NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Westendse Blik op Middelkerke
Inhoud blog
 • Qito: wie kon ooit denken dat zoiets nog mogelijk was in Westende
 • Gedaanteverwisseling, nieuwe ‘look’ van Groen in Middelkerke?
 • Middelkerke: hoe komt dat toch?
 • Middelkerke: DAT had IK zelfs niet voor mogelijk gehouden!!
 • Sinds 20 februari 2018 bestaat de Middelkerkse boerenmarkt vijfentwintig jaar.
  Zoeken in blog

  Categorieën
 • Allerlei (41)
 • Atlantikwal (3)
 • Brandweer (3)
 • Burgemeester (14)
 • Casino (3)
 • De Post (1)
 • Dialect (12)
 • Die goeie oude tijd (14)
 • Dijk en Strand (19)
 • Duinen (2)
 • Emigratie (2)
 • Energie (2)
 • Erfgoed (24)
 • Evenementen (18)
 • Fusies (4)
 • Gemeentebestuur (46)
 • Gemeentediensten (8)
 • Gemeentefinancies (6)
 • Godsdienst - Kerken (13)
 • Horeca (17)
 • Immobiliën (16)
 • Jeugd (5)
 • Kamperen (4)
 • Kunst (11)
 • Landbouw (6)
 • Leger (2)
 • Medisch (5)
 • Mijn blog (18)
 • Milieu (15)
 • Natuur (11)
 • Oorlogen (11)
 • Openbaar vervoer (1)
 • Openbare werken (3)
 • Pleinen en straten - staat en netheid (25)
 • Politieke partijen (53)
 • Scholen - Onderwijs (10)
 • Sociale woningen (4)
 • Sport (30)
 • Strand (0)
 • Uitzicht gemeente (9)
 • Veiligheid - Politie (11)
 • Verkeer (24)
 • Verkiezingen (27)
 • Zon en Zee (11)
 • Persoonlijke Kijk op mijn Gemeente
  16-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dan toch nog Beaufort … en Middelkerke doet in 2018 weer lustig mee

  Jullie weten natuurlijk ook wel dat ‘Beaufort’ een triënnale is voor hedendaagse kunst.

  Van 30 maart tot 30 september 2018 loopt de zesde editie.
  Na 15 jaar werd het format/model/project herdacht. Met een beperkt aantal kunstenaars werd gekozen voor het benadrukken van de sterke en unieke kwaliteiten van Beaufort: het decor van de zee, de laagdrempeligheid van het project, de spreiding over de kustlijn en de uitbouw van een kwalitatief beeldenpark op termijn. Zo wordt er gestreefd naar integratie op lange termijn.

  Beaufort mikt op een brede doelgroep: de cultuurliefhebbers maar ook de inwoners, de dag- en verblijfstoeristen en de tweede verblijvers. Westtoer organiseert een promotiecampagne in Vlaanderen en Wallonië.
  De zesde editie van Beaufort wil op een structurele en duurzame manier hedendaagse kunst integreren in de publieke ruimte aan zee.

  Er waren lang twijfels over het voortbestaan
  De organisatie van de huidige editie had heel wat voeten in de aarde want door de overheveling van bevoegdheden is cultuur geen provinciale bevoegdheid meer. Ik heb niet gevonden waarom Vlaanderen Beaufort niet wilde overnemen. Omdat alleen de kuststrook er voordeel bij had? De Provincie West-Vlaanderen plaatste Beaufort dan maar onder de toeristische bevoegdheden en komt daarvoor zelf met 1,5 miljoen euro over de brug. Het provinciebedrijf Westtoer neemt een coördinerende rol op en neemt de communicatie voor zijn rekening.

  Onvrede over de kunstwerken (onvoldoende inspraak in kunstwerk en locatie), slechte communicatie, geen Vlaamse steun en zelfs gemeenten die hun geld terugvroegen, kortom een opeenstapeling van ergernissen na de laatste editie, maakten dat de toekomst van Beaufort aan een zijden draadje hing.  
  Maar op een kustburgemeestersoverleg gaven negen van de tien kustgemeenten dan tenslotte toch groen licht voor een volgende editie. Zo komt het dat ook in de zomer van 2018 kunstinstallaties aan de kust werden ingeplant. Enkel Blankenberge neemt niet deel.
  Naast de investering van de provincie, dragen de gemeenten bij om het totaalbudget op 2,37 miljoen euro te brengen. Niet weinig, nietwaar?


  Beaufort vindt plaats binnen een ruimere context van Art@Coast. In deze brede campagne zullen tal van artistieke initiatieven aan de kust samen gepromoot worden. De doelstelling is om de kust als een eigentijdse cultuur-toeristische bestemming in de kijker te plaatsen bij een breed publiek.

  De curator
  Heidi Ballet werd aangesteld als curator. Ballet werkt als onafhankelijk curator vanuit Brussel en Berlijn. Ze cureerde al projecten in Parijs, Bordeaux, Vilnius, Berlijn en China.
  Ballet beschouwt Beaufort als een uitdaging die ze met enthousiasme op zich neemt: "Ons denken over zeeën en oceanen is historisch gegroeid als een soort ongedefinieerd niemandsland. Ik vind het interessant om hier anders naar te kijken. De zee is immers een fascinerend territorium dat ons met de rest van de wereld verbindt. Het erkennen van deze verbondenheid maakt onze kuststreek tot een kruispunt".

  Zij duidde eerst negen kunstwerken aan, die de gemeenten konden verwerven en vulde de lijst later aan met nogmaals 9 werken.

  De kunstenaars
  Ballet koos achttien artiesten, waaronder Katja Novitskova uit Estland, die recent nog op de biënnale van Venetië stond, maar ook heel wat Belgen: het Brusselse collectief Rotor, Guillaume Bijl, Stief DeSmet en de twee West-Vlamingen Frederik Van Simaey en Edith Dekyndt.

  Middelkerke: Kunstwerk 1
  Tijdens de triënnale is een kunstwerk van de Deense kunstenaar Simon Dybbroe Moller te zien in Middelkerke. De kunstenaar is dan wel een Deen, hij werkt en leeft in Frankfurt en stelde al werken tentoon in heel wat wereldsteden als New York, Kopenhagen en Berlijn en wordt aanzien als heel veelzijdig. Hij sleepte ook al enkele ‘awards’ in de wacht.

  Het nieuwste kunstwerk dat straks het Middelkerkse Beeldenpark zal uitbreiden is ‘The Navigator Monument’, een verzonken roer van een boot. De gemeente besloot immers al om het werk aan te kopen. Het is gebaseerd op het logo van Netscape Navigator, de voormalige zoekmachine die eind jaren negentig zijn leidende positie op het internet verloor aan ‘Microsoft Explorer’. Het beeldhouwwerk werd tegen de achtergrond van de Noordzee geplaatst, op het strand nabij de surfclub ‘De Kwinte’. Het heeft als afmetingen 500 x 1000 x 60 cm en is uit brons.

  Ziehier welke verklaring men aan het werk geeft:

   ‘De fysieke kabels van het internet liggen net onder het wateroppervlak. Webbrowsers zijn verankerd in de mythologieën van de vroege globalisering. De geschiedenis van het internet wordt voorafgegaan door die van bibliotheken, de industriële revolutie en het progressieve sociaal idealisme. Heel toepasselijk dus dat Westende, een badplaats gebouwd door de familie van Paul Otlet, een internet visionair, dit monument voor een vroegere internettoepassing huisvest.’

  Je moet het maar kunnen uitleggen. Nu moet de bezoeker dat enkel nog begrijpen. Laagdrempelig toch? Of niet?

  Hieronder zien jullie links het logo van Netscape, in het midden een beeld van het half-begraven roer en rechts de achterzijde die er minder fraai uitziet. 


  Mijn beoordeling: ik vind het onbeschaamd om zoveel geld uit te geven voor een kunstwerk dat zelfs niet getuigt van de minste originaliteit. Het wekt wel indruk door zijn grootte, met de zee als achtergrond. Gewoon gekopieerd van een logo! Een model op computer en een afwerking door een gespecialiseerde productiefirma!
  Met zoiets zijn ze er echt prima in geslaagd om de laagdrempeligheid te onderstrepen, behalve dan op het gebied van de kostprijs: 75.000 euro voor de aankoop, de provincie West-Vlaanderen past hetzelfde bedrag bij. Daarnaast tellen de gemeenten 10.000 euro neer voor de onkosten.
  Of moet onze gemeente maar de helft van het kunstwerk betalen, omdat het een ‘verzonken’ roer is, dat half onder het zand zit?

  Middelkerke:  Kunstwerk 2
  Zoals hierboven reeds gezegd koos de curator eerst negen werken die door de gemeenten konden verworven worden. Maar er werden ook nog negen werken aangeduid die maar tijdelijk in de gemeenten blijven. Dat tweede werk voor Middelkerke is “Holy Land’ van Kader Attia, 2006, een Frans-Algerijnse kunstenaar. Het staat in Middelkerke tegenover Zeedijk huisnummer 23.

  De tekst van de organisatie luidt als volgt:

  In de afgelopen decennia werd Europa vaak als een Heilig Land gezien door Afrikanen die met oorlog en armoede werden geconfronteerd. Van degenen die de tocht maakten, stierven velen een tragische dood voor ze ooit de kust bereikten. Naar schatting lieten de voorbije twintig jaar 20.000 vluchtelingen het leven op zee. ‘We zijn ons niet altijd bewust van deze tragedie, waarbij ettelijke lichamen naar de zeebodem verdwijnen en sterven in alle anonimiteit, ver weg van vaderland en beloofde land.’ 

  Meer dan 30.000 Noord-Afrikaanse koloniale soldaten stierven in Europa tijdens Wereldoorlog I, terwijl ze de Fransen tegen de Duitse invasie trachtten te beschermen. Hun nakomelingen hebben echter nooit rechten verworven om naar Europa te migreren, waardoor het idee van Europa als Beloofde Land overeind bleef.

  De installatie met 40 spiegels met variabele afmetingen moet een tijdelijk monument zijn dat een respectvolle begrafenis biedt aan zowel de verdronken vluchtelingen als de koloniale soldaten. De spiegels hebben de vorm van een islamitisch graf of een gotisch venster, gericht naar de zee. Vanuit het oogpunt van de zee zien de spiegels er glanzend en mooi uit, maar van dichterbij wordt duidelijk dat ze alleen maar de werkelijkheid weerspiegelen. De installatie belichaamt de kloof tussen fantasie en werkelijkheid voor de migrant, terwijl de bezoeker die zichzelf in de spiegel ziet slechts tijdelijk in het verhaal wordt opgenomen en er elk moment weer kan uitstappen.”

  Mijn ‘statements’
  Vooraleer dit kunstwerk te beoordelen, ziehier enkele persoonlijke statements, om alle misverstanden te vermijden.

  1. Ik ben de Afrikaanse soldaten die voor het Franse Leger tegen de Duitsers vochten, onder andere in de duinen van Lombardsijde, in onmenselijke omstandigheden, enorm dankbaar voor hun bijdrage in de strijd voor onze vrede.
  2. Ik betreur dat in Afrikaanse landen nog zoveel armoede en ziekte heerst en dat diegene die daaraan iets willen doen, daarbij onvoldoende geholpen worden
  3. Ik betreur de duizenden slachtoffers, die vaak in gammele boten, tegen het betalen van hoge vergoedingen aan mensensmokkelaars, de overtocht naar Europa willen maken en hun einddoel niet bereiken
  4. Ik ben bereid een bijdrage te betalen aan een fonds met eerbiedwaardige, sociale, menselijke doelstellingen om de levensomstandigheden van die sukkelaars in hun geboortelanden te verbeteren.

  Ik wil echter ook stellen dat het niet gepast is, dat een dergelijk politiek geladen onderwerp, gebruikt wordt voor een kunsttentoonstelling.

  1. Alle Europese landen zijn het nu stilaan aan het eens worden dat, naast gezinsherenigingen, enkel nog een beperkte hoeveelheid vluchtelingen (medisch hulpbehoevenden, levend in oorlogsgebied) kan toegelaten worden
  2. Betreuren dat afstammelingen van die Afrikaanse soldaten die hier in de eerste wereldoorlog vochten, het recht niet konden verwerven om naar Europa te integreren, is toch absurd.
   Die soldaten waren Senegalezen, Tunesiërs, Algerijnen en … Marokkanen.
   Als je dan weet dat er op 1 januari 2015 in België 468.687 inwoners waren met een Marokkaanse migratieachtergrond, 51.449 met een Algerijnse, 39.617 met een Tunesische en 5.456 met een Senegalese!
  3. In West-Vlaanderen vindt men steeds meer islamitische kerkhoven: In Brugge (Blauwe Toren’ 39), Oostende (Stuiverstraat 45), Kortrijk (Marke 80) , Roeselare (Beveren  8-10)
   Moslims worden begraven op de rechterzij, met het hoofd naar Mekka gericht. Het grafveld moet worden afgescheiden van de rest van de begraafplaats en moslims mogen niet begraven worden in dezelfde grond als ‘ongelovigen’. Ook moet er een wasgelegenheid en een islamitische gebedsruimte voorhanden zijn. Bovendien mogen moslims in principe nooit opgegraven worden. In tegenstelling tot niet-moslims worden moslims allemaal begraven in een lijkwade. Iedereen heeft hetzelfde graf, dus geen diversiteit in kledij, ligplaats of gradatie.
  4. Heeft men ingezien dat een kerkhof niet thuishoort in het drukbezocht gedeelte van het strand?
   Het werd immers verwezen naar een afgelegen plek naar Raversijde toe, ter hoogte van de splitsing van de Zeedijk in Cyriel de Grootelaan en Zeedijk - Joseph Casselaan

           5. Wil men hiermee onderlijnen hoe onrechtvaardig migranten bij ons ontvangen en behandeld worden?
                Dan is ‘Holy Land’ geen neutraal kunstwerk. Dat hoeft ook niet, maar het had dan ook nooit een plaats
                mogen krijgen op een officiële kunsttentoonstelling.

   Het voordeel van dit tweede kunstwerk is, dat het wel origineel is, alhoewel het al sinds 2006 overal opduikt, met een andere achtergrond (bomen, bijvoorbeeld) en met een andere tekst!
   Voorbeelden?
   http://kaderattia.de/holy-land/

   http://adambeeldenva1900.blogspot.be/2013/06/artzuid-2013-kader-attia-holy-land.html

   Besluit
   Natuurlijk weet ik dat mijn kritisch oordeel niet in dank zal aanvaard worden. Na al die vergaderingen en de lovende woorden van onze bestuurders!

   Een politiek mandataris hoeft niet noodzakelijk een kunstkenner te zijn maar hij/zij mag de inwoners niet voor id.... houden. Hij/Zij moet zich durven verzetten tegen een absurde keuze van kunstwerken, die enorm duur zijn, maar die hem/haar wordt opgedrongen om toch maar een beeldenpark te kunnen aanvullen.
   Hij/Zij moet niet beschaamd zijn om een paar echte kunstkenners te raadplegen en deze laatste moeten eerlijk voor hun mening durven/mogen uitkomen, eventueel tegen de wil ingaan van een curator.

   Te duur is te duur, lelijk is niet mooi!

   Bronnen
   https://www.beaufort2018.be/nl/bekendmaking-werken-gemeente
   https://www.dekust.be/nl/nieuws/beaufort-2018-maakt-deelnemende-kunstenaars-bekend
   http://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/cultuur-en-media/beaufort-keert-terug-in-2018-en-strikt-al-meteen-een-ervaren-curator/article-normal-251941.html
   https://www.middelkerke.be/nl/beaufort-2018
   http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/grafiek/infografiek/1.3043585
   http://c7.alamy.com/comp/BJW2WY/zeus-latin-jupiter-greek-divine-king-leader-of-gods-god-of-sky-and-BJW2WY.jpg
   https://www.beaufort2018.be/nl/ontdek/HolyLand

   16-04-2018, 00:00 Geschreven door stammer
   Reageren (0)


   Categorie:Kunst
   17-10-2016
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gaten in de begroting? Daar trekken ze zich in Middelkerke niets van aan!

   De federale begroting
   De federale regering worstelt al een hele tijd met een reusachtig gat in de begroting. De tijd tikte want sinds 2013 moeten de eurolanden jaarlijks tegen 15 oktober een ontwerpbegroting voor volgend jaar indienen. Europa wil namelijk een nieuwe eurocrisis vermijden, zoals met Griekenland. Ze willen daarom veel sneller zicht krijgen op mogelijke budgettaire ontsporingen die zware gevolgen kunnen hebben voor de hele monetaire unie.
   België is in het stipt naleven van deze regel niet de primus van de klas. Enkele dagen voor het verstrijken van de termijn, moesten de coalitiepartijen het eerst nog eens worden over de grootte van het gat. En dan maar zoeken achter maatregelen! Waar kan er bespaard worden? Hoe kunnen we de onderdanen nog meer uitwringen? Belastingen verhogen? Grote vermogens meer belasten dan kleine?
   Ze beweren allemaal dat de gewone man niet zal getroffen worden door de maatregelen. Gebeurt dat niet rechtstreeks, dan onrechtstreeks. “En wie gelooft die mensen nog?” is nog steeds actueel.


   De Vlaamse begroting
   Ook de Vlaamse regering, die hardnekkig vasthoudt aan een begroting in evenwicht, ligt onder vuur. Bereikten ze dat (papieren?) evenwicht nu al dan niet met behulp van boekhoudkundige goocheltrucs? Of door de kostprijs van grote projecten, zoals de Oosterweelverbinding, een deel van de ziekenhuisfinanciering en de asieluitgaven buiten de begroting te houden? Er wordt de Vlaamse ministers verweten dat ze daarmee een bom leggen onder de begrotingen van de volgende jaren. Maar ja, misschien is dat dan hun probleem niet meer!
   Telkens weer worden de gezinnen het slachtoffer van de begrotingsevenwicht - oefening van de regering.
   Denken jullie maar aan de Turteltaks of Vlaamse energieheffing, de verdubbeling van de zorgpremie, de verhoging van het inschrijvingsgeld voor het hoger onderwijs, de verhoogde waterfactuur, de slechte hervorming van de kinderbijslag, stijgende prijzen van de rusthuizen en een hele reeks andere prijsverhogingen.
   De Gezinsbond: “De afschaffing van de leeftijdsbijslagen kindergeld kost het gezin 1.283 euro per jaar, de afschaffing van de gratis hoeveelheid water en elektriciteit 300 euro, achttien 'respijtdagen', waarop de kleinste niet naar de crèche gaat, kosten hen 500 euro. Voor een niet-beursstudent betalen ze 270 euro meer en de twintig lijnkaarten die ze jaarlijks gebruiken, kosten hen jaarlijks 120 euro meer. Extra jaarkost voor het gezin: 2.473 euro.”
   Kortom, onze beide regeringen hebben altijd geld te kort! Maar ze zetten natuurlijk hun postjes niet op het spel en dus geraken ze het tenslotte altijd wel weer eens over de manier om dat gat te vullen. Ze rekenen natuurlijk op ons om bij te passen.


   Het Middelkerks beheer van ons geld
   In Middelkerke schijnt er geen gat in de begroting te zijn. De gemeente heeft wel een enorm hoge schuld, maar schijnbaar hebben zij altijd wel een overschot op de begroting.
   Zou het daarmee zijn dat zij de huidige en toekomstige beschilderingen van gevels met stripfiguren zullen betalen?
   Zopas werd op de gevel van de Calidris een eerste kunstwerk met Robbedoes aangebracht. De volgorde is dus gewijzigd want er was eerst gezegd dat ‘De Branding’ als eerste aan de beurt zou komen.
   Het schilderwerk toont één zijde naar de grote baan zodanig dat de tramreizigers het kunnen bewonderen, de andere zijde is gedraaid naar de strandgangers in de ‘Strandlaan’.
   De onthulling gebeurde in aanwezigheid van de Nederlandse artiest, Hanco Kolk.
   Het werk zou Middelkerke een nog grotere uitstraling als stripgemeente moeten geven. Is dat wel zo? Komen daardoor nu weer duizenden toeristen meer naar onze kustgemeente, zoals Janna dat zo goed kan zeggen?
   Ziehier het werk, bijna klaar en volledig klaar:


   Het is mooi, maar …
   In een vorig artikel ‘Middelkerke wil zich nog veel meer profileren als stripgemeente’ (zie map ‘Uitzicht van de gemeente’ – 18.7.2016) haalde ik reeds de woorden aan van Michel Landuyt:
   We willen een kwalitatief verhaal vertellen dat jaren mee gaat. Een stripgevel kost ongeveer evenveel als een stripstandbeeld op de dijk. Voorlopig komen er geen stripstandbeelden bij. Het budget dat zo vrij komt, wordt besteed aan de stripmuren.” Misschien zou een standbeeld nu ook al wat meer kosten, maar ik dacht dat de gemeente daarvoor rond de 25.000 euro per beeld betaalde.
   Voor de eerste stripmuur bedraagt de prijs 36.000 euro, dus bijna de helft meer. Voor diegene die nog in Belgisch geld rekenen is dat bijna 1.500.000 francs. “Niet min”, zegt Michel zelf “maar er komt heel veel bij kijken. De schildering werd uitgevoerd door professionele kunstenaars en de muur diende eerst bepleisterd te worden. Zowel de muur als het kunstwerk werden ook nog behandeld met een graffitiwerend product.”

   Vinden jullie dat nog normaal? En er komen er nog, in november al een tweede.

   Besluit
   Ik vind het onverantwoord dat Middelkerke in tijden waarin iedereen de mond vol heeft over besparingen op de kop van de bevolking, het geld langs deuren en vensters blijft buitensmijten, voor zaken die, hoe mooi ook, eigenlijk niet broodnodig of onontbeerlijk zijn. Misschien zouden ze dat geld beter kunnen besteden, maar dan ten voordele van de eigen bevolking?


   Bron
   http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-middelkerke/eerste-stripgevel-onthuld-a2918642/

   17-10-2016, 00:00 Geschreven door stammer
   Reageren (2)


   Categorie:Kunst
   15-08-2016
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Heeft Middelkerke met ‘Olnetop’ wel een origineel uniek modern kunstwerk van Ervinck gekocht?

   Het zou een bevraging kunnen zijn met als eerste vraag: welk kunstwerk vinden jullie het mooiste?

   Een tweede vraag zou kunnen zijn: waar bevinden zich deze kunstwerken?
   Ik neem aan dat jullie weten dat het linkse, OLNETOP, in het Middelkerks beeldenpark in de duinen nabij de 'Belle Vue’ staat. Het tweede, TSENABO, hangt in de inkomhal van het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt en het rechtse, EGNABO, staat in één van de binnentuinen van het woon- en verzorgingscentrum ‘Yserheem’ in Diksmuide.
   Jullie zien hierna hoe ze eruitzien op hun huidige standplaats:

   De derde vraag zou kunnen luiden: wie is de kunstenaar van de drie werken? Dat is dezelfde: Nick Ervinck!
   De vierde en laatste vraag is zeker belangrijk en uiteraard niet zo eenvoudig te beantwoorden: wat stellen de drie werken eigenlijk voor? Het zijn moderne kunstwerken en die zijn gekenmerkt door de drang om te experimenteren en het scheppen van een grotere afstand tussen het kunstwerk en de zichtbare werkelijkheid, bijvoorbeeld door een verregaande abstractie of de nadruk op het kunstwerk als idee.
   De kunstenaar, al dan niet in opdracht, wil weliswaar betekenis geven aan zijn werk maar men kan de vraag stellen of de toerist of de bezoekers van hospitaal en woonzorgcentrum daarmee wel bereikt worden. Zelfs de kenners van moderne kunst zullen het wel moeilijk hebben om de bedoeling van de maker terug te vinden in zijn schepping. En de gewone sterveling dus zeker!
   Om de knoop door te hakken beweren sommige dan maar dat iedereen in zo’n modern kunstwerk iets anders kan/mag zien.
   Over ‘OLNETOP’ zegt Ervinck zelf: “Het heeft iets monsterlijk. Het werk laat zich niet echt in één woord omschrijven, maar het is geïnspireerd op de natuur en techniek."
   Sommige mensen van goede wil zien de kracht van de zee en het schuimende water in het werk.
   TSENABO is een beeldhouwwerk dat letterlijk en figuurlijk zijn wortels heeft in het hospitaal. Het werk is specifiek voor zijn standplaats en elke tentakel of vangarm heeft een betekenis. De kunstenaar liet zich hiervoor inspireren door de afdeling neurologie van het hospitaal die gelegen is aan dezelfde zijde van het gebouw als de inkom.
   Mogen we dan veronderstellen dat tsenabo een hersenmassa voorstelt?
   EGNABO, een anagram van verschillende woorden die de kunstenaar inspireerden, werd op 11 november 2011 ingehuldigd door wijlen Jan Hoet. Deze erkende dat kunstwerken ook voor hem soms een groot raadsel inhouden. Maar hij vond dat ze zorgen voor emoties en voor ruimte.
   Wie zo’n modern kunstwerk bekijkt, kan wel onder de indruk zijn, van de grillige vormen of vertakkende structuur. Zelfs zonder de hele context te kennen, kan men het wel mooi vinden.
   Bij Ervinck dragen het glanzend materiaal en de gele expressieve kleur zeker bij tot de poging om de bezoeker te fascineren en te intrigeren.

   Kan men hier nog wel spreken van originaliteit?
   De werken vertonen enkele gemeenschappelijke kenmerken: De buitensculptuur is volledig digitaal ontworpen maar werd niettemin ‘ambachtelijk’ uit polyester vervaardigd. De structuur lijkt het resultaat van een spontaan, natuurlijk erosieproces - zoals zeewater rotsen kan uithollen. De gaten creëren een nieuwe dimensie. Dat is niet mijn mening, maar die van kenners!
   Zeer veel sculpturen van Ervinck zijn glanzend en geel van kleur.
   In het geval van Olnetop, Tsenabo en Egnabo kan men bovendien zeggen dat ze erg op elkaar gelijken.
   Men kan zich de vraag stellen of het creëren van kunstwerken die zo op elkaar gelijken, bijna alle glanzend en geelgekleurd, niet een beetje gelijkt op ‘massaproductie’ Men zou haast zeggen dat ze van plaats kunnen wisselen. Mag Middelkerke nu nog fier zijn op dat werk van Ervinck? Dat het uniek is, is niet zo vanzelfsprekend!!
   Of maakt dat ook deel uit van de ‘moderne kunst’? Ik vind toch dat daarmee niet mag overdreven worden!

   Middelkerke heeft voor ‘Olnetop’ 80.000 euro betaald. Vraagt Ervinck voor elk werk een gelijkaardig bedrag? Dat brengt goed op, zou ik zeggen. Natuurlijk moest de kunstenaar daarvan nog de firma of de medewerker betalen die het kunstwerk vervaardigt aan de hand van zijn digitaal ontwerp.

   Bronnen
   http://www.standbeelden.be/standbeeld/3275
   http://www.standbeelden.be/standbeeld/3266/
   https://nl.wikipedia.org/wiki/Moderne_kunst

   15-08-2016, 00:00 Geschreven door stammer
   Reageren (0)


   Categorie:Kunst
   09-11-2015
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke … een kunstminnende gemeente?

   Zoek maar eens op internet de betekenis van het adjectief ‘kunstminnend’. Je vindt geen verhelderend antwoord maar je kunt wel aannemen dat dit betekent ‘houdend van kunst’. En dat wist je al!
   De Kunsten maken, naast Bibliotheken, Media, Archieven, Monumenten en Archeologie, Onderwijs, Erfgoed en Musea deel uit van de cultuur van een volk..
   Onder kunst wordt in het algemeen verstaan: het product van creatieve menselijke uitingen zoals schilderen, tekenen, fotografie, grafiek, beeldhouwen, theater en toneel, muziek en zang, dans, film, bouwkunde of architectuur, literatuur en poëzie.
   Elke definitie van kunst is cultuurspecifiek en tijdgebonden. Van vrijwel elke cultuur zijn voorwerpen bekend die zich onderscheiden van ‘gewone’ objecten doordat er in het algemeen een hogere esthetische waarde aan wordt toegeschreven.


   Welke Middelkerkse schepen ontfermt zich over cultuur?
   In Middelkerke is de bevoegdheid voor ‘Cultuur’ politiek verdeeld over verschillende schepenen. De website van de gemeente over de organisatie van het bestuur is weliswaar niet bijgehouden, maar ik heb mij gebaseerd op de ‘Sirene’ van Nov-Dec 2015.
   Bart Vandekerckhove is bevoegd voor ‘Cultuur’. Is dat te veel voor hem alleen? Men zou het zeggen, want Michel Landuyt heeft, naast ‘Toerisme’, ook ‘Erfgoed en Musea’ en ‘Kunst in publieke ruimten’. Die ruimten kunnen zowel binnen als buiten gelegen zijn. Michel is dus de man voor al de kunst in Middelkerke. Francine Ampe-Duron is daarenboven bevoegd voor de ‘Bibliotheken’. Toch een eigenaardige verdeling of spreiding, niet?
   Maar ja, als Michel iets wil!


   Houdt ons gemeentebestuur van kunst?
   Aangezien de uitingen van kunst zeer talrijk en verscheiden zijn, is het niet eenvoudig daar inzicht in te krijgen.
   Eén van de genoemde kunstvormen schijnt alvast te kunnen rekenen op de grote steun of de volle aandacht of liefde van onze ‘burgervaadren’: de beeldhouwkunst.
   Zojuist werd alweer een nieuw paradepaardje van stal gehaald: een beeldenpark! Dat zou massaal toeristen en inwoners (?) moeten lokken.

   Wat staat er allemaal al in de gemeente?
   We mogen zeggen dat nogal wat beeldhouwwerken verspreid staan over de gemeente.
   Veel daarvan leggen een verband met zon, zee, strand en wind … en met strips natuurlijk.
   Daar zijn er enkele mooie of zelfs zeer mooie bij … voor wie van moderne kunst houdt.

   Recht voor de in-/uitgang van de Westendse Theresiakapel staat een Mariabeeld (=staakkapel), dat Westende-bad op 19 juni 1966 oprichtte ter ere van Maria. Misschien is dat wel geen echt kunstwerk maar een Mariabeeld zoals ze wel eens aan de lopende band gemaakt worden. Uniek zal het wel niet zijn.

   In 1992 werd in het ‘hart’ van Westende-bad het werk ‘Zon, Zee en Vernieuwing’ van Pieter Boudens, schriftbeeldhouwer of letterkapper uit Brugge, geplaatst. Het staat op het kruispunt van Meeuwenlaan en Distellaan als confrontatie van ‘de snelheid van het leven’ met ‘het ritme van de zee’. Het is een letterkundig, monumentaal kunstwerk met een rationele steen die staat voor ‘bedoelen en denken’ en een emotionele steen die staat voor ‘gevoelen en beminnen’.
   Het is uitgevoerd in ruwe, blauwe hardsteen.

   In 1997 begon Middelkerke, wel te verstaan de deelgemeente Middelkerke, een stripgemeente te worden. Op het Epernayplein werd het eerste bronzen beeld van een stripfiguur, Jommeke met Flip, geplaatst.

                  
   Eerste              (Voorlopig) laatste

   Het zijn er ondertussen 17 geworden, jaarlijks één, alle langs de ‘Zeedijk’ in Middelkerke.
   Monique Mol uit Beauvoorde ontwierp de beelden van Suske en Wiske (2002), Robbedoes en Kwabbernoot (2003), de Smurfin (2004), Lambik (200520.469 e), Annemieke en Rozemieke (200623.000 e), agent 212 (2011), Natasja (2012) en Jerom (2013).
   De Oostendse kunstenares Josyane Vanhoutte ontwierp Fanny (2007), Cedric (2008), Marsupilami (2009) en De Rode Ridder (2010).
   De overige werken van diverse kunstenaars zijn: Jommeke (1997 Valeer Peirsman), Nero (1998 Jan Maillard), Kiekeboe (1999) en Lucky Luke (2000) (beide van Luc Madou) en Urbanus (2001 Luc Cauwenberghs),
   In 2014 en 2015 kwam er geen beeld bij omdat men ze eerst allemaal in orde wilde stellen. Zo werd Nero voor 9.317 euro in een bronzen kleedje gestoken en Jommeke werd door vandalen beschadigd en voor 1.500 euro hersteld.
   Op de facebookpagina van ‘Kunstatelier Monique Mol’ schrijft de artiest op 15 mei 2015 dat ze druk bezig is met ‘Filiberke en Pekkie’. Het beeld staat wel nog niet op de zeedijk!
   Ik moet jullie helaas de prijs van de aankopen sinds 2007 schuldig blijven. Dat wordt namelijk niet meer in de gemeenteraad besproken. Ik neem aan dat ze rond de 25.000 euro zullen draaien.
   Wie alle beelden wil bekijken, vind er een afbeelding van op http://users.skynet.be/martinod/stripbeeld-nl.html of op de website van de gemeente http://www.toerismemiddelkerke.be/toerisme/stripstandbeelden.aspx
   Van gans de reeks mag gezegd worden dat het mooie beelden zijn, die vast en zeker in de smaak vallen bij de vakantiegangers die langs de dijk wandelen.

   In 1999 gaf de gemeente aan Patrick Steen uit Keiem de opdracht voor een levensgrote roestige ezel ‘Bébèr’, symbool van de deelgemeente Lombardsijde en van de lokale carnavalsgemeenschap, opgebouwd uit allerlei stukken materiaal. Het werk staat in de Oude Nieuwpoortlaan.
   Broederlijk ernaast, op enkele meters, staat sinds 2004 het borstbeeld van Freddy Maertens.


   Het werd eveneens ontworpen door Josyane Vanhoutte.
   Meer Info op http://www.routeyou.com/nl-be/location/view/47494152/borstbeeld-freddy-maertens

   In 2003 werd gestart met de driejaarlijkse Beaufort, kunst in open lucht.
   Elke kustgemeente ondersteunt dat initiatief telkens met een paar tienduizenden euro’s, die bedoeld zijn als werkkapitaal. Daar blijft uiteraard geen spoor van hangen.
   Als ‘investering in het kunstpatrimonium van de gemeente’, kocht Middelkerke telkens één van de tentoongestelde werken.
   Dat was niet het geval in 2006 omdat Michel Landuyt toen het werk ‘Shark’ van Cerny weigerde omdat het een geboeide Saddam Hoessein voorstelde in zijn ondergoed in een bak met sterk water.
   Voor de eerste editie was dat ‘Caterpillar 5bis’ van Wim Delvoye, mooi van constructie in cortenstaal maar even roestig als Beber. De prijs ken ik niet, maar dat zal niet goedkoop geweest zijn. Gelukkig kon daarvoor gerekend worden op de Vlaamse overheid die betaalde met hetzelfde geld als de gemeente, namelijk het onze.
   Het werk is opgesteld op de dijk tussen de Rotonde en de Krokodiel als symbool voor de zeewering.

   In 2009 werd in de belvedère van de watertoren aan de wijk 'Krokodiel' een lichtinstallatie geplaatst met wisselende kleuren. Het is een werk van de Nederlandse kunstenares Tamar Frank.
   Niet alleen bedroeg de aankoopprijs 38.000 euro, maar later kwam daar nogmaals 4.479,73 (samen 42.479,73 euro) bij voor herstelling en vervanging van onderdelen.
   We kunnen dat gerust een miskoop noemen: op een watertoren die misschien verdwijnt, te teer in vochtige en verwerende omgeving en dus vaak defect.

   In 2012 was het ‘I can hear it’ van Ivars Drulle, twee hoornen die staan op het strand rechtover de ‘Rotonde’. Het heeft 85.000 euro gekost. Het ‘luisterend meisje’ is een prachtig beeld, dat weliswaar regelmatig lijdt aan verzanding tot aan de heup.
   Michel Landuyt noemde dat in een krantenartikel ‘de trompetten van de Pool Drulle’, die eigenlijk een Let is. Maar ja, een schepen van ‘Erfgoed, musea en kunst in de publieke ruimte’ kan niet alles weten.


   Sinds 2005 staat tegenover de Van Hinsberghstraat in de Leopoldlaan een kunstwerk van Liliane Vertessen ‘Tegen de wind in’. Het kostte 35.696,67 euro.

   In de gemeenteraad van 20 oktober 2008 werd beslist het pleintje naast het gemeentehuis een ‘moderne look’ te geven. Dat gebeurde in eigen beheer, maar de materialen kostten toch 48.300 euro. In de gemeenteraad van 12 maart 2009 werd beslist, een sfeerverlichting met twee lichtpunten, conform aan de nachtlampjes van de Oostendelaan, aan te brengen bij het kunstwerk met fontein. De prijs daarvan bedroeg 8.420,21 euro.
   Ziehier hoe het eruitziet, verdeeld over twee foto’s:

   *

                                 * op die bank gaat er zeker niemand zitten, zo vuil is die!!!

   Het beeld rechts hierboven is simpel van opvatting en niet lelijk. Of het een echt kunstwerk is, dat is een andere zaak. Van dichterbij gezien geeft dat:

   Na de afwerking van het evenementenplein met drie ondergrondse verdiepingen parkeerplaatsen in 2011 werden de bewoners van de ‘markt’ verwend met 25 afschuwelijke bloembakken (à 3.336 euro/stuk! Prijsvraag mondeling beantwoord  in gemeenteraad.) 
   Ereburger en bekend filmmaker en kunstenaar Raoul Servais mocht ook een bijdrage leveren aan het vernieuwd marktplein, zij het dan een (zeer) dure. Aan de kant van de Oostendelaan en aanleunend tegen het nieuwe bushokje ziet men een kunstwerk van zijn hand. Het heet ‘Transcendente Metamorfose’ en kostte 71.318 euro. Het is 6 meter op 4,5 meter groot. Het is uitgevoerd in Zuid-Chinese gevlamde graniet en gepolierde Italiaanse graniet. Het stelt in zes taferelen de evolutie van mens tot vogel voor. Het werk beschrijft de hoogmoed van de mens om telkens weer beter te willen zijn dan ieder ander wezen. Natuurlijk is dat geen allusie op Janna en Michel!!

   Op het pleintje rechtover de gemeenteschool van Westende, op de hoek van de Henri Jasparlaan en de Duinenlaan, staat sinds 2012 een zeilstructuur, bedoeld als kunstwerk. Hiervan bedroeg de prijs 27.104 euro.

   De nieuwste aanwinst: Olnetop
   Middelkerke wil nu het grootste beeldenpark aan zee aanleggen. Logisch toch! Verwachtten jullie soms iets anders? Voor minder doen ze het nooit!
   Naast de Caterpillar en de hoornen van Drulle zal het kunstwerk 'Olnetop' van Nick Ervinck, er als derde werk deel van uitmaken. De gemeente betaalt 80.000 euro voor het beeld. Het stond drie jaar GRATIS in de duinen van Bredene. ‘Mooi meegenomen’, noemen ze dat daar!
   Misschien moet Middelkerke dat voorbeeld ook eens volgen!
   Deze aankoop gebeurde in het kader van Beaufort 2015, omdat er dit jaar geen grote kunstwerken tentoongesteld werden, die anders daarvoor in aanmerking kwamen.

   Ze geloven dat het een nieuwe toeristische publiekstrekker wordt en hopen dat ze het in de toekomst nog kunnen uitbreiden.
   Michel Landuyt gaf als opstelplaats aan: “in Westende, eigenlijk Middelkerke, ter hoogte van de Rotonde en ‘op de as tussen zee, strand duinen en polders’. Is dat voor jullie ook zo duidelijk?
   Het staat op 100 meter van het kunstwerk ‘de Rotonde’ dat er helaas troosteloos/levenloos bijligt.

   Olnetop is een abstract buitensculptuur uit polyester en staal. Ik vind het een mooi beeld, goed opgesteld en zichtbaar vanop grote afstand, ook vanaf de Parklaan.
   Kunstenaar Nick Ervinck zegt over zijn werk: “Het heeft iets monsterlijk. Het werk laat zich niet echt in één woord omschrijven, maar het is geïnspireerd op de natuur en techniek. Het is digitaal ontworpen, maar wel ambachtelijk uit polyester vervaardigd."
   Heel wat mensen zien de kracht van de zee en het schuimende water in het werk.

   Is Middelkerke mecenas, kunstliefhebber of investeerder?
   Onze gemeente geeft dus veel geld uit aan beeldhouwwerken. Doen ze dat omdat ze jonge beeldhouwers willen steunen? Of uit liefde voor de beeldhouwkunst? Of willen ze meer faam veroveren omwille van hun rijkdom aan kunst in open lucht?


   Een mecenas is een persoon die als beschermheer of -vrouw optreedt van, onder andere, kunstenaars door ze van financiële middelen te voorzien, zodat ze zich zorgeloos kunnen wijden aan hun scheppend werk. Hij/Zij is meestal welgesteld, zodat hij zich het financiële offer kan veroorloven. De begunstigde artiest wordt ‘protégé’ genoemd. Middelkerke vertoont dus schijnbaar wel kenmerken van een mecenas, maar ik denk niet dat men hier echt wakker ligt van de noodzaak aan bescherming van jonge Belgische kunstenaars.
   Jong zijn de kunstenaars van de aangekochte werken alvast niet: Raoul Servais (1928), Valeer Peirsman (1932), Monique Mol (1939), Josiane Vanhoutte (1946), Luc Cauwenberghs (1952), Liliane Vertessen (1952), Pieter Boudens (1955), Jan Maillard (1960), Patrick Steen (1961), Wim Delvoye (1965), Nick Ervinck (1981), Luc Madou (? )

   Dat men (= het bestuur) hier grote liefde koestert voor kunst, dat betwijfel ik al evenzeer.

   Een investering is een opoffering in tijd, geld of mankracht ten behoeve van een doel dat pas op lange termijn wordt behaald.
   Dat moet het zijn! Ze houden van grote opvallende dingen, die weliswaar aantrekkelijk zijn zodat ze toeristen kunnen bekoren. Ze kijken dus niet op vele tienduizenden euro’s per werk als ze daarmee maar de pers kunnen halen en als ze misschien in de toekomst de reputatie kunnen opbouwen van ‘kunstgemeente in open lucht’. De bevoegde schepen moet zich toch kunnen manifesteren!
   Vanuit de optiek van de gemeente kunnen we hier dus wel degelijk spreken van een ‘investering’.


   De inhuldiging
   Op 7 november werd het beeld ‘Olnetop’ officieel ingehuldigd. Omdat ik niet meer uitgenodigd word om plechtigheden bij te wonen, moet ik mij dus beperken tot het kopiëren van het programma.
   Om 10u30 kwamen de genodigden bijeen in ‘De Branding’ waar ze een panelgesprek bijwoonden met de kunstenaar Nick Ervinck, met Jan Moeyaert (vzw Kunst) en met Michel Landuyt (schepen van kunst in de open ruimte)
   Om 11.15 u. vertrokken ze per bus naar het kunstwerk waar ik hen stond ‘op te wachten’. Om 11u30 werd het onthuld door burgemeester Janna Rommel-Opstaele, bijgestaan door enkele schepenen.
   Het was een onderonsje! Geen gewone inwoners/tweede verblijvers, geen geldschieters dus, alleen VIP’s. Ook geen oppositieleden, op de klassieke uitzondering na! Of moeten de andere misschien de zaterdagvoormiddag werken?

   Besluit
   De kunstwerken werden, behalve in Lombardsijde, vooral opgesteld (en aangekocht) voor de toeristen, vooral op de zeedijk van de deelgemeente Middelkerke. Ik vrees dat een grote meerderheid van de inwoners de moderne kunst niet in het hart draagt en versteld staat van de hoge bedragen die eraan besteed worden. Ze mogen wel helpen betalen.

   Tel maar eens de sommen op die in 2011-2012 besteed werden!
   Het feit dat Michel Landuyt zijn bevoegdheid inzake ‘Toerisme’ uitgebreid heeft met, onder andere, kunst in de open ruimten, omdat het volgens hem bij het toeristisch gebeuren past, is daar het schoonste bewijs van.
   Of het beeldenpark een goede investering is, dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Zouden de toeristen daarvoor echt naar Middelkerke komen?

   Mijn vorige artikels over kunst
   05.12.2007 Kunst roest
   24.12.2012 Middelkerke en Westende: kunst steunen of verspilling?


   Bronnen
   Wikipedia
   http://www.toerismemiddelkerke.be/toerisme/page18722120.aspx beber
   ‘Het Nieuwsblad 03.09.2015: “Middelkerke realiseert beeldenpark op strand Westende”
   http://www.middelkerke.be/page1161942.aspx
   http://stripfestivalmiddelkerke.be/index.php/nl/standbeelden

   09-11-2015, 10:10 Geschreven door stammer
   Reageren (0)


   Categorie:Kunst
   06-07-2015
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke, Westende en Leffinge: Beaufort is Beaufort niet meer

   Sinds Beaufort in 2000 voor het eerst georganiseerd werd, heb ik mij ervoor geïnteresseerd en heb ik de tentoongestelde objecten in onze gemeente bezocht. Nu de vijfde editie startte op 21 juni 2015 (en drie maanden duurt tot 21 september 2015), wilde ik die gewoonte in eer houden.

   Er stonden lange tijd grote vraagtekens achter de organisatie, gezien de verlaging van de subsidiëringsbijdragen voor de cultuursector. Maar Beaufort gaat dus nu toch opnieuw door.
   Trouwe lezers van deze blog weten dat ik aan elke editie een artikel wijd. Vooral dus deze keer omdat het misschien toch de laatste zou kunnen zijn.
   Vanaf 2017 valt cultuur immers niet meer onder de bevoegdheid van de provincie maar wel onder die van de Vlaamse overheid.
   Maar de soep wordt nooit zo heet gegeten als ze opgediend wordt. Het zou best kunnen dat de Vlaamse overheid er gewoon mee doorgaat samen met de tien kustgemeenten (ook Knokke-Heist dus, dat de vorige keer niet meedeed). De 1 miljoen of 1,5 miljoen euro (al naargelang de bron) die de provincie er tot op heden oplegde, zullen in de toekomst ook wel gevonden worden, zeker? Dat hoopt men tenminste en er zijn er ook die daar zelfs voor pleiten. Dat is alvast ook de mening van de gedeputeerde voor cultuur Myriam Vanlerberghe.

   Even herinneren…
   Beaufort was totnogtoe kunst in de open ruimte. In elke kustplaats werden driejaarlijks enkele kunstwerken tentoongesteld, met andere woorden de vorige vier Beauforts hebben (moderne) kunst naar de kust gebracht. Telkens werden dertig, vaak monumentale kunstwerken van evenveel hedendaagse kunstenaars - Jan Fabre, Daniel Buren, Antony Gormley, Philippe Aguirre en vele anderen - in de openbare ruimte van De Panne tot Knokke geplaatst.  Middelkerke kocht ook telkens een werk: de roestige bulldozer in cortenstaal van Wim Delvoye op de zeedijk juist voorbij de ‘Rotonde’ (eigendom van het Vlaams Gewest), de lichtinstallatie op de watertoren in de Krokodil en verleden keer ‘I can hear it’, de hoornen van Ivars Drulle, vlak vóór de ‘Rotonde’.
   Deze keer werd het roer omgegooid.

   Wat wordt of is het deze keer?
   De titel is deze keer ‘Buiten de Grenzen’. Er zijn drie grote hoofdlijnen, namelijk dialoog, natuur en architectuur en duurzaamheid. 'Er werd resoluut gekozen werd voor verandering en vernieuwing.
   De combinatie strand, zee, duinen en kunst blijft evenwel een uniek concept. Kunst en cultuur werken meer dan ooit als katalysator en economische motor om duurzaam cultuurtoerisme in de kustregio te promoten en zowel binnen- als buitenlandse kunstliefhebbers aan te trekken".
   Nu wordt gekozen voor een totaalproject langs de kust. Het omvat vooreerst een groepstentoonstelling op drie provinciale locaties (Het Zwin Natuurcentrum aan de oostkust, Domein Raversyde in het midden en het bezoekerscentrum De Nachtegaal in De Panne.
   Vertrekkend vanuit deze drie ankerpunten langs de kust deint Beaufort uit tot in de gemeenten met heel wat kleinere, tastbare projecten.
   Het is een solotentoonstelling van het collectief van gelijkgestemde kunstenaars ‘A Dog Republic’ genoemd, gesticht in 2011, onder de leiding van de 91-jarige architect, urbanist en ontwerper Yona Friedman, die samenwerkt met de Franse fotograaf en filmmaker Jean-Baptiste Decavèle, Vlaamse kunstenaar Nico Dockx en nog vele anderen om dit project zichtbaar te maken in de straten, winkels, panden, stranden, havens en dijken van de 10 kustgemeentes. Friedman zal overal te vinden zijn. Zijn aanwezigheid zal te bewonderen zijn in verschillende vormen: tekeningen, teksten, installaties, paviljoenen.

   Hun boodschap wordt ‘lekker naïef’ genoemd: “vrede brengen door kunst met een brede waaier aan gevarieerde ingrepen op heel uiteenlopende locaties onder de noemer ‘Musée Promenade’ “. Dat vind ik inderdaad ook naïef en ik betwijfel ten zeerste of die boodschap wel zal aankomen!

   Aangezien Middelkerke bij elke editie, en zoals we dat van hen gewoon zijn, redelijk diep in de subsidiekas tastte, wil ik natuurlijk extra de rol die onze gemeente nu speelt, benadrukken.
   Gezien de ‘mindere’ aard van de kunstwerken, zou de gemeentelijke subsidie verminderd zijn. Middelkerke moet dus ook minder betalen, mede door het feit dat deze keer geen kunstwerk moet aangekocht worden. Het ‘prijskaartje’ bedroeg vroeger meer dan 85.000 euro.
   Dat het gemeentepersoneel er anderzijds weer talloze werkuren zal aan besteed hebben, dat lijdt geen twijfel.

   Sommige onderdelen van mijn tekst, werden integraal overgenomen van de teksten, verspreid door de organisatoren.

   Wat wordt er in Middelkerke tentoongesteld?
   Er worden een aantal mobiele plexikiosken voorzien in de gemeenten die ze van een functie kunnen voorzien. In Middelkerke, ter gelegenheid van Leffingeleuren op 19 en 20 september, zal daarin een keuken of bar ingericht worden.

   In een strandbioscoop, ter hoogte van de Paul de Smet de Naeyerstraat, toont Middelkerke dit jaar elke dag in juli en augustus, doorlopend van 10 tot 18 uur, kortfilms waarin het strand “het decor is van o.a. onmogelijke liefdes, zotte dromen, fantastische hallucinaties en kinderachtige wedijver”. De strandbioscoop vormt zo de voorpost van het museum ‘Kusthistories’ dat iedereen verwelkomt “om zich onder te dompelen in de rijke geschiedenis van het kusttoerisme”. Op beide plaatsen is A Dog Republic aanwezig met de animatiefilm ‘Les Vacances de Mam’zelle Balkis’ en tekeningen over het kustleven door de ogen van de hond.

   Voor ‘Kusthistories’ zie http://www.kusthistories.be/kusthistories/page202525219.aspx

   Aangezien de bioscoop elke dag vanaf 10 uur geopend zou zijn, begaf ik mij op 1 juli om 11u10 naar het strand. Ontgoocheling! De gemeentewerklieden waren nog de kabels aan het leggen! In de loop van de namiddag zou de cinema pas opengaan.
   Hierboven rechts, zien jullie de lijst van de verschillende kortfilms die vertoond worden. De totale duur bedraagt 70 minuten.

   De onlangs aan de buitenkant gerestaureerde Onze-Lieve-Vrouwekerk van Leffinge is voorzien van gekleurde glasramen, waardoor ‘het interieur terug in een feeëriek en intiem licht baadt’. Dat is nog te bezichtigen tot 21 september 2015.

   Op 22 juni bezocht ik dat kunstwerk. Wat een ontgoocheling! Eerst en vooral dat kunstwerk zelf! Feeëriek en intiem licht? Dat heb ik alleszins zo niet ervaren! Je moet al van zeer goede wil zijn om dat schilderkladwerk te waarderen!
   Ziehier nog enkele persoonlijke foto’s:

   Een folder over Beaufort en de betekenis van het kunstwerk en wat de kunstenaar daarin ziet, behalve de felle kleuren, is nergens te bespeuren.

   De renovatie van de buitenkant van de kerk werd inderdaad in 2012 voltooid, na 30 jaar restauratie. Op de inwijding op 15 januari 2012 was ik ook aanwezig en ik schreef daarna dat de kerk aan de binnenkant nog ver van voltooid was: drie en een half jaar later hebben de muren nog steeds geen lek verf gekregen. Kijk maar naar de pilaar op de foto rechts. In zo’n omgeving zou ik nooit een tentoonstelling houden.

   Op het strand tegenover het provinciedomein Raversijde, (is dat wel nog Middelkerke?) bevindt zich sinds 21 juni en tot 21 september 2015 het Museum van de Zee of Iconostase, werk van Yona Friedman. Deze constructie van een zevenhonderdtal metalen ringen op en rond de golfbreker is een architecturaal prototype op ware schaal en vormt dan ook het grootste werk van A Dog Republic tijdens Musée Promenade. “Deze schaal is nodig omdat de Iconostase de dialoog aangaat met de zee, waarvan de omvang elke monumentaliteit aan de kust in het niets laat verdwijnen. De zee beslist zelf wat ze op welk moment tentoonstelt. Na elke vloed zal ze haar sporen nalaten, in de vorm van zeewier, schelpen, verloren visnetten en ander afval, slechts zichtbaar bij eb en verschillend na elke getijdenwisseling.” 
   Het is verboden de Iconostase te betreden. Ik vind de idee wel origineel.

   Wie is Yona Friedman?
   Friedman is van oorsprong een Bulgaarse architect (1923, Budapest), theoreticus en stedenbouwkundige.

   "Friedman is geen traditionele denker. Met zijn vooruitstrevende ideeën en concepten probeert hij sinds het einde van de jaren vijftig onze leefwereld een ander zicht te geven. Hierbij trekt hij zich niets aan van de grenzen tussen disciplines. Ook nu, in een tijd waarin kwesties rond mobiliteit, globalisering, stedelijkheid en migratie steeds een belangrijkere rol spelen, zijn Friedmans concepten nog steeds actueel. Binnen de architectuurgeschiedenis van de 20ste en 21ste eeuw wordt hij als één van de belangrijkste denkers gezien.
   Friedman voorziet dat de toename van vrije tijd de maatschappij behoorlijk zal doen veranderen en een nieuwe architectuur zal eisen."

   A-shovelin south door Pieter-Jan Ginckels

   Volgens de organisatoren is ‘A-shovelin south’ een “veelzijdige, interactieve performance waar alle aspecten van een soort bouwproject in een grijpbaar artistiek jasje worden gestoken.”
   Met dit project wil Ginckels het nulpunt van de kust – een oppervlak verborgen onder de geschiedenis - blootleggen. Dat wil hij samen met ‘werkwillenden’ (vrijwilligers) uitvoeren.

   In 14 dagen wordt langs de 67 kilometer kust tot ’s middags gegraven tot een wetenschappelijk, en telkens vast te stellen nulniveau bereikt wordt: ‘een historisch begraven oppervlak waar het strand ooit haar bovenste korrels droogde. Dat niveau en het niveau van vandaag, variëren van plek tot plek. Misschien wordt de sleuf in Oostduinkerke slechts een voet diep, waar in de schaduw van het Oostendse Kursaal de graafwerken de ploeg tot manshoge diepten brengt. Specialisten ter zake bepalen wanneer dit niveau bereikt is, nemen zandstalen af en geven het terrein vrij.
   Tijdens de middagpauze worden de stalen naar het kabinet gebracht, dat elke dag aangroeit met de getoonde ontdekkingen. Na de lunch wordt de sleuf gezekerd en opengesteld voor het publiek. Op het einde van de namiddag wordt de sleuf gedicht. Er wordt een vlag geplant die het litteken langs de gave kustlijn van een insigne voorziet. Op dat moment worden ook alle spades en schoppen gereinigd.’

   Het was dus een ééndagsactiviteit, in Middelkerke op 30 juni 2015, ter hoogte van het De Greefplein en in Westende op 1 juli 2015 ter hoogte van het ‘Grand Hotel Belle. Vue telkens van 10 tot 17 uur. Deze activiteit was gratis, aan de geïnteresseerden werd gevraagd een eigen schop en zwemgerief mee te brengen.
   Ik begaf mij dus op 1 juli om 10 uur naar de plaats van het gebeuren. En wat stelde ik vast?
   Geen kunstliefhebbers, noch geïnteresseerden zoals ik. Drie vriendelijke jonge gasten verklaarden mij dat de plaats voor het graven nog moest bepaald worden en dat het resultaat om 14 uur gezien zou kunnen worden. Ik kwam dus terug en een kunstwerk is dat niet maar toch iets bijzonder, waar ik voorheen nog nooit van gehoord had.
   Zie hieronder rechts het resultaat:

   Men kan dus duidelijk zien waar het nulniveau zich bevindt. Later moet of kan het verschil tussen de verschillende kustplaatsen misschien uitgebaat worden om betekenisvol te worden.

   Unicorn Beach Drawings
   De organisatoren: “ ‘A Dog Republic’ geeft voorbijgangers op 11 augustus 2015 de kans om fantastische strand- en natuurtekeningen te maken in de duinen en op het strand. Die tekeningen moeten de natuur, water en wind trotseren. Ofwel kunnen ze zich handhaven ofwel verdwijnen ze na een paar uren, dagen, weken of maanden. Op die manier maak je een hoogstpersoonlijk kunstwerk in een prachtige uitvoering en omgeving.”

    

   De strandtekeningen worden gemaakt uit natuurlijke materialen zoals hout, keien, biologisch afbreekbare kalk, schelpen, … en zullen in de loop van Beaufort Buiten de Grenzen her en der langs de kustlijn verschijnen. Een vast team van vrijwilligers zorgt samen met toevallige passanten of vooraf gecontacteerde groepen voor de uitvoering van de feeërieke ontwerpen, waar eenhoorns (unicorns) de hoofdrol zullen in spelen. ‘Op deze manier wordt drie maanden lang een participatief beeldend verhaal verteld op een canvas van 67 kilometer strand.

   Eerbetoon aan ‘Moondog’ door Roland & Co
   De samenwerking tussen Beaufort en ‘A Dog Republic’ gebeurt ook op muzikaal vlak. Er komt tijdens het weekend van Leffingeleuren een project rond het werk van de New Yorkse dichter, componist en muzikant Moondog, wiens werk door diverse artiesten zal geïnterpreteerd worden.

   Onder andere Roland Van Campenhout, Mirko Banovic en Serge Feys werken momenteel aan een selectie uit het repertoire van Moondog dat op zondag  20 september éénmalig zal uitgevoerd worden.

   Moondog werd blind in zijn jeugd maar slaagde er niettemin in diverse instrumenten uit te vinden. Hij was geboren in 1916 en  leefde van eind jaren ’40 tot 1972 in New York waar hij zich vaak op de hoek van 53rd and 6th Av. posteerde, uitgedost in viking-tenue.

                                                                                                                                                          
   Van 1974 tot zijn dood in 1999 leefde hij in Münster, Duitsland. In de jaren 1940 werd zijn muziek uitgevoerd door het New York Philharmonic. Zijn werk was sterk beïnvloed door bvb. geluiden uit de straat zoals de metro. Zijn invloed reikte van Steve Reich en Philippe Glass tot Marc Bolan, Anthony and The Johnsons en Mr Scruff.

   Slideshows 2015
   Op verschillende kusttrams worden slideshows van A Dog Republic getoond. Daarin worden discussies aangegaan over het doel van hedendaagse architectuur en musea en wat de rol van ‘Metropool Europa’ hierin is, maar worden ook sprookjesachtige en historische verhalen verteld en aanbevelingen gegeven aan hond en mens. De tekst is leesbaar aan de buitenkant van de tram, zodat wachtende reizigers en voorbijgangers letterlijk een verhaal aan hen zien voorbij gaan. De tramgebruikers in de tram kunnen door te tekeningen heen naar buiten staren, 'waardoor het landschap een nieuwe identiteit krijgt en ze samen met A Dog Republic nieuwe dagdromen vorm kan geven'.

   De kunstenaar Pieter-Jan Ginckels   www.pieterjanginckels.be
   "Pieter-Jan Ginckels is een veelzijdig kunstenaar die zich niet in een hokje laat duwen. Met zijn achtergrond als architect bouwt hij zijn werken en projecten op vanuit een bewondering voor het alledaagse leven. Zijn werken zijn een bonte kruisbestuiving van grafische beeldvorming, multimediale installaties, artistieke constructies etc.
   Actief in binnen- en buitenland is Pieter-Jan Ginckels bij uitstek een kunstenaar die buiten zijn grenzen treedt en dus past zijn werk uitstekend binnen de filosofie van Beaufort 2015."

   Samengevat

    Datum

   Plaats

   Kunstwerk

   21.6 - 21.9.2015

   Kerk Leffinge

   Glasramen

   Juli + Aug
     Dagelijks
     10-18 uur

   Strandbioscoop

   Ter hoogte Smet de Naeyerlaan

   Kortfilms over strand

   21.6 – 21.9.2015

   Strand ter hoogte van het provinciaal   domein ‘Raversyde’

   Museum van de Zee of Iconostase = 700   metalen ringen rond golfbreker

   30.6.2015
     Voormiddag

   Middelkerke - strand, ter hoogte van De   Greefplein

   Graafwerken ‘ A - Shovelin south’

   1.7.2015
     Voormiddag

   Westende - strand, ter hoogte van ‘Grand   Hotel Belle-Vue’

   Graafwerken ‘A - Shovelin south’

   11.8.2015

   Strand

   Unicorn Beach Drawings

   19 – 21.9.2015

   Leffinge - Leuren

   Muzikaal eerbetoon aan de iconische   New-Yorkse kunstenaar Moondog.

   En … wat denken de kustburgemeesters ervan?
   Burgemeester Janna Rommel-Opstaele (Open Vld) is niet gelukkig met de toebedeling van de werken. "Het gaat vooral om kleine projectjes, zoals in de kerk van Leffinge. Het bedrag dat we moeten betalen om deel te nemen als gemeente is lager dan vroeger, maar wij hadden liever grotere kunstwerken gezien waarvoor de mensen de kustlijn zouden aflopen. Het kunstwerk op de laatste golfbreker van Middelkerke, richting Oostende (Iconostase van kunstenaar Yona Friedman, red.) vind ik wel origineel, maar ik vraag me af wat het publiek ervan zal vinden.”

   De Bredense burgemeester Steve Vandenberghe (sp.a) windt er geen doekjes om. "Wij betalen 26.000 euro voor twee jaar. Maar de organisatie communiceert heel slecht. Op 21 juni zouden er twee kunstwerken geplaatst worden, maar de werken zijn nog niet eens gestart op Grasduinen en op het strand. We weten niet wat er komt, dus we weten ook niet of het kwalitatief in orde zal zijn.  Bredene is nog ontgoocheld dat de communicatie van Beaufort gericht is op de provinciedomeinen. Veel inwoners zijn niet op de hoogte van wat Beaufort zal doen in de kustgemeenten. Ik zou dan ook voorstellen om niet meer mee te doen aan het kunstevenement".

   In Nieuwpoort wordt iets voorzichtiger gereageerd. Schepen Geert Vanden Broucke (CD&V):
   "Wij zijn nog in blijde verwachting van de kunstwerken. Beaufort heeft beloftes gedaan, maar er is nog maar weinig concreet. Wij hebben ook al diverse commentaren gehoord en ik vrees dat deze editie van Beaufort er een zal zijn die enkel gesmaakt zal worden door de echte kunstkenners.”

   Burgemeester Ann Vanheste (DAS) van De Panne: "De ommezwaai komt uiteraard door een kleiner budget. De kunstwerken die er staan zijn niet mijn persoonlijke smaak, maar ik kan ze wel appreciëren. Beaufort biedt de kans om andere kunst te leren kennen. Ik geloof zeker in deze editie. Te meer dat onze gemeente één van de drie domeinen (De Nachtegaal, red.) heeft waar er werken staan."

   Burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) van Koksijde: "We zijn best tevreden. Het budget voor Beaufort is zodanig verminderd dat je geen editie kan maken waarbij elke kustgemeente zijn monumentaal werk heeft. Ik vind dat de organisatie met de beperkte middelen die het had er toch iets moois van gemaakt heeft"

   Oostende heeft nog geen klachten opgevangen.

   De provincie West-Vlaanderen, die Beaufort organiseert en er 1,5 miljoen euro aan besteedt, vindt de kritiek voorbarig. Gedeputeerde voor cultuur Myriam Vanlerberghe (sp.a)."Beaufort is niet alleen wat nu te zien is. Er zijn ook tijdelijke zaken. Kunst is ook een individuele zaak. Bovendien hebben we meermaals alles overlopen met hen. Daarnaast hebben de gemeenten nog nooit zo weinig moeten meebetalen. Ik zou liever zien dat ze wat geduld hebben. Maar we zullen met hen samen zitten en dit verder bespreken. Het zou jammer zijn als ze niet meer meedoen. Want over de media-aandacht, ook internationaal, kunnen de kustgemeenten echt niet ontevreden zijn."

   Besluit
   Beaufort heeft dus een heel andere gedaante aangenomen. Volgens mij de zwakste van de vijf edities. Ik ben meer te vinden voor kunstwerken zoals diegene die in 2012 tentoongesteld werden. Te weinig geld? Komaan, zeg! Misschien het aantal werken verminderen? Ik vind het in 2015 allemaal wat gek en bij het haar gegrepen. Of ben ik nu geen ‘echte kunstkenner’? Ik denk dat het een wijze beslissing zou zijn om er mee op te houden.

   PS
   Aangezien bepaalde activiteiten pas later plaatsgrijpen (Unicorn, Moondog) zal ik er op het gepaste ogenblik aandacht aan besteden.
   Ondertussen zal ik ook een bezoek gebracht hebben aan de strandbioscoop en zal er misschien ook een tram met slideshows aan mij voorbij gereden zijn.

   Bronnen
   http://beaufort2015.be/kunstenaars
   Artikel van Belga op 6.11.2014 “Kunsttriënnale krijgt vijfde editie’

   Artikel in ‘Het Laatste Nieuws’ van GUS: ‘Vijfde editie van Beaufort voorgesteld’
   http://www.cultuurstek.be/cultuuragenda/expo/beaufort2015
   http://beaufort2015.be/kustkalender/category/beaufort
   http://dezwerver.be/nieuws/detail/eerbetoon_aan_moondog_door_roland_co
   http://www.demorgen.be/expo/beaufort-kunst-aan-en-ook-in-zee-a2371668/
   Artikel in “Het Laatste Nieuws” van 27.6.2015 Laatste Beaufort in Bredene van LBB, GUS, BPM, JVRB.

   http://www.depanne.be/product/1701/1-kunstenaar-langs-de-hele-kust-yona-friedman

    

   06-07-2015, 10:22 Geschreven door stammer
   Reageren (0)


   Categorie:Kunst
   24-12-2012
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke en Westende: kunst steunen of verspilling?

   Bloembakken op het marktplein?

   “Gedrochten”, “afschuwelijk”, “veel te groot”, “verschrikkelijk duur” geven zowat de omschrijvingen in de volksmond weer van de 25 bloembakken die op het luxe marktplein van Middelkerke geplaatst werden.
   Ik heb in een vorig artikel een getrukeerde boom in één van de bakken geplaatst en daarmee een schrikbeeld opgeroepen van wat de omwonenden nog meer te wachten stond naarmate de bomen groter zouden worden.
   De gemeente heeft het dan anders opgelost: er werden bloemen in de bloembakken geplaatst zodat deze nu echt hun naam eer aandeden. Het waren Afrikaanse lelies (geleerde naam: Agapanthus).
   Zo zag het er dan uit:

   > > >

   Er zijn ook bakken met een fonteintje. Heeft zo’n klein fonteintje echt zo’n grote bak nodig?
   Op 12 juli 2012 las ik op http://www.focus-wtv.be/middelkerke/city-1184688917007.htm dat er in het najaar tamariskenboompjes in de bakken zouden geplant worden.
   Wat er ook van is, de bloembakken blijven omstreden. Het is niet omdat enkele mensen op de facebookpagina ‘Bruisend Middelkerke’ beweren dat het mooi is, dat Janna Opstaele mag verklaren dat de positieve reacties op gang zijn gekomen.” Ze zegt ook dat men het eindresultaat moet afwachten. Ze heeft dus nog altijd niet begrepen, of ze wil niet begrijpen, dat het niet enkel gaat om de schoonheid van de bakken als ze met de juiste boompjes of bloemen beplant zijn, maar ook over de grootte, de hoeveelheid en de kostprijs van de bakken. Dat fietsende kinderen op het voetpad mogen rijden en dat daarvoor te weinig plaats is en dat enkele exemplaren misschien beter op een andere plaats in de gemeente zouden kunnen opgesteld worden, daar heeft ze ook geen oren naar. Ze blijft erbij dat haar ‘pronkstukken’ à 3.336 euro per stuk, er voorlopig zullen blijven staan, maar toch beweert ze bereid te zijn “om alles naar de toekomst toe te evalueren”.
   Als ze voor elk probleem zoveel tijd nodig heeft om in te zien wat er niet klopt en om de nodige maatregelen te nemen zoals voor dit ‘onnozel’ probleem, dan is de toekomst van Middelkerke weer verzekerd voor enkele jaren.
   Maar ja, “ ‘t is moeilijk bescheiden te blijven voor meiden met zoveel ‘…’”
   De laatste ‘oplossing’, ‘het eindresultaat’, de evaluatie naar de toekomst heeft nu het resultaat hieronder opgeleverd. Daar kan mijn ‘schrikbeeld’ dat ik opriep nog niet aan tippen!
   Ik ben verbaasd dat er nog geen enkele bewoner van de Populierenlaan het in zijn hoofd gehaald heeft om zijn zaag boven te halen. Ik weet dat het afgezaagd klinkt, maar dit loopt de spuigaten uit.
   Wat vinden jullie?

                                                                                       Foto’s Alain Calcoen

   De struiken zijn van het type ‘Osmanthus of Schijnhulst’. Het is een groenblijvende heester met talloze kleine, zeer sterk geurende kleine melkwitte bloemen, die aan het eind van de lente verschijnen. Deze struik is makkelijk te snoeien, ongemoeid kan hij uitgroeien tot 2 meter hoogte. De donkergroene bladeren zijn 2-4 cm lang, eirond tot elliptisch en enigszins gezaagd en leerachtig. Aan de bovenzijde zijn ze glanzend donkergroen terwijl de onderzijde meer lichtgroen gekleurd is.

   Beaufort evolutie

   Beaufort, de driejaarlijkse tentoonstelling van moderne kunst, is één van mijn geliefkoosde onderwerpen. Vaak heb ik al één of meer van de tentoongestelde kunstwerken bewonderd en bewierookt, maar ik spaar soms ook mijn kritiek niet. Eén van de minder rooskleurige aspecten van het project, er zijn er nog andere, vind ik de totale kostprijs en de zeer hoge bijdrage die de gemeente daarvoor levert.
   Inderdaad! Alleen al voor Beaufort 04 liep die op tot 85.737,44 euro. Het schepencollege besliste op 21 december 2011 dat het bedrag als volgt zou ingedeeld worden: een eerste schijf van € 23.815,96 in de begroting van 2010, een tweede schijf van € 26.198 in die van 2011 en tenslotte een derde schijf van € 35.723,48 in die van 2012.
   Als investering in het kunstpatrimonium van de gemeente, wordt verder driejaarlijks (behalve in 2006) één van de in Westende tentoongestelde werken, door de gemeente aangekocht.
   Voor de eerste editie in 2003 was dat ‘Caterpillar 5bis’ van Wim Delvoye, mooi van constructie maar zo roestig dat meteen ook de zeedijk meters in de omtrek roodgekleurd is. De prijs ken ik niet, maar dat zal niet goedkoop geweest zijn. Gelukkig kon daarvoor gerekend worden op de Vlaamse overheid die betaalde met hetzelfde geld als de gemeente, namelijk het onze. Het werk is opgesteld op de dijk tussen de Rotonde en de Krokodil als symbool voor de zeewering.
   In 2012 was het ‘I can hear it’ van Ivars Drulle, twee hoornen die staan op het strand rechtover de ‘Rotonde’. Het heeft 85.000 euro gekost.
   Waar ik het echter speciaal in het huidig artikel over wou hebben, is het kunstwerk dat Middelkerke verwierf in 2009.

   Lichtinstallatie ‘Salacia’
   Het gaat om een lichtinstallatie die geplaatst werd in de belvedère van de watertoren aan de wijk 'Krokodil'. Het is een werk van de Nederlandse kunstenares Tamar Frank.
   De beschrijving ervan die verspreid werd, is de volgende:

   “Het is niet zomaar een verlichting. Het moet een artistieke meerwaarde geven aan de toren, waarvan de kroon om de zeven minuten een andere kleur krijgt en omgetoverd wordt van watertoren naar vuurtoren. Het ruisen van de zee en het suizen van de wind worden vertaald in een subtiele beweging en langzame kleurschakering van de lichtstralen. Frank gebruikt daarbij ragfijne nylondraad, gespannen om de twee centimeter. De gekleurde draden worden overdag beschenen door de zon en ’s nachts uitgelicht. Dat spel moet een magische sfeer creëren.”

   Over kleuren en smaken wordt niet geredetwist, wordt beweerd.
   In 2009 kocht de gemeente het werk voor het bedrag van € 38.000. Ik heb niet teruggevonden of de gemeenteraad daar zeggenschap over gekregen heeft, maar ik vrees dat dit niet het geval was.
   Schepen voor cultuur Carine Dejonghe beweert nochtans dat alles ‘eerlijk verlopen is’. We zullen haar maar geloven, zeker?
   Dejonghe: 'De bewoners van de wijk waren al langer vragende partij om iets te doen met hun toren en dit is een prachtige gelegenheid hiertoe’.

   Defecte installatie
   Op 9 februari 2011 meldde de cultuurdienst dat de lichtinstallatie defect was.
   Op 16 maart 2012 werd een nieuwe panne vastgesteld. Bij nazicht bleek dat 7 defecte armaturen moesten vervangen worden. De LED lichten konden niet afzonderlijk vervangen worden, omdat ze verwerkt zitten in de printplaat verbonden met de armatuur.
   Met een nieuwe editie van Beaufort van 31 maart tot 30 september 2012 in het vooruitzicht, moest daarop zeker gereageerd worden. En dan nog hoogdringend!
   Maar … er was daarvoor geen budget voorzien! Wat nu? Gelukkig (?) is daar artikel 157 van het gemeentedecreet, dat zegt: “ De gemeenteraad kan zonder voorafgaande budgetwijziging voorzien in uitgaven die door dwingende en onvoorziene omstandigheden worden vereist, op voorwaarde dat hij daartoe een met redenen omkleed besluit neemt. In dezelfde omstandigheden en als het geringste uitstel onbetwistbare schade zou veroorzaken, kan het college van burgemeester en schepenen op eigen verantwoordelijkheid in de uitgave voorzien.”
   Het hangt er maar van af wat je ‘onvoorzien’ en ‘dwingend’ noemt.
   Om de werking van de gehele installatie te waarborgen moesten de armaturen zo dicht mogelijk de oorspronkelijke benaderen. In 2009 werden die geleverd door de firma Ledpro &, Exposé, Nederland, en deze firma gaf aan dat hun aanbieding voor 90% identiek was aan de armaturen van de vorige levering.
   Hun offerte was bovendien de goedkoopste en dat voor een bedrag van € 4.479,73 (BTW incl).
   Dus, bestellen maar!
   Maar … de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW) wil nu toch wel in 2014 die watertoren afbreken, zeker! Die zou vervangen worden door een pompsysteem.
   Maar niet getreurd, die RGB gestuurde* armaturen kunnen later nog wel ergens van pas komen als belichtingsmateriaal voor de centra De Branding en De Zwerver of als sfeerverlichting voor het zwembad en bij evenementen. Ze hebben tenslotte maar 38.000 + 4.479,73 = 42.479,73 euro gekost en we hebben er, op de periodes waarin ze defect waren na, toch bijna drie jaar deugd van gehad, of hoe je het ook wil noemen.
   De moraal van het verhaal? Zet geen kunstwerken op andermans eigendom en ga spaarzaam om met centen … ook als het de uwe niet zijn!

   *Een manier om kleuren uit te drukken door een combinatie van de drie primaire kleuren Rood, Groen en Blauw.

   24-12-2012, 10:22 Geschreven door stammer
   Reageren (0)


   Categorie:Kunst
   02-04-2012
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kunst voor een breed publiek tijdens Beaufort 04 in Westende, cultuur- deelgemeente van Middelkerke.

   Met Beaufort04 is de ‘Triënnale voor Hedendaagse Kunst aan Zee’, van 31 maart tot 30 september 2012, aan haar vierde editie toe.
   Knokke-Heist neemt evenwel deze keer niet deel omdat ze geen inspraak kregen over de kunstwerken die in hun gemeente zouden opgesteld worden. Alle andere kustgemeenten nemen wel deel, met andere woorden ze ondersteunen het fors/gul op financieel gebied.
   Het is een initiatief van vzw Ku(n)st en haar partners onder de hoge bescherming van Herman Van Rompuy, Voorzitter van de Europese Raad.
   Tot de doelstellingen behoren het versterken van de onderlinge contacten en het samen organiseren van tentoonstellingen, om een breed publiek op een bijzondere manier kennis te laten maken met kunst.
   Op de website van Beaufort04 wordt de gebeurtenis (met nogal hoogdravende woorden, vind ik) als volgt aangekondigd.
   “De Vlaamse kust en de hedendaagse kunst vinden elkaar opnieuw via monumentale installaties en intrigerende werken, ingebed in de unieke biotoop van de dynamische kustgemeenten. Ongetwijfeld zal dat opnieuw zorgen voor zomerse beroering en kunstzinnige reflecties langs de Vlaamse kust.
   Beaufort04 schotelt opnieuw een staalkaart (= bonte mengeling) van Europese hedendaagse kunst voor.

   De kunstenaars
   Voor Beaufort04 maakte een artistieke commissie onder de leiding van curator Phillip Van den Bossche en intendant Jan Moeyaert een selectie van hedendaagse Europese kunstenaars.
   Ik laat de organisatoren best zelf aan het woord met een nogal verwarde zinsbouw.
   De kunstenaars in de groep hebben reeds allemaal hun sporen verdiend door regelmatig afzonderlijke tentoonstellingen te doen en te demonstreren. Toch zien wij nieuwe mogelijkheden. Ook het opkomen voor de belangen van de kunstenaars en gezamenlijk kun je die belangen beter onder de aandacht brengen. De kunstenaarsgroep bestaat uit beeldhouwers, schilders, keramisten, glaskunst, edelsmid, juwelen, pyrogravure, fotografie, grafisch design, sculpturen, tekenaars, stoelvlechters, weven, spinnen, houtdraaien, dichters, schrijvers, acteren teveel om op te noemen…”
   Het zijn, voor wat Middelkerke betreft, drie kunstenaars uit het voormalig Oostblok. Dat zou de indruk kunnen wekken dat Vlaanderen geen kunstenaars van formaat heeft. Dat klopt natuurlijk niet! Er zijn er trouwens al heel wat die een kunstwerk leverden/ leveren voor een vroegere of voor de huidige editie.
   Hier volgen hun namen.

   Aan Beaufort 01: Wim Delvoye, Jan Fabre, Maria Roosen, William Sweetlove, Johan Muyle, Panamarenko, Koen Van Mechelen, Berlinde De Bruyckere, Dirk Braeckman, Johan Tahon

   Aan Beaufort 02: Marie-Jo Lafontaine, Luk Van Soom, Bart De Zutter , Jan Van Imschoot, Luc Zeebroek, Jan Fabre, Koen Van den Broek, Jean Belquin.

   Aan Beaufort 03: Valérie Mannaerts, Philip Aguirre y Olégui, Sven ’t Jolle, Tim Segers, Lili Dujourie, Louis De Cordier, Luc Deleu, Peter Rogiers, Jan Vercruysse.

   Aan Beaufort 04: Arne Quinze, Hans Op de Beeck, Nick Ervinck

   We stellen dus wel vast dat hun aantal deze keer een dieptepunt bereikt heeft: nog slechts drie in 2012!
   Ziehier de afbeeldingen van wat in Middelkerke tentoongesteld werd tijdens de vorige edities:

   Beaufort 01
   : van links naar rechts: ‘Caterpillar’ van Wim Delvoye **, ‘Ballman’ van Lars Siltberg, ‘Cité de Sable’ van Christian Meynen

        

   **aangekocht door MDK Afdeling Kust van de Vlaamse Overheid en aan Middelkerke toegewezen

   Beaufort 02: van links naar rechts: ‘Job’ van Luc Zeebroek (Kamagurka), ‘Chill Out Room’ van Marie-Jo Lafontaine, ‘Babies’ van David Cerny **
   ** nadien aangekocht door de gemeente Blankenberge

        

   Beaufort 03: van links naar rechts: ‘No more boring art’ van John Baldessari, ‘Salacia’ van Tamar Frank *, ‘Untitled’ van Aneas Wilder.
   *gekocht door de gemeente Middelkerke voor de prijs van 36.300 €, inclusief BTW.

        

   De kunstwerken van Beaufort04
   De selectie kunstwerken wil een weerspiegeling zijn van wat zich op het hedendaagse Europese kunstplatform afspeelt. De kunstenaars spelen met nieuw of bestaand werk in op de omgeving buiten de musea en willen de ku(n)stbezoekers deelgenoot maken van een fantasierijke en imaginaire wereld.
   Middelkerke kreeg 3 kunstwerken waarvan 2 monumentale.
   Deze keer heb ik er mij eens grondig in verdiept en daarvoor nogal wat opzoekingen gedaan.
   Op het strand nabij het Grand Hotel Bellevue stelt Ivars Drulle 'I can hear it' voor. Het staat niet vlak tegen de dijk, maar naar het schijnt was schepen Devey daar blij mee omdat het optreden van Frank Bauer en van radio 2, deze zomer, er niet door zullen gehinderd worden.
   In de Sint-Theresiakapel hangt een schilderwerk van Adrian Ghenie, getiteld 'Self-portrait Darwin II'.
   Op het Sint-Laureinsstrand presenteert Magdalena Abakanowicz '2 schilden in cortenstaal'. Ze staan wat ver van de dijk maar wel op een geschikt duin.
   Westende krijgt dus de eer om alle kunstwerken tentoon te stellen!
   Burgemeester Michel Landuyt (Open VLD): “Dit biedt als voordeel voor de bezoekers dat ze zich niet ver hoeven te verplaatsen. Westende en Beaufort is eerder overigens al een goed huwelijk gebleken. Denk maar aan het werk ‘Caterpillar’ van Wim Delvoye dat de gemeente (???) eerder aanschafte en op de zeedijk in Westende staat. Of aan de lichtinstallatie van Tamar Frank op de watertoren. Westende heeft met onder meer de beschermde vakantiewoning ‘Les Zéphyrs’ op cultureel vlak nog heel wat meer te bieden. Zowel Les Zéhpyrs als de Beaufort-kunstwerken bevinden zich komende zomer op een boogscheut van elkaar. Hiermee versterken we straks het kunstminnende en culturele karakter van Westende-bad.”

   Bedankt, Michel, dat je dat fijne onderscheid tussen Westende en Middelkerke nogmaals benadrukt!
   Elk zijn deel, dat is goed! Middelkerke zijn bierfeesten en wielerwedstrijden, Westende zijn kunst en cultuur!

   Ivars Drulle: ‘I can hear it’ (aan ‘La Rotonde’)

   De kunstenaar
   Drulle is een Let. Hij beschouwt het jaar 1998 als de start van zijn creatieve activiteit. In dat jaar werd hij immers toegelaten tot de kunststudies aan de Humboldt universiteit in de Verenigde Staten.
   Een jaar later won hij al wedstrijden. Hij bleef gedurende vier jaar studeren in de Verenigde Staten, onder andere aan de Montana universiteit waar hij de ‘Master of Arts’ titel behaalde en bekroond werd tot één van de beste 15 studenten (op 16.000).
   Hij kreeg verschillende waardevolle onderscheidingen, te veel om ze allemaal op te noemen. Jullie kunnen ze terugvinden op zijn website, die naarstig en stipt bijgehouden wordt.

   Zijn kunstwerk ‘I can hear it’
   In september 2011 vermeldt de kunstenaar op zijn website http://www.ivarsdrulle.com/index.php/news dat hij uitgenodigd werd om een publiek kunstwerk te creëren dat in België zal tentoongesteld worden in het kader van "Triennal for Contemporary Art by the Sea".
   Op 6 februari 2012 gaf de kunstenaar mij, op mijn vraag, wat meer uitleg over zijn werk.
   “De idee voor de hoornen kwam bij me op toen ik wat opzoekingen deed in archieven voor industriële en militaire machines. Ik vond het interessant dat de legers destijds, toen het radarapparaat nog niet uitgevonden was, speciale luisterapparaten gebruikten om vijandelijke vliegtuigen te detecteren.
   Hieronder enkele voorbeelden daarvan. (nota stammer: Ik heb er zelf de jaartallen aan toegevoegd)

   In plaats van militairen en vliegtuigen is het bij mij een mooi meisje dat één van beide hoornen gebruikt om te luisteren naar de zee. De titel van het werk is "I can hear it" (Ik kan het horen).
   Niemand weet waar ze op wacht en naar wat ze luistert. Maar horen doet ze!!
   De stalen hoornen hebben een lengte van 13 meters en iedereen zal zijn oor kunnen te luisteren leggen vlakbij de vrije hoorn om na te gaan wat er eigenlijk te horen valt.”

   Ziehier enkele prachtige afbeeldingen, vind ik, van het bronzen beeld gemaakt in het atelier van Drulle.

        

   Ik was dus wel wat verrast toen ik de beschrijving van het kunstwerk vanwege de organisatoren las.
   “Een uniek locatie gebonden project met een knipoog naar de grandeur van het ‘Grand Hotel Belle Vue’ van weleer.
   Twee monumentale hoorns tasten de trillingen van licht, geluid en omgeving af en nodigen de bezoeker uit om één te worden met de natuurlijke kracht van de zee.”

   Ziehier de foto van het kunstwerk die zowat op alle websites over Beaufort04 verscheen: op die van de kunstenaar en ook op die van de gemeente http://www.middelkerke.be/page59020053.aspx en http://www.toerismemiddelkerke.be/toerisme/beaufort-04.aspx


   Ik vroeg me natuurlijk af wat die figuren in empire-kledij daarbij kwamen doen. Die werd namelijk gedragen in de jaren 1790 – 1820. Terwijl …
   Op 17 december 1903 voerden de uitvinders - gebroeders Wright hun eerste vlucht uit met een vliegtuig.
   De radar werd uitgevonden in 1904 maar was slechts bruikbaar in oorlogsomstandigheden vanaf 1934-35.
   Hoornen werden ten vroegste gebruikt om traag vliegende vliegtuigen te detecteren vanaf 1920.
   Pas sinds 1911 vind je in hotel ‘De Rotonde’ de sfeer van de Belle Epoque.
   Het is mij geenszins duidelijk waar men die ‘knipoog naar de grandeur van het ‘Grand Hotel Belle Vue’ vandaan haalt. Wilde iemand zich misschien interessant maken voor de toeristen?

   De gemeente koopt het kunstwerk van Drulle
   Het schepencollege heeft beslist het werk van Drulle aan te kopen, voor de prijs van 75.000 euro zonder BTW. Inclusief 6% BTW wordt dat 79.500 euro of 3 miljoen 180.000 Belgische ‘frankskens’.
   Wie het breed heeft, laat het breed hangen, natuurlijk.
   Schepen van cultuur Carine De Jonghe (Open VLD): “Iedereen die op het strand wandelt kent wel het overweldigende en tegelijk rustgevende geluid van de zee. Het kunstwerk van Ivars Drulle legt hier heel sterk de nadruk op. Het wordt zeker één van de absolute blikvangers van Beaufort04.”
   Ziehier twee keer het kunstwerk, dat ik trouwens geslaagd vind, met de Rotonde op de achtergrond en met rechts het luisterende meisje. Ik hoop dat ze het lang volhoudt. Daarmee bedoel ik dat ze hopelijk niet volledig verzandt en dat het brons waaruit ze gemaakt is, geen dieven aantrekt.

             

   Magdalena Abakanowicz: “Two corten armors’

   De kunstenares
   Magdalena Abakanowicz werd geboren in 1930 in Polen uit aristocratische Pools-Russische ouders waarvan het fortuin erg te lijden had onder de repressieve Russische bezettingsperiode en onder de moeilijke oorlogsjaren. Zij studeerde af aan het Kunstcollege in Warschau in 1954. Ze vond er alles ‘stijf en conservatief’ – tijdens een periode waarin het enig aanvaardbaar kunsttype het sociaal realisme was. Zij werd er gedwongen les te volgen in textiel – ontwerpen, hetgeen haar verder werk geweldig beïnvloedde.

   Haar kunstwerk: ‘Two Corten Armours’
   De titel van het kunstwerk slaat onder andere op het materiaal waarin het gemaakt is. Dat gebeurde in 1998-1999.
   Cortenstaal, ook bekend als weervast staal is een metaallegering, bestaande uit ijzer waaraan koper, fosfor, silicium, nikkel en chroom zijn toegevoegd. De sterkte is vergelijkbaar met die van andere gelegeerde staalsoorten zoals roestvrij staal.
   De bruine roestkleur is het uiterlijk meest typische kenmerk.  dat wel want we

   Wat stelt het werk voor? Dat is niet eenvoudig uit te leggen! Ook hier ben ik weer verbaasd dat de organisatoren een andere interpretatie weergeven dan diegene die ik op het net gevonden heb.
   Volgens de website http://www.nytimes.com/1999/07/01/arts/arts-abroad-a-jolt-from-sculpture-in-a-genteel-garden.html?pagewanted=all zouden het twee geometrische regelmatige en vereenvoudigde vormen zijn die gelijken op koppen van dinosauriërs.
   Abakanowicz doet zoiets wel meer: een groep samenstellen met herhaling van vormen, vaak gebaseerd op het menselijk lichaam, (door een criticus ooit beschreven als “headless human husks”) of zoals hier van dieren. Deze vormen zien er schijnbaar hetzelfde uit, maar elk ervan heeft zijn eigen identiteit.

             

   De organisatoren beschrijven het werk als volgt: Twee monumentale stalen schedels liggen op het strand, restanten van twee enorme zeemeeuwen. Sculpturen als dragers van instincten en gevoelens die het intellect overmeesteren.”
   Ik begrijp best dat ze graag een link zouden zien met de zee, maar zeggen jullie nu zelf: waar gelijken die koppen nu het best op, op die van een dino of op die van een zeemeeuw? Past het adjectief ‘enorm’ ook niet beter bij een dinosauriër?

             


   Abakanowicz schept vaak dubbelzinnige beelden die verschillend geïnterpreteerd kunnen worden. De kunstliefhebber kan er dan in zien wat hij of zij wenst: “Van tevoren uitleggen wat het beeld voorstelt zou overeenkomen met het ‘verraden’ van de ontknoping van een film.”
   Hebben de organisatoren van Beaufort04 dankbaar gebruik gemaakt van deze uitleg?

   Adrian Ghenie, 'Self-portrait as Charles Darwin II’

   De kunstenaar
   Hij werd geboren in 1977 in Roemenië. Hij was nog een kind toen dictator Ceausescu aan de macht was en een tiener bij de regimewissel. Ghenie werd getekend door het regime, door de stortvloed van westerse impulsen na diens val en door het naziverleden.
   Hoewel hij pas 35 jaar jong is, kan men zijn werken reeds terugvinden in de grote internationale collecties. Hij is één van de boeiendste kunstenaars van zijn generatie. Zowel het Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen als het S.M.A.K. in Gent (‘Dada Room’, zo heet het) hebben een werk van hem in hun verzameling.
   Uit zijn werken blijkt dat hij gefascineerd is door de geschiedenis en door het trauma van de dictatuur. De bronnen voor zijn schilderijen zijn een combinatie van zijn persoonlijke herinneringen en van geschiedenisboeken, archieven en zowel documentaire als fictiefilms.
   Uit die bronnen plukt hij beelden waarmee hij en collage maakt die daarna bewerkt wordt met verf om die mooier te maken.

   Het kunstwerk
   Dit is een merkwaardig verhaal. Hoe een aangekondigd ‘werk op grote schaal, ‘interieur vullend’ of ‘enorm’ schilderwerk ‘Self-portrait as Charles Darwin I’, geschilderd in 2011, plots een eerder klein kladschilderij ‘Self-portrait as Charles Darwin II’ werd, geschilderd in 2012.
   Ik begon weken geleden aan het huidig artikel. Op alle mogelijke websites kon ik lezen en zien dat voor de Sint-Theresia kapel in Westende-bad het schilderij ‘Self-portrait as Charles Darwin (1911)’ voorzien was. Ziehier dat kunstwerk.

   Ik vond dat een verdienstelijk werk en deed heel wat opzoekingen om een beter inzicht te krijgen in de ideeën van de kunstenaar. Zo vond en las ik dat hijzelf zegt: ‘Ik ben geïnteresseerd in de aanwezigheid van het kwaad, of meer speciaal hoe in elk streven mogelijk kwaad kan gevonden worden, zelfs in die wetenschappelijke projecten die opgezet worden ten gunste van de mensheid.’
   In het werk hierboven wordt Charles Darwin bijvoorbeeld verbonden met de Nazi’s bij hun zoektocht naar Arische perfectie en natuurlijke selectie waarbij de gezonde overleven.
   In het groot schilderij, wendt Ghenie vage penseeltrekken aan zo dat de objecten en gelaattrekken niet duidelijk kunnen herkend worden, hoewel wij weten dat het om Darwin gaat aangezien de figuur voorgesteld wordt in zijn traditionele pose en vorm. Hij zit in een levendig getekende leunstoel, terwijl achter hem stappen leiden in de richting van ergens waar je niet naartoe wenst te gaan.
   Ghenie heeft op een willekeurige manier verf aangebracht rondom het brandpunt van zijn schilderij, de persoon van Darwin. Het lijkt er wel op alsof dit gedaan werd om een soort chaotisch effect te bekomen.
   De titel geeft het werk een bijkomende dimensie: waarom is het een zelfportret? Ziet Ghenie zichzelf op één lijn met Darwin.
   Zijn schilderijen reiken een hedendaagse visie aan op grote politieke verhalen en fundamentele, universele thema’s van machtsmisbruik, uitbuiting en onderdrukking, maar ook op een persoonlijke, individueel menselijke strijd. Ghenie vertroebelt alle historische of politieke referenties door ze te versmelten met persoonlijke herinneringen.
   Hij houdt ons een lens voor, maar drijft de vermenging van historische en persoonlijke referenties zo ver door, dat de kijker ze nog onmogelijk kan onderscheiden.

   Ik keek dus vol verwachting uit naar de dag waarop het werk in de kapel zou opgesteld worden. En toen was het zo ver! Groot was mijn verbazing toen ik in de middengang volgend werk zag hangen.
   Was dat wel Charles Darwin? Schijnbaar wel als ik vergelijk met zijn foto, hoewel minder herkenbaar dan op het groot schilderij.

        

   Werd het wel door Ghenie geschilderd? Ik zag daarin wel zijn stijl: dikke, wilde penseeltrekken en verfklodders op een collage. Maar ik mocht niet meer twijfelen toen ik zag dat zijn naam op de achterzijde met krijt aangebracht was.
   Ik neem aan dat men er van uitgegaan is dat gelovigen in een kapel niet achterom kijken, want anders krijgen ze dit te zien. Hoe is zoiets toch mogelijk?

   Ik las in een tekst van de organisatoren dat Adrian Ghenie 396 werken op zijn orderboek staan heeft, maar bereid was om voor Beaufort04 plaats te maken in zijn agenda.
   Ik kan dat goed geloven al denk ik dat dit schilderij, bij manier van spreken, ‘tussen de soep en de patatten’ moet geschilderd zijn. Het is gewoon niet te vergelijken met het aangekondigd werk.
   Ik vind trouwens dat de gemeente, die zoveel geld besteedt aan Beaufort, daarvoor klacht moet indienen.

   Maar het verhaal is nog niet af.
   Op 28.03.2012 zag ik dat bij elk kunstwerk een drieluik geplaatst was: een soort affiche met de duur van de tentoonstelling, een plannetje waar de Westendse kunstwerken juist opgesteld staan en tenslotte, specifiek voor elke opstelplaats, een afbeelding van het tentoongesteld werk.
   Ziehier wat aan de kapel staat.

   Volgens het onderschrift zou dit eveneens ‘Selfportrait as Charles Darwin 2012’ heten.
   Ook op de website http://www.beaufort04.be/nl/pagina/222/artistiek-parcours.html staat dat dit werk in de kapel te vinden is. Verrassing dus voor wie naar binnen gaat!
   Ik haastte mij dus om hierover uitleg te vragen aan de organisatoren van Beaufort : Waarom hangt in de kapel een ander werk dan wat aangekondigd werd?
   Ik kreeg volgend antwoord: “Het werk dat er hangt is wel degelijk Selfportrait as Charles Darwin II, van Adrian Ghenie. De foto die op onze website staat is een vergelijkbaar werk, dat wij vooraf mochten publiceren van hem.”
   Ongehoord! Wie heeft die uitleg verzonnen? Waarom heeft Ghenie nog rap een tweede Darwin moeten plakken en beschilderen voor Beaufort 04?

   Is de toekomst van het kunstproject Beaufort in gevaar?
   Gunter Pertry, gedeputeerde en voorzitter van de organiserende vzw Ku(n)st: 'We kregen een negatief artistiek advies van de Commissie Beeldende Kunst'. Deze adviseert de bevoegde minister Joke Schauvliege bij het toekennen van de subsidies. “Als zij dat advies volgt, kunnen wij onze toelage vanuit Vlaanderen, 190.000 euro per jaar, verliezen en dat zou zonder meer rampzalig zijn voor het verder voortbestaan van Beaufort.”
   De leden van de commissie vinden Beaufortte veel toeristisch en te weinig cultuur.
   Pertry: “We hebben de voorbije jaren bespaard op zaken als personeel, administratie en communicatie, maar nooit op het artistieke. Want dan snijd je in de ziel van Beaufort en zonder de Vlaamse centen zou zoiets zeker het geval zijn. Dit wordt dus de editie van de waarheid en het zou wel eens de laatste kunnen zijn. We kunnen echt niet aan de partners, zoals de kustgemeenten, nog meer financiële steun vragen.”

   Inderdaad! Jullie moeten namelijk weten dat Middelkerke, alleen al voor Beaufort 04 de som van 85.737,44 euro bijdraagt. Die beslissing werd genomen door het schepencollege d.d. 21/12/2011 - punt 103. Dat bedrag werd als volgt ingedeeld: een eerste schijf van € 23.815,96 in de begroting van 2010, een tweede schijf van € 26.198 in de begroting van 2011 en een derde schijf van € 35.723,48 in de begroting van 2012.
   Samen met de driejaarlijkse aankoop van een kunstwerk (behalve in 2006 maar als de Vlaamse overheid betaalt, dan is dat ook met ons geld) is dat dus een enorme financiële bijdrage voor een project dat in zijn geheel eigenlijk niet zo hoog scoort.
   Laat mij vooreerst duidelijk zijn: de twee beeldhouwwerken die dit jaar in Westende tentoongesteld worden zijn van een zeer goede kwaliteit.
   Als men echter de vier edities overloopt, dan zitten daar verschillende werken bij van lage tot zeer lage kwaliteit, zeer vaak ‘bij het haar getrokken’.

   Is Beaufort te toeristisch? Ik heb hierboven al aangeklaagd dat twee werken geïnterpreteerd worden in functie van de lokale toestand, … dus toeristisch, wat volgens mij ongepast is.
   Als men bovendien in de gemeenten andere kunstwerken begint op te stellen dan de aangekondigde, dan moet men niet verwonderd zijn dat sommige wenkbrauwen gefronst worden.

   Men kan zich eveneens afvragen of de kustgemeenten misschien niet voor te veel kunstprojecten uitgenodigd worden. Knokke-Heist werkt nog samen met de commissie ‘Beelden in de stad' en Koksijde neemt ook deel aan het project ‘Getij-Dingen’.
   In 2009 opende het Kunstmuseum aan Zee, of kortweg Mu.ZEE, zijn deuren. Dit jonge museum is een samensmelting van het Provinciaal Museum voor Moderne Kunst (PMMK) en het Stedelijk Museum voor Schone Kunsten, zij het dan dat daar ook talrijke andere exposities gehouden worden.

   Tenslotte wil ik nogmaals benadrukken dat de Vlaamse subsidies steeds minder naar Vlaamse kunstenaars gaan.

   Bronnen
   http://www.douglas-self.com/MUSEUM/COMMS/ear/ear.htm#pers
   http://www.beaufort04.be
   http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/cultuur%2Ben%2Bmedia/kunsten/1.917976 Ghenie
   Artikel in ‘Het Nieuwsblad’ van 25.02.2012 ‘Toekomst kunstproject Beaufort is in gevaar?’ van Dany Van Loo
   http://beeldenpark.beaufort04.be/nl/pagina/6/b01.html

   02-04-2012, 00:00 Geschreven door stammer
   Reageren (0)


   Categorie:Kunst
   15-05-2011
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Is het gemeentebestuur van Middelkerke soms niet geïnteresseerd in ‘vreemde’ beeldende kunsten?

   Op 19 april 2011 kreeg ik onderstaande uitnodiging in mijn mailbox. Mooi weer om op mijn terras te zitten was het niet, ik had die dag nog mijn dagelijkse fietstocht niet gemaakt en bovendien ben ik wel geïnteresseerd in kunst.
   Dus waarom niet eens gevolg geven aan die uitnodiging?

   Toen ik het casino betrad kwam het geroezemoes op de eerste verdieping mij reeds tegemoet. Dat wees er dus op dat er wel wat volk aanwezig was. Er was zelfs weinig ruimte om de tentoongestelde werken rustig te bekijken, maar goed; het was ‘maar’ een vernissage met een drankje en een hapje en tenslotte is de tentoonstelling nog geopend tot en met 29 mei 2011.
   Een zeer groot kenner ben ik nu wel niet maar natuurlijk had ik ondertussen al gezien dat het hier ging om kunstwerken met enig niveau.

   Toen schouwde ik ook maar eens de aanwezigen. Natuurlijk ken ik niet alle Middelkerkenaars, maar nu geloven jullie mij of niet, maar ik kende niet één van de genodigden.

   Eén van de kunstenaars vertelde mij dat hij aan de receptie van het gemeentehuis een affiche en een uitnodiging, gericht aan het college van burgemeester en schepenen, overhandigd had, maar blijkbaar had niemand het nodig geacht om zijn interesse voor de beeldende kunst te betonen.

   En toen kwamen mijn vragen
   Wie zou het openingswoordje uitspreken? Toen ik het om 16u25 voor bekeken hield, was dat nog niet gebeurd. Iemand zei me dat de burgemeester van Bredene wel aanwezig was en dat die gemeente, in tegenstelling met Oostende en Middelkerke wel belangstelling heeft voor kunsttentoonstellingen.
   Gaat er niet wat te veel aandacht naar wielerkoersen en te weinig naar kunst? Of tenzij het stripalbums zijn of beelden van stripfiguren? Of worden enkel de kunstwerken van Middelkerkenaars gewaardeerd? En, hoe ver gaat die waardering? Hoelang is het geleden dat er nog eens een tentoonstelling was van Middelkerkse kunstschilders?
   Het ging hier inderdaad ‘maar’ over vier kunstenaars uit Bredene, Oostende (2) en Sint-Michiels-Brugge.
   Maar dat zijn niet de eerste de beste!

   Ik stel vast dat er hoegenaamd geen reclame gemaakt werd, NIET in de agenda in ‘De Sirene’, NIET op de evenementenkalender van de gemeentelijke website, kortom daaraan werd 0,0 aandacht aan besteed.
   Is dat niet aantrekkelijk voor de toerist? Brengt dat misschien niets op voor het casino, noch financieel noch commercieel? Moet het gemeentebestuur de activiteiten in het casino niet aanmoedigen en ondersteunen?

   Misschien voert ons bestuur aan dat ze het nu al druk genoeg hebben. Waarom waren dan zo veel mandatarissen aanwezig op de receptie naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van de ‘Belle Vue’?
   Misschien kan het werk een beetje verdeeld worden onder de leden van het college?
   Of misschien kan men zich voor elke receptie/ activiteit beperken tot de schepen met de betroffen bevoegdheid. Zowel voor de ‘Belle Vue’ als voor de vernissage had de aanwezigheid van Carine De Jonghe, respectievelijk schepen van erfgoed en van cultuur, wel volstaan.
   Of moet iedereen zich overal tonen, om de kandidaat-kiezers die uitnodigen, niet te schofferen?
   Mij goed, maar dan moeten ze niet komen klagen dat het te veel wordt en hebben ze ook geen excuus als ze ontbreken op activiteiten die hun bevoegdheid aanbelangen.

   Maar nu iets meer over de tentoonstelling en de betroffen kunstenaars.

   Rosette Deleu
   Omdat emoties, expressie, situaties en kwetsbaarheid bij haar steeds weerkerende begrippen zijn, drukt ze die gevoelens uit met een verscheidenheid aan materies en werkt ze met getemperde kleuren. Dat werkt bij haar als een ontlading. «Het gaat niet om de werkelijkheid zelf, maar om wat er achter zit. Het draagt iets van de nieuwsgierigheid van het leven in zich mee.»

   John Blommaerts
   Hij volgde een kunstopleiding aan de Academie in Oostende onder leiding van Gustaaf Sorel en Maurice Boel.
   Hij illustreerde het boek 'Le Mariage de Zot Loweeke' van John Gheeraerts.
   Blommaerts behaalde verschillende prijzen: 2de prijs TEVEO in Oostende (1980), 2de en de 3de prijs August Vermeylenfonds voor schilderkunst (1985, 1981), prijs voor de arbeid August Vermeylenfondprijs voor schilderkunst (1986). Hij werd ook verschillende keren geselecteerd voor de Anto Diez-prijs voor schilderkunst (1987, 1989, 1991).
   We vinden zijn werk ook terug in het ‘Museumschloss Rheydt’ in Mönchengladbach (D).
   Hij maakt deel uit van de 'Brèn-Art'-groep Bredene.
   Ziehier één van zijn werken.

   Etienne Dierendonck
   Hij leerde het kunstsmeden van zijn vader en groeide uit tot een gedreven, imponerend en technisch hoogstaand koperslager. Dierendonck is een talentvolle kunstenaar die zijn werken verwezenlijkt in muziekvorm met de steeds terugkerende vormen van de viool en die in binnen- en buitenland hoge waardering geniet.

   Viviane Devriese
   Ze geeft les aan de kunstacademie en brengt er haar cursisten verschillende technieken bij zoals tekenen, schilderen, experimenteel werken, gemengde technieken, werken naar levend model en portret.
   “Als kind van de zee hou ik van water en zand. Ik gebruik dikwijls zand in mijn werken omdat het zorgt voor een mooie, natuurlijke structuur. Ook allerlei materialen zoals een vod, spons, een kam, krantenpapier, zijdepapier, het paletmes komen soms aan bod. Meestal gebruik ik in plaats van penselen mijn handen om te schilderen. Door het voelen en ruiken van de verf voel ik me er totaal mee verbonden.
   Schilderen is voor mij de meest persoonlijke weergave van wat ik ben en wat ik voel. Het is voor mij een moment waarbij ik los kan laten. Ik heb het ervaren als een bevrijding van mijn emotie. Het geeft me de gelegenheid allerlei materialen te gebruiken: expressief, vrij, ongebonden en spontaan”.

   Besluit
   Volgens mij is dat een tentoonstelling die een bezoekje waard is. Dus …!!

   15-05-2011, 10:09 Geschreven door stammer
   Reageren (0)


   Categorie:Kunst
   13-04-2009
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beaufort 03 in Middelkerke

   Van 28 maart tot en met 4 oktober 2009 heeft Beaufort 03 plaats. Het is een organisatie van vzw Ku(n)st in samenwerking met het PMMK, Provinciaal Museum voor Moderne Kunst te Oostende.
   Vzw Ku(n)st moet culturele activiteiten aan de kust bevorderen en organiseren. Ik bespaar jullie de geschiedenis van beaufort ‘outside’ en ‘inside’ en beperk mij tot het eerste.
   Bij Beaufort outside worden kunstwerken op buitenlocaties in elke Belgisch kustgemeente geplaatst zodat ze gratis kunnen bezocht worden. Een deel van de werken worden na het project weer weggehaald, andere worden door de gemeenten aangekocht en blijven dus staan.

   De eerste editie van de triënnale voor hedendaagse kunst aan zee heette uiteraard Beaufort 01en had plaats in 2003. In Middelkerke werden toen volgende kunstwerken tentoongesteld:
   Caterpillar 5bis van Wim Delvoye. Ik heb het daarover uitvoerig gehad in mijn blogartikel van 5 december 2007, in het bijzonder over de roestlaag die het werk bedekt. Het staat nog steeds op de zeedijk ter hoogte van de Gustave van Rysselbergestraat (‘Bellevue-rotonde’) en tast er nog steeds de onderliggende tegels aan.
   Couple Dock van de Zweedse kunstenaar Lars Silberg
   Chill Out Room van Marie-Jo Lafontaine, een Belgische beeldende kunstenares
   Cités de Sable van Christian Meynen, een Belgische kunstfotograaf

   Voor de tweede editie in 2006 was er heel wat te doen om één van de kunstwerken, die in Middelkerke zou te zien zijn. Het kunstwerk ‘Shark’ van de Tsjech David Cerny, waarover ik het had in mijn blog van 18 januari 2009 toont een pop van Sadam Hoessein, die met gebonden handen ronddrijft in een groot aquarium gevuld met sterk water. Michel Landuyt beweert dat de buurtbewoners zich verzetten tegen de tentoonstelling. Misschien had hij eerder schrik van de reactie van de moslims.
   In plaats van Saddam kregen we toen maar drie reusachtige beelden in polyester van baby’s met een zwart lijfje en een waterhoofd.

   Nu is dus de derde editie aan de gang. Deze ‘blikt nostalgisch terug’ en voert u mee naar de periode tussen 1830 en 1958. Hoe dat weergegeven wordt in de volgende kunstwerken, kan ik u helaas niet verklaren omdat het mij voorlopig ook een raadsel is.
   Voor Middelkerke zijn drie werken voorzien.
   Het eerste is “Untitled nr 143” van Andreas Wilder. Het is een elegante constructie in houten latjes, waar het licht doorspeelt. Met veel verbeelding, waan je je in een tempel. De werken van de Brit Andreas zijn perfect van vorm en ook vergankelijk want, naar het schijnt, richt de kunstenaar steeds zijn werk zelf ten gronde.   

              

   Het tweede, “Salacia”, een kunstwerk van de Nederlandse kunstenares Tamar Frank, blijft ook na de kusttentoonstelling waarschijnlijk in de badplaats. Het gaat om een lichtinstallatie die geplaatst werd in de belvedère van de watertoren aan de wijk 'Krokodil'. 
   'De bewoners van de wijk waren al langer vragende partij om iets te doen met hun toren,' legt schepen voor Cultuur Carine Dejonghe (Open VLD) uit, 'en dit is een prachtige gelegenheid hiertoe”. Dit werk gaat om veel meer dan zomaar een verlichting. Het geeft ontegensprekelijk een artistieke meerwaarde aan de toren, waarvan de kroon om de zeven minuten een andere kleur krijgt en omgetoverd wordt van watertoren naar vuurtoren. Het ruisen van de zee en het suizen van de wind worden vertaald in een subtiele beweging en langzame kleurschakering van de lichtstralen. Frank gebruikt daarbij ragfijne nylondraad, gespannen om de twee centimeter. De gekleurde draden worden overdag beschenen door de zon en ’s nachts uitgelicht. Dat spel moet een magische sfeer creëren. De kostprijs bedraagt al naar gelang de bron 30.000 euro. (vln) of 79.000 euro (efo). Zoals dat heet ‘maakt de gemeente daarvoor geld vrij”. Is het geld voorzien in de begroting? Ik heb het voorlopig nog niet teruggevonden.           

              

   De derde kunstenaar die dit jaar tentoonstelt is John Baldessari, een Amerikaanse fotograaf. Aangezien ik nog de tijd niet had om zijn werk in het casino te bekijken, mag u mijn oordeel daarover te goed houden voor volgende week.

   Bronnen:
   Zeemagazine 2009 van “DE Standaard”
   http://www.beaufort03.be/archief.php?la=nl
   http://www.beaufort03.be/organisatie.php?
   la=nl
   http://www.kunstbus.nl/kunst/john+baldessari.html

   13-04-2009, 00:00 Geschreven door stammer
   Reageren (0)


   Categorie:Kunst
   18-01-2009
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke gaf het (goede of slechte?) voorbeeld !

   Tsjechië neemt sinds 1 januari 2009 het voorzitterschap waar van de Europese unie.
   Het is de gewoonte dat een voorzittend land, bij het begin van de ambtsperiode een kunstwerk ophangt in het Justus Lipsiusgebouw in Brussel. De Tsjechische beeldende kunstenaar David Cerny werd met een opdracht belast. Het resultaat weegt acht ton, meet 16 x 16 m, kost 50.000 euro en heet ‘Entropa’ (samenvoeging van ‘entropie’ of ‘wanorde’ en ‘Europa’) Het beeldt enkele ‘vooroordelen’ over de Europese lidstaten uit. Nederland zou vol staan met minaretten, Roemenië was een Draculastaat, voor Italië bevredigen mannen zich met een voetbal, Frankrijk is een land waar altijd gestaakt wordt, Duitsland een netwerk van autostrades met daarin een hakenkruis, Poolse priesters hijsen een homovlag, voor Zweden staat een Ikea- pakket. België is afgebeeld als een doosje pralines en komt er dus nog goedkoop van af. Andere landen maar vooral Bulgarije, afgebeeld als een Turks toilet. kunnen er niet om lachen en wensen dat het werk verwijderd wordt. Of dat zal gebeuren, is een andere zaak.
   Sommigen fronsten al de wenkbrauwen toen Cerny aangezocht werd.
   De artiest zit namelijk niet om een stunt verlegen. Begin jaren 1990 werd hij korte tijd aangehouden nadat hij een tank uit de tijd van de Russische invasie roze geschilderd had.

   In 2006 weigerde de Middelkerkse burgemeester Landuyt tijdens de zomerexpositie Beaufort het werk ‘Shark’ van hem te exposeren. Het is een beeld van een geboeide Saddam Hoessein in zijn ondergoed in een bak met sterk water. Het kunstwerk werd dan maar vervangen door drie reusachtige beelden in polyester van baby’s met een zwart lijfje en een waterhoofd. In 2007 kocht Blankenberge dat laatste werk voor 180.000 euro.
   Waarom die weigering? Michel vreesde dat families met kinderen, die langs het kunstwerk moesten voorbijgaan, er aanstoot aan zouden nemen. Hij vond het ook niet correct dat een toen nog levend man niet als vervormd menselijk wezen mocht voorgesteld worden zolang zijn schuld niet bewezen was. Ten laatste wou hij de moslims niet voor het hoofd stoten. Hij wilde geen enkel risico nemen. Zo kennen we hem.
   Willy van den Bussche, commissaris-generaal van Beaufort 2006, sprak destijds van ”een paniekreactie in een verkiezingsjaar". Er hadden immers enkele omwonenden van de geplande locatie hun beklag gedaan.
   De directeur van het PMMK vond dat Landuyt niet begreep dat dit werk in zijn artistieke context moet gezien worden. Kunstenaar David Cerny is heel politiek geëngageerd en stelt ook de Amerikaanse politiek aan de kaak. “Saddam is juist het element dat tot nadenken moet stemmen en waarmee Cerny politieke toestanden aanklaagt”.
   De meningen over de beslissing van Landuyt zullen wel verdeeld blijven. Eén ding is zeker: die Cerny is inderdaad een controversieel artiest.

                          

   18-01-2009, 00:00 Geschreven door stammer
   Reageren (0)


   Categorie:Kunst
   05-12-2007
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kunst roest

   Op het stuk zeedijk tussen het Hotel Grand Bellevue en de Logierlaan, werd op 23 maart 2004 een kunstwerk van Wim Delvoye geplaatst. 

   Het is een bijna exacte kopie van de CATERPILLAR #5 die op ‘ground zero’ stond in New York (VS). Die diende op zijn beurt als voorbeeld voor het kleinere kunstwerk dat tijdens 2003BEAUFORT op de zeedijk van Middelkerke stond. Het werk com­bineert een rupsbandtractor met een gotische kerk, een verrassende combinatie. Volgens Delvoye is het ‘een evenwichtsoefening tussen de realiteit van het moment en de verheerlijking van het verleden.’

   Het werk is xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />9,3 meter lang, 3,2 meter breed, 4,3 meter hoog en het kunstwerk weegt 4,5 ton. Het is  uitgevoerd in cortenstaal. Dat  is een metaallegering, bestaande uit ijzer waaraan koper, fosfor, silicium, nikkel en chroom toegevoegd zijn. De roestkleurige oxidehuid schermt het dieperliggende materiaal af van zuurstof,  waardoor de oxidatie sterk vertraagt, hoewel in holten die vol staan met water de corrosie zich voortzet.

   De roest druipt wel van de kraan en de dijktegels er rond hebben zich ondertussen ook roestgekleurd.

   Wie is de kunstenaar?

   Delvoye is een West-Vlaming uit Wervik die  geboren werd in 1965. Hij ontwerpt de werken maar maakt ze niet zelf. Hij besteedt ze uit aan ambachtslui.

   Hij exposeerde op Documenta IX (1992) in Kassel. Hij beschouwt zichzelf als een ‘artistiek ingenieur ma­nager, bedenker en ontwikkelaar van concepten’. Sommigen noemen hem een ‘kunstenaar van het immorele’. Wim Delvoye werd wereldberoemd met zijn “Cloaca” of ‘strontmachine’, maar ook zijn betonmolens in hout, getatoeëerde varkens, Cement Truck, strontvloeren (Mosaics), vleesvloeren (Marble Floors), foto’s met bergen (Mountains) en radiografische foto’s (X-Rays) veroverden de aandacht van een heel fanatiek publiek.

   Velen onder u zullen zich afvragen wat een grijpkraan staat te doen op de zeedijk? Daarom moet u weten dat het kunstwerk bedoeld werd als hommage aan de bouwers van de zeewering.

   Het werk is eigendom van het Vlaams Gewest en wordt beheerd door het ‘Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust van het Vlaams ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken (domein MOW).’ En juist die dienst heeft de beveiliging van de kust tegen de zee, de stormvloeden en de overstromingen onder zijn bevoegdheid.

   Het werd na afloop van de kust- en kunstmanifestatie 2003BEAUFORT aangekocht.

   Op 18 juni 2007 werd het stalen kunstwerk Caterpillar 5bis. in bruikleen gegeven aan de organisatoren van de internationale kunstmanifestatie INTERSEZIONE III (van 1 juli tot 30 september 2007),  in het uiterste zuiden van Italië.

   Bronnen

   http://www.kkunst.com/kk/20040322747.php


   http://www.nrc.nl/W2/Nieuws/2000/10/03/Vp/07.html
     

    

   In de deelgemeente Lombardsijde staat nog een tweede roestdruipend kunstwerk. Het is een levensgrote ezel ‘Beber’, symbool van het dorp en van de lokale carnavalsgemeenschap, opgebouwd uit allerlei stukken materiaal. “Het is een lijkend beeld en de finesse zit hem in het kiezen van de juiste stukken op de juiste plaats, met inbegrip van het volume van die afzonderlijke stukken om de indruk van lichaam te versterken.”

   In 1999 gaf de gemeente aan Patrick Steen (°1961) wonende in Diksmuide (Keiem) de opdracht. Steen studeerde in het Sint-Lucasinstituut in Gent en behaalde er het diploma van meester in de beeldende kunst, optie vrije kunsten, richting beeldhouwkunst. Hij is een assemblagekunstenaar. De verschillende onderdelen zijn meestal oude werktuigen of stukken daarvan, hij haalt ze uit hun context en creëert er een nieuwe vorm mee.

   Ik wil niets afdoen van de waarde van de kunstwerken. Ik vind ze beide niet onaardig, maar Middelkerke zal toch niet de gemeente van de ‘geroeste kunstwerken’ worden, zeker?


   05-12-2007, 00:00 Geschreven door stammer
   Reageren (0)


   Categorie:Kunst
   Archief per week
  1. 21/05-27/05 2018
  2. 14/05-20/05 2018
  3. 07/05-13/05 2018
  4. 30/04-06/05 2018
  5. 23/04-29/04 2018
  6. 16/04-22/04 2018
  7. 09/04-15/04 2018
  8. 02/04-08/04 2018
  9. 26/03-01/04 2018
  10. 19/03-25/03 2018
  11. 12/03-18/03 2018
  12. 05/03-11/03 2018
  13. 26/02-04/03 2018
  14. 19/02-25/02 2018
  15. 12/02-18/02 2018
  16. 05/02-11/02 2018
  17. 29/01-04/02 2018
  18. 22/01-28/01 2018
  19. 15/01-21/01 2018
  20. 08/01-14/01 2018
  21. 01/01-07/01 2018
  22. 25/12-31/12 2017
  23. 18/12-24/12 2017
  24. 11/12-17/12 2017
  25. 04/12-10/12 2017
  26. 27/11-03/12 2017
  27. 20/11-26/11 2017
  28. 13/11-19/11 2017
  29. 06/11-12/11 2017
  30. 30/10-05/11 2017
  31. 23/10-29/10 2017
  32. 16/10-22/10 2017
  33. 09/10-15/10 2017
  34. 02/10-08/10 2017
  35. 25/09-01/10 2017
  36. 18/09-24/09 2017
  37. 11/09-17/09 2017
  38. 04/09-10/09 2017
  39. 28/08-03/09 2017
  40. 21/08-27/08 2017
  41. 14/08-20/08 2017
  42. 07/08-13/08 2017
  43. 31/07-06/08 2017
  44. 24/07-30/07 2017
  45. 17/07-23/07 2017
  46. 10/07-16/07 2017
  47. 03/07-09/07 2017
  48. 26/06-02/07 2017
  49. 19/06-25/06 2017
  50. 12/06-18/06 2017
  51. 05/06-11/06 2017
  52. 29/05-04/06 2017
  53. 22/05-28/05 2017
  54. 15/05-21/05 2017
  55. 08/05-14/05 2017
  56. 01/05-07/05 2017
  57. 24/04-30/04 2017
  58. 17/04-23/04 2017
  59. 10/04-16/04 2017
  60. 03/04-09/04 2017
  61. 27/03-02/04 2017
  62. 20/03-26/03 2017
  63. 13/03-19/03 2017
  64. 06/03-12/03 2017
  65. 27/02-05/03 2017
  66. 20/02-26/02 2017
  67. 13/02-19/02 2017
  68. 06/02-12/02 2017
  69. 30/01-05/02 2017
  70. 23/01-29/01 2017
  71. 16/01-22/01 2017
  72. 09/01-15/01 2017
  73. 02/01-08/01 2017
  74. 26/12-01/01 2017
  75. 19/12-25/12 2016
  76. 12/12-18/12 2016
  77. 05/12-11/12 2016
  78. 28/11-04/12 2016
  79. 21/11-27/11 2016
  80. 14/11-20/11 2016
  81. 07/11-13/11 2016
  82. 31/10-06/11 2016
  83. 24/10-30/10 2016
  84. 17/10-23/10 2016
  85. 10/10-16/10 2016
  86. 03/10-09/10 2016
  87. 26/09-02/10 2016
  88. 19/09-25/09 2016
  89. 12/09-18/09 2016
  90. 05/09-11/09 2016
  91. 29/08-04/09 2016
  92. 22/08-28/08 2016
  93. 15/08-21/08 2016
  94. 08/08-14/08 2016
  95. 01/08-07/08 2016
  96. 25/07-31/07 2016
  97. 18/07-24/07 2016
  98. 11/07-17/07 2016
  99. 04/07-10/07 2016
  100. 27/06-03/07 2016
  101. 20/06-26/06 2016
  102. 13/06-19/06 2016
  103. 06/06-12/06 2016
  104. 30/05-05/06 2016
  105. 23/05-29/05 2016
  106. 16/05-22/05 2016
  107. 09/05-15/05 2016
  108. 02/05-08/05 2016
  109. 25/04-01/05 2016
  110. 18/04-24/04 2016
  111. 11/04-17/04 2016
  112. 04/04-10/04 2016
  113. 28/03-03/04 2016
  114. 21/03-27/03 2016
  115. 14/03-20/03 2016
  116. 07/03-13/03 2016
  117. 29/02-06/03 2016
  118. 22/02-28/02 2016
  119. 15/02-21/02 2016
  120. 08/02-14/02 2016
  121. 01/02-07/02 2016
  122. 25/01-31/01 2016
  123. 18/01-24/01 2016
  124. 11/01-17/01 2016
  125. 04/01-10/01 2016
  126. 28/12-03/01 2016
  127. 21/12-27/12 2015
  128. 14/12-20/12 2015
  129. 07/12-13/12 2015
  130. 30/11-06/12 2015
  131. 23/11-29/11 2015
  132. 16/11-22/11 2015
  133. 09/11-15/11 2015
  134. 02/11-08/11 2015
  135. 26/10-01/11 2015
  136. 19/10-25/10 2015
  137. 12/10-18/10 2015
  138. 05/10-11/10 2015
  139. 28/09-04/10 2015
  140. 21/09-27/09 2015
  141. 14/09-20/09 2015
  142. 07/09-13/09 2015
  143. 31/08-06/09 2015
  144. 24/08-30/08 2015
  145. 17/08-23/08 2015
  146. 10/08-16/08 2015
  147. 03/08-09/08 2015
  148. 27/07-02/08 2015
  149. 20/07-26/07 2015
  150. 13/07-19/07 2015
  151. 06/07-12/07 2015
  152. 29/06-05/07 2015
  153. 22/06-28/06 2015
  154. 15/06-21/06 2015
  155. 08/06-14/06 2015
  156. 01/06-07/06 2015
  157. 25/05-31/05 2015
  158. 18/05-24/05 2015
  159. 11/05-17/05 2015
  160. 04/05-10/05 2015
  161. 27/04-03/05 2015
  162. 20/04-26/04 2015
  163. 13/04-19/04 2015
  164. 06/04-12/04 2015
  165. 30/03-05/04 2015
  166. 23/03-29/03 2015
  167. 16/03-22/03 2015
  168. 09/03-15/03 2015
  169. 02/03-08/03 2015
  170. 23/02-01/03 2015
  171. 16/02-22/02 2015
  172. 09/02-15/02 2015
  173. 02/02-08/02 2015
  174. 26/01-01/02 2015
  175. 19/01-25/01 2015
  176. 12/01-18/01 2015
  177. 05/01-11/01 2015
  178. 30/12-05/01 2014
  179. 22/12-28/12 2014
  180. 15/12-21/12 2014
  181. 08/12-14/12 2014
  182. 01/12-07/12 2014
  183. 24/11-30/11 2014
  184. 17/11-23/11 2014
  185. 10/11-16/11 2014
  186. 03/11-09/11 2014
  187. 27/10-02/11 2014
  188. 20/10-26/10 2014
  189. 13/10-19/10 2014
  190. 06/10-12/10 2014
  191. 29/09-05/10 2014
  192. 22/09-28/09 2014
  193. 15/09-21/09 2014
  194. 08/09-14/09 2014
  195. 01/09-07/09 2014
  196. 25/08-31/08 2014
  197. 18/08-24/08 2014
  198. 11/08-17/08 2014
  199. 04/08-10/08 2014
  200. 28/07-03/08 2014
  201. 21/07-27/07 2014
  202. 14/07-20/07 2014
  203. 07/07-13/07 2014
  204. 30/06-06/07 2014
  205. 23/06-29/06 2014
  206. 16/06-22/06 2014
  207. 09/06-15/06 2014
  208. 02/06-08/06 2014
  209. 26/05-01/06 2014
  210. 19/05-25/05 2014
  211. 12/05-18/05 2014
  212. 05/05-11/05 2014
  213. 28/04-04/05 2014
  214. 21/04-27/04 2014
  215. 14/04-20/04 2014
  216. 07/04-13/04 2014
  217. 31/03-06/04 2014
  218. 24/03-30/03 2014
  219. 17/03-23/03 2014
  220. 10/03-16/03 2014
  221. 03/03-09/03 2014
  222. 24/02-02/03 2014
  223. 17/02-23/02 2014
  224. 10/02-16/02 2014
  225. 03/02-09/02 2014
  226. 27/01-02/02 2014
  227. 20/01-26/01 2014
  228. 13/01-19/01 2014
  229. 06/01-12/01 2014
  230. 31/12-06/01 2013
  231. 23/12-29/12 2013
  232. 16/12-22/12 2013
  233. 09/12-15/12 2013
  234. 02/12-08/12 2013
  235. 25/11-01/12 2013
  236. 18/11-24/11 2013
  237. 11/11-17/11 2013
  238. 04/11-10/11 2013
  239. 28/10-03/11 2013
  240. 21/10-27/10 2013
  241. 14/10-20/10 2013
  242. 07/10-13/10 2013
  243. 30/09-06/10 2013
  244. 23/09-29/09 2013
  245. 16/09-22/09 2013
  246. 09/09-15/09 2013
  247. 02/09-08/09 2013
  248. 26/08-01/09 2013
  249. 19/08-25/08 2013
  250. 05/08-11/08 2013
  251. 29/07-04/08 2013
  252. 22/07-28/07 2013
  253. 15/07-21/07 2013
  254. 08/07-14/07 2013
  255. 01/07-07/07 2013
  256. 24/06-30/06 2013
  257. 17/06-23/06 2013
  258. 10/06-16/06 2013
  259. 03/06-09/06 2013
  260. 27/05-02/06 2013
  261. 20/05-26/05 2013
  262. 13/05-19/05 2013
  263. 06/05-12/05 2013
  264. 29/04-05/05 2013
  265. 22/04-28/04 2013
  266. 15/04-21/04 2013
  267. 08/04-14/04 2013
  268. 01/04-07/04 2013
  269. 18/03-24/03 2013
  270. 04/03-10/03 2013
  271. 18/02-24/02 2013
  272. 11/02-17/02 2013
  273. 04/02-10/02 2013
  274. 28/01-03/02 2013
  275. 21/01-27/01 2013
  276. 14/01-20/01 2013
  277. 07/01-13/01 2013
  278. 02/01-08/01 2012
  279. 24/12-30/12 2012
  280. 17/12-23/12 2012
  281. 10/12-16/12 2012
  282. 03/12-09/12 2012
  283. 26/11-02/12 2012
  284. 19/11-25/11 2012
  285. 12/11-18/11 2012
  286. 05/11-11/11 2012
  287. 29/10-04/11 2012
  288. 22/10-28/10 2012
  289. 15/10-21/10 2012
  290. 08/10-14/10 2012
  291. 01/10-07/10 2012
  292. 24/09-30/09 2012
  293. 17/09-23/09 2012
  294. 10/09-16/09 2012
  295. 03/09-09/09 2012
  296. 27/08-02/09 2012
  297. 20/08-26/08 2012
  298. 13/08-19/08 2012
  299. 06/08-12/08 2012
  300. 30/07-05/08 2012
  301. 23/07-29/07 2012
  302. 16/07-22/07 2012
  303. 09/07-15/07 2012
  304. 02/07-08/07 2012
  305. 25/06-01/07 2012
  306. 18/06-24/06 2012
  307. 11/06-17/06 2012
  308. 04/06-10/06 2012
  309. 28/05-03/06 2012
  310. 21/05-27/05 2012
  311. 14/05-20/05 2012
  312. 07/05-13/05 2012
  313. 30/04-06/05 2012
  314. 23/04-29/04 2012
  315. 16/04-22/04 2012
  316. 09/04-15/04 2012
  317. 02/04-08/04 2012
  318. 26/03-01/04 2012
  319. 19/03-25/03 2012
  320. 12/03-18/03 2012
  321. 05/03-11/03 2012
  322. 27/02-04/03 2012
  323. 20/02-26/02 2012
  324. 13/02-19/02 2012
  325. 06/02-12/02 2012
  326. 30/01-05/02 2012
  327. 23/01-29/01 2012
  328. 16/01-22/01 2012
  329. 09/01-15/01 2012
  330. 02/01-08/01 2012
  331. 19/12-25/12 2011
  332. 12/12-18/12 2011
  333. 05/12-11/12 2011
  334. 28/11-04/12 2011
  335. 21/11-27/11 2011
  336. 14/11-20/11 2011
  337. 07/11-13/11 2011
  338. 31/10-06/11 2011
  339. 24/10-30/10 2011
  340. 17/10-23/10 2011
  341. 10/10-16/10 2011
  342. 03/10-09/10 2011
  343. 26/09-02/10 2011
  344. 19/09-25/09 2011
  345. 12/09-18/09 2011
  346. 05/09-11/09 2011
  347. 29/08-04/09 2011
  348. 22/08-28/08 2011
  349. 15/08-21/08 2011
  350. 08/08-14/08 2011
  351. 01/08-07/08 2011
  352. 18/07-24/07 2011
  353. 11/07-17/07 2011
  354. 04/07-10/07 2011
  355. 27/06-03/07 2011
  356. 20/06-26/06 2011
  357. 13/06-19/06 2011
  358. 06/06-12/06 2011
  359. 30/05-05/06 2011
  360. 23/05-29/05 2011
  361. 16/05-22/05 2011
  362. 09/05-15/05 2011
  363. 02/05-08/05 2011
  364. 25/04-01/05 2011
  365. 18/04-24/04 2011
  366. 11/04-17/04 2011
  367. 04/04-10/04 2011
  368. 28/03-03/04 2011
  369. 21/03-27/03 2011
  370. 14/03-20/03 2011
  371. 07/03-13/03 2011
  372. 28/02-06/03 2011
  373. 21/02-27/02 2011
  374. 14/02-20/02 2011
  375. 07/02-13/02 2011
  376. 31/01-06/02 2011
  377. 24/01-30/01 2011
  378. 17/01-23/01 2011
  379. 10/01-16/01 2011
  380. 03/01-09/01 2011
  381. 26/12-01/01 2012
  382. 20/12-26/12 2010
  383. 13/12-19/12 2010
  384. 06/12-12/12 2010
  385. 29/11-05/12 2010
  386. 22/11-28/11 2010
  387. 15/11-21/11 2010
  388. 08/11-14/11 2010
  389. 01/11-07/11 2010
  390. 25/10-31/10 2010
  391. 18/10-24/10 2010
  392. 11/10-17/10 2010
  393. 04/10-10/10 2010
  394. 27/09-03/10 2010
  395. 20/09-26/09 2010
  396. 13/09-19/09 2010
  397. 06/09-12/09 2010
  398. 30/08-05/09 2010
  399. 23/08-29/08 2010
  400. 16/08-22/08 2010
  401. 09/08-15/08 2010
  402. 02/08-08/08 2010
  403. 26/07-01/08 2010
  404. 19/07-25/07 2010
  405. 12/07-18/07 2010
  406. 05/07-11/07 2010
  407. 28/06-04/07 2010
  408. 21/06-27/06 2010
  409. 14/06-20/06 2010
  410. 07/06-13/06 2010
  411. 31/05-06/06 2010
  412. 24/05-30/05 2010
  413. 17/05-23/05 2010
  414. 10/05-16/05 2010
  415. 03/05-09/05 2010
  416. 26/04-02/05 2010
  417. 19/04-25/04 2010
  418. 12/04-18/04 2010
  419. 05/04-11/04 2010
  420. 29/03-04/04 2010
  421. 22/03-28/03 2010
  422. 15/03-21/03 2010
  423. 08/03-14/03 2010
  424. 01/03-07/03 2010
  425. 22/02-28/02 2010
  426. 15/02-21/02 2010
  427. 08/02-14/02 2010
  428. 01/02-07/02 2010
  429. 25/01-31/01 2010
  430. 18/01-24/01 2010
  431. 11/01-17/01 2010
  432. 04/01-10/01 2010
  433. 28/12-03/01 2016
  434. 21/12-27/12 2009
  435. 14/12-20/12 2009
  436. 07/12-13/12 2009
  437. 30/11-06/12 2009
  438. 23/11-29/11 2009
  439. 16/11-22/11 2009
  440. 09/11-15/11 2009
  441. 02/11-08/11 2009
  442. 26/10-01/11 2009
  443. 19/10-25/10 2009
  444. 12/10-18/10 2009
  445. 05/10-11/10 2009
  446. 28/09-04/10 2009
  447. 21/09-27/09 2009
  448. 14/09-20/09 2009
  449. 07/09-13/09 2009
  450. 24/08-30/08 2009
  451. 17/08-23/08 2009
  452. 10/08-16/08 2009
  453. 03/08-09/08 2009
  454. 27/07-02/08 2009
  455. 20/07-26/07 2009
  456. 13/07-19/07 2009
  457. 06/07-12/07 2009
  458. 29/06-05/07 2009
  459. 22/06-28/06 2009
  460. 15/06-21/06 2009
  461. 08/06-14/06 2009
  462. 25/05-31/05 2009
  463. 18/05-24/05 2009
  464. 11/05-17/05 2009
  465. 04/05-10/05 2009
  466. 27/04-03/05 2009
  467. 20/04-26/04 2009
  468. 13/04-19/04 2009
  469. 30/03-05/04 2009
  470. 23/03-29/03 2009
  471. 16/03-22/03 2009
  472. 09/03-15/03 2009
  473. 02/03-08/03 2009
  474. 23/02-01/03 2009
  475. 16/02-22/02 2009
  476. 09/02-15/02 2009
  477. 02/02-08/02 2009
  478. 26/01-01/02 2009
  479. 12/01-18/01 2009
  480. 05/01-11/01 2009
  481. 29/12-04/01 2009
  482. 22/12-28/12 2008
  483. 15/12-21/12 2008
  484. 08/12-14/12 2008
  485. 01/12-07/12 2008
  486. 24/11-30/11 2008
  487. 17/11-23/11 2008
  488. 10/11-16/11 2008
  489. 03/11-09/11 2008
  490. 27/10-02/11 2008
  491. 20/10-26/10 2008
  492. 13/10-19/10 2008
  493. 29/09-05/10 2008
  494. 22/09-28/09 2008
  495. 15/09-21/09 2008
  496. 08/09-14/09 2008
  497. 01/09-07/09 2008
  498. 25/08-31/08 2008
  499. 18/08-24/08 2008
  500. 11/08-17/08 2008
  501. 04/08-10/08 2008
  502. 28/07-03/08 2008
  503. 21/07-27/07 2008
  504. 14/07-20/07 2008
  505. 07/07-13/07 2008
  506. 30/06-06/07 2008
  507. 23/06-29/06 2008
  508. 16/06-22/06 2008
  509. 09/06-15/06 2008
  510. 02/06-08/06 2008
  511. 26/05-01/06 2008
  512. 19/05-25/05 2008
  513. 12/05-18/05 2008
  514. 05/05-11/05 2008
  515. 28/04-04/05 2008
  516. 21/04-27/04 2008
  517. 14/04-20/04 2008
  518. 07/04-13/04 2008
  519. 31/03-06/04 2008
  520. 24/03-30/03 2008
  521. 17/03-23/03 2008
  522. 10/03-16/03 2008
  523. 03/03-09/03 2008
  524. 25/02-02/03 2008
  525. 18/02-24/02 2008
  526. 11/02-17/02 2008
  527. 04/02-10/02 2008
  528. 28/01-03/02 2008
  529. 14/01-20/01 2008
  530. 07/01-13/01 2008
  531. 31/12-06/01 2008
  532. 24/12-30/12 2007
  533. 17/12-23/12 2007
  534. 10/12-16/12 2007
  535. 03/12-09/12 2007
  536. 26/11-02/12 2007
  537. 19/11-25/11 2007
  538. 12/11-18/11 2007
  539. 05/11-11/11 2007
  540. 29/10-04/11 2007
  541. 22/10-28/10 2007
  542. 15/10-21/10 2007
  543. 08/10-14/10 2007
  544. 01/10-07/10 2007
  545. 24/09-30/09 2007
  546. 17/09-23/09 2007
  547. 10/09-16/09 2007
  548. 03/09-09/09 2007

   E-mail mij

   Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


   Gastenboek

   Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


   Blog als favoriet !

   Websites over Middelkerke
  549. Gemeente Middelkerke
  550. Middelkerke.2link
  551. Handelaars Westende-dorp
  552. Westende


  553. Blog tegen de regels? Meld het ons!
   Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!