NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Westendse Blik op Middelkerke
Inhoud blog
 • Is het ‘project Debaillie’ in de Schorrestraat nog steeds megalomaan?
 • Nieuwe burgemeester, nieuwe grote projecten … Te grote? Te veel?
 • helaas computer defect
 • Wordt er in 2018 - 2020 geschiedenis geschreven in Lombardsijde?
 • Middelkerke: het nieuw schepencollege dat zal aantreden
  Zoeken in blog

  Categorieën
 • Allerlei (43)
 • Atlantikwal (3)
 • Brandweer (3)
 • Burgemeester (14)
 • Casino (3)
 • De Post (1)
 • Dialect (14)
 • Die goeie oude tijd (14)
 • Dijk en Strand (21)
 • Duinen (2)
 • Emigratie (2)
 • Energie (2)
 • Erfgoed (25)
 • Evenementen (19)
 • Fusies (4)
 • Gemeentebestuur (49)
 • Gemeentediensten (8)
 • Gemeentefinancies (6)
 • Godsdienst - Kerken (13)
 • Horeca (18)
 • Immobiliën (17)
 • Jeugd (5)
 • Kamperen (4)
 • Kunst (12)
 • Landbouw (6)
 • Leger (2)
 • Medisch (5)
 • Mijn blog (19)
 • Milieu (15)
 • Natuur (11)
 • Oorlogen (11)
 • Openbaar vervoer (1)
 • Openbare werken (4)
 • Pleinen en straten - staat en netheid (25)
 • Politieke partijen (59)
 • Scholen - Onderwijs (10)
 • Sociale woningen (4)
 • Sport (31)
 • Strand (0)
 • Uitzicht gemeente (9)
 • Veiligheid - Politie (11)
 • Verkeer (25)
 • Verkiezingen (36)
 • Zon en Zee (11)
 • Persoonlijke Kijk op mijn Gemeente
  28-11-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Westende: Landschapspark wordt wilde wijk

  Ik schreef al drie artikels over het terrein op de hoek van de Hofstraat en de Voetbalstraat in Westende-dorp. Jullie kunnen die lezen in de map ‘Natuur’.
  Waarom die extra aandacht?
  Sinds ik negen jaar geleden begon met het publiceren van blogartikels, heb ik me dunkt toch al voldoende aangetoond dat ik hou van de natuur. Te weinig mensen (Westendenaars in dit geval) zijn daar, spijtig genoeg, voor te vinden!


  Over welk terrein gaat het eigenlijk?
  Misschien is het wel nuttig dat ik nogmaals de (rijke) geschiedenis ervan oprakel. Er zullen toch nog wel wat Westendenaars zijn die zich daar één en ander van herinneren?
  ‘Heel lang’ geleden (in 1941) was daar het voetbalterrein van Racing Westende, van een ploeg met o.a. wijlen Georges Bloes, Henri Tack, …
  Daarna diende het terrein, tot ergernis van de omwonenden, tot opslagplaats, ja zelfs tot stort.
  Weten jullie nog dat daar ooit een voetbalterreintje was met twee minidoelen… en daarna een speelplein voor kinderen?
  Het is gelegen in de Hofstraat juist voorbij de volkswoningen “d’Yzercloove”.

  En toen legde de gemeente er in 2013 een landschapspark aan…
  Het bestuur wilde daarmee zorgen voor ‘een mooie, maar ook uitdagende en leerrijke overgang’ tussen de woonwijken langs de Hofstraat en het aangrenzende polderlandschap.
  In een natuurgebied moest op een perceel van 15.000 vierkante meter, met natuurgetrouwe materialen, een park ontstaan met daarin volgende elementen: een groot evenementengazon afgebakend door taluds, picknick- en zitruimtes op verhoogde houten plankenvloeren langs de randen, een uitzichtpost met mooi uitzicht over het park, een amfitheater met daarvoor een kleine arena dat mede een kleurige indruk moest geven dankzij muurbloemen. en het landschap en voorzieningen voor jongeren zoals een heus tienernest.
  Er werd een boomgaard aangeplant met enkele vergeten fruitrassen zoals appels, peren, mispels en kweeperen. Daar tussendoor moesten zich paadjes slingeren, beschermd tegen onkruid. Janna droomde ervan dat de bezoeker die van een uitdaging houdt, ze op zijn/haar blote voeten zou bewandelen om de verschillende soorten ondergrond letterlijk aan te voelen.
  De grote zones in het park werden uitsluitend met streekeigen groen uitgerust. Wilde bloemen moesten de volle vrijheid krijgen, kortom alles zou puur natuur worden.
  Op de hoek van de Sportstraat en de Hofstraat zou een grote zithoek voor minder mobiele mensen ingericht worden.
  Die zithoek werd mooi geplaveid. Er werd ooit zelfs een fundament gegoten in gewapend beton met de bedoeling er een kaartershuisje op te plaatsen. Aan de omwonenden werd gevraagd wie het chalet gratis wilde uitbaten en koffie maken en serveren, maar er werd misschien uit het oog verloren dat ‘gratis niet bestaat’. Geen vrijwilliger dus en daarom werd maar besloten geen kaartershuisje te plaatsen en het platform weer uit te breken: een langdurig en kostelijk ‘grapje’.

  Hoe een goedbedoeld initiatief verwaterde en tenslotte totaal verwaarloosd werd.
  Niettegenstaande de grote woorden van burgemeester Janna, was ik wel voor de idee te vinden.
  Ik bracht dus een eerste bezoek aan het park in december 2013. Aangenomen dat er nog enkele onvolkomenheden waren, en dat alleen regelmatig onderhoud het park bezienswaardig zou maken, mocht ik op dat tijdstip nog niet al te veel verwachten van de groei en bloei in het park.
  Het leek me dus logisch eens terug te gaan in de bloeimaand mei.
  Op enkele plaatsen begonnen bloemen kleur te geven aan het park vooral dan de boterbloem, het madeliefje en de papaver. Je kon al zien dat er heel veel onkruidbloemen bestaan en dat die mooie kleuren hebben.
  Je kon ook al een begin van verwaarlozing zien aan de verschillende onderdelen en zeker aan de paadjes, waarvoor het beschermend doek zijn verwachte rol niet vervulde.
  Omdat ik begin november 2015, bij het voorbijrijden, tekens zag van verdere verwaarlozing, bracht ik een derde bezoek. Ik zag al onmiddellijk dat het ‘park’ helemaal niet onderhouden werd zoals het hoort en dat veel voornemens nog steeds niet tot uitvoering gebracht waren. In mijn besluit stelde ik dan ook voor dat het park maar beter kon opgedoekt worden. Ja, als het toch niet onderhouden werd en als er niemand daarin geïnteresseerd bleek te zijn!!

  En toen werd het landschapspark een ‘wilde wijk’
  Middelkerke gaat prat op zijn kwalitatief, gestructureerd, doordacht participatiebeleid. In de gemeente bestaan vijf lokale bewonersgroepen, verdeeld over het hinterland: Slijpe, Sint-Pieterskapelle, Schore, Leffinge en Mannekensvere.
  Lees daarover mijn artikel van 28.12.2015 ‘Is Middelkerke wel degelijk goed bezig?’ (in de map ‘Milieu’)
  Een voltijdse aangestelde participatie-ambtenaar is het aanstuur- en aanspreekpunt van die bewonersgroepen. Het koepelorgaan voor heel Vlaanderen heet ‘Dorpsbelangen’.
  Werd Westende-dorp, samen met Lombardsijde en Wilskerke, uit het oog verloren? Of behoren die niet tot het hinterland?
  Het is inderdaad een feit dat hier in het dorp een nieuw initiatief, op hetzelfde gebied, moest genomen worden door de provincie vooraleer men zich bewust werd van het feit dat Westende-dorp misschien ook wel eens zou willen 'participeren'. Opdracht werd gegeven aan ‘De Batterie’, een sociaal-artistieke organisatie uit Brugge, om een gemeenschapsvormend project op te starten, dat ‘Wilde Wijken’ genoemd werd. De Batterie koos voor een wijk waar de ontmoeting tussen jong en oud nog geen evidentie was. In Westende-dorp werd er dus zo één gevonden.
  De Batterie besloot hier zijn tenten een jaar lang op te slaan.
  Het was/is de bedoeling een poging te doen om in de leefwereld van alle buurtbewoners te kruipen om zo de passies, hobby’s of vraagstukken in de wijk bloot te leggen en een echte wisselwerking met de bewoners te creëren. Je zou ook kunnen zeggen dat er geprobeerd wordt om een ‘warme’ wijk te creëren waarin de mensen dichter bij elkaar gebracht worden.
  Voor zoiets is natuurlijk de hulp van en de samenwerking met de gemeente noodzakelijk en die bekwamen ze ook, logischerwijze eveneens via de participatie-ambtenaar.
  Is dat nu een concurrent van ‘Dorpsbelangen’? Of een aanvulling ervan?
  Het gemeentebestuur is alleszins van mening dat ‘Wilde Wijken’ perfect past in haar participatiebeleid.
  Er wordt hier dus ook een permanente wijkraad opgericht, niet enkel om activiteiten te organiseren, maar – om in het verlengde van andere buurtcomités – in samenspraak met het gemeentebestuur duurzame initiatieven te nemen die het leven in de buurt beter maken.

  De start
  Het project werd opgestart in maart 2016. De Batterie ging toen op pad, samen met de leerlingen van de lokale scholen, om de buurtbewoners te leren kennen. Die studieronde mondde uit in een ‘letterlijk’ portret van de buurt dat nu prijkt naast het voetbalpleintje.

  Het buurtfeest op 19 maart was tevens de aanzet tot een nieuwe stap in het project.
  Eerst en vooral werd een artistieke installatie met grafische portretten, fotografie en subjectieve kaarten voorgesteld. Het is een samenwerking tussen de bewoners van de wijk en de kinderen van de lagere scholen 'Sint Lutgardis' en de 'Duinpieper' en zij kregen de medewerking van de artistieke organisatie De Batterie.

  Daarna namen verschillende bewoners, jonge en oude, het initiatief om iedere woensdag enkele projecten uit te werken.

  Op die bijeenkomsten werd er origineel pleinmeubilair gemaakt onder de leiding van een kunstenaar. Tevens werden een petanqueplein en een kruidentuintje aangelegd. Er werd ‘buurtsoep’ gemaakt of er werden pizza’s gebakken in de zelfgemaakte outdoor-oven.

  De plaats werd een atelier waar vele handen samen de wei ombouwen tot een dynamische ontmoetingsplek. In het najaar 2016 werkte de Batterie samen met de buurtbewoners verder aan de creatie en inrichting van de Wilde Wei en namen de bewoners het heft in eigen handen. De opening van de multifunctionele container vormt het sluitstuk van deze unieke samenwerking.

  Het allerbelangrijkste moet natuurlijk blijven dat de buurtbewoners nu eindelijk hun buren leren kennen. Alle initiatieven komen namelijk rechtstreeks van de bewoners zelf.
  Jong en oud, groot en klein, iedereen is welkom om mee te denken, om mee te werken en om creatieve ideeën in daden om te zetten.

  Op 24 juni 2016 had een groot buurtfeest plaats. Dat was het resultaat van wekenlang intens samenwerken tussen de buurtbewoners om van een verlaten pleintje een mooie ontmoetingsplek te maken.

  En… tenslotte de afsluitende vergadering op 18 november 2016

  Omdat ik nog geen enkele vergadering noch feest bijgewoond had, wilde ik absoluut even polshoogte gaan nemen op het afsluitend feest, waarvoor aardig wat reclame gemaakt was.
  Bij mijn aankomst meldde ik mij aan bij enkele verantwoordelijken van ‘De Batterie’ en van het Wijkcomité Westende-dorp. Ik werd er zeer hartelijk ontvangen. Ik was zeer aangenaam verrast door het enthousiasme dat die mensen uitstraalden.
  Ik had in de verste verten nooit kunnen denken dat zij in het voorbije jaar zoiets zouden kunnen realiseren. Ik wil ze daarvoor van harte gelukwensen.
  Schijnbaar mochten ze voor verschillende verwezenlijkingen rekenen op de steun van het gemeentebestuur en ook dat mag eens eerlijk en luid gezegd worden.
  In een grote tent, betaald door de gemeente, was alles voorzien om een aangenaam feest te organiseren: een barbecue, broodjes uit de oven, dranken en … muziek met diskjockey want er zou later in de avond ook nog gedanst worden.
  Een organisator zei mij terloops dat er enkel nog een toilet en een lichtpunt ontbreekt. Dat moet er toch nog wel bijkunnen!
  Ik bleef daar tot 18u45, net op het ogenblik dat de burgemeester aankwam. Zij steunt het initiatief schijnbaar ten volle, voor welke reden dan ook, maar ze doet het. Ook de voorzitter van de OCMW – raad, die trouwens in de wijk woont, was aanwezig en natuurlijk ook de participatie-ambtenaar. Toen waren er een dertigtal aanwezigen maar op de foto’s zijn er wel wat meer te zien. Er werden trouwens heel wat foto’s genomen. Ik geef er hier enkele weer, een groepsfoto buiten en een overzicht van de aanwezigen binnenin de tent.
  Jullie kunnen de rest bekijken op het facebookadres dat in mijn ‘Bronnen’ vermeld staat.

  Is dat niet wat te hoog gegrepen?
  Op de website van ‘De Batterie’ las ik wat meer over de organisatie en hun doelstellingen.
  Op het gevaar af dat ik misschien niet alles exact zou kunnen weergeven, geef ik hieronder de letterlijke tekst.

  De Batterie
  Onderzoekt
  Kunst gaat uit van onderzoek en laat ruimte voor experiment. Elk project van de Batterie start met een grondige zoektocht . We laten kunstenaars én deelnemers hun context onderzoeken, de werkelijkheid bekijken en antwoorden hierop begrijpen en formuleren. We leggen de fundamenten voor een sterk inhoudelijk en zoekende kunst die een antwoord biedt op en in relatie staat met onze samenleving. De zoektocht die we met kinderen en jongeren voeren, wordt begeleid door professionele kunstenaars. De Batterie kiest voor kunstenaars die voeling hebben met participatieve werking en die met de jongeren starten vanuit inzicht en beleving en tools aanreiken om samen een artistieke creatie te realiseren.
  Verbindt
  De Batterie verbindt op een natuurlijke manier. We verbinden kinderen en jongeren met verschillende achtergronden , uit verschillende culturen, maar met hetzelfde doel: Kunst beleven en creëren. De Batterie verbindt ook buurten en steden. Ze brengt generaties samen. De Batterie verkent en verbindt verschillende kunstvormen en werkt over de grenzen van sectoren heen (cultuur,onderwijs en welzijn).
  Confronteert
  De Batterie neemt jongeren mee in de kunsten in al zijn facetten en laten hen deze voelen, beleven of begrijpen. We confronteren hen met voor de hand liggende kunst maar ook met controversiële kunstuitingen. Zo willen we bij hen vragen oproepen, de blik openen, toucheren, activeren en stereotypen doorbreken. We laten hen voelen dat kunst een antwoord is van anderen op onze wereld en willen ook hen stimuleren tot kritisch burgerschap. Vanuit dit oogpunt zien we de confrontatie van kinderen en jongeren met kunst als een essentieel onderdeel van de ontwikkeling van elk individu.
  Verbeeldt
  We onderzoeken met kinderen en jongeren nieuwe beeldtalen waarmee ze zich kunnen uitdrukken. We gaan met hen op zoek, leren hen écht kijken, anders kijken en helpen hen om vanuit experiment en ervaring een eigen taal te creëren. We reiken hen de tools aan om een eigen taal te ontwikkelen en zo vorm te geven aan hun kijk op de werkelijkheid. De jongeren worden begeleid door professionele kunstenaars die hen expertise en technieken of vaardigheden kunnen bijbrengen en waarbij in co-creatie het resultaat vorm krijgt.
  Realiseert
  De visie van de Batterie impliceert onvermijdelijk de keuze om telkens met sterke artistieke creaties naar buiten te komen. Het laat de jongeren de kracht van kunst ervaren en voelen hoe hun werk het publiek beroert, confronteert en inspireert. Het werken van deze jongeren samen met professionele kunstenaars is een weloverwogen keuze. De Batterie neemt in haar projecten jongeren mee, voor wie kunstbeleving geen evidentie is. We vinden het boeiend en essentieel om ook deze jongeren een stem te geven in de samenleving. Door met hen het publiek te overtuigen met een sterke, eigen artistieke creatie die verrast, vernieuwt en hun kijk op de samenleving weergeeft.

  Willen ze op die manier de jongeren van Westende de weg wijzen naar het artistieke? Mij goed, als ze daarin slagen … ‘chapeau’. Ik heb echter twijfels en vrees dat dit wat te hoog gegrepen is.

  Besluit
  Jullie mogen mij op mijn woord geloven als ik de hoop uitdruk op een bloeiende toekomst voor het project. Ik sta er namelijk 100% achter. Het is absoluut niet mijn bedoeling ook maar iets negatief erover te beweren. Ik wens dat het wijkcomité er mag in slagen oud en jong verder te blijven overtuigen van de voordelen van deze Westendse ontmoetingsplaats. Dat is niet vanzelfsprekend. Om zoiets in ons dorp in stand te houden is namelijk veel motivatie en overtuigingskracht nodig. Dat geldt evenzeer voor de erkentelijkheid tegenover de gemeente die niet op een man-uur, op materiaal en op een voertuig gekeken heeft om dit provinciaal initiatief tot dergelijk eervol resultaat te brengen.
  Ik hoop ook dat de rest van de weide nu eveneens een grondige opknapbeurt zal ondergaan en dat enkele elementen ‘in eer’ zullen hersteld worden. Ik hoorde van een verantwoordelijke dat dit reeds gebeurde met het amfitheater en dat er eveneens plannen bestaan voor de uitkijkpost.

  Mijn vroegere artikels
  09.12.13: Westende heeft ook een park … of het gelijkt er toch op (map Milieu)
  07.07.14: Westende: hoe zag het landschapspark er uit … in de maand mei
                    
   (map Milieu)
  02.11.15: Westende landschapspark, een primeur, een speerpunt, een uniek en
                              megalomaan project, dat zijn doel gemist heeft

  Bronnen
  https://www.facebook.com/wildewijken/
  http://www.facebook.com/wildewijken/photos/pcb.289592241428213/289591531428284/?type=3&theater

  28-11-2016, 17:01 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Milieu
  24-10-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wat zei Uilenspiegel ook weer? Waar er rook is, is er vuur! Dat is zeker zo in Middelkerke en in Westende

  Op zondag 9 oktober 2016 zijn ze weer langs geweest in mijn straat. Ze hebben er zelfs een geurend pakje achtergelaten.

  Natuurlijk mogen we niet overdrijven in onze reactie, maar toch blijf ik erop hameren vooral omdat het mij stoort dat de gemeente alle mogelijke middelen inzet tegen al diegene die hun hond(je) toelaten op ‘straat te kakken, maar het niet oppakken’, (tekst geleend van Paul Dewulf in de Duinenlaan) terwijl de paarden …

  De geschiedenis van de straatpaarden
  In de 19e eeuw, toen er nog geen auto’s in de straten reden, was het stedelijke transport van mensen en goederen vrijwel volledig afhankelijk van paardenkracht. Zo transporteerden de handelaren/handelaars hun goederen vaak per wagon en lieten vele burgers en arbeiders zich met paardenbussen en paardentaxi’s naar het werk vervoeren. Je zou kunnen denken dat het verkeer toen heel wat rustiger en veiliger was dan in onze hedendaagse automaatschappij, maar niets is minder waar.
  De enorme aantallen paarden in de Westerse steden zorgden voor nog veel grotere problemen, waaronder ziektes, verkeersdoden, geluidsoverlast (door paardengehinnik en kletteren van de hoeven op de stenen straten), en het ergste van allemaal: een gigantisch overschot aan mest.
  Ieder stadspaard liet elke dag minstens 1 liter urine en tussen de 7 en 15 kilo mest achter, wat met een paardenpopulatie van 100.000 in New York resulteerde in een dagelijkse vervuiling van 100.000 liter paardenurine en ongeveer 1.2 miljoen kilo paardenstront.
  Ziehier een foto uit 1893 van de Bedford Street in New-York, waar schijnbaar zeer veel paarden voorbijgekomen waren. Daarnaast zien jullie dezelfde straat, jaren later.

  In zijn nieuw boek ‘Vrank en vrij’ geeft Jean-Marie Dedecker ons de raad, als we ooit eens door New-York flaneren, de statige uit bruine baksteen opgetrokken herenhuizen te bewonderen met hun elegant bordes dat vanaf het straatniveau oprijst tot de woonruimte op de eerste verdieping. Hij legt uit dat die bouwtrant nodig was om boven de paardenmest uit te stijgen. Het stonk verschrikkelijk in de zomer en bij regenweer overspoelde een soepachtige stroom paardenmest de voetgangersplaatsen en lekte de kelders in.

  In de vroege dagen van het dierentransport was dit nog niet zo’n groot probleem, want toen konden de steden hun mestoverschot simpelweg doorverkopen aan de boeren. Met de toename van het aantal stadspaarden in de late 19e eeuw was de prijs van mest echter volledig ingestort, met als gevolg dat de stadsschoonmakers hun uitwerpselen niet meer kwijt konden aan de straatstenen.
  Hetzelfde deed zich voor in London.
  De meeste Westerse steden zagen zich daarom genoodzaakt de paardenpoep te dumpen op de verlaten kavels in de stad, met als gevolg dat het straatbeeld van Londen al snel werd ontsierd door 9 meter hoge mesthopen. Een journalist van de The Times sprak in 1894 zelfs van de ‘Grote Paardenmestcrisis’ en voorspelde dat, als men op dezelfde manier door zou gaan, alle straten van Londen binnen 50 jaar bedolven zouden zijn onder 3 meter dikke laag paardenmest.
  Toen verscheen de auto … en toen was tenminste dat probleem opgelost.

  Ik heb bovenstaande geschiedenis enkel ingelast omdat ik dat een ‘interessant weetje’ vond en natuurlijk is de toestand van vandaag daarmee niet te vergelijken.

  Toch vind ik dat er iets zou moeten aan gedaan worden.
  Ik vermeld meestal de problemen ‘hondenpoep’ en ‘paardenvijgen’ in één adem. Natuurlijk zijn er enkele belangrijke verschillen. Laat ons die even bekijken. Zoals een lading paardenvijgen wel 30 keer omvangrijker is dan wat een hond(je) produceert, zijn de middelen om onze straten proper te houden van vijgen of drollen ook niet te vergelijken.
  Zo moet elke hondeneigenaar een poepzakje bij hebben als hij/zij met zijn/haar lieveling op stap gaat; Dat is een klein zakje en overal staan buizen waarin men ze kwijt kan geraken.
  En de paarden?
  Ik wil de paardenliefhebber zijn pleziertjes niet ontnemen maar "Waar rook is, is ook vuur," zei Uilenspiegel, en hij tastte met zijn handen in een hoop verse paardenvijgen.
  Het volstaat schijnbaar niet dat de gemeente voorschrijft dat ‘Begeleiders of ruiters van rijdieren verantwoordelijk zijn voor het opruimen of laten opruimen van de uitwerpselen van deze dieren.’
  Voor de paarden hebben verschillende Nederlandse gemeenten het gebruik van de poepzak verplicht gemaakt. Zoals hieronder te zien is, wordt die onder de staart van het dier gehangen, vastgehaakt aan het zadel. Als de staart van het paard omhoog gaat, wordt de zak opengetrokken en valt de mest erin. Het paard wordt soms wel wat onrustig met die zak onder de staart.

  De zak is vervaardigd uit nylon en kan drie beurten van het paard bevatten. Is de zak vol, dan volstaan een paar handige bewegingen om hem te ledigen in een gewone plastic zak.

  Voor honden zijn er eveneens praktische toiletten voorzien, maar hoe moet je paardentoiletten aanleggen? Moeilijk te doen!

  Dan moet de ruiter maar van zijn paard afkomen en het goedje opscheppen. Ziehier een voorbeeld van hoe het kan. Hebben jullie dat al ooit meegemaakt? Ik niet!

  Wie niet wil afstappen moet na zijn uitstap maar het parcours opnieuw afleggen met de auto om het karweitje op te knappen. Ofwel kan iemand met de fiets, gewapend met schop en zak, achter het paard rijden (niet te dicht, natuurlijk) en de straat opnieuw proper maken.
  Een andere maatregel die de gemeente zou kunnen treffen is het voorschrijven van de wegen die door paardrijders mogen gevolgd worden. Om de toeristen niet te mishagen is het toch ’s zomers ook niet toegelaten op het strand paard te rijden. Ik geef toe dat er in onze badplaats weinig wegen geschikt zijn als paardenparcours.

  Besluit
  Paardrijden in Middelkerke moet kunnen, maar ruim het wel even op!

  De beste mogelijke maatregel is het verplichten van de poepzak. En natuurlijk het controleren en beboeten van de overtreders. Dus, bestuurders van Middelkerke, jullie zijn toch zo graag de eerste en de beste .... misschien kunnen jullie hier een paradepaardje van maken.

  Bron
  http://www.isgeschiedenis.nl/nieuws/grote-paardenmestcrisis-van-1894/

  24-10-2016, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Milieu
  28-12-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Is Middelkerke wel degelijk goed bezig?

  Eind oktober 2015 kreeg de gemeente Middelkerke de ‘GoeBezig-prijs2015’ uitgereikt door Vlaams minister voor Plattelandsbeleid Joke Schauvliege, als beloning voor haar gestructureerd en doordacht participatiebeleid. Ik zou niet liever doen dan de betrokkenen allemaal hartelijk te feliciteren, maar ik wil tevens voorzichtig blijven.

  GoeBezig zijn is een moderne uitdrukking die graag en vooral gebruikt wordt als men tevreden is over iemands prestaties of … over die van zichzelf.
  Klopt die bewieroking van de verdiensten van Middelkerke wel met de realiteit?
  Laat er ons even dieper op ingaan.

  Wat verstaat men onder ‘Participatiebeleid’?
  Het begrip ‘Participatie’ is stilaan in de plaats gekomen van ‘Inspraak’.
  Participatiebeleid is het betrekken bij het beleid van burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en/of andere overheden in een zo vroeg mogelijk stadium. Waarbij in een open wisselwerking, met hen de voorbereiding, de bepaling, de uitvoering en/of evaluatie van het beleid wordt vorm gegeven.
  In het Gemeentedecreet van 6 juli 2005 zijn een (beperkt) aantal regels opgenomen die het voor de steden en gemeenten, maar ook voor de burgers, mogelijk maken een participatief of interactief beleid te voeren.
  Onder Titel VI ‘Participatie van de burger’ vinden we vier maatregelen terug inzake inspraak (art. 197-220): klachtenbehandeling, adviesraden en overlegstructuren, verzoekschriften aan de gemeenteraad, de gemeentelijke volksraadpleging.
  Het is niet steeds duidelijk hoe de participatie juist afgebakend wordt.
  Als ik zie hoe de gemeenteraad meestal voor voldongen feiten geplaatst wordt en welke routine-, en onbelangrijke punten daar behandeld worden, als ik lees dat de meeste belangrijke beslissingen gedelegeerd werden naar het schepencollege, dan vrees ik dat ook de inspraak van de bewonersgroepen niet is wat ze zou moeten zijn.
  En … dat onze beleidsmensen er niet echt voorstanders van zijn.
  Natuurlijk is het voor de betroffen bewoners nuttig, ja zelfs noodzakelijk dat hun mening gevraagd en soms zelfs ingevolgd wordt als het gaat over punten die hun onmiddellijke levenssfeer aanbelangen.
  Als belangrijkste wil ik vermelden het informeren over wegenwerken, het samen waken over de verkeersveiligheid (fietsroute in Leffinge), de aanleg van speelpleinen (in Slijpe en Sint-Pieters-Kapelle), gebruik van kerk als vergaderzaal (Sint-Pieterskapelle), ...

  In het totale kader van het algemeen beleid blijven die beslissingen echter beperkt. Inspraak in wat voor de lokale bevolking echt belangrijk is, zoals het gebruik van ons belastinggeld, het subsidiëren en inrichten van mega-evenementen, dure soms nutteloze aankopen, investeringen, meerjarenplannen, bouwen van ondergrondse parking voor miljoenen euro’s, ... dat is nog wat anders.
  We herinneren ons ook allemaal wat toenmalig burgemeester Landuyt ooit zei over informatieavonden. Hij noemde ze oneerbiedig ‘praatbarakken’.
  Maar we willen het hier hebben over die GoeBezig-prijs, die niet uitgereikt wordt omdat de gemeente een gezond financieel beheer voert, noch over democratie in het algemeen.
  Hoe verloopt die beperkte wisselwerking tussen overheid en bevolking?

  Samenlevingsopbouw
  Dat was ooit een initiatief gebaseerd op de Engelse methodiek ‘Village Appraisals’.
  Bewonersgroepen van de plattelandsdorpen kunnen dus adviseren, inspraak hebben en op sommige momenten mee beslissen over thema’s die direct invloed hebben op hun nabije leefomgeving.

  Tijdens de legislatuur 2006-2012 behoorde ‘Samenlevingsopbouw’ tot de bevoegdheden van schepen Geert Verdonck. Die term had hij zelf overgenomen van de organisatie ‘Samenlevingsopbouw’, die actief was/is in de verschillende Vlaamse provincies, met steun van de provincies. Hij vond (en vindt nog altijd) ‘Inspraak’ en ‘Participatie’ van de bewoners belangrijk. Dat gold vooral bij alles wat de gemeentelijke overheid in hun omgeving van plan was/is of op voorstel van de bewoners eventueel zou kunnen realiseren. Hij had toen een opbouwwerkster in dienst, die gecoacht werd door Samenlevingsopbouw en ook volgens hun methodieken werkte. De gemeente ‘huurde’ haar eigenlijk van samenlevingsopbouw. Hij koos voor deze formule omdat deze persoon dan onafhankelijk kon werken, los van politieke bemoeienissen uit het College.
  Onder zijn gezag werden de DorpInZicht-groepen opgericht, met als start het uitdelen van vragenlijsten in te vullen door de plattelandsbewoners: Sint-Pieterskapelle (2007), Slijpe (Dec 2008), Schore (jun/jul 2009), Mannekensveere (2010) en Leffinge (eind 2011).

  De Dorp inZicht-groepen zorgen, met steun van het gemeentebestuur, voor heel wat lokale evenementen in het hinterland.
  We mogen dus zeggen dat Geert Verdonck een groot aandeel mag opeisen in de verwezenlijkingen totnogtoe. Naar het schijnt gebeurde dat allemaal dik tegen de zin van de Open VLD. Zij zagen deze initiatieven helemaal niet zitten. Vooral de toenmalige schepen van openbare werken, nu burgemeester, zag dat als te grote inmenging in haar plannen. Bij elk initiatief van de dorp-in-zicht-projecten was er tegenwind van de blauwe partij.
  Het Progressief Kartel daarentegen was voorstander van veel meer inspraak, vooral over dorpskernvernieuwingen, waar de burgers geen dure dorpsboom (€25.000) vragen maar toegankelijke wegen, parkeergelegenheid waar nodig, gezellig plein waar bewoners kunnen samenkomen en geen dure betegeling of hypermoderne banken of bloembakken.
  Lombardsijde, Westende-dorp en Wilskerke schijnen dus niet tot het platteland te behoren. Althans, het was de bedoeling van schepen Verdonck ook hier DorpInZicht ingang te doen vinden en zelfs in de deelgemeente Middelkerke ook, maar dan per wijk. De kiezer besliste er in oktober 2012 anders over.
  Meer dan drie jaar later, onder de huidige schepen voor Participatie, is er nog steeds niets gebeurd.
  Is dat geen bevestiging van het gebrek aan interesse voor het initiatief?


  Dorpsbelangen
  De Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen is gegroeid uit Samenlevingsopbouw. Toen Samenlevingsopbouw in Oost- en West-Vlaanderen niet langer de begeleiding van ‘zwakkere groepen’ in de samenleving/ op het platteland als kernactiviteit beschouwde, werd de Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen opgericht. Die zette de werking verder. In West-Vlaanderen gebeurde er enkele jaren niets en sinds een half jaar heeft de Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen met medewerking van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen de werking naar West-Vlaanderen uitgebreid en is daarmee Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen geworden.
  Het is de bedoeling later door te groeien naar de andere Vlaamse Provincies!

  Zij stellen zich tot doel de gemeenten te beoordelen op het gebied van participatiebeleid. Er wordt nagegaan of bewonersgroepen kunnen adviseren, inspraak hebben en op sommige momenten mee beslissen over thema’s die direct invloed hebben op hun nabije leefomgeving.
  Elk jaar wordt, per provincie, een gemeente en een bewonersplatform bekroond met de ‘Goebezig-prijs’. In 2015 stelden zich voor West- en Oost-Vlaanderen 22 gemeenten en/of bewonersgroepen kandidaat om 4 prijzen in de wacht te slepen, dus ongeveer vijf per prijs.
  Een bewonersplatform/dorpsraad/ bewonerscomité/ bewonersgroep wordt door de jury als ‘Goe Bezig’ bevonden als uit de acties van die groep dorpsbewoners blijkt dat de werking de bewonersparticipatie op het platteland op een efficiënte en zo mogelijk vernieuwende manier benadert.
  Het gaat daarbij om diverse facetten zoals:
  - het aanjagen van het gemeentebestuur (en andere actoren) om dorpsbewoners op een actieve manier te betrekken bij het dorpenbeleid in al zijn aspecten.
  - het uitbouwen van een structurele samenwerking met de gemeente (bv via vaste contactpersonen, vaste vergadermomenten, sluiten van samenwerkingsovereenkomst, …)
  - het participeren aan het beleid o.a. door oprichten/versterken van een draagvlak rond gemeentelijke beleidsbeslissingen met gevolgen voor het platteland (o.a. op vlak van verkeer en mobiliteit, dienstverlening aan de loketten, cultuur, sport, …)
  - het actief betrekken van dorpsbewoners bij de werking zodat er een groot draagvlak ontstaat (bv via open bewonersvergaderingen, werkgroepen, dorpskrant, website, facebook, ...)
  - het versterken van het maatschappelijk weefsel in het dorp (door communicatie, opzetten van eigen acties of ondersteunen van acties van anderen, …)
  - het bijdragen tot een kwalitatieve en aangename woon- en leefomgeving (o.a speel- en ontmoetingsruimte, meer groen, …) door eigen acties of beleidsaanbevelingen.
  - het versterken of uitbouwen van de intrinsieke waarden/kwaliteiten van het dorp (troeven op vlak van patrimonium, toerisme, naar het verenigingsleven toe, …) m.a.w. het mee identiteit geven aan het dorp.
  Een budgethouderschap voor wijkcomités en burgerinitiatieven is voorzien in artikel 159 van het Gemeentedecreet.
  Onder de voorwaarden die door de gemeenteraad worden vastgesteld, kan het college van burgemeester en schepenen immers het beheer van een budget voor bepaalde projecten in handen geven van een wijkcomité of burgerinitiatief. Deze inspraakmethode is enkel mogelijk wanneer het project voldoende wordt gedragen door de wijk of door de bevolking.
  Dit is een belangrijke vernieuwing omdat het de steden en de gemeenten in staat stelt om initiatieven van de (georganiseerde) burgers te ondersteunen en te vergemakkelijken.

  Middelkerke en Merelbeke werden uitverkoren als gemeenten en Woumen (Diksmuide) en Zwijnaarde als bewonersgroepen. Hebben de andere gemeenten misschien geen participatiebeleid of zijn ze niet zo uit op het behalen van prijzen, zoals bij ons, ik weet het niet, maar er zijn in Oost-Vlaanderen 65 en in West-Vlaanderen 64 gemeenten, dus …

  Wat doet de gemeente zelf?
  Burgemeester Janna heeft participatie in haar bevoegdhedenpakket.
  In Middelkerke kenden we al een sterke inspraakcultuur’, beweert ze nu, alhoewel haar liefde voor inspraak, zoals hierboven gezegd, om het zacht uit te drukken, niet groot was. En vol trots stelt ze verder: “De prijs die we van het nieuwe koepelorgaan Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen krijgen is een erkenning voor de energie die we samen met de Dorp inZichten leveren en een deugddoende vaststelling dat we ‘goe bezig’ zijn”.
  Middelkerke stelde vorig jaar een voltijdse participatie-ambtenaar aan, ook inspraakambtenaar genoemd. Het is naar verluidt een zeer bekwaam en gemotiveerd ambtenaar en tevens toporganisator. Zij is het aanstuur- en aanspreekpunt van de verschillende bewonersgroepen, In overleg daarmee bepaalt zij de agenda en de werkpunten.
  Participatie is meer dan je gal spugen over bepaalde problemen’, vindt ze. ‘Aankaarten van problemen moet uiteraard, maar essentieel in een goed participatiebeleid is het gezamenlijk zoeken naar haalbare oplossingen’.
  Zij zou zeer nauw samenwerken met burgemeester Janna Rommel-Opstaele. Janna houdt van feestjes. Op zich is daar niets mis mee. In de gemeente doet het verhaal de ronde dat de participatieambtenaar op 7 maart 2015 de ‘ladies-night op KVO’ moest inrichten: een modeshow van lingerie, veel cava, dans en een stripper als apotheose…
  Ik zal maar niet het hele verhaal vertellen maar het moet er daar lustig aan toe gegaan zijn.
  Dat was naar het schijnt een feestje aangeboden door een sponsor van KVO … Willy Rommel, echtgenoot van de burgemeester … maar betaald door de gemeente Middelkerke!

  Besluit
  Laten wij voorzichtig zijn en niet al te euforisch doen over de’GoeBezig-prijs’ die de gemeente mocht ontvangen. De jury had niet alleen weinig keuze, maar er blijft nog een hele weg af te leggen. Het is vooralsnog geen ‘BeterBezig-prijs’ of een ‘BestBezig-prijs’. De dag dat de burger, zij het via de verkozene in de gemeenteraad, zij het rechtstreeks, inspraak zal hebben bij beleidsbeslissingen van een zeker algemeen belang, dan zullen we pas kunnen spreken over echte democratie.

  Bronnen
  http://www.middelkerke.be/nieuws/middelkerke-wint-goebezigprijs-2015.aspx#.Vm6RrTbSkdU
  http://www.dorpinzicht.be/
  http://www.dorpsbelangen.be/?p=1896
  http://www.samenlevingsopbouw.be/overons/missie-opdracht-waarden-over-ons
  http://www.middelkerke.be/page75331927.aspx
  http://www.vvsg.be/veiligheid/gemeentelijkveiligheidsbeleid/burgerparticipatie/wetenschappelijke%20benadering/Pages/Wettelijk_kader.aspx
  http://www.dewakkereburger.be/index.php/de-wakkere-burger-blogt/opinie/195-een-duurzaam-participatiebeleid-qwordt-voor-een-dag-gemeenteraadslidq
  Met dank aan Agnes Voet, Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen, De Meerling, Moeie 16A, 9900 Eeklo

  28-12-2015, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (1)


  Categorie:Milieu
  18-08-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zomerse vuiligheid in Westende… en niet alleen hier, zeker?

  De politiek bij de ophaling van het huisvuil in Middelkerke is duidelijk 'Eerst sensibiliserend, maar daarna repressief'’. Dat is zeer mooi, als het ook iets oplevert, wat ik betwijfel.

  Het ophalen van het huisvuil – Enkele genomen maatregelen
  Van 1 juli tot en met 31 augustus is er in de toeristische zone geen dagophaling voor restafval meer! Dat gebeurt enkel nog ‘s nachts vanaf 24u00. Buitenzetten mag vanaf 22u30 tot het moment van ophaling.
  Er werden in Westende ook zeven ondergrondse betaalcontainers geïnstalleerd. Mensen die hun restafvalzak niet kunnen buitenzetten op de voorziene dag, kunnen daarvan gebruikmaken (zelfs een niet reglementaire afvalzak mag) tegen de prijs van 0,5 euro voor 30 liter afval. 

  Omdat onze bestuurders echt niet willen dat de straten er uitzien als een stort, hebben ze onlangs nog enkele bijkomende maatregelen gelanceerd.
  Er werden twee nieuwe kleurenstickers gelanceerd met de duidelijke boodschappen: ‘je gebruikt een niet-reglementaire afvalzak’ en ‘je afval staat niet buiten op het juiste tijdstip’.
  De oranje of gele sticker wordt op de afvalzak gekleefd. Boetes kunnen oplopen tot 250 euro. '
  Zo zien de stickers eruit:

  Schepen van reinigingsdienst en afvalbeheer Johnny Devey (Open VLD) verduidelijkt 'We willen de inwoners en verblijvers een duidelijke boodschap meegeven. Wij willen hen informeren en sensibiliseren om de afvalkalender na te leven. We investeren jaarlijks vele duizenden euro’s om de gemeente proper te houden. Zo is er komende zomer iedere nacht afvalophaling in de toeristische zone voorzien. We sturen ook elke morgen iemand van de reinigingsdienst op pad om opengepikte zakken op te halen, zodat de straatvegers zich enkel hoeven toe te spitsen op het straatvegen en niet op de opengepikte zakken. De mensen moeten duidelijk weten waarom hun afvalzak buiten is blijven staan.  Aan diegene die hardleers is, willen we ook meegeven dat er bij niet-naleving een boete van maximum 250 euro mogelijk is'

  Betreffende het tijdstip van buitenzetten van de afvalzak
  De zakken met plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons (PMD) moeten tussen 7 uur ’s morgens en het tijdstip van ophaling buitengeplaatst worden en worden ten vroegste om 7 uur weggehaald. Vroeg opstaan dus, midden in de nacht, maar vaak gebeurt het ophalen een heel stuk later.
  Voor restafval mag het buitenzetten gebeuren vanaf 6 uur, maar de gemeentelijke ophaaldienst komt ten vroegste om 8 uur.
  Alhoewel in mijn straat, buiten de toeristische zone, veel afvalzakken de avond voordien buitengezet worden, heb ik er nog nooit één gezien met een gele sticker. Ze zijn hier nog steeds aan het sensibiliseren, waarschijnlijk?  

  Ik keur het wel niet goed, maar ik begrijp dus wel dat sommige de zakken (vooral de blauwe PMD), gezien het ‘nachtelijk’ ophaaluur de avond ervoor buitenzetten. 

  Demonstratie van de bestraffing door het gemeentebestuur
  In Westende-bad in de Zonnelaan, zag ik onderstaande ‘repressiemaatregel’ wegens het buitenzetten van een niet-reglementaire afvalzak. En wat nu? Wie is de dader? De zak lag op de grens tussen twee huizen. En wie heeft die zak kapot gescheurd om de overtreding nog wat aanschouwelijker te maken?
  Wie betrapt wordt, moet niet afkomen met ‘ik wist dat niet’. De stickers werden afgebeeld in ‘De Sirene’, het tweemaandelijks gemeentelijk informatieblad. Tevens verscheen daarover in juni 2014 een artikel in de kranten.

  Of zouden de overtreders Franstaligen zijn, die geen Nederlands verstaan? Of zijn ze geen bestemmeling van ‘De Sirene’?

  En nog maar eens over de hondenpoep…
  Na een gunstige evaluatie werden er in de voorbije maanden 30 nieuwe hondenpoepbuizen, waarvan drie in Westende, geplaatst zodat een groot aantal hondentoiletten kon verwijderd werden.
  Het gemeentebestuur doet alleszins zijn best in zijn strijd tegen hondenpoep.

  Ze worden daarin ook nog bijgestaan door inwoners die de voorbijgangers een bijkomende hint geven.

  Is dat geen duidelijke taal?

  Bron
  ‘Het Nieuwsblad van 24 juni 2014 ‘Gemeentebestuur treedt strenger op tegen niet-reglementaire afvalzakken’ door Dany Vanloo

  18-08-2014, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Milieu
  04-11-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.’t Is maar dat jullie weten wat er roert in Middelkerke en Westende

  Uitbreiding camping Westende
  Op het voorziene tijdstip is de afbraak begonnen van de bureaus (met aanpalend huis) en van de ateliers van wat ooit de bloeiende firma Soetaert in Westende was. Zoals ik al in één van mijn vorige artikels schreef, werd alles opgekocht door de eigenaars van de camping Westende, uiteraard met de bedoeling hun kampeerterrein uit te breiden.
  Voor de geschiedenisboeken over Westende, heb ik de werken gefotografeerd.

  Eindelijk ook hondenpoepbuizen in Middelkerke
  Middelkerke heeft een 20-tal hondentoiletten verspreid staan/liggen over de gemeente. Wie gaat wandelen met zijn hond kan zijn zakjes met hondenpoep nu ook kwijt in speciaal daarvoor voorziene hondenpoepbuizen.
  In eerste instantie gaat het om een proefproject waarbij deze buizen op volgende proeflocaties worden uitgetest:

  - Loopweide Klein Kasteelstraat (Middelkerke)
  - Tramwegel (Leffinge). Hier verdwijnt wel het huidige hondentoilet
  - Leopoldlaan/Jules Van den Heuvelstraat (Middelkerke)
  - Hoek Parklaan-Zilvermeeuwenlaan (Westende) .
        Hier is wel het vroegere hondentoilet verdwenen.
  - Steenovenstraat (Middelkerke)

  Wat moet Middelkerke daar nog aan ‘proeven’? Worden er 'testhonden' ingezet?Ervaren of de locaties wel geschikt zijn? Gaat men er dan telkens slechts vijf tegelijk plaatsen?
  Bredene (20 buizen), Blankenberge (85), De Panne (35), Koksijde (35) en Oostende (30) plaatsten die buizen al enkele jaren geleden.
  Middelkerke heeft waarschijnlijk nog die hele tijd moeten sparen om het geld ervoor bijeen te krijgen!!
  De hondenpoepbuis is een koker/paaltje van 1 meter lang. De opening bovenaan is klein opdat er enkel drolzakjes in gedeponeerd kunnen worden. De buis kan gemakkelijk geledigd worden via een groter deksel onderaan.
  Het is eigenlijk een alternatieve vuilnisbak waarin men de zakjes kan kwijtraken.
  Met een hangslot wordt de toegang door ‘onbevoegden’ onderaan onmogelijk gemaakt.
  Hieronder zien jullie de ‘input’ en de ‘output’.

  De hondenpoepbuizen worden geplaatst op sites waar overlast is.

  Middelkerke houdt niet zo van officiële vlaggen. Sinds wanneer zijn ze hier zo koningsgezind?
  Onze nationale vlag is een driekleur bestaande uit drie verticale banden: zwart tegen de stok, geel in het midden en rood aan de buitenkant. Zo ken ik die al mijn hele leven, zonder verdere opschriften of figuren.
  Nu duiken overal Belgische vlaggen op waar logo’s en/of teksten aan toegevoegd werden.
  Vooreerst is er deze waarop het Belgische wapenschild afgedrukt staat. (hieronder links)
  Je hebt er ook één van de ‘Belgische alliantie’, (hieronder midden) een nationale en Belgischgezinde partij opgericht in maart 2008 te Brugge. De partij wil de verschillende regio's opnieuw dichter bij elkaar brengen en in de eerste plaats de Belgische federale staat versterken door bevoegdheden terug naar het federale niveau over te hevelen.
  Diezelfde alliantie heeft ter gelegenheid van de troonwisseling nog een andere vlag gepromoot. (hieronder tweede van rechts)
  Ik heb ook nog een andere fantasievlag gevonden (rechts)

  In andere landen zie je zoiets niet. Op de Nederlandse vlag ‘behoort, tenzij daartoe gerechtigd, geen enkele versiering of andere toevoeging te worden aangebracht’. Bij ons doen ze dat dus wel. Ik heb wel niet kunnen terugvinden of het toegelaten is of niet.
  Aan het gemeentehuis van Middelkerke wappert zelfs fier de derde van bovenstaande vlaggen, naast de allergrootste trots van ons bestuur, de toeristenvlag, waarvan ik dus wel weet dat ze onwettelijk is.
  Ik wou ook nazien welke vlag er hangt aan het oud-gemeentehuis van Westende, maar dat is spijtig genoeg niet mogelijk. Jullie zien hieronder rechts waarom niet.

  De troonwissel was blijkbaar het sein voor een campagne om het nationaal gevoel te doen opflakkeren.
  Alle media werkten er aan mee en vooral door de sport wil men de bevolking diets maken dat België nog steeds een eendrachtig land is.
  Vooral de Rode Duivels, met al hun talent, worden daarvoor gebruikt/misbruikt.
  Ook aan de meet van op TV uitgezonden wielerwedstrijden, ziet men meer en meer Belgische vlaggen, naast de Vlaamse overigens die waarschijnlijk niet toegestaan worden bij voetbalwedstrijden, want daar zie je er geen. Dat lijkt niet meer op een offensief, dat is er één.

  Toch een vrolijke noot: op de feesten van de troonwissel doken toch enkele leuke driekleurige combinaties op. Ons royalistisch gemeentebestuur kan misschien voortaan bij officiële gelegenheden van één daarvan gebruikmaken. Wij hebben toch ook drie vrouwelijke schepenen en zelfs een vrouwelijke burgemeester.

  04-11-2013, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Milieu
  30-09-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Is Westende een propere deelgemeente van Middelkerke?

  Het is niet de eerste keer dat ik zeg en schrijf dat onze gemeente van het bestrijden van sluikstorten en hondenpoep een topprioriteit gemaakt heeft.
  Terecht en gelukkig maar!
  Dit is het vierde blogartikel dat ik wijd aan de verbeten strijd die het huidig bestuur nu al meer dan 12 jaar voert tegen eigenaars van honden (of liever hun poep) en tegen sluikstorters.
  Wie zich wil inleven in deze strijd kan mijn artikels ‘De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens…’ (11.4.2010) en ‘Hondendrollen en paardenvijgen’ (26.9.2007) raadplegen in de map ‘Milieu’.
  Er wordt een leger van bestrijders ingezet, uitgerust met een grote verscheidenheid aan voertuigen en middelen: veiligheidsagenten, stadswachten, jobstudenten, milieuambtenaar, preventiemedewerkers, de GAS – ambtenaren en officieren van de lokale en federale en gerechtelijke politie, anonieme controleurs en tenslotte een milieucel om eventuele overtreders te vervolgen.
  Er worden campagnes gevoerd met folders en affiches. Er wordt ‘gesensibiliseerd’ en preventieve acties gevoerd.
  En toch levert dat allemaal weinig of geen succes op.

  Publieke vijanden Nr 1 zijn de meeuwen
  Als vuilniszakken opengepikt worden door meeuwen, dan ligt het vuil meters in het rond te stinken. Werkelijk geen mooi zicht.
  Hieronder een mooi voorbeeld (foto genomen op 23.9.2013)

  Alle badplaatsen krijgen er mee te kampen en iedereen zoekt naar een adequate oplossing.
  In de toeristische zones van Middelkerke en Westende-Bad organiseerde het gemeentebestuur vorige zomer voor het eerst een speciale en vroege ochtendophaling van huisvuilzakken die opengepikt werden door meeuwen en ... enkel die. Dat waren er tussen 17 juli en 30 augustus niet minder dan 1.243. Voor dag en dauw trok een mobiele ploeg er op uit om het vuil op te ruimen.
  Waarom dat niet gebeurde in de landelijke zones? Ik zou het niet weten. Nochtans kunnen wij in de Heidestraat wekelijks getuige zijn van het fenomeen. Bij jullie zal dat niet anders zijn.
  Schepen Devey beweert dat het initiatief zijn vruchten afwerpt. Wat zou hij daarmee bedoelen?
  Er werd ook al gesuggereerd dat de zakken zouden opgehangen worden, maar dat kan de goedkeuring van de schepen niet wegdragen, wegens te moeilijk voor oudere mensen en voor het personeel.
  Dat zou de meeuwen nochtans niet zinnen, natuurlijk, want ze kunnen niet ter plaatse fladderen. Maar waar hang je die zakken dan wel op? Aan de huisgevels? Neen, in Oostende en Knokke-Heist werd onlangs een proefproject gestart met haakjes aan verlichtingspalen. Inwoners konden daar hun vuilniszak aan ophangen … maar ze deden het niet!.
  Ons gemeentebestuur is van plan in het vervolg veel strenger op te treden tegen het veel te vroeg buiten zetten van het huisvuil.
  Wat zal dat optreden dan wel inhouden? Van wie is die welbepaalde zak in een vakantiecentrum of in een appartementsgebouw? Als de dader dan toch kan gevonden worden, krijgt die dan een GAS – boete? Effectief, of blijft het bij woorden?
  Dat men daarmee de bewoners de schrik op het lijf jaagt (!), mag blijken uit het feit dat sommige daags voordien of zelfs in het weekend hun zakken al op straat plaatsen … telkens weer …

  De meeuwen hebben het trouwens niet enkel op de vuilniszakken gemunt.
  Dat mocht, zoals hieronder blijkt, ook wielerkampioen Freddy Maertens ondervinden.

  Een Oostendse kijker van Focus beweert: “Meeuwen zijn net vliegende ratten. Overal laten ze uitwerpselen achter, bewoners kunnen niet meer op hun terras of ze worden bekogeld met meeuwendrek. Kinderen, ja zelfs brandweermannen die de eieren komen prikken, worden aangevallen”.
  De meeuwenpopulatie breidt zich steeds verder uit. Aan heel onze kust vliegen tussen de vijftien- en dertigduizend meeuwen rond, die steeds agressiever worden.
  Hun constant gekrijs is al van 4 uur ’s ochtends te horen wanneer de vogels aanvliegen om hun jongen te voeden. Ze vallen etende toeristen aan. De EHBO-posten aan het strand krijgen elke dag kinderen binnen met schrammen op hun schouders of gezicht omdat ze door meeuwen werden aangevallen.

  Allerlei voorstellen om de populatie uit te dunnen, worden/werden bovengehaald.
  -Blankenberge en Knokke-Heist pleiten voor de drastische oplossing en willen de vogels doodschieten.
  Ze willen een quotum vastleggen voor een beperkt aantal meeuwen per vierkante meter. "We zijn geen moordenaars, maar er zijn grenzen", zegt de milieuschepen in Knokke-Heist.
  -Eerder probeerde Oostende de meeuwenplaag al terug te dringen door de eieren
   van de vogels in de
  nesten te doorprikken.
   Dat gebeurt door brandweermannen, gewapend met een doodgewoon eiprikkertje
   dat je in de keuken
  gebruikt om eitjes te koken zonder dat ze barsten.
   
  Nog vroeger werden de eieren geschud, maar dat gaf geen honderd procent
   garantie. Vaak raakte het ei
  dan toch uitgebroed. Prikken geeft de absolute
   zekerheid dat er geen jong meer zal uitkomen.
   De meeuw zelf heeft tijdens de hele broedperiode niets in de gaten. Zij gaat ervan
   uit dat het om een
  gezond ei gaat en zal dus geen nieuwe leggen. Doordat het
   broeden uiteindelijk mislukt, is de kans
  kleiner dat de meeuw volgend jaar naar
   dezelfde plek terugkeert om te broeden.

  De kustgemeenten hebben hun verzoek aan Vlaams minister van Leefmilieu en Natuur Joke Schauvliege (CD&V) van vorig jaar herhaald. De opheffing van het beschermd statuut van de dieren, moet drastischer ingrijpen mogelijk maken. Maar, dat zou een beslissing zijn die door Europa moet genomen worden!

  Er zijn in de voorbije jaren ook ideeën de revue gepasseerd met de bedoeling de meeuwen te verjagen:
  - op het dak van een school, waar regelmatig veel meeuwen komen, een
   telegeleide auto laten rondrijden
  met een opgezette vos. (Knokke-Heist)
   Er zou een meeuwenwacht komen om het speelgoed te bedienen, maar het plan
   werd afgevoerd wegens '
  te gevaarlijk'.
  - een onbemande helikopter met een doorsnede van zowat 70 centimeter, zes
   propellers en een kastje
  onderaan dat ultrasone geluiden uitzendt.
   Scheveningen (NL) zou daar al succes mee geboekt hebben. Van op het dak van
   een groot hotel laten
  ze om de twee dagen zo'n toestel uitvliegen.
   Dat kost wel minstens enkele duizenden euro’s per maand.

  - een disco-installatie plaatsen met lasers (Knokke-Heist)
  -vliegers in de vorm van roofvogels of ‘Hawk-kites’; ze maken de meest
   onvoorstelbare bewegingen en
  duiken als een havik, automatisch, bij het minste
   zuchtje wind. Standaard hangen ze vast aan een 7 meter
  lange glasvezelpaal zodat
   ze tot 12 meter hoog kunnen vliegen.
   Meerdere vliegers zijn dus nodig op strategische plaatsen.

  - kleurrijke windmolentjes (Oostende)
  - een valkenier op pad sturen die een woestijnbuizerd laat rondvliegen (Oostende)
  - voor de kust een eiland opspuiten waar de dieren ongestoord kunnen broeden.
    Schepen Lesaffre van Oostende wil ook werk maken van voederbakken in zee,
    zodat de meeuwen
  opnieuw gewoon worden om eten op zee te zoeken in plaats
    van in de stad.
   
  Volgens haar ligt de decimering van de vissersvloot aan de basis van de overlast.
    Toen kwam immers
  meer visafval in zee terecht zodat 'de ratten van de zee' daar
    hun voedsel gingen zoeken.
    Volgens marien bioloog Jan Seys van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)
    zijn de meeuwen op de
  huizen komen broeden omdat de haven van Zeebrugge
    zich uitbreidt en ze daar niet meer terechtkunnen.

  Enkele geuite ideeën beoogden om het de meeuwen lastiger te maken:
  -teruggrijpen naar de klassieke vuilnisbakken in kunststof, op wieltjes
     (gemakkelijk voor oudere mensen).
   Dat heb ik enkele tijd geleden in Limburg gezien. Daar waren er dan weer
   klachten dat de bakken de
  doorgang op het voetpad versperden, zoals blijkt uit de
   foto hieronder links.
   Er zijn drie soorten bakken, zodat meteen kan gesorteerd worden.

  -speciale gele ‘gewapende’ vuilniszakken gebruiken; Blankenberge, die zich stilaan
   ontpopt tot
  aartsvijand van de meeuwen, kreeg er in leen van het Nederlandse
   Leiden, met de bedoeling
  daarna hun voorbeeld te volgen. ‘Die zouden ‘meeuwenbestendig’ moeten zijn’, zei burgemeester Patrick De Klerck.
   Niet dat de meeuwen zich laten afschrikken door de gele kleur maar de zakken
   bestaan uit lagen stevig
  plastic die in verschillende richtingen over elkaar heen
   liggen. Hierdoor kan een meeuw nog wel een
  gaatje pikken, maar een scheur in de
   zak trekken zou niet meer lukken.
   Na twee weken testen werd het experiment al afgeblazen, wegens ‘mislukt!’.
  - ondergrondse afvalcontainers installeren, zoals in Den Haag, tegen het voorjaar
    van 2014.
    Daar zal in de buurt van elke woning, binnen een straal van 75 meter, een
    ondergrondse afvalcontainer
  staan.

  Tenslotte zijn er nog de administratieve maatregelen:
  -Voortaan wordt in Knokke-Heist een bijkomende voorwaarde opgelegd om een
   bouwvergunning te
  bekomen: in de gebouwen moet er een betere toegang zijn tot
   het dak
  zodat de nestenbouw gemakkelijk
  kan verhinderd worden. Eigenaars en
   bewoners moeten er in het voorjaar alles aan doen om nestvorming
  te
   voorkomen. Eieren mogen niet vernietigd worden, niet alleen omdat meeuwen
   beschermde vogels
  zijn, maar ook omdat het toch niet helpt. Het ligt namelijk in
   de natuur van de vogels om dan gewoon
  nieuwe eieren te leggen. Elk jaar stuurt
   het gemeentebestuur een brief naar de agentschappen,
  vastgoedkantoren en
   syndici om werkzaamheden uit te voeren en maatregelen te treffen op de
   
  appartementsgebouwen.
   Dat houdt in: het dak regelmatig betreden, mogelijk nestmateriaal verwijderen en
   op risicolocaties netten
  en pinnen plaatsen.
  -een verbod om de meeuwen te voederen uitvaardigen

  Volgens ‘Vogelbescherming Vlaanderen’ zijn dat allemaal slechts ‘schijnoplossingen’. Door het afval en mensen die de meeuwen voederen, zullen de dieren volgens hen in grote aantallen blijven terugkeren.
  Er werd al een plan aangekondigd voor de hele kust om te bepalen hoe met de meeuwen moet omgegaan worden. ‘Helemaal verdwijnen zullen ze uiteraard nooit', zegt Hannelore Maelfait van het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer.
  In Den Haag bestaat er al zo’n integraal meeuwenplan.
  Dit gaat niet alleen over sensibilisering, maar ook een kordate handhaving, een subsidiereglement voor nestwerende maatregelen en een alternatieve aanpak voor huisvuilophaling staan in dit plan.

  Publieke vijand Nr2: gebrek aan opvoeding van een deel van onze jeugd

  Onderstaande foto’s heb ik genomen op 17 augustus 2013 op het speelplein naast het voetbalstadion van Lombardsijde.
  Ze geven een beeld van het gebrek aan eerbied dat sommige jongeren opbrengen voor dure projecten van ons gemeentebestuur.

  Misschien is er wat meer toezicht nodig?

  En wat denken jullie van onderstaande foto? (genomen op 23.9.2013)

  En … dat hebben de meeuwen niet gedaan! En de jeugd ook niet!

  Bronnen
  http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20130919_00749828
  http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/westvlaanderen/1.1366077
  http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid1367186/kustgemeenten-willen-meeuwen-neerschieten.aspx
  http://www.focus-wtv.be/nieuws/algemeen/meeuwen-blijven-voor-overlast-zorgen-aan-kust/article-4000322606991.htm
  http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20130902_00719566
  http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20130921_00753044
  http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Ondergrondse-restafvalcontainers.htm

  30-09-2013, 10:29 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Milieu
  13-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Westende: zijn er vandaag nog zulke merkwaardige figuren?

  Even voorstellen
  Néron Hieronymus De Baets, geboren in Stene in 1915 als zoon van Dominicus en van Prudentia Engels. Zegt jullie dat (de ouderen dan) nog iets?
  Ik vermoed, met een grote waarschijnlijkheid, dat dit niet het geval is.
  Maar, misschien gaat er al een lichtje branden als ik zijn roepnaam gebruik. Iedereen sprak hem namelijk aan met ‘Jerome’. Nog niet? Jullie weten toch nog wie ‘Jerome de niengelsman’ was?
  Hij was op 22 juli 1941 gehuwd in Middelkerke met Maria Ludovica Borry en had twee oudere broers, die bij hem inwoonden: René (geboren in Lembeke op 22 april 1900) en Alfred (geboren in Londen op 6 juni 1902).

  Om een zo getrouw mogelijk beeld van Jerome en zijn gezin te kunnen schetsen, heb ik aan verschillende oudere Westendenaars gevraagd wat ze zich nog van hen herinnerden. Dat was niet bijster veel tot ik bij Gerard Ester terechtkwam, die er bijna alles over wist en die mij zelfs enkele foto’s kon bezorgen. Gerard is geboren in de Steenstraat en woont er al zijn hele leven.
  Aangezien de wereld van Jerome Debaets ook voor een groot deel in en rond deze straat draaide, ligt de verklaring dus voor de hand. Ik bedank Gerard dan ook voor zijn bereidwillige medewerking aan dit artikel.

  Waar komt die bijnaam ‘Iengelsman’ eigenlijk vandaan?
  Iemand vertelde mij dat de grootvader van Jerome uit Engeland zou overgewaaid zijn. En (niet verschieten!) … die man zou zelfs tot de adel behoord hebben.
  Ik heb heel wat opzoekingen gedaan, maar geen bevestiging daarvan gevonden. Zijn vader heette Dominicus en werd geboren in Ertvelde, zijn grootvader heette Petrus en zag het levenslicht in Evergem.
  Zijn broer Alfred is geboren in Londen en daar kan misschien de uitleg liggen. Hebben zij een tijdje in Engeland gewoond en is Alfred daar toen geboren? Maar het is Jerome die ‘den Iengelsman’ genoemd werd!

  Hoe kwam het gezin in Westende terecht?
  Het jong gezin vestigde zich vooreerst in de ‘Rattevalle’ (de Zelte) in Slijpe tussen de Rattevallebrug en de Slijpebrug. Jerome was van oorsprong boer en hield er enkele koeien en varkens op na. Orde, netheid en hygiëne kwamen niet in zijn woordenboek voor en dat zou de vaste lijn doorheen zijn leven worden, wat niet van aard was om een goede verstandhouding met buren en dorpsgenoten in de hand te werken.
  De bewoner van de naastliggende hoeve ‘Ampoorter’ kon ervan mee spreken. Hij werd er zelfs ooit vals van beschuldigd een koe van boer Debaets omgebracht te hebben. Hij werd er zelfs voor opgesloten. Later bleek de schuldige echter … broer René te zijn.
  Het is dus niet te verwonderen dat Ampoorter van zijn buur wilde afgeraken. Hij kocht zelfs het boerderijtje dat Debaets huurde, om hem daarna gemakkelijker aan de deur te kunnen zetten.
  Ziehier links een overblijfsel van de hoeve van Jerome langs de Vaartdijk-zuid naast een verzicht op de hoeve van de Ampoorter’s.

  Het lager gelegen gedeelte van de Zelte kwam op zeker ogenblik onder water te staan, na het openen van de sluizen. Het gezin Debaets moest toen wel een ander onderkomen vinden. Dat werd dus Westende, maar …
  Het huis in de Lombardsijdelaan 59, waar nu de nieuwkuis is, was op 11 oktober 1926 het toneel geworden van een moord en zelfmoord. Een zekere Februarius Casselman sneed er de keel van zijn vrouw Victorina Marchandt over om zich daarna zelf van het leven te beroven. Buurman César Norré hoorde hulpgeroep, snelde toe, vond het koppel badend in hun bloed en verwittigde de politie. De Westendenaars waren er daarna heilig van overtuigd dat die woning bezocht werd door boze geesten. Niemand wilde er nog binnengaan, laat staan er gaan wonen. 
  Volgens Georgine Norré (zuster Marie-Césarine, 91 jaar, geboren in Westende en verblijvend in het klooster H. Vincentius à Paulo in Kortemark) zou een zekere Julien Stordeur (geboren in Nazareth op 10 februari 1875), een Franstalige Brusselaar komende uit Sint-Lambrechts-Woluwe die ijsroom verkocht, op 15 november 1927 toch in het huis getrokken zijn. Tegenwoordig zou men zeggen dat Julien niet geïntegreerd was want hij weigerde ook maar één woord Nederlands te praten. Toen hij in 1942 verhuisde naar Sombreffe, vond ook onze Jerome op 3 oktober 1944 dat hij die geesten in dat huis wel de baas zou kunnen.
  Hij kweekte er geiten. Op zeker ogenblik werd vastgesteld dat hij geitenmelk met koeienmelk mengde en dat werd hem niet in dank afgenomen. Men kan haast zeggen dat Jerome vaker iets op zijn kerfstok had en dat hij daardoor ook vaker met het gerecht in aanraking kwam.
  Er werd mij ook nog een ander ‘geitenverhaal’ verteld. Jerome leefde in onmin met zijn buur Alfons (‘Foenten’) Defraeye (‘Fraeye’). Om zijn geiten toch te laten bevruchten door de bokken van ‘Foenten’, maakte Fred een gat in de omheining tussen beide doeningen zodat de bokken zich konden uitleven en het geitennageslacht voor de Debaets’en weer verzekerd was.

  Waarom was hij verder zo merkwaardig?

  Zijn verschijning
  Ik herinner mij niet de leden van het gezin ooit anders gezien te hebben als vuil, ja zelfs smerig en dus onwelriekend. Jerome haatte kousen en droeg er dan ook geen. Zijn blote voeten staken in wat wij kennen als ‘zeesluffers’. Zijn pet gaf de indruk in olie gedrenkt te zijn geweest en was zeker twintig jaar oud.
  Als Maria een winkel betrad, bleken de andere klanten plots grote haast te hebben of bekeken ze elkaar eens terwijl ze de neus optrokken.
  Als snuiver van tabak had Jerome ook de bijnaam ‘snuufdoze’ of ‘snuufneuze’. Dat laatste sloeg dan op de grootte van zijn reukorgaan. Wie hem daarmee aansprak, kon zeker op een pak slaag rekenen.
  Hij verplaatste zich op een oude fiets.
  Als jongste van de broers was hij wel de baas in het huis en van het bedrijf. Hij had ook de naam liever zijn broers aan het werk te zetten dan zelf de handen uit de mouwen te steken.
  Sommige Westendenaars hadden wel eens medelijden met Maria, eigenlijk een braaf vrouwtje dat veel van kinderen hield hoewel ze er zelf geen had, maar geterroriseerd werd en bijna tot slavenarbeid gedwongen werd door het broedertrio.
  Was het een hobby of was het om voor een deel in zijn levensonderhoud te voorzien, maar Jerome ging ik ook ‘kruien’.

  HET verhaal
  Reeds in mijn jeugd hoorde ik een leuk verhaal vertellen over de familie De Baets. Is het echt gebeurd? Of heeft iemand op de namen gespeeld en een verhaal daarover gebreid? Ik weet het niet!
  Ik ga het jullie toch maar vertellen. Maria kookte dus voor de drie broers en toen het tijd was om te eten, werden de broers, die achteraan het huis aan het werk waren, daarvan verwittigd.
  Ze riep dan luid aan de achterdeur: «Jerome, zeg tegen Neetn dat ‘n moe kommn frettn*» Een andere dag gebruikte ze een variante: «Jerome, zeg tegen Frettn dat’n moe kommn neetn.»
        *Westends voor ‘vreten’

  Zo zag de pastoor van Westende hem
  Jerome overleed in het Hendrik Serruysziekenhuis in Oostende op 16 april 1991 en werd begraven in Westende op 20 april. Zijn bidprentje geeft een deel weer van zijn persoonlijkheid.
  Hij wordt daarin ‘een algemeen bekende dorpsfiguur’ genoemd: «Hij die zolang hij enigszins kon, alle plaatselijke begrafenissen bijwoonde, wordt nu zelf ten grave gedragen. Wij hadden hem al een tijdje bijna niet meer gezien op zijn fiets, met de stok als hulpmiddel tussen het zadel.Hij was een beetje filosoof. «

  Zo zag de pastoor van Westende haar
  Maria Borry werd geboren in Middelkerke op 5 januari 1914 en overleed in Westende op 20 november 1973.
  «Haar leven was bescheiden en eenvoudig. Zij was geen grote dame waar men moest naar opzien maar zij heeft gewerkt zoveel ze kon en misschien meer dan ze vermocht. Trouw heeft zij haar man terzijde gestaan en verzorgd. Ook haar schoonbroers heeft zij met veel liefde onderdak en zorg gegeven.»

  Wat gebeurde er uiteindelijk met de broers Alfred en René?

  René stierf in het Heilig Hartziekenhuis in Oostende op 21 september 1964. Het overlijden van Alfred heb ik niet teruggevonden. Ze zouden beide begraven geweest zijn door toedoen van het OCMW ‘als honden’  in Stene.

  De ophaling van het vuilnis in Westende vroeger
  De Westendenaars hebben Jerome vooral gekend als ophaler van het huisvuil.
  Ik heb ook eens opgezocht in de verslagen van de gemeenteraad wie dat karwei opknapte voorafgaand aan de periode ‘Debaets’.
  In de zitting van 22 juli 1924 werd beslist de wekelijkse ‘reinigheidsdienst’ her in te richten. Désiré Verslype zou het dorp voor zijn rekening nemen tegen een vergoeding van 400 francs per jaar en voor 260 francs per jaar zou August Verleye-Ydou het vuilnis ophalen in Klein-Westende.
  Tijdens de zitting van 22 maart 1927 gebeurde er een aanbesteding voor een reinigingsdienst in Westende-bad voor de periode ‘van de zaterdag voor de Paasweek 1927 tot en met de vrijdag voor de Paasweek 1933’. Laurent Verbeeke was de laagste met een jaarlijkse vergoeding van 2.900 fr, betaalbaar per kwartaal.
  Van de zaterdag van de week vóór Paasweek 1939 tot Pasen 1945 haalde August Coopman het vuil op in Westende-Bad voor een jaarlijkse vergoeding van 5.000 fr.

  De periode van Jerome De Baets
  Na Coopman kreeg Debaets de concessie toegewezen voor negen jaar vanaf Pasen 1946 tot Pasen 1955. Die werd daarna nog verlengd en dat tot op 6.3.1958 in de raad beslist werd de vergoeding voor de reinigingsdienst met 30.000 fr per jaar toe te kennen aan Prosper Jacobs. Debaets kreeg toen een concessie van negen jaar in Lombardsijde.
  Wij ouderen hebben allemaal geweten dat Jerome, geholpen door zijn broer Fred, het vuilnis ophaalde met paard en kar. Spijtig genoeg heb ik geen foto daarvan kunnen vinden.
  Er werd gewerkt met een grote kar en met een kleine kar en met een aaltkar (“allekarre’ in het Westends) . Zoals jullie wel weten, is aalt of aal vloeibare mest, die terechtkwam in een beerput of aalput. Ik hoop dat jullie niet aan het eten zijn terwijl jullie dit lezen maar het bedrijf Debaets maakte ook beerputten leeg. Dat gebeurde door het uitscheppen met een emmer die uitgegoten werd in de aalkar, die jullie hieronder rechts zien, naast een hooimijt (‘u vumme’).

  Een door mij aangesproken Westendenaar zag het nog voor zich dat Jerome ‘Zon en Zee’ binnenreed om alle vuilbakken leeg te maken.
  Hij haalde er ook de etensresten op en reed er het gras af.
  Zoals gezegd woonde het gezin toen nog langs de Lombardsijdelaan. Daar werden ook geiten en varkens, honden en katten gehouden. Toen op zeker ogenblik de geitenstallen afbrandden, betekende dat een rampdag voor Debaets.

  Op 6 december 1961 werd verhuisd naar de Steenstraat 75 in een barak een beetje afgelegen van de straat.
  Jullie zien er hieronder een foto van. Omdat hij de weide langs de Steenstraat had afgedolven om er zijn beesten te laten grazen, mocht Jerome, als compensatie, het terrein op nummer 75 bezetten.

  Het huisvuil werd gestort om en achter zijn woonst.
  De buren uit de Steenstraat waren ver van opgezet met een stort en een vuile barakomgeving in hun straat. Niet te verwonderen natuurlijk als je weet dat de nog gevulde vuilniskar soms enkele dagen in de straat stond te stinken. Het regende dan ook klachten.

  Commissaris Landuyt versus Jerome Debaets
  Sommigen beweren dat Jerome op een goed blaadje stond bij burgemeester Vannuffel en dat hij zich daardoor wat meer durfde permitteren. Maar daar zou verandering in komen! Na eerst een tijd veldwachter geweest te zijn vanaf 1 augustus 1951 in opvolging van de gepensioneerde Karel Lefevere, werd Roger Landuyt, komende van Hertsberge, op 1 april 1954 benoemd tot politiecommissaris van Westende. Alle oudere Westendenaars zijn het er over eens dat de arm van de wet toen heel wat strenger optrad. Sommige hebben het er zelfs over dat Landuyt toen ‘de strijd aangebonden’ heeft met Jerome Debaets die zich totdantoe niets had aangetrokken van wettelijke voorschriften noch van klachten van omwonenden.

  De laatste levensjaren van Jerome
  Na het stoppen van zijn vuilnisbedrijf trok Jerome zich samen met Maria op 19 april 1968 terug in een bosje in de Schuddebeurzestraat nummer 38. Jullie zien er hieronder een foto van. Naar het schijnt kwam hij toen heel wat properder en deftiger voor de dag, zonder te overdrijven, natuurlijk.

  Gedaan met de middeleeuwse vuilniskar!

  Genoeg is genoeg: het is niet hygiënisch, het stinkt en de toerist vindt het een schande voor een badplaats
  Op 13 december 1963 besliste de gemeenteraad het contract met Prosper Jacobs op te zeggen tegen de eerstvolgende vervaldag in april 1963. Jacobs moest nadien wel gevraagd worden om het vuil nog wat langer op te halen aan een tarief van 1.500 fr per dag omdat er nog geen alternatief was.
  Pas op 17 januari 1964 besliste de raad de dienst voor het afhalen van het huisvuil her in te richten vanaf 2 april 1964.
  Maar er kwam maar geen schot in de aanbesteding wegens herhaalde klachten.
  Bovendien rezen nog enkele andere problemen.
  De gemeente deinde razendsnel uit en er kwamen steeds meer grote appartementsgebouwen bij. De aanbesteders vonden dat een nauwkeurige prijsopgave moeilijk te maken was.
  Een private firma kon zich ook niet voorzien van modern en aangepast materiaal.
  De ophaling van inpakpapier en dozen één of twee keren per week, zou nog wel te doen zijn met een gewone camion, maar … de rest? En het huisvuil?
  Aangezien een camion 3T ook goed van pas zou komen voor het onderhoud van de wegen, voor het wegruimen van opgewaaid zand op de dijk, voor de onderhoudswerken aan de beplanting en voor toeristische aangelegenheden, besliste de gemeenteraad dan maar de dienst voor het afhalen van het huisvuil voortaan zelf voor zijn rekening te nemen.
  In de volgende maanden werden daartoe een speciale huisvuilafhaalwagen, een kip-lastwagen, een lichte bulldozer en een gewone auto-camion van ongeveer 3 ton aangekocht alsmede de nodige speciale vuilnisemmers (2.000 stuks).

  Maar, waar naartoe met dat vuil?
  Op 14 september 1964 besliste het gemeentebestuur om een ‘machtiging’ aan te vragen aan de bestendige deputatie van de provincie om een pachtovereenkomst af te sluiten met de kerkfabriek voor het oprichten van een vuilnisbelt.
  De kerkfabriek wilde namelijk voor een duur van negen jaar een veldweide in de Hofstraat verpachten aan de gemeente om ze te laten ontzanden en om er de opgehaalde vuilnissen te storten, mits een jaarlijkse pachtprijs van 3.500 fr.
  Maar het oprichten van die vuilnisbelt werd niet goedgekeurd door de Bestendige Deputatie, die het vooral niet eens was met de termijn. Zij wilden 5 jaar in plaats van negen.
  De gemeente tekende echter beroep aan tegen deze beslissing en kreeg tenslotte toch de gewenste machtiging.

  Zo werd een streep getrokken onder een achterhaalde, achterlijke vuilnisophaling!

  13-05-2013, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (2)


  Categorie:Milieu
  15-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Deelgemeente Middelkerke gaat in zijn eentje voor de zoveelste keer een verwoede strijd aan tegen hondenpoep

  Op 11 april 2013 las ik in ‘Het Nieuwsblad’ het artikel ‘Gemeente bindt strijd aan tegen hondenpoep’.
  Daarin staan enkele merkwaardige passages.

  Ten eerste: “Bestuur wil hondenpoep PRIORITAIR aanpakken”
  Dit is het derde blogartikel dat ik wijd aan deze verbeten strijd die het huidig gemeentebestuur nu al meer dan 12 jaar voert tegen honden en hun eigenaars. Terecht, overigens! Het verschijnsel van hondenpoep is immers, naast de globalisering, de economische en financiële wereldcrisis, de honger in de wereld, de vergrijzing, de migratie en de voortschrijding van de islam, de opwarming van de aarde en de criminaliteit één van de belangrijkste problemen van onze hedendaagse maatschappij.
  Hoe ik daarbij kom? Hoe verklaar je anders de massa middelen die onze gemeente daarvoor inzet?
  Dat is ook nodig want deze strijd is één van de belangrijkste die in de 21ste eeuw door ons bestuur uitgevochten werd. Schijnbaar zonder succes, maar jullie weten toch ook dat ‘De aanhouder wint’. Of niet?
  Wie de strijd gemeentebestuur – hondenpoep in de voorbije jaren op de voet wenst te volgen, kan mijn artikels ‘De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens…’ (11.4.2010) en ‘Hondendrollen en paardenvijgen’ (26.9.2007) raadplegen in de map ‘Milieu’.

  Ten tweede: “De preventiedienst plaatste een paar honderd vlaggetjes met de boodschap ‘Honden welkom, hondenpoep niet. Wij willen immers in de eerste plaats sensibiliseren!”
  ‘Sensibiliseren’ is een modern woord. Het betekent volgens mij ‘preventieve actie voeren met het woord in plaats van achteraf met de daad’. Meestal heeft het weinig positieve resultaten.
  Jullie kennen alvast de gemeentelijke folder ‘Bezorg jezelf geen overlast!’, met een zeer interessant luik ‘nette baasjes van honden’?
  Jullie lezen toch de gemeentelijke webstek waar de afmetingen en bestemming na gebruik van het hondenpoepzakje vermeld worden?
  Bij een zoektocht naar een mensentoilet zijn jullie zeker al voorbij gegaan aan één van de dagelijks gereinigde en ontsmette gemeentelijke hondentoiletten?
  Wat jullie misschien niet kennen is de hoeveelheid en verscheidenheid aan personeel die in het strijdperk geworpen wordt: veiligheidsagenten, stadswachten, jobstudenten, milieuambtenaar, preventiemedewerkers, de GAS – ambtenaren en officieren van de lokale en federale en gerechtelijke politie, anonieme controleurs en tenslotte een milieucel om eventuele overtreders te vervolgen.
  Dat leger is bovendien goed bewapend en uitgerust tot en met een brommer voor het reinigen van de hondentoiletten.
  Ook in de preventieve acties speelt onze gemeente een hoofdrol. Hebben jullie nog nooit de affiche gezien die furore maakte in Nederland niettegenstaande (of juist door) zijn dubbelzinnige tekst ‘Hondenpoep… het moet, het kan!’?
  Deze keer gebeurt het met vlag en wimpel. De baasjes zullen nu wel weten dat zij met hun honden welkom zijn maar hun poep niet.

  Ten derde: “Vooral het Mouchotteplein, het Normandpark, de wandelpaden in de duinen en de Kerkhofdreef worden vaak bevuild”.
  De Westendenaars zijn natuurlijk niet tevreden dat het probleem zich voordoet, maar als het moet dat het dan gelukkig enkel in de deelgemeente Middelkerke gebeurt, want alle vernoemde plaatsen (tenzij de duinen) bevinden zich in Middelkerke. Zijn ze daar misschien niet zo gedisciplineerd als in de andere deelgemeenten?

  Ten vierde: “Hondenbaasjes die zich aan de richtlijnen houden, krijgen bovendien een kleine attentie in de vorm van een hondenpoeptasje.”
  ‘Wie braaf is krijgt lekkers …’ Alle middelen zijn goed om het doel te bereiken, kan je wel zeggen, maar ik ben een tegenstander van beloningen omdat je gewoon doet wat je moet doen. Een hondenpoeptasje staat natuurlijk ‘chique’. In Nieuwpoort-bad heb ik onlangs een automaat gezien waar je weliswaar ‘slechts één zakje per keer’ gratis kunt uithalen.

  Ten vijfde: “Als we overtredingen vaststellen, zal de gemeenschapswachter een verslag voor de GAS-ambtenaar opstellen. Dat kan een boete opleveren van 60 tot 250 euro'.”
  ‘Wie stout is de roe…’ Die ‘kan’ is er volgens mij te veel aan. Een proces-verbaal, in de portemonnee zitten van onwillige baasjes is veel efficiënter.
  Het feit dat er zoveel ‘pretbedervers’ zijn, heeft natuurlijk te maken met het feit dat zij wel weten dat de kans op een boete minimaal is.

  Mag ik eindigen met mijn ‘dada’?
  Telkens de gemeente uitpakt met een nieuwe campagne tegen hondenpoep, vraag ik mij af wat er gedaan wordt tegen paardenvijgen.
  Ik kan maar niet begrijpen waarom daartegen nooit een actie gevoerd wordt.
  Een paardenvijg stoort mij meer dan een hondendrol! En is dertig keren groter!
  Ziet het bestuur misschien geen graten in een hoop donkerbruine smurrie in het midden van een rijbaan?
  Jullie wisten toch reeds dat er ook nylon ‘paardenpoepzakken’ bestaan? Goed voor drie beurten! Ze worden onder de paardenstaart (van een paard) gehangen en vastgehaakt aan het zadel.
  Paardenpoeptassen zijn nog niet op de markt.

  Besluit
  Niettegenstaande ik er hierboven wat de draak mee gestoken heb, apprecieer ik ten volle de goedbedoelde inspanningen van ons bestuur. Ze kennen het probleem en willen er absoluut iets aan doen. Ik besef ook dat dit geen eenvoudige strijd is. Ze moeten echter inzien dat het niet bij sensibiliseren en preventieve acties mag blijven. Overtredingen ‘vaststellen’ is niet goed genoeg.
  Dure campagnes en een legertje personeel worden dan op de duur misschien overbodig.

  15-04-2013, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (1)


  Categorie:Milieu
  09-07-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.In Middelkerke wordt oneerbiedig gereageerd tegenover Janna Opstaele

  Je hoort het steeds meer de laatste tijd in Middelkerke: Het is ongelooflijk wat ze hier allemaal uitsteken.” of nog oneerbiediger “Zijn ze nu helemaal op hun kop gevallen?”
  Waar het over gaat?
  Ik weet het, het klopt dat ik mij voorgenomen had om niet langer mijn Latijn te steken in het onvolprezen marktplein, het speerpunt, het paradepaardje van ons gemeentebestuur, of moet ik zeggen van Janna Opstaele en Michel Landuyt.
  Ik word er echter moreel toe verplicht want steeds duiken weer nieuwe verrassingen op, die niet onbesproken kunnen blijven.
  De laatste nieuwigheid bestaat uit 25 bloembakken van anderhalve meter hoog, die 140.000 euro gekost hebben. Dat is bijna de gemiddelde prijs voor een appartement in Middelkerke!!
  Er staan twaalf bakken tegen de gevels van de huizen in de Populierenlaan en dertien aan de overkant van de straat aan de rand van het plein, waar er reeds bomen staan.
  Als daarmee geen hoofdvogel afgeschoten wordt!!!
  De bewoners die jarenlang geconfronteerd werden met enorme werken voor hun deur en door het slijk moesten ploeteren, moesten ook toezien hoe hun woningen beschadigd werden tijdens de grondwerken. Sommige wachten nog steeds op de resultaten van de juridische strijd tussen hun verzekering en de ‘schuldigen.
  Alsof dat allemaal nog niet volstond, werden nu die reuzenbloembakken vlak voor hun vensters geïnstalleerd, zodat hun zicht nu al voor een deel belemmerd wordt, maar straks nog meer als ook nog bomen in die bakken geplant worden. Het zullen toch geen populieren zijn, zeker?
  Waarom moesten die bakken perse zo groot zijn? Waarom moesten er zoveel staan? Ik hoorde van de bewoners dat ze die bovendien ‘afgrijselijk’ vinden. Iemand noemde ze zelfs ‘gedrochten’.
  Ik heb even zelf een (nogal kleine) boom in een bak geplant. En … bomen groeien!
  Ik wist natuurlijk wel dat er ook nog fonteinen op komst waren. Welke bak een boom en welke een fontein zal bevatten, dat werd schijnbaar aan de bewoners niet verteld.
  Die bakken worden ook nog verlicht en bewaterd via de geul die men op het voetpad ziet.
  Wat denken jullie? Is dat geen mooi uitzicht als je naar buiten kijkt?

            

  Ik hoorde dat een afstand van 1,5 meter zou moeten gerespecteerd worden tussen de bloembakken en de gevels van de huizen, maar dat is zeker het geval niet.

  Rolstoelen kunnen nauwelijks of niet door en groepen schoolkinderen lopen op de rijweg omdat de doorgang te smal is.

  En wat zegt schepen Janna Opstaele?
  Zij zegt dat zij zich op het plan niet kon voorstellen hoe groot die bloembakken wel waren. Kan ze dan geen plan lezen, misschien? Daar staan toch afmetingen op?
  Ze gaat verder: “Wat zouden die mensen ervan vinden mochten we daar parkings aanleggen en er hele dagen auto’s of vrachtwagens voor hun deur zouden staan? En die bomen? Bomen sieren het straatbeeld. Al die dingen staan in het goedgekeurd concept van de markt. Woensdag 4 juli 2012 worden de bakken op hun definitieve plaats gezet, maar daar zal maar weinig aan veranderen”

  Ik denk dat de mensen dat even schandalig zouden vinden, als die auto’s even dicht bij hun vensters zouden staan.
  Dat Opstaele plots voorstander is van bomen, dat verbaast mij. In onze wijk werden ze allemaal weggenomen. Weliswaar omdat ze de voetpaden beschadigden, maar er bestaan toch boomsoorten genoeg die dat niet doen!
  Het minste wat men had kunnen doen is de bakken gelijkmatig verdelen over de totale lengte van de gevels van de Populierenlaan en ze niet vlak voor het venster plaatsen.
  Wanneer zal de eerste schepen eindelijk eens leren luisteren naar de mensen? Het ligt zeker niet in haar natuur?
  Of voelt ze zich al burgemeester?
  Misschien moeten die mensen er dan maar eens voor zorgen dat Janna straks een toontje lager zingt?
  De CD&V is van plan daarover een vraag te stellen op de volgende gemeenteraadszitting, maar als de blauwe leden van de meerderheid zoals steeds ‘ja’ knikken, dan zal dat wel niet veel uithalen.
  Misschien kunnen ze ook eens vragen hoeveel nieuwe objecten er nog bijkomen op het marktplein. Straks heeft het plein een eigen technische dienst nodig : fonteinen onderhouden en herstellen, bomen snoeien en onderhouden, bloembakken onderhouden, tientallen zetels afkuisen, vuil opruimen, ruiten wassen aan ingangen parking, onderhouden en herstellen speelplein, opruimen na vandalenstreken, ….

  En vóór ik het vergeet
  Ongeveer 1 jaar na de opening van de ondergrondse parking stonden er op 4 juli 2012 in de namiddag 14 wagens geparkeerd op -1.

  Wensen jullie enkele fonteinervaringen in andere gemeenten te kennen?
  In Antwerpen: Grote fontein op grote markt hapert al
  Zie http://www.gva.be/regio-antwerpen-zuid/lier/grote-fontein-op-grote-markt-hapert-al.aspx
  In Bocholt: Fontein verdwijnt wegens te duur
  Zie http://www.hbvl.be/limburg/bocholt/fontein-verdwijnt-wegens-te-duur.aspx
  In Bree: Kim Clijstersfontein al na enkele dagen defect
  Zie http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=67303P88
  In Brugge: Fontein in Astridpark na 6 jaar hersteld
  Zie http://www.bruggevandaag.be/detail.asp?num=27467
  In Gent: Fontein aan Vlaanderenstraat defect
  Zie http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=8L3OMS49
  In Lier: Fontein opnieuw defect
  Zie http://www.gva.be/regio-antwerpen-zuid/lier/fontein-opnieuw-defect.aspx
  In Loon Op Zand (NL) Fontein te koop
  Zie http://raadslid.weblog.nl/geen-categorie/fontein-te-koop/
  In Melle: De fontein op het Kerkplein is voortaan een bloembak
  Zie http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BLLDE_20090613_001

  Moet ik straks misschien ook Middelkerke toevoegen aan de lijst? Ik hoop van niet!

  Bronnen
  Artikel van mma in ‘Het Nieuwsblad’ van 4 juli 2012 “Populierenlaan protesteert tegen reuzebloembakken”

  Is Middelkerke een vissersdorp geworden?

  Jullie hebben het natuurlijk ook reeds gezien. Vóór het gemeentehuis en vóór de ingang van de Willibrorduskerk werden ooit mooie bloemperken aangelegd.
  Die moet men waarschijnlijk onvoldoende indrukwekkend gevonden hebben! Daarom werden daar omhulsels van afgedankte elektrische toestellen (wasmachines, ijskasten) en toiletpotten aan toegevoegd.
  Ziehier een foto:

  Dat zou gebeurd zijn in het kader van een jaarlijkse bebloemingsactie met de bedoeling ‘origineel uit de hoek te komen’ en om het thema recyclage in de verf te zetten, onder het motto ‘Afval is niet altijd afval’.
  Dat viel echter niet in goede aarde bij OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. De gemeente kreeg dan ook een boze brief met het verzoek de originele (en ‘kosteloze’) bloembakken uit het straatbeeld te verwijderen omdat ze konden aanzetten tot sluikstorten en omdat spelende kinderen zich eraan zouden kunnen kwetsen.

  Dit jaar gooit de gemeente het over een andere boeg. Schijnbaar wil men nu Middelkerke als ‘vissers- en hengelaarsgemeente’ promoten.
  Als onze bestuurders vinden dat de gemeente moet versierd of getooid worden met allerlei objecten, mij niet gelaten, (als het maar niet te veel kost!!) maar vinden jullie die visnetten en die visser op een bankje, ook niet wat ‘kitsch-achtig’?
  Waren die bloemperken niet mooi genoeg?
  Voor diegene die er nog niet op gelet hadden, ziehier een paar foto’s:

            

  Bron
  Artikel in ‘Het Nieuwsblad’ van 25.08.2011 door Dany Van Loo ‘Gemeente verwijdert originele bloembakken’

  09-07-2012, 12:20 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Milieu
  20-02-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwe woonuitbreidingsgebieden in Westende? Bravo!! Ze zijn toch niet waterziek, hé?

  Zopas las ik in ‘Het Nieuwsblad’ en in ‘De Standaard’ de artikels “Betaalbaar wonen in eigen streek”, waarin de plannen van de gemeente om meer betaalbare woningen ter beschikking van de eigen inwoners te stellen, besproken worden.
  "Tussen de Badenlaan en de Duinenlaan is er ruimte voor een project van ongeveer 140 woningen” en
  “In Lombardsijde zal in 2012 een gebied van 6,5 hectare tussen de Zeelaan, de Schoolstraat en de Koninklijke Baan bebouwd worden.”
  Eigenlijk gaat het in Westende-bad over meer woningen. Het vermelde aantal geeft het mogelijk aantal sociale woningen (koop en huur). De rest zouden kavels en private woningen zijn.
  In Lombardsijde zou het gaan over een totaal aantal van 195, waaronder een aanzienlijke hoeveelheid sociale woningen.
  Jullie kunnen zien op onderstaand uittreksel uit het gewestplan Oostende-Middenkust, over welke gebieden het gaat. Ze zijn rood gearceerd, als ‘Woonuitbreidingsgebied’.

  Laat mij vooraf duidelijk stellen dat ik alle initiatieven, die erop gericht zijn dat de eigen bewoners zich een betaalbare woning kunnen aanschaffen, ten zeerste toejuich. Nochtans was ik wel verrast over het één en het ander. Als niet-specialist van deze ingewikkelde materie, heb ik dus maar liever hier en daar om informatie en verduidelijking gevraagd.
  Toen ik meende het probleem van de genoemde terreinen te overzien, heb ik een aantal vragen gesteld aan schepen Verdonck. Hij maakte ze binnen de kortste termijn over aan de bevoegde ambtenaar van ordening en stedenbouw, die er al even vlug op antwoordde.
  Indien er nog vragen overbleven, moest ik niet aarzelen… Toen ik op een paar ‘vervelende’ punten om verduidelijking vroeg, kwam alweer een snel antwoord. Hartelijk dank dus aan beide.

  Verkaveling in Westende – bad tussen Badenlaan en Duinenlaan

  De voorgeschiedenis
  Het minste wat kan gezegd worden van het gemeentelijk plan om daar te voorzien in een mix van sociale woningen en private woonprojecten, is dat het misschien wat voorbarig is. Er zal inderdaad nog heel wat water naar de zee moeten vloeien, om in de terminologie te blijven, vooraleer het kan verwezenlijkt worden.
  Vooreerst moet een antwoord kunnen gegeven worden op de vraag of eventuele toekomstige bewoners daar wel op beide oren zullen kunnen slapen. Zullen ze daar al dan niet moeten vrezen voor wateroverlast?
  Dat terrein heeft inderdaad een voorgeschiedenis op dat gebied.
  In ‘Het Nieuwsblad’ van 11.02.2003 kon ik destijds lezen dat het college de geplande verkaveling geschorst had. De bewoners van de Duinenlaan vreesden namelijk voor nieuwe overstromingen (de gemeente houdt niet van dat woord en houdt het op ‘wateroverlast’) en ondertekenden een petitie tegen de plannen van het gemeentebestuur. Volgens hen was de zone van het woonuitbreidingsgebied, dat 4 meter lager ligt dan de Duinenlaan, waterziek.
  Ze maakten zich ongerust over het overwelven van de beek achter hun woning. Ze vroegen zich af of het water daarvan dan niet in hun kelder(s) zou terechtkomen.
  Hieronder zien jullie dat het terrein doorkruist wordt door beken.

                         

  Is dat terrein wel degelijk waterziek? Wat werd ondertussen gedaan om daaraan te verhelpen?
  Volgens mij is het antwoord op deze vragen te vinden op de website
  http://www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/Leefomgeving/milieu/water1/Documents/Gistel_Ambacht/01-03_ontwerp_DBBP_na_bekkenbestuur_naar_CIW%5B1%5D.pdf 
  Volgens het daar besproken en goedgekeurd 'Deelbekkenbeheerplan Gistel–Ambacht 2008-2013’ zouden nog werken moeten uitgevoerd worden voor een totale kostprijs van 800.000 euro. Deze werken omvatten de verbreding en verdieping van de Valleijebeek afwaarts de Westendelaan (richting Middelkerke), de aanleg van een bufferbekken ter hoogte van de tijdelijke parking, de aanleg van een buffer ter hoogte van de overstort aan de overwelving van de Valleijebeek en het verhogen van de stuwen in de rioleringen.
  Uit het bekkenvoortgangsrapport van maart 2010 op

  http://www.bekkenwerking.be/documenten/bekkenvoortgangsrapporten-2009-1/bvr09_ijzerbekken
   moest ik dan echter weer vernemen dat de voorziene werken stil liggen.
  Tussen haakjes, ze zijn nooit begonnen …
  Natuurlijk wilde ik graag weten waarom.
  De gemeente moest het antwoord schuldig blijven en schoof de hete aardappel door naar het bestuur van de Middenkustpolder in Gistel dat de waterloop beheert en dat de taak heeft om de waterbeheersing van de streek te onderhouden en aan te pakken daar waar nodig. Dat is de instantie waaraan ik al jaren, als eigenaar van een klein lapje grond waarop mijn huis staat, jaarlijks 11 euro belasting betaal (volgens artikel 65 van de wet van 3.6.1957) omdat zij zorgen voor een goede afwatering naar de waterlopen van de polder, hetzij langs overstorting van de riolering, hetzij langs doorsijpeling via de grond.
  Ik heb dan maar de vraag gesteld aan dat bestuur en ik kreeg als antwoord dat die werken inderdaad nog niet aangevangen werden en dat dit pas zal gebeuren wanneer de eigenlijke verkaveling van het woonuitbreidingsgebied zou starten.
  Dat er wel degelijk wateroverlast is op dat terrein, kan blijken uit onderstaande foto’s, drie uit 2008 en de laatste van 7 februari 2011.

              

  En voor de rest, is alles in kannen en kruiken?
  Naast het probleem van de eventuele wateroverlast en de eventuele werken die nog moeten uitgevoerd worden, zijn er nog wel wat andere problemen op te lossen.
  Er moet vooreerst nog een inrichtingsplan opgemaakt worden. Dat zou binnenkort gebeuren.
  Eén derde van de zone behoort toe aan het OCMW van Nieuwpoort, de rest is in handen van private personen. Er is nog geen overdracht gebeurd aan de sociale huisvestingsmaatschappijen. De onderhandelingen worden binnenkort opgestart. Eerst wordt het resultaat van de schatter afgewacht. Deze wordt eerstdaags aangesteld.
  Ook de financiering en de regeling van subsidies die gekoppeld zijn aan de bouw van sociale woningen, kunnen nog problemen opwerpen.

  En, wat met het verkeer in de Duinenlaan?
  De bewoners van de Duinenlaan vreesden/ vrezen destijds ook dat de wagens van de bewoners van de nieuwe woningen al te zeer het verkeer in hun straat, waar reeds een snelheidsbeperking tot 30 kilometer per uur van kracht was/ is, zouden belasten. De gemeente wijst er op dat de verkaveling waarvan sprake in 2003 een lange rij woningen betrof met een bijkomende straat evenwijdig met de Duinenlaan. Die zone lag volgens hen in een restzone van een "woongebied" volgens het gewestplan (in het rood aangeduid), dus niet in het geplande woonuitbreidingsgebied (rood gearceerd). Deze nieuwe straat kwam uit in de Duinenlaan en daarom werden de bezwaren voor dit project dan ook terecht bevonden.
  Ter verduidelijking: een woongebied is bestemd voor wonen, voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf, enz… terwijl een woonuitbreidingsgebied uitsluitend bestemd is voor groepswoningbouw.
  Het gemeentebestuur belooft te zullen uitkijken naar de meest ideale ontsluiting(en) van dit gebied, vermoedelijk langs de Badenlaan en/of Duinenlaan. Het is zelf geen vragende partij om dit gebied te ontsluiten langs de Duinenlaan.
  Het eerste gedeelte van het antwoord van de gemeente lijkt mij onjuist. Het volstaat het gewestplan te bekijken om te zien dat de in 2003 geplande verkaveling wel degelijk in het woonuitbreidingsgebied gelegen was. Enkel de huidige rij woningen en de tuintjes daarachter, liggen volgens mij in het woongebied. Misschien verduidelijkt onderstaand plannetje één en ander.

  Wat zal er gebeuren met de twee bestaande parkings aan de Badenlaan?
  Eén daarvan werd, zoals jullie hieronder zien op een foto van 07.02.2011, nooit geasfalteerd om bijkomende wateroverlast te vermijden. De gemeente antwoordt mij dat de capaciteit van de parkings zal behouden blijven. De juiste ligging (of behoud) zal blijken uit het inrichtingsplan.

  Verzet de provincie zich dan niet meer tegen het aansnijden van het woonuitbreidingsgebied?
  Op maandag 02 mei 2005 las ik dat de provincie zich verzette tegen het nieuw woongebied omdat eerst bouwgronden, verspreid over Middelkerke, aangewend moesten worden vooraleer er sprake kon zijn van het aansnijden van het uitbreidingsgebied. De burgemeester vond dat toen onlogisch omdat de percelen - samen 63 hectare groot - waar de provincie op zinspeelde, niet vrijkwamen om op te bouwen en dit om louter speculatieve redenen van de eigenaars.
  Op mijn vraag waarom de provincie er nu anders over denkt, kreeg ik volgend antwoord van de gemeente: “Door de nieuwe wetgeving inzake ruimtelijke ordening (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) (
  http://www.ruimtelijkeordening.be/Default.aspx?tabid=14764 
  kunnen woonuitbreidingsgebieden onder bepaalde voorwaarden aangesneden worden ten voordele van sociale huisvesting (dus niet voor private doeleinden). Andere aspecten zoals woonbehoefte of bindende bepalingen in structuurplannen zijn hierdoor geen argumenten meer namens de provincie om het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden tegen te houden.
  http://www.ruimtelijkeordening.be/Default.aspx?tabid=13585&Search=woonuitbreidingsgebieden
  Welke die ‘bindende bepalingen in structuurplannen’ zouden mogen zijn, daar heb ik het raden naar. Als je een probleem wenst te omzeilen, dan formuleer je het maar zodat niemand het nog verstaat.

  Was daar niet ook een rusthuis gepland?
  Ik las ook dat op 14 oktober 2008 een vergunning verleend werd voor een rusthuis met 120 woongelegenheden in de Badenlaan. Op mijn vraag of men dat plan nu had laten varen, liet men mij weten: “er was in eerste instantie een seniorie voorzien op de plaats van de eerste parking langs de Badenlaan. Door de eventuele bouw van een rusthuis op de site van manège Vandooren kunnen de plannen van de gemeente wijzigen. De gemeente zal hier een nieuw standpunt innemen tijdens de opmaak van het inrichtingsplan.”

  Staat de boerderij ‘Dieleman’ niet in de weg?
  Aangezien de boerderij ‘Dieleman’, langs de Westendelaan, eveneens eigendom is van het OCMW Nieuwpoort, stelde ik mij ook de vraag of die soms geen belemmerende rol zou spelen voor het gepland woonuitbreidingsgebied.
  De gemeente ontkent dat. Ze beweert namelijk dat zowel de gebouwen als de omringende grachten landschappelijke elementen zijn die kunnen bijdragen tot de kwaliteit van de omgeving . Ze zouden ook een “inspiratie zijn voor de opmaak van het inrichtingsplan en een eventuele toekomstige invulling van de landbouwgebouwen zouden een belangrijke rol spelen voor de ontwikkeling van dit gebied.”
  Is dat niet mooi uitgedrukt?

  Woonuitbreidingsgebied in Lombardsijde tussen Zeelaan, Koninklijke baan en Schoolstraat
  Hoewel dat gebied niet in de belangstelling kwam, zoals dat aan de Badenlaan – Duinenlaan, stelde ik mij ook daarover vragen.
  Meermaals reeds heb ik kunnen vaststellen dat ook op dat terrein, of delen ervan, grote waterplassen stonden. Hieronder twee foto’s genomen op 7 februari 2011, na één regendag.

                         

  Zou dat misschien ook een waterrisicovolgebied kunnen zijn?
  Ik meen mij ook te herinneren dat er ooit (wateroverlast)problemen geweest zijn bij de bouw van de huizen op het einde van de Schoolstraat. De gemeente beweert daarvan geen weet te hebben.
  Ik zie dat het ruimtelijk structuurplan 19B ‘Lombardsijde-centrum’ het terrein als ‘projectzone wonen’ voorziet.
  Daaromtrent las ik op
  http://www.mervlaanderen.be/uploads/nthnvg1627.pdf 
  “Het gebied is volledig omringd door mogelijk overstromingsgevoelig gebied (vanuit zee) maar niet recent overstroomd.
  Het Geleed grenst aan het plangebied………………… Bij ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied zal aan dit overstromingsgevoelig aspect de nodige aandacht moeten besteed worden.”
  Hieronder vinden jullie nog een plannetje met de juiste ligging van het besproken gebied. (rood gearceerd deel)

  Om het standpunt van de gemeente te kennen over eventuele waterlast in de zone, stelde ik de vraag of het terrein de watertoets, sedert 24 november 2003 voorzien volgens het Decreet Integraal Waterbeheer, doorstaan heeft vooraleer het structuurplan Lombardsijde aanvaard werd?
  De watertoets is een beoordeling waarbij wordt nagegaan of een initiatief schadelijke effecten veroorzaakt als gevolg van een verandering in de toestand van het oppervlaktewater, het grondwater of de waterafhankelijke natuur.
  Daarop antwoordt de gemeente dat er ten tijde van de opmaak van het structuurplan nog geen sprake was van watertoets en dat ze dat wel moet doen bij de opmaak van het RUP én bij een verkavelingsvergunning én bij elke bouwaanvraag die op dit gebied aangevraagd wordt. Dat klopt volgens mij niet want de watertoets bestaat sinds 2003 en de RUP van Lombardsijde dateert van 2007 – 2009.
  De gemeente beweert echter dat de BPA's van 2007 en 2008 kleine BPA’s waren (telkens maar 3 percelen), gelegen in niet-overstromingsgebied, waardoor er geen probleem was met de watertoets. Bij de lopende procedure van RUP Lombardsijde wordt de watertoets wel toegepast. Als besluit (gunstig advies van RWO Brugge en Bestendige Deputatie) werd geconcludeerd dat er bij de ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied de nodige aandacht moet besteed worden aan de mogelijke overstromingsgevoeligheid van het gebied.
  De gemeente merkt ook op dat dit gebied slechts ‘mogelijk overstromingsgevoelig’ is en niet ‘effectief overstromingsgebied’. Volgens hen worden alle gebieden die niet in effectief woongebied zijn gelegen, aangeduid als mogelijk overstromingsgevoelig (= alle landbouwgebieden, alle recreatiegebieden, alle woonuitbreidinsgebieden, ...). Indien uit de watertoets, na advies van de beheerder (Middenkustpolder, PTD - dienst Waterlopen, VMM - afdeling Operationeel Waterbeheer), zou blijken dat er bijkomende randvoorwaarden moeten genomen worden, zoals bijvoorbeeld vertraagde afvoer, bufferbekken, verhoging van het maaiveldpeil, .. dan moeten/zouden deze werken uitgevoerd worden.

  Besluit
  Beide geplande woonuitbreidingsgebieden verdienen heel zeker de zeer bijzondere aandacht. Ik neem aan dat het gemeentebestuur alles in het werk zal stellen om te beletten dat toekomstige bewoners/ eigenaars of huurders slachtoffers zouden worden van wateroverlast. Dat zou niemand hen in dank afnemen.
  Zelf zal ik de beide dossiers met argusogen blijven volgen.

  20-02-2011, 20:06 Geschreven door stammer
  Reageren (3)


  Categorie:Milieu
  11-04-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens!

  Welke is, naast de globalisering, de economische en financiële wereldcrisis, de honger in de wereld, de vergrijzing, de migratie en de voortschrijdingvan de islam, de opwarming van de aarde en de criminaliteit het belangrijkste probleem van onze hedendaagse maatschappij? Te oordelen naar de middelen die onze gemeente ervoor inzet, komen de strijd tegen hondenpoep en sluikstorten daarvoor beslist in aanmerking.

  Aan hondenpoep heb ik reeds één van mijn vorige blogartikels gewijd. Ik heb toen mijn lofbetuiging voor de inspanningen die Middelkerke doet op dat gebied, niet gespaard. Eerst en vooral verwees ik toen naar de gemeentelijke folder ‘Bezorg jezelf geen overlast!’, in het bijzonder naar het luik ‘nette baasjes van honden’.
  Daarin en op de gemeentelijke webstek, staat dat de gewone burger met hond altijd zijn hondenpoepzakje van 20 op 30 cm moet bijhebben. Hij/ Zij kan het gratis bekomen op de gemeente. De hondenliefhebber die zich daaraan niet stoort, kan een geldboete krijgen en eventueel een gemeentelijke belasting bovenop als het ‘pakje’ niet verwijderd wordt. Het gebruikte zakje, dat moet kunnen dichtgeknoopt worden, moet in een vuilbak gedeponeerd worden.
  Meer zelfs dan voor menselijke wezens, zijn er ook toiletten voorzien voor honden. De toiletten worden dagelijks gereinigd en ontsmet door de reinigingsdienst.
  Het gemeentebestuur heeft een handige wegwijsfolder waarin de exacte plaats van de hondentoiletten aangeduid wordt.
  Indien er een toilet is op minder dan 300 meter, dan moet dat gebruikt worden. Kon de burger ook maar op zo'n 'service' rekenen!
  Als u onderstaande kaart, die op de webstek staat, steeds bij u hebt, dan kan het vinden van een toilet geen probleem opleveren. Of misschien toch, wat denkt u?

             

  Hierna kunt u de diensten en het personeel vinden die bevoegd zijn om overtredingen vast te stellen en eventueel te bestraffen. Ze zijn zeer talrijk! Ik kan me nauwelijks voorstellen dat nog iemand aan dit toezicht kan ontsnappen. Oordeelt u zelf maar.
  Veiligheidsbeambten/ stadswachten houden preventief toezicht. Als ze het achterlaten van hondendrollen vaststellen, verwittigen ze de bevoegde diensten. (zie gemeentegids)
  Jobstudenten worden tijdens de zomervakantie ingezet om inwoners en toeristen te informeren en te sensibiliseren rond hondenpoep.
  Controle wordt uitgevoerd door de milieuambtenaar, door de preventiemedewerkers, de GAS – ambtenaren ((gemeentelijke administratieve sancties) en door officieren van de lokale en federale en gerechtelijke politie. Binnen het politiekorps werd ook een milieucel opgericht zodat het effectief mogelijk wordt overtreders te vervolgen.
  Er zijn zelfs anonieme controleurs voorzien. Wie zijn dat? Niet –geüniformeerden met vermomming? Wordt het voor jullie misschien ook wat veel en onoverzichtelijk?

  Een goed politicus moet vandaag altijd voorstander zijn van preventieve maatregelen, want een repressief optreden zou wel eens niet gewaardeerd kunnen worden door de kiezer.
  Daarom worden preventiecampagnes gelanceerd om de mensen te overtuigen om ook effectief de voorziene faciliteiten te gebruiken. In één van die campagnes werd de affiche ‘Hondenpoep… het moet, het kan!’ verspreid.

  Sluikstorten is een andere ziekte van deze tijd.
  Schepen Janna Rommel-Opstaele (Open VLD), bevoegd voor de reinigingsdienst, vindt dat het zo niet verder kan. Ze somt op wat de oogst van één dag kan zijn: matrassen, een kast, stoelen, twaalf autobanden, een canapé en nog eens 54 zakken van 60 liter kleiner afval.
  Waarschijnlijk van een camion gevallen?

             

  Nu het paasvakantie is, wil het gemeentebestuur opnieuw de aandacht vestigen op het belang van een net openbaar domein. 'We concentreren ons daarbij vooral op sluikstorten en hondenpoep, want dat is en blijft een probleem. Daarom zetten we meteen ook heel wat man- en spankracht in: bijna vijftig man personeel, zes huisvuilwagens, borstelveegmachines, een brommer voor het reinigen van de hondentoiletten, 110 extra afvalkorven op het strand en nachtrondes voor het ophalen van huisvuil.'
  Dat bedoelde ik dus met de massale inzet van middelen. Is die wel in evenredigheid met de zorg voor andere problemen? Of beter gezegd, kan hetzelfde resultaat niet op een andere manier bekomen worden?

  Sensibiliseren en preventie zijn goed, alles zelf opruimen al veel minder, maar er moet vooral veel strenger opgetreden worden tegen de vervuilers.
  Het gemeentebestuur beweert niet te zullen aarzelen om de hardleerse overtreders in de portefeuille te raken. 'We zullen een folder bedelen en we willen in de eerste plaats de mensen sensibiliseren', zegt burgemeester Michel Landuyt. 'Maar zij die niet willen luisteren, zullen aan den lijve ondervinden dat wij het menen met het rein houden van onze badplaats.'
  Telkens horen wij weer dat zelfde liedje. Goede voornemens!

  Volgens de burgemeester werden er dit jaar voor hondenpoep al 130 overtredingen vastgesteld.
  'Wie beweert dat we er niet mee bezig zijn, heeft het dus duidelijk verkeerd voor', beweert hij.
  Dergelijke cijfers hebben weinig betekenis. Werd er telkens proces-verbaal opgesteld? Hoeveel controles werden er uitgevoerd? Werden er al opruimsancties opgelegd? Dat zou ik graag horen!

  Ik durf niet beweren dat de strijd tegen hondenpoep en tegen sluikstorting een eenvoudige opgave is.
  We stellen de overtreders echter te weinig voor hun verantwoordelijkheid waardoor ze de indruk krijgen dat alles kan en dat anderen, de medemens of de overheid het wel zullen opruimen.
  Rechters spreken mensen vrij of spreken zeer lage straffen uit, voor zeer ernstige feiten. Een boete voor het niet bijhebben van een hondenpoepzakje, lijkt dan al vlug bij het haar getrokken. Ik zou nooit toegelaten hebben dat mijn kinderen op school of met een jeugdbeweging de smurrie opruimen die anderen op het strand of in de duinen achterlaten, zelfs al wil men de jeugd daarmee tonen hoe het niet moet.
  Veel mensen die een overtreding zien gebeuren, durven niet meer tussenkomen, uit schrik om uitgekafferd te worden door de schuldige.

  Het is niet eenvoudig, maar toch blijf ik een hevig voorstander van een streng optreden. Niet eerst drie keren waarschuwen! Iedereen weet wel dat het niet mag! Waarom ze het dan wel doen? Weinig of slechte opvoeding, te weinig besef van waarden en normen. Dus, wie niet horen wil, moet voelen.

  En tenslotte nog dit: zou ik nu eindelijk eens mogen weten welke maatregelen genomen worden tegen het deponeren van paardendrollen op de openbare weg?
  Daar wordt nooit over gesproken! Ook de gemeentelijke website vermeldt er niets over! Dank u wel!!

  Bronnen
  Artikel van Dany Van Loo in “Het Nieuwsblad” van 9 april 2010

  11-04-2010, 10:26 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Milieu
  20-12-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Op een enquête meer of minder komt het toch niet aan

  Twee weken geleden heb ik ruime aandacht besteed aan de enquête van “Het Nieuwsblad” en van radio 2 over de burgemeesters en de gemeentebesturen.
  Aangezien hij daarin geen goed figuur sloeg, vond Michel Landuyt dat men zoiets maar niet te ernstig moet nemen. Voor hem zal het immers in 2012 in het kieshokje moeten gebeuren.
  Zijn twee schepenen van het Progressief Kartel, Geert Verdonck en Lode Maesen, schijnen er echter duidelijk anders over te oordelen.
  In ‘Het Nieuwsblad’ las ik namelijk dat zij uiterst tevreden zijn met de resultaten van het recent rapport. Daaruit bleek namelijk dat de buitenschoolse opvang en de speelpleinwerking de hoogste score behaalden, namelijk 74 op 100. 
                                                                2009 2006 Gemiddelde

  Buitenschoolse opvang en speelpleinwerking      74     68           71
  Betaalbaarheid woningen                                     42     41

  Kinderopvang behoort inderdaad tot de bevoegdheid van Verdonck. Goed werk, dus!, Maar toch is Middelkerke daarmee nog niet bij de koplopers aangezien het gemiddelde voor Vlaanderen 71% bedraagt, maar goed…
  Vorige week haalde ik de woorden aan van de voorzitter van de CD&V die beweerde dat er nogal wat geruzied wordt tussen de meerderheidspartijen. De vijftien domeinen, waarvoor het kartel toch mee verantwoordelijk is, werden globaal slecht beoordeeld. Omdat er één is met een wat betere score en die opdracht binnen de bevoegdheid valt van één van hun schepenen, kraait het kartel daarvoor victorie. Ik heb daar vragen bij. Vinden zij dat wel loyaal of willen zij juist de tegenstelling tussen de twee schepenengroepen beklemtonen?
  Mag ik bovendien ook eens verwijzen naar de povere score voor ‘huisvesting’? Dat is toch ook een verantwoordelijkheidsdomein van het kartel? Daar heb ik niets over gehoord of gelezen?


  Deze week bereikte ons dan iets wat als ‘beter nieuws’ zou kunnen bestempeld worden: in een rangschikking van de groenste gemeenten van Vlaanderen staat Middelkerke op een verdienstelijke 43 ste plaats. Op het eerste gezicht dacht ik dat het ging over de leefkwaliteit: groen, netheid, lawaai- en geurhinder. Maar neen, dat werd in de vorige enquête beoordeeld en daar kwam Middelkerke met 64% niet zo goed uit.
  Het betreft hier echter geen beoordeling door de inwoners maar een onderzoek van de (commerciële) Vlaamse Televisie Maatschappij (VTM) in samenwerking met de Vlaamse Energieregulator VREG en de distributiebedrijven Infrax en Eandis. De eerst geplaatste gemeenten zouden diegene zijn die hun inwoners het meest motiveerden om energievriendelijk te wonen. Het uitdelen van premies voor isolatie van dak en ramen of voor het plaatsen van een condensatieketel, zouden daar voorbeelden van zijn.
  Het is daarom bijzonder interessant om na te gaan op welke gemeentelijke milieupremies, die de productie van groene stroom moeten bevorderen, men in onze gemeente kan rekenen?

  Zie http://www.middelkerke.be/page20441619.aspx en   http://www.premiezoeker.be/premie_info?premie=4109&bid=17

  Er bestaan twee premies en de eerste kan gaan naar diegene die een zonneboiler plaatsen. Door gebruik te maken van de zonnestralen, zelfs in de winter als die schaars zijn, kan men aldus voldoende warm water maken voor het dagelijks gebruik van warm kraanwater. De gemeente heeft daartoe reeds het voorbeeld gegeven door op het dak van de sporthal in Leffinge een boiler te plaatsen voor de verwarming en het douchewater. Naast de premie van 75 euro per vierkante meter collectoroppervlak die Infrax betaalt, voorziet de gemeente nog een premie van 400 euro.
  Er bestaat ook een gemeentelijke premie van 400 euro voor het plaatsen van zonnepanelen.

  De onderzoekers brachten ook in kaart hoeveel hernieuwbare en groene stroom er wordt geproduceerd op het grondgebied van alle gemeenten. Groene stroom is elektriciteit opgewekt door duurzame energiebronnen. Het idee daarachter is dat daarmee de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) en andere schadelijke emissies (NOx, SO2, roet, …) wordt verminderd. Daardoor zou de toename van het broeikaseffect wat vertragen.

  De onderzoekers beweren dat er rekening gehouden werd met “energie die gewonnen wordt uit wind, water, warmtekrachtkoppeling, wkk bio, stoomturbines en zonnepanelen, uitgezonderd bij particulieren”.
  Laten we dus eens bekijken wat dit allemaal inhoudt.
  Iedereen kent natuurlijk de eerste vorm, namelijk de windmolens van Elektrawinds, aangezien er drie de omgeving van de Boterdijk sieren of ontsieren, al naargelang uw mening. Ze vertegenwoordigen respectievelijk vermogens van 0,7 MW, 0,8 MW en 0,9 MW.
  Met ‘Water’ wordt eigenlijk ‘naar beneden stromend water’ bedoeld omdat een verval nodig is om daar energie uit te halen. In ons vlakke Vlaanderen kan dat nauwelijks toegepast worden en ook Middelkerke put daaruit dus geen energie.
  Bio wkk is een warmtekrachtkoppeling met als brandstof biomassa (voorbeelden: hout, schors, zaagmeel, snoeihout) of biogas, bijvoorbeeld geproduceerd uit mest of organisch afval uit de landbouw. Het is een installatie die tegelijk stroom en nuttige warmte produceert.
  Op dit ogenblik zou er, op privé-initiatief, een aanvraag lopen bij de provincie om in Middelkerke een biogasinstallatie te mogen bouwen die 60 % van de totale Middelkerkse elektriciteit zou maken.
  Reeds jaren is in het OCMW een warmtekrachtkoppeling operationeel. De productie- en restwarmte wordt gebruikt voor verwarmingswater en waswater.
  Een stoomturbine is een machine die met behulp van verzadigde oververhitte stoom, in beweging wordt gezet. Ik kan jullie geen voorbeeld geven van het gebruik daarvan in onze gemeente.
  Aan de Boterdijk staan ook nog 7700 fotovoltaïsche (PV) zonnepanelen van Elektrawinds, Ze zetten het invallend zonnelicht om in elektriciteit en zijn goed zijn voor een geïnstalleerd vermogen van 1,3 MW.
  Op het dak van het OCMW staat ook een installatie met PV- panelen van 47 kWh die 39.950 kWh of 39,950 MWh groene stroom per jaar produceert.
  In de groene stroom - rangschikking werd wel geen rekening gehouden met de zonnepanelen bij particulieren omdat de VREG niet over ‘gecoördineerde recente cijfers’ beschikt.
  Ik heb de indruk dat nog maar weinig private huizen bij ons daarmee uitgerust zijn. In Westende- dorp heb ik er (voorlopig) maar twee gevonden, één in de Dahliastraat 2 en één in de Matthieulaan 20. In Lombardsijde langs de Koninklijke baan zag ik er ook twee.

  Sommige specialisten beweren dat in de komende 20 tot 30 jaar alleen met windmolens veel groene stroom zal kunnen opgewekt worden. In één van mijn volgende bijdragen zal ik het daarover eens uitgebreid hebben. Nochtans zijn er ook heel wat die veel heil verwachten van biomassa. In het kader van de doelstelling voor België om tegen 2020 13 % groene stroom te produceren, maakte de Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek (VIPO) daarover een studie. Zij beweren dat de helft uit biomassa zal komen.

  Mag de gemeente nu fier zijn op die 43ste plaats en de 1.932 kWh groene stroom die ze produceerde per inwoner en per jaar? Laat ons daar maar niet te hoog mee oplopen.
  Specialisten hebben nogal wat bedenkingen bij de manier waarop die lijst opgesteld werd.
  Eerst en vooral vinden ze de titel misleidend. Je kunt namelijk verkeerdelijk denken dat het enkel gaat over de gemeente, dus gemeentebestuur en beleid, maar het gaat evengoed (en vooral?) over de initiatieven van particulieren en bedrijven.
  De lijst zou ook niet controleerbaar zijn want ze vermeldt niet welke eenheden zorgden voor de productie van de groene stroom. Ik heb daarom mijn licht opgestoken bij de gemeentelijke milieudienst die mij welwillend een gedeelte van de nodige informatie verstrekt heeft. Mijn dank daarvoor!
  Volgens de lijst zou dus in Middelkerke per inwoner en per jaar 1.932 kWh groene stroom geproduceerd worden. Voor 18.000 inwoners (afgerond) maakt dat dus een totale hoeveelheid van 34.776.000 kilowatt/uur of 34.776 Megawatt/uur of 34,776 Gigawatt/uur. Daarvan nemen de drie windmolens er afgerond 5.500 MWh voor hun rekening (op basis van gemiddeld 2000 ‘vollast-uren’) en de 7700 zonnepanelen zorgen voor eenjaaropbrengst van 1.105 MWh. (1300 kWh x 850 vollast-uren).
  Tussendoor wil ik toch vermelden dat ik deze informatie ook vroeg aan de woordvoerster van Elektrawinds (Marleen Vanhecke), maar dat ik helaas geen antwoord mocht ontvangen.
  Waar komen de overige circa 28 GWh vandaan? Daar is dus geen duidelijkheid over!
  Zouden die misschien uit de industrie komen? Ze worden altijd ‘vervuilers’ genoemd en nu worden ze ineens de ‘redders des vaderlands’.

  Hoe komt VREG eigenlijk aan die gegevens?
  Het Vlaams Gewest legt in haar elektriciteitsdecreet aan energieleveranciers de verplichting op om een bepaald percentage van de totale hoeveelheid jaarlijks geleverde energie voor te behouden voor groene stroom. Hiervoor moeten ze zogenoemde “groene stroom - certificaten” (GSC) (1 certificaat per MWh groene stroom) inleveren bij de VREG. Ze kunnen die bekomen door ofwel zelf groene stroom op te wekken, ofwel door certificaten over te kopen van particuliere producenten (gezinnen, bedrijven, boeren). De gebruiker krijgt hiervoor in het totaal tot het einde van dit jaar 450 euro per certificaat gedurende 20 jaar maar vanaf 2010 zal dat nog slechts 350 euro zijn.
  Jullie kunnen er alles over lezen op de website van de VREG.
  Er wordt ook beweerd dat de gegevens van de lijst onvolledig zijn. De VREG heeft enkel zicht op installaties die geplaatst werden nadat de regelgeving rond GSC en WKK-C 2002 in voege is getreden. Een bedrijf dat een WKK-C initiatief opgestart heeft vóór 2002, wordt daarvoor niet beloond in de lijst want ze zitten niet in de gegevensbank van de VREG. Deze kijkt momenteel aan tegen een grote achterstand. Zo worden ze momenteel overstelpt met aanvragen voor zonnepanelen door diegene die nog willen profiteren van de huidige prijs van een certificaat.
  De parameter "geproduceerde groene stroom per inwoner" is voordelig voor gemeenten met weinig inwoners en met veel bedrijven die groene stroom - initiatieven hebben genomen.
  Is het energiepark van Elektrawinds aan de Boterdijk dan de verdienste van de gemeente? De locatie werd uitverkoren omdat er aan de kust meer wind is en ook meer zon voor de panelen. Het gemeentebestuur moest er enkel mee akkoord gaan.

  Ik ben ervan overtuigd dat de gemeente of zijn milieudienst elke mogelijkheid zal aangrijpen om in te spelen op gunstig gebruik en productie van energie. Volgens de milieudienst besteden ze bij nieuwbouw en renovatie grote aandacht aan isolatie volgens het principe “energie die we niet gebruiken of besparen moeten we ook niet maken”. Dat is zeer verstandig. Telkens zich een mogelijkheid voordoet om groene stroom te produceren zou men die grijpen. Dat is fijn! Hoe klein hun bijdrage ook mag zijn ten opzichte van die van de privésector, ze zal steeds lovenswaardig zijn.

  Bronnen:
  ir Eddie Louwie Sectorfunctionaris Milieu van Middelkerke
  http://www.vreg.be/nl/zonnepanelen/kleine%20installaties/00_home.asp

  20-12-2009, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Milieu
  04-10-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boompjes ongewenst in Westende

  In de laatste week van september 2009, heeft men het heraanleggen van de bloemenstraten van Westende-dorp hervat: Azaleastraat en Tulpenstraat. Hetzelfde gebeurde vroeger reeds met de Begoniastraat en de Dahliastraat.

  Deze straten zullen in de toekomst enkel nog fleurige namen hebben, want groen schijnt er niet langer gewenst. Alle boompjes werden verwijderd. Reden? De wortels veroorzaken barsten in het voetpad en steken dat omhoog. Diepe wortels drukken op de rioleringsbuizen en breken die.
  Dat is een bekend verschijnsel, dat zich in veel gemeenten voordoet en dat inderdaad ernstige hinder kan veroorzaken.
  De gasleidingen en het teledistributienet (enkel Tulpenstraat) moesten echter ook vernieuwd worden. Wij denken dus dat de werken eigenlijk maar weinig met die boompjes te zien hebben, maar dat het eigenlijk eerder gaat over de vernieuwing van die leidingen. Men kan daar inderdaad geen risico mee lopen.
  Wat houden de werken verder in? Het voetpad wordt breder ten koste van de strook van de boompjes EN ten koste van de parkeerplaats waar men voorheen op tamelijk veilige manier zijn auto kon plaatsen.
  Dat men er niet van profiteert om de elektrische leidingen ondergronds te plaatsen is natuurlijk zeer spijtig. Dat is natuurlijk fors duurder dan bovengronds. Maar dat laatste is veel gevaarlijker. De kabels zijn kwetsbaar bij harde storm en bij baldadigheid. Bovendien zijn die palen en kabels landschapsvervuilend. Het zijn ook openbare toiletten voor de vogels die de onderliggende voetpaden en terrassen besmeuren.

  En de andere problemen?
  Eerst en vooral wil ik het hebben over de communicatie met de bewoners. Men kan zonder meer zeggen dat de gemeente daarin opnieuw te kort geschoten is.
  Werd er aan de bewoners gevraagd of ze die gedaanteverwisseling van hun straat wel wensten? Zij zijn het immers die er moeten leven. Bijlange niet! De waarnemende burgemeester beweert niet van verzuurde praatbarakken te houden, maar met de moderne middelen die het internet biedt, had men tenminste op die manier inspraak kunnen aanbieden.
  Een bewoner zegt mij “Het heeft toch geen zin zich daartegen te verzetten, want DE GEMEENTE LUISTERT TOCH NIET”. Ja, triestig en zeer ondemocratisch, als dat inderdaad juist is. 
  Werd het aangekondigd? Niet in ‘De Sirene’ die toch het middel bij uitstek daarvoor is, maar… in geen enkele van de vier reeds in 2009 verschenen nummers, heb ik daarover iets kunnen vinden.
  De bewoners van de Tulpenstraat en van de Azaleastraat kregen wel een bewonersbrief, respectievelijk gedateerd op 4 augustus (begin werken half september) en 16 september 2009 (start werken begin oktober!!). Daarin wordt hen gevraagd begrip te willen opbrengen voor de mogelijke (!) ongemakken. Zo vernamen zij dus wel dat de leidingen zouden vernieuwd worden, samen met de voetpaden en de toplaag van de straat. Van het wegnemen van de boompjes en het verdwijnen van de parkeerplaatsen is echter geen sprake.

  Dat verdwijnen van de boompjes die de straten een bijzondere aanblik gaven, vind ik een tweede probleem. Ik weet het wel… de ene houdt van groen, de andere niet. Ik behoor tot de eerste categorie en ik betreur die ingreep ten zeerste, vandaar mijn blogartikel.
  Zal men nu in gans de gemeente alle boompjes verwijderen? Er zijn inderdaad nauwelijks nog straten met bomen, tenzij in private tuinen.
  En wat zeggen de groenen? Ze hebben toch al hun principes niet overboord gegooid toen ze in het progressief kartel stapten, dat deel uitmaakt van de meerderheid? Of hebben ze gewoon niets te vertellen?

  Was die maatregel dan wel noodzakelijk? Was er geen andere oplossing?
  Is er wel een voetpad nodig in dergelijke straten? Ik vind van niet, want er is daar nauwelijks voetgangersverkeer. Er zijn wel meer straten in Westende zonder voetpad. Als er dan al één nodig is, moest dat dan nog breder dan het al was? De parkeerplaatsen verdwijnen en de auto’s moeten nu op de rijweg zelf staan. Wat zien we in de reeds afgewerkte Begoniastraat? De wagen wordt op het voetpad geplaatst om te laden en te lossen.
  Moesten de bomen absoluut weg?
  Het probleem is enerzijds dat de bomen niet ondiep wortel mogen schieten omdat ze dan de voetpadtegels omhoog duwen. Anderzijds niet te diep ook om de riolering niet te beschadigen.
  Bestaan er dan geen boompjes waarvan de wortels minder geweldig te keer gaan? 
  Algemeen wordt aangenomen dat oppervlaktewortels kunnen vermeden worden door geen snelgroeiende soorten aan te planten zoals de esdoorn, de populier, de moerbeiboom, de Siberische iep, …. Kijk maar naar de boom op de linkse foto in de Leliënstraat.
  In het algemeen kan gesteld worden dat het wortelstelsel van een boom nog net iets verder reikt dan de takken. Vergelijk ook maar eens met een boompje uit de Duinenlaan. (foto onder rechts)
  Ondiepe wortels vermijden is, volgens specialisten, ook mogelijk door de plantgrond voldoende te draineren en door de wortelput voldoende groot en diep te maken. Rond de boom moeten voldoende tegels weggenomen worden om voldoende zuurstof en voedingsstoffen aan de wortels te geven, anders komen ze die zoeken aan de oppervlakte. 
  De bomen in de Leliënstraat werden (voorlopig?) gespaard. Daar is namelijk geen voetpad. In plaats daarvan is er een grasstrook met daarin bomen, waarvan er weliswaar al drie dood zijn. Slechte bomen, slechte grond of slecht onderhoud, wie zal het zeggen?

                         

  Om beschadigingen aan de riolering tegen te gaan, kan men gebruikmaken van PVC – buizen in plaats van betonbuizen. Rioolwater lost cement op en maakt daarmee de rioolpijpen poreus waardoor het water in de bodem sijpelt. Dat water wordt juist gezocht door de boomwortels die dus zeer diep gaan en drukken op de buizen die daardoor beschadigd worden. PVC – buizen laten geen water door en zijn dus onaantrekkelijk voor de wortels.

  Diegene die niet zo van bomen houdt wegens afvallende en rondvliegende bladeren, kan in de Joseph Matthieulaan zien dat het ook anders kan. De onderstaande foto spreekt voor zich.

                     

  Weet het gemeentebestuur dan misschien alles beter? Waarom luisteren zij nooit eens? Spijtig!!!!

  04-10-2009, 10:41 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Milieu
  25-05-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoe aangenaam is het leven in Middelkerke?

  De “Université catholique de Louvain’ heeft in opdracht van het weekblad ‘Knack’ een ranglijst opgesteld van de Vlaamse steden en gemeenten. Waar is het meest aangenaam om te leven? De onderzoekers zijn voor hun wetenschappelijke studie vertrokken van 31 meetbare categorieën, gebundeld in vier domeinen: sociaal-economisch, kwaliteit van de huizen, het leefmilieu en de beschikbaarheid van diensten.

  Een rangschikking maakt altijd ontevredenen en doet altijd stof opwaaien. De grote steden Mechelen (301), Gent (303) en  Antwerpen (306) bengelen namelijk aan de staart van het peloton van de 308 Vlaamse gemeenten. Ook Brugge (229) en zeker Oostende (296) slaan geen goed figuur.

  Burgemeesters, die het niet zo goed doen maar die steeds weer door de media ten hemel geprezen worden, vinden zo’n klassement vanzelfsprekend niet wetenschappelijk, kunstmatig, niet menselijk en dus onrechtvaardig.

  Die van Gent vindt zijn stad nochtans de gezelligste. Die van Antwerpen en Gent onderstrepen samen dat de winkels, de cultuur, de aangeboden werkgelegenheid en het onderwijs hun grote troeven zijn. Ze vinden het onterecht dat de (rijke) gunstiger beoordeelde omliggende gemeenten daarvan profiteren zonder mee op te draaien voor de financiële en andere lasten. Het is in hun ogen vooral onrechtvaardig dat de aanwezigheid van veel allochtonen en de daarmee gepaard gaande werkloosheid zo zwaar doorwegen.

  “Mocht die beoordeling correct zijn”, vindt de burgemeester van Antwerpen, “dan zouden de inwoners toch massaal uit mijn stad wegvluchten”. Dat dit inderdaad ook het geval is, schijnt hij dus te miskennen. Jaarlijks verlaten namelijk zo’n 4000 autochtonen de stad en die worden vervangen door zo’n 7000 allochtonen.

  Je zou eigenlijk op die studie moeten reageren met de vraag “Biedt Schilde (koploper) meer voordelen om er te wonen dan Antwerpen? Je hebt er geen of weinig maatschappelijke overlast, geen vervuilende industrie, veel groen en weinig verkeer, terwijl de inwoners en hun  kinderen dichtbij al hun behoeften en noden kunnen voldoen?” Als het antwoord JA is, dan moet Schilde Antwerpen voorafgaan in de rangschikking. Zo simpel is dat en meer moet er niet achter gezocht worden. De onderzoekers zeggen ook dat ze niet het geluk van de inwoners gemeten hebben. Sommige mensen wonen nu eenmaal ergens graag en nemen er de nadelen bij, anderen zijn gebonden aan een gemeente door hun werk of door een daar gebouwde woning.

  En hoe heeft Middelkerke het er deze keer van afgebracht? Onze gemeente staat nooit vooraan in rangschikkingen. Niet schitterend, dus!. Of hoe kan je anders een 259ste plaats noemen?

  Ziehier een vergelijking met de andere kustgemeenten:

             

  Gemeente

  Economie

  Huisvesting

  Leefmilieu

  Diensten

  Totaal

  Knokke-Heist

        293

          32

         66

       22

      89

  Koksijde

        294

          82

         22

       79

    119

  De Haan

        287

        106

       106

     118

    131

  Bredene

        280

        129

       155

       38

    176

  Nieuwpoort

        301

        202

       102

       27

    251

  Middelkerke

        297

        197

       131

       77

    259

  Blankenberge

        306

        206

       112

       19

    278

  De Panne

        303

        279

       157

       60

    292

   

  Op het gebied van huisvesting bevestigt dit resultaat een ander onderzoek over sociale huisvesting, uitgevoerd door het ABVV in november 2007.

  Middelkerke (17.501 inwoners) staat daar op de 247ste plaats, met 136 sociale woningen, zijnde 129 inwoners per woning.

  Kan men bovenstaande tabel nu vergelijken met het palmares van het gevoerd beleid, opgesteld in 2006 door het instituut  ‘Itinera’.

  Toen stond Middelkerke allerlaatste. Het Middelkerks bestuur zal misschien denken of zeggen dat er vooruitgang geboekt werd. Ik denk niet dat dit het geval is.

  De gebruikte criteria voor de studie2008 kon ik niet vinden (ik hoop dat het gemeentebestuur die wel krijgt) maar ik zie in elk geval dat de vorige keer de kwaliteit van het bestuur, het financieel beheer en de verhouding inkomsten/ uitgaven ook een cijfer kregen en vooral in dat laatste deed Middelkerke het bijzonder slecht.

  Voor meer info daarover, zie http://www.politics.be/duiding/663/

   

  Ik moet dus voor de zoveelste keer zeggen: “Er is nog veel werk aan de winkel”

   

  Bronnen

  http://www.itinerainstitute.org/nl/presruimte/persmededelingen/_press/het-palmares-van-het-lokaal-beleid-in-vlaanderen-wallonie/

  http://www.itinerainstitute.org/upl/1/default/doc/memo4_palmares_nl.pdf

  25-05-2008, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Milieu
  26-09-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hondendrollen en Paardenvijgen

  Het onderwerp dat ik vandaag wil behandelen is niet wereldschokkend. Het heeft ook geen financiële (alhoewel!) noch economische gevolgen, maar wel sociale … want er is immers een reukje aan. Het zal inderdaad gaan over hondenpoep en paardenvijgen.

  Enkele jaren geleden ontving ik de folder ‘Bezorg jezelf geen overlast!’ van het College van burgemeester en schepenen.

  Eén luik daarvan gaf  richtlijnen aan ‘nette baasjes van honden’.

  De gewone burger met hond moet altijd zijn hondenpoepzakje bijhebben, anders wacht hem of haar een geldboete en eventueel een gemeentelijke belasting van 125 Euro bovenop als het ‘pakje’ niet verwijderd wordt.

  Men kan bezwaarlijk zeggen dat Middelkerke zich niets aantrekt van hondenpoep.

  De gemeente deelt zelfs gratis hondenpoepzakjes uit.

  In de gemeentegids kan men lezen dat veiligheidsbeambten en stadswachten preventief toezicht houden. Als ze het achterlaten van hondendrollen vaststellen, verwittigen ze de bevoegde diensten.

  Tijdens de zomervakantie worden ook jobstudenten ingezet om inwoners en toeristen te informeren en te sensibiliseren rond hondenpoep.

  Er zijn toiletten voorzien voor honden, veel meer zelfs dan voor menselijke wezens. Zulke toiletten zijn eerder schaars.

  De milieuambtenaar is net als alle officieren van de gerechtelijke politie bevoegd voor de controle op het al dan niet gebruiken van de hondentoiletten. Deze controle wordt door de preventiemedewerkers en de lokale en federale politie uitgevoerd.

  Binnen het politiekorps werd ook een milieucel opgericht zodat het effectief mogelijk wordt te vervolgen als de mensen hondenpoep achterlaten of geen plastic zakje bij hebben tijdens het uitlaten van de hond.

  Het gemeentebestuur heeft een handige wegwijsfolder waarin de hondenbaasjes de exacte plaats van de hondentoiletten terugvinden. Deze worden dagelijks gereinigd en gebeurlijk ontsmet door de reinigingsdienst.

  Er worden preventiecampagnes gelanceerd om de mensen te overtuigen om ook effectief die middelen te gebruiken.

  Eén van die campagnes, namelijk de affiche ‘Hondenpoep… het moet, het kan!’ is volgens ‘Sirene’ nu ook al doorgedrongen tot in Nederland. In het Limburgse Roermond vonden ze de affiche ‘helemaal geweldig’ en werd het ontwerp opgevraagd om ook de Nederlandse hondeneigenaars op het rechte pad te houden.

  Samen met ‘Sirene’ zeg ik dus “Ja, als het goed is, dan zeggen we het ook …”

  Waar ik echter nog niets over gelezen of gevonden heb, zijn de statistieken van het beboeten van de overtreders. Bestaan die wel? Mogen we die zien? Volgens mij is een boete immers nog steeds de beste remedie tegen hondenpoep.

   

  Waar ik evenmin een woord over teruggevonden heb, zijn de maatregelen tegen baasjes van paarden die hun vijgen op de openbare weg achterlaten.

  Als men in Middelkerke met de fiets rondrijdt, dan kan men zien dat ruiters en paarden die koetsen trekken daar eerder al voorbijkwamen. Die laten namelijk geen kleine drollen achter maar reusachtige vijgen.

  Paardenvijgen zijn ongeveer 30 keren groter dan hondenpoep. Wist u overigens dat zo’n paard 10 tot 15 kg vijgen per dag kan produceren? Ik zeg niet dat de gemeente er vol van ligt, maar zeldzaam zijn ze nu ook weer niet.

  De overlast die daardoor veroorzaakt wordt is zeker niet gering.

  De vijgen vormen in de eerste plaats een gevaar voor honden, die verzot schijnen te zijn op die lekkernij. Werd het schuldig paard niet op tijd ontwormd, dan werkt de hond aardig wat parasieten naar binnen.  Als het ontwormen wel gebeurde, maar met preparaten die "ORGANOPHISPHORUS"  bevatten, dan zijn de vijgen zeer giftig voor de hond.

  Voelt uw dier zich na het eten van een paardenvijg niet lekker, gedraagt het zich lusteloos en heeft het last van diarree en krampen, raadpleeg dan een dierenarts, want het kan er uiteindelijk aan sterven.

  Als u met de wagen door een pak vijgen rijdt, vooraleer uw garage binnen te rijden, dan neemt u tevens een vijgenparfum mee naar binnen. Leuk is anders.

  Ik wil de paardenliefhebber zijn pleziertjes niet ontnemen maar "Waar rook is, is ook vuur," zei Uilenspiegel, en hij tastte met zijn handen in een hoop verse paardenvijgen.

  Wat kan er nu ondernomen worden tegen die vijgenoverlast?

  Een Lebbekenaar ontwierp een paardenpoepzak. Die wordt onder de staart van het dier gehangen, vastgehaakt aan het zadel.

  De zak is vervaardigd uit nylon en kan drie beurten van het paard bevatten. Is de zak vol, dan volstaan een paar handige bewegingen om hem te ledigen in een gewone plastic zak. Binnenkort moet de gemeente dus gratis paardenpoepzakken uitdelen. Geen plastic zakken, want sinds 1 juli 2007 moet je daarvoor zelfs bij de bakker betalen.

  Het aanleggen van paardentoiletten zal wel wat moeilijk uitvallen, maar voor de rest blijven alle preventie en andere maatregelen dezelfde als voor honden.

  Om het vergiftigen van honden tegen te gaan moet het baasje van de dader ofwel zijn producten meenemen ofwel deze onsmakelijk maken door ze bijvoorbeeld overvloedig te besprenkelen met pepers. (geen grapje maar wel als dusdanig bedoeld)

  Ik ben benieuwd of de gemeente deze uitdaging zal aannemen!

  26-09-2007, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Milieu
  Archief per week
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 30/12-05/01 2014
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 31/12-06/01 2013
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Websites over Middelkerke
 • Gemeente Middelkerke
 • Middelkerke.2link
 • Handelaars Westende-dorp
 • Westende

 • Rondvraag / Poll
  Van welke oplossing ben jij voorstander?
  Met de grond gelijkmaken en heropbouwen volgens de in dit artikel voorkomende tekeningen
  Met de grond gelijkmaken en heropbouwen volgens plan voorgelegd aan oppositie en aan inwoners
  Renovatie met behoud van de gevels langs de Henri Jasparlaan
  Huidige bibliotheek en kinderopvang niet afbreken maar renoveren
  Andere oplossing: zie 'Reacties'
  Bekijk resultaat  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!