NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Westendse Blik op Middelkerke
Inhoud blog
 • Wordt ‘Bruisend Middelkerke’ nu een CD&V facebookpagina of niet?
 • De Open VLD Middelkerke zet voortaan een punt achter zijn RESPECT!
 • Wie onder jullie leest er alle partijkrantjes van Middelkerke?
 • Westende: “Oei, Oei, nu moet mijn oude, mooie en geliefde school er ook nog aan geloven!
 • Qito: wie kon ooit denken dat zoiets nog mogelijk was in Westende
  Zoeken in blog

  Categorieën
 • Allerlei (41)
 • Atlantikwal (3)
 • Brandweer (3)
 • Burgemeester (14)
 • Casino (3)
 • De Post (1)
 • Dialect (12)
 • Die goeie oude tijd (14)
 • Dijk en Strand (19)
 • Duinen (2)
 • Emigratie (2)
 • Energie (2)
 • Erfgoed (24)
 • Evenementen (18)
 • Fusies (4)
 • Gemeentebestuur (47)
 • Gemeentediensten (8)
 • Gemeentefinancies (6)
 • Godsdienst - Kerken (13)
 • Horeca (17)
 • Immobiliën (16)
 • Jeugd (5)
 • Kamperen (4)
 • Kunst (11)
 • Landbouw (6)
 • Leger (2)
 • Medisch (5)
 • Mijn blog (18)
 • Milieu (15)
 • Natuur (11)
 • Oorlogen (11)
 • Openbaar vervoer (1)
 • Openbare werken (3)
 • Pleinen en straten - staat en netheid (25)
 • Politieke partijen (56)
 • Scholen - Onderwijs (10)
 • Sociale woningen (4)
 • Sport (30)
 • Strand (0)
 • Uitzicht gemeente (9)
 • Veiligheid - Politie (11)
 • Verkeer (24)
 • Verkiezingen (27)
 • Zon en Zee (11)
 • Persoonlijke Kijk op mijn Gemeente
  23-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Burgemeester Landuyt van Middelkerke zet zichzelf en zijn ploeg in de bloemen!

  In het vooruitzicht van de gemeenteraadsverkiezingen interviewt ‘Het Nieuwsblad’ de Vlaamse burgemeesters. In ons geval gebeurde dat door Dany Van Loo. Ik keek er reeds enkele dagen naar uit en op 20 oktober 2011 was het zover, onder de titel “Verkiezingsstrijd belooft ongemeen spannend te worden”.

  Een tevreden burgemeester
  Burgemeester Michel Landuyt (Open VLD) kijkt tevreden terug op het resultaat van de voorbije vijf jaar.
  Natuurlijk! Stellen jullie zich even voor dat een burgemeester tegen een journalist zegt “De mensen moeten in 2012 niet voor mij stemmen, want eigenlijk hebben wij het toch niet zo goed gedaan in de periode 2007 tot 2011.” Maar zoals we dat van hem gewend zijn, loopt hij nogal hoog op met zichzelf. Als het op punten geven aankomt (vooral als hij de beoordeelde is) is hij een zeer mild man. Daarom heeft hij zijn ploeg bedacht met een acht op tien. Dat is in beter klinkende bewoordingen net geen summa cum laude (hoogste lof of 85%) maar ‘slechts’ een magna cum laude (hoge lof, meer dan 75 %).
  Hij krijgt dus geen gelukwensen van de examencommissie en van mij zeker niet.
  Vinden jullie ook niet dat zijn volgende woorden een tegenstelling inhouden? Hij zegt: “De rit met de coalitiepartner verliep tot op vandaag niet altijd even rimpelloos, We hebben hard gewerkt en dat met een coherent team.”
  Als je dan weet dat coherent en samenhangend synoniemen zijn!
  Begin december 2009 schreef ik het artikel “En hoe scoort onze (waarnemende) burgemeester in de enquête van ‘Het Nieuwsblad’?” Hijzelf behaalde toen, als één van de laatste van zijn klas 5,9 op 10. In 2006 deed hij het nog minder goed met 5,4/10. Zijn reactie vond ik toen bijzonder vreemd: ‘Het is mij een troost dat mijn score redelijk stabiel blijft’. Zijn ploeg behaalde in 2009 een score van 67,8/100, beter dan de leider, maar toch nog onder het gemiddelde van alle gemeenten.
  Hij vond de enquête in 2009 maar niks want “De verkiezingen zijn de beste politieke barometer”.
  Zullen we die 8/10 van 2011 dan maar negeren?

  De realisaties waarop Michel zich beroemt.
  “We realiseerden vier van onze vijf speerpunten: de ring rond Slijpe, de doortocht van Leffinge, de heraanleg van de Oostendelaan en de marktomgeving.”
  Het verwondert mij niet dat het bestuur alweer het verwezenlijken van werken een bewijs van goed bestuur vindt. Ze drukken eerder een soort grootheidswaanzin uit.
  Ik heb hier reeds vaak geschreven dat ik dat niet beschouw als een superprestatie. Je moet natuurlijk wel het initiatief ertoe nemen maar als men de beschikking heeft over zeer veel geld of een beroep doet op Dexia om het toezicht, het beheer, de verantwoordelijkheid en de financiering voor zijn rekening te nemen, dan ….
  Spijtig genoeg vertonen de uitgevoerde werken telkens enkele grote gebreken. Over Leffinge en Slijpe zal ik mij niet uitlaten, maar … vindt Landuyt de Oostendelaan een grote verwezenlijking? Zonder fietspad in het kerngedeelte, met lampenkappen zoals in een slaapkamer en met een onbegrijpelijke versmalling ter hoogte van het marktplein?

  Waarom wordt de ondergrondse parking niet vermeld bij de speerpunten? Waarschijnlijk omdat die de ‘flop van de eeuw’ dreigt te worden. Alleen daarvoor verdient de ploeg een NUL op het rapport. De CD&V noemt het maar een ‘gewone flop’. Hebben ze al eens de bezettingcijfers opgevraagd? Hoeveel garageboxen (van de 86) zijn er al verhuurd/ verkocht?
  Ziehier nogmaals het aantal door mij opgetekende bezoekers sinds de opening.

  Din 11 u

  5 juli

  Vrij 11u30

  15 juli

  Zat 14u15

  6 aug

  Zat 18 u

  13 aug

  Zon 11 u

  21 aug

  Woen 17u20

  14 sept

  Vrij 19u30

  23 sept

  6

  3

  18

  19

  14

  2

  3
  Ik heb er nog geen moto’s zien staan.
  En zeggen dat het ‘geval’ 21.758.000 euro (meer dan 21 miljoen!!!!!) gekost heeft. Berekenen jullie zelf maar even het percentage van de bezette staanplaatsen (op 339).

  Het felle licht op de Leopoldlaan, destijds steeds weer als paradepaardje naar voren geschoven, werd de laatste tijd gevoelig gedempt.
  Ik heb daar ook al eens een artikel aan gewijd. Ik schreef toen onder andere dat er nog veel werk was voor de schepen van lokale economie. Ik heb toen een vergelijking gemaakt met de Albert I – laan in Nieuwpoort, die zoals iedereen weet, torenhoog uitsteekt boven de Middelkerkse ‘boulevard’.
  De CD&V bevestigt dat nu met De lokale economie sputtert. Er komt geen schot in het aantrekken van nieuwe handelszaken en de Leopoldlaan blijft een zielloze straat met kunstbomen”.
  Die partij beweert ook dat veel van de werken waarvoor de huidige ploeg een pluim op de hoed steekt, in de vorige legislatuur voorbereid werden (toen Liliane Dewulf van CD&V nog schepen van openbare werken was, wordt daarmee bedoeld). Alweer spijtig dat ze na de A geen B zeggen!

  En het vijfde speerpunt?
  Het vijfde speerpunt, dat (nog) niet kon verwezenlijkt worden is het probleem van de tramdoortocht in Lombardsijde. “Daarover is nog geen consensus bereikt en dat is, gelet op het recente derde zwaar ongeval op dat tracé, zeker acuut,” beweert Landuyt. Ziehier het oud en het nieuw tracé.


  Bij ‘De Lijn’ bestaat een ‘Neptunusplan 2020’ dat de visie van de maatschappij voor de toekomst weergeeft. Ik heb daar helaas niets gevonden over het al dan niet verleggen van de tram naar de Koninklijke Baan.
  Ik weet wel dat de Lombardsijdenaars zich in 2009 daarover mochten uitspreken in een referendum. De meerderheid wilde de tram in de dorpskern behouden. Van de 1976 formulieren kwamen er 1408 terug, 486 inwoners wilden het traject verleggen, maar dubbel zoveel wilden dat de tram blijft rijden zoals nu. Ik weet ook dat die uitslag de burgemeester niet gelukkig maakte. Zijn uitspraak wijst daar trouwens ook op.
  Hij en Janna Opstaele wilden namelijk toch zo graag ‘nog een pleintje’ vernieuwen.
  Wanneer gaan zij nu eindelijk eens leren luisteren naar de inwoners van hun gemeente?

  Dat Landuyt daarvoor de recente ongevallen als argument gebruikt, kan ik niet begrijpen.Er zijn dus inderdaad drie ongevallen gebeurd met de kusttram op het grondgebied van Lombardsijde.
  Op 12 februari 2010 verongelukte een man uit de Nieuwpoortlaan, vlakbij zijn woning. Hij stak de tramsporen over maar gebruikte niet de voorziene oversteekplaats voor voetgangers. Mogelijk is hij gevallen of gestruikeld. De chauffeur reed traag, claxonneerde en trok aan de noodrem, maar kon niet meer tijdig stoppen.
  Op 5 augustus 2011 kwam een vrouw uit Westende om het leven ter hoogte van de tramhalte YMCA tussen Lombardsijde en Nieuwpoort. De vrouw wou nog snel oversteken, maar moet een inschattingsfout hebben gemaakt en werd gegrepen door de tram.
  Op 14 oktober 2011 gebeurde dan het ongeval aan het Albertmonument in Nieuwpoort. Daarbij vielen 2 zwaargewonden en 29 licht gewonden. De tram zou te snel gereden hebben.
  Wordt het verbannen van de kusttram uit de dorpskern daardoor nu een acuut probleem? Natuurlijk niet!! De ongevallen zijn ook niet gebeurd in de dorpskern en zouden evengoed kunnen gebeuren bij een ander tracé.
  De tram rijdt OVERAL te snel, mensen zullen altijd verstrooid zijn of zondigen tegen de verkeersregels.
  Er zijn in de voorbije jaren in alle kustgemeenten ongevallen gebeurd met de kusttram.
  Om maar één voorbeeld te geven: op 25 augustus 2011 werd in Westende-bad een vrouw gegrepen door de tram toen ze de sporen overstak … terwijl ze aan het telefoneren was! Verschrikkelijk natuurlijk, maar… moet het tracé in Westende-bad nu ook verlegd worden?
  Zullen er misschien geen ongevallen meer gebeuren als de tram vervangen wordt door een bus? En zeker als de frequentie van de busritten zou verhoogd worden (om het half uur?)
  Gebeuren er misschien geen ongevallen in het druk autoverkeer?
  Neen, het gemeentebestuur kan beter dat vijfde speerpunt vergeten.
  Is er een te grote transportcapaciteit op de dorpplaats? Neemt de tram te veel essentiële ruimte in?

  Laten we even enkele argumenten overlopen van diegene die de tram willen verleggen.
  Geïnteresseerden kunnen op ‘Facebook’ interessante informatie daarover vinden. Raadplaag hiervoor de onderaan opgegeven bron.
  In Westende loopt de tram ook niet door de dorpskern. De afstand van de dorpplaats naar de tramhalte aan de Strandlaan is zelfs groter dan diegene die zou moeten afgelegd worden in Lombardsijde. De haltes zouden op 435m respectievelijk 294m van de vroegere haltelocaties liggen. Het enige verschil is dat de huidige haltes liggen waar mensen (passagiers) wonen.
  Aan de kerk is het enorm smal en iets verderop richting Nieuwpoort rijdt je echt pal langs de oprit van de woningen.
  Zonder tramsporen zou er ruimte ontstaan om een fietspad aan te leggen. De parkeergelegenheid op het dorpsplein zou kunnen uitgebreid worden.
  De Nieuwpoortlaan zou minder gevaarlijk worden. Om zich naar de slager, naar de Okay of naar de eigen woning te begeven, moet men eerst de tramroute oversteken, daarna een fietspad, dan de autoroute en tenslotte nog een fietspad.
  De Zeelaan kan een mooie toegangsweg worden met 2 rijvakken en fiets- en voetpad. Daar zijn nu twee gevaarlijke punten.
  Op de satelietplannetjes hieronder is dat duidelijk te zien. Links het kruispunt met de Elisabethlaan en rechts de bocht van de Zeelaan naar het Dorpsplein.
  Commentaar
  Vergeten we niet dat vlakbij, aan de lichten in de dorpskern, een voetgangersovergang ligt!
  Zullen de auto’s dan niet sneller rijden in de Zeelaan? Er is toch overal een tendens om het verkeer te vertragen door wegversmallingen?
  Aan het kruispunt met de Pietestraat zie ik geen echt probleem. Je moet echt wel een omweg maken om de sporen over te steken.

             


  De vervangende bussen kunnen de remmen dichtgooien wanneer iemand verstrooid de baan oversteekt...
  Alsof nog nooit iemand overreden werd door een bus!
  Nieuwpoort kan sneller bereikt worden, omdat de omweg via het dorp wegvalt.

  En wat zeggen de pleiters voor het behoud van de huidige toestand?
  Wij wensen niet dat men Lombardsijde volledig links laat liggen. De kusttram is een attractie in de dorpskern. De handelaars zullen schade lijden als de tram niet meer door het dorp rijdt.
  Door de tram te verleggen verleg je gewoon de problemen. Buiten het dorp rijden zowel auto’s als trams sneller en zullen er meer doden of gewonden vallen.
  Verafgelegen haltes zijn nadelig voor de ouderen die minder goed te been zijn. Ze zullen dus eerder gebruik maken van hun wagen. Meer toeristen zullen met de wagen hun inkopen doen in de ‘Okay’.
  Het verkeer zal aanzienlijk drukker worden.
  En hoeveel zal dat allemaal weer kosten? De aanleg van een nieuw tracé zal wel ten laste vallen van ‘De Lijn’ (ook met ons geld!) maar de omringende werken zal de gemeente toch moeten betalen. (weer met ons geld!)
  De gronden waarop de huidige tramlijn ligt, zijn eigendom van de ‘De Lijn’. De nieuwe eigenaar zal ze niet gratis in zijn bezit krijgen.

  Welke conclusie kunnen we hieruit trekken? Er zijn voor- en nadelen aan beide opties.
  De Lombardsijdenaars verkiezen de tram in de dorpskern en zij moeten er dagelijks leven, dus …
  De veiligheid kan en moet in elk geval gevoelig verbeterd worden. De trambedding moet beter afgeschermd worden, de slechte regeling van de verkeerslichten aan de Schoolstraat moet verbeterd worden en er moet een zebrapad komen aan de ‘Okay’.

  Besluit
  In het komende jaar zal ik nog vaak een beoordeling uitspreken over het huidig gemeentebestuur, over hun verschillende initiatieven en hun verwezenlijkingen maar ook over hun ‘paradepaardjes’.
  Ook de andere partijen zullen regelmatig aan bod komen met hun goeie en hun slechte kanten.
  Aanvullingen en correcties zijn steeds welkom.

  Bronnen
  http://www.facebook.com/pages/Weg-met-de-tram-in-Lombardsijde-Dorp/301294339451#!/pages/Weg-met-de-tram-in-Lombardsijde-Dorp/301294339451?v=wall

  23-10-2011, 10:25 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Burgemeester
  Archief per week
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 30/12-05/01 2014
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 31/12-06/01 2013
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Websites over Middelkerke
 • Gemeente Middelkerke
 • Middelkerke.2link
 • Handelaars Westende-dorp
 • Westende


 • Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!