NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Westendse Blik op Middelkerke
Inhoud blog
 • Qito: wie kon ooit denken dat zoiets nog mogelijk was in Westende
 • Gedaanteverwisseling, nieuwe ‘look’ van Groen in Middelkerke?
 • Middelkerke: hoe komt dat toch?
 • Middelkerke: DAT had IK zelfs niet voor mogelijk gehouden!!
 • Sinds 20 februari 2018 bestaat de Middelkerkse boerenmarkt vijfentwintig jaar.
  Zoeken in blog

  Categorieën
 • Allerlei (41)
 • Atlantikwal (3)
 • Brandweer (3)
 • Burgemeester (14)
 • Casino (3)
 • De Post (1)
 • Dialect (12)
 • Die goeie oude tijd (14)
 • Dijk en Strand (19)
 • Duinen (2)
 • Emigratie (2)
 • Energie (2)
 • Erfgoed (24)
 • Evenementen (18)
 • Fusies (4)
 • Gemeentebestuur (46)
 • Gemeentediensten (8)
 • Gemeentefinancies (6)
 • Godsdienst - Kerken (13)
 • Horeca (17)
 • Immobiliën (16)
 • Jeugd (5)
 • Kamperen (4)
 • Kunst (11)
 • Landbouw (6)
 • Leger (2)
 • Medisch (5)
 • Mijn blog (18)
 • Milieu (15)
 • Natuur (11)
 • Oorlogen (11)
 • Openbaar vervoer (1)
 • Openbare werken (3)
 • Pleinen en straten - staat en netheid (25)
 • Politieke partijen (53)
 • Scholen - Onderwijs (10)
 • Sociale woningen (4)
 • Sport (30)
 • Strand (0)
 • Uitzicht gemeente (9)
 • Veiligheid - Politie (11)
 • Verkeer (24)
 • Verkiezingen (27)
 • Zon en Zee (11)
 • Persoonlijke Kijk op mijn Gemeente
  15-02-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gemeenterapport 2016: Middelkerke net niet gebuisd

  Om de drie jaar publiceert ‘Het Nieuwsblad’ een enquête over de Vlaamse gemeenten. 
  Naast de kwaliteit van de burgemeester en van het gemeentebestuur, komen zowat alle activiteiten van een gemeente aan bod.

  Ik heb de negen kustgemeenten op een rijtje gezet en daarbij nagegaan hoe Middelkerke het er van afbrengt of welk figuur onze gemeente slaat tegenover de andere badplaatsen.

  Hoe de statistieken interpreteren?
  De enquête werd uitgevoerd door het onderzoeksbureau IVOX, dat een zeer goede reputatie heeft.
  Het onderzoek werd uitgevoerd bij respondenten uit het IVOX-panel, bij geregistreerde bezoekers van 'Nieuwsblad.be' en 'hbvl.be' (Het Belang van Limburg). De resultaten werden gewogen naar leeftijd en geslacht op gemeenteniveau. Meer dan 65.000 Vlamingen werden tussen 1 december 2015 en 8 januari 2016 bevraagd.
  Dat zijn er weliswaar heel wat minder dan in 2013.

  De diverse besturen, al naar gelang de behaalde resultaten, zijn zo trots als een pauw … of spuien hun kritiek. Destijds zei een niet-gewaardeerde Michel Landuyt “De verkiezingen zijn de beste politieke barometer”. Nu zegt een nog slechter beoordeelde Janna: “De prijzen worden aan de meet uitgereikt”. Volledig ongelijk hebben ze natuurlijk niet.
  En toch ... de cijfers voor Middelkerke zijn te  negatief en ronduit beschamend.
  Hoe meer deelnemers aan de enquête, hoe juister de uitslag natuurlijk.
  Vanzelfsprekend zit er hier en daar wel een onjuistheid in. Enkele onderdelen zijn voor onze gemeente zeker wat ondergewaardeerd. Misschien beoordeelt iemand wel eens iets zonder op de hoogte te zijn. Dat is zo voor elke gemeente, maar dat verandert maar weinig aan het algemeen beeld. Komen de slechte beoordelingen van tegenstanders van de meerderheid die ervan profiteren om eens hun kritiek los te laten? Men zou evengoed kunnen zeggen dat het de voorstanders zijn die hun gemeente beter willen voorstellen dan ze eigenlijk is.
  De reacties van de burgemeesters op de uitslag voor hun gemeente wijzen erop dat de meeste toch wel een groot belang hechten aan het resultaat.
  Als ons bestuur zijn twijfels heeft, dan moeten ze toch wel eens bedenken dat iedereen zich afvraagt waarom Middelkerke bij die opeenvolgende driejaarlijkse enquêtes altijd achteraan bengelt.

  Janna ziet toch enkele positieve facetten
  Niettegenstaande haar enorme soberheid of bescheidenheid had Janna toch iets anders verwacht. Zo goed besturen en zo miskend worden!
  Ze is toch blij dat haar gemeente 'goed' scoort op heel wat belangrijke thema’s.
  Het houdt haar vooral bezig dat Middelkerke een veilige gemeente is en blijft en ze beweert dat je dat niet ziet via grote projecten: “We beschikken wel over een politiezone die alleen onze gemeente bedient en we hebben onze brandweerzone behouden.”
  Is dat goed? Waarom moet dat? Waarom hebben de meeste andere wel een gemeenschappelijke politiezone? Is dat soms niet kostenbesparend? En ... dat 'behoud' van de brandweer is trouwens wat veel gezegd.

  De veiligheid bij ons levert anders wel geen puik rapport op: 6de op 9 voor aanpak criminaliteit, 8ste op 9 voor gebruik bewakingscamera’s.
  Ze vindt het aanpakken van kleine overlast ook heel belangrijk De gemeente bekleedt wel maar de achtste plaats, alweer vóór Oostende. “Het probleem van de hondenpoep is niet bepaald kattenpis en we zullen de GAS-boetes optrekken naar een maximum van 350 euro”.
  En hoeveel zal dat worden voor paardenpoep? Of wordt daar nog steeds niet naar omgekeken?

  Aanpak/
  gebruik
  Blanken-
  berge
  Bredene De
  Haan
  De
  Panne
  Knokke-
  Heist
  Koks-
  ijde
  Middel-
  kerke
  Nieuw-
  poort
  Oos-
  tende
  Crimi-    G 
  naliteit   S
  39,2/40,5
  26,4/25,7
  49,6/49,9
  18,8/17,4
  55,2/5
  16,8/16,8
  36,5/40,2
  32,3/27,2
  66,1/57,5
  8,3/16,8
  79,2/65,4
    9,4/13,6
  42,4/42
  24,8/28,3
  72,2/42,9
    2,7/15,3
  28,5/25,6
  44,7/46,8
  Kleine     G
  overlast   S
  39,8/38,1
  24,7/28,4
  41,6/50,9
  19,2/18,7
  37,9/45,8
  15,9/13,4
  36,6:39,1
  37,1/31,5
  57,4/52,5
  12,1/17,4
  68,3/58,9
  13,6/14,9
  33/35,3
  27,2/29,3
  59/45,9
    2,7/17,8
  27/28,7
  40,9/40,3
  Bewakings-
  camera's
  30,3/38,7
  28,8/19,8
  21,2/18,7
  32/21,4
  12,4/13,4
  37,2/24,5
  37,9/54,3
  17,9/13,6
  78,8/72,6
    2,4/  6,3
  69,1/67,6
  10,4/  7,7
  17,2/17
  34,3/32,9
  39,7/44,6
  11,5/17,8
  41,9/49,3
  19,2/17,1

  G = goed      S = slecht       2016/2013

  Ook in verkeersveiligheid blinken wij niet uit: (alleen Blankenberge, De Panne en Oostende doen het nog minder goed of slechter)

  Verkeers-  G
  veiligheid   S
  41,5/46,9
  20,9/20,4
  67,2/61,1
  17,7/14,6
  47,8/53,3
  14,3/17,6
  42,3/42,8
  20/25,5
  70,9/66,1
    8,9/10,8
  73,7/65,8
     8,7/10,6
  43,8/42,0
  22,6/27,3
  54,3/57,4
  25,9/17,4
  35,6/41,2
  27,4/24,9
  Snelheids-  G
  controles    S
  41,0/51,0
  20,4/12,3
  51,6/54,7
  13,6/15,3
  55,5/49,3
  15,9/17,0
  46,2/49,5
    8,5/15,2
  63,0/60,6
    8,3/11,8
  65,0/53,8
    9,2/14,7
  43,6/41,2
  24,6/24,0
  55,1/47,3
    8,2/16,5
  37,9/44,3
  22,3/17,6

  "Omdat betaalbare woningen voor alle kustgemeenten een probleem zijn, staan er in Middelkerke enkele grote verkavelingen op het punt om gerealiseerd te worden, onder meer aan de Badenlaan en de Zeelaan." Die ‘op het punt’ vind ik goed. Hoelang zijn ze daar nu al mee bezig? Voor de Zeelaan is het beginpunt wel in zicht, maar in de Badenlaan?

  Janna beweert ook dat zorg gedragen wordt voor het groen en dat is juist. Ze voegt daar ook aan toe ‘en aan onze parken’. Dat zal dan alleen gelden voor het Normandpark want hebben jullie al ooit al een bezoek gebracht aan het ‘Landschapspark’ in Westende-dorp? Nog meer verwaarlozen kan niet!

  Janna houdt er toch de moed nog in!
  We zijn nog maar halfweg. We zijn meer dan ooit op de goeie weg en ik blijf optimistisch.
  Het aantal dat vindt dat het gemeentebestuur het beter doet dan in de vorige legislatuur stijgt met 10%. (8,7% om juist te zijn)”
  Ze verzwijgt wel ‘zedig’ dat tegenover 2013 13% meer vindt dat het bestuur het slechter doet.
  Janna: “Ik vind dat een duidelijk teken aan de wand dat het met het beleid in de goede richting gaat.”
  Zou ze nu echt niet weten dat ‘Een teken aan de wand’ een aankondiging is van onheil? Die uitdrukking is namelijk ontstaan toen de ondergang van het Babylonische Rijk op komst was.

  Ondanks de vele financiële lasten, ook die opgelegd van hogerhand, besteden we het geld van de burger goed en we verhogen de belastingen niet.”
  Dat ons geld goed besteed wordt, dat zal ze zeker gedroomd hebben want niets is eenvoudiger te weerleggen. We moeten maar gewoon de astronomische cijfers opsommen die aan megalomane projecten en sportevenementen besteed worden. De belastingen zouden trouwens verlaagd kunnen worden, indien ze meer als een goede huisvader zou besturen.

  Het is volgens haar belangrijk dat er momenteel heel wat belangrijke dossiers in de pijplijn zitten die in de tweede helft van de legislatuur hun uitvoering zullen kennen: het nieuw casino, de uitbreiding van de zeedijk en tal van nieuwe sport- en jeugdvoorzieningen.
  Ze is al mede aan de macht sinds begin 2001, dus al 15 jaar!!! Misschien vinden de burgers juist dat sommige van die dossiers er niet moesten zijn? Of dat die getuigen van hoogheidswaanzin?

  Janna is ‘niet in het minst’ trots op de werking en de dienstverlening van het gemeentepersoneel.
  We scoren daar terecht goed, zeker door de bouw en de opvatting van het nieuwe administratief centrum.”
  Ik kan me daar bij aansluiten. Ook, onder andere, de bibliotheek en het containerpark maken deel uit van die rubriek. Nochtans is ook op dat gebied het rapport niet mild voor Middelkerke.  (6/9)    Er zijn er vooral meer dan bij de andere gemeenten die vinden dat dit slecht aangepakt wordt.

  Wij scoren ook zeer hoog in de categorie ‘hoe graag woont u in uw gemeente’ en daar ben ik heel blij om”. Het cijfer is weliswaar niet laag, maar zou ze echt niet gezien hebben dat haar gemeente van de 9 kustgemeenten, met 7,6 alleen Oostende achter zich laat?
  Ziehier de resultaten:

  Fierheid op gemeente: (2016)

  Blanken-
  berge
  Bredene De
  Haan
  De
  Panne
  Knokke-
  Heist
  Koksijde Middel-
  kerke
  Nieuw-
  poort
  Oos-
  tende
       6,5      7,1   7,8     7,0   8,4   8,1    6,5    8,0    6,5

  Graag in de gemeente wonen (2016/2013)

  Blanken-
     berge
  Bredene De
  Haan
  De
  Panne
  Knokke-
  Heist
  Koksijde Middel-
  kerke
  Nieuw-
  poort
  Oos-
  tende
   7,3/7,6 7,8/,7,9 8,0 7,8 8,8/8,7 8,5/8,5 7,6/7,8 8,2/8,3 7,3/7,7

   
  Janna vindt natuurlijk de enquête onjuist/ onrechtvaardig
  “Ik heb altijd mijn twijfels bij de correctheid van dergelijke enquêtes en bij de manier waarop ze worden uitgevoerd.
  Ik wijt de slechte score onder andere aan de opvallende, ronduit anti-houding van de oppositie.”
  Spijtig dat ze daar geen uitleg bij geeft.
  De meerderheid beslist toch altijd alles zelf zonder met iemand rekening te houden en de houding van de oppositie zou toch een stimulans moeten zijn om beter te doen.
  Zegt men ook niet dat ‘een goed beleid geen oppositie nodig heeft’?


  Wat zegt de oppositie?
  De enige die bij het huidig beleid wel varen zijn de bevriende immo-makelaars en vriendjes en familie van de schepenen.
  Hier is geen sprake van ook maar enige visie, integendeel, wel van onkunde en een gemeentesecretaris die in Middelkerke de echte burgemeester is.
  Economisch gaat het bergaf. We kennen een ernstige infrastructurele achterstand in vergelijking met de buurgemeenten. Westende-bad, ooit de ‘Parel van de Kust’ ligt er verloederd bij.
  De kansarmoede stijgt onrustwekkend. Dit jaar is dat 15,8 procent.
  De grootste uitgave van de vzw Toerisme, 65.000 euro, zijn de zitpenningen voor de lokale politici.
  Twee jaar na elkaar komt er een schaatspiste die niet werkt: het is representatief voor dit falend toeristisch beleid.
  Alle hoop van de meerderheid is nu gevestigd op enkele prestigeprojecten. De Open VLD is al ruim 15 jaar aan de macht. Ze moeten nu niet afkomen met het argument dat het allemaal de komende drie jaar zal gebeuren.”

  Mijn persoonlijke waarnemingen

  Beoordeling burgemeester en gemeentebestuur (2016/2013

  Blanken-
  berge
  Bredene De
  Haan
  De
  Panne
  Knokke-
  Heist
  Koks-
  ijde
  Middel-
  kerk
  Nieuw-
  poort
  Oos-
  tende
  Burgemeester 5,1/6,0 6,8/6,9 6,1/6,5  5,9/6,6  7,3/7,1  7,2/6,5  5,1/5,9  7,4/6,9   5,0/5,8
  Bestuur 5,4/6,2 6,9/6,9 6,0/6,4  6,2/6,6  7,3/7,4  7,4/7,0  5,6/6,2   7,2/7,0  5,6/6,0

  Uit een algemene beoordeling van de Vlaamse burgemeesters leren we dat de Open VLD gemiddeld de beste burgemeesters levert. Janna is dus een uitzondering.
  Ik stel een achteruitgang vast in meerdere domeinen t.o.v. 2013: score burgemeester (maar dat was een andere!), bestuur, graag in de gemeente wonen, aanpak kleine overlast, onderhoud wegen en voetpaden, parkeermogelijkheden, bij nieuwe verkiezingen zelfde stem uitbrengen, …
  Er is wel vooruitgang, zij het dan een lichte, in aanpak criminaliteit, verkeersveiligheid, snelheidscontroles, huidig bestuur ten opzichte van vroegere, …

  Wat heeft Janna geleerd uit deze enquête??
  Onze minder goede resultaten mag ik dan niet verwacht hebben, het heeft ons onder meer doen inzien dat we de mensen beter moeten informeren en (meer laten) participeren”.
  Zijn ze hier dan toch niet zo 'goed bezig'?
  Of bedoelt ze daarmee dat ze anders niet weten hoe goed de burgemeester en het bestuur wel zijn?

  Bronnen
  Artikel in HNB van Dany Van Loo op 30.1.2016 “Veel opvallende projecten kunnen nu pas starten

  15-02-2016, 14:37 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Atlantikwal
  24-04-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Atlantikwall en natuur in eer hersteld in Westende

  In ‘Sirene’ (nummer 101 van juli – augustus 2007) konden wij lezen dat de Vlaamse overheid een inrichtingsplan klaar had voor het duinengebied tussen Westende en Lombardsijde, “van de Oceaanlaan tot grosso modo de terreinen van de (ex) – campings Cosmos en Cristal Palace.
  Dat bericht verheugde mij toen ten zeerste en ik keek al hoopvol uit naar de verwezenlijking van dat plan.
  De twee facetten ervan interesseren mij namelijk in hoge mate, de natuur en de geschiedenis van Westende.
  Dat uitkijken bleef maar duren en ik moet toegeven dat ik bijna de hoop opgegeven had.
  Tot … ik een paar weken geleden onderstaand bord zag staan en … de bulldozers op en af begonnen te rijden.

  Met veel genoegen stel ik vast dat de Vlaamse gemeenschap niet van plan is half werk te verrichten.
  Wat ik, eigenaardig genoeg, tot voor kort nog niet wist, is het feit dat de eigenaar van de duinen tussen de Strandlaan en de omheining van de ex-camping ‘Cosmos’, Jacques Guilbert (‘Botte’) en/ of zijn afstammelingen, vier jaar geleden onteigend werden. Aangezien twee jaar geleden hetzelfde gebeurde voor de duinen tussen de omheining van de ex-camping Cosmos en de camping van CDSCA, is de Vlaamse gemeenschap nu de eigenaar van de ganse duinenstrook vanaf de Oceaanlaan tot aan de omheining van de militaire camping. Als dat niet mooi is!! En wat bijzonder verheugend is: dat groot gebied langs het strand is meteen gered voor de bouwwoede van de promotoren! Nu kan de overheid er op elk gebied iets goed meedoen, op ecologisch, op toeristisch en op geschiedkundig gebied. En dat schijnen ze gelukkig ook van plan te zijn.

  Op onderstaand plan van het ontwerpbureau voor landschap en stedenbouw 'Fris in het Landschap' uit Gent wordt aangegeven welke werken er zullen uitgevoerd worden. Ik had graag van het ‘Agentschap voor maritieme dienstverlening en kust’ in Oostende de bevestiging gekregen dat het plan zo zal uitgevoerd worden, maar ze deden de moeite niet om daarop te antwoorden (de overheid is een glazen huis, nietwaar?)
  Laten wij ons voorlopig concentreren op het terreingedeelte waar vroeger de camping ‘Cosmos’ gevestigd was.

  De duinen worden in hun oorspronkelijke staat hersteld
  De overheid wil niet enkel de duinen in hun oorspronkelijke toestand herstellen, maar ze ook op een verantwoorde manier toegankelijk maken voor de natuurliefhebbende wandelaars.
  Men schijnt inderdaad op dezelfde manier te werk te zullen gaan als in het gebied tussen de kazerne en de IJzermonding. Ook hier zullen leerrijke infopanelen over de fauna en flora in dat prachtig gebied de wandelaars informeren...
  Op alle duintoppen werd helmgras aangeplant. Er werden poelen aangelegd en houten omheiningen moeten ervoor zorgen dat kwetsbare plaatsen niet kunnen betreden worden.

                  

  Op http://www.youtube.com/watch?v=mhcwLl9gPX8 kan een (te) lang filmpje bekeken worden, opgenomen een paar weken na de start van de werken.
  Jullie weten natuurlijk ook dat alle vogels in mei een ei leggen en daarom worden de werken nu tijdelijk onderbroken om allerlei interessante vogelsoorten niet te storen bij het broeden.

  De aandacht gaat eveneens naar de Atlantikwall … of wat er nog van overblijft.
  Natuurlijk hebben de beide wereldoorlogen hun stempel gedrukt op de Westendse geschiedenis.
  Tijdens de eerste werd Westende met de grond gelijk gemaakt. De tweede is ons natuurlijk bijgebleven door de lange aanwezigheid van de Duitse bezetters. De ouderen onder ons hebben zelfs nog levendige herinneringen aan de vele door de Duitse en lokale werkkrachten gebouwde bunkers, die samen de ‘Atlantikwall’ vormden. En wie heeft er destijds niet gespeeld in de vele (nu verdwenen) tunnels die de bunkers met elkaar verbonden?
  Deze muur was een ononderbroken opeenvolging van steunpunten, batterijen en radarstations, geëchelonneerd langs gans de kust.
  Op het Westends grondgebied werden twee steunpunten en een batterijstelling uitgebouwd.

  De ‘Heeres Küstenbatterie‘ 3/HKAA 823 bezette het terrein van de ex-camping Cosmos en werd later opgenomen in het hiernagenoemd steunpunt ‘Seydlitz’. De bunkers van de batterij werden nog merkwaardig goed bewaard. Op de foto hierboven zien we de opstelling: 6 personeelsbunkers (8, 13, 14, 16, 25 en 26), 6 munitiebunkers (10, 11, 18, 19, 21 en 22), 6 schootsstellingen (9, 12, 15, 20, 21 en 24) waarvan vier door zand bedolven en/of overgroeid) maar vooral de vuurleidings- en observatiebunker (nr 17) die elke Westendenaar wel kent. Hieronder zien jullie de ingang van deze laatste plus één type bunker van elk, in het midden de personeelsbunker en rechts de munitiebunker. Daaronder zien jullie links een open schootsstelling en rechts het Frans kanon 155 mm K 418 (f) waarmee de batterij uitgerust was.

             

                  

  De goede bewaring is natuurlijk te danken aan het feit dat het terrein in private handen bleef. Sommige bunkers werden gebruikt door de campingeigenaars, om er magazijnen, ja zelfs een vriendenclub in te richten. Alle ingangen, op één na, werden nu vrijgemaakt.

  Ter hoogte van Sint-Laurentius stond de ‘Heeres-Küstenbatterie Seydtlitz’.
  De batterij omvatte 72 of 75 (volgens de bron) bouwwerken waarvan 47 in beton.
  De bewapening bestond uit (zes) kanonnen 155 mm voor rechtstreeks vuur, luchtafweerkanonnen en schijnwerpers. De overeenstemmende bouwwerken waren dus vooral schootstellingen bevolen door een vuurleidingspost, een keuken, toiletten en uitkijkposten met mitrailleurs.
  Alle bunkers langs het strand werden opgeruimd in 1981.
  In 1991 heeft minister Sauwens (helaas) de 15 bunkers in de duinen tussen de Oceaanlaan en de Strandlaan laten slopen “in het kader van het verfraaiingsplan van de kust”.
  Toch zijn er aan de andere zijde van de Strandlaan nog enkele over, zij het dan dat ze zo goed als volledig verzand zijn. Misschien worden ze ook nog vrijgemaakt?
  Dit steunpunt is vooral bekend voor zijn unieke bewaarde antitankmuur, een vrij uitzonderlijke ronde gevechtspositie ‘Tobroek’ en een vuurleidingsbunker, die in 2007 als erfgoed beschermd werden.
  Van de muur blijven vandaag nog ongeveer 150 meter over, maar straks is die volledig verzand want er zijn nog slechts 40 cm zichtbaar, langs beide zijden. Jullie zien hieronder hoe de muur er vroeger uitzag en wat er nog van overblijft.

                  

  Ter hoogte van de ex-camping Cristal Palace en van de militaire camping bevond zich het steunpunt ‘von Seeckt’. Ook daar treffen we nog enkele bunkers aan maar bij het opruimen van de camping Cristal Palace vielen de meeste onder de sloophamer. In de militaire camping zijn nog slechts een paar bunkers bewaard gebleven.

  Welke zijn de verdere plannen?
  Volgens ‘Sirene’ zouden de bunkers later kunnen bezocht worden, onder begeleiding. Ik ben echt benieuwd hoe men dat zal doen. Ze zouden ook voorzien worden van deuren, waarschijnlijk om ongewenste bezoekers van allerlei aard tegen te houden.
  Doorheen de stelling van de batterij zou een wandelweg aangelegd worden tot aan de ‘Calidris’.
  Op een ‘uitkijkplek’ (Nr 15 op het plan) zou een informatiepaneel over ecologie en geschiedenis geïnstalleerd worden. De muur zal herschapen worden in een educatieve wand.

  Jullie mogen zich zeker verwachten aan meer artikels over dit onderwerp.

  Bronnen
  http://users.telenet.be/WMF-home/WMF_2006_4.PDF
  http://www.frisinhetlandschap.be/FIHL_4_cosmos_C.html

  24-04-2011, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (1)


  Categorie:Atlantikwal
  28-09-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Nog meer ambetante vragen!

  Plan voor de duinen tussen Westende en Lombardsijde.

  In het nummer 101 van juli – augustus 2007 van ‘Sirene’ las ik dat de Vlaamse overheid een inrichtingsplan klaar had voor het duinengebied tussen Westende en Lombardsijde, “van de Oceaanlaan tot grosso modo de terreinen van de (ex) – campings Cosmos en Cristal Palace.
  Het college van burgemeester en schepenen zetelt in de adviserende stuurgroep die vastlegt hoe de duinenzone recreatief en educatief kan opengesteld worden.
  Zo dacht men aan een uitkijktoren en infopanelen over ecologie en geschiedenis.
  De duinen groeien ondertussen wel degelijk naar hun oorspronkelijke toestand toe, maar waarom is het zo stil als het gaat over het plan?

                          

  Schuddebeurze/ Bamburgbatterij

  Een aantal jaren geleden heb ik op de ‘Open Monumentendag’ een bezoek gebracht aan de ‘Bamburgbatterij’ gelegen in het natuurgebied ‘Schuddebeurze’. Toen werd gewag gemaakt van het regelmatig openstellen voor het publiek. maar waarom horen wij niets meer over een bezoek aan de bunkers? Een goed begin zou al zijn dat er aan de ingang een informatiebord geplaatst wordt.
  In juni 2004 zette toenmalig Vlaams milieuminister Tavernier met een spadesteek het herstel in van de 1100 jaar oude fossiele duinen in de ‘Schuddebeurze’.
  Daar werd een oud huisvuilstort uit de jaren ’50 weer uitgegraven en een gedempte vijver blootgelegd om de 17 ha grote binnenduin weer duin te maken. Voor dit saneringsproject werden toen 197.300 euro uitgetrokken. Ook hier werd gezegd: “Nadien wordt het terrein opengesteld voor het publiek Dit is voor de gemeente Middelkerke een mooie toeristische troef en de ideale manier om mensen de kans te geven van de natuur te genieten.”
  Hier dient gezegd dat natuurvrienden wel af en toe een bezoek aan het domein brengen, maar wanneer komt er een echte doorbraak? Ook hier zou een bord aan de ingang op zijn plaats zijn.

                        

  28-09-2008, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Atlantikwal
  Archief per week
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 30/12-05/01 2014
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 31/12-06/01 2013
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Websites over Middelkerke
 • Gemeente Middelkerke
 • Middelkerke.2link
 • Handelaars Westende-dorp
 • Westende


 • Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!