NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Westendse Blik op Middelkerke
Inhoud blog
 • Middelkerke: het nieuw schepencollege dat zal aantreden
 • Westende: Bertn en Juultn kaarten na, heftig, vol gloed
 • 11 jaar bloggen: Blik op Lombardsijde, Middelkerke, Westende
 • LDD neemt de macht over in Middelkerke, Jean-Marie Dedecker wordt burgemeester
 • Middelkerke: het verdict is geveld, de kiezer heeft geoordeeld
  Zoeken in blog

  Categorieën
 • Allerlei (42)
 • Atlantikwal (3)
 • Brandweer (3)
 • Burgemeester (14)
 • Casino (3)
 • De Post (1)
 • Dialect (14)
 • Die goeie oude tijd (14)
 • Dijk en Strand (21)
 • Duinen (2)
 • Emigratie (2)
 • Energie (2)
 • Erfgoed (25)
 • Evenementen (19)
 • Fusies (4)
 • Gemeentebestuur (48)
 • Gemeentediensten (8)
 • Gemeentefinancies (6)
 • Godsdienst - Kerken (13)
 • Horeca (18)
 • Immobiliën (16)
 • Jeugd (5)
 • Kamperen (4)
 • Kunst (12)
 • Landbouw (6)
 • Leger (2)
 • Medisch (5)
 • Mijn blog (19)
 • Milieu (15)
 • Natuur (11)
 • Oorlogen (11)
 • Openbaar vervoer (1)
 • Openbare werken (4)
 • Pleinen en straten - staat en netheid (25)
 • Politieke partijen (57)
 • Scholen - Onderwijs (10)
 • Sociale woningen (4)
 • Sport (31)
 • Strand (0)
 • Uitzicht gemeente (9)
 • Veiligheid - Politie (11)
 • Verkeer (25)
 • Verkiezingen (36)
 • Zon en Zee (11)
 • Persoonlijke Kijk op mijn Gemeente
  01-05-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Inzetten op hangjongeren, hoe doe je dat? Middelkerke weet wel raad!!

  Schepen voor jeugdzaken ben ik niet, ambtenaar van de jeugddienst evenmin en ik maak ook geen deel uit van de jeugdraad. Hoezo dan dit artikel over jongeren? Hoe durf ik?
  Als oudere moet ik inderdaad mijn mosterd halen uit persartikels en televisiereportages- of nieuwsberichten.
  En wat lees ik zojuist: “De politie van de zone Westhoek - Koksijde, De Panne, Nieuwpoort - start in de zomervakantie als eerste met een VIP-behandeling voor (hang)jongeren die overlast veroorzaken.
  Jongeren zijn nu wel ‘Zeer Belangrijke Personen’ maar deze keer staat VIP voor 'Very Irritating Police' of 'Erg Vervelende Politie'.” Ja, als ze het zelf zeggen!

  Wat zijn ‘hangjongeren’ (of hangjeugd) eigenlijk?
  Het zijn jongeren die langdurig op een bepaalde plaats op de openbare weg rondhangen.
  Het woord ‘jongere’ heeft in de voorbije jaren spijtig genoeg een pejoratieve betekenis gekregen. We lezen, horen en zien al te vaak dat ‘jongeren een bus aanvallen’, dat ‘jongeren zwemcentra onveilig maken’, dat ‘jongeren iemand op straat aan- of overvallen of lastigvallen’, dat ‘jongeren slaags geraken met politie’, dat ‘jongeren vandalenstreken uithalen, bijvoorbeeld krassen maken op auto’s’, ‘dat ‘jongeren drugs gebruiken’ of ‘overvloedig drinken’ of dat ‘jongerenbendes onderlinge vechtpartijen aangaan’.
  Laat mij nu wel niet gezegd hebben dat er geen ernstige, hardwerkende, frisse jongeren meer zijn, noch dat alle hangjongeren criminele neigingen hebben.
  Veel gemeenten hebben nu hangplekken ingericht, om te voorkomen dat de hangjeugd verblijft waar hun aanwezigheid anderen tot last is. Die plekken liggen dan vaak niet midden in een woonwijk en niet vlak aan een baan die de gemeente doorkruist.
  De accomodatie bestaat vaak uit een vandalisme- bestendig bankje met beschutting tegen de regen.

  In Middelkerke hebben ze ooit ‘lummelplekken’ aangelegd voor + 12 – jarigen (zie ‘Sirene’ Nr 81 van maart-april 2004). Lummelen betekent flierefluiten, lapzwansen, luilakken, lanterfanten, luieren, rondhangen, slampampen, zijn tijd verdoen zonder iets degelijks uit te voeren.

  Welke jongeren bedoelt de politie van de Westhoek? Welke jongeren worden geviseerd?
  Volgens korpschef Nicholas Paelinck van de politiezone Westkust, die schijnbaar graag baanbrekend werk verricht, (of graag in de belangstelling komt?) zijn de overlastplegers vooral jongeren, meestal francofone, tussen 14 en 25 jaar uit het binnenland of uit Noord-Frankrijk, die aan onze kust hun vakantie doorbrengen. Hij beweert enkel de toeristen en inwoners te willen beschermen tegen overlast, provocaties, misdaad, verbaal geweld door criminele bendes. De jeugd zou weinig of geen last ondervinden van het VIP- team als ze zich aanvaardbaar gedragen. Het is de bedoeling om geen Borgerhout, Anderlecht, Charleroi of Rijsel toe te laten in De Panne tijdens de zomermaanden.
  De taak van de VIP- politie is probleemjongeren identificeren, hen ‘uit de anonimiteit halen’ door hen continu te volgen en te controleren.
  De politie wil een dubbel doel nastreven, enerzijds de inwoners duidelijk maken dat er aan de problemen iets gedaan wordt en er anderzijds de probleemjongeren op wijzen dat ze zich aan de regels moeten houden. De inspiratie voor deze aanpak komt uit Rotterdam, maar de VIP- patrouille in de Westkust zal maar een ‘lightversie’ zijn van de aanpak in de Nederlandse havenstad.
  De politie hoopt dat de hangjongeren op de duur zullen ophoepelen als ze veelvuldig worden lastiggevallen en gecontroleerd.

  En daarop reageren de schepenen uit Middelkerke!
  Schepen voor sport Johnny Devey (Open VLD) en zijn collega voor jeugdzaken Lode Maesen (Progressief Kartel) hebben via een tweetalige persmededeling gereageerd op de VIP behandeling van jongeren aan de Westkust. Ze vinden natuurlijk niet dat hangjongeren nu maar hun ‘werkterrein’ moeten verplaatsen naar Middelkerke. Dat hoop ik tenminste!
  Ze hebben hier toch ook al hangjongeren? Of noemen ze die hier ‘lummelaars’?
  Las ik een tijd geleden immers niet dat de Open VLD bewakingscamera’s wilde plaatsen op het Epernayplein om hangjongeren te kunnen identificeren? Het drukke plein aan het casino zou in het verleden al meermaals het toneel geweest zijn voor vandalenstreken en zelfs zwaardere gewelddaden.
  Nu vindt men bij ons plots dat de hangcultuur anders moet aangepakt worden.
  Ze willen actieve jongeren en gezinnen hier dan ook welkom heten, vooreerst om de toenemende vergrijzing tegen te gaan. Natuurlijk moet daar iets tegenover gesteld worden. Daarom bieden ze een hele reeks sportactiviteiten aan, zoals Sport aan Zee en de BLOSO promotietoer en straks de kliminfrastructuur op het strand van Westende, naast de watersportclub.
  ‘Geef de jongeren iets zinvols en leuk om doen, zodat ze zich niet hoeven te vervelen', aldus schepen Devey.
  Schepen Maesen vindt dat ‘zijn’ jeugddienst kan bijdragen om jongeren te motiveren. Deze zou alles in het werk stellen om het vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren zo veel mogelijk af te stemmen op hun leefwereld. Ze kunnen daarvoor terecht in het jeugdhuis de Paravang en bij de jongerenwerking de Caravanne.

  Wat vinden de andere kustgemeenten daarvan?
  De reactie van de Middelkerkse schepenen wordt niet door iedereen op prijs gesteld. Zo las ik: ‘een slag onder de gordel’, ‘ludieke actie’, ‘handig gebruik gemaakt van deze actie’.
  Andere kustgemeenten hebben inderdaad ook een sportdienst en een jeugddienst die er alles aan doen om jongeren een zinvolle bezigheid te bezorgen.
  De actie van Devey en Maesen is dan ook bij de Westkust- burgemeesters in het verkeerde keelgat geschoten. Koksijde vindt het "een beetje kinderachtig want iedereen is welkom bij ons als ze zich gedragen”. De Panne vindt dat ook: “als ze maar hun manieren houden maar echte reclame om er nog meer aan te trekken doen we wel niet”. In Nieuwpoort zijn hangjongeren niet welkom, “ook de Nieuwpoortse niet, maar iedereen weet ondertussen wel dat wij kindvriendelijk zijn.”

  De voorzitter van de Middelkerkse NV-A Danny Van Den Broucke vindt het “een misplaatst bericht om wat media-aandacht te krijgen”.
  Ik vind het eigenlijk ook niet gepast te doen alsof Middelkerke wel een oplossing heeft voor die hangjongeren, tenminste niet voor de ‘criminele’.

  Worden hier wel dezelfde jongeren bedoeld?
  Natuurlijk denkt geen enkele van de categorie ‘zware’ jongeren eraan om gevolg te geven aan de Middelkerkse lokroep om hier aan ‘zinvolle’ vrijetijdsbesteding te komen doen.
  Of misschien komen ze wel uit eigen beweging?
  Een jeugdcriminologe beweerde namelijk op ‘Focus’ lokale TV dat “dergelijke politieacties dikwijls een omgekeerd effect hebben en dat hangjongeren zich daardoor wel eens verplaatsen naar andere regio’s”.
  Het gaat hier over een ander soort jongeren en niet over ‘actieve’ jongeren bedoeld door beide schepenen.
  Actieve jongeren zijn immers jongeren die intenser bij hun leven en dat van anderen willen stilstaan, die samen willen ravotten, dansen, zingen, bezinnen, die zich willen uitleven en willen bouwen aan een betere wereld. Dat die in Middelkerke welkom zijn, daar staat toch iedereen achter?

  Hoe wordt de VIP onthaald?
  VIP lokt zeer uiteenlopende reacties uit. Vooral de linkse pers ‘De Morgen’ is cynisch. (natuurlijk!!)
  De jongerenorganisaties zijn ziedend. (natuurlijk!!)
  Een ‘stalkcampagne’, zo noemt Hangman, een overkoepelend orgaan met onder andere Steunpunt Jeugd en de Vlaamse Jeugdraad, het initiatief. "Deze radicale keuze om jongeren te viseren en te irriteren is onverstandig. Politiemensen die jongeren enerveren, zullen eerder brandjes maken dan blussen."

  Ook Uit De Marge vzw en Straathoekwerk Vlaanderen denken er zo over. "Politieoptreden dat jongeren onnodig irriteert, kan leiden tot lastige reacties van jongeren, zoals vandalisme uit frustratie of zelfs regelrechte confrontaties. En dan? Een nog harder politieoptreden? En dan? Escalatie? Wie wordt daar beter van?"

  Je moet die jongens en meisjes toch niet lastig vallen of storen, hé?

  Ook de gemeentebesturen krijgen verwijten te slikken. Hoewel de burgemeesters op de hoogte waren van de plannen, zou het project niet voorgelegd geweest zijn aan de Politieraad Westkust, noch aan de colleges van burgemeester en schepenen van De Panne, Koksijde en Nieuwpoort.
  Ook in eigen rangen wordt korpschef Nicholas Paelinck op de korrel genomen, alhoewel…
  Dirk Van Nuffel, de voorzitter van het Vast Comité van de Lokale Politie, zegt dat Paelinck beter omzichtiger had gecommuniceerd over de problematiek. Maar hij geeft hem wel gelijk dat hij in de zomervakantie wil optreden tegen de overlast van hang- en probleemjongeren in de kustgemeenten van zijn politiezone. "Al vind ik wel dat dit snel resulteert in labelen van een groep", zegt Van Nuffel.

  Wegens dat laatste vindt Stijn Vivijs, coördinator van de Onderzoekseenheid Strafrecht en Criminologie aan de KULeuven, de VIP- aanpak vanuit criminologisch standpunt geen goed plan

  "Om te beginnen is overlast een moeilijk begrip. Wat is overlast? En wat is hinderlijk? Ik vrees dat de aanpak eerder neerkomt op pestgedrag van de politie. En dat zal eerder contraproductief werken. Waarom identificeert de politie de jongeren eerst niet om daarna duidelijke afspraken met hen te maken? In het verleden zijn er voorbeelden genoeg van hoe geviseerde groepen zich keren tegen de politie. Of zijn we al vergeten hoe lang de banlieues van Parijs destijds in brand stonden?"

  De politiemensen zullen dus weer de schuldigen zijn!
  Die negatieve reacties maken geen grote indruk. Het zijn toch alleen maar woorden. ‘Praten’ en ‘afspraken maken’ wordt daar echt wel iemand beter van?

  Er zijn ook positieve reacties
  Criminoloog Brice De Ruyver feliciteert Paelinck omdat die buiten de lijnen kleurt met zijn VIP- aanpak. "We mogen dat probleem aan de kust niet onderschatten. Want elke zomer is dat daar hetzelfde liedje: Noord- Fransen en gasten uit de moeilijke wijken uit Brussel en Charleroi zakken naar De Panne af en veroorzaken overlast. Waarom De Panne? Omdat daar veel Frans wordt gesproken, tiens."
  Toch vindt ook De Ruyver dat niet alle jongeren over dezelfde kam mogen worden geschoren. "Er zijn enkele leidersfiguren die zorgen voor overlast en verantwoordelijk zijn voor criminele feiten. Daarom juich ik het toe dat de zone Westkust dat probleem pro-actief* aanpakt. Ze denken out of the box en doen dat overigens niet voor het eerst. Destijds haalden ze al agenten uit Charleroi naar De Panne om te patrouilleren tijdens de zomervakantie. Omdat die hun eigen amokmakers kennen en weten hoe er mee om te gaan. Slim bekeken."
  Maar De Ruyver ziet ook één probleem. "Ze mochten dat nooit Very Irritating Police genoemd hebben, want daardoor is de link met Rotterdam onvermijdelijk. En daar stigmatiseren ze met hun VIP-aanpak inderdaad een hele groep van jongeren die al meerdere zware feiten pleegden en voor wie de klassieke aanpak niet meer helpt. Maar in de zone Westkust maken de agenten alleen maar het leven zuur van jongeren die anderen het leven zuur maken."

  *voor betekenis: zie http://www.onzetaal.nl/advies/proactief.php

  Besluit
  De Middelkerkse schepenen zullen wel vinden dat hun actie geslaagd was: ze hebben er inderdaad heel wat media-aandacht voor gekregen!! Of er nu iets verandert?

  Bronnen
  Artikel van Dany Van Loo in ‘Het Nieuwsblad’ van 23 april 2011
  http://www.westkustmagazine.be/index.php/nl/westkust/d/een-beetje-kinderachtig
  http://www.westkustmagazine.be/index.php/nl/westkust/d/very-irritating-police-onder-vuur

  01-05-2011, 09:45 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Jeugd
  26-04-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De chiro van Westende viert feest!

  In het voorbije weekend bood mijn straat een ongewone aanblik: aan elke boom een gekleurde ballon. De verklaring kon ik lezen op de ballonnen: “Chiro 75 jaar’. Op internet vond ik dat er in het weekend 24 – 26 april 2009 gefeest wordt voor 75 jaar ‘chiro nationaal’ en 60 jaar ‘chiro Westende’.

  Vooral dat laatste sprak mij aan omdat ik in mijn heel jonge jeugd ook bij de chiro was. Dat dacht ik tenminste. Ik vond zelfs nog een foto terug van een groep jongens die te velde een boterham aan het eten waren. Op de achterzijde staat geschreven “1946-1947”. Dat zou dus meer dan 60 jaar geleden zijn. Men zou zich kunnen afvragen of die datum wel klopt, maar de jongens die erop staan en daar ben ik zelf ook bij, zien er uit volgens hun leeftijd in 1946. Mysterie? Neen! Alleen heette dat toen nog niet ‘chiro’ maar ‘patronaat’.

  De naam chiro is geen afkorting, maar bestaat uit twee Griekse letters achter elkaar: c 'chi' en r 'rho'. De beweging is gegroeid uit de katholieke patronaten. Godsdienstige vorming speelde een heel belangrijke rol. De opvoeding die daar gegeven werd, paste binnen de idee van 'Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Kristus' (de AVV-VVK-gedachte).
  'Chi' en 'rho' passen daarbij omdat het de eerste letters zijn van Jezus' bijnaam: Christos, de gezalfde.
  Onze afdeling stond destijds inderdaad onder de leiding van de onderpastoor . Eén van de leiders was Gilbert Cappelle (°1927), latere pastoor van Lombardsijde. Nu lees ik op internet dat de chirogroepen alle kinderen en jongeren in hun vrije tijd willen samenbrengen, zonder onderscheid. Via spel willen men hen ervaringen laten opdoen, leren samenleven, een kijk bieden op zichzelf en op de wereld.
  Bij ons had je enkel jongens, geen meisjes. Ze werden allemaal christelijk opgevoed. Nu krijg je de indruk dat men er niet meer durft voor uitkomen dat het om een christelijke beweging gaat, zoals de CVP en later de CD&V die liefst de C zouden laten vallen. Voor mij niet gelaten, maar het is het één of het ander.
  Ik lees in de ‘Zeewacht’ van 24 januari 1947: Met voldoening kan men vaststellen dat ook het Patronaat terug heropbloeit. In een geest van frissche jeugdigheid . Daar maken onze knapen geregeld een fijne zondagnamiddag door. Hun aantal dat gedurig toeneemt, bereikt omtrent de veertig. De inrichters streven er vooral naar de gezelschapsspelen in een muf lokaal te vervangen door flinke openluchtspelen, waarin echte jongens zich werkelijk thuis voelen. Het is voor vele ouders een gelukkige oplossing om aan hun kinderen een gezonde maar tevens aangename zondagnamiddag te bezorgen.

  Ons clubgebouw werd hier ‘de Tap’ genoemd naar ‘Gîte d’Etappe” of ‘Wandelheem’ (dat er kwam in 1947, een christelijk tehuis voor jonge trekkers). Op de plaats waar nu het resterend hoofdgebouw van ‘Zon en Zee’ staat, konden wij over verschillende lokalen beschikken. Daar was ook een feestzaal waar toneelstukken opgevoerd werden en waar zangcrochets plaatsgrepen. Die werden vroeger massaal bijgewoond. Naast het gebouw lag er ook een voetbalplein.

             

  Nu zie ik dat de huidige chiro kan beschikken over de ‘Westhint’ in de Essex Scottishlaan. Hier had wijlen Jan Ureel ooit een garage. De werkplaats werd sportzaal en de naastliggende lokalen zijn vergaderzaaltjes. Daarbij is ook het woonhuis aangehecht. Die gebouwen zagen er altijd erg verwaarloosd uit, maar deze week, voor het jubileum zeker, werd de gevel herschilderd en versierd.

             

  Omdat ik de doelstellingen van de beweging natuurlijk edel vind, wens ik ze nog vele jaren, enthousiaste leiders en veel gemotiveerde jongeren.

  Bronnen
  http://info.chiro.be/artikel.php?id=399

  26-04-2009, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (1)


  Categorie:Jeugd
  22-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Is Middelkerke echt een kindvriendelijke gemeente?

  Volgens een Verdrag van de Verenigde Naties is een kind, algemeen gesproken, een mens van minder dan achttien jaar. In Middelkerke maken ze iets meer dan 16% van de bevolking uit.
  Wie houdt er nu niet van kinderen? Een glimlach, een teder gebaar, een lief woord kunnen zowat ieder van ons ontwapenen. Iedereen heeft het beste met hen voor en wil aan een mooie toekomst voor hen bouwen. In een gelukkig gezin wordt de basis gelegd, de school werkt samen met de ouders aan een goede opvoeding en een degelijke vorming. Wij willen onze kinderen ver houden van verderfelijke invloeden zoals drugs, alcohol, slechte vrienden en van te vroege innige contacten met het ander geslacht.
  Iedereen is er van overtuigd dat ze teveel tijd doorbrengen voor het TV –toestel en dat sport, vrije tijdsbesteding in open lucht, omgang met vriendjes en vriendinnetjes, kortom gezonde ontspanning veel beter zijn voor de opvoeding van onze lievelingen. Spijtig genoeg worden steeds meer drugs gebruikt en loopt het met de opvoeding van sommige jongeren niet zo gunstig als gewenst, vaak omdat ouders te weinig tijd hebben voor hun kinderen.

  En daar is zeker eveneens een belangrijke rol weggelegd voor de gemeente. Men zegt dat een gemeente ‘kindvriendelijk’ is als ze voldoet aan de specifieke behoeften van haar jeugd, in een veilige en beschermde omgeving en als er op de gepaste manier met de jongeren gecommuniceerd wordt.
  Om dat te bereiken, beschikt Middelkerke, zoals elke andere gemeente, over een jeugddienst. Voor meer informatie, zie http://www.jeugdwerknet.be/adressen/organisatie/905 en http://www.middelkerke.be/nieuw/gemeentegids/gemeentegids.pdf pag 39.
  De werking ervan is hoofdzakelijk opgesplitst in ‘minder dan 12’ en ‘meer dan 12 jaar’.
  Het -12 team staat in voor de speelpleinwerking, de grabbelpas, grabbelkiddies (voor kleuters), éénmalige projecten (carnaval, paasfeest, Halloween, sinterklaas), individuele dossiers voor tussenkomsten in de abonnementen van de Lijn of van het georganiseerd schoolvervoer en het kinderforum.
  Het +12 team staat voornamelijk in voor de organisatie van de Paraswap, het jeugdhuis, buurtvoetbal, het JIP (Jongeren Informatiepunt), buurtwerking 'de Caravanne' in Lombardsijde, opleiding jeugdadviseurs, themagerichte, éénmalige projecten zoals uitwisseling, week van de amateurkunsten, eindeseizoenfuif, week voor de amateurskunsten, ondersteuning vrijwilligerswerking zoals sensibiliseringsproject tijdens Leffingeleuren en vindplaatsgericht werken.

  Er bestaat een jeugdbeleidsplan 2008-2010 van 27.12.2007. Het omvat een inventaris van de jeugdinfrastructuur, werkingen, activiteiten en concrete acties die men in deze legislatuur zou willen verwezenlijkt zien.
  Het kan geraadpleegd worden op http://www.middelkerke.be/nieuw/jeugd.asp.
  De geplande uitgaven voor 2009 voor de jeugdzorg bedragen een goede 600.000 euro voor de personeelskosten, de werkingskosten, de jeugdraad en het beleidsplan. Voor de investeringen in gronden, gebouwen, meubilair en machines worden bijna 400.000 euro voorzien, zodat het totaal voor jeugdzorg afgerond 1.000.000 euro bedraagt.
  Naast de jeugddienst zijn in het centrum in de Westendestraat 30 nog twee diensten ondergebracht, namelijk de dienst voor onthaalgezinnen en het initiatief buitenschoolse kinderopvang, Die vallen binnen het kader van welzijn/gezinshulp en het aandeel daarin voor kinderen in de personeelskosten, werkingskosten en investeringen is niet eenvoudig te berekenen. Wat ik wel kan zeggen is dat in 2009 voor de naschoolse opvang in Westende en Slijpe elk 300.000 euro zal ‘vrijgemaakt’ worden. Ook voor de voorzieningen voor jongeren (jeugdwerking ‘de caravanne’ in Lombardsijde, speelplein in de sluiswijk in Middelkerke en het voor het jeugdhuis) is nog eens in totaal 385.000 euro voorzien, alles samen dus nog een miljoen euro. Ook in de sportinstallaties, sportpark, sportzalen en zwembad vormen kinderen een belangrijk deel van de bezoekers. Binnen het jeugdhuis is er ook nog een vrijwilligerswerking, in het bijzonder de v.z.w. de Paravang, actief. Er bestaat ook nog een Jeugdraad, een officieel advies- en inspraakorgaan voor kinderen en jongeren, waarin de verschillende jeugdverenigingen vertegenwoordigd zijn. Over de gemeentelijke bijdrage in de uitgaven voor het primair en kunstonderwijs wil ik het hier nog niet hebben. Er worden dus zeer belangrijke sommen besteed aan onze jeugd.

  We moeten er wel op letten dat de jongeren (en de ouders) dit niet allemaal vanzelfsprekend gaan vinden en dat ‘even buiten of op het strand spelen’ voor hen niet te min wordt. Ze moeten niet alles krijgen wat ze vragen en ze moeten er attent op gemaakt worden dat de maatschappij daarvoor van hen iets terugverlangt.

  22-02-2009, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Jeugd
  07-12-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gaan Sinterklaas en de Kerstman straks samen op stap?

  Nadat wij de wieg ontgroeid waren, maakten wij al vlug kennis met Sinterklaas. Er werd ons verteld dat de brave, heilige man jaarlijks op 6 december met zijn zwarte pieten met de stoomboot uit Spanje kwam. Wij leerden ook dat hij daarna op zijn schimmel langs alle huizen voorbijkwam en dat zijn knecht via de schoorsteen geschenken voor de kinderen klaar legde. “Wie braaf is krijgt lekkers, wie stout is de roe”, was voor ons een begrip en we handelden er ook naar. Wie het al te bont maakte, zou immers mee moeten in de zak. Elk jaar, tenminste zolang we nog niet wisten wie Sinterklaas eigenlijk was, keken wij vol verlangen uit naar die dag.
  In de loop van de jaren hebben de sinten zich vermenigvuldigd. Op straat lopen ze elkaar in de weg. In elk groot warenhuis wil men er winst uit slaan, op elk feestje of bij elke vereniging moet er één opduiken, hij wordt thuis ‘gevraagd’ door de ouders, hij verplaatst zich op een olifant, in een auto, ja zelfs in een helikopter. Hoe zotter en opvallender, hoe beter. De kleine kinderen begrijpen er niets meer van. Maar wat ik eigenlijk vooral over die brave man wilde zeggen, is dat hij elk jaar vroeger komt. De stoomboot meerde op 15 november 2008 aan in Antwerpen (verleden jaar op 17 november) opdat de televisiemensen van KetNet er een reportage zouden kunnen over maken.
  De chocoladefiguurtjes liggen al vanaf in oktober in de winkels.
  Kortom, het wordt een lachertje. Als de man nu ook nog neutraal moet blijven of met andere woorden, geen godsdienstige symbolen meer mag dragen om de moslims niet te choqueren, dan kan men echt zeggen dat van ‘Sinterklaas’ nog maar weinig overgebleven is.

  Minder dan 3 weken na Sinterklaas vieren we Kerstmis. Ik heb altijd al van de speciale sfeer van de kersttijd gehouden. Het stalletje met Jezus, Maria, Jozef en de os en de ezel stond op het marktplein en kerstliederen weerklonken in elk dorp en stad. In de huiskamers gaf de kerstboom met bollen en veelkleurige lichtjes en pakjes aan dat dit een heel speciale tijd was.
  De mensen vierden het feest thuis met een kerstmaal en de gelovigen woonden om middernacht de mis bij, die opgeluisterd werd door een (plaatselijk) kinderkoor. Ook de handelaars deden hun uiterste best om met veelkeurige lichtjes en versiering de prijs van de mooiste etalage weg te kapen.
  Kortom, iedereen, ook niet-gelovigen, werden aangegrepen door die bijzondere sfeer.
  Er is ondertussen veel veranderd. De commerciële ijspistes en kerstmarkten zijn overal opgedoken. De gemeenten willen de allermooiste kerstversiering. Velen vinden dat je er niet vroeg genoeg kunt aan beginnen. Kerstbomen en guirlandes worden al in november aangebracht en blijven tot een stuk in de maand januari staan of hangen.
  Ik vind dat spijtig. Iedereen zou daarmee moeten wachten tot na Sinterklaas. Straks lopen of glijden de Kerstman en Sinterklaas nog samen op straat.
  Ik dacht dat Parijs de lichtstad was. Dat schijnt nu Oostende te zijn. Blauwe en witte lichtjes in alle soorten bomen, lampen op de gevels van de huizen. Ook de Middelkerkse Kerkstraat en de Smet de Naeyerlaan en de Westendelaan in ons dorp lijken wel overbelichte boulevards.
  Om 7 uur ’s morgens zag ik verleden zaterdag Middelkerke in het licht baden. Is dat nu wel nodig.? Er is geen kat te zien op straat. Betekenen lichtjes dat er een kerstsfeer heerst? Natuurlijk niet, daar is meer voor nodig. Om van een echte kerstsfeer te kunnen spreken, moet de viering in tijd beperkt worden. Waarschijnlijk zal het gemeentebestuur aanvoeren dat het versieren niet in alle deelgemeenten tegelijk kan gebeuren. Een minimum is alleszins dat de kerstverlichting slechts mag branden na het sinterklaasfeest. Misschien moet de gemeente minder versiering aanbrengen en de handelaars meer motiveren om zelf een initiatief te nemen. Misschien komt daaruit ook nog iets origineels voort. De gemeente maakt het hen nu wat al te gemakkelijk.
  Het volstaat niet tegen elke lantaarnpaal (bijvoorbeeld in de Leopoldlaan) een niet-aan geklede kerstboom te plaatsen. Geef mij dan maar een mini-kerstboompje op een balkon of op een terras. Elk zijn gedacht, maar volgens mij slaagt men er nu niet in de echte kerstsfeer te scheppen.

  07-12-2008, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Jeugd
  29-06-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Westende inspireert Nederlands jeugdauteur.

  Het gebeurt niet elke dag dat een Westendse villa de inspiratiebron is voor een spannend kinderboek. Deze eer viel te beurt aan ‘Les Zéphyrs’. De uitgeverij Clavis uit Hasselt vond dan ook dat de persvoorstelling van het boek ‘De villa in de duinen’ van de Nederlandse jeugdauteur Anneriek van Heugten http://www.anneriekvanheugten.com/ best in onze badplaats gebeurde. Samen met de dienst ‘Educatie en publiekswerking De Branding’ hebben zij die op voortreffelijke manier georganiseerd op donderdag 26 juni 2008.

  Volgens de cultuurbeleidcoördinator van de gemeente werden enkel journalisten uitgenodigd wegens gebrek aan ruimte. Is dat de reden waarom de activiteit niet aangekondigd werd op de cultuurstek van de gemeente http://www.cultuurstek.be/ ?

  Het ‘Nieuwsblad’ vond het gebeuren toch wel de moeite om op de regionale bladzijden te vermelden, Radio ‘Melinda’ had een  reporter zonder micro afgevaardigd, maar … verrassing … Focus nam een kwartier beelden op teneinde er dezelfde avond een nieuwsitem van anderhalve minuut te kunnen aan wijden. De uitzending kan bekeken worden op http://www.wtv.be/nieuws/streaming_focus.jsp

  Er was ook een klas met leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar van ’t Lombartje’ uit Lombardsijde uitgenodigd. Zeer aandachtig luisterden ze naar Anneriek van Heugten toen deze enkele stukjes uit haar boek voorlas. Ze mochten daarna in twee groepen elk drie boeken opsporen van de hand van de auteur. De buit zou daarna gedeeld worden door de klasbibliotheek en de gemeentelijke bibliotheek. De boeken werden natuurlijk door de schrijfster gesigneerd.

  En de gemeente?

  Zo vaak ga ik nu wel niet naar culturele activiteiten, maar na Erfgoeddag op 13 april 2008 stelde ik vast dat de schepen voor cultuur en onderwijs van Middelkerke, alweer niet aanwezig was. Ik begrijp best dat een kapster zich tijdens de werkuren of de zaterdagvoormiddag niet gemakkelijk kan vrijmaken, maar dringt zich dan niet een keuze op?  Mijn beroep of mijn schepenambt.

  Wat mijn echtgenote en ik daar eigenlijk deden?  Wel, wij zijn namelijk de trotse schoonouders van de auteur. De Nederlandse Anneriek van Heugten heeft dus wel degelijk een nauwe band met Westende en had best meer aandacht verdiend vanwege het gemeentebestuur.

                   

  29-06-2008, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Jeugd
  Archief per week
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 30/12-05/01 2014
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 31/12-06/01 2013
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Websites over Middelkerke
 • Gemeente Middelkerke
 • Middelkerke.2link
 • Handelaars Westende-dorp
 • Westende

 • Rondvraag / Poll
  Van welke oplossing ben jij voorstander?
  Met de grond gelijkmaken en heropbouwen volgens de in dit artikel voorkomende tekeningen
  Met de grond gelijkmaken en heropbouwen volgens plan voorgelegd aan oppositie en aan inwoners
  Renovatie met behoud van de gevels langs de Henri Jasparlaan
  Huidige bibliotheek en kinderopvang niet afbreken maar renoveren
  Andere oplossing: zie 'Reacties'
  Bekijk resultaat  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!