NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Westendse Blik op Middelkerke
Inhoud blog
 • Middelkerke: het nieuw schepencollege dat zal aantreden
 • Westende: Bertn en Juultn kaarten na, heftig, vol gloed
 • 11 jaar bloggen: Blik op Lombardsijde, Middelkerke, Westende
 • LDD neemt de macht over in Middelkerke, Jean-Marie Dedecker wordt burgemeester
 • Middelkerke: het verdict is geveld, de kiezer heeft geoordeeld
  Zoeken in blog

  Categorieën
 • Allerlei (42)
 • Atlantikwal (3)
 • Brandweer (3)
 • Burgemeester (14)
 • Casino (3)
 • De Post (1)
 • Dialect (14)
 • Die goeie oude tijd (14)
 • Dijk en Strand (21)
 • Duinen (2)
 • Emigratie (2)
 • Energie (2)
 • Erfgoed (25)
 • Evenementen (19)
 • Fusies (4)
 • Gemeentebestuur (48)
 • Gemeentediensten (8)
 • Gemeentefinancies (6)
 • Godsdienst - Kerken (13)
 • Horeca (18)
 • Immobiliën (16)
 • Jeugd (5)
 • Kamperen (4)
 • Kunst (12)
 • Landbouw (6)
 • Leger (2)
 • Medisch (5)
 • Mijn blog (19)
 • Milieu (15)
 • Natuur (11)
 • Oorlogen (11)
 • Openbaar vervoer (1)
 • Openbare werken (4)
 • Pleinen en straten - staat en netheid (25)
 • Politieke partijen (57)
 • Scholen - Onderwijs (10)
 • Sociale woningen (4)
 • Sport (31)
 • Strand (0)
 • Uitzicht gemeente (9)
 • Veiligheid - Politie (11)
 • Verkeer (25)
 • Verkiezingen (36)
 • Zon en Zee (11)
 • Persoonlijke Kijk op mijn Gemeente
  26-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoe lang duren die werken in Westende en Lombardsijde nu eigenlijk al?

  Mijn vorige artikels:

  13.6.2010 ‘Er is één en ander veranderd in Westende’ (map Openbare werken)
   7.4.2014  ‘Belangrijke verbindingswegen in het nieuw’ (map Pleinen en Straten)
  29.12.2014 ‘Westende krijgt langzamerhand een modern wegennet’
  4.5.2015 ‘Westende, één grote bouwwerf! Plezant is anders, maar de toekomst lacht ons toe’
  7.3.2016 ‘Het grootste bouwproject ooit in Westende’
  2.1.2017 ‘Werken in Westende: oef, rust tussen 2 fases’

  12.6.2017 ‘De plechtige inhuldiging van de Westendelaan’

  Zelf heb ik hier al een paar keren het cliché gebruikt ‘Men kan geen omelet bakken zonder eieren te breken’. Ik zal er altijd van overtuigd blijven dat de werken aan de wegen in Westende een omvangrijke onderneming zijn/waren, die niet in een handomdraai kan/kon uitgevoerd worden, dat we wat geduld moeten hebben, …

  Stilaan beginnen de Westendenaars echter te wanhopen. Je hoort meer en meer ‘Het duurt toch wel zeer lang, hé’. Ontelbaar zijn de facebookberichten die het één of het ander aan te merken hebben op de duur of de manier van aanpakken van de werken.
  Je hebt vier soorten klagers.
  In eerste instantie zijn er de zelfstandigen waarvan de zaak door de werken onbereikbaar geworden is. Zij worden/werden natuurlijk het ergst getroffen. Logisch dus dat ze niet gelukkig zijn/waren.

  De tweede soort is de grootste groep. Het zijn diegene die al enkele jaren de één of andere omleiding moeten volgen langs kleinere wegen … en niet altijd weten dewelke… Die (gemeentewegen), bijvoorbeeld de Steenstraat en de Bamburgstraat, kregen/krijgen bovendien fel te lijden onder het ongewoon druk verkeer en verkeren nu in slechte toestand. De gebrekkige en onvoldoende herstellingen die de gemeente uitvoerde, brachten/brengen weinig aarde aan de dijk.
  Hieronder de weg die mijn buren en ik al die tijd en nog steeds moesten/moeten volgen om naar Nieuwpoort te rijden.

  Daarbij komt nog dat de Bamburgstraat al twee keer afgesloten werd, zonder iemand te verwittigen, zodat het soms zowaar op een zoektocht geleek om toch maar een niet-afgesloten weg te ontdekken.

  De derde soort zijn de omwonenden van de ‘doortocht’ van Westende, die al te maken kregen met ongemakken: een woning die moet gestut worden, nachtlawaai (ja!), verstoorde verbinding met Proximus en dus geen internetverbinding en geen televisiebeeld. Dat mocht ik persoonlijk ook ervaren: één week geen TV door verwisseling van kabels. Tot x - maal toe viel de openbare verlichting uit door een kortsluiting in één van de werfcabines.

  De vierde soort, de minst talrijke, bestaat uit niet-Westendenaars die zelfs met de hulp van hun GPS moeilijk hun bestemming vinden en die zich bij elk bezoek moeten afvragen ‘zou die weg nu al open zijn’?

  Tegelijk zijn/waren er ook klachten over de beperkte toegankelijkheid voor rolstoelgangers en kinderwagens.

  Tegenover die vier groepen staan de zogezegde ‘positieven’, dikwijls tweede verblijvers, die de ‘klagers’ willen overtuigen dat het bij hen thuis net hetzelfde is, dat zij geduld moeten hebben, dat het daarna toch zoveel beter zal zijn.
  Onder hen zijn er ook de ‘die hards’, dat zijn diegene die absolute of volledige loyauteit tegenover iemand of iets, de gemeente bijvoorbeeld of een partij, blijven zweren, zelfs als ze aankijken tegen een nederlaag of erg wanhopig zijn.

  Tijd voor een globaal overzicht en voor de planning van wat nog komen moet
  Om misverstanden te vermijden en voor de duidelijkheid wil ik eerst nogmaals één en ander herhalen.

  De Essex Scottishlaan, de Henri Jasparlaan, de Doornstraat en de Strandlaan zijn gemeentewegen.
  Daarvoor wordt een ontwerper aangesteld en samen met de gemeente worden de plannen opgemaakt. De gemeente is 'bouwheer' en is dus verantwoordelijk.

  De doortocht Westende-Lombardsijde of de Westendelaan of de N318 en de Paul Grosettilaan zijn gewestwegen. Daarvan is de verantwoordelijke bouwheer de ‘Administratie van Wegen en Verkeer’ (AWV). De gemeente krijgt wel inspraak bij de opmaak van de plannen.

  De piloot AWV maakt de contracten met de nutsmaatschappijen voor de noodzakelijke werken: aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel, water, gas, elektriciteit...
  De gemeente heeft daar niets aan te zeggen.
  De vernieuwing van de doortocht Westende/ Lombardsijde is wel een gecombineerd dossier van het Vlaams Gewest (AWV) en de gemeente Middelkerke. De gemeente financiert het project ten belope van de kosten voor de renovatie van de gemeentewegen Beukenstraat en Baronstraat, het Vlaams Gewest financiert de renovatie van de Westendelaan en de Lombardsijdelaan tussen het pompstation aan het vroegere West-Flora en de Baronstraat.

  Hoe lang zijn die werken nu eigenlijk al bezig?
  Hierna wil ik samen met jullie eens de globale werkperiode doorlopen. Op mijn vraag kreeg ik daarvoor de hulp van schepen Liliane Pylyser – Dewulf, waarvoor dank.

  De juiste begindatum vond ik niet terug, maar op 1 juni 2010 werden de Koninklijke Baan, vanaf de Zeelaan in Lombardsijde tot aan de Essex Scottishlaan, de Grossettilaan en de Henri Jasparlaan opnieuw geopend.
  Dat betekende een verademing voor Lombardsijde en Westende want de Nieuwpoortlaan, de Lombardsijdelaan en een stuk van de Westendelaan werden er dubbel zwaar door belast.

  De werken voor de eerste fase van de Henri-Jasparlaan startten op 15 maart 2010. De inhuldiging vond plaats op 26 oktober 2010. Daarna volgde een rustpauze.

  Op 17 november 2014 begon dan de 1e fase van de Essex Scottishlaan. De laan was opnieuw toegankelijk in juli 2015.

  De uitvoering van Fase 2 van de Henri Jasparlaan begon op 5 januari 2015 en zoals vooropgesteld werd ze afgerond in de zomer van 2015.

        rood = werken, groen = omleiding               

  Vóór het begin van de eigenlijke doortocht van Westende, was er ook nog hinder door werken vanaf de Logierlaan (de ‘Sauteuse’) tot aan het pompstation.

  In de doortocht van Westende (Westendelaan – Lombardsijdelaan plus zijstraten) zijn er 2 fases.

  Het was de bedoeling om twee veilige en volwaardige omleidingswegen te realiseren voor de bereikbaarheid van Westende-Dorp gedurende de werken aan de Westendelaan/Lombardsijdelaan. De plannen voor de vernieuwing van deze straten werden gedurende de vorige legislatuur voorbereid. Deze projecten werden samen met de vernieuwing van de Zeelaan als prioritair beleid opgenomen in het gemeentelijk meerjarenplan 2014-2019. Over de uitvoering van deze werken was er dus financiële zekerheid vanaf 2014. Voor de vernieuwing van Fase 1 van de doortocht is die financiële zekerheid er pas eind 2015 gekomen.

  Fase 1: Westendelaan: pompstation => Essex Scottishlaan (kruispunten met Hofstraat, Henri Jasparlaan,
               Duinenlaan, Langestraat, Essex Scottishlaan om beurten afgesloten)

                Nutswerken vanaf tweede helft 2015 – einde januari 2016
                Bovenbouw: vanaf 1 februari 2016

         Aan die fase was heel wat onzekerheid verbonden. Gezien het Vlaams Gewest voor het leeuwenaandeel van
         de financiering instaat was het de bevoegde minister die de financiering van
  voor het project diende te
         voorzien. Dat was geen evidentie: de uitvoering van dit project was
  al enkele jaren voor de vastlegging in
         2015 voorzien op het rollend meerjarenplan van AWV
  maar meermaals vooruitgeschoven.
         Tot een definitieve goedkeuring en het bekomen van het
  budget kwam het pas na het nodige lobbywerk bij de
         bevoegde minister in het najaar van 2015
  en konden de werken begin 2016 starten.
                 Op dat moment was de Henri Jasparlaan volledig gerenoveerd en Fase 1 van de Essex Scottishlaan
                 afgewerkt.
         Onafhankelijk van die geplande termijnen, worden steeds weer kleinere werken uitgevoerd aan de reeds
         voltooide grote werken.  Bijvoorbeeld, vanaf maandag 19 februari 2018 werden er in opdracht van Telenet
         graafwerken uitgevoerd in de Westendelaan. Afhankelijk van het weer zouden de werken ten laatste binnen de
         tien werkdagen afgerond zijn. Deze werken konden ook enige hinder veroorzaken, maar de firma zou er alles
         aan doen om dit tot een minimum te beperken.


  Fase 2:  3a Lombardsijdelaan: Essex Scottishlaan => Steenstraat (kruispunten Heidestraat en Steenstraat
                    afgesloten)

                       Nutswerken vanaf 1.2.2016, vrijgegeven op 1.1.2017
                       Bovenbouw gestart op 23.1.2017
               3b Steenstraat – Baronstraat (Inclusief werken in Beukenlaan en Baronstraat)
                    Omdat er tijdens de vorige fases nogal wat vliegtuigbommen werden gevonden, werden vooraf ook
                    bomdetecties uitgevoerd.

                    Het einde van de werken wordt voorzien tegen de zomer van 2018 en daarna zou de aannemer verder
                    werken aan de vernieuwing van de Baron- en de Beukenstraat.

                      De Beukenstraat is nu (15.2.2018) berijdbaar: enkel nog de bovenlaag en een stukje
                      voetpad ontbreken nog.

                    Vanaf de Steenstraat tot huisnummer 145 (De Lochting = 125, de Paradou = 163) werden de
                     onderlagen van het asfalt aangelegd. De voetpaden, fietspaden en parkeerstroken in dit
  gedeelte
                     worden/werden aangelegd vanaf januari 2018.

                    Vanaf januari 2018 werd eveneens gestart met de huisaansluitingen en afkoppelingen in de
                     Lombardsijdelaan vanaf huisnummer 145 tot aan de Baronstraat.

  De aannemer is volop aan de slag in de Baronstraat en verwacht een groot deel van de straat te kunnen vernieuwen voor het bouwverlof van 16.7 – 3.8.2018. De hoofdriolering werd aangelegd tot aan huisnummer 34.  Zo bleef er voldoende parking beschikbaar achter het sportcomplex en werden de festiviteiten na de kerstperiode 2017 niet te veel verstoord. Eens deze voorbij werd er verder opgebroken en nieuwe riolering aangelegd.
  Tijdens de werken konden de bewoners en voorbijgangers steeds te voet passeren. Er werd ook een deel van het voetpad opgebroken, maar er werd voldoende ruimte voorzien om een veilige en comfortabele doorgang te verzekeren.

  In de zomer van 2018 zal de volledige vernieuwing van de Westendelaan/ Lombardsijdelaan met de aansluitende straten Beukenlaan en Baronstraat afgerond worden.

  Vanaf halfweg september 2017 werden er voorbereidende nutswerken uitgevoerd in de Essex Scottishlaan (tussen Doornstraat en Paul Grossettilaan), de Strandlaan en de Doornstraat.

  Er werden nieuwe leidingen aangelegd en bestaande leidingen werden aangepast of verlegd in het voetpad en de parkeerstrook. Alle bovengrondse netten werden ondergronds. Er werd gewerkt aan: water, gas, elektriciteit, openbare verlichting, tv-distributie, …

  Aangezien recent beslist werd om de gemeenteschool 'de Duinpieper' vanaf september 2018 tijdelijk onder te brengen in de Calidris, vond het bestuur het niet aangewezen om nog te wachten met verdere werken tot na het einde van de werken aan de doortocht Westende. Ze willen een veilige schoolomgeving garanderen rond de Calidris voor de start van het nieuwe schooljaar. Wegeniswerken in de Essex Scottishlaan en de Strandlaan, de enige toegangsweg tot de tijdelijke school, zijn gedurende de eerstkomende schooljaren ten sterkste afgeraden. Daarom hebben ze ervoor gekozen om de werken aan de Essex Scottishlaan, de Doornstraat en de Strandlaan uit te voeren in het voorjaar van 2018. Ze startten in de week van 5 – 9 februari en zullen vermoedelijk afgerond worden voor het bouwverlof (16.7 – 3.8.2018).

  De voorbereidende werken voor de plaatsing van de overstortconstructie op de hoek van de Hofstraat en de Julien Soetaertstraat werden afgerond.
  Er werd bemaling geplaatst zodat de bouw van deze constructie kon worden aangevat in januari 2018.
  Tijdens deze werken kunnen de achterliggende wijken worden bereikt via de Langestraat om deze vervolgens te verlaten via de Heidestraat.
  Er deed zich echter een (niet voorzien) probleem voor met het grondwaterniveau, bij de plaatsing van de overstortconstructie. Daarom is de Hofstraat langer afgesloten dan verwacht, maar ook daar volgt er in de eerstkomende twee maanden een oplossing. Vervelend, natuurlijk, vooral als men niet meer in zijn garage kan, omdat er een pomp geplaatst werd ... zonder iemand te verwittigen.

  De doortocht van Lombardsijde, het verplaatsen van de trambedding en de realisatie van een vernieuwde Zeelaan en van de Nieuwpoortlaan tot aan de grens met Nieuwpoort zal niet meer in de huidige legislatuur 2013 – 2018 gebeuren.

  De vernieuwing van de Zeelaan was opgenomen in het meerjarenplan van de gemeente. Deze vernieuwing is uiteraard in sterke mate afhankelijk van de plannen van De Lijn met betrekking tot het nieuwe tramtraject. Hier is het dus evident dat er geen wegeniswerken uitgevoerd kunnen worden zolang de Kusttram het bestaande traject blijft gebruiken. Planmatig is de vernieuwing van de Zeelaan volledig voorbereid, ook het budget is beschikbaar, maar de realisatie zal niet meer in deze legislatuur gebeuren door de vertraging die de aanleg van het nieuwe tramtraject opgelopen heeft bij de Vlaamse Overheid.

  De start van de werken aan Fase 2 van de doortocht Westende/Lombardsijde tussen de Baronstraat en de gemeentegrens met Nieuwpoort is vandaag al voorzien op het rollend meerjarenplan van AWV vanaf 2020. Dit steeds onder voorbehoud van het vastleggen van het budget in een investeringsprogramma en meer concreet het belang dat de Vlaamse Regering en de gezaghebbende minister hieraan hechten. De vernieuwing kan dus altijd opschuiven. Wat dus ook in Lombardsijde gevolgen zal hebben voor de vernieuwing van bijvoorbeeld de Zeelaan en het Dorpsplein.


  Begin deze legislatuur werd opnieuw een gemeentelijke begeleidingscommissie samengesteld met vertegenwoordigers van de gemeente (burgemeester en 1e schepen) en vertegenwoordigers van AWV en andere betrokken besturen. Hierbij werd ook nauw samengewerkt met de stad Nieuwpoort in verschillende intergemeentelijke begeleidingscommissies. Er wordt verwacht dat het eindproduct, de volledige inrichting van de doortocht Fase 2, nog zal kunnen voorgesteld worden in het voorjaar van 2018. Ook hier is er een grote verwevenheid met de voortgang van het nieuwe tramtraject langs de Kustweg N34, de vernieuwing van de N34 en de vrijgave van de oude bedding van de kusttram langs de Nieuwpoortlaan.


  Welke verklaring(en) geven het Vlaams Gewest en de gemeente voor het langer aanslepen van de werken?
  De gemeente laat niet na de schuld voor de snelheid waarmee de werken uitgevoerd worden, toe te schrijven aan het ‘Vlaams Gewest’ aangezien het gaat over gewestwegen.

  De werken zijn onderhevig aan weersomstandigheden, waardoor ze soms net iets langer kunnen duren.

  De gemeente beweert dat er duidelijk sprake is van een globale aanpak van de werken in Westende en Lombardsijde maar dat het een stapsgewijs proces blijft, waarbij startdata verschuiven en de termijnen voor realisatie nooit volledig vastliggen.

  Besluit
  Bij het vastleggen van de termijnen kan/moet de aannemer er natuurlijk rekening mee houden dat de weersomstandigheden wel eens kunnen tegenvallen. Wij mogen echter niet beweren dat hij ook moet kunnen voorzien dat er bommen zullen gevonden worden en dat er daarna ook bomdetecties nodig zullen zijn.

  Er worden veel opmerkingen gemaakt over het feit dat er soms slechts één man en een 'paardenkop' (of zelfs helemaal niemand) aan het werk was/is. Dat kan niet als een probleem beschouwd worden zolang de termijnen geëerbiedigd worden. Is dat niet het geval, dan moet de Vlaamse overheid de aannemer daarop wijzen en eventueel dreigen met boetes of zelfs boetes opleggen. Als die overheid tenminste zelf zijn verplichtingen nakomt! Zijn de budgetten wel op tijd beschikbaar?

  Kan de gemeente daaraan dan niets doen? Volgens mij wel! Misschien moeten onze bestuurders wat meer op de Brusselse tafels gaan kloppen.
  Was het mogelijk de termijnen in te korten? Waren de respectieve werken wel goed op elkaar afgestemd? Werd er niet te veel hooi op de vork genomen? Moeilijk te beoordelen! Natuurlijk werd er wel eens een fout begaan of een verkeerde inschatting gemaakt, maar heel grote drama’s hebben zich niet voorgedaan, hoe vervelend ook.

  We onthouden nochtans wel dat Westende en Lombardsijde eerst circa 1 jaar en vier jaar later nogmaals 4 jaar op een bouwwerf moesten leven... en de miserie is nog niet gedaan!

  Om positief te eindigen: ik heb wel de indruk dat alles in het werk gesteld werd om de bewoners van de aangepakte straten zoveel mogelijk te sparen of te helpen, op de klassieke uitzondering(en) na.

  Bronnen
  https://www.hln.be/regio/middelkerke/einde-werken-lombardsijdelaan-tegen-zomer-2018~a8eaf62a?utm_campaign=regio-r-link&utm_medium=social&utm_source=Facebook&utm_content=regio

  26-02-2018, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Pleinen en straten - staat en netheid
  25-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De uitbreiding van de Nieuwpoortse yachthaven

  Zoals aangekondigd wil ik in het huidig artikel uiteenzetten wat men in Nieuwpoort van plan is met de uitbreiding van de jachthaven. Akkoord, dat gaat niet rechtstreeks over Middelkerke maar waarom zouden we ons ook niet even interesseren voor onze buren? Bovendien heeft de geplande uitbreiding misschien (of zeker?) een weerslag op Lombardsijde en als dat niet onmiddellijk het geval is, dan zal dat zeker nog komen.

  De integrale ontwikkeling van de jachthaven van Nieuwpoort tot de grootste van Noord-Europa wordt een zeer ambitieus project. Daarbij zal de aandacht gaan naar de beleving van de jachthaven binnen het toeristische netwerk van de kust.
  Er zijn twee belangrijke randvoorwaarden:
  Enerzijds, moet er een directe en visuele relatie zijn tussen de jachthaven en de binnenstad.
  Anderzijds, moet in samenhang met de stad een economisch en leefbaar geheel gecreëerd worden.

  Overeenkomst
  De Stad Nieuwpoort, de Provincie West-Vlaanderen en het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) van de Vlaamse overheid ondertekenden op 17 oktober 2011 een samenwerkingsovereenkomst voor de gezamenlijke realisatie van het project 'Nieuwpoort Rechteroever', startsein voor de uitbreiding van de jachthaven.
  Het agentschap MDK staat in voor de coördinatie van de voorstudies en is trekker van het project.
  De provincie West-Vlaanderen zal het initiatief nemen in het aansturen van het planningsproces en een plan-MER en een PRUP opmaken, op basis van het consensusontwerp en het voorstel van ontwikkelingsmodel.
  De stad Nieuwpoort bewaakt de realisatie van de gebiedsvisie.

  Hoe ver staat het met de realisatie van het project?
  De gegevens die ik hierna weergeef, heb ik gevonden in de kennisgevingsnota, die in mei 2014 opgesteld werd.
  Deze nota vormt, samen met de adviesvraag en terinzagelegging van dit rapport, de eerste stap bij de opmaak van een plan-MER (Milieu Effecten Rapport).
  Ze heeft een tweevoudige doelstelling:
  Ten eerste: de administraties en de bevolking informeren over het voorgenomen plan en de onderzoeksmethodiek
                         die zal toegepast worden om de milieueffecten te onderzoeken en te
  beoordelen.
  Ten tweede: zinvolle reacties en informatie verzamelen die een meerwaarde bieden aan het plan-MER.

  Het heeft mij heel wat tijd en werk gekost om wijs te geraken uit de informatie in die kennisgevingsnota. Of de brede bevolking met zo'n nota vol technische termen en vol bijlange nog niet vaststaande mogelijkheden, degelijk   kan geïnformeerd worden, dat betwijfel ik ten zeerste.
  Omdat ik in mijn artikels uiteraard de recentste informatie wil weergeven, vroeg ik aan de stad Nieuwpoort het recentste ruimtelijk uitvoeringsplan 'jachthaven rechteroever' te mogen inzien. Dat scheen niet te kunnen omdat het gevraagde plan nog in de voorontwerpfase zit.
  In de verdere totstandkoming van het voorontwerp zal een openbaar onderzoek worden gehouden waarbij op dat moment inzage en inspraak mogelijk zullen zijn.

  Het gewestplan
  Voor plannen in een bepaald gebied moet uiteraard rekening gehouden worden met het gewestplan. We weten natuurlijk wel dat zo'n plan gewijzigd kan worden 'à la tête du client'.

   

  Enkele definities
  Gebied voor jachthavenontwikkeling:
  De betrokken zone is bestemd voor de verdere uitbouw van het jachthavendok en de hiermee in relatie staande activiteiten. Dit zijn zowel een botenparking, jachthavengebonden bedrijven en onthaal-, recreatie-, verblijfs- en woonaccommodatie met ontmoetingsruimten. Voor de inplanting van verblijfs- en woonaccommodatie kan de Vlaamse regering beslissen dat een bijzonder plan van aanleg moet worden opgemaakt.

  Agrarisch gebied met ecologisch belang:
  Agrarische gebieden met ecologisch belang zijn gebieden die omwille van de belangrijkheid van de fauna en flora die zij herbergen of omwille van hun invloed op de aanpalende groengebieden, een uitgesproken ecologische waarde hebben. Alleen die werken en handelingen mogen er worden uitgevoerd die het specifiek milieu van planten en dieren en de landschappelijke waarde niet schaden.

  Ruimtelijke situering van het plangebied
  In mijn artikel wil ik het enkel hebben over het plan 'rechteroever'. Er zijn ook nog plannen voor de 'linkeroever' en het zogeheten plan 'Veurne-Ambacht'. Het uitzicht van Nieuwpoort zal dus in de komende jaren wel enigszins veranderen.

  Aangezien ik slechts over een voorontwerp kan beschikken, kan ik jullie dus niet exact vertellen hoe de jachthaven op de rechteroever er finaal zal uitzien. Ik kan daar alleen een gedacht van geven.
  Er zal zeker nog heel wat veranderd worden aan de plannen, die gefaseerd zullen uitgevoerd worden.

  Het plangebied is paars omrand op bovenstaande figuur. In het noordelijk gedeelte bevindt zich de laatst aangelegde (nieuwe) jachthaven, 'Novus Portus'. Met zijn 1500 boten is het één van de grootste jachthavens in Noord-Europa.

  In de omgeving daarvan (2 langs de Redanlaan en de rest langs de Watersportlaan - nummers tussen haakjes, zie hieronder), staan een aantal grootschalige gebouwen (bedrijfsgebouwen, loodsgebouwen, clubhuizen voor de watersportverenigingen, appartementen, ...), een aantal botenparkings, parkeerplaatsen en in het zuidelijk gedeelte een zandwinningsgebied.

  Momenteel hebben volgende bedrijven enig belang in het plangebied:

  NHM (zandwinningsgebied waarbinnen één bedrijf gesitueerd is dat zand vanuit de zee aanvoert)
  MARELEC Food Technologies (Redan weg 15), actief in de voedselverwerking - visweeg- en sorteersystemen
  IWVA: Intercommunale Waterleidingmaatschappij van Veurne-Ambacht Redanweg) beheert aansluitingen
                    rioleringsnet De Panne, Alveringem, Nieuwpoort, Veurne) Voorzitter is Xavier Braet.
  SHIP SUPPORT (3R): garage, immobiliën, scheepsherstellingen en onderhoud
  SHIPSHOP (7): verkoop jachten, plezierboten, zeilmakers
  AQUALIFT (3 of 7S?): winterberging - onderhoud - herstelling jachten en plezierboten
  BELGIAN BOAT SERVICE (12): verkoop van topmerken sportboot, cruiser, motor- en zeiljachten
  JONCKHEERE -  HILLEWAERE (???). Heb ik niet gevonden!
  NAUTICAL STORE (15): watersportartikelen
  '
  t VLAEMSCH GALJOEN (11): panoramisch restaurant
  PYRAMIDAAL GEBOUW (13):
  Dit gebouw is eigendom van de vzw Vlaamse Vereniging voor Watersport en wordt ook gebruikt door de scheepvaartpolitie, dat het huurt van 1 juli 2014 tot 31 maart 2020. 

  Daarnaast zijn er 2 zeilclubs met clubhuizen en bijhorende botenparking gevestigd, namelijk VVW en WSKLUM (Watersportkring van de Luchtmacht)

  Het is de bedoeling de jachthavengebonden bedrijven te herlokaliseren binnen het plangebied.

  Door de schaal en structuur van de haven laat het geheel een wat desolate indruk na, zeker in relatie met Nieuwpoort-stad. Ook de bereikbaarheid, doorheen het zandwinningsgebied en de botenparkings, is zeker te voet of met de fiets, maar ook met de wagen, niet aantrekkelijk. Het gevolg hiervan is enige vorm van isolatie, zeker vanuit de stad.

  Gezien vanaf de kaai, zijn de zandhopen inderdaad geen mooi zicht.

  Hoe zal de jachthaven uitgebreid worden?
  Op korte termijn zal het toeristisch-recreatief verkeer van het industrieel verkeer gescheiden worden.
  Op basis van ruimtelijk en financieel onderzoek is het te realiseren programma in het plangebied richtinggevend bepaald. De eventuele ruimtelijke/stedenbouwkundige indeling ervan kan hier bijgevolg van afwijken en zal pas in een latere fase onderzocht en bepaald worden. 

  Het uitgangspunt hierbij is het realiseren van een dok voor actieve en recreatieve zeilsport met 600 bijkomende ligplaatsen. Hierbij werd de huidige oppervlakte op het gewestplan als basis genomen.

                                                                    Insteekdok en 'westelijk model'

  Het dok komt dus op de plaats van de huidige zandhopen, die ik zeker niet binnen de kortste termijnen zie verdwijnen.
  De aanleg van dit dok en openbaar domein moet kunnen gefinancierd worden uit de meerwaarde van de vooropgestelde ontwikkeling en de herbestemming van de gronden.
  Het insteekdok moet uiteraard in verbinding staan met de havengeul.
  Uit drie mogelijke insteekmodellen werd het zogeheten 'westelijk model' best geschikt geacht. 

  De provinciale overheid heeft voor het rechteroevergebied verder nog volgende doelstellingen voor ogen:

  (1) Woonproject met permanente woningen; ook sociale woningen;

  (2) Ondersteunende toeristische verblijfaccommodaties: tweede verblijven, individuele huurvakantiewoningen en
        hotels;
  (3) Jachthavenondersteunende handelsactiviteiten die geen directe concurrentie voor de stedelijke commerciële
        functies betekenen;
  (4) Toeristisch-recreatieve dagvoorzieningen: restaurants, café/cafetaria;

  (5) Jachthavenondersteunende bedrijvigheid;kantoren en diensten op schaal van de aanwezige havenactiviteiten.
     
  Er zal voorzien worden in mogelijkheden tot interne of externe herlokalisatie van de bestaande niet-
      jachthavenondersteunende bedrijvigheid

  (6) Parkeermogelijkheden voor zeilboten en auto's (bezoekers, bewoners en evenementen); een ondergrondse
       parking behoort eveneens tot de mogelijkheden.

       De parkeermogelijkheden fungeren niet enkel in functie van de ontwikkeling van de rechteroever maar ook als
       randparking van de stad.


   

  Alles samen, zou dat er zo uitzien

  Een brug voor fietsers en voetgangers (zie dubbele groene pijl op de figuur hierboven) zou de jachthaven in verbinding stellen met de kaai en de stad. De juiste plaats ervan werd nog niet bepaald.

  Heeft dat nu invloed op het verleggen van de trambedding?
  De kustbaan is de scheiding tussen Middelkerke en Nieuwpoort en gezien het feit dat deze laatste grootse plannen koestert met haar jachthaven, zal het niemand verbazen als van die kant een eis tot inspraak zou komen (als die er al niet is!) over de aansluiting van het jachthavenverkeer op de Kustweg.

  Op 11.12.2014 vroeg raadslid Lode Maesen (progressief kartel) in de gemeenteraad waarom het verleggen van de tram vertraging had opgelopen. Schepen L. Pylyser-Dewulf merkte toen op dat er problemen gerezen waren met de stad Nieuwpoort, die een nieuwe visie had op de ontwikkeling van de zone en die een bijkomende doorsteek wenste.
  Op 23.6.2016 kwam raadslid Diego Demarcke (LDD) daarmee opnieuw op de proppen.
  De nieuwe burgemeester van Nieuwpoort had toen via een persartikel van 19 mei 2016 gezegd dat de uitbreiding van de jachthaven in de laatste rechte lijn zat en dat de Nieuwpoortse bedrijven in 2018 zouden herlokaliseren langs de kustweg. Diego vroeg daarom of dat gevolgen zou hebben voor het verleggen van de tramlijn. De  Schepen Liliane Pylyser - Dewulf ontkende dat.
  Ik vroeg daarover meer uitleg aan de schepen, maar ik kreeg nog geen antwoord.

  We weten al dat er slechts twee doorsteken voorzien zijn die de trambedding zullen kruisen: de Zeelaan en de Schoolstraat.
  Ik denk echter dat Nieuwpoort nooit zal aanvaarden dat het verkeer dat het jachthavengebied verlaat via de Halve Maanstraat en dat de richting naar Oostende wil nemen, eerst tot aan het kruispunt aan het Koning Albertmonument moet rijden om daar te draaien.

  Besluit
  Zoals gezegd komen de hier bovenstaande gegevens uit een kennisgevingsnota en niet uit het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan, dat nog wel enkele maanden op zich zal laten wachten. Er is nog veel te onderzoeken en te bepalen. Van architecturale vorming en bouwhoogtes is nog lang geen sprake. De doelstellingen zullen gespreid verwezenlijkt worden of met andere woorden, ze zullen niet tegelijkertijd aangevangen worden. De woonentiteiten zullen op marktconforme wijze gerealiseerd worden wat betekent dat de condities overeenkomstig de gangbare normen binnen de markt zullen zijn.

  De eventuele verkeersproblemen die door de uitbreiding van de jachthaven kunnen ontstaan, zijn nog nauwelijks aan bod gekomen.


  Ik heb het toch nuttig geacht om jullie de grandioze plannen van onze buren niet te onthouden.

  Bronnen
  Plan-MER PRUP 'rechteroever jachthaven Nieuwpoort'  Kennisgevingsnota
  http://www.nieuwpoortrechteroever.be/nieuwsbrieven/nieuwsbrief07032012/index.asp
  http://www.nieuwpoortrechteroever.be/project/  25-12-2017, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Pleinen en straten - staat en netheid
  12-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De plechtige inhuldiging van de Westendelaan

  Hoera!! De Westendelaan is klaar! De doortocht van Westende kan weer! Eindelijk! Dat werd met klinkend tromgeroffel door het gemeentebestuur verspreid.

  Iedereen weer blij? Dat moest gevierd worden met wat de gemeente "een klein volksfeest" noemde. Er werd een groots programma voor 26 mei 2017 opgezet, dat er als volgt uitzag:

  16u   instappen van de opengestelde weg

  17u   toespraken

  18u   drankjes en hapjes aangeboden door de Westendse handelaars

  Als je dan weet dat in het Hemelvaart-weekend traditioneel de Westendse kermis gevierd wordt, dan denk je als buitenstaander "dat zal van het goede teveel zijn!" Helaas was dat niet zo! Eerst was ik van plan daar niets over te schrijven, maar het verloop heeft mijn mening gewijzigd.

  Het "afgewerkt" stuk weg werd ingehuldigd
  Stipt om 16 uur vertrok een 6 - koppig ˜Dixieland" ensemble met strooien hoed moederziel alleen van het Arthur Meynneplein tot aan het kruispunt met de Essex Scottishlaan. Moesten ze iedereen naar buiten lokken? Moesten ze het nieuw stuk weg wat opwarmen in afwachting dat het hoog gezelschap uit Middelkerke zou arriveren? Ik weet het niet! Het was een zielige bedoening. Hoezeer de muzikanten ook hun best deden, ze konden maar niet de aandacht van de handelaars en wandelaars op zich vestigen. Niemand luisterde of keek ernaar! Geen applaus! Wat een flopstart voor wat een "volksfeest" heette te zijn. De timing was ook wat gerokken aangezien de ˜hoge gasten" pas om 17 uur op het toneel zouden verschijnen. Ging het hier eigenlijk wel over een "afgewerkt stuk" van de Westendelaan? De doorgang naar de Essex Scottishlaan was weliswaar mogelijk maar de toegang naar enkele handelszaken was nog niet afgewerkt. Was het feest misschien wat te vroeg ingezet?

  Ziehier enkele voorbeelden:

  Ook de inrit van de camping was nog niet afgewerkt!

  De hoge gasten spreken de "massa" toe
  Als eerste kwam de eerste schepen, tevens schepen voor mobiliteit Liliane Pylyser - Dewulf aan het woord. Eén en al fierheid. Ik heb vooral onthouden dat ze de Westendse handelaars bedankte omdat ze nooit reclameerden wegens het geleden ongemak.

  Toen sprak Janna ook haar woordje. Ze was vooral blij dat de handelaars elkaar nu weer beter zouden vinden en daardoor een hechtere groep zouden vormen.

  Om te eindigen konden we een dame (voorzitster van de handelaarsbond Westende-dorp, neem ik aan) beluisteren. Ze was enthousiast over de opkomst, die ik toch eerder wat aan de magere kant vond. Trek daar immers de gemeenteraadsleden en OCMW - raadsleden van de meerderheid (de oppositie laat zich daarop, ten onrechte vind ik, niet op zien) en je kan het zeker niet meer hebben over een "massa volk".

  Om 17u15, na de toespraken, heb ik de feestelijkheden gelaten voor wat ze waren. Ik heb me in dat kwartier een pint besteld ... en betaald natuurlijk.

  Over de receptie met hapjes en drankjes kan ik jullie helaas niets vertellen wat ikzelf meegemaakt heb.

  Ik weet niet of men gewacht heeft tot 18 uur om daarmee te beginnen. Via facebook vernam ik dat de consommaties naar het schijnt geregeld werden met 2 gratis bonnetjes per bewoner van de Westendelaan.  Zij waren natuurlijk wel de hoofdbenadeelden maar niet de enige! De bewoners van de Heidestraat hebben al die maanden geen gebruik kunnen maken van hun straat en enkel de op- en afrijdende, steeds zwaardere en grotere campers, zien passeren. Ook de bewoners van de Langestraat, Hofstraat en Steenstraat weten maar al te goed welke de nadelen zijn van de afgesloten Westendelaan. En nog is de miserie niet ten einde! 

  Een leukerd vraagt zich dan op FB af of de politici ook moesten betalen omdat er geen enkel van hen in de "platse" woont.
  Ik verwonderde me erover dat die receptie niet georganiseerd werd in en rond de "Chaplin" zoals ik dat al eens meemaakte met "Ter Gunst" bij de inhuldiging van een stuk van de Henri Jasparlaan. Dan had een benadeelde handelaar van de Westendelaan er toch ook iets aan gehad. En er waren ook geen danseressen deze keer!

  En toch gebeurde dat alles in een kermisroes
  Wat een attractiewaarde: een frietkraam en twee wagens met geschenken. Slaagt de gemeente er dan echt niet in om minstens een kindercarroussel naar Westende te lokken?

  Of gaat men ervan uit dat twee springkastelen en een ronddraaiend plastieken kanon  beter de kinderen kunnen vermaken?
  Het leek meer op een kinderspeelplein dan op een kermis.

  Een fiasco! Anders kan men dat volksfeest niet noemen!

  12-06-2017, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Pleinen en straten - staat en netheid
  02-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Werken in Westende: oef, rust tussen twee fases

  De Dorpplaats (Westendelaan) in Westende heeft, met een beetje vertraging, een enig mooi kerstgeschenk gekregen. Na zoveel maanden (ik zou het ook in jaren kunnen omzetten) heeft de automobilist (en de fietser), weliswaar nog steeds enkel maar het lokaal verkeer, weer toegang tot de lokale handelszaken.
  Het zal maar van korte duur geweest zijn, maar de regelmatige gebruiker van de Lombardsijdelaan voelde zich de koning te rijk (en dat zegt toch heel wat!) toen hij/zij weer kon genieten van een brede macadambaan, zonder opgehouden te worden door een drietal verkeerslichten en/of een kraan of een camion van de aannemer of door iemand die zich van die lichten niets aantrok (!).

  Wat een verademing!

  Via http://wegenenverkeer.be/werken/herinrichting-doortocht-westende van het ‘Agentschap Wegen en Verkeer’ en overgenomen op Facebook, worden we op de hoogte gehouden van de juiste toestand en van wat ons in de komende maanden nog allemaal te wachten staat. Laat ons dat maar eens overlopen.
  We kunnen er maar liefst de moed inhouden. Klagen en zuchten helpt trouwens niet.
  Behalve eventuele persoonlijke klachten, waar ik niet van op de hoogte ben, moeten we eerlijkheidshalve erkennen dat we goed geïnformeerd worden en dat we kunnen vaststellen dat er inspanningen geleverd worden om het leven zo draaglijk mogelijk te maken, met andere woorden om de hinder zo licht mogelijk te houden.
  Zelfs al doet men er alles aan om de lokale handelaars zoveel mogelijk te sparen, toch veroorzaakt de moeilijke bereikbaarheid van hun winkel, voor hen belangrijke verliezen. (zie verder) Veel klanten zoeken immers hun heil bij beter bereikbare handelszaken.
  En we troosten ons allemaal nog maar eens met ‘en het zal nadien zoveel mooier zijn’!


  De geplande Fasering
  Rond 15 maart 2010 werd gestart met de eerste fase van de Henri Jasparlaan. Die duurde tot aan het majestueus inhuldigingsfeest op 26.10.2010. Toen volgde een rustpauze tot aan de start van de werken aan de Essex Scottishlaan op 17.11.2004, daarna gevolgd vanaf 5.1.2015 door de tweede fase van de Henri Jasparlaan. Ik behoor niet tot de grote slachtoffers, maar Westende zal zeker een blijvende herinnering bewaren aan die bouwwerven die de gemeente ‘geteisterd’ hebben en nog een hele tijd de inwoners tot wanhoop zullen drijven.
  Wat nu de doortocht van Westende betreft: om de hinder te spreiden en de bereikbaarheid tijdens de werken te verbeteren, werkt de aannemer in verschillende fases. We hebben ondertussen gezien en dus geleerd dat elke fase bestaat uit twee onderfases: enerzijds, het uitgraven van de grachten langs de huizen en het installeren van de nutswerken en anderzijds de renovatie van de bovenbouw.

  De eerste fase startte ter hoogte van het pompstation van Aquafin aan het begin van de bebouwde kom (kant Middelkerke) en liep tot aan de Essex Scottishlaan.
  De nutswerken voor deze fase begonnen in 2015 en werden afgerond eind januari 2016. Op 1 februari 2016 startte dan de renovatie van de bovenbouw, (*) van dit traject. Hiervoor waren maximaal 160 werkdagen vastgelegd. Dat was dus tot 7 oktober 2016. Het is dus wel wat later geworden. Bovendien mag de dorpsdoortocht alleen gebruikt worden door ‘plaatselijk verkeer’ omdat enkel de onderlaag asfalt aangebracht werd.

  Asfalt bestaat uit mineraalaggregaat (zand en grind) en een bindmiddel, de bitumen. Voor verschillende toepassingen zijn verschillende mengsels mogelijk. Een asfaltweg bestaat uit meerdere lagen. Er wordt bij wegtoepassingen onderscheid gemaakt tussen onder-, tussen- en toplagen. De onderlaag (BASE) is de eerste laag. Ze ligt op de onderbaan en verzorgt de krachtoverdracht op de ondergrond. De tussenlaag (BIND) is uiteraard de laag tussen de onderlaag en de bovenlaag. De toplaag of bovenlaag (SURF) is deze waar je met de auto of fiets overheen rijdt. Ze heeft als belangrijkste functie het leveren van de juiste rijeigenschappen, zoals vlakheid, stroefheid, zichtbaarheid en waterafvoer. Een duurzame waterdichtheid is een belangrijke eigenschap van asfalt voor dergelijke toepassingen. Dergelijk asfalt kenmerkt zich door een hoog percentage bindmiddel (mastiek).


  De automobilist(e) wordt dus aangeraden zijn/haar snelheid aan te passen. De toplaag wordt aangelegd na de winterperiode, zodat een optimale kwaliteit kan verzekerd worden.

  De tweede fase betreft de Lombardsijdelaan vanaf de Essex Scottishlaan en loopt tot en met de Baronstraat. Hierin is ook het opnieuw aanleggen van de Baronstraat en van de Beukenweg inbegrepen.
  De nutswerken voor deze fase zijn gestart op 1 februari 2016 en zullen beëindigd zijn tegen het begin van de renovatie van de bovenbouw. Er was gepland dat het stuk tussen de Essex Scottishlaan en de Steenstraat tegen 1 januari 2017 zou worden vrijgegeven en dat is ook gebeurd. Na nieuwjaar werkt men verder in het deel tussen de Steenstraat en de Baronstraat. Na het beëindigen van de nutswerken in de Lombardsijdelaan verplaatsen de werken zich naar de Baronstraat.

  De renovatie van de bovenbouw begint op 23 januari 2017.
  De totale duur van fase 2 is vastgelegd op 270 werkdagen. Dat betekent 430 dagen tot het einde van de werken tot aan de Baronstraat, met andere woorden tot 1 februari 2018.
  De weg wordt over de volledige breedte vanaf de fundering opnieuw opgebouwd. Zowel de rijweg, fietspaden als voetpaden zullen dus volledig vernieuwd worden. Gespreid over de volledige zone die heraangelegd wordt komen er groenvoorzieningen en nieuw straatmeubilair om het geheel een aangenaam karakter te geven. In eerste instantie zal de aannemer enkele voorbereidingen treffen, om dan vervolgens de soilmix in te schakelen. Net als in de eerste fase zal deze indrukwekkende machine een ondergrondse waterdichte wand creëren. Deze wand van enkele meters diep houdt het grondwater tegen. De soilmix start aan de Scottishlaan en gaat stilaan verder richting Lombardsijde.
  Ondertussen start de aannemer met het opbreken van de weg, niet het volledig traject ineens maar in kortere delen. Vervolgens wordt de oude riolering verwijderd en komt een nieuw, gescheiden stelsel in de plaats. Het regenwater en vuilwater zullen in dit gescheiden stelsel afzonderlijk worden afgevoerd.

  Omleidingen
  Vanaf 23 januari 2017 zullen de volgende omleidingen moeten gevolgd worden
  Doorgaand verkeer (beide richtingen) en verkeer met bestemming Westende-Dorp vanuit Nieuwpoort:
       Zeelaan
       Kustweg - Koninklijke Baan – Paul Grossettilaan
       Henri Jasparlaan
  Het vak Baronstraat-Essex Scottishlaan zal dan enkel toegankelijk zijn voor plaatselijk verkeer. De kruispunten met de Heidestraat en de Steenstraat blijven dus open. Het kruispunt met de Essex Scottishlaan zal volledig afgesloten worden.

  Werken Hofstraat
  De aannemer zal ook werken in de Hofstraat. Hij zal er een overstort plaatsen zodat het overtollig regenwater gemakkelijker kan afgevoerd worden. De straat is tijdens deze werken afgesloten. Het verkeer kan via de Langestraat haar bestemming bereiken. Er zal later een startdatum bepaald en gecommuniceerd worden via de gekende kanalen. De datum zal bepaald worden in functie van een zo goed mogelijke bereikbaarheid.

  Mijn vraag aan de gemeente
  De bermen van de omleidingsweg Steenstraat – Bamburgstraat naar Nieuwpoort werden al eens wat bijgevuld omdat de kans op bandenpech zeer groot is, wegens schade aan de randen van de weg. Ondertussen zijn er weer heel wat plaatsen waar een opvulling welkom zou zijn. (zie mijn artikel op 7.3.2016)


  Vragen aan het agentschap Wegen en Verkeer?
  Jullie kunnen er steeds mee terecht op doortochtwestende@wegenenverkeer.be

  Recht op vergoeding?
  Kennen jullie ‘de wet Dedecker’? Ja-Ja, van Jean-Marie!!
  Dat is een wet uit 2005 die handelaars, die inkomensverlies lijden door werken op het openbaar domein, te beschermen.
  Zo’n handelaar, heeft u onder bepaalde voorwaarden recht op een eventuele vergoeding via de rentetoelage of de inkomenscompensatievergoeding.
  Om een tijdelijk cashflow-probleem op te vangen kan de handelaar een krediet afsluiten, maar overbruggingkrediet is meestal duur. Met een rechtstreekse tussenkomst in de rentelast maakt de Vlaamse overheid het afsluiten van een dergelijk krediet goedkoper.
  http://www.vlaio.be/artikel/wat-de-rentetoelage-hinder-openbare-werken
  http://www.vlaio.be/themas/hinder-bij-openbare-werken-rentetoelage

  De compensatieregeling voorziet in een vergoeding van 77,69 €/dag (cijfer 2016), maar dat kan alleen als de zaak minstens 8 dagen naeen sluit. Op 1 januari 2017 zal die vergoeding geïndexeerd worden.
  De vergoeding wordt voor ten hoogste 30 dagen toegekend. Voor langere sluitingsperiodes kan een aanvraag tot verlenging ingediend worden.
  Bij het begin van de werkzaamheden heeft Jean-Marie Dedecker de Westendse handelaars persoonlijk bezocht en hen een aanvraagbundel overhandigd.
  De wet ‘Dedecker’ onderging al enkele aanpassingen en werd door de 6e staatshervorming op 1 juli 2014 een Vlaamse bevoegdheid.
  Op 1 juli 2017 volgt een grondige en voor de handelaars gunstige wijziging.

  De sluitverplichting wordt afgeschaft
  De Vlaamse hinderpremie zal bestaan uit twee delen. Enerzijds zal er een vast bedrag van 2.000 euro zijn. Die wordt gegeven aan de detailhandelaars met een zaak in de werfzone. Daarnaast is er een bijkomende vergoeding van 80 euro per dag voorzien vanaf de 22e sluitingsdag. Zelfstandigen met een zaak buiten de werfzone of zelfstandigen die het minder moeten hebben van toevallige passanten, hebben geen recht op de vaste vergoeding.


  Mijn vorige artikels over dit onderwerp
  In de map ‘Pleinen en Straten’ kunnen jullie mijn opeenvolgende artikels over de werken lezen:
  07.04.2014 ‘Westende/Middelkerke Belangrijke verbindingswegen in het nieuw’
                           
   (over Essex Scottishlaan en Henri Jasparlaan)

  29.12.2015 ‘Westende krijgt langzamerhand een modern wegennet’
   
          (over verschil gewestweg-gemeenteweg, nutsvoorzieningen, gescheiden
              rioleringsstelsel, fasering)

  04.05.2015 ‘Westende, één grote bouwwerf! Plezant is anders, maar de toekomst lacht
                      ons toe’
  (over fasering)

  07.03.2016 ‘Het grootste bouwproject ooit in Westende-dorp’
        (aantal werkdagen, fasering, slechte bermen op omleidingen)

  02-01-2017, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Pleinen en straten - staat en netheid
  07-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het grootste bouwproject ooit in Westende-dorp

  Je zou van minder depressief worden!
  Begin 2008 verkondigde Hilde Crevits, toenmalig minister van openbare werken, dat ze 2,5 miljoen euro ‘opzij gezet had’ voor rioleringswerken in de doortocht van Westende. De Westendelaan is immers een gewestbaan. Dat klinkt bijna als ‘een appeltje voor de dorst’ en dat zegt men als men het heeft over iets dat veel later zal gebeuren. Zo gezegd, zo gedaan! Zoveel jaren later begonnen dan eindelijk, op 20 april 2015, de beloofde werken. Ondertussen waren de dorpsbewoners al een beetje gewoon geraakt dat hun straten openlagen want vanaf 17.11.2014 werd de Essex Scottishlaan gerenoveerd en vanaf 5.1.2015 werd het tweede gedeelte van de Henri Jasparlaan heraangelegd. Nu twee mooie straten!! 
  Zelfs al word je goed op de hoogte gesteld van wat men allemaal van plan is en zelfs al zie je wel in dat men geen omelet kan bakken zonder eieren te breken, toch betekenen de ongemakken van die bouwwerf waaronder het dorp nu al geruime tijd te lijden heeft, nog steeds een zware dobber. Zelfs al doen de verantwoordelijken hun uiterste best om de hinder tot een minimum te beperken, toch zou men er radeloos bij worden. Zelfs al doet men er alles aan om de lokale handelaars zoveel mogelijk te sparen, toch veroorzaakt de moeilijke bereikbaarheid van hun winkel, voor hen belangrijke verliezen. Veel klanten zoeken immers hun heil bij beter bereikbare handelszaken.
  De handelaarsbond vraagt daarom dat de Westendenaars zich niet zouden laten afschrikken door de werken en dat ze hun aankopen zouden blijven doen bij de getroffen handelaars.

  Zo ziet Westende-dorp er de laatste en de vele komende maanden uit.

  En het is bijlange nog niet gedaan!
  Laten we eens kijken hoelang het nog kan duren. Ik wil er niet enkel een aantal werkdagen op plakken, want dat zegt de gemiddelde lezer van een krant niet veel. Ik geef daarom voor elke fase de einddatum weer.


  De werkdagen in de bouw
  Voor een beter begrip van wat hierna volgt, moeten we weten hoeveel dagen per jaar er in de bouwsector gewerkt wordt.
  Volgens de regels over de arbeidsorganisatie en de arbeidsduur in de ondernemingen mag de aannemer zijn beroep 219 dagen per kalenderjaar uitoefenen.
  Dit aantal vloeit voort uit verschillende wettelijke bepalingen.
  • Het verbod om op zaterdag te werken, 52 dagen per kalenderjaar.
  • Het verbod om op zondag te werken, weer goed voor 52 dagen per kalenderjaar.
  • Het verbod om op feestdagen te werken, 10 dagen per kalenderjaar.
  • Het verbod om te werken tijdens de vakantie, 20 dagen per kalenderjaar.
  • Het verbod om te werken tijdens de rustdagen voor arbeidsduurvermindering.
  In de bouwnijverheid wordt de arbeidsduurvermindering gerealiseerd via het toekennen van 12 rustdagen per kalenderjaar. Op die manier wordt de effectieve wekelijkse arbeidsduur, die nog steeds 40 uur bedraagt, op jaarbasis teruggebracht tot 38 uur.
  De reglementaire basis van het stelsel van de rustdagen vinden we vooreerst in het KB nr. 213 van 26 september 1983. De arbeiders uit de bouwnijverheid hebben op basis daarvan elk jaar recht op 6 rustdagen. De overige 6 rustdagen worden toegekend op basis van een CAO (Collectieve Arbeidsovereenkomst) die telkens in het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf wordt afgesloten.

  Die 219 werkdagen gelden natuurlijk enkel maar als de weersomstandigheden het toelaten. Anders spreekt men van ‘overmacht’ of ‘omstandigheden onafhankelijk van de wil van de aannemer’.
  De uitvoering van het werk kan geschorst worden bij slecht weer (hevige regen, sneeuw, windsnelheid die de stabiliteit van torenkranen bedreigt, te lage temperatuur voor het gebruik van bepaalde producten, overdreven hoge temperatuur...)..

  Ik hoor regelmatig mensen klagen omdat ze zo weinig volk op de bouwwerf zien. De aannemer kan zo veel of zo weinig arbeiders inzetten als hij dat wenst. Het enige waaraan hij gebonden is, is het aantal afgesproken kalenderdagen.

  Fasering
  Om de hinder te spreiden en de bereikbaarheid tijdens de werken te verbeteren, werkt de aannemer in verschillende fases.
  De eerste fase start ter hoogte van het pompstation van Aquafin aan het begin van de bebouwde kom (kant Middelkerke) en loopt tot de Essex Scottishlaan.
  De nutswerken voor deze fase begonnen in 2015 en werden afgerond eind januari 2016.
  Op 1 februari 2016 startte dan de renovatie van de bovenbouw van dit traject. Hiervoor zijn maximaal 160 werkdagen vastgelegd. Dat is dus tot 7 oktober 2016.
  De tweede fase betreft de Lombardsijdelaan vanaf de Essex Scottishlaan en loopt tot en met de Baronstraat. Hierin is ook de heraanleg van de Baronstraat en van de Beukenweg inbegrepen.
  De nutswerken voor deze fase zijn gestart op 1 februari 2016 en zullen beëindigd zijn tegen het begin van de renovatie van de bovenbouw.
  De totale duur van fase 2 is vastgelegd op 270 werkdagen. Dat betekent 430 dagen tot het einde van de werken tot aan de Baronstraat, met andere woorden 1 februari 2018.
  De weg wordt over de volledige breedte vanaf de fundering opnieuw opgebouwd. Zowel de rijweg, fietspaden als voetpaden zullen dus volledig vernieuwd worden. Gespreid over de volledige zone die heraangelegd wordt komen er groenvoorzieningen en nieuw straatmeubilair om het geheel een aangenaam karakter te geven. Omdat men vooral de veiligheid van de weggebruiker op het oog had, in het bijzonder in de omgeving van de Vrije School, gaan wel een aantal parkeerplaatsen verloren.
  Tussen het fietspad en de rijweg is een veiligheidsstrook voorzien.


  Omleidingen
  Tijdens de uitvoering van de werken wordt het verkeer omgeleid. Er is een omleiding voor het doorgaande verkeer en een omleiding voor het plaatselijke verkeer.

  De omleiding voor het doorgaande verkeer tijdens fase 1 verloopt, komende vanuit Nieuwpoort, via de Zeelaan, de N34 en de Badenlaan. Vanuit Middelkerke geldt de omgekeerde route.

  Verkeer vanuit Nieuwpoort met een plaatselijke bestemming, zoals lokale handelaars, volgt tijdens fase 1 de plaatselijke omleiding via de Essex Scottishlaan, de N34 en de Badenlaan. Ook hier geldt vanuit Middelkerke de omgekeerde route.

  En wat met de mensen die ten oosten en ten zuiden van de Westendelaan wonen?
  Op de websites die handelen over de doortocht is er enkel sprake van omleidingen in fase 1, maar fase 2 is eveneens gestart. Het bovenstaande blijft wel geldig maar voor de inwoners die ten oosten en ten zuiden van de Westendelaan is er wel één en ander bijgekomen. Het stuk van de Heidestraat tussen de Begoniastraat en de Lombardsijdelaan is gesloten voor beide richtingen. Het stuk van de Steenstraat tussen de Dahliastraat en de Lombardsijdelaan is enkele richting. Het berijden ervan is enkel toegestaan vanaf de Lombardsijdelaan. (toestand op 1 maart 2016!) Vóór de start van de werken waren de Langestraat en de Baronstraat al enkele richting, beide toegankelijk vanaf de Lombardsijdelaan..

  De wegen die moeten gevolgd worden tijdens een omleiding, verslijten veel rapper door het drukker verkeer. De boorden van de asfaltwegen breken af en laten scherpe uitsteeksels achter. Als er een tegenligger afkomt moet je, gezien de beperkte breedte van de weg, in de berm gaan rijden. Als je daarna weer op de weg wil komen, krijgen de banden het hard te verduren vanwege die scherpe asfaltpinnen.
  Het zou me dus niet verwonderen als de gemeente straks enkele eisen voor schadevergoeding binnenkrijgt. Hieronder zien jullie drie foto’s van de toestand van de Bamburgstraat. Ik had er zo wel 20 kunnen opnemen in mijn artikel.

  In de Steenstraat, ter hoogte van de inrit van ex-opslagplaats van de firma Soetaert is het nog erger.

  Maar ja, dat zijn maar gemeentewegen!!!


  Bronnen
  http://www.middelkerke.be/page8692015/vernieuwing-doortocht-westende.aspx
  http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/bouwen-verbouwen-of-kopen/bouwpartners/een-uitvoeringstermijn-berekenen/
  http://wegenenverkeer.be/werken/herinrichting-doortocht-westende
  Artikel van Dany Van Loo in ‘Het Nieuwsblad’ van 2.3.2016 ‘Westende-dorp twee jaar afgesloten voor ingrijpende infrastructuurwerken’

  07-03-2016, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Pleinen en straten - staat en netheid
  01-06-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke: Potten en ketels

  Vinden jullie misschien ook dat de Spermaliestraat, na herstelling, de lelijkste straat van Middelkerke geworden is?
  Dat vindt Janna Rommel-Opstaele in elk geval. De straat ziet eruit als een lappendeken”, “Halfslachtig werk”, “Er is hier gewerkt zoals 50 jaar geleden”, “Het imago van Middelkerke wordt erdoor beschadigd.” "Het lijkt alsof we in de middeleeuwen leven.”
  Ook op Facebook wordt het ongenoegen over deze ‘wandaad’ geuit: "Ongelofelijk dat dit betaald moet worden", “Uniek in de wereld", "Zoals in Afrika, putje maken om ander putje te vullen". 

  Betekent dat nu dat er geen slechtere straten meer zijn in Middelkerke? Natuurlijk niet en het is dan ook niet te verwonderen dat Fred Vandenbussche, bewoner van de Miamiwijk, het nodig vond om nog eens de slechte toestand van zijn ‘achterbuurt’ aan te klagen.
  Ziehier zijn brief:


  In Het Laatste Nieuws van zaterdag 16 en zondag 17 mei maakt onze burgemeester zich wel héél dik over de manier waarop het Vlaams Gewest de Spermaliestraat heeft opgelapt. Dat lappen en tappen lijkt volgens haar nergens naar!

  Nu hoor je mij niet zeggen dat die Spermaliestraat niet wat properder en mooier kan, maar evengoed moet mij van het hart dat als er iemand is die daarover best haar mond kan houden, het Janna Rommel – Opstaele is, die een kleine eeuwigheid schepen is geweest van Openbare Werken in Middelkerke.

  Wat ze absoluut moet doen is die van het Vlaams Gewest bij het handje meenemen op een rondleiding door Middelkerke om te tonen hoe dat moet, straten herstellen. Op het programma in elk geval een bezoek aan de Smidsestraat, de Onderwijsstraat, de Camerlinckstraat, de Bremweg, de Golfbrekerslaan, de Viooltjeslaan en de Geraniumweg. In die straten, die vallen onder de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur en de burgemeester, kunnen die van het Vlaams Gewest leren hoe ze straten deftig moeten onderhouden. Wat daar zeker zal opvallen is dat Janna Rommel - Opstaele bijzonder slecht geplaatst is om daar lessen over te geven.

  Mijn vader zaliger kon dat mooi samenvatten: de pot verwijt de ketel dat hij zwart is…

  Toeval of niet maar op 19 mei verscheen in ‘Het Nieuwsblad’ een artikel waarin aangekondigd werd dat de schoolomgeving aan de Onderwijsstraat, Smidsestraat en Camerlinckstraat zal vernieuwd worden. In de zomer zal een aannemer aangeduid worden zodat de werken in het najaar kunnen starten. Vanaf 18 mei 2015 zou al begonnen zijn met de aanleg van de water-, elektriciteit- en gasvoorzieningen. Op een bouwwerf meer of minder komt het immers niet aan.

  Volgens schepen Liliane Pylyser-Dewulf zal de renovatie niet alleen het comfort maar ook de veiligheid rond de school verhogen. Zo zal er in de Onderwijsstraat tussen de Populierenlaan en de Camerlinckstraat geen doorgaand verkeer meer mogelijk zijn. Deze straat ondervindt veel sluipverkeer door de korte verbinding richting Kerkstraat. Alle verkeer vanuit de Populierenlaan wordt zo richting de Oostendelaan gestuurd. Ouders die hun kinderen afzetten aan de school zullen via de Camerlinckstraat de verkeersluwe Onderwijsstraat kunnen bereiken.
  De kosten worden geraamd op 700.000 euro. Het gemeentebestuur betaalt daarvan een derde. De Watermaatschappij Aquario betaalt de rioleringswerken.

  Over plannen om de straten van de Miamiwijk te herstellen en de wijk eindelijk een paradijselijk uitzicht te geven, zoals de naam aangeeft, heb ik nog niets gehoord.
  Hieronder zien jullie de huidige staat ervan.
  Vinden jullie het dan ook niet normaal dat een bewoner in zijn pen kruipt als hij de commentaar van Janna over de Spermaliestraat leest?

  En ... ook in Westende zijn ook nog heel wat wegen in dezelfde slechte staat!!!


  Bronnen
  Artikel in Het Nieuwsblad van Dany Van Loo op 19.5.2015: “Grondige opknapbeurt voor schoolomgeving”

  Artikel in ‘Het Laatste Nieuws’ van Paul Bruneel op 16.5.2015: “Herstellingswerken hebben uitzicht gewestweg verergerd’

  01-06-2015, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (2)


  Categorie:Pleinen en straten - staat en netheid
  04-05-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Westende, één grote bouwwerf! Plezant is anders, maar de toekomst lacht ons toe
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  “Je zou de weg niet meer vinden naar je eigen woning... best van al met de fiets of te paard door Westende rijden…’
  ‘De werken werden hier zomaar gestopt en ze gingen eerst nog wat werken in Nieuwpoort.’
  ‘Ik heb er 20 minuten over gedaan van Westende naar Middelkerke’ of ‘Ik deed er 1u36 over van Westende naar Oostende’ of ‘Ik heb een kwartier voor rode lichten gestaan, langs de Westendelaan!’.
  ‘Waar moet ik mijn auto zetten? In mijn living?’
  ‘Waarom pakken ze al die wegen tegelijk aan? Essex Scottishlaan, Henri Jasparlaan, Westendelaan? En soms nog zijstraten erbij…’
  ‘De platse, ’t is benauwelijk voor ’t moment’.
  ‘Overal waar men komt langs Westendse wegen
        
  komt men wegenwerken, verkeerslichten en ellende tegen’

  Dat zijn maar enkele voorbeelden van reacties van Westendenaars die niet te spreken zijn van de hinder die de grote wegenwerken in ons dorp veroorzaken.
  Zijn de klachten wel terecht?

  Natuurlijk zag ik ook dat één en ander schortte aan de organisatie van het verkeer en aan de wegenwerken en daarom stelde ik enkele vragen aan Liliane Pylyser-Dewulf, schepen van Openbare Werken en zelf bewoner van een woning in de Henri Jasparlaan ‘tweede fase’.

  Hoe pakt de gemeente de volledige renovatie van wegen aan?
  ‘Het past hier vooreerst nogmaals een duidelijk onderscheid te maken tussen gemeentewegen en gewestwegen.
  De Essex Scottishlaan en Jasparlaan zijn gemeentewegen.
  Daarvoor wordt een ontwerper aangesteld en samen met de gemeente worden de plannen opgemaakt. De gemeente is 'bouwheer' en is dus verantwoordelijk.
  De doortocht Westende-Lombardsijde of de Westendelaan of de N318 is een gewestweg. Daarvan is de verantwoordelijke bouwheer de ‘Administratie van Wegen en Verkeer’ ‘AWV). De gemeente krijgt wel inspraak bij de opmaak van de plannen.
  Het is de AWV die contracten maakt met de nutsmaatschappijen bij de noodzakelijke werken zoals aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel, water, gas, elektriciteit...
  De gemeente heeft daar niets aan te zeggen.’

  Welke termijnen werden er voor de verscheidene wegen afgesproken?

  Henri Jasparlaan fase 2
  ‘Zal zeker volledig afgewerkt zijn tegen einde juni maar de gemeente duwt voor vroeger.
   Deze baan wordt de omleidingsweg wanneer de grote werken starten.’

   Essex Scottishlaan
  ‘Deze baan die in zeer slechte staat was, zal ook gebruikt worden als omleidingsweg gezien de doortocht in fasen zal afgewerkt worden.
  De renovatie tot aan de Doornstraat zal klaar zijn tegen einde juni. Door de huidige problemen zullen wij het kruispunt Doornstraat/Bassevillestraat asfalteren (+ 2.500 euro) om het omleidingsverkeer veiliger te laten verlopen.
  De renovatie van de Doornstraat zelf en het stuk Doornstraat tot aan de trambaan zal gebeuren na de zomer.
  Voor de Strandlaan zijn de plannen volop in opmaak.’

  Doortocht Westende-Lombardsijde N318
  ‘De eigenlijke werken aan de doortocht (aanleggen gescheiden rioleringsstelsel en volledig nieuwe bovenbouw) starten normaal NA de zomer 2015. Voorlopig is het nog wachten op de aanbesteding.
  Ze zouden moeten klaar zijn tegen juni 2017 (vanaf het pompgemaal* = vroegere West-Flora tot aan de Baronstraat (inbegrepen). Ook de Beukenstraat wordt vernieuwd.
  De nutsmaatschappijen zijn reeds een paar maanden bezig met voorbereidende werken in de voetpaden en in de parkeerstrook van Westende-dorp.
  De gemeente heeft daar geen enkele inspraak in.’

  *Een gemaal is een inrichting om water van een lager naar een hoger niveau te brengen.
  Het brengt of houdt water in een peilgebied op een bepaald peil. Naast gemalen voor watersystemen onderscheiden we ook rioolgemalen, waar het hier over gaat.

  Alle ingrepen gebeuren gefaseerd en veroorzaken vanzelfsprekend plaatselijke hinder. Ze zorgen voor een grote impact op de mogelijkheid tot parkeren langs de Westendelaan.
  Tijdens de werkuren wordt er gebruik gemaakt van verkeerslichten om veilige werkomstandigheden te creëren. Het doorgaand verkeer wordt zoveel mogelijk afgeleid naar de Zeelaan (richting Oostende) en naar de Badenlaan (richting Nieuwpoort). 

  ‘Op 20 april zijn er ook voorbereidende werkzaamheden gestart vanaf het pompgemaal richting Logierlaan. Er moeten nieuwe leidingen aangelegd worden en er was voorzien door het studiebureau dat dit in de bermen zou kunnen gebeuren en dat de doortocht steeds open zou zijn.
  Bij de aanstelling van de aannemer Van Lerberghe bleek dit niet mogelijk. De bermen zouden onstabiel zijn waardoor het onveilig zou geweest zijn om doorgaand verkeer toe te laten.
  De burgemeester en ikzelf hebben er dan voor gepleit dat de doortocht minimaal de meeste weekends open zou gemaakt worden; dat betekent wel extra niet voorziene kosten maar we willen de hinder zo minimaal mogelijk houden.
   Dus, tot aan het bouwverlof zal enkel in de weekends de doortocht open zijn door een reden waar wij niets kunnen aandoen en ook betreuren.

  Het grote probleem (wat niet voorzien was) is dus ontstaan door de volledige afsluiting van de N318 van 20 april tot einde juni...’
   

  Tijdens verlengde weekends (1 mei, 14 mei, 24 mei) zal de Westendelaan open gesteld worden voor het verkeer komende van Middelkerke naar Westende. De Westendelaan zal onderbroken zijn vanaf huisnummer 237 (ter hoogte van rioolpompstation Aquafin) tot juist voor de Badenlaan en dit gedurende 50 werkdagen, afhankelijk van de werkomstandigheden. Indien alles volgens plan verloopt, zal de Westendelaan weer open gaan op 1 juli.
  Na 1 juli wordt er verder gewerkt, maar niet meer op de Westendelaan. De werken zullen vooral naast de openbare weg plaatsvinden.

  Hoelang mag een aannemer werken en hoe moet hij de werken uitvoeren?
  Volgens de grootte van het aanbestedingsbedrag worden een aantal werkdagen voorzien (wettelijk bepaald); de aannemer moet alleen zorgen dat hij de einddatum haalt.
  Indien hij vroeger klaar is krijgt hij een bonus; indien er vertraging is door zijn schuld moet hij schadevergoeding betalen.
   Zijn ze tussentijds gaan werken in Nieuwpoort? Dat weet ik niet maar hij moet klaar zijn tegen een bepaalde datum...

  Idem in de Henri Jasparlaan: men is bezig met de voetpaden maar soms met een minimale bezetting. Daar hebben we niets aan te zeggen. Als ze maar klaar zijn tegen de vastgelegde einddatum!
  HOE ze de werken uitvoeren: beslissen ze zelf; het afgeleverd werk moet voldoen aan het bestek!

  Wij doen al het mogelijke opdat onze plaatselijke handelaars verder blijven draaien
  ‘Wij beseffen vanzelfsprekend zeer goed dat bepaalde handelaars tijdens de duur van de werken een moeilijke tijd doormaken!
  Wij stellen echter vast dat zij die het meest afzien het minst klagen!
   
   
  Bepaalde mensen klagen omdat ze een P.V. kregen door de Duinenlaan te gebruiken als omleidingsweg, maar … de Duinenlaan is duidelijk een fiets- en wandelstraat en enkel voor plaatselijk verkeer.
  Om veiligheidsredenen kan natuurlijk niet geduld worden dat er te snel gereden wordt (bijvoorbeeld om rap de kinderen naar school te brengen). De bewoners van de Duinenlaan vragen trouwens voortdurend aan het gemeentebestuur om voor meer veiligheid te zorgen.’

  Hoe is de omleiding georganiseerd? 
  De omleidingsweg naar Westende-Dorp: via de Badenlaan naar de trambaan en dan via de Essex Scottishlaan, Doornstraat en Henri Jasparlaan tot aan de Kerk. Bovendien is het laatste stuk Duinenlaan dubbele richting geworden.

  Ziehier de schets:

  rood = onderbroken         groen = omleiding      geel = nog uit te voeren doortocht Westende-Lombardsijde
  geel met rode bolletjes = vanaf 20 april 2015 één rijstrook beschikbaar tijdens de meeste weekends

  Van de Heidestraat tot aan de kerk, wordt het verkeer normaal geregeld met verkeerslichten. In het voorbije weekeinde waren die echter uitgeschakeld. Er kon in twee richtingen vrijuit gereden worden al was er wel wat verwarring omdat de andere verkeersborden (wegversmalling, omleidingen, ...) wel geldig bleven.

  Commentaar
  Dit probleem behandelen op een manier die iedereen tevredenstelt, lijkt mij onmogelijk.
  Maar ja, dat is ook nog nooit mijn bedoeling geweest. 
  Dat de gemeente en het gewest ernaar streven, Westende een veiliger en moderner wegennet te bezorgen, daar kan en zal wel niemand aan twijfelen. Het heeft wel jaren van ontelbare beloften geduurd, maar goed, de werken waren noodzakelijk en ik herhaal voor de zoveelste keer dat men geen omelet kan bakken zonder eieren te breken. Dat daar overlast mee gepaard gaat, dat moet iedereen aanvaarden.
  Dat zij de vertraging ook betreuren, dat lijkt mij oprecht en geloofwaardig.
  Dat zij bereid zijn de nog weinig talrijke handelaars te sparen en op alle mogelijke manieren te helpen met ‘Lokale handelaars bereikbaar’ en zelfs met ‘Kort parkeren aan apotheek’, dat kan men enkel toejuichen …

  Het is weliswaar normaal maar toch positief dat er vergaderingen georganiseerd werden/worden om de bewoners van de betroffen en getroffen straten te informeren.
  Maar … er zijn ook enkele opmerkingen.

  De belangrijkste is natuurlijk dat het tegelijkertijd aanpakken van de drie voornaamste wegen van Westende-dorp een beetje van het goede te veel is. De tweede fase van de Jasparlaan, die trouwens straks de ‘sleutelweg’ wordt, had uitgesteld kunnen worden.
  De ‘onvoorziene’ omstandigheid van het volledig afsluiten van de N318, hadden de ingenieurs van het gewest moeten voorzien.
  Het zijn niet enkel de werken aan de drie grote wegen die overlast bezorgen. Zo zijn er ook (water?)werken bezig aan zijwegen (Langestraat en vanaf 28.4 ook de Steenstraat) die lokaal de bereikbaarheid en de parkeermogelijkheid in meer of mindere mate belemmeren.
  In de straten die gebruikt worden als omleidingsweg, wordt veel te snel gereden. De bewoners beklagen er zich over dat hun straat een snelweg wordt, waarop wat van de ‘verloren’ tijd kan en moet ingehaald worden (vb Badenlaan).
  Er zijn heel wat ‘cowboys’ onderweg: “mijn naam is Alexander, alles voor mij en niets voor een ander!” Misschien moet de politie ook daar een oogje in het zeil houden, zoals in de Duinenlaan.

  Bronnen
  http://www.nieuwsblad.be/cnt/bldva_01657471?_section=60130786&utm_source=nieuwsblad&utm_medium=newsletter&utm_campaign=regio-nb&M_BT=459713443466&adh_i=699bd5ebdf0259635a353924f7278998

  Lees ook in mijn blogmap ‘Pleinen en straten’ het artikel van 29.12.2014 ‘Westende krijgt langzamerhand een modern wegennet’

  04-05-2015, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Pleinen en straten - staat en netheid
  29-12-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Westende krijgt langzamerhand een modern wegennet

  Op 29 oktober 2014 kreeg ik een e-mail van onze eerste schepen Liliane Pylyser-Dewulf, tevens schepen van openbare werken, met ‘een beetje info’ over ons toekomstig wegennet. Om het met een eigenaardig modern (in mijn ogen belachelijk) woord te zeggen ‘ik vind dat keigoed’. Anderzijds is het wel logisch dat de bevolking, en dan in eerste instantie de inwoners van een her aan te leggen weg, geïnformeerd worden over wat men zo allemaal van plan is met hun laan of hun straat.
  Als het niet bij beloften blijft, zoals wel eens meer gebeurt om de één of andere financiële of duistere reden, dan ziet het er wel goed uit.

  Verduidelijking van enkele begrippen
  Onderscheid Gewestweg – Gemeenteweg

  Een gewestweg is een weg die wordt aangelegd, onderhouden en beheerd in opdracht van het Vlaams gewest. Voor onze provincie is ‘Wegen en Verkeer West-Vlaanderen’ daarvoor verantwoordelijk. Het is onderverdeeld in 7 districten. Wij vallen onder het district 315 Oostende.
  Hun werk bestaat uit het ontwerp, de aanleg en de verbetering van gewestwegen, autosnelwegen en bruggen over deze wegen en van de fietspaden. Zij zorgen ook voor de aanleg van bepaalde elektromechanische uitrustingen: wegverlichting, verkeerslichten, elektriciteitsinstallaties, borden voor dynamisch verkeersbeheer, .... Tenslotte voeren zij het mobiliteitsbeleid uit en organiseren zij het verkeer.
  In Vlaanderen werden op 1 januari 2009 alle resterende primaire en secundaire provinciewegen overgedragen naar het Vlaams Gewest.

  Een gemeenteweg is uiteraard een weg die beheerd wordt door de gemeente. Een gemeentebestuur heeft geen mandaat om aanpassingen uit te voeren aan gewestwegen. Bij de heraanleg van een gewestweg kan enkel overleg gepleegd worden over de optimalisatie van verkeersstromen en het gebruikscomfort.

  Al de hieronder besproken wegen zijn gemeentewegen, behalve de tramweg.

  Nutsvoorzieningen
  Met nutsvoorzieningen wordt bedoeld: alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen, …), inclusief aanhorigheden (zoals kabel-, verdeel-, aansluit-, e.a. kasten, palen, masten, toezichts-, verbindings- e.a. putten …) dienstig voor: (gekopieerde tekst)

  • het transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, drink-, hemel- en afvalwater, warm 
   
    water, brandstof,
  • telecommunicatie,
  • radiodistributie en kabeltelevisie,
  • de transmissie van enigerlei data, ongeacht of een privégebruiker al dan niet op die installaties
     kan 
  aangesloten worden.

  Ziehier enkele foto’s die een idee moeten geven van wat zo allemaal onder de grond gestopt wordt.

  Gescheiden rioleringsstelsel
  Op dit moment zijn er in Vlaanderen nog veel ‘gemengde’ rioolstelsels. Dat betekent dat het hemelwater of regenwater samen met het afvalwater afgevoerd wordt. Dat heeft echter heel wat nadelen. Bij droog weer bezinkt het vervuilde slib van de huishoudens in de riolen. Als het hevig begint te regenen, kunnen de riolen de grote hoeveelheid water niet meer aan. Dat loopt dan via overstorten in beken en rivieren.

  Het afvalwater wordt afgevoerd naar het zuiveringsstation. Het wordt sterk verdund door het regenwater wat het zuiveren van het water moeilijker maakt, zodat de waterkwaliteit er fel onder lijdt.
  Hemelwater dat meteen via de rioleringen wordt afgevoerd, komt ook niet in de bodem terecht. Nochtans is dat nodig om de grondwatervoorraden aan te vullen.
  In een gescheiden rioleringsstelsel wordt het afvalwater en het regenwater (vanaf daken en straten) door twee aparte stelsels afgevoerd.
  Het gemeentebestuur is op grond van de VLAREM-wetgeving verplicht om in een gescheiden rioleringsstelsel te voorzien.
  Het regenwater wordt rechtstreeks of via een beperkte zuivering op het oppervlaktewater afgevoerd. Dat heeft als nadeel dat er vervuiling mee kan komen. Met name aan het begin van een bui wordt vuil van de straten het regenwatersysteem (en daarmee uiteindelijk het oppervlaktewater) ingespoeld. Om dit te voorkomen wordt op sommige plaatsen de regenwaterafvoer aangesloten op de droogweerafvoer. Met behulp van een terugslagklep wordt zo het regenwater dat aan het begin van een bui het systeem instroomt, toch naar de zuivering gevoerd, waardoor de meeste vervuiling weggezuiverd wordt en er alleen nog relatief schoon regenwater direct op het oppervlaktewater wordt geloosd.
  Een dergelijk stelsel heet een verbeterd gescheiden stelsel. Met dit stelsel wordt nog steeds veel neerslag naar de zuivering afgevoerd (ruwweg 60 tot 70% van de jaarlijkse neerslag). Voordeel van dit systeem is dat bij grote buien de piek van de afvoer niet in het droogweersysteem terecht komt waardoor de piekbelasting van de rioolwaterzuivering aanzienlijk lager wordt.

  Een gescheiden rioleringsstelsel betekent ook dat het hemelwater en het afvalwater aan de private woningen gescheiden moet worden door een afkoppeling van de afwatering aan de woning. De kosten voor deze afkoppeling kunnen soms hoog oplopen, afhankelijk van het type woning. Tot op heden wordt die afkoppeling bekostigd door het gemeentebestuur. Wat uitzonderlijk is, want veel Vlaamse gemeenten geven slechts een beperkte toelage of laten de kosten volledig over aan de private eigenaar.

  Het verloop van de renovatie of heraanleg van een weg
  Onze schepen van openbare werken benadrukt dat elk dossier/elke weg zijn eigen accenten heeft, zowel bij de planning als bij de uitvoering.

  Alles begint met de budgettering van de werken. Tijdens het eerste jaar van een legislatuur duidt de politieke meerderheid, in overleg met de betrokken gemeentediensten, de wegen aan die vernieuwd zullen worden. Dit gebeurt door een aftoetsing van verschillende parameters zoals slijtage, vernieuwing van de riolering, verkeersdruk, dorpskernvernieuwing,… Vernieuwingsmogelijkheden zijn er vaak in overvloed, maar er moet steeds een selectie gemaakt worden, op basis van de beschikbare financiële middelen. In de loop van de legislatuur kan het voorvallen dat er wijzigingen moeten gebeuren aan de planning omwille van opportuniteiten die zich voordoen (denk maar aan subsidiëring door een hogere overheid) of door hoogdringendheid van bepaalde werken.
  De geselecteerde werken worden opgenomen in het meerjarenplan en de ervoor voorziene kredieten worden vastgelegd. 

  Per project stelt het gemeentebestuur een studiebureau aan om een voorontwerp te maken van de heraanleg. Op basis daarvan formuleren de nutsmaatschappijen zoals Infrax, Elia, Fluxys, Proximus, Telenet,… voorstellen om eventuele nutsleidingen aan te passen.
  De nutsmaatschappijen krijgen een vergunning van het gemeentebestuur om hun werken uit te voeren, meestal voorafgaand aan de volledige opbraak van het wegdek. Zij volgen zelf de werken op, op basis van hun vergunning. Het gemeentebestuur heeft verder geen inspraak in het verloop ervan.

  Farys, een intercommunale van de watermaatschappij TMVW bekostigt de uitvoering van de rioleringswerken. Dat mag niet de indruk wekken dat de gemeente dat zo maar gratis in de schoot geworpen krijgt. Neen, wij betalen dat natuurlijk.
  TMVW stelt haar ledengemeenten het AquaRio-project voor als oplossing voor de hoge kosten voor rioleringswerken. Middelkerke heeft zich in de gemeenteraad van 11 mei 2006 daarbij aangesloten. Deelnemende gemeenten betalen jaarlijks een werkingsbijdrage aan de TMVW. De gemeente kan ervoor opteren een deel van deze bijdrage via de waterfactuur, als een extra belasting, aan de burger door te rekenen. Zo vinden wij onderaan onze waterfactuur, in kleine letters, dat in de te betalen waterprijs een ‘saneringsbijdrage’ inbegrepen is, die elk jaar verhoogt. Sinds 1 januari 2014 bedraagt de bovengemeentelijke bijdrage 0,96 euro/m³ en de gemeentelijke 1,3344 euro/m³.

  Bij het bepalen van de bovenbouw ligt de nadruk steeds op de verkeersveiligheid. Samen met het studiebureau zoekt de gemeente naar een indeling waarbij het verkeer voor zowel auto’s als zwakke weggebruikers geoptimaliseerd wordt, binnen de beschikbare ruimte.
  Als het ontwerpplan definitief goedgekeurd wordt, start het gemeentebestuur de aanbestedingsprocedure op. De gunning van de werken aan een aannemer moet steeds conform de wetgeving betreffende overheidsopdrachten gebeuren.

  De weerhouden aannemer plant het feitelijke verloop van de werken en krijgt hiertoe een vergunning van het gemeentebestuur. Een diagram wordt opgemaakt om de uitvoering van de werken in de tijd te plannen. De aannemer streeft ernaar de werken binnen de vooropgestelde termijn op te leveren. Uiteraard kan deze termijn wijzigen, afhankelijk van onvoorzienbare omstandigheden.

  Vóór de werken van start gaan, worden de bewoners van de straat geïnformeerd met een bewonersbrief. Deze bevat informatie over het verloop van de werken, de toegankelijkheid van de straat en de impact op de openbare dienstverlening. De definitieve plannen van het studiebureau worden ook op de gemeentelijke website geplaatst. (zie ‘Bronnen’)


  De Essex Scottishlaan
  Voor de eerste keer in mijn leven zie ik iets bewegen in wat de trots van ons dorp zou moeten zijn, maar waar sinds de aanleg in 1937 nooit iets gebeurd is.

  De voorbereidende werkzaamheden(vernieuwen van nutsleidingen - water, gas, electriciteit) zijn uitgevoerd.
  Op 16 oktober werd een bewonersvergadering gehouden in de Calidris waarop de werken uiteengezet werden in aanwezigheid van de aannemer en het studiebureau.
  Aannemer Penninck nv uit Roeselare is op 17 november gestart met de werken.
  In een eerste fase ondergaat het gedeelte Westendelaan – Doornstraat een gedaanteverwisseling.
  De renovatie van de straat en het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel startten op 17 november 2014 en zullen vermoedelijk duren tot einde juni 2015.
  Deze fase wordt onderverdeeld in drie kleinere fasen:

         1 – van Westendelaan tot Matthieulaan
         2 - van Matthieulaan tot en met kruispunt Duinenlaan
         3 - van Duinenlaan tot aan Doornstraat.

  In een tweede fase wordt het gedeelte Doornstraat (inbegrepen) - Koninklijke Baan en verder de Strandlaan tot aan de Koning Ridderdijk aangepakt. Deze fase start vanaf september 2015.
  Jullie kunnen het grondplan van de nieuwe laan bekijken op de gemeentelijke website (zie ‘Bronnen’).
  De inwoners van de Essex Scottischlaan krijgen parkeermogelijkheid op de grond van Zon en Zee (inrit via de Matthieulaan) vanaf 17 november tot aan het einde van de werken.
  Toegankelijkheid.
  Gedurende de wegenis- en rioleringswerken wordt de volledige laan afgesloten voor doorgaand verkeer. Plaatselijk verkeer blijft, afhankelijk van de vordering van de werken, mogelijk. De aannemer zal er voor zorgen dat de woningen steeds te voet bereikbaar zijn. Ook zal er op toegezien worden dat een vlotte toegang naar de aanwezige handelszaken gegarandeerd blijft.

  Ziehier ook enkele foto’s van de rioleringswerken:

  De Henri Jasparlaan tweede fase
  Op 26 november 2010 werd de eerste fase van de laan, vanaf de Westendelaan tot aan de Doornstraat, zijnde een afstand van 370 meter ingehuldigd. De kostprijs daarvan bedroeg exact 1.248.084,18 plus wat er nadien nog bijgekomen is. (3.373 euro of 134.928 BFr per lopende meter). Daarvoor werden toen 100 werkdagen uitgetrokken maar het werden er een heel pak meer.

  Ik heb daarover op 28.11.2010 een artikel geschreven met als titel ‘Kennen jullie Henri Jaspar’ (zie map Pleinen en Straten).
  Nu volgt dus het tweede gedeelte, vanaf het kruispunt met de Doornstraat tot aan de Koninklijke Baan, zijnde een afstand van 435meter
  De werken van de nutmaatschappijen zijn reeds uitgevoerd.
  De rioleringswerken en de renovatie zullen vermoedelijk starten op 5 januari 2015 en zouden einde juni 2015 moeten klaar zijn. De aannemer is Penninck nv uit Roeselare.

  Jullie kunnen het grondplan van de nieuwe laan bekijken op de gemeentelijke website (zie ‘Bronnen’)

  De doortocht Westende – Lombardsijde
  De werken zullen gebeuren in drie fasen:

  Fase 1:  vanaf het pompgemaal (vroegere West Flora) tot bijna aan de Logierlaan.
     Het gaat hier om het leggen van bijkomende rioleringen in de grasberm.
     Nu en dan zal de N318 (Westendelaan) een tijdje afgesloten worden of zal slechts in enkele
      richting kunnen gereden worden.

  Fase 2: vanaf West Flora tot en met de Baronstraat.
      Vermoedelijke start: na de zomer 2015 tot einde juni 2017.
      Ook hier wordt in onderfasen gewerkt.
  Fase 3: van de Baronstraat tot aan de grens met Nieuwpoort (aan het begin van Brusselle).
      Vermoedelijke start: september 2018.

  De trambaan (N34) (= gewestbaan)
  Het gewest (AWV) plant de renovatie van het wegdek en vernieuwen van voet- en fietspaden vanaf september 2017 tot juni 2018.

  De Zeelaan
  Het schepencollege heeft de bedoeling de Zeelaan te renoveren zodra de tram verlegd is.
  Het dossier 'verleggen van de tram' heeft vertraging opgelopen.. Niemand kan op vandaag juist zeggen wanneer de werken zullen starten en klaar zijn.
  De werken aan de Essex Scottishlaan en aan de Henri Jasparlaan moeten beëindigd zijn vooraleer met de tweede fase van de Westendelaan kan begonnen worden. Beide lanen zullen immers als omleidingswegen gebruikt worden.

  Besluit
  We kunnen dus vaststellen dat er heel wat op stapel staat dat het uitzicht van Westende kan verbeteren. Als alles verloopt volgens de plannen, dan zullen we mogen zeggen 'Eindelijk!!'.
  Er blijft natuurlijk nog heel wat te doen om de economie en het toerisme in Westende-dorp aan te zwengelen. Denken we maar aan 'Zon en Zee'.
  De werken zullen ook heel wat hinder veroorzaken. Mits een goede organisatie kan dat echter tot een minimum herleid worden.
  En bovendien ... men kan geen omelet bakken zonder eieren te breken!

  Bronnen
  Antwoord op mijn vragen door 1ste schepen tevens schepen voor openbare werken Liliane Pylyser – Dewulf

  http://www.middelkerke.be/page8692015/renovatie-essex-scottishlaan.aspx
  http://www.middelkerke.be/page8692015/renovatie-henri-jasparlaan.aspx

   

  29-12-2014, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Pleinen en straten - staat en netheid
  07-04-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Westende/Middelkerke: Belangrijke verbindingswegen in het nieuw

  Geheel in de stijl van haar voorgangster, de huidige burgemeester Janna Opstaele, kondigde eerste schepen Liliane Pylyser – Dewulf, tevens bevoegd voor openbare werken, een aantal grote projecten aan, die een belangrijke bijdrage moeten leveren voor een verbeterde wegeninfrastructuur van Westende-dorp.
  De schepen aan het woord: “Vanaf volgend jaar,( dat is dus in 2014) gaat de vernieuwing van de Henri Jasparlaan en de Essex Scottishlaan van start. Deze twee verbindingswegen tussen Westende-bad en Westende-dorp krijgen een grondige opknapbeurt. Dat is ook nodig omdat in 2015 de verkeersituatie sterk zal wijzigen. Dan wordt de doortocht tussen Westende en Lombardsijde aangepakt en verhuist de kusttram. De wegen in kwestie zullen daarom tijdelijk met extra verkeersdruk te maken krijgen. Om de veiligheid en het comfort van de weggebruikers te bevorderen worden deze twee lanen nu al opnieuw aangelegd. In een eerste fase komt het stuk van de Essex Scottishlaan, tussen de Westendelaan en de Doornstraat aan de beurt. In het voorjaar van 2015 wordt in een tweede fase de Essex Scottishlaan tussen de Doornstraat en de Kustweg vernieuwd, en meteen ook de Doornstraat en de Strandlaan. Gezamenlijk met fase 1 van de werken in de Essex Scottishlaan zal ook de doortocht van de Henri Jasparlaan richting Kustweg aangepakt worden.”

  Mijn mening over die beloften?
  Ik schrijf ‘beloften’ omdat ik er heilig van overtuigd ben dat de aangekondigde termijnen, zoals gebruikelijk, niet zullen (kunnen) gerespecteerd worden.
  Natuurlijk begroet ik met enthousiasme elke echte verbetering binnen redelijke normen, maar mijn principe, waar ik nooit zal van afstappen, is dat eerst de onontbeerlijke herstellingswerken aan de bestaande wegen moeten uitgevoerd worden. Voorbeelden daarvan zijn er genoeg (Strandjutterslaan, Miamiwijk,...) en als de verantwoordelijke politici hun machtswellust en hun prestatiedrang een beetje willen intomen en hun verkiezingsbeloften een beetje willen temperen, dan zullen ze dat ook moeten toegeven. 

  Zijn die werken echt wel nodig?*
  We mogen en zullen niet vergeten dat die projecten weer stukken van mensen zullen kosten. Natuurlijk zullen nieuwe wegen er mooier uitzien, maar ik wens hier nogmaals aan te stippen dat eens een grondige, eerlijke en toch vanzelfsprekende studie ‘kosten-baten’ zou moeten uitgevoerd worden. Misschien kunnen de werken wat beter gespreid worden? Moeten de werken wel zo grondig ingrijpen in het leven van de bewoners? Zijn er geen alternatieven? Kan een betere verkeersorganisatie, bijvoorbeeld, door aanbrengen van betere indelingslijnen of aanpassen van de beschikbare breedtes van de rijwegen voor alle weggebruikers, niet in de plaats komen? Maar ja, dat zal wel weer in dovemansoren vallen.

  Maar misschien moeten de rioleringen wel vernieuwd worden. Daar staat geen termijn op, maar als er grote wegenwerken gebeuren, zowel aan gewest- als aan gemeentewegen, dan wordt de scheiding regenwater-afvalwater ook uitgevoerd.

  Laten wij nu even werk per werk bekijken en bespreken 

  De Essex Scottishlaan
  Ik heb daar op 15 maart 2008 al eens een artikel aan gewijd met de titel “Herkent u de Essex Scottishlaan nog?” Jullie vinden het in de map ‘Pleinen en Straten’.De Essex Scottishlaan is een bekende straat in Westende-dorp, waarschijnlijk de oudste in de huidige toestand, want ze dateert van 1937.
  Op 17-3-1937 werd dat in het beton gegraveerd.

  Ze heette vroeger achtereenvolgens 'Molenstraat' omdat de molen van mijn over-overgrootmoeder Maria Theresia Lefevere-Degraeve °1775 +1863 en haar opvolgers er stond en ‘Zeelaan’ omdat ze van het dorp recht naar zee loopt.
  Op 10 juni 1945 kreeg ze de naam van het Canadees regiment dat Westende bevrijdde.
  Bijna alle Westendenaars hebben herinneringen aan de straat omdat ze er ooit wel eens te voet naar de tramhalte gingen. Vakantiegangers, vooral die in ‘Zon en Zee’ en in de camping ‘Westende’ wandelden er ook dagelijks langs om zich naar het strand te begeven.
  Jarenlang bleef de straat zo goed als onveranderd: geen hoge luxegebouwen, nog veel rijhuizen, weinig handelszaken, enkele duinstroken, kortom ze heeft nog nooit de allures van een mondaine badplaats gehad.
  Vanaf 2001 heeft ze zelfs heel wat van haar belang verloren door de overheidsaanslag op ‘Zon en Zee’ en op de omliggende handelsactiviteiten.
  In de voorbije 5 jaar hebben de immobiliënhandelaars de laan opnieuw ontdekt, als dat nog nodig was.
  Er zijn heel wat nieuwe appartementsgebouwen bijgekomen en we moeten nu even veel geduld hebben, tot de geplande gebouwen van Zon en Zee en het gepland hotel in Duinenzicht, uit de grond zullen gerezen zijn. Dan zal de noodzaak aan een verkeersveiliger, beter georganiseerde laan, met een degelijk wegdek, zich nog beter doen voelen.
  De fietsstrook, zoals jullie hieronder zien en het wegdek zijn de zwakke punten.

  Eindelijk zal het kruispunt met de Lombardsijdelaan aangepakt worden. Men beweerde dat altijd uit te stellen omdat de laan nog in volle ontwikkeling was, maar waarom heeft men nooit tijdelijk een mouw willen passen aan dat al jaren aanslepend probleem?
  Wat men verder nog juist van plan is, weet ik niet, maar komt er nu ook een enkele richting, zoals gewenst door veel bewoners? Of zal men opnieuw niet luisteren naar diegene die er een persoonlijk belang bij hebben?
  Wat gebeurt er met de inrit van ‘Zon en Zee’ via de Vakantiestraat? Zal dat gecoördineerd worden met de aanleg van de nieuwe laan? Heeft men echt een oplossing gevonden voor die vakantiestraat? Zal die de drukke verkeerstroom van in- en uitrijdende voertuigen kunnen slikken zonder een opstopping te veroorzaken?
  Ik hoop het en ik kijk er naar uit!

  De Henri Jasparlaan
  Ook over onze andere prestigelaan schreef ik al eens een artikel, met als titel Kennen jullie Henri Jaspar?’ Dat gebeurde naar aanleiding van het volksfeest op vrijdag 26 november 2010, dat met veel luister en verwenning van de aanwezigen maar in een rot weer, ingericht werd om de opening te vieren van de halve Henri Jasparlaan tussen de kerk van Westende-dorp en de Doornstraat, zijnde een afstand van 370 meter. Ik heb me laten vertellen waarom toen slechts de helft van de laan vernieuwd werd. Boze tongen beweren dat Janna Opstaele aan een lid van de oppositie, bewoner van de andere helft, het plezier niet wilde gunnen van een vernieuwde weg. Onder vriendinnen!
  Waarom die titel van mijn geschrift, meer dan drie jaar geleden? Michel Landuyt, toen nog burgemeester, verklaarde destijds in zijn toespraak dat hij zich vroeger altijd had afgevraagd wie Henri Jaspar was!!!
  De laan werd niet enkel genoemd naar Jaspar omdat hij eerste minister was van 1927 tot 1931, maar tevens omdat hij één van de Franstalige steunpilaren was van de financiële groep ‘Westende-plage’, een uitbreiding van ‘La Westendaise’ (vanaf 1898) qua aantal aandeelhouders, opgericht om de badplaats volop te kunnen uitbouwen.
  Hij bracht zijn verlof door in Westende. Daardoor kwam de gemeente gemakkelijk met hem in contact en kon bij bepaalde aangelegenheden een beroep op hem gedaan worden.
  Men moet toch zijn wereld leren kennen, nietwaar?

  In 1913 werden plannen gemaakt om het dorp te verbinden met Westende-Bad. Daarvoor moesten talrijke onteigeningen gebeuren.
  De eerste wereldoorlog gooide echter roet in het eten en daarom moesten de aanlegwerken uitgesteld worden tot kort na de oorlog.

  De laan is een gemeenteweg. Uit het verslag van de gemeenteraad van 12 december 2002 blijkt inderdaad dat de gemeente, op wens van het gewest, 5 gewestwegen waaronder de Henri Jasparlaan overgenomen heeft. Voor het geheel van de overgenomen wegen kreeg de gemeente een investeringssubsidie van (afgerond) 7,5 miljoen euro.

  Eigenlijk moet ik hier zeggen dat die tweede fase van het aanleggen van de Henri Jasparlaan, als niet onontbeerlijk en zeker niet als dringend kan beschouwd worden. De organisatie op het gebied van fiets- en voetpaden is weliswaar niet verzorgd. Het wegdek in beton heeft ook zijn beste tijd gehad.
  Ik kan het niet nalaten van nogmaals onderstaand pijnpunt te vermelden. Waarom hebben de voetgangers hier voorrang en de fietsers niet (zie haaientanden)?

  Bron
  https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/21831

  De Westendelaan en de Lombardsijdelaan
  Volgens Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits zouden begin 2008 (zes jaar geleden) 2,5 miljoen euro opzijgezet zijn voor rioleringswerken in de doortocht in Westende die ‘ten vroegste’ in 2010 zouden uitgevoerd worden. Wanneer ‘ten laatste’? Dat zullen we moeten afwachten.
  Ik vind dat altijd een ‘rare’ uitdrukking ‘opzijgezet’. Waar gaat dat geld dan naartoe? Aan een interest van 0,85 %, inclusief getrouwheidspremie, op een spaarboekje gezet?
  Of er onontbeerlijke werken nodig zijn aan de Westendelaan, daar kunnen de meningen over verschillen. Eén ding is zeker : aan de zijde van de vrije basisschool worden de fietsers naar de autorijbaan geduwd omdat de parkeerstrook te smal is.

  Op 11 april 2013 stelde burgemeester Janna Rommel-Opstaele dat de vernieuwing van de Lombardsijdelaan nu reeds vast ligt tot aan de Baronstraat en dat nu werk zal gemaakt worden van het laatste stuk tot buiten de dorpskern. Het spreekt vanzelf dat die werken onlosmakelijk verbonden zijn met deze om de tram te verwijderen uit de dorpskern en met de heraanleg van het Dorpsplein.
  Bestaan daar al plannen voor? Mogen wij, maar vooral de betrokken bewoners, die ook kennen?

  Bron
  ‘Het Nieuwsblad’ (efo) van 7 maart 2008

  Het verleggen van de tram en het heraanleggen van het Dorpsplein in Lombardsijde
  Natuurlijk heb ik het over dat onderwerp ook reeds uitgebreid gehad, in een artikel Zou de tramlijn dan toch nog uit de dorpskern van Lombardsijde verdwijnen?’ en dat op 6 mei 2013 ( zie map ‘Verkeer‘)
  Ik heb daarin alle voor- en nadelen besproken en ik ben uiteindelijk en met een zekere aarzeling, tot het besluit gekomen dat de tramsporen inderdaad moeten verlegd worden van de dorpskern naar de Koninklijke baan, dat is op 500 meter van het huidige traject voor een gemiddelde inwoner. Zeker, als een meerderheid van de inwoners ervoor te vinden is.
  Vlaams minister Hilde Crevits heeft op 5 mei 2013 het tracé in Lombardsijde voorgesteld.
  Ik was daar spijtig genoeg niet van op de hoogte en dus niet aanwezig. Ik moest dus wat informatie ontlenen aan een dagbladartikel.
  Het enige aspect dat mij onbekend was, is de kostprijs. Dat worden enorme uitgaven. Wie ze ook draagt, het zal steeds gebeuren op de rug van de belastingbetaler.
  De investeringskost voor de nieuwe tramlijn wordt op 8,2 miljoen euro geraamd. Zoals altijd, zal het daar wel niet bij blijven!! De vernieuwing van het bestaande traject zou 12,2 miljoen euro gekost hebben. De jaarlijkse onderhoudskosten liggen lager als de sporen in eigen bedding liggen (wat hier in beide oplossingen grotendeels het geval is) dan wanneer ze op straat tussen het gemengde verkeer liggen. In het project zit ook de investering van een bijkomende keerlus ter hoogte van het Albert I - monument in Nieuwpoort. 

  Natuurlijk blijft er ook nog het aspect ‘vooruitzichten’ en ‘beloften’.
  Ik hoorde en las al allerlei voorspellingen. Ik ken de plannen niet, maar, als het dan toch moet, dan hoop ik dat men van de pijnpunten, vooral van de Nieuwpoortlaan, iets degelijks maakt.
  Schepen Liliane Pylyser-Dewulf beloofde immers “De huidige trambedding zullen we samen met de Vlaamse overheid omvormen tot een veilig wandel- en fietspad.
  De opmetingen werden al een hele tijd geleden uitgevoerd en sommige besloten daaruit dat de werken in 2014 nog zullen starten. Een verantwoordelijke beweerde zelfs dat het nieuwe spoor tegen de zomer van dit jaar zou klaar zijn. Half mei 2013 zou ‘De Lijn’ een studiebureau aanstellen om een ontheffingsdossier voor de MER-procedure (Milieu Effecten Rapport) op te maken. Na het indienen van dit dossier bij het departement LNE (Leefmilieu, Natuur en Energie) van de Vlaamse overheid zou beslist worden of voor dit project een MER-rapport moest worden opgemaakt. Deze beslissing werd verwacht tegen eind oktober 2013. Als er geen MER-rapport nodig was, zou het project eind 2013 aanbesteed kunnen worden. Dit betekent dat de werken in 2014 zouden kunnen starten. Als er wel een MER-rapport nodig was, zou het project qua planning opschuiven. De ingebruikname van het nieuwe traject zal tegelijkertijd plaats vinden voor de reguliere tram en voor de sneltram tussen Nieuwpoort en Oostende. Maar ja, beloften van politici!!   Er zal wel weer iets tussengekomen zijn, zeker?

  Voor de inwoners van Lombardsijde worden twee tramhaltes aangelegd op het nieuwe traject. De inplanting van deze nieuwe haltes gebeurt in samenspraak met de gemeenten Middelkerke en Nieuwpoort en met het Vlaamse Gewest. Hierbij wordt gekeken naar de vlotte bereikbaarheid voor de inwoners van Lombardsijde en naar de toekomstige ontwikkelingen rond de jachthaven van Nieuwpoort. Daarnaast kunnen de inwoners als alternatief de buslijnen 68/69 Oostende – Nieuwpoort – Koksijde – Veurne gebruiken. Deze bussen van lijn 68 of 69 rijden om het uur op weekdagen en tijdens het weekend. 

  Bron
  http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20130504_00567244
  ‘Het Nieuwsblad’ van 18 december 2013 artikel “Belangrijke verbindingswegen in het nieuw” door Danny Van Loo

  07-04-2014, 09:56 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Pleinen en straten - staat en netheid
  10-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Over dure projecten maar verwaarloosde wijken en/of straten en dijken in Middelkerke en Westende …

  De huidige en de toekomstige burgemeesters beroemen zich altijd en bijna uitsluitend op wat ze in de voorbije twaalf jaar gepresteerd hebben op het gebied van openbare werken.
  Ze hebben inderdaad wel wat gedaan om hun prestige op te krikken. Helaas is de toestand niet zo rooskleurig als zij dat voorstellen. Ziehier een aantal voorbeelden.

  Met de groeten van de bewoners van de Golfbrekerslaan in de Miami-wijk
  Op 6 maart 2011 schreef ik op deze blog ‘Miami, paradijselijk oord in Florida en ploeter- en puttenwijk in Middelkerke’. Jullie vinden het in de map ‘Pleinen en Straten’.
  Aanleiding daartoe was een artikel van de hand van Dany Van Loo in ‘Het Nieuwsblad’ op 2 maart 2011. Hierin kwam een inwoner van de Golbrekerslaan, Fred Vandenbussche, aan het woord. Hij beklaagde zich erover dat de wegen en de riolering in zijn wijk al 35 jaar in dezelfde slechte toestand verkeren.
  Omdat toen één en ander beloofd werd aan de inwoners, wou ik wel eens weten hoe de toestand is op het einde van het jaar 2012.
  Ik laat daarvoor liever Fred Vandenbussche zelf aan het woord. Hij is oud-journalist en wie zou dus beter de ‘vooruitgang’ in de Miamiwijk kunnen beschrijven?
  Zijn artikel draagt de titel ‘Groeten uit de Golfbrekersbeek’ (en dat belooft!)
  “Volgend jaar komt dat allemaal dik in orde”. Dat is wat de inwoners van de Golfbrekerslaan (Miamiwijk of in ’t Middelkerks an de Krokodille) nu al zo’n veertig jaar te horen krijgen. En al die tijd is er geen steen verlegd, alleen maar wat gelapt en getapt en afval gedumpt in de diepste plassen. Nu het najaar weer eens erg nat is, zijn er eindelijk plannen om de zaak pijnloos op te lossen. We herdopen gewoon de Golfbrekerslaan in Golfbrekersbeek. Dan weet iedereen meteen hoe de werkelijkheid eruit ziet in deze villawijk (officieel) of achterstandsbuurt (in realiteit).
  En het gaat echt niet alleen over de “kwaliteit” van het wegdek, maar ook bijvoorbeeld over de toestand van de elektriciteits- en kabelleidingen. Die hangen met spuug en ijzerdraad vast aan de palen die verkwijnen onder het betonrot.
  En het gaat ook over de zogenaamde riolering: een buisje dat al het afvalwater van de wijk onder woningen en andere privé-eigendommen door transporteert naar een open gracht in het veld, alwaar de natuur geacht wordt zelf voor de reiniging in te staan.
  Zo is de toestand nu al sinds mensenheugenis – en er verandert niets, hoewel einde de jaren… ’70 van de vorige eeuw een Bijzonder Plan van Aanleg met veel toeters en bellen is goedgekeurd. Wanneer wordt dit dus bijna veertig jaar oud plan uitgevoerd? Antwoord: volgend jaar, zoals men morgen ook gratis blijft scheren.
  De bewoners van de Golfbrekerslaan zijn vroeger in 2012 samengeroepen om deze plechtige gelofte nog eens te aanhoren – ze rolden om van het lachen toen ons aller Janna zonder verpinken weer dat magische “volgend jaar” liet horen. Ze lachten minder toen ze hoorden dat de grond in de straat onteigend wordt tegen de formidabele prijs van… zestien euro per vierkante meter – in dezelfde straat nota bene waar bouwgrond nu tussen drie- en vierhonderd euro kost.
  En ja, van tijd tot tijd komen personeelsleden van allerhande ontwerpers en nutsbedrijven langs om de huidige toestand op te meten, want in het gemeentehuis weet blijkbaar niemand nog waar de buizen en leidingen precies lopen. Na al die jaren dat de renovatie van de straat voor volgend jaar geprogrammeerd staat, moet blijkbaar zelfs de meest essentiële informatie nog bijeengebracht worden in een bruikbare inventaris. U ziet van hier dat het inderdaad weer voor volgend jaar zal zijn, nu de notarissen zelfs nog niet eens begonnen zijn met de akten voor gebiedsafstand en onteigening. Toch ziet de Golfbrekerslaan vooruitgang. Ze put troost uit de gedachte dat Janna nu van de zaak zal moeten afblijven. Ze is twaalf jaar lang keihard blijven liegen over de vernieuwing en dat is meer dan genoeg. De nieuwe schepen van Openbare Werken zal tijd nodig hebben om het vertrouwen te herstellen tussen de lokale overheid en de Golfbrekersbekenaars.

  Hieronder vinden jullie foto’s die aantonen hoe schandalig de toestand wel is. Eerst zien jullie er één van de plaats waar de buis die alle vuiligheid uit de woningen afvoert, in de beek terechtkomt en vervolgens één die illustreert hoe vuil en stinkend dat water wel is. In de volksmond wordt de beek de ‘enige beek in Middelkerke waarin ook bij zeer droog weer nog water stroomt’ genoemd. (maar dan zeer vuil water!)

   
                                                   Foto’s Alain Calcoen

  De toestand van veel wijkstraten grenst aan het ongelooflijke. In een tijd waarin men 1 miljard oude Belgische francs uitgeeft voor een marktplein met ondergrondse parkeerplaatsen, mag zoiets eigenlijk niet meer bestaan. Ziehier wat ik bedoel.

                 Foto’s Alain Calcoen

  En er zijn nog veel andere straten in slechte staat
  De Miamiwijk is niet de enige met slechte straten.
  Ligt het aan de crisis of heeft ons gemeentebestuur andere prioriteiten?
  Je zou redelijkerwijze aannemen dat onze bestuurders in tijden waarin over niets anders gesproken wordt dan over ‘besparingen’ en ‘nieuwe belastingen’, ook tot bezinning moeten komen en er angstvallig op moeten letten dat de gemeentelijke schuld niet meer aangroeit. Maar neen, ze willen liever een pier bouwen, een jongensdroom (!!) van (ex-)burgemeester Michel Landuyt. Ze dromen verder ook over een verbreding van de zeedijk met een uitbouw aan het casino.
  Ik heb al zo vaak geschreven dat er volgens mij geen nieuwe projecten meer mogen ‘uitgevonden’ worden zolang de meest elementaire werken aan een aantal van onze lanen, straten en dreven niet uitgevoerd werden.
  Ziehier een kleine opsomming die geen voorrangsorde inhoudt.
  Men wil ’s zomers van de Distellaan en de Meeuwenlaan in Westende – bad wandelstraten maken maar de wandelaar moet goed uit zijn doppen kijken om niet om de paar passen over een uitstekende klinker te struikelen. (niet a, e, i, o, u!!)
  Dat is het geval in de Distellaan vanaf de Meeuwenlaan tot aan de Priorijlaan en in de Meeuwenlaan vanaf de Oorlogsinvalidenlaan tot aan de dijk.
  In de Strandjuttersdreef zijn een caravanpark, een golfterrein, een visvijver en een camping gelegen. Dat zouden dus toeristische troeven moeten zijn. Hoe smal de dreef ook is, ze wordt druk bereden door auto’s en fietsers en druk bewandeld (ook door eenden!).
  Ze verkeert echter in zo’n abominabele staat dat het schaamrood naar de wangen van de Westendenaar stijgt als hij/zij daarmee door een toerist geconfronteerd wordt: afgebrokkelde straatranden, opgestoken asfalt door boomwortels, grote waterplassen bij regenval, …
  Ziehier een foto van 1 september 2011 en één van 18 november 2012.
  Er zijn nog veel andere straten in een gelijkaardige slechte staat verkeren. Ik hoop dat ze dat tenminste ook weten op het gemeentehuis en dat ze toch minstens van plan zijn om er ‘volgend jaar’ iets aan te doen. Misschien kunnen we anders eens samen gaan kijken naar de parking langs de Strandlaan, vóór de Calidris? Of naar de Sint-Laureinsdijk? Liliane, neem je mijn uitdaging aan?

  Sint-Laureinsdijk: hier ben ik alweer!
  Ik begin me stilaan wat onwennig te voelen. Naast mijn veelvuldige klachten over de slechte staat van de asfaltweg op onze dorpsdijk, heb ik nu al een viertal keer mijn beklag gemaakt over het feit dat de zitbanken op de dijk volledig onder het zand zaten. Nadat ik er zeer lang op aandrong dat deze toestand onwaardig was voor een strandpromenade, werd er dan toch eindelijk actie ondernomen. De 20 banken waarvan er nog slechts 8 bruikbaar waren omdat de overige bedolven waren onder het zand en overwoekerd werden door onkruid, werden nu per twee opgesteld.
  Deze nieuwe opstelling vormt echter nog steeds geen bevredigende oplossing.
  Wat ik daar nu nog op aan te merken heb?
  Ik ben eerst en vooral van mening dat die banken daar staan om de wandelaars toe te laten om even uit te rusten en daarbij uitzicht op iets te hebben. Van op de naar binnen gedraaide bank zie je natuurlijk de auto’s, caravans, fietsers en wandelaars voorbijkomen. Maar wat zie je van op de tweede bank? Een duin of een struik of een boom op anderhalve meter afstand!! Geen mooi zicht alleszins!
  De banken staan nog steeds te dicht bij de duinen en zijn alweer aan het verzanden.
  Mijn oplossingen?
  Eerste mogelijkheid: zet de banken twee aan twee dwars op de dijk zoals in Westende-bad maar dan een paar meters verwijderd van de duinen en liefst vóór een struik waar geen over en weer geloop is.
  Tweede mogelijkheid: zet de banken twee aan twee naast elkaar, ook op voldoende afstand.
  Derde mogelijkheid: zet één bank van elk paar aan de andere zijde van de wandeldijk, zodat men er hetzelfde zicht heeft op de dijk.
  Vierde mogelijkheid: zet de twee banken rug aan rug in het midden van en dwars op de dijk.
  Vijfde mogelijkheid: wissel de vorige vier mogelijkheden af, zodat de wandelaar kan kiezen.
  Wat denken jullie?
  Beide onderstaande foto’s moeten de nieuwe verzanding en het slecht zicht duidelijk maken. En dat is maar één voorbeeld van elk!

  10-12-2012, 10:11 Geschreven door stammer
  Reageren (1)


  Categorie:Pleinen en straten - staat en netheid
  27-02-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Op de voet gevolgd in Middelkerke en Westende…

  Gelukkig hebben ze nu in Middelkerke een marktplein!!
  In de loop van de voorbije week kreeg ik een alarmerend telefoontje … “ze zijn het marktplein in Middelkerke weer aan het afbreken!!”
  Eerlijkheidshalve moet ik toegeven dat ik eigenlijk niet zo verbaasd was. Ik dacht dat het bestuur eindelijk ingezien had dat ze wat (!) overdreven hadden.
  Die luifels zijn inderdaad overbodig. Je kunt er niet onder schuilen want het is eigenlijk geen dakbedekking. Mooi zijn ze evenmin! Van het door Michel Landuyt aangekondigde ‘Naar Frans model’ is helemaal niets in huis gekomen.
  Trouwens, tegenwoordig worden grote tenten ingezet als er ook maar enige kans bestaat dat het gaat regenen of sneeuwen. Hieronder zien jullie wat ik bedoel: toch natte voeten onder een luifel!

            

  Maar neen, het was vals alarm… Op 15 december 2011 had ik vastgesteld dat regenwater op het plein niet afgevoerd werd, zoals het hoort. Dat zien jullie op de foto hieronder links. Op die plaats werden nu de klinkers uitgebroken.

            

  Kiss-and-ride … en niet betalen!
  Wat ik ook reeds voorspeld had: de Kiss-and-ride- zone is een ordinaire parking geworden, die gebruikt wordt om niet te moeten betalen in de ondergrondse parking. Wie me niet gelooft moet, onder andere, maar eens de rechtse foto hierboven bekijken.

  Moet de wekelijkse markt echt verhuizen naar het marktplein?
  Het woord zegt het zelf: een markt wordt gehouden op het plein met die naam.
  Het gemeentebestuur wil dat laatste wel omdopen naar ‘evenementenplein’, maar volgens schepen Maesen wil hij gewoon de afspraken nakomen: de markt op het marktplein en niet langer in de Kerkstraat!
  Ik begrijp één en ander eigenlijk niet goed.
  Het gemeentebestuur voert een enquête uit bij de marktkramers om te vernemen wat zij ervan vinden.
  Ik versta al het waarom van die enquête niet! Het is toch altijd de bedoeling geweest om naar het marktplein terug te keren, of niet?
  Als de navraag dan als resultaat oplevert dat ALLE marktkramers liever in de Kerkstraat blijven, dan houden ze daar toch wel geen rekening mee, zeker!
  Vraagt men zich ook af waarom die marktkramers dat willen?
  Vinden zij het gezelliger in de straat, komt er meer volk omdat het marktplein wat buiten het centrum ligt?
  Wat denken de handelaars van de Kerkstraat? Ik neem maar aan dat in het krantenartikel de Kerkstraat en de Leopoldlaan verwisseld werden. Dat de handelaars de markt uit hun straat willen, daar heb ik mijn twijfels over. Hoe meer handelaars, hoe meer handel, heb ik altijd gehoord!

  Nog meer sfeer in de gemeente!
  Ik heb het al vaak gehad over de slaapkamer-nachtlampen die overal verspreid staan in de gemeente. Te vaak, ik weet het, maar ik word steeds weer verrast met nog meer sfeerverlichting. Naast de de paarse op het Westendse kerk- en marktplein, de gele op het Marktplein en de witte in de Oostendelaan, heb ik er nu ook rode opgemerkt in de Portiekenlaan!

                 

  Ik heb vernomen dat het de bedoeling is de sfeer altijd maar te verbeteren door lampen in alle kleuren van de regenboog op te stellen. Jullie weten toch (nog) hoe je die kleuren kunt onthouden? Denkt gewoon aan het ezelsbruggetje uit onze kindertijd ROGGBIV (rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet)

  Met ‘Westendse Blik’ naar de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2012
  Het zal jullie wel niet verwonderen dat ik van plan ben extra veel aandacht te besteden aan de komende gemeenteraadsverkiezingen.
  Om mezelf en jullie in gang te lopen, zal ik in maart, april, mei, juni, juli en augustus maandelijks een artikel brengen om dan in september – oktober in te spelen op de actualiteit. Ik hoop met jullie dat het er spannend aan toe gaat. Waarover ik het zo allemaal zal hebben?
  Natuurlijk over de ‘verwezenlijkingen’ van de huidige meerderheid, zowel Open VLD als Progressief kartel. Ik zal heel zeker ook de al dan niet gemeende onenigheid tussen de meerderheidspartners’ uitspitten. De samenstelling en de kwaliteit van de ingediende lijsten zal natuurlijk eveneens een belangrijk onderwerp worden. Stoere uitspraken van kandidaten zullen heel zeker niet ontsnappen aan mijn kritische aandacht.

  Bron
  Artikel ‘Het Nieuwsblad’ van Dany Van Loo van 18.02.2012

  27-02-2012, 08:16 Geschreven door stammer
  Reageren (1)


  Categorie:Pleinen en straten - staat en netheid
  23-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Westende heeft nu ook een vernieuwd ‘Evenementenplein’, zij het dan kleiner en zeker minder duur dan dat van Middelkerke!

  Waar is de tijd dat er helemaal geen plein was in Westende-dorp?
  In mijn jonge jeugd lag er op de hoek van de Dorpplaats, zo heette de Westendelaan toen nog, en de Hofstraat een verwaarloosd stuk grond. Dat zien jullie min of meer hieronder links.
  De kermiskramen, tijdens de jaarlijkse mei-kermis, werden opgesteld rond de tearoom ‘Ter Duinen’, toen uitgebaat door Camiel Strubbe.
  Zoals op onderstaande foto rechts duidelijk te zien is, lag er daarachter een grasplein, waar nu het huis van notaris Porters staat. Daar konden de woonwagens terecht. De attracties, boksauto’s, schuiten, slingers, kindercarrousel, schietkraam en frietkraam werden opgesteld langs de Duinenlaan.

            

  Er werd, bij speciale gelegenheden, kermissen, jubilea en trouwfeesten, gevierd en gedanst in ‘De Kroon’ bij de familie Derudder en in de Essex Scottishlaan in de ‘Casino’ bij Cyriel Couvreur en later bij Leon Bonnet. Daar stond zelfs een groot kleurrijk dansorgel op boekensysteem waaruit de modernste schlagers van toen weerklonken.

  Toneelstukken werden opgevoerd in de parochiezaal van ‘De Tap’, langs de Vakantiestraat, toen nog Rustoordstraat. Zangcrochets, die toen erg in de mode waren, volgden elkaar op en het dorp kon toen zelfs bogen op enkele verdienstelijke zangeressen die elkaar naar de kroon staken.

  Er was dus geen vraag naar overdekte tenten op een ‘evenementenplein’. Die waren toen trouwens bijlange nog niet in de mode.
  Er waren toen uiteraard veel minder auto’s, maar wel veel meer kerkgangers. Die vervulden te voet hun zondagse plicht, behalve de rijke boeren, maar die parkeerden hun wagen langs de straat, bij voorkeur voor één van de talrijke cafés, die het dorp toen rijk was: “De Kroon’, ‘Wiskes’, “Maria Prees’, ‘Koarel Ramon’ of ‘De Graaf van Vlaanderen’.
  Een parkeerplein was dus niet echt onontbeerlijk.
  ‘s Vrijdags trok de Westendenaar met de fiets of zelfs te voet (!) naar de markt in Nieuwpoort. Er was geen inwoner die vond dat hier toch ook een marktdag zou moeten ingericht worden en dat daarvoor een marktplein nodig was.

  Westende krijgt een geschenk
  De gemeenteraad van Westende was toch eigenlijk wel van mening dat het opstellen van de ‘foorinrichtingen’ in de Duinenlaan het verkeer hinderde en een gevaar voor de kinderen opleverde.
  Werden daarover onderhandelingen gevoerd? Kende iemand de eigenares van het stuk bouwland van 50 op 60 meter, welke de hoek vormt van de Dorpplaats en de Hofstraat, juist tegenover de parochiekerk?
  Op 21 juli 1950 verscheen in het weekblad ‘De Zeewacht’ dat zij die grond aan Westende wilde schenken.
  Het artikel vermeldde verder “Aan de woning van de heer H. Calie zal nog een woning aangebouwd worden en de beide zijden, niet palende aan genoemde straten, zullen voor bouwgrond voorbehouden blijven. Dit plein zal met boompjes beplant worden en met de kermissen zullen de foorlieden er hun tenten kunnen opslaan. “Arthur Meynneplein” zal de naam ervan zijn.”
  Met een schrijven van 26 november 1950 bevestigde Hector Vermeulen, brouwer uit Ieper aan de gemeenteraad dat zijn echtgenote inderdaad bereid was een deel van het perceel, gekend bij het kadaster Sie A nr 124a 3 12’b 122k 122 l, met het doel er een openbare plaats op te richten, aan de gemeente te schenken op voorwaarde dat deze plaats te eeuwigen dage «Arthur Meynne Plaats» zou genoemd worden.
  Het gebaar van Mevrouw Valeria Anna Camille Theresia Meynne afkomstig uit Nieuwpoort, die het grondstuk van haar vader Arthur geërfd had, werd in ieder geval bijzonder op prijs gesteld. De gemeenteraad aanvaardde de schenking in zijn zitting van 7 december 1950. De raad beslist op 13 mei 1952 Ir Van Rysselberghe te gelasten met het ontwerpen van de nodige werken voor de verharding en de aanleg van het plein. De ter plaatse liggende oude keien moesten daartoe aangewend worden.

  Waarom spreekt men nog steeds van het ‘marktplein’ van Westende niettegenstaande de in de schenkingsakte opgenomen voorwaarde?
  Natuurlijk is ‘marktplein’ eenvoudiger uit te spreken dan ‘Arthur Meynneplein’.
  Maar … dat plein is geen plaats waar een wekelijkse of een andere markt plaatsgrijpt. Niettegenstaande pogingen van schepen Maesen konden nooit meer dan een paar marktkramers naar Westende gelokt worden. Daarvoor verplaatst de toerist zich niet van bad naar dorp en de autochtone inwoner vindt gemakkelijker en beter zijn gading in Nieuwpoort.

  Hoe ziet het plein er nu uit?
  Volgens ‘De Sirene’: “De markt van Westende heeft een grote metamorfose ondergaan. Het is de bedoeling dat de markt, samen met het eerder aangelegd plein voor de kerk, één visueel geheel vormt door het gebruik van dezelfde verhardingsmaterialen.”
  Mogen we dat ‘gelukt’ noemen? Eigenlijk wel. Dat mag blijken uit de onderstaande foto links die ik even van het informatieblad geleend heb.

            

  Het feit dat de Westendelaan tussen beide doorloopt is natuurlijk een handicap.
  De nieuwsbrief van de gemeente vermeldt het volgende:

  “Het vernieuwde marktplein is een multifunctionele oase in Westende-dorp geworden. Er zijn 56 parkeerplaatsen voorzien, en de overige ruimte werd ingericht voor fietsers en bezoekers. Je kan er op adem komen na een fietstocht op de vele rustbanken in tropisch hardhout, terwijl je je fiets veilig parkeert in een van de vele fietsrekken. Het geheel is omgeven door een groene gordel van bomen, hagen en beplanting.”

  Waarom toch zo’n bombastische, hoogdravende, opgeblazen tekst? Wat is ‘een multifunctionele oase’?
  Heeft een rustplaats dan meerdere functies?
  En één zijde van het plein met bomen vormt nog geen groene gordel. Zijn bomen en hagen dan geen beplanting?
  In tegenstelling met de geruchten die de ronde deden, krijgt Westende geen kunstwerk. Ging het volledig budget misschien naar de ‘transcendente metamorfose’ in Middelkerke? Maar sedert wanneer is dat een probleem voor onze bestuurders?
  Vóór en tijdens de renovatie stonden hier twee ‘parasols’ die dienst deden als kunstwerk. Deze constructies dienden oorspronkelijk als overkapping van de speelkoer in een gemeenteschool en werden gerecupereerd toen ze daar overbodig geworden waren.
  Ziehier twee foto’s van de aan gang zijnde werken en van … de kunstwerken.

            

  Zoals in Middelkerke, zijn de handelszaken op het plein in Westende ook niet van aard om een sfeer van drukke handelsactiviteit te creëren. Aan de ene zijde een beenhouwerij, van het plein gescheiden door de Hofstraat en aan de andere zijde, op het plein zelf (zie foto’s hierboven) vanaf de hoek een bank met ingang juist op de hoek met de Westendelaan, daarnaast in de volgende orde, een zelden bemand immobiliënkantoor Moenaert, een broodjeszaak ‘De Broodmand’, een schoonheidssalon ‘Esthetic Beauté’, de doopsuikerwinkel ‘’t Suikerbuikje’, een rijschoolbureau en tenslotte het ijssalon ‘Top Ice’.
  Het is wel al een verdienste dat ze er zijn en ik hoop dat ze kunnen overleven.

  De ‘markt’ wordt ingehuldigd op 22 januari 2012
  Uit ‘De Sirene’ en uit de Nieuwsbrief van de gemeente konden we vernemen dat Westende ook zijn inhuldiging krijgt.

  “Om 11 uur wordt het plein feestelijk en om 11u30 officieel geopend. Bezoekers zullen niet alleen de nieuwe functionaliteiten van de markt kunnen ontdekken maar ook kennis kunnen maken met de handelaars.
  Daarna volgt een optreden van Jan Zonder Trees en DJ Luc. Nadien volgt een nieuwjaarsreceptie waar je gratis een glaasje kan drinken.
  In de overdekte tent stellen de handelaars hun beste producten voor van voeding tot drank, van tuinaanleg tot decoratiematerialen. “

  Een gebrekkige tekst, die ik wat bewerkt heb, maar goed, we hebben het begrepen!
  De werkelijkheid zag er echter een beetje anders uit.
  Het was een organisatie van de handelaarsbond van Westende in samenwerking met het gemeentebestuur. Er was voor alles gezorgd: een verwarmde reuzentent, toilet, springkasteel en een extra podium voor de attracties.

  De ‘functionaliteiten’ vielen daardoor niet echt op.
  Binnen waren een aantal degelijke standjes opgesteld: kruidenier Van Vlaenderen, tearoom ‘Ter Duinen’, springkastelen Babelou, autohandel Cassiman, ‘Top Ice’, ‘Zeekameel’, schoonheidsinstituut ‘Mani e piedi’, verzekeringen Natacha Lejaeghere, tuinen ??, …. Misschien vergat ik er nog wel één!
  Middenin stond de toog, waar bonnetjes verkocht werden. Van een ‘gratis glaasje op een nieuwjaarsreceptie’ was dus geen sprake. De dranken waren wel verzorgd en de bediening vriendelijk.
  Hoewel ik een andere verplichting had, heb ik nog tot 11u50 gewacht voor de officiële opening en de ermee gepaard gaande toespraak, maar daartoe werd bij mijn vertrek nog geen aanstalten gemaakt.
  Ook de attracties moest ik dus noodgedwongen missen.
  Weer Middelkerks uur, zeker?
  En zeggen dat ik mijn hele leven geleefd heb volgens het principe ‘ ... en vijf minuten na het uur is het uur niet meer’…..

  Waarom ik het deze keer niet heb over de kostprijs?
  Eigenlijk heb ik er geen informatie over gevonden, noch op een informatiebord, noch in het verslag van een gemeenteraadszitting.
  Natuurlijk had ik de kostprijs kunnen opvragen. Het zal wel weer een dure zaak geweest zijn, een verbetering natuurlijk tegenover vroeger, maar misschien wel niet onontbeerlijk. Zware excessen zijn daarbij wel niet begaan en daarom stel ik me minder kritisch op dan gewoonlijk.

  23-01-2012, 20:17 Geschreven door stammer
  Reageren (1)


  Categorie:Pleinen en straten - staat en netheid
  02-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Alweer feest in Middelkerke: van een saai naar een aantrekkelijk (?) marktplein voor enkele luttele miljoenen euro’s

  Op 10 april 2010 maakte burgemeester Michel Landuyt zijn ‘reeds goedgekeurd en financieel mogelijk‘ plan bekend om het marktplein van Middelkerke te laten overdekken. Hij spiegelde zich daarvoor aan enkele pleinen in Frankrijk.
  Ik heb daar op 18 april 2010, als ‘jaloerse Westendenaar’, een artikel aan gewijd met de titel ‘Westende-dorp wil ook een overdekt marktplein zoals Middelkerke-dorp’.
  Jullie kunnen het lezen in de map ‘Categorieën – Pleinen en straten’.

  Hoe zag Landuyt ‘zijn’ marktplein?
  Zoals we hem kennen, schetste Landuyt toen met hoogdravende woorden een toekomstbeeld waarbij Middelkerke de enige badplaats zou zijn met zo’n overdekt plein, dat zou dienen als “centrale uitvalbasis van waaruit de toerist de regio zou kunnen verkennen”. Waarom wij absoluut uniek daarin moeten zijn, was mij niet direct duidelijk.
  Maar, hij verklaarde zich nader: 'Momenteel verblijven de toeristen vooral ten noorden van de Koninklijke Baan en daar willen we met dit project verandering in brengen. Het plein moet Middelkerke-centrum integreren in het toeristisch gebeuren. De herinrichting van de Kerkstraat was een succesverhaal en deze as kan een ideale verbinding vormen met de markt, die zonder overdrijven een uniek karakter krijgt.'

  Applaus op de eigen banken voor deze prachtige woorden, natuurlijk!
  Het plein moest dus specifiek uitgerust worden, vandaar de “noodzaak van een agora met tribune en plaats voor een mobiel podium.” Het begrip ‘agora’ schijnt een belangrijk onderdeel te zijn van Michel’s blufwoordenschat.
  Dat was namelijk een open ruimte in een Griekse of Romeinse stad, gebruikt als marktplein of openbare vergaderplaats, omringd door één of meerdere zuilenrijen. De stemgerechtigde mannen kwamen er bijeen om te converseren, zodat de agora eigenlijk het politiek centrum van de stad was. Ook het sociaal en commercieel leven speelden zich daar af. Men kwam er de laatste nieuwtjes aanhoren en men liet er zich onderwijzen door allerlei filosofen.
  Ik zou graag eens aanwezig zijn als hier ook zo’n vergadering plaatsgrijpt.

  Janna Rommel-Opstaele doet er nog een schepje bovenop
  In een artikel in ‘Het Nieuwsblad’ van 25 oktober 2011, bewijst Janna dat ze in geen geval voor Michel moet onderdoen: “Samen met de Oostendelaan moet dat één van de grootste realisaties ooit in Middelkerke uitmaken. Het nieuwe marktplein moet een ontmoetingsplaats worden voor jong en oud. Het plein dat er vroeger saai uitzag, wordt zonder meer omgetoverd tot een aantrekkelijke vlakte met leuke details en rustplaatsen. We zijn ervan overtuigd dat zowel toeristen als de eigen bewoners hun weg naar hier zullen vinden.”
  Zou het kunnen dat dit project eigenlijk een ideetje van Janna is? Haar woorden gelijken namelijk fel op deze die bij de start door Michel Landuyt gebruikt werden.
  Elke dag groeit bij mij de overtuiging dat iemand met alle kracht Opstaele moet inprenten dat het hoog tijd wordt dat door het bestuur van Middelkerke een soberder levensstijl aangekleefd wordt. Wie is daartoe in staat/ wie pakt die taak aan??
  Wat (veel) meer bescheidenheid zouden Michel en Janna zeker sieren!

  Hoe zal/ zou het plein er uitzien?
  Het plein is dus gedeeltelijk overdekt. De oorspronkelijke plannen voor de volledige heraanleg van het marktplein moesten tijdens de werken bijgesteld worden maar het opzet van het project bleef onveranderd.
  Er zou minder groen zijn dan oorspronkelijk gepland omdat de boomwortels op termijn schade zouden kunnen berokkenen aan de ondergrondse parkeerruimte. Kon dan echt niemand dat vooraf vermoeden?
  Dat betekent echter niet dat er helemaal geen groen voorzien is.
  De volgende inrichtingen/ attracties/ bezienswaardigheden werden voorzien. Ter hoogte van het zwembad werd een nieuw en modern speelplein met een onvervalste piratenboot ingeplant. Dat was eerst niet gepland. Daarnaast is er een groot terras.

  Voor het cultureel centrum de Branding is er een open ruimte en ter hoogte van de bibliotheek werd een arena aangelegd voor onder meer groepen en scholen. (zie foto hieronder links)
  Tussen het zwembad en de grote luifel is er een kiss-and-ride zone. (zie foto hieronder rechts)

            

  Er zijn zitbanken gepland en de sfeerverlichting zou voor een stemmig geheel moeten zorgen.
  Er worden ook ‘subtiele’ fonteinen geplaatst die ingewerkt worden in bassins, vervaardigd in architectonisch designbeton. Ze zijn mobiel en kunnen op eenvoudige wijze verplaatst worden.

  Ereburger en bekend filmmaker en kunstenaar Raoul Servais levert ook een bijdrage aan het vernieuwd marktplein, zij het dan een (zeer) dure. Aan de kant van de Oostendelaan en aanleunend tegen het nieuwe bushokje ziet men een kunstwerk van zijn hand. Het heet ‘Transcendente Metamorfose’ en kost 71.318 euro. Het is 6 meter op 4,5 meter groot. Het is uitgevoerd in Zuid-Chinese gevlamde graniet en gepolierde Italiaanse graniet. Het stelt in zes taferelen de evolutie van mens tot vogel voor. Het werk beschrijft de hoogmoed van de mens om telkens weer beter te willen zijn dan ieder ander wezen.

  Men zou haast denken dat de kunstenaar geïnspireerd werd door Michel en Janna.

  Plannen voor verhoogde handelsactiviteit
  Op 6 september 2007 verscheen in ‘Het Nieuwsblad (auteur efo) een artikel waarin de burgemeester verklaarde dat bij een pleinfunctie ook horecazaken en terrassen horen.
  'We willen als gemeentebestuur een duidelijk signaal geven. Als we eind 2009 de markt openen, dat dacht hij toen nog, staan we volledig achter de uitbouw van terrassen. We praten nu al met projectontwikkelaars om op de gelijkvloerse verdieping van toekomstige projecten geen appartementen, maar handelsruimtes in te plannen.'
  Waarom de dijkraad daarover geraadpleegd werd, dat begrijp ik niet. Die vond terecht dat iedereen vrij is een horecazaak te beginnen en dat iedereen er baat bij heeft als er nieuwe horecazaken bijkwamen en dus meer volk aangetrokken wordt. Vroeg hij dat misschien omdat het eigenlijk niet mag volgens het geldend BPA?
  In de gemeenteraad van 13 november 2008 vroeg raadslid Lieve Landuyt (toen nog CD&V) inderdaad om dat BPA te wijzigen teneinde horecazaken te kunnen toelaten in de Populierenlaan.

  Als ik het Bijzonder Plan van Aanleg nr 5 ‘Kerkstraat’, daterend van 25 april 2000, bestudeer (zie http://www.middelkerke.be/kerkstraat.aspx), dan stel ik ook vast dat de Populierenlaan gelegen is in de perifere woonzone waar GEEN horeca toegelaten is. Wist de burgemeester dat toen niet???
  Ziehier het toepasselijk uittreksel uit het BPA.

  Wil iemand mij misschien eens uitleggen waarom het café ‘De Sportkroeg’ wel mag in die perifere woonzone? Of werd het BPA aangepast, zonder dat de gemeentelijke website gevolgd is?
  Mag de operatie ‘Horeca’ vier jaar later ‘geslaagd’ genoemd worden? Ik denk het niet.
  Om een eufemisme te gebruiken, de handelsactiviteit die ontplooid wordt rond het marktplein is nogal naar de magere kant. Vooral de soort handelszaken lijkt mij niet van aard om veel leven te scheppen rond het plein. Enkel de dagbladwinkel, het eethuisje ‘Bocadilli’, het terras van de zwemkom in de zomer of bij zeer goed weer en ‘De Sportkroeg’ die niet echt op het plein gelegen is, beantwoorden min of meer aan die behoefte. De weinig talrijke andere zaken veroorzaken immers geen in- en uitloop en kunnen dus nauwelijks een sfeer van drukke handelsactiviteit scheppen: kinderartikelen ‘Pernukkel’, takelbedrijf ‘Degrave’, kleinhandel in verven en vernissen ‘Aldekor’ en het kantoor van ‘Argenta’.
  De meeste van die zaken bestonden vroeger ook reeds en kunnen dus nauwelijks aangezien worden als product van een inspanning tot bevorderen van de lokale economie.
  Dat de drukke Oostendelaan langs het plein loopt, lijkt mij ook een handicap voor gezelligheid.
  De laan snijdt eigenlijk de drie daar gelegen handelszaken af van het marktplein.

  De timing van de werken
  De voorbereidende werken zijn gestart in augustus – september 2009.
  Van september 2009 tot juni 2010 werd de ondergrondse parking uitgegraven. Van september 2010 tot juni 2011 was de aanleg voorzien van de ondergrondse parkeergarages en van de markt evenals de vernieuwing van de Populierenlaan. Volgens ‘Het Nieuwsblad’ van 7 oktober 2010 startte één van de kandidaten voor de werkzaamheden toen een juridische procedure tegen Dexia, de bouwheer van het project, in verband met de toewijzing van de werken. Deze moesten toen tijdelijk opgeschort worden wat natuurlijk vertraging veroorzaakte. De werken aan de ondergrondse parkeergarages en de aanleg van de nieuwe busstrook in de Oostendelaan konden wel verder gezet worden.
  Het einde van de werken was dus voorzien tegen de zomer van 2011.
  Ziehier enkele beelden van de werken.

  De inhuldiging werd voorzien op 16 december 2011
  Bij de inhuldiging van de ondergrondse parking op 1 juli 2011 deelde Janna Opstaele mee dat er een groots feest zou gegeven worden bij het beëindigen van het overdekt marktplein einde oktober 2011. Ze heeft natuurlijk woord gehouden, al was er nog wat uitstel nodig. Het werd dus vrijdag 16 december.
  Er werd een heuse reclamecampagne opgezet. De inwoners werden uitgenodigd door middel van een kleurrijke folder, die jullie hieronder kunnen zien. Er werden affiches opgehangen, borden geplaatst, interviews afgenomen op de radio, de schrijvende pers werd ingeschakeld en verschillende websites riepen op om dat evenement vooral niet te missen.

  Mijn voorafgaande verkenning op donderdag 15 december 2011
  Om ongehinderd wat foto’s te kunnen nemen bracht ik daags voordien van 10u20 tot 11u15 een bezoek aan het plein.
  Wat een ontgoocheling! Het plein is gewoon niet afgewerkt. Een omstaander zei mij dat de werken slechts tergend langzaam vorderden omdat er zeer vaak slechts een paar werklieden te werk gesteld waren.
  Ziehier hoe de omgeving van de bibliotheek er uit zag en hoe losse kabels van de elektrische leidingen blootlagen.

            

  Mijn gesprekspartner vertelde mij tevens dat reeds een aantal vandalenstreken vastgesteld werden zoals het leegspuiten van brandblusapparaten. De laagste verdieping van de ondergrondse parking zou te lijden hebben onder waterinsijpeling.
  Een andere door mij naar haar mening gevraagde voorbijgangster bevestigde dat laatste en beweerde dat sommige chauffeurs hun wagen daar niet durven parkeren. Ik ging dus eens kijken en stelde vast dat de “-3” kurkdroog was, hoewel het zojuist fel geregend had.
  Maar, er zal wel iets van waar zijn, zeker? Nochtans kan het moeilijk dat iemand het nodig zou vinden om daar zo laag te gaan staan want ik had zojuist weer vastgesteld dat ik als tiende wagen op “-1” kon gaan staan. Akkoord, het is winter, het weer was slecht hoewel het droog bleef vanaf 10 uur maar het was toch marktdag. En bij mijn voorgaande bezoeken in de zomer waren er even weinig bezoekers.
  Toen ik aan een omstaander vertelde dat we daar met 10 auto’s stonden, beweerde hij dat ik geluk had, want dat er zeer vaak niet meer dan drie staan.
  Op het plein zelf stond er wel een grote plas water. Getuige hiervan onderstaande foto.

  Groen is er wel, zij het weinig: twee ongelukkig geplaatste bloembakken in de Populierenlaan en vijf boompjes.

  Van fonteinen en van zitbanken was er nog geen spoor te bekennen. Het is nu wel nog niet het seizoen om daar te gaan zitten.
  Als er in Middelkerke van sfeerverlichting gesproken wordt, dan gaat het steevast over lampenkappen zoals er nu reeds staan op het kerkpleintje in Westende-dorp (paarse kleur) en in de Oostendelaan (witte). Deze keer zijn het echter gele.
  Het was dus de bedoeling het plein te overdekken om er activiteiten te kunnen organiseren bij alle weersomstandigheden. Hieronder zien jullie dat wie onder de luifels een kraam opstelt, niet tegen de regen (en sneeuw) zal beschut zijn.

            

  De feesten zelf op 16 december 2011
  Hevige wind, felle regen en bijtende kou gooiden roet in het eten van Michel en Janna die op veel activiteit op het plein en een massa volk gerekend hadden. Spijtig!
  Als het einde van de werken voorzien is in de zomer en men moet dat uitstellen tot het jaareinde, dan is de kans op mooi weer natuurlijk klein.
  De feesten werden ingezet met een avondshopping.
  Van 18 tot 20u. kon je ‘ongehaast’ kerstshoppen bij heel wat handelaars in Middelkerke-centrum, Westende-dorp en –bad, in Lombardsijde en in het shoppingcenter , dus niet enkel die rond het marktplein zoals eerst aangekondigd, want dat zijn er maar een drietal die meedoen. Met een hapje, een drankje en korting probeerden de handelaars het ‘perfecte shoppingklimaat’ te creëren.
  Ik kan mij nauwelijks voorstellen dat dit een groot succes was bij zo’n weer.
  In de loop van de dag zou de opgestelde tribune stormschade geleden hebben.
  De organisatoren hadden dus maar wijselijk besloten de festiviteiten indoor te laten plaatsgrijpen en dus week iedereen uit naar de gemeentelijke sporthal ‘De Branding’. Het ‘ontdekken van alle hoekjes en kantjes’ van het plein zou dus alvast niet plaatsgrijpen.
  Natuurlijk wilde ik alle festiviteiten bijwonen.
  Het programma voorzag dat de officiële openstelling van de markt en de onthulling van het kunstwerk van Servais om 19u30 zou starten. Ik was dus, zoals altijd, ruim op tijd. Bij mijn aankomst, viel mij op dat de sfeerverlichting niet brandde, noch in de Oostendelaan noch op het plein. Defect? Of nog niet klaar?
  De voor de gelegenheid opgestelde gekleurde spots op de zuilen van de luifel gaven daaraan wel een feeëriek uitzicht.
  Een vijfkoppige, goed spelende en enthousiaste muziekgroep was al druk bezig met de opwarming. Steltlopers, duistere en andere figuren en jongleurs met fakkels deden hun best in afwachting van de start.
  Die kwam er maar niet, niet na het academisch kwartiertje noch na een halfuur. Om 20u10 omgordden de leden van het college eindelijk plechtig hun linten en betrad een speaker het podium. Hoe durven ze de mensen zo lang laten wachten? Waren de hoge gasten niet op tijd? Hadden ze dan geen respect voor de lage gasten die weer en wind getrotseerd hadden?
  Toen kwamen een resem politici aan het woord, die de kans kregen zichzelf uitvoerig te bewieroken.
  Bart Andries, kabinetchef van Vlaams minster van toerisme beet de spits af, gevolgd door Patrick Van Gheluwe (SP-a), provinciaal gedeputeerde voor toerisme en recreatie, die zijn streven voor een kwalitatieve invulling van het openbaar domein benadrukte.
  Toen kwamen de ‘locomotieven’: burgemeester Landuyt, eerste schepen Rommel-Opstaele en schepen voor cultuur Dejonghe.
  Michel was duidelijk ontgoocheld omdat er niet meer volk opgekomen was. Ik schat het aantal op 150-200 personen wat volgens mij toch niet zo slecht was bij dat weer.
  Natuurlijk is een groot gedeelte daarvan samengesteld uit de politici zelf, gemeentepersoneel, brandweerlieden en sympathisanten van de meerderheid.
  Ik was dan ook dubbel verbaasd over de zeer lauwe reactie van het publiek op de vraag van de speaker ‘Jullie zijn toch ook tevreden over het plein?’
  Michel’s uitleg over het plein dat de gebouwen (zwembad, cultureel centrum, bibliotheek, gemeenteschool) met elkaar verbindt, had ik nooit voorheen gehoord. Een goeie vondst!!
  Hij had het opnieuw over de ‘toeristische uitvalbasis’, over ‘wij willen ons onderscheiden van andere kustgemeenten, ja zelfs van het buitenland’. Wat een arrogantie!! Toen hij naar de kosten van het project gevraagd werd, kwam hij af met de dooddoener ‘koken kost geld’ en ‘als het voor iets speciaal is’. Als je natuurlijk absoluut naar een driesterrenrestaurant wenst te gaan! In minder dure eetgelegenheden kan men ook lekker eten, maar men kan er minder over opscheppen!
  Dat het project niet uitvoerbaar zou geweest zijn zonder de hulp van de Vlaamse gemeenschap en van de provincie, vond ik ook een ‘goeie’. Lees daarover verder maar eens mijn uitleg over de ‘subsidies’.
  Hij wil op het plein de stempel van ‘evenementenplein’ drukken, met andere woorden een nieuwe traditie creëren…
  Maar, over welke evenementen heeft hij het? De kermis, de wekelijkse markt? En wat nog?
  Of zal het marktplein nu het Epernayplein vervangen? Of zullen alle activiteiten op het Oudstrijdersplein, in het park, op de dijk, in de Kerkstraat nu allemaal verhuizen naar het marktplein?
  Of waren dat weer van die typische burgemeesterswoorden? Ik las alleszins al in de ‘Sirene’ dat de nieuwjaarsreceptie 2012 van de gemeente verhuist van het Oudstrijdersplein naar de markt.
  In tegenstelling tot wat ikzelf vrees, heeft de ondergrondse parking volgens Michel wel een toekomst: ‘Er zullen borden geplaatst worden die erheen moeten leiden en de familieleden van de meer dan 14.000 tweede verblijvers zullen ooit hun wagens daar wel plaatsen.’ Wie zei ook weer dat optimisme de beste medicijn is? En gratis bovendien!
  Van de twee schepenen heb ik enkel onthouden dat ze uitvoerig al diegene bedankten die meegewerkt hadden aan de realisatie van het project.
  Het kunstwerk van ereburger Raoul Servais kon ook niet ‘in the spotlight' gezet worden, althans niet ter plaatse. De kunstenaar werd uitvoerig geprezen en bedankt en nam zelf ook nog het woord.
  Met een groepsfoto van de hoge gasten samen met het schepencollege werd het officieel gedeelte om 20u45 afgesloten. Toen werd koudweg meegedeeld dat het optreden van ‘Cirq’ulation locale’, dat geprezen werd voor zijn welwillendheid en begrip, slechts om 21u30 zou beginnen, in plaats van om 20 uur, zoals voorzien.
  Ondertussen konden de aanwezigen zich te goed doen aan de aangekondigde ‘gezellige smulmarkt met spectaculaire animatie’. Men kon inderdaad in verschillende standjes, vier binnen en twee buiten, genieten van een cola, een pint,een tas soep, een bordje crielaardappeltjes aan de democratische prijs van 1,5 euro of voor de smulpapen van een taartje aan 2 euro. Dus geen ‘gemeentelijke hapjes en drankjes’ meer! Ja, ‘koken kost geld’, nietwaar!
  Ik heb geen drie kwartier meer gewacht. Ik twijfel er wel niet aan dat de circusgroep meer dan het bekijken waard was.
  En niet te vergeten … Om veilig en comfortabel te kunnen shoppen en feesten mochten alle bezoekers gratis hun wagen parkeren in de nieuwe ondergrondse parking. Was dat de reden waarom de ‘-1’ plots voor drie vierde gevuld was? Spijtig dat de lift defect/in onbruik/buiten dienst/niet in werking was!!

  Hoeveel heeft dat allemaal weer gekost?
  Ziehier het bord dat opgesteld stond op het marktplein en waarop de gegevens over de werken konden afgelezen worden.

  De bouwheer was dus de Dexia Bank, wat betekent diegene die aan een studiebureau de opdracht geeft voor het ontwerpen, die de aanbesteding regelt en die het werk gunt aan een aannemer.Dexia zal dus per definitie, tegen betaling, ook het toezicht en beheer, de verantwoordelijkheid en de financiering voor zijn rekening nemen. Bovendien krijgt de bank ook het ‘recht van opstal’.
  Het vermelde ‘Bedrag der werken’ is het aanbestedingsbedrag (btw medecontractant*), namelijk 1.927.606,93 euro. Bijna twee miljoen euro of 80 miljoen goeie oude Belgische francs!!!!!
  Het werk omvat het ‘Herinrichten van de Oostendelaan, met inbegrip van het Marktplein en Molenstraat – Deeldossier Marktplein en Populierenlaan’.

  *Het stelsel van BTW met medecontractant vermijdt de zogenaamde pre-financiering van de te verrekenen BTW. In plaats van die eerst zelf te moeten betalen om pas veel later terug te krijgen, zorgt men voor een nul-operatie. De aannemer factureert geen BTW en de gemeente plaatst het betreffende BTW-bedrag bij ‘verschuldigd’ én ‘bij terug te vorderen’.

  Ik vroeg aan de dienst ‘Openbare werken’ van de gemeente wat de uiteindelijke kostprijs geworden is en wat er allemaal inbegrepen is in die prijs. Er werd mij geantwoord dat het definitieve netto eindafrekeningsbedrag pas gekend zal zijn begin 2012, omdat de werken momenteel nog bezig zijn.
  Ik heb dan maar een schatting uitgevoerd. Op de twee borden voor het geheel van ondergrondse parking en bovenbouw stond dus 9,2 miljoen (parking) + 1,93 miljoen (bovenbouw) euro, samen dus 11,13 euro zonder btw. Dat werd € 12.905.599,23 met erelonen, onvoorziene kosten en BTW inbegrepen. Op de gemeenteraad van 13 september 2007 werd een raming gemaakt van 14 miljoen euro maximum (€ 12.905.599,23 + kost financiering + kost projectbeheer).
  In de gemeenteraad van 13 november 2008 werd aangekondigd dat het bedrag van voormelde financiering met projectbeheer op dat ogenblik door Dexia Bank geraamd werd op 21.758.000,00 EUR hetzij 15.005.517,24 EUR netto bouwkost, meer een geraamd bedrag van 6.752.482,75 EUR (inclusief erelonen, projectbeheer en BTW, exclusief de intresten tijdens bouwperiode).
  Als ik dus benaderend de verhouding van totaal aanbestedingsbedrag (11,13 miljoen euro) tot het geraamd bedrag in 2008 (21,758 miljoen euro) toepas op het aanbestedingsbedrag voor de bovenbouw alleen (1,9 miljoen euro x factor 1,95)) dan kom ik aan drie miljoen zevenhonderd veertien duizend euro (3.714.000). Ik weet dat het bedrag niet correct is …. het zal waarschijnlijk nog te laag zijn.
  Volgens de gemeente zou het bedrag op het aankondigingsbord de prijzen omvatten voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, het vernieuwen van de bovenbouw in de Populierenlaan, aan weerszijden van het marktplein en de aanleg van een nieuwe verharding rond het marktplein en het zwembad, het speelplein met piratenboot, het groen, het groot terras naast het speelplein, de open ruimte voor het cultureel centrum ‘De Branding’, de arena voor groepen en scholen ter hoogte van de bibliotheek en de ‘kiss-and-ride’ tussen het zwembad en de grote luifel.
  Een nieuw marktplein vergt natuurlijk ook een renovatie van de openbare verlichting van het plein, de omgeving van de bibliotheek, van het zwembad, van het cultureel centrum en van de Populierenlaan.
  Op de gemeenteraad van 10 september 2009 werd al een bedrag van 20.993,08 euro voorzien voor ie renovatie maar waarschijnlijk heeft men later gevreesd dat het niet sfeervol genoeg zou worden, want in de gemeenteraad van 10 maart 2011 werd nog een bedrag van 173.414,42 euro voorzien voor een sfeerverlichting. Samen geeft dat dus 194.407,5 euro of (wat meer tot de verbeelding spreekt) zeven miljoen zevenhonderd en zes en zeventig duizend zeshonderd dertig Belgische francs!!!!

  Ook de interesten zijn nog niet inbegrepen. Dat is een ingewikkeld zaak.
  In het gemeenteraadverslag van 13 november 2008 kunnen we vinden welke de DEXIA – voorwaarden zijn. Daar staat, zonder uitleg:

  - looptijd: 30 jaar
  - tijdens de bouwperiode: dagelijks Euribor 3m + 85 bp
  - na de bouwperiode: Irs Duration Icap 13h + 85 b

  Begrijpt iemand van jullie dat? Dat zijn dus de rentetarieven en ik vraag me al een tijdje af hoeveel schepenen en gemeenteraadsleden, daardoor iets wijzer geworden zijn. Later zal ik daar eens op terugkomen en uitleggen wat ‘recht van opstal’, ‘medecontractant’ en die complexe tarieven juist betekenen.

  Subsidies
  De gemeente beroept zich dus weer op het feit dat ze geniet van subsidies om de pil van de hoge kosten van het project te verzachten. Jullie zullen nu wel al weten wat ik over subsidies denk. Trek die bedragen dus alstublieft niet af van de kostprijs van het marktplein. Dat geld komt dus ook van de belastingbetaler.
  Voor de uitbouw van het marktplein tot een toeristisch-recreatieve ruimte, springt de Vlaamse overheid bij voor een bedrag van 265.000 euro.
  In het kader van het provinciaal reglement voor toeristische impulsen in West-Vlaanderen werd aan de campus ‘Marktplein’ door de provincie een subsidie toegekend van 125.000 euro.
  Beide samen stellen dus slechts een peulschil voor van het totaal bedrag.

  Hoe moest het dan wel?
  Misschien verwijt men mij nu wel dat ik geen welwillend oog heb voor verbetering en vooruitgang.
  Dat klopt natuurlijk niet. Zolang er maar een evenwichtige verdeling is onder de deelgemeenten en er geen excessen begaan worden.
  Maar, moest voor dat plein bijna een miljard Belgische francs uitgegeven worden?
  Mijn mening over de ondergrondse parking kennen jullie: die was zeker niet nodig.

  Verder kan men zich de vraag stellen of een paar miljoen euro (meer dan 10 keer minder) niet zouden volstaan hebben om van een saai marktplein een ontmoetingsplaats te maken? Natuurlijk wel, alleen kan het in Middelkerke nooit pompeus genoeg: die luifels waren er niet nodig. Een ‘gewone’ renovatie met een voldoende aantal parkeerplaatsen zoals op het Arthur Meynneplein zou aangewezen geweest zijn. Ook vroeger werden de markt, de kermis, brandweerfeesten, enz… toch op dat marktplein gehouden? Wat groen en eventueel zelfs een (goedkoper) kunstwerk zouden het plein een heel ander uitzicht kunnen gegeven hebben. Al had ik het wel aan de binnenkant van het plein geplaatst. Voorbijrijdende chauffeurs krijgen immers niet de tijd om rond te gapen en het werk te bewonderen.
  Dat bewonderen is trouwens enkel maar mogelijk bij daglicht. Het is namelijk niet verlicht, tenzij op de openingsdag. Of komt dat ook nog?
  De bushalte van de Oostendelaan had op het plein moeten geplaatst worden. Nu is die versmalling levensgevaarlijk.

  Besluit
  Ik vrees dat ik het project ‘Marktplein’ geen goed initiatief kan noemen. Als al ons mooi geld dan toch uitgegeven werd, had ik liever het tegenovergestelde gewenst. Ik vind echter te veel argumenten die mij zeer sterk doen twijfelen, alleen al door de (voor de toerist) gedecentraliseerde ligging van het plein.
  Hoewel dat een ziekte is die meestal voor het eerst optreedt tussen de leeftijden 18 en 40 jaar en ik die periode al een tijdje achter mij gelaten heb, begin ik zo stilaan te lijden aan agorafobie of pleinvrees. Ik heb nog geen paniekaanvallen gehad en ik durf wel nog mijn vertrouwde omgeving verlaten om mij naar buiten te begeven, maar de angst voor nog meer pleinen en nog meer geldverkwisting in Middelkerke bekruipt mij steeds vaker. Hebben jullie geen angst om besmet te geraken?

  Bronnen
  http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=4R2OMUNT
  http://www.middelkerke.be/page43604844.aspx Plan van het plein
  http://nl-nl.facebook.com/event.php?eid=263644673672780&ref=nf
  http://www.vldmiddelkerke.be/
  http://www.middelkerke.be/page504031431.aspx
  http://www.zee-online.be/nieuwsblog/?tag=koetfeu
  http://www.middelkerke.be/koetfeu.aspx
  Artikel in “HetNieuwsblad” van 15 Dec 2011 over Raoul Servais, door Dany Van Loo

  02-01-2012, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Pleinen en straten - staat en netheid
  04-09-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beste fietsliefhebbers: Westende heeft een nieuwe fietsroute!!

  Aangezien ik dagelijks op de fiets Westende-dorp en -bad en Lombardsijde doorkruis, ben ik goed geplaatst om de mooiste, de veiligste en de meest comfortabele wegen aan mijn collega’s aan te bevelen. Ik hoop dat jullie niet kunnen wachten om te genieten van de volgende nieuwe fietsroute.

  Als start stel ik het kruispunt voor van de Heidestraat met het Rozenpad. We wilden eigenlijk dit pad inrijden, maar … het is er niet meer!! Zoals de naam het aangeeft, zou dat een fleurig pad moeten zijn. De wilde rozen werden weggenomen, zodat we ons nu moeten tevreden stellen met een stukje gazon met keien in het midden. Via de parking zoeken we ons een weggetje tussen het onkruid en de vele paaltjes die reeds al te vaak weggenomen, teruggeplaatst en daarna opnieuw weggenomen werden. We rijden naar de Langestraat en slaan linksaf. We steken voorzichtig de Westendelaan over om naar links te draaien.
  Vragen jullie zich nu ook af waar de 2,5 miljoen euro gebleven zijn, waarvan sprake in ‘Het Nieuwsblad’ (efo) van 7 maart 2008, die volgens Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits zouden opzijgezet zijn voor rioleringswerken in de doortocht in Westende die ten vroegste in 2010 zouden uitgevoerd worden? Nog even geduld!! Er werd inderdaad geen ‘ten laatste – datum’ opgegeven.
  Maar goed, we blijven maar op het smalle fietspad, tenminste als de geparkeerde auto’s dat toelaten. We kijken goed uit voor de voorbijrijdende auto’s maar ook voor mogelijke plots geopende portieren (foto hieronder links). Na 200 meter rijden we rechts de Essex Scottishlaan in. We volgen het fietspad rechts. Het is wel zeer smal en toch moeten we het delen met tegenliggers. (foto hieronder rechts)

             

  Laten we ook oppassen voor eventuele wandelaars, die schijnbaar niet zien dat zij een breed voetpad ter beschikking hebben aan de andere zijde van de weg. We bewonderen het antiek wegdek van de laan, die aangelegd werd in 1937. Een unicum! Naar het schijnt wordt alles reeds in gereedheid gebracht om volgend jaar op 17 maart het 75 – jarig bestaan te vieren. Zoals jullie zien is de laan nog in volle groei en ook al zullen vele onder ons dat nooit meer meemaken, maar ooit wordt dit een moderne, vernieuwde as tussen dorp en dijk.

  Aan het kruispunt met de Duinenlaan, zien we het ‘handelscentrum’ van de Essex Scottishlaan, dat destijds harde klappen te verduren kreeg, toen ‘Zon en Zee’ een asielcentrum werd. We steken de laan over en rijden via de parking van het huidig hotel ‘Zon en Zee’ naar het surrogaat van de Vakantiestraat. We letten best niet al te veel op de staat van dat wegje, noch op de bekleding in afgebrokkeld ‘stabilisé’. We bewonderen liever de distels en witte en paarse dovenetels die rechts de omheining grotendeels camoufleren. (foto hieronder links)
  Links zien we het enige gebouw dat overbleef van het voormalig centrum. Wie rechts zoekt naar het zwembad, waar zoveel Westendenaars, toeristen en andere gasten jaren van genoten, zal wel ontgoocheld zijn. Het is vervangen door een grote variëteit aan onkruidsoorten, zoals de ‘Capsella bursa pastoris’ of ‘herderstasje’, de paardenstaart, de akkerdistel en zoveel andere.

  We staan nu voor ‘Duinenzicht’ dat er doods en verlaten bijligt. Laat de tranen maar achterwege! Nog enkele jaren geduld en dan zullen hier appartementsgebouwen verrijzen want in 2011 werd het centrum verkocht aan immobiliënhandelaars. Aan de kruising met de echte Vakantiestraat volgen we de allee rechtdoor, met ‘Duinenzicht’ rechts en links de omheining van het domein waar vroeger de paviljoenen van het vakantiecentrum stonden. Duister geval, hé? (foto hieronder rechts)

             

  We aanschouwen die grote leegte maar we geven ook acht op de laaghangende takken van de bomen.
  We rijden via de parking naar de Hovenierstraat en volgen die over een vijftigtal meters om er links de Bassevillestraat op te rijden. Let op, we genieten hier van de voorrang van rechts tegenover de auto’s die uit de richting Lombardsijde komen, maar het ‘lokaal verkeer’ (het andere is niet toegelaten maar wie trekt zich daar iets van aan?), houdt gewoon geen rekening met die sukkelaars van fietsers.
  Na een paar honderd meters, bereiken we de parking op de hoek van de Strandjuttersdreef, die we inslaan. We steken de parking niet over om onze banden te sparen, maar we rijden er omheen.
  Hopelijk staan er veel kampeerwagens op het nieuwe terrein links zodat ons belastinggeld tenminste rendeert voor ‘vzw Pasar’, het vroegere ‘Vakantiegenoegens’.
  We kijken goed uit voor de eenden die elk ogenblik onze weg kunnen kruisen. Links zien we de recente uitbreiding van het golfterrein ‘Westgolf’ waartegen in 1994 door alle groenen zo heftig geprotesteerd werd.
  Ter hoogte van de vijver links, begint een stukje hindernisbaan. De wortels van de bomen hebben de weg namelijk wat opgetild. (zie rechtse foto hieronder). We springen gewoon over de bulten, zoals de renners de balkjes ‘nemen’ in de cyclocross.

  Aan het einde van de dreef, zien we rechts de poort naar de camping ‘Kompas’. Vroeger zouden we aangeraden hebben om het rustig paadje te volgen, maar om de één of andere duistere reden wenst men daar geen fietsers meer want we staan voor een gesloten ijzeren poort. Nu ja, ‘gesloten’, waar een wil is, is altijd een weg. En voor wie niet al te dik is…
  Draaien we dus maar naar rechts achter de camping. Links, aan het begin van het idyllisch grintweggetje, dat in feite de duinen doorkruist, zien we de vuile stortplaats van de camping. We rijden tussen twee omheiningen die al even verwaarloosd zijn. Probeert het evenwicht te bewaren, zonder aan de linkerzijde de prachtige maar vaak overwoekerde duindoornstruiken met (in het najaar) hun mooie oranje vruchten te negeren. Willen jullie een blik werpen op de nevenliggende duinen links? Geen probleem, er zijn voldoende gaten in de omheining.

             

  Aan het einde van wat een straatjuweeltje zou kunnen zijn, staan we met de neus op de Koninklijke baan. We stappen maar beter af om niet vast te geraken in het zand en wegens de hoge boord van de weg. Recht voor ons bevindt zich een waardevol duingebied, de vroegere camping ‘Cosmos’ die door de Vlaamse gemeenschap in zijn oorspronkelijke staat hersteld werd. Er werd een uitkijktoren en infopanelen beloofd. Dat werd weliswaar aangekondigd in de ‘Sirene’ van juli – augustus 2007. Er staat al één informatiebord, dus nog even geduld! Of is er daarvoor verder geen geld meer?

  Nu moeten we naar rechts. Dit belet niet dat ons toch fietsers tegemoet kunnen rijden. Spaart de voetgangers want die ‘sukkelaars’ hebben geen eigen pad. We volgen het zopas vernieuwde wegdek. Aan het kruispunt met de Essex Scottishlaan zien we links de Calidris met een gedenkwaardig geschiedkundig verleden als vakantiecentrum voor Brusselse kinderen. Nu gebeurt daar van alles: verkiezingen, cursussen, …… Het is nu namelijk een gemeentelijk gebouw. Dat kunnen we zien aan de huisstijlvlag die er wappert.
  Nu moeten we even goed oppassen. We willen links afdraaien, maar dat is niet zo eenvoudig. We moeten namelijk ergens de rijweg kunnen dwarsen om links ervan te kunnen plaatsnemen, in afwachting dat het verkeerslicht op groen springt. Dat kan best enkele minuten duren, welke manier van oversteken we ook mogen kiezen. We rijden liefst voorbij de lichten en steken TE VOET de baan over via de twee voetgangersovergangen.
  We bevinden ons nu in de Strandlaan. Bewonderen we langs weerszijden de duinengebieden aangekocht door de Vlaamse Gemeenschap, terwijl we het mooie fietspad gebruiken. Links, steekt hier en daar nog een bunker van de Atlantikwal boven het zand uit.
  We volgen nu een tijdje de ‘evenementen- en parkeerdijk’ van Westende-dorp en stellen vast dat de dijktegels nog steeds dezelfde zijn. Nochtans werd aangekondigd dat de dijkvernieuwing zou starten met het stuk tussen de Strandlaan en de Oceaanlaan? We zien dat het stuk tussen de Oceaanlaan en de surfclub straks aan de beurt is en dat de werken (voorlopig) 460.000 euro zullen kosten.
  Buiten het hoogseizoen, als er niet moet betaald worden om te parkeren, lijkt de parking eigenlijk erg veel op een kampeerwagenpark, maar dan zonder de nodige sanitaire en andere voorzieningen. Willen we misschien even rusten? Geen probleem want nergens ter wereld staan zoveel rustbanken op een korte afstand. We zoeken er wel één uit die nog niet verzand is of overwoekerd door het onkruid.
  Op het strand, (aan de rand van een natuurgebied!) verrijst het multifunctioneel strandbewakingscentrum met reddingsdienst, surfclub, zonneterras, cafetaria, eerste hulpdiensten en openbare sanitaire voorzieningen? Ja, ik weet ook wel dat Pasen 2010 de voorziene einddatum had moeten zijn voor de bouw ervan, maar het wordt nu het voorjaar van 2012. Het zal de andere twee gebouwtjes vervangen.
  We rijden nu langs de dijk op het gedeelte voorzien voor de fietsers. Links mogen we ook rijden als we de voetgangers maar niet hinderen.
  ‘s Voormiddags rijden we in de schaduw afgeworpen door de (te) hoge appartementsgebouwen.
  Via de Meeuwenlaan (de achtste weg rechts) rijden we in de richting van de kapel. De bewonderaars van het kunstwerk ‘De Zee en de Zon’ van Pieter Boudens, opgericht in 1992 in het ‘hart’ van onze badplaats, kunnen hun hartje ophalen. Is dat geen mooie tekst?

  “De zee en de zon delen daaglijks hetzelfde bedoelen zij beginnen
  De zee en de zon delen daaglijks hetzelfde gevoelen zij beminnen”

  We letten echter op voor het hobbelig wegdek, een badplaats onwaardig. Spijtig genoeg kunnen we niet rechtdoor de Badenlaan inrijden. We werpen toch maar een blik op het vernieuwd kapelpleintje met Mariabeeld en marmeren tafel. Rechts hebben we ook nog oog voor ‘Les Zéphyrs”, een villa met een rijkeluisgeschiedenis, één van de (talrijke) paradepaardjes van Michel Landuyt. We bereiken nu de Badenlaan. Dat zou de ‘boulevard’ moeten zijn om onze badplaats binnen te rijden. Het is eigenlijk meer een parkeerplaats. Fietspaden zijn er niet, dus gebruiken we maar de Duinenlaan, ook zonder fietspaden, maar minder gevaarlijk want alleen lokaal verkeer is er toegestaan.
  Iets over halfweg wordt het slijmvlies van onze neus geprikkeld door het aroma dat opstijgt uit de ‘Duinse Polder’, een hoeve met een lange familiegeschiedenis, maar eigenlijk niet meer op zijn plaats in een badplaats. We rijden door tot aan het kruispunt met de Henri Jasparlaan. We bevinden ons nu in de zone van de recent aangelegde pleintjes. Aan het kruispunt moeten we even naar links via een fietspad dubbele richting. In tegenstelling met de voetgangers moeten we voorrang geven bij het oversteken.

  Natuurlijk kunnen jullie ook deze ongelukkige verkeersregeling niet begrijpen.
  We rijden naar de kerk toe. We bewonderen het nieuw kerkpleintje met zijn romantische lampenkappen. Eindpunt van onze fietsroute, na 7 kilometer, is het marktplein of liever het parkeerplein Arthur Meynne, omdat er geen markten plaatsgrijpen, maar goed…

  Hebben jullie ervan genoten?

  04-09-2011, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Pleinen en straten - staat en netheid
  10-04-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vernieuwd plein aan de kapel van Westende-bad krijgt dorpsboom

  Einde oktober 2009 heb ik een blogartikel gewijd aan de kapelletjes in Westende.
  Ik schreef toen: “Recht voor de in-/uitgang van de Theresiakapel staat een Mariabeeld, dat Westende-bad op 19 juni 1966 oprichtte ter ere van Maria. De onmiddellijke omgeving van het beeld, net zoals de ganse omgeving van de kapel, aan die zijde, is spijtig genoeg niet te best onderhouden. (toestand 29 september 2009)”
  Zo zag het pleintje er toen uit:

  Ik heb in de voorbije 16 maanden heel veel weesgegroetjes gelezen en evenveel rozenkransen opdat de gemeente daar toch maar iets zou aan doen. En zie, verleden week werden mijn gebeden verhoord. Het pleintje werd volledig vernieuwd en het ziet er prachtig uit. Proficiat dus!
  Het is nu veel toegankelijker maar dat was ook nodig want de trappen waren in slechte toestand. Er werd nu ook voor gezorgd dat rolstoelgebruikers gemakkelijk de doorgang naar de Badenlaan kunnen gebruiken.
  Er werd ook gedacht aan ceremoniewagens die nu ongehinderd toegang krijgen. Er zijn ook zitplaatsen voorzien. Als daarmee de marmeren tafel met acht zitplaatsen bedoeld is, dan stel ik me daar toch vragen bij. Het is niet voor de apostelen want die waren met twaalf. Of zal de pastoor straks ‘mis met ontbijt’ aanbieden? De symboliek ontsnapt mij.

  'Dit is een realisatie van de eigen gemeentelijke groen- en wegendiensten en het gebeurde voornamelijk met recuperatiemateriaal, wat de kosten laag hield', vertelt schepen Opstaele.
  Zegt ze dat zo uitdrukkelijk omdat het niet haar gewoonte is om spaarzaam met de middelen om te gaan?
  Ik heb de werken zo een beetje gevolgd, er regelmatig eens voorbijgereden. Dagenlang was er veel werkvolk bezig en dat moet toch ook betaald worden. De tegels en stenen zien er niet tweedehands uit. Het is niet omdat ze overschoten van een vorig werk, dat ze niets gekost hebben! Zeer laag zullen de kosten dus weer niet geweest zijn. Misschien kom ik daar ooit nog wel eens achter.
  De aanleg van de tuin is een verhaal op zichzelf. Het is er één op zijn Middelkerks, zeer groots opgevat en gepaard gaande met grote woorden en met een uitleg die soms wat bij de haren getrokken is.
  Op 30 maart heeft Janna Opstaele centraal op het plein een grote dorpsboom geplant. “Een streekeigen boom, een esdoorn.”
  Ik dacht vroeger altijd dat men daarvoor platanen of linden gebruikte, maar goed…
  Jullie zien hieronder links dat Janna goed met de schop overweg kan. De 13 - koppige gemeenteploeg, die het pleintje realiseerde, kijkt toe. Eigenlijk mis ik daarbij het goedkeurend oog van Michel Landuyt.
  Rechts hieronder zien jullie hoe de esdoorn er ooit zou moeten/ kunnen uitzien.

                  

  Ik lees ook nog “De boom biedt beschutting aan het beeld van Maria en kind, dat een centrale plaats bekleedt op het nieuwe plein.”
  Beschutting tegen de zon? Tegen de regen?

  De boom symboliseert de eenheid van het dorp. Welk dorp? Dat pleintje ligt wel in Westende-bad, hé!
  Zo’n boom wordt inderdaad geplaatst waar mensen elkaar treffen om even de koelte van de schaduw op te zoeken en om elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te geraken. Onder zo’n boom kon men vernemen wat er gaande was in het dorp en kon men feest vieren. Dient de tafel daarvoor? Dan had die onder de boom moeten staan!
  Op de stam werden destijds vaak belangrijke berichten geplaatst, ingekerfd of aangeplakt.
  Nu zal ik de eerste zijn om de schepen te feliciteren als ze er in slaagt de tweedeverblijvers en de zeldzame bewoners van de badplaats en de toeristen onder de boom te verzamelen. Maar dat gelooft ze toch zelf niet! Waarom doet of zegt ze dan zoiets?
  Verhalen doen de ronde dat Karel de Grote en Napoleon persoonlijk zoveel bomen geplant hebben dat het verbazingwekkend genoemd mag worden dat ze nog aan veldslagen en besturen zijn toegekomen.
  ‘Er werden ook twee grote plantenbakken met indrukwekkende buxussen geplaatst.‘ Het meervoud van buxus is eigenlijk ‘buxi’. Janna: “'We wilden de historische charme van dit plein extra in de verf zetten. Zo verwijzen we naar de klassieke pastorietuin.”

  Groen is er genoeg op het pleintje. Dat vind ik fijn want ik hou van groen. Het zijn ook mooie buxussen.
  Die verwijzing naar ‘pastorietuin’ vind ik toch wel wat al te hoogdravend.

  Bronnen
  http://delftseommegang.nl/maria/gebeden/
  Artikel van Dany Van Loo in “Het Nieuwsblad” van 31 maart 2011

  10-04-2011, 09:51 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Pleinen en straten - staat en netheid
  06-03-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Miami, paradijselijk oord in Florida maar ploeter- en puttenwijk in Middelkerke

  Wie ‘Miami’ hoort, denkt waarschijnlijk aan vakantie en aan de Amerikaanse stad in Florida met zijn tropisch klimaat en zijn dolfijnen!
  Of anders aan de succesrijke politieseries ‘Miami vice ‘ en ‘CSI Miami’, die er zich afspeelden? Misschien weten jullie zelfs dat de stad in 2008 verkozen werd als "America's Cleanest City", om zijn goede luchtkwaliteit het ganse jaar door, om zijn vele groen en voor … zijn propere straten?

  Middelkerke heeft zijn eigen ‘Miami’
  Het spreekt vanzelf dat jullie ook weten dat wij in Middelkerke een ‘Miamiwijk’ hebben.
  Ik durf natuurlijk niet veronderstellen dat jullie ooit al eens een bezoek brachten aan een gelijknamige bar met rood licht langs de Westendelaan.
  Ook het sportpark ‘De Krokodiel’ ligt er gedeeltelijk in.
  Zie daarvoor http://www.middelkerke.be/page24305413.aspx
  Maar, de Miamiwijk heeft nog andere troeven, of moet ik deze keer zeggen, gebreken?
  Ik heb al een artikel gewijd aan het ‘Kasteel van Middelkerke’ dat al bijna 10 jaar de trots is van de wijk. Spijtig dat het niet gebruikt wordt, of slechter nog, dat er zelfs niet verder aan gewerkt wordt en …. dat het gemeentebestuur er schijnbaar niet wakker van ligt.

  De bewoners van de wijk zijn het beu!!
  De bewoners van de wijk liggen er anders wel wakker van dat hun straten al jaren in een abominabele staat verkeren. Nu was ik daarvan weliswaar ook op de hoogte, maar het artikel in ‘Het Nieuwsblad’ van 2 maart 2011 van de hand van Dany Van Loo legt dubbel de vinger op deze etterende en stinkende wonde. Niemand kan immers beter het stijgend ongenoegen verwoorden dan een bewoner van de Golfbrekerslaan zelf, Fred Vandenbussche: Hier is in meer dan 35 jaar niets veranderd. Een nachtmerrie. Geen enkele boerenslag in de gemeente is er erger aan toe dan de straten in onze wijk. We wachten nog steeds op degelijke wegen en riolering. Wij vragen geen bloembakken van tweeduizend euro per stuk of designverlichting. We willen alleen straten waarover we deftig kunnen rijden zonder risico op schade aan onze voertuigen. Ook voor fietsers is de toestand gevaarlijk. De gemeente heeft er niets beter op gevonden dan de talloze putten in de straten op te vullen met een soort zwarte gruis. Ik noem het vuilnis die de toestand alleen maar erger maakt. Aansluiting voor riolering is er niet, alleen een buizenstelsel dat naar een gracht leidt. Een andere doorn in het oog van de bewoners is de toestand van het bovengronds elektriciteitsnet. De palen vertonen ernstige betonrot en de kabels hangen soms te slingeren. Ik hoef niemand duidelijk te maken hoe gevaarlijk dat is.”

  Moest ik het niet zelf gelezen en gezien hebben en foto’s ervan genomen hebben, dan zou ik het nauwelijks kunnen geloven. Zoiets in Middelkerke?? De gemeente waar de burgemeester en de eerste schepen er zich dagelijks op beroemen dat zij zo’n prachtig werk leveren door wegen en pleintjes te vernieuwen.

  Spijtig genoeg vallen ze regelmatig eens van hun voetstuk. Denk maar aan de Leopoldlaan en de Oostendelaan! Denk maar aan de miljoenen die zij uitgeven voor talloze prestigeprojecten.
  En nu dit weer!

  Het gemeentebestuur kent de toestand natuurlijk ook
  Lezen jullie maar eens wat Michel Landuyt op 20 september 2006, dus vier en een half jaar geleden, schreef op zijn blog
  http://michellanduyt.skynetblogs.be/

  "Het is eindelijk zo ver. De riolerings- en wegenwerken op de wijk 'Miami' (fase 1) zijn gestart op maandag 18-09-06. De werken worden uitgevoerd door Devaere nv uit Dentergem, voor een totaal bedrag van 617.416,42 euro (btw incl.). De uitvoeringstermijn bedraagt 72 werkdagen. Eerder werden ook al werken uitgevoerd aan de nutsleidingen. De Miamiwijk was tot voor kort het zorgenkindje van de gemeente Middelkerke. Gebouwd als een privéverkaveling werden bij de bouw van de villawijk een aantal belangrijke zaken over het hoofd gezien, met name de aanleg van riolering en van deftige wegen. Tijdens deze legislatuur werd eindelijk een aanvang genomen om deze tekortkomingen weg te werken. Daarvoor moest het gemeentebestuur eerst eigenaar worden van straten en de ondergrond. De onderhandelingen die hieraan vooraf gingen, namen flink wat tijd in beslag. Eens de werken afgerond zal het voor de bewoners van de wijk heel wat comfortabeler wonen zijn. Het is de bedoeling om, in de toekomst, stelselmatig ook de andere delen van de Miamiwijk op een gelijkaardige wijze aan te pakken. Omwille van de omvang van het werk, ook op budgettair vlak, is een fasegewijze aanpak noodzakelijk. De voorbereidingen voor de verdere fasen zijn volop aan de gang."

  Begrijpen jullie nu waarom bovenaan Michel’s blog staatEen voorstelling van de burgemeester van Middelkerke: wie is hij en wat hij doet ...
  We zullen dat maar niet al te letterlijk opnemen, zeker?

  En, wat zegt de burgemeester nu?
  Nu er weer eens over geschreven wordt, belooft de gemeente ook nu beterschap. De vraag is of er deze keer wel iets van in huis komt. Ook nu beweert de burgemeester: 'Een onaangename erfenis, dat is het zeker. De verkavelaar verkocht de gronden destijds als bouwgrond, maar zonder aansluitingen op de openbare weg of riolering te voorzien. We konden inderdaad een eerste fase langs de Westendelaan realiseren omdat de aanpalende eigenaars allemaal bereid waren om grond af te staan voor de nutsleidingen en wegen. Het is de bedoeling om nog dit voorjaar een akkoord te bereiken met de bewoners. Maar dan moeten we nog subsidies van de Vlaamse overheid loskrijgen voor de rioleringswerken.'

  De wijk ligt natuurlijk niet op het Epernayplein of langs de Leopoldlaan, noch maakt die deel uit van een toeristische uitvalsas, die vertrekt van het marktplein, maar hier moet dringend, zeer dringend werk van gemaakt worden.
  De wijk maakt deel uit van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP nr 4 ) ‘Miami’. Dat werd goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 16 mei 1979. In 2009 werd het herzien om het af te stemmen op het RUP nr 3 ‘IJzerlaan’ omdat het sportpark gedeeltelijk in beide gelegen is. Een nieuwe gedeeltelijke herziening werd op 10.2.2011 in de gemeenteraad goedgekeurd. Deze is nodig om een tweede ontsluiting op de Westendelaan mogelijk te maken teneinde een optimale bereikbaarheid van de verschillende recreatieve voorzieningen te verzekeren. Hieronder links zien jullie een uittreksel uit RUP nr 4 ‘Miami’ versie 1979. Rechts een plan met het huidig sportpark, plus voetbalstadion, manège ‘Derby’, tennishallen, pit lane, …

             

  Het RUP nr 4 dat men kan downloaden van de website van de gemeente op http://www.middelkerke.be/miami.aspx lijkt mij nog steeds dat van 1979 te zijn. In tegenstelling met wat in het krantenartikel staat, kan ik daarop geen nieuw wegentracé terugvinden.
  Ook van de twee aangehaalde wijzigingen is daarop geen spoor. Wie bezorgt mij eventueel een recent model, als het toch zou bestaan? Dan kan ik mijn twijfels opbergen.
  Zes jaar geleden heeft men wel een deel, grenzend aan de Westendelaan, bouwklaar gemaakt. Daardoor was er geen doorgaand verkeer meer mogelijk via de Golfbrekerslaan naar de Duinenweg. Om van het ene stuk van de laan naar het andere te rijden, moet je een omweg langs vier andere straten maken. 'Zelfs de hulpdiensten die in de wijk moeten zijn, geraken zo in de problemen’, beweert Fred Vandenbussche.
  Jullie zien op de foto hieronder dat dit inderdaad het geval is.

  Die omweg langs andere straten leidt de autobestuurder inderdaad langs archislechte straten, waarvan hieronder enkele voorbeelden.

   
     

  Besluit
  Hier kan men dus duidelijk spreken van een verwaarloosde wijk. Men kan zelfs stellen dat het sportpark, hoe nuttig en verdienstelijk ook, schijnbaar absolute voorrang heeft op de straten van de wijk.
  Waarom toch altijd die beloften en daarna flauwe excuses van het gemeentebestuur? Waarom willen ze toch altijd zichzelf in het (figuurlijk)zonnetje zetten?

  06-03-2011, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Pleinen en straten - staat en netheid
  13-02-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het paarse kerkplein van Westende ! en nog meer lampenkappen

  In de tijd vóór de fusie van 1977, maar eigenlijk is dat zo vóór elke fusie, hadden de kleinere gemeenten allerlei dromen en wensen, die ze om financiële redenen meestal niet konden verwezenlijken: een sportzaal, een zwembad … een prestigieus kerkplein. Ze legden zich daarbij natuurlijk neer, ze moesten wel als ze de jaarlijkse rekening wilden doen kloppen.
  Dan werden die gemeenten gefusioneerd en één van de redenen daarvoor was dat ze daar financieel beter zouden van worden. Zo werd hen dat toch ingeprent.
  In een huisgezin met 9 kinderen mag het ene kind niet meer hebben dan een ander, behalve dan het kernkind. Krijgt de ene gemeente een nieuw kerk- of dorpsplein, dan moet de andere dat ook hebben. Is dat misschien de drijfveer geweest om ook in Westende een nieuw (prestige)pleintje aan te leggen? Heeft de fusie zich dan toch financieel geloond? Ik betwijfel het nog steeds.
  Men zal me nu verwijten dat ik zeer ondankbaar ben. Ik pleit er namelijk altijd voor dat er meer zou gedaan worden voor Westende en nu dit …
  Ik ben er echter gewoon tegen dat er met ons zuurverdiend belastingsgeld ‘zotte kuren’ uitgehaald worden. Ik vind namelijk dat dit werk niet onontbeerlijk was, maar ik kan natuurlijk niet spreken in naam van al mijn dorpsgenoten.
  Hoeveel de aanleg van het pleintje zelf gekost heeft, dat is moeilijk te achterhalen omdat de rekening waarschijnlijk verweven is met deze van de Henri Jasparlaan. Maar wat vinden jullie van de prijs van de sfeerverlichting op het plein? Die heeft namelijk de niet onaardige som van 36.662,06 euro gekost (Referte verslag gemeenteraad van 11 maart 2010, punt 23).
  Ongehoord veel, vind ik. Onaanvaardbaar veel!
  Is het pleintje dan toch tenminste een succes? Ziet het er echt mooi uit? Kregen we waar voor ons geld?

                         

  Het is mooi geplaveid, er staan vijf zitbanken die hopelijk veel Westendenaars ertoe zullen aanzetten om er ooit (?) een gezellig praatje te gaan slaan in de schaduw van de (nog te groeien) boompjes.
  Was het de bedoeling de klanten van ‘Ter Gunst’ ter wille te zijn, zodat ze hun wagen vlakbij hun café kwijt kunnen? Daar lijkt het in elk geval op. Er staat wel niet aangegeven dat men er mag parkeren, maar ook niet dat het er niet mag.
  En dan is er natuurlijk de sfeerverlichting! Die slaat iedereen met verbazing. Wie heeft het in zijn hoofd gehaald om paarse lampenkappen op die palen te plaatsen?

                         

  Er wordt beweerd dat over kleuren en smaken niet te twisten valt en ik heb natuurlijk geen rondvraag gedaan in het dorp, maar ik heb minstens al drie dorpelingen iets horen mompelen over ‘gelijk in mijn slaapkamer op mijn nachttafel’. Iemand had het nog over ‘… in een wijk van Parijs, ja, maar hier ….
  Ja, waarom toch die kleur?
  Jullie weten natuurlijk ook wel dat paars een roodachtig blauwe kleur is, tussen violet en magenta. Of moet ik hier eerder zeggen een blauwachtig rode kleur? Heeft het misschien iets te zien met de paarse coalitie die voor het ogenblik de meerderheid uitmaakt in Middelkerke? Of is dat te veel blauw tegenover het rood?
  En, wie zal er van kunnen genieten? De kerkgangers die naar een vroegmis of naar een nachtmis gaan? De bezoekers van ‘Ter Gunst’? De voorbijrijdende chauffeurs die er niet mee voor betaalden?
  Vóór het publiceren van dit artikel, wilde ik eerst eens de sfeer opsnuiven die de verlichting schept. Toen ik mij op vrijdag 11 februari 2011 om 18u30 ter plaatse begaf, moest ik vaststellen dat het kerkplein in volledige duisternis gehuld was. Ook op zaterdag 12 februari om 19u45 was het er pikdonker. Werkt het (nog) niet? Wil men misschien besparen?

  De firma, die de lampenkappen geleverd heeft in Middelkerke, heeft daarmee een mooi bestelorder weggekaapt. We vinden hetzelfde type namelijk ook terug in de Oostendelaan. Misschien had het bestuur er toen nog niet aan gedacht om zijn paarse stempel op de openbare verlichting te drukken, want die kappen zijn wit.

                         

  Terwijl ik nu toch in die omgeving was, heb ik dan maar eens goed rondgekeken.
  De werken aan de Oostendelaan, ter hoogte van het marktplein, zijn werkelijk een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet. Wie heeft dat uitgedacht?
  Waarom die knik in de weg? Voor de veiligheid? Waarom is de bushalte dan juist in die knik? Of wordt die later nog verlegd?Men zou gedacht hebben dat de bus in alle veiligheid dat soort pleintje naast de laan zou oprijden.
  Maar, waartoe dient dat pleintje eigenlijk? Is het er misschien ter wille van de garage Degrave?
  Is er nog niemand tegen die stenen bollen gereden? Dat komt dan wel. Vooral omdat de verlichting bij duisternis maar pover is. Dat merkte een omstaander op.
  Waarom stopt het fietspad dat uit de richting Oostende komt, in die knik? Waarom is er geen fietspad in het drukst bewoond gedeelte van de laan? Waarom heeft men zo’n breed voetpad voorzien als men vindt dat er geen plaats was voor een fietspad.
  Weet iemand misschien ook waarom die bijkomende kosten moesten gedaan worden, aangezien de laan nog maar pas afgewerkt was? Had men toen nog zo ver niet gedacht?
  Tussendoor, ik vind die hele Oostendelaan toch maar niets. Er zijn nauwelijks winkels. Moet die, dixit Michel Landuyt, deel uitmaken van de ‘verbindingsas’ tussen de dijk en de Kerkstraat naar de ‘toeristische uitvalsbasis’ op het marktplein? Ik vrees dat de laan, die de naam onwaardig is omdat er alleen aan het pleintje bomen staan, daarvoor te weinig glans uitstraalt en met twee bakkerijen en een dagbladwinkel de wandelaar niet zal kunnen bekoren.

  Misschien heeft er wel iemand van het bestuur de moed om op al mijn vragen te antwoorden?

                         

  Aanpassing 16.02.2011
  Een Middelkerkenaar schrijft mij dat hij zich, door de lampenkappen, in 'Plopsaland' waant als hij door de Oostendelaan loopt.

  13-02-2011, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Pleinen en straten - staat en netheid
  28-11-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kennen jullie Henri Jaspar?

  Op vrijdag 26 november 2010 ’s avonds had een volksfeest plaats ter gelegenheid van de officiële inhuldiging van het zopas vernieuwd stuk van de Henri Jasparlaan tussen de kerk van Westende-dorp en de Doornstraat, zijnde een afstand van 370 meter.
  In allerijl werden dinsdag, in de plassende regen, nog boompjes geplant, kwestie van goed voor de dag te komen op de ‘plechtigheid’.
  Zoals iedereen zeker, kreeg ik daarvoor onderstaande uitnodiging in de bus.

             

  Groots opgevat dus. Volgens mij “te”, maar goed. Dat ‘evenement’ moet ik bijwonen, dacht ik.
  De weermaker was de organisatoren niet gunstig gezind. Een rot, winters weer was het! Spijtig!
  Met “brasero’s” of met kolen gestookte kacheltjes werd geprobeerd dat te doen vergeten.
  Mobiele, verlichte kerstbomen getuigden van het feit dat kerstmis nog veraf is.
  Het aantal aanwezigen lag hoger dan wat ik eigenlijk verwacht had. Ze konden beschutting zoeken tegen de sneeuw onder luifels en werden verwend met warme sprotjes en zoals te zien op de uitnodiging hierboven, met twee gratis drankjes per gezin in ‘Ter Gunst’. Waarom alleen daar is mij een raadsel. Of verleenden de andere horecazaken in de Henri Jasparlaan zelf, hun medewerking niet? Toch geen favoritisme, zeker?
  Vanaf een tribune zorgde de fanfare voor een goede stemming, daarin bijgestaan door huppelende en dansende meisjes in lichte kledij, die zich niet lieten afschrikken door het barre weer.
  Tenslotte richtten de eerste schepen en de burgemeester (waarom beide?) nog het woord tot de aanwezigen. Naast een dankwoord voor iedereen die aan het project meewerkte, zetten ze zichzelf ook in het ‘zonnetje’ door de huidige werken te bewieroken en ook nog andere werken aan te kondigen: de markt, een park op het vroegere stort in de Hofstraat en de Essex Scottishlaan in studiefase. Waarom niet eigenlijk, de gemeente heeft toch geld genoeg! Niets over de Westendelaan echter, maar dat is een gewestweg en minister Crevits heeft geen geld meer. Maar de gemeente heeft het wel beloofd.
  De burgemeester schoot de hoofdvogel af, door te verklaren dat hij zich vroeger altijd afgevraagd had wie ‘Henri Jaspar’ eigenlijk was. Hij zou er goed aan doen wat regelmatiger mijn blogartikels te lezen, als hij dat nog niet doet. Dan zal één van de belangrijkste Belgische politici ooit, hem beter bekend zijn.

  Henri Jasparlaan open (Het Nieuwsblad 16.11.2010 vln)
  De Henri Jasparlaan is dus weer open voor het verkeer. Vroeger heb ik er mij vaak over beklaagd dat er zelfs geen voetpad was. Ik vond dat, zoals vele onder jullie waarschijnlijk, bijzonder erg omdat veel jonge kinderen, eventueel met ouders, er langs moeten om zich naar de gemeenteschool te begeven. Een andere reden om die laan te vernieuwen, naast noodzakelijke periodieke werken aan de riolering en energiekabels, was het feit dat er onvoldoende parkeergelegenheid was om de ouders toe te laten hun kinderen aan de school af te zetten.
  Die laan is nu afgewerkt en daaraan is nu voldaan, dus juichen wij die vernieuwingen toe.

  De aankondiging van de werken
  In tegenstelling tot de werken aan de Leopoldlaan en aan het marktplein in Middelkerke, die dagelijks wel door iemand beschreven en besproken werden/ worden, heeft de Henri Jasparlaan eigenlijk weinig aandacht gekregen in de voorbije weken. Het is natuurlijk een ‘veel minder belangrijk’ werk.
  Op 13 juni 2010 verklaarde Janna Opstaele, schepen van openbare werken, dat “de werken goed opschieten en dat het stuk tussen de Doornstraat en de Westendelaan een prachtige laan zou worden. De riolering wordt vernieuwd en alle huizen worden aangesloten op het stelsel waarbij regenwater en vuilwater gescheiden worden*. Ook de bovenbouw wordt vernieuwd en er komen brede trottoirs en aan beide zijden een fietspad. We willen de Jasparlaan ook een gezellig karakter geven en daarom komen er bomen en groen. Er is ook speciale aandacht voor de omgeving van de gemeenteschool. Daar komt een kiss-and-ride-zone zodat ouders hun kinderen veilig kunnen bezorgen en afhalen. Er komt op bepaalde plaatsen ook geschrankt parkeren waarbij de auto's schuin tegenover het voetpad staan.”
  * Op dit moment zijn er in Vlaanderen nog veel ‘gemengde’ rioolstelsels. Het hemelwater wordt samen met het afvalwater afgevoerd. Dat heeft echter heel wat nadelen. Bij droog weer bezinkt het vervuilde slib van de huishoudens in de riolen. Als het hevig begint te regenen, kunnen de riolen de grote hoeveelheid water niet meer aan. Dat loopt dan via over - storten in beken en rivieren. Het afvalwater wordt sterk verdund wat het zuiveren van het water moeilijker maakt, zodat de waterkwaliteit er fel onder lijdt.
  Hemelwater dat meteen via de rioleringen wordt afgevoerd, komt dus niet in de bodem terecht. Nochtans is dat nodig om de grondwatervoorraden aan te vullen.
  De Henri Jasparlaan is de eerste straat in Middelkerke met gesplitste stelsels.

  Op 23 juni 2008 om 20 uur had er een infovergadering plaats in de Calidris. Ik kon daarop helaas niet aanwezig zijn en ik kan jullie dus niet vertellen hoeveel bewoners er aanwezig waren, welke suggesties er gedaan werden en of er daar wel rekening mee gehouden werd. De werken waren trouwens toen al meer dan twee maanden bezig.
  In Het Nieuwblad van 25 juni 2008 lezen we ongeveer hetzelfde maar efo schrijft dat er een kus- en rijzone komt, “dat zijn enkele parkeerplaatsen die tijdens de spitsuren voorbehouden zijn voor het veilig afhalen en afzetten van kinderen.”
  Op het Arthur Meynneplein konden we tijdens de duur van de werken informatie daarover aflezen op volgend bord.

             

  We zien daarop dat de prijs van de werken 1.248.084,14 euro bedraagt. Hoeveel er nadien meestal nog bijkomt, dat zal wel niet meegedeeld worden. Voor diegene die houden van cijfers, betekent dat 3.373 euro of 134.928 BFr per lopende meter.
  De bouwheer is de gemeente Middelkerke terwijl TMVW Aquario uit Gent de werken meefinanciert. TMVW stelt haar ledengemeenten het AquaRio-project voor als oplossing voor de hoge kosten voor rioleringswerken. Deelnemende gemeenten betalen jaarlijks een werkingsbijdrage aan de TMVW. De gemeente kan ervoor opteren een deel van deze bijdrage via de waterfactuur, als een extra belasting, aan de burger door te rekenen.
  Ik vind dat er bij elk werk zo’n bord zou moeten staan.

  Kritisch bekeken…
  Zoals altijd heb ik de afwerking van de laan kritisch bekeken. Daarbij is mij één en ander opgevallen.

  Schuine parkeerplaatsen
  Er werden schuine parkeerplaatsen aangekondigd. Die zijn er ook maar dan tussen de Duinenlaan en de Doornstraat waar slechts een paar woningen staan. En nu maar hopen dat ze toch regelmatig bezet worden! Door bezoekers van de ‘Westendia’ of van de jaarlijkse aperitiefconcerten? Als die tenminste niet op het A. Meynneplein blijven!

  Waarom werden er ‘parkeerstroken’ voorzien vóór de garages?
  Daarover heb ik het al gehad toen ik de werken in de Zuidstraat beoordeelde.

  Ik stel nu vast dat men het hier opgelost heeft door de parkeerplaatsen te markeren om er inritten van te maken.

                           

  Op de bovenstaande foto’s zien jullie links de parkeerstrook zonder markeringen, in het midden een oprit zoals er volgens mij aan elke garage één had moeten zijn en rechts een gemarkeerde zone vóór een garage.

  Te laat klaar? Te vroeg in gebruik genomen?
  De lokale firma Norré – Behaeghel had dus 100 werkdagen om de werken op te knappen. De juiste dag van de start van de werken ken ik niet, maar onderstaande foto dateert van 23.03.2010.

        

  Laat ons (ruim) aannemen dat de werken startten op 15 maart 2010. Het steekt nu ook wel niet op één dag.
  Dat zou dan betekenen dat die 100 werkdagen voorbij zouden zijn op 3 augustus 2010.
  Misschien was het wel de bedoeling dat de laan klaar zou zijn vooraleer het schooljaar 2010-2011 aanving. Dat is dus bijlange niet gelukt want de verkeerstekens werden slechts op 17.10.2010 geplaatst.
  Tot dan werd de inrit aan de kerk op halfslachtige manier verboden, maar niemand trok zich daar iets van aan. Ondertussen werd nog maar verder gewerkt aan de fiets- en voetpaden en aan het leggen van de laatste bovenlaag.
  De bewoners zullen dus wel niet enthousiast geweest zijn over die laattijdige afwerking maar ze gebruikten de laan toch maar, alsof ze zou afgewerkt zijn.
  Wat ik echter helemaal niet goedkeur, is het feit dat de laan reeds gebruikt werd zonder dat alle verkeersborden aangebracht waren. Stel u voor dat bijvoorbeeld een fietsend kind doodgereden zou worden in die periode. Wie is verantwoordelijk? Zouden de gemeentelijke bestuursmensen dit met hun geweten in overeenstemming kunnen brengen? Ik denk het niet en dus is dat een zeer zware fout.
  Jullie zien hieronder twee foto’s, één van 13.10.2010 en één van 17.10.2010.

                    

  Wie plant (van het werkwoord ‘plannen’) en wie betaalt?Om daarover te kunnen uitweiden, heb ik inlichtingen moeten inwinnen bij de bevoegde diensten. Daarom vroeg ik aan ‘Wegen en Verkeer, Secretariaat Ingenieurs’ in Brugge de lijst van de gewestwegen in Middelkerke. Daarop vond ik ook de Henri Jasparlaan tussen de Grossettilaan en de Westendelaan, die ooit de naam van N388 meekreeg.
  Op de website http://wegen.vlaanderen.be/communicatie/wegentelefoon.php kan men lezen dat het ‘Agentschap Wegen en Verkeer (MOW)’ instaat voor de aanleg (voorbereiding, ontwerp, plannen, bouw, uitvoering, ..) en het onderhoud van de Vlaamse gewest- en autosnelwegen. Daarom wou ik wel eens weten wie die werken moest betalen.
  De reeds genoemde gewestelijke dienst heeft mij dan uitgelegd wat een mobiliteitsconvenant is.
  Omdat bij zo’n project gemengde verantwoordelijkheden in het spel zijn, moeten daarover afspraken gemaakt worden. De Vlaamse overheid is bevoegd voor haar gewestwegen op het gebied van ruimtelijke ordening maar de gemeentelijke overheid is bevoegd inzake lokale ruimtelijke ordening en parkeerbeleid. Ze beheert ook het gemeentelijk wegennet, dat verstrengeld is met het gewestelijk net en is tevens bevoegd op politioneel gebied. Ook de verdeling van de kosten wordt in zo’n ‘convenant’ vastgelegd.
  Daarom heb ik aan de technische dienst van de gemeente gevraagd wat er daaromtrent afgesproken werd.
  Zeer groot was mijn verwondering toen de mobiliteitsambtenaar van de gemeente mij meedeelde “De Henri Jasparlaan was vroeger een gewestweg, maar werd door de gemeente overgenomen waardoor het een paar jaar geleden een gemeenteweg geworden is. Er konden dus ook geen convenanten afgesloten worden voor de herinrichting van de straat. Alle kosten zijn voor de weginrichting zijn dus ten laste van de gemeente.
  De gemeente heeft gelijk want bij besluit van de gemeenteraad van 12 december 2002 werd de Henri Jasparlaan, samen met vier andere gewestwegen, overgenomen door de gemeente, omdat het gewest die overdracht wenste.
  Men kan zich nu natuurlijk de vraag stellen waarom de gemeente een gewestweg overneemt en dan later zelf en alleen voor de renovatie moet opdraaien. Zo is het echter niet! Voor het geheel van de overgenomen wegen kreeg de gemeente een investeringssubsidie van (afgerond) 7,5 miljoen euro. Bovendien wilde de gemeente ‘optreden als bouwheer voor het in goede staat brengen van het over te dragen wegvak, in combinatie met eventuele andere geschiktmakingswerken.”

  Voor wanneer ‘Fase 2’?
  De vernieuwing van het stuk Henri Jasparlaan tussen de Doornstraat en de Westendelaan wordt ‘Fase 1’ genoemd. Ik neem dus aan dat er nog een tweede fase komt. Wat ik niet begrijp en nooit zal begrijpen is dat men nieuwe wegen aanlegt terwijl de fietspaden er, 100 meter verder op het stuk tussen de Grossettilaan en de Doornstraat, uitzien zoals op de foto’s hieronder. Waarom wordt toch geen (kortstondig) herstelwerk uitgevoerd?

                    

  Is er nu nog wat geld over voor fase 2?

  Een nieuw kerkpleintje
  Samen met de Henri Jasparlaan heeft men ook het kerkpleintje vernieuwd. Het monument ter ere van de gesneuvelden in beide wereldoorlogen werd verplaatst (en wordt hopelijk later ook eens opgekuist?) . De bus heeft nu een ruime stopplaats en de kerkelijke plechtigheden, begrafenissen en huwelijken, zullen daardoor misschien vlotter verlopen. Of het werk absoluut onontbeerlijk was of gewoon deel uitmaakt van een prestigeproject ‘vernieuwing van dorpspleintjes’, daar kunnen de meningen verdeeld over zijn.
  Als er later nog zitbanken komen en als de geplande verlichting ** werkt, dan kunnen enkele dorpbewoners daar plezier aan beleven.
  In het parochieblad ‘Kerk en Leven’ drukt pastoor Lagast alleszins zijn tevredenheid uit over het ‘puik werk’. In de kerk achteraan is nu een mooie tentoonstelling te bekijken van foto’s van de Henri Jasparlaan en van het pleintje in de loop der tijden, opgezet door Marc Constandt en Els Bloes.

  ** Aanvulling
  Het gaat over een sfeerverlichtingsinstallatie, die goedgekeurd werd in de gemeenteraad van 14 januari 2010 en die geraamd wordt op 36.662,06 euro ( = 1.466.482 BFr)
  Zouden onze raadsleden nog wel weten hoeveel dat wel is? Ik vrees van niet!

  Bronnen

  http://www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/Leefomgeving/Documents/beleidsnota_mobiliteit.pdf
  Overeenkomst voor overdracht tussen gemeente en gewest.

  28-11-2010, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (1)


  Categorie:Pleinen en straten - staat en netheid
  30-05-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Over lanen in Westende, die eigenlijk maar straten zijn!

  Er bestaan verschillende categorieën wegen, namelijk alleeën, avenues, banen, dijken, dreven, lanen, paden, stegen en wegen. Het achterste deel van de naam van een weg zou moeten aangeven over welk type het gaat.
  In Westende zijn ze als volgt ingedeeld: 3 dijken (Koning Ridder-, zee- en boterdijk, 1 baan (Koninklijke), 3 paden (Brem- Jagers- en Rozen-), 2 polders ‘Jordaens- en Merdaens), 2 dreven (Prinsenveld-, Strandjutters-), 1 weg (Schuddebeurze-), 54 lanen en 48 straten.
  Volgens de van Dale zouden ‘allee’, ‘avenue’ en ‘laan’ dezelfde betekenis hebben, namelijk een weg die aan beide zijden met één of meer rijen bomen beplant is, maar ‘avenue’ en ‘allee’ zouden meer thuishoren in een stad of in een verstedelijkt gebied. Andere bronnen vinden dat een met bomen beplante middenberm ook de naam ‘laan’ rechtvaardigt.
  Nog andere beweren dat een ‘avenue’ een brede laan is en dat een ‘allee’ langs weerszijden een dubbele rij bomen verlangt. Dat laatste speelt in Westende geen rol aangezien wij noch een avenue noch een allee hebben. Dat is ooit anders geweest. Toen ik destijds een vakantiejob uitoefende in een verhuurkantoor spraken wij van “Avenue des Mouettes”, “Avenue des Invalides de Guerre”, “Avenue des Chardons”, “Avenue de l’Eté, Avenue du Soleil, Avenue du Prieuré, ... Toen moesten de Vlamingen nog ontwaken!
  Westende telt een groot aantal lanen. Ze zijn vooral gelegen in Westende-bad (76 %). Dat heeft vooral te maken met een verschuiving van de betekenis van de laan, van ‘weg langs de akkers’ of ‘weg met een landelijk uiterlijk’ naar ‘statige weg met voornaam aanzien’. Men heeft waarschijnlijk in de gemeente gevonden dat ‘toeristen’ of ‘rijke eigenaars van tweede verblijven’ of ‘rijke villabewoners’ niet zomaar in een doodgewone straat konden wonen. Nochtans zijn er heel wat die de naam ‘laan’ niet verdienen omdat er niet één boom te bespeuren valt.
  Elke ‘laan’ is een ‘straat’ en dus ook een ‘weg’ maar niet elke straat is een laan.
  Eigenlijk zijn er maar 5 die de naam waardig zijn: de Jozef Matthieulaan, de Badenlaan, de Oorlogsinvalidenlaan en de verlengingen ‘Zomerlaan’ en ‘Zonnelaan’ hoewel de bomen in de laatste drie maar schaars voorkomen. In enkele ‘lanen’ is men wel langs beide zijden met groen omgeven, maar dat komt dan door de bomen of hoge struiken aangeplant in de private tuinen (Charles de Broquevillelaan, Cottagelaan en Kursaallaan)
  Ik moet toegeven dat het geen zin zou hebben daar nog bijkomende bomen te planten.
  Sommige lanen zijn slechts aan één zijde met bomen beplant. Aardige poging maar het zijn dus ook geen lanen: Duinenlaan gedeeltelijk, Essex Scottishlaan en Zeelaan.

  Welke bomen moeten dat zijn?
  Klassiek is het gebruik van beuken en platanen vanwege hun natuurlijke schoonheid en gemak in het onderhoud. In feite zijn alle bomen geschikt die voldoende hoog opgesnoeid kunnen worden.
  Buiten de stad ziet men veelal rijen populieren hoewel er ook hier bij ons aardig wat staan. Ze veroorzaken veel overlast bij het vallen van de bladeren.
  De beuk en de plataan groeien zeer hoog en zijn aan de kust minder geschikt door de bodemgesteldheid en de zeewind. Het is hier wellicht niet de bedoeling Napoleon Bonaparte achterna te gaan. Deze liet veel wegen aanleggen en er moesten aan weerszijden daarvan bomen geplant worden. Hun takken raakten elkaar en leverden zo koele schaduw, waardoor soldaten op mars gemakkelijker lange afstanden konden afleggen. Hieronder zien jullie, links een beukenlaan en rechts een plataanlaan.

                               


  Bij ons worden kleinere bomen geplant. Hier wordt ook eerder de zon opgezocht dan de schaduw.
  D
  e factoren die de keuze van de boomsoort beïnvloeden zijn de volgende. Moeten ze hun bladeren behouden in de winter? Liggen er terrassen, voetpaden of wandelpaden in de onmiddellijke omgeving van de standplaats? Staan ze in volle zon of in de schaduw? Staan ze op een vochtige grond of eerder droog?
  Misschien kunnen jullie eens mijn artikel ‘Boompjes ongewenst in Westende’ van 11.10.2009 lezen?

  Anderzijds zijn sommige straten genoemd naar een boomsoort. Er staan ook wel degelijk bomen maar hier werd dan gekozen voor ‘straat’. (Beukenstraat, Olmenstraat ). Begrijpe wie kan! 
  In de Berkenlaan staan dan weer geen bomen.

  Een ‘dreef’ is een brede open baan in een bos. Een drift of dreef was ook een weg waarlangs men een kudde vee dreef van het dorp naar het open veld. Dreven komen dus meer voor op de buiten. Onze beide dreven zijn geen dreven.

  Tenslotte nog een eigenaardigheidje: één van onze lanen heet in het begin ‘Lusthuizenlaan’ om daarna over te gaan in ‘Lusthuisjeslaan’ of omgekeerd.

  Jullie denken nu toch niet dat dit artikel de bedoeling heeft alle namen van lanen en dreven in straten te doen veranderen? Neen, dat zou inderdaad voor veel mensen zeer vervelend zijn. Maar bij een naamsverandering of als er een nieuwe weg aangelegd wordt, dan kan men er misschien rekening mee houden.

  Bronnen
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Laan_(weg)
  http://www.encyclo.nl/begrip/avenue
  http://www.encyclo.nl/begrip/allee
  http://www.harmen-visser.nl/straatnamen_hilversum.html
  http://users.skynet.be/wrv/artikels/wrv-jos%20straat%20-%20weg.htm
  http://www.bosgroepen.be/documenten/erfgoedwaarde_van_dreven_vioe.pdf

  30-05-2010, 10:57 Geschreven door stammer
  Reageren (1)


  Categorie:Pleinen en straten - staat en netheid
  16-05-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Leopoldlaan duikelt van zijn voetstuk

  Hoe dikwijls heb ik burgemeester Landuyt nu al zijn fierheid horen uitdrukken over wat hij in de kerngemeente Middelkerke allemaal verwezenlijkt heeft? Hij heeft het dan vooral over de ‘glans’ die uitgestraald wordt door de Leopoldlaan en het Epernayplein, die zes jaar geleden aangelegd werden.
  Gelukkig was ik goed gezeten toen ik op 4 mei 2010 in “Het Nieuwsblad” het artikel las van Dany Van Loo 'Leopoldlaan ziet er doods uit' . Ik was anders zeker achterover gevallen van verbazing.
  Het ‘paradepaardje’ gestruikeld? Dat kan toch niet!!
  Daarom wil ik eens een paar uitspraken van de burgemeester aanhalen.
  Burgerkrant nummer 5/2005: “Ontegensprekelijk is de mooiste realisatie, het grootste openbaar werk ooit dat werd uitgevoerd, de vernieuwing van de commerciële ader van Middelkerke, de Leopoldlaan en het bijhorend Epernayplein” en nog “in de Leopoldlaan kan je genieten van een prachtige en afwisselende wandeling”
  Burgerkrant nummer 3/2004: “Leopoldlaan wordt juweeltje”
  En ik zou er daar nog enkele kunnen aan toevoegen!
  De werken startten op 1 oktober 2002. Het eerste deel (2 fasen) werd ingehuldigd op 17 juli 2004, het tweede (ook in 2 fasen) op 9 en 10 juli 2005 (na einde 1e fase). De kostprijs was enorm hoog, alleen al 600.000 euro voor de eerste fase van het eerste deel (drie zijstraten).
  Hieronder zien jullie een tekening uit een gemeenteblad ‘De Sirene’ van toen waarin men stapsgewijze de uitvoering kon volgen. Waar u die auto ziet, daar rijdt dus ook de tram – richting De Panne.

             

  Wat lees ik nu? De handelaars vinden dat de “vernieuwing geen onverdeeld succes geworden is”.
  Hoe durven ze toch, nietwaar Michel?
  Jan Claeys, voorzitter van de handelaarsbond Middelkerke-centrum en uitbater van de kledingzaak ‘Tennisgalerij34’ op de hoek van de Leopoldlaan en het Epernayplein, vindt dat het ‘eindelijk tijd wordt voor een constructief gesprek met het gemeentebestuur over mogelijke aanpassingen aan de Leopoldlaan. Die moeten van de winkelstraat een aantrekkelijk en commercieel lucratief centrum maken”, want de huidige laan vindt hij “een lange en rechte, enigszins zielloze straat quasi zonder parkeermogelijkheden”.
  Welke zijn volgens de handelaars de tekortkomingen?
  “Een eerste groot probleem is de toegang naar de Leopoldlaan. Het verkeer uit de richting van Oostende wordt als het ware omgeleid naar de Koninginnelaan. Wil je naar de Leopoldlaan rijden, dan moet je eerst vier hoge verkeersdrempels overwinnen en twee keer de tramsporen oversteken. Wie wil komen winkelen, wil zijn wagen echter dichtbij parkeren en niet op een verre parkeerhaven. Ook het tramhuisje van De Lijn aan het Epernayplein - toch een visitekaartje voor wie er op de Kusttram stapt - werd nooit volledig afgewerkt”.
  Hoe zien zij de toekomstige laan?
  “De toegang tot Middelkerke-Bad kan verbeterd worden door de drempels weg te nemen en tweerichtingsverkeer in te voeren tot voorbij de tramhalte. Het doodse aanzicht van de Leopoldlaan kan verbeterd worden door het rechte stuk hier en daar te 'breken' met groenzones. Een tweerichtingsfietspad aan één kant en een ruime parkeerstrook aan de andere kant van de weg verhoogt zowel de veiligheid als de parkeermogelijkheden. Een gezellige straat zal meer winkels aantrekken”.
  Ik kan het wel eens zijn met sommige beweringen van de heer Claeys, maar bijlange niet met allemaal.
  Het ‘verschijnsel Leopoldlaan’ doet zich niet enkel in Middelkerke voor. Ook Nieuwpoort-bad, Oostduinkerke, Koksijde, Sin-Idesbaldus en De Panne hebben of hadden een gelijkaardig probleem.

  Na wat studiewerk en enkele bezoekjes, kwam ik tot de volgende vaststellingen.
  Er zijn nogal veel en duidelijke verschillen tussen de Leopoldlaan in Middelkerke en de Albert I – laan in Nieuwpoort, die bekend staat als een drukke gezellige winkelstraat die de voorbije jaren een enorme evolutie doormaakte en de badplaats daardoor op een zeer hoog niveau getild heeft.
  Ik hoor zelfs vertellen dat sommige Middelkerkenaars liever gaan winkelen in Nieuwpoort-bad dan in Oostende.

  Laten we het eerst hebben over de laan zelf, in eerste instantie de afmetingen, om zeker geen koeien met paarden te vergelijken. De Leopoldlaan is 1,2 kilometer lang (tot aan de bocht naar de Koninginnelaan). De Albert I laan heeft een lengte van 1,1 kilometer vanaf de plaats waar de tram de Albert I laan verlaat tot 100 meter voorbij de Sint-Bernarduskerk (tot aan de Vlaanderenstraat) en 1,3 kilometer tot aan de Meeuwenlaan.
  Beide zijn ongeveer 10 meter breed, gemeten van huisgevel tot huisgevel.
  Ik reken in beide gevallen de nauwelijks bebouwde of stroken zonder handelszaken aan de uiteinden niet mee. De beide lanen zijn dus perfect te vergelijken qua afmetingen.

  Hoe werden de beide lanen aangelegd, met andere woorden hoe zien ze er uit?
  Nieuwpoort-bad biedt een moderne aanblik omdat er lang geleden reeds gestart werd met het afbreken van oude, vervallen of minder moderne of te lage gebouwen, die vervangen werden door moderne gebouwen met meestal moderne winkels op het gelijkvloers. En er wordt nog steeds ijverig verder gebouwd.
  Daar tegenover biedt de Leopoldlaan inderdaad een doodse, zielloze aanblik met zeven leegstaande panden, een villa in ruïne, twee bouwgronden waar geen aanstalten gemaakt wordt om te bouwen en twee aangekondigde nieuwe residenties.
  De kusttram rijdt door de Leopoldlaan terwijl Nieuwpoort de tramsporen reeds jaren geleden uit de winkelstraat verwijderde en verplaatste naar een parallelle straat. De Koninginnelaan in Middelkerke komt daar niet voor in aanmerking. Die is trouwens maar even breed als de Leopoldlaan.
  Er werd geen fietspad aangelegd in de Albert I laan, terwijl de Leopoldlaan er wel één heeft langs weerszijden. Dat is natuurlijk de tweede grote optie die, naast de tramsporen, het verschil maakt.
  De Leopoldlaan is een zeer gevaarlijke weg. Als je op het fietspad rijdt, wordt je weg regelmatig versperd door een daar geparkeerde wagen. De fietser kan niet echter uitwijken omdat de tram op een paar tientallen centimeters naast hem/ haar kan opduiken. Vooral aan de tramhalte aan het Epernayplein is er voor de fietsers geen doorkomen aan.
  In plaats van fietspaden heeft men dus in de Albert I – laan parkeerplaatsen voorzien.
  De Leopoldlaan telt naast een zeer beperkt aantal plaatsen nog wel enkele stroken ‘Laden en lossen’ van 12 meter. In het minder of niet meer commercieel gedeelte zijn er heel wat meer omdat men daar langs de ene zijde van de laan ook geen fietspad voorzien heeft. Dat stuk is voor de fietser nog gevaarlijker.
  Nieuwpoort reserveert ook blauwe parkeerplaatsen (voor gehandicapten), enkele groene (met bewonerskaart) en een paar rode (beperkte parkeerduur van 30 minuten).
  Is dat nu een voordeel, dat groter aantal parkeerplaatsen? Ik denk dat ze vooral bezet worden door de handelaars, de eigenaars en de huurders zelf. Ik heb daar nog nooit mijn wagen kunnen achterlaten, wegens ‘volzet’. Wie wil en moet winkelen vindt wel ergens een plaatsje.
  Heeft het dus wel zin om ervoor te zorgen dat meer auto’s de Leopoldlaan inrijden?
  Het plan van de gemeente om ‘het toeristisch centrum van Middelkerke te versterken door de inkom vanuit Oostende via het Arthur De Greefplein te hertekenen om het autoverkeer toe te laten de commerciële slagader vlotter te bereiken’ vind ik alleszins een zeer slecht idee. Zelfs als er een lichte verbetering kan verwezenlijkt worden, dan rijst de vraag of de enorm hoge kosten (alweer, na zo’n korte tijd) daarmee wel in verhouding zullen zijn?
  Om veiligheidsredenen vind ik ook dat het invoeren van verkeer in twee richtingen tot voorbij de tramhalte, uit den boze is. Of wil men plots dat meer en sneller rijdende auto’s de Leopoldlaan nog onveiliger maken? Ik neem immers aan dat die verkeersdrempels er gekomen zijn om de snelheid waarmee men Middelkerke binnenrijdt, af te remmen?

  Boompjes en bloembakken zijn er niet te zien, zoals in de Albert I – laan. Hoewel ze op de schets hierboven voorzien werden, zijn ze er nooit gekomen. We moeten dus eigenlijk spreken van de Leopoldstraat omdat ‘laan’ veronderstelt dat er langs beide zijden bomen staan.
  Er moet in elk geval meer groen komen. Maar dat alleen kan de laan niet gezellig maken.

  Een ander zeer belangrijk vergelijkingspunt tussen Middelkerke en Nieuwpoort, behelst het aantal en de aard van de handelszaken in beide lanen.
  Wat de Leopoldlaan te kort heeft zijn meer winkels, die echt de klanten aantrekken. Vrouwen (in hun spoor vaak gevolgd door onwillige en verveelde mannen) willen van de ene kledingwinkel voor dames, heren of kinderen, via een schoenwinkel, naar een andere kledingwinkel ‘fladderen’. Die zijn er hier te weinig.
  Coiffuresalons en zakenkantoren zijn weliswaar nuttig maar niet bezienswaardig voor de wandelaar. Fietsverhuur hoort eerder thuis op de zeedijk. En waarom die twee nachtwinkels? En waarom een nachtcafé?
  Het echt commercieel gedeelte van de Leopoldlaan is te kort. Het bedraagt amper 650 meter met 80 handelszaken tegenover 1000 meter met 140 handelszaken in Nieuwpoort.
  De J. Casselaan, in het verlengde, maakt ook deel uit van het probleem, maar die is al even doods.
  De Leopoldlaan heeft vooral nood aan enkele bijkomende winkels van grote ketens. Omdat sommige reeds een vestiging hebben in het ‘shoppingcentrum’ (zoals Kruidvat, Mobistar, ….) hebben ze geen winkel meer in het centrum van de gemeente. Free Record Shop, Maury, Ici Paris XL, Standaard Boekhandel en Veritas ontbreken helemaal. Die zijn er dus wel in Nieuwpoort.
  Er is geen bloemenwinkel, geen openbaar toilet, geen politiepost, geen open ijsverkoop, geen telefoonwinkel (Allo Telecom, Belgacom, Base)
  De handelaars hoeven nochtans geen schrik te hebben voor meer concurrentie. Hoe meer mededingers, hoe beter de handelaar zich inspant om de klanten beter te bedienen en dus te behagen en hoe beter de zaak floreert en hoe aantrekkelijker de laan wordt.

  Mijn besluit luidt dus: er zijn geen nieuwe werken (en kosten) nodig om van de Leopoldlaan een gezellige, winstgevende laan te maken. Het wordt wel geen eenvoudige opgave. Er is nog veel werk op de plank voor de werkgroep ‘Lokale economie’ onder leiding van Janna Rommel-Opstaele.
  Eens bij de buren gaan kijken kan nooit kwaad.

  16-05-2010, 10:37 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Pleinen en straten - staat en netheid
  Archief per week
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 30/12-05/01 2014
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 31/12-06/01 2013
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Klik hier
  om dit blog bij uw favorieten te plaatsen!

  Websites over Middelkerke
 • Gemeente Middelkerke
 • Middelkerke.2link
 • Handelaars Westende-dorp
 • Westende

 • Rondvraag / Poll
  Van welke oplossing ben jij voorstander?
  Met de grond gelijkmaken en heropbouwen volgens de in dit artikel voorkomende tekeningen
  Met de grond gelijkmaken en heropbouwen volgens plan voorgelegd aan oppositie en aan inwoners
  Renovatie met behoud van de gevels langs de Henri Jasparlaan
  Huidige bibliotheek en kinderopvang niet afbreken maar renoveren
  Andere oplossing: zie 'Reacties'
  Bekijk resultaat  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!