NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Westendse Blik op Middelkerke
Inhoud blog
 • Is het ‘project Debaillie’ in de Schorrestraat nog steeds megalomaan?
 • Nieuwe burgemeester, nieuwe grote projecten … Te grote? Te veel?
 • helaas computer defect
 • Wordt er in 2018 - 2020 geschiedenis geschreven in Lombardsijde?
 • Middelkerke: het nieuw schepencollege dat zal aantreden
  Zoeken in blog

  Categorieën
 • Allerlei (43)
 • Atlantikwal (3)
 • Brandweer (3)
 • Burgemeester (14)
 • Casino (3)
 • De Post (1)
 • Dialect (14)
 • Die goeie oude tijd (14)
 • Dijk en Strand (21)
 • Duinen (2)
 • Emigratie (2)
 • Energie (2)
 • Erfgoed (25)
 • Evenementen (19)
 • Fusies (4)
 • Gemeentebestuur (49)
 • Gemeentediensten (8)
 • Gemeentefinancies (6)
 • Godsdienst - Kerken (13)
 • Horeca (18)
 • Immobiliën (17)
 • Jeugd (5)
 • Kamperen (4)
 • Kunst (12)
 • Landbouw (6)
 • Leger (2)
 • Medisch (5)
 • Mijn blog (19)
 • Milieu (15)
 • Natuur (11)
 • Oorlogen (11)
 • Openbaar vervoer (1)
 • Openbare werken (4)
 • Pleinen en straten - staat en netheid (25)
 • Politieke partijen (59)
 • Scholen - Onderwijs (10)
 • Sociale woningen (4)
 • Sport (31)
 • Strand (0)
 • Uitzicht gemeente (9)
 • Veiligheid - Politie (11)
 • Verkeer (25)
 • Verkiezingen (36)
 • Zon en Zee (11)
 • Persoonlijke Kijk op mijn Gemeente
  28-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Westende: “Oei, Oei, nu moet mijn oude, mooie en geliefde school er ook nog aan geloven!

  Het casino, het vroegere restaurant Van Biervliet (of oud-politiekantoor), de watertoren in de Logierlaan, het ‘Rozenhof’ (of oud huis van secretaris Lucien Coulier )… en nu ook nog de Gemeenteschool Westende en straks ook nog het oud-gemeentehuis en de bibliotheek ‘Trefpunt’ vielen/vallen allemaal ten prooi, enerzijds aan de ziekelijke vernieuwingsdrang van ons gemeentebestuur en anderzijds aan de niets en niemand ontziende immobiliënhandelaars en/of studiebureaus.

  Ooit stelde ik in een artikel de vraag of in Middelkerke de ‘afbraakziekte’ heerst?
  Een aandoening met die naam heb ik weliswaar in geen enkele lijst gevonden. Een kwaal misschien? Beide dragen dezelfde symptomen in zich en ons gemeentebestuur lijdt heel zeker aan varianten daarvan.

  Waarom nemen ze toch zo graag onze dierbare herinneringen af door ze simpelweg te vernielen?
  Een eerste reden is dat ze toch op zo’n ontroerende manier houden van paradepaardjes of speerpunten. Zichzelf op het voorplan stellen, pronken met nieuwe projecten, waaraan ze zo goed als geen verdienste hebben, tenzij betalen met de gemeentekas.

  Ten tweede, als ze nog maar het woord ‘subsidies’ horen, dan moeten ze daarvan profiteren. Hoe hoog het totaalbedrag of het overblijvend aandeel van de gemeente ook mag zijn, ze moeten die subsidies binnenhalen. Natuurlijk vergeten ze daarbij dat dit geld van Vlaanderen of van de provincie ook uit onze zakken komt.

  Ten derde, we weten allemaal dat onze gemeente veel weg heeft van een familiaal bedrijf. Dat betekent echter niet dat ze geen andere vrienden hebben. Ze gunnen ook graag een stevige boterham aan studiebureaus en aan gelijk-gekleurde immobiliënmakelaars.
  Nieuwe gebouwen uit de grond stampen, zo pompeus en zo duur mogelijk, lenen zich daartoe natuurlijk uitstekend. Ze hanteren daarvoor steeds weer het zogezegd argument dat renoveren duurder uitvalt dan volledige heropbouw. (lees ook verder)

  Ten vierde, op 22 april 2018 werd in Vlaanderen opnieuw een Erfgoeddag ingericht.
  Op die dag wil menpubliek, pers en beleid in Vlaanderen en Brussel sensibiliseren rond cultureel erfgoed opdat iedereen op een eigentijdse, kwalitatieve en zinvolle manier zou omgaan met het cultureel erfgoed in zijn dagelijkse omgeving”.
  In alle gemeenten bestaan inventarissen van ’Beschermd’ erfgoed, en andere van ‘Vastgesteld’ erfgoed.

  Bij een bescherming is het verboden beschermde goederen te ontsieren, te beschadigen, te vernielen of andere handelingen te stellen die de erfgoedwaarde ervan aantasten. Erfgoedobjecten die waardevol zijn, vastgesteld maar niet beschermd, krijgen hierdoor toch een aantal rechtsgevolgen. https://www.onroerenderfgoed.be/nl/bescherming/vastgestelde-inventarissen/rechtsgevolgen/

  De gemeenteschool is ‘vastgesteld’ erfgoed sinds 14 september 2009. In de loop van de voorbije jaren heb ik kunnen vaststellen dat de gemeente nauwelijks aandacht heeft daarvoor. Er is nochtans een actieve cel ‘Erfgoed’ in de gemeente, met bekwame mensen met zeer goede ideeën.

  Heeft het wel nog zin een ‘Erfgoeddag’ of een ‘Open Monumentendag’ in te richten, of anders gezegd moet Middelkerke nog langer doen alsof ze zulke dagen belangrijk vindt? Neen toch, als je toch zo weinig eerbied hebt voor het lokaal erfgoed, zowel roerend als onroerend en voor dat deel van de bevolking dat wel al die herinneringen blijft koesteren.
  Binnen een drietal jaren zou de school 100 jaar dienst gedaan hebben. Welke (vroeger enkel mannelijke) Westendenaar heeft er zijn (korte) broek niet versleten op de banken van de ‘Knechtenschool’, zoals de school vroeger in de volksmond genoemd werd. Wie heeft er niet leren lezen en schrijven in dat mooie gebouw, waarvan we er in Westende niet te veel hebben? Moet het dan verwonderen dat velen onder ons heimwee hebben naar die tijd? Is dat misplaatste sentimentaliteit? Neen toch!

  Is een gebouw na 100 jaar rijp voor de sloop?
  Aangezien bijna het gehele dorp vernietigd werd tijdens de eerste wereldoorlog en daarna heropgebouwd, stammen de meeste huizen uit dezelfde tijd als de gemeenteschool.
  Enkele voorbeelden van nog bestaande gebouwen: Vrije school Sint Lutgardis (1922), Pastorie (1921), Villa ‘La Dune’ (1925) in de Duinenlaan, Oud huis Burgemeester Van Huffel in de Lombardsijdelaan 16 (mooi gerenoveerd), parochiekerk (1922) (mooi gerenoveerd), ‘Brasserie L’Avenir' (1922) de ex-brouwerij van Albert Vandekerckhove, het klooster van Lombardsijde, …
  Bovendien is de Westendse gemeenteschool een voorbeeld van typische werderopbouwarchitectuur én bovendien van de hand van een gerenommeerd architectenduo Charles Pil en Henri Carbon , die in de hele regio actief waren. Ook het Sint-Bernarduscollege van Nieuwpoort en talrijke gebouwen in de stad Lo-Reninge zijn getuigen van het feit dat 100-jarige gebouwen niet tot afbreken gedoemd zijn, als ze maar degelijk onderhouden en tijdig gerenoveerd worden.

  In de vorige legislatuur (Open VLD/Progressief Kartel) werd bijvoorbeeld fors geïnvesteerd in verbouwingswerken in het oud-gemeentehuis, zodat dit gebouw nu aan de vereiste criteria beantwoordt. En toch zal het er moeten aan geloven!
  Ons bestuur kan misschien een voorbeeld nemen aan de recente beslissingen van het stadsbestuur van Nieuwpoort, waardoor hoogbouw in het stadscentrum voortaan onmogelijk wordt.


  Wat is men dan wel allemaal van plan?
  De gemeenteschool zou wel degelijk met de grond gelijkgemaakt worden, ook het woonhuis van het schoolhoofd, nu secretariaat.

  De school verhuist vanaf 1 september 2018 voor twee schooljaren naar de Calidris.
  In de nieuwe school zou een bibliotheek voorzien worden op de eerste verdieping, naast een kleine ontmoetingsruimte.
  Het zou een gebouw worden met 2 bouwlagen + lift. (+ op de hoek met de Duinenlaan nog één of meer lokalen op een gedeeltelijke 2de verdieping).
  De huidige bibliotheek, die aanleunt bij het oud-gemeentehuis, zou in 2020 afgebroken worden.
  Als het ‘Trefpunt’, pas gebouwd circa 1999, en de kinderopvang ook nog zouden verdwijnen, zoals ik hoorde, dan zal het centrum van Westende-dorp nog meer de allures krijgen van een spookdorp, ergens aan de rand van Middelkerke, met mysterieuze lege straten. Misschien moeten de ramen van sommige huizen straks wel dichtgespijkerd worden?  Iedereen vraagt zich trouwens af wat er mis is met de huidige bib/trefpunt - gebouw.

  Ondertussen zou men (nog dit jaar?) starten met de bouw van een buitenschoolse kinderopvang in de Henri Jasparlaan 7 (braakliggend stuk grond van de kerkfabriek) (op twee huizen van de Vecino, verdoken achter de rechtse boom)

  Het was eigenlijk de bedoeling de opvang te integreren in het gebouw van de gemeenteschool, maar dat schoot bij sommige in het verkeerd keelgat. Wat denken jullie wel? Kinderen van de vrije school opvangen in de gemeenteschool!!!!
  Na de bouw van deze nieuwe kinderopvang, zou ook het oud-gemeentehuis met de grond gelijk gemaakt worden.

  Wat verwacht men van een nieuw gebouw dat een oud gerenoveerd gebouw niet zou kunnen bieden?
  Verklaren dat een renovatie evenveel kost als een heropbouw, heb ik altijd al flauw gevonden. Wat zou ik toch graag eens rustig zo’n dossier inkijken/bestuderen waarin renovatie en volledig nieuw met elkaar vergeleken worden!

  Het kan best zijn dat er meer ruimte nodig is, maar de omgeving van de school biedt voldoende mogelijkheden om daaraan te voldoen.

  Op 14 april 2016 stelde schepen voor Cultuur, Bart Vandekerckhove (Open VLD), aan de gemeenteraad voor om de renovatie van de gemeenteschool De Duinpieper in Westende, goed te keuren. “Het wordt een renovatieproject in combinatie met nieuwbouw, met de nodige aandacht voor de erfgoedwaarde van het huidige gebouw”, zei de schepen toen.
  Geert Verdonck (Progressief Kartel) interpelleerde over de kwestie op de gemeenteraad van donderdag 9 november 2017. "Op een eerdere gemeenteraad stelde ik aan de burgemeester de vraag of er rekening zou worden gehouden met het advies van Onroerend Erfgoed, met name het advies om de onderwijzerswoning en de beeldbepalende gevels van het schoolgebouw te bewaren en dus te integreren in de nieuwbouw. De burgemeester heeft mij toen tijdens de gemeenteraad mondeling verzekerd dat dat zeker zo was. Op basis van deze verklaring hebben wij dan ook onze goedkeuring verleend aan het agendapunt", klinkt het.
  “Er werd later nog eens bevestigd dat het advies van de Vlaamse dienst Onroerend Erfgoed om de beeldbepalende gevels te bewaren, zou worden gevolgd. Het gebouw staat op de lijst waardevol erfgoed, maar is niet beschermd. Het gaat echter om een beeldbepalend gebouw van Westende-dorp met een historische en voor veel bewoners emotionele waarde.”

  Geert Verdonck (in de toekomst Project M) wilde in de gemeenteraad van 9 mei 2018 opnieuw weten waarom de concrete plannen voor de nieuwe gemeenteschool uitblijven, zelfs al is het openbaar onderzoek afgerond. Dat liep uit op een geanimeerde discussie tussen hem en schepen Bart Vandekerckhove. Geert vroeg zich af waarom de meerderheid nog steeds niets lost over eventueel ingediende bezwaren. Hij beweerde zijn hart vast te houden omdat het huidig bestuur volgens hem nooit veel interesse betoond heeft voor ons bouwkundig erfgoed. Natuurlijk ging de bevoegde schepen daarmee niet akkoord.

  Heeft de burger – liefhebber van erfgoed daartegen dan geen verhaal?
  Er zouden twee bezwaren ingediend zijn. In zijn antwoord aan Geert Verdonck gaf schepen Vandekerckhove dat toe. Dat indienen was mogelijk tot 28 april. Bart VDK beweerde ook dat het college nu wacht op het advies van de bevoegde ambtenaar om een beslissing te nemen.

  Een definitieve beslissing omtrent de afbraak/nieuwbouw moet genomen worden uiterlijk op 10 juli 2018.
  Het zou zeer interessant zijn om de namen van de ondertekenaars van de bezwaren te kennen, maar zolang het dossier niet afgesloten is, is er geen inzagerecht.
  Een Westends actiecomité oprichten tegen de afbraak zou misschien een goede zet zijn. Een protestcomité komt echter altijd moeilijk tot stand omdat veel tegenstanders voor allerlei redenen liever de gemeente tot vriend houden. Hier staan voor de gewone Westendenaar geen commerciële belangen op het spel. Dat was destijds wel het geval toen een comité opgericht werd om te beletten dat er een asielcentrum zou komen in Zon en Zee.

  En wat met de politieke partijen van de oppositie? Ik hoorde dat er deze week vanuit een bepaalde politieke hoek toch nog iets zou ondernomen worden. De Westendse kiezers wachten daarop!

  Vorige artikels over het onderwerp
  20.2.2017 ‘Herinneringen aan onze prille schooltijd in Westende’
  05.9.2016 College of RMS, een keuze voor jongens en meisjes uit Westende,
             Lombardsijde en Middelkerke halfweg de 20ste eeuw.

  06.2.2011 Onderwijs in Westende: Natuurlijk weet ik dat 1943 niet te vergelijken is met
             2011!

  19.12.2010 Lang geleden! Toen we nog op de schoolbanken zaten in Westende

  Besluit
  Zijn wij te veeleisend of wil het gemeentebestuur steeds zijn wil doordrijven tegen de zin van de inwoners die niet uit zijn op nieuwe paradepaardjes, speerpunten, landmarks…? Wij willen ook niet eeuwig in het verleden leven, maar het weinige erfgoed in ons dorp willen we toch geëerbiedigd zien.

  Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht moeten de Westendse en andere minnaars van waardevol erfgoed en kunstvolle monumenten eens overwegen om andere bolletjes te kleuren dan die van  de partijen van de huidige meerderheid.

  Bronnen
  Gemeenteschool dreigt dan toch helemaal uit het Westendse straatbeeld te verdwijnen
  Progressief Kartel ijvert voor behoud historische gevels     14/11/2017 door Dany Van Loo
  Vrees voor sloop gemeenteschool HNB 12 mei 2018 door Dany Van Loo
  Foto geplukt uit facebookbericht van 6 mei 2018 van Geert Verdonck

  28-05-2018, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (1)


  Categorie:Scholen - Onderwijs
  20-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Herinneringen aan onze prille schooltijd in Westende

  Ik heb het al enkele keren gehad over het schoolleven in Westende, dat ik beleefde van begin september 1943 tot einde juni 1949. Ziehier de gegevens over mijn vroegere artikels, die jullie kunnen vinden in de map ‘Scholen-Onderwijs’.
  05.9.2016 College of RMS, een keuze voor jongens en meisjes uit Westende,
             Lombardsijde en Middelkerke halfweg de 20ste eeuw.

  06.2.2011 Onderwijs in Westende: Natuurlijk weet ik dat 1943 niet te vergelijken is met
             2011!

  19.12.2010 Lang geleden! Toen we nog op de schoolbanken zaten in Westende

  Toch heb ik er nog niet alles over verteld en het huidig artikel is daarom bedoeld als aanvulling.

  Vooreerst nog iets over de afhankelijkheid van de Westendse scholen.
  In Vlaanderen was, op de meeste plaatsen, tot in de twintigste eeuw het onderwijs op het platteland als volgt georganiseerd: de jongensschool was een door de gemeente georganiseerde school en de meisjesschool was in handen van een religieuze orde. In Westende waren dat de zusters van de congregatie Vincentius à Paulo in Kortemark. Samen met de meisjes zaten daar ook de kleuters.
  De gemeentelijke jongensschool was eigenlijk ook een katholieke school. Ouders die geen katholiek onderwijs wensten, konden/moesten hun kinderen naar het rijksonderwijs in Nieuwpoort sturen.
  Het gemengd onderwijs met jongens en meisjes in éénzelfde school, werd op het einde van de twintigste eeuw ingevoerd.
  Bij het begin van de 21e eeuw gaan er echter stemmen op om het gescheiden onderwijs weer in te voeren. Onderzoek schijnt immers te suggereren dat zowel jongens als meisjes beter presteren in een homogene leeromgeving, vooral op de leeftijd 13-15 jaar, waar de ontwikkeling van jongens en meisjes grotendeels in verschillend tempo verloopt.
  Dat zal wel nog niet voor morgen zijn, zeker?

  De inrichting van de klassen en de schoolbenodigdheden die nu niet meer gebruikt worden.
  Ziehier een foto van een klas met twee studiejaren (links het derde leerjaar en rechts het vierde) onder de leiding van meester August Dewulf, met vooraan rechts Fred Diet (die mij deze foto opstuurde uit Canada) en rechts van hem Oscar Roose (+1959) en achter hem Willy Coene. Misschien maakten sommige onder de bloglezers ook deel uit van die klas of herkennen ze nog meer leerlingen.

  Op onderstaande foto (geschonken door Gery Osaer) die we vooraan rechts herkennen, komen meer bekenden voor: Robert Morel, Carlos Osaer, Gilbert Janssens, René Vermet, Walter Thyvelen, Désiré Verslype, Christian Desaever, Roger Terwe, …
  Albert Bloes is de meester en links zien jullie het vijfde studiejaar en rechts de helft van het zesde studiejaar waartoe ik toen ook behoorde. De andere helft van het zesde leerjaar staat er niet op omdat de fotograaf nog niet over een toestel beschikte met een voldoende brede hoek. De tweede foto heb ik helaas niet gevonden.

  Soms was er ook nog een zevende en achtste studiejaar met één of twee leerlingen, die niet wensten verder te studeren maar die door de opgelegde leerplicht tot hun 14de school moesten lopen. Ook die staan dus niet op de foto.

  Ik voeg die beide foto’s (nogmaals) bij mijn tekst om een beeld te geven van de klasinrichting. Zoals jullie uiteraard zien, zitten twee leerlingen naast elkaar op een schuin afhellende lessenaar. Dat moest rugklachten vermijden. Men vond namelijk dat je aan een platte lessenaar niet met een rechte rug kon lezen en schrijven. Volgende afbeeldingen geven daarvan een beter idee.

  Vooraan in het midden van de bank was een ligplaats voorzien voor een glazen inktpot. De griffels en pennen konden vooraan in gleuven terecht. Het bovenblad was opklapbaar en daaronder was ruim plaats voor schriften en ander materiaal, zoals de persoonlijke lei en de griffels, al dan niet in een griffeldoos en een sponsje.

  Dit belette kwajongens niet om op de lei te spugen als ze die wilden schoonmaken. Later hadden de kinderen een ruitjesschrift en een lijntjesschrift. In dat laatste leerden de kinderen schoonschrijven.

  In tegenstelling tot nu konden de meeste kinderen nog niet lezen of schrijven op het moment dat ze naar het eerste leerjaar gingen. Dat werd dus aangeleerd in het eerste en vervolgd in het tweede leerjaar. Boven het bord hingen platen met korte zinnetjes van eenvoudige woordjes. Wie herinnert zich nog?
                 ‘een man met een aap’
                 'de bijl van oom’
                 ‘zus met een neus op’
                 ‘het is vier uur’
                 ‘de pet van rik’
                 ‘jan en mie’
                 ‘de school is uit’
                 'het schip vaart op zee’
                 'een geit in de wei’
                ‘de vos bijt de haan’
                 'poes en de duif’
  Naast elk zinnetje stond een figuur om het te illustreren.
  Natuurlijk stond ook rekenen op het programma. Voorop stond het opdreunen van de tafels van vermenigvuldiging.

  Bovenop de kast stonden meetkundige ruimtefiguren: de kubus, de balk, de cilinder, de bol, de piramide, het prisma. Aan de muur hingen kaarten van België en van de wereld.

  In het midden van de klas stond een kolenkachel met een buis. Wie dichtbij zat, kreeg het in de winter lekker warm; wie aan de andere kant van de klas zat, had het koud. Soms mochten de kinderen dan van plaats wisselen.

  Van turn- of zwemlessen, muzieklessen, uitstapjes, op school eten of naschoolse opvang, was geen sprake.
  Wij hadden daar ook geen behoefte aan. Spelen op straat en zwemmen in zee of in de Lac-aux-Dames na de schooluren hielden ons voldoende fit. Weinig moeders gingen uit werken en dus hadden ze meer tijd om zich om hun kinderen te bekommeren.
  De dorpspastoor kwam de godsdienstlessen geven en om ons voor te bereiden op onze plechtige communie trokken we naar de ‘lering’ in de kerk.

  Bijzondere gebeurtenissen tijdens onze schooltijd
  Op het einde van de tweede wereldoorlog heerste een groot tekort aan voedzame levensmiddelen.
  Omdat de bessen, die in het najaar welig groeien aan de takken van de duindoorn, rijk zijn aan vitamine C, moesten alle schoolkinderen onder de leiding van hun meester, de bessen plukken om aldus een bijdrage te leveren aan de bestrijding van het voedseltekort.

  In 1946 werd een nieuwe spelling ingevoerd. Voor heel wat leerlingen was het niet vanzelfsprekend om die overschakeling zonder problemen te verteren.
  Ziehier enkele voorbeelden van de vroegere en de nieuwe schrijfwijze.

       Antwerpsch-Antwerps, valsch-vals, gansche-ganse, wasschen-wassen
                 maar: komisch-komisch      
  (uitgang -isch blijft)
       koopen-kopen, oogen-ogen, stooten-stoten
       leenen-lenen, zweeten-zweten, heeten-heten

  Colorado-keverplaag
  De coloradokever is sinds 1930 in Europa een belangrijke plaag voor de aardappelplant, met name de larven ervan zijn erg vraatzuchtig en kunnen aardappelvelden geheel ontbladeren. De voedselbevoorrading kan erdoor in het gedrang komen. Daarom worden alle mogelijke middelen ingezet voor de bestrijding van de ‘staatsvijand Nr1’. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden aardappelen gerantsoeneerd. Bovendien liet de Duitse bezetter zich inspireren door het Oostenrijkse voorbeeld om kinderen en werklozen in te schakelen. Aan dit wanhopig gevecht tegen een schijnbaar onoverwinnelijke tegenstrever, moesten wij dus ook deelnemen … en beestjes van de planten plukken … weliswaar zonder succes.
  Na de oorlog werden opnieuw intensieve voorlichtingscampagnes opgezet. Ook het leger werd ingezet. De aardappeltelers haalden uiteindelijk de overhand door de inzet van bedenkelijke pesticiden zoals DDT.

  Schorsing van meesters wegens collaboratie.
  De samenstelling van het onderwijzend kader heeft tijdens onze lagereschooltijd heel wat wijzigingen ondergaan. Veel leerkrachten geloofden tijdens de tweede wereldoorlog in een nieuwe orde. Na de oorlog werden ze dan ook tijdelijk geschorst. Dat was het geval met August Dewulf en Albert Bloes. Zij zouden ‘een onvaderlandsche houding aangenomen hebben, antinationale doelen nagestreefd hebben en propaganda gevoerd hebben ten gunste van de vijand’.
  Er werden toen enkele tijdelijke leerkrachten aangeworven om beide te vervangen. Een hele aanpassing weer voor de leerlingen.

  Sluiting en verhuis in 1944
  Op 4 maart 1944 werden de scholen van Westende gesloten. Het onderwijzend personeel werd gebruikt voor het opmaken van de ontruimingsfiches, bestemd voor het Hoog Commissariaat van de Ontruiming.
  Op 8 september 1944 werd de school voor de tweede keer beschadigd door beschietingen. Dat bracht mee dat wij tijdelijk les kregen in villa ‘La Dune’ in de Duinenlaan, het huidig schoonheidssalon van Fabienne Coucke,

  Besluit
  Vroeger was het dus anders …. Maar was het ook beter? Moeilijk te beantwoorden!

  Bronnen
  http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/geschiedenis/89315-de-belevingswereld-van-het-kind-in-de-achttiende-eeuw.html
  http://www.nostalgiekrant.nl/spelletjes_van_vroeger.htm
  http://www.west-vlaanderen.be/overdegrens/gebiedenbeleid/externe_relaties/samenwerkingsakkoorden/leader/
  kinderenvantoen/Documents/De%20lagere%20school%20van%20toen.pdf

  20-02-2017, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Scholen - Onderwijs
  05-09-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.College of RMS, een keuze voor jongens en meisjes uit Westende, Lombardsijde en Middelkerke halfweg de 20ste eeuw

  Bij de start van alweer een nieuw schooljaar ...
  Als geboren Westendenaar en er wonende had ik zes jaar lang de lessen gevolgd aan de gemeentelijke jongensschool van mijn dorp, bij de meesters Albert en Georges Bloes en August Dewulf. In september 1949 stond ik voor de keuze: het college of de rijksmiddelbare school in Nieuwpoort. Ja, Westendenaars zochten het niet te ver van huis … een school waar ze met de fiets naartoe konden. Dat er drie jaar later opnieuw zou moeten gekozen worden tussen Oostende en Veurne, dat waren zorgen voor later.

  Ik koos dus voor Nieuwpoort en voor de Rijksmiddelbare School. Ik beweer nu wel niet dat mijn ouders zich daar niet van aantrokken, maar ze lieten de keus aan mij over. Ik herinner me niet dat iemand van de lagere school mij toen advies zou gegeven hebben over de afdeling die mij de beste vooruitzichten bood voor later (algemene vorming of Grieks-Latijn), maar wat ik wel nog weet is dat mijn keuze voor de (liberale) Rijksmiddelbare School mij niet in dank afgenomen werd in het uiterst katholieke Westende, niet door de ‘meesters’ maar ook niet door mijn katholieke familie.
  Voor zover ik me dat herinner, moet er een conflict ontstaan zijn met de pastoor van Westende. Eerlijkheidshalve moet ik er aan toevoegen dat onze tak van de familie zich nooit onderscheiden heeft op het gebied van vroomheid en kerkbezoek. Ik ben wel misdienaar geweest, maar dat was een familietraditie!
  Ik koos voor een algemene vorming en dat zou later een grote denkfout blijken te zijn. Inderdaad, toen ik drie jaar later in het Koninklijk Atheneum in Oostende aankwam, kon ik daar helaas enkel nog kiezen tussen de Wetenschappelijke (7 uren wiskunde per week) en de Economische afdeling. De Grieks-Latijnse, de Latijns-Wiskundige en de Latijns-Wetenschappelijke afdeling bleken niet meer voor mij weggelegd gezien mijn voorafgaande vorming. Ik koos dus maar voor de Wetenschappelijke afdeling.
  Daardoor werden een aantal hogere studiemogelijkheden voor mij onbereikbaar: dokter, apotheker, advocaat, Germaanse, Romaanse …. Ik kon dus enkel nog kiezen voor burgerlijk ingenieur, licentiaat natuurkunde of scheikunde (?), maar dat lag niet zozeer in mijn interessesfeer.
  Mijn sociale toestand heeft mij toen de weg gewezen.

  Het ontstaan van de Rijksmiddelbare School van Nieuwpoort in 1855
  De stichting van de ‘Neekol majin’ zoals wij dat hier in schoon Vlaams noemden, had plaats onder impuls van de liberale partij van de stad. Kopman van die partij, geneesheer en Nieuwpoorts burgemeester van 1854 tot 1863 (voorheen 1ste schepen) was Petrus Jacobus Lefevere, geboren in Westende op 20 februari 1801.
  Hij was de zoon van molenaar Jacobus Bernardus en van Maria Theresia Degraeve, die tot in 1854 de molen uitbaatten in de Essex Scottishlaan, toen nog Molenstraat. Petrus huwde in 1827 in Nieuwpoort met Ludovica Hendrika Coppieters, kleindochter van Lodewijk, eveneens burgemeester van de stad naar wie de huidige Coppietersstraat genoemd werd.
  Mijn overgrootvader Jacobus Baptiste Lefevere was de broer van Petrus Jacobus.

  Van de gemeenteschool naar de ‘grote school’
  Dat de overgang voor een jongen van 11 van een lagere gemeenteschool naar een stedelijke middelbare jongensschool, een hele gebeurtenis was, hoef ik jullie waarschijnlijk niet te vertellen. Het imposante gebouw alleen al!

  Jongens langs de ene poort (hierboven) in de Schoolstraat, meisjes langs de andere in de Arsenaalstraat, want gemengde klassen bestonden nog niet.
  Maar ik moest me nog aan veel meer aanpassen: ’s middags op school eten, een heuse turnzaal maar ook turnlessen, op de koer niet spelen en zeker niet lopen maar al wandelend rondjes draaien rond de koer onder het toeziend oog van meester Karel Godderis waarvan iedereen een heilige schrik had.
  Hij hield ook toezicht in de studie na de lesuren en zijn inspecties van onze handen werden erg gevreesd. Vroeger had ik slechts één enkele meester, nu een leraar per vak. De concierge of huisbewaarster, waarlangs je voorbij moest als je te laat kwam, luidde de klok voor het einde van de speeltijd.
  En … natuurlijk de kennismaking met al die onbekende klasgenoten. Ze kwamen een beetje van overal, uiteraard uit Nieuwpoort maar ook uit de omtrek: Oostduinkerke, Koksijde, Lombardsijde, Westende, Sint-Joris, Ramskapelle, Mannekensvere en uit Middelkerke. Ze hadden voor deze school gekozen of moeten kiezen omwille van de geloofsovertuiging maar ook door de bereikbaarheid van de school: tram van Koksijde naar Nieuwpoort of van Middelkerke naar Nieuwpoort. Vele kwamen met de fiets.

  Mijn klasgenoten in ‘ ’t eerste moyenne’ waren toen: Pierre Beschuyt (+), Jean Deplanter, Walter Van Huele, Emmanuel Buysse (+), Etienne Deconinck (Lombardsijde), Willy Blomme (+), André Coulier, Maurits Vandamme, Freddy Vantroyen, Raoul Verburgh, François Deley, Marcel Lepère, Kilian Tourlousse, Arthur Declerck, x Deruytter, en nog een paar waarvan ik me de namen niet herinner.
  In het tweede leerjaar waren er enkele andere: Victor (Fikken) Depoorter, Roger Dalle (+), (beide Middelkerke), Marcel Titeca (Krokodille), Roland Legein, x Coolsaet, Raf Lambrechts, Jacques Woestyn, Roland Therssen.

  Om met een anekdote duidelijk te maken hoe speciaal die omschakeling wel was: wij hadden ook een muziekleraar, violist Oscar Devriendt. Bij de start van de eerste les speelde hij iets op zijn viool en de leerlingen moesten noteren welke noten ze gehoord hadden. Noten kende men echter niet in Westende en dus werd er mij nooit één aangeleerd. Ik keek dus met bewondering, maar met een leeg blaadje, naar sommige klasgenoten. Daar waren er zelfs een paar bij die muzikant waren in een lokale fanfare.
  Oscar, die graag pinten dronk, kon ook de tucht niet handhaven en hij heeft ook nooit een poging gedaan om mijn muzikaal gevoel op te krikken.

  De leraars in de jongensschool
  Ik heb dat wel niet meer meegemaakt, maar in 1955 werd het honderdjarig bestaan van de school gevierd. De viering werd bijgewoond door de toenmalige socialistische minister van onderwijs, Leo Collard, die op dat moment in volle ‘schoolstrijd’ naar Nieuwpoort kwam spreken.
  Die oorlog ontstond omdat Collard onder andere de toename van de subsidies aan het vrij middelaar-, technisch- en normaalonderwijs, gestemd door de vorige homogeen-katholieke regering, wilde terugdraaien. De leerkrachten werden door hem verplicht in het bezit te zijn van een diploma zodat talrijke niet gediplomeerde priesters niet meer in aanmerking kwamen. Het vrij onderwijs, gesteund door de CVP en de katholieke kerk, reageerde hevig.
  Dat was ook het geval voor de Nieuwpoortse collegejongens die de minister tijdens zijn spreekbeurt trakteerden op stinkbommetjes. Ze wilden van Collard niet meer weten en schilderden dan ook ‘weg met Collard’ op de muren.
  De toenmalige leerlingen van de RMS hieven daartegen hun strijdlied aan, dat wij ook al zongen in onze tijd (1949-1952). Ziehier de tekst:

  Waar 't verstand in vree kan groeien
  Waar 't gemoed kan openbloeien
  Waar bij 't leren als bij 't stoeien
  't leven lokt en lacht

  Waar men ons de macht zal geven
  Om te kampen voor het leven
  Waar de wil wordt opgedreven tot zijn hoogste dracht

  Waar de vrijheid van gedachten in de geesten leeft
  Waar men met vereende krachten
  Immer opwaarts streeft

  Daar is de school die wij beminnen met gloed
  Met een kracht die wondren doet
  Daar zij verrijst uit diep gemoed

  De middelbare school (werd later de ‘officiële’ school)
  Is ons een symbool
  Van waarheidsdrang en zucht naar het schoon en het goed
  Van waarheidsdrang en zucht naar het schoon en het goed.

  (lied van Jan Broeckx 1880-1964)

  Wie het gezongen lied wenst te horen: https://youtu.be/-fdZWBK-X9A

  Bij die gelegenheid werd een foto genomen van het voltallig lerarenkorps.

  We zien op de foto, zittend: Maurice Lombaert, Oscar Devriendt, Walter Toortelboom, E.H. Alfred Staelens, Lucien Rappelet, x Wolbers, Raymond Fremaut, Robert Herman.
  Op de middelste rij: Fernand Leroy, Roger Pieters, Karel Goderis, John Symoens, Daniël Defloor, Jozef Missinne, x Kobia, Edmond, Roger Minne, Julien Bouve, Robert Cauwelier, André Titeca, André Vanden Bussche, Albert D'Everlange, Albert Claeys, Jozef De Cock.
  En bovenaan: Pieter Dumon, Willy Vermote, André Hilderson, Alfred Cathelyn, Ghislain Blanckaert.
  Enkel mannelijke leerkrachten dus!!

  Alhoewel ik de RMS vaarwel zegde in juni 1952, stel ik vast dat bijna al mijn toenmalige leraars erop te zien zijn: Maurice Lombaert (tekenen en handenarbeid), Oscar Devriendt (muziek 1906 - 1983), Walter Toortelboom (wiskunde), EH Alfred Staelens (uiteraard godsdienst), Lucien Rappelet (directeur 1900 - 1975), Raymond Fremaut (nederlands), Robert Herman (geschiedenis 1920-1969), Karel Goderis (studiemeester), André Titeca (turnen 1923-2001), Albert Claeys (wetenschappen: scheikunde, natuurkunde en biologie), Pierre Dumon (Frans), Ghislain Blanckaert (Engels 1922-1965)
  Op een andere foto zien we ook nog Camiel Van Huele die tijdens mijn verblijf in de school vervangen werd door Pierre Dumon. Hij staat bovenaan als derde van links.

  Jozef De Cock deed op zeker ogenblik ook zijn intrede maar ik herinner me niet meer voor welk vak of wie hij verving.

  Jean-Marie Dedecker
  Iedereen weet nu wel dat hij afkomstig was uit Lombardsijde. Ik denk te mogen zeggen dat Jean-Marie niet in een volledig katholieke familie opgroeide. De mannen waren zeker geen pilaarbijters in tegenstelling met zijn grootmoeder. Zijn moeder had met haar kroostrijk gezin meestal wel andere zorgen. Net als ik was hij ook geen rijkeluiskindje.
  Jean-Marie dweepte met Che Guevara (‘alle macht aan de arbeiders’) en je zou dus kunnen verwachten dat hij, op zijn twaalfde, niet zou kiezen voor het college maar voor de rijksschool.
  Om dat in te zien, volstaat het Jean-Marie’s boek ‘Eén tegen allen – Memoires’ te lezen. Hij wijdt er een hoofdstuk ‘Nieuwpoort en Veurne’ aan.

  Bronnen
  http://www.westhoekverbeeldt.be/component/search_all/result?trefwoord=nieuwpoort&searchin%5Bheumemorixbeeld%5D=1&f_strings_gemeente=

  05-09-2016, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (1)


  Categorie:Scholen - Onderwijs
  25-11-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aan onze scholen willen de ouders allemaal voor de in- of uitgang parkeren

  Jullie zullen wel denken ‘daar is hij weer, dat hebben we toch al één of meerdere keren gelezen’. Ik weet het, maar om na te gaan of er in de loop van de maanden of jaren beterschap is ingetreden, blijf ik de toestand volgen; In december 2008 vroeg ik mij al af ‘Is de omgeving van de Westendse gemeenteschool wel veilig.
  Jullie kunnen het lezen via de link in 'Bronnen' onderaan. De aanleiding daartoe was mijn vaststelling dat de enkele parkeerplaatsen voor de school (8 of 9) in de Duinenlaan niet enkel onvoldoende waren, maar ook dat de ene ouder die zijn kind veilig (en dus in zijn/haar ogen zo dicht mogelijk bij de ingang aan de school wil laten in- of uitstappen), daarbij geweldig moest opletten voor de collega-ouders die hetzelfde willen. Ze maken dan maar gebruik van het fietspad, ook al weten ze dat ze daarvoor een boete zouden kunnen krijgen. Hieronder zien jullie wat ik bedoel. Ook de bus die de kinderen naar de opvang moet brengen, zondigt tegen dezelfde regel.

  Het gemeentebestuur (en de politie) weet dat ook al jaren. Het schijnt dat er zelfs al politiecontroles zouden geweest zijn. Om de chaos aan de schoolpoort op te lossen, werd toen een stuk van de Henri Jasparlaan, tussen de kerk en de school, heraangelegd. Dat betekent dat er nu wat meer parkeerplaatsen zijn en dat er ook een voetpad ligt.
  Hieronder zien jullie, vanuit twee gezichtshoeken, hoe het er vroeger uitzag en hoe het er nu uitziet.

   

  Het kruispunt tussen de Henri Jasparlaan en de Duinenlaan werd weliswaar zo ongelukkig georganiseerd dat vooral de fietser niet meer weet wie of wat voorrang heeft op dat punt.       Die werken moesten klaar zijn tegen het begin van het schooljaar op 1 september 2010 … maar dat viel tegen want er waren toen nog wat ‘tekortkomingen.’ 
  Ook daarover schreef ik toen een artikel ‘De eerste dag van het schooljaar 2010 – 2011’.   Jullie kunnen het lezen via de link in de 'Bronnen' onderaan. Wie echt geïnteresseerd is in veiligheid van de schoolkinderen en die beter wil begrijpen waarom ik me zorgen maak, raad ik aan om op een woensdagmiddag om 11u30 eens aan de schoolpoorten te gaan kijken, niet enkel aan deze van de gemeenteschool in de Duinenlaan, maar ook aan deze van de vrije basisschool in de dorpskern.

  Is er nu iets verbeterd aan de gemeenteschool? 
  Op woensdagmiddag 13 november om 11u30 stelde ik vast dat de toestand nog identiek is met deze van drie jaar geleden. In de Henri Jasparlaan blijven nog enkele schaarse plaatsen over en het lijkt mij dat er meer auto’s staan dan vroeger, typisch voor wat ik altijd zeg: “hoe meer parking, hoe meer auto’s”!.

  Is de toestand aan de vrije basisschool dan misschien beter? 
  Bijlange niet. Daar zag ik dat alle parkeerplaatsen in de Westendelaan tussen de Essex Scottishlaan en de kerk bezet waren en dat de laatkomers zich dan maar opgesteld hadden in de Duinenlaan, op het fietspad voor de Geanty. Er is ontegensprekelijk onvoldoende controle van de politie

  Oplossingen
  Zolang de ouders niet meer discipline aan de dag leggen, wat je toch van hen in hun voorbeeldfunctie zou mogen/moeten verwachten, is er geen oplossing. Het heeft zelfs geen zin meer parkeerplaatsen aan te leggen, wat aan de vrije school zelfs niet mogelijk is, want iedereen wil toch zo dicht mogelijk bij de ingang of uitgang staan.
  Wat moet er dan wel gebeuren? Eerst en vooral de ouders sensibiliseren om onveilig verkeer aan de schoolpoort absoluut te vermijden. Als dat niet helpt, moet de politiecontrole fors opgedreven worden. Opdat minder ouders hun wagen aan de poort in de Duinenlaan zouden parkeren maar eerder in de Henri Jasparlaan, kan misschien overwogen worden om een hoeveelheid leerlingen de school te doen verlaten via de uitgang aan het fietsenrek. Aan de schooldirectie om te oordelen of dat mogelijk en doeltreffend zou zijn.

  Bronnen
  http://users.skynet.be/Stam/lefevere/Blog/Is de omgeving van de Westendse gemeenteschool wel veilig.htm
  http://users.skynet.be/Stam/lefevere/Blog/Eerste schooldag schooljaar 2010.htm

  25-11-2013, 17:21 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Scholen - Onderwijs
  21-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het buitengewoon onderwijs in Middelkerke

  Naast scholen voor gewoon onderwijs in de verschillende deelgemeenten, zijn er in Middelkerke ook twee scholen voor buitengewoon onderwijs gevestigd.

  Waarom ‘buitengewoon’ onderwijs?
  Het is onderwijs voor kinderen die het gewoon onderwijs niet kunnen volgen vanwege leer- of gedragsproblemen, vanwege een lichamelijke, een zintuiglijke of een verstandelijke beperking.
  Vanaf de leeftijd van dertien jaar, uitzonderlijk vanaf twaalf jaar, kan/mag een kind naar het buitengewoon secundair onderwijs mits een CLB* – attest te hebben.
                               *Centrum voor leerlingenbegeleiding (zie verder)

  De maximumleeftijd is 21 jaar maar dat kan verlengd worden tot maximum 25 jaar, na goedkeuring van de Commissie van Advies voor het Buitengewoon Onderwijs.
  De bewuste persoon krijgt in een gespecialiseerde instelling aangepaste lessen en deskundige begeleiding op zijn/haar maat.
  De klasgroepen zijn kleiner dan in het gewone onderwijs, men beschikt er over speciale leermiddelen en over hulpverleners (logopedist, kinesitherapeut, psycholoog, ergotherapeut, orthopedagoog, verpleegkundige, tolk Vlaamse gebarentaal).
  Dat maakt ook dat de kostprijs per leerling en per jaar in het buitengewoon onderwijs heel wat hoger is dan in het gewoon onderwijs.
  Ziehier de bedragen voor 2011 voor het buitengewoon secundair onderwijs, per leerling, in euro:
         (GO = gemeenschapsonderwijs, VGO = vrij gesubsidieerd onderwijs)

  Net

  2006

  2007

  2008

  2009

  2010

  2011

  GO

  15.589,88

  16.057,05

  18.538,92

  18.640,71

  19.277,19

  19.701,33

  VGO

  14.805,73

  15.843,42

  16.700,81

  16.583,29

  17.695,62

  18.354,54

  Bron: http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsstatistieken/2010-2011/nedl%20zakboekje/111070_zakboekje_NL.pdf

  Let wel, dat zijn niet de prijzen die een leerling moet betalen, maar het is de kostprijs voor de instelling/ de overheid.

  Opleidingsvormen
  De opleiding wordt aangepast aan de aard en ernst van de beperking van de leerling.
  Er worden vier opleidingsvormen georganiseerd:

  Opleidingsvorm 1: geeft een sociale vorming met het oog op integratie in een beschermd leefmilieu. Leerlingen die deze opleiding afronden stromen door naar een dagcentrum of bezigheidstehuis of blijven gewoon thuis.

  Opleidingsvorm 2: geeft een algemene en sociale vorming en een arbeidstraining. Zij wil leerlingen integreren in een beschermd leef- en arbeidsmilieu. De opleiding bestaat uit twee fasen.

  Opleidingsvorm 3: (is buitengewoon beroepsonderwijs) geeft een algemene, een sociale en een beroepsvorming met het oog op integratie in een gewoon leef- en werkmilieu.

  Opleidingsvorm 4: (wordt niet georganiseerd in Middelkerke) bereidt voor op een studie in het hoger onderwijs (ho) en wil de leerlingen integreren in het actieve leven. Deze opleidingsvorm richt zicht tot leerlingen met voldoende intellectuele vaardigheden om de programma's van het gewoon onderwijs te volgen, op voorwaarde dat er pedagogische methodes en middelen worden aangeboden die zijn aangepast aan hun beperking.

  De opleidingsvormen in het secundair worden aangeboden voor leerlingen behorend tot één van de 7 omschreven types. Het type heeft te maken met de aard van de beperking of probleem van de leerling.

  • type 1: lichte mentale beperking
  • type 2: matige of ernstige mentale beperking
  • type 3: socio-emotionele en/of gedragsproblemen
  • type 4: fysieke (= lichamelijke) beperking
  • type 5: langdurig zieke jongeren
  • type 6: visuele beperking
  • type 7: auditieve beperking

  Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)
  Je mag alleen naar het BuSO als je een inschrijvingsverslag hebt bestaand uit een attest en een protocol van een erkend CLB. Er staat in welke opleidingsvorm en welk type buitengewoon onderwijs het meest geschikt is voor de jongere.

  Een CLB kan de leerlingen helpen met leren en studeren, met het kiezen van een geschikte studierichting, met psychische en sociale problemen en met hun gezondheid. Niet enkel de leerling, maar ook de ouders en de school kunnen er terecht bij een team dat bestaat uit onder andere artsen, psychologen, pedagogen en maatschappelijke werkers.

  De Middelkerkse scholen

  School

  Adres

  Net

  Hoofdzetel

  CLB

  Ter Strepe

  Westendelaan 39

  Vrij gesubsidieerd onderwijs

  Katholiek Buitengewoon Onderwijs Oostende-Gistel in Middelkerke

  Frére Orbanstraat 145 Oostende

  De Zeeparel

  Dennenlaan 2A*

  Gemeenschapsonderwijs

  Ter Zee Oostende

  Hennepstraat 53 Oostende.

  *Sinds 2003 op het vroegere domein van basisschool de Zeepaardjes

  Opleidings-vormen

  Types

  Afdelingen

  Ter Streep

  3

  1 + 3

  Grootkeukenmedewerker, bakkersgast, tuinbouwarbeider en onderhoudsassistent (schilderwerk, hout, sanitair- en laswerk)

  De Zeeparel

  1
  2
  KernschoolAutisme*

  2 + 4
  2 + 4

  Metaal, hout, groen, onderhoud, bandwerk
  Arbeidstoeleiding

  *voor leerlingen vanaf 13 jaar met een CLB – attest BuSO OV1of OV2 type 2,4

  De twee scholen zijn dus geen concurrenten van elkaar aangezien zij onderwijs verstrekken in verschillende opleidingsvormen. Ze behoren wel tot een verschillend onderwijsnet. Het zijn beide scholen voor buitengewoon secundair onderwijs.


  ‘Ter Strepe’

  Ingericht door vzw Katholiek Buitengewoon Onderwijs Oostende-Gistel (Kaboog).
  Deze vzw heeft nog twee scholen van buitengewoon lager onderwijs namelijk de H. Hartschool uit Oostende en de Rietzang uit Gistel/Zevekote.
  De school maakt deel uit van de scholengemeenschap Petrus en Paulus Oostende (samen met VTI, Sint-Andreas, Sint-Godelieve, Sint-Lutgardis, Sint-Jozef en OLV-college).

  Hoe verloopt de vorming?
  ‘Ter Strepe’ verstrekt algemene, sociale en beroepsvorming met het oog op integratie in een gewoon leef- en werkmilieu aan leerlingen met een lichte mentale achterstand en emotionele- en gedrag stoornissen.
  Het eerste jaar is een observatiejaar waarin 4 opleidingen verstrekt worden (bakkersgast, grootkeukenmedewerker, onderhoudsassistent en tuinbouwarbeider). Het dient om de leerlingen kennis te laten maken met de vier beroepen. Naast 16 uur algemene en sociale vorming (ASV) (taal, rekenen, godsdienst, creatieve activiteiten en lichamelijke opvoeding) zijn 16 uur beroepsgerichte vorming (BGV) voorzien.
  Daarop volgt de opleidingsfase van 2 leerjaren waarin de leerling één van de hier bovengenoemde opleidingen kiest. Elf uur ASV (waaronder nu ook 1 uur informatica) en 21 uur BGV maken het weekprogramma uit.
  In het 4de en 5de jaar, kwalificatiefase genoemd, doorlopen de leerlingen stages, 3 weken in het eerste jaar en 6 weken in het 5de jaar. Tien uur ASV en 22 uur BGV zijn voorzien.
  Na het beëindigen van de opleiding kan de leerling, indien gewenst, een Alternerende Beroepsopleiding (ABO) volgen, in samenwerking met de VDAB. Tijdens dit schooljaar komen de leerlingen twee dagen per week naar school waar ze verder begeleid worden naar een effectieve tewerkstelling, de andere drie dagen werken ze in een bedrijf.

  Interne zorg
  Tijdens hun verblijf in de school worden de leerlingen pedagogisch ondersteund door leerlingenbegeleiders/opvoeders, leerkrachten, jojo-medewerker.
  (Het JoJo project is een tewerkstellingsproject van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Het project richt zich in het bijzonder tot laaggeschoolde, allochtone en kansarme jongeren. De inzet van de startbaners in scholen(gemeenschappen) gebeurt via drie projecten: waaronder preventieproject.
  Er is tevens paramedische ondersteuning voorzien door een sociaal verpleegster, die zorgt voor medische hulp en voor de contacten met de externe organisaties die specifieke hulp kunnen bieden aan de leerlingen. Door een kinesitherapeut en logopediste die tijdens het lesgebeuren als hulp in de klas meewerken.
  Binnen de instelling werd ook een GOK- team * (Gelijke Onderwijs Kansen) opgericht, dat bestaat uit leerkrachten, een opvoeder en een directielid).

  • Het doel is dat via ondersteuning alle leerlingen dezelfde mogelijkheden en kansen krijgen om te leren en zich te ontwikkelen. Er wordt gewerkt rond 2 grote thema's: "leerling- en ouderparticipatie" en "preventie en remediëring van studie- en gedragsproblemen". Concreet doen ze inspanningen voor de leerlingenraad, leren leren, schorsingen, langdurig afwezige leerlingen … Door hun initiatieven verbeteren ze het beleid op school voor die leerlingen die er nood aan hebben, maar dit komt uiteraard ten goede aan alle leerlingen op school. Nauwe samenwerking en overleg met de leerlingbegeleiding dragen hier ook toe bij.

  De school werkt nauw samen met het Comité Bijzondere Jeugdzorg (dat zorgt voor de rechten van het kind: bescherming, diensten, participatie), de Dienst Geestelijke Gezondheidszorg, de Sociale Dienst van de Jeugdrechtbank, het JAC (Jongeren Adviescentrum), VDAB …).
  Dat is eveneens het geval met de Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst Brugge. DPB kiest voor een doorgedreven werking aan de basis en dit liefst in de context van de hele school. Prioritair in hun begeleidingswerk is en blijft de aanwezigheid van school- en vakbegeleiders in de scholen zelf, dicht bij het schoolbestuur, de directie, de leraren en de opvoeders.
  Aantal leerlingen in het Nederlandstalig buitengewoon secondair onderwijs in ‘Ter Strepe’ Middelkerke volgens onderwijsniveau, type en geslacht in het schooljaar 2011-2012.

  Type 1*

  Type 3**

  Jongens

  Meisjes

  Totaal

  Jongens

  Meisjes

  Totaal

  Jongens

  Meisjes

  Totaal

  55

  16

  7

  15

  2

  17

  70

  18

  88

  * type 1: kinderen met een lichte mentale handicap
  ** type 3: kinderen met karakteriële problemen (gedrags- en emotionele stoornissen, ADHD*, autisme, …)
  ***ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Het wordt ook wel aandachtstekort - hyper kinetische stoornis of aandachtstekort - hyperactiviteitstoornis genoemd.

  Hoeveel leerlingen slagen erin door te stromen naar het gewoon arbeidscircuit?
  Zoals hierboven reeds gezegd heeft de opleidingsvorm 3 tot doel de integratie in een gewoon leef- en werkmilieu te bereiken.
  Van de leerlingen type 1 met lichte mentale achterstand slagen 65% erin om die doelstelling te bereiken.
  Van de leerlingen type 3, die moeilijker handelbaar zijn, zijn er slechts 15% die in dat opzet slagen.

  Wat zal de toekomst voor de school brengen?
  Hoewel daar nog geen termijnen bij genoemd worden, zouden er plannen bestaan om de school voor BLO (buitengewoon lager onderwijs) uit Gistel en/of Oostende naar Middelkerke over te brengen.
  In de toekomst zou de school er ook een internaat bijkrijgen.

  Ik bedank de directrice mevrouw Martine Rabaey voor de hartelijke ontvangst en voor het ter hand stellen van de nodige documenten.

  Bronnen
  Schoolbevolking
  http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsstatistieken/2010-2011/statistisch_jaarboek_pdfs/11_213_234.pdf
  http://www.dpbbrugge.be/buo/
  http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/PDF/IWMI_POO_VHV_GHV/JIJ_EN_HET_CBJ_DEF.pdfBrochure ‘Ter Strepe’ ‘Een school met zicht op de toekomst’

  De Zeeparel Middelkerke – Ter Zee Oostende

  De volledige naam van de school luidt: ‘School voor individueel begeleid en aangepast buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) voor jongeren van 13 tot ca 21 jaar met een matige tot zware mentale retardatie en/of met Autisme-Spectrum-Stoornis (ASS)’.

  Hoe verloopt de vorming?
  Het is individueel begeleid onderwijs omdat er in principe geen klassikaal programma bestaat.
  Alle lessen worden opgevolgd op basis van de persoonlijke kennis, inzet, vorderingenen vaardigheden van de jongere.
  De term ‘Aangepast onderwijs’ slaat op het veelvuldig gebruik van hulpmiddelen en/of technieken om de mogelijkheden van de student maximaal te ontplooien of om eventuele beperkingen tot een minimum te reduceren.

  OV1 Leefgroep
  Opleidingsvorm 1 bereidt jongeren van het type 2, 3 en 4 voor op een zinvolle dagbesteding in een dagcentrum en/of op beschermd wonen thuis of in een andere woonvoorziening.
  Daarbij worden de accenten vooral gelegd op dagdagelijkse communicatie, (zelf)redzaamheid, sociale vorming, zinvolle vrijetijdsbesteding en (senso)motoriek (= koppeling tussen het vermogen om te bewegen en het opdoen van zintuiglijke prikkels, zoals zien, horen, voelen, bijvoorbeeld om een bal te kunnen vangen moet je die kunnen zien)

  Bij de samenstelling in (kleine) klasgroepen wordt rekening gehouden met de mogelijkheden en het sociaal functioneren van de leerlingen.

  OV2 Leef- & werkgroep
  Opleidingsvorm 2 bereidt jongeren van het type 2 en 4 voor om te kunnen functioneren in een beschermende leef-, woon- en werksituatie. We onderscheiden 2 fasen.
  In fase 1 maken de leerlingen op een eigen tempo, samen met de leerkracht, de overgang van het lager naar het secundair onderwijs. Aan de hand van een individueel stappenplan werken de leerlingen aan de uitbreiding van hun mogelijkheden en leren de basistechnieken aan die ze nodig hebben om in fase 2 zich verder te kunnen ontwikkelen.

  Communicatie, (zelf)redzaamheid, sociaal-maatschappelijke vorming, zinvolle vrijetijdsbesteding en (senso)motorische ontwikkeling vormen dan ook de basis van hun algemene vormingsuren. Het wekelijks koken van hun eigen middagpotje bevestigt hun groei naar zelfstandigheid.
  In fase 2 worden de leervaardigheden en werkattitudes functioneel uitgebouwd om zo tot een optimale integratie in een beschermende leef-, woon- en werksituatie te komen. Vooral de arbeidsgeschiktmaking komt daarbij aan bod. In deze fase wordt ook de mogelijkheid ingebouwd tot stage lopen in een beschutte werkplaats of andere dienstverlenende of sociale voorziening in functie van een eventuele latere tewerkstelling. De mogelijkheid om op school kennis te maken met houtbewerking, metaalbewerking, (groen)onderhoud, opknapwerk of een administratieve opdracht en dit zowel in groepswerk of 'aan de band' is dé voorbereiding op een latere tewerkstelling en/of vrijetijdsbesteding.
  Leerlingen lopen daarom stage in enkele lokale instellingen en bedrijven: OCMW, containerpark en werkplaats gemeente, carwash, …
  Kleine klasgroepen bieden de mogelijkheid tot individuele benadering van de leerlingen.
  Aangepast leer- en werkmateriaal beantwoordt aan de individuele noden van de leerlingen en bevordert de sociale- en denkvaardigheden, de noodzakelijke werkattitudes.
  Zowel in de opleidingsvorm 1 als 2 worden de jongeren zowel individueel als in groep paramedisch (logo, kine, verpleging) begeleid en extra (ortho)pedagogisch ondersteund door speciaal opgeleid personeel.
  De aanwezigheid van een bibliotheek, sportzaal, zwembad, cultuurzaal en winkels in de groene 'achtertuin' van de school maakt dat de leermomenten volledig aansluiten bij concrete leefsituaties binnen en buiten de school.
  De school is verder nogal vooruitstrevend inzake het welbevinden en de maximale ontplooiing van de jongens en meisjes.
  Extra-murosactiviteiten, relationele vorming, bewegingstherapie volgens Veronica Sherborne (zie http://www.multiplus.be/literatuur/Sherborne.pdf ), aangepast gebruik van de computer, leefsleutels (zie http://leefsleutels.be/cms/secundair/ ), gebruik van visuele communicatieprogramma's zoals Beta (zie http://www.betavzw.be/) en Vijfhoekpicto's (zie http://www.ictwijs.eu/index.cfm?ee=2|327) geven een extra dimensie aan het dagdagelijks structuurprogramma.
  Naast een aantal dagdagelijkse projecten in verband met een betere voorbereiding op de aangepaste arbeidsmarkt en het later leven in de maatschappij hebben we ons dit jaar vooral verdiept in een project om de eenvoudige menselijke (zintuiglijke) waarden van onze jongeren te stimuleren en/of verder te ontplooien.

  Hieruit ontsproot de senso-tuin gedachte.

  Wat is autisme eigenlijk?
  Autisme is een pervasieve ontwikkelingsstoornis
  (zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Pervasieve_ontwikkelingsstoornis) die zich kenmerkt door beperkingen in de sociale interactie, de communicatie en door zich steeds herhalend gedrag. De stoornis is al aanwezig vóór de geboorte, maar is op zeer jonge leeftijd vaak nog niet duidelijk te diagnosticeren. Vaak is dat pas vanaf het derde levensjaar mogelijk, maar het kan ook pas op latere leeftijd duidelijk worden, afhankelijk van de alertheid van ouders, verzorgers en artsen. De stoornis kan niet genezen worden. Een persoon met een ernstige vorm van autisme kan niet zelfstandig leven. Vroeger dacht men dat alleen mensen met een verstandelijke handicap autistisch konden zijn. Tegenwoordig wordt autisme als grotendeels onafhankelijk van de intelligentie beschouwd. Wat de oorzaken van autisme betreft, zijn er nog maar weinig wetenschappelijk goed onderbouwde conclusies. Autisme is afgeleid van het Griekse woord ατός, zelf.
  Autisme is een ingrijpende stoornis in de ontwikkeling van het kind, met gevolgen voor de rest van het leven. Bij personen met autisme kan de ontplooiing van onder andere de sociale relaties, de taal en de verbeelding heel verstoord verlopen.

  Ik bedank de heer Eric Sorel en zijn assistente mevrouw Martine Verhaeghe voor de hartelijke ontvangst en de rondleiding in hun school.

  Bronnen
  http://users.skynet.be/website.autiplanet/Autiplanet/index2.htm

  21-01-2013, 16:47 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Scholen - Onderwijs
  21-05-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Basisonderwijs in Middelkerke en deelgemeenten

  Organisatie van het onderwijs in Vlaanderen
  Traditioneel onderscheidt men in Vlaanderen drie onderwijsnetten die erkend worden door de Vlaamse gemeenschap.
  Het gemeenschapsonderwijs (GO) is het officieel onderwijs.
  Het officieel gesubsidieerd onderwijs (OVSG) omvat het onderwijs georganiseerd door steden en gemeenten en het provinciaal onderwijs.
  Het vrij gesubsidieerd onderwijs (VGO) bestaat hoofdzakelijk uit katholieke scholen maar er zijn ook protestantse, joodse, orthodoxe en islamitische scholen.
  Het gewoon onderwijs in Vlaanderen is gestructureerd op drie niveaus: het basis-, het secundair en het hoger onderwijs.
  Het basisonderwijs wordt onderverdeeld in lager onderwijs en kleuteronderwijs.

  Welk onderwijsaanbod bestaat er in Middelkerke?
  Ik zal het verder uitsluitend hebben over het basisonderwijs omdat er hier geen instellingen zijn voor gewoon secundair onderwijs, noch in het gemeenschapsonderwijs noch in het vrij onderwijs. Daarvoor moeten onze kinderen noodgedwongen naar Nieuwpoort, Veurne of naar Oostende.
  Er zijn wel twee scholen voor buitengewoon secundair onderwijs, ‘Ter Strepe’ en ‘De Zeeparel’.
  Ik zal het daar later eens over hebben in een aparte bijdrage.

  Onze gemeente telt, zoals hieronder gedetailleerd 5 gemeentescholen en 5 vrije scholen. Jullie kunnen hieronder ook zien waar ze gevestigd zijn. De basisscholen bieden lager onderwijs en kleuteronderwijs aan, behalve in de gemeente Slijpe waar het Vrije net de kleuterafdeling en het 1ste en 2de leerjaar inricht en het gemeentelijke net de klassen 3, 4, 5 en 6 verzorgt.

  Elke school heeft één vestigingsplaats die fungeert als hoofdzetel (administratieve zetel).

  Gemeentescholen

  naam

  straat

  deelgemeente

  De Zandloper

  ‘t Lombartje

  Hoofdzetel

  Vestiging

  Onderwijsstraat 5

  Schoolstraat 37

  MIDDELKERKE

  LOMBARDSIJDE

  Bonte Pier

  De Duinpieper

  ‘t Slijpertje

  Hoofdzetel

  Vestiging

  Vestiging

  Bonte Pierstraat 22

  Henri Jasparlaan 29b

  Odiel Spruyttestraat 1

  LEFFINGE

  WESTENDE

  SLIJPE

  Vrije scholen

  naam

  straat

  deelgemeente

  Sint-Jozef

  Hoofdzetel

  Kerkstraat 41

  MIDDELKERKE

  Sint-Jozef
  Sint-Jozef

  Hoofdzetel
  Vestiging

  Ieperleedstraat 59
  Diksmuidestraat 17

  LEFFINGE
  SLIJPE

  Sint-Jozef

  Hoofdzetel

  Santhovenstraat 1_B

  LOMBARDSIJDE

  Sint-Lutgardis

  Hoofdzetel

  Westendelaan 344

  WESTENDE

  Hoeveel leerlingen tellen onze scholen?
  Hierna vinden jullie voor 2009-2010 het aantal leerlingen in het lager onderwijs in Middelkerke volgens onderwijssoort, geslacht, soort inrichtende macht en geboortejaar

  Aantal leerlingen

  2003

  2002

  2001

  2000

  1999

  1998

  1997

  1996

  Totaal

  Gewoon onderwijs

  Jongens

  Vrij

  34

  41

  31

  27

  33

  26

  5

  197

  Gemeente

  23

  25

  31

  31

  26

  25

  7

  1

  169

  Totaal

  57

  66

  62

  58

  59

  51

  12

  1

  366

  Meisjes

  Vrij

  43

  44

  34

  33

  30

  32

  3

  219

  Gemeente

  22

  22

  24

  31

  37

  21

  8

  165

  Totaal

  65

  66

  58

  64

  67

  53

  11

  384

  Totaal

  Vrij

  77

  85

  65

  60

  63

  58

  8

  416

  Gemeente

  45

  47

  55

  62

  63

  46

  15

  1

  334

  Totaal

  122

  132

  120

  122

  126

  104

  23

  1

  750

  Een gelijkaardige tabel voor het schooljaar 2010-2011 geeft het aantal leerlingen in het kleuteronderwijs in Middelkerke, volgens onderwijssoort, geslacht, soort inrichtende macht en geboortejaar

  Aantal leerlingen

  2008

  2007

  2006

  2005

  2004

  Totaal

  Gewoon onderwijs

  Jongens

  Vrij

  26

  28

  37

  35

  3

  129

  Gemeente

  6

  25

  37

  21

  89

  Totaal

  32

  53

  74

  56

  3

  218

  Meisjes

  Vrij

  26

  58

  28

  37

  149

  Gemeente

  18

  25

  20

  28

  3

  94

  Totaal

  44

  83

  48

  65

  3

  243

  Totaal

  Vrij

  52

  86

  65

  72

  3

  278

  Gemeente

  24

  50

  57

  49

  3

  183

  Totaal

  76

  136

  122

  121

  3

  461

  Het gemiddeld aantal leerlingen per klas in de kleuterscholen in geheel Vlaanderen zou 21 bedragen, gebaseerd op de leerlingenaantallen, zoals geteld op 1 februari 2011, en op de 'omkadering', zeg maar het aantal beschikbare lestijden en leerkrachten. Voor de lagere scholen zou dat 19 zijn.
  Hieronder vinden jullie een tabel met de verdeling van de leerlingen over de verschillende scholen, afhangend van dezelfde hoofdzetel.

  Aantal leerlingen

  Gemiddelde

  klasgrootte

  Totaal

  Kleuters

  Lagere

  Kleuters

  Lagere

  Vrije Basisschool MIDDELKERKE

  209

  79/ 38%

  130/ 62%

  20,23

  16,49

  Gemeentelijke Basisschool -Middelkerke 1 (Middelkerke+ Lombardsijde)

  239

  91/ 38%

  148/ 62%

  18,85

  17,06

  Gemeentelijke Basisschool LEFFINGE (Leffinge+Westende+Slijpe)

  264

  92/ 35%

  172/ 65%

  18,77

  15,91

  Vrije Basisschool LEFFINGE (Leffinge + Slijpe)

  190

  84/ 44%

  106/ 56%

  17,95

  17,99

  Vrije Basisschool LOMBARDSIJDE

  131

  55/ 42%

  76/ 58%

  19,65

  16,04

  Vrije Basisschool St-Lutgardis WESTENDE

  147

  60/ 41%

  87/59%

  19,61

  17,74

  Waarom toch verschillende onderwijsnetten in één en dezelfde deelgemeente?
  Voor alle onderwijsnetten samen lopen dus 1.180 kinderen (719 lagere en 461 kleuters) school in de basisscholen van Middelkerke.
  Het vrij onderwijs neemt daarvan 57,4 % voor haar rekening tegenover 42,6 % voor het gemeentelijk onderwijs.
  Dat doet bij mij (en bij jullie misschien ook?) de vraag rijzen waarom er in de 21ste eeuw nog steeds verschillende onderwijsnetten per deelgemeente bestaan. Natuurlijk hoor ik al de proteststemmen die zweren bij ‘vrijheid van godsdienst’, maar is dat nog wel van deze tijd?
  Volgens uitgevoerde enquêtes zouden schooldirecties, leerkrachten en ouders het er over eens zijn dat nog maar zelden een school gekozen wordt om louter ideologische redenen. Alleen de sfeer en de kwaliteit van het onderwijs zouden nog van tel zijn.
  De samensmelting van alle basisscholen zou enorm kostenbesparend zijn en veel functioneler.
  Dat betekent niet direct minder gebouwen en minder personeel. De meeste gebouwen zijn niet geschikt om een dubbel aantal leerlingen op te vangen. Er zouden dus nieuwe constructies nodig zijn, maar die zouden wel moderner zijn en meer en betere mogelijkheden bieden.
  En het personeel? De vrees voor ontslagen, vaak een gevolg van fusies, hoeft er niet te bestaan.
  Zoals we in de bovenstaande tabellen kunnen zien, is het niet zo dat de klassen fel onderbemand zijn. Ze zouden dus allemaal kunnen behouden worden. Zelfs als dat niet het geval zou zijn, dan kunnen de overtallige personeelsleden zeker ingezet worden om de kwaliteit van het onderwijs en van de begeleiding/opvoeding (nog) te verbeteren.
  De samensmelting van basisscholen hoeft ook niet holderdebolder te gebeuren.
  In een eerste fase zou er een nauwere samenwerking kunnen komen om daarna in een volgende fase tot algemene fusie over te gaan.
  Samenwerking en samensmelting kunnen de verdraagzaamheid en het respect voor elkaar alleen maar verhogen.
  Eén Vlaamse gemeente, Glabbeek, heeft nu reeds een gemeentelijke basisschool die ontstaan is uit een fusie van scholen uit de drie onderwijsnetten, wat een unicum is in Vlaanderen.

  Er zijn nog heel wat domeinen die rationeler zouden kunnen uitgewerkt worden bij een samensmelting. en dus kostenbesparend zouden zijn. Ik denk hier aan transport tussen huis en school, maaltijden, uitstappen, buitenschoolse opvang, veiligheid aan de schoolpoort, infrastructuur voor de kleintjes (zandbak, schommels, Enz …).
  Er zullen nog wel meer samenwerkingsmogelijkheden zijn.

  De vrije scholen in Middelkerke maken deel uit van de scholengemeenschap ‘De Zeemeeuw’ in Oostende. Samen met 7 Oostendse scholen werken ze vooral samen rond personeelsbeleid, schooladministratie en leerlingenzorg.
  De gemeentescholen van Middelkerke maken deel uit van de scholengemeenschap “Strand & Polder” samen met de gemeentelijke basisscholen van Koksijde, Oostduinkerke, Nieuwpoort, Veurne, Alveringem, Diksmuide, De Panne, Lo-Reninge en Snaaskerke-Gistel.
  Ook hier moet het overleg tussen de directieleden leiden tot een betere coördinatie op pedagogisch en administratief vlak.
  Mooie initiatieven, maar zou één scholengemeenschap niet nog doeltreffender zijn?

  Hoeveel kost het Vlaams onderwijs? En in Middelkerke?
  Van elke 100 euro die de Vlaamse overheid uitgeeft, spendeert ze 40 euro aan het Vlaams onderwijs.

  Valt het loon van de leraren ten laste van de gemeente?
  Neen! De Vlaamse overheid stort het loon van de leraren uit het basis en secundair onderwijs rechtstreeks op hun rekening. Een school kan bijkomend wel bijvoorbeeld een klusjesman aanwerven maar die betaalt ze dan van de werkingsmiddelen.

  Werkingsmiddelen
  Elke school in Vlaanderen krijgt een basisbedrag per leerling.
  Waar in 2011 per leerling 692 euro werd uitgekeerd, is dat in 2012 opgetrokken naar 700 euro.
  Dat noemt men ‘werkingsmiddelen’. Dat basisbedrag is afhankelijk van het niveau en de onderwijsvorm. In 2011 zou een leerling in het basisonderwijs 4.644,94 euro gekost hebben.
  Een school besteedt het geld zoals ze zelf wil. Het dient om bijvoorbeeld, verwarming, water, elektriciteit, onderhoud aan de gebouwen, een vorming voor leraren, een nieuwe rekenmethode, antipest- campagne, fotokopieën, … te betalen.
  Elke basisschool betaalt er ook het materiaal van dat ze verplicht moet aanbieden aan elke leerling (een passer, schrijfgerief, de atlas…). Ook kosten voor sport, cultuur, uitstappen die ze omwille van de maximumfactuur niet meer mag doorrekenen aan de ouders, betaalt ze hiervan.
  Voor extra diensten die de school niet verplicht aanbiedt, zoals opvang, maaltijden en drankjes mag de school nog altijd geld vragen, maar de prijzen moeten redelijk blijven.
  In de eerste begrotingscontrole van het budget 2012 besliste de Vlaamse Regering om alle werkingsmiddelen in de verschillende beleidsdomeinen niet te indexeren. Er werd een uitzondering gemaakt voor onderwijs: 60 % van de werkingsmiddelen van de scholen werd wel geïndexeerd.

  Werkingsmiddelen zijn de belangrijkste maar vaak niet de enige bron van inkomsten voor een school. Sommige scholen krijgen extra’s van hun gemeente, hun schoolbestuur, de ouderraad, private sponsors voor het organiseren van allerlei activiteiten.
  Ik zie bijvoorbeeld in de verslagen van de gemeenteraden dat onder andere volgende aankopen ten voordele van de gemeentescholen bekostigd werden: meubilair, vaatwasmachine, koelkast, zonneweringen, papiersnijmachine, …. De gemeente komt ook tussen in de kosten voor schoolvervoer
  (voor alle kinderen in Groot-Middelkerke die een jaarabonnement bij De Lijn hebben; ook voor het secundair onderwijs).
  Sommige scholen moeten meer inspanningen doen en krijgen daarom meer geld:
  een gemeenteschool of een school van het gemeenschapsonderwijs is wettelijk verplicht om verschillende levensbeschouwelijke vakken (bv. zedenleer of godsdienst) aan te bieden. Ze krijgt daar extra geld voor.
  In sommige scholen zitten leerlingen die thuis geen Nederlands praten, een schooltoelage krijgen, uit een kansarme buurt komen of waarvan de moeder een lage opleiding heeft. Die leerlingen worden begeleid met extra geld.

  De schooldirecteur krijgt dat geld niet rechtstreeks in de hand. Volgens de wet moet de Vlaamse overheid de werkingsmiddelen uitbetalen aan het schoolbestuur. Voor een gemeenteschool is dat de gemeente.

  Bronnen
  http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsstatistieken/rapporten%20op%20gemeenteniveau%20-%20hoofdzetel.htm
  http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsstatistieken/2010-2011/rapporten/gemeenterapporten/Kleuter_Inschrijvingen_Geografie_HZ_Geboortejaar_SoortIM_Soortonderwijs_10.pdf
  http://www.middelkerke.be/LerenEnOnderwijs.aspx
  http://www.klasse.be/archief/vlaamse-onderwijsgegevens-openbaar/

  21-05-2012, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Scholen - Onderwijs
  06-02-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onderwijs in Westende: Natuurlijk weet ik dat 1943 niet te vergelijken is met 2011!

  Levensomstandigheden in beide periodes
  De levensomstandigheden in 1943 waren natuurlijk totaal verschillend van deze die we vandaag kennen! Jullie zouden dus kunnen zeggen dat het geen zin heeft de tijd van toen te vergelijken met die van 2011. Toch heb ik gedacht dat het wel eens interessant kon zijn om het toch te doen.
  Destijds zaten we volop in de tweede wereldoorlog. Het overgrote deel van de Westendenaars had moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Sommige vaders waren afwezig wegens legerverplichtingen of krijgsgevangenschap en heel wat gezinnen kregen een (minimale) steun van de openbare onderstand.
  Veel kinderen moesten van kindsbeen af meehelpen om het gezin in leven te houden. Soms kwam daar hard labeur aan te pas en veel ouders wilden en konden hun kinderen niet verwennen. ‘Je best doen’, ‘hard werken’, ‘niet klagen’ waren de raadgevingen die ons met de papfles meegegeven werden.
  Zo heb ik van mijn twaalfde tot mijn zeventiende gedurende twee maanden een vakantiejob uitgeoefend, achtereenvolgens bij een bakker en een beenhouwer en tenslotte in een verhuuragentschap/ immobiliënkantoor.
  Mijn ouders, geboren rond de eeuwwisseling van 1901 hadden zelf als kind en tiener de eerste wereldoorlog 1914-18 meegemaakt. Mijn vader zag Westende vernielen tot de laatste steen, Hij moest op de vlucht slaan en werd daarbij door een ongelukkige omstandigheid van zijn ouders gescheiden. Na de oorlog moest gans Westende heropgebouwd worden. Zowel vader als moeder beleefden een harde jeugd en zouden er dus nooit aan gedacht hebben om hun kinderen als ‘watjes’ op te voeden.
  Gelukkig stelt de grote meerderheid het vandaag veel beter. In veel gezinnen werken beide ouders en rijden ze elk met een wagen. Ze gaan jaarlijks op reis, soms in de winter gaan skiën en ’s zomers naar de zon in het zuiden.
  Dat sommige een zware hypotheeklening moeten aflossen omdat iedereen zijn droomhuis wil bouwen of bezitten, dat is er meestal niet aan te zien.
  Kinderen krijgen vaak wat hun ouders destijds niet kregen en toegeven is nu eenmaal gemakkelijker dan verbieden. Maar ‘Overdaad schaadt’, met andere woorden, wie teveel heeft of krijgt, is geneigd dat als vanzelfsprekend te beschouwen.

  Concurrentie tussen de scholen
  Die was destijds onbestaande. De kleuterschool bezoeken betekende ‘vrije school’ of ‘nonnekensschool’
  Gemeenteschool betekende ‘alleen jongens’. De meisjes mochten/ moesten in de vrije school blijven. Wie absoluut zelf de keuze wou maken, moest naar Nieuwpoort, waar een rijksmiddelbare school voor jongens en voor meisjes bestond, naast een college voor jongens en ‘Stella Maris’ voor de meisjes. Maar wie zou dat gedaan hebben? Georganiseerd schoolvervoer bestond niet en de meeste ouders konden hun kinderen ook niet naar school brengen. Een schoolabonnement voor het openbaar vervoer was voor vele gezinnen onbetaalbaar. Wie in Westende school liep, kon te voet gaan en dat was voor iedereen de eenvoudigste oplossing.
  Nu kunnen de ouders kiezen, voor zonen en dochters, ook voor hun kleuters, tussen één van beide dorpsscholen.
  Kinderen die te voet of met de fiets naar huis gaan, worden ’s middags en ’s avonds begeleid tot aan de kerk, waar ze indien nodig veilig overgebracht worden. Ik erken natuurlijk dat het verkeer vandaag veel drukker is dan in onze tijd, maar wij konden op geen begeleiding rekenen en dat moest onze zelfstandigheid bevorderen.

  De schoolinfrastructuur
  Vroeger waren er drie klaslokalen, één voor het eerste en tweede studiejaar, één voor het derde en vierde studiejaar en één voor het vijfde, zesde, zevende en achtste studiejaar. Er was één onderwijzer per klaslokaal. Op 26.11.1965 besliste de gemeenteraad een vierde klas te bouwen maar door ‘veel administratief slameur’ gebeurde de aanbesteding pas op 01.08.1968. Naast het bijkomend klaslokaal voorzagen de verbeterings- en aanpassingswerken het inrichten van een stookplaats voor de centrale verwarming, het vernieuwen van buitenramen aan de westgevel met dubbele beglazing, plaatsen van centrale verwarming en sanitair plus de nodige elektriciteitswerken.
  De mazoutkachels die al de kolenkachels vervangen hadden zouden nu op hun beurt verdwijnen.
  De leerlingen zouden nu eindelijk kunnen beschikken over stromend water, noodzakelijk voor een hygiënisch sanitair.

         

  In het gebouwtje links woonde het schoolhoofd. Nu zijn daarin o.a. het secretariaat en de leraarskamer gevestigd, die beide niet bestonden destijds. In het midden zien jullie een aangebouwde klas. Op de scheiding tussen het oud en nieuw gedeelte stond vroeger een muurtje van een tweetal meter hoog. Soms, eigenlijk moet ik zeggen ‘vaak’, werd al eens een bal over dat muurtje geschopt en hovenier Cyriel Vanovenberghe , eigenaar van de aanpalende grond, kon er niet altijd mee lachen als we over dat muurtje klommen om onze bal terug te halen.
  Er zijn nu twee speelplaatsen, één voor de basisschool en één voor kleuters. Ze kunnen beschikken over koffers met allerlei speeltuig. Hierboven rechts zien we de koer van de ‘grote’.

  De schoolomgeving
  Vooraleer de deuren van de school opengingen, speelden wij op straat. Met ‘deuren’ bedoel ik een klein groen poortje in de muur langs de zijde van de Duinenlaan.
  Nu kunnen de kinderen vanaf 8 uur, drie kwartuur vooraleer de lessen beginnen, langs de grote poort binnen zodat ze beschermd zijn tegen het verkeer van de wagens van de ouders die hun kind zo dicht mogelijk bij de poort willen afzetten.

     

  Leerkrachten en hun leerlingen, voorziene lessen … vroeger
  De drie leerkrachten waren allemaal mannen. Het godsdienstonderricht werd gegeven door de pastoor of onderpastoor van Westende. Het totaal aantal leerlingen bedroeg ongeveer tachtig.
  Lessen lichamelijke opvoeding werden niet gegeven. En toch waren wij geen stijve harken met een ongezonde bleke gelaatskleur! Zwemmen deden wij buiten de schooltijd maar enkel ’s zomers in zee of in de ‘Lac-aux-Dames’. Spelen deden wij op straat, op pleintjes of in weiden.

  Aantal klassen en leerkrachten, voorziene lessen … nu
  Vandaag telt de schoolbevolking ongeveer 90 leerlingen in de basisschool en 50 kleuters.
  Er wordt nu wel aan lichamelijke opvoeding gedaan en er worden ook zwemlessen gegeven tijdens de schooltijd. Daarvoor zijn drie leerkrachten voorzien.
  Hieronder zien jullie de turnzaal en het speelpleintje naast de school waar ook lessen in lichaamsbeweging kunnen gegeven worden.

     

  Er kan nu gekozen worden tussen lessen in de katholieke of protestantse godsdienst of voor zedenleer. Voor het eerste zorgen 2 leerkrachten, voor de beide andere 1 leerkracht.
  Destijds waren wij allemaal ‘katholiek’.
  Per klas in de lagere school (1 – 6) is er een onderwijzer(es) en het is zelfs mogelijk parttime les te geven, zodat één van de klassen een dubbele klastitularis heeft.
  Elk studiejaar heeft nu zijn eigen klaslokaal. Die zien er heel wat fleuriger uit dan in onze tijd. Ziehier een voorbeeld.

  De drie kleuterklassen worden op dezelfde manier geleid door 3 kleuterjuffrouwen en 1 kleutermeester.
  Er zijn twee kinderverzorgsters en 1 zorgcoördinator/ GOK. Deze laatste is het aanspreekpunt voor zowel kinderen, leerkrachten, ouders, CLB en andere externe hulpverleners.
  Deze uren zorgbeleid worden gegeven opdat er in de school effectief zorg zou zijn voor ieder kind dat in de school ingeschreven is met ontwikkelings- en leerproblemen en leerstoornissen.
  Er is tenslotte een directrice, die echter ook de leiding heeft over de school in Leffinge en die in beide scholen bijgestaan wordt door een secretaresse.
  Dat brengt het totaal in Westende op 23 leerkrachten, 19 dames en 4 heren.

  ’s Middags op school eten! Ondenkbaar in onze tijd!
  De ouders hebben steeds de keuze uit 3 opties: ofwel neemt hun kind een warme maaltijd op school, ofwel brengt het een eigen lunchpakket mee ofwel gaat het thuis eten.
  De warme maaltijden bestaan steeds uit soep, een hoofdgerecht en een dessert. Ze worden bereid door een gespecialiseerde firma. Voor een kleuter wordt 2,08 euro betaald, voor een leerling(e) uit het lager 2,48 euro. Als een kind een lunchpakket meebrengt, kan het gratis soep en water krijgen.
  Hieronder zien jullie de ruime eetzaal.

  Alles is werkelijk voorzien…
  De kinderen krijgen op school echt alles wat hun hartje lust. Ik heb de neiging om te zeggen dat ze te veel verwend worden. Ik weet het wel: melk drinken en fruit eten worden door gezondheidsspecialisten warm aanbevolen. Tijdens de speeltijd, in de voormiddag is er water en in de namiddag melk, chocomelk, fruitsap of water.
  ’s Woensdags om 10 uur, krijgt elke leerling(e) een stuk vers fruit (appel, peer, kiwi, mandarijn, …)
  Om de twee weken kunnen de leerlingen met de klas naar de gemeentelijke bibliotheek.
  En dan zijn er ook nog wat men vandaag de ‘Extra muros-activiteiten’ noemt.
  Al naargelang het leerjaar, vanaf het tweede, kunnen dat sportklassen, ingericht door de gemeentelijke sportdienst, of plattelandsklassen of bosklassen zijn. De kinderen gaan op schoolreis, onder andere naar pretparken en brengen bezoeken aan een boerderij, een museum, een tentoonstelling, …
  De enige activiteiten die wij in klasverband buiten de school meemaakten, waren de deelname aan processies en aan de bevrijdingsstoet, maar dan tijdens het weekeinde.
  De school heeft nu ook een naam en een zeer mooie en duidelijke website http://www.onderwijs.middelkerke.be/duinpieper/ met veel foto’s die het leven op school schetsen.

  Ook de ouders worden verwend
  Drie maal per schooljaar geeft de school een krantje uit, dat het relaas brengt van de voorbije activiteiten en dat de ouders informeert over wat komende is. Daarop prijkt ook het logo van de school, zijnde een zangvogel uit de familie van de kwikstaarten.

  Vooraleer de schoolbel weerklinkt en na het sluiten van de schoolpoorten hoeven werkende ouders zich geen zorgen te maken over hun kroost. Deze wordt opgevangen in het oud gemeentehuis, dat voor een enorm reusachtig bedrag omgebouwd werd tot de kinderopvang ‘De Strandjutter’.

  ‘s Morgens brengt het gemeentebusje de kinderen naar school en het haalt ze ’s avonds op school af.
  In onze jeugd was het niet de gewoonte dat moeders ook uit werken gingen en dat zou ook moeilijk geweest zijn omdat zij de zorg moesten dragen over een kroostrijker gezin dan de moeders van vandaag. Kinderopvang was dus nergens voor nodig. Het bestond dus niet en wie had het zich trouwens kunnen veroorloven?

  Besluit
  Heb ik mij nu ‘ouderwets’ uitgedrukt? Heb ik te veel verwezen naar ‘onze tijd’? De school is in elke periode de weerspiegeling van de maatschappij.
  Natuurlijk is er vandaag heel wat verbeterd en bijgewerkt, maar nemen jullie maar van mij aan dat onze schoolperiode ook veel goede kanten had … zelfs al besef je dat maar (veel)later.

  06-02-2011, 10:33 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Scholen - Onderwijs
  19-12-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lang geleden! toen we nog op de schoolbanken zaten in Westende

  Kennismaking met de school
  Toen wij nog maar pas vast op onze benen stonden en onszelf nauwelijks voldoende konden behelpen, werden wij al naar de kleuterafdeling van de ‘nunneschole’ gestuurd. Zo werd inderdaad de vrije Sint-Lutgardisschool genoemd. Het grootste deel van het onderwijzend personeel bestond inderdaad uit nonnen, zusters van de congregatie ’Sint-Vincentius à Paulo” uit Kortemark. Toen was er nog geen sprake van school kiezen: iedereen werd katholiek opgevoed, en daarmee uit!
  Hieronder zien jullie een foto van een gemengd klasje uit de periode vóór 1948. Fred Diet, die me de foto stuurde, beweert dat hij de kleuter is vooraan, links van de bloempot. Zijn er nog Westendenaars die iemand kunnen thuiswijzen?

    

  Naar de jongensschool
  Het was toen nog niet allemaal in wetten of decreten vastgelegd op welke leeftijd een kind naar het eerste studiejaar mocht en zo mocht ik op mijn vijfde naar de lagere jongensschool. Inderdaad, vanaf toen (normaal 6 jaar) werden de jongens en meisjes gescheiden. De meisjes bleven bij de zusters en de jongens moesten/ mochten naar de gemeentelijke jongensschool.
  Dat was dus in september 1943, volop in de tweede wereldoorlog. Zoals iedereen begonnen wij het schooljaar 1943-44 met het eerste studiejaar. We zaten daarvoor samen met het tweede jaar in één klas omdat er maar één onderwijzer voorzien was voor de twee.

  Een wirwar van leerkrachten
  Er waren op dat ogenblik drie onderwijzers benoemd aan de school. De eerste, August Dewulf, benoemd in 1914, was op 01.08.1920 schoolhoofd geworden. De tweede was Albert Bloes, in dienst gekomen in 1935 en de derde was niemand minder dan … André Inghelram. Deze laatste werd in het schepencollege van 23.12.1941 als ‘ziekelijk’ vermeld.
  Dat belette hem wel niet een zeer actieve rol te spelen in het VNV (Vlaams Nationaal Verbond van onderwijzer Staf de Clercq) en zelfs oorlogsburgemeester van Middelkerke te worden. Door een besluit van het schepencollege van 30.07.1943 werd hem een verlof toegekend van 1 jaar tot 03.08.1944. Ik heb hem dus nooit gekend als leerkracht, want hij is daarna nooit meer als dusdanig naar Westende teruggekeerd. Na opeenvolgende schorsingen werd hij bij beslissing van het college van 14.09.1943 (en op 28.09.1944 afgezet) vervangen door Georges Bloes, die dus onze eerste ‘meester’ werd en die ons door het eerste en het tweede studiejaar loodste. Op de foto’s hieronder, van links naar rechts: André Inghelram, August Dewulf, Albert Bloes en Georges Bloes. Zo zagen ze er toen uit. Ze zijn alle overleden.

             

  De samenstelling van het onderwijzend kader heeft tijdens onze lagere schooltijd heel wat wijzigingen ondergaan. Veel leerkrachten geloofden tijdens de tweede wereldoorlog in een nieuwe orde. Zoals Inghelram en Baeckelandt in Middelkerke, hadden we hier August Dewulf en Albert Bloes. Zij zouden ‘een onvaderlandsche houding aangenomen hebben, antinationale doelen nagestreefd hebben en propaganda gevoerd hebben ten gunste van de vijand’.
  Er werden toen enkele tijdelijke aanwervingen gedaan om beide bovenstaande plus Inghelram te vervangen. André Titeca uit Middelkerke, Iréne François en Marcel Verstraete uit Ieper waren de interimarissen. Aan deze leerkrachten heb ik echter geen enkele herinnering bewaard.
  Op 12 september 1944 werd Westende bevrijd en onmiddellijk werd begonnen met de repressie.
  August Dewulf en Albert Bloes werden opnieuw door de gemeenteraad geschorst vanaf 27 september 1944 tot einde februari 1945.

  Zij werden vervangen door Albert Lambein uit Westende en René Govaert uit Lombardsijde.

  Een bewogen jaar 1944

  Op 4 maart 1944 werden de scholen van Westende gesloten. Het onderwijzend personeel werd gebruikt voor het opmaken van de ontruimingsfiches, bestemd voor het Hoog Commissariaat van de Ontruiming.
  Op 8 september 1944 werd de school voor de tweede keer beschadigd door beschietingen. Dat bracht mee dat wij tijdelijk les kregen in villa ‘La Dune’ in de Duinenlaan, het huidig schoonheidssalon van Fabienne Coucke, waarvan jullie hier links de voorkant (zonder torentje dat er toen nog niet was) en rechts de achterkant zien.

                

  ‘s Middags gingen we, onder begeleiding van de meesters, vruchten van de duindoorn plukken omdat die veel vitamine C bevatten waarmee men slecht gevoede kinderen en volwassenen versterkte.

  In het derde leerjaar
  Na de vakantie van 1945 mochten wij dus van klas veranderen en kwamen wij in het derde leerjaar. Dat had bij de normale titularis August Dewulf moeten zijn, maar die was nog geschorst.
  Vanaf 28 juni 1945 werd Albert Bloes vervangen door Gustaaf Debleeckere en vanaf 3 juli 1945 werd Gustaaf Mornauw de vervanger van August Dewulf.
  Ik heb enig opzoekwerk verricht naar die beide ‘Gustaaf’s’ en ik stelde vast dat Debleecker (foto hieronder links) overleden is en dat zijn weduwe nog in de Witte Nonnenstraat in Oostende woont. Mornauw (foto hieronder rechts) leeft wel nog en verblijft in een serviceflat van rusthuis Sint-Monica in Oostende, waar ik hem een bezoek bracht.

                   

  De infrastructuur
  De gemeenteschool geleek enkel in die zin op de vrije meisjesschool dat er op de speelplaats ook een betonnen schuilplaats gebouwd werd. Dat was nodig gebleken omdat op 8 september 1940 reeds een luchtaanval had plaatsgehad waarbij ernstige schade aangebracht werd aan de gebouwen van de school, vooral aan de turnzaal die omzeggens in puin gebombardeerd werd. Wij hebben dus nooit de ‘luxe’ van een turnzaal gekend aangezien die pas begin 1950 hersteld werd.
  Ik ben reeds jaren vruchteloos op zoek naar een foto van de school met schuilplaats en met kapotgeschoten turnzaal. Voorlopig moet ik mij echter tevreden stellen met onderstaande foto.

    

  Begin 1947 werd in de gemeenteraad beslist dat de schuilplaats moest verdwijnen. De prijs voor het opruimen werd geraamd op 6.478,22 BFr.
  Hadden wij dan helemaal geen lichaamsbeweging? Natuurlijk wel! Terwijl de drie meesters de speelplaats op en neer wandelden, speelden wij er ‘boare’ (lopen van de ene kant van de koer naar de andere en ervoor zorgen dat je niet aangetikt werd door diegene die in het midden van de koer opgesteld stond) of ‘gendarm en dief’ (ook een loopspel waarbij kruisgewijze via waterafvoergeultjes moest ontsnapt worden aan de gendarm in het midden.) De weg van en naar de school legden wij natuurlijk ook te voet af en na de schooluren konden wij niet snel genoeg op ons voetbalpleintje zijn. Nadat we ons huiswerk gemaakt hadden, natuurlijk!

  Er waren drie klaslokalen. Op onderstaande foto kan men zien hoe die er uitzagen. In het midden stond de kachel met daarnaast een kolenbak.
  Per bank konden twee kinderen plaatsnemen. Ze waren voorzien van een voetsteun en vooraan uitgerust met een ligplaats voor de inktpot en gleuven om de griffel of de pen in te leggen. Deze klas stond onder de leiding van August Dewulf. Vooraan rechts zien we Fred Diet en Oscar Roose (+), daarachter rechts Willy Hochmont.

    

  Nieuwe spelling
  In 1946 kregen wij een nieuwe hindernis te overwinnen: de nieuwe spelling werd ingevoerd. Dat zou zogezegd een versimpeling zijn van de vorige. We moesten voortaan alleen nog sch schrijven waar de klank sch werd gehoord, behalve in het achtervoegsel –isch: mensch werd mens, maar komisch bleef.
  De lange klinkers ee (heeten) en oo (zoo) in open lettergrepen moesten voortaan als e (heten) of o (zo) geschreven worden. Die overschakeling liep niet bij iedereen van een leien dakje.

  Klasgenoten
  De school was dus uitsluitend voor jongens bestemd. De totale bevolking van de school bedroeg ongeveer 80 leerlingen, een goeie vijfentwintig per klas en per onderwijzer voor twee studiejaren.
  Terwijl het ene jaar les kreeg, moest het andere jaar rekensommen maken, mooi leren schrijven of zinnetjes maken met pas geleerde nieuwe woorden. Wie daarmee vroeg klaar was en in de lagere klas zat, kon meeluisteren naar de les van het hogere jaar en zo vooruitlopen op zijn tijd.
  En wie zat er allemaal in onze klas? Op het gevaar af van er één te vergeten: Willy Castelein, Jules Christiaen, Guido Criel, Gilbert Denolf, Willy Devriendt, Maurice Dewulf, Lucien Lefevere, Frank Loones, Herman Maesen, Camiel Quartier, Walter Thyvelen, René Vermet, Désiré Verslype.
  Andere namen uit die tijd, maar die ik niet meer in de juiste klas kan plaatsen: Romain Clemens, Camiel Corteel, Gilbert Janssens, Robert Morel, Carlos Osaer, Jean Vanhooren, Daniël Vanmoortel, Laurent Verbeeke, Willy Wyckaert en een zekere Godfried waarvan de vader ‘aan de tram was’ en die in het tramhuisje van Westende-bad woonde.
  Spijtig genoeg is er geen archief over onze gemeenteschool bewaard gebleven.

  Naar de hoogste klas
  Albert Bloes trad pas begin 1947 weer in dienst.
  Hij had het vijfde, zesde, zevende en achtste studiejaar. Die laatste twee telden slechts weinig leerlingen en bestonden enkel omdat er sedert 1921 een leerplicht bestond tot 14 jaar. Wie niet verder wilde studeren en liever ging werken moest dus, in afwachting, eerst nog een paar jaren zijn ‘broek verslijten’ op school. Ik ben al een hele tijd op zoek naar een foto van ‘onze’ klas uit die tijd en ik heb … de helft ervan gevonden. Hieronder zien jullie beter wat ik bedoel. De fotograaf stond dus vooraan in de klas en zal er wel niet in geslaagd zijn om de gehele klas ineens op de gevoelige plaat te krijgen. De linkse helft (hieronder, waarvoor dank aan Gery Osaer, gans vooraan) toont enkele klasgenoten uit het zesde leerjaar (o.a. René Vermet naast ?, Walter Thyvelen en Désiré Verslype, ? en ? maar de rest van het leerjaar en de enkele leerlingen uit het zevende en achtste leerjaar staan dus op die (onvindbare) rechtse helft.

    

  Godsdienstige opvoeding
  Het godsdienstonderricht voor iedereen werd verzorgd door de pastoor of onderpastoor van Westende.
  Pastoor Prosper Soete (links hieronder) deed het tot 13 augustus 1945, daarna was het pastoor Rafaël Vanden Weghe. (rechts hieronder)

          

  Misdienaars mochten bij begrafenissen en huwelijken de les verlaten om hun ‘plicht’ in de kerk te vervullen. Vooral de ‘trouws’ deden ze bijzonder graag want ze ‘strikten’ of ‘stropten’ de trouwkoppels met een lint en lieten ze pas door als ze met drinkgeld over de brug kwamen.
  ‘Misdienaar’ zijn had dus wel voordelen. Je mocht ook de klokken luiden, je bleef ’s avonds na het lof rond de kerk spelen, je mocht niet ‘aan de wijn zitten’ maar je deed het toch, ….

  Ik deed mijn plechtige communie op Sinksen 5 juni 1949. Dat was niet het geval voor het merendeel van mijn leerjaar, omdat die in een vorig kalenderjaar geboren waren. Om je communie te ‘mogen’ doen, moest je bewijzen over een ruime kennis van de catechismus te beschikken. Die werd ons bijgebracht in de ‘lering’ die plaats had in de kerk zelf. Tegen elke zitting moesten wij een deel van de leerstof instuderen en die kennis werd dan door de pastoor getest.
  Wie zijn les niet of onvoldoende geleerd had en dus niet kon antwoorden op een vraag, moest een stoel achteruit en werd voorbijgestoken door zijn buur, als die het antwoord wel kende. Zo kon de beste catechismuskenner tegen zijn plechtige communie de eerste stoel ‘veroveren’.
  In die tijd werd ‘de eerste zitten op school of in de lering’ zeer belangrijk gevonden, vooral door de ouders, die hun spruiten fel daartoe aanmoedigden.

  Na de lagere school
  Wie wilde verder studeren na ‘het zesde lagere’, had de keuze tussen de rijksmiddelbare school of het college in Nieuwpoort, ofwel het atheneum of het college of de vakschool in Oostende.
  Als je, zoals ik, koos voor de rijksschool, dan werd dat je niet in dank afgenomen. Westende- dorp werd toen nog volledig gedomineerd door de kerkelijke overheid en vond katholiek onderwijs dus vanzelfsprekend.
  Misschien vragen sommige zich af of wij schade leden onder de lessen in oorlogstijd en de wisselende (maar zeer bekwame) leerkrachten met elk twee klassen? Mij heeft het geen kwaad gedaan en ook in het middelbaar kon ik meer dan mijn mannetje staan.

  Bronnen
  Scriptie van Stefaan Ingelbrecht
  Verslagen van de gemeenteraad
  Service Marc Feuille 11 Courrier du 13.3.1944

  Aanpassing 19.12.2010 om 18 uur
  Fred Diet, een Westendenaar die destijds emigreerde naar Canada (zie mijn artikel over hem en zijn familie) laat mij weten dat hij elke week mijn blog leest om op de hoogte te blijven van wat zich in Westende afspeelt. Hij stuurde me ook nog een foto uit de tijd dat hij, zoals ik enkele jaren vroeger, school liep bij de nonnekens.

  19-12-2010, 18:09 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Scholen - Onderwijs
  05-09-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De eerste dag van het schooljaar 2010 - 2011

  Kleuters en zesjarigen zijn vandaag heel wat gewoon. Meestal werken hun beide ouders en zeldzaam zijn diegene die nooit hun uren doorbrachten in een kinderopvang, al dan niet door de gemeente georganiseerd. Eens gescheiden worden van mama is voor hen niet meer het einde van de wereld.
  En toch … een eerste schooldag is nog steeds iets bijzonders. Dat geldt in eerste instantie voor de kleuter die voor het eerst naar school gaat maar ook nog voor de zesjarige die nu naar de ‘grote’ school mag of moet.
  We hebben het allemaal meegemaakt, als ‘slachtoffer’ (zij het dan in totaal andere omstandigheden) of als fiere ouder.

  Op woensdag 1 september was het dan weer zo ver. De 30 km - zones werden weer geactiveerd. En dan kon het beginnen … met een (zonnige) halve dag van 08u45 tot 11u30. Bovendien startte het schooljaar met een ontbijt (fruitsap, koffie, sandwiches, …), in open lucht gezien het mooi weer, voor de 50 kleuters en de 90 leerlingen van de lagere school. Ook de ouders waren welkom.
  Wat worden die kinderen toch verwend, tegenwoordig!

  Dat was echter niet de reden waarom ik er absoluut bij wilde zijn toen de gemengde gemeentelijke basisschool ‘Duinpieper’ zijn deuren weer opende na een lange vakantie met zeer veel zon in de eerste helft en veel wind en regen in de tweede helft.

  Maar eerst nog dit: jullie weten toch wat een duinpieper is? Het is een zandkleurige (vandaar duin-), zeer bedrijvige zangvogel van 15,5 cm lang uit de familie van de kwikstaarten. De vogel heeft een lange staart die hij voortdurend op en neer doet wippen. Werd de naam gekozen naar analogie met een kind dat nooit stilzit? Goed gekozen, in elk geval.

                                

  De echte reden waarom ik die eerste schooldag niet wilde missen, was de zopas vernieuwde Henri Jasparlaan, die de chaos aan de schoolpoort zou moeten oplossen. Zou het probleem dat ik aankaartte in mijn artikel van december 2008 nu van de baan zijn? Jullie kunnen het hier lezen.
  Helaas, ‘driewerf’ helaas! Wat een ontgoocheling! Ik had het natuurlijk een aantal dagen geleden reeds zien aankomen maar de Henri Jasparlaan was niet klaar op ‘D-Day’! Ik neem aan dat het toch de bedoeling zal geweest zijn om tenminste een stuk van de laan te kunnen gebruiken tegen de eerste schooldag.
  Het gevolg? Nog steeds chaos, zoals twee jaar geleden.
  Ik had eerder de indruk dat de ouders eigenlijk absoluut in de Duinenlaan willen parkeren om hun kinderen dichter bij de poort te kunnen afzetten en om zelf niet ver te moeten stappen.
  Er stonden wel nog geen verkeerstekens maar de Henri Jasparlaan was eigenlijk niet echt afgesloten of dat was tenminste niet echt duidelijk te zien. Daarom hadden een paar ouders er toch maar hun wagen geplaatst. De overgrote meerderheid stond echter opnieuw op het fietspad in de Duinenlaan.
  Jullie zien hieronder links hoe het in 2008 was en rechts hoe het nu is.

                    

  Positief was toch dat zij die te voet naar school komen, reeds het nieuw voetpad konden gebruiken.

  Als zo’n nieuw schooljaar start, dan is dat toch voor een groot aantal mensen het begin van een nieuwe episode in hun leven. Dat betekent toch iets. Dan mag je toch verwachten dat ook de omgeving van de school eens extra verzorgd wordt. Twee dagen ervoor zag het er nog slecht uit. Op de dag zelf waren de gemeentewerklieden nog de haag aan het snoeien en hadden ze één stukje tuin, aan de zijde van het speelplein, onder handen genomen. Nu nog de graffiti op de muur verwijderen en het onkruid tegen het muurtje en dan zal het er heel wat beter uitzien.
  Dank zij het welwillend personeel kon ik ook even rondlopen in de school. De klassen en gangen zien er prima uit. De directrice en haar hoofdzakelijk vrouwelijke leerkrachten schijnen dat goed te doen.

  De school heeft een goede website http://www.onderwijs.middelkerke.be/duinpieper/ waaraan ik heel wat informatie ontleend heb.

                    

  In één van mijn volgende bijdragen zal ik eens mijn eerste schooldag in 1943 en mijn schooltijd in dezelfde gemeenteschool vergelijken met deze van 2010. Jullie zullen daarover wel niet verrast zijn: er is een hemelsbreed verschil tussen beide, op bijna elk gebied.

  05-09-2010, 11:08 Geschreven door stammer
  Reageren (1)


  Categorie:Scholen - Onderwijs
  14-12-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Is de omgeving van de Westendse gemeenteschool wel veilig?

  Om een antwoord op deze vraag te kunnen geven, moet men eens bij het begin- en/of bij het eindsignaal van de lessen postvatten aan de in- of uitgang van de school. De meestal gehaaste ouders willen hun kinderen vlakbij de schoolpoort afzetten of ophalen om te voorkomen dat ze overreden worden door een andere ouder die hetzelfde doet. Het is er een drukte van jewelste. Het thema werd reeds overal vaak besproken, door buurtbewoners, door veiligheidspersoneel, door de schooldirectie en door sommige ouders.
  Vrouwenmagazine ‘Libelle’ peilde bij 2000 lezeressen naar de manier waarop kinderen naar de (lagere) school worden gebracht.
  Vier op vijf ouders ergeren zich aan de chaos aan de schoolpoort. Niet stoppen aan het zebrapad is de belangrijkste bron van ergernis.
  Zeven op tien ouders durven hun lagere school-kinderen niet in hun eentje naar school laten gaan.
  Eén op twee ouders vindt het traject naar school onveilig en één kind op drie dat op maximaal één kilometer van de school woont, wordt met de auto gebracht. Slechts 12% van de schoolkinderen komt te voet en 37% van de leerlingen fietst naar school.

  Maar hoe zit dat rond onze gemeenteschool? Is er hier wel een probleem?
  Is de wegeninfrastructuur rond de school wel aangepast? Dat is (voorlopig?) niet volledig het geval, want er is zelfs geen voetpad in de Henri Jasparlaan. Maar er is hoop op beterschap. De laan zou vernieuwd worden tussen de Westendelaan en de Doornstraat. Er komen brede trottoirs en aan beide zijden een fietspad.
  Zijn er parkeerplaatsen genoeg? Eigenlijk wel maar de geplande vernieuwing voorziet toch nog geschrankt parkeren op bepaalde plaatsen. Zo komen er meer parkeerplaatsen schuin op het voetpad. Dat betekent nog meer auto’s en ... kans op grotere chaos?
  Er komt een kus- en rijzone, dat zijn enkele parkeerplaatsen die tijdens de spitsuren voorbehouden zijn voor het veilig afhalen en afzetten van kinderen. Is dat dan allemaal nodig omdat er geen toezicht is? Helemaal niet!
  Dat laat zeker niet te wensen over. Soms zouden zelfs politieagenten aanwezig zijn om foutgeparkeerde wagens (zie foto) op te schrijven. Hopelijk beperken ze zich daar niet toe. Er zijn ook vrijwilligers die de kinderen veilig de weg laten oversteken en die toezicht houden.

                                     

  Wat gaat er dan wel verkeerd?
  Het aantal ouders die hun kind(eren) met de auto naar school brengen moet verminderd worden.
  Kan het dan niet te voet of met de fiets zoals wij dat destijds deden.? Jonge ouders vinden (terecht) dat het verkeer veel drukker geworden is. Ze durven hun kinderen daaraan niet blootstellen.
  Moet het dan maar blijven zoals het is? Natuurlijk niet!
  Als in een wijk verschillende kinderen van dezelfde school wonen, waarom dan niet ‘carpoolen’ met een beurtrol om het aantal auto’s aan de schoolpoort te verminderen. Het spaart bovendien tijd en geld.
  Waarom geen gebruik maken van de schoolbus?
  Als de ouder dan toch zijn wagen moet gebruiken, dan wordt van hem/ haar verwacht dat de verkeersregels strikt in acht genomen worden: nooit op het zebrapad, het fietspad of het voetpad parkeren, zelfs niet voor vijf minuutjes de maximumsnelheid respecteren en stoppen aan het zebrapad.
  Als er geen parkeerplaats meer is aan de schoolpoort zelf, plaats dan de wagen op een verder gelegen veilige parking en wandel het laatste stukje naar school. Dat sommigen liever dicht bij de uitgang staan, zelfs al mogen ze daar niet parkeren, blijkt uit de middelste foto.
  Geef de fietsers ruimte. Steek ze alleen voorbij als dat veilig kan.
  Een kleine groep duidelijk herkenbare fietsers valt op in het verkeer. Reflectoren en lampjes zijn niet alleen verplicht op de fiets, ze zijn ook levensbelangrijk. En een fietshelm of fluorvestje in plaats van een donkere jas kan de veiligheid alleen maar verhogen.
  Twee begeleiders, eentje vooraan en eentje achteraan, volstaan om fietspoolen veilig te maken. Bovendien ben je dankzij de beurtrol als ouder niet verplicht om elke dag mee te fietsen.

  Dus ouders, stof genoeg om eens goed over na te denken!

  14-12-2008, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (3)


  Categorie:Scholen - Onderwijs
  Archief per week
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 30/12-05/01 2014
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 31/12-06/01 2013
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Websites over Middelkerke
 • Gemeente Middelkerke
 • Middelkerke.2link
 • Handelaars Westende-dorp
 • Westende

 • Rondvraag / Poll
  Van welke oplossing ben jij voorstander?
  Met de grond gelijkmaken en heropbouwen volgens de in dit artikel voorkomende tekeningen
  Met de grond gelijkmaken en heropbouwen volgens plan voorgelegd aan oppositie en aan inwoners
  Renovatie met behoud van de gevels langs de Henri Jasparlaan
  Huidige bibliotheek en kinderopvang niet afbreken maar renoveren
  Andere oplossing: zie 'Reacties'
  Bekijk resultaat  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!