NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Westendse Blik op Middelkerke
Inhoud blog
 • De zoveelste 'parel' aan de kroon van Middelkerke?
 • Middelkerke: Is jouw GSM ook verouderd? Werp hem dan toch weg! Maar ver genoeg!
 • Westende/Middelkerke: Belangrijke verbindingswegen in het nieuw
 • Middelkerke: Michel Landuyt benoemd tot ere-burgemeester
 • 25 mei 2014, de moeder van alle verkiezingen. Doet Middelkerke ook mee?
  Zoeken in blog

  Categorieën
 • Allerlei (22)
 • Atlantikwal (2)
 • Brandweer (1)
 • Burgemeester (12)
 • Casino (2)
 • De Post (1)
 • Dialect (6)
 • Die goeie oude tijd (7)
 • Dijk en Strand (8)
 • Duinen (1)
 • Emigratie (2)
 • Energie (2)
 • Erfgoed (16)
 • Evenementen (9)
 • Fusies (3)
 • Gemeentebestuur (19)
 • Gemeentediensten (6)
 • Gemeentefinancies (6)
 • Godsdienst - Kerken (8)
 • Horeca (11)
 • Immobiliën (8)
 • Jeugd (5)
 • Kamperen (3)
 • Kunst (6)
 • Landbouw (2)
 • Leger (2)
 • Medisch (4)
 • Mijn blog (13)
 • Milieu (11)
 • Natuur (7)
 • Oorlogen (8)
 • Openbaar vervoer (1)
 • Openbare werken (3)
 • Pleinen en straten - staat en netheid (17)
 • Politieke partijen (30)
 • Scholen - Onderwijs (7)
 • Sociale woningen (1)
 • Sport (16)
 • Strand (0)
 • Uitzicht gemeente (3)
 • Veiligheid - Politie (9)
 • Verkeer (16)
 • Verkiezingen (24)
 • Zon en Zee (9)
 • Persoonlijke Kijk op mijn Gemeente
  24-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke en Westende: kunst steunen of verspilling?

  Bloembakken op het marktplein?

  “Gedrochten”, “afschuwelijk”, “veel te groot”, “verschrikkelijk duur” geven zowat de omschrijvingen in de volksmond weer van de 25 bloembakken die op het luxe marktplein van Middelkerke geplaatst werden.
  Ik heb in een vorig artikel een getrukeerde boom in één van de bakken geplaatst en daarmee een schrikbeeld opgeroepen van wat de omwonenden nog meer te wachten stond naarmate de bomen groter zouden worden.
  De gemeente heeft het dan anders opgelost: er werden bloemen in de bloembakken geplaatst zodat deze nu echt hun naam eer aandeden. Het waren Afrikaanse lelies (geleerde naam: Agapanthus).
  Zo zag het er dan uit:

  > > >

  Er zijn ook bakken met een fonteintje. Heeft zo’n klein fonteintje echt zo’n grote bak nodig?
  Op 12 juli 2012 las ik op http://www.focus-wtv.be/middelkerke/city-1184688917007.htm dat er in het najaar tamariskenboompjes in de bakken zouden geplant worden.
  Wat er ook van is, de bloembakken blijven omstreden. Het is niet omdat enkele mensen op de facebookpagina ‘Bruisend Middelkerke’ beweren dat het mooi is, dat Janna Opstaele mag verklaren dat de positieve reacties op gang zijn gekomen.” Ze zegt ook dat men het eindresultaat moet afwachten. Ze heeft dus nog altijd niet begrepen, of ze wil niet begrijpen, dat het niet enkel gaat om de schoonheid van de bakken als ze met de juiste boompjes of bloemen beplant zijn, maar ook over de grootte, de hoeveelheid en de kostprijs van de bakken. Dat fietsende kinderen op het voetpad mogen rijden en dat daarvoor te weinig plaats is en dat enkele exemplaren misschien beter op een andere plaats in de gemeente zouden kunnen opgesteld worden, daar heeft ze ook geen oren naar. Ze blijft erbij dat haar ‘pronkstukken’ à 3.336 euro per stuk, er voorlopig zullen blijven staan, maar toch beweert ze bereid te zijn “om alles naar de toekomst toe te evalueren”.
  Als ze voor elk probleem zoveel tijd nodig heeft om in te zien wat er niet klopt en om de nodige maatregelen te nemen zoals voor dit ‘onnozel’ probleem, dan is de toekomst van Middelkerke weer verzekerd voor enkele jaren.
  Maar ja, “ ‘t is moeilijk bescheiden te blijven voor meiden met zoveel ‘…’”
  De laatste ‘oplossing’, ‘het eindresultaat’, de evaluatie naar de toekomst heeft nu het resultaat hieronder opgeleverd. Daar kan mijn ‘schrikbeeld’ dat ik opriep nog niet aan tippen!
  Ik ben verbaasd dat er nog geen enkele bewoner van de Populierenlaan het in zijn hoofd gehaald heeft om zijn zaag boven te halen. Ik weet dat het afgezaagd klinkt, maar dit loopt de spuigaten uit.
  Wat vinden jullie?

                                                                                      Foto’s Alain Calcoen

  De struiken zijn van het type ‘Osmanthus of Schijnhulst’. Het is een groenblijvende heester met talloze kleine, zeer sterk geurende kleine melkwitte bloemen, die aan het eind van de lente verschijnen. Deze struik is makkelijk te snoeien, ongemoeid kan hij uitgroeien tot 2 meter hoogte. De donkergroene bladeren zijn 2-4 cm lang, eirond tot elliptisch en enigszins gezaagd en leerachtig. Aan de bovenzijde zijn ze glanzend donkergroen terwijl de onderzijde meer lichtgroen gekleurd is.

  Beaufort evolutie

  Beaufort, de driejaarlijkse tentoonstelling van moderne kunst, is één van mijn geliefkoosde onderwerpen. Vaak heb ik al één of meer van de tentoongestelde kunstwerken bewonderd en bewierookt, maar ik spaar soms ook mijn kritiek niet. Eén van de minder rooskleurige aspecten van het project, er zijn er nog andere, vind ik de totale kostprijs en de zeer hoge bijdrage die de gemeente daarvoor levert.
  Inderdaad! Alleen al voor Beaufort 04 liep die op tot 85.737,44 euro. Het schepencollege besliste op 21 december 2011 dat het bedrag als volgt zou ingedeeld worden: een eerste schijf van € 23.815,96 in de begroting van 2010, een tweede schijf van € 26.198 in die van 2011 en tenslotte een derde schijf van € 35.723,48 in die van 2012.
  Als investering in het kunstpatrimonium van de gemeente, wordt verder driejaarlijks (behalve in 2006) één van de in Westende tentoongestelde werken, door de gemeente aangekocht.
  Voor de eerste editie in 2003 was dat ‘Caterpillar 5bis’ van Wim Delvoye, mooi van constructie maar zo roestig dat meteen ook de zeedijk meters in de omtrek roodgekleurd is. De prijs ken ik niet, maar dat zal niet goedkoop geweest zijn. Gelukkig kon daarvoor gerekend worden op de Vlaamse overheid die betaalde met hetzelfde geld als de gemeente, namelijk het onze. Het werk is opgesteld op de dijk tussen de Rotonde en de Krokodil als symbool voor de zeewering.
  In 2012 was het ‘I can hear it’ van Ivars Drulle, twee hoornen die staan op het strand rechtover de ‘Rotonde’. Het heeft 85.000 euro gekost.
  Waar ik het echter speciaal in het huidig artikel over wou hebben, is het kunstwerk dat Middelkerke verwierf in 2009.

  Lichtinstallatie ‘Salacia’
  Het gaat om een lichtinstallatie die geplaatst werd in de belvedère van de watertoren aan de wijk 'Krokodil'. Het is een werk van de Nederlandse kunstenares Tamar Frank.
  De beschrijving ervan die verspreid werd, is de volgende:

  “Het is niet zomaar een verlichting. Het moet een artistieke meerwaarde geven aan de toren, waarvan de kroon om de zeven minuten een andere kleur krijgt en omgetoverd wordt van watertoren naar vuurtoren. Het ruisen van de zee en het suizen van de wind worden vertaald in een subtiele beweging en langzame kleurschakering van de lichtstralen. Frank gebruikt daarbij ragfijne nylondraad, gespannen om de twee centimeter. De gekleurde draden worden overdag beschenen door de zon en ’s nachts uitgelicht. Dat spel moet een magische sfeer creëren.”

  Over kleuren en smaken wordt niet geredetwist, wordt beweerd.
  In 2009 kocht de gemeente het werk voor het bedrag van € 38.000. Ik heb niet teruggevonden of de gemeenteraad daar zeggenschap over gekregen heeft, maar ik vrees dat dit niet het geval was.
  Schepen voor cultuur Carine Dejonghe beweert nochtans dat alles ‘eerlijk verlopen is’. We zullen haar maar geloven, zeker?
  Dejonghe: 'De bewoners van de wijk waren al langer vragende partij om iets te doen met hun toren en dit is een prachtige gelegenheid hiertoe’.

  Defecte installatie
  Op 9 februari 2011 meldde de cultuurdienst dat de lichtinstallatie defect was.
  Op 16 maart 2012 werd een nieuwe panne vastgesteld. Bij nazicht bleek dat 7 defecte armaturen moesten vervangen worden. De LED lichten konden niet afzonderlijk vervangen worden, omdat ze verwerkt zitten in de printplaat verbonden met de armatuur.
  Met een nieuwe editie van Beaufort van 31 maart tot 30 september 2012 in het vooruitzicht, moest daarop zeker gereageerd worden. En dan nog hoogdringend!
  Maar … er was daarvoor geen budget voorzien! Wat nu? Gelukkig (?) is daar artikel 157 van het gemeentedecreet, dat zegt: “ De gemeenteraad kan zonder voorafgaande budgetwijziging voorzien in uitgaven die door dwingende en onvoorziene omstandigheden worden vereist, op voorwaarde dat hij daartoe een met redenen omkleed besluit neemt. In dezelfde omstandigheden en als het geringste uitstel onbetwistbare schade zou veroorzaken, kan het college van burgemeester en schepenen op eigen verantwoordelijkheid in de uitgave voorzien.”
  Het hangt er maar van af wat je ‘onvoorzien’ en ‘dwingend’ noemt.
  Om de werking van de gehele installatie te waarborgen moesten de armaturen zo dicht mogelijk de oorspronkelijke benaderen. In 2009 werden die geleverd door de firma Ledpro &, Exposé, Nederland, en deze firma gaf aan dat hun aanbieding voor 90% identiek was aan de armaturen van de vorige levering.
  Hun offerte was bovendien de goedkoopste en dat voor een bedrag van € 4.479,73 (BTW incl).
  Dus, bestellen maar!
  Maar … de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW) wil nu toch wel in 2014 die watertoren afbreken, zeker! Die zou vervangen worden door een pompsysteem.
  Maar niet getreurd, die RGB gestuurde* armaturen kunnen later nog wel ergens van pas komen als belichtingsmateriaal voor de centra De Branding en De Zwerver of als sfeerverlichting voor het zwembad en bij evenementen. Ze hebben tenslotte maar 38.000 + 4.479,73 = 42.479,73 euro gekost en we hebben er, op de periodes waarin ze defect waren na, toch bijna drie jaar deugd van gehad, of hoe je het ook wil noemen.
  De moraal van het verhaal? Zet geen kunstwerken op andermans eigendom en ga spaarzaam om met centen … ook als het de uwe niet zijn!

  *Een manier om kleuren uit te drukken door een combinatie van de drie primaire kleuren Rood, Groen en Blauw.

  24-12-2012, 10:22 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Kunst
  02-04-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kunst voor een breed publiek tijdens Beaufort 04 in Westende, cultuur- deelgemeente van Middelkerke.

  Met Beaufort04 is de ‘Triënnale voor Hedendaagse Kunst aan Zee’, van 31 maart tot 30 september 2012, aan haar vierde editie toe.
  Knokke-Heist neemt evenwel deze keer niet deel omdat ze geen inspraak kregen over de kunstwerken die in hun gemeente zouden opgesteld worden. Alle andere kustgemeenten nemen wel deel, met andere woorden ze ondersteunen het fors/gul op financieel gebied.
  Het is een initiatief van vzw Ku(n)st en haar partners onder de hoge bescherming van Herman Van Rompuy, Voorzitter van de Europese Raad.
  Tot de doelstellingen behoren het versterken van de onderlinge contacten en het samen organiseren van tentoonstellingen, om een breed publiek op een bijzondere manier kennis te laten maken met kunst.
  Op de website van Beaufort04 wordt de gebeurtenis (met nogal hoogdravende woorden, vind ik) als volgt aangekondigd.
  “De Vlaamse kust en de hedendaagse kunst vinden elkaar opnieuw via monumentale installaties en intrigerende werken, ingebed in de unieke biotoop van de dynamische kustgemeenten. Ongetwijfeld zal dat opnieuw zorgen voor zomerse beroering en kunstzinnige reflecties langs de Vlaamse kust.
  Beaufort04 schotelt opnieuw een staalkaart (= bonte mengeling) van Europese hedendaagse kunst voor.

  De kunstenaars
  Voor Beaufort04 maakte een artistieke commissie onder de leiding van curator Phillip Van den Bossche en intendant Jan Moeyaert een selectie van hedendaagse Europese kunstenaars.
  Ik laat de organisatoren best zelf aan het woord met een nogal verwarde zinsbouw.
  De kunstenaars in de groep hebben reeds allemaal hun sporen verdiend door regelmatig afzonderlijke tentoonstellingen te doen en te demonstreren. Toch zien wij nieuwe mogelijkheden. Ook het opkomen voor de belangen van de kunstenaars en gezamenlijk kun je die belangen beter onder de aandacht brengen. De kunstenaarsgroep bestaat uit beeldhouwers, schilders, keramisten, glaskunst, edelsmid, juwelen, pyrogravure, fotografie, grafisch design, sculpturen, tekenaars, stoelvlechters, weven, spinnen, houtdraaien, dichters, schrijvers, acteren teveel om op te noemen…”
  Het zijn, voor wat Middelkerke betreft, drie kunstenaars uit het voormalig Oostblok. Dat zou de indruk kunnen wekken dat Vlaanderen geen kunstenaars van formaat heeft. Dat klopt natuurlijk niet! Er zijn er trouwens al heel wat die een kunstwerk leverden/ leveren voor een vroegere of voor de huidige editie.
  Hier volgen hun namen.

  Aan Beaufort 01: Wim Delvoye, Jan Fabre, Maria Roosen, William Sweetlove, Johan Muyle, Panamarenko, Koen Van Mechelen, Berlinde De Bruyckere, Dirk Braeckman, Johan Tahon

  Aan Beaufort 02: Marie-Jo Lafontaine, Luk Van Soom, Bart De Zutter , Jan Van Imschoot, Luc Zeebroek, Jan Fabre, Koen Van den Broek, Jean Belquin.

  Aan Beaufort 03: Valérie Mannaerts, Philip Aguirre y Olégui, Sven ’t Jolle, Tim Segers, Lili Dujourie, Louis De Cordier, Luc Deleu, Peter Rogiers, Jan Vercruysse.

  Aan Beaufort 04: Arne Quinze, Hans Op de Beeck, Nick Ervinck

  We stellen dus wel vast dat hun aantal deze keer een dieptepunt bereikt heeft: nog slechts drie in 2012!
  Ziehier de afbeeldingen van wat in Middelkerke tentoongesteld werd tijdens de vorige edities:

  Beaufort 01
  : van links naar rechts: ‘Caterpillar’ van Wim Delvoye **, ‘Ballman’ van Lars Siltberg, ‘Cité de Sable’ van Christian Meynen

       

  **aangekocht door MDK Afdeling Kust van de Vlaamse Overheid en aan Middelkerke toegewezen

  Beaufort 02: van links naar rechts: ‘Job’ van Luc Zeebroek (Kamagurka), ‘Chill Out Room’ van Marie-Jo Lafontaine, ‘Babies’ van David Cerny **
  ** nadien aangekocht door de gemeente Blankenberge

       

  Beaufort 03: van links naar rechts: ‘No more boring art’ van John Baldessari, ‘Salacia’ van Tamar Frank *, ‘Untitled’ van Aneas Wilder.
  *gekocht door de gemeente Middelkerke voor de prijs van 36.300 €, inclusief BTW.

       

  De kunstwerken van Beaufort04
  De selectie kunstwerken wil een weerspiegeling zijn van wat zich op het hedendaagse Europese kunstplatform afspeelt. De kunstenaars spelen met nieuw of bestaand werk in op de omgeving buiten de musea en willen de ku(n)stbezoekers deelgenoot maken van een fantasierijke en imaginaire wereld.
  Middelkerke kreeg 3 kunstwerken waarvan 2 monumentale.
  Deze keer heb ik er mij eens grondig in verdiept en daarvoor nogal wat opzoekingen gedaan.
  Op het strand nabij het Grand Hotel Bellevue stelt Ivars Drulle 'I can hear it' voor. Het staat niet vlak tegen de dijk, maar naar het schijnt was schepen Devey daar blij mee omdat het optreden van Frank Bauer en van radio 2, deze zomer, er niet door zullen gehinderd worden.
  In de Sint-Theresiakapel hangt een schilderwerk van Adrian Ghenie, getiteld 'Self-portrait Darwin II'.
  Op het Sint-Laureinsstrand presenteert Magdalena Abakanowicz '2 schilden in cortenstaal'. Ze staan wat ver van de dijk maar wel op een geschikt duin.
  Westende krijgt dus de eer om alle kunstwerken tentoon te stellen!
  Burgemeester Michel Landuyt (Open VLD): “Dit biedt als voordeel voor de bezoekers dat ze zich niet ver hoeven te verplaatsen. Westende en Beaufort is eerder overigens al een goed huwelijk gebleken. Denk maar aan het werk ‘Caterpillar’ van Wim Delvoye dat de gemeente (???) eerder aanschafte en op de zeedijk in Westende staat. Of aan de lichtinstallatie van Tamar Frank op de watertoren. Westende heeft met onder meer de beschermde vakantiewoning ‘Les Zéphyrs’ op cultureel vlak nog heel wat meer te bieden. Zowel Les Zéhpyrs als de Beaufort-kunstwerken bevinden zich komende zomer op een boogscheut van elkaar. Hiermee versterken we straks het kunstminnende en culturele karakter van Westende-bad.”

  Bedankt, Michel, dat je dat fijne onderscheid tussen Westende en Middelkerke nogmaals benadrukt!
  Elk zijn deel, dat is goed! Middelkerke zijn bierfeesten en wielerwedstrijden, Westende zijn kunst en cultuur!

  Ivars Drulle: ‘I can hear it’ (aan ‘La Rotonde’)

  De kunstenaar
  Drulle is een Let. Hij beschouwt het jaar 1998 als de start van zijn creatieve activiteit. In dat jaar werd hij immers toegelaten tot de kunststudies aan de Humboldt universiteit in de Verenigde Staten.
  Een jaar later won hij al wedstrijden. Hij bleef gedurende vier jaar studeren in de Verenigde Staten, onder andere aan de Montana universiteit waar hij de ‘Master of Arts’ titel behaalde en bekroond werd tot één van de beste 15 studenten (op 16.000).
  Hij kreeg verschillende waardevolle onderscheidingen, te veel om ze allemaal op te noemen. Jullie kunnen ze terugvinden op zijn website, die naarstig en stipt bijgehouden wordt.

  Zijn kunstwerk ‘I can hear it’
  In september 2011 vermeldt de kunstenaar op zijn website http://www.ivarsdrulle.com/index.php/news dat hij uitgenodigd werd om een publiek kunstwerk te creëren dat in België zal tentoongesteld worden in het kader van "Triennal for Contemporary Art by the Sea".
  Op 6 februari 2012 gaf de kunstenaar mij, op mijn vraag, wat meer uitleg over zijn werk.
  “De idee voor de hoornen kwam bij me op toen ik wat opzoekingen deed in archieven voor industriële en militaire machines. Ik vond het interessant dat de legers destijds, toen het radarapparaat nog niet uitgevonden was, speciale luisterapparaten gebruikten om vijandelijke vliegtuigen te detecteren.
  Hieronder enkele voorbeelden daarvan. (nota stammer: Ik heb er zelf de jaartallen aan toegevoegd)

  In plaats van militairen en vliegtuigen is het bij mij een mooi meisje dat één van beide hoornen gebruikt om te luisteren naar de zee. De titel van het werk is "I can hear it" (Ik kan het horen).
  Niemand weet waar ze op wacht en naar wat ze luistert. Maar horen doet ze!!
  De stalen hoornen hebben een lengte van 13 meters en iedereen zal zijn oor kunnen te luisteren leggen vlakbij de vrije hoorn om na te gaan wat er eigenlijk te horen valt.”

  Ziehier enkele prachtige afbeeldingen, vind ik, van het bronzen beeld gemaakt in het atelier van Drulle.

       

  Ik was dus wel wat verrast toen ik de beschrijving van het kunstwerk vanwege de organisatoren las.
  “Een uniek locatie gebonden project met een knipoog naar de grandeur van het ‘Grand Hotel Belle Vue’ van weleer.
  Twee monumentale hoorns tasten de trillingen van licht, geluid en omgeving af en nodigen de bezoeker uit om één te worden met de natuurlijke kracht van de zee.”

  Ziehier de foto van het kunstwerk die zowat op alle websites over Beaufort04 verscheen: op die van de kunstenaar en ook op die van de gemeente http://www.middelkerke.be/page59020053.aspx en http://www.toerismemiddelkerke.be/toerisme/beaufort-04.aspx


  Ik vroeg me natuurlijk af wat die figuren in empire-kledij daarbij kwamen doen. Die werd namelijk gedragen in de jaren 1790 – 1820. Terwijl …
  Op 17 december 1903 voerden de uitvinders - gebroeders Wright hun eerste vlucht uit met een vliegtuig.
  De radar werd uitgevonden in 1904 maar was slechts bruikbaar in oorlogsomstandigheden vanaf 1934-35.
  Hoornen werden ten vroegste gebruikt om traag vliegende vliegtuigen te detecteren vanaf 1920.
  Pas sinds 1911 vind je in hotel ‘De Rotonde’ de sfeer van de Belle Epoque.
  Het is mij geenszins duidelijk waar men die ‘knipoog naar de grandeur van het ‘Grand Hotel Belle Vue’ vandaan haalt. Wilde iemand zich misschien interessant maken voor de toeristen?

  De gemeente koopt het kunstwerk van Drulle
  Het schepencollege heeft beslist het werk van Drulle aan te kopen, voor de prijs van 75.000 euro zonder BTW. Inclusief 6% BTW wordt dat 79.500 euro of 3 miljoen 180.000 Belgische ‘frankskens’.
  Wie het breed heeft, laat het breed hangen, natuurlijk.
  Schepen van cultuur Carine De Jonghe (Open VLD): “Iedereen die op het strand wandelt kent wel het overweldigende en tegelijk rustgevende geluid van de zee. Het kunstwerk van Ivars Drulle legt hier heel sterk de nadruk op. Het wordt zeker één van de absolute blikvangers van Beaufort04.”
  Ziehier twee keer het kunstwerk, dat ik trouwens geslaagd vind, met de Rotonde op de achtergrond en met rechts het luisterende meisje. Ik hoop dat ze het lang volhoudt. Daarmee bedoel ik dat ze hopelijk niet volledig verzandt en dat het brons waaruit ze gemaakt is, geen dieven aantrekt.

            

  Magdalena Abakanowicz: “Two corten armors’

  De kunstenares
  Magdalena Abakanowicz werd geboren in 1930 in Polen uit aristocratische Pools-Russische ouders waarvan het fortuin erg te lijden had onder de repressieve Russische bezettingsperiode en onder de moeilijke oorlogsjaren. Zij studeerde af aan het Kunstcollege in Warschau in 1954. Ze vond er alles ‘stijf en conservatief’ – tijdens een periode waarin het enig aanvaardbaar kunsttype het sociaal realisme was. Zij werd er gedwongen les te volgen in textiel – ontwerpen, hetgeen haar verder werk geweldig beïnvloedde.

  Haar kunstwerk: ‘Two Corten Armours’
  De titel van het kunstwerk slaat onder andere op het materiaal waarin het gemaakt is. Dat gebeurde in 1998-1999.
  Cortenstaal, ook bekend als weervast staal is een metaallegering, bestaande uit ijzer waaraan koper, fosfor, silicium, nikkel en chroom zijn toegevoegd. De sterkte is vergelijkbaar met die van andere gelegeerde staalsoorten zoals roestvrij staal.
  De bruine roestkleur is het uiterlijk meest typische kenmerk.  dat wel want we

  Wat stelt het werk voor? Dat is niet eenvoudig uit te leggen! Ook hier ben ik weer verbaasd dat de organisatoren een andere interpretatie weergeven dan diegene die ik op het net gevonden heb.
  Volgens de website http://www.nytimes.com/1999/07/01/arts/arts-abroad-a-jolt-from-sculpture-in-a-genteel-garden.html?pagewanted=all zouden het twee geometrische regelmatige en vereenvoudigde vormen zijn die gelijken op koppen van dinosauriërs.
  Abakanowicz doet zoiets wel meer: een groep samenstellen met herhaling van vormen, vaak gebaseerd op het menselijk lichaam, (door een criticus ooit beschreven als “headless human husks”) of zoals hier van dieren. Deze vormen zien er schijnbaar hetzelfde uit, maar elk ervan heeft zijn eigen identiteit.

            

  De organisatoren beschrijven het werk als volgt: Twee monumentale stalen schedels liggen op het strand, restanten van twee enorme zeemeeuwen. Sculpturen als dragers van instincten en gevoelens die het intellect overmeesteren.”
  Ik begrijp best dat ze graag een link zouden zien met de zee, maar zeggen jullie nu zelf: waar gelijken die koppen nu het best op, op die van een dino of op die van een zeemeeuw? Past het adjectief ‘enorm’ ook niet beter bij een dinosauriër?

            


  Abakanowicz schept vaak dubbelzinnige beelden die verschillend geïnterpreteerd kunnen worden. De kunstliefhebber kan er dan in zien wat hij of zij wenst: “Van tevoren uitleggen wat het beeld voorstelt zou overeenkomen met het ‘verraden’ van de ontknoping van een film.”
  Hebben de organisatoren van Beaufort04 dankbaar gebruik gemaakt van deze uitleg?

  Adrian Ghenie, 'Self-portrait as Charles Darwin II’

  De kunstenaar
  Hij werd geboren in 1977 in Roemenië. Hij was nog een kind toen dictator Ceausescu aan de macht was en een tiener bij de regimewissel. Ghenie werd getekend door het regime, door de stortvloed van westerse impulsen na diens val en door het naziverleden.
  Hoewel hij pas 35 jaar jong is, kan men zijn werken reeds terugvinden in de grote internationale collecties. Hij is één van de boeiendste kunstenaars van zijn generatie. Zowel het Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen als het S.M.A.K. in Gent (‘Dada Room’, zo heet het) hebben een werk van hem in hun verzameling.
  Uit zijn werken blijkt dat hij gefascineerd is door de geschiedenis en door het trauma van de dictatuur. De bronnen voor zijn schilderijen zijn een combinatie van zijn persoonlijke herinneringen en van geschiedenisboeken, archieven en zowel documentaire als fictiefilms.
  Uit die bronnen plukt hij beelden waarmee hij en collage maakt die daarna bewerkt wordt met verf om die mooier te maken.

  Het kunstwerk
  Dit is een merkwaardig verhaal. Hoe een aangekondigd ‘werk op grote schaal, ‘interieur vullend’ of ‘enorm’ schilderwerk ‘Self-portrait as Charles Darwin I’, geschilderd in 2011, plots een eerder klein kladschilderij ‘Self-portrait as Charles Darwin II’ werd, geschilderd in 2012.
  Ik begon weken geleden aan het huidig artikel. Op alle mogelijke websites kon ik lezen en zien dat voor de Sint-Theresia kapel in Westende-bad het schilderij ‘Self-portrait as Charles Darwin (1911)’ voorzien was. Ziehier dat kunstwerk.

  Ik vond dat een verdienstelijk werk en deed heel wat opzoekingen om een beter inzicht te krijgen in de ideeën van de kunstenaar. Zo vond en las ik dat hijzelf zegt: ‘Ik ben geïnteresseerd in de aanwezigheid van het kwaad, of meer speciaal hoe in elk streven mogelijk kwaad kan gevonden worden, zelfs in die wetenschappelijke projecten die opgezet worden ten gunste van de mensheid.’
  In het werk hierboven wordt Charles Darwin bijvoorbeeld verbonden met de Nazi’s bij hun zoektocht naar Arische perfectie en natuurlijke selectie waarbij de gezonde overleven.
  In het groot schilderij, wendt Ghenie vage penseeltrekken aan zo dat de objecten en gelaattrekken niet duidelijk kunnen herkend worden, hoewel wij weten dat het om Darwin gaat aangezien de figuur voorgesteld wordt in zijn traditionele pose en vorm. Hij zit in een levendig getekende leunstoel, terwijl achter hem stappen leiden in de richting van ergens waar je niet naartoe wenst te gaan.
  Ghenie heeft op een willekeurige manier verf aangebracht rondom het brandpunt van zijn schilderij, de persoon van Darwin. Het lijkt er wel op alsof dit gedaan werd om een soort chaotisch effect te bekomen.
  De titel geeft het werk een bijkomende dimensie: waarom is het een zelfportret? Ziet Ghenie zichzelf op één lijn met Darwin.
  Zijn schilderijen reiken een hedendaagse visie aan op grote politieke verhalen en fundamentele, universele thema’s van machtsmisbruik, uitbuiting en onderdrukking, maar ook op een persoonlijke, individueel menselijke strijd. Ghenie vertroebelt alle historische of politieke referenties door ze te versmelten met persoonlijke herinneringen.
  Hij houdt ons een lens voor, maar drijft de vermenging van historische en persoonlijke referenties zo ver door, dat de kijker ze nog onmogelijk kan onderscheiden.

  Ik keek dus vol verwachting uit naar de dag waarop het werk in de kapel zou opgesteld worden. En toen was het zo ver! Groot was mijn verbazing toen ik in de middengang volgend werk zag hangen.
  Was dat wel Charles Darwin? Schijnbaar wel als ik vergelijk met zijn foto, hoewel minder herkenbaar dan op het groot schilderij.

       

  Werd het wel door Ghenie geschilderd? Ik zag daarin wel zijn stijl: dikke, wilde penseeltrekken en verfklodders op een collage. Maar ik mocht niet meer twijfelen toen ik zag dat zijn naam op de achterzijde met krijt aangebracht was.
  Ik neem aan dat men er van uitgegaan is dat gelovigen in een kapel niet achterom kijken, want anders krijgen ze dit te zien. Hoe is zoiets toch mogelijk?

  Ik las in een tekst van de organisatoren dat Adrian Ghenie 396 werken op zijn orderboek staan heeft, maar bereid was om voor Beaufort04 plaats te maken in zijn agenda.
  Ik kan dat goed geloven al denk ik dat dit schilderij, bij manier van spreken, ‘tussen de soep en de patatten’ moet geschilderd zijn. Het is gewoon niet te vergelijken met het aangekondigd werk.
  Ik vind trouwens dat de gemeente, die zoveel geld besteedt aan Beaufort, daarvoor klacht moet indienen.

  Maar het verhaal is nog niet af.
  Op 28.03.2012 zag ik dat bij elk kunstwerk een drieluik geplaatst was: een soort affiche met de duur van de tentoonstelling, een plannetje waar de Westendse kunstwerken juist opgesteld staan en tenslotte, specifiek voor elke opstelplaats, een afbeelding van het tentoongesteld werk.
  Ziehier wat aan de kapel staat.

  Volgens het onderschrift zou dit eveneens ‘Selfportrait as Charles Darwin 2012’ heten.
  Ook op de website http://www.beaufort04.be/nl/pagina/222/artistiek-parcours.html staat dat dit werk in de kapel te vinden is. Verrassing dus voor wie naar binnen gaat!
  Ik haastte mij dus om hierover uitleg te vragen aan de organisatoren van Beaufort : Waarom hangt in de kapel een ander werk dan wat aangekondigd werd?
  Ik kreeg volgend antwoord: “Het werk dat er hangt is wel degelijk Selfportrait as Charles Darwin II, van Adrian Ghenie. De foto die op onze website staat is een vergelijkbaar werk, dat wij vooraf mochten publiceren van hem.”
  Ongehoord! Wie heeft die uitleg verzonnen? Waarom heeft Ghenie nog rap een tweede Darwin moeten plakken en beschilderen voor Beaufort 04?

  Is de toekomst van het kunstproject Beaufort in gevaar?
  Gunter Pertry, gedeputeerde en voorzitter van de organiserende vzw Ku(n)st: 'We kregen een negatief artistiek advies van de Commissie Beeldende Kunst'. Deze adviseert de bevoegde minister Joke Schauvliege bij het toekennen van de subsidies. “Als zij dat advies volgt, kunnen wij onze toelage vanuit Vlaanderen, 190.000 euro per jaar, verliezen en dat zou zonder meer rampzalig zijn voor het verder voortbestaan van Beaufort.”
  De leden van de commissie vinden Beaufortte veel toeristisch en te weinig cultuur.
  Pertry: “We hebben de voorbije jaren bespaard op zaken als personeel, administratie en communicatie, maar nooit op het artistieke. Want dan snijd je in de ziel van Beaufort en zonder de Vlaamse centen zou zoiets zeker het geval zijn. Dit wordt dus de editie van de waarheid en het zou wel eens de laatste kunnen zijn. We kunnen echt niet aan de partners, zoals de kustgemeenten, nog meer financiële steun vragen.”

  Inderdaad! Jullie moeten namelijk weten dat Middelkerke, alleen al voor Beaufort 04 de som van 85.737,44 euro bijdraagt. Die beslissing werd genomen door het schepencollege d.d. 21/12/2011 - punt 103. Dat bedrag werd als volgt ingedeeld: een eerste schijf van € 23.815,96 in de begroting van 2010, een tweede schijf van € 26.198 in de begroting van 2011 en een derde schijf van € 35.723,48 in de begroting van 2012.
  Samen met de driejaarlijkse aankoop van een kunstwerk (behalve in 2006 maar als de Vlaamse overheid betaalt, dan is dat ook met ons geld) is dat dus een enorme financiële bijdrage voor een project dat in zijn geheel eigenlijk niet zo hoog scoort.
  Laat mij vooreerst duidelijk zijn: de twee beeldhouwwerken die dit jaar in Westende tentoongesteld worden zijn van een zeer goede kwaliteit.
  Als men echter de vier edities overloopt, dan zitten daar verschillende werken bij van lage tot zeer lage kwaliteit, zeer vaak ‘bij het haar getrokken’.

  Is Beaufort te toeristisch? Ik heb hierboven al aangeklaagd dat twee werken geïnterpreteerd worden in functie van de lokale toestand, … dus toeristisch, wat volgens mij ongepast is.
  Als men bovendien in de gemeenten andere kunstwerken begint op te stellen dan de aangekondigde, dan moet men niet verwonderd zijn dat sommige wenkbrauwen gefronst worden.

  Men kan zich eveneens afvragen of de kustgemeenten misschien niet voor te veel kunstprojecten uitgenodigd worden. Knokke-Heist werkt nog samen met de commissie ‘Beelden in de stad' en Koksijde neemt ook deel aan het project ‘Getij-Dingen’.
  In 2009 opende het Kunstmuseum aan Zee, of kortweg Mu.ZEE, zijn deuren. Dit jonge museum is een samensmelting van het Provinciaal Museum voor Moderne Kunst (PMMK) en het Stedelijk Museum voor Schone Kunsten, zij het dan dat daar ook talrijke andere exposities gehouden worden.

  Tenslotte wil ik nogmaals benadrukken dat de Vlaamse subsidies steeds minder naar Vlaamse kunstenaars gaan.

  Bronnen
  http://www.douglas-self.com/MUSEUM/COMMS/ear/ear.htm#pers
  http://www.beaufort04.be
  http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/cultuur%2Ben%2Bmedia/kunsten/1.917976 Ghenie
  Artikel in ‘Het Nieuwsblad’ van 25.02.2012 ‘Toekomst kunstproject Beaufort is in gevaar?’ van Dany Van Loo
  http://beeldenpark.beaufort04.be/nl/pagina/6/b01.html

  02-04-2012, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Kunst
  15-05-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Is het gemeentebestuur van Middelkerke soms niet geïnteresseerd in ‘vreemde’ beeldende kunsten?

  Op 19 april 2011 kreeg ik onderstaande uitnodiging in mijn mailbox. Mooi weer om op mijn terras te zitten was het niet, ik had die dag nog mijn dagelijkse fietstocht niet gemaakt en bovendien ben ik wel geïnteresseerd in kunst.
  Dus waarom niet eens gevolg geven aan die uitnodiging?

  Toen ik het casino betrad kwam het geroezemoes op de eerste verdieping mij reeds tegemoet. Dat wees er dus op dat er wel wat volk aanwezig was. Er was zelfs weinig ruimte om de tentoongestelde werken rustig te bekijken, maar goed; het was ‘maar’ een vernissage met een drankje en een hapje en tenslotte is de tentoonstelling nog geopend tot en met 29 mei 2011.
  Een zeer groot kenner ben ik nu wel niet maar natuurlijk had ik ondertussen al gezien dat het hier ging om kunstwerken met enig niveau.

  Toen schouwde ik ook maar eens de aanwezigen. Natuurlijk ken ik niet alle Middelkerkenaars, maar nu geloven jullie mij of niet, maar ik kende niet één van de genodigden.

  Eén van de kunstenaars vertelde mij dat hij aan de receptie van het gemeentehuis een affiche en een uitnodiging, gericht aan het college van burgemeester en schepenen, overhandigd had, maar blijkbaar had niemand het nodig geacht om zijn interesse voor de beeldende kunst te betonen.

  En toen kwamen mijn vragen
  Wie zou het openingswoordje uitspreken? Toen ik het om 16u25 voor bekeken hield, was dat nog niet gebeurd. Iemand zei me dat de burgemeester van Bredene wel aanwezig was en dat die gemeente, in tegenstelling met Oostende en Middelkerke wel belangstelling heeft voor kunsttentoonstellingen.
  Gaat er niet wat te veel aandacht naar wielerkoersen en te weinig naar kunst? Of tenzij het stripalbums zijn of beelden van stripfiguren? Of worden enkel de kunstwerken van Middelkerkenaars gewaardeerd? En, hoe ver gaat die waardering? Hoelang is het geleden dat er nog eens een tentoonstelling was van Middelkerkse kunstschilders?
  Het ging hier inderdaad ‘maar’ over vier kunstenaars uit Bredene, Oostende (2) en Sint-Michiels-Brugge.
  Maar dat zijn niet de eerste de beste!

  Ik stel vast dat er hoegenaamd geen reclame gemaakt werd, NIET in de agenda in ‘De Sirene’, NIET op de evenementenkalender van de gemeentelijke website, kortom daaraan werd 0,0 aandacht aan besteed.
  Is dat niet aantrekkelijk voor de toerist? Brengt dat misschien niets op voor het casino, noch financieel noch commercieel? Moet het gemeentebestuur de activiteiten in het casino niet aanmoedigen en ondersteunen?

  Misschien voert ons bestuur aan dat ze het nu al druk genoeg hebben. Waarom waren dan zo veel mandatarissen aanwezig op de receptie naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van de ‘Belle Vue’?
  Misschien kan het werk een beetje verdeeld worden onder de leden van het college?
  Of misschien kan men zich voor elke receptie/ activiteit beperken tot de schepen met de betroffen bevoegdheid. Zowel voor de ‘Belle Vue’ als voor de vernissage had de aanwezigheid van Carine De Jonghe, respectievelijk schepen van erfgoed en van cultuur, wel volstaan.
  Of moet iedereen zich overal tonen, om de kandidaat-kiezers die uitnodigen, niet te schofferen?
  Mij goed, maar dan moeten ze niet komen klagen dat het te veel wordt en hebben ze ook geen excuus als ze ontbreken op activiteiten die hun bevoegdheid aanbelangen.

  Maar nu iets meer over de tentoonstelling en de betroffen kunstenaars.

  Rosette Deleu
  Omdat emoties, expressie, situaties en kwetsbaarheid bij haar steeds weerkerende begrippen zijn, drukt ze die gevoelens uit met een verscheidenheid aan materies en werkt ze met getemperde kleuren. Dat werkt bij haar als een ontlading. «Het gaat niet om de werkelijkheid zelf, maar om wat er achter zit. Het draagt iets van de nieuwsgierigheid van het leven in zich mee.»

  John Blommaerts
  Hij volgde een kunstopleiding aan de Academie in Oostende onder leiding van Gustaaf Sorel en Maurice Boel.
  Hij illustreerde het boek 'Le Mariage de Zot Loweeke' van John Gheeraerts.
  Blommaerts behaalde verschillende prijzen: 2de prijs TEVEO in Oostende (1980), 2de en de 3de prijs August Vermeylenfonds voor schilderkunst (1985, 1981), prijs voor de arbeid August Vermeylenfondprijs voor schilderkunst (1986). Hij werd ook verschillende keren geselecteerd voor de Anto Diez-prijs voor schilderkunst (1987, 1989, 1991).
  We vinden zijn werk ook terug in het ‘Museumschloss Rheydt’ in Mönchengladbach (D).
  Hij maakt deel uit van de 'Brèn-Art'-groep Bredene.
  Ziehier één van zijn werken.

  Etienne Dierendonck
  Hij leerde het kunstsmeden van zijn vader en groeide uit tot een gedreven, imponerend en technisch hoogstaand koperslager. Dierendonck is een talentvolle kunstenaar die zijn werken verwezenlijkt in muziekvorm met de steeds terugkerende vormen van de viool en die in binnen- en buitenland hoge waardering geniet.

  Viviane Devriese
  Ze geeft les aan de kunstacademie en brengt er haar cursisten verschillende technieken bij zoals tekenen, schilderen, experimenteel werken, gemengde technieken, werken naar levend model en portret.
  “Als kind van de zee hou ik van water en zand. Ik gebruik dikwijls zand in mijn werken omdat het zorgt voor een mooie, natuurlijke structuur. Ook allerlei materialen zoals een vod, spons, een kam, krantenpapier, zijdepapier, het paletmes komen soms aan bod. Meestal gebruik ik in plaats van penselen mijn handen om te schilderen. Door het voelen en ruiken van de verf voel ik me er totaal mee verbonden.
  Schilderen is voor mij de meest persoonlijke weergave van wat ik ben en wat ik voel. Het is voor mij een moment waarbij ik los kan laten. Ik heb het ervaren als een bevrijding van mijn emotie. Het geeft me de gelegenheid allerlei materialen te gebruiken: expressief, vrij, ongebonden en spontaan”.

  Besluit
  Volgens mij is dat een tentoonstelling die een bezoekje waard is. Dus …!!

  15-05-2011, 10:09 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Kunst
  13-04-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beaufort 03 in Middelkerke

  Van 28 maart tot en met 4 oktober 2009 heeft Beaufort 03 plaats. Het is een organisatie van vzw Ku(n)st in samenwerking met het PMMK, Provinciaal Museum voor Moderne Kunst te Oostende.
  Vzw Ku(n)st moet culturele activiteiten aan de kust bevorderen en organiseren. Ik bespaar jullie de geschiedenis van beaufort ‘outside’ en ‘inside’ en beperk mij tot het eerste.
  Bij Beaufort outside worden kunstwerken op buitenlocaties in elke Belgisch kustgemeente geplaatst zodat ze gratis kunnen bezocht worden. Een deel van de werken worden na het project weer weggehaald, andere worden door de gemeenten aangekocht en blijven dus staan.

  De eerste editie van de triënnale voor hedendaagse kunst aan zee heette uiteraard Beaufort 01en had plaats in 2003. In Middelkerke werden toen volgende kunstwerken tentoongesteld:
  Caterpillar 5bis van Wim Delvoye. Ik heb het daarover uitvoerig gehad in mijn blogartikel van 5 december 2007, in het bijzonder over de roestlaag die het werk bedekt. Het staat nog steeds op de zeedijk ter hoogte van de Gustave van Rysselbergestraat (‘Bellevue-rotonde’) en tast er nog steeds de onderliggende tegels aan.
  Couple Dock van de Zweedse kunstenaar Lars Silberg
  Chill Out Room van Marie-Jo Lafontaine, een Belgische beeldende kunstenares
  Cités de Sable van Christian Meynen, een Belgische kunstfotograaf

  Voor de tweede editie in 2006 was er heel wat te doen om één van de kunstwerken, die in Middelkerke zou te zien zijn. Het kunstwerk ‘Shark’ van de Tsjech David Cerny, waarover ik het had in mijn blog van 18 januari 2009 toont een pop van Sadam Hoessein, die met gebonden handen ronddrijft in een groot aquarium gevuld met sterk water. Michel Landuyt beweert dat de buurtbewoners zich verzetten tegen de tentoonstelling. Misschien had hij eerder schrik van de reactie van de moslims.
  In plaats van Saddam kregen we toen maar drie reusachtige beelden in polyester van baby’s met een zwart lijfje en een waterhoofd.

  Nu is dus de derde editie aan de gang. Deze ‘blikt nostalgisch terug’ en voert u mee naar de periode tussen 1830 en 1958. Hoe dat weergegeven wordt in de volgende kunstwerken, kan ik u helaas niet verklaren omdat het mij voorlopig ook een raadsel is.
  Voor Middelkerke zijn drie werken voorzien.
  Het eerste is “Untitled nr 143” van Andreas Wilder. Het is een elegante constructie in houten latjes, waar het licht doorspeelt. Met veel verbeelding, waan je je in een tempel. De werken van de Brit Andreas zijn perfect van vorm en ook vergankelijk want, naar het schijnt, richt de kunstenaar steeds zijn werk zelf ten gronde.   

             

  Het tweede, “Salacia”, een kunstwerk van de Nederlandse kunstenares Tamar Frank, blijft ook na de kusttentoonstelling waarschijnlijk in de badplaats. Het gaat om een lichtinstallatie die geplaatst werd in de belvedère van de watertoren aan de wijk 'Krokodil'. 
  'De bewoners van de wijk waren al langer vragende partij om iets te doen met hun toren,' legt schepen voor Cultuur Carine Dejonghe (Open VLD) uit, 'en dit is een prachtige gelegenheid hiertoe”. Dit werk gaat om veel meer dan zomaar een verlichting. Het geeft ontegensprekelijk een artistieke meerwaarde aan de toren, waarvan de kroon om de zeven minuten een andere kleur krijgt en omgetoverd wordt van watertoren naar vuurtoren. Het ruisen van de zee en het suizen van de wind worden vertaald in een subtiele beweging en langzame kleurschakering van de lichtstralen. Frank gebruikt daarbij ragfijne nylondraad, gespannen om de twee centimeter. De gekleurde draden worden overdag beschenen door de zon en ’s nachts uitgelicht. Dat spel moet een magische sfeer creëren. De kostprijs bedraagt al naar gelang de bron 30.000 euro. (vln) of 79.000 euro (efo). Zoals dat heet ‘maakt de gemeente daarvoor geld vrij”. Is het geld voorzien in de begroting? Ik heb het voorlopig nog niet teruggevonden.           

             

  De derde kunstenaar die dit jaar tentoonstelt is John Baldessari, een Amerikaanse fotograaf. Aangezien ik nog de tijd niet had om zijn werk in het casino te bekijken, mag u mijn oordeel daarover te goed houden voor volgende week.

  Bronnen:
  Zeemagazine 2009 van “DE Standaard”
  http://www.beaufort03.be/archief.php?la=nl
  http://www.beaufort03.be/organisatie.php?
  la=nl
  http://www.kunstbus.nl/kunst/john+baldessari.html

  13-04-2009, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Kunst
  18-01-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke gaf het (goede of slechte?) voorbeeld !

  Tsjechië neemt sinds 1 januari 2009 het voorzitterschap waar van de Europese unie.
  Het is de gewoonte dat een voorzittend land, bij het begin van de ambtsperiode een kunstwerk ophangt in het Justus Lipsiusgebouw in Brussel. De Tsjechische beeldende kunstenaar David Cerny werd met een opdracht belast. Het resultaat weegt acht ton, meet 16 x 16 m, kost 50.000 euro en heet ‘Entropa’ (samenvoeging van ‘entropie’ of ‘wanorde’ en ‘Europa’) Het beeldt enkele ‘vooroordelen’ over de Europese lidstaten uit. Nederland zou vol staan met minaretten, Roemenië was een Draculastaat, voor Italië bevredigen mannen zich met een voetbal, Frankrijk is een land waar altijd gestaakt wordt, Duitsland een netwerk van autostrades met daarin een hakenkruis, Poolse priesters hijsen een homovlag, voor Zweden staat een Ikea- pakket. België is afgebeeld als een doosje pralines en komt er dus nog goedkoop van af. Andere landen maar vooral Bulgarije, afgebeeld als een Turks toilet. kunnen er niet om lachen en wensen dat het werk verwijderd wordt. Of dat zal gebeuren, is een andere zaak.
  Sommigen fronsten al de wenkbrauwen toen Cerny aangezocht werd.
  De artiest zit namelijk niet om een stunt verlegen. Begin jaren 1990 werd hij korte tijd aangehouden nadat hij een tank uit de tijd van de Russische invasie roze geschilderd had.

  In 2006 weigerde de Middelkerkse burgemeester Landuyt tijdens de zomerexpositie Beaufort het werk ‘Shark’ van hem te exposeren. Het is een beeld van een geboeide Saddam Hoessein in zijn ondergoed in een bak met sterk water. Het kunstwerk werd dan maar vervangen door drie reusachtige beelden in polyester van baby’s met een zwart lijfje en een waterhoofd. In 2007 kocht Blankenberge dat laatste werk voor 180.000 euro.
  Waarom die weigering? Michel vreesde dat families met kinderen, die langs het kunstwerk moesten voorbijgaan, er aanstoot aan zouden nemen. Hij vond het ook niet correct dat een toen nog levend man niet als vervormd menselijk wezen mocht voorgesteld worden zolang zijn schuld niet bewezen was. Ten laatste wou hij de moslims niet voor het hoofd stoten. Hij wilde geen enkel risico nemen. Zo kennen we hem.
  Willy van den Bussche, commissaris-generaal van Beaufort 2006, sprak destijds van ”een paniekreactie in een verkiezingsjaar". Er hadden immers enkele omwonenden van de geplande locatie hun beklag gedaan.
  De directeur van het PMMK vond dat Landuyt niet begreep dat dit werk in zijn artistieke context moet gezien worden. Kunstenaar David Cerny is heel politiek geëngageerd en stelt ook de Amerikaanse politiek aan de kaak. “Saddam is juist het element dat tot nadenken moet stemmen en waarmee Cerny politieke toestanden aanklaagt”.
  De meningen over de beslissing van Landuyt zullen wel verdeeld blijven. Eén ding is zeker: die Cerny is inderdaad een controversieel artiest.

                         

  18-01-2009, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Kunst
  05-12-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kunst roest

  Op het stuk zeedijk tussen het Hotel Grand Bellevue en de Logierlaan, werd op 23 maart 2004 een kunstwerk van Wim Delvoye geplaatst. 

  Het is een bijna exacte kopie van de CATERPILLAR #5 die op ‘ground zero’ stond in New York (VS). Die diende op zijn beurt als voorbeeld voor het kleinere kunstwerk dat tijdens 2003BEAUFORT op de zeedijk van Middelkerke stond. Het werk com­bineert een rupsbandtractor met een gotische kerk, een verrassende combinatie. Volgens Delvoye is het ‘een evenwichtsoefening tussen de realiteit van het moment en de verheerlijking van het verleden.’

  Het werk is xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />9,3 meter lang, 3,2 meter breed, 4,3 meter hoog en het kunstwerk weegt 4,5 ton. Het is  uitgevoerd in cortenstaal. Dat  is een metaallegering, bestaande uit ijzer waaraan koper, fosfor, silicium, nikkel en chroom toegevoegd zijn. De roestkleurige oxidehuid schermt het dieperliggende materiaal af van zuurstof,  waardoor de oxidatie sterk vertraagt, hoewel in holten die vol staan met water de corrosie zich voortzet.

  De roest druipt wel van de kraan en de dijktegels er rond hebben zich ondertussen ook roestgekleurd.

  Wie is de kunstenaar?

  Delvoye is een West-Vlaming uit Wervik die  geboren werd in 1965. Hij ontwerpt de werken maar maakt ze niet zelf. Hij besteedt ze uit aan ambachtslui.

  Hij exposeerde op Documenta IX (1992) in Kassel. Hij beschouwt zichzelf als een ‘artistiek ingenieur ma­nager, bedenker en ontwikkelaar van concepten’. Sommigen noemen hem een ‘kunstenaar van het immorele’. Wim Delvoye werd wereldberoemd met zijn “Cloaca” of ‘strontmachine’, maar ook zijn betonmolens in hout, getatoeëerde varkens, Cement Truck, strontvloeren (Mosaics), vleesvloeren (Marble Floors), foto’s met bergen (Mountains) en radiografische foto’s (X-Rays) veroverden de aandacht van een heel fanatiek publiek.

  Velen onder u zullen zich afvragen wat een grijpkraan staat te doen op de zeedijk? Daarom moet u weten dat het kunstwerk bedoeld werd als hommage aan de bouwers van de zeewering.

  Het werk is eigendom van het Vlaams Gewest en wordt beheerd door het ‘Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust van het Vlaams ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken (domein MOW).’ En juist die dienst heeft de beveiliging van de kust tegen de zee, de stormvloeden en de overstromingen onder zijn bevoegdheid.

  Het werd na afloop van de kust- en kunstmanifestatie 2003BEAUFORT aangekocht.

  Op 18 juni 2007 werd het stalen kunstwerk Caterpillar 5bis. in bruikleen gegeven aan de organisatoren van de internationale kunstmanifestatie INTERSEZIONE III (van 1 juli tot 30 september 2007),  in het uiterste zuiden van Italië.

  Bronnen

  http://www.kkunst.com/kk/20040322747.php


  http://www.nrc.nl/W2/Nieuws/2000/10/03/Vp/07.html
    

   

  In de deelgemeente Lombardsijde staat nog een tweede roestdruipend kunstwerk. Het is een levensgrote ezel ‘Beber’, symbool van het dorp en van de lokale carnavalsgemeenschap, opgebouwd uit allerlei stukken materiaal. “Het is een lijkend beeld en de finesse zit hem in het kiezen van de juiste stukken op de juiste plaats, met inbegrip van het volume van die afzonderlijke stukken om de indruk van lichaam te versterken.”

  In 1999 gaf de gemeente aan Patrick Steen (°1961) wonende in Diksmuide (Keiem) de opdracht. Steen studeerde in het Sint-Lucasinstituut in Gent en behaalde er het diploma van meester in de beeldende kunst, optie vrije kunsten, richting beeldhouwkunst. Hij is een assemblagekunstenaar. De verschillende onderdelen zijn meestal oude werktuigen of stukken daarvan, hij haalt ze uit hun context en creëert er een nieuwe vorm mee.

  Ik wil niets afdoen van de waarde van de kunstwerken. Ik vind ze beide niet onaardig, maar Middelkerke zal toch niet de gemeente van de ‘geroeste kunstwerken’ worden, zeker?


  05-12-2007, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Kunst
  Archief per week
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 31/12-06/01 2013
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Websites over Middelkerke
 • Gemeente Middelkerke
 • Middelkerke.2link
 • Handelaars Westende-dorp
 • Westende


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!