NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Westendse Blik op Middelkerke
Inhoud blog
 • De zoveelste 'parel' aan de kroon van Middelkerke?
 • Middelkerke: Is jouw GSM ook verouderd? Werp hem dan toch weg! Maar ver genoeg!
 • Westende/Middelkerke: Belangrijke verbindingswegen in het nieuw
 • Middelkerke: Michel Landuyt benoemd tot ere-burgemeester
 • 25 mei 2014, de moeder van alle verkiezingen. Doet Middelkerke ook mee?
  Zoeken in blog

  Categorieën
 • Allerlei (22)
 • Atlantikwal (2)
 • Brandweer (1)
 • Burgemeester (12)
 • Casino (2)
 • De Post (1)
 • Dialect (6)
 • Die goeie oude tijd (7)
 • Dijk en Strand (8)
 • Duinen (1)
 • Emigratie (2)
 • Energie (2)
 • Erfgoed (16)
 • Evenementen (9)
 • Fusies (3)
 • Gemeentebestuur (19)
 • Gemeentediensten (6)
 • Gemeentefinancies (6)
 • Godsdienst - Kerken (8)
 • Horeca (11)
 • Immobiliën (8)
 • Jeugd (5)
 • Kamperen (3)
 • Kunst (6)
 • Landbouw (2)
 • Leger (2)
 • Medisch (4)
 • Mijn blog (13)
 • Milieu (11)
 • Natuur (7)
 • Oorlogen (8)
 • Openbaar vervoer (1)
 • Openbare werken (3)
 • Pleinen en straten - staat en netheid (17)
 • Politieke partijen (30)
 • Scholen - Onderwijs (7)
 • Sociale woningen (1)
 • Sport (16)
 • Strand (0)
 • Uitzicht gemeente (3)
 • Veiligheid - Politie (9)
 • Verkeer (16)
 • Verkiezingen (24)
 • Zon en Zee (9)
 • Persoonlijke Kijk op mijn Gemeente
  26-06-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De SP-a Middelkerke richt de spots op ….

  Op 19 april 2011 viel een nieuw nummer van ‘Spots’, het partijkrantje van de SP-a, in mijn brievenbus.
  Tussen haakjes, het is een verzorgde uitgave in A5 – formaat, 12 paginaatjes dik, met een uitstekende layout waarin de lokale afdeling ongeveer over de helft van de ruimte kan beschikken. Zo zag/ziet het voorblad er uit.

  Uiteraard beperk ik mijn commentaar tot de artikels die Middelkerke/ Westende aanbelangen.

  Edito
  Het is ongetwijfeld de taak van een voorzitter om in het voorwoord van zijn/ haar partijkrantje, uitgebreid de lof van de partij te zingen. Yves Cleeremans maakt daarop geen uitzondering. Hij drukt er zijn fierheid over uit dat zijn partij al sinds 1995 deel uitmaakt van de bestuursmeerderheid. De sp-a zou er al die tijd over gewaakt hebben dat het algemeen belang niet geschaad werd.
  Mooi zo! Ze hebben natuurlijk nooit een meerderheid gehad in het college en maakten slechts een kleine fractie daarvan uit. Natuurlijk zitten zij soms op een andere golflengte en moeten zij soms zoeken naar moeizame compromissen. Dat zou er nog aan ontbreken in een coalitie van socialisten en liberalen. De rode partij is in Middelkerke ook maar klein en als het klopt dat zij ‘wegen op de besluitvorming’ en dat Geert Verdonck en Lode Maesen een ‘goede dossierkennis’ hebben, dan is dit mooi meegenomen.
  In 2012 zal de kiezer daarover maar moeten oordelen, zeker?

  Middelkerke start met een woonwinkel
  In de gemeenteraadszitting van 14 oktober 2010 werd de huurovereenkomst voor een woonwinkel in de Oostendelaan 13, goedgekeurd. Vanaf 22 juni 2011 werd de winkel geopend.
  Ik twijfel er geen ogenblik aan dat de dienst huisvesting nuttig werk verricht en dat ze best wat meer ruimte kon gebruiken, aangezien ze voorheen slechts over een paar vierkante meter kon beschikken.
  Moest dat absoluut weer zo’n groot en duur pand zijn? Of vinden jullie de huurprijs van 750 euro per maand voor 101 m² maar een habbekrats? Daar houdt het niet mee op. Er zijn nog heel wat andere kosten aan verbonden, zoals daar zijn: abonnementen op en plaatsing van distributiesystemen op water-, gas- en elektriciteit, telefoon, teledistributie (?) en internet en de huur van tellers en meters. Aangezien het pand niet gemeubileerd was, moesten ook nog meubels (ijskast, tafels, stoelen, rekken, fornuis (?), kasten, …) voorzien worden. De inboedel moest nog verzekerd worden en er moest ook nog voorzien worden in een polis voor aansprakelijkheid tegen brand, tegen verhaal van de buren en tegen glasbreuk.
  Ook de jaarlijkse onroerende voorheffing mag niet vergeten worden.
  Kosten voor verwarming, water en elektriciteit maakte de dienst vroeger ook al maar die zullen nu wel veel hoger oplopen.
  Ik heb het huurcontract, dat overigens niet aangehecht was aan het verslag van de gemeenteraadszitting, maar niet opgevraagd maar er zullen nog wel andere bijkomende kosten zijn, die maken dat de vestiging van een gemeentelijke dienst in een afzonderlijk gebouw, steeds weer een belangrijke uitgave vergt. Hoever wil men de uitbreiding van de gemeentelijke diensten en gebouwen eigenlijk drijven?

  Wat doet de dienst ‘huisvesting’ eigenlijk? Wat is een woonwinkel?
  Een woonwinkel is een laagdrempelig informatie-initiatief waar men terecht kan voor informatie, begeleiding en advies over verschillende aspecten van wonen. De dienst huisvesting van de gemeente is daarvoor verantwoordelijk. Ze houdt de inventaris bij van de leegstaande en verkrotte woningen en zorgt ervoor dat boetes uitgedeeld worden aan diegene die een pand verwaarloost. Op 30 bezochte panden blijken er gemiddeld vier in overtreding te zijn.
  De dienst bekommert zich ook om de veiligheid van de woningen. Ze voert ook een actief woonbeleid en wil een uitgebreid pakket aan dienstverlenende functies aan de bevolking aanbieden.
  De duurzaamheidsambtenaar, die nog moet aangeworven worden, zal er zitting houden en eventuele vragen beantwoorden over isolatie, groendaken en zonnepanelen. Er zullen straks drie personeelsleden tewerkgesteld zijn.
  Aangezien de burger in het artikel uitgenodigd wordt om eens langs te gaan, heb ik dit dan maar eens gedaan en na een vriendelijke ontvangst en een goed gesprek, heb ik mij een beter beeld kunnen vormen over de gemeentelijke dienst ‘Huisvesting’. Bedankt!

  Betaalbaar wonen in Middelkerke: onze blijvende zorg
  ‘Meer sociale en betaalbare woningen’, is dat niet de droom van alle politieke partijen?
  Aan de kust is dat zeker niet eenvoudig. Alle partijen wijten dat aan de vergrijzing en aan de aantrekkingskracht die de kust uitoefent op de gepensioneerden. Er zouden in Middelkerke 14.000 tweede verblijven zijn. De jongeren zouden geen kansen meer krijgen en de gemeente verlaten.
  De taks op de tweede verblijven maakt de kustgemeenten echter zeer rijk, de horeca en sommige andere handelszaken draaien buiten de weekends en vakanties voor een belangrijk deel op die meestal niet onbemiddelde ‘ouderen’. De politici moeten dus keuzes maken en daarover vooral niet schijnheilig doen. Natuurlijk zijn er ‘veel wetten’ en ‘praktische bezwaren’, zoals de sp-a het verwoordt in het artikel. De overheid wil inderdaad (terecht) vermijden dat al de open ruimte volgebouwd wordt, maar is Middelkerke dan de enige kustgemeente die daarmee te kampen heeft? Waarom staat de gemeente ‘onderaan de ladder’?
  Hoelang is er nu al sprake van de uitbreidingsgebieden in Westende-bad en in Lombardsijde?
  Wat werd er precies gedaan om de ‘waterzieke’ gebieden weer gezond te maken? Lees hierover nog maar eens mijn artikel van 27 februari 2011 ‘Nieuwe woonuitbreidingsgebieden!!! Bravo!! Ze zijn toch niet waterziek, hé?
  Heeft de sp-a in die mede-bestuursperiode sinds 1995 dan echt niet meer kunnen doen voor de sociale huisvesting?
  Maar goed, we kijken uit naar wat de huidige schepen van huisvesting en het personeel in de nieuwe woonwinkel kunnen/ zullen verwezenlijken!

  Eindelijk: de lijst met lokaal waardevol erfgoed
  Ik beschik over de 'Inventaris van het bouwkundig erfgoed voor de gemeente’, uitgegeven door het ‘Departement Leefmilieu en Infrastructuur Afdeling Monumenten en Landschappen’ van de Vlaamse Gemeenschap, opgemaakt in 2005.
  Ik heb helaas al enkele keren moeten vaststellen dat het bewaren van ons erfgoed niet de hoogste prioriteit schijnt te hebben voor de meerderheid in de Middelkerkse bestuursploeg: villa’s in Westende-bad, de Oude Post, ‘Carlton’, Enz…
  Ik had dus wel eens de lijst willen zien waarvan de opstelling, twee jaar geleden na de perikelen rond de Leffingse ‘Het schippershuis’, door de gemeenteraad beslist werd.
  Op mijn aanvraag aan de gemeentelijke dienst ‘Erfgoed’, kreeg ik volgend antwoord:
  “Het document waarnaar u verwijst, is een voorbereidend werkdocument en derhalve niet openbaar. Zodra het stuk de status van bestuursdocument heeft, kan het uiteraard ingekeken en kunnen er copies van gevraagd en bekomen worden.”
  Maar, wanneer krijgt dat stuk de status van bestuursdocument? Wanneer wordt de lijst aangenomen?
  Ze proberen het toch niet op de lange baan te schuiven, hé?

  Nieuwe parkeergarage onder het marktplein: CD&V
  De SP-a vindt het invoeren van een blauwe zone rond het vernieuwde marktplein in Middelkerke met een daaraan gekoppelde kaart voor de bewoners, een goede idee. Zij zijn tegenstander van het zoekverkeer, waarbij de moegezochte toerist tenslotte de ‘doodlopende straatjes met spelende kinderen’ achter de kerk opzoekt. In de gemeenteraad in maart 2011 zou de CD&V het ‘nodig gevonden hebben’ die blauwe zone ‘af te schieten’. De verbazing van de SP-a daarover was groot: “en dat voor een partij die zich overal als gezinspartij profileert…”
  Wat ik wil afschieten zijn megalomane projecten zoals dat overdekt marktplein.
  Ik zal op de gepaste ogenblik wel eens de totale kostprijs aan de lezers van deze blog meedelen.
  Graag zou ik ook weten hoe de SP-a in het college gereageerd heeft op de aanleg van dat ‘echt’ plein, zoals het in het artikel genoemd wordt.
  Maar, het gaat hier natuurlijk over het aantrekken van automobilisten naar de (betalende) ondergrondse parking en over het invoeren van een blauwe zone om de parkeerduur in de omgeving van het marktplein te beperken.
  Zal het zoekverkeer in de wijken achter de kerk dan ophouden? Willen de mensen wel betalen om te parkeren? Hoeveel bewoners en hoeveel personeelsleden van de gemeente hebben een kaart gekregen om gratis te parkeren? Er blijven dus nog wat vragen over!
  Om beide partijen aan het woord te laten, heb ik eens aan de CD&V gevraagd hun standpunt wat te verduidelijken.
  Dat er in de straten rond de markt een blauwe zone, met een maximale parkeerduur van 2 uur komt, kunnen ze volledig verdedigen. Ze begrijpen ook dat de parking optimaal gebruikt moet worden. Ze vinden echter dat de invoering van een blauwe zone nog voor de rotatieparking op de markt in gebruik wordt genomen, wat al te voorbarig is.
  Ze hebben het bijzonder moeilijk met drie punten.
  Ten eerste vinden ze dat de blauwe zone enkel tot doel heeft de rotatieparking voor 339 wagens financieel boven water te houden.
  Ten tweede zijn ze verbolgen over het feit dat de blauwe zone doorgetrokken wordt naar de villawijk achter de Sint-Willibrorduskerk. Ze vinden dat een duidelijk voorbeeld van de “à la tête du client-politiek” die het gemeentebestuur al 4 jaar voert omdat daar ‘toevallig’ twee schepenen wonen. Ik zie enkel maar schepen Devey of heb ik het mis? Ze zijn van mening dat de bewoners van een villawijk geacht worden hun wagen op hun oprit te plaatsen en dat ze zeker geen twee gratis bewonerskaarten mogen krijgen.
  Tenslotte vindt de CD&V dat de gemeente “best eerst werk zou maken van een degelijk mobiliteitsplan vooraleer ze allerlei halfslachtige maatregelen invoert.”
  Ik lees nochtans op de website van de gemeente:

  In opdracht van het college van burgemeester en schepenen werd door een studiebureau een mobiliteitsplan uitgewerkt. Het mobiliteitsplan onderzoekt de verschillende knelpunten op het ganse grondgebied van de gemeente en reiktpassende oplossingen aan. Het bevat een samenhangend geheel van maatregelen waarin de verschillende verkeerssoorten op een evenwichtige wijze aan bod komen. Dit is nodig om een beleidsmatig en door de bevolking geaccepteerd resultaat te bereiken.
  Het mobiliteitsplan betekent een leidraad voor de keuzen i.v.m. de verkeerscirculatie, de voorstellen voor de herinrichting van straten en pleinen, de voorzieningen voor het fietsverkeer, voetgangersverkeer, het openbaar vervoer, het parkeren en de verkeersveiligheid en leefbaarheid langs hoofdstraten.
  Hiermee is de basis gelegd voor het verder uitstippelen van het mobiliteitsbeleid.

  Voor de SP-a zou verkeersveiligheid (terecht) steeds een belangrijk thema geweest zijn. De partij noemt zich (terecht) voorstander van ‘meer snelheidscamera’s’. Ze wil ook doorgaan als ‘de pleitbezorger voor de invoering van de zone 30’. Natuurlijk ben ik gewonnen voor de best mogelijke beveiliging van een schoolomgeving, maar meer en meer mensen schijnen te vinden dat aan die wat al te strenge snelheidsbeperking dringend moet gesleuteld worden.

  Ons strand is geen asbak
  Dat is natuurlijk een waarheid als een koe. Natuurlijk ben ik ook gewonnen voor elk initiatief dat erop gericht is het zwerfvuil in het algemeen en het rondstrooien van sigarettenpeuken in het bijzonder, te bestrijden.
  Peuken zijn giftig en dus gevaarlijk voor mens en dier, onder andere voor de vissen, als de peuken in zee belanden. Ze zijn ook schadelijk voor het milieu omdat ze niet biologisch afbreekbaar zijn. Ze blijven tot drie jaar rondslingeren.

  Volgens het artikel wil schepen van leefmilieu Verdonck daar dus iets aan doen. Ik neem aan dat hij daarmee bedoelt dat Middelkerke samen met negen andere kustgemeenten de handen in elkaar wil slaan om het peukenprobleem aan te pakken. De Europese overheid, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en Fost Plus zijn partners in de campagne.
  Het Coördinatiepunt voor Duurzaam Kustbeheer wil de strijd aanbinden met behulp van posters en kaarten met afbeeldingen van naakte mensen. Naast de foto's zal de tekst ‘Peukvrij puur natuur!’ erop staan. Tevens zal het strand bezocht worden door een wandelende peuk. Er zullen gratis herbruikbare asbakjes worden uitgedeeld met bede de inhoud ervan na het strandbezoek in een vuilnisbak te deponeren.
  Ik juich dus de anti-peukenstrijd toe. Ik vind het wel spijtig dat men de overtreders niet kan beboeten of minstens een euro kan doen betalen voor het asbakje, maar waarschijnlijk wordt dan het doel niet bereikt.
  Wat zijn wij toch een ongedisciplineerd volkje!!!

             

  26-06-2011, 10:32 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Politieke partijen
  Archief per week
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 31/12-06/01 2013
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Websites over Middelkerke
 • Gemeente Middelkerke
 • Middelkerke.2link
 • Handelaars Westende-dorp
 • Westende


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!