NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Westendse Blik op Middelkerke
Inhoud blog
 • Middelkerke: het nieuw schepencollege dat zal aantreden
 • Westende: Bertn en Juultn kaarten na, heftig, vol gloed
 • 11 jaar bloggen: Blik op Lombardsijde, Middelkerke, Westende
 • LDD neemt de macht over in Middelkerke, Jean-Marie Dedecker wordt burgemeester
 • Middelkerke: het verdict is geveld, de kiezer heeft geoordeeld
  Zoeken in blog

  Categorieën
 • Allerlei (42)
 • Atlantikwal (3)
 • Brandweer (3)
 • Burgemeester (14)
 • Casino (3)
 • De Post (1)
 • Dialect (14)
 • Die goeie oude tijd (14)
 • Dijk en Strand (21)
 • Duinen (2)
 • Emigratie (2)
 • Energie (2)
 • Erfgoed (25)
 • Evenementen (19)
 • Fusies (4)
 • Gemeentebestuur (48)
 • Gemeentediensten (8)
 • Gemeentefinancies (6)
 • Godsdienst - Kerken (13)
 • Horeca (18)
 • Immobiliën (16)
 • Jeugd (5)
 • Kamperen (4)
 • Kunst (12)
 • Landbouw (6)
 • Leger (2)
 • Medisch (5)
 • Mijn blog (19)
 • Milieu (15)
 • Natuur (11)
 • Oorlogen (11)
 • Openbaar vervoer (1)
 • Openbare werken (4)
 • Pleinen en straten - staat en netheid (25)
 • Politieke partijen (57)
 • Scholen - Onderwijs (10)
 • Sociale woningen (4)
 • Sport (31)
 • Strand (0)
 • Uitzicht gemeente (9)
 • Veiligheid - Politie (11)
 • Verkeer (25)
 • Verkiezingen (36)
 • Zon en Zee (11)
 • Persoonlijke Kijk op mijn Gemeente
  18-04-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waar naartoe als je oud EN hulpbehoevend bent?

  We worden allemaal ouder en spijtig genoeg in veel gevallen ook hulpbehoevend. Er wordt naar gestreefd om de bejaarden zolang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te laten. Zolang de betrokkenen nog alleen kunnen of mogen blijven, kan men een beroep doen op thuiszorg. Gaat dat niet meer, dan moet uitgekeken worden naar één van de dure en bovendien zeldzame beschikbare plaatsen in een rust- en verzorgingscentrum. Laat ons eens nagaan hoe een ouder mens ertoe kan komen om in zijn laatste levensjaren toch nog te genieten van de nodige verzorging en hoe zijn of haar sociaal leven toch nog enigszins in een aangepaste redelijke plooi kan vallen.
  Omdat ik in het voorbije jaar zelf daarmee geconfronteerd werd, wil ik jullie op de hoogte brengen van mijn ervaringen. Ik heb mij namelijk ontfermd over een bejaard familielid en ik heb kunnen ondervinden dat daar heel wat bij komt kijken. Misschien komt mijn verhaal voor jullie zelf, een ouder, broer of zuster nog van pas.

  Zo begint het ….
  Misschien hebben jullie ook wel een bejaard familielid dat al jaren in een eigen huis woont met alle nodige voorzieningen, weliswaar lijdend aan kleine of grotere ouderdomskwalen, genietend van een pensioen. Misschien is dat laatste wel (te) klein, maar de behoeften van een bejaarde nemen elk jaar af. Als er geen huishuur te betalen valt en er wat spaarcenten zijn, dan zou men kunnen stellen dat er geen financieel vuiltje aan de lucht is. Maar niet iedereen is zo gelukkig...
  En dan komt een dag dat je op de hoogte gesteld wordt dat de bejaarde in huis gevallen is en naar de kliniek afgevoerd werd. Daar blijkt dan dat er eigenlijk sprake is van ondervoeding omdat alle levenslust en ook eetlust verdwenen was. Alle vriendinnen waarmee ze al eens een uitstap deed of waarmee ze wekelijks samenkwam, zijn gestorven en het hoeft dus voor haar ook niet meer!!!
  Ze wil sterven! Moet men de zieke, waarvan men houdt, oppeppen of gewoon laten gaan?
  Ik heb voor het eerste gekozen.

  Wat doen als zij/hij weer naar huis mag?
  Als leek in zo’n situatie kan je in eerste instantie een beroep doen op de sociale dienst van de kliniek en van het ziekenfonds. Kan de patiënt nog steeds alleen thuisblijven?
  Als iemand om fysische, psychische of sociale redenen niet meer in staat is om normale dagelijkse activiteiten uit te voeren, maar met de nodige hulp toch nog goed bevonden wordt om alleen thuis te blijven, dan kan een beroep gedaan worden op de thuiszorg.
  Het ziekenfonds werkt hiervoor samen met professionele thuiszorgdiensten. De bejaarde kan genieten van de derdebetalersregeling voor de terugbetaling. Zo gebeurt de afrekening rechtstreeks met het ziekenfonds zodat de bejaarde niets hoeft voor te schieten.

  Hiervoor is echter de tussenkomst van een dokter nodig die moet oordelen of de zelfredzaamheid of het vermogen van de patiënt om voor zichzelf te zorgen voldoende laag is om die hulp te rechtvaardigen. Op https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/handicap/inkomen/integratietegemoetkoming/zelfredzaamheidsgraad.jsp kunnen jullie de beoordeelde punten en de berekening vinden.
  Trappen opgaan lijkt niet meer mogelijk of aangewezen en daarom kan de uitleendienst van het ziekenfonds (tegen betaling uiteraard) een hospitaalbed plaatsen op het gelijkvloers van de woning. Ook een mobiel toilet lijkt aangewezen (aan te kopen!) als het huistoilet meer dan enkele stappen verwijderd is.
  Iemand kan eveneens langskomen om advies te geven over de schikking van de woning, om de veiligheid en het comfort te verbeteren.
  De taken van het verzorgend personeel, in blokken van 4 uur/week, bestaan uit de persoonsverzorging (wassen, aankleden, eten en drinken, …) en huishoudelijke hulp (schoonmaak en karweihulp o.a. boodschappen doen, wassen, strijken, gezelschap houden, hulp bij verplaatsingen, verstelwerk, …)
  Een verpleegster komt één of twee maal per dag langs en regelt de inname van de voorgeschreven medicatie.
  Warme maaltijden worden thuisgebracht door het OCMW of door een zelfstandige traiteur. Je moet rekenen op ongeveer 7 euro voor een maaltijd.
  Voor het geval dat de bejaarde plots iets overkomt, installeert het ziekenfonds een draadloos alarmsysteem met een drukknop die de bejaarde goed bereikbaar op de borst draagt en waarmee een centrale kan bereikt worden, die één van drie opgegeven contactpersonen oproept.

  Tijd om te denken aan een woon- en zorgcentrum (WZC)
  Ondanks de voortreffelijke hulp van het thuiszorgpersoneel, wordt de bejaarde toch geconfronteerd met eenzaamheid en ogenblikken waarop ze op zichzelf aangewezen is. Gezien haar hoge leeftijd, de verminderende mobiliteit, de aankomende alzheimer of dementie en de eventuele incontinentie, is het moment gekomen om te denken aan de opname in een woon- en zorgcentrum. Is er wel ergens plaats? Wil de betrokkene dat wel? Zal het verlaten, na zoveel jaren, van de eigen woning met eigen meubels en al die herinneringen om haar intrek te nemen in het onbekende rusthuis, niet te zwaar vallen en haar depressie niet verergeren? Daar komt dus wel wat overtuigingskracht bij te pas. Er bestaan gelukkig twee mogelijkheden voor kennismaking voorafgaand aan de definitieve opname: het dagverblijf en het kortverblijf.
  Het centrum voor dagverzorging heeft tot doel de thuissituatie van een zorgbehoevende te ondersteunen door overdag de zorg over te nemen. Dat biedt de mogelijkheid om langer thuis te blijven wonen. Het richt zich vooral tot mensen die te kampen hebben met fysieke, psychische of sociale problemen.
  Het centrum voor kortverblijf biedt een tijdelijke oplossing voor de gebruiker en/of familie voor vakantieverblijf, weekendopvang, nachtopvang, tijdelijke ontlasting van de familie en opvang en/of revalidatie na ziekenhuisopname.

  Welk rust- en verzorgingscentrum kiezen?
  Heel wat factoren kunnen de keuze van een rusthuis bepalen
  - alleen voor eigen inwoners of voor iedereen (eventueel mits meerprijs)?
  - beschikbare kamers?
  - al dan niet in de eigen woonplaats: misschien verblijven er meer bekende?
  - OCMW of privaat?
  - katholiek of niet?
  - prijs van de kamer?
  - ligging voor wie nog goed uit de voeten kan?
  Het is niet mogelijk de rusthuizen uit onze streek op elk gebied en onder tabelvorm met elkaar te vergelijken. Daarom beperk ik mij tot het verwijzen naar hun websites die alle informatie weergeven.

  Middelkerke
  'De Ril'     http://www.ocmwmiddelkerke.be/deril.Asp        OCMW
  'Haerlebout'      http://www.vzwmsi.be/Haerlebout/Woonzorgcentrum.html
  'Tara'      https://www.woonzorgweb.be/rusthuizen/west-vlaanderen/wilskerke/tara
  'Westduin'       http://www.armonea.be/nl/voorzieningen/westduin

  Nieuwpoort
  'De Zathe'      http://www.nieuwpoort.be/nieuwpoort/view/nl/nieuwpoort/ocmw/wzc_de_zathe
                                                                                                                                  OCMW
  'Ten Anker'     http://www.tenanker.be

  Oostende
  'Godtschalck'       http://www.woonenzorgcentrum.com
  'Sint-Jozef'       http://www.vzwmsi.be/StJozef/StJozef.html
  'De Boarebreker'       http://www.oostende.be/product.aspx?id=10778
  'De Duinpieper'        http://www.duinpieper.be/index.htm
  'Sint Elisabeth'        http://www.sint-elisabeth-oostende.gvo.be/
  'Sint-Monica'        http://www.st-monica-oostende.be/documents/home.xml?lang=nl
  'Het Verhaal'    https://www.woonzorgweb.be/rusthuizen/west-vlaanderen/oostende/het-verhaal
  'A. Lacourt'       http://www.oostende.be/product.aspx?id=10968
  'Home Les Etoiles’       http://www.lesetoileswzc.be/
  'Ons Geluk' *      http://www.wzconsgeluk.be/
  'James Ensor'         http://orpea.be/NL/residentie/james-ensor.html
  'Solidariteit voor het Gezin'          http://www.solidariteit.be/Woonzorg_Zorghotel.aspx

  • Raversijde

  Serviceflats
  Aan de meeste woon- en verzorgingscentra zijn ook serviceflats verbonden. Dit zijn enerzijds woningen die aangekocht kunnen worden door begoede bejaarden maar op veel plaatsen kunnen die ook gehuurd worden. De bejaarde heeft of behoudt er zijn/haar eigen plek met alle comfort maar kan er volop genieten van een waaier aan activiteiten en diensten, van het naastgelegen dienstencentrum.

  Hoeveel kost het verblijf in een woon- en zorgcentrum?
  We mogen aannemen dat een éénpersoonkamer in een WZC per dag tussen 50 en 57 euro kost met een klassieke  (private) uitzondering van 69 euro. Enkele tehuizen laten ook niet-inwoners van de gemeente toe en rekenen daarvoor 3 à 4 euro meer.
  Laat ons voor de rest van het artikel een maandbedrag van 1600 euro hanteren.
  Daarin zijn volgende kosten inbegrepen, een kleine (zeldzame) afwijking van één of ander tehuis daargelaten: incontinentiemateriaal, verzorgingsmateriaal, bedlinnen + was, alle verzorging, maaltijden en de daarbij behorende drank, onderhoud van de kamer, animatieactiviteiten, tv- en radiodistributie, elektriciteit, water en verwarming, internetaansluiting

  Komt er nog bij: medicatie, dokter, kinesist, persoonlijke was, persoonlijke telefoonkosten, kapper/kapster, vervoer naar hospitaal, uitstappen. Je moet daarvoor toch allicht op 200 à 300 euro per maand rekenen. Bijna al deze bijkomende kosten moesten weliswaar ook gedragen worden toen de bejaarde nog in haar/zijn huis verbleef. Daarbij staan er enkele niet-verplichte uitgaven terwijl de dokterskosten gedeeltelijk terugbetaald worden door de ziekenkas.

  Ook in de basisprijs van 1600 euro zijn een aantal kosten begrepen die thuis eveneens moesten betaald worden: elektriciteit, internetverbinding, gas, water, maaltijden, (eventueel warme thuisgebrachte), dranken, telefoon.
  Ook enkele belastingsbedragen vallen weg, zoals provinciebelasting, polderbelasting, milieubelasting, zakken voor restafval, onroerende voorheffing, …

  En dat allemaal met dat pensioen(tje)?
  De bedragen van ontvangen pensioenen zijn natuurlijk zeer uiteenlopend. Laten we even uitgaan van een bedrag van 1.200 euro. Daarmee kunnen de hierboven aangehaalde kosten voor verblijf in het rusthuis dus niet betaald worden.
  Gelukkig zijn er een aantal premies en tegemoetkomingen.
  Vooreerst is er de zorgverzekering. Dat is een initiatief van de Vlaamse overheid dat zwaar zorgbehoevende personen die thuis verzorgd worden en rusthuisbewoners financieel steunt. Zij krijgen maandelijks een vast bedrag als tegemoetkoming in de niet-medische kosten (gezinszorg, poetshulp, aankoop hulpmiddelen, mantelzorg, verblijfskosten in rusthuis of instelling, …).
  De financiering van de zorgverzekering is gebaseerd op het principe van solidariteit. Alle inwoners van Vlaanderen ouder dan 25 jaar dragen hun steentje bij met een jaarlijkse bijdrage. Daarnaast wordt ook belastinggeld aangewend om de zorgverzekering te betalen.
  Ieder lid betaalt een bijdrage van 50 euro. Wie in aanmerking voor een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering, dat zijn personen met een laag inkomen, betaalt 25 euro. Ongeacht de hoogte van het pensioen bedraagt de ontvangen tussenkomst 130 euro per maand. Daarvan gaat één keer per jaar 25 euro af voor de eigen bijdrage.

  Vanaf de leeftijd van 65 jaar kan een persoon met een handicap een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden krijgen. Een erkenning als gehandicapte is niet nodig.
  Deze bijstand wordt toegekend op grond van welomschreven criteria, zoals: de leeftijd, de nationaliteit, de woonplaats, de inkomsten (inclusief die van de persoon waarmee hij een huishouden vormt), de mate van zelfredzaamheid. Dat laatste wordt doorgaans vastgesteld in een medisch onderzoek. Op basis daarvan wordt het bedrag van de tegemoetkoming berekend waarop de persoon met een handicap aanspraak kan maken.  
  Op http://www.belgium.be/nl/gezondheid/handicap/uitkering_bejaarden/#sthash.tEiOT1Ny.dpuf vinden jullie de bedragen waarop een bejaarde recht kan hebben in functie van de graad van redzaamheid en van de inkomsten.

  Wie voldeed aan de voorwaarden voor zelfredzaamheid om opgenomen te worden in een rusthuis, zal alvast minstens deel uitmaken van categorie II of III en zal dus minimum 312,28 of 379,68 euro per maand ontvangen. Het kan ook nog oplopen tot een maximum van 550 euro als het nog slechter gesteld is met de zelfredzaamheid.

  Dat geeft een totaal van 130 e + 312,28 e = 442,28 euro of 130 e + 379,68e = 509,68 euro

  Samen met het door mij fictief vooropgesteld pensioen van 1.200 euro zou dat dus 1642,28 of 1.709,68 euro zijn. In het geval van de door mij vooropgestelde kosten van het verblijf in het WZC (1.600 euro basis + 300 euro bijkomende kosten) volstaat het ontvangen bedrag nog niet.

  En nu?
  Wie spaargeld op de bank heeft, zou daarvan dus nog 200 à 250 euro per maand moeten bijleggen.
  Wie niet over de nodige reserves beschikt, kan terecht bij het OCMW dat een oplossing zal zoeken.
  Moeten de kinderen misschien bijleggen?
  Alles daarover wordt haarfijn uitgelegd in http://www.elfri.be/onderhoudsplicht-tegenover-ouders-het-rusthuis of in http://www4.vlaanderen.be/dar/svr/afbeeldingennieuwtjes/welzijn/bijlagen/2011-03-14-onderhoudsplicht.pdf
  Ik kan wel al zeggen dat bepaalde OCMW’s beslist hebben niet meer over te gaan tot terugvordering vanwege de kinderen.

  Besluit
  De fictieve bedragen voor rusthuisverblijf en voor pensioen die ik in mijn artikel gehanteerd heb, vormen natuurlijk maar één voorbeeld. Er zijn er natuurlijk talloze andere, minder gunstig of gunstiger.
  Ik hoop nochtans een idee gegeven te hebben van alle facetten die gepaard gaan met de thuiszorg en met de opname van een geliefd familielid in een rusthuis.

  PS Graag wil ik de sociale dienst van 'Ten Anker' bedanken voor het nazicht van mijn artikel op fouten of tekortkomingen. Ik stelde dezelfde vraag aan de sociale dienst van 'De Ril' maar ik mocht spijtig genoeg geen antwoord ontvangen.

  Bronnen
  https://www.thuiszorgzakboekje.be/site/zoeken.asp?nid=23&cid=13&rid=s_18_175&srid=-1
  http://www.cm.be/diensten-en-voordelen/ziekte-en-behandeling/specifieke-regelingen/verhoogde-tegemoetkoming/voorwaarden.jsp
  http://www.handicap.fgov.be/sites/5030.fedimbo.belgium.be/files/explorer/nl/brochure-thab.pdf

  18-04-2016, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Medisch
  02-09-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kunnen de inwoners van Lombardsijde en van Westende rekenen op redelijke interventietermijnen door de MUG Groep?

  Gevolg gevend aan de suggestie van een lezer, heb ik mij eens verdiept in de werking van de MUG, de medische hulpdienst die mensenlevens redt en die wij daarom een grote waardering moeten toedragen.
  Om jullie nauwkeurige informatie daarover te kunnen verschaffen, nam ik eerst contact op met Dr Mario Schurgers, hoofdarts van het AZ Damiaan in Oostende. Daarna stelde ik ook nog enkele vragen aan de Federale Gezondheidsinspectie van West- en Oost-Vlaanderen. Ze werden beantwoord door Dr Zeger Vermeulen, inspecteur en door de heer Filip Lingier, Adjunct Federaal Gezondheidsinspecteur van West-Vlaanderen en Secretaris van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening West-Vlaanderen.
  Ik bedank de drie heren voor hun bereidwillige en uiteraard deskundige bijdrage aan mijn artikel.

  Organisatie van de medische hulpdiensten
  De ambulance, de MUG, de PIT … zijn medische hulpdiensten die op een eigen wijze functioneren en elkaar aanvullen. De coördinatie is in handen van de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, die de samenwerking tussen de verschillende diensten bepaalt. De medische hulpdiensten werken vaak samen met andere.

  Wat is de MUG?
  De MUG(Mobiele Urgentie Groep) is een snel interventievoertuig met aan boord een verpleegkundige met de BBT (Bijzondere Beroeps-Titel) ‘Intensieve zorgen en Spoedgevallenzorg’ en een urgentiearts gespecialiseerd in de aanpak van vitale urgenties.
  Soms, in functie van de/het soort interventie, bestaat het MUG-team uit 3 personen. De derde persoon kan een vroedvrouw zijn of een ambulancier die het voertuig bestuurt en assisteert tijdens de interventie. Deze heeft dezelfde basisopleiding genoten als de ambulanciers van een reguliere 112-ziekenwagen. Vaak wordt deze opleiding dan op de spoedafdeling van het ziekenhuis zelf, verder uitgebreid.
  De MUG verplaatst zich met medische interventievoertuigen die reanimatiemateriaal aan boord hebben: intubatiemateriaal, een beademingsapparaat, een hartmonitor, een toestel voor elektrocardiografie, een hartdefibrillator …
  Het voertuig van de MUG is prioritair. Het heeft een gele kleur met rode strepen en is uitgerust met een sirene.

  Volgens de Vlaamse Vereniging Verpleegkundigen Spoedgevallenzorg (VVVS) waren er in 2008 61 erkende MUG’s in Vlaanderen (gemiddeld 12 per provincie).
  Om erkend te worden, moet de MUG - functie het bewijs leveren van de permanente bijscholing van zijn medisch en verpleegkundig personeel. Ze moet actief deelnemen aan de opleiding van de hulpverleners - ambulanciers.
  Elke MUG wordt beheerd door een ziekenhuis of een vereniging van ziekenhuizen en is verbonden met de spoedgevallendienst van een ziekenhuis. De MUG - functie verzekert 24 uur op 24 uur een eigen medische permanentie.
  Voor Oostende wordt deze alternatief, per week, verzekerd door het A.Z. Damiaan en het A.Z. ziekenhuis Sint-Jan Brugge campus H.Serruys in Oostende. Als de noodzaak zich voordoet, kunnen beide MUG’s ook samen ingezet worden.
  Ook in de Sint-Augustinuskliniek in Veurne kan gerekend worden op een dergelijke permanentie.

  Omdat sommige gebieden afgelegen zijn en sommige wegen helemaal vol zitten, worden sinds 1986 ook twee helikopters ingezet in België, één in Vlaanderen, met standplaats aan het AZ Sint-Jan in Brugge, en één in Wallonië. De heliploeg biedt vooral hulp in de strook van het strand en bij zeer zware incidenten. In minder dan 4 minuten kan de helikopter opstijgen van zijn basis. De gemiddelde snelheid via de lucht bedraagt 3 km/min en er wordt 1 minuut gerekend om te landen.
  Ze hebben dezelfde bevoegdheden en dezelfde uitrusting als de MUG – auto 's en nemen bovendien het vervoer van een patiënt voor hun rekening en ook in dringende gevallen het vervoer van het ene hospitaal naar het andere.
  De MUG-helikopter kan één patiënt vervoeren, zowel in liggende als in halfzittende houding.

  Hoe wordt de MUG gefinancierd?
  Sponsors
  De MUG – voertuigen teams worden gefinancierd door het ziekenhuis waaraan ze verbonden zijn.
  De West-Vlaamse MUG - helikopter krijgt financiële steun van het metaalbedrijf Case New Holland uit Zedelgem. CNH is de nieuwe hoofdsponsor die er samen met enkele kleinere sponsors voor zorgt dat de MUG - Heli dagelijks de lucht in kan. Ondanks het levensbelang en de meer dan dertienduizend interventies is de financiering van de MUG - Heli altijd een moeilijke zaak geweest. De jaarlijkse niet-medische kosten worden geraamd op 500.000 euro. De medische neemt het AZ Sint-Jan in Brugge voor zijn rekening.
  De verdere financiering gebeurt door een belangrijke bijdrage van de provincie West-Vlaanderen. De meeste gemeentebesturen uit West-Vlaanderen en een 10-tal Oost-Vlaamse gemeenten leveren een jaarlijkse toelage in verhouding tot hun aantal inwoners. De toelage per inwoner bedraagt gemiddeld 15 eurocent met uitersten tussen 2 en 25 Eurocent per inwoner.
  De West-Vlaamse MUG - heli was één van de eerste in Europa. Het is de enige in Vlaanderen.

  Welke is de opdracht van de MUG?
  De opdracht van de MUG is de vitale functies van de patiënt te stabiliseren alvorens deze naar het ziekenhuis vervoerd wordt. Deze snelle interventiedienst wordt dus niet automatisch ingeschakeld bij een noodsituatie. Hij wordt alleen opgeroepen bij levensgevaarlijke situaties, zoals:

  • een verdrinkingsongeval
  • ademhalingsnood
  • ernstige brandwonden
  • vergiftiging met chemicaliën of radioactieve stoffen
  • een val van een hoogte van verschillende meters
  • shock of coma
  • een ernstig verkeersongeval
  • wonden van de nek, borstkas of buik veroorzaakt door een vuur- of steekwapen

  De MUG kan door een ambulancebemanning in bijstand gevraagd worden mocht de toestand van de patiënt verslechteren.
  De MUG - bijstand is aangewezen bij het in het gedrang komen tot het afwezig zijn van één (of meer) van de vitale parameters Bewustzijn, Ademhaling, Circulatie.
  Gaat het om een ernstige situatie, dan rijdt de urgentiearts mee met de ambulance en verzorgt hij de patiënt tot aan het ziekenhuis.
  Hij adviseert de medewerker van de “100/112”-centrale ook bij de keuze van het ziekenhuis van bestemming naargelang de pathologie van de patiënt.

  Hoe kan men een beroep doen op de MUG?
  Wie bij ons gebruik maakt van het gratis telefoonnummer 100/112 om de MUG op te roepen, komt terecht in het eenvormig oproepcentrum HCS 112. De oproeper moet zijn identiteit opgeven, de juiste locatie vermelden, de aard en de omstandigheden van het ongeluk of de ziekte.
  De aangestelde die de oproep ontvangt, ondervraagt de oproeper en evalueert de situatie op basis van zijn professionele ervaring en aan de hand van de voorbeelden in de Belgische Handleiding voor de Medische Regulatie. Vervolgens beslist de aangestelde welke middelen zullen ingezet worden.
  Is de medewerker van de 100/112 centrale van mening dat een onmiddellijke medische tussenkomst vereist is, aan de hand van bovenstaande criteria, dan roept hij het snelste adequate middel op: heli, MUG of ambulance. Met andere woorden, het zal het middel zijn dat het snelst ter plaatse kan zijn. Het is dus niet zo dat voor elke MUG een eigen interventiegebied vastligt.
  De plaats waar de ambulance of MUG zich op het ogenblik van de oproep bevindt, zal bepalend zijn.

  De eenvormige oproepcentra vallen sinds dit jaar onder de bevoegdheid van het ministerie van Binnenlandse zaken, dat samenwerkt met de FOD Volksgezondheid. Voor ons bevindt zich dat in de Zandstraat in Brugge. Vroeger was dat in de brandweerkazerne van Brugge.
  Het spreekt vanzelf dat de “100”-centrale niet mag belast worden met nutteloze oproepen. De computers van de “100”-centrale registreren elke oproep waardoor de oproeper steeds geïdentificeerd en gelokaliseerd kan worden. Kwaadwillige oproepen zijn dan ook wettelijk strafbaar.

  Hoe wordt de beslissing aan de betrokken hulpdienst meegedeeld?
  De centrale maakt sedert april van dit jaar gebruik van het radiocommunicatiesysteem A.S.T.R.I.D, “All-round Semi-cellular Trunking Radio communication system with Integrated Dispatching”.
  Dat is een nationaal digitaal netwerk dat reeds geruime tijd door de politie gebruikt wordt, maar nu ook door de brandweer, de medische hulpdiensten en andere organisaties die een rol spelen in de openbare veiligheid.
  Elf provinciale computerondersteunde meldkamers, die in contact staan met elkaar voor incidenten of gebeurtenissen die de provinciegrenzen overschrijden, worden door ASTRID ter beschikking gesteld van de hulp- en veiligheidsdiensten.
  In elke meldkamer vinden we een aantal werkstations. Die zijn aangesloten op:

  • het radiocommunicatiesysteem,
  • een lokaal computernetwerk met databases die alle operationele informatie bevatten,
  • de telefooncentrale voor het aannemen van de noodoproepen.

  Op die manier beschikt de dispatcher over een volledig geïntegreerd hulpmiddel waarmee hij oproepen kan aannemen, doorsturen en de gebeurtenissen kan opvolgen. Daarnaast kan hij ondersteuning bieden aan de ploegen op het terrein: de positie bepalen van incidenten, een route uitstippelen, aanvullende informatie bezorgen, versterking oproepen, enzovoort. De ploegen op het terrein kunnen op hun beurt de databanken van de meldkamers van op afstand raadplegen, bijvoorbeeld vanuit hun interventievoertuig.

  Het systeem schijnt echter nogal wat hiaten te vertonen, zo werd ons op 29 augustus 2013 door alle media geleerd. Er zouden vooral problemen zijn met de kaarten: ontbrekende locaties en niet-aangepaste routes.
  Sommige berekeningen zouden niet kloppen omdat onvoldoende rekening gehouden wordt met het feit dat het MUG – voertuig als prioritair voertuig sneller mag/kan rijden.
  Waarschijnlijk wordt er wel hard gewerkt om daaraan te verhelpen en dat is dan ook dringend aangewezen om pijnlijke voorvallen te vermijden.

  Hoeveel bedragen de MUG - kosten voor de patiënt?
  Voor het uitsturen van de MUG op zich mogen aan de patiënt geen kilometervergoeding of andere kosten worden aangerekend. De prestaties van de urgentiearts zullen op de ziekenhuisfactuur wel te vinden zijn.
  Voor medische assistentie door een spoedarts in het kader van een MUG - interventie bedraagt het honorarium 52,87 euro. Dit bedrag wordt volledig vergoed door de ziekteverzekering. Ook andere technische prestaties kunnen worden aangerekend. Sommige zijn volledig ten laste van het ziekenfonds, voor andere geldt een klein persoonlijk aandeel.

  Gemiddelde interventietijd
  Hierna volgen de afstanden van de ziekenhuizen uit onze regio naar de dorpskernen van Westende en Lombardsijde, volgens de normale routes. De starttijd van de MUG-auto bedraagt ongeveer 2 minuten, de gemiddelde snelheid wordt geschat op 1 km/min.

  Westende

  -dorp

  Lombardsijde

  -dorp

  S. Augustinus, Ieperse steenweg 100 8630 Veurne

  17,3 km

  15,8 km

  Damiaan, Gouwelozestraat 100 8400 Oostende

  14,6 km

  16,2 km

  Serruys, Kaïrostraat 84 8400 Oostende

  13,2 km

  14,8 km

  De gemiddelde interventietijd voor onze regio zou dus 15 tot 20 minuten bedragen, als met de normale interventiesnelheid kan gereden worden.

  Verwart de MUG niet met de ambulancediensten.
  Ambulancediensten kunnen verzekerd worden door een privéonderneming erkend door de FOD Volksgezondheid, door de brandweer, door een ziekenhuis (PIT) of door het Rode Kruis.
  De MUG is niet belast met het vervoer van zieken.
  Een ambulance vervoert een patiënt altijd naar de snelst bereikbare spoeddienst van een ziekenhuis, behalve als:

  • het ziekenhuis het slachtoffer na de eerste hulp niet voldoende verzorging kan bieden
  • het slachtoffer bekend is bij en behandeld wordt door een ander erkend ziekenhuis dat in maximaal tien minuten bereikbaar is

  Voor dringend medisch vervoer per ziekenwagen (uitsluitend via de dienst 100/112) betaalt de ziekteverzekering 50% terug van de wettelijke tarieven van het dringend ziekenvervoer. Deze bedragen:
       
  € 60,50 voor de eerste 10 kilometer of minder 
       
  € 6,04 per kilometer, vanaf de 11de kilometer
       
  € 4,62per kilometer, vanaf de 21ste kilometer
  Een rit van 15 km kost dus 90,70 euro (60,50 euro + 5x6,04 euro)
  Elektroden voor externe defibrillator kosten 57,42 euro per paar.

  Wordt er een helikopter ingezet vanuit de dienst 112, dan zijn de tarieven van het dringend ziekenvervoer van toepassing.

  Een Paramedisch Interventieteam (PIT) is een hulpteam dat het midden houdt tussen een ambulance en een MUG. Een PIT is een ambulance die tot een ziekenhuis behoort. De PIT wordt bemand door een ambulancier en een verpleegkundige met BBT (Bijzondere Beroeps-Titel). Zij worden indien nodig ondersteund door een urgentiearts, met wie zij via een beveiligde radioverbinding in contact staan. Deze 'gemengde' teams verminderen de werklast van de MUG's, die nog te vaak worden ingeroepen uit voorzorg. Dankzij de PIT's kunnen de MUG's zich helemaal concentreren op levensgevaarlijke situaties.

  Besluit
  Hopelijk levert mijn artikel een bijdrage tot een betere kennis van het optreden van de dringende medische interventieploegen in onze regio. Bij het verzamelen van de gegevens heb ik zelf ook heel wat bijgeleerd.
  Uiteraard hoop ik en wens ik dat jullie er nooit een beroep op moeten doen, maar ze staan altijd voor jullie en voor jullie families klaar.

  Bron
  http://www.belgium.be/nl/gezondheid/gezondheidszorg/spoedgevallen/spoeddiensten/
  http://health.belgium.be/eportal/Healthcare/CrisisManagement/Participants/Actors/index.htm#.UcCGg-dM_Ck
  http://health.belgium.be/eportal/Healthcare/CrisisManagement/Participants/VadeMecum/SMUR/index.htm#.UcCGVOdM_Ck
  http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=1U29MI1B
  http://www.securitecivile.be/LinkClick.aspx?fileticket=ptmy0Vpk34c%3D&tabid=258&language=nl-BE
  http://www.vvvs.be/images/uploads/spoedgevallen/Vgl_Spgdn_Vl_08_full_tekst__4_.pdf
  http://www.imdh.eu/content/mug/hoofdstuk1
  http://www.imdh.eu/content/mug/hoofdstuk5
  http://www.astrid.be/templates/content.aspx?id=3740

  02-09-2013, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Medisch
  24-06-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke: natuurlijk hebben ook personen met een beperking recht op vakantie aan zee

  Als je van Westende - dorp naar Middelkerke rijdt, via de Westendelaan, zie je juist voor je Middelkerke binnenrijdt en naast de beroepsgerichte school ‘Ter Strepe’ aan je rechterzijde, een immens gebouw.
  Nieuwsgierig van aard, wilde ik graag weten wat ermee zou aangevangen worden en daarom bekeek en fotografeerde ik het bord waarop meer bijzonderheden te lezen waren over de werken.
  Hieronder kunnen jullie meelezen:

  Daaruit bleek/blijkt dat het ging/gaat over het vakantieverblijf ‘Middelpunt’ gebouwd door ‘Mariasteen vzw’ uit Gits. Omdat mij dat niet bekend was, wilde ik er natuurlijk meer over weten.
  Daarom nam ik contact op met de organisatie en mede dank zij mevrouw Sofie Goeminne, mijn correspondente, kwam onderstaand artikel tot stand.

  Wie of wat staat er achter ‘Mariasteen’, de bouwheer uit Hooglede (Gits)?
  Dienstencentrum GID(t)S is een organisatie, met rooms-katholieke strekking, die extra kansen creëert voor personen met beperking door het gezamenlijk aanbieden van zorg, onderwijs en werk.
  Daaronder ressorteren vier operationele vzw’s, met name:

  • Voor zorg en onderwijs: Dominiek Savio Instituut vzw
  • Voor tewerkstelling: Mariasteen vzw en Sociale werkplaats Molendries vzw
  • Voor toeleiding naar werk: Jobcentrum vzw

  Mariasteen vzw maakt dus als toonaangevende beschutte werkplaats, deel uit van dat dienstencentrum.
  Een beschutte werkplaats is in de eerste plaats een tewerkstellingsplaats voor alle werkwillige personen met een arbeidshandicap die tijdelijk of definitief niet in het normaal economisch circuit terecht kunnen. De specifieke aandacht gaat dus naar de zwakke werknemers. Het uiteindelijk doel is hun latere integratie in de maatschappij te verbeteren.
  Al sinds 1963 verleent Mariasteen als bedrijf duurzame en lonende tewerkstelling aan personen met een beperking. Momenteel biedt het werk aan meer dan 830 mensen, waarvan zo'n 680 met een arbeidshandicap.
  Het bedrijf is werkzaam in zeer diverse sectoren, met activiteiten in zowel productie (houtbewerking, metaal-/aluminiumbewerking,(electro)montage, verpakking,...) als in de dienstensector (groenzorg, horeca, hygiënisch onderhoud, strijkatelier,...) en een eigen afdeling orthopedie.
  Steeds meer mensen werken ook in het bedrijf van de klant zelf, in zogenaamde enclaves.
  Als modern bedrijf gelooft Mariasteen in de mogelijkheden van mensen met een beperking en biedt hen de kans te functioneren in een normale en beschermde omgeving. Ze willen maximaal kansen creëren zodat ze zich ten volle kunnen ontplooien.

  Partner van de bouwheer is ADMB: Wie of wat is dat?
  ADMB is de afkorting voor ‘Algemeen Dienstbetoon voor Middenstand en Beroepen’.
  HR staat voor ‘Human Resources’ of letterlijk vertaald ‘menselijke productiemiddelen’.
  De HR - dienstengroep ADMB ondersteunt bedrijven, zelfstandige ondernemers en ‘social profit’ organisaties op diverse terreinen van sociale wetgeving en personeelsbeleid.
  De 1200 werknemers van de groep garanderen een persoonlijke en kwalitatieve dienstverlening op het vlak van:

  - loonadministratie en –beleid
  - selectie en rekrutering van vast en interim personeel, ook van buitenlandse
    kandidaten, potentieelonderzoek, outplacement (= begeleiding die bij ontslag
    aangeboden wordt door een gespecialiseerde dienstverlener op kosten van de
    werkgever) en HR - advies
  - opleidingen rond verschillende HR - thema’s
  - verzekeringen
  - efficiënte controle van werknemers in geval van ziekte
  - kinderbijslag voor loontrekkende
  - preventie en bescherming op het werk
  - advies op het vlak van veiligheid, kwaliteit, milieu, bouwcoördinatie en voeding
  - starten met een eigen zaak
  - het sociaal statuut van de zelfstandige (kinderbijslag, wettelijk en aanvullend
    pensioen, ziekteverzekering, etc.)
  - terugbetaling gewaarborgd loon voor bouwbedrijven met minder dan 20
    werknemers
  - borgstellingen voor de goede uitvoering van werken
  - detachering IT - personeel en ICT - dienstverlening (= dienstverlening op het
    gebied van InformatieTechnologie of Informatie- en CommunicatieTechnologie)

  De maatschappelijke zetel is in Antwerpen, maar er zijn twee ondernemingsloketten in West-Vlaanderen, in Brugge en in Harelbeke.

  En, wat is ‘Middelpunt’?
  Middelpunt, zo heet het nieuwe vakantieverblijf dat zorgt voor een ‘zorgeloze vakantie, maar dan met zorg’. Het is dus een toeristisch tewerkstellingsproject. Die naam werd gekozen om te benadrukken dat mensen met een beperking nu ook eens in het middelpunt staan en niet langer aan de zijkant. Verder is ‘Middel’ een link tussen het centrum en de gemeente.

                             

  Een gast met een beperking en/of een (hoge) zorgvraag kan er volop genieten van een ontspannend en aangenaam verblijf aan de kust.
  Comfort, de sfeer en de accommodatie van een hotel worden er gecombineerd met de faciliteiten en de volledige toegankelijkheid van een zorgverblijf. Voor elke zorgvraag wordt een gepaste oplossing gezocht.
  Een vakantie in Middelpunt is niet enkel voor de zorgbehoevende een uitje, ook het gezin moet ervan genieten. De dagelijkse zorg wordt er overgenomen, zodat het voor het hele gezin vakantie is.
  De gasten kunnen er samen met hun familie, hun gezin, een mantelzorger of in groep volop genieten van een ontspannend verblijf. Tegelijk is Middelpunt een tewerkstellingsproject voor personen met een arbeidshandicap.

  Middelpunt werkt samen met de ALS DAN
  Om vakantie voor personen met een hoge zorgvraag mogelijk te maken, werkt Middelpunt samen met de ALS DAN. (ALS staat voor Amyotrofe Lateraal Sclerose, DAN voor Dienstverlening Aangepaste Nursing)
  Dat is een partnerschap tussen twee vzw’s vanuit GID(t)S: Mariasteen, als bouwheer en exploitant en Dominiek Savio Instituut, voor kennis en expertise in zorg.
  ALS DAN is een respijteenheid voor personen met een geleidelijk evoluerende aandoening. Het zorgverblijf richt zich in de eerste plaats naar personen met snel degeneratieve aandoeningen, waarbij prioriteit wordt gegeven aan personen met Amyotrofe Lateraal Sclerose (ALS). Ook andere personen met een evolutieve ziekte, zoals neuromusculaire aandoeningen in een gevorderd stadium, mensen met multiple sclerose, ziekte van Parkinson, …….kunnen terecht in deze respijteenheid.
  Amyotrofe laterale sclerose (ALS) is een ziekte van de zenuwcellen die de spieren aansturen. De motorische zenuwcellen in het ruggenmerg, het onderste deel van de hersenen ( hersenstam) en de motorische schors van de hersenen sterven af waardoor progressief krachtsverlies en verlamming ontstaat.
  De ziekte leidt tot krachtsverlies van de extremiteiten, romp en ademhalingsmusculatuur en van de slik-, kauw- en spraakspieren.
  De ziekte veroorzaakt meestal geen pijn en tast het verstand niet aan. Ook blijven de zintuigen (gevoel, seksuele functies, smaak, gezicht, reuk en gehoor) doorgaans intact, evenals de werking van darmen en blaas. Wel worden geleidelijk aan steeds meer spieren aangedaan, behalve de hartspier.
  ALS is een niet-besmettelijke aandoening die in elke spiergroep kan beginnen en waarvan de oorzaak nog niet met zekerheid is vastgesteld. Evenmin is een afdoende behandeling of een preventiemethode momenteel gekend. De overlevingsduur en het beloop van de ziekte verschillen sterk tussen patiënten onderling, hetgeen zekere voorspellingen moeilijk maakt. De aandoening is veelal fataal binnen 3 à 5 jaar na diagnose en dit door verlamming van de ademhaling- of slikspieren. Maar toch zit er een grote variatie in de levensduur van ALS- patiënten.
  In februari 1995 werd de vzw ALS Liga België officieel opgericht door een groep van patiënten en hun familieleden. Allen hadden nood aan goede informatie, hulp en coördinatie van de zorg bij ALS.

  Met de steun van…
  Ook de provincie West-Vlaanderen, Toerisme Vlaanderen en het departement Welzijn geloven sterk in dit concept en zorgen voor de nodige financiële ondersteuning.

  Waarom in Middelkerke?
  Tot een tiental jaar geleden konden mensen met een beperking terecht in Koksijde voor een vakantie in ‘De Zandcluyze’. De vakantiewoning werd verkocht wegens een te slechte ligging, te ver van het strand en van het centrum.
  In Middelkerke is het gebouw beter gelegen, langs de Westendelaan 37, nabij het gemeentepark, op 500 meter van strand en centrum en van de kusttram.
  In een iets bredere omgeving zijn er het duinenbad en de bowling.

  Het gebouw

  De omgeving van het gebouw ziet er nu reeds prima uit. Waarom ik dat zo benadruk? Ik was daar op dinsdagvoormiddag 18 juni nog voorbijgereden en toen viel mij op dat er nog bergen werk moesten verzet worden, wilde men klaar zijn voor de officiële opening.
  Er is ook een afgeschermde binnentuin, waar de gasten kunnen genieten van de rust en van de zonnestralen.
  Er werd grote aandacht besteed aan energiebesparing. Naast zonnepanelen op het dak werd als verwarmingssysteem gekozen voor betonkernactivering.

  Beton is een materiaal met een erg dichte massa. Deze massa wordt geactiveerd door ze op strategische momenten warmte of koelte te laten opslaan en afgeven. Ze doet met haar grote dichtheid dienst als buffer tegen te hoge of te lage buitentemperaturen en zorgt ervoor dat de binnentemperatuur er op geen enkele manier door beïnvloed wordt. In tegenstelling tot vloerverwarming (waar de warmte enkel naar boven afstraalt) zorgt betonkernactivering voor een warmteafstraling naar boven én beneden. Dit levert heel wat meer rendement op.
  Als je betonkernactivering dan ook nog eens koppelt aan geothermie (ook aardwarmte genoemd, is energie die kan ontstaan door het temperatuurverschil tussen het aardoppervlak en diep in de aarde gelegen warmtereservoirs), kan dat leiden tot een forse reductie van je energiekosten. Ten opzichte van een gebouw met traditionele verwarming en airco kan je maar liefst negentig procent besparen! Natuurlijk vereist geothermie een serieuze investering, maar terugverdientijden tot drie jaar zouden haalbaar zijn!”

  Tijdens de rondleiding werden we er regelmatig op attent gemaakt dat in het ganse gebouw, voor wat versiering betreft, veelvoudig gebruik gemaakt werd van de ‘Middelpunt – Kleuren’.
  Hier zien jullie een voorbeeld.

  De openingszitting op 21 juni 2013
  Op vrijdag 21 juni 2013 (= wereld ALS – dag) werden we dus om 16u30 verwacht.
  Zoals het zo mooi verwoord werd op de uitnodiging, werd Middelpunt ons toegelicht vanuit verschillende invalshoeken.
  De achtereenvolgende sprekers werden ingeleid door Mevrouw Kaat Vandenbulcke, directeur dagelijks beleid Mariasteen vzw.
  Als eerste kwam de heer Philip Vanneste, gedelegeerd bestuurder van het dienstencentrum DID(t)S vzw aan het woord.
  Hij werd gevolgd door de heer Philip Van Eeckhoute, gedelegeerd bestuurder van ADMB.
  Als derde nam mevrouw Evy Reviers, als bestuurslid van ALS-DAN vzw, plaats achter het spreekgestoelte.
  Ook de provincie mocht niet achterblijven. Het was Myriam Vanlerberghe, gedeputeerde van cultuur en welzijn, die in naam daarvan het woord voerde.
  Al deze sprekers legden uit waar zij voor staan en verklaarden hun motivering om dit project te scheppen en/ of te ondersteunen. Eén van de meest gehoorde woorden, was ‘uitdaging’.
  Ook Janna Rommel - Opstaele, die in mijn ogen de prijs voor de bondigheid verdiende, deed als burgemeester – gastvrouw haar zegje.
  En dan kwam Geert Bourgeois (N-VA), viceminister president van de Vlaamse regering en minister van toerisme. aan het woord voor … twintig minuten. Ik vind dat hij in zijn functie eigenlijk op een wat kernachtiger wijze zou moeten besluiten … maar dat deed hij dus niet.
  Een uitstekend muzikaal duo met een jongedame met een prachtige stem, zorgde voor enkele klassieke intermezzo’s, die het hoog niveau en stijl van de openingszitting benadrukten.

  Het gebouw werd toen officieel geopend door de minister waarna de genodigden rondgeleid werden in het gebouw. Daarna werd een feestelijke receptie aangeboden.

  De kamers
  Er zijn 44 tweepersoonskamers. Een aantal daarvan zijn schakelbaar voor groepen en gezinnen tot acht personen. Twintig kamers zijn specifiek uitgerust voor personen met een hoge zorgvraag. Zo is er onder meer een vaste tillift en oproepsysteem voor noodgevallen aanwezig alsook geautomatiseerde deuren. Daarnaast is er een aanbod aan faciliteiten zoals Parkerbaden voor minder mobiele mensen of strandrolwagens en aangepaste fietsen.
  Hieronder zien jullie, van links naar rechts: een parkerbad, een strandrolstoel, een tillift en een onderrijdbare rolstoel.

  Iedere kamer is comfortabel uitgerust met 2 hoog/laag bedden, minikoelkast, noodoproepsysteem en een aangepaste badkamer met douche en onderrijdbare wastafel. De kamers beschikken over TV, gratis internet en een eigen balkon. Alle hulpmiddelen zijn voorzien.
  Zoals in elk zorgcentrum tegenwoordig is er de klassieke verschuifbare wand. Daardoor is er overdag toegang mogelijk en is er 's nachts privacy en een directe toegang tot het sanitair.

  Kwalitatieve verzorging
  Voor mensen met een beperking is een vakantie verre van vanzelfsprekend. Sommige hotels zijn er wel voor uitgerust, maar er zijn altijd beperkingen.
  In Middelpunt is alle nodige medische ondersteuning aanwezig, zonder dat men moet inboeten op de vakantiesfeer. Er is ook een kineruimte en een samenwerking met een kinesist, met de huisartsenkring Middelkerke, met het wit-gele kruis West-Vlaanderen en met een ziekenhuis.
  Alle stijlvol ingerichte gemeenschappelijke ruimtes, zoals ontspanningsruimte en lounge, zijn volledig toegankelijk. De twee wellness badkamers zijn voorzien van comfortbaden met hydromassage.

  Nog wat meer over de horecafunctie
  De kamers worden verhuurd met hotelservice: een opgemaakt bed en het onderhoud van de kamer is voorzien.
  Zowel een kamer met ontbijt als halfpension als volpension zijn mogelijk.
  Het restaurant met bar is comfortabel ingericht. De keuken past het menu zo nodig aan de dieetwensen en noden van de gasten aan.

  Wie heeft er nu eigenlijk het centrum geopend?
  Zoals vele andere genodigden dacht ik dus aanwezig geweest te zijn op de officiële opening van Middelpunt. Dat was wel niet nodig, maar om dat te ‘bewijzen’ heb ik onderstaande foto links genomen.

  Groot was dan ook mijn verwondering bij mijn thuiskomst. Het journaal van de VRT om 19 uur gaf beelden van ‘een’ opening door Prins Laurent, met dezelfde personen die ik zopas aan het werk zag.
  Ik vind dat zoiets niet kan! ‘s Anderendaags vermeldt ‘Het Nieuwsblad’ dan ‘Prins Laurent was minister Bourgeois te vlug af door nog vóór de officiële opening het zorghotel te openen ’. Rechts hierboven zien jullie daarvan een foto uit dat blad.
  Als minister, zou ik voor minder op mijn teen getrapt zijn!!! Maar ja, zijn naam staat toch op het inhuldigingsplaket aan de ingang.
  Moest het imago van Laurent alweer eens opgekrikt worden? Mij goed, maar toch niet op deze achterbakse manier! Wat een komedie!!

  Samenwerking met de gemeente
  We mogen niet vergeten dat zo’n centrum ook nieuwe arbeidsplaatsen creëert. Zo zou een ploeg van ongeveer 15 mensen uit de regio (dat is niet noodzakelijk uit Middelkerke!), met een arbeidshandicap, werkzaam zijn in onderhoud, keuken, groenzorg, receptie/onthaal, …
  Deze combinatie van vakantie VOOR personen met beperking DOOR personen met beperking is uniek in België.
  Middelpunt zou ook volledig inzetten op ‘integratie in de omgeving’. ‘Zeker in de startfase’, zo zei een gids, zullen seminarieruimtes openstaan voor lokale besturen, verenigingen en organisaties. In alle zalen is er gratis WiFi.
  Er zou ook samengewerkt worden met plaatselijke initiatieven van de toeristische dienst.

  Ook de inwoners van Middelkerke mochten een kijkje komen nemen
  Om de Middelkerkenaars, en enkel zij, kennis te laten maken met de werking, organiseerde het zorgcentrum een opendeurdag met rondleiding op zondag 23 juni tussen 14.30 en 18.30 u. Ik weet niet hoe eventuele geïnteresseerden daarvan verwittigd werden. Ikzelf vernam het pas op donderdag 20 juni ’s avonds. Ik ben benieuwd hoeveel personen gevolg gegeven hebben aan deze uitnodiging.

  Bronnen
  Artikel ‘Dominiek Savio bouwt hotel voor mensen met beperking’ van donderdag 21 juni 2012 door Arne Vansteenkiste
  http://www.stichting-als.nl/wat-is-als/de-ziekte/
  www.mariasteen.be
  www.admb.be
  www.alsliga.be
  http://www.gidts.be/nieuws/middelpunt-biedt-een-zorgloze-vakantie-met-mensen-met-een-zorgvraag
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Aardwarmte
  http://www.ode.be/ode/publicaties/nieuwsbrief/15-warmtepompen/738-betonkernactivering-wat-hoe-en-waarom

  24-06-2013, 09:43 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Medisch
  20-09-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke heeft een medisch lage capaciteit.

  In ‘De Morgen’ van 21 augustus 2009 werden de ‘RIZIV’ – cijfers gepubliceerd die aangeven hoeveel huisartsen zich in elk van de Belgische gemeenten gevestigd hebben.
  Daaruit blijkt dat er 166 op 589 zijn die een tekort hebben. Dat betekent dat daar minder dan 90 huisartsen wonen per 100.000 inwoners of minder dan 1 huisarts per 1111 inwoners. In West-Vlaanderen zijn er 9 procent in dat geval en wat blijkt? Middelkerke is toch wel één van die gemeenten met een tekort, zeker? Men zegt dan dat het ‘een medisch lage capaciteit’ heeft.
  Daar is onder andere ook Bredene bij maar Koksijde en Knokke-Heist niet.
  Het opstellen van een lijst van de huisartsen is helemaal geen eenvoudige opgave. Er sterven artsen want het zijn ook maar mensen, er worden er gepensioneerd, er komen nieuwe afgestudeerde bij, er gebeuren nieuwe fusies van praktijken. Spijtig genoeg worden de lijsten op internet, ook die op de websites van de gemeenten, niet steeds bijgehouden. Op veel lijsten staan ook specialisten.
  Na veel opzoekwerk heb ik het aantal huisartsen per gemeente kunnen bepalen. Ik kan echter absoluut niet garanderen dat er geen enkele door de mazen van mijn net geglipt is.

  Middelkerke heeft 17 huisartsen op 18.080 inwoners. Dat is dus 1 arts op 1.130 inwoners en inderdaad onder de norm. Zoals het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen ben ik er echter ook van overtuigd dat de cijfers van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een vertekend beeld geven.
  Welke waarde kan en mag daaraan gehecht worden?
  De kustgemeenten worden ’s zomers overspoeld door toeristen, die ook ziek kunnen worden, de inwonersaantallen stijgen dus enorm maar het aantal huisartsen blijft hetzelfde evenals de openingsuren van hun praktijken. Het is daar in het seizoen dan ook enorm druk en dus … lange wachturen.
  We stellen ook overal vast dat meer en meer huisartsen zich groeperen in één praktijk.
  In Middelkerke is dit het geval voor Scheirlinck – Vandorpe, Daese – De Witte, De Kerpel – Mulier, Florizoone – Lecointre – Vandenbroucke. Als we even het aantal wekelijkse bezoekuren vergelijken in de praktijk Dr Scheirlinck – Dr Van Dorpe met deze van Dr Boydens, dan stellen we vast dat ze ongeveer gelijk zijn, namelijk 23 en 24 uur.
  Ik weet ook wel dat twee artsen meer thuisbezoeken kunnen afleggen dan één, maar moet ik de gegroepeerde artsen als gehelen rekenen? Als ik ze voor de helft meereken, dan kom ik op 12 artsen voor onze gemeente en uiteraard op een nog slechtere verhouding ten opzichte van het aantal inwoners.
  Het is ook een feit dat er steeds meer vrouwelijke huisartsen zijn. Sommige van hen werken slechts halftijds om meer tijd te hebben voor de kinderen en voor het gezin.
  In Middelkerke is de huidige verhouding 4 vrouwen (Trypsteen, Verbeke, De Kerpel en De Witte) tegenover 13 mannen. Werken die dames voltijds of niet? Dat zal het RIZIV ook wel niet weten.

  Niet alle inwoners wenden zich tot een huisarts uit hun gemeente. Sommige zieken uit Mannekensvere zullen allicht een beroep doen op een arts uit Nieuwpoort, die van Schore op die van Pervijze, die van Sint-Pieterskapelle op die van Leke.
  Het heeft volgens mij geen zin zich uitsluitend te baseren op het aantal artsen dat in een gemeente woont. Ook de aanwezigheid en de locatie van de ziekenhuizen speelt een rol. Zo ligt Bredene op een steenworp van Damiaan – H.Hart in Oostende. Inwoners uit De Panne en Koksijde kunnen ook terecht in Veurne. Blankenberge en Knokke-Heist hebben hun Fabiola en Onze-Lieve-Vrouwziekenhuizen. De Haan en Wenduine kunnen naar Oostende of Blankenberge.
  Ook op dat gebied hinkt Middelkerke (en zeker Westende en Lombardsijde) achteraan.

  Tenslotte zijn er ook de wachtdiensten tijdens de weekends en de feestdagen. Ook als de eigen huisarts afwezig is, kan men zich tot die dienst wenden. Sommige gemeenten werken daarvoor samen zoals Bredene en Oostende binnen een huisartsen.vzw. Andere hebben een onafhankelijke huisartsenwachtdienst. Buiten een telefoonnummer in ‘De Sirene’ en op de website van de gemeente, heb ik voor Middelkerke geen informatie kunnen vinden over een wachtdienst. Ik vond wel dat het duo Deforche – Verbeke uit Lombardsijde deelneemt aan de wachtdienst van Nieuwpoort.

  Lage of hoge medische capaciteit? Niets beter dan gezond blijven.

  20-09-2009, 11:03 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Medisch
  02-08-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wisten jullie dat er ooit een moederhuis was in Westende?

  De ouderen onder jullie zullen natuurlijk positief op mijn vraag antwoorden. Heel wat ‘bijna-zestigers’ uit 1950 en 1951 hebben er zelfs het levenslicht gezien.
  Begin 1950 stichtte Dr André Vandamme inderdaad het moederhuis ‘Marie Joseph’ in de Henri Jasparlaan in Westende-bad. Thuis bevallen vond hij te onhygiënisch en de jonge moeder verdiende volgens hem best een betere nazorg in een daarvoor gespecialiseerd huis. Daar werd ook alles in het werk gesteld om haar gedurende enkele dagen te ontslaan van de zorg over een huishouden en haar eens extra te verwennen.
  Het werd een groot succes. Ook inwoners van buiten de gemeente vonden de weg naar Westende.
  Zo lezen we in ‘De Zeewacht’ van 17.11.1950: “Nauwelijks enkele maanden geleden geopend, mag reeds de honderdste geboorte geboekt worden. Het is de kleine Maurits Coussaert, zoon van Pieter en van Martha Lambrecht uit Nieuwpoort”.
  En in de “De Zeewacht” van 19.10.1951: “In de eerste 18 maanden nadat de inrichting zijn deuren opende, werden er 207 geboorten genoteerd. De meeste moeders die er werden opgenomen, waren afkomstig uit Nieuwpoort, Westende, Lombardsijde, Middelkerke, Oostende, Slijpe, Sint-Joris, Ramskapelle, Mannekensvere, Oostduinkerke, Koksijde en De Panne. Het moederhuis is gezien zijn meest moderne inrichting en de beste zorgen die er aan de moeders en de baby’s worden toegediend, een sociale noodzakelijkheid geworden. Weldra zullen nog vergrotings- en verbeteringswerken worden uitgevoerd, gezien bij ogenblikken de inrichting te eng is geworden. Het moederhuis blijft steeds toegankelijk voor alle moeders en toekomstige moeders, zo aangeslotenen als niet- aangeslotenen bij een ziekenbond. Twee specialisten, een vrouwenarts en een kinderarts, een vaste dokter en twee gediplomeerde vroedvrouwen zijn aan het moederhuis verbonden. Bij aanvraag kunnen de moeders per auto van huis afgehaald of teruggebracht worden.”

  Wie was die Dr Vandamme eigenlijk? Hij werd geboren in Geluwe op 29 augustus 1902 en overleed op 5 november 1969 te Brussel. Hij was burgemeester van Nieuwpoort tot 1940 en werd einde 1952 in Westende verkozen voor de lijst ‘Gemeentebelangen’, met als kopman Raphaël Van Huffel, die het opnam tegen de CVP - lijst van Germain Zielens en Julien Soetaert. Zijn partij haalde 5 zetels tegen 4 voor de CVP. Vandamme liep echter over naar de CVP, wat hem niet in dank afgenomen werd. Volgens hem echter “was hij opgekomen op een lijst met dien verstande dat hij buiten en boven elke plaatselijke en politieke strekking zou staan en zich enkel zou laten leiden door het algemeen belang en streven”. Hij sprak deze ‘wijze’ woorden in een toespraak tijdens de gemeenteraad. Verder zei hij: “Mij blijft onbekend alle kortzichtige gemeentelijke politieke bespiegelingen en ik sta boven alle kleingeestelijke politieke bekrompenheid.“ Ja, als je het zo ziet, dan wordt overlopen zelfs iets ‘moois’. Door zijn stemmenaantal werd hij verkozen als eerste schepen. De ‘Gemeentebelangen’ konden dat wel niet waarderen. Het werd een woelige bestuursperiode met veel heftige woordenwisselingen vooral met brouwer en ‘gemeentebelanger’ Albert Vandenkerckhove. Vandamme werd ook aangeklaagd omdat hij in Oostende woonde en dus zijn domicilie niet in de gemeente had. Het is dan ook niet te verwonderen dat het bij één legislatuur bleef.

                         

  Hoelang juist het moederhuis in Westende tenslotte bleef bestaan, heb ik nog niet kunnen achterhalen. Ik vermoed echter dat het reeds op het einde van 1951 gesloten werd. De opening op 11 oktober 1951 (gesloten op 31 maart 1973) van ‘Maria’s Moederschap in Nieuwpoort (nu het rusthuis ‘Ten Anker’), zal daar wel niet vreemd aan geweest zijn.

  Vandaag bevallen alle kandidaat-moeders in Oostende of Veurne. Zo zijn de Westendse vrouwen de enige kustbewoners geworden die zich minstens 13 kilometer of 14 minuten (of meer in de zomer) moeten verplaatsen om een kind op de wereld te zetten. Blankenberge en Knokke-Heist hebben een eigen ziekenhuis en voor Zeebrugge is er ook nog keus genoeg in Brugge. Bredene, Wenduine en De Haan kunnen naar het nabijgelegen Oostende en Nieuwpoort, Koksijde en De Panne kunnen terecht in Veurne.

  Zelf heb ik niet onder deze toestand te lijden, maar och arme die bezorgde vaders en moeders als de weeën plots opkomen….

  02-08-2009, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Medisch
  Archief per week
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 30/12-05/01 2014
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 31/12-06/01 2013
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Websites over Middelkerke
 • Gemeente Middelkerke
 • Middelkerke.2link
 • Handelaars Westende-dorp
 • Westende

 • Rondvraag / Poll
  Van welke oplossing ben jij voorstander?
  Met de grond gelijkmaken en heropbouwen volgens de in dit artikel voorkomende tekeningen
  Met de grond gelijkmaken en heropbouwen volgens plan voorgelegd aan oppositie en aan inwoners
  Renovatie met behoud van de gevels langs de Henri Jasparlaan
  Huidige bibliotheek en kinderopvang niet afbreken maar renoveren
  Andere oplossing: zie 'Reacties'
  Bekijk resultaat  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!