NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Westendse Blik op Middelkerke
Inhoud blog
 • Middelkerke alweer op een degradatieplaats! Is dat wel terecht?
 • Waarom heeft Middelkerke meer leefloners dan de andere badplaatsen?
 • Het begint er nu echt op te lijken dat de tram wel degelijk uit de dorpskern van Lombardsijde zal verdwijnen
 • Middelkerke van haar mooiste kant op VRT! Heeft het gegeven wat ervan verwacht werd?
 • Wat de Vlaamse overheid, onder andere, als mogelijkheid ziet om de kust te redden
  Zoeken in blog

  Categorieën
 • Allerlei (37)
 • Atlantikwal (3)
 • Brandweer (3)
 • Burgemeester (14)
 • Casino (3)
 • De Post (1)
 • Dialect (12)
 • Die goeie oude tijd (14)
 • Dijk en Strand (19)
 • Duinen (2)
 • Emigratie (2)
 • Energie (2)
 • Erfgoed (24)
 • Evenementen (17)
 • Fusies (4)
 • Gemeentebestuur (41)
 • Gemeentediensten (8)
 • Gemeentefinancies (6)
 • Godsdienst - Kerken (13)
 • Horeca (17)
 • Immobiliën (16)
 • Jeugd (5)
 • Kamperen (4)
 • Kunst (10)
 • Landbouw (5)
 • Leger (2)
 • Medisch (5)
 • Mijn blog (18)
 • Milieu (15)
 • Natuur (11)
 • Oorlogen (11)
 • Openbaar vervoer (1)
 • Openbare werken (3)
 • Pleinen en straten - staat en netheid (23)
 • Politieke partijen (46)
 • Scholen - Onderwijs (9)
 • Sociale woningen (3)
 • Sport (30)
 • Strand (0)
 • Uitzicht gemeente (9)
 • Veiligheid - Politie (11)
 • Verkeer (24)
 • Verkiezingen (27)
 • Zon en Zee (11)
 • Persoonlijke Kijk op mijn Gemeente
  02-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zou jij ook eens het groot lot willen winnen? Natuurlijk!

  Eerlijk, wie durft er beweren dat hij/zij daar nooit aan gedacht, ja zelfs op gehoopt heeft?
  Wie durft er zeggen dat hij/zij nog nooit deelgenomen heeft aan één van de talloze loterijen?
  En misschien zelfs een kleine winst mocht boeken?

  Maar het groot lot winnen, dat moet toch iets geweldig zijn. 'Schandalig rijk worden!!!'
  Meer geld ontvangen dan je ooit kunt opmaken, dat is toch iets magisch, of niet? De dromen die je al je leven lang koestert, kunnen plots in vervulling gaan: niet meer dagelijks naar het werk, op reis gaan naar een exotische plek naar keuze, je droomhuis en je droomauto kopen, onbeperkt winkelen, eten in sterrenrestaurants, de kinderen mee laten genieten of een liefdadigheidsproject steunen.
  Samengevat, als de winst hoog genoeg is, win je er je vrijheid en je zekerheid mee.
  Natuurlijk komt het eropaan verstandig met dat geluk/geld om te gaan, door zich eventueel te laten adviseren. Jezelf blijven en je vrienden behouden! De echte dan!

  Ik wil het hier verder niet hebben over al diegenen die dat niet konden en er ongelukkig door werden, noch over de winnaars die er niet in slaagden anoniem te blijven en daarna geen ogenblik rust meer hadden.

  De mogelijkheden om te spelen zijn er genoeg! Aan de meeste spelen kan je twee keer per week deelnemen. Door een formulier in te vullen of door online te spelen.
  Hieronder een overzicht. En misschien vergeet ik er nog!

  >
  >
  >

  De winstkansen zijn minder talrijk!
  Er wordt algemeen aangenomen dat de winstkansen bij de Nationale Loterij microscopisch klein zijn.
  De kans om de Belgische lotto te winnen (6 juiste nummers) met 45 balletjes is namelijk 1 op 8.145.060.

  En toch! Herinneren de ouderen onder jullie zich dat nog?
  Op zaterdag 16 februari 1985, was de vreugde groot bij het personeel van de technische diensten van Westende. Vijftien gemeentewerklieden en zes ophalers van het restafval die wekelijks 'met de Lotto speelden' werden namelijk miljonair ... in Belgische francs in die tijd nog. De 21 deelnemers kregen elk 1.788.952 frank van de totale winst van 37 miljoen op hun rekening. Ik wil hun namen hier niet vermelden omdat ik vermoed dat sommige dat liever niet hebben, zelfs al is het al zo lang geleden.

  Ze vulden al drie jaar hun cijfers in op een combiné-formulier.

   Elke deelnemer betaalde wekelijks honderd frank. Iedere maand werd onder die deelnemers een eigen lottrekking georganiseerd om de lottocijfers aan te duiden. '5-11-32-33-38-40' werden tenslotte hun gelukcijfers.

  Zoals dat vaak het geval is, hadden ze tot dan geen noemenswaardige bedragen gewonnen. Februari 1985 moet hun gelukmaand geweest zijn, want ook de week vóór de grote dag hadden ze vier cijfers juist en ook twee weken ervoor wonnen ze een kleine som.

  Het gebeurt vaak dat deelnemers aan het spel in groep afhaken ... omdat ze toch nooit iets winnen.
  Ook deze groep had al eens de moed laten zakken. Op het einde van 1984 beslisten ze namelijk om het eens te proberen op de paardenwedrennen ... helaas ook zonder succes. Ze vulden dus maar opnieuw het Lottoformulier in.

  Omdat ze er niet meer in geloofden hadden vijf vroegere deelnemers, enkele weken vóór het geluk de groep dan toch te beurt viel, afgehaakt. Grote pech dus!

  Een wonder? Zeker! Euforie? Vreugde wel, maar geen euforie. Een winnaar: 'het overdondert je een beetje want het is toch een hele som'ť. De mensen: 'Het is toch niet niks voor mensen die jarenlang hard hebben moeten werken om hun brood te verdienen'ť. Bleven ze nog werken? Misschien was het bedrag niet groot genoeg om dan al te rentenieren. Iedereen bleef dus op post in zoverre dat de 'Zeewacht' op 22 februari 1985 kopte 'In Westende halen miljonairs het huisvuil op!'

  De maandag na 22.2.1985 heerste wel een gespannen sfeer in de werkhuizen van de technische dienst: voor de ene spijt dat hij ook zijn kans niet gewaagd had, voor de gelukkigen zenuwachtigheid omdat nog moest gewacht worden op de mededeling van het gewonnen bedrag uit Brussel.

  De week daarna kwam de Lotto naar Westende om enige uitleg te verstrekken.

  Besluit
  Vaak heb ik al gehoord 'Ik heb nog nooit iets gewonnen met de loterij'. Maar ze hebben ook nog nooit deelgenomen. Wie niet waagt, wie niet wint!

  Bronnen
  Artikels uit 'De Zeewacht'ť
  22.2.1985 'In Westende halen miljonairs het huisvuil op'ť
  22.2.1985 '37 miljoen voor de reinigingsdienst'ť
  15.3.1985 'De 21 Westendse Lottowinnaars'
  https://www.newstart.nl/blog/ik-heb-de-loterij-gewonnen-en-ben-miljonair-wat-nu/

  02-10-2017, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Allerlei
  03-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Westende – dorp en -bad: Hebben jullie dat ook reeds gezien?

  De ‘groenbakken’
  Op facebook hadden enkelen, Westendenaars neem ik aan, hun ongenoegen geuit over de nieuwe bakken, die de Westendelaan tussen het Arthur Meynneplein en de Essex Scottishlaan groener moeten maken. Die moest ik dus ook gaan bekijken. Lelijk zijn ze zeker niet! Maar zo groot! We weten nu allemaal wel dat enkele van onze gezaghebbende bestuursmensen alles veel te groot zien, maar kon dat niet een beetje kleiner? Of is dat omdat er bomen moesten in geplant worden? Ik weet wel dat boomwortels de tegels kunnen omhoogduwen, maar er bestaan toch bomen die niet zo wild tekeergaan onder de grond!
  Nu staan er ook nog wel bloemen in die bakken, maar mochten dat niet enkel bloemen zijn in een kleinere bak? Ik vind dat trouwens mooier.
  De belangrijkste opmerking is echter dat die acht bakken evenveel parkeerplaatsen innemen. Of verwacht men in de toekomst nu minder bezoekers voor de handelszaken in ons dorp, na de werken?
  Ziehier hoe de bakken eruitzien:

  Verwaarloosde graven op Westends kerkhof opgeruimd
  Na een bevraging of aanmaning om het graf beter te onderhouden, of omdat de vergunning niet meer geldig of niet aangevraagd was, of om welke andere redenen ook, heeft het gemeentebestuur sommige graven, die beschadigd of ineengezakt waren, laten verwijderen. Een beetje raar om te schrijven, maar … er is weer plaats … voor ‘nieuwe overledenen’. Wat ze juist met de vrijgekomen ruimtes van plan zijn, weet ik niet. Uitbreiden van het columbarium of van het terrein met urnekelders of van het strooiveld? Ik weet het niet want volgens mij werd er nog niet over gecommuniceerd.
  Over het huidig uitzicht van ons kerkhof wil ik nog niets zeggen want het lijkt mij nog niet afgewerkt te zijn. Ik hoop in elk geval dat de paden nog wat bijgewerkt worden met grint.


  Westende-bad: iedereen is gelukkig want we hebben weer drie volwaardige strandbars!!
  Hadden jullie ook reeds gezien dat er dit jaar tegen de paasvakantie, die op 3 april begint, drie strandbars geïnstalleerd staan op het Westendse strand?
  Ooit waren er vier voorzien: op de Koning Ridderdijk één ter hoogte van de Meeuwenlaan en één ter hoogte van de Flandrialaan, op de Zeedijk één ter hoogte van de samenkomst van Reigerslaan en Wulpenlaan en één in de verlenging van de Ooievaarslaan. Deze laatste, die bovendien niet uitblonk op het gebied van meubilair en uitrusting, heeft er al de brui aan gegeven. Die aan de Flandrialaan was in 2016 nog steeds in opbouw toen de zomervakantie al een heel eind gevorderd was, in zoverre dat gemeenteraadslid Lode Maesen zich daarover opwond en er ook nog aan toevoegde dat het niet kon dat ‘verroeste containers’ ons strand bevuilden.
  Daar is in 2017 geen sprake meer van zodat Westende nu drie volwaardige strandbars heeft. Men kan enkel voor de uitbaters hopen dat het feit dat hun bar niet echt in het centrum ligt, de klanten niet afschrikt.
  Voor de horecauitbaters op de dijk kan men anderzijds hopen dat zij niet al te veel te lijden hebben onder die concurrentie.

  Vorige artikel over het onderwerp:
  'Middelkerke en Westende: Provincie keurt plannen goed voor ‘hippe’ bars op onze stranden (map ‘Dijk en Strand’ 16-03-2015)
  Ziehier twee foto’s:

  Bij het nemen van bovenstaande foto’s sloeg ik twee vliegen in één klap: op de achtergrond zien jullie de boot die een onderdeel is van de nieuwe zandsuppletiewerken. Op 27 februari 2017 is de Dienst der Kust inderdaad gestart met nieuwe suppletiewerken op het strand van Westende. Er worden 180.000 m3 zand gespoten en het kostenplaatje bedraagt 2,6 miljoen euro, betaald door het Vlaams Gewest. Dat zou nodig geweest zijn na de stormtij van 13.1.2017 waarbij heel wat zand weggespoeld is.
  Meer uitleg daarover in mijn blogartikel van 14-10-2013
  'Ook in oktober zijn er nog attracties te zien op de Koning Ridderdijk in Westende’ (zie map)

  03-04-2017, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Allerlei
  25-07-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wisten jullie dit reeds? Of hebben jullie dit zelf ooit al eens meegemaakt?

  Verkeerslichten! Goed, maar toch maar beter goed oppassen!
  Wie voor een rood verkeerslicht komt, moet stoppen en bij groen mag je doorrijden.
  Een waarheid als een koe! En dat deed ik dus ook, komende van Middelkerke, in Westende-bad, op het kruispunt Henri Jasparlaan – Badenlaan - Arendlaan. Toen heb ik even verschoten, want je ziet dat toch niet elke dag: er kwam vlak voor mijn neus een auto uit de Badenlaan gereden!

  Het was wel niet de eerste keer dat chauffeurs zich onwennig voelen op dat kruispunt. Voor wie uit de Badenlaan of uit de Arendlaan komt, is er namelijk geen verkeerslicht maar staat een ‘Stop – bord B5’. Die kerel moest dus stoppen! Wie dat niet doet is verstrooid of dom, in elk geval verkeerd. Het dient gezegd dat wanneer er niemand op de Henri Jasparlaan uit de richting Westende-dorp gereden komt, is de verleiding groot om wel even te stoppen, maar dan toch maar door te rijden.
  Zo’n verkeerssituatie is toch wel ongewoon en gevaarlijk! Waarom moet dat? Wie doet er iets aan? Of vindt men dat daarmee niets verkeerd is?

  Ziehier het overzicht van dat kruispunt

  Tram met tekst ‘Op het strand hoort enkel zand’
  Zelfs al heeft ze er geen benul van waar het verzadigingspunt ergens ligt (wie wel?), beleeft de burgemeester van Middelkerke naar het schijnt mooie dromen waarin steeds meer toeristen in massa de weg naar Middelkerke inslaan. Ze voert er zelfs campagnes voor in de centrumsteden. Zij en haar schepen van toerisme, vinden dat daarin nooit genoeg kan geïnvesteerd worden.
  Immobiliënkantoren moeten volgens hen, om ter snelst en om ter meest, nieuwe appartementen bouwen. Er kunnen geen Beaufort’s genoeg georganiseerd worden om kunstwerken aan te kopen die de toeristen (en sommige inwoners ook weliswaar) kunnen bewonderen.
  Middelkerke moet één groot stripdorp worden omdat ze weten dat de toeristen toch zo houden van stripfestivals, striprommelmarkten, stripbeelden en straks ook stripgevels.
  Dat de wegen en de parkings hun maximum capaciteit beginnen te benaderen (of al bereikt hebben?), dat moet iedereen er maar bijnemen. Die toeristen, vooral dan de tweedeverblijvers brengen immers zaad in het bakje.
  De kusttram wordt beschilderd om het strip-paradepaardje te bewieroken. Dat is niet goedkoop, maar nu haalt dat toch wel de wind uit de zeilen van Janna en Michel, zeker!.
  Op zondag 10 juli 2016 zag ik namelijk een tram voorbijrijden die beschilderd was met een ongelooflijke leuze. Zie hieronder wat ik bedoel.

  Spijtig genoeg moest ik al te rap een foto nemen en er stond zo veel volk voor de tram, dat ik de volledige leuze miste.
  Ik vroeg daarom of ‘De Lijn’ mij soms geen foto wilde opsturen en ja, dat gebeurde. Bedankt daarvoor!

  'Op het strand hoort alleen zand!'

  Je zou je misschien kunnen afvragen of de toeristen dan nog wel welkom zijn op het strand en … dat is uiteraard nog het geval.

  Voor wie daar mocht aan twijfelen: ik weet natuurlijk dat dit deel uitmaakt van een campagne tegen zwerfvuil op het strand!


  Enkele vaststellingen/berichten/mededelingen

  Wijziging aan mountainbikeroute
  Op de nieuwe mountainbikeroute werd nog maar pas het glas geheven of de omloop werd al gewijzigd. Het is juist dat die maar bitter weinig weg heeft van een echte MTB – route, wegens te veel verharde weg. Nu stelde ik vast dat bijkomend ook de duinen tussen de Doornstraat en de Grossettilaan over een 150 meter doorkruist worden vanaf de Essex Scottishlaan tot aan de Doornstraat om dan via die straat terug te keren naar de vroegere route via de Bassevillestraat.
  En nu had ik altijd gedacht dat aan dat deel van de duinen niet mocht geraakt worden!

  Vier strandbars, toen waren ze nog met twee en half!!
  Op 16.3.2015 heb ik een blogartikel gepubliceerd met als titel “Middelkerke en Westende: Provincie keurt plannen goed voor ‘hippe’ bars op onze stranden”. Jullie kunnen dat lezen in de map ‘Strand en Dijk’.
  Er werden bij de start vier vergunningen gegeven voor Westendse strand: op de Koning Ridderdijk één ter hoogte van de Meeuwenlaan en één ter hoogte van de Flandrialaan, op de Zeedijk één ter hoogte van de samenkomst van Reigerslaan en Wulpenlaan en één in de verlenging van de Ooievaarslaan.
  Vanaf de start heb ik mijn vrees uitgesproken dat wie niet in het centrum van de badplaats lag, het moeilijk zou krijgen om te overleven. De eerste die afviel was rechtover de Wulpen – en Reigerslaan, die bovendien niet uitblonk op het gebied van meubilair en uitrusting.
  Op 8 augustus 2015 stelde ik een vraag om wat uitleg aan de concessionaris Piet Dobbels, omdat zijn ene bar er nog niet gekomen was en de andere er niet meer was.
  Hij antwoordde mij:

  De reden dat de flandrialaan niet gekomen is door tijdsgebrek. De reden dat de 2de is afgebroken is omdat het financieel niet haalbaar was om uit te baten en na de storm afgelopen zaterdag de schade te groot was om te herstellen.”

  De geschiedenis herhaalt zich dus weer want gemeenteraadslid Lode Maesen stelde terecht vast dat het niet kan dat een beachbar op 11 juli 2016 nog steeds in opbouw is en dat verroeste containers ons strand bevuilen. (zie foto links)

  Is men daarop in actie geschoten? Op 18 juli 2016 kreeg ik al een halve strandbar te zien (zie foto rechts), vandaar mijn aantal van twee en een half in het totaal.
  Volgens de website van de gemeente zijn er nog maar twee overgebleven in Westende.
  Het zal toch geen ‘Tien kleine negers … en toen waren ze nog met …’ – verhaal worden, zeker?
  Het is toch merkwaardig dat een concessionaris die een langlopend contract heeft met de gemeente en daarvoor 2.800 euro per seizoen betaalt, zich pas later realiseert waaraan hij begonnen is en zich kan veroorloven om een strandbar zo te verwaarlozen!!

  Werken in Westende-dorp
  Wat een luxe! Wat een verademing! Wat een opluchting!
  Sinds 16 juli 2016 is de Westendelaan weer open voor het doorgaand verkeer. Dat betekent vooral dat het kruispunt aan de kerk/markt weer open is. Iedereen spreekt met lof over de inzet van de werklieden, die daarna met bouwverlof mochten vertrekken van 18 juli tot en met 5 augustus.
  Spijtig genoeg is de luxe daarna weer voorbij en wordt het stuk tussen de kerk en de Essex Scottishlaan aangepakt, wat ook het afsluiten van de Langestraat en de Duinenlaan betekent. Je zou haast hopen dat het bouwverlof langer mag duren.
  Boutade, natuurlijk
  !

  25-07-2016, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (1)


  Categorie:Allerlei
  09-05-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Natuurlijk volg ik mijn artikels op! Zou de gemeente dat ook doen?

  Als iets mij onregelmatig of verkeerd lijkt,  of als ik iets zie dat in slechte toestand verkeert, dan schrijf ik daar meestal over … als het belangrijk genoeg is.
  Alhoewel ze dat al vaak ontkend hebben, heb ik al meerdere keren kunnen vaststellen dat mijn ‘schrijfsels’ toch gelezen worden door het gemeentebestuur. Ik zeg wel ‘gelezen’, niet ‘goedgekeurd’ en zeker niet ‘in dank aanvaard’. Natuurlijk maak ik mij geen illusies. En het hoeft ook niet!
  Betekent dat nu dat mijn opmerkingen in dovemansoren vallen? Zouden zij echt altijd doen alsof hun neus bloedt of wordt er ook al eens positief op gereageerd? Ik weet het niet! Let wel, daarvoor schrijf ik mijn artikels niet, maar als ik iets aanklaag dan doet het niettemin plezier als de gemeente in actie schiet om het euvel te verhelpen, bijvoorbeeld door iets te (laten) herstellen of op te (laten) kuisen, bijvoorbeeld aan het wegdek.

  Verbeterde weg

  Maar … laat mij niet langer rond de pot draaien. Op 7.3.2016 verscheen op mijn blog in de map ‘Pleinen en straten – staat en netheid’ het artikel ‘Het grootste bouwproject ooit in Westende-dorp’.
  Ik schreef toen over de omleidingen die moeten gevolgd worden: ‘de wegen verslijten veel rapper door het drukker verkeer. De boorden van de asfaltwegen breken af en laten scherpe uitsteeksels achter. Als er een tegenligger afkomt moet je, gezien de beperkte breedte van de weg, in de berm gaan rijden. Als je daarna weer op de weg wil komen, krijgen de banden het hard te verduren vanwege die scherpe asfaltpinnen.
  Het zou me dus niet verwonderen als de gemeente straks enkele eisen voor schadevergoeding binnenkrijgt. Hieronder zien jullie drie foto’s van de toestand van de Bamburgstraat. Ik had er zo wel 20 kunnen opnemen in mijn artikel.’

  Welnu, ik weet niet wie het werk precies uitvoerde maar de bermen werden voor een groot deel opgevuld met grind, keien of steenbrokjes.Of mijn artikel enige invloed gehad heeft, dat zullen jullie mij niet horen beweren.
    In elk geval: Proficiat! Ze zien er nu zo uit:

  Een hele verbetering, toch? Maar er is nog werk, hoor! Ook in de Steenstraat!

  Ik feliciteer de verantwoordelijken voor de grote wegenwerken omdat zij die zo draaglijk mogelijk maken. Aan de kruispunten van de Westendelaan met de Heidestraat en de Langestraat is alle verkeer mogelijk (althans op 8 mei 2016 en in één richting, spijtig genoeg elkaar niet aanvullend want beide in dezelfde richting) Volgens de (mobiele) verkeerstekens mag je trouwens de Heidestraat niet inrijden als je van Lombardsijde komt maar wel als je van Middelkerke komt.
  Aan de Hofstraat en de Steenstraat kunnen fietsers en voetgangers gebruik maken van een voor hen speciaal aangelegd pad.

  Bovendien staan overal borden die de weg naar het dorp aanduiden.


  Hondenpoep is geen kattepis

  Het is mijn gewoonte als ik een nieuw artikel op mijn blog zet, te verwijzen naar mijn vorige artikels over hetzelfde onderwerp:. Dat doe ik nu ook weer; Hier zijn ze.:

  18.8.2014 Zomerse vuiligheid in Westende … en niet alleen hier, zeker?
  04-11-2013 Map Milieu ’t Is maar dat jullie weten wat er roert in Middelkerke en Westende
  15-04-2013 Deelgemeente Middelkerke gaat in zijn eentje voor de zoveelste keer een verwoede strijd aan tegen hondenpoep
  11-04-2010 De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens!
  26-09-2007 Hondendrollen en Paardenvijgen

  Ik weet het, dat is geen verheven onderwerp, maar het Middelkerks gemeentebestuur blijft maar nieuwe maatregelen uit de hoed toveren omdat sommige hondenbezitters maar geen gehoor willen geven aan de smeekbede van de goedmenende overheid.

  En … wat houdt de nieuwe campagne deze keer in?
  Onderstaande leuke affiches worden overal verspreid.

  Er zullen ook mobiele hondenpoepborden ingezet worden.
  Burgemeester Janna Opstaele: "Inwoners die hondenpoep in hun buurt willen aanklagen, kunnen dit signaleren via een mailtje naar onthaal@middelkerke.be en het mobiele hondenpoepbord aanvragen. Het bord zal dan veertien dagen aan het gevraagde adres worden geplaatst en bovendien zal de preventiedienst de buurt extra in de gaten houden. We willen hiermee inwoners sensibiliseren dat hondenpoep op straat veel mensen stoort. Trouwens, wie hondenpoep niet opkuist, riskeert een boete tot 350 euro"

  Daar zijn ze weer met ‘riskeert’! Ik herhaal mijn vraag uit vroegere artikels: ik zou graag eens weten hoeveel gasboetes al uitgedeeld werden door de gemeente aan hondenliefhebbers zonder poepzakje of aan diegene die zich niets aantrekken van alle inspanningen die door de gemeente op dat gebied geleverd worden. Er moet toch eens een einde komen aan de ‘preventie’!!

  Nu we het toch over ‘pis’ hebben. Na één van mijn vorige artikels over hondenpoep, merkte één van de lezers op: “Eén item werd door u niet behandeld. Inderdaad, de hondenplas. Te pas en te onpas zie je honden plassen tegen muurgevels van huizen, appartementen en zelfs op voedingswaren die worden uitgestald door handelszaken, ook is het triestig hoe het werk van gemeente -werklieden niet wordt gewaardeerd, plassen in de mooi aangelegde bloemen en of plantenparkjes. Mijn hond heeft niet de kans te plassen op mijn muurgevel, dus kan het ook niet op de gevel van iemands anders.”.

  En dan blijft er natuurlijk de paardenpoep. Ben ik dan de enige die vindt dat die paardendrollen op straat ook niet zo’n mooi zicht opleveren?

  En tover nu maar een glimlach op jullie gezicht want hier volgt geen ‘vuile’ maar een ‘vieze’ mop: Twee vliegen zitten op een hondendrol. Zegt de ene ‘ik ken een leuke mop’. En de andere: ‘vertel op, als het tenminste geen vieze is, want ik ben aan het eten’.

  Bronnen
  http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-middelkerke/gemeente-zet-mobiele-hondenpoepborden-in-a2691338/
  Artikel van BPM met foto in ‘Het Laatste Nieuws’: ‘Gemeente zet mobiele hondenpoepborden in’

  09-05-2016, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Allerlei
  19-10-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke en Westende: Even herinneren en aanvullen!

  De bank heeft de strijd verloren!
  Ik weet dat jullie mij zullen verwijten dat ik in herhaling val en dat het toch maar over een detail gaat. Het gaat inderdaad niet over de bankencrisis en de verliezen die sommige spaarders te verwerken kregen. Neen, het gaat slechts over 1 bank en dan nog één uit hout. Na jaren strijd heeft dit pronkstuk uit de Essex Scottishlaan het uiteindelijk en definitief moeten afleggen tegen het woekerend onkruid.
  Waarom ik daar dan zoveel belang in stel?
  Gewoon omdat ik maar niet kan begrijpen dat in een toeristische omgeving een bank staat in onderstaande omstandigheden (foto van 1.10.2015) en dat ons bestuur er maar niet in slaagt de toestand meester te worden. Of dat gewoon niet wil!


  Op 23.8.2009 en op 17.6.2015 publiceerde ik al een gelijkaardige foto op mijn blog.
  Misschien vindt onze burgemeester dat de grijze achtergrond en de gele bloemstruik tegen de helgroene achtergrond, toch wel een aardig beeld oplevert en misschien straks (vóór 7.11.2015) kan overgebracht worden naar het beeldenpark aan de Rotonde. En dit is GRATIS!

  Wacht de gemeente misschien om ‘proper’ te zijn tot het gedeelte van de Essex Scottishlaan tussen de Doornstraat en de Grossettilaan heraangelegd wordt? Dat was voorzien voor september 2015 maar werd nu uitgesteld tot in 2016. Waarom? Ik weet het niet!

  De nieuwe toeristenvlaggen tooien nu ons straatbeeld
  Ik neem aan dat Middelkerke een goedkope vlaggenleverancier heeft, die om de zoveel maanden voor een habbekrats onze voorraad aanvult en vernieuwt, want waar je ook gaat in de gemeente word je op vlaggengezwaai onthaald, in alle denkbare kleuren … en met daarop het nieuwe logo.
  Ziehier (links Lombardsijde, rechts Westende-bad)


  Wat willen onze ‘vroede vaderen’ daarmee eigenlijk bereiken? Mag ik die uitdrukking eigenlijk wel gebruiken? ‘Vroed’ betekent namelijk ‘wijs, verstandig, wetend’…
  Voelen zij zich als ‘geslaagd met vlag en wimpel’ Zijn ze ergens blij om? Steken ze daarom de vlaggen uit? Wil het college zich ‘bazig’ gedragen en voeren ze daarom de vlag uit?
  Ik wil ook nog eens terugkomen op het logo ‘ontworpen door de grafische dienst van de gemeente’. Omdat iemand er mij opmerkzaam op maakte dat het logo ook zou kunnen gebruikt worden voor Westende … door het om te draaien, maakte ik, niet-graficus, een ontwerp met een W met drie 'kleurrijker' bollen bovenaan.
  Ik had het jullie hier graag getoond, maar…
  Ik wilde natuurlijk de gemeente geen voorzet geven zodat ze de bal zomaar  in doel moesten trappen. Ik bedoel dat er misschien een auteursrecht zou kunnen bestaan en dat ze maar al te graag klacht tegen mij zouden kunnen en willen neerleggen.
  Ik vroeg dus aan ARTES/SABAM, afdeling ‘Visuele Kunsten’ hoe de steel aan de vork zat.
  Volgens hen moest ik nagaan of de ontwerper vertegenwoordigd wordt door SABAM. Indien dat het geval is, zou ik via SABAM de toelating moeten vragen aan de ontwerper. Indien dat niet zo is, zou ik rechtstreeks de toelating moeten vragen aan de ontwerper.
  Natuurlijk heb ik dat niet gedaan en de ontwerper zal mij wel niet gunstig gezind zijn na mijn vroegere beoordeling van het logo, hoewel ik vooral de beschrijving door de gemeentebonzen er ver over vond.
  Ik vraag mij af of de gemeente ook toelating gevraagd heeft aan de ontwerpers van volgende logo’s:

   
  Bron
  http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/Intellectuele_Eigendom/auteursrecht/Bescherming_door_auteursrecht/wat_beschermd/#.VhjJEXrtmko

  Er wordt een vervolg gebreid aan de zandsuppletie op onze stranden
  Natuurlijk heb ik daarover op 14.10.2013 al een uitgebreid artikel geschreven. Kijk maar in de map ‘Dijk en Strand’. Het artikel heet: ‘Ook in oktober zijn er nog attracties op de Koning Ridderdijk in Westende.” Wel, er werd nu een aanvang gemaakt met het verderzetten van de werken, naar Middelkerke toe. Vervangen jullie dus maar ‘Koning Ridderdijk in Westende’, door ‘Zeedijk in Middelkerke’. Deze keer gaat het om de zone tussen de Zwaluwenlaan en de Kwintestraat. In totaal wordt zo'n 100.000 m³ zeezand naar het strand gebracht.
  Ik ben altijd weer geïmponeerd door grote werken van die omvang en dat opspuiten van zand om onze badplaatsen beter te beschermen (tegen een duizendjarige storm?), is zo’n ingenieus geval dat ik er toch nog eens wilde op terugkomen. Brengen jullie dus maar een bezoekje aan de suppletie, na lezing van mijn eerste artikel. Ik nam alvast al volgende foto’s:

   
  Deze ingrijpende werken zullen naargelang de weersomstandigheden klaar zijn tegen het herfstverlof. Er wordt ook op zaterdag en zondag gewerkt. Een bijkomende weekendattractie dus!
  Gedurende de werken is het verboden om op die plaatsen het strand te betreden uit veiligheidsoverwegingen. Er is immers gevaar voor drijfzand.
  Als ik het reeds vroeger afgewerkt stuk bekijk, dan stel ik mij vragen. Zou het kunnen dat al veel van dat opgespoten zand weer weggespoeld is? Hoe lang zal de suppletie ons dan nog beschermen tegen de duizendjarige storm?

  Bronnen
  https://www.youtube.com/watch?v=R8iQjahB5r0
  Artikel BPM in HLN van 2.10.2015 ‘Tonnen zand tegen zware stormen’

  19-10-2015, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Allerlei
  17-08-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke: Hangende problemen of hete hangijzers … en enkele vraagtekens

  Een heet hangijzer is per definitie een netelige zaak, een hachelijke kwestie.
  Natuurlijk hebben de politici altijd wel een uitleg klaar: het is zeker hun schuld niet dat een zaak blijft aanslepen. Zij hebben het nodige gedaan, maar al die andere!!!
  Als de oplossing voor een zaak, meestal in het domein ‘openbare werken’, te veel tijd vraagt, ja, zelfs meer dan 10 jaar, dan zie ik dat met lede ogen aan en vind ik het nuttig de problemen nog eens of zelfs steeds opnieuw aan te kaarten.

  De verzakte woning in de IJzerlaan

  In april 2005, dus eventjes meer dan 10 jaar geleden, beleefden Ronny en Carine Bamelis – Deboyser een zeer onaangename verrassing., nadat ze nog maar pas hun eigen woning in de IJzerlaan betrokken hadden.
  Naast hun huis werden toen namelijk de funderingen gegraven voor een appartementsgebouw met 14 flats en daaronder 114 garages. En plots begon de muur van hun huis te barsten, het huis verzakte en dreigde in te storten. Er zat niets anders op dan … verhuizen! Een ramp! Maar de ellende begon pas, een lange lijdensweg!
  De gemeente werd ingeschakeld, er werd vergaderd en geprocedeerd, deskundigen werden aangesteld en gaven hun adviezen, de rechters deden uitspraken en legden dwangsommen op. Maar de uiteindelijke (en enige) vraag was: wie is eigenlijk de verantwoordelijke?
  Is het de paalklopper, de uitgraver, de bouwfirma, … ?
  En dat wil de verzekeringsmaatschappij nu juist weten vooraleer ze 1 euro schadevergoeding betalen.
  Het project werd wel onmiddellijk stilgelegd (wat anders?) en niet lang daarna ging de bouwheer failliet. Achteraf bleek bovendien dat hij onvoldoende verzekerd was.
  Een reuzegroot probleem!! 
  Schijnbaar onoverkomelijk ook!

  Hieronder zien jullie foto’s, genomen op 20 januari 2010, van het huis en de put die met water gevuld werd om als tegengewicht te dienen en het verder inzakken van de putwanden te beletten.

  Ik wil jullie de beschrijving besparen van alles wat daarna nog gebeurde … maar vooral niet gebeurde. Na 8 jaar, in 2013, was er financieel nog steeds niets geregeld! De bouwput bleef al die jaren een ‘schandvlek’, een doorn in het oog van iedereen maar vooral van de omwonenden.

  Een oplossing in de maak?
  Dat lazen we tenminste in de kranten van 8 (HLN) en 10 mei 2013 (HNB).
  De gemeenteraad zou het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) ‘Normandlaan’ gedeeltelijk herzien en de stedenbouwkundige voorschriften aanpassen.
  Schepen voor ruimtelijke ordening Liliane Pylyser – Dewulf: ‘We hadden de keuze: de boel nog jaren laten verloederen ofwel samen met de hogere overheid er iets aan doen.’ De herziening van het BPA houdt in dat er voortaan ook meergezinswoningen op de site mogen komen. De bouwhoogte wordt aangepast tot maximum vier bouwlagen. Zo hopen we bouwpromotoren aan te trekken die de bouwput willen saneren. De opmaak van de plannen zal zo'n twee jaar in beslag nemen’.
  Fred Vandenbussche reageerde op 11 mei 2013 met:’ Na acht (8) jaar! Wat een godsgloeiende schande en een affront voor het vroegere gemeentebestuur dat koppig deed alsof er niets aan de hand was - het ging dus over blauwe belangen hé! Maar nu zien ze kans om de bevriende immosjacheraars nog een leuk dienstje te bewijzen. Vier verdiepingen, op dié plaats!

  We zijn nu in 2015 en zo ziet de ‘site’ er vandaag uit, het verzakte huis links:

   ‘Geen commentaar’!!!

   

  Het kasteel van Middelkerke

  Telkens ik van Westende naar Middelkerke rijd, via de Westendelaan, kijk ik eens naar links, ter hoogte van ‘X-treme De Kegel’. Ik wil namelijk zien of de afwerking van twee majestueuze gebouwen in wit en zwart, kortweg ‘ons kasteel’ een beetje vordert. Vorderen? Er wordt gewoon NIETS gedaan. Dat staat model voor de onmacht enerzijds maar anderzijds ook voor de onwil om iets te forceren van ons gemeentebestuur.

  Ik schreef daarover reeds twee artikels:

  Op 27 april 2008: “Middelkerke heeft nu ook zijn kasteel” (in map ‘Monumenten’)
  Op 19 november 2012: Middelkerke: “Hoezo, dat mag niet volgens het geldend ruimtelijk uitvoeringsplan? Dan veranderen we dat plan toch! Geen probleem!” (map ‘Immobiliën)

  Even (zo kort mogelijk) recapituleren

  Op 18 mei 1999 leverde het college van burgemeester en schepenen, onder de leiding van Frank Verlinde een bouwvergunning af aan Eddy Gryson, een bouwpromotor uit Aartrijke voor het oprichten van een fitness- en sportcentrum.
  Toevallig een week vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012, leverde het college een vergunning af voor de afwerking en de uitbreiding van ‘het kasteel’ tot sporthotel.
  Toenmalig burgemeester Michel Landuyt: “in Middelkerke is er immers een absolute noodzaak aan een groter hotel om grotere groepen te laten overnachten. Gelet op het beperkte aantal hotels in Middelkerke is dit project bijzonder waardevol.”

  Hoe waardevol blijkt uit het feit dat het gebouw nu nog steeds leeg staat. Er moet zelfs geen leegstandtaks voor betaald worden omdat de wet dat op dat ogenblik niet voorzag voor bedrijfsruimten.

  Promotor Gryson liet ondertussen het complex gevoelig uitbreiden. Naast het bestaande hoofdgebouw met onder meer een wellnessruimte, zwembad, feestzaal, restaurant en zestien kamers, kwamen er nu ook nog twee zijgebouwen met respectievelijk 112 en 80 kamers. De uitbreidingswerken startten in 2012 en het was de bedoeling dat het hoofdgebouw en een eerste zijvleugel tegen eind 2013 afgewerkt zouden zijn. Dat gebeurde echter niet en nu stonden daar twee gebouwen troosteloos leeg te staan in plaats van één!
  Een tijdje geleden vroeg ik aan Liliane Pylyser-Dewulf of ze misschien eens klaarheid wilde scheppen in dat onverklaarbaar dossier. Er is inderdaad niemand die dit kan begrijpen.

  In haar antwoord, waarvoor dank, maakt ze een duidelijk verschil tussen beide gebouwen.
  De afgeleverde bouwvergunning voor "het kasteeltje"  is een vergunning voor het bouwen van SPORTLOCATIE (geen hotelfunctie);

  Op deze vergunning is geen VERVALREGELING van toepassing gezien het decreet er pas is gekomen op 9 mei 2000 en de afgeleverde bouwvergunning van vóór die datum is. 
  De bouwvergunning voor het zwarte skelet is wel verleend voor een HOTEL. Het betreft een terreinzone binnen de grenzen van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan '34 Sportpark' goedgekeurd bij besluit van de Deputatie van 19 januari 2012.
  Het hotel werd vergund in 2 fasen op 2 oktober 2012. De eerste fase betreft de 80, de tweede fase de 112 hotelkamers. De eerste moest uitgevoerd worden vanaf het in werking treden van de vergunning, de tweede vanaf 1 januari 2015. Maar, wat betekent ‘uitgevoerd’? Is dat ‘begonnen’ of ‘afgewerkt. Het zal wel het eerste zijn!!
  Liliane zou contact opgenomen hebben met de heer Gryson. Hij zou haar verzekerd hebben dat de 112 hotelkamers in het gebouw ten zuidwesten van het centraal gebouw nog vóór de zomer 2015 zouden ‘afgewerkt’ worden. Dat is dus weer niet gebeurd!!!

  Is dat dan zo'n machtig man?
  Het betreffende decreet over die materie geeft het schepencollege drie ‘wapens’ in de hand door te bepalen dat de vergunning kan vervallen als niet aan de volgende voorwaarden voldaan is:
  1. de verwezenlijking van de stedenbouwkundige vergunning wordt niet binnen de twee jaar na afgifte gestart. Daaraan werd dus voldaan!
  2. de werken worden gedurende meer dan twee jaar onderbroken. Zo’n sluwe aannemer weet daar wel raad mee, door af en toe een kleinigheid uit te voeren!
  3. de vergunde gebouwen zijn niet winddicht binnen de drie jaar na aanvang van de werken.
  Daaraan werd dus niet voldaan! Is het college al in actie geschoten? Ik vrees van niet!

   

   

  Strandbars

  Wees gerust, beste lezer, ik wil het hier niet nogmaals hebben over de voor- of nadelen van de strandbars.
  Daarover heb ik het al uitvoerig gehad. Diegene onder jullie die hun geheugen wat willen opfrissen, kunnen in de map ‘Dijk en Strand’ volgende artikels terugvinden
  Op 20 februari 2012: “Bredere dijken in Middelkerke en Westende. Het is niet allemaal zoals het lijkt. Handelaars weest op jullie hoede .”
  Op 16 maart 2015: “Provincie keurt plannen goed voor ‘hippe’ bars op onze stranden.


  Maar om mijn huidig artikel wat duidelijker te maken moet ik toch eens terugkomen op de biedingen die uitgebracht werden om de uitbating van een strandbar in de wacht te slepen.
  Er was een minimum-biedprijs vastgelegd voor elk lot.
  Ik wil het hier echter slechts hebben over lot 7 (op de zeedijk, op de kruising Reigerslaan – Wulpenlaan) minimum biedprijs 2.800 euro/jaar en lot 8 (ter hoogte van de Flandrialaan), minimum biedprijs 3.800 euro per jaar.
  Aan de hand van de uitgebrachte biedingen, werden de vergunningen afgeleverd aan het bedrijf ‘Cocktailcrab’ uit Wondelgem, of anders gezegd aan Piet Dobbels.
  Zie http://cocktailcab.com/over-cocktailcab/

  Het bedrag van de biedingen bedroegen 7.500 euro voor lot 7 en 8.000 euro voor lot 8. Dat lag een heel stuk boven deze voor de andere loten. Ik heb me toen al de vraag gesteld of de heer Dobbels dan zo’n mooie toekomst zag voor zijn twee bars of waarom hij absoluut die twee vergunningen wilde binnenhalen. Kende hij misschien de dijk in Westende niet? Ik kan me nauwelijks voorstellen dat hij niet gezien had dat ze beide nogal weg van het centrum lagen en dat de andere twee, ter hoogte van de Meeuwenlaan en de Arendlaan, meer kans tot slagen hadden? Maar daar waren ook strandstoelen en windschermen bij!! Maar, die moesten sowieso afgegeven worden aan de vroegere uitbaters!

  Wat is er tenslotte terechtgekomen van de loten 7 en 8? Op lot 8, ter hoogte van de Flandrialaan, werd er totnogtoe geen strandbar geïnstalleerd. Op 4 augustus 2015 zag ik dat de site van lot 7 ontruimd werd.


  Ik vroeg de heer Dobbels naar de reden.
  Hij beweert voor de Flandrialaan nog niet de tijd gevonden te hebben om er een strandbar in te richten. Voor de andere, ‘Cocktailcrab’ genoemd zoals zijn bedrijf, zou het financieel niet haalbaar zijn om die nog verder uit te baten en tevens was de schade na de storm van zaterdag 1 augustus te groot om te herstellen.

  In een onderdeel van mijn artikel van 29 juni 2015, ‘Hebben jullie al eens een strandbar bezocht’ vreesde ik ook al dat die bar het moeilijk zou hebben om te overleven. Ik schreef toen: “Ze ligt afgelegen en met schamele plooistoelen als meubilair is ze weinig aantrekkelijk”.

  De andere hebben er inderdaad veel meer geld tegen aangegooid.

  Westende heeft dus maar twee in plaats van vier 'hippe' strandbars! Spijtig? Of gelukkig maar? Ik laat de lezer de vrije keuze.

   

  Nog wat over tennis bij ons!!!

  Na de kwartfinale van de Daviscup op de 'Krokodiel', wordt de halve finale België-Argentinië gespeeld in Vorst Nationaal in Brussel … op hardcourt. Dat zal gebeuren op 18, 19 en 20 september.
  Ook de twee vorige Daviscup-ontmoetingen dit seizoen mocht België in eigen land afwerken. Als ik het commentaar daarover lees, dan kan ik niet anders dan de wenkbrauwen fronsen. Zwitserland zou in maart ‘voor de bijl gegaan zijn’ in Luik (hardcourt) en Canada was in juli ‘een maat te klein’ in Middelkerke (gravel).
  Jullie herinneren zich toch ook nog wel dat ons land toen aantrad tegen B- of zelfs C-teams?

  Oef … Janna is er dan toch niet in geslaagd om ook die halve finale naar Middelkerke te halen. Ze kan en mag dus niet nogmaals meerdere honderdduizenden euro’s aan tennis uitgeven.
  Maar dat ze maar niet treurt! Er blijft haar inderdaad nog het tornooi ‘Rising Stars’ van 5 – 13 september 2015. Dat zal, na Westende, voor het tweede jaar naeen ook voor een week te gast zijn, in haar tennisdeelgemeente Middelkerke.

  Toen ik enkele dagen geleden eens voorbij het ‘voetbalplein’ of moet ik schrijven ‘tennisstadion’, reed, zag ik dat er twee van de vier tribunes afgebroken waren. De werklieden wisten zogezegd niet of de andere twee bleven staan. Dat deed mij een ogenblik vermoeden dat daar misschien ook de ‘Rising Stars’ zouden gespeeld worden. Daarom vroeg ik het dan maar aan één van de organisatoren van de 'Tour' en die verzekerde mij dat wel degelijk ‘gezien het groot succes in 2014’ opnieuw zal gespeeld worden op het Epernayplein. Daar moet dus opnieuw een terrein aangelegd worden en moeten opnieuw tribunes opgebouwd worden.
  Een regelrechte schande! Onverantwoord omspringen met ons geld! Gekkenwerk!

   

  17-08-2015, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Allerlei
  29-06-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Westende (en Middelkerke) aan de vooravond van een nieuw seizoen…

  Af en toe schrijf ik een artikel, dat ik onderbreng in de map ‘Allerlei’ omdat het, zoals de naam het zegt, een beetje over van alles gaat.
  Ja, ik heb soms al wat langer mijn grijze cellen moeten raadplegen omdat de voorraad titels meer en meer uitgeput geraakt. We hadden namelijk reeds:
  ’Even nakaarten’ (als het gaat over iets waar ik het vroeger al eens over had)
  ‘Een beetje van alles’
  ‘Zomerse waarnemingen’
  ‘Gezien in Westende op een zonnige fietsdag’
  ‘Nog maar eens een signaalkaart’
  ‘Interessante weetjes’
  ‘Om in te spelen op de actualiteit’
  ‘Misschien wisten jullie dat nog niet?’
  ‘Hoe zou het in Westende gesteld zijn met?’
  ‘Zomerse sprokkelingen’
  ‘Tussendoortjes’
  ‘Hebben jullie dat ook al opgemerkt?’
  ‘Verscheidene’

  Als er zich dan enkele gebeurtenissen voordoen, die geen apart artikel rechtvaardigen, maar die ik toch zo niet wil laten voorbijgaan, dan moet ik nog maar eens zo’n titel vinden. En dat is dan ook nu gebeurd.
  Mijn keuze vindt vanzelfsprekend een verklaring in de zojuist gestarte zomer en het nakende seizoen..

  Ben je al naar de markt geweest in Westende-dorp?

  Enkele weken geleden reed ik op een maandagvoormiddag langs het August Meynneplein en toen kreeg ik een verrassing te zien: er stonden daar een viertal marktkramen: een fruit- en groentehandelaar, een grill, … De week erna heb ik dan volgende foto’s genomen.

  Zal die nieuwe poging nu meer succes hebben dan de vorige? Ik hoop het natuurlijk wel, maar het gering aantal bezoekers doet mij vrezen dat dit niet het geval zou kunnen zijn.
  Dat was ook de reden waarom de markt destijds een voortijdig einde kende.

  Om de juiste toedracht daarvan te kennen, ging ik te rade bij gemeenteraadslid Lode Maesen, toen schepen voor de markten, die op aanvraag van de toenmalige voorzitster van de handelaarsbond, Natacha Lejaeghere, de nodige stappen zette.
  Lode: ‘Toen ik navraag deed, waren nauwelijks marktkramers te vinden die wilden komen. . Er werd nog een poging gedaan door de prijzen te zakken tot een minimum, er werd ook aan de Middelkerkse marktkramers een lagere prijs voor Middelkerke aangeboden wanneer ze Westende er zouden bij nemen, maar ook geen succes. Het is gewoon niet winstgevend.”
  Lode denkt dan ook dat de nieuwe poging tot mislukken gedoemd is. Heeft huidig gemeenteraadslid Lejaeghere de nieuwe schepen van het tegendeel kunnen overtuigen en heeft deze het dossier niet zo grondig bestudeerd als de vorige? De toekomst zal het moeten uitwijzen.

  Men is alvast gestart onder een ongunstig gesternte, midden in een periode waarin allerlei werken het verkeer en het leven in het dorp grondig verstoren.
  Blijkbaar was ik ook niet de enige verraste Westendenaar. Iemand die nauwelijks op 300 meter van de markt woont, was evenmin op de hoogte van de weer opgeviste marktdag. Hebben wij de informatie daarover gemist of was die er gewoon niet?

   

  Heb je al eens een strandbar bezocht?

  In Westende zijn er namelijk vier vergunningen uitgereikt.

  In de verlenging van de Ooievaarslaan (lot 3) (vergunning op naam van M. Vandendriessche)
  Tegenover de kruising van Zeeravenlaan en Pelikaanlaan (vergunning op naam van Piet Dobbels)
  Ter hoogte van de Meeuwenlaan (lot 4)(vergunning op naam van Dimitri Godfroid)
  Ter hoogte van de Flandrialaan (lot 8): van Piet Dobbels

  Omdat deze laatste bar er nog niet staat, heb ik dan maar de lege terras (op hetzelfde ogenblik) van ’t Bretoentje toegevoegd. Dat ligt namelijk in volle schaduw en net zoals alle andere dijkterrassen blijft die meestal leeg tot ze in de namiddag door de zonnestralen bereikt wordt. Op 26 juni rond de middag waren die terrassen wel goed gevuld.

                                         Terrazza                                                                                 Papagayo

                                        Cocktailcab                                                                            ’t Bretoentje

  De bars kregen allemaal een mooie naam. Ik heb er één bezocht en de andere goed geobserveerd en beoordeeld op basis van toegang op zand of houten loper, nabijheid toilet, meubilair, aanbod aan dranken en de prijs ervan, ligging langs de dijk of strand. Het is nog wat vroeg om nu al hun kwaliteiten en gebreken op te noemen. Ik zal dat eens doen op het einde van het seizoen. Ik maak hier één uitzondering. De ‘CocktailCab’ zal het volgens mij moeilijk hebben om te overleven. Ze ligt afgelegen en met schamele plooistoelen als meubilair is ze weinig aantrekkelijk
  Voor alle bars zal er sowieso moeten afgewacht worden of ze ook rendabel zullen zijn.

  Ook in Middelkerke kan op vier plaatsen op het strand een bar bezocht worden:

  Muchacha: tegenover de Prosper Poulletstraat (boven links op onderstaande foto))
  Tiki Beach: tegenover de Jules Van den Heuvelstraat (boven rechts)
  Blue Beach: tegenover de Smet de Nayerstraat (onder links)
  Pata Pata Beach: tegenover het Arthur de Greefplein (onder rechts)

  Eigenlijk is er nog een vijfde bar op het Sportstrand ongeveer ter hoogte van de Louis Logierlaan, een kleintje dan, namelijk ‘La Cabana’.
  Dat sportstrand moet wel nog ingericht worden, want op 26 juni stond daar nog niets.

  Onkruid vergaat niet

  Jammer toch, want dat zou de gemeente heel wat werk besparen … als men echt de bedoeling zou hebben om het onkruid te verwijderen.
  In de Essex Scottishlaan, halverwege tussen de Doornstraat en de ‘Generaal Grossettilaan’ staat er een zitbank. Toen ik er op 17 juni 2015 voorbijreed, maakte ik een meningsverschil mee tussen twee bejaarde mensen. De man had zich neergezet op een kleine oppervlakte van de bank en nodigde zijn wederhelft uit hetzelfde te doen. “Ben je zot?”, vroeg de vrouw.” Met mijn wit kleedje op zo’n vuile, door onkruid, doornen en distels overwoekerde bank gaan zitten en met mijn mooie wandelschoenen in het slijk?”

  Ongelijk kon haar man haar eigenlijk niet geven. En ik natuurlijk ook niet!. Het is trouwens niet de eerste keer dat ik hier een foto weergeef van deze schandalig verwaarloosde bank, een model van wat je zelfs aan een lokale bewoner niet kunt aanbieden, laat staan aan een verwende toerist. De eerste keer was op 23 augustus 2009.
  Deze keer is de omgeving wel veel ‘groener’.

  Maar dat onkruid tiert ook weelderig op nog meerdere andere plaatsen, bijvoorbeeld op de parking naast het hotel ‘Melrose’. Hieronder zien jullie hoe de toerist er verwelkomd wordt:

  Proper is anders, nietwaar?

  Ik vind trouwens dat de gemeente strenger moet zijn voor niet onderhouden privaatterreinen, zichtbaar van op de openbare weg.
  Maar … dan moet de gemeente wel het goede voorbeeld geven, natuurlijk!

                                                                                 

   

  29-06-2015, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Allerlei
  21-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijn goeie vriend, de computer, liet mij even in de steek

  Beste bloglezer,

  Mijn oude computer werd wat moe en traag. Daarom dacht ik dat de tijd gekomen was om hem van een rustige oude dag te laten genieten.
  Mijn besturingssysteem was nog Windows XP en dat stond sommige niet te best aan, want ze weigerden nog langer ermee samen te werken.
  Ik werd dus min of meer gedwongen om te moderniseren. En dat op mijn oude dag!
  Een nieuwe computer en daarenboven nieuwe software, dat moet van het goede te veel geweest zijn.
  Wachtwoorden werden niet zomaar meer aanvaard, maar dank zij de hulp van Redpoppy van Seniorennet werd ik weer op de goede weg gezet.
  Maar, voor de eerste keer in mijn blogloopbaan moest ik de trouwe bezoekers van de maandagmorgen ontgoochelen.
  Einde goed, alles goed, zegt men en daarom kunnen jullie vanaf woensdagmorgen 22 april 2015 weer bij mij op bezoek komen. Ik hoop dat ik jullie nooit meer zal moeten ontgoochelen!

  21-04-2015, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (1)


  Categorie:Allerlei
  09-03-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke en Westende in het nieuw(s)

  Bevoegdheidswissel in schepencollege
  Op 240202015 werd door het college van burgemeester en schepenen volgend persbericht verspreid:
  “Schepenen Michel Landuyt en Bart Vandekerckhove hebben, in samenspraak met de andere leden van het college van burgemeester en schepenen van Middelkerke, beslist om met onmiddellijke ingang, de bevoegdheden Cultuur en Evenementen onderling te wisselen.
  Deze beslissing werd ingegeven door een aantal praktische overwegingen en de wens om tot een meer coherent bevoegdheidspakket te komen. Voor schepen Landuyt heeft dit het voordeel dat hij de werking van de dienst Toerisme en Citymarketing en van de dienst Evenementen nog beter op elkaar kan afstemmen. Hij blijft uiteraard ook voorzitter van de gemeenteraad.
  Schepen Vandekerckhove kan dan weer in de toekomst de link nauwer aanhalen tussen zijn beleidsdomein Onderwijs en Cultuur, die er nu als verantwoordelijkheid bijkomt. Vooral in het kader van de samenwerking met de Middelkerkse scholen en de opvolging van de Bizart vzw (de Middelkerkse muziek- en tekenacademie als onderwijsinstelling) is dit belangrijk.
  Uiteraard zullen beide schepenen hun opgedane kennis en ervaring met elkaar delen zodat de overgangsfase zeer vlot zal verlopen.
  “De bevoegdheden van schepen Michel Landuyt zijn nu: Toerisme en citymanagement, Evenementen, Financiën, Juridische zaken en verzekeringen, Erfgoed en musea, Vrede en Europese samenwerking, Kunst in publieke ruimte.
  Bevoegdheden van schepen Bart Vandekerckhove worden: Jeugd, Cultuur, Kinderopvang, Onderwijs, Onthaalouders, Overheidsopdrachten, Dierenwelzijn”

  Waarom kwam men bij het aantreden niet tot dat 'coherent' bevoegdheidspakket'?
  Is ‘Kunst in publieke ruimte’ dan misschien geen ‘Cultuur’? Dat is toch de kunst die tot stand komt in de straten of parken of op pleinen! Ze houdt rekening met de specifieke eigenheden van de gekozen publieke ruimte, zoals bijvoorbeeld de historische en sociale betekenis van de plek, de fysieke eigenschappen van het landschap, de ligging en de toegankelijkheid van de ruimte.
  Het is mij dus niet duidelijk waarom Michel dat onder zijn vleugels houdt. 
  Maar goed, de nieuwe verdeling van de bevoegdheden lijkt mij inderdaad logischer, tenzij er nog iets anders achter zit, maar laten we maar positief blijven…

   

  Kasteel
  Vaak wordt mij gevraagd waarom de gebouwen naast ‘Kegel X-Treme’ langs de Westendelaan daar zolang onafgewerkt kunnen en mogen staan.
  Ik schreef daar al twee artikels over, het eerste ‘Middelkerke heeft nu ook zijn kasteel’ en het tweede Middelkerke: dat mag niet volgens het geldend ruimtelijk uitvoeringsplan? Dan veranderen we dat plan toch! Geen probleem!’.
  Daarin gaf ik ook een antwoord op de vraag of er daarop, gezien de lange leegstand, geen taks moest betaald worden. Na navraag bij de bevoegde instantie bleek dat immers niet het geval te zijn.

  Ik stelde ook enkele vragen aan onze eerste schepen, tevens verantwoordelijk voor Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening, Liliane Pylyser-Dewulf, die ik bedank voor haar antwoord.
  Op 18 mei 1999, dus straks 15 jaar geleden, leverde het college van burgemeester en schepenen, onder de leiding van Frank Verlinde een bouwvergunning af aan Eddy Gryson uit Aartrijke voor het oprichten van een fitness- en sportcentrum.
  Het werd nog nooit gebruikt en is nog steeds niet volledig afgewerkt.
  Ziehier dat gebouw.

  De bestemming van het terrein is volgens het gewestplan ‘Oostende – Middenkust’ van 26.01.1977 ‘gebied voor dagrecreatie’. Dagrecreanten zijn mensen die hun activiteiten uitoefenen buiten de onmiddellijke omgeving van hun woning maar die niet overnachten op die plaats.
  De vergunning slaat dus wel degelijk op een SPORTLOCATIE en niet op een HOTELFUNCTIE.
  Men kan zich afvragen hoelang zo’n vergunning dan wel geldig blijft. Wel, de vergunning dateert van 1999 en toen was nog geen vervalregeling van kracht, aangezien die pas in voege kwam door het decreet van 9 mei 2000. 

  Naast bovenstaand gebouw is ondertussen een tweede gebouw verrezen, dat er ook al heel lang staat als een skelet.

  Hiervoor werd wel een bouwvergunning verleend voor een HOTEL  in functie van sportactiviteiten.
  Het is gelegen binnen de grenzen van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 34 ‘Sportpark’ dat goedgekeurd werd bij besluit van de Deputatie van 19/01/2012.
  Het hotel zelf is vergund in 2 fasen op 2/10/2012.
  Fase 1 omvat de vleugel ten noordoosten met 80 hotelkamers. Dat moest uitgevoerd worden vanaf de inwerkingtreding van de afgeleverde stedenbouwkundige vergunning.
  Fase 2, het gebouw ten zuidwesten van het centrale gebouw, bevattende 112 hotelkamers, moet uitgevoerd worden vanaf (???) 1 januari 2015. Er zou bij de eigenaar, Eddy Gryson uit Aartrijke, navraag gedaan zijn en die verklaarde ermee te zullen starten vóór de zomer. Van 2015, hoop ik toch? Dat schijnt allemaal nogal vrijblijvend te zijn, maar… dit hier valt wel onder het decreet, dat bepaalt dat een bouwvergunning van rechtswege vervalt als de verwezenlijking van de stedenbouwkundige vergunning niet binnen de twee jaar na afgifte start OF als de werken gedurende meer dan twee jaar onderbroken worden OF als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen de drie jaar na aanvang van de werken.
  Of dat decreet sluitend is, dat kan men betwijfelen, want achterpoortjes en uitvoeren van kleine werken om het decreet te omzeilen, dat zijn vaak aangewende praktijken door sluwe ontwikkelaars.
  En welke datum neemt men als norm voor begin, onderbreking en einde van de werken? Dat is allemaal zeer rekbaar.
  Men kan ook de vraag stellen welke stappen het schepencollege reeds ondernomen heeft tegen die mijnheer Gryson. Janna en Michel vonden toch einde 2012 dat dit project, gezien het beperkt aantal hotels in Middelkerke, zeer waardevol was?

  Ik vroeg aan de verantwoordelijke schepen of er een verband is tussen de geplande aanleg van het sportpark (met zwembad en sporthal) en het gebouw hierboven. 
  Ze antwoordde daarop dat deze plannen al dateren van de legislatuur 2001-2006 en dat ze niets te maken hebben met het hotel. Het zou wel zo zijn dat de hotelgasten, zoals iedereen, gebruik zullen kunnen maken van de gemeentelijke accomodaties.
  Omgekeerd moeten de sportaccommodaties in het kasteeltje (o.a.fitness- en wellnessfaciliteiten) ook toegankelijk zijn voor iedereen.

   

  Middelkerke allerbanaalste badplaats

  Het bovenstaande is een uittreksel uit een artikel in 'Het Nieuwsblad' van 28 februari 2015 'Een zee van clichés' van Tom Lebacq.
  Het strekt Jan Dobbelaere tot eer dat hij Middelkerke verdedigt. Hij heeft er natuurlijk zelf, als uitbater van ‘Zon en Zee’, alle belang bij dat onze badstad niet versleten wordt als zeer banaal.
  Een nieuw casino zal, mijn inziens, weinig veranderen aan die banaliteit.
  Als een appartementje in Middelkerke ‘maar’ 165.000 euro kost, gaat dit dan niet samen met wat er te zien en te beleven is? Dat hier zo veel tweede verblijvers wonen, is volgens mij geen waardemeter! Misschien zoeken die hier de relatieve rust en stilte op?

   

  De Distellaan en de Meeuwenlaan
  Ik heb al verschillende keren laten opmerken dat de twee hoofdstraten en de trots van onze Westendse badplaats in een abominabele staat waren en ik vond dat een schande. Wel, op 27 februari 2015 mocht ik tevreden vaststellen dat de klinkers van het wegdek in de Distellaan, tussen de Arendlaan en de Priorijlaan, uitgebroken waren. Volgt de Meeuwenlaan later?

   

  Het gemeentebestuur en/of de Vlaamse gemeenschap verdienen deze keer felicitaties. Heel wat werken in Westende zullen eindelijk aangepakt worden of zijn reeds aan de gang. De vaart zit er werkelijk in. De hinder die dat meebrengt moeten we erbij nemen. Je kunt immers geen omelet bakken zonder eieren te breken. En bovendien is het aangepast verkeer nogal goed georganiseerd!
  Hopelijk verlopen alle werken volgens plan.

   

  Middelkerke heeft een nieuwe toeristenvlag
  Vlaggen zijn aan de kust een kort leven beschoren. De stormen houden lelijk huis en zelfs als men de oppervlakte van een vlag kleiner maakt of de vlag op zijn zij hangt opdat de wind er minder vat zou op hebben, dan nog wordt ze losgerukt of in stukken gescheurd.
  Maar Middelkerke verbruikt nog om een andere reden veel vlaggen. Er is de gemeentevlag, de echte of officiële, die men schijnbaar enkel in de raadzaal wil ophangen en er is ook wat ik altijd als ‘toeristenvlag’ bestempel. Maar daar stond enkel ‘Middelkerke’ op en daardoor wordt Westende te veel benadeeld omdat de aandacht van de toerist onvoldoende naar Westende geleid wordt. Daarom was er absoluut een nieuwe vlag nodig met vermelding van beide badplaatsen. Zo zijn ze, hé. Iedereen gelijk! (hm!)  09-03-2015, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Allerlei
  02-02-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke: ‘Zitten’ jullie nog steeds op Facebook?

  Ik heb al eens een artikel over dit onderwerp geschreven en wel op 17 maart 2014 met als titel ‘Zitten jullie ook op Facebook’?
  Waarom dan nu weer.? Omdat dit sociaal medium ondertussen nog een hogere vlucht heeft genomen. Er zouden reeds 1,32 miljard gebruikers zijn (cijfer juni 2014). Dat zijn er dagelijks 802 miljoen.
  Er zijn nochtans ook meer nadelen doorgedrongen bij de facebookers. We overlopen ze even!

  Zijn Facebookvrienden wel echte vrienden?
  De term ‘vriend’ is soms wel eens bij het haar gegrepen.  Er zouden mensen zijn die geen vrienden hebben in het echte leven en zich optrekken aan deze zogezegde vriendschap, Vrienden maken met een simpele muisklik, is natuurlijk niet echt. Misschien is die ‘vriend’ gewoon iemand die meedoet aan een recordrace ‘voor om ter meest vrienden’. Zo wordt het begrip vriendschap natuurlijk wel uitgehold.. Wie heeft er nu duizenden vrienden?
  De Engelse antropoloog  Dunbar heeft daar een wetenschappelijk boek over geschreven, waarbij groepen mensen bestudeerd werden, onder andere door het bezoeken van recepties en bijeenkomsten.
  Dunbar beweert dat een levend wezen eigenlijk maar 148  échte vrienden, of serieuze relaties kan hebben.

  Zijn dat dan allemaal interessante berichten die op Facebook gezet worden?
  Bij de waarde of kwaliteit van de geplaatste informatie kan men zich vragen stellen.
  Veel berichten zijn eerder banaal of oninteressant.
  Ik kan best begrijpen dat wel eens iemand het spijtig vindt dat er geen knop 'Vind ik NIET leuk' opstaat.
  Wat heeft iemand eraan als zijn/haar dolverliefde vriend(in) elke dag foto's en statusupdates laat zien? Of als ‘vrienden’ opscheppen over hun job of hun vakanties?
  Zijn de lachende personen op foto’s dan nooit eens verdrietig?
  Ben je niet kwaad als iemand een foto van je plaatst waar je niet mooi of voordelig op staat?
  Maak je geen ruzie met je vriend(in)  als hij of zij een bericht van zijn of haar ex leuk vindt?
  Heb je er echt wat aan te weten wat je vrienden op het moment zelf aan het doen zijn, welke film ze die avond gaan zien of wat ze die ochtend hebben gegeten?
  Niet iedereen is die mening toegedaan!

  Is Facebook een gevaar voor onze privacy?
  De berichten die geplaatst worden kunnen enerzijds  leuk zijn en interessante informatie bevatten,  maar anderzijds kunnen ze door iedereen gelezen worden, tenzij je ze beperkt tot een welbepaalde groep. Ook dieven en inbrekers kunnen dus meelezen als je reizen en/of uitstappen vooraf aankondigt. Zo weten ze wanneer je je huis verlaat. Een gulden regel is dus dat men best voorzichtig omspringt met dergelijke informatie. Plaats ook geen berichten die tot de privacysfeer behoren.
  De geplaatste informatie komt in het bezit van marketingbureau's en multinationals die daar zeker gebruik of zelfs misbruik van maken.
  De privacycommissie is trouwens van mening dat Facebook de Belgische wetgeving schendt.
  Vanaf zondag 1 februari 2015 heeft Facebook namelijk nieuwe voorwaarden ingevoerd. Alle foto’s die op het net gezet worden, kunnen voortaan gebruikt worden voor commerciële doeleinden.
  Facebook kan via onze smartphone ook volgen waar we ons bevinden en die gegevens commercieel gebruiken.
  Via apps zoals Whatsapp of Instagram of Spotify kan ook de hand gelegd worden op de contacten uit ons adresboekje.
  Zoals dat al het geval is in Duitsland wil ook België een strenge(re) regelgeving.

  Er zijn wel een aantal privacyinstellingen mogelijk. Jullie vinden ze op
  http://www.pepermunt.net/sociale-netwerken/facebook-privacy.html

  En dan is er nog het laatste snufje
  Volgens een Amerikaans onderzoek kan een computer iemands persoonlijkheid gemiddeld beter inschatten dan de beste vrienden en de naaste familie van de bewuste persoon.
  De onderzoekers lieten 86.220 vrijwillige proefpersonen een persoonlijkheidstest invullen met een honderdtal vragen via een computerapplicatie ‘My Personality’. De applicatie bood ook de mogelijkheid om vrienden en kennissen van de vrijwilligers uit te nodigen om met een tiental vragen de persoonlijkheid van de vrijwilliger te beschrijven. De computer deed dezelfde test maar dan aan de hand van de Facebook-likes (‘Vind ik leuk’) van de proefpersonen.
  De resultaten van de test waren verbluffend. De computer scoorde gemiddeld 56 procent bij het inschatten van de persoonlijkheid van de vrijwilligers. Enkel de echtgenoten van de proefpersonen deden beter met 58 procent.
  Na een analyse van amper tien Facebook-likes scoorde de computer al beter dan de werkcollega’s van de proefpersonen. De computer had zeventig likes nodig om beter te scoren dan de dichte vrienden van de vrijwilligers. Om naaste familie sneller af te zijn, had de computer gemiddeld 150 Facebook-likes nodig en voor de echtgenoten ruim 300.
  De gemiddelde vrijwilliger die aan dit onderzoek mee deed, heeft min of meer 227 likes gedaan op het sociale netwerk.
  Via de test die de computer deed op basis van de Facebook-likes probeerde deze te achterhalen hoe introvert, extravert, neurotisch, voorspellend, trouw, plichtsgetrouw, enz.. de betroffen proefpersoon is. Volgens de Amerikaanse onderzoekers blijkt uit de testen dat een computer objectief een accuraat beeld kan vormen van de persoonlijkheid van mensen.
  Volgens de onderzoekers zouden computers in de toekomst in staat zijn om de psychologische toestand van mensen in te schatten en er op in te spelen. Op die manier kunnen computers en machines een bepaalde artificiële intelligentie verwerven.
  Een ander voordeel (?) van deze nieuwe evolutie op lange termijn is dat bedrijven hun producten beter zouden kunnen afstemmen op de consumenten. Daarnaast biedt het werkgevers ook de mogelijkheid om hun nieuwe werknemers beter psychologisch te testen en een meer waarheidsgetrouw beeld te vormen van de sollicitant.

  Zijn er dan geen voordelen?
  Natuurlijk wel! Sommige van de hierboven aangehaalde nadelen over de kwaliteit, kunnen voor sommige mensen een voordeel zijn.
  Het omgekeerde is ook waar: een zogezegd voordeel voor de ene kan een nadeel zijn voor de andere.
  Zo gebruiken sommige ondernemingen of bedrijven het medium om hun producten of diensten aan te bieden. Dat kan ergerlijk zijn, zoals bij reclame op televisie.
  Veel mensen sturen verjaardagwensen aan hun ‘vrienden’: eenvoudiger dan een kaartje of zelfs dan een e-mail!
  Als je bij iemand iets leuk vindt, dan kan je de foto, het prentje of een tekst doorsturen naar jouw vrienden met ‘Delen’.
  Via een zoekmachine biedt Facebook de mogelijkheid oude vrienden terug te vinden. Foto’s van personen of gebouwen laten toe herinneringen/beelden van vroeger boven te halen.
  Wil je mensen contacteren met dezelfde interesses (muziek, hobbies)? Het kan allemaal!

  Is het aantal gebruikers in Middelkerke ook toegenomen?
  Ziehier enkele URL’s van facebookpagina’s waarop Middelkerkse personen en/of verenigingen zich manifesteren. Er zijn er heel zeker nog veel meer.

  De officiële website van de gemeente Middelkerke, 'Maatschappij en Overheid' op https://www.facebook.com/gemeentemiddelkerke
  Maar er is ook nog een website 'Middelkerke Community' op https://www.facebook.com/Middelkerke
  ‘Westende en Lombardsijde’ op https://www.facebook.com/pages/Westende-en-lombardsijde/126396147495009?hc_location=timeline
  ‘Welkom op Bruisend Middelkerke’ voor alle inwoners van Groot-Middelkerke op https://www.facebook.com/BruisendMiddelkerke
  ‘Weg met de tram in Lombardsijde Dorp!’ op https://www.facebook.com/pages/Weg-met-de-tram-in-Lombardsijde-Dorp/301294339451 maar geen bericht meer sinds 11 april 2013.
   ‘De Stoete Middelkerkenoare’ op             https://www.facebook.com/pages/De-Stoete-Middelkerkenoare/65420730981

  Verder kan men pagina’s vinden van scholen (Duinpieper, Sint-Lutgardis, ’t Lombardje, Sint-Jozef), sportploegen (DAVO, MIBAC, turnclub Sirene), campings (Westende),  bedrijven, verenigingen (Chiro Westende), gemeentediensten (cultuurraad, jeugddienst), horecazaken (Zon en Zee Appartementenhotel), … te veel om allemaal op te noemen.
  Ik weet zeker dat ik daarmee iemand onrecht aandoe. Sorry!

  De politici doen nu ook volop mee met op kop burgemeester Janna. (https://www.facebook.com/janna.opstaele) We leren dat ze studeerde aan de universiteit (zonder faculteit), dat ze getrouwd is (maar niet met wie), dat ze geboren is op 31 maart (maar niet in welk jaar), dat ze uit Oostende komt (zij woont toch in Leffinge?) en dat ze 2.344 ‘vrienden’ heeft (ja burgemeesters hebben meer ‘vrienden’ dan andere mensen, hé!);
  Ook Michel Landuyt doet mee: hij heeft slechts 1.455 ‘vrienden’, hij werkte vroeger in bierspeciaalzaak Den Toogoloog en hij woont in Middelkerke-bad.
  Liliane Dewulf tenslotte, om het te houden bij de topmandatarissen van de gemeente, heeft gewerkt als docente bedrijfsmanagement aan de Katholieke Industriële Hogeschool West-Vlaanderen (nu VIVES) . Ze studeerde aan de Katholieke Universiteit Leuven en studeerde er af in 1970. En we mogen allemaal weten dat ze sinds 12 mei 67 jaar oud is.

  Een groep maken
  Het aantal groepen groeit ook gestadig.
  Men kan een groep maken door zijn ‘vrienden’ uit te nodigen om er deel van uit te maken.

  Chris Niville is de oprichter van de openbare groep “Je bent van ‘Westende’ als ….”. Pas gestart op 12 februari 2014, telde de groep op 20.1.2015 al 671 leden, de ene al actiever dan de andere. https://www.facebook.com/groups/159872130868484/ref=bookmarks#!/groups/594820270597428/
   ‘Je bent van Lombardsijde als …’ telt ook reeds 361 leden.(op 20.1.2015). Verschillende ‘Westendenaars’ zijn ook lid van deze groep. https://www.facebook.com/groups/159872130868484/?ref=bookmarks#!/groups/701585846552865/
  ‘Je bent van Middelkerke als …’ schiet echter de hoofdvogel af met 1471 leden. (op 13.3.2014)
  De lijst Dedecker telde 541 leden op 20.1.2015  https://www.facebook.com/#!/groups/324702900940927/
  De groep ‘Soldaat in de Grote Oorlog’ (214 leden), van Eddy Van Muysewinkel brengt sinds  4 augustus 2014 elke dag een herinnering aan de "soldaat in de Groote Oorlog". Dat is een zeer interessante groep, vooral voor diegene die op zoek zijn naar familieleden in de grote oorlog.
  ‘Fotografie tegen de stroom in’ is een andere groep. Zowel leden-beginners als gevorderden  mogen foto’s plaatsen. Deze mogen gerust afwijken van “de regels van de fotografie”, vandaar de naam "tegen de stroom in". Men kan er foto’s bespreken, vragen stellen of ideeën lanceren. Dat het soms prachtige foto’s zijn en dat er veel interesse is voor de groep getuigt het aantal leden: 922.

  Wil iemand starten met Facebook of zijn/haar kennis verbeteren?
  In de bibliotheek van Middelkerke vindt op 10 en 12 februari van 13 tot 16 uur een facebook-workshop plaats met volgende onderwerpen: aanmaken eigen profiel, mogelijkheden, risico's en privacyinstellingen. De kostprijs bedraagt 10 euro.
  Een aanrader!

  Bronnen
  http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150113_01471409
  http://pc-en-internet.infonu.nl/communicatie/94548-facebook-wat-zijn-de-voordelen-en-nadelen-van-facebook.html
  Artikel in ‘Het Nieuwsblad’ van Farid El Mabrouk op 29.1.2015: “België zoekt steun om Facebook aan te klagen”

  02-02-2015, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Allerlei
  26-01-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke: even nakaarten …

  Hoeveel kost een bezoekje aan het openbaar toilet in Schore?

  Middelkerke neemt deel aan ‘Dorp in zicht’, een leefbaarheidsonderzoek in plattelandskernen, zijnde in dit geval Sint-Pieterskapelle, Slijpe en Schore, Mannekensvere en … jawel … Leffinge..
  Het ligt niet in mijn gewoonte, noch belangstellingsveld om artikels te wijden aan alle deelgemeenten van Middelkerke.
  Toch wil ik het deze ene keer hebben over Schore.
  Het initiatief voor deze deelgemeente, dat ik overigens zeer lovenswaardig vind, startte in maart 2009, onder schepen voor samenlevingsopbouw Geert Verdonck en onder de dagelijkse leiding van opbouwwerkster Karen Viaene.
  Er werd een dorpsbijeenkomst gehouden en op basis daarvan werd een merkwaardige vragenlijst opgesteld die werkelijk alle facetten van het dorpsleven omvatte.

  Ik heb het al vaak gezegd, maar ik blijf het herhalen, het is zoals bij verkiezingen. Spijtig genoeg weten de meeste kiezers (“die zogezegd altijd gelijk hebben”) niet wat hun stem betekent. Ook bij het invullen van vragenlijsten bij enquêtes, zijn er heel wat mensen die ‘geen mening’ hebben, die ‘niet-geïnteresseerd’ zijn, die iets ‘noch goed, noch slecht’ vinden, omdat ze gewoon geen benul hebben van het behandelde onderwerp. En toch noemt men ze ‘ervaringsdeskundigen’.

  Er werden 199 vragenlijsten uitgedeeld en 178 kwamen ingevuld terug, dus 89,5%. Een succes, dus!
  En er werd vooruitgang geboekt. Schore is ondertussen haast niet meer te vergelijken met vroeger.
  De ingrijpende werken startten, na inspraak van de bewoners, in het voorjaar van 2012.
  De dorpskern werd volledig vernieuwd (wegdek en riolering, rijrichting, voetpad) en op 30 augustus 2013
  feestelijk geopend.
  Halverwege 2013 werd het Büchenbeurenplein verfraaid met een volledig automatisch openbaar toilet en kreeg het speelplein een intensieve opfrisbeurt.

  Ik heb niet de bedoeling alle vragen en antwoorden te bespreken. Jullie kunnen de resultaten bekijken op één van de bron-URL’s.
  Ik wil het hier enkel hebben over twee punten.

  Op de vraag ‘Aan welke van de volgende voorzieningen in open lucht heeft Schore (meer) behoefte?’ antwoordden 16% (27 personen op 166); ‘openbaar toilet’!

  Mijn eerste vraag is dan ook: ‘Is dat wel nodig in zo’n klein dorp, dan nog het kleinste van alle deelgemeenten?
  Op een kinderspeelplein? Hoe ver woont de verste dorpeling daar vandaan? Zijn er misschien nog huizen in Schore zonder toilet? Of is dat voor voorbijrijdende niet-inwoners? Of waren er teveel wildplassers? Of werd het café overbelast door mensen die vroegen om te plassen?
  Als het enkel maar nodig is bij feesten, dan kan er beter één gehuurd worden!
  Maar goed, ik zou me daar geen zorgen over gemaakt hebben, ware het niet dat op de gemeenteraad van 14 oktober 2014, een mondelinge vraag gesteld werd door Diego Demarcke (LDD) over de kostprijs van zo’n installatie. En val nu niet om, want dat toilet heeft meer dan 80.000 euro gekost en de jaarlijkse onderhoudskosten bedragen 2.500 euro. Sedert de plaatsing (met openstelling voor publiek in september 2013) werd er welgeteld € 40,50 opgehaald, wat overeenkomt met 81 betalende gebruikers à 50 eurocent.
  Het klopt wat raadslid Lode Maesen opmerkte, dat dit een dienstverlening is en dat daarop geen winst hoeft gemaakte worden, maar … er moeten toch ergens grenzen gesteld worden!
  Voorlopig heeft elke plasbeurt 1.028 euro gekost aan de gemeente.
  En als een toilet dan absoluut onontbeerlijk is in Schore, er waren toch wel goedkopere exemplaren te koop zeker, bij de firma waarbij Middelkerke cliënt is?

  De burgemeester verwees naar een verslag van een bijeenkomst van 12 april 2012 van ‘dorp in zicht Schore’, waarop het raadslid aanwezig was en waar zo’n toilet bepleit werd. Volstaat het hier dan om op een vergadering te pleiten voor iets dat meer dan 80.000 euro kost om zijn gedacht te krijgen? Wat als alle andere deelgemeenten ook zo’n toilet willen?
  Dat noem ik ‘onzorgvuldig omgaan met ons geld’, niet het werk van ‘een goede huisvader’.
  Ziehier het kunstbouwwerk en daarmee bedoel ik niet de kerk.

  In Middelkerke staan voor het ogenblik nog een paar gelijkaardige exemplaren, zij het allemaal verschillende. Hier zijn ze:

                    Westende-bad- Eduard Otletplein                         hoek zeedijk – Louis Logierlaan Krokodille

  Aanpassing op 11 februari 2015
  Via de gemeentelijke informatiedienst en de dienst ‘preventie en samenleven’, werd ik op mijn vraag, ingelicht over de kostprijs van de openbare toiletten in de gemeente:

  Otlet

  Sanictronics
  Aankoop: € 45.234 (BTW incl.), inclusief waterontharder
  Onderhoud: € 3.000 (BTW incl.) per jaar

  Schore

  Camflex/Verhofsté
  Aankoop: € 81.307,35 (BTW incl.)
  Onderhoud: € 2.387 BTW incl.) per jaar

  Markt

  Camflex/Verhofsté
  Aankoop: € 68.239,46 (BTW incl.)
  Onderhoud: € 2.516,07 (BTW incl.) per jaar

  Zeedijk

  Urilift
  Aankoop: € 64.977,50 (BTW incl.)
  Onderhoud: € 4.760 (BTW incl.) per jaar

  Lombardsijde

  Urilift
  Aankoop: € 79.700 (BTW incl.)
  Onderhoud: € 4.760 (BTW incl.) per jaar

  Oordelen jullie zelf maar of jullie het verantwoord vinden dat een fortuin uitgegeven  werd voor de aankoop en voor het onderhoud van de openbare toiletten.

  En dan werd op die gemeenteraad nog een tweede probleem besproken: ‘de boom van Schore’.
  Het Büchenbeurenplein ligt de Schorenaars nauw aan het hart en ze vonden het dan ook belangrijk dat de boom op het plein goed werd onderhouden.
  Maar … nu blijkt die de geest te hebben gegeven, na twee jaar. Het leveren en plaatsen in het plantgat kostte € 3.500. De stam werd geplant in een open put en moest gedeeltelijk bloot blijven maar werd toch bedolven met aarde.
  Ziehier de neergevelde en verpakte boom

  Maar geen probleem: de burgemeester stelde de raadsleden gerust: de werken zijn nog niet definitief opgeleverd en de verantwoordelijkheid in verband met de boom wordt verder opgevolgd.

  Bronnen
  Verslag GR 14.10.2014 Mondelinge vragen aan het einde van de vergadering door Diego Demarcke
  http://www.dorpinzicht.be/rapporten/Uitgebreid%20rapport%20Schore.pdf
  http://www.dorpinzicht.be/nieuws.html toestand Nov 2010
  http://www.dorpinzicht.be/rapporten/Presentatie%20resultaten%20Schore.pdf   voorstelling resultaten

   

  Eindejaarsevenement: vervolg

  Mag ik jullie vragen mij op mijn woord te willen geloven als ik hier schrijf dat ik niet liever had gewild dan dat het eindejaarsevenement een succes zou geworden zijn? De organisatie slokte namelijk een serieuze brok van ons belastingsgeld op en dan kan dat beter iets opbrengen. Ik leef ook mee met de uitbaters die hun nek uitgestoken hebben en niet het verwachte succes mochten boeken, in eerste instantie door het slecht weer.
  In een vorig artikel heb ik de vijf bezoeken beschreven die ik aan de kerstmarkt gebracht heb en ik heb het ook gehad over bepaalde tekortkomingen en over gebrek aan middelen en organisatie om een echte kerstsfeer te creëren. Het project was nog maar eens een (mislukt) initiatief van ons in de wolken levend gemeentebestuur.
  Dat ik nu achteraf bepaalde uitlatingen van Michel Landuyt moet lezen, waarin hij de loftrompet bovenhaalt, dat vind ik een brug te ver. Ik weet het, hij doet het altijd weer, maar toch …
  Ziehier een paar voorbeelden van wat die man allemaal, soms ‘glunderend’, durft uitkramen.

  Het voorstel van Daisy van The Corner sprong er mijlenver uit.” Als je dan weet dat Daisy de enige was om een voorstel in te dienen!!!
  "Het concept valt in de smaak. Buiten kinderen wagen er zich ook heel wat volwassenen op de ijsglijbaan. We zien ook dat er niet enkel mensen van Middelkerke of toeristen die in de gemeenten met verlof zijn gebruik maken van de ijsglijbaan, er komen ook mensen van de buurgemeenten om de ijsglijbaan uit te testen, omdat het iets is dat ze nooit eerder zagen."
  Weet Michel dan niet dat er een paar jaar geleden in Nieuwpoort, ook een glijbaan stond, veel groter, vooral breder? Ze zijn daar van afgestapt en werken nu weer met een ijsschaatsbaan.

  Of werd die ene ‘unieke’ Belgische ijsglijbaan dan speciaal gemaakt voor Middelkerke? Hoe kwam het dan dat drie Belgische firma’s een offerte indienden? Denkt Michel nu echt dat wij allemaal zo veel dommer zijn dan hij?
  Ik zou echt eens graag horen hoeveel toegangskaarten à 5 euro ze verkocht hebben!

  Ik heb ondertussen nog wat meer info over de kostprijs. Ik geef jullie tevens mee hoe het eindejaarsevenement tot stand kwam.
  Op 10.6.2014 keurde het schepencollege de bepaling van de mededingers en het bestek goed voor de ijsglijbaan.
  Tegen de voorziene datum van 10.7.2014 dienden drie mededingers een offerte in: Action Events, Idee (Snow) productions en Satelite Ice Benelux.
  Op 7.8.2014 werd principiële toelating verleend voor de gunning van de ijsbaan aan ‘Satelite Ice Benelux’ uit Oostende voor een bedrag van 28.912,95 euro (Incl). Hebben jullie ook al opgemerkt dat het altijd cijfers achter de komma zijn?
  Op 15.9.2014 werd die goedkeuring definitief verleend door de RVB Toerisme vzw.
  De inschrijvingen voor de organisatie en voor de uitbating werden geopend op 21.9.2014. Er was slechts één mededinger, Daisy Sturtewagen.
  Op 30.9.2014 keurde het schepencollege de aankoop goed van 70 grote en 330 kleine kerstbomen bij de laagste offerte van 7.526 euro (Incl), de firma Versluys uit Maldegem.
  Op 6.10.2014 vergaderde de raad van bestuur van ‘Toerisme vzw’ om de gunning aan Mevr Sturtewagen goed te keuren.

              Sturtewagen vraagt om de verzekering van de ijsglijbaan te laten bekostigen door Toerisme
                        vzw waarmee ingestemd wordt.
              Toerisme vzw zal het geraamd bedrag van 280 euro voor het promotioneel drukwerk bij de
                      centraal gegunde leverancier Debeuckelaere betalen.
              Toerisme vzw zal een toileteenheid voorzien op het Epernayplein, prijs 877,25 euro

  Op 24.11.2014 besliste de raad van bestuur Toerisme de huur van een stille stroomgroep voor het Ice-Fest van 19.12.2014 – 04.01.2015 (200 draaiuren en een belasting van 75% toe te kennen aan de firma Intermetal-motor uit Ooigem voor een bedrag van 5.035 euro (inclusief voldoende brandstof). 

  Omdat het voorziene budget van 32.500 euro voor het evenement daarmee overschreden werd, moest het tekort van 2.500 euro aangevuld worden met middelen uit de post ‘nieuwe initiatieven’.
  Dat maakt dat de totale kostprijs van ‘Ice-fest’ voor de gemeente 35.000 euro bedroeg.

  De prijs van het omkaderend vuurwerk op 31 december behoort tot de normale festiviteiten voor de tijd van het jaar en daarom geef ik daarbij geen commentaar.

  Bronnen
  Magazine ‘Gastronomie en Toerisme en ‘ door Georges Keters
  Artikel door Paul Bruneel (natuurlijk hij!) van 31.12.2014 ‘IJsglijbaan draait op volle toeren”

   

  26-01-2015, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (1)


  Categorie:Allerlei
  01-12-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke en Westende: een beetje van alles

  Was de Calidris in Westende in rouw gedompeld?

  Vlaggen halfstok aan Calidris
  Een vlag die halfstok wordt gehangen is een vlag die niet aan de top van de vlaggenmast, maar slechts tot ongeveer de helft of 2/3 van de hoogte wordt gehesen en daar uitgehangen. Dit is een teken van rouw. Symbolisch hangt de onzichtbare vlag des doods boven de vlag die halfstok is gehangen.
  Wel, drie vlaggen aan de Calidris, hangen al enkele maanden halfstok tot en met zondag 30 november 2014.

  Natuurlijk weet iedereen ondertussen wat er met de Calidris gebeurd is of zal gebeuren. Zogezegd omdat het huidig gebruik te duur uitvalt voor de gemeente, werd één en ander ‘gereorganiseerd’.
  De kustreddingsdienst mag de gebouwen achteraan innemen voor een habbekrats vanaf 30 november 2014. In het gebouw zullen schoolklassen en groepen vormingen rond veiligheid aan zee kunnen bijwonen.
  De verenigingen die er tot heden een comfortabel onderkomen gevonden hadden, werden eruit verdreven. De Open VLD heeft een hele tijd het gebouw met rook omhuld (vandaar talrijke reacties op hun werkwijze) maar nu beweren ze met grote fierheid een ‘goede oplossing’ gevonden te hebben (zie partijblad ‘Open vld blik’ jaargang 5 nr 2 september 2014).
  De creaverenigingen (o.a. vzw Littera, vzw Pollet) verhuizen naar het voormalige rusthuis ‘de Ril’ om er na, renovatie van het gebouw, een volledige ‘creavleugel’ te bezetten.
  Voor de andere verenigingen wordt een nieuwe gemeenschapszaal voorzien met twee ruime lokalen in de Essex Scottishlaan (huis van Gruwier naast de beenhouwerij, waar vroeger de videotheek was). Hoeveel zal dat dan wel kosten?

  Tegen het einde van 2014 wordt er een concessie uitgeschreven met de bedoeling van de Calidris een jeugd- sport- en natuurcentrum te maken.‘Concreet zien we mogelijkheden voor een natuureducatief bezoekerscentrum voor strand, zee en duinen’, zegt burgemeester Janna Rommel-Opstaele. ‘Ook bedrijfs- en teambuilding events, zeeklassen voor scholen, watersportklassen, schoolreizen, workshops, familiedagen en verenigingsweekends kunnen geschikte activiteiten zijn, net als aan watersport verbonden en openluchtinitiatieven. Bij dit alles is ook ondersteunende verblijfsaccommodatie mogelijk.’
  Ik ben benieuwd of Gerard Soete, gemeenteraadslid van de CD&V, een concurrent krijgt.

  Ten laatste op 16 december 2014 worden de kandidaturen verwacht.

  Na 47 jaar onderdak in West Hint heeft de chiro van Westende dit jaar zijn intrek genomen in de Calidris. Dat zou een veiliger omgeving moeten zijn voor de chirojeugd, onmiddellijk bij de duinen en het strand. Vroeger moest er ook steeds rekening worden gehouden met de eventuele verhuur aan andere verenigingen. Wat gebeurt er nu met de garage van wijlen Jan Ureel?

  Ik zou de politicus van de oppositie die eens de vergelijking wil maken tussen de vroegere kostprijs voor het gebouw en de nieuwe plus al de bovenstaande initiatieven, van harte toejuichen.
  De Open VLD is in elk geval van mening dat hun reorganisatie het imago van Westende als veilige en actieve badplaats voor watersporters versterkt en dat nieuwe groepen jongeren zullen aangetrokken worden. Een wijze zei ooit dat een optimist het even vaak mis heeft als een pessimist, maar dat hij wel een stuk gelukkiger is.

  Bronnen
  Gemeente gaat op zoek naar uitbater Calidris’ in ‘Het Nieuwsblad’ van 18.10.2014 door Danny Van Loo
  Wie alles wil weten over de Calidris, moet maar eens mijn artikel ‘Middelkerke/Westende: Over vriendjespolitiek en verspilling van belastingsgeld’ lezen (zie map ‘Gemeentebestuur’ op datum van 14.7.2014)

   

  Vijfde editie van Beaufort

  Beaufort is een driejaarlijks project van hedendaagse kunst, dat aan de kustbewoners en toeristen aangeboden wordt.
  In 2015 zal dat de vijfde editie zijn die zal lopen van 21 juni tot 21 september. Er stonden lange tijd grote vraagtekens achter de organisatie, gezien de verlaging van de subsidiëringsbijdragen voor de cultuursector. Maar Beaufort gaat dus nu dus toch opnieuw door.
  Trouwe lezers van deze blog weten dat ik aan elke editie een artikel wijd. Dat zal nu niet anders zijn vooral omdat het wel eens de laatste keer zou kunnen zijn dat we er kunnen van genieten.
  Vanaf 2017 valt cultuur immers niet meer onder de bevoegdheid van de provincie maar wel onder die van de Vlaamse overheid.
  Maar de soep wordt nooit zo heet gegeten als ze opgediend wordt . Het zou best kunnen dat de Vlaamse overheid er gewoon mee doorgaat samen met de tien kustgemeenten (ook Knokke-Heist, dus dat de vorige keer niet meedeed) die er elk 40.000 euro in investeren. De 1 miljoen of 1,5 miljoen euro (al naargelang de bron) die de provincie er tot op heden oplegde, zullen in de toekomst ook wel gevonden worden, zeker? Dat hoopt men tenminste en daar pleit iedereen ook voor. Dat is alvast ook de mening van de gedeputeerde voor cultuur Myriam Vanlerberghe.

  Hoe wordt de editie van 2015 opgevat?
  De vijfde uitgave van Beaufort vernieuwt zich qua aanpak en benadering. De combinatie strand, zee, duinen en kunst blijft evenwel een uniek concept. Kunst en cultuur werken meer dan ooit als katalysator en economische motor om duurzaam cultuurtoerisme in de kustregio te promoten en zowel binnen- als buitenlandse kunstliefhebbers aan te trekken", klinkt het.
  Er wordt voor de openluchttentoonstelling gewerkt met één kunstenaar die tien werken zal maken. Wie die kunstenaar is, blijft nog een geheim en ook de locaties liggen nog niet vast. Wat wel zeker is, is dat er groepexpo's gepland zijn in de provinciale natuurdomeinen ''t Zwin' in Knokke, 'Raversyde' in Oostende en 'De Nachtegaal' in De Panne waar op 6 november 2014 het evenement werd voorgesteld..

  Het thema is ‘Buiten de grenzen’.Er zijn drie grote hoofdlijnen, namelijk dialoog, natuur en architectuur en duurzaamheid

  Bron
  Artikel van Belga op 6.11.2014 “Kunsttriënnale krijgt vijfde editie’

  Artikel in ‘Het Laatste Nieuws’ van GUS: ‘Vijfde editie van Beaufort voorgesteld’

  Het nieuw administratief centrum (vervolg)

  Ik schreef het reeds op 10 november 2014 in mijn artikel ‘Nieuw administratief centrum in Middelkerke geopend’ dat ik nog enkele bijkomende vragen gesteld had aan de gemeente en dat het antwoord daarop mij beloofd werd. Ik kondigde ook aan dat ik jullie op de hoogte zou houden.
  Ziehier mijn vragen en de antwoorden die ik daarop kreeg:

  1. Waarom werd de optie 'nieuw gemeentehuis' verlaten. Omwille van de kostprijs?
                   Op hoeveel werd zo'n nieuw gebouw geraamd? 
   
   A: De kostprijs was het belangrijkste element. Er waren diverse ramingen, gaande van 5 tot 50
                      miljoen euro, maar geen officiële.
                         Commentaar: dat is duidelijk! 
                                 Zou het kunnen dat die ramingen misschien niet ernstig uitgevoerd werden?
                                 En dat de antwoorden nog minder ernstig kunnen genoemd worden?

  2. Hoeveel heeft de ombouw van de loods tot MAC in het totaal gekost?
      A: De huidige ombouw kost om en bij het miljoen euro. De definitieve bedragen zijn nog niet

         gekend.
          Commentaar: in juli 2013 werden de kosten geraamd op 1 miljoen euro. Nu wordt al
               herhaaldelijk 
  beweerd dat de uiteindelijke prijs overeenkomt met de raming. 
               Laten we maar liever wachten op die ‘definitieve bedragen’.

               Het zou me niet verwonderen dat die een stuk hoger liggen dan de ‘voorlopige’.

  3. Hoeveel heeft het werk van het eigen personeel bij de ombouw van de loods tot MAC
      gekost?
    
  A: De werken die we met eigen diensten hebben uitgevoerd is de buitenaanleg voor een
          bedrag van € 49.768,- ( incl. BTW )
          Commentaar:
               Dat bedrag vertegenwoordigt dus ongeveer 1/20 van de totale ‘voorlopige’ kostprijs.
               En zeggen dat burgemeester Janna overal verkondigde dat de werken voor de bouw van
               het MAC ‘hoofdzakelijk door gemeentepersoneel’ uitgevoerd werden.
              Ik kan maar niet begrijpen waarom ze zoiets zegt, als de 'waarheid' daarna toch
               bovenkomt!

  4. Vragen over de constructie van het gebouw
  a. Geeft het MAC rechtstreeks  toegang tot het oud gemeentehuis en tot het gebouw waar
     totnogtoe de burgerlijke stand gevestigd was?
             A: De twee doorgangen zijn er maar kunnen niet gebruikt worden door de
                 bevolking.
  b. . Zijn er in het MAC op het gelijkvloers toiletten voor het groot publiek?
             A: Ja. Ter hoogte van de personeelsingang
  c. Wordt gans het MAC verwarmd door de zonneboiler?
             A: De zonneboiler is enkel voor het opwarmen van het water voor het sanitair.

  5. Zijn er ook nog werken voorzien in het oud gemeentehuis? (Bvb uitbreiden van de
      raadzaal)
      A: Fase 1 : vervangen buitenschrijnwerk en dakruiter.
           Fase 2 : renovatie buitengevel en verbeteringswerken plafondroostering van raadzaal. 
           Fase 3 : renovatie inrichting binnen.
                 Commentaar: laten wij ons dus maar vasthouden aan de takken van de bomen!
                         Dat alles zal toch niet meer kosten dan een nieuw gemeentehuis, hé?

  01-12-2014, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Allerlei
  04-08-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Westende: zomercampagne en andere zomerse waarnemingen

  'Indevuilbak'
  Dat is de benaming van een gezamenlijk initiatief tegen zwerfvuil van de Openbare Vlaamse

  Afvalmaatschappij (OVAM), de Vereniging Van Steden en Gemeenten (VVSG) en Fost Plus. Dat laatste is een private organisatie die instaat voor de promotie, coördinatie en financiering van de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België.
  De campagne werd gelanceerd op 18 juli 2014 in Oostduinkerke. Met unieke zandaffiches en ludieke animaties, in samenwerking met het Radio 2 programma 'Plage Préférée', wil die alle kustbezoekers sensibiliseren om het strand netjes te houden.
  Want ... het enige wat echt thuishoort op het strand, is zand!
  Dat klinkt op het eerste gezicht raar, natuurlijk. Ook geen toeristen dus?
  Die zijn het natuurlijk die hun afval op het strand achterlaten.
  Ik besef dat het niet eenvoudig moet zijn om overtreders te bestraffen, maar ik vrees dat er onvoldoende inspanningen voor gedaan worden.

   

  In de Calidris wordt nog steeds getreurd omdat België op het WK uitgeschakeld werd in de kwartfinales
  Ik schreef reeds op 23 juni 2014 (zie map ‘Sport’) dat er een gemeentelijk defect moest opgetreden zijn aan de Calidris waar in volle WK Voetbal de Belgische driekleur halfstok hing. Het moet echter meer geweest zijn dan dat want ook einde juli is dat nog steeds het geval. Is het omdat al de verenigingen eruit verjaagd werden? Is het omdat het gemeentebestuur alweer een dossier op gebrekkige manier aanpakte? Of is het gewoon omdat het werk van de verantwoordelijke voor de job onvoldoende gecontroleerd wordt? Wie zal het zeggen?

  Zullen er dan in de Heidestraat toch auto’s in- en uitrijden naar en van de camping Westende?
  Een tijdje geleden kaartte ik een (eventueel) probleem aan van verkeersoverlast, ingevolge de uitbreiding van de camping ‘Westende’ langs de Heidestraat.
  In de vergunning staat uitdrukkelijk vermeld dat langs die straat enkel in- en uitgang toegelaten is voor voetgangers en fietsers. Auto’s moeten via de uitrit in de Westendelaan.
  Op de onderstaande foto is te zien dat een grote poort aangebracht werd. De vraag is: wanneer gaat die open? En voor wie?

  De cel mobiliteit van de gemeente zou de eventuele verkeersproblemen onderzoeken. Mogen we misschien het resultaat daarvan kennen?

   

  Onze straten liggen weer vol met paardenpoep
  Natuurlijk zullen jullie mij nooit horen zeggen of zien schrijven dat de gemeente geen harde strijd voert tegen hondenpoep. Ik heb er trouwens al eens mee de draak gestoken, gewoon door op te sommen welke middelen er allemaal tegen ingezet worden. Ik heb inderdaad al verschillende artikels gewijd aan de heroïsche strijd tegen eigenaars van honden die ‘vergeten’ de poep van hun lievelingsdier mee te nemen.
  Ik heb daarbij wel altijd getwijfeld aan de bewering dat er ook sancties opgelegd worden.

  Waar ik echter, tot mijn grote verbazing, nooit iets over hoor of lees, zijn de maatregelen tegen baasjes van paarden die hun vijgen op de openbare weg achterlaten.
  Je, en daarmee bedoel ik ook de gezagvoerders van onze gemeente, kunt er niet naast kijken. Een paard laat immers geen kleine drol maar reusachtige vijgen achter, die ongeveer 30 keren groter zijn dan hondenpoep.
  Wat zou men kunnen ondernemen tegen die vijgenoverlast?
  Een paardenpoepzak zou de oplossing moeten zijn. In verschillende Nederlandse gemeenten is het gebruik daarvan verplicht.
  Zoals hieronder te zien is, wordt die onder de staart van het dier gehangen, vastgehaakt aan het zadel.

  Tegenwoordig heeft een milieubewust ruiter een paardenpoepzak en een scheptuig bij. Links zien jullie de meegedragen voorraad aan zakken. Er zijn er meerdere nodig want een zak is vlug vol. Ze moeten ook in vuilbakken kunnen gedeponeerd worden.

  Ik wacht wel nog steeds op die milieubewuste ruiters en op dat scherp toezicht van de gemeente!!!!

  Lees hierover ook mijn artikel “Hondendrollen en paardenvijgen” met datum 26.09.2007 in de map ‘Milieu’

  Het landschapspark in augustus
  Wie ooit eens een bezoek wou brengen aan het landschapspark in de Hofstraat, moet het zeker nu niet doen. Wat een ontgoocheling! Niets dan dorre struiken, nauwelijkis nog een bloem, paadjes bijna volledig overwoekerd door onkruid!
  Als het onderhoud voor de gemeente te zwaar wordt, dan kan men het park maar beter opdoeken!

  04-08-2014, 11:41 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Allerlei
  16-06-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwe toeristische infofolder van Middelkerke-Westende voorgesteld: een pareltje of juist niet?

  De toeristische dienst van Middelkerke lanceerde op donderdag 15 mei de traditionele toeristische infobrochure in het museum van Kusthistories.
  De dienst beschrijft de uitgave als volgt: “De editie telt 40 pagina’s met leuke weetjes, praktische informatie, activiteiten, bezienswaardigheden en uittips in Middelkerke. Voor deze editie kreeg de brochure een nieuw elan aangemeten. De meest opvallende vernieuwing is de wijziging van formaat. Er werd afgestapt van het kleine zakformaat en geopteerd voor een brochure in A4-formaat, wat het geheel frisser en moderner maakt. Het gemeentebestuur verlegde ook het accent van het boekje. Waar het vroeger een handleiding van Middelkerke in zakformaat was, wil men nu de toerist prikkelen om zijn vakantie of verblijf in Middelkerke te houden. Zo is er naast logies en bezienswaardigheden ook ruime aandacht voor kunst-, sport- en natuurbeleving in de gemeente. Het geheel werd ontsloten met grote, wervende foto’s en de baseline ‘thuis aan zee’.”

  De brochure werd opgemaakt door het Brugs ontwerpbureau Liquid Society en gedrukt door drukkerij Grafidruk Middelkerke. Ze is opgesteld in de 3 landstalen plus het Engels en is te bekomen in alle toeristische bureaus aan de Vlaamse kust. 

  Fred Vandenbussche ontleedt kritisch de brochure
  Fred Vandenbussche is een gepensioneerd journalist. Hij heeft altijd een scherpe pen gehad en het verheugt mij dat ik op hem kan rekenen om zijn licht te laten schijnen over de zo geroemde brochure en over enkele andere onderwerpen.

  Omdat de brochure, zacht uitgedrukt, niet erg in zijn smaak valt, schreef hij daarover een open brief aan het gemeentebestuur.
  Ziehier zijn onverbloemde mening.

  Op 7 mei arriveerden de eerste brochures van 2014 in de dienst voor toerisme – ruim na de Krokus- en de Paasvakantie dus, maar toch nog voor het midden van het jaar. De meer gedetailleerde editie 2014 van “Thuis aan Zee” wordt verwacht medio juni. Waarom ze niet wachten tot december, is een mysterie. Ze willen in elk geval vroege boekingen voorkomen, zo lijkt het, want de eerste brochure was nog niet droog toen het gastronomisch weekend Tastoe al van stapel liep.

  Bepaald tenenkrullend is het familiaire toontje van de tekst; alles gejij en gejou wat de klok slaat. Een totaal gebrek aan stijl! Hoffelijkheidshalve richt men zich met “u” en “uw” tot mensen die men niet persoonlijk kent, maar niet zo onze toeristische dienst. (Wél de adverteerders, die terecht consequent de beleefdheidsvorm hanteren) Bladzijden lang wordt de ene gemeenplaats bovenop het andere cliché gestapeld, dat alles gelardeerd met foto’s van zeer ongelijke kwaliteit, en bijvoorbeeld een beeld van Slijpe dat dateert uit de jaren stillekens.

  Over het casino: “Het casino in Normandische stijl is de blikvanger van de Zeedijk. Het werd in 1954 door architect August Vereecke ontworpen. De Baccarazaal heeft een uniek decor. Heel wat evenementen van de dienst toerisme Middelkerke-Westende vinden hier dan ook plaats“. Dàt is nog eens relevante informatie voor toeristen! Over de Motor Van Het Toerisme (als we onze gemeentebestuurders mogen geloven tenminste) valt blijkbaar niets méér te zeggen. De vertalingen Frans, Duits en Engels reppen zelfs met geen woord over de Baccarazaal en de evenementen.

  Even verder belanden we bij “onze buren”. Onder het kopje “De vissershaven van Nieuwpoort” lezen we: “Aan de Belgische kust zijn er nog drie vissershavens: Oostende, Zeebrugge en Nieuwpoort. De Nieuwpoortse haven ligt aan de monding van de IJzer waar vele kanalen en beekjes samenvloeien. Vlakbij de vissershaven (met vismijn) zijn er talrijke viswinkels en –restaurants. Bezoek er ook de tentoonstelling over het vissersleven.” Waarlijk, zo staat het er! Over het beroemde sluizencomplex en de herdenking van WOI in 2014 (en volgende jaren): geen woord, hoewel de Franstalige, Engelstalige en wellicht ook Duitse toeristen daar wel interesse voor zouden kunnen hebben… en net zo goed in Middelkerke een viswinkel of een visrestaurant kunnen vinden.

  En zo zou ik nog uren kunnen doorgaan.

  Met andere woorden: het kijken naar en lezen van deze glossy, wellicht peperdure brochure doet pijn aan brein en ogen, nog het meest op pagina 38, waar de daders van dit onding poseren voor de fotograaf, glimmend als hadden ze zelf het toerisme uitgevonden. Gaan ze straks persoonlijk aan de gemeentegrenzen de instromende toeristen onthalen? De blauwe Drievuldigheid, of zoals het in de brochure staat: Janna Rommel-Opstaele, Burgemeester, Maire, Bürgermeister, Mayor; Michel Landuyt, Schepen Toerisme, Echevin du Tourisme,, Schöffe für Tourismus, Alderman for Tourism en Carine De Jonghe, Voorzitter, Président, Vorsitzende, Chairman. Wat of wie zit De Jonghe voor? Een kaartersclub? De blauwemaandagclub? We hebben er, net als de toeristen, het raden naar.

  Dat politici in verkiezingstijd overal hun beeld achterlaten is niet onrustwekkend, zegt een vriend die in dat soort dingen verder geleerd heeft; dat gaat vanzelf over. Maar als ze ook buiten de electorale periode met hun beeltenis morsen, dan heeft de geneeskunde daar een woord voor, dat afgeleid is van de jongeman uit de Griekse mythologie die verliefd werd op zijn eigen spiegelbeeld. Er bestaan wellicht pillen tegen.
  De wervende kracht van die drie foto’s is natuurlijk verschrikkelijk, wie dat gezien heeft boekt onmiddellijk minstens een maand Middelkerke. De foto die dan weer jammerlijk ontbreekt is deze van de parkeerwachter, de enige “officieel” van Middelkerke waar de toerist bijna onvermijdelijk mee te maken krijgt.
  Fred Vandenbussche

  Het gebruik van je en jouw
  Niet dat ik twijfelde aan de woorden van Fred, ik heb het trouwens zo geleerd op school, maar ik wou toch eens nagaan of de regels in deze (soms te) moderne tijd niet veranderd waren.

  Ziehier wat je daarover vindt op de website ‘Taaltelefoon’ van de Vlaamse overheid. Ik heb de tekst wat ingekort door wat ons niet rechtstreeks aanbelangt weg te laten.

  Voor de tweede persoon zijn er verschillende persoonlijke voornaamwoorden: de vertrouwelijke vormen je en jullie, en de beleefdheidsvorm u, die we zowel voor het enkelvoud als voor het meervoud gebruiken. Bij je en jullie horen de bezittelijke voornaamwoorden je/jouw en jullie; bij de beleefdheidsvorm u hoort het bezittelijk voornaamwoord uw.

  Met de beleefdheidsvormen u en uw drukken we tegenover de toehoorder, gesprekspartner of lezer afstand of afstandelijkheid uit. Hoewel de vertrouwelijke vormen in steeds meer situaties worden gebruikt, blijft het raadzaam om de beleefdheidsvorm te gebruiken als de situatie of de context dat vereist. Veel mensen vinden de u-vorm te afstandelijk, maar onbekende volwassenen met je of jullie aanspreken kan onbeleefd of te direct overkomen.

  Het is aan te bevelen om in de volgende situaties de beleefdheidsvorm te gebruiken:

  • bij mensen met wie u geen vertrouwelijke band hebt, bijvoorbeeld bij het eerste contact met iemand die u niet kent;
  • informele geschreven boodschappen, bijvoorbeeld in de zakelijke correspondentie tussen de overheid en burgers;

  Zodra u een meer vertrouwelijke band met de toehoorder, gesprekspartner of lezer hebt, kunt u naar de vertrouwelijke vormen overschakelen. Wanneer dat kan, is een kwestie van aanvoelen. Vermijd in elk geval dat u in een bepaalde situatie of context vertrouwelijke vormen en beleefdheidsvormen vermengt.

  Ontbrekende of foutieve informatie
  De ‘Warandeduinen’ worden uitvoerig besproken. Waarom niet ook de ‘Sint-Laureinsduinen’ en de ‘Calidrisduinen’ en de ‘Cosmosduinen’? Deze laatste zijn meer het bezoeken waard dan de Warandeduinen omwille van het natuurgebied met broedplaats voor de vogels en omwille van de Seydtlitz-batterij, een uniek gerestaureerd overblijfsel van de Atlantikwall.

  Er wordt ook met geen woord gepiept over de markten. Noch over de wekelijkse markt in Middelkerke, noch over de woensdagavondmarkten in Lombardsijde, noch over de talloze avondmarkten in de straten of op de dijken, noch over de inmiddels gerenommeerde ruilmarkten in Westende-dorp, …
  Gaan de toeristen misschien nooit zwemmen in het zwembad? Of wandelen in het Normandpark? Het wordt inderdaad ook niet vermeld in de brochure. Zou het niet nuttig zijn voor de toerist of tweedeverblijver dat de locaties van post, containerpark, kerken, dokters en tandartsen, speelpleintjes, enz… vermeld worden?
  De lijst van de vastgoedmakelaars draagt als opschrift ‘Hotels’!
  Ik vind eveneens dat de foto’s van Janna, Michel en Carine niet thuishoren in deze brochure. Wij weten er al alles over via ‘De Sirene’ en de toeristen hebben er geen behoefte/boodschap aan. Wij ook niet trouwens, maar goed…

  Hotels en immo’s
  Waarom worden de hotels ‘Splendid’, ‘Excelsior’, ‘Belcasa Suitehotel’, ‘Hofleur’, ‘Schoorbakkehoeve’, ‘Zeester vakanties’ uitvoerig voorgesteld, terwijl de rest zich moet tevredenstellen met een opname in een ‘overzichtlogies’?
  Hetzelfde geldt voor de verhuurkantoren waar enkel ‘Immo Beach’, ‘Agence Becue’, ‘Agence Info Immo’, Immo ERA La Plage’, ‘Nouvelle Agence’ het voorrecht van uitvoerige bespreking genieten.
  Dat is ook het geval voor de kampeerterreinen en –verblijfparken en de jeugdverblijven: ‘Zomerzon’, ‘De Lombarde’, ‘Poldervallei’, ‘Marinapark’ en ‘Marvapark’ krijgen een voorkeurbehandeling.
  Dat is toch geen betaalde publiciteit zeker? Of (politieke) vriendjespolitiek? Beide zou ik anders ten strengste afkeuren omdat het hier om een officiële brochure gaat waarin iedereen dezelfde behandeling moet krijgen. Ofwel iedereen, ofwel niemand!

  Vertalingen
  De vertalingen naar Frans, Engels en Duits zijn over het algemeen degelijk
  Sommige vertalingen zijn ‘nogal vrij’ waardoor niet in alle talen hetzelfde verteld wordt.
  Voorbeeld: ‘Bruisende fijnproeverijen’ worden ‘une dégustation festive’ (feestelijke) en ‘leckere Feinschmecker-Events’ (lekkere).
  Je wordt misschien wel gelukkig als je wandelt, maar ik zou ‘een plezier om te wandelen’ toch vertalen door ‘Un plaisir de se promener’ i.p.v. un bonheur
  Een ‘fietser’ zou ik in het Duits eerder ‘ein Radfahrer’ heten dan ‘ein Radler’
  Waarom wordt het herdenkingsprogramma van de eerste wereldoorlog niet vertaald?

  Reclame voor Nieuwpoort en Raversyde
  ‘De IJzermonding’ met vuurtoren en ‘slikke en schorre’ ligt op het grondgebied van Nieuwpoort en hoort dus thuis in het hoofdstuk ‘Onze buren’. Men moet zich niet tooien met de pluimen van iemand anders.
  Men kan zich daarbij inderdaad nog de vraag stellen of de ene badplaats wel reclame moet maken voor een andere. Alle plaatsen stellen zo’n toeristische brochure op, die overal te verkrijgen is in de toerismebureaus. 

  Even vergelijken met Nieuwpoort
  Ik heb eens wat documentatie afgehaald bij de toeristische dienst van de IJzerstad. En wat stel ik vast?

  Er zijn drie brochures. De eerste heet “Passie, Emotie, Verleiding, Genieten’ en omvat alle vaste gegevens over de stad: bezienswaardigheden, geschiedenis, jacht- en vissershaven, strand en duinen, wandel- en fietsmogelijkheden, kinderboerderij, stoeten en kunst.
  De tweede bevat de informatie/simpele vermelding met adres over logies, restaurants en evenementen dus de gegevens die jaarlijks kunnen veranderen. Daarom staat het jaartal ook op de kaft. Men vindt er ook alle gegevens over diensten (post, containerpark, ….)
  De derde heeft tot doel de vis te promoten, maar ze bevat ook reclame over de Nieuwpoortse bedrijven.
  Hoewel er wel een voorwoord van de burgemeester in staat, schijnt de toeristische dienst deze brochure niet als een officiële te beschouwen.

  Nergens is een spoor van Middelkerke te bekennen. Elk voor zich, schijnen ze daar te denken.

  Besluit
  De toerist moet zich natuurlijk niet laten afschrikken door de kwaliteit van de brochure. Middelkerke beschikt natuurlijk over enkele belangrijke troeven. Ze moeten enkel aan de man gebracht worden in een betere toeristische brochure. De toerist zal door de huidige zeker niet ‘geprikkeld’ worden.

  16-06-2014, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Allerlei
  09-06-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gezien in Westende op een zonnige fietsdag in de maand mei 2014

  Proficiat
  Ik wil dit artikel openen met gelukwensen. Ik heb al zo vaak geklaagd omdat de Strandjuttersdreef in een erbarmelijke toestand verkeerde. Dat was geen zicht voor al wie zich naar de golf of naar één van de campings begaf. Het is nu een mooie asfaltweg en we kunnen nu ook verwachten dat het kruispunt van de dreef met de Pieteweg niet meer onder water zal staan bij hevige regen.

  Opgepast voor jongeren
  Natuurlijk weet ik dat het onderstaand verkeersbord er geplaatst is om de autorijders tot voorzichtigheid aan te zetten omdat enkele tientallen meters verder een voetbalplein gelegen is met daarnaast een speelplein. Toch doet het wat raar aan omdat het mooie woord ‘jongeren’ tegenwoordig zo vaak gebruikt wordt om iets minder mooi te camoufleren.

  Opgepast voor de ‘Mouttes’
  Met meeuwenlast hebben alle kustplaatsen te kampen. Ik heb het daar al vaak over gehad.
  De provincie West-Vlaanderen, in het bijzonder het ‘Coördinatiepunt voor Duurzaam Kustbeheer’, heeft daarom ook een folder uitgegeven in het Vlaams en in het Frans met enkele mogelijke maatregelen.
  De Franstalige ziet er zo uit:

  Zouden ze die folder niet beter inhouden? Verloren geld, natuurlijk, maar straks denken de Walen nog dat wij geen Frans kennen!

  Mooie kerk, maar …
  De kerk van Westende is prachtig gerenoveerd en ziet er als nieuw uit. Daarom vind ik het bijzonder spijtig dat de graspleintjes aan de zijingang er zo onverzorgd bijliggen.
  Het lijkt wel een aanhangsel van het Westendse landschapspark met allerlei soorten onkruiden en onkruidbloemen. Of is dat de bedoeling?
  Ziehier twee foto’s.

  Waar is de herdenkingssteen naartoe?
  Vroeger stond of lag er op de hoek van de Matthieulaan en de Essex Scottishlaan een gedenksteen voor onze bevrijders van het Canadees Essex Scottishregiment. Ik vond mijn foto daarvan niet terug. Ik mocht echter rekenen op Annick Keters van de grafische cel van de informatiedienst van de gemeente, die mij onderstaande foto bezorgde, waarvoor mijn dank.

  Ik stel nu namelijk vast dat die steen vervangen is door onderstaand bord als rustpunt van een wandelroute. Ik vind het een uitstekende idee om bij elke bezienswaardigheid (Rotonde, Calidris, kerk, …) zo’n bord te plaatsen … als ze maar deftig onderhouden worden.( door de zon verbleekte foto’s vervangen, houtwerk regelmatig herschilderen …)

  Maar waarom mocht de vroegere herdenkingssteen er ook niet blijven staan?

  Als dat maar geen overlast geeft…
  Jullie hebben natuurlijk ook al gezien (of anders hebben jullie misschien al mijn artikel daarover gelezen) dat men bezig is de vroegere terreinen van de firma Soetaert in de Heidestraat, om te vormen tot een uitbreiding van de camping ‘Westende’. Mij niet gelaten! Als het terrein nauwelijks nog zichtbaar zal zijn van de straat dank zij een (nu nog kleine) haag, dan zal het in elk geval properder zijn. Maar… vandaag 23 mei 2014 zag ik dat er aan de overzijde van de straat nu een bordje staat ‘Bekendmaking Aanvraag tot Stedenbouwkundige Vergunning’. Daar komt namelijk een kampeerautopark voor 30 kampeerauto’s. Dat zou misschien kunnen betekenen dat het stukje Heidestraat tot aan de Lombardsijdelaan, dat nu al eng is en vaak gevaarlijk berijdbaar omdat er constant auto’s geparkeerd staan, fel zou kunnen te lijden krijgen van het constant aan- en afrijden van campers. Hieronder zien jullie twee foto's, de linkse om te wijzen op de onoverzichtelijke bocht en de rechtse bij de doorrit van een camion.

  De datum op het onooglijk klein aanplakbordje is 15.4.2014. Dat zou de datum moeten zijn waarop het openbaar onderzoek gestart is.
  Volgens 1ste schepen Liliane Dewulf, ook bevoegd voor de ruimtelijke ordening, die slechts een weekend wachtte om op mijn vragen te antwoorden, waarvoor dank, werd het bord er geplaatst vóór de aanvang van het openbaar onderzoek, dus vóór 15 april. Ik kom daar elke dag met de fiets voorbij en ik heb het slechts een paar dagen geleden ontdekt. Om het te kunnen fotograferen heb ik een beetje het onkruid ervoor moeten opzijleggen. Had men het daar echt verstopt om ons niet ongerust te maken?

  De dienst ‘Ruimtelijke Ordening’ van de gemeente beweert het bord niet geplaatst te hebben.
  De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moesten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, vóór het einde van het openbaar onderzoek, dat dertig dagen duurt en dat dus afgesloten werd op 14 mei 2014. Ik was dus te laat om eventueel bezwaar in te dienen.
  Het dossier zal nu nog voorgelegd worden aan het schepencollege voor afsluiting van het openbaar onderzoek. 
  Eerste Schepen Liliane heeft mij beloofd dat de mobiliteitsproblematiek samen met de lokale politie zal onderzocht worden.
  Er mag natuurlijk geen sprake zijn van een parkeerverbod tussen het kampeerautopark en de Lombardsijdelaan. De bewoners moeten zeker het slachtoffer niet worden van de vestiging van een kampeerautopark in zo’n smalle straat.
  Gelukkig werd er geen uitrit voorzien uit de camping aan de overzijde van de straat. Alle auto’s moet via de Westendelaan de camping verlaten. 

  Open VLD vraagt nog steeds onze stem
  Het verdict over het lot van de kandidaten om Vlaanderen, ons land en Europa te besturen, is nu al 14 dagen gevallen. Toch zien we overal verspreid in de gemeente nog borden staan met vooral Janna (ook dat met de snor nog!), dit volgens het principe 'de aanhouder wint'.
  Misschien vallen de regels voor het verwijderen van de kiespropaganda wel onder de gemeentelijke autonomie, maar volgens de Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) zou dat binnen de 14 dagen na de verkiezingsdag moeten gebeurd zijn. Als de burgemeester op die borden figureert, dan mag dat natuurlijk wel wat langer. Foei! Geef toch het voorbeeld!

  Follow-up bij vorige artikels
  Map ‘Sport’ 30 december 2013: “Wordt Middelkerke ooit nog de start- of aankomstplaats van een tourrit? Is die hoop wel gewettigd en redelijk?”   In 2015 start de Tour op 6 juli in Antwerpen. Komt er dan misschien nog een aankomstplaats in Middelkerke? Die wordt namelijk pas in oktober gekozen.

  Map ‘Allerlei’ 10 maart 2014: : “Westende: Nog maar eens een signaal(eer)kaart!!
  Kwestie van benen en voeten warm te houden”
  Ons meisje in het kunstwerk aan de Rotonde zit weer op een bank met de voeten en benen vrij van zand! Goed zo!

  09-06-2014, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (1)


  Categorie:Allerlei
  10-03-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Westende: Nog maar eens een signaal(eer)kaart!!

  Kwestie van benen en voeten warm te houden

  Jullie herkennen toch het werk 'I can hear it' van Ivars Drulle, dat op het strand aan de Rotonde staat?
  De foto rechts werd genomen op 20 februari 2014. Op 9 maart, nochtans een (zeer) warme dag, waren kinderen met hun strandschopjes, in het bijzijn van hun ouders, het beeld nog wat hoger aan het toedekken.
  Ik begrijp natuurlijk wel dat het zand opwaait en dat het bronzen beeld te lijden heeft onder de weersomstandigheden, maar dat laatste kan vermeden worden door het beeld te behandelen met een speciale coating. Trouwens, had men dat niet kunnen/moeten voorzien toen het kunstwerk op het strand geplaatst werd?

  Waarom regent het toch altijd? Zo komen er nooit sociale woningen in de Badenlaan!
  (zonder woorden, daar heb ik al te veel woorden aan verspild!)

  Honderd jaar geleden werd Westende in puin geschoten…
  Het is nooit anders geweest… wie in Westende-dorp gaat wandelen of fietsen komt altijd terecht in de omgeving van Zon en Zee en van wat ooit ‘Rustoord’ of ‘Duinenzicht’ was. Wie dat vandaag doet, denkt automatisch terug, vooral nu de herdenkingsjaren van de eerste wereldoorlog een aanvang zullen nemen, aan 1914. Toen lagen in Westende-dorp nauwelijk nog enkele bakstenen op elkaar. Enkel nog puinhopen en kapotgeschoten huizen. Ook toen werden Westende en Lombardsijde, dorp en bad, in hun opbloei gestuit door het uitbreken van de oorlog en door een overweldiger. Wie zich nog herinnert dat Westende vóór 2000 een gekend, bloeiend dorp was met succesrijke vakantiekampen, kan zijn ogen niet geloven als hij of zij veertien jaar later wil heraanknopen met de herinnering aan een verblijf alhier.
  De paviljoenen van Zon en Zee zijn deze keer niet met kanonnen, maar met bulldozers met de grond gelijk gemaakt. Nu zijn daar hopen zand en steenbrokken en waterputten voor in de plaats gekomen. Zij bieden een troosteloze aanblik!
  Wie de gebouwen van ‘Duinenzicht’ achteraan, vaak nog maar 10 jaar geleden gebouwd, nog eens wil terugzien, ziet enkel glas van verbrijzelde ruiten, ingestampte deuren en overal verspreid puin. Hierna zien jullie daarvan enkele voorbeelden.

  Vooraan is het niet beter. Een echte woestenij. Een hoop restafval voor de open deur en verschillende vensters ingegooid of uitgewaaid.

  De ‘overweldigers’ van vandaag zijn in eerste instantie het gemeentebestuur (in ongeveer dezelfde samenstelling) dat zich in 2001 en daarna gedroeg als een lakei van Vande Lanotte. Daarna schenen zij ‘haast’ te hebben om voor beide gebouwen een oplossing te vinden. (grapje!). Misschien hebben de huidige eigenaars lang moeten wachten op de nodige vergunningen maar zij gaan ook niet volledig vrij uit want zij schijnen maar geen aanstalten te maken om met de bouw van appartementen te starten.
  Vooral de woestenij en de puinhoop van ‘Duinenzicht’ vind ik ontoelaatbaar en daar zou enige sanctie wel op zijn plaats zijn. Echt uitstekende reclame voor het komende zomerseizoen!!!

   Straataanduiding op de hoek van de Bassevillestraat en de Beukenstraat (2 x zonder woorden)

  Verboden rechts in te slaan aan ‘La Marquise’ of ‘Dubbele veiligheid’?
  Wie van Oostende komt en via de Henri Jasparlaan het pleintje wil bereiken achter het restaurant ‘La Marquise’, wordt dat met alle middelen belet. Links zien jullie natuurlijk het verbodsteken C31b dat verbiedt rechts in te slaan aan het volgend kruispunt.

  Wie dat niet gezien heeft of wie dat niet wil opvolgen, die moet de gevolgen maar dragen en die wordt, niet zonder grote schade aan de wagen, de weg versperd door vijf grote stenen bollen.
  Is dat een dubbele veiligheid?
  Je zou je de vraag kunnen stellen of er dan nog wel een kruispunt bestaat als het inrijden van de Portiekenlaan onmogelijk gemaakt wordt.
  Mocht dat niet het geval zijn, dan zou het volgend kruispunt dat zijn waar de Henri Jasparlaan en de Arendlaan elkaar kruisen. Je zou dan rechts de Arendlaan niet meer kunnen inslaan.
  Ik stelde de vraag aan de heer Karel Hofman, attaché Verkeersreglementering bij de FOD Mobiliteit en Vervoer, die ik bedank voor de volgende snelle en duidelijke uitleg.

  “Dat kruispunt blijft bestaan want volgens artikel 2.9 van het verkeersreglement is een kruispunt: ‘De plaats waar twee of meer openbare wegen samenlopen’.
  Dat het inrijden van de Portiekenlaan fysiek onmogelijk wordt gemaakt, betekent geenszins dat deze het karakter van een openbare weg zou verliezen. De voertuigen kunnen immers nog steeds die openbare weg  gebruiken, zij het niet vanaf de Henri Jasparlaan.  Het betreft dus nog steeds een kruispunt; er komen op die plaats immers twee openbare wegen samen. Het C31b bord staat er dus op zijn plaats.”

  Besluit
  Waarom duidt de gemeente toch niemand aan om te doen wat ik nu al enkele jaren doe: eens rondrijden met de fiets en zien wat er allemaal verkeerd gaat in de verschillende deelgemeenten.

   

  10-03-2014, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Allerlei
  13-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geen roddels … maar interessante weetjes over Westende en Middelkerke

  Kerk Westende-dorp
  Hebben jullie de nieuwe kerk van Westende al bewonderd? Nieuw? Natuurlijk werd ze alleen maar gerenoveerd, maar geeft toe dat ze er als nieuw uitziet.

  Op het bord links dat de werken van Fase 2 – ‘Daken & Gevels Glas in lood’ aankondigde, staat er geen prijs vermeld.

   

  Toen er een bord hing voor ‘Fase 1 Elektriciteit + Loopbruggen’, ook al zonder prijsplaatje’, heb ik op 27 september 2009 het artikel ‘Weten jullie wat een ‘kerkfabriek’ is?’ geschreven. Dat was immers de opdrachtgever, met subsidies van onder andere de gemeente. Jullie kunnen het lezen in de map ‘Godsdienst – Kerken’.
  Natuurlijk zullen er onder de lezers van deze blog weer heel wat zijn die zich afvragen waarom de overheid de restauratie van kerken blijft subsidiëren, gezien steeds minder gelovigen de weg naar de kerk vinden.

  Daarom herhaal ik nog eens de politiek van ons ‘cultuurminnend’ gemeentebestuur, verschenen in ‘De Sirene’ van juli-augustus 2007:  

  “Het onderhoud en de restauratie van dit waardevol bouwkundig erfgoed is niet goedkoop maar wel noodzakelijk. Vaak zijn niet alleen de gebouwen op zich architecturaal waardevol, de meeste kerken herbergen ook een belangrijke collectie kunstvoorwerpen en meubilair. De Middelkerkse kerken zijn niet alleen centra van bezinning maar ook van kunst en cultuur.”

  Ik laat de beoordeling over aan de lezer.

   

  Verfraaiingssubsidie
  De Vlaamse regering heeft geld te veel! Ja, toch? Hoe verklaar je anders dat ze subsidies uitdeelt aan verschillende gemeenten om hun handelskernen te versterken? Toch niet door de op komst zijnde verkiezingen, zeker?

  En wat lees ik in volle verbazing? Deze keer bekleedt Middelkerke wel de koppositie en krijgt ze niet minder dan 49.026 euro in de schoot geworpen. Een andere ‘arme’ gemeente, Koksijde, volgt met 16.290 euro terwijl ook de middenstand van De Panne met niet minder dan 6.332 euro  een ’stevige’ steun  in de rug krijgt.

  Wat de bedoeling is? De detailhandel in de gemeenten moet daarmee gestimuleerd worden, onder meer om de leegstand tegen te gaan. En wat gaat Middelkerke precies met al dat geld doen? Omdat het niet zo duidelijk is waar het precies gelegen is, zal het winkelgebied daarmee afgebakend worden en met vlaggen aangeduid worden. Er komt ook meer groen en meer zitbanken, infobrochures en een betere aanduiding van de parkeergelegenheid.

  En als kers op de taart: al die acties worden gecoördineerd door een halftijds aangestelde centrummanager.(!!!!)

  Jullie weten natuurlijk zo goed als ik dat de Open VLD het hier al 13 jaar voor het zeggen heeft.

  Dat de schepenen voor lokale economie voor die partij optraden. En dat ze een werkgroep ter beschikking hadden!

  Ik wijdde al eens een artikel aan de mislukte Leopoldlaan (aangelegd in 2004) met als titel ‘Leopoldlaan duikelt van zijn voetstuk’. (zie map ‘Pleinen en Straten’)  Zelfs de handelaars noemden ‘hun’ straat in 2010 ‘geen onverdeeld succes’. Hun ‘kinderhand’ werd toen gevuld met een nieuwe inkom via de zeedijk. Mijn bloeddruk stijgt nog steeds als ik denk aan de miljoenen euro’s die de ondergrondse parking op het marktplein verslonden heeft. Of aan de astronomisch hoge uitgaven voor ontwerpers van projecten die tenslotte niet uitgevoerd werden.

  Had men al die jaren wat meer aandacht gehad en wat meer geld voorbehouden voor de handelsstraten (ook in Westende!) dan had de Vlaamse regering de gemeente geen ‘aalmoes’ moeten toestoppen. Natuurlijk is dat bij manier van spreken want heel wat mensen zouden zich bijzonder gelukkig voelen met een geschenk van 50.000 euro, maar voor de gemeente Middelkerke is dat slechts een ‘peulschil’.

  Ze verdienen die subsidie bovendien niet omdat hun falend beleid aan de basis ligt van de ‘zwakke handelskern’. Waarom krijgt Nieuwpoort er geen? Waarom is er daar geen leegstand, waarom zijn daar zoveel mooie winkels? Waarom is Nieuwpoort-bad zo aantrekkelijk?

  Dat onze ‘leiders’ zich daaraan maar eens spiegelen! Ziet de Vlaamse regering zoiets dan niet?

  Bron
  Artikel in ‘Het Nieuwsblad’ van 4.1.2014 door krv/jvde ‘Vlaamse subsidies steunen middenstand in de regio’

   

  Beaufortlicht gaat definitief uit
  Met ‘Beaufort04’ was de Triënnale voor Hedendaagse Kunst aan Zee in 2012 aan haar vierde editie toe.

  Middelkerke ondersteunt dat initiatief rijkelijk, niet enkel met een belangrijke financiële bijdrage, maar ook telkens met de aankoop van één van de kunstwerken die in de maandenlange tentoonstelling op haar grondgebied opgesteld staan. In 2009 was dat voor de prijs van 36.000 of 38.000 euro (al naargelang de bron, want het was nooit een agendapunt van de gemeenteraad!) de lichtinstallatie die de Nederlandse kunstenares Tamar Frank bovenaan de watertoren aan de Logierlaan plaatste in het kader van Beaufort 03.

  Wegens de hoge kosten en wegens aantasting door roest van het kunstwerk door de vochtige omgeving, heeft het gemeentebestuur een tijdje geleden beslist het niet langer in stand te houden.
  Zoals jullie hierboven zien is/was dat een kleurrijke lichtbaken, een ‘prachtige blikvanger’ volgens oppositiepartij LDD, die wel voorstander is van de herstelling.

  Ons poëtisch bestuur: "Het is niet zomaar een verlichting. Het moet een artistieke meerwaarde geven aan de toren, waarvan de kroon om de zeven minuten een andere kleur krijgt en omgetoverd wordt van watertoren naar vuurtoren. Het ruisen van de zee en het suizen van de wind worden vertaald in een subtiele beweging en langzame kleurschakering van de lichtstralen. Frank gebruikt daarbij ragfijne nylondraad, gespannen om de twee centimeter. De gekleurde draden worden overdag beschenen door de zon en ’s nachts uitgelicht. Dat spel moet een magische sfeer creëren.”

  Wie had nu toch kunnen denken dat een niet-verwarmde, vochtige toren misschien wel niet de ideale plaats zou zijn voor een systeem gebaseerd op elektronica? Of wisten de verantwoordelijken misschien niet dat de zuurstof in de vochtige lucht 'in de meeste gevallen' ongunstig inwerkt op een ijzeren installatie? De lezers van deze blog weten vanzelfsprekend wel dat dit verschijnsel ‘roest’ heet en dat het materiaal erdoor aangetast wordt.
  Als je niet gewoon bent om te sparen, dan denk/weet je natuurlijk ook niet dat een kunstwerk van die aard wel eens hoge energiekosten zou kunnen meebrengen. De gewone burger weet natuurlijk wel dat elektriciteit zeer duur is.

  Bij de installatie zal wel niemand gedacht hebben aan mogelijke pannes en aan de eventuele wisselstukken, die ooit nodig zouden kunnen zijn om die te herstellen.

  En dan gebeurt het! In 2012 moesten toch wel zeven armaturen vervangen worden, zeker! En een ongeluk komt nooit alleen want de LED – lichten die verwerkt zaten in de printplaat van die armaturen, konden niet afzonderlijk vervangen worden. Wat nu?

  Maar wonder boven wonder bleek de firma die de armaturen leverde in 2009, de gemeente toch te kunnen depanneren. Oef! Wie had daaraan toch kunnen of moeten denken?

  Dat daar een aardig prijskaartje van bijna 4.500 euro aan vast hing, dat was maar bijzaak.

  En zo waren er nog meer herstellingen, waarvan ik jullie de details wil besparen. En alle kosten rijzen de pan uit zodat het ons ‘spaarzaam’ gemeentebestuur stilaan een beetje van het goede te veel werd. Dus, gedaan met het lichtspel op de watertoren!

  Op de nieuwjaarsreceptie van de Westendse handelaars op 12 januari 2014 in 'Zon en Zee' vernam ik echter dat het gemeentebestuur nu toch van plan zou zijn om nog een herstelling uit te voeren. Vallen al die bezwaren nu plots weg?

  Misschien moet ons gemeentebestuur wat vooruitziender worden? Een beetje meer nadenken zou ook aangewezen zijn, dan moeten er minder beslissingen herroepen worden.

  Ik had in onderstaande bron ook gelezen dat de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW) in 2014 die watertoren wil afbreken en vervangen door een pompsysteem. Ik heb daarvan bevestiging gevraagd aan de maatschappij en zeer snel een antwoord gekregen, waarvoor mijn dank.
  De afbraak, zonder dat daarvoor al precieze plannen bestaan, zou maar voorzien zien voor 2014-2015.

  En hoe moet dat dan ooit zonder watertoren?
  Nu
  ligt er n
  aast de toren een ondergronds reservoir met pompstation. Het hogedruk transportnet brengt het drinkwater in de kuip van de toren. Via de kuip gaat het drinkwater naar het distributienet waarop de klanten zijn aangesloten. Bij hoge piekverbruiken of bij calamiteiten op het hogedruknet kan de torenkuip onvoldoende bijgevuld worden en dient water vanuit het reservoir naar de kuip gepompt.
  Na het uit dienst nemen van de toren
  zal het hogedruknet rechtstreeks water leveren aan het distributienet via een mechanisch drukregelapparaat. Bij hoge piekverbruiken of calamiteiten op het hogedruknet, zorgen drukgeregelde pompen in het pompstation dan voor de bevoorrading van het distributienet vanuit het reservoir. Door een toerentalregeling houden de pompen in kwestie een constante druk aan in het distributienet, net zoals de kuip dat nu in de watertoren doet.

  In geval van elektriciteitspannes worden de betrokken pompen aangedreven door een
  noodgenerator.

  Bron
  Artikel in ‘Het Nieuwsblad’ van 19.12.2013 ‘Beaufortlicht gaat definitief uit op watertoren’ door Dany Van Loo

  13-01-2014, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Allerlei
  18-11-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Inspelen op de actualiteit in Middelkerke en Westende

  Stadsbestuur gaat het met vijftig mensen minder doen
  De woorden van de burgemeester van onze ‘stad’ (zeg maar ‘gemeente’) over sparen/besparen, in ‘De Sirene’, verleden week hier door mij becommentarieerd, zijn nog niet koud of zij pakt alweer uit met een verklaring over de intenties van ons bestuur (of van haarzelf?) over hetzelfde onderwerp.
  Moeten wij dat beschouwen als een bocht van 180 graden?
  Zij verklaart nu plots dat ons bestuur in de komende jaren een interne reorganisatie in het personeelsbestand plant. Concreet zou Middelkerke het straks met vijftig werknemers minder willen doen, zonder dat er naakte ontslagen vallen.
  Janna: “De komende vijf jaren zijn er vijftig personeelsleden die met pensioen gaan. Het is de bedoeling om deze mensen straks niet meer te vervangen en door interne verschuivingen alles op te vangen.Vooral bij het poetspersoneel is er een lichting werknemers die dicht tegen het pensioen aan zit. Middelkerke heeft vandaag zo'n 420 mensen in dienst. Binnen vijf jaar moet de teller op 370 staan. De interne reorganisatie kadert in de besparingen die we willen doorvoeren, zonder dat we daarbij de belastingen voor de inwoners en de tweedeverblijvers verhogen.
  De maatregel zal de goede werking van de gemeente niet in het gedrang brengen. We zullen door een betere organisatie alle taken kunnen blijven uitvoeren.”

  Geen naakte ontslagen’ betekent voor politici dat er niemand moet afgedankt worden, dat niemand het hen dus kwalijk zal nemen, dat zij geen kiezers willen/zullen verliezen. Natuurlijk betekent dat op termijn een serieuze besparing, maar waarom is er daarvan geen sprake in haar verklaring in ‘De Sirene’?
  Is dat misschien nog maar pas in haar opgekomen?
  En … hoe moet het verlies van 50 arbeidsplaatsen dan opgevat worden? Elke partij en elke politicus heeft toch als hoofddoel ‘jobs creëren’ of ‘minder werklozen’. Zal dat wel in dank afgenomen worden?

  Het inzetten van gemeentepersoneel zal in de toekomst beter georganiseerd worden zodat de ‘dienstverlening aan de bevolking’ er niet zal onder lijden.
  Zal het resterend personeel dan niet harder moeten werken?
  Proficiat, als dat kan! Onze gemeente had als middelgrote gemeente inderdaad wel een ruim personeelsbestand. Dat is functie van het aantal inwoners maar de kustplaatsen vormen toch wel een speciaal geval (tweedeverblijvers, zomertoeristen, ...) 
  Waarom heeft de Open VLD daar toch 13 jaar mee gewacht? In al die jaren had dat toch reeds een aardige stuiver kunnen opleveren?

  Eén belofte blijft toch overeind: de belastingen zullen niet verhoogd worden.

  Bron
  Artikel in ‘Het Nieuwsblad’ van 15 november 2013: “Stadsbestuur gaat het met vijftig mensen minder doen’ door dji

  Vordering werken afbraak Soetaert
  De afbraakwerken van de vroegere firma Soetaert in de Heidestraat, vorderen goed. Het sorteren van steen en ijzer is volop bezig. Daar moet aardig wat ijzer in verwerkt geweest zijn. Bij het nemen van de linkse onderstaande foto had ik de gelegenheid even met de eigenaar van de camping Jan Vlamynck te spreken. Omdat ik toch wat ongerust ben over de invloed van de uitbreiding van de camping op het verkeer in de Heidestraat, vroeg ik hem of er bij beide toekomstige onderdelen van de camping een in- en uitrit voorzien is. Voor het gedeelte op de linkse foto is het uiteraard niet anders mogelijk.
  Hij zei mij dat de planning nog aan de gang is, maar dat alles in het werk zal gesteld worden om de verkeersdrukte rond beide in- en uitritten tot een minimum te beperken.

  Afwachten, dus maar …


  Hoeveel verdient de gemiddelde Middelkerkenaar?
  Voor de zoveelste keer, na werkloosheid, kinderopvang, prijs van een eigendom, werden we op 14 november in de krant overdonderd met vergelijkende cijfers. Deze keer gaat het over de gemiddelde verdiensten van de individuen, voor ons dus van de ‘Middelkerkenaar’ (en niet van het ‘Middelkerks gezinstotaal’!).
  De cijfers zijn afkomstig van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie en werden afgelezen op de aangiften van de personenbelasting van het aanslagjaar 2012 inkomstenjaar 2011.
  En wat stellen wij vast? De gemiddelde ‘arme Middelkerkenaar’ verdient per jaar minder dan de gemiddelde Vlaming (17.146 euro), ja zelfs minder dan de gemiddelde Belg (16.106 euro) en verdient het minst van alle inwoners van de kustplaatsen. Onze gemiddelde inwoner is dus de armste van allemaal!!
  Dat mag blijken uit onderstaande tabel:

  Blankenberge

  16.126

  Bredene

  16.684

  De Haan

  17.939

  De Panne

  16.138

  Knokke-Heist

  21.922

  Koksijde

  21.790

  Middelkerke

  15.979

  Nieuwpoort

  16.606

  Oostende

  16.089

  Als informatie: de armoedegrens ligt voor een alleenstaande op 12.000 euro per jaar en voor een gezin met twee volwassenen en twee kinderen op 25.212 euro per jaar.   
  De tweedeverblijvers tellen uiteraard niet mee.

  Hoe verklaar je zoiets? Betalen wij teveel belastingen, vooral aanvullende personenbelasting zodat rijke eigenaars elders gaan wonen? Is de Middelkerkenaar ingenieuzer bij het invullen van de belastingsaangifte? Zijn onze winkels of horecagelegenheden te duur voor ons, zodat wij minder kunnen overhouden? Is onze gemeente als woonplaats niet aantrekkelijk genoeg voor rijke mensen? Wonen hier te veel leefloners en werklozen?
  Zijn er hier meer gezinnen met slechts 1 inkomen? De tweede partner verdient dus niets, maar telt wel mee voor het gemiddelde.
  Ligt de verspreiding van de inwoners over een zeer groot grondgebied aan de basis? Verdienen de boeren te weinig?
  Ik zou nog meer vragen kunnen stellen maar dat zou te ver leiden.

  Natuurlijk vind ik ook deze keer weer dat het verspreiden van dergelijke cijfers zinloos is. Een studie met uitleg over die cijfers en met antwoorden op mijn vragen, zou mij natuurlijk fel interesseren, maar zoiets wordt nooit verspreid, zeker niet via de kranten.

  Bron
  Artikel in ‘Het Nieuwsblad’ van 14 november 2013 ‘Hoeveel verdienen inwoners in jouw gemeente? door dst

  18-11-2013, 10:08 Geschreven door stammer
  Reageren (1)


  Categorie:Allerlei
  22-07-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke en Westende: Misschien wisten jullie dat nog niet?

  Stijgend aantal inbraken

  Het aantal woninginbraken in ons land is vorig jaar gestegen met 7,5 procent. Dat is de sterkste stijging sinds het begin van de tellingen in 2000. Inbrekers zouden vooral huizen op het platteland viseren. Dat blijkt uit cijfers van het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Milquet. In 2012 vonden er in ons land 75.268 woninginbraken plaats, maar liefst een kwart meer dan in 2008.
  Hoeveel er niet werden aangegeven, zal natuurlijk altijd een geheim blijven. Werden ze wel allemaal doorgegeven aan de statistici? Dat is maar een ‘stoute’ vraag van mijnentwege.
  Zou het misschien kunnen dat de overheid de toestand wel eens mooier durft voorstellen dan ze is?
  "Het aantal inbraken is duidelijk economisch gerelateerd", zegt Catherine De Bolle, commissaris-generaal van de federale politie. "We zien veel lokale daders in de statistieken. Er worden ook veel feiten gepleegd door rondtrekkende dadergroepen, maar die vestigen zich steeds vaker in ons land." De politie verwacht veel van het protocol met Roemenië, waardoor enkele Roemeense agenten in België verblijven en samenwerken met onze politie. "In 2011 werd al een dergelijk protocol afgesloten met Bulgarije en dat wierp vruchten af."

  En hoeveel waren het er in Middelkerke?

  2000: 131
  2005: 153
  2006: 123
  2007: 68
  2008: 73
  2010: 86
  2011: 79
  2012: 85

  De cijfers geven natuurlijk wel een tendens aan in elke gemeente, maar hoe meer inwoners in een gemeente, hoe meer huizen. Om de badplaatsen met elkaar te kunnen vergelijken moet men ook kijken naar het percentage inbraken per 1.000 inwoners.

  2011

  2012

  +- %

  Aantal
  Inwoners
  1.5.2013

  % per
  1000
  Inwoners

  Blankenberge

  63

  67

  +6,35

  19.701

  3,4

  Bredene

  74

  81

  +9,46

  16.826

  4,8

  De Haan

  64

  84

  +31,25

  12.538

  6,7

  De Panne

  24

  35

  +45,83

  10.808

  3,2

  Knokke-Heist

  166

  180

  +8,43

  33.577

  5,4

  Koksijde

  64

  103

  +60,94

  22.202

  4,6

  Middelkerke

  79

  85

  +7,59

  19.084

  4,5

  Nieuwpoort

  51

  41

  -19,61

  11.425

  3,6

  Oostende

  274

  363

  +32,48

  70.436

  5,2


  De ‘Rotonde’ is weer gesloten!

  Dat ‘De Rotonde’, als architecturaal hoogstandje en wegens zijn historische achtergrond aan Middelkerke een enorme meerwaarde biedt, daarin zal wel niemand mij tegenspreken.
  Het werd van 1909 tot 1911 gebouwd, naar het ontwerp van de befaamde architect Octave Van Rysselberghe.
  In juni 1911 werd het luxehotel geopend. Het telde toen 120 kamers, twee liften en zestien baden met warm zeewater. Zelfs de leden van de Koninklijke familie kwamen hier op vakantie en in die tijd betekende dat nog heel wat.
  Na de schade van de Eerste Wereldoorlog werd het in het begin van de jaren 20 gerestaureerd.
  De zuidelijke vleugel werd niet meer volledig herbouwd. Na de Tweede Wereldoorlog deed nog enkel de gelijkvloerse verdieping dienst als hotel (onder de naam Hotel Rotonde). De rest van het gebouw werd in appartementen verbouwd. Het geheel droeg de naam "Grand Hotel Bellevue".
  Het werd in 1983 een beschermd monument en in 1999 zorgde een grote restauratie voor het definitieve behoud.
  Het hotelgedeelte (10 kamers) vormde in 2009 het decor voor het televisieprogramma "Het hotel Westende" op VT4.
  Vijf duo’s, elk met een eigen visie en stijl werden toen op het hotel losgelaten. Ze moesten het drie maanden lang samen opknappen terwijl de hoteldeuren openbleven en ze kregen de meest bizarre gasten over de vloer. De kandidaten werden van nabij gevolgd door een driekoppige jury bestaande uit een manager, een kok en een journaliste. Het meest talentvolle en koelbloedige duo dat overbleef mocht het hotel uitbaten en kreeg daarvoor een belangrijk startkapitaal.
  Dat werd echter geen groot succes en ook de latere uitbaters konden dat niet bewerken.
  Wat er van waar was, weet ik niet, maar je kreeg wel eens een negatieve recensie te lezen op internet.
  Vier jaar later horen we nu dat het hotel verkocht zou zijn aan een particulier die er een groot appartement voor zichzelf zou willen van maken. Als dat juist is, dan zal er dus geen hotel meer zijn in ‘De Rotonde’.

  En zo brokkelt de ‘grandeur’ steeds maar verder af.

  Zomerhit van Radio 2

  Op vrijdag 16 augustus 2013 organiseert Radio 2 zijn jaarlijks zomerhit-feestje in Westende.
  Van 1970 tot 1972 waren ze al eens in Middelkerke. Ronse en Aalst mochten tussendoor dan eens gaststad spelen en van 1977 tot 2000 vond deze prijsuitreiking plaats in Blankenberge. Op zaterdag 18 augustus 2001 verhuisden ze dan weer naar de zeedijk aan het Casino van Middelkerke, waar ze tot 2004 hun vaste stek hadden. In 2005 verhuisde de zomerprijsuitreiking nog maar eens en dit keer ging de ‘eer’ naar Westende, waar ze tot vandaag nog steeds een onderkomen vinden.
  Op dit evenement wordt de grootste zomerhit bekroond, maar er worden ook winnaars verkozen in verschillende nevencategorieën. Voor elke categorie kan gestemd worden op de website van Radio 2. De show is rechtstreeks te volgen op Radio 2 en sinds 2011 ook op televisie VRT.

  Weer in Westende-dorp
  Ik heb al enkele keren geschreven dat ik de locatie ‘Sint-Laurentiusdijk’ niet zo’n beste keuze vind.
  Waarom?
  De doorgang naar het Sint-Laurentiusstrand, via de Strandlaan, wordt gedurende een gans weekend afgesloten en de in Westende-dorp verblijvende vakantiegangers moeten ofwel naar Westende-bad met de auto, die ze daar niet kwijt geraken, ofwel een hele omweg maken om op hun favoriete plaats op het strand te geraken. Bovendien is dan de dijk niet toegankelijk voor fietsers en wandelaars.
  Krijgt radio2 dan ook nog de betaalde parking cadeau, zoals de gratis inzet van het gemeentepersoneel?
  Ik was dus tevreden toen ik verleden jaar hoorde en zag dat het zangfeest nu zou plaatsgrijpen aan de rotonde. De podia en de tribunes en de tenten stonden daar goed, volgens mij, deels op het strand en deels op de dijk.
  Spijtig genoeg sluit de ‘Rotonde’ nu zijn deuren zodat de faciliteiten ervan niet langer beschikbaar zijn.
  Volgens toerismeschepen Michel Landuyt zijn de handelaars te vinden voor de nieuwe locatie.
  Wie zijn dat dan wel? De uitbater van ‘Sint-Laureins’ dat tijdens dat weekend voorbehouden wordt als logement en salon van de ‘sterren’? Voor de andere handelaars kan dat volgens mij geen verschil maken, of het feest nu aan het ene of aan het andere uiteinde van de dijk plaatsgrijpt.

  Een zorgeloos feest wordt het niet
  Het jaarlijks muziekfeest dreigt dit jaar in mineur te zullen verlopen. De relatie tussen de radiozender en de ‘artiesten’ uit het schlagergenre is immers vertroebeld. Reden van de onvrede van de Vlaamse zangers is dat hun muziek niet wordt gedraaid tijdens de dagprogrammatie. Een verzoeningsgesprek tussen manager Dirk Somers (Radio 2) en de belangenvereniging Vlaamse Podium Artiesten (VLAPO) leverde geen resultaat op, behalve enkele vage akkoorden. De VRT zal nu wel iemand aanstellen als aanspreekpunt en zij zijn bereid om met de managers rond de tafel te gaan zitten.
  Jo De Clerck, voorzitter van de VLAPO: “Het blijft onvoldoende. Wij blijven onze artiesten aanraden zich niet voor de kar van Radio 2 te laten spannen". Somers zou zelfs verklaard hebben dat schlagers de luisteraars wegjagen. Ondertussen besliste het management van Laura Lynn (foto Kurt Maddens) en Willy Sommers dat ze niet naar 'Zomerhit' gaan zolang de VRT aan dat standpunt vasthoudt.

  Wordt het Epernayplein de thuisbasis van de VRT?
  Carine De Jonghe, afgevaardigd beheerder van de VVV (vereniging voor vreemdelingenverkeer) beweert inderdaad dat de onderhandelingen daaromtrent opgestart zijn.
  Volgens haar zouden trouwens nog andere vormen van samenwerking met de VRT in de maak zijn. De openbare omroep zou sterk geďnteresseerd zijn in het Epernayplein als evenementenlocatie, dus niet in het echte ‘Evenementenplein’ van Middelkerke, het luxe-marktplein. Haar voorbeeld is wat slecht gekozen als ze verder beweert dat er alvast een remake gepland is van ‘Ochtendkuren’ met Somers en Verschueren in het Middelkerks casino (binnen dan!)

  Bron
  Artikel in ‘Het Laatste Nieuws’ van 3 mei 2013 door Paul Bruneel

  Sint-Laurentiusdijk eindelijk klaar

  Vlak voor de start van het nieuw zomerseizoen, juist op tijd dus, werd de renovatie van de Koning Ridderdijk afgewerkt. Het ziet er goed uit. Dat mag ook wel, want we hebben er lang genoeg moeten op wachten.
  Inderdaad, in ‘Het Nieuwsblad’ van 10 juli 2008 las ik al dat de gemeenteraad de renovatie in Westende goedgekeurd had. Volgens schepen Janna Rommel-Opstaele (Open VLD). zouden de werkzaamheden begin 2009 starten en nog voor het zomerseizoen klaar zijn.
  Er zouden nieuwe tegels gelegd worden in wat de laatste fase van de totale dijkrenovatie genoemd werd. Eerst zou het stuk tussen de Strandlaan en de Oceaanlaan aangepakt worden en daarna de zone tot aan de Flandrialaan. Maar het surfgebouw bleek, als ‘paradepaardje’, de absolute voorrang te genieten en daarom werd het stuk tussen de Strandlaan en de Oceaanlaan pas als laatste afgewerkt.
  Het doortrekken van het fietspad in de Strandlaan vind ik een goede zaak.
  Na enkele mislukte pogingen, staan er nu tien banken die beter opgesteld zijn dan vroeger, met een beter zicht en met minder kans op verzanding.
  Toch heb ik al stemmen gehoord die het spijtig vinden dat de toiletten ter hoogte van de Strandlaan niet meer beschikbaar zijn. Die van de ‘Kwinte’ zijn inderdaad wat ver afgelegen voor strandgasten die het strand naar Lombardsijde toe bezetten.

  Ziehier enkele beelden op het einde van de werken.

  Inhuldiging van twee petanquebanen in Lombardsijde

  Op woensdag 17 juli 2013 om 11u zouden de vier nieuwe petanqueterreinen naast sporthal De Bamburg te Lombardsijde ingehuldigd worden. Daar moest ik natuurlijk bij zijn.
  Ik was daar een paar dagen geleden al voorbij gereden met de fiets en ik vind het aanleggen ervan een zeer goed initiatief. Het is geen megaproject en dus niet peperduur en zo kunnen (vooral) de ouderen zich ook overgeven aan hun geliefkoosde bezigheid.
  Ik was daar natuurlijk stipt op tijd en de vroegere ‘Bond voor Grote en Jonge Gezinnen’ (nu OKRA genoemd), die er voortaan elke woensdagvoormiddag zal spelen, was zich al aan het inspelen.
  Ik kon vaststellen hoe handig omgegaan werd met de koord met magneet, om niet steeds te moeten bukken bij het oprapen van de petanqueballen.
  Het werd 11u10 en nog steeds werden geen aanstalten gemaakt om in te huldigen. Schepen voor sport Devey kwam toen wel aan en drukte iedereen de hand. (ook de mijne!)
  Ik had toen al geprobeerd om plaats te nemen op het Bamburgterras maar, alhoewel de helft van de stoelen nog vrij was, mocht ik alleen ver van de petanquebanen gaan zitten, want alles werd ‘bezet’ verklaard.
  Om 11u15 (academisch kwartiertje, nietwaar) vond ik het welletjes en heb ik mijn fietstocht maar verder gezet.
  Spijtig, want achteraf hoor ik dat de inhuldiging in een Zuid-Franse sfeer heeft plaatsgegrepen. Warm was het in elk geval, er was ook een glaasje Ricard beloofd voor de liefhebbers.
  Ricard is ontstaan na een strenge selectie van natuurlijke ingrediënten: aromatische planten van de Provence: zuivere alcohol, water, suiker en caramel.
  Droegen de spelers dan misschien ook een Baskische baret?

  De burgemeester zou ook een balletje geworpen hebben. Dat was zeker na het ‘politiek halfuurtje'? De petanqueterreinen liggen er voor iedereen en zijn gratis beschikbaar. Hier zien jullie een paar foto’s ervan.

  22-07-2013, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Allerlei
  10-02-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zijn er gaten in de markt van Middelkerke?

  Welke gaten?
  Jullie hoeven niet ongerust te zijn! Ik zal het niet nogmaals hebben over de markt of evenementenplein van Middelkerke en zeker niet over het enorme gat daaronder, de ondergrondse parking met drie verdiepingen. Neen, ‘het gat in de markt’, zo heet de enquęte die het onderzoeksbureau IVOX uitvoerde in opdracht van KBC en Het Nieuwsblad.
  Ze wilden daarmee te weet komen welke winkels en diensten het meest gemist worden in onze Vlaamse gemeenten.
  Uiteraard zal ik het hier enkel hebben over ‘het gat van Middelkerke’.

  Resultaat
  In onderstaande lijst, in dalende volgorde, zien jullie het resultaat van de antwoorden van de ondervraagde inwoners uit Middelkerke, waarvan ik er ook één was. Het percentage geeft weer hoeveel deelnemers vinden dat er een tekort is aan dat soort winkel of dienst.

  1.Schoenmaker (41,69%)
  2.Bloemenwinkel (38.5%)
  3.Groenten- en fruit winkel (37.38%) 
  4. Kinderopvang (33.48%)
  5. Elektricien (32.87%)
  6. Kledingzaak (30.65%)
  7. Tankstation (29.11%)
  8. Traiteur (28.45%)
  9. Tandarts (27.3%)
  10. Buurtwinkel voeding (27.09%)

  Is het echt zo dat er te weinig winkels en diensten van bovenstaande soorten zijn?
  Ik heb eens gezocht op internet en in de handelsgids van Middelkerke.
  Er is een schoenmaker in Middelkerke in de de Smet de Naeyerlaan en men kan zijn schoenen meegeven voor herstelling in het ‘Droogdok’ in de Lombardsijdelaan in Westende.
  Bloemenwinkels zijn te vinden in de Leopoldlaan 252 (A-Florist), in Paul de Smet de Naeyerlaan 13 (Tonia), in de Brugse Steenweg 42 (Piu Verde). Er is ook nog een winkeltje in de Oude Nieuwpoortlaan in Lombardsijde. Buiten Piu Verde zijn dat wel geen tuincentra. Er is een AVEVE – winkel in Mannekensvere in de Brugsesteenweg 113.
  Groenten- en fruitwinkels zijn er genoeg, 1 in Westende-dorp en 3 in Middelkerke, maar er zijn vijf grote warenhuizen (Aldi, Colruyt, Delhaize, Lidl en Okay) waar groenten en fruit in overvloed te koop zijn.
  Ik zou zo verder kunnen gaan. Er zijn onthaalgezinnen en er is naschoolse of buitenschoolse kinderopvang. Dat er misschien te weinig plaatsen zijn, dat kan, want dat is een algemeen verschijnsel in Vlaanderen. Ik zou ook nog kunnen zeggen dat er een tandartsengroep is in Westende-dorp en dat er ook een tankstation op het grondgebied van ons dorp bestaat.
  Ik moet dus, samen met jullie, vaststellen dat de deelgemeenten in het hinterland de minstbedeelde zijn, behalve Mannekensvere voor bloemen en planten. Maar is dat een probleem?
  Er zou eigenlijk onderzocht moeten worden of elk van de genoemde winkels of diensten binnen een redelijke afstand voor iedereen bereikbaar is in alle deelgemeenten.

  Hoeveel procent van de inwoners van Middelkerke is tevreden over het aanbod van winkels en diensten in de buurt?
  Hierna volgt een uittreksel van de rangschikking van de 308 Vlaamse gemeenten waarvoor het gemiddelde van de tevreden inwoners volgens de enquęte op 66,9% zou liggen.

  1 Wijnegem            89,26
  10 Knokke-Heist    84,53
  37 Oostende          78,14
  50 Koksijde            76,79
  64 Bredene             75,47
  75 Nieuwpoort       74,8
  88 Blankenberge    73,33
  103 Middelkerke 70,78
  160 De Panne         62,7

  Middelkerke is de op één na slechtste van de kustgemeenten. Ik heb er destijds in mijn artikel over de Leopoldlaan al op gewezen dat het winkelaanbod in Middelkerke over het algemeen maar mager is, maar laten wij maar liever niet al te veel geloof hechten aan de bovenstaande cijfers.

  Hoe graag wonen inwoners in Middelkerke?
  Volgens het onderzoek zouden 8,2 inwoners op 10 graag in deze gemeente wonen. Het gemiddelde voor Vlaanderen is 8,1 op 10. Het is natuurlijk maar een heel klein aantal waarvan de mening vervat is in dat goed cijfer.

  Heeft het aanbod van winkels en diensten in de buurt een belangrijke rol gespeeld om in Middelkerke te komen wonen?
  Volgens 30.42% van de ondervraagden zou dat het geval zijn. Het gemiddelde voor Vlaanderen bedraagt 26,8%. Dat zal uiteraard wel gaan over ‘aangespoelden’ die logischerwijze niet in het hinterland gaan wonen. Alweer een nietszeggend resultaat!

  Heeft zo’n enquęte dan wel waarde?
  Aan de enquęte van IVOX namen in totaal 80.000 Vlamingen deel. Dat is zeer weinig. Als men ermee rekening houdt dat meer mensen uit grote steden en centrumsteden deelnemen, dan schat ik het aantal deelnemende Middelkerkenaars hooguit op 100 ŕ 150. Dat is dus verre van representatief voor de mening van de Middelkerkenaar.
  Over de aangesproken groepen heb ik ook mijn bedenkingen.
  Het heeft geen zin uit de resultaten nuttige lessen te trekken. Het lijkt me nogal logisch dat de inwoners uit Middelkerke en Westende helemaal anders denken over dat aanbod dan de inwoners van de hinterlandgemeenten. Je kan en mag ook niet verwachten dat er van elk soort winkel of dienst één zal te vinden zijn in de hinterlandgemeenten.
  Het aanbod mag ook niet beoordeeld worden binnen de grenzen van een gemeente.
  Ga ik naar een bloemenwinkel in Middelkerke in de Leopoldlaan op 6 kilometer of naar deze op 2 kilometer van de kerk van Westende, maar gelegen op het grondgebied van Nieuwpoort (Duinflora)?
  Het antwoord is nogal duidelijk en waarom zou ik dan zeggen dat er te weinig bloemenwinkels zijn in Middelkerke?
  Als ik in Mannekensvere woon en ik vind een schoenmaker in Nieuwpoort op een paar kilometer, dan mis ik die schoenmaker in Middelkerke toch niet?
  Weten de deelnemers wel welke winkels er zijn in Groot-Middelkerke? Weten de ondervraagden, bijvoorbeeld, dat een nieuwkuiswinkel soms de mogelijkheid biedt om er te herstellen schoenen af te geven, die dan hersteld worden door een schoenmaker uit een andere gemeente?
  Stelt de ondervraagde zich tevreden met een bloemenwinkeltje terwijl er in andere gemeenten (Gistel, bijvoorbeeld) twee grote tuincentra gevestigd zijn?
  Men kan hooguit zeggen dat men met zo’n enquęte kan vaststellen wat het aanbod aan winkels is in een gemeente maar niet welke behoefte er bestaat aan één bepaalde soort. Voor eventuele jonge starters die het gat in de Middelkerkse markt zouden willen kennen, zal een ander en ernstiger onderzoek nodig zijn.

  Wat doet de gemeente eraan?
  Bestaat er een actieplan om de toestand te verbeteren? Worden jonge starters geholpen? Zijn daar premies voor voorzien? Neemt Middelkerke deel aan het Unizoproject om ondernemingen en handelszaken leefbaar te houden?
  Moet het inschakelen van een onderzoekbureau echt gebeuren door KBC en Het Nieuwblad? Doet het gemeentebestuur (dienst lokale economie) dan niet zelf aan onderzoek van de behoeften in de gemeente?
  Het zou vanzelfsprekend moeten zijn en misschien doet ze dat ook.

  Bronnen
  http://www.nieuwsblad.be/regio/gemeente/8430_middelkerke/index.aspx

  Aanpassing op 15.2.2013
  Een aandachtige lezer merkt op dat de bloemenwinkel 'Tonia' al geruime tijd niet meer bestaat.
  'Pistache & Vanille' in de Kerkstraat 38 is in de plaats gekomen. Met dank!

  10-02-2013, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Allerlei
  Archief per week
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 30/12-05/01 2014
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 31/12-06/01 2013
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Websites over Middelkerke
 • Gemeente Middelkerke
 • Middelkerke.2link
 • Handelaars Westende-dorp
 • Westende


 • Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!