NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Westendse Blik op Middelkerke
Inhoud blog
 • Middelkerke: Is jouw GSM ook verouderd? Werp hem dan toch weg! Maar ver genoeg!
 • Westende/Middelkerke: Belangrijke verbindingswegen in het nieuw
 • Middelkerke: Michel Landuyt benoemd tot ere-burgemeester
 • 25 mei 2014, de moeder van alle verkiezingen. Doet Middelkerke ook mee?
 • Westende/ Middelkerke: ‘Zitten’ jullie ook op Facebook?
  Zoeken in blog

  Categorieën
 • Allerlei (22)
 • Atlantikwal (2)
 • Brandweer (1)
 • Burgemeester (12)
 • Casino (2)
 • De Post (1)
 • Dialect (6)
 • Die goeie oude tijd (7)
 • Dijk en Strand (8)
 • Duinen (1)
 • Emigratie (2)
 • Energie (2)
 • Erfgoed (16)
 • Evenementen (9)
 • Fusies (3)
 • Gemeentebestuur (19)
 • Gemeentediensten (6)
 • Gemeentefinancies (6)
 • Godsdienst - Kerken (8)
 • Horeca (11)
 • Immobiliën (8)
 • Jeugd (5)
 • Kamperen (3)
 • Kunst (6)
 • Landbouw (2)
 • Leger (2)
 • Medisch (4)
 • Mijn blog (13)
 • Milieu (11)
 • Natuur (7)
 • Oorlogen (8)
 • Openbaar vervoer (1)
 • Openbare werken (3)
 • Pleinen en straten - staat en netheid (17)
 • Politieke partijen (30)
 • Scholen - Onderwijs (7)
 • Sociale woningen (1)
 • Sport (16)
 • Strand (0)
 • Uitzicht gemeente (3)
 • Veiligheid - Politie (9)
 • Verkeer (16)
 • Verkiezingen (24)
 • Zon en Zee (9)
 • Persoonlijke Kijk op mijn Gemeente
  23-12-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wat is het toch spijtig dat de natuur zo geringschattend bejegend wordt!

  Echte natuurliefhebbers, die nergens gehoor krijgen, wenden zich wel eens tot mij om hun nood te klagen.
  Ik heb al vaak de loftrompet geblazen voor het herstel van de natuur en voor het restaureren van de stelling van een artilleriebatterij op de site van de oude camping ‘Cosmos’.

  De voorgeschiedenis kunnen jullie lezen in de map ‘Duinen’ onder ‘Inrichtingsplan voor de duinen in Westende en Lombardsijde’ (23.09.2007) en in de map ‘Natuur’ onder ‘Cristal Place: terug naar de natuur’ (08.11.2009).
  Er zal vermoedelijk voor de natuurliefhebber nooit een standbeeld opgericht worden (zoals voor een wielrenner). Ik ondervind ook dat mijn artikels in verband met de natuur, de minste lezers aantrekken.

  Niet dat mij dat stoort, omwille van de cijfers toch niet!!!

   Hoe onze duinen definitief beschermd werden (2 juli 1982)

             

   Is er dan misschien weer een probleem?
  Mountainbikers, die ook wel een parcours verdienen, kan men schijnbaar niet beletten al onze duinen te doorkruisen. Ze rukken zelfs nog meer op, worden nog talrijker en rijden kriskras door de duinen. Sommige ongedisciplineerde wandelaars smijten hun vuil in het rond, waar het dus niet thuishoort. Blikjes, lege bierflesjes, papier, hondenpoepzakjes, lege chipszakken, … liggen overal verspreid.

  Sommige vertrappelen bewust of onbewust het zorgvuldig heraangeplant helmgras.

  Ziehier een paar voorbeelden.

  Nog erger wordt het als zelfs takken afgebroken worden van de struiken om zich een doorgang te banen.
  Wie doet nu zoiets? Je moet daarvoor al een zaag bij hebben, zoals hieronder te zien is. De dader is toch niemand van de verantwoordelijke overheid zelf, zeker?

  Er werd een mooi wandelpad aangelegd vanaf de ingang van de vroegere ‘Cosmos’ tot aan de Strandlaan. Het is een weliswaar smal pad, uitsluitend voor wandelaars bedoeld maar dat wel gemakkelijk verzandt. Zoals jullie hieronder links kunnen zien, werd de beperking op een bordje aangegeven. Rechts zien jullie dat dit nu spoorloos is. Afgebroken of verwijderd door de overheid?

   

  Ook de batterij van de vroegere Atlantikwall deelt in de brokken.
  Toen men de duinen in hun oorspronkelijke staat herstelde, werden ook de bunkers zo goed mogelijk proper gemaakt. Ze werden voorzien van metalen deuren met verluchtingsgaatjes om te beletten dat men er zou in overnachten (heb ik zelf gezien!), dat men er zijn behoeftes zou in doen of er zijn afval zou in deponeren.

  Ik heb wel geen volledige rondgang gemaakt, maar enkele dagen geleden stelde ik vast dat alweer twee deuren openstonden, zonder ketting en zonder slot en dat er alweer vuiligheid in ligt.

  Ziehier wat ik bedoel.

   

  Waarom de elektriciteitskabels voor de linkse bunker daar onbeschermd liggen, is mij een raadsel.

                                                  

  En hoe reageert de natuurliefhebber?
  Gelukkig zijn er in Westende ook nog verstokte natuurliefhebbers!

  Ik ken er één die zich sinds 1980 hardnekkig inzet voor de goede staat van onze duinen. Hoewel de huidige ontwikkeling hem veel pijn doet, is hij er nog niet moedeloos van geworden. Hij aarzelt zelfs niet om zelf blikjes, lege bierflesjes, papier, hondenpoepzakjes of lege chipszakken op te rapen en in de vuilbak te deponeren. Tegenover de overtreders durft hij niet meer reageren. Hij houdt zich liever koest  om brutale agressieve reacties te vermijden. Het is toch wel erg als een mens moet oordelen dat hij toch zijn veiligheid niet in de weegschaal kan en mag leggen omwille van zijn liefde voor de natuur.

  Wie zal er ten lange laatste nog bezorgd zijn over onze duinen?

  Hoe reageert het Middelkerks gemeentebestuur?
  Zoals reeds bleek uit het bovenstaand krantenartikel, wilde een Brusselse bouwpromotor, rond 1980, in de duinen rechts van de Strandlaan, als je naar de zee kijkt, 1000 appartementen en een reeks villa’s bouwen. Op 26 september 1980 keurde het Middelkerks schepencollege de bouwvergunning goed. Die werd echter 10 dagen later door Stedenbouw geschorst. Daarom trok het college de vergunningsaanvraag in en werd besloten een afwijking aan te vragen. Onverbeterlijk dus!!

  Ik hoor het huidig college al zeggen “Ja, maar dat was voor onze tijd!’. Zou dat echt nu niet meer kunnen? Laat mij toe van daaraan te twijfelen.

  Als een natuurliefhebber zich bij het huidig gemeentebestuur beklaagt over wat er scheef gaat, dan krijgt hij/zij steevast het klassiek antwoord “Wij zijn niet verantwoordelijk voor die duinen, dat is MDK”. (Maritieme Dienstverlening en Kust)

  Zo antwoorden ze ook als iemand de slechte toestand van een provinciale of gewestelijke weg, in de gemeente, aankaart. Dat ze misschien eens als gemeente zouden kunnen reageren bij de provincie of bij de verantwoordelijke dienst van de Vlaamse gemeenschap, dat is voor hen een stap te ver.

  Dat doen ze enkel om “dossiers te deblokkeren” (woorden van Michel Landuyt).

  Iemand die de politiecommissaris aanspreekt over de vermelde brutaliteit die straks wel eens volledig uit de hand zou kunnen lopen, die krijgt als antwoord: “Dat is geen prioriteit voor ons. Als je je bedreigd voelt, dan moet je maar klacht neerleggen bij de 101” Daar staat de burger die recht heeft op bescherming dan met zijn mond vol tanden.

  Wat blijft er dan nog over als reactiemogelijkheid?  Een brief schrijven naar MDK of Afdeling Kust?

  Je krijgt wel een klaar en duidelijk antwoord. Zij beweren dat er al verschillende keren overleg gepleegd is tussen de afdeling kust van het Vlaams Gewest, het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), de gemeente Middelkerke en het Coördinatiepunt Kust (Provincie  West-Vlaanderen) teneinde tot een ‘geïntegreerde oplossing’ te komen.

  Die ziet er als volgt uit:  er werd één parcours uitgestippeld, dat niet over de wandelpaden in de ex-Cosmoscamping loopt en waarop drie wedstrijden per jaar mogen plaatsgrijpen.

  Zie parcours hieronder.

  De rood-omrande gedeeltes van de duinen (vroegere camping ‘Cosmos’ en het gedeelte tussen de Essex-Scottishlaan, de Doornstraat en de H. Jasparlaan blijven dus gevrijwaard.
  Het parcours (zwarte lijn) begint ter hoogte van de ‘ surfclub’, gaat daar de St. Laureinsduinen in, een lus vormend via het wandelpad en zo naar de Koninklijke baan, dan verder bijna parallel met de baan in de duinen, voorbij camping Albatros tot aan de ‘trambocht’ in Lombardsijde. Vervolgens gaat het weer de baan over naar de ‘ cristal palace duinen’  en dan via het strand terug naar Westende-bad.

  Ik heb nog wel geen verbodsborden gezien, maar alle andere routes en wedstrijden zijn verboden en de politie moet optreden als daartegen gezondigd wordt. De wachters/ toezichters van MDK hebben zelf geen politionele bevoegdheid, zoals boswachters of natuurinspecteurs van ANB.

  Spijtig genoeg schijnt dat slechts de theorie te zijn. Als de politie niet streng optreedt, vrees ik dat het nooit meer goed zal komen.

  Besluit
  Ik erken graag dat mountainbikers ook in de gelegenheid moeten gesteld worden om hun hobby te beoefenen. Anderzijds vind ik dat de overheid strenger moet optreden tegen vandalen. Ook de natuurliefhebber heeft een recht en dat is de natuur te zien eerbiedigen.

  23-12-2013, 10:15 Geschreven door stammer
  Reageren (1)


  Categorie:Natuur
  09-12-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Westende heeft ook een park … of … het gelijkt er toch op…

  Het Normandpark in Middelkerke
  Het Normandpark werd aangelegd onder het bestuur van de SVHV (Stem van het Volk), onder de leiding van Frank Verlinde. Het onderging in 2003 een volledige facelift, tien jaar na de aanleg. Volgens de eerste van mijn onderstaande bronnen: "
  De vijver werd op een milieuvriendelijke wijze gerenoveerd. Nieuwe gezellige zithoeken nodigen iedereen uit tot een moment van ontspanning en genieten. Kinderen kunnen hun energie kwijt op het groot vikingschip dat deel uitmaakt van het nieuw speelplein. Brede borders met bloeiende planten zorgen het hele jaar rond voor een intense natuurbeleving."
  Het park heeft begin 2008 nog een (kleine, volgens Janna) facelift ondergaan. Het kreeg een evenementenvloer. Om de ‘Sterren in het park’ te kunnen verwelkomen? De toenmalige schepen voor groendienst: “'Zo kunnen we in het park een groot podium plaatsen zonder het gazon te beschadigen. Bovendien hebben we de aanplantingen aan de inkomzone vernieuwd langs de kant van de Westendelaan. We kozen voor inheemse bomen en planten omwille van de vele vogels in het park en voor planten die niet zo veel onderhoud vragen. Ook de Kleine Kerkweg kreeg nieuwe bomen waardoor de inkomdreef ook vernieuwd werd.”

  Het park is echt zeer mooi en goed onderhouden. Hieronder zien jullie twee foto’s om diegene te overtuigen die er nog nooit op bezoek gingen.

      

  Kennen jullie de definitie van ‘park’? Het is een door de mens ontworpen en aangelegd groen gebied met een overwegend recreatieve functie. In parken vinden we vrijwel altijd bomen, vijvers, paden met daarnaast vaak andere stijlkenmerken zoals kunstwerken.(bron 'Wikipedia').
  Het Normandpark voldoet aan al deze kenmerken.

  Voor diegene die dat allemaal reeds lang wisten, toch nog een verrassing
  Wie van jullie is reeds gaan wandelen in het park van Westende-dorp? Verrassing alom zeker? Jullie weten nochtans ook dat Westende nooit benadeeld wordt ten opzichte van Middelkerke? Grapje! Was dat maar waar! We moeten ons helaas vaak, als “aanhangsel van Middelkerke’ (dixit ere-burgemeester Michel) met heel wat minder tevreden stellen.

  Ik moet jullie eerst wat voorbereiden.

  Weten jullie wat een landschapspark is? Het is een natuurgebied, een natuurpark. In de oorspronkelijke betekenis was dat een gebied met grote landschappelijke kwaliteit dat moest beschermd worden. Tegenwoordig spreken de provincies en gemeenten nogal los van een landschapspark als ze een aantrekkelijk agrarisch gebied of openbaar groen bedoelen. Tot openbaar groen rekent men openbare tuinen, parken en groenstroken, soms ook onbebouwde stadsranden, speelplaatsen en water.(bron 'Wikipedia')

  Het landschapspark in de Hofstraat in Westende-dorp
  Wie weet er nog waar vanaf 1941 de voetbalploeg Racing Westende speelde, in de tijd van Georges Bloes, Henri Tack, …?

  Juist, waar nu de volkswoningen “d’Yzercloove” zijn. Zegt die naam jullie nog iets?

  Weten jullie nog waar ooit dat speelplein was voor de kinderen?

  Weten jullie nog waar dat klein voetbalterrein was met twee minidoelen?

  Herinneren jullie zich nog waar vroeger een opslagplaats was en daarna een stort dat door de omwonenden zo verfoeid werd?

  Het terrein heeft dus een zeer rijke geschiedenis en er werden helaas al vaak vele euro’s aan verspild.

  Jullie kunnen er niet naast kijken want jullie vinden er die twee metalen paraplu’s terug die vroeger op het marktplein stonden en daar zeker niet meer mooi genoeg voor bevonden werden, na de renovatie.

  Wat Janna verstaat onder landschapspark?
  Ik laat haar zelf aan het woord, want als het op beloven aankomt met grote woorden, is de burgemeester toch veel sterker en duidelijker dan ik.

  'Met de aanleg van een nieuw park wil het gemeentebestuur voor een mooie, maar ook uitdagende en leerrijke overgang zorgen tussen de woonwijken langs de Hofstraat en het aangrenzende polderlandschap.
  Het gaat om een perceel van 15.000 vierkante meter groot, dat in natuurgebied ligt. Het is de bedoeling om alleen maar met natuurgetrouwe materialen te werken. In het ontwerp hebben we een groot evenementengazon voorzien, afgebakend door taluds. Aan de randen zullen er picknick- en zitruimtes komen op verhoogde houten plankenvloeren. Vanuit een uitkijkpost krijg je een mooi zicht over het park en het landschap. Er komen ook voorzieningen voor jongeren zoals een heus tienernest.
  Door het aanplanten van een boomgaard wil ik bovendien enkele vergeten fruitrassen terug onder de aandacht brengen. Slingerend tussen onder meer appels, peren, maar ook mispels en kweeperen loopt een blote voetenparcours voor wie van een uitdaging houdt: zonder schoenen of sokken de verschillende soorten ondergrond letterlijk aanvoelen.

  Op de hoek van de Sportstraat en de Hofstraat zullen we een grote zithoek voor minder mobiele mensen inrichten. De grote zones in het park worden uitsluitend met streekeigen groen uitgerust. Hier krijgen wilde bloemen de volle vrijheid. Kortom, hier wordt alles puur natuur’
  .


  Wat is daar vandaag van terecht gekomen?
  Mag ik jullie allen eens uitnodigen om een bezoekje te brengen aan ons natuurpark? Doen!!

  Ik wil jullie nochtans waarschuwen.

  De eerste aanblik is ronduit ontgoochelend: je krijgt de indruk in een onkruidtuin te staan. Maar dat is de ‘pure natuur’, zegt Janna. Het is niet zomaar onkruid, maar zorgvuldig geselecteerd en gezaaid onkruid. Ze belooft ons ‘een leerrijke ervaring’.

  Ze wil de Westendenaars in de watten leggen en opvoeden door hen de mogelijkheid te bieden om zich de kennis van onkruidsoorten en wilde bloemen eigen te maken.

  Of kennen jullie misschien al de paardenbloem, het madeliefje, het herderstasje, de gewone melkdistel en de witte dovenetel?

  Jullie zien ze hieronder in de opgegeven volgorde. Zijn ze niet mooi? Ja toch!

  In elk seizoen bloeien wilde bloemen, in alle mogelijke kleuren, vooral in de zomer natuurlijk.
  Het ganse park wordt omgeven door bomen en er werd ook een haag aangeplant, langs de straatkant, maar die moet voortdurend strijd voeren tegen het woekerend onkruid.

  De paadjes doorlopen het ganse terrein. Om te vermijden dat het onkruid zich ook hier kan doorzetten, werd een doek aangebracht met daarop grint. Dat is wel niet overal gelukt en wat bijkomend onderhoud zou dus wel nodig zijn. “Niet om met mooie, propere schoenen op te wandelen, want je zakt erin”, wist een voorbijganger en bewoner uit de omgeving mij te vertellen. Als Janna vindt dat de Westendenaars de paden blootsvoets zullen bewandelen om de verschillende soorten ondergrond letterlijk aan te voelen, dan zal ze toch eerst eens het voorbeeld moeten geven.

  Ze zijn inderdaad omzoomd door fruitbomen: appelaars, perelaars en pruimelaars. Het zijn nog jonge boompjes, maar dat ziet er veelbelovend uit als ze ooit in bloei zullen staan.

               

  De uitkijkpost is niet al te goed bereikbaar en heeft al wat schade opgelopen. Zo mooi is het zicht op het park en over het polderlandschap nu ook weer niet.

  Het groot evenementengazon, afgebakend door taluds, met aan de randen picknick- en zitruimtes op verhoogde houten plankenvloeren, heb ik niet gevonden. Of is dat eigenlijk het centrum van het park? Dat is echter geen gazon, want daar groeien juist de meeste onkruidsoorten en wilde bloemen.Daar zal dus het ‘wildebloemenfestival’ niet kunnen georganiseerd worden. Kijken jullie hieronder maar.

                              

  Het amfitheater met daarvoor de kleine cirkelvormige arena is goed geïntegreerd in de rest, want de trappen zijn ook begroeid met onkruid.

  De zithoek ‘voor minder mobiele mensen’ is mooi geplaveid. Er werd ooit zelfs een fundament gegoten in gewapend beton met de bedoeling er een kaartershuisje op te plaatsen. Aan de omwonenden werd gevraagd wie het chalet gratis wilde uitbaten en koffie maken en serveren, maar er werd misschien uit het oog verloren dat ‘gratis niet bestaat’. Geen vrijwilliger dus en daarom werd maar besloten geen kaartershuisje te plaatsen en het platform weer uit te breken: een langdurig en kostelijk ‘grapje’.

  Waar het ‘Tienernest’ zich bevindt en wat de opeengestapelde boomstammen moeten voorstellen, dat is mij een raadsel.

                    

  Hetzelfde geldt voor de bermen of taluds met de paaltjes, met daartussen onkruid.

  De picknick- en zitruimtes op verhoogde houten plankenvloeren heb ik niet kunnen vinden.
  Er was ook een vlindertuin gepland. Die zou nu voorzien zijn op het kerkhofpleintje maar er komt maar geen beweging in.

  Besluit
  Voor wie daaraan mocht twijfelen: ik ben een grote fan van de natuur. Maar hoeveel dergelijke fans zou Westende-dorp eigenlijk tellen?

  Ikzelf vind het park een origineel idee, maar we mogen niet vergeten dat ‘Natuurpunt’ in dezelfde omgeving ook reeds verschillende terreinen heeft aangekocht die een beetje hetzelfde doel nastreven als het landschapspark. Men zou kunnen stellen dat Westende toch geen natuurdorp mag worden. Er moet een gezond compromis gevonden worden tussen natuur, sociaal leven/ woningen en … ja ook voor ons dorp, toerisme.

  De Westendenaars, zelfs vele omwonenden, weten niet wat een landschapspark is. Ze hebben er geen behoefte aan, behalve om er hun geliefkoosde hond te laten p… Niemand begrijpt waarom Janna hier een natuurpark neergepoot heeft.

  In de komende zomer zal ik zeker nog teruggaan om de wilde bloemen in al hun kleurenpracht te bewonderen. Ik nodig nogmaals alle Westendse lezers uit om daar ook eens een bezoekje te brengen, maar vergeet niet kousen en schoenen uit te doen als je een paadje betreedt.

  Bronnen
  http://www.vakantie-middelkerke.eu/kust_bezienswaardigheden_normandpark.html

  http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=NH32NFON
     op 24 november 2010 door Dany Van Loo

  http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=791NIFTF_3

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Park

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Landschapspark

   

   

  09-12-2013, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Natuur
  01-07-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Camping ‘Westende’ en natuurgebied ‘Schuddebeurze’ breiden uit.

  Toen verdween de firma Soetaert uit Westende
  Op 21 juni 2009 schreef ik op mijn blog een artikel ‘Westende verliest weer één van zijn kroonjuwelen’ (zie map ‘Die goeie oude tijd’).
  Dat ‘juweel’ was de gekende Westendse firma ‘Soetaert’ die 61 jaar in ons dorp gevestigd was en die zou verhuizen van de Heidestraat 43 naar een bedrijvenzone in Oostende.
  De bureaus werden al overgeplaatst in april 2009 en de werkplaatsen volgden in oktober van hetzelfde jaar.
  Als reden voor de verhuis werd opgegeven dat het bedrijf “omringd door campings en recreatiezones, gelegen midden in een woonzone” er eigenlijk niet (meer) op zijn plaats was.
  In smalle straatjes met weinig manoeuvreerruimte was er weinig plaats voor het zwaar transport van de firma en het leek dus logisch dat de nieuwe bedrijfsleider Peter Caset uitkeek naar betere wegverbindingen en snellere uitvalswegen naar het binnenland.
  Ik stelde toen echter de vraag “Wat gebeurt er nu met de terreinen”?
  Zouden ze weer opgekocht worden door handelaars in vastgoed? Zouden er appartementen of witte huisjes in de plaats komen?
  Ik hoorde toen echter ook al dat de uitbater van de camping ‘Westende’ Jan Vlamynck geïnteresseerd zou zijn in de grote hangar om er caravans in onder te brengen.
  Ik hoopte maar dat de terreinen niet langer verwaarloosd zouden blijven liggen want dat is/was allesbehalve een mooi zicht, zoals trouwens blijkt uit de diverse foto’s hierna.
  Ik noemde dat zelfs ‘een vuile hoek van Westende’.
  Wel, de onzekerheid over de toekomst van die ‘vuile site’ werd nu zopas opgeheven. In 2012 kochten de eigenaars van de camping inderdaad de terreinen aan beide zijden van de Heidestraat.
  Toen ik zag dat er aan het raam van de vroegere bureaus een aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning met datum 28 mei 2013 geafficheerd was, werd ik natuurlijk nieuwsgierig. De aanvraag, ingediend door de maatschappij ‘Ten IJzer’, Westendelaan 341, betreft het slopen van de hangars, de bureaus en 1 woning (die van wijlen Rene Lanssens) en het uitbreken van de verharde grondoppervlakken.

  Jullie zien hier foto’s van het te slopen geheel, van de drie huizen en van de vrije verharde ruimte met hangar.

  Aan de andere zijde van de straat is ook nog een immens terrein waar niets moet gesloopt worden maar dat vrij moet gemaakt worden van platen en balken. Ook daarvan enkele foto’s hieronder.

  Het slopen is voorzien voor oktober 2013.

  Nu wilde ik natuurlijk nog graag weten wat in de plaats zou komen en daarom nam ik contact op met de aanvrager.
  Het is dus gewoon de bedoeling de camping uit te breiden. Deze beslaat nu een oppervlakte van 4 hectare zestig en zou er dan 1 hectare twintig bij krijgen.
  Zoals jullie wel weten, bevindt de ingang van de camping, die jullie hieronder zien, zich aan de Westendelaan 341.

  En het terrein aan de Steenstraat?
  De firma Soetaert, want zo heet ze nog steeds, ook na de overname, bezette ook nog een opslagplaats in de Steenstraat, een smal geasfalteerd straatje zoals de Heidestraat. Dat betekende dat grote kranen en camions met daarop zware poutrellen en buizen jaarlijks via beide straatjes 1200 industriële transporten uitvoerden. Dat zorgde meestal voor een hels gedaver tot zelfs beschadigingen aan het wegdek. Nog een reden dus voor de firma om andere oorden op te zoeken.
  Een paar foto’s daarvan zien jullie hieronder, links het toen nog bezet en rechts het huidig leeg terrein.

  Volgens mijn informatie zou het terrein nu aangekocht zijn door ‘vzw Natuurpunt’. 

  Wat is 'Natuurpunt'?
  Zoals de naam doet vermoeden, is dat een vereniging die zich bekommert om het behoud van de natuur. De werking ervan steunt op drie pijlers: natuureducatie, beheer en studie van de natuur, om in te wandelen of te fietsen , of om van te genieten. Het is met circa 88.000 leden de grootste Vlaamse natuurvereniging. Vandaag heeft ‘Natuurpunt’ 612 natuurgebieden, wat samen goed is voor ruim 20.000 hectare. 
  Daar is ‘Schuddebeurze’ (hieronder), met een grootte van 37 hectare, er één van.

  Natuurpunt vzw is in 2001 ontstaan uit de fusie van ‘De Wielewaal vzw’ (opgericht in 1933) en ‘Natuurreservaten vzw’ (opgericht in 1953). Deze laatste was een onderdeel van de Belgische Natuur- en Vogelreservaten (BNVR).
  Het valt dus niet onder de bevoegdheid van de Vlaamse gemeenschap, het is met andere woorden een NGO (niet-gouvernementele organisatie). 
  Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) is wel van de Vlaamse overheid en werkt ook elke dag aan het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuurgebieden, bossen en parken. 
  Het werkt samen met veel verschillende partners en creëert zo een groter draagvlak voor natuur. 
  Waarom ‘Natuurpunt’ er geen deel van uitmaakt is mij een raadsel. Van Natuurpunt kan men lid worden, van het agentschap niet.
  Het ANB is de grootste groenbezitter in Vlaanderen. Het bezit 42.300 hectare eigen bossen, natuurgebieden en domeinen. Aangezien het agentschap ook anderen helpt bij het beheren van hun domeinen, maakt dat in totaal zo'n 75.000 hectare bos of natuurgebied.

  Het Westends natuurgebied is in goede handen
  Ik heb wat bijkomende informatie gevraagd aan de voorzitter van Natuurpunt Middenkust Dirk Vanhoecke en/of Johan Broidioi en Wim Boydens, conservators van het natuurgebied ‘Schuddebeurze’. In hun antwoord, waarvoor mijn dank, bevestigen beide laatste dat er inderdaad een compromis getekend werd met de huidige eigenaar van het terrein van Soetaert. De verkoop is natuurlijk maar definitief als de akte verleden wordt voor de notaris en dit zal volgens de schatting na de zomer gebeuren. Zo wordt het natuurgebied Schuddebeurze weer een stuk groter. Momenteel ligt het nieuw verworven stuk nog enigszins geïsoleerd maar 'Natuurpunt' hoopt ooit ook nog het perceel te kunnen kopen tussen dat van ex-Soetaert en dat waar de ezeltjes nog gestaan hebben. Hieronder zien jullie twee afbeeldingen van het bedoeld stuk terrein.

  Hoe rijmt het beheer van natuurgebied met het gebruik van landbouwgrond?
  Bij de aankoop van landbouwgebied moet de vzw Natuurpunt meestal overeenkomen met twee partijen: de eigenaar en de pachter. Tot een tiental jaren geleden was Jules De Zaeyer uit de Bamburgstraat de pachter van de grote wei, waar de bunkers op staan. Volgens de pachtwet mocht hij dus bemesten en mocht hij zijn grazende koeien ook bijvoederen, wat eigenlijk neerkomt op een onrechtstreekse bemesting.                                                                           Sinds de verwerving door Natuurpunt (in twee bewegingen: een eerste op het einde van de vorige eeuw en een tweede in 2001) is hij geen pachter meer maar gebruiker.  Hetzelfde geldt ook nog voor twee andere boeren (Dewitte en Marvellie) die eveneens percelen pachtten, aangekocht door Natuurpunt. De landbouwers mogen kosteloos gebruik maken van de weiden, mits in acht nemen van bepaalde voorwaarden. Zo mag mesten of bijvoederen niet meer.  Er mogen geen herbiciden noch pesticiden worden gebruikt.  De reden is de volgende: mesten bevoordeelt voornamelijk (vee)grassen die de andere bloemen wegconcurreren. Het beheer van ‘Natuurpunt’ is erop gericht de grond weer te verarmen zoals in zijn natuurlijke toestand. De 'Schuddebeurze' is van oorsprong altijd een zeer schraal gebied geweest, het dankt er vermoedelijk zelfs z’n naam aan…  (wie het niet breed had, had enkel wat ‘kluttergeld’ in de beurs). Net die zeer arme zandige bodem zorgt voor een rijk pallet aan planten, waar dan weer insecten op afkomen, die dan weer voedsel vormen voor amfibieën, vogels, zoogdieren, bloemen en kruiden, enz.  

  Gewoonlijk geldt ook nog een tweede gebruiksvoorwaarde. Deze houdt meestal een beperking in op het aantal dieren en op de ‘vroegste datum’ van inscharen van het vee. Over het algemeen is dat 15 juni. Vóór die datum mag het vee niet grazen op de weide. Waarom? Omdat de weidevogels dan in het grasland broeden!

  Weidevogels zijn vogelsoorten die in uitgestrekte graslanden broeden. Het begrip wordt veel gebruikt in discussies over agrarisch natuurbeheer en het behoud van weilanden als bijzonder cultuurlandschap, omdat het soorten betreft die in meer of mindere mate zijn aangewezen op een door de mens gevormd landschap. Tot de primaire weidevogels rekent men doorgaans de steltlopers, de kievit, de scholekster, de grutto, de tureluur, de wulp en soms ook de zeldzame kemphaan en watersnip. Ook enkele kleine zangvogels zoals de veldleeuwerik, de graspieper en de gele kwikstaart voelen zich thuis in weilanden. Omdat de Schuddebeurze - terreinen zich nog niet ontwikkelden in de zin dat ze al belangrijk zijn voor weidevogels, is er voor het ogenblik nog geen beperking op de vroegste datum van inscharing.

  Geïnteresseerd in de natuur en/of in de geschiedenis (van Westende)? 
  Wie wil deelnemen aan een zeer interessante gidsbeurt in de ‘Schuddebeurze’, onder zeer deskundige leiding, kan dit doen op volgende datums: 
     
              16 juli 2013 (19u30) – door Wim Boydens - start aan 
                                                                                     de  sporthalle ‘De
   Bamburg’ 
                 28 juli 2013 (10 uur)  - door ??? start op de hoek Steenstraat - 
                                                                                                   
  Schuddebeurzeweg

  Bron 
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Natuurpunt 
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Weidevogel
  Mails van Johan Broidioi en Wim Boydens

  01-07-2013, 10:27 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Natuur
  23-03-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Duinen van Westende: Natuurgebied of Oefenterrein voor Mountainbikers?

  Nogmaals de loftrompet
  Ik heb al vaak de loftrompet geblazen voor het herstel van de natuur en voor het restaureren van de stelling van een artilleriebatterij op de site van de oude camping ‘Cosmos’.
  De voorgeschiedenis kunnen jullie lezen in de map ‘Duinen’ onder ‘Inrichtingsplan voor de duinen in Westende en Lombardsijde (23.09.2007) en in de map ‘Natuur’ onder ‘Cristal Place: terug naar de natuur’ (08.11.2009).
  Om even kort het geheugen op te frissen: de Vlaamse overheid kocht de site in 2004 en besteedde kort daarna ruim één miljoen euro aan het opruimen van het gebied. Het zand werd gezeefd om zoveel mogelijk puin te verwijderen en de duinen in hun oorspronkelijke en natuurlijke toestand te herstellen. Ook uit de beschermde bunkers op het terrein werd een pak rommel gehaald, zelfs asbest. Ze werden nu afgesloten met deuren.
  De hoofdopdracht was om de natuurlijke zeewering te herstellen. Daarvoor werd een duinpanne uitgegraven. Het zand daarvan is gebruikt voor de aanleg van nieuwe duinen. Naast zeewering is ook geïnvesteerd in natuurontwikkeling. In de duinpanne zijn poelen voor vogels en planten aangelegd. Dat zorgt voor een grote diversiteit van flora en fauna. Ook de wandelaar komt aan zijn trekken. Doorheen het gebied zijn tal van wandelpaden aangelegd. Wie het nog niet deed, moet dat gebied absoluut eens bezoeken!

  Maar, wat gebeurt er nu met de voetgangerspaadjes?
  Ik schreef in mijn vorig artikel over dat onderwerp dat ik de paadjes wat te smal vond en dat ik vreesde dat ze al te snel zouden verzanden. Welnu, dat is ondertussen gebeurd! Dat is te zien op onderstaande foto, genomen vanaf de Strandlaan. Om even lichtjes te overdrijven: gelukkig staat er een bord dat aangeeft dat de doorgang enkel voor wandelaars is, anders wist niemand van het bestaan van een wandelpad af.
  Kan het pad misschien af en toe zandvrij gemaakt worden?

  De mountainbikers rukken op
  Een bezorgde natuurliefhebber meldt mij dat onze duinen in het algemeen en het nieuw wandelpad aan Sint-Laurentius in het bijzonder steeds vaker gebruikt worden (platgereden is de juiste term) als oefenomloop van honderden mountainbikers, dus ook daar waar de toegang verboden is.
  Deze waardevolle biotoop verdient volgens hem en ook volgens mij, wat meer respect.
  Daarom wendde hij zich tot het Agentschap voor Natuur en Bos, West-Vlaanderen, Regio Kust, om het probleem aan te kaarten.
  Boswachter Hans Vansteenbrugge, zijn gesprekspartner, beweert zich er terdege van bewust te zijn dat er een mountainbikeprobleem bestaat in de duinen. Hij aanvaardt dat deze ‘nieuwe’ recreanten al een tiental jaren een opkomende groep vormen in ons landschap en dat zij ‘voor een stuk’ een stek moeten zoeken en zullen krijgen in het buitengebied.
  Dat schijnt inderdaad de tendens te zijn. Ik heb de ‘coureurs’ ook al bezig gezien in de duinen juist buiten Middelkerke naar Raversijde toe. Straks krijgen we er misschien in onze wielergekke gemeente nog een superprestigewedstrijd bij, voor mountainbikers dan.
  Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft zelfs al, in samenwerking met het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) en de gemeente, een doortocht gerealiseerd door de duinbossen van De Haan. Het zou de bedoeling zijn dat er een gesloten lus gerealiseerd wordt door de polders door de gemeente.Ook de provincie en Westtoer leggen al hier en daar een parcours aan. Bij organisaties van toertochten wordt om bepaalde verbindingen te realiseren soms een éénmalige doortocht toegestaan door bepaalde van onze duingebieden.
  Mijnheer Vansteenbrugge is wel van mening dat de mountainbikers zich aan de opgelegde regels moeten houden en hij beweert dat zijn diensten regelmatig controles uitvoeren in hun domeinen. Er werd hem gevraagd wat die regels dan wel mogen inhouden.
  Het antwoord kwam razendsnel: voor wat betreft het domeinbos van De Haan komen de regels hoofdzakelijk hierop neer: wandelaars op de paden voor wandelaars, honden overal aan de leiband, ruiters op de ruiterpaden en mountainbikers op het nieuwe mountainbikepad. Al deze paden zijn met toegankelijkheidsborden aan elke ingang van het bos en bij kruisingen van paden aangeduid.’
  Ze hebben ondertussen ondervonden dat ze daar in de toekomst wat voorzichtiger zullen moeten mee omspringen en dat ze blijvend controles moeten uitvoeren en waar nodig processen opmaken.

  De meeste duinen (zoals Crystal Palace en Cosmos) zijn echter eigendom en worden beheerd door het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), afdeling Kust van de Vlaamse Overheid, de instantie die instaat voor onze kustverdediging. Specifiek voor de Middelkerkse duinen is de verantwoordelijke een zekere Koen Matthys. Ook hij werd gecontacteerd omdat we graag zijn reactie zouden horen op het feit dat de mountainbikers de duinen platrijden in ons gloednieuw natuurgebied.

  De heer Matthys scheen niet zo direct van plan te zijn om te antwoorden en hield er lang de spanning in. Ze schijnen het daar echt moeilijk te hebben met de hen gestelde vraag. Maar … de opdracht om de zaak verder te behandelen werd alvast gegeven. De afdeling zal niet nalaten de briefschrijver op de hoogte te houden van het verder verloop van het dossier.
  Wat zou hij daar eigenlijk wel kunnen op antwoorden? Toch niet dat men in het bewust natuurgebied een parcours voor mountainbikers zal aanleggen naast het wandelpad?
  Dat men dat eventueel doet in de duinen naast de camping ‘Albatros’ waar Freddy Maertens en Michel Pollentier heel wat oefenstonden vol maakten, tot daar toe, met die verstande dat het pad niet mag verlaten worden. Dat zou zelfs beter zijn dan de duinen kriskras te doorkruisen, zoals nu het geval is.

  Waarop wacht de Vlaamse gemeenschap? Ze gaan toch hun prachtprestatie in de duinen van de ex-Cosmos en ex-Crystal Palace niet bezoedelen, zeker?  Aanpassing op 25 maart 2013
  Amper een halve dag na het publiceren van bovenstaand artikel, kwam dan toch al een antwoord van de 'Maritieme Dienstverlening en Kust'.
  Spijtig genoeg wordt daarin de gestelde vraag niet beantwoord. Ze geven namelijk de regels waaraan organisatoren van tochten en georganiseerde mountainbikers zich moeten houden.
  Ze geven als regel dat er niet mag gefietst worden in het duinengebied, maar dat mountainbikers moeten rijden op de verharde wandelpaden. Dat slaat, hoop ik althans, niet op het duingebied ex-Cosmos, want daar staat een bord 'Enkel voor wandelaars!'
  Aanpassing op 27 maart 2013
  Geloof het of niet, maar vandaag werd het pad met ingang aan de Strandlaan, zandvrij gemaakt.
  Bedankt aan de verantwoordelijke!

  23-03-2013, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Natuur
  03-09-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.’t Is weer voorbij, die ‘mooie’ zomer …

  Aan onze kust kijkt natuurlijk iedereen elk jaar uit naar het begin van de vakanties of met andere woorden naar de start van een nieuw zomerseizoen.

  De badplaatsen ondergaan een gedaanteverwisseling
  De middenstanders uit de horeca zien straks alweer in gedachten hun etablissement en hun terras volstromen.
  De bakkers zien hun meestal piepkleine verkoopruimten al vollopen en de klantenfiles tot bijna op de rijbaan aangroeien. Ook hun collega’s zelfstandigen koesteren hoge verwachtingen, in de hoop op een maximale winst die hun waren (strandartikelen, ijsverkoop, tijdschriften, ….) zullen opbrengen.
  Verhuurders van kinderfietsjes, skeelers en allerhande andere rijtuigen wensen dat hun tuigen massaal de deur zullen uitbollen, de winkels van eerder goedkope vakantiekleding nemen aan dat hun stocks zienderogen zullen slinken. Eigenaars van villa’s en appartementen zien met genoegen de toerist-huurder bezit nemen van hun eigendom(men). De vastgoedmakelaars kijken uit naar (rijke) kopers die hun talrijke leegstaande panden zullen willen verwerven.
  Op alle campings wachten tenten en caravans om hun jaarlijkse bezetters te ontvangen die er hun zoveelste vriendenbijeenkomst van zullen maken.
  De organisatoren van feestelijkheden en festivals hopen op een maximale belangstelling.

  Alle kustbewoners wrijven zich natuurlijk in de handen als de zon van de partij is en ze daarvan kunnen genieten onder de parasol in de tuin of als ze er met de kinderen op uittrekken.
  Ze zien nochtans ook met lede ogen de files auto’s op zich afkomen die alle parkeerplaatsen innemen en die zorgen voor zeer druk lokaal verkeer.
  Het gemeentepersoneel houdt er rekening mee dat hun diensten zich zullen vermenigvuldigen om de (volgens mij te) vele evenementen, ook in de weekends, vlot te laten verlopen.
  De vooruitzichten worden dus strak gespannen!

  Maar…
  Om te feesten moet het weer van de partij zijn en daarom wordt angstvallig uitgekeken naar de weerman/ weervrouw die bijna moreel verplicht wordt om zonnig weer te voorspellen.

  Is het weer aan zee anders dan in het binnenland?
  Op zijn website http://www.frankdeboosere.be/vragen/vraag137.php gaat Frank Deboosere in op deze vraag.
  De kust heeft een microklimaat. Dat betekent dat de zomer er koeler is, de winter zachter, dat er meer zonneschijn is, minder neerslag (behalve in het najaar) en dat er meer wind is.
  Dat klimaat komt aan bod in het weerbericht: aparte pictogrammen, temperaturen, en voor de kust ook nog aparte windrichting en windkracht.
  Deboosere: “Meermaals hoor je me in het weerbericht zeggen dat de zeebries afkoeling brengt op het strand of dat het in die omstandigheden droger en zonniger zal zijn aan de kust dan in het binnenland".

  De kust wil optimistische/ correcte weersvoorspellingen
  “Het wordt een kwakkelzomer met amper een paar dagen echt warm weer.” Dat stelde het commerciële weerstation Meteo België op 14 juni 2012. De kust reageerde verbolgen en had het over ‘nestbevuiling’.
  De regiomanager van Westtoer wees erop dat de kust een omzet draait van 2,5 miljard euro per jaar voor zowat 18 miljoen dagjesmensen. Vooraf verklaren dat het weer in de nakende zomer zal tegenvallen, kan volgens hem een dramatische impact hebben op het toerisme.
  'In Frankrijk zou men niet riskeren om nu al te schrijven dat de zomer in de Provence gaat tegenvallen en dat men beter naar Marokko of Egypte met vakantie gaat.'
  De hotelsector beweert dat steeds meer toeristen hun boeking aan zee annuleren als er slecht weer wordt voorspeld. Een correct weerbericht, specifiek voor de kust, is dan belangrijker dan ooit.
  Het is een oud zeer dat elk jaar opduikt.

  Beslissen de toeristen echt alleen op basis van het weerbericht?
  Deboosere vindt dat zeer overdreven. Beslissen over wel of niet gaan gebeurt, volgens hem, meestal op basis van hoe het weer is in de regio waar de toerist woont.
  “Regent het in zijn streek, dan gaat hij niet naar de kust. Zo eenvoudig is het. Ik mag in dat geval nog tien keer zeggen dat het weer aan de kust zonniger is dan in het binnenland: de toerist ziet regen in zijn regio en gaat niet naar zee.”
  Ook het omgekeerde fenomeen doet zich soms voor. “Ik heb al dikwijls moeten vaststellen dat men vanuit het zonnige binnenland massaal naar de kust rijdt, ook al voorspelde ik dat het aan de kust door de mist veel frisser zou zijn. Ik heb toen verschillende klachten gekregen van toeristen die bij een schamele 13 graden letterlijk in de kou stonden terwijl de temperatuur bij hen thuis 25 graden bedroeg. (en dat was zo voorspeld).”

  En tenslotte: er bestaat wel degelijk een kustweerbericht.
  Kijk maar op http://www.kustweerbericht.be/nl/home.asp.
  Het Oceanografisch Meteorologisch Station (OMS) in Oostende heeft een team van zeven gespecialiseerde mariene meteorologen van het KMI.

  De vraag is natuurlijk: was het weer in de zomer van 2012 goed of slecht?
  We hebben het allemaal aan de lijve ondervonden: de eerste drie weken van juli waren archislecht en vanaf 21 juli was er een zeer goede week.
  Eindelijk! Iedereen opgelucht en blij natuurlijk! Natuurlijk is het fijn als de zon schijnt. Luister maar even naar wat André Van Duin erover denkt en zingt.  In augustus was het weer wispelturig maar met veel zonnige dagen, zelfs enkele hete dagen zodat sprake was van het breken van het hitterecord, dat sinds 27 juni 1947 op naam staat van Ukkel waar toen 38,8 graden gemeten werden.
  Het bleef echter bij ‘maar’ 36,9 graden in Kleine Brogel.
  Even was er ook nog sprake van een mogelijk temperatuur-maandrecord, maar ook dat werd niet gehaald.
  Het werd ook geen meteorologische hittegolf. Daarvoor zijn vijf opeenvolgende dagen met minstens 25 graden nodig waarvan drie met minstens 30 graden.
  Omdat er nauwelijks neerslag viel, verklaarden de weermannen dat augustus 2012 warmer en droger was dan normaal. Een nat intermezzo in het laatste weekend en enkele koele dagen op het einde, zullen die statistiek misschien wel omverwerpen.
  Maar al die weliswaar hoge waarden werden genoteerd in het binnenland!
  Aan de kust was het heel wat koeler, hoewel nog ‘warm genoeg’. Als die soms felle wind er maar niet was!
  Gelukkig werd het nooit zo erg als op 13 augustus 2008, zoals op het volgend youtube-filmpje (duur 7’54), opgenomen op ons Sint-Laurentiusstrand, getoond wordt.  Je zou zeggen “Geen weer om een hond door te jagen”
  Dat het weer aan de kust inderdaad wispelturig kan zijn, is te zien op nog een youtube-filmpje (duur 9’13). Door het draaien van de wind van zuid naar west, kan tropische hitte, hier 36° op 20 augustus 2009, ’s anderendaags, wel eens gevolgd worden door hevige wind die de temperatuur doet dalen naar 23°.  Enkel de hondjes beleven er schijnbaar nog plezier aan.

  Was het dan toch nog een goede zomer?
  Daar zullen de meningen wel over verdeeld zijn. Kon de maand augustus nog goed maken wat in juli scheef ging?
  In ‘Het Nieuwsblad’ van 1 september 2012 lees ik dat de verwonderde televisieweermannen en –vrouwen, die naar eigen zeggen niet anders gewerkt hebben dan de vorige jaren, gefeliciteerd worden voor hun correcte voorspellingen voor twee of drie dagen. Ze krijgen van ‘Westtoer’ een pluim en zelfs een bedankje.
  De zomer zou dan al bij al toch nog meegevallen zijn: een ‘normale gemiddelde zomer’ goed voor een gebruikelijke omzet van 1 miljard euro.
  Mogen we nu, zoals Gerard Cox het deed in 1973, zingen van “ ’t Is weer voorbij die mooie zomer”? Ja? Dan doen we dat maar!  Ik vind het een toepasselijk lied, ook al begon de zomer niet in mei en ook al sliepen we niet op het strand in juli… althans de eerste drie weken niet …
  Nanana naa na naa….
  De zelfstandigen aan de kust (of moet ik zeggen ‘Westtoer’?) schijnen mij al even wispelturig als het weer.
  Sommige van hen zullen wel nooit aanvaarden dat goede en minder goede en slechte zomers elkaar altijd zullen afwisselen en dat men zich daar moet kunnen bij neerleggen.
  Een seizoen is trouwens ook al lang niet meer beperkt tot juli en augustus.

  Bron
  Artikel in ‘Het Nieuwsblad’ “Bravo weermannen” door Tom Le Bacq van 1.9.2012

  03-09-2012, 10:08 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Natuur
  27-12-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wit tapijt over Middelkerke

  Na zo’n lange periode van warm weer (wegens de opwarming van de aarde, weet je wel), heeft de winter ons eigenlijk overvallen. We waren er helemaal niet op voorbereid. Verlaging van de temperatuur, veel wind en neerslag, dat zijn we tegen het einde van een jaar wel gewoon. Maar sneeuw en ijzel? Zoveel sneeuw hebben we in lange tijd niet meer gezien. Kinderen kunnen er wel van genieten en ook volwassenen voelen zich nog wel eens kind en gooien graag een sneeuwballetje.
  Maar als sneeuw en ijzel onze wegen spekglad maken, dan houdt de pret op.

  De voorbije dagen heb ik al ‘tonnen’ sneeuw geruimd. Je gaat er niet van dood, dat niet, integendeel, het is zelfs gezond, maar waarom zijn er dan zo weinig mensen die het doen?
  ‘Iedereen moet voor zijn eigen deur vegen’, zegt een spreekwoord, maar vele schijnen de dubbelzinnigheid daarvan niet begrepen te hebben. Ooit was iedereen toch verplicht bij sneeuw en gladheid zijn eigen stoep begaanbaar te houden?
  Omdat mijn overgebuur en ikzelf, beide niet meer van de allerjongste, schijnbaar weinig gezelschap kregen van andere straatbewoners, vroeg ik mij af of de politieverordening (APV) van onze gemeente voorziet in een verplichting dienaangaande. Ik lees in ‘artikel 7 ter’ dat “de bewoners bij sneeuwval en ijzel verplicht zijn op de voetpaden voor gebouwen en onbebouwde percelen een doorgang voor voetgangers vrij te maken en het nodige te doen om de gladheid te bestrijden.”
  Ik neem dus aan dat wie dit niet doet, verantwoordelijk kan gesteld worden wanneer er een voetganger valt op de stoep en verwondingen oploopt.
  Iets opleggen of verbieden kan maar doeltreffend zijn als er ook controles uitgevoerd worden om de overtreders op te sporen. Hebben jullie al ooit een wijkagent gezien die zich daarmee bezig hield? “Er zijn andere prioriteiten” hoor ik weeral zeggen. En de stoepen blijven dus maar glad en gevaarlijk.
  De overheid moet natuurlijk ook het voorbeeld geven. Ik heb alvast één gebouw gezien waar dat niet het geval was.
  Zou men dan misschien minimaal eens een campagne kunnen voeren teneinde de bewoners van onze gemeente op hun plichten te wijzen?

  In de voorbije sneeuwweek begaf ik mij ook enkele zeldzame keren met de wagen, voorzichtig glijdend, naar de meer bewoonde wereld. Alle hoofdwegen netjes geruimd, zout gestrooid, kortom de autochauffeurs waren tevreden. Aan de fietsers zal men niet gedacht hebben, zeker?
  De parkings van de grote warenhuizen lagen vol met sneeuw. Maar ja, ruimen verhoogt de winsten niet, hé? Waar is toch de tijd dat de klant koning was? 
  Maar, waarom wordt er bij ons in de zijstraten niet geruimd en gestrooid? Beschouwt men die misschien als een onderontwikkeld gebied? Natuurlijk rijden daar minder auto’s, maar daar staan ook palen en daar zijn ook grachten om tegen of in te schuiven. Moeten wij dan ook onze stoep niet ruimen?

  Als het vriest en sneeuwt zitten wij lekker binnen. Dat is spijtig genoeg niet voor iedereen het geval.
  Een probleem van daklozen hier bij ons, is mij niet bekend. Maar vogels vliegen er hier wel en misschien moeten wij dan daar eens aan denken.
  Vogels sterven normaal gezien niet van de koude, wel van een langdurige voedsel- en waterschaarste. Sneeuw kunnen ze drinken, maar die bedekt ook hun voedsel en daarom moeten wij, vogelliefhebbers, eens ons gevoel laten spreken. Maar wat serveer je aan vogels? Kenners zeggen ons dat we voor een gevarieerde voeding moeten zorgen. Hoe meer vogels, hoe meer smaken en eetgewoontes: Welke vogels heb jij in jouw tuin? Kijk maar eens op
  http://www.infotalia.com/nld/tuin/tuinaanleg_en_onderhoud/dieren_in_de_tuin/dier_detail.asp?id=2215
   
  Hieronder vinden jullie de kerst- en oudejaarsmenu’s van enkele bij ons veel voorkomende vogeltypes.
  Merels en spreeuwen houden van meelwormen, insectenpastei, plantaardig vet, ongezouten spekzwoerd en vetbollen. Maar spreeuwen hebben eigenlijk een voorkeur voor overrijpe peren en appelen, rozijnen, bessen en krenten.
  Mussen en houtduiven vinden zonnebloempitten, gerst, gemengde onkruidzaden en havermout het lekkerst.
  Maar een hongerige vogel zal wel alles eten, zeker?
  De vraag die men zich kan en moet stellen aan de kust, is ‘Als ik vogels voeder, trek ik dan geen meeuwen aan?' In de meeste badplaatsen is het namelijk verboden meeuwen te voederen. In Oostende is daar zelfs een boete van 250 euro aan verbonden.
  De algemene politieverordening van Middelkerke voorziet in artikel 101:
  “Het is verboden op de openbare weg en op openbare plaatsen, zoals strand, duinen, parken en tuinen eender welke materie voor de voeding van zwervende dieren, duiven of zeevogels achter te laten, te deponeren of te werpen, met uitzondering van de voeding voor de vogels bij vriesweer.”
  In Knokke-Heist wordt gezegd dat de meeuwen het toerisme bedreigen. De badgasten klagen steen en been omdat de vogels voor zoveel overlast zorgen. Ze pikken vuilniszakken open en halen vuilbakken leeg, waardoor ze ook nog eens ratten aantrekken. Ze krijsen in de vroege uurtjes en durven ook al eens brutaal uit de hoek komen. Niet enkel als ze gestoord worden, maar ze vallen ook toeristen aan omdat ze het gemunt hebben op hun aperitiefhapjes, hun belegd broodje of hun pakje friet. De bewoners van enkele appartementen in Knokke-Heist zouden volgens het gemeentebestuur door het gedrag van de zilvermeeuwen niet meer op hun balkon durven komen.
  In de zomer doen horeca-uitbaters op de zeedijk ook hun zegje want zij houden evenmin van die vogels. De dierlijke uitwerpselen vallen op de kledij en in de glazen en het eten van toeristen, die op hun terras zitten. Badkarhouders hebben vooral last van de uitwerpselen op de windschermen, ligkussens en overtrekken die ze ’s nachts over hun materiaal leggen.
  Het probleem is dus zo goed als algemeen en daarom werd op initiatief van het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer zelfs een website over het ‘meeuwenprobleem’ gemaakt: http://www.meeuwenindestad.be/nl/meeuwenoverlast/overlast-beperken/
  Een eenvoudige oplossing bestaat er weliswaar niet. Verdelging is niet toegelaten want meeuwen zijn door een Europese Vogelrichtlijn beschermde zeevogels.. Oostende heeft daarom een valkenier ingeschakeld. De aanwezigheid van valken zou voorkomen dat de meeuwen een nest bouwen.
  De gemeentebesturen kunnen niet elk dak in het oog houden. Daarom moeten inwoners en bezoekers van onze badplaatsen meehelpen door van begin april tot einde juni hun daken te inspecteren. In die periode zoeken meeuwen een broedplek. Als ze continu gestoord worden, trekken ze vanzelf naar een andere plaats. In ieder geval heeft het geen zin om de eieren te vernietigen. Dat is verboden en het helpt niet. Het zou in de meeuwennatuur liggen dat ze onmiddellijk weer nieuwe eieren leggen.
  De overheid zal daar dus eens diep moeten over nadenken en de oorlog verklaren aan de zilvermeeuw. Opgepast, want die laat zich niet doen!

  Ja, de besneeuwde daken en bomen bieden een feeëriek beeld en de vrieskou doodt de bacteriën, maar geef mij toch maar de (warme) zomer.

  27-12-2009, 10:52 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Natuur
  08-11-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Camping Cristal Palace: terug naar de natuur

  In het jaar 1922 richtte Gaston Coulier op het uiteinde van de Zeelaan in Lombardsijde, tegen het strand, een houten barak op voor verkoop aan toeristen. Toen in 1952 de toegang naar de zee via deze laan afgesloten werd, moest de familie Coulier verhuizen. Er werd toen een camping ingericht in het duinengebied tussen het Sint-Laurentiusstrand en het kamp van Lombardsijde, om nauwkeuriger te zijn, aan het einde van de Idyllelaan, middenin de bunkers van de vroegere Atlantikwal.
  Niemand maakte een bezwaar want toen vond ook nog niemand dat een duinengebied eigenlijk het mooist is in zijn oorspronkelijke natuurlijke staat.

  Het kampeertoerisme breidde steeds meer uit, de duinen werden te veel betreden en na een aantal jaren verstoorde dat grondig de doelstellingen van zeewering en het uitzicht van de duinenzone. Hoewel niet te vergelijken met de ‘Cosmos’ , was de ‘Cristal Palace’ bovendien ook niet de meest ordelijke. Hier zien jullie hoe het terrein er, in betere tijden, als camping uitzag.

                   

  Naar het voorbeeld van de ‘Cosmos’ vatte de Vlaamse overheid toen het plan op om ook orde op zaken te zetten in de ‘Cristal Palace’.
  Het heeft jaren aangesleept vooraleer de camping, ondertussen eigendom van Jacques ‘Botte’ en toen ‘Camping Jacques Junior’ genaamd, eindelijk dicht ging. De laatste jaren was het één grote puinhoop.

  Eind 2008 werd het terrein door de Vlaamse overheid aangekocht.
  In de eerste plaats ging de aandacht naar het herstellen en vergroten van de zeewerende functie, waarbij de duinmassieven werden versterkt als natuurlijke afweer tegen de zee en de stormvloeden.
  D
  e site moest daarna ontdaan worden van puin en afval. De werken startten op 11 februari 2009.
  De cafetaria werd afgebroken, de bunkers die niet of nauwelijks nog boven de grond uitstaken, werden zo goed mogelijk bedolven onder duinenzand waarin helmgras geplant werd.
  Zo ziet het gebied er vandaag uit, in zijn natuurlijke staat.

                         

  Je zou kunnen zeggen ‘er is daar nu geen kat meer te zien’, maar dat klopt helemaal niet. Langs de rechterzijde van de Idyllelaan staat nog een bunker die al kruipend toegankelijk is. Die hebben een tiental (verwilderde) zwerfkatten nu als hun verblijfplaats gekozen. Aan hun lot overgelaten? Helemaal niet! Ze worden namelijk door gevoelige dierenliefhebbers van voedsel voorzien. Dat is duidelijk te merken aan de vele eetschotels voor de ingang van de bunker. Is dat wel verstandig? Dat zullen wel mensen zijn met een goed hart voor dieren. Ik vind echter dat de beestjes moeten gevangen en gesteriliseerd worden om overpopulatie (en ziekteverspreiding?) tegen te gaan.

  In 2010 zou de site als natuurgebied en zachte recreatiezone ingericht worden.
  Ik hoop dat men er zal in slagen het resultaat van het Nieuwpoorts gebied aan de monding van de IJzer, achter de kazerne, te evenaren of zelfs te verbeteren. Dat betekent voor Middelkerke een combinatie van geschiedenis (‘Atlantikwal’), natuur (studie van fauna en flora) en ontspanning (fietsen en wandelen) zonder het gebied te belasten of te bedreigen, zoals de Vlaamse Overheid zo mooi kan zeggen.

  Als ook dat punt nog verwezenlijkt wordt, zal de Vlaamse overheid ten zeerste mogen geloofd worden.

  08-11-2009, 11:19 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Natuur
  Archief per week
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 31/12-06/01 2013
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Websites over Middelkerke
 • Gemeente Middelkerke
 • Middelkerke.2link
 • Handelaars Westende-dorp
 • Westende


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!