NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Westendse Blik op Middelkerke
Inhoud blog
 • De zoveelste 'parel' aan de kroon van Middelkerke?
 • Middelkerke: Is jouw GSM ook verouderd? Werp hem dan toch weg! Maar ver genoeg!
 • Westende/Middelkerke: Belangrijke verbindingswegen in het nieuw
 • Middelkerke: Michel Landuyt benoemd tot ere-burgemeester
 • 25 mei 2014, de moeder van alle verkiezingen. Doet Middelkerke ook mee?
  Zoeken in blog

  Categorieën
 • Allerlei (22)
 • Atlantikwal (2)
 • Brandweer (1)
 • Burgemeester (12)
 • Casino (2)
 • De Post (1)
 • Dialect (6)
 • Die goeie oude tijd (7)
 • Dijk en Strand (8)
 • Duinen (1)
 • Emigratie (2)
 • Energie (2)
 • Erfgoed (16)
 • Evenementen (9)
 • Fusies (3)
 • Gemeentebestuur (19)
 • Gemeentediensten (6)
 • Gemeentefinancies (6)
 • Godsdienst - Kerken (8)
 • Horeca (11)
 • Immobiliën (8)
 • Jeugd (5)
 • Kamperen (3)
 • Kunst (6)
 • Landbouw (2)
 • Leger (2)
 • Medisch (4)
 • Mijn blog (13)
 • Milieu (11)
 • Natuur (7)
 • Oorlogen (8)
 • Openbaar vervoer (1)
 • Openbare werken (3)
 • Pleinen en straten - staat en netheid (17)
 • Politieke partijen (30)
 • Scholen - Onderwijs (7)
 • Sociale woningen (1)
 • Sport (16)
 • Strand (0)
 • Uitzicht gemeente (3)
 • Veiligheid - Politie (9)
 • Verkeer (16)
 • Verkiezingen (24)
 • Zon en Zee (9)
 • Persoonlijke Kijk op mijn Gemeente
  17-02-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Herdenking van de slachtoffers van de eerste wereldoorlog

  Op 21 mei 2013 lanceerde de Belgische federale overheid zijn website www.be14-18.be voor de herdenking van de 100ste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog.
  Ons land neemt daarin uiteraard een centrale plaats in.
  Er staan drie herdenkingsplechtigheden met internationale uitstraling op het programma:

  • op 4 augustus 2014 wordt in Luik de invasie van België door Duitsland en de schending van de Belgische neutraliteit herdacht met als thema: de weerstand tegen de invasie
  • op 28 oktober 2014 wordt in Ieper en Nieuwpoort de slag bij Ieper herdacht met als thema: de weigering van de onderwerping en het onder water zetten van de IJzervlakte
  • op 11 november 2018 wordt in Brussel de ondertekening van de wapenstilstand herdacht met als thema: het einde van de oorlog en de terugkeer naar de vrede en de heropbouw

  Daarnaast neemt de federale overheid ook deel aan vier grote herdenkingsactiviteiten.
  Met de herdenkingen wil de federale regering drie thema’s in de kijker plaatsen:

  • de collectieve herinnering en de overdracht naar de volgende generaties
  • het gezamenlijk streven naar een vreedzame toekomst
  • solidariteit en partnerschap

  Organisatie van de herdenking
  In het koninklijk besluit van 23 maart 2012 werden Paul Breyne, voormalig gouverneur, en Jean-Arthur Régibeau, directeur-generaal bij de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, benoemd als commissaris-generaal en adjunct-commissaris-generaal belast met de Herdenking van de Eerste Wereldoorlog.
  Hun opdracht bestaat erin:

  • de werkzaamheden van de operationele werkgroepen op te volgen met het oog op de voorbereiding van de nationale herdenkingsplechtigheden en een federaal meerjarenprogramma
  • te zorgen voor overleg op federaal niveau, alsook met de deelgebieden en de lokale en provinciale overheden
  •  in dialoog te blijven met hun collega's op internationaal niveau.

  Het organisatiecomité bestaat uit vertegenwoordigers van de FOD Kanselarij van de eerste minister, de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, het Ministerie van Defensie en het Instituut voor Veteranen – NIOOO.
  Voor begeleiding en hulp in zijn geschiedkundige en wetenschappelijke werkzaamheden,  besliste het comité een beroep te doen op wetenschappelijk raadgevers, zijnde hedendaagse historici-onderzoekers.
  Zij moeten de wetenschappelijke en historische adviezen voor het organisatiecomité voorbereiden, de historische waarheid waarborgen, een vernieuwde ‘storytelling’ definiëren voor de plechtigheden en de dossiers evalueren die ingediend worden in het kader van de federale projectenoproep.

  Grote tentoonstelling in Brussel
  Het ‘Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis’ in het Jubelpark in Brussel doet (uiteraard) ook zijn duit in het zakje. Van 26 februari 2014 tot 26 april 2015 kan men er de rijke en unieke collecties van het museum bekijken en daardoor beter alle facetten van het conflict die Europa beroerd en verzwakt hebben, begrijpen. Er wordt een bijzondere aandacht gegeven aan de boeiende levensverhalen van twee neven die tijdens de oorlog lijnrecht tegenover elkaar kwamen te staan: de Belgische koning Albert I en de Duitse keizer Willem II.
  Aan de hand van authentieke objecten, decors, getuigenissen, multimedia installaties, films en sensoriële ruimtes leert de bezoeker hoe dit conflict de 20ste eeuw grotendeels vorm gaf.
  Jullie kunnen er meer over lezen op de website www.expo14-18.be

  Vlaamse, provinciale of gemeentelijke herdenkingen
  Het zou mij verwonderen mocht er geen wedloop ontstaan tussen de gemeenten om de grootste of belangrijkste of duurste herdenking te organiseren.
  Oudstrijders van 1914 – 1918 zijn er uiteraard niet meer. Om oudstrijder 40-45 te kunnen geweest zijn, moet men nu al de tachtig voorbij zijn. Ze zijn ook niet talrijk meer. Vroeger vond je geen gemeente zonder oudstrijdersvereniging waarvan de leden jaarlijks op het appel waren bij herdenkingen zoals de nationale feestdag van 21 juli of de wapenstilstand op 11 november. Zij waren het ‘geweten’ van de gemeente.
  Deze 1914 – 18 herdenking is echter ‘een speciaal geval’ en we mogen er ons dus aan verwachten dat alle genoemde overheden hun steentje zullen willen bijdragen.
  Hopelijk worden de Belgische gedenktekens overal eens gereinigd en opgesmukt! Bij de Britten is dat een vanzelfsprekendheid dank zij de ‘War Graves Commission’.
  Worden die plechtigheden statige bedoeningen met vlaggen trompetgeschal, decoraties en militaire aanwezigheid? Sommige wel, maar ze zullen ook gepaard gaan met culturele, artistieke, historische en wetenschappelijke initiatieven.
  Zo zal er waarschijnlijk een WO 1 –toerisme op gang komen.
  Iemand schreef onlangs ‘Ik hoop dat het geen Vlaamse kermissen worden!
  De ‘War Graves Commission’ beweert, bijvoorbeeld, dat zij reeds verscheidene aanvragen binnenkregen om ‘iets’ in te richten onder de Menenpoort in Ieper. Ze werden allemaal geweigerd. De laatste aanvraag, betrof een ‘diner’. Waar halen ze het toch?
  Ik heb voor het ogenblik al weet van volgende organisaties in onze streek:

  Vrijdag 17 oktober 2014 in Nieuwpoort: 8.750 toortsdragers zullen de frontlijn van destijds
           tussen Nieuwpoort en Ploegsteert verlichten
  Zaterdag 18 oktober 2014 in Nieuwpoort: concert
  Zaterdag 8 november 2014 in Diksmuide: talrijke activiteiten afgerond met een unieke creatie                          door de Duitse musici van ‘Einstürzende Neubauten’.

  Historici willen zich onsterfelijk maken
  Waarschijnlijk bestaat er geen onderwerp waarover zoveel boeken geschreven werden en waaraan de media zoveel aandacht besteed hebben.
  Niet dat ik vind dat het beter niet zou gebeuren, want deze oorlog heeft al zoveel stof doen opwaaien en heeft zoveel mensenlevens gekost, dat de mensen van deze tijd er nooit genoeg aan herinnerd kunnen worden dat zoiets in onze Westelijke wereld nooit meer mag gebeuren.
  We mogen in de komende maanden en jaren nog heel wat nieuwe boeken verwachten. Soms vraag ik mij af of er nog steeds nieuwe feiten of geheimen kunnen opgerakeld worden. Is die oorlog nu nog niet van uit alle oog- of standpunten bekeken? Worden nog steeds onbekende archieven ontdekt?
  Hebben onze historici in hun vorige boeken vergeten sommige aspecten te belichten? Of hadden ze zich misschien vergist? Of willen ze gewoon hun collega’s overtroeven? Of is zo’n boek echt zo winstgevend?
  Voor wat de media betreft: hopelijk mogen we ons aan iets beters verwachten dan ‘In Vlaamse velden’, een reeks op de VRT. Historicus, ex-geschiedenisleraar, gids en medewerker aan ‘In Flanders Fields’ Roger Verbeke, een oude vriend van me uit Wervik, is er alleszins niet over te spreken, wegens ‘te veel fouten’.
  In de dagbladwinkels ligt de ‘Oorlogskrant’ in verschillende delen. Het zijn reproducties van de kranten die destijds verschenen.

  En maar verzamelen!
  In deze eeuw van het internet kan men duizenden websites terugvinden die handelen over WO 1.
  Gemeentelijke musea en private verzamelaars doen een oproep om mensen die interessante documentatie bezitten, ertoe aan te zetten om deze al dan niet definitief ter beschikking te stellen.
  Naast ‘Flanders Fields’ in Ieper dat al jaren wereldreputatie geniet, werd in de zomer van 2013 het ‘Memorial Museum Passchendaele 1917’ geopend. Straks komt er nog een interessant museum bij onder het koning Albertstandbeeld in Nieuwpoort.
  In Poperinge is er ‘Talbot House’ en het museum in de IJzertoren van Diksmuide is noch min noch meer merkwaardig te noemen.

  Wat gebeurt er in Middelkerke?
  Op een ogenblik dat alle overheden en alle gemeenten een kalender opgesteld hebben met de herdenkingen die zij plannen, was ik verbaasd nog niets over onze gemeente gehoord te hebben. Daarom vroeg ik dan maar aan onze dienst ‘Erfgoed’ wat er zo allemaal voorzien was.
  Op 13 januari 2014 kreeg ik volgend antwoord: ‘de beleidsvoorbereiding is momenteel bijna afgewerkt en zal na formele goedkeuring globaal gecommuniceerd worden via de geëigende kanalen’.
  Op de evenementenkalender voor 2014, uitgegeven door de provincie West-Vlaanderen, komt de naam ‘Middelkerke’ niet voor. In de gemeente wordt ook geen enkel van de 25 gesubsidieerde projecten verwezenlijkt waarmee de Provincie West-Vlaanderen een belangrijke impuls wil geven aan de ontwikkeling van culturele projecten en evenementen in de sector van de kunsten, cultuurparticipatie, creatie of cultureel erfgoed (bv. tentoonstellingen) zoals beeldende kunst, muziek, podiumkunsten, literatuur, film enz., Maar dat is nog maar een eerste reeks! Wie weet?

  WO1 in de verenigingen van Westende en Lombardsijde
  Veel verenigingen maken van de gelegenheid gebruik om hun leden te informeren teneinde hun kennis over WO 1 ofwel op te frissen ofwel bij te werken.
  OKRA beet op 4 februari 2014 om 14 uur reeds de spits af. J.M. Barra uit Leffinge was er de gastspreker.
  Op de vraag waarom deze activiteit niet vermeld werd in de nieuwsbrief van de gemeente, moet ik het antwoord schuldig blijven. Niet belangrijk genoeg, zeker?
  De “Seniorenbond Lombarde’ is de volgende. Voor hen zal Kristof Jacobs op 29 maart 2014 om 14 uur, een uiteenzetting houden in ‘De Zeekameel’, Lombardsijdelaan 235. Ook niet-leden zijn er welkom.
  Wensen jullie een vertelnamiddag mee te maken over de eerste wereldoorlog?
  Komt dan allen op 26 april 2014 om 14u30 naar de eetzaal van de gemeenteschool in Lombardsijde.
  Daar zal ikzelf op vraag van het Davidsfonds Westende-Lombardsijde een uiteenzetting verzorgen over 1914-18, niet zozeer over politiek, strategie en tactiek maar over wat de Westendenaar en de Lombardsijdenaar willen en moeten weten over WO 1, dus over wat zich hier lokaal afspeelde. Natuurlijk wordt dat ook goed ingekaderd.
  Volgens de voorzitter van het Fonds is iedereen welkom, ook niet-leden.
  Ik verwacht jullie talrijk!!!

  Bron
  Herdenking van de Eerste Wereldoorlog
  http://www.toerismeieper.be/nl/pagina/157-537-303/woi-musea-in-de-westhoek.html
  http://www.belgium.be/nl/nieuws/2013/news_website_eerste_wereldoorlog.jsp

   

   

   

   

  17-02-2014, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (1)


  Categorie:Erfgoed
  22-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Erfgoeddag 2013 Middelkerke en Deelgemeenten | Stop de tijd!

  Trouwe lezers van deze blog, en die worden steeds talrijker, weten al lang dat ik een groot voorstander ben van Erfgoeddag, omdat ik hou van het erfgoed van mijn dorp en bij uitbreiding, maar in mindere mate, van mijn gemeente. Ik vind ook dat Middelkerke steeds moet deelnemen aan die dag.
  Zelf wil ik er ook steeds op aanwezig zijn.
  Het was dan ook met grote voldoening dat ik vastgesteld heb dat er in 2013 weer een interessant programma op poten gezet werd. Dat werd tevens de dertiende editie en ze had plaats op zondag 21 april.

  Wat is ook weer de bedoeling van Erfgoeddag? (overgenomen tekst)
  “Erfgoeddag is de jaarlijkse hoogdag voor iedereen die met cultureel erfgoed begaan is. Elk jaar mobiliseert het evenement in Vlaanderen bijna een kwart miljoen bezoekers. Erfgoeddag is in essentie een sensibiliseringsactie over cultureel erfgoed en de zorg die dat erfgoed vereist. Werken rond erfgoed gaat over omgaan met heden en verleden, over engagement, zorg, aandacht, reflectie en communicatie.
  Op Erfgoeddag krijgt het publiek op vele plaatsen een exclusieve kijk achter de schermen. Bezoekers vernemen wat erfgoedinstellingen bewaren en, vooral, hoe en waarom ze dat doen. Met deze editie zoomt de cultureel-erfgoedsector met andere woorden in op het (voor het publiek) grotendeels onzichtbare, back office werk dat nodig is om ons cultureel erfgoed te behouden en te beheren.
  Daarnaast wil Erfgoeddag ook een lans breken met het aanbod voor gezinnen. Erfgoededucatie, en meer bepaald op een speelse manier leren wat cultureel erfgoed betekent, tot stand komt en voorstelt, loopt ook dit jaar weer als een rode draad doorheen het aanbod.“

  Erfgoeddag is een initiatief van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoedvzw, in samenwerking met de erfgoedgemeenschappen in Vlaanderen en Brussel.

  Wat voorziet het programma voor 2013 voor Vlaanderen en Brussel?
  Meer dan 500 organisaties , musea, archieven, erfgoedbibliotheken, heemkundige kringen, kerkfabrieken, sociaal - culturele verenigingen, restauratoren, klokkenmakers en vele andere deelnemers presenteren die dag een veelkleurige waaier van meer dan 750 activiteiten.

  Het thema voor 2013 (overgenomen tekst)
  ‘Stop de Tijd!’ Vanwaar nu die roepnaam? Om te beginnen zijn erfgoedwerkers voortdurend in de weer om, heel letterlijk, de destructieve effecten van de tijd te vertragen. Een doordacht behoud- en beheerswerk is hierbij essentieel.
  Daarnaast is er vanzelfsprekend ook aandacht voor de ruimere invulling van het begrip ‘tijd’. Tijd kennen we allemaal, natuurlijk. Maar wàt is tijd? En hoe en waarom maten onze voorouders tijd? Bestond er in het verleden ook al vrije tijd? En wat doet de roze blik van de nostalgie met ons
  ?

  En wat deed Middelkerke?
  In Middelkerke vonden ze dat de dood de meest drastische manier is om de tijd te stoppen. Nog drastischer, vonden ze, als iemand vermoord of terechtgesteld wordt.
  In het licht daarvan werd een rondrit georganiseerd met een ‘moordtrein’ langs plaatsen in de verschillende deelgemeenten waar 300 jaar geleden misdrijven werden gepleegd: moord en doodslag, overspel, pedofilie, zelfmoord en vergiftiging.

  De illustratie hierboven is van de hand van Joris Debruyne en stelt de verbranding voor van de heks Barbele (De Cock) op de Burg in Brugge in 1634. (zie hierna ‘Halte 5’)

  Michel Landuyt geeft zijn mening over het behandelde thema
  Volgens schepen van cultuur Landuyt toont het moordparcours vooral dat er niet veel veranderd is sinds de zeventiende en achttiende eeuw. Natuurlijk weet ik wel wat hij bedoelt. De misdaden van toen worden inderdaad vandaag nog steeds gepleegd: moord en doodslag, overspel, pedofilie, zelfmoord, vergiftiging. “Er stonden in die tijd wel gruwelijke straffen op die feiten. Maar dat weerhield misdadigers er niet van om ze toch te plegen.”
  Dat is natuurlijk wat al te ongenuanceerd. Er worden nu honderd keren meer misdrijven gepleegd, er wordt nu veel minder gestraft. In die tijd kregen misdadigers geen enkelband, sommige werden geradbraakt, levend of dood verbrand, gekookt of vreselijk verminkt!. Michel zal toch niet bedoeld hebben dat straffen niet helpen, zeker? Het vermelden waard is ook dat die straffen destijds uitgesproken werden door de schepenen, nu doen daarvoor opgeleide rechters dat.
  Pedofiele priesters/ bisschoppen waren er toen misschien ook wel, maar het werd niet openbaar gemaakt.
  Heksen zijn er bij mijn weten niet meer.
  De levensomstandigheden waren niet te vergelijken met de huidige: op het gebied van opvoeding, financieel, sociaal, … en politiek. Wat zegt de schepen, ‘er is niet veel veranderd’?

  Even de gids bij de rondrit voorstellen
  “Eduard Vyvey brengt op onnavolgbare wijze de kleine kantjes van de condition humaine tot leven.”
  Hij is een Leffingenaar en hij laat dat (terecht) graag blijken. Hij is een gewezen leerkracht, maar ook een genealoog met jarenlange ervaring en een begeesterd auteur.
  Eén van zijn werken is ‘Criminaliteit in Camerlinckx Ambacht’, uitgegeven op 16 juni 2011. Het boek is te koop in de Standaard boekhandel en kost 28 euro.
  De verhalen voor de moordtrip of erfgoeddag werden geput uit dat werk. We konden dus zeker geen betere gids treffen.

            

  Camerlinckx-ambacht was het gebied dat bestond uit de parochies Stene, Snaaskerke, Leffinge, Middelkerke, Slijpe/Mannekensvere, Westende en Wilskerke. (dus NIET Lombardsijde)
  Hij schreef verder ook de geschiedenis van het kanaal Plassendale-Nieuwpoort onder de titel ‘De Nieuwe Riviere’ (voorgesteld op 14.2.2010). Ook de geschiedenis van Wilskerke (‘Willeckinskerke 400 jaar geleden’), gepubliceerd op 20 december 2012, is van zijn hand.
  Andere werken van Eduard Vyvey: ‘De Legende van Fleris’, Leffinge vroeger en nu, Camerlinckx Ambacht – tot 1792/Middelkerke sinds 1977, Familiae Latfingae.
  Hij geeft ook regelmatig voordrachten over heemkunde.
  Een interessant, productief en verdienstelijk man, dus.

  Aan boord van de moordtrein
  Blijkbaar spreekt zoiets tot de verbeelding van de bevolking, want toen ik mij veertien dagen op voorhand inschreef voor één van de geplande ritten om 10 uur of om 14 uur, schenen beide reeds volzet te zijn. Dat betekende 2 x 60 geïnteresseerden, wat dus al een groot succes mocht genoemd worden. Gelukkig voor mij werd toen nog een derde rit voorzien om 17 uur met nog eens 60 deelnemers.
  Voor de gratis rondrit in de criminele wereld in de 17e en 18e eeuw werd verzamelen geblazen aan het centrum ‘De Branding’.
  Daarna werd het geelgroene tschu-tschu treintje uit Germany, met twee wagonnetjes à 30 reizigers, vooral ouderen, getrokken door een locomotiefje natuurlijk, op de sporen gezet voor een rit van twee uur.
  Ik had mij wat warm aangekleed, met sjerp, omdat ik vreesde dat het niet te warm zou zijn op zo’n toeristentreintje. Verkeerd gedacht want de blakende zon op het volledig gesloten glazen treintje, deden de temperatuur zeer hoog oplopen.

  Korte situering van de rondrit
  Er waren zeven haltes voorzien, maar niemand mocht/moest uitstappen. De plaatsen waar de misdaden gepleegd werden, zijn inderdaad vandaag niet bezienswaardig meer, want na al die tijd maar vooral door twee wereldoorlogen in de twintigste eeuw bestaan die hoeven of huizen niet meer.

  Halte 1: WILSKERKE – CENTRAAL: Jan De Cuelenaere baatte, samen met zijn vrouw Anna een hoeve uit. Zij hadden 5 kinderen waaronder drie meisjes, waarmee Jan incest pleegde. Na foltering bekende hij zijn misdaad.

  Halte 2: LEFFINGE-NOORD, Torhoutsesteenweg: Landbouwer Joannes Denys had een verhouding met een andere vrouw Joanna. Na enkele mislukte andere moordpogingen, vergiftigde hij zijn nochtans veel jongere echtgenote Maria. Joannes en zijn aanhoudster werden betrapt en geradbraakt.

  Halte 3 : LEFFINGE- CENTRAAL, Kerkplein: Cornelis van Bourgognie was schoolmeester, koster en hij was bijzonder vaardig in het namaken en vervalsen van handschriften en handtekeningen. Hij maakte daarvan gebruik om bedrog en fraude met documenten te plegen. Hij werd in 1722 in Gent ter dood veroordeeld en op gruwelijke wijze geëxecuteerd. (wurging en onthoofding)

  Er was een pauze voorzien in het centrum ‘De Zwerver’ in Leffinge maar ook daar werd gewoon doorgereden.

  Halte 4: SLIJPE-CENTRAAL, Gistelstraat: De 25- jarige Cornelis Boydens wist dat zijn heel wat oudere buurvrouw Maria Hendrickx over aardig wat centen beschikte. Hij raadde haar zelfs aan hoe ze te bewaren. Maria had hem echter door en maakte hem uit voor dief. Dat werd haar dood want Cornelius vermoordde haar. Hij werd daarvoor bedacht met stokslagen en zijn armen en benen werden verbrijzeld.

  Halte 5: SLIJPE-BRUG: de zaak Barbele – hekserij. Ze werd veroordeeld wegens verboden geneeskundige handelingen (aderlatingen), wegens misbruik van God’s naam, enz …

  Halte 6: LOMBARDSIJDE-TUINWIJK, Schuddebeurzeweg, de zaak Pieter Roeland, die zijn vrouw verdronk in een gracht omdat ze hem niet wou vertellen waar ze geweest was. Zijn rechterhand, waarmee hij zijn vrouw op het hoofd geslagen had, werd afgehakt en hij werd tentoongesteld op een rad.

  Halte 7: MIDDELKERKE – DUINEN, Duinenweg, Middelkerke:

  de zaak Wilson – diefstal met inbraak
  de zaak Joachim Heindryx – zelfdoding

  En het treintje reed maar door: de gids onderhield de reizigers met een interessante uitleg (met misschien iets te veel informatie). Hij beperkte zich niet tot de gevallen hierboven maar kruidde zijn uitleg met nog meer misdaden (Van Nieuwenhuyze, Van Wezemael, Pieter Boydens).

  Besluit
  Ik heb genoten van de uitleg van de gids en ik wil hem daarvoor nogmaals feliciteren, in de eerste plaats natuurlijk voor zijn opzoekingswerk.

  Misschien hebben we wat te veel gereden naar plaatsen die ons niet konden herinneren aan de tijd van toen. Als de schepen voor cultuur wil onderzoeken in hoeverre ze van de rondrit een permanente attractie kunnen maken door ze bijvoorbeeld in een nieuwe wandel- of fietsroute te gieten” dan zal daar nog heel wat moeten aan gesleuteld worden.

  Bronnen
  ‘De Sirene’ van maart-april 2013
  Artikel van Dany Van Loo in ‘Het Nieuwsblad’ van 20 april 2013
  http://www.erfgoeddag.be/erfgoeddag

  22-04-2013, 10:38 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Erfgoed
  15-02-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wat is er geworden van de openbare gebouwen in de deelgemeenten van Middelkerke vanaf de fusie van 1977 tot vandaag?

  Ik herhaal …
  Heeft de fusie van de huidige deelgemeenten met de kerngemeente Middelkerke veel veranderingen teweeggebracht?
  Misschien herinneren jullie zich nog dat ik mij steeds een hevig tegenstander getoond heb van de fusie van Westende-Lombardsijde met Middelkerke. Ik ben daarin nog geen haar veranderd.
  Mijn mening werd verwerkt in twee vroegere artikels, het eerste ‘Waarom mocht Westende in 1976 niet zelfstandig blijven?’ op 24 juli 2010 en het tweede ‘Kunnen we spreken van een gelukkig huwelijk tussen Middelkerke en Westende?’ op 22 augustus 2010. Jullie kunnen ze lezen in de map ‘Fusies’.
  Ik heb het daarin uitvoerig gehad over de voor- en nadelen van een fusie. Ik val dus wel in herhaling maar dat is iets dat zwaar op mijn maag is blijven liggen. Ik denk niet dat ik mij daarin ooit zal kunnen vinden.
  Maar ja, “er was eens een piot die kwaad was op de koning en die trok zich dat niet aan!”

  Alle gemeentediensten zijn gecentraliseerd in Middelkerke.
  Iedereen moet toch inzien en toegeven dat de deelgemeenten steeds minder belangrijk worden ten voordele van de kerngemeente, waar alles gecentraliseerd wordt. Dat geldt niet enkel voor het gemeentehuis, maar ook voor de politie, het OCMW met het nieuwe en oude rusthuis ‘De Ril’, het gemeentepark, de brandweer, de technische diensten, het containerpark. Men kan rustig stellen dat de centralisatie algemeen is. Neem nu de sport: de sportinstallaties (zwembad, sportpark ‘De Krokodiel’, zaal ‘De Branding’) en sportploegen (zoals jeugdvoetbal, volleybal, enz….).
  Ook de cultuuractiviteit speelt zich vooral in de kerngemeente af: de bibliotheek (luxegebouw in Middelkerke tegenover kleine aanhangsels in de deelgemeenten) en de culturele centra (toneel, zangkoor, muziekschool, stripfestival, feestzaal, …). In Westende speelt zich enkel nog het driejaarlijkse Beaufort af.
  Zelfs de nieuwjaarsreceptie, aangeboden door het gemeentebestuur aan de inwoners wordt gehouden op het ‘evenementenplein’ van de kerngemeente. Als ze er in Westende ook één willen, moeten de handelaars die dan maar aanbieden!!

  De private dienstverlening is gevolgd
  Ook de private dienstverlening situeert zich haast volledig in de kern: de markten (donderdagmarkt en boerenmarkt op zaterdag), kind en gezin, de postdiensten (enkel nog een kantoor in de kerngemeente), de shoppingzone en –centra, uitgezonderd voor wat Westende betreft, een kleine Okay en een Delhaize, grote firma’s, industrieterreinen, ….

  Wat blijft er over na zo’n fusie in de levendige dorpen van weleer?
  Wat stelt een dorp nog voor zonder gemeentehuis, zonder postkantoor, zonder politiebureau?
  Die brachten tenminste leven in de brouwerij!
  Het gemeentebestuur vroeg Samenlevingsopbouw om de kleinste dorpen in het ‘Hinterland’ (Sint-Pieters-Kapelle, Slijpe, Schore en Mannekensvere) nieuw leven in te blazen.
  Ze doen dat ‘omdat de leefbaarheid in de dorpen onder druk staat: dienstverlening trekt weg, buurtwinkels sluiten en men ziet het sociaal contact achteruit gaan. Dit vormt vooral een probleem voor ouderen, hulpbehoevenden of mensen in armoede die weinig of niet kunnen rekenen op een sociaal netwerk. Bovendien hebben heel wat dorpsbewoners het gevoel dat het beleid weinig aandacht voor hen heeft en dat alle aandacht en middelen naar de kuststreek gaan.
  Schijnbaar vindt het bestuur dus dat Westende en Lombardsijde, vooral de dorpskernen dan, daar niet onder te lijden hebben. Ik betwijfel en betwist dat ten zeerste, hoewel de problemen in het hinterland inderdaad nog schrijnender zijn.
  Hoe goed alle inspanningen ten voordele van de deelgemeenten ook mogen bedoeld zijn, ze kunnen niet opwegen tegen het feit dat men het hart van de deelgemeenten weggesneden heeft en dat zoiets niet zomaar in een handomdraai opgevuld wordt.
  Waarom blijft men dan toch verder alles centraliseren in Middelkerke? Welke winst levert dat op, buiten het opblazen van het imago van enkele blauwe bestuursleden?
  Daar zou eens een diepgaand debat over moeten gevoerd worden! ‘Wishful thinking’?

  In mijn huidig artikel wou ik eens in de verf zetten wat er geworden is van de vroegere gebouwen voor de openbare diensten in de deelgemeenten.

  De gemeentehuizen

  Westende
  Het zenuwcentrum van de vroegere gemeente is nu een naschoolse opvangdienst.
  Je vond er vroeger nog een lokaal van de heemkring ‘Graningate’ maar nu? Dat moet een goed bewaard geheim zijn, want niemand schijnt iets te weten over de verdere bezetting. Die zal er dus wel niet zijn, want wie zal nu rondvertellen dat zo’n groot gebouw zo onderbezet is?

  Lombardsijde
  Werd in 1971 samengevoegd met Westende en in 1977 met Middelkerke.
  Het oud gemeentehuis, dat jullie hieronder zien, werd afgebroken.

  Leffinge
  Werd in 1977 bij Middelkerke gevoegd.
  Het laatste gemeentehuis van Leffinge werd eerst een horecazaak en in 2008 ging het niettegenstaande hevig protest tegen de vlakte om plaats te maken voor appartementen, die schijnbaar beter de zaak van het blauw gedeelte van het schepencollege dienden. Dat was inderdaad ‘Het Schippershuis’.
  Hieronder zien jullie de actie en het resultaat in beeld gebracht.

  Slijpe
  In 1971 werd Slijpe de kern van een nieuwe gemeente Spermalie: Sint-Pieters-Kapelle, Schore en Mannekensvere werden erbij gevoegd.
  Het gemeentehuis werd gebouwd in 1924 naar een ontwerp van architect A. Neirynck uit Uitkerke. Het staat er nog steeds in de schaduw van de kerk.
  Boven de dubbele toegangsdeur staat in sierlijke letters het woord 'GEMEENTEHUIS'.
  Na de fusie (toen alle gemeentelijke diensten naar Middelkerke verhuisd waren) deed dit gebouw respectievelijk dienst als postkantoor, klaslokaal en als vergaderruimte voor de kerkfabriek en plaatselijke verenigingen.
  Het gemeentebestuur bereidt de renovatie van dit oude gemeentehuis voor en wenst er een horecazaak (‘De Tempelier’) en een fietsinformatiepunt in onder te brengen. Aan de gevel hangt een doek ‘Middelkerke investeert in Erfgoed’.

  Wilskerke
  Fusioneerde in 1977 met Middelkerke.
  Tot in 1971 stelde dit gemeentehuis niet veel voor. Het bestuur huurde een voutekamertje in de plaatselijke herberg, waar de gemeenteraadszittingen doorgingen en waar o.a. de huwelijken werden voltrokken.
  In 1971 verhuisde het gemeentehuis naar een villa – in de volksmond ‘het kasteeltje’ genoemd – in de Spermaliestraat, waar nu het nieuwe politiekantoor staat. Dit gebouw bleef fungeren als gemeentehuis tot aan de fusie met Middelkerke.
  Eduard Vyvey (gepensioneerd onderwijzer uit Leffinge die momenteel in Gistel woont) heeft een boek geschreven over Wilskerke met als titel ‘Willeckinskerke 100 – 200 – 300 – 400 jaar geleden’. Het was (is?) te koop in de Standaard boekhandel in Middelkerke. Het boek bevat ook een aantal foto’s van het ‘oude’ en het ‘nieuwe’ gemeentehuis, respectievelijk op de pagina’s 12 en 74.
  De auteur gaf mij de toelating om ze te publiceren op mijn blog. De foto’s zouden mij opgestuurd worden, maar ik heb ze helaas nog niet ontvangen.

  Hieronder zien jullie links het oud-gemeentehuis van Mannekensvere, in het midden dat van Mannekensvere en rechts dat van Schore

  Mannekensvere
  Het nog bestaand gebouw bevindt zich in de Brugsesteenweg op nummer 85. Het is een neo -renaissancistisch ontwerp van architect Raison van tijdens het interbellum.
  Volgens de website van de gemeente kan er een zaal met een toog gehuurd worden. Die schijnt gebruikt te worden door de Boerinnenbond en voor kaartersavonden. Ik heb eens in de andere lokalen binnengekeken en ze zijn gewoon verwaarloosd.
  Links van het gemeentehuis voorzag de architect ook een woning, waarschijnlijk voor de veldwachter van het dorp. Het is nu een gezinswoning.

  Sint-Pieterskapelle
  Wie kent niet dit gebouw op nummer 30 van de ? Je kunt er niet naast kijken. Het is een ontwerp van architect T. Raison (Brugge) van 1923, gedateerd 1925. Het getuigt van de verzorgde wederopbouwarchitectuur geïnspireerd op de Vlaamse renaissancestijl met wapenschild in het boogveld.
  Ik heb eens met de bewoonster gesproken die er al woont sinds de fusie met Spermalie.

  Schore
  De aaneengesloten dorpskern is gegroepeerd rond de parochiekerk. Hij bestaat voornamelijk uit burgerhuizen, enkele winkels (nr. 31, 39) en het volkscafé genoemd naar zijn vroegere functie, meer dan 40 jaar geleden "OUD GEMEENTEHUIS" (Schorestraat nummer 19) met houten tafeltjes en bijpassende stoelen, die nog uit de goeie oude tijd stammen.

  De Postgebouwen

  Westende
  In Westende-bad is er meer dan 100 jaar een postgebouw geweest. Dat is helaas sinds 1 februari 2007 niet meer het geval. Besparingen heet dat officieel, grotere winsten op de kap van de burger-belastingbetaler, heet ik dat. De posttarieven rijzen nochtans de pan uit terwijl de service vermindert.
  Ik beperk mij hier tot de gebouwen die velen onder ons nog gekend hebben.
  Van de Distellaan verhuisde de post naar de Henri Jasparlaan. Jullie zien hieronder links en in het midden de post in de Distellaan vroeger en recenter. Rechts de benedenverdieping van het appartementsgebouw waarin het laatste postkantoor van Westende gevestigd was.

  Nu is er enkel nog een postpunt in de Press Shop, Distellaan 32 sinds 3 september 2012. (voorheen in de ‘Spar’ van 15.10.2007 tot 1.12.2011)

  Lombardsijde
  Ook in Lombardsijde kunnen we spreken van opeenvolgende locaties voor het postgebouw.
  Na het gebouw op de hoek van de Schoolstraat en de Oude Nieuwpoortlaan, verhuisde het kantoor naar het huis van brievenbesteller Marcel Ureel in de Schoolstraat. Daarna werd het ondergebracht op de hoek van de Zeelaan en de Lombardsijdelaan.

  Nu is er nog slechts een postpunt in de dagbladwinkel schuin daar tegenover.

  Leffinge
  Op 1 februari 2007 werd ook het postkantoor in de Dorpstraat in Leffinge gesloten.
  Hieronder zien jullie het gebouwtje, vroeger en nu.

  Ook in deze deelgemeente is er slechts een postpunt overgebleven, namelijk in ‘De Spar’, Dorpsstraat 37.

  Slijpe
  Het oud gemeentehuis werd na de fusie met Middelkerke gebruikt als postkantoor.

  Mannekensvere, Sint-Pieterskapelle en Wilskerke
  Deze deelgemeenten hebben nooit een postkantoor noch een postpunt gekend. Ze moeten dus naar het postkantoor in Middelkerke (10 à 12 km) of naar de postpunten in Westende-bad of in Lombardsijde.

  De politiekantoren

  Het korps van de lokale politie Middelkerke werd na de hervormingen van het politielandschap in 2001 gevormd door de samensmeltingvan derijkswachtbrigade 'Middelkerke' en de gemeentepolitie. De Politiezone Middelkerke ging effectief van start op 01/01/2002, en is sindsdien actief op het ganse grondgebied van de gemeente en zijn 9 deelgemeenten.
  Middelkerke beschikt momenteel over zes wijkinspecteurs. Elke wijkinspecteur heeft een sector toegewezen gekregen waarin hij/zij actief is. Omdat de woningen in de deelgemeenten Sint-Pieterskapelle, Schore en Mannekesvere zeer verspreid liggen, wordt de wijkdienst er verzekerd door motorrijder JohanDeschacht.

  Westende
  In de Westendelaan 302 in Westende-dorp is er ooit een drukbezet politiekantoor geweest.

  Nu opereert van daaruit de wijkagent van Westende- dorp. Alhoewel een bord naast de ingangsdeur aangeeft dat het kantoor open is van 8 tot 12 uur, zijn er geen vaste openingsuren. Enkel wanneer wijkagent Marc Desmet van dienst is én zich niet op het terrein bevindt, is het kantoor open. Maar ja Westende is toch zo veilig en men kan altijd terecht 5 kilometer en half verder in Middelkerke.
  Mag ik misschien opmerken dat ook dat zeer groot gebouw fel onderbezet is? Had men misschien die bibliotheek niet kunnen onderbrengen in het oud gemeentehuis of in het oud politiebureau, mits de nodige renovatie, in plaats van er een nieuwe te bouwen tussen de twee? Maar ja, de wegen van politici zijn ondoorgrondelijk!

  Bronnen
  http://www.middelkerke.be/page744625134.aspx
  http://www.participatiewordtgesmaakt.be/websites/52/uploads/file/Middelkerke.%20Een%20kustgemeente%20met%20aandacht%20voor%20zijn%20dorpen.pdf
  Huys M., Kerrinckx H. & Vanneste P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Middelkerke, Deelgemeenten Leffinge, Lombardsijde, Mannekesvere, Schore, Sint-Pieterskapelle, Slijpe, Westende en Wilskerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL10, (onuitgegeven werkdocumenten).
  http://www.samenlevingsopbouwwvl.be/sowvl.php?page=watwedoenoverzicht.php&cat=project&sort=titel&pagetitle=Projecten

  15-02-2013, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Erfgoed
  07-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke heeft nu toch een gemeentevlag!

  Telkens ik vlaggen zie wapperen in Middelkerke, word ik er helaas opnieuw mee geconfronteerd: de huisstijlvlaggen. Niet dat die in mijn weg hangen, maar ik mis een echte gemeentevlag. Ik heb daarover op 26 juli 2009 al een artikel geschreven met als titel “Huisstijlvlag maar geen gemeentevlag in Middelkerke!’ Jullie vinden het in de map ‘Gemeentediensten’.
  Hebben jullie dat misschien gelezen? Dan weten jullie dat ik dat initiatief afgekeurd heb, alle mogelijke intenties van het gemeentebestuur ten spijt. Waarom? Omdat het een toeristische vlag is, geen officiële!
  Met ‘huisstijl’ wordt bedoeld dat die vlag visueel de symbolische identiteit van de gemeente zou moeten uitstralen. Dat is nu reeds het tweede model. Jullie zien ze beide hieronder. Het eerste, de witte met het logo, werd later vervangen door een oranje - blauwe waarop volgens de ontwerpers de zee en het strand centraal staan. Negen blokjes zouden de negen deelgemeenten voorstellen, drie blauwe voor de badplaatsen Middelkerke, Westende en Lombardsijde en zes gele voor de deelgemeenten in het hinterland. De golvende lijn stelt de duinen, de kust, het strand en de zee voor en moet een dynamische input aan het logo geven. Samen met de blokjes vormt ze een vlieger, een ‘speels element’, wat het kindvriendelijk karakter van de gemeente zou beklemtonen. Onder de gemeentenaam ’Middelkerke’ staat het woord ‘gemeente’.
  Dat zou duiden op ‘het gezellige, het vriendelijke, het sociale en het mensvriendelijke karakter (naast de grootsteden(??) in de buurt).’ Je moet het maar kunnen uitleggen!

  Ik vind dus nog steeds dat deze huisstijlvlag onmogelijk kan doorgaan voor de officiële vlag van de gemeente. .
  Er bestaat namelijk een decreet van 27 april 2007 van de Vlaamse gemeenschap, waar in artikel 2 §1 voorzien is dat elke gemeente een wapenschild en een vlag moet hebben. En die worden niet zomaar gekozen. Een gemeentelijke vlag moet verwijzen naar de kleuren van het wapenschild en moet ‘heraldisch verantwoord’ zijn. De vlag moet samen met het wapenschild een symbool zijn voor de gemeenschap van al de burgers die men ‘gemeente’ noemt. Die heeft dus niets met de toerist te zien.
  De vlag moet goedgekeurd worden door de gemeenteraad en door de Vlaamse Gemeenschap.
  Ziehier het wapenschild van de gemeente, dat goedgekeurd werd door de gemeenteraad na de fusie van 1977.

  Het is een samenvoeging van het schild van Camerlinx Ambacht in het Brugse Vrije, links, en rechts het schild van Lombardsijde, omdat dit geen deel uitmaakte van het Camerlinx Ambacht.

  Zelfs de heemkundige kring ‘Graningate’ speelde het spel van de gemeente mee
  Toen de heemkring enige tijd geleden, in samenwerking met de dienst Erfgoed, een tentoonstelling * organiseerde over verenigingsvlaggen (en een aantal officiële) zouden veel mensen het een gemis gevonden hebben dat de officiële Middelkerkse vlag er niet bij was. De cultuurdienst zou er nochtans één gezocht hebben, maar zou er geen deftige gevonden hebben. Zie je wel?
  De voorzitter van ‘Graningate’ had het toen in zijn toespraak over de vlag en de symboliek daarvan. Vlaggen zijn belangrijke stukjes erfgoed voor verenigingen en voor de hele gemeenschap. Ze vertellen een kleurrijk verhaal over de geschiedenis, de waarden en de inspiratie van een vereniging.”
  Hij sprak over ‘de vlag van de vereniging’ waar de leden achter staan en van ‘de vlag van de gemeente’.
  Ik blijf dus bij mijn mening dat men die huisstijlvlag gewoon beschouwde als de gemeentevlag.
  De pers kondigde die destijds ook als dusdanig aan. Waarom zou die anders aan het gemeentehuis gewapperd hebben, naast de Belgische driekleur en de provinciale vlag en met de Vlaamse vlag aan de kerkzijde?

  Ook Wikipedia gaapt de gemeente na
  Jullie moeten maar eens de volgende link aanklikken:
   
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Middelkerke
  Dan zullen jullie kunnen vaststellen dat de fameuze huisstijlvlag daar als de ‘vlag van Middelkerke’ voorgesteld wordt en dat de officiële gemeentevlag hen niet bekend is.

  Een nieuwe ontwikkeling
  Mijn verwachting is nog nooit geweest dat één van mijn artikelen in de gemeente iets zou losmaken, dat men naar mij zou luisteren. Als dat dan toch gebeurt, zelfs al is dat toevallig, dan vind ik dat een goeie zaak.
  De cultuurdienst van de gemeente heeft mij nu nieuwe informatie en foto’s bezorgd, die erop wijzen dat er wel een gemeentevlag bestaat in Middelkerke of tenminste ooit bestaan heeft.
  De officiële Middelkerkse vlag zou toegekend zijn in 1987 (volgens het ministerieel besluit van 26 mei 1987). Daarin wordt, zoals het ook hoort, verwezen naar het wapenschild.
  Een officiële voorstelling vinden jullie hier:
  https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/20192
  Het zilver van het wapen is in de vlag vervangen door wit, overeenkomstig de heraldische kleurregels.

  Waarom wordt die vlag dan niet gebruikt?
  In tegenstelling tot het wapen – dat vervat zit in het gemeentezegel – gebruikt Middelkerke zijn officiële vlag zelden. Maar er is een periode geweest dat het bestuur het wel intensief gedaan heeft…
  Daarvan getuigen de volgende foto’s.

  In de periode vóór de officiële (1987) en de huisstijlvlaggen (2003) werden blauwwitte vlaggen gebruikt.

  Dat was eveneens het geval in Westende maar hier was de vlag diagonaal ingedeeld in een blauwe en een witte helft. Ik heb er helaas geen afbeelding van gevonden. Is iemand misschien in het bezit daarvan?
  Ondertussen heeft de gemeentelijke cultuurdienst, in samenwerking met de dienst Informatie, een nieuw ontwerp gemaakt en zijn er twee exemplaren in productie: één om in de raadzaal te zetten en een andere die kan meegedragen worden bij allerhande plechtigheden.

  Ik zou graag eens de mening kennen van de lezers van deze blog. Ik ben toch niet de enige verdediger van de echte gemeentevlag, zeker? In de rechtse marge onderaan vinden jullie een keuzevenstertje. Bedankt bij voorbaat voor jullie medewerking!

  Aanvulling
  De dienst 'Cultuurbeleid' van de gemeente, met name Stijn Van Loock, stuurde mij een foto waarop de vroegere vlag van Westende nog gebruikt werd naast de officiële vlag van de gemeente.
  Onderstaande foto dateert van 2003.

  07-01-2013, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Erfgoed
  10-09-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Open Monumentendag 2012 op 9 september 2012 in Midelkerke, zeg maar in Westende

  Op zondag 9 september 2012 vierde Vlaanderen voor de 24ste keer Open Monumentendag. Dit jaar stond de dag helemaal in het teken van cultuur met grote én kleine c. ‘Muziek, woord en beeld’ was de leidraad.

  Open Monumentendag in Europa
  De idee voor een Open Monumentendag ontstond op Europees niveau. De eerste dag van die aard werd in 1984 georganiseerd door Frankrijk. Het initiatief kende zo’n succes dat in 1985 op een ministerconferentie een resolutie werd goedgekeurd die aanspoorde tot sensibilisatie van de bevolking voor onroerend erfgoed. Er werd onder meer een beroep gedaan op eigenaars om hun gebouwen open te stellen voor het publiek en er werd aangestuurd op gemeenschappelijke actie door de openbare besturen, partners uit de privésectoren en het verenigingsleven.
  In het tweede weekend september kom je dus nu gegarandeerd op een plek terecht waar je nog nooit eerder bent geweest.

  Gintergemeenten pakken de dag gezamenlijk aan
  Ginter (www.ginter.be) staat voor een cultuurregio tussen Oostende, Roeselare en Brugge.
  Middelkerke, Gistel, Oudenburg, Ichtegem, Zedelgem, Kortemark, Torhout en Oostkamp werken samen rond het communiceren en beter afstemmen van hun cultuuraanbod.
  Open Monumentendag maakt deel uit van die samenwerking en stond dit jaar weer in het teken van ‘Proeven’.
  In elke locatie werd een gratis streekproduct uitgedeeld. Wie meerdere gemeenten bezocht, kon dus genieten van meerdere producten. Wie er drie bezocht, kreeg nog een gratis duoticket voor een voorstelling die je kunt kiezen uit diegene die vermeld staan in de brochure die op de open monumentendag uitgedeeld werd. Voor Middelkerke is dat een filmvoorstelling (7.10.12) of een comedyvoorstelling (28.10.12) in ‘De Branding’

  Wat mochten we dit jaar in Middelkerke verwachten?
  Middelkerke neemt traditiegetrouw deel aan de Open Monumentendag. Dit jaar werd gegraven in het thema muziek, op zoek naar de Westendse erfgoedconnectie met jazz.
  In Westende - bad was de villa Sybaris het centrale punt. Daar bracht namelijk de Franse jazzmuzikant Peter Packay (artiestennaam voor Pierre Paquet) zijn vakantie door. Hij hoorde samen met David Bee, Fud Candrix en Stan Brenders bij de grote namen uit de vroege, Belgische jazzscene van de jaren ‘20 en ‘30, niet toevallig een bloeiende periode van swingend Westende.

  Villa Sybaris
  Deze interbellumvilla uit 1925 is gelegen in de Distellaan nummer 70.
  Enkele jaren geleden werd ze gerestaureerd. In 2002 werd het een beschermd monument. Volgens Wikipedia was ‘Sybaris’ (Grieks-) de naam van een antieke stad aan de Italiaanse zuidkust. De weelde die er heerste tijdens de zesde eeuw voor Christus was zo groot, dat de naam vermeld werd als synoniem van plezier en luxe.

  Houden jullie van jazzmuziek?
  De jazz wordt door sommigen beschouwd als Amerika´s belangrijkste bijdrage aan de muziekgeschiedenis. Samen met de blues, voorvader van de jazz, is het één van de eerste echte oorspronkelijk Amerikaanse muziekstijlen. Van oorsprong is de jazz, evenals de blues, een versmelting van Afrikaanse en Europese muziekstijlen die plaats vond in Amerika.
  In eerste instantie is jazz een vorm van geïmproviseerd muziek maken. Ze kan echter ook gecomponeerd, gearrangeerd en opgeschreven worden. Het ritme van jazz is een samenstel van ´swingende´ maat en veelvuldige tegenritmen.

  Wie was Peter Packay of Pierre Paquet?
  Ik moet eerlijk bekennen dat ik voorheen nooit van een jazzmuzikant gehoord had die in Westende zou verbleven hebben.
  Betekent dit dat Pierre Paquet niet echt een grote naam is? Helemaal niet! Eerst en vooral ben ik niet zo’n groot muziekliefhebber, laat staat een muziekkenner. Heel veel is er op internet ook niet over zijn persoon te vinden, wel over zijn muziek.
  Ook de gemeente heeft nooit, voor zover ik weet, veel tamtam gemaakt rond zijn naam. De villa ‘Sybaris’ is wel een beschermd monument, en dat is te zien aan het specifiek kenteken dat op de gevel aangebracht is, maar een naamplaatje, dat herinnert aan de muzikant, is er niet te zien.
  Hij werd geboren in Brussel op 8 augustus 1904.
  Zijn latere boezemvriend, David Bee, werd geboren in Brussel in 1903 als Ernest Craps. Diens vader was beenhouwer, zijn moeder harpiste aan de Muntschouwburg.
  De jonge Ernest onderging reeds zeer vroeg de invloed van de Anglo-Amerikaanse ragtimes, cake-walks. one-steps en andere nieuwsoortige dansmuziek uit die jaren.
  Hij was een uitmuntend harpist, liep school in het “Institut Dupuich” en maakte er kennis met een leeftijdsgenoot die Pierre Paquet heette. Pierre had evenals zijn vriend Ernest veel aanleg voor de muziek en speelde trompet. Beiden droomden ervan om later muzikant te worden. Maar ingevolge een zwaar ongeval belandde Pierre in het ziekenhuis en verloren ze elkaar uit het oog.
  Na zijn studies vervulde Ernest zijn militaire dienst en leerde saxofoon en klarinet spelen. In 1925 – hij was er 22 - werd hij lid van het bekende “Bistrouille Amateur Dance Orchestra”. Ter gelegenheid van een feest waarbij een tweede orkest nodig was, ontdekte hij opnieuw zijn vroegere vriend Pierre die trompettist was in een amateursorkest, de “Versaty Ramblers”. Nu werd Pierre ook lid van het “B.A.D.O” Het jaar daarop – in 1926 – werd onder de auspiciën van het jazzmagazine ‘Music” van uitgever Felix Faecq een eerste “Récital de Jazz” georganiseerd. En onverwacht oogstten Ernest en Pierre een overweldigend succes, niet alleen met hun optreden maar in het bijzonder met enkele nummers die ze samen componeerden onder hun “ver-Engelste” namen David Bee en Peter Packay. Ziedaar het begin van een samenwerking die in grote mate hun verdere loopbaan zou bepalen.
  In 1926 vormden de twee ‘The Red Beans’. Ze creëerden aldus veel composities en arrangementen. Zij gingen op tournee naar Italië, Frankrijk, Spanje en Nederland, tot de band in 1929 ontbonden werd. Enkele van hun nummers (voor kenners): Do let me try, Thalassa, Allahabad, Avignon, Baby Lou,Charleston Daisy, Slow gee gee, China, Pearl of the East, Al Sereno, Vladivostok en Pamplona.
  Maar het componistenduo Peter Packay en David Bee zou vooral bekendheid krijgen met nummers als "High tension" en "Obsession". Ook in de Verenigde Staten maakten ze opnames.
  Ook voor onze Belgische jazz was 1927 een jaar van buitengewone betekenis.
  Op initiatief van Felix Faecq, uitgever van het jazzmagazine “Music” en muziekpartituren , werd op 27 en 28 juni de eerste Belgische jazzplaat opgenomen in Londen met “Chas Remue and his New Stompers” voor het label “Edison Bell. Het was een jong, dynamisch, maar vrijwel nog onbekend septet dat bestond uit Remue (leider, altsax / klarinet), Alphonse Cox (trompet), Gaston Frederic (tenorsax/klarinet), Herri Leonard (trombone), Harrry Belien (slagwerk) , Stan Brenders (piano) en Remy Glorieux (sousafoon) Van de veertien nummers die werden opgenomen waren er vijf composities van het duo David Bee/Peter Packay : Vladivostok, Pamplona,The bridge of Avignon, Allahabad, en Slow Gee- Gee.
  In 1928 zou Peter Packay met zijn "Red Robbins" een nieuwe plaat opnemen bij de Londense Edison Bell Studios.
  Ziehier enkele covers van hun muzieknummers:

  >

  Tijdens de winter 1929-1930 bracht Peter een bezoek aan zijn vriend David in Berlijn en samen componeerden zij voor die gelegenheid een wals “I wish I couldn’t forget you.’
  Willen jullie een nummer horen van Packay’s ‘Swing academy’ uit 1936? Het heet “8 Bars In Search Of a Melodyhttp://www.youtube.com/watch?v=-tW4P0ymsaM Op http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=YOOy8H8NOSw&feature=endscreen kan ‘Vladivostok’ beluisterd worden.
  Waarom ik daarna niets meer terugvond over de loopbaan van Pierre Paquet en zijn eventuele optredens, ook in het mondaine Westende (zie verder), is mij niet duidelijk. Traden ze misschien meer op in het buitenland?

  Peter Paquay overleed in Westende op 26 december 1965.

  Het programma van 9 september 2012

  Gidsbeurt in de Sint-Theresiakapel, gevolgd door concert
  In Middelkerke bestaat een uitzonderlijk grote verering van de heilige Theresia. Er zijn namelijk twee kapellen aan haar gewijd. De eerste in Westende-bad in de Badenlaan, de tweede in de Leopoldlaan in Middelkerke.
  Ziehier hoe ze er uitzien:

  > >

  Ik las op de website van de gemeente: “In de voormiddag, tussen 10 en 13 u., staat de Sint-Theresiakapel van Middelkerke centraal. Deze kapel werd grotendeels in beton opgetrokken in pure Art Décostijl naar een ontwerp van de Oostendse architect Albert Victor Fobert. Speciaal te vermelden zijn de glasramen en de betegelde lambrisering. Om 11.15 u. is er een optreden van ‘The Joe Mullen Band”.
  Aangezien Westende-bad een deelgemeente is van Middelkerke en ik eerlijk moet toegeven dat ik niet wist dat de kapel in Middelkerke dezelfde naam draagt als deze in Westende, dacht ik dus, samen met een tiental anderen, dat ik juist zat, toen ik in Westende stond te wachten op het begin van de activiteit.
  Ik had natuurlijk moeten zien aan de beschrijving dat de architect niet Victor Rubbers was en de glasramen niet van Cor Westerduin. Dat zijn immers twee kenmerken van de Westendse kapel.
  De verrassing was groot toen we de affiche op de kapeldeur bekeken. Hier is ze:

  >

  De organisatoren moeten zeker ook gedacht hebben dat er verwarring mogelijk was, vandaar de met hand bijgeschreven locaties. Ikzelf heb dus weer iets bijgeleerd.
  Er zat dus niets anders op dan naar Middelkerke te rijden. Groot was mijn verwondering toen ik zag dat de kapel in de steigers stond, een restauratie die inderdaad hoogst noodzakelijk schijnt te zijn.
  In de brochure over de kapel kon ik natuurlijk lezen dat de voornaamste troeven van de kapel de betegelde lambrisering waren en de glasramen.
  Hieronder zien jullie die:

  > >

  Maar… glasramen waren er niet te zien. Ze waren waarschijnlijk weggenomen om ze ook te restaureren.
  Men kan zich dus de vraag stellen of deze locatie eigenlijk wel geschikt was om op open monumentendag mee uit te pakken.
  Maar er was ook nog een concert, aangekondigd voor 11u15, geafficheerd om 11 uur.“The Joe Mullen Band”, bestaande uit twee mannen en twee vrouwen, startte om 11 uur, maar dat scheen maar een proef te zijn, want daarna gingen ze zich in het zwart omkleden en om 11u15 herbegonnen ze, onder het goedkeurend oog van cultuurschepen Carine De Jonghe en een tachtigtal luisteraars..

  Dus toch 11u15!

  Vrij bezoek aan villa Sybaris of niet?
  Ik was tegen 14u45 naar Westende-bad gereden met de bedoeling even te kijken hoe de ‘Sybaris’ er van binnen uitziet. Ik had immers gelezen dat die vrij te bezoeken was van 14 tot 18 uur, met die beperking dat sommige delen, buiten de aangeduide, niet toegankelijk zouden zijn. Dat was echter zonder de eigenaar gerekend, een gewezen ingenieur uit Parijs (en neef van Pierre Paquet?)
  Marc Constandt beweerde nochtans mordicus dat de gemeente nooit had afgesproken dat de villa mocht bezocht worden. Waarom zouden we hem niet geloven? Wie kondigt dan zoiets aan? Iemand die zich interessant wil maken?

  Jazzwandeling over 3 kilometer door de badplaats
  Westende was ooit een mondaine badplaats, de Parel van de kust. Die status ging later wel verloren maar in de jaren dertig was Westende gereputeerd en nauw verbonden met Brussel.
  Om 15 uur startte aan de ‘Sybaris’ een wandeling, voorafgegaan door een deskundige uitleg door muziekkenner David Stuyck over jazz en van een uitleg door de architect Luc Glorieux, die de renovatie van de villa uitvoerde. Er werd daarbij halt gehouden aan plaatsen die te zien hebben met het jazzverleden van Westende: de ex-Lac-aux-Dames met zijn vroegere ondergrondse balzaal en restaurant waar men uitzicht had op het zwembad, de verdwenen ‘Trianon’, ooit kursaal-ontmoetingsplaats voor de begoeden en tenslotte het luxueuze ‘Westend-Palace’. Wie kan zoiets beter gidsen dan Marc Constandt, een topkenner van Westende - bad en van zijn geschiedenis. Hij wist op een deskundige manier te verwoorden hoe bekende jazzmuzikanten zoals Archie Lewis, Fud Candrix en Jean Omer er in de dertiger jaren optraden en Westende aldus erkenden als jazzlievend. Hij toonde ook enkele foto’s van het plein voor het Westend-Palace waaruit moest blijken dat jazz ook dansmuziek is.

  Als de sfeer bovendien aangenaam is en het weer uitzonderlijk goed (eerder iets naar de te warme kant), wat kan men nog meer wensen?

  Jazzoptreden
  Om 17 uur greep op het pleintje voor de ‘Sybaris” een optreden plaats door het Oostendse Ensemble Bas Bulteel, volgens de inleider David Stuyck een gerenommeerd jazztrio. De belangstelling was zeker tevredenstellend. Opvallend was het aantal oudjes, dat rond het podium plaatsgenomen had en dat met voeten of handen de muzikanten begeleidde.

  Moet je voor cultuur echt altijd in Westende zijn?
  Het is misschien een samenloop van omstandigheden, maar stilaan mag ik schrijven dat alles wat zich afspeelt in de culturele sector in Middelkerke, plaatsgrijpt in Westende.
  De voormiddag van deze open monumentendag speelde zich wel af in een kapel van Middelkerke, maar de hoofdbrok viel alweer te beleven in Westende.
  Dat was nu het geval en dat was ook zo voor Beaufort (alle kunstwerken in 2012 staan of liggen in Westende). Hetzelfde kan gezegd worden van Open Monumentendag 2011 en van Erfgoeddag 2011.

  Bronnen
  http://www.cultkanaal.nl/Muziek/Geschiedenis/Blues%20en%20Jazz/Jazz.html
  http://www.jazzinbelgium.com/ldh/misc/pdf/articles/jazzbands20.pdf
  Beknopte geschiedenis en beschrijving van de Sint-Theresiakapel door de heemkring ‘Graningate’
  Brochure ‘Programma Gintergemeenten’ uitgegeven ter gelegenheid van Open Monumentendag 2012

  10-09-2012, 16:17 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Erfgoed
  23-04-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Erfgoeddag 2012: Middelkerke doet wel mee deze keer … en hoe!!

  Op 22 april 2012 werd voor de twaalfde keer een ‘Erfgoeddag’ ingericht. Naar goede traditie is dat steeds op de eerste zondag na de paasvakantie.

  Welke is de betekenis van die dag?
  Op die dag wil men publiek, pers en beleid in Vlaanderen en Brussel sensibiliseren rond cultureel erfgoed opdat iedereen op een eigentijdse, kwalitatieve en zinvolle manier zou omgaan met het cultureel erfgoed in zijn dagelijkse omgeving.
  Erfgoeddag is een initiatief van FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw, in samenwerking met de erfgoedgemeenschappen in Vlaanderen en Brussel, met volle steun van de Vlaamse overheid.
  Elk jaar wordt rond een welbepaald thema gewerkt. In 2012 was dat ‘Helden’.
  Erfgoed is een zeer ruim begrip en het thema kan/mag ook ruim geïnterpreteerd worden. Erfgoeddag mag niet verward worden met ‘Open monumentendag’ waarop het publiek kennis kan maken met het bouwkundig, landschappelijk en archeologisch erfgoed. Op erfgoeddag wordt eerder het cultureel, dus roerend of niet-materieel erfgoed in de kijker geplaatst.

  Vanwaar die titel van mijn artikel?
  Misschien herinneren sommige onder jullie zich misschien nog dat ik in 2011 een artikel schreef met als titel “Heeft Middelkerke misschien geen cultureel erfgoed?”. Ik verwonderde me er toen namelijk over dat de gemeente niet deelnam aan de erfgoeddag met als thema ‘Armoe troef’. Ze lagen daar natuurlijk wel mee in de lijn van dat thema. De toen opgegeven redenen ‘Het thema lag ons niet te best’ en ‘Vrees dat de prestaties van vorige jaren niet zouden geëvenaard/ verbeterd kunnen worden’ en ‘Zowel deelnemen aan monumentendag EN aan erfgoeddag is te veel voor Middelkerke’ konden mij niet overtuigen.
  Ik keek dus vol verwachting uit naar de editie 2012 en ik werd absoluut niet teleurgesteld.

  Wat deed de gemeente in het verleden?
  Dergelijke organisaties interesseren mij namelijk geweldig en Middelkerke kan ook bogen op enkele merkwaardige organisaties ter gelegenheid van ‘Erfgoeddag’ in het verleden. Laten we ze even overlopen.
  Ik herinner mij vooral twee edities. De eerste is deze van 2008 waarbij onderzocht werd hoe men in het verleden tegen de toekomst aankeek, met de slogan 'Wordt verwacht'. Dat werd hier ‘Een halve eeuw kamperen’, een unieke tentoonstelling in de camping ‘Westende’.
  De tweede, van 2010, ging over vervalsingen, constructies, kopieën en imitaties, met de roepnaam FAKE?’
  In De Branding stelden toen 7 privé personen hun verzameling ten toon met uiteenlopende thema’s zoals o.a. schommelpaardjes, vlinders, ricard-attributen, oorlogsmaterialen en .... Fernand Feys met een klein deel van zijn verzameling over Freddy Maertens.

  Aan de eerste editie in 2002 schijnt Middelkerke niet deelgenomen te hebben. De reeds bestaande Museum- en Archievendag werden toen samengevoegd tot een Erfgoedweekend, onder de slogan Ontdek mijn verleden. Het eerste thema werd ‘Verzamelen, verzamelaars, verzamelingen’.
  De volgende editie van 2003 stond in het teken van Op reis. In de ‘Oude Post’, nu ‘Het Strandhuis’ genoemd, organiseerde de heemkring Graningate, in samenwerking met het gemeentebestuur, de eerste dag een tentoonstelling over 200 jaar pastoors te Middelkerke ‘Van Soutane tot burgerpak’. In de inkomhal van het gemeentehuis kon men de tweede dag een selectie bekijken uit de verzameling van het historisch project over het kusttoerisme. Tevens werden de boeken over Dokter Casse en ‘Massaal naar Middelkerke’ voorgesteld.
  Vanaf 2004 werd het ‘weekend’ een ‘dag’. Het thema dat jaar was 't Zit in de familie. In ‘De Zwerver’ in Leffinge werd toen een tentoonstelling gehouden gebaseerd op Middelkerkse archieven over misdaden. In de namiddag vertelde Roland Desnerck pittige Middelkerkse volksverhalen.
  Verschillende expo’s in 2005 stonden in het teken van Gevaar!: ‘Toeristen in gevaar’ in Ter Duinen, ‘Vissers in gevaar’ in de kerk van Lombardsijde, ‘Gevaren op zee’ in de mess voor officieren verteld door Julien Desseyn en reddersactiviteiten in het gemeentelijk zwembad.
  Op 23 april 2006 kon het publiek terecht bij honderden erfgoedorganisaties voor een editie In kleur. Volgens ‘De Sirene’ nummer 92 van januari-februari 2006 zou Middelkerke daaraan deelgenomen hebben, maar ik heb daar verder niets over gevonden. Volgens de dienst ‘Erfgoed’ van de gemeente werd toen een kleine tentoonstelling gehouden in de lokalen van de heemkring met alle mogelijke vormen van gekleurd drukwerk.
  In 2007 werden de vele waarden (financieel, emotioneel, enzovoort) van cultureel erfgoed aangehaald.
  Er werden doorlopend originele archiefdocumenten en foto’s uit het boek ‘Middelkerke: ‘Van duindorp tot badplaats 1800-1914’ door Julien Desseyn tentoongesteld in De Branding.
  De negende editie in 2009 behandelde de vriendschap. In de Branding werd een filmmontage getoond met unieke beelden uit privé-bezit, over het toeristisch gebeuren, over de Ezelstoet in Lombardsijde, over de O-L-V processie in Leffinge, over de viering van het honderdjarig bestaan van de badplaats Westende, over 1000 jaar Leffinge en over 800 jaar Schore.
  Een bakker aan het werk in Westende en de boer op het land waren eveneens op de beelden te zien.

  Zoals jullie ook kunnen vaststellen hebben de meeste activiteiten plaats in Middelkerke. Is dat enkel en alleen omdat zij een cultureel centrum hebben?
  De verdiensten van de heemkring ‘Graningate’, daarbij volop ondersteund door het gemeentebestuur, wens ik hier dik te onderstrepen.

  En nu naar onze Brandweer in 2012
  De brandweerkazerne is gelegen in de Klein Kasteelstraat, naast het containerpark. Ze werd ingehuldigd op 30 augustus 1997. Het is een zeer ruim gebouw dat alle mogelijke faciliteiten biedt aan garages en pleinen. Multimediamateriaal is er in al zijn vormen aanwezig. Voor zover ik dat kan beoordelen is het modernste en meest gesofistikeerd materiaal aanwezig.
  Het korps telt vier officieren en een vrouwelijke dokter en 39 manschappen, alle vrijwilligers.

  Affiche
  Bij mijn aankomst kon ik het onderstaand programma raadplegen.

  Boekje
  De heemkring Graningate maakte een themanummer van 60 pagina’s over de Middelkerkse brandweer, met een historische reconstructie van alle korpsen, ook die van Leffinge en Westende. Men kon die ter plaatse aanschaffen voor de prijs van 8 euro. Ik kan jullie dit nummer 125 van het tijdschrift van de heemkring enkel maar aanbevelen. Voor de Westendenaars die niet wisten dat er in Westende-bad ooit (1927 – 1937) een vrijwillig pompierkorps bestaan heeft, staat er een interessant artikel in van de hand van Els Bloes. Hieronder zien jullie de opengevouwen kaft rond het tijdschrift.

  Wat was er allemaal te zien?
  Vooreerst was er een tentoonstelling over de brandweerman en zijn gevecht met de grote en kleine ongelukken die mensen in doordeweekse situaties tegenkomen, uit onhandigheid, vergetelheid, dommigheid, maar ook door toeval, tegenslag en andere wetten van Murphy.
  Aan de hand van uniek film- en fotomateriaal en persoonlijke verhalen leren we onze brandweer kennen: soms kleine helden, soms grote helden. Doorlopend.
  In de voormiddag waren er ook demonstraties door de jeugdbrandweer. ’s Namiddags kon men oefeningen blusbehendigheid voor de ganse familie bijwonen. Twee voorbeelden: geblinddoekt en uitgerust met een persluchttoestel een rokerige ruimte binnengaan of op de correcte wijze een brandende frietpot blussen.
  De brandweer stelde natuurlijk ook zijn uitrusting tentoon, o.a. met een duikersstand en twee oldtimers! De eerste was een tankwagen, gebouwd in 1944, in leen gekregen van de garage Lamerant in Middelkerke en de tweede een jeep.
  Er was ook een expo van uniek brandweermateriaal en een schitterende collectie miniatuurbrandweerwagentjes, door de jaren heen verzameld door mensen van de brandweer zelf.

  Besluit
  Graningate, de brandweer en de gemeentediensten die erbij betrokken waren, verdienen een hartelijk applaus voor deze organisatie. Marc De Jonghe, die korpschef is sinds 1987 (25 jaar op 20 oktober 2012!), mag fier zijn op zijn korps van idealisten, die een zeer gewaardeerde bijdrage leveren aan onze veiligheid.

  23-04-2012, 19:52 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Erfgoed
  02-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.‘Onder één Vlag’: Heemkring Graningate viert 30 jarig bestaan met vlaggententoonstelling in Middelkerke

  “Tijdens het weekend van 23 tot 25 september 2011 vindt in Centrum De Branding een tentoonstelling plaats over en met Middelkerkse verenigingsvlaggen. Meer dan 80 vlaggen werden toegezegd. De oudste stammen uit de tweede helft van de 19de eeuw, de recentste zijn pas een jaar oud. Aan elk van deze vlaggen hangt een verhaal vast. Samen vormen ze de kleurrijke historie van meer dan 150 jaar Middelkerks verenigingsleven.
  Deze unieke tentoonstelling loopt slechts één weekend. Kort en krachtig dus. Vrijdag 23 september om 19.30 uur is de officiële opening gepland in de foyer van De Branding. Zaterdag en zondag zijn de deuren telkens open van 14 tot 18 uur. Een entreekaartje kost 2 euro per persoon.”

  Aangezien de cultuurdienst van de gemeente mij per email een uitnodiging stuurde voor de officiële opening, hield ik eraan daarop aanwezig te zijn.
  Ik ben namelijk een ‘stichtend lid’ van ‘Graningate’. Ik heb mij door beroepsverplichtingen in het buitenland nooit verdienstelijk kunnen maken voor de kring in de beginjaren en ik ben ook niet meer geabonneerd op het tijdschrift. Ik verdiende dus geen uitnodiging van ‘Graningate’. Of is dat hetzelfde omdat de heemkundige kring zich daar zelf niet mee bezig hield?

  Het steekt schijnbaar op geen half uurtje…
  Zoals ik al meermaals zei op deze blog kom ik graag op tijd op feesten, recepties, plechtigheden, enz… Niet ik daar nog veel naartoe ga, maar die zeldzame keren zal men mij zelden of nooit betrappen op te laat komen. De officiële opening van de tentoonstelling was gepland om 19u30. Om nog eens te zien hoe het ‘succesverhaal’ van de drie verdiepingen ondergrondse parking verder verloopt, zette ik mijn wagen daar maar de leegte was pijnlijk om aan te zien. Ik was de derde klant. Ik zag daarna dat mijn collega’s genodigden de Populierenlaan verkozen hadden … niet ten onrechte natuurlijk want daar is het gratis.
  Om 19u25 betrad ik dus de zaal in het cultureel centrum ‘De Branding’. Ik was daar nooit voorheen geweest en ik stond dus in bewondering voor de grootte en de inrichting. Ik had het niet anders verwacht.
  Niet dat Middelkerke de enige gemeente is die over zo’n centrum beschikt, maar hier wordt alles zeer groots gezien.
  Nu ken ik wel het ‘academisch kwartiertje’ maar van een ‘academisch halfuurtje’ heb ik nog nooit gehoord. Moest er misschien gewacht worden op de burgemeester en de vrouwelijke schepenen?
  Ik maakte dus van de gelegenheid gebruik om even rond te kijken in de rest van het centrum: de sportzaal, de polyvalente kelderzaal waar het tweede deel van de vlaggententoonstelling ondergebracht was, de receptie, de bars, een vergaderzaal…
  In een half uur kan je heel wat bekijken want inderdaad … het duurde tot acht uur vooraleer voorzitter Ronny Van Troostenberghe, voorzitter van ‘Graningate’ van bij de start in 1981, het woord nam om vooreerst de aanwezigen te verwelkomen en de verenigingen die één of meerdere vlaggen ter beschikking gesteld hadden, te bedanken. Het was een goed woordje. Schepen van cultuur De Jonghe wees daarna op het belang van dergelijke initiatieven voor de plaatselijke geschiedenis. Ze heeft gelijk!

  Wat zei de voorzitter?
  Hij somde tien ‘trends’ op waarom het verenigingsleven minder bloeiend is dan vroeger: TV, internet, mobiliteit, grotere keuzemogelijkheden, moeilijker om bestuursleden te vinden, professionalisering, …
  Hij had het natuurlijk ook over de vlag en de symboliek daarvan. Vlaggen zijn belangrijke stukjes erfgoed voor verenigingen en voor de hele gemeenschap. Ze vertellen een kleurrijk verhaal over de geschiedenis, de waarden en de inspiratie van een vereniging.
  De voorzitter sprak over ‘de vlag van de vereniging’ waar de leden achter staan en van ‘de vlag van de gemeente’. In een vroeger blogartikel heb ik er al eens op gewezen dat Middelkerke geen gemeentelijke vlag heeft.
  In de kerngemeente en in alle deelgemeenten wappert wel een ‘huisstijlvlag’, een recente zelfs. Die zou visueel de symbolische identiteit van de gemeente moeten uitstralen, wat dat ook mag betekenen. Het is eigenlijk een toeristische vlag. Het vorige model, de witte met het logo, werd vervangen door een oranje - blauwe waarop volgens de ontwerpers de zee en het strand centraal staan. Negen blokjes zouden de negen deelgemeenten voorstellen, drie blauwe voor de badplaatsen Middelkerke, Westende en Lombardsijde en zes gele voor de deelgemeenten in het hinterland. De golvende lijn stelt de duinen, de kust, het strand en de zee voor en moet een dynamische input aan het logo geven. Samen met de blokjes vormt ze een vlieger, een ‘speels element’, wat het kindvriendelijk karakter van de gemeente zou beklemtonen. Onder de gemeentenaam ’Middelkerke’ staat het woord ‘gemeente’, zoals hieronder te zien is.

             

  Middelkerke heeft dus geen officiële vlag, waar de inwoners moeten achter staan. Nochtans schrijft een decreet van 27 april 2007 van de Vlaamse gemeenschap voor dat elke gemeente een wapenschild en een vlag moet hebben. En die worden niet zomaar gekozen. Een gemeentelijke vlag moet verwijzen naar de kleuren van het wapenschild en moet ‘heraldisch verantwoord’ zijn.
  Ziehier het wapenschild van de gemeente, dat goedgekeurd werd door de gemeenteraad na de fusie van 1977

  Het is een samenvoeging van het schild van Camerlinx Ambacht in het Brugse Vrije, links, en rechts het schild van Lombardsijde, omdat dit geen deel uitmaakte van het Camerlinx Ambacht.

  De vlag moet samen met het wapenschild een symbool zijn voor de gemeenschap van al de burgers die men ‘gemeente’ noemt. Die heeft dus niets met de toerist te zien.
  De vlag moet goedgekeurd worden door de gemeenteraad en door de Vlaamse Gemeenschap.
  Dat schreef ik ook reeds twee jaar geleden. Er wappert nog steeds geen gemeentelijke vlag bij ons.

  Ik hoorde de voorzitter ook zeggen dat er 85 vlaggen tentoongesteld waren. Aangezien ik mijn interesse vooral richtte op Westende- Lombardsijde vond ik er daarvan 18: 4 van de oudstrijders, 2 van BGJ (Bond Grote en Jonge Gezinnen), 2 van OKRA (vroegere Christelijke Bond Gepensioneerden, 1 van de Wandelclub ‘Duintrappers’, 1 van de Palingvissers, 1 van de Chiro, 1 van de Campingschutters, 1 van ACV, 1 van KVLV (Katholiek Vormingswerk van Landelijke Vrouwen – vroegere ‘Boerinnenbond’), 1 van de ‘Parel van de Kust’, 1 van de ‘Verbruikersclub’ en 2 van de ‘Ezelcavalcade’) .
  Hieronder vinden jullie een mozaïek van de genoemde vlaggen, met mijn verontschuldigingen voor de slechte kwaliteit van een paar van mijn foto’s.

  Ik vroeg me toen wel af ‘Zijn er dat nu veel of niet?’ Let wel, ik wil ‘Graningate’ feliciteren met het initiatief en met de inspanningen die met zo’n tentoonstelling gepaard gaan, maar ik had eigenlijk verwacht dat het er iets meer zouden zijn. Hebben ‘Ons Rustoord’, ‘Zon en Zee’, het ‘Kamp van Lombardsijde’, de ‘Boerinnenbond’, de voetbal- en andere sportverenigingen, de scholen, de ‘Pijpenrokersclub’, de fusiegemeenten, …. dan geen vlag (gehad)?
  Of wilden ze die niet uitlenen? Een paar daarvan bevinden zich waarschijnlijk in het ACW in Oostende.
  Ik heb eens de recente ‘Verenigingsgids van Middelkerke’ doorlopen. Zitten er daar echt geen meer bij die zich ook achter een vlag scharen?
  En mocht die van het Essex Scottish Regiment hier ook niet eens getoond worden?

  Eén van de opmerkelijkste vlaggen
  Niet alle tentoongestelde vlaggen hebben natuurlijk dezelfde waarde, noch materieel noch symbolisch noch geschiedkundig gezien. Onderstaande is wel één van de opvallendste, deze van het ‘Vos’ met als leuze ‘Voor God en Taal en Haard’.

  De basis voor VOS, "Vlaamse Oud-Strijders", werd gelegd in de Frontbeweging aan de IJzer waar Vlaamse soldaten zich verzetten tegen het Franstalig taalbeleid van het Belgisch leger en de achterstelling van de Vlamingen. Ze toonden hun ongenoegen vooral door grafstenen met de lettersAVV-VVK(Alles voor Vlaanderen - Vlaanderen voor Kristus) bij graven van honderden gesneuvelde Vlaamse soldaten te plaatsen. Die letters vinden we dus ook terug op de vlag.
  De naam was aanvankelijk ‘Vlaamschen Oudstrijdersbond’ en werd later veranderd in ‘Verbond der Vlaamsche Oudstrijders’. Na de eerste wereldoorlog richtten zij het ‘Verbond VOS’ op, met als doelstellingen de verdediging van de ‘Vlaamse Zaak’, antimilitarisme en de behartiging van oudstrijdersbelangen.

  Het blijft niet bij dat initiatief
  Gelukkig maar!
  De heemkring ‘Graningate’ heeft een verdienstelijke brochure opgesteld, die vóór 30 december 2011 voor 25 euro kan besteld worden. Hieronder een proevertje van het werk met de te vervullen formaliteiten.

  De brochure bevat informatie over de geschiedenis van de vlag maar ook over de vereniging.
  Ik lees op internet dat de erfgoedcel Ieper in 2007 in samenwerking met de stedelijke musea en het stadsarchief een nieuwe webstek opgestart heeft rond Ieperse verenigingsvlaggen, Het project voorziet in het opmaken van een inventaris, de verzameling van informatie, het opstellen van een conservatiedossier van de vlaggen bewaard bij mensen thuis en in de stedelijke musea van Ieper.
  Misschien een na te volgen voorbeeld als men er nog niet mee bezig zou zijn.

  Bron
  http://nl.wikipedia.org/wiki/VOS_-_Vlaamse_Vredesvereniging#Ontstaan_als_Vlaamse_Oud-Strijders
  http://www.erfgoedblog.be/archives/328-Grote-belangstelling-voor-vlaggententoonstelling.html

  02-10-2011, 10:45 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Erfgoed
  18-09-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.‘Open Monumentendag’ in Middelkerke ….. euh …. Westende

  Eerst even terug naar ‘Erfgoeddag 2011’
  Op 1 mei 2011 werd voor de elfde keer een ‘Erfgoeddag’ ingericht.
  Op die dag wil men “publiek, pers en beleid in Vlaanderen en Brussel sensibiliseren rond cultureel erfgoed opdat iedereen op een eigentijdse, kwalitatieve en zinvolle manier zou omgaan met het cultureel erfgoed in zijn dagelijkse omgeving”.
  Ik schreef daarover toen een blogartikel met de titel ‘Heeft Middelkerke misschien geen erfgoed’, omdat ik tot mijn grote verbazing moest vaststellen dat onze gemeente daar niet aan deelnam.
  Eén van de door de gemeentelijke archivaris aangehaalde redenen was toen dat deelnemen aan monumentendag EN aan erfgoeddag te veel van het goede zou zijn.
  Middelkerke zou er al jaren voor pleiten om afwisselend een ‘Open Monumentendag’ en een ‘Erfgoeddag’ te organiseren. Men vindt dat het voor eerder kleine gemeenten niet altijd evident is om tijdens hetzelfde kalenderjaar een programma te maken over beide onderwerpen.
  Op 1 mei 2011 vierde de ‘’Belle Vue’ zijn honderdjarig bestaan. Bij die gelegenheid zou het organiseren van een binnen- en een buitententoonstelling de erfgoedplannen doorkruist hebben.

  Er werd mij wel verzekerd dat de gemeente zeker zou deelnemen aan Open Monumentendag. Deze werd in Vlaanderen voor de 23ste keer georganiseerd op 11 september. Ik ben eens een kijkje gaan nemen.
  Maar eerst iets over de betekenis van die dag, in Vlaanderen en in Europa.

  Waarom een open monumentendag?
  Open Monumentendag Vlaanderen is het grootste cultureel eendagsevenement van Vlaanderen. Elk jaar op de tweede zondag van september, staat het onroerend erfgoed in de kijker, telkens rond een specifiek thema. In 2011 was dat ‘conflict’.
  “Open Monumentendag wil de bevolking in Vlaanderen en ook de overheid sensibiliseren om collectief zorg te dragen voor het onroerend erfgoed en het roerend en immaterieel erfgoed dat er deel van uitmaakt. Zowel het bouwkundig, landschappelijk en archeologisch patrimonium maar ook varend, rijdend, rollend en vliegend erfgoed kan deel uitmaken van het programma.”
  De verantwoordelijke Vlaamse diensten, voor dit doel gegroepeerd in ‘ Open Monumentendag Vlaanderen’, worden hierbij ondersteund door verschillende (commerciële) partners en overheden: het Vlaams gewest, de provincies en de steden en gemeenten.

       

  Open Monumentendag in Europa
  De idee voor een Open Monumentendag ontstond op Europees niveau. De eerste dag van die aard werd in 1984 georganiseerd door Frankrijk. Het initiatief kende zo’n succes dat in 1985 op een ministerconferentie een resolutie werd goedgekeurd die aanspoorde tot sensibilisatie van de bevolking voor onroerend erfgoed. Er werd onder meer een beroep gedaan op eigenaars om hun gebouwen open te stellen voor het publiek en er werd aangestuurd op gemeenschappelijke actie door de openbare besturen, partners uit de privésectoren en het verenigingsleven.
  Als platform dat het initiatief op Europees niveau kon ondersteunen, werden de ‘European Heritage Days’ (EHD) in 1991 officieel door de Raad van Europa geïnstalleerd. In navolging van Frankrijk organiseerden een aantal landen al een Open Monumentendag vóór 1991: Nederland in 1987; België, Luxemburg, Malta, Groot-Brittannië (Schotland) en Zweden in 1989.
  Het aantal deelnemende landen stijgt elk jaar. In 2010 namen 50 landen deel.

  Het thema ‘conflict’
  Dit jaar werd dus “conflict” als thema gekozen. Ik keek nogal raar op toen ik dat las. Vooral volgende tekst verwonderde mij: “Conflicten zijn bijzonder geschikt als thema voor een Open Monumentendag. Vooreerst omdat mensen en groepen in zowat alle mogelijke gebouwen en landschappen ruzie hebben gemaakt, met woorden of gewapenderhand. Het gaat dus om meer dan bunkers, burchten, forten en kazernes, al zijn die prominent aanwezig. Neen, we hebben ook sociale, gerechtelijke, culturele en religieuze conflicten, de schoolstrijd, communautaire heibel.“
  In eerste instantie denkt men dus aan burchten, kastelen en versterkte hoeves. Maar later werden ook fortengordels (19de eeuw) en antitankgrachten, bunkerlinies en atoomschuilkelders (20ste eeuw) aangelegd. Nog andere gebouwen hebben tijdens de oorlogen vaak een rol gespeeld: molens en kerken als uitkijktoren, hotels en huizen als verblijfplaats voor de soldaten…Ook de grote militaire begraafplaatsen of de monumenten voor gesneuvelde burgers en soldaten sluiten daarbij aan.
  Niet alleen militaire maar ook maatschappelijke twisten komen aan bod. Om het samenleven van mensen in goede banen te leiden en conflicten – tussen burgers onderling of tussen burgers en de samenleving – te vermijden of op een geweldloze manier te regelen, beschikken we over gerechtsgebouwen, politiekantoren, rijkswachtkazernes en gevangenissen.
  Ook door ideologische en sociale conflicten zijn monumenten bewaard gebleven: standbeelden, gebouwen met specifieke identiteitsstijl (neogothiek voor katholieke scholen en modernisme voor de officiële).
  Ik weet niet of het ingegeven werd door ‘9.11 of nine eleven’ op dezelfde dag, maar ik vind dat wel goed gevonden. Ik kan mij namelijk voorstellen dat het niet eenvoudig is telkens een thema te kiezen dat toepasselijk kan zijn op monumenten. Moet dat eigenlijk wel? Kan men niet beter gewoon zeggen: de monumenten worden (gratis) opengesteld voor het publiek. Niet alle gemeenten zullen trouwens monumenten op hun grondgebied hebben die iets te zien hebben met een ‘conflict’.
  In Nederland, waar dit jaar al voor de 25ste keer een open monumenten dag/weekend gehouden werd, was het thema voor 2011 “Nieuw gebruik – oud gebouw’. Dat lijkt mij eenvoudiger. Daar beweren ze: “herbestemming van monumenten sluit nauw aan bij de missie van Open Monumentendag, behoud, betekenis en herbestemming van monumenten. Oude gebouwen krijgen ongeacht hun leeftijd een nieuw leven, een nieuwe betekenis en kunnen daarmee een verbetering betekenen voor hun omgeving.”

  Programma in Middelkerke
  Vooraleer met mijn bezoek aan de activiteiten te starten wou ik natuurlijk weten op welke tijdstippen ze plaats hadden.
  Omdat ik nogal veel gebruik maak van de mogelijkheden van internet raadpleegde ik dus eerst de evenementenkalender van de gemeente. Daar vond ik wel dat men op 11 september 2011 een tentoonstelling kon bewonderen over 50 jaar fotografie op en rond het strand en dat men zich kon inwijden in de geheimen van de golfsport, maar dat was het dan!!
  Het cultuurprogramma van de gemeentelijke website vermeldt voor september enkel een (uitverkocht) optreden van An Nelissen.
  Dan maar de agenda in ‘De Sirene’ van september - oktober geraadpleegd. Ook tevergeefs!
  Gelukkig wijdde het infoblad twee extra bladzijden aan het gebeuren.
  Het programma zag er als volgt uit.

  ‘Villa Zéphyrs’ moest nog maar eens zijn status van paradepaardje bewijzen. Men kon er om 10 uur terecht voor een bezoek onder de leiding van een gids. Inschrijven was noodzakelijk wegens de beperkte ruimte.
  Ik had dat dus niet gedaan omdat ik de villa vroeger al enkele keren bezocht en bewonderd had.
  Ziehier een foto uit 1955 om het eens niet bij de klassieke kleurenfoto te houden.

       

  Het ‘Grand Hotel Bellevue’ (of moet ik zeggen ‘Belle Vue’ of ‘La Rotonde’ of ‘Zeedijk 300’) viert nog steeds zijn 100ste verjaardag. Om 14 uur was er een gidsbeurt.
  Omdat ik graag op tijd kom was ik daar om 13u50… maar men had op mij niet gewacht om te beginnen.
  Er waren een 80 à 100 geïnteresseerden, veel te veel voor slechts twee gidsen.
  Ik zeg ‘gidsen’ maar mijn groep werd rondgeleid door iemand die volgens een aanwezige, een vrijwilliger- bewoner van het gebouw is. De man deed zijn best maar de groep was te groot en het moest schijnbaar ook rap gaan want er werd nooit gewacht om de uitleg te beginnen tot iedereen aangeschoven was. Dat veroorzaakte grote ontevredenheid omdat de meeste luisteraars meer dan de helft van de uitleg moesten missen. Waarom geen inschrijving zoals voor ‘Les Zéphyrs’?
  Op zeker ogenblik ‘mocht’ de groep op de eerste verdieping staan drummen om een appartement te betreden. Ik hoop voor de andere bewoners dat die woonst niet representatief is voor de rest. We doorkruisten ook nog wat gangen, die in een schamele staat verkeren: verouderde elektrische leidingen, half geschilderde muren, halfafgewerkte vloerbekleding, niet de minste versiering. Ik twijfel er niet aan dat er nog restauratiewerken bezig zijn of zullen uitgevoerd worden, maar men had de bezoekers die aanblik moeten besparen. Iedereen is fel onder de indruk van de buitenaanblik en van het verleden van het gebouw en dan zoiets dat een smet werpt op het geheel.
  Mijn beoordeling (en die van veel andere bezoekers) luidde dan ook: zeer slechte organisatie!!!!

       

  Om 11 en om 15 uur kon men deelnemen aan een wederopbouwwandeling. Ik koos voor het tweede. Er werd stipt begonnen om 15 uur en … dat was wel een groot succes. Wim Boydens leidde onze groep van circa 25 oudere personen langs de bezienswaardigheden van onze badplaats, om te eindigen met de meest bekende, ‘Grand Hotel Belle-Vue’. Hieronder zien jullie links de cottage ‘Sous le Vent’, in de Cottagelaan, gebouwd volgens een nieuw ontwerp na de eerste wereldoorlog. Rechts de heropgebouwde cottage, op de hoek van Henri Jasparlaan en Arendlaan, exact zoals ze er ook uitzag vóór die oorlog.
  De gids presenteerde ons alles op een deskundige en zeer aangename manier. Ik heb heel wat bijgeleerd. Dat was zeker het meemaken waard, ook voor iemand die toch al wat over Westende- bad weet.
  Proficiat Wim en bedankt.

             

  Van 10 tot 16 uur kon men doorlopend genieten van een ritje met de retrotram tussen Westende en Middelkerke. Ik ken dat gevoel nog wel van het denderen over de sporen of de felgele kleur, zonder reclame, die het gevaarte beter herkenbaar en dus minder gevaarlijk maakten. Toch maakte de aanblik menige herinnering los aan onze jeugd en onze schooltijd toen we dagelijks het voorrecht genoten om, als haringen in een ton, te pendelen tussen Westende en Oostende.
  Toen de wachttijd mijn geduld begon te overschrijden, ben ik maar huiswaarts gekeerd. Ik kan jullie dus enkel de volgende foto uit mijn archief aanbieden, die oud en nieuw tegenover elkaar stelt.

       

  Slotbeschouwingen
  De open monumentendag 2011 kon mij dus slechts voor twee derden behagen, omwille van de ervaring in de ‘Belle Vue’.
  Verder, misschien het overwegen waard: waarom wordt de informatie over de betekenis van de open monumentendag zo schaars verspreid op internet? In België vond ik daarover geen enkele website tegen 23 in Nederland.
  De Open Monumentendag die ik meemaakte, bereikte enkel de ouderen. Om de jongeren te overtuigen ‘om collectief zorg te dragen voor ons erfgoed’ zal er wat meer nodig zijn.
  Het opgegeven thema is dus schijnbaar moeilijk op te volgen. Kijk maar naar de Middelkerkse voorbeelden: ‘Les Zéphyrs’ als maatschappelijk conflict tussen rijk en arm? ‘Belle Vue’ en de wederopbouwwandeling als (kwalijke) gevolgen van een conflict waarin ze niet echt een rol speelden? De tramritten stonden toch niet model voor conflicten?
  Waarom dan nog een thema? Maar ja, dat ligt niet aan de gemeente!!

  Bronnen
  http://eropuit.blog.nl/kunst-cultuur/2011/09/10/open-monumentendag-2011 http://sector.openmonumenten.be/over-open-monumentendag

  18-09-2011, 10:24 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Erfgoed
  08-05-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Heeft Middelkerke misschien geen cultureel erfgoed?

  Op 1 mei 2011 werd voor de elfde keer een ‘Erfgoeddag’ ingericht.
  Op die dag wil men “publiek, pers en beleid in Vlaanderen en Brussel sensibiliseren rond cultureel erfgoed opdat iedereen op een eigentijdse, kwalitatieve en zinvolle manier zou omgaan met het cultureel erfgoed in zijn dagelijkse omgeving”.
  Elk jaar wordt rond een welbepaald thema gewerkt. In 2011 was dat ‘Armoe troef’.
  Erfgoeddag is een initiatief van FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw, in samenwerking met de erfgoedgemeenschappen in Vlaanderen en Brussel, met volle steun van de Vlaamse overheid.
  Bij die gelegenheid wordt een brochure uitgegeven ‘Armoe troef’.

  Ik neem daaruit integraal de volgende tekst over:
  "Een hele dag lang kun je in heel Vlaanderen en Brussel terecht voor een fantastisch en veelzijdig erfgoedaanbod. Je gastheren zijn onder andere musea, archieven, bewaarbibliotheken, kerkfabrieken, verzamelaars, heemkundige kringen, verenigingen waar armen het woord nemen en amateurkunstenaars(verenigingen). Met de hand op het hart: zij zullen hun uiterste best doen om je een dag lang - tussen 10 en 18 uur - in de watten te leggen. Een aantal organisaties laten hun activiteit ook langer duren. Uiteraard hopen ze op je terugkeer nà Erfgoeddag - als dat geen fijne garantie is voor een vijfsterrendag voor het oog en het verstand... Bovendien is dit alles volledig gratis.”
  De brochure vermeldt, per gemeente en zijn deelgemeenten, de activiteiten die op die dag georganiseerd worden. Ik vond daarin Blankenberge, De Panne, Knokke, Koksijde, Oostende … maar geen Middelkerke.
  Kopij te laat ingediend, dacht ik … Op de website waarin men zijn gemeente kan invoeren om meer te vernemen over het verloop van de dag, kreeg ik volgend resultaat.

  Misschien helemaal de overheid niet ingelicht, dacht ik …
  Maar neen! Wat stel ik uiteindelijk vast, na het raadplegen van het infoblad van de gemeente ‘De sirene’ en van de evenementenkalender op de gemeentelijke website?

  Middelkerke deed gewoon niet mee! Echt waar!

  Heeft Middelkerke misschien geen erfgoed?
  Natuurlijk wel, maar de bouwwoede haalt het soms op de bewaring ervan. De eerlijkheid gebiedt mij wel te zeggen dat de erfgoeddagen in de voorbije jaren terecht met groot succes bekroond werden.
  Omdat ik het maar niet kon begrijpen, ging ik heel ver om een verklaring voor de niet-deelname te vinden.
  Wil de (te) rijke of boven zijn stand levende gemeente Middelkerke misschien de indruk geven dat hier geen armoede heerst en ook nooit geheerst heeft? Natuurlijk moet steeds weer wat verbeelding aan de dag gelegd worden om het opgelegd thema te volgen, maar de voorbije jaren hebben aangetoond dat aan de deelnemers heel wat speelruimte gegund wordt.
  Het organiseren van een binnen- en een buitententoonstelling voor de Belle-Vue zou de erfgoedplannen doorkruist hebben. Hebben ze gekozen tussen ‘Armoe troef’ en het luxehotel ‘Belle Vue’ dat van 1909 tot 1911 gebouwd werd naar het ontwerp van de befaamde architect Octave Van Rysselberghe? Dat vierde namelijk op 1 mei 2011 zijn honderdjarig bestaan. Zelfs leden van de koninklijke familie kwamen er ooit op vakantie.

  Op de gelegenheidsreceptie waren alvast veel schepenen en andere mandatarissen aanwezig..
  Deze gebeurtenis kon natuurlijk moeilijk opgevoerd worden als bijdrage van de gemeente in ‘Armoe troef’. Met alle respect, maar ik vond die binnententoonstelling toch maar wat aan de magere kant.
  Er bleef mij dus enkel de ultieme vraag, aan de gemeente zelf: waarom hebben jullie toch niet deelgenomen? Het antwoord kwam snel, waarvoor mijn dank.

  De gemeente (Marc Constandt, archivaris) verklaart

  Het thema lag ons niet te best
  Het thema ‘Armoe troef’ zou niet eenvoudig toe te passen geweest zijn, omdat daarbij de kans gelopen wordt in meer of mindere mate stigmatiserend te werken. Niemand zou graag het predicaat ‘arm’ meekrijgen.
  Dat vind ik een zeer zwak argument. Mag ik eens wat titels van organisaties opsommen?
  In Blankenberge werd de tegenstelling tussen de arme lokale bevolking en de rijke toerist getoond alsook het harde maar armoedig leven van de vissers. In de Panne vertelde men het verhaal van de doodgewone mens die probeerde te overleven tijdens de eerste wereldoorlog. In Heist had men het over de arme jeugd en over de vissers. In Koksijde kwamen eten en drinken in de Middeleeuwen aan bod, naast vakantiekolonies voor arme kinderen. In Oostduinkerke kon men zien hoe de arme vissers leefden. In Oostende in de vereniging voor familiekunde had men het over het sociaal drama van de Vissersopstand in 1887 en over de hongerjaren 1845-1850 en de migratie naar de VS. En er was nog zo veel meer…
  Hier zou men weliswaar ook gebroed hebben op een plan om getuigenissen te verzamelen hoe mensen in tijden van schaarste/ armoede creatief omgaan met voeding. Dat zouden ze dan hebben doen resulteren in een soort panelgesprek met een vorm van proevertjes.
  De uitwerking van de idee, die Marc Constandt ‘sterk’ noemt, leek echter op zo’n korte tijd niet te lukken met de beschikbare mensen.
  Is er dan geen enkele vereniging in de gemeente die een onderwerp voor zijn rekening wilde nemen?
  ‘Graningate’ ook niet? Of de één of andere particulier kon misschien eens zijn documentatie bovengehaald hebben, bijvoorbeeld over de miserie met de barakken na de eerste wereldoorlog en de armoede die toen heerste. Misschien moeten meer mensen betrokken worden bij de geschiedenis en het erfgoed van Middelkerke. Misschien willen de archiefdienst en het museum te veel zelf doen.

  Er werd gevreesd dat de prestaties van vorige jaren niet zouden geëvenaard/ verbeterd kunnen worden.
  De gemeente vreesde niet sterk en origineel genoeg uit de kast te kunnen komen binnen het verplichte thema zoals voorgaande jaren, met de campingtentoonstelling en de zogenoemde ‘Kunst en Kitsch’ editie. Daarom pasten ze liever een jaar. Ook dat vind ik niet zo’n sterk argument (of excuus)!
  Erfgoeddag is geen competitie, hé!

  Deelnemen aan monumentendag EN aan erfgoeddag zou te veel zijn voor Middelkerke
  Middelkerke zou er al jaren voor pleiten om afwisselend een ‘Open Monumentendag’ en een ‘Erfgoeddag’ te organiseren. Men vindt dat het voor eerder kleine gemeenten niet altijd evident is om tijdens hetzelfde kalenderjaar een programma te maken over beide onderwerpen.

  Besluit
  Hoewel Middelkerke dus niets wilde organiseren, kan wel gezegd worden dat men binnen het thema gebleven is: het was hier inderdaad armoede troef.
  Een troost: de gemeente neemt in 2011 wel deel aan Open Monumentendag. De intentie bestaat om er ieder jaar minstens bij één van beide organisaties bij te zijn. Ik vind dat niet genoeg!! Wat denken jullie?

  Bronnen
  http://www.erfgoeddag.be/2011/index_content.cfm?pagina=4205
  http://www.middelkerke.be/page147104042.aspx

  08-05-2011, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Erfgoed
  12-09-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Open monumentendag 12 september 2010

  Enkele dagen geleden vond ik toevallig in mijn archief een foto van Peter Maenhoudt met begeleidend tekstje van A.V. uit “Het Laatste Nieuws” van 23 september 1997. Vlaams minister van cultuur Luc Martens had namelijk zojuist vier villa’s op een rij, gelegen aan de Koning Ridderdijk in Westende-bad, geklasseerd. Het gaat om de gebouwen met de huisnummers 57 (’t Janika), 58 (Monna Vanna), 59 (Les Fleurettes) en 60 (naamloos). Ze werden opgericht na de eerste wereldoorlog, in cottagestijl.
  De `cottagestijl` is een bouwstijl die ontstond in de 19e eeuw in Engeland als romantische tegenreactie tegen de industriële revolutie die toen opgang maakte. Vakmanschap en handwerk stonden centraal. Vanaf 1840 waaide één en ander over naar het vasteland en veel villa’s aan de Belgische kust werden in die stijl opgetrokken.
  Ziehier de foto van de vier villa’s uit 1997:

                   

  Ik was dan ook benieuwd hoe ze er dertien jaar later uitzien. Op 3 september 2010 maakte ik onderstaande foto. Verrassing natuurlijk, want er is geen spoor meer van de geklasseerde villa’s “’t Janika” en “Monna Vanna”. In hun plaats zijn (natuurlijk) twee mastodonten van appartementsblokken verrezen.

                   

  En nu even diep ademen om de naam te kunnen uitspreken van de dienst die zich vroeger en nu in Vlaanderen met het beheer van ons erfgoed bezighoudt. Dat was het “Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Leefmilieu en Infrastructuur, Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen, afdeling Monumenten en Landschappen”., maar sinds we een nieuwe Vlaamse regering hebben heet dat “Departement Ruimtelijke Ordening Woonbeleid en Onroerend Erfgoed. Stedenbouwkundig Beleid en Onroerend Erfgoedbeleid”. Het ressorteert onder minister Geert Bourgeois.
  Dat beheer is geregeld door het decreet van 3 maart 1976, aangepast door een groot aantal amendementen. Volgens dat voorschrift moet voor elke gemeente een register bijgehouden worden van haar bouwkundig erfgoed. Dat bestaat dus ook voor Middelkerke. Iedereen kan het ook raadplegen op de website www.monument.vlaanderen.be. Daar kan dan in de databank gezocht worden naar Westende.
  Di inventaris bevat eerst en vooral de beschermde monumenten en stads- en dorpsgezichten.
  Daar wordt een etiket met ‘bovenlokaal erfgoed’ op geplakt. De wet voorziet hier in een financiële compensatie onder de vorm van overheidstoelagen voor de instandhouding en het onderhoud van deze monumenten. Daarvoor is ook een fiscale aftrek mogelijk.
  De inventaris bevat echter ook een groot aantal waardevolle gebouwen die worden beschouwd als zijnde van lokaal belang, maar die niet beschermd worden. De overheid hoopt dat de gemeenten zelf maatregelen zullen treffen om deze gebouwen van de sloop te redden. Zo’n gebouw kan niet rekenen op financiële steun van de overheid.
  De twee gesloopte villa’s op de Koning Ridderdijk worden in de inventaris gerangschikt in de laatste categorie. Er staat ook bij dat ze afgebroken werden. Ik vrees dat de hoop van de overheid ijdel zal blijven. Spijtig!!
  Aangezien in het krantenartikel hiervoor sprake is van ‘geklasseerd’ vraag ik mij nu af 'hoezo afbraak'. Betekent geklasseerd dan niet ‘beschermd’? Of kwam die klassering de ene of de andere niet goed uit?

  Men zou zo de indruk krijgen dat bescherming van erfgoed, bescherming van de natuur of van een zone eigenlijk niets blijvends heeft en naar willekeur kan gewijzigd of genegeerd worden. Of vergis ik mij?

  PS Mag ik misschien ook de lectuur aanbevelen van mijn artikel “Is het Erfgoed van Westende wel in goede handen?” Jullie vinden het (natuurlijk) in de categorie ‘Erfgoed’

  12-09-2010, 09:40 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Erfgoed
  29-11-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Toen de wieken nog draaiden en de molen nog maalde

  Ik heb al eens een blogartikel gewijd aan de vraag waarom eigenaars een bepaalde naam geven aan hun huis, villa of appartementsblok. Zeer dikwijls is het een herinnering aan vroeger. Daar stond destijds een historisch gebouw of er deed zich daar ooit wat bijzonders voor.
  Dat is zeker het geval voor de appartementsblok ‘Molenhof’ in de Essex Scottishlaan.
  Daar werd namelijk vanaf het midden van de achttiende eeuw tot 1961, met enkele kortere onderbrekingen, bijna altijd graan gemalen.
  Omdat ik daaraan herinneringen uit mijn jeugd bewaard heb, koos ik de geschiedenis van de molen als thema voor deze week.

  Tussen 1740 en 1771 werd daar eerst een wiekende molen gebouwd, de ‘Duinenmolen’.
  Er bestaan geen gegevens over de volledige geschiedenis van de molen of van alle eigenaars of uitbaters, maar rond 1840 was de molenwal, dat is de heuvel waarop de molen staat, eigendom van de grootste Westendse grondbezitter Pieter Roelants, rentenier uit Oostende, bezitter van 256 hectaren land in WESTENDE, ook eigenaar van de hoeve “De Grote Bamburg”.
  De oudst bekende molenaar hier, was Maria-Theresia Degraeve (1775-1863) in verschillende bronnen verkeerdelijk Jacoba Lefevere genoemd. Zij was de weduwe van molenaar Jacobus-Bernardus Lefevere, die in 1822 overleed. Zij baatte na de dood van haar man de molen verder uit tot in 1854 en verkocht die toen aan Isabella Joanna Clara Lauwagie, geboren in Westende in 1781, weduwe van de in 1827 overleden Carolus Ludovicus Senave.
  De achtereenvolgende molenaars hadden een opstalrecht, dat is het zakelijk recht om op de grond van iemand anders gebouwen, werken of beplantingen in eigendom te hebben. Zij waren erfpachters van de grond. Zij pachtten dus de grond voor 99 jaar en waren zelf eigenaar van de molen.
  In 1861 werd het hele fonds verkocht aan Pieter-Matthieu-Josse, grootgrondbezitter uit Brussel.
  In hetzelfde jaar erfde Jacobus Damianus Senave de molen van zijn grootmoeder. Zijn vrouw Melanie Gernaey, geboren in Wilskerke in 1843 en overleden in Westende in 1906, bijgenaamd “Moeder Senave”, was de dochter van de molenaar van Wilskerke.
  In 1865 erfde Joseph Matthieu, een Brussels bankier, ondermeer de molenwal. Hij overleed in 1895 en het jaar daarop erfde Maurice de Crombrugghe de Looringhe-Matthieu de Westendse eigendommen. Hij was officier bij het regiment van de gidsen en woonde in Brussel.
  Na de dood van Jacobus in 1898 bleef Moeder Senave op de molen wonen met haar dochter Leonie (1861 - 1910) en haar schoonzoon Seraphien Dewulf (geboren in Westende op 17 augustus 1852, dienstdoend burgemeester vanaf 31 december 1914 en daarna effectief tot aan zijn dood op 23 januari 1926)
  Leonie’s kozijn Romain Depauw kwam als molenaarsknecht helpen. Zij waren de laatste bewoners van de Duinenmolen.

  De huidige Matthieulaan is genoemd naar de “Matthieu’s”, omdat ze begint op de plaats waar vroeger de ‘Duinenmolen’ stond, namelijk in de huidige Essex Scottishlaan, aan de overkant van het molenhuis.
  U ziet hieronder links een foto uit augustus 1908.
  De familie Serafien Dewulf-Senave poseert voor molen en molenhuis.
  De foto rechts dateert ongeveer uit dezelfde periode.

                         

  De molen werd afgebroken tijdens de oorlog 1914-1918

  Dat betekende echter niet het einde van het malen van graan in de maalderij, want men was ondertussen, ongeveer op dezelfde plaats, overgeschakeld op het mechanisch malen, met behulp van een dieselmotor. Dat gebeurde in het gebouwtje links op onderstaande tekening en foto. 

                         

  In mijn jonge jeugd was de uitbater daarvan Leopold Germonpré (1884-1957) . Hij was in 1906 gehuwd met Rosalia Dewulf (1886-1971), dochter van Seraphien en van Leonie Senave.
  Waar is de tijd dat we tussen de meelzakken door, de plank afgleden die van de zolder naar de daaronderstaande boerenkar met paard gelegd werd?

  Daarna werd die 30 jaar uitgebaat door Georges Verstraete, die later overschakelde op een elektromotor.
  De maalderij hield op te bestaan in 1961. Toen verhuisde Georges om er in 1968 terug te keren en er zijn levenseinde te slijten tot in 1994.
  Zijn zonen Didier en Luc bouwden op dezelfde plaats het ‘Molenhof’. Dit gebouw met 12 luxeappartementen was het eerste project van hun onderneming ‘Daximmo’. Het werd opgetrokken met ‘veel zorg en genegenheid’, verklaren ze op hun website. De twee broers wilden, ter ere van hun vader en uit jeugdsentiment, neem ik aan, een gebouw waaraan niets ontbrak, de beste materialen en tot in het laatste detail verzorgd. Zo ziet het er uiteindelijk uit. Alleen de naam blijft als herinnering.

                         

  Bronnen

  Uit “De Westkust van toen” door Georges Devent + Davi-krant jaargang nr 2 – maart-april 1988
  Website www.daximmo.be

  Gemeentearchief

  29-11-2009, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Erfgoed
  15-11-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Relais du Lac ! Vacarsa ! Lorenzo ! Byblos ! en nu Naamloos
  Raphaël Van Huffel was in 1935 aan zijn eerste ambtstermijn als burgemeester van Westende bezig. Hij was ook aannemer van beroep en in die hoedanigheid kreeg (of gaf hij zichzelf?) de opdracht een openluchtzwembad op te trekken. Het kreeg de naam ‘Lac aux Dames’. Het enige dat daaraan vandaag nog herinnert, is de naam van de residentie die ervoor gebouwd werd met de naam ‘Lakodam’. Een Vlaamse naam daarvoor bestaat niet. Op een paar honderden meters daar vandaan, op de hoek van de Henri Jasparlaan en de Generaal Grossettilaan, staat een appartementsgebouwtje, dat een onwetende voorbijganger zeker onopvallend zal vinden. Het draagt nochtans een geschiedenis met zich mee, die ik de moeite vond om eens op te rakelen.
  Het werd gebouwd in 1937, onder impuls alweer van burgemeester - aannemer Van Huffel met de bedoeling er een horecazaak (hotel-restaurant) in te richten. Deze kreeg de toepasselijke naam ‘Relais du Lac’ omwille van de nabijheid van het zwembad en de doelstelling om zwemmers na de inspanning een aflossingspunt aan te bieden waar ze zich konden te goed doen aan lekkere spijzen en dranken.
  Zo zag het er in die tijd uit:

                   

  Op 19 december 1947 werd de vzw VACARSA - voluit Vacantietehuizen van de Athenea en Rijksmiddelbare Scholen der Provincie Antwerpen – gesticht. Zij zochten locaties aan de kust waar kinderen uit het binnenland hun vakantie konden doorbrengen. Zij ontdekten ons gunstig gelegen gebouwtje en doopten het om tot “Vacarsa”, naar de naam van de vereniging, die vandaag nog steeds bestaat met zetel in Boom.
  Ik heb daarom ook contact met hen opgenomen om meer informatie te verkrijgen. Ik mocht ook een vriendelijk antwoord ontvangen.
  Hun archief is gedeeltelijk in vlammen opgegaan bij een brand in het atheneum van Antwerpen.
  De vakantiegangertjes werden begeleid door leerkrachten uit de rijksscholen.
  Hier ziet u een foto uit 1950.

                   

  De volgende foto dateert uit 1970

                   

  Met de periode ‘vakantietehuis’ zijn lokaal de namen verbonden van Yvonne Strubbe, huisbewaarder en verantwoordelijke, echtgenote van politieman Marcel Soete.
  VACARSA beweert het tehuis verlaten te hebben in 1975 omdat de huurovereenkomst afgelopen was. De toenmalige eigenaar wenste het gebouw aan hen te verkopen maar de prijs lag niet binnen hun bereik. Die eigenaar zou André Naessens uit Harelbeke zijn.

  In 1981 vonden Luc Verstraete en Jeanine De Bruyne dat de Westendse jeugd samen met de jonge vakantiegangers ’s avonds best wat ontspanning kon gebruiken. Zij stichtten er de dancing ‘Lorenzo’, zo genoemd wegens de nabijheid van het St. Laureinsstrand en omdat de derde naam van de uitbater ‘Laurentius’ luidde.
  Hieronder vinden jullie twee foto’s van de ‘Lorenzo’, buiten en binnen.

                         

  In 1986 hielden de uitbaters ermee op en hun opvolgers doopten de dancing om tot ‘Byblos’, een Libanese havenstad. Wie toen de uitbaters waren, heb ik nog niet kunnen uitvissen.

  In de zomer 1990 bleef de dancing dicht en in februari 1991 gaf het Middelkerkse schepencollege zijn toestemming om er een meergezinswoning in te richten. Het gebouwtje ligt namelijk in natuurgebied, maar ja, dat is toch geen beletsel meer. Er staan ook nog een zestal andere huizen in dat stuk duinengebied.

  Zo ziet het er vandaag, bijna 75 jaar na de bouw, uit. Merkwaardig daaraan is dat het nagenoeg zijn oorspronkelijk uitzicht behouden heeft. Alleen heeft het nu geen naam meer.

                         

  Bronnen

  J.-P. SETTE, Van duin tot steen. De oorsprong en de geschiedenis van Westende-Bad in woord en beeld, Avantu nv,

  http://www.vacarsa.be

  15-11-2009, 20:21 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Erfgoed
  05-04-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Is het erfgoed van Westende wel in goede handen?

  “Cultureel erfgoed zijn alle uitingen en sporen van menselijke handelingen en gedragingen die wij van onze voorgangers overgeleverd kregen en waar we als individu of als samenleving een bepaalde waarde aan hechten.”Onroerend erfgoed is dat wat niet-verplaatsbaar is en letterlijk in de grond geworteld. Voorbeelden zijn: monumenten, molens, huizen, …

  In Vlaanderen kunnen waardevolle monumenten en stads- en dorpsgezichten beschermd worden.Ze moeten wel een waarde van algemeen belang hebben. Deze kan zowel van artistieke, van wetenschappelijke als van historische aard zijn. Niet enkel kastelen, kerken, kloosters, stadhuizen en molens, of stand- of herdenkingsbeelden worden als monument beschouwd. Ook woningen, hoeven, kapelletjes, bedrijfsgebouwen, parken en tuinen, bomen, begraafplaatsen, kasseiwegen, … komen daarvoor in aanmerking. Tijdens het onderzoek en tijdens de beschermingsprocedure krijgen zowel het exterieur als het interieur van de gebouwen de nodige aandacht. Als u een woning koopt die beschermd is als monument of deel uitmaakt van een beschermd stads- of dorpsgezicht, bent u wel verplicht ze goed te onderhouden en mag u ze niet ontsieren, beschadigen of vernielen. De bescherming betekent niet dat u niets meer mag verbouwen, veranderen of verbeteren, maar u moet er wel voor zorgen dat de belangrijke, historische onderdelen bewaard blijven. Eigenaars van beschermde woningen kunnen bepaalde steunmaatregelen en fiscale voordelen genieten.
  De dienst ‘Onroerend Goed’ van de Vlaamse Gemeenschap (vroeger ‘Monumenten en Landschappen’) heeft een inventaris opgesteld. Zeer waardevol, maar met voor de leek zo goed als onbegrijpelijke teksten. Wat dacht u, bijvoorbeeld van volgende zin: “Breedhuis van twee traveeën en souterrain waarboven twee bouwlagen onder geknipt en overhangend zadeldak waarin dakkapellen onder afgewolfde zadeldaken, plat dak en ingesnoerde spits”? Weet u misschien wel wat een travee is? Of een geknipt dak of een ingesnoerde spits? Wat is afgewolfd?
  In de inventaris staat dus welk erfgoed, onder andere in Westende, beschermd wordt. In de inventaris van het Erfgoed zijn ook een groot aantal waardevolle gebouwen opgenomen die worden beschouwd als zijnde van lokaal belang, maar die niet beschermd worden. ‘Onroerend Erfgoed Monumenten en Landschappen’ hoopt dat de gemeente zelf maatregelen zal treffen om deze gebouwen van de sloop te redden. Zo’n gebouw kan niet rekenen op financiële steun. van de overheid.

  Mag er aangenomen worden dat het Westends erfgoed in goede handen is? Hooguit op papier maar de werkelijkheid is niet zo rooskleurig.
  Ik ga ervan uit dat een toerist of geïnteresseerde toch een beschermd goed moet kunnen benaderen om het te bekijken. Voor de twee Bamburghoeves (de Grote en de Kleine) is dat alvast niet het geval. Ze worden namelijk beide bewaakt door twee blaffende, loslopende honden. Men zegt dat die niet bijten, maar ze zien er wel gevaarlijk uit en besnuffelen je kuiten alsof ze klaar zijn om er hun tanden in te zetten.
  Beide hoeven liggen er ook nogal onverzorgd bij, niet verwaarloosd maar ze zouden wel eens mogen opgesmukt worden. Ik weet wel dat een hoeve geen showhuis is want de boer moet werken, maar toch…. Een laagje verf op een hekken en wat opruimen rond de hoeve, zouden al wonderen doen. Maar de boer ziet natuurlijk liever geen bezoekers.

  De veldbatterij ‘Bamburg’, heeft wel een grote waarde voor de natuurliefhebber maar de gemeente belooft al zo lang er ook op historisch gebied iets van te maken. Bieden de omwonenden daartegen ook te veel weerstand, misschien? xml:namespace prefix = o />

  In de Strandlaan heeft men een zicht op wat ooit de Duitse ‘Seydtlitz’ verdedigingsstelling was. Zicht is veel gezegd, want de bunkers zijn nog maar enkele centimeters verwijderd van de volledige verzanding. De Priorijlaan is een straat waar heel wat panden beschermd zijn en waar we trots op mogen zijn. Spijtig dat nummer 15, “Butterfly” er niet zo fris meer uitziet. We mogen ook fier zijn op ‘Les Zéphyrs’, “Sybaris”, “La Rotonde”, Portiekenlaan 2 -4 - 6 en “The Cottage”, die er voor het ogenblik wel minder goed uitziet. De 'Westendia’, een voormalig grootwarenhuis uit 1921 en de villa’s ‘Sporta’ en ‘Alice’ zijn niet mis maar eerder onopvallend. Om er maar enkele te noemen, de vroegere ‘Carlton’ , de hoek van de Meeuwenlaan en de Distellaan ‘Square’ en het oud postgebouw (in mindere mate) moe(s)ten er zeker niet voor onderdoen.

                                     

  Die staan ook op de lijst van de niet-beschermde maar waardevolle gebouwen, waarvan hierboven reeds sprake. De hoop van de Vlaamse Gemeenschap is ijdel gebleken want de hamer sloopte reeds het postgebouw en de ‘Carlton’ ondergaat straks een zelfde lot. Ik vraag me af waarom de panden in de Oorlogsinvalidenlaan 2A, 4 en 6 eigenlijk beschermd zijn. Omdat het eerste vroeger het ‘Maison des Invalides’ was? Omdat ze uit 1936 stammen? Omdat ze door bekende architecten (Roussel en Vandervoort) ontworpen werden? Zo zijn er nog meer. Ze zien er eigenlijk maar heel gewoontjes uit.

  Ons erfgoed is een kostbaar goed. Laat er ons fier op zijn en er goed/ beter voor zorgen!

  Bronnen
  Inventaris erfgoed
  Onroerend goed

  05-04-2009, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (1)


  Categorie:Erfgoed
  22-03-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kijk jij ook naar '˜Hotel Westende'?

  Voor één keer dat Westende volop in de belangstelling zou komen, kon ik natuurlijk niet anders dan op maandag 23 februari 2009 naar het eerste deel van ‘Hotel Westende’ kijken.
  Jullie weten natuurlijk wel wat de inzet van dit spelletje op VT4 is.
  Vijf koppels, elk met een eigen stijl en visie, moeten gedurende drie maanden het hotel open houden en opknappen. Ze moeten alle mogelijke gasten ontvangen en bedienen en ze worden daarbij beoordeeld door een driekoppige jury bestaande uit een manager, een kok en een journaliste.
  Deze laatste moeten kiezen welk duo het meeste talent heeft. De winnaars mogen het hotel uitbaten tot het einde van het jaar en krijgen een startkapitaal om het over te nemen.
  Iedereen weet natuurlijk ook al lang dat het gebeuren zich afspeelt in ‘De Rotonde’, vroeger ‘Belle Vue’
  Het gebouw bestaat vandaag uit twee delen: een woongedeelte met zestig appartementen en het hotel in de vorm van een cirkel.

  Het ligt niet in mijn bedoeling de kandidaten te beoordelen noch om een waarderingscijfer te geven aan het programma. Ik heb wel gezien in de uitzending van 16 maart dat Michel Landuyt en zijn echtgenote als eregasten ontvangen werden. Dit feit werd met tamtamgeroffel op 13 maart in ‘Het Nieuwsblad’ aangekondigd. Waartoe een politieker zich toch allemaal wil lenen! Geen gordijnen, wakker liggen tot 2 uur omdat er een feestje gehouden werd waarbij zelfs een wasbak volgekotst werd, dat is nu wel niet in overeenstemming met een ‘chique driesterrenhotel’.

  Maar ik wilde eigenlijk vooral benadrukken dat de benaming van de ‘realityreeks’ ‘Hotel Westende’ mij nogal verbaasd heeft. De villa’s, appartementsblokken en andere gebouwen zoals ‘De Rotonde’, die gelegen zijn ten oosten van de tennis, dus richting Oostende, hebben namelijk nooit deel uitgemaakt van Westende. Die zone heette Middelkerke – uitbreiding. Zoals u wellicht weet, heten de straten langs weerszijden van de tennis, Priorijlaan.
  Uit de periode in de vroege vijftiger jaren waarin ik een vakantiejob had in het agentschap ‘Vanbiervliet’, herinner ik mij dat al wie in de Priorijlaan zijde Middelkerke een vakantiewoning huurde, verblijftaks moest betalen terwijl dit aan de zijde Westende niet het geval was. Dat werd toen wel gecompenseerd door de zon, die overvloediger de Middelkerkse kant bescheen.
  Tot driemaal toe, in 1966, 1967 en 1969, vroeg de Westendse gemeenteraad, met goede argumenten, om Middelkerke-uitbreiding bij Westende te voegen. In 1972, toen de gemeenteraad een motie stemde voor het behoud van de zelfstandigheid van de gemeente Westende, werd deze vraag nogmaals herhaald. Middelkerke was daarover natuurlijk niet te spreken en heeft uiteindelijk, tegen alle logica in, zijn slag thuisgehaald.

  Hoewel ik dat niet graag schrijf: de uitzending van VT4 zou dus eigenlijk ‘Hotel Middelkerke’ moeten heten. Dat Middelkerke ons dat gegund heeft!!

  22-03-2009, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Erfgoed
  27-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke heeft nu ook zijn kasteel

  Hebt u het Middelkerks kasteel al eens bezocht? Welk kasteel? Waar kasteel?

  Als u via de Westendelaan van Westende – dorp naar Middelkerke rijdt, dan kunt u er toch niet naast kijken! Links van de weg is men namelijk al j..aaa ren een reusachtig gebouw aan het oprichten. Via een majestueuze ingang met nog ontbrekende poort betreedt men een immens terrein met het ‘kasteel’ op de achtergrond.

  Eigenlijk vraag ik mij reeds de hele tijd af waarvoor dat domein zal gebruikt worden, wie de eigenaar wel mag zijn, maar vooral of dat normaal is dat zo’n gebouw maar niet de ruwbouw ontgroeit.

  Wel, nu ken ik het antwoord. Op 18 mei 1999 leverde het college van burgemeester en schepenen, onder de leiding van Frank Verlinde bijgestaan door Pol Vermander, Luc Dedecker en Jean Levecque een bouwvergunning af aan Eddy Gryson uit Aartrijke voor het oprichten van een fitness- en sportcentrum op nummer 94 van de Westendelaan, kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie C, nummer 280 c..

  Onder artikel 10 van de beslissing van het college vinden we ‘zeer duidelijk’ vermeld “De werkzaamheden of handelingen waarvoor vergunning is verleend, mogen niet langer dan … tot – (er staat niets ingevuld!) in stand blijven.” We zijn nu straks negen jaar  verder en de werkzaamheden zijn nog steeds niet voleindigd, erger nog, ze liggen stil. Werd er misschien niets ingevuld om de tijd oneindig te kunnen rekken?

  De bestemming van het terrein is volgens het gewestplan ‘Oostende – Middenkust’  van 26.01.1977 ‘gebied voor dagrecreatie’. Dagrecreanten zijn mensen die hun activiteiten uitoefenen buiten de onmiddellijke omgeving van hun woning maar die niet overnachten op die plaats. Over het gebied bestaat eveneens een bijzonder plan van aanleg BPA MIAMI

  Maar wie is eigenlijk Eddy Gryson?  Hij behoort tot een familie uit Aartrijke, die in Torhout enkele firma’s heeft, zoals Gryson Immobiliere CVBA, Gryson J & C Zakenkantoor en Gryson Building Company BVBA

  Volgende bouwondernemingen hebben meegewerkt aan het ‘kasteel’ en hebben er een bord hangen.

  Martin HOLLEVOET BVBA Eernegemstraat 10 uit 8480 Ichtegem. De firma heeft niet gereageerd op mijn vraag waarom de werken stilliggen.

  DELRUE Metaal uit Ichtegem en SOETE uit Boezinge

  Ik lees op de website http://michellanduyt.skynetblogs.be/ : “Eigenaars van leegstaande en verkrotte gebouwen zullen in de toekomst ook zwaarder aangepakt worden omwille van de woningschaarste”. Dat zegt dus Michel Landuyt.

  Het lijkt me dus logisch dat ik mij afvraag of er taks betaald wordt op dat leegstaand gebouw, nietwaar?

  In Vlaanderen, in 1996, heeft men namelijk een heffing in het leven geroepen die de leegstand van panden, ook huizen, ook nieuwgebouwde (!) aan banden moet leggen. Huizen die langere tijd leeg staan krijgen een aanslag. De Vlaamse overheid rekent als leegstandtaks 75 procent van het kadastrale inkomen (KI).

  Ik heb aan twee Vlaamse instanties meer uitleg gevraagd over de regelgeving in een dergelijk geval. Ze doen niet eens de moeite om te antwoorden. Bravo!

  Ik begin zo stilaan te denken dat dit een potje is, waarvan men het deksel liever niet oplicht, omdat er een reukje zou kunnen uit opstijgen.

  Weet iemand daar soms meer van? En wil die het ook toegeven?

  Mogen de lezers van deze blog het dan misschien ook vernemen?

  27-04-2008, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Erfgoed
  12-01-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Laat de euro's maar rollen, we krijgen toch subsidies

  Bij een subsidie denkt men meestal aan geldverstrekking door de overheid voor een bepaald doel. De overheid betaalt op grond van het algemeen belang een deel van de kosten die de subsidieontvanger heeft gemaakt. Het moet daarbij gaan om activiteiten die de overheid wenselijk acht. De betalingen komen ten laste van de openbare middelen, of belastinggelden.

  Op zondag 6 januari 2008 las ik in een artikel van efo in ‘De Zondag’ dat Middelkerke grote ambities heeft voor 2008. Er zou niet minder dan 9,6 miljoen euro geïnvesteerd worden en wat uiterst belangrijk is (voor de burgemeester, tenminste) “de helft van grote buur Oostende”

             

  Ik wil het hier nu niet hebben over de wenselijkheid van al die uitgaven, maar ik lees ook dat 2,3 miljoen euro zal besteed worden aan het museum voor kusttoerisme. Dat wou ik toch eens nader belichten.

  Het oud postgebouw in Middelkerke werd jaren geleden aangekocht voor 550.000 euro. Voor de restauratie en het plaatsen van leidingen werd 890.000 euro uitgegeven. Tel dus daarbij nu 2,3 miljoen euro voor de inrichting (ik hoorde nochtans vroeger een cijfer van 1,2 miljoen) en dat project zal dus alles bijeen 3,74 miljoen euro of bijna 150 miljoen oude Belgische francs gekost hebben.

  Dat vind ik schromelijk, schandalig overdreven en onaanvaardbaar.

  Dat zal een fantastisch museum moeten worden met oneindig veel bezoekers om het rendabel te maken. Maar ja, ik hoor het ze alweer zeggen “maar dat wordt voor een groot deel gesubsidieerd, hoor! Door Europa, door Vlaanderen, door de provincie” En daar nijpt voor mij nu precies het schoentje.

  Natuurlijk moet een bestuur de subsidies die het kan bekomen aanvragen, want anders gaan ze toch naar andere gemeenten, maar ik zie alvast een reeks grote nadelen aan subsidiëring.

  Ten eerste, het systeem zet aan tot investeringen die anders nooit zouden gedaan worden. Men mag niet vergeten dat steeds een deel van de uitgaven ten laste blijft van de gemeente. Zonder subsidies zou het gemeentebestuur bescheidener moeten blijven, de waanzinnige projecten laten vallen omdat ze alles zelf moet bekostigen. Nu lijkt het alsof alles kosteloos is.

  Ten tweede, het systeem leidt tot vriendjespolitiek. “Als men maar tot de partij van de minister behoort” of “de verkiezingen naderen, ze delen weer uit” of je moet ‘de weg kennen in Brussel’

  Ten derde, subsidies moeten dienen om het bestaansrecht van sommige niveaus te rechtvaardigen. Dat laatste geldt vooral voor de provincie.

  Ten vierde, de rijke of boven hun stand levende gemeenten profiteren het meest.

  Ten vijfde, subsidies zijn zeer fraudegevoelig. Ik hoorde onlangs dat in één jaar werd 'geknoeid' met 6,1% van de Europese landbouwsubsidies die naar België vloeiden.

  Ten zesde, het is een weinig doorzichtig systeem

  Natuurlijk besef ik dat men zich niet sympathiek maakt met een pleidooi voor het afschaffen van subsidies, maar ik kan dat doen omdat ik niet moet verkozen worden.

  Welke politicus of partij zal ooit de moed hebben om het ook te doen?

  12-01-2008, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Erfgoed
  Archief per week
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 31/12-06/01 2013
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Websites over Middelkerke
 • Gemeente Middelkerke
 • Middelkerke.2link
 • Handelaars Westende-dorp
 • Westende


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!