NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Westendse Blik op Middelkerke
Inhoud blog
 • Is het ‘project Debaillie’ in de Schorrestraat nog steeds megalomaan?
 • Nieuwe burgemeester, nieuwe grote projecten … Te grote? Te veel?
 • helaas computer defect
 • Wordt er in 2018 - 2020 geschiedenis geschreven in Lombardsijde?
 • Middelkerke: het nieuw schepencollege dat zal aantreden
  Zoeken in blog

  Categorieën
 • Allerlei (43)
 • Atlantikwal (3)
 • Brandweer (3)
 • Burgemeester (14)
 • Casino (3)
 • De Post (1)
 • Dialect (14)
 • Die goeie oude tijd (14)
 • Dijk en Strand (21)
 • Duinen (2)
 • Emigratie (2)
 • Energie (2)
 • Erfgoed (25)
 • Evenementen (19)
 • Fusies (4)
 • Gemeentebestuur (49)
 • Gemeentediensten (8)
 • Gemeentefinancies (6)
 • Godsdienst - Kerken (13)
 • Horeca (18)
 • Immobiliën (17)
 • Jeugd (5)
 • Kamperen (4)
 • Kunst (12)
 • Landbouw (6)
 • Leger (2)
 • Medisch (5)
 • Mijn blog (19)
 • Milieu (15)
 • Natuur (11)
 • Oorlogen (11)
 • Openbaar vervoer (1)
 • Openbare werken (4)
 • Pleinen en straten - staat en netheid (25)
 • Politieke partijen (59)
 • Scholen - Onderwijs (10)
 • Sociale woningen (4)
 • Sport (31)
 • Strand (0)
 • Uitzicht gemeente (9)
 • Veiligheid - Politie (11)
 • Verkeer (25)
 • Verkiezingen (36)
 • Zon en Zee (11)
 • Persoonlijke Kijk op mijn Gemeente
  22-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LDD neemt de macht over in Middelkerke, Jean-Marie Dedecker wordt burgemeester

  Enerzijds klinken de vreugdekreten beetje voor beetje minder luid en anderzijds geraken de (blauwe) tranen gedroogd. Misschien is dat laatste nog niet helemaal juist, want wat de Open VLD overkomen is, daar genees je niet van in een paar dagen. Achttien jaar heer en meester, gevleid en geëerd, dat is niet niks. Achttien jaar willekeur mogen in stand houden, met niemand rekening moeten houden, nauwelijks met de bewoners communiceren, nauwelijks door iemand tegengesproken worden, behalve in de laatste zes jaar…

  Geen besef van wat hen eigenlijk overkomen is, niet overtuigd dat ze ook maar iets verkeerd kunnen gedaan hebben, nog steeds de schuld afschuivend op de oppositie, de moddergooiers die daarvoor beloond worden (dixit Janna), de brulboeien, de lasteraars, de negatievelingen …Ze hebben het nog niet gezegd, maar de Middelkerkenaars zullen in hun ogen dwazeriken zijn, die niets afkennen van goed bestuur, die niet ingezien hebben wat ze eigenlijk allemaal te danken hebben aan de blauwe partij, in het bijzonder aan Michel en Janna.


  De contacten LDD – CD&V
  We hadden er nauwelijks een nachtje over geslapen en daar stond al een nieuwe coalitie klaar. Jullie herinneren zich natuurlijk de heisa die ontstond nadat de Open VLD het debat verliet uit onvrede omdat LDD en CD&V een voorakkoord zouden gesloten hebben en de kaarten volgens hen dus al geschud en verdeeld waren. Zoals vele andere verwees ik nadien ook naar wat zich bij de verkiezingen van 2012 afgespeeld had. Toen werd het als bewezen beschouwd dat de Open VLD een voorakkoord zou afgesloten hebben met de CD&V omdat de coalitie de maandag al geregeld was.
  Dat is ook nu het geval. Zou het dan toch kunnen dat …?

  Als ik dan in mijn dinsdagkrant lees dat er al 265 coalities afgesloten werden, dan kan men daaruit afleiden dat er eigenlijk niets aan de hand is. Waarom zou het ook? Als de toestand duidelijk is? Als een partij die de absolute meerderheid behaalt, maar er toch een partij bijneemt voor meer stabiliteit (slechts 1 zetel meer dan de meerderheid), afremmen van overdreven initiatieven, contacten met hogere overheid of een stem in Brussel om ‘als gemeente niet op een eiland te zitten’, meebrengen van ervaring uit de vorige legislatuur, … Wat is daar dan fout aan?
  Dirk Gilliaert, de lijsttrekker van CD&V, beweerde wijselijk dat hij en Jean-Marie op zondag nog een onderhoud zouden gehad hebben waar die coalitie-overeenkomst uit de bus kwam.

  Waarom met CD&V?
  Ik heb in een vorig artikel geschreven dat ik een coalitie van LDD met Open VLD en/of CD&V ongepast zou vinden omdat het kiezersbedrog zou zijn. Samengaan met Open VLD, dat had Jean-Marie zelf ook al afgewezen en hij had het ook al gezegd tegen Janna, toen ze broederlijk of zusterlijk naast elkaar op de kabellift zaten. Maar de CD&V van vandaag is de CD&V van gisteren niet meer. LDD zat in de voorbije legislatuur ook regelmatig op ramkoers met de oranjepartij maar dat was dan met de eerste schepen Liliane Pylyser – Dewulf, die niet meer deelnam aan de voorbije verkiezingen en dus van het strijdtoneel verdween. Geen objecties meer, dus …

  Maar waarom dan niet liever met de N-VA? Jean-Marie verklaart in ‘Het Nieuwsblad’ van 16 oktober aan Dany Van Loo dat hij toegeeft dat N-VA zijn eerste keuze zou geweest zijn maar dat die partij slechts één zetel haalde en daarmee dus de LDD onvoldoende zou kunnen versterken.
  Bovendien hebben LDD en N-VA vaak, niet altijd, aan hetzelfde zeel getrokken in de oppositie, zodat die laatste partij ook, in bepaalde gevallen, als dat nodig mocht zijn, vanuit de oppositie zijn steun zal willen verlenen.

  De verdeling van de verantwoordelijkheden
  De overeenkomst met CD&V vereist natuurlijk zekere toegevingen. Dirk Gilliaert is weliswaar tevreden of zelfs gelukkig met het akkoord want rekenkundig was het hoegenaamd niet nodig. Hij moet natuurlijk de achterban overtuigen en daarom … voor wat, hoort wat.
  Er werd overeengekomen dat Gilliaert, nu voorzitter van het OCMW, vanaf 1 januari schepen wordt van Sociale Zaken. Hij noemt het zelf een belangrijk domein en hij beweert dat hij voor zijn werk gewaardeerd werd, ook door de oppositie. Hij belooft zijn nieuwe functie even constructief en met 100% inzet te zullen uitoefenen.Voorts krijgt Francine Ampe - Duron (CD&V) het postje Directeur Toerisme en zullen enkele CD&V’ers functies krijgen in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. (vroegere OCMW – raad)

  Wie worden de andere schepenen?
  Het schepencollege bestaat uit 6 leden, inclusief de burgemeester. Van de 5 schepenen zijn er dus al twee gekend: Tom Dedecker (1840 voorkeurstemmen, het grootste aantal na zijn oom) en Dirk Gilliaert.
  Er moeten er dus nog 3 gekozen of aangeduid worden.
  Hoe doe je dat? Een delicate opgave, want de kans op ontevredenheid bestaat.
  Je mag immers niet vergeten dat, naast het prestige, de jaarwedde van een schepen in Middelkerke op 1 oktober van dit jaar 40.406,68 euro bruto bedraagt (=60% van de burgemeester) plus vakantiegeld en eindejaarspremie plus terugbetaling van onkosten in verband met de job (GSM, vervoer). Een schepen mag ook naar hartenlust cumuleren.

  Moeten het gewoon diegene zijn met de meeste voorkeurstemmen?
  Dat zou in dat geval betekenen dat de drie uitverkorene zouden zijn: Henk Dierendonck (1567), Natacha Lejaeghere (1406) en Chris Niville (1388).

  Of moet er rekening gehouden worden met de vakgebieden van de verkozen kandidaten? Het lijkt me zeker logisch dat een accountant zoals Tom Dedecker schepen wordt.
  Tussen haakjes, Bart Boterman schrijft in zijn artikel van 15 oktober 2018 in ‘Het Laatste Nieuws’: “Nochtans voorziet het Gemeentedecreet dat bepaalde familieleden niet samen in het college van burgemeester en schepenen kunnen zetelen. Bloedverwanten tot en met de tweede graad, aanverwanten in de eerste graad of echtgenoten kunnen geen deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen. Een neef is echter familie in de vierde graad, waardoor er juridisch geen probleem is."
  De aangehaalde graad van verwantschap klopt niet. Die wordt als volgt bepaald:
  Jean-Marie => vader Robert 1, Robert => zoon Luc 2, Luc => zoon Tom 3. Oom en neef zijn dus verwant in de derde graad, maar geen probleem, dat is nog steeds aanvaardbaar.

  Henk Dierendonck is bestuurder van vennootschappen, Natacha is verzekeringsmakelaar, Chris haarkapper. Men kan er natuurlijk altijd van uitgaan dat er een stel van bekwame ambtenaren achter iedere schepen staat, maar een schepen moet toch een zekere, liefst wat uitgebreide, kennis hebben in de domeinen waarvoor hij/zij verantwoordelijk is.
  Of de wil hebben om er zich in te bekwamen.

  Een schepen moet ook voldoende tijd hebben om zijn ambt uit te voeren. Het moet dus cumuleerbaar zijn met de dagdagelijkse job.

  Verantwoordelijkheden van burgemeester en schepenen
  Ziehier, als voorbeeld, welke verantwoordelijkheden er totnogtoe te begeven waren en wie die droeg. Een nieuw bestuur kan er natuurlijk schrappen of toevoegen. 

  AGB  (2)
  Algemene coördinatie en informatie (1)
  Archief (1)
  Bibliotheek (6)
  Burgerzaken (1)
  Buurthuiswerking (7)
  Citymanagement (3)
  Concessies en inname openbaar domein (1)
  Cultuur (5)
  Dierenwelzijn (5)
  Energie en duurzaamheid (6)
  Erfgoed (3)
  Europese samenwerking (3)
  Evenementen (3)
  Financiën (3)
  Gelijke kansenbeleid en participatie (1)
  Groendienst (6)
  ICT (4)
  Jeugd (5)
  Juridische zaken (3)
  Kerkraden (1)
  Kunst in de publieke ruimte (3)
  Landbouw, milieu en milieuvergunningen (6)
  Markten en foren (4)
  Mobiliteit (2)
  Musea (3)
  OCMW (ondergeschikte en nevengeschikte besturen) (1)
  OCMW (Welzijnshuis, armoedepreventie, wonen en huisvesting) sociale zaken (7)
  Onderwijs, kinderopvang en onthaalouders (5)
  Ontwikkelingssamenwerking (6)
  Openbare werken (2)
  Overheidsopdrachten (5)
  Parkeerbeleid (1)
  Poetsdienst (intern) (6)
  Reddingsdiensten (4)
  Reinigingsdienst en afvalbeheer (4)
  Ruimtelijke ordening en patrimonium (2)
  Senioren (7)
  Sportpromotie en -manifestaties, sportpark, sportbeheer, zwembad, strandvisserij (4)
  Toerisme (3)
  Veiligheid (lokale politie en brandweer) en preventie (1)
  Verzekeringen (3)
  Volksgezondheid (7)
  Vrede (3)

  (1)     Burgemeester    (2) Liliane Dewulf   (3) Michel Landuyt    (4) Johnny Devey   (5) Bart Vandekerckhove    (6) Francine Ampe- Duron     (7) Dirk Gilliaert

  Het ligt bijlange niet in mijn bedoeling mijn mening te uiten over de verdeling van de verantwoordelijken, noch over de personen die het best geschikt zijn om die verantwoordelijkheden op te nemen. Ik wilde enkel een idee geven van de te vervullen opdrachten en van de personen die daarvoor in aanmerking komen

  Ziehier de verdere lijst van de verkozene van de partij met hun aantal behaalde voorkeurstemmen en hun beroep:
                      Lieve Landuyt                      1343    tandarts
                      Bianca Ryckewaert              1305    polyvalent medewerker
                      Wim Landuyt                       1303    ambtenaar    te vervangen want broer van
                                                                                    Lieve, verwant in de tweede graad                                                          
                      
  Sandra Van Den Bossche   1154    horeca-uitbaatster
                       Dirk De Poortere                1142    gepensioneerd hoofdinspecteur politie
                       Eddy Van Muysewinckel   1138    manager cargo – luchtvaart
                       Leen Verstraete                  1091    advocaat
                       Hans Vanheste                   1075    restauranthouder
                       Ronny Vangenechten        1038    horeca-uitbater
                       Stijn Ryckeboer                 1029    beenhouwer
                      
  Wie wordt het? Afwachten, dus! Als de schepenen zouden bekendgemaakt worden vóór het verschijnen van dit artikel, dan blijft mijn artikel geldig. Dan kunnen we de gekozen oplossing eens toetsen aan de door mij beschreven mogelijkheden.

  22-10-2018, 17:22 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Verkiezingen
  15-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke: het verdict is geveld, de kiezer heeft geoordeeld

  Op de stralende zomerdag, half oktober (de 14de), werden we dus weer opgeroepen om onze plicht te vervullen, zoals zes jaar geleden in de Calidris, nu gemeenteschool maar de schoolactiviteiten werden er nauwelijks door gehinderd. Het gebouw gelegen in de Strandlaan, is binnenin uiterst geschikt voor het inrichten van kiesbureau’s. De omgeving … dat is een andere zaak. Een chaos van jewelste, mede door het nabijgelegen kruispunt, geregeld met verkeerslichten. Meerdere tientallen chauffeurs probeerden een plaatsje te bemachtigen op de parkeerplaats vóór het gebouw.

  Vloeken en wringen onder het oog van twee politieagenten. ik schreef bijna ‘waakzaam oog’ maar daar leek het niet op. Natuurlijk was ik ook geïnteresseerd om dicht bij de ingang van het stembureau te staan, maar ik werd doorgestuurd naar de Koning Ridderdijk … waar alle plaatsen tot aan de Kwinte volzet waren. Dus maar verder zoeken …
  Van verkeersregeling was er geen sprake. De agenten hadden zich namelijk een andere rol voorbehouden. Nu ben ik ook wel van mening dat de duinen niet dienen om zijn auto kwijt te geraken, maar diegene die er anders over dachten werden op de boek gezwierd. Overdreven, vind ik. Op een dergelijke dag, in dergelijke (chaotische) omstandigheden, zou ‘eerst beletten dat het gebeurt’ en ‘wegsturen als het gebeurd is’, moeten volstaan.
  Ik zag nog een andere bron van ergernis. Of dat nu de taak van een politieagent moet zijn of van een daarvoor aangestelde, maar iemand, een herkenbaar persoon, zou daar toch wat de orde moeten handhaven. Je staat te wachten in een lange rij en daar komen dan nieuwe kiezers aan die een kennis ontwaren in het midden van de rij en die gewoon bij hen inschuiven. De stilzwijgende, gedisciplineerde kiezer is natuurlijk de dupe.
  Iets wat mij verschillend leek met 2012: je zag verschillende vrouwen met hoofddoek, die hun stem uitbrachten.

  Maar goed, dat was de voorbereiding voor iets dat natuurlijk veel … en veel belangrijker is.

  De verkiezingsteerlingen waren geworpen om 13 uur. ‘Rien ne va plus’! De telling kon beginnen. Vanaf 14 uur was de bar in ‘De Branding’ open. Men kon er op een groot scherm op gemeentelijke slides de evolutie van de kiesstrijd in Middelkerke volgen. Daarnaast waren er VRT – beelden te zien op een tweede scherm met de evolutie in Vlaanderen. Om 14u30 tekende ik ‘present’. Niets kon mij nog ontsnappen.

  Het eerste uur TV – kijken was er één van de saaie soort: steeds weer herhalingen van de weinige, onvolledige resultaten van Halen, Herstappe, Blankenberge, Izegem, Diksmuide, Sint-Lievens-Houtem … Er werd zelfs gewaarschuwd voor de onjuistheid ervan.
  Ongewoon voor de tijd van het jaar, maar je zag hier en daar in parken en op pleinen, beelden van kiezers die genoten van de zon.
  Ondertussen konden we kennisnemen van heel wat gegevens over de organisatie van de voorbije verkiezingen.

                            Aantal kandidaten: 143 (134 in 2012), 74 mannen en 69 vrouwen.
                                          Zeven lijsten, één vrouwelijk lijsttrekker
                            Aantal kiezers: 16.286, 8.026 mannen en 8.260 vrouwen
                            Drie en twintig stembureau’s ,
                                                  Waarvan 9 in Middelkerke (in De Branding), 6 in Westende (in de Calidris),
                                                               3 in Leffinge (in De Zwerver), 3 in Lombardsijde (in de Bamburg) en
                                                               2 in Slijpe (Ter Zelte)
                            Zestien telbureau’s, acht voor de gemeente en acht voor de provincie.
                                      Maximum drie stembureau’s gemeente of provincie voor één telbureau.
                                                 De verdeling was als volgt (volgens gekregen gegevens)                                                                      
                                                                  Telbureau 1: Lombardsijde, Middelkerke, Leffinge
                                                                                     2: Middelkerke, Westende, Lombardsijde
                                                                                     3: Middelkerke, Westende, Lombardsijde
                                                                                     4: Middelkerke, Leffinge
                                                                                     5: Slijpe, Lombardsijde
                                                                                     6: Middelkerke, Westende
                                                                                     7: Middelkerke, Westende
                                                                                     8: Middelkerke, Slijpe
                               Eén hoofdbureau in het gemeentehuis.
                               Alles samen stelden die 243 mensen aan het werk.                  
                                 Waarvoor moet gekozen worden? (zij het niet allemaal rechtstreeks)
                                           25 gemeenteraadsleden, waaronder 1 burgemeester en 6 schepenen
                                           11 leden voor het Welzijnshuis (vroegere OCMW – raad)
                                           Toerisme
                                           AGB Middelkerke
                                          Intercommunales

  En maar afwachten naar de volledige uitslag van Middelkerke. En die kwam maar niet … tot 17u30.
  We hadden weliswaar al geleidelijk de uitslagen kunnen vernemen
                                         na 1 telbureau/8   : LDD 16 zetels, OVLD 5, CD&V 3, N-VA 1
                                         na 3 telbureau’s/8: LDD 15 zetels, OVLD 6, CD&V 3, N-VA 0, Groen 1
                                         na 4 en 5 bureau’s: LDD 13 zetels, OVLD 7, CD&V 3, N-VA 1, Groen 1
         En tenslotte …        na 8 bureau’s       :  LDD 14 zetels, OVLD 6, CD&V 3, N-VA 1, Groen 1
  LDD behaalde 6.148 stemmen, Open VLD 3.197, CD&V 1.916, N-VA 844, Groen 813, Vlaams Belang 496 en Project M 455.

  Wat een overweldigende, glorierijke overwinning van LDD. Ik hoorde al toen ik om 14u30 binnenkwam dat LDD zou gerekend hebben op die absolute meerderheid. Als dat klopt … toch wat overmoedig!
  Wat een vernederende, verpletterende nederlaag voor OVLD (-3) en CD&V (-2)! Het einde van een (te lang geduurd) tijdperk. Spijtig dat Project M geen zetel kon behalen, want Geert Verdonck bezit zeker de kwaliteiten om een goed gemeenteraadslid te zijn, maar hij heeft gegokt … en verloren.
  NV-A zal zeker veel meer verwacht hebben dan 1 zetel, maar ze vonden natuurlijk de stormvloed van LDD op hun weg.

  Wat nu? Wat staat ons te wachten tijdens de komende 6 jaar? Welke coalitie zal er gevormd worden? Of doet LDD het alleen?  Jean-Marie zal wel beter weten dan ik, maar ik zou toch aanraden om de CD&V erbij te nemen, want één schepenzetel kan er wel van af, want anders zou er misschien geen rem op de verwezenlijkingsdrang van LDD kunnen gezet worden. Teveel macht is nooit goed!

  Ik hoop het nog te mogen meemaken en ik hoop dat mijn lichamelijke en geestelijke gezondheid mij mogen toelaten om mijn Westendse blik scherp genoeg te houden om …

  15-10-2018, 17:35 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Verkiezingen
  11-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nog vlug de laatste nieuwtjes vóór de grote slag…

  Beste bloglezer,

  Natuurlijk besef ik ook wel dat drie artikels op één week jullie veel leeswerk bezorgen.
  Maar ‘nood breekt wet’ of moet ik schrijven ‘hoe kan ik anders, met al dat nieuws over de verkiezingen’. En ik moest die nieuwtjes toch voor 14 oktober bespreken. Misschien hebben ze nog een laatste invloed op jullie stemgedrag?

   

  Burgemeester (en haar gevolg) stappen op tijdens debat: “Voorakkoord tussen LDD en CD&V”, beide ontkennen!

  Op 5 oktober 2018 werd in ‘De Branding’ een debat georganiseerd onder de lijsttrekkers van Open VLD, CD&V, Lijst Dedecker, Groen, Project M en N-VA.
  Lacombe, lijsttrekker van VB, nam er niet aan deel. Hij was zogezegd op reis.
  Belachelijk! Zelfs als het waar is. Het bevestigt alleen dat de partij slechts meedoet op vraag van de burgemeester en dat de uitslag voor hem van weinig belang is. ‘De partij van de zeventigers’ neemt het dus niet al te ernstig op. Het zou niet mogen. Dat is de kiezer, die toch nog voor zijn of haar partij wil stemmen, voor de zot houden!

  Normaal organiseert de gemeente zo’n debat maar die waren daar deze keer niet happig voor. Een politieke partij mag het niet doen en dus moet het initiatief komen van een vereniging, wat ook gebeurde. Burgemeester Rommel-Opstaele was er niet mee gediend dat de initiatiefnemende vereniging daarvoor de zaal ‘De Branding’ afhuurde. Ze beweerde dat die vereniging één of meerdere kandidaten bij de Lijst Dedecker telt.
  Maar het debat ging dus door. De aanwezigen konden getuige zijn van één van de schandelijkste, ongepaste optredens, ooit opgevoerd door een politieke partij. 

  Nog voor het debat van start ging, nam burgemeester Janna Rommel-Opstaele (Open Vld) het woord. “We hebben weet van een voorakkoord tussen CD&V en Lijst Dedecker. Ik vind het niet nodig om in debat te treden, als de politieke kaarten blijkbaar toch al geschud zijn”, klonk het, waarop de burgemeester en tientallen leden van haar blauwe kudde de zaal verlieten.
  Sommige met hun fameuze verkiezingsleuze ‘Respect’ op de T-shirt. Je moet maar durven, terwijl ze daarmee de bijna 400 aanwezigen miskenden en ontgoochelden. Naar het schijnt, maar dat heb ik persoonlijk niet gezien, zou iemand zelfs uitdagend de gestrekte middenvinger getoond hebben naar het joelend publiek.

  Had de OVLD gelijk dat ze niet bleven? Jean-Marie Dedecker ontkende formeel dat er een akkoord is met CD&V. Wel bevestigde Dedecker - nogmaals - dat hij liefst een coalitie zou vormen tegen de Open VLD. Ook bij CD&V, dat nu een coalitie vormt met Open VLD van Rommel-Opstaele, wordt het voorakkoord ontkend. Maar niet door huidig CD&V-schepen Liliane Pylyser-Dewulf! Zij openbaarde ‘het geheim’! Zij komt nu niet meer op bij CD&V en leeft in onmin met de lokale partijtop. Vandaar… Ze wilde zogezegd stoppen met de politiek, maar ze stond toch tijdelijk op de lijst, maar waarschijnlijk niet op de door haar gewenste plaats.
  Waarom moet de Open VLD zo kwaad zijn dat er een voorakkoord bestaat of zou bestaan? Zij weten toch ook dat zulke dingen gebeuren!  Hebben zij bij de verkiezingen van 2012 niet hetzelfde gedaan? De coalitie tussen de verliezers Open VLD en de CD&V was toen zodanig rap gevormd dat dit wel de bevestiging moest zijn dat er een voorakkoord tussen beide bestond.

  Hebben de blauwen niet willen deelnemen aan het debat omdat zij al berusten in de nederlaag, omdat ze die coalitie LDD – CD&V inderdaad werkelijkheid zien worden? Is dat een bewijs dat zij de strijd opgeven en dat ze na 18 jaar macht en heerschappij inzien, tot hun grote ergernis, dat ze nu eens in de oppositie zullen terechtkomen? Voelen zij dan niet dat de rest van de huidige gemeenteraad zich tegen hen keert?
  Hadden zij schrik voor de confrontatie met Jean-Marie Dedecker, voor de verpletterende waarheid?
  Onmacht, zwak, onverstandig, typisch OVLD, zo kan men dat allemaal noemen. Dat zal geen goede indruk gemaakt hebben bij de laatste blauwe twijfelaars in de zaal en bij het kiespubliek in het algemeen.
  De reacties op Facebook zijn niet mals: ‘blauwe afgang’, ‘poppenkasttheater’, ‘weglopen is schuld bekennen’, ‘ze kan zich niet verdedigen’, ‘slechte verliezers’, ‘dit is natrappen’, ‘respectloos gedrag’. Wie verlaat als eerste het zinkend schip? Juist! Als de omstandigheden slechter worden, denken sommige alleen aan zichzelf en vertrekken.
  Geert Vanhuysse, die de 18de plaats bekleedt op de Open VLD lijst, heeft zich teruggetrokken uit onvrede met het verlaten van het debat. Zijn vrouw beweert dat de blauwe leden verplicht werden om ook de zaal te verlaten!

  In het hieronder staand artikel schrijf ik meer over de 4,3 punten op 10 die de burgemeester behaalde in een enquête, maar iemand beweert op FB dat ze daardoor haar achterban en de overige inwoners niet in het gezicht durft te kijken.

  Bronnen
  Eigen waarneming
  Artikel van BPM op 6 oktober 2018 in HLN

   

  Alweer gebuisd … De laatste van de klas

  Meerdere artikels heb ik al gewijd aan de onderzoeken die door verschillende instanties uitgevoerd worden om een idee te kunnen geven aan de bevolking hoe goed of slecht de kopstukken van hun een gemeente het er van afbrengen. Jullie kunnen die artikels lezen in de mappen ‘Burgemeester’ en ‘Gemeentebestuur’.

  Natuurlijk weet ik, ik heb dat al vaak genoeg gezegd, dat men zoiets met een korreltje zout moet nemen. Wie heeft er gestemd, hoeveel hebben er gestemd?
  Wat mij steeds weer dwingt om er toch over te blijven schrijven, is het verbazend slecht figuur dat Middelkerke daarin telkens slaat. Zijn het enkel de tegenstanders die op de gestelde vragen antwoorden? Ik denk het niet. Er zullen er ook wel genoeg zijn die hun bestuur een steuntje in de rug willen geven. Een gemanipuleerd resultaat zie ik daarin dus niet.
  Bovendien vind ik dat een bestuur best rekening zou houden met dat resultaat en dat ze niet iedere keer moeten afkomen met ‘De echte test gebeurt bij verkiezingen’.
  We zullen het dan maar eens zien op 14 oktober aanstaande.

  Het onderzoek werd online uitgevoerd tussen 7 september en 1 oktober bij 66.634 Vlamingen, geselecteerd uit het iVOX-onderzoekspanel en het Mediahuis-adressenbestand, representatief naar geslacht, leeftijd en opleiding, en herwogen naar politieke voorkeur. Waar mogelijk wordt vergeleken met de score van een jaar na de vorige verkiezingen (2013) en halverwege de legislatuur (2015).

  Score burgemeester  en gemeentebestuur (op 10)

                                          2013            2015           2018     

  Burgemeester                5,9               5,1                4,3                 
  Gemeentebestuur          6,2               5,6               4,7                 

  Als u het huidige gemeentebestuur vergelijkt met dat van de vorige legislatuur, zou u dan stellen dat het nu….
                                           In %                                           
  Beter is                                9,1                                                   
  Slechter is                         36,8                                                  
  Hetzelfde is                       47,3                                                 

  Wat zou u verkiezen in het geval van uw eigen gemeente/stad op het vlak van mogelijke fusies? (%)
  Fusioneren met kleinere gemeente in de buurt                      7,2
  Fusioneren met grotere stad/gemeente in de buurt              15,9
  Niet fusioneren                                                                    59,3
  Fusioneren maakt mij niet uit                                              17,6

  Kan u met een score tussen 0 en 10 uitdrukken hoe graag u in uw gemeente woont?
  2018               7,5
  2015              
  7,6

  2013               7,8

  Kan u met een score tussen 0 en 10 uitdrukken hoe fier u bent op de gemeente waarin u woont?
  2018                6,2
  2015                6,5

  Hoe werden volgende thema’s (mobiliteit) aangepakt in uw gemeente of stad? (in %)
                                                             2013                    2015                      2018
  Verkeersveiligheid
      
  Goed                                              42,0                     43,8                       39,3
       Slecht                                             27,3                     22,6                       26,7
  Snelheidscontroles
       Goed                                              
  41,2                     43,6                       37,2
       Slecht                                            
  24,0                    24,6                       26,7
  Parkeermogelijkheden
      
  Goed                                              35,7                     33,6                       23,6

        Slecht                                           41,0                      47,7                      50,8
  Onderhoud van wegen en voetpaden
       
  Goed                                            42,7                      40,7                      27,5

        Slecht                                           35,7                     40,9                      52,4

  Hoe werden volgende thema’s (Veiligheid) aangepakt in uw gemeente of stad?                                                                                                                                2013                     2015                    2018
  Aanpak van criminaliteit & kleine overlast
         Goed                                           42,0                       42,4                     30,3

         Slecht                                             -                         24,8                     30,7
  Bewakingscamera’s op openbare plaatsen
         Goed                                           17,0                       17,2                     11,7                                         
         Slecht                                          32,9                       34,3                     33,7
  Bestrijden kleine overlast
       
  Goed                                           35,3                        33,0                     23,6                                 

         Slecht                                         29,3                        27,2                     40,2

  Hoe werden volgende thema’s (Samenleving) aangepakt in uw gemeente of stad?
                                                             2013                     2015                     2018
  Plaats om te wonen en te werken (bedrijventerreinen en nieuwe verkavelingen)
        
  Goed                                             37,9                     41,6                      38,9                                   

         Slecht                                            22,5                     16,3                      21,1
  Propere straten en pleinen
        
  Goed                                            52,3                       52,7                     38,4                                        

         Slecht                                           29,0                      29,1                      37,3
  Integratie allochtone gemeenschappen
        
  Goed                                            19,7                      16,8                      18,2                                        

         Slecht                                          15,8                       26,4                      20,9
  Ondersteuning verenigingsleven
        
  Goed                                           48,7                       48,9                      39,1                                         

         Slecht                                          10,6                      16,7                       16,5

  Beoordeling van bepaalde punten lijkt mij niet binnen het bereik van een groot aantal inwoners te liggen. Brengen ze misschien zo maar hun oordeel uit? Is dat oordeel niet eerder ingegeven door een algemene afkeer voor het huidig bestuur?

  Nog enkele vragen
  1. Ik vraag mij al een hele tijd af voor welke partij Norré-Behaeghel zal stemmen?
  2. Hoeveel folders werden er rondgedeeld of verstuurd (toestand 11 oktober om 19 uur)

  Partij

  Van de
       partij

  Persoonlijke

       Voor
  Provincie

  OVLD

        2

          14

        2

  LDD

        2

            7

       -

  CD&V

        1

           4

       1

  NV-A

        2

           1

   

  Proj M

       1

           1

   

  Groen

       1

           -

   

  VB

       1

           -

   

  11-10-2018, 19:45 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Verkiezingen
  08-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uitzonderlijk! Nog vlug de laatste nieuwtjes voor de grote slag!

  Beste bloglezer,
  Om jullie niet te overdonderen met drie artikels op maandag, heb ik ervoor gekozen om jullie op donderdag 11 oktober 2018 nog de laatste nieuwtjes te presenteren vooraleer de beslissende telling gebeurt.
  Komen aan bod: 'de Open VLD verlaat het debat' en 'Janna nog maar eens een buis op het gemeenterapport'. Groetjes. 

  08-10-2018, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Verkiezingen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke: nu weten we eindelijk voor wie we kunnen stemmen (deel 2)

  NV-A (Lijst Nr 2)

                          2012

   

                      2018

  1 Dany Van den Broucke

  449

   

  Goethaels Anthony

  LE

  47

  2 D’Hondt Martine

  304

   

  Keymolen, Maria

  WB

  64

  3 Goethaels Anthony

  236

   

  Knockaert, Kurt

  LE

  50

  4 Boudaer Jeffy

  257

   

  Gebbert, Jan

  MI

  64

  5 Plaetevoet, Sandra

  271

   

  Michem, Sarah

  MI

  26

  6 Van Casteren, Tamara

  195

   

  Denolf, Shauni,

  MI

  24

  7 Goossens, Claire

  176

   

  Cooleman, Peter

  WI

  56

  8 Devooght, Franky

  160

   

  Becue, Diane

  WE

  66

  9 Kreps, Thibault

  150

   

   Meurice, Patrick

  SL

  53

  10 Verstraete, Didier

  178

   

  Bauwens, Brigitte

  LE

  64

  11 Van Overstraeten, André

  157

   

  Knudde, Johan

  MI

  69

  12 Van Den Broucke, Hervé

  218

   

  Lauwaert, Mieke

  WE

  64

  13 Bertier, Melissa

  177

   

  Vandekerckhove Frank

  MI

  59

  14 Knockaert, Kurt

  159

   

  Vervaet, Miriam

  WE

  66

  15 Van Loock, Lydia

  171

   

  De Laet, Chris

  WB

  57

  16 Carlier-Delaunoy, Jacqueline

  162

   

  Declerck, Nicole

  SPK

  75

  17 Carlier Freddy

  165

   

  Vlieghe, Guy

  MI

  75

  18 Meert, Sophie

  169

   

  Smeuninx, Diane

  MI

  63

  19 Smeuninx, Diane

  155

   

  Callens, Jean-Pierre

  MI

  59

  20 Van Den Broucke, Eddy

  244

   

  Niville Glen

  MI

  48

  21 Bauwens, Brigitte

  165

   

  De Fyn, Leo

  WE

  48

  22 Defays, Axel

  138

   

  D’Hulster, Nancy

  MI

  47

  23 Vandenheede, Sylvie

  172

   

  Wittrock, Jamie

  LO

  22

  24 Tanghe, Patsy

  175

   

  Huart, Pascale

  LE

  49

  25 Gebbert, Jan

  244

   

  Ameele, Ivan

  MI

  51

  Van een vernieuwde lijst gesproken! Slechts 5 op 25 kandidaten (in het zwart) kwamen ook al op de lijst 2012 voor.

  Sarah Michem is de kandidaat voor de Provincieraad West-Vlaanderen Regio Oostende-Veurne-Diksmuide-Ieper. Zij staat op de 6de plaats.

   

  Groen (Lijst Nr 4)

   

                   2018

  1

  De Lille, Robin

  MI

  28

  2

  Blomme, Erica

  LO

  60

  3

  Ballegeer, Wieber

  MI

  24

  4

  De Coninck, Romy

  MI

  28

  5

  Goetghebeur, Piet

  LE

  60

  6

  Roels, Adeline

  WB

  34

  7

  Rosseel, Kevin

  MI

  22

  8

  Hofkens, Martine

  LO

  45

  9

  Buts, Marc

  MI

  66

  10

  Lefevre, Nicole

  LO

  60

  11

  Balthazar, Laurent

  MI

  44

  12

  Henne, Rita

  LE

  63

  13

  Vanhee, Johan

  LO

  56

  14

  De Coninck, Martine

  MI

  58

  15

  De Lille, Frank

  LO

  53

  16

  De Gottal, Anne

  WE

  62

  17

  Descheemaeker, Filip

  LE

  70

  18

  De Lille, Joke

  MI

  26

  19

  De Groote, Jason

  WE

  22

  20

  Embo, Veerle

  MI

  46

  21

  Leye, Ronny

  LO

  65

  22

  Mollet, Roger

  LO

  68

  23

  Leye, Valentine

  LO

  32

  24

  Mertens, Gladys

  LO

  70

  25

  Boydens, Maria

  LE

  58

  Er komen nogal veel zelfde namen voor, waarschijnlijk familieleden. Dat ware geen probleem maar  familieleden op één lijst trekken geen breed kiezersveld aan, maar eerder dezelfde kiezers. Erica Blomme stond in 2012 op de lijst van het Progressief Kartel. De andere zijn nieuw in de politiek.

   

  Project M

   

                 2006

   

                     2012

   

                    2018

  1

  Verdonck, Geert

  514

   

  Verdonck, Geert

  450

   

  Verdonck, Geert

  MI

  57

  2

  Maesen, Lode

  345

   

  Blomme, Erica

  287

   

  Baerten, Fleur

  MI

  38

  3

  Blomme, Erica

  278

   

  Maesen, Lode

  482

   

  Opstaele, Rudolf

  LE

  34

  4

  Gebbert, Jan

  249

   

  Van Loo, Claire

  215

   

  Vanrijkel, Cindy

  WI

  41

  5

  Mommerency, Germain

  214

   

  Maes, Kurt

  130

   

  Harteel, Gil

  MI

  28

  6

  Volbrecht, Sabine

  187

   

  Peene, Sylvia

  130

   

  Missiaen, Jutta

  WI

  35

  7

  La Croix Dorine

  144

   

  Vandekerckhove, Frank

  140

   

  Boogaerts, Koen

  MI

  46

  8

  Dewulf , Wim

  206

   

  Van de Meersche, Marlies

  123

   

  Van Brabant, Veerle

  WE

  52

  9

  Losev , Fanja

  144

   

  Reynaert, Rony

  127

   

  Cappelle, Linda

  MI

  56

  10

  Verdonck , Bart

  224

   

  Van Becelare, Filip

  125

   

  Verdonck, Bart

  LE

  53

  11

  Desplenter, Stijn

  199

   

  Weerbrouck, Lobke

  155

   

  Verleure, Marc

  WE

  55

  12

  Weerbrouck , Lobke

  199

   

  Leye, Bavo

  114

   

   

   

   

  13

  Deceuninck , Yvonne

  142

   

  Deschacht, Jasmijn

  121

   

   

   

   

  14

  Vanhee , Johnny

  111

   

  Van Brabant, Sofie

  165

   

   

   

   

  15

  Reynaert , Ronny

  158

   

  Maene, Gilles

  204

   

   

   

   

  16

  Dosselaere, Martine

  128

   

  Vermeulen, Philippe

    96

   

   

   

   

  17

  Baert , Benjamin

  123

   

  Dumarey, Nancy

  108

   

   

   

   

  18

  Lusyne , Tanya

  227

   

  Veulemans, Freddy

    86

   

   

   

   

  19

  Brissinck , Stefaan

  116

   

  Dobbelaere, Nadine

    99

   

   

   

   

  20

  Ducheyne , Doris

  115

   

  Goudtsmedt, Ann

  114

   

   

   

   

  21

  Goudsmedt , Ann

  140

   

  De Nil, Maria

    98

   

   

   

   

  22

  Vermeulen , Philippe

  110

   

  Desmet, Bart

  101

   

   

   

   

  23

  Vandekerckhove , Ann

  157

   

  Volbrecht, Sabine

  121

   

   

   

   

  24

  Mouton , Janique

  137

   

  Verdonck, Bart

  189

   

   

   

   

  25

  Van Herck , Patrick

  293

   

  Vandermeeren, Ringo

  203

   

   

   

   

  Slechts 11 kandidaten, alleszins een handicap. Alhoewel Geert zich zeker zal geweerd hebben zoals een duivel in een wijwatervat (figuurlijk natuurlijk) stond hij wel voor een moeilijke opdracht na de scheiding van Groen. 
  Het is echt wel een nieuwe lijst, geen afkooksel van het Progressief Kartel. Dat was volgens de lijsttrekker voor alle nieuwkomers een voorwaarde om mee te doen. De enige gelijkenis met het PK bestaat erin dat Geert en zijn broer weliswaar op de PK - lijst stonden.
  Geert Verdonck beweert dat hij niet gepoogd heeft om te recruteren uit SP-A middens om de ongebondenheid van zijn Project M te bewaren. De SP-A'ers hebben volgens hem dus niet afgehaakt.

  De uitstap van Lode Maesen uit de politiek is voor de partij een enorm verlies.

  Vlaams Belang (Lijst Nr 5)

                         2006                                            2012                                                   2018

  1 Lacombe, Jan                         563          Deley, Alfons              104             Lacombe, Jan                       WE    75
  2 Ameele, Ann                          393          Meeuws, Anita              76              Vanden Eynde, Hilda             WE   73
  3 Devooght, Franky                   331          Ameele, Ann                71             Van Mullem, Paul                   WE    53
  4 Deley, Alfons                         243          Vermaesen, Marita        60             Van Den Hove, Maria             LO    70
  5 Vanloo, Jean                          261          Boydens, Karine           70             Dumon, Jean                         MI    59
  6 Vermaesen Margareta            208          De Jaeger, Nicole          63             Van Loo, Jean                        LO    71
  7 De Meyer, Marc                     203          Van Mullem, Paul           62             Lacombe-Verbeest, Suzanne  WE   72 
  8 Meeuws, Anita                       235          Van Loo, Jean               70
  9 Van Eecke, Roland                 208          Hosten George              65
  10 Van Den Hove, Maria           197
  11 Van Duyse, Luc                   178
  12 Siaens, Renelde                  155
  13 Ottelohe, Jeanne                 160
  14 Meersman, Josephine          168
  15 Siaens, Alphonse                 146
  16 Proot, Tom                          177
  17 Tommeleyn, Zita                 163
  18 Willockx, Jean                     143
  19 Vander Elst, Maria               150
  20 Hosten – de Jaeger, Nicole   175
  21 Hosten, Georges                  169
  22 Beckord, Charlotte               177
  23 Van Weyenbergh, Marcel      158
  24 Van Dyck, Gustaaf               163
  25 Lacombe-Verbeest Suzanne 242

  Zoals de lijsttrekker zelf al vermoed had, kon hij geen volledige lijst samenstellen. Lacombe heeft bij zijn afscheid na de legislatuur 2006-2012 de partij eerder tegengewerkt dan geholpen. Dat werd en wordt hem niet in dank afgenomen. Er wordt gefluisterd dat de partij, daarbij fel toegejuicht door de burgemeester en Michel Landuyt, enkel opkomt op vraag van Jana Rommel-Opstaele om stemmen weg te trekken van LDD. Zij heeft hen zelfs de twee handtekeningen bezorgd  om de lijst te kunnen indienen zodat ze geen 100 handtekeningen bij de bevolking moesten ronselen. Ook hun rondgedeelde folder lijkt op enkele plaatsen één van de Open VLD te zijn. Jullie kennen toch ook de spreuk ‘Voor wat, hoort wat!’

  Het lijkt mij trouwens een lijst die geen enkele kans tot een verkozene kan opleveren: 2 echtparen en weinig diversiteit. Slechts zeven kandidaten met (voor zover ik weet) twee echtparen. Verlaten door de meeste oudgedienden!
  Voor de verkiezing van de provincieraad is Jan Lacombe de Middelkerkse kandidaat op de 8ste plaats.

  Heeft de plaats op de lijst belang?
  Volgens een onderzoek van de KU Leuven, besproken in ‘Het Nieuwsblad’ van 5.9.2018 is de plaats op de lijst wel degelijk van cruciaal belang. Ziehier de cijfers.

           Lijsttrekker           300% voordeel
          2de plaats                89%
          3de plaats                75%
          4de plaats                54%
          5de plaats                39%
          6de plaats                31%
          Lijstduwer               60%

  Uittredende burgemeesters en schepenen krijgen 48% meer voorkeurstemmen, voor gemeenteraadsleden is dat 32%.

  Besluit
  Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad om uiteindelijk alle lijsten vast te krijgen.

   

  08-10-2018, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (1)


  Categorie:Verkiezingen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke: nu weten we eindelijk voor wie we kunnen stemmen (Deel 1)

  Algemeen
  Het opstellen van de lijsten is altijd een moeilijke onderneming. Wie kan de sympathie opwekken van een maximaal aantal kiezers?

  Is de lijst evenwichtig? Zijn alle deelgemeenten vertegenwoordigd? Is de lijst een goede mix van ervaren en jonge kandidaten?
  Zijn er al dan niet familieleden nodig om de lijst te vullen? Dat zou aanleiding kunnen geven tot het aantrekken van dezelfde kiezers.
  Zullen we niet al te veel andere kandidaten (leden) ontevreden maken? Worden bewezen diensten wel beloond? Wie zal er eventueel een toegeving doen?

  Iedereen weet dat je best een volledige lijst presenteert, want de kiezers krijgen anders de indruk dat de partij niet aantrekkelijk is.

  Bijkomend probleem is dat er evenveel mannen als vrouwen op de lijst moeten staan. Aangezien de Middelkerkse gemeenteraad uit 25 leden bestaat, betekent dat dus 13 mannen -12 vrouwen of 12 mannen -13 vrouwen. Dat kan eventueel tot gevolg hebben dat minder geïnteresseerde vrouwen de plaatsen (moeten) innemen van gedreven mannen. Dan is dat jammer!
  De eerste twee kandidaten op een lijst mogen niet van hetzelfde geslacht zijn.

  Verwanten in de tweede graad mogen niet samen zetelen, bijvoorbeeld ouder en kind, broer en zuster. Oom en neef, zoals Jean-Marie en Tom Dedecker, zijn verwant in de derde graad.
  Echtgenoten kunnen niet samen in één gemeenteraad.

  Op 15 september 2018 moesten de partijen hun lijsten indienen.       

  Verdeling per deelgemeente (partijen voorafgegaan door lijstnummer)

  Deelgemeente

  2 N-VA

  3 CD&V

  4 Groen

  5 VB

  6 OVLD

  LDD

  Project M

  TOTAAL

  Middelkerke

      11

        8

       9

      1

       7

    11

        5

      52

  Wilskerke

        1

        1

       -

      -

      1

     2

        2

       7

  Lombardsijde

        1

        1

       9

      2

      3

     1

       -

      17

  Westende

        4

        5

       2

      4

      6

     8

        2

      31

  Westende-bad

        2

        2

       1

      -

      -

     -

       -

       5

  Slijpe

        1

        3

       -

     -

      3

     1

       -

       8

  Leffinge

        4

        3

       4

     -

      3

     1

       2

      17

  Schore

        -

        -

       -

     -

      -

       -

       -

       -

  S.Pieters-Kapelle

        1

        -

       -

     -

       1

     1

       -

       3

  Mannekensvere

        -

        2

       -

     -

       1

   

       -

       3

  Leeftijd van de kandidaten

  Kat

  2 N-VA

  3 CD&V

  4 Groen

  5 VB

  6 OVLD

  LDD

  Project M

  18-25

       2

       1

       3

     -

      -

     1

          -

  26-35

       1

       4

       5

     -

       2

     1

         3

  36-45

       -

       3

       2

     -

       5

     5

         2

  46-55

       8

       7

       2

     1

       8

     6

         4

  56-65

       9

       7

       9

     1

       8

     9

         2

  66-75

       5

       3

       4

     5

       2

     3

         -

  Gemiddeld

     54

     50

     49

   

     52

   52

        45

  Gemiddelde
  in 2012

     46

     46

      -

    -

     47

   47

          -

  Vergelijken met vorige verkiezing: is er verjonging van de lijst?
  Alle partijen schijnen minder jonge kandidaten op hun lijst te zetten. Willen de jongeren niet meer?
  De oudste kandidaten zijn Nicole  Declerck en Guy Vlieghe (N-VA), beide 75 jaar, de jongste is  Jamie Wittrock 22 jaar, eveneens N-VA.

  De Open VLD (lijst Nr6)
  Hieronder zien jullie, in acht kolommen: nummer op de lijst, lijst 2006, naam en voorkeurstemmen in 2006, lijst 2012, naam en voorkeurstemmen, lijst 2018 naam, woonplaats (LE=Leffinge, LO=Lombardsijde, MI=Middelkerke, MA=Mannekensvere, SCH = Schore, SL=Slijpe, SPK=Sint-Pieterskapelle, WB = Westende-bad, WE = Westende, WI = Wilskerke), leeftijd  - GROEN = nieuwe kandidaat

                       2006                                                     2012                                                        2018

    1 Landuyt, Michel                         2390          Rommel-Opstaele, Janna            2113          Rommel-Opstaele, Janna          LE    62
    2 Rommel-Opstaele Janna             2613          Landuyt, Michel                         1715           Vandekerckhove, Bart             MI    49
    3 De Jonghe, Carine                     1479          Devey, Johnny                           1280            Landuyt, Michel                     MI    59
    4 Devey, Johnny                          1589          De Jonghe, Carine                        990            Spaey, Frederick                   LO    41
    5 Pylyser, Cynthia                         816          Galle, Geert                                  879            Annys, Franky                       SL   54
    6 Maurau-Jonckheere , Lisette        894          Lejaeghere, Natacha                     665            Declerck , Mario                    MI    57
    7 Vandekerckhove, Bart               1069          Maurau-Jonckheere , Lisette          641            Reynaert , Rony                    WE   70
    8 Galle, Geert                             1101          Loosbergh-Viaene , Liliane             648            Bouton, Bart                          SL   43
    9 Loosbergh-Viaene , Liliane         851           Declerck , Mario                            726            Peere, Sara                           MI   31
  10 Annys, Franky                          705           Annys , Franky                              748            Delrue, Sofie                         MA   36
  11 Spaey , Frederick                      740          Feys-Peelman , Linda                     628            Töpke, Johan                         MI    54
  12 Pattyn, Philip                            557          Reynaert , Rony                             617             Debruijne, Rudy                   WE   47
  13 Declerck, Mario                         797          Demoen, Inge                               444             Maertens Marc                      WE   59
  14 Nollet, Karin                             487          Bulcke-Vandenbussche , Cecile       515             Watty - Ciccou, Tamara          LO   41
  15 Viaene, Eddy                            791          Viaene, Eddy +                             399              Hoa To                                 WE  52
  16 Vanhee, Vicky                          695          Coulier, An                                   467              Vermote, Maaike                    LE   27
  17 Lingier, Tom                            695          Bouton, Bart                                 404              Verbeeke, Marika                  WE   53
  18 Jonckheere, Rita                      603          Mestdagh, Yentl                            362              Vanhuysse, Geert                   MI   55
  19 Hogie - Couwet, Chantal           522          Peere, Sara                                  531              Coulier, Ann                           LO  54
  20 Bulcke-Vandenbussche, Cecile   603          Depla, Isabelle                             412              Vanhee , Vicky                       SL   41
  21 Demoen, Inge                          631         Vanhee, Vicky                               622              Bulcke-Vandenbussche Cecile SPK  61
  22 Bonte, Daniël                           565         Niville, Lucien                               575               Feys-Peelman Linda               WE  65
  23 Feys-Peelman , Linda                708         Lingier , Tom                               606               Loosbergh-Viaene, Liliane       WI   73
  24 Niville , Lucien                          803         Spaey , Frederick                         647               Galle, Geert                           LE   56
  25 Dedecker, Tom                        1044        Vandekerckhove , Bart                  993               De Jonghe, Carine                  MI   57
                 

  De OVLD – lijst vertoont enkele merkwaardige wijzigingen.
  Johnny Devey komt er niet meer op voor; naar het schijnt wilden de kopstukken niet voldoen aan zijn eis om lijstduwer te worden. Zij verkozen daarvoor Carine De Jonghe die nochtans in 2012 bijna 300 voorkeurstemmen minder haalde. Was het hemd nader dan het rokje? Alleszins een groot verlies aan stemmen!

  Lisette Maurau Jonckheere, voorzitter van de ‘Blauwe Vlinder’ die steeds enorme diensten bewees aan de partij, wou gemeenteraadslid worden omdat de OCMW – raad afgeschaft werd … te veel gevraagd en geen plaats op de lijst!

  Heeft Rony Reynaert, eerst op plaats 20, daarna vervangen door Vicky Vanhee en niet meer op de lijst, dan toch nog een gat moeten opvullen? Hij staat nu zevende.

  Liliane Loosbergh-Viaene werd wel behouden. Ik vermoed dat zij wel niet zeer tevreden zal zijn met haar 23ste plaats.

  Michel Landuyt staat nu derde i.p.v. tweede, maar hij heeft altijd gezegd dat men kan verkozen worden VANAF ELKE PLAATS. Dat kan dus hoogstens iets uitmaken voor zijn imago.

  Men kan zeker niet beweren dat er een belangrijke vernieuwing plaatsgegrepen heeft. (9 op 25) Behalve Devey, zijn het nog steeds dezelfde kopstukken (Rommel-Opstaele, Vandekerckhove, Landuyt, De Jonghe en Galle) die het peloton aanvoeren.
  Wat de ‘nieuwe’ aan voorkeurstemmen kunnen binnenhalen, moet nog afgewacht worden.
  Men kan toch niet spreken van een verjonging, als men niemand onder de 25 heeft en slechts twee minder dan 35. En als de oude op de verkiesbare plaatsen staan.

  12 vrouwen op 25, mannen vooraan aangevoerd door een vrouw.

  V
  Geert Galle staat op plaats 5. Carine De Jonghe is geen kandidaat meer. Van de 10 verkozene van de Open VLD (op 72) haalde ze in 2012 op twee na het slechtste resultaat. Nu het aantal plaatsen gehalveerd werd, had ze als kandidaat uit een kleinere gemeente toch geen schijn van een kans. Dat moet toch ook gelden voor Geert Galle die zes jaar geleden al niet verkozen werd, of heeft die zich opgeofferd?

  LDD (geen nationaal nummer)

   

                          2012

                                    2018

  1

  Dedecker, Jean-Marie

  2331

  Dedecker, Jean-Marie

  SL

  66

  2

  Verlinde, Rosalie

    773

  Vandenbossche, Sandra

  MI

  45

  3

  Dierendonck, Henk

    938

  Dierendonck, Henk

  MI

  47

  4

  Landuyt, Lieve

    794

  Lejaeghere, Natacha  665 voor OVLD

  WE

  42

  5

  Demarcke, Diego

    537

  Van Muysewinkel, Eddy

  WE

  63

  6

  Ryckewaert, Bianca

    588

  Ryckewaert, Bianca

  MI

  46

  7

  Van Muysewinkel, Eddy

    510

  Niville, Chris

  WE

  50

  8

  Huart, Pascale

    420

  Verstraete Leen

  WI

  30

  9

  Prinzie, Claude

    492

  Van Genechten Ronny

  LE

  64

  10

  Vandamme, Jan

    504

  Landuyt, Lieve

  MI

  55

  11

  Vandenbossche, Sandra

    496

  Vanheste Hans

  MI

  57

  12

  Soete, Annick

   472

  Van Boven, Marissa

  MI

  25

  13

  Niville, Chris

   713

  Ryckeboer Stijn

  WE

  39

  14

  Diliën, Hendrik

   424

  Kulinck Catherine

  LO

  55

  15

  Vandenberghe, Ingrid

   455

  Landuyt, Wim

  WE

  57

  16

  Sabbe, Suzie

   458

  Vandenberghe, Ingrid

  MI

  63

  17

  Landuyt, Wim

   635

  Van Kerschaver Geert

  MI

  58

  18

  Steelant, Guy

   437

  Drielinck Daniella

  MI

  57

  19

  Deffrasnes, Sévérine

   435

  Wybauw Luc

  WE

  66

  20

  Van Boven, Marissa

   427

  Wauters Noëlla

  WE

  57

  21

  Deramoudt, Albert

   482

  Vandewalle Eric

  MI

  66

  22

  Boulanger, Natacha

   407

  Soete, Annick

  MI

  50

  23

  Christiaen-Desender, Rosa

   416

  Vanhoutte Tania

  WE

  42

  24

  De Poortere, Dirk

   611

  De Poortere, Dirk

  WI

  65

  25

  Dedecker, Tom

  1025

  Dedecker, Tom

  SPK

  40

  De partij was als eerste klaar met zijn lijst.
  12 nieuwe kandidaten (in het groen) op 25, 13 vrouwen en 12 mannen, mooi geschraagd man-vrouw behalve voor de lijstduwers. Grondige vernieuwing. Geen grote stemtrekkers afgevallen.

  De LDD neemt NIET deel aan de provincieraadverkiezingen.
  Zij vinden de provincies een achterhaald instituut., dat dateert van onder Napoleon’s centraal gezag. De gemeenschappen en gewestregeringen voeren een regionaal beleid.

  CD&V (lijst Nr 3)
  (8 kolommen: plaats op de lijst, naam en aantal voorkeurstemmen in 2006, idem voor 2012, naam en woonplaats en leeftijd voor 2018)

   

                      2006

                                 2012

                                2018

  1

  Pylyser-Dewulf, Liliane

  2270   

  Gilliaert , Dirk

  1553   

  Gilliaert, Dirk

  WE

  57

  2

  Vandenbussche , Freddy

  1041   

  Pylyser-Dewulf, Liliane

  1036

  Ampe - Duron Francine

  MI

  56

  3

  Landuyt , Lieve

    694

  Ampe - Duron Francine

    705

  Vergauwe Jürgen

  SL

  28

  4

  Dierendonck , Henk (N-VA)

    702

  Claeys-Goemaere , Katrien

    647

  Desender Wim

  WE/LO

  49

  5

  Ampe-Duron Francine

    748

  Devriendt , Ronny

    583

  Demeyere-Vanhercke, An

  MA

  47

  6

   Vlieghe, Jan

    553

  Soete , Gerard

    589

  Allaert, André

  MI

  52

  7

  Claeys-Goemaere, Katrien

    760

  Baeteman , Dirk

    454

  Bernaert-Claeys, Tatiana

  MI

  28

  8

  Houthoofdt , Tom

    642

  Delacauw, Diane

    311

  Delacauw Diane

  MI

  55

  9

  Van Den Broucke , Danny  (NV-A)

    496

  Claeys, Tatiana

    427

  Baeteman, Dirk

  LE

  67

  10

  Weerbrouck-Ryckewaert ,
   Bianca (Nv-A)

    391

  Hollevoet, Sarah

    364

  Devriendt, Ronny

  SL

  71

  11

  Deramoudt , Nadège (Nv-A)

    334

  Kuylle, Serge

    295

  Goossens, Luc

  WE

  64

  12

  Vanthuyne-Paeye , Jovita

    496

  Lefevere-Pire Karoline

    322

  Vandebruwaene, Ronald

  WE

  65

  13


  Derycke , Greet


    472

  Huyghe, Hilde

    393

  Bolle, Pascal

  MI

  53

  14

   

  Vandenbussche , Christiane


    471


  Depoorter Nicole


    373


  Mommens, Frans


  WB


  68


  15


  Opstaele , Nadine


    475


  Annaert, Luc


    381


  Guilleman, Nancy


  LO


  50


  16


  Vanden Berghe , Stefanie


    458


  Stragier, Jan    +


    391


  Paeye, Jovita


  MI


  60


  17


  Legein , Chris


    545


  Houthoofdt , Johan


    308


  Depuydt, Reina


  LE


  23


  18


  Demeulenaere , Kris


    370


  Coussaert-Demarcke Julie


    304


  Vanden Berghe, Stefanie


  WE


  34


  19


  Mollet , André


    577


  Vanden Berghe , Stefanie


    341


  Van Giel, Ella


  WB


  65


  20


  Houthoofdt , Johan


    403


  Demeyere-Vanhercke An


    413


  Kuylle, Serge


  MI


  58


  21


  Soete, Gerard


    839


  Mollet , André


    403


  D’Hulster, Stijn


  SL


  53


  22


  Baeteman , Dirk


    576


  Houthoofdt, Tom


    468


  Huyghe, Elien


  MA


  27


  23


  Devriendt , Ronny


    895


  Pittery-Cobbaert , Linda


    540


  Soubry, Edelweiss


  WI


  45


  24


  Pittery-Cobbaert , Linda


  1077

   

  Devos Kristof


    525


  Stragier, Sabrina


  MI


  38


  25


  Gilliaert , Dirk


  1821


  Desender, Wim


    499


  Goemaere, Katrien


  LE


  42


  Natuurlijk is het wegvallen van Liliane Pylyser – Dewulf een groot verlies Waarom Kristof Devos en Linda Pittery-Cobbaert, nochtans met een hoge score in 2012, niet meer op de lijst voorkomen, is mij niet bekend … ook een groot verlies want nieuwkomers doen het niet altijd beter.

  Sabrina Stragier is de Middelkerkse kandidaat van de CD&V voor de provincieraad. Ze bekleedt de vijfde plaats.

   

  !!!! Omdat Seniorenforum mijn volledig artikel schijnbaar niet toestaat wegens te lang, heb ik het in twee gesplitst. 

  08-10-2018, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Verkiezingen
  01-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke: wat mogen wij verwachten van de gemeenteraadsverkiezingen?

  D-Day nadert, de verwachtingen stijgen ten top! Wie haalt het?
  Zoals vele onder jullie ben ik tomeloos nieuwsgierig. Ik ben er dagelijks mee bezig.

  Omdat het er in Middelkerke nog maar zelden zo ‘art teegn oeënzogtu’ aan toegegaan is, zullen jullie kunnen vaststellen dat ik hier en daar in mijn tekst een krachtuitdrukking ingelast heb.

  Hoe zou de nieuwe meerderheid er kunnen uitzien?
  Jullie weten natuurlijk dat de huidige gemeenteraad (25 leden) er als volgt uitziet. 

  De meerderheid bestaat uit acht Open VLD en vijf CD&V.
  De oppositie wordt gevormd door zeven LDD plus één in de loop van de legislatuur overgestapt uit Open VLD, twee Progressief Kartel, één onafhankelijke, één N-VA.

  Hoezeer het ook ontkend wordt, maar de partijen bespreken vooraf zeker over een eventuele samenwerking indien
  Is dat verkeerd? In sommige gevallen niet! Zo is er niets aan de hand als de Open VLD afspreekt met de CD&V over een voortzetting van hun samenwerking, ingeval ze samen minstens 13 zetels behalen. Wat zou er aan te merken zijn op een coalitie van LDD, N-VA en Project M als ze samen een meerderheid aan zetels behalen. Ze hebben soms tijdens de (bijna) voorbije legislatuur samen op een verbeten manier het vuur aan de schenen van de huidige meerderheid gelegd.
  Wat onaanvaardbaar zou zijn: een voorakkoord tussen LDD en Open VLD of CD&V maar ik durf toch aannemen dat het zeer onwaarschijnlijk is dat die strijdbijl begraven wordt. NV-A of Project M die afspreken om de huidige meerderheid te depanneren indien nodig, dat kan ook niet. Of Groen dat zou doen, valt nog af te wachten.
  Dat wordt kiezersbedrog genoemd. Iemand stemt voor een partij en wil niet dat die partij een coalitie vormt met een andere door hem/haar ongewenste partij. 

  Welke zijn de mogelijke resultaten die al dan niet een nieuwe meerderheid mogelijk maken?

  Alles blijft bij het oude, als …
           Open VLD 9/8/7 + CD&V 4/5/6 = 13 = meerderheid

  Patstelling als …
            Open VLD 7/8 + CD&V 5/4 = 12, LDD 7/8/9 + NV-A 4/3/2 + Project M 1 = 12 terwijl Groen of VB een zetel
                   behaalt. Groen zou waarschijnlijk geen van beide groepen
  willen depanneren (hoewel je nooit weet!) en VB is
                   niet gewenst want langs de ene
  kant zou het cordon sanitaire moeten doorbroken worden en langs de andere
                   kant
  zou het voor LDD een stap te ver zijn als ze een schepenzetel moeten afstaan aan VB.
                   Maar ja, wat doen partijen niet allemaal als de burgemeesterssjerp ervan afhangt.

  JMD verovert de sjerp als …

            Open VLD 7 + CD&V 4 = 11, LDD 9 + N-VA 4 = 13, Project M 1, Groen 1
            Open VLD 7 + CD&V 4 = 11, LDD 9/8 + NV-A 3/4 + Project M 1 = 13, Groen 1.
            (minstens) 1 schepenzetel aan NV-A en 1 zetel aan Project M laten, kan dat wel voor LDD?
             Open VLD 8 + CD&V 4 = 12, LDD 9 + NV-A 4 = 13

  Verlies voor Open VLD en winst voor LDD, is dat wel realistisch?
  Dat Open VLD het nu al achttien jaar voor het zeggen heeft in de gemeente en vooral in de derde legislatuur veel ergernis opgewekt heeft, met verschillende uitschuivers en belangrijke flaters, dat doet veel kiezers in onze gemeente dromen van het magisch woord ‘verandering’. Ze hopen op een overwinning van Jean-Marie Dedecker.

  Wil dat dan automatisch betekenen dat de overwinning voor LDD voor het grijpen ligt?
  Neen! Zo eenvoudig is dat niet. Achttien jaar besturen waarvan twee legislaturen zonder waakhond, hebben de deur geopend voor het verlenen van gunsten en het bewijzen van diensten. Veel begunstigden blijven daar eeuwig dankbaar voor.
  Weten of begrijpen sommige Open VLD – kiezers wel wat hun idolen allemaal uitgespookt hebben? Willen ze dat wel weten? Vergeten ze het niet als ze met een stevige handdruk en een knipoog verwelkomd worden aan de ingang van het stembureau of als ze het rood potlood in de hand hebben in het stemlokaal?
  Wordt het voor LDD geen vergeefs gevecht tegen de bierkaai of tegen windmolens, vechten tegen een overmacht?
  Ik kom er eerlijk voor uit dat ook ik een nieuw geluid zou willen horen en dat ik hoge verwachtingen koester van de visie van een nieuwe ploeg. Ik ga ervan uit dat we na hun woorden ook hun daden mogen tegemoetzien. Als ze erin slagen te overwinnen in de harde strijd die hen te wachten staat, dan zal ik hun bestuur even kritisch bekijken zoals ik dat nu al elf jaar doe.

  Hoeveel stemmen zijn er nodig voor een zetel?
  Met andere woorden zou ik kunnen vragen of Groen met een lijst waarop veel familieleden voorkomen en Project M en Vlaams Belang met onvolledige lijsten wel een zetel kunnen behalen.

  Als we aannemen, dat er zoals in 2012, 15.838 stemmen uitgebracht worden voor 25 zetels, dan zouden er volgens onderstaande bron 15.838 : 25 = 633 stemmen nodig zijn voor een zetel. Opgelet, dat is niet het totaal van de voorkeurstemmen maar het totaal aantal behaalde stemmen door de partij.
  Door de fel gewijzigde lijsten ten overstaan van 2012, is het zo goed als onmogelijk het aantal stemmen te kennen van elk van die partijen.
  De bijdrage van Geert Verdonck en van Jan Lacombe (lijsttrekkers 2018) in het totaal van de partij is niet gekend.
  Groen was in kartel in 2006 en 2012
        

  Bron
  http://hoewerktpolitiek.nl/antwoord/hoeveel-stemmen-heb-je-nodig-voor-een-zetel

  01-10-2018, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Verkiezingen
  24-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke: Zij zien ons graag en ze doen oneindig veel voor ons, zo maar …

  Wat is het tegenwoordig leuk om van Lombardsijde naar Middelkerke te rijden tussen twee hagen met fleurige, lachende gezichten.
  Mooie mensen allemaal, op panelen van 4 m², hier en daar aangevuld met kleinere die het ‘zich niet zo goed kunnen veroorloven’ maar toch hun passie willen uitschreeuwen.

  Je geraakt niet uitgekeken op al die kandidaten die ons willen wijsmaken dat zij de beste en de mooiste zijn.  De foto’s laten hun voordeligste kant zien. Een spuiter drukt dat op Facebook nogal oneerbiedig uit met volgende zin, die natuurlijk niet door iedereen even goed gesmaakt wordt. “Weet er iemand waar ik de foto's van mijn vriendin kan laten botoxen?”
  Misschien weet niet iedereen wie en wat hij daarmee bedoelt, al hebben vele hun vermoedens. Hoe kan het ook anders? Het valt nog geen klein beetje op. Wie wil er nu niet enkele tientallen jaren jonger uitzien? Ik wil haar daarom een zeldzame keer een complimentje toezwaaien voor haar jeugdige en mooie verschijning. Ze oogt echt zeer goed.

  Toch gaan daarmee nog twee andere gedachten door het hoofd van de toeschouwer/ kandidaat kiezer: doet zij dat om aan te geven dat haar partij een verjonging doorgevoerd heeft of gebeurt dat uit zuivere ijdelheid?
  Jullie kennen toch de volgende leuzen?

  De hoogste vorm van ijdelheid is roemzucht.
                                          (George Santayana Spaans - Amerikaans filosoof 1863 – 1952)
  Waar de ijdelheid begint, houdt het verstand op.

                                           (Marie von Ebner-Eschenbach Oostenrijks schrijfster 1830-1916)

  Wil ze er jonger uitzien om de kiezer diets te maken dat zij nog steeds de energie bezit van een dertiger die ook in de toekomst grote projecten aankan? Of wil ze gewoon haar aantrekkelijkheid uitspelen om geliefd te zijn door jong en oud om meer stemmen aan te trekken?

  Is dat niet ook een verlangen om belangrijker te zijn, of gewoon liefde voor zichzelf? Misschien kan het haar niet eens schelen dat hoogmoedige eigenliefde als ergste van de zeven zonden beschouwd wordt.

  Wordt het een titanenstrijd in Middelkerke voor de sjerp?
  Ik hou heel veel van de Griekse mythologie en daarom verwijs ik daar graag naar.
  Het gebeurde dat de oude en de nieuwe goden elk een berg kozen voor zichzelf. De nieuwe, aangevoerd door Zeus, verbleven op de Olympus, de oude waren de Titanen, twaalf reusachtige figuren, die op een bepaald moment Zeus en de goden op de Olympus uitdaagden en de hemel wilden bestormen.
  Het waren figuren die kracht en charisma uitstraalden.
  Mag ik deze strijd vergelijken met de tweestrijd hier bij ons tussen de blauwen en de oranje-blauwen die schijnbaar hemel en aarde bewegen om toch maar de sjerp te behouden of te veroveren?
  Jean-Marie Dedecker zou daar zeker niet gelukkig mee zijn want bovenstaand mythologisch gevecht eindigde met een nederlaag van de Titanen. Deze werden verbannen naar de onderwereld maar ze kregen later vergiffenis en mochten in de Elyzeese velden gaan wonen, de verblijfplaats van de gelukzaligen. Een magere troost!
  Maar Jean-Marie en zijn medekandidaten willen dus niet vergeleken worden met de Titanen. Zij willen meer en zij dragen daarvoor de hoop mee van al de Middelkerkenaars die verandering wensen. Zij vinden dat het voorrecht om 18 jaar op de Olympus te mogen wonen, moet volstaan. Twee van de goden nemen niet meer deel aan de strijd, zonder twijfel een handicap voor de uitgedaagde goden.
  Het wordt een harde strijd en dat is onder andere te zien in het straatbeeld.

  Vinden jullie ook niet dat er veel meer geplakt wordt dan bij vorige verkiezingen?
  De Open VLD en LDD kleuren onze straten blauw en blauw-oranje. De CD&V probeert daar nog wat meer oranje aan toe te voegen, maar schiet toch wat te kort.
  Hier en daar worden nochtans akkoorden afgesloten of voorstellen daartoe gedaan om de verkiezingspropaganda te beperken. De reden? Dat zou toch maar een storend effect hebben en visuele vervuiling veroorzaken en het zou bovendien een financiële besparing opleveren.

  De gemeente zet ook nog eigen borden. Wijze overheden denken dat de kandidaten dan geen persoonlijke borden meer zullen plaatsen. Maar een gemeentebord kent aan elke partij slechts een zeer beperkte ruimte toe, amper plaats voor enkele kleine affiches … bij voorkeur voor de kopstukken natuurlijk.

  Waar worden die borden zoal geplaatst?
  In de eerste plaats zetten of hangen kandidaten borden/affiches in hun tuin of aan hun ramen en gevel. Vrienden en partijleden laten dat ook toe. Verder zijn er ook landbouwers die hun weiden daarvoor beschikbaar houden, voor alle partijen.

  Sympathisanten zijn daar niet allemaal toe bereid omdat ze er niet graag voor uitkomen dat ze voor deze of gene partij kiezen.
  Op Facebook merkte iemand op dat in verschillende deelgemeenten borden van de Open VLD te zien zijn op bouwwerven en op bouwterreinen, waarvoor een bouwvergunning afgeleverd werd. Dat klopt inderdaad! Er wordt dan ook gefluisterd dat …

  Wat beweren de tegenstanders van het plaatsen van borden?
  De borden zijn niet allemaal even smaakvol; ze zijn een visuele vervuiling en zorgen voor wrevel bij de inwoners. Vooral in gemeenten waar veel partijen (10 in sommige gemeenten) of veel kandidaten deelnemen aan de verkiezingen, zorgt dat voor wildgroei. De eerste week valt het nog mee, maar als die affiches na een weekje natgeregend zijn, is het echt niet meer om aan te zien.

  Een voorbeeld van wat je ‘vervuiling’ kunt noemen?

  "We willen enerzijds onze inwoners sensibiliseren om zoveel mogelijk te sorteren en bewust om te gaan met afval, tijdens activiteiten werken we zoveel mogelijk met herbruikbare materialen, we roepen inwoners op om met herbruikbare tassen te gaan winkelen en plastiek te vermijden, we hebben ons geëngageerd binnen de statiegeldalliantie en voeren campagnes om mensen bewust te maken van het klimaatprobleem én trachten er ook zelf wat aan te doen. En dan gaan we in één maand tijd alle principes overboord gooien en massa’s houten borden en affiches in de gemeente plaatsen. Borden die een maand later gewoon worden weggegooid. Dat strookt niet met waar we als milieubewuste partij voor staan.”


  Het plaatsen van verkiezingsborden was vroeger een veel belangrijker middel om je als partij te tonen dan nu het geval is. De digitalisering en de komst van sociale media hebben dat belang sterk verminderd. Affiches zijn voorbijgestreefd. Campagne voeren kan ook via folders en sociale media.

  Als politicus moet je niet enkel in aanloop van de verkiezingen zichtbaar zijn maar op elk moment van de legislatuur.

  Op sommige plaatsen staan ze slecht opgesteld, soms onveilig, omdat ze het zicht belemmeren.

  Na de verkiezingen blijven ze vaak te lang staan, ook al schrijven de gemeentebesturen daarvoor een termijn voor (10 dagen in Middelkerke)

  Het zou een pak werk en geld besparen.

  Het zorgt het voor een hoop nervositeit ­tussen de kandidaten en hun achterban.

  Wat beweren de voorstanders?
  De sociale media zijn goed, maar enkel in combinatie met affiches. Geen enkele campagne kan gewonnen worden met alleen maar sociale media.


  Voor echt menselijk contact is een boodschap offline, op straat, beter geschikt. Verkiezingsborden spreken de kiezer meer aan.

  Dat verkiezingsborden aanleiding kunnen geven tot een zekere vervuiling, dat geven de voorstanders wel toe. Ze moeten beperkt blijven in tijd, ze niet te vroeg plaatsen en ze onmiddellijk na de verkiezingen verwijderen.
  De visuele vervuiling moet niet overroepen worden want ... en ze verwijzen daarvoor naar de reclame en gesponsorde berichten op Facebook.

  Het niet toestaan van verkiezingsborden zal het aantal papieren folders doen toenemen. Het gebruik van verkiezingsborden is zeker een stuk milieuvriendelijker dan papieren verkiezingsfolders omdat de houten borden telkens hergebruikt worden en het dus enkel over enkele papieren affiches gaat, terwijl folders vaak met oplages van enkele duizenden verspreid worden.

  Startende politici willen zichtbaar zijn.

  Straatborden zijn folklore, een traditie.

  Ze zijn ook de bekendmaking bij de burger dat de verkiezingen in aantocht zijn en het is toch de bedoeling dat zo veel mogelijk mensen eraan deelnemen.

  Besluit
  Persoonlijk ben ik voorstander van verkiezingsborden, enerzijds om sentimentele redenen (folklore, traditie) en anderzijds om rechtstreeks de strijd te zien tussen de verschillende partijen. Wat vinden jullie?

   

  Bronnen
  https://nl.wikipedia.org/wiki/IJdelheid
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Titanenstrijd
  https://mediawijs.be/dossiers/dossier-mediamakers/wat-het-portretrecht-het-recht-op-afbeelding

  24-09-2018, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Verkiezingen
  06-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Op 1 juli 2018 werd de sperperiode voor de verkiezingen van 14 oktober 2018 ingezet. Wat betekent dat eigenlijk?

  Waarom?

  De sperperiode is een periode van enkele maanden voorafgaand aan verkiezingen waarin er striktere regels gelden voor het bedrijven van politieke propaganda. De regels zijn bedoeld om ongewenste activiteiten van kandidaten en van politieke partijen in te tomen. Ook de communicatie van overheden is tijdens die sperperiode aan bijzondere bepalingen onderhevig  om te voorkomen dat die wordt gebruikt “om het imago van een politicus of partij te beïnvloeden”. De regels zijn gebaseerd op de gedachte dat het bedrijven van propaganda buiten de sperperiode minder invloed heeft op het kiezersgedrag. Een ander beginsel is dat kandidaten zo veel mogelijk over dezelfde communicatiekracht moeten kunnen beschikken.
  Bij lokale verkiezingen, bepaalde (wat Vlaanderen betreft) art. 194 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011 een periode van drie maanden voorafgaand aan de verkiezingen. Sinds de decreetwijziging van 3 juni 2016 begint de periode echter op een vaste dag, 1 juli (dus zo'n 3 en 1/2 maand) voorafgaand aan de verkiezingen.

  Regels voor politici
  Tijdens de sperperiode mogen de partijen, de lijsten of de kandidaten en ook derden die voor hen propaganda voeren:
      - geen geschenken of gadgets (aantrekkelijke hebbedingen) verkopen of verspreiden
      - geen commerciële telefooncampagnes voeren
      - geen reclamespots uitzenden op radio, televisie of in de bioscoop
      - geen gebruik maken van commerciële reclameborden of affiches
      - geen gebruik maken van niet-commerciële reclameborden of affiches groter dan 4 m².
  Ook gelden er bestedingsbeperkingen. Het propagandabudget dat zij mogen inzetten is gelimiteerd.

  Opvallend vond ik dat in die regels geen sprake is van het gebruik van sociale media voor propagandadoeleinden.
  Ik stelde daarover dan ook een vraag aan het ‘Agentschap Binnenlands Bestuur – Team verkiezingen’ (zie verder)

  Vragen en antwoorden

  V: Wanneer mogen geen verkiezingsaffiches geplakt worden?
  A: Tijdens de sperperiode tussen 22 uur en 7 uur en op de dag van de verkiezingen tussen 7 uur en 15 uur.

  V: Mag een politicus internet gebruiken om campagne te voeren?
  A: Internetcampagnes op eigen websites, blogs en youtube zijn toegelaten. Kandidaten (of anderen voor hen) mogen
       tijdens de sperperiode en daarbuiten ook via sociale media zoals
  Facebook en Twitter campagne voeren. Zowel
       commerciële als niet-commerciële
  campagneboodschappen op deze websites zijn toegelaten.


  V: Zijn er beperkingen bij het uitgeven van het gemeentelijk informatieblad (De Sirene)?
  A: De informatiekanalen van de overheden hebben tot doel de bevolking op een neutrale en objectieve wijze te
       informeren over de organisatie en de werking van de diensten en over
  de gemeentelijke of provinciale activiteiten. Het
       zijn officiële publicaties van de overheid
  en niet van een zittende meerderheid. Het gemeentelijk infoblad - of enige
   
     andere publicatie verspreid met financiële of andere middelen van de gemeente mag dan ook niet politiek gekleurd
       zijn. In ieder geval is het niet mogelijk dat de leden van het
  college in het jaar van de verkiezingen, en zelfs daarbuiten,
       langs die informatiekanalen op
  een systematische wijze hun verwezenlijkingen van de afgelopen bestuursperiode op
       een
  rijtje plaatsen. Bij officiële overheidsinformatie moet elke schijn van partijdigheid worden geweerd.


  V: Mogen de foto’s van de mandatarissen van de meerderheid ook tijdens de sperperiode afgedrukt worden in het
       gemeentelijk informatieblad?
  A: Dat mag!


  V: Schept het maandelijks uitbrengen van een infogids met artikels over de dienstverlening, verwezenlijkingen
       door een dienst, activiteitenoverzicht, … een probleem?
  A: NEEN, ook al worden hierbij bepaalde politici vermeld. De publicaties mogen echter niet
  politiek gekleurd zijn, noch
       mogen de leden van het college langs die informatiekanalen op
  een systematische wijze hun verwezenlijkingen van de
       afgelopen bestuursperiode op een
  rijtje plaatsen.

  V: Wat wordt verstaan onder verkiezingsuitgaven?
  A: Alle uitgaven en financiële verbintenissen door politieke partijen, lijsten of kandidaten voor mondelinge, schriftelijke,
       auditieve en visuele boodschappen die:

  o    erop gericht zijn het resultaat van een politieke partij, een lijst en hun kandidaten gunstig te beïnvloeden en,

  o    verricht zijn tijdens de sperperiode die loopt van 1 juli 2018 tot en met 14 oktober 2018.

  Alle uitgaven voor mondelinge, schriftelijke, auditieve en visuele boodschappen gedaan door derden voor politieke partijen, lijsten of kandidaten.

  V: Welke maximumbedragen zijn er van toepassing voor propaganda-uitgaven
       - voor een politieke lijst?
       - voor een kandidaat?
   A: Voor Middelkerke (10.001 tot 20.000 op de kiezerslijst ingeschreven kiezers)

           Een lijst mag niet meer uitgeven dan 1 euro per kiezer.
   
         Een individuele kandidaat mag niet meer uitgeven dan 0,080 euro per kiezer.

  V: Moet de kostprijs van internettoepassingen worden aangegeven?
  A: JA, indien de kosten — zelfs vóór de aanvang van de sperperiode — gefactureerd werden voor de aanmaak van
       verkiezingspropaganda (bijvoorbeeld de creatie tegen betaling van
  een website).

  V: Wordt het aanmaken van online propaganda via Facebook, Twitter, Youtube etc beschouwd als uitgaven?
  A: NEEN, op voorwaarde dat die aanmaak op dezelfde wijze en volgens dezelfde regels gebeurt als buiten de
       sperperiode. 

  V: Moet de kostprijs voor een periodieke manifestatie, tijdens de sperperiode, als verkiezingsuitgave aangegeven
       worden?
  A: NEEN, op voorwaarde dat:

          -ze niet uitsluitend voor verkiezingsdoeleinden worden georganiseerd;
          -het om geregelde en telkens terugkerende manifestaties gaat die altijd op dezelfde wijze worden georganiseerd.

          De periodiciteit ervan wordt beoordeeld hetzij
              - aan de hand van een referentieperiode van twee jaar voor de sperperiode, waarin de
                         manifestatie in kwestie jaarlijks eenmaal moet hebben plaatsgevonden
              - aan de hand van een referentieperiode van vier jaar voor de sperperiode, waarin de
                         manifestatie in kwestie tweejaarlijks ten minste eenmaal moet hebben
                         plaatsgevonden.
  Als de uitgaven voor reclame en uitnodigingen in vergelijking met het gewone verloop van een dergelijke manifestatie evenwel uitzonderlijk blijken te zijn, moeten ze bij wijze van uitzondering wel als verkiezingsuitgave aangerekend worden;

  De kostprijs van niet-periodieke manifestaties die voor verkiezingsdoeleinden worden georganiseerd en waarvoor een deelnameprijs wordt aangerekend, als de uitgaven worden gedekt door de inkomsten, met uitzondering van de inkomsten uit sponsoring, en als het niet om uitgaven voor reclame en uitnodigingen gaat. Als de inkomsten de uitgaven niet dekken, moet het verschil als een verkiezingsuitgave worden aangerekend.

  V: Moeten persoonlijke diensten, inclusief gebruik van persoonlijk voertuig, aangegeven worden
  A: Uiteraard niet, tenzij ze toch vergoed werden

  V: Wie controleert dat allemaal?
  A: Partijen houden elkaar in de gaten voor wat de gebruikte propagandamiddelen betreft.

  De geschillen over de verkiezingsuitgaven omtrent de lijsten en de kandidaten zijn toevertrouwd aan een onpartijdig rechtscollege, namelijk de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.  De Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven controleert de verkiezingsuitgaven van de politieke partijen en gaat na of de politieke partijen geen verboden propagandamiddelen hebben gebruikt en legt desgevallend sancties op.
  Een uitspraak over dergelijk geschil komt niet toe aan de Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur of haar administratie.

  Besluit
  Het lijkt mij dat bovenstaande regels pro forma opgesteld en opgelegd worden.

  Er wordt zodanig veel toegestaan dat je nog nauwelijks kan spreken van ‘beperkingen’.
  Welk verschil is er tussen reclamespots uitzenden op radio, televisie of in de bioscoop en berichten via de sociale media?
  Alle regels kunnen zodanig geïnterpreteerd worden dat een klacht weinig zin heeft.
  Wat de uitgaven betreft: er bestaan heel zeker voldoende knepen om de regels te omzeilen.

  Bronnen
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Sperperiode_(verkiezingen) (niet aangepast aan regels Binnenlands Bestuur)

   

  06-08-2018, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Verkiezingen
  02-06-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Westende: Heeft de ‘moeder van alle verkiezingen’ aan jullie verwachtingen beantwoord?

  De dag vooraf
  Het was opvallend rustig in Westende op 24 mei. Vrije parkeerplaatsen in overvloed, weinig wandelaars en fietsers. Het was duidelijk te zien dat er iets op til was. De tweedeverbljvers en de gewone weekendbezoekers van de kust vinden het waarschijnlijk wat van het goede te veel om toch het weekend hier door te brengen terwijl ze op zondag hun kiesplicht moeten vervullen in hun officiële woonplaats. Waar verkiezingen allemaal goed of slecht voor zijn!!

  De voorbereiding door de gemeente van de lokalen in het cultureel centrum ‘Calidris’ waar de Westendenaar de toekomst van het land moet helpen bepalen, is al beëindigd: zes goed aangeduide stembureaus (van 115 – 120) elk met ondoorschijnende gordijnen afgeschermde stemhokjes en met drie koffers om de witte, roze en blauwe waardevolle stembiljetten te ontvangen, staan opgesteld. De richtlijnen voor het kiezen en de affiches met de kandidatenlijsten zijn zorgvuldig opgehangen. De gescherpte rode potloden hangen aan een kettinkje, kortom Westende is er klaar voor.
  Enkel de enthousiaste voorzitters en bijzitters en de geplooide stembiljetten ontbreken nog.

  Het is een goeie zaak dat de klassen van onze gemeentescholen niet meer ontruimd moeten worden om plaats te maken voor kiesbureaus. Ook in Lombardsijde gebeurt de stemming nu in de sporthal ‘De Bamburg’.

  Op 24 april 2014 werd het politiereglement in verband met verkiezingen in de gemeenteraad bekrachtigd. Daarin wordt gestipuleerd hoe en wat mag aangeplakt worden door de partijen. In laatste instantie werd de burgemeester nog gedwongen haar eigen besluit van 1 april 2014 in verband met de regeling van de verkiezingspropaganda, te doen eerbiedigen.
  Twee partijen die het reglement mee goedkeurden stoorden zich namelijk niet aan een bepaald verbod. Nu wordt namelijk verboden driimensionale voorwerpen op de borden aan te brengen. 
  Ziehier wat bedoeld wordt:

  De grote dag
  Eindelijk is dan de grote dag aangebroken. Ook nu nog een rustig Westende, behalve op de wegen die leiden naar de stembureaus en in de omgeving daarvan. Omdat hier nog niet met stemcomputers gewerkt wordt, zoals in 151 andere Vlaamse gemeenten, krijgen de Middelkerkenaars tussen 8 uur en 14 uur de tijd om over het lot van de kandidaten die in de voorbije weken ons straatbeeld ontsierden, te beslissen.

  Aan de ingang staat een ‘vriendelijk’ (wat anders?) maar miniem ontvangstcomité, Geert Galle van Open VLD en Chris Niville van LDD, dus veel minder volk dan bij gemeenteraadsverkiezingen.
  De rij is niet extra lang, slechts een tiental meter, zodat niet lang moet aangeschoven worden. Op de kiesbrief staat dat wie helemaal niet wil aanschuiven, zijn stem moet komen uitbrengen tussen 12 en 13 uur. Maar ja, zoiets valt bij de meeste mensen in dovemansoren, ook in de mijne, dus…
  Waar is de tijd dat de stembureaus in de dorpskern waren (gemeentehuis, jongensschool,…) en dat de grote toeloop van kiezers (te voet) plaatshad na de hoogmis. Nu gaat iedereen kiezen met de wagen zodat er aan de ‘Calidris’ een echte verkeerschaos geschapen wordt. Politie is er in de verste verte niet te zien, wel aan de ingang om de kiezersfile onder controle te houden.

  De uitslagen

  Voor de federale kamer – Het Rijk

        Partij

         2010

        2014

      Verschil

   

     %

  Zetels

     %

  Zetels

     %

  Zetels

  N-VA

  17,40

    27

  20,33

    33

  +2,93

    +6

  CD&V

  10,85

    17

  11,65

    18

  +0,8

    +1

  PS

  13,70

    26

  11,64

    23

   -2,06

     -2

  Open VLD

    8,64

    13

    9,81

    14

  +1,17

    +1

  MR

    9,55

    18

    9,58

    20

  +0,3

    +1

  SP-a

    9,24

    13

    8,86

    13

   -0,38

      0

  Groen

    4,38

     5

    5,34

     6

  +0,96

    +1

  CDH

    4,98

     9

    4,92

     9

   -0,6

      0

  Vlaams Belang

    7,76

    12

    3,69

     3

   -4,07

     -9

  PVDA+

     -

     -

    1,76

     0

  +0,95

      0

  Lijst Dedecker

    2,31

     1

    0,42

     0

   -1,89

     -1

  Rossem

     -

     -

    0,17

     0

  +0,17

      0

  Commentaar
  Voor een zetel voor de Walen, zijn minder stemmen nodig dan in Vlaanderen: in juni 2010 gemiddeld 47.581 stemmen voor een Vlaamse en slechts 35.299 stemmen voor een Franstalige.

  Kijk maar eens op de website http://newsmonkey.be/article/12278 om te zien hoe dat berekend wordt.
  In mijn tabel hierboven kunnen jullie bijvoorbeeld zien dat de PS met 10,85 % 26 zetels behaalt tegenover de 17,40 % van de N-VA die daarmee slechts 1 zetel meer in de wacht sleept.
  Betekent dat nu dat de kieswet in het nadeel is van de Vlamingen?
  Op de website http://forum.politics.be/showthread.php?t=202795 wordt beweerd dat zoiets ‘dikke zever’ is en dat het Belgisch kiessysteem niet per definitie anti-Vlaams is: “ De politieke keuze die gemaakt wordt, namelijk. moeten de zetels over de kieskringen verdeeld worden op basis van de bevolking of op basis van de stemgerechtigden, is een keuze die in veel landen die kieskringen kennen gemaakt wordt. Een verandering van die politieke keuze zou 5 extra Vlaamse zetels opleveren. Dat is substantieel, maar niet van de grootteorde die sommigen pretenderen. Bepleit men dat vanwege het democratische 'one man, one vote'-principe, of wil men de Vlamingen nog meer zetels toekennen in de Kamer, dan moet men voor een unitaire of federale kieskring pleiten.”
  Ontwaar ik daar nu een tegenstrijdigheid in?

  De PS en SP-a samen zijn de grootste familie in zetels (23 + 13 = 36) maar niet in aantal stemmen

  Federale Kamer
  Ziehier de uitslagen, voor West-Vlaanderen en voor het kanton Oostende waarvan Middelkerke deel uitmaakt.

   

  Kieskring West-Vlaanderen

  Kanton Oostende

       Middelkerke

  Partij

         2014

  Verschil/2010

  2014

  Verschil

  2014

     2014

  2012

   

     %

  Zetels

     %

  Zetels

      %

       %

    %

     Stemmen

  Groen

    7,88

   

  +1,57

   

    9,08

     +1,14

   5,33

     726

   

  Vlaams Belang

    4,73

     0

   -4,34

     - 1

    5,17

      -4,45

   3,90

     532

     437

  Open VLD

  13,79

   

  +0,26

   

  14,37

     +1,74

  18,83

  2.566

  4.270

  Lijst Dedecker

    3,52

     0

   -4,15

     -1

    7,42

      -5,47

  18,12

  2.470

  3.445

  SP-a

  17,63

     3

  +2,50

      0

  23,30

     +3,32

  13,78

  1.878

   

  N-VA

  28,50

   

  +4,52

   

  27,02

     +3,66

  24,60

  3.353

  1.686

  CD&V

  21,74

     4

   -1,27

      0

  11,21

      -0,76

  13,91

  1.895

  2.604

  PVDA+

    1,66

     -

  +0,83

   

    1,78

     +0,95

    1,07

     146

   

  We zouden hier nu voor Middelkerke kunnen vergelijken met de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012. Groen en SP-a vormden toen een kartel. De N-VA lijst stelde niet veel voor. Nu ook niet, maar de algemene N-VA golf heeft ook hier delen van Open VLD en van LDD weggespoeld.

  Vlaams Parlement

   

               Vlaanderen

           West-Vlaanderen

  Kanton Oostende

  Partij

       2014

  Verschil/2009

        2014

  Verschil/2009

    2014

  Verschil

   

     %

  Zetels

     %

  Zetels

    %

  Zetels

     %

  Zetels

     %

      %

  Groen

    8,70

     10

     +1,9

     +3

    7 ,2

     1

   +1,3

     0

     8,47

    +1,8

  Vlaams Belang

    5,92

       6

     -8,4

    -15

    5,1

     1

    -6,8

    -2

     6,12

     -7,2

  Open VLD

  14,15

     19

     -0,9

      -2

  13,1

     3

   +0,2

     0

   14,87

    +0,6

  Lijst Dedecker

     -

     -

        -

      -

     -

     -

  -13,21

    -3

       -

       -

  SP-a

  13,99

     18

     -1,3

     -1

  16,3

     4

   +2,2

   +1

   22,66

    +2,0

  N-VA

  31,88

     43

  +18,8

   +27

  29,8

     7

  +19,0

   +5

   30,01

  +20,4

  CD&V

  20,48

     27

     -2,4

    - 4

  25,3

     6

     -3,0

    -1

   14,04

    +0,2

  PVDA+

    2,53

      0

    +1,5

      0

    1,6

     -

    +0,9

     -

     1,83

   

  Rossem

    0,24

      0

   

      0

    0,3

     -

    +0,3

     -

     0,34

   

  ROEL

    0,12

      0

   

      0

    0,2

     -

    +0,2

     -

     0,18

   

  GENOEG

    0,3

      0

    +0,3

      0

    0,3

     -

    +0,3

     -

     0,31

   

  VCP

    0,12

      0

   

      0

    0,12

     -

    +0,12

     -

     0,11

   

  Piraten

    0,62

      0

    +0,62

      0

    0,7

     -

    +0,7

     -

     0,89

   

  V.I.T.A.L.

   

      0

   

      0

    0,1

     -

    +0,1

     -

     0,17

   

     UF

    0,83

      1

    -0,4

  0

   

   

   

   

   

   

     Aantal uitgebrachte stemmen: Vlaanderen 4.202.462, West-Vlaanderen 799.733
  (bepaalt de 
  penetratiegraad: zie hieronder)

  En hoe hebben de Middelkerkse kandidaten het er van afgebracht?
  Ziehier het aantal voorkeurstemmen behaald door de Middelkerkse kandidaten:

   

   2014

  Penetra-
  tiegraad

   2010

  2009

  Dedecker Jean-Marie

  17.774

    2,22

  32.514

   

  Desoete Isabelle

  11.399

    1,425

   

   

  Rommel-Opstaele Janna

  10.492

    1,31

   

  7.096

  Goemaere Katrien

   6.835

    0,85

      

     -

  Ampe-Duron Francine

   5.808

    0,73

      -

   

  Laenens Stefanie

   5.642

    0,705

      -

   

  Galle Geert

   4.795

    0,60

      -

   

  Vandekerckhove Bart

   4.118

    0,51

    

     -

  Ameele An

   1.497

    0,19

      -

   

  Houthoofdt-Meeuws Anita

   1.381

    0,17

    

     -

  Christiaens-Desender Rosa

   1.166

    0,145

      -

   

  Bianca Ryckewaert

   1.036

    0,13

      -

   

  Henk Dierendonck

   1.023

    0,13

      -

   

   Niemand werd verkozen!
  De hierbovenvermelde absolute aantallen kunnen wel met elkaar vergeleken worden, omdat het allemaal kandidaat waren in hetzelfde kanton, maar de waarde van een uitslag wordt eigenlijk uitgedrukt in ‘penetratiegraad’. De penegratiegraad is gelijk aan het aantal behaalde voorkeurstemmen gedeeld door het aantal uitgebrachte stemmen in de kieskring x 100, om het in procent uit te drukken.
  Gemiste kans voor Janna Rommel-Opstaele.
  In tegenstelling met wat ik verwachtte behaalde ze als vierde op de lijst 135 voorkeurstemmen meer dan de derde Patrick Declerck, burgemeester van Blankenberge. Maar … de Open VLD behaalde maar 2 zetels.

  De Middelkerkse burgemeester werd in laatste instantie van de Vlaamse lijst overgeheveld naar deze voor de federale Kamer. Op de Vlaamse lijst stond ze op de vijfde plaats. Afgaande op de naakte cijfers, zou ze ook daar niet verkozen geweest zijn.
  Ik wil haar echter wel feliciteren met het behaald resultaat.
  Isabel Desoete haalt ook een prachtig resultaat want ze profiteert mee van de N-VA vloedgolf.

  En dan is er het drama Jean-Marie Dedecker. Zijn partij haalt dan toch de kiesdrempel niet: geen ‘waakhond’, geen ‘brulboei’meer in de kamer, verlies aan fondsen voor de partij, afgedankte medewerkers.
  Jean-Marie zegt wel in ‘Het Laatste Nieuws’ van 27.5.14 ‘Ik kan omgaan met een nederlaag’ maar de Jean-Marie die op TV geinterviewd werd zondag 25.5 in Westende-bad was een heel andere dan diegene die ik ’s morgens lachend de sporthal in Lombardsijde zag verlaten na het uitbrengen van zijn stem.
  Dat is weliswaar zeer begrijpelijk.
  We noteren toch weer enkele van zijn typische uitspraken.

  “We zijn zelfs niet uit de loopgraven geraakt. Wij werden in de loopgraven vertrappeld door de N-VA.” (allusie op terugtrekking van zijn partij achter de Ijzer?)
  “De Wetstraat heeft nochtans een brulboei nodig”
  “Plezier in de politiek? Het enige vermaak dat ik in de Wetstraat opmerk, is leedvermaak”
  “Maar wie zegt dat ik stop met het publiceren van boeken en opiniestukken over Vande Lanotte’s onaanvaardbare praktijken bij onder andere Elektrawinds?”
  “Het was zondag heel snel duidelijk dat onze LDD-vlieger deze keer niet zou opgaan.”
  “Weet je wat het kenmerk is van een tsunami?Dat die zich vrij snel terugtrekt. En dat zal ook zo zijn bij deze N-VA vloedgolf.”
  “Nu gaan we herbronnen en ons richten op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in Middelkerke. We willen hierbij beter doen dan de vorige keer. De partijkas is groot genoeg om de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 te halen. Ik kan daarmee een drietal mensen in dienst houden, want er zit 1,3 miljoen euro in.”
  De volgende federale verkiezingen? Dat is nog veraf, die zijn pas voor 2019 en dan ben ik al 67 jaar en op prostaatleeftijd."

  Vlak voor de afgelopen verkiezingen zou er vanuit N-VA weer een toenadering geweest zijn, maar die zou opnieuw afgesprongen zijn. ‘Het was opnieuw de hand uitsteken en dan terugtrekken.’

  Besluit
  Jullie zullen er nu stilaan wel genoeg van gekregen hebben en nu (bij leven en welzijn) op naar 2018 voor nieuwe gemeente- en provincieverkiezingen (als de provincies dan nog bestaan) tenzij… de politieke wereld in de volgende dagen en weken (en maanden?) op zijn kop gezet wordt.

  Bronnen
  http://www.vlaanderenkiest.be/verkiezingen2014/index.html#/parlement/R02000/uitslagen
  http://verkiezingen2014.belgium.be/nl/

  02-06-2014, 19:51 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Verkiezingen
  19-05-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke, verkiezingen 25.05.2014: Weten jullie al wie jullie stem krijgt?

  Binnen 6 dagen zullen geïnteresseerden in de politiek eindelijk het antwoord krijgen op enkele vragen:

  1. Hoe groot is het percentage stemmen behaald door het N-VA?
  2. Wie zijn de overwinnaars en wie de verliezers?
  3. Werden de peilingen bevestigd?
  4. Wie zijn de verkozen kandidaten in West-Vlaanderen?
  5. Heeft de LDD de kiesdrempel gehaald?
  6. Welk persoonlijk resultaat hebben de Middelkerkse kandidaten behaald?

  Aangezien ik ‘zeer geïnteresseerd’ ben in de federale en Vlaamse politiek, heb ik mij voorgenomen de zondagnamiddag en – avond (en nacht?) van 25 mei 2014 door te brengen voor mijn TV – toestel.
  Ik wil er niets van missen! Ik zal toch de enige niet zijn, zeker?
  En ... ik schrijf er zeker een artikel over!

  Opeenvolgende peilingen
  Hierna vinden jullie de resultaten (in %) van 20 opeenvolgende peilingen en verkiezingen (grijs) voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

  Datum

  Krant

  CD&V

  VB

  sp.a

  Open

  Vld

  N-VA

  Groen

  PVDA

  Overi-

  ge

   13 mei 2014

   De Standaard

   19,7

   7,7

   14,9

   13,7

   31,9

   9,2

     <

      <

  25 april 2014

  De Standaard

  20,0 

  6.7 

  14,5 

  12,7 

  33,2 

  9,1 

  1,7 

  2,1 

  23 april 2014

  Le Soir

  17,6 

  10,3

  13,5 

  13,5 

  32,8 

  8,7 

  3,4 

  0,2 

  15 april 2014

  La Libre Belgique

  16,9 

  9,9 

  13,6 

  13,5 

  32,9 

  7,6 

  4,1 

  1.5 

  21 februari 2014

  La Libre Belgique

  17,6 

  9,8 

  14,6 

  12,8 

  32,3 

  7,3 

  3,7 

  1.9 

  13 februari 2014

  Le Soir

  18,5 

  7,6 

  13,3 

  13,3 

  32,3 

  8,4 

  2,7 

  3.9 

  24 november 2013

  La Libre Belgique

  17,9 

  9,9 

  14,1 

  12,4 

  30,8 

  8,0 

  2,0 

  4.9 

  21 november 2013

  Le Soir

  17,4 

  9,6 

  13,1 

  14,4 

  31,2 

  8,9 

  3,0

  2.4 

  2 september 2013

  La Libre Belgique

  17,3 

  11,3

  12,0 

  11,8 

  35,5 

  6,9 

  1,5 

  5,2 

  16 juni 2013

  Le Soir

  15,7 

  9,4 

  13,9 

  13,2 

  35,0 

  7,7 

  5,1 

  25 mei 2013

  La Libre Belgique

  15,9 

  12,9

  14,1 

  12,9 

  32,8 

  6,5 

  2,5 

  2,4 

  25 mei 2013

  De Standaard

  17,4 

  10,6

  14,7 

  10,1 

  32,1 

  9,5 

  5,6 

  24 maart 2013

  Le Soir

  16,7 

  10,5

  13,6 

  12,3 

  33,6 

  7,7 

  5,6 

  16 maart 2013

  Het Laatste Nieuws

  15,1 

  11,3

  14,7 

  12,1 

  33,8 

  8,4 

  5,6 

  22 februari 2013

  La Libre Belgique

  14,1 

  6,8 

  14,9 

  10,0

  39,0 

  8,7 

  2,4 

  4,1 

  30 november 2012

  La Libre Belgique

  16,5 

  10,7

  14,4 

  9,6 

  35,4 

  8,0 

  3,6 

  1,8 

  14 oktober 2012

  Provincieraad 2012

  21,4 

  8,9 

  13,6 

  14,6

  28,5 

  8,3 

  4,6 

  14 september 2012

  De Standaard

  18,5 

  9,5 

  14,5 

  10,7

  36,3 

  7,9 

  2,6 

  10 juni 2010

  Federale 2010

  17,6 

  12,6

  15,0 

  14,0

  28,2 

  7,1 

  5,5 

  7 juni 2009

  Vlaamse raad 2009

  22,9 

  15,3

  15,3 

  15,0

  13,1 

  6,8 

  11,8

  Gemiddelde

  17,7

  10,0

  14,1 

  12,6

  33,0

  8,0

    -

  West-Vlaanderen is een buitenbeentje
  Ik vermoed dat de N-VA bij ons minder sterk zal zijn dan in de andere provincies en CD&V daarentegen sterker. Bovenstaande peilingen gaan over heel Vlaanderen. Ze geven dus geen beeld over West-Vlaanderen. Er is bij ons geen tweestrijd tussen twee grote kopstukken zoals in Antwerpen tussen Dewever en Peeters, alhoewel ze niet op hetzelfde stemformulier staan
  . Toch zal hun invloed zich wel over gans Vlaanderen doen gevoelen.
  Ik heb van alle resultaten voor elke partij het gemiddelde berekend. (op groene achtergrond)
  Voor West-Vlaanderen zijn er enkel resultaten van verkiezingen en niet van peilingen.                        
  Jullie vinden ze hieronder.

   

  2009

  2010

  2012

  Gemiddelde

  SP-a

  14,09 %

  15,13 %

  15,78 %

  15,00 %

  N-VA

  10,79 %

  23,98 %

  25,30 %

  24,59 %

  Groen

  5,89

  6,31 %

  7,47 %

     6,53 %

  VB

  11,86 %

  9,07 %

  7,71 %

     9,34 %

  CD&V

  28,25 %

  23,01 %

  27,58 %

  26,28 %

  Open VLD

  12,91 %

  13,53 %

  13,37 %

  13,27 %

  LDD

  13,21 %

  7,69 %

     -

  10,45 %

  Als we bovenstaand gemiddelde van West-Vlaanderen vergelijken met het gemiddelde van de Vlaamse kieskring voor de kamer, dan zien we dat de CD&V in onze provincie steeds de grootste geweest is. De N-VA haalt er niet 1/3 van de stemmen maar die partij is eigenlijk pas aan zijn heel grote opgang begonnen na de verkiezingen van 2012, onder andere met stemmen van LDD en in mindere mate van VB. Daarom heb ik ook hun resultaat bij de verkiezingen voor de Vlaamse raad 
  in 2009 niet meegeteld omdat het te veel afwijkt.We kunnen dus vermoeden dat N-VA ook hier wel de grootste partij zal worden, maar dat de CD&V traditiegetrouw ook een goed resultaat zal halen. Hilde Crevits is hier zeer populair terwijl haar N-VA tegenstander voor het Vlaams parlement, Geert Bourgeois, toch niet dezelfde uitstraling heeft.
  Voor Westende blijft het bij Crevits, hoe sympathiek ook, nog steeds bij beloften.
  Begin 2008 heeft ze 2,5 miljoen euro opzijgezet voor rioleringswerken in de doortocht in Westende. Op 5 mei 2013 heeft ze het tramtracé in Lombardsijde voorgesteld. De werken zijn nog steeds niet gestart. In 2014 zouden die voor de halve Henri Jasparlaan en voor de Essex Scottishlaan nog moeten starten. Maar ja, nog even (?) geduld!  Het jaar is nog niet om. 
  Bourgeois is wel de man die gul de subsidies uitdeelt voor toeristische evenementen en nog veel meer. En dat doet soms wonderen!
  Voor de Kamer speelt de CD&V staatssecretaris Hendrik Bogaert uit tegenover de toch minder bekende Brecht Vermeulen van de N-VA.

  En nog steeds Vande Lanotte!!
  De SP-a scoort in West-Vlaanderen in mijn gecijfer ook redelijk goed door Johan Vande Lanotte en John Crombez. Zouden de Westendenaars al vergeten hebben dat Johan hun vakantiecentrum sloot en zich daarna vijandig tegenover hen opstelde?

  En dan is er ook de factor Dedecker
  Mocht Dedecker niet bestaan, dan moesten ze hem uitvinden, heb ik onlangs nog gelezen. En toch gaan veel professionele waarnemers er van uit dat Jean-Marie (zo goed als zeker) niet herkozen zal worden. Afwachten maar! Heel wat gewone mensen vinden dat hij als waakhond nodig blijft in de Kamer. Daarvoor moet wel de kiesdrempel van 5,3 - 5,8 % gehaald worden (circa 40.000 stemmen, volgens de verklaring van Jean-Marie op VRT). Een partij moet een minimaal aantal stemmen behalen om een zetel te veroveren. Deze maatregel is bedoeld om politieke versnippering tegen te gaan. Aangezien LDD enkel deelneemt in West-Vlaanderen voor de Kamer (‘terugtrekking achter de IJzer’, heet dat in termen van de ‘Grote Oorlog’), bestaat daarover dus geen peiling.
  In 1918 heeft dat wel tot de overwinning geleid.
  Volgens een eigen (‘peperdure’ dixit JMD) elektronische peiling die Dedecker liet uitvoeren bij 2.000 West-Vlamingen zou zijn partij 6,1 procent halen, meer dan de kiesdrempel dus.

  Klopt het dat …?
  Volgens een doorgaans welingelichte bron, maar niet bevestigd, zou de VRT een peiling uitgevoerd hebben waarvan de resultaten niet gepubliceerd werden. Wouter Devriendt en Jean-Marie Dedecker, die de kiesdrempel zou halen, zouden het daarin goed gedaan hebben, de SP-a bijzonder slecht en Hilde Crevits minder goed dan verwacht.
  Dat klopt echter totaal niet met de cijfers die de VRT op 15 mei wel publiceerde.

  Hoe verloopt de campagne in Middelkerke?
  De Open VLD is prominent aanwezig met Janna, met ‘verbeterde’ affiches, met Galle die het opnieuw wil ‘doen’ en met Bart Vandekerckhove. Zou het 'Maggie-effect' het kunnen doen, vooral nu ze zopas een record ‘sacochewerpen’ verbeterd heeft?
  Janna denkt van wel, te oordelen naar een folder van haar.

  Ik vraag me ook elke keer af wat een Antony Dumarey, nog een blauwe vastgoedmakelaar, uit Oudenburg en provincieraadlid, hoopt te bereiken met verkiezingsborden in Westende. Dat geldt eveneens voor Lieven Cobbaert van de Open VLD en voor Wim Aernoudt en Wilfried Vandaele van de N-VA.
  Zouden er echt mensen zijn die zich daardoor laten beïnvloeden?

  Verder heb ik slechts enkele borden gezien van de N-VA, CD&V en van LDD, een zeldzame van de SP-a met de twee kopstukken Vande Lanotte en Crombez en een schuchtere achter een privaat venster van Wouter Devriendt.
  Ziehier enkele van de meest opvallende borden.

  Op de aanplakborden op het marktplein van Westende werden eerst slechts negen vakken voorzien voor negen partijen, in de volgorde van hun lijstnummer: 2 Groen, 3 Vlaams Belang, 7 Open VLD, 8 Lijst Dedecker, 12 SP-a, 13 N-VA, 15 CD&V, 17 PVDA+ en Rossem (zonder vermelding van hun lijstnummer 29).
  Nochtans zijn er nog andere partijen die in West-Vlaanderen deelnemen aan de kiesstrijd: 30 BUB Belgique (voor de Kamer) en 31 ROEL (Recht op Leven), 32 Genoeg ((Gezonde Evenwichtige Nieuwe Open Eerlijke Groepering), 33 VCP (Vlaamse Christen Parftij), 34 Piratenpartij en 35 VITAL ((Vrijheid, Intimiteit, Thuis, Arbeid en Liefde) (voor het Vlaams parlement)
  Op http://users.skynet.be/Stam/lefevere/Blog/LijstenVerkiezingen25052014_08052014.htm vinden jullie de nogmaals aangepaste en nu volledige lijst van alle partijen.

  Waarom had de gemeente eerst aangenomen dat de kleine partijen maar niet moesten plakken op die borden? Dat is natuurlijk in het voordeel (?) van de grote partijen. Kleinere partijen hebben niet de centen om grote borden te plaatsen in weiden, in privétuinen van sympathisanten en op gebouwen.
  Ziehier de borden die op het marktplein van Westende staan. Toen ik mijn foto nam, ontbraken de borden voor de kleine partijen nog. Is er een klacht binnengekomen? Ze staan er nu namelijk wel.

  Jullie hebben ook wel bemerkt dat de Open –VLD in Middelkerke reclame maakt voor Guy Verhofstadt, hun lijsttrekker voor Europa.? ‘Guy for President’! Verhofstadt is immers kandidaat om Europees Commissievoorzitter te worden en aldus Barroso op te volgen. Is dat misschien enkel voor Engelstalige Vlamingen bedoeld?  Volgens taalkundigen spreekt hij nochtans Engels 'met haar op'. Maar goed, wie vindt dat Europa nog meer macht moet krijgen, moet voor ‘Gaai’ stemmen, want 'uitbreiden' en 'meer macht' behoren tot zijn 'dada's'. Ik denk nochtans dat hij weinig kans maakt.

  Bij het verschijnen van huidig artikel, had ik nog maar weinig folders in mijn bus gevonden: een gazet en 4 folders van de CD&V, een grote algemene folder met alle kieslijsten voor het Vlaams Belang, 2 folders Open VLD, een gazetje van de Groenen en een mooie folder van ‘waakhond’ Jean-Marie Dedecker.

  Opmerkelijk
  Lucien Niville was ooit een verstokt Open VLDer die de partij veel stemmen bijgebracht heeft. Nu heeft hij die partij definitief afgezworen om … Dedecker-fan te worden.

  Hij rijdt zelfs rond met een LDD-sticker op zijn auto.
  Waarom? Hij neemt het de blauwe partij kwalijk dat ze hem niet gesteund hebben bij zijn verkiezingsklacht bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2012. Hij wilde namelijk een hertelling van de stemmen omdat zijn behaald cijfer te ongeloofwaardig scheen.

  Bestaat er dan toch nog vandalisme in de campagne?
  Hoewel ik dacht dat de campagnes tegenwoordig proper gevoerd worden, heb ik toch enkele uitzonderingen vastgesteld.

  Zo belandde Verhofstadt in de gracht in de Nieuwpoortlaan. Heeft iemand gedacht dat hij/zij daarmee weerwraak kon nemen voor de Open VLD overtreding tegen het eigen politiereglement, waarbij de reclame voor VHS supplementair buiten de voorziene oppervlakte op het aanplakbord aangebracht werd? Of heeft hij/zij zo'n hekel aan 'Guy'?
  Werd Janna, van haar kant, misschien het slachtoffer van de voor mij onbegrijpelijke Wurst-hype (vrouwenfiguur met baard). Een snor staat haar toch echt niet!
  Ofwel hebben de socialisten slechte ‘pap’ gebruikt ofwel is er iemand die niet houdt van John Crombez en van een andere kandidaat, want hun foto’s werden afgescheurd.

  Ik wil jullie die beelden toch niet onthouden.

                                                        

  Bron http://www.mensenrecht.be/node/4052

   

  19-05-2014, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (2)


  Categorie:Verkiezingen
  05-05-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke: Nog 20 dagen en we mogen/ moeten gaan kiezen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Zondag 25 mei 2014 zou een heel bijzondere dag voor ons allen moeten zijn. Dan moeten we immers de West-Vlamingen kiezen die ons zullen vertegenwoordigen in de Federale kamer en in het Vlaams parlement. We moeten ook 12 Vlaamse Europese parlementsleden aanduiden maar dat zijn kandidaten uit alle Vlaamse provincies.

  Bij de federale verkiezingen kan de kiezer geen senatoren meer rechtstreeks verkiezen. In de toekomst worden de leden van de senaat immers onrechtstreeks aangeduid. Het vroegere ‘Hogerhuis’ wordt een ontmoetingsplek tussen gewesten en gemeenschappen van het federale België.Dus geen tweekamerstelsel meer!
  Misschien wordt dat wel een vergadering van de gebuisden?

  Doen we dat allemaal nog wel met hart en ziel? Ik denk het niet, maar ja, wat moet dat moet. En dus kunnen we misschien best wat informatie over die verkiezingen gebruiken. Ik doe een poging…

  Welke kandidaten krijgen we voorgeschoteld?
  Op de pagina http://users.skynet.be/Stam/lefevere/Blog/LijstenVerkiezingen25052014.htm kunnen jullie mijn aangepaste en aangevulde lijst van de kandidaten bekijken.

   De Middelkerkse kandidaten in alfabetische volgorde 

  Naam

  Partij

  Lijst

  Plaats

  Ann Ameele

  Vl Belang

  Kamer

  15e effectief

  Francine Ampe-Duron

  CD&V

  Kamer

  7e opvolger

  Rosa Christiaen-Desender

  LDD

  Kamer

  10e effectief

  Jean-Marie Dedecker

  LDD

  Kamer

  1e effectief

  Isabelle Desoete

  N-VA

  Vlaamse raad

  20e effectief

  Henk Dierendonck

  LDD

  Kamer

  3e opvolger

  Geert Galle

  Open VLD

  Kamer

  8e opvolger

  Katrien Goemaere

  CD&V

  Vlaamse raad

  9e opvolger

  Anita Houthoofdt - Meeuws

  Vl Belang

  Vlaamse raad

  15e effectief

  Stefanie Laenens

  SP-a

  Kamer

  10e effectief

  Janna Rommel-Opstaele

  Open VLD

  Kamer

  4e effectief

  Bianca Ryckewaert

  LDD

  Kamer

  2e opvolger

  Bart Vandekerckhove

  Open VLD

  Vlaamse raad

  15e opvolger

  Uit onze gemeente werd dus niemand geselecteerd voor een Europese lijst.
  Op een lijst mag het verschil tussen het aantal kandidaten (titularissen en opvolgers) van elk geslacht niet groter zijn dan één. De eerste twee kandidaten (titularissen èn opvolgers) van elke lijst mogen niet van hetzelfde geslacht zijn.
  Voor de overige plaatsen op de lijst is er geen verplichte volgorde man-vrouw, doch de verhouding 50 % mannen en 50 % vrouwen op de lijst moet steeds gerespecteerd worden.

  Welk resultaat behaalden de partijen bij de vorige verkiezingen
  Ziehier het aantal zetels voor de onderscheidene partijen, uiteraard voor West-Vlaanderen.   

  Lijst

  Kamer 2010

  Vlaamse raad 2009

  N-VA

         4

                 2

  CD&V

         4

                 7

  SP-a

         3

                 3

  Open VLD

         2

                 3

  VB

         1

                 3

  Groen

         1

                 1

  LDD

         1

                 3

  PVDA+

         0

                 0

  Toen behaalde voorkeurstemmen door de voor ons interessante kandidaten  

  Kandidaat

  Partij

  Kamer 2010

  Vlaamse raad 2009

  Plaats

  Vincent Van Quickenborne

  Open VLD

       45.196

   

  1e Effectief

  Sabien Lahaye - Battheu

  Open VLD

       13.394

   

  2e Effectief

  Patrick De Klerck

  Open VLD

   

           7.704

  1e Opvolger

  Janna Rommel-Opstaele

  Open VLD

   

           7.096

  6e Effectief

   

   

   

   

   

  Jean-Marie Dedecker

  LDD

       32.514

   

  1e Effectief

  Wordt Janna ingezet om Jean-Marie te counteren?
  In ‘Het Nieuwsblad’ van 29 april 2014 wordt de ruil tussen Jong VLD-voorzitter Bert Schelfhout, voorheen op de vierde plaats op de kamerlijst met de vijfde plaats van de Middelkerkse burgemeester op de Vlaamse lijst meegedeeld. De titel van het artikel moet ons ervan overtuigen dat Rommel-Opstaele daarmee ‘ten strijde trekt tegen Jean-Marie en met hem het duel wil aangaan voor een kamerzitje.‘ Met mijn tabelletje hierboven wil ik aantonen dat Janna, op basis van de uitslagen bij vorige verkiezingen, geen schijn van kans heeft tegen Jean-Marie. De waarschijnlijkheid dat Janna een zetel behaalt is trouwens ‘oneindig klein’. Haar partij behaalde in 2010 twee zetels en als we aannemen dat het er deze keer niet meer zullen zijn, hoe zou zij er dan kunnen in slagen Vincent en Sabien te onttronen? Zelfs als de Open VLD toch een zetel meer zou halen, dan vindt ze nog steeds Patrick De Klerck (nu parlementslid en burgemeester van Blankenberge) op haar weg.
  Wil men daarmee misschien de kiezer doen twijfelen tussen Jean-Marie en Janna? In mijn ogen zou Janna nog niet aan de hielen van Jean-Marie reiken als parlementair. Wat jullie ook van Dedecker mogen denken, hij is een doorzetter die wantoestanden tot op het bot uitzoekt. Hij kan het bovendien goed uitleggen en hij durft dat ook.
  Ik neem aan dat het geen valse bescheidenheid is van harentwege (al weet je maar nooit!) maar Janna ontkent dat zoiets in de eerste plaats de bedoeling is: ‘De wijziging komt er omdat er zo een betere verdeling ontstaat. Ik stond samen met Bart Tommelein uit Oostende op de Vlaamse lijst. Op de lijst voor de Kamer prijkten met Vincent Van Quickeborne en Bert Schelfhout twee kandidaten uit het Kortrijkse.’
  En wat denkt Jean-Marie er van? Hij reageert scherp en is overtuigd van het tegendeel. Zijn mening: “Ze moeten bij Open VLD wanhopig zijn. Het enige waarmee ze de wereld verbazen, is met hun kleutergedrag”. Schelfhout zou aan Jean-Marie zelf (hoe dom kan men wel zijn?) toevertrouwd hebben dat hij plaats moest ruimen voor Janna.
  Dat konden ze natuurlijk niet weten toen ze de lijst opstelden! Hm!
  Dedecker vervolgt: “Eigenlijk interesseert me dat geen barst. Het gaat om louter pestgedrag.”
  Nogal wat kandidaten zouden nu met verkiezingsdrukwerk zitten met daarop een onjuiste lijst. Jean-Marie vindt de Open VLD criteria om de lijst samen te stellen lachwekkend: “Een Middelkerkse kandidaat kreeg een bepaalde plaats toegewezen omdat hij dan zijn affiches van de vorige verkiezingen kan gebruiken.” Over wie hij het heeft? Dan kan enkel Geert Galle zijn, die in 2012 op de achtste plaats stond bij de provincieraadsverkiezingen en nu de achtste opvolger is op de lijst voor de kamer. Zijn motto ‘Doen’ dat we op zijn grote affiches zien prijken, komt mij inderdaad ook bekend voor. 

  Hoeveel mogen de partijen/kandidaten uitgeven om campagne te voeren?
  Elke partij mag, voor alle verkiezingen samen, maximum 1.000.000 euro uitgeven.

  Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de hoogstgeplaatste kandidaten en de overige kandidaten. Het aantal hoogstgeplaatste per lijst is gelijk aan het aantal zetels dat de lijst de vorige keer behaalde in de kieskring, plus één. Een hooggeplaatste kandidaat mag maximaal 8.700 euro uitgeven, aangevuld met 0,035 euro per tijdens de vorige verkiezingen ingeschreven kiezer in de kieskring.
  De overige effectieve kandidaten en de eerste opvolger mogen elk 5.000 euro uitgeven, de overige opvolgers elk 2.500 euro.
  Op de website http://www.verkiezingen.fgov.be/index.php?id=3320&L=1 vinden jullie trouwens het antwoord op al jullie eventuele vragen in verband met de komende verkiezingen. 

  Hoe verloopt de campagne totnogtoe?
  Geert Galle was er vroeg bij met zijn grote affiches. Ook Jean-Marie Dedecker liet niet lang op zich wachten. Het minste dat van zijn affiches kan gezegd worden is dat hij weer eens vindingrijk geweest zijn. Er wordt onder het volk inderdaad gesproken over de waakhond.

  Tot op vandaag ontving ik nog geen folders, maar daar is het misschien nog wat vroeg voor. De voordrachtsakten van de kandidaten moesten immers pas ten laatste op 26 april ingediend worden.
  We moeten trouwens ook nog een oproepingsbrief ontvangen. Dat moet ten laatste twee weken voor 25 mei gebeuren. 

  Hoe wordt in Middelkerke gestemd?
  In 151 van de 308 Vlaamse gemeenten en twee Brusselse gemeenten gebeurt het stemmen met het nieuw stemsysteem met een papieren bewijs. In 56 andere gemeenten - 39 Waalse en 17 Brusselse - gebruiken ze het 'gewone' stemsysteem met magneetkaart. In de 380 overige Belgische gemeenten wordt met potlood en papier gestemd. Middelkerke behoort nog steeds tot de laatste categorie. Dat betekent dat wij tussen 8 en 14 uur moeten gaan stemmen.

  Bronnen
  https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/442556/3/Nota+Hoeveel+mogen+de+partijen+uitgeven.pdf
  Artikel in ‘Het Nieuwsblad’ van 29 april 2014 door vln

   

   

  05-05-2014, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Verkiezingen
  24-03-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.25 mei 2014, de moeder van alle verkiezingen. Doet Middelkerke ook mee?

  Ik weet het, dat gaat niet echt over Middelkerke of Westende, of toch wel een beetje?

  Op 25 mei 2014 vallen de federale, regionale en Europese verkiezingen samen. Men noemt dat ‘de moeder van de verkiezingen’. Dat betekent dat we zowel stemmen voor een nieuw Vlaams en federaal parlement als voor het Europees parlement. Zit er een tweede ambtstermijn in voor premier Elio Di Rupo? En houdt minister-president Kris Peeters stand in de Vlaamse regering? De grote uitdager van deze verkiezingen wordt opnieuw N-VA waar voorzitter Bart De Wever al heeft aangegeven op alle niveaus te willen meebesturen.
  Eer het zover is wil ik jullie in een paar artikels mijn visie laten horen over de partijen, hun programma’s en hun lijsten, ook als Middelkerke daar slechts een heel klein rolletje in speelt.
  Het ligt hier niet in mijn bedoeling stemadvies te geven.

  Wat is er nieuw?
  Alle wijzigingen zijn vervat in het vlinderakkoord, genoemd naar de vlinderdas van di Rupo.
  Dat was het moeizaam (na 459 dagen) bereikte politieke akkoord rond de zesde staatshervorming in het najaar van 2011. Het werd gesloten tussen cdH, CD&V, Ecolo, Groen, MR, Open VLD, PS en SP-a.
  Ziehier de voornaamste en voor ons toepasselijke artikels uit dat akkoord.

  De Senaat wordt niet meer rechtstreeks verkozen, maar wordt een "ontmoetingsplaats" van de deelstaten, en zal bestaan uit 29 Nederlandstaligen, 20 Franstaligen waarbij een vertegenwoordiging van 1 Duitstalige wordt gewaarborgd. Daarbij worden nog eens 6 Nederlandstaligen en 4 Franstaligen gecoöpteerd.

  De Kamer zal om de 5 jaar vernieuwd worden in plaats van om de 4 jaar. Niet alleen het Vlaamse, maar ook het federale parlement is vanaf nu een legislatuurparlement dat dus niet meer kan ontbonden worden. Wanneer de regering valt, dient er binnen de bestaande verkozen parlementariërs opnieuw een meerderheid gezocht te worden. Dat verklaart een verhoogde angst van sommige politici om niet meer verkozen te worden.

  Er worden 150 leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers verkozen en dat in elf kieskringen: één per provincie en een kieskring Brussel-Hoofdstad.

  Het Vlinderakkoord heeft aan de praktijk van schijnkandidaten en mensen die teveel overstappen van niveau een einde gemaakt.

  Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Vlinderakkoord#Politieke_vernieuwing

   De slogans van de deelnemende partijen

  Bron: http://www.standaard.be/sloganslepen

  2 Groen: Samen beter doen
  De partij geeft met dat thema aan zowel een socialer als een groener beleid te willen. De slogan vat volgens hen perfect samen wat er moet gebeuren: "Wij staan klaar met oplossingen voor de jongere op zoek naar werk, voor de ouders die geen plaats vinden in de crèche, voor de werknemer die de prijzen in de supermarkt ziet stijgen maar zijn loon niet, voor de gepensioneerde met een klein pensioentje, voor al wie last heeft van de vervuilende en ongezonde files."

  3 Vlaams Belang: Een stok achter de deur
  Met dat thema wil de partij de Vlaming duidelijk maken dat het nefaste federale, Vlaamse en Europese beleid een weloverwogen keuze nodig maakt voor een partij die op dit historische kruispunt eerlijke en consequente standpunten inneemt.

  7 Open VLD: Mensen hebben vleugels
  ‘De communicatie past’ is de toon die Open VLD wil zetten. Dit is niet de partij van de zeurende, klagende, pessimistische Vlaming. Optimism is nog steeds a moral duty voor de partij. Open VLD is de partij die gelooft in de geëngageerde burger, de partij van de PIP’s (positief ingestelde personen), de partij die vertrouwen heeft in de toekomst, in het kunnen van de mensen. De vleugels wijzen natuurlijk ook op vrijheid. Open VLD is de partij van de vrijheid.

  8 LDD: Dedecker, niet te kraken
  Dedecker erkent dat ze door een moeilijke periode gaan. "Maar volgens een eigen peiling bij 2.000 West-Vlamingen halen we nog steeds 6,1 procent”. Hij beweert nochtans nooit te zullen opgeven en gelooft nog steeds in verandering en verbetering. Hij beseft wel dat er in de komende tijd harde noten zullen te kraken vallen. De slogan wordt dan ook "Dedecker, niet te kraken".

  12 SP-a: Sociale welvaart (daar vaart iedereen wel bij)
  Een onbeschroomd sociaal-democratisch project van sociale welvaart.
  Dat voor de sp.a 'welvaart waar iedereen aan meewerkt en waar iedereen ook mee in deelt. Welvaart die niet alleen op de beurs te vinden is maar in jobs voor jonge mensen die aan een leven willen bouwen. Welvaart die niet alleen bonussen oplevert maar een fair loon voor al wie zich inzet en het beste van zichzelf geeft. Welvaart die een perspectief biedt aan iedereen, niet enkel aan de besten en de slimsten. Welvaart die gebouwd is op respect voor iedereen.’

  13 N-VA: Verandering voor vooruitgang
  De partij gaat 25 verbintenissen aan, waaronder:

  1. Efficiënte dienstverlening in ruil voor het betalen van torenhoge federale belastingen
  2. Echt sociale zekerheid die ook zeker is in ruil voor het betalen van de enorm veel sociale bijdragen
  3. Gunstig economisch en investeringsklimaat voor onze bedrijven en ondernemers die minder moeten betalen, dat alles om onze welvaart en ons welzijn te behouden en te versterken
  4. Minder overheidsuitgaven
  5. Lagere belastingen
  6. Werken lonend maken
  7. Ondernemen stimuleren
  8. Een sociaal beleid met rechten én plichten en focus op de zwakste
  9. Structuren veranderen om iets structureel te veranderen
  10. Confederalisme om aan de Vlamingen op lange termijn het beleid te geven waar ze voor stemmen.

  15 CD&V: In welk Vlaanderen wil u leven? (zou 'wilt u' moeten zijn)
  Een samenleving waarin tegenstellingen op de spits worden gedreven? Of één waar we samen werken aan de toekomst?

  PVDA (Partij van de Arbeid)(Zonder Nr)
  De partij denkt zeker drie goede redenen te hebben om het sociale te benadrukken. Ten eerste is er de sociale achteruitgang in ons land zelf: 50.000 jongeren die geschorst worden van de dop, over ouderen die met een pensioen moeten rondkomen onder de armoedegrens, en de kinderarmoede die voor het derde jaar op rij groeit. Ten tweede vindt de partij dat de traditionele partijen het sociale aspect links hebben laten liggen. Zij vinden dat we steeds meer leven in een klassenmaatschappij waarbij enerzijds een dikke bankrekening gelijk staat met een ‘Speedy Pass’ voor het leven, terwijl anderzijds steeds meer mensen het moeilijk krijgen. De traditionele partijen volgen de weg van de private rijkdom en de publieke armoede. 

  De lijstvorming
  De vorming van de lijsten is nu bij de meeste partijen bijna volledig afgehandeld. Dat is niet overal even vlot verlopen. Iedereen, de klassieke uitzonderingen daargelaten, wil op een verkiesbare plaats staan. De zogenaamde ‘beschermde plaatsen’ zijn diegene die – op basis van de verkiezingsuitslag van 2010 – normaal een mandaat moeten opleveren.
  Dat ontaardt soms onder ‘partijvrienden’ in ruzies. Sommige ‘partijgetrouwen’ dreigen zelfs of stappen gewoon uit de partij of zelfs uit de politiek. Om geen gezichtsverlies te lijden laten sommige die slechts een strijdplaats toegewezen kregen, zogezegd hun plaats over aan een jongere. Kwestie van ‘aan de toekomst te denken’.

  In West-Vlaanderen moeten verkozen worden:
  Voor de kamer van volksvertegenwoordigers: 16 effectieven en 9 opvolgers, kiesdrempel 6%.
  Voor de Vlaamse raad: 22 effectieven en 16 opvolgers, kiesdrempel 5%
  Voor Europa (één lijst voor gans Vlaanderen): 12 effectieven en 7 opvolgers, kiesdrempel 10%

   

  CD&V

  VLD

  SP-a

  VB

  Groen

  LDD

  N-VA

  Totaal

  Kamer

  4

     2

     3

  1

     1

  1

     4

     16

  Vl Raad

  7

     3

     3

  3

     1

  3

     2

     22

  Europa

  3

     3

     2

  2

     1

  1

     1

     13 *

  *wordt 12: Vlamingen verliezen een zetel op een vorig totaal van 22

  Iedereen vermoedt dat de N-VA veel meer zetels zal behalen dan de vorige keer. (Kamer 4?, Vlaamse Raad 7?, Europa 4?) Voor de Vlaamse raad en voor Europa zal dat waarschijnlijk ten koste van het Vlaams Belang en sowieso van de Lijst Dedecker zijn, aangezien die deze keer niet meedoen.

  De samenstelling van de lijsten ontleden (verhouding jong en oud, voldoende vrouwen, verdeling over de regio’s, hoeveel allochtonen), heeft weinig zin omdat vooral en misschien alleen de topplaatsen belang hebben en dan wordt de vergelijking uiterst moeilijk.
  Hierna volgen, per partij, de topkandidaten die op een verkiesbare plaats staan (vetgedrukt) of een gunstige plaats bekleden om eventueel in aanmerking te komen voor een mandaat.
  De tabel bevat ook de Middelkerkse kandidaten op een gele achtergrond.

  Jullie kunnen de volledige lijst hier raadplegen.

  De nog ontbrekende namen zal ik aanvullen nadat ik ze ontvangen heb van de verschillende partijen.

   

   

  Kamer

  Vlaamse raad

  Europa

  2 Groen

  1 Wouter De Vriendt

  1 Bart Caron

  1 Bart Staes

  3 VB

  1 Peter Logghe
  16 Agnes Bruyninckx

   

  Opvolgers
  1 Yves Buysse

  1 Stefaan Sintobin
  2 Reinhilde Castelein
  3 Tanguys Veys
  22 Christian Verougstraete

  1 Gerolf Annemans
  2 ????

  7 Open VLD

  1 Vincent Van Quickenborne
  2 Sabien Lahaye-Battheu
  3 Patrick De Klerck
  16 Ward Vergote

  Opvolgers
  1 Anthony Dumarey
  8 Geert Galle

  1 Bart Tommelein
  2 Mercedes Van Volcem
  3 Francesco Vanderjeugd
  5 Janna Rommel-Opstaele
  22 Marleen Schillewaert

   1 Emmily Talpe
  15 Bart Vandekerckhove

  1 Guy Verhofstadt
  2 Annemie Neyts
  3 ?????
  12 Karel De Gucht

   

  1 Philippe De Backer

   

  8 LDD

  1 Jean-Marie Dedecker

  1

  2

  3

                       -

   

   

  12 SP-a

  1 Johan Vande Lanotte
  2 An Vanheste
  3 Alain Top
  10 Stefanie Laenens
  16 ?????

  Opvolgers
  1 Annick Lambrecht

  1 John Crombez
  2 Michèle Hostekint
  3 Renaat Landuyt
  22 Philippe De Coene

   

  1 Steve Vandenberghe

  1 Katleen Van Brempt
  2 Saïd El Khadraoui
  12 ????

   

  1 Nick Mouton

  13 N-VA

  1 Brecht Vermeulen
  2 Daphne Dumery
  3 Jan Vercammen
  4 Koenraad Degroote
  16 Pol Van Den Driessche

  Opvolger
  1 Gijs Degrande

  1 Geert Bourgeois
  2 Ann Minne-Soete
  3 Wilfried Vandaele
  4 Axel Ronse
  20 Isabel Desoete
  22 Kristof Pillaert

   1 Bert Maertens

  1 Axel Ronse
  2 Helga Stevens
  3 Mark Demesmaker
  4 Louis Ide
  12 Marc Descheemaecker

   1 ????

  15 CD&V

  1 Hendrik Bogaert
  2 Nathalie Muylle
  3 Roel Deseyn
  4 Franky Demon
  16 Felix De Clerck

  Opvolgers
  1 Bercy Slegers
  7 Francine Ampe-Duron

  1 Hilde Crevits
  2 Bart Dochy
  3 Martine Fournier
  4 Johan Verstreken
  5 Griet Coppé
  6 Jan Verfaillie
  7 Sabine Poleyn
  22 Sabine de Bethune

   1 Jan Durnez
  9 Katrien Goemaere

  1 Marianne Thyssen
  2 Ivo Belet
  3 Steven Vanackere
  12 Geertrui Van Rompuy-Windels

   

  1 Tom Vandenkendelaere

   

   

   

   

  Geen nationaal Nr

  Wegens niet vertegenwoordigd in een parlement

   

   

  PVDA

  1 Filip Desmet

  1 Bart Desmedt

  1 Tim Joye
  2 Lydie Neufcourt
  12 Han Soete

  Piratenpartij

   

   

  1 Sarah Van Liefferinge

  Rossem???

   

   

   

  En wat met onze Middelkerkse kandidaten?

  Het kan ongetwijfeld nuttig zijn een vertegenwoordiger van de gemeente te hebben in het federaal parlement of in de Vlaamse raad. Voor Europa is dat mijns inziens enkel een prestigezaak voor de verkozene. Zijn/haar aanzien in de gemeente stijgt daardoor ongetwijfeld. Maar … er staat toch geen enkele Middelkerkenaar op de Europese lijsten!!
  Laten wij even de kansen afwegen van onze gemeentelijke kandidaten.
  Enkel Jean-Marie Dedecker staat op een verkiesbare plaats. Om verkozen te worden in de federale kamer, moet zijn partij in de provincie 6% van de stemmen halen. Aangezien hij, volgens een eigen referendum, enkel een deftig resultaat kan halen in zijn eigen provincie, werden alle krachten naar West-Vlaanderen verplaatst. Het zal niettemin een moeilijke opdracht worden.
  De kandidate die van alle andere het dichtst bij een verkiesbare plaats staat, namelijk de vijfde voor de Vlaamse raad, is burgemeester Janna Rommel-Opstaele. Zij heeft volgens mij slechts een kleine waterkans. Twee kandidaten die voor haar staan hebben bij de vorige verkiezingen meer stemmen gehaald dan zij (7.096), namelijk Tommelein (26.188) en Van Volcem (11.972). De andere twee, Vanderjeugd en Vandendriessche, worden hoog ingeschat door de partijleiding maar je weet maar nooit! De kans dat de Open VLD zijn aantal zetels van 3 naar 5 zou brengen, is zo goed als onbestaande.
  De andere Middelkerkse kandidaten kunnen we zonder meer ‘lijstvullers’ noemen. Die zijn er ook nodig, natuurlijk, en er wordt van hen toch gevraagd zoveel mogelijk stemmen te behalen om het aantal zetels van de partij te verhogen of minstens gelijk te houden, maar dat ze een mandaat zouden behalen is een utopie.
  Een speciaal woordje nog over Stefanie Laenens, die bij de SP-a op de tiende plaats staat voor de federale kamer. Het is een kleuteronderwijzeres, 25 jaar oud. Ik had er nog nooit van gehoord en ze heeft alvast haar strepen (nog) niet verdiend in Middelkerke. Zou dat een teken van armoede kunnen zijn?

  Maar ja, misschien moeten we maar geloven wat Michel Landuyt daarover denkt: In 1989 ben ik dan verkozen en dat hoewel ik als voorlaatste op de kieslijst stond. Dat is eigenlijk een onverkiesbare plaats maar ik gebruik dat nog altijd als argument naar nieuwelingen in de politiek. Iedereen wil een plaats in de top vijf van een lijst, maar van op elke plaats kun je verkozen worden.”

  Besluit
  Niettegenstaande de ‘wijze’ woorden van Michel mogen we dus gerust zeggen dat de Middelkerkse kandidaten door hun partijen niet in optimale condities aan de start gebracht werden. De kiezers van de Groenen, van het Vlaams Belang en van de Partij van de Arbeid, zullen alvast het bolletje moeten rood maken naast een andere kandidaat van hun lijst of een lijststem/kopstem uitbrengen. Zoals gezegd hierboven, heb ik de verdeling van de goede plaatsen over de verschillende regio’s niet willen analyseren, maar ik vrees dat die verdeling wel eens zeer negatief zou kunnen zijn voor Middelkerke.

  24-03-2014, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Verkiezingen
  14-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het college, de gemeenteraad en de OCMW – raad werden geïnstalleerd in Middelkerke.

  Welke voorwaarden moesten eerst vervuld zijn?
  Indien er geen bezwaar ingediend wordt en als de gemeenteverkiezingen geldig verklaard worden, dan moet de installatievergadering overeenkomstig artikel 7, § 1, lid 1 van het gemeentedecreet plaatsvinden op de eerste werkdag van de maand januari om 20u.

  Er werden echter drie klachten ingediend!
  Overeenkomstig artikel 85ter van de gemeentekieswet, moet elk bezwaar tegen de verkiezing op straffe van verval worden ingediend bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen binnen de 40 dagen te rekenen van de dagtekening van het proces-verbaal van de verkiezing, in ons geval vóór 23 november 2012.
  De uitslag van de verkiezingen is definitief de 75ste dag na de verkiezingen, deze keer dus op 28 december 2012.
  De klachten werden ingediend door de lijst Dedecker, door Lucien Niville van de Open VLD en door iemand (?) van de N-VA. De LDD en de illustere onbekende van de N-VA beweren dat in één stembureauau (in ‘De Branding’) stembussen niet verzegeld waren en dat sommige stembiljetten niet afgestempeld waren. Lucien Niville van Open VLD, nochtans de partij die vanaf januari de burgemeester levert, kon amper geloven dat hij maar 575 stemmen haalde en vooral dat hij ‘slechts’ veertig stemmen haalde in zijn eigen buurt in Lombardsijde. Hij zou signalen gekregen hebben ‘dat er zaken verkeerd liepen’ en wil duidelijkheid. Zijn partijgenoot Michel Landuyt schrijft Lucien’s klacht gewoon toe aan teleurstelling.
  De klachten van Niville en van de N-VA werden onontvankelijk verklaard, de klacht van Jean-Marie Dedecker ontvankelijk maar ongegrond. De verkiezingen werden geldig verklaard op 14.12.2012.
  Dedecker reageerde ontgoocheld. Hij was er echt van overtuigd, na raadpleging van twee advocaten en van een professor staatsrecht, dat zijn klacht zou aanvaard worden en dat er herverkiezingen zouden komen.
  In Kinshasa verlopen de verkiezingen correcter', zegt hij. Hij weerlegt dat zijn partij voordeel zou halen bij een andere zetelverdeling. Begrijpen jullie dat? Hij verklaart: “Ik doe dit niet uit weerwraak. Ik ambieer rechtvaardige verkiezingen zodat er een rechtvaardige coalitie kan gemaakt worden.” Dedecker behaalde het grootst aantal voorkeursstemmen en LDD behaalde 24,9 procent van de stemmen en werd de op één na grootste, maar verliezers CD&V en Open VLD vormden toch een coalitie. “Ik wil echt opnieuw naar de stembus om te zien wat de bevolking vindt van deze Kortrijkse toestanden.”
  Hij heeft nu klacht ingediend bij de Raad van State. De raad heeft nog een goede maand de tijd om uitspraak te doen. De procedure is dus nu lopende.
  Burgemeester Michel Landuyt (Open VLD) was blij met de uitspraak van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen en noemt Dedecker een slechte verliezer. Zoals hij ooit nog eens beweerde dat de wolf wel zijn haren maar niet zijn streken verliest, raadpleegde hij ook deze keer zijn handboek van verkeerde uitdrukkingen: ‘In de sportwereld is winnen de Olympische gedachte, maar je moet ook kunnen verliezen'. Hij bedoelt misschien zoals de Coubertin, dat in de politiek deelnemen belangrijker is dan winnen? Of toch niet?

  De installatievergadering op 2 januari 2013 om 20 uur, verliep als volgt
  Een honderdtal geïnteresseerde toeschouwers, waarvan de eerste al de dertig zitplaatsen begonnen in te nemen vanaf 19 uur, hadden in de veel te kleine zaal plaats genomen. Het waren vooral familieleden van de verkozen raadsleden en kandidaat-leden OCMW.
  De pers, die vroeger een bevoorrechte plaats kreeg, moest vanuit een hoekje toezien. Talrijke fotografen legden de gebeurtenissen vast op de digitale camera’s.
  Ik wou al rechtstaan toen het schepencollege, de nieuwe burgemeester op kop, de zaal betrad maar dat schijnt niet tot de geplogenheden te behoren. Of moet ik schrijven ‘niet meer’? Gebrek aan respect?
  Je zou ook verwachten dat alle verkozen leden van het college en van de raad er op hun paasbest zouden uitzien, maar neen … zelfs de voorzitter/oud-burgemeester verscheen in vrijetijdskledij … zonder das en met open col. Ligt zoiets juist niet (voor een heel klein deel) aan de basis van dat gebrek aan respect? Wat zijn de tijden toch veranderd! Maar ja, ik zal wel weer ouderwets zijn, zeker?

  Opening van de vergadering
  De vergadering werd geopend door uittredend burgemeester Michel Landuyt, die ook uittredend voorzitter was, maar die nu als burgemeester vervangen werd door Janna Rommel-Opstaele, maar die voorzitter blijft.
  Omdat er helaas geen geluidsinstallatie aanwezig is in de zaal, kon ik met mijn verminderd gehoor, niet alles verstaan. Spijtig!
  Het werd een chaotische maar al bij al rustige bedoening. Op 2 januari 2001 was het wel anders toen leden van het actiecomité tegen het asielcentrum, na een betoging, luidruchtig hun mening kwamen geven.

  Onderzoek van de geloofsbrieven van de gemeenteraadsleden
  Met het volgend punt op de agenda wordt nagegaan of de verkozen raadsleden nog aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoen en zich niet in één van de gevallen van onverenigbaarheid bevinden.
  De voorwaarden zijn opgesomd in de artikelen 1 en 1 bis, annex artikel 65 van de gemeentekieswet: Belg of EU-onderdaan zijn, de volle leeftijd van 18 jaar bereikt hebben, ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente, niet door een veroordeling ontzet zijn uit het recht om gekozen te worden, niet uitgesloten of geschorst zijn van het kiesrecht als gemeenteraadskiezer, niet veroordeeld zijn in de uitoefening van een gemeenteambt wegens verduistering, knevelarij, aanvaarden van giften of beloften, omkoping en belangenvermenging.
  In toepassing van artikel 75 van de nieuwe gemeentewet dient voor iedere kandidaat te worden nagegaan of hij/zij geen met het mandaat van gemeenteraadslid onverenigbaar ambt vervult, of hij/zij niet aan een onderneming deelneemt of een beroep of ambacht uitoefent waarvoor hij/zij een wedde of een toelage van de gemeente ontvangt.
  De onverenigbaarheden zijn opgesomd in de artikelen 72, 72bis, 73, 74 en 331, § 4 van de nieuwe gemeentewet en artikel 11 van het gemeentedecreet. Het verbod voor bloed- en aanverwanten om samen zitting te hebben in de gemeenteraad, is nog steeds beperkt tot de tweede graad (zie W. 12-8-2000, B.S. 26-8-2000). (eerste graad: vader – zoon/dochter, moeder – zoon/dochter;tweede graad broer – zuster; oom - neef = derde graad)

  Eedaflegging van de raadsleden
  Voordat ze hun mandaat aanvaarden, leggen de verkozen gemeenteraadsleden van wie de geloofsbrieven werden goedgekeurd, in openbare vergadering de volgende eed af in handen van de voorzitter van de installatievergadering: “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.”
  De burgemeester die al de eed heeft afgelegd bij de gouverneur, dient niet nogmaals de eed af te leggen.
  Janna Opstaele deed dat reeds op 22 december 2012.
  Van de verkozen leden van de lijst Dedecker zijn er twee die verzaken. Wim Landuyt kon natuurlijk niet zetelen en wel om twee redenen: zijn zuster Lieve had meer voorkeurstemmen en zetelt dus. Bovendien werkt hij bij de gemeente wat onverenigbaar is met het statuut van raadslid.
  Ook Rosalinde Verlinde stelt haar mandaat ter beschikking. Zij verkiest eveneens haar job bij de gemeente boven een mandaat als gemeenteraadslid. Wist ze dat nog niet voor de verkiezingen? Ik vind dat beide verzakende kandidaten daarmede een vorm van kiezersbedrog plegen.
  Zij worden nu vervangen door Dirk De Poortere en Diego Demarcke.
  Omdat ik het zo logisch vind dat iemand die voor iets verkozen wordt (de wil van de kiezer!!), zijn/haar mandaat ook opneemt, ga ik dan altijd eens kijken naar de verkiezingsfolders die de bewuste kandidaten verspreid hebben.
  Wim Landuyt deed geen grote beloften, enkel ‘Eén stap vooruit’, wat dat ook moge inhouden!
  Rosalie Verlinde: ‘Het casino moet dringend worden gerenoveerd met een internationale architectuurwedstrijd. Zowel de kern- als de deelgemeenten moeten topevenementen aantrekken op sportief en op recreatief vlak. Daarbij mag het hinterland als toeristische troef niet worden vergeten.’
  Zal ze dat nu realiseren vanuit haar bureaustoel in de gemeente?

  Vastleggen van een rangorde van de raadsleden
  Er wordt aangeraden een rangorde van de raadsleden vast te stellen, hoewel dit niet expliciet meer vermeld wordt in het gemeentedecreet.
  Soms wordt immers een beroep gedaan op het raadslid met de meeste anciënniteit zoals bijvoorbeeld om de voorzitter van de raad te vervangen bij diens afwezigheid (zie art. 8, § 4 gemeentedecreet).
  Na de afgelopen verkiezingen ziet de ranglijst, beperkt tot de eerste tien, er als volgt uit. Tussen haakjes zien jullie de anciënniteit in dagen/maanden/jaren en in geval van gelijkheid het aantal behaalde naamstemmen.
  1) Michel Landuyt (16/11/23), 2) Johnny Devey (23/09/19), 3) Janna Rommel-Opstaele (21/05/17), 4) Gerard Soete (01/04/17), 5) Geert Verdonck (30/08/12), 6) Liliane Pylyser-Dewulf (00/00/12 - 1036), 7) Bart Vandekerckhove (00/00/12 – 993), 8) Carine De Jonghe (00/00/12 – 990), 9) Lode Maesen (05/10/10) 10), Lieve Landuyt (10/11/07) .
  Zien jullie nu waarom ik ooit schreef dat vernieuwing aan de top van de Open VLD zowel voor de partij als voor de gemeente wel eens welkom zouden zijn? Michel al 23, Johnny al 19 en Janna al 17 jaar aan de macht, waarvan 12 jaar in de meerderheid!!!

  >

  Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad
  De verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad door de gemeenteraadsleden gebeurt op basis van een akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter. Zij wordt ondertekend door meer dan de helft van de verkozen raadsleden op de lijsten die aan de verkiezingen hebben deelgenomen. Om ontvankelijk te zijn, moet zij ondertekend zijn door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als deze van de voorgedragen kandidaat werden verkozen.
  De akte wordt uiterlijk 8 dagen vóór de installatievergadering van de gemeenteraad tijdens de kantooruren aan de gemeentesecretaris overhandigd.
  Na de eedaflegging door de gemeenteraadsleden, overhandigt de gemeentesecretaris de akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter aan de voorzitter van de installatievergadering. Deze gaat na of de voordrachtsakte ontvankelijk is. Hier controleert hij dus zichzelf.
  Er zal wel geen probleem geweest zijn zeker, want de voorgedragen kandidaat-voorzitter werd verkozen verklaard.

  Aanwijzing van de leden van het college van burgemeester en schepenen
  Artikel 45, § 1 van het gemeentedecreet voorziet een procedure van schriftelijke voordracht van kandidaten voor het schepenambt, naast het ambtshalve schepenambt van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn (verplicht vanaf 2013) en rekening houdend met artikel 44, § 4 van het gemeentedecreet dat bepaalt dat het college van burgemeester en schepenen uit personen van verschillend geslacht dient te bestaan. Het volstaat dat 1 persoon van het andere geslacht in het college zit. Dit kan ook de OCMW - voorzitter zijn. Dat is dus ruimschoots het geval in Middelkerke, waar het college zal bestaan uit 3 vrouwen en 4 mannen.
  De procedure voor de verkiezing van de schepenen werd gewijzigd. De schepenen worden voortaan verkozen via een verkiezing op basis van een gezamenlijke akte van voordracht met een dubbele meerderheid, een vereiste die voor iedere kandidaat-schepen moet voldaan zijn.
  Onder dubbele meerderheid verstaan we een meerderheid van de voltallige gemeenteraad alsook een meerderheid van de aan de lijst van de voorgedragen kandidaat-schepen toegewezen gemeenteraadsleden.
  De gezamenlijke akte van voordracht wordt uiterlijk 8 dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad – ten laatste 24 december, aan de gemeentesecretaris overhandigd.
  Ik vind deze nieuwe procedure minder democratisch.
  Nadat de gemeenteraadsleden de eed hebben afgelegd, overhandigt de gemeentesecretaris de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen aan de voorzitter van de gemeenteraad. Deze gaat na of de gezamenlijke voordrachtsakte ontvankelijk is. In voorkomend geval worden de kandidaat-schepenen verkozen verklaard. De rang van de schepenen wordt bepaald door de rangorde op de gezamenlijke akte van voordracht:

  1) Liliane Pylyser-Dewulf 2) Michel Landuyt 3) Johnny Devey 4) Bart Vandekerckhove 5) Francine Ampe-Duron

  De OCMW-voorzitter is steeds de laatste schepen in rang. Overeenkomstig artikel 44 van het gemeentedecreet is de voorzitter van het OCMW van rechtswege lid van het college van burgemeester en schepenen. Hij telt mee om te bepalen of het college rechtsgeldig is samengesteld naar geslacht.
  Vooraleer hun mandaat te aanvaarden, leggen de schepenen de eed af in handen van de burgemeester: “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.”
  En hoe verliep verder het optreden van de nieuwe burgemeester Janna? Jean-Marie Dedecker sprak na de vergadering van de ‘stomme van Portici’. Jullie kennen toch wel de opera van de Franse toondichter Auber? Tijdens de opvoering ervan op 25 augustus 1830 in de Muntschouwburg in Brussel geraakten de gemoederen van de toeschouwers zo sterk in beweging, dat er anti-Hollandse rellen uitbraken die tot de Belgische revolutie zouden leiden. Een bijzonderheid aan de opera is verder dat de hoofdfiguur stom is. Zij zingt dus gedurende de hele opera geen noot maar in plaats daarvan danst zij en maakt zij veel gebaren met haar armen. Hier kwamen er geen rellen, Janna zong geen noot en danste niet en maakte geen gebaren. We moeten nog afwachten of dat altijd zo zal blijven.

  Verkiezing van de nieuwe OCMW raad
  De OCMW raadsleden en hun opvolgers worden aangeduid door de gemeenteraad. Dit gebeurt ook tijdens de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad.
  De kandidaturen dienen schriftelijk ingediend te worden en de kandidaten hoeven niet aan de gemeenteraadsverkiezingen te hebben deelgenomen.
  De verkiezing gebeurt in één stemronde volgens het meervoudig stemrecht. Dit betekent dat elk gemeenteraadslid beschikt over een aantal stemmen dat bepaald wordt door het aantal te verkiezen OCMW- raadsleden. Voor Middelkerke (bevolking van 15 001 tot 50 000 inwoners) is dat:

  AANTAL OCMW-RAADSLEDEN

  AANTAL STEMMEN PER GEMEENTERAADSLID

  11

  6

  Elk gemeenteraadslid ontvangt dus zes stembrieven, dus in totaal worden er 25 x 6 = 150 brieven uitgedeeld. Op elk biljet mag hij voor één kandidaat werkend OCMW- raadslid kiezen. De kandidaten met het meeste aantal stemmen zijn verkozen.
  De kandidaat OCMW- raadsleden moeten over een minimum aantal stemmen beschikken om verkozen te worden. Wanneer de voorgaande gegevens verwerkt worden, brengt ons dit tot een resultaat van stemmen om verkozen te worden : 150 : ( 11 + 1 ) = 12,5 = afgerond 13.
  Dit cijfer wordt de deler. Het deelgetal wordt het aantal stemmen opgedeeld per politieke fractie..

  • 1) CD&V/NVA :
   aantal gemeenteraadsleden : 5
   aantal stemmen : 5 x 6 = 30
   aantal verkozen raadsleden : 30 : 13 = 2 overschot 4
  • 2)Progressief kartel:
   aantal gemeenteraadsleden : 2
   aantal stemmen : 2 x 6 = 12
   aantal verkozen raadsleden : 12 : 13 = 1 tekort 1
  • 3)VLD :
   aantal gemeenteraadsleden : 9
   aantal stemmen : 9 x 6 = 54
   aantal verkozen raadsleden : 54 : 13 = 4 overschot 2
  • 4) Lijst Dedecker
   aantal gemeenteraadsleden : 7
   aantal stemmen : 7 x 6 = 42
   aantal verkozen raadsleden : 42 : 13 = 3 overschot : 3

          5) N-VA
           aantal gemeenteraadsleden : 2
           aantal stemmen : 2 x 6 = 12
           aantal verkozen raadsleden : 12 : 13 = 1 tekort : 1

  De stemmen (54 voor Open VLD en 30 voor CD&V) bleven in de eigen partij.
  De twee ontbrekende voor N-VA en Progressief Kartel werden geleverd door de lijst Dedecker, die het ‘niet meer dan rechtvaardig’ vond dat alle fracties vertegenwoordigd zijn in de raad.
  Nu er zoveel heisa is over de gedoogsteun door het Vlaams Belang in Denderleeuw is het misschien interessant even te vermelden dat in 2007 in Middelkerke de CD&V twee stemmen kreeg van het VB.

  Wie zal er in de raad zetelen?
  Zo ziet de raad er dan uit (tussen haakjes het aantal stemmen)

  VLD

  CD&V

  Lijst Dedecker

  Progressief kartel

  N-VA

  Geert Galle (13)

  Dirk Gilliaert (15) (Voorzitter)

  Bianca Ryckewaert (13)

  Ringo Vandermeeren(13)

  Sandra Plaetevoet(13)

  Liliane Loosbergh -Viaene (13)

  Linda Pittery-Cobbaert (0)

  Jan Vandamme(14)

  Lisette Maurau-Jonckheere (15)

  Ronny Devriendt (15)

  Eddy Van Muysewinkel (13)

  Frederick Spaey (13)

  >

  Opmerkelijk:
  1) geen Erica Blomme meer! Ze werkt voor de gemeente en dat is, sinds vorig    jaar, onverenigbaar met het statuut van OCMW – raadslid. Je zou dan denken dat de volgende ‘Groene’ op het gebied van aantal voorkeurstemmen haar zou vervangen. Dat is Claire Van Loo! Maar, die werkt ook voor de gemeente! Gilles Maene dus? Neen, want die studeert in Gent en vindt dat hij daardoor niet in de mogelijkheid is om zijn taak als raadslid naar behoren te vervullen. In zijn verkiezingsfolder lees ik nochtans: “Aan de kant blijven staan is niet mijn stijl’.
  Dan was Ringo Vandermeeren aan de beurt. Hij werkt al sedert jaar en dag in de sociale sector en zal dus zeker een meerwaarde betekenen voor de OCMW – raad.

  2) geen Linda Pittery-Cobbaert meer! De CD&V had dus maar recht op 2 verkozen raadsleden tenzij ze 9 stemmen zouden gekregen hebben van de andere partijen. Dat gebeurde dus niet en Cobbaert behaalde dus geen stemmen.
  Toch droeg de partij drie kandidaat-werkende leden voor, wat ‘vragen opwierp’ bij Jean-Marie Dedecker. Volgens Gilliaert legt het OCMW decreet geen beperkingen op inzake het aantal voorgedragen leden. De voordracht van Cobbaert zou ingegeven geweest zijn door de wettelijke vereiste om kandidaten van verschillend geslacht voor te dragen. De CD&V had natuurlijk ook Cobbaert kunnen voordragen in plaats van Devriendt.

  3) Geert Galle, voorzitter tijdens de vorige legislatuur, combineert het mandaat van gemeenteraadslid met dat van OCMW – raadslid. In tegenstelling tot 6 jaar geleden, zou 1/3 van de gemeenteraadsleden tegelijkertijd ook een mandaat van OCMW raadslid mogen vervullen. Dat gebeurt echter zelden om zoveel mogelijk kandidaten aan een mandaat te helpen.
  Galle, uittredend voorzitter, brengt natuurlijk zijn ervaring mee, maar had zijn plaats als gemeenteraadslid kunnen afstaan.

  4) de lijst Dedecker onthield zich bij de goedkeuring van de verkiezing van de leden van de OCMW – raad. Jean-Marie legde tijdens de installatieraad uitvoerig uit (‘te’ volgens mij) waarom.
  De onthouding wordt gebaseerd op fouten van de administratie die zijn partij niet wil legaliseren.
  Op 27 december werd hij namelijk door de gemeentesecretaris geïnformeerd dat er ‘gebreken kleefden’ aan de voordrachtakten van N-VA en Progressief Kartel, waardoor de akten zouden kunnen onontvankelijk verklaard worden. Ik wil de lezer niet belasten met alle details maar het ging over indienen en aanpassen ervan op de laatste dag waarop zulks nog kon (24.12) terwijl de administratie vanaf ’s middags niet meer bereikbaar was. Daarom gebeurde dit dan maar op 27.12. Te laat, dus!

  Bronnen
  Artikel in ‘De Standaard’ van bvb op 13.11.2012 “Drie klachten over verkiezingen in Middelkerke”
  Artikel in ‘Het Nieuwsblad” van woensdag 14 november 2012 door efo: “ “Gemaakte fouten zwaar genoeg voor herverkiezing”
  Artikel in ‘Het Nieuwsblad” van zaterdag 15 december 2012 door Dominique Jauquet: “Klacht ongegrond, Dedecker blijft uitslag aanvechten”
  http://www.ocmwmiddelkerke.be/ocmwraad.asp Foto
  http://www.middelkerke.be/Gemeenteraad.aspx Foto

  14-01-2013, 19:44 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Verkiezingen
  22-10-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gemeenteraadsverkiezingen Middelkerke (9): wat leveren ze op?

  Wat is er veranderd buiten Middelkerke?
  ‘De kracht van verandering’ was de leuze van N-VA. Overal kon men horen, zien en lezen dat het politiek landschap er na 14 oktober 2012 wel eens helemaal anders zou kunnen uitzien. Daar zou de N-VA voor zorgen. Vlaanderen zou meer Vlaams worden en via de gemeenten zou de partij in 2014 bij de volgende parlementsverkiezingen (“de moeder van alle verkiezingen”) de grootste worden in Vlaanderen en zorgen voor de volgende en grotere staatshervorming.
  Is het echt zo uitgedraaid? Over Antwerpen bestaat er natuurlijk geen twijfel. De N-VA is de grootste en Dewever wordt burgemeester. Maar is Vlaanderen nu geel- zwart geworden? Dewever gaf dat als kleur aan voor zijn partij na de overwinning. Klopt dat wel? Waren dat niet de kleuren van het Vlaams Belang?
  Natuurlijk heeft het N-VA gewonnen, ze zijn inderdaad de grootste geworden in 50 gemeenten en ja, er zullen nu rond de 40 N-VA burgemeesters zijn, en ja tenslotte ze zijn de grootste geworden in de provincieraden, maar ik vind dat het opzet van de partij toch maar voor een deel geslaagd is. Dat ligt voor een stukje aan het feit dat in een aantal gemeenten coalities tegen hen gevormd werden. Ze moeten daar niet kwaad voor worden of kinderachtig over doen, want ze werken toch zelf ook mee aan coalities, die gericht zijn tegen een ‘grootste partij’. (vb Kortrijk)

  Waar ik eigenlijk wilde toe komen? Ik wil het geval van West-Vlaanderen uit de doeken doen en meer bepaald de toestand in de kustgemeenten en de gemeenten er rond.
  Op lokaal vlak in West-Vlaanderen blijft de CD&V veruit de grootste. Dicht bij ons is dat ondermeer het geval in Diksmuide. Anderzijds mag de CD&V in Veurne enkel nog deel uitmaken van de coalitie onder leiding van de SP-a.
  In Gistel wordt de Open VLD buitenspel gezet door CD&V, SP-a en N-VA.
  In Oudenburg zetten CD&V en SP-a hun coalitie verder.
  In onze provincie behalen NV-A en VB samen 33%. Dat is de laagste van alle provinciescores al bedraagt het verschil slechts 1 of een paar percenten.
  In de provincieraad van West-Vlaanderen behaalt de N-VA wel 20 zetels, het Vlaams Belang 5.

  In de kustgemeenten is er weinig verandering.
  In Oostende (samen met Open VLD en CD&V) en Bredene (in coalitie met CD&V) blijft de SP-a aan de macht. In De Panne werd een coalitie gevormd door DAS (De Panne Adinkerke Samen) met CD&V met de socialistische Ann Vanneste (dochter van Willy) als nieuwe burgemeester.
  Nieuwpoort behoudt een absolute CD&V meerderheid. In Koksijde (lijst van de burgemeester Open VLD/ CD&V/N-VA), Middelkerke en Blankenberge (nu in coalitie met CD&V straks met SP-a) doet de Open VLD gewoon verder. In Knokke-Heist blijven de Gemeentebelangen (Open VLD + CD&V) met burgemeester Lippens aan het roer.
  In De Haan behaalt ‘Bewust 12’ 14 zetels, de absolute meerderheid. De lijst van burgemeester Beirens in kartel met Samen + N-VA haalt er 8. Wilfried Vandaele is daarvan de enige N-VA’er.

  Gemeente/ Aantal zetels

  N-VA

  ’12 ’06 +/-

  Vl Belang

  ’12 ’06 +/-

  Blankenberge

  6

  0

  -6

  1

  3

  -2

  Bredene

  6

  0

  +6

  0

  3

  -3

  De Haan

  1

  1

  -

  0

  1

  -1

  De Panne

  6

  0

  +6

  0

  1

  -1

  Knokke-Heist

  7

  -

  +7

  0

  3

  -3

  Koksijde

  7

  2

  +5

  0

  2

  -2

  Middelkerke

  2

  2

  -

  0

  3

  -3

  Nieuwpoort

  2

  0

  +2

  0

  1

  -1

  Oostende

  10

  0

  +10

  3

  7

  -4

  TOTAAL

  47

  5

  +42

  4

  24

  -20

  Diksmuide

  7

  0

  +7

  0

  2

  -2

  Gistel

  4

  2

  +2

  0

  1

  -1

  Oudenburg

  2

  0

  +2

  0

  0

  -

  Veurne

  6

  0

  +6

  0

  1

  -1

  TOTAAL

  18

  2

  +16

  0

  4

  -4

  We zien dus dat het N-VA heel wat zetels overneemt van het Vlaams Belang.
  Dat is dus wel geen winst voor het Vlaams- nationalisme!
  Ze boeken wel een serieuze zetelwinst, maar de N-VA maakt enkel in Gistel en Koksijde deel uit van een coalitie, zij het dan nog in een ondergeschikte rol.

  Ik weet natuurlijk ook wel dat Rome niet op één dag gebouwd werd, evenmin als Keulen en Aken samen, maar toch …

  Wat is er veranderd in Middelkerke?
  Vooreerst wil ik jullie opmerkzaam maken op de brochure van de gemeente die ik al op dinsdag 16 oktober 2012 kon downloaden van http://www.middelkerke.be/2012.aspx

  Daar vinden jullie alle gewenste informatie over de voorbije verkiezingen.
  De coalitie tussen de Open VLD en de CD&V was zodanig rap gevormd dat dit wel de bevestiging moest zijn dat er een voorakkoord tussen beide bestond. En ze hebben Lode Maesen niet nodig!
  Veel overschot is er niet maar met 9 Open VLD en 5 CD&V vormen ze een werkbare meerderheid van 14 zetels. Er mag er dus maar eentje deserteren.
  Niet te verwonderen dat we al op dinsdag 16 oktober 2012 in de krant konden lezen hoe de postjes zouden verdeeld worden in het schepencollege.
  We krijgen dus toch Janna als burgemeester. Liliane Pylyser-Dewulf wordt eerste schepen, Michel Landuyt wordt gedegradeerd van burgemeester tot tweede schepen (maar misschien straks voorzitter van de gemeenteraad?), Devey wordt derde, Vandekerckhove vierde en Ampe-Duron vijfde schepen.
  Carine De Jonghe werd dus verslagen door Bart Vandekerckhove die 3 stemmen (!!) meer kreeg.De Jonghe werd wel verkozen als provincieraadslid. (zie verder)
  En Gilliaert dan? De lijsttrekker van de CD&V met de meeste stemmen van zijn partij, die tijdens de campagne verklaarde dat hij burgemeester wilde worden, wordt voorzitter van het OCMW, functie die hij ook al waarnam tijdens de legislatuur 2001-2006.
  Ik neem nu wel aan dat die job hem misschien goed ligt en dat hij dat graag doet, maar ik vind dat ongehoord en totaal ongepast. Hij is toch verkozen om eerste schepen te worden?
  Waarom verwisselden hij en Liliane Pylyser dan van plaats op de lijst? Was dat ook al een voorakkoord?
  Ik noem dat ‘verraad aan de kiezer’, noch min noch meer!
  Dat heeft alvast tot gevolg dat Ronny Devriendt, die niet rechtstreeks verkozen werd, toch in de gemeenteraad komt … als hij ook maar niet terugkeert naar het OCMW!!!
  Ik heb al geschreven dat het gaat over ‘een coalitie van verliezers’, maar we moeten natuurlijk aanvaarden dat die coalitie een meerderheid van de Middelkerkenaars achter zich heeft, zelfs al waren er heel wat inwoners die met hun stem aangetoond hebben dat ze niets meer moesten hebben van de Open VLD en van de CD&V.
  Aan het samengaan van die twee partijen is er natuurlijk niets nieuws, aangezien ze ook al een meerderheid vormden tijdens de legislatuur 2001-2006.
  Michel was toen wel burgemeester en Liliane Dewulf eerste schepen.
  Het valt nu nog af te wachten hoe de bevoegdheden zullen verdeeld worden in het college om een definitief oordeel te vellen.
  Ik schreef al vóór de verkiezingen van 8 oktober 2006 dat ik een verder samengaan tussen beide partijen met geen goed oog zag door hun regelmatig gekibbel. De verstandhouding was inderdaad niet goed en toen was in het coalitieakkoord trouwens voorzien dat de CD&V er in ethische kwesties een andere mening mocht op nahouden. Ook in de OCMW- raad waren toen regelmatig strubbelingen. Voorzitter Dirk Gilliaert (CD&V) verweet men toen 'cavalier seul' te spelen, met andere woorden de pluimen voor de gezamenlijke verwezenlijkingen op zijn persoonlijke hoed te willen steken.
  Zal dat nu beter gaan? Met dezelfde personen? Met twee vrouwen aan de top? Als ze elkaar maar niet in het haar vliegen!

  Zal het mengsel nog wel naar wijn smaken nadat men al dat water erbij gedaan heeft?

  Wat gebeurt/ gebeurde er verder bij de Open VLD bij ons en rondom ons?
  De lokale partij verliest dus 3 zetels. Ik dacht dat dit te wijten was aan slecht bestuur, waarover ik al zo vaak geschreven heb. Klopt dat wel? Ik krijg namelijk meer en meer de indruk dat de kiezers daar niet wakker van liggen. Misschien ligt het eerder aan de komst van Jean-Marie Dedecker, die Janna in alle debatten lengten achter zich liet. Maar … moeilijk was dit nu ook weer niet!
  Of heeft de blauwe partij het vertrek van Tom Dedecker niet kunnen opvangen? Dat hoorde ik namelijk iemand van die partij verkondigen!
  Men kan zich ook afvragen of het misschien iets te zien zou kunnen hebben met het resultaat van de Open VLD in Vlaanderen? Hoewel de partij circa 50 burgemeesters behoudt, mag toch wel van een achteruitgang gesproken worden.
  In Koksijde is de vergelijking niet eenvoudig omdat in 2012 een lijst van de burgemeester aan de kiezer gepresenteerd werd. Als men de afzonderlijke uitslagen van 2006 van de kartelpartijen (Open VLD, CD&V en Groen) vergelijkt met de uitslag van 2012 , dan ziet men dat 4 zetels verloren gaan. In Blankenberge verliest de Open VLD van burgemeester Patrick De Klerck weliswaar geen zetel (10) maar gaat ze toch 2,5 % of circa 200 stemmen achteruit.
  Maar, in 2006 ging de Open VLD van Middelkerke met 10% vooruit en was daarmee toen één van de grote uitzonderingen in Vlaanderen. Volgens de partij was dat te danken aan zes jaar van kwalitatief beleid en het aanstekelijke enthousiasme waarmee de laatste maanden campagne werd gevoerd.
  Was dat dan deze keer niet het geval?
  Het verlies, uitgedrukt in stemmen is toch wel indrukwekkend: Janna (-500), Michel (-675), Carine (-489), Johnny – 309), Geert Galle (-222), Lucien Niville (-238), Lisette Maurau-Jonckheere (-253) en Liliane Loosbergh-Viaene (-203). De laatste drie werden niet verkozen.
  Natacha Lejaeghere neemt de plaats in van Cynthia Pylyser die niet meer opkwam.
  Geert Galle is dus één van de grote verliezers omdat hij ook zijn voorzitterschap van het OCMW verliest.

  Was de lijst Dedecker DE verrassing van deze verkiezingen?
  Toen Jean-Marie Dedecker aankondigde dat hij zijn intrek zou nemen in zijn huis in Slijpe en zou deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen, heb ik geschreven dat hij dat niet deed om hier gewoon gemeenteraadslid te worden. Wat je ook over hem denkt en weet, welke verwijten je hem ook kunt toesturen, het is een FIGUUR, zoals er geen tweede is in de gemeente. De kiezer is toch zo vergevingsgezind en dus werd Jean-Marie zelfs de stemmenkampioen van deze verkiezingen.
  Hij maakte een zeer goede indruk in de debatten en als ex-Lombardsijdenaar, ex-judocoach van de Belgische ploeg en door zijn TV-optredens is hij door iedereen gekend.
  Ik vermoedde toen al dat zijn neef Tom, die uit de Open VLD stapte en nog een tijdje als onafhankelijke zetelde, de lijst van zijn oom gevoelig zou versterken.
  Rosalie Verlinde, dochter van ex-burgemeester Frank, tweede op de lijst, bezat zeker heel wat troeven om succes te boeken. Ze behaalde een flink resultaat, zij het minder goed dan de derde (Dierendonck) en de vierde (Lieve Landuyt) en de lijstduwer (Tom Dedecker).
  Henk Dierendonck, als opvolger in de huidige gemeenteraad geraakt, is een hele tijd geleden uit het kartel CD&V + N-VA gestapt en vond uiteindelijk een nieuwe thuis bij LDD waarvan hij al maanden de belangen verdedigde in de raad. Henk werd deze keer wel rechtstreeks verkozen.
  Ik had toen enkel nog twijfels over de andere kandidaten. Zouden die een redelijk stemmenaantal kunnen behalen?
  Jean-Marie kreeg echter de geschenken in de schoot geworpen. Vier bestuursleden van de N-VA verlieten hun partij om een onderkomen bij hem te vinden. Eén daarvan, Chris Niville, behaalde 713 voorkeurstemmen en werd verkozen.
  Lieve Landuyt zetelde ook al een tijdje als onafhankelijke in de raad. In de legislatuur 2001 – 2006 bij de SP-a rechtstreeks verkozen en in 2007 als opvolger in de CD&V – fractie opgenomen maar uit onvrede daaruit gestapt, vond ze volgens haar bij LDD eindelijk een partij naar haar hart en naar haar temperament. Ze bracht haar broer Wim mee en beide werden verkozen.
  De andere kandidaten kende ik niet, behalve Dirk Depoortere, welbekend in de gemeente. Op sleeptouw genomen door Jean-Marie en Tom, zorgden ze ervoor dat de LDD als een te kloppen partij naar 14 oktober 2012 trok. Ze verzamelden trouwens een voortreffelijk aantal naamstemmen.
  Jean-Marie Dedecker verklaarde achteraf wel dat hij zo’n goed resultaat niet verwacht had. Ik betwijfel dat. Ik vind het goed dat we nu een sterke oppositiepartij krijgen in de gemeenteraad, die hopelijk zijn ‘wafel niet zal houden’!!

  Hoe moet het resultaat van de CD&V beoordeeld worden?
  Ik ben er zeker van dat de partij meer verwacht had dan de vijf zetels die ze nu behalen.
  In 2006 waren ze in kartel met het N-VA dat toen nog als een ‘partijtje’ beschouwd werd. Ze behaalden samen 8 zetels, en boekten daarmee vooruitgang. Van de N-VA werd weliswaar niemand verkozen, maar Henk Dierendonck (702) en Danny Van Den Broucke (496) betekenden toch een meerwaarde aan stemmen.
  Nu kan men niet anders dan beweren dat de CD&V een opdoffer gekregen heeft aangezien zij nu 3 vertegenwoordigers minder in de gemeenteraad hebben en enkel door een coalitievorming met een andere verliezer de schijn van succes kunnen ophouden.
  Freddy Vanden Bussche nam niet meer deel en Linda Pittery-Cobbaert en Ronny Devriendt werden niet verkozen. In 2006 verkozen Dirk Gilliaert, Ronny Devriendt en Francine Ampe-Duron een zitje in het OCMW boven eentje in de gemeenteraad.
  Ze werden daar toen vervangen door Lieve Landuyt en André Mollet. De CD&V schijnt daar een patent op te hebben want Dirk Gilliaert doet het in 2012 opnieuw (zie boven) waardoor Ronny Devriendt hem kan opvolgen.
  We zullen later pas zien hoe de OCMW – raad samengesteld is. Dat gebeurt pas op de installatievergadering van 2 januari 2013.
  Het voorval op het lijsttrekkersdebat in ‘De Branding’ zal de partij wel geen goed gedaan hebben. Hebben zij Lode Maesen proberen te overhalen om naar de CD&V over te stappen, of niet?
  Zij hebben dat in felle toonaarden ontkend, maar wis zoiets maar eens uit. Het kwaad was geschied en verspreid!

  Waarom blijft het Progressief kartel op (maar) 2 zetels zitten?
  Eerlijk gezegd, ik had toch minstens 1 zetel winst verwacht voor het Progressief Kartel. Ik schreef al in een vorig artikel dat de schepenen Geert Verdonck en Lode Maesen het naar mijn mening in hun beleidsdomeinen verre van slecht gedaan hadden. Ik vond ook het optreden van Geert Verdonck in het lijsttrekkersdebat geslaagd. Blijkbaar hebben de Middelkerkse kiezers, die daarover moesten oordelen een andere mening gehad, vooral in het kieshokje. Misschien hebben sommige dat ook wel beschouwd als ‘natrappen’?
  In 2006 haalde de partij 1.403 stemmen, wat toen een achteruitgang betekende. Nu waren er dat 1.366, dus nog eens minder. Geert Verdonck zag zijn aantal voorkeurstemmen met 64 verminderen terwijl Lode Maesen er 20 meer achter zijn naam kreeg en daarmee Geert Verdonck overtroefde.
  Verder zijn er drie die nipt de 200 overschrijden en daarmee is de kous af.
  Het is natuurlijk goed als men de jongeren probeert aan zijn kant te krijgen, maar het kiezerspubliek bestaat ook uit een groot aantal ouderen die zich misschien onvoldoende terugvinden in een dergelijk kartel.
  Het samengaan met Groen is dus nog steeds geen succes gebleken en moet misschien eens grondig geëvalueerd worden.
  De lijst blinkt niet uit door bekendheid of politiek verleden en door kwaliteit of verdienste, hoewel ik die laatste twee eigenschappen minder goed kan beoordelen. Niet minder dan 16 kandidaten van 2006 kwamen niet meer op in 2012. Zes jaar geleden stonden er ook reeds 20 nieuwe op de lijst. Dat is misschien wel van het goede te veel!
  Zoals het meestal gaat in dergelijke omstandigheden, zal het kartel zoals de andere kleine partijen in Middelkerke ook het slachtoffer geworden zijn van de tweestrijd tussen de Open VLD en de lijst Dedecker.
  Ik neem aan dat de twee verkozene, samen met de LDD, de meerderheid het vuur aan de schenen zullen leggen.

  Waarom kwam de doorbraak van het N-VA er niet bij ons?
  Omdat lijsttrekker Danny Van Den Broucke dictatoriale trekjes zou vertoond hebben, vonden enkele kandidaten dat ze niet langer met hem konden samenwerken. Ze stapten dan maar over naar de lijst Dedecker. Ze behaalden daar goeie resultaten en één ervan (Chris Niville) werd zelfs verkozen.
  De partij moest toen in extremis nog de nodige kandidaten vinden om een volledige lijst te kunnen indienen. Toen er bovendien nog twee afvielen, die al op een affiche prijkten, toen werd dat een acuut probleem. Er moest toen zelfs een beroep gedaan worden op ‘Hervé’ vader van Danny en Eddy Van Den Broucke. We kunnen dus gerust stellen dat de lijst te zwak was en met haken en ogen aan elkaar hing. De tijd heeft duidelijk niet in het voordeel van de N-VA gespeeld.
  Het feit dat de partij moest optornen tegen de LDD, in een tweestrijd gewikkeld met Open VLD, was al een ernstige handicap. Daarenboven boezemde de figuur van de lijsttrekker waarschijnlijk ook geen vertrouwen in. Ik kende hem niet persoonlijk maar zijn optreden op het lijsttrekkersdebat kon mij niet bekoren.

  Waarom werd het Vlaams Belang van de kaart geveegd?
  In eerste instantie moet het verlies van alle 3 de zetels in de gemeenteraad toegeschreven worden aan de klap die in gans Vlaanderen aan de partij toegediend werd door de opkomst van Bart Dewever en zijn N-VA.
  Een tweede reden moet gezocht worden in het feit dat Jan Lacombe en zijn echtgenote Suzanne Verbeest een streep trokken achter het politiek hoofdstuk in hun leven en zo de partij verweesd achterlieten.
  Een derde reden zal wel te vinden zijn in interne strubbelingen, waarvan ik geen details ken. Het feit dat Josephine Meersman naar het einde van de legislatuur toe als onafhankelijke in de OCMW – raad zetelde, is daar een voorbeeld van. Waarom kwamen zo veel van de kandidaten van de in 2006 ingediende lijst niet meer voor op deze van 2012?
  Tenslotte kunnen we niet naast de onvolledigheid van de lijst kijken. Slechts 9 kandidaten voor 25 plaatsen en daarbij nog enkele koppels. Dat geeft geen goeie indruk.
  De partij zal zich dus ernstig moeten herbronnen en proberen de verankering die er in 2006 wel was, opnieuw te verwezenlijken.

  Hoeveel raadsleden zijn er per deelgemeente?
  Ik zou nog een tabel kunnen weergeven die toont hoe de verkozen raadsleden verdeeld zijn over de deelgemeenten. Zolang de definitieve samenstelling van de gemeenteraad niet gekend is, heeft dat echter weinig zin omdat de OCMW – raadsleden nog niet gekend zijn en er mag verwacht worden dat sommige verkozen gemeenteraadsleden liever zetelen in de OCMW – raad.

  Hoe presteerden de Middelkerkse kandidaten voor de provincieraad?

  Kandidaten

  Partij

  Verkozen

  2012    2006

  Voorkeurstemmen

  2012       2006

  Carine De Jonghe

  Open VLD

  JA       NEEN

  3.058      3.790

  Geert Galle

  Open VLD

  NEEN NEEN

  2.475      2.289

  Isabel De Soete

  N-VA

  JA -

  3.241 -

  Wim Desender

  CD&V

  NEEN -

  1.218 -

  Geert Verdonck

  SP-a

  NEEN -

  1.399 -

  Erica Blomme

  Groen

  NEEN -

  1.083 -

  Alfons Deley

  Vl Belang

  NEEN NEEN

     613       1.231

  Jan Lacombe werd in 2006 het enige Middelkerks provincieraadslid. Nu zijn er plots twee. Isabel De Soete, echtgenote van Danny Van Den Broucke, de lijsttrekker van N-VA voor de gemeente, waarvan ik nog nooit gehoord had*, behaalt uit het niets een zetel, met een hoger aantal stemmen dan Carine De Jonghe, die er in 2006 niet in slaagde verkozen te worden, hoewel ze toen 732 stemmen meer haalde dan nu.
  *Ik lees nu wel dat ze uittredend raadslid OCMW is voor CD&V/N-VA

  Nog even vermelden dat de lijst Dedecker niet deelnam aan deze verkiezingen omdat de partij het nut van dit bestuursniveau niet inziet.

  Besluit
  Zo, de verkiezingen liggen weer achter ons. Daarom sluit ik nu ook de reeks artikelen daarover voorlopig af. Na de installatievergadering van 2 januari 2013 zal ik er een vervolg aan breien.
  Bij leven en welzijn zal ik ook tijdens de volgende legislatuur het reilen en zeilen in Middelkerke op de voet volgen en de beslissingen van de meerderheid kritisch bekijken maar ook nauwlettend in de gaten houden hoe de oppositie daarop reageert.

  Bronnen
  Het Nieuwsblad van 16 oktober 2012 artikel ‘Rommel-Opstaele klaar met huiswerk’ van Danny Van Loo

  22-10-2012, 10:22 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Verkiezingen
  15-10-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verkiezingen Middelkerke op 14 oktober 2012: Nooit te oud om te leren!!

  Alles en nog wat over de verkiezingen
  Op maandag 8 oktober 2012, van 14 tot 17 uur, bood de gemeente de gelegenheid om in het dienstencentrum "De Stille Meers" aanwezig te zijn op een uiteenzetting over de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen.
  Willen de kiezers niet geïnformeerd worden? Kan het hen allemaal niet schelen? Of weten ze er misschien reeds alles van? Natuurlijk heb ik sterke twijfels bij dat laatste en daarom vind ik het erg schamel dat slechts vier luisteraars opgekomen waren.
  Het was anders interessant genoeg. Sprekers waren Pascal Van Looy, bijgestaan door twee vriendelijke, gastvrije jongedames (of jonggehuwden?) van het gemeentepersoneel.
  De uitleg was klaar en duidelijk.
  Het ligt niet in mijn bedoeling hier integraal en uitvoerig weer te geven wat er allemaal aan de orde was.
  Dat was heel wat. Naast de organisatie van het gemeentebestuur (college en gemeenteraad), de organisatie van de verkiezingen (kieslijsten, stembrieven, hoe stemmen, stembureau, telbureau), de bespreking van de resultaten, de samenstelling van de gemeenteraad en van het college, het vormen van coalities, mogelijke functies van de politici na verkiezing in alle mogelijke raden en commissies, de wedden en zitpenningen die ze daarvoor opstrijken werden allerlei bijzonderheden over de kieswet uiteengezet.
  Ik wil er hier toch enkele punten aanhalen, die mij verrasten.

  1. Dat men als bijzitter kan opgeroepen worden, ongeacht de leeftijd. Vroeger
     werden de oudjes
  daarvan vrijgesteld.
  2. Dat iemand die zijn identiteitskaart en/ of stembrief niet bij heeft, toch kan
      stemmen als hij/ zij gekend is in het stembureau.
  3. Dat wie een vergissing begaat in het stemhokje (bijvoorbeeld op een niet-
      bedoelde partij stemt), aan de voorzitter kan vragen om een nieuwe stembrief te
      krijgen, mits de eerste ongeldig te maken.
  4. Dat de telling van de stemmen voor de provincieraad eveneens in Middelkerke
      gebeurt en niet zoals vroeger in Oostende. Bij ons is het rood potlood immers
      nog steeds het steminstrument terwijl er in Oostende met de computer gewerkt
      wordt.
  5. Dat het niet mogelijk is te vernemen hoe de kiezers gestemd hebben in de
      Westendse stembureaus.
  6. Het huidig system van zetelverdeling, de zogenoemde methode Imperiali, geeft
      een voordeel aan de grote partijen. Ze werd destijds ingevoerd om de
      versnippering tegen te gaan en de bestuurskracht te verhogen.
  7. Men zou natuurlijk ook de zetels kunnen verdelen in functie van het aantal
      stemmen in procenten uitgedrukt.
      In 2006 zou dat volgend verschil uitgemaakt hebben:

  Open VLD

  Vl Belang

  Cd&V

  Progr Kartel

  Herv�

  Imperiali

  12

  3

  8

  2

  0

  %

  10

  4

  8

  3

  0

  8. Er wordt vaak beweerd dat blanco en ongeldige stemmen naar de meerderheid
      gaan. Theoretisch is dat onjuist want die stemmen worden niet meegeteld bij de
      zetelverdeling.
      Aangezien iemand die blanco of ongeldig stemt dat waarschijnlijk doet uit
      protest tegen de politiek of tegen de partijen die aan de macht zijn, zou hij/zij
      dus beter stemmen voor een oppositiepartij. Praktisch geniet de meerderheid  
      dus toch een voordeel.

  Toen werd ook nog een soort prognose uitgevoerd. Niet om de juiste of waarschijnlijke uitslag te voorspellen, maar om aan te tonen dat er een soort aardverschuiving van stemmen moet plaatsgrijpen vooraleer er een zetelverschuiving optreedt. Interessant!

  Dedecker kreeg de meeste spreektijd op de VRT
  De Morgen chronometreerde de spreektijd van politici in alle VRT- nieuwsprogramma's tijdens de jongste drie weken. Vanaf 24 september, de officiële start van hun verkiezingsprogrammatie, tot en met 11 oktober. De chrono ging in van zodra een politicus het woord kreeg in een nieuwsitem, reportage of debat. De opgemeten tv-programma's zijn: Het "Journaal" om zeven uur, "Terzake", "Niet tevreden stem terug", "De Laatste Ronde", "Reyers laat" en "De Zevende Dag". Ook "Het Grote Debat" op 7 oktober werd verrekend. Voor de scores werd een afronding naar beneden gebruikt.
  Dedecker bleef 33 minuten aan het woord en was daarmee koploper.
  Hij reageerde verrast toen hij dat vernam (!). "Dit had ik niet verwacht. Natuurlijk ben ik er niet rouwig om. Invloed op mijn resultaat zal het nauwelijks hebben. Iedereen kent mij ondertussen. Ik kom al sinds 1979 op televisie. Mijn sterkte? Het schijnt dat ik een mening heb. Dat ik mijn punten goed kan verwoorden en gevat kan antwoorden. Dat hebben ze graag op tv. Daarvoor moet je geen electoraal zwaargewicht zijn."

  Wie krijgt jouw stem op 14 oktober 2012? Mijn peiling.
  De stemmen werden als volgt verdeeld: Open VLD 103, N-VA 80, Progr Kartel 69, CD&V 22, LDD 38, Vl Belang 6 Twijfel 5. Als we die aantallen achtereenvolgens delen door 2, 3, 4, 5, ... volgens Imperiali, dan geeft dat:

  Open VLD          N-VA        Progr Kart       LDD       CD&V      VB

     2 51 (1)             40 (2)            34 (3)        19 (10)     11 (22)       3
     3 25 (4)             26 (5)            22 (7)        12 (18)      7                2
     4 24 (6)             20 (9)            17 (12)        9             5                1
     5 20 (8)             16 (13)          13 (16)        7             4
     6 17 (11)           13 (15)          11 (21)        6             3
     7 14 (14)           11 (20)            9               5              3
     8 12 (17)           10 (24)            8               4              2
     9 11 (19)             8                   7                3              2
   10 10 (23)             8                   6                3              2
   11   9 (25)             7                   5                3

  Dat zou dus betekenen, in zetels uitgedrukt

  OVLD

  N-VA

  Progr Kart

  LDD

  CD&V

  VB

  Volgens %

  8

  6

  5

  3

  2

  1

  Volgens Imperiali

  10

  7

  5

  2

  1

  0

  Natuurlijk heeft deze peiling geen wetenschappelijke waarde. Ik wou echter eens zien hoe daarop zou gereageerd worden.
  Ik kon mij nauwelijks voorstellen dat de CD&V maar 1 zetel zou behalen en de LDD ook maar 2.
  Hebben de partijen hun leden/ sympathisanten gevraagd op mee te stemmen voor de perceptie dat ze daardoor in de ogen van de kiezer succesvol zou zijn?

  De grote dag is eindelijk aangebroken
  Vroeger begaf het gros van het "kiesvee" zich naar het stembureau na de hoogmis. Nu de kerkgangers niet meer zo talrijk zijn, is die toevloed sterk afgenomen. Toch blijft 11 uur voor veel kiezers nog het best geschikt tijdstip om de kiesplicht te gaan vervullen.
  Dat was dan ook de reden waarom ik mij ook op dat ogenblik naar de Calidris begaf. Graag wilde ik namelijk de drukte rond het gebouw zien en daarna de opvang van de massa aan de verschillende stembureaus.
  Een eerste probleem stak al de kop op aan het kruispunt van de grote baan en de Strandlaan. Het was gewoon verstopt! Toen ik eindelijk de overkant bereikte, moest ik enkel nog een parkeerplaats vinden. Gelukkig duurt een stembeurt niet lang en dus ontruimen veel chauffeurs al na korte tijd hun parkeerplaats zodat ik slechts gedurende een korte tijd moest aanschuiven.
  Politie om het verkeer te regelen heb ik spijtig genoeg niet gezien. De overuren van het personeel moeten zeker opgespaard worden voor andere, toeristische activiteiten?
  Toen begon het aanschuiven eigenlijk nog maar. Er stond namelijk een file van kandidaat-kiezers tot halfweg het voetpad tussen de straat en het gebouw. Heel wat mensen trokken zich daar echter niets van aan en begaven zich recht naar de ingang, de stembrief in de hand. Iemand zei "ze zouden dat hier toch moeten afbakenen" maar ik ben de mening toegedaan dat wie goed opgevoed is dat niet nodig heeft en dat de andere zouden moeten terechtgewezen worden.
  Het was een guur weertje, weliswaar droog maar veel wind.
  Aan de ingang stonden de bibberende kandidaten, buiten de CD&V en het N-VA en binnen de Open VLD en de LDD. Was dat van de kou of van de angst om niet verkozen te worden? Ik vind dat altijd een beetje zielig. Denken ze op die manier nog iemand te kunnen overtuigen? Ik ben altijd terughoudend om een hand te geven aan iemand omdat je dan geassocieerd wordt met zijn/ haar partij.
  De organisatie aan de ingang werd door iedereen op de korrel genomen. Waarom in- en uitgang via hetzelfde deurgat? Waarom versperren de kandidaten de ingang?
  Er is toch een uitgang achteraan!
  Archislechte organisatie, dus!!

  Toch een positief punt, tenslotte: ALLE rode potloden konden zonder problemen opgestart worden.

  Gingen jullie niet stemmen?
  In de artikelen 62, derde lid en 68, � 2 van de Grondwet wordt bepaald dat de stemming verplicht en geheim is. Deze verplichting om deel te nemen aan de stemming is tevens vastgelegd in het Algemeen Kieswetboek. Dat is ook het geval voor de vervolging en de straffen op het verzuim van de stemplicht. (artikelen 209 en 210).
  Een eerste niet gewettigde onthouding wordt gestraft met een berisping of een geldboete van 5 tot 10 euro (te vermenigvuldigen met 5,5), dus 27,5 tot 55 euro. Bij herhaling is de geldboete 10 tot 25 euro (= 55 tot 137,5 euro).
  Vervangende gevangenisstraf wordt niet uitgesproken.
  De woordvoerster van Annemie Turtelboom liet zich donderdag in enkele kranten ontvallen dat het vervolgen van wie niet gaat stemmen niet al te hoog staat op het prioriteitenlijstje van het Belgische gerecht.
  Tot eind jaren '70 begin jaren '80 zijn er nog juridische sporen terug te vinden van processen, nadien niet meer.
  Ik vind het ongepast dat iemand van het kabinet van de justitieminister zoiets zegt, drie dagen voor de verkiezingen.
  De grote partijen hebben natuurlijk liever dat wij niet gaan stemmen dan dat we voor oppositiepartijen stemmen. Vandaar het niet-vervolgen. en ja, het aanmoedigen om niet op te komen.

  De telling van de stemmen
  Iemand van de gemeente had mij gezegd dat men vanaf 15 uur in de foyer van het cultureel centrum "De Branding" kennis zou kunnen nemen van de uitslag.
  De 23 stembureaus uit de verschillende deelgemeenten doen al hun stembrieven in een bus. Alle bussen worden daarna naar de 8 telbureaus gebracht, die opgesteld stonden in de sporthal van "De Branding".
  Niet alle bussen uit Westende komen in hetzelfde telbureau terecht. Man verdeelt die over de telbureaus. Uiteraard gebeurt dat ook voor de andere deelgemeenten
  Ik parkeerde mijn wagen (voor de gelegenheid gratis) in de onderaardse parking, waar ik kon vaststellen dat sommige chauffeurs hun weg daar naartoe wel vinden, als ze maar niet moeten betalen. De -1 was deze keer dus voor iets meer dan de helft gevuld.
  Toen werd het wachten op de uitslagen. Ik zat daar dus vanaf 14u45 te kijken naar de TV-uitzending over de verkiezingen in afwachting dat de uitslagen zouden binnenrollen. Dat ging echter met zo�n kleine mondjesmaat dat ik daar om 18u25 nog steeds zat te wachten op de resultaten van het laatste stembureau.
  Misschien kan iemand mij uitleggen hoe het komt dat een ander stembureau de klus al om 16 uur geklaard had? Als het verschil ligt aan de te tellen hoeveelheid, dan moeten de bussen misschien op een andere manier verdeeld worden?
  Toen ik thuiskwam en verder naar de VRT keek, verscheen onderaan in een bewegende tekst "Jean-Marie Dedecker wint in Middelkerke" (!!!)

  De resultaten van de partijen in 2006/ 2012
  Aangezien ik slechts over een onvolledige uitslag beschikte, dacht ik die later op de avond te kunnen vinden op www.vlaanderenkiest of www.deredactie.be
  Het duurde echter nog een hele tijd voor ze beschikbaar waren. Ik heb ze dan maar van het Focus - scherm geplukt.

  Aantal stemmen, percenten, zetelverdeling

  Partij

  Stemmen

  2006             2012

  %

  2006
            2012

  Zetels

  2006          2012   +-

  VLD

  5.419           4.270

     41,3          30,9

     12              9       -3

  CD&V

      -               2.604

       -              18,9

      -                5      +5

  CD&V/N-VA

  4.150               -

     31,6             -

       8              -       - 8

  N-VA

      -               1.686

       -              12,2

       -               2      +2

  PROGR KART

  1.483           1.366

     11,0            9,9

       2              2        -

  LDD

      -               3.445

       -              24,9

       -              7       +7

  VL.BELANG

  1.886              437

     14,3             3,2

      3              0       - 3

  Dedecker noemde zichzelf de stemmenkampioen van Middelkerke omdat hij de meeste voorkeurstemmen haalde. Hij beweerde ook zo'n score voor zijn partij nooit verwacht te hebben. Ziehier het aantal voorkeurstemmen van alle kandidaten. De namen van de verkozene staan vetgedrukt.

  Open VLD

  ROMMEL-OPSTAELE Janna 2.113, LANDUYT Michel 1.715, DEVEY Johnny 1.280, DE JONGHE Carine 990, GALLE Geert 879, LEJAEGHERE Natacha 665, MAURAU-JONCKHEERE Lisette 641, LOOSBERGH-VIAENE Liliane 648, DECLERCK Mario 726, ANNYS Franky 748, FEYS-PEELMAN Linda 628,REYNAERT Rony 617, DEMOEN Inge 444, BULCKE-VANDENBUSSCHE Cecile 515, VIAENE Eddy 399, COULIER Ann 467, BOUTON Bart 404, MESTDAGH Yentl 362, PEERE Sara 531, DEPLA Isabelle 412, VANHEE Vicky 622, NIVILLE Lucien 575, LINGIER Tom 606, SPAEY Frederick 647, VANDEKERCKHOVE Bart 993

  N-VA

  VAN DEN BROUCKE Danny 449, D�HONDT Martine 304, GOETHALS Anthony 236, BOUDAER Jeffy 257, PLAETEVOET Sandra 271, VAN CASTEREN Tamara 195, GOOSSENS Claire 176, DEVOOGHT Franky 160, KREBS Thibault 150, VERSTRAETE Didier 178, VAN OVERSTRAETEN Andr� 157, VAN DEN BROUCKE Herv� 218, BERTIER Melissa 177, KNOCKAERT Kurt 159, VAN LOOCK Lydia 171, DE LAUNOU Jacqueline 162, CARLIER Freddy 165, MEERT Sophie 169, SMEUNINX Diane 155, VAN DEN BROUCKE Eddy 244, BAUWENS Brigitte 165, DEFAYS Axel 138, VANDENHEEDE Sylvie 172,TANGHE Patsy 175, GEBBERT Jan 244

  Vlaams Belang

  DELEY Alfons 104, HOUTHOOFDT-MEEUWS Anita 76, AMEELE Ann 71, VERMAESEN Marita 60, BOYDENS Karine 70, DE JAEGER Nicole 63, VAN MULLEM Paul 62, VAN LOO Jean 70, HOSTEN George 65

  Lijst Dedecker

  DEDECKER Jean-Marie 2.331, VERLINDE Rosalie 773, DIERENDONCK Henk 938, LANDUYT Lieve 794, DEMARCKE Diego 537, RYCKEWAERT Bianca 588, VAN MUYSEWINKEL Eddy 510, HUART Pascale 420, PRINZIE Claude 492, VANDAMME Jan 504, VAN DEN BOSSCHE Sandra 496, SOETE Annick 472, NIVILLE Chris 713, DILIEN Hendrik 424, VANDENBERGHE Ingrid 455, SABBE Suzie 458, LANDUYT Wim 635, STEELANT Guy 437, DEFRASNES Severine 435, BERTELOOT Lies 427, DERAMOUDT Albert 482, BOULANGER Natacha 407, CHRISTIAEN-DESENDER Rosa 416, DE POORTERE Dirk 611, DEDECKER Tom 1.025

  CD&V

  GILLIAERT Dirk 1.553, PYLYSER-DEWULF Liliane 1.036, AMPE-DURON Francine 705, CLAEYS-GOEMAERE Katrien 647, DEVRIENDT Ronny 583, SOETE Gerard 589, BAETEMAN Dirk 454, DELACAUW Diane 311, CLAEYS Tatiana 427, HOLLEVOET Sarah 364, KUYLLE Serge 295, LEFEVERE-PIRE Karoline 322, HUGHE Hilde 393, DEPOORTER Nicole 373, ANNAERT Luc 381, STRAGIER Jan 391, HOUTHOOFDT Johan 308, COUSSAERT-DEMARCKE Julie 304, VANDEN BERGHE Stefanie 341, DEMEYERE-VANHERCKE An 413, MOLLET Andr� 403, HOUTHOOFDT Tom 468, COBBAERT Linda 540, DEVOS Kristof 525, DESENDER Wim 499

  Progressief Kartel

  VERDONCK Geert 450, BLOMME Erica 287, MAESEN Lode 482, VAN LOO Claire 215, MAES Kurt 130, PEENE Sylvia 130, VANDEKERCKHOVE Frank 140, VAN DE MEERSCHE Marlies 123, REYNAERT Ronny 127, VAN BECELAERE Filip 125, WEERBROECK Lobke 155, LEYE Bavo 114, DESCHACHT Jasmijn 121, VAN BRABANT Sofie 165, MAENE Gilles 204, VERMEULEN Philippe 96, DUMAREY Nancy 108, VEULEMANS Freddy 86, DOBBELAERE Nadine 99, GOUDSMEDT Ann 114, DE NIL Mieke 98, DESMET Bart 101, VOLBRECHT Sabine 121, VERDONCK Bart 189, VANDERMEEREN Ringo 203

  In mijn volgend artikel op 22 oktober 2012 krijgen jullie mijn analyse en commentaar daarop.

  Besluit
  Mijn voorspelling van vorige week blijkt dus uit te komen. Ik zei: "enkele zetels verlies voor Open VLD en voor CD&V die samen een coalitie van verliezers zullen vormen, waardoor er alweer niets zal veranderen."

  De kiezer wordt alweer bedrogen!! De verandering begint dus niet in Middelkerke!

  15-10-2012, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (1)


  Categorie:Verkiezingen
  08-10-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke: Wie gebruikt de beste troeven om de kiezer te verleiden op 14.10.2012?

  De campagne

  Algemeen
  Campagne voeren om in de gunst van de kiezer te geraken is geen eenvoudige opgave. Brengt dat eigenlijk iets op? Kan men de mensen echt beïnvloeden zodat ze plots geloof gaan hechten aan de (dikwijls valse) en onbetaalbare beloften of aan de toekomstvoorspellingen van de één of andere partij?
  Er wordt beweerd dat 25% van de kandidaat-kiezers bij de start nog onbeslist is. Zij zouden dus het mikpunt moeten zijn van de campagnevoerders. De politiek bewuste kiezers, stemmen inderdaad met overtuiging op de partij waarvan het programma hen het best bevalt. Ook kiezers die verknocht zijn aan een partij, als familielid van een kandidaat of door dankbaarheid voor een verkregen gunst of om een andere reden, die niet steeds duidelijk is, hebben geen behoefte aan verleidingspogingen.

  De sperperiode
  Drie maanden vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012, startte de sperperiode, op 14 juli dus. Vanaf dan moeten partijen en kandidaten zich aan strikte regels houden.
  De partijen, de lijsten, de kandidaten en ook derden die voor hen propaganda voeren mogen tijdens die periode:

  • Geen geschenken of gadgets verkopen of verspreiden (zoals ballonnen op markten, …)
  • Geen commerciële telefooncampagnes voeren
  • Geen reclamespots op radio, TV of in de bioscoop uitzenden
  • Geen gebruik maken van commerciële reclameborden of affiches
  • Geen gebruik maken van niet-commerciële reclameborden of affiches groter dan 4 m²

  Borden
  Een klassiek middel om de aandacht te vestigen op een welbepaalde partij, is het volkleven van borden met gezichten van ‘sympathieke’, lachende mensen en hun beloften.
  Verkiezingsaffiches zijn alle affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, vlugschriften, opschriften en plakbriefjes die bestemd zijn voor de verkiezingen.
  Niet dat alle kandidaten zich daar iets van aantrekken, maar waar mogen er eigenlijk borden geplaatst worden?
  Volgens artikel 2 van het ontwerpbesluit van de Vlaamse regering, mag dat alleen op de plaatsen die door de gemeentelijke overheden zijn bestemd voor aanplakking of waarvoor de eigenaar of de gebruiksgerechtigde vooraf schriftelijk toelating gegeven heeft.
  Omdat de gemeentelijke borden te rap gevuld zijn, nemen de meeste partijen hun toevlucht tot het plaatsen van bijkomende borden van 4 m², zoals maximaal toegestaan.
  Het valt op dat sommige partijen de gemeentelijke borden deze keer enkel gebruikt hebben om er hun lijst met kandidaten op te hangen.

  >

  Er mogen geen verkiezingsaffiches aangebracht worden op andere goederen, beheerd door openbare besturen, dan de goederen, vermeld in het eerste lid van bovenstaand artikel 2.
  Dat betekent dus dat de politieke partijen geen gevels, muren of palen op het openbaar domein mogen gebruiken voor verkiezingspubliciteit.
  Het bord met de drie kandidaat- provincieraadsleden van de Open VLD en het bord van de N-VA in de duinen tegen het Grossettimonument in Westende- bad, staan dus op verboden terrein. Dat is één voorbeeld, er zijn er nog andere.
  In de strook van 30 meter naast autowegen is het verboden verkiezingsaffiches aan te brengen, borden te plaatsen of op een andere wijze reclame te maken of publiciteit te voeren.
  Als de regels niet worden nageleefd, kan een gemeentelijke administratieve sanctie of politiestraf worden opgelegd en/of kunnen de kosten voor het opruimen worden doorgerekend. De partij kan eventueel tijdelijk het recht op een dotatie verliezen, de individuele kandidaat kan zijn mandaat tijdelijk of definitief verliezen. Bovendien kan de overtreder bestraft worden met een gevangenisstraf en/of een geldboete. Ik zeg wel ‘kan’ want er wordt natuurlijk nooit opgetreden.
  Het op eigen terrein plaatsen van een verkiezingsbord is tijdelijk niet (meer) onderworpen aan de vergunningsplicht, ongeacht waar dit bord wordt geplaatst (artikel 9,5° en 6° B.V.R. 16 juli 2010), bijvoorbeeld in de voortuin of in een veld. Tussen 22 uur en 7 uur is het verboden verkiezingsaffiches aan te brengen, zelfs op plaatsen waar aanplakken overeenkomstig artikel 2 is toegestaan. Op de dag van de verkiezingen geldt dat verbod ook tussen 7 uur en 15 uur.
  (Art. 3. van het ontwerpbesluit van de Vlaamse regering)

  De prijs voor de beste locatie gaat naar LDD. Wie voor hen stemt, mag in de “Kiss” op iets bijzonders rekenen.

  Hoeveel mogen de politici spenderen aan hun veldtocht?
  Het bedrag dat elke lokale partij mag besteden aan de campagne wordt aan banden gelegd.
  Dat heeft tot doel ervoor te zorgen dat de ongelijkheid op financieel vlak tussen de partijen en de kandidaten tijdens de verkiezingsperiode zoveel mogelijk wordt uitgevlakt.
  Aangezien de partij op Vlaams niveau daarvoor als geldschieter optreedt en de ene partij veel rijker is dan de andere, blijft het dus bij een valse bezorgdheid.
  Hoeveel euro er mag uitgegeven worden, wordt berekend op basis van het aantal kiezers per gemeente. Op dinsdag 4 september (40 dagen voor de verkiezingen) heeft de Vlaamse regering deze maximumbedragen officieel bekendgemaakt.
  De uitgaven en financiële verbintenissen voor verkiezingspropaganda mogen de hiernavolgende maximumbedragen niet overschrijden.
  Een politieke partij in Vlaanderen, die een gemeenschappelijk volgnummer en een beschermde lijstnaam heeft, mag niet meer dan 372.000 euro uitgeven. Dit bedrag wordt verminderd tot 340.000 voor die politieke partijen die niet meer dan 50 lijsten hebben.
  Voor Middelkerke is het bedrag dat een lijst mag uitgeven, vastgelegd op basis van 15.838 ingeschreven kiezers.
  (20 kiezers van binnen de Europese unie (op 286 mogelijke, dus 6,99%) en 1 kiezer van buiten de Europese unie (op 62 mogelijke of 1,62%).

  Het maximaal toegelaten bedrag voor een lijst is 16.938 euro. Een individuele kandidaat mag maximaal 1.267,01 euro uitgeven.
  De kandidaten die opkomen voor de provincie hebben recht op 5.831,81 euro. Dat bedrag mag NIET gecumuleerd worden als hij/zij ook kandidaat is voor de gemeente.

  Al die bedragen vind ik schandalig hoog.

  Huis aan huis bezoeken
  Eén maand voor de verkiezingen begint het dan… De kandidaten begeven zich op pad. Sommige bezoeken dan nogmaals de wijken waar ze zes jaar geleden voor het laatst geweest zijn.
  Of je het nu wilt of niet, jouw brievenbus wordt opgevuld met folders. Iedereen weet dat zo’n kleurenfolder stukken van mensen kost.
  De meeste bestemmelingen beweren dat ze die onmiddellijk in de vuilnisbak kieperen. Sommige politici in functie of in spe steken zelfs een briefje onder de deur om hun passage te melden. Aanbellen doen ze niet en toch beweren ze dat ze je niet thuis vonden. Ik lees de folders wel en bewaar ze ook.
  Het Progressief kartel doet zoiets niet ‘uit respect voor onze privacy’. Met een foldertje ‘Geen gezeur aan je deur’ werd ons dat duidelijk gemaakt. Wie dit wenst kan een kopstuk van de partij uitnodigen die dan ‘al te graag’ naar opmerkingen, vragen en voorstellen wil luisteren.
  De programma’s gelijken allemaal op elkaar en op deze van zes jaar eerder.
  De gebruikte teksten op de affiches zijn meestal nietszeggend en niet zeer origineel.
  Ziehier wat ik allemaal gelezen heb:

  Open VLD
  “Lokaal een sterk sociaal verhaal” (Lucien Niville, ook reeds in 2006)
  “Met kennis van zaken” (Landuyt)
  “Positief denken en ‘Wie positief denkt, trekt positieve dingen aan”
  “Positief verder” (Opstaele)
  “Blauwe Linda” + "Er terug keihard tegenaan" (Linda Feys-Opstaele)
  “Actief op vele vlakken” (Annys)
  “Steeds paraat en mens zijn voor iedereen” (Loosbergh-Viaene)
  “Met goeie moed de toekomst tegemoet!” (An Coulier)
  “Fier op Middelkerke” (Eddy Viaene)
  “Positieve wilskracht” (Natacha Lejaeghere)
  “Ervaring = waarborg” (Devey)
  “Ik spring voor jou in de bres” (Inge Demoen)
  “Ga je met mij mee?” (Inge Demoen)
  “Ik ga ervoor” (Inge Demoen)
  “Gewoon Lisette” (Lisette Maurau-Jonckheere)
  "Uw stem voor de toekomst" (Tom Lingier)

  CD&V
  “Sterk team voor Middelkerke”
  “Recht door zee” (Liliane Dewulf)
  “Wakker worden!” (Tom Houthoofdt)
  “Geen woorden maar daden” (André Mollet)

  LDD
  “Wij houden onze wafel niet!”
  “Gezond verstand”
  “We doen wat we zeggen” (familie Dedecker)
  “Uw bekommernis is ook de mijne” (Bianca Ryckewaert)
  “Puur bestuur” (Rosalie Verlinde)
  “Kennis en Inzet” (Henk Dierendonck)
  “Nu laat IK mijn tanden zien” (Lieve Landuyt)
  ”Eén stap vooruit” (Wim Landuyt)
  “Ik durf … en jij?” (Sandra Vandenbussche)
  “Durven veranderen of blijven stilstaan” (Hendrik Dilien)
  “VIJF VOOR! Laat het geen vijf na worden” (Diego Demarcke)
  “Met uw stem werken we samen aan een mooie toekomst” (Guy Steelant)
  “Een politicus denkt aan de volgende verkiezingen. Ik denk aan de volgende generatie”
            (Eddy Van Muysewinkel)

  N-VA
  “De verandering begint in Middelkerke” (N-VA)
  “Uw zaak, onze taak”

  Progressief Kartel
  “Uw stem, onze Inzet”

  Volgens mij gaat de prijs voor de ‘beste’ alweer naar de LDD met ‘Wij houden onze wafel niet’.
  Tweede wordt “Nu laat IK mijn tanden zien” en derde ‘Blauwe Linda’

  Ziehier hoeveel folders ik in mijn bus kreeg: (in 2006/ in 2012)(afgesloten op zaterdag 13/10)

  Open VLD

  CD&V

  VB

  Progr

  Kart

  N-VA

  LDD

  Algemene

      5/2

    8/5

  3/2

  6/5

    -/3

    -/4

  Individuele

    18/16

  12/10

  3/-

  3/-

    -/1

    -/3

  Persoonlijke brief

      -/2

    -/1

  -/1

  Vóór ik de telling uitvoerde, had ik de indruk dat er dit jaar veel meer folders waren dan anders. Dat blijkt dus niet het geval te zijn.

  Wie voerde de grootste/ duurste campagne?
  Middelkerke zag blauw van de panelen. Is dat alweer een indruk van mij of zijn er werkelijk nog nooit zoveel geweest? Daarvoor heeft waarschijnlijk de opkomst van de lijst Dedecker gezorgd. Zo was ‘Meer blauw op straat’ nu ook weer niet bedoeld. Gelukkig was er veel oranje bij.
  De drie lijstduwers van de VLD, Lingier, Spaey en Vandekerckhove doken deze keer als eerste op. Ook Dirk Galle en Janna Opstaele en Carine Dejonghe, met hun borden op maximaal toegestane grootte en reuzengrote foto’s waren er vroeg bij. Dat geldt eveneens voor de CD&V met het duo Liliane Dewulf – Linda Cobbaert.
  Ik heb mij al de vraag gesteld of je een bord vroeg of laat moet plaatsen. Is het niet beter om te wachten tot vlak voor de verkiezingen om de velden, huizen, bouwwerken en straten vol te zetten?

  En nog een vraag! Hoe slagen al die kandidaten er toch in om minder dan 1.267 euro uit te geven? Hebben zij dan zo’n goedkope houtleverancier, zo’n goedkope timmerman en zo’n goedkope drukker?

  Het progressief kartel is (of zou moeten zijn) een fervent tegenstander van de verkiezingspollutie. Toch deden ze goed mee, weliswaar minder dan de andere, maar hun driemanschap of hoe moet je twee mannen en één vrouw noemen, staat toch ook hier en daar tussen de vele borden.

  Het Vlaams Belang beperkte zich als enige tot de officiële aanplakborden van de gemeente.

  Rol van de media
  Zowel ‘De Zeewacht’ als ‘Tips’ als ‘De Zondagskrant’ als ‘De Streekkrant’ nemen verkiezingsreclame op in hun edities. Vlaams Belang maakte dankbaar gebruik van de verkregen ruimte die hen in veel andere media niet gegund wordt. Open VLD publiceerde zijn lijst met daarbij wat ‘pluimen op eigen hoed’ op volledige bladzijden in ‘Tips’ en in ‘De Streekkrant.
  Ligt het dan toch echt in hun aard om de euro’s te laten rollen?

  Dedecker versus Rommel-Opstaele op ‘Focus’
  In de aanloop naar de verkiezingen van 14 oktober 2012 organiseerde de West-Vlaamse zender ‘Focus’ debatten tussen twee politici van enkele specifieke gemeenten, waarvan Middelkerke er dus één blijkt te zijn en dus traden Janna Rommel-Opstaele en Jean-Marie Dedecker op 1 oktober 2012 tegen elkaar in het strijdperk. Het onderwerp was ‘citymarketing’.
  Citymarketing, regiomarketing of meer in het algemeen plaatsmarketing heeft tot doel de aantrekkelijkheid van een plaats of regio te verhogen om er te wonen, werken of recreëren. In het verlengde hiervan wil men een passend imago voor de plaats of regio creëren of het bestaande imago verbeteren. Het uiteindelijke resultaat is een grotere economische en sociaal-culturele activiteit.

  >

  Zoals we allemaal weten is Middelkerke een badplaats met enorm veel tweedeverblijvers, overvol in de zomer, maar minder bevolkt daarbuiten.
  De vrouwelijke moderator (‘moderatrice’ staat niet in het groen boekje) gaf als inleiding zelf al haar eigenwijze mening ten beste: ‘De gemeente zet niet specifiek in op een bepaald imago. Waar omliggende gemeenten inzetten op een iets chiquer segment, op cultuur of op watersport is het imago van Middelkerke minder uitgesproken‘.
  Ze wilde van beide tegenstanders weten of dat moet veranderen of niet. Janna vond natuurlijk het imago voldoende, na twaalf jaar bestuur. Jean-Marie voerde aan dat er ‘niets kenmerkend’ is aan Middelkerke: ‘aan de eerste rotonde die je tegenkomt, staat er een paardenvisser. Je denkt dat je in Oostduinkerke bent. Nieuwpoort heeft zijn jachthaven,Oostende is een stad, maar Middelkerke?“
  Janna deed toen een poging om dat te weerleggen met het opsommen van de vele organisaties in de gemeente: wielerwedstrijden, champagneweekend, culturele activiteiten, .. maar tegelijk noemde ze onze badplaats een oord van rust, met een rustige dijk, een rustig strand, enz…
  Het was wat zwak als repliek en dus weinig overtuigend.
  Alsof dat nog nodig was, wees Dedecker er Opstaele op dat onze gemeente ook een hinterland heeft, de polders met veel troeven! “Waarom maakt men van Leffinge geen rustplaats? Maar neen, men breekt er ‘Het Schippershuis’ af en vervangt het door appartementen. ‘Voor de burgemeester”, voegde hij eraan toe.

  Toen het terugbrengen naar nul van de aanvullende personenbelasting ter sprake kwam, zei Janna dat er geld nodig is om een gemeente te besturen. Dedecker voerde daartegen aan dat alleen reeds de niet-verspilling in de laatste drie maanden (800.000 e) voor (nutteloze) ondergrondse parking – ontwerper en 200.000 euro voor de bloempotten op de markt dat verlies reeds zouden gecompenseerd hebben. Ja maar, repliceerde Janna, ‘dat was voor 50% gesubsidieerd ‘ waarop Dedecker het punt afsloot met ‘dat is ook belastingsgeld’.
  Dat zeg ik nu al jaren!

  De moderatrice, die het er verder niet slecht van afbracht, wilde ook nog weten of Janna en Jean-Marie na 14 oktober nog door één deur zullen kunnen. Janna vindt van wel, “het zal wel moeten en het zal wel lukken, want wij kijken maar naar de eigen partij en zijn niet tegen een partij”. De vraag of er geen voorakkoord bestaat tussen beide, wuifde JM weg met ‘wij sluiten geen voorakkoorden’.

  Wie was nu de overwinnaar van het debat? Janna was wat onrustig en Jean-Marie autoritair maar een overwinnaar heb ik niet gezien. Daarvoor was dit debat te kort en te braaf en had het te weinig inhoud.

  Jean-Marie Dedecker, die (te) vaak beweert dat hij te weinig met ‘zijn kop op TV komt’, mocht dan in het lang en in het breed zijn boek ‘Eén tegen allen’, dat op 8 oktober verschijnt, promoten. ‘Of dat toeval is, zo acht dagen voor de verkiezingen’, wilde de moderator weten. Jean-Marie ontkende dat natuurlijk, want ‘ik ben Bart Dewever niet, mijn uitgever heeft die datum gekozen en extra stemmen zal mij dat niet opbrengen, eerder verlies.” Hoe zeggen wij dat? ‘Maak dat de kraaien wijs, Jean-Marie!’.
  In het boek gaat het volgens hem niet uitsluitend over zijn politieke carrière, maar over zijn jeugd in Lombardsijde en de judo. Natuurlijk wordt ook zijn Oostendse periode behandeld, waarin hij twaalf jaar deel uitmaakte van de gemeenteraad en daarin ‘praktijken’ aanklaagde.
  Er staan ook nog een aantal nieuwigheden in, die niet in de ‘Keizer van Oostende’ voorkomen.

  >

  De ‘Stem van Vlaanderen’
  De Stem van Vlaanderen is een initiatief van VTM en Het Nieuwsblad. Per gemeente werden door de redactie een aantal vragen opgesteld. Alle lijsttrekkers werden online uitgenodigd om deze te beantwoorden en een foto op te laden. Deze antwoorden en de gebruikte foto’s vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie. Gebruikers kunnen hun antwoorden vergelijken met de lijsttrekkers die hebben deelgenomen.
  Je kunt eraan deelnemen op http://destemvanvlaanderen.vtm.be/svv2012/
  Ik heb dat gedaan! Mijn antwoorden werden online vergeleken met deze van de zes Middelkerkse lijsttrekkers en wat krijg ik als antwoord? “Jouw antwoorden benaderen het dichtst die van “Dirk Gilliaert”.

  >

  Daar zitten natuurlijk wel enkele dwaze vragen bij, die de kiezers niet laten uitkomen bij de lijsttrekker van de partij waarvoor hij zal stemmen. Enkele voorbeelden:
  Besparen op dienstverlening en gemeentebelastingen laten dalen, kan gerust en beter allebei gebeuren.
  Een burgemeester kan best veel aanwezig zijn in de gemeente en toch onze belangen verdedigen in Brussel.
  Er zijn nog andere alternatieven voor ‘Investeren in grote infrastructuur projecten’ dan ‘Investeren in wijk- en buurtfeesten’

  >

  De bovenstaande vragen werden ook gebruikt bij een IVOX – enquête, besteld door ‘Het Nieuwsblad’, samen met VTM. Ziehier de resultaten voor Vlaanderen:

  Nieuwe zones 30 km nodig:                                36%
  Meer camera’s nodig op onveilige plekken:           85%
  Autovrije centra moeten er komen:                      54%
  Lawaai van spelende kinderen is nooit overlast:    76%
  Meer regels en boetes voor overlast:                    74%
  Meer geld voor buurt- en wijkfeesten:                  65%
  Tevreden over netheid van gemeente:                  60%
  Meer ruimte voor groen en ontspanning
  eerder dan voor bedrijventerreinen:                     73%
  Verkiezen landelijk karakter gemeenten
          boven extra woonkavels:                            79%
  Overlast van nachtwinkels dient aangepakt:         67%

  Ik wilde eigenlijk de antwoorden van onze politici eens toetsen aan het resultaat voor Vlaanderen, maar bij nadere studie vond ik dat dit geen zin heeft: de gemeenten verschillen van elkaar (netheid, zones 30, aantal beschikbare woningen, overlast, aantal reeds geplaatste camera’s, bedrijventerreinen, …
  Vooral het verschil tussen de kustgemeenten en de andere is te belangrijk.
  Sommige lokale vragen passen niet voor Vlaanderen (Leopoldlaan, …)

  Geschreven pers
  Op vrijdag 28 september 2012 kon men bij ‘Het Nieuwsblad’ een bijlage vinden, opgemaakt door de politieke redactie van de krant, met de naam ‘Wie volgt hen op?
  Aan alle gemeenten rondom ons en aan de onze natuurlijk ook, werd een bladzijde gewijd waarin de zes lijsttrekkers hun mening gaven. Ziehier het resultaat voor Middelkerke:
  In een inleiding, ‘De factor Dedecker’ genoemd, wordt voorspeld dat de verkiezingen in Middelkerke spannend zullen zijn door de terugkeer van Jean-Marie naar zijn heimat en door de opkomst van de N-VA. Er wordt ook ‘onthuld’ dat de huidige coalitie tussen Open VLD en Progressief kartel geen huwelijk is dat over rozen loopt. In de aanloop naar die verkiezingen zouden die twee partijen hun kritiek op elkaar niet sparen en dus wordt vermoed dat een verlenging van deze coalitie er wellicht niet meer zal inzitten. Het blad vermeldt enkele in het oog springende projecten (marktplein, doortocht deelgemeenten, nieuwe fietspaden) maar laat de kritiek tegenover dat plein toch niet achterwege.
  Verder is er ook nog sprake over de teloorgang van het ‘Bouwkundig Erfgoed’ die regelmatig op de korrel genomen werd door het Progressief kartel.
  Er zou een voorakkoord bestaan tussen Open VLD en CD&V!!! Schouppe heeft dus toch gelijk!

  >

  Lijsttrekkersdebat
  Op vrijdag 5 oktober om 19 uur gingen de zes lijsttrekkers van de politieke partijen die op 14 oktober strijden voor de gunst van de kiezer, in CC De Branding in debat met elkaar. Volgens de aankondiging daarvoor, zou ‘de verkiezingsstrijd in Middelkerke op het scherp van de snee gevoerd worden, wat ongetwijfeld voor een geanimeerd debat zou zorgen’.
  De verzamelde Middelkerkse pers - Georges Keters, Paul Bruneel, Heidi Depoover, Ludo Coulier en Dany Van Loo – brachten dus de lijsttrekkers Janna Rommel-Opstaele (Open VLD), Danny Vanden Broucke (N-VA), Geert Verdonck (Progressief Kartel), Dirk Gilliaert (CD&V), Alfons Deley (Vlaams Belang) en Jean-Marie Dedecker bijeen voor een debat over hun programma, de heikele punten en de belangrijke thema's die aan de orde zijn in de badplaats. Het debat werd gemodereerd door Stefaan Kerker, journalist bij Focus-WTV.

  Zo’n 350 à 400 belangstellenden, waarvan een 50-tal zelfs geen zitplaats meer hadden gevonden, waren gekomen om hun favorieten aan te moedigen. Ik schrijf ‘favorieten’ omdat ik denk dat de overgrote meerderheid van hen reeds lang beslist heeft aan wie ze hun stem zullen geven op 14 oktober.
  Zoals voor de aanplakborden, borden en alle andere overtuigingsmiddelen kan men zich dus afvragen welke het nut is van zo’n debatavond.
  Niet dat de zes lijsttrekkers iets nieuw vertelden of blijk gaven van een bijzondere dossierkennis, maar het blijft toch interessant om ze eens aan het werk te zien en te horen.
  De toegepaste formule laat niet toe om diep in te gaan op sommige onderwerpen en de beschikbare tijd laat, hoewel het debat bijna drie uur duurde, niet toe alle problemen aan te kaarten.
  Ik ga hier dan ook niet vermelden wat de ene en de andere lijsttrekker naar voren bracht, maar de Open VLD die twaalf jaar over de gemeente heerste, werd niet enkel door de oppositie en de nieuwkomers LDD en N-VA, maar ook door de coalitiepartner Progressief kartel in hoofdzaak verweten een totaal gebrek aan visie vertoond te hebben. ‘Beleidplannen’, ‘Uit te voeren studie’, en ‘Toekomstvisie’ waren dan ook de meest gehoorde woorden in de loop van de avond.
  Het was haast ontroerend te horen hoe alle partijen met allerlei nieuwigheden nog meer volk en nog meer auto’s naar Middelkerke willen lokken. Maar ja, ze durven niet anders, zeker?
  Toch wil ik niet nalaten twee speciale punten te vermelden. Het eerste is het zoveelste bewijs van de verspilzucht van Michel, Janna, Carine, Johnny en Co. De jaarlijkse zomerhit zou in 2012 de ronde som van 250.000 euro gekost hebben. En dat voor één weekend!!! Dedecker haalde er zelfs een betrokken gemeenteambtenaar bij om enkele van zijn collega’s, die het cijfer betwistten, de mond te snoeren.
  Het tweede punt kwam boven water toen de moderator bevestiging vroeg voor het gerucht dat de Open VLD en de CD&V een voorakkoord zouden gesloten hebben. Dat werd eerst wat onhandig ontkend, maar toen kwam schepen Verdonck met de hoofdschotel van de avond. Zijn collega schepen Maesen zou door de CD&V gepolst zijn naar zijn bereidheid om ingeval van onvoldoende zetels voor de beide partijen, over te lopen naar hun partij. ‘Nooit gehoord’ en ‘schandalig’ waren de termen die iedereen in de mond nam om dergelijk gedrag ten zeerste af te keuren. Sommige vonden zelfs dat de kiezers via een folder in de bus daarvan op de hoogte moeten gesteld worden.
  Ziehier reeds een voorsmaakje van de toekomstige samenwerking.

  >

  Jullie zullen, tenslotte, wel willen weten wie de overwinnaar van de avond was?
  Voor mij was dat schepen Verdonck. Hij maakte natuurlijk van dichtbij mee wat de blauwe partij allemaal uitspookte en hij spaarde zijn kritiek niet. De samenwerking tussen beide coalitiepartners moet niet altijd van een leien dakje gelopen zijn. Het belangrijkste verwijt van Geert ging over ‘gebrek aan luisterbereidheid naar de noden en verwijten van de inwoners’. De Open VLD zou klachten wel eens afgewimpeld hebben met ‘als ze dat willen veranderen, dan moeten ze maar zelf aan politiek doen’. De blauwe bestuurders zouden soms ook niet teruggedeinsd hebben om ‘vervelende’ documenten op een onbekende plaats te begraven.
  De grote verliezer was Janna. In de cafetaria heb ik achteraf op zeer korte tijd enkele keren gehoord ‘wat heeft de Open VLD toch bezield om haar als lijsttrekker aan te duiden?’ Zij was inderdaad niet opgewassen tegen Verdonck, maar vooral niet tegen Jean-Marie Dedecker die haar volledig domineerde, vooral met zijn klassiek tikje op haar arm.. Zij had waarschijnlijk, mits wat meer inzet en overtuigingskracht, verschillende aanvallen kunnen ontzenuwen, maar het kwam er maar niet uit. Nu was (licht) gejouw en gelach vaak haar lot.
  Dedecker weet natuurlijk best hoe hij een publiek op zijn hand kan krijgen. Hij spreekt wel overtuigend en zijn totaal nieuwe voorstellen schenen het publiek wel te bevallen, maar bij mij blijft de twijfel hoe hij ons belastingsgeld, dat hij nu schijnbaar zo koestert, zal besteden. Zijn ‘oplossingen’ gelijken volgens mij verdacht veel op grote luxeprojecten.
  Dirk Gilliaert heeft mij een betere indruk gegeven dan ik verwachtte. Door zijn uitschuiver in verband met Lode Maesen verloor hij natuurlijk alle geloofwaardigheid.
  Vanden Broucke liet maar een flauwe indruk. Hij werd enkele keren niet ernstig genomen door het publiek en mede door het feit dat hij en Dedecker naast elkaar zaten en vaak hetzelfde vertelden, leek het wel of zij al een voorakkoord hadden. Dat zou natuurlijk iedereen verwonderen na de massa-overloop van N-VA naar LDD, maar goed, ‘in politics, you never know’. Als ze daarmee de blauwen buitenspel zouden kunnen zetten!
  Fons Deley van Vlaams Belang gaf enkele gevatte antwoorden, maar werd ook enkele keren genegeerd, misschien omdat zijn arm te weinig de hoogte inging, maar ook omdat zijn partij niet in aanmerking zou komen voor een akkoord. Deley vroeg zich terecht af waarom eigenlijk niemand met hem wil samenwerken.

  Besluit
  De strijd in Middelkerke belooft dus inderdaad spannend te worden. Ik vrees nochtans dat er weinig zal veranderen. De Open VLD zal waarschijnlijk wel enkele zetels verliezen en de CD&V misschien ook, maar samen zullen zij vermoedelijk wel sterk genoeg blijven om een meerderheid van verliezers te vormen. Ja, de wil van de kiezer!!!!
  Aangezien dit mijn laatste blogartikel is vóór de verkiezingen tenzij zich iets sensationeels voordoet, wil ik jullie dan ook toevertrouwen hoe ongelukkig ik daarover ben. Zal er dan weer niets veranderen?
  Ik hoop van ganser harte dat ik het bij het verkeerde eind heb.

  Bronnen
  http://abb.vlaanderenkiest.be/sites/default/files/20120830%20Bericht_Maximumbedragen_JW.pdf
  Het Nieuwsblad van 28.9.2012speciale bijlage ‘Wie volgt hen op’?
  http://www.focus-wtv.tv/video/studiogesprek-dedecker-rommel-opstaele-over-citymarketing

  Hebben jullie al gestemd?
  Aan al diegene die nog niet deelnamen aan mijn peiling: mag ik vragen jullie stem te willen uitbrengen in de linkse kolom van deze blog?
  Met mijn beste dank bij voorbaat. Vriendelijke groeten. Stammer.

  08-10-2012, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Verkiezingen
  01-10-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke: Gaven twee legislaturen met Open VLD jullie voldoening … of toch niet?

  Algemeen
  Onlangs vroeg iemand mij waarom ik zo kwaad ben op de blauwe partij.
  Daar zijn natuurlijk veel redenen voor.
  In het huidig artikel zal ik vooral de verklaringen en prestaties van burgemeester Michel Landuyt bespreken. Hij is natuurlijk niet persoonlijk schuldig aan alle tekortkomingen/ missers/ misrekeningen/ …. maar als leider van het gemeentebestuur moet hij dan maar zowel de bloemen als de bloempotten in ontvangst nemen.
  Natuurlijk werp ik daarmee ook een steen naar de schepenen en naar de gemeenteraadsleden die solidair geweest zijn op momenten dat er eigenlijk oppositie had moeten gevoerd worden.
  Natuurlijk ben ik niet op de hoogte van alle bijzonderheden van wat zich in het gemeentehuis afspeelt en zeker niet van wat achter de schermen gebeurt.
  Via deze blog, volg ik nochtans grondig en ernstig de lokale politiek en ik meen over redelijke troeven te beschikken om mijn mening daarover te ventileren.
  Voor verschillende onderwerpen heb ik de referentie naar een vroeger artikel van me, vermeld. Ik weet wel dat jullie die niet allemaal kunnen en willen herlezen, maar diegene die het wil, kan het doen.

  Mijn hoofdpunt: Waarom hebben zij Westende verraden in het ‘Zon en Zee’ dossier?
  Toen de partij voor het eerst het roer in handen kreeg in de gemeente, begin 2001, veegden Landuyt en zijn getrouwen de wetgeving aan hun laars en miskenden ze het actiecomité dat opkwam voor de naleving van het toepasselijk ruimtelijk plan van het vakantiecentrum. Hij ontzegde hen zijn steun toen ze gerechtelijke acties ondernamen. De burgemeester pestte integendeel de Westendse bevolking door de vakantiestraat af te sluiten. Hij ergerde de Westendenaars met desinformatie over de gevolgen van de vestiging van het asielcentrum (criminaliteit, invloed op toerisme,…..).
  Hij gaf het personeel valse hoop.
  Hij collaboreerde met Vande Lanotte via een waardeloos protocolakkoord. Hij sympathiseerde met de hatelijke directrice van het ongewenst asielcentrum,
  Hij zei meermaals en zegt nog steeds dat hij nergens spijt van heeft.
  Vandaag, bijna 12 jaar later, liggen de sites van ‘Zon en Zee’ en van ‘Duinenzicht’ er troosteloos bij, afgebroken en verwaarloosd, te wachten op een nieuwe bestemming, die maar op zich blijft wachten.
  De eigenaars hebben daar nu natuurlijk de zeggenschap over, maar de Open VLD heeft meer stokken in de wielen gestoken dan hulp geboden op het gebied van vergunningen en van aanpassingen van ruimtelijke plannen. Ze hebben daarmee Westende in zijn hart getroffen en dat kan ik maar niet vergeten.

  De burgemeester heeft talloze malen zichzelf en zijn partij in de bloemen gezet. Of dat terecht was?

  Het armzalig palmares van Michel Landuyt
  Zopas kreeg ik een kleine folder van Landuyt in de bus.
  Ik heb er zelden zo’n povere of magere gezien, wat de inhoud betreft. Michel beroemt er zich daarin namelijk op voor zes (!) punten gezorgd te hebben tijdens de voorbije twaalf (!) jaar.

  1. Verlaging van de aanvullende personenbelasting (APB)
  Hij heeft er wel voor gewacht tot het einde van zijn tweede legislatuur zodat hij tegen 14 oktober 2012 een goeie indruk kon maken op de kiezers. Van alle kustgemeenten hebben daarmee enkel nog Blankenberge en Bredene een hogere APB. Drie kustplaatsen heffen geen APB meer: De Panne, Knokke-Heist en Koksijde. Een knalprestatie is dat dus niet!
  Hij verhoogde wel de onroerende voorheffing (opcentiemen) van 1600 naar 1750, wat de gemeente veel meer opbrengt en waarvan ook kleine eigenaars het slachtoffer zijn.
  Lees daarover maar eens mijn blogartikel “Middelkerke: belastingen verminderen en/ of opvrijactie in het vooruitzicht van gemeenteraadsverkiezingen in 2012?” in de linkse kolom van mijn blog in de map ‘Gemeentebestuur’.

  2. Een parate lokale brandweer
  Ik heb de brandweerkazerne bezocht en ik heb na afloop de commandant gefeliciteerd. Het is (alweer) niet enkel met miljoenen ter beschikking te stellen voor de aankoop van een nieuw wagenpark, Astrid-apparatuur, duikpakken, zuurstofflessen, EHBO tassen, GPS aansturing, hydraulische scharen, biepers, persluchtapparatuur, streamboxen voor camerabewaking dat men een goed korps bekomt. Paraatheid wordt vooral bereikt door bevelvoering, motivatie, oefeningen, … Maar laten we toch maar zeggen dat een brandweer er veel baat bij heeft als de burgemeester hen goed gezind is en altijd klaar staat met zijn dikke portefeuille.

  3. Terrassen op de zeedijk
  Waarom heeft het twaalf jaar geduurd vooraleer op de Middelkerkse zeedijk terrassen geplaatst werden zoals diegene die al jaren op de Westendse dijk staan? Onbegrijpelijk toch!!

  4. Subsidies voor watersportcentrum ‘De Kwinte’
  Lees daarover maar eens mijn blogartikel “Strandbewaking en/of sportclub in Westende op pompeuze wijze ingehuldigd!” in de linkse kolom van mijn blog in de map ‘Dijk en Strand ‘.
  Er werden inderdaad subsidies bekomen via een Europees programma voor grensoverschrijdende samenwerking dat tot doel heeft de economische en sociale uitwisselingen te stimuleren tussen de regio's Nord-Pas de Calais / Champagne-Ardenne / Picardie in Frankrijk en Wallonië / Vlaanderen in België.
  Verder waren er nog subsidies van toerisme Vlaanderen en van de provincie, maar tegenover de totale kostprijs van het project van 1 miljoen euro betekent dat slechts een ‘peulschil’ als je dat woord nog mag gebruiken in die grootte van bedragen.
  Maar, Michel heeft dat ooit ‘gul gesubsidieerd’ genoemd!! Of hij die subsidies eigenhandig losgemaakt heeft? Voor dergelijke projecten zijn subsidies gewoon voorzien en moeten ze alleen aangevraagd worden.

  5. Financiële middelen voor verfraaiing van onze deelgemeenten
  Er zijn inderdaad wel een aantal pleintjes en straten verfraaid in de voorbije twaalf jaar, maar dat zou er nog maar aan ontbreken, met de beschikking over zulke enorme budgetten, al dan niet afkomstig uit het maken van schulden.
  Dat is dus een belangrijk pluspunt, zelfs al moesten in die straten de energievoorzieningen sowieso vernieuwd worden, na verloop van de termijn die daarvoor voorzien is.
  Verfraaiing? Ik heb er me destijds al over beklaagd dat, bijvoorbeeld in de Azaleastraat en de Tulpenstraat, bij de vernieuwing, de bomen weggehaald werden, omdat ze hun bladeren lieten vallen in de herfst en omdat ze de voetpaden omhoogstaken of de rioolbuizen beschadigden. Problemen moeten opgelost en niet omzeild worden, schreef ik toen.

  6. Jaarlijks gratis kerstfeest voor de Middelkerkse senioren met het fonds van de burgemeester.
  Ik ben er zeker van dat de senioren die van zo’n feest houden en daar aan deelnemen, dat appreciëren, maar je kan er bezwaarlijk prat op gaan als burgemeester, dat jij zoiets in twee legislaturen verwezenlijkt hebt.

  Ze mogen mij in 2012 afrekenen op …
  Op 1 februari 2007 liet Michel Landuyt in ‘Het Nieuwsblad” optekenen op welke drie punten men hem in 2012 zou mogen afrekenen.

  1. De vernieuwing van de Oostendelaan en het marktplein in Middelkerke
  We lezen dus geen woord daarover in zijn folder hierboven. Dat is inderdaad niets om fier op te zijn.
  Het project heeft stukken van mensen gekost en buiten de verkoop van garages brengt het parkeergeld nauwelijks iets op. Het plein bovengronds ziet er enerzijds niet mis uit, behalve dan het overdekt gedeelte naar Frans model. Anderzijds getuigt het van een onvergeeflijke verspilzucht van het gemeentebestuur: zeer duur kunstwerk, zetels, maar vooral de bloembakken waar iedereen schande over spreekt.
  Zonder ernstige voorafgaande marktstudie werden een tiental miljoenen euro’s voorzien, die later opliepen tot 25 miljoen, een miljard oude Belgische francs.
  Over de vernauwing van de Oostendelaan ter hoogte van het plein, vraagt iedereen zich af wie zoiets gewenst, verwezenlijkt of goedgekeurd heeft.
  In het kerngedeelte is zelfs geen fietspad voorzien en die versmalling met een onnodig parkeerpleintje (voor wie eigenlijk?) is ongezien.

  2. De leefbaarheid van de deelgemeenten verhogen en maatregelen nemen om de leegloop ervan tegen te gaan. Is Westende leefbaarder geworden? Ik zie niet waar. De schandvlek van ‘Zon en Zee’ is er nog steeds. Het August Meynneplein werd vernieuwd en ziet er inderdaad goed uit. Dat is ook zo voor het kerkplein, maar het zijn niet de paarse lampenkappen, die een dorp meer leefbaar maken. Dat zou wel het geval zijn indien men er zou in geslaagd zijn de wekelijkse markt leven in te blazen. Ik geef wel toe dat dit geen eenvoudige opgave is.
  Het speelpleintje aan de gemeenteschool is ook een stap vooruit.
  Ik herinner mij niet dat ik Landuyt ooit heb weten opkomen voor het milieu in de gemeente.
  Ik houd dan ook mijn hart vast mocht ooit opnieuw gesproken worden over het supprimeren van de Laurentiusdijk.
  In ‘Het Nieuwsblad’ van 10 juli 2008 las ik dat de gemeenteraad de renovatie van de Koning Ridderdijk in Westende goedgekeurd had. Volgens schepen Janna Rommel-Opstaele zouden de werkzaamheden begin 2009 starten.
  Eerst zou het stuk tussen de Strandlaan en de Oceaanlaan aangepakt worden en daarna de zone tot aan de Flandrialaan. Dat laatste is ondertussen gebeurd, zeer veel later dan voorzien door de vertraging aan de surfclub. Van het eerste schijnt er geen sprake meer te zijn. Moet ik dus niet vrezen voor onze dijk?
  En wat gedacht van het neerpoten van een gebouw op het strand, zogezegd ‘op de grens van het natuurgebied’?
  Tenslotte wil ik nog vermelden dat de burgemeester graag doet alsof alle deelgemeenten op gelijke voet behandeld worden, maar hij kan zijn voorkeur(en) voor eigen Middelkerke helemaal niet wegstoppen. Jullie herinneren zich toch ook nog dat hij Westende ‘een aanhangsel van Middelkerke’ noemde.

  3. “We moeten nog meer aandacht besteden aan de zwakkere groepen. Ik denk hierbij aan het uitbreiden van de kinderopvang voor de allerjongsten en aan beleidsmaatregelen om de vereenzaming bij de ouderen tegen te gaan.
  De kinderopvang in het oud gemeentehuis is inderdaad een vooruitgang, maar ik heb ooit al eens geschreven dat de woorden ‘beleidsmaatregelen om de vereenzaming van de ouderen tegen te gaan’ zo vaag zijn, dat je nu nauwelijks kunt oordelen of daarin vooruitgang geboekt werd. Of wordt daarmee het ‘buurthuis’ in Westende - bad bedoeld dat jaarlijks door een honderdtal unieke ‘aangespoelde’ omwonenden bezocht wordt en dat tegen enorm hoge kosten?

  Persoonlijke of gemeentelijke folder van Michel Landuyt
  Daarin verklaart de burgemeester dat hij vereerd geweest is de gemeente in de 21ste eeuw te mogen binnenleiden. Daarin beweert hij plots dat hij zich in de voorbije twaalf jaar vooral bekommerd heeft om de veiligheid. Daarmee bedoelt hij (zie hierboven) een ‘uitstekend’ brandweerkorps.
  Hij heeft het ook over ‘camera’s’ die hoog in zijn agenda staan. Bedoelt hij die in de kerken of die tegen de hangjongeren of die ene flitscamera aan de ‘Okay’ in Lombardsijde?
  Maar wat met de verkeersveiligheid? In Westende zijn nauwelijks fietspaden, zelfs niet in de vernieuwde straten. Indien ze er al zijn, dan zijn ze te smal en gevaarlijk. Zelfs al komt het bestuur af met de fietspaden naar Slijpe, dan blijf ik er toch bij dat ze ‘geen hart hebben voor fietsers’.
  Denken jullie maar aan de Oostendelaan in zijn drukste gedeelte en aan de Badenlaan waar voorrang gegeven werd aan meer parkeerplaatsen. Kijken jullie ook maar eens naar de verwarrende situatie aan de gemeenteschool van Westende en naar de Essex - Scottishlaan. Zo gewenst kan ik nog menige andere straat of laan noemen waar fietspaden totaal of gedeeltelijk ontbreken of waar de huidige situatie een gevaar oplevert voor fietsers.
  Het zijn niet de rotondes aan de Westendelaan (1) en aan de Oostendelaan (2) die garant staan voor veiligheid. De meeste verkeerspecialisten zijn daar trouwens geen voorstander van.
  En wat met de criminaliteit? Die is wel niet te vergelijken met de grootstad maar toch blijft het ‘Oppassen geblazen’. Daarover hoor ik dus geen woord. We hebben in de periode van het asielcentrum, toen hij volledig het politiebureau in Westende-dorp wilde uitschakelen, kennis gemaakt met zijn ‘bezorgdheid’ over de veiligheid.
  Lees trouwens maar eens verder in de rubriek ‘Te weinig besluitvaardigheid’ hoe veilig de gemeente is voor fietsers en voetgangers.
  Als ‘veiligheid’ zijn grootste bekommernis geweest is in de voorbije twaalf jaar, wat stellen dan die andere bekommernissen voor?

  Hoe heeft Middelkerke het er van afgebracht in verschillende enquêtes?

  Beoordeling van de burgemeester en van zijn ploeg in 2006 en 2009
  Regelmatig verschijnen in ‘Het Nieuwsblad’ de resultaten van uitgevoerde enquêtes om de inwoners van een gemeente te tonen hoe hun burgemeester het er van afbrengt.
  Michel scoorde in 2006 zeer slecht (55ste op 64 West-Vlaamse burgemeesters en met 60,4/100 ruim onder het gemiddelde van 66,2).
  Zijn bestuur scoorde een ietsje beter .(40/64 en 67,8/100 maar nog onder het gemiddelde van 68,4).
  Zijn cijfers waren in 2009 nog slechter: hij werd 261ste op 307 gemeenten, 59ste op 64 West-Vlaamse, met 59,3% van de punten, ver onder de gemiddelde score.
  Zo’n enquête is natuurlijk niet voor 100% de juiste weergave van de werkelijkheid, maar het geeft wel een goed idee over de waarde van de burgemeester.
  Ik heb toen de resultaten van de badsteden met elkaar vergeleken.
  En wat zagen we? Middelkerke ging enkel De Panne (281) vooraf.. Alle andere burgemeesters stonden hoger gequoteerd: Nieuwpoort (27), Knokke - Heist (30), Bredene (66), Koksijde (70), Oostende (106), Blankenberge (127) en De Haan (189). Beschamend, dus!
  Maar Michel vond het een troost dat zijn prestatie dan toch minstens stabiel bleef. Zou hij dat echt gemeend hebben? Stel je voor dat een voetbalploeg tevreden is omdat de rode lantaarn in het bezit van de club blijft.

  Financiële toestand van de gemeente
  Zie hiervoor mijn artikel ‘Is Middelkerke financieel gezond?’ in de map ‘Gemeentefinancies’. Middelkerke bekleedt in de vergelijking van de kustgemeenten een weinig benijdenswaardige plaats met een zeer hoge schuld of met andere woorden met uitgaven die niet gedekt zijn door inkomsten.
  Prof Matthys quoteerde het financieel beleid van de gemeente met een 4 op 10. Gebuisd dus, maar daarmee bedoel ik niet dat ze een herexamen moeten afleggen of dat ze moeten overzitten.

  Is het leven in Middelkerke aangenaam?
  De “Université catholique de Louvain’ heeft in opdracht van het weekblad ‘Knack’ een ranglijst opgesteld van de Vlaamse steden en gemeenten. Waar is het aangenaamst om te leven? De onderzoekers zijn voor hun wetenschappelijke studie vertrokken van 31 meetbare categorieën, gebundeld in vier domeinen: sociaal-economisch, kwaliteit van de huizen, het leefmilieu en de beschikbaarheid van diensten.
  Middelkerke deed het, zoals gewoonlijk, niet schitterend met een 259ste plaats. In een vergelijking met de andere kustgemeenten lieten wij enkel Blankenberge en De Panne achter ons.

  Waarover Michel tegenwoordig de stilte bewaart en zo hoort het ook

  De Leopoldlaan
  Michel heeft jarenlang fier volgehouden dat zijn ‘Leopoldlaan’ een paradepaardje was … tot de laan door de handelaars ‘doods’ verklaard werd en tot ik door de vergelijking met ‘Nieuwpoort-bad’ dat verhaaltje onderuit gehaald heb in mijn blogartikel De Leopoldlaan duikelt van zijn voetstuk: handelaars willen aanpassingen aan grote winkelstraat.(zie map ‘Pleinen en Straten’)
  De CD&V bevestigde dat in oktober 2011 met De lokale economie sputtert. Er komt geen schot in het aantrekken van nieuwe handelszaken en de Leopoldlaan blijft een zielloze straat met kunstbomen”.

  Het stadion van SC Lombardsijde
  Met alle sympathie voor de voetbalclub SC Lombardsijde, maar in mijn blogartikel Heeft SC Lombardsijde misschien zeer hoogreikende ambities? Dank u wel, gemeente Middelkerke!!!’ (map:’Sport’ ) heb ik het gehad over hun stadion dat totnogtoe 1.591.762,87 euro of ca 63,7 miljoen oude Belgische francs gekost heeft. Waanzin!!!! Daar is geen ander woord voor.

  Ondergrondse parking ex-minigolf tussen de Leopoldlaan en de Koninginnenlaan.
  Het bestuur heeft zijn lesje nog niet geleerd met de parking onder het marktplein en volhardt in de boosheid met een nieuw gelijkaardig project.
  ‘Op een toplocatie’, zei Landuyt, terwijl de handelaars van de Leopoldlaan dat ‘een verre parkeerhaven’ noemden.
  Zie mijn artikel: ‘Zijn ondergrondse megaparkings en de plannen voor het aanleggen ervan vervloekt? Of ligt het aan het gemeentebestuur?’ (map: ‘Verkeer’)
  Voor de gemeente zou dit financieel een gunstige operatie betekenen’, zegt Michel. Er werden echter onaanvaardbare voorwaarden aan de immobiliënhandelaars gesteld, zodat die er geen winst meer in zagen. De aanbesteding liep dus uit op een grandioze sisser. Er was gewoon geen interesse voor. “Geen probleem”, zei Michel, “dan doen we het zelf wel.” En dat allemaal met ons geld!!! Ondertussen werd al een ontwerper aangesteld. Ja, waarom wachten, nietwaar?
  Het totale ereloon bedraagt toch maar 800.000 € inclusief de opvolging van het project !!! Voor het ontwerp (dus zonder de opvolging) wordt gebruikelijk de helft gerekend, zijnde 400.000 €.

  Het bestuur lijdt echt aan ongeneeslijke hoogheidswaanzin

  Verbreden van de zeedijk
  Alle kustgemeenten hebben de ambitie om hun zeedijk te verbreden. Sommige hebben er zelfs al een aanvang mee gemaakt.
  Volgens ons bestuur zou dat allerlei voordelen hebben: in de voormiddag terrassen in de zon, horeca op het strand en kleinere dichtheid aan voetgangers en fietsers op de dijk door het verruimen van de beschikbare plaats. De plannen van de gemeente houden volgens mij geen steek.
  De verbetering, zoals zij het zien, zal moeilijk te realiseren zijn en zou waarschijnlijk weer enorm veel kosten.
  Zie ‘Bredere dijken in Middelkerke en Westende? Het is niet allemaal zoals het lijkt! Handelaars, weest op uw hoede!’ (map:’Dijk en Strand )

  Wanneer krijgen we nu een pier?
  Tegenwoordig heet het lichtjes anders, namelijk uitbouw aan het casino. Michel wil absoluut zijn jongensdroom realiseren. Laat de euro’s maar rollen. De burgers zullen wel betalen!

  Voor wanneer die hoge gebouwen zoals in Dubai?
  Michel Landuyt: “Persoonlijk meen ik dat we nu te veel gebonden zijn aan regels op stedenbouwkundig vlak” Dat belemmert de ontwikkeling. Ik vind het met andere woorden een haalbaar idee. De vakgroep Stedenbouw en Architectuur aan de universiteit van Gent bevestigt dat we dergelijke projecten niet mogen uitsluiten. Het project mag wel geen schade berokkenen aan anderen.”
  Wat hij bedoelde met dat laatste is mij een raadsel!

  Wanneer komen er nog wat holes bij op het nog steeds elitair golfterrein in Lombardsijde?

  Wanneer kan Lucien Niville nu als eerste op het naaktstrand gaan liggen?

  Alleen al het feit dat de burgemeester dat allemaal goede ideeën vindt, is al bedenkelijk genoeg! Zonder dan nog te spreken van de kosten!

  En ondertussen …
  Hoe vaak heb ik reeds geschreven dat het gemeentebestuur liever grote projecten realiseert waarmee het zichzelf in het zonnetje kan zetten. Als het echter aankomt op kleine herstellingen van wegen, dan geven ze niet thuis. Wanneer zullen de paradestraten van Westende- bad, Distellaan en Meeuwenlaan, eindelijk eens een deftig wegdek krijgen?

  Het bestuur vertoont een gebrek aan besluitvaardigheid

  Parkeren van kampeerwagens
  De politie zou controles uitgevoerd hebben op het naleven van de voorschriften voor het parkeren van kampeerwagens. Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat ze daarbij zeer ijverig te werk gegaan zijn. Of verbiedt men hen hard op te treden tegen overtreders?
  Nemen we het voorbeeld van de Sint-Laurentiusdijk. De afgelijnde parkeerplaatsen zijn zo klein en de duinen zo vooruitgeschreden dat sommige wagens dan maar 2 of 3 parkeerplaatsen innemen.

  Casinodossier
  Lees hierover mijn artikel van 7.11.2010 ‘Burgemeester Landuyt gelinkt aan onwettige praktijken. Alweer’.(map ‘Casino’)
  Tom Dedecker zou de burgemeester aanklagen wegens vermoeden van het sluiks verlengen van de concessie van het casino. Hij deed het echter niet. Ik heb hier het volledig dossier liggen en kom er in de eerstvolgende weken wel eens op terug, al had ik het liever gedaan vóór de verkiezingen.

  Kasteel van Middelkerke
  Iedereen spreekt over dat majestueus gebouw langs de Westendelaan, naast de kegelbaan en haast aanleunend tegen het sportterrein. Het staat nog steeds leeg. Niet dat er leegstandtaks voor betaald werd, want de gemeente trekt er zich schijnbaar niets van aan. Die toestand duurt nu al ongeveer tien jaar.

  Verplaatsen van de tram in Lombardsijde
  Ik heb daaraan ook al een artikel gewijd onder de titel ‘Burgemeester Landuyt van Middelkerke zet zichzelf en zijn ploeg in de bloemen! (map: ‘Burgemeester’)
  Ik heb daarin de argumenten van de voor- en tegenstanders tegenover elkaar gezet
  en zelf vind ik ook dat de tram in Lombardsijde - dorp moet behouden blijven. Anders wordt het een nog doder nest. Maar … als de bewoners zich in 2009 in een referendum uitgesproken hebben voor behoud van de tram, waar ligt het probleem dan? En toch blijft dat nog een ‘speerpunt’ voor het bestuur… zonder dat er iets voor gedaan wordt.

  Verkeersluwe straten in Westende – bad tijdens de zomer
  Ik vind dat een zeer goed idee voor de Meeuwenlaan. Voor de Distellaan is het zinloos omdat de garage-inritten moeten toegankelijk blijven en de winkels bereikbaar moeten zijn. Als men iets nieuw invoert, dan moeten de voorschriften en verkeersborden ook nageleefd worden. Als dat niet kan of niet mag, dan heeft het geen zin het experiment verder te zetten. En … wie zich niets aantrekt van de regels, moet beboet worden.

  Kiss-and-ride zone marktplein
  Het is een parkeerplein dat die leuke naam onwaardig is. Het wordt gebruikt door mensen die gaan zwemmen of naar de bibliotheek gaan en niet willen betalen in de ondergrondse parking.
  Niet te verwonderen natuurlijk als de vrouwelijke Open VLD mandatarissen zelf hun wagen bovengronds en op niet toegelaten plaatsen zetten bij gelegenheid van een kaasavond, georganiseerd door de ‘Blauwe Vlinder’.

  Overtredingen tegen wetten, decreten en lokale voorschriften
  Het is dagelijkse kost: fietsers rijden op voetpaden en vaak in de verkeerde richting of nemen voorrang waar ze die niet hebben, voetgangers lopen op de fietspaden, auto’s eerbiedigen de zebrapaden niet, enz…
  Heeft iemand van jullie ooit een PV zien opmaken? De politie werkt enkel nog met onpersoonlijke camera’s en met patrouilles per auto. Ze kijken liefst de andere kant uit. Er zouden zogezegd ‘andere prioriteiten’ zijn.
  De politici durven gewoon niet eisen dat er strenger opgetreden wordt.
  Let wel, ik geef toe dat het overal zo is.

  Het bestuur heeft te weinig aandacht voor ons erfgoed

  Beschermde gebouwen
  Als het op bewaren van erfgoed aankomt, dan blinkt de Open VLD van Middelkerke niet uit.
  In Westende- bad werden verschillende villa’s, tegen alle logica in, niet beschermd: de Carlton, het oud postgebouw, drie villa’s in cottagestijl op de dijk. De vastgoedsector, grotendeels zo blauw als het gemeentebestuur zelf, is daarvan natuurlijk geen voorstander.

  Site ‘Bamburg’
  Een aantal jaren geleden werd gewag gemaakt van het regelmatig openstellen voor het publiek van de ‘Bamburgbatterij’ gelegen in het natuurgebied ‘Schuddebeurze’. Ik weet dat de omwonenden/ eigenaars daar absoluut niet over te spreken zijn. Aan mijn toenmalige suggestie om minstens een informatiebord te plaatsen aan de ingang, werd nog steeds geen gevolg gegeven. Voor wie is men eigenlijk gezwicht?

  Molen van Leffinge
  Na de perikelen bij de afbraak van ‘Het Schippershuis’ in Leffinge is de ‘Rommelmolen’ nu plots aangekocht door de gemeente … omdat het zeer waardevol erfgoed is. Zou dat dan toch aan de naam (zeg maar eigenaar) liggen?
  Blijft natuurlijk dat het hier gaat over een onwezenlijk hoog bedrag voor een ‘kunstwerk’ waarmee eigenlijk niemand weet wat aan te vangen, maar daar wordt wel een mouw aangepast.
  Als men er enkel vergaderzaaltjes wil inrichten, dan had men die ook kunnen vinden voor minder geld.
  Als daar straks ook nog restauratiekosten bijkomen, dan stijgt die aankoop fel boven het ontoelaatbare uit.

  Het bestuur heeft te weinig contact met de bevolking

  Inspraak
  Ik heb het uit zijn eigen mond gehoord en het hier al vaak aangehaald dat Michel Landuyt niet houdt van samenspraken met de inwoners, die hij ‘praatbarakken voor verzuurde mensen’ noemt.
  Als er dan al eens inspraak gegund wordt, dan worden de problemen voorgesteld, met onvoldoende gegevens, zodat geen mens op de gestelde vraag of vragen kan antwoorden.
  Twee voorbeelden: het verplaatsen van de Slijpe - brug en het verbreden van de zeedijk.

  Aperitiefconcerten
  Landuyt vindt die concerten in de diverse deelgemeenten een goed initiatief, de ideale manier om de burger te ontmoeten. Ik vind dat ook. Ik ben er twee keer naartoe gegaan maar ik heb hem daar niet gezien. Al die andere keren zal hij er wel geweest zijn, zeker?

  Vraag: Wie heeft ooit al eens de burgemeester of een schepen gezien in zijn straat, buiten de verkiezingscampagnes?

  Er wordt geprobeerd, maar voorlopig zonder veel resultaat!

  Sociale woningen
  Ook daarover schreef ik al een uitgebreid artikel. ‘Op zoek naar een sociale woning in Middelkerke/ Westende? Eventjes geduld, a.u.b. …’ (map: ‘Sociale woningen’)
  Niemand zal mij ooit horen verklaren dat er geen inspanningen gedaan worden om meer sociale woningen ter beschikking te stellen van jonge en arme gezinnen.
  Heel veel instanties op gemeentelijk niveau bekommeren zich daarom. Positief, dus!
  Elke gemeente heeft een Dienst huisvesting’ en daarbij zelfs een ‘Woonwinkel’, die geopend werd op 22 juni 2011. Schepen van huisvesting is Geert Verdonck van het Progressief Kartel.
  Alle actoren die actief zijn op de lokale woonmarkt verzamelen éénmaal per maand in de woonwinkel.
  Driemaandelijks grijpt een gemeentelijk huisvestingsoverleg plaats. Op die woonraad’ wordt iedereen uitgenodigd die iets te zien heeft of kan hebben met ‘wonen’.
  En toch vermindert het tekort aan sociale woningen nauwelijks. Er worden honderdtallen nieuwe woningen aangekondigd, maar de verwezenlijking laat al te lang op zich wachten. Waarom blijft men toch woningen beloven op terreinen die als ‘waterziek’ bekend staan? Wordt daar wel iets aan gedaan?

  Netheid van de gemeente
  In een artikel ‘Hondendrollen en paardenvijgen’ (zie map ‘Milieu’) heb ik onderstreept hoe ernstig de gemeente het meende/ meent met het controleren en zo nodig bestraffen van de eigenaars van honden zonder (gratis door de gemeente verdeeld) poepzakje. Niets ontbreekt! Jobstudenten die tijdens de zomervakantie informeren en sensibiliseren, hondentoiletten met wegwijsfolder, preventief toezicht door veiligheidsbeambten en stadswachten.
  Maar … zouden we ook eens de statistieken van de opgelegde boetes mogen zien? Ik vraag me af of ze wel bestaan. Zou ik misschien kunnen zeggen dat er veel te veel inzet is en te weinig resultaat?
  Hoe vaak heb ik reeds aangeklaagd dat paardendrollen wel gedoogd worden? Of hebben de burgemeester en de schepenen die nog nooit zien liggen?
  En het zwerfvuil? Ook al zie je soms jobstudenten aan het werk bij het opruimen, het blijft dweilen met de kraan open zodat Middelkerke geen nette gemeente mag genoemd worden en zeker niet op weg is om de ‘netste gemeente van Vlaanderen’ te worden!
  Natuurlijk kennen jullie ook ‘vuile plekjes’ in de gemeente. De terreinen van de vroegere firma Soetaert in de Heidestraat en in de Steenstraat bijvoorbeeld, die worden maar niet volledig opgeruimd, niet onderhouden of minstens afgedekt.

  Moeten/ mogen we het Progressief kartel’ over dezelfde kam scheren?

  Ik weet natuurlijk niet wat er zich in het schepencollege afspeelt. Ik heb nochtans de indruk dat de schepenen Verdonck en Maesen regelmatig eens op de rem getrapt hebben. Maar ja, ze zijn in de minderheid. In hun beleidsdomeinen hebben ze volgens mij degelijk werk geleverd. Daarin gaat het wel niet over miljoenenprojecten, maar ze zijn volgens mij echt bekommerd geweest voor de jeugd, voor de marktactiviteiten, voor de sociale woningen, voor het erfgoed, enzovoort …

  Het bestuur verdient ook wel enkele pluimen!

  Het zou van slechte wil getuigen als ik niet een aantal verwezenlijkingen van deze meerderheid in het zonnetje zou plaatsen.

  Vernieuwing van straten en pleinen
  Hierboven heb ik het reeds gezegd: verschillende straten in Westende (dorp en bad) en in Lombardsijde, werden vernieuwd. Linda Feys-Peelman zegt daarover “Als Westendenaar heb ik mijn omgeving de voorbije jaren duidelijk mooier zien worden”. Zij is dan ook zeer tevreden over de vele werken die van Westende een pareltje aan de kust maken. Dat is natuurlijk tomeloos overdreven, maar er werden inderdaad verbeteringen aangebracht aan de infrastructuur. Ze vergeet natuurlijk wel de woestijn van Zon en Zee op een paar honderdtallen meter van haar deur.
  Ik vind de vernieuwing van het kerkplein en het Arthur Meynneplein en van het speelplein aan de gemeenteschool, een dikke proficiat waard.

  Uitstekend ambtenarenkorps
  Middelkerke heeft een uitstekend ambtenarenkorps. Dat is in eerste instantie de verdienste van de ambtenaren zelf, maar toch … We kunnen wel niet over het hoofd zien dat de gemeentediensten zeer goed voorzien zijn van personeel, met extreme kosten tot gevolg.

  Openbare toiletten
  In 2012 kwam er eindelijk een deftig openbaar toilet in Lombardsijde, weliswaar tegen betaling, maar goed …. Het heeft jaren geduurd en misschien moet ik nu wel zeggen ‘Beter laat dan nooit’.
  Ook in Westende- bad zijn twee van die toiletten geïnstalleerd, ook toegankelijk voor gehandicapten. Mooi, zo!

  De musea
  Het ‘Kusthistorisch museum’ in het vroegere postgebouw, is een mooie realisatie maar …
  Jullie zullen wel niet verwonderd zijn dat de kosten oneindig veel hoger waren dan voorzien!
  Ook de villa ‘Les Zéphyrs’ en de bibliotheek ‘Trefpunt’ zijn aanwinsten.

  Het natuurgebied op de plaats van de vroegere ‘Camping Cosmos’
  Zonder dat ik er een verdienste zou in hebben, maar het herstellen in hun vroegere toestand van de duinen en het benadrukken van hun geschiedkundig verleden, heb ik steeds als mijn eigen ‘paradepaardje’ beschouwd. Dat zijn weliswaar duinen van de Vlaamse gemeenschap, die ook instond voor de kosten en voor de verwezenlijking, maar dat is een grote aanwinst voor de gemeente.
  Hoe klein het aandeel van de gemeente hierin ook mag zijn, proficiat!
  Lees maar in ‘Hoe ziet het natuurgebied op de site van de camping Cosmos er vandaag uit?’ (map Allerlei).
  Ook het herstel van de site van de ‘Cristal Palace’ gaat de goede kant uit.

  Er zullen nog wel meer positieve verwezenlijkingen zijn, zoals er ook nog wel meer negatieve feiten zullen te vermelden zijn.

  Oproep voor verandering

  18 jaar Open VLD zou van het goede te veel zijn. Bespaart ons dat alstublieft!!
  Als jullie dan toch absoluut voor de blauwe partij willen stemmen, maakt dan het bolletje rood achter één van de namen van de lijstduwers of nieuwelingen of wie dan ook.
  Zo kan er eens een nieuwe wind waaien. Brengt de huidige kopstukken weer met hun beide voeten op de grond. Ze krijgen anders te veel eigendunk, als ze die nog niet hebben. Ze vergeten zich af en toe eens opnieuw in vraag te stellen en denken dat ze zich alles kunnen en mogen veroorloven.
  Denkt er eens over na, of ze na al mijn teksten, waar ik ze op hun tekortkomingen gewezen heb, wel degelijk goed bestuurd hebben. Ik meen van niet. Op hoop van zegen!

  01-10-2012, 10:27 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Verkiezingen
  24-09-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke: lijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 (deel 3)

  Vlaams Belang

  1

  Lacombe, Jan

  563

  1 Deley, Alfons

  M

  64

  2

  Ameele, Ann

  393

  2 Meeuws, Anita

  WE

  52

  3

  Devooght, Franky

  331

  3 Ameele, An

  M

  64

  4

  Deley, Alfons

  243

  4 Vermaesen, Marita

  M

  61

  5

  Vanloo, Jean

  261

  5 Boydens, Karine

  WE

  58

  6

  Vermaesen, Margareta

  208

  6 De Jaeger, Nicole

  WE

  75

  7

  De Meyer, Marc

  203

  7. Van Mullem, Paul

  WE

  47

  8

  Meeuws, Anita

  235

  8 Van Loo, Jean

  LO

  65

  9

  Van Eecke, Roland

  208

  9 Hosten, George

  WE

  82

  10

  Van Den Hove, Maria

  197

  11

  Van Duyse, Luc

  178

  12

  Siaens, Renelde

  155

  13

  Ottelohe, Jeanne

  160

  14

  Meersman, Josephine

  168

  15

  Siaens, Alphonse

  146

  16

  Proot, Tom

  177

  17

  Tommeleyn, Zita

  163

  18

  Willockx, Jean

  143

  19

  Vander Elst, Maria

  150

  20

  Hosten- de Jaeger, Nicole

  175

  21

  Hosten, Georges

  169

  22

  Beckord, Charlotte

  177

  23

  Van Weyenbergh, Marcel

  158

  24

  Van Dyck, Gustaaf

  163

  25

  Lacombe-Verbeest, Suzanne

  242

  Het Vlaams Belang is er, in de post Jan en Suzanne Lacombe-Verbeest periode, niet in geslaagd een volledige lijst samen te stellen. Twee echtparen maken er deel van uit. De verklaringen voor deze moeilijke lijstvorming, zijn legio.
  Deze partij heeft het meest aparte karakter van alle partijen: je sluit er niet bij aan als je geen overtuigd Vlaming bent. Ook de standpunten over migratie, over veiligheid, over Europa, vind je nergens elders in die mate van hardheid terug.
  De opkomst van de NV-A en het daaruit voortvloeiend groeiend opportunisme van sommige, heeft het Vlaams Belang in gans Vlaanderen harde klappen toegediend in de peilingen.
  Je moet al trouw en hardnekkig vasthouden aan je overtuiging als je weet dat je door het cordon sanitaire misschien wel verkozen kunt worden, maar dat je nooit kunt toetreden tot een schepencollege.
  En dan is er de schrik om slachtoffer te worden van verkettering. Vele Vlamingen hebben wel sympathie voor de partij, maar wensen daar niet voor uit te komen omdat … het niet goed staat in onze moderne maatschappij. Wie duldt nu nog een bord van het VB in zijn tuin of wie durft een affiche aanplakken?
  Als je dan hoort dat bij de vorige verkiezingen vakbondsleden, die lid zijn van of opkomen voor het Vlaams Belang, niet langer gewenst waren, dan denk je natuurlijk driemaal na vooraleer je aan zo’n avontuur te wagen.
  Nog erger wordt het als je verneemt dat werkgevers er niet voor terugdeinzen om een Vlaams Belang werknemer af te danken, omwille van zijn/haar overtuiging.

  Welke bestuursmeerderheid komt er nu op ons af?
  Eerst nog even herinneren aan de huidige verdeling van de 25 zetels: Open VLD (12 na de verkiezingen/ nu 11) en Progressief kartel (2/2) vormen de meerderheid. CD&V (8/6), Vlaams Belang (3/3) en LDD (0/3) voeren oppositie. Dat is de toestand voor/na na het overstappen van enkele leden naar een andere partij.
  Door de verhuis van Jean-Marie Dedecker naar hier, het overstappen van neef Tom en het indienen van een lijst Dedecker enerzijds en anderzijds de opkomst van het N-VA (of moet ik zeggen van Bart Dewever) met het ontstaan van lijsten van opportunisten in de meeste Vlaamse gemeenten, kan het politiek landschap van Middelkerke er wel enigszins anders gaan uitzien. In mijn laatste artikels voor de verkiezingen, die ik zal publiceren op maandag 1 en 8 oktober, zal ik de verwezenlijkingen/ mislukkingen van de huidige meerderheid bespreken.
  Het is moeilijk te voorspellen wat de toekomstige verhoudingen zullen worden.
  Zal het effect ‘Jean-Marie’ groot zijn? Zal de N-VA toch succes kennen niettegenstaande een volgens mij ‘zwakke en onsamenhangende’ lijst? Zullen de mensen tonen dat ze verandering willen, na de geldverspillende 12 – jarige VLD – heerschappij? Wie weet?
  Zullen meerdere partijen nodig zijn om een meerderheid te vormen?
  Zijn er reeds voorafgaande contacten gelegd tussen de partijen? Klopt het dat de lijst Dedecker reeds een stap deed in de richting van de VLD, maar door Janna Opstaele afgewezen werd? Klopt het dat Dany Van Den Broucke eventueel bereid is te depanneren, als hij maar schepen van sport kan worden?
  Er zou zelfs een peiling gebeurd zijn in de gemeente, die een verlies van 6 zetels voor de VLD zou voorspellen.
  Of zijn dat de klassieke geruchten? Of ‘wishful thinking’?
  In afwachting, wil ik jullie nogmaals vragen, vanzelfsprekend naamloos, deel te nemen aan mijn uiteraard niet-wetenschappelijke, persoonlijke peiling. Duid in de linkerkolom aan welke partij op 14 oktober 2012 jouw stem krijgt.
  De uitslag van de blog waarin ik jullie mening vroeg over de logo’s van de verschillende partijen, gaf volgend resultaat: 66 stemmen

                                            Iedereen inbegrepen (CD&V) :     4 (6%)
                                                             Doen (Open VLD) :    2 (3%)
                                      De kracht van verandering (N-VA):    5 (8%)
                                      Uw stem, onze inzet: (Progr Kartel):  17 (26%)
                                                              Kies VEILIG (VB):    3 (5%)
                Een nieuwe visie voor Groot-Middelkerke (LDD):  25 (38%)
                                                Ik vind die slogans flauwekul:  10 (15%)

  Hartelijk dank voor jullie medewerking!!

  24-09-2012, 11:40 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Verkiezingen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke: de lijsten voor de gemeenteraadverkiezingen op 14 oktober 2012 (deel 1)

  Algemeen
  Het opstellen van de lijsten is altijd een moeilijke onderneming. Wie zijn de grootste stemmentrekkers? Kunnen zij de sympathie opwekken van een maximaal aantal mensen?
  Is de lijst evenwichtig?
  Zullen we niet al te veel andere kandidaten ontevreden maken?
  Iedereen weet dat je best een volledige lijst presenteert, want de kiezers krijgen anders de indruk dat de partij niet aantrekkelijk is. De vraag is of je absoluut een volledige lijst moet indienen, zelfs al moet je daarvoor opbotsen tegen onverenigbaarheid en zelfs al moet je daarvoor een oogje dichtknijpen als de kandidaten eigenlijk niet zo waardevol zijn.
  Bijkomend probleem is dat er evenveel mannen als vrouwen op de lijst moeten staan. Aangezien de Middelkerkse gemeenteraad uit 25 leden bestaat, betekent dat dus 13 mannen -12 vrouwen of 12 mannen -13 vrouwen. Dat kan eventueel tot gevolg hebben dat minder geïnteresseerde vrouwen de plaatsen (moeten) innemen van gedreven mannen. Jammer!
  De eerste twee kandidaten op een lijst mogen niet van hetzelfde geslacht zijn.
  Verwanten in de eerste en tweede graad mogen niet samen zetelen, bijvoorbeeld ouder en kind, broers en zusters. Oom en neef, zoals Jean-Marie en Tom Dedecker, zijn verwant in de derde graad.
  Echtgenoten kunnen niet beide samen in één gemeenteraad.
  Natuurlijk ken ik niet alle verwantschapsbanden tussen personen op één lijst, maar de best gekende heb ik toch vermeld.

  Verdeling per deelgemeente

  > Voor N-VA: Middelkerke -/11, Lombardsijde -/1, Westende -/5

  Leeftijd van de kandidaten

  >

  Gezien de onvolledigheid van hun lijst, werd het Vlaams Belang niet in deze tabel opgenomen.
  Voor zover de gemiddelde leeftijd een rol speelt, kan gezegd worden dat die voor alle partijen ongeveer gelijk is.

  Over welke kwaliteiten moeten de kandidaten beschikken?
  Natuurlijk wordt niet iedereen verkozen. Een partij met uitvoeringsambities moet een goede mix vinden van populaire kandidaten en van kandidaten met bestuurderskwaliteiten. Elke lijst heeft inderdaad nood aan geëngageerde mensen, die via hun verenigingen kiezers aantrekken. De uitzondering bevestigt de regel, maar het is algemeen geweten dat familie voor familie stemt. Een grote familie binnen de gemeente, is dus ook belangrijk. Zijn die populaire kandidaten eigenlijk niet bekwaam en worden ze toch verkozen, dan staan de kopstukken wel klaar om hun houding te dicteren. Die kandidaten moeten dus ook volgzaam zijn en gedurende de ganse legislatuur mooi in de pas lopen. Dossierkennis is niet zo belangrijk.
  Dat belet echter niet dat mensen met een hoge dosis gezond verstand en veel ervaring goede bestuurders kunnen worden.
  In deze tijd waar veel dossiers een hoog technisch gehalte vertonen (financiën, milieu, cultuur, onderwijs, openbare werken, …..) is een goede achtergrond natuurlijk niet te versmaden.
  Dat betekent niet noodzakelijk dat universitair - geschoolden goede kandidaten zijn, want ze zijn vaak niet zo populair.
  Maar … de ambtenaren en de studiebureaus zullen de boel wel rechthouden als het bestuur er niet veel van bakt.

  De Open VLD
  Hieronder zien jullie, in zes kolommen: lijstnummer, lijst 2006, voorkeurstemmen in 2006, lijst 2012, woonplaats (LE=Leffinge, LO=Lombardsijde, M=Middelkerke, MAN=Mannekensvere, SCH = Schore, SL=Slijpe, SPK=Sint-Pieterskapelle, WE = Westende, WI = Wilskerke), leeftijd

  1

  M. Landuyt , Michel

  2390

  1 Rommel-Opstaele , Janna

  LE

  55

  2

  Mw. Rommel-Opstaele , Janna

  2613

  2 Landuyt , Michel

  M

  53

  3

  Mw. De Jonghe , Carine

  1479

  3 Devey , Johnny

  WI

  58

  4

  M. Devey , Johnny

  1589

  4 De Jonghe , Carine

  M

  51

  5

  Mw. Pylyser , Cynthia

  816

  5 Galle , Geert

  LE

  50

  6

  Mw. Maurau-Jonckheere , Lisette

  894

  6 Lejaeghere, Natacha

  WE

  36

  7

  M. Vandekerckhove , Bart

  1069

  7 Maurau-Jonckheere , Lisette

  M

  63

  8

  M. Galle , Geert

  1101

  8 Loosbergh-Viaene , Liliane

  WI

  67

  9

  Mw. Loosbergh-Viaene , Liliane

  851

  9 Declerck , Mario

  M

  50

  10

  M. Annys , Franky

  705

  10 Annys , Franky

  SL

  48

  11

  M. Spaey , Frederick

  740

  11 Feys-Peelman , Linda

  WE

  59

  12

  M. Pattyn , Philip

  557

  12 Reynaert , Rony

  WE

  63

  13

  M. Declerck , Mario

  797

  13 Demoen, Inge

  M

  48

  14

  Mw. Nollet , Karin

  487

  14 Bulcke-Vandenbussche , Cecile

  SPK

  55

  15

  M. Reynaert , Rony

  791

  15 Viaene, Eddy

  LO

  60

  16

  Mw. Vanhee , Vicky

  695

  16 Coulier, Ann

  LO

  47

  17

  M. Lingier , Tom

  695

  17 Bouton, Bart

  SL

  36

  18

  Mw. Jonckheere , Rita

  603

  18 Mestdagh, Yentl

  M

  22

  19

  Mw. Hogie-Couwet , Chantal

  522

  19 Peere, Sara

  M

  25

  20

  Mw. Bulcke-Vandenbussche , Cecile

  603

  20 Depla, Isabelle

  WE

  38

  21

  Mw. Demoen , Inge

  631

  21 Vanhee, Vicky

  SL

  35

  22

  M. Bonte , Daniel

  565

  22 Niville , Lucien

  LO

  63

  23

  Mw. Feys-Peelman , Linda

  708

  23 Lingier , Tom

  WE

  26

  24

  M. Niville , Lucien

  803

  24 Spaey , Frederick

  M

  35

  25

  M. Dedecker , Tom

  1044

  25 Vandekerckhove , Bart

  M

  43

  >

  Opvallend, maar een bevestiging eigenlijk, is de ruime meerderheid aan Middelkerkenaars, zeker als men Wilskerke (achter de kerk van Middelkerke) er nog bijtelt.
  Men kan zeker niet beweren dat er een vernieuwing plaatsgegrepen heeft. Het zijn nog steeds dezelfde kopstukken (Rommel-Opstaele, Landuyt, Devey, De Jonghe en Galle) die het peloton aanvoeren, zij het dan dat de lijsttrekker – burgemeester over het hoofd gesprongen werd door de eerste schepen, vorige keer tweede op de lijst.
  Er werden ook enkele oudgedienden en verdienstelijke zestigers behouden: Lisette Maurau-Jonckheere , Liliane Loosbergh-Viaene en Lucien Niville. Het zijn immers stemmentrekkers.
  Buiten Tom Dedecker, om de gekende reden en Cynthia Pylyser (?) en Philip Pattyn (om familiale reden?) werden de minst populaire kandidaten, dat wil zeggen diegene die rond de 600 voorkeurstemmen of minder behaalden, zonder pardon aan de kant geschoven: Nollet (487), Jonckheere (603), Hogie-Couwet (522) en Bonte (565).
  Pattyn met 557 stemmen achter zijn naam behoort daar eigenlijk ook bij.
  Wat de ‘nieuwe’ aan voorkeurstemmen kunnen binnenhalen, moet nog afgewacht worden. Er zitten wel enkele gekende namen bij: Lejaeghere, Viaene, Coulier en Depla.
  Men kan toch niet spreken van een verjonging, als men slechts drie minder dan 35 – jarigen terugvindt en dat op de plaatsen 18, 19 en 23.
  Het jong geweld van de drie lijstduwers, die samen campagne voeren, zal dus nog maar wat moeten bedwongen worden. Geduld is een schone zaak. Als dat afwachten maar ooit beloond wordt!

  CD&V

  1

  Mw Pylyser-Dewulf, Liliane

  2270

  1 Gilliaert , Dirk

  WE

  51

  2

  M. Vandenbussche , Freddy

  1041

  2 Pylyser-Dewulf, Liliane

  WE

  65

  3

  Mw. Landuyt , Lieve

  694

  3 Ampe - Duron Francine

  M

  50

  4

  M. Dierendonck , Henk (N-VA)

  702

  4 Claeys-Goemaere , Katrien

  LE

  36

  5

  Mw Ampe-Duron Francine

  748

  5 Devriendt , Ronny

  SL

  65

  6

  M. Vlieghe, Jan

  553

  6 Soete , Gerard

  M

  53

  7

  Mw. Claeys-Goemaere, Katrien

  760

  7 Baeteman , Dirk

  LE

  61

  8

  M. Houthoofdt , Tom

  642

  8 Delacauw, Diane

  M

  49

  9

  M. Van Den Broucke , Danny (NV-A)

  496

  9 Claeys, Tatiana

  LE

  21

  10

  Mw. Weerbrouck-Ryckewaert , Bianca (Nv-A)

  391

  10 Hollevoet, Sarah

  LE

  19

  11

  Mw. Deramoudt , Nadège (Nv-A)

  334

  11 Kuylle, Serge

  M

  52

  12

  Mw. Vanthuyne-Paeye , Jovita

  496

  12 Lefevere-Pire Karoline

  LE

  47

  13

  Mw. Derycke , Greet

  472

  13 Huyghe, Hilde

  LE

  43

  14

  Mw. Vandenbussche , Christiane

  471

  14 Depoorter Nicole

  LE

  60

  15

  Mw. Opstaele , Nadine

  475

  15 Annaert, Luc

  WE

  61

  16

  Mw. Vanden Berghe , Stefanie

  458

  16 Stragier, Jan

  M

  63

  17

  M. Legein , Chris

  545

  17 Houthoofdt , Johan

  M

  53

  18

  M. Demeulenaere , Kris

  370

  18 Coussaert-Demarcke Julie

  LO

  35

  19

  M. Mollet , André

  577

  19 Vanden Berghe , Stefanie

  WE

  28

  20

  M. Houthoofdt , Johan

  403

  20 Demeyere-Vanhercke An

  SL

  41

  21

  M. Soete, Gerard

  839

  21 Mollet , André

  WE

  65

  22

  M. Baeteman , Dirk

  576

  22 Houthoofdt, Tom

  LE

  33

  23

  M. Devriendt , Ronny

  895

  23 Pittery-Cobbaert , Linda

  WE

  59

  24

  Mw. Pittery-Cobbaert , Linda

  1077

  24 Devos Kristof

  LO

  37

  25

  M. Gilliaert , Dirk

  1821

  25 Desender, Wim

  WE

  42

  >

  Foto: http://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/algemeen/stembus2012/middelkerke/laatste-plaatsen-cd-v-lijst-middelkerke-ingevuld/article-4000172867286.htm

  De CD&V - lijst wordt in aantallen gedomineerd door kandidaten uit Leffinge (8) en Westende (7). Dat doet geen enkele andere partij die beide deelgemeenten na. Westende heeft zelfs de lijsttrekker, de tweede op de lijst (de vorige lijsttrekker) en de lijstduwer.
  Zouden zij misschien ooit eens voor een Westendse burgemeester zorgen?
  Spermalie is daardoor met slechts 2 kandidaten uit Slijpe wel wat mager bedeeld.
  Door het feit dat de NV-A deze keer met een eigen lijst opkomt en dus geen kartelpartner meer is, heeft de lijst een echte gedaanteverwisseling ondergaan. Niet minder dan 13 kandidaten van 2006, staan niet meer op de lijst: 4 ex-NVA’ers (Dierendonck en Weerbroeck-Ryckewaert naar LDD, Van den Broucke Danny nu op lijst NV-A en Nadège Deramoudt), 1 uit de politiek gestapt (Vandenbussche), 1 overgestapt of overgelopen naar LDD (Lieve Landuyt) en 7 zwakkere scoorders die de vorige keer onder de 600 voorkeurstemmen bleven. Misschien is de laatste reden niet de enige, dat weet ik dus niet.
  Het lijkt erop dat ook de CD&V enkele valabele nieuwkomers voorstelt, om te beginnen met voorzitter Desender. Jan Stragier, reeds kandidaat in 2000, werd nu weer opgevist.
  Het is de enige lijst waar de vrouwen met 13 tegen 12 in de meerderheid zijn.

  (Zie vervolg)

  24-09-2012, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (2)


  Categorie:Verkiezingen
  Archief per week
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 30/12-05/01 2014
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 31/12-06/01 2013
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Websites over Middelkerke
 • Gemeente Middelkerke
 • Middelkerke.2link
 • Handelaars Westende-dorp
 • Westende

 • Rondvraag / Poll
  Van welke oplossing ben jij voorstander?
  Met de grond gelijkmaken en heropbouwen volgens de in dit artikel voorkomende tekeningen
  Met de grond gelijkmaken en heropbouwen volgens plan voorgelegd aan oppositie en aan inwoners
  Renovatie met behoud van de gevels langs de Henri Jasparlaan
  Huidige bibliotheek en kinderopvang niet afbreken maar renoveren
  Andere oplossing: zie 'Reacties'
  Bekijk resultaat  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!