NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Westendse Blik op Middelkerke
Inhoud blog
 • Is het ‘project Debaillie’ in de Schorrestraat nog steeds megalomaan?
 • Nieuwe burgemeester, nieuwe grote projecten … Te grote? Te veel?
 • helaas computer defect
 • Wordt er in 2018 - 2020 geschiedenis geschreven in Lombardsijde?
 • Middelkerke: het nieuw schepencollege dat zal aantreden
  Zoeken in blog

  Categorieën
 • Allerlei (43)
 • Atlantikwal (3)
 • Brandweer (3)
 • Burgemeester (14)
 • Casino (3)
 • De Post (1)
 • Dialect (14)
 • Die goeie oude tijd (14)
 • Dijk en Strand (21)
 • Duinen (2)
 • Emigratie (2)
 • Energie (2)
 • Erfgoed (25)
 • Evenementen (19)
 • Fusies (4)
 • Gemeentebestuur (49)
 • Gemeentediensten (8)
 • Gemeentefinancies (6)
 • Godsdienst - Kerken (13)
 • Horeca (18)
 • Immobiliën (17)
 • Jeugd (5)
 • Kamperen (4)
 • Kunst (12)
 • Landbouw (6)
 • Leger (2)
 • Medisch (5)
 • Mijn blog (19)
 • Milieu (15)
 • Natuur (11)
 • Oorlogen (11)
 • Openbaar vervoer (1)
 • Openbare werken (4)
 • Pleinen en straten - staat en netheid (25)
 • Politieke partijen (59)
 • Scholen - Onderwijs (10)
 • Sociale woningen (4)
 • Sport (31)
 • Strand (0)
 • Uitzicht gemeente (9)
 • Veiligheid - Politie (11)
 • Verkeer (25)
 • Verkiezingen (36)
 • Zon en Zee (11)
 • Persoonlijke Kijk op mijn Gemeente
  27-08-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Is Middelkerke financieel gezond?

  Waarom die vraag?
  Omdat ik zeer verbaasd was toen ik burgemeester Landuyt hoorde beweren dat de gemeente ‘financieel zeer gezond was’. Ik twijfelde daar namelijk aan met al die overdreven hoge uitgaven die het huidig bestuur doet. Daarom nam ik mij al geruime tijd voor die financiële toestand eens grondig te bestuderen.
  Bronnen zijn daarvoor in voldoende mate beschikbaar. Vooreerst bestaan er databanken bij het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse regering. In samenwerking met hun studiedienst (SVR) werden van de 308 Vlaamse gemeenten profielschetsen opgemaakt. Deze bevatten gegevens over de gemeente in alle domeinen, waaronder dus ook deze over bestuurskracht, zoals dat zo mooi heet.
  Professor Herman Matthys, docent publieke financiën aan de universiteiten van Gent en Brussel, hield de afgelopen dagen de financiën van onze gemeenten tegen het licht. Hij baseerde zich daarvoor eveneens op bovengenoemde databanken. De recentste gegevens komen uit de gemeenterekeningen van 2010.
  Zijn resultaten werden gepubliceerd in ‘Het Laatste Nieuws’.
  Sommige linkse journalisten twijfelen aan zijn resultaten.
  Ook onze lokale CD&V afdeling maakte zich zorgen over de gemeentelijke financiële toestand in hun tweemaandelijks partijkrantje (jaargang 11 mei-juni 2012) en dat was voor mij het sein om eens aan mijn grondige studie te beginnen.
  Ik zal de cijfers van Middelkerke bespreken, natuurlijk, maar deze tevens vergelijken, daar waar dat zinvol is, met deze van de andere kustgemeenten, behalve Oostende.

  Het oordeel van de CD&V Middelkerke
  Door gewezen eerste schepen Liliane Pylyser-Dewulf en haar voorzitter Wim Desender, werd berekend hoeveel de totale schuld van de gemeente in 2012 zal bedragen. Zij kwamen tot het besluit dat die zal stijgen met 32%, namelijk van 42 miljoen euro naar bijna 56 miljoen euro.
  Ook de werkingstoelage aan het OCMW zal vanaf 2013 drastisch verhogen; dit komt door de opening van het nieuwe rust- en verzorgingstehuis en de aanwerving van het nodige extra personeel.
  Zij beweren daarbij dat de aanleg van de ondergrondse parking en vernieuwde markt in Middelkerke met een leasingproject, af te betalen vanaf 2013, daarvan aan de basis ligt. Rekening houdend met de verkoop van ondergrondse garages en met subsidies, zou dat project toch nog altijd 16 miljoen euro bedragen.
  Bij leasingprojecten moeten de budgetten maar ingeschreven worden op het moment van oplevering, dus eind 2012.
  Bovendien zou er in de begroting 2013 13 miljoen euro moeten ingeschreven worden om Middelkerke beter te beschermen tegen de impact van stormvloeden en de eventuele 1000-jarige storm.
  De CD&V is van mening dat de huidige meerderheid eigenlijk haar twee prestigeprojecten gewoon door de volgende bestuursploeg laat betalen.
  Begin 2012 zou het gemeentebestuur een brief van de provincie gekregen hebben om hen erop te wijzen dat het financiële evenwicht gevaar loopt als de schulden niet drastisch naar omlaag gaan. En aangezien er integendeel enkel sprake is van toename van de schuld …
  De huidige meerderheid mag eigenlijk nog van geluk spreken, volgens de CD&V, dat de interesten historisch laag zijn, maar dat had de Open VLD wel niet voorzien.
  Nochtans namen de inkomsten enorm toe: de opcentiemen stegen in 2006 van 1600 naar 1750 (boven het gemiddelde van een middelgrote gemeente), de inkomsten uit de 2de verblijven namen een hoge vlucht en in tegenstelling tot buurgemeenten Koksijde en De Panne blijft er nog altijd een aanvullende personenbelasting van 5%. CD&V Middelkerke pleit er daarom voor de geïnde belastingen optimaal aan te wenden, prioriteiten te stellen, overbodige uitgaven te schrappen.

  Cijfers voor Middelkerke
  Ziehier de cijfers voor 2010 en daar waar beschikbaar deze voor 2000 en 2006 en 2012

  2000

  2006

  2010

  Begin 2012

  APB

  6,5

  7

  5,5

  5

  Opcentiemen

  1400

  1600

  1750

  1750

  Uitstaande schuld *
  Gemeente
          Per inwoner
  OCMW
          Per inwoner


  30.665.177
          1.849


  44.468.466
          2.492
    6.245.106
             350


  39.490.162
          2.119
    4.952.306
             266


  42.000.000

  Uitgaven
  Gewone** + buitengewone Dst***
         Per inwoner
  Gewone dienst
         Per inwoner
  Toelage OCMW
        
  Per inwoner
  Bijdrage politiezone
         Per inwoner
  Werkingskosten
         Per inwoner
  Schuld
         Per inwoner


  30.852.601
        
          1.860


  41.873.547
          2.347
  36.277.755
          2.033
    2.700.000
             151
    3.300.000
             185
    5.890.867
             329
    6.868.807
             385


  74.444.415
          
          3.995
  39.878.513
          2.140
    3.165.362
             170
    3.140.000
             168
    7.308.162
             392
    6.285.774
             337

  Ontvangsten

  Gewone** + buitengewone Dst***
  Gewone dienst
       Per inwoner  71.847.033
  67.149.452
          3.603

  Aantal personeelsleden VTE *****
  Gemeente
  OCMW


         339,39
   
         110,26

     
     327,47
     109,64

  Personeelskosten
  Zonder Onderwijs
       Per inwoner
  Enkel Onderwijs
       Per inwoner
  Totaal
       Per inwoner


  13.250.286


  14.006.897
             785
    1.425.076
               80
  15.431.973
             865


  16.012.213
             859
   1.152.410
              62
  17.164.623
             921

  Investeringen****

  6.648.728

  4.779.537

  6.059.779

  *Uitstaande schuld is de som van de leningen ten laste van de gemeente, leasingschulden, diverse schulden op meer dan een jaar en aflossingen van leningen
  **Gewone dienst (begrotingsrekening): omvat courante ontvangsten en uitgaven, die noodzakelijk zijn voor de normale en dagelijkse werking van de gemeente. Hoewel er geen rekening gehouden wordt met de buitengewone ontvangsten en uitgaven , behoren de aflossingen van leningen en intrestbetalingen tot de gewone dienst. ***Buitengewone dienst (begrotingsrekening): omvat de ontvangsten en uitgaven (leningen, investeringen) die een invloed hebben op de omvang van het gemeentevermogen.
  **** De investeringen zijn ontleend aan de buitengewone dienst. Bovendien zijn in de investeringscijfers niet alleen het eigen dienstjaar, maar ook overgedragen kredieten vorige dienstjaren en nieuwe kredieten vorige dienstjaren inbegrepen. Ten slotte gaat het bij de investeringen over aanrekeningen, dat wil zeggen daadwerkelijke uitgaven op basis van de gefactureerde uitgaven.
  ***** . VTE = combinatiecijfer voor deeltijds en voltijds tewerkgestelde

  Vergelijking met zeven andere kustgemeenten Excl Oostende

  Blankenbrg

  Bredene

  De Haan

  De Panne

  Knokke-H

  Koksijde

  Middelkke

  Nieuwprt

  Aantal inwoners

  18.907

  16.202

  12.401

  10.614

  33.825

  21.832

  18.636

  11.267

  Aantl Pers VTE*
  Gemeente
  OCMW


       249,97
       153,58


        141,57
          98,96


     187,53
      30,34


     183,15
        
       26,71


    362,36
      47,73


     383,24
      74,74


       327
       109,64


     157,62
     104,37

  Personeelskosten Zndr Onderwijs
       Per inwoner
  Onderwijs
      Per inwoner


  112.372.696
              654    
          8
  7. 461
                    5


  6.712.584
            414

  0,0 GEEN gemeenteschol


  9.267.052
            747
  77.892
  6


  8.359.959
    788
  756.272
  71


  21.106.316
  624
  3.376.960
  100


  17.502.275
  802
  3.506.088
  161


  16.012.213
  859
  1.152.410
  62


  8.085.511
  718
  406.123
  36

  Aanv Pers Belast

  6,5

  7,0

  5,0

  0,0

  0,0

  0,0

  5,0

  5,0

  Opcentiemen

  1.745

  1.775

  1.400

  1.950

  1.900

  1.950

  1.750

  1.700

  Uitstaande schuld
  Gemeente
      Per inwoner
  OCMW
      Per inwoner


  46.736.904
           2.578
    8.669.143
              459


  18.354.299
         1.133
    3.824.368
              236


  16.046.885
           1.294
    3.953.383
              319


  12.598.536
           1.187
   
  6.408.209
              614


  65.608.368
           1.940
  10.696.363
              316


  116.465.797
             5.335
      7.909.758
                362


  39.490.162
           2.119
    4.952.306
              266


  37.810.605
          3.356
    2.260.151
              201

  Ontvangsten
  Gewone Dst
       Per inwoner
  Uit belasting Gemeentefonds**


  35.546.207
           1.880
  21.027.236
    5.014.718


  21.236.869
           1.311
  13.343.883
    3.501.858


  26.628.300
           2.147
  17.543.090
    2.719.314


  23.470.728
            2.211
  15.967.939
    2.023.944


  75.751.850
           2.239
  56.376.069
    6.130.674


  54.378.416
           2.491
  35.546.207
    3.027.684


  67.149.453
           3.603
  30.466.202
    4.717.044


  30.657.757
           2.721
  19.759.707
    2.865.476

  Uitgaven gewone Dst
      Per inwoner


  33.933.409
           1.795


  19.683.725
           1.215


  22.928.371
           1.849


  20.859.326
           1.965


  69.444.058
           2.053


  54.057.556
           2.476


  39.878.513
           2.140


  25.118.604
           2.229

  Investeringen

  7.328.081

  1.324.026

  1.163.934

  1.586.643

  25.095.840

  12.256.242

  11.172.101

  5.341.991

  Toelage OCMW
       Per inwoner

  2.169.663
            115

  2.381.412
            147

  1.599.525
            129

  1.031.574
              97

  3.896.518
            115

  2.084.000
            205

  3.165.362
           
  170

  1.739.616
            154

  Toelage politiez
       Per inwoner

  4.839.791
            256

  2.390.215
            148

  3.146.536
            254

  2.552.212
            240

  8.458.544
            250

  4.485.454
            205

  3.140.000
            168

  2.331.820
            207

  Werking
      Per inwoner

  5.946.848
            315

  4.067.692
            251

  4.354.377
            351

  3.699.240
            349

  12.894.308
              381

  9.775.415
            448

  7.308.162
            392

  6.062.502
            538

  Schuld
      Per inwoner

  4.789.590
            253

  3.454.557
            213

  2.247.437
            181

  3.141.546
            296

  8.047.446
            238

  12.978.571
              594

  6.285.774
             337

  4.977.182
            442

  Score gemeente

  4/10

  *VTE = combinatiecijfer voor deeltijds en voltijds tewerkgestelden
  ** Gemeentefonds
  Wat een gemeente (en een OCMW) krijgt uit het Gemeentefonds, hangt van heel wat factoren af. Ten eerste is er natuurlijk het bedrag van het Gemeentefonds als geheel (1.959 miljoen euro in 2010).
  Een tweede factor zijn de verdeelcriteria, met een reeks voorafnames voor grote steden, centrumsteden, provinciale steden en kustgemeenten en verder sociale criteria, criteria met betrekking tot de centrumfunctie, de open ruimte en de fiscale draagkracht.
  Wat een bestuur krijgt, hangt daarbij niet alleen af van de eigen score op een bepaald criterium, maar ook van de scores van alle andere gemeenten.
  Een derde factor is de garantieregeling. Die bepaalt dat geen enkele gemeente minder mag krijgen dan de som van de oude fondsen in 2002. Wie door de verdelingsregeling dat bedrag niet haalt, krijgt een aanvulling die gefinancierd wordt door de andere besturen.
  Het vierde en laatste element is de bestraffing voor gemeenten met te lage aanslagvoeten. Besturen die niet ten minste 700 opcentiemen onroerende voorheffing en 5% aanvullende personenbelasting heffen, krijgen minder uit het Gemeentefonds. Wat van hen wordt afgenomen, wordt weer verdeeld onder de andere gemeenten.

  Mijn commentaar

  Algemene bemerkingen
  Aangezien de Open VLD nu bijna twee legislaturen aan de macht is, kunnen argumenten zoals ‘wij hebben er de laatste maanden toch iets aan gedaan’ niet aanvaard worden.
  In verschillende domeinen hebben zij de uitgaven en belastingen in de eerste legislatuur zo fors laten oplopen zodat een vermindering tijdens de tweede wel aangewezen was.

  Belastingen
  De aanvullende belastingen op de personen werd in de eerste legislatuur verhoogd van 6,5 naar 7. Hoewel een vermindering naar 5 in 2012 altijd welkom is, kan dat enkel gezien worden als een soort rechtzetting en tegelijkertijd natuurlijk als een verkiezingsstunt, maar niet als een vermindering van de belastingsdruk op de inwoners.. Er werd gewacht tot het einde van de legislatuur om daartoe over te gaan om de kiezers te charmeren.
  De opcentiemen of onroerende voorheffing stegen van 1.400 naar 1.750 tijdens de twee legislaturen.
  De belasting op de tweede verblijven nam een hoge vlucht en gelijk daarmee de inkomsten voor onroerende voorheffing. Als er onder de burgers van Middelkerke over de hoge uitgaven van deze meerderheid gesproken wordt, dan hoort men wel eens, ironisch, “de tweede verblijvers zullen het wel betalen…”.

  Aantal personeelsleden en daaruit voortvloeiende personeelskosten
  Het minste wat gezegd kan worden, is dat onze gemeente rijkelijk van personeel voorzien is. Voor de gemeente zelf is enkel de getalsterkte van Koksijde en Knokke-Heist, de zogenoemde elitebadplaatsen, hoger dan de onze.
  Dat het personeelsbestand tijdens de tweede legislatuur met 12 eenheden verminderd werd, kan nauwelijks als een afbouw beschouwd worden.
  Voor het OCMW personeel, gezien per inwoner, heeft enkel Blankenberge meer leden, waaruit natuurlijk ook voortvloeit dat onze gemeente in de kosten daarvan, per inwoner dan, enkel voorafgegaan wordt door Koksijde.
  Professor Matthys beschrijft de personeelskosten in Middelkerke dan ook als VEEL TE HOOG.

  Uitgaven vs Ontvangsten
  Er werd in 2010, voor gewone en buitengewone dienst samen, meer uitgegeven dan er binnenkwam. Men kan dat moeilijk het werk van een goeie huisvader noemen.

  Schuld per inwoner
  Het maakt ons eigenlijk niets uit, maar Koksijde, waar de hoogheidwaanzin weelderig tiert en dat wel eens als voorbeeld diende voor onze burgemeester, heeft veruit de hoogste schuld per inwoner van Vlaanderen, namelijk 5.335 euro. Alhoewel ‘onze’ schuld van 2006 naar 2010 verminderd werd met 373 euro per persoon, kan dat niet opwegen tegen de verhoging met 643 euro van 2.000 naar 2.006. Middelkerke bekleedt de vierde plaats na Koksijde, Nieuwpoort en Blankenberge.

  Score
  Begrotingsspecialist Prof Herman Matthys geeft de gemeente 4 op 10 voor haar financieel beleid.

  Wie durft daar nu nog spreken van ‘goed bestuur’?

  Bronnen
  CD&V Direct 16 april 2012
  http://lokalestatistieken.be
  http://www.binnenlandvlaanderen.be
  http://aps.vlaanderen.be/sgml/largereeksen/5552.htm
  http://aps.vlaanderen.be/lokaal/pdf/gemeente-2012/Nieuwpoort.pdf
  http://aps.vlaanderen.be/lokaal/pdf/gemeente-2012/Koksijde.pdf
  http://aps.vlaanderen.be/lokaal/pdf/gemeente-2012/DePanne.pdf
  http://aps.vlaanderen.be/lokaal/pdf/gemeente-2012/Bredene.pdf
  http://aps.vlaanderen.be/lokaal/pdf/gemeente-2012/Blankenberge.pdf
  http://aps.vlaanderen.be/lokaal/pdf/gemeente-2012/Knokke-Heist.pdf
  http://aps.vlaanderen.be/lokaal/pdf/gemeente-2012/DeHaan.pdf
  http://aps.vlaanderen.be/lokaal/pdf/gemeente-2012/Middelkerke.pdf
  http://binnenland.vlaanderen.be/financi%C3%ABn/fondsen

  27-08-2012, 20:02 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Gemeentefinancies
  15-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spijtig genoeg kan ik de gemeentelijke begroting 2009 niet goedkeuren!

  Zoals aangekondigd gaat het ook deze week over het gemeentebudget, dat elk jaar moet opgesteld worden.
  De gemeente is verplicht evenwicht te houden, dit wil zeggen dat de uitgaven niet groter mogen zijn dan de inkomsten.
  Maar, hoe beoordeel je het werk van het college? Het klinkt als een cliché, maar die dames en heren moeten zich opstellen als goede huisvaders, dat wil zeggen dat ze met het geld van de burger moeten omspringen alsof het uit hun eigen beurs zou komen.
  De periode waarin het budget 2009 opgesteld werd, was er spijtig genoeg één van onzekerheid over de toekomst. Sommigen nemen zelfs het woord ‘crisis’ in de mond. Sluitingen van bedrijven, verontrustende stijging van de werkloosheid, enorm begrotingstekort en megaschuldenlast bij de federale regering die bovendien de banken en grote bedrijven moet bijspringen. De vastgoedsector, vooral aan de kust, kampt met dalende verkoop. Je zou voor minder schrik krijgen voor de toekomst van je kinderen.
  Sombere economische en financiële vooruitzichten zouden dus moeten aanzetten tot uiterste voorzichtigheid. Je zou dus geneigd kunnen of zelfs moeten zijn om elke frank tweemaal om te draaien vooraleer die uit te geven. Een mens mag dus van het gemeentebestuur verwachten dat de ontvangsten en uitgaven voorzichtig geraamd worden.
  Stel je voor, je hebt een aanzienlijke schuldenlast, je hebt wel een spaarrekening maar je hebt die verleden jaar al ruim moeten aanspreken en ook in het komende jaar wil je die gebruiken om de dotatie van de politie op hetzelfde peil te houden en om te kunnen pronken met je investeringen. Let wel, ik heb niets tegen investeringen. Maar moet je dan alles doen om kampioen te worden op dat gebied? “Beter dan Oostende!”

  Ik heb (nog) niet alle uitgaven afgewogen, maar vind jij het in de gegeven omstandigheden gerechtvaardigd om de volgende uitgaven te voorzien?
  Speelplein boesjerplein (?)/sluiswijk 100.000 euro
  (4 miljoen Belgische francs voor een speelplein!!!)
  Zitbanken+afbakeningspalen zeedijk 75.000 e.
  Renovatie kerk Leffinge 1.600.000 e ( Ik weet wel “Beschermde kerk” en “Ons erfgoed”, maar 64.000.000 Belgische francs!!)
  Realisatie ontmoetingscentrum StPKapelle 125.000 e (kan dat niet met wat minder?)
  Renovatie strandaccomodatie casino Oost 300.000 e.
  Jeugdhuis tuin berging zolder (nieuw) 175.000 e (dat kan zeker met minder ook?) Kunnen alle jeugdhuizen op dergelijke steun rekenen? Amai! Misschien moeten we de jeugd zelf wat initiatieven doen of laten nemen?
  Uitbouw website 30.000 e. Dat wordt zeker de grootste en de mooiste van het hele net (!!!!!!!!)
  Fontein op plaats naast gemeentehuis 40.000 e (dat is de reinste verspilzucht!!)
  Ik vind ze alvast fel overdreven en niet opportuun. En dat men niet komt aandraven met de bewering dat veel daarvan gesubsidieerd wordt. Dat is ook belastingsgeld en subsidies zetten volgens mij aan tot verspilling. Hebben de bestuurders nog wel een benul hoeveel de euro waard is in oude Belgische francs? Beseffen ze wel dat een bedrag in euro’s een ‘goedkopere’ indruk geeft?

  Er zijn ook nog wat andere geplande uitgaven, die vragen opwerpen:
  IBO Westende en IBO Slijpe elk 300.000 euro. Ik vind geen ontvangsten voor kinderopvang. Dat krijgen de ouders toch terugbetaald? Of is dat hier misschien gratis? Is dat wel een opdracht voor het gemeentebestuur?
  Uit ‘Sirene’ Nr 105 leer ik dat het in Westende gaat over een nieuwe trap, over brandveiligheid, nieuw sanitair, eigen ruimte voor oudere kinderen, allemaal goed en wel, maar over hoeveel kinderen gaat het eigenlijk? Hoeveel is “een flink stuk boven de 15”?
  Renovatie pand Bamburgstraat 118 50.000 e. Dat is een verkrot huis! Wat gaat de gemeente daaraan doen en waarom?
  Huis Dedecker Caravan nieuw 100.000 e. Wat is dat? Is dat misschien ‘Caravanne’, de jongerenwerking in Lombardsijde? Wat heeft Dedecker daarmee te zien?
  Aanleg parking E. Otletplein 50.000 e. Komt dat in de plaats van het kinderspeelplein? Jammer, want hoe meer parkings, hoe meer auto’s.
  Renovatie en uitbreiding Bamburg 730.000 e. Is dat de sportzaal in Lombardsijde? Wat gaat men daaraan doen? Een gouden dak opzetten?
  Uitbouw sportpark/ herzonering 1.000.000 e. Wat is men daar dan wel allemaal van plan? Mogen wij dat ook weten?

  Ik zou over dat alles graag wat meer uitleg willen lezen in ‘Sirene’ Of is dat geheim?

  15-02-2009, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Gemeentefinancies
  08-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wordt het gemeentebudget wel ernstig beoordeeld?

  Op 13 januari 2009 keurde de gemeenteraad (te laat) het gemeentebudget goed.
  Maar, wie onderzoekt eigenlijk of de jaarlijkse begroting wel goed in elkaar steekt, of de doelstellingen voor het komende jaar aangepast, redelijk en noodzakelijk zijn? Wordt (ons) geld wel goed besteed? Waar komt dat geld vandaan? Er zijn heel wat vragen die kunnen en, volgens mij, moeten gesteld worden. Door wie? Wie is er in staat om op deskundige wijze een begroting te beoordelen?
  Toegegeven, dat is geen eenvoudige klus. Je krijgt een boek van 2,7 cm dik in je handen gestopt. De voorstelling van uitgaven en ontvangsten is allesbehalve aanschouwelijk voorgesteld. Veel (niet verklaarde) afkortingen en een reeks termen, waarvan je je afvraagt wie zoiets uitvindt, doorspekken de teksten en tabellen en maken die moeilijk leesbaar. Ik zou zeggen dat het tijd is om het roer eens om te gooien. Of is het misschien de bedoeling dat tegenstanders of criticasters er niet zouden wijs uit geraken en, wanhopig, onmiddellijk het budget zouden goedkeuren? Sommige partijen laten dat door hun ‘studiebureau’ doen, dat betekent door één man die er wel iets van kent. Ik neem aan dat ook in de meerderheid heel wat raadsleden er geen benul van hebben hoe belangrijk zo’n begroting eigenlijk is, hoe zorgzaam ze er zouden moeten op letten dat er geen excessen in staan en welk belang ze er eigenlijk bij hebben om er alles van te begrijpen.

  De belangrijkste rol in budgetcontrole is natuurlijk weggelegd voor de oppositie. Ik heb de fracties (Vlaams Belang en CD&V) en de twee onafhankelijke raadsleden van de Lijst Dedecker daarom eens hun mening gevraagd.
  Het Cd&V dat ooit vond dat een investeringsbudget van ruim 50 miljoen euro tot 2012 voor hen onaanvaardbaar was, omdat o.a. de gemeente een schuldenlast van bijna 50 miljoen draagt, heeft niet eens de moeite gedaan om te antwoorden … en niet tegen de begroting gestemd. Misschien zijn ze daar niet fier op? Het is toch wel een erg makke partij geworden!
  Het Vlaams Belang heeft NEEN gestemd en heeft tijdens de gemeenteraad de posten aangehaald die tot hun houding hebben geleid.
  De lijst Dedecker zou eerst klacht indienen tegen de begroting en later heette het dan weer dat ze ‘overwogen’ om het te doen. Dat het over de vorm ging (ontbrekende documenten en/of handtekening) en over laattijdigheid eerder dan over de inhoud, strekt hen niet tot eer.

  Voor een lokale competente onafhankelijke pers zou de jaarlijkse bespreking van de begroting een absolute prioriteit moeten zijn. Daarom vind ik het ongehoord dat GEEN ENKELE journalist de gemeenteraad van 13 januari 2009 bijwoonde! Krijgen ze achteraf misschien de tekst die ze moeten laten publiceren? Zijn dat dezelfde antwoorden die de burgemeester gaf in de raad zelf? Ik zie namelijk regelmatig triomfantelijke artikels waarin Michel Landuyt de gelegenheid krijgt om te verkondigen hoe trots hij is op zijn gezonde financiën, het gevolg van zijn verstandig financieel beleid, op het overschot van 4 miljoen euro op de begroting (!), op zijn investeringsprogramma met meer dan 15 miljoen euro openbare werken, op de stijging van de begroting van het OCMW met 300.000 euro, op de oprichting van een zilverfonds en op de daling van de aanvullende belasting op de personenbelasting.
  Ik hoop maar dat dit geen deel uitmaakt van een aankondigingspolitiek, zoals die tegenwoordig ook op federaal niveau gevoerd wordt. Hopelijk wordt dat zilverfonds geen lege doos zoals die van de Oostendse Johan? 
  Is er wel rekening gehouden met het feit dat bepaalde dividenden misschien niet uitbetaald worden?

  In een volgend artikel zal ik eens de naakte cijfers beoordelen. Ik heb nu reeds een hele reeks vragen klaar. Er moet dan enkel nog iemand gevonden worden die ze wil of kan beantwoorden.

  08-02-2009, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Gemeentefinancies
  11-11-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke betaalt uw opcentiemen terug, als u erop aandringt!

  Toen ik in verschillende media hoorde of las dat een aantal Vlaamse gemeenten hun belastingreglement te laat goedgekeurd hadden, dan vroeg ik mij natuurlijk af of ‘die van ons’ er soms bij was. En… dat was wel degelijk het geval. Ik heb het al meermaals vermeld in ‘Westendse Blik’ dat Middelkerke in allerlei rangschikkingen aan de staart bengelt en dat ze niet vaak bij de uitblinkers is op het gebied van goed bestuur.

  Dat heeft echter tot gevolg dat ook de inwoners van onze gemeente de aanvullende personenbelasting voor de rechtbank kunnen terugeisen.

  Gemeenten moeten namelijk in principe voor het eind van het jaar het belastingreglement goedkeuren. Deze die dat niet doen, hebben voor het betrokken jaar geen basis om belastingen te heffen. Door de gemeenteraadsverkiezingen in oktober vorig jaar hebben 89 Vlaamse  gemeenten op 308 dat pas in januari 2007 goedgekeurd. Voor West-Vlaanderen zijn er dat 19 op de 64 en daar is dus ook Middelkerke bij en dit als enige kustgemeente.                                                                                 U zult zich wel afvragen hoe u die belastingen kunt terugvragen? 
  Omdat de aanvullende personenbelasting (ook gemeentelijke opcentiemen genoemd) door de federale belastingadministratie wordt geïnd en later doorgestort aan de gemeenten, moet u vooreerst wachten op het aanslagbiljet dat eind dit jaar of begin volgend jaar in uw bus belandt.                                                                                                                                       Vanaf dat ogenblik hebt u zes maanden tijd om een bezwaarschrift in te dienen bij de gewestelijke directeur van de belastingadministratie. Daarin vermeldt u gewoon waarom u vindt dat er in 2006 geen basis was om de aanvullende personenbelasting in uw gemeente te innen, en vraagt u dus de terugbetaling ervan. De directeur moet u binnen een ‘redelijke termijn’ -de wet zegt zes maanden- antwoorden. Dat betekent nu wel niet dat u automatisch een positief antwoord krijgt. Er zijn verschillende gevallen en ook betwistingen en de kans is dus groot dat u een advocaat in de arm zal moeten nemen en naar de rechtbank zal moeten stappen. Nadien is nog beroep mogelijk en zelfs cassatie.

  Ik pleit natuurlijk niet om het niet te doen, maar indien er veel inwoners van onze gemeente hun opcentiemen zouden terugvorderen, dan zou dat natuurlijk een fors verlies voor de gemeente betekenen. Het bestuur heeft zojuist beslist de aanvullende personenbelasting te verlagen van 7 naar 6,5% maar de kans zit erin dat die in de komende jaren weer fors zouden moeten verhoogd worden om het inkomenverlies weer goed te maken.                                                                                   Het initiatief (of de keuze) is dus aan de Middelkerkenaar.
  Bronnen  
  http://www.hln.be/hlns/cache/det/art_631644.html 
  http://www.standaard.be/Krant/Tekst/ artikel van Luc Coppens

  11-11-2007, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Gemeentefinancies
  22-10-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De provincie wil nog meer van de eigenaars van onroerende goederen

  Naast de verhoging van de taks op de tweede verblijven met 100 euro, die zal ingeschreven worden op de provinciale begroting 2008, zal de provinciebelasting op bedrijven verminderd worden met 0,13 euro voor de gebruikte oppervlakte boven de 10.000 vierkante meter en geplafonneerd op xml:namespace prefix = st1 />500.000 vierkante meter. De bedrijven zullen dat wel toejuichen evenals de meeste politieke partijen (ook die van de oppositie zoals Vlaams Belang)

  Maar de eigenaars van onroerende goederen, van een eigen woning, verworven na jarenlange afbetalingen en na hard werken, zijn helemaal niet gelukkig te moeten vernemen dat de provincie ook de opcentiemen op de onroerende voorheffing met 25 zal verhogen. Daarenboven moet je ook nog weten dat de gemeente Middelkerke in 2007 de opcentiemen deed stijgen van 1600 naar 1750. De Vlaams belang fractie van de provincieraad waartoe Westendenaar Jan Lacombe behoort, verspreidde een persmededeling over het voornemen van de provincie om “de fiscale druk op de brede middengroep van West-Vlamingen nog te verhogen teneinde meer inkomsten te verwerven”. De deputatie oordeelt verkeerdelijk dat ze daarmee enkel de “de financieel sterkere schouders” treft.

  Laten we eens onderzoeken wat die provinciale en gemeentelijke verhoging van de opcentiemen betekent, uitgedrukt in euro.

  Als u eigenaar bent van een onroerend goed, dan wordt daarop een belasting geïnd. De grootte daarvan hangt af van het kadastraal inkomen van uw eigendom. Dat is de gemiddelde netto-jaaropbrengst, vastgelegd op het referentietijdstip 01.01.1975 en verminderd met de lasten die forfaitair op 40 pct. worden geschat voor de gebouwde onroerende goederen en op 10 pct. voor de ongebouwde onroerende goederen.

  Stel dat uw kadastraal inkomen 802,13 euro bedraagt. Dat bedrag wordt geïndexeerd naar het huidig aanslagjaar, door het te vermenigvuldigen met het indexcijfer op de kleinhandelsprijzen (1,4276 voor het aanslagjaar 2006). U bekomt 1145,12 euro.

  Dat bedrag wordt verdeeld tussen het Vlaams gewest, de provincie en de gemeente.

  Het Vlaams Gewest krijgt het basistarief, zijnde 2,5 %, dus 28,63.

  De opcentiemen van de provincie bedragen 330 (verhoogd in 2008 naar 355) en die van de gemeente Middelkerke 1600 in 2006 (verhoogd tot 1750 in 2007).

  De bedragen in euro worden bekomen door het basistarief te vermenigvuldigen met de grootte van de opcentiemen en daarna te delen door 100. Anders gezegd, 100 opcentiemen betekenen een bijkomende belasting van 1 op elke euro belasting die aan het Gewest verschuldigd is

  Dat geeft (in euro)

             

   

  Nu

  Na verhoging

  Verschil

  Provincie (330 => 355

    94,47

    101,63

    +7,16

  Gemeente (1600 => 1750)

  458,10

    501,03

  +42,93

  Totaal

  552,57

    602,66

  +50,09

   

  Deze eigenaar zal na de verhoging dus jaarlijks 50,09 euro meer opcentiemen op de onroerende voorheffing betalen aan provincie en gemeente samen. Daarin is het aandeel van de gemeente 42,93 euro.

  De gemeente heeft in 2007 wel een compensatie voor die verhoging voorzien.

  Iedereen betaalt, in functie van de grootte van zijn inkomen en in functie van de gegevens op zijn aanslagbiljet, jaarlijks personenbelastingen. Stel dat u bijvoorbeeld (iedereen kan zijn persoonlijk bedrag op zijn afrekening terugvinden) na de voorziene aftrekken komt tot een te betalen som van 10.000 euro. Op dat bedrag moet u een aanvullende gemeentebelasting betalen, die verschilt van gemeente tot gemeente. Voor Middelkerke bedroeg die vroeger 7% en vanaf 2007 wordt dat 6,5%.

  Iemand die dus 10.000 euro aan personenbelasting betaalt, betaalde vroeger 10.000 x 7 %    =  700 euro aanvullende personenbelasting en in 2007 zal 10.000 x 6,5 % =  650 euro zijn. Het verschil bedraagt dus 50 euro. Tegenover de hogere grondbelasting, wordt dat dus een winst van ongeveer 7 euro, dus ongeveer een vestzak – broekzak operatie. Maar de “arme” die geen eigendom bezit en wie geen eigendom heeft maar wel een zeer groot inkomen, die winnen erbij.

  22-10-2007, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Gemeentefinancies
  04-10-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Provincie verhoogt verblijfstaks op tweede verblijven met 100 euro

  Het klinkt nogal ongewoon maar de provincie vindt dat zij de eigenaars van een tweede verblijf aan de kust een bijkomende bijdrage van 100 euro per jaar moet doen betalen.  Bestendig afgevaardigde Jan Durnez verklaart dat dit nodig is om de provinciale financiële rekening te doen kloppen. In één adem beweert hij ook dat men daarmee de belasting op de bedrijven en op de gezinnen wil verlagen (?). De ‘leefloners’ worden zelfs vrijgesteld. Hij betreurt dat de provincie geen aanvullende belasting op de personenbelasting kan heffen, zoals de gemeenten.

  De burgemeesters van de kust zouden ‘woedend’ zijn. Hun woordvoerder, Michel Landuyt, verklaart dit tenminste op de televisie op 28.09.07.

  Waarom? Omdat ze niet geraadpleegd werden en … omdat ze juist van plan waren zelf hun gemeentetaks op de tweede verblijven te verhogen! (De Panne, De Haan), maar ook omdat ze zich afvragen wat de supplementaire dienstverlening van de provincie zal zijn ten voordele van de tweede verblijvers of hun huurders. Museumbezoek, zegt Durnez als hem de vraag op televisie gesteld wordt. Was dat een grapje? Nadien lees ik dat hij bedoelde ‘provinciale domeinen’ en ‘het Zwin’.

  Landuyt zegt (terecht) dat het vooral de gemeente is die bijkomende kosten moet dragen die de tweede verblijven veroorzaken: onderhoud wegen, groenopsmuk, politie en brandweer, toeristische infrastructuur, huisvuilophaling… Voor dat laatste betaalt de eigenaar wel reeds 50 euro per jaar.

  Michel heeft ook ooit beweerd dat de eigenaars best zo’n hoge taks kunnen dragen. ‘Eén week een gemiddeld appartement verhuren’, zegt hij, ‘en de taks is teruggewonnen’.

  Maar waar die burgemeesters vooral voor vrezen is dat hun concurrentievermogen in het gedrang zou komen. Volgens Landuyt is er een negatieve invloed op het toerisme te vrezen. Het zou niet ondenkbaar zijn dat de appartementverkoop zou kunnen dalen en tevens bestaat het vermoeden dat de toeristen wel eens hun vakantie zouden kunnen doorbrengen in het buitenland in plaats van aan de Belgische kust. Hij spreekt zelfs van ‘de kip met de gouden eieren die de nek omgedraaid wordt’. Opgepast als Michel uithaalt met spreekwoorden en zegswijzen! Dat juist hij zoiets in het openbaar durft verklaren, dat vind ik straffe kost. Na zijn aantreden als burgemeester, verhoogde hij deze taks van  322 naar 409 en daarna naar 508 euro.  Op 1 januari 2007 werd nogmaals een verhoging gestemd naar 525 euro.

  Heeft het Middelkerks bestuur toen ook gedacht aan die concurrentiepositie?

  Het minste wat men kan zeggen is dus dat de reactie van de kustburgemeesters door en door schijnheilig is.

   

  En wat vinden de andere betrokkenen daarvan?

  Het algemeen eigenaarsyndicaat vindt uiteraard dat dit weer een belasting is die alleen de eigenaars van onroerende goederen treft en is dus niet te spreken over de maatregel.

  VOKA, de organisatie die de bedrijven vertegenwoordigt, is dan weer blij dat de provincie de belastingen voor bedrijven wil verlagen.

  Op televisie verklaarde iemand dat een eigenaar van een tweede verblijf aan de kust nu reeds 2.500 tot 3.000 euro betaalt voor zijn onroerend goed. Ik zal dat eens uitpluizen en ik houd jullie op de hoogte.

  De tamelijk gegoede burger vindt dat iemand die hard gewerkt heeft in zijn leven en die zich uiteindelijk een tweede verblijf aan de kust kan permitteren, dat in de toekomst niet meer zal kunnen. De kloof met de rijken zou erdoor verbreed worden.

  Jan-met-de-Pet vindt de provinciale taks een moedige beslissing. Voor hem is dit een soort vermogensbelasting. Zo zie je maar weer hoe de meningen uiteen kunnen lopen.

  En de politieke partijen? Wie heeft eigenlijk het initiatief voor die taks genomen?

  Het Vlaams Belang verzet er zich in elk geval tegen en zal er verzet tegen aantekenen in de provincieraad.

  04-10-2007, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (1)


  Categorie:Gemeentefinancies
  Archief per week
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 30/12-05/01 2014
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 31/12-06/01 2013
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Websites over Middelkerke
 • Gemeente Middelkerke
 • Middelkerke.2link
 • Handelaars Westende-dorp
 • Westende

 • Rondvraag / Poll
  Van welke oplossing ben jij voorstander?
  Met de grond gelijkmaken en heropbouwen volgens de in dit artikel voorkomende tekeningen
  Met de grond gelijkmaken en heropbouwen volgens plan voorgelegd aan oppositie en aan inwoners
  Renovatie met behoud van de gevels langs de Henri Jasparlaan
  Huidige bibliotheek en kinderopvang niet afbreken maar renoveren
  Andere oplossing: zie 'Reacties'
  Bekijk resultaat  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!