouw met zoveel mogelijkheden er al zo lang verwaarloosd bij ligt.


  Besluit
  Is dat geen indrukwekkende lijst aan blunders en misrekeningen? En er zijn er nog heel wat meer.
  Gelukkig is er de oppositie (de Lijst Dedecker, maar ook het Progressief kartel levert volgens mij verdienstelijk werk) die de meerderheid regelmatig op de vingers tikt als ze weer eens niet handelt als een goede huisvader. Opbotsen tegen een meerderheid blijft wel ondankbaar.

  01-02-2016, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Politieke partijen
  26-10-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke 15 jaar later: de gedaanteverwisseling van onze politici

  Vrijdag 18 september 2015 is opnieuw een historische dag geworden voor Middelkerke.
  Voor de tweede maal in de geschiedenis van de opvang van vluchtelingen wordt de gemeente geconfronteerd met één van de verschijnselen die ongeloof, ongerustheid en angst, twijfels en tweedracht zaaien onder de bevolking.

  De ministerraad besliste immers, 15 jaar na de eerste ervaring, in Zon en Zee, dat deze keer 200 asielzoekers moeten opgenomen worden in het kamp van Lombardsijde.
  Dat ligt weliswaar sinds de fusie van 1976-77 op het grondgebied van Nieuwpoort, maar voor hen is dat ‘ver van mijn bed’ terwijl Lombardsijde er slechts een boogscheut van verwijderd is. Verder meer daarover.
  Ik had over dit onderwerp een artikel klaar met dezelfde titel als de huidige maar dan verscheen in ‘Knack’ dat van Jean-Marie Dedecker: “Opvang vluchtelingen Lombardsijde: Gebrek aan collectief politiek geheugen doet waarheid vervagen”.
  Daarmee werd enigszins het gras van onder mijn voeten gemaaid. Ik ken de onderwerpen ‘Asiel’ en ‘Asielcentrum in Zon en Zee’ als mijn binnenzak. Ik schreef daarover destijds 585 bladzijden in 6 delen.
  Ik heb nu wel niet het schrijverstalent van Jean-Marie, maar mijn werk kan als samenvatting dienen van alles wat zich toen afspeelde op politiek gebied en in het centrum zelf.
  Voor politici en centrumverantwoordelijken heus geen fraai relaas.
  Toen ik dus in de voorbije weken de reacties las van onze politici kon ik mijn ogen niet geloven.

  De reacties
  Vanwege de betroffen/getroffen kustgemeenten: “een operationele basis en een opvangcentrum kunnen niet naast elkaar bestaan; wij kunnen de veiligheid van onze burgers noch van de asielzoekers garanderen;”
  Vanwege de legervakbond: “het is niet aangewezen om oorlogsvluchtelingen op te vangen in een militaire kazerne waar nog dagelijks getraind en geoefend wordt.”
  Vanwege LDD: “Vluchtelingenopvang in een toeristische gemeente is een economische doodsteek voor haar bevolking.”
  Vanwege de gemeente Middelkerke: “Wij stellen ons ook ernstige vragen bij het aanzuigeffect dat dergelijke voorzieningen kan uitlokken, gelet op de onmiddellijke nabijheid van de Europese jachthaven van Nieuwpoort, met 1000 plezierbootjes, die onmiddellijk paalt aan de militaire basis (IJzermonding). Bovendien is deze gesitueerd op zeer nabije afstand van Calais. Wij willen ook opmerken dat er op 50 meter voor de ingangspoort een tramverbinding is tot aan de Franse grens.”
  Nieuwpoorts schepen en dienstdoend burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) deelt de mening van zijn Middelkerkse collega. "Bovendien is de uitgang bij de jachthaven, waar duizenden bootjes liggen. Het is alsof we zeggen 'neem maar een bootje en vaar naar Engeland'

  LDD, geholpen door N-VA ( onafhankelijken eigenlijk!) riep een speciale gemeenteraad bijeen met op de agenda de bespreking van alle aspecten van de vluchtelingenopvang in de kazerne te Lombardsijde en kosten voor de gemeente Middelkerke. Dat resulteerde in een brief aan de federale overheid. Daarin wordt ‘het wettelijk kader van de bestemming van de militaire basis met herbestemming tot asielcentrum’, in vraag gesteld.

  Janna Rommel-Opstaele vond namelijk en dat ‘tot haar grote verontwaardiging’, dat het stedenbouwkundig niet kon dat in de kazerne een asielcentrum gevestigd werd. Ze nam zelfs het woord ‘onwettelijk’ in de mond. Hoewel het nog niet in het Staatsblad gepubliceerd werd, besliste de Vlaamse regering namelijk op 17 juli 2015 dat er een voorafgaandelijke stedenbouwkundige vergunning nodig is om een militaire functie om te zetten in een functie voor asielcentrum. Zij vindt dat dit decreet moet nageleefd worden, zoniet zou dat “getuigen van onbehoorlijk bestuur van de federale overheid om snel een asielcentrum te organiseren dat tegen de Vlaamse wetgeving ingaat". Stel je voor!!! Wat mogen wij toch dankbaar zijn dat onze ‘leiders’ zo bezorgd zijn om decreten en wetten na te leven!! En ook altijd het goede voorbeeld geven!!!

  Op zich allemaal logische reacties, ware het niet dat …
  ... het in december 2000 wel anders was!
  Toen Michel Landuyt, die burgemeester zou worden vanaf 2 januari 2001, om een reactie gevraagd werd door de lokale televisie, zei hij: “Ik ben nog niet volledig op de hoogte van het dossier, maar ik heb wel een alternatief, namelijk de kazerne van Lombardsijde”, kwestie van de problemen naar een andere gemeente (Nieuwpoort) door te schuiven.
  Volgens Landuyt zou minister Vande Lanotte in zijn aanwezigheid getelefoneerd hebben naar de minister van landsverdediging Flahaut. Deze zou geantwoord hebben dat dit niet kon om veiligheidsredenen (aanwezigheid van munitiedepot).
  CD@V, coalitiepartner vanaf begin 2001, duidde in een rondgestuurde folder eveneens de kazerne aan als alternatief, onder te verstaan ... dan zijn wij tenminste van al die miserie af. Ze deden er zelfs nog een schepje bovenop in een nieuwjaarsbrief, bedeeld aan alle inwoners van de gemeente. Ze vonden dat de asielzoekers moesten ondergebracht worden in het vernieuwd deel van de kazerne. Ze bedoelden dus “en niet in de oude blokken waar nog kolenkachels gebruikt worden en waar de schilfers van de zoldering op uw hoofd vallen.” Dat betekende dus dat de militairen dan maar hun intrek moesten nemen in die oude blokken!!!!
  Het Westends actiecomité, nochtans met zuivere bedoelingen van diverse aard al naargelang de eigen belangen, werd door het gemeentebestuur op alle mogelijke manieren gedwarsboomd. Het comité steunde zich toen nochtans ook op het overtreden van de stedenbouwkundige voorschriften. Volgens het Gewestplan Oostende – Middenkust, vastgesteld bij KB van 26.1.1977, was het gebied waarin Zon en Zee gelegen is, bestemd tot gebied voor verblijfsrecreatie. ‘Wonen’, wat de asielzoekers toen deden, was er toen niet toegelaten.
  Toenmalig burgemeester Michel Landuyt weigerde echter de gerechtelijke acties van het comité te steunen.
  Wat een verschil dus met vandaag!  Maar, ja we weten allemaal dat een politicus zijn huik naar alle winden draait.


  En … hoe reageerde Jean-Marie Dedecker?
  Op 19 december 2000 vergaderden zo’n 600 Westendenaars een eerste keer in ‘De Kroon’ om de mogelijke acties tegen de vestiging van het centrum te bespreken. Jean-Marie, toen nog bij de VLD, was daarop aanwezig en beweerde dat een asielcentrum niet op zijn plaats was in Westende - dorp en dat hij zich als ex-Lombardsijdenaar achter de inwoners zou zetten. In een brief aan ‘ De Standaard’ schreef hij op 1.2.2001 dat Vande Lanotte geen asielcentrum wilde in het voormalig militair hospitaal in Oostende.
  Volgens hem werd dat ‘handig in het duinendecreet gemanoeuvreerd en daar mogen alleen maar konijnen en veldmuizen logeren”.
  Voor de derde vergadering gaf hij verstek omdat hij in het buitenland verbleef. Hij liet zich vervangen door VLD’er Didier Ramoudt, die uiteindelijk weggehoond wordt wegens zijn nietszeggende en verwarde uitleg: “Ik ben weliswaar tegen het centrum maar ja … ik behoor tot de meerderheid … blablabla.”
  Op 8 november 2001 deed het de ronde dat 1,5 miljoen frank uit het integratiefonds zou besteed worden aan een ijspiste die tegen kerstmis in ‘Zon en Zee’ zou opgesteld worden.
  Vroeger installeerde Marc Gunst (VLD Koksijde) altijd zo’n piste in zijn gemeente Omdat hem dat in 2001 niet gevraagd werd, contacteerde hij Jean-Marie Dedecker. Deze vergat dan maar zijn mooie beloften en zag plots dat het asielcentrum voor hem een aardige frank kon opleveren.
  Omdat er wat al te weinig handelaars of verenigingen gevonden werden om een standje rond de ijspiste te openen, ging Jean-Marie zelfs samen met Michel Landuyt op stap om kandidaten te ronselen.
  Het begin van de ommekeer was aangebroken!
  Op 11 januari 2002 nodigde het actiecomité, samen met dat van Houthalen-Helchteren uit tot een nieuwe vergadering, deze keer in de ‘Camping Hacienda’.
  Twee honderd aanwezigen, dat wel, maar Jean-Marie, die beloofd had niet te zullen ontbreken, was niet te bespeuren. Heeft hij zich laten afschrikken door de geruchten dat hij zwaar zou aangevallen worden? Of wilde hij niet meer in verband gebracht worden met de tegenstand tegen het asielcentrum? Wie zal het zeggen? Daarna heeft Jean-Marie nooit meer iets van zich laten horen.
  Mogen we dat misschien ook een gedaanteverwisseling noemen?


  Waarom niet in het militair vakantiekamp?
  Als één van de alternatieven voor ‘Zon en Zee’ in 2000-2001 werd het militair vakantiekamp genoemd. Maar dat kon toen niet. Ik schreef daarover toen volgende tekst.
  "Het militair vakantiekamp ligt in de duinen en heeft geen vergunning. Het is dus met sluiting bedreigd. Er zou zelfs al een datum vooropgesteld zijn. Het is een militair domein en de militaire overheid stelt alles in het werk om het centrum te behouden.
  Volgens de kampverantwoordelijke is de bezetting nog steeds 100% in de vakantiemaanden en ‘zeer hoog’ in lange weekends en zonnige maanden.
  De behoefte blijft nog steeds bestaan en militairen en gepensioneerde militairen maken er nog steeds graag gebruik van om enkele dagen of weken aan zee te kunnen doorbrengen tegen een betaalbare prijs.
  Wegens de aangehaalde redenen (mogelijke sluiting wegens ‘zonevreemd’ en bezettingsgraad) is het zeker niet mogelijk om er asielzoekers in onder te brengen.”
  Vijftien jaar later blijken die argumenten waardeloos geworden te zijn en nu bevinden er zich 123 asielzoekers, vooral gezinnen, naar het schijnt. Zij kunnen daar voorlopig tot 15 november verblijven want dan wordt normaal het water afgesloten omdat het kamp in de winter niet geëxploiteerd wordt.. Dat zou enkel zijn ‘in afwachting dat de voorbereidende werken voor de opvang in de kazerne afgerond zijn’. Die zouden volgens Jean-Marie Dedecker onder andere omvatten dat nieuwe waterleidingen ervoor moeten zorgen dat het drinkwater niet langer besmet is (is al maanden zo) en dat voor de ‘habbekrats’ van 380.000 euro een nieuwe omheining moet gebouwd worden.

  De huidige toestand
  Er heerst nog steeds onzekerheid over dat nieuw asielcentrum. Voorlopig wordt die rol overgenomen door het vakantiekamp. Blijft dat zo of niet?
  Het water zal wel niet afgesloten worden, zeker?
  Om de toestand op de voet te volgen, kunnen jullie de webpagina van de gemeente raadplegen op http://www.middelkerke.be/page8085413/vluchtelingenopvang.aspx

  Bronnen:
  Artikel 17.9.2015 door Andy Debo: “Officieel: 400 asielzoekers voor Koksijde en 300 voor Lombardsijde”
  HNB 17.9.2015 door Dany Vanloo: LDD: 'Vluchtelingenopvang in een toeristische gemeente is een economische doodsteek voor haar bevolking.'
  Artikel HLN op 19.9.2015 "Wanneer krijgen we duidelijkheid?"
  Belga 19.9.2015: “Legervakbond vindt opvang vluchtelingen naast schietveld ‘niet verstandig”
  Persbericht Middelkerke: “Militair kamp is géén goede oplossing”
  http://www.knack.be/nieuws/belgie/opvang-vluchtelingen-lombardsijde-gebrek-aan-collectief-politiek-geheugen-doet-waarheid-vervagen/article-opinion-616165.html         artikel JMD
  Bericht van Belga op 2.10.2015 “Opvang militaire basis in Lombardsijde is onwettelijk."

  Onze verslaggever uit de deelgemeente Middelkerke, Fred Vandenbussche, had ook iets op zijn lever liggen in verband met het onderwerp.


  Bangmakerij
  Als Tante Pos haar werk een beetje goed gedaan heeft, beschikken jullie onderhand allemaal over een “bewonersbrief” (“aan de inwoners en verblijvers”) van ons gemeentebestuur i.v.m. “vluchtelingenopvang in militaire basis”. Ik lach me al krom met die terminologie: bewonersbrief, verblijvers… waar halen ze het uit?
  In die brief melden de burgemeester Janna Rommel-Opstaele en de secretaris Pierre Ryckewaert ons, rijkelijk laat trouwens (gedateerd 5 oktober, in de bus op 8 oktober), dat Fedasil op het grondgebied Nieuwpoort een 200-tal vluchtelingen “gaat onderbrengen”. Tot daar alles OK. Verder moet natuurlijk duidelijk zijn dat de burgemeester Belangrijk is: zij en niemand anders kreeg het telefoontje waarin de komst van de eerste veertig werd aangekondigd… Zijzelf en haar gemeentebestuur hebben een brief gestuurd aan de federale overheid waarin – hou u vast – “het wettelijk kader van de bestemming van de militaire basis met herbestemming tot asielcentrum in vraag wordt gesteld”. Dat is dus heerlijk helder Nederlands.
  Maar dan pas begint het echt te stinken. We lezen: “Met de gemeente Middelkerke, de stad Nieuwpoort, de politiezone Westkust en de politiezone Middelkerke zijn er geregeld overlegmomenten omtrent deze dossiers”. Doortrapt hoor, het woord “dossiers” laten vallen in dezelfde zin waarin ook twee politiezones voorkomen…
  Dossiers? Welke dossiers? Waar dossiers? Hoe dossiers? Antwoord: er bestaan géén dossiers, behalve in de verbeelding van sommige politici die graag paniek zaaien en de bevolking bang maken, waarna ze, als er dan toch niets gebeurt, als Mega Janna kunnen poseren: we hebben u toch maar mooi gered hé!
  Ze heeft vruchteloos al militaire argumenten aangehaald tegen de komst van vluchtelingen naar Kwartier Lombardsijde (er is aan haar een echte maarschalk Opstaele verloren gegaan!), nu probeert ze de bevolking de stuipen op het lijf te jagen met de suggestie van “dossiers” die niet bestaan. Haar “eigen” politie bevestigde op de open bedrijvendag van zondag jl. overigens dat de komst van zelfs grote groepen vluchtelingen geen enkel effect heeft op de criminaliteitscijfers. De Middelkerkse politie kan het weten, het is niet de eerste keer dat “we” uitverkoren zijn. Die informatie, uit officiële bron, wordt de bevolking onthouden. Bangmakerij loont kennelijk meer…
  Fred Vandenbussche


  Ik wil hier wel opmerken dat de uitspraak van de politie over de criminaliteitscijfers niet klopt. Ik wil jullie niet bang maken, vooral omdat het voorlopig hoofdzakelijk over ‘gezinnen’ gaat, maar na de bezetting van ‘Zon en Zee’ door vreemdelingen is de criminaliteit wel degelijk gestegen. De directrice probeerde dat te verdoezelen door diefstallen in winkels onder de mat te vegen, door de handelaars zelf te vergoeden.
  De burgemeester en de politie ontkenden dat toen ook. Iedereen herinnert zich vooral nog de moordpoging door een asielzoeker op een Nieuwpoorts meisje in een kledijzaak in de badplaats.
  Michel Landuyt schoot toen nog maar eens de hoofdvogel af. Wat een talent toch!
  Volgens “Het Volk” van 19 april 2002 reageerde hij toen als volgt op de beestachtige aanslag:
  “Ik vind dit hoogst verwonderlijk. De criminaliteitscijfers waarin mensen uit Zon en Zee  voorkomen, zijn niet toegenomen, integendeel. Als een asielzoeker al iets mispeutert, dan gaat hem dat hooguit over het niet betalen van een ticket voor de kusttram. Criminaliteit gepleegd door asielzoekers uit het centrum beperken zich tot minieme feiten, zoals bijvoorbeeld een warenhuisdiefstal."
  Straf toch, vinden jullie dat ook niet?
  Stammer

  26-10-2015, 10:14 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Politieke partijen
  Archief per week
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 30/12-05/01 2014
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 31/12-06/01 2013
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Websites over Middelkerke
 • Gemeente Middelkerke
 • Middelkerke.2link
 • Handelaars Westende-dorp
 • Westende

 • Rondvraag / Poll
  Van welke oplossing ben jij voorstander?
  Met de grond gelijkmaken en heropbouwen volgens de in dit artikel voorkomende tekeningen
  Met de grond gelijkmaken en heropbouwen volgens plan voorgelegd aan oppositie en aan inwoners
  Renovatie met behoud van de gevels langs de Henri Jasparlaan
  Huidige bibliotheek en kinderopvang niet afbreken maar renoveren
  Andere oplossing: zie 'Reacties'
  Bekijk resultaat  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!